ELEMZÉS AS IDŐSZAK EU-S FORRÁSAIRÓL, KIEMELTEN AZ ÚJ SZÉCHENYI TERV

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ELEMZÉS 2011-2013-AS IDŐSZAK EU-S FORRÁSAIRÓL, KIEMELTEN AZ ÚJ SZÉCHENYI TERV"

Átírás

1 ELEMZÉS AS IDŐSZAK EU-S FORRÁSAIRÓL, KIEMELTEN AZ ÚJ SZÉCHENYI TERV VONATKOZÁSÁBAN A 2010 tavaszán felállt új kormányzat fontos célkitűzése volt a gazdaság dinamizálása, többek között az EU-s és hazai fejlesztési források rendszerének átalakításával. Január közepére ennek eredményei már megismerhetővé váltak az EU-s források elosztását szabályozó as akciótervekben és az Új Széchenyi Terv kapcsán. Az szakértői 2008 decembere óta rendszeresen értékelik az EU-s források hasznosulását a Gyorsítósáv tanulmánykötetekben. Az alábbi elemzés is részét képezi ennek a sorozatnak. Értékelés a szerkezeti átalakítás módjáról: Az EU-s források rendszere igen komplex, számos jogszabályi kötöttség, illetve le nem zárt folyamat akadályozza az átalakítási törekvéseket. Ezért az AAM szakértőinek megítélése szerint helyes úton indult el a kormányzat akkor, amikor a gazdaságfejlesztési szempontból fontos konstrukciókat összefogta az Új Széchenyi Tervvel, míg a többi, szintén szükséges, vagy még nem lezárható ÚMFT-s konstrukciót továbbviszi, ahol szükséges, korrekciókkal. Ezzel a gazdaságfejlesztési célokból legfontosabb konstrukciók jobban áttekinthetővé váltak a vállalkozások számára, és jobban kontrollálhatóak a kormányzat számára is, miközben a változás kezelhető mértékű maradt. A választott megoldás miatt elemzésünk kiterjed az Operatív Programok as akcióterveire is. Az akciótervek és az Új Széchenyi Terv vizsgálata alapján a szakértők a következő megállapításokat fogalmazták meg. Pozitív változásként értékelhetőek a támogatásközvetítés logikájában a következők: végre gazdaságpolitikai prioritások mentén jelölte ki a kormányzat a preferált iparágakat. Magyarországnak lényegében 8 éve nincs iparpolitikája, hiszen a SMART Hungary programtól kezdve deklarálták a korábbi kormányzatok, hogy az egyes iparágak sikerességét a versenyre kell bízni. Magyarország fejlesztési forrásai azonban még az EU-s forrásokkal együtt is korlátozottak ahhoz, hogy a globális versenyben nemzetközi szinten is versenyképesek legyünk minden ágazatban. Ezért kell irányt (kitörési pontokat) mutatnia a kormányzatnak, és támogatásaival a magántőkét is a néhány, kiválasztott irányba orientálnia. Természetesen azon mindig lehet vitatkozni, hogy melyek legyenek a kiválasztott ágazatok, de ennél fontosabbnak tartjuk, hogy legyenek ilyen prioritások, a koncentrált fejlesztések kedvező hatása miatt. a keretek közötti átcsoportosítás a források célját tekintve is kedvező irányú. A korábbi kormányzatokkal ellentétben a közszféra infrastrukturális és szakmai fejlesztései és a nagyléptékű infrastruktúrafejlesztések helyett nagyobb hangsúlyt fektet a jelenlegi

