hp scanjet 2400, 3670, 3690, 3970 digitális síkágyas lapolvasók

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "hp scanjet 2400, 3670, 3690, 3970 digitális síkágyas lapolvasók"

Átírás

1 hp scanjet 2400, 3670, 3690, 3970 digitális síkágyas lapolvasók felhasználói kézikönyv

2 hp scanjet 2400, 3670, 3690 és 3970 digitális síkágyas lapolvasók felhasználói kézikönyv

3 szerz i jogi szabályozásra vonatkozó tudnivalók Copyright Hewlett-Packard Company 2003 Minden jog fenntartva. A cég el zetes írásbeli engedélye nélkül a jelen dokumentum nem reprodukálható, adaptálható vagy fordítható le, kivéve, ha a vonatkozó, szellemi tulajdonjogokkal kapcsolatos törvények másként nem rendelkeznek. A termék az Adobe cég PDF-technológiáját használja, amely az Amerikai Egyesült Államokban a számú szabadalommal védett Lempel-Ziv-Welch (LZW) adattömörítés egyfajta megvalósítása. kereskedelmi védjegyek Az Adobe név és az Acrobat embléma az Adobe Systems Incorporated Amerikai Egyesült Államokban, illetve más országokban/térségekben bejegyzett védjegye vagy kereskedelmi védjegye. Az Energy Star egy az Amerikai Egyesült Államokban bejegyzett védjegy, amelynek tulajdonosa a United States Environmental Protection Agency, azaz az Amerikai Egyesült Államok Környezetvédelmi Hivatala. A Microsoft és a Windows elnevezés a Microsoft Corporation bejegyzett védjegye. A dokumentációban említett többi terméknév a megfelel cégek kereskedelmi védjegye lehet. dokumentumgarancia A jelen dokumentumban foglalt információ el zetes figyelmeztetés nélkül változhat. A Hewlett-Packard a jelen dokumentumban foglalt információkkal kapcsolatosan semmiféle garanciát nem vállal. A HEWLETT-PACKARD KIFEJEZETTEN ELHÁRÍTJA AZ ELADHATÓSÁGRA ÉS AZ EGY ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA VONATKOZÓ VÉLELMEZETT GARANCIÁT. A Hewlett-Packard nem vállal felel sséget a jelen dokumentum alkalmazásával vagy használatával állítólag összefügg közvetlen, közvetett, el re nem láthatóan bekövetkez vagy valaminek a következményeként fellép semmilyen kárért. A TWAIN Toolkit eszközkészletet garancia nélkül terjesztik. Az eszközkészlet fejleszt i és terjeszt i kifejezetten elhárítanak minden vélelmezett, kinyilatkoztatott vagy törvényb l következ garanciát, beleértve egyebek között az eladhatóságra, harmadik fél jogainak meg nem sértésére és az egy adott célra való alkalmasságra vonatkozó vélelmezett garanciát is. Sem a fejleszt k, sem a terjeszt k nem vállalnak felel sséget a károkért, legyenek azok közvetlen, közvetett, speciális, el re nem láthatóan bekövetkez vagy valaminek a következményeként fellép, illetve sokszorosítás, módosítás, terjesztés vagy a TWAIN Toolkit eszközkészlet egyéb jelleg használata következtében keletkez károk. AZ AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK ÁLLAMI CÉGEI FELHASZNÁLÓINAK FIGYELMÉBE: KORLÁTOZOTT JOGÚ KERESKEDELMI SZÁMÍTÓGÉPPROGRAM: A kormányzati szervek általi használat, sokszorosítás és nyilvánosságra hozatal a DFARS Rights in Technical Data Clause (A m szaki adatokra vonatkozó záradék) (c) (1) (ii) alfejezetében ismertetett korlátozások alá esik. A termékkel beolvasott anyagot állami törvény vagy egyéb szabályozás, például szerz i jogi törvény védheti. Az összes ilyen törvény és szabályozás betartásáért kizárólag a felhasználó felel. a termékben lév, különleges kezelést igényl anyag Ez a HP termék olyan anyagokat tartalmaz, amelyek élettartamuk lejárta után különleges kezelést igényelnek. Ezek a következ k: higany a lapolvasó és a fólia- és filmadapter fénycsövében (< 5 mg) ólom a forrasztásokban Az újrahasznosítással kapcsolatos információkat beszerezheti a (angol nyelv ) webhelyr l, a helyi hatóságoktól és az Electronics Industries Alliance címen elérhet (angol nyelv ) webhelyér l. A HP környezetvédelmi programjával kapcsolatosan lásd: környezetvédelmi program, 18. oldal. A termékre vonatkozó garanciális információkkal kapcsolatosan lásd: a hewlett-packard korlátozott garanciavállalási nyilatkozata, 17. oldal.

4 tartalomjegyzék információforrások információforrások különféle témakörökben dokumentáció a lapolvasó használata az el lap áttekintése a fólia- és filmadapter (FFA) áttekintése a beolvasási folyamat áttekintése nagy felbontású beolvasás képek és dokumentumok beolvasása másolatok nyomtatása beolvasott anyag elküldése barátoknak és a családnak a HP Gyorsfeltöltés szolgáltatás segítségével fényképbemutató készítése és CD-re mentése beállítások módosítása kép vagy dokumentum kijelölése karbantartás a lapolvasó telepítésével és beállításával kapcsolatos problémák a lapolvasó inicializálásával kapcsolatos problémák gyakran feltett kérdések hibaelhárítás beolvasás a fólia- és filmadapter (FFA) segítségével diák beolvasása negatív film beolvasása garancia a hewlett-packard korlátozott garanciavállalási nyilatkozata egyéb jogi tudnivalók környezetvédelmi program terméktámogatás kisegít lehet ségek webhely hp scanjet webhely támogatási folyamat garancia kiegészítése A melléklet termékjellemz k lapolvasó jellemz i fólia- és filmadapter (FFA) jellemz i a lapolvasó, valamint a fólia- és filmadapter környezeti jellemz i iii

5 1 információforrások Ez a kézikönyv a HP Scanjet 2400-as, 3670-es, 3690-es és 3970-es lapolvasók Microsoft Windows operációsrendszer-környezetben történ m ködtetését ismerteti. A lapolvasó Apple Macintosh rendszerben történ m ködtetésér l az alábbi információforrások adnak tájékoztatást: Beállítási útmutató a lapolvasó telepítésével és beállításával kapcsolatos problémák (10. oldal) HP fotó- és képfeldolgozó szoftver súgója információforrások különféle témakörökben A lapolvasó, a fólia- és filmadapter (FFA) és a szoftver használatáról, valamint a hibaelhárításról és egyéb témakörökr l az alábbi táblázatban felsorolt helyeken kaphat tájékoztatást. Téma Telepítés Áttekintés a lapolvasóról A lapolvasó használata Hibaelhárítás A szoftver eltávolítása Információforrás A Beállítási útmutató A HP fotó- és képfeldolgozó szoftver súgója: a HP Scanjet lapolvasó súgójának a lapolvasó telepítésével foglalkozó részében Ez a kézikönyv, lásd: az el lap áttekintése (3. oldal) (valamint a HP Scanjet súgójában) A HP fotó- és képfeldolgozó szoftver súgója: a HP Scanjet lapolvasó súgójának a termék bemutatásával foglalkozó részében Ez a kézikönyv, lásd: a lapolvasó használata (3. oldal) és beolvasás a fólia- és filmadapter (FFA) segítségével (13. oldal) A HP fotó- és képfeldolgozó szoftver súgójában, lásd: Aszoftver használata Ez a kézikönyv, lásd: a lapolvasó telepítésével és beállításával kapcsolatos problémák (10. oldal), a lapolvasó inicializálásával kapcsolatos problémák (11. oldal) és gyakran feltett kérdések (11. oldal) A HP fotó- és képfeldolgozó szoftver súgója: a HP Scanjet lapolvasó súgójának hibaelhárítással foglalkozó részében A HP fotó- és képfeldolgozó szoftver súgójában, lásd: Hibaelhárítás A HP fotó- és képfeldolgozó szoftver súgója: a HP Scanjet lapolvasó súgójának hibaelhárítással foglalkozó fejezetében a szoftver eltávolítására vonatkozó részben 1

6 Téma dokumentáció Karbantartás és garancia Termékregisztrálás,frissítések, hírlevelek Terméktámogatás, telefonszámok, címek Információforrás Az alábbi táblázat a lapolvasóhoz mellékelt dokumentációt ismerteti. információforrások Ez a kézikönyv, lásd: karbantartás (9. oldal) Ez a kézikönyv, lásd: garancia (17. oldal) Ez a kézikönyv, lásd: garancia kiegészítése (24. oldal) (valamint a HP Scanjet lapolvasó súgójában) Ez a kézikönyv, lásd: terméktámogatás (20. oldal) (valamint a HP Scanjet lapolvasó súgójában) Dokumentáció Beállítási útmutató Felhasználói kézikönyv HP fotó- és képfeldolgozó szoftver súgója A HP Scanjet 2400, 3670, 3690 és 3970 lapolvasó súgója Kiegészít szoftverek dokumentációja Helye A lapolvasó dobozában található kihajtható lap, amely telepítési és beállítási utasításokat tartalmaz. A felhasználói kézikönyv egy PDF-formátumú dokumentum, amely a beolvasó szoftver Súgó menüjéb l vagy a HP fotó- és képfeldolgozó szoftvert tartalmazó CD-lemezr l érhet el. El fordulhat, hogy nyomtatott kézikönyvet is kapott a készülékhez. Az elektronikus súgót, amely a szoftver és a lapolvasó használatáról tartalmaz tudnivalókat, a következ módokon tekintheti meg: A Start menüb l válassza a Programok vagy a Minden program, majd a Hewlett-Packard pontot, mutasson a lapolvasó nevére vagy a Lapolvasók menüelemre, és kattintson a HP fotó- és képfeldolgozó szoftver súgója parancsra. Indítsa el a HP Irányítót, válassza a ki a lapolvasót, majd kattintson a Súgó parancsra. A HP fotó- és képfeldolgozó szoftverben kattintson a Súgó menüre, majd válassza a HP fotó- és képfeldolgozó szoftver súgója parancsot. Nyissa meg a HP fotó- és képfeldolgozó szoftver súgóját (lásd fent), majd kattintson a HP Scanjet 2400, 3670, 3690 és 3970 lapolvasó súgója elemre. (ez más néven a HP Scanjet lapolvasó súgója) Lásd a lapolvasóhoz mellékelt egyéb szoftverek dokumentációját. felhasználói kézikönyv 2

