Europ Assistance Magyarország Kft. tevékenységének és piacának bemutatása, stratégiai elemzése

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Europ Assistance Magyarország Kft. tevékenységének és piacának bemutatása, stratégiai elemzése"

Átírás

1 BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Külgazdasági szak Nappali tagozat Nemzetközi marketing szakirány Europ Assistance Magyarország Kft. tevékenységének és piacának bemutatása, stratégiai elemzése Készítette: Misinszki Réka Budapest, 2009

2 Tartalomjegyzék 1 Bevezetés Az Europ Assistance általános bemutatása Az assistance kialakulása Az Europ Assistance Magyarország Kft. bemutatása Az Europ Assistance Romániában Megjelenésünk a Weben Minőségpolitika Ügyfél elégedettség vizsgálata illetve panaszkezelés Az Europ Assistance Magyarország Kft tevékenysége Utazási assistance Egészségügyi szolgáltatások Gépjármű assistance Háztartási assistance Gépjármű assistance Gépjárműves hálózatunk Stratégiai elemzés A külső környezet elemzése Politikai tényezők Gazdasági tényezők Társadalmi tényezők Technológiai tényezők Környezeti tényezők Jogi tényezők Összegzés Az iparági versenykörnyezet elemzése Verseny a már meglévő vállalkozások között Új belépők támadása Helyettesítő termékek Beszállítók alkupozíciója Vevők alkupozíciója SWOT analízis Erősségek

3 6.2 Gyengeségek Lehetőségek Veszélyek Vállalatunk fejlődési irányvonalai, stratégiák meghatározása Ansoff mátrix A vállalat által használt stratégiai alternatívák Vállalatunk előtt álló stratégiai kihívások és célkitűzések A célok megvalósításához szükséges elemek Marketingkutatás Összegzés Ábrák jegyzéke Felhasznált irodalom Mellékletek

4 1 BEVEZETÉS Szakdolgozatom témájául a cég tevékenységét, illetve elemzését választottam, ahol dolgozom már több mint egy éve. Amikor ide kerültem a céghez, számomra eddig még teljesen ismeretlen, új dolgokkal ismerkedtem meg. Korábban még soha nem hallottam róla, hogy létezik ilyen tevékenység is, amivel a cégünk foglalkozik. Vállalatunk, az Europ Assistance Magyarország Kft. a szolgáltatási szektor egyik különleges üzletágában tevékenykedik, a segélynyújtásban. Nem egy területre szakosodtunk, több lábon is áll a szervezet. Négy konkrét fő tevékenysége a gépjármű, utazási, egészségügyi és háztartási segítségnyújtás. Témaválasztásom során nagy dilemmát jelentett, hogy miről is szeretnék írni. Az egyértelmű volt számomra, hogy a cégről szeretném elkészíteni szakdolgozatomat, de az kérdés volt, hogy mely területet, konkrétan mit is mutassak be. Végül a stratégiai elemzés mellett döntöttem, ezzel is segítséget nyújtva a vállalat működésében. Mivel 4 alappillére van a cégnek, azaz 4 fő tevékenységi területünk, így választanom kellett, hogy melyik szolgáltatásra végezzem el az elemzést, hiszen mind a négyre elég nehéz és hosszadalmas lett volna. Választásom a gépjármű assistance-ra esett, úgy érzem ez a terület áll legközelebb hozzám és ez keltette fel érdeklődésemet. Dolgozatom másik fő célja azonban, hogy az olvasóval is megismertessem ezt a tevékenységet, melyre cégünk, szerintem, büszke lehet. Biztos vagyok benne, hogy nagyon sok olyan ember van, aki úgy, mint én, nem ismeri ezt a szolgáltatási szektor. Elsősorban őket szeretném bevezetni a rejtelmekbe. Bízom benne, hogy elemzésem, és bemutatásom elég széles körű, és részletes lesz ahhoz, hogy más is átlássa mindezt. Szakdolgozatom felépítése során a stratégiai elemzés felépítésének szerkezetét követem. Előszöris néhány szót szólok magáról az assistance-ról, mint termékről, vagy szolgáltatásról, majd áttérek a konkrét vállalat elemzésére. A vállalat bemutatásával kezdem, kialakulásunkkal, majd napjainkig bemutatom fejlődésünket. Kitérek közben néhány olyan számomra lényeges elemre, mely fontos cégünk elemzése szempontjából. Aztán következhet tevékenységünk részletes bemutatása, különös figyelmet fordítva a gépjármű assistance-ra. Második nagy fejezetem a stratégiai elemzés elvégzése lesz. Elkezdve a külső környezet elemzésével, egyre beljebb haladok az iparági környezet elemzésén keresztül cégünk belső elemzéséig. Felvázolom erősségeinket, esetleges gyenge pontjainkat, és ez alapján elkészítem a lehetőségek, veszélyek vázlatát is. Ha mindez megvan, rátérhetek a stratégiai célok, küldetések bemutatására. 4

5 Készítettem egy kutatást is, kérdőívek segítségével. Ezzel a kutatással fő célom az volt, hogy kiderítsem, a kívülálló emberek körében mennyire terjedt el a szolgáltatás. Néhány alapvető kérdés feltétele után rátértem konkrétan a gépjárműre és az assistance-ra vonatkozó kérdésekre. Ki milyen gyakran használja autóját, van-e assistance szolgáltatása, és ezt tudja-e egyáltalán, hogy mire jó és fő szempont, hogy kellett-e már segítséget kérnie, hogyan, kitől. Szeretném felmérni, hogy mennyire használt az emberek körében a szolgáltatótól való segítségkérésre, mi a véleményük minderről. Erre dolgozatom legvégén fogok kitérni, és egy végső képet kapni minderről. Addig pedig jó olvasást kívánok! 5

