hp scanjet 2400, 3670, 3690, 3970 digitális síkágyas lapolvasók

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "hp scanjet 2400, 3670, 3690, 3970 digitális síkágyas lapolvasók"

Átírás

1 hp scanjet 2400, 3670, 3690, 3970 digitális síkágyas lapolvasók felhasználói kézikönyv

2 hp scanjet 2400, 3670, 3690 és 3970 digitális síkágyas lapolvasók felhasználói kézikönyv

3 szerz i jogi szabályozásra vonatkozó tudnivalók Copyright Hewlett-Packard Company 2003 Minden jog fenntartva. A cég el zetes írásbeli engedélye nélkül a jelen dokumentum nem reprodukálható, adaptálható vagy fordítható le, kivéve, ha a vonatkozó, szellemi tulajdonjogokkal kapcsolatos törvények másként nem rendelkeznek. A termék az Adobe cég PDF-technológiáját használja, amely az Amerikai Egyesült Államokban a számú szabadalommal védett Lempel-Ziv-Welch (LZW) adattömörítés egyfajta megvalósítása. kereskedelmi védjegyek Az Adobe név és az Acrobat embléma az Adobe Systems Incorporated Amerikai Egyesült Államokban, illetve más országokban/térségekben bejegyzett védjegye vagy kereskedelmi védjegye. Az Energy Star egy az Amerikai Egyesült Államokban bejegyzett védjegy, amelynek tulajdonosa a United States Environmental Protection Agency, azaz az Amerikai Egyesült Államok Környezetvédelmi Hivatala. A Microsoft és a Windows elnevezés a Microsoft Corporation bejegyzett védjegye. A dokumentációban említett többi terméknév a megfelel cégek kereskedelmi védjegye lehet. dokumentumgarancia A jelen dokumentumban foglalt információ el zetes figyelmeztetés nélkül változhat. A Hewlett-Packard a jelen dokumentumban foglalt információkkal kapcsolatosan semmiféle garanciát nem vállal. A HEWLETT-PACKARD KIFEJEZETTEN ELHÁRÍTJA AZ ELADHATÓSÁGRA ÉS AZ EGY ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA VONATKOZÓ VÉLELMEZETT GARANCIÁT. A Hewlett-Packard nem vállal felel sséget a jelen dokumentum alkalmazásával vagy használatával állítólag összefügg közvetlen, közvetett, el re nem láthatóan bekövetkez vagy valaminek a következményeként fellép semmilyen kárért. A TWAIN Toolkit eszközkészletet garancia nélkül terjesztik. Az eszközkészlet fejleszt i és terjeszt i kifejezetten elhárítanak minden vélelmezett, kinyilatkoztatott vagy törvényb l következ garanciát, beleértve egyebek között az eladhatóságra, harmadik fél jogainak meg nem sértésére és az egy adott célra való alkalmasságra vonatkozó vélelmezett garanciát is. Sem a fejleszt k, sem a terjeszt k nem vállalnak felel sséget a károkért, legyenek azok közvetlen, közvetett, speciális, el re nem láthatóan bekövetkez vagy valaminek a következményeként fellép, illetve sokszorosítás, módosítás, terjesztés vagy a TWAIN Toolkit eszközkészlet egyéb jelleg használata következtében keletkez károk. AZ AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK ÁLLAMI CÉGEI FELHASZNÁLÓINAK FIGYELMÉBE: KORLÁTOZOTT JOGÚ KERESKEDELMI SZÁMÍTÓGÉPPROGRAM: A kormányzati szervek általi használat, sokszorosítás és nyilvánosságra hozatal a DFARS Rights in Technical Data Clause (A m szaki adatokra vonatkozó záradék) (c) (1) (ii) alfejezetében ismertetett korlátozások alá esik. A termékkel beolvasott anyagot állami törvény vagy egyéb szabályozás, például szerz i jogi törvény védheti. Az összes ilyen törvény és szabályozás betartásáért kizárólag a felhasználó felel. a termékben lév, különleges kezelést igényl anyag Ez a HP termék olyan anyagokat tartalmaz, amelyek élettartamuk lejárta után különleges kezelést igényelnek. Ezek a következ k: higany a lapolvasó és a fólia- és filmadapter fénycsövében (< 5 mg) ólom a forrasztásokban Az újrahasznosítással kapcsolatos információkat beszerezheti a (angol nyelv ) webhelyr l, a helyi hatóságoktól és az Electronics Industries Alliance címen elérhet (angol nyelv ) webhelyér l. A HP környezetvédelmi programjával kapcsolatosan lásd: környezetvédelmi program, 18. oldal. A termékre vonatkozó garanciális információkkal kapcsolatosan lásd: a hewlett-packard korlátozott garanciavállalási nyilatkozata, 17. oldal.

4 tartalomjegyzék információforrások információforrások különféle témakörökben dokumentáció a lapolvasó használata az el lap áttekintése a fólia- és filmadapter (FFA) áttekintése a beolvasási folyamat áttekintése nagy felbontású beolvasás képek és dokumentumok beolvasása másolatok nyomtatása beolvasott anyag elküldése barátoknak és a családnak a HP Gyorsfeltöltés szolgáltatás segítségével fényképbemutató készítése és CD-re mentése beállítások módosítása kép vagy dokumentum kijelölése karbantartás a lapolvasó telepítésével és beállításával kapcsolatos problémák a lapolvasó inicializálásával kapcsolatos problémák gyakran feltett kérdések hibaelhárítás beolvasás a fólia- és filmadapter (FFA) segítségével diák beolvasása negatív film beolvasása garancia a hewlett-packard korlátozott garanciavállalási nyilatkozata egyéb jogi tudnivalók környezetvédelmi program terméktámogatás kisegít lehet ségek webhely hp scanjet webhely támogatási folyamat garancia kiegészítése A melléklet termékjellemz k lapolvasó jellemz i fólia- és filmadapter (FFA) jellemz i a lapolvasó, valamint a fólia- és filmadapter környezeti jellemz i iii

5 1 információforrások Ez a kézikönyv a HP Scanjet 2400-as, 3670-es, 3690-es és 3970-es lapolvasók Microsoft Windows operációsrendszer-környezetben történ m ködtetését ismerteti. A lapolvasó Apple Macintosh rendszerben történ m ködtetésér l az alábbi információforrások adnak tájékoztatást: Beállítási útmutató a lapolvasó telepítésével és beállításával kapcsolatos problémák (10. oldal) HP fotó- és képfeldolgozó szoftver súgója információforrások különféle témakörökben A lapolvasó, a fólia- és filmadapter (FFA) és a szoftver használatáról, valamint a hibaelhárításról és egyéb témakörökr l az alábbi táblázatban felsorolt helyeken kaphat tájékoztatást. Téma Telepítés Áttekintés a lapolvasóról A lapolvasó használata Hibaelhárítás A szoftver eltávolítása Információforrás A Beállítási útmutató A HP fotó- és képfeldolgozó szoftver súgója: a HP Scanjet lapolvasó súgójának a lapolvasó telepítésével foglalkozó részében Ez a kézikönyv, lásd: az el lap áttekintése (3. oldal) (valamint a HP Scanjet súgójában) A HP fotó- és képfeldolgozó szoftver súgója: a HP Scanjet lapolvasó súgójának a termék bemutatásával foglalkozó részében Ez a kézikönyv, lásd: a lapolvasó használata (3. oldal) és beolvasás a fólia- és filmadapter (FFA) segítségével (13. oldal) A HP fotó- és képfeldolgozó szoftver súgójában, lásd: Aszoftver használata Ez a kézikönyv, lásd: a lapolvasó telepítésével és beállításával kapcsolatos problémák (10. oldal), a lapolvasó inicializálásával kapcsolatos problémák (11. oldal) és gyakran feltett kérdések (11. oldal) A HP fotó- és képfeldolgozó szoftver súgója: a HP Scanjet lapolvasó súgójának hibaelhárítással foglalkozó részében A HP fotó- és képfeldolgozó szoftver súgójában, lásd: Hibaelhárítás A HP fotó- és képfeldolgozó szoftver súgója: a HP Scanjet lapolvasó súgójának hibaelhárítással foglalkozó fejezetében a szoftver eltávolítására vonatkozó részben 1

6 Téma dokumentáció Karbantartás és garancia Termékregisztrálás,frissítések, hírlevelek Terméktámogatás, telefonszámok, címek Információforrás Az alábbi táblázat a lapolvasóhoz mellékelt dokumentációt ismerteti. információforrások Ez a kézikönyv, lásd: karbantartás (9. oldal) Ez a kézikönyv, lásd: garancia (17. oldal) Ez a kézikönyv, lásd: garancia kiegészítése (24. oldal) (valamint a HP Scanjet lapolvasó súgójában) Ez a kézikönyv, lásd: terméktámogatás (20. oldal) (valamint a HP Scanjet lapolvasó súgójában) Dokumentáció Beállítási útmutató Felhasználói kézikönyv HP fotó- és képfeldolgozó szoftver súgója A HP Scanjet 2400, 3670, 3690 és 3970 lapolvasó súgója Kiegészít szoftverek dokumentációja Helye A lapolvasó dobozában található kihajtható lap, amely telepítési és beállítási utasításokat tartalmaz. A felhasználói kézikönyv egy PDF-formátumú dokumentum, amely a beolvasó szoftver Súgó menüjéb l vagy a HP fotó- és képfeldolgozó szoftvert tartalmazó CD-lemezr l érhet el. El fordulhat, hogy nyomtatott kézikönyvet is kapott a készülékhez. Az elektronikus súgót, amely a szoftver és a lapolvasó használatáról tartalmaz tudnivalókat, a következ módokon tekintheti meg: A Start menüb l válassza a Programok vagy a Minden program, majd a Hewlett-Packard pontot, mutasson a lapolvasó nevére vagy a Lapolvasók menüelemre, és kattintson a HP fotó- és képfeldolgozó szoftver súgója parancsra. Indítsa el a HP Irányítót, válassza a ki a lapolvasót, majd kattintson a Súgó parancsra. A HP fotó- és képfeldolgozó szoftverben kattintson a Súgó menüre, majd válassza a HP fotó- és képfeldolgozó szoftver súgója parancsot. Nyissa meg a HP fotó- és képfeldolgozó szoftver súgóját (lásd fent), majd kattintson a HP Scanjet 2400, 3670, 3690 és 3970 lapolvasó súgója elemre. (ez más néven a HP Scanjet lapolvasó súgója) Lásd a lapolvasóhoz mellékelt egyéb szoftverek dokumentációját. felhasználói kézikönyv 2

