A Semmelweis Egyetem I. Sz. Szülészeti és Nőgyógyászati. Klinikájának 200 éves története

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Semmelweis Egyetem I. Sz. Szülészeti és Nőgyógyászati. Klinikájának 200 éves története"

Átírás

1 HORUS A Semmelweis Egyetem I. Sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikájának 200 éves története Rigó János dr. A Semmelweis Egyetem I. Sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikája 2012-ben ünnepelte alapításának 200. évfor dulóját. A klinika alapításától fogva jelentősen hozzájárult a szülészet és nőgyógyászat fejlődéséhez. Az elmúlt két évszázad alatt a klinika kiemelkedő gyógyítótevé kenysége, orvosképzésben betöltött szerepe, valamint a nemzetközi és hazai tudományos életben elért eredményei alapján elismerést vívott ki magának. A bicentenáriumi évforduló alkalmából hazánk legidősebb szülészeti-nőgyógyászati klinikája múltjának rövid ismertetésével szeretnénk kifejezni tiszteletünket. Az eseményekben gazdag múltat, a folyamatos fejlődést a klinika egymást követő igazgató professzorainak egymásra épülő munkássága és munkatársaik önzetlen támogatása jellemezte. A klinika az 1800-as években Hazánkban a szülészet egyetemi szintű oktatása az 1635-ben Pázmány Péter által alapított nagyszombati egyetemen kezdődött az 1769-ben felállított orvosi karon. Ekkor a szülészeti ismereteket a sebészeti tanulmányok során sajátították el a hallgatók. Az orvosdoktori és sebészmesteri diplomával rendelkezők szerezhettek szülészmesteri képesítést. Emellett a szülésznők képzése szintén az egyetemen történt, bábatanfolyamok keretében. A szülészet oktatásában többek között Plenck József bécsi sebész- és szülészmester, Rácz Sámuel élettanász és Stáhly György sebészdoktor, szülészmester, szemészprofesszor vett részt [1]. Miután az egyetem Budára, majd Pestre költözött, az 1811/12-es tanév második szemeszterében megalakult az önálló Elméleti és Gyakorlati Szülészeti Tanszék, amelynek élére a fiatal, 31 éves Frankenburg Jakab ( között tanszékvezető) sebész- és orvosdoktor, szülészmester nyert kinevezést. A tanszék Pesten, a Hatvani (Kossuth Lajos) utca és az Újvilág (Semmelweis) utca sarkán lévő, korábban jezsuita kolostornak használt kétszintes épület három helyiségében működött (1. ábra) [2]. Évente körülbelül 70 szülés zajlott le. Frankenburg szerette volna a Rókus Kórházba költöz tetni a tanszéket, azonban ezt a kórház vezetése nem támogatta. További terveinek megvalósítását korai halála akadályozta meg [3]. Őt Stáhly Ignác helyettes tanárként követte a tanszék élén, amelyet között vezetett, később a Gyakorlati Sebészeti Tanszéket (mai I. Sebészeti Klinika) irányította [4]. Birly Ede ( között tanszékvezető) szintén rendkívül fiatalon, 29 éves korában kapta meg kinevezését a tanszék élére. Orvosi tanulmányait Bécsben végezte, Boër professzor tanársegédjeként dolgozott. Az első bécsi iskola elveinek folytatójaként a klasszikus, konzervatív szülészeti gyakorlatot valósította meg a tanszéken. A szülés lefolyását természetes folyamatnak tekintette, amely során a kíméletes várakozás elvét képviselte, csak végső esetben látta indokoltnak a műtéti beavatkozást, például fogóműtét végzését. Tekintélyére utal, hogy két tanévben töltötte be a kar dékáni (1836/37 és 1837/38) és egy tanévben az egyetem rektori tisztségét (1841/42). Királyi tanácsosi címet is kapott [4, 5]. Vezetése alatt a tanszék épületét természeti katasztrófák (árvíz és tűzvész) sújtották. A szülések száma fokozatosan emelkedett, az 1850-es években már több mint 500 szülés zajlott le évente. Ő is a tanszék bővítéséért harcolt, azonban küzdelmei sikertelenül végződtek. Bár Semmelweist személyesen is jól ismerte, tanait nem alkalmazta. Hirtelen bekövetkezett halála után átmenetileg Walla Ferenc tanársegéd kapott megbízást a tanszék vezetésére. Ő később a Szent Rókus Kórház szülészeti és nőgyógyászati osztályát irányította [4]. A meghirdetett tanszékvezetői állást Semmelweis Ignác Fülöp ( között tanszékvezető) nyerte el, aki egyetemi tanulmányait Pesten és Bécsben végezte és az utóbbi városban szerezte orvosdoktori, sebész- és szülészmesteri oklevelét (2. ábra). A tanszék akkor még mindig az Újvilág utcai épület második szintjén működött. Kézmárszky professzor leírása alapján az épület földszintjén a boncterem, az első emeletén a Vegytani Intézet foglalt helyet. A tanszék ablakai a szűk udvaron levő halottaskamrára és a szemétgödörre nyíltak [1]. Négyéves küzdelem után, 1859-ben Semmelweisnek si- DOI: /OH.2013.HO évfolyam, 28. szám

2 került áthelyeztetni a tanszéket az Országúton (ma Múzeum körút) levő, Hild József által tervezett Kunewalderház második emeletére [4]. Itt 28 ágy állt a szülészet rendelkezésére, és a szülőszobán kívül öt gyermekágyas szo bában helyezték el a megszült nőket lényegesen jobb higiénikus körülmények között, azonban ez a helyszín sem volt megfelelő [1]. Érdemes megemlíteni, hogy az épületben működött Balassa sebészeti tanszéke is. Néhány esetben együtt operáltak. A hazánkban végzett első petefészek-eltávolítás során is Balassa asszisztált Semmelweisnek [6]. A nevezetes házat később lebontották, helyén jelenleg az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának épülete található [2]. Semmelweis a második bécsi iskola működése alatt tette zseniális felfedezését és dolgozta ki a gyermekágyi láz profilaxisát. Ezt követően az általa vezetett Szent Rókus Kórház szülészeti és nőgyógyászati osztályán, majd a pesti egyetem szülészeti klinikáján igazolta megfigyelését. Tíz éven át látta el a tanszékvezetői feladatkört, ekkor írta a Die Aetiologie, der Begriff und die Prohylaxis der Kindbettfiebers (A gyermekágyi láz kóroktana, fogalma és profilaxisa) című főművét, amelynek második magyar nyelvű fordítása a klinika bicentenáriumi ünnepsége alkalmából jelent meg az Akadémiai Kiadó gondozásában [7]. Semmelweis a klinika igazgatójaként a gyermekágyi láz megelőzése érdekében tett intézkedéseket az Utasítvány -ban foglalta össze, amely talán az első protokollok egyike volt [6]. Emellett az egyetemi közéletben is aktívan részt vett, ellátta az egyetemi könyvtár gondnoki feladatkörét [8], orvosi-közegészségügyi munkák foglalkoztatták, többek között irányította az egyetem keretében működő Központi Védhimlőoltó Intézetet [4]. Semmelweis írja könyvének előszavában: ellenszenvvel tekintek mindenre, ami írással kapcsolatos [7]. Ennek ellenére lelkesen támogatta és segítette barátját, Markusovszkyt az Orvosi Hetilap kiadásában. Ő is és tanársegédei (Báthory, Maizner, Fleischer, Kreutzer) rendszeresen publikáltak az Orvosi Hetilapban, ezenkívül több német nyelvű közleményük is megjelent. A klinikán ekkor kezdődött a rendszeres tudományos publikációs tevékenység. Tízéves tanszékvezetői működés után Semmelweist 47 éves korában érte a tragikus halál. Balassa javaslatára Birly professzor korábbi tanársegédje, Diescher János ( között tanszékvezető) követte Semmelweist a tanszék élén, aki már 1849-ben egyetemi tanári kinevezéssel rendelkezett, de nem pályázott 1855-ben a tanszék vezetésére. Pest népszerű szülészeként volt ismert, de tekintélyes általános orvosi praxissal is rendelkezett. Korábban elméleti orvostant, általános kór- és gyógyszertant tanított az egyetemen [9]. Vezetése alatt a tanszék további kórtermekkel bővült [4]. Sajnos tudományos munkásságot nem fejtett ki [10]. Semmelweis tanítványai Ráth Zoltán, majd Kézmárszky Tivadar voltak a tanársegédei. Utóbbi már 1. ábra Hazánk első önálló szülészeti tanszéke Pesten a Hatvani (ma Kossuth Lajos) utca és az Újvilág (ma Semmelweis) utca saroképületben működött között ekkor aktív publikációs tevékenységet folytatott. Kézmárszky Diescher engedélyével és támogatásával, sőt buzdításával jelentést írt a klinika 1869/70. tanévi működéséről, amelyért köszönetét fejezte ki professzorának [11]. A beszámolójának részletei a Gyógyászat című folyóiratban jelentek meg, amelyekből kiderül, hogy október 7. és július 17. között 1,75% volt az anyai halálozás aránya (617 szülőnő közül 11 halt meg) [12]. Érdekes, hogy Diescher A gyermekágyi láz kóroktani szempontból című rendkívüli tantárgyat hirdetett meg [13]. Tauffer ebben az időben kezdte meg szülészeti tanulmányait a klinikán. Diescher professzor 1873-ban kérte a nyugdíjazását, azonban ez csak egy év múlva következett be [10]. Utolsó évének első fél évében a gyermekágyi lázban meghalt szülőnők aránya jelentősen emelkedett. Májusban 60 szülést követően 7 gyermekágyas halt meg gyermekágyi lázban [14]. Az orvostörténelem elmarasztalja Dieschert, mert Semmelweis tanait nem vette figyelembe [5, 9, 15]. Bruck Jakab tanítványa szerint azonban nem a Semmelweisszel való szembenállás, hanem a kellő szigor hiánya vezetett a magasabb anyai halálozáshoz a klinikán és a Rókus Kórházban egyaránt [6]. Fontos megemlíteni, hogy 1872-ben Párizs valamennyi szülőintézetében a gyermekágyi láz halálozása még mindig az összes szülőnő 4,29%-át érintette [14]. Kézmárszky Tivadar ( között tanszékvezető) 1874-ben vette át a szülészeti klinika vezetését, majd 1879-ben nyilvános rendes tanári címet kapott. Kinevezését követően bevezette a betegekkel kapcsolatos adatok pontos rögzítését, a betegfejlapokat és a kórlapokat [16]. Elkötelezetten harcolt az orvosképzés és a szülésznőképzés különválasztásáért. Nevéhez fűződik a bábaképző intézet megalakítása. Semmelweis egyik korai követőjeként az aszepszis tanait szigorúan betartatta a klinikán, ennek ellenére a gyermekágyi láz halálozása még éveken át jelentős volt. Kézmárszky 1884-ben megjelent beszámolója szerint ban 1,19%, ben 1,72% volt a gyermekágyi láz halálozási aránya [17], majd ezt követően csökkent 0,11%-ra [18] évfolyam, 28. szám

