VILÁG ÉS EURÓP A BAROMFI- TERMELÉSÉNEK HELYZETE ÉS KILÁTÁSAI

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "VILÁG ÉS EURÓP A BAROMFI- TERMELÉSÉNEK HELYZETE ÉS KILÁTÁSAI"

Átírás

1 VILÁG ÉS EURÓP A BAROMFI- TERMELÉSÉNEK HELYZETE ÉS KILÁTÁSAI Az elmúltévtizedben ( ) a világ baromfitermelése a valaha látott legnagyobb fejlődést mondhatta magáénak Napjainkban már a világ legtöbb országában termelnek baromfit A termelés felfutásának oka egyrészt a fogyasztás erős növekedése! elsősorban a fejlett országokban! másrészt pedig az olcsó állati fehérje iránti egyre növekvő igény a világpiacon A fejlődésre válaszul kiemelkedően nőtt az USA-beli és a brazil cégek nyeresége A kínálati stratégia folyamatosan változó jellege meghatározta a különböző! egymást kiegészítő nemzetközi piacokat Ezzel párhuzamosan a fejlett országok (különösen az EU) fogyasztóinak a termékek minőségévei kapcsolatos egyre növekvő igényei szükségessé tették a helyi integrált termelés fejlesztését is A világ hústermelése és a nemzetközi kereskedelem fejlődése Azelmúlttíz évben avilág hústermelése évente átlagosan 2,7%-kal nőtt, ezzel 2002-re elérte a 245 millió tec-et (tec = tonna vágóállat-egyenértékben) Bár a mennyiség tekintetében a sertéshús maradt továbbra is az első helyen a világ hústermelésében (94, 2 millió tec), a baromfihús érte el a legnagyobb átlagos növekedést a maga évi 5%- ával Az elmúlt évben a baromfihús a második helyen állt 74 millió tec-el, amely a világ teljes hústermelésének 30%-át jelenti (l táblázat) A baromfi hús-termelés nagyobb mértékben növekedett a fejlődő, mint a fejlett országokban A termelés viszonylag koncentrált, hiszen négy ország, illetve régió (USA, Kína, EU, Brazília) adja a termelés kétharmadát A világtermelés növekedésére nagy hatással volt a kínai, a brazil, kisebb mértékben pedig a mexikói termelés alakulása Az USA a világ legnagyobb baromfitermelőjeként a világtermelésnek körülbelül egynegyedét adja A vizsgált időszak alatt ennek ellenére a világátlag alatti fejlődést mutatott, amelynek oka a hazai fogyasztás világviszonylatban enyhe növekedése Kína baromfitermelése (a világtermelés 18%-a) óriási fejlődést produkált a belső fogyasztás megugrása révén, amely azonban ma még jelentősen elmarad (10 kg/fő/év) a többi kiemelt baromfihús-termelő országhoz képest Az EU piacán a termelés fejlődése országonként eltérően alakult A termelés enyhén növekedett Franciaországban (első európai termelő, 1,7%/év növekedéssel), amelynek oka az export csökkenése volt (-15% között) Olaszország ra (harmadik 1táblázat:A világ baromfihús-termelésének alakulása Ország Évi növekedés Millió tec Millió tec % Világ 45,4 73,9 5,0 USA 12 17,3 3,7 Kína 5,1 13,5 10,2 EU 7,1 9,1 2,5 Brazília 3,0 7,3 9,4 Mexikó 0,9 2,1 8,3 Kelet-Európa 1,4 1,9 3,2 Japán 1,4 1,2-1,1 Thaiföld 1 1,4 8,3 A négy legnagyobb részesedése Forrás: FAO, tee: tonna vágottállat egyenértéken legnagyobb európai termelő 1,2%/ év növekedéssel) a stagnáló belső fogyasztás volt a jellemző, ugyanez mond ható el Hollandiára is (hatodik az európai rangsorban, +1,5%/ év növekedéssel), a folyamatosan bevezetett szigorú környezetvédelmi előírások miatt Ezzel ellentétben az Egyesült Királyságban (második európai termelő, 3,5%/év növekedéssel) és Németországban (ötödik legnagyobb termelő, 5,1%/év növekedéssel) a belső fogyasztás növekedése indukálta a fejlődést A fejlődő országok közül Brazíliában 60% 64% 5,7