7 2 a lapolvasó használata az el lap áttekintése Az alábbi témakör áttekintést nyújt a lapolvasó el lapjáról, illetve a fóliaés filmadapterr l, valamint különböz tudnivalókat közöl a lapolvasó használatával és karbantartásával kapcsolatban. Elem BEOLVASÁS gomb MÁSOLÁS gomb HP GYORSFELTÖLTÉS gomb (Csak a HP Scanjet 3670, 3690 és 3970 típusú lapolvasóknál.) FÉNYKÉPALBUM-KÉSZÍTŐ gomb (csak a HP Scanjet 3970 típusú lapolvasó esetén) Leírás Beolvas egy képet vagy dokumentumot, amelyet megtekinthet és módosíthat. Beolvassa a képet vagy lapot, majd az alapértelmezett nyomtatóra küldi. Beolvassa a képet, és lehet vé teszi, hogy azt ben elküldje, albumot hozzon létre a HP Photo webhelyen, vagy kiváló min ség papírképeket rendeljen bel le. (Nem érhet el minden szolgáltatás minden országból/ térségb l.) Beolvassa a képet vagy lapot a fényképalbumkészít programba, amellyel CD-lemezre menthet fényképbemutatót állíthat össze, háttérzenével és címekkel. a fólia- és filmadapter (FFA) áttekintése A fólia- és filmadapter segítségével diákat és negatívokat lehet beolvastatni a HP lapolvasószoftverbe, amelyben megtekintheti és módosíthatja a beolvasott képet. Lapolvasó típusa HP Scanjet 2400 lapolvasó HP Scanjet 3670 lapolvasó HP Scanjet 3690 lapolvasó HP Scanjet 3970 lapolvasó Fólia- és filmadapter Nincs Egy 35 milliméteres dia vagy egy filmnegatívról két 35 milliméteres kép beolvasását teszi lehet vé. 3

8 a beolvasási folyamat áttekintése a lapolvasó használata A beolvasást háromféle módon kezdeményezheti: az el lap gombjai segítségével; a HP Irányító programból; vagy más alkalmazásból. Megjegyzés: A HP lapolvasás szoftver megkérdezheti, hogy nem szeretne-e más dokumentumokat is beolvasni. Ha több dokumentumot olvas be egyszerre, a beolvasott anyagokat egyszerre küldheti a megfelel helyre. A Macintosh felhasználók a következ helyen tájékozódhatnak a beolvasás folyamatáról: információforrások az 1. oldalon. beolvasás az el lap gombjai segítségével A lapolvasó el lapjának gombjai a beolvasáskor gyakran használt funkciók, például képek és dokumentumok beolvasásának gyors végrehajtására szolgálnak. Az el lap gombjainak leírását ez a fejezet és a kézikönyv következ fejezete tartalmazza. beolvasás a HP Irányító segítségével A HP fotó- és képfeldolgozó szoftver elindításához kattintson duplán az asztalon található HP Irányító ikonra ( ). Megjelenik a HP Irányító ablak. Ebben az ablakban képeket olvashat be, tekinthet meg vagy nyomtathat ki, továbbá elérheti a súgót és más funkciókat is. Ha a HP Irányító ikon nem látható az asztalon, kattintson a Start menüre, válassza a Programok vagy a Minden program, majd a Hewlett-Packard pontot, végül a Lapolvasók menüelemet, ezután kattintson a HP fotó és kép irányítója parancsra. beolvasás más alkalmazások segítségével Egy kép közvetlenül is bevihet egy alkalmazás nyitott fájljába, ha az alkalmazás TWAIN-támogatással rendelkezik. Egy alkalmazás általában akkor rendelkezik ilyen támogatással, ha található benne Beolvasás, Képbeolvasás, Új objektum importálása vagy hasonló nev parancs. Ha nem tudja biztosan, hogy az alkalmazás támogatja-e ezt a szolgáltatást, és hogy melyik ez a parancs, tekintse meg az alkalmazás dokumentációját. nagy felbontású beolvasás A képolvasás lényeges kérdése a használandó felbontás meghatározása. Biztos, hogy a lehet legnagyobb felbontást célszer használni? Mindig a nyomtató felbontásával egyez mérték felbontással érdemes beolvasni a képeket? Az e kérdésekre adható válasz különböz tényez kt l függ, beleértve a számítógép tulajdonságait és a beolvasott képek felhasználási módját is. Megjegyzés: Nagy felbontás használata általában csak nagyon kis méret képek nagyítása esetén célszer (ha például egy bélyegméret képet, vagy A4-es méretre nagyítandó 35 milliméteres negatívot vagy színes diát szeretne beolvasni). Az optimális beolvasás érdekében a legtöbb esetben a beolvasott kép felhasználási módjának megfelel felbontáshoz kell igazítani a lapolvasási felbontást. felhasználói kézikönyv 4

9 2. fejezet A szükségesnél nagyobb felbontással végrehajtott beolvasás csak a fájlméretet növeli, lassítja a nyomtatást, és egyes esetekben lehetetlenné teszi a kép nyomtatását bizonyos nyomtatókon. További tájékoztatáshoz nyissa meg a HP Irányítót, válassza ki a megfelel lapolvasót az Eszköz választása listában, kattintson a Súgó parancsra, majd a HP fotó- és képfeldolgozó szoftver súgójában válassza a HP scanjet lapolvasó súgóját. képek és dokumentumok beolvasása Képek és dokumentumok beolvasásához használja a BEOLVASÁS gombot ( ). Megjegyzés: A BEOLVASÁS gombot akkor is használhatja, ha a fóliaés filmadapter segítségével szeretne beolvasni diákat vagy negatívokat. További tudnivalókat a következ témakörben talál: beolvasás a fóliaés filmadapter (FFA) segítségével a 13. oldalon. 1. Helyezze az eredeti képet a jelöléseknek megfelel en a lapolvasó üveglapjára az üveglap felé fordítva, majd csukja le a készülék fedelét. 2. Nyomja meg a BEOLVASÁS gombot ( ). 3. A megjelen párbeszédpanelen válassza a következ beállítást: Kép, ha fényképet, grafikát, diaképet vagy negatív képet olvas be. Dokumentum, ha szöveget, szöveget és képet tartalmazó oldalt, vagy bármely, kés bb szerkeszteni kívánt szöveget olvas be. (További tájékoztatáshoz a dokumentum vagy szöveg beolvasásáról lásd: hogyan oldjam meg a dokumentum vagy szöveg beolvasásakor felmerül problémákat? a 12. oldalon.) 4. Adja meg a beolvasás célhelyét. 5. Kattintson a Beolvasás gombra. 6. Ha megjelenik egy kérdés arra vonatkozóan, hogy mit szeretne beolvasni, válassza az Eredeti az üveglapról beállítást, majd kattintson a Beolvasás gombra. 7. A megjelen el nézeti képen jelölje ki a végs beolvasandó területet (amely a szaggatott vonal által határolt terület lesz). 8. Szükség szerint módosítsa az el nézeti képet. 9. Kattintson az Elfogadás gombra. 10. Ekkor megjelenik egy párbeszédpanel azzal a kérdéssel, hogy kíván-e másik képet beolvasni. Ha további képeket szeretne beolvasni, kattintson az Igen gombra. Helyezze a másik képet az üvegre, majd csukja le a lapolvasó fedelét. Az el nézeti ablakban kattintson az Új beolvasási m velet gombra, hajtsa végre a szükséges módosításokat, majd kattintson az Elfogadás gombra. VAGY Válasszon ki egy másik képet az el nézet ablakban, hajtsa végre a szükséges módosításokat, majd kattintson az Elfogadás gombra. 5 hp scanjet 2400, 3670, 3690 és 3970 típusú digitális, síkágyas lapolvasó

10 a lapolvasó használata 11. Ha már minden képet beolvasott, a további beolvasásokra vonatkozó kérdés megjelenésekor kattintson a Nem gombra. A lapolvasó beolvassa a megadott beolvasandó területet, amely aztán megjelenik 4. lépésben megadott célhelyen. másolatok nyomtatása Ha a beolvasott képr l másolatokat szeretne készíteni, használja a MÁSOLÁS gombot ( ). 1. Helyezze az eredeti képet a jelöléseknek megfelel en a lapolvasó üveglapjára az üveglap felé fordítva, majd csukja le a készülék fedelét. 2. Nyomja meg a lapolvasó MÁSOLÁS gombját ( ). Ekkor megjelenik egy üzenet a másolás állapotára vonatkozóan. 3. Ha növelni kívánja a másolatok számát, a nyomtatott példányt szeretné világosítani vagy sötétíteni, esetleg a méretét módosítani, vagy ha meg szeretné változtatni a nyomtatóbeállításokat, kattintson a Mégse gombra. Abeállítások módosítását ezt követ en a HP másolás szoftverben végezheti el. A nyomtatást a HP Irányító HP másolás szoftveréb l is végrehajthatja. További tájékoztatást a HP fotó- és képfeldolgozó szoftver súgójában talál. beolvasott anyag elküldése barátoknak és a családnak a HP Gyorsfeltöltés szolgáltatás segítségével A beolvasott elemek elküldéséhez használja a HP Scanjet 3670, 3690 vagy 3970 típusú lapolvasó HP GYORSFELTÖLTÉS gombját ( ). A képeket elküldheti ben anélkül, hogy külön több képet kellene mellékelnie, albumot hozhat létre a HP Photo webhelyen, vagy kiváló min ség papírképeket rendelhet bel lük. (Nem érhet el minden szolgáltatás minden országból/ térségb l.) A HP Scanjet 2400 lapolvasó használata esetén a szoftver segítségével használhatja a HP Gyorsfeltöltés szolgáltatást. További tájékoztatást a HP fotó- és képfeldolgozó szoftver súgójában találhat. Megjegyzés: Macintosh felhasználók a HP Gyorsfeltöltés gomb használatáról a HP fotó- és képfeldolgozó szoftver súgójában a megfelel HP Scanjet lapolvasóra vonatkozó részben kaphatnak b vebb tájékoztatást. A HP Gyorsfeltöltés szolgáltatás használatához internetkapcsolattal kell rendelkeznie. 1. Helyezze az eredeti képet a jelöléseknek megfelel en a lapolvasó üveglapjára az üveglap felé fordítva, majd csukja le a készülék fedelét. 2. Nyomja meg a HP GYORSFELTÖLTÉS gombot ( ). 3. Ha megjelenik egy kérdés arra vonatkozóan, hogy mit szeretne beolvasni, válassza az Eredeti az üveglapról beállítást, majd kattintson a Beolvasás gombra. Megjelenik a beolvasott dokumentum el nézeti képe. felhasználói kézikönyv 6