3 épületrészt 1897-ben adták át, először ebbe költözött a tanszék, majd a Bánffy-ház helyén felépült Mária utcai részleget 1898-ban vette birtokba a klinika, amely azóta is itt működik (3. ábra) [2]. Kézmárszky professzor napjainkban is korszerű szemléletmódot képviselt az oktatásban. Véleménye szerint: Hivatásában nem bőséges ismeretek kellenek az orvosoknak»mindenről«, hanem megértés, gondolkodni tudás arról a kevesebbről, ami alapja a többinek is. Kiemelt figyelmet fordított arra, hogy a tanítás minél inkább gyakorlati jellegű legyen. A betegekkel szemben gyöngéd emberies bánásmódra szoktatta hallgatóit [18]. A klinikai oktatás ebben a szemléletben zajlott a XIX. század utolsó negyedében. A klinika története az 1900-as években 2. ábra Semmelweis Ignác 1855 és 1865 között volt a klinika igazgatója. Tóth-Kovács József festőművész Semmelweis-képe (2008) Trefort miniszter segítségével a klinika 1879-ben új épületbe, a Bánffy-sarokházba költözött, amely akkor a Stáció (ma Baross) utca és Mária utca sarkán állt [1]. Először kapott a klinika önálló épületet, amelyet nem kellett más tanszékekkel megosztani és ahol a nőgyógyászati osztály is elkülönült a szülészettől. Közel húsz éven át biztosított volt a klinika otthona, amely azonban továbbra sem elégítette ki a szükségleteket, annak ellenére, hogy 1881-től a bábaképzés a megalakult II. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikára került. A klinikán a szülések száma olykor meghaladta az 1500 szülés/ évet, míg a hasi műtétek száma évente elérte a 700-at [18]. Kézmárszky tovább harcolt a kor kívánalmainak megfelelő klinika felépítéséért. Küzdelmét siker koronázta, és 1892-ben az országgyűlés megszavazta és egyben biztosította az új klinika felépítésének költségét [2]. Ezt követően Kézmárszky professzor és Kiss István egyetemi magántanár, építész európai tanulmányút során számos szülészeti és nőgyógyászati klinikát kerestek fel, hogy a látottakat felhasználják a klinika tervezésénél [19]. Az új klinika lényegében a Bánffy-ház helyén, illetve mellette épült fel két lépcsőben. A Baross utcai Kézmárszky professzor váratlan halála után Bársony János professzor ( között tanszékvezető) határozta meg a klinika fejlődését. Több mint 20 éves igazgatói tevékenysége során a klinikáról igen nagy számban jelentek meg tudományos közlemények. Bársony professzort elsősorban a terhességgel, a szüléssel és a gyermekággyal kapcsolatos kóros állapotok foglalkoztatták, de ő és munkatársai jelentős számban publikáltak nőgyógyászati témájú közleményeket is. Hazánkban a vezetése alatt álló klinikán először 1910-ben alkalmaztak sugárterápiát méhnyakrákos betegek gyógyítása céljából. A sugárterápiát végző, illetve irányító tanítványa, Kelen Béla 1929-ben a Röntgenológiai Tanszék első igazgató professzora lett [20]. A klinika tovább bővült az úgynevezett pavilon épületrésszel, amely az onkológiai és fertőzésben szenvedő betegek elkülönítésére szolgált [21]. Emellett itt működött a hormonlaboratórium és a kísérleti állatműtő is. Bársony professzort az 1922/23-as tanévben az egyetem rektorává választották [22]. Kezdeményezésére alakult meg a Magyar Nőorvosok Társasága [21]. Életének 66. évében, 1926-ban érte a halál, és az orvosi kar Lehoczky Semmelweis Kálmán egyetemi magántanárt bízta meg átmenetileg a klinika vezetésével. A meghirdetett tanszékvezetői állást Kubinyi Pál ( között tanszékvezető) nyerte el, aki Tauffer egyik legkiválóbb tanítványa volt, és a szegedi egyetemen vezette a szülészeti és nőgyógyászati klinikát. Kitűnő manualitással rendelkezett, különösen az onkológiai műtétek során szerzett hírnevet, de a méhnyakrák szűrésének is kezdeményezője volt [23]. Kinevezését követően még egy év sem telt el, amikor műtét közben agyvérzés érte. Aznap az ötödik műtétjét végezte. A kor legkiválóbb belgyógyászprofesszorai (Korányi Sándor, Kéthly László, Herzog Ferenc) még aznap kollégájuk betegágyánál konzíliumot tartottak, amely során bal oldali agyvérzéshez társuló jobb oldali bénulást állapítottak meg. Kubinyi professzor tolókocsiba kényszerült, többet évfolyam, 28. szám 1114

4 már nem operált. Közel két év múlva újabb agyvérzés érte, amely végzetesnek bizonyult. A kiírt tanszékvezetői állást ezúttal Frigyesi József ( között tanszékvezető) magántanár, a Bakáts téri szülészeti és nőgyógyászati kórház főorvosa kapta meg, aki korábban szintén a Tauffer-iskola tagja volt. A kiváló operatőr számos országban tartott bemutató műtéteket. Az általa kifejlesztetett helyi érzéstelenítésben végezte a legnagyobb műtétjeit [24]. Nagy megtiszteltetésnek számított, hogy klinikáját 1935-ben meglátogatta a Gynaecogical Visiting Society, amely az angol szülészprofesszorok elit, zártkörű társasága. Orvosi kara rendkívül sok publikációt jelentetett meg. Frigyesi klasszikus iskolateremtő professzor volt, klinikájáról öt egyetemi tanár, 15 magántanár és több főorvos került ki. Tanítványai között találjuk Zoltán Imre és Horn Béla professzorokat. Két alkalommal töltötte be rövidebb ideig a rektori feladatkört. Igazgatói működése alatt lépett fel a gazdasági világválság és tört ki a II. világháború. Utóbbi a klinika épületében súlyos károkat okozott, a Mária utcai épületrész csaknem teljesen megsemmisült. A háborút követően, a sérült épületrészek helyreállítása után, 1946-ban a klinikán alakult meg az Országos Meddőségvizsgáló Állomás [20]. Frigyesi az első szülész-nőgyógyász, akit a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagjává választottak 1946-ban. Három évvel később megvonták tőle a címet, majd 40 év múlva rehabilitálták. Két alkalommal a rektori tisztséget is betöltötte, de egyszer sem teljes tanéven keresztül [25] ben vonult nyugdíjba. Frigyesi professzort követően Horn Béla professzor (tanszékvezető ) kapott felkérést a klinika irányítására először megbízott vezetőként két évre, majd az egyetem névváltozásával (a Pázmány Péter Tudományegyetem Eötvös Loránd Tudományegyetem ELTE nevet vette fel) egy napon, szeptember 1-jén tanszékvezető tanári kinevezést kapott. Az Orvostudományi Kar a következő évben kivált az ELTE-ből és Budapesti Orvostudományi Egyetem néven működött. Horn professzor vezetése alatt az egyetem még egyszer névváltozáson ment keresztül, 1969-ben Semmelweisről nevezték el az intézményt. Az 1950-es években a klinikán létrejött a Toxicosis Kutató Laboratórium és Osztály, az Erosio Ambulancia. A szülési fájdalomcsillapítás céljából a várandós nők pszichoprofilaktikus előkészítését vezették be. Horn professzor nevéhez fűződik a szülés utáni cervixellenőrzés kötelező alkalmazása. Hazánkban az első Rh-izoimmunizáció miatti újszülöttkori vércserére 1951-ben került sor a klinikán. Az 1960-as évek elején már gyermekgyógyász szakorvos dolgozott a klinikán, amely egyben a neonatológia alapjainak megszületését jelentette [26]. Hazánk első spermabankja is a klinikán létesült ben [20]. Ebben az időszakban tucatnyi oktatófilm készült a klinikán, amelyek jelenleg a Magyar Nemzeti Filmarchívumban találhatók. Horn professzor szintén kiemelkedő operatőr volt, a pruritus vulvae gyógyítására új műtéti eljárást dolgozott ki. Nemzetközi ismertségét igazolja, hogy az általa vezetett klinikát a Gynaecogical Visiting Society ismét meglátogatta. Utóda, egyben tanítványa, Csömör Sándor professzor (klinikaigazgató között) érdeklődési területe az onkológia volt. Emellett szívügyének tekintette a perinatológia fejlesztését. A szülőszobán vezetése alatt került bevezetésre az intenzív magzati észlelés, és ekkor jött létre a klinika perinatalis intenzív centruma (PIC), amely azóta is hazánk legtöbb koraszülöttet ellátó központja. Már az 1970-es években főállásban alkalmazott rendszerszervező matematikusokat, elektromérnököt szoftver- és műszerfejlesztés céljából. Kiváló neonatológusprofesszora, Kiszel János vezette a PIC-et, aki szülész-nőgyógyász szakvizsgával és kiemelkedő orvos-műszaki érdeklődéssel rendelkezett. Számos újítás fűződik a nevéhez, például a hordozható inkubátorba szerelhető Kiszel Papp-respirátor [27], amely a klinikán készült. Az 1980-as években műszaki képzettségű munkatársaival központi őrző monitorrendszert fejlesztett, amely a koraszülöttek vitális paramétereinek folyamatos ellenőrzésére volt alkalmas. A koraszülöttek korszerű szállításáért küzdött, haláláig a klinikán működő Peter Cerny Alapítványi Mentőszolgálat kuratóriumának elnöke volt. Elévülhetetlen érdemeket szerzett a neonatológus szakorvosképzés bevezetésében [28]. A klinikán elkezdte működését az Utánvizsgálati Ambulancia, amelynek célja a koraszülött gyermekek fejlődésének követése és a családok segítése a szükséges kezelésekben és fejlesztésekben. Az oktatásban bevezetésre került a medikusok által kedvelt egyhetes bentlakásos gyakorlat [29]. Az 1980-as évek végén elkezdődött a német nyelvű oktatás. A klinika munkatársai több nemzetközi kongreszszust szerveztek, például Semmelweis és Michaelis Jubileumi Kongresszus (1983), European Infertility Congress (1987). Csömör professzor 1975 és 1985 között az egyetem klinikai rektorhelyettese volt. A klinika működése az ezredfordulón A politikai rendszerváltással egy időben Papp Zoltán professzor (klinikaigazgató között), a Debreceni Orvostudományi Egyetem Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikájának másodprofesszora került a klinika élére, aki korszerű praenatalis diagnosztikai központot létesített a klinikán. Ez magában foglalta a genetikai tanácsadót, az ultrahang, a citogenetikai és a DNS-, valamint a Fetopatológiai laboratóriumot. A klinika fő tudományos tevékenysége is e témakörhöz kapcsolódott évfolyam, 28. szám