2 il f!:rq/l~jj) nagyot nőtt a termelés a belső fogyasztás jelentős növekedése folytán, ugyanakkor jelentős maradt a baromfi szerepe a nemzetközi árucserében is A fentiek mellett a világ különböző tájain (Dél-Amerika, Ázsia, Közel-Kelet) körülbelül tíz további ország képes még 1-2 millió tecjév termelésre Szervezettség és baromfitermelési struktúra a főbb térségekben A vágóbaromfi-termelésbena vertikális integráció a leginkább alkalmazott közgazdasági modell A viszonylag rövid termelési ciklus,a nagy mennyiség, de főleg a gazdaságosság keresése kényszerítiki a koordinációta termékpálya különböző szereplői között (szaporítás, keltetés, takarmányozás, állattenyésztés, feldolgozás és értékesítés) A múlt század harmincas éveitől kezdve a baromfiipari integráció gyorsan fejlődött az USA-ban, amely tradicionálisan a kukoricaövezetre koncentrálódott A termelés később, az ötvenes évektől kezdődően délebbre (gyapotövezet) költözött Az Egyesült Államokban 1955-től a takarmánykeverők és a termelők közötti termelési szerződések jellemezték a baromfihús-termelés 90%-át Később, 1960-tól kezdve a piac keresése kikényszeríttette a takarmányosok mind nagyobb szerepvállalását a feldolgozóiparban A hetvenes évektől kezdve, az árak ingadozása miatt, számos takarmányipari cég részlegesen visszavonult e tevékenységből A vágódaraboló ipar, így például a Tyson Foods is visszaszorult Ma úgy becsülhetjük, hogy az amerikai brojlertermelés 85%-a vertikálisan integrált a takarmányipar, vagy a nagy feldolgozók által Ez az integrációs modell a többi országban csak megkésve került bevezetésre Kína baromfitermelése például gyorsan nőtt a gazdasági robbanás következtében, amelyet különösen az közötti gazdasági liberalizáció és a reformok indítottak el Az intenzíven termelő cégek megjelenése a nyolcvanas évek elejétől (a gyors növekedésű fajták elterjedése), a feldolgozás iparosítása pedig 1990 óta gyorsult fel A kínai baromfihús-termelés markánsan elkülönül a városi és vidéki piacokon (kisparaszti termelés) A termelő telepeknek csak kis része tekinthető modern telepnek, amelyeket "kvázi kulcsrakészen" importáltak a fejlett országokból Ezek azok a telepek, amelyek szigorúan, minden szinten ellenőrizhetőkké váltak, így megfelelhettek az export magas igényeinek Ez lehet az oka annak, hogy csak a termelés mintegy negyede integrálódikvertikálisan Brazíliában az integrációkat a déli cégek tartják kezükben, amelyek jelen vannak a búzatermelésben és a sertéstenyésztésben is Ezek a cégek már korán keresték tevékenységük kiszélesítéséneklehetőségeitaz integráció kialakulásátaz amerikai modell inspirálta, és az elmúlt évtizedben gyorsan fejlődött Vagy maga a cég biztosítjaközvetlenüla tevékenységek összességét (szülőpártartás, keltetés, takarmánygyártás, vágás-darabolás, értékesítés)vagy a termelőkegy részével köt únegyüttműködésiszerződést, például brojlertermelésre Jelenleg a 2 táblázat A termelési költségek összehasonlítása a 2001 évi adatokalapján (euro/kg,feldolgozott csirkéreszámolva) Megnevezés Franciaország Brazília USA Élőcsirkeköltsége 0,93 0,58 0,79 Vágásiköltség 0,32 0,16 0,33 Vágott csirke költsége baromfitermelésnek kb kétharmada integrált a fenti modellek alapján A három legnagyobb integráló cég (SADIA, PERDIAGO, SEARA) képviseli a brazil nemzeti brojlertermelés negyedét (A brazil baromfitermelésről lásd cikkünket ugyanebben a számunkban, A szerk) Jelentősen csökkenő termelési költségek A termelési költségek nagyarányú csökkentése tette lehetővé néhány országnak, hogy jelentős szerephez jussanak a világpiacon Az intenzív technológia eredményezi a legkedvezőbb állati-illetve növényi fehérjehasznosítást, így a legolcsóbb a baromfihús-termelés Ugyanakkor nagyok a különbségek az országok között az alapanyag-költségek ára szerint (kukorica, szója) Brazíliában és az USAban további előnyt jelent az eltérő állategészségügyi színvonal, az eltérő környezetvédelmi előírások, valamint az olcsó munkaerő (2 táblázat) A standard brojlercsirke költsége 2001-ben Franciaországban 12%-kal volt magasabb, mint az USA-ban, és 70%-kalhaladta meg a brazilelőállítási árat Ehhez járulnak még a pénzügyi hatások is, amelyek szintén erőteljesen befolyásolják a versenyképességet Az alkalmazott szervezeti formák idézték elő elsősorban a világ legjelentősebb baromfitermelőinél a termelési költségek nagyarányú csökkenését Emiatt viszont jelentősen csökken azoknak a szereplőknek a száma, 1,25 0,74 1,12 pl

