VILÁG ÉS EURÓP A BAROMFI- TERMELÉSÉNEK HELYZETE ÉS KILÁTÁSAI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "VILÁG ÉS EURÓP A BAROMFI- TERMELÉSÉNEK HELYZETE ÉS KILÁTÁSAI"

Átírás

1 VILÁG ÉS EURÓP A BAROMFI- TERMELÉSÉNEK HELYZETE ÉS KILÁTÁSAI Az elmúltévtizedben ( ) a világ baromfitermelése a valaha látott legnagyobb fejlődést mondhatta magáénak Napjainkban már a világ legtöbb országában termelnek baromfit A termelés felfutásának oka egyrészt a fogyasztás erős növekedése! elsősorban a fejlett országokban! másrészt pedig az olcsó állati fehérje iránti egyre növekvő igény a világpiacon A fejlődésre válaszul kiemelkedően nőtt az USA-beli és a brazil cégek nyeresége A kínálati stratégia folyamatosan változó jellege meghatározta a különböző! egymást kiegészítő nemzetközi piacokat Ezzel párhuzamosan a fejlett országok (különösen az EU) fogyasztóinak a termékek minőségévei kapcsolatos egyre növekvő igényei szükségessé tették a helyi integrált termelés fejlesztését is A világ hústermelése és a nemzetközi kereskedelem fejlődése Azelmúlttíz évben avilág hústermelése évente átlagosan 2,7%-kal nőtt, ezzel 2002-re elérte a 245 millió tec-et (tec = tonna vágóállat-egyenértékben) Bár a mennyiség tekintetében a sertéshús maradt továbbra is az első helyen a világ hústermelésében (94, 2 millió tec), a baromfihús érte el a legnagyobb átlagos növekedést a maga évi 5%- ával Az elmúlt évben a baromfihús a második helyen állt 74 millió tec-el, amely a világ teljes hústermelésének 30%-át jelenti (l táblázat) A baromfi hús-termelés nagyobb mértékben növekedett a fejlődő, mint a fejlett országokban A termelés viszonylag koncentrált, hiszen négy ország, illetve régió (USA, Kína, EU, Brazília) adja a termelés kétharmadát A világtermelés növekedésére nagy hatással volt a kínai, a brazil, kisebb mértékben pedig a mexikói termelés alakulása Az USA a világ legnagyobb baromfitermelőjeként a világtermelésnek körülbelül egynegyedét adja A vizsgált időszak alatt ennek ellenére a világátlag alatti fejlődést mutatott, amelynek oka a hazai fogyasztás világviszonylatban enyhe növekedése Kína baromfitermelése (a világtermelés 18%-a) óriási fejlődést produkált a belső fogyasztás megugrása révén, amely azonban ma még jelentősen elmarad (10 kg/fő/év) a többi kiemelt baromfihús-termelő országhoz képest Az EU piacán a termelés fejlődése országonként eltérően alakult A termelés enyhén növekedett Franciaországban (első európai termelő, 1,7%/év növekedéssel), amelynek oka az export csökkenése volt (-15% között) Olaszország ra (harmadik 1táblázat:A világ baromfihús-termelésének alakulása Ország Évi növekedés Millió tec Millió tec % Világ 45,4 73,9 5,0 USA 12 17,3 3,7 Kína 5,1 13,5 10,2 EU 7,1 9,1 2,5 Brazília 3,0 7,3 9,4 Mexikó 0,9 2,1 8,3 Kelet-Európa 1,4 1,9 3,2 Japán 1,4 1,2-1,1 Thaiföld 1 1,4 8,3 A négy legnagyobb részesedése Forrás: FAO, tee: tonna vágottállat egyenértéken legnagyobb európai termelő 1,2%/ év növekedéssel) a stagnáló belső fogyasztás volt a jellemző, ugyanez mond ható el Hollandiára is (hatodik az európai rangsorban, +1,5%/ év növekedéssel), a folyamatosan bevezetett szigorú környezetvédelmi előírások miatt Ezzel ellentétben az Egyesült Királyságban (második európai termelő, 3,5%/év növekedéssel) és Németországban (ötödik legnagyobb termelő, 5,1%/év növekedéssel) a belső fogyasztás növekedése indukálta a fejlődést A fejlődő országok közül Brazíliában 60% 64% 5,7

2 il f!:rq/l~jj) nagyot nőtt a termelés a belső fogyasztás jelentős növekedése folytán, ugyanakkor jelentős maradt a baromfi szerepe a nemzetközi árucserében is A fentiek mellett a világ különböző tájain (Dél-Amerika, Ázsia, Közel-Kelet) körülbelül tíz további ország képes még 1-2 millió tecjév termelésre Szervezettség és baromfitermelési struktúra a főbb térségekben A vágóbaromfi-termelésbena vertikális integráció a leginkább alkalmazott közgazdasági modell A viszonylag rövid termelési ciklus,a nagy mennyiség, de főleg a gazdaságosság keresése kényszerítiki a koordinációta termékpálya különböző szereplői között (szaporítás, keltetés, takarmányozás, állattenyésztés, feldolgozás és értékesítés) A múlt század harmincas éveitől kezdve a baromfiipari integráció gyorsan fejlődött az USA-ban, amely tradicionálisan a kukoricaövezetre koncentrálódott A termelés később, az ötvenes évektől kezdődően délebbre (gyapotövezet) költözött Az Egyesült Államokban 1955-től a takarmánykeverők és a termelők közötti termelési szerződések jellemezték a baromfihús-termelés 90%-át Később, 1960-tól kezdve a piac keresése kikényszeríttette a takarmányosok mind nagyobb szerepvállalását a feldolgozóiparban A hetvenes évektől kezdve, az árak ingadozása miatt, számos takarmányipari cég részlegesen visszavonult e tevékenységből A vágódaraboló ipar, így például a Tyson Foods is visszaszorult Ma úgy becsülhetjük, hogy az amerikai brojlertermelés 85%-a vertikálisan integrált a takarmányipar, vagy a nagy feldolgozók által Ez az integrációs modell a többi országban csak megkésve került bevezetésre Kína baromfitermelése például gyorsan nőtt a gazdasági robbanás következtében, amelyet különösen az közötti gazdasági liberalizáció és a reformok indítottak el Az intenzíven termelő cégek megjelenése a nyolcvanas évek elejétől (a gyors növekedésű fajták elterjedése), a feldolgozás iparosítása pedig 1990 óta gyorsult fel A kínai baromfihús-termelés markánsan elkülönül a városi és vidéki piacokon (kisparaszti termelés) A termelő telepeknek csak kis része tekinthető modern telepnek, amelyeket "kvázi kulcsrakészen" importáltak a fejlett országokból Ezek azok a telepek, amelyek szigorúan, minden szinten ellenőrizhetőkké váltak, így megfelelhettek az export magas igényeinek Ez lehet az oka annak, hogy csak a termelés mintegy negyede integrálódikvertikálisan Brazíliában az integrációkat a déli cégek tartják kezükben, amelyek jelen vannak a búzatermelésben és a sertéstenyésztésben is Ezek a cégek már korán keresték tevékenységük kiszélesítéséneklehetőségeitaz integráció kialakulásátaz amerikai modell inspirálta, és az elmúlt évtizedben gyorsan fejlődött Vagy maga a cég biztosítjaközvetlenüla tevékenységek összességét (szülőpártartás, keltetés, takarmánygyártás, vágás-darabolás, értékesítés)vagy a termelőkegy részével köt únegyüttműködésiszerződést, például brojlertermelésre Jelenleg a 2 táblázat A termelési költségek összehasonlítása a 2001 évi adatokalapján (euro/kg,feldolgozott csirkéreszámolva) Megnevezés Franciaország Brazília USA Élőcsirkeköltsége 0,93 0,58 0,79 Vágásiköltség 0,32 0,16 0,33 Vágott csirke költsége baromfitermelésnek kb kétharmada integrált a fenti modellek alapján A három legnagyobb integráló cég (SADIA, PERDIAGO, SEARA) képviseli a brazil nemzeti brojlertermelés negyedét (A brazil baromfitermelésről lásd cikkünket ugyanebben a számunkban, A szerk) Jelentősen csökkenő termelési költségek A termelési költségek nagyarányú csökkentése tette lehetővé néhány országnak, hogy jelentős szerephez jussanak a világpiacon Az intenzív technológia eredményezi a legkedvezőbb állati-illetve növényi fehérjehasznosítást, így a legolcsóbb a baromfihús-termelés Ugyanakkor nagyok a különbségek az országok között az alapanyag-költségek ára szerint (kukorica, szója) Brazíliában és az USAban további előnyt jelent az eltérő állategészségügyi színvonal, az eltérő környezetvédelmi előírások, valamint az olcsó munkaerő (2 táblázat) A standard brojlercsirke költsége 2001-ben Franciaországban 12%-kal volt magasabb, mint az USA-ban, és 70%-kalhaladta meg a brazilelőállítási árat Ehhez járulnak még a pénzügyi hatások is, amelyek szintén erőteljesen befolyásolják a versenyképességet Az alkalmazott szervezeti formák idézték elő elsősorban a világ legjelentősebb baromfitermelőinél a termelési költségek nagyarányú csökkenését Emiatt viszont jelentősen csökken azoknak a szereplőknek a száma, 1,25 0,74 1,12 pl

