CBE 1025 T HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "CBE 1025 T HASZNÁLATI UTASÍTÁS"

Átírás

1 HASZNÁLATI UTASÍTÁS CBE 1025 T Ha garanciális vagy garancián kívüli problémája merülne fel, lépjen kapcsolatba a GELKA Thököly úti Kft.-vel. Telefon/telefax: Importôr: Candy Hoover Hungary Kft Budapest, Maros u. 12. Tel.: (06/1) Fax: (06/1)

2 KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS Ennek a Candy háztartási készüléknek a megvásárlásával Ön megmutatta, hogy nem fogadja el a kompromisszumokat: csakis a legjobbat akarja. A Candy örömmel mutatja be Önnek új mosógépét, amely több éves kutatás és a vevõkkel fennálló közvetlen kapcsolat révén szerzett piaci tapasztalat eredménye. Ön a mosógép által nyújtott minõség, tartósság és kiváló teljesítmény mellett döntött. A Candy sokféle más háztartási gépet is kínál: mosógépeket, mosogatógépeket, mosó-szárítógépeket, tûzhelyeket, mikrohullámú sütõket. Hagyományos sütõket és tûzhelylapokat, valamint hûtõ- és fagyasztógépeket. A Candy termékek teljes katalógusát kérje helyi kiskereskedõjétõl. Kérjük, hogy figyelmesen olvassa el ez a füzetet, mert fontos útmutatásokkal szolgál a készülék biztonságos telepítésével, használatával és karbantartásával kapcsolatban, továbbá hasznos tanácsokat ad a legkedvezõbb eredmények eléréséhez a mosógép használata során. Kérjük, tartsa ezt a tájékoztató füzetet biztonságos helyen, hogy a késõbbiek során is bármikor belelapozhasson. A Candy vagy a Vevõszolgálat felkeresésekor mindig adja meg a típust, a típusszámot és a G-számot (ha alkalmazható, lásd a készülék adatlapját). 1. FEJEZET ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTÁSI TÁJÉKOZTATÓ A készülék leszállításakor ellenõrizze az alábbiak meglétét: KEZELÉSI UTASÍTÁS ÜGYFÉLSZOLGÁLATI CÍMJEGYZÉK GARANCIAJEGY ZÁRÓSAPKA ELVEZETÕ KÖNYÖKCSÕ FOLYÉKONY MOSÓSZERTÁROLÓ REKESZ 32 PERCES PROGRAM ADAGOLÓKANÁL EZEKET A TARTOZÉKOKAT BIZTONSÁGOS HELYEN KELL TÁROLNI. Ellenõrizze, hogy a gép nem sérült-e meg szállítás közben. Ha igen, lépjen kapcsolatba a legközelebbi Candy Központtal. 2. FEJEZET GARANCIA A készülékhez garanciajegyet mellékeltünk, amely a fix kiszállási díjon kívül a vásárlás napjától számított egy évig a Mûszaki Segélyszolgálat díjmentes igénybevételét teszi lehetõvé. Kérjük, õrizze meg a vásárláskor kapott nyugtát is. TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés 2 Általános szállítási tájékoztató 3 Garancia 3 Biztonsági intézkedések 3 Mûszaki adatok 4 A készülék elhelyezése és telepítése 4 A készülék kezelése 5 Mosószertároló fiók 6 Programválasztás 7 A termék 7 Programtáblázat 8 Mosás 10 Tisztítás és karbantartás 11 Hibakeresés FEJEZET BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK A KÉSZÜLÉK TISZTÍTÁSA ÉS KARBANTARTÁSA Húzza ki a csatlakozódugót. Zárja el a vízcsapot. A Candy készülékek földelve vannak. Gondoskodjon az elektromos fõhálózat földelésérõl. Szükség esetén forduljon szakképzett villanyszerelõhöz. A készülék megfelel a 89/336/EGK és a 73/23/EGK irányelveknek, illetve azok késõbbi módosításainak. Ne érintse meg a készüléket vizes vagy nedves kézzel vagy lábbal. Ne használja a készüléket ha Ön mezítláb van. Nagyon körültekintõen kell eljárni, ha a fürdõszobában vagy a zuhanyozóhelyiségben hosszabbító kábeleket használ. Hacsak lehet, kerülje a hosszabbító kábelek használatát. FIGYELMEZTETÉS: MOSÁS KÖZBEN A VÍZ HÕMÉRSÉKLETE A 90 C-OT IS ELÉRHETI. A mosógép ajtajának a kinyitása elõtt ellenõrizze, hogy nincs-e víz a dobban. Ne használjon adaptereket és elosztókat. Gyermekek és cselekvésükben korlátozottak felügyelet nélkül nem használhatják a készüléket. Csatlakozókábelt vagy magát a készüléket megrántva ne húzza ki a csatlakozódugót a fali aljzatból. 2 3

