Új arculatot Kézdivásáhelynek. aki csak külsõ szemlélõ marad. Elõbbiek azért vannak elõnyben, mert õk határozzák

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Új arculatot Kézdivásáhelynek. aki csak külsõ szemlélõ marad. Elõbbiek azért vannak elõnyben, mert õk határozzák"

Átírás

1 2011. Július augusztus Új arculatot Kézdivásáhelynek T elnek a napok, hónapok, évek, évtizedek... és a világ folyamatosan változik. Változnak az emberek, és ugyanakkor változnak a városok. Van aki halad a korral, de van aki csak külsõ szemlélõ marad. Elõbbiek azért vannak elõnyben, mert õk határozzák meg, hogy mi és hogyan változzon. Az idõk folyamán Kézdivásárhely fõtere is többször átalakult. A történelmi vásártérbõl egy sablonos tervezési rendszer alapján kapta meg mai arculatát, még a kommunizmus idején. Azóta csak annyit változott, hogy eltûntek az élmunkásokat dicsérõ táblák. Július 30-tól egyhetes önkéntes civil kezdeményesnek lehettek tanúi Kézdivásárhely lakói. A Weisz István és ifj. Gál Zoltán által kezdeményezett Építészeti mûhelyen 16 fiatal építész, kertészmérnök, arculattervezõ arra keresett választ, miként lehet életet vinni a város szívébe. Kezdeményezésüket a Kézdivásárhelyi Önkormányzat karolta fel. A mûhelymunka megkezdése elõtt a Céhtörténeti Múzeumban Guttmann Ottó Szeben fõterének felújításáról és annak pozitív hozadékáról, Köllõ Miklós a csíkszeredai Petõfi Sándor sétálóutca kialakításáról, majd a gyergyószentmiklósi történelmi épületek felújításáról tartott elõadást. Már akkor nyilvánvalóvá vált, hogy nem lehet csak kicsit változtatni. Új koncepcióra, új szemléletre van szükség ahhoz, hogy Kézdivásárhely fõtere és közvetlen környezete ismét életre kapjon. Folytatás a 2. oldalon Takagi Jaszujuki: Hosszú távra tervezünk! T akagi Jaszujuki, a Bukaresti Japán Kereskedelmi Kamara elnöke két napot töltött nemrég Kézdivásárhelyen, amikor a befektetési lehetõségek után érdeklõdött, ugyanakkor kultúránk, történelmünk megismerésére is idõt szentelt. Takagi úr látogatása annak a kapcsolatfelvételnek volt a következõ lépése, amelyet a Magyar Polgári Párti (MPP) polgármesterek kezdeményeztek, és amelynek elsõ felvonására Bukarestben került sor az idei év júniusában. Takagi Jaszujukit kerestük meg itt tartózkodása alatt. A bukaresti találkozón megegyezettekre korrekt és gyors választ kaptunk Rácz Károly polgármestertõl, ezért választottuk látogatásunk egyik célpontjául Kézdivásárhelyt mondta Takagi úr. Látogatásom célja, hogy felmérjem a hosszú távú befektetési lehetõségeket, feltételeket. Két területen kaptunk megbízást japán befektetõk részérõl, egyik a zöld energetikai terület, bio- és szélenergia elõállítása. A japán partner biztosítani tudja a know how-t (tapasztalaton alapuló tudás szerk. megj.) és az infrastruktúrát, így elsõsorban önkormányzatokat keressük partnernek, akik mind a befektetés megvalósításában, mind hasznosításában részt tudnak venni, de ugyanakkor magánbefektetõket is elfogadnának partnernek. Folytatás a 3. oldalon

2 2011. július augusztus város és önkormányzat II Új arculatot Kézdivásáhelynek Folytatás az elsõ oldalról Nem kis feladat hárult a fiatal önkéntesekre, hogy a fõtéri szecesziós és eklektikus épülethomlokzatokat, az udvartereket mint épített örökséget -, ugyanakkor a jelenlegi igényt a funkciójára és a területhasznosításra összehangolják. A köztér, amely egyben Kézdivásárhely fõtere, a városban zajló események színtere, a különbözõ városrészek összekötõje kell legyen. A városi köztér egy olyan hely, amelynek személyességét és a hozzá való ragaszkodást az itt lezajló eseményeknek és személyes emlékeknek köszönheti. Ezt a kapcsolatot kell megteremtse és szolgálja Kézdivásárhely fõtere. A céhes város központját jelenleg az autósforgalom, a parkolók sokassága, a funkció nélküli zöldövezetek - amelyek a város fõterének holt részeivé váltak, túlnõttek a tervezett méreten, jelentõs számuk elöregedett vagy beteg határozzák meg. A fák koronái nagyrészt eltakarják mindazt, amire büszkék vagyunk: az épített örökséget. A fõtér értékeinek megjelenítése és kiaknázása úgy gazdaságilag, mint kulturális szempontból feltételezi az autósforgalom jelentõs részének kizárását a központból. Jelenlegi állapotában a fõtér inkább egy utca meg egy parkolófelület, perifériára szorítva a gyalogos közlekedést, vagyis magát a városlakót, ezáltal megszüntetve a hely építészeti és szociális TÉR mivoltát. Az autósforgalom teljes vagy részleges kizárása ugyanakkor maga után vonja a fõtér környékének és forgalmának újraszervezését, amely viszont eleget kell tegyen a megváltozott funkcionális és esztétikai követelményeknek. Egy ilyen szempont a teret és környékét használó helyi lakók érdekeinek és a turistaigények számbavétele, a megfelelõ parkolóhely biztosítása úgy, hogy a város bármely pontjáról könnyen megközelíthetõ legyen annak fõtere. A tér déli oldalán megmaradhatna az áthaladó autósforgalom, megfelelõ lassítással, ugyanakkor a tér észak-nyugati oldala is megközelíthetõ lehet gépkocsival, ezáltal elérhetõvé válik az adminisztárciós funkciót betöltõ Polgármesteri Hivatal, illetve a fõteret jelenleg gazdaságilag uraló bankfiókok. Folytatás a 8. oldalon

