TÁJÉKO Z TATÓ. Borsod-Abaúj-Zemplén megye munkaerő-piaci helyzetéről, a foglalkoztatás bővítésének lehetőségeiről. Munkaügyi Központ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TÁJÉKO Z TATÓ. Borsod-Abaúj-Zemplén megye munkaerő-piaci helyzetéről, a foglalkoztatás bővítésének lehetőségeiről. Munkaügyi Központ. 2013."

Átírás

1 Munkaügyi Központ TÁJÉKO Z TATÓ Borsod-Abaúj-Zemplén megye munkaerő-piaci helyzetéről, a foglalkoztatás bővítésének lehetőségeiről (Készült a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés január 16-ai ülésére) Előterjesztő: Lórántné Orosz Edit igazgató január

2 Tartalomjegyzék MUNKAÜGYI KÖZPONT... 1 I. A MUNKAERŐ-PIACI FOLYAMATOK ALAKULÁSA, JANUÁR - NOVEMBER... 3 II. A NEMZETI FOGLALKOZTATÁSI ALAP (NFA) FOGLALKOZTATÁSI ALAPRÉSZÉBŐL (FA) NYÚJTOTT TÁMOGATÁSOK, SZOLGÁLTATÁSOK II.1. AZ NFA FOGLALKOZATÁSI ALAPRÉSZÉNEK DECENTRALIZÁLT KERETÉBŐL NYÚJTOTT TÁMOGATÁSOK, SZOLGÁLTATÁSOK Foglalkozásbővítő bértámogatás Munkahelymegőrző támogatás Vállalkozóvá válást elősegítő támogatás Lakhatási támogatás II.2. MUNKAERŐ-PIACI PROGRAMOK Munkaerő-piaci program a Vodafone Magyarország Zrt. miskolci call-centerének munkaerő-igényére alapozva Egységes Segélyhívó Rendszer (ESR 112) operátorainak intenzív képzése munkaerő-piaci program Munkaerő-mobilitás elősegítése pilot program Munkaerő-piaci program a Jabil Circuit Magyarország Kft.-től leépítésre kerülő dolgozók újbóli elhelyezkedésének elősegítésére II.3. MUNKAERŐ-PIACI SZOLGÁLTATÁSOK II.4. AZ NFA FOGLALKOZATÁSI ALAPRÉSZÉNEK KÖZPONTI KERETÉBŐL NYÚJTOTT TÁMOGATÁSOK, SZOLGÁLTATÁSOK i munkahelyteremtő pályázat (NFA-2013-KKV) Első munkahely garancia központi program Nyári diákmunka elősegítése központi program Bérkompenzáció III. UNIÓS TÁRSFINANSZÍROZÁSÚ KIEMELT TÁMOP - PROGRAMOK VÉGREHAJTÁSA TÁMOP A HÁTRÁNYOS HELYZETŰEK FOGLALKOZTATHATÓSÁGÁNAK JAVÍTÁSA (DECENTRALIZÁLT PROGRAMOK A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN) TÁMOP /1 - ÚJRA TANULOK! PROGRAM A KÖZFOGLALKOZTATÁSBAN RÉSZT VEVŐ SZAKKÉPZETLEN ÁLLÁSKERESŐK KÉPZÉSÉRE IV. KÖZFOGLALKOZTATÁS TÁMOGATÁSA

3 I. A munkaerő-piaci folyamatok alakulása, január - november A KSH adatai szerint január elején Borsod-Abaúj-Zemplén megyében élt hazánk népességének 6,9%-a, 682 ezer fő, számuk 8,3%-kal (62,1 ezer fővel) kevesebb, mint tíz éve. Az utóbbi egy évben lezajlott csökkenés 1%-ot tett ki. A megyében élők számának apadása melyet döntően a vándorlási veszteség okozott nagyobb az országosnál, amelyre tíz év alatt 2,3%-os, az utóbbi egy évben 0,2%- os népességcsökkenés jellemző. Borsod-Abaúj-Zemplén megye területe 15 statisztikai-tervezési kistérségre tagolódik. Ezek közül 10 az ország 174 kistérsége közül lehatárolt 33 leghátrányosabb helyzetű, komplex programmal fejlesztendő kistérsége közé tartozik, további három pedig hátrányos helyzetű státuszt kapott. A társadalmi-gazdasági fejlettségi mutatók alapján képzett komplex mutató szerint a leghátrányosabb helyzetű kistérségek között szereplő Abaúj-hegyközi és a bodrogközi kistérség egyben az ország legelmaradottabb kistérségei. A megye 10 leghátrányosabb helyzetű kistérségében él a lakosság 40%-a, a 3 hátrányos helyzetű kistérségében pedig további 18%-a. B.-A.-Z megyének csupán két olyan kistérsége van, amely nem minősül a vizsgált mutatók alapján hátrányos helyzetűnek. Ezek egyike a megyeszékhely térsége, amely az ország legnépesebb kistérsége, a másik pedig a megye egyik vegyipari centrumának, Tiszaújvárosnak a térsége. A foglalkoztatás bővítése, az új munkahelyek létrehozásának ösztönzése érdekében a Kormány évi döntése az ország leghátrányosabb helyzetű kistérségeinek településeit szabad vállalkozási zónává nyilvánította, az itt működő vagy betelepülő vállalkozások egyes fejlesztési célú pályázatokon többlettámogatásra tarthatnak igényt. Megyénkben így 10 statisztikai-tervezési kistérségének települései kaptak ilyen lehetőséget. Ezek a települések a járási illetékesség szerint a megye 14 járásába tartoznak, csak a tiszaújvárosi és a kazincbarcikai járásnak nincs a szabad vállalkozási zónába sorolt települése. A kormány szintén 2013-ban döntött arról, hogy Miskolc várost és térségét kiemelt fejlesztési központtá nyilvánítja (1707/2013. (X.3.) Korm. hat.). Ez megteremti a térség számára azt a lehetőséget, hogy a közötti európai uniós programozási időszakban elérhetővé váljanak a kiemelt fejlesztési központtá váláshoz szükséges források. A foglalkoztatási, aktivitási mutatók alakulását alapvetően meghatározó, a gazdasági tevékenységet jellemző főbb mutatók tekintetében Borsod-Abaúj-Zemplén megyében 2013-ban kedvező folyamatok indultak el. A KSH I-III. negyedévi adatai szerint szeptember végén több gazdasági szervezetet tartottak nyilván a megyében, mint az előző év azonos időpontjában. A megyei székhelyű szervezetek által január-szeptember folyamán megvalósított beruházások értéke 6,7%-kal haladta meg az előző évit. Az ipari termelés volumene a megyében működő 4 főnél többet foglalkoztató vállalkozások körében 5%-kal, a megyei székhelyű 49 főnél nagyobb létszámú vállalkozások körében 7,6%-kal nőtt, de bővült az ipar exportja és belföldi értékesítése is. A megyei székhelyű 4 főnél többet foglalkoztató építőipari vállalkozások termelésének volumene 27%-kal emelkedett. Mind az ipari, mind az építőipari teljesítmények növekedése meghaladta az országos átlagot. Az alkalmazásban állók száma 3,8%-kal, nettó keresete 3,2%-kal emelkedett ban a megyei ipari - építőipari tevékenység bővülése, a munkaerő-piaci viszonylagos stabilitása, valamint a foglalkoztatást bővítő támogatások, köztük közfoglalkoztatási lehetőségek, jól érzékelhető mértékben javították a megyei foglalkoztatási, munkanélküliségi mutatókat. 3

4 Aktivitási adatok a éves népesség körében, III. negyedév Megnevezés Borsod-Abaúj-Zemplén megye III. negyedév ezer fő III. n. évhez viszonyítva %, ill. %- pont 4 Változás III. negyedév Magyarország ezer fő Változás III. n. évhez viszonyítva %, ill. %- pont Foglalkoztatottak 231,1 15,1 7, ,1 55,7 1,4 Munkanélküliek 29,7-15,3-34,1 433,9-23,0-5,0 Gazdaságilag aktívak 260,7-0,3-0, ,0 32,7 0,7 Gazdaságilag inaktívak 183,7 0,9 0, ,8-53,0-2, éves népesség 444,4 0,6 0, ,8-20,3-0,3 Aktivitási arány (%) 58,7-0,1 65,7 0,7 Foglalkoztatási arány (%) 52,0 3,3 59,2 1,0 Munkanélküliségi ráta (%) 11,4-5,8 9,9-0,6 Forrás: KSH - MEF (STADAT) A éves népesség körében mért adatok szerint III. negyedévben a megye lakosságának 58,7%-a volt jelen a munkaerőpiacon, ami 7 százalékponttal kisebb részarány, mint országosan. Az aktivitási szint országosan mért 0,7 százalékpont növekedése mellett B.-A.-Z. megyében az egy évvel korábbihoz képest stagnálás tapasztalható, amiben a munkanélküliek számának kiemelkedő mértékű (34,1%-os) csökkenése és a foglalkoztatottak számának jelentős emelkedése (7%-os) egyaránt szerepet játszott. Az előző év harmadik negyedévéhez képest a megyében foglalkoztatottak száma (231,1 ezer fő) 7%-kal, aránya (52%) 3,3 százalékponttal emelkedett, ami jóval kedvezőbb az országosan mért javulásnál (1,4%, ill. 1 százalékpont). A munkanélküliségi mutatók változása ennél nagyobb mértékben tér el az országostól. Míg országosan 0,6 százalékponttal, B.-A.-Z. megyében 5,8 százalékponttal 11,4%-ra csökkent a munkanélküliségi ráta értéke. A kedvező változások egyúttal azt is eredményezték, hogy a megyei foglalkoztatási és a munkanélküliségi mutatók a korábbinál lényegesen jobban közelítik az országos átlagot. A foglalkoztatási arány III. negyedévben országoshoz mért 9,5 százalékpontnyi elmaradása 7,2 százalékpontra enyhült, a munkanélküliségi ráta pedig az akkor jellemző 6,7 százalékpontnyi többlettel szemben idén mindössze 1,5 százalékponttal haladta meg az országos átlagot. A i pozitív változások ellenére a megyei aktivitási és foglalkoztatási mutatók továbbra is kedvezőtlenek. A megyében regisztrált álláskeresők számának i alakulása mind az előző évhez, mind az országoshoz képest kedvezőbb. A i közfoglalkoztatási programok március eleji indításával párhuzamosan csökkent a regisztrált álláskeresők száma, s ez a tendencia csak a pályakezdő fiatalok tömegesebb jelentkezésének időszakában, júliusban torpant meg január november időszakában Borsod- Abaúj-Zemplén megye 15 járási munkaügyi kirendeltsége havonta átlagosan 60,3 ezer álláskeresőt tartott nyilván, 9,4%-kal (6,3 ezer fővel) kevesebb volt, mint az előző év azonos időszakában mért átlag. A csökkenés mértéke jóval felülmúlta az országost (-3,6%). A nyilvántartásból kilépők kétharmada elhelyezkedett, túlnyomó többségük a különféle közfoglalkoztatási programok résztvevője lett. Mind az elhelyezkedés okán, mind a képzés megkezdése miatt kilépők száma jelentősen nőtt az előző év azonos időszakához képest. A két év utolsó negyedéves adatainak összehasonlítása szerint a regisztrált munkanélküliek száma csaknem pontosan 12 ezer fős (19%-os) csökkenést mutat. Az álláskeresők száma egyetlen hónap alatt - márciusban - 14 ezer fővel csökkent, április végén pedig 60 ezer fő alá süllyedt, amire 2008 októbere óta nem volt példa. A évi közfoglalkoztatási program hatására novemberben az 50 ezres határ alá csökkent, ami az évnek ebben az időszakában

5 utoljára 2001 utolsó hónapjaiban fordult elő. Az év eleji létszámcsúcshoz képest november végén 40%-kal, csaknem 32 ezer fővel volt kevesebb a megyei kirendeltségek által nyilvántartott álláskeresők száma. (Hasonló összevetésben az országos csökkenés mértéke 34%-ot tett ki.) november végén 48,2 ezer fő állt a kirendeltségekkel kapcsolatban, 22,2%-kal (13,8 ezer fővel) kevesebb az egy évvel korábbitól. (Az országos csökkenés ez esetben is mérsékeltebb, 16,7% volt.) Ebben az időszakban a megyében az egyetlen februári hónapot kivéve - minden hónapban alacsonyabb volt az álláskeresők száma a 2012 azonos hónapjában regisztráltak számától, de ez a tendencia már 2011 szeptemberétől érvényesült. A kedvező változást a gazdaság teljesítményének javulása mellett a közfoglalkoztatás nagymértékű bővítése valamint a hazai és uniós forrásokra alapozott foglalkoztatási, képzési programok, valamint azok az országos munkaerő-piaci programok támogatták, melyek a pályakezdők ( Első munkahely garancia program) és a leghátrányosabb helyzetű álláskeresők (munkahelyvédelmi akcióterv) foglalkoztatási helyzetének javítását célozták meg, illetve hozzájárultak a foglalkoztatási nehézséggel küzdő munkaadók, térségek stabilitásának megőrzéséhez (bérkompenzáció, munkahelymegőrző, valamint munkahelybővítő támogatások). fő A regisztrált álláskeresők számának alakulása Borsod-Abaúj-Zemplén megyében jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. A nyilvántartott álláskeresők január-november havi átlagos létszáma alapján számított munkanélküliségi arány megyénkben 21,1%-ot tett ki, 1,9 százalékponttal alacsonyabb az egy évvel korábbihoz képest. Az országos arány ugyanebben az időszakban 12% volt, ami 0,6 százalékponttal kisebb a 2012 hasonló időszakában kialakult arányhoz mérten. Így a megyei és országos arány különbsége az előző évi 10,4 százalékponthoz képest 9,1 százalékpontra mérséklődött. Novemberben a munkanélküliség aránya 17% volt, amely az országoshoz mérten 7 százalékponttal magasabb, de 4,4 százalékponttal alacsonyabb az egy évvel korábbihoz képest. Megyén belül az egyes járási kirendeltségek által nyilvántartott álláskeresők számában, arányában mutatkozó különbségek továbbra is nagyok, de a közfoglalkoztatás hatására a leghátrányosabb helyzetű kistérségekben mérséklődött leginkább a munkanélküliség, így a területi különbségek némiképp enyhültek. 5

