FHB Termőföldindex 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "FHB Termőföldindex 2012"

Átírás

1 FHB Termőföldindex 2012 év Index értéke , , , , , , , , , , , , h1 224,0

2 2

3 FHB Termőföldindex Kedves Olvasónk! 2010 novemberében jelent meg először az FHB Index termékcsalád legújabb tagja, az FHB Termőföldindex. A jelenlegi a második frissítés, amelyet a 2012 első félévéig beérkezett tranzakciós adatok alapján készítettünk el. Az FHB Termőföldindex szolgáltatásról publikált éves áttekintéssel a szakmai párbeszédet és a nagyközönség földpiaci tájékozódását is elősegítjük a negyedévente frissített FHB Lakásárindex nyilvános elemzéseihez hasonlóan, amelyekkel a lakáspiac szakembereit és érdeklődőit tájékoztatjuk. Az FHB Termőföldindex értékét (a negyedévente megjelenő FHB Lakásárindextől eltérően) évente frissítjük. Első megjelenésünkben átfogó képet nyújtottunk a hazai földpiac elmúlt évtizedéről, a termőföld minőségének méréséről, a jogszabályi háttérről, a területi (regionális) és a földminőség (a művelési ágak) közötti különbségekről, valamint a nemzetközi trendekről. A második megjelenésben 1 bemutattuk a termőföld piaci árának alakulását, kitérve az áralakulást befolyásoló legfontosabb okokra és tényezőkre, valamint a termőföldpiacot érintő legfontosabb eseményekre. Az FHB Bankcsoport a termőföld értékbecslésben, termőföld hitelezésben szerzett évtizedes tapasztalatára építve továbbra is kiemelt szerepet szán a termőföldfedezet melletti hitelezésnek (rövid és hosszú futamidőre) lakossági és vállalati ügyfélkörben egyaránt. Harmati László, az FHB Nyrt. üzleti vezérigazgatója 1Korábbi kiadványaink letölthetők a következő címen: 3

4 1. Ismét jelentős az áremelkedés a földpiacon Az FHB Termőföld Index első félévében az EU csatlakozás óta eltelt időszak reál értelemben vett legmagasabb drágulását mérte. Különösen figyelemreméltó ez a teljesítmény akkor, ha azt is beszámítjuk, hogy az elmúlt időszak egyik legnagyobb inflációját szenvedte el eközben a hazai gazdaság. A nagymértékű áremelkedés fő oka a 2011-es jó mezőgazdasági év hatása, ugyanakkor a keresletet ösztönzi a szabályozás várható változtatása is. A forgalmat vizsgálva pedig megállapítható, hogy a válság előtt (2006-ban) is kiemelkedő volt Európában a magyarországi földforgalom aránya. Az elmúlt évben pedig a visszaeső lakáspiaccal összevethetővé vált a forgási sebesség. A következő fejezetek részletesen bemutatják a termőföldpiaci folyamatokat. 2. Az elmúlt egy év legmeghatározóbb eseményei szabályozásból eredő bizonytalanság Az elmúlt évek meghatározó földpiaci eseményének tekinthető, hogy december 20-án az Európai Bizottság engedélyezte Magyarország számára a termőföld-vásárlási moratórium meghosszabbítását (2014. április 30-ig). Előző kiadványunkban részletesen elemeztük ennek a következményeit az elkövetkező 3 évre, és a moratórium feloldására tett felkészülés első lépcsőit: a évi CI. törvényt (amely a földnyilvántartás körülményeit érintette) és a 161/2011. sz. kormányrendeletet (a Nemzeti Földalappal összefüggésben) ben ismét fontos változások befolyásolják a termőföld piacát szabályozói oldalról. A nyáron a kormányzat meghirdetette a Darányi Ignác tervet, a Nemzeti Vidékstratégia végrehajtási programját, melyben a mezőgazdaságot közvetlenül érintő részek is szerepelnek. Többek között ilyen a fiatal gazdák támogatása, az erdősítés, a NATURA 2000 területek megőrzése, a kedvezőtlen adottságú területen gazdálkodók kompenzációs támogatásának folytatása eseményeinek értékelésekor további fejlemény, hogy a szabályozói változásokkal a földpályázatok terén is aktívabbá vált az állam, 65 ezer hektár termőföldet hirdet meg hasznosításra. A földtulajdon szerkezetére, így a termőföld kereskedelmi forgalmára vonatkozó legmarkánsabb változást pedig az új Földtörvény (A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló törvény) elfogadása hozhatja. A vitára bocsátott törvénytervezet korlátozó rendelkezéseinek hatására a keresleti oldal gyengülhet. Bár a külföldi vásárlókra vonatkozó moratórium 2014-ben feloldódik, az új Földtörvény a hazai és külföldi földvásárlókkal szemben is olyan előírásokat támaszt várhatóan, amelynek szigora megakadályozhatja a termőföld-befektetésen gondolkodók egy részének piacra lépését. 4

5 A termőföld banki finanszírozási környezetének változása körül is sok a bizonytalanság. A helyi földbizottságok erősödő szerepe és hatásköre, a földtulajdon-szerzés korlátozása, a haszonbérleti szerződésekkel kapcsolatos szigorítások, a mezőgazdasági birtokmaximum bevezetése általában a termőföld alapú hitelezés feltételeinek romlását eredményezheti, ami lefelé mutató árnyomásként jelentkezhet a termőföld esetében. A termőföldpiac jövőbeni alakulását, értékelését megnehezíti, hogy a földhasználat szempontjából meghatározó két további törvény (a mezőgazdasági üzemekről és a családi gazdaságokról) megalkotása és elfogadtatása, illetve ezek koncepciója sem ismert. A termőföld alapú finanszírozást viszont erősítheti, hogy a mezőgazdaság az ország adottságai miatt stratégiai húzóágazattá válhat, amelyben a hatékony termőföldpiac és birtokpolitika előfeltétele a mezőgazdaság finanszírozásának hosszú távú tervezhetősége mind az érintett gazdák és vállalkozások, mind a finanszírozó intézmények oldaláról. Ennek a rendszernek a jelen helyzetben még több eleme hiányzik vagy hiányos. Bízunk abban, hogy a moratórium lejártáig a piaci szereplők és a törvényhozó között kialakuló párbeszéd végeredménye egy olyan törvénycsomag lesz, amely az elkövetkező években egy versenyképes és hatékony birtokrendszer kialakításának törvényi kereteit hozza létre. 3. FHB Termőföldindex Töretlen áremelkedés 2012 első felében is A válság évei alatt is megfigyelhető töretlen áremelkedés 2012 első felében is folytatódott. Az FHB Termőföldindex új értékei alapján 2012 első felére majdnem 11 százalékkal emelkedtek a földárak, a tavalyi 202,3-es indexértékről 224-es indexértékre való növekedéssel (1. ábra). 1. ábra. Az FHB Termőföldindex alakulása (forrás: FHB Index számítás). 5

6 A két évvel ezelőtti, 2010-es emelkedés 0,5%-os értéke a korábbi évek trendjéhez képest alacsony volt, az inflációval korrigálva a reál árváltozás pedig csökkenést mutatott, de 2011-ben megfordult ez a folyamat, és ismét reálértékben is növekedést mutat az index, és ez a tendencia az idei év első felében folytatódott. Reálértékben az elmúlt évhez képest 6,2%-os a növekedés, 112,3-ról 119,2-as indexértékre (2. ábra). 2. ábra. Az FHB Termőföldindex éves növekedése és korszakolása (forrás: FHB Index számítás). Miután a 2010-es év eleji bizonytalanság óta növekednek az árak, az FHB Termőföldindex történeti alakulása alapján kialakított szakaszolás tartható: 2012-ben is folytatódik az Új remények korszaka. Különösen kiemelendő az a tény, hogy az EU csatlakozást megelőző eufória óta 2012 eddigi időszaka produkálta a legmagasabb reáláremelkedést, ráadásul ez emelkedő inflációs környezet mellett történt. A 2010-ben indult növekedésben jelentős szerepet játszhatott a bejelentett újabb földvásárlási moratórium és az ehhez kapcsolódó új jogszabályok elfogadása. Annak ellenére, hogy a külföldiekre vonatkozó földvásárlási moratórium átmenetileg a keresleti oldalt korlátozta, a piac közép távú jövőjének tisztázódása, a nagyobb transzparencia pozitívan hatott az árakra. Az emelkedésben szerepe lehet továbbá a keresletet növelő tényezőknek is, mint a pénzügyi befektetők nagyobb mértékű jelenléte, illetve a 2012-beli állami pályázati lehetőségek. Kiemelésre érdemes továbbá az is, hogy az FHB Termőföldindex által átfogott 12 évet tekintve az eladott termőföldek parcellamérete trendszerű növekedést mutatott. Ez a tendencia a tovább folytatódó birtokkoncentrációt mutatja, illetve megerősíti, hogy a nagyobb földterületek piacképesebbek. A 2010-es megtorpanás és az azt követően megindult árnövekedés esetében is szoros összefüggés látható a mezőgazdaság jövedelmezőségével (3. ábra). Ez a kapcsolat azzal magyarázható, hogy a mezőgazdasági ágazat szereplői a többletjövedelem egy részét termőföldbe fektetik, bővítve ezzel termelési kapacitásaikat. A re megjelent végleges adatok alapján már látható, hogy a tavalyi év is ennek jegyében zárult. A termőföldárak 2011-beli növekedése kiemelkedően jó mezőgazdasági évben zajlott, nagy mértékben emelkedett a mezőgazdaságban keletkezett bruttó hozzáadott érték is. Valószínű, hogy a tavalyi magas jövedelemezőség hozzájárult az idei év első felében mért áremelkedéshez is. A 2012-es évben az aszályok következtében gyengébb mezőgazdasági eredmények összhatása a termőföld árakra várhatóan a 2013-as évben fog jelentkezni. 6

