VILÁG ÉS EURÓP A BAROMFI- TERMELÉSÉNEK HELYZETE ÉS KILÁTÁSAI

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "VILÁG ÉS EURÓP A BAROMFI- TERMELÉSÉNEK HELYZETE ÉS KILÁTÁSAI"

Átírás

1 VILÁG ÉS EURÓP A BAROMFI- TERMELÉSÉNEK HELYZETE ÉS KILÁTÁSAI Az elmúltévtizedben ( ) a világ baromfitermelése a valaha látott legnagyobb fejlődést mondhatta magáénak Napjainkban már a világ legtöbb országában termelnek baromfit A termelés felfutásának oka egyrészt a fogyasztás erős növekedése! elsősorban a fejlett országokban! másrészt pedig az olcsó állati fehérje iránti egyre növekvő igény a világpiacon A fejlődésre válaszul kiemelkedően nőtt az USA-beli és a brazil cégek nyeresége A kínálati stratégia folyamatosan változó jellege meghatározta a különböző! egymást kiegészítő nemzetközi piacokat Ezzel párhuzamosan a fejlett országok (különösen az EU) fogyasztóinak a termékek minőségévei kapcsolatos egyre növekvő igényei szükségessé tették a helyi integrált termelés fejlesztését is A világ hústermelése és a nemzetközi kereskedelem fejlődése Azelmúlttíz évben avilág hústermelése évente átlagosan 2,7%-kal nőtt, ezzel 2002-re elérte a 245 millió tec-et (tec = tonna vágóállat-egyenértékben) Bár a mennyiség tekintetében a sertéshús maradt továbbra is az első helyen a világ hústermelésében (94, 2 millió tec), a baromfihús érte el a legnagyobb átlagos növekedést a maga évi 5%- ával Az elmúlt évben a baromfihús a második helyen állt 74 millió tec-el, amely a világ teljes hústermelésének 30%-át jelenti (l táblázat) A baromfi hús-termelés nagyobb mértékben növekedett a fejlődő, mint a fejlett országokban A termelés viszonylag koncentrált, hiszen négy ország, illetve régió (USA, Kína, EU, Brazília) adja a termelés kétharmadát A világtermelés növekedésére nagy hatással volt a kínai, a brazil, kisebb mértékben pedig a mexikói termelés alakulása Az USA a világ legnagyobb baromfitermelőjeként a világtermelésnek körülbelül egynegyedét adja A vizsgált időszak alatt ennek ellenére a világátlag alatti fejlődést mutatott, amelynek oka a hazai fogyasztás világviszonylatban enyhe növekedése Kína baromfitermelése (a világtermelés 18%-a) óriási fejlődést produkált a belső fogyasztás megugrása révén, amely azonban ma még jelentősen elmarad (10 kg/fő/év) a többi kiemelt baromfihús-termelő országhoz képest Az EU piacán a termelés fejlődése országonként eltérően alakult A termelés enyhén növekedett Franciaországban (első európai termelő, 1,7%/év növekedéssel), amelynek oka az export csökkenése volt (-15% között) Olaszország ra (harmadik 1táblázat:A világ baromfihús-termelésének alakulása Ország Évi növekedés Millió tec Millió tec % Világ 45,4 73,9 5,0 USA 12 17,3 3,7 Kína 5,1 13,5 10,2 EU 7,1 9,1 2,5 Brazília 3,0 7,3 9,4 Mexikó 0,9 2,1 8,3 Kelet-Európa 1,4 1,9 3,2 Japán 1,4 1,2-1,1 Thaiföld 1 1,4 8,3 A négy legnagyobb részesedése Forrás: FAO, tee: tonna vágottállat egyenértéken legnagyobb európai termelő 1,2%/ év növekedéssel) a stagnáló belső fogyasztás volt a jellemző, ugyanez mond ható el Hollandiára is (hatodik az európai rangsorban, +1,5%/ év növekedéssel), a folyamatosan bevezetett szigorú környezetvédelmi előírások miatt Ezzel ellentétben az Egyesült Királyságban (második európai termelő, 3,5%/év növekedéssel) és Németországban (ötödik legnagyobb termelő, 5,1%/év növekedéssel) a belső fogyasztás növekedése indukálta a fejlődést A fejlődő országok közül Brazíliában 60% 64% 5,7

2 il f!:rq/l~jj) nagyot nőtt a termelés a belső fogyasztás jelentős növekedése folytán, ugyanakkor jelentős maradt a baromfi szerepe a nemzetközi árucserében is A fentiek mellett a világ különböző tájain (Dél-Amerika, Ázsia, Közel-Kelet) körülbelül tíz további ország képes még 1-2 millió tecjév termelésre Szervezettség és baromfitermelési struktúra a főbb térségekben A vágóbaromfi-termelésbena vertikális integráció a leginkább alkalmazott közgazdasági modell A viszonylag rövid termelési ciklus,a nagy mennyiség, de főleg a gazdaságosság keresése kényszerítiki a koordinációta termékpálya különböző szereplői között (szaporítás, keltetés, takarmányozás, állattenyésztés, feldolgozás és értékesítés) A múlt század harmincas éveitől kezdve a baromfiipari integráció gyorsan fejlődött az USA-ban, amely tradicionálisan a kukoricaövezetre koncentrálódott A termelés később, az ötvenes évektől kezdődően délebbre (gyapotövezet) költözött Az Egyesült Államokban 1955-től a takarmánykeverők és a termelők közötti termelési szerződések jellemezték a baromfihús-termelés 90%-át Később, 1960-tól kezdve a piac keresése kikényszeríttette a takarmányosok mind nagyobb szerepvállalását a feldolgozóiparban A hetvenes évektől kezdve, az árak ingadozása miatt, számos takarmányipari cég részlegesen visszavonult e tevékenységből A vágódaraboló ipar, így például a Tyson Foods is visszaszorult Ma úgy becsülhetjük, hogy az amerikai brojlertermelés 85%-a vertikálisan integrált a takarmányipar, vagy a nagy feldolgozók által Ez az integrációs modell a többi országban csak megkésve került bevezetésre Kína baromfitermelése például gyorsan nőtt a gazdasági robbanás következtében, amelyet különösen az közötti gazdasági liberalizáció és a reformok indítottak el Az intenzíven termelő cégek megjelenése a nyolcvanas évek elejétől (a gyors növekedésű fajták elterjedése), a feldolgozás iparosítása pedig 1990 óta gyorsult fel A kínai baromfihús-termelés markánsan elkülönül a városi és vidéki piacokon (kisparaszti termelés) A termelő telepeknek csak kis része tekinthető modern telepnek, amelyeket "kvázi kulcsrakészen" importáltak a fejlett országokból Ezek azok a telepek, amelyek szigorúan, minden szinten ellenőrizhetőkké váltak, így megfelelhettek az export magas igényeinek Ez lehet az oka annak, hogy csak a termelés mintegy negyede integrálódikvertikálisan Brazíliában az integrációkat a déli cégek tartják kezükben, amelyek jelen vannak a búzatermelésben és a sertéstenyésztésben is Ezek a cégek már korán keresték tevékenységük kiszélesítéséneklehetőségeitaz integráció kialakulásátaz amerikai modell inspirálta, és az elmúlt évtizedben gyorsan fejlődött Vagy maga a cég biztosítjaközvetlenüla tevékenységek összességét (szülőpártartás, keltetés, takarmánygyártás, vágás-darabolás, értékesítés)vagy a termelőkegy részével köt únegyüttműködésiszerződést, például brojlertermelésre Jelenleg a 2 táblázat A termelési költségek összehasonlítása a 2001 évi adatokalapján (euro/kg,feldolgozott csirkéreszámolva) Megnevezés Franciaország Brazília USA Élőcsirkeköltsége 0,93 0,58 0,79 Vágásiköltség 0,32 0,16 0,33 Vágott csirke költsége baromfitermelésnek kb kétharmada integrált a fenti modellek alapján A három legnagyobb integráló cég (SADIA, PERDIAGO, SEARA) képviseli a brazil nemzeti brojlertermelés negyedét (A brazil baromfitermelésről lásd cikkünket ugyanebben a számunkban, A szerk) Jelentősen csökkenő termelési költségek A termelési költségek nagyarányú csökkentése tette lehetővé néhány országnak, hogy jelentős szerephez jussanak a világpiacon Az intenzív technológia eredményezi a legkedvezőbb állati-illetve növényi fehérjehasznosítást, így a legolcsóbb a baromfihús-termelés Ugyanakkor nagyok a különbségek az országok között az alapanyag-költségek ára szerint (kukorica, szója) Brazíliában és az USAban további előnyt jelent az eltérő állategészségügyi színvonal, az eltérő környezetvédelmi előírások, valamint az olcsó munkaerő (2 táblázat) A standard brojlercsirke költsége 2001-ben Franciaországban 12%-kal volt magasabb, mint az USA-ban, és 70%-kalhaladta meg a brazilelőállítási árat Ehhez járulnak még a pénzügyi hatások is, amelyek szintén erőteljesen befolyásolják a versenyképességet Az alkalmazott szervezeti formák idézték elő elsősorban a világ legjelentősebb baromfitermelőinél a termelési költségek nagyarányú csökkenését Emiatt viszont jelentősen csökken azoknak a szereplőknek a száma, 1,25 0,74 1,12 pl

3 / OllOl7lltl 3 táblázat A nemzetközibaromfihús-árucseremegoszlása2002-ben Importőrök Orosz Japán Kína, Észak- Egyéb EU Egyéb Összes Export% Föderáció Hong- Afrika, Afrikai export Kong Közel-és osrzágok Távol- Kelet USA O Brazília ey EU 'o 2 Thaiföld O Cs el tl) Egyéb 149 Összes import 1644 Import % O O O akik befolyásolha~áka világpiaci árak alakulását Nemzetközi kereskedelem Jelenlega baromfihúsaránya a legnagyobb a húsok között a nemzetközi forgalomban (8 millió tec, vagyis a világtermelés 10,6%-a) Az elmúlt évben az USA, Brazília és az EU biztosította a világ baromfihúsexpor~ának80%-át Ezek az országok erős konkurenciábanállnakegymással öt piacon (Oroszország, Japán, Kína, Hong Kong, Köze1- és Távol- Kelet valamintafrika), melyek a világ baromfihús-importjának60%-át veszik fel A 3 táblázatban bemutatjuk a nemzetközibaromfihús-árucsere80%- át kitevőkereskedelmet A világkereskedelem növekedésének egyik legfontosabb tényezője az erős amerikai és brazil exportnövekedés (csirkecomb) Oroszországba és Délkelet-Ázsiába (Kína, Hong Kong, Japán) Jelentősen hozzájárul a világkereskedelem növekedéséhez Brazília, az onnan származó export mennyisége az elmúlt tíz évben évi 15,5%-al nőtt Ez a figyelemre méltó növekedés köszönhető egyrészt az áruválaszték fejlődésének (a darabolt áru export-növekedésének és 1ábra Jl:-"""~ Á ~-cc'" If Á II II o a kiszerelésnek), valamint a növekedésnek a továbbfeldolgozott termékek piaci részesedésében (EU, Ázsia) Az EU, amely a harmadik helyen áll a világexportban, a főbb piacokon (Közel- és Közép-Kelet, Oroszország, Afrika szubszaharai térsége) relatív nehézségekkel küzd, végletekig kiélezett konkurenciaharcbanállaz USA-val és Brazíliával A baromfihús versenyképessége nagy szerepet játszott a világkereskedelemben betöltött hányadának növekedésében A FAO szerint a baromfihús ára a nemzetközi piacon 45%-kalcsökkent 1994 és 2002 között (l ábra) Egyedüla sertéshús ára mutat relatív hasonlóságot (-36% között) A FAO adataiszerint2002-bena brojlercsirkevilágpiaciára 510 USDjt körül stabilizálódott Ez az igen alacsony ár nagy heterogenitást takar a kikészítés módja (egész, darabolt stb) valamint a szállításirányaszerint A nemzetközi baromfihús-kereskedelem öt árkategóriáraoszlik,amelyeket az 4 táblázatban mutatunkbe A nemzetközi baromfihús-kereskedelem legnagyobb része 1000 USDj t FOB ár alatt bonyolódik, amelynek nagy részét a világ három vezető exportálója szállí~a (USA, EU, Brazília) A mennyiség nagy része Oroszországba, a Közel- és a Távol- Kelet országaiba, valamint Afrikába irányulaz USA dominanciájaérvényesül a piac eme szegmensében, miután az amerikaipiac szerkezetéből kitűnik, hogyabaromfihús fogyasztáson A fontosabb hústermékek világpiaci átlagáránakalakulása Marha - Sertés Csirke w

4 a 0f~QIl~t0 belül a fehér húsokat (csirkemell) preferálja Emiatt a belső igények kielégítése automatikusan generálja az ún vöröshús-többletet (comb) Az EU főleg a mellék- és párhuzamos termékeket exportálja (pulyka húspép, szárnyvég, láb stb) támogatás nélkül és a fagyasztott csirkefarhátat (hátsó negyedet) támogatással Ez utóbbi termékek közvetlen konkurensei a brazil piacnak, amely viszont 20%-al olcsóbb árakat diktál Az 1000 USD/t ár fölött az exportálók száma két országra (Brazília, Thaiföld) csökken, amelyek eladásaikat két piacra (EU és Ázsia) koncentrálják Figyelembe véve a feleslegek levezetésének stratégiáját, az USA hiányzik e szegmensből a világpiacon, mert jobban képes hasznosítani belső piacán az árualapot Az EU strukturális okokból van hátrányban, magas önköltsége miatt A világpiacon a brazil jelenlét dominál ebben a szegmensben, mivel 1999 óta folyamatosan fejleszti nagy hozzáadott értékű termékeinek exportját (csirkemell, pácolt húsok, nyersen kikészített termékek) Thaiföld lehet még versenyképes, elsősorban csirkealapú termékeivel A világ baromfihúsfogyasztásának növekedése és a piac megoszlása A húsfogyasztás egészségügyi hátrányait kiemelő világméretű médiakampányak ellenére az összes húsfogyasztás tovább emelkedett a világon az elmúlt évtizedben, évente átlagosan 2,7%-kal, és napjainkra elérte a 245 millió tec-t A sertéshúsfogyasztás továbbra is őrzi első helyét (94, 2 millió tec) a baromfi- (73,9 tec) és a marhahús előtt (57,9 millió tec) Eközben azonban a baromfihús-fogyasztás könyvelhette el az elmúlt évtized legnagyobb mértékű növekedését, éves átlagban 5%-ot (5 táblázat) Egy, a legtöbb húsféleségre és a legtöbb országra kiterjedő növekedési időszak után, amely az 1990-es évek eleje óta tart, a növekedési ütem kissé mérséklődött 1999 után, főleg az USA-ban és az EU-ban Ennek a csökkenésnek az oka elsősarban a marhahúsfogyasztás csökkenése (-0,5%/év között), amely tendencia azután jelentkezett a sertéshús (+1, 2%/ év), de főleg a baromfi hús (+3,6%/év) fogyasztásában is 11,9 kg/fő/éves mutatóval a baromfihús a második helyre került a világ húsfogyasztásában, ezzel a sertéshús mögött, de a marhahús előtt helyezkedik el Az USA állampolgárai fogyasztják a legtöbb baromfihúst, ott 14,7 millió tec fogy évente, ami 50,9 kg/fő/éves fogyasztást jelent Kína található a második helyen 12,9 millió tec baromfihús-fogyasztásával, ami a legnépesebb országban jóval szerényebb egy főre jutó fogyasztásnak felel meg (10 kg/fő/év) Brazíliában az összes fogyasztás megkétszereződött az elmúlt évtizedben Ott a gazdasági nehézségek ellenére a fogyasztás növekedése tovább folytatódik, köszönhetően a mérsékelt áraknak és az "egészséges baromfi hús" image-nak A baromfihús jelenleg a legolcsóbb fehérjeforrás a piacon, egyre több családot von be a fogyasztásba, így a személyenkénti fogyasztás elérte a 34,7 kg/fő/éves szintet Az Európai Unióban is jelentős növekedést ért el a baromfihús fogyasztása, mindenekelőtt a többi húsforrás területén tapasztalt egészségügyi problémák következtében A személyenkénti fogyasztás az EU tagországokban el- 4 táblázat A világpiacon fennálló öt árkategória Export ár USD/t Termékkategóriák Forgalom FOB paritáson Exportálók Importálók Fagyasztott csirkehát Brazília Oroszország Kicsontozott, fagyasztott, dara- EU Oroszország, Afrika bolt termékek (csirke, pulyka) Csontos fagyasztott csirkecomb USA Oroszország, Hong Kong, Dél- Korea, Mexikó Fagyasztott csirkehát, selejt tojó EU, Brazília Közel-keleti országok, Afrika Kicsontozott, fagyasztott csirkeés pulykahús EU Afrika Csirkemell, pácolt húsok Brazília, Tájföld Japán, EU Pulykamell, Brazília Németország Daraboit, fagyasztott csontos vagy filézett kacsahús Franciaország Hong Kong >2000 Továbbfeldolgozott csirke Brazília Japán, EU (nyers vagy sütött) Forrás: OFIV AL a nemzeti vámhivatali statisztikák alapján :Ji

5 5 táblázat A világhúsfogyasztásánakalakulása az elmúltévtizedben (milliótec) Megnevezés Éviátlagos növekedés (%) Sertés 72,9 94,2 2,6 Baromfi 45,4 73,9 5,0 Marha 53,0 57,9 0,9 Juh 9,9 11,5 1,6 Egyéb hús 6,4 7,6 1,7 Összesen 187, ,7 Fogyasztás (kgjfőjév) Lakosság (milliófő) Forrás: OFIV AL, a FAO alapján 34,58 39,48 1,3 5423,9 6207,2 1,4 érte a 22,8 kgjfőjév mennyiséget A fejlett országok piacain a vásárlási szokások mindinkább elkülönülnek A hagyományos minőségjár tényező mellettafogyasztói megítélésbenegyre újabb tényezők játszanakszerepet Az európai baromfipiac a megváltozott fogyasztói elvárásoknak megfelelően oszlott meg Ez a megoszlás két fő iránythozott létreaz egyik a termékek feldolgozottsága alapján (darabolt termékek fejlesztése, nyers és sütött továbbfeldolgozott termékek),a másik a minőségidifferenciálódás mentén (a friss áru mennyiségének növekedése, amely befolyásolja a fagyasztott áru mennyiségét Észak-Európában, és a minőségi tanúsítványok, védjegyek megjelenése Dél-Európaországaiban) A minőség alapján történő megkülönböztetésre tett kísérleteléggé heterogén képet mutat,és országonkénteltérő Európában A termékek ezen az alapon két csoportra oszthatók: - Védjegyezett termékek, mint pl: biológiai (bio) mezőgazdasági alapanyagból származó hús, vagy az IGP (= Identification géographique protégée = védett tájegységről azonosított termék), illetve az AOP (= Appellation d'origine protégée = védett származási helyen előállított termék), amely védjegyek megjelenése a termékek differenciálódását eredményezte - A másikcsoport esetében részletes vágóhídi előírások, vagy speciális vevői igények alapján tesznek különbséget Tanúsított, bio alapanyagból elöállított baromfihús (bio), ill IGP vagy AOP Az ún bio baromfihús mennyisége ma még marginálisaz EU piacain, az így tartott összes állománykevesebb, mint 1%-ot képvisel, és elsősorban a brojlercsirke-termelésre korlátozódik (6 táblázat) 5,7 milliósbiobaromfi-állományával Franciaország az EU legnagyobb termelője ebben a szektorbannagy-britanniában különösenrohamos a fejlődés ebben a szegmensben, a hazaitermelés gyorsan helyettesíti a francia importot A maga ezer db/év termelésévei Németország, Ausztria, Dánia és Belgium kibocsátása sem elhanyagolható, akkor sem, ha az utóbb emlitett államokban a termelés jelenlegi szin~e rövid idő alatt alakultkiáltalánosságban elmondható, hogy az EU biocsirkére vonatkozó előírásai még nem minden tagországban kerültek bevezetésre Ezek a különbségek különösen az állati eredetű takarmányok bekeverésének tilalma,illetve a mélyalmos tartás területén jelentkeznek Ma márjelentős számú termelői csoport rendelkezik IGP vagy AOP minősítéssel A "Label Agricole" védjegy jó példa arra, hogyan tanúsítható az a tény, hogy az áru olyan rögzitett tulajdonságokkai rendelkezik, amelyek a termék jobb minősége általjól megkülönböztetik azt a többi hasonló árutói Ez a fajta megkülönböztetés elsősorban a francia piacon van jelen, ahol2002-ben több mint háromszáz különböző baromfiterméken szerepelt az ún "Label Rouge" márkajelzés Ez a márka ma már hivatalosan is a minőség garanciája Létezik Spanyolországban is ilyen márkázott, minőségi termékcsoport, amelyet néhány autonóm közösség hozott létre Ilyen például a "Qualidad" Katalóniában, vagy a "Label Basque" Kaliteaban Vannak továbbá olyan védjegyek is, amelyek nem adnak hivatalos garanciát, ilyen például a "Polio del (orral" Galíciában A "Label Agricole" jellegű védjegy ma még marginálisugyan az EU többi tagországában, de a tendencia növekvő(7táblázat) A legtöbb Észak-Európaiország külön előírásokatfejlesztett ki a friss hús vonatkozásában 6 táblázat A tényleges biobaromf~létszámaz EU-ban Ország Francia- Nagy- Német- Ausztria Dánia Svédország Benelux Hollandia Olaszország Britannia ország államok ország Tyúk (1000 db) fjfj

6 " _~!'rgr!!ty 7 táblázat A különböző európai piacokon alkalmazott Ország Jelölés minőségi megkülönböztető-jelzések Franciaország, a termelés 8o/o-a Certification de Conformité Produit Egyesült Királyság, a termelés 90o/o-a Assured Chicken Production (fajta, szaporítás, hizlalás, szállítás, ellenőrzött vágás) Pulyka: a termelés több, mint 80o/o-a Ouality British Turkey+EFSIS Németország 3D vagy SD Baromfi (MA Oualitat und Sicherheit (OS) Hollandia IKB Baromfi "Saimonelia fru" Ausztria Baromfi AMA Dánia Campylobacter fri+salmonella fri Baromfi Iyet a viszonylag alacsony árak idéztek elő, az európai baromfitenyésztés relatív nehézségekkel küzd A versenyképesség csökkenése elsősorban a magas alapanyag-költségekből, a magas munkabérből és a társadalom magasabb elvárásaiból ered Ezek adnak magyarázatot a világkereskedelemből való részesedés csökkenésére, amelynek az lett az eredménye, hogy az export a kevésbé értékes párhuzamos- és melléktermékekre koncentrálódik A belső piacokon konkurálnia kell a harmadik világból (Brazília, Thaiföld) származó importtal, amely az ipari feldolgozók igényeit elégíti ki Az európai Az előírások tartalma az egyes országokban igen hasonló Tartalmazza a termék nyomon követhetőségét, az állatok jó közérzetét, a környezetvédelemre, a származási bizonyítványra vonatkozó előírásokat és az etetett takarmányok egészségügyi biztonságára vonatkozó szabályokat A világ baromfitermelésének egyre intenzívebbé válásával szemben, ame- baromfitermelés ugyanakkor növelte versenyképességét a friss termékek piacán, a piac megoszlása révén AZ OFIVAL KÖZLEMÉNYE ALAPJÁN ÖSSZEÁLLíTOTTA BONYHÁDIISNÁN J}j

Világtendenciák. A 70-es évek végéig a világ szőlőterülete folyamatosan nőtt 10 millió hektár fölé

Világtendenciák. A 70-es évek végéig a világ szőlőterülete folyamatosan nőtt 10 millió hektár fölé Világtendenciák A 70-es évek végéig a világ szőlőterülete folyamatosan nőtt 10 millió hektár fölé 80-as évek elejétől: túltermelési válság 25 % visszaesés (34% az EU-ban) Asztali bort adó szőlőterületek

Részletesebben

PIAC A K I PIACI JELENTÉS. Agrárgazdasági Kutató Intézet Piac-árinformációs Szolgálat. Tartalom KACSA

PIAC A K I PIACI JELENTÉS. Agrárgazdasági Kutató Intézet Piac-árinformációs Szolgálat. Tartalom KACSA PIAC Agrárgazdasági Kutató Intézet Piac-árinformációs Szolgálat A K I V. évfolyam/5. szám 25.3.21. 25/1. hét BAROMFI Tartalom Piaci jelentés..........1 A vágócsirke piaci, és a csirkehúsok értékesítési

Részletesebben

2013/2 KIVONATOS ISMERTETŐ. Erhard Richarts: IFE (Institut fürernährungswirtschaft e. V., Kiel) elnök

2013/2 KIVONATOS ISMERTETŐ. Erhard Richarts: IFE (Institut fürernährungswirtschaft e. V., Kiel) elnök 2013/2 KIVONATOS ISMERTETŐ Erhard Richarts: IFE (Institut fürernährungswirtschaft e. V., Kiel) elnök Az európai tejpiac helyzete és kilátásai 2013 január-április Készült a CLAL megrendelésére Főbb jellemzők:

Részletesebben

A mezőgazdaság szerepe a nemzetgazdaságban, 2012

A mezőgazdaság szerepe a nemzetgazdaságban, 2012 A mezőgazdaság szerepe a nemzetgazdaságban, 212 Központi Statisztikai Hivatal 213. július Tartalom 1. Az élelmiszergazdaság nemzetgazdasági súlya és külkereskedelme...2 1.1. Makrogazdasági jellemzők...2

Részletesebben

Sertéstenyészés hatékonyan Magyarországon

Sertéstenyészés hatékonyan Magyarországon Sertéstenyészés hatékonyan Magyarországon Lehetőségek a Magyar sertéstenyésztésben Ing. Arno van de Laar MSc, Regional Director TOPIGS International Az előadás témái: A világ sertéshús kereskedelme, a

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Levelező tagozat Export-import menedzsment szakirány

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Levelező tagozat Export-import menedzsment szakirány Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Levelező tagozat Export-import menedzsment szakirány A MAGYAR PULYKAÁGAZAT EXPORTPIACI HELYZETE AZ EU CSATLAKOZÁS TÜKRÉBEN Készítette:

Részletesebben

A köles kül- és belpiaca

A köles kül- és belpiaca A köles kül- és belpiaca Györe Dániel tudományos segédmunkatárs Agrárgazdasági Kutató Intézet Köles Reneszánsza Konferencia 2013. október 25. Budapest Világ gabonatermelése - Az elmúlt 50 évben a főbb

Részletesebben

A baromfi ágazat stratégiája. Dr. Csorbai Attila elnök-igazgató Baromfi Termék Tanács

A baromfi ágazat stratégiája. Dr. Csorbai Attila elnök-igazgató Baromfi Termék Tanács A baromfi ágazat stratégiája Dr. Csorbai Attila elnök-igazgató Baromfi Termék Tanács 1949 1951 1953 1955 1957 1959 1961 1963 1965 1967 1969 1971 1973 1975 1977 1979 1981 1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995

Részletesebben

KMS Védjegy általános szakmai követelményei

KMS Védjegy általános szakmai követelményei KMS Védjegy általános szakmai követelményei A Kiváló Minőségű Sertéshús (KMS) védjegy céljai: felhívja a hazai és külföldi fogyasztók figyelmét az ellenőrzötten kiváló minőségű sertéshúsból készült termékekre

Részletesebben

Richter Csoport. 2014. 1-9. hó. 2014. I-III. negyedévi jelentés 2014. november 6.

Richter Csoport. 2014. 1-9. hó. 2014. I-III. negyedévi jelentés 2014. november 6. Richter Csoport 2014. I-III. negyedévi jelentés 2014. november 6. Összefoglaló 2014. I-III. III. negyedév Konszolidált árbevétel: -2,8% ( ), +1,2% (Ft) jelentős forgalom visszaesés Oroszországban, Ukrajnában

Részletesebben

HÚSKÉSZÍTMÉNYEK, TŐKEHÚSOK A FOGYASZTÓK KOSARÁBAN

HÚSKÉSZÍTMÉNYEK, TŐKEHÚSOK A FOGYASZTÓK KOSARÁBAN HÚSKÉSZÍTMÉNYEK, TŐKEHÚSOK A FOGYASZTÓK KOSARÁBAN Magyar Húsiparosok Szövetsége Sajtótájékoztató Vella Rita, GfK Hungária Kft. 2013. Március 13. GfK 2012 Húskészítmények, tőkehúsok a fogyasztók kosarában

Részletesebben

Kinél kell gyorsabban futnunk?

Kinél kell gyorsabban futnunk? Kinél kell gyorsabban futnunk? Versenyképesség és növekedés Koren Miklós (CEU és KRTK) miklos.koren.hu privatbankar.hu Növekedés 2013 Bevezetés 1 Versenyképesség és növekedés 2011 2012 2013 Versenyképességi

Részletesebben

A BÚZA KERESKEDELEM FONTOSABB SZEREPLŐI 2. RÉSZ, EURÓPAI UNIÓS VONATKOZÁS 1. Kulcsszavak: búza, terménykereskedelem, világpiac, export, import, EU-27

A BÚZA KERESKEDELEM FONTOSABB SZEREPLŐI 2. RÉSZ, EURÓPAI UNIÓS VONATKOZÁS 1. Kulcsszavak: búza, terménykereskedelem, világpiac, export, import, EU-27 Franciaország Németország Egyesült Királyság Lengyelország Románia Spanyolország Olaszország Csehország Dánia Bulgária Magyarország Svédország Litvánia Ausztria Görögország Belgium Szlovákia Hollandia

Részletesebben

VERSENYKÉPES (-E) A MAGYAR BROJLER TERMELÉS. Versenyképességünk helyzete Európában

VERSENYKÉPES (-E) A MAGYAR BROJLER TERMELÉS. Versenyképességünk helyzete Európában VERSENYKÉPES (-E) A MAGYAR BROJLER TERMELÉS Versenyképességünk helyzete Európában 2010 2014. Előzmények: a hazai agrár-élelmiszer ipar elmúlt 25 éve ~ A '80-as évek végére a tőkeigényes állattenyésztési

Részletesebben

Engelberth István főiskolai docens BGF PSZK

Engelberth István főiskolai docens BGF PSZK Engelberth István főiskolai docens BGF PSZK Gazdaságföldrajz Kihívások Európa előtt a XXI. században 2013. Európa (EU) gondjai: Csökkenő világgazdasági súly, szerep K+F alacsony Adósságválság Nyersanyag-

Részletesebben

FEJLŐDÉSGAZDASÁGTAN. Készítette: Szilágyi Katalin. Szakmai felelős: Szilágyi Katalin. 2011. január

FEJLŐDÉSGAZDASÁGTAN. Készítette: Szilágyi Katalin. Szakmai felelős: Szilágyi Katalin. 2011. január FEJLŐDÉSGAZDASÁGTAN Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék az MTA Közgazdaságtudományi

Részletesebben

2014/58 STATISZTIKAI TÜKÖR

2014/58 STATISZTIKAI TÜKÖR 214/58 STATISZTIKAI TÜKÖR 214. június 3. Élelmiszermérlegek, 212 Tartalom Bevezető...1 Mérsékelten nőtt a hús- és a tej-, csökkent a tojás fogyasztása...2 Mérséklődő zsiradékfogyasztás...3 Stagnáló liszt-

Részletesebben

TájGazda. országos eredetvédelmi és tanúsított tájjellegű hagyományos gazdálkodási program és tanúsító védjegy BIZTOSAN JÓ!

TájGazda. országos eredetvédelmi és tanúsított tájjellegű hagyományos gazdálkodási program és tanúsító védjegy BIZTOSAN JÓ! TájGazda országos eredetvédelmi és tanúsított tájjellegű hagyományos gazdálkodási program és tanúsító védjegy A 2013ban létrehozott TájGazda termelési rendszer tartalmazza: A részletes tájegységi teljes

Részletesebben

Mezőgazdaság és agrár- élelmiszeripar Lengyelországban 2015-12-16 18:47:02

Mezőgazdaság és agrár- élelmiszeripar Lengyelországban 2015-12-16 18:47:02 Mezőgazdaság és agrárélelmiszeripar Lengyelországban 2015-12-16 18:47:02 2 A teljes mezőgazdasági termelés Lengyelországban 2011-ben 1,1%-kal, ezen belül a növénytermesztés 3,8%-kal nőtt. Csökkent az állattenyésztés

Részletesebben

t/ha őszi búza 4,4-4,6 őszi árpa 4,0-4,2 tavaszi árpa 3,5-3,7 tritikálé 3,6-3,8 rozs 2,4-2,6 zab 2,6-2,8 repce 2,3-2,4 magborsó 2,3-2,5

t/ha őszi búza 4,4-4,6 őszi árpa 4,0-4,2 tavaszi árpa 3,5-3,7 tritikálé 3,6-3,8 rozs 2,4-2,6 zab 2,6-2,8 repce 2,3-2,4 magborsó 2,3-2,5 1.) Magyarországi helyzet Piaci információk a gabonáról és az olajnövényekről A Magyar Agrárkamara Növénytermesztési Osztályának június 24.-i ülésén elhangzottak szerint a kalászosokból jó termés ígérkezik.

Részletesebben

összefüggésben más haszonállat fajokkal Horn Péter

összefüggésben más haszonállat fajokkal Horn Péter Időszerű kérdések a baromfitenyésztés köréből, összefüggésben más haszonállat fajokkal Horn Péter Az egy főre eső évi GDP és az állati eredetű élelmiszerek aránya az összes energia-bevitelhez képest GDP

Részletesebben

STATISZTIKAI TÜKÖR 2015. július 10.

STATISZTIKAI TÜKÖR 2015. július 10. STATISZTIKAI TÜKÖR 215. július 1. Élelmiszermérlegek és tápanyagfogyasztás, 213 215/41 Tartalom Bevezető...1 Mérséklődött az állati eredetű termékek fogyasztása...2 Mérséklődő zsiradékfogyasztás...3 Több

Részletesebben

STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42

STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42 2014. július A mezőgazdaság szerepe a nemzetgazdaságban, 2013 STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42 Tartalom VI. évfolyam 42. szám Összefoglalás...2 1. Nemzetközi kitekintés...3 2. A mezőgazdaság és az élelmiszeripar

Részletesebben

Najat, Shamil Ali Közel-Kelet: térképek, adatok az észak-afrikai helyzet gazdasági hátterének értelmezéséhez

Najat, Shamil Ali Közel-Kelet: térképek, adatok az észak-afrikai helyzet gazdasági hátterének értelmezéséhez Najat, Shamil Ali Közel-Kelet: térképek, adatok az észak-afrikai helyzet gazdasági hátterének értelmezéséhez A mai közel-keleti változások elemzéséhez elengedhetetlen az eseményeket jelentős mértékben

Részletesebben

GAZDASÁGELEMZÉS, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A FA-

GAZDASÁGELEMZÉS, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A FA- GAZDASÁGELEMZÉS, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A FA- ÉS BÚTORIPAR HELYZETÉRE 2009. JANUÁR-JÚNIUS KÉSZÍTETTE: MILEI OLGA BUDAPEST, 2009. SZEPTEMBER A gazdaság fontosabb mutatószámai 2008. január 1-től ahogy azt korábban

Részletesebben

KIEMELÉSEK. A kereskedelmi forgalomban lévő biotechnológiai/gm növények globális helyzete: 2012. Clive James, az ISAAA alapítója és elnöke

KIEMELÉSEK. A kereskedelmi forgalomban lévő biotechnológiai/gm növények globális helyzete: 2012. Clive James, az ISAAA alapítója és elnöke KIEMELÉSEK A kereskedelmi forgalomban lévő biotechnológiai/gm növények globális helyzete: 2012 Clive James, az ISAAA alapítója és elnöke A szerző által az egy milliárd szegény, éhes embernek, a sorsuk

Részletesebben

Élelmiszergazdálkodás és tudatos fogyasztás: miért pazarol az ember

Élelmiszergazdálkodás és tudatos fogyasztás: miért pazarol az ember Élelmiszergazdálkodás és tudatos fogyasztás: miért pazarol az ember Mikor az ember valóban felnőtté válik Gazdaság és fenntarthatóság a XXIszázadban Dr. Borbély Csaba borbely.csaba@ke.hu 30-5647533 Fogalmi

Részletesebben

Bruttó hazai termék, 2010. III. negyedév

Bruttó hazai termék, 2010. III. negyedév Közzététel: 1. december 9. Sorszám: 19. Következik: 1. december 9., Külkereskedelmi termékforgalom, 1. január-október (előzetes) Bruttó hazai termék, 1. III. Magyarország bruttó hazai terméke 1 III. ében

Részletesebben

Dr. Csorbai Attila. Baromfi Termék Tanács

Dr. Csorbai Attila. Baromfi Termék Tanács Dr. Csorbai Attila Baromfi Termék Tanács A magyar baromfiipar és az ágazatok helyzete 2015 év közepén avagy Előre vagy hátra? MAGYAR ORSZÁGOS ÁLLATORVOS EGYESÜLET BAROMFI-EGÉSZSÉGÜGYI TÁRSASÁG 2015.évi

Részletesebben

A Világgazdasági Fórum globális versenyképességi indexe 2014-2015

A Világgazdasági Fórum globális versenyképességi indexe 2014-2015 A Világgazdasági Fórum globális versenyképességi indexe 2014-2015 Sajtóközlemény Készítette: Kopint-Tárki Budapest, 2014 www.kopint-tarki.hu A Világgazdasági Fórum (WEF) globális versenyképességi indexe

Részletesebben

JAVASOLT RED REFORMOK 2012 DECEMBER 6

JAVASOLT RED REFORMOK 2012 DECEMBER 6 JAVASOLT RED REFORMOK 2012 DECEMBER 6 Pannonia Ethanol Zrt. Helyszín: Dunaföldvár, Tolna megye Alakult: 2009 Fő befektetése az Ethanol Europe Renewables Limited vállalatnak Termelés kezdete: 2012 március

Részletesebben

A bőr- és bőrfeldolgozóipar termelése, export és import tevékenységének alakulása 2003. évben

A bőr- és bőrfeldolgozóipar termelése, export és import tevékenységének alakulása 2003. évben A bőr- és bőrfeldolgozóipar termelése, export és import tevékenységének alakulása 2003. évben VÁRSZEGI ÁRPÁD (Bőr- és Cipőipari Egyesülés) Az elmúlt évek gyakorlatának megfelelően a szakma éves tevékenységéről

Részletesebben

Közlekedésbiztonsági trendek az Európai Unióban és Magyarországon

Közlekedésbiztonsági trendek az Európai Unióban és Magyarországon Közlekedésbiztonsági trendek az Európai Unióban és Magyarországon Prof. Dr. Holló Péter, az MTA doktora KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. kutató professzor Széchenyi István Egyetem, Győr egyetemi

Részletesebben

Központi Statisztikai Hivatal

Központi Statisztikai Hivatal Központi Statisztikai Hivatal Korunk pestise az Európai Unióban Míg az újonnan diagnosztizált AIDS-megbetegedések száma folyamatosan csökken az Európai Unióban, addig az EuroHIV 1 adatai szerint a nyilvántartott

Részletesebben

Richter Csoport. 2013. 1-9. hó. 2013. I-III. negyedévi jelentés 2013. október 31.

Richter Csoport. 2013. 1-9. hó. 2013. I-III. negyedévi jelentés 2013. október 31. Richter Csoport 2013. I-III. negyedévi jelentés 2013. október 31. Összefoglaló 2013. I-III. III. negyedév Konszolidált árbevétel: +5,2% ( ), +7,1% (Ft) + jó ütemű növekedés Kínában, az EU15 piacokon és

Részletesebben

Kiss Szilárd, Moszkva 2011/2012 éves attasé jelentés

Kiss Szilárd, Moszkva 2011/2012 éves attasé jelentés Kiss Szilárd, Moszkva 2011/2012 éves attasé jelentés 1. Oroszország számokban 2. Oroszország mezőgazdasága 3. Oroszország és a WTO 4. Orosz magyar mezőgazdasági kapcsolatok 5. Hivatalos látogatások Magyarországról

Részletesebben

EOS Cégcsoport. Követelés kezelési lehetőségek az EU-n belül és kívül. Somodi Bernadett Értékesítési vezető Budapest, 2014.02.20.

EOS Cégcsoport. Követelés kezelési lehetőségek az EU-n belül és kívül. Somodi Bernadett Értékesítési vezető Budapest, 2014.02.20. EOS Cégcsoport Követelés kezelési lehetőségek az EU-n belül és kívül Somodi Bernadett Értékesítési vezető Budapest, 2014.02.20. Tartalomjegyzék Az EOS világszerte Mire van szükségem, ha az export piacra

Részletesebben

A CTOSZ álláspontja az EU Bizottság cukor reform tervével kapcsolatban

A CTOSZ álláspontja az EU Bizottság cukor reform tervével kapcsolatban A CTOSZ álláspontja az EU Bizottság cukor reform tervével kapcsolatban Budapest, 24. szeptember hó A Cukorrépatermesztők Országos Szövetsége Elnökségének 24. szeptember 17-i határozata: Az EU Bizottság

Részletesebben

Gazdasági mutatók összehasonlítása székelyföldi viszonylatban

Gazdasági mutatók összehasonlítása székelyföldi viszonylatban HARGITA MEGYE TANÁCSA ELEMZŐ CSOPORT RO 530140, Csíkszereda, Szabadság Tér 5. szám Tel.: +4 0266 207700/1120, Fax.: +4 0266 207703 e-mail: elemzo@hargitamegye.ro web: elemzo.hargitamegye.ro Gazdasági mutatók

Részletesebben

Az agrárium helyzete, fejlődési irányai a kormány agrárpolitikájának tükrében

Az agrárium helyzete, fejlődési irányai a kormány agrárpolitikájának tükrében Az agrárium helyzete, fejlődési irányai a kormány agrárpolitikájának tükrében Dr. Feldman Zsolt agrárgazdaságért felelős helyettes államtitkár Földművelésügyi Minisztérium 2015. szeptember 29. Mezőgazdaság

Részletesebben

A magyar textil- és ruhaipar 2013-ban a számok tükrében Máthé Csabáné dr.

A magyar textil- és ruhaipar 2013-ban a számok tükrében Máthé Csabáné dr. A magyar textil- és ruhaipar 2013-ban a számok tükrében Máthé Csabáné dr. A termelés és az árbevétel alakulása 2013-ban 1. táblázat a termelés változásának indexe Év 2005 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Részletesebben

Mi vár a magyar mezőgazdaságra a következő 10 évben? Kormányzati lehetőségek és válaszok

Mi vár a magyar mezőgazdaságra a következő 10 évben? Kormányzati lehetőségek és válaszok Mi vár a magyar mezőgazdaságra a következő 10 évben? Kormányzati lehetőségek és válaszok Dr. Feldman Zsolt agrárgazdaságért felelős helyettes államtitkár Földművelésügyi Minisztérium Kecskemét, 2014. június

Részletesebben

Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK

Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK (I) A pénzügyi integráció hozadékai a világgazdaságban: Empirikus tapasztalatok, 1970 2002.................................... 13 (1)

Részletesebben

2014/92 STATISZTIKAI TÜKÖR

2014/92 STATISZTIKAI TÜKÖR 14/9 STATISZTIKAI TÜKÖR 14. szeptember 3. 14 II. ében 3,9-kal nőtt a GDP Bruttó hazai termék, 14. II., második becslés Tartalom Bevezető...1 Termelési oldal...1 Felhasználási oldal... A GDP változása az

Részletesebben

Sokasodó kihívások a kvótakivezetés évében egy új tejháború küszöbén? Regionális Taggyűlések 2015.

Sokasodó kihívások a kvótakivezetés évében egy új tejháború küszöbén? Regionális Taggyűlések 2015. Sokasodó kihívások a kvótakivezetés évében egy új tejháború küszöbén? Regionális Taggyűlések 2015. Tejpiac Támogatási rendszer Beruházások Integráció GMO kérdés Marketing alap Kiskereskedelem EKÁER/FELIR

Részletesebben

SAJTÓREGGELI 2008. július 23.

SAJTÓREGGELI 2008. július 23. SAJTÓREGGELI 2008. július 23. EURÓPAI DISZTRIBÚCIÓS RIPORT 2008 Európai Disztribúciós Riport 2008 Három közép-kelet európai ország a Top Five -ban 2 Kereslet - Európa Növekedés Nagyobb bérleménynagyság

Részletesebben

2006.12.26. Elgépiesedő világ, vagy humanizált technológia

2006.12.26. Elgépiesedő világ, vagy humanizált technológia Elgépiesedő világ, vagy humanizált technológia Az emberi szenvedés kalkulusai Az utóbbi 15 évben lezajlott a kettős átmenet A társadalmi intézményrendszerekbe vetett bizalom csökken Nem vagyunk elégedettek

Részletesebben

Kínai gazdaság tartós sikertörténet. Bánhidi Ferenc Konfuciusz Intézet 2008 március 25

Kínai gazdaság tartós sikertörténet. Bánhidi Ferenc Konfuciusz Intézet 2008 március 25 Kínai gazdaság tartós sikertörténet Bánhidi Ferenc Konfuciusz Intézet 2008 március 25 Főbb témák Az elmúlt harminc év növekedésének tényezői Intézményi reformok és hatásaik Gazdasági fejlődési trendek

Részletesebben

A JUHÁGAZAT STRATÉGIAI KUTATÁSI TERVÉNEK MEGVALÓSÍTÁSI TERVE

A JUHÁGAZAT STRATÉGIAI KUTATÁSI TERVÉNEK MEGVALÓSÍTÁSI TERVE A JUHÁGAZAT STRATÉGIAI KUTATÁSI TERVÉNEK MEGVALÓSÍTÁSI TERVE Összefoglalás KUKOVICS SÁNDOR JÁVOR ANDRÁS Az EU juh és kecskehús termelése gyakorlatilag a 2007-es utolsó csatlakozás óta folyamatosan csökken

Részletesebben

Mezőgazdaság számokban

Mezőgazdaság számokban Mezőgazdaság számokban Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei információk a 1 11. oldalon A mezőgazdaság teljesítménye % 18 16 14 12 1 8 A mezőgazdaság bruttó termelése (2=1%) 6 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21

Részletesebben

(Az összehasonlító statisztikák tükrében)

(Az összehasonlító statisztikák tükrében) FINNORSZÁG ÉS MAGYARORSZÁG HOSSZÚ TÁVÚ ÖSSZEHASONLÍTÓ ELEMZÉSE (Az összehasonlító statisztikák tükrében) x) T 035104 sz. OTKA pályázat támogatásával TARTALOM TARTALOM... 2 BEVEZETÉS... 4 FINNORSZÁG bemutatása...

Részletesebben

Állatállomány, 2013. június 1., (előzetes adatok)

Állatállomány, 2013. június 1., (előzetes adatok) 213/85 Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal www.ksh.hu VII. évfolyam 85. szám 213. október 25. Állatállomány, 213. június 1., (előzetes adatok) A tartalomból 1 Bevezető 1 Szarvasmarha-állomány

Részletesebben

Újvári Ágnes nemzetközi hálózati igazgató Magyar Turizmus ZRt.

Újvári Ágnes nemzetközi hálózati igazgató Magyar Turizmus ZRt. A főbb küldőterületek előrejelzései, piaci várakozások 2006. Újvári Ágnes nemzetközi hálózati igazgató Magyar Turizmus ZRt. A nemzetközi turizmus középtávú tendenciái 2005-ben minden korábbinál szívesebben

Részletesebben

A bioüzemanyag-gyártás melléktermékeinek felhasználása a takarmánygyártás gyakorlatában

A bioüzemanyag-gyártás melléktermékeinek felhasználása a takarmánygyártás gyakorlatában Fábián János, Ph.D. Kutatás-fejlesztési igazgató Bonafarm-Bábolna Takarmány Kft. A bioüzemanyag-gyártás melléktermékeinek felhasználása a takarmánygyártás gyakorlatában Kukorica tőzsdei jegyzésének alakulása

Részletesebben

TURIZMUS ÉS REGIONALITÁS

TURIZMUS ÉS REGIONALITÁS A magyarországi turisztikai régiók vendégforgalma 2002-ben 1 Kiss Kornélia Sulyok Judit kapacitása 2002-ben 2 Magyarországon 3377 kereskedelmi szálláshely mûködött, összesen 77 155 szobával és 335 163

Részletesebben

DOKTORI (Ph.D) ÉRTEKEZÉS GESZTI SZILÁRD KAPOSVÁR

DOKTORI (Ph.D) ÉRTEKEZÉS GESZTI SZILÁRD KAPOSVÁR DOKTORI (Ph.D) ÉRTEKEZÉS GESZTI SZILÁRD KAPOSVÁR 2004 KAPOSVÁRI EGYETEM ÁLLATTUDOMÁNYI KAR Ökonómiai és Szervezési Intézet Vállalatgazdasági Tanszék Doktori Iskola vezetője: DR. SZÉLES GYULA MTA doktora

Részletesebben

TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI minimum követelmény 11. osztály - 2015

TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI minimum követelmény 11. osztály - 2015 TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI minimum követelmény 11. osztály - 2015 1.1. Európa általános természetföldrajzi képe Ismertesse a nagytájak felszínformáit, földtörténeti múltjukat Támassza alá példákkal a geológiai

Részletesebben

Azon ügyfelek számára vonatkozó adatok, akik részére a Hivatal hatósági bizonyítványt állított ki

Azon ügyfelek számára vonatkozó adatok, akik részére a Hivatal hatósági bizonyítványt állított ki Amerikai Egyesült Államok Ausztrália Ausztria Belgium Brunei Ciprus Dánia Egyesült Arab Emírségek Egyesült Királyság Finnország Franciaország Görögország Hollandia Horvátország Irán Írország Izland Izrael

Részletesebben

(telefon, e-mail, stb.)

(telefon, e-mail, stb.) I. Tanya paraméterei Címe: Tulajdonosa: Mérete, terület nagysága, épületei: Üzemeltető: Megközelíthetősége: Elérhetőségei: (telefon, e-mail, stb.) Lakott, ott élők száma: Infrastruktúra (internet, telefon,

Részletesebben

PROGNÓZIS KISÉRLET A KEMÉNY LOMBOS VÁLASZTÉKOK PIACÁRA

PROGNÓZIS KISÉRLET A KEMÉNY LOMBOS VÁLASZTÉKOK PIACÁRA PROGNÓZIS KISÉRLET A KEMÉNY LOMBOS VÁLASZTÉKOK PIACÁRA Magyarország fakitermelése em 3 AESZ 2008 6000 5000 4000 3000 5836 5784 5659 5940 5912 2000 1000 0 2002 2003 2004 2005 2006 A kemény sarangolt és

Részletesebben

TUDÁSINTENZÍV ÉLELMISZER-GAZDASÁG. Nem vagyok különösebben tehetséges, csupán szenvedélyesen kíváncsi! (Albert Einstein)

TUDÁSINTENZÍV ÉLELMISZER-GAZDASÁG. Nem vagyok különösebben tehetséges, csupán szenvedélyesen kíváncsi! (Albert Einstein) TUDÁSINTENZÍV ÉLELMISZER-GAZDASÁG Agrárinnováció a gyakorlatban Mottó: Nem vagyok különösebben tehetséges, csupán szenvedélyesen kíváncsi! (Albert Einstein) AZ INNOVÁCIÓRÓL: Az innováció mára egy elcsépelt

Részletesebben

Népesség növekedés (millió fő) Népességszám a szakasz végén (millió fő) időszakasz dátuma. hossza (év) Kr.e. 10000- Kr.e. 7000 Kr.e. 7000-Kr.e.

Népesség növekedés (millió fő) Népességszám a szakasz végén (millió fő) időszakasz dátuma. hossza (év) Kr.e. 10000- Kr.e. 7000 Kr.e. 7000-Kr.e. A világnépesség növekedése A népességszám változása időszakasz dátuma Kr.e. 10000- Kr.e. 7000 Kr.e. 7000-Kr.e. 4500 Kr.e. 4500-Kr.e. 2500 Kr.e. 2500-Kr.e. 1000 Kr.e. 1000- Kr. születése időszakasz hossza

Részletesebben

A sertéságazat hazai és nemzetközi kilátásai. Budapest

A sertéságazat hazai és nemzetközi kilátásai. Budapest Popp József Debreceni Egyetem egyetemi tanár, dékánhelyettes A sertéságazat hazai és nemzetközi kilátásai Vágóállat- és Hús Szakmaközi Szervezet és Terméktanács Budapest 2014. május 20. ÉLELMEZÉSBIZTONSÁG

Részletesebben

2. 3. gy ak gy orla ak t orla Ágazatok értékelése

2. 3. gy ak gy orla ak t orla Ágazatok értékelése 2. 3. gyakorlat Ágazatok értékelése Gabonafélék Gabonafélék Világ összes gabonatermelése meghaladta a 2,22 milliárd tonnát 2009 ben Kukorica: 36% Búza: 31% Rizs: 22% Nemzetközi kereskedelembe 270 millió

Részletesebben

Richter Csoport. 2014. 1-12. hó. 2014. I-IV. negyedévi jelentés 2015. február 9.

Richter Csoport. 2014. 1-12. hó. 2014. I-IV. negyedévi jelentés 2015. február 9. Richter Csoport 2014. I-IV. negyedévi jelentés 2015. február 9. Összefoglaló 2014. I-IV. IV. negyedév Konszolidált árbevétel: -3,4% ( ), +0,5% (Ft) jelentős forgalom visszaesés Oroszországban, Ukrajnában

Részletesebben

MÛHELYTANULMÁNYOK A BAROMFIIPAR VERSENYKÉPESSÉGÉT MOTIVÁLÓ TÉNYEZOK. - muhelytanulmány -

MÛHELYTANULMÁNYOK A BAROMFIIPAR VERSENYKÉPESSÉGÉT MOTIVÁLÓ TÉNYEZOK. - muhelytanulmány - MÛHELYTANULMÁNYOK ORBÁNNÉ DR. NAGY MÁRIA A BAROMFIIPAR VERSENYKÉPESSÉGÉT MOTIVÁLÓ TÉNYEZOK - muhelytanulmány - A tanulmánysorozat 5. kötete BUDAPESTI KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Vállalatgazdaságtan tanszék

Részletesebben

A hulladékkezeléssel kapcsolatos közszolgáltatások helyzete vidéken és a városokban

A hulladékkezeléssel kapcsolatos közszolgáltatások helyzete vidéken és a városokban Mintacím szerkesztése A hulladékgazdálkodás új rendszere A hulladékkezeléssel kapcsolatos közszolgáltatások helyzete vidéken és a városokban Vámosi Oszkár ügyvezető Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség

Részletesebben

A BIOETANOL GYÁRTÁS MELLÉKTERMÉKEI MINT ALTERNATÍV FEHÉRJEFORRÁSOK. Mézes Miklós Szent István Egyetem Takarmányozástani Tanszék

A BIOETANOL GYÁRTÁS MELLÉKTERMÉKEI MINT ALTERNATÍV FEHÉRJEFORRÁSOK. Mézes Miklós Szent István Egyetem Takarmányozástani Tanszék A BIOETANOL GYÁRTÁS MELLÉKTERMÉKEI MINT ALTERNATÍV FEHÉRJEFORRÁSOK Mézes Miklós Szent István Egyetem Takarmányozástani Tanszék MELLÉKTERMÉKEK FELHASZNÁLÁSÁNAK CÉLJA - Nagy mennyiségben és folyamatosan

Részletesebben

A csoki útja SZKA_210_31

A csoki útja SZKA_210_31 A csoki útja SZKA_210_31 TANULÓI A CSOKI ÚTJA 10. ÉVFOLYAM 369 31/1 TUDOD-E HONNAN ÉRKEZIK A KAKAÓ? Járj körbe az osztályban és kérdezgessétek társaidat: tudod-e, hogy honnan érkezik a kakaó Magyarországra?

Részletesebben

A tógazdasági haltermelés jövőbeni lehetőségei és korlátai

A tógazdasági haltermelés jövőbeni lehetőségei és korlátai A tógazdasági haltermelés jövőbeni lehetőségei és korlátai Dr. Németh István Elnök-vezérigazgató Tógazda Zrt. Millió tonna Tények a világból Hal Hús A hústermékek és az akvakultúra/tengeri haltermékek

Részletesebben

HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN

HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN DR. CZOMBA SÁNDOR államtitkár Nemzetgazdasági Minisztérium 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 76,3 74,1 72,9 71,4 71,0 Forrás: Eurostat TARTÓS LEMARADÁS

Részletesebben

AGRÁRGAZDASÁGI FIGYELŐ

AGRÁRGAZDASÁGI FIGYELŐ VII. évfolyam, 1. szám, 2015 AGRÁRGAZDASÁGI FIGYELŐ (Gazdasági folyamatok és statisztikai eredmények) Agrárgazdasági Figyelő Agrárgazdasági Figyelő VII. évfolyam, 1. szám, 2015 2015. március 31. Megjelenik

Részletesebben

Hospodárska geografia

Hospodárska geografia Hospodárska geografia A GAZDASÁGI ÉLET JELLEMZŐI Világgazdaság szereplői: - nemzetközi óriáscégek, - integrációk(együttműködések), - országok, Ezek a földrajzi munkamegosztáson keresztül kapcsolódnak egymáshoz.

Részletesebben

A közúti közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon

A közúti közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon A közúti közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon Prof. Dr. Holló Péter KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. kutató professzor Széchenyi István Egyetem egyetemi tanár Tartalom 1. A hazai közúti

Részletesebben

Állatállomány, 2012. június 1.

Állatállomány, 2012. június 1. 212/56 Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal www.ksh.hu VI. évfolyam 56. szám 212. augusztus 3. Állatállomány, 212. június 1. A tartalomból 1 Bevezető 1 Szarvasmarha-állomány 2 állomány 3 Baromfiállomány

Részletesebben

Rövidtávú munkaerő-piaci prognózis 2012

Rövidtávú munkaerő-piaci prognózis 2012 Rövidtávú munkaerő-piaci prognózis 2012 Budapest, 2011. november Az MKIK Gazdaság- és Vállalkozáskutató Intézet olyan nonprofit kutatóműhely, amely elsősorban alkalmazott közgazdasági kutatásokat folytat.

Részletesebben

PIAC A K I I. Agrárgazdasági Kutató és Informatikai Intézet Piac-árinformációs Szolgálat. IV. évfolyam/14. szám 2004.07.26. 2004/29.

PIAC A K I I. Agrárgazdasági Kutató és Informatikai Intézet Piac-árinformációs Szolgálat. IV. évfolyam/14. szám 2004.07.26. 2004/29. PIAC Agrárgazdasági Kutató és Informatikai Intézet Piac-árinformációs Szolgálat A K I I IV. évfolyam/14. szám 07.26. 2004/29. hét BAROMFI Tartalom Piaci jelentés...1 A vágócsirke piaci, és a csirkehúsok

Részletesebben

Magyarország 2008. Egészség g és kényelem

Magyarország 2008. Egészség g és kényelem Magyarország 2008 Egészség g és kényelem A SISTEM-AIR CSOPORT A SISTEM-AIR az európai központi porszívó gyártás és kereskedelem kiemelkedö képviselöje mind a lakossági, mind az ipari szektor területén.

Részletesebben

Kapronczai István. egyes mezőgazdasági ágazatokban. NAPI GAZDASÁG AGRÁRKONFERENCIÁJA Budapest, 2011. május 31.

Kapronczai István. egyes mezőgazdasági ágazatokban. NAPI GAZDASÁG AGRÁRKONFERENCIÁJA Budapest, 2011. május 31. Kapronczai István Rövid távú, éven belüli piaci kilátások az egyes mezőgazdasági ágazatokban NAPI GAZDASÁG AGRÁRKONFERENCIÁJA Budapest, 2011. május 31. A CRB élelmiszer-alindex alakulása (1960. január

Részletesebben

A földgáz fogyasztói árának 1 változása néhány európai országban 1999. július és 2001. június között

A földgáz fogyasztói árának 1 változása néhány európai országban 1999. július és 2001. június között A földgáz fogyasztói árának 1 változása néhány európai országban 1999. július és 2001. június között A gázárak változását hat európai ország -,,,,, Egyesült Királyság - és végfelhasználói gázárának módosulásán

Részletesebben

Élelmiszeripari intézkedések. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

Élelmiszeripari intézkedések. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Élelmiszeripari intézkedések Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Magyar élelmiszeripar főbb adatok, 2011 Feldolgozóiparon belül a harmadik legjelentősebb ágazat, mintegy 2271

Részletesebben

Európa e-gazdaságának fejlődése. Bakonyi Péter c. docens

Európa e-gazdaságának fejlődése. Bakonyi Péter c. docens Európa e-gazdaságának fejlődése Bakonyi Péter c. docens Definiciók Definiciók Az E-gazdaság fejlődése Európában Az IKT térhódítása miatt a hagyományos gazdaság az E-gazdaság irányába mozdul Az üzleti és

Részletesebben

MEGFELELŐSÉG TANÚSÍTÁSI RENDSZER ÁLTALÁNOS SZAKMAI KÖVETELMÉNYEI

MEGFELELŐSÉG TANÚSÍTÁSI RENDSZER ÁLTALÁNOS SZAKMAI KÖVETELMÉNYEI MINŐSÉGI MAGYAR SERTÉSHÚS VÉDJEGY MEGFELELŐSÉG TANÚSÍTÁSI RENDSZER ÁLTALÁNOS SZAKMAI KÖVETELMÉNYEI 2009.május 2 A Minőségi Magyar Sertéshús tanúsítási rendszer szakmai követelményei A Minőségi Magyar Sertéshús

Részletesebben

MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE

MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE TREND RIPORT 2014 A hazai és nemzetközi szállodaipar teljesítményéről JANUÁR 1 TARTALOM TREND RIPORT... 1 ÖSSZEFOGLALÓ... 1 RÉSZLETES ELEMZÉSEK... 5 1. HAZAI SZÁLLODAI

Részletesebben

Szegedi Gábor vezető főtanácsos Európai Országok és Külgazdasági Elemző Főosztály Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Szeged, 2009.

Szegedi Gábor vezető főtanácsos Európai Országok és Külgazdasági Elemző Főosztály Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Szeged, 2009. Szegedi Gábor vezető főtanácsos Európai Országok és Külgazdasági Elemző Főosztály Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Szeged, 2009. október 20. Ország Magyar export 1998 2003 2005 2006 2007 2008

Részletesebben

XXIII. TÉGLÁS NAPOK. 2008. november 7. Balatonfüred

XXIII. TÉGLÁS NAPOK. 2008. november 7. Balatonfüred XXIII. TÉGLÁS NAPOK 2008. november 7. Balatonfüred Tájékoztató az iparág helyzetéről Európa, illetve Magyarország Előadó: Kató Aladár Európában a lakáspiac az építés motorja 19 ország építési teljesítménye

Részletesebben

Területi fejlettségi egyenlőtlenségek alakulása Európában. Fábián Zsófia KSH

Területi fejlettségi egyenlőtlenségek alakulása Európában. Fábián Zsófia KSH Területi fejlettségi egyenlőtlenségek alakulása Európában Fábián Zsófia KSH A vizsgálat célja Európa egyes térségei eltérő természeti, társadalmi és gazdasági adottságokkal rendelkeznek. Különböző történelmi

Részletesebben

VILÁGKERESKEDELMI ÁTTEKINTÉS

VILÁGKERESKEDELMI ÁTTEKINTÉS Nemzetközi gazdaságtan VILÁGKERESKEDELMI ÁTTEKINTÉS Forrás: Krugman-Obstfeld-Melitz: International Economics Theory & Policy, 9th ed., Addison-Wesley, 2012 2-1 Ki kivel kereskedik? A magyar külkereskedelem

Részletesebben

Vajai László, Bardócz Tamás

Vajai László, Bardócz Tamás A halászat helye a magyar agrárágazatban A Közös Halászati Politika reformja és az EU halászati és akvakultúra ágazatának fejlesztési irányai Vajai László, Bardócz Tamás Az előadás tartalma: Magyarország

Részletesebben

A közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon

A közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon A közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon Prof. Dr. Holló Péter KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. kutató professzor Széchenyi István Egyetem egyetemi tanár A közlekedésbiztonság aktuális

Részletesebben

Állatállomány, 2013. december 1.

Állatállomány, 2013. december 1. 214/15 Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal www.ksh.hu VIII. évfolyam 15. szám 214. február 21. Állatállomány, 213. december 1. Tartalom Bevezető...1 Szarvasmarha-állomány...1 állomány...2 Baromfiállomány...3

Részletesebben

GOLD NEWS. Megjelent az Arany Világtanács legújabb negyedéves elemzése 2011.05.02.

GOLD NEWS. Megjelent az Arany Világtanács legújabb negyedéves elemzése 2011.05.02. Megjelent az Arany Világtanács legújabb negyedéves elemzése Az Arany Világtanács (World Gold Council, WGC) közzétette a negyedévente megjelelő, "Gold Investment Digest" névre hallgató legfrissebb elemzését.

Részletesebben

Melyik vállalatok nőnek gyorsan békés időkben és válságban? Muraközy Balázs MTA KRTK KTI Közgazdász Vándorgyűlés, Gyula, 2013

Melyik vállalatok nőnek gyorsan békés időkben és válságban? Muraközy Balázs MTA KRTK KTI Közgazdász Vándorgyűlés, Gyula, 2013 Melyik vállalatok nőnek gyorsan békés időkben és válságban? Muraközy Balázs MTA KRTK KTI Közgazdász Vándorgyűlés, Gyula, 2013 1 Munkatermelékenység és GDP/fő, 2011 Forrás: OECD 2 Vállalati sokféleség és

Részletesebben

Agrárgazdasági Kutató Intézet Piac-árinformációs Szolgálat. Borpiaci információk. II. évfolyam / 22. szám 2004. november 23. 45-46.

Agrárgazdasági Kutató Intézet Piac-árinformációs Szolgálat. Borpiaci információk. II. évfolyam / 22. szám 2004. november 23. 45-46. A K I Borpiaci információk II. évfolyam / 22. szám 24. november 23. 45- Bor piaci jelentés 1-4. táblázat, 1-3. ábra: Belföldi értékesítési-árak és mennyiségi adatok 2-5. oldal 5. táblázat: Fogyasztói árak

Részletesebben

Az élelmiszergazdaság, mint stratégiai ágazat Dublecz Károly Pannon Egyetem, Georgikon Kar, Keszthely

Az élelmiszergazdaság, mint stratégiai ágazat Dublecz Károly Pannon Egyetem, Georgikon Kar, Keszthely Az élelmiszergazdaság, mint stratégiai ágazat Dublecz Károly Pannon Egyetem, Georgikon Kar, Keszthely Hazánk tudománya, innovációja és versenyképessége szakmai vitafórum Nagykanizsa, 2012. november 7.

Részletesebben

Nyúltenyésztés Magyarországon. Miért lettünk elsőkből utolsók? Miért nem tettünk ellene? Tegyünk együtt még nem késő

Nyúltenyésztés Magyarországon. Miért lettünk elsőkből utolsók? Miért nem tettünk ellene? Tegyünk együtt még nem késő Nyúltenyésztés Magyarországon Miért lettünk elsőkből utolsók? Miért nem tettünk ellene? Tegyünk együtt még nem késő Létre hozhatunk 3000 munkahelyet és lehetőség 35-45 ezer őstermelőnek Húsnyúl tenyésztés

Részletesebben

BEFEKTETÉSEK ÉS A KÖLTSÉGVETÉS

BEFEKTETÉSEK ÉS A KÖLTSÉGVETÉS KOVÁCS ÁRPÁD EGYETEMI TANÁR, SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM KÖLTSÉGVETÉSI TANÁCS ELNÖK MAGYAR KÖZGAZDASÁGI TÁRSASÁG ELNÖK BEFEKTETÉSEK ÉS A KÖLTSÉGVETÉS 2013 ŐSZ Tartalom 1. A 2013. évi költségvetés megvalósításának

Részletesebben

TISZTELETPÉLDÁNY AKI A FŐBB MEZŐGAZDASÁGI ÁGAZATOK KÖLTSÉG- ÉS JÖVEDELEMHELYZETE A TESZTÜZEMEK ADATAI ALAPJÁN 2009-BEN. Agrárgazdasági Kutató Intézet

TISZTELETPÉLDÁNY AKI A FŐBB MEZŐGAZDASÁGI ÁGAZATOK KÖLTSÉG- ÉS JÖVEDELEMHELYZETE A TESZTÜZEMEK ADATAI ALAPJÁN 2009-BEN. Agrárgazdasági Kutató Intézet Agrárgazdasági Kutató Intézet A FŐBB MEZŐGAZDASÁGI ÁGAZATOK KÖLTSÉG- ÉS JÖVEDELEMHELYZETE A TESZTÜZEMEK ADATAI ALAPJÁN 2009-BEN AKI Budapest 2010 AKI Agrárgazdasági Információk Kiadja: az Agrárgazdasági

Részletesebben