3 Ne tegye ki a készüléket az idõjárás hatásainak (esõ, nap stb.). Ha máshová szeretné helyezni a készüléket, soha ne emelje meg azt a gomboknál vagy a fióknál fogva. Szállítás közben ne döntse a készülék ajtaját a szállítókocsinak. Ha a készüléket szõnyegpadlóra helyezi, ügyeljen arra, hogy az alsó szellõzõnyílások ne duguljanak el. A készüléket az ábrán látható módon párban kell megemelni. Hiba és/vagy hibás mûködés esetén kapcsolja ki a mosógépet, zárja el a vízcsapot, és ne fogjon hozzá a készülék szakszerûtlen javításához. A készülék javíttatása céljából forduljon a Candy Mûszaki Segélyszolgálatához, és kérjen eredeti Candy pótalkatrészeket. A fentiek betartásának elmulasztása korlátozhatja a készülék biztonságos mûködését. A hálózati csatlakozókábel sérülése esetén az ügyfélszolgálati központtól beszerezhetõ speciális kábellel kell kicserélni azt. 4. FEJEZET MÛSZAKI ADATOK MAXIMÁLIS MOSÁSI ADAG SZÁRAZON 4,5 kg NORMÁL VÍZSZINT 8 15 liter TELJESÍTMÉNYIGÉNY 2150 W ENERGIAFOGYASZTÁS (90 C-os PROGRAM) 1,75 kwh BIZTOSÍTÉK 10 A CENTRIFUGÁLÁS 1000 fordulat/perc VÍZNYOMÁS min. 0,05 max. 0,8 MPa HÁLÓZATI FESZÜLTSÉG 230 V ZAJSZINT mosás: 60 dba centrifuga: 66,5 dba 5. FEJEZET A KÉSZÜLÉK ELHELYEZÉSE ÉS TELEPÍTÉSE Vigye a gépet a csomagoláshoz használt alapzattal együtt a végleges felállítási helyére. Vágja el a csõtartó szalagokat. Csavarozza ki a középsõ csavart (A); csavarozza ki a 4 oldalsó csavart (B) és vegye le a kereszttartót (C). Döntse elõre a gépet, és lefelé húzva vegye ki a kétoldalt lévõ két polisztirol blokkot tartalmazó mûanyag zsákokat. Nyomja be a dugót a nyílásba (a dugó a kezelési utasításhoz mellékelt borítékban található). FIGYELMEZTETÉS: GYERMEKEKET NE ENGEDJEN A CSOMAGOLÓANYAG KÖZELÉBE, MERT AZ POTENCIÁLIS VESZÉLYFORRÁSNAK MINÕSÜL. A gép vízszintbe állításához használja az elülsõ lábakat. a) Fordítsa el az anyát az óramutató járásával megegyezõ irányban (jobbra), hogy szabaddá váljon lábszabályozó csavar. b) A készülék megemeléséhez vagy lesüllyesztéséhez forgassa el a lábat, amíg az stabilan meg nem áll a padlón. c) Rögzítse a lábat a megfelelõ helyzetben az anya balra csavarásával, amíg az neki nem feszül a gép aljának. Vigyázzon, hogy ne nyomja meg a START gombot. Ügyeljen arra, hogy a gomb a KI helyzetben legyen, és az ajtó legyen becsukva. Dugja be a csatlakozódugót. A telepítés után a készüléket úgy kell beállítani, hogy a csatlakozódugó hozzáférhetõ legyen. 6. FEJEZET KEZELÕSZERVEK A Mosószertároló fiók B Ajtónyitó gomb C BE/KI gomb D Szuper gyors gomb E Gyûrõdésvédõ gomb F Szuperöblítés gomb I Mosási hôfokszabályozó gomb L A mosóprogramok kapcsolóóra-beállító gombja N Be/Ki jelzõlámpa A KEZELÕSZERVEK ISMERTETÉSE AJTÓNYITÓ GOMB A MOSÁS/CENTRIFUGÁLÁS VÉGÉN EGY SPECIÁLIS BIZ- TONSÁGI BERENDEZÉS AKADÁLYOZZA MEG AZ AJTÓ KINYITÁSÁT. A CENTRIFUGÁLÁS BEFEJEZÉSEKOR VÁRJON 2 PERCET AZ AJTÓ KINYITÁSA ELÕTT. BE/KI GOMB SZUPER GYORS GOMB A gomb lenyomásakor a kiválasztott programtól és hõmérséklettõl függõen a mosóprogram idõtartama legfeljebb 50 percre csökken. szuper gyors gomb 1 4,5 kg-os ruhaadagokhoz használható. (a gomb csak pamuthoz és szintetikus anyagokhoz használható). GYÛRÕDÉSVÉDÕ GOMB A gyûrõdésvédõ funkció a lehetõ legkisebb mértékûre csökkenti a ruhák gyûrõdését a speciális textíliákhoz kialakított, egyedi tervezésû gyûrõdésgátló rendszernek köszönhetõen. KEVERT ANYAGOK Az utolsó két öblítés alatt a víz fokozatosan lehûl, majd pedig egy finom centrifugálás biztosítja az anyagok maximális mértékû pihentetését. NEM ÉRZÉKENY ANYAGOK ÉS GYAPJÚFÉLÉK Az utolsó centrifugázás után a ruhadarabok a kivételükig a vízben maradnak. Ha ki szeretné venni a ruhákat, nyomja le a gyûrõdésvédõ gombot; ekkor a gép leereszti a vizet és kicentrifugázza a ruhákat. Ha nem akar centrifugázni, hanem csak a vizet akarja leereszteni: A Be/Ki gomb lenyomásával kapcsolja ki a készüléket. Válassza a Z programot. A Be/Ki gomb lenyomásával kapcsolja be újra a készüléket. 4 5