3 III Takagi Jaszujuki: Hosszú távra tervezünk! Folytatás az elsõ oldalról A másik terület a mezõgazdaság, ahol együttmûködésre látunk lehetõséget. Most elsõsorban a környék mezõgazdaságának feltérképezése volt a cél, az állattenyésztés és a növénytermesztés terén. Az itt kínálkozó lehetõségekrõl tájékoztatjuk a japán partnereket. Ugyanakkor konkrét megbízásunk is van szójatermesztésre vonatkozóan, tudniillik a Zöld Napok város és önkormányzat július augusztus szója a japán konyha alapanyaga, akárcsak Önöknél a krumpli. Emellett konkrét ajánlataink vannak alma és propolisz felvásárlására. Látogatásom másik célja a város és a környék turisztikai potenciáljának feltérképezése. Egyrészt a japán turisták, turisztikai ügynökségek informálása, másrészt befektetõi igény jelentkezett egy nagyobb turisztikai komplexum A z Õszi Sokadalom egyik kiemelkedõ rendezvénye lesz ismét a Felsõháromszéki Vállalkozói Napok. A tizedik alkalommal sorra kerülõ termékkiállítás és vásáron belül az idén egy újdonsággal is találkozhatnak a látogatók, a Zöld Napok keretében a megújuló energiával, mezõgazdaság és vidékfejlesztéssel, erdõ és vadgazdálkodással, természetvédelemmel kapcsolatos témákra fektetik a hangsúlyt. A rendezvényt egy fiatal dinamikus csapat, a Versatio civil alakulat szervezi. A kézdivásárhelyi Gábor Balázzsal, a rendezvény egyik szervezõjével beszélgettünk. Hogyan kerültetek kapcsolatba a Zöld Napok rendezvényével? Mi a ti feladatotok? Szerettünk volna minél több helyen megjelenni, és ez egy jó alkalomnak bizonyult, hogy standunkkal bemutatkozzunk. Az Asimcovval kötött partnerségi szerzõdés értelmében, a standért cserébe, kommunikációs kampányt szervezünk a kézdi Expónak és a Zöld Napoknak. A Zöld Napok idén is különbözõ témakörökben zajlanak, ilyenek a zöld energia, a vad- és erdõgazdálkodás, a pityókafesztivál, illetve a ló- és szarvasmarha kiállítás. Természetesen idén is sok érdekes témakörben lesz konferencia. Eddig több mint 30 kiállító jelezte részvételi szándékát, és még mindig lehet jelentkezni. Pontosan hol találkozhatunk veletek az Expon? A spotcsarnokban lesz a standunk, ezen kívül mi segítünk az Asimcovnak a szervezésben, a koordinálásban. A stadunknál érdekes mûhelymunkákat, elõdásokat tartunk. Elõadásaink lesznek a médiáról, a marketingrõl, a közönségkapcsolatról illetve reklámkampányokat megvalósítására, ehhez keresünk hektár körüli megvásárolható vagy koncessziós alapon bérelhetõ területet - tájékoztatott Takagi. Érdeklõdésünk központjában a fürdõhelyek és a lovasturizmus lehetõségeinek feltérképezése áll, ugyanakkor fontos igény mutatkozik a golf és az azt kiszolgáló turisztikai létesítmények létrehozására. A legnagyobb élmény számomra, hogy jelentõs számban fellelhetõek olyan apró dolgok, látnivalók, amelyek a kézmûves ipar jelenlétét mutatják, akárcsak több Japán kisvárosban, és múzeumi látogatásom alapján elismerésemet fejezem ki a városuk céhes múltja iránt. Ugyancsak köszönöm e város lakóinak, Rácz Károly polgármesternek és a Kézdivásárhelyi Önkormányzat munkatársainak, hogy a japán kert kialakítása révén emléket állítottak az idei japán katasztrófa áldozatainak. Takagi úr látogatásának egyik konkrét eredménye, hogy a következõ találkozásunk alkalmával már japán cégvezetõkkel, turisztikai ügynökségekkel és befektetõi csoportok képviselõivel tárgyalunk, ahol egyrészt bemutatjuk Kézdiszék ki nem aknázott gazdasági potenciálját, másrészt ezen befektetõk és cégvezetõk konkrét igényeire adunk választ. Ez egy újabb lépés lesz, amivel Felsõháromszék, Kézdivásárhely gazdasági fejlõdését visszük elõbbre mondta Rácz Károly, Kézdivásárhely polgármestere. elemzünk sok más mellett. A konferencián is lesz elõadásunk, ahol kampánytechnikákat, stratégiákat, illetve zöldkampányokat és az online kommunikációt mutatjuk be. A konferencia ugyancsak a sportcsarnokban lesz megtartva, melyre minden érdeklõdõt szeretettel várunk. Fejér Melinda

4 2011. július augusztus város és önkormányzat IV Násztánc a városnapokon R endhagyó elõadással nyitja a 2011/2012-es évadot a kézdivásárhelyi Városi Színház. A Násztánc c. vásári komédiát Dávid Péter rendezi, zenei vezetõ Gulácsi Zsuzsanna. A elõadást az Õszi Sokadalom idején naponta kétszer, a Gábor Áron téren és a sportcsarnok elõtti téren láthatja a nagyérdemû. Az elõadásról Dávid Péter rendezõvel beszélgettünk óta tagja a sepsiszentgyörgyi Tamási Áron Színház keretén belül mûködõ M Studio mozgászínháznak. Mióta rendez? Tavaly végeztem a Marosvásárhelyi Mûvészeti Egyetem mesteri szakán, ahol rendezõi oklevelet szereztem. Elsõ rendezésem a vizsgaelõadásom volt, a Születésnap c. prózaszínházi elõadást az M Studioban rendeztem. Ez az elõadás saját szövegen alapult, és ez volt a kiindulópontja a Városi Színház vásári komédiájának, melynek szövegkönyvét szintén jómagam állítottam össze. Ezt az elõadást Kolcsár József mûvészeti igazgató felkérésére készítjük, aki egy olyan elõadást kért tõlem, amelyet a színház falain kívül is élvezhet a közönség. A vásári komédia mûfaja magyar hagyományokban gyökerezik, ezt ötvöztem az olasz commedia dell arte stílusjegyeivel. Szeretnénk, ha megkedvelné ezt a mûfajt a közönség, hiszen bár ma már kihalófélben van valamikor elmaradhatatlan eleme volt a vásári forgatagoknak. Viszonylag rövid idõ, alig két hét állt rendelkezésére, hogy színre, jobban mondva utcára vigyenek a Városi Színházzal egy rendkívül gazdag eszköztárból építkezõ elõadást. Nagy segítségemre van, hogy a Városi Színház társulata egy igen tehetséges, ígéretes fiatal társulat. Az elõadást A Városi Színház bérletajánlata a 2011/2012-es évadra A Városi Színház hat új produkcióval és három vendégelõadással várja nézõit az új színházi évadban, továbbá idén is mõsoron marad két tavalyi elõadásuk, az Egressy Zoltán: Sóska, sültkrumpli avagy a meccs (r. Csáki Csilla) és Nagy Ignác-Parti Nagy Lajos: Tisztújítás (r. Kányádi Szilárd). A színházkedvelõk idén is kedvezõ áron választhatnak a kilenc féle bérlet közül. Az új bemutatók sorát a Dávid Péter rendezésében a Násztánc c. vásári komédia nyitja, ezt az Õszi Sokadalom idején láthatja a nagyérdemû. Októberben Szép Ernõ: Lila ákác c. mûvét viszik színre László Csaba rendezésében, ezt követi az Újévre várva c. szilveszteri mûsor Kolcsár József rendezésében. Az évad következõ elõadása Kiss Csaba: De mi lett a nõvel (stúdióelõadás, r. Albu István), majd Shakespeare: Vízkereszt, vagy amit akartok, r. Zakariás Zalán. A zenés mûfaj kedvelõinek Kató Zsolt rendezésében Sláger-paródia címmel készül a társulat. Vendégelõadásokkal a Szatmárnémeti Északi Színház (Kék csodatorta r. Keresztes Attila), a sepsiszentgyörgyi Tamási Áron Színház (Dorde Lebovic: Az ezredik éjszaka r. Zakariás Zalán) és a Csíki Játékszín (A halhatatlan herceg szerzõ és rendezõ: Budaházi Attila) társulatok lépnek fel a Vigadó színháztermében. A színházi elõadásokra váltható jegyárak: bemutató: 20 lej, felnõtt jegy: 15 lej, diákjegy: 8 lej, pedagógus- és nyugdíjas jegy: 10 lej, a szakmai jegy ára 5 lej. A Mecénás bérlet 250 lejért 7 elõadás megtekintésére jogosítja fel a bérlettulajdonost. A Bemutatóbérlet ára 50 lej, a Székely János bérlet és a együtt alakítjuk, rengeteg a közös munka, a színészi improvizáció, olykor még a szövegalkotásban is segítséget nyújtanak a színészek. Amennyiben ez az elõadás sikeres lesz, tervezzük a továbbfejlesztését, zárt téri elõadásra való alkalmazását. Mirõl szól az elõadás, kiket láthatunk benne? A Násztánc egy szerelmi történet, vásáros, cirkuszi elemekkel ötvözve. Inkább játék-, mint szövegcentrikus, zenés, kollázsszerû elõadás. Szereplõi az elmaradhatatlan szerelmespár, a nõcsábász, ugyanakkor zsugori kereskedõ, az öregasszony és a bohócok, akik egy személyben több szerepkört is betöltenek. Látványos cirkuszi akrobatikus elemek, zsonglõr mutatványok tarkítják a történetet, és nem hiányozhatnak a vásári hangulatot idézõ hangszerek sem, a csörgõk, mandolin, harmonika. A társulat vásári cifrakocsin érkezik az elõadások helyszínére, a nézõk figyelmét pedig bizonyára sikerül felkeltenünk az akár harsánynak is nevezhetõ zenés indítással. Veres Elõd, Kofity Annamária, Orbán Levente, Pál Emõke, Ferencz Réka, valamint Marthi Jenõ alakításában láthatják a Násztáncot az Õszi Sokadalom alkalmával pénteken, szombaton és vasárnap. Barangoló bérlet: 40 lej, mindenik négy elõadást foglal magába. Újdonságnak számít a Kiss Lázár pedagógusbérlet, ennek ára 35 lej, valamint a Toldi bérlet, amelyet a színházat támogató intézmények és cégek alkalmazottainak ajánlanak 20 lejért, mindkettõ öt elõadást tartalmaz. A nyugdíjas nézõk továbbra is választhatják a Tompa Pufi bérletet 4 elõadásra 24 lejért. A fiatalabb korosztály nézõi a Boér Géza ifjúsági bérletet vásárolhatják meg 5 elõadásra 30 lejért, a Csipike gyerekbérlet ára 15 lej 3 elõadásra. A kézdivásárhelyi Városi Színház 2011/2012-es évadra szóló bérletei augusztus 20-tól válthatók ki a Vigadóban. Részletes tájékoztatás munkanapokon 8-15 óra közt a színház irodalmi titkárságán, vagy a Városi Színház honlapján:

5 V város és önkormányzat július augusztus Kopjafával tisztelegtek a hatvaniak a hõsök elõtt T uzson Jánosnak és katonáinak, az es szabadságharc hõseinek tiszteletére állított kopjafát a Nyerges-tetõn a hatvani delegáció. A hatvani városvezetõk, Szabó Zsolt polgármester, Horváth Richárd alpolgármester és Tóth Csaba kabinetfõnök, Rácz Károly, Kézdivásárhely polgármestere és László Attila, a Csillag születik vetélkedõ nyertese kíséretében augusztus 14-én, vasárnap délután ünnepélyes keretek között kopjafát állítottak a Nyerges-tetõn, ezzel tisztelegve Tuzson János és katonáinak hõstette elõtt. Tuzson 200 székely katonájával megkísérelte feltartóztatni az Alekszandr Nyikolajevics Lüders vezette cári haderõt és az Eduard Clam- Gallas vezette császári haderõt a Hargita-hegységben fekvõ Nyerges-tetõnél. Ez a hely nehezen megközelíthetõ, de elfoglalása fontos volt ahhoz, hogy a cári hadsereg ne tudjon bejutni a Kászoni-medencébe. A csata augusztus 1-jén kezdõdött. A székely honvédek hosszú ideig sikeresen kitartottak, egy lázárfalvi román pásztor azonban az orosz-osztrák sereget egy ösvényen a székelyek mögé vezette, így Tuzson János, hogy elkerülje a bekerítést, feladta a hadállásokat és elvonult. Megmaradt katonáival Tusnádnál Gál Sándorhoz csatlakozott, akivel együtt Mitácsnál elhagyta az országot és a Török Birodalomba távozott. Azért tartottuk fontosnak, hogy kopjafát állítsunk, mert ez a hõsi küzdelem példaértékû lehet a jövõ nemzedékének is - hangsúlyozta Szabó Zsolt polgármester. Hozzátette, hogy a kopjafán a város jelmondata, a Jövõnk öröksége szerepel, ami a magyarság gazdag múltját és összetartozását, valamint a hatvaniak gondolkodását érzékelteti. Szabó Zsolt elmondta, hogy Nyerges-tetõ egy nemzeti zarándokhely, az erdélyiek pedig a es forradalom és szabadságharc jelképeként emlegetik Tuzson János és katonáinak hõstettét. A fideszes politikus kiemelte, hogy a határon túli kapcsolatok erõsíthetik a nemzeti öszszetartást is. A kopjafa állítása magánkezdeményezés volt, amelynek költségeit Szabó Zsolt polgármester, Szinyei András és Horváth Richárd alpolgármesterek valamint Tóth Csaba kabinetfõnök fedezte. HO Újabb lépcsõházat újítanak fel V ersenytárgyalást írnak ki a kézdivásárhelyi December 1. utca 16. szám alatti 21-es tömbház C. lépcsõházának hõszigetelési munkálataira, a vonatkozó dokumentációt elfogadta a helyi tanács július 28-i rendes ülésén. Mint korábban beszámoltunk, a tömbházszigetelési programban két lépcsõház Szabadság utca, szám, 10-es tömbház vett részt. A finanszírozás összértéke 295 ezer lej, amelynek közel felét használták fel ezek felújítására, ismertette Rácz Károly polgármester. A megmaradt összegbõl felújítanák az December 1. utcai lépcsõházat is, amely ugyanahhoz a lakótársuláshoz tartozik. A munkálatok kivitelezésére újabb versenytárgyalást kell kiírni. csont

