Europ Assistance Magyarország Kft. tevékenységének és piacának bemutatása, stratégiai elemzése

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Europ Assistance Magyarország Kft. tevékenységének és piacának bemutatása, stratégiai elemzése"

Átírás

1 BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Külgazdasági szak Nappali tagozat Nemzetközi marketing szakirány Europ Assistance Magyarország Kft. tevékenységének és piacának bemutatása, stratégiai elemzése Készítette: Misinszki Réka Budapest, 2009

2 Tartalomjegyzék 1 Bevezetés Az Europ Assistance általános bemutatása Az assistance kialakulása Az Europ Assistance Magyarország Kft. bemutatása Az Europ Assistance Romániában Megjelenésünk a Weben Minőségpolitika Ügyfél elégedettség vizsgálata illetve panaszkezelés Az Europ Assistance Magyarország Kft tevékenysége Utazási assistance Egészségügyi szolgáltatások Gépjármű assistance Háztartási assistance Gépjármű assistance Gépjárműves hálózatunk Stratégiai elemzés A külső környezet elemzése Politikai tényezők Gazdasági tényezők Társadalmi tényezők Technológiai tényezők Környezeti tényezők Jogi tényezők Összegzés Az iparági versenykörnyezet elemzése Verseny a már meglévő vállalkozások között Új belépők támadása Helyettesítő termékek Beszállítók alkupozíciója Vevők alkupozíciója SWOT analízis Erősségek

3 6.2 Gyengeségek Lehetőségek Veszélyek Vállalatunk fejlődési irányvonalai, stratégiák meghatározása Ansoff mátrix A vállalat által használt stratégiai alternatívák Vállalatunk előtt álló stratégiai kihívások és célkitűzések A célok megvalósításához szükséges elemek Marketingkutatás Összegzés Ábrák jegyzéke Felhasznált irodalom Mellékletek

4 1 BEVEZETÉS Szakdolgozatom témájául a cég tevékenységét, illetve elemzését választottam, ahol dolgozom már több mint egy éve. Amikor ide kerültem a céghez, számomra eddig még teljesen ismeretlen, új dolgokkal ismerkedtem meg. Korábban még soha nem hallottam róla, hogy létezik ilyen tevékenység is, amivel a cégünk foglalkozik. Vállalatunk, az Europ Assistance Magyarország Kft. a szolgáltatási szektor egyik különleges üzletágában tevékenykedik, a segélynyújtásban. Nem egy területre szakosodtunk, több lábon is áll a szervezet. Négy konkrét fő tevékenysége a gépjármű, utazási, egészségügyi és háztartási segítségnyújtás. Témaválasztásom során nagy dilemmát jelentett, hogy miről is szeretnék írni. Az egyértelmű volt számomra, hogy a cégről szeretném elkészíteni szakdolgozatomat, de az kérdés volt, hogy mely területet, konkrétan mit is mutassak be. Végül a stratégiai elemzés mellett döntöttem, ezzel is segítséget nyújtva a vállalat működésében. Mivel 4 alappillére van a cégnek, azaz 4 fő tevékenységi területünk, így választanom kellett, hogy melyik szolgáltatásra végezzem el az elemzést, hiszen mind a négyre elég nehéz és hosszadalmas lett volna. Választásom a gépjármű assistance-ra esett, úgy érzem ez a terület áll legközelebb hozzám és ez keltette fel érdeklődésemet. Dolgozatom másik fő célja azonban, hogy az olvasóval is megismertessem ezt a tevékenységet, melyre cégünk, szerintem, büszke lehet. Biztos vagyok benne, hogy nagyon sok olyan ember van, aki úgy, mint én, nem ismeri ezt a szolgáltatási szektor. Elsősorban őket szeretném bevezetni a rejtelmekbe. Bízom benne, hogy elemzésem, és bemutatásom elég széles körű, és részletes lesz ahhoz, hogy más is átlássa mindezt. Szakdolgozatom felépítése során a stratégiai elemzés felépítésének szerkezetét követem. Előszöris néhány szót szólok magáról az assistance-ról, mint termékről, vagy szolgáltatásról, majd áttérek a konkrét vállalat elemzésére. A vállalat bemutatásával kezdem, kialakulásunkkal, majd napjainkig bemutatom fejlődésünket. Kitérek közben néhány olyan számomra lényeges elemre, mely fontos cégünk elemzése szempontjából. Aztán következhet tevékenységünk részletes bemutatása, különös figyelmet fordítva a gépjármű assistance-ra. Második nagy fejezetem a stratégiai elemzés elvégzése lesz. Elkezdve a külső környezet elemzésével, egyre beljebb haladok az iparági környezet elemzésén keresztül cégünk belső elemzéséig. Felvázolom erősségeinket, esetleges gyenge pontjainkat, és ez alapján elkészítem a lehetőségek, veszélyek vázlatát is. Ha mindez megvan, rátérhetek a stratégiai célok, küldetések bemutatására. 4

5 Készítettem egy kutatást is, kérdőívek segítségével. Ezzel a kutatással fő célom az volt, hogy kiderítsem, a kívülálló emberek körében mennyire terjedt el a szolgáltatás. Néhány alapvető kérdés feltétele után rátértem konkrétan a gépjárműre és az assistance-ra vonatkozó kérdésekre. Ki milyen gyakran használja autóját, van-e assistance szolgáltatása, és ezt tudja-e egyáltalán, hogy mire jó és fő szempont, hogy kellett-e már segítséget kérnie, hogyan, kitől. Szeretném felmérni, hogy mennyire használt az emberek körében a szolgáltatótól való segítségkérésre, mi a véleményük minderről. Erre dolgozatom legvégén fogok kitérni, és egy végső képet kapni minderről. Addig pedig jó olvasást kívánok! 5

6 2 AZ EUROP ASSISTANCE ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA 2.1 Az assistance kialakulása Az assistance - francia eredetű szó, tulajdonképpen professzionális segítségnyújtást jelent, ha magyar nyelvre szeretnénk fordítani. Bár a gyakorlatban többnyire az eredeti kifejezést használjuk. Legelőszöris szeretném néhány szóban leírni, hogy mit is értünk az említett kifejezés alatt. Az assistance röviden megfogalmazva, egy állandóan rendelkezésre álló segítségnyújtási forma, egy olyan szolgáltatás, melyet akkor vesznek igénybe az ügyfelek, ha valamilyen káreseményt szenvednek el, ha szükségük lenne valamilyen segítségre, de nincs kihez forduljanak. Hivatalos megfogalmazással az assistance szolgáltatás a biztosítási káresemény keletkezésekor vehető igénybe a kár elhárítása céljából. Tulajdonképpen egy úgynevezett biztosítási formának is nevezhetjük, mely nem pénzbeli, hanem szolgáltatás alapú kárrendezési forma. Eredetileg technikai alapú segítségszolgáltatásként indult, vészhelyzetek elhárítása céljából, majd később kiterjedt az egészségügyi, jogi területre, majd a háztartási területen is meghonosodott. Napjainkban azonban már nemcsak vészelhárításként működik, hanem információ szolgáltatásként is értelmezendő, illetve a nem vészhelyzeti, hanem kényelmi szolgáltatás is elterjedt, közkedvelt formája az assistance-nak. Ez a több mint 40 éves tapasztalattal rendelkező, új típusú egyedi szolgáltatást a változó, felgyorsult világ, a társadalmi változások hívták életre. Napjainkban a cégek, vállalatok a termékeik és szolgáltatásaik révén mind arra törekszenek, hogy kielégítsék az emberek igényeit, melyek gyors ütemben változnak, és melyek ma már személyre szabottnak tekinthetőek. Az assistance is ilyen személyre szabott szolgáltatás, mely az nemcsak az ügyfelek igényeit igyekszik kielégíteni, hanem teljeskörű szolgáltatást nyújtva próbálja megnyerni az elégedettségüket is. Az assistance eredetileg Franciaországból indult el, egy francia úriember nevéhez kötődik, Pierre Desnos nevéhez, gyakorlatilag őt nevezhetjük a szolgáltatás szülőatyjának. Az egész ötlet onnan eredt, hogy Pierre ismerősei, egy baráti házaspár beszámoltak neki arról, hogy külföldön történt balesetük során mennyi nehézséggel és kellemetlenséggel kellett szembenézniük. Pierre elkezdett azután kutatni, hogyan is lehetne az ilyen helyzeteket könnyebbé tenni. Kutatásai elsősorban arra irányultak, hogy milyen hiányosságai vannak a 6

7 külföldre, tengeren túlra utazók balesetbiztosításának, hogyan lehetne az ilyen esetekben segítséget nyújtani a hazai állampolgároknak külföldi útjaik során. A hosszas kutatások végeredményeképpen Pierre Desnos alapította meg Párizsban az első assistance szolgáltató céget, az Europ Assistance-t, a Concorde biztosítótársaság elnökének, André Rosa támogatásával. Kialakítottak egy többnyelvű telefonközpontot, 12 állandó vezetőmunkatárs irányításával és egy orvosi csoporttal. Nemsokkal később már ügynöki hálózatukat 17 különböző országra terjesztették ki. Az első évben 160 esetben nyújtottak segítséget. Az utazási biztosítók is csakhamar felismerték az új szolgáltatás nyújtotta előnyöket, lassan elkezdték a biztosítók is az assistance alapú biztosítást kínálni az ügyfeleknek. Jelenleg már az utazások többségéhez assistance alapú biztosítás is társul. Hazánkban a 80-as évek végén terjedt el ez az assistance típusú biztosítási forma. 2.2 Az Europ Assistance Magyarország Kft. bemutatása Küldetésünk: Nyíltan hirdetjük célkitűzéseinket: új, jövőbe mutató perspektívákat felmutatva világelsővé válni. 1 Mielőtt elkezdeném a cég bemutatását, szeretnék néhány szót szólni az Europ Assistance Csoportról is. A cég jelenleg a világ 5 kontinensén tevékenykedik, összesen 33 leányvállalattal, 35 segélyhívó központon túl, mintegy 208 országban vannak ügynökei. Azokban az országokban, ahol nem képviseltetjük magunkat leányvállalatként, ott ügynökeink jelentik a biztos pontot. Ők járnak el helyettünk, a nevünkben. Az Europ Assistance négy nagy régióra osztotta fel a 33 leányvállalatát. Az első régióba tartozik Olaszország, Svájc, Németország és Közép-Kelet Európa (Lengyelország, Csehország, Szlovákia, Magyarország, Görögország és Oroszország). A második régió a francia ajkú országokat foglalja magába, a Benelux államokat, Líbiát és Tunéziát. A harmadik régióba az angol nyelvű országok tartoznak, mint Anglia, az Egyesült Államok és Dél-Afrika, valamint a skandináv országok. 1 7

