Új infrastruktúrán az oktatási szektor központi adatbázisa

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Új infrastruktúrán az oktatási szektor központi adatbázisa"

Átírás

1 Új infrastruktúrán az oktatási szektor központi adatbázisa A Hatékony informatikai infrastruktúra a közoktatásban projekt (TIOP 1.1.2) fejlesztéseit bemutató kiadvány Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft., 2011 Budapest

2 Jelen kiadvány a Hatékony informatikai infrastruktúra a közoktatásban projekt (TIOP 1.1.2) kiemelt program keretében készült. A projekt kódja: TIOP / Főkedvezményezett: Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap, az Európai Regionális Fejlesztési Alap és a Magyar Állam társfinanszírozásával valósul meg. Szerkesztette: László Zoltán Kiadja az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. Felelős kiadó: Kerékgyártó Sándor ügyvezető 1122 Budapest, Maros utca Telefon: (06 1) Fax: (06 1) internet: Nyomdai munkák: Alföldi Nyomda Zrt., Debrecen György Géza vezérigazgató

3 Tartalomjegyzék 1. Bemutatkozás: hatékony informatikai infrastruktúra a közoktatásban ben megújul a központi adminisztráció az oktatásban a projekt rövid ismertetője A projekt informatikai infrastruktúrájának bemutatása Szolgáltatásközvetítő rendszer Tartalomcsere központ a közoktatás modernizációjának szolgálatában A projektben érintett rendszerek bemutatása Közoktatási Információs Rendszer (KIR) és Felsőoktatási Információs Rendszer (FIR) Sulinet Digitális Tudásbázis (SDT) Szolgáltatói kosár Felvi.hu Vezetői információs rendszer a felsőoktatásban (AVIR) Diplomás Pályakövető Rendszer (DPR)

4

5 1. Bemutatkozás: hatékony informatikai infrastruktúra az oktatásban TIOP Hatékony informatikai infrastruktúra az oktatásban Kiadványunkkal, amelyet Ön most a kezében tart, bemutatjuk az Európai Unió támogatásával indított Hatékony informatikai infrastruktúra a közoktatásban (TIOP 1.1.2/08/01) projekt eredményeit. A Társadalmi Infrastrukturális Operatív Program a humán közszolgáltatások fizikai infrastrukturális feltételeinek fejlesztésével kíván hozzájárulni a Társadalmi Megújulás Operatív Programok (TÁMOP) sikeres végrehajtásához, valamint megteremti az érintett ágazatok intézményrendszerének fejlesztéséhez szükséges fizikai infrastrukturális előfeltételeket, így biztosítva egyenlő hozzáférést a minőségi szolgáltatásokhoz. A projekt megvalósítását vezető Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium háttérintézménye. A cég feladata, hogy hatékony, korszerű informatikai szolgáltatást nyújtson az oktatásban. Ezen belül a központi oktatásügyi szolgáltatások fejlesztését és üzemeltetését végzi, a magyar köz- és felsőoktatás tartalmi, módszertani megújítását segíti, a szakmapolitika szereplőinek, illetve a magyar köz- és felsőoktatási rendszer minden érintettjének nyújt szolgáltatásokat, állami és európai uniós források hatékony felhasználásával foglalkozik. A most bemutatni kívánt projekt fejlesztései az érintett rendszereken keresztül több százezer felhasználóhoz jutnak el. Valljuk, hogy e fejlesztések révén a hazai oktatás informatikai támogatása lényegesen fejlődik. 5

6 ben megújul az oktatás központi adminisztrációja a projekt rövid ismertetője Az oktatási ágazat központi adminisztrációját kezelő Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. (Educatio Nonprofit Kft.) 2011 első felében olyan kiemelt informatikai fejlesztést hajt végre, mely több százezer személy adatainak kezelését érinti. Az Európai Unió csaknem kétmilliárd forintos támogatásával létesül a cég legújabb szerverterme, melynek segítségével az oktatási ágazat központi rendszerei, adatbázisai a kor igényeinek megfelelő, biztonságosabb környezetbe kerültek. A Hatékony informatikai infrastruktúra a közoktatásban (TIOP 1.1.2) néven futó projekt kedvezményezettje az Educatio Nonprofit Kft. és az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (OFI). A projekt célja döntően a TIOP A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése című pályázat keretében megvalósuló, nagyarányú informatikai eszközfejlesztés hasznosításának támogatása annak érdekében, hogy az intézmények a támogatásban megkapott eszközök minél jobb kihasználtságát érhessék el, részben a TÁMOP keretében zajló tartalmi fejlesztésekhez kapcsolódóan. További cél a már meglévő és majdan kialakítandó különböző oktatási rendszerek hatékony teljesítményének hosszabb távú biztosítása költséghatékony megoldásokkal. A projekt hozzá kíván járulni a közoktatás ágazati szintű irányításának, tervezésének hatékonyabb működéséhez azáltal, hogy biztosítja a központi adminisztrációs rendszerek, illetve a felsőoktatási ágazat rövid és hosszú távú tervezését támogató statisztikai és adattárház rendszerek szolgáltatásainak hozzáférhetőségét. Továbbá támogatja az országos mérés-értékelési feladatok lebonyolításához, az adatok gyűjtéséhez, feldolgozásához, valamint publikálásához szükséges központi infrastruktúra megteremtését. Ez az eszközrendszer adja az alapját számos TÁMOP, illetve EU-s támogatási rendszeren kívüli közoktatási fejlesztési program megvalósításához nélkülözhetetlen infrastruktúrának, így elsősorban a kompetenciafejlesztő oktatásnak, az intézmények közötti hálózatosodásnak, valamint a mérés-értékelő programok megvalósításának: biztosítja a kompetencia-alapú oktatáshoz szükséges informatikai és hálózati feltételeket, költséghatékony, előnyös feltételeket teremt a szükséges eszközök beszerzésében (pl. nagyobb tömegű beszerzés árcsökkentő hatása), 6

7 gyorsítani képes a párhuzamosan futó alkalmazás-, illetve módszertani fejlesztések bevezetését, mentesíti azokat a redundáns, szigetszerű hardver-szoftver beszerzésektől, a szolgáltatások központi menedzselése a fokozott adatvédelmi követelmények mellett biztosítja stratégia célok megvalósulásának folyamatos nyomon követését, a technológiailag egységes központi infrastruktúra létrejöttével költséghatékony üzemeltetést tesz lehetővé. A projekt kiemelt céljai: a köz- és felsőoktatási informatikai rendszerek (KIR, FIR stb.) megnövekedett igényeit kiszolgálni képes infrastruktúra megvalósítása, mely skálázható, (költség)hatékonyan képes teljesítményelosztást megvalósítani, az oktatás területén megvalósuló szolgáltatások legyenek alkalmasak az IKT eszközöket is alkalmazó állampolgári igények kiszolgálására, a szolgáltatások elektronikus úton történő igénybevételére; eddig meglévő központi adminisztrációs rendszerekkel szemben mutatkozó emelt szintű igények kielégítése (pl. elektronikus aláírás hitelesítés hardverigénye, az intézményi adminisztrációs rendszerekkel online kapcsolat kialakítása), az intelligens iskola oktatási eszközrendszeréhez illeszkedő tartalom és pedagógiai-módszertani támogatás, az oktatás területén a központi adminisztráció terén megvalósuló szakmai fejlesztéseknek megfelelő infrastruktúra kialakítása. A beszerzések szervereket, hálózati elemeket és egyéb tároló eszközöket érintenek. A feladatok és az ütemezés A nagyszabású feladatokat hosszas tervezés előzte meg. Az igények felmérése után a megfelelő hardverek kiválasztása következett, melyekkel szorosan összefüggött a szükséges szoftveres és hálózati igények meghatározása. Ezt követte a meghatározott eszközök megvásárlása. Ugyancsak fontos része volt a projektnek az igényeknek megfelelő ingatlan kiválasztása. Az eszközök beszerzése és az ingatlan kijelölése után indulhatott el a projekt talán legintenzívebb időszaka, a gép- és szerverterem felépítése. A projekt vezetése az eszközbeszerzést és az ingatlan kiválasztását 2010 végére ütemezte. Az eltelt időszakban megtörtént az eszközvásárlás is első felében megtörtént az eszközök beüzemelése, a gyorsabb munkára foghatóság érdekében egyelőre ideiglenes helyen. A végleges szerverközpont kialakítása szintén 2011 első félévében indult meg. 7

8 Költségvetés Az utóbbi évek legnagyobb oktatási szerverberuházásának pontos költségvetése Ft, ebből Ft jut az OFI által elvégzett feladatokra. A konstrukció az Európai Unió támogatásának köszönhetően az Új Magyarország Fejlesztési Terv TIOP es projektjének keretében valósul meg. Költségek megoszlása tervezés 3% ingatlan 16% hálózat 2% hardver infrastruktúra 47% gépterem kialakítása 16% szoftver infrastuktúra 16% Közel ötven oktatási rendszer A fejlesztés körülbelül ötven oktatással kapcsolatos informatikai rendszert érint. A támogatásoknak köszönhetően gyorsabb, biztonságosabb infrastrukturális hátteret kapnak többek között a Közoktatási Információs Rendszer (KIR), a Felsőoktatási Információs Rendszer (FIR), a Diákigazolvány igényléséhez és kiadásához szükséges rendszer, a felsőoktatási felvételi adatbázis és a Sulinet Digitális Tudásbázis (SDT) alá tartozó informatikai alrendszerek. Az új szerverpark előnyeit élvezi majd több, szintén az Európai Unió támogatásával létrehozott oktatási szektort segítő fejlesztés is. A TÁMOP közoktatási fejlesztései között a taneszközöket, intézményi jó gyakorlatokat, továbbképzéseket és tanácsadói szolgáltatásokat bemutató Szolgáltatói kosár, valamint a Fejlesztési Nyomonkövető Felület (FNF), mely a TÁMOP pályázatokban nyertes intézmények számára nyújt lehetőséget arra, hogy bemutassák a pályázatban vállalt fejlesztéseiket. A TÁMOP pályázat keretében létrejövő Diplomás Pályakövető 8

