ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS"

Átírás

1 ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS A galvánelemek vizsgálatáról Budapest, január

2 NEMZETI FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁG ÉLELMISZER ÉS VEGYIPARI LABORATÓRIUM Iktatószám: EVL-00 /2012. Témafelelős: dr. Mastala Zoltán, Nahalkáné Csillag Mónika JELENTÉS galvánelemek vizsgálatáról január

3 Bevezetés A galvánelemek akár a mobiltelefonokra, a zsebszámológépekre, vagy a karórákra gondolunk jelen vannak mindennapi életünkben, ezért hulladékként való megjelenésük nehézfém tartalmukból kifolyólag fokozott figyelmet igényel. Az elemek és akkumulátorok, illetve hulladékaik kezeléséről szóló 21/2008. (VIII. 30.) KvVM rendelet (a továbbiakban: KvVM rendelet) az Európai Parlament és a Tanács elemekről és akkumulátorokról, valamint a hulladékelemekről és -akkumulátorokról, továbbá a 91/157/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2006/66/EK irányelvének (2006. szeptember 6.), illetve annak módosításáról szóló 2008/103/EK irányelvének való megfelelést szolgálja és az elemekben, illetve akkumulátorokban felhasználható higany-, kadmium- és ólomtartalom mennyiségének, valamint jelölésének szabályozását tartalmazza. 1. A vizsgálat célja A gyártóknak az előbbi előírásoknak megfelelően a különösen mérgező ólom-, kadmiumés higanytartalmú galvánelemeket technológiai fejlesztésekkel kevésbé környezetszennyező típusokra kell kicserélniük, illetve azokban a megadott határérték alá kell csökkenteniük az előbbi fémek mennyiségét. Így a különféle elemekben a gombelemek kivételével nem használható fel higany, és az anód szerepét betöltő cink kadmiumtartalmát amely, mint természetes szennyezőanyag, illetve a fém mechanikai tulajdonságait javító ötvözőanyag lehet jelen az előírt szint alá kell csökkenteniük. A KvVM rendelet néhány speciális alkalmazástól eltekintve megtiltja a 0,0005 tömegszázalékot (gombelem esetén: 2 tömegszázalékot) meghaladó higanyt tartalmazó elem, illetve akkumulátor és a 0,002 tömegszázalékot meghaladó kadmiumot tartalmazó hordozható elem, valamint akkumulátor forgalmazását. A környezetszennyező anyagok felhasználásának visszaszorítása azonban költségesebb technológia alkalmazását teszi szükségessé. A KvVM rendelet a hordozható elemet, illetve akkumulátort forgalmazó kereskedő számára előírja, hogy a forgalmazás helyén a gyártó által biztosított megfelelő gyűjtőedényt helyezzen el. A KvVM rendelet 2. melléklete értelmében a gyártónak a visszavett és begyűjtött hulladékká vált elemeket és akkumulátorokat 2011 szeptember 26-tól : savas, ólomtartalmú elem, illetve akkumulátor esetén 65%, nikkel-kadmium tartalmú elem, illetve akkumulátor esetén 75%, egyéb más elem, illetve akkumulátor esetén 50% újrafeldolgozási hatékonysági mutató elérésével kell újrafeldolgoznia. Az elemek és az akkumulátorok hulladékainak visszavételéről szóló 181/2008. (VII. 8.) Korm. rendelet értelmében a gyártó (importőr) ezt a kötelezettségét átruházhatja. Ebben az esetben a megfelelő hulladékkezelés és az újrahasznosítás szempontjából különösképpen fontos, hogy a forgalmazott terméken megfelelő jelölés legyen. A hiányos jelölés és a megengedettnél magasabb fémtartalom nemcsak a környzettudatos vásárlói magatartás érvényesülésénél jelent problémát, illetve nemcsak a fogyasztó szempontjából hordoz magában veszélyeket (nem megfelelő tárolás és megsemmisítés), hanem a szelektíven begyűjtött hulladék elhelyezésekor, valamint az újrahasznosítás folyamán is növeli a környezetszennyező anyag terhelését. A termékek piacfelügyeletéről szóló évi LXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Pftv.) 4. (1) értelmében a termék biztonságosságának megítélése során a hulladékkezelési tájékoztatást is figyelembe kell venni, ezért a megfelelő jelölés termékbiztonsági kérdésnek