7 3. ábra. Az FHB Termőföldindex növekedése és mezőgazdasági jövedelmek (forrás: KSH adatok és FHB Index számítás). A piacot meghatározó folyamatok alapján felállított három korszak éves átlagos árváltozásai láthatóak a 4. ábrán és az 1. táblázatban. Továbbra is fennáll, hogy a termőföld piacán a válság ellenére jelentős áremelkedés következett be, bár szerényebb mint az EU-csatlakozást megelőző időszak aranyéveiben. Sőt azt is elmondható, hogy az árváltozás üteme növekvő, a keresletet élénkítő tényezők (lásd a fent említett tényezőket: az agrárágazat jövedelmezősége, a birtok-koncentráció, a pénzügyi befektetői kereslet, és az alternatív befektetési formák alacsonyabb hozama) vonzereje nem csökkent. 4. ábra. Termőföldek árváltozási üteme a három korszakban (átlagos hozamok, évesítve) (forrás: FHB Index számítás). 7

8 Az EU csatlakozást megelőző időszak ( ) Konszolidáció ( ) Új remények a termőföld piacán ( ) Termőföldárak változása az időszak alatt 35.1% 13.5% 36.5% átlagos hozam évesítve 10.5% 3.2% 7.2% Termőföldárak fogyasztói árindexszel deflálva 15.4% -8.1% 12.5% átlagos hozam évesítve 4.9% -2.1% 2.7% 1. táblázat. Termőföldek árának változása és évesített hozamok a három időszakban (forrás: FHB Index számítás). Fontos különbségek jellemzik a régiós piacokat is, melyeket a következő, 4. pontban mutatunk be. Megfigyelhető, hogy az időszak végén arányaiban több tranzakció volt az alacsonyabb árfekvésű régiókban. A javuló adatminőség azt lehetővé teszi, hogy a termőföldek művelési ágát is egyre pontosabban vehessük figyelembe az index készítése során. Ehhez kapcsolódóan a művelési ágak közötti jelentős árkülönbségeket is bemutatjuk tanulmányunkban. Az országos index számítása során kiszűrjük az ezekből a tendenciákból eredő változásokat, és a tényleges, tiszta árváltozásra vonatkozó értéket számszerűsítjük. 4. Regionális eltérések Általános trendek Az elmúlt években a legmagasabb árfekvésű régiókban lassult az árnövekedés, ugyanakkor a közepes árszintű régiók inkább felfelé és egymáshoz konvergáltak, míg áralakulás szempontjából kismértékű leszakadás csak a legalacsonyabb árakat felvonultató észak-magyarországi és észak-alföldi régió esetében volt megfigyelhető re minden egyes régióban növekedett az index, a legkevésbé a tartós lemaradásban levő Észak-Magyarországon. Tavalyi elemzésünkben bemutattuk, hogy az elmúlt évtizedben Észak-Magyarország és Észak-Alföld termőföldpiaca némileg leszakadt a többi régiótól. A 2012-es év esetében megfigyelhető, hogy egyedül Észak- Magyarország lemaradása fokozódik, míg a többi régiós földpiac kiegyenlítetten fejlődik. Észak-Alföld egyre inkább a közepes árú régiók körébe sorolódik. Esetében a régiós index 2010-ről 2011-re 15%-ot emelkedett, és 2011-ről 2012-re 10%-ot, addig Észak-Magyarországon a 2010-ről 2011-re mért 14%-os változáshoz képest 2011-ről 2012-re csak 3%-os emelkedés (106,9-re) volt tapasztalható. A regionális tendenciákat figyelve az utóbbi években a legkiegyenlítettebb növekedést a dél-alföldi régió produkálta. Ebben a régióban 2012-ben is töretlenül folytatódott a növekedés (5. ábra). A megelőző időszakhoz képest 2012-ben nagyobb mértékű növekedés volt tapasztalható a Nyugat-Dunántúlon is. Adataink szerint az előző évhez képest nem változott a régiók árainak sorrendje: korábban is a (kis piacot jelentő) Közép-Magyarországon a legmagasabb az árak, ezt követik a dunántúli régiók, majd az alföldi régiók, és jelentős lemaradásban Észak-Magyarország. 5. ábra. Termőföldárak alakulása Magyarország régióiban (forrás: FHB Index számítás). 8

9 A 6. ábrán a teljes vizsgált időszaki növekedést és árszinteket mérjük össze. Közép-Magyarország igen drágának minősül, ám kisebb mértékű áremelkedésen esett át az elmúlt évtizedben. Kirajzolódik a dunántúli régiók drága és jelentősebb áremelkedésen átesett jellege is. Végül, egyértelmű Észak-Magyarország lemaradása is. Közép-Magyarországon az általános gazdasági fejlődés, a Dunántúlon a kedvező földrajzi elhelyezkedés mellett a hatékony gazdálkodás és a stabil hozamok miatt dinamikusabb az áremelkedés. Az alföldi régiókban a hozamok nagyobb változékonysága, Észak-Magyarországon pedig az alacsonyabb hozamok miatt is kisebb mértékű a felzárkózás. 6. ábra. Termőföldárak szintje és növekedési viszonyai Magyarország régióiban (forrás: FHB Index számítás). A regionális árkülönbségek alakulásánál fontos figyelembe venni, hogy az áremelkedést befolyásolja, hogy milyen az adott évi forgalom, és tipikusan milyen jellegű (minőségű, méretű) termőföldek kerülnek a piacra. Továbbra is érvényes az a trend, hogy a forgalom az alacsonyabb árfekvésű régiókban jobban nőtt. A jó minőségű, jó helyen levő termőföldek forgalma alacsony, itt egyrészt a kínálat merev, másrészt a birtokkoncentrálódás foka magasabb. 9

10 5. Művelési ágak szerinti folyamatok A művelési ágak áttekintését a legjelentősebb típussal, a szántóval indítjuk. Az ország régióinak egymáshoz viszonyított árhelyzete csekély mértékben változott (7. a és b ábra). A szántóföldek országos átlagárának számítását az elmúlt évben finomítottuk. Lényeges növekedést jelent a 2012-es átlagár: 799 ezer Ft/ha, amely figyelembe veszi azt, hogy melyik megyében milyen mennyiségben találhatók szántók. A közép-magyarországi régióban a legjellemzőbb a belterületesítésre vagy egyéb tényezőkre spekuláló adásvétel, de ettől függetlenül is kijelenthető, hogy változatlanul ebben a régióban a legdrágábbak a szántók, ahogy összességében a termőföld is. 7. a. ábra. Szántóföldek árviszonyai Magyarország régióiban (FHB Index számítás) 7. b. ábra. Szántóföldek árviszonyai Magyarország régióiban (forrás: FHB Index számítás) 10

11 Korábbi elemzéseinkhez hasonlóan az egyes művelési ágak relatív árviszonyait mutatjuk be a 8. ábrán. Az oszlopok az egyes művelési ágak szántóhoz képesti árprémiumát mutatják, míg a zölddel jelölt intervallumok azt érzékeltetik, hogy milyen az árak szóródása az adott művelési ágon belül. Továbbra is megállapítható, hogy a legolcsóbb legelő és gyep művelési ágak átlagos hektáronkénti ára kevesebb, mint fele a drágább típusú szőlőnek vagy kert művelési ágba sorolt területeknek. A kert művelési ágú területek magas ára leginkább az elhelyezkedésükkel, közművesítettségükkel magyarázható. A művelési ágakon belül tapasztalható árak szóródása az adott művelési ágba tartozó területek adásvételekben tapasztalható méretkülönbségeivel és minőségi homogenitásával függ össze. Az erdőkre, a fásított területekre és a nádasra a kevés adásvétel és a művelési ág nagy heterogenitása miatt nem tudunk megbízható országos adatokat bemutatni. 8. ábra. Művelési ág szerinti áreltérések (az ábra nem tartalmazza az erdőket, a fásított területeket és a nádasokat) (forrás: FHB Index számítás) Művelési ágak szerint vizsgálva az áralakulást, megfigyelhető, hogy 2012-ben minden művelési ágban árnövekedés következett be, ám a gyümölcsösök és a szőlők továbbra is relatív lassulással küzdenek (9. ábra), amenynyiben nem növekedett a 2007-es kiinduló értékhez képest olyan mértékben az áruk, mint a többi művelődési ágé. Ennek egyik magyarázata lehet, hogy aki ültetvényművelésére szánja el magát, az gyakran öreg (letermett) területet vásárol, azt megújítja vagy újratelepíti. A szántó, erdő és gyep művelési ágakban egyértelműen látható, hogy az árdinamika a folyamatos növekedésben testesül meg. A szántóföldi növénytermesztés elmúlt két évben tapasztalható kiemelkedő jövedelmezősége egyértelműen hatással volt e művelési ág kiemelkedő árdinamikájára. 9. ábra. Művelési ág szerinti áralakulás 2007 óta (forrás: FHB Index számítás) 11