8 A negyedik régióba tartozik Spanyolország, Portugália, Argentína, Brazília, illetve Kína is. 1.sz. ábra Az Europ Assistance Csoport nemzetközi jelenléte Az Europ Assistance Csoport tulajdonosi szerkezetét tekintve elég homogénnek mondható, mivel a Csoport fő részvényese a Generali France Group, mely Európa harmadik legnagyobb biztosítási csoportja, 99,96 %-kal, egyéb részvényesek pedig csupán 0,04 %-kal vannak jelen a cég tulajdonosi szerkezetében. Magyarországon 1997-ben Budapesten alakult meg az Europ Assistance Magyarország Kft. Elhelyezkedését illetően a cég irodája Budapesten, a 13. kerületben található, a Dévai Center irodaházban (Dévai utca ). A céget 100 %-os leányvállalatként a francia holding alapította, majd néhány évvel később a magyar Generali-Providencia Biztosító is tulajdonos lett. Jelenleg a magyar cég 74 %-ban van a francia központú holding tulajdonában, és 26 %- ban pedig a Generali Biztosító tulajdonában. Az első assistance ügyét 1999-ben kezelte a cég. A kezdeti évben összesen 2700 ügyben nyújtottunk segítséget a rászoruló ügyfeleknek, ez a szám az évek során megsokszorozódott, 2008-ra már ra nőtt. Cégünk kezdetben segélyhívó vonalként működött, vagyis az első időszakban kizárólag sürgősségi eseteket szolgált ki. Majd mindez kiegészült a mindennapokban felmerült problémák orvoslásával, információs kérdések megválaszolásával, 8

9 illetve szükség esetén a segélyszolgáltatás megszervezésével. Ma már a vészhelyzetek kezelése mellett kényelmi jellegű szolgáltatások nyújtásával is foglalkozunk. Fontos változásnak számít a cég életében, hogy februárban cégünk egy új irodába költözött, a Dévai Center 3. emeletéről a 2. emeletére, így egy jóval nagyobb, tágasabb irodában tudjuk ellátni mindennapi tevékenységünket. Minderre azért volt szükség, mert a kezdetekhez képest egyre több feladatot kellett ellátnia a cégnek, így egyre több munkatárs jelenlétére volt szükség, ehhez azonban a korábbi kis irodában már szűkös volt a hely. Jelenleg egy nagyobb irodában, kényelmesen, kellemesebb légkörben tudjuk ellátni feladatainkat. Fontos szempont az is, hogy a cégen belüli különböző csoportok is elkülönülnek egymástól, így nem zavarva meg egymás munkáját. Előnyt jelent továbbá az is, hogy a nagyobb helyiségben nagyobb tárgyalók állnak rendelkezésünkre. A magyar leányvállalathoz az alábbi ábrán látható országok felelnek, itt tehát mi szolgáltatunk. 2.sz. ábra Magyarországhoz tartozó régió Romániában 1999-ben jelentünk meg, román tevékenységünkről a következő részben részletesebb bemutatást adok. Szerbiában 2002-ben vetettük meg a lábunkat, nem rendelkezünk még széleskörű hálózattal, ennek kialakítása még fejlesztés alatt áll. Szerbiában még csak utazási és egészségügyi biztosítási assistance tevékenység esetén vagyunk 9

10 szolgáltató, ez azt jelenti, hogy a szerb ügyfelek számára mi szervezzük meg az orvosi ellátást, amennyiben az ügyfél igényt tart rá. Gépjármű vonalon az assistance tevékenység még kialakulóban van. Hálózatunk folyamatos fejlesztés alatt áll jelenleg, itt még gyerekcipőben járunk. Horvátországban 2005-ben jelentünk meg, az itt végzett szolgáltatásaink száma még elég csekély, az egész piac fejlesztés alatt áll óta elméletileg mi szolgáltatunk Montenegróban is, ez még a gyakorlatban nem valósult meg, kezdetleges a piacunk, mindenféle tevékenység szempontjából fejlesztést igényel. Ami Magyarországot illeti, itt már lassan több mint egy évtizede jelen vagyunk, tehát már stabilan megvetettük lábunkat. Persze ez nem jelenti azt, hogy minden tökéletes, a javítás, fejlesztés itt is folyamatos, hogy még hatékonyabban tudjuk végezni tevékenységünket. Indulásunktól folyamatosan bővítjük piacunkat, újabbnál újabb termékeket vezetünk be, és ami még fontosabb, amint az látható, terjeszkedünk is más országokban. Tehát vállalatunk fejlődése folyamatos és töretlen. Arra törekszünk, hogy folyamatosan növeljük bevételünket, szolgáltatásunk színvonalát javítsuk, ügyfeleink elégedettségére törekszünk. Az elmúlt években folyamatosan növekedett bejövő segélyhívásaink száma, kifelé intézett hívásaink száma, és az általunk megszervezett szolgáltatások száma is növekvő tendenciát mutat. Az elkövetkező éveknek is hasonló elvárásokkal nézünk elébe, reméljük ezt a fejlődő tendenciát már sokat fenn tudja tartani vállalatunk. 2.3 Az Europ Assistance Romániában Szeretnék néhány gondolattal kitérni Romániában végzett tevékenységünkre, mivel a magyarországi működésünk mellett ez a második legfontosabb területünk. Romániában szintén mi, az Europ Assistance Magyarország végezzük az assistance tevékenységet, persze ez nem jelenti azt, hogy rajtunk kívül más szolgáltató cég nincs jelen a piacon, de arról nincs részletes információnk, hogy melyek ezek a cégek ben kötöttük meg első assistance szerződésünket Romániával, ez idő óta szolgáltatunk a piacon. A kezdeti időszak még csak feltérképezés volt számunkra volt az első sikeres időszakunk, amikor is 9 nagy romániai biztosító céggel kötöttünk szerződést az utazási assistance terén. A következő évben azonban ezek némelyikét sajnos el is vesztettük, a romániai piac bizonytalanságai és cégünk belső problémáinak következtében. Ezek után 2 fő 10

11 romániai biztosító cégre összpontosítottunk, melyek a Generali Asigurari és a City Insurance. Eddig tehát elsősorban az utazási biztosítás területén voltunk jelen az országban ben kezdtük kiépíteni gépjárműves hálózatunkat, ezzel egy új ajtó nyílt ki az assistance területén Romániában. Megalapítottuk első valódi országúti assistance termékünket az egész nemzetre kiterjedően, a Generali Asigurari Casco-ja mellé. Román ügyfeleink ettől kezdve kérhették segítségünket gépjárműves segítségnyújtás terén. Az elkövetkező időszak a hálózat minél szélesebb kiépítése volt, hogy az ország bármely elhagyatott pontján tudjunk segítséget nyújtani ban az egészségügyi hálózat kiépítése is elkezdődött, kórházakkal való kapcsolat kialakítása, és orvosi segítségnyújtás megszervezése is lehetségessé vált ben új ügyfeleket szereztünk, a BT Asigurari, FATA Asigurari és a Kia Romania is szerződést kötött cégünkkel, ezzel termékeink palettája is bővült. Hálózatunkat a mai napig folyamatosan bővítjük, illetve újabb és újabb termékeink is jelennek meg a piacon. Kezdetben alig 70 szolgáltatóval kezdtük meg tevékenységünket, ma már azonban büszkék lehetünk, hogy több mint 150 partner áll szerződéses kapcsolatban velünk. Romániában van egy hálózatfelelős kollégánk, aki korábban Magyarországról tevékenykedett, ma már Romániában van egy saját irodája. Az ő közreműködése hatalmas segítséget jelent számunkra. A technológia fejlettsége is nagy segítség számunkra, hiszen ügyfeleink Romániából kérnek segítséget, ami Magyarországra érkezik, és innen szervezzük meg az egész szolgáltatást. Ügyfeleink persze nem tudják, hogy hívásuk Budapestre érkezik, hiszen egy saját román telefonszámot hívnak, amely a mi irodánkban csörög be, a románul beszélő kollégákhoz. Más nyelven egyáltalán nem is vesszük fel a telefont, nehogy még nagyobb kétséget ébresszünk a már egyébként is kétségbeesett ügyfélben. Cégünknél összesen 15 olyan kolléga dolgozik, akik román anyanyelven beszélnek az ügyféllel. Országunkban elég sok fiatal él, akik Romániából jöttek ide tanulni, dolgozni, vagy élni, így nem jelent nehézséget román anyanyelvű kollégákat keresnünk. Romániában vannak még kiaknázatlan területeink, főleg miután Románia is csatlakozott az Unióhoz, és ezzel a segítségünkkel mi is hozzájárulunk az ország fejlődési irányvonalához. 11

12 2.4 Megjelenésünk a Weben Az Europ Assistance saját weboldalt működtet az interneten, minden leányvállalatnak, azaz minden országnak saját weboldala van. Az egyes weblapok más és más nyelven olvashatók, az adott országban használt nyelvnek megfelelően. Ám megtekintve őket, az Europ Assistance internetes arculata egységesnek tekinthető, hasonló felépítésűek a különböző országok felületei. A magyar leányvállalat honlapja a címen érhető el. A webes felület legfontosabb eleme a Csoport emblémája, mely kék és piros színben pompázik a lap bal felső sarkán. Ez jelképezi a céghez való tartozást, az egységet. Az oldalak felépítése jól megszerkesztett, tartalmilag is összefüggő. A lap felső részén találhatunk egy oldaltérkép nevű fület, mely csoportosítva, szinte térkép formában mutatja be, hogy milyen információk találhatóak a lapon, illetve könnyebbé teszi az információk közti barangolást is. A honlapon a cég legfontosabb információi olvashatók, a cég adatai, elérhetőségei, rövid cégbemutató, hírek, sajtócikkek, az assistance tevékenységek lényegének bemutatása, a hálózatunkról néhány gondolat, esetleges álláslehetőségek, illetve néhány praktikus weboldal megjelölése. Név szerinti felsorolásban a következő fülek között válogathat az olvasó: Magunkról; Szolgáltatásaink; Csatlakozzon; Hálózatunk; Sajtó, média; Praktikus infók. A honlap kezdőlapján nyelvet is tudunk váltani, akár angol, akár román nyelven is megnyitható a kívánt oldal. A weboldal további részét böngészve felfedezhető a cég nemzetközi jelenléte is, mely országokban van jelen a cég. Itt megtalálhatók azok a linkek, melyekkel az EA más országainak hivatalos weblapjára léphetünk át. A honlapunk mindig naprakész, persze vannak bizonyos elemei, melyeken nem változtatunk, ilyen például a cégbemutató, történet, és tevékenység leírása, hiszen ez egységes, de az aktuális információk, különböző adatok, hírek mindig frissítésre kerülnek. A weboldal célja, hogy felhívja magára az olvasó figyelmét, mondhatni beszédes legyen, ezért nagy hangsúly van az arculaton, látványon, megjelenésen. Rengeteg színes ábra szemlélteti a hozzá kapcsolódó írásos anyagot, ezzel is felkeltve az olvasó figyelmét. Mint már korábban említettem a különböző országok oldalai hasonló felépítést mutatnak, egységet képviselnek, a megjelenített képeket, ábrákat, illusztrációkat illetve grafikonokat azonban az adott ország maga határozza meg, hogy mit jelenítsen meg a felületen. A web-felületen található információ egy része az Europ Assistance-ra irányul, van azonban olyan része is, mely más információt nyújt. A Praktikus Infók c. link alatt további linkeket, 12