4 EXTRA ÖBLÍTÉS GOMB Az EXTRA ÖBLÍTÉS gomb lenyomásakor a legkisebb mosószer-maradványok is távoznak a textíliából. Ez elsõsorban az érzékeny bõrû emberek esetében fontos. MOSÁSI HÕFOKSZABÁLYOZÓ GOMB KÉT IRÁNYBAN FOROG Ezzel a gombbal csak csökkenteni lehet a mosási ciklus hõmérsékletét. A programtáblázat az egyes mosási típusokhoz javasolt maximális hõmérsékletet jelzi. FIGYELMEZTETÉS: EZT A HÕMÉRSÉKLETI ÉRTÉKET SOHASEM SZA- BAD TÚLLÉPNI. A MOSÓPROGRAMOK KAPCSOLÓÓRA-BEÁLLÍTÓ GOMBJA A GOMBOT AZ ÓRAMUTATÓ JÁRÁSÁVAL ELLENTÉTES IRÁNYBAN (BAL- RA) SOHA, HANEM MINDIG CSAK JOBBRA SZABAD FORGATNI. A PROG- RAM KIVÁLASZTÁSA ELÕTT NE NYOMJA MEG A BE GOMBOT (C). A táblázat a kiválasztott szám vagy szimbólum alapján ismerteti a mosóprogramot. HA MÁR EGY BEINDÍTOTT PROGRAMOT SZERETNE MEG- VÁLTOZTATNI, AKKOR KAPCSOLJA KI A GÉPET A BE/KI GOMB LE- NYOMÁSÁVAL, MAJD PEDIG FORDÍTSA EL A PROGRAMVÁLASZTÓ GOMBOT A MEGFELELÕ HELYZETBE. HA NEM NYOMJA LE ELÕTTE A KI GOMBOT, AKKOR A PROGRAMVÁLASZTÓ GOMB AUTOMATI- KUSAN A KIINDULÁSI HELYZETBE FORDUL EL. BE/KI JELZÕLÁMPA 7. FEJEZET MOSÓSZERTÁROLÓ FIÓK A mosószertároló fiók 4 rekeszre oszlik: Az elsõ az elõmosószert tartalmazza. A második a fõmosáshoz vagy a 32 perces gyors programhoz szükséges mosószert tartalmazza. A folyékony mosószerekhez speciális tartály áll rendelkezésre. Ez az ábrán látható módon helyezhetõ be a fiókba. NE FELEDKEZZEN MEG ARRÓL, HOGY BIZONYOS MOSÓ- SZEREKET NEHÉZ ELTÁVOLÍTANI. EBBEN AZ ESETBEN AZT JAVA- SOLJUK, HOGY EGY SPECIÁLIS TARTÁLYT HASZNÁLJON A DOB BELSEJÉBEN. A harmadik az öblítõszert tartalmazza. 8. FEJEZET PROGRAMVÁLASZTÁS Az anyagtípusoknak és a szennyezettségi szintnek megfelelõen a mosógép 4 különbözõ programsávval rendelkezik, amelyek a következõk: mosási ciklus, a ciklus hõmérséklete és a ciklus hossza (lásd a mosóprogramok táblázatát). 1. Nem érzékeny anyagok A programot alapos mosáshoz és öblítéshez, valamint tökéletes öblítést biztosító centrifugáláshoz terveztük. Az utolsó centrifugálás hatékonyabb vízeltávolítást eredményez. 2. Kevert és szintetikus anyagok A fõmosás és az öblítés a dob forgási ritmusának és a vízszintnek köszönhetõen biztosítja a legjobb eredményeket. A finom centrifugázás azt jelenti, hogy a textíliák kevésbé gyûrõdnek össze. 3. Finom anyagok, gyapjú és kézi mosás Ezt a programcsoportot a legfinomabb textíliák mosásához terveztük. A Finom programot a finom textíliák mosásához használja. A Gyapjú programot csak géppel mosható gyapjú mosásához használja. A Kézi mosás programot géppel mosható ún. kézi mosású ruhadarabok mosásához használja. 9. FEJEZET A TERMÉK Plédek, ágytakarók vagy más nehéz anyagok mosásakor ne végezzen centrifugázást. Gyapjúból készült ruhadarabok vagy más gyapjútartalmú ruhák csak akkor moshatók gépben, ha megtalálható rajtuk a Géppel mosható címke. A ruhadarabok szétválogatásakor ügyeljen a következõkre: ne legyenek fémtárgyak a szennyes között (pl. brosstûk, biztosítótûk, gombostûk, pénzérmék stb.); a párnahuzatokat be kell gombolni, a cipzárakat fel kell húzni, a köntösök laza öveit és hosszú pántjait össze kell csomózni; a függönykarikákat le kell venni; figyelni kell a ruhákon lévõ címkékre; az elõkészítéskor a foltokat a címkén ajánlott folttisztítóval el kell távolítani a mosás elõtt. A HARMADIK ÉS A NEGYEDIK REKESZBE CSAK FOLYÉ- KONY SZERT SZABAD ÖNTENI. A negyedik speciális adalékokat, lágyítószereket, parfümöket, keményítõt, fehérítõt stb. tartalmaz. 6 7

