VILÁG ÉS EURÓP A BAROMFI- TERMELÉSÉNEK HELYZETE ÉS KILÁTÁSAI

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "VILÁG ÉS EURÓP A BAROMFI- TERMELÉSÉNEK HELYZETE ÉS KILÁTÁSAI"

Átírás

1 VILÁG ÉS EURÓP A BAROMFI- TERMELÉSÉNEK HELYZETE ÉS KILÁTÁSAI Az elmúltévtizedben ( ) a világ baromfitermelése a valaha látott legnagyobb fejlődést mondhatta magáénak Napjainkban már a világ legtöbb országában termelnek baromfit A termelés felfutásának oka egyrészt a fogyasztás erős növekedése! elsősorban a fejlett országokban! másrészt pedig az olcsó állati fehérje iránti egyre növekvő igény a világpiacon A fejlődésre válaszul kiemelkedően nőtt az USA-beli és a brazil cégek nyeresége A kínálati stratégia folyamatosan változó jellege meghatározta a különböző! egymást kiegészítő nemzetközi piacokat Ezzel párhuzamosan a fejlett országok (különösen az EU) fogyasztóinak a termékek minőségévei kapcsolatos egyre növekvő igényei szükségessé tették a helyi integrált termelés fejlesztését is A világ hústermelése és a nemzetközi kereskedelem fejlődése Azelmúlttíz évben avilág hústermelése évente átlagosan 2,7%-kal nőtt, ezzel 2002-re elérte a 245 millió tec-et (tec = tonna vágóállat-egyenértékben) Bár a mennyiség tekintetében a sertéshús maradt továbbra is az első helyen a világ hústermelésében (94, 2 millió tec), a baromfihús érte el a legnagyobb átlagos növekedést a maga évi 5%- ával Az elmúlt évben a baromfihús a második helyen állt 74 millió tec-el, amely a világ teljes hústermelésének 30%-át jelenti (l táblázat) A baromfi hús-termelés nagyobb mértékben növekedett a fejlődő, mint a fejlett országokban A termelés viszonylag koncentrált, hiszen négy ország, illetve régió (USA, Kína, EU, Brazília) adja a termelés kétharmadát A világtermelés növekedésére nagy hatással volt a kínai, a brazil, kisebb mértékben pedig a mexikói termelés alakulása Az USA a világ legnagyobb baromfitermelőjeként a világtermelésnek körülbelül egynegyedét adja A vizsgált időszak alatt ennek ellenére a világátlag alatti fejlődést mutatott, amelynek oka a hazai fogyasztás világviszonylatban enyhe növekedése Kína baromfitermelése (a világtermelés 18%-a) óriási fejlődést produkált a belső fogyasztás megugrása révén, amely azonban ma még jelentősen elmarad (10 kg/fő/év) a többi kiemelt baromfihús-termelő országhoz képest Az EU piacán a termelés fejlődése országonként eltérően alakult A termelés enyhén növekedett Franciaországban (első európai termelő, 1,7%/év növekedéssel), amelynek oka az export csökkenése volt (-15% között) Olaszország ra (harmadik 1táblázat:A világ baromfihús-termelésének alakulása Ország Évi növekedés Millió tec Millió tec % Világ 45,4 73,9 5,0 USA 12 17,3 3,7 Kína 5,1 13,5 10,2 EU 7,1 9,1 2,5 Brazília 3,0 7,3 9,4 Mexikó 0,9 2,1 8,3 Kelet-Európa 1,4 1,9 3,2 Japán 1,4 1,2-1,1 Thaiföld 1 1,4 8,3 A négy legnagyobb részesedése Forrás: FAO, tee: tonna vágottállat egyenértéken legnagyobb európai termelő 1,2%/ év növekedéssel) a stagnáló belső fogyasztás volt a jellemző, ugyanez mond ható el Hollandiára is (hatodik az európai rangsorban, +1,5%/ év növekedéssel), a folyamatosan bevezetett szigorú környezetvédelmi előírások miatt Ezzel ellentétben az Egyesült Királyságban (második európai termelő, 3,5%/év növekedéssel) és Németországban (ötödik legnagyobb termelő, 5,1%/év növekedéssel) a belső fogyasztás növekedése indukálta a fejlődést A fejlődő országok közül Brazíliában 60% 64% 5,7

2 il f!:rq/l~jj) nagyot nőtt a termelés a belső fogyasztás jelentős növekedése folytán, ugyanakkor jelentős maradt a baromfi szerepe a nemzetközi árucserében is A fentiek mellett a világ különböző tájain (Dél-Amerika, Ázsia, Közel-Kelet) körülbelül tíz további ország képes még 1-2 millió tecjév termelésre Szervezettség és baromfitermelési struktúra a főbb térségekben A vágóbaromfi-termelésbena vertikális integráció a leginkább alkalmazott közgazdasági modell A viszonylag rövid termelési ciklus,a nagy mennyiség, de főleg a gazdaságosság keresése kényszerítiki a koordinációta termékpálya különböző szereplői között (szaporítás, keltetés, takarmányozás, állattenyésztés, feldolgozás és értékesítés) A múlt század harmincas éveitől kezdve a baromfiipari integráció gyorsan fejlődött az USA-ban, amely tradicionálisan a kukoricaövezetre koncentrálódott A termelés később, az ötvenes évektől kezdődően délebbre (gyapotövezet) költözött Az Egyesült Államokban 1955-től a takarmánykeverők és a termelők közötti termelési szerződések jellemezték a baromfihús-termelés 90%-át Később, 1960-tól kezdve a piac keresése kikényszeríttette a takarmányosok mind nagyobb szerepvállalását a feldolgozóiparban A hetvenes évektől kezdve, az árak ingadozása miatt, számos takarmányipari cég részlegesen visszavonult e tevékenységből A vágódaraboló ipar, így például a Tyson Foods is visszaszorult Ma úgy becsülhetjük, hogy az amerikai brojlertermelés 85%-a vertikálisan integrált a takarmányipar, vagy a nagy feldolgozók által Ez az integrációs modell a többi országban csak megkésve került bevezetésre Kína baromfitermelése például gyorsan nőtt a gazdasági robbanás következtében, amelyet különösen az közötti gazdasági liberalizáció és a reformok indítottak el Az intenzíven termelő cégek megjelenése a nyolcvanas évek elejétől (a gyors növekedésű fajták elterjedése), a feldolgozás iparosítása pedig 1990 óta gyorsult fel A kínai baromfihús-termelés markánsan elkülönül a városi és vidéki piacokon (kisparaszti termelés) A termelő telepeknek csak kis része tekinthető modern telepnek, amelyeket "kvázi kulcsrakészen" importáltak a fejlett országokból Ezek azok a telepek, amelyek szigorúan, minden szinten ellenőrizhetőkké váltak, így megfelelhettek az export magas igényeinek Ez lehet az oka annak, hogy csak a termelés mintegy negyede integrálódikvertikálisan Brazíliában az integrációkat a déli cégek tartják kezükben, amelyek jelen vannak a búzatermelésben és a sertéstenyésztésben is Ezek a cégek már korán keresték tevékenységük kiszélesítéséneklehetőségeitaz integráció kialakulásátaz amerikai modell inspirálta, és az elmúlt évtizedben gyorsan fejlődött Vagy maga a cég biztosítjaközvetlenüla tevékenységek összességét (szülőpártartás, keltetés, takarmánygyártás, vágás-darabolás, értékesítés)vagy a termelőkegy részével köt únegyüttműködésiszerződést, például brojlertermelésre Jelenleg a 2 táblázat A termelési költségek összehasonlítása a 2001 évi adatokalapján (euro/kg,feldolgozott csirkéreszámolva) Megnevezés Franciaország Brazília USA Élőcsirkeköltsége 0,93 0,58 0,79 Vágásiköltség 0,32 0,16 0,33 Vágott csirke költsége baromfitermelésnek kb kétharmada integrált a fenti modellek alapján A három legnagyobb integráló cég (SADIA, PERDIAGO, SEARA) képviseli a brazil nemzeti brojlertermelés negyedét (A brazil baromfitermelésről lásd cikkünket ugyanebben a számunkban, A szerk) Jelentősen csökkenő termelési költségek A termelési költségek nagyarányú csökkentése tette lehetővé néhány országnak, hogy jelentős szerephez jussanak a világpiacon Az intenzív technológia eredményezi a legkedvezőbb állati-illetve növényi fehérjehasznosítást, így a legolcsóbb a baromfihús-termelés Ugyanakkor nagyok a különbségek az országok között az alapanyag-költségek ára szerint (kukorica, szója) Brazíliában és az USAban további előnyt jelent az eltérő állategészségügyi színvonal, az eltérő környezetvédelmi előírások, valamint az olcsó munkaerő (2 táblázat) A standard brojlercsirke költsége 2001-ben Franciaországban 12%-kal volt magasabb, mint az USA-ban, és 70%-kalhaladta meg a brazilelőállítási árat Ehhez járulnak még a pénzügyi hatások is, amelyek szintén erőteljesen befolyásolják a versenyképességet Az alkalmazott szervezeti formák idézték elő elsősorban a világ legjelentősebb baromfitermelőinél a termelési költségek nagyarányú csökkenését Emiatt viszont jelentősen csökken azoknak a szereplőknek a száma, 1,25 0,74 1,12 pl

