iskola augusztus csütörtök-péntek, óra SYMA Rendezvény- és Kongresszusi Központ, 2013/ Budapest, Dózsa György út 1.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "iskola 2013. augusztus 22-23. csütörtök-péntek, 9.00-17.00 óra SYMA Rendezvény- és Kongresszusi Központ, 2013/14 1146 Budapest, Dózsa György út 1."

Átírás

1 iskola Intézményvezetők és pedagógusok magazinja 2013/ Ft 2013/ augusztus csütörtök-péntek, óra SYMA Rendezvény- és Kongresszusi Központ, 1146 Budapest, Dózsa György út 1.

2 3 B S C I E N T I F I C E U R O P E K f t. MINŐSÉGI TANESZKÖZÖK AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁKTÓL AZ EGYETEMEKIG ANATÓMIAI MODELLEK, FALIKÉPEK EGÉSZSÉGÜGYI SZIMULÁTOROK BOTANIKAI MODELLEK ÁLLATI CSONTVÁZAK MIKROSZKÓPOK, MIKROMETSZETEK KÉMIAI MODELLEK FIZIKAI TANESZKÖZÖK Július 31-ig 20% kedvezmény a teljes biológia és anatómia termékválasztékunkra! Telefon: , Fax: Internet:

3 2013/14 TERVEZETT PR Az EMMI Köznevelésért Felelős Államtitkársága és háttérintézményei az Oktatási Hivatal és az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet konferenciája Az előadások tervezett témái: tapasztalatok, eredmények köznevelési rendszer megújítása, fenntartóváltás feladatok a 2013/14-es tanévben tankönyvellátás pedagóguséletpálya-modell minősítési rendszer pedagógus-továbbképzési rendszer szakmai felügyeleti rendszer szaktanácsadói rendszer pedagógusképzés megújítása óvodai nevelés Az előadók: Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Államtitkársága részéről: Dr. Hoffmann Rózsa köznevelésért felelős államtitkár Sipos Imre köznevelésért felelős helyettes államtitkár Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet főigazgatója: Dr. Kaposi József Az Oktatási Hivatal elnöke Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet szakmai konferenciája Tervezett plenáris előadások: Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet sze repe és feladatai a tartalmi és módszertani megújításban A médiakörnyezet hatásai az oktatásra és a ta nu lásra Szekció: Szaktanácsadás tanárképzés tanártovábbképzés A megújult tartalmi szabályozók megjelenítésének lehetőségei a köznevelési intézmények helyi tanterveiben A tantárgygondozás feladatai a megújuló pedagógiai szaktanácsadás során Pedagógus-továbbképzések szerepe a pedagógusok folyamatos szakmai fejlődésében További szakmai programok az alábbi cégek és szerve zetek szervezésében: Educatio Társadalmi Szolgáltató Non profit Kft. Könyvtárellátó Nonprofit Kft. Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó Oktatási Hivatal A belépés ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött. További információ, rendszeresen frissülő programleírás és regisztráció

4 A 2013/2014-es tanév kezdetén is immár hagyományosan kétnapos országos tanévnyitó rendezvényt szer vez a Modern Iskola magazin az oktatáspolitikai kormányzat, a szakmai intézmények és szervezetek, taneszköz-gyártó és -forgalmazó cégek, valamint kulturális intézmények bevonásával augusztus csütörtök-péntek, óra SYMA Rendezvény- és Kongresszusi Központ, 1146 Budapest, Dózsa György út 1. TT PROGRAM Apáczai Kiadó szakmai konferenciája Édes anyanyelvünk és az új helyesírás: prof. dr. Balázs Géza Irodalom tankönyvfejlesztéseink: Radóczné Bálint Ildikó Nyelvtan tankönyvcsaládunk: Széplaki Erzsébet Matematika Számoló agy Meglepetés előadó Az új 1., 2. évfolyamos matematika tankönyveink bemutatása Megújított interaktív tananyagaink Történelem Az új 5. évfolyamos történelem tankönyveink Megújított interaktív tananyagunk Hidán Csaba-Bánhegyi Ferenc Természetismereti szekció Az új 5-6. évfolyamos Természetismeret tankönyveink és megújított interaktív tananyagaink Előadó: Nagy-Tószegi Bálint művészeti és inno vációs igazgató Szerzők: Horváth Miklós, Molnár László, Szent irmai né Brecsok Mária, Lepenye Mária Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó: Az NKTK új elektronikustananyagfejlesztése a NAT új területein Plenáris ülés: NAT kiegészítő területeinek oktatása az Új NAT kihívásai az új terüle teken Szentkirályi-Szász Krisztina vezérigazgató, NKTK Szekció ülések: Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Az előadók tananyagfejlesztő, vezető tanárok 1. szekció: Pénzügyi és gazdasági kultúra 2. szekció: A média társadalmi szerepe, használata A média kifejezőeszközei 3. szekció: Társadalomismeret 4. szekció: Állampolgár vagyok 5. szekció: SNI tanulói programcsomagok Záró ülés: NKTK KözTér hírfolyam Szentkirályi-Szász Krisztina vezérigazgató, NKTK Az iskola határán Kulturális intézmények a köznevelés szolgálatában A hatékony tanítás és az élményszerű tanulás ér de kében a pedagógusok több irány ba is kiléphetnek az intéz mény falai közül: a múzeu mok, színházak, kon cer tek, állat- és növénykertek mind olyan speciá lis kulturális intézmények, amelyek nem csak a szó rak o zás hoz, hanem a tananyag el sa játításához is el ső rendű színterek. Ezek az intéz mények mára fel so ra koz tak az iskola köré, és természetes kö zeg ben, élet szerű, ere de ti bemutatók kal, beavató pe dagógiai prog ramok kal, min den érzékszerv bevonásával, interaktív módszerekkel teszik átélhetővé, megérthetővé, kézzelfoghatóvá és nem utolsósor ban szerethetővé az iskolai tananyagot. Érdemes ki te kin teni, mi is kí nál kozik az iskola határán! Információs és kommunikációs technológiák a múzeumpedagógiában Workshop múzeum pedagógusoknak Taneszköz-kiállítás 2013 A tanévnyitó rendezvény mindkét napján újdonságaikat, legnépszerűbb fejleszté sei ket mutatják be a taneszköz-gyártó és -forgalmazó cégek, valamint az érdeklődők találkozhatnak különböző kulturális intézmények ajánlataival is. A programváltoztatás jogát fenntartjuk!

5 Come and have a taste of different internation and Hungarian food & culture. mozaik Megalakul a Magyar Pedagógus Kar Date: 24 February pm Javaslattevő és véleményformáló szerepe egyaránt lesz az újonnan alakuló Magyar Pedagógus Karnak (MPK) jelentette be dr. Hoffmann Rózsa köznevelésért felelős államtitkár. A kar hivatása, hogy egy nevesített, bejegyzett pedagógusszakmai szervezet jöjjön létre, amelynek képviselői az egész pedagógustársadalom nevében formálhatnak véleményt, tehetnek javaslatot. Venue: Lovarda Convention Center (Kass You can expect: sok esetében, és akkor szűnik meg, az MPK létrehozását, nem láttak Az államtitkár a Magyar Pedagógus olyan veszélyt, amely a munkájukat Kar feladatai között említette, hogy ha valaki feladja az állását. Különleveszélyeztetné, és szöveg szerinti jaaz érettségi feltételéül szabott közösges kötelezettségeket ugyanakkor a vaslataikat is befogadták. Így például ségi szolgálathoz támogatást adjon, tagság nem ró a pedagógusokra, és ha etikai eljárás indul olyan pedagóvalamint hogy kidolgozza a pedagótagdíjat sem kell fizetni. nem állami intézményekben gus ellen, aki szakszervezeti tisztséggusok etikai kódexét. Csak a pedacome and haveakik a taste of different international customs viselő, akkor erről értesíteni kell az gógusoknak nem volt idáig ilyen dolgoznak, hasonló szervezetet hozcome and have a taste of different international customs and Hungarian food & culture. érdekvédelmi tömörülés vezetőjét. kódexe, ugyanakkor olyan kényes hatnak létre, és stratégiai partneri and Hungarian food & culture. Hoffmann Rózsa szerint jó iskola, jó területen dolgoznak, hogy minden szövetséget köthetnek a MPK-val. kérdést nem lehet jogszabályokkal oktatásügy nem létezik jó pedagóhoffmann Rózsa kívánatosnak tarlefedni. taná, ha ez megtörténne, de mint gusok nélkül, ezért az oktatáspolitikának hangsúlyos része a pedagóa tagság automatikus lesz a teljes jelezte semmilyen módon nem egészében 2014 áprilisára felálló guspolitika. Ennek kiemelt állomása akarják ezt erőltetni. karban az állami és önkormányzati a kar létrehozásáról is szóló törvényaz államtitkár tájékoztatása szerint a intézményekben dolgozó pedagógujavaslat. szakszervezetek tudomásul vették Traditional Hungarian food and drinks Great time Surprises You can learn and practice Hungarian folk dance with pro Date: 24 February pm Participation is free and includes Date: 24 February food pm and non-alcoholic be able only through prior registration at our website englishstu Venue: Lovarda Convention Center (Kassai campus) on current students and look for the link t Venue: Lovarda(click Convention Center (Kassai campus) You can expect: You can expect: Traditional Hungarian food and drinks Traditional Hungarian food and drinks Great time Great time Surprises Surprises You can learn and practice Hungarian folk dance with professional dancers. You can learn and practice Hungarian folk dance with professional dancers. Participation free and includes and non-alcoholic A tavaszi és a következő is őszi szemeszterben is színes food programokat kínál a Debreceni beverages but is availparticipation is free and includes food and non-alcoholic beverages but is available only through registration our website englishstudies.sci.unideb.hu Egyetem Tudományegyetemi Karok prior az intézményben tanulóatkülföldi hall gatók számára, able only through prior registration at our website englishstudies.sci.unideb.hu akik közelebbről ismerkedhetnek a magyar kultúrával. and look for the link there). (clickmeg onidén current students (click on current students and look for the link there). Egymás kultúrájának megismerése A Tudományegyetemi Karok 25 millió forintból valósítja meg 2013-ban az Európai Integrációs Alap által támogatott EIA/2012/ számú, Együtt egymásért programot, melynek keretében a harmadik országból érkezett hallgatók magyar társaikkal vehetnék részt közös rendezvényeken, ahol egymás kultúráját ismerhetik meg alaposabban. A tavaszi félév során, a májusi jó időben többnapos sportvetélkedőt és országismereti kirándulást is rendeznek a Nemzetközi Kapcsolatok Központ munkatársai az itt tanuló külföldi diákoknak. Tavaly szerveztünk először egész éves programsorozatot a több mint 30 országból érkezett hallgatónak, akik pozitív élményekkel gazdagodtak, örültek, hogy a Debreceni Egyetem színes és sokféle kikapcsolódási lehetőséget kínált nekik. Ennek szellemében folytatjuk idén is programjainkat, méghave inkább aa hallgatók igazítva. Jelezték a fiatalok, hogycustoms több sportrendezvényen vencome and tasteigényeihez of different international nének részt, ezért tavasszal és ősszel is szervezünk futballkupát. Két kiránduláson mutatjuk be az észak-magyarországi látnivalókat and Hungarian foodnépszerű & culture. és kulturális hagyományokat, emlékezethelyeket, és mivel tavaly rendkívül volt a budapesti városlátogatás, hajókirándulás a Dunán, ezt ebben az évben is biztosítjuk. Nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy magyar diáktársaikat is megismerjék a külföldiek, EuropEan IntEgratIon Fu közelebb kerüljenek egymáshoz, befogadó, nyitott szellemiségű egyetemi létet szeretnénk teremteni számukra tájékoztatott Blanár Denissza központvezető. You can expect: A p r o j e k t a z E u ró p a i U n i ó E u róp a i I n t e g rá c i ó s A l a p j á n a k t á mo g a t á s á v a l v a l ó s u l m e g. the project is co-financed by the European Integration of the by European union. the project is Fund co-financed the European Traditional Hungarian food and drinks Integration Fund of the European union. Great time Surprises You can learn and practice Hungarian folk dance with professional dancers :12: :12:41 nd verages but is availdies.sci.unideb.hu here). welcome-party-plakat.indd 1 fessional dancers. Modern Iskola welcome-party-plakat.indd 1 welcome-party-plakat.indd 1 ai campus) 4 al customs IntEgratIon Fund Venue: Lovarda Convention EuropEan Center (Kassai campus) EuropEan IntEgratIon Fund ject is co-financed by the European ation Fund of the European union. Date: 24 February pm the pro Integr

6 mozaik Folytatódik a Tisztaszoftver Program A február 28-ig meghosszabbított program keretében valamennyi iskolai számítógépen, valamint a pedagógusok otthoni számítógépein is díjmentesen biztosítottak a Windows Frissítés és az Office licencek. Az iskola telepítőkészletet a oldalon található nyomtatvány kitöltésével és postai úton történő visszaküldésével lehet igényelni. A pedagógusok otthoni felhasználásra szánt telepítőkészletei a KIR rendszerén keresztül sikeres azonosítást követően tölthetők le és használhatók telepítés után azonnal: A Tisztaszoftver program keretében a köznevelési intézmények és dolgozóik számára biztosított alapszoftvereken kívül a magyar kormány és a Microsoft Magyarország sikeres együttműködésének eredményeként több mint egy éve még hatékonyabb tanulási és tanítási környezet érhető el az iskolák számára: a szoftvercég felajánlásaként minden köz- és felsőoktatási intézmény ingyenesen igényelheti az úgynevezett Digitális Oktatási Alapcsomagot. Ennek része többek között az intézményi és diáklevelezés, a csoportmunka, az intranet vagy éppen az előadás-sugárzási és videokonferencialehetőség is. Ezek online igénybevételéhez az intézményeknek nincs szükségük saját szerverparkra, így az üzemeltetési és energiaköltségeket is megtakarítják. Helyesírás mindenkinek Az MTA Nyelvtudományi Intézet helyesírás.mta. hu címen elérhető online helyesírási tanácsadó szolgáltatást indított. A portál a mindenkori helyesírási szabályzat szerinti helyesen írott alak megtalálásában segíti a felhasználókat, valamint hozzájárul a megadott szabályok ismertetése révén a tudatos nyelvhasználathoz, a helyesírási készségek elsajátításához. Jelenleg hét kérdéskörben ad választ: különírás egybeírás, helyes-e így?, névkereső, elválasztás, számok betűzése, dátumok betűzése, illetve ábécébe rendezés. Az oldal mindenki számára elérhető a helyesírás.mta.hu vagy a helyesiras. mta.hu címeken számítógépről, laptopról és táblagépről. Promethean Planet a nemzetközi közösség Hogyan tud segíteni a Promethean Planet a tanároknak az interaktív órák előkészítésében? Egy interaktív táblánál tartott óra előkészítéséhez sok idő kell. Az interaktív feladatok kitalálása, megszerkesztése, multimédiás tartalmak keresése mind időrabló tevékenységek. A Promethean, a világ egyik vezető interaktív eszköz gyártójának szakemberei abból indultak ki, hogy a tanárok a világ minden táján nap mint nap készítenek az órájukhoz interaktív tananyagokat. Hogy ezek bárki számára elérhetők legyenek, ehhez csak a megosztás lehetőségét biztosító közösségi oldalra van szükség. Ezért alkották meg a Promethean Planetet, amelynek ma már több mint tagja van a világ minden táján, akik eddig közel tananyagot, órai feladatot, óratervet, forrásgyűjteményt tettek elérhetővé. A Promethean Planet a tanárok által tanárok számára létrehozott webhely tananyagok és tapasztalatok megosztására használata egyszerű kereshetünk tananyagra, korosztályra, tananyagtípusra stb. az itt megosztott tananyagok ingyenesen letölthetők és felhasználhatók a letöltött anyagok bármikor átszerkeszthetők, az órai munkára szabhatók segítségével a tanár felkészüléssel töltött ideje minimálisra csökken Ennek köszönhetően a Promethean Planet a tanárok folyamatos szakmai fejlődésének motorja. A Promethean termékek kizárólagos hazai forgalmazója a Modern Oktatási Eszközök Kft. További információkért érdeklődjön az címen, vagy látogasson el a weboldalra! Modern Iskola 5

7 termékbörze AEROLINO - légpárnás, légcsatornás, egypalástú székek az ASS iskolabútor kínálatában Az ergonómiailag kialakított, újrahasznosított műanyag, egypalástú szék-üléselem légcsatornás kialakítása, a rugalmas háttámla és a légpárnás ülőrész biztosítja az egészséges ülésmódot. A műanyag felület higiénikusan tisztítható, a szennyeződéseknek ellenálló. A könnyű és stabil vázszerkezet, az üléselemben kialakított kéznyílás lehetővé teszi a szék egyszerű és biztonságos mozgatását. Rendelhető: piros, kék, sárga, zöld, narancs, antracit, világosszürke színben, 4-5-6, korcsoporti méretben. LOGICO PICCOLO Készségfejlesztő tanulójáték Ideális játék kisiskolásoknak, mert segít a tanuláshoz szükséges készségek fejlesztésében. A tudásszintnek megfelelő feladatokkal játszva tanulhatnak a gyerekek. ISKOLAI FOGLALKOZÁSOKHOZ IS ALKALMAS TANESZKÖZ! Több mint 20-féle feladatkártyacsomag! Informatika évfolyamig A Jedlik Oktatási Stúdió az általános és középiskolai informatikaoktatás egészét lefedő, egységes szemléletű, jóváhagyott tankönyvcsaláddal rendelkezik a évfolyamig. A tankönyvcsalád külön tartalmaz köteteket a középés emelt szintű érettségi vizsgára való felkészítéshez is. Az Informatikai ismeretek a középiskolák részére című tankönyv a kiadó korábbi Informatikai ismeretek a évfolyam részére című tankönyvének szakmailag aktualizált, pedagógiailag az új kerettanterveknek megfelelően átdolgozott változata. A könyvet az Oktatási Hivatal az EMMI kerettantervek szerint tankönyvvé nyilvánította. A könyv az alapismereteket szoftverfüggetlen módon tárgyalja, ugyanakkor a konkrét példákat szándékosan több, gyakran eltérő szemléletű szoftver képernyőképeivel illusztrálja (Windows, Linux, Microsoft Office 2010, LibreOffice stb.). A tananyag feldolgozása során nagy hangsúlyt kap az egyéni munka mellett a feladatok közös, projektmunkában történő megoldása is. A könyv feldolgozásához a kiadó Informatikai feladatgyűjteménye, az érettségi vizsgára való felkészítéshez pedig az Informatika gyakorlati érettségi közép- és emelt szinten című könyvek ajánlottak. 6 Modern Iskola Untitled-13.indd :04:52

8 termékbörze CubiCup A térlátást hatékonyan fejlesztő, 3 dimenziós stratégiai logikai táblás társasjátékban térbeli formákat kell felismerni, és azok viszonyaiból kell kitalálni a stratégiát, a következő lépést. Kettő-, három- és négyszemélyes változata is van. Játékszabálya egyszerű, azonnal, már a kezdők is tudnak játszani, de a profizmushoz sok gyakorlás és fifika kell. A CubiCuppal nem nehéz játszani, de minél képzettebbek a játékosok, annál nehezebb a játék is, és akár lépésre is előre kell gondolkodni. A CubiCup mindig annyira bonyolult, amennyire a játékosok képzettek. Képernyőmegosztás vezeték nélkül Az interaktív táblát sokan csak frontális tanításra alkalmas eszköznek tartják. Hogy a táblát csoportmunkára is lehessen használni, a Qomo kifejlesztett egy speciális, vezeték nélküli eszközt, amelynek segítségével akár 30 számítógép, laptop vagy akár Android és ios rendszert használó eszköz (táblagép, okostelefon) egyszerre csatlakozhat egy interaktív táblához. Azt, hogy melyik eszköz képe kerül a táblára, a tanár döntheti el, akinek lehetősége van egyszerre akár 4 képet is kiválasztani, amelyek képernyő-megosztással lesznek láthatók. A QWPS-1000 mobil kommunikációs eszköz bármely interaktív tábla típussal használható. Játékház Az önálló ismeretszerzés nélkülözhetetlen, kulcsfontosságú képességeinek kialakítását fejleszti az a módszertanilag igényesen kimunkált sorozat, amely kétféle raktári számon rendelhetô a 2013/2014 es tanévben. Örömmel tájékoztatunk minden érdeklôdô iskolát, hogy a Játékház tankönyv család a Nat 2012 es változatához is megkapta a jóváhagyást, azaz rendelhetô a KELLO felületén. tankönyvcsalád Raktári szám eredeti A Játékház tankönyvcsalád: Raktári szám NAT /MT Játékház Képes olvasókönyv /I Játékház Feladatlapok I. a Képes olvasókönyvhöz 11189/I 98489/II Játékház Feladatlapok II. a Képes olvasókönyvhöz 11189/II 98490/MT Játékház Betûtanítás Írásfüzet I /M/I 98491/MT Játékház Betûtanítás Írásfüzet II /M/II Az 1. osztályos Játékház tankönyvcsaládhoz is készül interaktív digitális tananyag, mely a 2013/2014 es tanévtôl az NTK Playeren is elérhetô! Web: Új NAT-os kiadványok: NTK modernisk hird2 CS5.indd 1 5/15/13 9:02 PM Modern Iskola 7