2 kormányzat produktív szférát (vállalkozások) célzó konstrukciókra, és a foglalkoztatást ösztönző támogatásokra miközben az esélyegyenlőségre a es időszakkal nagyságrendileg megegyező mértékben tervez költeni. a most megismerhető információk alapján a pályázóknak (főleg a vállalkozásoknak) áttekinthetőbb, érthetőbb lesz a vállalkozásfejlesztési támogatások rendszere. A kevesebb, érthetőbb célú pályázati lehetőség, valamint a tájékoztató kiadványok esélyt biztosítanak arra, hogy a vállalkozások jobban átérezzék a fejlesztési célokat, és ezzel a projektek hatásossága növekedjen. pozitív változás a visszatérítendő támogatások szerepének növelése. A visszatérítendő támogatások alkalmazása a legjobb eszköz az indokolatlan pályázatok kiszűrésére, mert a támogatás visszafizetésének kötelezettsége a kalandorokat elriasztja. Ugyanakkor így több vállalkozáshoz juthat el a forrás, ami a jelenlegi hitel szűkében fontos a beruházások ösztönzéséhez. a vállalkozásfejlesztési projektek támogatásában már megjelenik a komplexebb fejlesztések finanszírozásának lehetősége, főleg a mikro- és a középvállalkozások számára. Tovább növeli a fejlesztések esélyét, hogy a beruházási támogatást elnyerők végre automatikusan kaphatnak támogatást a képzésekre. A fizikai és a humánerőforrások egyidejű támogatásának lehetősége immár lehetővé teszi az érdemi fejlesztések elindítását a vállalkozások számára. A korábbi pályázatoknál nehéz volt valódi fejlesztési programban gondolkozni, hiszen a különböző fejlesztésekkel különböző támogatási konstrukciókra kellett pályázni. szintén kedvező változás tapasztalható az innovációs pályázatoknál, amelyek most jobban koncentrálnak a tudományos eredmények hasznosítására, így gazdaságfejlesztő szerepük növekedhet. a as akciótervekből az is látható, hogy a kiemelt projektek és a kétfordulós komplex fejlesztések helyett, az egyszerűbb, gyorsabb átfutási időt igénylő támogatási konstrukciókat (automatikus, egyfordulós, közvetett támogatás) preferálja a kormányzat. Ezzel most először teremtődik meg a feltétele annak, hogy a kormányzati terveknek megfelelő legyen a pénzlehívás üteme. Ha ez valóban teljesül, akkor 2012-ben valóban érdemi bővülést hozhatnak az EU-s források a beruházások és a kereslet növelésében. áttörésként értékelhető a pénzügyi vállalkozások (pénzintézetek, takarékszövetkezetek) és a vállalkozásfejlesztési alapítványok bevonása a vissza nem térítendő támogatások elosztásába. Ha sikerül ezt a terveknek megfelelően végigvinni, akkor végre a mikro és kisvállalkozások számára is reálisan elérhető személyes kapcsolattartási pontokon is megjelennek a támogatások, ami sokat segíthet a kisebb vállalkozásoknak az eligazodásban és a pályázásban. jó iránynak tekinthető a Közreműködő Szervezetek tulajdonosi viszonyainak rendezése (ma már mindegyik szervezet a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumhoz tartozik) és a szervezetek megkezdett összevonása. A több mint 20 szervezet konszolidációja segítheti a lebonyolítás hatékonyságának növelését. A korábbi kusza tulajdonosi viszonyok tisztázása segítheti az érdemi hatékonyságjavító intézkedések bevezetését.

