GÉPJÁRMŰ ASSISTANCE SZERZŐDÉS SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZATA OTP GARANCIA GÉPJÁRMŰ ASSISTANCE SZERZŐDÉS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "GÉPJÁRMŰ ASSISTANCE SZERZŐDÉS SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZATA OTP GARANCIA GÉPJÁRMŰ ASSISTANCE SZERZŐDÉS"

Átírás

1 GÉPJÁRMŰ ASSISTANCE SZERZŐDÉS SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZATA OTP GARANCIA GÉPJÁRMŰ ASSISTANCE SZERZŐDÉS SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZATA Az OTP Garancia Biztosító Rt. a vele megkötött, 2006-ban érvényes és hatályos gépjárműfelelősségbiztosítások mellé külön díj megfizetése nélkül a nap 24 órájában magyar nyelven elérhető, telefonos OTP Garancia Gépjármű Assistance szolgáltatást nyújt szerződéses partnerén, az Europ Assistance Magyarország Kft.-n keresztül. Az asszisztencia szolgáltatás a társaságunknál érvényes és hatályos kötelező gépjármű-felelősségbiztosítással rendelkező személygépjárművekre, motorkerékpárokra és olyan tehergépjárművekre valamint autóbuszokra vehető igénybe, melyek összsúlya nem haladja meg a 3,5 tonnát. 1. MELLÉKLET - AZ OTP GARANCIA GÉPJÁRMŰ ASSISTANCE ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI 1. A szerződés hatálya alá tartozó gépjárművek Azok a gépjárművek, amelyekre vonatkozóan az alábbi feltételek egyszerre teljesülnek: - érvényes magyar forgalmi engedéllyel és rendszámmal rendelkeznek, - az Europ Assistance felé lejelentett OTP Garancia gépjármű assistance szolgáltatással rendelkeznek. Korlátozások és kizárások: - 3,5 tonna összsúlyt meghaladó gépjárművek. 2. Lakóhely A Lakóhely/Székhely a szerződés hatálya alá tartozó gépjármű forgalmi engedélyében szereplő cím. Magyarországon belüli lakóhely szükséges. 3. A Kedvezményezett A következő személyek jogosultak kedvezményezettként az OTP Garancia gépjármű assistance szolgáltatásainak igénybevételére: - a gépjármű bejegyzett tulajdonosa, vagy hosszú távú lízing esetén, a gépjármű üzemben tartója, - a gépjármű vezetője és utasai (csak a hivatalosan engedélyezett és a gyártó által előírt létszámig). 2. MELLÉKLET - AZ OTP GARANCIA GÉPJÁRMŰ ASSISTANCE FELTÉTELEI ÉS LEÍRÁSA 1. Különleges feltételek: Az OTP Garancia gépjármű assistance akkor vehető igénybe, ha a Kedvezményezett az Általános Feltételeket teljesíti és a gépjármű mozgásképtelen, nem vezethető, vagyis nem működőképes a következő okokból:

2 - üzemzavar: a jármű bármely hirtelen, előre nem látott hibája, beleértve a mechanikai vagy elektromos meghibásodást amennyiben az a jármű azonnali menetképtelenségét eredményezi, vagy az olyan váratlan meghibásodást, amely a közlekedés biztonságát veszélyezteti, illetve lehetetlenné teszi a gépjármű bezárását (ablakemelő, zár), - az "önhibából" eredő meghibásodás (lemerült akkumulátor, üzemanyaghiány, kizárás a gépkocsiból, pótkerék, emelő vagy kerékkulcs hiánya), - baleseti káresemény: minden olyan közlekedési baleset, mint például de nem kizárólag ütközést, borulást, zuhanást, robbanást stb. jelent, illetve a gépjármű feltörése. 2. Területi hatály: Az OTP Garancia gépjármű assistance szolgáltatásai a következő országokban állnak rendelkezésre: Andorra, Ausztria, Balti Államok, Belgium, Bosznia-Hercegovina*, Bulgária*, Ciprus, Cseh Köztársaság, Egyesült Királyság, Dánia, Finnország, Franciaország, Gibraltár, Görögország, Hollandia, Horvátország*, Írország, Izland*, Lengyelország, Liechtenstein, Luxemburg, Macedónia*, Magyarország, Málta*, Monaco, Montenegró, Németország, Norvégia, Olaszország, Portugália, Románia*, San Marino, Spanyolország, Svájc, Svédország, Szerbia, Szlovák Köztársaság, Szlovénia, Törökország* (európai rész), Vatikánváros. *A szolgáltatás minősége ezekben az országokban erősen függhet a helyi tényezőktől. Ki vannak zárva azok az országok, melyekben polgár- vagy más országokkal folytatott háborús állapotok uralkodnak, továbbá politikai bizonytalanság, lázongások, zavargások, terrorista cselekmények, az egyének szabadsága és az áruforgalom korlátozása, sztrájkok, robbantások, természeti csapások, atomhasadással való visszaélés, valamint bármilyen más erőszakos cselekmény gyakorlása fenyeget, amely okokból kifolyólag lehetetlen a szolgáltatás megszervezése. 3. Szolgáltatások Helyszíni javító küldése Menetképtelenség esetén az Europ Assistance a lehető legrövidebb időn belül (belföldön 45 perc (kivétel Budapesten forgalmi dugó vagy lezárás esetén), Európában a csillaggal nem jelölt országokban 1 óra, a csillaggal jelölt országokban 2 óra alatt) helyszíni szerelőt küld, aki megkísérli a meghibásodás helyszínen történő elhárítását, a jármű lehetőség szerinti menetképes állapotba hozását, amennyiben az nem igényel járműspecifikus ismereteket (például akkumulátor lemerülése, zárhiba, üzemanyaghiány és gumiabroncs defekt), és amennyiben jogi korlátozás (garanciális korlátozás vagy földrajzi szolgáltatási kizárólagosság) nem merül fel. Amennyiben az Europ Assistance megítélése szerint a gépjármű előreláthatólag helyszínen nem javítható, az Europ Assistance autómentőt küld. A szervizben történő tartós javíttatás a Kedvezményezett felelőssége. Autómentő küldése A menetképtelen gépjárművet - ha a helyszínen előreláthatólag nem javítható - az Europ Assistance a lehető legrövidebb időn belül (belföldön 45 perc (kivétel Budapesten forgalmi dugó vagy lezárás esetén), Európában a csillaggal nem jelölt országokban 1 óra, a csillaggal jelölt országokban 2 óra alatt) elszállíttatja a legközelebbi hivatalos márkaszervizbe. Továbbá szükség esetén az Europ Assistance gondoskodik a meghibásodott gépjármű által vontatott szabványos 50 mm átmérőjű vonófejjel felszerelt lakókocsi, vagy utánfutó elszállításáról ugyanazon márkaszervizbe.