7 2 a lapolvasó használata az el lap áttekintése Az alábbi témakör áttekintést nyújt a lapolvasó el lapjáról, illetve a fóliaés filmadapterr l, valamint különböz tudnivalókat közöl a lapolvasó használatával és karbantartásával kapcsolatban. Elem BEOLVASÁS gomb MÁSOLÁS gomb HP GYORSFELTÖLTÉS gomb (Csak a HP Scanjet 3670, 3690 és 3970 típusú lapolvasóknál.) FÉNYKÉPALBUM-KÉSZÍTŐ gomb (csak a HP Scanjet 3970 típusú lapolvasó esetén) Leírás Beolvas egy képet vagy dokumentumot, amelyet megtekinthet és módosíthat. Beolvassa a képet vagy lapot, majd az alapértelmezett nyomtatóra küldi. Beolvassa a képet, és lehet vé teszi, hogy azt ben elküldje, albumot hozzon létre a HP Photo webhelyen, vagy kiváló min ség papírképeket rendeljen bel le. (Nem érhet el minden szolgáltatás minden országból/ térségb l.) Beolvassa a képet vagy lapot a fényképalbumkészít programba, amellyel CD-lemezre menthet fényképbemutatót állíthat össze, háttérzenével és címekkel. a fólia- és filmadapter (FFA) áttekintése A fólia- és filmadapter segítségével diákat és negatívokat lehet beolvastatni a HP lapolvasószoftverbe, amelyben megtekintheti és módosíthatja a beolvasott képet. Lapolvasó típusa HP Scanjet 2400 lapolvasó HP Scanjet 3670 lapolvasó HP Scanjet 3690 lapolvasó HP Scanjet 3970 lapolvasó Fólia- és filmadapter Nincs Egy 35 milliméteres dia vagy egy filmnegatívról két 35 milliméteres kép beolvasását teszi lehet vé. 3

8 a beolvasási folyamat áttekintése a lapolvasó használata A beolvasást háromféle módon kezdeményezheti: az el lap gombjai segítségével; a HP Irányító programból; vagy más alkalmazásból. Megjegyzés: A HP lapolvasás szoftver megkérdezheti, hogy nem szeretne-e más dokumentumokat is beolvasni. Ha több dokumentumot olvas be egyszerre, a beolvasott anyagokat egyszerre küldheti a megfelel helyre. A Macintosh felhasználók a következ helyen tájékozódhatnak a beolvasás folyamatáról: információforrások az 1. oldalon. beolvasás az el lap gombjai segítségével A lapolvasó el lapjának gombjai a beolvasáskor gyakran használt funkciók, például képek és dokumentumok beolvasásának gyors végrehajtására szolgálnak. Az el lap gombjainak leírását ez a fejezet és a kézikönyv következ fejezete tartalmazza. beolvasás a HP Irányító segítségével A HP fotó- és képfeldolgozó szoftver elindításához kattintson duplán az asztalon található HP Irányító ikonra ( ). Megjelenik a HP Irányító ablak. Ebben az ablakban képeket olvashat be, tekinthet meg vagy nyomtathat ki, továbbá elérheti a súgót és más funkciókat is. Ha a HP Irányító ikon nem látható az asztalon, kattintson a Start menüre, válassza a Programok vagy a Minden program, majd a Hewlett-Packard pontot, végül a Lapolvasók menüelemet, ezután kattintson a HP fotó és kép irányítója parancsra. beolvasás más alkalmazások segítségével Egy kép közvetlenül is bevihet egy alkalmazás nyitott fájljába, ha az alkalmazás TWAIN-támogatással rendelkezik. Egy alkalmazás általában akkor rendelkezik ilyen támogatással, ha található benne Beolvasás, Képbeolvasás, Új objektum importálása vagy hasonló nev parancs. Ha nem tudja biztosan, hogy az alkalmazás támogatja-e ezt a szolgáltatást, és hogy melyik ez a parancs, tekintse meg az alkalmazás dokumentációját. nagy felbontású beolvasás A képolvasás lényeges kérdése a használandó felbontás meghatározása. Biztos, hogy a lehet legnagyobb felbontást célszer használni? Mindig a nyomtató felbontásával egyez mérték felbontással érdemes beolvasni a képeket? Az e kérdésekre adható válasz különböz tényez kt l függ, beleértve a számítógép tulajdonságait és a beolvasott képek felhasználási módját is. Megjegyzés: Nagy felbontás használata általában csak nagyon kis méret képek nagyítása esetén célszer (ha például egy bélyegméret képet, vagy A4-es méretre nagyítandó 35 milliméteres negatívot vagy színes diát szeretne beolvasni). Az optimális beolvasás érdekében a legtöbb esetben a beolvasott kép felhasználási módjának megfelel felbontáshoz kell igazítani a lapolvasási felbontást. felhasználói kézikönyv 4

9 2. fejezet A szükségesnél nagyobb felbontással végrehajtott beolvasás csak a fájlméretet növeli, lassítja a nyomtatást, és egyes esetekben lehetetlenné teszi a kép nyomtatását bizonyos nyomtatókon. További tájékoztatáshoz nyissa meg a HP Irányítót, válassza ki a megfelel lapolvasót az Eszköz választása listában, kattintson a Súgó parancsra, majd a HP fotó- és képfeldolgozó szoftver súgójában válassza a HP scanjet lapolvasó súgóját. képek és dokumentumok beolvasása Képek és dokumentumok beolvasásához használja a BEOLVASÁS gombot ( ). Megjegyzés: A BEOLVASÁS gombot akkor is használhatja, ha a fóliaés filmadapter segítségével szeretne beolvasni diákat vagy negatívokat. További tudnivalókat a következ témakörben talál: beolvasás a fóliaés filmadapter (FFA) segítségével a 13. oldalon. 1. Helyezze az eredeti képet a jelöléseknek megfelel en a lapolvasó üveglapjára az üveglap felé fordítva, majd csukja le a készülék fedelét. 2. Nyomja meg a BEOLVASÁS gombot ( ). 3. A megjelen párbeszédpanelen válassza a következ beállítást: Kép, ha fényképet, grafikát, diaképet vagy negatív képet olvas be. Dokumentum, ha szöveget, szöveget és képet tartalmazó oldalt, vagy bármely, kés bb szerkeszteni kívánt szöveget olvas be. (További tájékoztatáshoz a dokumentum vagy szöveg beolvasásáról lásd: hogyan oldjam meg a dokumentum vagy szöveg beolvasásakor felmerül problémákat? a 12. oldalon.) 4. Adja meg a beolvasás célhelyét. 5. Kattintson a Beolvasás gombra. 6. Ha megjelenik egy kérdés arra vonatkozóan, hogy mit szeretne beolvasni, válassza az Eredeti az üveglapról beállítást, majd kattintson a Beolvasás gombra. 7. A megjelen el nézeti képen jelölje ki a végs beolvasandó területet (amely a szaggatott vonal által határolt terület lesz). 8. Szükség szerint módosítsa az el nézeti képet. 9. Kattintson az Elfogadás gombra. 10. Ekkor megjelenik egy párbeszédpanel azzal a kérdéssel, hogy kíván-e másik képet beolvasni. Ha további képeket szeretne beolvasni, kattintson az Igen gombra. Helyezze a másik képet az üvegre, majd csukja le a lapolvasó fedelét. Az el nézeti ablakban kattintson az Új beolvasási m velet gombra, hajtsa végre a szükséges módosításokat, majd kattintson az Elfogadás gombra. VAGY Válasszon ki egy másik képet az el nézet ablakban, hajtsa végre a szükséges módosításokat, majd kattintson az Elfogadás gombra. 5 hp scanjet 2400, 3670, 3690 és 3970 típusú digitális, síkágyas lapolvasó

10 a lapolvasó használata 11. Ha már minden képet beolvasott, a további beolvasásokra vonatkozó kérdés megjelenésekor kattintson a Nem gombra. A lapolvasó beolvassa a megadott beolvasandó területet, amely aztán megjelenik 4. lépésben megadott célhelyen. másolatok nyomtatása Ha a beolvasott képr l másolatokat szeretne készíteni, használja a MÁSOLÁS gombot ( ). 1. Helyezze az eredeti képet a jelöléseknek megfelel en a lapolvasó üveglapjára az üveglap felé fordítva, majd csukja le a készülék fedelét. 2. Nyomja meg a lapolvasó MÁSOLÁS gombját ( ). Ekkor megjelenik egy üzenet a másolás állapotára vonatkozóan. 3. Ha növelni kívánja a másolatok számát, a nyomtatott példányt szeretné világosítani vagy sötétíteni, esetleg a méretét módosítani, vagy ha meg szeretné változtatni a nyomtatóbeállításokat, kattintson a Mégse gombra. Abeállítások módosítását ezt követ en a HP másolás szoftverben végezheti el. A nyomtatást a HP Irányító HP másolás szoftveréb l is végrehajthatja. További tájékoztatást a HP fotó- és képfeldolgozó szoftver súgójában talál. beolvasott anyag elküldése barátoknak és a családnak a HP Gyorsfeltöltés szolgáltatás segítségével A beolvasott elemek elküldéséhez használja a HP Scanjet 3670, 3690 vagy 3970 típusú lapolvasó HP GYORSFELTÖLTÉS gombját ( ). A képeket elküldheti ben anélkül, hogy külön több képet kellene mellékelnie, albumot hozhat létre a HP Photo webhelyen, vagy kiváló min ség papírképeket rendelhet bel lük. (Nem érhet el minden szolgáltatás minden országból/ térségb l.) A HP Scanjet 2400 lapolvasó használata esetén a szoftver segítségével használhatja a HP Gyorsfeltöltés szolgáltatást. További tájékoztatást a HP fotó- és képfeldolgozó szoftver súgójában találhat. Megjegyzés: Macintosh felhasználók a HP Gyorsfeltöltés gomb használatáról a HP fotó- és képfeldolgozó szoftver súgójában a megfelel HP Scanjet lapolvasóra vonatkozó részben kaphatnak b vebb tájékoztatást. A HP Gyorsfeltöltés szolgáltatás használatához internetkapcsolattal kell rendelkeznie. 1. Helyezze az eredeti képet a jelöléseknek megfelel en a lapolvasó üveglapjára az üveglap felé fordítva, majd csukja le a készülék fedelét. 2. Nyomja meg a HP GYORSFELTÖLTÉS gombot ( ). 3. Ha megjelenik egy kérdés arra vonatkozóan, hogy mit szeretne beolvasni, válassza az Eredeti az üveglapról beállítást, majd kattintson a Beolvasás gombra. Megjelenik a beolvasott dokumentum el nézeti képe. felhasználói kézikönyv 6