13 internetes címeket találhatunk, így az adott témában további információhoz juthatunk, hosszas keresgetés nélkül. Találhatunk itt például utazási infókat, térképeket, menetrendeket, különböző országok honlapjait, külföldi országok kórházaihoz is eljuthatunk, vagy szórakozásképpen moziműsort is olvashatunk. 2.5 Minőségpolitika A cégünk tevékenysége középpontjába a színvonalas, megbízhatóan szolgáltató, és gazdasági szempontból is versenyképes szolgáltatást állítja. Minőségpolitikája teljes körűen érvényes valamennyi szolgáltatási folyamatunkra, tevékenységeinkre és a mindennapi munkafolyamatok szerves részeként kerül érvényesítésre. Cégünk minőségpolitikai célkitűzései: Márkanév: Az Europ Assistance a segítségnyújtásban elismert piacvezető márkanév, amely hűen tükrözi fejlődésünket, céljainkat. Innovatív, hatékony: célkitűzéseivel nemcsak az élet mindennapjaiban előforduló problémák megoldásában nyújt hatékony segítséget, hanem hétköznapjaink kényelmesebbé tételében is fő szerepet játszik. Pro aktivitás, elkötelezettség, csapatmunka: munkatársaink pro-aktivitása és ügyfelek irányában való elkötelezettsége az alapja a gördülékeny segítségnyújtást biztosító csapatmunkának. Tapasztalat: a rendelkezésünkre álló know-how, több éves tapasztalat és tudás alapján találjuk meg az ügyfeleink számára legjobb megoldást (szolgáltatás igénybevétel, új termék). Értéket teremtő: új termékeivel, kezdeményező készségével és hozzáadott értéket teremtő szolgáltatásaival nemcsak folyamatosan kielégíti, de formálja is a piacon felmerülő igényeket. Pontosság: Központi szerepet játszik a pontosság, határidők betartása, amely a szolgáltatási minőség egyik legkézzelfoghatóbb mutatója. A fenti célok elérése érdekében cégünk az alábbi eszközök alkalmazására törekszik: Aktív assistance megvalósítása: kezdeményező, ügyfélközpontú, kompetens, 24 órában elérhető segélyszolgálati központ működtetése és folyamatos fejlesztése, illetve motivált, színvonalas, rendelkezésre álló szolgáltatói partnerhálózat fenntartása. 13

14 Az Europ Assistance márkanév megismertetése régiónkban: az assistance üzletágban elismert piacvezető márkanév mind szolgáltató oldalon, mind pedig megbízói oldalon nagyban hozzájárul üzleti sikereinkhez. Hatékonyság növelése: a szolgáltatási folyamatok gazdaságosságának javításával a szolgáltatási pozíciónk erősítése. Belső kommunikáció fejlesztésével kívánjuk elősegíteni a cég különböző területeinek hatékony együttműködését, hogy megbízóink felé vállalt kötelezettségeinket időben, pontosan és magas színvonalon teljesítsük. Rövidtávra és hosszútávra is meghatározzuk a cég tervezett eredményét, pontos költségvetés és kapacitástervezéssel kívánjuk a rendelkezésre álló erőforrásokat a lehető leghatékonyabban felhasználni. ISO szabvány: cégünk valamennyi szolgáltatási tevékenységére, illetve folyamatára érvényes, az ISO 9001:2000 szabvány követelményeinek megfelelő minőségirányítási rendszert működtet, rendszeres oktatással és ösztönzési rendszerrel segíti az alkalmazottak és a vezetők minőségi szemléletének kialakítását és minőségirányítási ismereteinek folyamatos elmélyítését. Minőségi követelmények meghatározása: minden munkafolyamatban, részlegnél (IT, operáció, pénzügy, értékesítés) és munkakörben meghatározza a minőségi követelményeket és megteremti azok betartásának feltételeit. Minőségirányítási rendszer: gondoskodunk a létrehozott minőségirányítási rendszer folyamatos fejlesztéséről és a minőségi előírások betartásának rendszeres ellenőrzéséről. Nyílt és segítőkész légkört teremtünk a felmerülő problémák megoldásához Network minősítése: Partnereivel szemben is megfogalmazza minőségi elvárásait és azokat következetesen számonkéri. Cégünk minőségpolitikájának meghatározó eleme a dolgozók felelőssége. Cégünk minden alkalmazottja felelős saját munkájában a minőségi követelmények megvalósításáért, a vezetők pedig felelősek a minőségpolitikai célkitűzések cégünk keretein belül való érvényesítéséért, a minőségirányítási előírások betartásáért. 14

15 2.6 Ügyfél elégedettség vizsgálata illetve panaszkezelés A cég teljes tevékenységét, minden területét lefedő ügyfél elégedettség mérő rendszert működtetünk. Legfontosabb számunkra Ügyfeleink részére nyújtott szolgáltatásaink minőségét kérdőívvel vagy telefonon történő megkérdezéssel ellenőrizzük. A kérdőíveket Quality Letters-nek hívjuk (minőség ellenőrző levél), a telefonhívásokat pedig Quality Calls-nak hívjuk (minőség hívás). Quality Letters (QL) Minden hónapban kiküldjük ügyfeleink részére, akik igénybe vették segítségünket, a Quality letter-t, melyben megérdeklődjük, hogy mennyire voltak megelégedve szolgáltatásainkkal. Ehhez azonban fontos, hogy az ügymenet, azaz a szervezés során az ügyfelek adatai között elkérjük a lakcímét, vagy levelezési címét is. A levél néhány egyszerű kérdést tesz fel az ügyfél számára. Első kérdés arra vonatkozik, hogy a call center-ben dolgozó munkatárssal mennyire volt megelégedve, a hozzáértésével, szakértelmével, udvariasságával kapcsolatban. A második kérdés pedig a kiérkező szolgáltatóra vonatkozik, hogy a helyszínre kiérő szakember mennyire végezte rendben munkáját, sikerült-e egyáltalán elhárítani a problémát. Mindezeket osztályoznia kell 1-5-ig terjedően, értelemszerűen az 5 a legmagasabb érték. Az ügyfél számára akad néhány sor is a levél végén, hogy kifejtse véleményét is, amennyiben van, panaszát is itt feltüntetheti részletesen, hogy miben nem volt elégedett. Hiszen számunkra nemcsak az elégedettség a fontos, hanem a panaszt is szívesen vesszük, ezzel az ügyfél értékel minket, és rávilágít arra a negatívumra, amin valószínűleg változtatnunk kell. A kiküldött levél mellé válaszborítékot is mellékelünk, hogy az ügyfélnek ne kelljen plusz költséget fizetnie a levél visszaküldéséért. Így ösztönözzük az embereket, hogy küldjék vissza számunkra a válaszukat. A visszaérkezett válaszleveleket egy táblázatban rögzítjük minden alkalommal, és szűrést végzünk rájuk. A panaszleveleket külön kezeljük, hiszen ezekkel további teendőink vannak. Az ügyfelek értékéléséről a partnerek is visszajelzést kapnak, hogy jól végzik-e munkájukat, vagy sok velük szemben a panasz. Quality Calls (QC) A Quality Letter-ek párja a Quality Call, ami minőség ellenőrző hívást jelent. A szolgáltatás elvégzése után minden alkalommal visszahívjuk az ügyfelet, hogy rendben megtörtént-e a 15

16 szolgáltatás, vagy sem. Meghallgatjuk ügyfelünk megjegyzéseit, panaszát egyaránt, mint a köszönet mondását is. Néhány egyszerű kérdést teszünk fel nekik. Mennyire voltak elégedettek a call center-ben dolgozó munkatárssal, ezt is 1-5-ig terjdeő skálán kell értékelniük. Meg kell kérdeznünk, hogy a helyszínre érkező szakember rendben elhárította-e a felmerült problémát, minden rendben zajlott-e a munkálatok révén. Mindezt szintén 1-től 5-ig terjedő skálán kell értékelnie. Végül megkérdezzük, tart-e még esetleg egyéb szolgáltatásra igényt. Amennyiben nem, lezárhatjuk az ügyet, nem kell vele tovább foglalkoznunk. Ha tart még további szolgáltatásra igényt, azt is megszervezzük számára. Panaszkezelés Ha bármilyen ügyfelünk panasszal szeretne élni, azt minden esetben felvesszük, részletesen rögzítjük, és megígérjük neki, hogy kivizsgáljuk, jogos-e a panasza vagy sem. Még aznapra visszahívást ígérünk az ügyfélnek, tájékoztatásképpen. A panasztétel egyébként fontos számunkra, hiszen így látjuk, melyek azok a pontok, melyeken változtatnunk kell, hogy még jobb legyen a cég hatékonysága, és szolgáltatásunk minősége. A panaszkezelés a csoportvezetők és supervisorok feladata, nekik kell a panasszal kapcsolatos részleteket továbbítani, hogy minél hamarabb el tudják kezdeni a kivizsgálást. A kivizsgálás átlagos ideje 5 munkanap. Az ügyfelet mindenképpen tájékoztatjuk az eredményről. Másrészt pedig megkezdjük a kívánt területek újragondolását, hogyan és mivel tudnánk az adott helyzeten javítani. Vállalatunk számára ügyfeleink a legfontosabbak, így ezek a tevékenységek nagyon fontosak számunkra. Amennyiben ügyfelünk bajba kerül, mi ott vagyunk a bajban, és minden tőlünk telhetőt megteszünk annak érdekében, hogy segítsünk a probléma orvoslásán. És amint látszik, még ekkor sem feledjük el az ügyfelet, utólag is felhívjuk. Ezt nagyon sokan értékelni szokták, hogy ennyire törődünk velük! 16