9 Rendszer (DPR) és Adattár alapú Vezetői Információs Rendszer (AVIR) szerverei ugyancsak Győrben üzemelnek. Míg a DPR a hazai pályakövetéses vizsgálatok eredményeit összegzi és tartja nyilván, addig az AVIR a felsőoktatási döntéshozók munkáját segítő vezetői információs rendszer. (A projektben érintett rendszerek bemutatását lásd a 13. oldaltól.) Bővebb információ a projektről: 9

10 3. A projekt informatikai infrastruktúrájának bemutatása A projekt segítségével megvalósuló beruházások érdekes technikai részletei derülnek ki abból az interjúból, mely Cseh Gábor IT üzemeltetési irodavezetővel és Varjasy Gábor IT fejlesztési osztályvezetővel készült. Mi volt az oka, hogy az oktatási ágazat vezetői a központi rendszereket kiszolgáló szerverpark megújításáról döntöttek? Varjasy Gábor (VG): A projektnek informatikai részről az az alapvető célja, hogy rendelkezésre álljon egy szerverekkel feltöltött adatközpont, amit használatba tudunk majd venni a rendszereink számára. A korábbi szervertermünket kinőttük mind a géppark teljesítménye tekintetében, mind pedig befogadóképesség és minőség tekintetében. Cseh Gábor (CsG): A kiíró célja az volt, hogy olyan infrastruktúrát teremtsen a közoktatási és felsőoktatási informatikai rendszerek számára, amelyek hosszútávon is stabilan biztosítják a felhasználók kiszolgálását. Miért lett a projekt megvalósításának helyszíne Győr? CSG: Budapestet nem választhattuk, mivel Közép-Magyarország hazai viszonylatban a fejlett régiókhoz tartozik, így az Európai Unió ezt nem támogatta. Mivel Győrben már van egy céges telephelyünk közoktatási információs irodánk működik itt, ezért kézenfekvő volt, hogy oda helyezzük a szerverparkot. Hány munkatárs szükséges a szerverpark fenntartásához? CsG: 24 órás operátori felügyeletet kell biztosítani, ezt a munkát hat kollégánk végzi majd. Ők folyamatosan ott lesznek a szerverterem operátori helységében. Ezen kívül szükség van biztonsági őrzésre-védésre, ezt valószínűleg külső szolgálat látja majd el. Milyen gépekből áll a géppark? A megvásárolt hardver eszközök mennyiben mások, mint az eddigi szerverterem gépei? CSG: Nagy teljesítményű, klaszterbe szervezett számítógépek látják majd el a rendszerek kiszolgálását. Ez azt jelenti, hogy több gép van egy klaszterbe köt- 10

11 ve, az erőforrás így jobban kihasználható, illetve nagyobb a biztonsági az ún. redundancia szintje a rendszereknek. Ha az egyik gép meghibásodik, akkor a többi gép át tudja tőle venni a feladatot, illetve jól lehet osztani a feladatokat attól függően, hogy melyik rendszernek milyen erőforrás-szükséglete van. Ha bizonyos rendszereket intenzívebben használnak, akkor több erőforrást lehet neki adni. Mi az informatikai jelentősége a projekt megvalósításának? Milyen előnyei vannak, mit profitálhatnak a rendszerek és a felhasználók a szerverpark létrejöttéből? CSG: Ennek megértéséhez tudni szükséges, hogy mennyire fontos és közhiteles adatbázisok vannak itt a cégnél. Azt is el lehet mondani, hogy a korábbi szervertermünkben elértük a maximumot, nem tudtunk volna tovább bővülni. Már csak azért sem, mert ott m2-en működtünk, ami majdnem fele az új létesítménynek, ráadásul egy irodaházban, ami nem kimondottan ideális helyszín egy ekkora méretű adatközpontnak. A korábbinál jóval nagyobb szolgáltatási szintet szeretnénk, épp ezért óriási segítség, hogy uniós forrásból tudtunk létrehozni egy ilyen adatközpontot, ami már azt a szolgáltatási szintet tudja képviselni, amit az Oktatási Hivatal, a minisztériumok, illetve maguk az állampolgárok: a diákok, hallgatók, tanárok és oktatók elvárnak a rendszereinktől. Felhasználói szemmel azt lehet elmondani, hogy nagyobb megbízhatóságúak lesznek ez eddigi rendszerek, mint eddig voltak. Fontos megjegyezni, hogy ebben a projektben nem az alkalmazásokat fejlesztjük, amik ezeken a szervereken futnak, hanem a magukat a szervereket, mondhatnánk a vasat. Milyen rendszereket fog kiszolgálni ez a szerverterem? VG: A fejlesztés körülbelül félszáz oktatási rendszert, adatbázist érint. Gyorsabb, biztonságosabb infrastrukturális hátteret kap többek között a Közoktatási Információs Rendszer (KIR), a Felsőoktatási Információs Rendszer (FIR), a Diákigazolvány igényléséhez és kiadásához szükséges rendszer, a felsőoktatási felvételi adatbázis, a Sulinet Digitális Tudásbázis (SDT) alá tartozó informatikai rendszerek is. Az új szerverpark előnyeit élvezi majd több, a TÁMOP közoktatási fejlesztései között a taneszközöket, intézményi jó gyakorlatokat, továbbképzéseket és tanácsadói szolgáltatásokat bemutató Szolgáltatói kosár, valamint a Fejlesztési Nyomonkövető Felület (FNF), mely a TÁMOP pályázatokban nyertes intézmények számára nyújt lehetőséget arra, hogy adminisztrálják a pályázatban vállalt fejlesztéseiket. A TÁMOP pályázat keretében létrejövő Diplomás 11

12 Pályakövető Rendszer (DPR) és Adattár Alapú Vezetői Információs Rendszer (AVIR) is Győrbe kerül Szolgáltatásközvetítő rendszer A projekt során megvalósított SOA (Szolgáltatás Orientált Architektúra, szolgáltatás közvetítő rendszer) lehetővé teszi különböző alkalmazások számára az adatok cseréjét, üzleti folyamatokban való részvételét függetlenül attól, hogy milyen operációs rendszer alatt futnak, vagy mely programozási nyelven készültek. A szolgáltatás busz biztosítja a folyamatok vezérlését, az adatok szállítását, transzformációját és további egyéb alapszolgáltatásokat, mint például az azonosítást, jogok ellenőrzését, címtárszolgáltatást. Lényegében közvetít, fordít az egyes meglévő rendszerek között. Az ilyen elven felépülő rendszerben egy-egy új egység bekapcsolása nem jelent gondot, a meglévő rendszerek változtatása nélkül megoldható. Új szolgáltatás a meglévő elemi szolgáltatásokból, nagyon rövid idő alatt, kevés erőforrás ráfordítással fejleszthető. A párhuzamos szolgáltatások megszűnnek, ami költséghatékonyságot és egyszerű felépítést eredményez. Könnyen belátható, hogy például a gyakori jogszabályváltozások gyors követhetősége érdekében az oktatás központi adminisztrációs rendszerei esetében modularitására van szükség. Korábban minden egyes rendszer egyedileg kapcsolódott a többi rendszerhez, kapcsolatuk egyedileg megtervezett, lefejlesztett volt, ami nehézkessé tette karbantartásukat. Egy módosítási igény miatt sok helyen, egyesével kellett a változtatásokat elvégezni. Több azonos funkció (például azonosítás, jogosultságkezelés) mindegyik rendszerben külön-külön valósult meg, és sok párhuzamos megoldást tartalmazott. Az oktatási ágazat központi szolgáltatás buszának kialakítása az Educatio Nonprofit Kft. FIR rendszerében már korábban is működő szolgáltatás busz fejlesztésében és üzemeltetésében szerzett tapasztalatokra építve történt meg. További alkalmazások, más rendszerek könnyen és igen gyorsan tudnak a szolgáltatás buszhoz kapcsolódni, és ott szolgáltatást nyújtani vagy igénybe venni. A technológia jellemzőjéből kifolyóan a változtatások könnyen megoldhatók. A hasonló feladatú funkciók gyors karbantarthatósága érdekében a rendszerek az azonos funkciójú szolgáltatásokat közösen használják. Az egyes rendszerek központi rendszerek szolgáltatásaira épülnek. A szolgáltatások felhasználók számára megjelenő felülete egységes, a gyakran alkalmazott, hasonló funkciók azonos módon érhetőek el a különböző tartalmú felületeken is, ennek megfelelően a felhasználók könnyen el tudják sajátítani az újabb alkalmazások használatát. 12