11 2. fejezet 4. Az el nézeti képen jelölje ki a végs beolvasandó területet (amely a szaggatott vonal által határolt terület lesz). 5. Szükség szerint módosítsa az el nézeti képet. További tájékoztatást a HP fotó- és képfeldolgozó szoftver súgójában találhat. 6. Kattintson az Elfogadás gombra. 7. Ekkor megjelenik egy párbeszédpanel azzal a kérdéssel, hogy kíván-e másik képet beolvasni. Ha további képeket szeretne beolvasni, kattintson az Igen gombra. Helyezze a másik képet az üvegre, majd csukja le a lapolvasó fedelét. Az el nézeti ablakban kattintson az Új beolvasás gombra, hajtsa végre a szükséges módosításokat, majd kattintson az Elfogadás gombra. VAGY Válasszon ki egy másik képet az el nézet ablakban, hajtsa végre a szükséges módosításokat, majd kattintson az Elfogadás gombra. 8. A beolvasott kép megosztásához kövesse a képerny n megjelen utasításokat. Megjegyzés: A HP GYORSFELTÖLTÉS gombot akkor is használhatja, ha a fólia- és filmadapter segítségével szeretne beolvasni diákat vagy negatívokat. További tudnivalókat a következ témakörben talál: beolvasás a fólia- és filmadapter (FFA) segítségével a 13. oldalon. fényképbemutató készítése és CD-re mentése Képfeliratokkal ellátott zenés fényképbemutatók készítéséhez használja a HP Scanjet 3970 lapolvasó el lapján található FÉNYKÉPALBUM-KÉSZÍTŐ gombot ( ). A bemutatót ezután TV-készüléken is megtekintheti kompatibilis DVD-lejátszó vagy VCD-lejátszó segítségével. A CD-r l utánnyomatokat is készíthet fényképeir l. (A Fényképalbum-készít használatához Intel Pentium II vagy korszer bb processzorral, 700 MB szabad lemezterülettel, CD-íróval és írható CD-lemezekkel kell rendelkeznie.) A HP Scanjet 2400, 3670 vagy 3690 típusú lapolvasó használata esetén a szoftver segítségével hozhat létre fényképalbum-lemezt. További tájékoztatást a HP fotó- és képfeldolgozó szoftver súgójában talál. 1. Helyezze az eredeti képet a jelöléseknek megfelel en a lapolvasó üveglapjára az üveglap felé fordítva, majd csukja le a készülék fedelét. 2. Nyomja meg a lapolvasó FÉNYKÉPALBUM-KÉSZÍTŐ gombját ( ). 3. Ha megjelenik egy kérdés arra vonatkozóan, hogy mit szeretne beolvasni, válassza az Eredeti az üveglapról beállítást, majd kattintson a Beolvasás gombra. Megjelenik a beolvasott dokumentum el nézeti képe. 4. Az el nézeti képen jelölje ki a végs beolvasandó területet (amely a szaggatott vonal által határolt terület lesz). 5. Szükség szerint módosítsa az el nézeti képet. 6. Kattintson az Elfogadás gombra. 7 hp scanjet 2400, 3670, 3690 és 3970 típusú digitális, síkágyas lapolvasó

12 a lapolvasó használata 7. Ekkor megjelenik egy párbeszédpanel azzal a kérdéssel, hogy kíván-e másik képet beolvasni. Ha további képeket szeretne beolvasni, kattintson az Igen gombra. Helyezze a másik képet az üvegre, majd csukja le a lapolvasó fedelét. Az el nézeti ablakban kattintson az Új beolvasás gombra, hajtsa végre a szükséges módosításokat, majd kattintson az Elfogadás gombra. VAGY Válasszon ki egy másik képet az el nézet ablakban, hajtsa végre a szükséges módosításokat, majd kattintson az Elfogadás gombra. 8. Kövesse a képerny n megjelen utasításokat. Megjegyzés: A FÉNYKÉPALBUM-KÉSZÍTŐ gombot akkor is használhatja, ha a fólia- és filmadapter segítségével szeretne beolvasni diákat vagy negatívokat. További tudnivalókat a következ témakörben talál: beolvasás a fólia- és filmadapter (FFA) segítségével a 13. oldalon. beállítások módosítása A HP Scanjet lapolvasó néhány jellemz je testreszabható, beleértve az el lap gombjainak beállítását, az el nézeti képet és más beállításokat. A HP Scanjet 3970 típusú lapolvasó esetén beállíthatja, hogy a beolvasás azonnal történjen, vagy a bemelegítési ciklus befejeztével. beállítások módosítása a HP Irányítóból A lapolvasó gombjai vagy a HP Irányító használata esetén a lapolvasó a beolvasandó anyag típusának (például fényképnek) megfelel optimális beállításokkal m ködik. A HP Irányító program Beállítások menüjében minden beolvasási beállítást módosíthat, ide értve a gombbeállításokat, valamint a beolvasási és egyéb beállításokat is. A beállítások módosításához indítsa el a HP Irányítót, majd kattintson a Beállítások menüre. el nézeti kép ki- vagy bekapcsolása Beállíthatja, hogy az el nézeti kép megjelenjen vagy ne jelenjen meg. További tájékoztatást a HP fotó- és képfeldolgozó szoftver súgójában talál. felhasználói kézikönyv 8

13 2. fejezet kép vagy dokumentum kijelölése karbantartás Ha a szoftver az eredeti dokumentum típusának megadását kéri, két lehet ség közül választhat: a típus lehet kép vagy dokumentum. A megadott érték alapján a lapolvasó optimalizálja a beállításokat. Az alábbi útmutatás segítségével eldöntheti, hogy melyik típust célszer használnia. Az eredeti anyag tartalma Fénykép, grafika, dia, negatív film vagy tárgy (például keretezett fénykép, m alkotás vagy anyag). Megjegyzés: Kerülje az éles perem tárgyak lapolvasóba helyezését. Ezek a készülék sérülését okozhatják. Miel tt egy tárgyat a lapolvasó üvegére helyezne gy z djön meg arról, hogy az esetleges ragasztás már megszáradt, valamint a tárgyon nincsen hibajavító folyadék vagy egyéb olyan anyag, amely az üvegre kerülhet. Szöveg, szöveg és grafika vagy bármely olyan szöveg, amelyet kés bb szerkeszteni kíván. Választandó eredeti típus Az eredeti típus módosításával kapcsolatban lásd: beállítások módosítása a8.oldalon. A lapolvasó alkalmankénti megtisztításával biztosíthatja a lapolvasó optimális m ködését. A szükséges karbantartások gyakorisága számos tényez t l függ, beleértve az igénybevételt és a környezetet. Szükség szerint végezzen rutinszer tisztítást. A rutinszer tisztítás során tisztítsa meg a lapolvasó üvegét, valamint a fólia- és filmadaptert. a lapolvasó üveglapjának tisztítása 1. Húzza ki a lapolvasó tápkábelét. 2. Nyissa fel a lapolvasó fedelét. 3. Permetezzen kis mennyiség tisztítófolyadékot egy puha, szöszmentes ruhára, és tisztítsa meg az üveglapot. Figyelem! Kizárólag üvegtisztító folyadékot használjon. Oldószerek, aceton, benzin és szén-tetraklorid használata esetén károsodhat a készülék üveglapja. Izopropil-alkoholt se használjon, mert az csíkokat hagyhat az üvegen. A tisztítószert ne permetezze közvetlenül az üveglapra. Ha túl sok tisztítófolyadékot használ, a folyadék kifolyhat a lapolvasó szélére és károsíthatja a lapolvasót. 4. Száraz, puha, szöszmentes ruha segítségével szárítsa meg a lapolvasó üveglapját. 5. Miután elkészült, csatlakoztassa újból a lapolvasó tápkábelét. Kép Dokumentum 9 hp scanjet 2400, 3670, 3690 és 3970 típusú digitális, síkágyas lapolvasó

14 a lapolvasó használata Az üveglap aljának megtiszításával kapcsolatos útmutatáshoz keresse fel a webhelyet, válassza ki országát/térségét, nyissa meg a lapolvasójához tartozó támogatási oldalt, majd kattintson az üveg aljának tisztításával kapcsolatos hivatkozásra. a fólia- és filmadapter tisztítása A HP Scanjet 3670, 3690 vagy 3970 típusú lapolvasók esetén a fóliaés filmadaptert száraz, puha, szöszmentes ruhával tisztítsa. Szükség esetén fújjon egy kis üvegtisztítót a rongyra, majd törölje át a fólia- és filmadaptert. a lapolvasó telepítésével és beállításával kapcsolatos problémák ellen rizze a számítógépet Ellen rizze, hogy a számítógép teljesíti-e a lapolvasó dobozán feltüntetett minimális rendszerkövetelményeket. Ha nincs elég hely a merevlemezen, távolítsa el a szükségtelen fájlokat, vagy telepítse másik merevlemez-meghajtóra a szoftvert. használjon érvényes mappát Ha a Microsoft Windows rendszert futtató számítógépeken telepítés közben Érvénytelen célmappa vagy Érvénytelen programmappa vagy ehhez hasonló tartalmú üzenet jelenik meg, lehet, hogy nincs olvasási/írási jogosultsága az adott mappához. ellen rizze a kábeleket Kábeltípus Megoldás Tápkábel Ellen rizze, hogy a lapolvasó tápkábele biztonságosan van-e csatlakoztatva a fali aljzatba vagy a túláramvéd készülékbe. Ha a tápkábel túláramvéd höz csatlakozik, ellen rizze, hogy a túláramvéd csatlakoztatva van-e egy fali aljzathoz, és be van-e kapcsolva. Húzza ki a lapolvasó tápkábelét, majd kapcsolja ki a számítógépet. 30 másodperc múlva csatlakoztassa újból a lapolvasó tápkábelét, majd kapcsolja be újra a számítógépet, ebben a sorrendben. USB-kábel Ellen rizze, hogy a lapolvasóval kapott USB-kábellel van-e összekötve a lapolvasó és a számítógép. El fordulhat, hogy más USB-kábelek nem kompatibilisek a lapolvasóval. Ellen rizze, hogy az USB-kábel megfelel en csatlakozik-e a lapolvasóhoz és a számítógéphez. További tudnivalókért az USB-kapcsolat hibaelhárításával kapcsolatosan keresse fel a webhelyet, válassza ki országát/térségét majd a keresés szolgáltatással keresse meg az USB-hibaelhárítási témaköröket. Megjegyzés: Macintosh számítógépeken az Apple rendszerleíró segítségével ellen rizze, hogy a lapolvasó megfelel en van-e a számítógéphez csatlakoztatva. felhasználói kézikönyv 10