3 Javaslatok, hiányosságok Az AAM szakértői fontosnak tartják felhívni a figyelmet, hogy a korábbinál nagyobb szükség lesz a beadott pályázatok folyamatos (un. ongoing) hatásvizsgálatára, és ha szükséges, akkor gyorsan kell majd módosítani a pályázati feltételeket. Erre azért van most még nagyobb szükség, mivel sok lesz az úgynevezett automatikus kiválasztási konstrukció. Ezeknél a beadott pályázatoknál nincs már mérlegelési és döntési lehetőség az államigazgatási oldalon, ha azok a minimumfeltételeknek megfelelnek. Az ilyen támogatási konstrukcióknál mindig előfordulhat, hogy a beadott projektek egy része nem az elképzeléseknek megfelelő eredményeket vállalja, vagy nem a preferált iparágakhoz kötődik. Ilyen eseteket gyorsan fel kell ismerni, hogy a szabályozók még azelőtt módosíthassák a feltételeket, mielőtt elfogyna a keret. Mivel a vállalkozások az elmúlt években elhalasztották beruházásaikat valószínűleg nagy pályázati dömping várható, ami nagyon rövid beavatkozási időket hagy majd az állam számára. Szintén célszerűnek látnák az AAM szakértői az Új Széchenyi Tervben megjelölt húzóágazatok (pl.: zöldgazdaság, egészségipar) erősebb preferálását a vállalkozásfejlesztési támogatásoknál, pont azért, hogy a köz- és a magánberuházások koncentrálódhassanak ezekben az ágazatokban, így nemzetközi szinten is versenyképes magyar közép-, majd nagyvállalkozások jöhessenek létre. Erre két lehetőséget is látunk: vagy a most megismerhetőnél jobban kell ezeket a szektorokat preferálni a bírálati szempontrendszerben, vagy külön kereteket kell dedikálni számukra a vállalkozásfejlesztési pályázatok keretein belül. Utóbbi megoldás megakadályozná azt is, hogy a keretet a kitörési pontokhoz nem kapcsolódó iparágak elszívják a preferált gazdasági ágazatok esetleg lassabban mozduló vállalkozásai elől. A szakértők szerint a fejlesztések hatékonyságát azzal is lehet még növelni, ha az állam a kitörési pontokhoz kötődő, támogatást elnyerő középvállalkozások számára a fejlődésükhöz szükséges egyéb szolgáltatásokat is biztosít. Ezek sokszor nagyobb segítséget jelentenek, mint maga a beruházási támogatás. Ilyen szolgáltatás például az üzleti kapcsolatok közvetítése, az egyedi exportfinanszírozás, a gazdaság-diplomáciai támogatás (pl.: a Külügyi Hivatalon keresztül), a marketing támogatás (pl.: a Magyar Turizmus Zrt-n keresztül). Ezek a szolgáltatások azért is fontosak, mert az elmúlt évek tapasztalatai megmutatták, hogy a támogatásból fejlesztett kapacitásokat a vállalkozások a válság közepette nem tudják mindig jól kihasználni, ezért folyamatosan kell támogatni a kiemelt magyar középvállalatokat a piacszerzésben is, hogy fejlődésük folyamatossága fenntartható legyen. Látunk még teret a Zöldgazdaság és az Egészségipar kitörési pontokhoz kapcsolódó fejlesztések finanszírozására a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program forrásait felhasználva. A TIOP jelentős mértékű, még le nem kötött forrást tartalmaz az egészségügyi, illetve az oktatási célú infrastruktúra fejlesztésére. Amennyiben ezek a fejlesztések az energia hatékonyság szempontját figyelembe véve valósulnak meg, akkor a zöldgazdaság keresleti oldalán tudnának a vállalkozások fejlesztéséhez hozzájárulni. Az egészségügyi fejlesztéseknél pedig azokat a projekteket látjuk érdemesnek preferálni, amelyek az egészség turizmus szempontjából is fejlesztést jelentenek, mert így jelentős forrás kapcsolódhatna be a szolgáltatáshoz szükséges infrastruktúra létrehozásába.