3 / OllOl7lltl 3 táblázat A nemzetközibaromfihús-árucseremegoszlása2002-ben Importőrök Orosz Japán Kína, Észak- Egyéb EU Egyéb Összes Export% Föderáció Hong- Afrika, Afrikai export Kong Közel-és osrzágok Távol- Kelet USA O Brazília ey EU 'o 2 Thaiföld O Cs el tl) Egyéb 149 Összes import 1644 Import % O O O akik befolyásolha~áka világpiaci árak alakulását Nemzetközi kereskedelem Jelenlega baromfihúsaránya a legnagyobb a húsok között a nemzetközi forgalomban (8 millió tec, vagyis a világtermelés 10,6%-a) Az elmúlt évben az USA, Brazília és az EU biztosította a világ baromfihúsexpor~ának80%-át Ezek az országok erős konkurenciábanállnakegymással öt piacon (Oroszország, Japán, Kína, Hong Kong, Köze1- és Távol- Kelet valamintafrika), melyek a világ baromfihús-importjának60%-át veszik fel A 3 táblázatban bemutatjuk a nemzetközibaromfihús-árucsere80%- át kitevőkereskedelmet A világkereskedelem növekedésének egyik legfontosabb tényezője az erős amerikai és brazil exportnövekedés (csirkecomb) Oroszországba és Délkelet-Ázsiába (Kína, Hong Kong, Japán) Jelentősen hozzájárul a világkereskedelem növekedéséhez Brazília, az onnan származó export mennyisége az elmúlt tíz évben évi 15,5%-al nőtt Ez a figyelemre méltó növekedés köszönhető egyrészt az áruválaszték fejlődésének (a darabolt áru export-növekedésének és 1ábra Jl:-"""~ Á ~-cc'" If Á II II o a kiszerelésnek), valamint a növekedésnek a továbbfeldolgozott termékek piaci részesedésében (EU, Ázsia) Az EU, amely a harmadik helyen áll a világexportban, a főbb piacokon (Közel- és Közép-Kelet, Oroszország, Afrika szubszaharai térsége) relatív nehézségekkel küzd, végletekig kiélezett konkurenciaharcbanállaz USA-val és Brazíliával A baromfihús versenyképessége nagy szerepet játszott a világkereskedelemben betöltött hányadának növekedésében A FAO szerint a baromfihús ára a nemzetközi piacon 45%-kalcsökkent 1994 és 2002 között (l ábra) Egyedüla sertéshús ára mutat relatív hasonlóságot (-36% között) A FAO adataiszerint2002-bena brojlercsirkevilágpiaciára 510 USDjt körül stabilizálódott Ez az igen alacsony ár nagy heterogenitást takar a kikészítés módja (egész, darabolt stb) valamint a szállításirányaszerint A nemzetközi baromfihús-kereskedelem öt árkategóriáraoszlik,amelyeket az 4 táblázatban mutatunkbe A nemzetközi baromfihús-kereskedelem legnagyobb része 1000 USDj t FOB ár alatt bonyolódik, amelynek nagy részét a világ három vezető exportálója szállí~a (USA, EU, Brazília) A mennyiség nagy része Oroszországba, a Közel- és a Távol- Kelet országaiba, valamint Afrikába irányulaz USA dominanciájaérvényesül a piac eme szegmensében, miután az amerikaipiac szerkezetéből kitűnik, hogyabaromfihús fogyasztáson A fontosabb hústermékek világpiaci átlagáránakalakulása Marha - Sertés Csirke w

4 a 0f~QIl~t0 belül a fehér húsokat (csirkemell) preferálja Emiatt a belső igények kielégítése automatikusan generálja az ún vöröshús-többletet (comb) Az EU főleg a mellék- és párhuzamos termékeket exportálja (pulyka húspép, szárnyvég, láb stb) támogatás nélkül és a fagyasztott csirkefarhátat (hátsó negyedet) támogatással Ez utóbbi termékek közvetlen konkurensei a brazil piacnak, amely viszont 20%-al olcsóbb árakat diktál Az 1000 USD/t ár fölött az exportálók száma két országra (Brazília, Thaiföld) csökken, amelyek eladásaikat két piacra (EU és Ázsia) koncentrálják Figyelembe véve a feleslegek levezetésének stratégiáját, az USA hiányzik e szegmensből a világpiacon, mert jobban képes hasznosítani belső piacán az árualapot Az EU strukturális okokból van hátrányban, magas önköltsége miatt A világpiacon a brazil jelenlét dominál ebben a szegmensben, mivel 1999 óta folyamatosan fejleszti nagy hozzáadott értékű termékeinek exportját (csirkemell, pácolt húsok, nyersen kikészített termékek) Thaiföld lehet még versenyképes, elsősorban csirkealapú termékeivel A világ baromfihúsfogyasztásának növekedése és a piac megoszlása A húsfogyasztás egészségügyi hátrányait kiemelő világméretű médiakampányak ellenére az összes húsfogyasztás tovább emelkedett a világon az elmúlt évtizedben, évente átlagosan 2,7%-kal, és napjainkra elérte a 245 millió tec-t A sertéshúsfogyasztás továbbra is őrzi első helyét (94, 2 millió tec) a baromfi- (73,9 tec) és a marhahús előtt (57,9 millió tec) Eközben azonban a baromfihús-fogyasztás könyvelhette el az elmúlt évtized legnagyobb mértékű növekedését, éves átlagban 5%-ot (5 táblázat) Egy, a legtöbb húsféleségre és a legtöbb országra kiterjedő növekedési időszak után, amely az 1990-es évek eleje óta tart, a növekedési ütem kissé mérséklődött 1999 után, főleg az USA-ban és az EU-ban Ennek a csökkenésnek az oka elsősarban a marhahúsfogyasztás csökkenése (-0,5%/év között), amely tendencia azután jelentkezett a sertéshús (+1, 2%/ év), de főleg a baromfi hús (+3,6%/év) fogyasztásában is 11,9 kg/fő/éves mutatóval a baromfihús a második helyre került a világ húsfogyasztásában, ezzel a sertéshús mögött, de a marhahús előtt helyezkedik el Az USA állampolgárai fogyasztják a legtöbb baromfihúst, ott 14,7 millió tec fogy évente, ami 50,9 kg/fő/éves fogyasztást jelent Kína található a második helyen 12,9 millió tec baromfihús-fogyasztásával, ami a legnépesebb országban jóval szerényebb egy főre jutó fogyasztásnak felel meg (10 kg/fő/év) Brazíliában az összes fogyasztás megkétszereződött az elmúlt évtizedben Ott a gazdasági nehézségek ellenére a fogyasztás növekedése tovább folytatódik, köszönhetően a mérsékelt áraknak és az "egészséges baromfi hús" image-nak A baromfihús jelenleg a legolcsóbb fehérjeforrás a piacon, egyre több családot von be a fogyasztásba, így a személyenkénti fogyasztás elérte a 34,7 kg/fő/éves szintet Az Európai Unióban is jelentős növekedést ért el a baromfihús fogyasztása, mindenekelőtt a többi húsforrás területén tapasztalt egészségügyi problémák következtében A személyenkénti fogyasztás az EU tagországokban el- 4 táblázat A világpiacon fennálló öt árkategória Export ár USD/t Termékkategóriák Forgalom FOB paritáson Exportálók Importálók Fagyasztott csirkehát Brazília Oroszország Kicsontozott, fagyasztott, dara- EU Oroszország, Afrika bolt termékek (csirke, pulyka) Csontos fagyasztott csirkecomb USA Oroszország, Hong Kong, Dél- Korea, Mexikó Fagyasztott csirkehát, selejt tojó EU, Brazília Közel-keleti országok, Afrika Kicsontozott, fagyasztott csirkeés pulykahús EU Afrika Csirkemell, pácolt húsok Brazília, Tájföld Japán, EU Pulykamell, Brazília Németország Daraboit, fagyasztott csontos vagy filézett kacsahús Franciaország Hong Kong >2000 Továbbfeldolgozott csirke Brazília Japán, EU (nyers vagy sütött) Forrás: OFIV AL a nemzeti vámhivatali statisztikák alapján :Ji