15 2. fejezet a lapolvasó inicializálásával kapcsolatos problémák a lapolvasó alaphelyzetbe állítása Ha A lapolvasó inicializálása sikertelen, A lapolvasó nem található vagy hasonló üzenetet kap: 1. Zárja be a hibaüzenet párbeszédpanelét és azt az alkalmazást, amely nyitva volt a hibaüzenet érkezésekor. 2. Húzza ki a lapolvasóból az USB-kábelt, majd csatlakoztassa ismét. (Hajtson végre egy lapolvasási m veletet a m ködés ellen rzése céljából. Ha a készülék továbbra sem m ködik, folytassa a következ lépéssel.) 3. Állítsa le a számítógépet és kapcsolja ki. 4. Szüntesse meg a lapolvasó tápellátását. 5. Húzza ki a lapolvasóból és a számítógépb l az USB-kábelt. 6. Csatlakoztassa újra a tápkábelt. 7. Ellen rizze, hogy nincs-e látható sérülés az USB-kábelen. 8. Csatlakoztassa ismét az USB-kábelt közvetlenül a lapolvasóhoz. Távolítsa el az USB-elosztót, ha van ilyen. 9. Ha lehet, próbálja meg egy másik USB-porton keresztül csatlakoztatni az USB-kábelt a számítógéphez. A kábel csatlakozójának teljes mértékben illeszkednie kell a számítógép USB-portjába. Megjegyzés: Fontos, hogy a lapolvasó és a számítógép legalább 60 másodpercig ki legyen kapcsolva az újbóli bekapcsolás el tt. 10. Indítsa újra a számítógépet. a javítás segédprogram futtatása Ha a lapolvasó inicializálása még most is sikertelen, futtassa a Javítás segédprogramot (csak Windows operációs rendszer esetén). További tájékoztatáshoz nyissa meg a HP Irányítót, válassza ki a megfelel lapolvasót az Eszköz választása listán, majd kattintson a Súgó parancsra. Ezután a HP fotóés képfeldolgozó szoftver súgójában nyissa meg a hp scanjet lapolvasó súgója fejezetet, majd a hibaelhárítási témaköröknél tekintse meg a lapolvasó nem m ködik megfelel en cím témakört. gyakran feltett kérdések hogyan teszteljem a lapolvasóhardvert, ha hibára gyanakszom? 1. Húzza ki a lapolvasóból a tápkábelt és az USB-kábelt. 2. Ne húzza ki a lapolvasó tápkábelét a fali csatlakozóaljzatból. 3. Nyomja meg egyszerre a BEOLVASÁS ( ) és a MÁSOLÁS ( ) gombot a készüléken, miközben újracsatlakoztatja a tápkábelt a lapolvasóhoz. Megfelel m ködés esetén ilyenkor a szán el re-hátra mozog és a lámpa bekapcsol. 4. Az ellen rzés befejezéséhez húzza ki ismét a tápkábelt a lapolvasóból. Ha a lapolvasó lámpája nem gyullad ki, vagy a szán nem mozdul meg, akkor hibás a lapolvasó. Lásd: terméktámogatás a 20. oldalon. 11 hp scanjet 2400, 3670, 3690 és 3970 típusú digitális, síkágyas lapolvasó

16 hogyan kapcsoljam ki a lámpát? a lapolvasó használata A lapolvasó lámpája normális esetben automatikusan kikapcsolódik, ha egy adott ideig (körülbelül 14 percig) használaton kívül van. Ha a lámpa nem kapcsolódik ki automatikusan, tegye a következ t: 1. A HP Irányító Beállítások menüjében kattintson a Beolvasási beállítások parancsra. 2. A lámpa automatikus kikapcsolásához 14 perc inaktív m ködés után a Min ség vagy sebesség lapon törölje a Lámpa várakozási idejének meghosszabbítása beállítást. Abeállítás bejelölése esetén a lámpa 1 órás inaktív m ködés után kapcsol ki. Ha a lámpával kapcsolatos problémák nem sz nnek meg, tekintse meg a következ részt: terméktámogatás a 20. oldalon. hogyan kapcsoljam ki a lapolvasót? Normál esetben nem kell kikapcsolni a lapolvasót, mert egy inaktív periódus után (kb. 14 perc), a készülék energiatakarékos üzemmódba kapcsol. A lapolvasó teljes kikapcsolásához szüntesse meg a lapolvasó tápellátását (a fali aljzatnál vagy a túláramvéd készüléknél). hogyan oldjam meg a dokumentum vagy szöveg beolvasásakor felmerül problémákat? A lapolvasó a beolvasott lapon található szöveget optikai karakterfelismeréssel (OCR) számítógépen szerkeszthet szöveggé alakítja. Ha be tudja olvasni a szöveget, de nem tudja szerkeszteni, a beolvasási folyamat során válassza az alábbi beállításokat: Mit olvas be?: Válassza a Dokumentum beállítást. Szerkeszthet szövegként?: Kattintson az Igen gombra. El fordulhat, hogy a beolvasott szöveg nem pontosan úgy jelenik meg a számítógépen, ahogy a beolvasott oldalon. Például bizonyos karakterek hiányozhatnak vagy nem megfelel ek. A szöveg szerkesztésekor ellen rizze, és szükség esetén javítsa a beolvasott szöveget. A beolvasási beállítások módosításához a HP Irányítóban kattintson a Beállítások menüre, majd a Dokumentumbeolvasási beállítások parancsra. Megjegyzés: A lapolvasószoftver telepítésekor az optikai karakterfelismer programot a telepít automatikusan telepíti. hibaelhárítás A lapolvasóval kapcsolatos egyéb problémák megoldásához nyissa meg a HP Irányítót, majd válassza a Súgó menüt. Ezután a HP fotó- és képfeldolgozó szoftver súgójában nyissa meg a hp scanjet lapolvasó súgója fejezetet, majd tekintse meg a hibaelhárítási témakört. A lapolvasószoftverrel kapcsolatos problémák megoldásához lásd a HP fotóés képfeldolgozó szoftver súgóját. felhasználói kézikönyv 12

17 3 beolvasás a fólia- és filmadapter (FFA) segítségével diák beolvasása A HP Scanjet 3670, 3690 és 3970 típus esetén a fólia- és filmadapter (FFA) lehet vé teszi 35 milliméteres dia vagy negatív film beolvasását. Megjegyzés: Nagy méret, átlátszó adathordozón lév anyagok, például írásvetít höz használt fóliák beolvasásához helyezze a beolvasandó anyagot a lapolvasó üvegére, helyezzen rá egy fehér papírt, majd végezze el a beolvasást a szokásos módon. A 35 mm-es diák beolvasáshoz használja a beépített fólia- és filmadapter diatartóját. 1. Nyissa fel a lapolvasó fedelét. 2. A diatartóból távolítsa el a negatívtartót, ha még benne lenne. a negatívtartó eltávolítása 3. Helyezzen egy diát a diatartóba. A diát fels részével fölfelé úgy helyezze be, hogy az elüls oldalát lássa. a dia behelyezése 4. Csukja le a lapolvasó fedelét. Megjegyzés: Addig ne kattintson a BEOLVASÁS gombra, amíg el nem helyezte a diákat és le nem zárta a fedelet. 5. Nyomja meg a BEOLVASÁS gombot ( ). A megjelen párbeszédpanelen meg kell adnia, hogy milyen típusú képet szeretne beolvasni. 13

18 beolvasás a fólia- és filmadapter (FFA) segítségével 6. Válassza a Kép elemet. 7. Kattintson a Beolvasás gombra. 8. Válassza a Dia beolvasása a fólia- és filmadapterb l (FFA) lehet séget. 9. Kattintson a Beolvasás gombra. A lapolvasó el ször el nézeti képet olvas be, amit meg is jelenít. 10. A diaképen jelölje ki a végs beolvasandó területet. Kattintson a szegélyre és az egérrel húzza át úgy, hogy az a kívánt területet jelezze. Végs beolvasandó a végs beolvasandó terület kijelölése 11. Végezze el az egyéb szükséges módosításokat az el nézeti képen. Ha a kép módosítását befejezte, kattintson az Elfogadás gombra. 12. Megjelenik egy párbeszédpanel, amelyen megadhatja, hogy vannak-e további beolvasandó felvételek. Ha további diákat szeretne beolvasni: a. Kattintosn az Igen gombra. b. Helyezzen új diát a fólia- és filmadapterbe, majd csukja le a lapolvasó fedelét. c. Az el nézeti ablakban kattintson az Új beolvasás gombra, hajtsa végre a szükséges módosításokat, majd kattintson az Elfogadás gombra. 13. Ha már minden képet beolvasott, a további beolvasásokra vonatkozó kérdés megjelenésekor kattintson a Nem gombra. A képek megjelennek a HP fotó- és képfeldolgozó szoftver képtárában, vagy más megadott helyen. 14. Miután elkészült, távolítsa el a diát. Helyezze vissza a negatívtartót a lapolvasó fedelére. Megjegyzés: A diát más módszerrel is beolvashatja. Például használhatja a HP Irányító Kép beolvasása parancsát is. Vagy ha el kíván küldeni egy képet a HP Gyorsfeltöltés program segítségével, vagy albumot szeretne készíteni a Fényképalbum-készít programmal, használhatja a lapolvasó megfelel gombjait, ha azok megtalálhatók rajta. felhasználói kézikönyv 14

