H I R D E T M É N Y. Szatymaz, Sándorfalva, Szeged, Zsombó Hétfőtől Csütörtökig ; Péntek

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "H I R D E T M É N Y. Szatymaz, Sándorfalva, Szeged, Zsombó Hétfőtől Csütörtökig 7.30-12.30; 13.00-15.30 Péntek 7.30-12.30"

Átírás

1 H I R D E T M É N Y ÉRVÉNYES: JÚLIUS 1-TŐL A takarékszövetkezet neve: Szatymaz és Vidéke Takarékszövetkezet Címe: Szatymaz, Dózsa György u SWIFT (BIC) kód: TAKBHUHB Kirendeltségek: Sándorfalva, Alkotmány krt. 21/a Zsombó, Andrássy út 104. Szeged, Gutenberg u. 5. Pénztári órák és ügyfélfogadási idő: Szatymaz, Sándorfalva, Szeged, Zsombó Hétfőtől Csütörtökig ; Péntek Tárgynapi teljesítésre vonatkozó befogadási határidők Ft átutalások/beszedések hétfő kedd szerda csütörtök péntek szombat papír alapú 12:30 12:30 12:30 12:30 11:00 - IB / HB elektronikus úton 14:00 14:00 14:00 14:00 14:00 - VIBER 13:00 13:00 13:00 13:00 11:00 - csoportos 12:30 12:30 12:30 12:30 11:00 - belső tételek-átvezetések 15:30 15:30 15:30 15:30 12:30 betétlekötés 15:30 15:30 15:30 15:30 12:30 Deviza átutalások hétfő kedd szerda csütörtök péntek szombat papír alapú 12:00 12:00 12:00 12:00 11:00 - IB elektronikus úton 12:00 12:00 12:00 12:00 11:00 - belső tételek-átvezetések 12:00 12:00 12:00 12:00 11:00 - A takarékszövetkezet a pénzforgalom zavartalan lebonyolítása érdekében a ,- Ft, illetve vagy annak megfelelő egyéb deviza feletti készpénzfelvételek előző napi bejelentését kéri 11 óráig. A készpénzforgalmat az ügyféltértől elkülönített pénztár helyiségben bonyolítjuk. Az előzetesen megrendelt és határidőben fel nem vett készpénzek rendelkezésre tartásáért, soron kívül teljesített készpénz felvételért külön jutalékot számít fel a takarékszövetkezet. A takarékszövetkezet kirendeltségeihez a számlatulajdonosok által benyújtott papír alapú megbízásokat tárgynapi teljesítésre óráig fogadjuk. A tárgynap óráját követően beadott papír alapú megbízásokat következő banki napi teljesítésre érkeztetjük. A Számlatulajdonos számlája javára fogadott VIBER átutalások a banki fogadásáról a Számlavezető hely által történt tudomásszerzést követően haladéktalanul jóváírásra kerülnek. VIBER-en keresztül történő megbízásokat a Takarékszövetkezet hétfőtől-csütörtökig 8.00 órától 13 óráig, pénteken 8.00 órától óráig fogad be. A 18/2009. (VIII.6.) MNB. Rendelet 11 -a szerint, - illetőleg ha a felek eltérően nem rendelkeznek, - a fizetési megbízás azon a napon teljesül, amikor a pénzösszeget a kedvezményezett fizetési számláján jóváírják. A takarékszövetkezet az ügyféllel történő üzleti kapcsolat létesítésekor köteles az ügyfél, annak meghatalmazottja, a rendelkezésre jogosult, továbbá a képviselő azonosítását elvégezni. A 3,6 millió forintot elérő vagy meghaladó összegű készpénzbefizetéssel, illetve kifizetéssel együtt járó ügyleti megbízást kizárólag olyan ügyféltől fogadhat el, akinek az azonosítását elvégezte. 1