5 3. ábra A Semmelweis Egyetem I. Sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikájának épülete a XX. század elején. A klinika jelenleg is itt található Megszületett a Magzati és újszülöttkori orvostudomány című PhD-program, amelynek keretében közel másfél évtized alatt 26 PhD-disszertáció született. Ebből 23 értekezést a klinika munkatársai írtak [30]. Ebben az időszakban 15 nemzetközi tudományos rendezvény szervezése kapcsolódott a klinikához. Közülük is kiemelkedik a 4th World Congress on Ultrasound in Obstetrics and Gynecology (1994), a 18th International Congress of the Society of the Fetus as a Patient (2002), valamint a 12th International Conference on Prenatal Diagnosis and Therapy, World Congress of International Society for Prenatal Diagnosis (2004). A klinikán került megrendezésre 2003 és 2007 között évente a Ian Donald Postgraduate Course on New Developments of Ultrasound in Obstetrics and Gynecology elnevezésű szakmai továbbképző rendezvény. Mindemellett a klinika két alkalommal ESHRE (European Society of Human Reproduction and Embryology) -szimpóziumot is rendezett (1996, 2005) [21]. Ezek a tudományos, továbbképző konferenciák, kongresszusok igazolják, hogy a klinika aktívan bekapcsolódott a praenatalis diagnosztika nemzetközi vérkeringésébe. A klinikán számos továbbképző tanfolyam került rendszeresen megrendezésre. Ezek közül a Baross utcai Szülészeti Esték mintájára más klinikák is sorra rendeztek hasonló szakmai összejöveteleket. A graduális képzésben megindult az angol nyelvű oktatás. Az 1990-es évek első felében létrejött a klinika IVFközpontja, és 1995-ben megszületett a lombikbébi - program keretében fogant első gyermek. Papp professzor több tudományos társaság megalapítását kezdeményezte, illetve szervezte (Magyar Szülészeti és Nőgyógyászati Ultrahang Társaság, Magyar Asszisztált Reprodukciós Társaság, Magyar Pszichoszomatikus Szülészeti és Nőgyógyászati Társaság), amelyek vezetésében a klinika számos munkatársa vett részt [21]. Általános rektorhelyettes volt 2000 és 2003 között. A klinika csaknem egészében megújult alapítványainak (Semmelweis Ignác Alapítvány, Kézmárszky Tivadar Alapítvány) támogatásával [31]. A klinika több részlege (például Neonatalis Intenzív Centrum, Műtőkomplexum, Kémiai Laboratórium) nemzetközi összehasonlításban is megállja a helyét. Papp professzor nyugdíjba vonulásával a meghirdetett vezetői állást a klinikáról pályázó Rigó János (klinikaigazgató 2007-től) egyetemi docens nyerte el, aki a következő évben professzori kinevezést kapott. A klinika új vezetése célul tűzte ki az elismert gyógyító-, oktatóés tudományos tevékenység színvonalának továbbfejlesztését, valamint a klinika hagyományainak, értékeinek megőrzését. Az elmúlt években a magzati orvostudomány mellett az anyai kórképekkel szövődött terhességek ellátására, kezelésére is nagyobb hangsúly fordítódott. A praeeclampsiás nők ellátásának hazai centrumává fejlődött a klinika. Emellett számos interdiszciplináris együttműködést alakított ki több klinikával (Pulmonológiai Klinika, II. Belgyógyászati Klinika Diabetes Munkacsoport, Transzplantációs és Sebészeti Klinika, Gottsegen György Országos Kardiológiai Központ stb.). Bár az első laparoszkópos műtétet az 1980-as években végezték a klinikán, és a következő évtizedben a videolaparoszkópia is bevezetésre került, az endoszkópos műtéti beavatkozások színvonala csak az utóbbi öt évben emelkedett nemzetközi színvonalra. Az elmúlt években a klinika a mélyen infiltráló endometriosis kezelésének központjává fejlődött. Multidiszciplináris munkacsoport alakult az I. Sebészeti Klinika és az Urológiai Klinika együttműködésével, amely lehetővé tette, hogy több száz, mélyen infiltráló endometriosisban szenvedő beteg a legkorszerűbb műtéti kezelést kapja. Ebben fontos szerepet játszott a lézertechnika intraabdominalis alkalmazása. A klinika gyógyítótevékenységének elismerését jelzi, hogy 2010-ben orvosszakmai szempontból az Év kórháza címet nyerte el. A klinika oktatói kara az Általános Orvostudományi Karon kívül 2009-től az Egészségtudományi Kar valamennyi szakán (szülésznő-, védőnőképzés stb.) is végez magyar és idegen nyelvű oktatást. A posztgraduális képzés keretében a már közel másfél évtizede bevezetett, elfogadott és ismertté vált népszerű tanfolyamok továbbra is megrendezésre kerültek, a Baross utcai Szülészeti Estéket a hasonló jellegű Semmelweis Fórum rendezvény váltotta fel. A klinika kiadványa, a negyedévenként megjelenő Hírlevél nyújt tájékoztatást az aktuális Semmelweis Fórum legfontosabb megállapításairól, valamint a klinika eseményeiről. Reproduktív medicina néven új PhD-program indult a klinikán 2012-ben, amely átfogja a szülészetnőgyógyászat valamennyi területét. Az utóbbi években is több nemzetközi tudományos kongresszus szervezése fűződik a klinikához, amelyek közül megemlítendő a nagy sikerrel megrendezett 1st Central-Eastern European Symposium on Free Nucleic Acids in Non-Invasive Prenatal Diagnosis (2010) című konferencia és az embriológusok nemzetközi világkongresszusa: ALPHA th Biennial Conference. Az elmúlt öt évben a évfolyam, 28. szám 1116

6 klinika rendszeresen szervezte a Nemzetközi Gyakorlati 3D/4D Ultrahang Tanfolyam -ot a SON-ART Program keretében, és két újabb ESHRE-szimpóziumot (2009, 2010) is rendezett. A klinika alapításának 200. évfordulóját jubileumi tudományos emlékülésen ünnepelte december 10-én. Az ünnepség második felében a klinika tudományos tevékenységét kiemelten támogató, neves külföldi professzorok (Shigeru Saito Japánból, Thomas Kerenyi az Amerikai Egyesült Államokból, Thomas D Hooge Belgiumból) tartottak magas színvonalú előadást. A felújított klinika megóvását és a további fejlesztéseket jelenleg a Korszerű szülészetért és nőgyógyászatért Alapítvány támogatja. A klinika kétszáz éves történetét áttekintve megállapítható, hogy jelentősen hozzájárult a hazai és nemzetközi szülészet-nőgyógyászat fejlődéséhez. A klinikán megközelítőleg újszülött született, és a nőgyógyászati betegek tízezrei nyerték vissza egészségüket, miközben számos új műtéti eljárás került elsőként bevezetésre hazánkban. A kiemelkedő tanszékvezetőkhöz számos iskola kötődik. Az elmúlt 30 évben is több professzor került ki a klinikáról. Paulin Ferenc professzor a II. Sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika igazgatója volt 1994 és 2006 között, a gyermekgyógyász-neonatológus szakmát képviselő Tulassay Tivadar professzor, akadémikus az I. Gyermekgyógyászati Klinikán kapott igazgatói megbízást és 2003 és 2012 között a Semmelweis Egyetem rektora volt, Machay Tamás professzor szintén az I. Gyermekgyógyászati Klinikára került és igazgatóhelyettesi feladatkört látott el. A klinikáról távozott külföldre Seri István professzor, aki jelenleg Kalifornia egyik vezető neonatológusa. A klinikán dolgozott Treit Sándor professzor, aki csaknem 20 éven át volt igazgatóhelyettes. Napjainkban Hajdú Júlia neonatológus, a hazai magzati echokardiográfia egyik úttörője és Urbancsek János, a klinika Asszisztált Reprodukciós Osztályának vezetője társprofesszorként dolgozik a klinikán. A klinika történetének újabb évszázadát kezdte el, amely, reméljük, a múlthoz hasonlóan szolgálja a szülészet és nőgyógyászat haladását, a nők egészségének védelmét. Irodalom [1] Kézmárszky, T.: First Department of Obstetrics and Gynecology. In: Hőgyes, E. (ed.): Memory book of the past and presence of the Medical Faculty of the Royal Hungarian University of Budapest. [Első szülészeti és nőbeteg klinika. In: Hőgyes, E. (ed.): Emlékkönyv a Budapesti Királyi Magyar Tudomány Egyetem Orvosi Karának múltjáról és jelenéről.] Magyar Orvosi Könyvkiadó Társulat, Budapest, 1896, pp [Hungarian] [2] Molnár, L.: Homes of the 1st Department of Obstetrics and Gynecology. [Az I. Sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika otthonai.] Manuscript, [3] [Hungarian] [4] Kápolnai, I.: An overview of university education in obstetrics and gynaecology in Hungary. In: Papp, Z. (ed.): Past and present of the First Department of Obstetrics and Gynaecology of Semmelweis University Medical School. Golden Book Press, Budapest, 1996, [5] Gortvay, G., Zoltán, I.: The life and work of Semmelweis. [Semmelweis élete és munkássága.] Akadémiai Kiadó, Budapest, [Hungarian] [6] Bruck, J.: Ignácz Fülöp Semmelweis. Monography. [Semmelweis Ignácz Fülöp. Tanulmány.] Magyar Orvosi Könyvkiadó-Társulat, Budapest, [Hungarian] [7] Semmelweis, I. F.: Etiology, definition and preevention of puerperal fever. [A gyermekágyi láz kóroktana, fogalma és megelőzése.] Akadémiai Kiadó, Budapest, [Hungarian] [8] Pintér, I.: Ignac Semmelweis, the librarian. In: Gazda, I. (ed.): Commemoration of Ignac Semmelweis. [Semmelweis Ignác, a könyvtáros. In: Gazda, I. (szerk.): Semmelweis Ignác emlékezete.] Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, Könyvtár és Levéltár, Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar I. Sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikája, Magyar Tudománytörténeti Intézet, Budapest, Piliscsaba, 2001, [Hungarian] [9] Benedek, I.: Semmelweis and his era. [Semmelweis és kora.] Gondolat Kiadó, Budapest, [10] Dörnyei, S., Dörnyeiné, Dapsy, H.: First decade of the inland after life of Semmelweis I. In: Commemoration of Ignac Semmelweis. [Semmelweis hazai utóéletének első évtizede I. In: Semmelweis Ignác emlékezete.] Orvostörténeti Közlemények, 1968, [Hungarian] [11] Kézmárszky, T.: Report of academic year for the Obstetrics of the Hungarian Royal University. [Jelentés a Magyar Királyi Tudomány-Egyetem Szülkórodájának tanévi működéséről.] Bickel Gusztáv Bizománya, Pest, [Hungarian] [12] Kézmárszky, T.: From the report of the academic year for the János Diescher directed Obstetrics of the Hung. R. University. [A k.m. tudományegyetem Diescher János tnr. vezetése alatt álló szülészeti kórodájának évi jelentéséből.] Gyógyászat, 1871, 50, [Hungarian] [13] Various. [Vegyesek.] Orv. Hetil., 1870, 14, 310. [Hungarian] [14] Liebmann, M.: Some data for the protective measures against epidemical puerperal fever. [Néhány adat a gyermekágyi lázjárvány elleni óvintézkedésekhez.] Orv. Hetil., 1874, 18, [Hungarian] [15] Szemesi, I.: Changes in the clinical picture and treatment of puerperal fever from Semmelweis to recent times. [A gyermekágyi láz klinikumának és gyógyításának változása Semmelweistől napjainkig.] Orv. Hetil., 1965, 106, [Hungarian] [16] [Hungarian] [17] Kézmárszky, T.: Clinical report from the 1st Department of Obstetrics and Gynecology of the University in Budapest: , with short review of [Klinische Mittheilungen aus der ersten geburtshilfich gynäkologischen Universität-Klinik in Budapest: über die Jahre , mit kurzer Übersicht über die Jahre ] Ferdinand Enke, Stuttgart, [German] [18] Doktor, S.: Tivadar Kézmárszky. In: Kézmárszky, T.: Textbook of gynecology. [Kézmárszky Tivadar. In: Kézmárszky, T.: A szülészet tankönyve.] Franklin Nyomda, Budapest, 1904, [Hungarian] [19] Kiss, I.: 1st Department of Obstetrics and Gynecology of the H. University of Budapest. [A Budapesti M. Tud. Egyetem I. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikája.] Reprint, Magyar Mérnök és Építész-Egylet Közlönye, Budapest, [Hungarian] [20] Kápolnai, I.: The First Department of Obstetrics and Gynaecology of Budapest from 1920 to Golden Book Press, Budapest, 1996, [21] Lampé, L., Batár, I., Szállási, Á.: History of Hungarian obstetrics and gynecology. [A magyar szülészet-nőgyógyászat története.] Medicina Könyvkiadó, Budapest, 2009, [Hungarian] évfolyam, 28. szám

