Europ Assistance Magyarország Kft. tevékenységének és piacának bemutatása, stratégiai elemzése

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Europ Assistance Magyarország Kft. tevékenységének és piacának bemutatása, stratégiai elemzése"

Átírás

1 BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Külgazdasági szak Nappali tagozat Nemzetközi marketing szakirány Europ Assistance Magyarország Kft. tevékenységének és piacának bemutatása, stratégiai elemzése Készítette: Misinszki Réka Budapest, 2009

2 Tartalomjegyzék 1 Bevezetés Az Europ Assistance általános bemutatása Az assistance kialakulása Az Europ Assistance Magyarország Kft. bemutatása Az Europ Assistance Romániában Megjelenésünk a Weben Minőségpolitika Ügyfél elégedettség vizsgálata illetve panaszkezelés Az Europ Assistance Magyarország Kft tevékenysége Utazási assistance Egészségügyi szolgáltatások Gépjármű assistance Háztartási assistance Gépjármű assistance Gépjárműves hálózatunk Stratégiai elemzés A külső környezet elemzése Politikai tényezők Gazdasági tényezők Társadalmi tényezők Technológiai tényezők Környezeti tényezők Jogi tényezők Összegzés Az iparági versenykörnyezet elemzése Verseny a már meglévő vállalkozások között Új belépők támadása Helyettesítő termékek Beszállítók alkupozíciója Vevők alkupozíciója SWOT analízis Erősségek

3 6.2 Gyengeségek Lehetőségek Veszélyek Vállalatunk fejlődési irányvonalai, stratégiák meghatározása Ansoff mátrix A vállalat által használt stratégiai alternatívák Vállalatunk előtt álló stratégiai kihívások és célkitűzések A célok megvalósításához szükséges elemek Marketingkutatás Összegzés Ábrák jegyzéke Felhasznált irodalom Mellékletek

4 1 BEVEZETÉS Szakdolgozatom témájául a cég tevékenységét, illetve elemzését választottam, ahol dolgozom már több mint egy éve. Amikor ide kerültem a céghez, számomra eddig még teljesen ismeretlen, új dolgokkal ismerkedtem meg. Korábban még soha nem hallottam róla, hogy létezik ilyen tevékenység is, amivel a cégünk foglalkozik. Vállalatunk, az Europ Assistance Magyarország Kft. a szolgáltatási szektor egyik különleges üzletágában tevékenykedik, a segélynyújtásban. Nem egy területre szakosodtunk, több lábon is áll a szervezet. Négy konkrét fő tevékenysége a gépjármű, utazási, egészségügyi és háztartási segítségnyújtás. Témaválasztásom során nagy dilemmát jelentett, hogy miről is szeretnék írni. Az egyértelmű volt számomra, hogy a cégről szeretném elkészíteni szakdolgozatomat, de az kérdés volt, hogy mely területet, konkrétan mit is mutassak be. Végül a stratégiai elemzés mellett döntöttem, ezzel is segítséget nyújtva a vállalat működésében. Mivel 4 alappillére van a cégnek, azaz 4 fő tevékenységi területünk, így választanom kellett, hogy melyik szolgáltatásra végezzem el az elemzést, hiszen mind a négyre elég nehéz és hosszadalmas lett volna. Választásom a gépjármű assistance-ra esett, úgy érzem ez a terület áll legközelebb hozzám és ez keltette fel érdeklődésemet. Dolgozatom másik fő célja azonban, hogy az olvasóval is megismertessem ezt a tevékenységet, melyre cégünk, szerintem, büszke lehet. Biztos vagyok benne, hogy nagyon sok olyan ember van, aki úgy, mint én, nem ismeri ezt a szolgáltatási szektor. Elsősorban őket szeretném bevezetni a rejtelmekbe. Bízom benne, hogy elemzésem, és bemutatásom elég széles körű, és részletes lesz ahhoz, hogy más is átlássa mindezt. Szakdolgozatom felépítése során a stratégiai elemzés felépítésének szerkezetét követem. Előszöris néhány szót szólok magáról az assistance-ról, mint termékről, vagy szolgáltatásról, majd áttérek a konkrét vállalat elemzésére. A vállalat bemutatásával kezdem, kialakulásunkkal, majd napjainkig bemutatom fejlődésünket. Kitérek közben néhány olyan számomra lényeges elemre, mely fontos cégünk elemzése szempontjából. Aztán következhet tevékenységünk részletes bemutatása, különös figyelmet fordítva a gépjármű assistance-ra. Második nagy fejezetem a stratégiai elemzés elvégzése lesz. Elkezdve a külső környezet elemzésével, egyre beljebb haladok az iparági környezet elemzésén keresztül cégünk belső elemzéséig. Felvázolom erősségeinket, esetleges gyenge pontjainkat, és ez alapján elkészítem a lehetőségek, veszélyek vázlatát is. Ha mindez megvan, rátérhetek a stratégiai célok, küldetések bemutatására. 4

5 Készítettem egy kutatást is, kérdőívek segítségével. Ezzel a kutatással fő célom az volt, hogy kiderítsem, a kívülálló emberek körében mennyire terjedt el a szolgáltatás. Néhány alapvető kérdés feltétele után rátértem konkrétan a gépjárműre és az assistance-ra vonatkozó kérdésekre. Ki milyen gyakran használja autóját, van-e assistance szolgáltatása, és ezt tudja-e egyáltalán, hogy mire jó és fő szempont, hogy kellett-e már segítséget kérnie, hogyan, kitől. Szeretném felmérni, hogy mennyire használt az emberek körében a szolgáltatótól való segítségkérésre, mi a véleményük minderről. Erre dolgozatom legvégén fogok kitérni, és egy végső képet kapni minderről. Addig pedig jó olvasást kívánok! 5

6 2 AZ EUROP ASSISTANCE ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA 2.1 Az assistance kialakulása Az assistance - francia eredetű szó, tulajdonképpen professzionális segítségnyújtást jelent, ha magyar nyelvre szeretnénk fordítani. Bár a gyakorlatban többnyire az eredeti kifejezést használjuk. Legelőszöris szeretném néhány szóban leírni, hogy mit is értünk az említett kifejezés alatt. Az assistance röviden megfogalmazva, egy állandóan rendelkezésre álló segítségnyújtási forma, egy olyan szolgáltatás, melyet akkor vesznek igénybe az ügyfelek, ha valamilyen káreseményt szenvednek el, ha szükségük lenne valamilyen segítségre, de nincs kihez forduljanak. Hivatalos megfogalmazással az assistance szolgáltatás a biztosítási káresemény keletkezésekor vehető igénybe a kár elhárítása céljából. Tulajdonképpen egy úgynevezett biztosítási formának is nevezhetjük, mely nem pénzbeli, hanem szolgáltatás alapú kárrendezési forma. Eredetileg technikai alapú segítségszolgáltatásként indult, vészhelyzetek elhárítása céljából, majd később kiterjedt az egészségügyi, jogi területre, majd a háztartási területen is meghonosodott. Napjainkban azonban már nemcsak vészelhárításként működik, hanem információ szolgáltatásként is értelmezendő, illetve a nem vészhelyzeti, hanem kényelmi szolgáltatás is elterjedt, közkedvelt formája az assistance-nak. Ez a több mint 40 éves tapasztalattal rendelkező, új típusú egyedi szolgáltatást a változó, felgyorsult világ, a társadalmi változások hívták életre. Napjainkban a cégek, vállalatok a termékeik és szolgáltatásaik révén mind arra törekszenek, hogy kielégítsék az emberek igényeit, melyek gyors ütemben változnak, és melyek ma már személyre szabottnak tekinthetőek. Az assistance is ilyen személyre szabott szolgáltatás, mely az nemcsak az ügyfelek igényeit igyekszik kielégíteni, hanem teljeskörű szolgáltatást nyújtva próbálja megnyerni az elégedettségüket is. Az assistance eredetileg Franciaországból indult el, egy francia úriember nevéhez kötődik, Pierre Desnos nevéhez, gyakorlatilag őt nevezhetjük a szolgáltatás szülőatyjának. Az egész ötlet onnan eredt, hogy Pierre ismerősei, egy baráti házaspár beszámoltak neki arról, hogy külföldön történt balesetük során mennyi nehézséggel és kellemetlenséggel kellett szembenézniük. Pierre elkezdett azután kutatni, hogyan is lehetne az ilyen helyzeteket könnyebbé tenni. Kutatásai elsősorban arra irányultak, hogy milyen hiányosságai vannak a 6

7 külföldre, tengeren túlra utazók balesetbiztosításának, hogyan lehetne az ilyen esetekben segítséget nyújtani a hazai állampolgároknak külföldi útjaik során. A hosszas kutatások végeredményeképpen Pierre Desnos alapította meg Párizsban az első assistance szolgáltató céget, az Europ Assistance-t, a Concorde biztosítótársaság elnökének, André Rosa támogatásával. Kialakítottak egy többnyelvű telefonközpontot, 12 állandó vezetőmunkatárs irányításával és egy orvosi csoporttal. Nemsokkal később már ügynöki hálózatukat 17 különböző országra terjesztették ki. Az első évben 160 esetben nyújtottak segítséget. Az utazási biztosítók is csakhamar felismerték az új szolgáltatás nyújtotta előnyöket, lassan elkezdték a biztosítók is az assistance alapú biztosítást kínálni az ügyfeleknek. Jelenleg már az utazások többségéhez assistance alapú biztosítás is társul. Hazánkban a 80-as évek végén terjedt el ez az assistance típusú biztosítási forma. 2.2 Az Europ Assistance Magyarország Kft. bemutatása Küldetésünk: Nyíltan hirdetjük célkitűzéseinket: új, jövőbe mutató perspektívákat felmutatva világelsővé válni. 1 Mielőtt elkezdeném a cég bemutatását, szeretnék néhány szót szólni az Europ Assistance Csoportról is. A cég jelenleg a világ 5 kontinensén tevékenykedik, összesen 33 leányvállalattal, 35 segélyhívó központon túl, mintegy 208 országban vannak ügynökei. Azokban az országokban, ahol nem képviseltetjük magunkat leányvállalatként, ott ügynökeink jelentik a biztos pontot. Ők járnak el helyettünk, a nevünkben. Az Europ Assistance négy nagy régióra osztotta fel a 33 leányvállalatát. Az első régióba tartozik Olaszország, Svájc, Németország és Közép-Kelet Európa (Lengyelország, Csehország, Szlovákia, Magyarország, Görögország és Oroszország). A második régió a francia ajkú országokat foglalja magába, a Benelux államokat, Líbiát és Tunéziát. A harmadik régióba az angol nyelvű országok tartoznak, mint Anglia, az Egyesült Államok és Dél-Afrika, valamint a skandináv országok. 1 7