4 Korábbi javaslatok hasznosulása, beépülése: Örömmel tapasztaltuk, hogy a kormányzat nyitott volt azokra a véleményekre, amelyeket az elmúlt két évben a független szakértők (elsők között az AAM a Gyorsítósáv tanulmánysorozatban) megfogalmaztak. Ezek a javaslatok sajnos korábban nem kaptak teret, noha az ÚMFT szerkezeti kiigazítása érdemben tudta volna gyorsítani a válságból való kilábalást. Ilyen javaslatnak látjuk például a következő, a vállalkozásfejlesztési támogatásokra koncentráló javaslatokat: iparági fókuszok, kitörési pontok meghatározása és kiemelt támogatása; a vissza nem térítendő támogatások előtérbe helyezése; a pénzintézetek kapacitásainak bevonása a támogatásközvetítésbe; az automatikus és közvetett támogatási konstrukciók arányának növelése; a támogatási konstrukciók feltételeinek rugalmasabb kialakítása, hogy azok egy-egy fejlesztés minél több elemét, lépcsőjét tudják finanszírozni, így lehetőség legyen komplex fejlesztések elindítására is. Nyertesek és vesztesek: Nagyon fontosnak tartjuk annak tisztázását a közbeszédben, hogy az állami támogatásoknak nem azok a nyertesei, akik elnyerik a támogatást. Ezen forrásoknak csak közcélt szabad finanszírozniuk. Ilyen cél például a foglalkoztatottság növelése, vagy a külkereskedelmi mérleg egyenlegének javítása, vagy az adóbevételek növelése. Ennek fényében, ha sikerül az ÚSZT-nek a kitűzött céljait realizálnia (elsősorban a foglalkoztatottság növelését), akkor mindannyian nyertesek leszünk. Ez most még nem ítélhető meg, hiszen a hatások majd a kiválasztandó projektek vállalásain, eredményein múlnak. Ezért tartjuk nagyon fontosnak a projekt-kiválasztási folyamatot, illetve annak kontrollját. A változások egyetlen, egyértelmű veszteseiként egyelőre a pályázatíró vállalkozások azonosíthatóak. Ez azonban inkább pozitívum, hiszen a pályázatírókra költött pénz a támogatási rendszerek veszteségeként, költségeként is értelmezhető.

5 1. ábra Amint az ábra is mutatja az új kormányzat úgy érvényesítette a változásokat, hogy az ÚMFT szerkezetére építette rá az Új Széchenyi Tervet. Az ÚSZT-hez sorolt támogatási konstrukciók finanszírozását négy ágazati Operatív Program (a hétből) és a Regionális Operatív Programok biztosítják. Az egyes keretek között is végrehajtott átcsoportosítást a kormányzat, az új prioritások érvényesítése érdekében.

6 2. ábra Az ábra a leglátványosabb, már végrehajtott és számszerűsíthető változásokat mutatja be a es és a as akciótervek összehasonlító elemzése alapján.

7 3. ábra

Az innovációs és ipari parkok szerepe az innováció erősítésében

Az innovációs és ipari parkok szerepe az innováció erősítésében Ipargazdasági Kutató és Tanácsadó Kft. 1117 Budapest, Dombóvári út 17-19. Tel.: (36 1) 204-2951 (36 1) 204-2970 Fax: (36 1) 204-2953 E-mail:ipargazd@t-online.h Internet:http://www.ikt.hu Az innovációs

Részletesebben

Pályázatírás Közbeszerzési alapismeretek

Pályázatírás Közbeszerzési alapismeretek Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program 2004-2006 keretében megvalósult INTERREG III/A Az egyetemi innovációs transzfer potenciál elősegítése a határmenti régiók KKV-i felé Baranya Megyei

Részletesebben

Mozgástér a 2013-ig tartó uniós források súlypontjainak meghatározásában

Mozgástér a 2013-ig tartó uniós források súlypontjainak meghatározásában HÉTFA MŰHELYTANULMÁNYOK MT 2009/1 ISBN 978-963-08-0279-6 A használható tudásért Mozgástér a 2013-ig tartó uniós források súlypontjainak meghatározásában HÉTFA KUTATÓINTÉZET 1 Vezetői összefoglaló Írásunk

Részletesebben

Egészséges Magyarország 2014-2020

Egészséges Magyarország 2014-2020 Egészséges Magyarország 2014-2020 Egészségügyi Ágazati Stratégia NEM VÉGLEGES, TERVEZÉSI VÁLTOZAT! Budapest, 2014. december Készítette az Emberi Erőforrások Minisztériumának Egészségügyért Felelős Államtitkársága