2 Az azonosítás során rögzíteni kell: a / b / természetes személy 1. Családi és utónevét (születési név), amennyiben van, házassági nevét 2. Lakcímét 3. Születési helyét, idejét 4. Állampolgárságát 5. Anyja születési nevét 6. Azonosító okmány típusát és annak számát 7. Külföldi természetes személy esetén az 1-6 pontban meghatározott adatok közül az azonosító okmány alapján megállapított adatokat, valamint a magyarországi tartózkodási helyét jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet 1. Nevét rövidített nevét 2. Székhelyének, magyarországi fióktelepének címét 3. Fő tevékenységét 4. Azonosítási okiratának száma 5. Képviseletre jogosult neve, beosztása 6. A kézbesítési megbízott azonosítására alkalmas adat I. Általános szabályok A takarékszövetkezet a szolgáltatásaiért felszámítható jutalékok, különdíjak és költségek (továbbiakban együtt, bankköltségek) mértékét, érvényesítésének körét, továbbá a kamatok elszámolási módját bankszámlaszerződésben foglaltakra figyelemmel az alábbiaknak megfelelően állapítja meg. A bankköltségek felszámításának alapja a takarékszövetkezet szolgáltatása, annak munkaigényessége, illetve a szolgáltatással kapcsolatos külön igények. A bankköltséget mindazoknak fizetniük kell, akik a szolgáltatást igénybe veszik. A takarékszövetkezet fenntartja magának a jogot arra, hogy a jelen Hirdetményt új szolgáltatás bevezetésekor egyoldalúan kiegészítse, valamint a benne foglalt jutalékokat, különdíjakat, költségeket a pénz- és tőkepiaci feltételek, a jogszabályok és hatósági előírások, valamint a banki üzletpolitika megváltozásakor, ahhoz igazítva a meghirdetést követően 60 nappal egyoldalúan módosítsa, továbbá, hogy az abban foglaltakon felül egyéb költségelemeket és új díjakat vezessen be. A betéti kamat változást a Takarékszövetkezet a változást megelőző 15 nappal, a referencia kamathoz kötött betéti kamatot a változást követő napon teszi közzé. Erről az ügyfeleket az ügyféltérben kifüggesztett Hirdetmény útján, illetve a Takarékszövetkezet honlapján (https://www.szatymaztksz.hu) értesíti. Az egyoldalú szerződésmódosítással bevezetett rendelkezések az új szerződések esetében a kifüggesztés napjától, a már megkötött szerződések esetében a hatályba lépés időpontjától kezdődően alkalmazandók. Amennyiben a keretszerződés, az annak elválaszthatatlan mellékletét képező dokumentumokban foglalt feltételek vagy a Hirdetményben meghatározott kamatok, díjak vagy költségek, valamint referencia-árfolyamok módosítását az Ügyfél nem fogadja el, azt a Felek a keretszerződés Ügyfél általi, a módosítás hatálybalépésének napjával történő felmondásának tekintik. Ha az Ügyfél a módosítás hatálybalépéséig írásban a keretszerződést nem mondja fel, úgy a Hitelintézet a módosítást Ügyfél által elfogadottnak tekinti. A módosítás hatályba lépése előtti napig az Ügyfél jogosult a Keretszerződés azonnali és díj-, költség- vagy egyéb fizetési kötelezettségmentes felmondásra. A bemutatóra szóló betétek névre szólóvá átalakításakor a Takarékszövetkezet a évi CLXXX, valamint a évi CXXXVI. Törvénynek megfelelően a betéti okiratot a bemutató személy nevére átalakítja. Betétbiztosítási Alap július 3-tól A jelen Hirdetmény -ben szereplő betétek a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CCXXXVII. törvény (Hpt.) ában felsoroltak kivételével az Országos Betétbiztosítási Alap (OBA) által biztosítottak. Az Alap a kártalanításra jogosult személy részére a befagyott betét tőke- és kamatösszegét személyenként legfeljebb nak (törvényben meghatározott devizaárfolyamon számított) összeghatárig fizeti ki kártalanításként. A biztosítás további részleteiről a honlapon tájékozódhat. Tájékoztatjuk, hogy a Bank évente egyszer díjmentesen köteles az OBA által megfogalmazott egységes Ügyfél-tájékoztatót ügyfelei rendelkezésére bocsátani. Az Ügyfél-tájékoztató tartalmazza a betétes neve alatt a Banknál, az adott időpontban nyilvántartott OBA által biztosított betéteinek összegét, mint konszolidált biztosított betéti (KBB) információt. A KBB adat mutatja meg, hogy az OBA egy ügyfél egy hitelintézetnél tartott összesen mekkora összegű megtakarítását biztosítja (azaz a bank fizetésképtelensége esetén ennyit fizet az OBA az ügyfélnek). Az Ügyfél-tájékoztatót a Bank a betétes kifejezett kérése alapján bocsátja a betétes rendelkezésére, postai úton vagy a Bank ügyfélfogadásra kijelölt helyiségében történő személyes átadással. 2