8 A negyedik régióba tartozik Spanyolország, Portugália, Argentína, Brazília, illetve Kína is. 1.sz. ábra Az Europ Assistance Csoport nemzetközi jelenléte Az Europ Assistance Csoport tulajdonosi szerkezetét tekintve elég homogénnek mondható, mivel a Csoport fő részvényese a Generali France Group, mely Európa harmadik legnagyobb biztosítási csoportja, 99,96 %-kal, egyéb részvényesek pedig csupán 0,04 %-kal vannak jelen a cég tulajdonosi szerkezetében. Magyarországon 1997-ben Budapesten alakult meg az Europ Assistance Magyarország Kft. Elhelyezkedését illetően a cég irodája Budapesten, a 13. kerületben található, a Dévai Center irodaházban (Dévai utca ). A céget 100 %-os leányvállalatként a francia holding alapította, majd néhány évvel később a magyar Generali-Providencia Biztosító is tulajdonos lett. Jelenleg a magyar cég 74 %-ban van a francia központú holding tulajdonában, és 26 %- ban pedig a Generali Biztosító tulajdonában. Az első assistance ügyét 1999-ben kezelte a cég. A kezdeti évben összesen 2700 ügyben nyújtottunk segítséget a rászoruló ügyfeleknek, ez a szám az évek során megsokszorozódott, 2008-ra már ra nőtt. Cégünk kezdetben segélyhívó vonalként működött, vagyis az első időszakban kizárólag sürgősségi eseteket szolgált ki. Majd mindez kiegészült a mindennapokban felmerült problémák orvoslásával, információs kérdések megválaszolásával, 8

9 illetve szükség esetén a segélyszolgáltatás megszervezésével. Ma már a vészhelyzetek kezelése mellett kényelmi jellegű szolgáltatások nyújtásával is foglalkozunk. Fontos változásnak számít a cég életében, hogy februárban cégünk egy új irodába költözött, a Dévai Center 3. emeletéről a 2. emeletére, így egy jóval nagyobb, tágasabb irodában tudjuk ellátni mindennapi tevékenységünket. Minderre azért volt szükség, mert a kezdetekhez képest egyre több feladatot kellett ellátnia a cégnek, így egyre több munkatárs jelenlétére volt szükség, ehhez azonban a korábbi kis irodában már szűkös volt a hely. Jelenleg egy nagyobb irodában, kényelmesen, kellemesebb légkörben tudjuk ellátni feladatainkat. Fontos szempont az is, hogy a cégen belüli különböző csoportok is elkülönülnek egymástól, így nem zavarva meg egymás munkáját. Előnyt jelent továbbá az is, hogy a nagyobb helyiségben nagyobb tárgyalók állnak rendelkezésünkre. A magyar leányvállalathoz az alábbi ábrán látható országok felelnek, itt tehát mi szolgáltatunk. 2.sz. ábra Magyarországhoz tartozó régió Romániában 1999-ben jelentünk meg, román tevékenységünkről a következő részben részletesebb bemutatást adok. Szerbiában 2002-ben vetettük meg a lábunkat, nem rendelkezünk még széleskörű hálózattal, ennek kialakítása még fejlesztés alatt áll. Szerbiában még csak utazási és egészségügyi biztosítási assistance tevékenység esetén vagyunk 9

10 szolgáltató, ez azt jelenti, hogy a szerb ügyfelek számára mi szervezzük meg az orvosi ellátást, amennyiben az ügyfél igényt tart rá. Gépjármű vonalon az assistance tevékenység még kialakulóban van. Hálózatunk folyamatos fejlesztés alatt áll jelenleg, itt még gyerekcipőben járunk. Horvátországban 2005-ben jelentünk meg, az itt végzett szolgáltatásaink száma még elég csekély, az egész piac fejlesztés alatt áll óta elméletileg mi szolgáltatunk Montenegróban is, ez még a gyakorlatban nem valósult meg, kezdetleges a piacunk, mindenféle tevékenység szempontjából fejlesztést igényel. Ami Magyarországot illeti, itt már lassan több mint egy évtizede jelen vagyunk, tehát már stabilan megvetettük lábunkat. Persze ez nem jelenti azt, hogy minden tökéletes, a javítás, fejlesztés itt is folyamatos, hogy még hatékonyabban tudjuk végezni tevékenységünket. Indulásunktól folyamatosan bővítjük piacunkat, újabbnál újabb termékeket vezetünk be, és ami még fontosabb, amint az látható, terjeszkedünk is más országokban. Tehát vállalatunk fejlődése folyamatos és töretlen. Arra törekszünk, hogy folyamatosan növeljük bevételünket, szolgáltatásunk színvonalát javítsuk, ügyfeleink elégedettségére törekszünk. Az elmúlt években folyamatosan növekedett bejövő segélyhívásaink száma, kifelé intézett hívásaink száma, és az általunk megszervezett szolgáltatások száma is növekvő tendenciát mutat. Az elkövetkező éveknek is hasonló elvárásokkal nézünk elébe, reméljük ezt a fejlődő tendenciát már sokat fenn tudja tartani vállalatunk. 2.3 Az Europ Assistance Romániában Szeretnék néhány gondolattal kitérni Romániában végzett tevékenységünkre, mivel a magyarországi működésünk mellett ez a második legfontosabb területünk. Romániában szintén mi, az Europ Assistance Magyarország végezzük az assistance tevékenységet, persze ez nem jelenti azt, hogy rajtunk kívül más szolgáltató cég nincs jelen a piacon, de arról nincs részletes információnk, hogy melyek ezek a cégek ben kötöttük meg első assistance szerződésünket Romániával, ez idő óta szolgáltatunk a piacon. A kezdeti időszak még csak feltérképezés volt számunkra volt az első sikeres időszakunk, amikor is 9 nagy romániai biztosító céggel kötöttünk szerződést az utazási assistance terén. A következő évben azonban ezek némelyikét sajnos el is vesztettük, a romániai piac bizonytalanságai és cégünk belső problémáinak következtében. Ezek után 2 fő 10

11 romániai biztosító cégre összpontosítottunk, melyek a Generali Asigurari és a City Insurance. Eddig tehát elsősorban az utazási biztosítás területén voltunk jelen az országban ben kezdtük kiépíteni gépjárműves hálózatunkat, ezzel egy új ajtó nyílt ki az assistance területén Romániában. Megalapítottuk első valódi országúti assistance termékünket az egész nemzetre kiterjedően, a Generali Asigurari Casco-ja mellé. Román ügyfeleink ettől kezdve kérhették segítségünket gépjárműves segítségnyújtás terén. Az elkövetkező időszak a hálózat minél szélesebb kiépítése volt, hogy az ország bármely elhagyatott pontján tudjunk segítséget nyújtani ban az egészségügyi hálózat kiépítése is elkezdődött, kórházakkal való kapcsolat kialakítása, és orvosi segítségnyújtás megszervezése is lehetségessé vált ben új ügyfeleket szereztünk, a BT Asigurari, FATA Asigurari és a Kia Romania is szerződést kötött cégünkkel, ezzel termékeink palettája is bővült. Hálózatunkat a mai napig folyamatosan bővítjük, illetve újabb és újabb termékeink is jelennek meg a piacon. Kezdetben alig 70 szolgáltatóval kezdtük meg tevékenységünket, ma már azonban büszkék lehetünk, hogy több mint 150 partner áll szerződéses kapcsolatban velünk. Romániában van egy hálózatfelelős kollégánk, aki korábban Magyarországról tevékenykedett, ma már Romániában van egy saját irodája. Az ő közreműködése hatalmas segítséget jelent számunkra. A technológia fejlettsége is nagy segítség számunkra, hiszen ügyfeleink Romániából kérnek segítséget, ami Magyarországra érkezik, és innen szervezzük meg az egész szolgáltatást. Ügyfeleink persze nem tudják, hogy hívásuk Budapestre érkezik, hiszen egy saját román telefonszámot hívnak, amely a mi irodánkban csörög be, a románul beszélő kollégákhoz. Más nyelven egyáltalán nem is vesszük fel a telefont, nehogy még nagyobb kétséget ébresszünk a már egyébként is kétségbeesett ügyfélben. Cégünknél összesen 15 olyan kolléga dolgozik, akik román anyanyelven beszélnek az ügyféllel. Országunkban elég sok fiatal él, akik Romániából jöttek ide tanulni, dolgozni, vagy élni, így nem jelent nehézséget román anyanyelvű kollégákat keresnünk. Romániában vannak még kiaknázatlan területeink, főleg miután Románia is csatlakozott az Unióhoz, és ezzel a segítségünkkel mi is hozzájárulunk az ország fejlődési irányvonalához. 11

12 2.4 Megjelenésünk a Weben Az Europ Assistance saját weboldalt működtet az interneten, minden leányvállalatnak, azaz minden országnak saját weboldala van. Az egyes weblapok más és más nyelven olvashatók, az adott országban használt nyelvnek megfelelően. Ám megtekintve őket, az Europ Assistance internetes arculata egységesnek tekinthető, hasonló felépítésűek a különböző országok felületei. A magyar leányvállalat honlapja a címen érhető el. A webes felület legfontosabb eleme a Csoport emblémája, mely kék és piros színben pompázik a lap bal felső sarkán. Ez jelképezi a céghez való tartozást, az egységet. Az oldalak felépítése jól megszerkesztett, tartalmilag is összefüggő. A lap felső részén találhatunk egy oldaltérkép nevű fület, mely csoportosítva, szinte térkép formában mutatja be, hogy milyen információk találhatóak a lapon, illetve könnyebbé teszi az információk közti barangolást is. A honlapon a cég legfontosabb információi olvashatók, a cég adatai, elérhetőségei, rövid cégbemutató, hírek, sajtócikkek, az assistance tevékenységek lényegének bemutatása, a hálózatunkról néhány gondolat, esetleges álláslehetőségek, illetve néhány praktikus weboldal megjelölése. Név szerinti felsorolásban a következő fülek között válogathat az olvasó: Magunkról; Szolgáltatásaink; Csatlakozzon; Hálózatunk; Sajtó, média; Praktikus infók. A honlap kezdőlapján nyelvet is tudunk váltani, akár angol, akár román nyelven is megnyitható a kívánt oldal. A weboldal további részét böngészve felfedezhető a cég nemzetközi jelenléte is, mely országokban van jelen a cég. Itt megtalálhatók azok a linkek, melyekkel az EA más országainak hivatalos weblapjára léphetünk át. A honlapunk mindig naprakész, persze vannak bizonyos elemei, melyeken nem változtatunk, ilyen például a cégbemutató, történet, és tevékenység leírása, hiszen ez egységes, de az aktuális információk, különböző adatok, hírek mindig frissítésre kerülnek. A weboldal célja, hogy felhívja magára az olvasó figyelmét, mondhatni beszédes legyen, ezért nagy hangsúly van az arculaton, látványon, megjelenésen. Rengeteg színes ábra szemlélteti a hozzá kapcsolódó írásos anyagot, ezzel is felkeltve az olvasó figyelmét. Mint már korábban említettem a különböző országok oldalai hasonló felépítést mutatnak, egységet képviselnek, a megjelenített képeket, ábrákat, illusztrációkat illetve grafikonokat azonban az adott ország maga határozza meg, hogy mit jelenítsen meg a felületen. A web-felületen található információ egy része az Europ Assistance-ra irányul, van azonban olyan része is, mely más információt nyújt. A Praktikus Infók c. link alatt további linkeket, 12