5 5 táblázat A világhúsfogyasztásánakalakulása az elmúltévtizedben (milliótec) Megnevezés Éviátlagos növekedés (%) Sertés 72,9 94,2 2,6 Baromfi 45,4 73,9 5,0 Marha 53,0 57,9 0,9 Juh 9,9 11,5 1,6 Egyéb hús 6,4 7,6 1,7 Összesen 187, ,7 Fogyasztás (kgjfőjév) Lakosság (milliófő) Forrás: OFIV AL, a FAO alapján 34,58 39,48 1,3 5423,9 6207,2 1,4 érte a 22,8 kgjfőjév mennyiséget A fejlett országok piacain a vásárlási szokások mindinkább elkülönülnek A hagyományos minőségjár tényező mellettafogyasztói megítélésbenegyre újabb tényezők játszanakszerepet Az európai baromfipiac a megváltozott fogyasztói elvárásoknak megfelelően oszlott meg Ez a megoszlás két fő iránythozott létreaz egyik a termékek feldolgozottsága alapján (darabolt termékek fejlesztése, nyers és sütött továbbfeldolgozott termékek),a másik a minőségidifferenciálódás mentén (a friss áru mennyiségének növekedése, amely befolyásolja a fagyasztott áru mennyiségét Észak-Európában, és a minőségi tanúsítványok, védjegyek megjelenése Dél-Európaországaiban) A minőség alapján történő megkülönböztetésre tett kísérleteléggé heterogén képet mutat,és országonkénteltérő Európában A termékek ezen az alapon két csoportra oszthatók: - Védjegyezett termékek, mint pl: biológiai (bio) mezőgazdasági alapanyagból származó hús, vagy az IGP (= Identification géographique protégée = védett tájegységről azonosított termék), illetve az AOP (= Appellation d'origine protégée = védett származási helyen előállított termék), amely védjegyek megjelenése a termékek differenciálódását eredményezte - A másikcsoport esetében részletes vágóhídi előírások, vagy speciális vevői igények alapján tesznek különbséget Tanúsított, bio alapanyagból elöállított baromfihús (bio), ill IGP vagy AOP Az ún bio baromfihús mennyisége ma még marginálisaz EU piacain, az így tartott összes állománykevesebb, mint 1%-ot képvisel, és elsősorban a brojlercsirke-termelésre korlátozódik (6 táblázat) 5,7 milliósbiobaromfi-állományával Franciaország az EU legnagyobb termelője ebben a szektorbannagy-britanniában különösenrohamos a fejlődés ebben a szegmensben, a hazaitermelés gyorsan helyettesíti a francia importot A maga ezer db/év termelésévei Németország, Ausztria, Dánia és Belgium kibocsátása sem elhanyagolható, akkor sem, ha az utóbb emlitett államokban a termelés jelenlegi szin~e rövid idő alatt alakultkiáltalánosságban elmondható, hogy az EU biocsirkére vonatkozó előírásai még nem minden tagországban kerültek bevezetésre Ezek a különbségek különösen az állati eredetű takarmányok bekeverésének tilalma,illetve a mélyalmos tartás területén jelentkeznek Ma márjelentős számú termelői csoport rendelkezik IGP vagy AOP minősítéssel A "Label Agricole" védjegy jó példa arra, hogyan tanúsítható az a tény, hogy az áru olyan rögzitett tulajdonságokkai rendelkezik, amelyek a termék jobb minősége általjól megkülönböztetik azt a többi hasonló árutói Ez a fajta megkülönböztetés elsősorban a francia piacon van jelen, ahol2002-ben több mint háromszáz különböző baromfiterméken szerepelt az ún "Label Rouge" márkajelzés Ez a márka ma már hivatalosan is a minőség garanciája Létezik Spanyolországban is ilyen márkázott, minőségi termékcsoport, amelyet néhány autonóm közösség hozott létre Ilyen például a "Qualidad" Katalóniában, vagy a "Label Basque" Kaliteaban Vannak továbbá olyan védjegyek is, amelyek nem adnak hivatalos garanciát, ilyen például a "Polio del (orral" Galíciában A "Label Agricole" jellegű védjegy ma még marginálisugyan az EU többi tagországában, de a tendencia növekvő(7táblázat) A legtöbb Észak-Európaiország külön előírásokatfejlesztett ki a friss hús vonatkozásában 6 táblázat A tényleges biobaromf~létszámaz EU-ban Ország Francia- Nagy- Német- Ausztria Dánia Svédország Benelux Hollandia Olaszország Britannia ország államok ország Tyúk (1000 db) fjfj

6 " _~!'rgr!!ty 7 táblázat A különböző európai piacokon alkalmazott Ország Jelölés minőségi megkülönböztető-jelzések Franciaország, a termelés 8o/o-a Certification de Conformité Produit Egyesült Királyság, a termelés 90o/o-a Assured Chicken Production (fajta, szaporítás, hizlalás, szállítás, ellenőrzött vágás) Pulyka: a termelés több, mint 80o/o-a Ouality British Turkey+EFSIS Németország 3D vagy SD Baromfi (MA Oualitat und Sicherheit (OS) Hollandia IKB Baromfi "Saimonelia fru" Ausztria Baromfi AMA Dánia Campylobacter fri+salmonella fri Baromfi Iyet a viszonylag alacsony árak idéztek elő, az európai baromfitenyésztés relatív nehézségekkel küzd A versenyképesség csökkenése elsősorban a magas alapanyag-költségekből, a magas munkabérből és a társadalom magasabb elvárásaiból ered Ezek adnak magyarázatot a világkereskedelemből való részesedés csökkenésére, amelynek az lett az eredménye, hogy az export a kevésbé értékes párhuzamos- és melléktermékekre koncentrálódik A belső piacokon konkurálnia kell a harmadik világból (Brazília, Thaiföld) származó importtal, amely az ipari feldolgozók igényeit elégíti ki Az európai Az előírások tartalma az egyes országokban igen hasonló Tartalmazza a termék nyomon követhetőségét, az állatok jó közérzetét, a környezetvédelemre, a származási bizonyítványra vonatkozó előírásokat és az etetett takarmányok egészségügyi biztonságára vonatkozó szabályokat A világ baromfitermelésének egyre intenzívebbé válásával szemben, ame- baromfitermelés ugyanakkor növelte versenyképességét a friss termékek piacán, a piac megoszlása révén AZ OFIVAL KÖZLEMÉNYE ALAPJÁN ÖSSZEÁLLíTOTTA BONYHÁDIISNÁN J}j

A MAGYAR BAROMFIÁGAZAT

A MAGYAR BAROMFIÁGAZAT CEPO KONFERENCIA ÉS WORKSHOP, KESZTHELY, 2013. OKTÓBER 18 A MAGYAR BAROMFIÁGAZAT FEJLESZTÉSI (TÚLÉLÉSI?) STRATÉGIÁJA Dr. Csorbai Attila Világ hústermelése Me.: millió t marha sertés baromfi 38,3 35,8 15,2

Részletesebben

Világtendenciák. A 70-es évek végéig a világ szőlőterülete folyamatosan nőtt 10 millió hektár fölé

Világtendenciák. A 70-es évek végéig a világ szőlőterülete folyamatosan nőtt 10 millió hektár fölé Világtendenciák A 70-es évek végéig a világ szőlőterülete folyamatosan nőtt 10 millió hektár fölé 80-as évek elejétől: túltermelési válság 25 % visszaesés (34% az EU-ban) Asztali bort adó szőlőterületek

Részletesebben

A K I. 300 Ft/kg. tonna

A K I. 300 Ft/kg. tonna PIAC Agrárgazdasági Kutató Intézet Piac-árinformációs Szolgálat A K I V. évfolyam/13. szám 7.12. 25/ BAROMFI Tartalom Piaci jelentés..........1 A vágócsirke piaci, és a csirkehúsok értékesítési árai...

Részletesebben

A főbb növényi termékek

A főbb növényi termékek UDOVECZ GÁBOR A főbb növényi termékek világpiaci kilátásai NEMZETKÖZI AGRÁRPIACI KILÁTÁSOK 25 BUDAPEST A világ búzatermelésének legnagyobb termelő országok szerinti megoszlása 24-ben és 214-ben EU TERMELÉS:

Részletesebben

PIAC A K I PIACI JELENTÉS. Agrárgazdasági Kutató Intézet Piac-árinformációs Szolgálat. Tartalom KACSA

PIAC A K I PIACI JELENTÉS. Agrárgazdasági Kutató Intézet Piac-árinformációs Szolgálat. Tartalom KACSA PIAC Agrárgazdasági Kutató Intézet Piac-árinformációs Szolgálat A K I V. évfolyam/5. szám 25.3.21. 25/1. hét BAROMFI Tartalom Piaci jelentés..........1 A vágócsirke piaci, és a csirkehúsok értékesítési

Részletesebben

AGRÁRPIACI JELENTÉSEK

AGRÁRPIACI JELENTÉSEK AGRÁRPIACI JELENTÉSEK BAROMFI 2010. november 29. Baromfi 2010. 46. hét Megjelenik kéthetente Felelős szerkesztő: Dr. Stummer Ildikó Készítette: Thury Eszter thury.eszter@aki.gov.hu Kiadja: Agrárgazdasági

Részletesebben

XI. évfolyam/8. szám /17. hét ÉLİÁLLAT ÉS HÚS. A világpiacon 2008 elején a kereslet élénkülése

XI. évfolyam/8. szám /17. hét ÉLİÁLLAT ÉS HÚS. A világpiacon 2008 elején a kereslet élénkülése PIAC Agrárgazdasági Kutató Intézet Piac-árinformációs Szolgálat A K I XI. évfolyam/8. szám.05.05. /17. hét ÉLİÁLLAT ÉS HÚS Tartalom Piaci jelentés...1 Ábrák...3 Táblázatok...5 Külpiaci információk...7

Részletesebben

AGRÁRPIACI JELENTÉSEK

AGRÁRPIACI JELENTÉSEK AGRÁRPIACI JELENTÉSEK ÉLİÁLLAT ÉS HÚS 2010. május 17. Élıállat és Hús 2010. 18. hét Megjelenik kéthetente Felelıs szerkesztı: Dr. Stummer Ildikó Készítette: Módos Rita modos.rita@aki.gov.hu Kiadja: Agrárgazdasági

Részletesebben

XI. évfolyam/17. szám /35. hét ÉLİÁLLAT ÉS HÚS. A világ marhapiacán júliusban többnyire

XI. évfolyam/17. szám /35. hét ÉLİÁLLAT ÉS HÚS. A világ marhapiacán júliusban többnyire PIAC Agrárgazdasági Kutató Intézet Piac-árinformációs Szolgálat A K I XI. évfolyam/17. szám.09.08. /35. hét ÉLİÁLLAT ÉS HÚS Tartalom Piaci jelentés...1 Ábrák...3 Táblázatok...7 Külpiaci információk...9

Részletesebben

PIAC PIACI JELENTÉS. Agrárgazdasági Kutató Intézet Piac-árinformációs Szolgálat. Tartalom. VIII. évfolyam/15. szám /31.

PIAC PIACI JELENTÉS. Agrárgazdasági Kutató Intézet Piac-árinformációs Szolgálat. Tartalom. VIII. évfolyam/15. szám /31. PIAC Agrárgazdasági Kutató Intézet Piac-árinformációs Szolgálat VIII. évfolyam/15. szám 08.12. 2008/ BAROMFI Tartalom Piaci jelentés..........1 A vágócsirke termelői, és a csirkehúsok feldolgozói értékesítési

Részletesebben

XV. évfolyam, 24. szám, Agrárpiaci Jelentések ÉLŐÁLLAT ÉS HÚS

XV. évfolyam, 24. szám, Agrárpiaci Jelentések ÉLŐÁLLAT ÉS HÚS XV. évfolyam, 24. szám, 2012 Agrárpiaci Jelentések ÉLŐÁLLAT ÉS HÚS Élőállat és Hús Élőállat és Hús XV. évfolyam, 24. szám, 2012 2012. december 10. Megjelenik kéthetente Felelős szerkesztő Dr. Stummer Ildikó

Részletesebben

Magyarország szerepe a nemzetközi turizmusban

Magyarország szerepe a nemzetközi turizmusban Magyarország szerepe a nemzetközi turizmusban A VILÁG TURIZMUSÁNAK ALAKULÁSA 1990 ÉS 2002 KÖZÖTT Nemzetközi turistaérkezések 1990 és 2002 között a nemzetközi turistaérkezések száma több mint másfélszeresére,

Részletesebben

A főbb állati termékek világpiaci kilátásai

A főbb állati termékek világpiaci kilátásai POPP JÓZSEF A főbb állati termékek világpiaci kilátásai NEMZETKÖZI AGRÁRPIACI KILÁTÁSOK 2005 BUDAPEST Módszertan Feltételez telezések A WTO megállapod llapodás s nem változikv Mérsékelten kedvező nemzetközi

Részletesebben

SERTÉSPIAC 2015 Világ- és európai piaci tendenciák

SERTÉSPIAC 2015 Világ- és európai piaci tendenciák SERTÉSPIAC 2015 Világ- és európai piaci tendenciák Az Amerikai Egyesült Államok agrárminisztériuma (USDA) szerint a sertéshús globális termelése 111,5 millió tonna volt 2015-ben, alig 1 százalékkal haladta

Részletesebben

XV. évfolyam, 21. szám, Agrárpiaci Jelentések ÉLŐÁLLAT ÉS HÚS

XV. évfolyam, 21. szám, Agrárpiaci Jelentések ÉLŐÁLLAT ÉS HÚS XV. évfolyam, 21. szám, 2012 Agrárpiaci Jelentések ÉLŐÁLLAT ÉS HÚS Élőállat és Hús Élőállat és Hús XV. évfolyam, 21. szám, 2012 2012. október 27. Megjelenik kéthetente Felelős szerkesztő Dr. Stummer Ildikó

Részletesebben

AGRÁRPIACI JELENTÉSEK

AGRÁRPIACI JELENTÉSEK AGRÁRPIACI JELENTÉSEK ÉLİÁLLAT ÉS HÚS 2010. április 19. Élıállat és Hús Élıállat és Hús 2010. 14. hét Megjelenik kéthetente Felelıs szerkesztı: Dr. Stummer Ildikó Készítette: Módos Rita modos.rita@aki.gov.hu

Részletesebben

A mezőgazdaság szerepe a nemzetgazdaságban, 2012

A mezőgazdaság szerepe a nemzetgazdaságban, 2012 A mezőgazdaság szerepe a nemzetgazdaságban, 212 Központi Statisztikai Hivatal 213. július Tartalom 1. Az élelmiszergazdaság nemzetgazdasági súlya és külkereskedelme...2 1.1. Makrogazdasági jellemzők...2

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Levelező tagozat Export-import menedzsment szakirány

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Levelező tagozat Export-import menedzsment szakirány Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Levelező tagozat Export-import menedzsment szakirány A MAGYAR PULYKAÁGAZAT EXPORTPIACI HELYZETE AZ EU CSATLAKOZÁS TÜKRÉBEN Készítette:

Részletesebben

AGRÁRPIACI JELENTÉSEK

AGRÁRPIACI JELENTÉSEK AGRÁRPIACI JELENTÉSEK ÉLİÁLLAT ÉS HÚS 2011. április 4. Élıállat és Hús hét Megjelenik kéthetente Felelıs szerkesztı: Dr. Stummer Ildikó Készítette: Módos Rita modos.rita@aki.gov.hu Kiadja: Agrárgazdasági

Részletesebben

XI. évfolyam/19. szám /39. hét ÉLİÁLLAT ÉS HÚS. A világ marhapiacán augusztusban folytatódott az

XI. évfolyam/19. szám /39. hét ÉLİÁLLAT ÉS HÚS. A világ marhapiacán augusztusban folytatódott az PIAC Agrárgazdasági Kutató Intézet Piac-árinformációs Szolgálat A K I XI. évfolyam/19. szám 2008.10.06. 2008/39. hét ÉLİÁLLAT ÉS HÚS Tartalom Piaci jelentés...1 Ábrák...3 Táblázatok...7 Külpiaci információk...9

Részletesebben

Sertéstenyészés hatékonyan Magyarországon

Sertéstenyészés hatékonyan Magyarországon Sertéstenyészés hatékonyan Magyarországon Lehetőségek a Magyar sertéstenyésztésben Ing. Arno van de Laar MSc, Regional Director TOPIGS International Az előadás témái: A világ sertéshús kereskedelme, a

Részletesebben

A baromfi-feldolgozás súlya és szerepe a számok tükrében Problémák és megoldások a baromfifeldolgozásban

A baromfi-feldolgozás súlya és szerepe a számok tükrében Problémák és megoldások a baromfifeldolgozásban A baromfi-feldolgozás súlya és szerepe a számok tükrében Problémák és megoldások a baromfifeldolgozásban 2016. február 04. Dr. Felkai Beáta Olga Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Élelmiszeripar súlya -

Részletesebben

Hajdú-Bihar megye külkereskedelme 2004.

Hajdú-Bihar megye külkereskedelme 2004. Hajdú-Bihar megye külkereskedelme 24. Elemzésünket a Központi Statisztikai Hivatal által rendelkezésre bocsátott, a hajdú-bihar megyei székhelyű vállalkozások összesített export-import adatai alapján készítettük

Részletesebben

PIAC A K I. Agrárgazdasági Kutató Intézet Piac-árinformációs Szolgálat. Tartalom. V. évfolyam/10. szám /20. hét BAROMFI PIACI JELENTÉS

PIAC A K I. Agrárgazdasági Kutató Intézet Piac-árinformációs Szolgálat. Tartalom. V. évfolyam/10. szám /20. hét BAROMFI PIACI JELENTÉS PIAC Agrárgazdasági Kutató Intézet Piac-árinformációs Szolgálat A K I V. évfolyam/1. szám 5.3. 25/ BAROMFI Tartalom Piaci jelentés..........1 A vágócsirke piaci, és a csirkehúsok értékesítési árai... 6

Részletesebben

XII. évfolyam, 24. szám, Agrárpiaci Jelentések BAROMFI

XII. évfolyam, 24. szám, Agrárpiaci Jelentések BAROMFI XII. évfolyam, 24. szám, 2012 Agrárpiaci Jelentések BAROMFI Baromfi Baromfi XII. évfolyam, 24. szám, 2012 2012. december 10. Megjelenik kéthetente Felelős szerkesztő Dr. Stummer Ildikó Tartalomjegyzék

Részletesebben

A köles kül- és belpiaca

A köles kül- és belpiaca A köles kül- és belpiaca Györe Dániel tudományos segédmunkatárs Agrárgazdasági Kutató Intézet Köles Reneszánsza Konferencia 2013. október 25. Budapest Világ gabonatermelése - Az elmúlt 50 évben a főbb

Részletesebben

Á L L A T T U D O M Á N Y I KAR

Á L L A T T U D O M Á N Y I KAR Á L L A T T U D O M Á N Y I KAR XXXIII. HALÁSZATI TUDOMÁNYOS TANÁCSKOZÁS Az állati termék előállításban várható trendek különös tekintettel az akvakultúrára Horn Péter Szarvas, 2009. május 27. A növénytermesztés

Részletesebben

2013/2 KIVONATOS ISMERTETŐ. Erhard Richarts: IFE (Institut fürernährungswirtschaft e. V., Kiel) elnök

2013/2 KIVONATOS ISMERTETŐ. Erhard Richarts: IFE (Institut fürernährungswirtschaft e. V., Kiel) elnök 2013/2 KIVONATOS ISMERTETŐ Erhard Richarts: IFE (Institut fürernährungswirtschaft e. V., Kiel) elnök Az európai tejpiac helyzete és kilátásai 2013 január-április Készült a CLAL megrendelésére Főbb jellemzők:

Részletesebben

GABONA VILÁGPIACOK ÉS KERESKEDELEM

GABONA VILÁGPIACOK ÉS KERESKEDELEM GABONA VILÁGPIACOK ÉS KERESKEDELEM EGYESÜLT ÁLLAMOK KITERJESZTETTÉK A DDGS KIVITELÉT Az Egyesült Államok továbbra is jelentős mennyiségben exportálnak DDGS-t. (distiller s dried grains with solubles szárított

Részletesebben

Rariga Judit Globális külkereskedelem átmeneti lassulás vagy normalizálódás?