17 3 AZ EUROP ASSISTANCE MAGYARORSZÁG KFT TEVÉKENYSÉGE Azon szolgáltató cégek közé tartozunk, akik több területen is végzik a tevékenységüket. Négy lábon állunk. Tehát négy fő tevékenységi kör keretein belül végezzük szolgáltatásainkat, mely a következő területekre terjed ki: gépjárműipar, az utazáshoz kapcsolódó segítségnyújtás, a család és háztartás területe és az egészségügyi szolgáltatások. Röviden összefoglalva bejövő segélykérő hívások alapján assistance tevékenységet szervezünk a bajba jutott ügyfelek számára. 3.1 Utazási assistance Egész Magyarország, Európa, és Amerika területeire egyaránt kiterjed a segítségnyújtás és információszolgáltatás. Napjainkban egyre többet járnak az emberek külföldre, ezért nagy segítség számukra az utazási biztosítás megkötése, és mellette az assistance szolgáltatás egyaránt. Ügyfeleink tudják, hogy mi mindig ott vagyunk mellettük. Akár utazás előtti információban is segítségükre lehetünk, milyen biztosítást kössenek, melyik mire vonatkozik, tájékoztatást nyújtunk nekik. Sajnos gyakori esetekben segítségünkre is szorulnak, amikor szervezésre van szükségük. Külföldön, ha megbetegednek, kórházat ajánlunk nekik, hogy hova tudnak fordulni, mi a teendőjük. Amennyiben szükséges, és lehetséges a költségeket is vállaljuk az ügyfél helyett, hiszen a külföldi kórházakban magasabb költségek jellemzőbbek, mint itthon. Bekérjük a kórháztól a szükséges orvosi papírokat, dokumentumokat, hogy teljes mértékben átlássuk az esetet és hogy a biztosítót is értesíteni tudjuk a történtekről. Amennyiben szükséges ügyfelünk hazajutását, illetve hazaszállítását is meg tudjuk szervezni, és itthoni kórházban tovább folytatni a kezelését. Egyéb esetekben is tudunk segítséget nyújtani, amennyiben az ügyfél elhagyta a poggyászát, valamilyen iratokat elvesztett, esetleg jegyet vesztett el, a kárrendezésben is egyaránt rendelkezésére állunk. Ha ügyfelünknek pénzsegélyre van szüksége külföldön, azt is meg tudjuk szervezni, hogy azonnal pénzhez jusson. Esetleg sürgős esetben való utazás, hazajutás esetén repülőjegyet tudunk számára foglalni. Különleges esetekben például hegyi túrák során bekövetkező balesetnél lehetőségünk van megszervezni helikopteres mentőexpedíciókat, és a sérült eljuttatását a kórházba. Illetve, sajnos volt már rá példa, elhalálozás esetén hazahozzuk az elhunyt ügyfél hamvait. Lényeg, hogy ügyfeleink kellő tájékoztatást kapnak a biztosítótól, a megkötött biztosítással kapcsolatban, illetve tájékoztatják arról, hogy rendelkezésükre állunk, bármilyen probléma esetén. 17

18 3.2 Egészségügyi szolgáltatások Ez a szolgáltatási terület egyrészt segítség megszervezésére, információnyújtásra és költségvállalásra egyaránt kiterjed. Amennyiben ügyfelünknek csak információra van szüksége, például, hogy milyen orvoshoz tud fordulni, milyen kórházba tud elmenni megbetegedés esetén, bármikor rendelkezésére állunk. Információt nyújtunk neki, kórházat ajánlunk, esetleg szállást is tudunk ajánlani a kórház közelében. Kérésére akár meg is tudjuk neki szervezni a segítséget, értesítjük a kórházat az ügyfél érkezéséről, hogy tudják őt fogadni. Bizonyos biztosítási formák a költséget is átvállalják az ügyfélről, hogy ne neki kelljen a helyszínen fizetni. Mindehhez mi nyújtunk segítséget, hogy mi tartjuk a kapcsolatot a kórházzal, az ügyfél orvosával, bekérjük a megfelelő dokumentumokat, melyekre szükség van a biztosítónak. Az ügyféllel ez esetben is addig tartjuk a kapcsolatot, amíg igény van rá, amennyiben az ügyfél már elhagyta a kórházat, a szükséges dokumentumok megléte után már zárhatjuk az ügyet. 3.3 Gépjármű assistance Ebben a fejezetben a gépjárműves szolgáltatásokat nem kívánom részletezni, a következő fejezetben részletes bemutatás következik. 3.4 Háztartási assistance Vészelhárítási és helyreállítási szolgáltatások szervezése az ügyfelek számára. Amennyiben az ügyfélnek van biztosítási feltétele, veszély esetén díjmentes javítási munkálatokat végzünk. Vészhelyzetnek ez esetben a következőt értjük: amennyiben olyan probléma történt az ügyfél lakásán, amely veszélyesnek minősíthető, vagy olyan helyzet esetén, amely további vészhelyzet kialakulásához vezet, illetve olyan felmerülő gond, amely az ügyfél mindennapi tevékenységeinek, életvitelének fennakadásához vezet, és akadályozza őt a megszokott életében, vészhelyzetnek minősítjük, és azonnali segítséget szervezünk neki. Az általunk megszervezhető szolgáltatások a következők: dugulás elhárítás tetőfedés üvegezés 18

19 villanyszerelés víz-, gáz-, fűtésszerelés zárjavítás Mindezen szolgáltatásokat tudjuk megszervezni az ügyfelek számára. Vészhelyzetnek minősítve díjmentesen, amennyiben azonban nem vészhelyzetről van szó, készpénzfizetés ellenében egyaránt tudunk szolgáltatni. Más szolgáltatást is meg tudunk szervezni ügyfeleink számára, ha másban kér segítséget, mindazt már csak költségtérítés ellenében. Ország szinten széleskörű hálózatot alakítottunk ki, különböző területen jártas szakemberekből. Szakembereink többsége 24 órában elérhető a hét minden napján. A vészelhárításhoz partnereink 4 órán belül helyszínre érnek. 19

20 4 GÉPJÁRMŰ ASSISTANCE Külön kiemelve szeretném ezt a tevékenységünket részletesen elemezni és bemutatni, mivel úgy gondoltam, hogy erre a szolgáltatási ágra végzem el a stratégiai elemzést. Mindegyik szolgáltatásra egyesével el lehet végezni egy-egy külön elemzést, az azonban elég hosszadalmas és terjedelmes lenne. Valamilyen oknál fogva ez a terület áll legközelebb hozzám, ezért választottam gépjárműves ágazatunkat. A gépjármű assistance a gépjárműves területen nyújtott segítségszolgáltatás. Szeretném előszöris bemutatni milyen típusú gépjármű assistance létezik: Gépjárműmárka mellé nyújtott assistance: o Gyári assistance: A Magyarországon először forgalomba helyezett, új autókra automatikusan járó plusz ajándék, az autó 2 vagy 3 éves koráig, ez márkától függő. Az ügyfél számára nem jelent plusz költséget, teljesen díjmentesen kapja. Nincs rá limit, a szolgáltatás egy év alatt bármennyi alkalommal igénybe vehető. o Hosszabbított assistance: A gyári assistance hosszabbításaként köthető, ugyanazok a feltételek vonatkoznak rá, mint a gyárira, annyi különbséggel, hogy ebben az esetben már az ügyfélnek meg kell fizetnie a hosszabbítást, ha igénybe szeretné venni. Vannak kivételes esetek, amennyiben a szervizek akcióként díjmentesen adják az ügyfélnek, például ha Ft érték fölött vásárol az ügyfél náluk. Szintén limit nélkül használhatják az ügyfelek. Céges flotta assistance, vagy lízingcég által nyújtott assistance: A különböző cégek autóflottája mellé vásárolhatja meg a cég az assistance-t, amennyiben az ügyfél munkavégzés közben a céges autóval szorul segítségre. Ezek az ügyfelek kiemelt elsőbbséget élveznek, fontossági sorrendben előbb az ő segítségüket kell megszervezni. A márkaassistance-tól annyiban különbözik, hogy ezesetben az ügyfél soha nem fizet a helyszínen, amennyiben szerződés alapján nem jár neki a szolgáltatás, akkor utólag kiszámlázzuk a cég felé a segítség díját. Üzemanyagkártya mellé járó assistance: Ezen kártyák mellé automatikusan jár a segélyszolgáltatás, viszont fontos ellenőrizni a kártya érvényességét, amennyiben ez rendben van a szolgáltatás megszervezhető. Némely kártyák mellé egy bizonyos 20

SUBARU ASSISTANCE +36 1 880 14 88

SUBARU ASSISTANCE +36 1 880 14 88 SUBARU ASSISTANCE +36 1 880 14 88 SUBARU ASSISTANCE +36 1 880 14 88 Szolgáltatási körünkbe tartozik minden 36 hónapnál fiatalabb, Magyarországon forgalomba helyezett és a magyarországi importőr által regisztrált

Részletesebben

Mobilitásgarancia füzet

Mobilitásgarancia füzet Mobilitásgarancia füzet Minőségi használt autók. Garanciával. Mobilitásgarancia Fontos tudnivalók Kérjük, figyelmesen olvassa el a klubkártya használatáról szóló jelen fejezetet, mielőtt szolgáltatásainkat

Részletesebben

Hosszúhetény Online. Kovács Dávid 2012. júl. 24. 11:23 Válasz #69 Szia Franciska!

Hosszúhetény Online. Kovács Dávid 2012. júl. 24. 11:23 Válasz #69 Szia Franciska! Hosszúhetény Online H.H.Franciska 2012. júl. 24. 12:00 Válasz #70 Köszi a gyors választ! Csak arra tudok gondolni, hogy nem jutott el a felajánlás az illetékesekhez, mert máskülönben biztosan éltek volna

Részletesebben

ÜDVÖZÖLJÜK A CSALÁDBAN!

ÜDVÖZÖLJÜK A CSALÁDBAN! ÜDVÖZÖLJÜK A CSALÁDBAN! ITT MINDEN A CSALÁDIAS TÖRŐDÉS -RŐL SZÓL! A Kiánál családtagként szeretjük az autóinkat... és amit szeretünk, azzal törődni kell. Kia-tulajdonosként Ön is családunk tagjává vált.

Részletesebben

Egészség: Készülünk a nyaralásra mindig Önnél van az európai egészségbiztosítási kártyája?