13 Példák az oktatási ágazat szolgáltatás busz használatára: az oktatási szolgáltatás buszra kapcsolódó rendszerek közötti kapcsolat: például a FIR-be új hallgató adatainak felvétele előtt a KIR-ből lekérdezhető, hogy milyen adatok vannak róla ott már nyilvántartva (oktatási azonosítója, alapadatai stb.), oktatási és más szolgáltatás busz közötti kapcsolat: két különböző ágazati szolgáltatás busz összekapcsolásával a szolgáltatások kontrollált módon vehetők igénybe, például az Ügyfélkapu (egyik szolgáltatás busz) és a felsőoktatásban nyilvántartott adatok (oktatási szolgáltatás busz) között az e-felvételi során a FIR-ben tárolt adatok, pl. oktatási azonosító, személyes adatok, hallgatói jogviszony) átadhatók, a szolgáltatás buszon szolgáltatás igénybevétele az oktatási ágazat szereplői számára: például felsőoktatási tanulmányi rendszeren (ETR, Neptun) vagy a közoktatási tanulmányi rendszeren (Taninform) keresztül az intézmény lekérdezi a FIR-ben / KIR-ben nyilvántartott összes hallgatóját / tanulóját, vagy adatokat szolgáltat a FIR / KIR részére, a szolgáltatás buszon szolgáltatás igénybevétele tetszőleges más ágazati rendszer részéről: a szolgáltatás busz bevezetésével lehetősége nyílik más ágazati rendszereknek, hogy egységesen elérjék az oktatási szolgáltatásokat (pl. kincstári jogosultság ellenőrzés, OEP jogviszony ellenőrzés, közlekedési kedvezmények ellenőrzése), azonosítás/jogosultság: nem kell minden egyes rendszerben külön felhasználókat létrehozni, hanem a meglévő oktatási azonosítókra, illetve ügyfélkapu szolgáltatásokra kell építeni egy felhasználó azonosítás szolgáltatást, így minden a szolgáltatás buszra kapcsolt rendszert egységesen tudnák használni a rendszerek szereplői. 13

14 SDT KSH Oktatási szolgáltatás busz lehetséges kapcsolódó rendszerekkel A már meglévő oktatási rendszerek szolgáltatás buszra illesztése által a rendszerek közötti kommunikáció egyszerűsödik. Jóval kevesebb munkával és hibalehetőséggel jár az adatok cseréje. A fő rendszereken (KIR, FIR) belül minden elemi adat csak és kizárólag egyszer kerül begyűjtésre, ezt követően minden egyéb közoktatási rendszer a begyűjtött adatokat elektronikus formában kérheti le a megfelelő jogosultság birtokában. Az államigazgatásban természetesen továbbra is működnek oktatási intézményeket érintő párhuzamos nyilvántartások. Éppen ezért a közoktatás információs rendszerében tárolt hatósági adatokat elektronikus formában publikálni lehet a teljes államigazgatási szféra részére. 14

15 4. Tartalomcsere központ a közoktatás modernizációjának szolgálatában Az utóbbi években főként uniós támogatásokból megvalósuló oktatási fejlesztések lehetővé tették az iskolai pedagógiai gyakorlat korszerűsítését mind tartalmilag, mind módszertanilag. E fejlesztésekhez kapcsolódik szervesen a projekt keretében megvalósuló Tartalomcsere központ is, amely az elért eredmények megosztását segíti elő. A magyar közoktatás modernizációját, megújítását támogató uniós forrásokból operatív programok (TÁMOP, TIOP) indultak el hazánkban, melyek közös feladata, hogy összekapcsolják a hagyományos pedagógiai értékeket az új fejlesztések eredményeivel. Az elmúlt években megvalósuló közoktatási fejlesztések talán legnagyobb hozadéka, hogy az intézményi-iskolai gyakorlatban, a tantermi tanítás szintjén is sikerült módszertani és tartalmi megújulást elindítani. Lehetővé válik, hogy az intézmények megosszák egymással a gyakorlatban sikeresnek bizonyult módszereiket, innovációikat, hogy az intézményi jó gyakorlatok a hálózati tanulás legfontosabb eszközeivé váljanak. A cél egy olyan Tartalomcsere központ kialakítása, amelyben az iskolák számára elérhetővé, alkalmazhatóvá, tanulhatóvá válnak a korszerű infokommunikációs technológiára (IKT) épülő tartalmak és módszerek, a már bizonyított intézményi jó gyakorlatok. Tudásmegosztás, a pedagógiai innováció támogatása A Tartalomcsere központ a technikai, informatikai feltételeit teremti meg annak, hogy a felhasználók (elsősorban a pedagógusok, oktatási szakemberek és tartalomfejlesztők) publikussá tehessék a gyakorlatban bevált, IKT-ra épülő minőségi oktatási anyagaikat. A tervezett oktatási portál többek között pedagógiai innovációkat bemutató adatbázis, mely háttérszolgáltatásaival segítséget nyújt a felhasználóknak a különböző pedagógiai tartalmak, módszerek kiválasztásában, megismerésében, megosztásában, és az intézményi innovációk széleskörű elterjesztésében. A Sulinet portál a közösségi tanulás színterét is megteremti. Tervezett funkcióival szakmai kommunikációt, eszmecserét, együttműködést inspirál, amely hoszszabb távon lehetővé tenné egyfajta közös tudásépítés kultúrájának kialakítását, melyben a felhasználók nemcsak megosztják egymás között a tartalmakat, hanem 15

16 aktívan közreműködnek abban a szakmai hálózatépítésben, mely a legnagyobb hatást gyakorolhatja a közoktatás megújítására. A hálózati tanulás lehetősége Kiemelt szempont, hogy a Tartalomcsere központ minél szélesebb körű hozzáférést biztosítson a felhasználó tanárok számára, hiszen a korszerű és minőségi tartalmak így kerülhetnek be a mindennapi oktatási gyakorlatba. A portál nem csupán egyfajta megosztást, cserét tesz lehetővé, hanem fejlesztést is: alapcél, hogy a felület dinamikus, interaktív működést biztosítson a felhasználók között, ne csupán passzív felhasználói legyenek a feltöltött tartalmaknak, hanem aktív résztvevőként maguk is fejlesszék, saját intézményük, tanulócsoportjuk igényeinek megfelelően adaptálják azokat. Konklúziók Az infokommunikációs technológiára épülő tartalmak és módszerek napjaink leggyorsabban fejlődő oktatási és pedagógiai eszköztárát jelentik, melyek új lehetőségek sokaságát nyitják meg a nevelés és oktatás valamennyi területén. Az IKT egy olyan lehetőség a pedagógiai munkában, mely az oktatási munkát hatékonyabbá, színesebbé, érdekesebbé teszi. A tervezett Tartalomcsere központ fontos állomás a magyar közoktatás megújításában és modernizációjában. Kihasználja a XXI. század nyújtotta pedagógiai, kommunikációs és technikai lehetőségeket, szervesen illeszkedik azokhoz a fejlesztésekhez, melyeknek közös célja, hogy minden gyermek számára minőségi oktatást biztosítsanak a közoktatás egyéni sorsot nagyban meghatározó színterén. Tudásbázis, hírportál és tartalomcsere központ egy közösségi felületen A Tartalomcsere központ az átalakulás előtt álló Sulinet portál részeként üzemel majd. A cél egy olyan e-tanulás portál létrehozása, ahol az internet világában megszokott szolgáltatások és rendszerek újakkal kiegészülve jelennek meg, miközben a tartalmak közösségi alapon születnek és terjednek. A fejlesztések fontos része a Sulinet és a vele párhuzamosan létrehozott online oktatási tananyag tár, a Sulinet Digitális Tudásbázis (SDT) korszerűsítése, ezen belül is első sorban a webkettes, közösségi alapon szerveződő aktivitások támogatása, 16

17 másrészt a portál infrastrukturális hátterének és szerkesztőségi rendszerének megújítása. A közösségi tevékenységek és tartalomfejlesztés szempontjából a következő újdonságok jellemzik a Sulinet portált: információ és tartalom megosztásra lesz lehetőség, dokumentumtár is lesz az új szolgáltatások között, amelyből minden tananyagot, dokumentumot letölthetnek az érdeklődők, az új portál célja az oktatási terület szereplőinek (tanárok, diákok, szülők, intézmények, piaci szereplők) összefogása, aktivizálása és egy önfenntartó rendszer alapjainak megteremtése, a megújult Sulinet e-tanulás portállal egy közösségi hírmagazin is létre jön, amely az oktatási szakma képviselőinek és a diákoknak, érdeklődőknek egyaránt szól. Tanítást, tanulást segítő alkalmazások A megújult e-tanulás portál szolgáltatásai közé tartozik majd a dokumentum/ tanagyag tár, és a saját tananyagok szerkesztését lehetővé tevő dokumentumszerkesztő. A Tartalomcsere központ lehetőséget nyújt saját készítésű anyagok megosztására, publikálására és a felhasználók általi kommentelésére. A portál a feladatmenedzselés lehetőségét is biztosítja (feladat kiosztás, számonkérés, naptár) lehetőséget nyújt a közvetlen kommunikációra (fal, chat, üzenetküldés, igénybejelentés), esemény szervezésére, nyomon követésére valamint megteremti a felhasználó értékelés kereteit (userranking). 17

18 5. A projektben érintett rendszerek bemutatása A projektben létrejövő szerverterem körülbelül ötven informatikai rendszer tárolását szolgálja. Ezek közül mutatunk be néhányat. 5.1 Közoktatási Információs Rendszer (KIR) és Felsőoktatási Információs Rendszer (FIR) A KIR mára a közoktatás szakterületén belül nélkülözhetetlen szereplővé vált, hiszen szinte az összes közoktatási tanügy-igazgatási rendszer részére információs és informatikai támogatást nyújt. A rendszert az Educatio Nonprofit Kft. fejleszti és üzemelteti a közoktatás szereplői és érintettjei számára. A KIR projekt az alapfeladataihoz kapcsolódóan adatszolgáltatást végez, valamint a beérkező adatmódosítási kérelmek ügyviteli és informatikai feldolgozását is ellátja. A KIR részét képezi több kiemelt fontosságú adatbázis, mint például a Középfokú Intézmények Felvételi Információs Rendszere, ismertebb nevén a KIFIR, vagy éppen a kétszintű érettségi és a középiskolai felvételi vizsgák adminisztrációjának hátteréül szolgáló rendszerek. A FIR a felsőoktatás központi nyilvántartása, amely az intézmények, hallgatók, oktatók adatait tartalmazza, és biztosítja az intézményi adatok jogszabályban előírt nyilvánosságát. A rendszer legfőbb feladata nyilvántartani a jogszabály által előírt, a felsőoktatásra vonatkozó adatokat: a személyi nyilvántartásban a felsőoktatásban részt vevő hallgatók és oktatók személyes és jogviszony adatait, az intézményi nyilvántartásban pedig a felsőoktatási intézmények, Magyarországon akkreditált képzések és a felsőoktatási intézményekben indítható képzések adatait. A KIR-ben kb. 1,3 millió tanuló és 200 ezer pedagógus szerepel aktív státusszal, a FIR kb. 360 ezer aktív hallgató és 30 ezer aktív oktató adatait kezeli. A rendszerekkel közvetlenül kapcsolatban álló ügyfelek és felhasználók a közoktatási és felsőoktatási intézmények, valamint az Oktatási Hivatal, akik feladata egyrészt az adatok bejelentése, másrészt a nyilvántartások felügyelete. A közvetlen felhasználók száma több ezer fő. 18

