Esélyek és lehetőségek

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Esélyek és lehetőségek"

Átírás

1 Esélyegyenlőségi október november Esélyek és lehetőségek MELLÉKLET MEGSZŰNIK az önkormányzati közcélú foglalkoztatás A kormány október végén benyújtotta az Országgyűlésnek a évi költségvetési törvényjavaslatot, amellyel kapcsolatban lapzártánkig még nem ismert az országos önkormányzati érdekszövetségek véleménye, ezért erről csak a decemberi számunkban tudunk tudósítani. Az alábbiakban a törvényjavaslatból a foglakoztatással, a családtámogatással és a szociálpolitikával kapcsolatban lévő elemeket emeltük ki azzal a szándékkal, hogy tájékoztassuk olvasóinkat azokról a tervezett változásokról, amelyek esélyegyenlőségi szempontból is fontosak. November 8-án a parlament gazdasági bizottsága a javaslatot megtárgyalta, és kormánypárti többséggel általános vitára alkalmasnak tartotta. Nemzeti Közfoglalkoztatási Program A évi költségvetési törvényjavaslat szerint a közfoglalkoztatás eddigi bonyolult és egyes elemeiben pazarló rendszerét megalapozottabb, az értékteremtő munkát elismerő, egyszerűbben áttekinthető és finanszírozható Nemzeti Közfoglalkoztatási Program váltja fel. Ennek keretében megszűnik az önkormányzati közcélú foglalkoztatás, a munkaügyi központok által szervezett közhasznú foglalkoztatás és megszűnik a hagyományos központi önkormányzati közmunkaprog- ram. E helyett helyben, a munkaügyi központok döntenek az önkormányzatok közfoglalkoztatási programjairól. Új elem, hogy a kis- és közepes vállalkozásokat is bevonják a leghátrányosabb munkanélküliek közfoglalkoztatásába. A Nemzeti Közfoglalkoztatási Program lényege, hogy az állam egységes rendszerben, azonos forrásból, azonos értékeken, prioritásokon alapuló szabályozás mentén nyújt pályázatos támogatást a (közfoglalkoztatással érintett) többlet munkahelyek létrehozására. A közfoglalkoztatás közmunka révén valósul meg. A hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási programokban a képzésre uniós forrásokat is felhasználnak. A cél, hogy a közmunka az értékteremtés mellett az elsődleges munkaerőpiacra vezető szakképzéshez is utat nyisson. A Nemzeti Közfoglalkoztatási Program egyik lényegi eleme, hogy nem jár automatikusan a közfoglalkoztatási támogatás. A támogatásokat csak abban az esetben lehet igénybe venni, ha a támogatott képes alátámasztani, hogy a foglalkoztatás értékteremtő, költségigénye megalapozott, garantálja, hogy bővül a munkahelyek száma és mindezt ellenőrizhető, elszámoltatható módon valósítja meg. Az elvárások teljesítése érdekében a munkanélküliek kizárólag a munkaerő-piaci szervezet közvetítésével kerülhetnek a közfoglalkoztatási rendszerbe. Családpolitika A családtámogatási rendszer 2011-től kibővül, szélesebb körben vehető igénybe a családi kedvezmény, és megváltozik annak jellege is: adókedvezmény helyett adóalapkedvezmény formájában lehet érvényesíteni. A személyi jövedelemadóról szóló törvény módosítása szerint a házastársak együtt, vagy közülük a kereső az egy- és kétgyermekesek esetén havonta és gyermekenként forinttal csökkentheti összevont adóalapját, ami azt jelenti, hogy havonta és gyermekenként forinttal csökken a fizetendő adó mértéke. A legalább három gyermeket nevelőknél az adóalap havonta és gyermekenként forinttal csökkenthető, ami gyermekenként és havonta forint adócsökkentést jelent. A családi kedvezményt a családi pótlékra jogosult, a várandós nő és a vele közös háztartásban élő házastársa, a családi pótlékra saját jogán jogosult gyermek (személy), a rokkantsági járadékban részesülő magánszemély érvényesítheti. (Forrás: Részlet a kormány évi költségvetési törvényjavaslatából.) A közfoglalkoztatás visszautasítása a törvény erejénél fogva automatikusan kizár a további ellátásból. A Nemzeti Közfoglalkoztatási Program keretében megvalósuló foglalkoztatás mellett a valóban munkaképes, de munkával nem rendelkezők bérpótló járandóságot kapnak. Az ellátásra való jogosultságot az önkormányzat állapítja meg és a juttatást folyósítja. A Nemzeti Közfoglalkoztatási Program megvalósítására a Munkaerő-piaci Alapban rendelkezésre álló forrás 2011-ben 64 milliárd forint, az önkormányzatoknál a bérpótló járandóságra mintegy 48 milliárd forint forrás jut. ESÉLYEK ÉS LEHETŐSÉGEK melléklet október november ÖN KOR KÉP 17

2 ESÉLYEK ÉS LEHETŐSÉGEK Nyugdíjrendszer átalakítása, biztonságossá tétele A kormány indoklása szerint azzal a szándékkal alakítja át lényegesen a magánnyugdíj-pénztári rendszert, hogy a nyugdíjrendszer átláthatóbbá és biztonságosabbá váljék. Az Országgyűlés által elfogadott törvény értelmében a magánnyugdíj-pénztári tagdíjbefizetéseket november 1-jétől 14 hónapra felfüggesztik, a járulékfizetés a Nyugdíjbiztosítási Alap részére történik. Ugyanekkor megszűnik a pályakezdők kötelező pénztári tagsága és a pénztártagoknak lehetőségük nyílik arra, hogy visszalépjenek az állami társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe. A deviza alapú lakáshitellel rendelkezők megsegítése Magyarországon az elhibázott, általában deviza alapú lakáshitelezési gyakorlat jelentős bajba sodorta, védtelenné tette nem csupán a magyar gazdaságot, de emberek, családok tömegét is végén nyújtották be az Országgyűléshez azt a törvényjavaslatot, amelynek célja a nehéz helyzetbe került hitelt felvevők megsegítése. A javaslat elfogadásával meghatározott esetekben díjmentessé válik a futamidő meghosszabbítása és az előtörlesztés. Egyértelművé válik a deviza alapú hiteleknél a törlesztő részletek forintra történő átszámításának módja, és tovább szigorodik a bankok egyoldalú szerződésmódosításának lehetősége. A már felmondott szerződések adósainak súlyos terhet jelent a hiteltartozást növelő késedelmi kamat és az egyéb díjtételek. A törvénytervezet ennek korlátozása érdekében előírja, hogy a felmondást követő 90. naptól a nem teljesítéshez kapcsolódóan semmilyen költség nem számítható fel. Szintén a lakáscélú hitelfelvevők helyzetének javítását célozza az eszközkezelő projekt, amellyel a kormány azt kívánja elérni, hogy a késedelembe esett ingatlanfedezetű hitelek minél tovább banki portfolióban maradjanak. Emellett állami beavatkozást javasol azon esetekre, ahol a rászoruló hitelfelvevőket egyetlen lakóingatlanuk elvesztése fenyegetné. Megelőzni a hajléktalanná válást A családok helyzetének segítését szolgálta a kilakoltatási moratórium meghosszabbítása, amelyről a parlament 2010 augusztusában döntött a bírósági végrehajtásról szóló törvény módosítása kapcsán. A módosítás alapján a kilakoltatási tilalom a következő fűtési szezon végéig, azaz árpilis 15-ig tart. Azokra a természetes személyekre vonatkozik, akiknek a kilakoltatás miatt lakóingatlanukat el kellene hagyniuk, ugyanakkor a lakásban való ideiglenes bennmaradásuk nem sérti mások lakhatáshoz való ugyanilyen jogát. A lakosság jelentős adósságokat halmozott fel hitelek formájában, s a pénzügyi-gazdasági válság következtében egyéb tartozásaik is megnőttek. A tartozásokat az adósok jelentős része nem tudja megfizetni, ezért ingatlanjaikat kell értékesíteniük. A törvénymódosítás célja az volt, hogy a ténylegesen kilakoltatással fenyegetett adósok, akik lakhatásukról nem tudnak gondoskodni, ideiglenesen haladékot kapjanak a kiköltözésre. A moratórium időszaka alatt meg kell teremteni azokat az adósságkezelési intézményeket, amelyek új életkezdésükhöz segítséget adnak az adósoknak, s hosszabb távon egyaránt szolgálják a követelések érvényesítését és a hajléktalanná válás megelőzését is. Csy-kó 18 ÖN KOR KÉP október november ESÉLYEK ÉS LEHETŐSÉGEK melléklet

3 ESÉLYEK ÉS LEHETŐSÉGEK FEDÉL NÉLKÜL A hajléktalanok számának csökkentését, illetve a hajléktalan ellátórendszer megújítását célzó középtávú cselekvési terv kidolgozásáról, a közterületek rendeltetésszerű használatával kapcsolatos jogszabályi változásokkal összefüggésben elvégzendő feladatokról október közepén jelent meg kormányhatározat a Magyar Közlönyben. Nyílt levélben fordult Schmitt Pál köztársasági elnökhöz 13 hajléktalan állampolgár és arra kérték az államfőt, hogy ne írja alá, hanem küldje vissza megfontolásra az Országgyűlésnek a területfejlesztési törvény módosítását. A köztársasági elnöknek írt levél szerint a hajléktalan ember azért, mert nincs otthona még nem bűnöző, akit ki lehetne tiltani a közterületekről. A hajléktalanság nem büntetőpolitikai, hanem társadalompolitikai probléma. A hajléktalanságra nem a rendőri zaklatás a megfelelő társadalmi válasz, hanem érdemi szociális lakáspolitika és a lakhatáshoz való jog biztosítása. Parlament rovatunkban ismertetett vitás törvénymódosítás volt a kiváltója annak a kezdeményezésnek, amelyet a leginkább érintett társadalmi réteg kis csoportja fogalmazott meg. A hajléktalanok érdekeit képviselő A Város Mindenkié csoport levele szerint, bár mindannyian a Magyar Köztársaság állampolgárai, emberi jogaikat mégis nap mint nap kétségbe vonják. A területfejlesztési törvény megszavazásával legutóbb épp a parlamenti képviselők tették ezt. Ugyanis az elfogadott törvény egyik paragrafusa meghatározza a közterületek rendeltetését, és felhatalmazza a települési önkormányzatokat, hogy büntessék a közterületek minden olyan használatát, amit ez a meghatározás nem tartalmaz. A nyílt levél szerzői szerint ez a szabadságjogok indokolatlan és önkényes korlátozását jelentheti és különösen súlyos problémát jelent a hajléktalan embereknek. Szerintük a törvénymódosítás valódi célját egyértelművé teszi a törvényjavaslat első változatának indokolása, ami a Belügyminisztérium honlapján jelent meg néhány héttel korábban. Ebben szerepel a hajléktalanok kitiltása a közterületekről. A kormányhatározat szerint a miniszterelnök azt várja a nemzeti erőforrás minisztertől, a közigazgatási, valamint a belügyi tárca vezetőjétől, hogy november 30-ig dolgozzák ki a hajléktalan ellátórendszer megújítását célzó középtávú cselekvési tervet, amelyben figyelemmel kell lenni a társadalmi igazságosságra és a szolidaritás elvének érvényesülésére is. A program célja az utcán élő hajléktalanok számának csökkentése, a közterületek rendeltetésszerű használata, a rend helyreállítása. A kormányhatározat értelmében a nemzetgazdasági miniszter, a nemzeti fejlesztési miniszter, a közigazgatási és igazságügyi miniszter, valamint a nemzeti erőforrás miniszter felelőssége biztosítani a középtávú cselekvési terv finanszírozhatóságát, különös tekintettel az európai uniós források bevonására. A közterület mindenkié A kormány elképzelésével nem minden parlamenti párt értett egyet. Az LMP alkotmányba ütközőnek tartja a területfejlesztési törvénynek azt a módosítását, amely korlátozza a közterületek használatát és ezáltal lehetőséget ad az önkormányzatoknak arra, hogy kitiltsa ezekről a helyekről a hajléktalanokat. Parlamenti sajtótájékoztatóján Vágó Gábor képviselő úgy nyilakozott, hogy a hajléktalankérdés nem büntetőjogi probléma, ezért nem is szabad kriminalizálni azt. Véleménye szerint, a törvényjavaslattal csak azt érik el, hogy a hajléktalanok a külterületekre szorulnak és eltűnnek a szociális ellátórendszer szeme elől. A politikus jelezte, hogy az LMP benyújtott egy módosítójavaslatot, amely azt mondaná ki, hogy a közterület mindenkié. Az LMP-n kívül a többi ellenzéki párt is nyújtott be módosító javaslatokat, összesen nyolcat. (A kormánypártok által támogatott törvényt a parlament elfogadta szerk.) ESÉLYEK ÉS LEHETŐSÉGEK melléklet október november ÖN KOR KÉP 19

4 ESÉLYEK ÉS LEHETŐSÉGEK Társadalmi megbékélés Nyitás az utcára Az utcai szociális szolgálatok szerint ember tartózkodik életvitelszerűen a főváros kiemelt aluljáróiban. A közeljövőben szociális munkások felkeresik az érintetteket és tájékoztatják őket az elhelyezési lehetőségekről. A feladattal többek között Győri Péter, a Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményeinek (BMSZKI) szakmai igazgatója foglalkozik. A felkínált lehetőségek között megtalálható a támogatott lakhatás, a fizetős szállás, az éjjeli szállás, az idősotthoni elhelyezés. A párban élőknek is tudnak szállást ajánlani. Tarlós István főpolgármester november elején tartott sajtótájékoztatóján ismertette a Társadalmi megbékélési program legfontosabb elemeit: rövid távú célként jelölte meg, hogy ne tartózkodjon életvitelszerűen hajléktalan ember az aluljárókban, frekventált közterületeken. A főpolgármester december 15-ig rendet kíván tenni a főváros kiemelt aluljáróiban. Az érintett helyszínek között szerepel az Astoria, a Blaha Lujza tér, a Ferenciek tere, az Üllői út, a Nagyvárad tér, a Batthyány tér, a Nyugati pályaudvar, a Déli pályaudvar, a Keleti pályaudvar, a Kelenföldi pályaudvar, a Móricz Zsigmond körtér, az Örs vezér tér és a Flórián tér. Eddig ezen az őszön 11 ember hűlt ki, mondhatni, már szükséghelyzettel állunk szemben mondta Tarlós István főpolgármester azon a sajtótájékoztatón, ahol bejelentette, hogy december közepéig a főváros rendet tesz a kiemelt közterületeken, aluljárókban; az ott életvitelszerűen tartózkodó mintegy hajléktalan embernek humánusan, határozottan személyre szabott ellátási formát találnak a Máltai Szeretetszolgálat közreműködésével. Tarlós István koordinálja a programban résztvevő intézmények a Nemzeti Erőforrás Minisztérium, a Belügyminisztérium, a MÁV, a fővárosi közszolgáltató cégek és a hajléktalanok ellátásával megbízott BMSZKI tevékenységét annak érdekében, hogy a városban növekedjék a biztonság, és nem utolsósorban azért, hogy gondoskodjunk azokról a szerencsétlen emberekről, akik a tél folyamán közvetlen veszélybe kerülnek ellátatlanságuk miatt hangsúlyozta a főpolgármester. A Társadalmi megbékélés programhoz más intézmények vagy szervezetek is csatlakozhatnak. Tarlós István a sajtótájékoztatón elmondta, hogy jelenleg a hajléktalanellátó intézményekben a telítettség már 90 és 110 százalék között mozog, ugyanakkor a speciális elhelyezést igénylő emberekre is gondolniuk kell. Példaként sorolta az alkoholfüggőket, a drogfüggőket, a pszichiátriai problémákkal küzdőket. (A főpolgármester emlékeztetett arra, hogy a Pszichiátriai Intézetet nemrégiben bezárták.) De itt kell gondolnunk a társsal rendelkezőkre, a koedukált szállók és férőhelyek kialakítására, vagy például azokra, akik háziállatot tartanak, akik a kedvenctől nem akarnak megszabadulni. Erősítenünk kell az utcai ellátók rendszerét, és gondoskodnunk kell 24 órás egészségügyi centrumról, illetve annak befogadóképessége bővítéséről. Vannak a kormánynak és az önkormányzatnak is saját, speciális feladatai. Ilyen például, hogy meg kell találnunk az alkalmas ingatlanokat, s azokat rendelkezésre kell bocsátani. Az alkalmas ingatlanokon szociális ellátó pontokat alakítunk ki, erre példa lehet a Nyugati téri aluljáró Becslések szerint a fővárosban 2000 hajléktalan található, ebből ember él életvitelszerűen aluljárókban és 6000 ember erdőben vagy építési területeken. 20 ÖN KOR KÉP október november ESÉLYEK ÉS LEHETŐSÉGEK melléklet

5 ESÉLYEK ÉS LEHETŐSÉGEK hangsúlyozta a főpolgármester. Bejelentette, hogy szakmai tanácsadónak kérte fel Vecsei Miklós szociálpolitikust, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat alelnökét, Győri Pétert, a Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményeinek szakmai igazgatóját. A program koordinátora Pető György, a Közterület Felügyelet igazgatója. A főpolgármester tájékoztatása szerint a szakértők a közeljövőben egy komplex szakmai programot dolgoznak ki, amely tartalmazza a szociális ellátórendszer átalakítását, a szociális ellátó pontok és a túlélő pontok (fűtött utca) létrehozását is. Tarlós István a foglalkoztatási programról elmondta, hogy annak az a lényege, hogy a hajléktalanokat, akiknek döntő többsége tartósan munkanélküli, visszavezessék a munka világába, megkönnyítsék a társadalomba való visszailleszkedésüket. Azt tervezik, hogy a közmű-, illetve közszolgáltató cégek bevonásával olyan munkavégzésekre szerveznek szociális brigádokat, amelyek egymást ismerő, munkabíró hajléktalan személyekből állnak. Az a szándékom, hogy ezek az emberek képesek legyenek majd megfelelő szakirányítás mellett a városüzemeltetésben karbantartási feladatokat elvégezni. Szeretnénk elérni, hogy ne kelljen közbeszerzést kiírni speciálisan ezekre a feladatokra. Ide tartoznak például az utcabútor-felújítások, a fővárosi cégek által úgymond termelt elektronikus hulladékok ártalmatlanítása, vagy például a megnyitásra kerülő nyilvános WC-k üzemeltetése. Zárójelben teszem hozzá, tarthatatlan állapot, hogy Budapesten összesen 11 vagy 12 nyilvános illemhely működik kulturált módon. Az itt tervbe vett foglalkoztatandókat a fogadó cég részéről előmunkások fogják betanítani, megtanítják nekik az adott egyszerű munkafeladat fogásait, majd együttesen ezt a munkát el is végzik. Természetesen bér ellenében. A hajléktalanokat fős kiscsoportokban életvezetési tanácsadással, folyamatos jelenlét mellett fogjuk segíteni, és nagyon reméljük, hogy ezzel még az önbecsülésüket, és a reménybe vetett A SZOCIÁLIS ELLÁTÓRENDSZER PROGRAM keretében gondoskodnának az önellátásra, önálló lakhatásra képes fedél nélküliekről. Az elképzelés szerint olyan szociális bérleti rendszert alakítanának ki, amelynek keretében szociális munkások kísérnék figyelemmel a rendszerbe kerülőket. Ingatlanokat bérelnének, albérleteket, ágybérleteket, munkásszállókat vennének igénybe. Ehhez kapcsolódna a foglalkoztatási program, amely elsősorban az albérlet megtartását segítené. A Szociális Ellátórendszer Program gondoskodik az önellátásra képtelenekről is. Egyénenként vizsgálják meg, hogy a pillanatnyilag aluljárókban életvitelszerűen tartózkodó hajléktalant hová lehet elhelyezni, és a vele történt egyeztetés alapján helyezik majd el őket a megfelelő helyen. Végül pedig, a Nemzeti Erőforrás Minisztérium segítségével közösen kidolgoznak egy hosszú távú akciótervet is. hitüket is sikerül visszaadni. Ismétlem, nagyságrendileg 120, maximum 150 embert jelenthet a program Tarlós István a program finanszírozásáról elmondta, hogy az aluljáró programra rendelkezésükre áll körülbelül 30 millió forint, a bérleti programra pedig 50 millió. Azt még pontosan nem tudják megmondani, hogy ez mennyire elég, de az bizonyos, hogy az ismertetett ellátórendszer programról, illetve a túlélő pontok kialakításának a fedezetéről a főváros gondoskodni fog. A 24 órás egészségügyi szolgálat kapacitásbővítését is említettem. Ezt is meg kell oldanunk. Tudunk róla, és meg fogjuk oldani nyomatékosította mondanivalóját a főpolgármester. Győri Péter tájékoztatása szerint a közeljövőben több mint 200 hajléktalan juthat albérleti, illetve lakhatási támogatáshoz. A korábbi gyakorlatnak megfelelően a szociális munkások elsősorban az olyanok számára keresik az albérletet, akik valamilyen jövedelemmel rendelkeznek. Az albérlet finanszírozásához 12 hónapig a főváros 20 ezer forinttal hozzájárul. A téli időszakra 70 ember számára munkásszállót biztosítanak. Győri Péter hangsúlyozta, hogy mindkét támogatási program önerőt igényel. Vagyis, csak olyan hajléktalanok juthatnak ezekhez a lakhatási formákhoz, akik legalább valamilyen segéllyel, rokkantnyugdíjjal vagy rendes nyugdíjjal rendelkeznek. Pető György tájékoztatójában fontosnak tartotta megjegyezni, hogy a szakemberek a hajléktalan ellátórendszer kialakításáról gondolkodnak. Véle- ménye szerint különbséget kell tenni hajléktalan és hajléktalan között. Sokan például azért maradnak fedél nélkül, mert elválnak, ilyenkor nyugaton a szociális irodákban albérletet ajánlanak, nálunk hajléktalanszállót Pető György szerint ezen a gondolkodásmódon kell változtatni, mert nem feltétlenül kell valakinek lakhatási problémák miatt hajléktalanná válni. Csiky Ildikó Hajléktalanok dolgoznak az árvízkárosultakért. A Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezete a vörösiszap-katasztrófa áldozatainak megsegítése mellett folytatja humanitárius tevékenységét az árvíz sújtotta településeken. Tíz hajléktalanszállón élő munkatársa is segíti az árvíz sújtotta Edelényben a felújítási munkákat. Festéssel, mázolással, nyílászárók javításával járulnak a helyreállításhoz. A szervezet Edelényben idén három, és jövőre még egy család házának felújítási munkálataival bízta meg a Vöröskereszt Szolgáltatóház hajléktalan munkatársait, akik előírás szerint napi nyolc órában végzik el a kiosztott munkát, de projekt sikeressége érdekében túlórát is vállalnak. Hajléktalanságban élő munkavállalóink átérzik, mit jelent az, amikor valaki a nehéz körülmények között segítő kezet nyújt számukra. Az árvízkárosultak jelenleg sok esetben rosszabb helyzetben vannak, mint ők maguk, így fontosnak érzik azt a tényt, hogy nekik segítsenek. Ezen kívül a közös, segítő munkának nagyon erős közösségformáló szerepe is van mondta Kardos István, Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezetének igazgatója. ESÉLYEK ÉS LEHETŐSÉGEK melléklet október november ÖN KOR KÉP 21

6 ESÉLYEK ÉS LEHETŐSÉGEK Nemzeti Szociális Ágazati Konzultáció November 3-án utolsó állomásához érkezett a Nemzeti Együttműködés Program keretében szervezett országos szakmai konzultációsorozat Az Új Megyegyezés 2010, amelyet a szociális terület legfontosabb kérdéseiről rendeztek. A záróeseményt a Fővárosi Önkormányzat dísztermében tartották. Nyitrai Imre helyettes államtitkár elmondta, hogy a konzultációsorozat eredményeként a jövő év elején nemzeti szociálpolitikai koncepció születik majd. Az előadások keretében a minisztérium képviselői beszámoltak a gyermek-, ifjúságügy és a szociális szolgáltatások területén a kormányváltás óta megtett intézkedésekről, a hatályba lépett változásokról, a rövid távú tervekről és feladatokról. A konzultációsorozatot azzal a céllal szervezték meg, hogy elősegítsék az együttműködést a szociális ágazati irányítás és a szakma képviselői között. A minisztérium a szakmai konzultációkat a civil partnerekkel, egyházi szervezetekkel és önkormányzati intézményekkel közösen valósította meg, elősegítve ezzel mind szorosabb együttműködésüket. Az eseménysorozatot a Nemzeti Erőforrás Minisztérium felkérésére az Euro-Régió Szociális Szakmai Közösség Közhasznú Egyesület több civil szervezettel Magyar Máltai Szeretetszolgálat, Szociális Klaszter, Szociális Igazgatók Magyarországi Egyesülete, Szociális Intézmények Országos Szövetsége, Szociális Ellátók és Szociális Ellátottak Egyesülete, Falu- és Tanyagondnokok Szövetsége együttműködve rendezte meg. Soltész Miklós, a Nemzeti Erőforrás Minisztérium szociális, család- és ifjúságügyért felelős államtitkára a programmal kapcsolatban úgy nyilatkozott, hogy szociális területen a legfontosabb cél az ágazat talpra állítása és a produktív szociál- és családpolitika bevezetése. Ennek érdekében a kormány több intézkedést is hozott. Többek között meghosszabbította a gáz- és távhőtámogatást, iskolalátogatáshoz kötötte az iskoláztatási támogatás folyósítását, eltörölte az adományok után fizetendő áfát. Világ- és olimpiai bajnokok Ecsettel a gyermekekért A Suzuki Ház idén is megtartja jótékonysági árverését, melyhez számos élsportoló, olimpikon, neves személyiség kapcsolódik egy általuk közösen festett képpel. Az árverés fővédnöke Szekeres Pál, olimpiai bronzérmes, paralimpiai aranyérmes vívó, a Nemzeti Erőforrás Minisztérium sport ügyekért felelős államtitkára, aki részt vett a jótékonysági árverés október 14-i sajtótájékoztatóján, ahol jelen volt az árverést szervező vállalat vezérigazgatója, Együd Gábor és Velkei György, a Bethesda Gyermekkórház főigazgatója is. Az eseményen felkerültek az első ecsetvonások a vászonra Szekeres Pál, Besenyei Péter, Csabai Edvin, Kozmann György, Pulai Imre és Storcz Botond sportolók által. A jótékony akcióban részt vesz még Dzsudzsák Balázs, Gergely István, Kovács Ágnes, Kovács Katalin, Lázár Vilmos, Lázár Zoltán, Nagy Tímea, Pesuth Rita, Szilágyi Áron és Vajda Attila is. A sportolók ezzel a képpel gazdagítják azt a képzőművészeti alkotásból álló kínálatot, amelyre november elejétől lehet licitálni az interneten. A művek november 25-én nyilvános árverésen találnak gazdára. Az aukción összegyűlt pénzt a szervező Suzuki Ház teljes egészében a Bethesda Gyermekkórház javára ajánlja fel. 22 ÖN KOR KÉP október november ESÉLYEK ÉS LEHETŐSÉGEK melléklet

7 ESÉLYEK ÉS LEHETŐSÉGEK Fotók: Bátor Tábor A betegség elfogadása, legyőzése sokkal könnyebben megy, ha van egy elfogadó vidám, szerető közeg, ahol a betegséggel kapcsolatos szorongások meghallgatásra találnak és fel is oldódnak. Erről szól a Bátor Tábor, ahol a súlyos betegségben szenvedő gyermekek számára szervez a Bátor Tábor Alapítvány évek óta olyan programokat, amelyek az átélt élmények megerősítő hatásával és a mosoly erejével segítik elő a gyermekek gyógyulást. Október 10-én, a budapesti őszi Családi Napon a Városliget egy része egy mini Bátor Táborrá alakult. A Hőserdőben egy A mosoly erejével Vidám gyerekzsivajtól volt hangos október 10-én a Városliget, és egy napra Bátor Táborrá változott a Fővárosi Nagycirkusz porondja is. A Családi Napon, amelyet félévente rendeznek meg, 1800 bátortáboros vett részt. A rendezvény legfontosabb célkitűzése volt, hogy az élményterápia segítségével a daganatos és krónikusan beteg gyermekek önfeledten mulassanak az alapítvány által kínált programok révén. szuperhősökből álló, élő szoborcsoporttal találkozhattak a gyerekek. A kis hősök együtt fotózkodhattak a nagy példaképekkel, mint Zorro, Robin Hood vagy Batman. Lehetőség volt a Bátor Tábort jellemző tábori foglalkozásokat is kipróbálni: tábor táncot járni, mászófalazni és rekeszt építeni, valamint különféle kézműves foglalkozásokon részt venni. A vidám, minden gondot feledtető szabadtéri rendezvényekre a szervezők szeretettel várták az arra sétáló gyermekeket és szüleiket is, hogy ők is részesülhessenek a mosoly örömében, és megismerhessék a Bátor Tábor munkáját, filozófiáját. A Bátor Tábor tagja az Association of Hole in the Wall Camps-nek, amelyet az Oscar-díjas színész Paul Newman alapított 20 évvel ezelőtt. A nemzetközi táborszövetségnek világszerte 11 olyan tagja van, amelyek élményterápiás módszerekkel táboroztatnak krónikus beteg gyerekeket. A Bátor Tábor élményterápiás módszereit, és a gyerekekhez való hozzáállását tekintve is Közép-Európában egyedülálló kezdeményezés. A Fővárosi Nagycirkuszban ezen a napon két cirkuszi előadáson közel kétezer meghívott táborlakó, családtagjaik és az önkéntesek egy több mint hatvan előadó közreműködésével összeállított, káprázatos műsort tekinthettek meg. A nemzetközileg elismert Circolumbia társulat ugrócsoportját, valamint a Csillag Születik című műsorban megismert Strokes dobosait, az Ágnes és Péter légtornász párost és az Attraction Látványszínház fantasztikus lézershowját tátott szájjal figyelte kicsi és nagy bátortáboros egyaránt. A rendezvényt szervező Bátor Tábor Alapítvány közhasznú szervezetként működik. A programokon a gyerekek és hozzátartozóik számára ingyenesen biztosítják a részvételt. Az éves szinten közel 230 millió forintos költségvetés finanszírozását az alapítvány kizárólag jótékonysági felajánlásokból oldja meg. Céljuk, hogy Közép-Európa élményterápiás központjaként évről-évre egyre több krónikus beteg gyermek élhesse át a Bátor Tábor kalandjait és léphessen a gyógyulás útjára. A Bátor Tábor székhelye a Hatvan város szélén található egykori úttörőtábor területe, amely a hatvani önkormányzat tulajdona, de a használati jogot 50 évre a Bátor Tábornak adta. A táborhely épületeit teljesen újjávarázsolták, úgy alakították át, hogy mindenben megfeleljenek az alapítvány által táboroztatott beteg gyerekek speciális igényeinek. Az újjáépítési munkálatokat 2007 júniusában fejezték be ben egy újabb beruházás eredményeként három önkéntes-szállás épület készült el a régi kis faházak helyén. Erdélyi Zsuzsa október november ÖN KOR KÉP 23

8 ESÉLYEK ÉS LEHETŐSÉGEK Szenvedélyem régi műtárgyakba új életet lehelni Beszélgetés Rostás Árpád műbútorasztalos, restaurátorral* 1962-ben született Kaposváron. Állami intézetben nevelkedik, majd a kaposvári Építőipari Szakmunkásképző Iskolában asztalos szakmát szerez. Mint vándorasztalos végigjárja az országot, közben híres mestereknél tanul. Dolgozik Franciaországban, Angliában, Németországban is. Itthoni főbb munkáinak helyszínei: Marcali Városi Kórház, az Országház ülésterme, Magyar Tudományos Akadémia, kőbányai zsinagóga, Petőfi Irodalmi Múzeum, Sörforrás étterem (Váci utca), Gellért fürdő. Mit tud a családja múltjáról, nagyszülőkről, dédszülőkről? Semmit. Még a szüleimet sem ismertem. Amikor megszülettem, ott hagytak a kórházban, ahonnan egy másik közházba, az árvaházba kerültem. Úgy tíz éve egyszer találkoztam az anyámmal, aki akkor már nagyon beteg volt, de mindenképpen szeretett volna még egyszer látni. Beszélgettünk egy kicsit, mondtam neki, édesanyám, én nem haragszom, s megöleltem. Úgy tudom, nem sokkal utána meghalt. Álmomban viszont többször megjelentek a szüleim, azt mondták: ne haragudj ránk, szegények voltunk, szégyelltük, hogy kukázunk. Mit felelt az álomra ébren? Tényleg nem haragudtam, sőt tulajdonképpen meg kéne köszönnöm, mert így szakmát tanulhattam, méghozzá azt, amit mindennél jobban szeretek. Hol gyerekeskedett? 1966-ban, négyévesen Nágocsra kerültem, onnan olykor átvittek Nagyszakácsiba, Tiszadobra, aztán vissza Nágocsra, ott is fejeztem be az általános iskolát. Mire emlékszik ezekből a korai időkből? Leginkább arra, hogy hétvégén jöttek a szülők, a többiekkel együtt én is kiültem a ház elé a parkba, s vártam, hogy hozzám is jöjjenek. Sőt, volt a parkban egy bibliát ábrázoló díszkő, annak az egyik lapjára * Szále László Kitörők Interjú tizenöt cigány értelmiségivel című könyvben megjelent interjú rövidített változata rákarcoltam a nevem meg, hogy várom az anyukámat. Persze, hiába vártam. Karácsonykor csak néhányan maradtunk bent az intézetben, akkor is kiültem a padra és sírdogálva vártam, hátha jön. A nevelőm észrevett, s elvitt magával a templomba. Ahol láttam, hogy Jézus föl van szögelve a keresztre. Én pedig le akartam venni onnan, hogy segítsek neki. Később megmagyarázták, hogy nem kell neki segíteni, ő segített rajtunk, amikor megváltott bennünket a kereszthalálával. Azóta hiszek Istenben, s abban, hogy ő vezetett az életemben. Minden ünnepet az intézetben töltött? Szombat-vasárnap kivittek családokhoz, mindig máshova, ott általában jól éreztem magam. Nemrég egy néni felhívott sírva, azt mondta, 43 éve én voltam kint náluk egy hétvégén, ő ajándékozott nekem egy kis játékkutyát, én pedig azt mondtam, nem viszem el, mert jövő héten úgyis visszajövök. A néni most 81 éves, s azt szeretné, ha elmennék a kutyáért, megőrizte máig. Meg is ígértem, hogy meglátogatom. Mit csinált nyáron, amikor nem volt iskola? Maradtam kb. tizedmagammal az intézetben, segítettünk a háznál, dolgoztunk a nevelők földjein, de én leginkább a mesterek műhelyében szerettem lenni, s nézni, hogy dolgoznak a hintókészítők, a cipészek, kovácsok, asztalosok. Négyévesen már szó szerint gyalupad mellett voltam. A mesterek nem bánták, hogy ott lábatlankodok, azt mondogatta mind, tanulj szakmát, fiam. És én tényleg mindig alkotni, valamit csinálni vágytam. Teljesen szabályos rossz gyerek voltam, de abban különcnek számítottam, hogy gyakran elvonultam a többiektől, és sokat rajzoltam. Hova került a nyolc osztály elvégzése után? Mindenáron ott akartam maradni. Ez az én otthonom, gondoltam, tetszett a kastély, a fák a parkban, órákig tudtam nézegetni őket, később le is rajzolgattam a fákat, a tájat. Az igazgató pedig azt mondta, Árpád, magának tovább kell mennie. S mozoghatott bennem is valami, mert emlékszem, egyik ablakpárkányba belevéstem: én világhírű akarok lenni. Hogyan kezdett hozzá vágyai megvalósításához? Kaposvárra kerültem az Építőipari Szakmunkásképző Iskolába asztalos tanulónak. Itt is rögtön csalással vádoltak, elsőben kellett csinálnunk egy úgynevezett ollós-csapot, s a tanárom, Csere László nem hitte el, hogy én készítettem. Csináltatott még egyet, amikor látta, hogy ugyanolyan jó, magához vett, és nagyon sokat foglalkozott külön is velem. Figyelt rám, megtanított a pontos fűrészelésre, gyalulni, szerszámot élezni stb. Kemény volt velem, de igazságos. A végén azt mondta: fiam,amittudok,átadokneked,atöbbit magadnak kell hozzátenned. Máig számon tart, és büszke rám. Ezek szerint már akkor kitűnt a többiek közül? Azt hiszem, igen. Szakmunkásversenyt is nyertem Debrecenben. Egy cinkelt ládát a cink nem a fémet jelenti, hanem egy összeillesztési módot kellett készítenem, s gyakorlásképpen itthon is kellett csinálnom egyet. Nemrég tudtam meg, hogy a művezetőm eltette emlékbe, s harminc éve őrzi az én ládámat. Nagyon jó érzés ezt tudni. És pofonokat kapni? Olvastam, hogy versenyszerűen bokszolt. Éppen azért kezdtem el 1976-ban bokszolni, hogy ne kapjak pofonokat. Meguntam, hogy mint kicsi, gyenge gyereket mindig megvertek. Egyszer jött hozzánk egy bokszedző az iskolába, és Muhammad Ali-filmeket vetített, hogy kedvet csináljon nekünk a bunyóhoz. Én rögtön menni akartam, de a tanárom nem engedett, s a változatosság kedvéért ő is 24 ÖN KOR KÉP október november ESÉLYEK ÉS LEHETŐSÉGEK melléklet

I. A KORMÁNYZAT GAZDASÁGPOLITIKÁJÁNAK FŐ VONÁSAI, AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS ALAKULÁSA 2011. ÉVBEN

I. A KORMÁNYZAT GAZDASÁGPOLITIKÁJÁNAK FŐ VONÁSAI, AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS ALAKULÁSA 2011. ÉVBEN I. A KORMÁNYZAT GAZDASÁGPOLITIKÁJÁNAK FŐ VONÁSAI, AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS ALAKULÁSA 2011. ÉVBEN 1. A kormányzat gazdaságpolitikája A magyar gazdaságot jellemző folyamatokat, így a gazdaság teljesítőképességét,

Részletesebben

J e g y zőkönyv. Ikt. sz.: OTB/48-1/2012. OTB-10/2012. sz. ülés (OTB-67/2010-2014. sz. ülés)

J e g y zőkönyv. Ikt. sz.: OTB/48-1/2012. OTB-10/2012. sz. ülés (OTB-67/2010-2014. sz. ülés) Ikt. sz.: OTB/48-1/2012. OTB-10/2012. sz. ülés (OTB-67/2010-2014. sz. ülés) J e g y zőkönyv az Országgyűlés Oktatási, tudományos és kutatási bizottságának 2012. június 5-én, kedden, 11 óra 36 perckor a

Részletesebben

Koldulunk ESÉLYEK ÉS LEHETŐSÉGEK. erre-arra-amarra MELLÉKLET. Ferge Zsuzsával Szegvári Katalin beszélgetett

Koldulunk ESÉLYEK ÉS LEHETŐSÉGEK. erre-arra-amarra MELLÉKLET. Ferge Zsuzsával Szegvári Katalin beszélgetett MELLÉKLET ESÉLYEK ÉS LEHETŐSÉGEK Esélyegyenlőségi melléklet 2010. január február A 2010-es évet az Európai Parlament és az Európa Tanács A szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem európai

Részletesebben

KAPASZKODÓ. Búcsú. a megjelenéstől. Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetsége

KAPASZKODÓ. Búcsú. a megjelenéstől. Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetsége KAPASZKODÓ Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetsége A szociális- és fogyatékosságügy közéleti folyóirata megjelent negyedévente 2011/2-4. szám xxi. ÉVFOLYAM Búcsú a megjelenéstől

Részletesebben

KAPASZKODÓ. Búcsú. a megjelenéstől. Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetsége

KAPASZKODÓ. Búcsú. a megjelenéstől. Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetsége KAPASZKODÓ Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetsége A szociális- és fogyatékosságügy közéleti folyóirata megjelent negyedévente 2011/2-4. szám xxi. ÉVFOLYAM Búcsú a megjelenéstől

Részletesebben

A sajtóban megjelent információk -- MÉDIA HÍREK ---

A sajtóban megjelent információk -- MÉDIA HÍREK --- MEOSZ OTTI SAJTÓFIGYELÉS A Magyar médiában a mozgáskorlátozottakról és a MEOSZ interaktív portálján a 108 egyesület által közölt információk tallózása A sajtóban megjelent információk -- MÉDIA HÍREK ---

Részletesebben

A sajtóban megjelent információk -- MÉDIA HÍREK ---

A sajtóban megjelent információk -- MÉDIA HÍREK --- MEOSZ OTTI SAJTÓFIGYELÉS A Magyar médiában a mozgáskorlátozottakról és a MEOSZ interaktív portálján a 108 egyesület által közölt információk tallózása A sajtóban megjelent információk -- MÉDIA HÍREK ---

Részletesebben

Tartalom. Kecskemét. MMSz. A Dél-alföldi Regionális Szociális Módszertani Konzorcium tagja. Tél. Problémák a nappali melegedők ellenőrzése során

Tartalom. Kecskemét. MMSz. A Dél-alföldi Regionális Szociális Módszertani Konzorcium tagja. Tél. Problémák a nappali melegedők ellenőrzése során MMSz Kecskemét A Dél-alföldi Regionális Szociális Módszertani Konzorcium tagja V. évfolyam/4. szám HÍRLEVÉL 2008 december Tartalom TÁMOP 5.3.3. - Aktualitások Regionális szakmai nap Kecskeméten Problémák

Részletesebben

Kőbányai. következik. Folytatás. hírek 02. 11. Hangár. Az új évben is Új Kőbánya Program. Dr. Gyetvai. A X. kerület közérdekû magazinja

Kőbányai. következik. Folytatás. hírek 02. 11. Hangár. Az új évben is Új Kőbánya Program. Dr. Gyetvai. A X. kerület közérdekû magazinja 02. Jön a 11. Hangár Útjára indul a Kőrösi Csoma Sándor Kulturális Központ fiataloknak szóló kezdeményezése. Erre a programra olyan, Kőbányán működő garázszenekarok jelentkezését várják, akik szívesen

Részletesebben

A Szociális Szakmai Szövetség hírlevele X. évfolyam 3. szám 2004. március

A Szociális Szakmai Szövetség hírlevele X. évfolyam 3. szám 2004. március A Szociális Szakmai Szövetség hírlevele X. évfolyam 3. szám 2004. március FELHÍVÁS A HAJLÉKTALAN ELLÁTÁS TERÜLETÉN DOLGOZÓKHOZ Kedves Kolléganők és Kollégák! Amióta nem jelenik meg a HAJSZOLT Egyesület

Részletesebben

ESÉLYEK ÉS LEHETŐSÉGEK ÖN-KOR-KÉP esélyegyenlőségi melléklet 2009. november december

ESÉLYEK ÉS LEHETŐSÉGEK ÖN-KOR-KÉP esélyegyenlőségi melléklet 2009. november december MELLÉKLET ESÉLYEK ÉS LEHETŐSÉGEK ÖN-KOR-KÉP esélyegyenlőségi melléklet 2009. november december A Szociális Expo a szociális munka napját kísérő országos rendezvény, amely alkalmat ad arra, hogy a szociális

Részletesebben

J e g y zőkönyv ISB-11/2011. (ISB-40/2010-2014.)

J e g y zőkönyv ISB-11/2011. (ISB-40/2010-2014.) ISB-11/2011. (ISB-40/2010-2014.) J e g y zőkönyv az Országgyűlés Ifjúsági, szociális, családügyi és lakhatási bizottságának 2011. július 5-én, kedden, 10 óra 08 perckor a Képviselői Irodaház V. emelet

Részletesebben

Itt élni akarókkal teremtsünk élhető várost...

Itt élni akarókkal teremtsünk élhető várost... 2011. november 25. III. évfolyam 10. szám www.ozdikorkep.hu Itt élni akarókkal teremtsünk élhető várost... Ajánló A cég 1996-ban alakult a város vezetékes gázellátó vezetékhálózatának 97 km-es bővítésére

Részletesebben

Átadás előtt 8. oldal ÖN K O R K É P. Gacsályon fűtés nélkül maradt az iskola. Esélyek és lehetőségek. 28. oldal ESÉLYEGYENLŐSÉGI MELLÉKLET

Átadás előtt 8. oldal ÖN K O R K É P. Gacsályon fűtés nélkül maradt az iskola. Esélyek és lehetőségek. 28. oldal ESÉLYEGYENLŐSÉGI MELLÉKLET Esélyek és lehetőségek ESÉLYEGYENLŐSÉGI MELLÉKLET ÖN K O R 2 0 1 0 10 11. szám K É P huszadik évfolyam, 198 199. szám ÖNKORMÁNYZATI FOLYÓIRAT www.onkorkep.hu www.onkornet.hu Átadás előtt 8. oldal Gacsályon

Részletesebben

Áldott, békés karácsonyi ünnepeket kívánunk!

Áldott, békés karácsonyi ünnepeket kívánunk! XIX. évfolyam, 45. szám 2 0 1 2. december 22. Áldott, békés karácsonyi ünnepeket kívánunk! Kedves Olvasóink! Legközelebbi számunk a hagyományoknak megfelelôen 2013. január közepén jelenik meg. Orbán Viktor:

Részletesebben

M O Z G A L M I É R T E S Í T

M O Z G A L M I É R T E S Í T Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége M O Z G A L M I É R T E S Í T Ő 2015. JÚLIUS Írta és szerkesztette: Gábor Imola T a r t a l o m j e gy z é k Beszámoló a 2015. július 13-i elnökségi

Részletesebben

Sikeres utánpótlás-nevelés

Sikeres utánpótlás-nevelés XIX. ÉVFOLYAM 23. SZÁM ANGYALFÖLD-ÚJLIPÓTVÁROS-VIZAFOGÓ 2013. DECEMBER 5. media13.hu naponta friss hírek Hírnök online a TV13 mûsorai A TV13 mûsorai már digitálisan is Ifjúsági sportolók köszöntése Egyre

Részletesebben

Újabb korszerűsítés kezdődik

Újabb korszerűsítés kezdődik XVIII. évf. 29. szám 2009. augusztus 19. Terjesztői ára: 75 Ft www.szolgalat.com Lokálpatrióta hetilap Alapítva: 1992 Energiatakarékosabb lesz az egészségügyi központ Újabb korszerűsítés kezdődik Tovább

Részletesebben

Megkezdi működését az ipari park. Lokálpatrióta hetilap Alapítva 1992

Megkezdi működését az ipari park. Lokálpatrióta hetilap Alapítva 1992 XV. évf. 34. szám 2006. szeptember 21. Terjesztői ára: 75 Ft Megkezdi működését az ipari park Lokálpatrióta hetilap Alapítva 1992 Új munkahelyek, beruházások Szeptember 19-én, kedden délelőtt Gödöllő szempontjából

Részletesebben

A jövő stratégiája. Kórházi krétakör 15 2011. A közéletünk. a közérzetünk 4

A jövő stratégiája. Kórházi krétakör 15 2011. A közéletünk. a közérzetünk 4 2011. 1 2. szám huszonegyedik évfolyam, 201 202. szám ÖNKORMÁNYZATI FOLYÓIRAT www.onkorkep.hu www.onkornet.hu A jövő stratégiája Az Európai Parlament plenáris ülése február 17-én fogadta el a Duna Régió

Részletesebben

A sajtóban megjelent információk -- MÉDIA HÍREK ---

A sajtóban megjelent információk -- MÉDIA HÍREK --- MEOSZ OTTI SAJTÓFIGYELÉS A Magyar médiában a mozgáskorlátozottakról és a MEOSZ interaktív portálján a 108 egyesület által közölt információk tallózása A sajtóban megjelent információk -- MÉDIA HÍREK ---

Részletesebben

szolgálat M3: lebontják a kapukat 2-3. oldal Tíz kilométer csatorna épült eddig A csatornaépítés a tervnek megfelelõen halad, a határidõk

szolgálat M3: lebontják a kapukat 2-3. oldal Tíz kilométer csatorna épült eddig A csatornaépítés a tervnek megfelelõen halad, a határidõk szolgálat GÖDÖLLÕI A Gödöllõ Városáért Alapítvány hetilapja X. évf. 36. szám 2001. október 4. Terjesztõi ára: 50 Ft M3: lebontják a kapukat Elértük a célt 2-3. oldal Tíz kilométer csatorna épült eddig

Részletesebben

Nyár a városban Játszóterek, programok, táborok

Nyár a városban Játszóterek, programok, táborok XXI. évfolyam 14. szám 2013. augusztus 6. Megjelenik: kéthetente Nyár a városban Játszóterek, programok, táborok ÖNKORMÁNYZAT Önkormányzati lakások a hitelcsapdába került családoknak Elsõsegély a javából

Részletesebben

Megalakult a Püspökladányi Járás

Megalakult a Püspökladányi Járás A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT lapja XXIII. évfolyam 17. szám 2012. november 14. Ingyenes Megalakult a Püspökladányi Járás A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatalban október 31- én Hajdúböszörmény, Balmazújváros, Nyíradony,

Részletesebben

itt van már a Mikulás!

itt van már a Mikulás! ÖNKORMÁNYZATI HETILAP I. ÉVFOLYAM 31. SZÁM 2013. december 6. itt van már a Mikulás! Aktív időskor Szombathelyen Januártól csökken az építményadó Újrakezdés hajléktalanoknak Önkormányz ati Hírek 2 2013.

Részletesebben

Kisboldogasszony búcsú

Kisboldogasszony búcsú XVIII. évf. 32. szám 2009. szeptember 9. Terjesztői ára: 75 Ft www.szolgalat.com Lokálpatrióta hetilap Alapítva: 1992 Több ezren vettek részt a bíborosi szentmisén Máriabesnyőn Kisboldogasszony búcsú Erdő

Részletesebben

A vírus. Tartalom PARL AMENT KÉPZÉS HATÁROKON ÁT ESÉLYEK ÉS LEHETŐSÉGEK (MELLÉKLET) MINDIG TV KOR-KÉP FŐÉPÍTÉSZEK AZ ÖNKORMÁNYZATOKBAN.

A vírus. Tartalom PARL AMENT KÉPZÉS HATÁROKON ÁT ESÉLYEK ÉS LEHETŐSÉGEK (MELLÉKLET) MINDIG TV KOR-KÉP FŐÉPÍTÉSZEK AZ ÖNKORMÁNYZATOKBAN. KELLEMES KARÁCSONYT ÉS BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁN AZ ÖN-KOR-KÉP PARL AMENT Tartalom Kicsengettek 2 KÉPZÉS Sevillában jártak 6 Kísérleti évfolyam a Polgármester Akadémián 7 Fontos a tapasztalat 7 HATÁROKON ÁT

Részletesebben

A sajtóban megjelent információk -- MÉDIA HÍREK --- Törvényekkel a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásáért

A sajtóban megjelent információk -- MÉDIA HÍREK --- Törvényekkel a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásáért MEOSZ OTTI SAJTÓFIGYELÉS A Magyar médiában a mozgáskorlátozottakról és a MEOSZ interaktív portálján a 108 egyesület által közölt információk tallózása A sajtóban megjelent információk -- MÉDIA HÍREK ---

Részletesebben

CSAPDAHELYZET ÖN K O R K É P. Esélyek és lehetőségek

CSAPDAHELYZET ÖN K O R K É P. Esélyek és lehetőségek 2 0 0 8 3. szám ÖN K O R K É P tizennyolcadik évfolyam, 167. szám Ö N K O R M Á N Y Z A T I F O L Y Ó I R A T www.onkorkep.hu www.onkornet.hu Esélyek és lehetőségek ESÉLYEGYENLŐSÉGI MELLÉKLET CSAPDAHELYZET

Részletesebben

ESÉLYEK ÉS LEHETŐSÉGEK ÖN-KOR-KÉP esélyegyenlőségi melléklet 2008. november december

ESÉLYEK ÉS LEHETŐSÉGEK ÖN-KOR-KÉP esélyegyenlőségi melléklet 2008. november december A fiatalok álmodják mindig az igazit, de az ágyukat az öregek vetik meg. Garas Dezső ESÉLYEK ÉS LEHETŐSÉGEK ÖN-KOR-KÉP esélyegyenlőségi melléklet 2008. november december A Foglalkoztatás-Esélyegyenlőség-Versenyképesség

Részletesebben