9 IKT elemér 2013 részletes jelentés elemérés 2013 Ebben az évben 723 közoktatási intézmény végezte el az informatikai eszközök iskolafejlesztő elemér az informatikai eszközök intéz- célú ményfejlesztő használatát célú használatának feltáró önértékelést. állapo- viszonyítjuk A Modern a helyzetet, Iskola nem előző pedig lapszámában egy a stratégiai megjelent gondolkodás gyorsjelentés is segíti az tát feltáró önértékelés neve. Három év alatt a mérést jelképező kis szabómester a ma gyar közoktatás közismert figurájává vált. Nö 2013-ban vek vő hírnevének, elégedett valamint lehet, elemér hiszen az Okta fejlődés tási Hi vatal mutatkozik és a Minisztérium a mérés mind tá mo a ga négy tá sá nak területen kö szön és he tően az öszszesített intézmény átlagban regisztrált is. Az a rendszerben, informatikai már 2427 eszközök zü lük iskolafejlesztő 700 ebben az év használatát ben. Ez azért is mutató nagy siker, indikátorok mert a közoktatási összesített intézmények eb 2,78-ra ben a tanévben nőtt, ez jelentős és különösen átlaga 2,69-ről javulásnak januártól tekinthető, jelen tős változáson különösen mennek ha felidézzük, keresztül, hogy szá mos a négy nehézséget fő terület kell megoldaniuk. az utolsó, Így külön a szervezeti köszönjük, műkö- hogy az közül dés önértékelést is átlépte a 723 2,5-es intézményben küszöbértéket, már amely második felett vagy már harmadik alkalmazásról évben is sokan beszélhetünk elvégezték, az ez eszközök a szám tavaly puszta 723, megjelenése ben pedig 362 helyett. volt. Az idei önértékelési kam pányt is február ban hirdettük meg, A tanulóra és feb ruár és 28-án, a tanulás ele MÉR területére névnapján vonatkozó zár tuk le. indikátorok Az országos átlaga érté ke 2,79, lés ben, ami elem figyelemre zé sé ben az méltó, egy évnél jelentős nem javuláben (0,13). bevitt A tanuláson adatokat vesszük belüli részterü- figyelembe. ré gebleteken a következők: 1. Az Eszközhasználat, idei önértékelést új felelős fejlesztéssel tartalomkezelés A tanári és a tanulói kérdőíveket segítettük. 2. online Gyakorlott is ki lehet eszközhasználat, tölteni, a kitöltött kérdőívek intelligens darabszáma tartalomkezelés átlagértéke automatikusan Innovatív megjelenik eszközhasználat, a mérés minden rész- 3. területén. kreatív tartalomkezelés Néhány iskolában félreértették 4. az Az eljárást: iskolavezetés a kinyomtatott, hatásamajd összesített kérdőívek a tanulóra átlagértékét és a tanulásra vitték be a rendszerbe, ami ahelyett, hogy csökkentette Ezek volna közül a terheket, kiemelkedik bonyol az í tot iskolavezetés Még hatása, így is kb. valamint 2000 ta nár a gyakorlott és több mint ta a munkát. eszközhasználat tanuló töltötte és az intelligens ki az online kérdőíveket, ami különösen (1. ábra) ér té kes és feldol- tartalomkezelés. Mi gozást az, ami érdemlő ezeken adathal a területeken mazt jelent. kifejezetten működik? A tanulók szívesen Másik változás, oldanak hogy meg az olyan önértékelésben házi feladatokat, szereplő állítások amelyekhez számát igénybe 91-ről 100-ra vehetik emeltük. a számítógépet Néhány állítást (3,49), kivettünk, de erre néhányat gyakran módosítottunk kapnak és lehetőséget, 14 új állítást nem pedig ik tattunk számos be. A olyan folyamatos feladattípus karbantartás van, és amelynek fejlesztés megoldásához azt célozza, hogy és az a önértékelési feladat véleményezéséhez rendszer kövesse a nem változásokat, is szükséges ugyanakkor összemérhetők IKT-kompetenciája. legyenek az ered- Ez a pedagógus egyben mények. a tanulásra Fejlődést csak vonatkozó akkor lehet összes elérni mutató az intézmény közül a szintjén legkiemelkedőbb. és országosan is, ha a változó körülményekhez és igényekhez után az idei önértékelés részletes eredményeiről számolunk be. 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 2,54 3,04 évekkel ezelőtt megállapított statikus alaphoz. Az elvárások szintje tehát ha lassan is, de emelkedik, és csak akkor őrizheti meg Még egy-egy kimagasló intézmény az értékű esetleg indikátor helyezését, szerepel ha ezen lépést a részterületen: tart a változásokkal. már elért jó a tanulók képesek a tantervnek és életkoruknak Ennek az elképzelésnek megfelelően a helyességét szöveget és igazolja, képet szerkeszteni, hogy a bevezetett tudnak új indikátorok ebben segíteni ellenére egymásnak folyamatosan (3,04). csökken A részterület legalacsonyabb önértékelési értékű eredményt indiká- felmu- a legalatortató azt iskolák mutatja, aránya. hogy Nagyon a tanulók jelentős, még több kevéssé mint 20% használják volt ez a csökkenés az informatikai 2011-ről eszközöket 2012-re, míg arra, 2013-ra hogy 2,5%-os támogassák csökkenés egymást tapasztalható. a tanulásban Ez azt jelenti, (2,61). hogy mára az önértékelésben részt vevő intézmények Az alig iskolavezetés több mint negyede, legerősebb míg a pontja monitorozás IKT-eszközökkel kezdetén az intézmények folyó tanulás fele tartozott az támogatásában ebbe a kategóriába. az, hogy A két ösztönzi középső kategóriában megfelelő 2011-ről helyzeteket 2012-re viszonylag teremt jelentős rá és (3,39). növekedést Az iskolavezetés észleltünk, ez ilyen a tendencia irányú tevékenységét 2012-ről 2013-ra és attitűdjét jelentéktelen feltáró mértékűre csökkent. közül Minden csak egy évben nem sokkal éri el ala- mutatók az csonyabb integrálás százalékos szintjének értékek alsó határát, tartoznak a 3 a egészes negyedik kategóriához, átlagot, vagyis amely nem azokat nyilvánvaló, az iskolákat hogy foglalja tanulási/tanulmányi már problémák átalakulóban esetén vannak mérlegelnék, az informatikai magábaan amelyek milyen eszközök IKT-eszközzel használatának lehet segítségével. ezeken enyhíteni Ezek azok (2,86). az intézmények, ahol rendel kezés re állnak és a tanítás az eszközök, összértéke számos 2,85, megol- A tanár és ezzel mint eddig minden évben megelőzi a tanulást. Ezen belül is négy részterületet különböztetünk meg: dást és módszert ismernek, valamint átala kulást. Így különösen örömteli, hogy arányuk, ha csekély mértékben is, de évről évre növekszik, 2013-ban 7,8%-ot tesz ki, 1. ami A pedagógusok 57 intézményt jelent kompetenciái, (1. ábra). felkészültsége, képzés, Az továbbképzés önértékelést elvégző iskolák összesített IKT-használat átlageredménye a és a négy fő terület 2. mindegyike tanításifolyamatban szerény mértékben nő évről 3. évre. A tanulók A legegyenletesebb IKT-használatának fejlődést A ta - nuló fejlesztése a tanulás területe mutatja, idén 4. a Az Szer iskolavezetés vezeti működés hatása értéke növekedett a tanítási a legnagyobb folyamatra mértékben (2,42-ről 2,62-re). Ezzel az utolsó terület is átlépte A pedagógusok a 2,5-es küszöböt, kompetenciáinak vagyis országos szinten elmondható, ugrik ki hogy a négy az intézmények részterület a átlagértéke közül mű ködés (2. ábra). mind Vezet a négy az területén az indikátor, alkalmazzák a az pedagógusok informatikai eszközöket tisztában (2. van- ábra). hogy nak a szellemi tulajdon fogalmával és A a részletes digitális források gyorsjelentést felhasználásának tesszük szabályaival közzé az (3,53), elemér ugyanakkor honlapján, április végén a tanulóknak és a Modern ezt Iskola a kompetenciáját következő számában nagyon részletesebben negatívan is ítélik beszámolunk meg (2,26). a Világosan as eredményekről. megfogalmazódik Még egyszer a teendőjük őket az iskolák meg önértékelési kell tanítani hajlandósá- erre. Még köszön- két gát! indikátor Reméljük, éri el hogy az integráció, az eredményeket azaz a szervesen felhasználják beépülő a tervezés alkalmazás során is! szintjét a pedagógusok felkészültségéről Dr. Hunya Márta alkotott képen OKTATÁSKUTATÓ belül, ez a ÉS megfelelő FEJLESZTŐ INTÉZET, képzettség és PEDAGÓGIAI a továbbképzésre SZOLGÁLTATÓ adott KÖZPONT lehetőségek (3,22), az, hogy képesek megválasztani a tantárgyhoz, illetve az aktuális feladathoz az IKT-eszközöket (3,15). Még ismerkedniük kell a digi- 1. ábra: A mérésben résztvevők csoportba sorolása %-os átlageredményük alapján 0, ábra: 4 Összesen A mérés összesített és területi átlagai 2011-ben, 2012-ben 1. ábra: A tanuló és a tanulás, valamint a részterületek eredményei 2013-ban és 2013-ban 2,63 3,09 2, Modern Iskola Iskola

10 IKT 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 2,98 1 2,67 2. ábra: A tanár és a tanítás, valamint a részterületek eredményei 2013-ban tális tanulásszervezési megoldásokkal, kevesen alkalmazzák a csoportos számítógépes feladatmegoldást, a feleltető vagy szavazó rendszert, vagy a közös online tevékenységeket (2,61). A tanulók IKT-használatának fejlesztése megelőzi a tanítási folyamatban való IKT-használatot. Ez meglepő, hiszen az az általános felfogás és a mérési eredmények is ezt szokták igazolni (lásd pl. ESSIE 2013), hogy inkább a tanárok használnak az órán informatikai eszközöket, főként a magyarázat illusztrálására. Ennek ellenére tavaly is hasonló eredményt kaptunk. Még meglepőbb, hogy a vezető indikátor szerint a pedagógusok gondoskodnak arról, hogy a diákok tisztában legyenek a biztonságos és jogszerű IKT-használat szabályaival (3,15), pedig ahogyan már jeleztük, hogy saját megítélésük szerint ez a tevékenység nem elég hatékony. Igen örvendetes, hogy pedagógusok gondoskodnak arról, hogy a tanulók az internetet lehetőségeit is kihasználva többféle nézőpontot és információszerzési lehetőséget ismerjenek meg (3,05). Ezen a részterületen a tanulók számára biztosított önálló döntéshozatali és szabad alkotási lehetőség kapta a legalacsonyabb értéket (2,76). 2,93 2,85 2, Összesen A vezetés átlagértéke egyetlen indikátornak köszönhetően magaslik ki, ez pedig az, hogy a vezetés biztosítja a feltételeket ahhoz, hogy a pedagógusok használják az IKT-t az iskola működésének különböző színterein, például korrepetálás, versenyre készítés, szabadidős programok során (3,6). Van azonban két egész alatti, sürgős beavatkozást igénylő terület is: meg kell oldani a távoli elérést legalább digitális napló formájában, ugyanis a tananyagokat, az órarendet, tájékoztatókat, az IKT-eszközökkel adminisztrált jelenlétet, hiányzást, eredményeket otthonról nem érik el a tanárok, a diákok és a szülők sem (1,94). A másik viszonylag fejlett részterület, a kapcsolatrendszer is nagyon vegyes képet mutat. Igaz ugyan, hogy az iskola rendszeresen dokumentálja és (pl. honlapján) publikálja az iskolai 3,5 3,0 2,5 2,73 2,37 élet eseményeit megjelenítő beszámolókat, fotókat, videókat (3,29), és a pedagógusok egyre inkább megosztják digitális tudásukat, IKT jó gyakorlatukat egymás között belső képzések, digitális feladatbank, fórum, chat, levelezési rendszer formájában (3,08). Ugyanakkor eljött az ideje, hogy több pedagógus vegyen részt az e-twinning mozgalomban vagy más, informatikai eszközök igénybevételét is szükségessé tévő nemzetközi együttműködésekben (1,85). Ezek ugyanis hozzájárulnak az informatikai és nyelvi kompetenciák fejlődéséhez, valamint a módszertani kultúra gazdagodásához. Jól látható, hogy a szervezeti működés neuralgikus pontja az értékelési kultúra (3. ábra). E terület indikátorai között csak egynek lehet örülni: a kompetenciamérések eredményét elemzik és felhasználják a tanulási folyamat optimalizálására (3,25). Azonban jellemzően nincs sem informatikai stratégia, sem azzal kapcsolatos intézkedési terv (2,07), az IKT-terület nem szerepel a minőségbiztosítási folyamatban (2,19). Továbbra is az infrastruktúra a legfejlettebb mérési terület (2,91). Ennek három részterülete (1) a technikai eszköztár, (2) a hozzáférés és (3) a vezetés hatása erre a területre. Az első és a harmadik részterület értéke 3,0 fölött van (4. ábra), ami más részterületek esetében nem fordul elő (2. ábra). 2,69 2,62 A szervezeti működés maradt a mérés négy fő területe közül a leggyengébb (2,62). Ennek három részterületét vizsgáltuk, (1) a vezetést, (2) az intézmény értékelési kultúráját, valamint (3) az iskola belső és külső kapcsolatrendszerét (3. ábra). 2,0 1,5 1, Összesen 3. ábra: A szervezeti működés, valamint a részterületek eredményei 2013-ban Modern Iskola 9

11 IKT 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 3,14 1 2,60 4. ábra: A szervezeti működés, valamint a részterületek eredményei 2013-ban A technikai eszköztár indikátorai közül a szoftverek jogtisztasága abszolút kiemelkedő, a legjobb a mérőeszköz 100 indikátora között (3,87). Ezen kívül még két olyan állítás van ezen a részterületen, amelynek értéke meghaladja a három egészet: az iskola számítógépes rendszere biztonságos (3,46); a tanárok és a diákok is használnak szabad szoftvereket (3,28). A legalacsonyabb értéket a belső hálózat 3,17 2, Összesen pedagógiai célú használhatósága kapta (2,66). Az iskolavezetés egyértelműen nagy figyelmet fordít az infrastruktúra fejlesztésére, egyetlen indikátor értéke maradt három egész alatt: az IKTeszközfejlesztés során nem veszik kellőképpen figyelembe a gyengén, a kiemelkedően teljesítők és az SNI-s tanulók fejlesztésének szükségleteit (2,87). Az infrastruktúrán belül mint eddig mindig a hozzáférés a mostohagyermek. Nagyon örvendetes, hogy az internet az iskola egész területén elérhető (3,34), és az is, hogy sebessége lehetővé teszi a tanórai használatot (3,15). Az iskola honlapja naprakész információkat tartalmaz (3,11). Azonban az iskolák többségében nincs digitális napló (1,74), az iskolai könyvtár nem működik digitális forrásközpontként (2,11), a közösségi terek nem akadálymentesek (2,12), és általában semmiképp nincs megoldva a távoli elérés (2,34). Azt mondhatjuk tehát, hogy mérsékelt, de folyamatos fejlődés tapasztalható, de lényegében sem a kiemelkedő, sem a lemaradó területek nem változtak. A legfontosabb tanulságokat és tennivalókat a teljes jelentésben olvashatják, amely hamarosan megjelenik az elemér honlapján: Dr. Hunya Márta Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, Pedagógiai Szolgáltató Központ Készítsünk világtörténelmet! Vezessük végig a történelmen az egyiptomiakat, a majákat vagy akár a japán birodalmat! Minderre képes a Civilization számítógépes játék (http://www.civilization. com/). Olyan dolgokat élhetünk át vele a tanteremben, amit egyetlen történelemkönyv vagy film sem tud adni nekünk. Kiválaszthatunk magunknak egy népcsoportot, és végigmenedzselhetjük őket időszámításunk előtt négyezertől egészen napjainkig. Minden kornak megvannak a maga történelmi sajátosságai, az épületek, közlekedési eszközök, harci eszközök. Megépíthetjük a világ csodáit, amiről részletes tájékoztatót is kapunk. Általában csoportmunkában játszottunk vele, hiszen körökre osztott stratégiai játék lévén egy gépen akár 12 csapat is játszhat egyszerre. Minden csapat választ magának királyt, hadügyminisztert, gazdasági minisztert, külügyminisztert. Minden körben szinte végtelen lehetőségünk van, és a csapatoknak súlyos döntéseket kell hozni annak érdekében, hogy a birodalmuk kiállja az idő próbáját! Lehetőségünk van háborúkat vívni, városokat alapítani, kutatni, fejlődni, terjeszkedni, hódítani, csakúgy, mintha igazi királyok lennénk. A játékban elérhető enciklopédia segítségével nemcsak könnyebb tájékozódni, de rengeteg történelmi ismeretet is közvetít a gyermekeknek, akiknek még a program kezelhetősége nem túl bonyolult. Érdemes vigyázni vele, a játék nagyon addiktív, észre sem vesszük, és már vége is az órának! Tóth Norbert Szent-Györgyi Albert Általános Iskola, Szolnok 10 Modern Iskola

12 szponzorált tartalom A 2013/14-es tanév Promethean Referencia Iskolái Az elmúlt években nagyon sok intézménybe került interaktív tábla. A Promethean termékek kizárólagos hazai forgalmazója, a Modern Oktatási Eszközök Kft., felismerve, hogy az intézményeknek az interaktív táblák, laptopok és más IKT-eszközök kihelyezésén túl is szükségük van segítségre, pedagógushálózat építésébe kezdett. Célként azt fogalmaztuk meg, hogy a hálózatiság előnyeit kihasználva valós segítséget biztosítsunk az intézmények és a pedagógusok számára. Mindezen túl pedig az itt szerzett tapasztalatok nyomán szervezzünk konferenciákat, hirdessünk meg pályázatokat. A felhívásra több mint 50 intézmény jelentkezett, így közel 300 pedagógus lett tagja a most induló, Promethean ActivIskola Hálózatnak. A regisztrált intézmények között cégünk egy ActivExpression2 tanulói válaszadócsomagot sorsolt ki, amit a szombathelyi Brenner János Óvoda Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium nyert. A közelmúltban lezajlott előlátogatásokat követően a hálózat munkájának segítésére az ActivIskola Hálózatba jelentkező intézmények közül három iskolát választottunk, melyek elnyerték a Promethean Referencia Intézményi címet. A 2013/14-es tanévtől kezdődően Promethean Referencia Iskola a budapesti Pannónia Általános Iskola, az oroszlányi Hunyadi Mátyás Általános Iskola és a dabasi Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskola és Kollégium. A Referencia Intézmények egy-egy interaktív eszköz csomaggal gazdagodtak, a hálózatba jelentkezett pedagógusok pedig a tanévkezdés előtt az eszközhasználatot és az alkalmazás módszertanát támogató ingyenes továbbképzésen vehetnek részt. A Hálózat többi tagjának támogatását ők fogják ellátni. Feladatuk lesz bemutatók tartása, jó gyakorlataik, az órai használat során bevált feladatok megosztása, eredményeik publikálása, online segítségnyújtás és évente egy alkalommal országos konferencia szervezése. A kiválasztott intézményeknek ezúton is gratulálunk, és a következő tanévtől a hálózat minden tagjának sikeres együttműködést kívánunk! Pannónia Általános Iskola Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskola és Kollégium Hunyadi Mátyás Általános Iskola A Promethean ActivIskola Hálózat elindításával célunk, hogy egy élő, valóban aktív közösséget hozzunk létre, ahol mindenki megtalálja azokat a számára fontos kapcsolatokat, együttműködési lehetőségeket, melyek szakmailag is segítik őt. A részvétel önkéntes, kötelező eleme nincs. A Promethean ActivIskola Hálózatba való jelentkezés folyamatos. Ha Ön is szeretne csatlakozni a Hálózathoz, regisztrálja intézményét a következő oldalon: Amennyiben kérdése van, írjon nekünk az címre! Modern Iskola 11

13 IKT Vészhelyzet az iskolában ki tud elsősegélyt nyújtani? Az elmúlt hetek szinte érthetetlen tragikus gyermekbalesetei ismét rávilágítottak, mennyire fontos, hogy a pedagógusok és természetesen a szülők is megfelelő elsősegély-nyújtási ismeretekkel rendelkezzenek. A témát a közelgő táboroztatási idény is aktuálissá teszi. Léteznek ugyan kiváló webes és mobiltelefonos alkalmazások az elsősegélynyújtás oktatásához és gyakorlásához, de a legjobb a valósághű gyakorlatozás lenne. Az életveszélyes sérülések, állapotok szempontjából az első néhány perc számít, legyen szó erős vérzésről, egy égésről vagy akár szívhalálról. Ezért nemcsak a sérültek, nemcsak az egészségügyi dolgozók, hanem az egész társadalom érdeke az, hogy minél szélesebb körben terjesszük a segélynyújtási ismereteket mondja el megkeresésünkre Marsi Zoltán, a budapesti Alternatív Közgazdasági Gimnázium tanára, aki szinte egy személyben a hazai iskolai elsősegélynyújtás szakembere, trénere és ügygazdája. A hirtelen szívhalálnál az első 3-5 perc számít, itt beavatkozni csak a laikus (azaz nem egészségügyi dolgozó) tud, a bajba jutott életkilátásai az ott lévőktől függnek. Azonban a lakosság alig 1%-a van valamilyen szintű segélynyújtási ismeret birtokában, ráadásul az is heterogén. Képzés gyér érdeklődés mellett Az elsosegely.hu szakmai csapat több mint tíz éve kezdte el az elsősegélynyújtás iskolai népszerűsítését, illetve a pedagógusok képzését, kezdeményezte a minisztériumi egyeztetéseket. Jelenleg számos képzést tartunk mind pedagógusoknak, mind diákoknak, előbbiek közül azonban kettőt érdemes kiemelni. A 30 órás akkreditált tanfolyamunk elsősegélynyújtó pedagógusokat képez, azaz olyanokat, akik képesek egy vészhelyzet megoldására. Az 50 órás tanfolyam kifejezetten elsősegély-oktatókat képez, egyedülálló módon baleseti szimulációval és módszertani ismérvekkel tájékoztat a szakember. A jogi szabályozás jelenleg rendkívül ködösen fogalmaz, a pedagógusokra is csupán az éves tűz- és balesetvédelmi képzés kötelező, amit minden pedagógus (és diák) minden tanév elején aláírásával igazol. A Marsi Zoltán és csapata által szervezett tréningeken mindkét óraszámra vonatkozóan éves szinten kb fő vesz részt, ami elenyészően alacsony a pedagógusok számát tekintve. Rövidebb, 4-6 órás képzéseket is tartanak tantestületeknek, ezek természetesen lényegesen szerényebb ismeretet adnak át, ilyen formában éves szinten pedagógust képeznek, és itt fontos az idézőjel, hisz ők nem saját érdeklődésből, hanem kötelező előírásból vesznek ezeken részt, szerény motivációval, ráadásul a 4-6 óra rettenetesen kevés. Megjelentek az alkalmazások A jövő mindenképpen változást hoz, hiszen a hagyományos, frontális módszerek már ezen a területen is idejüket múlták. A vállalható irányzat mindenképp a baleseti szimulációs képzésekben van, amelyek természetesen több időt igényelnek és költségesebbek. Fél éve elérhető a www. elsosegely.hu oldalon az a webes, illetve a hu oldalon az a mobilalkalmazás is, ami első magyar nyelvű programként az adott baleseti szituációt (fulladás, égés, áramütés stb.) kiválasztva, lépésről lépésre, szinte a segítőt kézen fogva vezeti a teendők között. Az alkalmazásnak többek közt az is célja, hogy a lakosság igen szerény, felmérések szerint alig 1%-os elsősegély-ismereteit bővítse, azaz vészhelyzeteken kívül, tanulási céllal is használják. Az anyag olyan részletes és alapos, hogy kiválóan alkalmas a tanulásra is, egy tudásfelmérő kvíz 12 Modern Iskola

14 IKT is került bele. További interaktív anyagok elérhetőek az elsosegely.hu Facebook oldalán és YouTube csatornáján is, a különböző platformokra fejlesztett mobiltelefonos alkalmazások gyűjteménye pedig a www. elsosegely.hu weboldalon. Az interneten is számos weboldal foglalkozik kifejezetten az elsősegélynyújtással, annak oktatásával. Színes, jól követhető képekkel, kisfilmekkel és tudásfelmérő kérdéssorokkal teszik közérthetővé a teendőket az óvodáskortól a felnőttekig, minden korosztály számára. Bár a legtöbb angol vagy német nyelven érhető el, a képek segítik a megértést, és még az idegennyelv-oktatásban is remekül használható. Minden az oktatáson múlik? Az elsősegélynyújtás oktatásának problémáit országosan is jelzik a mostani sajnálatos iskolai balesetek, és mint Marsi Zoltán lapunknak elmondta, a rossz hír elterjedésekor ilyenkor néhány napig, hétig rengeteg érdeklődő regisztrál weboldalukra. Ők a portálhoz, illetve a szakemberekhez fordulnak akár szakmai kérdésekkel, akár tanfolyam után érdeklődve, azonban ezek nagyon gyorsan lecsengenek, és szintén az idő és a pénz hiánya miatt aztán tényleges előrelépés gyakorlatilag nem történik. A szakember ezért is hangsúlyozza, hogy az iskolákban a Nemzeti alaptantervből érdemes kiindulni, mit oktassanak, hogyan és mikor. A Nat jelenleg előírja több évfolyamon az elsősegély oktatását, többek között testnevelés-, biológia-, fizika- és persze osztályfőnöki óra keretében is. Lehetőség van ún. egészségnapot szervezni vagy szakkör keretében megismertetni a diákokat ezzel. Az előírás azonban papírízű és életszerűtlen marad, amíg nincsenek képzett oktatók, nincsenek oktatási eszközök és szakmailag elfogadott tankönyvek fogalmaz Marsi Zoltán. Egy 2012 nyarán publikált elemzés 1 ragyogóan rávilágít a fejlesztendő és szabályozásra váró területekre, mint az oktatók tudása, a módszertan, a gyakorlat vagy az elméletorientáltság stb. Sokszor hivatkoznak a külföldi, nyugati országok polgárainak, így tanárainak, diákjainak fejlett elsősegély-nyújtási tudására. Marsi Zoltán szerint azonban fontos tisztázni, hogy külföldön sem mindenhol ilyen magas ez az arány. Németországban, Ausztriában, a Beneluxállamokban és az USA-ban kötelező az iskolában (sőt, olykor óvodában is) az elsősegélynyújtást tanítani, és nagyszerűen működik fogalmaz Marsi. Ehhez remek internetes eszközök is elérhetőek, amik erős vizualitással, a gyerekek életkorának megfelelően adják át a tudást, játékosan, sok képpel. Verseny az életért Szerencsére azonban remek példákból ismerhetjük meg a működő jó gyakorlatokat, ahol a témában képzett pedagógus van, és működik a tudásmegosztás. A legkiemelkedőbb az immár tízéves múltú Országos Elsősegély-ismereti verseny (oev.hu), amelynek keretében kb pedagógussal vagyunk kapcsolatban. Itt az elsősegélynyújtás mint szakma történetétől kezdve a legkülönfélébb baleseti szituációkig sokféle tudásról és megoldásról kell számot adniuk, életszerű, dinamikus feltételek között. A felkészítéshez elsősorban internetes forrásokat használnak a résztvevők. Idén áprilisban a csillebérci gyermektáborban rendezték meg az eseményt tájékoztat Marsi Zoltán, a program főszervezője. A verseny pont tíz éve, 2004-ben indult kísérleti jelleggel, akkor 100 csapatra számítottak, ám 600 feletti csapat jelentkezett. Ezt követően évről évre nőtt a csapatok száma, de ez a fizetőssé válás hírének felröppenésekor megfordult. A jubileumi versenyre minden idők legalacsonyabb érdeklődése mutatkozott, de még mindig több százan jelentkeztek. A jövőben biztos, hogy fizetős lesz a vetélkedőn való részvétel mondja Marsi Zoltán. Fülöp Hajnalka Gyakorlatias, azonnal használható tudás elsősegélynyújtás témában: Web: Facebook: https://www.facebook.com/pages/elsosegelyhu YouTube-csatorna: https://www.youtube.com/user/elsosegely 1 Modern Iskola 13