Rariga Judit Globális külkereskedelem átmeneti lassulás vagy normalizálódás? Rariga Judit Globális külkereskedelem átmeneti lassulás vagy normalizálódás? 2012 óta a világ külkereskedelme rendkívül lassú ütemben bővül, tartósan elmaradva az elmúlt évtizedek átlagától. A GDP növekedés

Részletesebben

PIAC PIACI JELENTÉS. Agrárgazdasági Kutató Intézet Piac-árinformációs Szolgálat. Tartalom. VIII. évfolyam/10. szám /21.

PIAC PIACI JELENTÉS. Agrárgazdasági Kutató Intézet Piac-árinformációs Szolgálat. Tartalom. VIII. évfolyam/10. szám /21. PIAC Agrárgazdasági Kutató Intézet Piac-árinformációs Szolgálat VIII. évfolyam/10. szám 06.03. 2008/ BAROMFI Tartalom Piaci jelentés..........1 A vágócsirke termelői, és a csirkehúsok feldolgozói értékesítési

Részletesebben

XVI. évfolyam, 18. szám, Agrárpiaci Jelentések ÉLŐÁLLAT ÉS HÚS

XVI. évfolyam, 18. szám, Agrárpiaci Jelentések ÉLŐÁLLAT ÉS HÚS XVI. évfolyam, 18. szám, 2013 Agrárpiaci Jelentések ÉLŐÁLLAT ÉS HÚS Élőállat és Hús Élőállat és Hús XVI. évfolyam, 18. szám, 2013 2013. szeptember 16. Megjelenik kéthetente Felelős szerkesztő Dr. Stummer

Részletesebben

XV. évfolyam, 2. szám, Agrárpiaci Jelentések ÉLŐÁLLAT ÉS HÚS

XV. évfolyam, 2. szám, Agrárpiaci Jelentések ÉLŐÁLLAT ÉS HÚS XV. évfolyam, 2. szám, 202 Agrárpiaci Jelentések ÉLŐÁLLAT ÉS HÚS Élőállat és Hús Élőállat és Hús XV. évfolyam, 2. szám, 202 Megjelenik kéthetente Felelős szerkesztő Dr. Stummer Ildikó Tartalomjegyzék Piaci

Részletesebben

A baromfi ágazat stratégiája. Dr. Csorbai Attila elnök-igazgató Baromfi Termék Tanács

A baromfi ágazat stratégiája. Dr. Csorbai Attila elnök-igazgató Baromfi Termék Tanács A baromfi ágazat stratégiája Dr. Csorbai Attila elnök-igazgató Baromfi Termék Tanács 1949 1951 1953 1955 1957 1959 1961 1963 1965 1967 1969 1971 1973 1975 1977 1979 1981 1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995

Részletesebben

AGRÁRPIACI JELENTÉSEK

AGRÁRPIACI JELENTÉSEK AGRÁRPIACI JELENTÉSEK ÉLİÁLLAT ÉS HÚS 2010. december 13. Élıállat és Hús 2010. 48. hét Megjelenik kéthetente Felelıs szerkesztı: Dr. Stummer Ildikó Készítette: Módos Rita modos.rita@aki.gov.hu Kiadja:

Részletesebben

XIV. évfolyam, 1. szám, Statisztikai Jelentések NÖVÉNYVÉDŐ SZEREK ÉRTÉKESÍTÉSE év

XIV. évfolyam, 1. szám, Statisztikai Jelentések NÖVÉNYVÉDŐ SZEREK ÉRTÉKESÍTÉSE év XIV. évfolyam, 1. szám, 2014 Statisztikai Jelentések NÖVÉNYVÉDŐ SZEREK ÉRTÉKESÍTÉSE 2013. év Növényvédő szerek értékesítése Növényvédő szerek értékesítése XIV. évfolyam, 1. szám, 2014 Megjelenik évente

Részletesebben

KMS Védjegy általános szakmai követelményei

KMS Védjegy általános szakmai követelményei KMS Védjegy általános szakmai követelményei A Kiváló Minőségű Sertéshús (KMS) védjegy céljai: felhívja a hazai és külföldi fogyasztók figyelmét az ellenőrzötten kiváló minőségű sertéshúsból készült termékekre

Részletesebben

A német gazdaság szerepe a magyar gazdaság teljesítményében Költségvetési politika gazdasági növekedés KT-MKT szeminárium, július 16.

A német gazdaság szerepe a magyar gazdaság teljesítményében Költségvetési politika gazdasági növekedés KT-MKT szeminárium, július 16. A német gazdaság szerepe a magyar gazdaság teljesítményében Költségvetési politika gazdasági növekedés KT-MKT szeminárium, 2013. július 16. Kopint-Tárki Zrt. www.kopint-tarki.hu Tartalom A német gazdaság

Részletesebben

Világtendenciák (szőlő-bor ágazat)

Világtendenciák (szőlő-bor ágazat) Világtendenciák (szőlő-bor ágazat) SZŐLŐTERMESZTÉS 1 A szőlőterület változása A 70-es évek végéig a világ szőlőterülete folyamatosan nőtt 10 millió hektár fölé 80-as évek elejétől: túltermelési válság

Részletesebben

Kinél kell gyorsabban futnunk?

Kinél kell gyorsabban futnunk? Kinél kell gyorsabban futnunk? Versenyképesség és növekedés Koren Miklós (CEU és KRTK) miklos.koren.hu privatbankar.hu Növekedés 2013 Bevezetés 1 Versenyképesség és növekedés 2011 2012 2013 Versenyképességi

Részletesebben

OLAJOS MAGVAK: VILÁG PIACOK ÉS KERESKEDELEM. Az alacsonyabb gabonaárak befolyásolták a gyenge keresletet a szójadara kivitelére

OLAJOS MAGVAK: VILÁG PIACOK ÉS KERESKEDELEM. Az alacsonyabb gabonaárak befolyásolták a gyenge keresletet a szójadara kivitelére OLAJOS MAGVAK: VILÁG PIACOK ÉS KERESKEDELEM Az alacsonyabb gabonaárak befolyásolták a gyenge keresletet a szójadara kivitelére Nagyon kevés tényező befolyásolja a keresletet a mezőgazdasági termékek iránt

Részletesebben

57 th Euroconstruct Konferencia Stockholm, Svédország

57 th Euroconstruct Konferencia Stockholm, Svédország 57 th Euroconstruct Konferencia Stockholm, Svédország Az európai építési piac kilátásai 2004-2006 között Összefoglaló Készítette: Gáspár Anna, Build & Econ Stockholm, 2004. június 10-11. Gyógyulófélben

Részletesebben

X. évfolyam/19. szám /38. hét ÉLİÁLLAT ÉS HÚS. Magyarország hústermelésének és -fogyasztásának

X. évfolyam/19. szám /38. hét ÉLİÁLLAT ÉS HÚS. Magyarország hústermelésének és -fogyasztásának PIAC Agrárgazdasági Kutató Intézet Piac-árinformációs Szolgálat A K I X. évfolyam/9. szám.0.0. /38. hét ÉLİÁLLAT ÉS HÚS Tartalom Piaci jelentés... Ábrák...3 Táblázatok...7 Külpiaci információk...9 Összeállította:

Részletesebben

A BÚZA KERESKEDELEM FONTOSABB SZEREPLŐI 2. RÉSZ, EURÓPAI UNIÓS VONATKOZÁS 1. Kulcsszavak: búza, terménykereskedelem, világpiac, export, import, EU-27

A BÚZA KERESKEDELEM FONTOSABB SZEREPLŐI 2. RÉSZ, EURÓPAI UNIÓS VONATKOZÁS 1. Kulcsszavak: búza, terménykereskedelem, világpiac, export, import, EU-27 Franciaország Németország Egyesült Királyság Lengyelország Románia Spanyolország Olaszország Csehország Dánia Bulgária Magyarország Svédország Litvánia Ausztria Görögország Belgium Szlovákia Hollandia

Részletesebben

2014/58 STATISZTIKAI TÜKÖR

2014/58 STATISZTIKAI TÜKÖR 214/58 STATISZTIKAI TÜKÖR 214. június 3. Élelmiszermérlegek, 212 Tartalom Bevezető...1 Mérsékelten nőtt a hús- és a tej-, csökkent a tojás fogyasztása...2 Mérséklődő zsiradékfogyasztás...3 Stagnáló liszt-

Részletesebben

A különböző fajtájú húsok és táplálékok hazai fogyasztási statisztikai adatai hús fogyasztás és a betegségek megjelenésének lehetséges kapcsolata

A különböző fajtájú húsok és táplálékok hazai fogyasztási statisztikai adatai hús fogyasztás és a betegségek megjelenésének lehetséges kapcsolata A különböző fajtájú húsok és táplálékok hazai fogyasztási statisztikai adatai hús fogyasztás és a betegségek megjelenésének lehetséges kapcsolata Dr. Kukovics Sándor Tóth Péter Kukovics Ferenc A konferencia

Részletesebben

X. évfolyam/11. szám /22. hét ÉLİÁLLAT ÉS HÚS. Az EU marhahús-termelése. Az EU-25 marhaállománya 2006 végén 1,1%-kal

X. évfolyam/11. szám /22. hét ÉLİÁLLAT ÉS HÚS. Az EU marhahús-termelése. Az EU-25 marhaállománya 2006 végén 1,1%-kal PIAC Agrárgazdasági Kutató Intézet Piac-árinformációs Szolgálat A K I X. évfolyam/. szám.06.. /22. hét ÉLİÁLLAT ÉS HÚS Tartalom Piaci jelentés... Ábrák...3 Táblázatok...7 Külpiaci információk...9 Összeállította:

Részletesebben

Az EU mezőgazdasága. A kezdetek. Mivel jellemezhető a mezőgazdaság jelentősége?

Az EU mezőgazdasága. A kezdetek. Mivel jellemezhető a mezőgazdaság jelentősége? Az EU mezőgazdasága A kezdetek Mivel jellemezhető a mezőgazdaság jelentősége? Nemzetgazdaságban betöltött szerep: GDP-hez való hozzájárulás Ágazati jövedelem, gazdaság szintű jövedelem Foglalkoztatásban

Részletesebben

HÚSKÉSZÍTMÉNYEK, TŐKEHÚSOK A FOGYASZTÓK KOSARÁBAN

HÚSKÉSZÍTMÉNYEK, TŐKEHÚSOK A FOGYASZTÓK KOSARÁBAN HÚSKÉSZÍTMÉNYEK, TŐKEHÚSOK A FOGYASZTÓK KOSARÁBAN Magyar Húsiparosok Szövetsége Sajtótájékoztató Vella Rita, GfK Hungária Kft. 2013. Március 13. GfK 2012 Húskészítmények, tőkehúsok a fogyasztók kosarában

Részletesebben

Legyen Magyarország a harcsatenyésztés európai központja, november 9.

Legyen Magyarország a harcsatenyésztés európai központja, november 9. A harcsatenyésztés fejlesztésének lehetősége itthon Lengyel Péter, Udvari Zsolt Földművelésügyi Minisztérium Horgászati és Halgazdálkodási Főosztály Legyen Magyarország a harcsatenyésztés európai központja,

Részletesebben

A HÓNAP KÜLDŐORSZÁGA UKRAJNA. Kiss Kornélia Magyar Turizmus Zrt. Budapest, június 20.

A HÓNAP KÜLDŐORSZÁGA UKRAJNA. Kiss Kornélia Magyar Turizmus Zrt. Budapest, június 20. A HÓNAP KÜLDŐORSZÁGA UKRAJNA Kiss Kornélia Magyar Turizmus Zrt. Budapest, 2007. június 20. Adatforrásaink UN WORLD TOURISM ORGANIZATION IMF, CIA World FACTBOOK INTERNET WORLD STATS EUROPEAN TRAVEL COMMISSON

Részletesebben

Mezőgazdaság és agrár- élelmiszeripar Lengyelországban 2015-12-16 18:47:02

Mezőgazdaság és agrár- élelmiszeripar Lengyelországban 2015-12-16 18:47:02 Mezőgazdaság és agrárélelmiszeripar Lengyelországban 2015-12-16 18:47:02 2 A teljes mezőgazdasági termelés Lengyelországban 2011-ben 1,1%-kal, ezen belül a növénytermesztés 3,8%-kal nőtt. Csökkent az állattenyésztés

Részletesebben

Növekedési pólusok, exportpiaci átrendeződések a világgazdaságban Nagy Katalin Kopint-Tárki Zrt.

Növekedési pólusok, exportpiaci átrendeződések a világgazdaságban Nagy Katalin Kopint-Tárki Zrt. Növekedési pólusok, exportpiaci átrendeződések a világgazdaságban Nagy Katalin Kopint-Tárki Zrt. A világgazdasági átrendeződések és hatásuk a magyar exportpiaci lehetőségekre, a gazdasági növekedésre és

Részletesebben

Richter Csoport. 2014. 1-9. hó. 2014. I-III. negyedévi jelentés 2014. november 6.

Richter Csoport. 2014. 1-9. hó. 2014. I-III. negyedévi jelentés 2014. november 6. Richter Csoport 2014. I-III. negyedévi jelentés 2014. november 6. Összefoglaló 2014. I-III. III. negyedév Konszolidált árbevétel: -2,8% ( ), +1,2% (Ft) jelentős forgalom visszaesés Oroszországban, Ukrajnában

Részletesebben

STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42

STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42 2014. július A mezőgazdaság szerepe a nemzetgazdaságban, 2013 STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42 Tartalom VI. évfolyam 42. szám Összefoglalás...2 1. Nemzetközi kitekintés...3 2. A mezőgazdaság és az élelmiszeripar

Részletesebben

összefüggésben más haszonállat fajokkal Horn Péter

összefüggésben más haszonállat fajokkal Horn Péter Időszerű kérdések a baromfitenyésztés köréből, összefüggésben más haszonállat fajokkal Horn Péter Az egy főre eső évi GDP és az állati eredetű élelmiszerek aránya az összes energia-bevitelhez képest GDP

Részletesebben

Engelberth István főiskolai docens BGF PSZK

Engelberth István főiskolai docens BGF PSZK Engelberth István főiskolai docens BGF PSZK Gazdaságföldrajz Kihívások Európa előtt a XXI. században 2013. Európa (EU) gondjai: Csökkenő világgazdasági súly, szerep K+F alacsony Adósságválság Nyersanyag-

Részletesebben

Bőr-, bőrdíszmű-, bőrkonfekció- és lábbeli termékek exportjának összehasonlító adatai és év

Bőr-, bőrdíszmű-, bőrkonfekció- és lábbeli termékek exportjának összehasonlító adatai és év 1. sz. táblázat Bőr-, bőrdíszmű-, bőrkonfekció- és lábbeli termékek exportjának összehasonlító adatai 1996. és 2003. év Sorszám Termékcsoport 2003. tény 1996. tény 1996. árf. korrekcióval Index 1000 USD

Részletesebben

STATISZTIKAI TÜKÖR 2015. július 10.

STATISZTIKAI TÜKÖR 2015. július 10. STATISZTIKAI TÜKÖR 215. július 1. Élelmiszermérlegek és tápanyagfogyasztás, 213 215/41 Tartalom Bevezető...1 Mérséklődött az állati eredetű termékek fogyasztása...2 Mérséklődő zsiradékfogyasztás...3 Több

Részletesebben

Bruttó hazai termék, 2010. III. negyedév

Bruttó hazai termék, 2010. III. negyedév Közzététel: 1. december 9. Sorszám: 19. Következik: 1. december 9., Külkereskedelmi termékforgalom, 1. január-október (előzetes) Bruttó hazai termék, 1. III. Magyarország bruttó hazai terméke 1 III. ében

Részletesebben

Lengyel-magyar külkereskedelmi forgalom II. negyedévében :54:45

Lengyel-magyar külkereskedelmi forgalom II. negyedévében :54:45 Lengyel-magyar külkereskedelmi forgalom 2011. II. negyedévében 2015-12-16 18:54:45 2 2011. második negyedévében a Magyarországra irányuló lengyel export dinamikája jelentősen lassult. Folyó év első negyedéve

Részletesebben

2014/21 STATISZTIKAI TÜKÖR

2014/21 STATISZTIKAI TÜKÖR 1/1 STATISZTIKAI TÜKÖR 1. március 5. 13 negyedévében,7%-kal nőtt a GDP EMBARGÓ! Közölhető: 1. március 5-én reggel 9 órakor Tartalom Bevezető...1 13 negyedév...1 13. év... Bevezető Magyarország bruttó hazai

Részletesebben

VERSENYKÉPES (-E) A MAGYAR BROJLER TERMELÉS. Versenyképességünk helyzete Európában

VERSENYKÉPES (-E) A MAGYAR BROJLER TERMELÉS. Versenyképességünk helyzete Európában VERSENYKÉPES (-E) A MAGYAR BROJLER TERMELÉS Versenyképességünk helyzete Európában 2010 2014. Előzmények: a hazai agrár-élelmiszer ipar elmúlt 25 éve ~ A '80-as évek végére a tőkeigényes állattenyésztési

Részletesebben

t/ha őszi búza 4,4-4,6 őszi árpa 4,0-4,2 tavaszi árpa 3,5-3,7 tritikálé 3,6-3,8 rozs 2,4-2,6 zab 2,6-2,8 repce 2,3-2,4 magborsó 2,3-2,5

t/ha őszi búza 4,4-4,6 őszi árpa 4,0-4,2 tavaszi árpa 3,5-3,7 tritikálé 3,6-3,8 rozs 2,4-2,6 zab 2,6-2,8 repce 2,3-2,4 magborsó 2,3-2,5 1.) Magyarországi helyzet Piaci információk a gabonáról és az olajnövényekről A Magyar Agrárkamara Növénytermesztési Osztályának június 24.-i ülésén elhangzottak szerint a kalászosokból jó termés ígérkezik.

Részletesebben

Látits Miklós Dr. Molnár Györgyi Baromfi Termék Tanács XVIII. Kiskunfélegyházi Libafesztivál Szakmai Konferencia Szeptember 9.

Látits Miklós Dr. Molnár Györgyi Baromfi Termék Tanács XVIII. Kiskunfélegyházi Libafesztivál Szakmai Konferencia Szeptember 9. A lúd ágazat eredményei és aktuális feladatai Látits Miklós Dr. Molnár Györgyi Baromfi Termék Tanács XVIII. Kiskunfélegyházi Libafesztivál Szakmai Konferencia 2016. Szeptember 9. A lúd ágazat eredményei

Részletesebben

XVI. évfolyam, 22. szám, Agrárpiaci Jelentések ÉLŐÁLLAT ÉS HÚS

XVI. évfolyam, 22. szám, Agrárpiaci Jelentések ÉLŐÁLLAT ÉS HÚS XVI. évfolyam, 22. szám, 203 Agrárpiaci Jelentések ÉLŐÁLLAT ÉS HÚS Élőállat és Hús Élőállat és Hús XVI. évfolyam, 22. szám, 203 203. november. Megjelenik kéthetente Felelős szerkesztő Dr. Stummer Ildikó

Részletesebben

XVII. évfolyam, 10. szám, Agrárpiaci Jelentések ÉLŐÁLLAT ÉS HÚS

XVII. évfolyam, 10. szám, Agrárpiaci Jelentések ÉLŐÁLLAT ÉS HÚS XVII. évfolyam, 0. szám, 204 Agrárpiaci Jelentések ÉLŐÁLLAT ÉS HÚS Élőállat és Hús Élőállat és Hús XVII. évfolyam, 0. szám, 204 204. május 26. Megjelenik kéthetente Felelős szerkesztő Dr. Stummer Ildikó

Részletesebben

GAZDASÁGELEMZÉS, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A FA-

GAZDASÁGELEMZÉS, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A FA- GAZDASÁGELEMZÉS, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A FA- ÉS BÚTORIPAR HELYZETÉRE 2009. JANUÁR-JÚNIUS KÉSZÍTETTE: MILEI OLGA BUDAPEST, 2009. SZEPTEMBER A gazdaság fontosabb mutatószámai 2008. január 1-től ahogy azt korábban

Részletesebben

AGRÁRPIACI JELENTÉSEK

AGRÁRPIACI JELENTÉSEK AGRÁRPIACI JELENTÉSEK ÉLİÁLLAT ÉS HÚS 2009. augusztus 10. Élıállat és Hús 2009. 31. hét Megjelenik kéthetente Felelıs szerkesztı: Dr. Stummer Ildikó Készítette: Módos Rita modos.rita@aki.gov.hu Kiadja:

Részletesebben

TájGazda. országos eredetvédelmi és tanúsított tájjellegű hagyományos gazdálkodási program és tanúsító védjegy BIZTOSAN JÓ!

TájGazda. országos eredetvédelmi és tanúsított tájjellegű hagyományos gazdálkodási program és tanúsító védjegy BIZTOSAN JÓ! TájGazda országos eredetvédelmi és tanúsított tájjellegű hagyományos gazdálkodási program és tanúsító védjegy A 2013ban létrehozott TájGazda termelési rendszer tartalmazza: A részletes tájegységi teljes

Részletesebben

FEJLŐDÉSGAZDASÁGTAN. Készítette: Szilágyi Katalin. Szakmai felelős: Szilágyi Katalin. 2011. január

FEJLŐDÉSGAZDASÁGTAN. Készítette: Szilágyi Katalin. Szakmai felelős: Szilágyi Katalin. 2011. január FEJLŐDÉSGAZDASÁGTAN Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék az MTA Közgazdaságtudományi

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Közgazdaságtan. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Közgazdaságtan. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek I. Közgazdaságtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Kibocsátás, agrár-külkereskedelem 23. lecke Többfunkciós (multifunkcionális)

Részletesebben

Najat, Shamil Ali Közel-Kelet: térképek, adatok az észak-afrikai helyzet gazdasági hátterének értelmezéséhez

Najat, Shamil Ali Közel-Kelet: térképek, adatok az észak-afrikai helyzet gazdasági hátterének értelmezéséhez Najat, Shamil Ali Közel-Kelet: térképek, adatok az észak-afrikai helyzet gazdasági hátterének értelmezéséhez A mai közel-keleti változások elemzéséhez elengedhetetlen az eseményeket jelentős mértékben

Részletesebben

Sertéságazat helye és szerepe Dr Wagenhoffer Zsombor

Sertéságazat helye és szerepe Dr Wagenhoffer Zsombor Sertéságazat helye és szerepe Dr Wagenhoffer Zsombor ügyvezető igazgató Magyar Állattenyésztők Szövetsége www.allattenyesztok.hu Stratégiai termékek stratégiai ágazat Az állati termékek és a genetikai

Részletesebben

Élelmiszergazdálkodás és tudatos fogyasztás: miért pazarol az ember

Élelmiszergazdálkodás és tudatos fogyasztás: miért pazarol az ember Élelmiszergazdálkodás és tudatos fogyasztás: miért pazarol az ember Mikor az ember valóban felnőtté válik Gazdaság és fenntarthatóság a XXIszázadban Dr. Borbély Csaba borbely.csaba@ke.hu 30-5647533 Fogalmi

Részletesebben

KIEMELÉSEK. A kereskedelmi forgalomban lévő biotechnológiai/gm növények globális helyzete: 2012. Clive James, az ISAAA alapítója és elnöke

KIEMELÉSEK. A kereskedelmi forgalomban lévő biotechnológiai/gm növények globális helyzete: 2012. Clive James, az ISAAA alapítója és elnöke KIEMELÉSEK A kereskedelmi forgalomban lévő biotechnológiai/gm növények globális helyzete: 2012 Clive James, az ISAAA alapítója és elnöke A szerző által az egy milliárd szegény, éhes embernek, a sorsuk

Részletesebben

A bőr- és bőrfeldolgozóipar termelése, export és import tevékenységének alakulása 2003. évben

A bőr- és bőrfeldolgozóipar termelése, export és import tevékenységének alakulása 2003. évben A bőr- és bőrfeldolgozóipar termelése, export és import tevékenységének alakulása 2003. évben VÁRSZEGI ÁRPÁD (Bőr- és Cipőipari Egyesülés) Az elmúlt évek gyakorlatának megfelelően a szakma éves tevékenységéről

Részletesebben

XVII. évfolyam, 19. szám, Agrárpiaci Jelentések ÉLŐÁLLAT ÉS HÚS

XVII. évfolyam, 19. szám, Agrárpiaci Jelentések ÉLŐÁLLAT ÉS HÚS XVII. évfolyam, 9. szám, 204 Agrárpiaci Jelentések ÉLŐÁLLAT ÉS HÚS Élőállat és Hús Élőállat és Hús XVII. évfolyam, 9. szám, 204 204. szeptember 29. Megjelenik kéthetente Felelős szerkesztő Dr. Stummer

Részletesebben

XVII. évfolyam, 20. szám, Agrárpiaci Jelentések ÉLŐÁLLAT ÉS HÚS

XVII. évfolyam, 20. szám, Agrárpiaci Jelentések ÉLŐÁLLAT ÉS HÚS XVII. évfolyam, 20. szám, 2015 Agrárpiaci Jelentések ÉLŐÁLLAT ÉS HÚS Élőállat és Hús Élőállat és Hús XVII. évfolyam, 20. szám, 2015 Megjelenik kéthetente 2015. október 12. Felelős szerkesztő Dr. Stummer

Részletesebben

Dr. Csorbai Attila. Baromfi Termék Tanács

Dr. Csorbai Attila. Baromfi Termék Tanács Dr. Csorbai Attila Baromfi Termék Tanács A magyar baromfiipar és az ágazatok helyzete 2015 év közepén avagy Előre vagy hátra? MAGYAR ORSZÁGOS ÁLLATORVOS EGYESÜLET BAROMFI-EGÉSZSÉGÜGYI TÁRSASÁG 2015.évi

Részletesebben

2. A kelet-közép-európai országok mezőgazdasági kereskedelme a világpiacon

2. A kelet-közép-európai országok mezőgazdasági kereskedelme a világpiacon 2. A kelet-közép-európai országok mezőgazdasági kereskedelme a világpiacon Ez a fejezet a kelet-közép-európai országok világpiaci agrárkereskedelmének legfontosabb jellemzőit mutatja be az 1992 közötti

Részletesebben

Központi Statisztikai Hivatal

Központi Statisztikai Hivatal Központi Statisztikai Hivatal Korunk pestise az Európai Unióban Míg az újonnan diagnosztizált AIDS-megbetegedések száma folyamatosan csökken az Európai Unióban, addig az EuroHIV 1 adatai szerint a nyilvántartott

Részletesebben

A VÍZENERGIA POTENCIÁLJÁNAK VÁRHATÓ ALAKULÁSA KLÍMAMODELLEK ALAPJÁN

A VÍZENERGIA POTENCIÁLJÁNAK VÁRHATÓ ALAKULÁSA KLÍMAMODELLEK ALAPJÁN A VÍZENERGIA POTENCIÁLJÁNAK VÁRHATÓ ALAKULÁSA KLÍMAMODELLEK ALAPJÁN PONGRÁCZ Rita, BARTHOLY Judit, Eötvös Loránd Tudományegyetem Meteorológiai Tanszék, Budapest VÁZLAT A hidrológiai ciklus és a vízenergia

Részletesebben

BROJLER. Teljesítménymutatók. An Aviagen Brand

BROJLER. Teljesítménymutatók. An Aviagen Brand BROJLER 308 Teljesítménymutatók An Aviagen Brand Bevezetés A füzet a Ross 308 Brojler teljesítmény mutatóit tartalmazza, és a Ross Brojler Tartástechnológiai kézikönyvvel együtt használandó. Teljesítmény

Részletesebben

EOS Cégcsoport. Követelés kezelési lehetőségek az EU-n belül és kívül. Somodi Bernadett Értékesítési vezető Budapest, 2014.02.20.