6 fő Az álláskeresők havi átlagos számának változása körzetenként és január - november jan.-nov jan.-nov Miskolc Encs K.barcika T.újváros M.kövesd Ózd S.patak S.újhely Szerencs Edelény Szikszó Tokaj Putnok Gönc M.csát Ezeknek a különbségeknek az alakulására a kirendeltségek illetékességi területének július 1- jétől hatályos módosítása is hatással volt. Ennek következtében a legnagyobb mértékben a kazincbarcikai, a szerencsi, a sárospataki és az encsi járási kirendeltségek által nyilvántartott álláskeresők száma csökkent, a létszámnövekedés pedig a gönci, a putnoki és a sátoraljaújhelyi 1 járási munkaügyi kirendeltséggel kapcsolatban állók körében volt a legnagyobb. A január - november havi átlagos létszámokat alapul véve a nyilvántartott álláskeresők gazdaságilag aktív népességhez viszonyított aránya változatlanul a miskolci, a tiszaújvárosi és a mezőkövesdi körzetben volt a legalacsonyabb (15-16%), a körzetek többségében 20-30% közötti volt. Az álláskeresők számának novemberi nagyarányú csökkenése számottevően mérsékelte valamennyi járás munkanélküliség okozta terhelését. A munkanélküliek aránya sehol sem haladta meg a 30%-ot, miközben novemberében még öt körzetben meghaladta. A regisztrált álláskeresők aránya a gazdaságilag aktív népesség becsült számán belül november Gönc Edelény Sátoraljaújhely Putnok Encs Sárospatak Szikszó Ózd Kazincbarcika Miskolc Szerencs Tokaj JELMAGYARÁZAT: A regisztrált álláskeresők aránya a gazdaságilag aktív népesség becsült számához viszonyítva, %: - 15,0 Mezőkövesd Tiszaújváros Mezőcsát 15,1 20,0 20,1 25,0 25,1 30,0 A novemberi létszámcsökkenés hatása az álláskeresők valamennyi rétegét érintette. A közfoglalkoztatásban való részvétel azonban elsősorban az alacsony iskolai végzettséggel vagy 1 A sátoraljaújhelyi járási munkaügyi kirendeltség illetékessége kiterjed a cigándi járás településeire is. 6

7 szakmunkás bizonyítvánnyal fizikai munkát kereső, foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosult vagy pénzbeli ellátásban nem részesülő álláskeresőknek jelentett esélyt a jövedelemszerzésre, közülük kerültek ki a legtöbben az álláskeresők közül. A fiatal pályakezdők alkalmazásának feltételein sokat javított az idén már második alkalommal elindított - Első munkahely garancia elnevezésű - országos munkaerő-piaci program, az egyéb hátrányos helyzetű csoportok munkaerő-piaci esélyeinek javításához pedig a TÁMOP és a TÁMOP járultak jelentősen hozzá november végén az álláskeresők több mint felét (52,8%) férfiak alkották. Legtöbben évesek (23,5%), de alig kevesebb a tíz évvel fiatalabbak (22,8%) és a tíz évvel idősebbek (22,2%) részaránya. A legfeljebb 25 éves álláskeresők létszámsúlya 17,8% volt novemberben, a legidősebbek, az 55 éves vagy idősebbek részaránya pedig 13,6%. Legmagasabb iskolai végzettségüket tekintve az álláskeresők legtöbbje (43,9%) csak általános iskolába járt, de közülük minden ötödik a 8. osztály elvégzése előtt abbahagyta a tanulást. November végén pontosan ilyen részarányt (43,7%) képviseltek a középfokú szakképesítéssel rendelkezők, többségük szakmunkásképzőt, szakiskolát (28,6%), kisebb részük szakközépiskolát, technikumot (15,1%) végzett. A két legkisebb csoportot a szintén szakképzetlen, de gimnáziumi érettségivel rendelkezők (8,6%), valamint a felsőfokú szakképzettségűek, a diplomások (3,7%) alkotják. szakközépisk., technikum 15,1% Az álláskeresők összetétele iskolai végzettség szerint B.-A.-Z. megyében, november gimnázium 8,6% szakmunkásk., szakisk. 28,6% főisk.,egyetem 3,7% 8 általánosnál kevesebb 8,4% általános iskola 35,5% fő jan. febr. márc. A leghátrányosabb munkaerő-piaci helyzetű álláskeresők számának alakulása B.-A.-Z megyében január november ápr. máj. jún. alacsony iskolai végzettségű júl. aug. szept. okt. nov. dec jan. febr. tartósan munkanélküli 25 évesnél fiatalabb 50 éves és idősebb márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. Az utóbbi évek során jelentősen bővülő, hazai és uniós forrásokra alapozott foglalkoztatási, képzési támogatások hatékony alkalmazása révén megyénkben is javultak az elhelyezkedési esélyeikre tekintettel hátrányos helyzetű csoportok munkához jutási lehetőségei, számuk csökkenő tendenciájú a megyei álláskeresők között. Ezek között az ún. aktív támogatási eszközök között megyénkben a közfoglalkoztatásé a vezető szerep. A i közfoglalkoztatási programok indításának hónapjában, márciusban 22 ezer fő, azt követően havonta 27 31,5 ezer fő, novemberben pedig több mint 34 ezer fő dolgozott a különféle országos vagy megyei szervezésű startmunka programokon, a települési önkormányzatok feladatainak ellátása körében, vagy egyéb helyi közösségi igényekre épülő program keretében. o o o November végén a B.-A.-Z. megyében nyilvántartott álláskeresők 34,2%-a, 16,5 ezer fő volt tartósan álláskereső, 19,5%-kal (4 ezer fővel) kevesebb, mint egy éve. Számuk februárban volt a legtöbb, azóta csaknem harmadával fogyott. A legfeljebb 8 általános iskolai osztályt végzett álláskeresők száma éves összevetésben 7,5 ezer fővel (26%-kal) lett kevesebb. A 25 év alattiak száma a több havi stagnálást követően novemberben jelentősen csökkent, amit részben szintén a téli közfoglalkoztatási lehetőségek bővülése eredményezett. Ez évben a foglalkoztatási, képzési támogatások köztük az ún. Első munkahely garancia elnevezésű központi munkaerő-piaci program -, egyéb szolgáltatások sikeres alkalmazása révén a fiatal álláskeresők száma az országosnál jóval nagyobb ütemben csökkent a megyében. November 7

8 végén 8,6 ezer 25 év alatti álláskeresőt tartottak a megyei kirendeltségek nyilván, az éves összevetésben mért csökkenés (-20,6%, -2,2 ezer fő) nagyobb volt, mint országosan (- 15,6%). o o o o o Az 50 éves vagy idősebb álláskeresők létszáma 11,9 ezer fő volt november végén, 17,4%-kal (2,5 ezer fővel) csökkent az előző év novemberéhez képest ban az 50 éves vagy idősebb álláskeresők száma szintén februárban tetőzött, azt követően csaknem folyamatosan csökkent, november végén 36,6%-kal (6,8 ezer fővel) volt kevesebb, mint akkor. Az álláskeresők ellátására jogosultak száma hullámzóan alakult az év folyamán. November végén 3100 fő volt jogosult álláskeresési járadékra, 889 fő pedig a nyugdíj előtt állók álláskeresési segélyére, együttes létszámuk 3989 fő volt. Az egy évvel korábbihoz mérten - a nyugdíj előtti segélyre jogosultak számának emelkedése révén - az álláskeresők ellátására jogosultak száma nőtt (4,3%-kal, 163 fővel), részarányuk a tavalyi 6,2%-kal szemben most 8,3%-ot tett ki. A települési önkormányzatok által megállapított szociális jellegű támogatásra (foglalkoztatást helyettesítő támogatás, FHT) jogosultak száma november végén 19,5 ezer fő volt, egy év alatt 9,7 ezer fővel (33%-kal) lett kevesebb. Az érintettek részaránya 40,5%-ot képviselt az álláskeresők között, jóval kevesebbet, mint egy éve (47,1%). A pénzbeli ellátásra nem jogosult álláskeresők száma november végén 24,7 ezer fő volt, az éves csökkenés 4,2 ezer főt tett ki (-14,6%). Az FHT-ra jogosultak számának nagyobb arányú csökkenése következtében részarányuk továbbra is meghaladja az 50%-ot. A megyei kirendeltségekkel kapcsolatban álló pályakezdő álláskeresők száma május óta a tavalyi szint alá süllyedt, erre országosan csak szeptemberben volt példa. A megyei munkaügyi kirendeltségek együttvéve 7016 fő pályakezdő álláskeresőt tartottak nyilván, az előző év novemberéhez képest 14%-kal (1,1 ezer fővel) kevesebbet, az országos csökkenés üteme 9,2%-ot tett ki. A kedvezőbb folyamatok ellenére az álláskeresők megyei összlétszámán belül változatlanul nagyobb a pályakezdők részesedése (novemberben 14,6%), mint az országban általában (13,3%). A kedvező elhelyezési mutatókat a járási kirendeltségek által feltárt, illetve nyilvántartásba vett állásajánlatok számának jelentős növekedése alapozta meg január-november hónapokban 80,3 ezer üres állást jeleztek a térség munkaadói, melyek betöltéséhez a munkaügyi kirendeltségek által közvetített álláskeresőket vártak hasonló időszakához képest az álláshelyek száma több mint másfélszeres (158%) növekedést mutat, azaz 29,4 ezerrel több állás állt rendelkezésre ebben az időszakban. Ezek nagy része (91%, 72,9 ezer állás) támogatott foglakoztatási lehetőséget (zömében közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó) kínált, s a korábbiakhoz hasonlóan ez évben is jóval kevesebb volt a kirendeltségeken bejelentett támogatási igényt nem tartalmazó állásajánlat (9%, 7,4 ezer). Fontos előrelépésnek tekinthető azonban az is, hogy a közfoglalkoztatás kétségkívül meghatározó aránya, éves bővülése mellett - az elsődleges munkaerőpiacon tevékenykedő foglalkoztatók támogatott munkaerő-bővítési hajlandósága is számottevő mértékben emelkedett (48%-kal). A nem támogatott állások tekintetében a január-novemberi adatok alapján stagnálás, illetve kisebb csökkenés mutatkozik (-3,1%). 8

9 A január-november között bejelentett üres állások összetétele B.-A.-Z. megyében A január-november között bejelentett üres állások területi eloszlása járásonként Egyéb támogatás 10% Nem támogatott állás 9% Közfoglalkoz tatás 81% Miskolc Encs K.barcika T.újváros M.kövesd Ózd S.patak S.újhely Szerencs Edelény Szikszó Tokaj Putnok Gönc Mezőcsát Közfoglalkoztatás Egyéb támogatás Nem támogatott állás A munkáltatók főtevékenységét tekintve a legnagyobb létszámot érintő, támogatás nélküli munkaerőkereslet 61%-a négy területről, a feldolgozóipar (22,3%), az építőipar (15%), a kereskedelem, gépjárműjavítás (12,5%) és az adminisztratív és szolgáltatást támogató tevékenység (11,4%, döntő részt munkaerő-kölcsönzéssel foglalkozó cégek részéről) területéről érkezett. A egyéb ágak közül még a közigazgatás területéről érkezett közvetítési igények voltak számottevőbbek (8%) azonos időszakában bejelentett nem támogatott állások összetétele hasonló volt január - november folyamán a megyében nyilvántartott álláskeresők közül 66,8 ezer főt segítettünk munkához, azonos időszakához képest 22%-kal (12 ezer fővel) többet. Az elhelyezettek jellemzően támogatással (76%), nagyjából minden negyedik (24%) pedig támogatás nélkül kapott munkát. A legtöbben (69%) a közfoglalkoztatás révén jutottak munkához, a többiek (7%) egyéb aktív támogatási eszköz alkalmazásával ban 1112 munkahely csoportos létszámcsökkentés keretében való megszüntetéséről értesítették a megyében tevékenykedő foglalkoztatók a munkaügyi központot amely 22%-kal (205 fővel) több, mint 2012-ben. A döntések következtében az állások 80%-a a megyei feldolgozóiparban szűnt/szűnik meg, további 9, illetve 6%-a az adminisztratív szolgáltatások és az oktatás területén. A bejelentett csoportos létszámleépítések hatása a tiszaújvárosi járás mellett elsősorban Miskolc és Kazincbarcika körzetét terheli. Ha összetételében nem is, de a létesült munkahelyek számát tekintve a csoportos létszámleépítés következtében megszűnő állások számával közel azonos számú (975 db) új, egyszerre legalább 10 fő alkalmazását igénylő állás betöltésére vonatkozó kéréssel keresték meg a megyei munkaadók kirendeltségeinket. Ezeknek az állásoknak több mint felét a miskolci járásban hozták létre, további jó részük Edelény (16%) és Kazincbarcika (12%) körzetében létesült, de kisebb fejlesztések voltak a szerencsi, az edelényi, az ózdi és a sátoraljaújhelyi járásban is. Ezek révén főként feldolgozóipari (30%), építőipari (23%), valamint humán egészségügyi és szociális (11%), illetve az adminisztratív (11%) szolgáltatások területén növekedtek a munkalehetőségek. 9