19 Társaságunk feladata a fenti rendszerekhez kapcsolódó hardver és szoftver környezet, az ügyfélszolgálati infrastruktúra biztonságos üzemeltetése és fenntartása, valamint az Oktatási Hivatal által meghatározott igények alapján a továbbfejlesztésének specifikációja és fejlesztése. A fenntartási és üzemeltetési munkákat nagyban segíti a jelen projekt során megvalósuló szerverfejlesztés, mely stabil hátteret biztosít a KIR és a FIR működtetéséhez. A biztos működés kiemelten fontos azért is, hiszen a rendszerben több ezer intézmény, több százezer diákjának adatai szerepelnek, melyek kapcsán gyakran jogszabály által meghatározott adat-bejelentési határidők is kapcsolódnak 5.2 Sulinet Digitális Tudásbázis A 2004 szeptembere óta elérhető Sulinet Digitális Tudásbázisra (sdt.sulinet.hu; SDT) már több mint 50 ezren regisztráltak, és a számok azt mutatják, hogy nemcsak tanároknak, hanem diákoknak is hasznos információs központ az SDT. A 2011-ben új felhasználói felületen elérhető SDT a műveltségi területek, tantárgyak oktatásához nagy mennyiségű digitális tananyagot tartalmazó elektronikus tananyag-adatbázis és egyben tartalomkezelő rendszer, mely tanároknak és diákoknak egyaránt hasznos. Az SDT fő feladata tananyagok, illetve egyéb, oktatásban felhasználható tartalmak létrehozásának, szerkesztésének, elérhetővé tételének és felhasználásának megvalósítása. Lefedi a tananyagkészítéstől kezdve az egyszerű órai használatig bezárólag a tananyagkezelés minden fázisát, és képes az oktatásban egyértelműen felhasználható tartalmakat (gyűjteményjellegű tartalmakat, mint például történelmi képgyűjtemények, tánc- vagy népdalgyűjtemények) is mindenki számára elérhetővé tenni. A legfontosabb cél azonban az, hogy a pedagógusok számára lehetővé tegye az előre elkészített tananyagok testre szabását, illetve teljesen új tananyagok készítését és publikálását. A rendszer szakmai fejlesztésében szerepet kaptak pedagógusok, diákok, szakmai szervezetek, e-learning cégek, tartalomfejlesztők és könyvkiadók. Nagy mennyiségű digitális tananyagot és újrafelhasználható tananyagelemeket nyújt a pedagógusok és a diákok részére, de megbízható társa lehet mindenkinek, aki egyedül vagy csoportosan szeretne tanulni. A tudásbázis lényegesen több mint komplett tankönyvek digitalizált változata. A rendszer egy vagy több tanórát felölelő foglalkozásokat, otthoni elsajátításra készült anyagokat, valamint 5-45 perces elektronikus blokkokat kínál a hagyományos tanítási folyamat kiegészítésére. A felhasználók ezen túl a központilag létrehozott és szakmailag ellenőrzött törzsanyagokon kívül a már meglévő és/vagy általuk lét- 19

20 rehozott új elemekből saját tananyagokat is készíthetnek, amelyeket a rendszeren belül online vagy onnan letöltve offline használhatnak a tanórán. A felhasználói aktivitást ösztönzik majd azok a fejlesztések is, melyek a felhasználók számára előreláthatólag 2011 második részében válnak elérhetővé. A tudásbázis integrálódni fog a szintén új szintre lépő Sulinet portálba, amelyen tartalomcsere központ és közösségi szolgáltatások is segíteni fogják a munkát. Sulinet Digitális Tudásbázis linkje: 5.3 Szolgáltatói kosár SZOLGÁLTATÓI KOSÁR A Szolgáltatói kosár az Educatio Nonprofit Kft ben elkészült elektronikus információs rendszere, mely elsősorban a TÁMOP keretében megvalósuló Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben (TÁMOP 3.1.4) című pályázat keretében megvalósuló fejlesztések megvalósítását támogatja. A rendszer egyúttal segítség más szereplők számára is azzal, hogy összegyűjti és csoportosítja a szakmai információkat, termékeket és szolgáltatásokat, így a jó gyakorlatok széles körben ismertekké válhatnak. A folyamatos információáramlással, a bejáratott útvonalak és bevált gyakorlatok ismertetésével az Educatio Nonprofit Kft. azt szeretné elérni, hogy a fejlesztésekből minél többen részesüljenek, hogy a pályázatok minél eredményesebben valósulhassanak meg. Az adatbázis a termékek és szolgáltatások kínálatát négy nagy csoportban rendszerezi: továbbképzések, tanácsadói szolgáltatások, taneszközök, intézményi innováció. Az akkreditált pedagógus-továbbképzéseket tartalmazó blokkban a képzési programok adminisztrációs és részletes szakmai leírása érhető el. Az adatbázis segíti a felhasználókat annak eldöntésében, hogy pályázatuk megvalósításának támogatására, képzési kötelezettségeik teljesítésére mely szolgáltató képzési programját vegyék igénybe. Az adatbázisban az Educatio Nonprofit Kft. által alapított továbbképzések mellett az akkreditált pedagógus továbbképzéseket tartó szolgáltatóknak is lehetősége van arra, hogy saját képzéseiket is feltöltsék a rendszerbe. 20

Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. infokommunikációs fejlesztései. Koplányi Emil Digitális Pedagógiai Osztály

Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. infokommunikációs fejlesztései. Koplányi Emil Digitális Pedagógiai Osztály Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. infokommunikációs fejlesztései Koplányi Emil Digitális Pedagógiai Osztály Tartalom A közoktatási rendszer fejlesztéséhez kapcsolódó céljaink Tevékenységeink

Részletesebben

TIOP-1.1.1.-09/1-2010-0188 A

TIOP-1.1.1.-09/1-2010-0188 A Projektnyitó nap TIOP-1.1.1.-09/1-2010-0188 A pedagógiai módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése /tanulói laptop program/ A nyírábrányi Ábrányi Emil Általános Iskola Informatikai

Részletesebben

KIR 2.0 A KIR MEGÚJÍTÁSÁNAK ELSŐ LÉPÉSEI BARCSÁNSZKY PÉTER OKTATÁSI HIVATAL. TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 PEDAGÓGUSKÉPZÉS Támogatása

KIR 2.0 A KIR MEGÚJÍTÁSÁNAK ELSŐ LÉPÉSEI BARCSÁNSZKY PÉTER OKTATÁSI HIVATAL. TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 PEDAGÓGUSKÉPZÉS Támogatása A KIR MEGÚJÍTÁSÁNAK ELSŐ LÉPÉSEI BARCSÁNSZKY PÉTER OKTATÁSI HIVATAL TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 PEDAGÓGUSKÉPZÉS Támogatása A köznevelés információs rendszere Jogszabályi környezet határozza meg a kapcsolódó

Részletesebben

A felsőoktatási szolgáltatások rendszer szintű fejlesztése: diplomás pályakövetés és vezetői információs rendszerek (TÁMOP 4.1.3)

A felsőoktatási szolgáltatások rendszer szintű fejlesztése: diplomás pályakövetés és vezetői információs rendszerek (TÁMOP 4.1.3) A felsőoktatási szolgáltatások rendszer szintű fejlesztése: diplomás pályakövetés és vezetői információs rendszerek (TÁMOP 4.1.3) 2011. december 7. Fejlesztés a minőségi oktatásért Minőség a felsőoktatásban

Részletesebben

Felsőoktatási felvételi eljárások 2010

Felsőoktatási felvételi eljárások 2010 Felsőoktatási felvételi eljárások 2010 Dr. Manherz Károly, szakállamtitkár Bakonyi László, elnök (Oktatási Hivatal) Kerekes Gábor, ügyvezető általános helyettese (Educatio Társ. Szolg. Nonprofit Kft.)

