Esélyek és lehetőségek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Esélyek és lehetőségek"

Átírás

1 Esélyegyenlőségi október november Esélyek és lehetőségek MELLÉKLET MEGSZŰNIK az önkormányzati közcélú foglalkoztatás A kormány október végén benyújtotta az Országgyűlésnek a évi költségvetési törvényjavaslatot, amellyel kapcsolatban lapzártánkig még nem ismert az országos önkormányzati érdekszövetségek véleménye, ezért erről csak a decemberi számunkban tudunk tudósítani. Az alábbiakban a törvényjavaslatból a foglakoztatással, a családtámogatással és a szociálpolitikával kapcsolatban lévő elemeket emeltük ki azzal a szándékkal, hogy tájékoztassuk olvasóinkat azokról a tervezett változásokról, amelyek esélyegyenlőségi szempontból is fontosak. November 8-án a parlament gazdasági bizottsága a javaslatot megtárgyalta, és kormánypárti többséggel általános vitára alkalmasnak tartotta. Nemzeti Közfoglalkoztatási Program A évi költségvetési törvényjavaslat szerint a közfoglalkoztatás eddigi bonyolult és egyes elemeiben pazarló rendszerét megalapozottabb, az értékteremtő munkát elismerő, egyszerűbben áttekinthető és finanszírozható Nemzeti Közfoglalkoztatási Program váltja fel. Ennek keretében megszűnik az önkormányzati közcélú foglalkoztatás, a munkaügyi központok által szervezett közhasznú foglalkoztatás és megszűnik a hagyományos központi önkormányzati közmunkaprog- ram. E helyett helyben, a munkaügyi központok döntenek az önkormányzatok közfoglalkoztatási programjairól. Új elem, hogy a kis- és közepes vállalkozásokat is bevonják a leghátrányosabb munkanélküliek közfoglalkoztatásába. A Nemzeti Közfoglalkoztatási Program lényege, hogy az állam egységes rendszerben, azonos forrásból, azonos értékeken, prioritásokon alapuló szabályozás mentén nyújt pályázatos támogatást a (közfoglalkoztatással érintett) többlet munkahelyek létrehozására. A közfoglalkoztatás közmunka révén valósul meg. A hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási programokban a képzésre uniós forrásokat is felhasználnak. A cél, hogy a közmunka az értékteremtés mellett az elsődleges munkaerőpiacra vezető szakképzéshez is utat nyisson. A Nemzeti Közfoglalkoztatási Program egyik lényegi eleme, hogy nem jár automatikusan a közfoglalkoztatási támogatás. A támogatásokat csak abban az esetben lehet igénybe venni, ha a támogatott képes alátámasztani, hogy a foglalkoztatás értékteremtő, költségigénye megalapozott, garantálja, hogy bővül a munkahelyek száma és mindezt ellenőrizhető, elszámoltatható módon valósítja meg. Az elvárások teljesítése érdekében a munkanélküliek kizárólag a munkaerő-piaci szervezet közvetítésével kerülhetnek a közfoglalkoztatási rendszerbe. Családpolitika A családtámogatási rendszer 2011-től kibővül, szélesebb körben vehető igénybe a családi kedvezmény, és megváltozik annak jellege is: adókedvezmény helyett adóalapkedvezmény formájában lehet érvényesíteni. A személyi jövedelemadóról szóló törvény módosítása szerint a házastársak együtt, vagy közülük a kereső az egy- és kétgyermekesek esetén havonta és gyermekenként forinttal csökkentheti összevont adóalapját, ami azt jelenti, hogy havonta és gyermekenként forinttal csökken a fizetendő adó mértéke. A legalább három gyermeket nevelőknél az adóalap havonta és gyermekenként forinttal csökkenthető, ami gyermekenként és havonta forint adócsökkentést jelent. A családi kedvezményt a családi pótlékra jogosult, a várandós nő és a vele közös háztartásban élő házastársa, a családi pótlékra saját jogán jogosult gyermek (személy), a rokkantsági járadékban részesülő magánszemély érvényesítheti. (Forrás: Részlet a kormány évi költségvetési törvényjavaslatából.) A közfoglalkoztatás visszautasítása a törvény erejénél fogva automatikusan kizár a további ellátásból. A Nemzeti Közfoglalkoztatási Program keretében megvalósuló foglalkoztatás mellett a valóban munkaképes, de munkával nem rendelkezők bérpótló járandóságot kapnak. Az ellátásra való jogosultságot az önkormányzat állapítja meg és a juttatást folyósítja. A Nemzeti Közfoglalkoztatási Program megvalósítására a Munkaerő-piaci Alapban rendelkezésre álló forrás 2011-ben 64 milliárd forint, az önkormányzatoknál a bérpótló járandóságra mintegy 48 milliárd forint forrás jut. ESÉLYEK ÉS LEHETŐSÉGEK melléklet október november ÖN KOR KÉP 17

2 ESÉLYEK ÉS LEHETŐSÉGEK Nyugdíjrendszer átalakítása, biztonságossá tétele A kormány indoklása szerint azzal a szándékkal alakítja át lényegesen a magánnyugdíj-pénztári rendszert, hogy a nyugdíjrendszer átláthatóbbá és biztonságosabbá váljék. Az Országgyűlés által elfogadott törvény értelmében a magánnyugdíj-pénztári tagdíjbefizetéseket november 1-jétől 14 hónapra felfüggesztik, a járulékfizetés a Nyugdíjbiztosítási Alap részére történik. Ugyanekkor megszűnik a pályakezdők kötelező pénztári tagsága és a pénztártagoknak lehetőségük nyílik arra, hogy visszalépjenek az állami társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe. A deviza alapú lakáshitellel rendelkezők megsegítése Magyarországon az elhibázott, általában deviza alapú lakáshitelezési gyakorlat jelentős bajba sodorta, védtelenné tette nem csupán a magyar gazdaságot, de emberek, családok tömegét is végén nyújtották be az Országgyűléshez azt a törvényjavaslatot, amelynek célja a nehéz helyzetbe került hitelt felvevők megsegítése. A javaslat elfogadásával meghatározott esetekben díjmentessé válik a futamidő meghosszabbítása és az előtörlesztés. Egyértelművé válik a deviza alapú hiteleknél a törlesztő részletek forintra történő átszámításának módja, és tovább szigorodik a bankok egyoldalú szerződésmódosításának lehetősége. A már felmondott szerződések adósainak súlyos terhet jelent a hiteltartozást növelő késedelmi kamat és az egyéb díjtételek. A törvénytervezet ennek korlátozása érdekében előírja, hogy a felmondást követő 90. naptól a nem teljesítéshez kapcsolódóan semmilyen költség nem számítható fel. Szintén a lakáscélú hitelfelvevők helyzetének javítását célozza az eszközkezelő projekt, amellyel a kormány azt kívánja elérni, hogy a késedelembe esett ingatlanfedezetű hitelek minél tovább banki portfolióban maradjanak. Emellett állami beavatkozást javasol azon esetekre, ahol a rászoruló hitelfelvevőket egyetlen lakóingatlanuk elvesztése fenyegetné. Megelőzni a hajléktalanná válást A családok helyzetének segítését szolgálta a kilakoltatási moratórium meghosszabbítása, amelyről a parlament 2010 augusztusában döntött a bírósági végrehajtásról szóló törvény módosítása kapcsán. A módosítás alapján a kilakoltatási tilalom a következő fűtési szezon végéig, azaz árpilis 15-ig tart. Azokra a természetes személyekre vonatkozik, akiknek a kilakoltatás miatt lakóingatlanukat el kellene hagyniuk, ugyanakkor a lakásban való ideiglenes bennmaradásuk nem sérti mások lakhatáshoz való ugyanilyen jogát. A lakosság jelentős adósságokat halmozott fel hitelek formájában, s a pénzügyi-gazdasági válság következtében egyéb tartozásaik is megnőttek. A tartozásokat az adósok jelentős része nem tudja megfizetni, ezért ingatlanjaikat kell értékesíteniük. A törvénymódosítás célja az volt, hogy a ténylegesen kilakoltatással fenyegetett adósok, akik lakhatásukról nem tudnak gondoskodni, ideiglenesen haladékot kapjanak a kiköltözésre. A moratórium időszaka alatt meg kell teremteni azokat az adósságkezelési intézményeket, amelyek új életkezdésükhöz segítséget adnak az adósoknak, s hosszabb távon egyaránt szolgálják a követelések érvényesítését és a hajléktalanná válás megelőzését is. Csy-kó 18 ÖN KOR KÉP október november ESÉLYEK ÉS LEHETŐSÉGEK melléklet

3 ESÉLYEK ÉS LEHETŐSÉGEK FEDÉL NÉLKÜL A hajléktalanok számának csökkentését, illetve a hajléktalan ellátórendszer megújítását célzó középtávú cselekvési terv kidolgozásáról, a közterületek rendeltetésszerű használatával kapcsolatos jogszabályi változásokkal összefüggésben elvégzendő feladatokról október közepén jelent meg kormányhatározat a Magyar Közlönyben. Nyílt levélben fordult Schmitt Pál köztársasági elnökhöz 13 hajléktalan állampolgár és arra kérték az államfőt, hogy ne írja alá, hanem küldje vissza megfontolásra az Országgyűlésnek a területfejlesztési törvény módosítását. A köztársasági elnöknek írt levél szerint a hajléktalan ember azért, mert nincs otthona még nem bűnöző, akit ki lehetne tiltani a közterületekről. A hajléktalanság nem büntetőpolitikai, hanem társadalompolitikai probléma. A hajléktalanságra nem a rendőri zaklatás a megfelelő társadalmi válasz, hanem érdemi szociális lakáspolitika és a lakhatáshoz való jog biztosítása. Parlament rovatunkban ismertetett vitás törvénymódosítás volt a kiváltója annak a kezdeményezésnek, amelyet a leginkább érintett társadalmi réteg kis csoportja fogalmazott meg. A hajléktalanok érdekeit képviselő A Város Mindenkié csoport levele szerint, bár mindannyian a Magyar Köztársaság állampolgárai, emberi jogaikat mégis nap mint nap kétségbe vonják. A területfejlesztési törvény megszavazásával legutóbb épp a parlamenti képviselők tették ezt. Ugyanis az elfogadott törvény egyik paragrafusa meghatározza a közterületek rendeltetését, és felhatalmazza a települési önkormányzatokat, hogy büntessék a közterületek minden olyan használatát, amit ez a meghatározás nem tartalmaz. A nyílt levél szerzői szerint ez a szabadságjogok indokolatlan és önkényes korlátozását jelentheti és különösen súlyos problémát jelent a hajléktalan embereknek. Szerintük a törvénymódosítás valódi célját egyértelművé teszi a törvényjavaslat első változatának indokolása, ami a Belügyminisztérium honlapján jelent meg néhány héttel korábban. Ebben szerepel a hajléktalanok kitiltása a közterületekről. A kormányhatározat szerint a miniszterelnök azt várja a nemzeti erőforrás minisztertől, a közigazgatási, valamint a belügyi tárca vezetőjétől, hogy november 30-ig dolgozzák ki a hajléktalan ellátórendszer megújítását célzó középtávú cselekvési tervet, amelyben figyelemmel kell lenni a társadalmi igazságosságra és a szolidaritás elvének érvényesülésére is. A program célja az utcán élő hajléktalanok számának csökkentése, a közterületek rendeltetésszerű használata, a rend helyreállítása. A kormányhatározat értelmében a nemzetgazdasági miniszter, a nemzeti fejlesztési miniszter, a közigazgatási és igazságügyi miniszter, valamint a nemzeti erőforrás miniszter felelőssége biztosítani a középtávú cselekvési terv finanszírozhatóságát, különös tekintettel az európai uniós források bevonására. A közterület mindenkié A kormány elképzelésével nem minden parlamenti párt értett egyet. Az LMP alkotmányba ütközőnek tartja a területfejlesztési törvénynek azt a módosítását, amely korlátozza a közterületek használatát és ezáltal lehetőséget ad az önkormányzatoknak arra, hogy kitiltsa ezekről a helyekről a hajléktalanokat. Parlamenti sajtótájékoztatóján Vágó Gábor képviselő úgy nyilakozott, hogy a hajléktalankérdés nem büntetőjogi probléma, ezért nem is szabad kriminalizálni azt. Véleménye szerint, a törvényjavaslattal csak azt érik el, hogy a hajléktalanok a külterületekre szorulnak és eltűnnek a szociális ellátórendszer szeme elől. A politikus jelezte, hogy az LMP benyújtott egy módosítójavaslatot, amely azt mondaná ki, hogy a közterület mindenkié. Az LMP-n kívül a többi ellenzéki párt is nyújtott be módosító javaslatokat, összesen nyolcat. (A kormánypártok által támogatott törvényt a parlament elfogadta szerk.) ESÉLYEK ÉS LEHETŐSÉGEK melléklet október november ÖN KOR KÉP 19