3 Gépjárműtárolás Amennyiben a gépjármű a szakszervizbe történő szállításig a szerviz nyitvatartási ideje vagy fogadókészségének korlátozása miatt várakozni kényszerül és biztonságos tárolást igényel, a tárolást az Europ Assistance legfeljebb 3 napra megszervezi. Alkatrész küldése külföldre Ha a jármű a szükséges alkatrész(ek) hiánya miatt nem javítható meg abban az országban, ahol meghibásodott, az Europ Assistance a márkaszerviz megrendelése és adatai alapján, és a Kedvezményezett jóváhagyásával beszerzi és megküldi azokat a javítást végző márkaszerviznek. Az alkatrészek költsége a jármű használóját terheli, amennyiben azok cseréje garanciális alapon nem oldható meg. A nem beszerezhető, már nem gyártott alkatrészek hiánya vis major helyzetnek minősül. Megjavított gépjármű hazahozatala külföldről Abban az esetben, ha a menetképtelenné vált gépjármű javítása nem fejeződött be a káresemény napján, és a tulajdonos az Europ Assistance-szal egyeztetve továbbutazott a káresemény helyszínéről, az Europ Assistance megszervezi a tulajdonos vagy megbízottja szervizbe történő utazását: egy személy részére első osztályú vonatjegyet vagy buszjegyet, és a márkaszervizhez legközelebbi vonatállomástól egy útra taxit szervez a márkaszerviz eléréséhez. Továbbutazás szervezése busszal, vonattal, taxival Amennyiben a gépjármű javítása a káresemény napján előreláthatólag nem fejeződik be, az Europ Assistance megszervezi a Kedvezményezettek hazautazását vagy az út folytatását vasúton vagy busszal, illetve a legközelebbi vonatállomásig vagy buszállomásig egy útra taxit szervez. Bérgépjármű szervezése Amennyiben a gépjármű javítása a káresemény napján nem fejeződik be, az Europ Assistance a szervizben történő javítás időtartamára a Kedvezményezett gépjárművével azonos vagy eggyel kisebb kategóriájú bérgépjármű használatát megszervezi. 4. Általános kizárás a szolgáltatásból Az Europ Assistance által kínált szolgáltatások a következő esetekben nem vehetők igénybe: - A gépkocsival bármilyen típusú autóversenyen vagy ehhez kapcsolódó edzésen való részvétel. - Amikor a használó, vagy egy harmadik fél a szolgáltatásokat az Europ Assistance előzetes felhatalmazása nélkül szervezi vagy veszi igénybe. - A szállított áru sérülésére vagy a meghibásodás miatti bevételkiesésre, továbbá a szállítmány továbbszállítására az arról való gondoskodásra, illetve a szállítmány állagromlásából származó károkra. - A szolgáltatásokat a helyi lehetőségek korlátozó feltételeit figyelembe véve biztosítjuk, különös tekintettel a szállodai szolgáltatásokra és az autókölcsönzésre. - Az Europ Assistance nem vonható felelősségre a szállítás során járműben hagyott csomagok, személyes és egyéb vagyontárgyak ellopása vagy sérülése (rongálódása), valamint az alkatrészek sérülése vagy eltulajdonítása miatt, hacsak bizonyítást nem nyer, hogy a sérüléseket az Europ Assistance és / vagy annak szerződéses partnere okozta. - A kedvezményezettnek háború, felkelés vagy más harci cselekmény által okozott kár.

4 5. Az Europ Assistance nem helyettesítheti a helyi állami vagy magán sürgősségi szolgálatokat, amennyiben ezt a helyi előírások kizárják. 6. Az Europ Assistance az utánfutót vagy lakókocsit a rakománnyal együtt - amennyiben az szabályosan van rögzítve - elszállítja ugyanazon márkaszervizbe. Az Europ Assistance-nak a márkaszervizen túl nincs továbbszállítási és szervezési kötelezettsége az adott gépjármű, utánfutó vagy lakókocsi rakományát illetően. Rakománynak minősül: bármely áru, mint például csónak, motorkerékpár, vitorlázó repülőgép, állatok (ló, szarvasmarha stb.), kereskedelmi áru, romlandó áru, kutatási és tudományos felszerelés, építőanyag, bútor, stb. 7. Vis major helyzetekben az OTP Garancia gépjármű assistance által kínált szolgáltatások nem vehetők igénybe. Vis majornak minősül az elemi csapás, háború vagy polgárháború, lázadás, terrortámadás, felkelés, a nemzetközi jognak megfelelően elrendelt embargó, sztrájk, robbanás, atomenergiával kapcsolatos károsító hatás, radioaktivitás. 8. Az Europ Assistance nem vállalja a gépjármű végleges helyreállítását szolgáló javítási és karbantartási költségeit. 9. A Kedvezményezett teendői Annak érdekében, hogy az Europ Assistance eljárhasson, a Kedvezményezett a következőképpen járjon el: - hívja az Europ Assistance 24 órás szolgálatát, - elfogadja az Europ Assistance által ajánlott megoldásokat, - rendelkezésre bocsátja a következő adatokat: a gépjármű márkáját, típusát, rendszámát, alvázszámát, szerződésszámát. 10. A szolgáltatást igénybe vevő ügyfélnek a szolgáltatás igénybevételét követő hatodik hónapig bezárólag jogában áll az Europ Assistance szolgáltatásával kapcsolatban az Europ Assistance-nál az OTP Garancia gépjármű assistance szolgáltatással kapcsolatos kifogásait előterjeszteni. A reklamációs idő letelte után az OTP Garancia illetve az OTP Garancia ügyfele kifogás tételére nem jogosult.