3 / OllOl7lltl 3 táblázat A nemzetközibaromfihús-árucseremegoszlása2002-ben Importőrök Orosz Japán Kína, Észak- Egyéb EU Egyéb Összes Export% Föderáció Hong- Afrika, Afrikai export Kong Közel-és osrzágok Távol- Kelet USA O Brazília ey EU 'o 2 Thaiföld O Cs el tl) Egyéb 149 Összes import 1644 Import % O O O akik befolyásolha~áka világpiaci árak alakulását Nemzetközi kereskedelem Jelenlega baromfihúsaránya a legnagyobb a húsok között a nemzetközi forgalomban (8 millió tec, vagyis a világtermelés 10,6%-a) Az elmúlt évben az USA, Brazília és az EU biztosította a világ baromfihúsexpor~ának80%-át Ezek az országok erős konkurenciábanállnakegymással öt piacon (Oroszország, Japán, Kína, Hong Kong, Köze1- és Távol- Kelet valamintafrika), melyek a világ baromfihús-importjának60%-át veszik fel A 3 táblázatban bemutatjuk a nemzetközibaromfihús-árucsere80%- át kitevőkereskedelmet A világkereskedelem növekedésének egyik legfontosabb tényezője az erős amerikai és brazil exportnövekedés (csirkecomb) Oroszországba és Délkelet-Ázsiába (Kína, Hong Kong, Japán) Jelentősen hozzájárul a világkereskedelem növekedéséhez Brazília, az onnan származó export mennyisége az elmúlt tíz évben évi 15,5%-al nőtt Ez a figyelemre méltó növekedés köszönhető egyrészt az áruválaszték fejlődésének (a darabolt áru export-növekedésének és 1ábra Jl:-"""~ Á ~-cc'" If Á II II o a kiszerelésnek), valamint a növekedésnek a továbbfeldolgozott termékek piaci részesedésében (EU, Ázsia) Az EU, amely a harmadik helyen áll a világexportban, a főbb piacokon (Közel- és Közép-Kelet, Oroszország, Afrika szubszaharai térsége) relatív nehézségekkel küzd, végletekig kiélezett konkurenciaharcbanállaz USA-val és Brazíliával A baromfihús versenyképessége nagy szerepet játszott a világkereskedelemben betöltött hányadának növekedésében A FAO szerint a baromfihús ára a nemzetközi piacon 45%-kalcsökkent 1994 és 2002 között (l ábra) Egyedüla sertéshús ára mutat relatív hasonlóságot (-36% között) A FAO adataiszerint2002-bena brojlercsirkevilágpiaciára 510 USDjt körül stabilizálódott Ez az igen alacsony ár nagy heterogenitást takar a kikészítés módja (egész, darabolt stb) valamint a szállításirányaszerint A nemzetközi baromfihús-kereskedelem öt árkategóriáraoszlik,amelyeket az 4 táblázatban mutatunkbe A nemzetközi baromfihús-kereskedelem legnagyobb része 1000 USDj t FOB ár alatt bonyolódik, amelynek nagy részét a világ három vezető exportálója szállí~a (USA, EU, Brazília) A mennyiség nagy része Oroszországba, a Közel- és a Távol- Kelet országaiba, valamint Afrikába irányulaz USA dominanciájaérvényesül a piac eme szegmensében, miután az amerikaipiac szerkezetéből kitűnik, hogyabaromfihús fogyasztáson A fontosabb hústermékek világpiaci átlagáránakalakulása Marha - Sertés Csirke w

4 a 0f~QIl~t0 belül a fehér húsokat (csirkemell) preferálja Emiatt a belső igények kielégítése automatikusan generálja az ún vöröshús-többletet (comb) Az EU főleg a mellék- és párhuzamos termékeket exportálja (pulyka húspép, szárnyvég, láb stb) támogatás nélkül és a fagyasztott csirkefarhátat (hátsó negyedet) támogatással Ez utóbbi termékek közvetlen konkurensei a brazil piacnak, amely viszont 20%-al olcsóbb árakat diktál Az 1000 USD/t ár fölött az exportálók száma két országra (Brazília, Thaiföld) csökken, amelyek eladásaikat két piacra (EU és Ázsia) koncentrálják Figyelembe véve a feleslegek levezetésének stratégiáját, az USA hiányzik e szegmensből a világpiacon, mert jobban képes hasznosítani belső piacán az árualapot Az EU strukturális okokból van hátrányban, magas önköltsége miatt A világpiacon a brazil jelenlét dominál ebben a szegmensben, mivel 1999 óta folyamatosan fejleszti nagy hozzáadott értékű termékeinek exportját (csirkemell, pácolt húsok, nyersen kikészített termékek) Thaiföld lehet még versenyképes, elsősorban csirkealapú termékeivel A világ baromfihúsfogyasztásának növekedése és a piac megoszlása A húsfogyasztás egészségügyi hátrányait kiemelő világméretű médiakampányak ellenére az összes húsfogyasztás tovább emelkedett a világon az elmúlt évtizedben, évente átlagosan 2,7%-kal, és napjainkra elérte a 245 millió tec-t A sertéshúsfogyasztás továbbra is őrzi első helyét (94, 2 millió tec) a baromfi- (73,9 tec) és a marhahús előtt (57,9 millió tec) Eközben azonban a baromfihús-fogyasztás könyvelhette el az elmúlt évtized legnagyobb mértékű növekedését, éves átlagban 5%-ot (5 táblázat) Egy, a legtöbb húsféleségre és a legtöbb országra kiterjedő növekedési időszak után, amely az 1990-es évek eleje óta tart, a növekedési ütem kissé mérséklődött 1999 után, főleg az USA-ban és az EU-ban Ennek a csökkenésnek az oka elsősarban a marhahúsfogyasztás csökkenése (-0,5%/év között), amely tendencia azután jelentkezett a sertéshús (+1, 2%/ év), de főleg a baromfi hús (+3,6%/év) fogyasztásában is 11,9 kg/fő/éves mutatóval a baromfihús a második helyre került a világ húsfogyasztásában, ezzel a sertéshús mögött, de a marhahús előtt helyezkedik el Az USA állampolgárai fogyasztják a legtöbb baromfihúst, ott 14,7 millió tec fogy évente, ami 50,9 kg/fő/éves fogyasztást jelent Kína található a második helyen 12,9 millió tec baromfihús-fogyasztásával, ami a legnépesebb országban jóval szerényebb egy főre jutó fogyasztásnak felel meg (10 kg/fő/év) Brazíliában az összes fogyasztás megkétszereződött az elmúlt évtizedben Ott a gazdasági nehézségek ellenére a fogyasztás növekedése tovább folytatódik, köszönhetően a mérsékelt áraknak és az "egészséges baromfi hús" image-nak A baromfihús jelenleg a legolcsóbb fehérjeforrás a piacon, egyre több családot von be a fogyasztásba, így a személyenkénti fogyasztás elérte a 34,7 kg/fő/éves szintet Az Európai Unióban is jelentős növekedést ért el a baromfihús fogyasztása, mindenekelőtt a többi húsforrás területén tapasztalt egészségügyi problémák következtében A személyenkénti fogyasztás az EU tagországokban el- 4 táblázat A világpiacon fennálló öt árkategória Export ár USD/t Termékkategóriák Forgalom FOB paritáson Exportálók Importálók Fagyasztott csirkehát Brazília Oroszország Kicsontozott, fagyasztott, dara- EU Oroszország, Afrika bolt termékek (csirke, pulyka) Csontos fagyasztott csirkecomb USA Oroszország, Hong Kong, Dél- Korea, Mexikó Fagyasztott csirkehát, selejt tojó EU, Brazília Közel-keleti országok, Afrika Kicsontozott, fagyasztott csirkeés pulykahús EU Afrika Csirkemell, pácolt húsok Brazília, Tájföld Japán, EU Pulykamell, Brazília Németország Daraboit, fagyasztott csontos vagy filézett kacsahús Franciaország Hong Kong >2000 Továbbfeldolgozott csirke Brazília Japán, EU (nyers vagy sütött) Forrás: OFIV AL a nemzeti vámhivatali statisztikák alapján :Ji