3 A Hpt értelmében az OBA által nyújtott biztosítás nem terjed ki továbbá az olyan betétre, melyet nem euróban, vagy az Európai Unió, illetve a Gazdasági együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamának törvényes fizetőeszközében helyeztek el. A betétbiztosítás és a kártalanítás további feltételeit a hitelintézetekről l és pénzügyi vállalkozásokról szóló, évi CCXXXVII. törvény rendelkezései tartalmazzák. A 83/2010. (III.25.) Korm. Rendelet előírása szerint a takarékszövetkezet az üzletszabályzatán kívül külön hirdetményben teszi közzé a betéti kamat, és a teljes hiteldíj mutató számításának képletét E rendelet célja, hogy meghatározott betéti és hitelszerződések tekintetében az ügyfelek megfelelő tájékoztatást kapjanak, biztosítva legyen a különböző ajánlatok összehasonlíthatósága. E rendelet alkalmazásában betétnek minősül minden, a Hpt-ben meghatározott betéti szerződés, betéti kamatnak pedig a betéti szerződésben a betétesnek a betétösszeg visszafizetésén felül megfizetni ígért kamat. A teljes hiteldíj mutató számítására és közzétételére vonatkozó előírásokat a pénzügyi intézmények által folyósított, három hónapnál hosszabb lejárattal rendelkező, a Hpt-ben meghatározott lakossági kölcsönök esetén kell alkalmazni. A számítások képleteit és a mutatók tartalmát jelen Hirdetmény melléklete tartalmazza. A THM és EBKM meghatározása az aktuális feltételek, illetve a hatályos jogszabályok figyelembe vételével történik és a feltételek telek változása esetén annak mértéke módosulhat. A THM mutató értéke nem tükrözi a hitel árfolyamkockázatát, és kamatkockázatát. A takarékszövetkezet a számlatulajdonosokat terhelő bankköltségeket havonta, utólag számítja fel, illetve hárítja át. A Számlatulajdonosokat terhelő késedelmi kamatot havonta számolja fel, a jóváírásra kerülő kamatok elszámolása a naptári év december 31. napján, utólag történik. Garanciaközösség A takarékok egymás kötelezettségeiért kölcsönösen felelősséget vállalva garanciaközösségbe össégbe tömörültek annak érdekében, hogy a korábbinál lényegesen nagyobb biztonságot tudjanak nyújtani ügyfeleiknek. Ez az új rendszer december 10-én épült ki végső formájában, a közösségben összesen több mint száz szövetkezeti hitelintézet, a Takarékbank kbank Zrt. és a Szövetkezeti Hitelintézetek Integrációs Szervezete vállalt garanciát (felelősséget) egymásért. Az OBA a jogszabályok alapján 100 ezer euróig biztosítja a hazai pénzintézetekben elhelyezett lakossági és vállalati betéteket. Ezen felül a takarékok saját Tőkefedezeti Alapjából a garanciaközösség tagjainak egyetemleges felelősségvállalása alapján egy szövetkezeti hitelintézet fizetésképtelensége esetén, az OBA által nem biztosított betétösszegeket, így például a 100 ezer euró feletti összegeket, vagy az OBA által nem biztosított betéteket pl. önkormányzati, állami követelések fizetik ki. Betéti kamatszámítás képlete: A takarékszövetkezet kamatszámításánál a naptári napok szerinti módszert alkalmazza a következő képlet alapján. Tőkeösszeg x kamatláb x napok száma * 360 x 100 *napok száma = minden hónap 30 naposnak tekintendő A takarékszövetkezet a bankszámlán nyilvántartott követelés után a HIRDETMÉNYBEN közölt kamatot fizeti. Takarék számlabetét: A takarékszövetkezet kamatszámításánál a naptári napok szerinti módszert alkalmazza a következő képlet alapján. Tőkeösszeg x kamatláb x napok száma * 365 x 100 A takarékszövetkezet a bankszámlán nyilvántartott követelés után a HIRDETMÉNYBEN közölt kamatot fizeti. Hitel kamatszámítás képlete: kamat = tőke x naptári napok száma x kamatláb 365 x 100 Hitel kamatszámítás képlete Széchenyi program termékei és refinanszírozott konstrukciók esetén: kamat = tőke x naptári napok száma x kamatláb 360 x 100 A takarékszövetkezet az ügyfélnek a takarékszövetkezettel szemben fennálló bármely késedelmes tartozása után az alapkamaton felül a tartozás esedékessége és a takarékszövetkezet számláján történő jóváírás közötti időre késedelmi kamatot számít. A takarékszövetkezetnél kezelt tartós (lekötött) betétek után a számlatulajdonosokat megillető kamatok elszámolására általában a lekötött tt betét lejáratakor, illetve a megszűnés napján kerül sor. 3