Egészség: Készülünk a nyaralásra mindig Önnél van az európai egészségbiztosítási kártyája? MEMO/11/406 Brüsszel, 2011. június 16. Egészség: Készülünk a nyaralásra mindig Önnél van az európai kártyája? Nyaralás: álljunk készen a váratlan helyzetekre! Utazást tervez az EU területén, Izlandra,

Részletesebben

Fogyasztói Fizetési Felmérés 2013.

Fogyasztói Fizetési Felmérés 2013. Fogyasztói Fizetési Felmérés 13. A felmérés hátteréről Külső felmérés a lakosság körében 10 000 válaszadó Adatgyűjtés: 13. május-június között, az adott ország anyanyelvén 21 országban (azokban az országokban,

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó. A QBE Insurance (Europe) Limited Magyarországi Fióktelepének panaszkezelési elveiről és gyakorlatáról

T Á J É K O Z T A T Ó. A QBE Insurance (Europe) Limited Magyarországi Fióktelepének panaszkezelési elveiről és gyakorlatáról T Á J É K O Z T A T Ó A QBE Insurance (Europe) Limited Magyarországi Fióktelepének panaszkezelési elveiről és gyakorlatáról I. Hatálybalépés dátuma: 2014.01.01. Érvényessége: visszavonásig Hivatkozott

Részletesebben

K l i n i k a. www.computerklinika.hu. Computer Klinika. info@computerklinika.hu. Informatikai Szolgáltató. és Kereskedelmi Betéti Társaság

K l i n i k a. www.computerklinika.hu. Computer Klinika. info@computerklinika.hu. Informatikai Szolgáltató. és Kereskedelmi Betéti Társaság K l i n i k a www.computerklinika.hu Computer Klinika info@computerklinika.hu Informatikai Szolgáltató és Kereskedelmi Betéti Társaság Nem elég azt mondani: Megteszek minden tőlem telhetőt. Amire szükség

Részletesebben

KÖZPONTI PORSZÍVÓK. egészség és kényelem

KÖZPONTI PORSZÍVÓK. egészség és kényelem KÖZPONTI PORSZÍVÓK egészség és kényelem higiénia ès komfort az egyszerűség jegyében 1 A fenti kép csupán tájékoztató jellegű Központi porszívó 2 Süllyesztett csőrendszer zer 3 Hag Hagtompító 4 Falic Falicsatlakozó

Részletesebben

Vezetői számvitel / Controlling II. előadás. Controlling rendszer kialakítása Controlling részrendszerek A controller

Vezetői számvitel / Controlling II. előadás. Controlling rendszer kialakítása Controlling részrendszerek A controller Vezetői számvitel / Controlling II. előadás Controlling rendszer kialakítása Controlling részrendszerek A controller I. A controlling rendszer kialakítását befolyásoló tényezők A controlling rendszer kialakítását

Részletesebben

Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérés. Vezető János

Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérés. Vezető János Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérés április 18, 2011 Végezte Innermetrix Hungary Copyright Innermetrix, Inc. 2008 1 IMX Szervezeti Egészség Felmérés Üdvözöljük az Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérésén!

Részletesebben

Ügyfél megelégedettségi kérdőív 2007. Összefoglaló. A kutatásról

Ügyfél megelégedettségi kérdőív 2007. Összefoglaló. A kutatásról Ügyfél megségi kérdőív 2007 Összefoglaló A kutatásról Az AGB Nielsen Media Research 2007 szeptemberében globális felmérést készített ügyfelei körében. A kutatást a londoni székhelyű Britsh Market Research

Részletesebben

A teljeskörű önértékelés célja

A teljeskörű önértékelés célja 1. Számú Általános Iskola 2440 Százhalombatta, Damjanich út 24. Levélcím: 2440 Százhalombatta, Pf.:23. Telefon/fax:23/354-192, 23/359-845 E-mail: egyesisk@freemail.hu TELJESKÖRŰ INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS

Részletesebben

Mohamed Aida* 58% 27% 42% EGYÉNI STRESSZLELTÁRA. (valós eredmény kitalált névvel) STRESSZHATÁSOK EGÉSZSÉGI ÁLLAPOT SZOKÁSOK /JELLEMZŐK

Mohamed Aida* 58% 27% 42% EGYÉNI STRESSZLELTÁRA. (valós eredmény kitalált névvel) STRESSZHATÁSOK EGÉSZSÉGI ÁLLAPOT SZOKÁSOK /JELLEMZŐK Mohamed Aida* EGYÉNI STRESSZLELTÁRA (valós eredmény kitalált névvel) STRESSZHATÁSOK 100-66% 65-36% 35-0% 27% EGÉSZSÉGI ÁLLAPOT 0-35% 36-65% 66-100% 42% SZOKÁSOK /JELLEMZŐK 0-35% 36-65% 66-100% 58% Cégnév:

Részletesebben

Magyarország 2008. Egészség g és kényelem

Magyarország 2008. Egészség g és kényelem Magyarország 2008 Egészség g és kényelem A SISTEM-AIR CSOPORT A SISTEM-AIR az európai központi porszívó gyártás és kereskedelem kiemelkedö képviselöje mind a lakossági, mind az ipari szektor területén.

Részletesebben

Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA

Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA 11. Előadás Az üzleti terv tartalmi követelményei Az üzleti terv tartalmi követelményei

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZABÁLYZAT

SZÁLLÍTÁSI SZABÁLYZAT SZÁLLÍTÁSI SZABÁLYZAT A DHANVANTARI Kft. a logisztikai szolgáltatást szerződött partnerei útján látja el. A termékek központi raktározása M5-Gyál Business Parkban (cím: 2360 Gyál, Bem J. u. 32.), az AUTÓKER

Részletesebben

A Baptifon elégedettségi felmérés 2014. Az eredmények elemzése Bálint Benjámin, 2015. február 15.

A Baptifon elégedettségi felmérés 2014. Az eredmények elemzése Bálint Benjámin, 2015. február 15. A Baptifon elégedettségi felmérés 2014 Az eredmények elemzése Bálint Benjámin, 2015. február 15. Áttekintés Ez a Baptifon flotta első ügyfél elégedettségi felmérése Kitöltési időszak: 2014. december 2015.

Részletesebben

A 365 Solutions Kft. büszke a teljesítményére, az elért sikereire és a munkatársai képességeire. Kamatoztassa ön is a tapasztalatainkat és a

A 365 Solutions Kft. büszke a teljesítményére, az elért sikereire és a munkatársai képességeire. Kamatoztassa ön is a tapasztalatainkat és a 365 365 A 365 Solutions Kft. büszke a teljesítményére, az elért sikereire és a munkatársai képességeire. Kamatoztassa ön is a tapasztalatainkat és a tökéletesre való törekvésünket: Legyen a partnerünk,

Részletesebben

Output menedzsment felmérés. Tartalomjegyzék

Output menedzsment felmérés. Tartalomjegyzék Összefoglaló Output menedzsment felmérés 2009.11.12. Alerant Zrt. Tartalomjegyzék 1. A kutatásról... 3 2. A célcsoport meghatározása... 3 2.1 Célszervezetek... 3 2.2 Célszemélyek... 3 3. Eredmények...

Részletesebben

Panasza van? A Fogyasztóvédelmi Tanács segíthet

Panasza van? A Fogyasztóvédelmi Tanács segíthet Panasza van? A Fogyasztóvédelmi Tanács segíthet Panasza a továbbiak egyikkével kapcsolatos: autóbusz, vonat, repülőgép, komp, áramszolgáltató, gáz, szén vagy vízszolgáltató? Ha már kapcsolatba lépett az

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről a Magyar Autóklub 1024 Budapest, Rómer Flóris u. 8. (képviseli: Dr. Kovács Zoltán főtitkár, adószám: 19621140-2-41, bankszámlaszám: OTP Bank Rt. 11702036-20100308)

Részletesebben

ComFit Kft. részére végzett Farmakovigilanciai irodalomfigyelés - Megbízói elégedettség mérő kérdőív 2013. február 11.

ComFit Kft. részére végzett Farmakovigilanciai irodalomfigyelés - Megbízói elégedettség mérő kérdőív 2013. február 11. ComFit Kft. részére végzett Farmakovigilanciai irodalomfigyelés - Megbízói elégedettség mérő kérdőív 2013. február 11. Kiküldött kérdőívek száma: 35. A kimutatás a kitöltött kérdőívek adatait tartalmazza

Részletesebben

BROADINVEST ÉPÍTŐIPARI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KFT. Gépbeszerzés a Broadinvest Kft-nél

BROADINVEST ÉPÍTŐIPARI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KFT. Gépbeszerzés a Broadinvest Kft-nél BROADINVEST ÉPÍTŐIPARI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KFT. Gépbeszerzés a Broadinvest Kft-nél Szakmai anyag a Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájából a Térségi és helyi

Részletesebben

Ügyfelünk a mall.cz. A legjobb logisztikai szolgáltatás az ügyfél számára

Ügyfelünk a mall.cz. A legjobb logisztikai szolgáltatás az ügyfél számára Ügyfelünk a mall.cz A legjobb logisztikai szolgáltatás az ügyfél számára Rugalmas B2C logisztikai megoldás Egy nagy online webáruházban mint mint például a Mall.cz esetében minden megtalálható, amire

Részletesebben

CÉGBEMUTATÓ. Emberközpontú üzleti megoldások.

CÉGBEMUTATÓ. Emberközpontú üzleti megoldások. CÉGBEMUTATÓ Emberközpontú üzleti megoldások. A Viapan Group tíz üzletágával Magyarország meghatározó humánerőforrás-szolgáltatója. Cégcsoportunk komplex és egyedülállóan innovatív szolgáltatás nyújt, amelynek

Részletesebben

Az orosz piacban rejlő turisztikai lehetőségek Szegedi Andrea képviselet-vezető Magyar Turizmus Zrt. moszkvai képviselete

Az orosz piacban rejlő turisztikai lehetőségek Szegedi Andrea képviselet-vezető Magyar Turizmus Zrt. moszkvai képviselete Az orosz piacban rejlő turisztikai lehetőségek Szegedi Andrea képviselet-vezető Magyar Turizmus Zrt. moszkvai képviselete Oroszország! A gazdasági növekedés a válságig az orosz középosztály megerősödését

Részletesebben

Értékesítések (összes, geográfiai -, ügyfelenkénti-, termékenkénti megoszlás)

Értékesítések (összes, geográfiai -, ügyfelenkénti-, termékenkénti megoszlás) Saját vállalkozás Értékesítések (összes, geográfiai -, ügyfelenkénti-, termékenkénti megoszlás) Piaci részesedés Haszonkulcs Marketing folyamatok Marketing szervezet Értékesítési/marketing kontrol adatok

Részletesebben

A Mediaforce. A többit bízza ránk:

A Mediaforce. A többit bízza ránk: A Mediaforce Cégünk egyedi, testre szabott megoldásokat kínál vállalkozása fejlesztésére és marketingjének racionalizálására. A mindig túlterhelt vállalatvezetők válláról vesszük le a terhet integrált

Részletesebben

ComFit Kft. részére végzett

ComFit Kft. részére végzett Mobil: +36-2/9252-193 ComFit Kft. részére végzett Farmakovigilanciai irodalomfigyelés - Megbízói elégedettség mérő kérdőív 215. A kérdőív zárásának időpontja: 215.3.26. A kiküldött kérdőívek száma: 35

Részletesebben

Hogyan válasszunk rendszergazdát?