6 2 AZ EUROP ASSISTANCE ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA 2.1 Az assistance kialakulása Az assistance - francia eredetű szó, tulajdonképpen professzionális segítségnyújtást jelent, ha magyar nyelvre szeretnénk fordítani. Bár a gyakorlatban többnyire az eredeti kifejezést használjuk. Legelőszöris szeretném néhány szóban leírni, hogy mit is értünk az említett kifejezés alatt. Az assistance röviden megfogalmazva, egy állandóan rendelkezésre álló segítségnyújtási forma, egy olyan szolgáltatás, melyet akkor vesznek igénybe az ügyfelek, ha valamilyen káreseményt szenvednek el, ha szükségük lenne valamilyen segítségre, de nincs kihez forduljanak. Hivatalos megfogalmazással az assistance szolgáltatás a biztosítási káresemény keletkezésekor vehető igénybe a kár elhárítása céljából. Tulajdonképpen egy úgynevezett biztosítási formának is nevezhetjük, mely nem pénzbeli, hanem szolgáltatás alapú kárrendezési forma. Eredetileg technikai alapú segítségszolgáltatásként indult, vészhelyzetek elhárítása céljából, majd később kiterjedt az egészségügyi, jogi területre, majd a háztartási területen is meghonosodott. Napjainkban azonban már nemcsak vészelhárításként működik, hanem információ szolgáltatásként is értelmezendő, illetve a nem vészhelyzeti, hanem kényelmi szolgáltatás is elterjedt, közkedvelt formája az assistance-nak. Ez a több mint 40 éves tapasztalattal rendelkező, új típusú egyedi szolgáltatást a változó, felgyorsult világ, a társadalmi változások hívták életre. Napjainkban a cégek, vállalatok a termékeik és szolgáltatásaik révén mind arra törekszenek, hogy kielégítsék az emberek igényeit, melyek gyors ütemben változnak, és melyek ma már személyre szabottnak tekinthetőek. Az assistance is ilyen személyre szabott szolgáltatás, mely az nemcsak az ügyfelek igényeit igyekszik kielégíteni, hanem teljeskörű szolgáltatást nyújtva próbálja megnyerni az elégedettségüket is. Az assistance eredetileg Franciaországból indult el, egy francia úriember nevéhez kötődik, Pierre Desnos nevéhez, gyakorlatilag őt nevezhetjük a szolgáltatás szülőatyjának. Az egész ötlet onnan eredt, hogy Pierre ismerősei, egy baráti házaspár beszámoltak neki arról, hogy külföldön történt balesetük során mennyi nehézséggel és kellemetlenséggel kellett szembenézniük. Pierre elkezdett azután kutatni, hogyan is lehetne az ilyen helyzeteket könnyebbé tenni. Kutatásai elsősorban arra irányultak, hogy milyen hiányosságai vannak a 6

7 külföldre, tengeren túlra utazók balesetbiztosításának, hogyan lehetne az ilyen esetekben segítséget nyújtani a hazai állampolgároknak külföldi útjaik során. A hosszas kutatások végeredményeképpen Pierre Desnos alapította meg Párizsban az első assistance szolgáltató céget, az Europ Assistance-t, a Concorde biztosítótársaság elnökének, André Rosa támogatásával. Kialakítottak egy többnyelvű telefonközpontot, 12 állandó vezetőmunkatárs irányításával és egy orvosi csoporttal. Nemsokkal később már ügynöki hálózatukat 17 különböző országra terjesztették ki. Az első évben 160 esetben nyújtottak segítséget. Az utazási biztosítók is csakhamar felismerték az új szolgáltatás nyújtotta előnyöket, lassan elkezdték a biztosítók is az assistance alapú biztosítást kínálni az ügyfeleknek. Jelenleg már az utazások többségéhez assistance alapú biztosítás is társul. Hazánkban a 80-as évek végén terjedt el ez az assistance típusú biztosítási forma. 2.2 Az Europ Assistance Magyarország Kft. bemutatása Küldetésünk: Nyíltan hirdetjük célkitűzéseinket: új, jövőbe mutató perspektívákat felmutatva világelsővé válni. 1 Mielőtt elkezdeném a cég bemutatását, szeretnék néhány szót szólni az Europ Assistance Csoportról is. A cég jelenleg a világ 5 kontinensén tevékenykedik, összesen 33 leányvállalattal, 35 segélyhívó központon túl, mintegy 208 országban vannak ügynökei. Azokban az országokban, ahol nem képviseltetjük magunkat leányvállalatként, ott ügynökeink jelentik a biztos pontot. Ők járnak el helyettünk, a nevünkben. Az Europ Assistance négy nagy régióra osztotta fel a 33 leányvállalatát. Az első régióba tartozik Olaszország, Svájc, Németország és Közép-Kelet Európa (Lengyelország, Csehország, Szlovákia, Magyarország, Görögország és Oroszország). A második régió a francia ajkú országokat foglalja magába, a Benelux államokat, Líbiát és Tunéziát. A harmadik régióba az angol nyelvű országok tartoznak, mint Anglia, az Egyesült Államok és Dél-Afrika, valamint a skandináv országok. 1 7

8 A negyedik régióba tartozik Spanyolország, Portugália, Argentína, Brazília, illetve Kína is. 1.sz. ábra Az Europ Assistance Csoport nemzetközi jelenléte Az Europ Assistance Csoport tulajdonosi szerkezetét tekintve elég homogénnek mondható, mivel a Csoport fő részvényese a Generali France Group, mely Európa harmadik legnagyobb biztosítási csoportja, 99,96 %-kal, egyéb részvényesek pedig csupán 0,04 %-kal vannak jelen a cég tulajdonosi szerkezetében. Magyarországon 1997-ben Budapesten alakult meg az Europ Assistance Magyarország Kft. Elhelyezkedését illetően a cég irodája Budapesten, a 13. kerületben található, a Dévai Center irodaházban (Dévai utca ). A céget 100 %-os leányvállalatként a francia holding alapította, majd néhány évvel később a magyar Generali-Providencia Biztosító is tulajdonos lett. Jelenleg a magyar cég 74 %-ban van a francia központú holding tulajdonában, és 26 %- ban pedig a Generali Biztosító tulajdonában. Az első assistance ügyét 1999-ben kezelte a cég. A kezdeti évben összesen 2700 ügyben nyújtottunk segítséget a rászoruló ügyfeleknek, ez a szám az évek során megsokszorozódott, 2008-ra már ra nőtt. Cégünk kezdetben segélyhívó vonalként működött, vagyis az első időszakban kizárólag sürgősségi eseteket szolgált ki. Majd mindez kiegészült a mindennapokban felmerült problémák orvoslásával, információs kérdések megválaszolásával, 8

9 illetve szükség esetén a segélyszolgáltatás megszervezésével. Ma már a vészhelyzetek kezelése mellett kényelmi jellegű szolgáltatások nyújtásával is foglalkozunk. Fontos változásnak számít a cég életében, hogy februárban cégünk egy új irodába költözött, a Dévai Center 3. emeletéről a 2. emeletére, így egy jóval nagyobb, tágasabb irodában tudjuk ellátni mindennapi tevékenységünket. Minderre azért volt szükség, mert a kezdetekhez képest egyre több feladatot kellett ellátnia a cégnek, így egyre több munkatárs jelenlétére volt szükség, ehhez azonban a korábbi kis irodában már szűkös volt a hely. Jelenleg egy nagyobb irodában, kényelmesen, kellemesebb légkörben tudjuk ellátni feladatainkat. Fontos szempont az is, hogy a cégen belüli különböző csoportok is elkülönülnek egymástól, így nem zavarva meg egymás munkáját. Előnyt jelent továbbá az is, hogy a nagyobb helyiségben nagyobb tárgyalók állnak rendelkezésünkre. A magyar leányvállalathoz az alábbi ábrán látható országok felelnek, itt tehát mi szolgáltatunk. 2.sz. ábra Magyarországhoz tartozó régió Romániában 1999-ben jelentünk meg, román tevékenységünkről a következő részben részletesebb bemutatást adok. Szerbiában 2002-ben vetettük meg a lábunkat, nem rendelkezünk még széleskörű hálózattal, ennek kialakítása még fejlesztés alatt áll. Szerbiában még csak utazási és egészségügyi biztosítási assistance tevékenység esetén vagyunk 9