4 Az egyes üzletági szabályzatok, kamatok, díjak, vagy egyéb az ügyfelei számára kedvezőtlen módosítások, a módosítás hatálybalépését 60 nappal megelőzően a Takarékszövetkezet a hirdetményében kerülnek közzé tételre. A takarékszövetkezet a jutalékok, külön díjak, postai és egyéb költségek változtatásának jogát fenntartja. A Takarékszövetkezet a pénzügyi szolgáltatás nyújtása kapcsán az alábbi adatok kezelését végzi: A személyes adatokat a Takarékszövetkezet a NAIH tól (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság) kapott alábbi nyilvántartási számokon kezeli: Az adatkezelés jogalapja: a mindenkor hatályos jogszabályok szerint. 1. Pénzügyi szolgáltatás nyújtása. Pénzügyi szolgáltatások: betétgyűjtés, hitel és pénzkölcsön, pénzforgalmi szolgáltatások, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök, a pénzügyi szolgáltatás nyújtásához szükséges ügyfél azonosítás. Adatvédelmi nyilvántartásba vétel száma: NAIH-59477/ Elektronikus megfigyelés kamerázás. A bankhelyiségek biztonságának védelme; személy és vagyonvédelem, jogsértések megelőzése, észlelése, bizonyítása a Takarékszövetkezet magánterületnek minősülő kirendeltségeire meghatározott céllal belépni kívánó természetes személyekről készült fényképvagy videofelvételek rögzítése és tárolása vagyonvédelmi-, valamint élet és testi épség védelme céljából. Adatvédelmi nyilvántartásba vétel száma:naih-59478/ Pénzügyi szolgáltatás nyújtása. A betét- és bankszámlák kedvezményezettjei adatainak nyilvántartása. Adatvédelmi nyilvántartásba vétel száma:naih-59480/ Egyéb- eseti meghatalmazottak adatainak nyilvántartása, akik csak eseti jelleggel kapnak meghatalmazást a Takarékszövetkezet ügyfeleinek bankszámláján történő forgalmazásra. Adatvédelmi nyilvántartásba vétel száma:naih-59482/ Ügyfélkapcsolat elutasított hitelkérelmek ügyféladatai. Adatvédelmi nyilvántartásba vétel száma:naih / Pénzügyi szolgáltatás nyújtása Központi kivonatnyomtatás. Adatvédelmi nyilvántartásba vétel száma:naih-52240/ A TAKINFO Kft. Által üzemeltetett Electra szoftver/ rendszer működéséhez szükséges adattárolás, és a Takarékszövetkezet felhasználói számára az adatok elérésének, módosításának, törlésének a biztosítása. Adatvédelmi nyilvántartásba vétel száma:naih-57632/ A TAKINFO Kft. által üzemeltetett EuroBank rendszer működéséhez szükséges adattárolás, és a Takarékszövetkezet felhasználói számára az adatok elérésének, módosításának, törlésének biztosítása. Adatvédelmi nyilvántartásba vétel száma:naih-57633/ A TAKINO által üzemeltetett telefonos Panaszkezelési Ügyfélszolgálat üzemeltetésével a Takarékszövetkezeti ügyfél panaszáról készül hangfelvétel rögzítése, és kivizsgálás céljából a Hitelintézet felé továbbítása. Adatvédelmi nyilvántartásba vétel száma:naih-57639/2012. II. Jutalékok A takarékszövetkezet a számlatulajdonosok bankszámláinak vezetéséért, pénzforgalmuk lebonyolításáért a III. fejezetben részletezettek szerinti jutalékot számítja fel. Kiemelt vállalkozói ügyfelek esetében 100-, 50-, illetve 30 millió Ft éves forgalmat elérő számlaforgalomnál igazgatósági határozat alapján alacsonyabb jutalék is alkalmazható. A jutalék alapja a bankszámlák tartozik forgalmában megjelenő bankműveletek összege: A jutalékfizetési kötelezettség alól a következő bankműveletek mentesek: a takarékszövetkezet hibájából eredő téves könyvelések, illetve azok helyesbítése, a banktechnikai okokból felmerülő rendezések, az olyan bankszámlákra történő átvezetések, amelyekkel kapcsolatban a megkötött szerződés jutalék mentességet tartalmaz. 1./ A TAKARÉKSZÖVETKEZET NEVÉBEN PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSI TEVÉKENYSÉGGEL KAPCSOLATOS KÖTELEZETTSÉG- VÁLLALÁSRA JOGOSULTAK KÖRÉNEK MEGHATÁROZÁSA: A Takarékszövetkezet érvényes Szervezeti és Működési Szabályzata alapján korlátozott képviseleti jogkörrel rendelkeznek a Takarékszövetkezetnél az alábbi személyek azzal, hogy KIZÁRÓLAG KETTEN EGYÜTTESEN, teljes körűen aláírásra jogosultak, az ügyfélforgalom lebonyolítása érdekében - betétokmányok aláírásakor, - ügyfélforgalommal kapcsolatos szerződések megkötésekor, valamint a szerződések összes mellékleteire vonatkozóan, - hitelokmányok aláírásakor a hitelezési szabályzatban meghatározott döntési hatáskörök betartása mellett, - ügyfélforgalommal kapcsolatos, külső szervek felé történő levelezés során. Az alábbiak szerint, azzal, hogy az aláírási jog nem jelent egyben döntési jogot is, melyet a mindenkor hatályos egyéb belső szabályzatok rendeznek: 2./ HITEL, EGYÉB AKTÍV ÜZLETÁG: Szatymazi kirendeltség: Nádasdi Éva, Virágh Tiborné, Sárközi Ildikó, Veszelka Erzsébet, Czibolyáné Ürmös Edina Sándorfalvi kirendeltség: Sebők Istvánné, Bürgés Józsefné, Károlyné Herczeg Judit, Pálinkásné Triesz Anikó, Kovács Beáta, Pivarcsik Katalin, Tóth Tímea Mária, Friebertné Vincze Mónika, Rovó András 4