Hogyan válasszunk rendszergazdát? Hogyan válasszunk rendszergazdát? Milyen szempontok alapján hozzunk döntést, ha el akarjuk kerülni az esetleges buktatókat? Kiadás: 2012/02 Készítette: Tamás Bence, itvezeto.hu Copyright 2012 Tamás Bence

Részletesebben

Honlapkészítés egyszerűen. Tegyük tisztába a dolgokat!

Honlapkészítés egyszerűen. Tegyük tisztába a dolgokat! Honlapkészítés egyszerűen Tegyük tisztába a dolgokat! Az Internet beépült a mindennapjainkba A technikai fejlődésnek és a szélessávú Internet elterjedésének köszönhetően ma már weboldalak milliárdjai között

Részletesebben

Ügyfelünk a Knorr-Bremse. Központilag szervezett európai disztribúció

Ügyfelünk a Knorr-Bremse. Központilag szervezett európai disztribúció Ügyfelünk a Knorr-Bremse Központilag szervezett európai disztribúció Copyright Knorr-Bremse AG Közös növekedés lépésről lépésre A stabil kapcsolatok kialakulásához idő kell. Idő kell a kölcsönös bizalom

Részletesebben

Az előadási anyagot összeállította: dr. Váró György

Az előadási anyagot összeállította: dr. Váró György Az előadási anyagot összeállította: dr. Váró György A VCA/SCC biztonsági, egészség- és környezetvédelmi ellenőrző listája a beszállítók és alvállalkozók SHE (safety, health, environment) értékelési és

Részletesebben

Az Erasmus+ programról Dudás Ferencné c. egyetemi docens Nemzetközi Mobilitási Iroda igazgató

Az Erasmus+ programról Dudás Ferencné c. egyetemi docens Nemzetközi Mobilitási Iroda igazgató Az Erasmus+ programról Dudás Ferencné c. egyetemi docens Nemzetközi Mobilitási Iroda igazgató Mi az az Erasmus+ program? Az Európai Bizottság idén már 28 éves programja Plusz, mert a 28 évvel ezelőtt alapított

Részletesebben

ISO 9001 kockázat értékelés és integrált irányítási rendszerek

ISO 9001 kockázat értékelés és integrált irányítási rendszerek BUSINESS ASSURANCE ISO 9001 kockázat értékelés és integrált irányítási rendszerek XXII. Nemzeti Minőségügyi Konferencia jzr SAFER, SMARTER, GREENER DNV GL A jövőre összpontosít A holnap sikeres vállalkozásai

Részletesebben

Az Első Nyírségi Fejlesztési Társaság Információs, ügyfélszolgálati, panaszkezelési rendszer leírása

Az Első Nyírségi Fejlesztési Társaság Információs, ügyfélszolgálati, panaszkezelési rendszer leírása Az Első Nyírségi Fejlesztési Társaság Információs, ügyfélszolgálati, panaszkezelési rendszer leírása Nyíregyháza 2013. 1. Ügyfélszolgálat Az Első Nyírségi Fejlesztési Társaság felnőttképzési tevékenységének

Részletesebben

A magyar biztosítási piac helyzete. Pandurics Ane9 MABISZ Konferencia 2015. október 14.

A magyar biztosítási piac helyzete. Pandurics Ane9 MABISZ Konferencia 2015. október 14. A magyar biztosítási piac helyzete Pandurics Ane9 MABISZ Konferencia 2015. október 14. A biztosítási piac 2015 első félévében ismét nő9. 2013 és 2014 után 2015 lehet a 3. jó év 2 Ügyfelek száma: ca. 160

Részletesebben

Magyar Elektrotechnikai Egyesület. Program 2013-2016. Béres József

Magyar Elektrotechnikai Egyesület. Program 2013-2016. Béres József Tervezet Magyar Elektrotechnikai Egyesület Program 2013-2016 Béres József Budapest, 2013. március 8. 2. oldal Bevezetés A MEE Alapszabályának 11 11.4. Jelölés pontjának értelmében a Jelölő Bizottság által

Részletesebben

HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN

HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN DR. CZOMBA SÁNDOR államtitkár Nemzetgazdasági Minisztérium 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 76,3 74,1 72,9 71,4 71,0 Forrás: Eurostat TARTÓS LEMARADÁS

Részletesebben

Informatikai és telekommunikációs szolgáltatások

Informatikai és telekommunikációs szolgáltatások Informatikai és telekommunikációs szolgáltatások Az ITSource Kft. célja ügyfelei költséghatékony és rugalmas kiszolgálása. Cégünk olyan hosszú távú együttműködés megvalósítására törekszik, melynek során

Részletesebben

MAGYAR BESZÁLLÍTÓK A NEMZETKÖZI ÉRTÉKLÁNCBAN HOGYAN VÁLHAT AZ ÖN VÁLLALKOZÁSA IS SIKERES BESZÁLLÍTÓVÁ?

MAGYAR BESZÁLLÍTÓK A NEMZETKÖZI ÉRTÉKLÁNCBAN HOGYAN VÁLHAT AZ ÖN VÁLLALKOZÁSA IS SIKERES BESZÁLLÍTÓVÁ? MAGYAR BESZÁLLÍTÓK A NEMZETKÖZI ÉRTÉKLÁNCBAN HOGYAN VÁLHAT AZ ÖN VÁLLALKOZÁSA IS Nagyné Miske Margit ügyvezető igazgató NATURTEX Gyapjú- és Tollfeldolgozó Kft. RÖVID TARTALOM 1. Néhány mondat a NATURTEX

Részletesebben

A válság mint lehetőség felsővezetői felmérés

A válság mint lehetőség felsővezetői felmérés A válság mint lehetőség felsővezetői felmérés Sajtótájékoztató Budapest, 2009. október 29. Ez a dokumentum a sajtótájékoztatóra meghívott résztvevők használatára készült. A dokumentumban szereplő összes

Részletesebben

MIKÉNT TEREMTSÜK MEG A STRATÉGIAALKOTÁS, AZ ÜZLETI TERV ÉS AZ ÜZLETI KOMMUNIKÁCIÓ ÖSSZHANGJÁT?

MIKÉNT TEREMTSÜK MEG A STRATÉGIAALKOTÁS, AZ ÜZLETI TERV ÉS AZ ÜZLETI KOMMUNIKÁCIÓ ÖSSZHANGJÁT? MIKÉNT TEREMTSÜK MEG A STRATÉGIAALKOTÁS, AZ ÜZLETI TERV ÉS AZ ÜZLETI KOMMUNIKÁCIÓ ÖSSZHANGJÁT? Hódmezővásárhely Egy város, amely már a nevében is hordozza a kereskedelemhez, a gazdálkodáshoz, a vállalkozáshoz

Részletesebben

Állatkísérlet-mentes termékkereső Kézikönyv

Állatkísérlet-mentes termékkereső Kézikönyv Állatkísérlet-mentes termékkereső Kézikönyv 1. Keresés Mit kereshet?: Kereshet terméknevekre, vagy gyártókra, vagy akár termékekre is (sampon, szappan). Az adatbázis folyamatosan bővül, Állatkísérlet-mentes

Részletesebben

MÁV-START / ÉKSZ - 07/002/2015. Interrail

MÁV-START / ÉKSZ - 07/002/2015. Interrail MÁV-START / ÉKSZ - 07/002/2015 Interrail Örömmel üdvözöljük Önt az Interrail tel utazók széles táborában! Reméljük, utazásai során sok nagyszerű élményben lesz része. Jó időt, kellemes útitársakat kívánunk!

Részletesebben

Global Work Unit Kft.

Global Work Unit Kft. Global Work Unit Kft. Akire mindenben számíthat, ha megoldásra váró munkája van Gondolkodjon velünk globálisan Cégbemutató Cégbemutató: Global Work Unit Kft az évtizedes szakmai múltra visszatekintő cégekből

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Társaságunk kiemelt célja, hogy ügyfeleink minden szempontból elégedettek legyenek szolgáltatásainkkal és ügyintézésünkkel. Szolgáltatási színvonalunk folyamatos fejlesztéséhez,

Részletesebben

Nemzetközi Szponzorálás Irányelvei. 2015. április 1. Amway

Nemzetközi Szponzorálás Irányelvei. 2015. április 1. Amway Nemzetközi Szponzorálás Irányelvei 2015. április 1. Amway Nemzetközi Szponzorálás Irányelvei Ez a irányelv minden olyan európai piacra vonatkozik, ahol az Amway 2015. április 1-én saját leányvállalatai

Részletesebben

ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság Hatályos: 2013. május 29. ArteusCredit Zrt. 1134 Budapest, Róbert K. krt. 59., Telefon: 06/1 814 2179 1 Az ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

Az aktuális üzleti bizalmi index nagyon hasonlít a 2013. decemberi indexhez

Az aktuális üzleti bizalmi index nagyon hasonlít a 2013. decemberi indexhez VaughanVaughanVaughan Econ-Cast AG Rigistrasse 9 CH-8006 Zürich Sajtóközlemény Econ-Cast Global Business Monitor 2014. december Stefan James Lang Managing Partner Rigistrasse 9 Telefon +41 (0)44 344 5681

Részletesebben

Mire kell figyelni a bérlés előtt?

Mire kell figyelni a bérlés előtt? Külföldi nyaralásaik során sokan választják azt a megoldást a helyi látnivalók és nevezetességek megtekintéséhez, hogy gépkocsit bérlenek a tömegközlekedés használata helyett. Ennek előnye, hogy kényelmesebb,

Részletesebben

Schindler Útmutató A cél meghatározása. Az út kijelölése. Stratégiai iránymutatás a felvonó és mozgólépcső piacon való siker eléréséhez.