Részletesebben

Központi diplomás pályakövető program (DPR)

Központi diplomás pályakövető program (DPR) TÁMOP 4.1.3 DPR Központi diplomás pályakövető program (DPR) avagy amit a VAS elbír Fodor Szabolcs 11. Educatio Nemzetközi Oktatási Szakkiállítás 2011. január 21. Tudja Ön pontosan, hogy mennyi ma Magyarországon

Részletesebben

TÁMOP-3.1.7-11/1-2011-0063

TÁMOP-3.1.7-11/1-2011-0063 TÁMOP-.1.7-11/1-2011-006 A TÁMOP-.1.7-11/1-2011-006 Horizontális háló a Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése Megvalósítás: 2012. április 1. 2012. november 0 Az elnyert

Részletesebben

Digitális kompetenciák fejlesztése a pedagógus-továbbképzésben

Digitális kompetenciák fejlesztése a pedagógus-továbbképzésben Digitális kompetenciák fejlesztése a pedagógus-továbbképzésben Könczöl Tamás igazgató elearning Igazgatóság Sulinet etanulás Módszertani és Kompetencia Központ Educatio KHT. IKT - Információs és Kommunikációs

Részletesebben

Az NIIF Intézet és a ÚMFT TÁMOP 4.1.3 programok bemutatása

Az NIIF Intézet és a ÚMFT TÁMOP 4.1.3 programok bemutatása Az NIIF Intézet és a ÚMFT TÁMOP 4.1.3 programok bemutatása Máray Tamás Mohácsi János 2008.03.26. ISO 9001 2008.03.26. NIIF Intézet 1 Tanúsított cég NIIF program Hazai kutatói hálózat: NIIF Program (több

Részletesebben

Az Oktatási Hivatal feladatai

Az Oktatási Hivatal feladatai Az Oktatási Hivatal feladatai Kerpen Gábor elnök Oktatási Hivatal Az Oktatási Hivatal feladatai közoktatási hatósági ügyintézés (köz- és felső)oktatási hatósági ellenőrzés érettségi, közoktatási felvételi

Részletesebben

Vaszary János Általános Iskola és Logopédiai Intézet

Vaszary János Általános Iskola és Logopédiai Intézet Vaszary János Általános Iskola és Logopédiai Intézet Informatikai stratégia Tata, 2011. Informatikai stratégia - 2 - Tartalom 1. Számítógépes hálózatok... - 3-2. Internet kapcsolat... - 3-3. Interaktív

Részletesebben

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 118. 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 118. 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 118. 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2012. szeptember 27-i ülésére Tárgy: Beszámoló

Részletesebben

Ágazati Vezetői Információs Rendszer koncepciója

Ágazati Vezetői Információs Rendszer koncepciója Ágazati Vezetői Információs Rendszer koncepciója Ágazati Vezetői Információs Rendszer koncepciója Bemutatja: Bruhács Tamás főosztályvezető-helyettes - OM, Fejlesztési és Tudományos Ügyek Főosztálya Hodász

Részletesebben

B/21. számú melléklet TÁMOP 4.1.1 - Intézményi követelmények Diplomás Pályakövető Rendszer

B/21. számú melléklet TÁMOP 4.1.1 - Intézményi követelmények Diplomás Pályakövető Rendszer B/21. számú melléklet TÁMOP 4.1.1 - Intézményi követelmények Diplomás Pályakövető Rendszer 1. Támogatandó szakmai követelmények - pályakövető kutatások A pályakövetési vizsgálatok főbb elemei: hallgatói

Részletesebben

3.1 Jövőkép. 3.2 Átfogó cél

3.1 Jövőkép. 3.2 Átfogó cél 3.1 Jövőkép A könyvtári rendszer egésze alkalmas a 21. századi könyvtárhasználó igényeinek kielégítésére. A nyilvánosságra hozott információnak, felhalmozott tudásnak, valamint műveltségnek a mindenki

Részletesebben

AZ INTEGRÁLT NYOMONKÖVETŐ RENDSZER BEMUTATÁSA (TÁMOP 3.4.2-B) Kern Zoltán Közoktatási szakértő Kern.zoltan@educatio.hu

AZ INTEGRÁLT NYOMONKÖVETŐ RENDSZER BEMUTATÁSA (TÁMOP 3.4.2-B) Kern Zoltán Közoktatási szakértő Kern.zoltan@educatio.hu AZ INTEGRÁLT NYOMONKÖVETŐ RENDSZER BEMUTATÁSA (TÁMOP 3.4.2-B) Kern Zoltán Közoktatási szakértő Kern.zoltan@educatio.hu Integrált (Elektronikus) Nyomonkövető Rendszer Miért használjuk? Hogyan használjuk?

Részletesebben

TÁMOP 4.1.1 intézményi követelmények. Vezetői Információs Rendszer

TÁMOP 4.1.1 intézményi követelmények. Vezetői Információs Rendszer TÁMOP 4.1.1 intézményi követelmények Vezetői Információs Rendszer Tartalom 1. Bevezetés... 2 2. Szakmai követelmények... 2 A rendszer felhasználói és a biztosított felhasználások (információszolgáltatások)...

Részletesebben

A köznevelés megújítását támogató szerepek és szervezetek valamint fejlesztés irányai

A köznevelés megújítását támogató szerepek és szervezetek valamint fejlesztés irányai Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Államtitkárság A köznevelés megújítását támogató szerepek és szervezetek valamint fejlesztés irányai Pölöskei Gáborné Köznevelési Intézményrendszer

Részletesebben

A tanuló és a tanulás

A tanuló és a tanulás A tanuló és a tanulás Biztonságos eszközhasználat, felelős tartalomkezelés Ez a mutató azt tárja fel, hogy milyen lehetőségei vannak a tanulóknak a tanulás során az IKT-eszközök használatára, és azt is

Részletesebben

A pályázat minden információja megtalálható a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség weblapján: www.nfu.hu/content/2489

A pályázat minden információja megtalálható a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség weblapján: www.nfu.hu/content/2489 Iskolánk a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében részt vesz a Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés innovatív intézményekben pályázatban. Kódszám: TÁMOP-3.1.4/08/2 A projektek az Európai

Részletesebben

ZALA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT PEDAGÓGIAI INTÉZETE

ZALA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT PEDAGÓGIAI INTÉZETE SZAKMAI ÖNÉLETRJAZ SZEMÉLYES ADATOK Név Kern Zoltán Cím 8700 Marcali, Lengyelkert 11/b Telefon 06/30/3392530 E-mail Kernzoltan56@t-online.hu Születési hely Lad Születési idő 1956.10.11. MUNKAHELY MUNKAKÖR

Részletesebben

FAIR a fejlesztéspolitika egységes informatikai támogatása. Háttéranyag

FAIR a fejlesztéspolitika egységes informatikai támogatása. Háttéranyag FAIR a fejlesztéspolitika egységes informatikai támogatása Háttéranyag 1. A projekt adatai Projekt megnevezése: A fejlesztéspolitika egységes informatikai támogatása Magyarországon Operatív program neve:

Részletesebben

Aktuális TÁMOP közoktatás fejlesztési pályázatok. Hajdúszoboszló, 2010. október 20.

Aktuális TÁMOP közoktatás fejlesztési pályázatok. Hajdúszoboszló, 2010. október 20. Aktuális TÁMOP közoktatás fejlesztési pályázatok Hajdúszoboszló, 2010. október 20. Aktuális pályázatok kategóriái Megjelentetésre váró közoktatási pályázati konstrukciók: 2010-ben terveink szerint 3 (TÁMOP

Részletesebben

Tudásalapú közszolgálati előmenetel

Tudásalapú közszolgálati előmenetel Tudásalapú közszolgálati előmenetel 980 millió Ft támogatás 7 fejlesztett terület 3 bevont egyetemi kar 2 új doktori iskola 3000 fő képzésbe bevont személy A projekt tevékenységei A közszolgálat közös

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A HEFOP 3.1.3/05/01 A KOMPETENCIA-ALAPÚ OKTATÁS ELTERJESZTÉSE CÍMŰ PÁLYÁZAT ESEMÉNYEIRŐL

BESZÁMOLÓ A HEFOP 3.1.3/05/01 A KOMPETENCIA-ALAPÚ OKTATÁS ELTERJESZTÉSE CÍMŰ PÁLYÁZAT ESEMÉNYEIRŐL BESZÁMOLÓ A HEFOP 3.1.3/05/01 A KOMPETENCIA-ALAPÚ OKTATÁS ELTERJESZTÉSE CÍMŰ PÁLYÁZAT ESEMÉNYEIRŐL A kompetencia-alapú oktatás megvalósítása a fényeslitkei és tiszakanyári iskolákban HEFOP-3.1.3-05/1.-2005-10-0312/1.0

Részletesebben

innovációra és nemzetközi együttműködések

innovációra és nemzetközi együttműködések Tények és adatok Alapítás 1993 Tulajdonosok 100%-ban magyar tulajdonosi kör Éves forgalom 300 millió Forint C é g p r o fi l A 1993-ban alapított vállalkozás, fő profilja üzleti informatikai megoldások

Részletesebben

Felsőoktatási felvételi eljárás 2014

Felsőoktatási felvételi eljárás 2014 EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. Felsőoktatási felvételi eljárás 2014 Gyakorlati tudnivalók a jelentkezéshez, pontszámításhoz Tájékozódás Miről tájékozódjunk?? felvételi eljárási szabályok,

Részletesebben

Oktatási keretrendszer. Aba 0 perces ügyintézés pilot projekt

Oktatási keretrendszer. Aba 0 perces ügyintézés pilot projekt 1 Aba 0 perces ügyintézés pilot projekt 1 Közigazgatás jelene 2 Problémák Lassú ügyintézési folyamat Államháztartásnak költséges működés Cél Hatékonyság növelése Legyen gyorsabb, egyszerűbb Költség csökkentés

Részletesebben

A DALNET24 projekt aktualitásai

A DALNET24 projekt aktualitásai GISopen 2015. Székesfehérvár 2015. március 27. Doroszlai Tamás FÖMI-FFÜO ov Földmérési és Távérzékelési Intézet Digitális földhivatal Földhivatali elektronikus dokumentum kezelés Az elektronikus dokumentum

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA KÖZNEVELÉSÉRT FELELŐS ÁLLAMTITKÁRSÁG. Pölöskei Gáborné helyettes államtitkár

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA KÖZNEVELÉSÉRT FELELŐS ÁLLAMTITKÁRSÁG. Pölöskei Gáborné helyettes államtitkár EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA KÖZNEVELÉSÉRT FELELŐS ÁLLAMTITKÁRSÁG Pölöskei Gáborné helyettes államtitkár Az oktatással szembeni elvárások Gazdaság részéről Képzettségi szint növekedése Élethosszig

Részletesebben

A VKTKT iskoláinak. inak informatikai nak fejlesztése. Projektnyitó 2011.02.08.