6 2011. július augusztus város és önkormányzat VI Köztéri tervek E lkezdõdik a kerítés felállítása a régi kaszárnya épülete elõtti háborús emlékmû körül Kézdivásárhelyen. A kerítést Vetró András szobrászmûvész tervezte. Ezen munkálatok befejeztével Molnár Józsiás mauzóleuma körül is kerítést helyeznek el. Ennek a kovácsoltvas kerítésnek a tervét is Vetró András készítette, aki elmondta: Molnár Józsiás monogramját használta díszítõelemként. További tervek szerint egy pavilont helyeznének el a Molnár Józsiás parkban a mauzóleumtól és a volt Tanulók Háza irányából vezetõ járdák keresztezõdésénél. Az ötlet ösztönzõi Fülöp Magdolna városi tanácsos és Vetró András voltak, a jó ízléssel elkészített, kifejezetten a parkba illõ pavilont Gál Zoltán és fia tervezték. A tervek szerint egy nyitott, hatszögû, fedett, kb. 6-8 m átmérõjû pavilon készül, amely alkalmas lesz például térzene szolgáltatására. A vasminiszternek nevezett Baross Gábor emlékmûvét az állomás melletti park járdáján helyezik el. Egy rövid sínpár mellett egy függõleges sín és rajta a Baross Gábor dombormû alkotja majd az emlékmûvet, amely meg is lesz világítva. A dombormûvet évekkel ezelõtt kapta ajándékba a város Budapest egyik Kézmûves Ház kerületétõl, de elkallódott, így Vetró András öntette újra a Sepsiszentgyörgyön elhelyezett dombormû alapján. Az emlékmû terveit pedig volt tanítványával, Nagy Gáborral állították össze. Mint mondta, reményeik szerint idén elkészül az emlékmû, amelyre már a teljes dokumentáció, a szükséges engedély is rendelkezésükre áll. Egy másik jövõbeli tervrõl is beszámolt Vetró András, azt szeretnék, ha a városban levõ kanálistetõkre rákerülne Kézdivásárhely címere. Ezt, elképzeléseik szerint, pályázati pénzekbõl valósítanák meg. Vetró András ezúttal is szeretne köszönetet mondani a Polgármesteri Hivatal munkatársainak, Szováti Jánosnak és csapatának Pál Ferenc, Oláh Ernõ, Deme Miklós, Chiti Pavel, Máthé Ernõ -, akik remek munkát végeznek a kaszárnya elõtti emlékmû kerítésének kivitelezésénél, megvalósítják az általa megálmodott terveket. Ezenkívül köszönetet mond Molnár Cornelnek, akinek a vezetésével lesz felállítva a Baross emlékmû, és azoknak, akik ehhez az asztalosmunkát végzik, Móré Lászlónak, Benkõ Lajosnak és Sütõ Istvánnak. Köszönet a segítéségéért Szántó Csabának is és Szolga Andrásnak, aki annak ellenére segített, hogy más beosztásba került. A szobrászmûvész hozzátette: azért vállalta a tanácsosi tisztséget, hogy a városrendezés területén tevékenykedhessen, hozzájárulhasson ahhoz, hogy esztétikailag megfelelõ kivitelezések szülessenek a városban. Mint mondta, Rácz Károly polgármester mindig figyelembe vette a jó ötleteket és támogatta a terveket. csont A székely népi tárgyi kultúra megismertetésére, a jellegzetes motívumok, minták elsajátítására, a népmûvészeti tárgyak alap-, de felsõfokon való elkészítésének oktatására lenne alkalmas egy Kézmûves Ház. Ezen célok megvalósítása érdekében jött létre négy alapítótaggal a kézdivásárhelyi Kelengye Egyesület. Egyik tagja István Sándor fafaragó, aki elmondta, már 8-10 éve szorgalmazza ezen tevékenység létrejöttét, amelyre most lát reményt, hiszen a helyi önkormányzat és Rácz Károly polgármester is támogatja az ötletet. A Kézmûves Ház megvalósítása családjának kezdeményezése, kivitelezését Torján, az erre a célra megvásárolt telken, és ezzel párhuzamosan Kézdivásárhelyen képzelték el. István Sándor írásban juttatta el elképzelését az Önkormányzathoz, melyben leírja, úgy ítéli meg, hogy a Vigadó Mûvelõdési Ház udvara és a melléképületek kevés fizikai és anyagi ráfordítással alkalmassá válnának a Kézmûves Ház kialakítására. Tevékenysége a hajdani mesterségek felébresztését szolgálná, mint a bútorfaragás, -festés, kapu és kopjafa faragás, szövés, hímzés, tojásírás, szalma- és gyékényfonás, mézeskalács sütés, a kihalt háromszéki népi fazekasság újraélesztése. Az iskolai tantervben nem szerepel a népi kultúra oktatása, ezért lenne erre szükség más közegben, fõként Kézdivásárhelyen a céhes városban. Az oktatást élménygazdagon, interaktív módszerekkel képzelik el, a tanügyi intézmények és a pedagógusok bevonásával. Hasonló tevékenységekre más településeken is van példa. István Sándor hangsúlyozta: nagy felelõsség vésõt ragadni. Rengeteg forrásanyag áll rendelkezésre a formák és a motívumok rendszerének tanulmányozására, a székelyföldi tájegységeknek is meg van a jellegzetességük, ezeket ismerni kell, ellenkezõ esetben giccs születik. István Sándornak már volt egy kezdeményezése, amely szintén a népmûvészet oktatását szolgálta. A város minden iskolájából 2-3 gyermekkel egy-egy kopjafát faragtak, amelyeket a Nyerges-tetõn helyeztek el 2007-ben. A kezdeményezõ kifejtette: azt a tudást szeretné átadni, amelyre 30 év alatt szert tett. Kezdeményezésében mindig segítette Vetró András szobrászmûvész, mára az Önkormányzat támogatását is élvezi az ötlet. csont