4 ESÉLYEK ÉS LEHETŐSÉGEK Társadalmi megbékélés Nyitás az utcára Az utcai szociális szolgálatok szerint ember tartózkodik életvitelszerűen a főváros kiemelt aluljáróiban. A közeljövőben szociális munkások felkeresik az érintetteket és tájékoztatják őket az elhelyezési lehetőségekről. A feladattal többek között Győri Péter, a Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményeinek (BMSZKI) szakmai igazgatója foglalkozik. A felkínált lehetőségek között megtalálható a támogatott lakhatás, a fizetős szállás, az éjjeli szállás, az idősotthoni elhelyezés. A párban élőknek is tudnak szállást ajánlani. Tarlós István főpolgármester november elején tartott sajtótájékoztatóján ismertette a Társadalmi megbékélési program legfontosabb elemeit: rövid távú célként jelölte meg, hogy ne tartózkodjon életvitelszerűen hajléktalan ember az aluljárókban, frekventált közterületeken. A főpolgármester december 15-ig rendet kíván tenni a főváros kiemelt aluljáróiban. Az érintett helyszínek között szerepel az Astoria, a Blaha Lujza tér, a Ferenciek tere, az Üllői út, a Nagyvárad tér, a Batthyány tér, a Nyugati pályaudvar, a Déli pályaudvar, a Keleti pályaudvar, a Kelenföldi pályaudvar, a Móricz Zsigmond körtér, az Örs vezér tér és a Flórián tér. Eddig ezen az őszön 11 ember hűlt ki, mondhatni, már szükséghelyzettel állunk szemben mondta Tarlós István főpolgármester azon a sajtótájékoztatón, ahol bejelentette, hogy december közepéig a főváros rendet tesz a kiemelt közterületeken, aluljárókban; az ott életvitelszerűen tartózkodó mintegy hajléktalan embernek humánusan, határozottan személyre szabott ellátási formát találnak a Máltai Szeretetszolgálat közreműködésével. Tarlós István koordinálja a programban résztvevő intézmények a Nemzeti Erőforrás Minisztérium, a Belügyminisztérium, a MÁV, a fővárosi közszolgáltató cégek és a hajléktalanok ellátásával megbízott BMSZKI tevékenységét annak érdekében, hogy a városban növekedjék a biztonság, és nem utolsósorban azért, hogy gondoskodjunk azokról a szerencsétlen emberekről, akik a tél folyamán közvetlen veszélybe kerülnek ellátatlanságuk miatt hangsúlyozta a főpolgármester. A Társadalmi megbékélés programhoz más intézmények vagy szervezetek is csatlakozhatnak. Tarlós István a sajtótájékoztatón elmondta, hogy jelenleg a hajléktalanellátó intézményekben a telítettség már 90 és 110 százalék között mozog, ugyanakkor a speciális elhelyezést igénylő emberekre is gondolniuk kell. Példaként sorolta az alkoholfüggőket, a drogfüggőket, a pszichiátriai problémákkal küzdőket. (A főpolgármester emlékeztetett arra, hogy a Pszichiátriai Intézetet nemrégiben bezárták.) De itt kell gondolnunk a társsal rendelkezőkre, a koedukált szállók és férőhelyek kialakítására, vagy például azokra, akik háziállatot tartanak, akik a kedvenctől nem akarnak megszabadulni. Erősítenünk kell az utcai ellátók rendszerét, és gondoskodnunk kell 24 órás egészségügyi centrumról, illetve annak befogadóképessége bővítéséről. Vannak a kormánynak és az önkormányzatnak is saját, speciális feladatai. Ilyen például, hogy meg kell találnunk az alkalmas ingatlanokat, s azokat rendelkezésre kell bocsátani. Az alkalmas ingatlanokon szociális ellátó pontokat alakítunk ki, erre példa lehet a Nyugati téri aluljáró Becslések szerint a fővárosban 2000 hajléktalan található, ebből ember él életvitelszerűen aluljárókban és 6000 ember erdőben vagy építési területeken. 20 ÖN KOR KÉP október november ESÉLYEK ÉS LEHETŐSÉGEK melléklet

5 ESÉLYEK ÉS LEHETŐSÉGEK hangsúlyozta a főpolgármester. Bejelentette, hogy szakmai tanácsadónak kérte fel Vecsei Miklós szociálpolitikust, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat alelnökét, Győri Pétert, a Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményeinek szakmai igazgatóját. A program koordinátora Pető György, a Közterület Felügyelet igazgatója. A főpolgármester tájékoztatása szerint a szakértők a közeljövőben egy komplex szakmai programot dolgoznak ki, amely tartalmazza a szociális ellátórendszer átalakítását, a szociális ellátó pontok és a túlélő pontok (fűtött utca) létrehozását is. Tarlós István a foglalkoztatási programról elmondta, hogy annak az a lényege, hogy a hajléktalanokat, akiknek döntő többsége tartósan munkanélküli, visszavezessék a munka világába, megkönnyítsék a társadalomba való visszailleszkedésüket. Azt tervezik, hogy a közmű-, illetve közszolgáltató cégek bevonásával olyan munkavégzésekre szerveznek szociális brigádokat, amelyek egymást ismerő, munkabíró hajléktalan személyekből állnak. Az a szándékom, hogy ezek az emberek képesek legyenek majd megfelelő szakirányítás mellett a városüzemeltetésben karbantartási feladatokat elvégezni. Szeretnénk elérni, hogy ne kelljen közbeszerzést kiírni speciálisan ezekre a feladatokra. Ide tartoznak például az utcabútor-felújítások, a fővárosi cégek által úgymond termelt elektronikus hulladékok ártalmatlanítása, vagy például a megnyitásra kerülő nyilvános WC-k üzemeltetése. Zárójelben teszem hozzá, tarthatatlan állapot, hogy Budapesten összesen 11 vagy 12 nyilvános illemhely működik kulturált módon. Az itt tervbe vett foglalkoztatandókat a fogadó cég részéről előmunkások fogják betanítani, megtanítják nekik az adott egyszerű munkafeladat fogásait, majd együttesen ezt a munkát el is végzik. Természetesen bér ellenében. A hajléktalanokat fős kiscsoportokban életvezetési tanácsadással, folyamatos jelenlét mellett fogjuk segíteni, és nagyon reméljük, hogy ezzel még az önbecsülésüket, és a reménybe vetett A SZOCIÁLIS ELLÁTÓRENDSZER PROGRAM keretében gondoskodnának az önellátásra, önálló lakhatásra képes fedél nélküliekről. Az elképzelés szerint olyan szociális bérleti rendszert alakítanának ki, amelynek keretében szociális munkások kísérnék figyelemmel a rendszerbe kerülőket. Ingatlanokat bérelnének, albérleteket, ágybérleteket, munkásszállókat vennének igénybe. Ehhez kapcsolódna a foglalkoztatási program, amely elsősorban az albérlet megtartását segítené. A Szociális Ellátórendszer Program gondoskodik az önellátásra képtelenekről is. Egyénenként vizsgálják meg, hogy a pillanatnyilag aluljárókban életvitelszerűen tartózkodó hajléktalant hová lehet elhelyezni, és a vele történt egyeztetés alapján helyezik majd el őket a megfelelő helyen. Végül pedig, a Nemzeti Erőforrás Minisztérium segítségével közösen kidolgoznak egy hosszú távú akciótervet is. hitüket is sikerül visszaadni. Ismétlem, nagyságrendileg 120, maximum 150 embert jelenthet a program Tarlós István a program finanszírozásáról elmondta, hogy az aluljáró programra rendelkezésükre áll körülbelül 30 millió forint, a bérleti programra pedig 50 millió. Azt még pontosan nem tudják megmondani, hogy ez mennyire elég, de az bizonyos, hogy az ismertetett ellátórendszer programról, illetve a túlélő pontok kialakításának a fedezetéről a főváros gondoskodni fog. A 24 órás egészségügyi szolgálat kapacitásbővítését is említettem. Ezt is meg kell oldanunk. Tudunk róla, és meg fogjuk oldani nyomatékosította mondanivalóját a főpolgármester. Győri Péter tájékoztatása szerint a közeljövőben több mint 200 hajléktalan juthat albérleti, illetve lakhatási támogatáshoz. A korábbi gyakorlatnak megfelelően a szociális munkások elsősorban az olyanok számára keresik az albérletet, akik valamilyen jövedelemmel rendelkeznek. Az albérlet finanszírozásához 12 hónapig a főváros 20 ezer forinttal hozzájárul. A téli időszakra 70 ember számára munkásszállót biztosítanak. Győri Péter hangsúlyozta, hogy mindkét támogatási program önerőt igényel. Vagyis, csak olyan hajléktalanok juthatnak ezekhez a lakhatási formákhoz, akik legalább valamilyen segéllyel, rokkantnyugdíjjal vagy rendes nyugdíjjal rendelkeznek. Pető György tájékoztatójában fontosnak tartotta megjegyezni, hogy a szakemberek a hajléktalan ellátórendszer kialakításáról gondolkodnak. Véle- ménye szerint különbséget kell tenni hajléktalan és hajléktalan között. Sokan például azért maradnak fedél nélkül, mert elválnak, ilyenkor nyugaton a szociális irodákban albérletet ajánlanak, nálunk hajléktalanszállót Pető György szerint ezen a gondolkodásmódon kell változtatni, mert nem feltétlenül kell valakinek lakhatási problémák miatt hajléktalanná válni. Csiky Ildikó Hajléktalanok dolgoznak az árvízkárosultakért. A Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezete a vörösiszap-katasztrófa áldozatainak megsegítése mellett folytatja humanitárius tevékenységét az árvíz sújtotta településeken. Tíz hajléktalanszállón élő munkatársa is segíti az árvíz sújtotta Edelényben a felújítási munkákat. Festéssel, mázolással, nyílászárók javításával járulnak a helyreállításhoz. A szervezet Edelényben idén három, és jövőre még egy család házának felújítási munkálataival bízta meg a Vöröskereszt Szolgáltatóház hajléktalan munkatársait, akik előírás szerint napi nyolc órában végzik el a kiosztott munkát, de projekt sikeressége érdekében túlórát is vállalnak. Hajléktalanságban élő munkavállalóink átérzik, mit jelent az, amikor valaki a nehéz körülmények között segítő kezet nyújt számukra. Az árvízkárosultak jelenleg sok esetben rosszabb helyzetben vannak, mint ők maguk, így fontosnak érzik azt a tényt, hogy nekik segítsenek. Ezen kívül a közös, segítő munkának nagyon erős közösségformáló szerepe is van mondta Kardos István, Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezetének igazgatója. ESÉLYEK ÉS LEHETŐSÉGEK melléklet október november ÖN KOR KÉP 21