3 / OllOl7lltl 3 táblázat A nemzetközibaromfihús-árucseremegoszlása2002-ben Importőrök Orosz Japán Kína, Észak- Egyéb EU Egyéb Összes Export% Föderáció Hong- Afrika, Afrikai export Kong Közel-és osrzágok Távol- Kelet USA O Brazília ey EU 'o 2 Thaiföld O Cs el tl) Egyéb 149 Összes import 1644 Import % O O O akik befolyásolha~áka világpiaci árak alakulását Nemzetközi kereskedelem Jelenlega baromfihúsaránya a legnagyobb a húsok között a nemzetközi forgalomban (8 millió tec, vagyis a világtermelés 10,6%-a) Az elmúlt évben az USA, Brazília és az EU biztosította a világ baromfihúsexpor~ának80%-át Ezek az országok erős konkurenciábanállnakegymással öt piacon (Oroszország, Japán, Kína, Hong Kong, Köze1- és Távol- Kelet valamintafrika), melyek a világ baromfihús-importjának60%-át veszik fel A 3 táblázatban bemutatjuk a nemzetközibaromfihús-árucsere80%- át kitevőkereskedelmet A világkereskedelem növekedésének egyik legfontosabb tényezője az erős amerikai és brazil exportnövekedés (csirkecomb) Oroszországba és Délkelet-Ázsiába (Kína, Hong Kong, Japán) Jelentősen hozzájárul a világkereskedelem növekedéséhez Brazília, az onnan származó export mennyisége az elmúlt tíz évben évi 15,5%-al nőtt Ez a figyelemre méltó növekedés köszönhető egyrészt az áruválaszték fejlődésének (a darabolt áru export-növekedésének és 1ábra Jl:-"""~ Á ~-cc'" If Á II II o a kiszerelésnek), valamint a növekedésnek a továbbfeldolgozott termékek piaci részesedésében (EU, Ázsia) Az EU, amely a harmadik helyen áll a világexportban, a főbb piacokon (Közel- és Közép-Kelet, Oroszország, Afrika szubszaharai térsége) relatív nehézségekkel küzd, végletekig kiélezett konkurenciaharcbanállaz USA-val és Brazíliával A baromfihús versenyképessége nagy szerepet játszott a világkereskedelemben betöltött hányadának növekedésében A FAO szerint a baromfihús ára a nemzetközi piacon 45%-kalcsökkent 1994 és 2002 között (l ábra) Egyedüla sertéshús ára mutat relatív hasonlóságot (-36% között) A FAO adataiszerint2002-bena brojlercsirkevilágpiaciára 510 USDjt körül stabilizálódott Ez az igen alacsony ár nagy heterogenitást takar a kikészítés módja (egész, darabolt stb) valamint a szállításirányaszerint A nemzetközi baromfihús-kereskedelem öt árkategóriáraoszlik,amelyeket az 4 táblázatban mutatunkbe A nemzetközi baromfihús-kereskedelem legnagyobb része 1000 USDj t FOB ár alatt bonyolódik, amelynek nagy részét a világ három vezető exportálója szállí~a (USA, EU, Brazília) A mennyiség nagy része Oroszországba, a Közel- és a Távol- Kelet országaiba, valamint Afrikába irányulaz USA dominanciájaérvényesül a piac eme szegmensében, miután az amerikaipiac szerkezetéből kitűnik, hogyabaromfihús fogyasztáson A fontosabb hústermékek világpiaci átlagáránakalakulása Marha - Sertés Csirke w