10 II. A Nemzeti Foglalkoztatási Alap (NFA) foglalkoztatási alaprészéből (FA) nyújtott támogatások, szolgáltatások II.1. Az NFA foglalkozatási alaprészének decentralizált keretéből nyújtott támogatások, szolgáltatások A Nemzetgazdasági Minisztérium a Nemzeti Foglalkoztatási Alap i decentralizált foglalkoztatási alaprész keretét 882,4 M Ft-ban határozta meg munkaügyi központunk számára. Ez a forrás a munkahelymegőrzés segítésére, az álláskeresők vállalkozóvá válásának támogatására, a foglalkoztatás bővítését szolgáló bértámogatásra, képzések és munkaerő-piaci programok támogatására, valamint a munkaerő-piaci szolgáltatások működtetésére (ideértve a pályaválasztási kiállítások megrendezését) szolgált. Az említett eszközökön révén ez a forrás összesen fő (ebből munkaerő-piaci szolgáltatásban résztvevők száma fő) álláskereső, munkavállaló munkaerő-piaci helyzetének javítását szolgálta. Foglalkozásbővítő bértámogatás Az munkáltatók számára nyújtott támogatás közvetlen módon növeli az elsődleges munkaerőpiacon a hátrányos helyzetű (pl. pályakezdő, hosszabb ideje állástalan, alacsony iskolázottságú, gyesről, gyedről visszatérő) vagy megváltozott munkaképességű álláskeresők munkaviszonyban történő foglalkoztatását. A támogatás mértéke szempontjából különbség van a hátrányos helyzetű álláskeresők és a megváltozott munkaképességűek vonatkozásában, az előbbi csoportba tartozók a bruttó munkabér és a ténylegesen átutalásra kerülő szociális hozzájárulási adó együttes összegének 50%-ig támogathatóak, addig az utóbbiak esetében ez az arány 60%. A támogatás alapjául figyelembe vehető bruttó munkabér maximális mértéke teljes munkaidős foglalkoztatás esetén a minimálbér 200%-a. A szervezetünk számára i felhasználásra biztosított forrásból december 31-ig a járási kirendeltségein benyújtott 1345 db új kérelem, és a évben megkötött szerződések áthúzódó hatása alapján összesen 1818 fő álláskereső foglalkoztatását támogatták. Munkahelymegőrző támogatás A támogatási eszköz alkalmazásával segítséget kínálunk az átmeneti likviditási problémákkal küzdő munkaadók számára abban, hogy az átmeneti nehézségek rendezése időszakában se kényszerüljenek alkalmazottaik számának csökkentésére. A járási munkaügyi kirendeltségeken 2013 folyamán az előző évitől néggyel kevesebb, összesen 79 vállalkozás nyújtott be munkahelymegőrző támogatás iránti kérelmet. A támogatási feltételeknek megfelelő kérelmek támogatásával 42 vállalkozás az NFA foglalkoztatási alaprészének megyei forrásából, a létszám nagyságára tekintettel 2 vállalkozás pedig annak központi keretéből is kapott támogatást. Ezáltal 620 munkahely (központi forrásból 325, megyei forrásból 295) megőrzéséhez nyújtottunk támogatást, a évi áthúzódó támogatással együtt pedig összesen 838 fő tekintetében járultunk hozzá a továbbfoglalkoztatásukhoz. Vállalkozóvá válást elősegítő támogatás Az álláskeresők vállalkozóvá válását elősegítő támogatás az előző évek gyakorlatának megfelelően ben is meghirdetésre került vissza nem térítendő támogatás formájában, mind uniós, mind pedig hazai forrásból. Az NFA foglalkoztatási alaprész decentralizált keretéből április 30-ig a tőkejuttatás (max. 2,5 M Ft) és a minimálbérnek megfelelő összegű vállalkozóvá válás támogatására (max Ft/fő/hó, max. 6 hónap) együttesen lehetett pályáznia annak az álláskeresőnek, aki vállalta önmaga foglalkoztatását legalább 2 éven át. 10

11 A pályázati időtartam végéig összesen 73 db pályázat érkezett szervezeti egységeinkhez, melyből 68 részesült támogatásban ebből a forrásból. A évben meghirdetett pályázat alapján további 92 fő (elsősorban a minimálbérnek megfelelő összegű támogatásból) részesült még ben is ezen támogatásból, így az összes érintett létszám 165 fő. Lakhatási támogatás Az álláskeresők mobilitását igen hatékonyan támogatja a 2012 őszén bevezetett lakhatási támogatás. Ez a támogatás a lakóhelytől távol (legalább 100 km-re, vagy tömegközlekedési eszközzel legalább 5 óra távolságra) vállalt, legalább fél éves időtartamra megkötött munkaszerződéssel rendelkező álláskeresőket segíti az albérlettel kapcsolatos kiadásaik támogatásával. A legfeljebb 3X6 hónapra adható támogatás csökkenő ütemben (legfeljebb havi ezer Ft), de a lakhatási költségeket (bérleti díj, rezsi) méltányosan számba vevő, vissza nem térítendő támogatás. A támogatási eszköz alkalmazására 2012-től az uniós finanszírozású munkaerő-piaci programok résztvevői körében nyílt lehetőség, 2013 júniusától viszont az NFA foglalkoztatási alaprészéből is adható támogatás azon álláskeresők részére, akik nem tartoznak az uniós forrásból támogatott célcsoportjainak egyikébe sem. A támogatás iránt nagy az érdeklődés, az NFA megyei kertéből ban 46 fő támogatása valósult meg. II.2. Munkaerő-piaci programok Munkaerő-piaci program a Vodafone Magyarország Zrt. miskolci call-centerének munkaerőigényére alapozva 450 M Ft beruházás révén 2015-ig újabb 240 munkahelyet teremt Miskolcon a Vodafone Magyarország Zrt., melyhez Miskolc város önkormányzata 130 millió forintos támogatást biztosít. A cég jelenleg több mint 300 főt alkalmaz miskolci telephelyén. A foglalkoztatás bővítését a munkaügyi központ a saját eszközrendszerén keresztül elősegíti: vállalta a munkáltatóval közösen kiválasztottak képzésének finanszírozását, valamint a kiképzett és felvételre kerülők egy részének bértámogatását ban megkezdődött a létszám kiválasztása és a képzések indítása. A program finanszírozása vegyes, a TÁMOP uniós programba belépett álláskeresők mellett olyanok is jelentkezhetnek a cég ajánlatára, akik nem sorolhatók az uniós program célcsoportjaiba ban összesen 83 fő képzését szerveztük meg, közülük 41 fő hazai forrás támogatásával kezdte meg felkészülését az állás betöltésére. Egységes Segélyhívó Rendszer (ESR 112) operátorainak intenzív képzése munkaerő-piaci program ben elkészült az Egységes Segélyhívó Rendszer (ESR) egyik országos bázisa, a Miskolci Hívásfogadó Központ. Ehhez kapcsolódóan a TÁMOP projekt valamint hazai forrás finanszírozásában 14 tanfolyamon 369 fő segélyhívó operátor képzése valósult meg. A program finanszírozása a TÁMOP programra épült, de a forrásból nem támogatható résztvevők képzését (140 fő), foglalkoztatásának támogatását az NFA FA megyei keretéből biztosította központunk. A kiképzett operátorok alkalmazása is megtörtént. Munkaerő-mobilitás elősegítése pilot program Konkrét munkaerőigény alapján indítottuk az egyúttal a megyei álláskeresők mobilitásának mérését is célzó kísérleti jellegű munkaerő-piaci programot. A Győr-Moson-Sopron megyei fémipari vállalkozások által jelzett munkaerőhiány kielégítése érdekében a Győr-Moson-Sopron, a Borsod-Abaúj-Zemplén és a Nógrád Megyei Kormányhivatal közös munkaerő-piaci programot indított a munkáltatókat összefogó Professio Fémipari és Szakképzési Klaszter közreműködésével. A pilot jellegű projekt a TÁMOP program keretében került kidolgozásra, célja a szakképzett munkaerő hiányával küzdő vállalkozások részére képzett munkaerő biztosítása forgácsoló, lakatos és hegesztő 11

12 szakmában. A B.-A.-Z. megyéből jelentkező álláskeresők számára CNC forgácsoló és lakatos szakmacsoportokban került sor képzésre 29 fő részvételével. A program révén jelenleg 12 fő dolgozik a győri munkáltatóknál. A program indítását a Borsod megyei vállalkozások irányába is kezdeményeztük a kamarán keresztül. Munkaerő-piaci program a Jabil Circuit Magyarország Kft.-től leépítésre kerülő dolgozók újbóli elhelyezkedésének elősegítésére A munkaerő-piaci program célja a Jabil Circuit Magyarország Kft.-nél foglalkoztatott, felmondással érintett Borsod-Abaúj-Zemplén megyei munkavállalók tartós munkanélkülivé válásának megelőzése, újbóli munkába állásuk elősegítése, munkaerő-piaci helyzetük javítása. A vevői igényekben bekövetkezett változásokkal indokolt döntés következtében a tiszaújvárosi munkáltatónál 568 fő munkaviszonya szűnt meg decemberben, az érintett munkavállalók közül 330 fő borsodi, 158 fő Hajdú-Bihar megyei, 72 fő Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei és 8 fő Heves megyei lakos. A céggel kötött megállapodás alapján munkaügyi központunk munkaerő-piaci programot indított az elbocsátott munkavállalók mielőbbi munkába helyezése érdekében. A program megteremti a feltételeit annak, hogy egyéni igényekre, lehetőségekre alapozott munkaerő-piaci szolgáltatásokkal mindenekelőtt munkaközvetítéssel, helyi állásbörze szervezésével -, adott esetben bérköltség- és mobilitási támogatás alkalmazásával, illetve képzéssel, átképzéssel vagy az érintettek vállalkozóvá válásának elősegítésével, támogatásával enyhüljenek a leépítés következményei. A és évre tervezett munkaerő-piaci programban 196,9 M Ft felhasználásával várhatóan 200 fő támogatása valósítható meg. A program részeként Tiszaújvárosban november 27-én az érintett cég központunkkal együttműködve állásbörzét szervezett, melyen 20 megyei, illetve győri, Hajdú-Bihar megyei vállalkozások vettek részt. II.3. Munkaerő-piaci szolgáltatások A munkaügyi szervezet nagy jelentőséget tulajdonít azoknak a szolgáltatásoknak, melyekkel segítik az álláskereső ügyfeleket a munkaerő-piaci információk elérésében, tájékozottságuk növelésében, saját képességeik, lehetőségeik összehangolásában az adott térség munkaerő-piaci igényeivel. Ezeknek a szolgáltatásoknak egy részét a kirendeltségek erre kiképzett munkatársai végzik, egy részét ilyen képességekkel rendelkező szolgáltatóktól vásárolja a munkaügyi központ ban 85,5 ezer fő kapott tájékoztatást az igénybe vehető támogatásokról és szolgáltatásokról, melyet követően a humán szakemberek mintegy 14 ezer fő részére nyújtottak egyéni és csoportos formában munka-, pálya-, álláskeresési-, rehabilitációs és pszichológiai tanácsadást, valamint munkaerő-piaci és foglalkozási információt novemberében Miskolcon és Ózdon rendeztük meg Szabad a pálya címmel pályaválasztási kiállításainkat, melyeken összesen 111 kiállító nyújtott segítséget a rendezvényeken megjelent több mint 12 ezer fiatal döntéséhez a továbbtanulási irányának kiválasztásában. A pályaválasztási kiállításokhoz kapcsolódóan 2013 októberében és novemberében Pályaválasztási hónap címmel rendezvénysorozatot szerveztünk, melynek nyitó rendezvényeként egy szakembereknek szóló konferencia került megrendezésre október 15-én, melyet nagy érdeklődés övezett. A kapcsolódó összesen 49 vállalkozásnál lehetővé tett - üzemlátogatások keretében lehetőséget biztosítottunk a pályaválasztás előtt álló általános iskolásoknak arra, hogy az érdeklődésüknek megfelelő szakmákat a gyakorlatban, munkáltatói környezetben is megismerhessék. Ezt a lehetőséget 60 általános iskola (több-kevesebb a megye valamennyi járásából) használta ki, s így több mint 2100 diákjuk kapott közvetlen tájékoztatást az őket leginkább érdeklő szakmákról. 12

13 A B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal 2013-ben is folytatta Hírlevele megjelentetését. Célunk, hogy elektronikus formában, rendszeres időközönként eljuttassuk a kkvszektor számára mindazokat a fontos és aktuális információkat, melyekkel hozzájárulhatunk a cégek, s ez által a megyei gazdaság-, valamint a munkaerőpiac sikeres működéséhez. A hírlevelet (2011. évi indítása óta összesen 18 db jelent meg) alkalmanként több mint ezer társaság, vállalkozás részére küldjük el, s a visszajelzések szerint hasznosnak és fontosnak tartják kezdeményezésünket. Az említett, már inkább hagyományosnak nevezhető szolgáltatások mellett a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló évi IV. törvény január 1-je óta lehetőséget biztosít az álláskeresőknek arra, hogy egyes esetekben (pl. nyilvántartásba vételre irányuló vagy az álláskeresési járadék, nyugdíj előtti segély iránti kérelem benyújtási szándékának jelzése, adatváltozás bejelentése, jelentkezési kötelezettség teljesítése) elektronikus levélben ( ben) lépjenek kapcsolatba a kirendeltséggel. Ezt a lehetőséget egyre többen, főleg a fiatalabb álláskeresők veszik igénybe. A modern technológiák adta lehetőségek jobb kihasználása, illetve a bürokratikus eljárásokhoz kapcsolódó idő csökkentése szándékával a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat ez év júliusában elindított egy elektronikus álláskereső portált Virtuális Munkaerőpiac Portál (VMP) néven. A portál fő célja, hogy a munkáltatók és a munkavállalók minél könnyebben és egyszerűbben találjanak egymásra gyors, kényelmes, korszerű módon. Erre a felületre az álláskeresők feltölthetik önéletrajzaikat, a munkáltatók állásajánlataikat, így az adatbázisból mindkét munkaerő-piaci szereplő megtalálja a számára megfelelő információkat, s kapcsolatot tud létesíteni egymással. Annak ellenére, hogy egy új szolgáltatásról van szó, a munkaügyi szervezet széles körű tájékoztató tevékenységének köszönhetően már egyre többen használják. II.4. Az NFA foglalkozatási alaprészének központi keretéből nyújtott támogatások, szolgáltatások i munkahelyteremtő pályázat (NFA-2013-KKV) A kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő célú pályázati felhívását a Nemzetgazdasági Minisztérium a korábbi évek gyakorlatának megfelelően február közepén tette közzé. A pályázat célja a kkv-k fejlődésének, piaci pozíciójának megerősítése és versenyképességének növelése, ezen vállalkozásoknál új munkahelyek létrehozását eredményező beruházások támogatása, többlettámogatás biztosítása az ország gazdasági, társadalmi és munkaerő-piaci szempontból kedvezőtlen helyzetű térségeiben; a hátrányos helyzetű munkavállalók, ezen belül az álláskeresők foglalkoztatásának ösztönzése, a területi kiegyenlítő folyamatok elősegítése és a foglalkoztatás regionális különbségeinek mérséklése. A felhívás szerint 10 Mrd Ft támogatási keretösszeg állt a pályázók rendelkezésére országosan (később a Nemzetgazdasági Minisztérium 3,0 Mrd Ft-tal megemelte a támogatásra rendelkezésre álló keretet.) B.-A.-Z. megyében rekord mennyiségű pályázat 237 db - benyújtására került sor. A nemzetgazdasági miniszter döntése alapján megyénknek, a 135 nyertes pályázó támogatására M Ft pályázati összeg került megítélésre. Közülük 108 pályázó valósítja meg a pályázatban részletezett beruházását, amely révén december 31-ig 521 fő munkába helyezését, továbbá 650 fő meglévő dolgozói létszám munkahelyének megtartását sikerült elősegíteni. A évi pályázati kiírás alapján 45 főt érintően ben valósult meg a munkahely létrehozása, ezáltal 2013-ban összesen 566 új munkahely jött létre. Első munkahely garancia központi program A fiatalok, a pályakezdők mielőbbi munkához segítését kiemelt figyelemmel kezeli a hazai és uniós foglalkoztatáspolitika egyaránt ban már másodjára került meghirdetésre az Első Munkahely Garancia elnevezésű országos munkaerő-piaci program, amely a fiatalok mielőbbi munkába állását 13

14 100%-os bértámogatás, illetve a helyközi utazási költségek támogatásával segíti. A program i működtetése az év első felében az NFA foglalkoztatási alaprészének központi keretéből, július 1-jét követően a TÁMOP kiemelt projekt keretén belül került finanszírozásra. Az év egészét tekintve B.-A.-Z. megyében a program 960 pályakezdő fiatal bevonásával, sikeres elhelyezésével valósult meg. Nyári diákmunka elősegítése központi program A fiatalok munkatapasztalat szerzésének elősegítését 2013-ban először egy olyan központi program is támogatta, amely lehetőséget teremtett a nappali tagozatos közép-és felsőfokú tanulóknak arra, hogy a nyári szünidőben néhány hetet állami, önkormányzati közintézményekben dolgozzanak. A Nyári diákmunka program rendkívül sikeres volt, a július-augusztus folyamán erre rendelkezésre álló forrás révén 2335 megyei diák nyári munkáját, jövedelemszerzését lehetett támogatni. Bérkompenzáció Az egyes magas élőmunka-igényes ágazatokban működő munkáltatók számára meghirdetett bérkompenzációs program lebonyolítója a évihez hasonlóan a megyei munkaügyi központok voltak. A program révén a kötelező legkisebb munkabér és a garantált bérminimum emeléséből első félévében adódó többletterhekhez igénybe vehető támogatásra ebben az évben 223 kérelem érkezett B.-A.-Z. megyei szervezetünkhöz, amelyből 204 kérelem felelt meg az elvárt feltételeknek. Az érintett cégek 2287 alkalmazottra tekintettel vették igénybe a támogatást. III. Uniós társfinanszírozású kiemelt TÁMOP - programok végrehajtása TÁMOP A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása (Decentralizált programok a konvergencia régiókban) Az Új Széchenyi Terv keretében május 1-vel elindult TÁMOP A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása (Decentralizált programok a konvergencia régiókban) elnevezésű országos projektet a Nemzetgazdasági Minisztérium és a megyei kormányhivatalok munkaügyi központjai konzorciumi együttműködés keretében valósítják meg. A április 30-ig tartó program az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával kerül végrehajtásra. A TÁMOP kiemelt programba bevont álláskeresők részére nyújtott támogatások célcsoportonként B.-A.-Z. megyében A program főbb célcsoportjai Bevont létszám Képzés A programba folyamán bevont álláskeresők Támogatott foglalkoztatás Lakhatási támogatás Alacsony iskolai végzettségűek Pályakezdők és 25 év alatti fiatalok Ötven éven felüliek Munkaerőpiacra visszatérő nők FHT-ra jogosultak Tartósan munkanélküliek, ill. ezzel fenyegetettek Összesen Ebből: 2013-ban bevontak Alacsony iskolai végzettségűek Pályakezdők és 25 év alatti fiatalok Ötven éven felüliek Munkaerőpiacra visszatérő nők FHT-ra jogosultak Tartósan munkanélküliek, ill. ezzel fenyegetettek Összesen

15 A program célja, hogy elősegítse a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálatnál nyilvántartott hátrányos helyzetű álláskeresők nyílt munkaerő-piacra történő tartós visszakerülését, illetve a ma még inaktív emberek minél szélesebb körben történő megszólítását, segítő szolgáltatások és támogatások alkalmazásával történő elhelyezését. A program elsősorban azokra a problémacsoportokra koncentrál, amelyek a hagyományos eszközökkel és módszerekkel nehezebben kezelhetőek, az eredményességhez több, személyre szabott szolgáltatást, támogatást és forrást kell mozgósítani. A munkaügyi központok látókörébe kerülő különböző munkaerő-piaci hátránnyal rendelkező állástalanok közül a program az alacsony iskolai végzettségűeket, a pályakezdés, az időskor nehézségeivel küzdőket, a gyermekgondozásból vagy hozzátartozó ápolásából visszatérőket, a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultakat, a munkanélküliség tartóssá válásával veszélyeztetetteket célozza meg. A programrésztvevők egyéni szükségleteihez igazodó munkaerő-piaci szolgáltatások mellett képzési és támogatott foglalkoztatási elemeket (bér-, bérköltség támogatás) is igénybe vehetnek a program teljes ideje alatt. Az elhelyezkedést számos további támogatás segíti elő, úgymint a munkába járáshoz kapcsolódó utazási költségek megtérítése, és a mobilitást növelő lakhatási támogatás. A program lehetőséget biztosít az álláskeresők részére vállalkozás indítására is, hozzájárulva ezzel a megye vállalkozások növekedéséhez. ben támogatásokra 3961,7 M Ft fordítottunk. Ez az összeg fedezte az áthúzódó kötelezettségeket és az év folyamán újként bevont 6300 álláskereső programjának költségeit. Az év során 3518 programrésztvevő kezdte el tanulmányait a projekt által finanszírozott képzéseken, illetve 3121 hátrányos helyzetű munkavállaló támogatott foglalkoztatására (bér-, bérköltség támogatás, vállalkozóvá válásának támogatására) került sor. A lakóhelytől távoli munkahelyeken történő elhelyezkedéshez lakhatási támogatás formájában 232 esetben járult hozzá a projekt. TÁMOP /1 - Újra tanulok! program a közfoglalkoztatásban részt vevő szakképzetlen álláskeresők képzésére Az uniós társfinanszírozású kiemelt program az alacsony iskolai végzettségűek, illetve a szakképzetlen felnőttek számára kívánja lehetővé tenni a szakképzésekben történő részvételt, ami jelentős mértékben javíthatja a munkaerő-piacon elfoglalt helyzetüket. Mentori szolgáltatással támogatja a tanfolyamok sikeres elvégzését, esélyt kínál arra, hogy a résztvevők álláshoz jussanak a közfoglalkoztatásban és az elsődleges munkaerőpiacon is, illetve nagyobb eséllyel őrizhessék meg munkahelyüket. A projekt 2012 áprilisa és 2015 áprilisa között valósul meg. Megyénkben a program keretéből az ügyfelek támogatására 6100 M Ft áll rendelkezésre, melynek 48,5%-a a évi téli közfoglalkoztatási programban résztvevők képzését, 51,5%-a a kistérségi startmunka mezőgazdasági programjaiban résztvevők képzését szolgálja. A képzések költségeinek fedezetén túl a program finanszírozza a képzés előtti orvosi vizsgálat, az utazási költségtérítés, mentori szolgáltatás, és egyes képzési programokhoz kapcsolódóan egyszeri juttatás kifizetését is. A teljes programidőszak alatt több mint 21 ezer fő képzésbe vonását vállalta munkaügyi központunk, a létszám 70%-a a évi téli közfoglalkoztatási program résztvevői közül kerül ki. A projekt első szakasza, 2012 óta a kistérségi startmunka mintaprogramok mezőgazdasági közfoglalkoztatási programhoz kapcsolódóan 3 szakirányban (háztáji állattenyésztő, háztáji növénytermesztő és tartósító, háztáji növénytermesztő és állattartó), összesen 303 tanfolyamon 4468 fő részvételével indultak képzések, közülük 2013-ban 1224 fő tett már sikeres vizsgát ban 153 tanfolyami csoportban 2245 fő kezdett tanulni. A képzésen lévők közül 2814 fő részesült mentori szolgáltatásban. 15

16 IV. Közfoglalkoztatás támogatása A Munkaügyi Központ igen sokrétű tevékenységei közül ben is kiemelt feladat volt a közfoglalkoztatás szervezése, koordinálása. A közfoglalkoztatás új rendszerében minél több munkára képes és kész aktív korú, szociálisan rászoruló álláskereső számára próbálunk munkalehetőséget biztosítani a különböző hagyományos, kistérségi és egyéb startmunka mintaprogramok, szociális földprogram, téli átmeneti, országosközfoglalkoztatási programok keretében 2013-ban a Nemzeti Foglalkoztatási Alap közfoglalkoztatási támogatások előirányzatának pénzügyi keretéből működtetett közfoglalkoztatási formák finanszírozására ,8 M Ft használtunk fel. Ez a forrás 73%-kal haladta meg a közfoglalkoztatás finanszírozására 2012-ben felhasznált forrást. A pénzeszközök 68%-a a megye 13 hátrányos helyzetű kistérségében kialakított startmunka mintaprogramok, 10%-a az országos startmunka programok megvalósítására kerül felhasználásra, közel 8%-át a helyi önkormányzatok az ún. hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás és a szociális földprogram működtetésére fordították, 12%-a a téli átmeneti közfoglalkoztatásra, míg 2% az egyéb startmunka mintaprogramok, kiemelt mintaprojektek, valamint a 2012-ről még áthúzódó programok megvalósítására szolgált. A közfoglalkoztatás i előirányzatának megoszlása B.-A.-Z. megyében Egyéb startmunka mintapr. 2% Országos közfogl. Progr.(téli nélk.) 10% Hosszabb időtartamú 7% Téli átmeneti közfogl. 12% Országos közfogl. Progr.(téli nélk.) 8% A közfoglalkoztatásban résztvevők i létszámának megoszlása B.-A.-Z. megyében Hosszabb időtartamú 21% Téli átmeneti közfogl. 29% Kistérségi startmunka mintapr. 68% Szociális földprogram 1% Egyéb startmunka mintapr. 1% Kistérségi startmunka mintapr. 40% Szociális földprogram 1% Az elmúlt évhez képest már egy-másfél hónappal korábban, februárban megkezdődött az idei programok megvalósítása, március végéig több mint 26 ezer közfoglalkoztatott állt munkába megyeszerte, így az érintettek száma már ekkorra megközelítette a 38 ezer főt. Az előző évről áthúzódó programokon foglalkoztatottakkal együtt év végéig megyénkben több mint 74,5 ezer fő kapott rövidebb-hosszabb időre munkát ebben a formában. Az érintettek jelentős hányada (40%) a kistérségi startmunka mintaprogramok résztvevőjeként, 29% a téli átmeneti közfoglalkoztatás (önkormányzati és országos), 21% a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás, 8% az országos startmunka programokon kapott munkát, 2%-uk pedig valamelyik szociális földmunkaprogram vagy az egyéb startmunka mintaprogram résztvevőjeként tevékenykedik. A hagyományos hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás keretében 2013 évben fő, a 2012 évről áthúzódó létszámmal fő foglalkoztatása valósult meg. A szociális földprogramok 623 főnek adtak munkát. Az országos közfoglalkoztatási programok keretében 41 foglalkoztatónál együttvéve 6081 fő foglalkoztatását biztosítottuk. 16

17 A Belügyminisztérium döntése alapján a kistérségi startmunka mintaprogramokra kérelmet benyújtó települési önkormányzatok nyertes programjai eredményeképpen megyénk 13 hátrányos helyzetű kistérségéből 291 település, valamint a Miskolci Kistérség Társulása (40 település) kapcsolódott be a foglalkoztatásba, melynek révén együttvéve fő jutott munkához a megyében. Az egyéb startmunka mintaprogramok keretében 605 fő foglalkoztatása valósult meg. Ebből: a műemlékekhez kapcsolódó mintaprogram (pl. Boldogkőváralja, Szendrő, Regéc, Martonyi településen) 117 fő részére biztosítja a munkához jutás lehetőségét. a kazán programban 113 településen 117 kazán került beszerzésre és beépítésre, s ezáltal 305 fő foglalkoztatása vált biztosítottá,. a tállyai kézi kőfeldolgozó mintaprogramban 25 fő dolgozik, míg sátoraljaújhelyi, a karcsai és az erdőbényei varrodai mintaprogramok 74 fő foglalkoztatására adnak lehetőséget november 1. és április 30. között a Kormány döntésének megfelelően kiemelt feladat volt a téli átmeneti közfoglalkoztatás megszervezése és koordinálása. Ebben az időszakban B.-A.-Z. megye a téli közfoglalkoztatás keretében fő közfoglalkoztatására kapott lehetőséget. Ebből a létszámból december 1. és március 31. közötti időszakban a tervek szerint fő kapcsolódik be a képzésbe december végén a megyében fő dolgozott a közfoglalkoztatás keretében, amelyből fő a téli közfoglalkoztatás keretében tevékenykedett. A téli közfoglalkoztatás helyzete, valamint a TÁMOP Újra tanulok program téli közfoglalkoztatást kiegészítő képzési programja Azok számára, akik az elsődleges munkaerő-piacon nem tudnak elhelyezkedni, sok esetben a közfoglalkoztatási programok jelentik a munkavégzés lehetőségét, a rendszeres jövedelemhez jutást. A téli időszakban a szabadban végezhető tevékenységek száma jelentős mértékben csökken, így a foglalkoztatotti létszám megtartása, valamint az álláskeresők munkajövedelemhez - és nem szociális jellegű támogatáshoz - juttatása csak komplex, foglalkoztatási és képzési elemeket tartalmazó program keretében biztosítható. A fenti célok megvalósítása érdekében a Kormány 2013 novembere és 2014 áprilisa közötti időszakban országosan 200 ezer fő folyamatos, egyidejű közfoglalkoztatásának biztosítja a feltételeit, melyből 2013 decembere és március vége között 100 ezer fő képzésben vesz részt. A téli közfoglalkoztatás előkészítése már 2013 nyarán megkezdődött. A Kormányhivatal Munkaügyi Központja és a járási hivatalok munkaügyi kirendeltségei felmérték az önkormányzatok és egyéb foglalkoztatók feladat-és létszámigényét. A felmérés eredményére, valamint Borsod-Abaúj-Zemplén megye hátrányos helyzetű térségeinek nagy számára, és az alacsony iskolai végzettségű álláskeresők jelentős arányára tekintettel a téli közfoglalkoztatás keretében az országban a legnagyobb létszám, fő folyamatos közfoglalkoztatására kaptunk lehetőséget november 1-je és április 30-a között. Ebből a létszámból december 1. és március 31. közötti időszakban fő kapcsolódik be a képzésbe. A november elején indított téli közfoglalkoztatási programok révén közel 16 ezer álláskereső jutott munkához a megyében, s így a folyamatban lévő közfoglalkoztatási programokban résztvevőkkel együtt már több mint 34 ezer embernek biztosítottak kereseti lehetőséget az önkormányzati, állami és nonprofit közfoglalkoztatók, egyházak, valamint az ún. országos közfoglalkoztatók, mint pl. a MÁV, 17

18 magánerdő-gazdálkodók, vízügyi igazgatóságok, társulatok, rendészeti-és katasztrófavédelmi igazgatóságok, stb. Ez a nagyarányú bővítés a nyilvántartott álláskeresők számát jelentős mértékben, 48 ezer főre csökkentette novemberben és december hónapban egyaránt, amelyre őszi időszakban utoljára október november hónapokban volt példa. Borsod-Abaúj-Zemplén megyének a téli közfoglalkoztatási program foglalkoztatási elemének biztosítására összesen 13,3 Mrd Ft - az önkormányzati körben 11,5 Mrd Ft, az országos közfoglalkoztatók körében 1, 8 Mrd Ft áll rendelkezésre 2013-ban és 2014-ben. A program képzési komponense a TÁMOP Újra tanulok program keretében valósul meg. A közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó képzési program célja, hogy a közfoglalkoztatási rendszert kiegészítve kompenzálja a téli hónapokban a közfoglalkoztatási lehetőségek beszűkülését és az érintettek jövedelmének csökkenését. Továbbá lehetőséget biztosítson a közfoglalkoztatottaknak a képzésben történő részvételre, ezzel is elősegítve az értékteremtő közfoglalkoztatási programokban való részvételt, valamint az elsődleges munkaerő-piacon történő későbbi elhelyezkedést. A képzési programok meghatározása során a Kormányhivatal figyelembe vette az önkormányzatok és egyéb foglalkoztatók igényeit, valamint a célcsoport összetételét, iskolai végzettségét, szakképesítését. Ez utóbbi tekintetében elmondható, hogy az álláskeresők mintegy 44%-a ( fő) csak általános iskolai végzettséggel, vagy még azzal sem rendelkezik. Ezeknek az emberek a munka világába történő visszavezetése nagy kihívást jelent, a felzárkóztatásukhoz szükséges kompetenciák, valamint a képzés bemeneti feltételeinek biztosítása elengedhetetlen az érintettek munkaerő-piaci pozíciója javítása érdekében. A képzésben résztvevők közfoglalkoztatási jogviszonyban állnak és a képzési program időtartamára közfoglalkoztatotti bért kapnak. A téli közfoglalkoztatás keretében indított képzések lehetőséget biztosítanak mind az alacsonyabb iskolai végzettségű, vagy végzettséggel nem rendelkező ügyfelek, mind a magasabb, középfokú végzettségű, vagy elavult szakképesítéssel rendelkező közfoglalkoztatottak részére. A közfoglalkozatás keretében mintegy 2500 fő jut államilag elismert OKJ-s képzettséghez. Legtöbben a motorfűrész-kezelő (1240 fő), mezőgazdasági munkás (318 fő), valamint kisteljesítményű kazánfűtő (266 fő), továbbá faipari gépkezelő, konyhai kisegítő, munkavédelmi technikus, műanyag-hegesztő, bolti hentes, húskészítmény-gyártó, vágóhídi munkás és zsaluzóács szakirányokban tanulnak. A program akkreditációs tanúsítvánnyal rendelkező betanító képzésein 4624 fő vesz részt, elsősorban település-karbantartó, építőipari ismeretek fejlesztése, segédmezőgazdász-növénytermesztés és tartósítás, segédmezőgazdász-állattartás, betanított varrómunkás, segéd gát- és csatornaőr, betanított konyhai kisegítő, házi betegápoló, energetikai ültetvény-gondozó, betanított ügyviteli ügyintéző, háztartási ismeretek felnőtteknek, betanított parkgondozó, ECDL Start szakirányokban. A legnépszerűbbek a település-karbantartó (1507 fő), építőipari ismeretek fejlesztése (658 fő), és a segédmezőgazdász-növénytermesztés és tartósítás (602 fő) szakirányok. A téli közfoglalkoztatás képzési komponensén belül hatósági jellegű képzéseken a földmunka-, rakodó- és szállítógép-kezelő, valamint a mezőgazdasági vontató vezető szakma elsajátítását is lehetővé tettük 91 fő részére. A alacsony iskolai végzettséggel, vagy végzettséggel egyáltalán nem rendelkezők jelentős száma miatt váltak szükségessé az alapfokú iskolai végzettség (7. vagy 8. osztály) megszerzésére irányuló és az alapkompetenciákat biztosító képzések. A tervezetthez képest mindössze 77 fő részvételével tudtuk az alapfokú iskolai végzettség megszerzését segítő tanfolyamot indítani, mivel a beiskolázandó 18

19 ügyfelek jelentős része előzetes nyilatkozatától eltérően nem tudta iskolai végzettségét igazoló bizonyítványát bemutatni, ezért számukra is az alapkompetencia képzés lehetőségét biztosítottuk. Az alapkompetencia fejlesztő és a felzárkóztató képzéseket 6659 fő részre a Türr István Képző és Kutató Intézet (TKKI) valósítja meg a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ közreműködésével. A TKKI az eltelt időszak tapasztalatainak birtokában a tudásszint alapján átalakította az eredeti tanfolyami beosztásokat, így hasonló adottságokkal, tudással rendelkező hallgatók kerültek egy csoportba. Az OKJ-s szakmai és betanító, valamint a hatósági jellegű képzések lebonyolításában meghatározó szerepet tölt be a Miskolci Andrássy Gyula Szakközépiskola, közel 320 tanfolyamon 5642 főt képeznek, de az alábbi képző intézmények is bekapcsolódtak a programba különböző szakirányokban: Abaújszántói Mezőgazdasági Szakképző Iskola: mezőgazdasági munkás (318 fő), segédmezőgazdász-állattartás (228 fő), Egri Bornemissza Gergely Szakközép- Szakiskola és Kollégium: segéd gát- és csatornaőr (199 fő), Debreczeni Márton Mezőgazdasági és Földmérési Szakképző Iskola: bolti hentes (57 fő), HOBATUS Szolgáltató Kft.: segédmezőgazdász-növénytermesztés és tartósítás (602 fő), Serényi Béla Mezőgazdasági Szakképző Iskola: energetikai ültetvény-gondozó (165 fő), Szepsi Laczkó Máté Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola: húskészítménygyártó (10 fő), vágóhídi munkás (14 fő), Wesselényi Miklós Középiskola, Szakiskola és Kollégium: betanított parkgondozó (373 fő), háztartási ismeretek felnőtteknek (165 fő). Borsod-Abaúj-Zemplén megyében december 31-ig 695 tanfolyam indult el fő bevonásával, a képzések szervezése ütemezetten történik. A munkaügyi központ munkatársai folyamatosan ellenőrzik az oktatási feltételek biztosítását. A TÁMOP Újra tanulok! kiemelt projekt a költségvetésén belül közel 3 Mrd Ft-os összegű Európai Uniós forrást biztosít a képzésben résztvevők tanfolyami díjának, a szükséges orvosi vizsgálatának, valamint a lakóhely és a képzés helyszíne közötti utazás költségének teljes mértékű megtérítésére. MÁV Zrt.-vel és a Borsod VOLÁN-nal kötött együttműködési megállapodás alapján Borsod-Abaúj-Zemplén megyében 3650 fő (226 fő vonat, 3424 fő busz) veszi igénybe az utazási támogatást. A helyi közlekedés támogatásaként a Munkaügyi Központ az MVK Zrt.-vel kötött együttműködési megállapodást, mintegy 1700 fő utaztatásának érdekében. A megyében a közös cél elérését széleskörű együttműködés jellemezte. Több településen az önkormányzatok saját létesítményeiket ajánlották fel és tették alkalmassá a képzések lebonyolítására. Az elmúlt egy hónap tapasztalata alapján az ügyfelek visszajelzése döntő többségben pozitív. Örülnek, hogy lehetőséget kaptak új szakma elsajátítására, illetve a már meglévő, de elavult mellé kiegészítő szakképesítés megszerzésére, ezzel növelve esélyüket a nyílt munkaerő-piacon történő elhelyezkedésre. Miskolc, január

20 Főbb munkaerő-piaci jelzőszámok alakulása Borsod - Abaúj - Zemplén megyében január november 1.sz. táblázat Év, hónap A nyilvántartott álláskeresők aránya 1), % A nyilvántartott álláskeresők száma, fő pályakezdő álláskeresők Álláskeresési járadékra jogosultak Ebből: Nyugdíj előtti álláskeresési segélyre jogosult 2) önkormányzati aktív korúak ellátására jogosultak 3) folyamatosan min. 360 napja regisztráltak Bejelentett havi új munkaerőigény, fő Ebből: támogatott munkahelyre, fő 2012.Jan. 26, Febr. 26, Márc. 24, Ápr. 22, Máj. 22, Jún. 22, Júl. 22, Aug. 22, Szept. 21, Okt. 21, Nov. 21, Dec. 22, Jan. 26, Febr. 28, Márc. 23, Ápr. 21, Máj 19, Jún. 19, Júl. 19, Aug. 19, Szept. 19, Okt. 20, Nov. 17, Dec. 1) A nyilvántartott álláskeresők száma a gazdaságilag aktív népesség tárgyévet megelőző év január 1-jei létszámához viszonyítva. 2) Az álláskeresési segély megszűnt formáinak juttatásaira még jogosultakkal együtt. 4) Az évi III. törvény /C. -aiban foglaltak alapján a települési önkormányzatok által megállapított támogatásban részesülők közül regisztrált álláskeresők száma. A különféle pénzbeli ellátásban részesülők adatai tartalmazzák a már megszűnt jogcímen megállapított ellátások kifutó tételeit is.

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében 2013. augusztus - 2015. augusztus

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében 2013. augusztus - 2015. augusztus A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2015. AUGUSZTUS 2015. augusztus 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában 8.581 álláskereső szerepelt, amely

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A munkaügyi szervezet foglalkoztatást bővítő és munkahelymegtartó támogatási lehetőségei

Munkaügyi Központja. A munkaügyi szervezet foglalkoztatást bővítő és munkahelymegtartó támogatási lehetőségei A munkaügyi szervezet foglalkoztatást bővítő és munkahelymegtartó támogatási lehetőségei Borsod-Abaúj-Zemplén megye munkaerőpiacát terhelő főbb problémák nagy területi különbségek kevés munkahely kereslet-kínálat

Részletesebben

FEJÉR MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE, TÁMOGATÁSI LEHETŐSÉGEK. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.

FEJÉR MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE, TÁMOGATÁSI LEHETŐSÉGEK. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1. FEJÉR MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE, TÁMOGATÁSI LEHETŐSÉGEK Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 A MEGYE FŐBB FOGLALKOZTATÁSI MUTATÓI 2012. IV. NEGYEDÉVBEN A KSH munkaerő-felmérés

Részletesebben

TÁMOP 1.1.2-11/1-2012-0001 A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása (Decentralizált programok a konvergencia régiókban)

TÁMOP 1.1.2-11/1-2012-0001 A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása (Decentralizált programok a konvergencia régiókban) A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása (Decentralizált programok a konvergencia régiókban) Vállalkozói Fórum Csongrád Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja 2014. október 21. Az Európai

Részletesebben

TÁMOGATÁSI LEHETŐSÉGEK NEMZETI FORRÁSBÓL

TÁMOGATÁSI LEHETŐSÉGEK NEMZETI FORRÁSBÓL TÁMOGATÁSI LEHETŐSÉGEK NEMZETI FORRÁSBÓL Támogatási lehetőségek nemzeti forrásból NEMZETI FOGLALKOZTATÁSI ALAP (NFA) BÁCS-KISKUN MEGYÉRE ALLOKÁLT ALAPRÉSZEK*: Bács-Kiskun megye rendelkezésére álló NFA

Részletesebben

TÁMOP 1.1.2 A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása (Decentralizált programok a konvergencia régiókban) Szakmai Nap

TÁMOP 1.1.2 A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása (Decentralizált programok a konvergencia régiókban) Szakmai Nap TÁMOP 1.1.2 A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása (Decentralizált programok a konvergencia régiókban) Szakmai Nap Csongrád Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja 2013. április 8. TÁMOP

Részletesebben

Tájékoztató Veszprém megye munkaerő-piaci helyzetéről és a támogatásokról

Tájékoztató Veszprém megye munkaerő-piaci helyzetéről és a támogatásokról Tájékoztató Veszprém megye munkaerő-piaci helyzetéről és a támogatásokról VESZPRÉM MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE Nyilvántartott álláskeresők a gazdaságilag aktív népesség %-ában 2013 november Pápa 9,1

Részletesebben

A munkaerő-piac fontosabb jelzőszámai a Közép-magyarországi régióban 2010. május

A munkaerő-piac fontosabb jelzőszámai a Közép-magyarországi régióban 2010. május Pályázathoz anyagok a TÁMOP 4.1.1/AKONV2010-2019 Munkaerőpiaci alkalmazkodás fejlesztése 1/b képzéskorszerűsítési alprojekt Munkaerőpiaci helyzetkép II. negyedév Negyed adatok régiókra bontva 2010. 1.

Részletesebben

Foglalkoztatási Főosztály. foglalkoztatás és s a foglalkoztathatóság. Borsod-Aba

Foglalkoztatási Főosztály. foglalkoztatás és s a foglalkoztathatóság. Borsod-Aba Az aktív v munkaerő-piaci eszközök k szerepe a foglalkoztatás és s a foglalkoztathatóság előseg segítésében Borsod-Aba Abaúj-Zemplén n megyében Kedvezményezett járások j Borsod-Aba Abaúj-Zemplén megyében

Részletesebben

- 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ Sátoraljaújhelyi Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ. a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról

- 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ Sátoraljaújhelyi Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ. a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról - 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ i Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról, 2006. május 31. Napjaink gyorsan változó világában a munkahely megszerzése

Részletesebben

TÁJÉKO Z TATÓ. Borsod-Abaúj-Zemplén megye munkaerő-piaci helyzetéről, a foglalkoztatás bővítésének lehetőségeiről. 2012.

TÁJÉKO Z TATÓ. Borsod-Abaúj-Zemplén megye munkaerő-piaci helyzetéről, a foglalkoztatás bővítésének lehetőségeiről. 2012. Munkaügyi Központ TÁJÉKO Z TATÓ Borsod-Abaúj-Zemplén megye munkaerő-piaci helyzetéről, a foglalkoztatás bővítésének lehetőségeiről (Készült a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2012. december 20-ai

Részletesebben

A megyei és a kiskunmajsai munkanélküliség jellemzői

A megyei és a kiskunmajsai munkanélküliség jellemzői A megyei és a kiskunmajsai munkanélküliség jellemzői Bács-Kiskun megyében, 2015 januárjában egy év távlatában csökkent a nyilvántartott álláskeresők száma 1456 fővel (5,6%-kal). A nyilvántartott álláskeresők

Részletesebben

KORMÁNYZATI KEZDEMÉNYEZÉSEK, A FIATALOK MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE. SZOMBATHELY, 2013. október 17.

KORMÁNYZATI KEZDEMÉNYEZÉSEK, A FIATALOK MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE. SZOMBATHELY, 2013. október 17. KORMÁNYZATI KEZDEMÉNYEZÉSEK, A FIATALOK MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE SZOMBATHELY, 2013. október 17. Az egy főre jutó bruttó hazai termék a Nyugat-Dunántúlon Egy főre jutó bruttó hazai termék Megye, régió ezer

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2012. december 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-551 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2013. április 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-551 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ

Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ Fővárosi Munkaügyi Központ + Pest Megyei Munkaügyi Központ = KMRMK 1082 Budapest, Kisfaludy u. 11. : 303-0722, fax: 303-0717 22 kirendeltség a Közép-magyarországi

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2013. március 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-551 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

Nógrád megye munkaerő-piaci helyzete napjainkban

Nógrád megye munkaerő-piaci helyzete napjainkban Nógrád megye munkaerő-piaci helyzete napjainkban Előadó: Zagyiné Honti Éva Igazgató-helyettes Szervezetünkről Nemzetgazdasági Minisztérium Közigazgatási Minisztérium Foglalkoztatási Hivatal Kormányhivatal

Részletesebben

Tájékoztató a munkaadói támogatásokról. Ujhelyi Zita osztályvezető Befektetés Ösztönzési és Szolgáltatási Osztály

Tájékoztató a munkaadói támogatásokról. Ujhelyi Zita osztályvezető Befektetés Ösztönzési és Szolgáltatási Osztály Tájékoztató a munkaadói támogatásokról Ujhelyi Zita osztályvezető Befektetés Ösztönzési és Szolgáltatási Osztály Szolgáltatások Lehetőségek munkaadók számára munkaerő-piaci információk nyújtása Közvetítés

Részletesebben

Tamási Ildikó NMKH Munkaügyi Központja. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

Tamási Ildikó NMKH Munkaügyi Központja. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 Foglalkoztatást bővítő és munkahelymegtartó támogatási lehetőségek Tamási Ildikó NMKH Munkaügyi Központja Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 A vállalkozások száma 18000

Részletesebben

Munkaerő-piaci folyamatok az Észak-Alföldön (2007/2008)

Munkaerő-piaci folyamatok az Észak-Alföldön (2007/2008) Munkaerő-piaci folyamatok az Észak-Alföldön (2007/2008) Dr. Teperics Károly egyetemi adjunktus E-mail: teperics@puma.unideb.hu A tartós álláskeresők aránya nő 2005: 24,5%, 2007: 28,3% a tartósan álláskeresők

Részletesebben

Az év eleji szezonális növekedést követően, márciusban megyénkben is jelentősen csökkent a regisztrált álláskeresők száma.

Az év eleji szezonális növekedést követően, márciusban megyénkben is jelentősen csökkent a regisztrált álláskeresők száma. TÁJÉKOZTATÓ a munkaerő-piaci helyzet alakulásáról Borsod - Abaúj - Zemplén megyében 2006. ius A KSH legutóbbi, 2005. december - 2006. uár időszakában végzett, a 15-74 éves népesség körére kiterjedő munkaerő-felmérése

Részletesebben

Munkahelyteremtési és megőrzési pályázatok és támogatások 2014. évben

Munkahelyteremtési és megőrzési pályázatok és támogatások 2014. évben Munkahelyteremtési és megőrzési pályázatok és támogatások 2014. évben A nyilvántartott álláskeresők gazdaságilag aktív népességhez viszonyított relatív mutatója területenként 2014. október Országos ráta:

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSOK TÁMOGATÁSA A FOGLALKOZTATÁSBAN ÉS MUNKAHELY TEREMTÉSBEN

VÁLLALKOZÁSOK TÁMOGATÁSA A FOGLALKOZTATÁSBAN ÉS MUNKAHELY TEREMTÉSBEN Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja VÁLLALKOZÁSOK TÁMOGATÁSA A FOGLALKOZTATÁSBAN ÉS MUNKAHELY TEREMTÉSBEN Előadó: dr Dérné dr Tóth Judit osztályvezető Az ÁFSZ céljai A Foglalkoztatási Szolgálat

Részletesebben

A munkaügyi kirendeltségekkel történő kapcsolatfelvétel, valamint a munkáltatók részéről elérhető kedvezmények és támogatások

A munkaügyi kirendeltségekkel történő kapcsolatfelvétel, valamint a munkáltatók részéről elérhető kedvezmények és támogatások CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA A munkaügyi kirendeltségekkel történő kapcsolatfelvétel, valamint a munkáltatók részéről elérhető kedvezmények és támogatások Szeged, 2013. április 8.

Részletesebben

10. A mai magyar társadalom helyzete. Kovács Ibolya szociálpolitikus

10. A mai magyar társadalom helyzete. Kovács Ibolya szociálpolitikus 10. A mai magyar társadalom helyzete Kovács Ibolya szociálpolitikus Népességi adatok Magyarország népessége 2014. január 1-jén 9 877 365 fő volt, amely 1981 óta a születések alacsony, és a halálozások

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL 2013. DECEMBER

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL 2013. DECEMBER TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL Megnevezés A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI 2013.. Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest Főben %-ban

Részletesebben

Munkaerőpiaci támogatási rendszer Magyarországon

Munkaerőpiaci támogatási rendszer Magyarországon Munkaerőpiaci i rendszer Magyarországon Támogatás Feltételek Célcsoport formája mértéke % időtartama (hó) továbbfoglalkoztatá si kötelezettség nettó létsz. növelési kötelezettség felmond tilalom mindenkire

Részletesebben

Foglalkoztatási támogatások 2011-ben Jáger László

Foglalkoztatási támogatások 2011-ben Jáger László Foglalkoztatási támogatások 2011-ben Jáger László kirendeltségvezető Támogatások Foglalkoztatás bővítését elősegítő bértámogatás Pályakezdők munkatapasztalat szerzés támogatása Mobilitási támogatás MKKv

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A SZAKKÉPZETT MUNKAERŐRE

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A SZAKKÉPZETT MUNKAERŐRE ÉSZAK-ALFÖLDI RÉGIÓ JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A SZAKKÉPZETT MUNKAERŐRE Miskó Istvánné főigazgató Észak-alföldi Regionális Munkaügyi Központ Nyíregyháza 28.

Részletesebben

Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése című kiemelt projekt országos célkitűzései és eredményei

Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése című kiemelt projekt országos célkitűzései és eredményei Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése című kiemelt projekt országos célkitűzései és eredményei Bacsó Orsolya Nemzetgazdasági Minisztérium 2013. február 13.

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ápr.

TÁJÉKOZTATÓ ápr. TÁJÉKOZTATÓ A DÉL-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ MUNKAERİ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Nevezés 2011. Változás az elızı hónaphoz képest Változás az elızı évhez képest Fıben

Részletesebben

Vilonya Község Polgármestere 8194 Vilonya, Kossuth u. 18., Tel./Fax: 88/ 490-162; e-mail: vilonya@invitel.hu

Vilonya Község Polgármestere 8194 Vilonya, Kossuth u. 18., Tel./Fax: 88/ 490-162; e-mail: vilonya@invitel.hu Vilonya Község Polgármestere 8194 Vilonya, Kossuth u. 18., Tel./Fax: 88/ 490-162; e-mail: vilonya@invitel.hu Beszámoló A közfoglalkoztatás tapasztalatairól Tisztelt Képviselő-testület! A közfoglalkoztatás

Részletesebben

A pályakezdő álláskeresők munkaerő-piaci helyzete és a számukra nyújtható támogatások. Székesfehérvár, 2012. szeptember 27.

A pályakezdő álláskeresők munkaerő-piaci helyzete és a számukra nyújtható támogatások. Székesfehérvár, 2012. szeptember 27. A pályakezdő álláskeresők munkaerő-piaci helyzete és a számukra nyújtható támogatások Székesfehérvár, 2012. szeptember 27. Jogszabályi vonatkozás Fogalom meghatározás A foglalkoztatás elsegítéséről és

Részletesebben

A fiatalok munkaerő-piaci helyzete 2013.10.10.

A fiatalok munkaerő-piaci helyzete 2013.10.10. A fiatalok munkaerő-piaci helyzete 2013.10.10. Kugler Krisztián osztályvezető Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Mozgásban az ifjúság Európa 2020 stratégia része a Mozgásban

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ febr.

TÁJÉKOZTATÓ febr. TÁJÉKOZTATÓ A DÉL-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ MUNKAERİ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Nevezés 2011. Változás az elızı hónaphoz képest Változás az elızı évhez képest Fıben

Részletesebben

Foglalkoztatás- és szociálpolitika

Foglalkoztatás- és szociálpolitika Foglalkoztatás- és szociálpolitika Munkanélküliség 2008/09 I. félév Dr. Teperics Károly egyetemi adjunktus E-mail: teperics@puma.unideb.hu Gazdaságilag aktív nem aktív népesség A gazdaságilag aktív népesség

Részletesebben

Tájékoztató Kazincbarcika város és térsége foglalkoztatási. helyzetéről, a munkanélküliség alakulásáról

Tájékoztató Kazincbarcika város és térsége foglalkoztatási. helyzetéről, a munkanélküliség alakulásáról Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Kazincbarcikai Járási Hivatala Tájékoztató Kazincbarcika város és térsége foglalkoztatási helyzetéről, a munkanélküliség alakulásáról Foglalkoztatási Osztály

Részletesebben

ZÁRÓRENDEZVÉNY. Pécs és Kistérsége Foglalkoztatási Megállapodás. Az Ifjúsági Garancia Program lehetőségei. Sasvári Gábor igazgató-helyettes

ZÁRÓRENDEZVÉNY. Pécs és Kistérsége Foglalkoztatási Megállapodás. Az Ifjúsági Garancia Program lehetőségei. Sasvári Gábor igazgató-helyettes ZÁRÓRENDEZVÉNY Pécs és Kistérsége Foglalkoztatási Megállapodás Az Ifjúsági Garancia Program lehetőségei Sasvári Gábor igazgató-helyettes Pécs, 2014. december 11. A GDP alakulása Az ipari termelés volumenindexe

Részletesebben

Előterjesztést készítette és előterjeszti: Hegedűs Ferenc polgármester FOGLALKOZTATÁS BŐVÍTÉSÉNEK LEHETŐSÉGE A TÁMOP-1.1.2-11/1 PROJEKT KERETÉBEN

Előterjesztést készítette és előterjeszti: Hegedűs Ferenc polgármester FOGLALKOZTATÁS BŐVÍTÉSÉNEK LEHETŐSÉGE A TÁMOP-1.1.2-11/1 PROJEKT KERETÉBEN RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette és előterjeszti: Hegedűs Ferenc polgármester

Részletesebben

Tájékoztató a közfoglalkoztatás végrehajtásának tapasztalatairól

Tájékoztató a közfoglalkoztatás végrehajtásának tapasztalatairól Az előterjesztés száma: 197/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2013. október 30-án, 18-órakor megtartandó ülésére Tájékoztató a

Részletesebben

Foglalkoztatás munkaerő-piac a Gödöllői kistérségben. Vass István főigazgató Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ

Foglalkoztatás munkaerő-piac a Gödöllői kistérségben. Vass István főigazgató Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ Foglalkoztatás munkaerő-piac a Gödöllői kistérségben. Vass István főigazgató Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ Közép-magyarországi régió 1996. 1997. Közép-magyarországi régió lakónépességének

Részletesebben

TÁMOP 1.1.2 A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása /Decentralizált programok a konvergencia régiókban/

TÁMOP 1.1.2 A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása /Decentralizált programok a konvergencia régiókban/ TÁMOP 1.1.2 A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása /Decentralizált programok a konvergencia régiókban/ Gyula, 2013. október 17. Készítette: Szabó Imre Békés Megyei Kormányhivatal Szeghalmi

Részletesebben

A szakképz lat rben. Hajdúszoboszl. szoboszló,2007.december 14

A szakképz lat rben. Hajdúszoboszl. szoboszló,2007.december 14 A szakképz pzés és s felnőttk ttképzés s hatása a foglalkoztatásra, az Állami Foglalkoztatási Szolgálat lat új j szerepkörben rben Hajdúszoboszl szoboszló,2007.december 14 1 A képzés és foglalkoztatás

Részletesebben

T ÁJÉKOZTATÓ a munkaer piac f bb folyamatairól Heves megyében június

T ÁJÉKOZTATÓ a munkaer piac f bb folyamatairól Heves megyében június Heves Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja T ÁJÉKOZTATÓ a munkaer piac f bb folyamatairól Heves megyében 2011. ius A megye munkáltatói 1,8 ezer új álláshelyet jelentettek be kirendeltségeinken iusban

Részletesebben

MUNKAERŐ-PIACI HELYZET VAS MEGYÉBEN 2015.ÉV

MUNKAERŐ-PIACI HELYZET VAS MEGYÉBEN 2015.ÉV MUNKAERŐ-PIACI HELYZET VAS MEGYÉBEN 2015.ÉV Készítette: Harangozóné Vigh Ilona főosztályvezető 2016. április Foglalkoztatási Főosztály 9700 Szombathely, Vörösmarty Mihály u. 9. 9701 Szombathely, Pf.: 265

Részletesebben

Statisztikai definíciók MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ

Statisztikai definíciók MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ Statisztikai definíciók MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ Közfoglalkoztatott: a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény szerint

Részletesebben

Tájékoztató Kazincbarcika város és térsége foglalkoztatási. helyzetéről, az álláskeresők számának alakulásáról

Tájékoztató Kazincbarcika város és térsége foglalkoztatási. helyzetéről, az álláskeresők számának alakulásáról KAZINCBARCIKAI JÁRÁSI HIVATAL JÁRÁSI MUNKAÜGYI KIRENDELTSÉGE Tájékoztató Kazincbarcika város és térsége foglalkoztatási helyzetéről, az álláskeresők számának alakulásáról Kazincbarcika, 2014. május 3700

Részletesebben

A foglalkoztatás bővítését elősegítő pályázatok, támogatások, programok a munkaügyi központban

A foglalkoztatás bővítését elősegítő pályázatok, támogatások, programok a munkaügyi központban A foglalkoztatás bővítését elősegítő pályázatok, támogatások, programok a munkaügyi központban A foglalkoztatás bővítését elősegítő pályázatok, támogatások a munkaügyi központban 1. NFA-2013-KKV mikro-,

Részletesebben

TÁMOP 1.1.1-12/1. Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése

TÁMOP 1.1.1-12/1. Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése TÁMOP 1.1.1-12/1 Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése A projekt célja TÁMOP-1.1.1-12/1-2012-0001 Megváltozott munkaképességű személyek rehabilitációjának

Részletesebben

TÁMOP 1.1.4 Kistérségi munkaerő-piaci fórum. Ráckevei kirendeltség, Ráckeve 2013. április 24.

TÁMOP 1.1.4 Kistérségi munkaerő-piaci fórum. Ráckevei kirendeltség, Ráckeve 2013. április 24. TÁMOP 1.1.4 Kistérségi munkaerő-piaci fórum Ráckevei kirendeltség, Ráckeve 2013. április 24. TÁMOP 1.1.4 Munkaerő-piaci program a hátrányos helyzetűek foglalkoztatásáért a Közép-magyarországi Régióban

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép

Munkaerő-piaci helyzetkép FOGLALKOZTATÁSI FŐOSZTÁLY Munkaerő-piaci helyzetkép Regisztrált álláskeresők száma Győr-Moson-Sopron megyében 2011-2015 18 000 16 000 14 000 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 - j an. f ebr. m árc.

Részletesebben

2008. évi közhasznúsági jelentés

2008. évi közhasznúsági jelentés Borsodi Tranzit Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. 2008. évi közhasznúsági jelentés Ózd, 2009. május 19.. Dr. Török Béla ügyvezető PÁLYÁZATI TÁMOGATÁSÚ KOMPLEX MUNKAERŐPIACI PROGRAMOK 1. Borsod-Gömör-Abaúj

Részletesebben

Nők a foglalkoztatásban

Nők a foglalkoztatásban projekt Munkáltatói fórum 2011. 10.11. Budapest Nők a foglalkoztatásban Kőrösi Regina Nők foglalkoztatásban az UNIÓ-ban A nők és férfiak közötti esélyegyenlőség alapvető jog és az Európai Unió közös alapelve

Részletesebben

CIVIL MUNKAKÖZVETÍTŐ IRODA

CIVIL MUNKAKÖZVETÍTŐ IRODA CIVIL MUNKAKÖZVETÍTŐ IRODA KÖZÖSEN A MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŰEKÉRT BEFOGADÓ MUNKAHELYEK, BEFOGADÓ ÖNKORMÁNYZATOK című, TÁMOP 2.4.2/B-09/2-2009-0002 sz. azonosító számú program BEMUTATÁSA A projekt az

Részletesebben

PÉCS ÉS KISTÉRSÉGE FOGLALKOZTATÁSI MEGÁLLAPODÁS PROJEKT (TÁMOP-1.4.5-12/1-2012-0008) ZÁRÓ RENDEZVÉNYE

PÉCS ÉS KISTÉRSÉGE FOGLALKOZTATÁSI MEGÁLLAPODÁS PROJEKT (TÁMOP-1.4.5-12/1-2012-0008) ZÁRÓ RENDEZVÉNYE PÉCS ÉS KISTÉRSÉGE FOGLALKOZTATÁSI MEGÁLLAPODÁS PROJEKT (TÁMOP-1.4.5-12/1-2012-0008) ZÁRÓ RENDEZVÉNYE A Pécsi Kistérségi Foglalkoztatási Paktum projekt tevékenységeinek bemutatása Petrovicsné Takács Rózsa

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE 2013. ÉVI ÉS 2014. I-IV. HAVI

TÁJÉKOZTATÓ JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE 2013. ÉVI ÉS 2014. I-IV. HAVI Jóváhagyta: Deák Miklósné igazgató TÁJÉKOZTATÓ JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE 2013. ÉVI ÉS 2014. I-IV. HAVI MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉRŐL A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása (2012-2014) Szolnok,

Részletesebben

Amit a közfoglalkoztatásról tudni kell. Ki lehet közfoglalkoztató és milyen tevékenységek végezhetők közfoglalkoztatás keretében?

Amit a közfoglalkoztatásról tudni kell. Ki lehet közfoglalkoztató és milyen tevékenységek végezhetők közfoglalkoztatás keretében? Amit a közfoglalkoztatásról tudni kell A közfoglalkoztatás a munkaviszony egy speciális formája. Támogatott tranzitfoglalkoztatás, amelynek célja, hogy a közfoglalkoztatott sikeresen vissza-, illetve bekerüljön

Részletesebben

A munkaügyi központ szerepe a hátrányos helyzetű emberek felzárkóztatásában

A munkaügyi központ szerepe a hátrányos helyzetű emberek felzárkóztatásában A munkaügyi központ szerepe a hátrányos helyzetű emberek felzárkóztatásában Előadó: Pákozdi Szabolcs igazgató Tatabánya, 2012. október 31 Társadalmi, gazdasági folyamatok megyénkben Második legintenzívebben

Részletesebben

Régiónk munkaerőpiaci helyzete 2011 tavaszán - a mobilitás jegyében. 2011. június 7.

Régiónk munkaerőpiaci helyzete 2011 tavaszán - a mobilitás jegyében. 2011. június 7. Régiónk munkaerőpiaci helyzete 2011 tavaszán - a mobilitás jegyében 2011. június 7. 1 A munkaerőpiac jellemzői * 2011. I. negyedév Megnevezés Országos Gy-M-S megye Vas megye * KSH adat Zala megye Foglalkoztatottak

Részletesebben

FEJÉR MEGYE 2013. ÉVI SZAKMAI BESZÁMOLÓJA

FEJÉR MEGYE 2013. ÉVI SZAKMAI BESZÁMOLÓJA Munkaügyi Központja FEJÉR MEGYE 2013. ÉVI SZAKMAI BESZÁMOLÓJA 1 1. Vezetői összefoglaló 1.1 Főbb megyei munkaerő-piaci adatok 2013-ban a nyilvántartásban szereplő álláskeresők száma a 2012. decemberi értékről

Részletesebben

Borsodi Tranzit Foglalkoztatási Kht.

Borsodi Tranzit Foglalkoztatási Kht. Borsodi Tranzit Foglalkoztatási Kht. 2006. évi Közhasznúsági Jelentés Ózd, 2007. május 17.. Dr. Török Béla ügyvezető PÁLYÁZATI TÁMOGATÁSÚ KOMPLEX MUNKAERŐPIACI PROGRAMOK 1. Borsod-Gömör-Abaúj Újra Dolgozom+

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM Foglalkoztatás Versenyképes munkaerő Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 5-6. prioritás Nemzetgazdasági Minisztérium Munkaerőpiaci Programok Főosztály Foglalkoztatáspolitikai

Részletesebben

A pályakezdő fiatalok munkaerőpiaci

A pályakezdő fiatalok munkaerőpiaci A pályakezdő fiatalok munkaerőpiaci helyzete Fogalom meghatározás Pályakezdő álláskereső az 1991. évi IV. törvény 58. (5)bekezdés k) pontja szerint: pályakezdő álláskereső: a 25. életévét - felsőfokú végzettségű

Részletesebben

375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet. a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról

375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet. a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról 375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról A Kormány foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 43. (4) bekezdésében

Részletesebben

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 A jogi és igazgatási képzési terület diplomásainak munkaerő piaci helyzete Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. által végzett, Diplomás pályakövetés

Részletesebben

Megváltozott munkaképességű személyek rehabilitációja

Megváltozott munkaképességű személyek rehabilitációja TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése Megváltozott munkaképességű személyek rehabilitációja Előadó: Kovács Ibolya igazgató Budapest

Részletesebben

Munkaügyi Központja A közfoglalkoztatási programok eredményei Nógrád megyében 2013. november 07.

Munkaügyi Központja A közfoglalkoztatási programok eredményei Nógrád megyében 2013. november 07. Munkaügyi Központja A közfoglalkoztatási programok eredményei Nógrád megyében 2013. november 07. 3100 Salgótarján, Alkotmány út 11. Telefon: (32) 317-397 Fax: (32) 310-327 e-mail: nogradkh-mk@lab.hu honlap:

Részletesebben

ÉLETÚT ALAPÍTVÁNY 2600 Vác, Zichy Hippolyt u.22. Felnőttképzési nyilvántartási szám: 13-0283-04 Akkreditációs lajstromszám: AL - 0564

ÉLETÚT ALAPÍTVÁNY 2600 Vác, Zichy Hippolyt u.22. Felnőttképzési nyilvántartási szám: 13-0283-04 Akkreditációs lajstromszám: AL - 0564 ÉLETÚT ALAPÍTVÁNY 2600 Vác, Zichy Hippolyt u.22. Felnőttképzési nyilvántartási szám: 13-0283-04 Akkreditációs lajstromszám: AL - 0564 Tel/fax: 27-302-893 Mobil: 30-29 33 657 E-mail: eletut @eletutvac.hu

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép

Munkaerő-piaci helyzetkép FOGLALKOZTATÁSI FŐOSZTÁLY Munkaerő-piaci helyzetkép Regisztrált álláskeresők száma Győr-Moson-Sopron megyében 2012-2016 Munkaerő-piaci folyamatok 2016 ában a regisztrált álláskeresők a 420 670 fő volt

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Irányelvek a kiemelt célcsoportok (hátrányos helyzető munkavállalók) számára biztosítható támogatásokra A Dél-dunántúli régió a hátrányos helyzető munkavállalók

Részletesebben

J a v a s l a t. Startmunka programban való önkormányzati részvételre

J a v a s l a t. Startmunka programban való önkormányzati részvételre J a v a s l a t Startmunka programban való önkormányzati részvételre Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási O. Ózd, 2015. január 15. A Belügyminisztérium 2014.