6 ESÉLYEK ÉS LEHETŐSÉGEK Nemzeti Szociális Ágazati Konzultáció November 3-án utolsó állomásához érkezett a Nemzeti Együttműködés Program keretében szervezett országos szakmai konzultációsorozat Az Új Megyegyezés 2010, amelyet a szociális terület legfontosabb kérdéseiről rendeztek. A záróeseményt a Fővárosi Önkormányzat dísztermében tartották. Nyitrai Imre helyettes államtitkár elmondta, hogy a konzultációsorozat eredményeként a jövő év elején nemzeti szociálpolitikai koncepció születik majd. Az előadások keretében a minisztérium képviselői beszámoltak a gyermek-, ifjúságügy és a szociális szolgáltatások területén a kormányváltás óta megtett intézkedésekről, a hatályba lépett változásokról, a rövid távú tervekről és feladatokról. A konzultációsorozatot azzal a céllal szervezték meg, hogy elősegítsék az együttműködést a szociális ágazati irányítás és a szakma képviselői között. A minisztérium a szakmai konzultációkat a civil partnerekkel, egyházi szervezetekkel és önkormányzati intézményekkel közösen valósította meg, elősegítve ezzel mind szorosabb együttműködésüket. Az eseménysorozatot a Nemzeti Erőforrás Minisztérium felkérésére az Euro-Régió Szociális Szakmai Közösség Közhasznú Egyesület több civil szervezettel Magyar Máltai Szeretetszolgálat, Szociális Klaszter, Szociális Igazgatók Magyarországi Egyesülete, Szociális Intézmények Országos Szövetsége, Szociális Ellátók és Szociális Ellátottak Egyesülete, Falu- és Tanyagondnokok Szövetsége együttműködve rendezte meg. Soltész Miklós, a Nemzeti Erőforrás Minisztérium szociális, család- és ifjúságügyért felelős államtitkára a programmal kapcsolatban úgy nyilatkozott, hogy szociális területen a legfontosabb cél az ágazat talpra állítása és a produktív szociál- és családpolitika bevezetése. Ennek érdekében a kormány több intézkedést is hozott. Többek között meghosszabbította a gáz- és távhőtámogatást, iskolalátogatáshoz kötötte az iskoláztatási támogatás folyósítását, eltörölte az adományok után fizetendő áfát. Világ- és olimpiai bajnokok Ecsettel a gyermekekért A Suzuki Ház idén is megtartja jótékonysági árverését, melyhez számos élsportoló, olimpikon, neves személyiség kapcsolódik egy általuk közösen festett képpel. Az árverés fővédnöke Szekeres Pál, olimpiai bronzérmes, paralimpiai aranyérmes vívó, a Nemzeti Erőforrás Minisztérium sport ügyekért felelős államtitkára, aki részt vett a jótékonysági árverés október 14-i sajtótájékoztatóján, ahol jelen volt az árverést szervező vállalat vezérigazgatója, Együd Gábor és Velkei György, a Bethesda Gyermekkórház főigazgatója is. Az eseményen felkerültek az első ecsetvonások a vászonra Szekeres Pál, Besenyei Péter, Csabai Edvin, Kozmann György, Pulai Imre és Storcz Botond sportolók által. A jótékony akcióban részt vesz még Dzsudzsák Balázs, Gergely István, Kovács Ágnes, Kovács Katalin, Lázár Vilmos, Lázár Zoltán, Nagy Tímea, Pesuth Rita, Szilágyi Áron és Vajda Attila is. A sportolók ezzel a képpel gazdagítják azt a képzőművészeti alkotásból álló kínálatot, amelyre november elejétől lehet licitálni az interneten. A művek november 25-én nyilvános árverésen találnak gazdára. Az aukción összegyűlt pénzt a szervező Suzuki Ház teljes egészében a Bethesda Gyermekkórház javára ajánlja fel. 22 ÖN KOR KÉP október november ESÉLYEK ÉS LEHETŐSÉGEK melléklet

7 ESÉLYEK ÉS LEHETŐSÉGEK Fotók: Bátor Tábor A betegség elfogadása, legyőzése sokkal könnyebben megy, ha van egy elfogadó vidám, szerető közeg, ahol a betegséggel kapcsolatos szorongások meghallgatásra találnak és fel is oldódnak. Erről szól a Bátor Tábor, ahol a súlyos betegségben szenvedő gyermekek számára szervez a Bátor Tábor Alapítvány évek óta olyan programokat, amelyek az átélt élmények megerősítő hatásával és a mosoly erejével segítik elő a gyermekek gyógyulást. Október 10-én, a budapesti őszi Családi Napon a Városliget egy része egy mini Bátor Táborrá alakult. A Hőserdőben egy A mosoly erejével Vidám gyerekzsivajtól volt hangos október 10-én a Városliget, és egy napra Bátor Táborrá változott a Fővárosi Nagycirkusz porondja is. A Családi Napon, amelyet félévente rendeznek meg, 1800 bátortáboros vett részt. A rendezvény legfontosabb célkitűzése volt, hogy az élményterápia segítségével a daganatos és krónikusan beteg gyermekek önfeledten mulassanak az alapítvány által kínált programok révén. szuperhősökből álló, élő szoborcsoporttal találkozhattak a gyerekek. A kis hősök együtt fotózkodhattak a nagy példaképekkel, mint Zorro, Robin Hood vagy Batman. Lehetőség volt a Bátor Tábort jellemző tábori foglalkozásokat is kipróbálni: tábor táncot járni, mászófalazni és rekeszt építeni, valamint különféle kézműves foglalkozásokon részt venni. A vidám, minden gondot feledtető szabadtéri rendezvényekre a szervezők szeretettel várták az arra sétáló gyermekeket és szüleiket is, hogy ők is részesülhessenek a mosoly örömében, és megismerhessék a Bátor Tábor munkáját, filozófiáját. A Bátor Tábor tagja az Association of Hole in the Wall Camps-nek, amelyet az Oscar-díjas színész Paul Newman alapított 20 évvel ezelőtt. A nemzetközi táborszövetségnek világszerte 11 olyan tagja van, amelyek élményterápiás módszerekkel táboroztatnak krónikus beteg gyerekeket. A Bátor Tábor élményterápiás módszereit, és a gyerekekhez való hozzáállását tekintve is Közép-Európában egyedülálló kezdeményezés. A Fővárosi Nagycirkuszban ezen a napon két cirkuszi előadáson közel kétezer meghívott táborlakó, családtagjaik és az önkéntesek egy több mint hatvan előadó közreműködésével összeállított, káprázatos műsort tekinthettek meg. A nemzetközileg elismert Circolumbia társulat ugrócsoportját, valamint a Csillag Születik című műsorban megismert Strokes dobosait, az Ágnes és Péter légtornász párost és az Attraction Látványszínház fantasztikus lézershowját tátott szájjal figyelte kicsi és nagy bátortáboros egyaránt. A rendezvényt szervező Bátor Tábor Alapítvány közhasznú szervezetként működik. A programokon a gyerekek és hozzátartozóik számára ingyenesen biztosítják a részvételt. Az éves szinten közel 230 millió forintos költségvetés finanszírozását az alapítvány kizárólag jótékonysági felajánlásokból oldja meg. Céljuk, hogy Közép-Európa élményterápiás központjaként évről-évre egyre több krónikus beteg gyermek élhesse át a Bátor Tábor kalandjait és léphessen a gyógyulás útjára. A Bátor Tábor székhelye a Hatvan város szélén található egykori úttörőtábor területe, amely a hatvani önkormányzat tulajdona, de a használati jogot 50 évre a Bátor Tábornak adta. A táborhely épületeit teljesen újjávarázsolták, úgy alakították át, hogy mindenben megfeleljenek az alapítvány által táboroztatott beteg gyerekek speciális igényeinek. Az újjáépítési munkálatokat 2007 júniusában fejezték be ben egy újabb beruházás eredményeként három önkéntes-szállás épület készült el a régi kis faházak helyén. Erdélyi Zsuzsa október november ÖN KOR KÉP 23

8 ESÉLYEK ÉS LEHETŐSÉGEK Szenvedélyem régi műtárgyakba új életet lehelni Beszélgetés Rostás Árpád műbútorasztalos, restaurátorral* 1962-ben született Kaposváron. Állami intézetben nevelkedik, majd a kaposvári Építőipari Szakmunkásképző Iskolában asztalos szakmát szerez. Mint vándorasztalos végigjárja az országot, közben híres mestereknél tanul. Dolgozik Franciaországban, Angliában, Németországban is. Itthoni főbb munkáinak helyszínei: Marcali Városi Kórház, az Országház ülésterme, Magyar Tudományos Akadémia, kőbányai zsinagóga, Petőfi Irodalmi Múzeum, Sörforrás étterem (Váci utca), Gellért fürdő. Mit tud a családja múltjáról, nagyszülőkről, dédszülőkről? Semmit. Még a szüleimet sem ismertem. Amikor megszülettem, ott hagytak a kórházban, ahonnan egy másik közházba, az árvaházba kerültem. Úgy tíz éve egyszer találkoztam az anyámmal, aki akkor már nagyon beteg volt, de mindenképpen szeretett volna még egyszer látni. Beszélgettünk egy kicsit, mondtam neki, édesanyám, én nem haragszom, s megöleltem. Úgy tudom, nem sokkal utána meghalt. Álmomban viszont többször megjelentek a szüleim, azt mondták: ne haragudj ránk, szegények voltunk, szégyelltük, hogy kukázunk. Mit felelt az álomra ébren? Tényleg nem haragudtam, sőt tulajdonképpen meg kéne köszönnöm, mert így szakmát tanulhattam, méghozzá azt, amit mindennél jobban szeretek. Hol gyerekeskedett? 1966-ban, négyévesen Nágocsra kerültem, onnan olykor átvittek Nagyszakácsiba, Tiszadobra, aztán vissza Nágocsra, ott is fejeztem be az általános iskolát. Mire emlékszik ezekből a korai időkből? Leginkább arra, hogy hétvégén jöttek a szülők, a többiekkel együtt én is kiültem a ház elé a parkba, s vártam, hogy hozzám is jöjjenek. Sőt, volt a parkban egy bibliát ábrázoló díszkő, annak az egyik lapjára * Szále László Kitörők Interjú tizenöt cigány értelmiségivel című könyvben megjelent interjú rövidített változata rákarcoltam a nevem meg, hogy várom az anyukámat. Persze, hiába vártam. Karácsonykor csak néhányan maradtunk bent az intézetben, akkor is kiültem a padra és sírdogálva vártam, hátha jön. A nevelőm észrevett, s elvitt magával a templomba. Ahol láttam, hogy Jézus föl van szögelve a keresztre. Én pedig le akartam venni onnan, hogy segítsek neki. Később megmagyarázták, hogy nem kell neki segíteni, ő segített rajtunk, amikor megváltott bennünket a kereszthalálával. Azóta hiszek Istenben, s abban, hogy ő vezetett az életemben. Minden ünnepet az intézetben töltött? Szombat-vasárnap kivittek családokhoz, mindig máshova, ott általában jól éreztem magam. Nemrég egy néni felhívott sírva, azt mondta, 43 éve én voltam kint náluk egy hétvégén, ő ajándékozott nekem egy kis játékkutyát, én pedig azt mondtam, nem viszem el, mert jövő héten úgyis visszajövök. A néni most 81 éves, s azt szeretné, ha elmennék a kutyáért, megőrizte máig. Meg is ígértem, hogy meglátogatom. Mit csinált nyáron, amikor nem volt iskola? Maradtam kb. tizedmagammal az intézetben, segítettünk a háznál, dolgoztunk a nevelők földjein, de én leginkább a mesterek műhelyében szerettem lenni, s nézni, hogy dolgoznak a hintókészítők, a cipészek, kovácsok, asztalosok. Négyévesen már szó szerint gyalupad mellett voltam. A mesterek nem bánták, hogy ott lábatlankodok, azt mondogatta mind, tanulj szakmát, fiam. És én tényleg mindig alkotni, valamit csinálni vágytam. Teljesen szabályos rossz gyerek voltam, de abban különcnek számítottam, hogy gyakran elvonultam a többiektől, és sokat rajzoltam. Hova került a nyolc osztály elvégzése után? Mindenáron ott akartam maradni. Ez az én otthonom, gondoltam, tetszett a kastély, a fák a parkban, órákig tudtam nézegetni őket, később le is rajzolgattam a fákat, a tájat. Az igazgató pedig azt mondta, Árpád, magának tovább kell mennie. S mozoghatott bennem is valami, mert emlékszem, egyik ablakpárkányba belevéstem: én világhírű akarok lenni. Hogyan kezdett hozzá vágyai megvalósításához? Kaposvárra kerültem az Építőipari Szakmunkásképző Iskolába asztalos tanulónak. Itt is rögtön csalással vádoltak, elsőben kellett csinálnunk egy úgynevezett ollós-csapot, s a tanárom, Csere László nem hitte el, hogy én készítettem. Csináltatott még egyet, amikor látta, hogy ugyanolyan jó, magához vett, és nagyon sokat foglalkozott külön is velem. Figyelt rám, megtanított a pontos fűrészelésre, gyalulni, szerszámot élezni stb. Kemény volt velem, de igazságos. A végén azt mondta: fiam,amittudok,átadokneked,atöbbit magadnak kell hozzátenned. Máig számon tart, és büszke rám. Ezek szerint már akkor kitűnt a többiek közül? Azt hiszem, igen. Szakmunkásversenyt is nyertem Debrecenben. Egy cinkelt ládát a cink nem a fémet jelenti, hanem egy összeillesztési módot kellett készítenem, s gyakorlásképpen itthon is kellett csinálnom egyet. Nemrég tudtam meg, hogy a művezetőm eltette emlékbe, s harminc éve őrzi az én ládámat. Nagyon jó érzés ezt tudni. És pofonokat kapni? Olvastam, hogy versenyszerűen bokszolt. Éppen azért kezdtem el 1976-ban bokszolni, hogy ne kapjak pofonokat. Meguntam, hogy mint kicsi, gyenge gyereket mindig megvertek. Egyszer jött hozzánk egy bokszedző az iskolába, és Muhammad Ali-filmeket vetített, hogy kedvet csináljon nekünk a bunyóhoz. Én rögtön menni akartam, de a tanárom nem engedett, s a változatosság kedvéért ő is 24 ÖN KOR KÉP október november ESÉLYEK ÉS LEHETŐSÉGEK melléklet