4 tekintendő. A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság éves ellenőrzési és vizsgálati programja a korábbiakban nem tartalmazta ezen termékek ellenőrzését, így különösen fontosnak tartottuk a magyarországi helyzet felmérését e téren. 2. A vizsgált termékkör A KvVM rendelet 3. (1) bekezdésében a kadmium- és higanytartalom vonatkozásában leírt forgalmazási tilalom nem vonatkozik a Higanytartalom tekintetében: a 2 tömegszázalékot meg nem haladó higanytartalmú gombelemekre, valamint Kadmiumtartalom tekintetében: a vészjelző- (vészvilágítást biztosító) és riasztórendszerekben, az orvosi felszerelésekben vagy a vezeték nélküli elektromos kézi szerszámokban alkalmazott hordozható elemekre és akkumulátorokra. Így a kadmiumtartalom tekintetében kivételt képező elemek nem alkották tárgyát a vizsgálatnak. Elsősorban a hagyományos szén-cink, valamint alkalikus elemek és gombelemek higany-, kadmium- és ólomtartalmának vizsgálatát tűztük ki célul, mivel összetételükből kifolyólag főként ezeknél lehet számítani jelölési problémákra, illetve arra, hogy a fémtartalmuk meghaladja a KvVM rendeletben megadott határértékeket. A mintavételnél kiemelt szerepet kapott az, hogy minden esetben elegendő információ legyen a csomagoláson vagy magán az elemen az azonosításhoz és a hulladékkezelésre vonatkozó megfelelő jelölés (az áthúzott, kerekes hulladékgyűjtő ábrája, valamint az alatta lévő Hg és Pb vegyjelek) meglétének megállapításához. 3. A vizsgált minták Összesen 28 féle minta vételezésére került sor, amelyből 14 gombelem volt. A mintavételezett elemek többsége (71 %) Kínából, 21%-a az EU-ból származott, 7%-nál pedig nem volt beazonosítható a származási hely. A minták azonosító adatait az 1. sz. melléklet tartalmazza. 4. A vizsgálat időtartama A mintavétel a november 05 és november 15. közötti időszakban történt, míg a vizsgálatokra november 13. és december 14. között került sor.

5 5. A vizsgálat résztvevői A mintavételt az alábbi kormányhivatalok fogyasztóvédelmi felügyelőségeinek munkatársai végezték: Vas Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége; Tolna Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége; Csongrád Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége; Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége; Heves Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége; Nógrád Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége és Pest Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége. A vizsgálatok a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság Élelmiszer és Vegyipari Laboratóriumában történtek. 6. Az alkalmazott vizsgálati módszerek A gombelemek vizsgálatát egészben végeztük, míg a nagyobb méretű elemek vizsgálatát szétszerelést követően, a fémszennyezést potenciálisan tartalmazó részekből végeztük el és a kapott fémtartalmat vonatkoztattuk a termék teljes tömegére. A vizsgálandó mintarész savban történő oldását és centrifugálását követően atomabszorpciós spektrofotometriával mértük az egyes elemeket: a higanyt hideggőz technikával, az ólmot és a kadmiumot grafitkemencében. 7. Követelmények 7.1. Kémiai követelmények Kémiai követelmények a vizsgált elemekre (gombelemek kivételével) A KvVM rendelet 3. (1) bekezdés szerint: Higanytartalom: nem haladhatja meg a 0,0005 tömegszázalékot. Kadmiumtartalom: nem haldhatja meg a 0,002 tömegszázalékot Kémiai követelmények a gombelemekre A KvVM rendelet 3. (2) bekezdés szerint: Higanytartalom: nem haladhatja meg a 2 tömegszázalékot. A KvVM rendelet 3. (1) bekezdés szerint: Kadmiumtartalom: nem haladhatja meg a 0,002 tömegszázalékot Jelölési követelmények A KvVM rendelet 4. és 1. melléklete szerint a gyártó az elemen, illetve akkumulátoron, valamint az elem-, illetve akkumulátorcsomagon jól láthatóan, letörölhetetlen módon elhelyezi a KvVM rendelet 1. melléklete szerint:

6 Az elkülönített gyűjtésre utaló áthúzott, kerekes hulladékgyűjtő ábráját: Jelölési követelmények a vizsgált elemkre (gombelemek kivételével): A vizsgált elemek esetén az alábbi jelölések feltüntetése kötelező: a 0,004 tömegszázalékot meghaladó ólomtartalom esetén az elkülönített gyűjtésre utaló áthúzott, kerekes hulladékgyűjtő ábrája alatt elhelyezett Pb vegyjel Jelölési követelmények a gombelemekre: Gombelemek esetén a következő jelölési követelmények betartása elengedhetetlen: a 0,004 tömegszázalékot meghaladó ólomtartalom esetén az elkülönített gyűjtésre utaló áthúzott, kerekes hulladékgyűjtő ábrája alatt elhelyezett Pb vegyjel a 0,0005 tömegszázalékot meghaladó higanytartalom esetén az elkülönített gyűjtésre utaló áthúzott, kerekes hulladékgyűjtő ábrája alatt elhelyezett Hg vegyjel 8. A laboratóriumi vizsgálatok eredménye A KvVM rendelet alapján az eredmények kiértékelésénél figyelembe kell venni az előző pontban feltüntettek szerint az elem típusát és azt, hogy a vizsgált fémekre jelölés és határértékek vonatkozásában eltérő előírások vannak. A vizsgált elemek követelmények alapján történő értékelésének rendszerét a 2. sz. melléklet tartalmazza. Az elemeken végzett vizsgálatok eredményeit az 1.sz. melléklet mutatja be.az elemtípusok szerint csoportosított összesített eredményeket az alábbi táblázatban foglaltuk össze. Higanytartalom felső határának túllépése Nem megfelelőség oka 0,005 tömegszázalékot meghaladó higanytartalom 2 tömegszázalékot meghaladó higanytartalom Kadmiumtartalom felső határának túllépése (0,002 tömegszázalékot meghaladó kadmium tartalom) 0,0005 tömegszázalékot meghaladó higanytartalom esetén a Hg vegyjel hiánya 0,004 tömegszázalékot meghaladó ólomtartalom esetén a Pb jel hiánya Az elkülönített gyűjtésre utaló áthúzott, kerekes hulladékgyűjtő ábrájának hiánya Nem megfelelő gombelemek száma Nem megfelelő rúdelemek száma Nemmegfelelőség összesen Nem-megfelelőség aránya az összes vizsgált termékhez képest 2 db 2 db 14 % 0 db 0 db 0 % 0 db 2 db 2 db 7 % 8 db 8 db 57 % 2 db 3 db 5 db 18 % 5 db 4 db 9 db 21 %

7 Amint a fenti táblázatból is látható, a gombelemek higanytartalma a KvVM rendelet 3. (2) szerinti 2 tömegszázalék határértéket egyetlen esetben sem haladta meg, a rendelet többi, vonatkozó előírását ( Hg, Pb vegyjelek hiánya) azonban több elem sem teljesítette. Rúdelemek esetén megfigyelhető volt egyes termékeknél a felső határérték túllépése higany-, illetve kadmium tartalom tekintetében, valamint a Pb vegyjel feltüntetésének hiánya. A vizsgálatok eredményei alapján a hibák előfordulását, illetve százalékos arányát a következő ábra szemlélteti. az áthúzott, kerekes hulladékgyűjtő ábrájának hiánya 21% 6 db Pb vegyjel hiánya 0,004 tömegszázalékot meghaladó ólomtartalom esetén 0,002 tömegszázalékot meghaladó kadmiumot tartalmazó elem 18% 7% 2 db 5 db 0,0005 tömegszázalékot meghaladó higanytartalom nem gombelemeknél 14% 2 db Hg vegyjel hiánya 0,0005 tömegszázalékot meghaladó higanytartalom esetén gombelemeknél 57 % 8 db A kifogásolt termékek aránya a vizsgált két termékcsoportnál az alábbiak szerint alakult. Termékcsoport Nem megfelelő termékek db % összes nem megfelelő gombelem 9 64 összes gombelemtől eltérő nem megfelelő elem 3 21 összes nem megfelelő elem Összefoglalás A galvánelemek vizsgálatának egyik legfontosabb megállapítása az, hogy a vizsgált gombelemek körében egy sem akadt, amelyik környezetbarát típus lett volna,

8

9

Környezeti kérdések, szabályozás az EU-ban és Magyarországon

Környezeti kérdések, szabályozás az EU-ban és Magyarországon Környezeti kérdések, szabályozás az EU-ban és Magyarországon -Útmutató kis- és középvállalkozásoknak az előírások betartásához és a környezeti szempontok beépítéséhez a napi gyakorlatba- Szerző: Maria