Részletesebben

Van más út! Javaslatok a magyar baloldal új gazdaságpolitikájának alapvonalaira

Van más út! Javaslatok a magyar baloldal új gazdaságpolitikájának alapvonalaira Van más út! Javaslatok a magyar baloldal új gazdaságpolitikájának alapvonalaira Ma Magyarország meghatározó élménye a bizonytalanság. A napról-napra: átalakuló világgazdasági feltételek mellett ezt erősítik

Részletesebben

Az Új Széchenyi Terv vitairata. Vélemény és javaslatok

Az Új Széchenyi Terv vitairata. Vélemény és javaslatok GKI Gazdaságkutató Zrt. Az Új Széchenyi Terv vitairata Vélemény és javaslatok Az Új Széchenyi Terv hosszú távú gazdaságfejlesztési stratégiát előkészítő dokumentumként igyekszik elszakadni a választási

Részletesebben

A kis- és középvállalkozások. fejlesztésének

A kis- és középvállalkozások. fejlesztésének A kis- és középvállalkozások fejlesztésének stratégiája 2007 2013 A kis- és középvállalkozások fejlesztésének stratégiája 2007 2013 A kis- és középvállalkozások fejlesztésének stratégiája (2007 2013)

Részletesebben

Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája a 2014/2020 közötti időszakra

Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája a 2014/2020 közötti időszakra 1 Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája a 2014/2020 közötti időszakra 2 3 Tartalom 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 5 2. BEVEZETÉS... 6 2.1. A KERETSTRATÉGIA SZÜKSÉGESSÉGE... 6

Részletesebben

ÚJ MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSI TERV

ÚJ MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSI TERV A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA ÚJ MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSI TERV Magyarország Nemzeti Stratégiai Referenciakerete 2007 2013 Foglalkoztatás és növekedés Az Európai Bizottság döntésének dátuma: 2007. május

Részletesebben

Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési Stratégia 2014-2020

Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési Stratégia 2014-2020 Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési Stratégia 2014-2020 Tartalom 1 Köszöntő... 4 2 Bevezetés... 6 3 Tervezési és végrehajtási alapelvek... 8 3.1 A tématerület pontos definiálása a tervezés során...

Részletesebben

Terület-és településfejlesztési ismeretek

Terület-és településfejlesztési ismeretek Terület-és településfejlesztési ismeretek Tankönyv a köztisztviselők továbbképzéséhez Szerkesztette: Dr. Szigeti Ernő Budapest 006. szeptember A TANANYAGOT MEGALAPOZÓ TANULMÁNYOK SZERZŐI: DR. KÖKÉNYESI

Részletesebben

Kis- és középvállalkozások stratégiája 2014-2020 Társadalmi egyeztetésre készített tervezet

Kis- és középvállalkozások stratégiája 2014-2020 Társadalmi egyeztetésre készített tervezet Kis- és középvállalkozások stratégiája 2014-2020 Társadalmi egyeztetésre készített tervezet Budapest, 2013. május Tartalom BEVEZETÉS... 4 I. HELYZETELEMZÉS... 6 1.1 Általános kép a KKV-król nemzetközi

Részletesebben

Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája a 2014/2020 közötti időszakra

Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája a 2014/2020 közötti időszakra 1 Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája a 2014/2020 közötti időszakra 2 Tartalom 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 4 2. BEVEZETÉS... 5 2.1. A KERETSTRATÉGIA SZÜKSÉGESSÉGE... 5 2.2.