11 2. fejezet 4. Az el nézeti képen jelölje ki a végs beolvasandó területet (amely a szaggatott vonal által határolt terület lesz). 5. Szükség szerint módosítsa az el nézeti képet. További tájékoztatást a HP fotó- és képfeldolgozó szoftver súgójában találhat. 6. Kattintson az Elfogadás gombra. 7. Ekkor megjelenik egy párbeszédpanel azzal a kérdéssel, hogy kíván-e másik képet beolvasni. Ha további képeket szeretne beolvasni, kattintson az Igen gombra. Helyezze a másik képet az üvegre, majd csukja le a lapolvasó fedelét. Az el nézeti ablakban kattintson az Új beolvasás gombra, hajtsa végre a szükséges módosításokat, majd kattintson az Elfogadás gombra. VAGY Válasszon ki egy másik képet az el nézet ablakban, hajtsa végre a szükséges módosításokat, majd kattintson az Elfogadás gombra. 8. A beolvasott kép megosztásához kövesse a képerny n megjelen utasításokat. Megjegyzés: A HP GYORSFELTÖLTÉS gombot akkor is használhatja, ha a fólia- és filmadapter segítségével szeretne beolvasni diákat vagy negatívokat. További tudnivalókat a következ témakörben talál: beolvasás a fólia- és filmadapter (FFA) segítségével a 13. oldalon. fényképbemutató készítése és CD-re mentése Képfeliratokkal ellátott zenés fényképbemutatók készítéséhez használja a HP Scanjet 3970 lapolvasó el lapján található FÉNYKÉPALBUM-KÉSZÍTŐ gombot ( ). A bemutatót ezután TV-készüléken is megtekintheti kompatibilis DVD-lejátszó vagy VCD-lejátszó segítségével. A CD-r l utánnyomatokat is készíthet fényképeir l. (A Fényképalbum-készít használatához Intel Pentium II vagy korszer bb processzorral, 700 MB szabad lemezterülettel, CD-íróval és írható CD-lemezekkel kell rendelkeznie.) A HP Scanjet 2400, 3670 vagy 3690 típusú lapolvasó használata esetén a szoftver segítségével hozhat létre fényképalbum-lemezt. További tájékoztatást a HP fotó- és képfeldolgozó szoftver súgójában talál. 1. Helyezze az eredeti képet a jelöléseknek megfelel en a lapolvasó üveglapjára az üveglap felé fordítva, majd csukja le a készülék fedelét. 2. Nyomja meg a lapolvasó FÉNYKÉPALBUM-KÉSZÍTŐ gombját ( ). 3. Ha megjelenik egy kérdés arra vonatkozóan, hogy mit szeretne beolvasni, válassza az Eredeti az üveglapról beállítást, majd kattintson a Beolvasás gombra. Megjelenik a beolvasott dokumentum el nézeti képe. 4. Az el nézeti képen jelölje ki a végs beolvasandó területet (amely a szaggatott vonal által határolt terület lesz). 5. Szükség szerint módosítsa az el nézeti képet. 6. Kattintson az Elfogadás gombra. 7 hp scanjet 2400, 3670, 3690 és 3970 típusú digitális, síkágyas lapolvasó

12 a lapolvasó használata 7. Ekkor megjelenik egy párbeszédpanel azzal a kérdéssel, hogy kíván-e másik képet beolvasni. Ha további képeket szeretne beolvasni, kattintson az Igen gombra. Helyezze a másik képet az üvegre, majd csukja le a lapolvasó fedelét. Az el nézeti ablakban kattintson az Új beolvasás gombra, hajtsa végre a szükséges módosításokat, majd kattintson az Elfogadás gombra. VAGY Válasszon ki egy másik képet az el nézet ablakban, hajtsa végre a szükséges módosításokat, majd kattintson az Elfogadás gombra. 8. Kövesse a képerny n megjelen utasításokat. Megjegyzés: A FÉNYKÉPALBUM-KÉSZÍTŐ gombot akkor is használhatja, ha a fólia- és filmadapter segítségével szeretne beolvasni diákat vagy negatívokat. További tudnivalókat a következ témakörben talál: beolvasás a fólia- és filmadapter (FFA) segítségével a 13. oldalon. beállítások módosítása A HP Scanjet lapolvasó néhány jellemz je testreszabható, beleértve az el lap gombjainak beállítását, az el nézeti képet és más beállításokat. A HP Scanjet 3970 típusú lapolvasó esetén beállíthatja, hogy a beolvasás azonnal történjen, vagy a bemelegítési ciklus befejeztével. beállítások módosítása a HP Irányítóból A lapolvasó gombjai vagy a HP Irányító használata esetén a lapolvasó a beolvasandó anyag típusának (például fényképnek) megfelel optimális beállításokkal m ködik. A HP Irányító program Beállítások menüjében minden beolvasási beállítást módosíthat, ide értve a gombbeállításokat, valamint a beolvasási és egyéb beállításokat is. A beállítások módosításához indítsa el a HP Irányítót, majd kattintson a Beállítások menüre. el nézeti kép ki- vagy bekapcsolása Beállíthatja, hogy az el nézeti kép megjelenjen vagy ne jelenjen meg. További tájékoztatást a HP fotó- és képfeldolgozó szoftver súgójában talál. felhasználói kézikönyv 8

13 2. fejezet kép vagy dokumentum kijelölése karbantartás Ha a szoftver az eredeti dokumentum típusának megadását kéri, két lehet ség közül választhat: a típus lehet kép vagy dokumentum. A megadott érték alapján a lapolvasó optimalizálja a beállításokat. Az alábbi útmutatás segítségével eldöntheti, hogy melyik típust célszer használnia. Az eredeti anyag tartalma Fénykép, grafika, dia, negatív film vagy tárgy (például keretezett fénykép, m alkotás vagy anyag). Megjegyzés: Kerülje az éles perem tárgyak lapolvasóba helyezését. Ezek a készülék sérülését okozhatják. Miel tt egy tárgyat a lapolvasó üvegére helyezne gy z djön meg arról, hogy az esetleges ragasztás már megszáradt, valamint a tárgyon nincsen hibajavító folyadék vagy egyéb olyan anyag, amely az üvegre kerülhet. Szöveg, szöveg és grafika vagy bármely olyan szöveg, amelyet kés bb szerkeszteni kíván. Választandó eredeti típus Az eredeti típus módosításával kapcsolatban lásd: beállítások módosítása a8.oldalon. A lapolvasó alkalmankénti megtisztításával biztosíthatja a lapolvasó optimális m ködését. A szükséges karbantartások gyakorisága számos tényez t l függ, beleértve az igénybevételt és a környezetet. Szükség szerint végezzen rutinszer tisztítást. A rutinszer tisztítás során tisztítsa meg a lapolvasó üvegét, valamint a fólia- és filmadaptert. a lapolvasó üveglapjának tisztítása 1. Húzza ki a lapolvasó tápkábelét. 2. Nyissa fel a lapolvasó fedelét. 3. Permetezzen kis mennyiség tisztítófolyadékot egy puha, szöszmentes ruhára, és tisztítsa meg az üveglapot. Figyelem! Kizárólag üvegtisztító folyadékot használjon. Oldószerek, aceton, benzin és szén-tetraklorid használata esetén károsodhat a készülék üveglapja. Izopropil-alkoholt se használjon, mert az csíkokat hagyhat az üvegen. A tisztítószert ne permetezze közvetlenül az üveglapra. Ha túl sok tisztítófolyadékot használ, a folyadék kifolyhat a lapolvasó szélére és károsíthatja a lapolvasót. 4. Száraz, puha, szöszmentes ruha segítségével szárítsa meg a lapolvasó üveglapját. 5. Miután elkészült, csatlakoztassa újból a lapolvasó tápkábelét. Kép Dokumentum 9 hp scanjet 2400, 3670, 3690 és 3970 típusú digitális, síkágyas lapolvasó

14 a lapolvasó használata Az üveglap aljának megtiszításával kapcsolatos útmutatáshoz keresse fel a webhelyet, válassza ki országát/térségét, nyissa meg a lapolvasójához tartozó támogatási oldalt, majd kattintson az üveg aljának tisztításával kapcsolatos hivatkozásra. a fólia- és filmadapter tisztítása A HP Scanjet 3670, 3690 vagy 3970 típusú lapolvasók esetén a fóliaés filmadaptert száraz, puha, szöszmentes ruhával tisztítsa. Szükség esetén fújjon egy kis üvegtisztítót a rongyra, majd törölje át a fólia- és filmadaptert. a lapolvasó telepítésével és beállításával kapcsolatos problémák ellen rizze a számítógépet Ellen rizze, hogy a számítógép teljesíti-e a lapolvasó dobozán feltüntetett minimális rendszerkövetelményeket. Ha nincs elég hely a merevlemezen, távolítsa el a szükségtelen fájlokat, vagy telepítse másik merevlemez-meghajtóra a szoftvert. használjon érvényes mappát Ha a Microsoft Windows rendszert futtató számítógépeken telepítés közben Érvénytelen célmappa vagy Érvénytelen programmappa vagy ehhez hasonló tartalmú üzenet jelenik meg, lehet, hogy nincs olvasási/írási jogosultsága az adott mappához. ellen rizze a kábeleket Kábeltípus Megoldás Tápkábel Ellen rizze, hogy a lapolvasó tápkábele biztonságosan van-e csatlakoztatva a fali aljzatba vagy a túláramvéd készülékbe. Ha a tápkábel túláramvéd höz csatlakozik, ellen rizze, hogy a túláramvéd csatlakoztatva van-e egy fali aljzathoz, és be van-e kapcsolva. Húzza ki a lapolvasó tápkábelét, majd kapcsolja ki a számítógépet. 30 másodperc múlva csatlakoztassa újból a lapolvasó tápkábelét, majd kapcsolja be újra a számítógépet, ebben a sorrendben. USB-kábel Ellen rizze, hogy a lapolvasóval kapott USB-kábellel van-e összekötve a lapolvasó és a számítógép. El fordulhat, hogy más USB-kábelek nem kompatibilisek a lapolvasóval. Ellen rizze, hogy az USB-kábel megfelel en csatlakozik-e a lapolvasóhoz és a számítógéphez. További tudnivalókért az USB-kapcsolat hibaelhárításával kapcsolatosan keresse fel a webhelyet, válassza ki országát/térségét majd a keresés szolgáltatással keresse meg az USB-hibaelhárítási témaköröket. Megjegyzés: Macintosh számítógépeken az Apple rendszerleíró segítségével ellen rizze, hogy a lapolvasó megfelel en van-e a számítógéphez csatlakoztatva. felhasználói kézikönyv 10