9 ESÉLYEK ÉS LEHETŐSÉGEK megvert, hogy ne verekedjek. De akkor engem már nem lehetett visszatartani. A Kaposvári Dózsába igazoltam, szorgalmas, ügyes gyerek voltam, serdülőbajnokságot nyertem, ifi válogatott lettem, Kapos Kupa bajnok, s van egy OB-ezüstérmem is. Nagyon sokat kaptam a sporttól, még több vidéki klubban megfordultam, ban olimpiai kerettag voltam, de akkoriban már sokkal jobban érdekelt a munkám és a tanulás. Könyvtárba jártam, és a nagy mesterek műveit tanulmányoztam. Sokáig nem értettem őket, de első látásra megfogtak, s nem tudtam szabadulni tőlük. A szobrászat és a belsőépítészet érdekelt leginkább. És mindenekelőtt a nagy mesterek, Leonardo, Michelangelo, Girland munkássága. Asztalos mesterséget tanult a szakmunkásképzőben. Hogyan lett műbútorasztalos és restaurátor? Sajnos, nem az iskolában, hanem csak az életben tanultam meg a szakmát. Jártam az országot, fölkerestem a legjobb mestereket, s náluk, tőlük tanultam azt hiszem mesterfokon. Marcaliban a műhelyem cégtáblájára ma is az van írva: vándorasztalos. Ha jó iskola volt a vándorlás, akkor miért sajnos? Nem bántam meg, szó sincs róla, ma ugyanígy tennék, de bizonyos műemléki restaurálási munkákat sokszor azért nem kapok meg, mert nincs hozzá papírom csak tudásom. S az, úgy látszik, kevés. Kiknél dolgozott és mit tanult? Először Tatára mentem az akkor már 80 éves Harcsa Lajos bácsihoz, aki legendás műbútorasztalos volt, és mindent tudott a szakmáról, legtöbbet a politúrozásról. Azt mondtam, szeretnék nála dolgozni, pénzt nem kérek, csak tanulhassak tőle. Amikor magyarázott valamit, engem ültetett a székre, ő pedig egy fölfordított vödörre ült. Örökre belém vésődött, amit munkánk anyagáról, a fáról mondott: Tanulhatunk a fától, az ember legértékesebb, életfenntartó, élelmet adó, levegőt termelő, testével testeket, tüzével meleget, hamvával is segítő testvértől, a teremtés egyik csodájától, amely nélkül nem lehetett és nem is lesz élet. Az elpusztítását az Embernek már nem lesz módja sajnálni. Harcsa Lajos bácsi aztán beajánlott az ugyancsak tatai Cs. Kiss Ernőhöz, a híres fafaragó-művészhez. Ő küldött a faszobrász Dilong Sándorhoz, aki tanított az egyetemen is, és a reneszánsz volt a fő területe. Rengeteg szobor, faburkolat őrzi a keze nyomát az Országházban, a Budai Várban s az országban sokhelyütt. Ő ajánlotta Papp Imrét, aki jeles intarziakészítő mester volt, ami nem csoda, hiszen az édesapja annak idején díjat nyert intarziájával a párizsi világkiállításon. Nála tanultam az intarziakészítést, -javítást, a politúrozás tökéletesítését pedig Goldschmidt Andornál, akinek a Kazinczy utcában volt műhelye. Azt mondták, ha van valaki, aki mindent tud a politúrozásról, akkor ő az. Hozzá egyszerűen beállítottam a műhelyébe, mondtam, hogy szeretnék magától tanulni. De minthogy jóformán rám sem nézett, hogy magamra irányítsam a figyelmét, nagy büszkén azt mondtam neki, hogy amit maga egy óra alatt megtanult, azt én megtanulom fél óra alatt. Fölkapott egy seprűt, hátba vágott vele, és kizavart a műhelyéből. Én meg visszamentem, s most már alázatosabban kértem, hogy hadd maradjak, dolgozok neki, nem kérek pénzt, csak tanítson. Beleegyezett. Segítettem neki mindenben, amit kért, takarítottam és közben figyeltem. Ám amikor a politúrozáshoz a pácot keverte, mindig átment a másik szobába, és magára csukta az ajtót. Én meg fúrtam rá egy lukat, azon keresztül lestem, miből mennyit tesz bele, s mindent fölírtam egy darab papírra. Egyszer kértem, hadd keverjem ki én a pácot. Elnézően mosolygott, de megengedte. Aztán ugyancsak meglepődött, amikor elkészültem vele. Megkérdezte, hát ezt te honnan tudod. Bevallottam neki, hogy kilestem őt egy lukon át, hogyan csinálja. Fenéken billentett, aztán könny szökött a szemébe, és azt mondta: belőled még lesz valaki. Jó sok mestere volt. S nagy hálával emlékszem rájuk. Papp Imre nekem adta a gyalupadját, Goldschmidt Andortól kaptam furnérlemezeket, lakkot, gyalut s különféle speciális szerszámokat. Elhatároztam, ha meghalok, a szerszámaimat viszem magammal. A koporsómban ott lesz egy Biblia, egy gyalu, egy véső meg egy colstok, hogy a túlvilágon is dolgozhassak. Ezek a mesterek voltak az én egyetemi tanáraim, s műhelyeik az egyetemem. Sajnos, a hivatalos szakma ezt nem ismeri el. Hiába bizonyítottam százszor a fával, ha papírral nem tudom bizonyítani hozzáértésemet. A Restaurátor Kamara nem fogad be, ha Rostás Árpád néven adják be az engedélykérelmet, a Műemléki Felügyelőség nem adja meg. De sokan adják szájról-szájra: menj el ahhoz a cigány asztaloshoz Marcaliba. A Lépcső című Gyarmathy Lívia-filmet én is láttam, melyben az a lépcső nemcsak a marcali kórház egykori Széchenyi-kastély előcsarnokának restaurált följáróját jelenti, hanem az ön fölfele haladásának útját is. Hogyan kapta meg ezt a munkát, és hogy halad a saját lépcsőjén? A feleségem Marcaliba való, ide költöztünk, itt ragadtam. A kórház lépcsőjéről lemondtak, életveszélyesnek nyilvánították, ki akarták dobni, mondván, felújíthatatlan. Én láttam, hogy ez nem igaz, a lépcső megmenthető, ha megfelelő anyaggal kezeljük, tartósítjuk a fát, s a tönkrement, hiányos részeket újrafaragjuk. Megcsináltam, ma is áll, és még nagyon sokáig fog állni. Büszke vagyok rá, mert sikerült megmentenem valami fontosat, értékeset. Itt is szembe jutottak Harcsa Lajos bácsi szomorú szavai: Hiába tudjuk a tényt, hogy a régi évezredes és évszázados emberi alkotások, szellemi és fizikaiismeretenélkül nem volna érdemes embernek lenni, nagyon sok alkotás ma már reprodukálhatatlan, eltűntek a mestereik, és elmúlottak azok az igények is, amelyek létrehozták. Én megértem őt, de igyekszem neki ellentmondani: nem múlhattak el teljesen azok az igények, és nem múlik el a mi mesterségünk sem. Hol vannak azok az igények? Főleg külföldön tesznek meg mindent azért, hogy a régi értékeket megőrizzék, de azért nálunk is vannak emberek, akik óvják, becsülik a régi szépségeket. A Gyarmathy-film után megkeresett a szenvedélyes műgyűjtő, Bakai Péter, s leküldött értem egy autót Marcaliba. A lakása valóságos múzeum, s azt mondta nekem, a mesterek őt gyakran becsapták, szeretne biztosra menni. Adott próbamunkát, egy barokk széket kellett restaurálnom. Két évig dolgoztam nála és a barátainál. Neki köszönhetem, hogy külföldre mehettem dolgozni. Azt mondta nekem: maestro, önnek külföldön kell dolgoznia, mert méltó rá, és ott tudna iga- ESÉLYEK ÉS LEHETŐSÉGEK melléklet október november ÖN KOR KÉP 25