5 KÖZLEKEDÉSI BALESETBIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉS Közlekedési balesetbiztosítási szerződés 1. Bevezető rendelkezések A Közlekedési balesetbiztosítási szerződés jelen szerződés, valamint az OTP Garancia Biztosító Rt. 1051, Budapest Október 6. utca 20. (továbbiakban biztosító) Baleset- és Egészségbiztosítási Általános Feltételei alapján jött létre. Amennyiben az egyedi szerződés bármely rendelkezése eltér az Általános Feltételekben foglaltaktól, úgy jelen szerződés rendelkezései az irányadók. A felek rögzítik, hogy a jelen szerződés jogosultja a biztosított, illetve a kedvezményezett, így a Ptk ában foglaltak nem nyerhetnek alkalmazást. 2. Tartam A biztosítás határozott, egy éves tartamra jön létre, január 1. és december 31. közötti időszakra. 3. A biztosítási szerződés alanyai 1) Biztosított: az OTP Garancia Biztosító Rt.-nél érvényes és hatályos gépjárműfelelősségbiztosítással rendelkező önjáró járművet (biztosított járművet) engedéllyel és jogszerűen vezető személy. 2) Szerződő: OTP Garancia Biztosító Rt. 1051, Budapest Október 6. utca 20. (Gépjárműbiztosítási Főosztály) 4. Fogalmak Jelen feltételek szempontjából: 1) Önjáró jármű: minden a gépjármű üzembentartójának kötelező felelősségbiztosításáról szóló 190./2004. (VI. 8.) kormány rendelet hatálya alá tartozó jármű, kivéve a vontatmányokat (nehéz pótkocsi, könnyű pótkocsi, személygépkocsi-utánfutó, lakókocsi, motorkerékpár-utánfutó). 2) Sajáthibás közlekedési baleset: minden olyan közlekedési baleset, amelyet a biztosított járművet vezető személy okoz az általa vezetett biztosított járművel. 3) Közlekedési baleset: jelen feltételek alapján közlekedési eseménynek minősül a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet hatálya alá tartozó közlekedés során gépjárművel közvetlen okozati összefüggésben bekövetkező esemény. 4) Közlekedési baleset okozása: amennyiben a hatályos magyar jogszabályok szerint a közlekedési balesetben megállapítható a teljes, vagy legalább 50%-os felelősség. 5. Díjfizetés A jelen szerződés alapján létrejövő biztosítás éves díjfizetésű. A szerződő felek megállapodnak, hogy március 31-én elszámolnak. 6. Biztosítási esemény Jelen biztosítási szerződés tartama alatt az OTP Garancia Biztosító Rt.-nél hatályban lévő kötelező felelősségbiztosítással rendelkező járművel okozott, sajáthibás közlekedési balesetben vezető személy, ezen baleset során bekövetkező: a) halála; b) legalább 67%-os rokkantsága.