15 szponzorált tartalom H4kO Április végén fejeződött be a Microsoft Partners in Learning program keretében a Magyarországon először meghirdetett iskolavezetést támogató program, a PiL for Schools. Az ötven, az innovációban élenjáró hazai általános és középiskola meghívásával zajló intézményfejlesztő programban a zuglói Herman Ottó Általános Iskola is részt vett. A tapasztalatokról és azok további hasznosításáról az intézmény igazgatóját, Tószegi Attilát kérdeztük. Mit jelent az Önök intézményében az innováció? T. A.: A világ folyamatosan változik, és mi keressük az adott időszakban a legjobb eszközöket. Meghatározunk konkrét területeket, amelyeken szeretnénk továbblépni, megszabjuk az irányt, ami felé haladni akarunk, legyen az kompetenciaalapú oktatás, tehetséggondozás vagy IKT-stratégia. Ehhez kitalálunk megvalósítási ötleteket, új fejlesztéseket hozunk létre, esetleg kapacitás híján átvesszük a bevált eljárásokat más szervezetektől. Ezeket aztán beépítjük munkatervünkbe, stratégiai dokumentumainkba, majd a következő évben a következetesen megvalósítjuk és elterjesztjük. Ha pedig elértük az általunk kitűzött célokat, értékeljük a projektet, és döntünk a folytatásról, a következő innovációról. Az iskola olyan, mint az élet, azaz egy folyamat. Időről időre elérkezünk egy állomásra, aztán továbbindulunk a következő felé. Véleményem szerint az is innováció, ha erre egy szervezet rájön. Nálunk a Hermanban van egy közösen választott jelmondat, aminek szeretünk megfelelni: legyünk büszkék arra, amik voltunk, és igyekezzünk különbnek lenni annál, amik vagyunk! Vagyis ami jó volt, azt megtartjuk, és elért eredményeinkre építve tudatosan törekszünk a fejlődésre. A kettő találkozási pontja adja meg az innovációnak a vetületét, és ott innoválunk, ahol kell. Ez vonatkozhat az oktatás-nevelés bármelyik területére, hiszen az innováció egy szemlélet, egy gondolkodásmód. Az innovációs kultúra megteremtéséhez, a rendszerszintű változásokhoz elegendő, ha az iskolán belül az igazgató szeretne változást elérni? T. A.: Az intézményvezetőn sok múlik akár akarja, akár nem. A vezetés Példaértékű intézmények A hazai PiL for Schools programba olyan példaértékű intézmények kaptak meghívást, amelyek felismerték az oktatás megújításának szükségszerűségét, és nap mint nap tesznek is ezért. A Microsoft innovációs modelljét alapul véve a nemzetközi háttéranyagok és a gyakorlatban már kipróbált koncepciókra építve a kezdeményezés a stratégiai tervezés során megfogalmazott célok elérése és a fejlesztendő területek meghatározása terén abban igyekezett segíteni, hogy az iskolák valódi 21. századi tanulási és munkakörnyezetet alakíthassanak ki, hatékonyan integrálják a korszerű technológiákat az intézményvezetés, a tanítás-tanulás és a kommunikáció területén. a motor: meghatározó a habitusa, szemlélete, viselkedésmódja. Bizonyos dolgokat neki kell ösztönöznie. Figyelnie kell az irányokat, amik alakítják az oktatási környezetet, olvasnia kell a szakirodalmat, tudatos szervezetfejlesztést kell folytatnia. A fejlesztőcsapatban a vezetőnek mindig benne kell lennie és meg kell találnia a teret, hogy mindenki azt csinálja, amit szeret, és legjobban tud. Ehhez elengedhetetlen az egységes tanári közösség. T. A.: Az iskola működésének kell egységesnek lennie, erős csapattal, jó osztály- és tanári közösségekkel lehet eredményeket elérni. Ezért is kezdem én mindig a közösségépítéssel. Kilenc éve vezetem az intézményt, ez idő alatt sikerült organikus szervezetet kialakítani, ahol mindenkit bevonunk a tervezésbe: közösen határozzuk el, hogy hová szeretnénk eljutni. Az adott időszakra megfogalmazzuk és megosztjuk a feladatokat érdeklődés és készségek szerint, majd mindenki a lehető legmagasabb szinten elvégzi a munkáját. Az innováció is így működik: akit érdekel 14 Modern Iskola

16 szponzorált tartalom a fejlesztés, megtanulja, csinálja, és amikor már van eredmény, tovább adja intézményen belül. Lényeges, hogy olyan formát találjunk mindehhez, amit a kollégák 100%-ban be tudnak vállalni az idejükbe, energiájukba, gondolkodásmódjukba. Az elmúlt tanévben talán a szokásosnál is leterheltebbek voltak az iskolák. Hogyan sikerült egy teljesen új, Magyarországon első alkalommal indított programra időt szakítania? T. A.: A PiL for Schools program nagyon jó időszakban kapott el minket. Az induláskor, a 2011/2012- es tanévben százéves lett iskolánk. Eljött az ideje annak, hogy lezárjunk valamit és egy újat kezdjünk, amihez rengeteg impulzust adott ez a program. A másik hatás kívülről jött, új pedagógiai programot kellett készítenünk. A Microsoft meghívása a korábbi eredményeink elismerése mellett megtiszteltetést és presztízst is jelentett számunkra. Nálunk alapelv, hogy ne vállaljuk túl magunkat. Intézményvezetőként mindig azt tartom szem előtt, hogyan hasznosulhat egy új kezdeményezés az iskolában: ha beleillik a profilunkba, akkor maximálisan odatesszük magunkat, ha nem, akkor bele sem vágunk. Már a program elején egyértelmű volt, hogy ez egy kincsesbánya, amiből csak profitálhatunk, és számtalan olyan eleme van, amit beépíthetünk a tevékenységünkbe. Mivel a program elsődlegesen az intézményvezetést célozta meg, egyértelmű volt, hogy én csinálom végig a kurzust, és adom át az itt kapott ismereteket a kollégáknak. Minden webináriumot végigjegyzeteltem. Letöltöttem és megmutattam az anyagokat a kollégáknak. Megbeszéléseinken közösen dolgoztuk fel a kapott információkat. Már a tanévnyitó értekezletünkön elkezdtük együtt megfogalmazni jövőképünket és stratégiai dokumentumainkat. A program éppen ezekre a folyamatokra erősített rá. Milyen elvárásai voltak induláskor? T. A.: Már a kilencvenes évek közepétől élenjártunk az IKT-alkalmazások területén. Segítségükkel kiszélesítettük az oktatást az osztályterem falain túlra, a frontális helyett még a tantestületi értekezleten is a kooperatív csoportmunkát használjuk. A programtól még több új módszert reméltem, hogy még több helyzetre tudjunk reagálni, és megtanuljunk olyan alkalmazásokat, amiket eddig nem ismertünk. Olyan szoftvereket, ötleteket vártam a meglévő programcsomagok alapján, amikkel versenyelőnyre tehetünk szert, és olyat csinálhatunk megint, amit mások még nem, ugyanis szeretünk új utakat megismerni, és egy lépéssel előbbre járni, mint a többiek Miben segítette munkájukat a képzés? T. A.: A programtól nagyon jó sémát kaptunk. Nemcsak megerősített bennünket abban, hogy jó, amit elkezdtünk, hanem rendszerbe is foglalta mindazt, amit eddig csináltunk. Rengeteg új dolgot is tanultunk, melyeket beépítettük a legfontosabb munkáinkba, pedagógiai programunkba és a helyi tantervekbe is. A 21. századi készségek, az úgynevezett 4K (kreativitás, kritikai gondolkodás, kollaboráció és kommunikáció) fejlesztésének fontosságát minden kollégám megértette. Sikerként könyvelem el, hogy mindannyian átvették és a lételemünk lett ez a fajta pedagógiai gondolkodás. Nagyon sok elemére a kooperatív módszerek miatt eddig is figyeltünk, a problémamegoldás, a kommunikáció és az együttműködés jelszó volt az iskolában, ezeket most megerősítjük, a következő időszakban pedig a kreativitás és innováció lesz a kulcsszó. Tartottunk kreatív napokat a gyerekeknek, kreatív innovatív napokat a tanároknak, ahol a programban megismert szoftverek használatát és a 2. félévben bevezetett Office 365 szolgáltatáscsomag alkalmazási lehetőségeit mutattam be. Az innováció soha véget nem érő folyamat. A PiL for Schools program zárását követően hogyan tartható fenn a fejlődés? T. A.: A most befejeződött kurzust egyfajta nulladik évnek tekintem, a következő 3-4 évben a megszerzett ismereteket, segédanyagokat, módszereket fogjuk alkalmazni. Rajtunk múlik, hogy mindezt mire használjuk, és hogyan profitálunk belőle. TK A PiL for Schools program anyagai és a közreműködő intézmények innovációs bemutatói a PiL Network közösségi felületen érhetők el: Várjuk Önt a nemrég indult Microsoft Tanári Facebook oldalunkon is a címen! Látogasson meg, ha érdeklik a kipróbált ötletek, újdonságok, ha kíváncsi mindazokra a lehetőségekre, eszközökre és technológiákra, melyek hatékonnyá teszik a tanítást, tanulást bárhol és bármikor! Modern Iskola 15

17 vezetés A köznevelés rendszerében az intézményvezetők kulcsszereplői a folyamatoknak Sipos Imre életében rendkívül mozgalmasra sikerült a 2012/2013-as tanév, amelyet intézményvezetőként indított el a székesfehérvári Teleki Blanka Gimnáziumban. December 1-jétől a Székesfehérvári Tankerület igazgatói pozícióját töltötte be öt hónapon keresztül, majd Balog Zoltán emberi erőforrások minisztere javaslatára a miniszterelnök április 16-i hatállyal köznevelésért felelős helyettes államtitkárrá nevezte ki. Emlékszik ehhez hasonló tanévre? S. I.: Tanárként és iskolaigazgatóként is mindig voltak izgalmas és érdekes tanévek, de arra nem volt példa, hogy egyetlen esztendő ennyi változást hozott volna. Nagyon büszke vagyok a Telekiben töltött 15 évre, és tankerületi vezetőként az 5 hónap is szép időszak volt, mert olyan építkezési folyamatot, szervezési, irányítási, teljesen újszerű feladatot kellett végigvinni, amit iskolaigazgatóként nem éltem meg. Melyik volt nehezebb? S. I.: Iskolát igazgatni vagy tankerületet vezetni egyformán kihívás, ha valaki komolyan veszi a munkáját. Tanári székből iskolaigazgatói feladatot vállalni és a legelső tanévet végigvinni, az egész iskola életét irányítani, rálátni a folyamatokra, legalább olyan nehéz feladat, mint elindítani egy tankerületet. A vezetői funkciók ugyanis nagyon hasonlóak, csak mások a léptékek. Mire a legbüszkébb intézményvezetői éveiből? S. I.: Arra, hogy a 15 év alatt a nevelőtestülettel rengeteg innovációt sikerült megvalósítanunk. Ezek közül egyik a hátrányos helyzetű tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjának befogadása és folyamatos működtetése egy jó nevű belvárosi gimnáziumban. Ennek következmé- nyeként másik nagy eredmény, melyet közösen elértünk, a gimnázium és egy általános iskola összevonásával egy összetett iskola létrehozása. A harmadik pedig az intézményben igényes és alkotó nevelőtestület kialakítása, amellyel az elmúlt 5-6 évben minden feladatot, pályázatot bátran lehetett vállalni. Tankerületi vezetőként mi volt a legnagyobb kihívás? S. I.: A tankerületen belül a munkaerő-kiválasztást, a szervezet kialakítását és a feltételek megteremtését említeném, az intézmények irányításában pedig a régi megszokott eljárásrend helyébe lépő újszerű működés rendszerének a kidolgozását. Tervei között említette többek között az intézményvezetők munkájának hatékony támogatását. Hogyan látja most az ő helyzetüket? S. I.: A köznevelés rendszerében az intézményvezetők kulcsszereplői a folyamatoknak, lehetnek ezek szakmai, szervezeti, pénzügyi vagy bármilyen egyéb vonatkozásúak. Így volt ez korábban is, most is, és biztos vagyok benne, hogy ez a jövőben sem változik. Szakmai feladatuk, fefotó: Pelsőczy Csaba Helyettes államtitkárként mit tekint elsődleges feladatának? S. I.: A köznevelési rendszer megújítását az elmúlt három évben intézményvezetőként és tankerületi igazgatóként is végigkövettem. Míg a tankerületnél a köznevelésről szóló törvényben meghatározott folyamatokat kellett elindítanunk, most a nagyon fontos részfeladatokat kell bevezetnünk. Jelenleg is zajlik a szaktanácsadói, tanfelügyeleti rendszer kialakítása, a pedagógusok minősítési eljárásának kidolgozása, foglalkoztatási kérdések tisztázása, és be kell fejeznünk a hiányzó rendeletek megalkotását. Fontos továbbá a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, a tankerületek és az iskolák harmonikus működésének segítése. 16 Modern Iskola

18 vezetés lelősségük nem csökkent, sőt, a köznevelésről szóló törvény talán még nagyobb felelősséget ró rájuk. A Klebelsberg Intézményfenntartói Központ szervezeti működéséből, belső struktúrájából adódóan megváltozott az intézmények pénzügyi mozgástere. A működtetővel, a fenntartóval együttműködve kialakulnak az új szerepek, mindenki pontosan látja az új szerkezetben saját feladat- és hatáskörét. Biztos vagyok benne, hogy rövidesen rutinszerűvé válnak a még szokatlan folyamatok, és akkor az is kiderül, hogy az intézményvezetőknek mennyivel több idejük jut a pedagógiai munka irányítására. Az idén lejárt közoktatási intézményvezetői megbízások miatt országszerte 520 helyen írtak ki iskolaigazgatói pályázatot. Milyen készségekkel kell rendelkezniük Ön szerint a pályázóknak? S. I.: Rengeteg ilyen van! Ahhoz, hogy valaki intézményvezetést vállaljon, belső késztetés, motiváció szükséges. Határozottság, elszántság, kiváló kommunikációs készség, emberismeret, óriási nyitottság, jó problémamegoldó képesség kell. Az igazgatóval szemben jogos elvárás, hogy legyen szakmájának kiválósága, a pedagógiában jártas, tudjon bánni emberekkel, legyenek pénzügyi, jogi, pályázati ismeretei, legyen innovatív, fejlesztésre és együttműködésre kész. Nem árt továbbá, ha az adott településen, térségben ismerik és elfogadják, van kapcsolatrendszere, részt vesz a közéletben. Vagyis egyszerre kell kiváló szakembernek és topmenedzsernek lennie. Ez egy szép feladat, és remélem, hogy mindig lesz olyan kolléga, aki örömmel vállalkozik rá. Mindannyiunk felelősségének nevezte, hogy a pedagógustársadalom erkölcsi megbecsülését megerősítsük. Hogyan lehetséges ma mindez? S. I.: A rendszerváltozást követően nagyon sok olyan írás, tudósítás jelent meg, amely a pedagógusokat negatív színben tüntette fel. Az oktatásirányítás Sipos Imre matematika és fizika szakos tanár, közoktatási vezető, diplomáit a József Attila Tudományegyetem Természettudományi Karán és a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen szerezte. Az egyetem elvégzését követően műszaki területen tevékenykedett, majd 1990-től a székesfehérvári Teleki Blanka Gimnázium és Általános Iskola tanára, 1998-tól 2012 decemberéig igazgatója. Ezt követően, helyettes államtitkári kinevezéséig a Székesfehérvári Tankerület igazgatói pozícióját töltötte be. részéről is hiányzott az óvodapedagógusok, tanítók, tanárok munkájának elismerése, szakmai felkészültségének hangsúlyozása, társadalmi presztízsének emelése. A jelenlegi kormány hivatalba lépésének első percétől kezdve a legnagyobb tisztelettel szólt a pedagógusok mindennapi munkájáról, célul tűzte ki a hivatás és a hivatást gyakorlók nagyobb anyagi és erkölcsi megbecsülésének kivívását. Soha nem bírálta a tanárokat, egyedi esetek kapcsán nem általánosított, hanem a valóban túlsúlyban lévő jó és tiszteletre méltó példákra irányította a közfigyelmet. Nagyon fontosnak tartom, hogy a pedagógusok élvezzék a társadalom bizalmát, a szülőknek tudniuk kell, hogy gyermekük jó kezekbe került. A média sokat tehet azért, hogy ezt a bizalmat erősítse. A szeptemberben kezdődő tanév rengeteg változást hoz. Hogyan lehet minderre felkészülni? S. I.: A köznevelésről szóló törvény elfogadása, vagyis 2011 decembere óta tudják az intézményvezetők és a pedagógusok, hogy mikor milyen változásokra kell készülniük. Az igazgatóknak eddig is minden egyes alkalommal fel kellett készülniük a következő tanévre, hogy a szakos ellátottság ne jelentsen gondot. A tankerületi rendszerben ez a feladat határozottan egyszerűbbé válik, hiszen most könnyebben tudják kisegíteni egymást az intézmények. A tanév szervezéséhez kapcsolódik, hogy jelenleg véleményezési szakaszában van a tanév rendjéről szóló rendelet. Az 1., 5., 9. évfolyamokon az új kerettantervekből adódóan a helyi tantervek, óratervek elkészítése, az ezen évfolyamokon tanító kollégák felkészítése jelent véleményem szerint komoly szakmai feladatot. A többi szokásos előkészület, a tanévkezdéshez szükséges technikai feladatok, felújítások a KLIK-nél és a többi fenntartónál, az intézmények működtetőinél gondos kezekben vannak. Milyen jövőképet vizionál a hazai közoktatásban? S. I.: Kiegyenlítettebb, igazságosabb rendszert, melyben a jól teljesítő intézmények tartani tudják a mostani színvonalat, és képesek magukkal húzni a kevésbé jól teljesítőket. Rendkívül fontos, hogy a magyar köznevelés megőrizze szakmai sokszínűségét, miközben működésében, eljárási rendjében is sokkal egységesebbé kell válnia. Ez részben kötelező protokollokat jelent, azt, hogy az ország bármely pontján azonos szabályok szerint történjen a vizsgák lebonyolítása, a tanulói kérelmek ügyintézése, a pedagógusok foglalkoztatásával kapcsolatos kérdések rendezése. Mit üzen a pedagógusoknak a közelgő pedagógusnapra? S. I.: Móricz Zsigmond soraival válaszolnék: Sokat vitatkoznak a néptanító sorsán, kötelességein. Én egy, csak egyetlen föladatot ismerek, amit teljesítenie kell, egy kelléket, aminek meg kell lenni benne, s egy bűvös igét, ami mindent megnyit előtte: szeretni, szeretni, szeretni Kívánom, őrizzék meg magukban a hivatásukhoz nélkülözhetetlen szeretetet, bizalmat és reményt. Kívánom, hogy környezetüktől kapjanak kellő megerősítést, tiszteletet és elismerést, ami a nehéz perceken is átsegíti őket. Tóth Klára Modern Iskola 17

19 szponzorált tartalom Új természettudományos kerettantervek új kihívások A természettudományos tárgyakra vonatkozó NAT 2012 és a hozzá többféle variációban kidolgozott kerettantervek útmutatásaiból optimális megvalósítás esetén kirajzolódik egy modern, környezettudatos, a világ környezeti és természeti problémáira érzékeny, természettudományos kompetenciákban jártas diák képe. A kerettantervek tele vannak tevékenységközpontú, kísérletezésre, személyes megtapasztalásra utaló ismeretanyaggal, melyet ha sikerül elsajátítani a csökkentett vagy nem éppen ésszerű óraszámelosztás ellenére, akkor valóban elérhető a kitűzött cél: a tanulók természet iránti érdeklődésének fenntartása. a természettudományos műveltség fontossága. Az új helyzetre a tankönyvkiadók természetesen új tankönyveket és kiegészítőket készítettek, hogy e célok elérésében minél inkább segítsék a pedagógusokat. A tankönyvek átdolgozásánál az első gondot a tananyagok évfolyamok közötti elosztása jelentette, mivel a központi kerettantervek két évfolyamra osztották el az ismeretanyagot. Ebből adódóan a különböző kiadók tankönyveinek tananyagtartalma eltérő lehet. A Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó felkészült a NAT 2012 szeptemberi bevezetésére természettudományos területen is. K iadványaink mindegyikére elmondható: könnyen kezelhető; világos, áttekinthető; megjelenésével is a modern kor hangulatát tükrözi; motiválja a tanulókat, és személyes élménnyé teszi a tudományt; hétköznapi megközelítéssel és fokozatos építkezéssel könnyen megérthetővé teszi a legelvontabb tudományos téziseket is; nemcsak strukturáltan közvetíti a kerettantervi követelményeket, hanem felkészít a sikeres középés emelt szintű érettségire is; korszerű elektronikus eszközöket von be a tanulás-tanítás folyamatába; komplex rendszer; összehangolja a különböző természettudományos tantárgyi követelményeket, így elősegíti az egységes látásmód kialakítását. Felső tagozaton a hagyományos és nagy népszerűségnek örvendő, Hartdégenné nevével fémjelzett tankönyvcsaládunk a kiadók között elsőként kapta meg a jóváhagyást és került fel a tankönyvlistára, a KELLO honlapján április vége óta rendelhető. (A tankönyvet keménytáblás, tartós tankönyvi formában is tudják rendelni, melyet a raktári számban /T jelzéssel jeleztünk.) A tankönyv és munkafüzet nyelvezete, struktúrája a régi, megszokott, hisz az átdolgozás alapját képező tankönyvcsalád évtizedek óta a piacon van, bevált. Külsejében, kiegészítő anyagaiban látványosabbá vált, a mai kor gyermekeihez közelebb álló formát kapott, és persze tartalmazza mindazokat az új ismeretanyagokat, munkaformákat, melyeket az új NAT előír Csákány Antalné Hartdégenné Rieder Éva Rugli Ilona Természetismeret /M Csákány Antalné Hartdégenné Rieder Éva Rugli Ilona Természetismeret 5. munkafüzet A középiskoláknak szóló Fedezd fel a világot! és A mi világunk sorozat alább felsorolt kötetei mind átdolgozásra kerültek, engedélyszámmal rendelkeznek és megrendelhetők a es tanévre. Tankönyveink elkészítésénél három alapvető szempont vezérelt bennünket: maximálisan megfeleljenek a kerettantervi előírásoknak, naprakész természettudományos ismereteket tartalmazzanak, és megőrizzék mindazokat a tartalmi, szakmai, módszertani értékeket, amelyek miatt évtizedek óta sokmilliónyian használják kiadványainkat. Reméljük, hogy természettudományi tankönyvcsaládjaink továbbra is népszerűek lesznek a pedagógusok körében, és az új NAT kihívásait sikeresebben tudják venni ezek segítségével. Tankönyveinket támogató digitális tananyagok az NTK Player Minden új NAT 2012-es tankönyvünkhöz így a természettudományos kiadványokhoz is egy rendkívül korszerű tankönyv-megjelenítő keretszoftver és digitális tananyag áll a tanárok és a diákok rendelkezésére szeptembertől. A tankönyvek osztálynyi mennyiségben történő megrendelése esetén ez a szolgáltatás ingyenes lesz az iskola számára. Minderről további részletes információ a oldalon található. Ingyenes tanári példányok igénylésének lehetősége Jogszabályban biztosított keretek között minden olyan juttatást továbbra is elérhetővé kíván tenni a Tankönyvkiadó, amit a korábbi években is. Ingyenes tanári példányt osztálynyi rendelés után biztosítunk, de egyedi elbírálásra is van lehetőség. A további juttatásokat és az ingyenes tanári példányok igénylésének lehetőségét a oldalon megtalálja. 18 Modern Iskola