13 internetes címeket találhatunk, így az adott témában további információhoz juthatunk, hosszas keresgetés nélkül. Találhatunk itt például utazási infókat, térképeket, menetrendeket, különböző országok honlapjait, külföldi országok kórházaihoz is eljuthatunk, vagy szórakozásképpen moziműsort is olvashatunk. 2.5 Minőségpolitika A cégünk tevékenysége középpontjába a színvonalas, megbízhatóan szolgáltató, és gazdasági szempontból is versenyképes szolgáltatást állítja. Minőségpolitikája teljes körűen érvényes valamennyi szolgáltatási folyamatunkra, tevékenységeinkre és a mindennapi munkafolyamatok szerves részeként kerül érvényesítésre. Cégünk minőségpolitikai célkitűzései: Márkanév: Az Europ Assistance a segítségnyújtásban elismert piacvezető márkanév, amely hűen tükrözi fejlődésünket, céljainkat. Innovatív, hatékony: célkitűzéseivel nemcsak az élet mindennapjaiban előforduló problémák megoldásában nyújt hatékony segítséget, hanem hétköznapjaink kényelmesebbé tételében is fő szerepet játszik. Pro aktivitás, elkötelezettség, csapatmunka: munkatársaink pro-aktivitása és ügyfelek irányában való elkötelezettsége az alapja a gördülékeny segítségnyújtást biztosító csapatmunkának. Tapasztalat: a rendelkezésünkre álló know-how, több éves tapasztalat és tudás alapján találjuk meg az ügyfeleink számára legjobb megoldást (szolgáltatás igénybevétel, új termék). Értéket teremtő: új termékeivel, kezdeményező készségével és hozzáadott értéket teremtő szolgáltatásaival nemcsak folyamatosan kielégíti, de formálja is a piacon felmerülő igényeket. Pontosság: Központi szerepet játszik a pontosság, határidők betartása, amely a szolgáltatási minőség egyik legkézzelfoghatóbb mutatója. A fenti célok elérése érdekében cégünk az alábbi eszközök alkalmazására törekszik: Aktív assistance megvalósítása: kezdeményező, ügyfélközpontú, kompetens, 24 órában elérhető segélyszolgálati központ működtetése és folyamatos fejlesztése, illetve motivált, színvonalas, rendelkezésre álló szolgáltatói partnerhálózat fenntartása. 13

14 Az Europ Assistance márkanév megismertetése régiónkban: az assistance üzletágban elismert piacvezető márkanév mind szolgáltató oldalon, mind pedig megbízói oldalon nagyban hozzájárul üzleti sikereinkhez. Hatékonyság növelése: a szolgáltatási folyamatok gazdaságosságának javításával a szolgáltatási pozíciónk erősítése. Belső kommunikáció fejlesztésével kívánjuk elősegíteni a cég különböző területeinek hatékony együttműködését, hogy megbízóink felé vállalt kötelezettségeinket időben, pontosan és magas színvonalon teljesítsük. Rövidtávra és hosszútávra is meghatározzuk a cég tervezett eredményét, pontos költségvetés és kapacitástervezéssel kívánjuk a rendelkezésre álló erőforrásokat a lehető leghatékonyabban felhasználni. ISO szabvány: cégünk valamennyi szolgáltatási tevékenységére, illetve folyamatára érvényes, az ISO 9001:2000 szabvány követelményeinek megfelelő minőségirányítási rendszert működtet, rendszeres oktatással és ösztönzési rendszerrel segíti az alkalmazottak és a vezetők minőségi szemléletének kialakítását és minőségirányítási ismereteinek folyamatos elmélyítését. Minőségi követelmények meghatározása: minden munkafolyamatban, részlegnél (IT, operáció, pénzügy, értékesítés) és munkakörben meghatározza a minőségi követelményeket és megteremti azok betartásának feltételeit. Minőségirányítási rendszer: gondoskodunk a létrehozott minőségirányítási rendszer folyamatos fejlesztéséről és a minőségi előírások betartásának rendszeres ellenőrzéséről. Nyílt és segítőkész légkört teremtünk a felmerülő problémák megoldásához Network minősítése: Partnereivel szemben is megfogalmazza minőségi elvárásait és azokat következetesen számonkéri. Cégünk minőségpolitikájának meghatározó eleme a dolgozók felelőssége. Cégünk minden alkalmazottja felelős saját munkájában a minőségi követelmények megvalósításáért, a vezetők pedig felelősek a minőségpolitikai célkitűzések cégünk keretein belül való érvényesítéséért, a minőségirányítási előírások betartásáért. 14

15 2.6 Ügyfél elégedettség vizsgálata illetve panaszkezelés A cég teljes tevékenységét, minden területét lefedő ügyfél elégedettség mérő rendszert működtetünk. Legfontosabb számunkra Ügyfeleink részére nyújtott szolgáltatásaink minőségét kérdőívvel vagy telefonon történő megkérdezéssel ellenőrizzük. A kérdőíveket Quality Letters-nek hívjuk (minőség ellenőrző levél), a telefonhívásokat pedig Quality Calls-nak hívjuk (minőség hívás). Quality Letters (QL) Minden hónapban kiküldjük ügyfeleink részére, akik igénybe vették segítségünket, a Quality letter-t, melyben megérdeklődjük, hogy mennyire voltak megelégedve szolgáltatásainkkal. Ehhez azonban fontos, hogy az ügymenet, azaz a szervezés során az ügyfelek adatai között elkérjük a lakcímét, vagy levelezési címét is. A levél néhány egyszerű kérdést tesz fel az ügyfél számára. Első kérdés arra vonatkozik, hogy a call center-ben dolgozó munkatárssal mennyire volt megelégedve, a hozzáértésével, szakértelmével, udvariasságával kapcsolatban. A második kérdés pedig a kiérkező szolgáltatóra vonatkozik, hogy a helyszínre kiérő szakember mennyire végezte rendben munkáját, sikerült-e egyáltalán elhárítani a problémát. Mindezeket osztályoznia kell 1-5-ig terjedően, értelemszerűen az 5 a legmagasabb érték. Az ügyfél számára akad néhány sor is a levél végén, hogy kifejtse véleményét is, amennyiben van, panaszát is itt feltüntetheti részletesen, hogy miben nem volt elégedett. Hiszen számunkra nemcsak az elégedettség a fontos, hanem a panaszt is szívesen vesszük, ezzel az ügyfél értékel minket, és rávilágít arra a negatívumra, amin valószínűleg változtatnunk kell. A kiküldött levél mellé válaszborítékot is mellékelünk, hogy az ügyfélnek ne kelljen plusz költséget fizetnie a levél visszaküldéséért. Így ösztönözzük az embereket, hogy küldjék vissza számunkra a válaszukat. A visszaérkezett válaszleveleket egy táblázatban rögzítjük minden alkalommal, és szűrést végzünk rájuk. A panaszleveleket külön kezeljük, hiszen ezekkel további teendőink vannak. Az ügyfelek értékéléséről a partnerek is visszajelzést kapnak, hogy jól végzik-e munkájukat, vagy sok velük szemben a panasz. Quality Calls (QC) A Quality Letter-ek párja a Quality Call, ami minőség ellenőrző hívást jelent. A szolgáltatás elvégzése után minden alkalommal visszahívjuk az ügyfelet, hogy rendben megtörtént-e a 15

16 szolgáltatás, vagy sem. Meghallgatjuk ügyfelünk megjegyzéseit, panaszát egyaránt, mint a köszönet mondását is. Néhány egyszerű kérdést teszünk fel nekik. Mennyire voltak elégedettek a call center-ben dolgozó munkatárssal, ezt is 1-5-ig terjdeő skálán kell értékelniük. Meg kell kérdeznünk, hogy a helyszínre érkező szakember rendben elhárította-e a felmerült problémát, minden rendben zajlott-e a munkálatok révén. Mindezt szintén 1-től 5-ig terjedő skálán kell értékelnie. Végül megkérdezzük, tart-e még esetleg egyéb szolgáltatásra igényt. Amennyiben nem, lezárhatjuk az ügyet, nem kell vele tovább foglalkoznunk. Ha tart még további szolgáltatásra igényt, azt is megszervezzük számára. Panaszkezelés Ha bármilyen ügyfelünk panasszal szeretne élni, azt minden esetben felvesszük, részletesen rögzítjük, és megígérjük neki, hogy kivizsgáljuk, jogos-e a panasza vagy sem. Még aznapra visszahívást ígérünk az ügyfélnek, tájékoztatásképpen. A panasztétel egyébként fontos számunkra, hiszen így látjuk, melyek azok a pontok, melyeken változtatnunk kell, hogy még jobb legyen a cég hatékonysága, és szolgáltatásunk minősége. A panaszkezelés a csoportvezetők és supervisorok feladata, nekik kell a panasszal kapcsolatos részleteket továbbítani, hogy minél hamarabb el tudják kezdeni a kivizsgálást. A kivizsgálás átlagos ideje 5 munkanap. Az ügyfelet mindenképpen tájékoztatjuk az eredményről. Másrészt pedig megkezdjük a kívánt területek újragondolását, hogyan és mivel tudnánk az adott helyzeten javítani. Vállalatunk számára ügyfeleink a legfontosabbak, így ezek a tevékenységek nagyon fontosak számunkra. Amennyiben ügyfelünk bajba kerül, mi ott vagyunk a bajban, és minden tőlünk telhetőt megteszünk annak érdekében, hogy segítsünk a probléma orvoslásán. És amint látszik, még ekkor sem feledjük el az ügyfelet, utólag is felhívjuk. Ezt nagyon sokan értékelni szokták, hogy ennyire törődünk velük! 16