A VKTKT iskoláinak. inak informatikai nak fejlesztése. Projektnyitó 2011.02.08. A VKTKT iskoláinak inak informatikai infrastruktúrájának nak fejlesztése se Projektnyitó 2011.02.08. TIOP -1.1.1-07/1-2008-06130613 Út t a nyertességig I. A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai

Részletesebben

Kapcsolódási pontok: munkaerőpiac, pályaorientáció és képzés

Kapcsolódási pontok: munkaerőpiac, pályaorientáció és képzés A hazai pályaorientációs rendszer fejlesztésének bemutatása Kapcsolódási pontok: munkaerőpiac, pályaorientáció és képzés Katona Miklós Nemzeti Munkaügyi Hivatal 2011. évi CLXXXVII. Szakképzési törvény

Részletesebben

A FELSŐOKTATÁSI KÖNYVTÁRAK

A FELSŐOKTATÁSI KÖNYVTÁRAK A FELSŐOKTATÁSI KÖNYVTÁRAK SZEREPE A MEGVÁLTOZOTT KÖRNYEZETBEN Virágos Márta Egyetemi Könyvtárigazgatók Kollégiuma marta@lib.unideb.hu KÖNYVTÁRI TÖRVÉNY ÉS KÖNYVTÁRI STRATÉGIA A Könyvtári törvény elfogadásával

Részletesebben

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 A pedagógusok szakmai munkájának támogatása Dr. Pompor Zoltán szakmai vezető Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP 3.1.5/12 projekt Főbb témák, csomópontok Milyen fejlesztések történnek a TÁMOP 3.1.5

Részletesebben

Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás

Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás Kompetencia alapú oktatás feltételeinek fejlesztésére a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat fenntartásában lévő egyes oktatási intézményeiben

Részletesebben

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 132. részére. Beszámoló

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 132. részére. Beszámoló Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 132. részére Beszámoló a TÁMOP-3.1.4. Kompetenciaalapú oktatás bevezetése Pápa innovatív intézményeiben című pályázatról (Munkácsy Mihály Általános Iskola

Részletesebben

TISZK A TÉRSÉGI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ KÖZPONTOK A SOPRONTISZK SOPRON

TISZK A TÉRSÉGI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ KÖZPONTOK A SOPRONTISZK SOPRON A SOPRON TISZK A szak- és felnôttképzés struktúrájának, szervezésének és irányításának átalakítása a Sopron-Fertôd Kistérség területén Térségi Integrált Szakképzô Központ keretében TÁMOP-2.2.3-07/2-2F-2008-0025

Részletesebben

Kezdeményezés, kooperáció és kölcsönhatások:

Kezdeményezés, kooperáció és kölcsönhatások: Kezdeményezés, kooperáció és kölcsönhatások: a Miskolci Egyetem közreműködése a térségi innovációs folyamatokban Dr. Mang Béla stratégiai és fejlesztési rektorhelyettes Balatonfüred, 2009. május 11. Időhorizont

Részletesebben

Felsőoktatási Információs Rendszer. Kerekes Gábor

Felsőoktatási Információs Rendszer. Kerekes Gábor Felsőoktatási Információs Rendszer Kerekes Gábor Miről lesz szó? Mi a FIR célja? Mit tart nyilván? Hogyan működik? Hogyan áll a megvalósítás? További teendők Europass Az Ftv, céljai A felsőoktatási intézmények

Részletesebben

diplomás pályakövetés II.

diplomás pályakövetés II. diplomás pályakövetés II. elhelyezkedés, alumni, jó gyakorlatok Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Országos Felsőoktatási Információs Központ (OFIK) 2009. július Készült

Részletesebben

Innovációs területek fejlesztési feladatok és hozzájuk rendelt tanácsadói tevékenységek meghatározása 1. innovációs terület:

Innovációs területek fejlesztési feladatok és hozzájuk rendelt tanácsadói tevékenységek meghatározása 1. innovációs terület: Innovációs területek fejlesztési feladatok és hozzájuk rendelt tanácsadói tevékenységek meghatározása 1. innovációs terület: A referencia-intézményi szolgáltatói szerep ellátásához szükséges fejlesztéseket

Részletesebben

AJÁNLAT. 2012. IV. negyedévében a mikro-, kis- és középvállalkozások számára kínált fejlesztési lehetőségek az Új Széchenyi Terv keretében

AJÁNLAT. 2012. IV. negyedévében a mikro-, kis- és középvállalkozások számára kínált fejlesztési lehetőségek az Új Széchenyi Terv keretében AJÁNLAT 2012. IV. negyedévében a mikro-, kis- és középvállalkozások számára kínált fejlesztési lehetőségek az Új Széchenyi Terv keretében IR Intelligens Régió Üzleti Kommunikációs Kft. 6725 Szeged, Kálvária

Részletesebben

A TANÁRKÉPZÉS MEGÚJULÁSA TERVEK ÉS LEHETŐSÉGEK TÁMOP 4.1.2-B PROJEKT. 2014. augusztus 26. Dr. Bodnár Éva

A TANÁRKÉPZÉS MEGÚJULÁSA TERVEK ÉS LEHETŐSÉGEK TÁMOP 4.1.2-B PROJEKT. 2014. augusztus 26. Dr. Bodnár Éva A TANÁRKÉPZÉS MEGÚJULÁSA TERVEK ÉS LEHETŐSÉGEK TÁMOP 4.1.2-B PROJEKT 2014. augusztus 26. Dr. Bodnár Éva A TÁMOP 4.1.2-B projekt hátterében álló tényezők Szakmai és szervezeti keretek kiépülése a pedagógusok

Részletesebben

Infrastruktúra-fejlesztés a köznevelésben

Infrastruktúra-fejlesztés a köznevelésben Infrastruktúra-fejlesztés a köznevelésben Budapest, 2012. augusztus 31. Emberi Erőforrások Minisztériuma Oktatásért Felelős Államtitkárság Köznevelési fejlesztések 2007-2013 TÁMOP 3. Minőségi oktatás és

Részletesebben

elemér ISKOLAI ÖNÉRTÉKELŐ RENDSZER TANULÓI KÉRDŐÍV

elemér ISKOLAI ÖNÉRTÉKELŐ RENDSZER TANULÓI KÉRDŐÍV TÁMOP 3.1.1-08/1-2008-0002 elemér ISKOLAI ÖNÉRTÉKELŐ RENDSZER az IKT 1 -eszközök és digitális pedagógiai módszerek iskolafejlesztő szemléletű használatához TANULÓI KÉRDŐÍV Ez a kérdőív az elemér 2 önértékelő

Részletesebben

ELTE Informatikai Kar Nyílt Nap

ELTE Informatikai Kar Nyílt Nap ELTE Informatikai Kar Nyílt Nap A felvételi és érettségi kapcsolata 2008. november 13. Előadó: Végh Tamás, felvételi iroda A Bologna-rendszer A Bologna-rendszer néven ismertté vált többciklusú képzés három,

Részletesebben

Új struktúrák, új kihívások

Új struktúrák, új kihívások Információs Társadalom Parlamentje Új struktúrák, új kihívások Marekné dr. Pintér Aranka 2013. június 13. Az átalakítás célja: A köznevelési rendszer minőségi oktatás és fenntarthatóság az emberi erőforrások

Részletesebben

A jövő iskolája. Dr. Magyar Bálint. Oktatási miniszter. 2004. április 16. www.om.hu 1

A jövő iskolája. Dr. Magyar Bálint. Oktatási miniszter. 2004. április 16. www.om.hu 1 A jövő iskolája Dr. Magyar Bálint Oktatási miniszter 2004. április 16. www.om.hu 1 Gyorsuló idő 5 évente a létező szakmák 5%-a kicserélődik Az infokommunikációs technológiai ismeretek nélkül űzhető szakmák

Részletesebben

Az OFI szerepe a pedagógiai szakmai szolgáltatások megújításában

Az OFI szerepe a pedagógiai szakmai szolgáltatások megújításában Az OFI szerepe a pedagógiai szakmai szolgáltatások megújításában Hancock Márta Szombathely 2013. 08. 28. Az előadás témái A pedagógiai szakmai szolgáltatások jogszabályi háttere A pedagógiai szakmai szolgáltatások

Részletesebben

Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó

Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó A képzési idő: 2 félév A képző: Kodolányi János Főiskola A szakirányú továbbképzési szakon végzettek ismerik: - a pedagógiai értékelés hazai és

Részletesebben

Az örökbefogadás adminisztrációs és nyilvántartási rendszerének fejlesztése. Szakszolgálatok számára

Az örökbefogadás adminisztrációs és nyilvántartási rendszerének fejlesztése. Szakszolgálatok számára Az örökbefogadás adminisztrációs és nyilvántartási rendszerének fejlesztése Tájékoztató nap a Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálatok számára Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal Projektigazgatóság

Részletesebben

Az oktatás s szerepe a társadalmi felzárk

Az oktatás s szerepe a társadalmi felzárk Az oktatás s szerepe a társadalmi felzárk rkózásban Dr. Köpeczi-Bócz Tamás Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Társadalmi Felzárkózásért Felelős Államtitkárság Felzárk rkózás kitörési lehetőségek

Részletesebben

ÚMFT TÁMOP 2.2.1-08/1-2008-0002. Juhászné Víg Éva programiroda vezető. 2010. október 20.