10 szolgáltató, ez azt jelenti, hogy a szerb ügyfelek számára mi szervezzük meg az orvosi ellátást, amennyiben az ügyfél igényt tart rá. Gépjármű vonalon az assistance tevékenység még kialakulóban van. Hálózatunk folyamatos fejlesztés alatt áll jelenleg, itt még gyerekcipőben járunk. Horvátországban 2005-ben jelentünk meg, az itt végzett szolgáltatásaink száma még elég csekély, az egész piac fejlesztés alatt áll óta elméletileg mi szolgáltatunk Montenegróban is, ez még a gyakorlatban nem valósult meg, kezdetleges a piacunk, mindenféle tevékenység szempontjából fejlesztést igényel. Ami Magyarországot illeti, itt már lassan több mint egy évtizede jelen vagyunk, tehát már stabilan megvetettük lábunkat. Persze ez nem jelenti azt, hogy minden tökéletes, a javítás, fejlesztés itt is folyamatos, hogy még hatékonyabban tudjuk végezni tevékenységünket. Indulásunktól folyamatosan bővítjük piacunkat, újabbnál újabb termékeket vezetünk be, és ami még fontosabb, amint az látható, terjeszkedünk is más országokban. Tehát vállalatunk fejlődése folyamatos és töretlen. Arra törekszünk, hogy folyamatosan növeljük bevételünket, szolgáltatásunk színvonalát javítsuk, ügyfeleink elégedettségére törekszünk. Az elmúlt években folyamatosan növekedett bejövő segélyhívásaink száma, kifelé intézett hívásaink száma, és az általunk megszervezett szolgáltatások száma is növekvő tendenciát mutat. Az elkövetkező éveknek is hasonló elvárásokkal nézünk elébe, reméljük ezt a fejlődő tendenciát már sokat fenn tudja tartani vállalatunk. 2.3 Az Europ Assistance Romániában Szeretnék néhány gondolattal kitérni Romániában végzett tevékenységünkre, mivel a magyarországi működésünk mellett ez a második legfontosabb területünk. Romániában szintén mi, az Europ Assistance Magyarország végezzük az assistance tevékenységet, persze ez nem jelenti azt, hogy rajtunk kívül más szolgáltató cég nincs jelen a piacon, de arról nincs részletes információnk, hogy melyek ezek a cégek ben kötöttük meg első assistance szerződésünket Romániával, ez idő óta szolgáltatunk a piacon. A kezdeti időszak még csak feltérképezés volt számunkra volt az első sikeres időszakunk, amikor is 9 nagy romániai biztosító céggel kötöttünk szerződést az utazási assistance terén. A következő évben azonban ezek némelyikét sajnos el is vesztettük, a romániai piac bizonytalanságai és cégünk belső problémáinak következtében. Ezek után 2 fő 10

11 romániai biztosító cégre összpontosítottunk, melyek a Generali Asigurari és a City Insurance. Eddig tehát elsősorban az utazási biztosítás területén voltunk jelen az országban ben kezdtük kiépíteni gépjárműves hálózatunkat, ezzel egy új ajtó nyílt ki az assistance területén Romániában. Megalapítottuk első valódi országúti assistance termékünket az egész nemzetre kiterjedően, a Generali Asigurari Casco-ja mellé. Román ügyfeleink ettől kezdve kérhették segítségünket gépjárműves segítségnyújtás terén. Az elkövetkező időszak a hálózat minél szélesebb kiépítése volt, hogy az ország bármely elhagyatott pontján tudjunk segítséget nyújtani ban az egészségügyi hálózat kiépítése is elkezdődött, kórházakkal való kapcsolat kialakítása, és orvosi segítségnyújtás megszervezése is lehetségessé vált ben új ügyfeleket szereztünk, a BT Asigurari, FATA Asigurari és a Kia Romania is szerződést kötött cégünkkel, ezzel termékeink palettája is bővült. Hálózatunkat a mai napig folyamatosan bővítjük, illetve újabb és újabb termékeink is jelennek meg a piacon. Kezdetben alig 70 szolgáltatóval kezdtük meg tevékenységünket, ma már azonban büszkék lehetünk, hogy több mint 150 partner áll szerződéses kapcsolatban velünk. Romániában van egy hálózatfelelős kollégánk, aki korábban Magyarországról tevékenykedett, ma már Romániában van egy saját irodája. Az ő közreműködése hatalmas segítséget jelent számunkra. A technológia fejlettsége is nagy segítség számunkra, hiszen ügyfeleink Romániából kérnek segítséget, ami Magyarországra érkezik, és innen szervezzük meg az egész szolgáltatást. Ügyfeleink persze nem tudják, hogy hívásuk Budapestre érkezik, hiszen egy saját román telefonszámot hívnak, amely a mi irodánkban csörög be, a románul beszélő kollégákhoz. Más nyelven egyáltalán nem is vesszük fel a telefont, nehogy még nagyobb kétséget ébresszünk a már egyébként is kétségbeesett ügyfélben. Cégünknél összesen 15 olyan kolléga dolgozik, akik román anyanyelven beszélnek az ügyféllel. Országunkban elég sok fiatal él, akik Romániából jöttek ide tanulni, dolgozni, vagy élni, így nem jelent nehézséget román anyanyelvű kollégákat keresnünk. Romániában vannak még kiaknázatlan területeink, főleg miután Románia is csatlakozott az Unióhoz, és ezzel a segítségünkkel mi is hozzájárulunk az ország fejlődési irányvonalához. 11