4 a 0f~QIl~t0 belül a fehér húsokat (csirkemell) preferálja Emiatt a belső igények kielégítése automatikusan generálja az ún vöröshús-többletet (comb) Az EU főleg a mellék- és párhuzamos termékeket exportálja (pulyka húspép, szárnyvég, láb stb) támogatás nélkül és a fagyasztott csirkefarhátat (hátsó negyedet) támogatással Ez utóbbi termékek közvetlen konkurensei a brazil piacnak, amely viszont 20%-al olcsóbb árakat diktál Az 1000 USD/t ár fölött az exportálók száma két országra (Brazília, Thaiföld) csökken, amelyek eladásaikat két piacra (EU és Ázsia) koncentrálják Figyelembe véve a feleslegek levezetésének stratégiáját, az USA hiányzik e szegmensből a világpiacon, mert jobban képes hasznosítani belső piacán az árualapot Az EU strukturális okokból van hátrányban, magas önköltsége miatt A világpiacon a brazil jelenlét dominál ebben a szegmensben, mivel 1999 óta folyamatosan fejleszti nagy hozzáadott értékű termékeinek exportját (csirkemell, pácolt húsok, nyersen kikészített termékek) Thaiföld lehet még versenyképes, elsősorban csirkealapú termékeivel A világ baromfihúsfogyasztásának növekedése és a piac megoszlása A húsfogyasztás egészségügyi hátrányait kiemelő világméretű médiakampányak ellenére az összes húsfogyasztás tovább emelkedett a világon az elmúlt évtizedben, évente átlagosan 2,7%-kal, és napjainkra elérte a 245 millió tec-t A sertéshúsfogyasztás továbbra is őrzi első helyét (94, 2 millió tec) a baromfi- (73,9 tec) és a marhahús előtt (57,9 millió tec) Eközben azonban a baromfihús-fogyasztás könyvelhette el az elmúlt évtized legnagyobb mértékű növekedését, éves átlagban 5%-ot (5 táblázat) Egy, a legtöbb húsféleségre és a legtöbb országra kiterjedő növekedési időszak után, amely az 1990-es évek eleje óta tart, a növekedési ütem kissé mérséklődött 1999 után, főleg az USA-ban és az EU-ban Ennek a csökkenésnek az oka elsősarban a marhahúsfogyasztás csökkenése (-0,5%/év között), amely tendencia azután jelentkezett a sertéshús (+1, 2%/ év), de főleg a baromfi hús (+3,6%/év) fogyasztásában is 11,9 kg/fő/éves mutatóval a baromfihús a második helyre került a világ húsfogyasztásában, ezzel a sertéshús mögött, de a marhahús előtt helyezkedik el Az USA állampolgárai fogyasztják a legtöbb baromfihúst, ott 14,7 millió tec fogy évente, ami 50,9 kg/fő/éves fogyasztást jelent Kína található a második helyen 12,9 millió tec baromfihús-fogyasztásával, ami a legnépesebb országban jóval szerényebb egy főre jutó fogyasztásnak felel meg (10 kg/fő/év) Brazíliában az összes fogyasztás megkétszereződött az elmúlt évtizedben Ott a gazdasági nehézségek ellenére a fogyasztás növekedése tovább folytatódik, köszönhetően a mérsékelt áraknak és az "egészséges baromfi hús" image-nak A baromfihús jelenleg a legolcsóbb fehérjeforrás a piacon, egyre több családot von be a fogyasztásba, így a személyenkénti fogyasztás elérte a 34,7 kg/fő/éves szintet Az Európai Unióban is jelentős növekedést ért el a baromfihús fogyasztása, mindenekelőtt a többi húsforrás területén tapasztalt egészségügyi problémák következtében A személyenkénti fogyasztás az EU tagországokban el- 4 táblázat A világpiacon fennálló öt árkategória Export ár USD/t Termékkategóriák Forgalom FOB paritáson Exportálók Importálók Fagyasztott csirkehát Brazília Oroszország Kicsontozott, fagyasztott, dara- EU Oroszország, Afrika bolt termékek (csirke, pulyka) Csontos fagyasztott csirkecomb USA Oroszország, Hong Kong, Dél- Korea, Mexikó Fagyasztott csirkehát, selejt tojó EU, Brazília Közel-keleti országok, Afrika Kicsontozott, fagyasztott csirkeés pulykahús EU Afrika Csirkemell, pácolt húsok Brazília, Tájföld Japán, EU Pulykamell, Brazília Németország Daraboit, fagyasztott csontos vagy filézett kacsahús Franciaország Hong Kong >2000 Továbbfeldolgozott csirke Brazília Japán, EU (nyers vagy sütött) Forrás: OFIV AL a nemzeti vámhivatali statisztikák alapján :Ji

5 5 táblázat A világhúsfogyasztásánakalakulása az elmúltévtizedben (milliótec) Megnevezés Éviátlagos növekedés (%) Sertés 72,9 94,2 2,6 Baromfi 45,4 73,9 5,0 Marha 53,0 57,9 0,9 Juh 9,9 11,5 1,6 Egyéb hús 6,4 7,6 1,7 Összesen 187, ,7 Fogyasztás (kgjfőjév) Lakosság (milliófő) Forrás: OFIV AL, a FAO alapján 34,58 39,48 1,3 5423,9 6207,2 1,4 érte a 22,8 kgjfőjév mennyiséget A fejlett országok piacain a vásárlási szokások mindinkább elkülönülnek A hagyományos minőségjár tényező mellettafogyasztói megítélésbenegyre újabb tényezők játszanakszerepet Az európai baromfipiac a megváltozott fogyasztói elvárásoknak megfelelően oszlott meg Ez a megoszlás két fő iránythozott létreaz egyik a termékek feldolgozottsága alapján (darabolt termékek fejlesztése, nyers és sütött továbbfeldolgozott termékek),a másik a minőségidifferenciálódás mentén (a friss áru mennyiségének növekedése, amely befolyásolja a fagyasztott áru mennyiségét Észak-Európában, és a minőségi tanúsítványok, védjegyek megjelenése Dél-Európaországaiban) A minőség alapján történő megkülönböztetésre tett kísérleteléggé heterogén képet mutat,és országonkénteltérő Európában A termékek ezen az alapon két csoportra oszthatók: - Védjegyezett termékek, mint pl: biológiai (bio) mezőgazdasági alapanyagból származó hús, vagy az IGP (= Identification géographique protégée = védett tájegységről azonosított termék), illetve az AOP (= Appellation d'origine protégée = védett származási helyen előállított termék), amely védjegyek megjelenése a termékek differenciálódását eredményezte - A másikcsoport esetében részletes vágóhídi előírások, vagy speciális vevői igények alapján tesznek különbséget Tanúsított, bio alapanyagból elöállított baromfihús (bio), ill IGP vagy AOP Az ún bio baromfihús mennyisége ma még marginálisaz EU piacain, az így tartott összes állománykevesebb, mint 1%-ot képvisel, és elsősorban a brojlercsirke-termelésre korlátozódik (6 táblázat) 5,7 milliósbiobaromfi-állományával Franciaország az EU legnagyobb termelője ebben a szektorbannagy-britanniában különösenrohamos a fejlődés ebben a szegmensben, a hazaitermelés gyorsan helyettesíti a francia importot A maga ezer db/év termelésévei Németország, Ausztria, Dánia és Belgium kibocsátása sem elhanyagolható, akkor sem, ha az utóbb emlitett államokban a termelés jelenlegi szin~e rövid idő alatt alakultkiáltalánosságban elmondható, hogy az EU biocsirkére vonatkozó előírásai még nem minden tagországban kerültek bevezetésre Ezek a különbségek különösen az állati eredetű takarmányok bekeverésének tilalma,illetve a mélyalmos tartás területén jelentkeznek Ma márjelentős számú termelői csoport rendelkezik IGP vagy AOP minősítéssel A "Label Agricole" védjegy jó példa arra, hogyan tanúsítható az a tény, hogy az áru olyan rögzitett tulajdonságokkai rendelkezik, amelyek a termék jobb minősége általjól megkülönböztetik azt a többi hasonló árutói Ez a fajta megkülönböztetés elsősorban a francia piacon van jelen, ahol2002-ben több mint háromszáz különböző baromfiterméken szerepelt az ún "Label Rouge" márkajelzés Ez a márka ma már hivatalosan is a minőség garanciája Létezik Spanyolországban is ilyen márkázott, minőségi termékcsoport, amelyet néhány autonóm közösség hozott létre Ilyen például a "Qualidad" Katalóniában, vagy a "Label Basque" Kaliteaban Vannak továbbá olyan védjegyek is, amelyek nem adnak hivatalos garanciát, ilyen például a "Polio del (orral" Galíciában A "Label Agricole" jellegű védjegy ma még marginálisugyan az EU többi tagországában, de a tendencia növekvő(7táblázat) A legtöbb Észak-Európaiország külön előírásokatfejlesztett ki a friss hús vonatkozásában 6 táblázat A tényleges biobaromf~létszámaz EU-ban Ország Francia- Nagy- Német- Ausztria Dánia Svédország Benelux Hollandia Olaszország Britannia ország államok ország Tyúk (1000 db) fjfj