19 3. fejezet negatív film beolvasása A 35 mm-es negatívok beolvasáshoz használja a beépített fólia- és filmadapter negatívtartóját. 1. Nyissa fel a lapolvasó fedelét. 2. Helyezze a negatív filmet a negatívtartóba úgy, hogy a fényes felületét lássa. a negatívok behelyezése Megjegyzés: A negatívok könnyen megsérülhetnek, ezért azokat csak a szélüknél fogja meg. 3. Csukja le a lapolvasó fedelét. Megjegyzés: Addig ne kattintson a BEOLVASÁS gombra, amíg be nem helyezte a negatívokat és le nem zárta a fedelet. 4. Nyomja meg a BEOLVASÁS gombot ( ). A megjelen párbeszédpanelen meg kell adnia, hogy milyen típusú képet szeretne beolvasni. 5. Válassza a Kép elemet. 6. Kattintson a Beolvasás gombra. 7. Válassza a Negatív beolvasása a fólia- és filmadapterb l (FFA) lehet séget. 8. Kattintson a Beolvasás gombra. A lapolvasó el ször beolvassa az el nézeti képet, majd megjeleníti azt. 9. Jelölje ki a végs beolvasandó területet. Kattintson a szegélyre és az egérrel húzza át úgy, hogy az a kívánt területet jelezze. Végs beolvasandó a végs beolvasandó terület kijelölése 10. Végezze el az egyéb szükséges módosításokat az el nézeti képen. Ha a kép módosítását befejezte, kattintson az Elfogadás gombra. 15 hp scanjet 2400, 3670, 3690 és 3970 típusú digitális, síkágyas lapolvasó

20 beolvasás a fólia- és filmadapter (FFA) segítségével 11. Megjelenik egy párbeszédpanel, melyen megadhatja, hogy vannak-e további beolvasandó felvételek. Ha több negatívot is szeretne beolvasni, kattintson az Igen gombra, majd hajtsa végre a következ lépések egyikét: Az el nézet ablakban válasszon egy másik kockát a negatívról, hajtsa végre a szükséges módosításokat, majd kattintson az Elfogadás gombra. VAGY Másik kockák beolvasásához a negatívról, távolítsa el a filmet a tartóból, majd állítsa be úgy, hogy a beolvasni kívánt kockák legyenek a fólia- és filmadapter (FFA) fénye el tt. Ne feledje, hogy a negatív fényes felének kell kifelé lennie. Csukja le a fedelet. Ezután kattintson az Új beolvasás gombra, hajtsa végre a szükséges módosításokat, majd kattintson az Elfogadás gombra. VAGY Helyezzen új negatív filmet a fólia- és filmadapterbe, majd csukja le a lapolvasó fedelét. Az el nézeti ablakban kattintson az Új beolvasás gombra, hajtsa végre a szükséges módosításokat, majd kattintson az Elfogadás gombra. 12. Ha már minden képet beolvasott, a további beolvasásokra vonatkozó kérdés megjelenésekor kattintson a Nem gombra. A képek megjelennek a HP fotó- és képfeldolgozó szoftver képtárában, vagy más megadott helyen. 13. Miután elkészült, távolítsa el a negatívot. Helyezze vissza a negatívtartót a lapolvasó fedelére. Megjegyzés: A negatívot más módszerrel is beolvashatja. Például használhatja a HP Irányító Kép beolvasása parancsát is. Vagy ha el kíván küldeni egy képet a HP Gyorsfeltöltés program segítségével, vagy albumot szeretne készíteni a Fényképalbum-készít programmal, használhatja a lapolvasó megfelel gombjait, ha azok megtalálhatók rajta. felhasználói kézikönyv 16

Az Ön kézikönyve HP SCANJET 8200C http://hu.yourpdfguides.com/dref/922913

Az Ön kézikönyve HP SCANJET 8200C http://hu.yourpdfguides.com/dref/922913 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

HP Scanjet 8270 síkágyas lapolvasó. Felhasználói kézikönyv

HP Scanjet 8270 síkágyas lapolvasó. Felhasználói kézikönyv HP Scanjet 8270 síkágyas lapolvasó Felhasználói kézikönyv HP Scanjet 8270 síkágyas lapolvasó Felhasználói kézikönyv Szerzői jogok és licencszerződések 2005 Copyright Hewlett-Packard Development Company,

Részletesebben

HP Scanjet 3770 digitális, síkágyas lapolvasó

HP Scanjet 3770 digitális, síkágyas lapolvasó HP Scanjet 3770 digitális, síkágyas lapolvasó Felhasználói kézikönyv HP Scanjet 3770 digitális, síkágyas lapolvasó Felhasználói kézikönyv Szerzői jog és licencszerződések 2004 Copyright Hewlett-Packard

Részletesebben

Az Ön kézikönyve HP SCANJET 4600 http://hu.yourpdfguides.com/dref/922087

Az Ön kézikönyve HP SCANJET 4600 http://hu.yourpdfguides.com/dref/922087 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Az Ön kézikönyve HP SCANJET 5530 PHOTOSMART SCANNER http://hu.yourpdfguides.com/dref/921617

Az Ön kézikönyve HP SCANJET 5530 PHOTOSMART SCANNER http://hu.yourpdfguides.com/dref/921617 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató HP SCANJET 5530 PHOTOSMART SCANNER. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv

Részletesebben

HP Scanjet 4070 Photosmart lapolvasó. Felhasználói kézikönyv

HP Scanjet 4070 Photosmart lapolvasó. Felhasználói kézikönyv HP Scanjet 4070 Photosmart lapolvasó Felhasználói kézikönyv Jogi információk Szerzői jogok és licencek 2004 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. A cég előzetes írásbeli engedélye nélkül

Részletesebben

HP Scanjet Professional Első lép

HP Scanjet Professional Első lép HP Scanjet Professional 3000 Első lép Szerzői jogok és licencinformációk 2009 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Az előzetes írásbeli engedély nélküli másolás, átvétel vagy fordítás tilos,

Részletesebben

Az Ön kézikönyve HP SCANJET 3800 PHOTO SCANNER http://hu.yourpdfguides.com/dref/921211

Az Ön kézikönyve HP SCANJET 3800 PHOTO SCANNER http://hu.yourpdfguides.com/dref/921211 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató HP SCANJET 3800 PHOTO SCANNER. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk,

Részletesebben

hp scanjet 8200 hp scanjet 8200-as sorozatú lapolvasó

hp scanjet 8200 hp scanjet 8200-as sorozatú lapolvasó hp scanjet 8200 hp scanjet 8200-as sorozatú lapolvasó felhasználói kézikönyv hp scanjet 8200 Copyright Hewlett-Packard Company 2003.,,,. Adobe PDF, Lempel-Ziv-Welch (LZW, 4,558,302). Adobe Acrobat Adobe

Részletesebben

Külső eszközök Felhasználói útmutató

Külső eszközök Felhasználói útmutató Külső eszközök Felhasználói útmutató Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. A Windows a Microsoft Corporation Amerikai Egyesült Államokban bejegyzett védjegye. Az itt szereplő információ

Részletesebben

UserGuide_QuickRef.book Page i Thursday, April 5, 2001 11:46 AM

UserGuide_QuickRef.book Page i Thursday, April 5, 2001 11:46 AM UserGuide_QuickRef.book Page i Thursday, April 5, 2001 11:46 AM Windows Macintosh gyors útmutató hp deskjet 845c/825 825c series UserGuide_QuickRef.book Page ii Thursday, April 5, 2001 11:46 AM UserGuide_QuickRef.book

Részletesebben

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP SOROZAT. Gyorshasználati útmutató

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP SOROZAT. Gyorshasználati útmutató LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP SOROZAT Gyorshasználati útmutató Nyomtatás különleges papírra, címkékre vagy írásvetítőfóliákra Windows rendszerben 1. A szoftver Fájl menüjében kattintson a Nyomtatás

Részletesebben

2500 Series multifunkciós készülék

2500 Series multifunkciós készülék 2500 Series multifunkciós készülék Bevezetés 2006. december www.lexmark.com A Lexmark és a rombusz alakú emblémával ellátott Lexmark név a Lexmark International, Inc. bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban

Részletesebben

HP Scanjet 4370 Photo Scanner Felhasználói kézikönyv

HP Scanjet 4370 Photo Scanner Felhasználói kézikönyv HP Scanjet 4370 Photo Scanner Felhasználói kézikönyv HP Scanjet 4370 Felhasználói kézikönyv Szerzői jogok és licencszerződések 2005 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. A cég előzetes írásbeli

Részletesebben

Külső eszközök Felhasználói útmutató

Külső eszközök Felhasználói útmutató Külső eszközök Felhasználói útmutató Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Az itt szereplő információ előzetes értesítés nélkül változhat. A HP termékeire és szolgáltatásaira vonatkozó

Részletesebben

HP Scanjet G3010. Üzembehelyezési és támogatási útmutató

HP Scanjet G3010. Üzembehelyezési és támogatási útmutató HP Scanjet G3010 Üzembehelyezési és támogatási útmutató Szerzői jogok és licencszerződések 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. A cég előzetes írásbeli engedélye nélkül a jelen dokumentum

Részletesebben

Külső eszközök. Felhasználói útmutató

Külső eszközök. Felhasználói útmutató Külső eszközök Felhasználói útmutató Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. A Windows elnevezés a Microsoft Corporation Amerikai Egyesült Államokban bejegyzett kereskedelmi védjegye.