Részletesebben

37/2006. (II. 20.) Korm. rendelet

37/2006. (II. 20.) Korm. rendelet 37/2006. (II. 20.) Korm. rendelet a csomagolásról és a csomagolási hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló 94/2002. (V. 5.) Korm. rendelet módosításáról A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi

Részletesebben

36/2006. (V. 18.) FVM rendelet. a termésnövelő anyagok engedélyezéséről, tárolásáról, forgalmazásáról és felhasználásáról

36/2006. (V. 18.) FVM rendelet. a termésnövelő anyagok engedélyezéséről, tárolásáról, forgalmazásáról és felhasználásáról 36/2006. (V. 18.) FVM rendelet a termésnövelő anyagok engedélyezéséről, tárolásáról, forgalmazásáról és felhasználásáról A növényvédelemről szóló 2000. évi XXXV. törvény (a továbbiakban: Tv.) 65. -a (3)

Részletesebben

(Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK

(Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK 2011.1.15. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 12/1 II (Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK A BIZOTTSÁG 10/2011/EK RENDELETE (2011. január 14.) az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő

Részletesebben

201/2001. (X. 25.) KORM. RENDELET AZ IVÓVÍZ MINŐSÉGI KÖVETELMÉNYEIRŐL ÉS AZ ELLENŐRZÉS RENDJÉRŐL. A rendelet hatálya

201/2001. (X. 25.) KORM. RENDELET AZ IVÓVÍZ MINŐSÉGI KÖVETELMÉNYEIRŐL ÉS AZ ELLENŐRZÉS RENDJÉRŐL. A rendelet hatálya 201/2001. (X. 25.) KORM. RENDELET AZ IVÓVÍZ MINŐSÉGI KÖVETELMÉNYEIRŐL ÉS AZ ELLENŐRZÉS RENDJÉRŐL A Kormány a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. -a (7) bekezdésének k) pontjában kapott

Részletesebben

Íc g«t : 2012 JuN 2 5,

Íc g«t : 2012 JuN 2 5, Oíwagwyűlés Hivatala Íc g«t : 2012 JuN 2 5, 2012. évi... törvény a termékek piacfelügyeletér ől* Az Országgyűlés annak biztosítása érdekében, hogy a forgalomba hozatalra szánt és a má r forgalomban lév

Részletesebben

h a t á r o z a t o t.

h a t á r o z a t o t. 1054 Budapest, Alkotmány u. 5. Levélcím: 1391 Budapest 62. Pf.: 211. Telefon: (06-1) 472-8865, Fax: (06-1) 472-8860 Ügyszám: Vj/067/2013. Iktatószám: Vj/067-22/2013. A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa

Részletesebben

CÍMKÉZÉSI ELŐÍRÁSOK MAGYARORSZÁGON

CÍMKÉZÉSI ELŐÍRÁSOK MAGYARORSZÁGON CÍMKÉZÉSI ELŐÍRÁSOK MAGYARORSZÁGON Vegyi anyagok, aeroszolok, biocid hatóanyagok és termékek, növényvédő szerek, műtrágya, mosó- és tisztítószerek címkézési előírásai Szakács Péter TOXICHEM KFT. 2012.10.29.

Részletesebben

A rendelet hatálya (1. )

A rendelet hatálya (1. ) AZ ÉPÍTÉSI TERMÉKEK MŰSZAKI KÖVETELMÉ YEI EK, MEGFELELŐSÉG IGAZOLÁSÁ AK, VALAMI T FORGALOMBA HOZATALÁ AK ÉS FELHASZ ÁLÁSÁ AK RÉSZLETES SZABÁLYAIRÓL [3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KVVM EGYÜTTES RE DELET] A rendelet

Részletesebben

201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről

201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről OptiJUS Opten Kft. I 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről 2015.1.1. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék A rendelet

Részletesebben

36/2006. (V. 18.) FVM rendelet. a termésnövelő anyagok engedélyezéséről, tárolásáról, forgalmazásáról és felhasználásáról. Általános rendelkezések