17 3 AZ EUROP ASSISTANCE MAGYARORSZÁG KFT TEVÉKENYSÉGE Azon szolgáltató cégek közé tartozunk, akik több területen is végzik a tevékenységüket. Négy lábon állunk. Tehát négy fő tevékenységi kör keretein belül végezzük szolgáltatásainkat, mely a következő területekre terjed ki: gépjárműipar, az utazáshoz kapcsolódó segítségnyújtás, a család és háztartás területe és az egészségügyi szolgáltatások. Röviden összefoglalva bejövő segélykérő hívások alapján assistance tevékenységet szervezünk a bajba jutott ügyfelek számára. 3.1 Utazási assistance Egész Magyarország, Európa, és Amerika területeire egyaránt kiterjed a segítségnyújtás és információszolgáltatás. Napjainkban egyre többet járnak az emberek külföldre, ezért nagy segítség számukra az utazási biztosítás megkötése, és mellette az assistance szolgáltatás egyaránt. Ügyfeleink tudják, hogy mi mindig ott vagyunk mellettük. Akár utazás előtti információban is segítségükre lehetünk, milyen biztosítást kössenek, melyik mire vonatkozik, tájékoztatást nyújtunk nekik. Sajnos gyakori esetekben segítségünkre is szorulnak, amikor szervezésre van szükségük. Külföldön, ha megbetegednek, kórházat ajánlunk nekik, hogy hova tudnak fordulni, mi a teendőjük. Amennyiben szükséges, és lehetséges a költségeket is vállaljuk az ügyfél helyett, hiszen a külföldi kórházakban magasabb költségek jellemzőbbek, mint itthon. Bekérjük a kórháztól a szükséges orvosi papírokat, dokumentumokat, hogy teljes mértékben átlássuk az esetet és hogy a biztosítót is értesíteni tudjuk a történtekről. Amennyiben szükséges ügyfelünk hazajutását, illetve hazaszállítását is meg tudjuk szervezni, és itthoni kórházban tovább folytatni a kezelését. Egyéb esetekben is tudunk segítséget nyújtani, amennyiben az ügyfél elhagyta a poggyászát, valamilyen iratokat elvesztett, esetleg jegyet vesztett el, a kárrendezésben is egyaránt rendelkezésére állunk. Ha ügyfelünknek pénzsegélyre van szüksége külföldön, azt is meg tudjuk szervezni, hogy azonnal pénzhez jusson. Esetleg sürgős esetben való utazás, hazajutás esetén repülőjegyet tudunk számára foglalni. Különleges esetekben például hegyi túrák során bekövetkező balesetnél lehetőségünk van megszervezni helikopteres mentőexpedíciókat, és a sérült eljuttatását a kórházba. Illetve, sajnos volt már rá példa, elhalálozás esetén hazahozzuk az elhunyt ügyfél hamvait. Lényeg, hogy ügyfeleink kellő tájékoztatást kapnak a biztosítótól, a megkötött biztosítással kapcsolatban, illetve tájékoztatják arról, hogy rendelkezésükre állunk, bármilyen probléma esetén. 17

18 3.2 Egészségügyi szolgáltatások Ez a szolgáltatási terület egyrészt segítség megszervezésére, információnyújtásra és költségvállalásra egyaránt kiterjed. Amennyiben ügyfelünknek csak információra van szüksége, például, hogy milyen orvoshoz tud fordulni, milyen kórházba tud elmenni megbetegedés esetén, bármikor rendelkezésére állunk. Információt nyújtunk neki, kórházat ajánlunk, esetleg szállást is tudunk ajánlani a kórház közelében. Kérésére akár meg is tudjuk neki szervezni a segítséget, értesítjük a kórházat az ügyfél érkezéséről, hogy tudják őt fogadni. Bizonyos biztosítási formák a költséget is átvállalják az ügyfélről, hogy ne neki kelljen a helyszínen fizetni. Mindehhez mi nyújtunk segítséget, hogy mi tartjuk a kapcsolatot a kórházzal, az ügyfél orvosával, bekérjük a megfelelő dokumentumokat, melyekre szükség van a biztosítónak. Az ügyféllel ez esetben is addig tartjuk a kapcsolatot, amíg igény van rá, amennyiben az ügyfél már elhagyta a kórházat, a szükséges dokumentumok megléte után már zárhatjuk az ügyet. 3.3 Gépjármű assistance Ebben a fejezetben a gépjárműves szolgáltatásokat nem kívánom részletezni, a következő fejezetben részletes bemutatás következik. 3.4 Háztartási assistance Vészelhárítási és helyreállítási szolgáltatások szervezése az ügyfelek számára. Amennyiben az ügyfélnek van biztosítási feltétele, veszély esetén díjmentes javítási munkálatokat végzünk. Vészhelyzetnek ez esetben a következőt értjük: amennyiben olyan probléma történt az ügyfél lakásán, amely veszélyesnek minősíthető, vagy olyan helyzet esetén, amely további vészhelyzet kialakulásához vezet, illetve olyan felmerülő gond, amely az ügyfél mindennapi tevékenységeinek, életvitelének fennakadásához vezet, és akadályozza őt a megszokott életében, vészhelyzetnek minősítjük, és azonnali segítséget szervezünk neki. Az általunk megszervezhető szolgáltatások a következők: dugulás elhárítás tetőfedés üvegezés 18

19 villanyszerelés víz-, gáz-, fűtésszerelés zárjavítás Mindezen szolgáltatásokat tudjuk megszervezni az ügyfelek számára. Vészhelyzetnek minősítve díjmentesen, amennyiben azonban nem vészhelyzetről van szó, készpénzfizetés ellenében egyaránt tudunk szolgáltatni. Más szolgáltatást is meg tudunk szervezni ügyfeleink számára, ha másban kér segítséget, mindazt már csak költségtérítés ellenében. Ország szinten széleskörű hálózatot alakítottunk ki, különböző területen jártas szakemberekből. Szakembereink többsége 24 órában elérhető a hét minden napján. A vészelhárításhoz partnereink 4 órán belül helyszínre érnek. 19

20 4 GÉPJÁRMŰ ASSISTANCE Külön kiemelve szeretném ezt a tevékenységünket részletesen elemezni és bemutatni, mivel úgy gondoltam, hogy erre a szolgáltatási ágra végzem el a stratégiai elemzést. Mindegyik szolgáltatásra egyesével el lehet végezni egy-egy külön elemzést, az azonban elég hosszadalmas és terjedelmes lenne. Valamilyen oknál fogva ez a terület áll legközelebb hozzám, ezért választottam gépjárműves ágazatunkat. A gépjármű assistance a gépjárműves területen nyújtott segítségszolgáltatás. Szeretném előszöris bemutatni milyen típusú gépjármű assistance létezik: Gépjárműmárka mellé nyújtott assistance: o Gyári assistance: A Magyarországon először forgalomba helyezett, új autókra automatikusan járó plusz ajándék, az autó 2 vagy 3 éves koráig, ez márkától függő. Az ügyfél számára nem jelent plusz költséget, teljesen díjmentesen kapja. Nincs rá limit, a szolgáltatás egy év alatt bármennyi alkalommal igénybe vehető. o Hosszabbított assistance: A gyári assistance hosszabbításaként köthető, ugyanazok a feltételek vonatkoznak rá, mint a gyárira, annyi különbséggel, hogy ebben az esetben már az ügyfélnek meg kell fizetnie a hosszabbítást, ha igénybe szeretné venni. Vannak kivételes esetek, amennyiben a szervizek akcióként díjmentesen adják az ügyfélnek, például ha Ft érték fölött vásárol az ügyfél náluk. Szintén limit nélkül használhatják az ügyfelek. Céges flotta assistance, vagy lízingcég által nyújtott assistance: A különböző cégek autóflottája mellé vásárolhatja meg a cég az assistance-t, amennyiben az ügyfél munkavégzés közben a céges autóval szorul segítségre. Ezek az ügyfelek kiemelt elsőbbséget élveznek, fontossági sorrendben előbb az ő segítségüket kell megszervezni. A márkaassistance-tól annyiban különbözik, hogy ezesetben az ügyfél soha nem fizet a helyszínen, amennyiben szerződés alapján nem jár neki a szolgáltatás, akkor utólag kiszámlázzuk a cég felé a segítség díját. Üzemanyagkártya mellé járó assistance: Ezen kártyák mellé automatikusan jár a segélyszolgáltatás, viszont fontos ellenőrizni a kártya érvényességét, amennyiben ez rendben van a szolgáltatás megszervezhető. Némely kártyák mellé egy bizonyos 20

SUBARU ASSISTANCE +36 1 880 14 88

SUBARU ASSISTANCE +36 1 880 14 88 SUBARU ASSISTANCE +36 1 880 14 88 SUBARU ASSISTANCE +36 1 880 14 88 Szolgáltatási körünkbe tartozik minden 36 hónapnál fiatalabb, Magyarországon forgalomba helyezett és a magyarországi importőr által regisztrált

Részletesebben

Mobilitásgarancia füzet

Mobilitásgarancia füzet Mobilitásgarancia füzet Minőségi használt autók. Garanciával. Mobilitásgarancia Fontos tudnivalók Kérjük, figyelmesen olvassa el a klubkártya használatáról szóló jelen fejezetet, mielőtt szolgáltatásainkat

Részletesebben

Panasza van? A Fogyasztóvédelmi Tanács segíthet

Panasza van? A Fogyasztóvédelmi Tanács segíthet Panasza van? A Fogyasztóvédelmi Tanács segíthet Panasza a továbbiak egyikkével kapcsolatos: autóbusz, vonat, repülőgép, komp, áramszolgáltató, gáz, szén vagy vízszolgáltató? Ha már kapcsolatba lépett az

Részletesebben

Az OTP Bank Nyrt. Panaszkezelési Szabályzata

Az OTP Bank Nyrt. Panaszkezelési Szabályzata Az OTP Bank Nyrt. Panaszkezelési Szabályzata 48/2007.-ESZ-2146/1. Hatályos: 2008. 3. sz. melléklet Az OTP Bank Nyrt. befogad, nyilvántartásba vesz és kivizsgál minden, a termékeivel vagy a szolgáltatásaival