15 2. fejezet a lapolvasó inicializálásával kapcsolatos problémák a lapolvasó alaphelyzetbe állítása Ha A lapolvasó inicializálása sikertelen, A lapolvasó nem található vagy hasonló üzenetet kap: 1. Zárja be a hibaüzenet párbeszédpanelét és azt az alkalmazást, amely nyitva volt a hibaüzenet érkezésekor. 2. Húzza ki a lapolvasóból az USB-kábelt, majd csatlakoztassa ismét. (Hajtson végre egy lapolvasási m veletet a m ködés ellen rzése céljából. Ha a készülék továbbra sem m ködik, folytassa a következ lépéssel.) 3. Állítsa le a számítógépet és kapcsolja ki. 4. Szüntesse meg a lapolvasó tápellátását. 5. Húzza ki a lapolvasóból és a számítógépb l az USB-kábelt. 6. Csatlakoztassa újra a tápkábelt. 7. Ellen rizze, hogy nincs-e látható sérülés az USB-kábelen. 8. Csatlakoztassa ismét az USB-kábelt közvetlenül a lapolvasóhoz. Távolítsa el az USB-elosztót, ha van ilyen. 9. Ha lehet, próbálja meg egy másik USB-porton keresztül csatlakoztatni az USB-kábelt a számítógéphez. A kábel csatlakozójának teljes mértékben illeszkednie kell a számítógép USB-portjába. Megjegyzés: Fontos, hogy a lapolvasó és a számítógép legalább 60 másodpercig ki legyen kapcsolva az újbóli bekapcsolás el tt. 10. Indítsa újra a számítógépet. a javítás segédprogram futtatása Ha a lapolvasó inicializálása még most is sikertelen, futtassa a Javítás segédprogramot (csak Windows operációs rendszer esetén). További tájékoztatáshoz nyissa meg a HP Irányítót, válassza ki a megfelel lapolvasót az Eszköz választása listán, majd kattintson a Súgó parancsra. Ezután a HP fotóés képfeldolgozó szoftver súgójában nyissa meg a hp scanjet lapolvasó súgója fejezetet, majd a hibaelhárítási témaköröknél tekintse meg a lapolvasó nem m ködik megfelel en cím témakört. gyakran feltett kérdések hogyan teszteljem a lapolvasóhardvert, ha hibára gyanakszom? 1. Húzza ki a lapolvasóból a tápkábelt és az USB-kábelt. 2. Ne húzza ki a lapolvasó tápkábelét a fali csatlakozóaljzatból. 3. Nyomja meg egyszerre a BEOLVASÁS ( ) és a MÁSOLÁS ( ) gombot a készüléken, miközben újracsatlakoztatja a tápkábelt a lapolvasóhoz. Megfelel m ködés esetén ilyenkor a szán el re-hátra mozog és a lámpa bekapcsol. 4. Az ellen rzés befejezéséhez húzza ki ismét a tápkábelt a lapolvasóból. Ha a lapolvasó lámpája nem gyullad ki, vagy a szán nem mozdul meg, akkor hibás a lapolvasó. Lásd: terméktámogatás a 20. oldalon. 11 hp scanjet 2400, 3670, 3690 és 3970 típusú digitális, síkágyas lapolvasó

16 hogyan kapcsoljam ki a lámpát? a lapolvasó használata A lapolvasó lámpája normális esetben automatikusan kikapcsolódik, ha egy adott ideig (körülbelül 14 percig) használaton kívül van. Ha a lámpa nem kapcsolódik ki automatikusan, tegye a következ t: 1. A HP Irányító Beállítások menüjében kattintson a Beolvasási beállítások parancsra. 2. A lámpa automatikus kikapcsolásához 14 perc inaktív m ködés után a Min ség vagy sebesség lapon törölje a Lámpa várakozási idejének meghosszabbítása beállítást. Abeállítás bejelölése esetén a lámpa 1 órás inaktív m ködés után kapcsol ki. Ha a lámpával kapcsolatos problémák nem sz nnek meg, tekintse meg a következ részt: terméktámogatás a 20. oldalon. hogyan kapcsoljam ki a lapolvasót? Normál esetben nem kell kikapcsolni a lapolvasót, mert egy inaktív periódus után (kb. 14 perc), a készülék energiatakarékos üzemmódba kapcsol. A lapolvasó teljes kikapcsolásához szüntesse meg a lapolvasó tápellátását (a fali aljzatnál vagy a túláramvéd készüléknél). hogyan oldjam meg a dokumentum vagy szöveg beolvasásakor felmerül problémákat? A lapolvasó a beolvasott lapon található szöveget optikai karakterfelismeréssel (OCR) számítógépen szerkeszthet szöveggé alakítja. Ha be tudja olvasni a szöveget, de nem tudja szerkeszteni, a beolvasási folyamat során válassza az alábbi beállításokat: Mit olvas be?: Válassza a Dokumentum beállítást. Szerkeszthet szövegként?: Kattintson az Igen gombra. El fordulhat, hogy a beolvasott szöveg nem pontosan úgy jelenik meg a számítógépen, ahogy a beolvasott oldalon. Például bizonyos karakterek hiányozhatnak vagy nem megfelel ek. A szöveg szerkesztésekor ellen rizze, és szükség esetén javítsa a beolvasott szöveget. A beolvasási beállítások módosításához a HP Irányítóban kattintson a Beállítások menüre, majd a Dokumentumbeolvasási beállítások parancsra. Megjegyzés: A lapolvasószoftver telepítésekor az optikai karakterfelismer programot a telepít automatikusan telepíti. hibaelhárítás A lapolvasóval kapcsolatos egyéb problémák megoldásához nyissa meg a HP Irányítót, majd válassza a Súgó menüt. Ezután a HP fotó- és képfeldolgozó szoftver súgójában nyissa meg a hp scanjet lapolvasó súgója fejezetet, majd tekintse meg a hibaelhárítási témakört. A lapolvasószoftverrel kapcsolatos problémák megoldásához lásd a HP fotóés képfeldolgozó szoftver súgóját. felhasználói kézikönyv 12

17 3 beolvasás a fólia- és filmadapter (FFA) segítségével diák beolvasása A HP Scanjet 3670, 3690 és 3970 típus esetén a fólia- és filmadapter (FFA) lehet vé teszi 35 milliméteres dia vagy negatív film beolvasását. Megjegyzés: Nagy méret, átlátszó adathordozón lév anyagok, például írásvetít höz használt fóliák beolvasásához helyezze a beolvasandó anyagot a lapolvasó üvegére, helyezzen rá egy fehér papírt, majd végezze el a beolvasást a szokásos módon. A 35 mm-es diák beolvasáshoz használja a beépített fólia- és filmadapter diatartóját. 1. Nyissa fel a lapolvasó fedelét. 2. A diatartóból távolítsa el a negatívtartót, ha még benne lenne. a negatívtartó eltávolítása 3. Helyezzen egy diát a diatartóba. A diát fels részével fölfelé úgy helyezze be, hogy az elüls oldalát lássa. a dia behelyezése 4. Csukja le a lapolvasó fedelét. Megjegyzés: Addig ne kattintson a BEOLVASÁS gombra, amíg el nem helyezte a diákat és le nem zárta a fedelet. 5. Nyomja meg a BEOLVASÁS gombot ( ). A megjelen párbeszédpanelen meg kell adnia, hogy milyen típusú képet szeretne beolvasni. 13

18 beolvasás a fólia- és filmadapter (FFA) segítségével 6. Válassza a Kép elemet. 7. Kattintson a Beolvasás gombra. 8. Válassza a Dia beolvasása a fólia- és filmadapterb l (FFA) lehet séget. 9. Kattintson a Beolvasás gombra. A lapolvasó el ször el nézeti képet olvas be, amit meg is jelenít. 10. A diaképen jelölje ki a végs beolvasandó területet. Kattintson a szegélyre és az egérrel húzza át úgy, hogy az a kívánt területet jelezze. Végs beolvasandó a végs beolvasandó terület kijelölése 11. Végezze el az egyéb szükséges módosításokat az el nézeti képen. Ha a kép módosítását befejezte, kattintson az Elfogadás gombra. 12. Megjelenik egy párbeszédpanel, amelyen megadhatja, hogy vannak-e további beolvasandó felvételek. Ha további diákat szeretne beolvasni: a. Kattintosn az Igen gombra. b. Helyezzen új diát a fólia- és filmadapterbe, majd csukja le a lapolvasó fedelét. c. Az el nézeti ablakban kattintson az Új beolvasás gombra, hajtsa végre a szükséges módosításokat, majd kattintson az Elfogadás gombra. 13. Ha már minden képet beolvasott, a további beolvasásokra vonatkozó kérdés megjelenésekor kattintson a Nem gombra. A képek megjelennek a HP fotó- és képfeldolgozó szoftver képtárában, vagy más megadott helyen. 14. Miután elkészült, távolítsa el a diát. Helyezze vissza a negatívtartót a lapolvasó fedelére. Megjegyzés: A diát más módszerrel is beolvashatja. Például használhatja a HP Irányító Kép beolvasása parancsát is. Vagy ha el kíván küldeni egy képet a HP Gyorsfeltöltés program segítségével, vagy albumot szeretne készíteni a Fényképalbum-készít programmal, használhatja a lapolvasó megfelel gombjait, ha azok megtalálhatók rajta. felhasználói kézikönyv 14

19 3. fejezet negatív film beolvasása A 35 mm-es negatívok beolvasáshoz használja a beépített fólia- és filmadapter negatívtartóját. 1. Nyissa fel a lapolvasó fedelét. 2. Helyezze a negatív filmet a negatívtartóba úgy, hogy a fényes felületét lássa. a negatívok behelyezése Megjegyzés: A negatívok könnyen megsérülhetnek, ezért azokat csak a szélüknél fogja meg. 3. Csukja le a lapolvasó fedelét. Megjegyzés: Addig ne kattintson a BEOLVASÁS gombra, amíg be nem helyezte a negatívokat és le nem zárta a fedelet. 4. Nyomja meg a BEOLVASÁS gombot ( ). A megjelen párbeszédpanelen meg kell adnia, hogy milyen típusú képet szeretne beolvasni. 5. Válassza a Kép elemet. 6. Kattintson a Beolvasás gombra. 7. Válassza a Negatív beolvasása a fólia- és filmadapterb l (FFA) lehet séget. 8. Kattintson a Beolvasás gombra. A lapolvasó el ször beolvassa az el nézeti képet, majd megjeleníti azt. 9. Jelölje ki a végs beolvasandó területet. Kattintson a szegélyre és az egérrel húzza át úgy, hogy az a kívánt területet jelezze. Végs beolvasandó a végs beolvasandó terület kijelölése 10. Végezze el az egyéb szükséges módosításokat az el nézeti képen. Ha a kép módosítását befejezte, kattintson az Elfogadás gombra. 15 hp scanjet 2400, 3670, 3690 és 3970 típusú digitális, síkágyas lapolvasó