7 [22] [Hungarian] [23] Szállási, Á.: Pál Kubinyi ( ). [Kubinyi Pál ( ).] Orv. Hetil., 1978, 119, [Hungarian] [24] Bársony, J.: József Frigyesi MD ( ), [Frigyesi József dr. ( ).] Orv. Hetil., 1968, 109, 169. [Hungarian] [25] [Hungarian] [26] Csömör, S.: Béla Horn (Salutation on 80th birthday). [Horn Béla (Köszöntése 80. születésnapján).] Magy. Nőorv. Lapja, 1982, 45, [Hungarian] [27] Vadas, Zs.: Cleaning lady with a diploma. [Diplomás takarítónő.] Magyar Ifjúság, 1978, 22, [Hungarian] [28] Beke, A., Rigó, J.: Outstanding person of Hungarian neonatology János Kiszel MD was born eighty years ago. [Nyolcvan éve született dr. Kiszel János, a hazai neonatológia kiemelkedő alakja.] Semmelweis Egyetem, 2008, 9, 14. [Hungarian] [29] Papp, Z.: Commemoration of professor Sándor Csömör. [Megemlékezés Csömör Sándor professzorról.] Nőgyógyászati és Szülészeti Továbbképző Szemle, 2007, 9, [Hungarian] [30] Papp, Z.: Follow in the wake of Ignác Semmelweis and Tivadar Kézmárszky. [Semmelweis Ignác és Kézmárszky Tivadar nyomdokain.] White Golden Book, Budapest, [Hungarian] [31] Papp, Z.: The renewed Gynecological Department on Baross street. [A megújult Baross utcai Női Klinika.] Semmelweis Ignác Alapítvány, Budapest, [Hungarian] (Rigó János dr., Budapest, Baross u. 27., PÁLYÁZAT A Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi és Gyógyszerész-tudományi Karai Öregdiák Szövetsége pályázatot hirdet egyetemi diplomát szerzett kollégák és egyetemi hallgatók számára abból az alkalomból, hogy az Egyetem Semmelweis Kollégiuma 50 évvel ezelőtt nyitotta meg kapuját, és számos orvostanhallgató és gyógyszerész-hallgató talált itt kellemes otthonra, a tanuláshoz és a pihenéshez nyugodt, komfortos körülményekre. A pályázat témakörei: A Semmelweis Kollégium lakója voltam én is (Emlékeim, élményeim a kollégiumról. Milyen is volt a kollégiumi diákélet?) A jelenlegi hallgatók pályázata témakörének az alábbit javasoljuk: A Szegedi Tudományegyetem Semmelweis Kollégiumának lakója vagyok Formai követelmények: A pályázatokat 2 példányban kell beküldeni és mellékelni kell CD lemezen vagy más adathordozón az elektronikus formátumot is. Terjedelme maximum 50 oldal (ábrákkal és más illusztrációkkal együtt). További formai kö vetelmények: A/4-es lap, egyik vagy mindkét oldalán maximum 50 sor, és legalább 2 cm margó a jobb és bal széleknél. A pályázatok benyújtási címe: Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi és Gyógyszerésztudományi Karai Öregdiák Szövetsége (Szemészeti Klinika címén), 6720 Szeged, Korányi fasor A pályázatokhoz mellékelni kell egy saját névre megcímezett válaszborítékot, és ezen kívül a pályázó könnyebb elérhetőségének megadását is kérjük (telefonszám, cím). A benyújtás határideje: szeptember 30. Pályázati díjak (a Makói Sanitas Bt. támogatásával): I. díj: Ft II. díj: Ft III. díj: Ft A pályázatok elbírálásáról és eredményéről a pályázók október közepéig értesítést kapnak. A díjak átadására előreláthatólag október végén kerül sor, amelynek pontos időpontjáról az érintetteket külön értesíteni fogjuk. További információk az Öregdiák Szövetség postai címén, a (06-20) telefonszámon, vagy a következő címen érhetők el: Dr. Végh Mihály Dr. Sahin-Tóth István Dr. Ember József elnök alelnök alelnök évfolyam, 28. szám 1118

Semmelweis Egyetem Baráti KörK

Semmelweis Egyetem Baráti KörK Semmelweis Egyetem Baráti Kör RENDHAGYÓ TANSZÉKELHAGYÓ Papp Zoltán MD, PhD, DSc,, FACOG (hon.) Semmelweis Egyetem Baráti KörK 2010. október 27. Rendhagyó tanszékelhagyó előadás Dr. Papp Zoltán egyetemi

Részletesebben

DR. KÁRPÁTI ISTVÁN. (Debrecen, 1955. 10. 29.) SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

DR. KÁRPÁTI ISTVÁN. (Debrecen, 1955. 10. 29.) SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ DR. KÁRPÁTI ISTVÁN (Debrecen, 1955. 10. 29.) SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Kárpáti István a Korányi-díj magyar kitüntetettje 2005-ben Orvosdoktori diplomáját a debreceni OTE-en 1981-ben szerezte meg. Az egyetem elvégzése

Részletesebben

A kolozsvári egyetem tanárai és a sport

A kolozsvári egyetem tanárai és a sport Killyéni András A kolozsvári egyetem tanárai és a sport Az első világháború előtti kolozsvári sportélet fejlődését kétségtelenül meghatározták az akkori sportvezetők: arisztokraták, köznemesek, később

Részletesebben

A Kórház története. A mai igazgatóság épülete (1920-1930 körül)

A Kórház története. A mai igazgatóság épülete (1920-1930 körül) A Kórház története Székesfehérváron II. Géza (1141-1161) uralkodása alatt a johannita rend alapított a város első kórházát (xenodochiumot). 1865 decemberében kezdte meg működését 32 ággyal az első vármegyei

Részletesebben

IN MEMORIAM. Az újra felfedezett Magyary-Kossa. a Kóssa-reakció (1. rész) MAGYAR ÁLLATORVOSOK LAPJA 2015. FEBRUÁR.

IN MEMORIAM. Az újra felfedezett Magyary-Kossa. a Kóssa-reakció (1. rész) MAGYAR ÁLLATORVOSOK LAPJA 2015. FEBRUÁR. MAGYAR ÁLLATORVOSOK LAPJA 2015. FEBRUÁR 137. / 123-127. I The rediscovered MAGYARY-KOSSA GYULA MAGYARY-KOSSA was born 150 years ago the Kossa reaction Gálfi Péter 1* Koósné Török Erzsébet 2 Az újra felfedezett

Részletesebben

Markusovszky Lajosemlékülés

Markusovszky Lajosemlékülés Markusovszky Lajosemlékülés 2015. május 6. TÁMOGATÓ: Bokor Attila dr., Brubel Réka dr., Lukovich Péter dr., Rigó János Jr. dr.: Mélyen infiltráló colorectalis endometriosis miatt végzett multidiszciplináris

Részletesebben

T A N F O L Y A M D E B R E C E N B E N

T A N F O L Y A M D E B R E C E N B E N N E M Z E T K Ö Z I S Z Ü L É S Z E T I U L T R A H A N G T O V Á B B K É P Z Ő T A N F O L Y A M D E B R E C E N B E N A Magyar Szülészeti-Nőgyógyászati Ultrahang Társaság megalakulása óta törekszik a

Részletesebben

A Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar közleménye a 2014. I. félévére meghirdetett kötelező tanfolyamokról

A Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar közleménye a 2014. I. félévére meghirdetett kötelező tanfolyamokról A Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar közleménye a 2014. I. félévére meghirdetett kötelező tanfolyamokról 2013. EüK. 17. szám közlemény 2 (hatályos: 2013.11.28 - ) A tanfolyamokra történő jelentkezés

Részletesebben

A MOTESZ Képzési és Tudományos Bizottsága által 2007. április 2-án minősített rendezvények

A MOTESZ Képzési és Tudományos Bizottsága által 2007. április 2-án minősített rendezvények A MOTESZ Képzési és Tudományos Bizottsága által 2007. április 2-án minősített rendezvények Címe: Győr-Moson-Sopron Megyei Orvos-Gyógyszerész Napok Szervező: Petz Aladár Megyei Oktató Kórház Helyszín: Győr

Részletesebben

KITÜNTETÉSEK ÉS DÍJAK ADOMÁNYOZÁSÁNAK ÜGYRENDJE

KITÜNTETÉSEK ÉS DÍJAK ADOMÁNYOZÁSÁNAK ÜGYRENDJE SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM GYÓGYSZERÉSZTUDOMÁNYI KAR KITÜNTETÉSEK ÉS DÍJAK ADOMÁNYOZÁSÁNAK ÜGYRENDJE A Szegedi Tudományegyetem Gyógyszerésztudományi Kar Kari Tanácsa az alábbi kari kitüntetéseket alapítja

Részletesebben

FELHÍVÁS RÉSZVÉTELRE A CPS XX. TUDOMÁNYOS ÜLÉSÉN. A Magyar Nőorvos Társaság Cervixpathológiai Szekciójának

FELHÍVÁS RÉSZVÉTELRE A CPS XX. TUDOMÁNYOS ÜLÉSÉN. A Magyar Nőorvos Társaság Cervixpathológiai Szekciójának FELHÍVÁS RÉSZVÉTELRE A CPS XX. TUDOMÁNYOS ÜLÉSÉN A Magyar Nőorvos Társaság Cervixpathológiai Szekciójának XX. Tudományos és Továbbképző Ülése - Hajdúszoboszló, 2013. március 22-23. Tisztelt Kollégák! A

Részletesebben

SZÜLÉSZETI ÉS NŐGYÓGYÁSZATI OSZTÁLYVEZETŐK KIBŐVÍTETT BARÁTI TALÁLKOZÓJA

SZÜLÉSZETI ÉS NŐGYÓGYÁSZATI OSZTÁLYVEZETŐK KIBŐVÍTETT BARÁTI TALÁLKOZÓJA SZÉKESFEHÉRVÁR 2011. JÚNIUS 2-3 SZÜLÉSZETI ÉS NŐGYÓGYÁSZATI OSZTÁLYVEZETŐK KIBŐVÍTETT BARÁTI TALÁLKOZÓJA SZÉKESFEHÉRVÁR HOTEL MAGYAR KIRÁLY TÁMOGATÓK ASTELLAS PHARMA KFT. BAYER HUNGÁRIA KFT. ELISSO KFT.