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó. A QBE Insurance (Europe) Limited Magyarországi Fióktelepének panaszkezelési elveiről és gyakorlatáról

T Á J É K O Z T A T Ó. A QBE Insurance (Europe) Limited Magyarországi Fióktelepének panaszkezelési elveiről és gyakorlatáról T Á J É K O Z T A T Ó A QBE Insurance (Europe) Limited Magyarországi Fióktelepének panaszkezelési elveiről és gyakorlatáról I. Hatálybalépés dátuma: 2014.01.01. Érvényessége: visszavonásig Hivatkozott

Részletesebben

Panaszkezelési szabályzat. (érvényes 2013. október 10-től visszavonásig)

Panaszkezelési szabályzat. (érvényes 2013. október 10-től visszavonásig) Panaszkezelési szabályzat (érvényes 2013. október 10-től visszavonásig) 1 Az Astra S.A. Biztosító Magyarországi Fióktelepe Panaszkezelési szabályzata (a továbbiakban: Szabályzat) 1. Bevezetés Jelen Panaszkezelési

Részletesebben

ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság Hatályos: 2013. május 29. ArteusCredit Zrt. 1134 Budapest, Róbert K. krt. 59., Telefon: 06/1 814 2179 1 Az ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

ÜGYFÉLPANASZ-KEZELÉSI SZABÁLYZAT RAIFFEISEN Biztosításközvetítő Kft. Hatályos: 2014. augusztus 1-től visszavonásig. Bevezető

ÜGYFÉLPANASZ-KEZELÉSI SZABÁLYZAT RAIFFEISEN Biztosításközvetítő Kft. Hatályos: 2014. augusztus 1-től visszavonásig. Bevezető ÜGYFÉLPANASZ-KEZELÉSI SZABÁLYZAT RAIFFEISEN Biztosításközvetítő Kft. Hatályos: 2014. augusztus 1-től visszavonásig Bevezető A Raiffeisen Biztosításközvetítő Kft. (Szolgáltató) egyik elsődleges célja az

Részletesebben

A Baptifon elégedettségi felmérés 2014. Az eredmények elemzése Bálint Benjámin, 2015. február 15.

A Baptifon elégedettségi felmérés 2014. Az eredmények elemzése Bálint Benjámin, 2015. február 15. A Baptifon elégedettségi felmérés 2014 Az eredmények elemzése Bálint Benjámin, 2015. február 15. Áttekintés Ez a Baptifon flotta első ügyfél elégedettségi felmérése Kitöltési időszak: 2014. december 2015.

Részletesebben

Európai Gazdasági és Szociális Bizottság. ELNÖKSÉG 545. ülés 2008. március 11. TÁJÉKOZTATÁSUL

Európai Gazdasági és Szociális Bizottság. ELNÖKSÉG 545. ülés 2008. március 11. TÁJÉKOZTATÁSUL Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 7. a) pont ELNÖKSÉG 545. ülés 2008. március 11. Tárgy: A napirend 7. a) pontja A tagokra vonatkozó biztosítási rendszer TÁJÉKOZTATÁSUL 2007. októberi ülésén az

Részletesebben

Panaszkezelési Szabályzat

Panaszkezelési Szabályzat Panaszkezelési Szabályzat A KDB Bank Európa Zrt. (a továbbiakban: KDB Bank ) minden munkatársa arra törekszik, hogy ügyfeleinket maradéktalanul, teljes megelégedésükre szolgálja ki. Ha ennek ellenére bármely

Részletesebben

KÖZPONTI PORSZÍVÓK. egészség és kényelem

KÖZPONTI PORSZÍVÓK. egészség és kényelem KÖZPONTI PORSZÍVÓK egészség és kényelem higiénia ès komfort az egyszerűség jegyében 1 A fenti kép csupán tájékoztató jellegű Központi porszívó 2 Süllyesztett csőrendszer zer 3 Hag Hagtompító 4 Falic Falicsatlakozó

Részletesebben

Honlapkészítés egyszerűen. Tegyük tisztába a dolgokat!

Honlapkészítés egyszerűen. Tegyük tisztába a dolgokat! Honlapkészítés egyszerűen Tegyük tisztába a dolgokat! Az Internet beépült a mindennapjainkba A technikai fejlődésnek és a szélessávú Internet elterjedésének köszönhetően ma már weboldalak milliárdjai között

Részletesebben

Trend riport. A nemzetközi és hazai szállodaipar 2013 I. negyedéves teljesítményéről

Trend riport. A nemzetközi és hazai szállodaipar 2013 I. negyedéves teljesítményéről Trend riport A nemzetközi és hazai szállodaipar 2013 I. negyedéves teljesítményéről Összefoglaló - 2013 I. negyedévében nemzetközi viszonylatban a legjobb teljesítményt az elmúlt évhez hasonlóan Közel

Részletesebben

VÁSÁRLÁS (RENDELÉS) A Webshopból rendelés kétféle módon történhet:

VÁSÁRLÁS (RENDELÉS) A Webshopból rendelés kétféle módon történhet: Általános tájékoztató, segítség a weboldal használatához (vásárlás, szállítás). VÁSÁRLÁS (RENDELÉS) A Webshopból rendelés kétféle módon történhet: - a webes felületen (akár regisztráció nélkül is igénybevehető)

Részletesebben

K l i n i k a. www.computerklinika.hu. Computer Klinika. info@computerklinika.hu. Informatikai Szolgáltató. és Kereskedelmi Betéti Társaság

K l i n i k a. www.computerklinika.hu. Computer Klinika. info@computerklinika.hu. Informatikai Szolgáltató. és Kereskedelmi Betéti Társaság K l i n i k a www.computerklinika.hu Computer Klinika info@computerklinika.hu Informatikai Szolgáltató és Kereskedelmi Betéti Társaság Nem elég azt mondani: Megteszek minden tőlem telhetőt. Amire szükség

Részletesebben

A történet elindult. A Pannon Papír megalakulása.

A történet elindult. A Pannon Papír megalakulása. IRODAI MEGOLDÁSOK Történetünk A Pannon Papírt 2005-ben magyarországi magánszemélyek alapították győri székhellyel, többéves papír-írószer kereskedelmi tapasztalattal. A régi kereskedők szakmai elkötelezettsége

Részletesebben

Hogyan válasszunk rendszergazdát?

Hogyan válasszunk rendszergazdát? Hogyan válasszunk rendszergazdát? Milyen szempontok alapján hozzunk döntést, ha el akarjuk kerülni az esetleges buktatókat? Kiadás: 2012/02 Készítette: Tamás Bence, itvezeto.hu Copyright 2012 Tamás Bence

Részletesebben

Panaszkezelési szabályzat

Panaszkezelési szabályzat Panaszkezelési szabályzat (a módosításokkal egységes szerkezetben) Hatályos: 2014.12.12. napjától 1 I. A szabályzat alapelve, célja A CO-OP HITEL Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

MÁV-START / ÉKSZ - 07/002/2015. Interrail

MÁV-START / ÉKSZ - 07/002/2015. Interrail MÁV-START / ÉKSZ - 07/002/2015 Interrail Örömmel üdvözöljük Önt az Interrail tel utazók széles táborában! Reméljük, utazásai során sok nagyszerű élményben lesz része. Jó időt, kellemes útitársakat kívánunk!

Részletesebben

Miért Románia? Nagyvárad, 2008.április 4.

Miért Románia? Nagyvárad, 2008.április 4. Miért Románia? Nagyvárad, 2008.április 4. A két ország gazdasági kapcsolatainak alapjai A gazdasági kapcsolatok rendezettek: 1998-tól 2004-ig a CEFTA, azt követően az EU szabályozása hatályos, 2007 január

Részletesebben

Oney Magyarország Pénzügyi Szolgáltató Zrt. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

Oney Magyarország Pénzügyi Szolgáltató Zrt. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Oney Magyarország Pénzügyi Szolgáltató Zrt. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Az Oney Magyarország Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (továbbiakban: az Oney) a hozzá benyújtott panaszok ügyintézésének

Részletesebben

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár a jogviszony-ellenőrzés változásairól, és a külföldön biztosítottak magyarországi egészségügyi ellátásáról

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár a jogviszony-ellenőrzés változásairól, és a külföldön biztosítottak magyarországi egészségügyi ellátásáról Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár tájékoztatója a jogviszony-ellenőrzés változásairól, és a külföldön biztosítottak magyarországi egészségügyi ellátásáról (Sajtóanyag 2009. június 25.) A kötelező

Részletesebben

E.R.Ö.V. Egyesült Regionális Önkormányzati Víziközmű Zrt. Panaszkezelés

E.R.Ö.V. Egyesült Regionális Önkormányzati Víziközmű Zrt. Panaszkezelés E.R.Ö.V. Egyesült Regionális Önkormányzati Víziközmű Zrt. Panaszkezelés Az E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt. a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény rendelkezéseinek megfelelően, a közszolgáltatási feladatának

Részletesebben

A-NET Consulting a komplex informatikai megoldásszállító

A-NET Consulting a komplex informatikai megoldásszállító INFORMATIKAI ÉS ÜZLETI TANÁCSADÁS RENDSZERINTEGRÁCIÓ HÁLÓZATI MEGOLDÁSOK RENDSZERTÁMOGATÁS OUTSOURCING VIRTUALIZÁCIÓ IP TELEFONRENDSZEREK A-NET Consulting a komplex informatikai megoldásszállító A-Net

Részletesebben

Orvosi asszisztencia szolgáltatások különös feltételei

Orvosi asszisztencia szolgáltatások különös feltételei Orvosi asszisztencia szolgáltatások különös feltételei Az NN Biztosító Zrt. a 935 jelű 32 súlyos betegségre fedezetet nyújtó, a 936 jelű Rosszindulatú daganatos megbetegedésekre szóló és a 937 jelű Mellrákra

Részletesebben

Fogyasztói Fizetési Felmérés 2013.