5 10. FEJEZET PROGRAMTÁBLÁZAT ANYAG Nem érzékeny anyagok Pamut, vászon Pamut, vegyes nem érzékeny Pamut, vegyes PROGRAM MAX. SÚLY kg PROGR. VÁLASZ- TÁS HÕM. VÁ- LASZTÁS C I MOSÓSZERADAG Fehérnemû és elõmosás 4,5 1 max. 90 C Normál fehérnemû 4,5 2 max. 90 C Gyorsan fakuló *) 4,5 3 max. 60 C Nem gyorsan fakuló 3,5 4 max. 40 C Pamut Öblítés Utolsó öblítés Pamut, vászon Hosszú centrifugázás Kevert és szintetikus. Vegyes, nem érzékeny anyagok Pamut, kevert textília, szintetikus Szintetikus (nejlon, perlon), vegyes pamut Vegyes, finom szintetikus anyagok Nagyon finom anyagok Vegyes, finom szintetikus anyagok, gyapjú Nem centrifugálható anyagok Vegyes anyagok 2 5 max. 60 C Színes 2 6 max. 40 C Akril 2 7 max. 30 C Öblítés Utolsó öblítés Rövid centrifugázás Finom mosás 1,5 8 max. 40 C GÉPPEL MOSHATÓ gyapjú *) 1 9 max. 40 C Kézi mosás 1 10 max. 30 C Öblítés Utolsó öblítés Rövid centrifugázás Gyors 32 perces program 2 32 max. 50 C Szerves eredetû foltok öblítése 4,5 Csak vízürítés Z II Kérjük, olvassa el az alábbi megjegyzéseket. Erõsen szennyezett ruhák mosásakor javasoljuk, hogy csökkentse le a mennyiséget 3 kg-ra. A táblázatban szereplõ programok esetében az automatikus fehérítés úgy végezhetõ el, hogy a folyékony fehérítõt a mosószertároló fiókba (A) töltjük. * Programok a CENELEC EN szerint. 1) A hõmérsékletszabályozó gomb lehetõvé teszi a mosási hõmérséklet csökkentését. Ha például pamutot hideg vízben szeretne mosni, akkor egyszerûen csak fordítsa el a forgótárcsát a csap szimbólumra. x 32 perces gyors program A 32 perces gyors program körülbelül 30 perc alatt elvégezhetõ mosási ciklust tesz lehetõvé legfeljebb 2 kg-os adaggal és max. 50 C hõmérsékleten. A mosási hõmérséklet a szabályozógombbal (1) csökkenthetõ. A maximálisan felhasználható mosószer mennyiségét a csukott, 32 perces mérõ jelzi. A mosószert a 32 perces gyors program rekeszébe (1-gyel jelölve) kell beönteni. Az erõsen szennyezett vegyes, szintetikus és nagyon finom textíliák esetében a fõmosás elvégzése elõtt egy elõmosási ciklus is beállítható a 32 perces gyors programmal (a mosószert az 1-es rekeszbe kell betenni). Hozza ki a legtöbbet új Candy mosógépébõl! Ahhoz, hogy a legjobbat hozza ki új Candy mosógépébõl, mindig a legmegfelelõbb mosószert kell használni a mindennapi mosás során. Sokféle mosószer kapható az üzletekben, és elõfordulhat, hogy nehéz a választás a sok termék közül. A Candy rendszeresen teszteli a különbözõ típusú mosószereket annak megállapítása érdekében, hogy melyek biztosítják a legjobb eredményeket mosógépeinkben. Csupán egyetlen olyan márkát találtunk, amely megfelel szigorú szabványainknak, kiemelkedõ tisztítóhatást biztosít a legkülönbözõbb szennyezõdések és foltok esetében, és a ruhákat is magas szintû védelemben részesíti. Ez az, amiért a Candy az Ariel termékekhez adta hivatalos jóváhagyását. 11. FEJEZET VÁSÁRLÓI TÁJÉKOZTATÓ Útmutató a készülék környezetbarát és gazdaságos használatához. MAXIMÁLIS RUHAADAG Az energia-, a víz- és a mosószerpazarlás elkerülése érdekében javasoljuk, hogy teljes adagot tegyen a mosógépbe, és ne lépje túl az alábbi maximális adagmennyiségeket: Pamut és vászon 4,5 kg Kevert 2 kg Nagyon finom 1,5 kg Gyapjú 1 kg Két féladag helyett egy teljes adag kimosásával akár 50% energia is megtakarítható. VAN-E SZÜKSÉG ELÕMOSÁSRA? Csak a nagyon szennyezett ruhák esetében! Ha az enyhén és az áltagosan szennyezett ruha esetében NEM választja ki 8 9

6 az elõmosást, akkor azzal mosóport, idõt, vizet és 5 15%-ban energiát TA- KARÍTHAT MEG. VAN-E SZÜKSÉG FORRÓ MOSÁSRA? A forró vizes program használatának elkerülése érdekében kezelje a foltokat folttisztítóval vagy áztassa be a rászárad foltokat tartalmazó ruhákat a mosás elõtt. A 60 C-os mosóprogram használatával 50% energia takarítható meg. MOSÁS VÁLTOZÓ MENNYISÉG A mosógép automatikusan hozzáigazítja a vízszintet a szennyes ruha típusához és mennyiségéhez. Így a gép energiatakarékossági szempontból is személyre szabott mosásra képes. A rendszer csökkenti az energiafogyasztást, és érzékenyen lerövidíti a mosási idõt is. A nehéz anyagok esetében a maximális adag 5 kg, míg a finom anyagok esetében ne lépje túl a 2 kg-ot (a géppel mosható tiszta gyapjú esetében az 1 kg-ot), hogy a ruhadarabok ne gyûrõdjenek meg, mert a gyûrõdéseket nehéz kivasalni. A nagyon finom anyagból készült ruhadarabok esetében hálóból készült zsákot kell használni. Tételezzük fel, hogy ERÕSEN SZENNYEZETT PAMUTOT kell kimosnunk (a rászáradt foltokat megfelelõ folttisztítóval kell eltávolítani). Javasoljuk, hogy a mosandó adag ne álljon csak törülközõbõl, mert az sok vizet vesz fel, és túlságosan nehézzé válik. PÉLDA: A Candy tanácsai a mosóprogram-táblázatban olvashatók: Ügyeljen arra, hogy a ruhadarabok címkéin rajta legyen a 60 C-os jelölés. A gomb (B) lenyomásával nyissa ki az ajtót. Maximum 4,5 kg száraz ruhával töltse fel a mosógép dobját. Csukja be az ajtót. A PROGRAM BEÁLLÍTÁSAKOR VIGYÁZZON, HOGY NE FORDÍTSA EL A BE/KI GOMBOT. Az 2. program kiválasztása: A programot a gomb (L) ÓRAMUTATÓ JÁRÁ- SÁVAL MEGEGYEZÕ IRÁNYBAN (JOBBRA) forgatásával válassza ki, és a program számát úgy állítsa be, hogy az egybeessen a jellel. A hõmérséklet-beállító gombot (I) maximum 60 -ra állítsa be. Nyissa ki a mosószertároló fiókot (A). Tegyen 60 g mosószert a második rekeszbe. Öntsön 100 cm 3 fehérítõszert a fehérítõszer-rekeszbe. Öntsön 50 cm 3 adalékanyagot az adalékanyag-rekeszbe. Csukja be a mosószertároló fiókot (A). Nyissa ki a vízcsapot. Ellenõrizze, hogy az ürítõcsõ a helyén van-e. Nyomja le a BE (C) gombot. Ekkor kigyullad a lámpa (N). A mosógép végrehajtja a beállított programot. A program végén nyomja le a Be/Ki gombot (C). A lámpa kialszik. Nyissa ki az ajtót, és vegye ki a kimosott ruhákat. MINDEN MOSÁSNÁL VEGYE FIGYELEMBE A PROGRAMTÁBLÁZA- TOT, ÉS KÖVESSE AZ OTT MEGADOTT MÛVELETI SORRENDET. PROGRAMVÁLASZTÁS A legmegfelelõbb program kiválasztásához olvassa el a programtájékoztatót. A kívánt program a választógomb elfordításával aktiválható. A START gomb lenyomásakor beállítja a mûveleti sorrendet. Figyelmeztetés: Ha a gép mûködése közben áramszünet következik be, a készülék speciális programja elraktározza a kiválasztott programot, és az áramszolgáltatás helyreállítása után ott folytatja a mosást, ahol abbahagyta. A program végén felgyullad a ciklus vége jelzõlámpa. A START gomb lenyomásával, és a választógomb KI helyzetbe fordításával kapcsolja ki a mosógépet. Nyissa ki az ajtót, és vegye ki a kimosott ruhákat. MINDEN MOSÁSNÁL VEGYE FIGYELEMBE A PROGRAMTÁBLÁZATOT, ÉS KÖVESSE AZ OTT MEGADOTT MÛVE- LETI SORRENDET. 12. FEJEZET TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS Ne használjon a készülék külsõ részén dörzsölõ hatású szereket, alkoholt és/vagy hígítószereket. Elég, ha csak egy nedves ruhát használ. A mosógép nagyon kevés karbantartást igényel. A fiókos tárolórekeszek tisztítása. Szûrõtisztítás. Elszállítás vagy hosszú ideig tartó üzemszünet. A FIÓKOS TÁROLÓREKESZEK TISZTÍTÁSA Bár nem feltétlenül szükséges, de alkalmanként célszerû kitisztítani a mosószert, a fehérítõszert és az adalékanyagokat tartalmazó rekeszeket. Óvatosan meghúzva vegye ki a rekeszeket. Tisztítsa le vízzel a rekeszeket. Tegye vissza a rekeszeket a helyükre. SZÛRÕTISZTÍTÁS A mosógép speciális szûrõvel van felszerelve, amely az olyan nagyobb idegen anyagokat (pl. pénzérméket, gombokat stb.) fogja fel, amelyek eltömíthetik az ürítõcsövet. Így ezek könnyen kivehetõk. A szûrõ tisztítását a következõkképpen kell végezni: Lazítsa ki az alapot az ábrán látható módon. Használja az alaprészt a szûrõben maradt víz felfogására. Lazítsa meg a szûrõt tartó csavart. Fordítsa el a szûrõt az óramutató járásával ellentétes irányban (balra), amíg az meg nem áll függõleges helyzetben. Vegye ki és tisztítsa meg a szûrõt. A tisztítás után tegye vissza a szûrõt úgy, hogy a végén található hornyot jobbra fordítja el. Ezután fordított sorrendben végezze el a fenti mûveleteket. FIGYELEM! HA A SZÛRÕT AKKOR KELL KITISZTÍTANI, AMIKOR A RUHA MÉG A DOBBAN VAN, AKKOR A VÍZ LEERESZTÉSÉHEZ KÖ- VESSE A KÖVETKEZÕ FEJEZETBEN TALÁLHATÓ UTASÍTÁSOKAT. EZZEL MEGELÕZHETÕ A SZÛRÕN KERESZTÜLI NAGY VÍZVESZTE- SÉG. ELSZÁLLÍTÁS VAGY HOSSZÚ IDEIG TARTÓ ÜZEMSZÜNET Szállításkor, vagy ha a gépet hosszabb idõre fûtetlen helyiségbe teszi, az ürítõcsõbõl ki kell folyatni a benne maradt vizet

7 A készüléket ki kell kapcsolni, és ki kell húzni a csatlakozódugóját. Készítsen elõ egy edényt. Vegye ki az ürítõcsövet a rögzítõkapocsból, és tartsa az edény fölé, amíg a víz ki ne folyik belõle. Végezze el ugyanezt a mûveletet a vízbevezetõ tömlõvel is. 13. FEJEZET HIBA OK A HIBA MEGSZÜNTETÉSE HIBA OK A HIBA MEGSZÜNTETÉSE 1. Egyik program sem mûködik A hálózati csatlakozó nincs bedugva A fõkapcsoló nincs bekapcsolva Nincs áramellátás Hibás a biztosíték Nyitva maradt az ajtó Dugja be a csatlakozódugót Kapcsolja be a fõkapcsolót Ellenõrizze Ellenõrizze Csukja be az ajtót A foszfátot nem tartalmazó, környezetbarát tisztítószerek használata az alábbi hatásokkal járhat: A távozó öblítõvíz zavarosabb lehet a szuszpenzióban jelenlévõ zeolitok miatt. Ez nem befolyásolja az öblítés hatásfokát. A mosás befejeztével fehér por (zeolit) marad a ruhán. Ez nem hatol be a szövetbe, és nem változtatja meg az anyag színét. Hab marad az utolsó öblítõvízben, ami nem jelenti feltétlenül azt, hogy nem volt megfelelõ az öblítés. A gépi mosószerekben jelenlévõ nem-ionos felületaktív anyagokat gyakran nehéz eltávolítani a kimosott ruhából, és akár kis mennyiség esetén is a habképzõdés szemmel látható jeleit mutatják. Ilyen esetben egy újabb öblítés sem jár eredménnyel. Ha a mosógép nem mûködik, akkor a Candy Mûszaki Segélyszolgáltat kihívása elõtt végezze el a fent említett ellenõrzéseket. A gyártó minden felelõsséget elhárít az ebben a füzetben esetleg elõforduló nyomdahibákkal kapcsolatban. A gyártó a lényeges jellemzõk megváltoztatása nélkül fenntartja a termékek szükség szerinti módosításának jogát. 2. A készülék nem szívja be a vizet Lásd az 1. okot A vízcsap el van zárva Ellenõrizze Nyissa ki a vízcsapot Ha garanciális vagy garancián kívüli problémája merülne fel, lépjen kapcsolatban a GELKA Thököly úti Kft.-vel tel./fax: A kapcsolóóra nincs megfelelõen beállítva Állítsa be megfelelõen a kapcsolóórát 3. A készülék nem üríti le a vizet Az ürítõcsõ megcsavarodott Idegen anyag zárja el a szûrõt Egyenesítse ki az ürítõcsövet Ellenõrizze a szûrõt 4. Víz van a padlón a mosógép körül Szivárog a víz a csap és a bevezetõcsõ között Cserélje ki a tömítést, és húzza rá a csövet a csapra 5. A gép nem centrifugál A mosógép nem ürítette le a vizet Nincs centrifugálás beállítás (csak néhány típusnál) Várjon néhány percig, amíg a gép leüríti a vizet Fordítsa el a programkapcsolót a centrifugálás-beállításra 6. Erõteljes rezgés centrifugálás közben A mosógép nincs megfelelõen vízszintbe állítva A szállítókeret nincs eltávolítva Állítsa be a lábakat Távolítsa el a szállítókeretet A ruhaadag nincs egyenletesen elosztva Ossza el egyenletesen a szennyest 12 13

LAVAMAT 1046 EL LAVAMAT 1246 EL

LAVAMAT 1046 EL LAVAMAT 1246 EL LAVAMAT 1046 EL LAVAMAT 1246 EL Automatická prácka Automata mosógép Návod na pouzitie Használati Útmutató PERFEKT IN FORM UND FUNKTION Kedves Ügyfelünk! Kérjük, hogy figyelmesen olvassa el ezt a használati

Részletesebben

Forgalomba hozza/importőr: AVEX Zrt. 2440 Százhalombatta, Csenterics S.u.3.

Forgalomba hozza/importőr: AVEX Zrt. 2440 Százhalombatta, Csenterics S.u.3. Mosógép EV5800 Forgalomba hozza/importőr: AVEX Zrt. 2440 Százhalombatta, Csenterics S.u.3. 1. Fontos biztonsági tudnivalók Ez a fejezet tartalmazza azokat a biztonsági tudnivalókat, amelyek segítenek a

Részletesebben

Mosógép. használati útmutató. képzelje el a lehetőségeket

Mosógép. használati útmutató. képzelje el a lehetőségeket WF1124ZA(C/U) WF1124ZB(C/U) WF1124XA(C/U) WF1124XB(C/U) Mosógép használati útmutató Az útmutató 100%-ban újrahasznosított papírból készult. képzelje el a lehetőségeket Köszönjük, hogy Samsung terméket

Részletesebben

Ha ezt nem teszi meg, a mosógép bekapcsolás után komolyan megrongálódhat.

Ha ezt nem teszi meg, a mosógép bekapcsolás után komolyan megrongálódhat. H A MOSÓGÉP ELSÕ HASZNÁLATA ELÕTT 1. A szállításhoz szükséges rögzítõk leszerelése A mosógép gépcsoportja szállítás alatt a palásttal együtt rögzítve van. Az elsõ bekapcsolás elõtt a mosógépet teljesen

Részletesebben

LFF-11 LF-25 IX LF-56 IX

LFF-11 LF-25 IX LF-56 IX LFF-11 LF-25 IX LF-56 IX mosogatógép H A S Z N Á L A T I Ú T M U T A T Ó Elôkészítés és nyomás: PXP ELSÔ MAGYAR DIGITÁLIS NYOMDA RT. 1106 Budapest, Maglódi út 8. Tel.: 264-4238, 264-3218; Fax: 262-6119

Részletesebben

SANTO N 8 18 40-4 i. Beépíthető hűtő- fagyasztó kombináció. Használati- és beépítési útmutató. http://www.markabolt.hu/

SANTO N 8 18 40-4 i. Beépíthető hűtő- fagyasztó kombináció. Használati- és beépítési útmutató. http://www.markabolt.hu/ SANTO N 8 18 40-4 i Beépíthető hűtő- fagyasztó kombináció Használati- és beépítési útmutató Kedves Vásárló! Kedves Vásárló! Mielőtt az új hűtőkészüléket üzembe helyezi kérjük, hogy gondosan olvassa át

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A MWE 20 FI TÍPUSÚ. Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat MWE 20 FI

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A MWE 20 FI TÍPUSÚ. Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat MWE 20 FI Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat A gyártó védjegye: A készülék típusazonosítója: Teljesítményfelvétel: (mikrohullám) Grill teljesítmény: Mikrohullámú kimenõ teljesítmény: Mikrohullámú

Részletesebben

ÁLTALÁNOS FIGYELMEZTETÉSEK

ÁLTALÁNOS FIGYELMEZTETÉSEK ÁLTALÁNOS FIGYELMEZTETÉSEK 1. Ez a kézikönyv elválaszthatatlan és nélkülözhetetlen része a berendezésnek. Gondosan meg kell őrizni a készülékkel együtt akkor is, ha más tulajdonoshoz vagy használóhoz kerül

Részletesebben

VFF-10 FAGOR HUNGÁRIA KFT. 1071 BUDAPEST, DAMJANICH U. 11-15.

VFF-10 FAGOR HUNGÁRIA KFT. 1071 BUDAPEST, DAMJANICH U. 11-15. VFF-10 H A S Z N Á L A T I Ú T M U T A T Ó FAGOR HUNGÁRIA KFT. 1071 BUDAPEST, DAMJANICH U. 11-15. Elôkészítés és nyomás: PXP ELSÔ MAGYAR DIGITÁLIS NYOMDA RT. 1106 Budapest, Maglódi út 8. Tel.: 264-4238,

Részletesebben

Szükséges az általános és a készülékre speciálisan vonatkozó el_írásokat!

Szükséges az általános és a készülékre speciálisan vonatkozó el_írásokat! Általános ismeretek 1. A kézikönyv a készülék fontos tartozéka ezért a készülék tartozékai között gondosan őrizze meg, hogy szükség esetén a felhasználó vagy a szerviz alkalmazottja számára rendelkezésére

Részletesebben

EGYBEÉPÍTETT TELJESEN AUTOMATA KÁVÉFŐZŐ GÉP

EGYBEÉPÍTETT TELJESEN AUTOMATA KÁVÉFŐZŐ GÉP KEZELÉSI UTASÍTÁS Típusok: Vienna és Vienna de Luxe Superautomatica SUP 018x, Hasznos tanácsok és tudnivalók a 26.oldaltól! A jótállási jegy a kezelési utasításban található! DARÁLÓVAL EGYBEÉPÍTETT TELJESEN

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ EL-GO ELEKTROMOS MEGHAJTÁSÚ 3 KEREKŰ MOPED

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ EL-GO ELEKTROMOS MEGHAJTÁSÚ 3 KEREKŰ MOPED HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ EL-GO ELEKTROMOS MEGHAJTÁSÚ 3 KEREKŰ MOPED REHAB-TRADE Kft. 2000 Szentendre, Kalászi út 3. Telefon: 06-26/88-62-88 Fax: 06-1/239-4330 A csoport tagja Figyelem: Kérjük, az eszköz átvétele

Részletesebben

PL-410S; PL-415NS; PL-416S; PL-600DS; PL-605S TÍPUSÚ GŐZÖLŐS VASALÓ

PL-410S; PL-415NS; PL-416S; PL-600DS; PL-605S TÍPUSÚ GŐZÖLŐS VASALÓ HASZNÁLATI UTASÍTÁS PL-410S; PL-415NS; PL-416S; PL-600DS; PL-605S TÍPUSÚ GŐZÖLŐS VASALÓ N.I.F. F-20.020.517 B. San Andrés, n 18 Apartado 49 20500 MONDRAGON (Guipúzcoa) ESPAŃA FAGOR Hungária KFT E-mail:

Részletesebben

A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA TANÁCSOK HASZNÁLATI UTASÍTÁS. Feltöltés olallal vagy zsírral

A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA TANÁCSOK HASZNÁLATI UTASÍTÁS. Feltöltés olallal vagy zsírral HU A készülék beállítása és használata előtt figyelmesen olvassa el a használati utasítást. Csak így lehet a legjobb eredményt elérni és a gép biztonságos üzemelését biztosítani. A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA (lásd

Részletesebben

MrPanda Inhalátor Használati útmutató

MrPanda Inhalátor Használati útmutató Inhalátor Használati útmutató Használati útmutató Kedves vásárló! Köszönjük, hogy a Pic Solution Mr Panda aeroszol terápiás készüléket választotta, amely a legfejlettebb technológiával készült. Az egyszerűbb

Részletesebben

Használati útmutató. Úti vízforraló. Felhasználóbarát útmutató ID: #05002

Használati útmutató. Úti vízforraló. Felhasználóbarát útmutató ID: #05002 NÉMETORSZÁGBAN GYÁRTVA Használati útmutató Úti vízforraló myhansecontrol.com myhansecontrol.com Felhasználóbarát útmutató ID: #05002 Tartalom Használata... 3 Áttekintő... 4 Általános tudnivalók... 5 Olvassa

Részletesebben

FS-15A FS-18A FS-19A 1FS-15A 1FS-18A 1FS-19A

FS-15A FS-18A FS-19A 1FS-15A 1FS-18A 1FS-19A FS-15A FS-18A FS-19A 1FS-15A 1FS-18A 1FS-19A H A S Z N Á L A T I Ú T M U T A T Ó FAGOR HUNGÁRIA KFT. 1071 BUDAPEST, DAMJANICH U. 11-15. Elôkészítés és nyomás: PXP ELSÔ MAGYAR DIGITÁLIS NYOMDA RT. 1106

Részletesebben

533223-67 H. Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült DC970

533223-67 H. Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült DC970 533223-67 H Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült DC970 6 4 5 3 2 1 8 7 9 9 10 12 11 A 2 B 14 4 C D 3 3 1 2 E F G 4 AKKUMULÁTOROS FÚRÓ-CSAVAROZÓ, DC970 Szívből gratulálunk! Önnek, hogy

Részletesebben

KEZELÉSI UTASÍTÁS DARÁLÓVAL EGYBEÉPÍTETT TELJESEN AUTOMATA KÁVÉFŐZŐ GÉP. A jótállási jegy a kezelési utasításban található!

KEZELÉSI UTASÍTÁS DARÁLÓVAL EGYBEÉPÍTETT TELJESEN AUTOMATA KÁVÉFŐZŐ GÉP. A jótállási jegy a kezelési utasításban található! KEZELÉSI UTASÍTÁS Típus: Magic De Luxe Redes., Superautomatica SUP 012x A jótállási jegy a kezelési utasításban található! DARÁLÓVAL EGYBEÉPÍTETT TELJESEN AUTOMATA KÁVÉFŐZŐ GÉP Gratulálunk! Gratulálunk

Részletesebben

533222-92 H. Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült DCS310

533222-92 H. Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült DCS310 533222-92 H Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült DCS310 1. ábra g b c h a i d f k e j 2. ábra 3. ábra b 2 4. ábra 5. ábra k j 6. ábra 7. ábra c 8. ábra 3 9A ábra 9C ábra f g e 9B ábra

Részletesebben

Set 50 TV. Set 55 TV. Használati útmutató

Set 50 TV. Set 55 TV. Használati útmutató Set 50 TV Set 55 TV Használati útmutató A B C A B C Tartalom Biztonsági intézkedések 2 A Set 50 TV/Set 55 TV stethoset infrás rendszer 3 Set 50 TV Csomag tartalma 3 A Set 55 TV tartozékai 4 Kezelőszervek

Részletesebben

Tisztelt Ügyfelünk! Köszönjük Önnek, hogy a Fiat márkát részesítette előnyben, és gratulálunk, hogy egy Fiat Doblò gépkocsit választott.

Tisztelt Ügyfelünk! Köszönjük Önnek, hogy a Fiat márkát részesítette előnyben, és gratulálunk, hogy egy Fiat Doblò gépkocsit választott. F I A T D O B L Ó K E Z E L É S É S K A R B A N T A R T Á S Tisztelt Ügyfelünk! Köszönjük Önnek, hogy a Fiat márkát részesítette előnyben, és gratulálunk, hogy egy Fiat Doblò gépkocsit választott. Ezt

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BERKO JO 30

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BERKO JO 30 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BERKO JO 30 ÁLLÍTATÓ BEÜLŐ SZÉLESSÉGŰ, VILLAMOS HAJTÁSÚ KEREKESSZÉK REHAB-TRADE Kft. 2000 Szentendre, Kalászi út 3. Telefon: 06-26/88-62-88 Fax: 06-1/239-4330 A csoport tagja. Figyelem:

Részletesebben

A CSALÁD NYUGALMÁÉRT FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV. LÉGZÉSFIGYELŐ KÉSZÜLÉK BABAŐRZŐVEL AC601 típus

A CSALÁD NYUGALMÁÉRT FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV. LÉGZÉSFIGYELŐ KÉSZÜLÉK BABAŐRZŐVEL AC601 típus A CSALÁD NYUGALMÁÉRT FELASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV LÉGZÉSFIGYELŐ KÉSZÜLÉK BABAŐRZŐVEL AC601 típus U 87 PL 111 02mf4_ManuelAC601_multi6_12008.indd 87 TARTALOMJEGYZÉK VIGYÁZAT...89 A KÉSZÜLÉK TELEPÍTÉSE AC601...

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BERKO JO 30

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BERKO JO 30 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BERKO JO 30 ÁLLÍTATÓ BEÜLŐ SZÉLESSÉGŰ, VILLAMOS HAJTÁSÚ KEREKESSZÉK REHAB-TRADE Kft. 2000 Szentendre, Kalászi út 3. Telefon: 06-26/88-62-88 Fax: 06-1/239-4330 A csoport tagja. Figyelem:

Részletesebben

Olvassa el ezt először

Olvassa el ezt először Olvassa el ezt először Biztonsági tudnivalók A készülékkel kapcsolatos tudnivalók A készülék használata előtt figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet, és tartsa könnyen hozzáférhető helyen. A készülék

Részletesebben

AR-M165 AR-M207 DIGITÁLIS TÖBBFUNKCIÓS RENDSZER. HASZNÁLATI UTASÍTÁS (általános információ és másológép) A TERMÉK HASZNÁLATA ELŐTT 12 HIBAKERESÉS ÉS

AR-M165 AR-M207 DIGITÁLIS TÖBBFUNKCIÓS RENDSZER. HASZNÁLATI UTASÍTÁS (általános információ és másológép) A TERMÉK HASZNÁLATA ELŐTT 12 HIBAKERESÉS ÉS TÍPUS AR-M65 AR-M07 DIGITÁLIS TÖBBFUNKCIÓS RENDSZER HASZNÁLATI UTASÍTÁS (általános információ és másológép) AR-M65 Oldal. RÉSZ: ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓ... A TERMÉK HASZNÁLATA ELŐTT HIBAKERESÉS ÉS... KARBANTARTÁS

Részletesebben

1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50. 43381907-UNG -12.05-0.03 Printed in Germany

1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50. 43381907-UNG -12.05-0.03 Printed in Germany Kezelési Utasítás 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50 43381907-UNG -12.05-0.03 Printed in Germany 33 Az új HATZ-Dízelmotor Önnek dolgozik Ez a motor kizárólag azon gépek gyártója által meghatározott és kipróbált

Részletesebben

DIPLOMAT CONSUL DC 170 DIPLOMAT CONSUL DC 180 DIPLOMAT ADEPT DA 110A

DIPLOMAT CONSUL DC 170 DIPLOMAT CONSUL DC 180 DIPLOMAT ADEPT DA 110A DIPLOMAT DENTAL s.r.o. Vrbovská cesta 17 921 01 Piešťany SLOVENSKO TERMÉK INFORMÁCIÓ Fogászati kezelőegység DIPLOMAT CONSUL DC 170 DIPLOMAT CONSUL DC 180 DIPLOMAT ADEPT DA 110A TARTALOM 1. RENDELTETÉS

Részletesebben

A készülék biztonságos és megfelelő használata érdekében kérjük, olvassa el az útmutató Biztonsági információk fejezetét, mielőtt használatba venné a

A készülék biztonságos és megfelelő használata érdekében kérjük, olvassa el az útmutató Biztonsági információk fejezetét, mielőtt használatba venné a A készülék biztonságos és megfelelő használata érdekében kérjük, olvassa el az útmutató Biztonsági információk fejezetét, mielőtt használatba venné a készüléket. Használati útmutató A készülékhez az alábbi

Részletesebben