10 ESÉLYEK ÉS LEHETŐSÉGEK zán alkotni. Amikor kijutottam Franciaországba, felhívtam és megköszöntem neki, hogy felfigyeltrám,segített.sokatköszönhetek Ladányi Évának, akinek a révén a Gellért fürdőben kaptam nagyon szép munkákat és a Német Magyar Egyetemen. Sárdy Péter bizalmából restaurálhattam a Stümmer bútort Kaposváron, ezt a munkát egyébként tiszteletből fölajánlottam a városnak, merthogy nem kaptam meg a pénzemet. Rengeteg munkámra vagyok büszke itthon is, külföldön is, nem tudom mind fölsorolni, nézze meg az interneten. Hogyan sikerült kijutnia külföldre? 1996-ban egy bécsi barokk garnitúra helyreállításáért a Csók Galéria pályázatán elnyertem a Budapest asztalosa címet aztán később, még egyszer bekerültem az újságokba, s még abban az évben kaptam Párizsban egy jó munkát. Kimentem, és azt gondoltam, hogy talán sosem jövök haza. Adtak kézről-kézre, kaptam több kisebb munkát, aztán nagyobbakat is. Meghívtak Versailles-ba, hogy restauráljam a Napkirály parkettjét, de gépet nem használhatok, és az új részeknek tökéletesen olyanoknak kell lenniük, mintha régiek lennének. Találtam egy nagyon régi kukoricagórét, annak a léceit használtam fel, húsz négyzetméter új részt kellett csinálni, de senki sem veszi észre a különbséget. A kastély műtörténésze hitetlenkedve nézte, aztán mutatott egy 16 centiméter magas és 16 centiméter széles faragványt, mely, mint kiderült, XIV. Lajos konzol asztalának egy mintája volt. Kérdezte meg tudom-e csinálni. Egy ívet kellett belefaragnom. Megcsináltam. Aztán hoztak egy barokk szobrot, utána egy barokk tükröt, azokat is helyreállítottam. Egyre inkább fölfigyeltek rám. Elvittek árverésekre, hogy megmondjam, mit érdemes megvenni, mit nem. Adtak kézről kézre, eljutottam Franciaország más vidékeire is, aztán Angliába, Németországba stb. Lyonban például egy kolostor XIII. századi gótikus templomában gyóntatófülkét tisztítottak éppen, amikor közöltem velük, hogy erre volna alkalmasabb anyag is. Kérték, mutassam meg. Letisztítottam a saját anyagommal a fülkét, ők meg csodálattal nézték az eredményt. Kérdezték, milyen anyag ez. Mondtam, hogy az titok, de szívesen dolgoznék itt. Láttam, a kolostorban lévő famunkák felújítása évekre szóló munkát adhatna nem egy, hanem több restaurátornak is. A papok örültek volna, de nem volt munkavállalási engedélyem, haza kellett jönnöm. Pedig rengeteg munkát ajánlottak, jó helyem volt, befogadtak, és ott senkinek nem jelentett problémát a cigányságom, mint itthon, sőt büszkén mondogatták, hogy gypsy professional artist. Beszélt egy titkos anyagról, az voltaképpen micsoda? Leginkább arra hasonlít, amit az ókori Egyiptomban használtak a fa konzerválására. A pontos összetételét nem tudnám megadni, igaz, nem is akarom. Ahhoz túl értékes. De elmondom a születési történtét. Sokat kísérleteztem vele, de sosem sikerült tökéletesen. Egyszer a Bem rakparti Andrássy-palotában dolgoztam, ahol egy karzat íves faragását kellett megoldanom, de nem tudtam, hogy kezdjek hozzá, mert nem értettem, eredetileg, hogyan készítették. Leültem, spekuláltam, s mintha sugallatot kaptam volna, bevillant: vágd el. Elvágtam, s amikor megláttam a metszetét, rögtön tudtam, hogy hajlították a fát. Megcsináltam a meglévő rész tükörképét, olyan hűen, hogy mindenki eredetinek hitte. Ott a palotában le kellett tisztítanunk 500 négyzetméternyi fafelületet. A lányom is velem volt, próbálgattuk a különféle vegyszereket, aztán abbahagytuk, leültünk, mert nagyon elfáradtunk. Elaludtunk. Amikor fölébredtünk, azt mondja a lányom, nézd apu, letisztult. Megörültünk, és a teljes felületet lemostuk vele, tökéletes lett. Azóta ezt használjuk. Megcsináltam vele a kőbányai zsinagóga ajtaját, mennyezetét, azt mondták a megrendelők, uram, nekünk nem új kell. Én meg mondtam, uraim, ez a régi eredeti állapotban helyreállítva. Ezzel az anyaggal kezeltem sok egyéb mellett a szombathelyi serház az egykori Batthyánykastély gyönyörű famunkáit is. Annyira tönkrementek, hogy nem volt mester, aki elvállalta volna. Ki akarták dobni az egészet. Én elvállaltam, megcsináltam. Hatalmas munka volt, 600 négyzetméternyi felület, fagerendák, lépcsők, korlátok, ablakok, bejárati ajtók tökéletesen és időt állóan felújítva, ugyanakkor korhűen, hitelesen: a 200 éves lépcsőnek még a kopását is meghagytam. A szer nagyon szép felületet ad, tisztít, konzervál és nagyfokú tűzvédelmet is biztosít. Miért nem szabadalmaztatja? Két okból. Egyrészt félek, hogy ha megmondom, kisemmiznek, másrészt nem is tudok milligrammra pontos öszszetételt megadni. Ha méricskélni kezdem, akkor mindig foltos lesz a felület, ha érzés alapján öntöm össze a dolgokat, mindig sikerül. Egyébként nemrég Amerikából kerestek miatta. Ha tetszene nekik a találmányom, és sikerülne megegyezni, az számomra nagy előrelépés és elégtétel lenne. Kinéz egy megrendelés Japánból is, most mindenesetre, elkezdtem japánul tanulni. Nemcsak az üzlet miatt, hanem mert bolondulok a távol-keleti művészetért. Nagyon szeretnék eljutni Indiába, Kínába, Kambodzsába is. Sokféle famunkát csinál, de mit szeret legjobban? Régi nagy mesterek által készített tárgyakba új életet lehelni. Menthetetlennek látszó értékeket megmenteni. Templomok, kastélyok berendezéseit, épületdíszeit helyreállítani és konzerválni. Politúrozni, intarziát restaurálni. Minden munkát szeretek, ami a régi, az eredeti visszaállítására irányul. És mindent elutasítok, ha a gyorsaság, olcsóság és egyszerűség kedvéért, valahol ki akarják dobni a régit. Egy híres szállodánkban nagyon nagy volumenű munkáról mondtam le, mert azt akarták, hogy ne vackoljunk a régi burkolattal, cseréljük ki őket préselt bútorlapokra. Ilyesmire sosem voltam képes, és nem is leszek. A gyerekei mivel foglalkoznak? Követi-e valamelyik? Edina húszéves, gazdasági főiskolára jár, a jog és a menedzser szakma érdekli. Árpád fiam most érettségizik, jól sportol, gyönyörűen farag sokáig kis Michelangelónak hívtam, legszívesebben így is anyakönyveztettem volna, de pillanatnyilag, azt hiszem, pincér szeretne lenni. Én egyiküket sem erőltetem, de titokban abban reménykedem, hogy a lányom később majd átveszi a cég irányítását, a fiampedig a nyomomba lép. Nyáron jönnek, segítenek, a lányom jól tervez és ügyesen politúroz, a fiamnak, mint mondtam, nagyon jó érzéke van a faragáshoz, és biztosan szereti is csinálni, hiszen egyszer kisebb korában, amikor faragás közben megvágta a kezét, eltakarta a sebet, nehogy abba kelljen hagynia. Szále László A melléklet a és weboldalakról letölthető. A melléklet szerkesztetője Csiky Ildikó és Szegvári Katalin Fotók: Kolin Péter Készült a Nemzeti Erőforrás Minisztérium megbízásából. 26 ÖN KOR KÉP október november ESÉLYEK ÉS LEHETŐSÉGEK melléklet

A SZEKCIÓÜLÉSEK TÉMÁI RÉSZLETESEN

A SZEKCIÓÜLÉSEK TÉMÁI RÉSZLETESEN A SZEKCIÓÜLÉSEK TÉMÁI RÉSZLETESEN 1. KÖZTERÜLETEN NE ÉLJENEK ÉS NE ALUDJANAK EMBEREK?! SPECIÁLIS KIHÍVÁSOK AZ UTCAI SZOLGÁLTATÁSOK KAPCSÁN SZEKCIÓVEZETŐ: MORVA EMÍLIA (MAGYAR MÁLTAI SZERETETSZOLGÁLAT EGYESÜLET)

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének március 17-i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének március 17-i rendkívüli ülésére Új napirend Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. március 17-i rendkívüli ülésére Tárgy: Hosszabb időtartamú értékteremtő közfoglalkoztatási program támogatása

Részletesebben

Rostás Árpád mûbútorasztalos, restaurátor bemutatkozik 2009. January 20.

Rostás Árpád mûbútorasztalos, restaurátor bemutatkozik 2009. January 20. Rostás Árpád mûbútorasztalos, restaurátor bemutatkozik 2009. January 20. Tisztelt Leendõ Ügyfelünk! Rostás Árpád vagyok, a Robufa Mûvészeti Stúdió vezetõje. egész életemben elõdeink remekmûveit csodáltam,

Részletesebben

Elsőként Lakhatást Szakmai Nap november 7. Aknai Zoltán Menhely Alapítvány

Elsőként Lakhatást Szakmai Nap november 7. Aknai Zoltán Menhely Alapítvány Elsőként Lakhatást Szakmai Nap 2016. november 7. Aknai Zoltán Menhely Alapítvány Elsőként Lakhatást! Utcáról Lakásba? A program előzményei PHARE program foglalkoztatás segítése Foglalkoztatási Lakhatási

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 3-án 18 órakor megtartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 3-án 18 órakor megtartott nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 404-33/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J e g y zőkönyv. Ikt. sz.: EMB/24-1/2013. 2/2013./NE. sz. ülés (2/2010-2014./NE. sz. ülés)

J e g y zőkönyv. Ikt. sz.: EMB/24-1/2013. 2/2013./NE. sz. ülés (2/2010-2014./NE. sz. ülés) Ikt. sz.: EMB/24-1/2013. 2/2013./NE. sz. ülés (2/2010-2014./NE. sz. ülés) J e g y zőkönyv az Országgyűlés Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottság A nők esélyegyenlőségével foglalkozó albizottsága

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére BELÜGYMINISZTER../../BM Az 1992. évi LXIII. törvény 19/A. rendelkezései szerint NEM NYILVÁNOS. Készült 2011....-án. ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére a települési önkormányzat hivatásos tűzoltóság, önkormányzati

Részletesebben

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012.

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012. 18.Az állami szociálpolitika rendszere, a szociális ellátások típusai. Az állami és az önkormányzati szociális feladatok /A szociálpolitika fogalma/ Ferge Zsuzsa megfogalmazásában a szociálpolitika a társadalmi

Részletesebben

DUNAREMETE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 80-11/2013/X J E G Y Z Ő K Ö N Y V

DUNAREMETE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 80-11/2013/X J E G Y Z Ő K Ö N Y V DUNAREMETE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 80-11/2013/X J E G Y Z Ő K Ö N Y V DUNAREMETE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. NOVEMBER 18-ÁN MEGTARTOTT KÖZMEGHALLGATÁSRÓL ÉS NYILVÁNOS

Részletesebben

Családi járulékkedvezmény 2014

Családi járulékkedvezmény 2014 Családi járulékkedvezmény 2014 NAV tájékoztató Ha Ön igényli, hogy a munkáltatója az Ön járandóságaiból a családi kedvezmény figyelembe vételével vonja le az adóelőleget, ezt a nyilatkozatot két példányban

Részletesebben

Megmozdítani a mozdíthatatlant

Megmozdítani a mozdíthatatlant Megmozdítani a mozdíthatatlant A Vissza az utcáról program tapasztalatai Szabó Andrea (Hajléktalanokért Közalapítvány) 1 A vissza az utcáról program előzményei 2010: 2011: a Magyar Köztársaság 2010. évi

Részletesebben

J ászkisér V áros Önkormányzata Képviselő-testülete. 2015. május 27-i soron kívüli nyílt üléséről

J ászkisér V áros Önkormányzata Képviselő-testülete. 2015. május 27-i soron kívüli nyílt üléséről J ászkisér V áros Önkormányzata Képviselő-testülete 5137 Jászkisér, Fő út 7. E-mail: jaszkiser@vnet.hu Tel.: 57/550-130 Fax: 57/550-120 Ikt. sz.: 13-14/2015. Je gyz őkönyv. Jászkisér Város Önkormányzata