6 7. A biztosító szolgáltatása 1) A 6. -ban meghatározott biztosítási esemény bekövetkezte esetén a biztosító Ft biztosítási összeget fizet. 2) A biztosító teljesítési kötelezettsége csak a szerződésben meghatározott biztosítottak körére, a szerződésben megnevezett szolgáltatások vonatkozásában, a szerződésben meghatározott biztosítási összeg erejéig, a szerződésben meghatározott körülmények között áll fenn. 3) A biztosítási védelem azon biztosítási eseményekre terjed ki, melyek a jelen különös feltételek alapján létrejött szerződésben megnevezett területi, időbeli, és egyéb -a szerződésben esetlegesen meghatározott- feltételek szerint következnek be. 8. Kizárások, mentesülések Az OTP Garancia Biztosító Rt. Baleset- és Egészségbiztosítási Általános Feltételeiben alkalmazott kizárások és mentesülések mellett a biztosító mentesül a balesetbiztosítási szolgáltatás alól, amennyiben a gépjármű üzembentartójának kötelező felelősségbiztosításáról szóló 190./2004. (VI. 8.) kormány rendelet 1. mellékletének 9. (3) bekezdésében felsorolt visszkereset pontjai közül bármelyik teljesül a közlekedési balesetre. 9. Teljesítés 1) A szolgáltatásra jogosult a biztosított, illetve halála esetén a hatályos magyar törvényekben meghatározott örököse. 2) A szerződés szerinti dokumentumok benyújtására a biztosító esetenkénti elbírálás alapján haladékot adhat. 3) A szolgáltatási igény bejelentésekor a biztosító az alábbi dokumentumok bemutatását kéri a szolgáltatásra jogosulttól a) a közlekedési baleset bekövetkezésekor a gépjárművet vezető személy vezetői engedélyét, a gépjármű forgalmi engedélyét; b) halotti anyakönyvi kivonatot; c) az örökösödési minőséget megállapító közjegyzői vagy bírósági határozatot; d) a biztosító által kért, a biztosítási eseménnyel és annak következményeivel kapcsolatos vizsgálati eredményeket, orvosi igazolásokat, zárójelentéseket; e) a biztosítottság tényét igazoló dokumentumokat. 4) A szolgáltatások iránti igény bejelentése esetén a biztosító az összes szükséges dokumentum benyújtásától, illetve az okozói minőség megállapításától számított 15 munkanapon belül teljesíti szolgáltatását. 10. Maradékjog és értékkövetés 1) Jelen szerződés alapján létrejött biztosítás maradékjogokkal nem rendelkezik, nyereségrészesedésre nem jogosít, a biztosítás vonatkozásában a biztosító kötvénykölcsönt nem nyújt. 2) A biztosító értékkövetést nem alkalmaz.

ALL-IN Gépjármûbiztosítások Gépjármû Assistance szolgáltatás szabályzat

ALL-IN Gépjármûbiztosítások Gépjármû Assistance szolgáltatás szabályzat ALL-IN Gépjármûbiztosítások Gépjármû Assistance szolgáltatás szabályzat Az AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt. (továbbiakban: biztosító), cím: 1091 Budapest, Üllôi út 1. arra vállal kötelezettséget,

Részletesebben

Mapfre Asistencia S.A. Magyarországi Fióktelepe 1146 Budapest, Hermina út 17. Telefon: (06 40) 200 521, fax: (06 1) 461 0624 Adószám: 22157629-1-42

Mapfre Asistencia S.A. Magyarországi Fióktelepe 1146 Budapest, Hermina út 17. Telefon: (06 40) 200 521, fax: (06 1) 461 0624 Adószám: 22157629-1-42 Mapfre Asistencia S.A. Magyarországi Fióktelepe 1146 Budapest, Hermina út 17. Telefon: (06 40) 200 521, fax: (06 1) 461 0624 Adószám: 22157629-1-42 ORSZÁGÚTI SEGITSÉGNYÚJTÁS BIZTOSÍTÁS (ASSZISZTENCIA)

Részletesebben

BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK 2014 NYÁR

BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK 2014 NYÁR BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK 2014 NYÁR UTASBIZTOSÍTÁS (EUB2014-01U1) Európai Utazási Biztosító Zrt. Általános Információ EUB ügyfélszolgálat: 1132 Budapest, Váci út 36-38. Tel.: +36 1 452 3580 www.eub.hu ugyfelszolgalat@eub.hu

Részletesebben

A MOL ASSISTANCE SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELE

A MOL ASSISTANCE SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELE I. MOL ASSISTANCE Magyar Autóklub II. MOL TRUCK ASSISTANCE Service 24 A MOL ASSISTANCE SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELE I. A MOL ASSISTANCE szolgáltatás igénybevétele 1.1. Általános feltételek: MOL Gold és

Részletesebben

BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK 2015 NYÁR WWW.EUB.HU

BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK 2015 NYÁR WWW.EUB.HU BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK 2015 NYÁR WWW.EUB.HU UTASBIZTOSÍTÁS EUB2015-01U1 ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ (1-25. oldal) (26. oldal) Európai Utazási Biztosító Zrt. Általános Információ EUB ügyfélszolgálat: 1132 Budapest,

Részletesebben

MAI CASCO Általános gépjárműbiztosítási feltételek (TIR-MAI-ÁGF)