20 szponzorált tartalom Csajági Sándor Dr. Fülöp Ferenc Fizika 9. A Fedezd fel a világot! fizikakötetei a 3 évig heti két órában tanuló gimnazisták és szakközépiskolások számára készült, a B változatú gimnáziumi és szakközépiskolás kerettantervhez Csajági Sándor Dr. Fülöp Ferenc Fizika 9. Emelt szintű képzéshez A Fedezd fel a világot! Emelt szintű képzéshez tankönyvsorozat a 4 éves fizikaoktatáshoz készült, az emelt szintű (tagozatos) természettudományi képzést, azaz az emelt fizika kerettantervet választó gimnáziumok, illetve szakközépiskolák számára Csajági Sándor Dégen Csaba Elblinger Ferenc Dr. Fülöp Ferenc Póda László Simon Péter Fizika 9. Mozgás, energia A mi világunk tankönyvsorozat fizikakötetei az A jelű gimnáziumi és szakközépiskolás, valamint az alap szakközépiskolás fizika kerettantervet választók számára készült. A Fizika 9-es új könyveinkről bemutató filmet talál az NTK YouTube csatornáján: NemzedekekTudasaTK Kereszty Péter Dr. Nagy Balázs Dr. Nemerkényi Antal Neumann Viktor Dr. Sárfalvi Béla Lakóhelyünk, a Föld A mi világunk tankönyvcsalád elsősorban szakközépiskoláknak készült. Földrajzi kötetei, a Lakóhelyünk, a Föld, illetve Az ember és a Föld aktualizált tartalommal, valamint az új kerettantervnek megfelelően megújulva kerül a tanárok és diákok kezébe. Apró betűs kiegészítésként a gimnáziumi kerettantervek által előírt plusz ismeretek is megtalálhatók a kiadványban Magócs Éva Papp Imre Kémia 9. A Fedezd fel a világot! sorozatban megjelent Kémia 9. tankönyv a 2 éves kémiaképzésben tanuló reál érdeklődésű gimnazisták és szakközépiskolások számára készült, a B jelzésű gimnáziumi és szakközépiskolás kerettantervhez Magócs Éva Papp Imre Kémia 9. Emelt szintű képzéshez A Fedezd fel a világot! Emelt szintű képzéshez tankönyvsorozat kémia kötetei a 4 éves kémiaoktatáshoz készültek, az emelt szintű (tagozatos) természettudományi képzést választó középiskolák számára. A tankönyv minden elemet tartalmaz, amit az emelt kémia kerettanterv előír Wajand Judit Z. Orbán Erzsébet Kémia 9. A mi világunk tankönyvsorozat kémia kötete a 2 éves képzésben részt vevő, nem reál szakos szakközépiskolásoknak készült. (Az alap szakközépiskolás kémia kerettantervet választók számára.) Dr. Nagy Balázs Dr. Nemerkényi Antal Dr. Sárfalvi Béla Ütőné Dr. Visi Judit Földrajz 9. A Fedezd fel a világot! sorozat Földrajz 9. és 10. kiadványai felkészítenek a középszintű érettségire, és ebben hatékonyan segítenek a kompetenciafejlesztő feladatokat tartalmazó munkafüzetek is Mándics Dezső Molnár Katalin Biológia 9. Emelt szintű képzéshez A Fedezd fel a világot! sorozat elsőként megjelent biológiakötete a 9. osztályos emelt szintű gimnáziumi tananyagot dolgozza fel. A sorozat kötetei az élő rendszerek bonyolultabb összefüggéseit, törvényszerűségeit, az embernek az élővilágban betöltött helyét, szerepét mutatják be. Kedves Pedagógus Kollégák! Köszönjük kitartó munkájukat! Bízunk benne, hogy az egész éves közös munka során segítségükre tudtunk lenni. Kellemes nyári szünetet kívánunk és sok pihenést, hogy jövőre újult erővel állhassunk a tanév kihívásai előtt. Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó valamennyi munkatársa Modern Iskola 19

21 vezetés Öveges Program Több mint egy éve hirdette meg a közoktatásban a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség a természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítását célzó Öveges Programot. A TÁMOP /1 és 2 kódszámú konstrukcióban a természettudományos tantárgyakat emelt szinten oktató középiskolák fenntartói pályázhattak infrastrukturális és pedagógiai fejlesztések megvalósítására. Összeállításunkban öt, a pályázaton nyertes intézmény munkatársai mondták el lapunknak, milyen konkrét fejlesztéseket terveztek, és hogy milyen stádiumban van a projekt megvalósítása. Mint Európa számos országában, Magyarországon is kirívóan alacsony a természettudományos és műszaki diplomát szerzők száma, a diákok természettudományos tudása nem éri el a kívánatost, módszertani és oktatástechnológiai kérdésekben a hazai oktatás számos vonatkozásban elmaradt a fejlett országok gyakorlatától, kritikus a kísérletekhez a laboratóriumok infrastruktúrája, felszereltsége, kedvezőtlenek a természettudományos tantárgyakat oktató tanárok munkakörülményei, és kritikus helyzetbe került ezeken a területeken a tanárutánpótlás. A pályázat kiírásának célja tehát a korszerű és magas szintű természettudományos szemléltetés hálózatos rendszerének kialakítása volt az érintett oktatási intézményekben. A fejlesztés során kialakításra kerülő, a legmodernebb eszközökkel felszerelt laboratóriumok így nemcsak saját diákjaiknak, hanem a környező, hasonló eszközökkel nem rendelkező iskolák tanulóinak is lehetőséget nyújtanak a fizika/kémia/biológia szaktantárgyak szemléltető oktatására. A természettudományos tárgyakat oktató pedagógusok és laboratóriumi szakszemélyzet továbbképzése, illetve alkalmazása mellett megvalósul továbbá az oktatási tartalmak, tananyagok fejlesztése, a tanórák rögzítése, feldolgozása és online közzététele is. Nagy Lajos igazgatóhelyettes Móra Ferenc Gimnázium, Kiskunfélegyháza Iskolánkban 1989 óta működik biológialabor, a most elnyert támogatásból épülő laboratórium a fizika és a kémia tanulóinak kísérleti és diákkutatói hátterét teremti meg. A pályázatot a város önkormányzata nyújtotta be, amely a fenntartóváltás után a Kiskunfélegyházai Tankerülettel együtt, konzorcium keretében biztosítja céljaink megvalósítását. Kiskunfélegyháza és vonzáskörzete, illetve a tankerület egyetlen gimnáziumaként küldetésként kezeljük a természettudományok szilárd megalapozását, a kutatói attitűd korai kifejlesztését. A pályázati összeg teszi lehetővé a tartalmilag emelt szintű tantárgyi képzést, szakköri keretekben működő mérési, kísérletező gyakorlatok végzését és az alapvető kutatási módszerek elsajátítását. A közoktatás hétköznapjaiban ezek a tevékenységek nem feltétlenül fordulnak elő napi szinten, tehát a projekttel összefüggő feladatok nem kis hányadát a szakmai háttér-tananyagok, oktatási segédanyagok elkészítése jelenti, amelynek részesei az intézmény tanárai is. A beruházás során két önálló labor kerül kialakításra, melyek egyenként 16 fős munkaterülettel és azok hátteréül szolgáló, modern technológiai színvonalú eszközállománnyal rendelkeznek majd. Túl vagyunk a teljes műszaki dokumentáció elkészítésén, most kezdődik a közbeszerzési eljárás, amelynek eredménye mind az építészeti munkálatokat, mind az eszközbeszerzést és a tananyagfejlesztést érinti. A tervek szerint a beruházás 2013 szeptemberére készül el. 20 Modern Iskola

22 vezetés Szalai Viktória projektasszisztens Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szombathelyi Tankerületi Projektiroda Tinódi Sebestyén Gimnázium és Idegenforgalmi, Vendéglátói Szakképző Iskola, Sárvár A Sárvári Tinódi Gimnázium sikeres pályázatának eredményeképpen az intézmény 310,3 millió forintot nyert el egy high-tech biolaboratórium létrehozására. Iskolánkban évek óta indítunk emelt óraszámmal reáltagozatos osztályokat. A műszaki szakemberek megfelelő szintű képzéséhez elengedhetetlen egy jól felszerelt, modern természettudományos laboratórium kialakítása. A projekt fizikai megvalósítása 2013 áprilisában indult, jelenleg a szerződések, dokumentumok előkészítése zajlik, az iskolai helyiségek átalakítása ez év nyarán kezdődik. Iskolánk épülete 100 évesnél öregebb, a természettudományos szaktantermeink nincsenek a korszerű oktatáshoz megfelelő állapotban; ezeket átalakítjuk. Létrejön a programban meghatározott, 36 tanuló egyidejű foglalkoztatására alkalmas labor, melyet szükség szerint ketté is lehet osztani egy mobilfal segítségével. Beépítésre kerül egy kétoldalas panoráma vegyifülke, valamint a tanulói kísérletek lebonyolítását segítő legfejlettebb eszközök. Az informatikai fejlesztésre is nagy hangsúlyt helyezünk, terveink közt szerepel 3D-s vetítésre alkalmas eszközök és szoftverek beszerzése, melyeket nemcsak a szaktanárok, hanem a tanulók is használhatnak. Lehetőség lesz a szaktanárok által elvégzett kísérletek digitális rögzítésére is. A pályázat is előírja a magasan képzett laborvezető, laboráns és szaktanárok alkalmazását; szaktanáraink jól felkészültek és nemcsak tanítási, hanem laboratóriumi gyakorlattal is rendelkeznek. A projekt lehetőséget nyújt speciális továbbképzésekre is a tervek szakmai megvalósítói számára is. Vállalásunknak megfelelően a környék általános iskoláinak felsősei több tanórát fognak eltölteni a laborunkban. Ombódiné Madai Judit igazgatóhelyettes Berze Nagy János Gimnázium, Gyöngyös A BERZELAB néven elindított projekt keretében alapvetően a természettudományos tantárgyakat emelt szinten is oktató iskolánk természettudományos laboratóriumának korszerűsítésére, illetve az érintett ÁTLÁTHATÓ KÖZOKTATÁS A Commitment Zrt. és a Szintézis Zrt. konzorciuma az Új Széchenyi Terv keretében európai uniós támogatást nyert el az Oktatási Adatcsere Központ elnevezésű projekt végrehajtására. A projekt támogatása a GOP , Piacorientált kutatás-fejlesztési tevékenység támogatása megnevezésű konstrukció keretében valósul meg az Universitas Győr kutatási partnerként történő bevonásával. A támogatási összeg 278 millió forint. Az Oktatási Adatcsere Központ egy olyan adatgyűjtő és elosztó rendszer, amely a különböző, egymástól különálló oktatási adatbázisokból kér le adatokat és azokat egységes, átlátható formában tárja a felhasználó szülők, pedagógusok és a diákok elé. Segítségével korábban megvalósíthatatlan adatelemzések teszik átláthatóvá, könnyen követhetővé és értékelhetővé a tanulók előrehaladását. A laikus szülők számára is átláthatóvá válik a gyermekek valós teljesítménye és az oktatással, neveléssel összefüggő egyéb tevékenysége is. A projekt kutatás-fejlesztési része hozza létre azt a szabványt, illetve interoperabilitási rendszert, amely a különböző nyilvántartásokat, adatbázisokat értelmezhető módon képes összekapcsolni. Természetesen a projekt megfelel a legszigorúbb adatvédelmi és biztonsági követelménynek is. A projekt a legmodernebb informatikai eszközökkel, módszerekkel és technológiák felhasználásával valósul meg. Ennek keretében Győrben munkalehetőséget biztosít informatikusoknak, pedagógiai szakembereknek. A projekt közvetlenül hozzájárul az oktatásinformatika fejlődéséhez és tovább segíti a Győrben meghonosodó közoktatási nyilvántartási rendszerek szakemberigényének hosszú távú ellátását, tudásuk naprakészen tartását. Commitment Zrt. Cím: 1055 Bp., Balassi Bálint u fe/ Modern Iskola 21

23 vezetés kollégák továbbképzésére kerül sor. Tervezzük a természettudományos oktatást támogató oktatási tartalmak, tananyagok fejlesztését és a környező iskolák részére történő eljuttatását, továbbá a meglévő laboratórium eszközkészletének megújítását. Új, interaktív szemléltető eszközöket szerzünk be a szemléltető tanórák rögzítéséhez, feldolgozásához és online közzétételéhez. A multifunkcionális laboratóriumhoz tartoznak majd tantárgyanként külön előkészítők és szertárak, várakozó helyiség és tanári szoba, öltöző és kiegészítő helyiségek, valamint egy új lépcsőház, kerekes székes szállításra alkalmas lifttel. A laboratórium kísérleti, demonstrációs eszközökkel lesz felszerelve. Az informatikai eszköztár részei lesznek az interaktív felületek, notebookok, digitális kamera, projektor, tanulói válaszadó rendszer és az internet-hozzáférés. A laboratóriumban a középiskolások mellett a város és a környező települések 20 általános iskolája 7-8. évfolyamos tanulóinak is lehetőségük nyílik a természettudományos megismerési módszerek alapjainak elsajátítására, de itt kap helyet majd a Mikola Sándor Tehetségkutató Fizikaverseny és a Bugát Pál Országos Középiskolai Természetismereti Műveltségi Vetélkedő országos döntője is. A projektmenedzsment jelenleg a közbeszerzés előkészítésén, kiírásán dolgozik. Várhatóan augusztusban kezdődik meg az építkezés, amelynek ideje alatt már zajlani fognak a szakmai programok, a továbbképzések, és készülnek a tanulói munkafüzetek. Takács Attila laborvezető Jedlik Ányos Gimnázium, Budapest A létrehozandó természettudományos laboratórium és szakmai fejlesztés speciális helyi célja, hogy a kerület természettudományos oktatásában jelentős előrelépést tegyünk a Jedlik Ányos Gimnázium vezetésével és a 10 partneriskola részvételével. A projekttel a diákok érdeklődését szeretnénk a természettudományok iránt felkelteni, és orientálni továbbtanulásukat a műszaki és mérnöki pályák felé. A modern technológiával felszerelt korszerű, pedagógiai szemléltetés igényeinek megfelelő, természettudományos szaktantárgyak oktatását segítő iskolai laboratórium kialakítása és legfejlettebb eszközökkel történő felszerelése lehetővé teszi több iskola tanulóinak és szaktanárainak fogadását. A pályázat elbírálását követően jelenleg az átalakítás építészeti tervezése van folyamatban. Megtörtént a helyszín felmérése, továbbá részletes tervek készültek a kétszer 18 főt egyszerre befogadni képes laborokról. Felmértük és egyeztettük a szakemberekkel a szükséges és a pályázatban előírt eszközöket, anyagokat, illetve berendezéseket. Reméljük, hogy a tanév befejezése után megkezdődnek az építési munkálatok, és a következő tanévtől fogadhatjuk a kerület, valamint iskolánk diákjait a pályázat segítségével kialakított laboratóriumainkban, kémiai, fizikai és biológia tanulókísérletek elvégzésére. Bízunk abban, hogy ezzel a vállalkozással is a méltán ismert Vermes Miklós, Kossuth-díjas, egykori fizikatanárunk nyomdokain haladhatunk tovább iskolánkban. Tölli Balázs igazgató Berzsenyi Dániel Evangélikus (Líceum) Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium, Sopron Intézményünknek kiemelt szerepe van a régió diákjainak természettudományos oktatásában, a most megvalósuló program is összesen közel 5000 tanulót, tanárt érint. A projekt átfogó célja a tudáson és innováción alapuló gazdaság kialakítását szolgáló infrastruktúra megvalósítása 11 iskola együttműködése révén. Ennek eredményeként olyan beruházás jön létre, mely hosszú távon szolgálja az intézményeket, a diákokat és a tanárokat: a modern labor és informatikai eszközökkel javulni fog az oktatás színvonala, nő az oktató pedagógusok módszertani felkészültsége, fejlődik a diákok feladat-, problémamegoldó képessége, tantárgyközi látásmódja, és bővül a kutatómunkához szükséges eszközök használatának ismerete. A program keretében szaktanári segédlet készül, amely az Ember a természetben, valamint a Földünkkörnyezetünk műveltségi területhez igazított kísérleti és demonstrációs referencialistát és azok tételes és kidolgozott kísérletleírását tartalmazza évfolyamonként minimum 40 tanórányi lefedettséggel, továbbá tartalmazni fogja az emelt szintű érettségi összes kísérletét. Referenciaintézményünk kifejleszt a tanulói munka irányításához, a megfigyelések, mérési adatok rögzítéséhez szükséges tanulói munkafüzetet és a szemléltető foglalkozások, kísérletek elektronikus dokumentálásának rendszerét. Az intézmények tanulói 5 alkalommal, 6 órás tömbösített oktatás keretében használják majd a laboratóriumot, és kidolgozzuk a délutánra tervezett szakköri, tehetséggondozást szolgáló foglalkozások rendjét. Már az óvodás korban lévő gyermekeket is szeretnénk bevonni a programokba; a Tudományos Ovi elnevezésű rendezvény keretében nekik játékos kísérleteket bemutatni, hogy a természettudományok területét minél előbb megismerjék és megszeressék. MI összeállítás 22 Modern Iskola

24 vezetés 100% érv, 0% indulat! Nagy sikerrel zárult a harmadik alkalommal megrendezett, négy hónapon át tartó Szóval?! Országos Vitaverseny. A középiskolás diákok európai uniós témákban tették próbára kommunikációs készségüket és vitakultúrájukat, és mutatták meg, hogyan lehet sportszerűen, indulatok nélkül, észérvek mentén vitázni. A versenyre közel 150 csapat regisztrált. A Budapesti Gazdasági Főiskolán megrendezett döntőn az ország legjobb 14 csapata mérkőzött meg a legjobb vitázó címért. A kétnapos végső megmérettetésen ötfős média-zsűri előtt arról vitáztak a fiatalok, hogy vajon az Ifjúsági munkanélküliség problémájára az EU-nak kell-e hatékony megoldást találnia?. A döntőbe végül két csapat jutott: a versenyt végül megnyerő ELTE Apáczai Csere János Gyakorlógimnázium Vörös Kettes csapata és debreceni Fazekas Mihály Gimnázium, Cselendzs ökszeptid csapata. A döntősök és felkészítő tanáraik hamarosan egy háromnapos tanulmányúton vehetnek részt Kassán, 2013 egyik európai kulturális fővárosában, illetve a nyertes csapattagok és felkészítő tanáruk nyereménye továbbá egy-egy ipad mini tablet. Idén a csapatom hatására az iskolában már többen elkezdtek disputázni. Úgyhogy lesz utánpótlás is. Ami megmozgatja a diákokat, az általában egy provokatív téma mondta Tóth László, a győztes csapat felkészítő tanára. A Szóval?! Országos Vitaverseny és kapcsolódó programjai az Európai Bizottság, a Külügyminisztérium és az Európai Parlament kezdeményezésére, az Európai Unió finanszírozásában valósulnak meg. A több hónapos kampányt a oldal, valamint a segítette, amelyek a tanárok, a diákok és a kulturált vitázás iránt érdeklődők számára foglaltak össze minden hasznos és szórakoztató információt. A csapatokat segítő tanárok képzését és szakmai támogatását a Demokratikus Ifjúságért Alapítvány és a Pillar Alapítvány munkatársai végezték. A döntés a kezedben van: egészség- és környezettudatos szemléletformálás a Magyar Táncművészeti Főiskola Nádasi Ferenc Gimnáziumában A Társadalmi Megújulás Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott, a fenti című pályázat keretében megvalósul a Gimnázium tanulóinak egészség- és környezeti nevelése, valamint a pedagógusok továbbképzése. Az egészséges életvitel a táncosok számára alapfeltétel, hiszen testük a munkaeszközük. A Főiskola mindent megtesz annak érdekében, hogy a hallgatók tisztában legyenek az egészséges életmód fontosságával. A Főiskola speciális képzési szisztémájából adódóan a Gimnázium vállal kiemelt szerepet a tanulók/hallgatók egészségnevelésében. A projekt keretében az oktatási program részeként, heti két délutáni alkalommal sportfoglalkozásra kerül sor. Az óra első fele közepes terhelést jelentő zenés, aerob foglalkozás, mely a mozgásélmény és mozgástapasztalat megszerzésére helyezi a hangsúlyt. Ezt komplex, eszközzel és saját testsúllyal végzett, a táncművész pályára készülők igényeihez és terheléséhez igazodó erősítő és nyújtó gyakorlatok követik. A komplementer tréningprogram és a képességfejlesztés tantárgy teszi lehetővé a prevenciós és egészségnevelési szempontok érvényesítését. A tanulók komplex közlekedési, baleset-megelőzési és egészségfejlesztési ismereteket is elsajátítanak, továbbá a pedagógiai kultúra folyamatos fejlesztését elősegítő tanártovábbképzésre is nyílik lehetőség. Ennek megvalósítása előtérbe helyezi a pedagógiai-módszertani megújulást, az önfejlesztést, a korszerű oktatási módszerek, jó gyakorlatok, új tartalmak bevezetését a tanmenetbe, valamint az infokommunikációs technológiák oktatásban történő alkalmazását. Modern Iskola 23

25 szponzorált tartalom Legyél te is természettudós! (TÁMOP / ) Ezzel a címmel indította útjára 2011-ben Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata azt a programot, melyre a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett /2 kódszámú A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a közoktatásban céljára meghirdetett pályázati forrásból nyert Ft támogatást. természettudományos közoktatás A komplex fejlesztését célzó, az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával megvalósuló projekt keretében a szolnoki Széchenyi István Gimnáziumban létrejött egy, a 21. századi követelményeknek megfelelő, modern természettudományos laboratórium. Az új létesítmény 2 x 20 fő tanuló egyidejű foglalkoztatására ad lehetőséget, mivel a laborhelyiség két egyenlő részre választható el. A hatékony munkát szolgálja még a 2 db tanári előkészítő helyiség, illetve a vendég tanulók részére kialakított, 40 fő befogadására alkalmas várakozó és öltöző szeptembere óta a Széchenyi István Gimnázium diákjai mellett 13 együttműködő alap- és középfokú nevelési-oktatási intézmény tanulói használják a laboratóriumot, délelőtti és délutáni foglalkozások keretében. A rendelkezésre álló korszerű kísérleti eszközök, technikai berendezések, gyönyörű bútorok azonban önmagukban mit sem érnének a felhasználók szakértelme nélkül. A program lehetőséget biztosít arra, hogy a pedagógusok, diákok munkáját 1 fő laborvezető, valamint 2 fő laboráns koordinálja, segítse. E mellett a partnerintézmények pedagógusainak is fel kellett készülniük a modern oktatástechnikai eszközök használatára, valamint új módszertani ismereteket kellett szerezniük, amikkel nagymértékben növelhető a laboratóriumban eltöltött tanórák hatékonysága. A projekt keretében 71 pedagógus ismerkedhetett meg 30 órás képzéseken az interaktív tábla nyújtotta lehetőségekkel és a projektpedagógia előnyeivel. Az együttműködő intézmények pedagógusainak szaktudását dicséri az a 35 db tanulói munkafüzet, melynek a segítségével a tanulók lépésről lépésre ismerkedhetnek meg a természettudományos kutatómunka, kísérletezés alapvető szabályaival, módszertanával. A gyakorlati feladatok megoldása, a korszerűen felszerelt labor már önmagában is hozzá- 24 Modern Iskola