36/2006. (V. 18.) FVM rendelet. a termésnövelő anyagok engedélyezéséről, tárolásáról, forgalmazásáról és felhasználásáról. Általános rendelkezések 36/2006. (V. 18.) FVM rendelet a termésnövelő anyagok engedélyezéséről, tárolásáról, forgalmazásáról és felhasználásáról A növényvédelemről szóló 2000. évi XXXV. törvény (a továbbiakban: Tv.) 65. -a (3)

Részletesebben

3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet

3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet 3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet az építési termékek műszaki követelményeinek, megfelelőség igazolásának, valamint forgalomba hozatalának és felhasználásának részletes szabályairól Az épített

Részletesebben

4. fejezet. Vegyi anyagok-kezelését szabályozó törvényi eszközök és ún. nemjogi szabályozási mechanizmusok

4. fejezet. Vegyi anyagok-kezelését szabályozó törvényi eszközök és ún. nemjogi szabályozási mechanizmusok 107 4. fejezet Vegyi anyagok-kezelését szabályozó törvényi eszközök és ún. nemjogi szabályozási mechanizmusok Cél: a vegyi anyagok-kezelését szabályozó jogi eszközök és egyéb mechanizmusok áttekintése,

Részletesebben

(a 98/24/EK irányelv 3., 4., 5. és 6. cikke, valamint a II. mellékletének 1. része) Európai Bizottság

(a 98/24/EK irányelv 3., 4., 5. és 6. cikke, valamint a II. mellékletének 1. része) Európai Bizottság NEM KÖTELEZŐ ÉRVÉNYŰ GYAKORLATI ÚTMUTATÁS A MUNKÁJUK SORÁN VEGYI ANYAGOKKAL KAPCSOLATOS KOCKÁZATOKNAK KITETT MUNKAVÁLLALÓK EGÉSZSÉGÉNEK ÉS BIZTONSÁGÁNAK VÉDELMÉHEZ (a 98/24/EK irányelv 3., 4., 5. és 6.

Részletesebben

309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet Hatályos: 2015.01.02 - a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről

309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet Hatályos: 2015.01.02 - a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet Hatályos: 2015.01.02 - a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről A Kormány a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. (1)

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 1. Értelmező rendelkezések Jelen Általános Szerződési Feltételek valamint a hatálya alá tartozó megállapodások és szerződések értelmezése során az alábbi fogalmak a következő

Részletesebben

I. Lajkó József egyéni vállalkozó (székhely: 8100 Várpalota, Árpád u. 41., adószám: 61006081-2-39) által az

I. Lajkó József egyéni vállalkozó (székhely: 8100 Várpalota, Árpád u. 41., adószám: 61006081-2-39) által az Iktatószám: Tárgy: VEO/001/00397-0005/2014 Határozat H A T Á R O Z A T I. Lajkó József egyéni vállalkozó (székhely: 8100 Várpalota, Árpád u. 41., adószám: 61006081-2-39) által az - ADLER EUROPE márkanevű,

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 115. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 115. szám MAGYAR KÖZLÖNY 115. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. július 4., csütörtök Tartalomjegyzék 2013. évi CXXV. törvény A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítéséről 63448 2013. évi

Részletesebben

1. fejezet HUMÁN EGÉSZSÉGKOCKÁZAT BECSLÉSE

1. fejezet HUMÁN EGÉSZSÉGKOCKÁZAT BECSLÉSE 1. fejezet HUMÁN EGÉSZSÉGKOCKÁZAT BECSLÉSE 19 20 Tartalomjegyzék 1. Általános bevezetõ...25 1.1. Elõzmények...25 1.2. Általános alapelvek...27 2. Expozícióbecslés...29 2.1. Bevezetõ...29 2.1.1. A mért

Részletesebben

A SZOKÁSOS PIACI ÁR MEGHATÁROZÁSÁVAL ÖSSZEFÜGGŐ NYILVÁNTARTÁSI KÖTELEZETTSÉG JELENTŐSÉGE AZ ELLENŐRZÉSEK SORÁN

A SZOKÁSOS PIACI ÁR MEGHATÁROZÁSÁVAL ÖSSZEFÜGGŐ NYILVÁNTARTÁSI KÖTELEZETTSÉG JELENTŐSÉGE AZ ELLENŐRZÉSEK SORÁN A SZOKÁSOS PIACI ÁR MEGHATÁROZÁSÁVAL ÖSSZEFÜGGŐ NYILVÁNTARTÁSI KÖTELEZETTSÉG JELENTŐSÉGE AZ ELLENŐRZÉSEK SORÁN I. Bevezetés Az adóellenőrzések elsődleges feladata a jogszabályokban előírt adózói kötelezettségek