20 beolvasás a fólia- és filmadapter (FFA) segítségével 11. Megjelenik egy párbeszédpanel, melyen megadhatja, hogy vannak-e további beolvasandó felvételek. Ha több negatívot is szeretne beolvasni, kattintson az Igen gombra, majd hajtsa végre a következ lépések egyikét: Az el nézet ablakban válasszon egy másik kockát a negatívról, hajtsa végre a szükséges módosításokat, majd kattintson az Elfogadás gombra. VAGY Másik kockák beolvasásához a negatívról, távolítsa el a filmet a tartóból, majd állítsa be úgy, hogy a beolvasni kívánt kockák legyenek a fólia- és filmadapter (FFA) fénye el tt. Ne feledje, hogy a negatív fényes felének kell kifelé lennie. Csukja le a fedelet. Ezután kattintson az Új beolvasás gombra, hajtsa végre a szükséges módosításokat, majd kattintson az Elfogadás gombra. VAGY Helyezzen új negatív filmet a fólia- és filmadapterbe, majd csukja le a lapolvasó fedelét. Az el nézeti ablakban kattintson az Új beolvasás gombra, hajtsa végre a szükséges módosításokat, majd kattintson az Elfogadás gombra. 12. Ha már minden képet beolvasott, a további beolvasásokra vonatkozó kérdés megjelenésekor kattintson a Nem gombra. A képek megjelennek a HP fotó- és képfeldolgozó szoftver képtárában, vagy más megadott helyen. 13. Miután elkészült, távolítsa el a negatívot. Helyezze vissza a negatívtartót a lapolvasó fedelére. Megjegyzés: A negatívot más módszerrel is beolvashatja. Például használhatja a HP Irányító Kép beolvasása parancsát is. Vagy ha el kíván küldeni egy képet a HP Gyorsfeltöltés program segítségével, vagy albumot szeretne készíteni a Fényképalbum-készít programmal, használhatja a lapolvasó megfelel gombjait, ha azok megtalálhatók rajta. felhasználói kézikönyv 16

HP Scanjet 4370 Photo Scanner Felhasználói kézikönyv

HP Scanjet 4370 Photo Scanner Felhasználói kézikönyv HP Scanjet 4370 Photo Scanner Felhasználói kézikönyv HP Scanjet 4370 Felhasználói kézikönyv Szerzői jogok és licencszerződések 2005 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. A cég előzetes írásbeli

Részletesebben

HP Scanjet G3010. Üzembehelyezési és támogatási útmutató

HP Scanjet G3010. Üzembehelyezési és támogatási útmutató HP Scanjet G3010 Üzembehelyezési és támogatási útmutató Szerzői jogok és licencszerződések 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. A cég előzetes írásbeli engedélye nélkül a jelen dokumentum

Részletesebben

HP Scanjet 4800 series Photo Scanner Felhasználói kézikönyv

HP Scanjet 4800 series Photo Scanner Felhasználói kézikönyv HP Scanjet 4800 series Photo Scanner Felhasználói kézikönyv HP Scanjet 4800 series Felhasználói kézikönyv Szerzői jogok és licencszerződések 2005 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. A cég

Részletesebben

Tartalom. Felhasználói kézikönyv 1

Tartalom. Felhasználói kézikönyv 1 HP Scanjet G3010 Tartalom 1 A lapolvasó használata...2 További tudnivalók...2 Kisegítő lehetőségek...2 A HP Photosmart szoftver használata...4 Előlap és tartozékok áttekintése...4 A beolvasási folyamat

Részletesebben

Samsung Universal Print Driver Felhasználói útmutató

Samsung Universal Print Driver Felhasználói útmutató Samsung Universal Print Driver Felhasználói útmutató képzelje el a lehetőségeket Szerzői jog 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Minden jog fenntartva. Ez a felügyeleti útmutató csak tájékoztató célt szolgál.

Részletesebben

HP Scanjet G2410/G2710. Felhasználói kézikönyv

HP Scanjet G2410/G2710. Felhasználói kézikönyv HP Scanjet G2410/G2710 Felhasználói kézikönyv Tartalom 1 A lapolvasó használata További tudnivalókat itt találhat:...3 Kisegítő lehetőségek...3 A felhasználói kézikönyv elérése képernyőolvasó szoftverrel...3

Részletesebben

A P-touch Transfer Manager használata

A P-touch Transfer Manager használata A P-touch Transfer Manager használata Verzió 0 HUN Bevezetés Fontos megjegyzés A dokumentum tartalma és a termék műszaki adatai értesítés nélkül módosulhatnak. A Brother fenntartja a jogot, hogy értesítés

Részletesebben

Magyar. Biztonsági információk. Magyar

Magyar. Biztonsági információk. Magyar Az útmutató tartalma: Biztonsági információk, 29. oldal. Az üzembe helyezéssel kapcsolatos hibaelhárítás, 30. oldal. További információk keresése, 34. oldal. Biztonsági információk A készülékhez csak a

Részletesebben

KISOKOS Windows TARTALOM. Vista rendszerhez

KISOKOS Windows TARTALOM. Vista rendszerhez KISOKOS Windows Vista rendszerhez TARTALOM 1. fejezet: RENDSZERKöVETELMéNYEK...1 2. fejezet: NYOMTATóSZOFTVER TELEPíTéSE WINDOWS HASZNáLATA ESETéN...2 Szoftver telepítése helyi nyomtatáshoz... 2 Szoftver

Részletesebben

RPM International Inc. Utasítások a hotline szolgáltatás használatához

RPM International Inc. Utasítások a hotline szolgáltatás használatához RPM International Inc. Utasítások a hotline szolgáltatás használatához A megfelelőséggel kapcsolatos problémák többnyire helyi szinten kerülnek megoldásra, az RPM International Inc. ( RPM ) Hotline szolgáltatása

Részletesebben

Telepítési megjegyzések Windows 7 és Windows Server 2008 R2 felhasználók részére

Telepítési megjegyzések Windows 7 és Windows Server 2008 R2 felhasználók részére FONTOS: Telepítési megjegyzések Windows 7 és Windows Server 2008 R2 felhasználók részére Sajnálattal értesítjük, hogy a készülékkel együtt szállított CD vagy DVD lemezen található automata telepítőprogramok

Részletesebben

N150 Wi-Fi útválasztó (N150R)

N150 Wi-Fi útválasztó (N150R) Easy, Reliable & Secure Telepítési útmutató N150 Wi-Fi útválasztó (N150R) Védjegyek Az egyéb márka- és terméknevek a tulajdonosaik védjegyei vagy bejegyzett védjegyei. Az itt közölt adatok előzetes figyelmeztetés

Részletesebben

VARIO Face 2.0 Felhasználói kézikönyv

VARIO Face 2.0 Felhasználói kézikönyv VARIO Face 2.0 Felhasználói kézikönyv A kézikönyv használata Mielőtt elindítaná és használná a szoftvert kérjük olvassa el figyelmesen a felhasználói kézikönyvet! A dokumentum nem sokszorosítható illetve

Részletesebben

hakkumulátor h Számítógép

hakkumulátor h Számítógép Köszönjük, hogy IBM ThinkPad R sorozatú számítógépet vásárolt. Hasonlítsa összes azt itt felsorolt elemeket a dobozban lévőkkel. Ha valamilyen tétel hiányzik vagy sérült, vegye fel a kapcsolatot a vásárlás

Részletesebben

A telepítési útmutató tartalma

A telepítési útmutató tartalma 1 A telepítési útmutató tartalma 3 Kompatibilitás és rendszerkövetelmények A telepítési folyamat röviden 4 A telepítés indítása 5 Adatbáziskezelő beállítása / telepítése 8 Telepítési módozatok 11 Az ENSO

Részletesebben

A Windows 7 operációs rendszerrel kompatibilis DS150E felhasználói útmutatója. Dangerfield,február 2010 V1.0 Delphi PSS

A Windows 7 operációs rendszerrel kompatibilis DS150E felhasználói útmutatója. Dangerfield,február 2010 V1.0 Delphi PSS A Windows 7 operációs rendszerrel kompatibilis DS150E felhasználói útmutatója Dangerfield,február 2010 V1.0 Delphi PSS 1 TARTALOM Főalkatrészek. 3 Telepítési útmutató...5 A Bluetooth telepítése....17 A

Részletesebben

Home Media Server. A Home Media Server telepítése aszámítógépre. A médiafájlok kezelése. Home Media Server

Home Media Server. A Home Media Server telepítése aszámítógépre. A médiafájlok kezelése. Home Media Server 2007 Nokia. Minden jog fenntartva. A Nokia, a Nokia Connecting People és az Nseries a Nokia Corporation védjegye, illetve bejegyzett védjegye. Az említett egyéb termékek és cégek neve tulajdonosuk védjegye

Részletesebben

POLAR WEBSYNC POLARGOFIT.COM FELHASZNÁLÓKNAK

POLAR WEBSYNC POLARGOFIT.COM FELHASZNÁLÓKNAK POLAR WEBSYNC POLARGOFIT.COM FELHASZNÁLÓKNAK A Polar WebSync 2.2 (vagy újabb) szoftver és a Polar FlowLink adatátviteli egység lehetővé teszi a Polar Active aktivitásmérők és a polargofit.com webes szolgáltatás

Részletesebben

CD-ROM (Szoftver, Használati útmutató, garancia) 5V DC, 2.5A Áram-adapter

CD-ROM (Szoftver, Használati útmutató, garancia) 5V DC, 2.5A Áram-adapter Ez a terméket bármely ma használatos web böngészővel (pl. Internet Explorer 6 or Netscape Navigator 7.0) beállítható. Kezdő lépések DP-G321 AirPlus G 802.11g/2.4GHz Vezeték nélküli Multi-Port Nyomtató

Részletesebben

Útmutató a hálózathasználathoz Evo asztaliszámítógép-család Evo munkaállomás-család

Útmutató a hálózathasználathoz Evo asztaliszámítógép-család Evo munkaállomás-család b Evo asztaliszámítógép-család Evo munkaállomás-család A kiadvány cikkszáma: 177922-214 2002. május Ez az útmutató az egyes asztali számítógépekben és munkaállomásokban található hálózati kártya (NIC)

Részletesebben

Biztonsági mentés és visszaállítás Felhasználói útmutató

Biztonsági mentés és visszaállítás Felhasználói útmutató Biztonsági mentés és visszaállítás Felhasználói útmutató Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. A Windows elnevezés a Microsoft Corporation Amerikai Egyesült Államokban bejegyzett kereskedelmi

Részletesebben

Processzorsebesség: 800 MHz Nyomtatónyelvek: HP PCL 5e, HP PCL 6, HP Postscript Level 3 emuláció, közvetlen PDF (v 1.7) nyomtatás Képernyő:

Processzorsebesség: 800 MHz Nyomtatónyelvek: HP PCL 5e, HP PCL 6, HP Postscript Level 3 emuláció, közvetlen PDF (v 1.7) nyomtatás Képernyő: Műszaki adatok Nyomtatási sebesség (fekete): Normál:Akár 33 oldal percenként (A mérés az ISO/IEC 24734 használata alapján, a tesztdokumentumok első sorozatának kihagyásával történt. További információ:

Részletesebben

Nemzetközi turizmus Szerkezet (1) Világ (2004): 763,2 mil. turista Európa 431,3 mil. Ázsia és Csendes Óceán 151,2 mil. Amerika 127,7 mil. Közel-Kelet Kelet 22 mil. Afrika 18,2 mil. Ismeretlen 12,8 mil.

Részletesebben

USB-eszköz megosztása a hálózaton...3. USB-nyomtató megosztása...5. Biztonsági mentés készítése Mac-ről a Time Machine használatával...