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. JÚLIUS 26-I ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. JÚLIUS 26-I ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. JÚLIUS 26-I ÜLÉSÉRŐL 1 Készült: Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. július 26-án megtartott üléséről. Az ülés

Részletesebben

Az UNICEF Gyerekbarát Település Értékelő Bizottságának tagjai

Az UNICEF Gyerekbarát Település Értékelő Bizottságának tagjai Az UNICEF Gyerekbarát Település Értékelő Bizottságának tagjai Danks Emese, az UNICEF Magyar Bizottság Alapítvány ügyvezető igazgatója Több mint húsz éve foglalkozik kommunikációval hazai és nemzetközi

Részletesebben

A Budapesti Hajléktalanügyi Konzorcium Működése

A Budapesti Hajléktalanügyi Konzorcium Működése A Budapesti Hajléktalanügyi Konzorcium Működése Első Szakasz 2011. november 1. 2012. március 31. Balatonföldvár 2012. augusztus 30.-31. Aknai Zoltán Közterület helyett emberibb Körülmények (Menhely Alapítvány)

Részletesebben

Foglalkozást segítő kormányzati intézkedések, pályázati lehetőségek

Foglalkozást segítő kormányzati intézkedések, pályázati lehetőségek Foglalkozást segítő kormányzati intézkedések, pályázati lehetőségek Ádám Sándor főosztályvezető Munkaerőpiaci Programok Főosztály Nemzetgazdasági Minisztérium Budapest, 2017. március 7. MUNKAERŐPIACI TRENDEK

Részletesebben

Nekem ez az életem. Beszélgetés Müller Henriknével, a solti Béke Patika vezetôjével

Nekem ez az életem. Beszélgetés Müller Henriknével, a solti Béke Patika vezetôjével Nekem ez az életem Beszélgetés Müller Henriknével, a solti Béke Patika vezetôjével A patika igényesen felújított, orvosi rendelôknek is helyet adó épületben található a kisváros egyik terének sarkán. A

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 3.) Hajdúhadházi Városi Sportegyesület részére 2011. évben non-profit szervezetek támogatása keretében - nyújtott támogatás elszámolása

JEGYZŐKÖNYV. 3.) Hajdúhadházi Városi Sportegyesület részére 2011. évben non-profit szervezetek támogatása keretében - nyújtott támogatás elszámolása JEGYZŐKÖNYV Készült a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2012. február 21-én du. 15.30 órakor a Polgármesteri Hivatal nagytanácstermében megtartott rendkívüli üléséről. Jelen voltak:

Részletesebben

Down Egyesület Életpálya Down Szindrómával

Down Egyesület Életpálya Down Szindrómával Down Egyesület Életpálya Down Szindrómával Az Egyesület bemutatása A DOWN Egyesületet 13 évvel ezelőtt olyan szülők hozták létre, akik fontosnak tartották, hogy a rendelkezésükre álló információkat és

Részletesebben

KÉRDŐÍVEK FELDOLGOZÁSA

KÉRDŐÍVEK FELDOLGOZÁSA Mi legyek, ha nagy leszek? pályaválasztási nyílt nap 2013. január 22. A program az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Nemzeti Együttműködési Alap és Civil Támogatások Igazgatósága támogatásával valósul meg.

Részletesebben

Közfoglalkoztatás. Ujhelyi Zita

Közfoglalkoztatás. Ujhelyi Zita Közfoglalkoztatás Ujhelyi Zita Nemzeti Közfoglalkoztatási Program Közhasznú munkavégzés támogatása Közcélú foglalkoztatás Hagyományos közmunkaprogramok Egységes közfoglalkoztatás Cél: minél több munkára

Részletesebben

A Fidesz társadalompolitikájának csődje. Sajtótájékoztató 2012. 02.07.

A Fidesz társadalompolitikájának csődje. Sajtótájékoztató 2012. 02.07. A Fidesz társadalompolitikájának csődje Sajtótájékoztató 2012. 02.07. Soha ennyi szegény ember nem volt Magyarországon, mint most! Közel 4 millió ember él a létminimum alatt! Legalább 50 ezer gyermek éhezik!

Részletesebben

ÜGYMENET LEÍRÁS ÁPOLÁSI DÍJ. fokozott ápolást igénylő, súlyosan fogyatékos és tartósan beteg közeli hozzátartozó otthoni ápolása

ÜGYMENET LEÍRÁS ÁPOLÁSI DÍJ. fokozott ápolást igénylő, súlyosan fogyatékos és tartósan beteg közeli hozzátartozó otthoni ápolása ÁPOLÁSI DÍJ fokozott ápolást igénylő, súlyosan fogyatékos és tartósan beteg közeli hozzátartozó otthoni ápolása, 35/342-806 ápolási díj megállapítása iránti kérelem jövedelemnyilatkozat vagyonnyilatkozat

Részletesebben

SEGÍTHETÜNK! Alapitvany-Fuzet_2009_05.indd 1 Alapitvany-Fuzet_2009_05.indd 1 9/14/2009 9:10:00 AM 9/14/2009 9:10:00 AM

SEGÍTHETÜNK! Alapitvany-Fuzet_2009_05.indd 1 Alapitvany-Fuzet_2009_05.indd 1 9/14/2009 9:10:00 AM 9/14/2009 9:10:00 AM SEGÍTHETÜNK! Alapitvany-Fuzet_2009_05.indd 1 9/14/2009 9:10:00 AM WWW.DGY.HU ADÓSZÁM: 18356076-1-03 BANKSZÁMLASZÁM: 10400621-06201821-00000000 H-6200 KISKŐRÖS, MEZŐ U. 16. H-1094 BUDAPEST, ANGYAL UTCA

Részletesebben

A Magyarországon megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) Ausztriában fognak dolgozni:

A Magyarországon megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) Ausztriában fognak dolgozni: A Magyarországon megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) Ausztriában fognak dolgozni: % Nem Kor Családi állapot Férfi Nő éves korig - év - év - év

Részletesebben

A Magyarországon megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) külföldön fognak dolgozni:

A Magyarországon megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) külföldön fognak dolgozni: A Magyarországon megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) külföldön fognak dolgozni: % Nem Kor Családi állapot Férfi Nő éves korig - év - év - év -

Részletesebben

A Slovakiabán megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) külföldön fognak dolgozni:

A Slovakiabán megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) külföldön fognak dolgozni: A Slovakiabán megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) külföldön fognak dolgozni: % Nem Kor Családi állapot Férfi Nő éves korig - év - év - év - év

Részletesebben

A Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei dokumentációs,nyilvántartási és információáramlási rendszere

A Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei dokumentációs,nyilvántartási és információáramlási rendszere Munkaerő-paci reintegráció a hajléktalan-ellátásban Pályázati azonosító: A/57, FT id.: HU-32 A Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei dokumentációs,nyilvántartási és információáramlási

Részletesebben

A Csehországban megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) Ausztriában fognak dolgozni:

A Csehországban megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) Ausztriában fognak dolgozni: A Csehországban megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) Ausztriában fognak dolgozni: % Nem Kor Családi állapot Férfi Nő éves korig - 5 év - 5 év -

Részletesebben

Országos Érdekegyeztető Tanács első félévi munkaprogramja. Plenáris ülésen megvitatásra javasolt program

Országos Érdekegyeztető Tanács első félévi munkaprogramja. Plenáris ülésen megvitatásra javasolt program Országos Érdekegyeztető Tanács 2007. első félévi munkaprogramja 2. számú melléklet I. Plenáris ülésen megvitatásra javasolt program Január 2007. évi bértárgyalások a keresetnövelés éves mértékéről ( OÉT)

Részletesebben

készült Vének Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. november 5-én (hétfőn) 18,00 órai kezdettel tartott közmeghallgatásán

készült Vének Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. november 5-én (hétfőn) 18,00 órai kezdettel tartott közmeghallgatásán VÉNEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV készült Vének Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. november 5-én (hétfőn) 18,00 órai kezdettel tartott közmeghallgatásán HATÁROZATOK:

Részletesebben

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről Egyesületünk 2005. október 27 én alakult szülői kezdeményezésre. Célja: Tápiószecsőn és a környező Tápió vidék - Kistérségben értelmi vagy testi

Részletesebben

Gyorsjelentés a hajléktalan emberek 2011 február 3-i kérdőíves adatfelvételéről

Gyorsjelentés a hajléktalan emberek 2011 február 3-i kérdőíves adatfelvételéről Február Harmadika Munkacsoport Gyorsjelentés a hajléktalan emberek 2011 február 3-i kérdőíves adatfelvételéről Összefoglaló: Győri Péter Gyorsjelentés a 2011. évi hajléktalan-adatfelvételről Válaszadó

Részletesebben

Dr. Kutnyányszky Valéria

Dr. Kutnyányszky Valéria Dr. Kutnyányszky Valéria Dr. Kutnyányszky Valéria 2009 őszén egy hónapot töltött a Kongói Demokratikus Köztársaság területén fekvő Kiwanjában. A bükkösdi homeopátiás orvos az Afrikai-Magyar Egyesület (AHU)

Részletesebben

A politikai és a szakmai vezetés találkozása volt a motor

A politikai és a szakmai vezetés találkozása volt a motor Bánszky Pál A politikai és a szakmai vezetés találkozása volt a motor Ön nem kecskeméti, mégis nagyon sokat tett az utóbbi évtizedekben Kecskemét város kulturális életéért. Honnan származik, hogyan került

Részletesebben

Adatlap a 2017/18. évi szociális pályázathoz

Adatlap a 2017/18. évi szociális pályázathoz Adatlap a 2017/18. évi szociális pályázathoz Beérkezési határidő: 2017. Március 30. Kérjük, az Adatlapot a valóságnak megfelelően töltse ki, mert az igazságos elbírálás csak így garantálható. Az Adatlap

Részletesebben

Rehabilitáció helyett életfogytiglani segély?

Rehabilitáció helyett életfogytiglani segély? Sorompó Anett szociális munkás Rehabilitáció helyett életfogytiglani segély? MRE Bethesda Gyermekkórház Rehabilitációs osztály Humántőke A humántőke fogalma azt fejezi ki, hogy az egyén szellemi és fizikai

Részletesebben

VALÓSÁG. Nem harap az énekóra sem Interjú egy mentortanárral

VALÓSÁG. Nem harap az énekóra sem Interjú egy mentortanárral VALÓSÁG Az alábbi interjúkból a pedagógus életút két állomásáról kaphatunk képet, egy mentortanár és egy pályakezdő pedagógus véleménye alapján. A beszélgetések főként a pedagógussá válás kezdeti szakaszáról,

Részletesebben

Andor Mihály: Az alternatív gimnáziumi képzés első évtizede (OTKA T ) TANULÓI KÉRDŐÍV

Andor Mihály: Az alternatív gimnáziumi képzés első évtizede (OTKA T ) TANULÓI KÉRDŐÍV 1. Neme (a megfelelőt húzza alá) 1) fiú 2) lány 2. Családja lakóhelye (település vagy kerület): TANULÓI KÉRDŐÍV 3. Tanítási időben hol lakik? (a megfelelőt húzza alá) 1) otthon 2) kollégiumban 3) albérletben

Részletesebben

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/ ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022 Tárgyalja: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság, Ügyrendi és Közbeszerzési Bizottság Szociális, Egészségügyi és Foglalkoztatási

Részletesebben

KIMA Keresztyén Ifjúsági Missziós Alapítvány. 1039 Budapest, József Attila u. 28.