Részletesebben

Adatlap a felnőttképzésről 2012.

Adatlap a felnőttképzésről 2012. Az adatszolgáltatás a 243/2011. (XI. 22.) Kormányrendelet alapján kötelező! Nyilvántartási szám:1665 Adatszolgáltatók: a felnőttképzést folytató intézmények. Az adatszolgáltatás statisztikai célokra történik.

Részletesebben

NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS ~ Borsod-Abaúj-Zemplén Megye 2011. IV. negyedév

NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS ~ Borsod-Abaúj-Zemplén Megye 2011. IV. negyedév Tájékoztató Munkaügyi Központ NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS ~ Borsod-Abaúj-Zemplén Megye 2011. IV. negyedév Gönc (2,2 %) Sátoraljaújhely Putnok Edelény Encs Sárospatak Szikszó Ózd Kazincbarcika

Részletesebben

a szociális szolgáltatások kiépítettsége, működése és a társadalmi igények (szükséglet, fizetőképesség) nem fedik egymást

a szociális szolgáltatások kiépítettsége, működése és a társadalmi igények (szükséglet, fizetőképesség) nem fedik egymást A szociális támogatási rendszer munkára ösztönző átalakítása társadalmi vita koncepció Szociális és Munkaügyi Minisztérium 2008. július. Szociális támogatási rendszer sokféle élethelyzetre, sokféle pénzbeli

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Társadalmi Megújulás Operatív Program 1.1.2. intézkedés Decentralizált programok a hátrányos helyzetőek foglalkoztatására program eredményei 2008. október 31.

Részletesebben

Társadalmi vállalkozás fejlesztése a műemléki topográfiai feladatok ellátására. Toborzó lap. anyja neve:... születési hely és idő: lakcím:.

Társadalmi vállalkozás fejlesztése a műemléki topográfiai feladatok ellátására. Toborzó lap. anyja neve:... születési hely és idő: lakcím:. Toborzó lap Tájékoztató: A pályázati program célja a műemléki topográfiák elkészítését segítő szakmai szolgáltatások társadalmi vállalkozási formában való megteremtése Magyarországon egy fenntartható innovatív

Részletesebben

TÁMOP-1.4.3-12/1/-2012-0027 KÉPZETT FIATALOK PÜSPÖKLADÁNY VÁROS FEJLŐDÉSÉÉRT

TÁMOP-1.4.3-12/1/-2012-0027 KÉPZETT FIATALOK PÜSPÖKLADÁNY VÁROS FEJLŐDÉSÉÉRT TÁMOP-1.4.3-12/1/-2012-0027 KÉPZETT FIATALOK PÜSPÖKLADÁNY VÁROS FEJLŐDÉSÉÉRT A TÁMOGATÁS RÉSZCÉLJA A TÁMOP 1.4.3 pályázati kiírás keretében olyan kezdeményezéseket támogattak amelyek innovatív megoldásokkal

Részletesebben

Felsőoktatási intézmények tevékenységének minőségi dimenziói c. párbeszéd konferenciához

Felsőoktatási intézmények tevékenységének minőségi dimenziói c. párbeszéd konferenciához Felsőoktatási intézmények tevékenységének minőségi dimenziói c. párbeszéd konferenciához Bács-Kiskun Megyei Munkaügyi Központ Busch Irén Baja, 2005. szeptember 13. www.bacsmmk.hu,, e-mail: bacsmmk@lab

Részletesebben

Kedvezmények a szociális hozzájárulási adó rendszerében Az egyszerűsített foglalkoztatás. Készítette: Görgei Zsolt

Kedvezmények a szociális hozzájárulási adó rendszerében Az egyszerűsített foglalkoztatás. Készítette: Görgei Zsolt Kedvezmények a szociális hozzájárulási adó rendszerében Az egyszerűsített foglalkoztatás Készítette: Görgei Zsolt Vállalkozások besorolása 2 3 4 Adókedvezmények a szociális hozzájárulási adóból A megváltozott

Részletesebben

Helyzetkép a foglalkoztatási együttműködésekről a 2015. évi adatfelvétel alapján

Helyzetkép a foglalkoztatási együttműködésekről a 2015. évi adatfelvétel alapján Hétfa Kutatóintézet Nyugat-Pannon Terület- és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft. Helyzetkép a foglalkoztatási együttműködésekről a 2015. évi adatfelvétel alapján A TÁMOP 1.4.7.-12/1-2012-0001 FoglalkoztaTárs

Részletesebben

Előterjesztés Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 13. napján tartandó ülésére 1. számú napirendi pont

Előterjesztés Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 13. napján tartandó ülésére 1. számú napirendi pont Előterjesztés Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 13. napján tartandó ülésére 1. számú napirendi pont Tárgy: Beszámoló a 2012. évi közfoglalkoztatásról, 2013. évi közfoglalkoztatási

Részletesebben

EQUAL és "ÉRTÉKMŰHELY" 08-05-14 "ÉRTÉKMŰHELY" 1

EQUAL és ÉRTÉKMŰHELY 08-05-14 ÉRTÉKMŰHELY 1 EQUAL és "ÉRTÉKMŰHELY" 08-05-14 "ÉRTÉKMŰHELY" 1 Fő témáink EQUAL program bemutatása ÉRTÉKMŰHELY ismertetése 08-05-14 "ÉRTÉKMŰHELY" 2 Az EQUAL program háttere A Strukturális Alapokból támogatott közösségi

Részletesebben

INDIKÁTOR MÉRÉSI ÉS CÉLÉRTÉK SZÁMÍTÁSI ÚTMUTATÓ A A régiós civil szervezetek infrastrukturális feltételeinek fejlesztése KULCSINDIKÁTORAIHOZ

INDIKÁTOR MÉRÉSI ÉS CÉLÉRTÉK SZÁMÍTÁSI ÚTMUTATÓ A A régiós civil szervezetek infrastrukturális feltételeinek fejlesztése KULCSINDIKÁTORAIHOZ INDIKÁTOR MÉRÉSI ÉS CÉLÉRTÉK SZÁMÍTÁSI ÚTMUTATÓ A A régiós civil szervezetek infrastrukturális feltételeinek fejlesztése KULCSINDIKÁTORAIHOZ A PROJEKTEK AZ EURÓPAI UNIÓ TÁMOGATÁSÁVAL, AZ EURÓPAI REGIONÁLIS

Részletesebben

Főbb munkaerő-piaci jelzőszámok alakulása Borsod - Abaúj - Zemplén megyében 2014. január - 2015. október 1.sz. táblázat Év, hónap A nyilvántartott álláskeresők aránya 1), % A nyilvántartott álláskeresők

Részletesebben

MUNKAERŐ-PIACIÉS MIGRÁCIÓSVÁLTOZÁSOK

MUNKAERŐ-PIACIÉS MIGRÁCIÓSVÁLTOZÁSOK MUNKAERŐ-PIACIÉS MIGRÁCIÓSVÁLTOZÁSOK A SZLOVÁK-MAGYAR HATÁR MENTI RÉGIÓ MAGYAROLDALÁN(2007ÉS2014 KÖZÖTT) LIII. KÖZGAZDÁSZ VÁNDORGYŰLÉS MISKOLC, 2015. SZEPTEMBER 4. A szlovák-magyar határmenti migráció/slovensko-maďarská

Részletesebben

FINANCE-HÍRLEVÉL. Pályázati lehetőségek. 2013. április 30.

FINANCE-HÍRLEVÉL. Pályázati lehetőségek. 2013. április 30. FINANCE-HÍRLEVÉL Pályázati lehetőségek 2013. április 30. Tartalom Pályázati lehetőségek PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK HÍRLEVÉL 2013. ÁPRILIS MUNKAHELYMEGTARTÓ TÁMOGATÁSOK Tisztelt Ügyfelünk, Partnerünk! Ön cégcsoportunk

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁG I MINISZTÉRIUM. MIN [SGTIs R

NEMZETGAZDASÁG I MINISZTÉRIUM. MIN [SGTIs R 3 1't' Cáitt Iromány: Érkezett : 2012 JÚN 2 6, NEMZETGAZDASÁG I MINISZTÉRIUM MIN [SGTIs R Iktatószám: NGM/t 3098 (2012) Válasz a K/7593-7611 számú írásbeli kérdésekre: Fiatalok munkaerő-piaci integrációjának

Részletesebben

LXIII. Munkaerőpiaci Alap Fejezeti indokolás

LXIII. Munkaerőpiaci Alap Fejezeti indokolás LXIII. Munkaerőpiaci Alap Fejezeti indokolás I. A célok meghatározása, felsorolása A Munkaerőpiaci Alap (MPA) működésével összefüggő rendelkezéseket a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testületének 2014. május 29-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testületének 2014. május 29-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Véleményező bizottság: A Munkaügyi Központ tájékoztatója Békés Város munkanélküliségi helyzetéről Viszokainé Mári Renáta kirendeltség-vezető Békés Megyei Kormányhivatal Békési Járási

Részletesebben

2013. NOVEMBER 13. 9.00. 13.00. Gundel Étterem, BUDAPEST. A projektesemény az Európai Bizottság társfinanszírozásában valósul meg.

2013. NOVEMBER 13. 9.00. 13.00. Gundel Étterem, BUDAPEST. A projektesemény az Európai Bizottság társfinanszírozásában valósul meg. A FIATALOK FOGLALKOZTATÁSÁNAK ELŐMOZDÍTÁSA PROJEKT KONFERENCIA 2013. NOVEMBER 13. 9.00. 13.00. Gundel Étterem, BUDAPEST A projektesemény az Európai Bizottság társfinanszírozásában valósul meg. 09.00-09.30

Részletesebben

Közösségi és civil együttműködések a hátrányos helyzet leküzdésében. Fogyatékos és megváltozott munkaképességű emberek munkaesély alternatívái.

Közösségi és civil együttműködések a hátrányos helyzet leküzdésében. Fogyatékos és megváltozott munkaképességű emberek munkaesély alternatívái. Közösségi és civil együttműködések a hátrányos helyzet leküzdésében. Fogyatékos és megváltozott munkaképességű emberek munkaesély alternatívái. Szalka Anita 2011. November 15. 2011.12.02. 1 A közösségi

Részletesebben

TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001. Bernáth Ildikó elnök Szakmapolitikai Koordinációs Testület. 2015. szeptember 28.

TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001. Bernáth Ildikó elnök Szakmapolitikai Koordinációs Testület. 2015. szeptember 28. Rehabilitáció - Érték - Változás (RÉV): Megváltozott munkaképességű személyek munkaerő-piaci helyzetének elősegítése érdekében történő rendszerszintű képzési és szolgáltatásfejlesztési modellprogram Bernáth

Részletesebben

Az európai ügyekért felelős tárca nélküli miniszter és a foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter

Az európai ügyekért felelős tárca nélküli miniszter és a foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter Az európai ügyekért felelős tárca nélküli miniszter és a foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter /2006. ( VI..) TNM-FMM rendelete a 2004-2006. évi Humánerőforrás Fejlesztési Operatív Program 1.

Részletesebben

Munkaerő-piaci folyamatok (2007/2008)

Munkaerő-piaci folyamatok (2007/2008) Munkaerő-piaci folyamatok (2007/2008) Dr. Teperics Károly egyetemi adjunktus E-mail: teperics@puma.unideb.hu Foglalkoztatottság, gazdasági aktivitás 4. 208.700 fő van jelen a munkaerőpiacon (15-64) Aktivitási

Részletesebben

2010. A kisvállalkozások versenyképességének fejlesztése, foglalkoztatási kapacitásuk bővítése 2010.06.08.

2010. A kisvállalkozások versenyképességének fejlesztése, foglalkoztatási kapacitásuk bővítése 2010.06.08. 2010. A kisvállalkozások versenyképességének fejlesztése, foglalkoztatási kapacitásuk bővítése 2010.06.08. Kedves Pályázó! Ezúton szeretném Önöket értesíteni az alábbi pályázati lehetőségről. Amennyiben

Részletesebben

Új Szöveges dokumentum. Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ (hátrányos helyzetűek)

Új Szöveges dokumentum. Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ (hátrányos helyzetűek) Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ (hátrányos helyzetűek) TÁJÉKOZTATÓ a foglalkozatás bővítését szolgáló támogatásról (bértámogatás) hátrányos helyzetű álláskereső foglalkoztatása esetén

Részletesebben

Tax Intelligence. Kedves Ügyfelünk! Hírlevél 2013. január/nr. 2. TÉMA: Szociális hozzájárulási adókedvezmények 2013. ALCÍMEK: Általános szabályok

Tax Intelligence. Kedves Ügyfelünk! Hírlevél 2013. január/nr. 2. TÉMA: Szociális hozzájárulási adókedvezmények 2013. ALCÍMEK: Általános szabályok ek 2013 ek 2013 Kedves Ügyfelünk! A munkahelyvédelmi akciótervben meghirdetett és 2013. január 1-én életbe lépett munkáltatói terhek csökkentési lehetőségeivel kibővültek a szociális hozzájárulási adóból

Részletesebben

A Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja által támogatott 2013. évben induló ajánlott (csoportos) képzések

A Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja által támogatott 2013. évben induló ajánlott (csoportos) képzések A által támogatott A képzések Európai Uniós forrásból a TÁMOP 1.1.2-11/1 "A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása (Decentraizált programok a konvergencia régióban)" program keretében valósulnak

Részletesebben

Pályázatok - lehetőségek

Pályázatok - lehetőségek Pályázatok - lehetőségek Véleményezésre kiadott pályázatok TÁMOP 1.4.3-11/1 Innovatív, kísérleti foglalkoztatási programok támogatása Célja: A pályázati kiírás célja az, hogy az innovatív kezdeményezések,

Részletesebben