Részletesebben

A BIZOTTSÁG 2001. december 18-i 2002/307/EK HATÁROZATA

A BIZOTTSÁG 2001. december 18-i 2002/307/EK HATÁROZATA A BIZOTTSÁG 2001. december 18-i 2002/307/EK HATÁROZATA az Európai Menekültügyi Alap által társfinanszírozott intézkedésekkel összefüggő pénzügyi korrekciókat szolgáló gazdálkodási és ellenőrzési rendszerek

Részletesebben

Munkavédelem az Európai Unióban

Munkavédelem az Európai Unióban Munkavédelem az Európai Unióban Bevezetés 2 Visszatekintés a kezdetektõl máig 3 A felelõsség megosztása 8 Irányelvek 10 Intézmények 15 Új trendek az Európai Unióban 17 A jogharmonizáció eddigi eredményei

Részletesebben

09sz. HU 2014. Különjelentés EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK

09sz. HU 2014. Különjelentés EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK HU 2014 09sz. Különjelentés Megfelelő-e a borágazatot célzó uniós beruházási és promóciós támogatás irányítása, és igazolták-e annak az uniós borok versenyképességére gyakorolt hatását? EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2011/62/EU IRÁNYELVE

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2011/62/EU IRÁNYELVE L 174/74 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2011.7.1. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2011/62/EU IRÁNYELVE (2011. június 8.) az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek közösségi kódexéről szóló 2001/83/EK

Részletesebben

A ROBBANÁSVESZÉLYES TÉRSÉGEK ZÓNABESOROLÁSÁRÓL, AHOL A VESZÉLYT AZ ÉGHETŐ GŐZÖK GÁZOK JELENLÉTE OKOZZA

A ROBBANÁSVESZÉLYES TÉRSÉGEK ZÓNABESOROLÁSÁRÓL, AHOL A VESZÉLYT AZ ÉGHETŐ GŐZÖK GÁZOK JELENLÉTE OKOZZA A ROBBANÁSVESZÉLYES TÉRSÉGEK ZÓNABESOROLÁSÁRÓL, AHOL A VESZÉLYT AZ ÉGHETŐ GŐZÖK GÁZOK JELENLÉTE OKOZZA A villamos veszélyesség fokozatainak elemzése a hatályos jogszabályok és szabványok összevetésével.

Részletesebben

C-16/98. sz. ügy. Európai Közösségek Bizottsága kontra Francia Köztársaság

C-16/98. sz. ügy. Európai Közösségek Bizottsága kontra Francia Köztársaság C-16/98. sz. ügy Európai Közösségek Bizottsága kontra Francia Köztársaság Tagállami kötelezettségszegés 93/38/EGK irányelv Közbeszerzési szerződések a vízügyi, az energiaipari, a szállítási és a távközlési

Részletesebben

JELENTÉS. 13052 2013. július

JELENTÉS. 13052 2013. július JELENTÉS Nagyigmánd Nagyközség Önkormányzata belső kontrollrendszerének kialakítása, valamint egyes kontrolltevékenységek és a belső ellenőrzés működése ellenőrzéséről 13052 2013. július Állami Számvevőszék

Részletesebben

JELENTÉS. 13035 2013. május

JELENTÉS. 13035 2013. május JELENTÉS Hernádkak Község Önkormányzata belső kontrollrendszerének kialakítása, valamint egyes kontrolltevékenységek és a belső ellenőrzés működése ellenőrzéséről 13035 2013. május Állami Számvevőszék

Részletesebben

28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet

28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet a vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 89. ának (3) bekezdésében

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Vállalkozók Európában 3

Tartalomjegyzék. Vállalkozók Európában 3 Vállalkozók Európában 3 Tartalomjegyzék AJÁNLÁS...5 I. ELEKTRONIKUS KERESKEDELMI HELYZETKÉP MAGYARORSZÁGON ÉS AZ EURÓPAI UNIÓBAN...6 II. AZ IKT ESZKÖZHASZNÁLAT ÉS AZ ELEKTRONIKUS KERESKEDELEM ÖSSZEFÜGGÉSEI

Részletesebben