A számviteli törvény változásai (2013.) és a könyvvizsgálat helyzete

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A számviteli törvény változásai 2014. (2013.) és a könyvvizsgálat helyzete"

Átírás

1 A számviteli törvény változásai (2013.) (2013. évi CC. törvény: Az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények módosításai november 18.) és a könyvvizsgálat helyzete

2 A számviteli törvény változásai 1. Beszámolás, könyvvezetés Beszámoló (és könyvvezetés) pénzneme (20. (4) bek.) : HUF (eft, MFt) Saját döntés alapján: EUR vagy USD, ha számviteli politika, létesítő okirat módosítás XII. 31-ig megtörtént. (25%-os szabály megszűnt) változatlan vonatkozóan : devizakülföldi, funkcionális pénznem : legkorábban a döntést követő ötödik üzleti évre

3 A számviteli törvény változásai 1. Beszámolás, könyvvezetés Ha egy felszámolás, végelszámolás, kényszertörlési eljárása úgy fejeződik be, hogy a vállalkozó nem szűnik meg, akkor az eljárás befejezését követő üzleti év az eljárás befejezésének napját követő naptól a vállalkozó által az üzleti év végeként megjelölt napig tart. (Sztv. 11. (10) bek.)

4 A számviteli törvény változásai 2. Értékelés, Saját tőke Devizás értékelés esetén alkalmazott árfolyam: Sztv. 60. (4) és (5) : választott hitelintézet átlagárfolyama, MNB árfolyam, EKB (Európai Központi Bank) árfolyam Akkor célszerű választani, ha mind a vevői, mind a szállítói tételei devizásak és a devizát devizabetét számlán tudja tartani. : változatlan Saját tőkével kapcsolatos változások : Közbenső mérleg alapján (Sztv. 21. (6) bek.) Minden olyan esetben, amikor évközben a saját tőkéről, azaz a vagyonról nyilatkozni kell. : gt, szövetkezeti tagság megszűnés esetén a részesedésével arányos vagyon illeti meg: JT, TT, ET arányos részét meghaladóan kiadott összeg még akkor is, ha az ET negatív. Sztv. 37. (2) bek. g) pont

5 A számviteli törvény változásai 3. Elhatárolt árfolyamveszteség feloldása Új választási lehetőség: a külföldi pénzértékre szóló tartozások december 31- ig történő, lejárat előtti egyösszegű visszafizetése esetén a vállalkozó dönthet úgy, hogy a devizahitel elhatárolt árfolyamveszteségét a visszafizetés üzleti évében és az azt követő két üzleti évben, három egyenlő részletben oldja fel, és nem egyszerre a visszafizetéshez kapcsolódóan. (Sztv. 33. (3) bek.) és 177. (38) bek.)

6 A számviteli törvény változásai 3. Mentesülési szabályok Anya mentesítése konszolidált beszámoló készítés alól: Sztv (1) bek. Értékhatár miatti mentesülés: Mérlegfőösszeg millió Ft (2 700 millió Ft) Éves nettó árbevétel millió Ft (4 000 millió Ft) Átlagosan foglalkoztatottak létszáma 250 fő (250 fő) (két egymást követő üzleti év, háromból kettő, nem haladja meg) Könyvvizsgálat alól mentesülés értékhatár miatt: Nem kötelező, ha az alábbi két feltétel együttesen teljesül: a) az üzleti évet megelőző két üzleti év átlagában éves nettó árbevétele 300 millió forint (Sztv (3a) bek.), és b) az üzleti évet megelőző két üzleti év átlagában a vállalkozó által átlagosan foglalkoztatottak száma 50 fő. Ez a mentesítés nem alkalmazható a tárgyévi üzleti évet követő üzleti évre, ha a fordulónapon 60 napon túli köztartozása (Art szerinti) 10 millió Ft + Nem készíthet mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámolót (Sztv /a)

7 A könyvvizsgálat helyzete 2014-ben A könyvvizsgálati piac alakulása és december 31-én Megnevezés Fő % Fő % Változás 2012-ben 2013-ban (%) Kamarai tagok száma ebből: 63% vidéki, 70% nő, 72% 50 év fölötti, társaság, 159 tagjelölt , ,00 98,15 - főfoglalkozású , ,73 96,67 - szüneteltető , ,27 100,2

8 Megnevezés Változás Aktív könyvvizsgálók (1940 cég, fő) ,5% 94,5% Jelentések száma (db) Várható 29 edb (-18%) ,8% Könyvv. árbevétel (mft) Várható mft -7,5% ,2%