Schindler Útmutató A cél meghatározása. Az út kijelölése. Stratégiai iránymutatás a felvonó és mozgólépcső piacon való siker eléréséhez. Schindler Útmutató A cél meghatározása. Az út kijelölése. Stratégiai iránymutatás a felvonó és mozgólépcső piacon való siker eléréséhez. 2 l Schindler Útmutató Kötelezettségvállalásunk Kedves Kollégák,

Részletesebben

Elsőa piacon, elsőa Legjobb Munkahelyek között 2004.

Elsőa piacon, elsőa Legjobb Munkahelyek között 2004. Elsőa piacon, elsőa Legjobb Munkahelyek között 2004. T-Mobile Magyarország - a piacvezető mobil szolgáltató 19.38% 47.19% TMM Pannon Vodafone 33.43% 2004.október 2 Életutunk a technológiai kiválóságtól

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Társaságunk kiemelt célja, hogy ügyfeleink minden szempontból elégedettek legyenek szolgáltatásainkkal és ügyintézésünkkel. Szolgáltatási színvonalunk folyamatos fejlesztéséhez,

Részletesebben

Hogyan könnyítsd meg az életed a Google Street View használatával?

Hogyan könnyítsd meg az életed a Google Street View használatával? Hogyan könnyítsd meg az életed a Google Street View használatával? Használd ezt a nagyszerű és ingyenes szolgáltatást olyan célokra, amelyek pénzt és időt takarítanak meg Neked, ügyfeleidnek és barátaidnak!

Részletesebben

TOYOTA PÉNZÜGYI ZRT.

TOYOTA PÉNZÜGYI ZRT. TOYOTA PÉNZÜGYI ZRT. Oldalszám: 1 - Retail\Panaszkezelési szabályzat TOYOTA PÉNZÜGYI ZRT. gondozásért felel: Ügyvezető igazgatója Hatályos: 2014.08.01-től Procedures\01 Hatályos - Operative\Vevőfinanszírozás

Részletesebben

A minőségirányítási program végrehajtásának értékelése az adott évben végzett tevékenység bemutatása

A minőségirányítási program végrehajtásának értékelése az adott évben végzett tevékenység bemutatása A minőségirányítási program végrehajtásának értékelése az adott évben végzett tevékenység bemutatása Bevezető Az intézmény figyelembe véve a Közoktatási törvényben meghatározottakat, valamint az intézmény

Részletesebben

A fenntarthatóság útján 2011-ben??

A fenntarthatóság útján 2011-ben?? A fenntarthatóság útján 2011-ben?? Válogatás a Fenntartható Fejlődés Évkönyv 2011 legfontosabb megállapításaiból Az összefoglalót a GKI Gazdaságkutató Zrt. és a Tiszai Vegyi Kombinát együttműködésében

Részletesebben

A visegrádi országok vállalati információs rendszerek használati szokásainak elemzése és értékelése

A visegrádi országok vállalati információs rendszerek használati szokásainak elemzése és értékelése A visegrádi országok vállalati információs rendszerek használati szokásainak elemzése és értékelése KRIDLOVÁ Anita Miskolci Egyetem, Miskolc anitacska84@freemail.hu A vállalkozások számára ahhoz, hogy

Részletesebben

Teendők munkabaleset esetén

Teendők munkabaleset esetén Teendők munkabaleset esetén a jó munkahely mindnyájunknak fontos a munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 www.tamop248.hu a jó munkahely

Részletesebben

Innováció menedzsment szolgáltatások bemutatása

Innováció menedzsment szolgáltatások bemutatása Innováció menedzsment szolgáltatások bemutatása Az innovációról a vállalkozásoknak egyszerűen 2015 1 www.glosz.hu 2015 Milyen szolgáltatásokat kínálunk az innováció menedzsment részeként? Az innováció

Részletesebben

Környezetelemzés módszerei

Környezetelemzés módszerei MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Intézeti Tanszék Környezetelemzés módszerei Dr. Musinszki Zoltán A vállalkozás és környezete Közgazdasági

Részletesebben

Hôszigeteljen egyszer és mindenkorra!

Hôszigeteljen egyszer és mindenkorra! Hôszigeteljen egyszer és mindenkorra! 1 Partnere a hôszigetelésben! Szeged Simontornya Budapest, XI. kerület A Graytherm homlokzati hôszigetelô rendszer gyártója, forgalmazója, a 100%-os magyar tulajdonban

Részletesebben

A magyarok közel fele kipróbálna új bankot Bemutatkozik a Budapest Bank Banki Mobilitási Indexe

A magyarok közel fele kipróbálna új bankot Bemutatkozik a Budapest Bank Banki Mobilitási Indexe A magyarok közel fele kipróbálna új bankot Bemutatkozik a Budapest Bank Banki Mobilitási Indexe Budapest, 2012. október 30. A Budapest Bank a lakossági ügyfelek bankhűségének feltérképezése céljából évente

Részletesebben

2. Szakmai gyakorlat időszaka és motiváció

2. Szakmai gyakorlat időszaka és motiváció Név: Tanulmányi azonosító kód (Neptun, ETR): Irányítószám: Állandó cím: Város: Pontos cím: E-mail: Intézmény: ez előre be van írva 2. Szakmai gyakorlat időszaka és motiváció Határozza meg EGT státuszát!

Részletesebben

A történet elindult. A Pannon Papír megalakulása.

A történet elindult. A Pannon Papír megalakulása. IRODAI MEGOLDÁSOK Történetünk A Pannon Papírt 2005-ben magyarországi magánszemélyek alapították győri székhellyel, többéves papír-írószer kereskedelmi tapasztalattal. A régi kereskedők szakmai elkötelezettsége

Részletesebben

ÜGYFÉLPANASZ-KEZELÉSI SZABÁLYZAT RAIFFEISEN Biztosításközvetítő Kft. Hatályos: 2014. augusztus 1-től visszavonásig. Bevezető

ÜGYFÉLPANASZ-KEZELÉSI SZABÁLYZAT RAIFFEISEN Biztosításközvetítő Kft. Hatályos: 2014. augusztus 1-től visszavonásig. Bevezető ÜGYFÉLPANASZ-KEZELÉSI SZABÁLYZAT RAIFFEISEN Biztosításközvetítő Kft. Hatályos: 2014. augusztus 1-től visszavonásig Bevezető A Raiffeisen Biztosításközvetítő Kft. (Szolgáltató) egyik elsődleges célja az

Részletesebben

Mérőszámok a call centerben

Mérőszámok a call centerben Mérőszámok a call centerben 2013.05.07. Tartalom A téma aktualitása Üzletfilozófiai kérdések Dilemmák a méréshez kapcsolódóan Rendszerek és mutatószámok kapcsolata - példa Leggyakoribb ügyfélszolgálati

Részletesebben

5 ok, amiért a válságban még fontosabb a CRM

5 ok, amiért a válságban még fontosabb a CRM 5 ok, amiért a válságban még fontosabb a CRM A válságban nem elég keményebben dolgozni, sokkal okosabban is kell. Vállalkozása a CRM stratégiai alkalmazásával nyereségesebbé válhat és hatékonyabban szolgálja

Részletesebben

Összesen 135 válasz érkezett Összegzés

Összesen 135 válasz érkezett Összegzés Összesen 135 válasz érkezett Összegzés ügyfélfogadási, rendelési ideje? Mennyire tudja azt összeegyeztetni munkaidejével? - Polgármesteri Hivatal Megfelelő, egyáltalán nem okoz gondot 83 61% Néha gondot

Részletesebben

VÁSÁRLÁS (RENDELÉS) A Webshopból rendelés kétféle módon történhet:

VÁSÁRLÁS (RENDELÉS) A Webshopból rendelés kétféle módon történhet: Általános tájékoztató, segítség a weboldal használatához (vásárlás, szállítás). VÁSÁRLÁS (RENDELÉS) A Webshopból rendelés kétféle módon történhet: - a webes felületen (akár regisztráció nélkül is igénybevehető)

Részletesebben

VÁLTOZÁS SZEPT. 1-TŐL, HA FELVESZ EGY ÚJ DOLGOZÓT

VÁLTOZÁS SZEPT. 1-TŐL, HA FELVESZ EGY ÚJ DOLGOZÓT REZON IRODA HÍRLEVÉL 2012. SZEPTEMBER KEDVES ÜGYFELÜNK! ITT VAN AZ ŐSZ, ITT VAN ÚJRA Visszatértünk. Ugye milyen gyorsan elröppent a szabadságunk? Vagy csak nekünk? Hiányoztunk? Ne restellje, ha nemmel

Részletesebben

A munkahelyi biztonság és egészségvédelem mindenkit érint. Jó Önnek. Jó a vállalkozásoknak.

A munkahelyi biztonság és egészségvédelem mindenkit érint. Jó Önnek. Jó a vállalkozásoknak. Egészséges munkahelyek Kezeljük a stresszt! A munkahelyi stressz és a pszichoszociális kockázatok kezelése Balogh Katalin EU-OSHA Nemzeti Fókuszpont Stressz-M Kutatási tájékoztató Budapest BME Q 2015.

Részletesebben

EUGA. EU Pályázati Tanácsadó (EU Grants Advisor) Vicze Gábor EU Üzletfejlesztési tanácsadó v-gaborv@microsoft.com www.microsoft.

EUGA. EU Pályázati Tanácsadó (EU Grants Advisor) Vicze Gábor EU Üzletfejlesztési tanácsadó v-gaborv@microsoft.com www.microsoft. EUGA EU Pályázati Tanácsadó (EU Grants Advisor) Vicze Gábor EU Üzletfejlesztési tanácsadó v-gaborv@microsoft.com www.microsoft.com/hun/euga EUGA projekt háttere Lisszaboni program Az EU 2010-re a világ

Részletesebben

A Magyar Telekom közelítése a változó telekom piachoz

A Magyar Telekom közelítése a változó telekom piachoz A Magyar Telekom közelítése a változó telekom piachoz vezérigazgató-helyettes 2006.02.22. page 1 A Magyar Telekom stratégiája Megragadjuk a változásokat és proaktívan állunk a konvergenciához A technológiai

Részletesebben

Munkavállalás az EU/EGT tagállamokban az EURES hálózat. Mészáros Mónika EURES tanácsadó

Munkavállalás az EU/EGT tagállamokban az EURES hálózat. Mészáros Mónika EURES tanácsadó Munkavállalás az EU/EGT tagállamokban az EURES hálózat Mészáros Mónika EURES tanácsadó A TÉMÁK ISMERTETÉSE EURES, az EU tagországai, általános tudnivalók az uniós munkavállalásban Álláskereső honlapok

Részletesebben

Több mint hitvallás. Tanácsadó egy életre

Több mint hitvallás. Tanácsadó egy életre mint hitvallás Tanácsadó egy életre mint munka A Money&More nem egy pénzügyi tanácsadó cég a sok közül. Nevünkben a More azt jelenti: több, valódi, profi és érthető útmutatás a pénzügyek világában. Tanácsadói

Részletesebben

Andragógia 2009-2013 Oktatási szolgáltatás

Andragógia 2009-2013 Oktatási szolgáltatás Andragógia 2009-2013 Oktatási szolgáltatás, Infrastruktúra Andragógia 2009-2013 Oktatási szolgáltatás 5,00 4,50 4,00 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0,00 T F T F T F T F T F T F 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Részletesebben

Tevékenység: Lakossági igényfelmérés szolgáltatás eredményeinek a hasznosítása. Dokumentum: Tanácsadói dokumentum ÁROP-1.A.