26 szponzorált tartalom járul a gyermekek érdeklődésének, kíváncsiságának felkeltéséhez, természettudományos, környezettudatos gondolkodásmódjának formálásához. A pedagógusoknak nyújt segítséget a program során folyamatosan bővülő videoanyag, ami a laboratóriumban elvégzett kísérleteket tartalmazza magyarázatokkal együtt. A felvételek a természettudományos laboratórium honlapjáról bárki számára elérhetők. Az oktatási intézményeknek nemcsak a kötelezően átadandó ismeretek nyújtására van lehetőségük, hanem a szakkörök, délutáni foglalkozások alkalmával speciális tehetséggondozást is végezhetnek. A projekt célkitűzései közé tartozik olyan szakmai konferenciák, munkaközösségi értekezletek lebonyolítása is, ahol a pedagógusok új információkhoz juthatnak, tapasztalatot cserélhetnek, beszélhetnek oktatói tevékenységük során felmerülő problémáikról, megoszthatják jó gyakorlataikat. Fontos hozadéka a kétéves programnak az is, hogy a Széchenyi Gimnázium referenciaintézménnyé, módszertani és tudásközponttá válik. Hiányt pótló kezdeményezés az általános és középiskolás diákok számára indított két tanulmányi verseny is, melynek döntőjében a tanulók nemcsak elméleti felkészültségükről adnak számot, hanem gyakorlati feladatokkal is meg kell birkózniuk. A háromévente végzett PISA-mérések is azt támasztják alá, hogy hazánk azok közé az országok közé tartozik, ahol a tanulók szociális, gazdasági és kulturális háttere, az iskolák felszereltsége erőteljesen befolyásolja az eredményeiket. Így számunkra is fontos célkitűzés, hogy alkalmazásképes tudással rendelkező, akár a nagyvilágban is boldogulni képes fiatalokat neveljünk. 1 A Legyél te is természettudós! és a hozzá hasonló programok csökkentik az egyes iskolák felszereltségének különbözőségéből adódó hátrányokat, egyenlő hozzáférést biztosítanak a tanulók számára. Ezek után joggal várhatjuk, hogy az ide látogató nebulók nagyobb érdeklődéssel fordulnak a biológia, fizika, földrajz, kémia, természetismeret tantárgyak felé, jobb eredményeket érnek el ezeken a területeken, és a jövőben nagyobb arányban választanak versenyképes természettudományos, valamint műszaki pályákat. 1 Balázsi Ildikó, Ostorics László, Szalay Balázs, Szepesi Ildikó: PISA összefoglaló jelentés, Oktatási Hivatal Budapest (http://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/nemzetkozi_ meresek/pisa/pisa_2009_osszfogl_jel_ pdf) Modern Iskola 25

27 vezetés Sci-fi vagy tanóra? Avagy hogyan szerezhetnek játszva mérnöki tudást az iskolások? A robotika oktatási lehetőségeinek kihasználását egyre több iskolában tartják fontosnak. Míg korábban csak választható szakkörök, iskolai foglalkozásokon túli bemutatók témája volt a robottervezés, 2013 szeptemberétől már az új kerettanterv informatika részébe is bekerül a robotika alapjainak megismerése. A programozási készségek mellett a robotépítés fejleszti a problémamegoldást, logikai gondolkodást, miközben a gyerekek játszva szerezhetnek ismereteket fizikából, természetismeretből, matematiából, és kaphatnak kedvet a természettudományos, műszaki pályákhoz. A hazai és nemzetközi versenyek szerencsére már évek óta egyre több lelkes és motivált diák és tanár részvételével zajlanak. Európában is egyedülálló, a Naprendszer legnagyobb magyar nyelvű robotprogramozó versenyét április végén rendezte meg a kecskeméti Bányai Júlia Gimnázium az 5-8. évfolyamos diákok számára. A IV. Robotprogramozó országos csapatversenyre az idei tanévben 81 csapat nevezett 18 város 30 iskolájából. Május végén a hajdúböszörményi Bocskai István Gimnázium pedig robotolimpiát szervez, amellyel a programozást és a mérnöki kompetenciákat kívánják népszerűsíteni a diákok körében. Évek óta élen járnak A 5. és 6. évfolyamon tanórán kezdik tanulni a diákok a robotikát a LEGO e célra kifejlesztett Mindstorms NXT robotkészletével a Bányai Júlia Gimnáziumban a. A gyerekek körében népszerű LEGO elemekből kell felépíteni a robotot, amely programozható, motorjaival mozogni képes, valamint különböző érzékelőivel komplex feladatokat, utasítássorozatokat tud végrehajtani. Négy évvel ezelőtt elsőként vezettük be a robotprogramozást az informatikaóra tananyagába. Azóta is szinte egyedülálló ez a megoldás, Csongrádon van még hasonló oktatás általános iskolában tájékoztat Kiss Róbert matematikainformatika-kémia szakos tanár, a robotprogramozó verseny főszervezője. A bevezetést egy kísérleti szakasz előzte meg, amihez a tematikát, a tananyagot és az értékeléshez szükséges teszteket is mi fejlesztettük ki. A teszt eredményeként derült ki, hogy a diákok motivációját és a programozáshoz való attitűdjét kedvezően befolyásolja a játékosság, a robotok használata. Célunk a programozói tudás és az algoritmikus gondolkodás fejlesztése volt. Robotokkal a problémák mélyébe A kecskeméti iskola jelenlegi oktatási koncepciója szerint az 5. és 6. évfolyamon mindenki tanulja a robotprogramozást. Később szakkörbe járhatnak, majd 8-9. évfolyamon már karakteres C alapú programnyelvet használnak évfolyamon a megkezdett munka folytatásának tekinthető az emelt szintű érettségire felkészítő szakkör, ahová már csak azok jelentkeznek, akik műszaki pályára készülnek. Velük már robotok nélkül tanulunk programozni, gyakorlatilag könynyedén, a megszerzett alapokat használva mondja Kiss Róbert, és hozzáteszi, az első végzőseink két éve kerültek ki a középiskolából, van köztük, aki a tudomány és technika terén a világ egyik legjelentősebb magánegyetemén és kutatóintézetében, a Massachusetts Institute of Technology (MIT) folytatta tanulmányait az USA-ban. Az eredmények mellett az oktatáspolitikai változások is igazolják, hogy a bányaisok robotikával foglalkozó aktivistái megelőzték korukat : a Kecskeméten bevezetett és megvalósított oktatási koncepció jogosságát igazolja, hogy az új kerettanterv informatika részébe 2013-tól bekerült a robotika. Kiss Róbert szerint az utóbbi években nagyon eltolódott az informatikaoktatás a felhasználói programok irányába, és ők ezt ellensúlyozták a robotprogramozási tudás átadásával, ami inkább az alkalmazói szoftverek világa. A programozás filozófiája leginkább a problémamegoldásra hasonlít. Nem véletlen, hogy például a PISA mérések esetén a problémamegoldási terület vizsgálatakor az egyik hangsúlyos rész a hibakeresés mondja a pedagógus. Robottanároknak robotkönyv A tanárok esetén a kulcsszó az innováció. Ha egy 11 éves diák 20 óra alatt megtanulja az alapokat, akkor egy informatikatanár ennél sokkal gyorsabban, elvileg az informatikai tanári diplomával jár a programozói tudás véli Kiss Róbert, csak némi időt kell rá szánni, hogy a specia- 26 Modern Iskola

28 vezetés litásokat megismerje valaki. Ennek megkönnyítésére írtunk könyvet 1 a témában, és készítettünk weblapot (http://www.banyai-kkt.sulinet.hu/ robotika), melyek órán vagy szakkörön is segítik a tanárok munkáját, és szívesen segítünk, ha valakinek tanácsra van szüksége. Nem csupán szumóznak a robotok A hajdúböszörményi Bocskai István Gimnáziumban is évek óta tanítják a robotok programozását, a LEGO Mindstorms NXT segítségével. A tavalyi évzárón mellékprogramként szerveztük meg azt a bemutatót, ahol a robotok egymással birkóztak. Ez annyira szórakoztatónak és népszerűnek bizonyult, hogy a londoni olimpia hatását is átérezve ilyen formában egyedülállónak számító robotolimpiát szervezünk idén tájékoztat Oláh Tibor, az esemény szervezője, a gimnázium igazgatóhelyettese. Az olimpián különleges versenyszámokban indulnak a készülékek, illetve az azokat programozó hús-vér csapattagok. A hazánkban hagyományos öttusát is példaként állították a robotok ötpróbáján : célbadobás, súlyhúzás, síkfutás, akadályfutás, szumó. Mikor kitaláltuk a feladatokat, olyan könnyűnek tűntek, de mikor a diákoknak egy olyan robotot kell tervezniük, amely minden területen megállja a helyét, már nem is olyan egyszerű. Sok ötletre, kreativitásra és együttműködsére van szükségük a csapatoknak teszi hozzá Oláh Tibor. A kicsiknél a játszva tanulás remek eszközének tartja a robotikát, ami lehetőséget ad arra, hogy a feladatok megoldása során a próbálgatás módszerét összehasonlítsák a matematikai módszerekkel. A kérdés, ami oly sokszor elhangzik matematika-, fizikaórákon, hogy mi értelme, hol fogjuk használni, fel sem merül a diákokban, hiszen azonnal látják az eredményét. A robotika azért is népszerű, mert azonnali kapcsolatot jelent a tudás és a mindennapok között, segítségével a tudomány kézzelfoghatóvá válik foglalja össze az igazgatóhelyettes, aki maga is bevitte órára már a robotokat. Mikor megmozdultak a robotok a diákok programjainak köszönhetően, sok gyereknek felcsillant a szeme. Ezekért a pillanatokért csináljuk mondja Oláh Tibor. Kiemelt helyen Hajdúböszörményben sem működne a program lelkes, innovatív, állandóan fejlődő, a diákoktól és mentoroktól is tanulni tudó pedagógusok nélkül. Sok pluszfeldatot vállaltunk, mivel még nem volt hasonló rendezvény, sok előre nem látott problémát kellett megoldanunk. Szerencsére az iskola vezetésének pozitív hozzáállása, támogatása ezt a munkát nagyban segítette. Hajdúböszörmény városa is felismerte az eseményben rejlő lehetőségeket, és a robotolimpiát felvette a városi rendezvények közé mondja az igazgatóhelyettes. A kecskeméti verseny történetében jelentős változást hoz a következő év. Kiss Róbert tájékoztatása szerint 2014-től már új, Európában teljesen egyedülálló versenykoncepciót dolgoznak ki: a jelentkezők nagy száma miatt több regionális helyszínen rendezik meg a versenyt Sopron, Debrecen és Kecskemét bevonásával, további célként pedig a verseny nemzetközivé tételét tűzték ki. Fülöp Hajnalka 1 Modern Iskola 27

29 szponzorált tartalom Tudatos fiatalokra van szükség Az OTP Fáy András Alapítvány folyamatosan bővülő programjai az idén is jelen vannak a fiatalokat megszólító népszerű rendezvényeken, a korosztály sikeres szakmai és szórakoztató fesztiváljain. Az Alapítvány létrehozása óta kiemelt hangsúlyt fektet a jövő generációjának oktatására, a középiskolások számára hasznos és újszerű ismeretanyagok kidolgozására és közvetítésére. A fiatalok pénzügyi, gazdasági és gazdálkodási edukációját célzó szakmai programok mellett különös figyelmet fordít a pályaválasztás és -orientáció, az önmenedzselés, a karrier- és életvezetés területén nyújtott támogató tevékenységre januárjában indult az Alapítvány egyik legnépszerűbb programja, a mileszel.hu online karrier- és pályaválasztási tanácsadó szolgáltatás a középiskolás korú és a felsőoktatásban végzős diákok számára. A honlapon részletes szakmaleírások, követelményszintek, pályaorientációs és részképességeket mérő tesztek segítik az érdeklődőket, akik képzett tanácsadókkal virtuális párbeszédet folytathatnak, kielemezhetik a teszteredményeket és készíthetnek önismereti térképet. Az online jelenléten túl a szakemberek országszerte tartanak csoportos foglalkozásokat az iskolákban, és vesznek részt a fiatal korosztály számára szervezett rendezvényeken, fesztiválokon, melyeknek ugyancsak a személyes tanácsadás az elsődleges célja. Kapunyitási Pánik Így történt ez a május elején az ELTE Gólyavár épületében rendezett Kapunyitási Pánik névre keresztelt konferencián és állásbörzén is, ahol két napon keresztül kereshettek kapaszkodót a karrierjük szervezése tekintetében bizonytalanok, erősíthették vagy változtathatták meg elképzeléseiket a döntést korábban már meghozó fiatalok. A felénk irányuló kérdések mutatják, hogy mekkora az igény a fiatalokban erre az iránymutatásra, hiszen a nagyszámú választási lehetőséget átlátni embert próbáló feladat mondta kérdésünkre B. Kabai Erzsébet, az OTP Fáy András Alapítvány mileszel.hu programjának karrier-tanácsadója. A kapunyitási pánikban szenvedőknél a rájuk váró rengeteg döntés és kérdés komoly problémát jelent az egyetemi évek alatt. Ezért vagyunk itt a rendezvényen. A program eddig több száz fiatalnak nyújtott hatékony támogatást a tudatos döntések meghozatalában. Az ehhez vezető út sarokköveiről tartott előadásában B. Kabai Erzsébet a jelenlévőket aktív párbeszédre ösztönözte. Minden eseményen igyekszünk proaktívan részt venni, ahol a probléma által érintett fiatalok nagy létszámban vannak jelen, így a karrier-rendezvényeken kívül más, nagy tömegeket megmozgató eseményeken is megtalálhatóak leszünk ebben az évben is erősítette meg a karrier-tanácsadó. Jubileumi sajtófesztivál? Ez is O.K.! Pár nappal később a Diákújságíró Egyesület (DUE) által megrendezett 20. Országos Ifjúsági Sajtófesztiválon is képviseltette magát az Alapítvány. Fontos számunkra, hogy a jövő véleményformálói megismerjék az OTP Fáy András Alapítvány tevékenységét, ezen belül pedig a középiskolásokat célzó pénzügyi, gazdasági, gazdálkodási edukációs programot, melynek keretében a tudatos pénzügyi gondolkodás alapjainak lerakása történik tudtuk meg Gróf Henrik Balázs tanácsadótól, a projekt szakmai vezetőjétől. Részben az alapító OTP Bank, részben az Európai Unió által biztosított pályázati források (TÁMOP B-11/ ) segítségével működtetjük a programot, üzemeltetjük tavaly november óta Budapesten a Bajza utcai Középiskolások Országos Pénzügyi és Gazdasági Oktatóközpontját (röviden az O.K. Központot), melyet már csaknem 4000 diák keresett fel a nyitás óta. 28 Modern Iskola

30 szponzorált tartalom Az O.K. Központ látogatói nem csupán egyszeri alkalommal találkozhatnak pénzügyi-gazdasági ismeretekkel. A középiskolai diákéveket átfogó módon akár négy éven keresztül, egymásra épülő modulok formájában átadható a tudásanyag. A lehetőség adott, a többi a befogadó intézményen múlik. Cél, hogy a diákok a jövőben a fél-információk helyett tudatosan, a tanultak alapján átgondolt döntést hozzanak pénzügyi kérdésekben. Gróf Henrik Balázs különösen fontosnak tartja, hogy a két év alatt 6500 diák képzését előíró EU-elvárást túlteljesítve évente 10 ezer tanulóhoz juttassa el a fiatal trénercsapat az ismereteket. A program során legelőször az élményszerzés a cél, ezt követően kerül sor a tudásátadásra. Nekünk az a siker, ha a diákok kérik az iskolájukban, hogy a következő évben is meghívják trénereinket, vagy a középiskola szervezésében felkeressék Oktatási Központunkat tette hozzá a projekt szakmai vezetője, akitől azt is megtudtuk, hogy terveik szerint a megcélzott korosztályok közé rövidesen az általános iskolák végzősei is bekerülnek. Számukra a középiskolás tematikánál jóval játékosabb ismeretterjesztő foglalkozások készülnek. Joggal merülhet fel a kérdés, hogy ez a döntés nem gyorsítja-e fel az egyébként is egyre fiatalabb korban bekövetkező akcelerációs folyamatot? Gazdálkodási kérdésekkel már ebben a korban találkoznak a fiatalok, hiszen mi más az, mikor egy iskolás eldönti, mire költse a zsebpénzét mondta a felvetésre Gróf Henrik Balázs. Ez nem egy korai bankárképzés, hiszen a kilencedik évfolyamban pusztán azt a kérdést járjuk körbe, mit is jelent az érték fogalma. A mi feladatunk olyan ismeretek és tudás közvetítése, amelyekre támaszkodva helyes és tudatos döntéseket tudnak majd hozni a diákok. A tréningeken a résztvevők kísérői, a szülők és pedagógusok nem vehetnek részt. A program szakmai vezetője szerint így jobban megnyílnak a fiatalok, míg ha felnőtt kontroll mellett zajlik a tréning, egyfajta megfelelési késztetés kerül előtérbe. A diákok előítéletekkel érkeznek, sztereotípiáktól vezetve (és sokszor tévesen) alakítják ki véleményüket. A foglalkozások segítenek egy objektívebb kép kialakításában a pénzügyi, gazdasági, gazdálkodási területen. Minden e területen végzett kutatás azt mutatja, hogy a magyar társadalom alapvető pénzügyi fogalmakkal kapcsolatos ismeretei hiányosak, tévesek, pontatlanok, és a pénzügyi, gazdasági, gazdálkodási döntésekhez elengedhetetlen alapismeretekkel a felnőtt lakosság nagy hányada nem rendelkezik emeli ki Gróf Henrik Balázs. A felnőttek nem tudják átadni a szükséges tudást a gyermekeiknek, ezt a pénzügyi, gazdasági és gazdálkodási edukációs folyamatot kívánja a program segíteni. Hogy a program létezése minél szélesebb körű nyilvánosságot kapjon, arra kiválóak az ilyen rendezvények, mint az Országos Ifjúsági Sajtófesztivál. KG Hetedik Könyvhullám Az OTP Fáy András Alapítvány nem csak oktatási és tanácsadói programokon keresztül próbálja megvalósítani az alapító okiratban foglalt célkitűzéseit. Idén már hetedik alkalommal hirdette meg Könyvhullám Akció nevű programját, melynek során a Kuratórium által kiválasztott pályázók egyenként forint összértékű könyvcsomagot és e-tartalmat kaptak. A könyvtárfejlesztési akcióra ebben a tanévben mintegy 600 iskola jelentkezett. A pályázatok értékelését követően a Kuratórium 100 kedvezményezett középiskolát nevezett meg. A nyertes intézmények könyvtárai egyenként forint keretösszegű könyvvásárlási lehetőséggel, 3 darab tablettel és már 300 feltöltött könyvvel, valamint egy-egy egyéves Természet Világa, illetve Élet és Tudomány előfizetéssel gazdagodtak. A Székesfehérváron megtartott ünnepélyes átadón az OTP Fáy András Alapítvány kurátora, Azurák Csaba az Alapítvány legnagyobb és legsikeresebb mecenatúra programjával kapcsolatban elmondta, hogy az elmúlt hét évben csaknem 900 nyertes középiskolának adományoztak könyveket, CD-ket, e-tartalmakat, újság-előfizetéseket, összesen több mint 135 millió forint értékben. Modern Iskola 29

31 vezetés Ismét úttörő szerepben Bár a kínai nyelv oktatása az elmúlt években szinte polgárjogot nyert Magyarországon, komoly előrelépés, hogy szeptembertől két tannyelvű képzés keretében elsőként a budapesti Kőrösi Csoma Sándor Két Tanítási Nyelvű Gimnáziumban tanulhatnak Lao Ce nyelvén a középiskolások. A két tannyelvű oktatás bevezetésében elévülhetetlenek az óbudai gimnázium érdemei. Magyarországon 1974-ben itt kezdődött és éveken keresztül kizárólag ebben az intézményben alkalmazták a sajátos oktatási formát, melynek során az idegen nyelvet nem egyszerű nyelvtanulásként, nyelvórákon sajátíthatják el a tanulók, hanem célnyelven folyik egyes készség-, természettudományi és közismereti tárgy tanítása és tanulása is. A Kőrösi Csoma Két Tanítási Nyelvű Gimnáziumban a korábbi években angol, német és orosz nyelvet választhattak a fiatalok, ehhez csatlakozik negyedikként szeptembertől a kínai. Tavaly november-december tájékán került először szóba következő célnyelvként a kínai bevezetése mondja el megkeresésünkre Havasi Mariann, a gimnázium igazgatója. Januártól kezdtük el a tényleges szervezőmunkát, és várhatóan a tanév kezdetéig tart az előkészítés. Ennyi ember nem tévedhet! Semmilyen szempontból nem megkérdőjelezhető a nyelvválasztás időszerűsége. Bár a Magyarországon élő kínai közösség gyermekeit nyilvánvaló asszimilációs szándékkal főképpen magyar oktatási intézménybe íratja, már hosszú ideje működik a fővárosban kínai-magyar két tanítási nyelvű általános iskola. Ugyanakkor a két ország között meglévő gazdasági kapcsolatok élénkülését érzékelve egyre több szülő lát fantáziát abban, hogy gyermeke a kontinensnyi ázsiai ország nyelvét sajátítsa el a lehető legmagasabb színvonalon. A kínai a legnagyobb létszámban beszélt nyelv a világon, az emberiség egyötödének anyanyelve, és a statisztikák szerint több mint negyvenmillióan tanulják idegen nyelvként azt. Első hallásra mégis meglepő, hogy a május közepéig lezajlott felvételi beszélgetésekre egyetlen diák sem érkezett a kínaimagyar két tanítási nyelvű általános iskolából. Ennek magyarázata lehet az is, hogy a szervezés elhúzódása miatt a különleges csoport meghirdetése időpontjában már lezárult a felvételi lapok kitöltésének és postára adásának időszaka. Már a pótfelvételiknél tartunk, jelen pillanatban úgy tűnik, hogy két két tanítási nyelvű osztályunk indul szeptemberben, de a fenntartóval történt egyeztetést követően van lehetőségünk, hogy a jelentkezési időszakot egészen augusztus 31-ig kitoljuk, tehát az sem lehetetlen, hogy összejön a három osztály majd folytatja az igazgatónő, és hozzáteszi: a felvételi eljárás ugyanazt takarja, mint a többi nyelv esetében, van egy elvárt tanulmányi eredmény. Mivel a jelentkezőknek nem kell előképzettséggel rendelkezni tehát előzetes nyelvtudás nem feltétel, ilyen értelemben vett szelektálásra nem kerül sor. Egy év alatt középszintig Ahogy a két tanítási nyelvű iskoláknál mindenhol, a kínai csoportban is az első tanév a nyelvtanulással telik. A nulladik évben heti 18 órában tanulják a nyelvet, ebből 2 óra az úgynevezett tantárgyi alapozó képzés, melynek során történelmet és földrajzot tanulnak. Az év végére a csoport a tervek szerint eléri majd a középfokú szintet. Az első normál tanévtől aztán három tantárgyat egyetemes történelem, kínai civilizáció és matematika kezdenek kínaiul tanulni, és heti 6 órában folytatják a nyelv elsajátítását. Felmerül a kérdés, hogy amennyiben valaki a két tannyelvű alapképzésből érkezik, komoly előnnyel kezdi a tanulást, és a tudásszint-különbség feszültséget okozhat a tanulók között. Ám Havasi Mariann megnyugtat, ahogy a többi nyelv esetében, úgy a kínainál sem 30 Modern Iskola