6 " _~!'rgr!!ty 7 táblázat A különböző európai piacokon alkalmazott Ország Jelölés minőségi megkülönböztető-jelzések Franciaország, a termelés 8o/o-a Certification de Conformité Produit Egyesült Királyság, a termelés 90o/o-a Assured Chicken Production (fajta, szaporítás, hizlalás, szállítás, ellenőrzött vágás) Pulyka: a termelés több, mint 80o/o-a Ouality British Turkey+EFSIS Németország 3D vagy SD Baromfi (MA Oualitat und Sicherheit (OS) Hollandia IKB Baromfi "Saimonelia fru" Ausztria Baromfi AMA Dánia Campylobacter fri+salmonella fri Baromfi Iyet a viszonylag alacsony árak idéztek elő, az európai baromfitenyésztés relatív nehézségekkel küzd A versenyképesség csökkenése elsősorban a magas alapanyag-költségekből, a magas munkabérből és a társadalom magasabb elvárásaiból ered Ezek adnak magyarázatot a világkereskedelemből való részesedés csökkenésére, amelynek az lett az eredménye, hogy az export a kevésbé értékes párhuzamos- és melléktermékekre koncentrálódik A belső piacokon konkurálnia kell a harmadik világból (Brazília, Thaiföld) származó importtal, amely az ipari feldolgozók igényeit elégíti ki Az európai Az előírások tartalma az egyes országokban igen hasonló Tartalmazza a termék nyomon követhetőségét, az állatok jó közérzetét, a környezetvédelemre, a származási bizonyítványra vonatkozó előírásokat és az etetett takarmányok egészségügyi biztonságára vonatkozó szabályokat A világ baromfitermelésének egyre intenzívebbé válásával szemben, ame- baromfitermelés ugyanakkor növelte versenyképességét a friss termékek piacán, a piac megoszlása révén AZ OFIVAL KÖZLEMÉNYE ALAPJÁN ÖSSZEÁLLíTOTTA BONYHÁDIISNÁN J}j

MUNKAFÜZET 16. VÁLTOZÓ NEMZETKÖZI MUNKAMEGOSZTÁS 2006 JÚNIUS AZ IKT SZEKTORBAN SASS MAGDOLNA (MTA KTI):

MUNKAFÜZET 16. VÁLTOZÓ NEMZETKÖZI MUNKAMEGOSZTÁS 2006 JÚNIUS AZ IKT SZEKTORBAN SASS MAGDOLNA (MTA KTI): MUNKAFÜZET 16. SASS MAGDOLNA (MTA KTI): VÁLTOZÓ NEMZETKÖZI MUNKAMEGOSZTÁS AZ IKT SZEKTORBAN 2006 JÚNIUS s * MUNKAFÜZET 16. SASS MAGDOLNA: VÁLTOZÓ NEMZETKÖZI MUNKAMEGOSZTÁS AZ IKT SZEKTORBAN* BUDAPEST 2006.