Részletesebben

( 2 0 1 4-20) Budapest, 2013. augusztus 16

( 2 0 1 4-20) Budapest, 2013. augusztus 16 L O G I S Z T I K A Á G A Z AT S Z A K P O L I T I K A I S T R AT É G I A ( 2 0 1 4-20) Budapest, 2013. augusztus 16 1 TARTALOM 1 VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 5 2 BEVEZETÉS... 13 2.1 A stratégiakészítés célja

Részletesebben

Állami támogatások és gazdasági teljesítmény

Állami támogatások és gazdasági teljesítmény Közgazdasági Szemle, LXI. évf., 2014. március (279 298. o.) Kállay László Állami támogatások és gazdasági teljesítmény Támogatás-túladagolás a magyar gazdaságfejlesztésben? Magyarországon az elmúlt évtizedben

Részletesebben

Magyarország II. Nemzeti Energiahatékonysági Cselekvési Terve 2016-ig, kitekintéssel 2020-ra

Magyarország II. Nemzeti Energiahatékonysági Cselekvési Terve 2016-ig, kitekintéssel 2020-ra Magyarország II. Nemzeti Energiahatékonysági Cselekvési Terve 2016-ig, kitekintéssel 2020-ra Dokumentum az Európai Bizottság részére a végső energiamegtakarítást elősegítő nemzeti célkitűzésekről és intézkedésekrőla

Részletesebben

Szentgotthárd Társadalmi, Gazdasági Programja 2011-2014.

Szentgotthárd Társadalmi, Gazdasági Programja 2011-2014. Szentgotthárd Társadalmi, Gazdasági Programja 2011-2014. HUSZÁR GÁBOR "Az ember annyit ér, amennyit használ." (Széchenyi István) Bevezető A társadalmi, gazdasági program célja a város és térségének, a

Részletesebben

A 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS AZ ADÓCSÖKKENTÉS KÖLTSÉGVETÉSE

A 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS AZ ADÓCSÖKKENTÉS KÖLTSÉGVETÉSE A 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS AZ ADÓCSÖKKENTÉS KÖLTSÉGVETÉSE A 2008-ban kibontakozó gazdasági világválság rámutatott arra, hogy az addig folytatott, a szinte szabályozatlan piacgazdaságot megteremtő, a liberális

Részletesebben

a jövőbe Nemzeti Kutatás-fejlesztési és Innovációs Stratégia (2013-2020)

a jövőbe Nemzeti Kutatás-fejlesztési és Innovációs Stratégia (2013-2020) befektetés a jövőbe Nemzeti Kutatás-fejlesztési és Innovációs Stratégia (2013-2020) Kiadó: befektetés a jövőbe Nemzeti Kutatás-fejlesztési és Innovációs Stratégia (2013-2020) tartalom tartalom előszó...5

Részletesebben

KONCEPCIONÁLIS JAVASLAT

KONCEPCIONÁLIS JAVASLAT MINISZTERELNÖKSÉG KONCEPCIONÁLIS JAVASLAT az Európai Unió 2014 tavaszán elfogadott közbeszerzési tárgyú új irányelveinek hazai jogba történő átültetésére és új közbeszerzési törvény elfogadására 2014.

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város gazdaság-fejlesztési és befektetés-ösztönzési stratégiája

Salgótarján Megyei Jogú Város gazdaság-fejlesztési és befektetés-ösztönzési stratégiája Salgótarján Megyei Jogú Város gazdaság-fejlesztési és befektetés-ösztönzési stratégiája Készítette: Central European Investment Services Salgótarján, 2014. május Tartalomjegyzék Vezetői összefoglaló...