32 vezetés okozhat problémát, hiszen a nyelvtanároknak eddig is sikerült áthidalni, differenciált módszerrel a nulladik év végére kiegyenlíteni a szinteket. Bár valószínű, hogy a tizennégytizenöt esztendősök azon döntését, hogy kínai nyelvű oktatásra jelentkezzenek, főképpen a szülők ambíciói motiválják, érkezett aspiráns egy másik középiskolából, ahol már elvégezte a kilencediket, melynek során kínai nyelvet tanult, és most visszalép egy esztendőt, hogy a két tannyelvű gimnáziumban szerezzen erősebb, szélesebb alapokon nyugvó tudást. Jó kezekben A nyelvtanulás szakmai hátterét a budapesti ELTE Konfuciusz Intézet biztosítja. A szervezet hat esztendővel ezelőtt kezdte meg munkáját, fő feladatának a kínai nyelv minél több ember számára történő megismerését, a nyelv tanulásának elérhetőségét tűzte ki. A két tanítási nyelvű általános iskolai képzés mellett számos magyarországi közép- és felsőoktatási intézményben teszik lehetővé a kínai tanulását, ezek sorába lép szeptembertől a Kőrösi Csoma Sándor Két Tanítási Nyelvű Gimnázium is. Ne legyenek illúzióink mondja dr. Hamar Imre, a Konfuciusz Intézet igazgatója, egy év alatt nem lehet megtanulni kínaiul. Azonban a négy plusz egy év végére egyáltalán nem irreális elvárás, hogy a tanulók felsőfok közeli szintre jussanak, azaz a C1 típusú nyelvvizsga számukra elérhetővé váljék. A két tanítási nyelvű oktatás számára nagy segítség lehet, hogy a tavalyi évben három évtizedes szünet után az Intézet gondozásában elérhetővé vált egy olyan tankönyvsorozat első két kötete, amely már nem a régi, nem egy esetben ideológiai szálon felfűzött tematika alapján tanítja a kínai nyelvet. Hamar Imre tájékoztatása szerint a harmadik kötet most júniusban elkészül, a negyedik pedig októberre. Igaz, hogy Kínában számtalan nyelvi dialektust beszélnek a helybeliek, de ez nem okozhat problémát, hiszen a hivatalos, köznyelvi változatot, az úgynevezett mandarin nyelvet, amit tanítunk, mindenhol ismerik, megértik mondja a Konfuciusz Intézet igazgatója. Új fenntartó támogatásával A kínai oktatás előkészítésének sajátos fordulataként jelentették be, hogy szeptembertől a gimnázium fenntartói tevékenységét a Baptista Szeretetszolgálat veszi majd át. A változás azonban nem érinti a terveket, az új fenntartó nem törölte a tervbe vett programot. Abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy a korábbi fenntartó, a Tiéd a jövő Alapítvány egyébként is jó kapcsolatot ápolt a Baptista Szeretetszolgálattal folytatja Havasi Mariann, a gimnázium igazgatója. Az új fenntartó már közreműködött a Konfuciusz Intézettel megkötött együttműködési szerződés kidolgozásában és minden támogatást biztosít a hatékony munkához. Szenczy Sándor (a Baptista Szeretetszolgálat elnöke, képünkön a szerk.) az első sajtótájékoztatón ígéretet tett arra is, hogy a tanulók a képzés során legalább egyszer eljuthatnak majd hosszabb időre is Kínába, hogy a helyszínen tökéletesíthessék tudásukat, ismerkedhessenek meg a kínai kultúrával. Minden kezdet nehéz? Bár a két tanítási nyelvű oktatás tematikája és sarokpontjai minden nyelv esetében azonosak, így az új nyelv színre lépése nem állítja speciális feladat elé a gimnázium szakmai irányítóit, azért egy kicsit izgulnak az új tanév kezdése előtt vallja be az igazgatónő. Nem kétségek ezek, hanem egyfajta egészséges izgalom, hiszen olyan kollégákkal találkoznak majd, akik valami teljesen újat hoznak az iskola életébe. Míg a korábban bevezetett nyelveket, illetve az azokon tanult tantárgyakat részben anyanyelvű, részben magyar pedagógusok oktatják, a kínai esetében csak anyanyelvű tanárok működnek majd közre. Számukra kihívás, hogy a tantárgyakhoz speciális tankönyvek nincsenek, a jegyzeteket saját maguknak kell elkészíteni. A gimnázium tanári kara nagy várakozással tekint a találkozás elé, a kommunikáció várhatóan nem okoz gondot, hiszen a tanárok túlnyomó többsége közvetítőnyelv segítségével, angolul képes lesz kommunikálni a kínai kollégákkal. Sokan úgy képzelik, hogy a kínai nyelv bonyolult, szakemberek szerint a legnehezebb feladat a mindennapi életben használt mintegy 3000 írásjel megtanulása lehet, ugyanakkor nyelvtanilag a világ egyik legegyszerűbb nyelve, hiszen nincsenek toldalékok, nemek, esetek, nem különböztet meg egyes és többes számot. Az írásjelek megtanulása pedig mintegy másfél milliárd embernek már sikerült... Miért ne sikerülne ez Óbudán is? A lehetőség mindenesetre adott, a pótfelvételi eljárás a Kőrösi Csoma Sándor Két Tanítási Nyelvű Gimnáziumban az új tanév kezdete előtti utolsó napig, augusztus 31-ig nyitott: várják a jelentkezőket a kínai-magyar két tannyelvű csoportba. Kolbe Gábor Modern Iskola 31

33 szponzorált tartalom Díjazzuk a tehetséget március 23-án rendezte meg a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége a Budai Ciszterci Szent Imre Gimnáziumban az Országos Tehetségnapot. A rendezvényen prof. dr. Csermely Péter, a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács elnöke 3 fő- és 4 különdíjas fiatal tehetségnek adott át oklevelet és az ezzel járó ösztöndíjat. Idén az AEGON Magyarország támogatásával további 34 fiatal részesült közvetlen anyagi segítségben a Felfedezettjeink 2013 pályázat keretében. Az Országos Tehetségnapon harmadszor nevezték ki a Magyar Tehetség Nagyköveteit. A címet és a vele járó felkérést olyan kiemelkedő személyiségek kapják, akik életükkel és munkásságukkal megtestesítik a társadalomért felelős tehetséget. Felfedezettjeink 2013 A Nemzeti Tehetségsegítő Tanács fődíjasai Bényei Éva Bernadett 17 éves - Debrecen kutatóbiológus Az iskolai tanulmányi versenyek révén Bernadett érdeklődése egyre inkább a természettudományok felé fordult. Először matematika- és fizikaversenyeken indult, majd rátalált a számára legizgalmasabb, nem hagyományos biológia- és kémiaversenyekre, melyek előfeltétele volt a saját kutatás. Már negyedik éve dolgozik tudományos projekteken, jelenleg a szintetikus biológia területén, és célja, hogy egyszer kutató orvos lehessen. Bernadett folyamatosan indul magyar és nemzetközi versenyeken, ahol már eddig is kiváló eredményeket ért el. A pályázaton elnyerhető támogatást elsősorban hazai és nemzetközi versenyeken, illetve kutatótáborokban való részvételre fordítaná, hogy bővíthesse a kutatási tapasztalatait. Bényei Éva Bernadettet a La femme 50 tehetséges magyar fiatal programjába is beválasztották. Gledura Benjamin 13 éves - Eger sakk Benjamin ötévesen kezdett el sakkozni. Tehetségét hamar felismerték és 8 évesen már IV. helyezett volt a korcsoportos Európa-bajnokságon januárjától Európában ranglistavezető, a világlistán pedig másodikként tartják számon. A sakk mellett úszásban is ígéretes tehetség: magyar bajnok volt 2010-ben és diákolimpiai bajnok 2012-ben ben New Yorkban az amerikai Bloomberg News a világ 50 legtehetségesebb gyereke között mutatta be, és a 2011-es nemzetközi gyermeknapon a Disney TV zsenipalántának választotta. Benjamin szeretne részt venni minél több nemzetközi versenyen, hiszen csak így kapcsolódhat be a sakkvilág elitjének vérkeringésébe. A pályázaton nyerhető összeget e versenyek nevezési díjára szeretné fordítani. Életcélja a világbajnoki cím elnyerése. Szokolay Ádám Zsolt 16 éves - Budapest zongora Ádám négyéves korában kezdett zongorázni zenepedagógus édesanyja irányításával, és egy év múlva már négy országos zongoraverseny nyertese volt. Nyolcévesen, minden idők legfiatalabbjaként nyert felvételt a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Kivételes Tehetségű Gyermekek Képzőjébe ban kiemelkedő munkájáért a Zeneakadémia Bíró Sári Emlékdíjjal jutalmazta. Első szólóestjét ben a Budapesti Tavaszi Fesztiválon adta, amelyet hazai és külföldi fellépések követtek. Ezen kívül számos zongoraversenyt nyert, a 2012-es müncheni Klavierpodium Zongoraversenyen például egyszerre hét díjat kapott. A pályázati ösztöndíjat elsősorban idegen nyelvek tanulásának finanszírozására, illetve spanyolországi zongorakurzusra és a kassai zongoraversenyen való részvételre fordítaná. Ádám célja, hogy egyszer a Zeneakadémia tanára lehessen, és minél több embernek adhassa át a zene szeretetét. 32 Modern Iskola

34 szponzorált tartalom A Magyar Tehetség Nagykövete cím 2013-as új birtokosai Benkő Vilmos az AmCham elnöke Benkő Vilmos közgazdász, vállalkozó, a Magyarországi Amerikai Kereskedelmi Kamara elnöke. Benkő Vilmos számára kiemelten fontos, hogy a magyar tehetségek érvényesülését, lehetőségeit a szervezet elnökeként is segítse. Benkő Vilmos küldetése a nyilvános beszéd oktatása. Ennek körében megalapította a nyilvános beszéd tanításával foglalkozó Toastmaster International nemzetközi szervezet hazai képviseletét. Azonban Benkő Vilmos számára a nyilvános beszéd nem pusztán öncél, hanem eszköz. Eszköz arra, hogy segítsen másoknak abban, hogy megtalálják a bennük rejlő tehetséget és a nehézségeikben rejlő lehetőséget. Benkő Vilmos vallja, hogy nem elég sikeresnek lenni, hanem másokat is hozzá kell segíteni a sikerhez. Ennek szellemében néhány kollégájával útjára indított egy retorikai programot a Kozma utcai börtönben. A foglalkozások során Benkő Vilmos visszaadja a fogvatartottak önbecsülését és önbizalmát, valamint módszertani támogatást ad a raboknak egy szabadulás utáni, sikeres élet stratégiájának kidolgozásához. Mottója szerint a sikeres életet nem lehet összeremélni, ahhoz stratégiát kell alkotni. A stratégiához önbizalom, az önbizalomhoz hit, a hit adásához pedig olyan hiteles emberek kellenek, mint Benkő Vilmos. A Nemzeti Tehetségsegítő Tanács Benkő Vilmost arra kérte fel, hogy Tehetségnagykövetként segítsen minél több tehetséget kibontakoztatni a sikerbe vetett hitet megadó, illetve visszaadó üzenetével. Danyi András rendező, operatőr, vágó A 34 éves bátonyterenyei fiatalember az Ádám Zsigmond Nevelőotthonban szervezett stúdióban ismerkedett meg a televíziózással. 18 éves korában már játékfilmet készített: az Elveszett csepp a tengerben című alkotása állami gondozottakról szól, és azonnal díjat is nyert vele egy filmfesztiválon. A nevelőotthon átszervezésével megszűnt a stúdió, de az érettségi után Danyi András saját erejéből tovább képezte magát. Elvégzett több tanfolyamot, valamint a Magyar Televízió rendezői iskoláját is, amelynek tanárai a legmagasabb szinten ismerték el tehetségét. Danyi András nemcsak saját tehetségének kibontakoztatásáért tett, de 1994 óta maga is tanít az Eötvös József Cigány-Magyar Pedagógiai Társaság filmes továbbképzésein. Filmes alkotásai itthon és külföldön is számos díjat nyertek ben Különdíjat nyert a Müncheni Dokumentumfilm Fesztiválon, legutóbb pedig tavaly novemberben a szegedi Van-Más-Kép Filmfesztiválon jutott be a legjobbak közé. Immár 16 éve sorra nyeri hagyomány- és értékőrző témájú munkáival a filmszemlék különdíjait. Danyi Andrást a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács azért kéri fel Tehetségnagykövetnek, hogy példaképül szolgáljon a magas szintű, alkotó és példaadó kitartással végzett munkához. Veiszer Alinda műsorvezető-riporter, Magyar Televízió Veiszer Alinda Prima Primissima díjas televíziós riporter, műsorvezető. Kezdetben a Klubrádió, majd a Magyar Televízió munkatársa. Nevéhez fűződik többek között a Záróra című televíziós interjúsorozat, amely során több mint 600 interjút készített az ország kiemelkedő művészeivel, tudósaival, közéleti személyiségeivel. Házigazdája volt továbbá a Nyugat 100 című, műfajt teremtő kulturális vetélkedő-sorozatnak. Veiszer Alinda személyében a média területén megnyilvánuló, mérvadó tehetség mutatkozik meg. Interjúiban rámutatat beszélgetőpartnerei értékeire, ezáltal nézőit is a tehetség tiszteletére és elfogadására ösztönzi. Veiszer Alinda meggyőződése szerint a tehetség kibontakozásában a tehetséget körülvevő társadalmi környezet meghatározó jellegét nem szabad lebecsülni. A tehetségnek elismerő és támogató környezetre van szüksége ahhoz, hogy kibontakozzék és a társadalom fejlődését leginkább szolgálhassa. Éppen ezért a tehetséggondozás nemcsak a tehetségek, de egyben a társadalom segítése is. Segítséget kell nyújtani abban, hogy a tehetség minél inkább hasznára válhasson a közösségének, a társadalmat pedig a tehetséget befogadni tudó közeggé kell tenni. Veiszer Alindát arra kérte fel a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács, hogy Tehetségnagykövetként képviselje a médiában a magyar tehetséggondozás ügyét, így munkáin és saját személyiségén keresztül segítse hazánkban egy tehetségbarát társadalom kialakulását, vagyis szolgáljon médiumként a tehetség és a társadalom egymásra találásában. Modern Iskola 33

35 vezetés osztályfõnök A digitális nemzedéknek megfelelő tanulási környezetre van szüksége Viszonylag kevés olyan pedagógus van az országban, aki a számítástechnika iskolai megjelenésekor felismerte, hogy az új elem a gyerekek személyiségformálásában, a tanulás iránti pozitív attitűdjük, szociális kompetenciáik kialakításában is szerepet játszhat. Bedő Ferenc közoktatási szakértő azóta is következetesen képviseli azt a szemléletet, hogy az infokommunikációs eszközök iskolai életbe történő bevitele segíthet utat találni a megváltozott szocializációs környezetben nevelődő gyerekekhez, fiatalokhoz. Érdemes vele együtt gondolkodni azon is, hogy a digitális környezet milyen módon hat az iskolai nevelésre, hogyan teheti tartalmasabbá és hatékonyabbá többek között az osztályfőnök munkáját. is. Korán elköteleződött az informatika mellett, a Logo pedagógiát szakmai pályafutása döntő élményeként tartja számon. Mikor került ez a terület érdeklődése középpontjába? B. F.: Amikor 1984-ben elkezdtem a pedagógusként dolgozni, voltak már elképzeléseim az informatika tanítására vonatkozóan. Előző munkahelyemen már kipróbálhattam szinte minden akkori mikroszámítógépet. Katonai szolgálatom alatt nagygépen futtattunk BASIC fordítót. Ez időben már rendszereztem a BASIC parancsokat és összeraktam egy tematikát előbb gyerekeknek, majd egyet a felnőtteknek is. A tervekhez persze már akkor is kellett elkötelezett intézményvezető, aki mindenben segített és egy falusi kisiskolában egy tanév alatt három gépünk is lett. Persze mindegyik más típusú volt, de BASIC szakkört már tudtunk indítani. Néha így visszatekintve már sokan lenézik a BASIC-et, de ha jól csinálták és nem rögtön a kódolással kezdték, akkor segített a gyerekeknek gondolkodni, algoritmust alkotni. A Logóról akkor még csak mint alternatív programnyelv lehetőségről olvastam, de miután az akkori gépeken kipróbálni nem volt mód, nem ismertem fel, milyen módszertani lehetőség rejlik benne. A Logo pedagógiát Farkas Károly és Kőrösné Mikis Márta könyvéből sejtettem meg először. Aztán lett egy Commodore 64 gépem. Erre már készítettem egy Logo fordítót, ami BASIC nyelven íródott és az alapparancsokat tudta már szimulálni. Ezzel kezdtem el a kísérleteimet és nagyon tetszett, amit tapasztaltam. Érdekes, hogy Papert könyvét, az Észrengést csak később ismertem meg, viszont abból értettem meg a lényeget. A Logo pedagógia elmélete megalkotójának, Seymour Papertnek a gondolatait Ön még napjainkban is figyelemre méltónak tartja. Melyek ezek a mai is időszerű felvetések? B. F.: Papert nézetei leginkább talán a Gyermektanulmány reformpedagógiai irányból eredeztethetőek. Úgy érzem, hogy a Claparède-Piaget vonal az, ami meghatározó benne. Nem akarnám belemagyarázni, de erősen belelátom Maria Montessori eszközökkel kapcsolatos nézeteit. Viszont fontos, hogy Papert még ma is a gyerekeket vizsgálja és a gyerekek tanulmányozásából indul ki, illetve ehhez készíti zseniális eszközeit és mikrovilágait, azért, hogy újra és újra bizonyítsa a spontán gyermeki, öntevékeny tanulás, a tudásépítés fontosságát. A The connected family című könyvében is visszatér ehhez a témához és bizonyítja, hogy ugyan lehetséges, hogy a család, illetve később az iskola eltávolíthatja a gyereket az önmaga által irányított, öntevékeny, tapasztalati tanulási formától, viszont amikor a gyereknek megfelelő eszköz kerül a kezébe, lehetősége van rá, hogy újra visszatérjen a függetlenebb tanulási formához. A technikai eszközök és napjainkban az infokommunikációs eszközök, az internetes technológia kimondottan ilyen hatásúak, de ez a hatás sokakat meg is rémít. Létezik Ön szerint digitális szakadék a generációk között? B. F.: Ahhoz, hogy a generációk közti szakadékot meghatározzuk, meg kellene határoznunk a generációkat. Digitális eszközök használata szempontjából már mindenféle betűjellel illetjük a különböző nemzedékeket, és nyilván vannak is köztük különbségek. Az egyes generációk szokásrendszeréről kutatásokat lehet végezni, és ezek tapasztalataival azután meg lehet ijesztgetni az arra hajlamos szülőket. Viszont minden generáció viselkedésében felfedezhetők azok a 34 Modern Iskola

36 osztályfõnök vezetés pozitív elemek is, amelyeket szívesen alkalmaznának egy öntevékeny tanulási folyamatban. Nagyon fontos lenne, hogy az infokommunikációs eszközökben rejlő, öntevékenységet segítő módszertani lehetőségeket kihasználja az iskola, ezek megjelenjenek a tanulási tevékenység során. Ma már tudjuk, hogy Prensky kategóriái, valamint Tapscott hurráoptimizmusa a maga korában is sántított, viszont akkor erre senki nem figyelt, hiszen írásaik rendkívül nagy szerepet játszottak: ráirányították a figyelmet magára a jelenségre. Azóta sok-sok nemzedékelmélet született. Ollé János már a nemzedékelméletek egész generációját említi blogjában, s úgy véli, hogy nem ezek jelentik a kutatás fő irányát. Az új technológia, a digitális világ gyerekekre, fiatalokra gyakorolt hatása a pedagógusok jelentős részében okozott morális pánikot. Történt ezen a téren számottevő változás? B. F.: A pánikot az okozta, hogy kiderült: a gyerekek rengeteg olyan interaktív eszközt használnak, amelyeket tanáraik nem ismernek, nem értenek, nem tudnak használni. A kollégák egyrészt félteni kezdték a gyerekeket a számukra ismeretlen dolgoktól, másrészt tartottak attól, hogy az iskola zárt világát megbontja a világháló nyitottsága. A megoldást jelentő változások nagyon lassan mennek végbe, de érzékelhetően elindultak. Sajnos sok iskola még ma sem tudja kezelni a saját tulajdonában lévő infokommunikációs eszközöket. Számos pedagógus tart ezektől, a mobiltelefonokat például igen sok esetben egyenesen kitiltják az iskolából. Holott az okostelefonok ma már telefonálásra is alkalmas számítógépek, s mint ilyenek kiválóan bevonhatók lennének az oktatásba. A gyerekek nagy része azonban még mindig úgy használja ezeket az eszközöket, ahogy jónak látja, és az iskolának erre semmi hatása sincs. Ez pedig nem csupán egy elvesztegetett lehetőséget jelent, hanem a kontrollról való lemondás következtében számos valós veszéllyel is jár. Amennyiben az iskola nem lesz képes már rövid távon is befolyást gyakorolni a digitális nemzedékre, akkor e jelenség egyszerűen átlép az iskolarendszeren, és az eddigi negatív módon gyakorol végleges és visszafordíthatatlan hatást az érintett korosztályra. 1 írja egy tanulmányában. Hogyan látja a jelenlegi tendenciát? B. F.: Kapcsolódva az előző kérdéshez, nem mondhatjuk, hogy semmi sem változik, hiszen akadnak lelkes kollégák. Az viszont általában megfigyelhető, hogy ők saját iskolájukban inkább magányos harcosok, de már az is valami. Azt persze el kell fogadni, hogy az iskolákban nem lesz egykettőre változás. Ezért tartottam hasznosnak az elemér projektet, ami önértékelés alkalmazásával mérte fel a hol tartunk? állapotot, és erre alapozva ösztönözte a tervezést. Biztató az is, hogy néhány pedagógusképző intézmény súlyt helyez hallgatóinak az infokommunikációs eszközök használatára történő módszertani felkészítésére. Egyik blogbejegyzésében pedig ezt írja 2 : A kérdés számomra az, hogy képesek leszünk-e közös tevékenységgel, a digitális generáció számára olyan, megfelelő tanulási környezeteket megalkotni, amelyekben az aktív tudásépítő folyamat megvalósulhat. B. F.: Itt újra arra gondoltam, amit Papert már kifejtett. A gyerekek azért, hogy valamennyire visszatérhessenek a maguk által irányított, aktív cselekvés során megvalósuló tudásépítő jellegű tanuláshoz, szívesen használnak infokommunikációs eszközöket. Ilyen lehet a Web 2.0 eszközök jól kiválasztott csoportja, amit néhány lelkes kolléga már használ is. Olyan megoldás is elképzelhető, hogy egy iskola a saját diákjai számára hoz létre virtuális tanulási környezetet, és az az egyes tanulók számára egyéni tanulási környezetként jelenik meg. Ez a környezet a legegyszerűbb formájában lehet pusztán digitális tananyagmegosztó oldal, de ne csak az legyen! Ilyen környezetben elindulhat a kommunikáció gyerek és tanár, azután gyerek és gyerek közt. A virtuális tanulási környezet teret adhat a kollektív tudásépítésnek, a kollaboratív tevékenységnek. Én magam mostanában éppen egy nagyon hatékony kommunikációra és együttműködésre tervezett keretrendszer ilyen irányú adaptációján dolgozom. Szekszárdi Júlia elnök, Osztályfőnökök Országos Szakmai Egyesülete 1 A digitális nemzedék megjelenése a pedagógiai köztudatban. In: Digitális de_generáció, Underground Kiadó, Budapest, o. 2 Modern Iskola 35

37 munkaerõpiac Te is lehetsz sztár! Talán soha korábban nem övezte ilyen kiemelkedő médiaérdeklődés a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Szakma Kiváló Tanulója (SZKTV) és az Országos Szakmai Tanulmányi Verseny (OSZTV) döntőjét, mint az idei évben. Meglehet, ez a megnyitón személyesen részt vevő Orbán Viktor miniszterelnöknek szólt, de a rá eső figyelem mindenképpen növelte a rendezvény presztízsét. Persze, ez nem feltétlenül presztízsokokkal magyarázható. A döntőbe jutáshoz és az eredményességhez manapság már nem elegendő egy átlagos felkészülés, az igazán sikerorientált iskoláknak, diákoknak valóban apait-anyait be kell dobni a győzelemért. Ez pedig szinte lehetetlen, ha egy-egy szakképző iskola szakmai és technikai felkészültsége még az alapvető lehetőségeket sem biztosítja. Az országos szakmai tanulmányi versenyek döntője amelyet a fesztiválokon cseperedő nemzedék számára talán sokkal szimpatikusabb Szakma Sztár Fesztivál néven rendeznek meg 2013-ban hatodik alkalommal szólította ringbe a hazai szakképző iskolák legjobbjait, hogy eldöntsék, ki, kik a legjobbak az adott szakmákban. A jó szakma felér egy diplomával A jól ismert jelmondattal vágott neki a versengésnek 39 szakma közel 4000 tanulója, akik közül a kiválasztóversenyek után 110 oktatási intézmény 198 diákja kapta meg a lehetőséget, hogy a Hungexpo pavilonjaiban felállított versenyboxokban bizonyítsa tudását. Tucatnyi szakmában nem csak a verseny dobogós helyeiért küzdöttek a fiatalok, hanem a nyári, Lipcsében megrendezésre kerülő WorldSkills versenyen (a szakképzésben részt vevő fiatalok világbajnokságán) történő indulás lehetőségéért is. Európának is szembe kell nézni azzal az ősi igazsággal, hogy valódi értékteremtő munka nélkül nem fogunk kijutni a kátyúból mondta Orbán Viktor miniszterelnök a Szakma Sztár Fesztivál megnyitóján. Tévképzet, hogy az embernek csak diplomával lehet hivatástudata, a rendezvény jelmondata fordítva is igaz: nem minden diploma ér fel egy jó szakmával. Hozzátette: tény, hogy a szakképzés folyamatosan veszített korábbi tekintélyéből, és az iskolarendszer egyre távolabb került a valós gazdasági igényektől. Parragh László, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke kiemelte, hogy minden komoly országban a szakmunkások adják a társadalom erős középrétegét. Az elmondottak fényében a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara versenyének statisztikája némiképp zavarba ejtő. A versenyre jelentkező tanulók létszáma ugyanis 2008 óta erőteljes növekedést mutatott, az idei esztendőben azonban megtorpant, sőt, a tavalyinál eggyel több szakmában is jelentősen visszaesett a versenyzéshajlandóság. A szponzorok jóvoltából olyan modern gépeket kaptunk, amilyenekkel a versenyben induló fiatalok a szakképzés során még nem találkoztak mondta Kakusziné Körtvélyesi Anikó, a könnyűipari szakmacsoport versenyfelelőse. Ezek a diákok háromszálas tisztázógépeken tanultak eddig, itt most ötszálasak kerültek beállításra, amiből kettőt ki kellett iktatnunk... Segítség a pályaválasztáshoz A versenyzők létszámának csökkenése mellett hiba lenne nem észrevenni, hogy a színvonal egyre magasabb, és a Szakma Sztár Fesztivál már nem csak a tanulmányi versenyek döntőjének szerepét tölti be, hanem bemutatkozási lehetőség is az iskoláknak, hogy megszólítsák az alapfokú oktatásban végzős tanulókat. Az MKIK szervezésében vidékről 200 autóbuszszal 9 ezer, összesen mintegy 15 ezer pályaválasztás előtt álló fiatal érkezett a helyszínre, hogy a verseny apropóján egy-egy pillantásnyi ismeretséget kössenek a szakmákkal. A tinilányok figyelmét többnyire egy-egy csinosabb fiatalember vonta magára, de 36 Modern Iskola