Részletesebben

B e s z á m o l ó az MRT Ultrahang Szekciójának munkájáról (2006. okt. 2007. okt.)

B e s z á m o l ó az MRT Ultrahang Szekciójának munkájáról (2006. okt. 2007. okt.) MAGYAR RADIOLÓGUSOK TÁRSASÁGA ULTRAHANG SZEKCIÓJA ULTRASOUND SECTION HUNGARIAN RADIOLOGICAL SOCIETY B e s z á m o l ó az MRT Ultrahang Szekciójának munkájáról (2006. okt. 2007. okt.) Az Ultrahang Szekció

Részletesebben

Szolgáltató neve Székhely címe Telephely címe Egység megnevezése Szakma neve

Szolgáltató neve Székhely címe Telephely címe Egység megnevezése Szakma neve Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház CytoCord Őssejt Egészségügyi Korlátolt 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72-76 3526 Miskolc Szentpéteri kapu 72-76. 1061 Budapest, Andrássy út

Részletesebben

Szakmai Grémiumok JAVASLATAI szakmánként a 22/2012. (IX.14.) EMMI rendelet szerinti akkreditációra 2012.09.01. és 2016.09.

Szakmai Grémiumok JAVASLATAI szakmánként a 22/2012. (IX.14.) EMMI rendelet szerinti akkreditációra 2012.09.01. és 2016.09. Szakmai Grémiumok JAVASLATAI szakmánként a 22/2012. (IX.14.) EMMI rendelet szerinti akkreditációra 2012.09.01. és 2016.09.01 között Aneszteziológia és intenzív terápia szakképzés Aneszteziológiai gyakorlat

Részletesebben

Az általános pályázat feladatokon túl a pályázó által ellátandó feladatok:

Az általános pályázat feladatokon túl a pályázó által ellátandó feladatok: KS/HUM/2477/2011 A Semmelweis Egyetem rektora pályázatot hirdet az Általános Orvostudományi Karon, egyetemi docensi álláshelyek betöltésére. Az álláshelyek a pályázati eljárást követően tölthetők be, határozatlan

Részletesebben

Átadták a Szociális Munkáért Díjat

Átadták a Szociális Munkáért Díjat A Szociális Munkáért-Dunaújváros Díjat a közgyűlés idén Borsos József szakpszichológusnak, valamint Katona Péternek, a Kandó Kálmán téri Hajléktalan Ellátó Centrum volt vezetőjének posztumusz adományozta.

Részletesebben

FELHÍVÁS RÉSZVÉTELRE A CPS XX. TUDOMÁNYOS ÜLÉSÉN. A Magyar Nőorvos Társaság Cervixpathológiai Szekciójának

FELHÍVÁS RÉSZVÉTELRE A CPS XX. TUDOMÁNYOS ÜLÉSÉN. A Magyar Nőorvos Társaság Cervixpathológiai Szekciójának FELHÍVÁS RÉSZVÉTELRE A CPS XX. TUDOMÁNYOS ÜLÉSÉN A Magyar Nőorvos Társaság Cervixpathológiai Szekciójának XX. Tudományos és Továbbképző Ülése - Hajdúszoboszló, 2013. március 22-23. Tisztelt Kollégák! A

Részletesebben

A Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar közleménye a 2012. I. félévére meghirdetett kötelezı tanfolyamokról

A Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar közleménye a 2012. I. félévére meghirdetett kötelezı tanfolyamokról A Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar közleménye a 2012. I. félévére meghirdetett kötelezı tanfolyamokról hatályos: 2011.12.05 - A tanfolyamokra történı jelentkezés határideje: 1 hónap a tanfolyam

Részletesebben

Batthyány-Strattmann László napi elismerések

Batthyány-Strattmann László napi elismerések Batthyány-Strattmann László napi elismerések Balog Zoltán az emberi erőforrások minisztere az egészségügy területén végzett kivételesen magas színvonalú, példaértékű szakmai és tudományos munkája elismeréseként

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Dr. Ábrahám György. Szegedi Tudományi Egyetem Általános Orvostudományi Kar

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Dr. Ábrahám György. Szegedi Tudományi Egyetem Általános Orvostudományi Kar SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Szegedi Tudományi Egyetem Általános Orvostudományi Kar H-6720 Szeged, Korányi fs. 10. 36-62-545186, 36-62-545202 NÉV: SZÜLETÉSI HELY, IDŐ: Székesfehérvár, 1955. november 11. MUNKAHELYE

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a Magyar Lupus Egyesület közgyűlésén, 2007. május 29. napján, Budapest, Frankel Leó út 25-29 sz. (ORFI, Lukács Klub) alatt.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a Magyar Lupus Egyesület közgyűlésén, 2007. május 29. napján, Budapest, Frankel Leó út 25-29 sz. (ORFI, Lukács Klub) alatt. JEGYZŐKÖNYV Készült: a Magyar Lupus Egyesület közgyűlésén, 2007. május 29. napján, Budapest, Frankel Leó út 25-29 sz. (ORFI, Lukács Klub) alatt. Jelen vannak: az Egyesület tagjai a mellékelt jelenléti

Részletesebben

Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Szakmai Kollégium irányelvei, útmutatói, módszertani levelei, ajánlásai

Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Szakmai Kollégium irányelvei, útmutatói, módszertani levelei, ajánlásai irányelvei, útmutatói, módszertani levelei, ajánlásai Az egészségügyi miniszter 33/1981. (Eü.K. 21.) EüM számú utasítása az anaesthesiológiai és intenzív betegellátó osztályok, az égési sérülteket ellátó

Részletesebben

Magyar Gyermeknőgyógyász Társaság XXXI. Kongresszusa 2011. május 13-14. Gyula

Magyar Gyermeknőgyógyász Társaság XXXI. Kongresszusa 2011. május 13-14. Gyula Magyar Gyermeknőgyógyász Társaság XXXI. Kongresszusa 2011. május 13-14. Gyula 2011. május 13. Péntek: 08:0010:00-10:30 Regisztráció Megnyitó, köszöntők Dr. Párducz László a Békés Megyei Pándy Kálmán Kórház

Részletesebben

Semmelweis szobor avatása az Állami Szívkórházban

Semmelweis szobor avatása az Állami Szívkórházban Semmelweis szobor avatása az Állami Szívkórházban 2016.06.30 2016. június 30-án szobrot avattak Semmelweis Ignác tiszteletére a balatonfüredi Állami Szívkórházban. A rendezvényen Prof. Dr. Veress Gábor

Részletesebben

KÁPOLNAI IVÁN: AZ ÖNÁLLÓ SZÜLÉSZETI TANSZÉK SEMMELWEIS IGNÁC (1818 1865) KINEVEZÉSÉIG 1

KÁPOLNAI IVÁN: AZ ÖNÁLLÓ SZÜLÉSZETI TANSZÉK SEMMELWEIS IGNÁC (1818 1865) KINEVEZÉSÉIG 1 KÁPOLNAI IVÁN: AZ ÖNÁLLÓ SZÜLÉSZETI TANSZÉK SEMMELWEIS IGNÁC (1818 1865) KINEVEZÉSÉIG 1 Digitalizálták a Magyar Tudománytörténeti Intézet és a Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, Könyvtár és Levéltár munkatársai,

Részletesebben

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői A kötetben szereplő tanulmányok szerzői Dr. Barzó Tímea, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Államés Jogtudományi Kar, Polgári Jogi Tanszék, Miskolc Dr. Barta Judit, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Állam-

Részletesebben

Alföldy Zoltán professzor 25 éven át (1950 1974) a Mikrobiológiai Intézet élén

Alföldy Zoltán professzor 25 éven át (1950 1974) a Mikrobiológiai Intézet élén HORUS Alföldy Zoltán professzor 25 éven át (1950 1974) a Mikrobiológiai Intézet élén Nász István dr. Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Orvosi Mikrobiológiai Intézet, Budapest Az első évek

Részletesebben

félév félév 2321-06 Interakció az egészségügyi ellátásban modul ( 78 óraelmélet,) 1.0/2321-06 Kommunikáció beteggel,

félév félév 2321-06 Interakció az egészségügyi ellátásban modul ( 78 óraelmélet,) 1.0/2321-06 Kommunikáció beteggel, OKJ: 54 723 01 1000 00 00 AZ ÁPOLÓKÉPZÉS KÖZPONTI PROGRAMJA ALAPJÁN KÉSZÍTETT HELYI TANTERV LEVELEZŐ KÉPZÉS I. tanév I. és II. TANANYAGEGYSÉGEK/TANANYAGELEMEK Óraszámok Elmélet Elméletigényes Gyakorlat

Részletesebben

A felsőoktatásban működő szakkollégiumok támogatása (A pályázat kódja: NTP-SZKOLL-12) Érvényes, befogadott pályázatok listája

A felsőoktatásban működő szakkollégiumok támogatása (A pályázat kódja: NTP-SZKOLL-12) Érvényes, befogadott pályázatok listája Pályázati kategória kódja Pályázati azonosító Pályázó neve Székhely Település Székhely Megye Projekt címe Igényelt támogatás összege - 0001 ELTE Bibó István Bibó István Tehetséggondozó Tevékenysége - 0002

Részletesebben

Gyakorlatokhoz tartozó akkreditált képzőhelyek

Gyakorlatokhoz tartozó akkreditált képzőhelyek Bőrgyógyászati gyakorlat 1 hét (Terv1) Onkodermatológiai Osztály Dr. Liszkay Gabriella 1 hét 1 fő 2011.07.01. - 2015.07.01. Bőr-, Nemikórtani és Bőronkológiai Klinika Dr. Kárpáti Sarolta 1 hét 5 fő 2012.09.01.

Részletesebben

Mellékelten küldjük a Magyar Szociológiai Társaság Kárpát-medencei Társadalomtudományi Szakosztálya 2010-2012-ben végzett munkájáról szóló beszámolót.

Mellékelten küldjük a Magyar Szociológiai Társaság Kárpát-medencei Társadalomtudományi Szakosztálya 2010-2012-ben végzett munkájáról szóló beszámolót. Magyar Szociológiai Társaság 1014 Budapest, Országház u. 30. Paksi Veronika titkár részére Tárgy: szakosztályi beszámoló Tisztelt Titkár Asszony! Mellékelten küldjük a Magyar Szociológiai Társaság Kárpát-medencei

Részletesebben

A Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar közleménye a 2013. I. félévére meghirdetett kötelezı tanfolyamokról

A Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar közleménye a 2013. I. félévére meghirdetett kötelezı tanfolyamokról A Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar közleménye a 2013. I. félévére meghirdetett kötelezı okról A okra történı jelentkezés határideje: 1 hónap a kezdete elıtt! 2012. EüK. 20. szám közlemény

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM INTÉZMÉNYI ÜNNEPEK ÉS MEGEMLÉKEZÉSEK RENDJE

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM INTÉZMÉNYI ÜNNEPEK ÉS MEGEMLÉKEZÉSEK RENDJE SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM INTÉZMÉNYI ÜNNEPEK ÉS MEGEMLÉKEZÉSEK RENDJE Szeged, 2013. október 28. Intézményi ünnepek és megemlékezések rendje a Szegedi Tudományegyetemen 1 A Szegedi Tudományegyetem (továbbiakban:

Részletesebben

ANESZTEZIOLÓGIA ÉS INTENZÍV TERÁPIA

ANESZTEZIOLÓGIA ÉS INTENZÍV TERÁPIA SZAKKÉPZÉS KÜLSŐ KÉPZŐHELYI REAKKREDITÁCIÓJA Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Szak- és Továbbképzési Központ 2013. CSONGRÁD MEGYEI DR. BUGYI ISTVÁN KÓRHÁZ, SZENTES A 2007.09.30-től

Részletesebben

KÉRDŐÍV AZ EGYETEMI DOCENSI PÁLYÁZATOK ELBÍRÁLÁSÁNAK SZEMPONTJAIHOZ. A PÁLYÁZÓ NEVE: Dr. Remport Ádám Születési éve: 1959

KÉRDŐÍV AZ EGYETEMI DOCENSI PÁLYÁZATOK ELBÍRÁLÁSÁNAK SZEMPONTJAIHOZ. A PÁLYÁZÓ NEVE: Dr. Remport Ádám Születési éve: 1959 KÉRDŐÍV AZ EGYETEMI DOCENSI PÁLYÁZATOK ELBÍRÁLÁSÁNAK SZEMPONTJAIHOZ A PÁLYÁZÓ NEVE: Dr. Remport Ádám Születési éve: 1959 A megpályázott állás: teljes munkaidős egyetemi docens, SE Transzplantációs és Sebészeti

Részletesebben

A felsőoktatásban működő szakkollégiumok támogatása (A pályázat kódja: NTP-SZKOLL-12) Döntési lista

A felsőoktatásban működő szakkollégiumok támogatása (A pályázat kódja: NTP-SZKOLL-12) Döntési lista 1. NTP-SZKOLL-12-P-0001 ELTE Bibó István Bibó István Tehetséggondozó Tevékenysége 3 000 000 2. NTP-SZKOLL-12-P-0002 Luther Otthon - Luther Márton 2013. tavasz 3. NTP-SZKOLL-12-P-0003 ELTE Eötvös József

Részletesebben

A Hutӱra Ferenc Könyvtár, Levéltár és Múzeum levéltári fond- és állagjegyzéke A fondrendszer kialakításakor az alábbi számkeretet alkalmaztuk:

A Hutӱra Ferenc Könyvtár, Levéltár és Múzeum levéltári fond- és állagjegyzéke A fondrendszer kialakításakor az alábbi számkeretet alkalmaztuk: A Hutӱra Ferenc Könyvtár, Levéltár és Múzeum levéltári fond- és állagjegyzéke A fondrendszer kialakításakor az alábbi számkeretet alkalmaztuk: 1 20. fond: A jogelőd intézmények, illetve az Egyetem (Kar)

Részletesebben

Köszöntő. Kedves Kollégák!

Köszöntő. Kedves Kollégák! Köszöntő Kedves Kollégák! A Debreceni Egyetem Általános Orvostudományi Kar Belgyógyászati Intézet Sürgősségi Orvostani Tanszék, a Debreceni Egyetem ÁOK Gyermekgyógyászati Intézet, az Országos Mentőszolgálat

Részletesebben

A Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar közleménye a 2012. II. félévére meghirdetett kötelezı tanfolyamokról

A Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar közleménye a 2012. II. félévére meghirdetett kötelezı tanfolyamokról A Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar közleménye a 2012. II. félévére meghirdetett kötelezı tanfolyamokról 2012. EüK. 10. szám közlemény 2 (hatályos: 2012.06.12 - ) A tanfolyamokra történı

Részletesebben

XII. ENDOKRINOLÓGIAI TOVÁBBKÉPZŐ TANFOLYAM

XII. ENDOKRINOLÓGIAI TOVÁBBKÉPZŐ TANFOLYAM XII. ENDOKRINOLÓGIAI TOVÁBBKÉPZŐ TANFOLYAM a Semmelweis Egyetem II. sz. Belgyógyászati Klinika és a Magyar Endokrinológiai és Anyagcsere Társaság együttműködésével Marriott Budapest Hotel 2016. december

Részletesebben

A Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar közleménye a 2011. I. félévére meghirdetett kötelezı tanfolyamokról

A Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar közleménye a 2011. I. félévére meghirdetett kötelezı tanfolyamokról A Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar közleménye a 2011. I. félévére meghirdetett kötelezı okról Hatályosság: 2010.11.16 - A okra történı jelentkezés határideje: 1 hónap a kezdete elıtt! Szakma

Részletesebben

Meghívó. Sürgősségi Orvostani Fórum. Helyszín Debreceni Akadémiai Bizottság Székháza Debrecen, Thomas Mann utca 49. Időpont 2015. május 15.

Meghívó. Sürgősségi Orvostani Fórum. Helyszín Debreceni Akadémiai Bizottság Székháza Debrecen, Thomas Mann utca 49. Időpont 2015. május 15. Meghívó Sürgősségi Orvostani Fórum tudományos ülés Debrecenben Helyszín Debreceni Akadémiai Bizottság Székháza Debrecen, Thomas Mann utca 49. Időpont 2015. május 15. A Debreceni Egyetem Általános Orvostudományi

Részletesebben

Időtartam (-tól -ig) 2012-2013 Munkáltató neve és címe Miskolci Egyetem (Központi Igazgatás), 3515 Miskolc-Egyetemváros

Időtartam (-tól -ig) 2012-2013 Munkáltató neve és címe Miskolci Egyetem (Központi Igazgatás), 3515 Miskolc-Egyetemváros 1 Ö N É L E T R A J Z F O R M A N Y O M T A T V Á N Y SZEMÉLYES ADATOK Név DR. LUKÁCS JÁNOS Cím 3535 MISKOLC (MAGYARORSZÁG), ELŐHEGY U. 48/2. Telefon +36 46 565 111/14 11 Fax +36 46 561 504 E-mail janos.lukacs@uni-miskolc.hu

Részletesebben

CARDIOMETABOLICA HUNGARICA

CARDIOMETABOLICA HUNGARICA 2011; 4 (SUPPL. 3) CARDIOMETABOLICA HUNGARICA A MAGYAR OBEZITOLÓGIAI ÉS MOZGÁSTERÁPIÁS TÁRSASÁG VII. KONGRESSZUSA AZ ELHÍZÁS KEZELÉSE SZAKMAI IRÁNYELVEINEK AKTUALIZÁLÁSA PROGRAM 2011. OKTÓBER 14. Aesculap

Részletesebben

Forrás: http://www.termeszetvilaga.hu/szamok/tv2011/tv1105/kapkar.html

Forrás: http://www.termeszetvilaga.hu/szamok/tv2011/tv1105/kapkar.html Forrás: http://www.termeszetvilaga.hu/szamok/tv2011/tv1105/kapkar.html Kapronczay Károly A Tudományos Ismeretterjesztő Társulatunkat alapító orvosok A XIX. század első felében az ország önállóságáért vívott

Részletesebben

A MOTESZ Képzési és Tudományos Bizottsága által 2006. július 11-én minősített rendezvények

A MOTESZ Képzési és Tudományos Bizottsága által 2006. július 11-én minősített rendezvények A MOTESZ Képzési és Tudományos Bizottsága által 2006. július 11-én minősített rendezvények Cím: Merre tart a radiológia? Szervező: Fejér Megyei Szent György Kórház Magyar Radiológusok Társasága Helye:

Részletesebben

SUGÁRTERÁPIA SZAKKÉPZÉS KÜLSŐ KÉPZŐHELYI REAKKREDITÁCIÓJA. Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Szak- és Továbbképzési Központ 2013.

SUGÁRTERÁPIA SZAKKÉPZÉS KÜLSŐ KÉPZŐHELYI REAKKREDITÁCIÓJA. Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Szak- és Továbbképzési Központ 2013. SUGÁRTERÁPIA SZAKKÉPZÉS KÜLSŐ KÉPZŐHELYI REAKKREDITÁCIÓJA Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Szak- és Továbbképzési Központ 2013. SUGÁRTERÁPIA BÁCS-KISKUN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÓRHÁZ,

Részletesebben

Professzor dr. Jermendy György - orvos, tudományos igazgató

Professzor dr. Jermendy György - orvos, tudományos igazgató Született: Szeghalom, 1947. október 29. A Bajcsy-Zsilinszky Kórház osztályvezető főorvosi kinevezését elnyerve 1992-ben lettem a kórház munkatársa. Az itt eltöltött 24 év alatt részese lehettem annak,

Részletesebben

TRADÍCIÓ ÉS INNOVÁCIÓ SEMMELWEIS EGYETEM. Budapest

TRADÍCIÓ ÉS INNOVÁCIÓ SEMMELWEIS EGYETEM. Budapest TRADÍCIÓ ÉS INNOVÁCIÓ SEMMELWEIS EGYETEM Budapest AZ EGYETEM TÖRTÉNETE A Semmelweis Egyetem története 1769-ben kezdõdött, amikor Mária Terézia orvosi karral egészítette ki a Pázmány Péter esztergomi érsek

Részletesebben

SEBÉSZET SZAKKÉPZÉS KÜLSŐ KÉPZŐHELYI REAKKREDITÁCIÓJA. Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Szak- és Továbbképzési Központ 2013.

SEBÉSZET SZAKKÉPZÉS KÜLSŐ KÉPZŐHELYI REAKKREDITÁCIÓJA. Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Szak- és Továbbképzési Központ 2013. SZAKKÉPZÉS KÜLSŐ KÉPZŐHELYI REAKKREDITÁCIÓJA Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Szak- és Továbbképzési Központ 2013. BÁCS-KISKUN MEGYEI KÓRHÁZ AZ SZTE OKTATÓ KÓRHÁZA, KALOCSA Az emberi

Részletesebben

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990.

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Major Zoltán László BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Balogh István: Pusztai pásztorélet és szállások a XVIII. század végén. (Egy debreceni emlékirat 1794-ből) = Történeti-néprajzi

Részletesebben

A Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar közleménye a 2011. II. félévére meghirdetett kötelezı tanfolyamokról

A Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar közleménye a 2011. II. félévére meghirdetett kötelezı tanfolyamokról A Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar közleménye a 2011. II. félévére meghirdetett kötelezı tanfolyamokról hatályos: 2011.05.20 - A tanfolyamokra történı jelentkezés határideje: 1 hónap a tanfolyam

Részletesebben

Az alábbiakban megjelölt akkreditált helyen letöltendő gyakorlatok időtartama, alapszakvizsgák szerint:

Az alábbiakban megjelölt akkreditált helyen letöltendő gyakorlatok időtartama, alapszakvizsgák szerint: A Debreceni Egyetemen a belgyógyász, csecsemő-és gyermekgyógyász, vagy háziorvos szakorvosok által megszerezhető diabetológiai licenc képzési követelményei és feltételei (2014. évtől kezdődően) A képzés

Részletesebben

KLINIKAI ONKOLÓGIA SZAKKÉPZÉS KÜLSŐ KÉPZŐHELYI REAKKREDITÁCIÓJA. Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Szak- és Továbbképzési Központ

KLINIKAI ONKOLÓGIA SZAKKÉPZÉS KÜLSŐ KÉPZŐHELYI REAKKREDITÁCIÓJA. Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Szak- és Továbbképzési Központ KLINIKAI ONKOLÓGIA SZAKKÉPZÉS KÜLSŐ KÉPZŐHELYI REAKKREDITÁCIÓJA Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Szak- és Továbbképzési Központ 2013. KLINIKAI ONKOLÓGIA BÁCS-KISKUN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

Részletesebben

A MAGYAR NEPHROLOGIAI TÁRSASÁG 2016-BAN MEGHIRDETETT PÁLYÁZATAI

A MAGYAR NEPHROLOGIAI TÁRSASÁG 2016-BAN MEGHIRDETETT PÁLYÁZATAI A MAGYAR NEPHROLOGIAI TÁRSASÁG 2016-BAN MEGHIRDETETT PÁLYÁZATAI A Magyar Nephrologiai Társaság (MANET) az alábbi hat területen teszi közzé pályázati felhívását. I. Tudományos közlemények (alapkutatás és

Részletesebben

Beszámoló a MTA Immunológiai Bizottság 2011. évi tevékenységéről

Beszámoló a MTA Immunológiai Bizottság 2011. évi tevékenységéről Beszámoló a MTA Immunológiai Bizottság 2011. évi tevékenységéről 1. A tudományos bizottság neve: MTA, Immunológiai Bizottsága 2011. szeptember 13 után: MTA, Immunológiai Osztályközi Tudományos Bizottság

Részletesebben

ÁNTSZ Országos Gyermekegészségügyi Intézet. Meghívó

ÁNTSZ Országos Gyermekegészségügyi Intézet. Meghívó Meghívó Engedje meg, hogy figyelmébe ajánljuk 2010. június 10-11-én megrendezésre kerülő konferenciánkat, melynek címe: Konferencia a Perikoncepcionális Egészségről és a Veleszületett Rendellenességek

Részletesebben

Tudományos életrajz Dr. Für Gáspár (2008. február)

Tudományos életrajz Dr. Für Gáspár (2008. február) Dr. Für Gáspár egyetemi docens Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Kossuth Lajos Hadtudományi Kar Összhaderőnemi Műveleti Intézet Geoinformációs Tanszék mb. tanszékvezető Tudományos életrajz Dr. Für Gáspár

Részletesebben

A pályázat legfontosabb célja az antik görög és latin nyelvű orvosi szövegekben a számok

A pályázat legfontosabb célja az antik görög és latin nyelvű orvosi szövegekben a számok A pályázat legfontosabb célja az antik görög és latin nyelvű orvosi szövegekben a számok szerepének vizsgálata volt. A megjelent kötetek kilenc eddig magyarul nem (vagy hibásan) publikált forrás szövegét

Részletesebben

A Szegedi Tudományegyetem Sófi József Alapítvány évi ösztöndíjasai

A Szegedi Tudományegyetem Sófi József Alapítvány évi ösztöndíjasai A Szegedi Tudományegyetem Sófi József Alapítvány 2007. évi ösztöndíjasai A Szegedi Tudományegyetem Sófi József a Szegedi Tehetségekért Alapítványa 2001. január 2- án jött létre, és eddig 4 millió forint

Részletesebben

9024 Győr, Vasvári Pál u. 2-4.

9024 Győr, Vasvári Pál u. 2-4. Petz Aladár Megyei Oktató Kórház bemutatkozása 2011. április 9. Készítette: Csordás Adrienn Turbók Adrienn Az intézmény alapításának éve: 1749. Az alapító neve: Győr Város Tanácsa A korábban Szentháromság

Részletesebben

Beszámoló a horvátországi cseregyakorlatról

Beszámoló a horvátországi cseregyakorlatról Ország: Horvátország Fogadó intézmény: Klinički Bolnički Centar Rijeka (KBC Rijeka) Város: Rijeka Osztály: Plasztikai sebészet Beszámoló a horvátországi cseregyakorlatról A Debreceni Orvostanhallgatók

Részletesebben

A külső feltárású melléküreg műtétek helye és jelentősége napjainkban

A külső feltárású melléküreg műtétek helye és jelentősége napjainkban A tanfolyam címe: A külső feltárású melléküreg műtétek helye és jelentősége napjainkban Célcsoport: Fiatal fül-orr-gégész, szájsebész szakorvosok és szakorvos jelöltek részére ajánlott tanfolyam. A tanfolyam

Részletesebben

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői A kötetben szereplő tanulmányok szerzői Bálint István, nyugalmazott újságíró, Magyar Szó, publicista, Belovai József, nyugalmazott történelemtanár, Szeged,, Nagybecskerek Beretka Katinka, okleveles jogász,

Részletesebben

ÉVES AZ ORVOSKÉPZÉS DEBRECENBEN

ÉVES AZ ORVOSKÉPZÉS DEBRECENBEN 90 ÉVES AZ ORVOSKÉPZÉS DEBRECENBEN A IV. Kapcsolat Napját a 90 éves az orvosképzés Debrecenben gondolat jegyében rendezte meg a Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centruma. E napon, immár hagyományosan

Részletesebben

DÖRNYEI SÁNDOR DÖRNYEINÉ DAPSY HENRIETTE: SEMMELWEIS IGNÁC (1818 1865) HAZAI UTÓÉLETÉNEK ELSŐ

DÖRNYEI SÁNDOR DÖRNYEINÉ DAPSY HENRIETTE: SEMMELWEIS IGNÁC (1818 1865) HAZAI UTÓÉLETÉNEK ELSŐ DÖRNYEI SÁNDOR DÖRNYEINÉ DAPSY HENRIETTE: SEMMELWEIS IGNÁC (1818 1865) HAZAI UTÓÉLETÉNEK ELSŐ ÉVTIZEDE 1 Digitalizálták a Magyar Tudománytörténeti Intézet és a Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, Könyvtár

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. nappali tagozatos hallgatói, oktatói és kutatói részére. A PÁLYÁZAT KATEGÓRIÁI

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. nappali tagozatos hallgatói, oktatói és kutatói részére. A PÁLYÁZAT KATEGÓRIÁI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Kereskedelmi Bank Rt. által 1988. december 17-én a volt Kossuth Lajos Tudományegyetem javára létesített UNIVERSITAS ALAPÍTVÁNY kuratóriuma az alapító dokumentum szellemében a 2016-os

Részletesebben

ßz JisztaCtársaság neve, címe és jogi HeCyzete

ßz JisztaCtársaság neve, címe és jogi HeCyzete A Miskolci Egyetem Közleménye A sorozat. Bányászat, 67 kötet, (2004) p. 99-103 S E L M E C I Asz

Részletesebben

Meghívó. Sürgősségi Orvostani Fórum. tudományos ülés Debrecenben. Helyszín Debreceni Akadémiai Bizottság Székháza Debrecen, Thomas Mann utca 49.

Meghívó. Sürgősségi Orvostani Fórum. tudományos ülés Debrecenben. Helyszín Debreceni Akadémiai Bizottság Székháza Debrecen, Thomas Mann utca 49. Meghívó tudományos ülés Debrecenben Helyszín Debreceni Akadémiai Bizottság Székháza Debrecen, Thomas Mann utca 49. Időpont 2015. május 15. REGISZTRÁCIÓS LAP tudományos ülés Helyszín Debreceni Akadémiai

Részletesebben

Ultrasound biomicroscopy as a diagnostic method of corneal degeneration and inflammation

Ultrasound biomicroscopy as a diagnostic method of corneal degeneration and inflammation Ultrasound biomicroscopy as a diagnostic method of corneal degeneration and inflammation Ph.D. Thesis Ákos Skribek M.D. Department of Ophthalmology Faculty of Medicine University of Szeged Szeged, Hungary

Részletesebben

A rehabilitációs szakorvosképzés hazai története avagy kalandtúra a Fizikális Medicina és Rehabilitációs Orvoslás szakképesítés bevezetéséig

A rehabilitációs szakorvosképzés hazai története avagy kalandtúra a Fizikális Medicina és Rehabilitációs Orvoslás szakképesítés bevezetéséig A rehabilitációs szakorvosképzés hazai története avagy kalandtúra a Fizikális Medicina és Rehabilitációs Orvoslás szakképesítés bevezetéséig Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai

Részletesebben

A TÁMOP-6.1.3.A KIEMELT PROJEKT VÉDŐNŐI MÉHNYAKSZŰRÉSI ALPROJEKT EREDMÉNYEI

A TÁMOP-6.1.3.A KIEMELT PROJEKT VÉDŐNŐI MÉHNYAKSZŰRÉSI ALPROJEKT EREDMÉNYEI A TÁMOP-6.1.3.A KIEMELT PROJEKT VÉDŐNŐI MÉHNYAKSZŰRÉSI ALPROJEKT EREDMÉNYEI TÁMOP 6.1.3.A-13/1-2013-0001 PROJEKT SZEGED, 2015. MÁJUS 12. ÁRVÁNÉ EGRI CSILLA, SZAKMAI ALPROJEKTVEZETŐ Védőnői méhnyakszűrés

Részletesebben

Endokrin betegek perioperatív ellátása Továbbképző tanfolyam

Endokrin betegek perioperatív ellátása Továbbképző tanfolyam Endokrin betegek perioperatív ellátása Továbbképző tanfolyam Célcsoport: endokrinológia, aneszteziológia-intenzív terápia, családorvos, belgyógyászat, sebészet, gyermeksebészet, gyermekgyógyászat, idegsebészet,

Részletesebben

Endometriosis: nemcsak a nőgyógyászat kihívása

Endometriosis: nemcsak a nőgyógyászat kihívása Endometriosis: nemcsak a nőgyógyászat kihívása Interjú Prof. Dr. Rigó Jánossal és Dr. Bokor Attila adjunktussal Az IME Az egészségügyi vezetők szaklapja két éve elindított nőgyógyászati rovatában a hazai

Részletesebben

Batthyány-Strattmann László díjban részesült. kimagasló szakmai munkásságának elismeréseként

Batthyány-Strattmann László díjban részesült. kimagasló szakmai munkásságának elismeréseként Batthyány-Strattmann László díjban részesült kimagasló szakmai munkásságának elismeréseként Dr. Bazsó György Garadna község háziorvos Dr. Bazsó Péter Prügy község háziorvosa Prof. Dr. Falkay György a Szegedi

Részletesebben

Az intenzív újszülött ellátás hazai felépítése és mőködése Az újszülött ellátás igényei, minimum feltételek. Dr. Machay Tamás SE I.Sz.