MAI CASCO Általános gépjárműbiztosítási feltételek (TIR-MAI-ÁGF) MAI CASCO Általános gépjárműbiztosítási feltételek (TIR-MAI-ÁGF) Ezen általános feltételek alapján a TIR Biztosító Egyesület (továbbiakban: Biztosító) az egyes biztosítások különös feltételei szerint meghatározott

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÉS KÜLÖNÖS BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK EUB2013-01U2. EUB-Segítségnyújtás éjjel-nappal + 361 465 3666 EUB-Assistance 24 hour service

ÁLTALÁNOS ÉS KÜLÖNÖS BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK EUB2013-01U2. EUB-Segítségnyújtás éjjel-nappal + 361 465 3666 EUB-Assistance 24 hour service ÁLTALÁNOS ÉS KÜLÖNÖS BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK EUB2013-01U2 Európai Utazási Biztosító Zrt. Általános Információ EUB ügyfélszolgálat: 1132 Budapest, Váci út 36-38. Tel.: +36 1 452 3580 www.eub.hu ugyfelszolgalat@eub.hu

Részletesebben

Komplett casco. biztosításhoz köthető kiegészítő biztosítások feltételei. Hatályos: 2014. november 1. Nysz.: 17414

Komplett casco. biztosításhoz köthető kiegészítő biztosítások feltételei. Hatályos: 2014. november 1. Nysz.: 17414 Komplett casco biztosításhoz köthető kiegészítő biztosítások feltételei Hatályos: 2014. november 1. Nysz.: 17414 Tartalomjegyzék Komplett casco biztosításhoz köthető kiegészítő biztosításokra vonatkozó

Részletesebben

teljes körű Biztosítási feltételek és ügyféltájékoztató Új Ptk. 2014.03.15.

teljes körű Biztosítási feltételek és ügyféltájékoztató Új Ptk. 2014.03.15. teljes körű SIGNAL casco Biztosítási feltételek és ügyféltájékoztató Új Ptk. 2014.03.15. Tartalom Teljes körű SIGNAL CASCO Biztosítási feltételek és ügyféltájékoztató...3 1. A biztosítás tárgya...3 2.

Részletesebben

Genertel e-c@sco biztosítás feltételek

Genertel e-c@sco biztosítás feltételek Genertel e-c@sco biztosítás feltételek GENERTEL ÁLTALÁNOS VAGYONBIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK (GÁVF) 3. oldal GENERTEL CASCO BIZTOSÍTÁS KÜLÖNÖS FELTÉTELEI 3 (GCKF3) 10. oldal GENERTEL CASCO ASSISTANCE SZOLGÁLTATÁS

Részletesebben

Multi Casco Plus casco biztosítási szabályzat

Multi Casco Plus casco biztosítási szabályzat Multi Casco Plus casco biztosítási szabályzat Módozat: 275 ALAPBIZTOSÍTÁS 1. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK A felek jogviszonyára a biztosítási szerzôdés, a szabályzat és a Polgári Törvénykönyv az irányadó. 2. TERÜLETI

Részletesebben

Budapest Bank utaskötvény szolgáltatásai BI850 / 20150302. Szolgáltatások Bázis 5 Komfort 10 Prémium 50

Budapest Bank utaskötvény szolgáltatásai BI850 / 20150302. Szolgáltatások Bázis 5 Komfort 10 Prémium 50 Szolgáltatások Bázis 5 Komfort 10 Prémium 50 Külföldön felmerülő sürgősségi orvosi költségek megtérítése Maximum térítési összeg (Ft) megbetegedés esetén 5 000 000 10 000 000 50 000 000 baleset és a baleset

Részletesebben

Mapfre Asistencia S.A. Magyarországi Fióktelepe 1146 Budapest, Hermina út 17. Telefon: (06 40) 200 521, fax: (06 1) 461 0624 Adószám: 22157629-1-42

Mapfre Asistencia S.A. Magyarországi Fióktelepe 1146 Budapest, Hermina út 17. Telefon: (06 40) 200 521, fax: (06 1) 461 0624 Adószám: 22157629-1-42 Mapfre Asistencia S.A. Magyarországi Fióktelepe 1146 Budapest, Hermina út 17. Telefon: (06 40) 200 521, fax: (06 1) 461 0624 Adószám: 22157629-1-42 UTASBIZTOSÍTÁS MOTORKERÉKPÁROSOKNAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI

Részletesebben

Feltétel. Jeti utasbiztosítás hódeszkásoknak és a téli sportok kedvelôinek

Feltétel. Jeti utasbiztosítás hódeszkásoknak és a téli sportok kedvelôinek UNIQA Biztosító Zrt. 1134 Budapest, Róbert Károly krt. 70 74. Tel.: +36 1/20/30/70 5445-555 Fax: +36 12386-060 Jeti utasbiztosítás hódeszkásoknak és a téli sportok kedvelôinek Feltétel 1. ÁL TA LÁ NOS

Részletesebben

Sportbaleset és sporteszközbiztosítás Személyi felelôsségbiztosítás

Sportbaleset és sporteszközbiztosítás Személyi felelôsségbiztosítás Jelen szabályzati pontok a Classic, Premium és Privileg segítségnyújtás és biztosítás, a Kiegészítõ Balesetbiztosítás, a Sportbaleset és sporteszközbiztosítás, valamint a Privilég Plusz útlemondási biztosítás

Részletesebben

Mapfre Asistencia S.A. Magyarországi Fióktelepe 1146 Budapest, Hermina út 17. Telefon: (06 40) 200 521, fax: (06 1) 461 0624 Adószám: 22157629-1-42

Mapfre Asistencia S.A. Magyarországi Fióktelepe 1146 Budapest, Hermina út 17. Telefon: (06 40) 200 521, fax: (06 1) 461 0624 Adószám: 22157629-1-42 Mapfre Asistencia S.A. Magyarországi Fióktelepe 1146 Budapest, Hermina út 17. Telefon: (06 40) 200 521, fax: (06 1) 461 0624 Adószám: 22157629-1-42 KERÉKPÁROS BALESET-, ÉS FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Flotta Casco biztosítás. Különös Feltételei (FCKF2) Hatályos: 2014. november 1. Nysz.: 17409

Flotta Casco biztosítás. Különös Feltételei (FCKF2) Hatályos: 2014. november 1. Nysz.: 17409 Flotta Casco biztosítás Különös Feltételei (FCKF2) Hatályos: 2014. november 1. Nysz.: 17409 Tartalomjegyzék Flotta Casco biztosítás Különös Feltételei (FCKF2)...................................................

Részletesebben

KÖTELEZÔ GÉPJÁRMÛ-FELELÔSSÉGBIZTOSÍTÁSI FELTÉTEL ÉS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ

KÖTELEZÔ GÉPJÁRMÛ-FELELÔSSÉGBIZTOSÍTÁSI FELTÉTEL ÉS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ Az OTP Csoport partnere KÖTELEZÔ GÉPJÁRMÛ-FELELÔSSÉGBIZTOSÍTÁSI FELTÉTEL ÉS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ Groupama Garancia Biztosító Zrt. 1051 Budapest, Október 6. utca 20. Nyomtatványszám: 2264/2 A kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási

Részletesebben

Mit nyújt Önnek a Chartis Travel Guard utasbiztosítás?

Mit nyújt Önnek a Chartis Travel Guard utasbiztosítás? Mit nyújt Önnek a Chartis Travel Guard utasbiztosítás? Click here for English Az AIG Hungary biztosítóról Jelen feltételek (a továbbiakban: Utasbiztosítási Feltételek) szerinti biztosítási fedezetet az

Részletesebben

Sportbaleset és sporteszközbiztosítás Személyi felelôsségbiztosítás

Sportbaleset és sporteszközbiztosítás Személyi felelôsségbiztosítás Elektronikus úton kötött CLASSIC, PREMIUM és PRIVILEG SEGÍTSÉGNYÚJTÁS ÉS BIZTOSÍTÁS szabályzata Kiegészítô Balesetbiztosítással és Sportbaleset és sporteszköz biztosítással Jelen szabályzati pontok a Classic,