5 Szegedi Kirendeltség: Parázsné Lévai Lea, Sebők Istvánné, Kovács Beáta, Vargáné Zámbó Klára, Szabó Józsefné, Szántóné Kiss Erika, Kocsis Anikó Zsombói kirendeltség: Vargáné Zámbó Klára, Szabó Józsefné, Csongrádi Tamásné, Szántóné Kiss Erika, Czellárné Debreceni Mónika 3./ KÜLSŐ LEVELEZÉSEK: Szatymaz központ: Szabó Krisztina, Gémes Józsefné, Tanács Mihályné, Csúri Péter, Fischerné Sári Mária, Temesvári Eszter, Péter Adrienn, dr. Gardil Henrietta, Szabó Margit Szatymazi kirendeltség: Nádasdi Éva, Virágh Tiborné, Sárközi Ildikó, Veszelka Erzsébet, Czibolyáné Ürmös Edina Sándorfalvi kirendeltség: Sebők Istvánné, Bürgés Józsefné, Károlyné Herczeg Judit, Pálinkásné Triesz Anikó, Kovács Beáta, Pivarcsik Katalin, Tóth Tímea Mária, Friebertné Vincze Mónika, Rovó András Szegedi Kirendeltség: Parázsné Lévai Lea, Sebők Istvánné, Kovács Beáta, Vargáné Zámbó Klára, Szabó Józsefné, Szántóné Kiss Erika, Kocsis Anikó Zsombói kirendeltség: Vargáné Zámbó Klára, Szabó Józsefné, Csongrádi Tamásné, Szántóné Kiss Erika, Czellárné Debreceni Mónika Kelt: Szatymaz, június 30. Csúri Péterné elnök sk. Szabó Krisztina Főkönyvelő sk MELLÉKLETEK: 1/A. számú melléklet: Fizetési számlavezetés kondíciói Érvényes: 2015 május 1-től 1/B. számú melléklet: Vállalkozói számlavezetés kondíciói Érvényes: 2015.április 3-tól 1/C. számú melléklet: Deviza-számlavezetés kondíciói Érvényes: 2013.november 01-től 1/D. számú melléklet: Takarék Gazda Számlacsomag kondíciói Érvényes: február 16-tól 2. számú melléklet: Bankkártya kezelésért felszámított költségek és díjak Érvényes: 2015.február 02-től 3/A. számú melléklet: Lakossági betételhelyezési feltételek Érvényes: 2015.július 1-től 3/B. számú melléklet: Vállalkozói betét termékek Érvényes: 2015.július 1-től 4/A. számú melléklet: Lakossági hitel kondíciók Érvényes: július 01-től 4/B. számú melléklet: Gazdálkodó szervezetek, vállalkozói hitel kondíciók Érvényes: július 1-től 4/C. számú melléklet: Takarék Kiváltó Hitel Érvényes: május 20-tól 5. számú melléklet: Széchenyi kártya Érvényes: január 01-től 6. számú melléklet: Takarék Gazdakártya hitel Gazdakártya Érvényes: február 1-től 6a. számú melléklet: Takarék Gazdakártya hitel Gazdakártya -garancia Érvényes: február 1-től 7. számú melléklet: Postai és egyéb költségek Érvényes: 2014.április 02-től 8. számú melléklet: Referencia kamatok Érvényes: július 1-től 9. számú melléklet: Nem forgalmazható termékek Érvényes: 2014.október 16-tól 10. számú melléklet: Széf szolgáltatás díja Érvényes: május 01-től 5

Gádoros és Vidéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT. Hatályos: 2015. július 3.