Az intenzív újszülött ellátás hazai felépítése és mőködése Az újszülött ellátás igényei, minimum feltételek. Dr. Machay Tamás SE I.Sz. Az intenzív újszülött ellátás hazai felépítése és mőködése Az újszülött ellátás igényei, minimum feltételek Dr. Machay Tamás SE I.Sz. Gyermekklinika Az élveszülöttek és csecsemıhalálozás alakulása 2004-2006-ban

Részletesebben

A MOTESZ Képzési és Tudományos Bizottsága 2005. július 15-i ülésén az alábbi rendezvényeket minősítette

A MOTESZ Képzési és Tudományos Bizottsága 2005. július 15-i ülésén az alábbi rendezvényeket minősítette A MOTESZ Képzési és Tudományos Bizottsága 2005. július 15-i ülésén az alábbi rendezvényeket minősítette Cím: Magyar Gyermekanaesthesiológiai és Intenzív Terápiás Társaság Tudományos Ülése 2004. Szervező:

Részletesebben

DR. SZATHMÁRI JUDIT SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

DR. SZATHMÁRI JUDIT SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ DR. SZATHMÁRI JUDIT SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Személyi adatok Név: Dr. Szathmári Judit Születési hely, idı: Karcag, 1973. szeptember 15. Munkahely címe: Eszterházy Károly Fıiskola, Amerikanisztika Tanszék, 3300

Részletesebben

PROGRAM. 2007. szeptember 6. (csütörtök) 18.00-19.30 Megnyitó, üdvözlések

PROGRAM. 2007. szeptember 6. (csütörtök) 18.00-19.30 Megnyitó, üdvözlések 2007. szeptember 6. (csütörtök) 18.00-19.30 Megnyitó, üdvözlések Nyitó előadások Papp Zoltán (Budapest) - Tóth Zoltán (Debrecen) - Szabó István (Budapest) A szülészeti és nőgyógyászati ellátás aktuális

Részletesebben

A M A G Y A R H Y P E R T O N I A T Á R S A S Á G I I. T A V A S Z I K O N G R E S S Z U S A

A M A G Y A R H Y P E R T O N I A T Á R S A S Á G I I. T A V A S Z I K O N G R E S S Z U S A MEGHÍVÓ A Hypertonia Világnapja alkalmából rendezett II. Tavaszi Kongresszusunk idején, a Magyar Hypertonia Társaság 2015. május 17 én 10.00 órára Közgyűlést hív össze. A Közgyűlés helye: Mercure Budapest

Részletesebben

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem tiszteletbeli tanára címet adományozta Dr. Kovácsy Zsombor, a Jogi Továbbképző Intézet oktatója részére.

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem tiszteletbeli tanára címet adományozta Dr. Kovácsy Zsombor, a Jogi Továbbképző Intézet oktatója részére. EGYETEMI ÉS KARI KITÜNTETÉSBEN, ELISMERÉSBEN RÉSZESÜLŐK NÉVSORA (2015) I. Az ELTE Állam- és Jogtudományi Karon, illetve a Karért hosszú időn át végzett kiemelkedően színvonalas tevékenységének egyetemi

Részletesebben

2011/6/VII SZ. MAB HATÁROZAT

2011/6/VII SZ. MAB HATÁROZAT IDŐKÖZI, MONITORING KKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS MGYR ORVOSKÉPZÉSBEN KÜLFÖLDI GYKORLÓHELY KKREDITÁCIÓJÁHOZ 2011 2011/6/VII SZ. MB HTÁROZT KKREDITÁCIÓS JELENTÉS a RBIN MEDICL CENTER, ill. a MEIR MEDICL CENTER (Tel

Részletesebben

Eötvös Loránd Tudományegyetem. a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet

Eötvös Loránd Tudományegyetem. a Közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet 1 / 5 2017.01.06. 8:45 Eötvös Loránd Tudományegyetem a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet Eötvös Loránd Tudományegyetem ELTE Bölcsészettudományi

Részletesebben

Eötvös Loránd Tudományegyetem. a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet

Eötvös Loránd Tudományegyetem. a Közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet 1 / 5 2017.01.09. 8:53 Eötvös Loránd Tudományegyetem a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi

Részletesebben

Előterjesztés a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Oktatási és Kulturális Bizottságának 2009. április 15-i ülésére

Előterjesztés a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Oktatási és Kulturális Bizottságának 2009. április 15-i ülésére Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Oktatási és Kulturális Bizottságának Elnöke Szám: 719/2009. Előterjesztés a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Oktatási és Kulturális Bizottságának 2009. április

Részletesebben

TRADÍCIÓ ÉS INNOVÁCIÓ SEMMELWEIS EGYETEM. Budapest

TRADÍCIÓ ÉS INNOVÁCIÓ SEMMELWEIS EGYETEM. Budapest TRADÍCIÓ ÉS INNOVÁCIÓ SEMMELWEIS EGYETEM Budapest AZ EGYETEM TÖRTÉNETE A Semmelweis Egyetem története 1769-ben kezdõdött, amikor Mária Terézia orvosi karral egészítette ki a Pázmány Péter esztergomi érsek

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82 Pályázati azonosító: 3508/01085. SZAKMAI BESZÁMOLÓ A Magyar Nemzeti Múzeum 3508/01085. számú pályázati azonosítóval jelölt pályázata 290.000,-

Részletesebben

I. SÜRGŐSSÉGI TUDOMÁNYOS ÜLÉS

I. SÜRGŐSSÉGI TUDOMÁNYOS ÜLÉS Szervezők: Szegedi helyi Bizottság Elsősegélynyújtó Csoport Elérhetőségek: MOE-SZHB: Boros István: 06/20 522-0053 Csatári Péter: 06/70 949-2215 Magyar Mentő- és Mentőtiszti Egyesület: www.mentoegyesület.com

Részletesebben

2012.11.01-2012.11.30 dátumok közti fuvarok:

2012.11.01-2012.11.30 dátumok közti fuvarok: 2012.11.01-2012.11.30 dátumok közti fuvarok: Anat. Szöv.- és Fejl.tani Int./Közp.ált. 41201K0000 7 Szállítási kód: 41 Darabszám: 1 Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Klinika 61255K0000 ÁOK Dékáni Hivatal/Közp.

Részletesebben

Országos Tiszifőorvosi Hivatal Egészségügyi Szolgáltatók Kapacitás Nyilvántartásából származó adatok Szünetelés

Országos Tiszifőorvosi Hivatal Egészségügyi Szolgáltatók Kapacitás Nyilvántartásából származó adatok Szünetelés Országos Tiszifőorvosi Hivatal Szolgáltatók Nyilvántartásából származó adatok Szolgáltató neve Székhelyének teljes címe Szakma a a ellátó ellátó 011200 Bajcsy Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet 1106 Budapest,

Részletesebben

Országos Tiszifőorvosi Hivatal Egészségügyi Szolgáltatók Kapacitás Nyilvántartásából származó adatok Szünetelés

Országos Tiszifőorvosi Hivatal Egészségügyi Szolgáltatók Kapacitás Nyilvántartásából származó adatok Szünetelés Országos Tiszifőorvosi Hivatal k Nyilvántartásából származó adatok neve Székhelyének teljes címe Szakma a ellátó a ellátó 011200 Bajcsy Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet 1106 Budapest, Maglódi út 89-91.

Részletesebben

90 éve született Dr. Polinszky Károly, a Veszprémi Vegyipari Egyetem alapítója

90 éve született Dr. Polinszky Károly, a Veszprémi Vegyipari Egyetem alapítója 90 éve született Dr. Polinszky Károly, a Veszprémi Vegyipari Egyetem alapítója Veszprém, 2012. március 19. Kiadó: Veszprémi Vegyészekért Alapítvány www.vvalapitvany.hu Szerkesztö: Tomanicz Éva Tördelö:

Részletesebben

Országos Tiszifőorvosi Hivatal Egészségügyi Szolgáltatók Kapacitás Nyilvántartásából származó adatok Szünetelés

Országos Tiszifőorvosi Hivatal Egészségügyi Szolgáltatók Kapacitás Nyilvántartásából származó adatok Szünetelés Országos Tiszifőorvosi Hivatal k Nyilvántartásából származó adatok neve Székhelyének teljes címe Szakma a ellátó a ellátó 011200 Bajcsy Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet 1106 Budapest, Maglódi út 89-91.

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából Visszapillantó 2014. november 14. Születésnapi rendezvény Fazekas Lajos fazekas népi iparművész,

Részletesebben

Tisztelt Pofesszor Asszony/Úr, Főorvos Asszony/Úr!

Tisztelt Pofesszor Asszony/Úr, Főorvos Asszony/Úr! Tisztelt Pofesszor Asszony/Úr, Főorvos Asszony/Úr! 2013. december 02-04-ig az Országos Onkológiai Intézetben megrendezésre kerül a PET-CT napjainkban c. tanfolyam. Helyszín: 19-es épület patológia előadó.

Részletesebben

Gyakorlatokhoz tartozó akkreditált képzőhelyek

Gyakorlatokhoz tartozó akkreditált képzőhelyek Általános nőgyógyászati képzés 8 hónap (Terv ) Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet 1106 Budapest Maglódi út 89-432-7515 Szülészeti és Nőgyógyászati Osztály Dr. László Ádám Rész 3 hónap 1 fő 2012.09.01.

Részletesebben

DR SZABÓ ANDRÁS SZAKMAI ÖNÉLETRAJZA

DR SZABÓ ANDRÁS SZAKMAI ÖNÉLETRAJZA II. DR SZABÓ ANDRÁS SZAKMAI ÖNÉLETRAJZA Személyi adatok: Név: Születési dátum: Munkahely: Családi állapot: Dr Szabó András 1953 október 29 (Gödöllő) Semmelweis Egyetem I.sz. Gyermekklinika nős, két kiskorú

Részletesebben

Ifjan éretten öregen 80 kérdés válasz közel nyolc évtizedről

Ifjan éretten öregen 80 kérdés válasz közel nyolc évtizedről Conference paper MAFIOK XXXVIII. 2014, Pollack Mihály Faculty of Engineering and Information Technology University of Pécs, Hungary Ifjan éretten öregen 80 kérdés válasz közel nyolc évtizedről Kispéter

Részletesebben

Gyermek alapellátás, házi gyermekirvostan, ifjúsági és honvéd és katasztrófa orvostan. iskolaorvoslás, védőnő

Gyermek alapellátás, házi gyermekirvostan, ifjúsági és honvéd és katasztrófa orvostan. iskolaorvoslás, védőnő 2011. április 12. kedd Tanácsterem I. Tanácsterem II. 09.00-10.00 Prof. Sótonyi 08.30-09.30 Dr. Balogh Aneszteziológia és intenzív terápia Háziorvostan Magyar Gyermekaneszteziológiai és Intenzív Terápiás

Részletesebben