ÚMFT TÁMOP 2.2.1-08/1-2008-0002. Juhászné Víg Éva programiroda vezető. 2010. október 20. ÚMFT TÁMOP 2.2.1-08/1-2008-0002 A képzés minőségének és tartalmának fejlesztése Juhászné Víg Éva programiroda vezető 2010. október 20. Alprojektek 1. Pályakövetés rendszere 2. Minőségbiztosítás 3. Vizsgarendszer

Részletesebben

HALLGATÓI TÁMOGATÁSI RENDSZERBEN MŰKÖDTETHETŐ MULTIMÉDIÁS ALKALMAZÁSOK

HALLGATÓI TÁMOGATÁSI RENDSZERBEN MŰKÖDTETHETŐ MULTIMÉDIÁS ALKALMAZÁSOK HALLGATÓI TÁMOGATÁSI RENDSZERBEN MŰKÖDTETHETŐ MULTIMÉDIÁS ALKALMAZÁSOK Dr. Martinkó József egyetemi docens Kaposvári Egyetem ÁTK Szakképzés-pedagógiai pedagógiai és Társadalomtudományi Tanszék 2006.08.24-25

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS INFOKOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERÉNEK VIZSGÁLATI MÓDSZEREI. pv. alezredes

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS INFOKOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERÉNEK VIZSGÁLATI MÓDSZEREI. pv. alezredes MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS INFOKOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERÉNEK VIZSGÁLATI MÓDSZEREI Előad adó: : Leskó György pv. alezredes Nincs teljes biztonság, csak optimális, még elfogadható biztonsági szint. Az információs

Részletesebben

A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk

A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk PRIORITÁS 1.1 Kiemelt növekedési ágazatok és iparágak célzott,

Részletesebben

A TakarNet24 projekt

A TakarNet24 projekt országos földhivatali hálózat A TakarNet24 projekt Zalaba Piroska főtanácsos Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Földügyi és Térinformatikai Főosztály Jogi keretek Eljárások TAKAROS koncepción

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSOKNAK, NONPROFIT SZERVEZETEKNEK. Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program. neve:

VÁLLALKOZÁSOKNAK, NONPROFIT SZERVEZETEKNEK. Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program. neve: A Széchenyi 2020, az Új Széchenyi Terv és a Nemzeti Együttműködési Alap összefoglaló táblázata vállalkozások költségvetési szervek és nonprofit szervezetek részére VÁLLALKOZÁSOKNAK, NONPROFIT SZERVEZETEKNEK

Részletesebben

Diplomás pályakövetés intézményi online kutatás, 2012

Diplomás pályakövetés intézményi online kutatás, 2012 Diplomás pályakövetés intézményi online kutatás, 2012 Módszertani útmutató a Diplomás Pályakövető Rendszer 2012 es tavaszi online kérdőíveinek központi blokkjához Educatio Nonprofit Kft. Felsőoktatási

Részletesebben

TOVÁBBTANULÁS 2015. Készítette: Molnár Róbertné

TOVÁBBTANULÁS 2015. Készítette: Molnár Róbertné TOVÁBBTANULÁS 2015 Készítette: Molnár Róbertné A KÉPZÉSI SZERKEZET ÉRETTSÉGI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSEK ALAPKÉPZÉS (BA,BSC) MESTERKÉPZÉS (MA, MSC) OSZTATLAN MESTERKÉPZÉSEK SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSEK DOKTORI

Részletesebben

Tisztelt Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság!

Tisztelt Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság! Tisztelt Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság! Élve az Médiatanács által elfogadott és február 1-től 45 napon át érvényben lévő javaslattételi lehetőséggel, az alábbiakban összefoglaljuk a Közszolgálati

Részletesebben

AZ ÚJGENERÁCIÓS TANKÖNYVEK FEJLESZTÉSE

AZ ÚJGENERÁCIÓS TANKÖNYVEK FEJLESZTÉSE AZ ÚJGENERÁCIÓS TANKÖNYVEK FEJLESZTÉSE A projekt célja Tanulásra és alkotásra ösztönző tanításitanulási környezet kialakítása A tanítás és tanulás hatékonyságát elősegítő módszertani újdonságok beépítése

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében a. kiemelt projekt elkészítéséhez. Kódszám: TÁMOP-2.3.2-09/1

Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében a. kiemelt projekt elkészítéséhez. Kódszám: TÁMOP-2.3.2-09/1 PROJEKTTERVEZÉSI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében a Munkaerő-piaci előrejelzések készítése, szerkezetváltási folyamatok előrejelzése c. kiemelt projekt elkészítéséhez Kódszám:

Részletesebben

A köznevelés-fejlesztés fő irányai

A köznevelés-fejlesztés fő irányai Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Államtitkárság A köznevelés-fejlesztés fő irányai Sipos Imre köznevelésért felelős helyettes államtitkár KÖZNEVELÉS-FEJLESZTÉSI STRATÉGIA I. Hatékonyság,

Részletesebben

A KRE Intézményfejlesztési Tervének ütemezése 2008-2012. 2008. év

A KRE Intézményfejlesztési Tervének ütemezése 2008-2012. 2008. év 12. sz. melléklet A KRE Intézményfejlesztési Tervének ütemezése 2008-2012. 2008. év Felelős: rektorhelyettes, dékánok, intézet- és tanszékvezetők Felelős: oktatási rektorhelyettes, dékánok, intézet- és

Részletesebben

TÁMOP-3.1.4./08/-2009-0153 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben (projektzáró) 2010.08.27.

TÁMOP-3.1.4./08/-2009-0153 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben (projektzáró) 2010.08.27. TÁMOP-3.1.4./08/-2009-0153 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben (projektzáró) Készítette: Nagyközségi Pogány Önkormányzat Gyuláné szakmai Nyírábrány vezető 2010.08.27.

Részletesebben

[ISMERTETŐ] www.tanulmanyi.info Központi tanulmányi információs rendszer

[ISMERTETŐ] www.tanulmanyi.info Központi tanulmányi információs rendszer 2008 www.tanulmanyi.info Központi tanulmányi információs rendszer [ISMERTETŐ] A www.tanulmanyi.info Központi tanulmányi információs rendszer ingyenes Internetes szolgáltatás rövid ismertetője a Magyar

Részletesebben

Göd Város Önkormányzata. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés a gödi innovatív intézményekben

Göd Város Önkormányzata. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés a gödi innovatív intézményekben Göd Város Önkormányzata TÁMOP 3.1.4 09/1 2009 0006 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés a gödi innovatív intézményekben Valló Péter intézményi folyamat szaktanácsadó vallo.peter@vbcomp.hu 1 Miről

Részletesebben

Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE OKTATÁSI FŐIGAZGATÓSÁG

Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE OKTATÁSI FŐIGAZGATÓSÁG 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 56. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE OKTATÁSI FŐIGAZGATÓSÁG BUDAPEST,

Részletesebben

PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS

PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS Újfehértó Város Önkormányzata TÁMOP- 3.1.4-08/2-2009-0093 A kompetencia alapú oktatás innovatív lehetőségeinek megteremtése Újfehértón PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS 2010. JANUÁR 22. Készítette: Pappné

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM AZ EGYETEMI INFORMATIKAI KÖZPONT ÜGYRENDJE

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM AZ EGYETEMI INFORMATIKAI KÖZPONT ÜGYRENDJE NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM AZ EGYETEMI INFORMATIKAI KÖZPONT ÜGYRENDJE HATÁLYOS: 2015. MÁJUS 6-TÓL SOPRON 2015 1. Általános rendelkezések (1) Az Egyetemi Informatikai Központ a Nyugat-magyarországi Egyetem

Részletesebben

ÚJDONSÁGOK A PEDAGÓGUSOK SZAKMAI MUNKÁJÁNAK TÁMOGATÁSÁBAN

ÚJDONSÁGOK A PEDAGÓGUSOK SZAKMAI MUNKÁJÁNAK TÁMOGATÁSÁBAN ÚJDONSÁGOK A PEDAGÓGUSOK SZAKMAI MUNKÁJÁNAK TÁMOGATÁSÁBAN Kaposi József főigazgató Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Budapest, 2014. augusztus 26. Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet szerepe Fejlesztési

Részletesebben

Pannon Egyetem Műszaki Informatikai Kar Fasori Tehetséggondozó Program Eljárásrend

Pannon Egyetem Műszaki Informatikai Kar Fasori Tehetséggondozó Program Eljárásrend Pannon Egyetem Műszaki Informatikai Kar Fasori Tehetséggondozó Program Eljárásrend Tartalom Tartalom...1 1. A program célja...1 2. Az FTP vezetése...1 3. A szakmai vezetők, az FTP koordinátor feladatköre...2

Részletesebben

Ú J B E L É PŐK RÉSZÉRE NYÚJTOTT

Ú J B E L É PŐK RÉSZÉRE NYÚJTOTT Informatikai Igazgatóság: Ú J B E L É PŐK RÉSZÉRE NYÚJTOTT I N F O R M A T I K A S Z O L G Á L T A T Á S O K Az Igazgatóság felelős az informatikai szolgáltatások biztosításáért, kiemelten a központi gazdálkodási

Részletesebben

Aktuális pályázati konstrukciók az oktatásfejlesztés szolgáltatában

Aktuális pályázati konstrukciók az oktatásfejlesztés szolgáltatában Aktuális pályázati konstrukciók az oktatásfejlesztés szolgáltatában Bevezetés Uniós források a közoktatásban A támogatási rendszer Fejlesztési dokumentumok Rendelkezésre álló lehetőségek TÁMOP 3 TIOP 1

Részletesebben

Néhány sikeres külföldi eeducation projekt áttekintése

Néhány sikeres külföldi eeducation projekt áttekintése Néhány sikeres külföldi eeducation projekt áttekintése Kovács Krisztina Education Business Developer Közép-Kelet Európa, Közel-Kelet, Afrika 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. The information