Részletesebben

Külső eszközök Felhasználói útmutató

Külső eszközök Felhasználói útmutató Külső eszközök Felhasználói útmutató Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Az itt szereplő információ előzetes értesítés nélkül változhat. A HP termékeire és szolgáltatásaira vonatkozó

Részletesebben

Külső eszközök Felhasználói útmutató

Külső eszközök Felhasználói útmutató Külső eszközök Felhasználói útmutató Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Az itt szereplő információ előzetes értesítés nélkül változhat. A HP termékeire és szolgáltatásaira vonatkozó

Részletesebben

Külső eszközök. Felhasználói útmutató

Külső eszközök. Felhasználói útmutató Külső eszközök Felhasználói útmutató Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. A Microsoft és a Windows elnevezés a Microsoft Corporation Amerikai Egyesült Államokban bejegyzett kereskedelmi

Részletesebben

ScanJet Pro 2500 f1 flatbed scanner Felhasználói útmutató

ScanJet Pro 2500 f1 flatbed scanner Felhasználói útmutató ScanJet Pro 2500 f1 flatbed scanner Felhasználói útmutató www.hp.com/support HP Scanjet Pro 2500 f1 flatbed scanner Felhasználói útmutató Szerzői jogok és licencinformációk 2015 Copyright Hewlett-Packard

Részletesebben

Digitális fényképezőgép Szoftver útmutató

Digitális fényképezőgép Szoftver útmutató EPSON Digitális fényképezőgép / Digitális fényképezőgép Szoftver útmutató Minden jog fenntartva. Jelen kézikönyv a SEIKO EPSON CORPORATION előzetes írásbeli engedélye nélkül sem részben sem egészben nem

Részletesebben

FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ A. NOKIA PC SUITE 4.51a FOR NOKIA 6510 PROGRAMCSOMAGHOZ. Copyright Nokia Corporation 2002. Minden jog fenntartva.

FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ A. NOKIA PC SUITE 4.51a FOR NOKIA 6510 PROGRAMCSOMAGHOZ. Copyright Nokia Corporation 2002. Minden jog fenntartva. FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ A NOKIA PC SUITE 4.51a FOR NOKIA 6510 PROGRAMCSOMAGHOZ Copyright Nokia Corporation 2002. Minden jog fenntartva. Tartalom 1. BEVEZETÉS...1 2. RENDSZERKÖVETELMÉNYEK...1 3. A PC SUITE

Részletesebben

A P-touch Transfer Manager használata

A P-touch Transfer Manager használata A P-touch Transfer Manager használata Verzió 0 HUN Bevezetés Fontos megjegyzés A dokumentum tartalma és a termék műszaki adatai értesítés nélkül módosulhatnak. A Brother fenntartja a jogot, hogy értesítés

Részletesebben

Di1611/Di2011. KEZELÉSI ÚTMUTATÓ: Twain

Di1611/Di2011. KEZELÉSI ÚTMUTATÓ: Twain Di1611/Di2011 KEZELÉSI ÚTMUTATÓ: Twain Driver Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1 A PC szkennelés beállítása 2 Csatlakozás az USB portra 3 A TWAIN meghajtó telepítése 3.1 A TWAIN meghajtó telepítése Plug

Részletesebben

Általános nyomtató meghajtó útmutató

Általános nyomtató meghajtó útmutató Általános nyomtató meghajtó útmutató Brother Universal Printer Driver (BR-Script3) Brother Mono Universal Printer Driver (PCL) Brother Universal Printer Driver (Inkjet) B verzió HUN 1 Áttekintés 1 A Brother

Részletesebben

Bluetooth párosítás. Felhasználói útmutató

Bluetooth párosítás. Felhasználói útmutató Bluetooth párosítás Felhasználói útmutató Copyright 2012, 2016 HP Development Company, L.P. A Microsoft, a Windows és a Windows Vista a Microsoft Corporation az Egyesült Államokban bejegyzett védjegyei.

Részletesebben

Ez a Használati útmutató az alábbi modellekre vonatkozik:

Ez a Használati útmutató az alábbi modellekre vonatkozik: AirPrint útmutató Ez a Használati útmutató az alábbi modellekre vonatkozik: HL-340CW/350CDN/350CDW/370CDW/380CDW DCP-905CDW/900CDN/900CDW MFC-930CW/940CDN/9330CDW/9340CDW A verzió HUN Megjegyzések meghatározása

Részletesebben

Küls eszközök. Dokumentum cikkszáma: Ez az útmutató a külön beszerezhető külső eszközök használatát ismerteti

Küls eszközök. Dokumentum cikkszáma: Ez az útmutató a külön beszerezhető külső eszközök használatát ismerteti Küls eszközök Dokumentum cikkszáma: 396847-211 2006. március Ez az útmutató a külön beszerezhető külső eszközök használatát ismerteti. Tartalomjegyzék 1 Az USB-eszközök használata USB-eszköz csatlakoztatása.......................

Részletesebben

FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ. A Nokia Connectivity Cable Drivers telepítése

FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ. A Nokia Connectivity Cable Drivers telepítése FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ A Nokia Connectivity Cable Drivers telepítése Tartalom 1. Bevezetés...1 2. Követelmények...1 3. A Nokia Connectivity Cable Drivers Telepítése...2 3.1 A telepítés előtt...2 3.2 A Nokia

Részletesebben

Küls eszközök. Dokumentum cikkszáma: Ez az útmutató a külön beszerezhető külső eszközök használatát ismerteti

Küls eszközök. Dokumentum cikkszáma: Ez az útmutató a külön beszerezhető külső eszközök használatát ismerteti Küls eszközök Dokumentum cikkszáma: 409917-211 2006. május Ez az útmutató a külön beszerezhető külső eszközök használatát ismerteti. Tartalomjegyzék 1 Az USB-eszközök használata USB-eszköz csatlakoztatása.......................

Részletesebben

FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ. A MODEM SETUP for Nokia 6510 PROGRAMCSOMAGHOZ. Copyright Nokia Corporation 2002. Minden jog fenntartva.

FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ. A MODEM SETUP for Nokia 6510 PROGRAMCSOMAGHOZ. Copyright Nokia Corporation 2002. Minden jog fenntartva. FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ A MODEM SETUP for Nokia 6510 PROGRAMCSOMAGHOZ Copyright Nokia Corporation 2002. Minden jog fenntartva. Tartalom 1. BEVEZETÉS...1 2. A MODEM SETUP FOR NOKIA 6510 TELEPÍTÉSE...1 3.

Részletesebben

Bluetooth párosítás. Felhasználói útmutató

Bluetooth párosítás. Felhasználói útmutató Bluetooth párosítás Felhasználói útmutató Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. A Microsoft, a Windows és a Windows Vista a Microsoft Corporation az Egyesült Államokban bejegyzett védjegyei.

Részletesebben

Külső eszközök. Felhasználói útmutató

Külső eszközök. Felhasználói útmutató Külső eszközök Felhasználói útmutató Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. A Microsoft és a Windows elnevezés a Microsoft Corporation bejegyzett kereskedelmi védjegye. Az itt szereplő

Részletesebben

HP Scanjet 4800 series Photo Scanner Felhasználói kézikönyv

HP Scanjet 4800 series Photo Scanner Felhasználói kézikönyv HP Scanjet 4800 series Photo Scanner Felhasználói kézikönyv HP Scanjet 4800 series Felhasználói kézikönyv Szerzői jogok és licencszerződések 2005 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. A cég

Részletesebben

Az Ön kézikönyve HP DESKJET 3840 http://hu.yourpdfguides.com/dref/898653

Az Ön kézikönyve HP DESKJET 3840 http://hu.yourpdfguides.com/dref/898653 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ. A MODEM SETUP for Nokia 6310i PROGRAMCSOMAGHOZ. Copyright Nokia Corporation 2002. Minden jog fenntartva.

FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ. A MODEM SETUP for Nokia 6310i PROGRAMCSOMAGHOZ. Copyright Nokia Corporation 2002. Minden jog fenntartva. FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ A MODEM SETUP for Nokia 6310i PROGRAMCSOMAGHOZ Copyright Nokia Corporation 2002. Minden jog fenntartva. Tartalom 1. BEVEZETÉS...1 2. A MODEM SETUP FOR NOKIA 6310i TELEPÍTÉSE...1 3.

Részletesebben

A CA-42 adatkommunikációs kábel gyors telepítési útmutatója

A CA-42 adatkommunikációs kábel gyors telepítési útmutatója A CA-42 adatkommunikációs kábel gyors telepítési útmutatója 9234594 2. kiadás A Nokia, a Nokia Connecting People és a Pop-Port a Nokia Corporation bejegyzett védjegyei. Copyright 2005 Nokia. Minden jog

Részletesebben

EM4028 PCI 10/100/1000 MBPS HÁLÓZATI ADAPTER

EM4028 PCI 10/100/1000 MBPS HÁLÓZATI ADAPTER EM4028 PCI 10/100/1000 MBPS HÁLÓZATI ADAPTER 2 MAGYAR EM4028 - PCI 10/100/1000 MBPS HÁLÓZATI ADAPTER Tartalomjegyzék 1.0 Bevezetés... 2 1.1 A csomag tartalma... 2 1.2 Mielőtt elkezdené... 2 2.0 A hardver

Részletesebben

OTOsuite. Telepítési útmutató. Magyar

OTOsuite. Telepítési útmutató. Magyar OTOsuite Telepítési útmutató Magyar Ez a dokumentum leírja miképp telepítse az OTOsuite szoftvert DVD-ről, pendrive-ról vagy tömörített fájlból. Rendszerkövetelmények 1,5 GHz processzor vagy gyorsabb (ajánlott:

Részletesebben

Az Ön kézikönyve HP SCANJET 3770 DIGITAL FLATBED SCANNER http://hu.yourpdfguides.com/dref/921872

Az Ön kézikönyve HP SCANJET 3770 DIGITAL FLATBED SCANNER http://hu.yourpdfguides.com/dref/921872 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató HP SCANJET 3770 DIGITAL FLATBED SCANNER. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv

Részletesebben

Tartalom. Felhasználói kézikönyv 1

Tartalom. Felhasználói kézikönyv 1 HP Scanjet G3010 Tartalom 1 A lapolvasó használata...2 További tudnivalók...2 Kisegítő lehetőségek...2 A HP Photosmart szoftver használata...4 Előlap és tartozékok áttekintése...4 A beolvasási folyamat

Részletesebben

Diva 852 ISDN T/A. Gyorstelepítési útmutató. www.eicon.com

Diva 852 ISDN T/A. Gyorstelepítési útmutató. www.eicon.com Diva 852 ISDN T/A Gyorstelepítési útmutató www.eicon.com Tartalom Bevezetés... 2 Jelzõlámpák... 2 Kábelek csatlakoztatása... 2 Telepítés Windows 98 alatt... 3 Telepítés Windows Me alatt... 4 Telepítés