9 Könyvvizsgálói jelentések aránya árbevételi értékhatárok szerint 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% Sorozatok4 500 mft f m m 200 mft a Sorozatok3 Sorozatok2 Sorozatok1 20% 10% 0% 9

10 Darab A könyvvizsgálati piac alakulása/2 Jelentések száma Big4 (6,7-8%; - 2%) Top5-25 (5,7-6,5%; - 15%) Többi társaság (59-61%;-23%) Egyéni vállalkozók (29-24;-37) Összesen (-25%) Jelentések száma Big4 Top5-25 Többi társaság Egyéni vállalkozók

11 A könyvvizsgálati piac alakulása/3 Könyvvizsgálatból származó bevétel Big4 (44-41,5%; -4%) Top5-25 (11%-9,5%;-10%) Többi társaság (45-49%+9%) Ebből: egyéni vállalk. (17-11%; - 32%) Összesen (+ 1,2%)

12 Könyvvizsgálat alól mentesülés értékhatár miatt: Nem kötelező, ha az alábbi két feltétel együttesen teljesül: a) az üzleti évet megelőző két üzleti év átlagában éves nettó árbevétele 300 millió forint (Sztv (3a) bek.), és a) az üzleti évet megelőző két üzleti év átlagában a vállalkozó által átlagosan foglalkoztatottak száma 50 fő. Ez a mentesítés nem alkalmazható a tárgyévi üzleti évet követő üzleti évre, ha a fordulónapon 60 napon túli köztartozása (Art szerinti) 10 millió Ft + Nem készíthet mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámolót (Sztv /a)

13 A könyvvizsgálat értékhatárának 300 millió forintra emelkedése nagy ügy félkör vesztéssel jár. Azon előírás, hogy egy ügyfél megbízása nem haladhatja meg az árbevétel 50%-át megnehezíti a könyvvizsgáló vállalkozását. A "kisebb" könyvvizsgálók munkájának megszűnését és megélhetését erősen veszélyezteti. Kérem, vegyék fontolóra ezen szabályozás megváltoztatását a kis könyvvizsgálók életben maradása, megélhetése érdekében. A kamara etikai szabályzatának legutóbbi módosításába belekerült: B/2.7. Speciális törvényi előírás hiányában az évi 10 mft árbevételt elérő könyvvizsgáló (és a kisebb is!), illetve könyvvizsgálói cég egy általa könyvvizsgált ügyféltől származó összes bevétele legfeljebb egy üzleti évben haladhatja meg összes árbevételének 50%-át. A tevékenységüket kezdő, illetve a tevékenység szüneteltetését követően kezdő könyvvizsgáló, illetve könyvvizsgálói cég esetében ezt a követelményt csak a harmadik év után kell érvényesíteni. A közérdeklődésre számot tartó ügyfél esetén ez a szabály nem alkalmazható. IFAC Etikai Kódexe: ha a valamely könyvvizsgálati ügyféltől származó teljes díjbevétel a könyvvizsgálói véleményt kibocsátó társaság teljes díjbevételének nagy hányadát teszi ki, az adott ügyféltől való függés és az ügyfél elvesztésétől való félelem önérdek vagy fenyegetés veszélyét hozza létre.

14 Vegyük például a könyvvizsgálati értékhatár felemelését. Ez egy olyan adminisztrációcsökkentő intézkedés volt, amely különböző hatásmechanizmusokon keresztül növelte a versenyképességet. Ez a lépés egyrészről sok vállalkozónak jelent pár tízezer forintos költségcsökkentést havonta, másrészről viszont sok könyvvizsgáló munkája veszélybe kerül. A könyvvizsgálóknak pedig van egy kamarájuk, amelynek a vezetői meg tudnak jelenni bárhol, hogy ez kérem micsoda. (Index: október 6.) A HÉTFA Kutatóintézet stratégiai igazgatója. Szociológus, közgazdász, a politikatudományok doktora és 2012 között a Nemzetgazdasági Minisztérium Parlamenti és Gazdaságstratégiai Államtitkárság stratégiaalkotási és elemzési tevékenységét irányította, de már 1999 és 2000 között is dolgozott a gazdasági minisztériumban mint Szepesi Balázs elemző, 2003 és 2006 között pedig a Nemzeti Fejlesztési Hivatal elemzési főosztályát vezette. 14