Fogyasztói Fizetési Felmérés 2013. Fogyasztói Fizetési Felmérés 13. A felmérés hátteréről Külső felmérés a lakosság körében 10 000 válaszadó Adatgyűjtés: 13. május-június között, az adott ország anyanyelvén 21 országban (azokban az országokban,

Részletesebben

A GLOBAL Faktor Pénzügyi Szolgáltató. Panaszkezelési szabályzata

A GLOBAL Faktor Pénzügyi Szolgáltató. Panaszkezelési szabályzata 48/2007.-ESZ-2146/1. Hatályos: 2008. 3. sz. melléklet A GLOBAL Faktor Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság a Érvényes: 2013. április 09. Utolsó módosítás: 2014. április 09. A GLOBAL

Részletesebben

A NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ELLÁTÁSI HELYÉNEK BESZÁMOLÓJA 2014. ÉVBEN VÉGZETT FELADATOKRÓL

A NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ELLÁTÁSI HELYÉNEK BESZÁMOLÓJA 2014. ÉVBEN VÉGZETT FELADATOKRÓL A NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ELLÁTÁSI HELYÉNEK BESZÁMOLÓJA 2014. ÉVBEN VÉGZETT FELADATOKRÓL Tartalom Az intézmény tevékenysége Szakmai egység, személyi

Részletesebben

ISO 9001 revízió A szervezet és környezetének megértése, vezetés

ISO 9001 revízió A szervezet és környezetének megértése, vezetés ISO 9001 revízió A szervezet és környezetének megértése, vezetés Az SL melléklet elemei környezet tervezés javítás vezetés támogatás üzemeltetés érdekelt felek a teljesítmény értékelése Anni Koubek 2.

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 1016 Budapest, Krisztina körút 99. 2. em.; telefon: +361-224-0134; e-mail: info@creditover.hu; Cg. 01-10-047917; MNB engedély szám: H-EN-I-1180/2013; Bankszámlaszám: 11709002-2064569-00000000 CREDIT OVER

Részletesebben

Első Rendőri Kiegészítő Nyugdíjpénztár PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. Budapest, 2013.

Első Rendőri Kiegészítő Nyugdíjpénztár PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. Budapest, 2013. Első Rendőri Kiegészítő Nyugdíjpénztár PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Budapest, 2013. Az Első Rendőri Kiegészítő Nyugdíjpénztár Panaszkezelési Szabályzata (a továbbiakban: Szabályzat) az irányadó hatályos jogszabályok

Részletesebben

VÁLTOZÁS SZEPT. 1-TŐL, HA FELVESZ EGY ÚJ DOLGOZÓT

VÁLTOZÁS SZEPT. 1-TŐL, HA FELVESZ EGY ÚJ DOLGOZÓT REZON IRODA HÍRLEVÉL 2012. SZEPTEMBER KEDVES ÜGYFELÜNK! ITT VAN AZ ŐSZ, ITT VAN ÚJRA Visszatértünk. Ugye milyen gyorsan elröppent a szabadságunk? Vagy csak nekünk? Hiányoztunk? Ne restellje, ha nemmel

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT BARANYACREDIT ZRT PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2010. január 1-től Góg Gábor Igazgatóság elnöke Tartalomjegyzék Preambulum 3 1. A panasz 3 2. A panaszos 3 3. A panaszügyintézést ellátó személy meghatározása

Részletesebben

Legfontosabb adataink (2014)

Legfontosabb adataink (2014) 2015 A _ TÉNYEK ÉS A D AT O K AZ UNION BIZTOSÍTÓRÓL z UNION Biztosító a magyar biztosítási piac dinamikusan fejlődő cége, mely kompozit kínálata révén az ügyféligények széles palettáját képes kielégíteni.

Részletesebben

innovációra és nemzetközi együttműködések

innovációra és nemzetközi együttműködések Tények és adatok Alapítás 1993 Tulajdonosok 100%-ban magyar tulajdonosi kör Éves forgalom 300 millió Forint C é g p r o fi l A 1993-ban alapított vállalkozás, fő profilja üzleti informatikai megoldások

Részletesebben

Vezetői számvitel / Controlling II. előadás. Controlling rendszer kialakítása Controlling részrendszerek A controller

Vezetői számvitel / Controlling II. előadás. Controlling rendszer kialakítása Controlling részrendszerek A controller Vezetői számvitel / Controlling II. előadás Controlling rendszer kialakítása Controlling részrendszerek A controller I. A controlling rendszer kialakítását befolyásoló tényezők A controlling rendszer kialakítását

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM. Az oktatói munka hallgatói véleményezési rendszerének szabályzata

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM. Az oktatói munka hallgatói véleményezési rendszerének szabályzata Hatály: 2012. XI. 27-2014. XII. 2. NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Az oktatói munka hallgatói véleményezési rendszerének szabályzata Budapest 2012. PREAMBULUM A Nemzeti Közszolgálati Egyetem (a továbbiakban:

Részletesebben

a Diófa Alapkezelő Zrt. Panaszkezelési Szabályai Közzétéve: 2015. szeptember 8.

a Diófa Alapkezelő Zrt. Panaszkezelési Szabályai Közzétéve: 2015. szeptember 8. a Diófa Alapkezelő Zrt. Panaszkezelési Szabályai Közzétéve: 2015. szeptember 8. 1. A panasz bejelentésének módjai 1.1. Személyesen A Diófa Alapkezelő Zrt. a személyesen benyújtott szóbeli panaszokat az

Részletesebben

Oldal 1 / 11. Üzletszabályzat:

Oldal 1 / 11. Üzletszabályzat: Oldal 1 / 11 Üzletszabályzat: Köszönjük, hogy megtisztelt minket a bizalmával, és regisztrált a G4 Partner Klubba. Az G4 Üzletszabályzat (továbbiakban Üzletszabályzat) célja, hogy tájékoztatást nyújtson

Részletesebben

A TakarékBank Zrt. Panaszkezelési Szabályai

A TakarékBank Zrt. Panaszkezelési Szabályai A TakarékBank Zrt. Panaszkezelési Szabályai Tisztelt Ügyfelünk! A Takarékbank Zrt. (a továbbiakban: Bank) munkatársai mindent megtesznek annak érdekében, hogy Önt a lehető leghatékonyabban szolgálják ki,

Részletesebben

1 ÉLETPÁLYA ÉPÍTÉSI ISMERETEK A 12. ÉVFOLYAM

1 ÉLETPÁLYA ÉPÍTÉSI ISMERETEK A 12. ÉVFOLYAM 1 ÉLETPÁLYA ÉPÍTÉSI ISMERETEK A 12. ÉVFOLYAM XII.A.6.8/5. GYŰJTEMÉNY Mai feladatok 1. Nagynevű kereskedelmi ügyfelünknek elromlott a számlázási programja. A programot tőlünk vették, a mi vállalatunk informatikusai

Részletesebben

Természetes személyek fizetésképtelenségi eljárása

Természetes személyek fizetésképtelenségi eljárása Természetes személyek fizetésképtelenségi eljárása A magáncsőd Dr. Bán Zsuzsa Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Mi az eljárás lényege? Természetes személy adósok fizetésképtelenségük esetén a gazdasági

Részletesebben

Global Work Unit Kft.

Global Work Unit Kft. Global Work Unit Kft. Akire mindenben számíthat, ha megoldásra váró munkája van Gondolkodjon velünk globálisan Cégbemutató Cégbemutató: Global Work Unit Kft az évtizedes szakmai múltra visszatekintő cégekből

Részletesebben

Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA

Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA 11. Előadás Az üzleti terv tartalmi követelményei Az üzleti terv tartalmi követelményei

Részletesebben

HATÁRON ÁTLÉPŐ GÉPJÁRMŰVEK FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉSÉNEK IGAZOLÁSA

HATÁRON ÁTLÉPŐ GÉPJÁRMŰVEK FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉSÉNEK IGAZOLÁSA HATÁRON ÁTLÉPŐ GÉPJÁRMŰVEK FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉSÉNEK IGAZOLÁSA A PSZÁF tájékoztatója a Magyar Köztársaság területére belépő külföldi telephelyű gépjárművek, valamint a magyar forgalmi rendszámú

Részletesebben

CÉGBEMUTATÓ. Emberközpontú üzleti megoldások.

CÉGBEMUTATÓ. Emberközpontú üzleti megoldások. CÉGBEMUTATÓ Emberközpontú üzleti megoldások. A Viapan Group tíz üzletágával Magyarország meghatározó humánerőforrás-szolgáltatója. Cégcsoportunk komplex és egyedülállóan innovatív szolgáltatás nyújt, amelynek

Részletesebben

A Mórakert TÉSZ információs rendszere

A Mórakert TÉSZ információs rendszere A Mórakert TÉSZ információs rendszere Berecz Patrícia DE AMTC GVK SU 2009-2009.08.27 Tartalom A Mórakert TÉSZ bemutatás Informatikai ellátottság Kommunikáció Egyéb informatikai rendszerek A Mórakert TÉSZ

Részletesebben

MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE

MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE TREND RIPORT 2014 A hazai és nemzetközi szállodaipar teljesítményéről JANUÁR 1 TARTALOM TREND RIPORT... 1 ÖSSZEFOGLALÓ... 1 RÉSZLETES ELEMZÉSEK... 5 1. HAZAI SZÁLLODAI

Részletesebben

HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN

HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN DR. CZOMBA SÁNDOR államtitkár Nemzetgazdasági Minisztérium 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 76,3 74,1 72,9 71,4 71,0 Forrás: Eurostat TARTÓS LEMARADÁS

Részletesebben

Panaszkezelési Szabályzat

Panaszkezelési Szabályzat Panaszkezelési Szabályzat Bankunk minden munkatársa arra törekszik, hogy ügyfeleinket maradéktalanul, teljes megelégedésükre szolgáljuk ki. Ha ennek ellenére bármely banki tevékenységgel kapcsolatban kifogás

Részletesebben

Ügyfelünk a mall.cz. A legjobb logisztikai szolgáltatás az ügyfél számára

Ügyfelünk a mall.cz. A legjobb logisztikai szolgáltatás az ügyfél számára Ügyfelünk a mall.cz A legjobb logisztikai szolgáltatás az ügyfél számára Rugalmas B2C logisztikai megoldás Egy nagy online webáruházban mint mint például a Mall.cz esetében minden megtalálható, amire

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről a Magyar Autóklub 1024 Budapest, Rómer Flóris u. 8. (képviseli: Dr. Kovács Zoltán főtitkár, adószám: 19621140-2-41, bankszámlaszám: OTP Bank Rt. 11702036-20100308)

Részletesebben

MiFiN Mikrofinanszírozó Pénzügyi Szolgáltató Zrt.