Részletesebben

Tartalom. Konfiguráció menedzsment bevezetési tapasztalatok. Bevezetés. Tipikus konfigurációs adatbázis kialakítási projekt. Adatbázis szerkezet

Tartalom. Konfiguráció menedzsment bevezetési tapasztalatok. Bevezetés. Tipikus konfigurációs adatbázis kialakítási projekt. Adatbázis szerkezet Konfiguráció menedzsment bevezetési tapasztalatok Vinczellér Gábor AAM Technologies Kft. Tartalom 2 Bevezetés Tipikus konfigurációs adatbázis kialakítási projekt Adatbázis szerkezet Adatbázis feltöltés

Részletesebben

A-NET Consulting a komplex informatikai megoldásszállító

A-NET Consulting a komplex informatikai megoldásszállító INFORMATIKAI ÉS ÜZLETI TANÁCSADÁS RENDSZERINTEGRÁCIÓ HÁLÓZATI MEGOLDÁSOK RENDSZERTÁMOGATÁS OUTSOURCING VIRTUALIZÁCIÓ IP TELEFONRENDSZEREK A-NET Consulting a komplex informatikai megoldásszállító A-Net

Részletesebben

SYNERGON ÜgymeNET TÉRSÉGFEJLESZTŐ HÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁSOK

SYNERGON ÜgymeNET TÉRSÉGFEJLESZTŐ HÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁSOK SYNERGON ÜgymeNET TÉRSÉGFEJLESZTŐ HÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁSOK Szolgáltató önkormányzat, szolgáltató kistérség Az Európai Unióhoz való csatlakozás új teret nyitott hazánkban. Az önkormányzati testületek, kistérségi

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEKNEK. Operatív Program neve:

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEKNEK. Operatív Program neve: A Széchenyi 2020, az Új Széchenyi Terv és a Nemzeti Együttműködési Alap összefoglaló táblázata vállalkozások költségvetési szervek és nonprofit szervezetek részére KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEKNEK Környezet és

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2014-2020. Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2014-2020. Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2014-2020 Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Tematika Felkészülés a 2014-2020-as időszakra Gazdaságfejlesztési és Innovációs

Részletesebben

A KÖZÉPTÁVÚ LOGISZTIKAI STRATÉGIA ÉS VÉGREHAJTÁSA. KÖZGAZDÁSZ VÁNDORGYŰLÉS 2014. szeptember 5.

A KÖZÉPTÁVÚ LOGISZTIKAI STRATÉGIA ÉS VÉGREHAJTÁSA. KÖZGAZDÁSZ VÁNDORGYŰLÉS 2014. szeptember 5. A KÖZÉPTÁVÚ LOGISZTIKAI STRATÉGIA ÉS VÉGREHAJTÁSA KÖZGAZDÁSZ VÁNDORGYŰLÉS 2014. szeptember 5. AZ IFKA KIK VAGYUNK MI? A közhasznúság szolgálatában Kutatás-fejlesztés, innováció Foglalkoztatás-bővítés Nemzeti

Részletesebben

INFORMATIKAI STRATÉGIA 2011-2015.

INFORMATIKAI STRATÉGIA 2011-2015. INFORMATIKAI STRATÉGIA 2011-2015. 1. BEVEZETÉS Az oktatási informatikai stratégia célja olyan, a korszerű tudásalapú társadalom követelményeinek megfelelő oktatási informatikai hálózat, informatikai eszközök

Részletesebben

Szociális információnyújtás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél

Szociális információnyújtás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél Szociális információnyújtás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél A szolgáltatás átfogó és operatív célja A Pro-Team Nonprofit Kft. rehabilitációs akkreditált foglalkoztató, ahol több mint 2000 fő megváltozott

Részletesebben

A Pedagógiai Program TÁMOP 3.1.4-es projekt melléklete. Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon. Általános Iskola feladatellátási hely

A Pedagógiai Program TÁMOP 3.1.4-es projekt melléklete. Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon. Általános Iskola feladatellátási hely A Pedagógiai Program TÁMOP 3.1.4-es projekt melléklete Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon Általános Iskola feladatellátási hely Fenntartási időszak: 2010-2015 Kötelezően megvalósított implementációs

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERV

ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERV SZÉCHENYI ISTVÁN KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERV IV. KÖTET Békéscsaba, 2012. 2 2008-2013 2013 Széchenyi István Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola

Részletesebben

Minőségkritériumok az elearning oktatásban

Minőségkritériumok az elearning oktatásban Minőségkritériumok az elearning oktatásban Krausz János - Oktatási vezető Képzési és Tudásmenedzsment Innovációs Kft 1107. Budapest, Kékvirág u. 2-4 Telefon: +36(1)431-1610 Fax: +36(1)431-1601 kti@ktionline.net

Részletesebben

TÁVOKTATÁS, ELEKTRONIKUS OKTATÁS A MAGYAR HONVÉDSÉGBEN

TÁVOKTATÁS, ELEKTRONIKUS OKTATÁS A MAGYAR HONVÉDSÉGBEN TÁVOKTATÁS, ELEKTRONIKUS OKTATÁS A MAGYAR HONVÉDSÉGBEN Vörös Miklós Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem MOTTÓ NEM HANEM A AZ, LEGNAGYOBB, HANEM AZ, AKI A KIHÍVÁSOKRA NEM A LEGOKOSABB, A NEM A LEGSZEBB

Részletesebben

Korszerű iskolavezetés a köznevelés új rendszerében 60 óra

Korszerű iskolavezetés a köznevelés új rendszerében 60 óra Korszerű iskolavezetés a köznevelés új rendszerében 60 óra Akkreditált pedagógus-továbbképzés Alapítási engedély nyilvántartási száma: 43/44/2014. (blended learning képzés) Továbbképzési tájékoztató 1

Részletesebben

Szakpolitikai válaszok és a legutóbbi magyarországi reformok. 2014. Október 13.

Szakpolitikai válaszok és a legutóbbi magyarországi reformok. 2014. Október 13. Beruházások a gyermekek érdekében Magyarországon: EU eszközök és támogatási lehetőségek Szakpolitikai válaszok és a legutóbbi magyarországi reformok SZEMINÁRIUM 2014. Október 13. Iván Sörös Osztályvezető,

Részletesebben

Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 A Széchenyi Programiroda tevékenysége, vállalkozásfejlesztés A Széchenyi Programiroda feladatai Az Új Széchenyi Terv célkitűzése: hatékony pályázati rendszer működtetése a kis- és középvállalkozások versenyképességének

Részletesebben

Magyar Tudományos Művek Tára (MTMT) publikációs adatbázis szolgáltatások országos kiterjesztése TÁMOP 4.2.5.A-11/1-2012-0001. projekt.

Magyar Tudományos Művek Tára (MTMT) publikációs adatbázis szolgáltatások országos kiterjesztése TÁMOP 4.2.5.A-11/1-2012-0001. projekt. Magyar Tudományos Művek Tára (MTMT) publikációs adatbázis szolgáltatások országos kiterjesztése TÁMOP 4.2.5.A-11/1-2012-0001 projekt Nyitórendezvény 2012. augusztus 28-án, kedden, 11 órai kezdettel tartottuk

Részletesebben

Gyakorlati tennivalók. Gyakorlati tennivalók. Szakmai megvalósítás egyéb feltételei. Pályázati pénz felosztása. Szövegértés.

Gyakorlati tennivalók. Gyakorlati tennivalók. Szakmai megvalósítás egyéb feltételei. Pályázati pénz felosztása. Szövegértés. TÁMOP..-08/- 009-005 Boldog gyermekkor, vidám tanulás, biztos munka elérhetésének segítése Tatabánya közoktatási intézményeiben Mit nyújt a pályázat? alkalmazásképes tudást motivált kat egyéni tanulási

Részletesebben

Az OHÜ és partnerei együtt a hatékonyabb, korszerűbb hulladékgazdálkodásért

Az OHÜ és partnerei együtt a hatékonyabb, korszerűbb hulladékgazdálkodásért Mottó: HUNOR megbízható iránytű a hulladékgazdálkodás tengerében SAJTÓANYAG Az OHÜ és partnerei együtt a hatékonyabb, korszerűbb hulladékgazdálkodásért Pontos és gyors adatfeldolgozást biztosító, hatékonyság-

Részletesebben

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Tematika Felkészülés a 2014-2020-as időszakra

Részletesebben

Kommunikációs terv. R. M. Á. I. Kazinczy Ferenc Tagiskola

Kommunikációs terv. R. M. Á. I. Kazinczy Ferenc Tagiskola OM: 201026-004 Kommunikációs terv R. M. Á. I. Kazinczy Ferenc Tagiskola OM: 201026-004 I. Célok 1.1. Átfogó célok: A referenciaintézmény egyedi, más intézmények számára is példaértékű, működésében koherens,

Részletesebben

A TÁMOP 3.1.4. TANÁCSADÓI FELADATOK

A TÁMOP 3.1.4. TANÁCSADÓI FELADATOK A TÁMOP 3.1.4. TANÁCSADÓI FELADATOK Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben 2009.Budapest Dr. Csontos Jánosné Szabó Gyuláné közoktatási szakértők 1 MOTTÓ Ha egy ország

Részletesebben

Hallgatói tájékoztató

Hallgatói tájékoztató Hallgatói tájékoztató Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. megbízásából a CC.Consultatio Kft. meghirdeti a Bevezetés a forrásanyagok kutatásába és tudományos on-line adatbázisok használata

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda Szám: 7694/2010. J a v a s l a t a közoktatási intézmények Pedagógusképzések c. pályázatainak támogatására Tisztelt

Részletesebben

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben