Új arculatot Kézdivásáhelynek. aki csak külsõ szemlélõ marad. Elõbbiek azért vannak elõnyben, mert õk határozzák

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Új arculatot Kézdivásáhelynek. aki csak külsõ szemlélõ marad. Elõbbiek azért vannak elõnyben, mert õk határozzák"

Átírás

1 2011. Július augusztus Új arculatot Kézdivásáhelynek T elnek a napok, hónapok, évek, évtizedek... és a világ folyamatosan változik. Változnak az emberek, és ugyanakkor változnak a városok. Van aki halad a korral, de van aki csak külsõ szemlélõ marad. Elõbbiek azért vannak elõnyben, mert õk határozzák meg, hogy mi és hogyan változzon. Az idõk folyamán Kézdivásárhely fõtere is többször átalakult. A történelmi vásártérbõl egy sablonos tervezési rendszer alapján kapta meg mai arculatát, még a kommunizmus idején. Azóta csak annyit változott, hogy eltûntek az élmunkásokat dicsérõ táblák. Július 30-tól egyhetes önkéntes civil kezdeményesnek lehettek tanúi Kézdivásárhely lakói. A Weisz István és ifj. Gál Zoltán által kezdeményezett Építészeti mûhelyen 16 fiatal építész, kertészmérnök, arculattervezõ arra keresett választ, miként lehet életet vinni a város szívébe. Kezdeményezésüket a Kézdivásárhelyi Önkormányzat karolta fel. A mûhelymunka megkezdése elõtt a Céhtörténeti Múzeumban Guttmann Ottó Szeben fõterének felújításáról és annak pozitív hozadékáról, Köllõ Miklós a csíkszeredai Petõfi Sándor sétálóutca kialakításáról, majd a gyergyószentmiklósi történelmi épületek felújításáról tartott elõadást. Már akkor nyilvánvalóvá vált, hogy nem lehet csak kicsit változtatni. Új koncepcióra, új szemléletre van szükség ahhoz, hogy Kézdivásárhely fõtere és közvetlen környezete ismét életre kapjon. Folytatás a 2. oldalon Takagi Jaszujuki: Hosszú távra tervezünk! T akagi Jaszujuki, a Bukaresti Japán Kereskedelmi Kamara elnöke két napot töltött nemrég Kézdivásárhelyen, amikor a befektetési lehetõségek után érdeklõdött, ugyanakkor kultúránk, történelmünk megismerésére is idõt szentelt. Takagi úr látogatása annak a kapcsolatfelvételnek volt a következõ lépése, amelyet a Magyar Polgári Párti (MPP) polgármesterek kezdeményeztek, és amelynek elsõ felvonására Bukarestben került sor az idei év júniusában. Takagi Jaszujukit kerestük meg itt tartózkodása alatt. A bukaresti találkozón megegyezettekre korrekt és gyors választ kaptunk Rácz Károly polgármestertõl, ezért választottuk látogatásunk egyik célpontjául Kézdivásárhelyt mondta Takagi úr. Látogatásom célja, hogy felmérjem a hosszú távú befektetési lehetõségeket, feltételeket. Két területen kaptunk megbízást japán befektetõk részérõl, egyik a zöld energetikai terület, bio- és szélenergia elõállítása. A japán partner biztosítani tudja a know how-t (tapasztalaton alapuló tudás szerk. megj.) és az infrastruktúrát, így elsõsorban önkormányzatokat keressük partnernek, akik mind a befektetés megvalósításában, mind hasznosításában részt tudnak venni, de ugyanakkor magánbefektetõket is elfogadnának partnernek. Folytatás a 3. oldalon

2 2011. július augusztus város és önkormányzat II Új arculatot Kézdivásáhelynek Folytatás az elsõ oldalról Nem kis feladat hárult a fiatal önkéntesekre, hogy a fõtéri szecesziós és eklektikus épülethomlokzatokat, az udvartereket mint épített örökséget -, ugyanakkor a jelenlegi igényt a funkciójára és a területhasznosításra összehangolják. A köztér, amely egyben Kézdivásárhely fõtere, a városban zajló események színtere, a különbözõ városrészek összekötõje kell legyen. A városi köztér egy olyan hely, amelynek személyességét és a hozzá való ragaszkodást az itt lezajló eseményeknek és személyes emlékeknek köszönheti. Ezt a kapcsolatot kell megteremtse és szolgálja Kézdivásárhely fõtere. A céhes város központját jelenleg az autósforgalom, a parkolók sokassága, a funkció nélküli zöldövezetek - amelyek a város fõterének holt részeivé váltak, túlnõttek a tervezett méreten, jelentõs számuk elöregedett vagy beteg határozzák meg. A fák koronái nagyrészt eltakarják mindazt, amire büszkék vagyunk: az épített örökséget. A fõtér értékeinek megjelenítése és kiaknázása úgy gazdaságilag, mint kulturális szempontból feltételezi az autósforgalom jelentõs részének kizárását a központból. Jelenlegi állapotában a fõtér inkább egy utca meg egy parkolófelület, perifériára szorítva a gyalogos közlekedést, vagyis magát a városlakót, ezáltal megszüntetve a hely építészeti és szociális TÉR mivoltát. Az autósforgalom teljes vagy részleges kizárása ugyanakkor maga után vonja a fõtér környékének és forgalmának újraszervezését, amely viszont eleget kell tegyen a megváltozott funkcionális és esztétikai követelményeknek. Egy ilyen szempont a teret és környékét használó helyi lakók érdekeinek és a turistaigények számbavétele, a megfelelõ parkolóhely biztosítása úgy, hogy a város bármely pontjáról könnyen megközelíthetõ legyen annak fõtere. A tér déli oldalán megmaradhatna az áthaladó autósforgalom, megfelelõ lassítással, ugyanakkor a tér észak-nyugati oldala is megközelíthetõ lehet gépkocsival, ezáltal elérhetõvé válik az adminisztárciós funkciót betöltõ Polgármesteri Hivatal, illetve a fõteret jelenleg gazdaságilag uraló bankfiókok. Folytatás a 8. oldalon

3 III Takagi Jaszujuki: Hosszú távra tervezünk! Folytatás az elsõ oldalról A másik terület a mezõgazdaság, ahol együttmûködésre látunk lehetõséget. Most elsõsorban a környék mezõgazdaságának feltérképezése volt a cél, az állattenyésztés és a növénytermesztés terén. Az itt kínálkozó lehetõségekrõl tájékoztatjuk a japán partnereket. Ugyanakkor konkrét megbízásunk is van szójatermesztésre vonatkozóan, tudniillik a Zöld Napok város és önkormányzat július augusztus szója a japán konyha alapanyaga, akárcsak Önöknél a krumpli. Emellett konkrét ajánlataink vannak alma és propolisz felvásárlására. Látogatásom másik célja a város és a környék turisztikai potenciáljának feltérképezése. Egyrészt a japán turisták, turisztikai ügynökségek informálása, másrészt befektetõi igény jelentkezett egy nagyobb turisztikai komplexum A z Õszi Sokadalom egyik kiemelkedõ rendezvénye lesz ismét a Felsõháromszéki Vállalkozói Napok. A tizedik alkalommal sorra kerülõ termékkiállítás és vásáron belül az idén egy újdonsággal is találkozhatnak a látogatók, a Zöld Napok keretében a megújuló energiával, mezõgazdaság és vidékfejlesztéssel, erdõ és vadgazdálkodással, természetvédelemmel kapcsolatos témákra fektetik a hangsúlyt. A rendezvényt egy fiatal dinamikus csapat, a Versatio civil alakulat szervezi. A kézdivásárhelyi Gábor Balázzsal, a rendezvény egyik szervezõjével beszélgettünk. Hogyan kerültetek kapcsolatba a Zöld Napok rendezvényével? Mi a ti feladatotok? Szerettünk volna minél több helyen megjelenni, és ez egy jó alkalomnak bizonyult, hogy standunkkal bemutatkozzunk. Az Asimcovval kötött partnerségi szerzõdés értelmében, a standért cserébe, kommunikációs kampányt szervezünk a kézdi Expónak és a Zöld Napoknak. A Zöld Napok idén is különbözõ témakörökben zajlanak, ilyenek a zöld energia, a vad- és erdõgazdálkodás, a pityókafesztivál, illetve a ló- és szarvasmarha kiállítás. Természetesen idén is sok érdekes témakörben lesz konferencia. Eddig több mint 30 kiállító jelezte részvételi szándékát, és még mindig lehet jelentkezni. Pontosan hol találkozhatunk veletek az Expon? A spotcsarnokban lesz a standunk, ezen kívül mi segítünk az Asimcovnak a szervezésben, a koordinálásban. A stadunknál érdekes mûhelymunkákat, elõdásokat tartunk. Elõadásaink lesznek a médiáról, a marketingrõl, a közönségkapcsolatról illetve reklámkampányokat megvalósítására, ehhez keresünk hektár körüli megvásárolható vagy koncessziós alapon bérelhetõ területet - tájékoztatott Takagi. Érdeklõdésünk központjában a fürdõhelyek és a lovasturizmus lehetõségeinek feltérképezése áll, ugyanakkor fontos igény mutatkozik a golf és az azt kiszolgáló turisztikai létesítmények létrehozására. A legnagyobb élmény számomra, hogy jelentõs számban fellelhetõek olyan apró dolgok, látnivalók, amelyek a kézmûves ipar jelenlétét mutatják, akárcsak több Japán kisvárosban, és múzeumi látogatásom alapján elismerésemet fejezem ki a városuk céhes múltja iránt. Ugyancsak köszönöm e város lakóinak, Rácz Károly polgármesternek és a Kézdivásárhelyi Önkormányzat munkatársainak, hogy a japán kert kialakítása révén emléket állítottak az idei japán katasztrófa áldozatainak. Takagi úr látogatásának egyik konkrét eredménye, hogy a következõ találkozásunk alkalmával már japán cégvezetõkkel, turisztikai ügynökségekkel és befektetõi csoportok képviselõivel tárgyalunk, ahol egyrészt bemutatjuk Kézdiszék ki nem aknázott gazdasági potenciálját, másrészt ezen befektetõk és cégvezetõk konkrét igényeire adunk választ. Ez egy újabb lépés lesz, amivel Felsõháromszék, Kézdivásárhely gazdasági fejlõdését visszük elõbbre mondta Rácz Károly, Kézdivásárhely polgármestere. elemzünk sok más mellett. A konferencián is lesz elõadásunk, ahol kampánytechnikákat, stratégiákat, illetve zöldkampányokat és az online kommunikációt mutatjuk be. A konferencia ugyancsak a sportcsarnokban lesz megtartva, melyre minden érdeklõdõt szeretettel várunk. Fejér Melinda

4 2011. július augusztus város és önkormányzat IV Násztánc a városnapokon R endhagyó elõadással nyitja a 2011/2012-es évadot a kézdivásárhelyi Városi Színház. A Násztánc c. vásári komédiát Dávid Péter rendezi, zenei vezetõ Gulácsi Zsuzsanna. A elõadást az Õszi Sokadalom idején naponta kétszer, a Gábor Áron téren és a sportcsarnok elõtti téren láthatja a nagyérdemû. Az elõadásról Dávid Péter rendezõvel beszélgettünk óta tagja a sepsiszentgyörgyi Tamási Áron Színház keretén belül mûködõ M Studio mozgászínháznak. Mióta rendez? Tavaly végeztem a Marosvásárhelyi Mûvészeti Egyetem mesteri szakán, ahol rendezõi oklevelet szereztem. Elsõ rendezésem a vizsgaelõadásom volt, a Születésnap c. prózaszínházi elõadást az M Studioban rendeztem. Ez az elõadás saját szövegen alapult, és ez volt a kiindulópontja a Városi Színház vásári komédiájának, melynek szövegkönyvét szintén jómagam állítottam össze. Ezt az elõadást Kolcsár József mûvészeti igazgató felkérésére készítjük, aki egy olyan elõadást kért tõlem, amelyet a színház falain kívül is élvezhet a közönség. A vásári komédia mûfaja magyar hagyományokban gyökerezik, ezt ötvöztem az olasz commedia dell arte stílusjegyeivel. Szeretnénk, ha megkedvelné ezt a mûfajt a közönség, hiszen bár ma már kihalófélben van valamikor elmaradhatatlan eleme volt a vásári forgatagoknak. Viszonylag rövid idõ, alig két hét állt rendelkezésére, hogy színre, jobban mondva utcára vigyenek a Városi Színházzal egy rendkívül gazdag eszköztárból építkezõ elõadást. Nagy segítségemre van, hogy a Városi Színház társulata egy igen tehetséges, ígéretes fiatal társulat. Az elõadást A Városi Színház bérletajánlata a 2011/2012-es évadra A Városi Színház hat új produkcióval és három vendégelõadással várja nézõit az új színházi évadban, továbbá idén is mõsoron marad két tavalyi elõadásuk, az Egressy Zoltán: Sóska, sültkrumpli avagy a meccs (r. Csáki Csilla) és Nagy Ignác-Parti Nagy Lajos: Tisztújítás (r. Kányádi Szilárd). A színházkedvelõk idén is kedvezõ áron választhatnak a kilenc féle bérlet közül. Az új bemutatók sorát a Dávid Péter rendezésében a Násztánc c. vásári komédia nyitja, ezt az Õszi Sokadalom idején láthatja a nagyérdemû. Októberben Szép Ernõ: Lila ákác c. mûvét viszik színre László Csaba rendezésében, ezt követi az Újévre várva c. szilveszteri mûsor Kolcsár József rendezésében. Az évad következõ elõadása Kiss Csaba: De mi lett a nõvel (stúdióelõadás, r. Albu István), majd Shakespeare: Vízkereszt, vagy amit akartok, r. Zakariás Zalán. A zenés mûfaj kedvelõinek Kató Zsolt rendezésében Sláger-paródia címmel készül a társulat. Vendégelõadásokkal a Szatmárnémeti Északi Színház (Kék csodatorta r. Keresztes Attila), a sepsiszentgyörgyi Tamási Áron Színház (Dorde Lebovic: Az ezredik éjszaka r. Zakariás Zalán) és a Csíki Játékszín (A halhatatlan herceg szerzõ és rendezõ: Budaházi Attila) társulatok lépnek fel a Vigadó színháztermében. A színházi elõadásokra váltható jegyárak: bemutató: 20 lej, felnõtt jegy: 15 lej, diákjegy: 8 lej, pedagógus- és nyugdíjas jegy: 10 lej, a szakmai jegy ára 5 lej. A Mecénás bérlet 250 lejért 7 elõadás megtekintésére jogosítja fel a bérlettulajdonost. A Bemutatóbérlet ára 50 lej, a Székely János bérlet és a együtt alakítjuk, rengeteg a közös munka, a színészi improvizáció, olykor még a szövegalkotásban is segítséget nyújtanak a színészek. Amennyiben ez az elõadás sikeres lesz, tervezzük a továbbfejlesztését, zárt téri elõadásra való alkalmazását. Mirõl szól az elõadás, kiket láthatunk benne? A Násztánc egy szerelmi történet, vásáros, cirkuszi elemekkel ötvözve. Inkább játék-, mint szövegcentrikus, zenés, kollázsszerû elõadás. Szereplõi az elmaradhatatlan szerelmespár, a nõcsábász, ugyanakkor zsugori kereskedõ, az öregasszony és a bohócok, akik egy személyben több szerepkört is betöltenek. Látványos cirkuszi akrobatikus elemek, zsonglõr mutatványok tarkítják a történetet, és nem hiányozhatnak a vásári hangulatot idézõ hangszerek sem, a csörgõk, mandolin, harmonika. A társulat vásári cifrakocsin érkezik az elõadások helyszínére, a nézõk figyelmét pedig bizonyára sikerül felkeltenünk az akár harsánynak is nevezhetõ zenés indítással. Veres Elõd, Kofity Annamária, Orbán Levente, Pál Emõke, Ferencz Réka, valamint Marthi Jenõ alakításában láthatják a Násztáncot az Õszi Sokadalom alkalmával pénteken, szombaton és vasárnap. Barangoló bérlet: 40 lej, mindenik négy elõadást foglal magába. Újdonságnak számít a Kiss Lázár pedagógusbérlet, ennek ára 35 lej, valamint a Toldi bérlet, amelyet a színházat támogató intézmények és cégek alkalmazottainak ajánlanak 20 lejért, mindkettõ öt elõadást tartalmaz. A nyugdíjas nézõk továbbra is választhatják a Tompa Pufi bérletet 4 elõadásra 24 lejért. A fiatalabb korosztály nézõi a Boér Géza ifjúsági bérletet vásárolhatják meg 5 elõadásra 30 lejért, a Csipike gyerekbérlet ára 15 lej 3 elõadásra. A kézdivásárhelyi Városi Színház 2011/2012-es évadra szóló bérletei augusztus 20-tól válthatók ki a Vigadóban. Részletes tájékoztatás munkanapokon 8-15 óra közt a színház irodalmi titkárságán, vagy a Városi Színház honlapján:

5 V város és önkormányzat július augusztus Kopjafával tisztelegtek a hatvaniak a hõsök elõtt T uzson Jánosnak és katonáinak, az es szabadságharc hõseinek tiszteletére állított kopjafát a Nyerges-tetõn a hatvani delegáció. A hatvani városvezetõk, Szabó Zsolt polgármester, Horváth Richárd alpolgármester és Tóth Csaba kabinetfõnök, Rácz Károly, Kézdivásárhely polgármestere és László Attila, a Csillag születik vetélkedõ nyertese kíséretében augusztus 14-én, vasárnap délután ünnepélyes keretek között kopjafát állítottak a Nyerges-tetõn, ezzel tisztelegve Tuzson János és katonáinak hõstette elõtt. Tuzson 200 székely katonájával megkísérelte feltartóztatni az Alekszandr Nyikolajevics Lüders vezette cári haderõt és az Eduard Clam- Gallas vezette császári haderõt a Hargita-hegységben fekvõ Nyerges-tetõnél. Ez a hely nehezen megközelíthetõ, de elfoglalása fontos volt ahhoz, hogy a cári hadsereg ne tudjon bejutni a Kászoni-medencébe. A csata augusztus 1-jén kezdõdött. A székely honvédek hosszú ideig sikeresen kitartottak, egy lázárfalvi román pásztor azonban az orosz-osztrák sereget egy ösvényen a székelyek mögé vezette, így Tuzson János, hogy elkerülje a bekerítést, feladta a hadállásokat és elvonult. Megmaradt katonáival Tusnádnál Gál Sándorhoz csatlakozott, akivel együtt Mitácsnál elhagyta az országot és a Török Birodalomba távozott. Azért tartottuk fontosnak, hogy kopjafát állítsunk, mert ez a hõsi küzdelem példaértékû lehet a jövõ nemzedékének is - hangsúlyozta Szabó Zsolt polgármester. Hozzátette, hogy a kopjafán a város jelmondata, a Jövõnk öröksége szerepel, ami a magyarság gazdag múltját és összetartozását, valamint a hatvaniak gondolkodását érzékelteti. Szabó Zsolt elmondta, hogy Nyerges-tetõ egy nemzeti zarándokhely, az erdélyiek pedig a es forradalom és szabadságharc jelképeként emlegetik Tuzson János és katonáinak hõstettét. A fideszes politikus kiemelte, hogy a határon túli kapcsolatok erõsíthetik a nemzeti öszszetartást is. A kopjafa állítása magánkezdeményezés volt, amelynek költségeit Szabó Zsolt polgármester, Szinyei András és Horváth Richárd alpolgármesterek valamint Tóth Csaba kabinetfõnök fedezte. HO Újabb lépcsõházat újítanak fel V ersenytárgyalást írnak ki a kézdivásárhelyi December 1. utca 16. szám alatti 21-es tömbház C. lépcsõházának hõszigetelési munkálataira, a vonatkozó dokumentációt elfogadta a helyi tanács július 28-i rendes ülésén. Mint korábban beszámoltunk, a tömbházszigetelési programban két lépcsõház Szabadság utca, szám, 10-es tömbház vett részt. A finanszírozás összértéke 295 ezer lej, amelynek közel felét használták fel ezek felújítására, ismertette Rácz Károly polgármester. A megmaradt összegbõl felújítanák az December 1. utcai lépcsõházat is, amely ugyanahhoz a lakótársuláshoz tartozik. A munkálatok kivitelezésére újabb versenytárgyalást kell kiírni. csont

6 2011. július augusztus város és önkormányzat VI Köztéri tervek E lkezdõdik a kerítés felállítása a régi kaszárnya épülete elõtti háborús emlékmû körül Kézdivásárhelyen. A kerítést Vetró András szobrászmûvész tervezte. Ezen munkálatok befejeztével Molnár Józsiás mauzóleuma körül is kerítést helyeznek el. Ennek a kovácsoltvas kerítésnek a tervét is Vetró András készítette, aki elmondta: Molnár Józsiás monogramját használta díszítõelemként. További tervek szerint egy pavilont helyeznének el a Molnár Józsiás parkban a mauzóleumtól és a volt Tanulók Háza irányából vezetõ járdák keresztezõdésénél. Az ötlet ösztönzõi Fülöp Magdolna városi tanácsos és Vetró András voltak, a jó ízléssel elkészített, kifejezetten a parkba illõ pavilont Gál Zoltán és fia tervezték. A tervek szerint egy nyitott, hatszögû, fedett, kb. 6-8 m átmérõjû pavilon készül, amely alkalmas lesz például térzene szolgáltatására. A vasminiszternek nevezett Baross Gábor emlékmûvét az állomás melletti park járdáján helyezik el. Egy rövid sínpár mellett egy függõleges sín és rajta a Baross Gábor dombormû alkotja majd az emlékmûvet, amely meg is lesz világítva. A dombormûvet évekkel ezelõtt kapta ajándékba a város Budapest egyik Kézmûves Ház kerületétõl, de elkallódott, így Vetró András öntette újra a Sepsiszentgyörgyön elhelyezett dombormû alapján. Az emlékmû terveit pedig volt tanítványával, Nagy Gáborral állították össze. Mint mondta, reményeik szerint idén elkészül az emlékmû, amelyre már a teljes dokumentáció, a szükséges engedély is rendelkezésükre áll. Egy másik jövõbeli tervrõl is beszámolt Vetró András, azt szeretnék, ha a városban levõ kanálistetõkre rákerülne Kézdivásárhely címere. Ezt, elképzeléseik szerint, pályázati pénzekbõl valósítanák meg. Vetró András ezúttal is szeretne köszönetet mondani a Polgármesteri Hivatal munkatársainak, Szováti Jánosnak és csapatának Pál Ferenc, Oláh Ernõ, Deme Miklós, Chiti Pavel, Máthé Ernõ -, akik remek munkát végeznek a kaszárnya elõtti emlékmû kerítésének kivitelezésénél, megvalósítják az általa megálmodott terveket. Ezenkívül köszönetet mond Molnár Cornelnek, akinek a vezetésével lesz felállítva a Baross emlékmû, és azoknak, akik ehhez az asztalosmunkát végzik, Móré Lászlónak, Benkõ Lajosnak és Sütõ Istvánnak. Köszönet a segítéségéért Szántó Csabának is és Szolga Andrásnak, aki annak ellenére segített, hogy más beosztásba került. A szobrászmûvész hozzátette: azért vállalta a tanácsosi tisztséget, hogy a városrendezés területén tevékenykedhessen, hozzájárulhasson ahhoz, hogy esztétikailag megfelelõ kivitelezések szülessenek a városban. Mint mondta, Rácz Károly polgármester mindig figyelembe vette a jó ötleteket és támogatta a terveket. csont A székely népi tárgyi kultúra megismertetésére, a jellegzetes motívumok, minták elsajátítására, a népmûvészeti tárgyak alap-, de felsõfokon való elkészítésének oktatására lenne alkalmas egy Kézmûves Ház. Ezen célok megvalósítása érdekében jött létre négy alapítótaggal a kézdivásárhelyi Kelengye Egyesület. Egyik tagja István Sándor fafaragó, aki elmondta, már 8-10 éve szorgalmazza ezen tevékenység létrejöttét, amelyre most lát reményt, hiszen a helyi önkormányzat és Rácz Károly polgármester is támogatja az ötletet. A Kézmûves Ház megvalósítása családjának kezdeményezése, kivitelezését Torján, az erre a célra megvásárolt telken, és ezzel párhuzamosan Kézdivásárhelyen képzelték el. István Sándor írásban juttatta el elképzelését az Önkormányzathoz, melyben leírja, úgy ítéli meg, hogy a Vigadó Mûvelõdési Ház udvara és a melléképületek kevés fizikai és anyagi ráfordítással alkalmassá válnának a Kézmûves Ház kialakítására. Tevékenysége a hajdani mesterségek felébresztését szolgálná, mint a bútorfaragás, -festés, kapu és kopjafa faragás, szövés, hímzés, tojásírás, szalma- és gyékényfonás, mézeskalács sütés, a kihalt háromszéki népi fazekasság újraélesztése. Az iskolai tantervben nem szerepel a népi kultúra oktatása, ezért lenne erre szükség más közegben, fõként Kézdivásárhelyen a céhes városban. Az oktatást élménygazdagon, interaktív módszerekkel képzelik el, a tanügyi intézmények és a pedagógusok bevonásával. Hasonló tevékenységekre más településeken is van példa. István Sándor hangsúlyozta: nagy felelõsség vésõt ragadni. Rengeteg forrásanyag áll rendelkezésre a formák és a motívumok rendszerének tanulmányozására, a székelyföldi tájegységeknek is meg van a jellegzetességük, ezeket ismerni kell, ellenkezõ esetben giccs születik. István Sándornak már volt egy kezdeményezése, amely szintén a népmûvészet oktatását szolgálta. A város minden iskolájából 2-3 gyermekkel egy-egy kopjafát faragtak, amelyeket a Nyerges-tetõn helyeztek el 2007-ben. A kezdeményezõ kifejtette: azt a tudást szeretné átadni, amelyre 30 év alatt szert tett. Kezdeményezésében mindig segítette Vetró András szobrászmûvész, mára az Önkormányzat támogatását is élvezi az ötlet. csont

7 VII Új városatya Szegeden voltak a gyalogos katonáink H uszárok, gyalogos katonák és mozsárágyúk lepték el Szegedet. A szõregi csata 162. évfordulója alkalmából augusztus 6-7-én rendezték meg a XII. Nemzetközi Huszár és Katonai Hagyományõrzõ Találkozót, melyre a kézdivásárhelyi gyalogezred is hivatalos volt. város és önkormányzat július augusztus B eiktatták Göthér Józsefet, a városi tanács új tagját, megemelték a szemétszállítás díját, meghatározták a közterületek bérbeadási díját a 2011-es Õszi Sokadalomra, jóváhagyták a bérlakások kiosztására vonatkozó szervezési és mûködési szabályzatot, módosították a helyi költségvetést a kézdivásárhelyi tanács augusztus 11-i rendes havi ülésén. Letette az esküt Göthér József, a városi tanács új tagja, miután az érvényesítõ bizottság is jóváhagyta mandátumának érvényesítését. Az ülésen elhangzott: a tisztség betöltésére a következõ a listán Sárkány Levente volt, aki írásban közölte lemondását a funkcióról. Az idei Õszi Sokadalomra minden jogi személy elõbérleti jogot élvez az ingatlanja elõtti terület bérlésére. Az el nem foglalt területekre versenytárgyalást írnak ki, elsõsorban a helyi érdeklõdõknek. 6,27 lejt fizetünk személyeként a szemétszállításért hagyták jóvá a városatyák. Az ülésen jelen volt Kelemen Alpár, a Gosp Com Kft. igazgatója és a vállalat gazdasági mérlegét tanulmányozó cenzor. Mint beszámoltak: 2008-ban könyveltek el utoljára nyereséget, azóta veszteséges a vállalat, fõként hogy ben árcsökkentést is eszközöltek. A csõd elkerülése miatt döntöttek az új tarifák bevezetésérõl, amit megszavazott a helyi tanács. A szociális bérlakásokra vonatkozó pontrendszert is jóváhagyták a városatyák. Módosult a helyi költségvetés, az Önkormányzat megvásárolja azt az eredménykijelzõ táblát, amely a sportcsarnokban van elhelyezve, és amelyet ingyen használ a város másfél éve. Ez az eszköz szükséges ahhoz, hogy nemzetközi mérkõzéseket tarthassanak, amelyek bevételi forrást jelentenek a városnak. A bicikliút kialakítására vonatkozó pályázat határideje augusztus 20., de már augusztus 9-én meghaladták a programra elkülönített összeget. Rácz Károly polgármester elmondta: tudomásuk szerint jövõ tavasszal írnak ki újabb pályázatot, akkor benyújtja projektjét a Kézdivásárhelyi Önkormányzat is. A kérdések és interpellációk között Bányász István felvetette a piac helyzetét. Mint megfogalmazta, a bérlõ nem teljesíti többek között a tisztításra és javításokra vonatkozó feltételeket. Rácz Károly kifejtette: egyelõre 3 hónapra hosszabbították meg a bérleti szerzõdést. Egy bizottság mérte fel a piac helyzetét, jegyzõkönyvet készítettek a hiányosságokról, és amennyiben a bérlõ nem teljesíti ezeket, nem hosszabbítják meg a szerzõdését. Dezsõ Vencel tanácsos az Iskola utca egyenirányításának kérdését vetette fel, a polgármester szerint, erre a napokban sor került, hiszen már a rendõrség beleegyezését is megkapták ehhez. Lukács László a Piac utcai lakosok kérdését továbbította a csatornázással kapcsolatosan. Rácz ismertette: ezen csatornahálózat kialakítása egy pályázat része. A napokban újabb akciót tartnak a kóborkutyák összegyûjtésére. Aláírásgyûjtést szerveznek a lakosság körében a Domo üzlet mögötti parkolók vagy a zöldövezetek bõvítésére, mivel az ott lakók közt vita alakult ki, hogy melyikre van nagyobb szükség számolt be a polgármester dr. Kinda Levente kérdésére. csont 1997 óta két alkalommal tudtunk részt venni a kézdivásárhelyi szakasszal a Szöregi csata újra játszásán. A rendezvényre Dr. Vass László honvéd alezredesnek jóvoltából volt hivatalos a kézdivásárhelyi gyalogezred nyilatkozta Vetró András parancsnok. Nagyon örvendtek, hogy meghívásuknak eleget tettünk. Szombaton az aradi 13 vértanú mûemlékét koszorúztuk meg, és tartottunk díszszemlét a szegedi városháza elõtt. Elsõ alkalommal vettem részt a szöregi csata megemlékezésén. A csata során próbáltuk élethûen megjátszani a harcot. Nagyon felemelõ érzés volt ott lenni egy ilyen híres csatában, melyben sem vesztes, sem gyõztes nem volt. A szervezõk remélik, hogy jövõre is résztveszünk mondta Csáki Géza, a kézdivásárhelyi gyalogezred szakaszvezetõje. A program pénteken toborzással és táborhely-kialakítással kezdõdött, majd szombaton lovas tüzérségi és szekerész csapatok felvonulásával, késõbb díszszemlével, menettel, koszorúzással és megemlékezéssel folytatódott, este csatabemutatóval és utcai harcokkal zárták a napot. Vasárnap megemlékezéssel és koszorúzással fejezõdött be az ünnepség. Kézdivásárhelyt képviselték: Csáki Géza szakaszvezetõ, Hadnagy László, Szima István, Ignácz Szabolcs, Mocsáry G. Tamás. Objektív okok miatt Vetró András parancsnok nem vehetett részt. Fejér Melinda

8 2011. július augusztus város és önkormányzat VIII Új arculatot Kézdivásáhelynek Folytatás 2. oldalról Az új közlekedési rend fokozottan figyelembe kell vegye a modern korra jellemzõ céltudatos és környezetbarát közlekedés feltételeit, és ugyanakkor alkalmazkodnia kell a hely értékeihez és szellemiségéhez. A kidolgozott javaslatokban a fõtér új arculatának egyik legfontosabb jellemzõje, hogy többrétû kihasználtságot biztosít. Egyrészt lehetõséget nyújt arra, hogy minden korosztály, gyerekektõl a nyugdíjasokig megtalálja a helyét, egységes teret biztosít nagyobb rendezvények lebonyolítására, koncertek, filmvetítések, szabadtéri színházi elõadások szervezésére, de ugyanakkor vásártérként is mûködhet, télen pedig akár korcsolyapályának is helyet tud adni. Mindezáltal egyrészt megfelelõ alapot nyújt a turizmus további fejlesztésére, valamint ismét teret ad azoknak a kiskereskedelmi-szolgáltató egységeknek, amelyek révén a fõtér gazdaságilag is jelentõsebb szerepet vállalhat a város fejlõdésében. A teljesség igénye nélkül A mûhelymunkában résztvevõ 16 fiatal önkéntes a Levand Kft. székhelyén mutatta be az egyhetes mûhelymunka ereményeként megszületett javaslatait. Mindannyian örültek, hogy egyrészt véleményt mondhatnak egy olyan kérdésbe, amelyben eddig igazából nem volt beleszólása a lakosságnak, és bizakodásukat fejezték ki, hogy a közeljövõben ötleteik megvalósulására is sor kerül. Nehéz egy kívülállónak idejönni és eldönteni, hogy mi lenne jó a városnak, de próbáltunk az elemzésekbõl levont következtetések szerint életképes javaslatokat kidolgozni. A terv elkészítése nem volt nehéz, hiszen rengeteg információt kaptunk elõzõleg, és már dolgoztunk hasonló projekteken. Ez az egy hét csupán az elsõ ötletek megszületésére volt elegendõ. Ahhoz, hogy egy teljes terv megszülessen, sokkal több idõre lenne szükségünk, viszont elsõ lépésnek nagyon jó volt. Mint minden építésznek, természetesen nagyon jól esne, ha egyszer az én munkám is viszszatekintene a központból.

9 IX város és önkormányzat július augusztus

10 2011. július augusztus város és önkormányzat X Új arculatot Kézdivásáhelynek Folytatás a VIII. oldalról Igazából az is elegendõ lenne, ha a fõbb gondolatok és az alapötletek, mint a forgalom kizárása, a nagyon magas fák kivágása, az udvarterek felújítása megtörténne. Mindenképp dicsérnem kell a szervezõket, hiszen több mûhelymunkában vettem részt, de ez volt az egyik legjobban megszervezett, legzavartalanabbul zajló tevékenység - mondta Hlavathy Zsófia csoportvezetõ. Az építészeti mûhely a hagyomány és a modern kor találkozásának csodálatos metaforája. Egyrészt egy teljesen önkéntes kezdeményezésrõl van szó, a- melyben a Polgármesteri Hivatal csupán partner volt, aki a keretet biztosította ennek megszervezésére, másrészt biztosította a mûhelymunkához szükséges információkat és dokumentációt. Ugyanakkor fontosnak tartom ezen civil kezdeményezés utóéletének megszervezését, ezért az elkészült javaslatok megtekinthetõek lesznek bárki számára az Önkormányzat épületében. Várom a polgárok visszajelzéseit, további javaslatait, hogy közösen adjuk vissza a város fõterét a lakóknak. Az elkövetkezõkben pedig minden egyes területrendezési munkálat megkezdése elõtt lehetõséget biztosítunk az ott lakók közvetlen véleménynyilvánítására, hogy egy jobb, kellemesebb, élhetõbb várossá alakítsuk Kézdivásárhelyt - fogalmazott Rácz Károly polgármester.

11 XI Életképesek a székely megyék Kézdivásárhely municípium Polgármesteri Hivatalában augusztus 9-tõl megkezdõdik a október 20. és 31. közötti népszámláláshoz a személyzet toborzása! Jelentkezhetnek legkevesebb középiskolai végzettséggel rendelkezõ közigazgatási alkalmazottak, valamint pedagógusok. A kéréseket augusztus 26-ig lehet letenni a hivatal iktatójába Kérés mellékleteként az alábbi iratok szükségesek: típusnyomtatvány (az 1-es számú szobában lehet igényelni), személyazonossági másolat, iskolai végzettséget igazoló oklevél. város és önkormányzat július augusztus A Gândul cimû román újság internetes változatában figyelemreméltó írás jelent meg, amely alátámasztja azt az állítást, miszerint a székely megyék nem szorulnak a román állam kegyeire és gazdaságilag életképesek önállóan is. Az újságcikk szerzõje kihangsúlyozza, hogy a rendszerváltás elõtt a kommunista rezsim tudatosan alulfinanszírozta a magyarlakta megyéket, jelenleg pedig Hargita és Kovászna megye a középmezõnyben helyezkedik el az államkasszába befizetett és onnan visszakapott pénzeket illetõen. A Gândul megmagyarázza, amit már rég tudtunk: a székely megyék sokkal kevesebb pénzt kapnak vissza az államkasszából, mint amennyit befizetnek, az elvándorolt összegeket többnyire Órománia fejlesztésére fordítja Bukarest. Az újságban közölt pénzügyminisztériumi adatok szerint, 2010-ben a megyék és Bukarest 31,89 milliárd eurót fizettek be az államkasszába, különbözõ adók és illetékek formájában. A kormány 8,216 milliárd eurót osztott vissza számukra a személyi jövedelemadókból, az általános forgalmi adóból (áfa) elkülönített pénzbõl, valamint kormánytámogatások által. A különbözõ szubvenciók 1,23 milliárd eurót tesznek ki, a bruttó hazai össztermék (GDP) alig egy százalékát. A számítások szerint a megyék általában egynegyedét kapják viszsza az adókból és illetékekbõl befizetett pénznek, a kormánytámogatások egyenlõtlensége miatt viszont ez az arány jelentõsen eltér egymástól. Bukarest a befizetett összeg 26 százalékát kapja vissza, az ország egyik legszegényebb régiójaként számontartott Vaslui a befizetett összeg 89,3 százalékát, amely összegben kevés: a fõváros évi költségvetése 28 évig lenne elég a moldvai megye költségvetésére. Bukaresten kívül a környezõ Ilfov, illetve a leggazdagabbként számon tartott Kolozs és Temes megye 37,4, illetve 37,7 százalékot kap vissza az államtól a befizetett összegbõl. Tehát a Gândul adatai ellentmondanak a román politikusok által hangoztatott állításoknak, miszerint a székely megyéket a román állam tartja el, annyira szegények, és nem képesek a saját lábukon megállni. Az internetes újság adatai szerint Hargita megye a befizetett pénz csupán 59,5, Kovászna 60,5 százalékát kapja vissza az államtól, és ezzel a középmezõnyben helyezkedik el számos moldvai, dobrudzsai vagy havasalföldi megyét megelõzve. Bár a Gândul számításai nem részletesek, mindenképp jelzésértékûek, és azt bizonyítják, hogy a székely megyék több pénzt fizetnek be, mint amennyit visszakapnak, tehát képesek lennének eltartani saját intézményeiket a területi autonómia elnyerése után is. FD. Kézdivásárhely Polgármesteri Hivatalának közleményei Kézdivásárhely municípium Polgármesteri Hivatala a közigazgatási döntéshozatal átláthatóságára vonatkozó 52/2003-as törvény alapján közzéteszi Rácz Károly polgármester javaslatát, a Kézdivásárhelyen megalakuló éjszakai menedékhely létesítésérõl, valamint annak szervezési és mûködési szabályzatának elfogadására vonatkozó Határozattervezetét. Javaslatokat, ötleteket, véleményeket írásban lehet benyújtani a Polgármesteri Hivatal iktatójába szeptember 8-án, 15,00 óráig (tartalmazva a személy nevét, lakcímét, valamint telefonszámát). A határozattervezet teljes szövege a közönségkapcsolat irodában tanulmányozható!

12 2011. július augusztus város és önkormányzat XII Az ÕSZI SOKADALOM részletes programja AUGUSZTUS Augusztus 25., csütörtök Kantai Szentháromság templom Liszt Ferenc és magyar követõi ünnepi koncert - Gyöngyösi Cantus Corvinus Vegyeskar Báró Wesselényi Miklós Városi Könyvtár Könyvtári nyílt nap óra között: könyvtárbemutatás egyénileg vagy csoportosan Állandó rendezvények és foglalkozások aug között - Wass Albert születésének 100 éves évfordulója alkalmából kiállítás a szerzõ mûveibõl; - Kérdõíves játék az Õszi Sokadalom és Kézdivásárhely témakörben. A kérdõív helyes kitöltésére a díj egy évre szóló ingyenes könyvtárhasználat a még nem könyvtári tagoknak, 2 óra ingyenes internethasználat a már könyvtári tagoknak; - Csempészd vissza! címû felhívásunk azokhoz szól, akik elfelejtették határidõre visszahozni a könyvtárból kikölcsönzött könyveket. Az Õszi Sokadalom ideje alatt visszacsempészhetik a könyveket késedelmi díj fizetése nélkül, a könyvtár elõcsarnokában elhelyezett ládába. - Könyvbörze, azaz használt könyvek vására. Céhtörténeti Múzeum 9-16 óra között a múzeum állandó gyûjteménye és az Incitato kiállítás látogatható Vigadó színházterem Egressy Zoltán: Sóska, sültkrumpli, avagy A meccs a Városi Színház elõadása Vigadó kisterem A Camera Club Siculorum fotókiállítás megnyitója Központi színpad Kozma Orsi Quartett koncert László Attila koncert László Attila A Csillag Születik 3 gyõztese. A 14 éves fiú a kézdivásárhelyi Petõfi Sándor Általános Iskola tanulója volt. Hobbija a zene, a kerékpározás és az asztalitenisz. Attila gyönyörû hangjának egész Magyarországon és Erdélyben híre ment. Kozma Orsi A 34 éves énekesnõ pályafutása nagy áttörését és ismertségét a Jazz+ Az együttesben való szereplése hozta meg számára, majd 2000-tõl a Cotton Club Singers tagja lett ben találkozott Szakos Krisztián dalszerzõvel és elkészítették Orsi elsõ szólóalbumát, az Egy szó-t. Mostani együttese ban alakult, és decemberben jelentették meg elsõ stúdióalbumukat, a Hide and seek-et, amit azonnal Fonogram-díjra jelöltek ben a Jazzy dalverseny különdíját, 2010-ben a Pécs Fringe Fesztivál szakmai díját nyerte el. Art Caffé Club Török Ádám és a Blues ördögei Antovszki Band koncert Augusztus 26., péntek Báró Wesselényi Miklós Városi Könyvtár Olvasásnépszerûsítõ tevékenységek: - Meseolvasás, dramatizálás, gyurmából a kedvenc mesefigurák megjelenítése óra között. - Drámajátékok, fejtörõk I-IV. osztályos tanulóknak óra között. Céhtörténeti Múzeum 9-13 óra között a múzeum állandó gyûjteménye és az Incitato kiállítás látogatható Vigadó kiállítóterem István Sándor fafaragó kiállításának megnyitója (a Nõk Egyesülete szervezésében) Vigadó színházterem Tolcsvay: Magyar ének, és ismert operett slágerek elõadja a Mezõkövesdi Hangstúdió Mózerné Horga Stefánia vezetésével Budapest, Budapest be csodás operett est Lukács

13 XIII város és önkormányzat július augusztus Anitával, Simon Boglárkával, Kiss Zoltánnal és Vadász Zsolttal, a Budapesti Operettszínház mûvészeivel Sportcsarnok Zöld Napok az Asimcov, Kovászna Megye Tanácsa, Kézdivásárhely Helyi Tanácsa és a Green Energy Egyesület szervezésében Kiállítás megnyitó Konferenciák: Hulladékhasznosítás, Hulladékból energia, Nemere Útja Gyerekszínpad Millenium Park Bóbita játszóház Gábor Áron Tér Násztánc utcaszínház a Kézdivásárhelyi Városi Színház elõadásában Sportcsarnok elõtti tér Násztánc utcaszínház a Kézdivásárhelyi Városi Színház elõadásában Idol színpad Reborn dance zene Misa magyar party-zene Teleki Zoltán énekel Máthé Péter és egyéb slágerek feldolgozásai Bangó Margit és zenekara cigányzene Titán élõzene koncert, dallamos rock Központi színpad Háromszék Táncegyüttes: Erdélyország sok szép vize - folklórmûsor Chameleon Jazz Band koncert Dixie Land Band Equinox és Ráduly Botond (Manó) koncert Metropolis koncert Funky Munky koncert Kaszárnya udvara DJ Arena II. Art Caffé Club Cover n Cover közismert angol slágerek Kátai Judit és Orbán Ferenc elõadásában St. George Quintet koncert Török Ádám és a Blues ördögei Augusztus 27., szombat Báró Wesselényi Miklós Városi Könyvtár Olvasásmaraton Kriza János ( ) születésének 200. éves évfordulója alkalmából, felolvasás a szerzõ mûveibõl óra között. Céhtörténeti Múzeum 9-14 óra között a múzeum állandó gyûjteménye és az Incitato kiállítás látogatható Vigadó színházterem Benedek Elek: A szegény ember királysága a sepsiszentgyörgyi Cimborák Bábszínház elõadása Gábor Áron Tér Násztánc utcaszínház a Kézdivásárhelyi Városi Színház elõadásában Sportcsarnok elõtti tér Násztánc utcaszínház a Kézdivásárhelyi Városi Színház elõadásában Sportpálya Állatkiállítás (szarvasmarha, ló és kutya) Sportcsarnok Zöld Napok Kiállítás és vásár Konferenciák: Agro Food Pityókafesztivál Gyerekszínpad Millenium Park Bóbita játszóház Marcsi bohóc Minestrone Band zöldségzenekar Gyárak útja Auto Crono - Gyorsulási verseny 400 méteren, I. rész Mikeboy motorosbemutató Auto Crono - Gyorsulási verseny 400 méteren, II. rész Idol színpad Harmatfû gyermektánccsoport (Kézdivásárhely), Török Ádám Török Ádám zeneszerzõ és szövegíró a Dogs együttesben énekelt, majd a Mini együttes vezetõje lett. A zenekar elõször a rockblues vonalat képviselte, aztán progresszív rock vonalat követett, de a rhythm and blues jegyek is felfedezhetõk kompozícióikban. Késõbb az elektronikus zene irányában kacérkodott. A es évek fordulóján divatba jött blues boom hatására megalakította a Rhythm And Blues Branch zenekart neves muzsikusokkal. Török Ádám nevéhez fûzõdik a Blues Café címû televíziós mûsor, amely a blues, rock és jazz zenét népszerûsítette több magyarországi csatornán.

14 2011. július augusztus város és önkormányzat XIV Ludovika Táncegyüttes (Beregszász), Szaggató zenekar (Paks), Liget Kék Népzenei Csoport (Kisvárda), az Apor Péter Iskola tánccsoportja, a Bod Péter Líceum tánccsoportja Csürkészek kabarémûsor Yoyo dance zene Meli magyar slágerek feldolgozásai McPapa hip-hop dance Mikeboy éjszakai motoros show Zekler Band nemzeti rock zene Központi színpad Garázs koncert Ganxsta Zolee és a Kartel koncert Kampec Dolores koncert Kampec Dolores A Kampec Dolores több mint két évtizede van jelen a zenei életben, sajátos, elismerten egyéni arculatával. 6 stúdióalbuma és 1 koncertlemeze után 2009 decemberében jelent meg. A Kampec Dolores zenéjében a legkisebb jazz- és rockstruktúrákat is áthatja a hagyományos, magyar gyökérzetben sarjadó hangzásvilág. Kenderesi Gabi (ének), Hajnóczy Csaba (gitár), Grencsó István (szaxofon, fuvola) Vajdovich Árpád (basszusgitár) Németh Csaba (dob). Ganxsta Zolee és a Kartel A csapatot Zolee, Sámson és Steve alapította. Késõbb csatlakozott az angyalföldi Lory B. és Big Daddy L. Dalaikban meggyõzõ erõvel emelnek szót a kemény drogok használata és a fajgyûlölet ellen. Szövegeik a magyar valóságból táplálkoznak, a budapesti gettók életébõl, hangulatából merítenek ihletet. Ganxsta ( Döglégy ) Zolee rapper, dobos, elõadómûvész Budapesten született, Zana József színész és Kassai Ilona Kossuth-díjas színésznõ gyermekeként. Igazi neve: Zana Zoltán. Õ a Ganxsta Zolee és a Kartel nevû genszter hip-hop együttes frontembere Sex Action koncert Sex Action Tagjai Áfonya, Sanyi, El Scorpio és Electric Joker. Magyar dirty rock együttes, melyet 1989 márciusában alapított Szendrey Zsolt Szasza énekes és Mátyás Attila az F.O.System gitárosa. A kultikus Fekete Lyuk klubban a II. Lyukas Napokon léptek fel elõször 1990-ben, és hamar országos népszerûségre tettek szert csajozós dalszövegeiknek, szakadt fazonjuknak, és húzós rockzenéjüknek köszönhetõen. Elsõ albumuk még szerzõi kiadásban jelent meg 1990-ben, de következõ lemezeiket (Olcsó élvezet 1992, Mocskos élet 1993) már az EMI gondozta ben az együttes nevet és stílust váltott: Action néven játszottak hardcore punk zenét ben álltak újra össze. Rá egy évre új albumot vettek fel Jöhet bármi címmel ben Szasza és Miksa kiléptek, az új énekes az Áfonya mûvésznevû Vékony Sándor lett, míg a basszusgitáros posztját a Mátyás Attila Bandben is játszó Bense Sándor vette át Silver Proof koncert Silver Proof A Silver Proof 2008 végén alakult Kézdivásárhelyen. Dalszövegeiket angol nyelven írják. Nem szeretik beskatulyázni zenei stílusukat, ám ha mégis muszáj, akkor indie/alternative rockbandaként határozzák meg magukat. Tagjai: Rebeka, Tamás, Júlia, Lilla és Zsombor. Jazz Caffé Ego Sum koncert Kaszárnya udvara DJ Arena II. Art Caffé Club Celest koncert

15 XV város és önkormányzat július augusztus Augusztus 28., vasárnap Gábor Áron Tér Násztánc utcaszínház a Kézdivásárhelyi Városi Színház elõadásában Sportcsarnok elõtti tér Násztánc utcaszínház a Kézdivásárhelyi Városi Színház elõadásában Sportpálya Lovasbemutató Díjugrató verseny Fogathajtó verseny Sportcsarnok Zöld Napok Kiállítás és vásár Gyerekszínpad Millenium Park Bóbita játszóház Gyerektáncház a Folker zenekarral Minestrone Band zöldségzenekar Orbán Ferenc: Találkozás a szentjánosbogárral koncert gyermekeknek Vigadó Színházterem Humorest Maksa Zoltánnal és Aradi Tiborral Idol Színpad Szabó Ádám, Király L. Norbi fellépése Szabó Ádám A Csillag születik 3 harmónikás döntõse 18 éves, Budapesten született. Nem titok, hogy fõ hobbija a harmónikázás, élhal érte, napi akár 5-6 órát is gyakorol! 5 évesen találta meg Szabó Ádám édesapja harmónikáját, akkor szeretett bele a hangszerbe. A zenemûvészeti középsuli befejeztével nem vették fel a Zeneakadémia klasszikus harmonika szakára. A döntõben László Attilával szemben maradt alul Demjén Ferenc koncert Zanzibar koncert A Zanzibár magyar pop/rockegyüttes január 2-án alakult meg három másik ceglédi együttes az Artéria, a Space Box és a Fear of Silence néhány tagjából és az akkor még rendõrként dolgozó Terecskei Ritával ben jelent meg a Zanzibar elsõ albuma Nem vagyok tökéletes címmel. Késõbb aranylemez lett. Az albumról három kislemez jelent meg: a Nem vagyok tökéletes, a Vágyom rád és az igazi áttörést hozó Szólj már. Egy év után jött is a második album Ugyanaz vagyok címmel. Ez szintén elérte az aranylemez minõsítést május 12-én jelent meg a harmadik album Az igazi nevem címmel. Ezt követte az 4. albuma Új napra ébredsz címmel és 2008-ban az együttes ötödik albuma Õrangyal címmel. Három évnyi szünet után idén tavasszal Ádám keresi Évát címmel jelent meg a hatodik stúdiólemezük Kangoo Jumps bemutató Ég és föld zenekar nosztalgia slágerek Sandrini bûvész fellépése Humorest Fülöp Gyuszival stand up comedy Fásy mulató Központi Színpad A Tanulók Klubja és a mazsorettek fellépése Selfish Murphy shamrock&roll concert Free Groove modern tánc Selfish Murphy Zenekaruk 2011-ben alakult Erdélyben, Sepsiszentgyörgyön és egy olyan zenei stílust választottak, aminek dallamosságával, lendületével felvidíthatjuk a közönséget. A kelta zene egyre népszerûbb, ezért akarják megkedveltetni az itteni emberekkel, elõadásmójdukkal megidézi az ír kocsmák hangulatát. Art Caffé Club Black River Blues Band koncert A mûsorváltoztatás jogát fenntartjuk! Kézdivásárhely municípium Polgármesteri Hivatalának havi tájékoztatója. Felelõs kiadó: Rácz Károly polgármester A Polgármesteri Hivatal címe: Kézdivásárhely, Gábor Áron tér 24. szám. Telefon: , , , Fax: ,

16 2011. július augusztus város és önkormányzat XVI

Révfülöpi Nyár 2008. JÚNIUS

Révfülöpi Nyár 2008. JÚNIUS Révfülöpi Nyár 2008. JÚNIUS 2008. június 14. szombat 18 óra RAFFAY BÉLA szobrászművész kiállításának megnyitója a Tóparti Galériában (Révfülöp, Halász utca 6.). A kiállítást megnyitja: Kancsal Károly,

Részletesebben

A Székely Szabadság Napja március 10., Marosvásárhely

A Székely Szabadság Napja március 10., Marosvásárhely A Székely Szabadság Napja - 2016. március 10., Marosvásárhely 2016. 03. 04. Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács által működtetett Demokrácia-központok is részt vesznek a Marosvásárhelyen március 10-én megszervezésre

Részletesebben

DERECSKE VÁROS BÁLJÁRA,

DERECSKE VÁROS BÁLJÁRA, Felhívás! A Derecske Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár 2011. december 21-2012. január 2-ig zárva tart. Nyitás 2012. január 3-án. Derecske Város Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt és partnerét

Részletesebben

PREVENT ART 2. 2011. ÁPRILIS 7.

PREVENT ART 2. 2011. ÁPRILIS 7. PREVENT ART 2. Programok és Módszervásár a józanságért 2011. ÁPRILIS 7. ANGYALFÖLDI JÓZSEF ATTILA MŰVELŐDÉSI KÖZPONT PROGRAMISMERTETŐ A XIII. Kerületi Közművelődési Nonprofit Kft. Iránytű Ifjúsági Információs

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015.(II.25.) önkormányzati határozata

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015.(II.25.) önkormányzati határozata Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015.(II.25.) önkormányzati határozata Nyírbátor Város 2015.évi Közművelődi Rendezvénytervének elfogadásáról A Képviselő-testület Nyírbátor Város

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére 10220-1/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2010. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

Hagyományőrző programok 2008 T IKT. SZ SSZ. INTÉZMÉNY A PÁLYÁZAT CIME. L Szt. György. erények üzenete a mának július 7-13 Libán tető

Hagyományőrző programok 2008 T IKT. SZ SSZ. INTÉZMÉNY A PÁLYÁZAT CIME. L Szt. György. erények üzenete a mának július 7-13 Libán tető Hagyományőrző programok 2008 T IKT. SZ SSZ. INTÉZMÉNY A PÁLYÁZAT CIME A PÁLYÁZAT KÖTSÉGEK IGÉNYELT MEGITÉLT HELYE IDŐTARTAMA ÖSSZESEN E A lovagrendi értékek és L Szt. György erények üzenete a 2915 1 Lovagrend

Részletesebben

Október 7. 14.00 óra: Idősek Világnapja - megyei rendezvény az életet az éveknek" Zm. Szövetség klubjai részére

Október 7. 14.00 óra: Idősek Világnapja - megyei rendezvény az életet az éveknek Zm. Szövetség klubjai részére PROGRAMJAINK: Keresztury Dezső Általános Művelődési Központ 8900 Zalaegerszeg, Landorhegyi út 21. Tel: 92/314-120, Fax: 92/815-522 E-mail: info@kereszturyamk.hu Október 7. 14.00 óra: Idősek Világnapja

Részletesebben

Székely Támadt Vár Séta Lilike szamárral gyerekeknek 14:00 19:00 Kicsi kör és nagy kör a kedvenc szamarad hátán

Székely Támadt Vár Séta Lilike szamárral gyerekeknek 14:00 19:00 Kicsi kör és nagy kör a kedvenc szamarad hátán Dátum Óra Míves Emberek Sokadalma Programtervezet Helyszín Július 29. péntek 9:00 Fórum: Míves Emberek Sokadalma 1. nap Hagyományaink: A hagyományaink, a népművészet és a kézművesség szerepe a kulturális

Részletesebben

18.00 Ökumenikus istentisztelet az Unitárius Templomban helyszín:unitárius Templom, 1055 Budapest, Nagy Ignác utca 1-2. 2010. NOVEMBER 11.

18.00 Ökumenikus istentisztelet az Unitárius Templomban helyszín:unitárius Templom, 1055 Budapest, Nagy Ignác utca 1-2. 2010. NOVEMBER 11. 2010. NOVEMBER 11. (CSÜTÖRTÖK) 15.00-17.00 Nemcsak a húszéveseké a világ! Örökifjak bálja zenél a Seres Duó zártkörû rendezvény helyszín: Aranytíz, Lovagterem, 18.00 Reitter Ferenc Díjátadó Ünnepség A

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából Visszapillantó 2015. november 14 Visszapillantó 2015. november 14 A Debreceni Főnix

Részletesebben

Ünnepi programok: 2013. augusztus 19-20. Programok: Augusztus 19.

Ünnepi programok: 2013. augusztus 19-20. Programok: Augusztus 19. Ünnepi programok: 2013. augusztus 19-20. Programok: Augusztus 19. időpont Szolnoki Művésztelep (kemence) Szolnoki Művésztelep (színpad) Kossuth-tér 7.00 Kemence felfűtése 9.00 Magyarok vásárának kezdete,

Részletesebben

S O M O G Y M E G Y E I M Ú Z E U M O K I G A Z G A T Ó S Á G A H Í R L E V É L

S O M O G Y M E G Y E I M Ú Z E U M O K I G A Z G A T Ó S Á G A H Í R L E V É L Kedves Látogatónk! Hírlevelünkben legújabb kiállításainkat és májusi programjainkat ajánljuk figyelmébe! Programok: Népi Kalendárium 2011. május 14. A Népi Kalendárium májusi témája a gyapjú. Ez alkalommal

Részletesebben

XI. Őrségi Tökfesztivál

XI. Őrségi Tökfesztivál XI. Őrségi Tökfesztivál 2014. szeptember 26-28. Szeptember 26. (péntek) Őriszentpéter 10 00 Fókuszban a töktermesztés, konferencia Helyszín: Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság, Siskaszer 26/A Nagyrákos 18

Részletesebben

EMLÉKEZTETŐ Együtt Kállóért Közösségi Nap

EMLÉKEZTETŐ Együtt Kállóért Közösségi Nap Pályázó neve: Kálló Község Önkormányzata Pályázó székhelye: 2175 Kálló, Kossuth utca 16. Pályázó MVH ügyfél - azonosító: 1003299571 Pályázat azonosító: 8569872872; Támogatási határozat iratazonosító: 1623167406

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából Tájékoztató az Alapítvány elmúlt éves munkájáról 2012. novemberében a 13. születésnap alkalmából

Részletesebben

A rendezvény fővédnöke: Navracsics Tibor miniszterelnök-helyettes

A rendezvény fővédnöke: Navracsics Tibor miniszterelnök-helyettes A rendezvény fővédnöke: Navracsics Tibor miniszterelnök-helyettes Helyszínek: Polgármesteri Hivatal - Béla király tér Koncertszínpad - Prometheus park Szent István tér Belvárosi templom Béla király tér

Részletesebben

2014. A XXV. Kalocsai Paprikafesztivál megszervezése szakmai beszámoló 2014.12.10.

2014. A XXV. Kalocsai Paprikafesztivál megszervezése szakmai beszámoló 2014.12.10. 2014. A XXV. Kalocsai Paprikafesztivál megszervezése szakmai beszámoló 2014.12.10. Szakmai beszámoló I. A rendezvény bemutatása A Kalocsai Paprikafesztivál és a Paprikás Ételek Főzőversenye a térség legnagyobb

Részletesebben

2011. évi rendezvénynaptár

2011. évi rendezvénynaptár 2011. évi rendezvénynaptár JANUÁR 12. Doni megemlékezés 21. Magyar Kultúra Napja 22. Német Nemzetiségi Nap 28. FEBRUÁR 1. Meseszínház - Kabóca Bábszínház 11. 12. Valentin napi party Kultúrház 26. Farsangi

Részletesebben

Hírlevél május havi programajánló

Hírlevél május havi programajánló Makó és Térsége Tourinform Iroda kiadványa Hírlevél 2010 május havi programajánló 2010. április 24-én jelenik meg Makó régi képeslapokon című könyv. A könyv civil kezdeményezésre, a városban élő képeslap

Részletesebben

2017. évi Városi rendezvényterv. 1. sz. melléklet. Ferenczné Fajta Mária. Készítette: I. Nemzeti, állami és önkormányzati ünnepségek

2017. évi Városi rendezvényterv. 1. sz. melléklet. Ferenczné Fajta Mária. Készítette: I. Nemzeti, állami és önkormányzati ünnepségek 1. sz. melléklet 2017. évi Városi rendezvényterv Készítette: Ferenczné Fajta Mária mb. intézményvezető I. Nemzeti, állami és önkormányzati ünnepségek I. Nemzeti és állami ünnepek Március 15. Az 1848/49-es

Részletesebben

XII. Őrségi Tökfesztivál

XII. Őrségi Tökfesztivál XII. Őrségi Tökfesztivál 2015. szeptember 25-27. Szeptember 25. (péntek) Őriszentpéter 10 00 Töktermesztői konferencia Helyszín: Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság, Siskaszer 26/A Nagyrákos 18 00 Egyszer

Részletesebben

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődésről (módosítással egybefoglalva és lezárva: 2014. december 31.) Tapolca Város Önkormányzatának

Részletesebben

VÁROSÜNNEP Rudabánya

VÁROSÜNNEP Rudabánya VÁROSÜNNEP Rudabánya Magyarország Európai Unióhoz csatlakozása 10. évfordulójának jegyében Programok III. Ásványgyűjtő Fesztivál, Rudabánya 2014. szeptember 5. VII. Városnap, Rudabánya 2014. szeptember

Részletesebben

VÁROSI RENDEZVÉNYTERVRE 2016.

VÁROSI RENDEZVÉNYTERVRE 2016. 1. sz. melléklet JAVASLAT A VÁROSI RENDEZVÉNYTERVRE 2016. Készítette: Radics Zoltánné intézményvezető I. Nemzeti, állami és önkormányzati ünnepségek Nemzeti Ünnep: 1848/49-es Forradalom és Szabadságharc

Részletesebben

A GÖRÖG KULTÚRÁÉRT ALAPÍTVÁNY 1142 Budapest, Dorozsmai u. 45. Adószám: 18172564 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. ÉV. Tartalma:

A GÖRÖG KULTÚRÁÉRT ALAPÍTVÁNY 1142 Budapest, Dorozsmai u. 45. Adószám: 18172564 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. ÉV. Tartalma: KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. ÉV Tartalma: Számviteli beszámoló (mérleg, eredmény kimutatás) A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás Célszerinti kifizetések kimutatása Támogatások kimutatása A közhasznúsági

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Dunavarsányi Napok 2011. június 2-5.

MEGHÍVÓ. Dunavarsányi Napok 2011. június 2-5. MEGHÍVÓ Dunavarsányi Napok 2011. június 2-5. 2011. június 2. csütörtök 18.00 óra A Dunavarsányi Napok rendezvénysorozat nyitóünnepsége, az Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Év végi Hangversenye

Részletesebben

Biharkeresztes Őszi Kulturális Programok

Biharkeresztes Őszi Kulturális Programok Biharkeresztes 2013. Őszi Kulturális Programok Szeptember havi programok ITTHON VAGY MAGYARORSZÁG, SZERETLEK Szüreti Felvonulás és Bál Időpont: 2013. szeptember 28. 14.00 óra Helyszín: Városi Sportcsarnok

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 16-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 16-i ülésére 5604-1/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 16-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2016. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

Üzleti Tervek Versenye

Üzleti Tervek Versenye Sikeres üzletmenet láttán mindig gondolj arra, hogy valaki egyszer lépett egy merészet! Drucker, Peter F. Támogatói mappa Üzleti Tervek Versenye utv.juniorbusinessclub.ro 2014 Tisztelt Hölgyem / Uram!

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 30/2013. (I. 30.) számú. h a t á r o z a t a. a 2013. évre tervezett kulturális programokról

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 30/2013. (I. 30.) számú. h a t á r o z a t a. a 2013. évre tervezett kulturális programokról ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Képviselő-testületének 2013.

Részletesebben

FONYÓDI HARCSAFESZTIVÁL

FONYÓDI HARCSAFESZTIVÁL FONYÓDI HARCSAFESZTIVÁL 2013. szeptember 6 8. Gasztronómiai és Kulturális Rendezvény 2013. szeptember 06. péntek Helyszín: Kikötő, Szabadtéri színpad 20:00 Románia Magyarország Világbajnoki selejtező mérkőzés

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából Visszapillantó 2014. november 14. Születésnapi rendezvény Fazekas Lajos fazekas népi iparművész,

Részletesebben

2014. évi programterv (művelődési házbeli és egyéb nagyobb rendezvények)

2014. évi programterv (művelődési házbeli és egyéb nagyobb rendezvények) 2014. évi programterv (művelődési házbeli és egyéb nagyobb rendezvények) Január - Január 20. Szép magyar beszéd a Kazinczy verseny városi döntője a Városi Könyvtárban - Január 21. A Magyar Kultúra Napja

Részletesebben

ADY ENDRE MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉVI MUNKATERVE. Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár 4090 Polgár, Barankovics tér 6.

ADY ENDRE MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉVI MUNKATERVE. Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár 4090 Polgár, Barankovics tér 6. 4090 Polgár, Barankovics tér 6. AZ ADY ENDRE MŰVELŐDÉSI KÖZPONT 2016. ÉVI MUNKATERVE Készítette: Radics Zoltánné intézményvezető Január Január 1. Újévköszöntő ünnepség. Szerencsejegy- és városbögre árusítás.

Részletesebben

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16.. / 1 / bekezdésében

Részletesebben

Nyírbátor Város 2014. évi Közm vel dési Rendezvényterve. I. Kiemelt Önkormányzati programok

Nyírbátor Város 2014. évi Közm vel dési Rendezvényterve. I. Kiemelt Önkormányzati programok Ny rbætor VÆros 2014. Øvi K zm vel døsi RendezvØnyterve Nyírbátor Város 2014. évi Rendezvényterve I. Kiemelt Önkormányzati programok Magyarország nemzeti ünnepei: Március 15. Augusztus 20. Október 23.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének január 26-i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének január 26-i rendkívüli ülésére 2. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. január 26-i rendkívüli ülésére Tárgy: Dombóvár város 2012. évi rendezvénynaptárával kapcsolatos

Részletesebben

Újvárosi városrészi nap. LEADER rendezvény. Beszámoló

Újvárosi városrészi nap. LEADER rendezvény. Beszámoló Újvárosi városrészi nap LEADER rendezvény Beszámoló A rendezvény helyszíne: 6800 Hódmezővásárhely, Széchenyi tér A rendezvény időpontja: 2012. július 21. A Visszhang utcai Olvasókör 12 éve rendezi meg

Részletesebben

HEGYESHALOM NAGYKÖZSÉG R E N D E Z V É N Y N A P T Á R 2012. Időpont idő Helyszín Megnevezés Közreműködik Koordinálja. Téltemetés és Kiszebáb égetés

HEGYESHALOM NAGYKÖZSÉG R E N D E Z V É N Y N A P T Á R 2012. Időpont idő Helyszín Megnevezés Közreműködik Koordinálja. Téltemetés és Kiszebáb égetés HEGYESHALOM NAGYKÖZSÉG R E N D E Z V É N Y N A P T Á R 2012. Időpont idő Helyszín Megnevezés Közreműködik Koordinálja Február 17. 15.00 Nagyiskola Kisiskola Petőfi S. utca Téltemetés és Kiszebáb égetés

Részletesebben

XIII. évfolyam - 9. szám 2012. Október (a Dr. Brusznyai Árpád Művelődési Ház és Könyvtár előtti kopjafánál rossz idő esetén a nagyteremben) október 24. (szerda) 17:00 Könyvtár TOP lista - szeptember 1.

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. www.nyekladhaza.hu JÓ ÜTEMBEN HALAD AZ EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT FELÚJÍTÁSA

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. www.nyekladhaza.hu JÓ ÜTEMBEN HALAD AZ EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT FELÚJÍTÁSA ÖNKORMÁNYZATI HÍREK www.nyekladhaza.hu JUTALOM A JÓ GAZDÁLKODÁSÉRT Azok az önkormányzatok, amelyek nem halmoztak fel adósságállományt, most lehetőséget kaptak a Belügyminisztériumtól támogatási összeg

Részletesebben

Gyõr-Moson-Sopron Megye

Gyõr-Moson-Sopron Megye Közmûvelõdési Programok Tájoltatásának Programfüzete Gyõr-Moson-Sopron Megye Bartók Béla Megyei Mûvelõdési Központ Közhasznú Társaság 9022 Gyõr, Czuczor Gergely utca 17. Tisztelt Polgármester! Kedves Közönség!

Részletesebben

Visegrádon, az élő középkor városában rendezik meg három évtizede Magyarország

Visegrádon, az élő középkor városában rendezik meg három évtizede Magyarország 2013. július 12-14. Visegrádon, az élő középkor városában rendezik meg három évtizede Magyarország egyik legnagyobb nyári szabadtéri történelmi fesztiválját, a Visegrádi Nemzetközi Palotajátékokat. A 3

Részletesebben

Továbbra is látogatható az Élő Népművészet XVI. Országos Népművészeti Kiállítás a Néprajzi Múzeumban. Részletek itt

Továbbra is látogatható az Élő Népművészet XVI. Országos Népművészeti Kiállítás a Néprajzi Múzeumban. Részletek itt Népművészeti Egyesületek Szövetségének hírlevele Ha problémája van a megjelenítéssel, kattintson ide. Hírek Továbbra is látogatható az Élő Népművészet XVI. Országos Népművészeti Kiállítás a Néprajzi Múzeumban.

Részletesebben

KECSKEMÉT MEGYEI JOGÚ VÁROS 2015-ÖS RENDEZVÉNYTERVE KECSKEMÉTI KULTURÁLIS ÉS KONFERENCIA KÖZPONT NONPROFIT KFT. FESZTIVÁLIRODA 2015.

KECSKEMÉT MEGYEI JOGÚ VÁROS 2015-ÖS RENDEZVÉNYTERVE KECSKEMÉTI KULTURÁLIS ÉS KONFERENCIA KÖZPONT NONPROFIT KFT. FESZTIVÁLIRODA 2015. KECSKEMÉTI KULTURÁLIS ÉS KONFERENCIA KÖZPONT NONPROFIT KFT. FESZTIVÁLIRODA 6000 KECSKEMÉT, DEÁK F. TÉR I. TEL.: +36 76/503-880 KECSKEMÉT MEGYEI JOGÚ VÁROS 2015-ÖS RENDEZVÉNYTERVE 2015. XXX. Kecskeméti

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258.

ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4 TÉMAHÉT: 1848/49 ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258. A

Részletesebben

Itt kezdődött a reformkor

Itt kezdődött a reformkor Itt kezdődött a reformkor 24 ÓRÁS FELOLVASÁS A LEGNAGYOBB MAGYAR, SZÉCHENYI ISTVÁN SZOMBATHELYI ÉRETTSÉGI VIZSGÁ -JÁNAK 200. ÉVFORDULÓJA TISZTELETÉRE Johann Ender: Széchenyi István ifjúkori portréja, 1818

Részletesebben

Pannon Kultúra Alapítvány. Elfogadta a Kuratórium 2013. március 10-i ülésén.

Pannon Kultúra Alapítvány. Elfogadta a Kuratórium 2013. március 10-i ülésén. Pannon Kultúra Alapítvány KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 2012 Elfogadta a Kuratórium 2013. március 10-i ülésén. A Pannon Kultúra Alapítvány 2012. évi tevékenysége: Általános célok, tevékenységi formák: A Pannon

Részletesebben

Egy hétvége a hagyományőrzés és a rendvédelem jegyében

Egy hétvége a hagyományőrzés és a rendvédelem jegyében Egy hétvége a hagyományőrzés és a rendvédelem jegyében Honvédelmi tárgyi emlékek, harcjárművek, fegyverek és megannyi érdekes program várta a családokat június 10-12. között a Nyilastáblán. Az V. Rákosmenti

Részletesebben

2011. június 1-10. Székelyudvarhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

2011. június 1-10. Székelyudvarhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 2011. június 1-10. Székelyudvarhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Székelyudvarehely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Kedves udvarhelyiek, tisztelt vendégeink! 3 Örömömre szolgál, hogy

Részletesebben

Az III. Pécsi Családi Színházi Fesztivál záró beszámolója III. Pécsi Családi Színházi Fesztivál 2015. május 23-31. A Támogatási Szerződésben foglaltak szerint nyilatkozom, hogy a III. Pécsi Családi Fesztivál

Részletesebben

Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Weiner Leó Zeneiskola. Különös közzétételi listája

Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Weiner Leó Zeneiskola. Különös közzétételi listája Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Weiner Leó Zeneiskola Különös közzétételi listája Melléklet a 32/2008. (XI.24.) OKM rendelethez, 10. sz. melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2015. (I. 28.) számú h a t á r o z a t a. Újfehértó Város 2015. évi eseménynaptáráról

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2015. (I. 28.) számú h a t á r o z a t a. Újfehértó Város 2015. évi eseménynaptáráról ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki térségekbe beruházó Európa MEGHÍVÓ

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki térségekbe beruházó Európa MEGHÍVÓ MEGHÍVÓ Vámosgálfalva Önkormányzata tisztelettel meghívja a Vámos Települések Szövetségének tag önkormányzatait és minden kedves érdeklődőt a 2010. június 4 6 án megrendezésre kerülő Vámos Települések

Részletesebben

Eredménylista. Megye: Szilágy/Sarmaság Osztály: I.osztály

Eredménylista. Megye: Szilágy/Sarmaság Osztály: I.osztály Eredménylista Megye: Szilágy/Sarmaság Osztály: I.osztály 1. Gál Levente Kocsis Melinda Sarmasági 1 Számú Szakképző Liceum Sarmaság 150 2. Király Anna Erdei Gabriella Szilágyballai Általános Iskola Szilágyballa

Részletesebben

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A jó gyakorlat célja Az idegen nyelvi nap során a tanulók különböző idegen nyelvi foglalkozásokon, workshopokon

Részletesebben

Eredménylista. Megye: Hargita Körzet: Gyergyótekerőpatak. Osztály: 1.

Eredménylista. Megye: Hargita Körzet: Gyergyótekerőpatak. Osztály: 1. Eredménylista Megye: Hargita Körzet: Gyergyótekerőpatak Osztály: 1. Sorszám Tanuló neve Felkészítő tanító Az iskola neve Település Pontszám 1 Török Tímea Vargyas Hajnalka Sövér Elek Techn. Líceum Gyergyóalfalu

Részletesebben

2014-2015-ÖS TANÉV EREDMÉNYEI

2014-2015-ÖS TANÉV EREDMÉNYEI 2014-2015-ÖS TANÉV EREDMÉNYEI Horvát nyelv, kulturális élet A tanévet megelőző nyári programok: 1) 2014.Június 22-29.- Pag (Horvátország)- Horvát nyelvi tábor 6 tanuló vett részt az egy hetes horvátországi

Részletesebben

Pécs Gyerekeknek & ParticiPécs

Pécs Gyerekeknek & ParticiPécs Pécs Gyerekeknek & ParticiPécs Tóthné Pfaff Éva kultúraktív Egyesület TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0014 PEDAGÓGUSKÉPZÉST SEGÍTŐ HÁLÓZATOK TOVÁBBFEJLESZTÉSE A DÉL-DUNÁNTÚL RÉGIÓBAN A KÉSZÍTŐK Sebestyén Ágnes

Részletesebben

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 203/2013.(XII. 18.) KT. számú HATÁROZAT: Képviselő testülete úgy határoz, hogy a 2014. évi városi

Részletesebben

2012. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR DÖBRÖKÖZ

2012. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR DÖBRÖKÖZ 2012. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR DÖBRÖKÖZ február március Időpont Rendezvény megnevezése Szervező Helyszín 2012. február 16. vagy 23. 2012. február 25. Könyvtárhasználat - Nemzetközi energiahatékonysági nap

Részletesebben

Nagy Előd festő- és éremművész, Nagy Botond fotós. 2012. november 19-én, hétfőn 18 órára. kiállításának megnyitójára

Nagy Előd festő- és éremművész, Nagy Botond fotós. 2012. november 19-én, hétfőn 18 órára. kiállításának megnyitójára A Kozák téri Közösségi Ház és a kiállító tisztelettel meghívja Önt és kedves családját, barátait Nagy Előd festő- és éremművész, valamint fia Nagy Botond fotós kiállításának megnyitójára 2012. november

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének március 3-án tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének március 3-án tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 3-án tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Közművelődési megállapodás megkötése a Zrínyi klub üzemeltetésére

Részletesebben

MUSICAL-re hangolva Egyesület 8100 Várpalota, Felsőinkám u.7. Telefon: 70 / 202 09 17 e-mail: musicalrehangolva@gmail.com www.musicalkurzus.hu MUSICAL-re hangolva Musical Stúdió KÉPZÉSI TERVE Felnőttképzési

Részletesebben

I.a Fogadások Együttműködési területek

I.a Fogadások Együttműködési területek I.a Fogadások 1.Kultúra Külügyi programnaptár - 2010. Baranya Békés Heves Veszprém Zala 2-es számú melléklet a 2010/36 számú Határozathoz Testvérmegyék FR Maine-et- Loire S Värmland április 18-25 Szent

Részletesebben

Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér Közművelődési Osztály 2015. november havi programok

Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér Közművelődési Osztály 2015. november havi programok Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér Közművelődési Osztály 2015. november havi programok 03. 05. 06. 07. 09. 12. Körök Karika Lívia mandala kiállításának megnyitója. Megtekinthető: november

Részletesebben

Zámbori Soma egyéni vállalkozó

Zámbori Soma egyéni vállalkozó Kimutatás a 85/2010. (III. 25.) Korm. rendelet alapján. A Honvédelmi Minisztérium által kötött, a nettó ötmillió forintot el nem érő értékű ek. A A tárgya partner A A A A nettó 1 A 1432/2014. (VII.31.)

Részletesebben

Programajánló. Idopontváltozás! Idopontváltozás! Márton-napi Dínom-dánom. Adventi gyertyagyújtás. Örökzöld Nyugdíjas klub találkozója

Programajánló. Idopontváltozás! Idopontváltozás! Márton-napi Dínom-dánom. Adventi gyertyagyújtás. Örökzöld Nyugdíjas klub találkozója XVI évfolyam - 11 szám 2015 November Programajánló óvoda, iskola, ápolóotthon, Tompaháti Közösségi Tér karácsonyi műsora, az estet a Szegedi Miniszínház műsora zárja Hozzon egy díszt a falu karácsonyfájára!

Részletesebben

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete a közművelődésről Kacsóta községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi közművelődési feladatok ellátása érdekében a kulturális javak

Részletesebben

Zemplén Térségi katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség 2010. évben végzett tevékenysége:

Zemplén Térségi katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség 2010. évben végzett tevékenysége: Zemplén Térségi katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség 2010. évben végzett tevékenysége: 2010. január 14. a Sátoraljaújhelyi Városvédő és Szépítő Egyesülettel, az Eötvös József Klubbal közösen megemlékezést

Részletesebben

A Jancsó Benedek történelmi emlékverseny lebonyolítása és a döntő témakörei

A Jancsó Benedek történelmi emlékverseny lebonyolítása és a döntő témakörei There are no translations available. Jancsó Benedek történelmi emlékverseny A Jancsó Benedek történelmi emlékverseny lebonyolítása és a döntő témakörei A szóbeli versenyre történő felkészüléshez ajánlott

Részletesebben

a debreceni Csokonai Színház előadása jegyár: 1300 Ft február óra nagyszínpad - színpadi nézőtér 2 óra 20 perc, szünet nélkül

a debreceni Csokonai Színház előadása jegyár: 1300 Ft február óra nagyszínpad - színpadi nézőtér 2 óra 20 perc, szünet nélkül ELŐADÁSOK ÉS KÍSÉRŐPROGRAMOK Első nap: 2011. február 9., szerda Mesés férfiak szárnyakkal Oleg Zsukovszkij - Szénási Miklós - Lénárd Ödön szövegei rendezte Vidnyánszky Attila a debreceni Csokonai Színház

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: derekpont@freemail.hu telefon: 0620-389-58-53. Zetelakán jártunk Aki járt már Derekegyház testvértelepülésén Zetelakán az bizonyára igen kellemes tapasztalatokat szerzett az

Részletesebben

V. Balassi kupa eredmények (+fotók, videók)

V. Balassi kupa eredmények (+fotók, videók) V. Balassi kupa eredmények (+fotók, videók) 2012.02.18-án Magyarország, Erdély és Felvidék után első alkalommal a délvidéken, Topolyán került megrendezésre a V. Balassi kupa nyílt szablyavívó verseny.

Részletesebben

536/2015. (XI. 19.) Tinódi Lantos Sebestyén Könyvtár és Művelődési Ház évre szóló munkatervének jóváhagyása

536/2015. (XI. 19.) Tinódi Lantos Sebestyén Könyvtár és Művelődési Ház évre szóló munkatervének jóváhagyása 536/2015. (XI. 19.) Tinódi Lantos Sebestyén Könyvtár és Művelődési Ház 2016. évre szóló munkatervének jóváhagyása VARGA DOMOKOS ÁMK TINÓDI LANTOS SEBESTYÉN KÖNYVTÁR ÉS MŰVELŐDÉSI HÁZ KÖZMŰVELŐDÉSI MUNKATERV

Részletesebben

Szakmai beszámoló MÓRIKUM Kultúr-Fröccs-Fesztivál augusztus 18-tól 20-ig

Szakmai beszámoló MÓRIKUM Kultúr-Fröccs-Fesztivál augusztus 18-tól 20-ig Szakmai beszámoló MÓRIKUM Kultúr-Fröccs-Fesztivál 2016. augusztus 18-tól 20-ig Évtizedek óta hagyományosan az augusztus 20-ai hétvégén 2-3 napos rendezvénysorozatot szervez intézményünk, a Lamberg-kastély

Részletesebben

2013. ŐSZI PROGRAMAJÁNLÓJA

2013. ŐSZI PROGRAMAJÁNLÓJA Erkel Ferenc Művelődési Központ 2013. ŐSZI PROGRAMAJÁNLÓJA 2092 Budakeszi, Fő u. 108. Tel/fax: 06-23-451-161 www.efmk-budakeszi.hu, info@efmk-budakeszi.hu Szeptemberi programjaink Szeptember 20-án, (péntek)

Részletesebben

a László Mária tanító néni adventi koszorú készítő délutánja: a Fancsali Adélka-Leilla tanító néni karácsonyi és húsvéti kézműves délutánjai:

a László Mária tanító néni adventi koszorú készítő délutánja: a Fancsali Adélka-Leilla tanító néni karácsonyi és húsvéti kézműves délutánjai: KAPCSOLATAINK Számomra minden kisgyermek csoda. És mindegy, hogy szép vagy eláll a kisfüle, mindegy, hogy csillagszemű vagy kancsal egy picit kisgyermek, tehát csoda. Esendő és kiszolgáltatott. Óvjuk és

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 2014. június 19-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 2014. június 19-i ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: Sz-283/2014 ELŐTERJESZTÉS A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 2014. június 19-i ülésére Tárgy: Előterjesztő:

Részletesebben

Zöld Nap Egyesület. Zöld Nap Egyesület beszámoló

Zöld Nap Egyesület. Zöld Nap Egyesület beszámoló Zöld Nap Egyesület beszámoló A Zöld Nap Egyesület pártpolitikától mentes, független nonprofit; jogi személyiséggel rendelkező; környezetvédelmi, szakmai-tudományos szervezet, amely a 26/2000.01.30-i kormányrendelet

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ A MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA RENDEZVÉNYRŐL

SZAKMAI BESZÁMOLÓ A MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA RENDEZVÉNYRŐL Vasvári Pál Múzeum 4440 Tiszavasvári, Kálvin út. 7. Mobil:+36/30-676-8514 www.vasvaripalmuzeum.hu e-mail: info@vasvaripalmuzeum Nyitva tartás: Április 1-től - október 31-ig: K-V: 09-18 óráig November 1-től

Részletesebben

Kulcsi Kemencés Kézműves Egyesület

Kulcsi Kemencés Kézműves Egyesület Kulcsi Kemencés Kézműves Egyesület a 10 évig sikeresen működő Mesterségek Bölcsője Alkotó napok elnevezésű rendezvény kapcsán jött létre 2008-ban, azokkal a segítőkkel, akik az évente egyszer megrendezésre

Részletesebben

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Tisztelt Kőteleki Lakosok! Az augusztus 20-i hétvégén sikeresen megrendezésre kerültek a falunapi programjaink. Rendezvényünk kiemelt eseménye volt a testvér

Részletesebben

S O M O G Y M E G Y E I M Ú Z E U M O K I G A Z G A T Ó S Á G A H Í R L E V É L

S O M O G Y M E G Y E I M Ú Z E U M O K I G A Z G A T Ó S Á G A H Í R L E V É L Kedves Látogatónk! S O M O G Y M E G Y E I Hírlevelünkben legújabb kiállításainkat és aktuális programjainkat ajánljuk figyelmébe! Programok: Népi kalendárium 2011.április 16. Februárban útjára indítottunk

Részletesebben

OKTÓBER 14. KEDD 10:00. CIRÓKA MÓKA babafoglalkozás. Helyszín: Gyermekkönyvtár 16:00 SZOLNOKI KALENDÁRIUM

OKTÓBER 14. KEDD 10:00. CIRÓKA MÓKA babafoglalkozás. Helyszín: Gyermekkönyvtár 16:00 SZOLNOKI KALENDÁRIUM OKTÓBER 14. KEDD 10:00 CIRÓKA MÓKA babafoglalkozás 16:00 SZOLNOKI KALENDÁRIUM Az induló helyismereti klub vendége a VERSEGHY KÖR HÍDVÉGI ILONA: Szemelvények a szolnoki gépipari technikum történetéből című

Részletesebben

Január. Február. 02. szombat 18 óra. 15. péntek 18 óra. 19. kedd 17 óra 22. péntek 17 óra

Január. Február. 02. szombat 18 óra. 15. péntek 18 óra. 19. kedd 17 óra 22. péntek 17 óra Január 02. 15. 19. kedd 22. 23. 30. 01. hétfő 06. 16:30 12. Újévi koncert R: Jánossomorjai Fúvós Egyesület tel.: 20/435-8431 www.jfe.hu Megemlékezés a doni áttörés 67. évfordulója alkalmából H: Kalafszky

Részletesebben

XIV. évfolyam - 10. szám 2013. Október II.Furioso Emlékverseny és szakmai nap 2013. szeptember 21. folytatásaz első oldalról Balról a művész úr, aki a kopjafát készítette. Gumis kocsik versenyében Banka

Részletesebben

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Ebben a tanévben gyermekszervezetünk feladatait nagyrészt az Kultúra és művészetek köré tervezi.

Részletesebben

2014. évi 4. szám. MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA június 21.

2014. évi 4. szám. MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA június 21. 2014. évi 4. szám MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA 2014. június 21. Múzeumok éjszakája a Bartók Zeneházban 2014. június 21-én este tartották a Rákosmentén is a Múzeumok éjszakája rendezvénysorozatot. Rájöttünk, hogy

Részletesebben

A HAMVAS BÉLA VÁROSI KÖNYVTÁR ÜNNEPI FÉLÉVÉNEK RENDEZVÉNYEI 2014

A HAMVAS BÉLA VÁROSI KÖNYVTÁR ÜNNEPI FÉLÉVÉNEK RENDEZVÉNYEI 2014 A HAMVAS BÉLA VÁROSI KÖNYVTÁR ÜNNEPI FÉLÉVÉNEK RENDEZVÉNYEI 2014 SZEPTEMBER Szeptember 16. kedd 18:00 Találkozás a festészettel I. Színek versek hangulatok: Hölgyek ecsettel és tollal Festménykiállítás

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. április 30-i ülésére Tárgy: A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat pályázata a 2008. évi rendezvények támogatására Az előterjesztést

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2014. december 18-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2014. december 18-i rendes ülésére 41. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2014. december 18-i rendes ülésére Tárgy: Dombóvár Város 2015. évi rendezvénynaptára Előterjesztő:

Részletesebben

Hévíz Az élet forrása. A Hévíz TDM Egyesület tevékenysége és céljai

Hévíz Az élet forrása. A Hévíz TDM Egyesület tevékenysége és céljai Hévíz Az élet forrása A Hévíz TDM Egyesület tevékenysége és céljai Hévízi turizmusa számokban Magánszállás 812 ház 2240 szoba 4692 ágy Kereskedelmi szállás 20 Hotel (3-5 * ) 2078 szoba 5814 ágy Összesen

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi készülődés Dohóczki Mónika

Részletesebben

FEBRUÁR 2. Bolhapiac Petőfi Művelődési Ház

FEBRUÁR 2. Bolhapiac Petőfi Művelődési Ház at2013. évi rendezvénytervezet JANUÁR Helyszín 14. Doni megemlékezés Polgármesteri Hivatal 19. 22. Magyar Kultúra Napja Polgármesteri Hivatal 31. Szőlészet és borászat, Árkovics József borász előadása

Részletesebben

Ünnepélyes megnyitó június 11., szerda délután 3 óra

Ünnepélyes megnyitó június 11., szerda délután 3 óra Előzetes könyvtári programok június 2., hétfő 11.00 Hahó, könyvtársak! Megyei olvasásnépszerűsítő játék szóbeli döntője. A vetélkedő győztesei, összesen 45 gyermek egyhetes balatoni táborozáson vehet részt

Részletesebben

Szeghalom Város Polgármestere

Szeghalom Város Polgármestere Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a Telefon: 06 23 310-174/213 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS Köszönetnyilvánítás a

Részletesebben

HEGYESHALOM NAGYKÖZSÉG R E N D E Z V É N Y N A P T Á R 2016

HEGYESHALOM NAGYKÖZSÉG R E N D E Z V É N Y N A P T Á R 2016 HEGYESHALOM NAGYKÖZSÉG R E N D E Z V É N Y N A P T Á R 2016 Időpont Helyszín Megnevezés Közreműködik Koordinálja Január 19. Vasúti emlékmű A németek kiűzésének napja, megemlékezés Német Nemzetiségi Január

Részletesebben

Március 2-ig látogatható az Élő Népművészet XVI. Országos Népművészeti Kiállítás a Néprajzi Múzeumban. Részletek itt

Március 2-ig látogatható az Élő Népművészet XVI. Országos Népművészeti Kiállítás a Néprajzi Múzeumban. Részletek itt Népművészeti Egyesületek Szövetségének hírlevele Ha problémája van a megjelenítéssel, kattintson ide. Hírek A februári elnökségi értekezlet témái: Együttműködés lehetőségei a Nemzeti Parkokkal; A NESZ

Részletesebben