5 5 táblázat A világhúsfogyasztásánakalakulása az elmúltévtizedben (milliótec) Megnevezés Éviátlagos növekedés (%) Sertés 72,9 94,2 2,6 Baromfi 45,4 73,9 5,0 Marha 53,0 57,9 0,9 Juh 9,9 11,5 1,6 Egyéb hús 6,4 7,6 1,7 Összesen 187, ,7 Fogyasztás (kgjfőjév) Lakosság (milliófő) Forrás: OFIV AL, a FAO alapján 34,58 39,48 1,3 5423,9 6207,2 1,4 érte a 22,8 kgjfőjév mennyiséget A fejlett országok piacain a vásárlási szokások mindinkább elkülönülnek A hagyományos minőségjár tényező mellettafogyasztói megítélésbenegyre újabb tényezők játszanakszerepet Az európai baromfipiac a megváltozott fogyasztói elvárásoknak megfelelően oszlott meg Ez a megoszlás két fő iránythozott létreaz egyik a termékek feldolgozottsága alapján (darabolt termékek fejlesztése, nyers és sütött továbbfeldolgozott termékek),a másik a minőségidifferenciálódás mentén (a friss áru mennyiségének növekedése, amely befolyásolja a fagyasztott áru mennyiségét Észak-Európában, és a minőségi tanúsítványok, védjegyek megjelenése Dél-Európaországaiban) A minőség alapján történő megkülönböztetésre tett kísérleteléggé heterogén képet mutat,és országonkénteltérő Európában A termékek ezen az alapon két csoportra oszthatók: - Védjegyezett termékek, mint pl: biológiai (bio) mezőgazdasági alapanyagból származó hús, vagy az IGP (= Identification géographique protégée = védett tájegységről azonosított termék), illetve az AOP (= Appellation d'origine protégée = védett származási helyen előállított termék), amely védjegyek megjelenése a termékek differenciálódását eredményezte - A másikcsoport esetében részletes vágóhídi előírások, vagy speciális vevői igények alapján tesznek különbséget Tanúsított, bio alapanyagból elöállított baromfihús (bio), ill IGP vagy AOP Az ún bio baromfihús mennyisége ma még marginálisaz EU piacain, az így tartott összes állománykevesebb, mint 1%-ot képvisel, és elsősorban a brojlercsirke-termelésre korlátozódik (6 táblázat) 5,7 milliósbiobaromfi-állományával Franciaország az EU legnagyobb termelője ebben a szektorbannagy-britanniában különösenrohamos a fejlődés ebben a szegmensben, a hazaitermelés gyorsan helyettesíti a francia importot A maga ezer db/év termelésévei Németország, Ausztria, Dánia és Belgium kibocsátása sem elhanyagolható, akkor sem, ha az utóbb emlitett államokban a termelés jelenlegi szin~e rövid idő alatt alakultkiáltalánosságban elmondható, hogy az EU biocsirkére vonatkozó előírásai még nem minden tagországban kerültek bevezetésre Ezek a különbségek különösen az állati eredetű takarmányok bekeverésének tilalma,illetve a mélyalmos tartás területén jelentkeznek Ma márjelentős számú termelői csoport rendelkezik IGP vagy AOP minősítéssel A "Label Agricole" védjegy jó példa arra, hogyan tanúsítható az a tény, hogy az áru olyan rögzitett tulajdonságokkai rendelkezik, amelyek a termék jobb minősége általjól megkülönböztetik azt a többi hasonló árutói Ez a fajta megkülönböztetés elsősorban a francia piacon van jelen, ahol2002-ben több mint háromszáz különböző baromfiterméken szerepelt az ún "Label Rouge" márkajelzés Ez a márka ma már hivatalosan is a minőség garanciája Létezik Spanyolországban is ilyen márkázott, minőségi termékcsoport, amelyet néhány autonóm közösség hozott létre Ilyen például a "Qualidad" Katalóniában, vagy a "Label Basque" Kaliteaban Vannak továbbá olyan védjegyek is, amelyek nem adnak hivatalos garanciát, ilyen például a "Polio del (orral" Galíciában A "Label Agricole" jellegű védjegy ma még marginálisugyan az EU többi tagországában, de a tendencia növekvő(7táblázat) A legtöbb Észak-Európaiország külön előírásokatfejlesztett ki a friss hús vonatkozásában 6 táblázat A tényleges biobaromf~létszámaz EU-ban Ország Francia- Nagy- Német- Ausztria Dánia Svédország Benelux Hollandia Olaszország Britannia ország államok ország Tyúk (1000 db) fjfj

6 " _~!'rgr!!ty 7 táblázat A különböző európai piacokon alkalmazott Ország Jelölés minőségi megkülönböztető-jelzések Franciaország, a termelés 8o/o-a Certification de Conformité Produit Egyesült Királyság, a termelés 90o/o-a Assured Chicken Production (fajta, szaporítás, hizlalás, szállítás, ellenőrzött vágás) Pulyka: a termelés több, mint 80o/o-a Ouality British Turkey+EFSIS Németország 3D vagy SD Baromfi (MA Oualitat und Sicherheit (OS) Hollandia IKB Baromfi "Saimonelia fru" Ausztria Baromfi AMA Dánia Campylobacter fri+salmonella fri Baromfi Iyet a viszonylag alacsony árak idéztek elő, az európai baromfitenyésztés relatív nehézségekkel küzd A versenyképesség csökkenése elsősorban a magas alapanyag-költségekből, a magas munkabérből és a társadalom magasabb elvárásaiból ered Ezek adnak magyarázatot a világkereskedelemből való részesedés csökkenésére, amelynek az lett az eredménye, hogy az export a kevésbé értékes párhuzamos- és melléktermékekre koncentrálódik A belső piacokon konkurálnia kell a harmadik világból (Brazília, Thaiföld) származó importtal, amely az ipari feldolgozók igényeit elégíti ki Az európai Az előírások tartalma az egyes országokban igen hasonló Tartalmazza a termék nyomon követhetőségét, az állatok jó közérzetét, a környezetvédelemre, a származási bizonyítványra vonatkozó előírásokat és az etetett takarmányok egészségügyi biztonságára vonatkozó szabályokat A világ baromfitermelésének egyre intenzívebbé válásával szemben, ame- baromfitermelés ugyanakkor növelte versenyképességét a friss termékek piacán, a piac megoszlása révén AZ OFIVAL KÖZLEMÉNYE ALAPJÁN ÖSSZEÁLLíTOTTA BONYHÁDIISNÁN J}j

KMS Védjegy általános szakmai követelményei

KMS Védjegy általános szakmai követelményei KMS Védjegy általános szakmai követelményei A Kiváló Minőségű Sertéshús (KMS) védjegy céljai: felhívja a hazai és külföldi fogyasztók figyelmét az ellenőrzötten kiváló minőségű sertéshúsból készült termékekre

Részletesebben

Kinél kell gyorsabban futnunk?

Kinél kell gyorsabban futnunk? Kinél kell gyorsabban futnunk? Versenyképesség és növekedés Koren Miklós (CEU és KRTK) miklos.koren.hu privatbankar.hu Növekedés 2013 Bevezetés 1 Versenyképesség és növekedés 2011 2012 2013 Versenyképességi

Részletesebben

A baromfi ágazat stratégiája. Dr. Csorbai Attila elnök-igazgató Baromfi Termék Tanács

A baromfi ágazat stratégiája. Dr. Csorbai Attila elnök-igazgató Baromfi Termék Tanács A baromfi ágazat stratégiája Dr. Csorbai Attila elnök-igazgató Baromfi Termék Tanács 1949 1951 1953 1955 1957 1959 1961 1963 1965 1967 1969 1971 1973 1975 1977 1979 1981 1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995

Részletesebben

A köles kül- és belpiaca

A köles kül- és belpiaca A köles kül- és belpiaca Györe Dániel tudományos segédmunkatárs Agrárgazdasági Kutató Intézet Köles Reneszánsza Konferencia 2013. október 25. Budapest Világ gabonatermelése - Az elmúlt 50 évben a főbb

Részletesebben

KIEMELÉSEK. A kereskedelmi forgalomban lévő biotechnológiai/gm növények globális helyzete: 2012. Clive James, az ISAAA alapítója és elnöke

KIEMELÉSEK. A kereskedelmi forgalomban lévő biotechnológiai/gm növények globális helyzete: 2012. Clive James, az ISAAA alapítója és elnöke KIEMELÉSEK A kereskedelmi forgalomban lévő biotechnológiai/gm növények globális helyzete: 2012 Clive James, az ISAAA alapítója és elnöke A szerző által az egy milliárd szegény, éhes embernek, a sorsuk

Részletesebben

PIAC A K I I. Agrárgazdasági Kutató és Informatikai Intézet Piac-árinformációs Szolgálat. IV. évfolyam/14. szám 2004.07.26. 2004/29.