USB-eszköz megosztása a hálózaton...3. USB-nyomtató megosztása...5. Biztonsági mentés készítése Mac-ről a Time Machine használatával... Prémium funkciók Tartalom USB-eszköz megosztása a hálózaton...3 USB-nyomtató megosztása...5 Biztonsági mentés készítése Mac-ről a Time Machine használatával...6 A NETGEAR genie alkalmazás...8 2 USB-eszköz

Részletesebben

Nyomtatás, másolás, lapolvasás, faxolás, web

Nyomtatás, másolás, lapolvasás, faxolás, web Funkciók Szolgáltatások: Nyomtatás, másolás, lapolvasás, faxolás, web Párhuzamos feladat-végrehajtás támogatott: Igen A nyomtatás műszaki adatai Nyomtatási sebesség (fekete): ISO, lézernyomtatóval összehasonlítható:akár

Részletesebben

Windows 8.1 frissítés, részletes útmutató

Windows 8.1 frissítés, részletes útmutató Windows 8.1 frissítés, részletes útmutató A Windows 8.1 telepítése és frissítése A BIOS, illetve alkalmazások és illesztőprogramok frissítése, valamint a Windows Update futtatása A telepítés típusának

Részletesebben

X84-X85 Scan/Print/Copy

X84-X85 Scan/Print/Copy X84-X85 Scan/Print/Copy Bevezetés 2002. június www.lexmark.com A Federal Communications Commission (FCC) megfelelőségi tanúsítványa Megállapítást nyert, hogy ez a termék megfelel a B osztályú digitális

Részletesebben

Telepítési útmutató. Bevezetés DeskTopBinder V2 Lite telepítése Függelék

Telepítési útmutató. Bevezetés DeskTopBinder V2 Lite telepítése Függelék Telepítési útmutató 1 2 3 Bevezetés DeskTopBinder V2 Lite telepítése Függelék Elõszó A DeskTopBinder V2 Lite lehetõvé teszi a különféle adatok, mint például az alkalmazások által létrehozott fájlok, szkennerbõl

Részletesebben

Kezdõ lépések. Nokia N93i-1

Kezdõ lépések. Nokia N93i-1 Kezdõ lépések Nokia N93i-1 A készülék gombjai és részei összecsukott mód 2. kiadás HU, 9253949 Típusszám: Nokia N93i-1. A további hivatkozásokban Nokia N93i néven szerepel. 1 A fõ kamera és az objektív.

Részletesebben

Google Cloud Print útmutató

Google Cloud Print útmutató Google Cloud Print útmutató A verzió HUN Megjegyzések meghatározása Ebben a Használati útmutatóban a megjegyzéseket végig a következő módon használjuk: A Megjegyzések útmutatással szolgálnak a különböző

Részletesebben

A csomag a következő elemeket tartalmazza: Ha a fenti elemek bármelyike hiányzik, kérjük, keresse meg viszonteladóját.

A csomag a következő elemeket tartalmazza: Ha a fenti elemek bármelyike hiányzik, kérjük, keresse meg viszonteladóját. A termék a következő operációs rendszerekkel működik: Windows XP, 2000, Me, and 98SE Kezdő lépések DSM-320 Vezeték nélküli Médialejátszó A következőkre lesz szüksége: Windows XP, 2000, Me vagy 98SE, 500MHz-es

Részletesebben

Belföldi EMS Gyorsposta

Belföldi EMS Gyorsposta Belföldi EMS Gyorsposta Az EU területére megállapított zónadíjak ÁFA-t tartalmaznak. Az EMS küldemények EU-n kívüli szállításának díja csak a belföldi szakaszra vonatkozólag tartalmaz ÁFA-t. A táblázatban

Részletesebben

Sharpdesk Információs útmutató

Sharpdesk Információs útmutató Sharpdesk Információs útmutató Tartsa meg ezt a kézikönyvet, mivel nagyon fontos információkat tartalmaz. Sharpdesk sorozatszámok Ez a termék csak a licencekkel megegyező számú számítógépre telepíthető.

Részletesebben

3Sz-s Kft. Tisztelt Felhasználó!

3Sz-s Kft. Tisztelt Felhasználó! 3Sz-s Kft. 1158 Budapest, Jánoshida utca 15. Tel: (06-1) 416-1835 / Fax: (06-1) 419-9914 E-mail: zk@3szs. hu / Web: www. 3szs. hu Tisztelt Felhasználó! Üdvözöljük felhasználóik között! Köszönjük, hogy

Részletesebben

EM7042/EM7043/EM7046 - Merevlemezház

EM7042/EM7043/EM7046 - Merevlemezház EM7042/EM7043/EM7046 - Merevlemezház 2 MAGYAR EM7042/EM7043/EM7046 - Merevlemezház Figyelmeztetések és felhívások A javítást csak az Eminent képzett szakembere végezheti! Tartalomjegyzék 1.0 Jótállási

Részletesebben

Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztató az átállásról

Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztató az átállásról OTP BANK NYRT. Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztató az átállásról Bankunk ügyfeleink folytonos szoftverhasználatát biztosító szempont alapján úgy döntött, hogy az új verziót (6.01-01) most nem a megszokott

Részletesebben

CMP-VOIP80. VoIP telefon + vezeték nélküli DECT telefon. English Deutsch Français Nederlands Italiano Español Magyar Suomi Svenska Česky ANLEITUNG

CMP-VOIP80. VoIP telefon + vezeték nélküli DECT telefon. English Deutsch Français Nederlands Italiano Español Magyar Suomi Svenska Česky ANLEITUNG MANUAL MODE D EMPLOI MANUALE HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BRUKSANVISNING CMP-VOIP80 VoIP telefon + vezeték nélküli DECT telefon ANLEITUNG GEBRUIKSAANWIJZING MANUAL DE USO KÄYTTÖOHJE NÁVOD K POUŽITÍ Česky Svenska

Részletesebben

A Szoftvert a Start menü Programok QGSM7 mappából lehet elindítani.

A Szoftvert a Start menü Programok QGSM7 mappából lehet elindítani. Telepítés A programot a letöltött telepítőprogrammal lehet telepíteni. A telepítést a mappában lévő setup.exe fájlra kattintva lehet elindítani. A telepítő a meglévő QGSM7 szoftver adatbázisát törli. Ezután

Részletesebben

Felhasználói útmutató Mac rendszerhez

Felhasználói útmutató Mac rendszerhez Felhasználói útmutató Mac rendszerhez Tartalom Első lépések... 1 A Mac Reformatting Tool (Újraformázó eszköz) használata... 1 A FreeAgent szoftver telepítése... 4 Meghajtók biztonságos eltávolítása...

Részletesebben

SDX Professional 1.0 Telepítési leírás

SDX Professional 1.0 Telepítési leírás SDX Professional 1.0 Telepítési leírás Készült: 2003. július 21. Utolsó módosítás időpontja: 2004. szeptember 22. E-Group Magyarország Rt. Tartalomjegyzék 1. Bevezetés...3 2. Hardver és szoftver követelmények...3

Részletesebben

telepítési útmutató K&H Bank Zrt.

telepítési útmutató K&H Bank Zrt. K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 Budapest 1851 www.kh.hu bank@kh.hu telepítési útmutató K&H e-bank Budapest, 2015. március 09. K&H e-bank

Részletesebben

DWL-G650+ AirPlus G+ 2,4GHz Vezeték

DWL-G650+ AirPlus G+ 2,4GHz Vezeték Ez a termék a következő operációs rendszereket támogatja: Windows XP, Windows 2000, Windows Me, Windows 98se Előfeltételek Ellenőrizze a doboz tartalmát Ezek a DWL-G650+ dobozában található elemek: DWL-G650+

Részletesebben

Image Processor BarCode Service. Felhasználói és üzemeltetői kézikönyv

Image Processor BarCode Service. Felhasználói és üzemeltetői kézikönyv Image Processor BarCode Service Áttekintés CIP-BarCode alkalmazás a Canon Image Processor programcsomag egyik tagja. A program feladata, hogy sokoldalú eszközt biztosítson képállományok dokumentumkezelési

Részletesebben

Online nyomtatás 4.0. 1. kiadás

Online nyomtatás 4.0. 1. kiadás Online nyomtatás 4.0 1. kiadás 2008 Nokia. Minden jog fenntartva. A Nokia, a Nokia Connecting People és az Nseries a Nokia Corporation védjegye, illetve bejegyzett védjegye. A Nokia tune a Nokia Corporation

Részletesebben

Messenger. Novell 1.0. www.novell.com GYORSKALAUZ

Messenger. Novell 1.0. www.novell.com GYORSKALAUZ Novell Messenger 1.0 GYORSKALAUZ www.novell.com A Novell Messenger egy vállalati, keresztplatformos gyorsüzenet-kezelő program, amelynek működése a Novell edirectory TM címtáron alapul. A Messenger rendszer

Részletesebben

Netis vezeték nélküli, N típusú USB adapter

Netis vezeték nélküli, N típusú USB adapter Netis vezeték nélküli, N típusú USB adapter Gyors üzembe helyezési útmutató WF-2109, WF-2111, WF-2116, WF-2119, WF-2119S, WF-2120, WF-2123, WF-2150, WF-2151, WF-2190, WF-2503 1 A csomag tartalma A csomag,

Részletesebben

Powerline 200 Otthoni hálózati adapter (PL200)

Powerline 200 Otthoni hálózati adapter (PL200) Easy, Reliable & Secure Telepítési útmutató Powerline 200 Otthoni hálózati adapter (PL200) Védjegyek Az egyéb márka- és terméknevek a tulajdonosaik védjegyei vagy bejegyzett védjegyei. Az itt közölt adatok

Részletesebben

Memeo Instant Backup Rövid útmutató. 1. lépés: Hozza létre ingyenes Memeo fiókját. 2. lépés: Csatlakoztassa a tárolóeszközt a számítógéphez

Memeo Instant Backup Rövid útmutató. 1. lépés: Hozza létre ingyenes Memeo fiókját. 2. lépés: Csatlakoztassa a tárolóeszközt a számítógéphez Bevezetés A Memeo Instant Backup egyszerű biztonsági másolási megoldás, mely nagy segítséget nyújt a bonyolult digitális világban. A Memeo Instant Backup automatikus módon, folyamatosan biztonsági másolatot

Részletesebben

VarioFace dokumenta cio

VarioFace dokumenta cio VarioFace dokumenta cio Tartalom Felhasználói dokumentáció... 2 1. A program felépítése... 2 1.1. Vario csatlakoztatása... 2 1.2. Főablak... 3 1.3. Képkijelölő ablak... 4 2. A program használata... 4 2.1.

Részletesebben

MeryOnline alkalmazás felhasználói kézikönyv. MeryOnline Szoftver. Felhasználói kézikönyv. Di-Care Zrt. Utolsó módosítás: 2011.11.29.