38 munkaerõpiac a szakmákról alkotott sztereotípiákat sikeresen rombolta földig egy varrógép mögött ülő fiatalember, vagy egy lelkesen glettelő szobafestő-mázoló hölgyversenyző látványa. Örömmel jöttek a gyerekek, sokaknak tényleg nagy segítség lehet ez a verseny a pályaválasztásban mondja Kovács László, a szombathelyi Zrínyi Ilona Általános Iskola tanára. Régebben az minősített egy iskolát, hogy hányan mentek tovább érettségit adó képzésekre, a szakmunkásképzőt lenézték. Most nehéz lesz visszakapaszkodni, látszik a hiány. Már kezdik a szülők reálisan látni a helyzetet, hogy érdemes szakmát tanulni, mert abban is van lehetőség, van pénz, különösen a határ túloldalán keresett szakmákban. A továbblépés lehetősége Nem véletlen talán az sem, hogy egyes szakmákban taroltak azok a szakképző iskolák, ahol az adott szakterület ipara komoly hagyományokkal rendelkezik, így a diák már szinte családi hagyományként folytatja szülei szakmáját. Az alapokat édesapám műhelyében tanultam meg, ahol már egészen kicsi korom óta jelen vagyok erősítette meg Sárvári Ádám, aki faipari gépkezelőként csapatversenyt nyert a tavalyi Spa Francorchamps-i EuroSkills versenyen. Az újdonságokat, amiket ellesek, amire rájövök, már sokszor én mutatom meg neki. A versenyre felkészülés és a versenyek biztosabbá, sokkal precízebbé tették a munkámat, és fantasztikus érzés, hogy Európában valamiben a legjobbak lehetünk. Jó ez a verseny bizonygatja a bútorasztalosok zsűrijének doyenje, Vízer József, a Magyar Köztársaság Tehetség Nagykövete, de még mindig hiányzik a tehetséggondozás a szakképzésből. Nagyon nagy szükség lenne igazi mesterképzésre. Összeírtam az általam fontosnak tartott dolgokat, és kihasználtam, hogy a miniszterelnök kilenc percet töltött nálunk a megnyitó után, átadtam neki egy nagy borítékban a javaslataimat. Biztosan fontos számára ez a dolog, mert az évértékelőjében is megemlékezett a EuroSkills versenyen első helyezett diákokról. Tudta, hogy az ötből négy a bútorasztalosokat képviselte. Talán valamelyest át kellene gondolni a szakácsverseny időrendjének összeállítását mondta Kocsonya Kálmán zsűritag. A tűzhelyek mellett gyakorlatilag csütörtökön lezajlott a melegkonyhás verseny, péntek délelőttre már csak a hidegkonyha befejezése maradt, ami kevésbé látványos versenyszám. Péntek délben már csak az üres boxokat nézheti a sok száz fiatal, aki ezen a napon látogat ki a Hungexpóra, bár a verseny jelenleg is zajlik, elméleti kérdésekkel birkóznak a tanulók... Lehet, hogy ebben az időszakban a közönség számára a szakképző iskolák diákjaival interaktív bemutatókat lehetne rendezni, ahol a most végző általános iskolások akár kérdéseket is feltehetnének... Több szakma rendezői a verseny után lehetővé tették, hogy az érdeklődők kipróbálhassák tudásukat. Kutya nehéz! mondta izzadtan egy idősebb srác (talán egy másik szakma versenyzője), miután letette a hegesztő-szimulátort. A Szakma Sztár Fesztivál színvonalának emelkedését jelzi az is, hogy a tavalyihoz képest ismét növekedett azon versenyzők száma, akik a döntőben nyújtott teljesítményükkel kiérdemelték, hogy az eredményük sikeres vizsgának számít, így a szakvizsgáik helyett ők már a fesztiválszezonra koncentrálhatnak. Hogy a rendezvény maga milyen mértékben éri el a célját, az a megkérdezettek egybehangzó véleménye szerint nagyban függ attól, hogy a résztvevők legyen szó rendezőről, versenyzőről vagy látogatóról milyen módon, milyen részletesen értékelik a történteket. A szervezőktől a kísérő tanárig mindenki kiemelte, hogy a látottakról, hallottakról, történtekről beszélni kell, így tud leülepedni a Szakma Sztár Fesztivál három napja, és így bukkannak felszínre a tanulságok. Kár, hogy az eredményhirdetésen a sajtónak fenntartott széksorok bántóan üresek maradtak. A versenyzők viszont ezúttal is jelesre vizsgáztak, bebizonyították, hogy ebben a korban még képesek a fiatalok őszintén örülni egymás sikerének is. Kolbe Gábor Modern Iskola 37

39 szabadidő A reménység kora Komoly tapasztalattal rendelkező szakemberek alapították 2010-ben az Age of Hope gyermekvédelmi alapítványt hátrányos helyzetű gyermekek és családjaik segítésére. Azonnali, majd hosszú távú támogatást próbálnak nyújtani a bántalmazott vagy mélyszegénységben élő gyermekeknek, megoldásokat keresnek helyzetük könnyebbé tételére, katasztrófák esetén a nélkülöző családokat is segítik. Jó szakmai kapcsolatokat ápolunk külföldi és hazai társszervezetekkel, budapesti iskolákkal, gyermekvédelmi intézményekkel, drogprevenciós alapítványokkal. Elvünk, hogy a civil és az üzleti szféra között elősegíthető a hatásos együttműködés, melynek óriási ereje sorsok megváltoztatására képes. A fokozottan hátrányos helyzetű kistelepülésen végzett munkánkban nagy segítséget nyújtanak az ott működő iskolák pedagógusai, akiknek a közvélemény vélelmével ellentétben eszükbe sem jut a tanulók szegregálása. mondta el lapunknak Tóth Ákos, az Age of Hope vezetője. Az alapítvány drogprevenciós, egészségmegőrző és felvilágosító foglalkozásokat is tart. Kortárs segítő szolgálatának keretében koordinálja a téma iránt aktívan érdeklődő, elkötelezett fiatalok középiskolai diákok és felsőoktatási hallgatók önkéntes munkáját. Évente 150 gyermek számára szerveznek több hetes élménypedagógiai és alkotó táborokat, amikhez ugyancsak egész évben gyűjtik az adományokat. https://www.facebook.com/ ageofhopealapitvany Sokszínű képzések a Hagyományok Házában Nemezelés, mesemondás, népzene, néptánc, népi játszóház-vezetés a Hagyományok Házában a népművészet minden ágát el lehet sajátítani szakkörben, szakmát adó képzéseken vagy pedagógus-továbbképzésben. A pedagógusoknak szóló, akkreditált Magyar népi énektanfolyam a magyar népdal stílusos énekléséhez szükséges ismeretek megtanulásában segít, a Magyar népdal mesterkurzus pedig a haladóknak ad útmutatást. A néptánc iránt érdeklődő pedagógusok is több akkreditált tanfolyam közül választhatnak. Ilyen a Játék és tánc az iskolában, amely a néptánc alapjaival, a népi játékok rendszerezésével és típusaival, átadásuk módszertanával ismertet meg. A Tájegységek játék- és táncszempontú ismerete elnevezésű képzésen a hallgatók mélyebben megismerik egy-egy kiemelt tájegység népi játékait és táncait, képesek lesznek ezeket továbbadni. A Kárpátmedence táncos öröksége tanfolyamon a gyakorlott, néptáncot oktató pedagógusok bővíthetik tudásukat. Akit a népi kézművesség ejtett rabul, az a szakköröktől az OKJ-s képzésen át a mesterkurzusig ismerkedhet például a csipkekészítéssel, a kosárfonással, a fazekassággal vagy a hímzéssel. Azt is megtanulhatja, hogyan vezessen népi játszóházi foglalkozást, de népi játék és kismesterségek oktatója is válhat belőle. További információ: 38 Modern Iskola

Hunya Márta: elemérés 2013

Hunya Márta: elemérés 2013 Hunya Márta: elemérés 2013 elemér az informatikai eszközök intézményfejlesztő célú használatának állapotát feltáró önértékelés neve. Három év alatt a mérést jelképező kis szabómester a magyar közoktatás

Részletesebben

elemér ISKOLAI ÖNÉRTÉKELŐ RENDSZER TANULÓI KÉRDŐÍV

elemér ISKOLAI ÖNÉRTÉKELŐ RENDSZER TANULÓI KÉRDŐÍV TÁMOP 3.1.1-08/1-2008-0002 elemér ISKOLAI ÖNÉRTÉKELŐ RENDSZER az IKT 1 -eszközök és digitális pedagógiai módszerek iskolafejlesztő szemléletű használatához TANULÓI KÉRDŐÍV Ez a kérdőív az elemér 2 önértékelő

Részletesebben

OKTATÁSKUTATÓ ÉS FEJLESZTŐ INTÉZET TÁMOP 3.1.1 08/1-2008-002 21. századi közoktatás fejlesztés, koordináció. elemér ISKOLAI ÖNÉRTÉKELŐ RENDSZER

OKTATÁSKUTATÓ ÉS FEJLESZTŐ INTÉZET TÁMOP 3.1.1 08/1-2008-002 21. századi közoktatás fejlesztés, koordináció. elemér ISKOLAI ÖNÉRTÉKELŐ RENDSZER elemér ISKOLAI ÖNÉRTÉKELŐ RENDSZER az IKT 1 -eszközök és digitális pedagógiai módszerek iskolafejlesztő szemléletű használatához TANULÓI KÉRDŐÍV Ez a kérdőív az elemér 2 önértékelő méréshez nyújt információkat.

Részletesebben

A tanuló és a tanulás

A tanuló és a tanulás A tanuló és a tanulás Biztonságos eszközhasználat, felelős tartalomkezelés Ez a mutató azt tárja fel, hogy milyen lehetőségei vannak a tanulóknak a tanulás során az IKT-eszközök használatára, és azt is

Részletesebben

1. TANULÁS 1.1. Biztonságos eszközhasználat, felelős tartalomkezelés A felmérés eredményének összegzése 2-3- mondatban, egy bekezdésben.

1. TANULÁS 1.1. Biztonságos eszközhasználat, felelős tartalomkezelés A felmérés eredményének összegzése 2-3- mondatban, egy bekezdésben. INFORMATIKAI STRATÉGIA (SABLON JAVASLAT) (Jövőkép vagy küldetésnyilatkozat, lehet azonos a Pedagógiai programéval, ha abban is van IKT) Iskolánk a 21. századi élet és munkakörülmények közötti boldogulásra

Részletesebben

elemér ISKOLAI ÖNÉRTÉKELŐ RENDSZER TANULÓI KÉRDŐÍV

elemér ISKOLAI ÖNÉRTÉKELŐ RENDSZER TANULÓI KÉRDŐÍV TÁMOP 3.1.1-08/1-2008-0002 elemér ISKOLAI ÖNÉRTÉKELŐ RENDSZER az IKT 1 -eszközök és digitális pedagógiai módszerek iskolafejlesztő szemléletű használatához TANULÓI KÉRDŐÍV Ez a kérdőív az elemér 2 önértékelő

Részletesebben

Mit tapasztalt elemér?

Mit tapasztalt elemér? Mit tapasztalt elemér? Országos oktatási IKT helyzetkép Informatika Szakmaiság - Eredményesség ISZE, Budapest, 2011. március 5. TÁMOP-3.1.1-08/1-2008-0002 Ki is az az elemér? Az OFI-ban, a TÁMOP keretei

Részletesebben

ISKOLAI ÖNÉRTÉKELŐ RENDSZER

ISKOLAI ÖNÉRTÉKELŐ RENDSZER elemér ISKOLAI ÖNÉRTÉKELŐ RENDSZER az IKT-eszközök és digitális pedagógiai módszerek iskolafejlesztő szemléletű használatához 2015. 02. 02. Ez az önértékelő mérés az informatikai eszközök és digitális

Részletesebben

ISKOLAI ÖNÉRTÉKELŐ RENDSZER

ISKOLAI ÖNÉRTÉKELŐ RENDSZER TÁMOP 3.1.1-08/1-2008-0002 elemér ISKOLAI ÖNÉRTÉKELŐ RENDSZER az IKT-eszközök és digitális pedagógiai módszerek iskolafejlesztő szemléletű használatához 2011. 01. 18. Ez az önértékelő mérés az informatikai

Részletesebben

Gyorsjelentés. az informatikai eszközök iskolafejlesztő célú alkalmazásának országos helyzetéről 2011. február 28-án, elemér napján KÉSZÍTETTÉK:

Gyorsjelentés. az informatikai eszközök iskolafejlesztő célú alkalmazásának országos helyzetéről 2011. február 28-án, elemér napján KÉSZÍTETTÉK: Gyorsjelentés az informatikai eszközök iskolafejlesztő célú alkalmazásának országos helyzetéről 2011. február 28-án, elemér napján KÉSZÍTETTÉK: Hunya Márta PhD Kőrösné dr. Mikis Márta Tartsayné Németh

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

Intézkedési terv a es tanévre vonatkozóan, a es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján

Intézkedési terv a es tanévre vonatkozóan, a es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján Intézkedési terv a 2011-2012-es tanévre vonatkozóan, a 2010-2011-es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján Dobó István Gimnázium 3300. Eger, Széchenyi út 19. Készült: 2011. június 30.

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA KÖZNEVELÉSÉRT FELELŐS ÁLLAMTITKÁRSÁG. Pölöskei Gáborné helyettes államtitkár

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA KÖZNEVELÉSÉRT FELELŐS ÁLLAMTITKÁRSÁG. Pölöskei Gáborné helyettes államtitkár EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA KÖZNEVELÉSÉRT FELELŐS ÁLLAMTITKÁRSÁG Pölöskei Gáborné helyettes államtitkár Az oktatással szembeni elvárások Gazdaság részéről Képzettségi szint növekedése Élethosszig

Részletesebben

Az OFI kívül-belül megújult tankönyvei. Milyen tankönyveket kínál az OFI a 2016/2017. tanévre?

Az OFI kívül-belül megújult tankönyvei. Milyen tankönyveket kínál az OFI a 2016/2017. tanévre? Az OFI kívül-belül megújult tankönyvei Milyen tankönyveket kínál az OFI a 2016/2017. tanévre? Az OFI mint tankönyvkiadó 2014. október 1-jén az OFI átvette a Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó Zrt. és az Apáczai

Részletesebben

Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás

Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás Kompetencia alapú oktatás feltételeinek fejlesztésére a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat fenntartásában lévő egyes oktatási intézményeiben

Részletesebben

Debrecen Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Debrecen Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény TÁMOP 3.1.7 PROJEKT Referencia-intézményi szerepre való felkészülés folyamata, szakmai, szervezeti hozadéka Debrecen Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2012.11.15.

Részletesebben

Társadalomismeret. Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő

Társadalomismeret. Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő Nem az számít, hány könyved van, hanem az, hogy milyen jók a könyvek. SENECA Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Társadalomismeret Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő 1

Részletesebben

A TANKÖNYVEK ÚJ GENERÁCIÓJA

A TANKÖNYVEK ÚJ GENERÁCIÓJA A NEMZETI ALAPTANTERVHEZ ILLESZKEDŐ TANKÖNYV, TANESZKÖZ ÉS NEMZETI KÖZOKTATÁSI PORTÁL FEJLESZTÉSE TÁMOP-3.1.2-B/13-2013-0001 A TANKÖNYVEK ÚJ GENERÁCIÓJA Dr. Kaposi József főigazgató Oktatáskutató és Fejlesztő

Részletesebben

TÁMOP Pályázat iskolai tájékoztató szeptember 14.

TÁMOP Pályázat iskolai tájékoztató szeptember 14. TÁMOP 3.1.4 Pályázat iskolai tájékoztató 2009. szeptember 14. 1 A pályázat Szeged megye jogú város Önkormányzata a TÁMOP-3.1.4-08/2 pályázaton, amely a Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív

Részletesebben

BEVEZETŐ. Grúber György igazgató

BEVEZETŐ. Grúber György igazgató BEVEZETŐ 2015. május 25-én került sor az Országos Kompetenciamérésre a 10. évfolyamos tanulók csoportjának körén. A felmérés célja a tanulók szövegértési képességének és matematikai eszköztudásának felmérése

Részletesebben

Nagy Regina Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft elearning Igazgatóság

Nagy Regina Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft elearning Igazgatóság Az IKT fejlesztési folyamat-szaktanácsadó, valamint az IKT mentor szaktanácsadó felkészítése a digitális kompetencia fejlesztés támogatására Nagy Regina Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft elearning

Részletesebben

Felvételi tájékoztató

Felvételi tájékoztató Felvételi tájékoztató Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium (OM azonosító: 035282) Györgyi Albert) Az iskola dolga, hogy megtanítsa vélünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti

Részletesebben

A jövő iskolája. Dr. Magyar Bálint. Oktatási miniszter. 2004. április 16. www.om.hu 1

A jövő iskolája. Dr. Magyar Bálint. Oktatási miniszter. 2004. április 16. www.om.hu 1 A jövő iskolája Dr. Magyar Bálint Oktatási miniszter 2004. április 16. www.om.hu 1 Gyorsuló idő 5 évente a létező szakmák 5%-a kicserélődik Az infokommunikációs technológiai ismeretek nélkül űzhető szakmák

Részletesebben

Vaszary János Általános Iskola és Logopédiai Intézet

Vaszary János Általános Iskola és Logopédiai Intézet Vaszary János Általános Iskola és Logopédiai Intézet Informatikai stratégia Tata, 2011. Informatikai stratégia - 2 - Tartalom 1. Számítógépes hálózatok... - 3-2. Internet kapcsolat... - 3-3. Interaktív

Részletesebben

Az új típusú szaktanácsadás

Az új típusú szaktanácsadás Az új típusú szaktanácsadás Dr. Pompor Zoltán szakmai vezető TÁMOP 3.1.5/12 A TÁMOP 3.1.5/12-ben megvalósuló fejlesztések Az Oktatási Hivatal, az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft és az Oktatáskutató

Részletesebben

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 118. 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 118. 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 118. 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2012. szeptember 27-i ülésére Tárgy: Beszámoló

Részletesebben

TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat

TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat A pályázat célja: a sikeres munkaerő - piaci alkalmazkodáshoz szükséges, az egész életen

Részletesebben

DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON

DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON Juhász Gabriella A digitális kompetencia fogalma A digitális kompetencia az elektronikus média magabiztos és kritikus alkalmazása munkában, szabadidőben

Részletesebben

Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó

Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó DIGITÁLIS TANANYAGOK FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA KOCZOR MARGIT SZAKMAI VEZETŐ ÚJ TARTALOMFEJLESZTÉSEK A KÖZOKTATÁSBAN TÁMOP 3.1.2-12/2 Nemzeti tananyagfejlesztés és

Részletesebben

A TÁMOP 3.1.5/12 kiemelt projektben az OFI által megvalósítandó fejlesztések és a köznevelés megújulásának kapcsolata

A TÁMOP 3.1.5/12 kiemelt projektben az OFI által megvalósítandó fejlesztések és a köznevelés megújulásának kapcsolata A TÁMOP 3.1.5/12 kiemelt projektben az OFI által megvalósítandó fejlesztések és a köznevelés megújulásának kapcsolata dr. Pompor Zoltán szakmai vezető Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP 3.1.5/12-2012-0001

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A HEFOP 3.1.3/05/01 A KOMPETENCIA-ALAPÚ OKTATÁS ELTERJESZTÉSE CÍMŰ PÁLYÁZAT ESEMÉNYEIRŐL

BESZÁMOLÓ A HEFOP 3.1.3/05/01 A KOMPETENCIA-ALAPÚ OKTATÁS ELTERJESZTÉSE CÍMŰ PÁLYÁZAT ESEMÉNYEIRŐL BESZÁMOLÓ A HEFOP 3.1.3/05/01 A KOMPETENCIA-ALAPÚ OKTATÁS ELTERJESZTÉSE CÍMŰ PÁLYÁZAT ESEMÉNYEIRŐL A kompetencia-alapú oktatás megvalósítása a fényeslitkei és tiszakanyári iskolákban HEFOP-3.1.3-05/1.-2005-10-0312/1.0

Részletesebben

Beszámoló IKT fejlesztésről

Beszámoló IKT fejlesztésről Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0010 Beszámoló IKT fejlesztésről Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon Kecskemét Tartalomjegyzék

Részletesebben

Újhartyáni Német Nemzetiségi Általános Iskola IKT helyzetelemzés

Újhartyáni Német Nemzetiségi Általános Iskola IKT helyzetelemzés Újhartyáni Német Nemzetiségi Általános Iskola IKT helyzetelemzés Készítette: Imréné Lukácsi Ildikó IKT helyzetelemző, tanácsadó Cegléd, 2009. július Tartalomjegyzék Az IKT eszközök alkalmazására és a pedagógusok

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

Korszerű iskolavezetés a köznevelés új rendszerében 60 óra

Korszerű iskolavezetés a köznevelés új rendszerében 60 óra Korszerű iskolavezetés a köznevelés új rendszerében 60 óra Akkreditált pedagógus-továbbképzés Alapítási engedély nyilvántartási száma: 43/44/2014. (blended learning képzés) Továbbképzési tájékoztató 1

Részletesebben

TIOP-1.1.1.-09/1-2010-0188 A

TIOP-1.1.1.-09/1-2010-0188 A Projektnyitó nap TIOP-1.1.1.-09/1-2010-0188 A pedagógiai módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése /tanulói laptop program/ A nyírábrányi Ábrányi Emil Általános Iskola Informatikai

Részletesebben

e-bug egészségfejlesztési program iskolások számára

e-bug egészségfejlesztési program iskolások számára Kedves Érdeklődő! Tudod hogyan kell helyesen kezet mosni? Megfelelően használod az antibiotikumokat? Mit tudsz a mikróbákról? Ismered meg a szexuális úton terjedő betegségeket és tudod hogy lehet megelőzni

Részletesebben

Az Oktatási Hivatal Nyíregyházi Pedagógiai Oktatási Központ elvégzett és tervezett szakmai feladatai. Kindruszné Munkácsi Ágnes főosztályvezető

Az Oktatási Hivatal Nyíregyházi Pedagógiai Oktatási Központ elvégzett és tervezett szakmai feladatai. Kindruszné Munkácsi Ágnes főosztályvezető Az Oktatási Hivatal Nyíregyházi Pedagógiai Oktatási Központ elvégzett és tervezett szakmai feladatai Kindruszné Munkácsi Ágnes főosztályvezető Oktatási Hivatal Nyíregyházi Pedagógiai Oktatási Központ 4400

Részletesebben

HEFOP/2005/ Felkészülés a kompetenciaalapú

HEFOP/2005/ Felkészülés a kompetenciaalapú HEFOP/2005/3.1.3. Felkészülés a kompetenciaalapú oktatásra Esélyegyenlőség biztosítása a kompetencia-alapú tudást megalapozó oktatás bevezetésével a Ferencvárosban A projekt célja A Ferencvárosi Általános