Részletesebben

Az európai foglalkoztatási stratégia A foglalkoztatáspolitikai koordinációs folyamat reformja

Az európai foglalkoztatási stratégia A foglalkoztatáspolitikai koordinációs folyamat reformja TUDOMÁNYOS TÁJÉKOZTATÓ Az európai foglalkoztatási stratégia A foglalkoztatáspolitikai koordinációs folyamat reformja A KOPINT-DATORG Konjunktúra Kutatási Alapítvány konferenciája, 2005. szeptember 8. A

Részletesebben

A Pannon Autóipari Klaszter (PANAC) Szellemi Tőke Jelentése

A Pannon Autóipari Klaszter (PANAC) Szellemi Tőke Jelentése A Pannon Autóipari Klaszter (PANAC) Szellemi Tőke Jelentése Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Pannon Autóipari Klaszter Divízió, Győr 2007 Dr. Grosz András Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési

Részletesebben

DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS HAJDU EMESE ERZSÉBET

DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS HAJDU EMESE ERZSÉBET DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS HAJDU EMESE ERZSÉBET Nyugat-magyarországi Egyetem Sopron 2012 Nyugat-magyarországi Egyetem Széchenyi István Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola VÁLLALKOZÁSOK ADÓZÁSÁNAK

Részletesebben

A szociális gazdaság jelene és jövõje Magyarországon

A szociális gazdaság jelene és jövõje Magyarországon Dr. Futó Péter, Hanthy Kinga, Lányi Pál, Mihály András, Dr. Soltész Anikó A szociális gazdaság jelene és jövõje Magyarországon Kutatási zárótanulmány Budapest, 2005 Sorozatszerkesztõ: Lada László Szerkesztette:

Részletesebben

Folyamat optimalizálás FEJLESZTÉSI MÓDSZERTAN. a funkcionális folyamatok egyszerűsítésére. Folyamatmenedzsment Munkacsoport

Folyamat optimalizálás FEJLESZTÉSI MÓDSZERTAN. a funkcionális folyamatok egyszerűsítésére. Folyamatmenedzsment Munkacsoport Folyamat optimalizálás FEJLESZTÉSI MÓDSZERTAN a funkcionális folyamatok egyszerűsítésére 2013. május 31. Készítette: Folyamatmenedzsment Munkacsoport A módszertan az ÁROP-1.2.18 azonosító jelű, Szervezetfejlesztési

Részletesebben

Forrai Szilvia. Az Európai Uniós irányelvek hatása a magyar élethosszig tartó tanulás szakpolitikájára Az elmúlt 10 év retorikája 2014.

Forrai Szilvia. Az Európai Uniós irányelvek hatása a magyar élethosszig tartó tanulás szakpolitikájára Az elmúlt 10 év retorikája 2014. 1 Forrai Szilvia Az Európai Uniós irányelvek hatása a magyar élethosszig tartó tanulás szakpolitikájára Az elmúlt 10 év retorikája 2014. 2 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 4 I. A LIFELONG LEARNING, MINT SZAKPOLITIKAI

Részletesebben

A faktoring piac 2011-ben, 2012. évi fejlődési kilátások, célok, törekvések

A faktoring piac 2011-ben, 2012. évi fejlődési kilátások, célok, törekvések 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 milliárd HUF A faktoring piac 2011-ben, 2012. évi fejlődési kilátások, célok, törekvések (Összeállítás a Magyar Faktoring Szövetség 2012. február 17.-i

Részletesebben

MAGYARORSZÁG NEMZETI ENERGIAHATÉKONYSÁGI CSELEKVÉSI TERVE

MAGYARORSZÁG NEMZETI ENERGIAHATÉKONYSÁGI CSELEKVÉSI TERVE MAGYARORSZÁG NEMZETI ENERGIAHATÉKONYSÁGI CSELEKVÉSI TERVE (az energiahatékonyság javításának 2020-ig szóló stratégiai alapelvei, Magyarország 2016-ig szóló nemzeti energiahatékonysági cselekvési terve

Részletesebben

7. kutatási keretprogram: nagyobb hangsúly a kutatási témákon

7. kutatási keretprogram: nagyobb hangsúly a kutatási témákon Bak Árpád 7. kutatási keretprogram: nagyobb hangsúly a kutatási témákon Interjú az EU 7. kutatási, technológiafejlesztési és demonstrációs keretprogramjáról Dr. Vass Ilonával, a Nemzeti Kutatási és Technológiai

Részletesebben