12 2.4 Megjelenésünk a Weben Az Europ Assistance saját weboldalt működtet az interneten, minden leányvállalatnak, azaz minden országnak saját weboldala van. Az egyes weblapok más és más nyelven olvashatók, az adott országban használt nyelvnek megfelelően. Ám megtekintve őket, az Europ Assistance internetes arculata egységesnek tekinthető, hasonló felépítésűek a különböző országok felületei. A magyar leányvállalat honlapja a címen érhető el. A webes felület legfontosabb eleme a Csoport emblémája, mely kék és piros színben pompázik a lap bal felső sarkán. Ez jelképezi a céghez való tartozást, az egységet. Az oldalak felépítése jól megszerkesztett, tartalmilag is összefüggő. A lap felső részén találhatunk egy oldaltérkép nevű fület, mely csoportosítva, szinte térkép formában mutatja be, hogy milyen információk találhatóak a lapon, illetve könnyebbé teszi az információk közti barangolást is. A honlapon a cég legfontosabb információi olvashatók, a cég adatai, elérhetőségei, rövid cégbemutató, hírek, sajtócikkek, az assistance tevékenységek lényegének bemutatása, a hálózatunkról néhány gondolat, esetleges álláslehetőségek, illetve néhány praktikus weboldal megjelölése. Név szerinti felsorolásban a következő fülek között válogathat az olvasó: Magunkról; Szolgáltatásaink; Csatlakozzon; Hálózatunk; Sajtó, média; Praktikus infók. A honlap kezdőlapján nyelvet is tudunk váltani, akár angol, akár román nyelven is megnyitható a kívánt oldal. A weboldal további részét böngészve felfedezhető a cég nemzetközi jelenléte is, mely országokban van jelen a cég. Itt megtalálhatók azok a linkek, melyekkel az EA más országainak hivatalos weblapjára léphetünk át. A honlapunk mindig naprakész, persze vannak bizonyos elemei, melyeken nem változtatunk, ilyen például a cégbemutató, történet, és tevékenység leírása, hiszen ez egységes, de az aktuális információk, különböző adatok, hírek mindig frissítésre kerülnek. A weboldal célja, hogy felhívja magára az olvasó figyelmét, mondhatni beszédes legyen, ezért nagy hangsúly van az arculaton, látványon, megjelenésen. Rengeteg színes ábra szemlélteti a hozzá kapcsolódó írásos anyagot, ezzel is felkeltve az olvasó figyelmét. Mint már korábban említettem a különböző országok oldalai hasonló felépítést mutatnak, egységet képviselnek, a megjelenített képeket, ábrákat, illusztrációkat illetve grafikonokat azonban az adott ország maga határozza meg, hogy mit jelenítsen meg a felületen. A web-felületen található információ egy része az Europ Assistance-ra irányul, van azonban olyan része is, mely más információt nyújt. A Praktikus Infók c. link alatt további linkeket, 12

13 internetes címeket találhatunk, így az adott témában további információhoz juthatunk, hosszas keresgetés nélkül. Találhatunk itt például utazási infókat, térképeket, menetrendeket, különböző országok honlapjait, külföldi országok kórházaihoz is eljuthatunk, vagy szórakozásképpen moziműsort is olvashatunk. 2.5 Minőségpolitika A cégünk tevékenysége középpontjába a színvonalas, megbízhatóan szolgáltató, és gazdasági szempontból is versenyképes szolgáltatást állítja. Minőségpolitikája teljes körűen érvényes valamennyi szolgáltatási folyamatunkra, tevékenységeinkre és a mindennapi munkafolyamatok szerves részeként kerül érvényesítésre. Cégünk minőségpolitikai célkitűzései: Márkanév: Az Europ Assistance a segítségnyújtásban elismert piacvezető márkanév, amely hűen tükrözi fejlődésünket, céljainkat. Innovatív, hatékony: célkitűzéseivel nemcsak az élet mindennapjaiban előforduló problémák megoldásában nyújt hatékony segítséget, hanem hétköznapjaink kényelmesebbé tételében is fő szerepet játszik. Pro aktivitás, elkötelezettség, csapatmunka: munkatársaink pro-aktivitása és ügyfelek irányában való elkötelezettsége az alapja a gördülékeny segítségnyújtást biztosító csapatmunkának. Tapasztalat: a rendelkezésünkre álló know-how, több éves tapasztalat és tudás alapján találjuk meg az ügyfeleink számára legjobb megoldást (szolgáltatás igénybevétel, új termék). Értéket teremtő: új termékeivel, kezdeményező készségével és hozzáadott értéket teremtő szolgáltatásaival nemcsak folyamatosan kielégíti, de formálja is a piacon felmerülő igényeket. Pontosság: Központi szerepet játszik a pontosság, határidők betartása, amely a szolgáltatási minőség egyik legkézzelfoghatóbb mutatója. A fenti célok elérése érdekében cégünk az alábbi eszközök alkalmazására törekszik: Aktív assistance megvalósítása: kezdeményező, ügyfélközpontú, kompetens, 24 órában elérhető segélyszolgálati központ működtetése és folyamatos fejlesztése, illetve motivált, színvonalas, rendelkezésre álló szolgáltatói partnerhálózat fenntartása. 13

14 Az Europ Assistance márkanév megismertetése régiónkban: az assistance üzletágban elismert piacvezető márkanév mind szolgáltató oldalon, mind pedig megbízói oldalon nagyban hozzájárul üzleti sikereinkhez. Hatékonyság növelése: a szolgáltatási folyamatok gazdaságosságának javításával a szolgáltatási pozíciónk erősítése. Belső kommunikáció fejlesztésével kívánjuk elősegíteni a cég különböző területeinek hatékony együttműködését, hogy megbízóink felé vállalt kötelezettségeinket időben, pontosan és magas színvonalon teljesítsük. Rövidtávra és hosszútávra is meghatározzuk a cég tervezett eredményét, pontos költségvetés és kapacitástervezéssel kívánjuk a rendelkezésre álló erőforrásokat a lehető leghatékonyabban felhasználni. ISO szabvány: cégünk valamennyi szolgáltatási tevékenységére, illetve folyamatára érvényes, az ISO 9001:2000 szabvány követelményeinek megfelelő minőségirányítási rendszert működtet, rendszeres oktatással és ösztönzési rendszerrel segíti az alkalmazottak és a vezetők minőségi szemléletének kialakítását és minőségirányítási ismereteinek folyamatos elmélyítését. Minőségi követelmények meghatározása: minden munkafolyamatban, részlegnél (IT, operáció, pénzügy, értékesítés) és munkakörben meghatározza a minőségi követelményeket és megteremti azok betartásának feltételeit. Minőségirányítási rendszer: gondoskodunk a létrehozott minőségirányítási rendszer folyamatos fejlesztéséről és a minőségi előírások betartásának rendszeres ellenőrzéséről. Nyílt és segítőkész légkört teremtünk a felmerülő problémák megoldásához Network minősítése: Partnereivel szemben is megfogalmazza minőségi elvárásait és azokat következetesen számonkéri. Cégünk minőségpolitikájának meghatározó eleme a dolgozók felelőssége. Cégünk minden alkalmazottja felelős saját munkájában a minőségi követelmények megvalósításáért, a vezetők pedig felelősek a minőségpolitikai célkitűzések cégünk keretein belül való érvényesítéséért, a minőségirányítási előírások betartásáért. 14