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2016/2017-es tanévre

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2016/2017-es tanévre FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2016/2017-es tanévre 2 Beköszöntő helyett Választani mindig nehéz, hiszen a döntéssel, miközben új utak nyílnak, mások lezárulnak. Különösen nehéz ismeretek hiányában felelősségteljesen

Részletesebben

A köznevelés digitális megújítása. Sipos Imre köznevelésért felelős helyettes államtitkár

A köznevelés digitális megújítása. Sipos Imre köznevelésért felelős helyettes államtitkár A köznevelés digitális megújítása Sipos Imre köznevelésért felelős helyettes államtitkár 1 Az eredményes oktatási rendszer pillérei 1. 2. 3. Jó képességű tanárok Tanárok módszertani felkészültsége Egyenlőség/méltányosság

Részletesebben

A pedagógiai szakmai szolgáltató tanfolyamai 2012/2013 AKKREDITÁLT TANFOLYAMOK

A pedagógiai szakmai szolgáltató tanfolyamai 2012/2013 AKKREDITÁLT TANFOLYAMOK PRIZMA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY pedagógiai szakmai szolgáltatás OM-038423 1134 Budapest, Váci út 57. : 06-1-3408-980 Fax: 06-13408-980/37 E-mail: prizmaegymi@prizmaegymi.hu

Részletesebben

TUDATOS FOGYASZTÓ KOMPETENCIAFEJLESZTÉS A DIGITÁLIS NEMZETI FEJLESZTÉSI TERVBEN HORVÁTH VIKTOR FŐOSZTÁLYVEZETŐ

TUDATOS FOGYASZTÓ KOMPETENCIAFEJLESZTÉS A DIGITÁLIS NEMZETI FEJLESZTÉSI TERVBEN HORVÁTH VIKTOR FŐOSZTÁLYVEZETŐ TUDATOS FOGYASZTÓ KOMPETENCIAFEJLESZTÉS A DIGITÁLIS NEMZETI FEJLESZTÉSI TERVBEN HORVÁTH VIKTOR FŐOSZTÁLYVEZETŐ Digitális Nemzet Fejlesztési Program 1631/2014. (XI. 6.) Korm. határozat a Digitális Nemzet

Részletesebben

AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK

AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK 1. 2. 3. 4. 5. Képzés címe TÁMASZPONT Projektmenedzsment, változásmenedzsment, innováció a TÁMOP közoktatás-fejlesztési projektjeiben CSAPATTEST: Csapatépítő tréning megújuló közoktatási

Részletesebben

Résztvevői ütemterv. A Szabad hozzáférésű komplex természettudományos tananyagok tanórai és tanórán kívüli felhasználása c. továbbképzési program

Résztvevői ütemterv. A Szabad hozzáférésű komplex természettudományos tananyagok tanórai és tanórán kívüli felhasználása c. továbbképzési program Résztvevői ütemterv A Szabad hozzáférésű komplex természettudományos tananyagok tanórai és tanórán kívüli felhasználása c. továbbképzési program A továbbképzés: alapítási engedély száma: óraszáma (megszerezhető

Részletesebben

A KÜLÖNBÖZŐ TANULÁSI KERETEK MODELLKÍSÉRLETEI DIGITÁLIS TANULÁSI KÖRNYEZETBEN

A KÜLÖNBÖZŐ TANULÁSI KERETEK MODELLKÍSÉRLETEI DIGITÁLIS TANULÁSI KÖRNYEZETBEN ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA A KÜLÖNBÖZŐ TANULÁSI KERETEK MODELLKÍSÉRLETEI DIGITÁLIS TANULÁSI KÖRNYEZETBEN TÁMOP-4.2.2.D A KUTATÁS ELŐZMÉNYEI IKT eszközökkel támogatott, formális tanulási kereteket támogató

Részletesebben

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola reál munkaközösségének éves munkaterve

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola reál munkaközösségének éves munkaterve A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola reál munkaközösségének éves munkaterve (2016/2017. tanév) Készítette:.. Horváth Bernadett tanár Jóváhagyta:.. Szántó Zoltán intézményvezető Fertőszentmiklós,

Részletesebben

A megújuló szaktanácsadás jellemzői A tantárgygondozó szaktanácsadás feladatai PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001

A megújuló szaktanácsadás jellemzői A tantárgygondozó szaktanácsadás feladatai PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 A megújuló szaktanácsadás jellemzői A tantárgygondozó szaktanácsadás feladatai Tartalom Miért? szükséges a szaktanácsadás Mit? csinál a szaktanácsadó Hogyan? történik a szaktanácsadói támogatás Miért?

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA KÖZNEVELÉSÉRT FELELŐS ÁLLAMTITKÁRSÁG. Pölöskei Gáborné helyettes államtitkár

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA KÖZNEVELÉSÉRT FELELŐS ÁLLAMTITKÁRSÁG. Pölöskei Gáborné helyettes államtitkár EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA KÖZNEVELÉSÉRT FELELŐS ÁLLAMTITKÁRSÁG Pölöskei Gáborné helyettes államtitkár Minőségi oktatást! Hogyan? Struktúra: Egyenlő hozzáférési esélyek Infrastrukturális fejlesztések

Részletesebben

A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet tevékenysége az életen át tartó tanulás. Dr. Majoros Anna.

A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet tevékenysége az életen át tartó tanulás. Dr. Majoros Anna. A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet tevékenysége az életen át tartó tanulás Dr. Majoros Anna igazgatóhelyettes Erősségek Az intézet hírneve Nyitottság innovációra Vezetői

Részletesebben

ÚJDONSÁGOK A PEDAGÓGUSOK SZAKMAI MUNKÁJÁNAK TÁMOGATÁSÁBAN

ÚJDONSÁGOK A PEDAGÓGUSOK SZAKMAI MUNKÁJÁNAK TÁMOGATÁSÁBAN ÚJDONSÁGOK A PEDAGÓGUSOK SZAKMAI MUNKÁJÁNAK TÁMOGATÁSÁBAN Kaposi József főigazgató Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Budapest, 2014. augusztus 26. Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet szerepe Fejlesztési

Részletesebben

elemér ISKOLAI ÖNÉRTÉKELŐ RENDSZER TANÁRI KÉRDŐÍV

elemér ISKOLAI ÖNÉRTÉKELŐ RENDSZER TANÁRI KÉRDŐÍV TÁMOP 3.1.1-08/1-2008-0002 elemér ISKOLAI ÖNÉRTÉKELŐ RENDSZER az IKT 1 -eszközök és digitális pedagógiai módszerek iskolafejlesztő szemléletű használatához TANÁRI KÉRDŐÍV Ez a kérdőív az elemér 2 önértékelő

Részletesebben

Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Keményben TÁMOP 3.3.10.A 12

Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Keményben TÁMOP 3.3.10.A 12 Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Tőlünk függ minden, csak akarjunk! Társadalmi Széchenyi Megújulás István Operatív Program Továbbtanulást erősítő Pályázati konstrukció Társadalmi Megújulás Operatív

Részletesebben

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI TUDÁSMENEDZSMENT- RENDSZER ELEMEI

A PEDAGÓGIAI TUDÁSMENEDZSMENT- RENDSZER ELEMEI A PEDAGÓGIAI TUDÁSMENEDZSMENT- RENDSZER ELEMEI A PEDAGÓGIAI MUNKA TÁMOGATÁSA AZ INNOVÁCIÓ ÉS TUDÁSMENEDZSMENT ESZKÖZEIVEL Kerber Zoltán TÁMOP 3.1.15 szakmai vezető Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Köznevelési

Részletesebben

MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2013-2014 TANÉV

MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2013-2014 TANÉV MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2013-2014 TANÉV A Természet nagy könyve csak azok el tt áll nyitva, akik ismerik a nyelvet, amelyen írva van: a matematika nyelvét. Galileo Galilei Zalaszentgrót, 2013.

Részletesebben

Kétegyháza KOMP-ra száll

Kétegyháza KOMP-ra száll Kétegyháza KOMP-ra száll Fekete Gabriella projektmenedzser Kétegyháza nagyközség Tartalmi-módszertani változás szükségessége Nemzeti alaptanterv Alapdokumentumok OKM Közoktatás-fejlesztési Stratégiája

Részletesebben

A SZAKTANÁCSADÓI PROJEKT SZAKMAI FEJLESZTÉSEINEK EREDMÉNYEI ÉS TERVEI

A SZAKTANÁCSADÓI PROJEKT SZAKMAI FEJLESZTÉSEINEK EREDMÉNYEI ÉS TERVEI Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 A SZAKTANÁCSADÓI PROJEKT SZAKMAI FEJLESZTÉSEINEK EREDMÉNYEI ÉS TERVEI REFORMÁTUS KÖZNEVELÉSI SZAKÉRTŐK III. ORSZÁGOS TALÁLKOZÓJÁRA 2014. DECEMBER 4.

Részletesebben

A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján

A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján KÖZZÉTÉTELI LISTA A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján 1. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató 2. Beiratkozás ideje, a fenntartó által engedélyezett osztályok száma

Részletesebben

Helyi tanterv MELLÉKLET. Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei:

Helyi tanterv MELLÉKLET. Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei: Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei: Helyi tanterv MELLÉKLET - 2011.évi CXC törvény nemzeti köznevelésről 6. számú Melléklete - 110/2012.(VI.4.) Kormányrendelet a Nemzeti Alaptanterv kiadásáról,

Részletesebben

Etikus internet és szoftverhasználat Óravázlat Készült: Tusorné Fekete Éva óravázlatának alapján

Etikus internet és szoftverhasználat Óravázlat Készült: Tusorné Fekete Éva óravázlatának alapján A) Adatok Iskolatípus: általános iskola / felső tagozat Korosztály: 14 év Tantárgy: informatika Téma: etikus internet és szoftverhasználat Szellemitulajdon-védelmi téma: szerzői jog Etikus internet és

Részletesebben

NAT kiegészítő területeinek oktatása az Új NAT kihívásai az új területeken

NAT kiegészítő területeinek oktatása az Új NAT kihívásai az új területeken Nem az számít, hány könyved van, hanem az, hogy milyen jók a könyvek. SENECA NAT kiegészítő területeinek oktatása az Új NAT kihívásai az új területeken Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Szentkirályi-Szász

Részletesebben

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 A pedagógusok szakmai munkájának támogatása Dr. Pompor Zoltán szakmai vezető Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP 3.1.5/12 projekt Főbb témák, csomópontok Milyen fejlesztések történnek a TÁMOP 3.1.5

Részletesebben

Digitális kompetenciák fejlesztése a pedagógus-továbbképzésben

Digitális kompetenciák fejlesztése a pedagógus-továbbképzésben Digitális kompetenciák fejlesztése a pedagógus-továbbképzésben Könczöl Tamás igazgató elearning Igazgatóság Sulinet etanulás Módszertani és Kompetencia Központ Educatio KHT. IKT - Információs és Kommunikációs

Részletesebben

Feladat Felelős Határidő Partner 1. A pedagógusok tájékoztatása a PISA mérés hátteréről, A PISA mérés

Feladat Felelős Határidő Partner 1. A pedagógusok tájékoztatása a PISA mérés hátteréről, A PISA mérés 4. MEGVALÓSÍTÁSI TERV 4.1. OKM matematika 6. és 8. évfolyam Feltárt probléma A 6. és 8. évfolyamos tanulók OKM matematika teljesítménye szignifikánsan az országos átlag alatt van. Elérendő cél Az Országos

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér:

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér: A PEDAGÓGIAI PROGRAM Törvényi háttér: ÁTDOLGOZÁSA 2011. évi CXC törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN Készítette: Adorjánné Tihanyi Rita Innováció fő célja: A magyar irodalom és nyelvtan tantárgyak oktatása

Részletesebben

PARADIGMAVÁLTÁS A KÖZOKTATÁSBAN MOST VAGY SOHA?!

PARADIGMAVÁLTÁS A KÖZOKTATÁSBAN MOST VAGY SOHA?! PARADIGMAVÁLTÁS A KÖZOKTATÁSBAN MOST VAGY SOHA?! ÁDÁM PÉTER NEMZETI PEDAGÓGUS KAR TANÉVNYITÓ SZAKMAI NAP 2016. AUGUSZTUS 29. Előzmények 1868 Eötvös József kötelező népoktatás (66 %) 1928 Klebelsberg K.

Részletesebben

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás 2. Tantervtípusok; NAT-ok TANTERV: Az iskolai műveltség foglalata, közvetítő eszköz a kultúra és az iskola, a kultúra képviselői és a tanárok között (. o (Báthory

Részletesebben

Az OFI szerepe a pedagógiai szakmai szolgáltatások megújításában

Az OFI szerepe a pedagógiai szakmai szolgáltatások megújításában Az OFI szerepe a pedagógiai szakmai szolgáltatások megújításában Hancock Márta Szombathely 2013. 08. 28. Az előadás témái A pedagógiai szakmai szolgáltatások jogszabályi háttere A pedagógiai szakmai szolgáltatások

Részletesebben

Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja adatai és mutatói

Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja adatai és mutatói Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja adatai és mutatói Szakszolgálati feladatellátásunk a számadatok tükrében Baranya Megyei Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és

Részletesebben

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN

A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN Dr. Kaposi József 2014 A szaktanácsadó a köznevelési törvényben 61. A pedagógusok tevékenységét szakértők, szaktanácsadók segítik.

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS TÁMOP 3.1.8.

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS TÁMOP 3.1.8. INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS TÁMOP 3.1.8. ISO 9000 FÓRUM XXII. NEMZETI KONFERENCIA Balatonalmádi, 2015. szeptember 17. ISOFÓRUM XXII. NK A MEGÚJULÓ KÖZNEVELÉS ÉRTÉKELÉSI KERETRENDSZERE Minősítés Tanfelügyelet

Részletesebben

A pályázat minden információja megtalálható a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség weblapján: www.nfu.hu/content/2489

A pályázat minden információja megtalálható a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség weblapján: www.nfu.hu/content/2489 Iskolánk a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében részt vesz a Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés innovatív intézményekben pályázatban. Kódszám: TÁMOP-3.1.4/08/2 A projektek az Európai

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM ÁLTALÁNOS ISKOLA, FELSŐ TAGOZAT Sorozataink a 2015/2016-os tanévre Mind a magyar nyelv, mind az irodalom tantárgyhoz színvonalas

Részletesebben

Gyakorlati tennivalók. Gyakorlati tennivalók. Szakmai megvalósítás egyéb feltételei. Pályázati pénz felosztása. Szövegértés.

Gyakorlati tennivalók. Gyakorlati tennivalók. Szakmai megvalósítás egyéb feltételei. Pályázati pénz felosztása. Szövegértés. TÁMOP..-08/- 009-005 Boldog gyermekkor, vidám tanulás, biztos munka elérhetésének segítése Tatabánya közoktatási intézményeiben Mit nyújt a pályázat? alkalmazásképes tudást motivált kat egyéni tanulási

Részletesebben

Új struktúrák, új kihívások

Új struktúrák, új kihívások Információs Társadalom Parlamentje Új struktúrák, új kihívások Marekné dr. Pintér Aranka 2013. június 13. Az átalakítás célja: A köznevelési rendszer minőségi oktatás és fenntarthatóság az emberi erőforrások

Részletesebben

alapú vel HEFOP-3.1.3

alapú vel HEFOP-3.1.3 A munkaerő-piaci esélyek javítása a kompetencia-alap alapú oktatás s bevezetésével vel HEFOP-3.1.3 3.1.3-05/1. 05/1.-2005-10-0421/1.00421/1.0 A Szemere Bertalan Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium

Részletesebben

Szülők és pedagógusok körében végzett. vezetői értékelés (2015)

Szülők és pedagógusok körében végzett. vezetői értékelés (2015) Szülők és pedagógusok körében végzett vezetői értékelés (2015) A közoktatási intézmények vezetőinek munkáját a megbízatásuk során két alaklommal kell az intézmény pedagógusainak és a tanulók szüleinek

Részletesebben

KULTÚRÁK EGYMÁSRA HATÁSA, INTERETNIKUS VISZONYOK A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN

KULTÚRÁK EGYMÁSRA HATÁSA, INTERETNIKUS VISZONYOK A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN Köznevelési reformok operatív megvalósítása TÁMOP-3.1.15-14-2012-0001 KULTÚRÁK EGYMÁSRA HATÁSA, INTERETNIKUS VISZONYOK A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN GONDA ZSUZSA A kutatás-fejlesztés közvetlen céljai Szakmai-módszertani

Részletesebben

Pedagógus vezetői intézményi ÖNÉRTÉKELÉS

Pedagógus vezetői intézményi ÖNÉRTÉKELÉS Pedagógus vezetői intézményi ÖNÉRTÉKELÉS Az első lépések Felhasznált dokumentum: Önértékelési kézikönyv ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA 2015 (OH) Készítette: Bártfai Lászlóné tanügyigazgatási szakértő, szaktanácsadó

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015

Közzétételi lista 2014/2015 Közzétételi lista 2014/2015 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához VÉGZETTSÉG

Részletesebben

EPSZTI és RPI Szaktanácsadói értekezlet Budapest, február 21.

EPSZTI és RPI Szaktanácsadói értekezlet Budapest, február 21. EPSZTI és RPI Szaktanácsadói értekezlet Budapest, 2017. február 21. Szaktanácsadás segítség, támogatás, támasz, segítségnyújtás, (be)biztosítás közreműködés, segédeszköz, megsegítés Nem alá-főlé rendelt

Részletesebben

SZAKMAI ELLENŐRZÉSI RENDSZERE HASONLÍTSA ÖSSZE A SZAKTANÁCSADÁS ÉS A TANFELÜGYELET RENDSZERÉT

SZAKMAI ELLENŐRZÉSI RENDSZERE HASONLÍTSA ÖSSZE A SZAKTANÁCSADÁS ÉS A TANFELÜGYELET RENDSZERÉT ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA TANÁRKÉPZÉSI ÉS TUDÁSTECHNOLÓGIAI KAR A KÖZNEVELÉSI RENDSZER PEDAGÓGIAI, SZAKMAI ELLENŐRZÉSI RENDSZERE LSP_TK102G4. HASONLÍTSA ÖSSZE A SZAKTANÁCSADÁS ÉS A TANFELÜGYELET RENDSZERÉT

Részletesebben

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015.

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Tárgy : Megrendelés IPR AKCIÓTERV 2015-2016. tanév IPR alkalmazása Bárna, 2015. szeptember 1. I.Helyzetelemzés Gyermekek/tanulók és

Részletesebben

TÁMOP-3.1.4/08/ A kompetencia-alapú oktatás elterjesztésért Szolnokon

TÁMOP-3.1.4/08/ A kompetencia-alapú oktatás elterjesztésért Szolnokon TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0031 A kompetencia-alapú oktatás elterjesztésért Szolnokon Projektindító nap - Szent-Györgyi Albert Általános Iskola Szent-Györgyi Albert Általános Iskola 5000 Szolnok, Széchenyi

Részletesebben

I. A közoktatás-fejlesztési szolgáltatást nyújtó referencia-intézmény definíciója

I. A közoktatás-fejlesztési szolgáltatást nyújtó referencia-intézmény definíciója I. A közoktatás-fejlesztési szolgáltatást nyújtó referencia-intézmény definíciója Egyedi, más intézmények számára is példaértékű, működésében koherens, befogadó, gyermekközpontú pedagógiai gyakorlattal,

Részletesebben

Tanulás-szervezési innovációk a magyar felsőoktatásban

Tanulás-szervezési innovációk a magyar felsőoktatásban Menedzsment kultúra a felsőoktatásban III. Tanulás-szervezési innovációk a magyar felsőoktatásban Ollé János, tanársegéd ELTE PPK Oktatás-Informatikai Szakcsoport olle.janos@ppk.elte.hu 2008. május 9.

Részletesebben

Hírek Újdonságok Mintaoldalak www.olvas.hu

Hírek Újdonságok Mintaoldalak www.olvas.hu Katalógus Bı ológı ológı a Fı zı zı ka Földra z Kémı a Hogy biztos legyen... Hírek Újdonságok Mintaoldalak www.olvas.hu 1 Bán Sándor, Barta Ágnes: 8 próbaérettségi biológiából (középszint) Csiszár Imre,

Részletesebben

Mentler Mariann MTT Nyugat-dunántúli szekció vezetője

Mentler Mariann MTT Nyugat-dunántúli szekció vezetője Mentler Mariann MTT Nyugat-dunántúli szekció vezetője 1980-as évek: a tömegoktatás következménye a tehetségvédelem újraéledése (nemzetközi, hazai) Megalakul a Tehetség Világtanács (1975), majd az Európai

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI- SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 2014. ÉVI HELYZETKÉPE

A PEDAGÓGIAI- SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 2014. ÉVI HELYZETKÉPE XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 A PEDAGÓGIAI- SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 2014. ÉVI HELYZETKÉPE EMPIRIKUS KUTATÁSOK EREDMÉNYEINEK ÖSSZEGZÉSE GASKÓ KRISZTINA

Részletesebben

Krnács András képzésfejlesztő

Krnács András képzésfejlesztő Interaktivitás ösztönzése és erre alkalmas eszközök a Moodle-ben Krnács András képzésfejlesztő Új pedagógustovábbképzések Kulcsszavak: intézménybe kihelyezett, folyamatba ágyazott, blended, moduláris,

Részletesebben

AKKREDITÁLT TOVÁBBKÉPZÉSEK 2013/2014. tanév őszi félév

AKKREDITÁLT TOVÁBBKÉPZÉSEK 2013/2014. tanév őszi félév A NymE Szakmai Szolgáltató Intézményegysége a következő akkreditált pedagógus továbbképzéseket kínálja az óvodák és iskolák pedagógusai számára a 2013/2014. tanév 1. félévére. Az itt feltüntetett képzéseken

Részletesebben

A NEMZETI KÖZNEVELÉSI PORTÁL

A NEMZETI KÖZNEVELÉSI PORTÁL A NEMZETI ALAPTANTERVHEZ ILLESZKEDŐ TANKÖNYV, TANESZKÖZ ÉS NEMZETI KÖZOKTATÁSI PORTÁL FEJLESZTÉSE TÁMOP-3.1.2-B/13-2013-0001 A NEMZETI KÖZNEVELÉSI PORTÁL KOVÁCS KATALIN ALPROJEKTVEZETÓ A PEDAGÓGIAI TUDÁSMENEDZSMENT

Részletesebben

elearning TAPASZTALATOK ÉS TERVEK A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEMEN

elearning TAPASZTALATOK ÉS TERVEK A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEMEN elearning TAPASZTALATOK ÉS TERVEK A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEMEN Vörös Miklós Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Távoktatási Koordinációs Központ AKI MA HOMOKBA DUGJA A FEJÉT, HOLNAP CSIKORGATJA

Részletesebben

Tankönyvkiadók konferenciája Fizika

Tankönyvkiadók konferenciája Fizika Tankönyvkiadók konferenciája Fizika Általános iskola, felső tagozat Dr. Koreczné Kazinczi Ilona vezető szerkesztő 2014. 08. 21. Szombathely Magyar nyelv FELSŐ TAGOZAT Matematika Magyar nyelv Kalandozások

Részletesebben

Néhány sikeres külföldi eeducation projekt áttekintése

Néhány sikeres külföldi eeducation projekt áttekintése Néhány sikeres külföldi eeducation projekt áttekintése Kovács Krisztina Education Business Developer Közép-Kelet Európa, Közel-Kelet, Afrika 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. The information

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Varga Tamás Általános Iskola

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Varga Tamás Általános Iskola Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Varga Tamás Általános Iskola (200896 / 001) Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Varga Tamás Általános Iskola Intézmény neve Feladatellátási hely

Részletesebben

Szontagh Pál. Református Pedagógiai Intézet pedagógiai szakértő tanügy-igazgatási szakértő igazgató SZAKMAI TEVÉKENYSÉG BEMUTATÁSA

Szontagh Pál. Református Pedagógiai Intézet pedagógiai szakértő tanügy-igazgatási szakértő igazgató SZAKMAI TEVÉKENYSÉG BEMUTATÁSA Szontagh Pál Református Pedagógiai Intézet pedagógiai szakértő tanügy-igazgatási szakértő igazgató SZAKMAI TEVÉKENYSÉG BEMUTATÁSA Életrajz - végzettség Oklevelek: 1997: ELTE TFK magyar-történelem 2000:

Részletesebben