KIMA Keresztyén Ifjúsági Missziós Alapítvány. 1039 Budapest, József Attila u. 28. KIMA Keresztyén Ifjúsági Missziós Alapítvány 1039 Budapest, József Attila u. 28. 2010. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2011. május. 12. Theisz Gábor elnök - 1 - A KIMA Keresztyén Ifjúsági Missziós

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, 2008. május 29-i ülésére. Az előterjesztést készítette: VG Kft ügyvezetője

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, 2008. május 29-i ülésére. Az előterjesztést készítette: VG Kft ügyvezetője ELŐTERJESZTÉS Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, 2008. május 29-i ülésére Az előterjesztést készítette: Előterjesztő: Ferencz Péter VG Kft ügyvezetője dr.kelemen Márk polgármester Véleményezésre

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV EGERÁG KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. március 11. napján MEGTARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV EGERÁG KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. március 11. napján MEGTARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV EGERÁG KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. március 11. napján MEGTARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL Hozott határozatok: 13/2013.(III.11.) 14/2013.(III.11.) 15/2013.(III.11.) 16/2013.(III.11.)

Részletesebben

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait.

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait. Göncölszekér M ári szólt asszonyához Pista, te csak maradj az ágyban, próbálj meg aludni. Ez a szegény lánygyerek folyton köhög. Nem hagy téged aludni. Nem tudsz pihenni. Lehet, hogy a komámnak lesz igaza.

Részletesebben

2016. február INTERJÚ

2016. február INTERJÚ INTERJÚ Az Élet szép Az AMEGA beszélgetőpartnere: Dr. Kánitz Éva Főorvos Asszony, milyen családi indíttatással került az orvosi pályára? Mindig azt gondoltam, hogy az a legszebb dolog a világon, ha az

Részletesebben

Jegyzõkönyv ÁÉT 2008. szeptember 30-án megtartott ülésérõl 2008. November 13.

Jegyzõkönyv ÁÉT 2008. szeptember 30-án megtartott ülésérõl 2008. November 13. Jegyzõkönyv ÁÉT 2008. szeptember 30-án megtartott ülésérõl 2008. November 13. ftsz.hu Szám: HUM/1219/2008 JEGYZÕKÖNYV az Ágazati Érdekegyeztetõ Tanács 2008. szeptember 30-án megtartott ülésérõl Köszöntöm

Részletesebben

TÁMOP 5.3.3-08/2-2009-0013 FEDÉL MÁS-KÉP(P) Hajléktalan emberek társadalmi és munkaerő-piaci integrációját segítő programok

TÁMOP 5.3.3-08/2-2009-0013 FEDÉL MÁS-KÉP(P) Hajléktalan emberek társadalmi és munkaerő-piaci integrációját segítő programok TÁMOP 5.3.3-08/2-2009-0013 FEDÉL MÁS-KÉP(P) Hajléktalan emberek társadalmi és munkaerő-piaci integrációját segítő programok Születési ideje (N=80) 11,25% 1,25% 2,50% 31,25% 23,75% 3 1941-1950 között született

Részletesebben

garmadát. Abban sem volt nagy köszönet, ahogy cseperedtem, mert, ami rosszat elképzelhet az ember, azt én mind véghezvittem: a macska talpára

garmadát. Abban sem volt nagy köszönet, ahogy cseperedtem, mert, ami rosszat elképzelhet az ember, azt én mind véghezvittem: a macska talpára Mire megvirrad... Julis! Julis! Asszony! Csak nem hagy békén, s én áldozatként, hogy szabaduljak tőle, elvonulok, mint a nagyokosok, tollat veszek a kezembe, azzal ámítom őnagyságát, hogy úr lettem, ahogy

Részletesebben

a szociális szolgáltatások kiépítettsége, működése és a társadalmi igények (szükséglet, fizetőképesség) nem fedik egymást

a szociális szolgáltatások kiépítettsége, működése és a társadalmi igények (szükséglet, fizetőképesség) nem fedik egymást A szociális támogatási rendszer munkára ösztönző átalakítása társadalmi vita koncepció Szociális és Munkaügyi Minisztérium 2008. július. Szociális támogatási rendszer sokféle élethelyzetre, sokféle pénzbeli

Részletesebben

"a szegény bujdosókat házadba bevigyed"

a szegény bujdosókat házadba bevigyed "a szegény bujdosókat házadba bevigyed" egy pályázati program tapasztalatai program tapasztalatai Kártyás Irén (Menhely Alapítvány) 1 Közterület helyett emberibb körülmények pályázat 2012. A pályázat célja

Részletesebben

Az idén 20 éves Klinikai Lelkigondozók Ökumenikus Egyesülete 16. alkalommal hirdeti meg éves képzési programját KLÖE TRÉNINGEK 2013.

Az idén 20 éves Klinikai Lelkigondozók Ökumenikus Egyesülete 16. alkalommal hirdeti meg éves képzési programját KLÖE TRÉNINGEK 2013. Az idén 20 éves Klinikai Lelkigondozók Ökumenikus Egyesülete 16. alkalommal hirdeti meg éves képzési programját KLÖE TRÉNINGEK 2013. Tavasz Nyár Figyelem: a korábbiakhoz képest időpont-változások! Amit

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából Visszapillantó 2015. november 14 Visszapillantó 2015. november 14 A Debreceni Főnix

Részletesebben

Méltó születésnapi ajándék

Méltó születésnapi ajándék Szeged gazdálkodásának egyre nagyobb hányadát teszik ki azok az állami és uniós pályázatok, melyeket teljes egészében a város fejlesztésére fordítanak. Az idén 32 milliárd forintot fektetnek be a város

Részletesebben

MEZŐBERÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT IFJÚSÁGI KONCEPCIÓ CSELEKVÉSI TERVE 2015-2020.

MEZŐBERÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT IFJÚSÁGI KONCEPCIÓ CSELEKVÉSI TERVE 2015-2020. MEZŐBERÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT IFJÚSÁGI KONCEPCIÓ CSELEKVÉSI TERVE 2015-2020. A koncepcióban megfogalmazott feladatok elvégzéséhez szükséges elkészíteni a cselekvési tervet, amely tartalmazza a felelősöket

Részletesebben

ÉLETMŰHELY. Mi a program célja?

ÉLETMŰHELY. Mi a program célja? ÉLETMŰHELY Mi a program célja? A kreatív gondolkodás és a kreatív cselekvés fejlesztése, a személyes hatékonyság növelése a fiatalok és fiatal felnőttek körében, hogy megtalálják helyüket a világban, életük

Részletesebben

Tájékoztató a munkaadói támogatásokról. Ujhelyi Zita osztályvezető Befektetés Ösztönzési és Szolgáltatási Osztály

Tájékoztató a munkaadói támogatásokról. Ujhelyi Zita osztályvezető Befektetés Ösztönzési és Szolgáltatási Osztály Tájékoztató a munkaadói támogatásokról Ujhelyi Zita osztályvezető Befektetés Ösztönzési és Szolgáltatási Osztály Szolgáltatások Lehetőségek munkaadók számára munkaerő-piaci információk nyújtása Közvetítés

Részletesebben

138/2009. (XI. 26.) önkormányzati testületi határozat Püspökladány Város Településfejlesztési Koncepciójának évi szöveges módosításaival egyetér

138/2009. (XI. 26.) önkormányzati testületi határozat Püspökladány Város Településfejlesztési Koncepciójának évi szöveges módosításaival egyetér 137/2009. (XI. 26.) önkormányzati testületi határozat a 2010. évi költségvetési koncepcióban leírt tervezési irányelveket elfogadja, a 2010. évi költségvetési rendelettervezetet kidolgozásra alkalmasnak

Részletesebben

Színbe hozunk! Találd meg magadban Te is az önkéntest!

Színbe hozunk! Találd meg magadban Te is az önkéntest! Színbe hozunk! Találd meg magadban Te is az önkéntest! Szia! A Faipari Tudományos Alapítvány saját profiljába vágó önkéntes programot indított ZuzmóKa néven. Az egy éven át tartó rendezvénysorozat önkéntesek

Részletesebben

T/4448. számú törvényjavaslat

T/4448. számú törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/4448. számú törvényjavaslat a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvénynek az ingyenes bölcsődei és óvodai gyermekétkeztetés kiterjesztése érdekében

Részletesebben

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet!

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Mivel sem az én szüleim, sem férjem szülei nem álltak olyan jól anyagilag, hogy támogatni tudtak volna új otthonunk megteremtésében, esküvőnk után vidékre kötöztünk

Részletesebben

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve:

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve: Fényképalbum Az interjúalany neve: A fénykép készítésének helye: A fénykép készítésének éve: Szüleim Budapest 1980-as évek Ők a szüleim. Ez a kép már itt készült, Budapesten. Volt egy kicsi lakásuk, és

Részletesebben

TÁMOP-5.3.2-12/1-2012-0001

TÁMOP-5.3.2-12/1-2012-0001 FogLak projekt2 Az utcán élő hajléktalan személyek társadalmi visszailleszkedésének, sikeres munkaerő-piaci integrációjának megalapozása TÁMOP-5.3.2-12/1-2012-0001 A projekt célja Az utcán élő hajléktalan

Részletesebben

SZERELMES ÜZEMMÉRNÖK LÓDENBEN SZUROVY ATTILA ÓSZERES

SZERELMES ÜZEMMÉRNÖK LÓDENBEN SZUROVY ATTILA ÓSZERES festményeket pedig kevés kivétellel mindig megsiratom. De csapodár fajta az ószeres, szerelmes lesz néhány tárgyba, de aztán eladja, utána meg kesereg, miért tette. SZERELMES ÜZEMMÉRNÖK LÓDENBEN SZUROVY

Részletesebben

1. oldal, összesen: 21

1. oldal, összesen: 21 KMR-101 KMR-102 KMR-103 KMR-104 KMR-105 KMR-106 KMR-107 KMR-108 KMR-109 Misszió Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség Szociális Gondozó Központ 1194 Budapest, Viola utca 30. Dankó u. 11. 2030 Érd,

Részletesebben

- 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ Sátoraljaújhelyi Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ. a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról

- 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ Sátoraljaújhelyi Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ. a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról - 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ i Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról, 2006. május 31. Napjaink gyorsan változó világában a munkahely megszerzése

Részletesebben

Készült: Egeralja község képviselő-testületének 2013. július 8-án 19 óra 30 perctől megtartott testületi üléséről.

Készült: Egeralja község képviselő-testületének 2013. július 8-án 19 óra 30 perctől megtartott testületi üléséről. Községi Képviselő-testület Egeralja Szám: 231-8/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egeralja község képviselő-testületének 2013. július 8-án 19 óra 30 perctől megtartott testületi üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

~t~. számú előterjesztés

~t~. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere ~t~. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Baptista Szeretetszolgálattal együttműködési megállapodás megkötéséről

Részletesebben

Budapest Portál. Először ünnepelték meg a Hidak és Hídépítők Napját 2013. május 16.