15 2.6 Ügyfél elégedettség vizsgálata illetve panaszkezelés A cég teljes tevékenységét, minden területét lefedő ügyfél elégedettség mérő rendszert működtetünk. Legfontosabb számunkra Ügyfeleink részére nyújtott szolgáltatásaink minőségét kérdőívvel vagy telefonon történő megkérdezéssel ellenőrizzük. A kérdőíveket Quality Letters-nek hívjuk (minőség ellenőrző levél), a telefonhívásokat pedig Quality Calls-nak hívjuk (minőség hívás). Quality Letters (QL) Minden hónapban kiküldjük ügyfeleink részére, akik igénybe vették segítségünket, a Quality letter-t, melyben megérdeklődjük, hogy mennyire voltak megelégedve szolgáltatásainkkal. Ehhez azonban fontos, hogy az ügymenet, azaz a szervezés során az ügyfelek adatai között elkérjük a lakcímét, vagy levelezési címét is. A levél néhány egyszerű kérdést tesz fel az ügyfél számára. Első kérdés arra vonatkozik, hogy a call center-ben dolgozó munkatárssal mennyire volt megelégedve, a hozzáértésével, szakértelmével, udvariasságával kapcsolatban. A második kérdés pedig a kiérkező szolgáltatóra vonatkozik, hogy a helyszínre kiérő szakember mennyire végezte rendben munkáját, sikerült-e egyáltalán elhárítani a problémát. Mindezeket osztályoznia kell 1-5-ig terjedően, értelemszerűen az 5 a legmagasabb érték. Az ügyfél számára akad néhány sor is a levél végén, hogy kifejtse véleményét is, amennyiben van, panaszát is itt feltüntetheti részletesen, hogy miben nem volt elégedett. Hiszen számunkra nemcsak az elégedettség a fontos, hanem a panaszt is szívesen vesszük, ezzel az ügyfél értékel minket, és rávilágít arra a negatívumra, amin valószínűleg változtatnunk kell. A kiküldött levél mellé válaszborítékot is mellékelünk, hogy az ügyfélnek ne kelljen plusz költséget fizetnie a levél visszaküldéséért. Így ösztönözzük az embereket, hogy küldjék vissza számunkra a válaszukat. A visszaérkezett válaszleveleket egy táblázatban rögzítjük minden alkalommal, és szűrést végzünk rájuk. A panaszleveleket külön kezeljük, hiszen ezekkel további teendőink vannak. Az ügyfelek értékéléséről a partnerek is visszajelzést kapnak, hogy jól végzik-e munkájukat, vagy sok velük szemben a panasz. Quality Calls (QC) A Quality Letter-ek párja a Quality Call, ami minőség ellenőrző hívást jelent. A szolgáltatás elvégzése után minden alkalommal visszahívjuk az ügyfelet, hogy rendben megtörtént-e a 15

16 szolgáltatás, vagy sem. Meghallgatjuk ügyfelünk megjegyzéseit, panaszát egyaránt, mint a köszönet mondását is. Néhány egyszerű kérdést teszünk fel nekik. Mennyire voltak elégedettek a call center-ben dolgozó munkatárssal, ezt is 1-5-ig terjdeő skálán kell értékelniük. Meg kell kérdeznünk, hogy a helyszínre érkező szakember rendben elhárította-e a felmerült problémát, minden rendben zajlott-e a munkálatok révén. Mindezt szintén 1-től 5-ig terjedő skálán kell értékelnie. Végül megkérdezzük, tart-e még esetleg egyéb szolgáltatásra igényt. Amennyiben nem, lezárhatjuk az ügyet, nem kell vele tovább foglalkoznunk. Ha tart még további szolgáltatásra igényt, azt is megszervezzük számára. Panaszkezelés Ha bármilyen ügyfelünk panasszal szeretne élni, azt minden esetben felvesszük, részletesen rögzítjük, és megígérjük neki, hogy kivizsgáljuk, jogos-e a panasza vagy sem. Még aznapra visszahívást ígérünk az ügyfélnek, tájékoztatásképpen. A panasztétel egyébként fontos számunkra, hiszen így látjuk, melyek azok a pontok, melyeken változtatnunk kell, hogy még jobb legyen a cég hatékonysága, és szolgáltatásunk minősége. A panaszkezelés a csoportvezetők és supervisorok feladata, nekik kell a panasszal kapcsolatos részleteket továbbítani, hogy minél hamarabb el tudják kezdeni a kivizsgálást. A kivizsgálás átlagos ideje 5 munkanap. Az ügyfelet mindenképpen tájékoztatjuk az eredményről. Másrészt pedig megkezdjük a kívánt területek újragondolását, hogyan és mivel tudnánk az adott helyzeten javítani. Vállalatunk számára ügyfeleink a legfontosabbak, így ezek a tevékenységek nagyon fontosak számunkra. Amennyiben ügyfelünk bajba kerül, mi ott vagyunk a bajban, és minden tőlünk telhetőt megteszünk annak érdekében, hogy segítsünk a probléma orvoslásán. És amint látszik, még ekkor sem feledjük el az ügyfelet, utólag is felhívjuk. Ezt nagyon sokan értékelni szokták, hogy ennyire törődünk velük! 16

17 3 AZ EUROP ASSISTANCE MAGYARORSZÁG KFT TEVÉKENYSÉGE Azon szolgáltató cégek közé tartozunk, akik több területen is végzik a tevékenységüket. Négy lábon állunk. Tehát négy fő tevékenységi kör keretein belül végezzük szolgáltatásainkat, mely a következő területekre terjed ki: gépjárműipar, az utazáshoz kapcsolódó segítségnyújtás, a család és háztartás területe és az egészségügyi szolgáltatások. Röviden összefoglalva bejövő segélykérő hívások alapján assistance tevékenységet szervezünk a bajba jutott ügyfelek számára. 3.1 Utazási assistance Egész Magyarország, Európa, és Amerika területeire egyaránt kiterjed a segítségnyújtás és információszolgáltatás. Napjainkban egyre többet járnak az emberek külföldre, ezért nagy segítség számukra az utazási biztosítás megkötése, és mellette az assistance szolgáltatás egyaránt. Ügyfeleink tudják, hogy mi mindig ott vagyunk mellettük. Akár utazás előtti információban is segítségükre lehetünk, milyen biztosítást kössenek, melyik mire vonatkozik, tájékoztatást nyújtunk nekik. Sajnos gyakori esetekben segítségünkre is szorulnak, amikor szervezésre van szükségük. Külföldön, ha megbetegednek, kórházat ajánlunk nekik, hogy hova tudnak fordulni, mi a teendőjük. Amennyiben szükséges, és lehetséges a költségeket is vállaljuk az ügyfél helyett, hiszen a külföldi kórházakban magasabb költségek jellemzőbbek, mint itthon. Bekérjük a kórháztól a szükséges orvosi papírokat, dokumentumokat, hogy teljes mértékben átlássuk az esetet és hogy a biztosítót is értesíteni tudjuk a történtekről. Amennyiben szükséges ügyfelünk hazajutását, illetve hazaszállítását is meg tudjuk szervezni, és itthoni kórházban tovább folytatni a kezelését. Egyéb esetekben is tudunk segítséget nyújtani, amennyiben az ügyfél elhagyta a poggyászát, valamilyen iratokat elvesztett, esetleg jegyet vesztett el, a kárrendezésben is egyaránt rendelkezésére állunk. Ha ügyfelünknek pénzsegélyre van szüksége külföldön, azt is meg tudjuk szervezni, hogy azonnal pénzhez jusson. Esetleg sürgős esetben való utazás, hazajutás esetén repülőjegyet tudunk számára foglalni. Különleges esetekben például hegyi túrák során bekövetkező balesetnél lehetőségünk van megszervezni helikopteres mentőexpedíciókat, és a sérült eljuttatását a kórházba. Illetve, sajnos volt már rá példa, elhalálozás esetén hazahozzuk az elhunyt ügyfél hamvait. Lényeg, hogy ügyfeleink kellő tájékoztatást kapnak a biztosítótól, a megkötött biztosítással kapcsolatban, illetve tájékoztatják arról, hogy rendelkezésükre állunk, bármilyen probléma esetén. 17

18 3.2 Egészségügyi szolgáltatások Ez a szolgáltatási terület egyrészt segítség megszervezésére, információnyújtásra és költségvállalásra egyaránt kiterjed. Amennyiben ügyfelünknek csak információra van szüksége, például, hogy milyen orvoshoz tud fordulni, milyen kórházba tud elmenni megbetegedés esetén, bármikor rendelkezésére állunk. Információt nyújtunk neki, kórházat ajánlunk, esetleg szállást is tudunk ajánlani a kórház közelében. Kérésére akár meg is tudjuk neki szervezni a segítséget, értesítjük a kórházat az ügyfél érkezéséről, hogy tudják őt fogadni. Bizonyos biztosítási formák a költséget is átvállalják az ügyfélről, hogy ne neki kelljen a helyszínen fizetni. Mindehhez mi nyújtunk segítséget, hogy mi tartjuk a kapcsolatot a kórházzal, az ügyfél orvosával, bekérjük a megfelelő dokumentumokat, melyekre szükség van a biztosítónak. Az ügyféllel ez esetben is addig tartjuk a kapcsolatot, amíg igény van rá, amennyiben az ügyfél már elhagyta a kórházat, a szükséges dokumentumok megléte után már zárhatjuk az ügyet. 3.3 Gépjármű assistance Ebben a fejezetben a gépjárműves szolgáltatásokat nem kívánom részletezni, a következő fejezetben részletes bemutatás következik. 3.4 Háztartási assistance Vészelhárítási és helyreállítási szolgáltatások szervezése az ügyfelek számára. Amennyiben az ügyfélnek van biztosítási feltétele, veszély esetén díjmentes javítási munkálatokat végzünk. Vészhelyzetnek ez esetben a következőt értjük: amennyiben olyan probléma történt az ügyfél lakásán, amely veszélyesnek minősíthető, vagy olyan helyzet esetén, amely további vészhelyzet kialakulásához vezet, illetve olyan felmerülő gond, amely az ügyfél mindennapi tevékenységeinek, életvitelének fennakadásához vezet, és akadályozza őt a megszokott életében, vészhelyzetnek minősítjük, és azonnali segítséget szervezünk neki. Az általunk megszervezhető szolgáltatások a következők: dugulás elhárítás tetőfedés üvegezés 18

19 villanyszerelés víz-, gáz-, fűtésszerelés zárjavítás Mindezen szolgáltatásokat tudjuk megszervezni az ügyfelek számára. Vészhelyzetnek minősítve díjmentesen, amennyiben azonban nem vészhelyzetről van szó, készpénzfizetés ellenében egyaránt tudunk szolgáltatni. Más szolgáltatást is meg tudunk szervezni ügyfeleink számára, ha másban kér segítséget, mindazt már csak költségtérítés ellenében. Ország szinten széleskörű hálózatot alakítottunk ki, különböző területen jártas szakemberekből. Szakembereink többsége 24 órában elérhető a hét minden napján. A vészelhárításhoz partnereink 4 órán belül helyszínre érnek. 19

20 4 GÉPJÁRMŰ ASSISTANCE Külön kiemelve szeretném ezt a tevékenységünket részletesen elemezni és bemutatni, mivel úgy gondoltam, hogy erre a szolgáltatási ágra végzem el a stratégiai elemzést. Mindegyik szolgáltatásra egyesével el lehet végezni egy-egy külön elemzést, az azonban elég hosszadalmas és terjedelmes lenne. Valamilyen oknál fogva ez a terület áll legközelebb hozzám, ezért választottam gépjárműves ágazatunkat. A gépjármű assistance a gépjárműves területen nyújtott segítségszolgáltatás. Szeretném előszöris bemutatni milyen típusú gépjármű assistance létezik: Gépjárműmárka mellé nyújtott assistance: o Gyári assistance: A Magyarországon először forgalomba helyezett, új autókra automatikusan járó plusz ajándék, az autó 2 vagy 3 éves koráig, ez márkától függő. Az ügyfél számára nem jelent plusz költséget, teljesen díjmentesen kapja. Nincs rá limit, a szolgáltatás egy év alatt bármennyi alkalommal igénybe vehető. o Hosszabbított assistance: A gyári assistance hosszabbításaként köthető, ugyanazok a feltételek vonatkoznak rá, mint a gyárira, annyi különbséggel, hogy ebben az esetben már az ügyfélnek meg kell fizetnie a hosszabbítást, ha igénybe szeretné venni. Vannak kivételes esetek, amennyiben a szervizek akcióként díjmentesen adják az ügyfélnek, például ha Ft érték fölött vásárol az ügyfél náluk. Szintén limit nélkül használhatják az ügyfelek. Céges flotta assistance, vagy lízingcég által nyújtott assistance: A különböző cégek autóflottája mellé vásárolhatja meg a cég az assistance-t, amennyiben az ügyfél munkavégzés közben a céges autóval szorul segítségre. Ezek az ügyfelek kiemelt elsőbbséget élveznek, fontossági sorrendben előbb az ő segítségüket kell megszervezni. A márkaassistance-tól annyiban különbözik, hogy ezesetben az ügyfél soha nem fizet a helyszínen, amennyiben szerződés alapján nem jár neki a szolgáltatás, akkor utólag kiszámlázzuk a cég felé a segítség díját. Üzemanyagkártya mellé járó assistance: Ezen kártyák mellé automatikusan jár a segélyszolgáltatás, viszont fontos ellenőrizni a kártya érvényességét, amennyiben ez rendben van a szolgáltatás megszervezhető. Némely kártyák mellé egy bizonyos 20

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR. Levelező tagozat. Szolgáltatás és nonprofit szakirány

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR. Levelező tagozat. Szolgáltatás és nonprofit szakirány BGF KKFK Elektronikus Könyvtár Az elektronikus könyvtár teljes szövegű dokumentumokat tartalmaz biztosítva a szabad Információ-hozzáférést. A szerzői és egyéb jogok a dokumentum szerzőjét/tulajdonosát

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR KERESKEDELEM ÉS MARKETING SZAK. Nappali tagozat. Marketingkommunikáció szakirány

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR KERESKEDELEM ÉS MARKETING SZAK. Nappali tagozat. Marketingkommunikáció szakirány BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR KERESKEDELEM ÉS MARKETING SZAK Nappali tagozat Marketingkommunikáció szakirány A KVINT-R KFT. NYOMTATÓPIACI MARKETINGSTRATÉGIÁJÁNAK, - AKTIVITÁSÁNAK ELEMZÉSE,