12 A különböző művelési ágú földterületek nem csak árukban térnek el, hanem jellemzően a parcellaméretek tekintetében is; ezt érzékelteti a 10. ábra. Az előző évekkel ellentétben az idei parcellaméreteket egy szűrt adatbázis alapján számolva mutatjuk be. A szűrés során az olyan tranzakciókat nem vettük figyelembe, amelyek valamilyen okból nem-piacinak (jelentősen alacsony ár) vagy hibás adatbevitelnek tulajdoníthatóak. Ennek következtében a számított átlagos parcellaméretek alacsonyabbak a korábban bemutatottaknál, ám az egymáshoz képesti viszonyok változatlanok: a legnagyobb területek az erdők között cserélnek gazdát, míg a szántók esetében az erdőkhöz viszonyítva alig fele az átlagos tranzakcióméret. 10. ábra. Az adatbázisban szereplő tranzakciók alapján az átlagos és a tipikus parcellaméret (forrás: FHB Index számítás) A 10. ábrán az is látható, hogy az átlagosnál jóval alacsonyabb a tipikus parcellaméret. Ez annak tudható be, hogy az adásvételre kerülő termőföldek között (még a valószínűtlenül magas értékek kiszűrését követően is) kiugróan nagyok is előfordulnak, amelyek jelentősen növelik az átlagos terület nagyságát. Ez az egyre gyakoribb jelenség megerősíti a feltételezést, hogy egyre nagyobb termőföldterületek is adásvételre kerülnek, azaz tovább folytatódik a birtokviszonyok koncentrálódása. A 2. táblázat a birtokméretekben lejátszódott változásokat mutatja az ezredforduló utáni időszakban. Megnevezés ha 876,7 693,3 641,2 560,2 501, ha 39,6 33, ,4 26, ha 25,9 21, ,2 19, ha 15,8 14, ,4 15,4 50 ha 8,8 10,7 11,7 12,2 13,8 2. táblázat. A magyarországi termőföldszerkezet birtoknagyság szerinti megoszlása (forrás: EU agriculture - Statistical and economic information 2012) A 2000 és 2010 közötti időszakban folyamatosan csökkent a kisebb méretű gazdaságok száma és számaránya, ezzel párhuzamosan az 50 hektár feletti gazdaságok szerepe valamelyest nőtt. Nemzetközi öszszehasonlítást tekintve még mindig nagyon magas az 5 hektár alatti törpebirtokok számaránya (2010-ben 87,0%, miközben 2007-ben az EU-27 tagállamban 70,4% volt a hasonló arány, és a hagyományosan kisbirtokra épülő Lengyelországban is csak 68,5% az arányszám). 12

13 6. Nemzetközi kitekintés A magyarországi helyzet értékelését segíti a rövid nemzetközi kitekintés is. Magyarországról közismert, hogy a jó mezőgazdasági adottságok, és a hagyományok alapján az ország gazdaságában relatíve fontos szerepet játszik az ágazat. A 11. ábrán ez az adottság nemzetközi összehasonlításban látható. A keleti régió sötétzöldebb országai esetében a mezőgazdasági adottságok kihasználása jóval fontosabb az országok gazdasági növekedéshez való hozzájárulásukra. Bár a GDP-ben a mezőgazdaság közvetlen aránya még Magyarország esetében is kisebb 5%-nál, de a hozzá kapcsolódó élelmiszeriparral együtt az ágazatok fejlődése nagy arányban járulhat hozzá az ország hosszú távú gazdasági növekedéséhez. 11. ábra. Mezőgazdaságból származó jövedelem az Európai Unió országaiban. (forrás: Eurostat) 13

14 A következő, 12. ábra azt a szintén széles körben ismert állítást támasztja alá, hogy a magyar birtokszerkezet még mindig elaprózott. Az ábra szerint az 5 hektár alatti birtokok számaránya majdnem eléri a 90%-ot. A másik oldalról nézve viszont az is elmondható, hogy alig van olyan Európai Uniós ország, amelyben kisebb az 50 hektárnál nagyobb nagybirtokok számaránya. Magyarországon 2007-ben 1,9 % szemben az EU -25 átlaggal, ami 7,3% volt 2007-ben. Ennek alapján nem meglepő, hogy a szakmai vitákban, a földhasznosításban, a pályázatok során a birtokméretek változásával kapcsolatos érvelések kiemelt hangsúlyt kapnak. A gazdasági hatékonysági szempontok a birtokméret további koncentrációjának irányba mutatnak. 12. ábra. 5 hektárnál kisebb birtokok számaránya az Európai Unió országaiban. (2007, forrás: Eurostat) 14

15 Az országok mezőgazdasági szerkezete nem egységes, a különböző országok stratégiája más-más eredményre vezethet, melyeket természetesen befolyásolnak az adottságok. A magasabb domborzat, a csapadékosabb klíma a legelők nagyobb arányát eredményezi, ami Szlovénia, Ausztria esetében is látható a 13. ábrán. Ciprus, Málta és Portugália napos tájai kiváló lehetőséget nyújtanak a déligyümölcsök és szőlő termesztésére. Fontos azonban megjegyezni, hogy az agrártechnológia fejlődésével a nagyobb termelési intenzitást és befektetést egyaránt igénylő drága termékek termelése is létező stratégia: Hollandia régóta üvegházi zöldség- és dísznövény nagyhatalomként ismert. Harmadik nemzetközi ábránk ezért az egyes országok termőföldterületéről ad áttekintést. A szántóföld magas aránya szintén alátámasztja Magyarország kedvező mezőgazdasági adottságait. 13. ábra. Művelési ágak jellemző megoszlása az Európai Unió országaiban. (2009, forrás: Eurostat) Első, 2010-es elemzésünkben bemutattuk, hogy a magyarországi termőföld forgalmának sebessége a válság évei előtt kisebb volt a lakáspiaci forgalom sebességének felénél, de nemzetközi összehasonlításban még így is élénknek számított (14. ábra). A nemzetközi kitekintést a forgalomra vonatkozó ábrával zárjuk. Ennek tanulsága szerint európai összehasonlításban Magyarországon hagyományosan élénk volt a termőföld forgalma már a válság előtt is. Látható, hogy a stabilizálódott birtokrendszerű nyugati országok piacain lényegesen alacsonyabb forgalom bonyolódott 2006-ban. A tervezett új törvény korlátozásai kapcsán példaként hozott Franciaországban 2 is alacsony volt a forgalom. Aktualizált nemzetközi adatok még nem érhetőek el, ugyanakkor hazánkban továbbra is élénk a termőföld forgalom, ezzel ellentétben a lakáspiaci tranzakciók száma csökkent. Magyarországon a termőföld és lakástranzakciók éves száma megközelítette egymást. 2 A Földtörvényben tervezett helyi földbizottságokhoz hasonló francia SAFER-ek erős befolyással bírnak az adásvételek során 15

16 . 14. ábra. A termőföld éves forgalma a termőterület arányában az Európai Unió országaiban, (Sales Market Regulations for Agricultural Land in EU Member States and Candidate Countries, Factor Markets Working Paper 2012.) 16

17 7. A termőföld: még mindig kiemelkedő befektetés Az FHB Termőföldindex továbbra is alátámasztja, hogy a termőföld áralakulása igen stabil, konzervatívan emelkedő, az egyéb befektetési lehetőségekhez képest a kilengéseknek kevésbé kitett (15. és 16. ábra). A termőföld egyéb reáleszközökhöz és tőkejavakhoz képest is tartotta az értékét ezért továbbra is igaz az az állítás, hogy válságálló befektetés első felében különösen kedvező fejlemények mutatkoztak a piacon. Továbbra is igaz természetesen, hogy a termőföld tulajdonlása, művelése nagyobb gondosságot igényel, mint az értékpapír-befektetések. A mérleg másik serpenyőjében viszont a hasznosításból és a támogatásokból eredő pénzáramlások szerepelnek, hiszen a földalapú támogatás az érték 5-10%-át adja éves viszonylatban és a hasznosítás is tipikusan jövedelmező. 15. ábra: Befektetési eszközök áralakulása. (forrás: FHB Index számítás) 16. ábra: Befektetési eszközök éves áralakulása. (forrás: FHB Index számítás) 17