MeryOnline alkalmazás felhasználói kézikönyv. MeryOnline Szoftver. Felhasználói kézikönyv. Di-Care Zrt. Utolsó módosítás: 2011.11.29. MeryOnline Szoftver Felhasználói kézikönyv Di-Care Zrt. Utolsó módosítás: 2011.11.29 Oldal: 1 / 11 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 3 1.1. MeryOnline alkalmazás 3 1.2. Támogatott modell 3 1.3. Figyelmeztetések

Részletesebben

SJ4000 WIFI Felhaszna lo i u tmutato

SJ4000 WIFI Felhaszna lo i u tmutato SJ4000 WIFI Felhaszna lo i u tmutato Oldal 1 Figyelmeztetés 1. Ez egy érzékeny termék, ne ejtse el. 2. Ne tegye a terméket erősen mágneses tárgyak közelébe, mint például mágnes és elektromos motor. Kerülje

Részletesebben

Dell Precision M6500 Mobile Workstation Üzembe helyezésre és funkciókra vonatkozó műszaki információs adatlap

Dell Precision M6500 Mobile Workstation Üzembe helyezésre és funkciókra vonatkozó műszaki információs adatlap A Vigyázat! üzenetekről VIGYÁZAT: A VIGYÁZAT! üzenet az esetleges tárgyi vagy személyi sérülés, illetve életveszély lehetőségére hívja fel a figyelmet. Dell Precision M6500 Mobile Workstation Üzembe helyezésre

Részletesebben

APC SUM48RMXLBP2U Extended Life (XL) (Hosszú élettartamú) Akkumlátor csomag

APC SUM48RMXLBP2U Extended Life (XL) (Hosszú élettartamú) Akkumlátor csomag Felhasználói kézikönyv Magyar APC SUM48RMXLBP2U Extended Life (XL) (Hosszú élettartamú) Akkumlátor csomag APC Smart-UPS moduláris szünetmentes tápegységgel történő használatra 990-1736 01/2004 Bevezetés

Részletesebben

Tanúsítvány feltöltése Gemalto TPC IM CC és ID Classic 340 típusú kártyára

Tanúsítvány feltöltése Gemalto TPC IM CC és ID Classic 340 típusú kártyára Tanúsítvány feltöltése Gemalto TPC IM CC és ID Classic 340 típusú kártyára Windows XP, Vista, Windows 7 és Windows 8 operációs rendszeren 1(6) 1. Tartalomjegyzék 1. Tartalomjegyzék... 2 2. Bevezető...

Részletesebben

MÉRY Android Alkalmazás

MÉRY Android Alkalmazás MÉRY Android Alkalmazás Felhasználói kézikönyv Di-Care Zrt. Utolsó módosítás: 2014.06.12 Oldal: 1 / 7 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 3 1.1. MÉRY Android alkalmazás 3 1.2. A MÉRY Android alkalmazás funkciói

Részletesebben

KÉRJÜK, HOGY GONDOLJA ÁT, MIELŐTT NYOMTAT. VGA - DVI-D / kompozit választható (mechanikus kapcsoló)

KÉRJÜK, HOGY GONDOLJA ÁT, MIELŐTT NYOMTAT. VGA - DVI-D / kompozit választható (mechanikus kapcsoló) KÉRJÜK, HOGY GONDOLJA ÁT, MIELŐTT NYOMTAT. Műszaki jellemzők SMART Document Camera Modell SDC-330 Fizikai jellemzők Méret Felállított 28,9 cm széles 41,7 cm magas 37 cm mély (11 3/8" 16 3/8" 14 5/8") Összehajtott

Részletesebben

DWL-G122 Vezeték nélküli USB Adapter. CD-ROM (amely tartalmazza a drivereket, a használati útmutatót és a garanciát)

DWL-G122 Vezeték nélküli USB Adapter. CD-ROM (amely tartalmazza a drivereket, a használati útmutatót és a garanciát) A termék a következő operációs rendszerekkel működik: Windows XP, Windows 2000, Windows Me, Windows 98se DWL-G122 AirPlus G Nagysebességű 802.11g USB Vezeték nélküli Adapter Kezdő lépések Legalább az alábbiakkal

Részletesebben

X73 Scan/Print/Copy. Bevezetés. 2001 március. www.lexmark.com

X73 Scan/Print/Copy. Bevezetés. 2001 március. www.lexmark.com X73 Scan/Print/Copy Bevezetés 2001 március www.lexmark.com Megjelenés: 2001 március A következő bekezdés nem vonatkozik azokra az országokban, ahol az ütközne a helyi törvényekkel: A LEXMARK INTERNATIONAL,

Részletesebben

Fontos megjegyzés: Telepítse először az illesztőprogramot, majd csatlakoztassa a VideoCAM ExpressII eszközt az USB porthoz!

Fontos megjegyzés: Telepítse először az illesztőprogramot, majd csatlakoztassa a VideoCAM ExpressII eszközt az USB porthoz! Fontos megjegyzés: Telepítse először az illesztőprogramot, majd csatlakoztassa a VideoCAM ExpressII eszközt az USB porthoz! Telepítés előtt olvassa el ezt a fontos megjegyzést! 1. A VideoCAM ExpressII

Részletesebben

Virtual I/O Server 1.1.2.0 változat

Virtual I/O Server 1.1.2.0 változat Virtual I/O Server 1.1.2.0 változat Kiadási megjegyzések GI22-0068-02 Virtual I/O Server 1.1.2.0 változat Kiadási megjegyzések GI22-0068-02 Megjegyzés Az információk és a tárgyalt termék használatba vétele

Részletesebben

Expressz Import rendszer

Expressz Import rendszer Expressz Import rendszer Útmutató a Címzettek részére TNT Expressz Import rendszer A TNT Expressz Import rendszerével a világ 168 országából egyszerűen szervezheti dokumentumai és áruküldeményei felvételét

Részletesebben

Netis Vezetékes ADSL2+, N Modem Router Gyors Telepítési Útmutató

Netis Vezetékes ADSL2+, N Modem Router Gyors Telepítési Útmutató Netis Vezetékes ADSL2+, N Modem Router Gyors Telepítési Útmutató Modell szám: DL4201 Tartalomjegyzék 1. A csomag tartalma... 1 2. Hardware csatlakoztatása... 1 3. A modem webes felületen történő beüzemelése...

Részletesebben

Az Ön kézikönyve HP SCANJET 5470C http://hu.yourpdfguides.com/dref/922341

Az Ön kézikönyve HP SCANJET 5470C http://hu.yourpdfguides.com/dref/922341 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

SP-1101W Quick Installation Guide

SP-1101W Quick Installation Guide SP-1101W Quick Installation Guide 06-2014 / v1.2 1 I. Termékinformációk... 3 I-1. A csomag tartalma... 3 I-2. Elülső panel... 3 I-3. LED állapota... 4 I-4. Kapcsoló-státusz gomb... 4 I-5. Termékcímke...

Részletesebben

XWN5001 Powerline 500 WiFi hozzáférési pont Telepítési útmutató

XWN5001 Powerline 500 WiFi hozzáférési pont Telepítési útmutató XWN5001 Powerline 500 WiFi hozzáférési pont Telepítési útmutató Műszaki segítség Köszönjük, hogy NETGEAR terméket választott. A készülék telepítését követően keresse meg a gyári számot a készülék címkéjén,

Részletesebben

Powerline 500 (XWNB5201) WiFi hozzáférési pont telepítési útmutató

Powerline 500 (XWNB5201) WiFi hozzáférési pont telepítési útmutató Powerline 500 (XWNB5201) WiFi hozzáférési pont telepítési útmutató Műszaki segítség Köszönjük, hogy NETGEAR terméket választott. A készülék telepítését követően keresse meg a gyári számot a készülék címkéjén,

Részletesebben

Médiatár. Rövid felhasználói kézikönyv

Médiatár. Rövid felhasználói kézikönyv Médiatár Rövid felhasználói kézikönyv Tartalomjegyzék Bevezetés Tartalomjegyzék Bevezetés Bevezetés... 3 Kezdô gondolatok... 4 Hálózati követelmények... 4 Támogatott operációs rendszerek a számítógépeken...

Részletesebben

Az MA-660 eszközillesztő program telepítése

Az MA-660 eszközillesztő program telepítése 1. oldal, összesen: 14 Az MA-660 eszközillesztő program telepítése Megjegyzés: A hardver telepítésének megkezdéséhez helyezze be az Handset Manager szoftver CD-lemezt a számítógép CD-ROM-meghajtójába,

Részletesebben

Telepítési és indítási útmutató. DataPage+ 2013

Telepítési és indítási útmutató. DataPage+ 2013 DataPage+ 2013 Tartalomjegyzék Telepítés előfeltételei Alkotólemek... 1 Áttekintés... 1 1. lépés: Futtassuk a setup.exe fájlt és indítsuk el a varázslót... 1 2. lépés: Fogadjuk el a licencszerződést...

Részletesebben

nüvi 2400 sorozat rövid útmutató Ezekkel a nüvi készüléktípusokkal használható: 2440, 2450, 2460

nüvi 2400 sorozat rövid útmutató Ezekkel a nüvi készüléktípusokkal használható: 2440, 2450, 2460 nüvi 2400 sorozat rövid útmutató Ezekkel a nüvi készüléktípusokkal használható: 2440, 2450, 2460 Első lépések FIGYELMEZTETÉS A termékre vonatkozó figyelmeztetéseket és más fontos információkat lásd a termék

Részletesebben

CK-100 Nokia autóskészlet 9210124/1

CK-100 Nokia autóskészlet 9210124/1 CK-100 Nokia autóskészlet 9210124/1 2008 Nokia. Minden jog fenntartva. A Nokia, a Nokia Connecting People, a Navi és az Eredeti Nokia tartozékok (Nokia Original Accessories) logó a Nokia Corporation bejegyzett

Részletesebben

A Novitax ügyviteli programrendszer első telepítése

A Novitax ügyviteli programrendszer első telepítése Telepítő fájl letöltése honlapunkról A Novitax ügyviteli programrendszer első telepítése A honlapunkon (www.novitax.hu) található telepítő fájlt (novitax2007-setup.exe) le kell tölteni a számítógép egy

Részletesebben

USB-RS485 illesztô egység Telepítési útmutató

USB-RS485 illesztô egység Telepítési útmutató USB-RS485 illesztô egység Kiadás: 2009. november P Köszönjük, hogy a PROCON Hajtástechnika Kft. termékét választotta. Ez az útmutató tartalmazza az Ön számára szükséges információkat az USB-RS485 illesztő

Részletesebben

Telepítési útmutató a Solid Edge ST7-es verziójához Solid Edge

Telepítési útmutató a Solid Edge ST7-es verziójához Solid Edge Telepítési útmutató a Solid Edge ST7-es verziójához Solid Edge Tartalomjegyzék Bevezetés 2 Szükséges hardver és szoftver konfiguráció 3 Testreszabások lementése előző Solid Edge verzióból 4 Előző Solid

Részletesebben

EM8030 EM8031 Mini Powerline Adapter 500Mbps

EM8030 EM8031 Mini Powerline Adapter 500Mbps EM8030 EM8031 Mini Powerline Adapter 500Mbps EM8030 EM8031 Mini Powerline Adapter 500Mbps 2 MAGYAR Tartalomjegyzék 1.0 Bevezetés... 2 1.1 A csomagolás tartalma... 2 2.0 A Mini Powerline Adapter csatlakoztatása...