Részletesebben

Kötelezõ gépjármû-felelõsségbiztosítási feltétel és ügyféltájékoztató

Kötelezõ gépjármû-felelõsségbiztosítási feltétel és ügyféltájékoztató Kötelezõ gépjármû-felelõsségbiztosítási feltétel és ügyféltájékoztató A 2009. ÉVI LXII. TÖRVÉNY RENDELKEZÉSEI: 1. Ha nemzetközi szerzôdés eltérôen nem rendelkezik, e törvény hatálya kiterjed: a) minden

Részletesebben

Multi Casco Plus biztosítás általános szerződési feltételek és ügyféltájékoztató

Multi Casco Plus biztosítás általános szerződési feltételek és ügyféltájékoztató Multi Casco Plus biztosítás általános szerződési feltételek és ügyféltájékoztató Ügyféltájékoztató Tisztelt Partnerünk! Köszönjük, hogy biztosítási ajánlatával társaságunkat, az UNIQA Biztosító Zrt.-t

Részletesebben

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási feltétel és ügyféltájékoztató. K&H kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás. érvényes: 2011.

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási feltétel és ügyféltájékoztató. K&H kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás. érvényes: 2011. Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási feltétel és ügyféltájékoztató K&H kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás érvényes: 2011. január 1-től tartalom biztosítási feltételek a Gfbt. alapján... 3 a biztosítási

Részletesebben

- felmerült problémája - tartózkodási helyének címe

- felmerült problémája - tartózkodási helyének címe K&H biztostárs hosszú külföldi út utazási segítségnyújtás és biztosítás szolgáltatási táblázata szolgáltatás alap emelt ideál sürgősségi egészségügyi költségek: - baleset esetén 35 000 USD 75 000 USD 150

Részletesebben

Mapfre Asistencia S.A. Magyarországi Fióktelepe 1146 Budapest, Hermina út 17. Telefon: (06 40) 200 521, fax: (06 1) 461 0624 Adószám: 22157629-1-42

Mapfre Asistencia S.A. Magyarországi Fióktelepe 1146 Budapest, Hermina út 17. Telefon: (06 40) 200 521, fax: (06 1) 461 0624 Adószám: 22157629-1-42 Mapfre Asistencia S.A. Magyarországi Fióktelepe 1146 Budapest, Hermina út 17. Telefon: (06 40) 200 521, fax: (06 1) 461 0624 Adószám: 22157629-1-42 MOTOR PACK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK I. BEVEZETŐ

Részletesebben

RAPID CASCO II. BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK

RAPID CASCO II. BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK RAPID CASCO II. BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK A jelen biztosítási feltételek szerint létrejött szerzôdés alapján az OTP Garancia Biztosító Rt. (a továbbiakban: biztosító) hivatalos magyar pénznemben, önrészesedés

Részletesebben

Wizz AIR UTASBIZTOSÍTÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Wizz AIR UTASBIZTOSÍTÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Click here for EnglishAIG Wizz AIR UTASBIZTOSÍTÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Az Chartis Europe S.A. Magyarországi Fióktelepe 31 egymást követő napot nem meghaladó utazás esetén utasbiztosítást ajánl

Részletesebben

- felmerült problémája - tartózkodási helyének címe

- felmerült problémája - tartózkodási helyének címe K&H biztostárs tengeren túli utazási segítségnyújtás és biztosítás szolgáltatási táblázata szolgáltatás alap emelt ideál sürgősségi egészségügyi költségek: - baleset esetén 75 000 USD 150 000 USD 300 000

Részletesebben

Genertel Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási feltételei 11.

Genertel Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási feltételei 11. Genertel Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási feltételei 11. A Társaságunk az IVASS (a pénzügyi szervezetek olaszországi felügyeleti hatósága, amely társaságunk felett tulajdonosunkon keresztül gyakorol

Részletesebben

UNION-Magyar Telekom Csoportos Utas Biztosítási Feltételek

UNION-Magyar Telekom Csoportos Utas Biztosítási Feltételek UNION-Magyar Telekom Csoportos Utas Biztosítási Feltételek A biztosító a jelen biztosítási feltételek alapján arra vállal kötelezettséget, hogy a szerződő által megfizetendő biztosítási díj ellenében a

Részletesebben