Gádoros és Vidéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT. Hatályos: 2015. július 3. ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Tartalom I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1.) Az Üzletszabályzat hatálya, a Hitelintézet és az Ügyfél jogviszonyát rendező egyéb előírások... 3 2.) Üzletszabályzat alkalmazása...

Részletesebben

Eger és Környéke Takarékszövetkezet LAKOSSÁGI SZÁMLAVEZETÉSI HIRDETMÉNY érvényes: 2015.06.20-tól

Eger és Környéke Takarékszövetkezet LAKOSSÁGI SZÁMLAVEZETÉSI HIRDETMÉNY érvényes: 2015.06.20-tól 1 Bankszámlavezetés 1.1 Számlanyitás, számlavezetés A Takarékszövetkezet forintban és az általa jegyzett devizanemekben vezet számlát. Számlanyitás Számlán elhelyezendő minimális összeg (kivéve nyugdíjas

Részletesebben

Érd és Vidéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

Érd és Vidéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Érd és Vidéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT 2 I. Bevezető rendelkezések 1.) Az Általános Üzletszabályzat (a továbbiakban Üzletszabályzat) az Érd és Vidéke Takarékszövetkezet (a továbbiakban

Részletesebben

Eger és Környéke Takarékszövetkezet LAKOSSÁGI SZÁMLAVEZETÉSI HIRDETMÉNY érvényes: 2015.04.16-tól

Eger és Környéke Takarékszövetkezet LAKOSSÁGI SZÁMLAVEZETÉSI HIRDETMÉNY érvényes: 2015.04.16-tól 1 Bankszámlavezetés 1.1 Számlanyitás, számlavezetés A Takarékszövetkezet forintban és az általa jegyzett devizanemekben vezet számlát. Számlanyitás Számlán elhelyezendő minimális összeg (kivéve nyugdíjas

Részletesebben

ERSTE KLIKKBANK LAKOSSÁGI SZÁMLACSOMAG ÉS KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

ERSTE KLIKKBANK LAKOSSÁGI SZÁMLACSOMAG ÉS KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ERSTE BANK HUNGARY NYRT. ERSTE KLIKKBANK LAKOSSÁGI SZÁMLACSOMAG ÉS KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI (korábbi elnevezése: [origo] klikkbank lakossági számlacsomag és kapcsolódó

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) ALL FINANCE ÜZLETÁG

KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) ALL FINANCE ÜZLETÁG KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) ALL FINANCE ÜZLETÁG Devizában és valutában végzett műveletek Devizakülföldi/devizabelföldi természetes személyek részére vezetett TakarékPontos devizaszámlák kondíciói Kiadás

Részletesebben

TAKARÉKBETÉTKÖNYV ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

TAKARÉKBETÉTKÖNYV ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK TAKARÉKBETÉTKÖNYV ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Meghirdetve: 2013. július 04. Hatályos: 2013. szeptember 02. 1 1. A Takarékbetétkönyv takarékbetét szerződésnek minősül. 2. A Takarékbetétkönyvben takarékbetétet

Részletesebben

Feltételei) 2014. április 2.

Feltételei) 2014. április 2. ERSTE BANK HUNGARY ZRT. ERSTE HŰSÉG MEGÚJU ULÓ, ERSTE HŰSÉG GYARAPODÓ ÉS ERSTE HŰSÉG GYARAPODÓ PLUSZ BETÉT ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI (korábbi elnevezése: Posta Megújuló, Posta Gyarapodó és Posta

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő hitel vagy kölcsönszerződéshez Hatálybalépés napja: 2015.03.21. A jelen Általános Szerződési Feltétel (továbbiakban:

Részletesebben

A Citibank lakossági banki szolgáltatásainak Általános Üzleti Feltételei

A Citibank lakossági banki szolgáltatásainak Általános Üzleti Feltételei A Citibank lakossági banki szolgáltatásainak Általános Üzleti Feltételei TARTALOMJEGYZÉK 1. A Szolgáltatások általános feltételei 1.1. Bevezetõ rendelkezések 1.2. Szerzõdéskötés, meghatalmazás 1.3. A Megbízások

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 www.kh.hu bank@kh.hu ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Hatályos: 2015. február 1-jétől A 2015. február 1-jétől

Részletesebben

FOGYASZTÁSI (SZEMÉLYI) KÖLCSÖNSZERZŐDÉS

FOGYASZTÁSI (SZEMÉLYI) KÖLCSÖNSZERZŐDÉS FOGYASZTÁSI (SZEMÉLYI) KÖLCSÖNSZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet (Cégjegyzékszám: 15-02-050268, KSH szám: 10047114-6419-122-15, székhely: 4900 Fehérgyarmat, Móricz.

Részletesebben

2009. évi LXXXV. törvény. a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról. I. Fejezet BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya. Értelmező rendelkezések

2009. évi LXXXV. törvény. a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról. I. Fejezet BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya. Értelmező rendelkezések 1 2009. évi LXXXV. törvény a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról I. Fejezet BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A törvény hatálya 1. (1) E törvény rendelkezéseit kell alkalmazni a Magyar Köztársaság területén nyújtott

Részletesebben

232/2001. (XII. 10.) Korm. rendelet a pénzforgalomról, a pénzforgalmi szolgáltatásokról és az elektronikus fizetési eszközökről

232/2001. (XII. 10.) Korm. rendelet a pénzforgalomról, a pénzforgalmi szolgáltatásokról és az elektronikus fizetési eszközökről 232/2001. (XII. 10.) Korm. rendelet a pénzforgalomról, a pénzforgalmi szolgáltatásokról és az elektronikus fizetési eszközökről A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII.

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS 2. fogyasztási kölcsönhöz

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS 2. fogyasztási kölcsönhöz Kirendeltsége Szerződésszám: 1 KÖLCSÖNSZERZŐDÉS 2 fogyasztási kölcsönhöz Amely létrejött egyrészről: Lakiteleki Takarékszövetkezet (Székhelye: 6065 Lakitelek, Liget u. 2.; Levelezési cím: 6000 Kecskemét,

Részletesebben

KERETSZERZŐDÉS BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁRA

KERETSZERZŐDÉS BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁRA KERETSZERZŐDÉS BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁRA amely létrejött egyrészről (gazdálkodó szerv/önkormányzat esetén:) Cégnév/megnevezés:... Székhely:... Cg.:... Adószám:...

Részletesebben

Hitelszerződés fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret igénybevételéhez

Hitelszerződés fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret igénybevételéhez Hitelszerződés fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret igénybevételéhez Hitelszerződés száma: [*] mely létrejött egyrészről a Polgári Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhelye: 4090 Polgár, Hősök

Részletesebben

- továbbiakban: Számlatulajdonos(ok) között a jelen szerződésben foglalt feltételek mellett.

- továbbiakban: Számlatulajdonos(ok) között a jelen szerződésben foglalt feltételek mellett. amely létrejött egyrészről a HITELSZERZŐDÉS lakossági fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret igénybevételéhez BRB BUDA Regionális Bank Zrt. Székhely: Cégjegyzékszáma: 13-10-041397 Adószáma: 24808833-2-44

Részletesebben

BROSS FAKTORING ZRT. ÜZLETSZABÁLYZAT a work-out faktoring tevékenység végzésére

BROSS FAKTORING ZRT. ÜZLETSZABÁLYZAT a work-out faktoring tevékenység végzésére BROSS FAKTORING ZRT ÜZLETSZABÁLYZAT a work-out faktoring tevékenység végzésére A BROSS FAKTORING Zrt. a Magyar Nemzeti Bank H-EN-I-369/2013. számú határozata alapján végzi tevékenységét. A Társaság a hitelintézetekről

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Multifaktoring Pénzügyi és Szolgáltató ZRt. Budapest ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK PSZÁF engedély száma: E-I-1044/2007 Elfogadta az Igazgatóság 1/2008. sz. határozatában

Részletesebben

FORINT ALAPÚ TAKARÉKPONT SZEMÉLYI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS

FORINT ALAPÚ TAKARÉKPONT SZEMÉLYI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS 14.sz. melléklet FORINT ALAPÚ TAKARÉKPONT SZEMÉLYI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről [ ] Hitelintézet székhely: [ ] cégjegyzékszám: [ ] tevékenységi engedély szám: [ ]) levelezési cím: mint kölcsönt

Részletesebben

HIRDETMÉNY A Polgári Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója a NEM forgalmazott lakossági hitelek esetén alkalmazott kondíciókról

HIRDETMÉNY A Polgári Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója a NEM forgalmazott lakossági hitelek esetén alkalmazott kondíciókról HIRDETMÉNY A Polgári Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója a NEM forgalmazott lakossági hitelek esetén alkalmazott kondíciókról Érvényes: 2014. január 01. A Hirdetmény közzététele: 2014. január 01.

Részletesebben

Lakossági Kamat- és Díjfeltételek I. Általános díjfeltételek CitiBlue-ügyfelek részére

Lakossági Kamat- és Díjfeltételek I. Általános díjfeltételek CitiBlue-ügyfelek részére Lakossági Kamat- és Díjfeltételek I. Általános díjfeltételek CitiBlue-ügyfelek részére 1 Bevezető rendelkezések Hatályos: 2015. január 1. a) A Lakossági Kamat- és Díjfeltételek irányadók a Citibank Europe

Részletesebben

EZ Az ÖN PÉLDÁNYA, őrizze meg!

EZ Az ÖN PÉLDÁNYA, őrizze meg! Cofidis Magyarországi Fióktelepe Székhely: 1066 Budapest, Mozsár utca 16. Levelezési cím: 1433 Budapest, Pf. 1140 Cg: 01-17-000367 (Fővárosi Törvényszék Cégbírósága) Adatkezelési nyilvántartási azonosító:

Részletesebben

Bankkártya Általános Szerződési Feltételek bankkártyákra vonatkozóan

Bankkártya Általános Szerződési Feltételek bankkártyákra vonatkozóan Bankkártya Általános Szerződési Feltételek bankkártyákra vonatkozóan A jelen módosítással a Bankkártya Általános Szerződési Feltételek Chippel ellátott bankkártyákra vonatkozóan elnevezésű jelen üzletszabályzat

Részletesebben

LAKOSSÁGI NETBANK SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

LAKOSSÁGI NETBANK SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI LAKOSSÁGI NETBANK SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Jelen Általános Szerződés Feltételek Közzétételének időpontja: 2015. január 30. Hatályba lépésének időpontja: 2015. február 1. LAKOSSÁGI NETBANK

Részletesebben

2 Értékpapír- és ügyfélszámla vezetés minimum díja 200,- Ft/hó. Értékpapír alszámla nyitásának díja KELER Zrt.-nél, számlánként és értékpapíronként

2 Értékpapír- és ügyfélszámla vezetés minimum díja 200,- Ft/hó. Értékpapír alszámla nyitásának díja KELER Zrt.-nél, számlánként és értékpapíronként I. Számlanyitási- és vezetési díjak* 1 Értékpapír- és Ügyfélszámla megnyitásának díja 3.000,- Ft Takarék Alapkezelő Zrt. által kezelt alapok befektetési jegyeinek vásárlása 1.a. esetén 1.000,- Ft 2 Értékpapír-

Részletesebben

(a továbbiakban: Bank),

(a továbbiakban: Bank), Szolgáltatási szerződés Takarék NetBróker szolgáltatás nyújtásáról Amely létrejött a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. (székhely: 1122 Budapest, Pethényi köz 10.; Cégjegyzékszám: Fővárosi Bíróság mint

Részletesebben

Internetbank szolgáltatás üzletszabályzata

Internetbank szolgáltatás üzletszabályzata Internetbank szolgáltatás üzletszabályzata 2014. március 15. 1 1 A Igazgatóságának 2008. április 24-i (21/2008. számú) jóváhagyó, valamint a módosításokra vonatkozó határozata alapján történő hatálybalépés

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA KDB ALAP SZÁMLACSOMAGRA VONATKOZÓAN VÁLLALATOK ÉS EGYÉB SZERVEZETEK RÉSZÉRE

KONDÍCIÓS LISTA KDB ALAP SZÁMLACSOMAGRA VONATKOZÓAN VÁLLALATOK ÉS EGYÉB SZERVEZETEK RÉSZÉRE KONDÍCIÓS LISTA KDB ALAP SZÁMLACSOMAGRA VONATKOZÓAN VÁLLALATOK ÉS EGYÉB SZERVEZETEK RÉSZÉRE Érvényes: 2015. február 16ától Közzététel napja: 2015. február 13. TARTALOMJEGYZÉK I. Általános kondíciók...

Részletesebben