EOS Cégcsoport. Követelés kezelési lehetőségek az EU-n belül és kívül. Somodi Bernadett Értékesítési vezető Budapest, 2014.02.20. EOS Cégcsoport Követelés kezelési lehetőségek az EU-n belül és kívül Somodi Bernadett Értékesítési vezető Budapest, 2014.02.20. Tartalomjegyzék Az EOS világszerte Mire van szükségem, ha az export piacra

Részletesebben

XVII. évfolyam, 19. szám, Agrárpiaci Jelentések ÉLŐÁLLAT ÉS HÚS

XVII. évfolyam, 19. szám, Agrárpiaci Jelentések ÉLŐÁLLAT ÉS HÚS XVII. évfolyam, 19. szám, 2015 Agrárpiaci Jelentések ÉLŐÁLLAT ÉS HÚS Élőállat és Hús Élőállat és Hús XVII. évfolyam, 19. szám, 2015 Megjelenik kéthetente 2015. szeptember 28. Felelős szerkesztő Dr. Stummer

Részletesebben

Lokális cselekvés. Előadó: Hegedűs Imre Készítették: Fehér Viktória és Glaszhütter Anett Debrecen,

Lokális cselekvés. Előadó: Hegedűs Imre Készítették: Fehér Viktória és Glaszhütter Anett Debrecen, Lokális cselekvés Előadó: Hegedűs Imre Készítették: Fehér Viktória és Glaszhütter Anett Debrecen, 2011. 05.27. Felvezető: Tiboldi Lajos Név: Ica Apja neve: 15548 SAPHIR-ET Eredményei: 2009 Hódmezővásárhelyi

Részletesebben

XVI. évfolyam, 11. szám, Agrárpiaci Jelentések ÉLŐÁLLAT ÉS HÚS

XVI. évfolyam, 11. szám, Agrárpiaci Jelentések ÉLŐÁLLAT ÉS HÚS XVI. évfolyam, 11. szám, 2013 Agrárpiaci Jelentések ÉLŐÁLLAT ÉS HÚS Élőállat és Hús Élőállat és Hús XVI. évfolyam, 11. szám, 2013 2013. június 10. Megjelenik kéthetente Felelős szerkesztő Dr. Stummer Ildikó

Részletesebben

Gazdasági mutatók összehasonlítása székelyföldi viszonylatban

Gazdasági mutatók összehasonlítása székelyföldi viszonylatban HARGITA MEGYE TANÁCSA ELEMZŐ CSOPORT RO 530140, Csíkszereda, Szabadság Tér 5. szám Tel.: +4 0266 207700/1120, Fax.: +4 0266 207703 e-mail: elemzo@hargitamegye.ro web: elemzo.hargitamegye.ro Gazdasági mutatók

Részletesebben

XVII. évfolyam, 2. szám, Agrárpiaci Jelentések ÉLŐÁLLAT ÉS HÚS

XVII. évfolyam, 2. szám, Agrárpiaci Jelentések ÉLŐÁLLAT ÉS HÚS XVII. évfolyam, 2. szám, 204 Agrárpiaci Jelentések ÉLŐÁLLAT ÉS HÚS Élőállat és Hús Élőállat és Hús XVII. évfolyam, 2. szám, 204 204. február 3. Megjelenik kéthetente Felelős szerkesztő Dr. Stummer Ildikó

Részletesebben

Közlekedésbiztonsági trendek az Európai Unióban és Magyarországon

Közlekedésbiztonsági trendek az Európai Unióban és Magyarországon Közlekedésbiztonsági trendek az Európai Unióban és Magyarországon Prof. Dr. Holló Péter, az MTA doktora KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. kutató professzor Széchenyi István Egyetem, Győr egyetemi

Részletesebben

PIAC A K I ÉLÁLLAT ÉS HÚS. Agrárgazdasági Kutató Intézet Piac-árinformációs Szolgálat. VIII. évfolyam/10. szám /20. hét.

PIAC A K I ÉLÁLLAT ÉS HÚS. Agrárgazdasági Kutató Intézet Piac-árinformációs Szolgálat. VIII. évfolyam/10. szám /20. hét. PIAC Agrárgazdasági Kutató Intézet Piac-árinformációs Szolgálat A K I VIII. évfolyam/10. szám.05.30. /20. hét ÉLÁLLAT ÉS HÚS Tartalom Piaci jelentés...1 Ábrák...3 Táblázatok...6 Külföldi piaci információk...9

Részletesebben

A hús-feldolgozás súlya és szerepe a számok tükrében Problémák és megoldások a húsfeldolgozásban

A hús-feldolgozás súlya és szerepe a számok tükrében Problémák és megoldások a húsfeldolgozásban A hús-feldolgozás súlya és szerepe a számok tükrében Problémák és megoldások a húsfeldolgozásban 2016. február 16. Dr. Felkai Beáta Olga Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Élelmiszeripar számokban 1992-ben

Részletesebben

2012/7. Állományváltozás az első félévben Állománynövekedés Állománycsökkenés Állományváltozás

2012/7. Állományváltozás az első félévben Állománynövekedés Állománycsökkenés Állományváltozás 2012/7 A KSH adatai szerint a szarvasmarha-állomány júniusban 733 ezer egyed, 41 ezerrel több, mint egy évvel ezelőtt. A tehénállomány 8 ezerrel haladja meg a tavaly júniusit, 335 ezer darab. E pozitív

Részletesebben

Nemzeti Élelmiszer Nyomonkövetési Platform

Nemzeti Élelmiszer Nyomonkövetési Platform Nemzeti Élelmiszer Nyomonkövetési Platform Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Laszlovszky Gábor főosztályvezető Előzmények 1990- BSE Reformok az Európai Unió élelmiszer politikájában egyik alappillér a

Részletesebben

A magyar gazdaságpolitika elmúlt 25 éve

A magyar gazdaságpolitika elmúlt 25 éve X. Régiók a Kárpát-medencén innen és túl Nemzetközi tudományos konferencia Kaposvár, 2016. október 14. A magyar gazdaságpolitika elmúlt 25 éve Gazdaságtörténeti áttekintés a konvergencia szempontjából

Részletesebben

A Világgazdasági Fórum globális versenyképességi indexe 2014-2015

A Világgazdasági Fórum globális versenyképességi indexe 2014-2015 A Világgazdasági Fórum globális versenyképességi indexe 2014-2015 Sajtóközlemény Készítette: Kopint-Tárki Budapest, 2014 www.kopint-tarki.hu A Világgazdasági Fórum (WEF) globális versenyképességi indexe

Részletesebben

A GMO-mentes jelölés Magyarországon

A GMO-mentes jelölés Magyarországon A GMO-mentes jelölés Magyarországon Érdiné dr. Szekeres Rozália főosztályvezető Természetmegőrzési Főosztály A magyar GMO-mentes mezőgazdasági stratégia - Országgyűlési h. a géntechnológiai tevékenységgel,

Részletesebben

VIII. évfolyam, 2. szám, Statisztikai Jelentések VÁGÓHIDAK ÉLŐÁLLAT VÁGÁSA I III. hónap

VIII. évfolyam, 2. szám, Statisztikai Jelentések VÁGÓHIDAK ÉLŐÁLLAT VÁGÁSA I III. hónap VIII. évfolyam, 2. szám, 2015 Statisztikai Jelentések VÁGÓHIDAK ÉLŐÁLLAT VÁGÁSA 2015. I III. hónap Vágóhidak élőállat vágása Vágóhidak élőállat vágása VIII. évfolyam, 2. szám, 2015 Megjelenik negyedévente

Részletesebben

Kiss Szilárd, Moszkva 2011/2012 éves attasé jelentés

Kiss Szilárd, Moszkva 2011/2012 éves attasé jelentés Kiss Szilárd, Moszkva 2011/2012 éves attasé jelentés 1. Oroszország számokban 2. Oroszország mezőgazdasága 3. Oroszország és a WTO 4. Orosz magyar mezőgazdasági kapcsolatok 5. Hivatalos látogatások Magyarországról

Részletesebben