Budapest Portál. Először ünnepelték meg a Hidak és Hídépítők Napját 2013. május 16. Budapest Portál Először ünnepelték meg a Hidak és Hídépítők Napját 2013. május 16. Tarlós István főpolgármester (jobbra) és Völner Pál államtitkár (balra) felavatja a Nepomuki Szent János rekonstruált

Részletesebben

Csillag-csoport 10 parancsolata

Csillag-csoport 10 parancsolata Csillag-csoport 10 parancsolata 1. Nagyon jól érezd magad mindig, mert ilyen hely nem lesz több a világon. (Panka) 2. Próbálj meg normálisan viselkedni, hogy ne legyenek rád dühösek. (Vince) 3. Kitartóan

Részletesebben

Napirend. Iktatószám: 6-1 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Napirend. Iktatószám: 6-1 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sáránd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4272 Sáránd, Nagy u. 44. Tel: 52/374-104 Tel/Fax: 52/567-209 e-mail: sarandph@t-online.hu, sarandph@gmail.com Iktatószám: 6-1 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N

Részletesebben

Szerintem vannak csodák

Szerintem vannak csodák Brjeska Dóra Szerintem vannak csodák De neked is tenned kell értük 2015 Bevezetés Ajánlom ezt a könyvet valakinek, aki már egy másik, sokkal békésebb helyről vigyáz ránk és segít nekünk. Így kezdődik egy

Részletesebben

Homicskó Árpád Olivér. Társadalombiztosítási és szociálpolitikai alapismeretek

Homicskó Árpád Olivér. Társadalombiztosítási és szociálpolitikai alapismeretek Homicskó Árpád Olivér Társadalombiztosítási és szociálpolitikai alapismeretek Dr. Homicskó Árpád Olivér, PhD egyetemi docens Társadalombiztosítási és szociálpolitikai alapismeretek P a t r o c i n i u

Részletesebben

http://mszp.hu/calendar

http://mszp.hu/calendar 2012.04.04. szerda A civil társadalmat erősítené az EU a keleti partnerországokban Komoly előrelépések az EU keletei partnersége terén Túllőhet a célon az EU szigorú termékcímkézése Nemzeti Eszközkezelő

Részletesebben

1.2. a munkáltatónak az esélyegyenlőség biztosítására vonatkozó, az adott évre

1.2. a munkáltatónak az esélyegyenlőség biztosítására vonatkozó, az adott évre KIEMELKEDŐEN KÖZHASZNÚ FEHÉR BOT ALAPÍTVÁNY 4087 HAJDÚDOROG, NÁNÁSI u. 4. ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV Az alapítvány a Munka Törvénykönyve 70/A. (1) és (2.) bekezdései alapján 2007. évre az alábbi ESÉLYEGYENLŐSÉGI

Részletesebben

KÖZALAPÍTVÁNYI IRODA Tel: (06-1) 261-77-04, Fax: (06-1) 262-10-21 Web: www.hajlektalanokert.hu E-mail: kozalapitvany@hajlektalanokert.

KÖZALAPÍTVÁNYI IRODA Tel: (06-1) 261-77-04, Fax: (06-1) 262-10-21 Web: www.hajlektalanokert.hu E-mail: kozalapitvany@hajlektalanokert. KÖZALAPÍTVÁNYI IRODA Tel: (06-1) 261-77-04, Fax: (06-1) 262-10-21 Web: www.hajlektalanokert.hu E-mail: kozalapitvany@hajlektalanokert.hu Belügyminisztérium 1051 Budapest, József Attila u. 2-4. Dr. Felkai

Részletesebben

Új cafeteria szabályok

Új cafeteria szabályok 1 Új cafeteria szabályok 2016. november. 22. hvg.hu Kedden az Országgyűlés elfogadta a 2017-re vonatkozó új cafeteria szabályokat. Jövőre az alábbi szabályok szerint lehet tervezni a juttatásokat. Összeállt

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

Személyi jövedelemadó. Példák

Személyi jövedelemadó. Példák Személyi jövedelemadó Példák Jövedelemadó levezetésének általános sémája Bevétel Nem bevétel Bevételcsökkentő kedvezmények Elszámolható (diktált) költség Adóalap Adóalap csökkentő kedvezmények Korrigált

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2012. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2012. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2012. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

HÁLÓZATI HÍRLEVÉL Országos Munkaerő-piaci Szolgáltató és Szakmai Támogató Hálózat III. szám

HÁLÓZATI HÍRLEVÉL Országos Munkaerő-piaci Szolgáltató és Szakmai Támogató Hálózat III. szám HÁLÓZATI HÍRLEVÉL Országos Munkaerő-piaci Szolgáltató és Szakmai Támogató Hálózat 2016. III. szám Kedves Partnereink! Meghitt, Békés Karácsonyi Ünnepeket és Sikerekben Gazdag Új Esztendőt Kívánunk! AKTUALITÁSOK

Részletesebben

Aikido és a harmónia ereje, avagy Oszkár átváltozása

Aikido és a harmónia ereje, avagy Oszkár átváltozása Aikido és a harmónia ereje, avagy Oszkár átváltozása Aikido-történet gyerekeknek Richard Moon és Chas Fleischman tollából Vass Anikó és Erszény Krisztián fordításában Előszó Ezt a történetet közel huszonöt

Részletesebben

Hasznos információk a fogyatékosságról. Összeállította: Kovács Tímea

Hasznos információk a fogyatékosságról. Összeállította: Kovács Tímea Hasznos információk a fogyatékosságról Összeállította: Kovács Tímea Mi a fogyatékosság? A fogyatékosság nem betegség, hanem egy tartós vagy véglegesült állapot. A fogyatékos ember, aki tartósan vagy véglegesen

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Psz/59/23/2014.

JEGYZŐKÖNYV. Psz/59/23/2014. Psz/59/23/2014. JEGYZŐKÖNYV a Pusztaszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 19-én megtartott rendes, nyilvános üléséről 92/2014. (XI.19.) sz. Képviselőtestületi Határozat

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 19-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 19-én megtartott üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 19-én megtartott üléséről Határozat Tárgya: száma: 70/2013. (VI.19.) Beszámoló a Batthyány József Általános Iskola 2012/2013-as

Részletesebben

PÁLYÁZAT: SZOCIÁLIS ÉS TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJ A 2015-ÖS ÉVBEN ÁLLAMVIZSGÁZÓ HALLGATÓK

PÁLYÁZAT: SZOCIÁLIS ÉS TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJ A 2015-ÖS ÉVBEN ÁLLAMVIZSGÁZÓ HALLGATÓK PÁLYÁZAT: SZOCIÁLIS ÉS TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJ A 2015-ÖS ÉVBEN ÁLLAMVIZSGÁZÓ HALLGATÓK SZÁMÁRA 2014 2015-ÖS TANÉV Pályázati űrlap Kérjük, olvashatóan, nyomtatott nagy betűkkel töltse ki! 1. Személyes adatok:

Részletesebben

Február Harmadika. éves adatfelvétel a hajléktalan emberek körében

Február Harmadika. éves adatfelvétel a hajléktalan emberek körében Hajléktalanellátás Országos Konferenciája. Február Harmadika éves adatfelvétel a hajléktalan emberek körében Február Harmadika Adatfelvétel. Gurály Zoltán (Február Harmadika Munkacsoport) 1 Hajléktalanellátás

Részletesebben

"Soha nem érzem, hogy itt a plafon" - Interjú Bánsági Ildikóval

Soha nem érzem, hogy itt a plafon - Interjú Bánsági Ildikóval "Soha nem érzem, hogy itt a plafon" - Interjú Bánsági Ildikóval 2014. augusztus 26. kedd, 07:00 "Mindig büszke voltam, ha valami újra hívtak. Soha nem érzem, hogy itt a plafon, hanem inkább azt, hogy szeretnék

Részletesebben

Út a munkához program. Jogszabályi változások és hozzá kapcsolódó végrehajtási feladatok (2009)

Út a munkához program. Jogszabályi változások és hozzá kapcsolódó végrehajtási feladatok (2009) Út a munkához program Jogszabályi változások és hozzá kapcsolódó végrehajtási feladatok (2009) Az átalakítás céljai és alapelvei 2 Célok: a segélyezettek munkaerőpiaci pozíciójának javítása, a segélyezés

Részletesebben

2016. évi... törvény Érkezett 2016 MÁRC A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény módosítása

2016. évi... törvény Érkezett 2016 MÁRC A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény módosítása Országgy űlés Hivatal a lrományszám :T) 9 6-4- 2016. évi.... törvény Érkezett 2016 MÁRC 16. az egyes törvényeknek a nehéz körülmények között él ő nők helyzetének javítását célz ó módosításáró l 1. A szociális

Részletesebben

TÜKÖRORSZÁG MÁRPEDIG LÉTEZIK FARKAS ÁGNES ÜVEGCSISZOLÓ

TÜKÖRORSZÁG MÁRPEDIG LÉTEZIK FARKAS ÁGNES ÜVEGCSISZOLÓ 60 évek végén összegyûjtötték a kisipari szakmákat, és mi valahogy kimaradtunk. Ezért aztán nem is volt síküvegcsiszoló képzés. TÜKÖRORZÁG MÁRPEDIG LÉTEZIK FRK ÁGNE ÜVEGCIZOLÓ MÚLÓ IDÕ NYOMÁBN Z ÜVEGCIZOLÓ

Részletesebben

Beszélgetés Nyitrai Kálmánnéval, a szolnoki Korona Patika vezetôjével

Beszélgetés Nyitrai Kálmánnéval, a szolnoki Korona Patika vezetôjével Bôrönd és homeopátia Beszélgetés Nyitrai Kálmánnéval, a szolnoki Korona Patika vezetôjével Takaros, barátságos épület egy árnyas, csen des kis utca végén, ahol az, nem messze a városközponttól, egy fôútvonalba

Részletesebben

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com Korrektúra: Egri Anikó 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 Az összefogás döbbenetes ereje... 4 Depressziós helyett bajnok... 6 Na

Részletesebben

Beszámoló Pályázati azonosító: NTP-AMI-13-0082

Beszámoló Pályázati azonosító: NTP-AMI-13-0082 Beszámoló Pályázati azonosító: NTP-AMI-13-0082 A zongorás tábor résztvevőinek a száma a tervezetthez képest jóval magasabb lett. Az eredetileg tervezett 25-30 gyermek helyett több mint 50 gyermek jelentkezett

Részletesebben

Nonprofit márkapszichológia

Nonprofit márkapszichológia Nonprofit márkapszichológia avagy hogyan építsünk márkaszemélyiséget szervezetünknek Varga-Tarr Sándor www.varga-tarr.hu Reklámzaj Bizalmi deficit Limitált kommunikációs lehetőségek Növekvő igények Kommunikációs

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szántóné Pesti Amália jkv.

JEGYZŐKÖNYV. Szántóné Pesti Amália jkv. JEGYZŐKÖNYV Készült: Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 20-án a Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó termében 9 órakor kezdődő rendkívüli nyilvános üléséről. Jelen

Részletesebben

Tisztelt Hölgyem/Uram!

Tisztelt Hölgyem/Uram! Tisztelt Hölgyem/Uram! Az alábbi felmérés melyet Szentes Város Önkormányzata Szociális Irodája készít célja, hogy hatékonyabban tudjunk segíteni Önnek ha olyan élethelyzetbe kerül, amikor az önkormányzat

Részletesebben

Lakhatási program Nyíregyházán

Lakhatási program Nyíregyházán Lakhatási program Nyíregyházán Szoboszlai Katalin elnök, szociális munkás Szervezeti organogram Periféria Egyesület Közgyűlés Elnökség Felügyelő Bizottság Szociális Szolgáltató Központ Utcai Szociális

Részletesebben

Fővárosi önálló lakhatási programok közterületen élők számára. Balogi Anna Fehér Boróka Teller Nóra. BMSZKI - Városkutatás Kft./FEANTSA.

Fővárosi önálló lakhatási programok közterületen élők számára. Balogi Anna Fehér Boróka Teller Nóra. BMSZKI - Városkutatás Kft./FEANTSA. Fővárosi önálló lakhatási programok közterületen élők számára Balogi Anna Fehér Boróka Teller Nóra BMSZKI - Városkutatás Kft./FEANTSA Bevezető 3 innovatív fővárosi kezdeményezés alapvetően eltérő forrással/szemlélettel

Részletesebben

5'3. számú előterjesztés

5'3. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Jegyző je 5'3. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Milyen pluszfeladatokkal jár a Mesterpedagógus besorolás?

Milyen pluszfeladatokkal jár a Mesterpedagógus besorolás? Milyen pluszfeladatokkal jár a Mesterpedagógus besorolás? 2.0* Készítette: Szakál Ferenc Pál *A korábbi változatokban ma már nem aktuális, nem érvényes tartalmak lehetnek, így azok tartalmáért e változat

Részletesebben