MiFiN Mikrofinanszírozó Pénzügyi Szolgáltató Zrt. Panaszkezelési szabályzat A Magyar Nemzeti Bank elnökének 28/2014. (VII.23.) MNB rendelete (a pénzügyi szervezetek panaszkezelésére vonatkozó szabályokról) szerint előírt kötelező szabályokkal egységes

Részletesebben

Munkavállalás az EU/EGT tagállamokban az EURES hálózat. Mészáros Mónika EURES tanácsadó

Munkavállalás az EU/EGT tagállamokban az EURES hálózat. Mészáros Mónika EURES tanácsadó Munkavállalás az EU/EGT tagállamokban az EURES hálózat Mészáros Mónika EURES tanácsadó A TÉMÁK ISMERTETÉSE EURES, az EU tagországai, általános tudnivalók az uniós munkavállalásban Álláskereső honlapok

Részletesebben

Az orosz piacban rejlő turisztikai lehetőségek Szegedi Andrea képviselet-vezető Magyar Turizmus Zrt. moszkvai képviselete

Az orosz piacban rejlő turisztikai lehetőségek Szegedi Andrea képviselet-vezető Magyar Turizmus Zrt. moszkvai képviselete Az orosz piacban rejlő turisztikai lehetőségek Szegedi Andrea képviselet-vezető Magyar Turizmus Zrt. moszkvai képviselete Oroszország! A gazdasági növekedés a válságig az orosz középosztály megerősödését

Részletesebben

Leírás, hogyan lehet jelnyelvi tolmácsolást kérni. 2015-2018

Leírás, hogyan lehet jelnyelvi tolmácsolást kérni. 2015-2018 Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Vas Megyei Jelnyelvi Tolmácsszolgálata Megyei Jelnyelvi Tolmácsszolgálat Tolmácsszolgálat jele Leírás, hogyan lehet jelnyelvi tolmácsolást kérni. 2015-2018 A siket

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT EUROTRADE CAPITAL Pénzügyi Szolgáltató Zrt. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2015. július 06-tól 1/10. oldal TARTALOMJEGYZÉK I. A Szabályzat célja 3 II. A panasz bejelentésének módjai 3 III. A panasz

Részletesebben

Panaszkezelési szabályzat. (érvényes 2014. november 1-től visszavonásig)

Panaszkezelési szabályzat. (érvényes 2014. november 1-től visszavonásig) Panaszkezelési szabályzat (érvényes 2014. november 1-től visszavonásig) 1 Az Astra S.A. Biztosító Magyarországi Fióktelepe Panaszkezelési szabályzata (a továbbiakban: Szabályzat) 1. Bevezetés Jelen Panaszkezelési

Részletesebben

VÁSÁRLÁS (RENDELÉS) A Webshopból rendelés kétféle módon történhet:

VÁSÁRLÁS (RENDELÉS) A Webshopból rendelés kétféle módon történhet: Általános tájékoztató, segítség a weboldal használatához (vásárlás, szállítás). VÁSÁRLÁS (RENDELÉS) A Webshopból rendelés kétféle módon történhet: - a webes felületen (akár regisztráció nélkül is igénybe

Részletesebben

felhasználói kézikönyv

felhasználói kézikönyv LeasePlan Mobilalkalmazás Bárhol, bármikor elérhető azonnali segítség és folyamatos információ. A használat regisztrációhoz kötött (rendszám, név, e-mailcím). Ismerje meg részletesen a t, és fedezze fel

Részletesebben

Mire kell figyelni a bérlés előtt?

Mire kell figyelni a bérlés előtt? Külföldi nyaralásaik során sokan választják azt a megoldást a helyi látnivalók és nevezetességek megtekintéséhez, hogy gépkocsit bérlenek a tömegközlekedés használata helyett. Ennek előnye, hogy kényelmesebb,

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Krízis-Megoldás Kft PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Kelt Budapesten, 2013. június 10. napján Porpáczy Tamás ügyvezető 1 Krízis-Megoldás Kft Jelen szabályzat a Krízis-Megoldás Kft működésével kapcsolatos panaszügyek

Részletesebben

Trend riport. A nemzetközi és hazai szállodaipar 2013 január - februári teljesítményéről

Trend riport. A nemzetközi és hazai szállodaipar 2013 január - februári teljesítményéről Trend riport A nemzetközi és hazai szállodaipar 2013 január - februári teljesítményéről Összefoglaló - 2013 februárjában nemzetközi viszonylatban a legjobb teljesítményt az elmúlt évhez hasonlóan Közel

Részletesebben

H I D JELNYEVI TOLMÁCSSZOLGÁLAT BUDAPEST

H I D JELNYEVI TOLMÁCSSZOLGÁLAT BUDAPEST HALLÁSSÉRÜLTEK IDENTITÁSÁÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET H I D JELNYEVI TOLMÁCSSZOLGÁLAT BUDAPEST SZOLGÁLTATÁSI REND Szolgáltatási rend HID Tolmácsszolgálat Budapest Módosítva: 2015.04.16. 52 1. A tolmácsszolgálat

Részletesebben

A Mediaforce. A többit bízza ránk:

A Mediaforce. A többit bízza ránk: A Mediaforce Cégünk egyedi, testre szabott megoldásokat kínál vállalkozása fejlesztésére és marketingjének racionalizálására. A mindig túlterhelt vállalatvezetők válláról vesszük le a terhet integrált

Részletesebben

Fogászati Turizmus Európában

Fogászati Turizmus Európában Fogászati Turizmus mint a egészségügyi turizmus húzóága Fogászati Turizmus Európában DR. KÁMÁN ATTILA - ELNÖK VEZETŐ MAGYAR FOGÁSZATI RENDELŐK EGYESÜLETE Magyarország fogászati turizmus bemutatása 1981-ben

Részletesebben

Web Értékesítő" 3. 1. Szerepkör leírás" 3. 2 Szerepkör profil" 4. 2.1 Profil összefoglalása" 4. 2.2 Részletes profil" 5

Web Értékesítő 3. 1. Szerepkör leírás 3. 2 Szerepkör profil 4. 2.1 Profil összefoglalása 4. 2.2 Részletes profil 5 ! Web Értékesítő Web Értékesítő" 3 1. Szerepkör leírás" 3 2 Szerepkör profil" 4 2.1 Profil összefoglalása" 4 2.2 Részletes profil" 5 2 Web Értékesítő 1. Szerepkör leírás Profil neve Profil alternatív nevei

Részletesebben

Életre keltjük épületét

Életre keltjük épületét Tégy bele csövet, szerelvényt! Hol kazán ontja melegét, a ház életre kél Közel 40 fő munkatársi létszám, közel 100 főt foglalkoztató alvállalkozói kör. 300 m2, XXI. századi technológiával épült iroda,

Részletesebben

A vizsgált időszak számos ponton hozott előrelépést, illetve változást az előző év, hasonló időszakához képest:

A vizsgált időszak számos ponton hozott előrelépést, illetve változást az előző év, hasonló időszakához képest: 2010. június 1. TÁJÉKOZTATÓ a Magyarországon 2010 első negyedévében megrendezett nemzetközi rendezvényekről A Magyar Turizmus Zrt. Magyar Kongresszusi Irodája 2010-ben is kiemelt feladatának tartja, hogy

Részletesebben

Mikrovállalkozás vezetői részére a saját, számszaki pénzügyi tervük elkészítéséhez, a v06 (MsExcel) táblázati sablonok kitöltéséhez magyarázat

Mikrovállalkozás vezetői részére a saját, számszaki pénzügyi tervük elkészítéséhez, a v06 (MsExcel) táblázati sablonok kitöltéséhez magyarázat Mikrovállalkozás vezetői részére a saját, számszaki pénzügyi tervük elkészítéséhez, a v06 (MsExcel) táblázati sablonok kitöltéséhez magyarázat Ez a dokumentum a pénzügyi terv sikeres elkészítéséhez nyújt

Részletesebben

0062-06 MARKETING ÉS PR ALAPISMERETEK TÉTELSOR

0062-06 MARKETING ÉS PR ALAPISMERETEK TÉTELSOR 1. A mellékelt források felhasználásával mutassa be a marketing gondolkodás fejlődését! Hasonlítsa össze a termelésorientált és a marketingorientált vállalkozást! Milyen lépéseket kell tenni a marketinges

Részletesebben

Leírás, hogyan lehet jelnyelvi tolmácsolást kérni. 2012-2015

Leírás, hogyan lehet jelnyelvi tolmácsolást kérni. 2012-2015 Leírás, hogyan lehet jelnyelvi tolmácsolást kérni. 2012-2015 A siket emberek nem hallanak. A siket emberek a kezükkel beszélgetnek. A kezekkel jeleket mutatnak. Ez a jelelés. Ez a jelnyelv. A siket és

Részletesebben

BEMUTATKOZÓ ANYAG. Cégünk története

BEMUTATKOZÓ ANYAG. Cégünk története BEMUTATKOZÓ ANYAG Cégünk története Cégünk jogi elődje 1938 óta áll a lakosság szolgálatában. 1991-es évben átalakult, majd a Lövőház utcai (Mammut helyén) szervizből 1999-ben költözött át a Páfrány utcai

Részletesebben

FOLYAMATAUDIT JELENTÉS ELEKTRONIKUS VÁLTOZATA

FOLYAMATAUDIT JELENTÉS ELEKTRONIKUS VÁLTOZATA FOLYAMATAUDIT JELENTÉS ELEKTRONIKUS VÁLTOZATA 1.0 VERZIÓ A program alkalmazási környezete A program felépítése, tulajdonságai A program további tulajdonságai A program ára A program szállítása, telepítése

Részletesebben

SIGNAL ÜGYFÉLPORTÁL. Általános szerződési feltételek

SIGNAL ÜGYFÉLPORTÁL. Általános szerződési feltételek SIGNAL ÜGYFÉLPORTÁL Általános szerződési feltételek A SIGNAL Biztosító Zrt. (Biztosító vagy Szolgáltató) internet alapú ügyfélszolgálatot biztosít ügyfelei számára SIGNAL Ügyfélportál (továbbiakban SÜP)

Részletesebben

CREDITEXPRESS Magyarország Kft. Panaszkezelési és Reklamációkezelési szabályzat

CREDITEXPRESS Magyarország Kft. Panaszkezelési és Reklamációkezelési szabályzat CREDITEXPRESS Magyarország Kft. Panaszkezelési és Reklamációkezelési szabályzat A Panaszkezelési és Reklamációkezelési Szabályzat rendelkezik a CREDITEXPRESS Magyarország Kft. által, megbízási jogviszony