15 2013/34/EU irányelv - Kisvállalkozás (a következő három mutatóérték közül bármelyik kettő nem haladja meg az alábbi határértéket): a) a mérlegfőösszeg a eurót, b) a nettó árbevétel a eurót, c) az üzleti évben átlagosan foglalkoztatottak száma az 50 főt. (A tagállamok az a) és b) pontjában foglaltakat meghaladó határértékeket is meghatározhatnak, de a mérlegfőösszegre vonatkozó határérték nem haladhatja meg a eurót, a nettó árbevételre vonatkozó határérték pedig a eurót.) A kkv-k éves pénzügyi kimutatásaira nem célszerű a könyvvizsgálati kötelezettséget előírni, mivel az jelentős adminisztratív terhet jelenthet a vállalkozások e kategóriája számára, és számos kisvállalkozás esetében ugyanazok a személyek egyszerre részvényesek és vezető tisztségviselők is

16 2013. évi CXXXV. törvény a szövetkezeti hitelintézetek integrációjáról és egyes gazdasági tárgyú jogszabályok módosításáról 1. k) jó nevű könyvvizsgáló: pártatlan és megkérdőjelezhetetlen szakmai hírnévvel rendelkező, könyvvizsgálattal, illetőleg cégértékeléssel főtevékenységként foglalkozó, pénzintézetek könyvvizsgálatára jogosult, nemzetközileg is elismert szakmai reputációval rendelkező szervezet. (Vojnits Tamás kormánybiztos) 2013 novemberében módosították a kamara javaslatára: k) könyvvizsgáló: könyvvizsgálattal főtevékenységként foglalkozó, pénzügyi intézményi minősítéssel rendelkező kamarai tag könyvvizsgáló, könyvvizsgáló cég;

17 Minőségellenőrzés Csak egyet, de nem csak a legutolsó évet, 5% véletlen kiválasztás marad évi minőségellenőrzés eredményei Országos összesítő Egyedi DB MER DB PMT DB megfelelt 382 megfelelt 389 megszüntetés 381 megfelelt, megfelelt, megjegyzéssel 68 megjegyzésswl 46 felhívás 87 nem felelt meg 38 nem felelt meg 9 Összesen 498 Összesen 454 Összesen 450 Közfelügyeleti ellenőrzés: 10% nem felelt meg Aggályos, ha ugyanazt a szoftvert használja a könyvvizsgált cég is és a könyvvizsgáló is a beszámoló egyes részeinek előállításához, illetve ellenőrzéséhez. Kérdéslisták kipipálása! A könyvvizsgálat és a beszámoló készítésének összefonódásával nem lehet egyetérteni. Bizonyítékgyűjtés, eljárások, dokumentálás! AZ AUDITPROGRAM CSAK EGY SEGÉDESZKÖZ, NEM HELYETTESÍTHETI A KÖNYVIZSGÁLATI MUNKÁT!

18 Közfelügyeleti hatóság: törvényességi és közfelügyelet: tőzsde 36 + bank, biztosító, alapkezelő (Könyvvizsgálók Gyülekezete) A MINŐSÉGELLENŐRZÉST ÉRINTŐ KAMARAI LÉPÉSEK A KÖZFELÜGYELETI HATÓSÁG SZERINT AGGÁLYOSAK 1) egy könyvvizsgáló esetében az ellenőrzésre kiválasztható megbízások száma maximum egy lehet 2) egy-egy minőségellenőrzésre fordított (kérdőívekhez rendelt) elszámolható óraszám csökkentése 3) a minőségellenőrök óradíjának csökkentése 4) a bővített kérdőív kivezetése, egyszerűsített kérdőívek bevezetése 5) a gyakorított ellenőrzések eltörlése 6) minőségellenőrzés büdzséjének drasztikus csökkentése A minőségellenőrzés presztízsét és a minőségellenőrzés szakmai munkájának a színvonalát veszélyeztetik. A 8. direktíva?! A hatóság ennek a folyamatnak a visszafordítását szeretné elérni.

19 Milyen eket kapok? A könyvvizsgálói munka társadalmi elismertsége az utóbbi években romlott. A minőségi könyvvizsgálói tevékenységre egyre kevesebb az igény. A könyvvizsgálók a dokumentálást külön munkafázisnak tartják, ami elválik a mindennapi könyvvizsgálói munkától. A minőség ellenőrzésre való felkészüléshez, azt a céget, amit a vizsgálatra kijelölnek azt olyan szinten dokumentálják, hogy legfeljebb egy oktatáson való részvétellel letudják a dolgot. Ha a könyvvizsgáló nem dokumentál és jelentést ad ki, annál kényelmesebb a könyvvizsgáló számára nincs. Az ebből adódó veszélyeztetéssel a kollégák nincsenek tisztában. Minőségi könyvvizsgálatot csak számítógépes rendszerekkel lehet végezni. Nincs motiváció a kollégákban, hogy ezt a fejlődést a maguk részéről elvégezzék. Egyszerűen hiányzik a fogadó készség. Fejlesztésből, oktatásból kínálat van, de ez kevés arra, hogy megmozduljon a könyvvizsgálók széles rétege

20 Minőségi könyvvizsgálatot csak számítógépes rendszerekkel lehet végezni. Nincs motiváció a kollégákban, hogy ezt a fejlődést a maguk részéről elvégezzék. Egyszerűen hiányzik a fogadó készség. Fejlesztésből, oktatásból kínálat van, de ez kevés arra, hogy megmozduljon a könyvvizsgálók széles rétege. A fejlődést elősegítené, hogy gyakrabban kellene a minőség ellenőrzést végezni, és kevesebb időt kellene adni a felkészülésre. Aki pedig nem éri el a kívánt szintet annak vissza kellene vonni az engedélyét. Az ilyen követelménynek csak azok tudnának megfelelni, akik a könyvvizsgálat során folyamatosan dokumentálnak, és az informatikai módszereket a mindennapi munkában is alkalmazzák. Megnőne az igény a hatékony könyvvizsgálói programok és tanulási lehetőségek iránt. A jelentéssel letudott könyvvizsgálat a megbízó és a közbizalom számára is kockázatot jelent. A kamara vezetése nem mindenben osztja a kialakult helyzetben lévő, a szakmai értékrendre ható kockázattal kapcsolatos aggodalmainkat. 20

21 A számviteli törvény változásai 4. Akkreditált szervezet számviteli szolgáltatást végzők továbbképzése esetén NEM LEHET akkreditált szervezet, ha: nem OECD, nem EGT, nem kettős adózás kizáró egyezmény VAGY EGT-n kívüli államban kedvezményesebb lenne, mint belföldön, VAGY, ha a pénzmosásról szóló tv. alapján NEM LEHET akkreditált szervezet, ha: tulajdoni részesedéssel vagy szavazati joggal rendelkezőre igaz valamely fenti feltétel (rá, vagy ha társulásként adózik, akkor annak tulajdonos társaságaira) (Sztv (2) bek.: Adóelkerülést és gazdasági kifehérítést célozza Csökkenti a továbbképzést lebonyolító szervezetek körét, átláthatóvá teszi a tulajdonosi szerkezetét, tevékenységi körét!)

22 A számviteli törvény változásai 5. OSZB : ld. a december 31-ei szövegezést A bizottság létrehozása A számvitel elméletének és alkalmazott módszertani megoldásának fejlesztésére, elnökét és tagjait a miniszter nevezi ki, illetve menti fel. legalább kétharmadát a szakmai szervezetek javaslata alapján A bizottság feladata javaslatokat tesz a miniszter részére a törvény esetleges módosításának kezdeményezésére, nemzeti számviteli standardok előkészítésével, elfogadásával, értelmezésével kapcsolatos feladatok figyelemmel kíséri a számviteli rendszer gyakorlati megvalósulását, javaslatot tesz a könyvvizsgálói feladatok végrehajtását is segítő számviteli ajánlások elkészítésére, a külföldi számviteli szabályozást és gyakorlatot figyelemmel kíséri, azokról a magyar vállalkozókat tájékoztatja. A bizottság működése A bizottság munkáját az elnök irányítja, akinek tevékenységét a titkárság segíti. A titkársági feladatok ellátásáról a miniszter gondoskodik. A bizottság kialakítja és írásban rögzíti szervezeti és működési rendjét. A bizottság munkája - a szervezeti és működési rendben szabályozott kivételektől eltekintve - nyilvános. a miniszter április 1-ig gondoskodik az Országos Számviteli Bizottság létrehozásáról

23 A számviteli törvény változásai 6. Piaci érték utólagos módosítása ÉVKÖZI Az eszköz bekerülési (beszerzési, előállítási) értékét (47. (10))/az értékesítés nettó árbevételét (73. (4))/a 78. (8) szerinti költség, ráfordítás értékét módosítja az a felek között utólag elszámolt ellenértékkülönbözet, amellyel a társasági adóról és az osztalékadóról szóló évi LXXXI. törvény 18. -a alapján a beszerzőnek a beszerzésre tekintettel a társasági adó alapját módosítani kellene, amennyiben a különbözetet a könyvviteli elszámolásában a bekerülési érték/értékesítés nettó árbevétele/költség, ráfordítás értéke módosításaként nem szerepeltetné. = A piaci ár utólagos kiigazítása nem Egyéb bevétel/egyéb ráfordítás Hatályba lépést követő (új) módosítás: utólag elszámolt, a szokásos piaci ár és az alkalmazott ellenérték alapján számított különbözet Sztv. 47. (10) bek.. Beiktatta: évi CIII. törvény 26. (1). Hatályos: VI. 30-tól.

24 A számvitel rendjének megsértése (BTK évi C. tv ) (1) Aki a bizonylati rendet megsérti vagy könyvvezetési, beszámoló készítési kötelezettségét megszegi, és ezzel a) a megbízható és valós képet lényegesen befolyásoló hibát idéz elő, vagy b) az adott üzleti évet érintően vagyoni helyzete áttekintését, illetve ellenőrzését meghiúsítja, bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. Lényeges hiba, ha egy adott üzleti évet érintően feltárt hibák és hibahatások - eredményt, saját tőkét növelő-csökkentő - értékének együttes, előjeltől független összege meghaladja a hiba elkövetésének üzleti évére vonatkozó számviteli beszámolóban kimutatott nettó árbevétel 20%-át és mérlegfőösszeg 20%-át is. A könyvelő vagy tettes, vagy bűnsegéd, vagy felbujtó

25 Az eszközök bekerülési (beszerzési és előállítási) értéke (transzferár évi CIII. törvény (egyes törvényeknek a távolléti díj számításával és a közpénzek szabályozásával összefüggő módosításáról) 26. (1) bek) A bekerülési értéket módosító új tételként bevezetésre került a felek között utólag elszámolt olyan ellenérték-különbözet, melynek célja a társaságiadó-alap módosításának elkerülése. Ha nem sikerül a társasági adó szerint elfogadható piaci árat a napi tranzakciókban tartani, akkor év végén a cég döntési helyzetbe kerül: - az alkalmazott árak és a piacinak tartott árak közötti különbözetből eredő eredményváltozást a társaság adóalap-korrekcióként kezeli, - utólagos helyesbítés keretében módosítja az egész évben használt árakat vagy azok egy részét. (Áfa probléma!)

26 Szt. 47. (10) új bek.: Az eszköz bekerülési (beszerzési, előállítási) értékét módosítja az a felek között utólag elszámolt ellenértékkülönbözet, amellyel a Tao 18. -a alapján a beszerzőnek a beszerzésre tekintettel a társasági adó alapját módosítani kellene, ha a különbözetet a könyvviteli elszámolásában a bekerülési érték módosításaként nem szerepeltetné. Szt a (4) bek.: Az értékesítés nettó árbevételét módosítja az a felek között utólag elszámolt ellenérték-különbözet, amellyel a tao18. -a alapján az értékesítőnek az értékesítésre tekintettel a társasági adó alapját módosítani kellene, ha a különbözetet a könyvviteli elszámolásában az értékesítés nettó árbevétele módosításaként nem szerepeltetné. Az Szt. 78. (8) új bek.: Elszámolt költség, ráfordítás értékét módosítja az a felek között utólag elszámolt ellenérték-különbözet, amellyel a Taó 18. -a alapján a szolgáltatást igénybe vevőnek a társasági adó alapját módosítani kellene, ha a különbözetet a könyvviteli elszámolásában a szolgáltatás igénybe vétele miatti költség, ráfordítás értékének módosításaként nem szerepeltetné.

27 Az Szt (6) bek. h) ponttal egészül ki: A könyvviteli szolgáltatás végzésére jogosító engedély visszavonásával egyidejűleg a nyilvántartásból törölni kell azt a természetes személyt, aki a nyilvántartásban szereplő adataiban bekövetkezett változásokat a nyilvántartásba vételt végző szervezet felszólítását követően sem jelentette be. Az Szt (7) bek. g) ponttal egészül ki: Az a természetes személy, akinek a könyvviteli szolgáltatás végzésére jogosító engedélyét visszavonták, az engedély újbóli megadását és a könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásába való újbóli felvételét kérheti, az engedély visszavonását követően