Részletesebben

A vállalkozás valami új és értékes dolog létrehozásának a folyamata, amelyben a vállalkozó biztosítja a szükséges időt és erőfeszítést, vállalva a

A vállalkozás valami új és értékes dolog létrehozásának a folyamata, amelyben a vállalkozó biztosítja a szükséges időt és erőfeszítést, vállalva a A vállalkozás valami új és értékes dolog létrehozásának a folyamata, amelyben a vállalkozó biztosítja a szükséges időt és erőfeszítést, vállalva a várható pénzügyi, pszichikai és társadalmi kockázatot,

Részletesebben

A SIKERES KISVÁLLALKOZÁS BEMUTATÁSA

A SIKERES KISVÁLLALKOZÁS BEMUTATÁSA Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Gazdaságdiplomácia és nemzetközi menedzsment szak Nappali tagozat Szakdiplomácia szakirány A SIKERES KISVÁLLALKOZÁS BEMUTATÁSA AZ MTM AUTÓSISKOLA

Részletesebben

VERSENYFUTÁS AZ IDŐVEL ÚJ SZOLGÁLTATÁS BEVEZETÉSE EGY KISVÁROSI KÁBELTELEVÍZIÓS HÁLÓZATON

VERSENYFUTÁS AZ IDŐVEL ÚJ SZOLGÁLTATÁS BEVEZETÉSE EGY KISVÁROSI KÁBELTELEVÍZIÓS HÁLÓZATON BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR SZI NEMZETKÖZI MARKETING SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK LEVELEZŐ tagozat NEMZETKÖZI MARKETING szakirány VERSENYFUTÁS AZ IDŐVEL ÚJ SZOLGÁLTATÁS

Részletesebben

INDULJ EL! Irányjelző vállalkozni szándékozó fiataloknak

INDULJ EL! Irányjelző vállalkozni szándékozó fiataloknak INDULJ EL! Irányjelző vállalkozni szándékozó fiataloknak Indulj el! Irányjelző vállalkozni szándékozó fiataloknak Köszöntő Mindenkinek van egy álma vagy legalábbis ötlete, elképzelése arra vonatkozóan,

Részletesebben

A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS ALAPJAI

A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS ALAPJAI FINNA HENRIETTA - TÓTH ZSUZSANNA ESZTER A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS ALAPJAI Oktatási anyag a magyarországi kis- és középvállalkozások számára 1 TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék... 2 Bevezetés... 4 1. Az európai

Részletesebben

Üzleti tanácsok. részére

Üzleti tanácsok. részére Üzleti tanácsok fejlõdõ vállalkozások részére 2015 NEKÜNK FONTOS A FEJLŐDÉS, FŐLEG HA AZ ÖNÉ. KISVÁLLALKOZÁSOK FINANSZÍROZÁSA Szeretné zökkenőmentessé tenni vállalkozása mindennapi pénzügyeit és biztosítani

Részletesebben

A szervezeti kultúra mint összetartó, integráló erő egy virtuális szervezet mindennapjaiban

A szervezeti kultúra mint összetartó, integráló erő egy virtuális szervezet mindennapjaiban Budapesti Corvinus Egyetem Gazdálkodástudományi Kar Vezetéstudományi Intézet A szervezeti kultúra mint összetartó, integráló erő egy virtuális szervezet mindennapjaiban A Magyar Elektronikus Könyvtár Készítette:

Részletesebben

Közvetlen értékesítés az Európai Unióban, illetve a magyarországi Zepter Kft. sorsa az Európai Unióba lépés után...5 I. A közvetlen értékesítés...

Közvetlen értékesítés az Európai Unióban, illetve a magyarországi Zepter Kft. sorsa az Európai Unióba lépés után...5 I. A közvetlen értékesítés... Közvetlen értékesítés az Európai Unióban, illetve a magyarországi Zepter Kft. sorsa az Európai Unióba lépés után...5 I. A közvetlen értékesítés...5 1.1. Bevezetés...5 1.2. Mi a közvetlen értékesítés?...7

Részletesebben

Rendkívüli cégek hétköznapi titkai HOGYAN ÉPÍTS HATÉKONY SZERVEZETET? 2009 Menedzsmentor www.menedzsmentor.com

Rendkívüli cégek hétköznapi titkai HOGYAN ÉPÍTS HATÉKONY SZERVEZETET? 2009 Menedzsmentor www.menedzsmentor.com Rendkívüli cégek hétköznapi titkai HOGYAN ÉPÍTS HATÉKONY SZERVEZETET? AZ EGÉSZSÉGES SZERVEZET A legtöbb vezető jelentős időt és energiát fektet olyan eszközök felkutatásába, amelyek bárminemű versenyelőnyt

Részletesebben

Ellentmondások a nem állami szociális ellátások körében

Ellentmondások a nem állami szociális ellátások körében Debreceni Egyetem Állam-és Jogtudományi Kar Ellentmondások a nem állami szociális ellátások körében Készítette: Kovács Mária Mónika V. évfolyam Konzulens: Dr. Horváth M. Tamás egyetemi tanár Debrecen 2008.

Részletesebben

Értékpapír Befektetési Lehetőségek Az Erste NetBroker Rendszerével

Értékpapír Befektetési Lehetőségek Az Erste NetBroker Rendszerével Miskolci Egyetem Gazdaságtudomány Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Pénzügy Tanszék Értékpapír Befektetési Lehetőségek Az Erste NetBroker Rendszerével Szakmai belső konzulens : Dr.

Részletesebben

Hogyan készítsünk környezeti jelentést? Skwarek Kristóf Éri Vilma Steve Brookes

Hogyan készítsünk környezeti jelentést? Skwarek Kristóf Éri Vilma Steve Brookes Skwarek Kristóf Éri Vilma Steve Brookes Budapest, 2002. június Készült a Tetra Alapítvány támogatásával. Tetra Alapítvány Budapest, 2002. június TARTALOM 1. BEVEZETŐ...1 1.1. A környezeti jelentésről...1

Részletesebben

Vállalkozások működtetése üzleti tervezés-jogi alapfogalmak-számviteli alapfogalmak

Vállalkozások működtetése üzleti tervezés-jogi alapfogalmak-számviteli alapfogalmak Vállalkozások működtetése üzleti tervezés-jogi alapfogalmak-számviteli alapfogalmak TARTALOMJEGYZÉK I. ÖSSZEGZÉS... 4 II. ÜZLETI TERVEZÉS... 18 II.1. A TEREVZÉS FOGALMA ÉS FUNKCIÓI... 18 II.2. AZ ÜZLETI

Részletesebben

Stratégiaalakítás, szervezet átalakítás és változáskezelés

Stratégiaalakítás, szervezet átalakítás és változáskezelés Stratégiaalakítás, szervezet átalakítás és változáskezelés tanulmány Budapest, 2009. november 1 1 TARTALOMJEGYZÉK 1 Tartalomjegyzék 2 2 Stratégiai menedzsment 6 2.1 A stratégiai vezetés fejlődési fázisai