7 VII Új városatya Szegeden voltak a gyalogos katonáink H uszárok, gyalogos katonák és mozsárágyúk lepték el Szegedet. A szõregi csata 162. évfordulója alkalmából augusztus 6-7-én rendezték meg a XII. Nemzetközi Huszár és Katonai Hagyományõrzõ Találkozót, melyre a kézdivásárhelyi gyalogezred is hivatalos volt. város és önkormányzat július augusztus B eiktatták Göthér Józsefet, a városi tanács új tagját, megemelték a szemétszállítás díját, meghatározták a közterületek bérbeadási díját a 2011-es Õszi Sokadalomra, jóváhagyták a bérlakások kiosztására vonatkozó szervezési és mûködési szabályzatot, módosították a helyi költségvetést a kézdivásárhelyi tanács augusztus 11-i rendes havi ülésén. Letette az esküt Göthér József, a városi tanács új tagja, miután az érvényesítõ bizottság is jóváhagyta mandátumának érvényesítését. Az ülésen elhangzott: a tisztség betöltésére a következõ a listán Sárkány Levente volt, aki írásban közölte lemondását a funkcióról. Az idei Õszi Sokadalomra minden jogi személy elõbérleti jogot élvez az ingatlanja elõtti terület bérlésére. Az el nem foglalt területekre versenytárgyalást írnak ki, elsõsorban a helyi érdeklõdõknek. 6,27 lejt fizetünk személyeként a szemétszállításért hagyták jóvá a városatyák. Az ülésen jelen volt Kelemen Alpár, a Gosp Com Kft. igazgatója és a vállalat gazdasági mérlegét tanulmányozó cenzor. Mint beszámoltak: 2008-ban könyveltek el utoljára nyereséget, azóta veszteséges a vállalat, fõként hogy ben árcsökkentést is eszközöltek. A csõd elkerülése miatt döntöttek az új tarifák bevezetésérõl, amit megszavazott a helyi tanács. A szociális bérlakásokra vonatkozó pontrendszert is jóváhagyták a városatyák. Módosult a helyi költségvetés, az Önkormányzat megvásárolja azt az eredménykijelzõ táblát, amely a sportcsarnokban van elhelyezve, és amelyet ingyen használ a város másfél éve. Ez az eszköz szükséges ahhoz, hogy nemzetközi mérkõzéseket tarthassanak, amelyek bevételi forrást jelentenek a városnak. A bicikliút kialakítására vonatkozó pályázat határideje augusztus 20., de már augusztus 9-én meghaladták a programra elkülönített összeget. Rácz Károly polgármester elmondta: tudomásuk szerint jövõ tavasszal írnak ki újabb pályázatot, akkor benyújtja projektjét a Kézdivásárhelyi Önkormányzat is. A kérdések és interpellációk között Bányász István felvetette a piac helyzetét. Mint megfogalmazta, a bérlõ nem teljesíti többek között a tisztításra és javításokra vonatkozó feltételeket. Rácz Károly kifejtette: egyelõre 3 hónapra hosszabbították meg a bérleti szerzõdést. Egy bizottság mérte fel a piac helyzetét, jegyzõkönyvet készítettek a hiányosságokról, és amennyiben a bérlõ nem teljesíti ezeket, nem hosszabbítják meg a szerzõdését. Dezsõ Vencel tanácsos az Iskola utca egyenirányításának kérdését vetette fel, a polgármester szerint, erre a napokban sor került, hiszen már a rendõrség beleegyezését is megkapták ehhez. Lukács László a Piac utcai lakosok kérdését továbbította a csatornázással kapcsolatosan. Rácz ismertette: ezen csatornahálózat kialakítása egy pályázat része. A napokban újabb akciót tartnak a kóborkutyák összegyûjtésére. Aláírásgyûjtést szerveznek a lakosság körében a Domo üzlet mögötti parkolók vagy a zöldövezetek bõvítésére, mivel az ott lakók közt vita alakult ki, hogy melyikre van nagyobb szükség számolt be a polgármester dr. Kinda Levente kérdésére. csont 1997 óta két alkalommal tudtunk részt venni a kézdivásárhelyi szakasszal a Szöregi csata újra játszásán. A rendezvényre Dr. Vass László honvéd alezredesnek jóvoltából volt hivatalos a kézdivásárhelyi gyalogezred nyilatkozta Vetró András parancsnok. Nagyon örvendtek, hogy meghívásuknak eleget tettünk. Szombaton az aradi 13 vértanú mûemlékét koszorúztuk meg, és tartottunk díszszemlét a szegedi városháza elõtt. Elsõ alkalommal vettem részt a szöregi csata megemlékezésén. A csata során próbáltuk élethûen megjátszani a harcot. Nagyon felemelõ érzés volt ott lenni egy ilyen híres csatában, melyben sem vesztes, sem gyõztes nem volt. A szervezõk remélik, hogy jövõre is résztveszünk mondta Csáki Géza, a kézdivásárhelyi gyalogezred szakaszvezetõje. A program pénteken toborzással és táborhely-kialakítással kezdõdött, majd szombaton lovas tüzérségi és szekerész csapatok felvonulásával, késõbb díszszemlével, menettel, koszorúzással és megemlékezéssel folytatódott, este csatabemutatóval és utcai harcokkal zárták a napot. Vasárnap megemlékezéssel és koszorúzással fejezõdött be az ünnepség. Kézdivásárhelyt képviselték: Csáki Géza szakaszvezetõ, Hadnagy László, Szima István, Ignácz Szabolcs, Mocsáry G. Tamás. Objektív okok miatt Vetró András parancsnok nem vehetett részt. Fejér Melinda

8 2011. július augusztus város és önkormányzat VIII Új arculatot Kézdivásáhelynek Folytatás 2. oldalról Az új közlekedési rend fokozottan figyelembe kell vegye a modern korra jellemzõ céltudatos és környezetbarát közlekedés feltételeit, és ugyanakkor alkalmazkodnia kell a hely értékeihez és szellemiségéhez. A kidolgozott javaslatokban a fõtér új arculatának egyik legfontosabb jellemzõje, hogy többrétû kihasználtságot biztosít. Egyrészt lehetõséget nyújt arra, hogy minden korosztály, gyerekektõl a nyugdíjasokig megtalálja a helyét, egységes teret biztosít nagyobb rendezvények lebonyolítására, koncertek, filmvetítések, szabadtéri színházi elõadások szervezésére, de ugyanakkor vásártérként is mûködhet, télen pedig akár korcsolyapályának is helyet tud adni. Mindezáltal egyrészt megfelelõ alapot nyújt a turizmus további fejlesztésére, valamint ismét teret ad azoknak a kiskereskedelmi-szolgáltató egységeknek, amelyek révén a fõtér gazdaságilag is jelentõsebb szerepet vállalhat a város fejlõdésében. A teljesség igénye nélkül A mûhelymunkában résztvevõ 16 fiatal önkéntes a Levand Kft. székhelyén mutatta be az egyhetes mûhelymunka ereményeként megszületett javaslatait. Mindannyian örültek, hogy egyrészt véleményt mondhatnak egy olyan kérdésbe, amelyben eddig igazából nem volt beleszólása a lakosságnak, és bizakodásukat fejezték ki, hogy a közeljövõben ötleteik megvalósulására is sor kerül. Nehéz egy kívülállónak idejönni és eldönteni, hogy mi lenne jó a városnak, de próbáltunk az elemzésekbõl levont következtetések szerint életképes javaslatokat kidolgozni. A terv elkészítése nem volt nehéz, hiszen rengeteg információt kaptunk elõzõleg, és már dolgoztunk hasonló projekteken. Ez az egy hét csupán az elsõ ötletek megszületésére volt elegendõ. Ahhoz, hogy egy teljes terv megszülessen, sokkal több idõre lenne szükségünk, viszont elsõ lépésnek nagyon jó volt. Mint minden építésznek, természetesen nagyon jól esne, ha egyszer az én munkám is viszszatekintene a központból.