Részletesebben

Magyar. Biztonsági információk. Magyar

Magyar. Biztonsági információk. Magyar Az útmutató tartalma: Biztonsági információk, 29. oldal. Az üzembe helyezéssel kapcsolatos hibaelhárítás, 30. oldal. További információk keresése, 34. oldal. Biztonsági információk A készülékhez csak a

Részletesebben

OFFICEJET PRO 8000. Felhasználói kézikönyv A811

OFFICEJET PRO 8000. Felhasználói kézikönyv A811 OFFICEJET PRO 8000 Felhasználói kézikönyv A811 HP Officejet Pro 8000 (A811) nyomtatósorozat Felhasználói kézikönyv Szerz i jogok 2011 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. A Hewlett-Packard

Részletesebben

AirPrint útmutató. 0 verzió HUN

AirPrint útmutató. 0 verzió HUN AirPrint útmutató 0 verzió HUN Megjegyzések meghatározása Ebben a használati útmutatóban végig az alábbi ikont használjuk: Megjegyzés A Megjegyzések útmutatással szolgálnak a különböző helyzetek kezelésére,

Részletesebben

Külső kártyaeszközök Felhasználói útmutató

Külső kártyaeszközök Felhasználói útmutató Külső kártyaeszközök Felhasználói útmutató Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. A Java a Sun Microsystems, Inc. Egyesült Államokban bejegyzett védjegye. Az SD embléma az embléma tulajdonosának

Részletesebben

HP Officejet Pro L7400 All-in-One sorozat

HP Officejet Pro L7400 All-in-One sorozat HP Officejet Pro L7400 All-in-One sorozat Felhasználói kézikönyv Podręcznik użytkownika HP Officejet Pro L7400 All-in-One sorozat Felhasználói kézikönyv Szerzői jogok 2007 Copyright Hewlett-Packard Development

Részletesebben

Ez a felhasználói útmutató a következő modellekre vonatkozik:

Ez a felhasználói útmutató a következő modellekre vonatkozik: AirPrint útmutató Ez a felhasználói útmutató a következő modellekre vonatkozik: HL-L850CDN/L8350CDW/L8350CDWT/L900CDW/L900CDWT DCP-L8400CDN/L8450CDW MFC-L8600CDW/L8650CDW/L8850CDW/L9550CDW A verzió HUN

Részletesebben

HP Scanjet N6310. Felhasználói kézikönyv

HP Scanjet N6310. Felhasználói kézikönyv HP Scanjet N6310 Felhasználói kézikönyv Tartalom 1 A lapolvasó használata A HP lapolvasószoftver rövid ismertetése...3 A lapolvasó rövid ismertetése...4 A lapolvasó kezelőpanelje...4 Automatikus lapadagoló

Részletesebben

Telepítési megjegyzések Windows 7 és Windows Server 2008 R2 felhasználók részére

Telepítési megjegyzések Windows 7 és Windows Server 2008 R2 felhasználók részére FONTOS: Telepítési megjegyzések Windows 7 és Windows Server 2008 R2 felhasználók részére Sajnálattal értesítjük, hogy a készülékkel együtt szállított CD vagy DVD lemezen található automata telepítőprogramok

Részletesebben

Meghajtók Felhasználói útmutató

Meghajtók Felhasználói útmutató Meghajtók Felhasználói útmutató Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. A Windows elnevezés a Microsoft Corporation Amerikai Egyesült Államokban bejegyzett kereskedelmi védjegye. A termékkel

Részletesebben

Windows Vista /Windows 7 Telepítési útmutató

Windows Vista /Windows 7 Telepítési útmutató Lézeres nyomtató sorozat Windows Vista / 7 Telepítési útmutató A nyomtató használata előtt állítsa be a nyomtató hardverét és telepítse az illesztőprogramot. A megfelelő telepítési és beállítási útmutatásért

Részletesebben

Külső kártyaeszközök Felhasználói útmutató

Külső kártyaeszközök Felhasználói útmutató Külső kártyaeszközök Felhasználói útmutató Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Az SD embléma az embléma tulajdonosának védjegye. Az itt szereplő információ előzetes értesítés nélkül

Részletesebben

Samsung Universal Print Driver Felhasználói útmutató

Samsung Universal Print Driver Felhasználói útmutató Samsung Universal Print Driver Felhasználói útmutató képzelje el a lehetőségeket Szerzői jog 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Minden jog fenntartva. Ez a felügyeleti útmutató csak tájékoztató célt szolgál.

Részletesebben

Külső eszközök Felhasználói útmutató

Külső eszközök Felhasználói útmutató Külső eszközök Felhasználói útmutató Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Az itt szereplő információ előzetes értesítés nélkül változhat. A HP termékeire és szolgáltatásaira vonatkozó

Részletesebben

Modem és helyi hálózat

Modem és helyi hálózat Modem és helyi hálózat Felhasználói útmutató Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Az itt szereplő információ előzetes értesítés nélkül változhat. A HP termékeire és szolgáltatásaira

Részletesebben

Meghajtók Felhasználói útmutató

Meghajtók Felhasználói útmutató Meghajtók Felhasználói útmutató Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. A Windows elnevezés a Microsoft Corporation Amerikai Egyesült Államokban bejegyzett kereskedelmi védjegye. Az itt

Részletesebben

HP Scanjet G4000 series. Üzembe helyezési és támogatási útmutató

HP Scanjet G4000 series. Üzembe helyezési és támogatási útmutató HP Scanjet G4000 series Üzembe helyezési és támogatási útmutató Szerzői jogok és licencszerződések 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. A cég előzetes írásbeli engedélye nélkül a jelen

Részletesebben

Külső memóriakártyák Felhasználói útmutató

Külső memóriakártyák Felhasználói útmutató Külső memóriakártyák Felhasználói útmutató Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Az SD logó az embléma tulajdonosának védjegye. Az itt szereplő információ előzetes értesítés nélkül változhat.

Részletesebben

Külső memóriakártyák Felhasználói útmutató

Külső memóriakártyák Felhasználói útmutató Külső memóriakártyák Felhasználói útmutató Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Az SD logó az embléma tulajdonosának védjegye. Az itt szereplő információ előzetes értesítés nélkül változhat.

Részletesebben

Szoftverfrissítések Felhasználói útmutató

Szoftverfrissítések Felhasználói útmutató Szoftverfrissítések Felhasználói útmutató Copyright 2008, 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. A Windows a Microsoft Corporation bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban. A termékkel kapcsolatos

Részletesebben

Meghajtók Felhasználói útmutató

Meghajtók Felhasználói útmutató Meghajtók Felhasználói útmutató Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. A Windows elnevezés a Microsoft Corporation Amerikai Egyesült Államokban bejegyzett kereskedelmi védjegye. Az itt

Részletesebben

N300 WiFi USB Micro Adapter (N300MA)

N300 WiFi USB Micro Adapter (N300MA) Easy, Reliable & Secure 2012 On Networks All rights reserved. 240-10825-02 Instructions: If the CD does not start automatically, browse to the CD drive and double-click on autorun.exe. For Mac OS, double-click

Részletesebben

HP ScanJet Pro 3500 f1 Flatbed Scanner Felhasználói útmutató

HP ScanJet Pro 3500 f1 Flatbed Scanner Felhasználói útmutató HP ScanJet Pro 3500 f1 Flatbed Scanner Felhasználói útmutató www.hp.com/support HP ScanJet Pro 3500 f1 Flatbed Scanner Felhasználói útmutató Szerzői jogok és licencinformációk 2015 Copyright HP Development

Részletesebben

HP Officejet Pro 276dw többfunkciós nyomtató. Felhasználói útmutató

HP Officejet Pro 276dw többfunkciós nyomtató. Felhasználói útmutató HP Officejet Pro 276dw többfunkciós nyomtató Felhasználói útmutató Szerzői jogok 2013 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. 2. kiadás, 2014/1 Hewlett-Packard Company megjegyzések A jelen

Részletesebben

HP Deskjet F2100 All-in-One series. Windows súgó

HP Deskjet F2100 All-in-One series. Windows súgó HP Deskjet F2100 All-in-One series Windows súgó HP Deskjet F2100 All-in-One series Tartalom 1 HP Deskjet F2100 All-in-One series súgó...5 2 HP All-in-One áttekintés A HP All-in-One készülék bemutatása...7

Részletesebben

HP Photo Printing referenciaútmutató

HP Photo Printing referenciaútmutató Képek bevitele a képtárba Az alábbi eljárások bármelyikével képeket adhat a képtárhoz. A képtár a HP Photo Printing program bal oldali ablaktáblája. Ez a nyomtatásnak és a fényképalbumlapok létrehozásának

Részletesebben

HP Scanjet G2410/G2710. Felhasználói kézikönyv

HP Scanjet G2410/G2710. Felhasználói kézikönyv HP Scanjet G2410/G2710 Felhasználói kézikönyv Tartalom 1 A lapolvasó használata További tudnivalókat itt találhat:...3 Kisegítő lehetőségek...3 A felhasználói kézikönyv elérése képernyőolvasó szoftverrel...3

Részletesebben

VARIO Face 2.0 Felhasználói kézikönyv

VARIO Face 2.0 Felhasználói kézikönyv VARIO Face 2.0 Felhasználói kézikönyv A kézikönyv használata Mielőtt elindítaná és használná a szoftvert kérjük olvassa el figyelmesen a felhasználói kézikönyvet! A dokumentum nem sokszorosítható illetve

Részletesebben

Szoftverfrissítés Felhasználói útmutató

Szoftverfrissítés Felhasználói útmutató Szoftverfrissítés Felhasználói útmutató Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. A Windows elnevezés a Microsoft Corporation Amerikai Egyesült Államokban bejegyzett kereskedelmi védjegye.