18 FHB Termőföldindex ( ) év , ,3 Index értéke Az ország földrajzi adottságai alapján hazánk mezőgazdasági potenciálja jelentős. A várható szabályozási változások a következő évekre meghatározóak lesznek a földpiac alakulására, azok várható hatását azonban csak a végső és elfogadott földtörvény, valamint a mezőgazdasági üzemekről és a családi gazdaságokról szóló törvény ismeretében lehet prognosztizálni. Hosszú távon azonban a megfelelő tulajdonosi és gazdálkodási háttérrel a jó minőségű termőföld értékálló és jövedelmező befektetés marad , , , , , , , , ,1 8. Partnereinknek Az FHB Bankcsoport tagjai termőföld-szakértői munkákban és termőföld-alapú, vagy termőföld fedezettel történő finanszírozói területeken egyaránt állnak lakossági és vállalati ügyfeleik rendelkezésére. Az elmúlt 15 évben az FHB szakértői a hazai termőfölddel kapcsolatos banki és értékbecslői szaktudás legjavát nyújtották partnereinknek, ügyfeleinknek. Szolgáltatásainkkal továbbra is állunk rendelkezésére gazdáknak, lakossági és vállalati ügyfeleinknek, állami és piaci megrendelőinknek! Az FHB Termőföldindex bővebb elemzéseit, további részleteit az Ügyfeleinkre szabott speciális ajánlatainkban kínáljuk. További ingatlannal kapcsolatos kérdésekben is készséggel állunk rendelkezésükre: , I. félév 224,0 Molnár Zsolt vezérigazgató-helyettes FHB Ingatlan Zrt. Ingatlanértékelési Igazgatóság Telefon: +36(1) Fax: +36(1) Mobil: +36(30) Cím: 1082 Budapest,Üllői u. 48. Dr. Nagy Gyula FHB Index projektvezető FHB Jelzálogbank Nyrt. Telefon: +36(1) , Stratégiai elemző partnerünk: Sajtókapcsolat: Kappéter Béla FHB Jelzálogbank Nyrt. Telefon: +36(1) Mobil: +36(30) FHB Termőföldindex URL: 18

FHB Termőföldindex 2011

FHB Termőföldindex 2011 FHB Termőföldindex 2011 év Index értéke 2000 100,0 2001 101,3 2002 121,0 2003 138,4 2004 140,8 2005 147,3 2006 153,2 2007 158,0 2008 176,6 2009 191,1 2010 192,1 2011 h1 201,3 1 FHB Termőföldindex Kedves

Részletesebben

FHB Termőföldindex. A magyarországi földárak változása 2000 és 2010 között. Molnár Zsolt. FHB Ingatlan Zrt. Vezérigazgató-helyettes.

FHB Termőföldindex. A magyarországi földárak változása 2000 és 2010 között. Molnár Zsolt. FHB Ingatlan Zrt. Vezérigazgató-helyettes. FHB Termőföldindex A magyarországi földárak változása 2000 és 2010 között Molnár Zsolt FHB Ingatlan Zrt. Vezérigazgató-helyettes AgrárgépShow Etyek, 2011. február 11. 1 Tartalom 1. FHB Lakásárindex 2.

Részletesebben

FHB Termőföldindex 2000 100,02014

FHB Termőföldindex 2000 100,02014 év Index értéke FHB Termőföldindex 2000 100,02014 2001 101,3 2002 121,0 2003 138,4 2004 140,8 2005 147,3 2006 153,2 2007 158,0 2008 176,6 2009 191,1 2010 192,1 2011 202,3 2012 229,0 2013 Q3 255,6 FHB Termőföldindex

Részletesebben

Termőföld forgalom, termőföldpiac Magyarországon. Előadó: Polyák László vezérigazgató helyettes

Termőföld forgalom, termőföldpiac Magyarországon. Előadó: Polyák László vezérigazgató helyettes Termőföld forgalom, termőföldpiac Magyarországon Előadó: Polyák László vezérigazgató helyettes Termőföldek árának alakulása 1998 és 2012 között TISZACASH által közvetített tranzakciók alapján (30 ha, 20

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ végén lassult a lakásárak negyedéves dinamikája

TÁJÉKOZTATÓ végén lassult a lakásárak negyedéves dinamikája TÁJÉKOZTATÓ 2016 végén lassult a lakásárak negyedéves dinamikája Budapest, 2017. május 5. 2016 negyedik negyedévében nominális alapon egy százalékkal emelkedett az aggregált MNB lakásárindex, amely jelentősen

Részletesebben

FHB Termőföldindex 2015 Folytatódott az áremelkedés a földpiacon

FHB Termőföldindex 2015 Folytatódott az áremelkedés a földpiacon FHB Termőföldindex 2015 Folytatódott az áremelkedés a földpiacon Az FHB Termőföldindex 2014-ben is árnövekedést mutatott, ugyanakkor a 2013-as rekord emelkedést nem sikerült megismételni. A drágulás jelentős,

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. az MNB-lakásárindex alakulásáról a harmadik negyedéves adatok alapján

TÁJÉKOZTATÓ. az MNB-lakásárindex alakulásáról a harmadik negyedéves adatok alapján TÁJÉKOZTATÓ az MNB-lakásárindex alakulásáról a 2016. harmadik negyedéves adatok alapján Gyorsult a lakásárak növekedési üteme 2016 harmadik negyedévében Budapest, 2017. február 8. 2016 harmadik negyedéve

Részletesebben

A lakáspiac jelene és jövője

A lakáspiac jelene és jövője A lakáspiac jelene és jövője Harmati László FHB Jelzálogbank Nyrt. üzleti vezérigazgató Fundamenta Lakásvásár Ingatlanszakmai Konferencia Budapest, 2011. szeptember 23. 2011.09.23 1 Tartalom Az FHB Lakásárindex

Részletesebben

FHB Termőföldindex 2013

FHB Termőföldindex 2013 FHB Termőföldindex 2013 Kedves Olvasónk! 2010 végén jelentettük meg először az FHB Termőföldindexet. Az FHB Index termékcsaládban a földárakat évente publikusan elemző tanulmány immár negyedik kiadásánál

Részletesebben

4. ábra: A GERD/GDP alakulása egyes EU tagállamokban 2000 és 2010 között (%) 1,8 1,6 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 2000 2001 2002 2003 Észtország Portugália 2004 2005 2006 2007 Magyarország Románia 2008

Részletesebben

FHB Termőföldindex 2014

FHB Termőföldindex 2014 FHB Termőföldindex 2014 Folytatódott az áremelkedés a földpiacon Az FHB Termőföldindex 2013-ban az elmúlt 13 év legnagyobb növekedést mutatta reál értelemben. Az árak emelkedését elsősorban az segítette

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ második negyedéve során gyorsult a hazai lakásárak növekedése

TÁJÉKOZTATÓ második negyedéve során gyorsult a hazai lakásárak növekedése TÁJÉKOZTATÓ 2017 második negyedéve során gyorsult a hazai lakásárak növekedése Budapest, 2017. november 3. 2017 második negyedéve során országos átlagban nominális alapon 5,1 százalékkal nőttek a lakásárak

Részletesebben

2000 100,0 2001 101,3 2002 121,0 2003 138,4 2004 140,8 2005 147,3 2006 153,2 2007 158,0 2008 176,6 2009 191,1 2010q1-q2 190,2. FHB Termőföldárindex

2000 100,0 2001 101,3 2002 121,0 2003 138,4 2004 140,8 2005 147,3 2006 153,2 2007 158,0 2008 176,6 2009 191,1 2010q1-q2 190,2. FHB Termőföldárindex 2000 100,0 2001 101,3 2002 121,0 2003 138,4 2004 140,8 2005 147,3 2006 153,2 2007 158,0 2008 176,6 2009 191,1 2010q1-q2 190,2 FHB Termőföldárindex 1 2000 100,0 2001 101,3 2002 121,0 2003 138,4 2004 140,8

Részletesebben

FHB Lakásárindex II. negyedév

FHB Lakásárindex II. negyedév FHB Lakásárindex 2016. II. FHB Lakásárindex Lassabban, de növekednek az árak 2016. II. ében az FHB Lakásárindex tovább növekedett, a korábbi 217,35-ről, 220,45-re változott az index értéke, a drágulás

Részletesebben

Mezőgazdasági termőföldárak és bérleti díjak

Mezőgazdasági termőföldárak és bérleti díjak Mezőgazdasági termőföldárak és bérleti díjak Központi Statisztikai Hivatal 2013. június Tartalom Bevezető...2 A szántó árának és forgalmi értékének alakulása...2 További művelési ágak áralakulása...3 Országos

Részletesebben

A földgáz fogyasztói árának 1 változása néhány európai országban 1999. július és 2001. június között

A földgáz fogyasztói árának 1 változása néhány európai országban 1999. július és 2001. június között A földgáz fogyasztói árának 1 változása néhány európai országban 1999. július és 2001. június között A gázárak változását hat európai ország -,,,,, Egyesült Királyság - és végfelhasználói gázárának módosulásán

Részletesebben

STATISZTIKAI TÜKÖR. Jelentés a beruházások 2014. évi alakulásáról. Tartalom. 1. Összefoglalás...2. 2. Nemzetközi kitekintés...2

STATISZTIKAI TÜKÖR. Jelentés a beruházások 2014. évi alakulásáról. Tartalom. 1. Összefoglalás...2. 2. Nemzetközi kitekintés...2 215. április Jelentés a beruházások 214. évi alakulásáról STATISZTIKAI TÜKÖR Tartalom 1. Összefoglalás...2 2. Nemzetközi kitekintés...2 3. Gazdasági környezet...2 4. A beruházások főbb jellemzői...3 5.

Részletesebben

FHB Lakásárindex 2014. IV. negyedév

FHB Lakásárindex 2014. IV. negyedév FHB Lakásárindex 2014. IV. FHB Lakásárindex További áremelkedés Az FHB Lakásárindex 2014. IV. ében 165,83-ra növekedett (1. ábra). 2013. utolsó három hónapjához képest a lakásárak nominálisan 5,8 százalékkal,

Részletesebben

Sokallod a pesti lakásárakat? - Ez még csak a kezdet!

Sokallod a pesti lakásárakat? - Ez még csak a kezdet! Sokallod a pesti lakásárakat? - Ez még csak a kezdet! 2016. június 1. 15:15 portfolio.hu A budapesti belváros élenjárt az elmúlt években a lakásárak drágulásában, amiben nagy szerepet játszott a pénzüknek

Részletesebben

FHB Lakásárindex IV. negyedév

FHB Lakásárindex IV. negyedév FHB Lakásárindex 2015. IV. FHB Lakásárindex Mérséklődött az áremelkedés 2015. IV. ében tovább növekedett az FHB Lakásárindex, a korábbi 196,16-ról, 197,6-ra változott az index értéke, így a drágulás mértéke

Részletesebben

Havi elemzés az infláció alakulásáról. 2013. december

Havi elemzés az infláció alakulásáról. 2013. december Havi elemzés az infláció alakulásáról. december A jegybanktörvény (a Magyar Nemzeti Bankról szóló,. évi CXXXIX. tv.). () az árstabilitás elérését és fenntartását jelöli meg a Magyar Nemzeti Bank elsődleges

Részletesebben

Havi elemzés az infláció alakulásáról január

Havi elemzés az infláció alakulásáról január Havi elemzés az infláció alakulásáról 2014. január 1 A jegybanktörvény (a Magyar Nemzeti Bankról szóló, 2013. évi CXXXIX. tv.) 3. (1) az árstabilitás elérését és fenntartását jelöli meg a Magyar Nemzeti

Részletesebben

Munkaerőpiaci mutatók összehasonlítása székelyföldi viszonylatban

Munkaerőpiaci mutatók összehasonlítása székelyföldi viszonylatban HARGITA MEGYE TANÁCSA ELEMZŐ CSOPORT RO 530140, Csíkszereda, Szabadság Tér 5. szám Tel.: +4 0266 207700/1120, Fax.: +4 0266 207703 e-mail: elemzo@hargitamegye.ro web: elemzo.hargitamegye.ro Munkaerőpiaci

Részletesebben

Havi elemzés az infláció alakulásáról augusztus

Havi elemzés az infláció alakulásáról augusztus Havi elemzés az infláció alakulásáról. augusztus A jegybanktörvény (a Magyar Nemzeti Bankról szóló, 3. évi CXXXIX. tv.) 3. () az árstabilitás elérését és fenntartását jelöli meg a Magyar Nemzeti Bank elsődleges

Részletesebben

Havi elemzés az infláció alakulásáról. 2014. augusztus

Havi elemzés az infláció alakulásáról. 2014. augusztus Havi elemzés az infláció alakulásáról 2014. augusztus 1 A jegybanktörvény (a Magyar Nemzeti Bankról szóló, 2013. évi CXXXIX. tv.) 3. (1) az árstabilitás elérését és fenntartását jelöli meg a Magyar Nemzeti

Részletesebben

Területi fejlettségi egyenlőtlenségek alakulása Európában. Fábián Zsófia KSH

Területi fejlettségi egyenlőtlenségek alakulása Európában. Fábián Zsófia KSH Területi fejlettségi egyenlőtlenségek alakulása Európában Fábián Zsófia KSH A vizsgálat célja Európa egyes térségei eltérő természeti, társadalmi és gazdasági adottságokkal rendelkeznek. Különböző történelmi

Részletesebben

Rövidtávú Munkaerő- piaci Előrejelzés - 2015

Rövidtávú Munkaerő- piaci Előrejelzés - 2015 Rövidtávú Munkaerő- piaci Előrejelzés - 2015 Üzleti helyzet 2009- ben rendkívül mély válságot élt meg a magyar gazdaság, a recesszió mélysége megközelítette a transzformációs visszaesés (1991-1995) során

Részletesebben

A NEMZETI FÖLDALAP VÁLTOZÁSAI

A NEMZETI FÖLDALAP VÁLTOZÁSAI A NEMZETI FÖLDALAP VÁLTOZÁSAI Fiatal Gazda Konferencia Budapest, 2011.02.25. Dr. Sebestyén Róbert NFA NEMZETI FÖLADALAPLKEZELŐ SZERVEZET (NFA) A Nemzeti Földalap (visszatekintés) A Nemzeti Földalapkezelő

Részletesebben

A BÉT ma és holnap. a magyar gazdaság finanszírozási lehetőségei. Szécsényi Bálint Alelnök Budapesti Értéktőzsde. 2012. december

A BÉT ma és holnap. a magyar gazdaság finanszírozási lehetőségei. Szécsényi Bálint Alelnök Budapesti Értéktőzsde. 2012. december A BÉT ma és holnap a magyar gazdaság finanszírozási lehetőségei Szécsényi Bálint Alelnök Budapesti Értéktőzsde 2012. december Bankszektor: veszteségek és forráskivonás Bankszektor ROE mutatója % % 30 70

Részletesebben

Kóczián Balázs: Kell-e aggódni a Brexit hazautalásokra gyakorolt hatásától?

Kóczián Balázs: Kell-e aggódni a Brexit hazautalásokra gyakorolt hatásától? Kóczián Balázs: Kell-e aggódni a Brexit hazautalásokra gyakorolt hatásától? Az Európai Unióhoz történő csatlakozásunkat követően jelentősen nőtt a külföldön munkát vállaló magyar állampolgárok száma és

Részletesebben

Recesszió Magyarországon

Recesszió Magyarországon Recesszió Magyarországon Makrogazdasági helyzet 04Q1 04Q2 04Q3 04Q4 05Q1 05Q2 05Q3 05Q4 06Q1 06Q2 06Q3 06Q4 07Q1 07Q2 07Q3 07Q4 08Q1 08Q2 08Q3 08Q4 09Q1 09Q2 09Q3 09Q4 A bruttó hazai termék (GDP) növekedése

Részletesebben

FHB Lakásárindex 1998-2009

FHB Lakásárindex 1998-2009 8 Q 5 8 Q 2 5 8 Q 5 8 Q 5 Q 5 Q 2 6 5 Q Q 2 Q 2 Q 2 2 Q 2, 2 Q 5, 2 Q, 2 Q 2, 2 Q, 2 Q, 2 2 Q 2 8, 2 2 Q 2, 2 2 Q 5, 2 2 Q, 2 Q 5, 2 Q 2 5, 2 Q 6, 2 Q 6, 2 Q 6 6, 2 Q 2, 2 Q 2, 2 Q, 2 5 Q 5, 2 5 Q 2, 2

Részletesebben

Havi elemzés az infláció alakulásáról. 2015. augusztus

Havi elemzés az infláció alakulásáról. 2015. augusztus Havi elemzés az infláció alakulásáról. augusztus A jegybanktörvény (a Magyar Nemzeti Bankról szóló,. évi CXXXIX. tv.). () az árstabilitás elérését és fenntartását jelöli meg a Magyar Nemzeti Bank elsődleges

Részletesebben

2014/74 STATISZTIKAI TÜKÖR 2014. július 18.

2014/74 STATISZTIKAI TÜKÖR 2014. július 18. 14/74 STATISZTIKAI TÜKÖR 14. július 18. Szolgáltatási kibocsátási árak, 14. I. negyedév Tartalom Összegzés...1 H Szállítás, raktározás nemzetgazdasági ág... J Információ, kommunikáció nemzetgazdasági ág...

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL MISKOLCI IGAZGATÓSÁGA. Szántóföldön termelt főbb növények terméseredményei Észak-Magyarországon 2006

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL MISKOLCI IGAZGATÓSÁGA. Szántóföldön termelt főbb növények terméseredményei Észak-Magyarországon 2006 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL MISKOLCI IGAZGATÓSÁGA Szántóföldön termelt főbb növények terméseredményei Észak-Magyarországon 2006 Miskolc, 2007. február Igazgató: Dr. Kapros Tiborné Tájékoztatási osztályvezető:

Részletesebben

Havi elemzés az infláció alakulásáról. 2014. február

Havi elemzés az infláció alakulásáról. 2014. február Havi elemzés az infláció alakulásáról 2014. február 1 A jegybanktörvény (a Magyar Nemzeti Bankról szóló, 2013. évi CXXXIX. tv.) 3. (1) az árstabilitás elérését és fenntartását jelöli meg a Magyar Nemzeti

Részletesebben

A KALÁSZOS GABONÁK TERMÉSEREDMÉNYEI A NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓBAN

A KALÁSZOS GABONÁK TERMÉSEREDMÉNYEI A NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓBAN KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL GYŐRI IGAZGATÓSÁGA A KALÁSZOS GABONÁK TERMÉSEREDMÉNYEI A NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓBAN 2005 2300/9/2005. GYŐR 2005. november Készült a KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL GYŐRI IGAZGATÓSÁGÁN,

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A KÖZBESZERZÉSEK ELSŐ FÉLÉVI ALAKULÁSÁRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A KÖZBESZERZÉSEK ELSŐ FÉLÉVI ALAKULÁSÁRÓL KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA TÁJÉKOZTATÓ A KÖZBESZERZÉSEK 2010. ELSŐ FÉLÉVI ALAKULÁSÁRÓL 1. 2010. első félévében az ajánlatkérők összesen 4356 eredményes közbeszerzési t folytattak le, ami közel 145-os növekedést

Részletesebben

Gazdasági mutatók összehasonlítása székelyföldi viszonylatban

Gazdasági mutatók összehasonlítása székelyföldi viszonylatban HARGITA MEGYE TANÁCSA ELEMZŐ CSOPORT RO 530140, Csíkszereda, Szabadság Tér 5. szám Tel.: +4 0266 207700/1120, Fax.: +4 0266 207703 e-mail: elemzo@hargitamegye.ro web: elemzo.hargitamegye.ro Gazdasági mutatók

Részletesebben

1,7 MILLIÓ VENDÉG ÉS 5,4 MILLIÓ VENDÉGÉJSZAKA AZ ÜZLETI CÉLÚ EGYÉB SZÁLLÁSHELYEKEN 2015-BEN. 1. Az üzleti célú egyéb szálláshelyek vendégforgalma

1,7 MILLIÓ VENDÉG ÉS 5,4 MILLIÓ VENDÉGÉJSZAKA AZ ÜZLETI CÉLÚ EGYÉB SZÁLLÁSHELYEKEN 2015-BEN. 1. Az üzleti célú egyéb szálláshelyek vendégforgalma 2016. június 1. 1,7 MILLIÓ VENDÉG ÉS 5,4 MILLIÓ VENDÉGÉJSZAKA AZ ÜZLETI CÉLÚ EGYÉB SZÁLLÁSHELYEKEN 2015-BEN 1. Az üzleti célú egyéb szálláshelyek vendégforgalma A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatai

Részletesebben

VIDÉKFEJLESZTÉSI POLITIKA

VIDÉKFEJLESZTÉSI POLITIKA VIDÉKFEJLESZTÉSI POLITIKA 2014-2020 UDVARDY Péter egyetemi docens ÓE AMK NVS A Nemzeti Vidékstratégia (NVS) célja, hogy a Magyarország vidéki térségeinek nagy részén érvényesülő kedvezőtlen folyamatokat

Részletesebben

STATISZTIKAI TÜKÖR. Lakáspiaci árak, lakásárindex, III. negyedév január 27.

STATISZTIKAI TÜKÖR. Lakáspiaci árak, lakásárindex, III. negyedév január 27. STATISZTIKAI TÜKÖR 217. január 27. Lakáspiaci árak, lakásárindex, 216. III. negyedév Tartalom Bevezető...1 Az ingatlanforgalom alakulása...1 Éves árindexek...2 Negyedéves tiszta árindex...2 A teljes árváltozás

Részletesebben

FHB Index nemzetközi kitekintés

FHB Index nemzetközi kitekintés FHB Index nemzetközi kitekintés Emelkedő pályán az európai lakásárak Az FHB Index elemzéseiben rendszeresen értékeljük a nemzetközi lakáspiaci helyzetet, tavaly még erős polarizálódásról számoltunk be.

Részletesebben

TURIZMUS ÉS REGIONALITÁS

TURIZMUS ÉS REGIONALITÁS A magyarországi turisztikai régiók vendégforgalma 2002-ben 1 Kiss Kornélia Sulyok Judit kapacitása 2002-ben 2 Magyarországon 3377 kereskedelmi szálláshely mûködött, összesen 77 155 szobával és 335 163

Részletesebben

A magyar építőipar számokban és a 2015. évi várakozások

A magyar építőipar számokban és a 2015. évi várakozások A magyar építőipar számokban és a 2015. évi várakozások Az építőipari termelés alakulása A magyar építőipari termelés hat éves csökkenés után mélyponton 2012. évben volt ~1600 Mrd Ft értékkel. 2013-ban

Részletesebben

Piackutatás versenytárs elemzés

Piackutatás versenytárs elemzés Piackutatás versenytárs elemzés 2015 TÁJÉKOZTATÓ Jelen szigorúan bizalmas piackutatást / versenytárs elemzést (a továbbiakban mellékleteivel és kiegészítéseivel együtt Elemzés ) az Elemző (a továbbiakban

Részletesebben

2015/33 STATISZTIKAI TÜKÖR

2015/33 STATISZTIKAI TÜKÖR 2015/33 STATISZTIKAI TÜKÖR 2015. április 29. Lakáspiaci árak, lakásárindex, 2014. IV. negyedév* Tartalom Bevezető...1 Az ingatlanforgalom alakulása...1 Éves árindexek...2 Negyedéves tiszta árindex...2

Részletesebben

Havi elemzés az infláció alakulásáról október

Havi elemzés az infláció alakulásáról október Havi elemzés az infláció alakulásáról 01. október 1 A jegybanktörvény (a Magyar Nemzeti Bankról szóló, 013. évi CXXXIX. tv.) 3. (1) az árstabilitás elérését és fenntartását jelöli meg a Magyar Nemzeti

Részletesebben

Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása II. negyedév 1

Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása II. negyedév 1 Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása 2003. II. 1 A II. ben az értékpapírpiac általunk vizsgált egyetlen szegmensében sem történt lényeges arányeltolódás az egyes tulajdonosi szektorok között. Az

Részletesebben

INGATLANPIACI KILÁTÁSOK

INGATLANPIACI KILÁTÁSOK ORSZÁGOS ÁTLAGBAN VÁLTOZATLAN, BUDAPESTEN KISSÉ JAVULÓ INGATLANPIACI KILÁTÁSOK (A GKI 2013. OKTÓBERI FELMÉRÉSEI ALAPJÁN) A GKI évente kétszer szervez felmérést a vállalatok, az ingatlanokkal foglalkozó

Részletesebben

Januárban jelentősen javultak a magyar vállalkozások várakozásai

Januárban jelentősen javultak a magyar vállalkozások várakozásai Januárban jelentősen javultak a magyar vállalkozások várakozásai A GVI 13. januári negyedéves konjunktúra-felvételének eredményei 13. januárban jelentősen javult a GVI negyedéves Konjunktúra Indexe és

Részletesebben

Rariga Judit Globális külkereskedelem átmeneti lassulás vagy normalizálódás?

Rariga Judit Globális külkereskedelem átmeneti lassulás vagy normalizálódás? Rariga Judit Globális külkereskedelem átmeneti lassulás vagy normalizálódás? 2012 óta a világ külkereskedelme rendkívül lassú ütemben bővül, tartósan elmaradva az elmúlt évtizedek átlagától. A GDP növekedés

Részletesebben

A magyar gazdaság főbb számai európai összehasonlításban

A magyar gazdaság főbb számai európai összehasonlításban A magyar gazdaság főbb számai európai összehasonlításban A Policy Solutions makrogazdasági gyorselemzése 2011. szeptember Bevezetés A Policy Solutions a 27 európai uniós tagállam tavaszi konvergenciaprogramjában

Részletesebben

Inflációs és növekedési kilátások: Az MNB aktuális előrejelzései Hamecz István

Inflációs és növekedési kilátások: Az MNB aktuális előrejelzései Hamecz István Inflációs és növekedési kilátások: Az MNB aktuális előrejelzései Hamecz István ügyvezető igazgató ICEG - MKT konferencia, Hotel Mercure Buda, 2003. Június 18 1 Az előadás vázlata Az MNB előrejelzéseiről

Részletesebben

A magyar gazdaságpolitika elmúlt 25 éve

A magyar gazdaságpolitika elmúlt 25 éve X. Régiók a Kárpát-medencén innen és túl Nemzetközi tudományos konferencia Kaposvár, 2016. október 14. A magyar gazdaságpolitika elmúlt 25 éve Gazdaságtörténeti áttekintés a konvergencia szempontjából

Részletesebben

Jelentés az építőipar évi teljesítményéről

Jelentés az építőipar évi teljesítményéről Központi Statisztikai Hivatal Jelentés az építőipar 2011. évi teljesítményéről 2012. április Tartalom Az építőipar fejlődése az elmúlt években...2 Az építőipar teljesítménye 2011-ben...2 Az építőipar helyzete

Részletesebben

KUTATÁS-FEJLESZTÉSI TEVÉKENYSÉG

KUTATÁS-FEJLESZTÉSI TEVÉKENYSÉG Központi Statisztikai Hivatal Miskolci Igazgatósága KUTATÁS-FEJLESZTÉSI TEVÉKENYSÉG Miskolc, 2006. május 23. Központi Statisztikai Hivatal Miskolci Igazgatóság, 2006 ISBN 963 215 973 X Igazgató: Dr. Kapros

Részletesebben

Havi elemzés az infláció alakulásáról február

Havi elemzés az infláció alakulásáról február Havi elemzés az infláció alakulásáról. február A jegybanktörvény (a Magyar Nemzeti Bankról szóló,. évi CXXXIX. tv.). () az árstabilitás elérését és fenntartását jelöli meg a Magyar Nemzeti Bank elsődleges

Részletesebben

Hazai és MTA-részvétel az Európai Unió 7. keretprogramjában (FP7)

Hazai és MTA-részvétel az Európai Unió 7. keretprogramjában (FP7) Hazai és MTA-részvétel az Európai Unió 7. keretprogramjában (FP7) Tendenciák a 2012 2013. időszakban A 7. kutatási és technológiafejlesztési keretprogram az Európai Unió fő kutatásfinanszírozási eszköze.

Részletesebben

A Növekedési Hitelprogram tanulságai és lehetőségei

A Növekedési Hitelprogram tanulságai és lehetőségei A Növekedési Hitelprogram tanulságai és lehetőségei Nagy Márton ügyvezető igazgató Vállalati finanszírozás 214 214. október 29. 1 Tartalom Az NHP eddigi eredményei Az NHP második szakasza folytatódik Az

Részletesebben

FHB Lakásárindex - 2013 III. negyedév

FHB Lakásárindex - 2013 III. negyedév FHB Lakásárindex - 2013 III. negyedév Folytatódott az árcsökkenés Késedelmes adatszolgáltatása miatt megcsúsztak az FHB Lakásárindex 2013-as évi adatközlései. A legfrissebben elérhető adatok feldolgozása

Részletesebben

STATISZTIKAI TÜKÖR. Lakáspiaci árak, lakásárindex, II. negyedév* október 28.

STATISZTIKAI TÜKÖR. Lakáspiaci árak, lakásárindex, II. negyedév* október 28. STATISZTIKAI TÜKÖR 2016. október 28. Lakáspiaci árak, lakásárindex, 2016. II. negyedév* Tartalom Bevezető...1 Az ingatlanforgalom alakulása...1 Éves árindexek...2 Negyedéves tiszta árindex...2 A teljes

Részletesebben

Havi elemzés az infláció alakulásáról november

Havi elemzés az infláció alakulásáról november Havi elemzés az infláció alakulásáról 1. november 1 A jegybanktörvény (a Magyar Nemzeti Bankról szóló, 13. évi CXXXIX. tv.) 3. (1) az árstabilitás elérését és fenntartását jelöli meg a Magyar Nemzeti Bank

Részletesebben

A fenntarthatóság útján 2011-ben??

A fenntarthatóság útján 2011-ben?? A fenntarthatóság útján 2011-ben?? Válogatás a Fenntartható Fejlődés Évkönyv 2011 legfontosabb megállapításaiból Az összefoglalót a GKI Gazdaságkutató Zrt. és a Tiszai Vegyi Kombinát együttműködésében

Részletesebben

HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN

HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN DR. CZOMBA SÁNDOR államtitkár Nemzetgazdasági Minisztérium 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 76,3 74,1 72,9 71,4 71,0 Forrás: Eurostat TARTÓS LEMARADÁS

Részletesebben

OTP Termőföld Értéktérkép

OTP Termőföld Értéktérkép OTP Termőföld Értéktérkép 217 OTP Termőföld Értéktérkép 217 A 215. őszén meghirdetett Földet a gazdáknak program hatására 216-ban két és félszeresére nőtt a termőföld-forgalom. Ez az árak ismét kétszámjegyű

Részletesebben

A köles kül- és belpiaca

A köles kül- és belpiaca A köles kül- és belpiaca Györe Dániel tudományos segédmunkatárs Agrárgazdasági Kutató Intézet Köles Reneszánsza Konferencia 2013. október 25. Budapest Világ gabonatermelése - Az elmúlt 50 évben a főbb

Részletesebben

2014/114 STATISZTIKAI TÜKÖR

2014/114 STATISZTIKAI TÜKÖR 214/114 STATISZTIKAI TÜKÖR 214. október 3. Lakáspiaci árak, lakásárindex, 214. II. negyedév* Tartalom Bevezető...1 Főbb folyamatok...1 Az ingatlanforgalom alakulása...1 Éves árindexek...2 Negyedéves tiszta

Részletesebben

FHB Lakásárindex 2010

FHB Lakásárindex 2010 FHB Lakásárindex 21 1 9 9 8 Q 1 4 5 1 9 9 8 Q 2 5 1 1 9 9 8 Q 3 5 4 1 9 9 8 Q 4 5 4 1 9 9 9 Q 1 5 9 1 9 9 9 Q 2 6 5 1 9 9 9 Q 3 7 1 9 9 9 Q 4 7 7 2 Q 1 9 1 2 Q 2 9 9 2 Q 3 1 2, 2 Q 4 1 5, 2 1 Q 1 1 1 4,

Részletesebben

FHB Lakásárindex 2014. II. negyedév

FHB Lakásárindex 2014. II. negyedév FHB Lakásárindex 2014. II. FHB Lakásárindex Emelkedés országos szinten is Az FHB Lakásárindex 2014 II. ében 158,2-re nőtt (1. ábra). Az előző év azonos időszakával összehasonlítva a lakásárak szintén emelkedtek:

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY. A fizetési mérleg alakulásáról. 2015. I. negyedév

SAJTÓKÖZLEMÉNY. A fizetési mérleg alakulásáról. 2015. I. negyedév SAJTÓKÖZLEMÉNY A fizetési mérleg alakulásáról NYILVÁNOS: 2015. június 24. 8:30-tól 2015. I. negyedév 2015 I. negyedévében 1 a külfölddel szembeni nettó finanszírozási képesség (a folyó fizetési mérleg

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében január január. okt jan. ápr.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében január január. okt jan. ápr. Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2013. JANUÁR 2013. január 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 15.851 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása IV. negyedév 1

Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása IV. negyedév 1 Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása 2004. IV. negyedév 1 Budapest, 2004. február 21. A IV. negyedévben az állampapírpiacon folytatódott a biztosítók és nyugdíjpénztárak több éve tartó folyamatos

Részletesebben

FHB Lakásárindex 2014. III. negyedév

FHB Lakásárindex 2014. III. negyedév FHB Lakásárindex 2014. III. FHB Lakásárindex Folytatódott az áremelkedés Az FHB Lakásárindex 2014. III. ében 162,5-re növekedett (1. ábra). A 2013. július-szeptemberi időszakhoz képest a lakásárak nominálisan

Részletesebben

hétfő, március 2. Vezetői összefoglaló

hétfő, március 2. Vezetői összefoglaló hétfő, 2015. március 2. Vezetői összefoglaló Amerikában negatív tartományban zártak a vezető részvényindexek, Európában a lassuló amerikai GDP-adat segítette a kereskedést. A forint kilenchavi csúcsa közelében,

Részletesebben

XIV. évfolyam, 1. szám, Statisztikai Jelentések NÖVÉNYVÉDŐ SZEREK ÉRTÉKESÍTÉSE év

XIV. évfolyam, 1. szám, Statisztikai Jelentések NÖVÉNYVÉDŐ SZEREK ÉRTÉKESÍTÉSE év XIV. évfolyam, 1. szám, 2014 Statisztikai Jelentések NÖVÉNYVÉDŐ SZEREK ÉRTÉKESÍTÉSE 2013. év Növényvédő szerek értékesítése Növényvédő szerek értékesítése XIV. évfolyam, 1. szám, 2014 Megjelenik évente

Részletesebben

Az építőipar 2012.évi teljesítménye. Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége

Az építőipar 2012.évi teljesítménye. Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége Az építőipar 2012.évi teljesítménye Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége Az építőipari termelés alakulása 2012-ben is folytatódott az építőipari termelés 2006 óta tartó csökkenése Az építőipar egésze

Részletesebben

A vállalati hitelezés továbbra is a banki üzletág központi területe marad a régióban; a jövőben fokozatos fellendülés várható

A vállalati hitelezés továbbra is a banki üzletág központi területe marad a régióban; a jövőben fokozatos fellendülés várható S A J TÓ KÖZ L E M É N Y L o n d o n, 2 0 1 6. m á j u s 1 2. Közép-kelet-európai stratégiai elemzés: Banki tevékenység a közép- és kelet-európai régióban a fenntartható növekedés és az innováció támogatása

Részletesebben

PROGNÓZIS KISÉRLET A KEMÉNY LOMBOS VÁLASZTÉKOK PIACÁRA

PROGNÓZIS KISÉRLET A KEMÉNY LOMBOS VÁLASZTÉKOK PIACÁRA PROGNÓZIS KISÉRLET A KEMÉNY LOMBOS VÁLASZTÉKOK PIACÁRA Magyarország fakitermelése em 3 AESZ 2008 6000 5000 4000 3000 5836 5784 5659 5940 5912 2000 1000 0 2002 2003 2004 2005 2006 A kemény sarangolt és

Részletesebben

Fiatal gazdák az állami. Dr. Bitay Márton állami földekért felelős államtitkár

Fiatal gazdák az állami. Dr. Bitay Márton állami földekért felelős államtitkár Fiatal gazdák az állami földbérleti rendszerben Dr. Bitay Márton állami földekért felelős államtitkár A magyar mezőgazdaság számára a legfontosabb piac a helyi és a hazai piac. Olyan fejlesztések és beruházások

Részletesebben

módszertana Miben más és mivel foglalkozik a Mit tanultunk mikroökonómiából? és mivel foglalkozik a makroökonómia? Miért

módszertana Miben más és mivel foglalkozik a Mit tanultunk mikroökonómiából? és mivel foglalkozik a makroökonómia? Miért A makroökonómia tárgya és módszertana Mit tanultunk mikroökonómiából? Miben más és mivel foglalkozik a makroökonómia? Miért van külön makroökonómia? A makroökonómia módszertana. Miért fontos a makroökonómia

Részletesebben

Az élelmiszergazdaság, mint stratégiai ágazat Dublecz Károly Pannon Egyetem, Georgikon Kar, Keszthely

Az élelmiszergazdaság, mint stratégiai ágazat Dublecz Károly Pannon Egyetem, Georgikon Kar, Keszthely Az élelmiszergazdaság, mint stratégiai ágazat Dublecz Károly Pannon Egyetem, Georgikon Kar, Keszthely Hazánk tudománya, innovációja és versenyképessége szakmai vitafórum Nagykanizsa, 2012. november 7.

Részletesebben

ALKALMAZOTTI LÉTSZÁM AZ ERDŐGAZDÁLKODÁSBAN, A FA- ÉS BÚTORIPARBAN LÉTSZÁM-KATEGÓRIÁNKÉNT

ALKALMAZOTTI LÉTSZÁM AZ ERDŐGAZDÁLKODÁSBAN, A FA- ÉS BÚTORIPARBAN LÉTSZÁM-KATEGÓRIÁNKÉNT ALKALMAZOTTI LÉTSZÁM AZ ERDŐGAZDÁLKODÁSBAN, A FA- ÉS BÚTORIPARBAN LÉTSZÁM-KATEGÓRIÁNKÉNT Az új osztályozási rendszer bevezetésével a létszám adatokban is változás következett be. A 0-9 fő közötti kategória

Részletesebben

Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása 2006. III. negyedév 1

Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása 2006. III. negyedév 1 Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása 2006. III. negyedév 1 Budapest, 2006. november 21. 2006. szeptember végére a forintban denominált állampapírok piaci értékes állománya átlépte a 10 ezer milliárd

Részletesebben

A 2012 KARÁCSONYI, SZILVESZTERI IDŐSZAK HATÁSA A BUDAPESTI, ILLETVE A VIDÉKI SZÁLLODÁK TELJESÍTMÉNYÉRE

A 2012 KARÁCSONYI, SZILVESZTERI IDŐSZAK HATÁSA A BUDAPESTI, ILLETVE A VIDÉKI SZÁLLODÁK TELJESÍTMÉNYÉRE A KARÁCSONYI, SZILVESZTERI IDŐSZAK HATÁSA A BUDAPESTI, ILLETVE A VIDÉKI SZÁLLODÁK TELJESÍTMÉNYÉRE A Xellum Kft. által rendelkezésre bocsátott adatok alapján az MSZÉSZ elemzést készített arról, hogyan alakult

Részletesebben

2015/02 STATISZTIKAI TÜKÖR január 16.

2015/02 STATISZTIKAI TÜKÖR január 16. 2015/02 STATISZTIKAI TÜKÖR 2015. január 16. Szolgáltatási kibocsátási árak, 2014. III. negyedév Tartalom Összegzés...1 H Szállítás, raktározás nemzetgazdasági ág...1 J Információ, kommunikáció nemzetgazdasági

Részletesebben

Raiffeisen Euró Likviditási Alap. Féléves jelentés 2011.

Raiffeisen Euró Likviditási Alap. Féléves jelentés 2011. Raiffeisen Euró Likviditási Alap Féléves jelentés 2011. I. A Raiffeisen Euró Likviditási Alap (RELA) bemutatása RAIFFEISEN EURÓ LIKVIDITÁSI ALAP FÉLÉVES JELENTÉS 2011. 1. Alapadatok Alap neve: Felügyeleti

Részletesebben

Magyarország szerepe a nemzetközi turizmusban

Magyarország szerepe a nemzetközi turizmusban Magyarország szerepe a nemzetközi turizmusban A VILÁG TURIZMUSÁNAK ALAKULÁSA 1990 ÉS 2002 KÖZÖTT Nemzetközi turistaérkezések 1990 és 2002 között a nemzetközi turistaérkezések száma több mint másfélszeresére,

Részletesebben

A vizsgált időszak számos ponton hozott előrelépést, illetve változást az előző év, hasonló időszakához képest:

A vizsgált időszak számos ponton hozott előrelépést, illetve változást az előző év, hasonló időszakához képest: 2010. június 1. TÁJÉKOZTATÓ a Magyarországon 2010 első negyedévében megrendezett nemzetközi rendezvényekről A Magyar Turizmus Zrt. Magyar Kongresszusi Irodája 2010-ben is kiemelt feladatának tartja, hogy

Részletesebben

Fizetési trendek a magyarországi nemzetközi vállalatoknál

Fizetési trendek a magyarországi nemzetközi vállalatoknál Fizetési trendek a magyarországi nemzetközi vállalatoknál Megbízható bérezési adatok a DUIHK 2014 es Bérezési Tanulmányában Jövőre átlagosan négy százalékkal szeretnék a külföldi vállalatok munkavállalóik

Részletesebben

Pest megye önálló régióvá válása: a vállalkozások helyzete

Pest megye önálló régióvá válása: a vállalkozások helyzete www.pest.hu Pest önálló régióvá válása: a vállalkozások helyzete A vállalkozások számának alakulása, a megszűnő és az új cégek száma, a cégek tevékenységének típusa hatással van az adott terület foglalkoztatási

Részletesebben

Élelmiszer terméklánc és az egymásrautaltság. Termelők, alapanyag beszállítók és a feldolgozóipar

Élelmiszer terméklánc és az egymásrautaltság. Termelők, alapanyag beszállítók és a feldolgozóipar Élelmiszer terméklánc és az egymásrautaltság. Termelők, alapanyag beszállítók és a feldolgozóipar 52. Közgazdász Vándorgyűlés, Nyíregyháza Dr. Losó József MIRELITE MIRSA Zrt. - Elnök A mezőgazdaság az

Részletesebben

Otthontérkép, segít a döntésben! 2012. április 25. 2012.04.25.

Otthontérkép, segít a döntésben! 2012. április 25. 2012.04.25. Otthontérkép, segít a döntésben! 2012. április 25. 1 Az FHB Otthontérkép már most további információkkal bővül! A 2012. április 16-án bemutatott Otthontérkép alkalmazás újabb statisztikai adatokkal került

Részletesebben

Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság. A központi költségvetés finanszírozása és adósságának alakulása. 2012.

Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság. A központi költségvetés finanszírozása és adósságának alakulása. 2012. Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság A központi költségvetés finanszírozása és adósságának alakulása A központi költségvetés finanszírozása A. Állományi adatok 2012. december

Részletesebben

1. táblázat: A hitelintézetek nemteljesítő kitettségei (bruttó értéken)

1. táblázat: A hitelintézetek nemteljesítő kitettségei (bruttó értéken) SAJTÓKÖZLEMÉNY a hitelintézetekről 1 a III. negyedév végi 2 prudenciális adataik alapján Budapest, november 23. A hitelintézetek mérlegfőösszege III. negyedévben 2,1%-kal nőtt, így a negyedév végén 33

Részletesebben

2014/21 STATISZTIKAI TÜKÖR

2014/21 STATISZTIKAI TÜKÖR 1/1 STATISZTIKAI TÜKÖR 1. március 5. 13 negyedévében,7%-kal nőtt a GDP EMBARGÓ! Közölhető: 1. március 5-én reggel 9 órakor Tartalom Bevezető...1 13 negyedév...1 13. év... Bevezető Magyarország bruttó hazai

Részletesebben

A Nemzeti Fenntartható Fejlődési Keretstratégia megvalósításának állása

A Nemzeti Fenntartható Fejlődési Keretstratégia megvalósításának állása A Nemzeti Fenntartható Fejlődési Keretstratégia megvalósításának állása Zentai Sára Répceszemere, 2015. június 16. Nemzeti Fenntartható Fejlődési Keretstratégia - A nemzet második ilyen stratégiája 2007

Részletesebben

A turisztikai kis- és középvállalkozások helyzete és lehetőségei Mi van az étlapon?

A turisztikai kis- és középvállalkozások helyzete és lehetőségei Mi van az étlapon? Turizmus törvény Széchenyi Pihenőkártya Utazási irodák Idegenvezetők Éttermek Szakember utánpótlás Dohányzási tilalom Szállodák Kiemelt attrakciók Közterület foglalás Turistabuszok parkolása Információ

Részletesebben

CIB INGATLAN ALAPOK ALAPJA

CIB INGATLAN ALAPOK ALAPJA CIB INGATLAN ALAPOK ALAPJA Éves jelentés CIB Befektetési Alapkezelő Rt. Forgalmazó, Letétkezelő: CIB Közép-európai Nemzetközi Bank Rt. 2004 1/9 1. Alapadatok 1.1. A CIB Ingatlan Alapok Alapja Megnevezése:

Részletesebben

Az ukrán válság rövid távú hatásai Kelet- Közép-Európa és Magyarország gáz ellátásbiztonságára

Az ukrán válság rövid távú hatásai Kelet- Közép-Európa és Magyarország gáz ellátásbiztonságára Az ukrán válság rövid távú hatásai Kelet- Közép-Európa és Magyarország gáz ellátásbiztonságára Selei Adrienn és Takácsné Tóth Borbála Verseny és szabályozás 2014 című kötet bemutatása alkalmából rendezett

Részletesebben