Részletesebben

Ügyfélszolgálati rendről szóló szabályzat

Ügyfélszolgálati rendről szóló szabályzat Ügyfélszolgálati rendről szóló szabályzat AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár Elfogadta az Igazgatótanács 2009. 08. 31 i ülése. Bánfalvi István IT Elnök Dr. Gáti György IT tag A szabályzat

Részletesebben

M M. www.metalcluster.hu MAGYAR METAL FÉMIPARI KLASZTER

M M. www.metalcluster.hu MAGYAR METAL FÉMIPARI KLASZTER M M www.metalcluster.hu MAGYAR METAL FÉMIPARI KLASZTER BEMUTATKOZUNK A Magyar Metál Fémipari Klaszter (MMF Klaszter) a magyarországi fémipar szereplőit kívánja közös érdekek mentén versenyelőnyökhöz juttatni,

Részletesebben

Országos Fémipari Ipartestület XXV. sz. hírlevele

Országos Fémipari Ipartestület XXV. sz. hírlevele Országos Fémipari Ipartestület XXV. sz. hírlevele Tisztelt Fémiparos Társunk! Ajánlom szíves figyelmükbe a csatolt sajtószemlét. Dorog, 2015. szeptember 2. Üdvözlettel: Szűcs György Elnök OFI Elavult technikával

Részletesebben

Házirend. Hétfő: 8.00-18.00 Kedd: 8.00-16.00 Szerda: 8.00-18.00 Csütörtök: 8.00-14.00 Péntek: 8.00-14.00 Szombat: zárva Vasárnap: zárva

Házirend. Hétfő: 8.00-18.00 Kedd: 8.00-16.00 Szerda: 8.00-18.00 Csütörtök: 8.00-14.00 Péntek: 8.00-14.00 Szombat: zárva Vasárnap: zárva Az intézmény nyitvatartási ideje: Házirend Hétfő: 8.00-18.00 Kedd: 8.00-16.00 Szerda: 8.00-18.00 Csütörtök: 8.00-14.00 Péntek: 8.00-14.00 Szombat: zárva Vasárnap: zárva Az intézmény telefonszáma: 06-28-742-083

Részletesebben

A C O D E X T ı z s d e ü g y n ö k s é g é s É r t é k t á r. Z á r t k ö r ő e n M ő k ö d ı R é s z v é n y t á r s a s á g.

A C O D E X T ı z s d e ü g y n ö k s é g é s É r t é k t á r. Z á r t k ö r ő e n M ő k ö d ı R é s z v é n y t á r s a s á g. A C O D E X T ı z s d e ü g y n ö k s é g é s É r t é k t á r Z á r t k ö r ő e n M ő k ö d ı R é s z v é n y t á r s a s á g Szabályzata Az Alkalmassági/Megfelelési Teszt kezeléséhez Hatályba lépés: 2014.08.18

Részletesebben

Informatikai és telekommunikációs szolgáltatások

Informatikai és telekommunikációs szolgáltatások Informatikai és telekommunikációs szolgáltatások Az ITSource Kft. célja ügyfelei költséghatékony és rugalmas kiszolgálása. Cégünk olyan hosszú távú együttműködés megvalósítására törekszik, melynek során

Részletesebben

A minőségirányítási program végrehajtásának értékelése az adott évben végzett tevékenység bemutatása

A minőségirányítási program végrehajtásának értékelése az adott évben végzett tevékenység bemutatása A minőségirányítási program végrehajtásának értékelése az adott évben végzett tevékenység bemutatása Bevezető Az intézmény figyelembe véve a Közoktatási törvényben meghatározottakat, valamint az intézmény

Részletesebben

A STONEHENGE J.J KFT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA

A STONEHENGE J.J KFT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA A STONEHENGE J.J KFT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA Verzió: Készítette: Hatályba lépés napja: v1 Sajti László szervezeti igazgató 2014. január 02. 1 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I.1. A Szabályzat célja Jelen

Részletesebben

Engedélyszám: 18211-2/2011-EAHUF Verziószám: 1. 2451-06 Vállalkozási alapismeretek követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai

Engedélyszám: 18211-2/2011-EAHUF Verziószám: 1. 2451-06 Vállalkozási alapismeretek követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai 1. feladat Az új gazdasági év tervezésénél egy vállalat marketing munkatársat kíván foglalkoztatni. A marketinges alkalmazásának feltételei során meg kell határozni a feladatokat. Fogalmazza meg a leendő

Részletesebben

Panaszkezelési Szabályzat

Panaszkezelési Szabályzat Panaszkezelési Szabályzat 1. A szabályzat célja A panaszkezelés szabályozásának célja, az 1991. évi XLIX. Törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról hatálya alá tartozó felszámoló szervezetek

Részletesebben

A Deloitte 2008-as Középeurópai Környezeti Jelentés Díjának bírálati szempontjai

A Deloitte 2008-as Középeurópai Környezeti Jelentés Díjának bírálati szempontjai A Deloitte 2008-as Középeurópai Környezeti Jelentés Díjának bírálati szempontjai A bírálati szempontok két csoportra oszlanak: Tartalom (50%) Jelentési alapelvek (50%) 1. Tartalom Ez a bírálati szempont

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT A Risk Partners Kft. Ügyfelei részére I. Panasz bejelentésének módjai 1) Szóbeli panasz a. Személyesen - Panaszügyintézés helye: 2120 Dunakeszi, Kertész u. 12. - Nyitva tartás:

Részletesebben

Lesz-e Tarlós-bringa Budapesten?

Lesz-e Tarlós-bringa Budapesten? Lesz-e Tarlós-bringa Budapesten? Október vége van, 2013 októberéé, és jövő tavasszal, ha igaz, Budapesten is beindul a közbicikli rendszer, BUBI néven. Tud róla? Tudja, hogy mi is ez? Érdekli? Szeretné

Részletesebben

KONZULTÁCIÓ A TÁRSASÁGOK BEJEGYZETT SZÉKHELYÉNEK MÁSIK TAGÁLLAMBA HELYEZÉSÉRŐL Konzultáció a Belső Piaci és Szolgáltatási Főigazgatóság szervezésében

KONZULTÁCIÓ A TÁRSASÁGOK BEJEGYZETT SZÉKHELYÉNEK MÁSIK TAGÁLLAMBA HELYEZÉSÉRŐL Konzultáció a Belső Piaci és Szolgáltatási Főigazgatóság szervezésében KONZULTÁCIÓ A TÁRSASÁGOK BEJEGYZETT SZÉKHELYÉNEK MÁSIK TAGÁLLAMBA HELYEZÉSÉRŐL Konzultáció a Belső Piaci és Szolgáltatási Főigazgatóság szervezésében Bevezetés Előzetes megjegyzés: Az alábbi dokumentumot

Részletesebben

Állatkísérlet-mentes termékkereső Kézikönyv

Állatkísérlet-mentes termékkereső Kézikönyv Állatkísérlet-mentes termékkereső Kézikönyv 1. Keresés Mit kereshet?: Kereshet terméknevekre, vagy gyártókra, vagy akár termékekre is (sampon, szappan). Az adatbázis folyamatosan bővül, Állatkísérlet-mentes

Részletesebben

Több mint hitvallás. Tanácsadó egy életre

Több mint hitvallás. Tanácsadó egy életre mint hitvallás Tanácsadó egy életre mint munka A Money&More nem egy pénzügyi tanácsadó cég a sok közül. Nevünkben a More azt jelenti: több, valódi, profi és érthető útmutatás a pénzügyek világában. Tanácsadói

Részletesebben

hogyan döntheti el, hogy melyik az Önnek megfelelő online marketing ügynökség? Google AdWords ügynökség kiválasztása:

hogyan döntheti el, hogy melyik az Önnek megfelelő online marketing ügynökség? Google AdWords ügynökség kiválasztása: Google AdWords ügynökség kiválasztása: hogyan döntheti el, hogy melyik az Önnek megfelelő online marketing ügynökség? Még több hasznos info» www.klikkmarketing.hu Google AdWords ügynökség kiválasztása:

Részletesebben

ÜGYFÉLPANASZ-KEZELÉSI SZABÁLYZAT RAIFFEISEN BANK ZRT. Hatályos: 2015. augusztus 10-től visszavonásig. Bevezető

ÜGYFÉLPANASZ-KEZELÉSI SZABÁLYZAT RAIFFEISEN BANK ZRT. Hatályos: 2015. augusztus 10-től visszavonásig. Bevezető ÜGYFÉLPANASZ-KEZELÉSI SZABÁLYZAT RAIFFEISEN BANK ZRT. Hatályos: 2015. augusztus 10-től visszavonásig Bevezető A Raiffeisen Bank Zrt. (Bank) egyik elsődleges célja az Ügyfelek magas színvonalú kiszolgálása.

Részletesebben

AZ EURÓPAI SZOCIÁLIS PARTNEREK 2012-2014-ES MUNKAPROGRAMJA

AZ EURÓPAI SZOCIÁLIS PARTNEREK 2012-2014-ES MUNKAPROGRAMJA AZ EURÓPAI SZOCIÁLIS PARTNEREK 2012-2014-ES MUNKAPROGRAMJA MEGKÖZELÍTÉSÜNK Az Európai Unió eddigi történetének legsúlyosabb válságát éli. A 2008-ban kirobbant pénzügyi krízist követően mélyreható válság

Részletesebben

A TAM CERT tanúsítási eljárás leírása MSZ EN ISO 9001 szerint

A TAM CERT tanúsítási eljárás leírása MSZ EN ISO 9001 szerint Tartalomjegyzék 1. Kérelmezés átvizsgálása, audit előkészítése...2 1.1 Előaudit...2 1.2 Kérdéskatalógus...2 1.3 Auditmegbízott...2 2 A kezdeti (tanúsító) audit...2 2.1 A kezdeti audit 1. szakasza:...2

Részletesebben

ComFit Kft. részére végzett Farmakovigilanciai irodalomfigyelés - Megbízói elégedettség mérő kérdőív 2013. február 11.

ComFit Kft. részére végzett Farmakovigilanciai irodalomfigyelés - Megbízói elégedettség mérő kérdőív 2013. február 11. ComFit Kft. részére végzett Farmakovigilanciai irodalomfigyelés - Megbízói elégedettség mérő kérdőív 2013. február 11. Kiküldött kérdőívek száma: 35. A kimutatás a kitöltött kérdőívek adatait tartalmazza

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2013-09-10-től Az OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. (továbbiakban: Alapkezelő) a befektetési alapkezelőkről és a kollektív

Részletesebben