Részletesebben

A JAPÁN GAZDASÁG NÉHÁNY JELLEGZETESSÉGE A XXI. SZÁZAD FORDULÓJÁN. TÖMPE FERENC dr.

A JAPÁN GAZDASÁG NÉHÁNY JELLEGZETESSÉGE A XXI. SZÁZAD FORDULÓJÁN. TÖMPE FERENC dr. A JAPÁN GAZDASÁG NÉHÁNY JELLEGZETESSÉGE A XXI. SZÁZAD FORDULÓJÁN TÖMPE FERENC dr. Kulcsszavak: gazdasági növekedés, defláció, mezőgazdasági termelés, farmjövedelmek, élelmiszerfogyasztás. ÖSSZEFOGLALÓ

Részletesebben

A MAGYAR TEJÁGAZAT HELYZETE ÉS FEJLŐDÉSÉNEK LEHETSÉGES IRÁNYA

A MAGYAR TEJÁGAZAT HELYZETE ÉS FEJLŐDÉSÉNEK LEHETSÉGES IRÁNYA A MAGYAR TEJÁGAZAT HELYZETE ÉS FEJLŐDÉSÉNEK LEHETSÉGES IRÁNYA A 2014-2020 KÖZÖTTI KÖLTSÉGVETÉSI TERVEZÉSI IDŐSZAK AKTUALITÁSAINAK TÜKRÉBEN Budapest, 2013. szeptember A tanulmány a Tej Szakmaközi Szervezet

Részletesebben

Az Országos Mezőgazdasági Könyvtár és Dokumentációs Köz pont az információáramlás szolgálatában

Az Országos Mezőgazdasági Könyvtár és Dokumentációs Köz pont az információáramlás szolgálatában Az Országos Mezőgazdasági Könyvtár és Dokumentációs Köz pont az információáramlás szolgálatában A technikai fejlődés sorra teremti az újabb és újabb lehetőségeket. Az okos telefonok és az elektronikus

Részletesebben

A magyar mezõgazdaság és az Európai Unió

A magyar mezõgazdaság és az Európai Unió A magyar mezõgazdaság és az Európai Unió Bevezetés 2 Az Európai Unió Közös Agrárpolitikája (KAP) 3 Magyar uniós agrárkapcsolatok 11 A csatlakozási tárgyalások 12 A magyar agrárgazdaság helyzete, a tagság

Részletesebben

KERESKEDELMI ISMERETEK

KERESKEDELMI ISMERETEK A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. Kárpáti László Lehota József KERESKEDELMI ISMERETEK DE AMTC AVK 2007 HEFOP 3.3.1 P.-2004-06-0071/1.0 Ez a kiadvány

Részletesebben

A német gazdaság szerepe a magyar gazdaság teljesítményében:

A német gazdaság szerepe a magyar gazdaság teljesítményében: A német gazdaság szerepe a magyar gazdaság teljesítményében: A német gazdaság helyzete, jellemzői és kilátásai, és a magyar gazdaság növekedésére való hatásai Készült a Költségvetési Tanács Titkársága

Részletesebben

Kutatás-fejlesztés és innováció a nemzetköziesedés tükrében a magyar információtechnológiai ágazat kisés középvállalatainak esete

Kutatás-fejlesztés és innováció a nemzetköziesedés tükrében a magyar információtechnológiai ágazat kisés középvállalatainak esete Külgazdaság, LV. évf., 2011. szeptember október (34 56. o.) Kutatás-fejlesztés és innováció a nemzetköziesedés tükrében a magyar információtechnológiai ágazat kisés középvállalatainak esete CSONKA LÁSZLÓ

Részletesebben

Japán világgazdasági és külpolitikai szerep-vállalásának néhány kérdése az új, formálódó világrendben

Japán világgazdasági és külpolitikai szerep-vállalásának néhány kérdése az új, formálódó világrendben Japán világgazdasági és külpolitikai szerep-vállalásának néhány kérdése az új, formálódó világrendben 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3 2. Japán világgazdasági szerepváltozása... 6 2.1. Japán részvétele

Részletesebben

MUNKAFÜZET 13 2006 JÚNIUS BAKÁCS ANDRÁS (MTA VKI) BORKÓ TAMÁS (ICEG EC):

MUNKAFÜZET 13 2006 JÚNIUS BAKÁCS ANDRÁS (MTA VKI) BORKÓ TAMÁS (ICEG EC): MUNKAFÜZET 13 BAKÁCS ANDRÁS (MTA VKI) BORKÓ TAMÁS (ICEG EC): AZ ÁLLAMI SZEREPVÁLLALÁS EURÓPAI MODELLJEI:A MEDITERRÁN, A SKANDINÁV, AZ ANGOLSZÁSZ, VALAMINT A NÉMET- FRANCIA KONTINENTÁLIS MODELL TANULSÁGOK