Részletesebben

MD-8 Nokia minihangszórók 9209478/1

MD-8 Nokia minihangszórók 9209478/1 MD-8 Nokia minihangszórók 9209478/1 7 2008 Nokia. Minden jog fenntartva. A Nokia, a Nokia Connecting People és az Eredeti Nokia tartozék (Nokia Original Accessories) logó a Nokia Corporation bejegyzett

Részletesebben

A másolás folyamata VAGY. Xerox WorkCentre 5845/5855/5865/5875/5890. Vezérlőpanel. Dokuadagoló opció. Dokuüveg opció

A másolás folyamata VAGY. Xerox WorkCentre 5845/5855/5865/5875/5890. Vezérlőpanel. Dokuadagoló opció. Dokuüveg opció Xerox WorkCentre 8/8/8/8/890 A másolás folyamata Szolgáltatások kezdőlap Munkaállapot Érintőképernyő Start Összes törlése Leállítás. A dokumentumokat nyomtatott oldallal felfelé helyezze a dokuadagoló

Részletesebben

Bluetooth Software frissítés leírása

Bluetooth Software frissítés leírása Bluetooth Software frissítés leírása Windows 7 rendszerhez Alkalmazandó 2012 utáni termékek esetén CDE-13xBT & CDE-W235BT & CDA-137BTi Ez a kézikönyv leírja a szükséges lépéseket a fejegység Bluetooth

Részletesebben

Az Ön kézikönyve STRONG SRT 50 http://hu.yourpdfguides.com/dref/3231706

Az Ön kézikönyve STRONG SRT 50 http://hu.yourpdfguides.com/dref/3231706 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató STRONG SRT 50. Megtalálja a választ minden kérdésre az STRONG SRT 50 a felhasználói kézikönyv (információk,

Részletesebben

USB-Nyomtató Menedzser

USB-Nyomtató Menedzser USB-Nyomtató Menedzser Használati útmutató HU-01 BRICON nv Europark Oost 15C, 9100 Sint-Niklaas, Belgium. Tel: +32 3 777 39 74 Fax: +32 3 778 07 35 Website: www.bricon.be email: bricon@bricon.be Horizont-Alfa

Részletesebben

Microsec Zrt. által kibocsátott elektronikus aláírás telepítése Windows 7 (x86/x64) Internet Explorer 9 (32 bites) böngészőbe

Microsec Zrt. által kibocsátott elektronikus aláírás telepítése Windows 7 (x86/x64) Internet Explorer 9 (32 bites) böngészőbe Microsec Zrt. által kibocsátott elektronikus aláírás telepítése Windows 7 (x86/x64) Internet Explorer 9 (32 bites) böngészőbe 1. Indítsa el az Internet Explorer 9 (32 bites) böngészőt. (Start menü > Internet

Részletesebben

Telepítési Kézikönyv

Telepítési Kézikönyv Intelligens Dokumentum Kezelő Rendszer Telepítési Kézikönyv 1/15. oldal Dokumentum áttekintés Dokumentum címe: doknet telepítési kézikönyv Dokumentum besorolása: szoftver telepítési leírás Projektszám:

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv. BL-112II-BT mobil hőnyomtatóhoz

Felhasználói kézikönyv. BL-112II-BT mobil hőnyomtatóhoz Felhasználói kézikönyv BL-112II-BT mobil hőnyomtatóhoz Tartalom 1. Bevezető... 3 1.1. Tulajdonságok... 3 1.2. Tartozékok... 3 2. Specifikáció... 3 2.1. Nyomtató... 3 2.2. Üzemeltetési feltételek... 4 2.3.

Részletesebben

MEDITOR 5 KLÓN telepítési segédlete

MEDITOR 5 KLÓN telepítési segédlete MEDITOR 5 KLÓN telepítési segédlete I. Az adatbázis motor telepítése II. A MEDITOR 5 KLÓN program telepítése III. Adatok feltöltése a KLÓN programba I. Adatbázis motor telepítése Kérem, hogy a telepítések

Részletesebben

HP Scanjet 200/300. Felhasználói kézikönyv

HP Scanjet 200/300. Felhasználói kézikönyv HP Scanjet 200/300 Felhasználói kézikönyv Szerzői jogok és licencinformációk 2012 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Előzetes írásbeli engedély nélküli reprodukálása, adaptálása vagy fordítása

Részletesebben

EW3961 Univerzális, automatikus autós adapter notebookhoz 90 W

EW3961 Univerzális, automatikus autós adapter notebookhoz 90 W EW3961 Univerzális, automatikus autós adapter notebookhoz 90 W 2 MAGYAR EW3961 - Univerzális, automatikus autós adapter notebookhoz 90 W Tartalomjegyzék 1.0 Bevezetés... 2 1.1 A csomag tartalma... 2 2.0

Részletesebben

VOIP-3 SKY VOIP USB telefon Használati utasítás

VOIP-3 SKY VOIP USB telefon Használati utasítás VOIP-3 SKY VOIP USB telefon Használati utasítás Köszönjük, hogy termékünket választotta. Az elsı használat elıtt javasoljuk, hogy olvassa el a használati utasítást a biztonságos használat érdekében. 1.

Részletesebben

3.1.5 Laborgyakorlat: Egyszerű egyenrangú hálózat építése

3.1.5 Laborgyakorlat: Egyszerű egyenrangú hálózat építése Otthoni és kisvállalati hálózatok kezelése 3.1.5 Laborgyakorlat: Egyszerű egyenrangú hálózat építése Célkitűzések Egyszerű egyenrangú hálózat tervezése és kiépítése az oktató által biztosított keresztkötésű

Részletesebben

Tartalom jegyzék 1 BEVEZETŐ 2 1.1 SZOFTVER ÉS HARDVER KÖVETELMÉNYEK 2 2 TELEPÍTÉS 2 3 KEZELÉS 5

Tartalom jegyzék 1 BEVEZETŐ 2 1.1 SZOFTVER ÉS HARDVER KÖVETELMÉNYEK 2 2 TELEPÍTÉS 2 3 KEZELÉS 5 Tartalom jegyzék 1 BEVEZETŐ 2 1.1 SZOFTVER ÉS HARDVER KÖVETELMÉNYEK 2 2 TELEPÍTÉS 2 3 KEZELÉS 5 3.1 ELSŐ FUTTATÁS 5 3.2 TULAJDONOSI ADATLAP 6 3.3 REGISZTRÁLÁS 6 3.4 AKTIVÁLÁS 6 3.5 MÉRÉS 7 3.5.1 ÜGYFÉL

Részletesebben

Selling Platform Telepítési útmutató Gyakori hibák és megoldások

Selling Platform Telepítési útmutató Gyakori hibák és megoldások Selling Platform Telepítési útmutató Gyakori hibák és megoldások 265ced1609a17cf1a5979880a2ad364653895ae8 Index _ Amadeus szoftvertelepítő 3 _ Rendszerkövetelmények 3 Támogatott operációs rendszerek 3

Részletesebben

XTR446 Használati útmutató

XTR446 Használati útmutató XTR446 Használati útmutató A készülék bemutatása Az ön új rádiója: A Motorola XTN446 készülék PMR446 frekvencián működik. Használható bármely országban (a fennálló szabályozásoknak megfelelően), ahol a

Részletesebben

CA-300 Nokia FM-adó 9203672/1

CA-300 Nokia FM-adó 9203672/1 CA-300 Nokia FM-adó 6 3 5 7 9203672/1 MEGFELELÕSÉGI NYILATKOZAT A NOKIA CORPORATION kijelenti, hogy a CA-119 jelû készülék mindenben megfelel az alapvetõ követelményeknek, valamint az 1999/5/EC irányelv

Részletesebben

Niko érintőképernyő. Méret: 154 x 93mm (kb. 7 ) Felbontás: 800 x 480 pixel Képarány: 16:9

Niko érintőképernyő. Méret: 154 x 93mm (kb. 7 ) Felbontás: 800 x 480 pixel Képarány: 16:9 Niko érintőképernyő 1. Általános leírás A Nikobus érintőképernyő segítségével könnyen kezelhetővé válik a telepített épületautomatizálási rendszer. A képernyő könnyen felszerelhető a falra, csak 1 szerelő

Részletesebben

3.5.2 Laborgyakorlat: IP címek és a hálózati kommunikáció

3.5.2 Laborgyakorlat: IP címek és a hálózati kommunikáció 3.5.2 Laborgyakorlat: IP címek és a hálózati kommunikáció Célkitűzések Egyszerű egyenrangú csomópontokból álló hálózat építése, és a fizikai kapcsolat ellenőrzése. Különböző IP-cím beállításoknak a hálózati

Részletesebben

HS-16 Nokia sztereó fülhallgató 9202253/1

HS-16 Nokia sztereó fülhallgató 9202253/1 HS-16 Nokia sztereó fülhallgató 6 1 2 5 4 3 7 8 9202253/1 2007 Nokia. Minden jog fenntartva. A dokumentum vagy bármely része nem másolható, nem továbbítható, nem terjeszthetõ és nem tárolható a Nokia elõzetes

Részletesebben

Dell Inspiron 580s: Részletes műszaki adatok

Dell Inspiron 580s: Részletes műszaki adatok Dell Inspiron 580s: Részletes műszaki adatok Ez a dokumentum alapvető információkat tartalmaz a számítógép beállításáról és frissítéséről, valamint az illesztőprogramok frissítéséről. MEGJEGYZÉS: A kínált

Részletesebben

15.4.2b Laborgyakorlat: Mappa és nyomtató megosztása, a megosztási jogok beállítása

15.4.2b Laborgyakorlat: Mappa és nyomtató megosztása, a megosztási jogok beállítása 15.4.2b Laborgyakorlat: Mappa és nyomtató megosztása, a megosztási jogok beállítása Bevezetés Nyomtasd ki a feladatlapot és oldd meg a feladatokat! Ezen a laborgyakorlaton egy mappát fogunk létrehozni

Részletesebben

Leírás. Leírás. Magyar

Leírás. Leírás. Magyar Leírás Leírás Az Ön céges e-mail kliensére továbbítható egy egyént l vagy a BusinessPhone rendszerben tárolt közös postafiókból bármely hangüzenet, beszédrögzítési üzenet, diktafon üzenet, szöveges üzenet

Részletesebben

Telepítési és aktiválási útmutató

Telepítési és aktiválási útmutató Telepítési és aktiválási útmutató Köszönjük, hogy a memoq 4.5 rendszert választotta, amely immár a szabadúszó fordítók, a fordítóirodák és a vállalatok első számú fordítási környezete. Az alábbiakban arról

Részletesebben