Részletesebben

S Z A K D O L G O Z A T

S Z A K D O L G O Z A T ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar Doktori és Továbbképzési Osztály Budapest S Z A K D O L G O Z A T Irányító tanár: Dr. Torda Ágnes főiskolai docens Készítette: Tamás Eszter gyógypedagógus szakvizsga

Részletesebben

Az Európai Bizottság Foglalkoztatásért, Ipari Kapcsolatokért és Szociális Ügyekért felelõs Fõigazgatóságának támogatásával

Az Európai Bizottság Foglalkoztatásért, Ipari Kapcsolatokért és Szociális Ügyekért felelõs Fõigazgatóságának támogatásával Az Európai Bizottság Foglalkoztatásért, Ipari Kapcsolatokért és Szociális Ügyekért felelõs Fõigazgatóságának támogatásával Köszönetnyilvánítás Ez a kézikönyv a CoESS (Biztonsági Szolgáltatók Európai Szövetsége)

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ VASÚTI KÖZLEKEDÉSPOLITIKÁJA ÉS A MÁV RT.

AZ EURÓPAI UNIÓ VASÚTI KÖZLEKEDÉSPOLITIKÁJA ÉS A MÁV RT. BGF KKFK Elektronikus Könyvtár Az elektronikus könyvtár teljes szövegű dokumentumokat tartalmaz biztosítva a szabad Információ-hozzáférést. A szerzői és egyéb jogok a dokumentum szerzőjét/tulajdonosát

Részletesebben

ÖT ÉVE AZ EURÓPAI UNIÓBAN 200 KÉRDÉS 200 VÁLASZ AZ EURÓPAI UNIÓRÓL

ÖT ÉVE AZ EURÓPAI UNIÓBAN 200 KÉRDÉS 200 VÁLASZ AZ EURÓPAI UNIÓRÓL ÖT ÉVE AZ EURÓPAI UNIÓBAN 200 KÉRDÉS 200 VÁLASZ AZ EURÓPAI UNIÓRÓL Nálunk megtalálja a választ Ha kérdése van az Európai Unióval vagy Magyarország EU-tagságával kapcsolatban, hívja munkanapokon 10 és 18

Részletesebben

MINDENRE VAN KÉSZ ÖTLETE?!

MINDENRE VAN KÉSZ ÖTLETE?! Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Levelező tagozat Európai üzleti tanulmányok szakirány MINDENRE VAN KÉSZ ÖTLETE?! AVAGY A PRAKTIKER LEHETSÉGES MARKETING

Részletesebben

Projekttervezés Jegyzet

Projekttervezés Jegyzet Projekttervezés Jegyzet Általános áttekintés Tartalom A jegyzet célja projektek tervezésével, előkészítésével, az egyes lépések logikai összefüggéseivel összefüggő tapasztalatok átadása, közérthető, a

Részletesebben

4. FEJEZET. PETER COCKMAN, BILL EVANS ÉS PETER REYNOLDS Tanácsadók, ügyfelek és a tanácsadás folyamata * MI A TANÁCSADÁS?

4. FEJEZET. PETER COCKMAN, BILL EVANS ÉS PETER REYNOLDS Tanácsadók, ügyfelek és a tanácsadás folyamata * MI A TANÁCSADÁS? 4. FEJEZET PETER COCKMAN, BILL EVANS ÉS PETER REYNOLDS Tanácsadók, ügyfelek és a tanácsadás folyamata * Rövidített anyag MI A TANÁCSADÁS? [...] Felkérték, hogy tanácsadóként támogassa a munkahelyén végrehajtani

Részletesebben

PALYA KARRIER NAP. Zsigmond Király Fôiskola MAGAZIN VI. ÉVFOLYAM 2011. ÁPRILIS

PALYA KARRIER NAP. Zsigmond Király Fôiskola MAGAZIN VI. ÉVFOLYAM 2011. ÁPRILIS PALYA Zsigmond Király Fôiskola MAGAZIN VI. ÉVFOLYAM 2011. ÁPRILIS MÁJUS KARRIER NAP ÉS ÁLLÁSBÖRZE 2011 Tartalom A KOMPETENCIA- VIZSGÁLAT LEHETŐSÉGEI A kompetenciák olyan viselkedésformák, amelyek segítségével

Részletesebben

Változásban a CRO-k szerepe

Változásban a CRO-k szerepe Változásban a CRO-k szerepe kihívások és lehetőségek kpmg.com/hu 2 Section or Brochure name Változásban a CRO-k szerepe kihívások és lehetőségek 3 Vezetői összefoglaló Székely Zoltán Pénzügyi szolgáltatási

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT Beledi Réka 2005

SZAKDOLGOZAT Beledi Réka 2005 SZAKDOLGOZAT Beledi Réka 2005 Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Levelező tagozat PR szakirány A KOMMUNIKÁCIÓ SZEREPE A VÁLTOZÁSMENEDZSMENTBEN Készítette:

Részletesebben

Lean Termelési Rendszer a Toyota tükrében avagy a túlélés lehetősége válsághelyzetben

Lean Termelési Rendszer a Toyota tükrében avagy a túlélés lehetősége válsághelyzetben Budapesti Műszaki Főiskola Lean Termelési Rendszer a Toyota tükrében avagy a túlélés lehetősége válsághelyzetben Szakdolgozat Készítette: Tóka Norbert Műszaki menedzser Belső konzulens: Kőszeghy Béla Külső

Részletesebben

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági Főiskola Gazdálkodási

Részletesebben

MODERN ÜZLETI TUDOMÁNYOK FŐISKOLÁJA LINKKAPCSOLATOK FONTOSSÁGA A KERESŐOPTIMALIZÁLÁSBAN. A linképítés jelentős szerepe

MODERN ÜZLETI TUDOMÁNYOK FŐISKOLÁJA LINKKAPCSOLATOK FONTOSSÁGA A KERESŐOPTIMALIZÁLÁSBAN. A linképítés jelentős szerepe MODERN ÜZLETI TUDOMÁNYOK FŐISKOLÁJA LINKKAPCSOLATOK FONTOSSÁGA A KERESŐOPTIMALIZÁLÁSBAN A linképítés jelentős szerepe Konzulens: Damjanovich Nebojsa Vendégoktató Ujfalusi Anna Nappali tagozat Kereskedelem

Részletesebben

Az innovációs és ipari parkok szerepe az innováció erősítésében

Az innovációs és ipari parkok szerepe az innováció erősítésében Ipargazdasági Kutató és Tanácsadó Kft. 1117 Budapest, Dombóvári út 17-19. Tel.: (36 1) 204-2951 (36 1) 204-2970 Fax: (36 1) 204-2953 E-mail:ipargazd@t-online.h Internet:http://www.ikt.hu Az innovációs

Részletesebben