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola

Budapesti Gazdasági Főiskola Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat Európai üzleti ismeretek szakirány MAGYARORSZÁG ÉS LENGYELORSZÁG GAZDASÁGI- KERESKEDELMI KAPCSOLATAI

Részletesebben

A magyar felsõoktatás néhány jellemzõje nemzetközi tükörben

A magyar felsõoktatás néhány jellemzõje nemzetközi tükörben Harsányi Gergely Vincze Szilvia A magyar felsõoktatás néhány jellemzõje nemzetközi tükörben az egyetemnek át kell hatva lennie az igazságok szeretetétõl, s falai között meg kell õriznie a teljes szellemi

Részletesebben

A változások tükrében KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL

A változások tükrében KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL MAGYARORSZÁGARORSZÁG RSZÁG 1989 2009 A változások tükrében KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Magyarország 1989 2009 A változások tükrében Budapest, 2010 Központi Statisztikai Hivatal Magyarország 1989 2009

Részletesebben

FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM

FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM Új Magyarország Vidékfejlesztési Stratégiai Terv (2007-2013) Budapest 2007. január Tartalomjegyzék A szövegben használt rövidítések... 3 Bevezetés... 4

Részletesebben

Demográfiai jövőkép. Magyarország demográfiai jövőjét meghatározó tényezők alakulásának áttekintése és értékelése a fenntarthatóság szempontjából

Demográfiai jövőkép. Magyarország demográfiai jövőjét meghatározó tényezők alakulásának áttekintése és értékelése a fenntarthatóság szempontjából Magyarország demográfiai jövőjét meghatározó tényezők alakulásának áttekintése és értékelése a fenntarthatóság szempontjából Spéder Zsolt (szerk.), Bálint Lajos, Földházi Erzsébet, Gödri Irén, Kovács Katalin,

Részletesebben

A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS

A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS Gyulai Iván A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS Magyarország helyzete a fenntarthatóság szempontjából Tananyag döntéshozók számára V. rész Tartalomjegyzék Gyulai Iván: A Fenntartható Fejlődés Magyarország helyzete

Részletesebben

Közvetlen értékesítés az Európai Unióban, illetve a magyarországi Zepter Kft. sorsa az Európai Unióba lépés után...5 I. A közvetlen értékesítés...

Közvetlen értékesítés az Európai Unióban, illetve a magyarországi Zepter Kft. sorsa az Európai Unióba lépés után...5 I. A közvetlen értékesítés... Közvetlen értékesítés az Európai Unióban, illetve a magyarországi Zepter Kft. sorsa az Európai Unióba lépés után...5 I. A közvetlen értékesítés...5 1.1. Bevezetés...5 1.2. Mi a közvetlen értékesítés?...7

Részletesebben

A ROMÁNIAI MAGYAR KÖZÉP- ÉS FELSŐFOKÚ OK- TATÁS HELYZETE GAZ- DASÁGI ÉS TÁRSADALMI KONTEXTUSBAN

A ROMÁNIAI MAGYAR KÖZÉP- ÉS FELSŐFOKÚ OK- TATÁS HELYZETE GAZ- DASÁGI ÉS TÁRSADALMI KONTEXTUSBAN A ROMÁNIAI MAGYAR KÖZÉP- ÉS FELSŐFOKÚ OK- TATÁS HELYZETE GAZ- DASÁGI ÉS TÁRSADALMI KONTEXTUSBAN CSÍKSZEREDA 2010 A ROMÁNIAI MAGYAR KÖZÉP- ÉS FELSŐFOKÚ OKTATÁS HELYZETE GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI KONTEXTUSBAN

Részletesebben

Pro Publico Bono Online. Támop Speciál BORÓK GYÖRGY

Pro Publico Bono Online. Támop Speciál BORÓK GYÖRGY Pro Publico Bono Online Támop Speciál 2011 Közigazgatástudományi Kar TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR-2010-0005 BORÓK GYÖRGY ELMÉLETI ALAPVETÉSEK A FENNTARTHATÓ JÓ KORMÁNYZÁS KÖZÉPTÁVÚ GLOBÁLIS FELTÉTELRENDSZERÉRŐL

Részletesebben

Mezőgazdasági politika

Mezőgazdasági politika KÖZÉRTHETŐEN AZ EURÓPAI UNIÓ SZAKPOLITIKÁIRÓL Mezőgazdasági politika Partnerség Európa és a gazdálkodók között Az EU közös agrárpolitikája élelmiszer-ellátásunkért, vidéki térségeinkért, környezetünkért

Részletesebben

A kis- és középvállalkozások. fejlesztésének

A kis- és középvállalkozások. fejlesztésének A kis- és középvállalkozások fejlesztésének stratégiája 2007 2013 A kis- és középvállalkozások fejlesztésének stratégiája 2007 2013 A kis- és középvállalkozások fejlesztésének stratégiája (2007 2013)