9 IX város és önkormányzat július augusztus

10 2011. július augusztus város és önkormányzat X Új arculatot Kézdivásáhelynek Folytatás a VIII. oldalról Igazából az is elegendõ lenne, ha a fõbb gondolatok és az alapötletek, mint a forgalom kizárása, a nagyon magas fák kivágása, az udvarterek felújítása megtörténne. Mindenképp dicsérnem kell a szervezõket, hiszen több mûhelymunkában vettem részt, de ez volt az egyik legjobban megszervezett, legzavartalanabbul zajló tevékenység - mondta Hlavathy Zsófia csoportvezetõ. Az építészeti mûhely a hagyomány és a modern kor találkozásának csodálatos metaforája. Egyrészt egy teljesen önkéntes kezdeményezésrõl van szó, a- melyben a Polgármesteri Hivatal csupán partner volt, aki a keretet biztosította ennek megszervezésére, másrészt biztosította a mûhelymunkához szükséges információkat és dokumentációt. Ugyanakkor fontosnak tartom ezen civil kezdeményezés utóéletének megszervezését, ezért az elkészült javaslatok megtekinthetõek lesznek bárki számára az Önkormányzat épületében. Várom a polgárok visszajelzéseit, további javaslatait, hogy közösen adjuk vissza a város fõterét a lakóknak. Az elkövetkezõkben pedig minden egyes területrendezési munkálat megkezdése elõtt lehetõséget biztosítunk az ott lakók közvetlen véleménynyilvánítására, hogy egy jobb, kellemesebb, élhetõbb várossá alakítsuk Kézdivásárhelyt - fogalmazott Rácz Károly polgármester.

11 XI Életképesek a székely megyék Kézdivásárhely municípium Polgármesteri Hivatalában augusztus 9-tõl megkezdõdik a október 20. és 31. közötti népszámláláshoz a személyzet toborzása! Jelentkezhetnek legkevesebb középiskolai végzettséggel rendelkezõ közigazgatási alkalmazottak, valamint pedagógusok. A kéréseket augusztus 26-ig lehet letenni a hivatal iktatójába Kérés mellékleteként az alábbi iratok szükségesek: típusnyomtatvány (az 1-es számú szobában lehet igényelni), személyazonossági másolat, iskolai végzettséget igazoló oklevél. város és önkormányzat július augusztus A Gândul cimû román újság internetes változatában figyelemreméltó írás jelent meg, amely alátámasztja azt az állítást, miszerint a székely megyék nem szorulnak a román állam kegyeire és gazdaságilag életképesek önállóan is. Az újságcikk szerzõje kihangsúlyozza, hogy a rendszerváltás elõtt a kommunista rezsim tudatosan alulfinanszírozta a magyarlakta megyéket, jelenleg pedig Hargita és Kovászna megye a középmezõnyben helyezkedik el az államkasszába befizetett és onnan visszakapott pénzeket illetõen. A Gândul megmagyarázza, amit már rég tudtunk: a székely megyék sokkal kevesebb pénzt kapnak vissza az államkasszából, mint amennyit befizetnek, az elvándorolt összegeket többnyire Órománia fejlesztésére fordítja Bukarest. Az újságban közölt pénzügyminisztériumi adatok szerint, 2010-ben a megyék és Bukarest 31,89 milliárd eurót fizettek be az államkasszába, különbözõ adók és illetékek formájában. A kormány 8,216 milliárd eurót osztott vissza számukra a személyi jövedelemadókból, az általános forgalmi adóból (áfa) elkülönített pénzbõl, valamint kormánytámogatások által. A különbözõ szubvenciók 1,23 milliárd eurót tesznek ki, a bruttó hazai össztermék (GDP) alig egy százalékát. A számítások szerint a megyék általában egynegyedét kapják viszsza az adókból és illetékekbõl befizetett pénznek, a kormánytámogatások egyenlõtlensége miatt viszont ez az arány jelentõsen eltér egymástól. Bukarest a befizetett összeg 26 százalékát kapja vissza, az ország egyik legszegényebb régiójaként számontartott Vaslui a befizetett összeg 89,3 százalékát, amely összegben kevés: a fõváros évi költségvetése 28 évig lenne elég a moldvai megye költségvetésére. Bukaresten kívül a környezõ Ilfov, illetve a leggazdagabbként számon tartott Kolozs és Temes megye 37,4, illetve 37,7 százalékot kap vissza az államtól a befizetett összegbõl. Tehát a Gândul adatai ellentmondanak a román politikusok által hangoztatott állításoknak, miszerint a székely megyéket a román állam tartja el, annyira szegények, és nem képesek a saját lábukon megállni. Az internetes újság adatai szerint Hargita megye a befizetett pénz csupán 59,5, Kovászna 60,5 százalékát kapja vissza az államtól, és ezzel a középmezõnyben helyezkedik el számos moldvai, dobrudzsai vagy havasalföldi megyét megelõzve. Bár a Gândul számításai nem részletesek, mindenképp jelzésértékûek, és azt bizonyítják, hogy a székely megyék több pénzt fizetnek be, mint amennyit visszakapnak, tehát képesek lennének eltartani saját intézményeiket a területi autonómia elnyerése után is. FD. Kézdivásárhely Polgármesteri Hivatalának közleményei Kézdivásárhely municípium Polgármesteri Hivatala a közigazgatási döntéshozatal átláthatóságára vonatkozó 52/2003-as törvény alapján közzéteszi Rácz Károly polgármester javaslatát, a Kézdivásárhelyen megalakuló éjszakai menedékhely létesítésérõl, valamint annak szervezési és mûködési szabályzatának elfogadására vonatkozó Határozattervezetét. Javaslatokat, ötleteket, véleményeket írásban lehet benyújtani a Polgármesteri Hivatal iktatójába szeptember 8-án, 15,00 óráig (tartalmazva a személy nevét, lakcímét, valamint telefonszámát). A határozattervezet teljes szövege a közönségkapcsolat irodában tanulmányozható!

Kitüntetés a város nevében

Kitüntetés a város nevében 2011. Június Kitüntetés a város nevében K ézdivásárhely csillagának, László Attillának kimagasló zenei tehetsége és teljesítménye hivatalos elismeréseként, ünnepélyes keretek között díszoklevelet nyújtott

Részletesebben

Mezõgazdasági stratégia Nyujtódnak

Mezõgazdasági stratégia Nyujtódnak Január Mezõgazdasági stratégia Nyujtódnak Értékesítési és termelési szövetkezet jelentheti a gazdasági fellendülést, hangzott el Nyujtódon a február 3-án és 10-én megtartott lakossági fórumokon. Szakemberek

Részletesebben

Kanizsa. Mennyit fogyaszt az Ön háza, lakása? Március 15. (csütörtök) XXIV. évfolyam 9. szám 2012. március 8.

Kanizsa. Mennyit fogyaszt az Ön háza, lakása? Március 15. (csütörtök) XXIV. évfolyam 9. szám 2012. március 8. Mennyit fogyaszt az Ön háza, lakása? 2012. január 1-tõl már használt lakás adás-vételénél is KÖTELEZÕ ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY! Kiváncsi rá, hogy energiapazarló rendszerét hogyan lehet jelentõsen hatékonyabbá

Részletesebben

Az evangélikus Tabáni temetőben a második világháborúban

Az evangélikus Tabáni temetőben a második világháborúban Visszaszámlálás 2006 Jamina park Remekel a Tourinform iroda A technika csodái In memóriám Gubis Mihály Egészségfejlesztési napok INGYENES VÁROSI LAP BÉKÉSCSABA Békéscsaba anno... ^ Tisztelet a hősöknek

Részletesebben

EGRI MAGAZIN. a média eger Nonprofit kft. ingyenes kiadványa 2010. június 3. évfolyam 6. szám

EGRI MAGAZIN. a média eger Nonprofit kft. ingyenes kiadványa 2010. június 3. évfolyam 6. szám EGRI MAGAZIN a média eger Nonprofit kft. ingyenes kiadványa 2010. június 3. évfolyam 6. szám Közgyűlési összefoglaló A testület májusi ülésén Sneider Tamás lemondott képviselői mandátumáról, mivel a Jobbik

Részletesebben

Haza és Haladás. A Városi Sportpálya fejlesztéséről Vojtekovszki Csaba. Az óvodai úszásoktatásról. A Városszépítő. alapításáról Herkely György

Haza és Haladás. A Városi Sportpálya fejlesztéséről Vojtekovszki Csaba. Az óvodai úszásoktatásról. A Városszépítő. alapításáról Herkely György XXI. évf. 6. szám VÁROSUNK LAPJA 2009. március 26. Haza és Haladás A Városszépítő Kör alapításáról Herkely György Az óvodai úszásoktatásról Újvárosi Lászlóné A Városi Sportpálya fejlesztéséről Vojtekovszki

Részletesebben

Aláírták az uniós szerződést

Aláírták az uniós szerződést KÖZBIZTONSÁG Térfigyelő-kamerák 2010-ben is tovább bővül a kispesti térfigyelő-kamerák száma, az önkormányzat Városüzemeltetési és Közbiztonsági Bizottsága januári ülésén újabb elektronikus szemek felszereléséről

Részletesebben

Az új feladatot kihívásnak tekinti, s egyébként is úgy gondolja, hogy a változások

Az új feladatot kihívásnak tekinti, s egyébként is úgy gondolja, hogy a változások Az új feladatot kihívásnak tekinti, s egyébként is úgy gondolja, hogy a változások mindig új szemszögből próbálják meg az embert. Jó napot, mi újság? kérdeztük Sarkadi Ferencet, a paksi katasztrófavédelmi

Részletesebben

Pápa és Vidéke. Több száz érdeklõdõ a pápai standon. Elfogadták a költségvetést. Teltházas. mozinyitó

Pápa és Vidéke. Több száz érdeklõdõ a pápai standon. Elfogadták a költségvetést. Teltházas. mozinyitó Pápa és Vidéke 2013. március 7. Közéleti hetilap XI. évfolyam 5. szám Utazás kiállítás Több száz érdeklõdõ a pápai standon Testületi ülés Elfogadták a költségvetést Múlt csütörtökön ülésezett Pápa képviselõ-testülete.

Részletesebben

Pápa és Vidéke. felújított Esterházy-kastély. Építik a hangárt. Klasszikusok randevúja A Schwetzingeni Lövészklub

Pápa és Vidéke. felújított Esterházy-kastély. Építik a hangárt. Klasszikusok randevúja A Schwetzingeni Lövészklub Pápa és Vidéke 2015. április 30. Közéleti hetilap XIII. évfolyam 5. szám Ismét régi fényében pompázik városunk jelképe Átadták a felújított Esterházy-kastélyt Segíti a város a kárpátaljai gyerekeket Ülést

Részletesebben

Kettõs ünnep Badacsonyban

Kettõs ünnep Badacsonyban XVIII. évfolyam 7. szám BADACSONY Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 100 Ft Kettõs ünnep Badacsonyban A háromnapos Kéknyelû ünnep június elsõ hétvégéjén, a Dísztéren zajlott, ahol a hagyományoknak

Részletesebben

Pápa és Vidéke. Megmentik a pápai. húsgyárat. Újévi koncert sok meglepetéssel

Pápa és Vidéke. Megmentik a pápai. húsgyárat. Újévi koncert sok meglepetéssel Pápa és Vidéke 2013. január 10. Közéleti hetilap XI. évfolyam 1. szám Pápa Város Fúvószenekara elhozta Amerikát Újévi koncert sok meglepetéssel Megmentik a pápai - A húsgyár dolgozói megnyugodhatnak, mert

Részletesebben

PESTSZENTLÕRINC PESTSZENTIMRE KÖZÉLETI LAPJA. 2010. május 25. XIX. évfolyam 10. szám

PESTSZENTLÕRINC PESTSZENTIMRE KÖZÉLETI LAPJA. 2010. május 25. XIX. évfolyam 10. szám PESTSZENTLÕRINC PESTSZENTIMRE KÖZÉLETI LAPJA VÁROSKÉP 2010. május 25. XIX. évfolyam 10. szám www.bp18.hu www.varoskep.hu Alacskai úti lakótelep Almáskert Belsõmajor Bélatelep Bókaytelep Erdõskert Erzsébettelep

Részletesebben

A VÁROS LAPJA. Miskolci Napló. Diósgyőri várfelújítás. Hétfőn aláírták Diósgyőr Lillafüred fejlesztésének támogatási szerződését.

A VÁROS LAPJA. Miskolci Napló. Diósgyőri várfelújítás. Hétfőn aláírták Diósgyőr Lillafüred fejlesztésének támogatási szerződését. A VÁROS LAPJA Miskolci Napló Megjelenik Miskolcon és vonzáskörzetében, 85 000 példányban parkolás Nyáron ingyen Ingyenes lesz szombattól minden nyári hétvégén a parkolás a Régiposta utcai parkolóházban.

Részletesebben

SZENTENDRE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

SZENTENDRE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA VÁROS PÁLYÁZAT Szentendre Város Önkormányzata pályázati felhívást tesz közzé a tulajdonát képezõ, Jázmin utcában található 4057 hrsz-ú, 654 m 2 alapterületû ingatlan ékesítésére. Az ingatlan lakóövezetben

Részletesebben

EGRI MAGAZIN. a média eger Nonprofit kft. ingyenes kiadványa 2012. március 5. évfolyam 3. szám

EGRI MAGAZIN. a média eger Nonprofit kft. ingyenes kiadványa 2012. március 5. évfolyam 3. szám EGRI MAGAZIN a média eger Nonprofit kft. ingyenes kiadványa 2012. március 5. évfolyam 3. szám Átadták a felújított kapukat Díszőrség kiíséretében adták át februárban az Egri Vár felújított főbejáratát,

Részletesebben

Bátaapátiban tartotta ülését június 27-én a Tolna Megyei Közgyûlés. Aképviselõk megtekintették a településen

Bátaapátiban tartotta ülését június 27-én a Tolna Megyei Közgyûlés. Aképviselõk megtekintették a településen Megyei Napló Bátaszék, Bonyhád, Dombóvár, Dunaföldvár, Paks, Simontornya, Szekszárd, www.tolnamegye.hu/megyei_naplo 2007. július 5. TOLNA MEGYE KÖZÉLETI LAPJA IX. ÉVFOLYAM 12. szám Családi programok a

Részletesebben

EMBERSÉGET, SZERETETET ÉS TUDÁST KAPTAK A GIMNAZISTÁK

EMBERSÉGET, SZERETETET ÉS TUDÁST KAPTAK A GIMNAZISTÁK 18. szám 2012. MÁJUS KÖZÉRDEKŰ ÖNKORMÁNYZATI HAVILAP EMBERSÉGET, SZERETETET ÉS TUDÁST KAPTAK A GIMNAZISTÁK A diákélettől búcsúztunk, de egymástól és az iskolától nem, fogalmazták meg a ballagást követően