PIAC A K I I. Agrárgazdasági Kutató és Informatikai Intézet Piac-árinformációs Szolgálat. IV. évfolyam/14. szám 2004.07.26. 2004/29. PIAC Agrárgazdasági Kutató és Informatikai Intézet Piac-árinformációs Szolgálat A K I I IV. évfolyam/14. szám 07.26. 2004/29. hét BAROMFI Tartalom Piaci jelentés...1 A vágócsirke piaci, és a csirkehúsok

Részletesebben

t/ha őszi búza 4,4-4,6 őszi árpa 4,0-4,2 tavaszi árpa 3,5-3,7 tritikálé 3,6-3,8 rozs 2,4-2,6 zab 2,6-2,8 repce 2,3-2,4 magborsó 2,3-2,5

t/ha őszi búza 4,4-4,6 őszi árpa 4,0-4,2 tavaszi árpa 3,5-3,7 tritikálé 3,6-3,8 rozs 2,4-2,6 zab 2,6-2,8 repce 2,3-2,4 magborsó 2,3-2,5 1.) Magyarországi helyzet Piaci információk a gabonáról és az olajnövényekről A Magyar Agrárkamara Növénytermesztési Osztályának június 24.-i ülésén elhangzottak szerint a kalászosokból jó termés ígérkezik.

Részletesebben

Hospodárska geografia

Hospodárska geografia Hospodárska geografia A GAZDASÁGI ÉLET JELLEMZŐI Világgazdaság szereplői: - nemzetközi óriáscégek, - integrációk(együttműködések), - országok, Ezek a földrajzi munkamegosztáson keresztül kapcsolódnak egymáshoz.

Részletesebben

Központi Statisztikai Hivatal

Központi Statisztikai Hivatal Központi Statisztikai Hivatal Korunk pestise az Európai Unióban Míg az újonnan diagnosztizált AIDS-megbetegedések száma folyamatosan csökken az Európai Unióban, addig az EuroHIV 1 adatai szerint a nyilvántartott

Részletesebben

Kínai gazdaság tartós sikertörténet. Bánhidi Ferenc Konfuciusz Intézet 2008 március 25

Kínai gazdaság tartós sikertörténet. Bánhidi Ferenc Konfuciusz Intézet 2008 március 25 Kínai gazdaság tartós sikertörténet Bánhidi Ferenc Konfuciusz Intézet 2008 március 25 Főbb témák Az elmúlt harminc év növekedésének tényezői Intézményi reformok és hatásaik Gazdasági fejlődési trendek

Részletesebben

Nyúltenyésztés Magyarországon. Miért lettünk elsőkből utolsók? Miért nem tettünk ellene? Tegyünk együtt még nem késő

Nyúltenyésztés Magyarországon. Miért lettünk elsőkből utolsók? Miért nem tettünk ellene? Tegyünk együtt még nem késő Nyúltenyésztés Magyarországon Miért lettünk elsőkből utolsók? Miért nem tettünk ellene? Tegyünk együtt még nem késő Létre hozhatunk 3000 munkahelyet és lehetőség 35-45 ezer őstermelőnek Húsnyúl tenyésztés

Részletesebben

Mi vár a magyar mezőgazdaságra a következő 10 évben? Kormányzati lehetőségek és válaszok

Mi vár a magyar mezőgazdaságra a következő 10 évben? Kormányzati lehetőségek és válaszok Mi vár a magyar mezőgazdaságra a következő 10 évben? Kormányzati lehetőségek és válaszok Dr. Feldman Zsolt agrárgazdaságért felelős helyettes államtitkár Földművelésügyi Minisztérium Kecskemét, 2014. június

Részletesebben

Élelmiszergazdálkodás és tudatos fogyasztás: miért pazarol az ember

Élelmiszergazdálkodás és tudatos fogyasztás: miért pazarol az ember Élelmiszergazdálkodás és tudatos fogyasztás: miért pazarol az ember Mikor az ember valóban felnőtté válik Gazdaság és fenntarthatóság a XXIszázadban Dr. Borbély Csaba borbely.csaba@ke.hu 30-5647533 Fogalmi

Részletesebben

(telefon, e-mail, stb.)

(telefon, e-mail, stb.) I. Tanya paraméterei Címe: Tulajdonosa: Mérete, terület nagysága, épületei: Üzemeltető: Megközelíthetősége: Elérhetőségei: (telefon, e-mail, stb.) Lakott, ott élők száma: Infrastruktúra (internet, telefon,

Részletesebben

Nemzetközi kereskedelem. Társadalomföldrajzi szintézis gyakorlat 2008

Nemzetközi kereskedelem. Társadalomföldrajzi szintézis gyakorlat 2008 Nemzetközi kereskedelem Társadalomföldrajzi szintézis gyakorlat 2008 Világgazdaság: korábban nemzetgazdaságok összessége ma már globális világgazdaság Nagy árbevételű vállalatok nemzetközi versenye 160

Részletesebben

Nemzetközi vándorlás az Európai Unió országaiban

Nemzetközi vándorlás az Európai Unió országaiban 21/63 Összeállította: Központi Statisztikai hivatal www.ksh.hu IV. évfolyam 63. szám 21. május 26. Nemzetközi vándorlás az Európai Unió országaiban A tartalomból 1 Bevezetõ 1 Az Európai Unió országaiban

Részletesebben

A Világgazdasági Fórum globális versenyképességi indexe 2014-2015

A Világgazdasági Fórum globális versenyképességi indexe 2014-2015 A Világgazdasági Fórum globális versenyképességi indexe 2014-2015 Sajtóközlemény Készítette: Kopint-Tárki Budapest, 2014 www.kopint-tarki.hu A Világgazdasági Fórum (WEF) globális versenyképességi indexe

Részletesebben

A hazai ágazatfejlesztés nemzetközi kapcsolatai Dr. Váradi László HAKI

A hazai ágazatfejlesztés nemzetközi kapcsolatai Dr. Váradi László HAKI Konferencia a hazai akvakultúra ágazat megújulásáért A 15. Nemzetközi Tiszai Halfesztivál alkalmából 2011. Szeptember 2. Szeged A hazai ágazatfejlesztés nemzetközi kapcsolatai Dr. Váradi László HAKI Tartalom

Részletesebben

VILÁGKERESKEDELMI ÁTTEKINTÉS

VILÁGKERESKEDELMI ÁTTEKINTÉS Nemzetközi gazdaságtan VILÁGKERESKEDELMI ÁTTEKINTÉS Forrás: Krugman-Obstfeld-Melitz: International Economics Theory & Policy, 9th ed., Addison-Wesley, 2012 2-1 Ki kivel kereskedik? A magyar külkereskedelem

Részletesebben

BEFEKTETÉSEK ÉS A KÖLTSÉGVETÉS

BEFEKTETÉSEK ÉS A KÖLTSÉGVETÉS KOVÁCS ÁRPÁD EGYETEMI TANÁR, SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM KÖLTSÉGVETÉSI TANÁCS ELNÖK MAGYAR KÖZGAZDASÁGI TÁRSASÁG ELNÖK BEFEKTETÉSEK ÉS A KÖLTSÉGVETÉS 2013 ŐSZ Tartalom 1. A 2013. évi költségvetés megvalósításának

Részletesebben

TájGazda. országos eredetvédelmi és tanúsított tájjellegű hagyományos gazdálkodási program és tanúsító védjegy BIZTOSAN JÓ!

TájGazda. országos eredetvédelmi és tanúsított tájjellegű hagyományos gazdálkodási program és tanúsító védjegy BIZTOSAN JÓ! TájGazda országos eredetvédelmi és tanúsított tájjellegű hagyományos gazdálkodási program és tanúsító védjegy A 2013ban létrehozott TájGazda termelési rendszer tartalmazza: A részletes tájegységi teljes

Részletesebben

Áttekintés. OECD Tudományos, technológiai és ipari. eredmények, 2003

Áttekintés. OECD Tudományos, technológiai és ipari. eredmények, 2003 Áttekintés OECD Tudományos, technológiai és ipari eredmények, 2003 Overview OECD Science, Technology and Industry: Scoreboard 2003 Hungarian translation Az Áttekintések az OECD kiadványok kivonatos fordításai.

Részletesebben

Nemzetközi turizmus Szerkezet (1) Világ (2004): 763,2 mil. turista Európa 431,3 mil. Ázsia és Csendes Óceán 151,2 mil. Amerika 127,7 mil. Közel-Kelet Kelet 22 mil. Afrika 18,2 mil. Ismeretlen 12,8 mil.