Részletesebben

VÁLLALATI VÁLASZOK A GAZDASÁGI VÁLSÁGRA A MAGYAR ESET

VÁLLALATI VÁLASZOK A GAZDASÁGI VÁLSÁGRA A MAGYAR ESET VÁLLALATI VÁLASZOK A GAZDASÁGI VÁLSÁGRA A MAGYAR ESET. 1 / 32 Vállalati válaszok a gazdasági válságra a magyar eset A tanulmányt írták: Czibik Ágnes elemző, GVI (e-mail: agnes.czibik@gvi.hu) Makó Ágnes

Részletesebben

Forrás: The State of Food and Agriculture 2005, 3. oldal

Forrás: The State of Food and Agriculture 2005, 3. oldal Világgazdasági Kutatóintézet A globális környezet középtávú gazdasági előrejelzése A világ mezőgazdasága és az agrártermékek világkereskedelme (WTO) Vitaanyag 2007. január Helyzetelemzés 1) Csökkenő súly

Részletesebben

Konjunktúrajelentés. A DUIHK 21. Konjunktúra-felmérésének eredményei

Konjunktúrajelentés. A DUIHK 21. Konjunktúra-felmérésének eredményei Konjunktúrajelentés A DUIHK 21. Konjunktúra-felmérésének eredményei www.duihk.hu Köszönetet mondunk közreműködésükért a válaszadó vállalatoknak valamint más uniós tagországok magyarországi kereskedelmi

Részletesebben

A megújuló energiaforrások szerepe és hatásai a hazai agrárgazdaságban

A megújuló energiaforrások szerepe és hatásai a hazai agrárgazdaságban 575 A megújuló energiaforrások szerepe és hatásai a hazai agrárgazdaságban MAGDA RÓBERT Kulcsszavak: energiafüggőség, megújuló energiahordozók, biomassza, foglalkoztatás. ÖSSZEFOGLALÓ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK,

Részletesebben

TERVEZET - KÖZÖS FOGLALKOZTATÁSI JELENTÉS. amely a Bizottság 2014. évre szóló növekedési jelentését kíséri

TERVEZET - KÖZÖS FOGLALKOZTATÁSI JELENTÉS. amely a Bizottság 2014. évre szóló növekedési jelentését kíséri EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.11.13. COM(2013) 801 final TERVEZET - KÖZÖS FOGLALKOZTATÁSI JELENTÉS amely a Bizottság 2014. évre szóló növekedési jelentését kíséri HU HU 1. MUNKAERŐ-PIACI ÉS TÁRSADALMI

Részletesebben

Belyó Pál * A KSH XXI. elnöke; tanszékvezetõ fõiskolai tanár, Általános Vállalkozási Fõiskola

Belyó Pál * A KSH XXI. elnöke; tanszékvezetõ fõiskolai tanár, Általános Vállalkozási Fõiskola Belyó Pál * A REJTETT GAZDASÁG ELÕRETÖRÉSE AZ ÚJ GAZDASÁGPOLITIKAI GYAKORLAT KÖVETKEZTÉBEN A rejtett gazdaság ** a sajátos magyar kapitalizmus kialakulásának, erõsödésének szoros velejárója, sõt mozgásformája.

Részletesebben

ORSZÁGOS FEJLESZTÉSPOLITIKAI KONCEPCIÓ I. RÉSZ A JÖVŐÉPÍTÉS ALAPJAI

ORSZÁGOS FEJLESZTÉSPOLITIKAI KONCEPCIÓ I. RÉSZ A JÖVŐÉPÍTÉS ALAPJAI Melléklet: az Országos Fejlesztéspolitikai Koncepcióról szóló /2005. ( ) OGY határozathoz ORSZÁGOS FEJLESZTÉSPOLITIKAI KONCEPCIÓ I. RÉSZ A JÖVŐÉPÍTÉS ALAPJAI KIINDULÓPONTOK MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSPOLITIKÁJÁHOZ

Részletesebben

A VÁLLALATKÖZI KAPCSOLATOK ELEMZÉSE, A VÁLLALATKÖZI KAPCSOLATOK EGYES TERÜLETEIN

A VÁLLALATKÖZI KAPCSOLATOK ELEMZÉSE, A VÁLLALATKÖZI KAPCSOLATOK EGYES TERÜLETEIN BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM VÁLLALATGAZDASÁGTAN INTÉZET VERSENYKÉPESSÉG KUTATÓ KÖZPONT Agárdi Irma-Kolos Krisztina (szerk): A VÁLLALATKÖZI KAPCSOLATOK ELEMZÉSE, A VÁLLALATKÖZI KAPCSOLATOK EGYES TERÜLETEIN

Részletesebben

Gazdaságszerkezet alakulása az EU-ban, különös tekintettel Magyarországra

Gazdaságszerkezet alakulása az EU-ban, különös tekintettel Magyarországra 113 Gazdaságszerkezet alakulása az EU-ban, különös tekintettel Magyarországra HARANGI-RÁKOS MÓNIKA Kulcsszavak: gazdaságszerkezeti összeírás, általános mez gazdasági összeírás, mez gazdasági terület, földhasználat,

Részletesebben