Részletesebben

A barátság és együttmûködés fája

A barátság és együttmûködés fája Székhely: Ady Endre u. 9/1. Kézdivásárhely, Románia e-mail: office@szekelyujsag.ro Székelyföld közéleti hetilapja Új sorozat, III. évfolyam, 62. (125.) szám 2011. március 24 30. Telefon: + 40 267 364 000

Részletesebben

A legszebb százéves nô

A legszebb százéves nô XVIII. évfolyam 9. szám 2008. május 8. INGYENES VÁROSI LAP Készül az emlékmû Készül a Trianon-emlékmû, amelyet június 4-én 16 órakor lepleznek le az Andrássy út és a Jókai utca keresztezôdésében lévô téren,

Részletesebben

szolgálat Segítség a Flór Ferenc Kórháznak A városközpont szabályozási terve Városunk a kulturális elmúlt években, így Chopin Zeneiskola, a Városi

szolgálat Segítség a Flór Ferenc Kórháznak A városközpont szabályozási terve Városunk a kulturális elmúlt években, így Chopin Zeneiskola, a Városi szolgálat GÖDÖLLÕI A Gödöllõ Városáért Alapítvány hetilapja X. évfolyam 37. szám 2001. október 11. Terjesztõi ára: 50 Ft Gödöllõ a kultúra városa Városunk a kulturális intézmények fejlesztésére közel 2

Részletesebben

EGÉSZEN JÚNIUS 26-IG LESZ HANGOS A VÁROS ÉS KÖRNYÉKE. A SZÍNHÁZI ELÕADÁSOK MELLETT AZ IDÉN A KORÁBBIAKNÁL IS GAZDAGABB KÍSÉRÕ

EGÉSZEN JÚNIUS 26-IG LESZ HANGOS A VÁROS ÉS KÖRNYÉKE. A SZÍNHÁZI ELÕADÁSOK MELLETT AZ IDÉN A KORÁBBIAKNÁL IS GAZDAGABB KÍSÉRÕ Sikeres az operafesztivál és a Miskolci Montmartre MÛVÉSZDIÁKOK 2004. június 19. Kedden megkezdõdik a felkészülés OTT TÁVOZIK DIÓSGYÕRBÕL A DVTK 1910-BORSODI SÖR LABDARÚGÓI MINDEN BIZONNYAL ÚJ TULAJDONOSSAL

Részletesebben

ALSÓRÁKOS HERMINAMEZŐ ISTVÁNMEZŐ KIS-ZUGLÓ NAGY-ZUGLÓ RÁKOSFALVA TÖRÖKŐR VÁROSLIGET

ALSÓRÁKOS HERMINAMEZŐ ISTVÁNMEZŐ KIS-ZUGLÓ NAGY-ZUGLÓ RÁKOSFALVA TÖRÖKŐR VÁROSLIGET XXII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 202. NOVEMBER. A XIV. KERÜLETI POLGÁROK FÓRUMA ALSÓRÁKOS HERMINAMEZŐ ISTVÁNMEZŐ KIS-ZUGLÓ NAGY-ZUGLÓ RÁKOSFALVA TÖRÖKŐR VÁROSLIGET A zuglóiak is a forradalomra emlékeztek október

Részletesebben

2 0 0 9. t é l. Kedves Pannonhalmi Polgárok!

2 0 0 9. t é l. Kedves Pannonhalmi Polgárok! 2 0 0 9. t é l Kedves Pannonhalmi Polgárok! Eltelt ismét egy év, és bizakodnunk kell a jövőben. Nehéz, sok munkával járó évet hagytunk magunk mögött, de nyugodtan mondhatom, hogy eredményeket is. Testületünk

Részletesebben

Székelykeresztúr Város Önkormányzatának ingyenes, havi kiadványa 2013. december 135. lapszám

Székelykeresztúr Város Önkormányzatának ingyenes, havi kiadványa 2013. december 135. lapszám Székelykeresztúr Város Önkormányzatának ingyenes, havi kiadványa 2013. december 135. lapszám VISSZATEKINTŐ A 2013-as év utolsó napjaiban számba veszszük az elmúlt egy esztendő történéseit, fontosabb eseményeit

Részletesebben

Kanizsa. XXVI. évfolyam 22. szám 2014. június 12.

Kanizsa. XXVI. évfolyam 22. szám 2014. június 12. Kanizsa LOKÁLPATRIÓTA HETILAP XXVI. évfolyam 22. szám 2014. június 12. Magyar és horvát hagyományokra épülõ, a városokat összekapcsoló virtuális útvonalpályázat VOKSH Oktatási Kft. Nagykanizsa, Ady u.

Részletesebben

Miskolc városa a sportcsarnok felújítására jelentõs, 700 millió forintos támogatást kapott a központi költségvetésbõl,

Miskolc városa a sportcsarnok felújítására jelentõs, 700 millió forintos támogatást kapott a központi költségvetésbõl, Új köntöst kap a sportcsarnok GÕZERÕVEL ÚJÍTANAK szombatonként II. évfolyam 3. szám 2005. január 22. A közlekedési gondokra keresnek megoldást MISKOLCIAK STRASBOURGBAN MISKOLCI RÉSZTVEVÕI IS VOLTAK AZ

Részletesebben

Sikeresek az EU-s pályázataink!

Sikeresek az EU-s pályázataink! XVIII. évf. 8. szám 2009. március 4. Terjesztői ára: 75 Ft www.szolgalat.com Lokálpatrióta hetilap Alapítva: 1992 Két pályázat, csaknem 1 milliárd forint Sikeresek az EU-s pályázataink! Az elmúlt hetekben

Részletesebben

49. Ilosva már nem zsákutcafalu. Szilágyság/49. www.hhrf.org/szilagysag/ 2010. december 10. Aktuális 6. oldalon Borban az igazság?

49. Ilosva már nem zsákutcafalu. Szilágyság/49. www.hhrf.org/szilagysag/ 2010. december 10. Aktuális 6. oldalon Borban az igazság? Szilágyság/49. www.hhrf.org/szilagysag/ 2010. december 10. 1. 2010. december 10. 49. Ára: 1,3 lej Elõfizetõknek 1,2 lej TÁMOGATÁSÁVAL Aktuális 6. oldalon Borban az igazság? Borászati szempontból a szilágyballaiak

Részletesebben

Kanizsa. XXV. évfolyam 24. szám 2013. június 20. 2. oldal

Kanizsa. XXV. évfolyam 24. szám 2013. június 20. 2. oldal Kanizsa LOKÁLPATRIÓTA HETILAP XXV. évfolyam 24. szám 2013. június 20. Magyar gulág: Bûntetlenek voltak, de másként gondolkodtak, mint a kommunista diktatúra képviselõi 2. oldal 2 Kanizsa Fõhajtás 2013.

Részletesebben