Részletesebben

versenyképess Vértes András 2007. május 10.

versenyképess Vértes András 2007. május 10. Magyarország g hosszú távú versenyképess pessége: kihívások és s lehetőségek Vértes András 2007. május 10. Az elmúlt 10-15 év egészében Magyarország versenyképesnek bizonyult! az áruk és szolgáltatások

Részletesebben

INTENZÍV BROILER INDÍTÓ

INTENZÍV BROILER INDÍTÓ INTENZÍV BROILER INDÍTÓ Cikkszám: 4-131-012-01 Felhasználási javaslat: 0-14 napos korig Háromfázisos etetési technológiát teljes körűen kielégítő takarmány fajtától függetlenül, biztonságos, ellenőrzött

Részletesebben

MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE

MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE TREND RIPORT 2014 A hazai és nemzetközi szállodaipar teljesítményéről JANUÁR 1 TARTALOM TREND RIPORT... 1 ÖSSZEFOGLALÓ... 1 RÉSZLETES ELEMZÉSEK... 5 1. HAZAI SZÁLLODAI

Részletesebben

Globális pénzügyi válság, avagy egy új világgazdasági korszak határán

Globális pénzügyi válság, avagy egy új világgazdasági korszak határán Globális pénzügyi válság, avagy egy új világgazdasági korszak határán 2009. október 16. Dr. Bernek Ágnes főiskolai tanár Zsigmond Király Főiskola "A jelenlegi globális világgazdaságban mindössze csak két

Részletesebben

Fajták és tartásmódok a mennyiségi és a minőségi szemléletű állattenyésztésben

Fajták és tartásmódok a mennyiségi és a minőségi szemléletű állattenyésztésben Fajták és tartásmódok a mennyiségi és a minőségi szemléletű állattenyésztésben Szalay István Kisállattenyésztési Kutatóintézet és Génmegőrzési Koordinációs Központ Magyar Kisállatnemesítők Génmegőrző Egyesülete

Részletesebben

Mezőgazdasági és környezetügyi szakdiplomaták éves beszámolója

Mezőgazdasági és környezetügyi szakdiplomaták éves beszámolója Embajada de Hungría Mezőgazdasági és környezetügyi szakdiplomaták éves beszámolója Maácz Miklós Spanyolország, Madrid 2015. július 20. Spanyol politikai helyzet Kormányzó párt: Partido Popular (PP), Szaktárca:

Részletesebben

A baromfiágazat. Az ágazat jellegzetességei. A világ baromfihús termelésének megoszlása 2004-ben. Prognózis

A baromfiágazat. Az ágazat jellegzetességei. A világ baromfihús termelésének megoszlása 2004-ben. Prognózis A baromfiágazat ökonómiai értékelése Forrás:Popp-Udovecz, 2003, Kalmár, 2004; Bogenfürst, 2004; Keszi, 2004 Az ágazat jellegzetességei Több faj Eltérı tartástechnológiák Egyszerre van jelen a high-tech

Részletesebben

Az EU cukor exportjának világpiaci kilátásai

Az EU cukor exportjának világpiaci kilátásai Európai Cukorkereskedelmi Szövetség Az EU cukor exportjának világpiaci kilátásai Cukor Tanácsadó Testület 2010. június 28. 1 Prezentációs áttekintés Világpiaci áttekintés A globális kínálat és kereslet

Részletesebben

Versenyképesség vagy képességverseny?

Versenyképesség vagy képességverseny? Versenyképesség vagy képességverseny? Dr. Kóka János Gazdasági és Közlekedési Miniszter GKI Gazdaságkutató Rt. Gazdaságpolitikai választások konferencia Budapest Hotel Marriott, 2005. november 8. USA Hong

Részletesebben

TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI minimum követelmény 11. osztály - 2015

TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI minimum követelmény 11. osztály - 2015 TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI minimum követelmény 11. osztály - 2015 1.1. Európa általános természetföldrajzi képe Ismertesse a nagytájak felszínformáit, földtörténeti múltjukat Támassza alá példákkal a geológiai

Részletesebben

A közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon

A közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon A közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon Prof. Dr. Holló Péter KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. kutató professzor Széchenyi István Egyetem egyetemi tanár A közlekedésbiztonság aktuális

Részletesebben

Központi Statisztikai Hivatal A felsőoktatási expanzió a magyarországi régiókban és az Európai Unióban

Központi Statisztikai Hivatal A felsőoktatási expanzió a magyarországi régiókban és az Európai Unióban Központi Statisztikai Hivatal A felsőoktatási expanzió a magyarországi régiókban és az Európai Unióban Az Európai Uniós csatlakozással Magyarországon fokozottan előtérbe került a tudásalapú gazdaság fejlesztése.

Részletesebben

A földgáz fogyasztói árának 1 változása néhány európai országban 1999. július és 2001. június között

A földgáz fogyasztói árának 1 változása néhány európai országban 1999. július és 2001. június között A földgáz fogyasztói árának 1 változása néhány európai országban 1999. július és 2001. június között A gázárak változását hat európai ország -,,,,, Egyesült Királyság - és végfelhasználói gázárának módosulásán

Részletesebben

Külgazdasági stratégia és szomszédaink. Budapest 2010. November 4.

Külgazdasági stratégia és szomszédaink. Budapest 2010. November 4. Külgazdasági stratégia és szomszédaink Budapest 2010. November 4. A külgazdasági stratégia főbb meghatározó kérdései, feladatai Az áru-és szolgáltatás export növelése. A kereskedelempolitika fő kérdése

Részletesebben

Az agrárium helyzete, fejlődési irányai a kormány agrárpolitikájának tükrében

Az agrárium helyzete, fejlődési irányai a kormány agrárpolitikájának tükrében Az agrárium helyzete, fejlődési irányai a kormány agrárpolitikájának tükrében Dr. Feldman Zsolt agrárgazdaságért felelős helyettes államtitkár Földművelésügyi Minisztérium 2015. szeptember 29. Mezőgazdaság

Részletesebben

Rendszerváltás után. Állattenyésztési ágazatok a mezőgazdasági visszaesés legnagyobb vesztesei Sertés, szarvasmarha és juhtenyésztés:

Rendszerváltás után. Állattenyésztési ágazatok a mezőgazdasági visszaesés legnagyobb vesztesei Sertés, szarvasmarha és juhtenyésztés: Állattenyésztés Rendszerváltás után Állattenyésztési ágazatok a mezőgazdasági visszaesés legnagyobb vesztesei Sertés, szarvasmarha és juhtenyésztés: legnagyobb visszaesés Baromfitenyésztésben kis mértékű

Részletesebben

A BIOETANOL GYÁRTÁS MELLÉKTERMÉKEI MINT ALTERNATÍV FEHÉRJEFORRÁSOK. Mézes Miklós Szent István Egyetem Takarmányozástani Tanszék

A BIOETANOL GYÁRTÁS MELLÉKTERMÉKEI MINT ALTERNATÍV FEHÉRJEFORRÁSOK. Mézes Miklós Szent István Egyetem Takarmányozástani Tanszék A BIOETANOL GYÁRTÁS MELLÉKTERMÉKEI MINT ALTERNATÍV FEHÉRJEFORRÁSOK Mézes Miklós Szent István Egyetem Takarmányozástani Tanszék MELLÉKTERMÉKEK FELHASZNÁLÁSÁNAK CÉLJA - Nagy mennyiségben és folyamatosan

Részletesebben

Nemzetközi gazdaságtan PROTEKCIONIZMUS: KERESKEDELEM-POLITIKAI ESZKÖZÖK

Nemzetközi gazdaságtan PROTEKCIONIZMUS: KERESKEDELEM-POLITIKAI ESZKÖZÖK Nemzetközi gazdaságtan PROTEKCIONIZMUS: KERESKEDELEM-POLITIKAI ESZKÖZÖK A vám típusai A vám az importált termékre kivetett adó A specifikus vám egy fix összeg, amelyet az importált áru minden egységére

Részletesebben

Újvári Ágnes nemzetközi hálózati igazgató Magyar Turizmus ZRt.

Újvári Ágnes nemzetközi hálózati igazgató Magyar Turizmus ZRt. A főbb küldőterületek előrejelzései, piaci várakozások 2006. Újvári Ágnes nemzetközi hálózati igazgató Magyar Turizmus ZRt. A nemzetközi turizmus középtávú tendenciái 2005-ben minden korábbinál szívesebben

Részletesebben

NORTON ONLINE FAMILY TANULMÁNY 2011 BETEKINTÉS A GYEREKEK INTERNETES SZOKÁSAIBA

NORTON ONLINE FAMILY TANULMÁNY 2011 BETEKINTÉS A GYEREKEK INTERNETES SZOKÁSAIBA NORTON ONLINE FAMILY TANULMÁNY 2011 BETEKINTÉS A GYEREKEK INTERNETES SZOKÁSAIBA 1 NORTON ONLINE FAMILY TANULMÁNY 2011 24 ORSZÁG Ausztrália, Brazília, Kanada, Kína, Franciaország, Németország, India, Olaszország,

Részletesebben

szemináriumi A csoport Név: NEPTUN-kód: Szabó-Bakos Eszter

szemináriumi A csoport Név: NEPTUN-kód: Szabó-Bakos Eszter 3. szemináriumi ZH A csoport Név: NEPTUN-kód: A feladatlapra írja rá a nevét és a NEPTUN kódját! A dolgozat feladatainak megoldására maximálisan 90 perc áll rendelkezésre. A helyesnek vált válaszokat a

Részletesebben

Trend riport. A nemzetközi és hazai szállodaipar 2013 I. negyedéves teljesítményéről

Trend riport. A nemzetközi és hazai szállodaipar 2013 I. negyedéves teljesítményéről Trend riport A nemzetközi és hazai szállodaipar 2013 I. negyedéves teljesítményéről Összefoglaló - 2013 I. negyedévében nemzetközi viszonylatban a legjobb teljesítményt az elmúlt évhez hasonlóan Közel

Részletesebben

MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE

MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE TREND RIPORT 2014 A hazai és nemzetközi szállodaipar teljesítményéről JANUÁR- JÚLIUS 1 TARTALOM TREND RIPORT... 1 ÖSSZEFOGLALÓ... 1 RÉSZLETES ELEMZÉSEK... 5 1. HAZAI

Részletesebben

Trend riport. A nemzetközi és hazai szállodaipar 2013 január - februári teljesítményéről

Trend riport. A nemzetközi és hazai szállodaipar 2013 január - februári teljesítményéről Trend riport A nemzetközi és hazai szállodaipar 2013 január - februári teljesítményéről Összefoglaló - 2013 februárjában nemzetközi viszonylatban a legjobb teljesítményt az elmúlt évhez hasonlóan Közel

Részletesebben

Mennyiség vagy minőség Gondok a felsőoktatásban

Mennyiség vagy minőség Gondok a felsőoktatásban Hetesi E. (szerk.) 2002: A közszolgáltatások marketingje és menedzsmentje. SZTE Gazdaságtudományi Kar Közleményei 2002. JATEPress, Szeged, 143-151. o. Mennyiség vagy minőség Gondok a felsőoktatásban Katona

Részletesebben

Richter Csoport. 2014. 1-12. hó. 2014. I-IV. negyedévi jelentés 2015. február 9.

Richter Csoport. 2014. 1-12. hó. 2014. I-IV. negyedévi jelentés 2015. február 9. Richter Csoport 2014. I-IV. negyedévi jelentés 2015. február 9. Összefoglaló 2014. I-IV. IV. negyedév Konszolidált árbevétel: -3,4% ( ), +0,5% (Ft) jelentős forgalom visszaesés Oroszországban, Ukrajnában

Részletesebben

Munkaidő-szab{lyoz{s Európ{ban A Policy Solutions közpolitikai h{ttérelemzése az Európai Unió egyes tag{llamainak munkaidő-szab{lyoz{s{ról

Munkaidő-szab{lyoz{s Európ{ban A Policy Solutions közpolitikai h{ttérelemzése az Európai Unió egyes tag{llamainak munkaidő-szab{lyoz{s{ról Munkaidő-szab{lyoz{s Európ{ban A Policy Solutions közpolitikai h{ttérelemzése az Európai Unió egyes tag{llamainak munkaidő-szab{lyoz{s{ról 2011. augusztus Vezetői összefoglaló A munkaidőre vonatkozó szabályozás

Részletesebben

A rejtett gazdaság okai és következményei nemzetközi összehasonlításban. Lackó Mária MTA Közgazdaságtudományi Intézet 2005. június 1.

A rejtett gazdaság okai és következményei nemzetközi összehasonlításban. Lackó Mária MTA Közgazdaságtudományi Intézet 2005. június 1. A rejtett gazdaság okai és következményei nemzetközi összehasonlításban Lackó Mária MTA Közgazdaságtudományi Intézet 2005. június 1. Vázlat Definíciók dimenziók Mérési problémák Szubjektív adóráta A szubjektív

Részletesebben

Az orosz piacban rejlő turisztikai lehetőségek Szegedi Andrea képviselet-vezető Magyar Turizmus Zrt. moszkvai képviselete

Az orosz piacban rejlő turisztikai lehetőségek Szegedi Andrea képviselet-vezető Magyar Turizmus Zrt. moszkvai képviselete Az orosz piacban rejlő turisztikai lehetőségek Szegedi Andrea képviselet-vezető Magyar Turizmus Zrt. moszkvai képviselete Oroszország! A gazdasági növekedés a válságig az orosz középosztály megerősödését

Részletesebben

2014/92 STATISZTIKAI TÜKÖR

2014/92 STATISZTIKAI TÜKÖR 14/9 STATISZTIKAI TÜKÖR 14. szeptember 3. 14 II. ében 3,9-kal nőtt a GDP Bruttó hazai termék, 14. II., második becslés Tartalom Bevezető...1 Termelési oldal...1 Felhasználási oldal... A GDP változása az

Részletesebben

Védjegyintenzív ágazatok Magyarországon

Védjegyintenzív ágazatok Magyarországon Védjegyintenzív ágazatok Magyarországon Simon Dorottya dr. Gonda Imre Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala Európai IP kérdések: újratöltve MIE rendkívüli közgyűlés 2014. szeptember 3. Védjegyintenzív ágazatok

Részletesebben

Tematikus füzetek. Az uniós tagállamok időarányos abszorpciós teljesítménye

Tematikus füzetek. Az uniós tagállamok időarányos abszorpciós teljesítménye Az uniós tagállamok időarányos abszorpciós teljesítménye Tartalomjegyzék Bevezetés... 4 Időközi kifizetések időbeni alakulása a 2007-2013-as időszakban uniós szinten... 6 Időközi kifizetések országcsoportonként....

Részletesebben

Vajai László, Bardócz Tamás

Vajai László, Bardócz Tamás A halászat helye a magyar agrárágazatban A Közös Halászati Politika reformja és az EU halászati és akvakultúra ágazatának fejlesztési irányai Vajai László, Bardócz Tamás Az előadás tartalma: Magyarország

Részletesebben

A hulladékkezeléssel kapcsolatos közszolgáltatások helyzete vidéken és a városokban

A hulladékkezeléssel kapcsolatos közszolgáltatások helyzete vidéken és a városokban Mintacím szerkesztése A hulladékgazdálkodás új rendszere A hulladékkezeléssel kapcsolatos közszolgáltatások helyzete vidéken és a városokban Vámosi Oszkár ügyvezető Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség

Részletesebben

HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN

HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN DR. CZOMBA SÁNDOR államtitkár Nemzetgazdasági Minisztérium 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 76,3 74,1 72,9 71,4 71,0 Forrás: Eurostat TARTÓS LEMARADÁS

Részletesebben

RASKÓ GYÖRGY MIT ÉR AZ ÉLELMISZER, HA MAGYAR? Újratervezés. GKI üzleti konferencia. 2011 december 1.

RASKÓ GYÖRGY MIT ÉR AZ ÉLELMISZER, HA MAGYAR? Újratervezés. GKI üzleti konferencia. 2011 december 1. RASKÓ GYÖRGY MIT ÉR AZ ÉLELMISZER, HA MAGYAR? Újratervezés. GKI üzleti konferencia. 2011 december 1. MI A MAGYAR ÉLELMISZER? A VM már egy éve próbálja megfogalmazni, de még ma sincs rendelet róla A VM

Részletesebben

A csoki útja SZKA_210_31

A csoki útja SZKA_210_31 A csoki útja SZKA_210_31 TANULÓI A CSOKI ÚTJA 10. ÉVFOLYAM 369 31/1 TUDOD-E HONNAN ÉRKEZIK A KAKAÓ? Járj körbe az osztályban és kérdezgessétek társaidat: tudod-e, hogy honnan érkezik a kakaó Magyarországra?

Részletesebben

Népesség növekedés (millió fő) Népességszám a szakasz végén (millió fő) időszakasz dátuma. hossza (év) Kr.e. 10000- Kr.e. 7000 Kr.e. 7000-Kr.e.

Népesség növekedés (millió fő) Népességszám a szakasz végén (millió fő) időszakasz dátuma. hossza (év) Kr.e. 10000- Kr.e. 7000 Kr.e. 7000-Kr.e. A világnépesség növekedése A népességszám változása időszakasz dátuma Kr.e. 10000- Kr.e. 7000 Kr.e. 7000-Kr.e. 4500 Kr.e. 4500-Kr.e. 2500 Kr.e. 2500-Kr.e. 1000 Kr.e. 1000- Kr. születése időszakasz hossza

Részletesebben

Melyik vállalatok nőnek gyorsan békés időkben és válságban? Muraközy Balázs MTA KRTK KTI Közgazdász Vándorgyűlés, Gyula, 2013

Melyik vállalatok nőnek gyorsan békés időkben és válságban? Muraközy Balázs MTA KRTK KTI Közgazdász Vándorgyűlés, Gyula, 2013 Melyik vállalatok nőnek gyorsan békés időkben és válságban? Muraközy Balázs MTA KRTK KTI Közgazdász Vándorgyűlés, Gyula, 2013 1 Munkatermelékenység és GDP/fő, 2011 Forrás: OECD 2 Vállalati sokféleség és

Részletesebben

Miért Románia? Nagyvárad, 2008.április 4.

Miért Románia? Nagyvárad, 2008.április 4. Miért Románia? Nagyvárad, 2008.április 4. A két ország gazdasági kapcsolatainak alapjai A gazdasági kapcsolatok rendezettek: 1998-tól 2004-ig a CEFTA, azt követően az EU szabályozása hatályos, 2007 január

Részletesebben

RPM International Inc. Utasítások a hotline szolgáltatás használatához

RPM International Inc. Utasítások a hotline szolgáltatás használatához RPM International Inc. Utasítások a hotline szolgáltatás használatához A megfelelőséggel kapcsolatos problémák többnyire helyi szinten kerülnek megoldásra, az RPM International Inc. ( RPM ) Hotline szolgáltatása

Részletesebben

Manpower Munkaerőpiaci Előrejelzés Magyarország. Manpower kutatási jelentés

Manpower Munkaerőpiaci Előrejelzés Magyarország. Manpower kutatási jelentés Manpower Q3 29 Munkaerőpiaci Előrejelzés Magyarország Manpower kutatási jelentés Manpower Munkaerőpiaci Előrejelzés Magyarország Tartalom Q3/9 Magyarországi Munkaerőpiaci Előrejelzés 1 Területi összehasonlítás

Részletesebben

Devizaárfolyam, devizapiacok. 2006. november 14.

Devizaárfolyam, devizapiacok. 2006. november 14. Devizaárfolyam, devizapiacok 2006. november 14. Az árfolyam fajtái 1. Az árfolyam a nemzeti pénz csereértéke Deviza = valutára szóló követelés Valutaárfolyam: jegybankpénz esetében Devizaárfolyam: számlapénz

Részletesebben

MagyarOK 1.: munkalapok 2

MagyarOK 1.: munkalapok 2 1. Bemutatkozás munkalap Egészítse ki a szavakat! Maria Fernandes v _. Portugál vagyok. Portugáliában é _. Portói vagyok, de Lisszabonban é _. 54 (Ötvennégy) é _ vagyok. Spanyolul és portugálul b _. Most

Részletesebben

Állatállomány, 2013. június 1., (előzetes adatok)

Állatállomány, 2013. június 1., (előzetes adatok) 213/85 Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal www.ksh.hu VII. évfolyam 85. szám 213. október 25. Állatállomány, 213. június 1., (előzetes adatok) A tartalomból 1 Bevezető 1 Szarvasmarha-állomány

Részletesebben

A magyar gazdaság főbb számai európai összehasonlításban

A magyar gazdaság főbb számai európai összehasonlításban A magyar gazdaság főbb számai európai összehasonlításban A Policy Solutions makrogazdasági gyorselemzése 2011. szeptember Bevezetés A Policy Solutions a 27 európai uniós tagállam tavaszi konvergenciaprogramjában

Részletesebben

Halászati Operatív Program Magyarországon

Halászati Operatív Program Magyarországon Halászati Operatív Program Magyarországon www.fvm.hu 1 Mi az Európai Halászati Alap? A halászat az Európai Unióban kiemelt fontosságú, a mezőgazdaságtól elkülönülő, önálló politikával rendelkező ágazat.

Részletesebben

Turisztikai Konferencia Veszprém. Újvári Ágnes, hálózati igazgató Magyar Turizmus Zrt. 2007. április 13.

Turisztikai Konferencia Veszprém. Újvári Ágnes, hálózati igazgató Magyar Turizmus Zrt. 2007. április 13. Turisztikai Konferencia Veszprém Újvári Ágnes, hálózati igazgató Magyar Turizmus Zrt. 2007. április 13. VILÁGTURIZMUS 2006-ban NEMZETKÖZI TURISTAÉRKEZÉS: 842 millió + 4,5%, 36 milliós növekedés, elsősorban

Részletesebben

A VT-SOFT humáninformatikai rendszerének kiépítése a Kelly Services-nél

A VT-SOFT humáninformatikai rendszerének kiépítése a Kelly Services-nél A VT-SOFT humáninformatikai rendszerének kiépítése a Kelly Services-nél SÁFÁR Katalin kereskedelmi igazgató VT-SOFT Mobil: +36 20 553 1945 Telefon: +36 (1) 436 0550 E-mail: katalin.safar@vtsoft.hu Web:

Részletesebben

Állatkísérlet-mentes termékkereső Kézikönyv

Állatkísérlet-mentes termékkereső Kézikönyv Állatkísérlet-mentes termékkereső Kézikönyv 1. Keresés Mit kereshet?: Kereshet terméknevekre, vagy gyártókra, vagy akár termékekre is (sampon, szappan). Az adatbázis folyamatosan bővül, Állatkísérlet-mentes

Részletesebben

ÚTON A FENNTARTHATÓ MEZŐGAZDASÁG FELÉ A talajtól a tányérunkig. Rodics Katalin

ÚTON A FENNTARTHATÓ MEZŐGAZDASÁG FELÉ A talajtól a tányérunkig. Rodics Katalin ÚTON A FENNTARTHATÓ MEZŐGAZDASÁG FELÉ A talajtól a tányérunkig Rodics Katalin Globális helyzetkép az ipari mezőgazdaság fenntarthatatlanságáról MEZŐGAZDASÁG, TERMÉSZET KAPCSOLATA A mezőgazdaság erősen

Részletesebben

Szegedi Gábor vezető főtanácsos Európai Országok és Külgazdasági Elemző Főosztály Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Szeged, 2009.

Szegedi Gábor vezető főtanácsos Európai Országok és Külgazdasági Elemző Főosztály Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Szeged, 2009. Szegedi Gábor vezető főtanácsos Európai Országok és Külgazdasági Elemző Főosztály Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Szeged, 2009. október 20. Ország Magyar export 1998 2003 2005 2006 2007 2008

Részletesebben

ÁLLATTENYÉSZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010

ÁLLATTENYÉSZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 ÁLLATTENYÉSZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 Előadás áttekintése A világ hústermelése A világ húsiparának kilátásai A világ és az EU sertéshús-termelésének

Részletesebben

Gazdasági mutatók összehasonlítása székelyföldi viszonylatban

Gazdasági mutatók összehasonlítása székelyföldi viszonylatban HARGITA MEGYE TANÁCSA ELEMZŐ CSOPORT RO 530140, Csíkszereda, Szabadság Tér 5. szám Tel.: +4 0266 207700/1120, Fax.: +4 0266 207703 e-mail: elemzo@hargitamegye.ro web: elemzo.hargitamegye.ro Gazdasági mutatók

Részletesebben

A Nemzeti Parki Termék védjegy minősítési rendszere és követelményei az élelmiszerszabályozásban.

A Nemzeti Parki Termék védjegy minősítési rendszere és követelményei az élelmiszerszabályozásban. A Nemzeti Parki Termék védjegy minősítési rendszere és követelményei az élelmiszerszabályozásban. Pest megyei Kormányhivatal Váci Járási Hivatal Járási Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatala

Részletesebben

Helyi élelmiszer, helyben feldolgozás, helyben értékesítés, helyi fogyasztás

Helyi élelmiszer, helyben feldolgozás, helyben értékesítés, helyi fogyasztás Helyi élelmiszer, helyben feldolgozás, helyben értékesítés, helyi fogyasztás Szabadkai Andrea MIS-ÖKO Kft. Kisléptékű Termékelőállítók és Szolgáltatók Országos Érdekképviseletének Egyesülete www.kisleptek.hu

Részletesebben

Az infoszféra tudást közvetítő szerepe a mai társadalomban

Az infoszféra tudást közvetítő szerepe a mai társadalomban Az infoszféra tudást közvetítő szerepe a mai társadalomban Charaf Hassan Egyetemi docens, BME Tartalom Általános tényadatok Trendek számokban Magyarország: az infoszféra helyzete Az informatikai kutatások

Részletesebben

Éves Jelentés 2010. A Hungária Öko Garancia Kft. publikus éves jelentése a 2010. évi ellenőrzési és tanúsítási tevékenységéről

Éves Jelentés 2010. A Hungária Öko Garancia Kft. publikus éves jelentése a 2010. évi ellenőrzési és tanúsítási tevékenységéről Éves Jelentés 2010 A Hungária Öko Garancia Kft. publikus éves jelentése a 2010. évi ellenőrzési és tanúsítási tevékenységéről Budapest, 2011 május 24.... Kovács Dóra ügyvezető 1. Partnereink számának alakulása

Részletesebben

Tartamkísérletek, mint a tájgazdálkodás alapjai Keszthelyi tartamkísérletek. Kismányoky Tamás Veszprémi Egyetem Georgikon Mezőgazdaságtudományi Kar

Tartamkísérletek, mint a tájgazdálkodás alapjai Keszthelyi tartamkísérletek. Kismányoky Tamás Veszprémi Egyetem Georgikon Mezőgazdaságtudományi Kar Tartamkísérletek, mint a tájgazdálkodás alapjai Keszthelyi tartamkísérletek Kismányoky Tamás Veszprémi Egyetem Georgikon Mezőgazdaságtudományi Kar A szántóföldi tartamkísérletek olyan élő laboratóriumként

Részletesebben

MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE

MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE TREND RIPORT 2014 A hazai és nemzetközi szállodaipar teljesítményéről DECEMBER 1 TARTALOM TREND RIPORT... 1 ÖSSZEFOGLALÓ... 1 RÉSZLETES ELEMZÉSEK... 6 1. HAZAI SZÁLLODAI

Részletesebben

Education at a Glance: OECD Indicators 2006 Edition. Pillantás az oktatásra OECD mutatók 2006. évi kiadás

Education at a Glance: OECD Indicators 2006 Edition. Pillantás az oktatásra OECD mutatók 2006. évi kiadás Education at a Glance: OECD Indicators 2006 Edition Summary in Hungarian Pillantás az oktatásra OECD mutatók 2006. évi kiadás Összefoglalás magyarul A Pillantás az oktatásra a pedagógusok, politikai döntéshozók,

Részletesebben

A vizsgált időszak számos ponton hozott előrelépést, illetve változást az előző év, hasonló időszakához képest:

A vizsgált időszak számos ponton hozott előrelépést, illetve változást az előző év, hasonló időszakához képest: 2010. június 1. TÁJÉKOZTATÓ a Magyarországon 2010 első negyedévében megrendezett nemzetközi rendezvényekről A Magyar Turizmus Zrt. Magyar Kongresszusi Irodája 2010-ben is kiemelt feladatának tartja, hogy

Részletesebben

szerda, 2014. április 2. Vezetői összefoglaló

szerda, 2014. április 2. Vezetői összefoglaló szerda, 2014. április 2. Vezetői összefoglaló A tegnap megjelent kedvező makrogazdasági adatok következtében pozitív hangulatú volt a kereskedés tegnap a vezető nemzetközi tőzsdéken. A forint árfolyama

Részletesebben

KÜLGAZDASÁG ÚJ MEGKÖZELÍTÉSBEN: A KELETI NYITÁS NYUGATI TARTÁS POLITIKÁJA

KÜLGAZDASÁG ÚJ MEGKÖZELÍTÉSBEN: A KELETI NYITÁS NYUGATI TARTÁS POLITIKÁJA KÜLGAZDASÁG ÚJ MEGKÖZELÍTÉSBEN: A KELETI NYITÁS NYUGATI TARTÁS POLITIKÁJA Hidvéghi Balázs külgazdaságért felelős helyettes államtitkár 2012. szeptember 28. EGER KÜLGAZDASÁGI KAPCSOLATAINK Magyarország

Részletesebben

A világnépesség térbeli eloszlása, a népsûrûség

A világnépesség térbeli eloszlása, a népsûrûség A világn gnépesség g térbeli t eloszlása, sa, a népsûrûség 60 30 0 Fõ/km 2 < 1 30 1-10 11-25 26-50 51-100 101-200 > 200 A világn gnépesség g rasszok, nyelvek és s vallások szerinti megoszlása sa Rassz

Részletesebben

Egészség: a betegség vagy fogyatékosság hiánya, a szervezet funkcionális- és anyagcsere hatékonysága

Egészség: a betegség vagy fogyatékosság hiánya, a szervezet funkcionális- és anyagcsere hatékonysága Egészség: a betegség vagy fogyatékosság hiánya, a szervezet funkcionális- és anyagcsere hatékonysága Kincses (2003): Az egészség az egyén biológiai működése, valamint a kora és neme szerint elérhető és/vagy

Részletesebben

A hozzáadott érték adó kötelezettségekből származó adminisztratív terhek

A hozzáadott érték adó kötelezettségekből származó adminisztratív terhek A hozzáadott érték adó kötelezettségekből származó adminisztratív terhek 15.02.2006-15.03.2006 A beállított feltételeknek 589 felel meg a(z) 589 válaszból. Jelölje meg tevékenységének fő ágazatát. D -

Részletesebben

Az EU agrárpolitikája bevezető előadás Előadó: Dr. Weisz Miklós

Az EU agrárpolitikája bevezető előadás Előadó: Dr. Weisz Miklós Az EU agrárpolitikája bevezető előadás Előadó: Dr. Weisz Miklós A mezőgazdaság nemzetgazdasági szerepe Feladat: összeszedni A mezőgazdaság funkciói Élelmiszertermelés Alapanyag, frisstermék Takarmánytermelés

Részletesebben

A Sertésstratégia eredményei, jövőbeni intézkedések

A Sertésstratégia eredményei, jövőbeni intézkedések A Sertésstratégia eredményei, jövőbeni intézkedések Horváth István Kiemelt programokért felelős miniszteri biztos, Országgyűlési képviselő Gödöllő, 2015. 05.05. 1 2012 augusztus 30-án Magyarország Kormánya

Részletesebben

Tőkepiaci körkép. -hazai és nemzetközi piacok, várható tendenciák -konszolidáció, liberalizáció - Pál Árpád. vezérigazgató Budapesti Értéktőzsde Zrt.

Tőkepiaci körkép. -hazai és nemzetközi piacok, várható tendenciák -konszolidáció, liberalizáció - Pál Árpád. vezérigazgató Budapesti Értéktőzsde Zrt. Tőkepiaci körkép -hazai és nemzetközi piacok, várható tendenciák -konszolidáció, liberalizáció - Pál Árpád vezérigazgató Budapesti Értéktőzsde Zrt. Budapest, 2007. december 04. Az árfolyamok viselkedése

Részletesebben

A magyar textil- és ruhaipar 2013-ban a számok tükrében Máthé Csabáné dr.

A magyar textil- és ruhaipar 2013-ban a számok tükrében Máthé Csabáné dr. A magyar textil- és ruhaipar 2013-ban a számok tükrében Máthé Csabáné dr. A termelés és az árbevétel alakulása 2013-ban 1. táblázat a termelés változásának indexe Év 2005 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Részletesebben

KÖZÉP- KELET EURÓPAI TERJESZKEDÉSI KILÁTÁSOK ÉS TAPASZTALATOK

KÖZÉP- KELET EURÓPAI TERJESZKEDÉSI KILÁTÁSOK ÉS TAPASZTALATOK Biztosítási Konferencia, Eger 2006. május KÖZÉP- KELET EURÓPAI TERJESZKEDÉSI KILÁTÁSOK ÉS TAPASZTALATOK dr. Utassy László elnök-vezérigazgató OTP Csoport Magyarországon A pénzügyi szolgáltatások teljes

Részletesebben

Út az ITIL-e00n át az ISO/IEC 20000-ig Fujitsu Siemens Computers Kft.

Út az ITIL-e00n át az ISO/IEC 20000-ig Fujitsu Siemens Computers Kft. Út az ITIL-e00n át az ISO/IEC 20000-ig Fujitsu Siemens Computers Kft. Nádas Bence - Menedzselt szolgáltatások vezető, Fujitsu Siemens Computers Kft. 2009. március 18. Vállalatunk A Fujitsu Siemens Computers

Részletesebben

PROGNÓZIS KISÉRLET A KEMÉNY LOMBOS VÁLASZTÉKOK PIACÁRA

PROGNÓZIS KISÉRLET A KEMÉNY LOMBOS VÁLASZTÉKOK PIACÁRA PROGNÓZIS KISÉRLET A KEMÉNY LOMBOS VÁLASZTÉKOK PIACÁRA Magyarország fakitermelése em 3 AESZ 2008 6000 5000 4000 3000 5836 5784 5659 5940 5912 2000 1000 0 2002 2003 2004 2005 2006 A kemény sarangolt és

Részletesebben

A NAPENERGIA PIACA. Horánszky Beáta egyetemi tanársegéd Miskolci Egyetem Gázmérnöki Tanszék TÉMÁIM A VILÁG ÉS EURÓPA MEGÚJULÓ ENERGIAFELHASZNÁLÁSA

A NAPENERGIA PIACA. Horánszky Beáta egyetemi tanársegéd Miskolci Egyetem Gázmérnöki Tanszék TÉMÁIM A VILÁG ÉS EURÓPA MEGÚJULÓ ENERGIAFELHASZNÁLÁSA A NAPENERGIA PIACA Horánszky Beáta egyetemi tanársegéd Miskolci Egyetem Gázmérnöki Tanszék 2005. 07.07. Készült az OTKA T-046224 kutatási projekt keretében TÉMÁIM A VILÁG ÉS EURÓPA MEGÚJULÓ ENERGIAFELHASZNÁLÁSA

Részletesebben

Doktori Iskola vezető: DR. SCHMIDT JÁNOS egyetemi tanár, az MTA levelező tagja

Doktori Iskola vezető: DR. SCHMIDT JÁNOS egyetemi tanár, az MTA levelező tagja NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM MEZŐGAZDASÁG- ÉS ÉLELMISZERTUDOMÁNYI KAR MOSONMAGYARÓVÁR AGRÁRGAZDASÁGTANI ÉS MARKETING TANSZÉK Az állati termék előállítás biológiai, technológiai, ökológiai, takarmányozási

Részletesebben

TÁRSADALMI KIHÍVÁSOK AZ OKTATÁS VÁLASZA!

TÁRSADALMI KIHÍVÁSOK AZ OKTATÁS VÁLASZA! TÁRSADALMI KIHÍVÁSOK AZ OKTATÁS VÁLASZA! Az oktatási szint emelkedése és az új technológiák alkalmazása A világ államai fokozatosan növelik az oktatási kiadásaikat, hogy minél képzettebb humán erőforrás

Részletesebben