Részletesebben

Külső memóriakártyák. Felhasználói útmutató

Külső memóriakártyák. Felhasználói útmutató Külső memóriakártyák Felhasználói útmutató Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Az SD logó a tulajdonosának védjegye. A Java a Sun Microsystems, Inc. Amerikai Egyesült Államokban bejegyzett

Részletesebben

KISOKOS Windows TARTALOM. Vista rendszerhez

KISOKOS Windows TARTALOM. Vista rendszerhez KISOKOS Windows Vista rendszerhez TARTALOM 1. fejezet: RENDSZERKöVETELMéNYEK...1 2. fejezet: NYOMTATóSZOFTVER TELEPíTéSE WINDOWS HASZNáLATA ESETéN...2 Szoftver telepítése helyi nyomtatáshoz... 2 Szoftver

Részletesebben

Küls memóriakártyák. Dokumentum cikkszáma: Ez az útmutató a külső memóriakártyák számítógéppel történő használatát ismerteti

Küls memóriakártyák. Dokumentum cikkszáma: Ez az útmutató a külső memóriakártyák számítógéppel történő használatát ismerteti Küls memóriakártyák Dokumentum cikkszáma: 419665-211 2007. január Ez az útmutató a külső memóriakártyák számítógéppel történő használatát ismerteti. Tartalomjegyzék 1 Digitális memóriakártyák Digitális

Részletesebben

Memóriamodulok Felhasználói útmutató

Memóriamodulok Felhasználói útmutató Memóriamodulok Felhasználói útmutató Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Az itt szereplő információ előzetes értesítés nélkül változhat. A HP termékeire és szolgáltatásaira vonatkozó

Részletesebben

Az Ön kézikönyve SAMSUNG CLP-770ND

Az Ön kézikönyve SAMSUNG CLP-770ND Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Külső kártyaeszközök Felhasználói útmutató

Külső kártyaeszközök Felhasználói útmutató Külső kártyaeszközök Felhasználói útmutató Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Az SD embléma az embléma tulajdonosának védjegye. Az itt szereplő információ előzetes értesítés nélkül

Részletesebben

A Gyorstelepítés rövid leírását lásd a hátsó borítón.

A Gyorstelepítés rövid leírását lásd a hátsó borítón. Felhasználói kézikönyv A Gyorstelepítés rövid leírását lásd a hátsó borítón. Környezetünk védelme mindannyiunk érdeke. A Symantec eltávolította a borítót erről a kézikönyvről, hogy csökkentse termékei

Részletesebben

Ismerkedés a PadFone 2 készülékkel

Ismerkedés a PadFone 2 készülékkel Gyors útmutató E7674 Első kiadás Copyright 2012 ASUSTeK COMPUTER INC. Minden jog fenntartva. Az ASUSTeK COMPUTER INC. ( ASUS ) előzetes írásos engedélye nélkül ennek a kiadványnak, illetve a benne leírt

Részletesebben

hp scanjet 5590 digitális, síkágyas lapolvasó

hp scanjet 5590 digitális, síkágyas lapolvasó hp scanjet 5590 digitális, síkágyas lapolvasó felhasználói kézikönyv hp scanjet 5590 digitális, síkágyas lapolvasó felhasználói kézikönyv szerz i jogok és licencinformációk 2004 Copyright Hewlett-Packard

Részletesebben

SiteTalk Mobile Alkalmazás

SiteTalk Mobile Alkalmazás SiteTalk Mobile Alkalmazás Kérdések és Válaszok Mobile Dialer Symbian & Windows Version 1.2 Tárcsázó letöltésével kapcsolatos kérdések Támogatja a telefonomat a SiteTalk Mobile szolgáltatás? Mit tegyek,

Részletesebben

Home Media Server. A Home Media Server telepítése aszámítógépre. A médiafájlok kezelése. Home Media Server

Home Media Server. A Home Media Server telepítése aszámítógépre. A médiafájlok kezelése. Home Media Server 2007 Nokia. Minden jog fenntartva. A Nokia, a Nokia Connecting People és az Nseries a Nokia Corporation védjegye, illetve bejegyzett védjegye. Az említett egyéb termékek és cégek neve tulajdonosuk védjegye

Részletesebben

Külső memóriakártyák. Felhasználói útmutató

Külső memóriakártyák. Felhasználói útmutató Külső memóriakártyák Felhasználói útmutató Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. A Java a Sun Microsystems, Inc. Amerikai Egyesült Államokban bejegyzett kereskedelmi védjegye. Az itt

Részletesebben

Ez a Használati útmutató a következő modellekre vonatkozik:

Ez a Használati útmutató a következő modellekre vonatkozik: AirPrint útmutató Ez a Használati útmutató a következő modellekre vonatkozik: DCP-J05/J3W/J5W/J7W/J55DW/J75DW, MFC-J00/ J85DW/J450DW/J470DW/J475DW/J650DW/J870DW/J875DW A verzió HUN Megjegyzések meghatározása

Részletesebben

EW1051 USB Smart kártya olvasó

EW1051 USB Smart kártya olvasó EW1051 USB Smart kártya olvasó 2 MAGYAR EW1051 USB Smart kártya olvasó Tartalomjegyzék 1.0 Bevezetés... 2 1.1 Funkciók és jellemzők... 2 1.2 A csomag tartalma... 2 2.0 EW1051 telepítése Windows 2000 és

Részletesebben

Korlátozott jótállás és támogatási útmutató

Korlátozott jótállás és támogatási útmutató Korlátozott jótállás és támogatási útmutató Jótállási nyilatkozat Végfelhasználói licencszerződés Biztonsági információ A támogatással kapcsolatos információk Mielőtt kapcsolatba lépne a HP ügyfélszolgálatával,

Részletesebben

EM1010 R6 10/100 Mbps USB hálózati adapter

EM1010 R6 10/100 Mbps USB hálózati adapter EM1010 R6 10/100 Mbps USB hálózati adapter 2 MAGYAR EM1010-10/100 Mbps USB hálózati adapter Tartalomjegyzék 1.0 Bevezetés... 2 1.1 Funkciók és jellemzők... 2 1.2 A csomag tartalma... 2 1.3 Mielőtt elkezdené...

Részletesebben

Meghajtók Felhasználói útmutató

Meghajtók Felhasználói útmutató Meghajtók Felhasználói útmutató Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. A Windows elnevezés a Microsoft Corporation Amerikai Egyesült Államokban bejegyzett kereskedelmi védjegye. Az itt

Részletesebben

AirPrint útmutató. Ez a dokumentáció a tintasugaras modellekre vonatkozik. 0 verzió HUN

AirPrint útmutató. Ez a dokumentáció a tintasugaras modellekre vonatkozik. 0 verzió HUN AirPrint útmutató Ez a dokumentáció a tintasugaras modellekre vonatkozik. 0 verzió HUN Vonatkozó modellek Ez a Használati útmutató a következő modellekre vonatkozik. MFC-J450DW Megjegyzések meghatározása

Részletesebben

Meghajtók. Felhasználói útmutató

Meghajtók. Felhasználói útmutató Meghajtók Felhasználói útmutató Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Az itt szereplő információ előzetes értesítés nélkül változhat. A HP termékeire és szolgáltatásaira vonatkozó kizárólagos

Részletesebben

Gyors üzembe helyezés és Els lépések HP Compaq üzleti asztali számítógépek d220-as és d230-as modell

Gyors üzembe helyezés és Els lépések HP Compaq üzleti asztali számítógépek d220-as és d230-as modell Gyors üzembe helyezés és Els lépések HP Compaq üzleti asztali számítógépek d220-as és d230-as modell Dokumentum cikkszáma: 326325-212 2003. június A jelen útmutató alapvető tudnivalókat tartalmaz a számítógép

Részletesebben

RPM International Inc. Utasítások a hotline szolgáltatás használatához

RPM International Inc. Utasítások a hotline szolgáltatás használatához RPM International Inc. Utasítások a hotline szolgáltatás használatához A megfelelőséggel kapcsolatos problémák többnyire helyi szinten kerülnek megoldásra, az RPM International Inc. ( RPM ) Hotline szolgáltatása

Részletesebben

SystemDiagnostics. Magyar

SystemDiagnostics. Magyar SystemDiagnostics Magyar Szeretne hozzánk fordulni... műszaki jellegű kérdéseivel vagy problémájával? Az alábbiakkal veheti fel a kapcsolatot: Forróvonalunk/ügyfélszolgálatunk (lásd a mellékelt forróvonal-listát,

Részletesebben

Nokia Lifeblog 2.5. Nokia N76-1

Nokia Lifeblog 2.5. Nokia N76-1 Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1 2007 Nokia. Minden jog fenntartva. A Nokia, a Nokia Connecting People, az Nseries és az N76 a Nokia Corporation védjegye, illetve bejegyzett védjegye. Az említett egyéb termékek

Részletesebben

HP Scanjet G4000 sorozat. Felhasználói kézikönyv

HP Scanjet G4000 sorozat. Felhasználói kézikönyv HP Scanjet G4000 sorozat Felhasználói kézikönyv Tartalom 1 A lapolvasó használata...2 További tudnivalókat itt találhat:...2 Kisegítő lehetőségek...2 A HP Photosmart szoftver használata...3 Előlap és

Részletesebben

Külső kártyaeszközök. Felhasználói kézikönyv

Külső kártyaeszközök. Felhasználói kézikönyv Külső kártyaeszközök Felhasználói kézikönyv Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Az SD embléma az embléma tulajdonosának védjegye. Az itt található információ értesítés nélkül változhat.

Részletesebben

Az Ön kézikönyve HP SCANJET 7490C SCANNER http://hu.yourpdfguides.com/dref/922720

Az Ön kézikönyve HP SCANJET 7490C SCANNER http://hu.yourpdfguides.com/dref/922720 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató HP SCANJET 7490C SCANNER. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk,

Részletesebben

HP Deskjet 3510 e-all-in-one series

HP Deskjet 3510 e-all-in-one series HP Deskjet 3510 e-all-in-one series Tartalom 1 Hogyan lehet?...3 2 Ismerkedés a HP Deskjet 3510 series készülékkel A nyomtató részei...5 A vezérlőpanel funkciói...6 A vezeték nélküli kapcsolat beállításai...6

Részletesebben

AirPrint útmutató. 0 verzió HUN

AirPrint útmutató. 0 verzió HUN irprint útmutató 0 verzió HUN Megjegyzések meghatározása Ebben a használati útmutatóban végig az alábbi ikont használjuk: Megjegyzés Megjegyzések útmutatással szolgálnak a különböző helyzetek kezelésére,

Részletesebben

A telepítési útmutató tartalma

A telepítési útmutató tartalma 1 A telepítési útmutató tartalma 3 Kompatibilitás és rendszerkövetelmények A telepítési folyamat röviden 4 A telepítés indítása 5 Adatbáziskezelő beállítása / telepítése 8 Telepítési módozatok 11 Az ENSO

Részletesebben