Tevékenység: Lakossági igényfelmérés szolgáltatás eredményeinek a hasznosítása. Dokumentum: Tanácsadói dokumentum ÁROP-1.A. Tevékenység: Lakossági igényfelmérés szolgáltatás eredményeinek a hasznosítása Dokumentum: Tanácsadói dokumentum ÁROP-1.A.5-2013-2013-0102 Államreform Operatív Program keretében megvalósuló Szervezetfejlesztés

Részletesebben

ÜGYVITELI UTASÍTÁS A PANASZOK ÉS VISSZAJELZÉSEK KEZELÉSÉRŐL ÉS A FELHASZNÁLÓI ELÉGEDETTSÉG VIZSGÁLATÁNAK RENDJÉRŐL

ÜGYVITELI UTASÍTÁS A PANASZOK ÉS VISSZAJELZÉSEK KEZELÉSÉRŐL ÉS A FELHASZNÁLÓI ELÉGEDETTSÉG VIZSGÁLATÁNAK RENDJÉRŐL KIEMELKEDŐEN KÖZHASZNÚ FEHÉR BOT ALAPÍTVÁNY 4087 HAJDÚDOROG, NÁNÁSI U. 4. ÜGYVITELI UTASÍTÁS A PANASZOK ÉS VISSZAJELZÉSEK KEZELÉSÉRŐL ÉS A FELHASZNÁLÓI ELÉGEDETTSÉG VIZSGÁLATÁNAK RENDJÉRŐL Ezen utasítás

Részletesebben

ISO 9001:2015 ÉS ISO 14001:2015 FELKÉSZÜLT A VÁLTOZÁSOKRA? Move Forward with Confidence

ISO 9001:2015 ÉS ISO 14001:2015 FELKÉSZÜLT A VÁLTOZÁSOKRA? Move Forward with Confidence ISO 9001:2015 ÉS ISO 14001:2015 FELKÉSZÜLT A VÁLTOZÁSOKRA? Move Forward with Confidence MI AZ, AMI ÚJ AZ ISO 9001:2015-BEN ÉS AZ ISO 14001:2015-BEN? ÜZLETORIENTÁLTABB KULCSSZAVAK VEZETŐI KÉPESSÉG ÉS ELKÖTELEZETTSÉG

Részletesebben

Dr. Szántó Szilvia. Marketingkörnyezet

Dr. Szántó Szilvia. Marketingkörnyezet Dr. Szántó Szilvia Marketingkörnyezet Az előadás témái 1./ Marketingkörnyezet jellemzése 2./ A mikrokörnyezet alkotóelemei 3./ A makrokörnyezet jellemzése Marketingkörnyezet Azok a külső tényezők és erők,

Részletesebben

A munkaerőpiac nyelvi kompetenciákkal kapcsolatos elvárásai - az online megkérdezés eredményei

A munkaerőpiac nyelvi kompetenciákkal kapcsolatos elvárásai - az online megkérdezés eredményei Projekt azonosító: TÁMOP-4.1.2.D-12/KONV-2012-0013 A munkaerőpiac nyelvi kompetenciákkal kapcsolatos elvárásai - az online megkérdezés eredményei Készítették: Dr. Földi Katalin Dr. László Éva Dr. Máté

Részletesebben

Marketing kell vagy sem? A komplex arculatfejlesztés egy közoktatási intézmény példáján keresztül

Marketing kell vagy sem? A komplex arculatfejlesztés egy közoktatási intézmény példáján keresztül Marketing kell vagy sem? A komplex arculatfejlesztés egy közoktatási intézmény példáján keresztül Készítette: Horváth Marianna KOMMUNIKÁCIÓ Belső és külső 2 SP Szegmentálás Célpiac keresés Pozicionálás

Részletesebben

Számítástechnika nyugdíjasoknak. 2011. Február 16.

Számítástechnika nyugdíjasoknak. 2011. Február 16. Számítástechnika nyugdíjasoknak 2011. Február 16. A mai előadás témája Az internet Az Internet a hálózatok hálózata, avagy egy mindent és mindenkit összekötı világmérető informatikai szuper sztráda. Szerepe

Részletesebben

Kivitelezők minősítése, kiválasztása

Kivitelezők minősítése, kiválasztása Kivitelezők minősítése, kiválasztása A FŐGÁZ Földgázelosztási Kft. elosztói engedélyesi minőségirányítási rendszerében a MU 1.4-1-3 sz. Kivitelezők minősítése, kiválasztása c. szabályozás kivonata 1/9

Részletesebben

A STONEHENGE J.J KFT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA

A STONEHENGE J.J KFT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA A STONEHENGE J.J KFT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA Verzió: Készítette: Hatályba lépés napja: v1 Sajti László szervezeti igazgató 2014. január 02. 1 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I.1. A Szabályzat célja Jelen

Részletesebben

MediaGo Alapítvány MediaGo Alapítvány

MediaGo Alapítvány MediaGo Alapítvány A a MediaGo Holding független érdekszövetség tagjaként jött létre 2009-ben. Missziónk a pályája elején lévő fiatal munkaerő elhelyezkedésének segítése, ezen keresztül a strukturális munkanélküliség csökkentése,

Részletesebben

Munkavédelmi felügyelői útmutató

Munkavédelmi felügyelői útmutató Psychosocial Risk Assessments Munkavédelmi felügyelői útmutató The Committee of Senior Labour Inspectors (SLIC) www.av.se/slic2012 With support from the European Union Az ellenőrzés előtt A következő szektorokban

Részletesebben

1 ÉLETPÁLYA ÉPÍTÉSI ISMERETEK A 12. ÉVFOLYAM

1 ÉLETPÁLYA ÉPÍTÉSI ISMERETEK A 12. ÉVFOLYAM 1 ÉLETPÁLYA ÉPÍTÉSI ISMERETEK A 12. ÉVFOLYAM XII.A.6.8/5. GYŰJTEMÉNY Mai feladatok 1. Nagynevű kereskedelmi ügyfelünknek elromlott a számlázási programja. A programot tőlünk vették, a mi vállalatunk informatikusai

Részletesebben

MEDIÁCIÓ - Magyarország 2013

MEDIÁCIÓ - Magyarország 2013 MEDIÁCIÓ - Magyarország 2013 Tisztelt Hölgyem, Uram! MEDIÁCIÓ Magyarország 2013 A BKIK Mediációs- és Jogi Koordinációs Osztálya a Szent István Egyetem Menedzsment és HR Kutató Központjával együttműködve

Részletesebben

+36 20 316 6766 mail@adatkezelo.hu www.adatkezelo.hu 2015 Első Hazai Adatkezelő Kft. All Rights Reserved.

+36 20 316 6766 mail@adatkezelo.hu www.adatkezelo.hu 2015 Első Hazai Adatkezelő Kft. All Rights Reserved. Rólunk Az Első Hazai Adatkezelő Kft. contact center, HR és tréning, munkaerő-kölcsönzés valamint facility management szolgáltatások nyújtásával áll Megbízói rendelkezésére. A rábízott feladatokat 2002

Részletesebben

Megjegyzések: A jelentések tartalmán változtatnék. A szerződésben vállalt feltételeknek megfelelően mindig küldik a jelentést időben.

Megjegyzések: A jelentések tartalmán változtatnék. A szerződésben vállalt feltételeknek megfelelően mindig küldik a jelentést időben. ComFit Kft. részére végzett A kérdőív zárásának időpontja: 2014.03.24. A kiküldött kérdőívek száma: Összes bejegyzés száma a kérdőívben: 37 30 1. Mennyire elégedett a ComFit Kft. szolgáltatásával összességében?

Részletesebben

Kecskemét & Mercedes-Benz: Sikertörténet, nem csak a Mercedes-Benz számára

Kecskemét & Mercedes-Benz: Sikertörténet, nem csak a Mercedes-Benz számára Kecskemét & Mercedes-Benz: Sikertörténet, nem csak a Mercedes-Benz számára Manfred Schulz 2014. május 27. Kezdetben pusztán egy vízió volt 2 A Mercedes-Benz kecskeméti gyárának bemutatása és mára, íme

Részletesebben

A vizsgált időszak számos ponton hozott előrelépést, illetve változást az előző év, hasonló időszakához képest:

A vizsgált időszak számos ponton hozott előrelépést, illetve változást az előző év, hasonló időszakához képest: 2010. június 1. TÁJÉKOZTATÓ a Magyarországon 2010 első negyedévében megrendezett nemzetközi rendezvényekről A Magyar Turizmus Zrt. Magyar Kongresszusi Irodája 2010-ben is kiemelt feladatának tartja, hogy

Részletesebben

A Világgazdasági Fórum globális versenyképességi indexe 2014-2015

A Világgazdasági Fórum globális versenyképességi indexe 2014-2015 A Világgazdasági Fórum globális versenyképességi indexe 2014-2015 Sajtóközlemény Készítette: Kopint-Tárki Budapest, 2014 www.kopint-tarki.hu A Világgazdasági Fórum (WEF) globális versenyképességi indexe

Részletesebben

Magyarország 1,2360 1,4622 1,6713 1,8384 2,0186 2,2043

Magyarország 1,2360 1,4622 1,6713 1,8384 2,0186 2,2043 370 Statisztika, valószínûség-számítás 1480. a) Nagy országok: Finnország, Olaszország, Nagy-Britannia, Franciaország, Spanyolország, Svédország, Lengyelország, Görögország, Kis országok: Ciprus, Málta,

Részletesebben

FOLYAMATAUDIT JELENTÉS ELEKTRONIKUS VÁLTOZATA

FOLYAMATAUDIT JELENTÉS ELEKTRONIKUS VÁLTOZATA FOLYAMATAUDIT JELENTÉS ELEKTRONIKUS VÁLTOZATA 1.0 VERZIÓ A program alkalmazási környezete A program felépítése, tulajdonságai A program további tulajdonságai A program ára A program szállítása, telepítése

Részletesebben