28 Új Ptk. társasági joga A jogi személyek szabályanyaga jelentősen kibővült Számos vitát kiváltó rendelkezés a diszpozitivitás általánossá tétele = 3:4. 3 mft törzstőke, 2 év türelmi idővel, Vezető tisztségviselő felelőssége nő Bizalmi vagyonkezelés Könyvvizsgáló előfordulásai Könyvvizsgáló (alapítvány) Kirendelt könyvvizsgáló (alapítvány) Egyedi könyvvizsgáló (közös szabály + szövetkezet) Választott könyvvizsgáló (egyesülete) Állandó könyvvizsgáló (jogi személy közös szabálya)

29 Behajtási költségátalány A gazdálkodó szervezetek egymás közötti késedelme esetén kötelező fizetési kötelezettség keletkezik: behajtási költségátalány 40 Eurónak megfelelő forint összeg. Az ettől eltérő kikötés tétele semmis. Sztv. 77. (2) és a 81. (2) bek., Ptk. 301/A (3) bek.) Elszámolása a késedelmi kamattal azonos: Egyéb bevételként (befolyáskor), illetve Egyéb ráfordításként (a kötelezettség felmerülésekor). Ha nem fizeti meg a vevő a költségátalányt, akkor az elévülés szabályai szerint kell eljárni. Magánszemélyekkel kötött szerződésekre nem vonatkozik. Elengedett követeléssel csak akkor kell számolni adóalap növelés összefüggésében, ha azt korábban már elszámolták, azaz kimutatták a könyvekben.

30 Kérdések a behajtási költségátalányról - Nem tervezi-e e szerencsétlen szabály megváltoztatást a KIM? - Értékhatártól függetlenül fel kell-e számítani (pl. 15 eft-os követelés esetén is)? Függ a vevő fizetési hajlandóságától! - Ki kezdeményezze a teljesítését? A Ptk. szövege alapján a késedelembe esett automatikusan kellene, hogy utalja. -Év végén mit kell tenni? A kötelezett minden esetben el kell hogy számolja, a jogosult pedig csak akkor, ha pénzügyileg rendeződött? (Az Szt. úgy szabályozza, mint a késedelmi kamatot.) - Nincs ellenkező kikötés a szerződésben, de a felek hallgatólagosan nem érvényesítik. Ilyenkor keletkezik-e elengedett követeléskötelezettség? A követelést nem kell elszámolni, csak ha teljesült, így nem is lehet elengedett? - Ha nem volt behajtási költség, akkor miért terhel át 40 Eurót? - Ha elengedi, akkor Tao korrekció és illeték fizetési kötelezettség?

31 A számviteli törvény változásai 8. Osztalék kifizetése egyéb eszközben Ha a jóváhagyott osztalék, részesedés, kamatozó részvények kamata kötelezettségként kimutatott összegének teljesítése nem pénzeszközzel, hanem egyéb eszközzel történik, akkor a juttatás teljesítéseként átadott eszközt az értékesítés szabályai szerint kell elszámolni. (Sztv. 39. (2a) bek.) Ezt csak akkor lehet teljesíteni, ha a társasági szerződés erre kifejezetten lehetőséget ad! Osztalékelőleget a fordulónapig ki kell fizetni!

32 A számviteli törvény változásai 9. Egyéb jogszabályok változása miatti módosítás a) Átváltoztatható kötvény Átváltoztatható és átváltozó kötvény (Sztv. 40. (4) bek., 42. (6) és (7) bek.) Kapcsolat: GT tól: Az átváltozó kötvény évi V. tv. Új PTK 3:240/A. (1) bek., 3:250. (2) bek. c) pontja 303. (1)-(3) bek. 194/A. (1) A részvénytársaság alaptőkéjének feléig forgalomba hozhat olyan névre szóló kötvényt, amely egy később bekövetkező objektív feltétel bekövetkezte esetén részvénnyé alakul át (átváltozó kötvény). (2) A részvénytársaság közgyűlése felhatalmazhatja az igazgatóságot átváltozó vagy feltételesen átváltozó kötvény kibocsátására. b) Korlátlan mögöttes felelősség szövegrész törlése Kapcsolat: évi CXV. törvény - az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről 38. a korlátolt mögöttes felelősséggel működő egyéni cég a Módtv. hatálybalépését megelőzően fennálló korlátlan felelősséggel bíró tagságát köteles február 1-ig megszüntetni.

33 Ha az üzletágeladásról szóló szerződés (számla, részletező bizonylat) szerint üzleti vagy cégértéket is értékesít (érvényesít) az eladó, akkor az erre jutó bevételt az értékesítés nettó árbevételeként kell elszámolni. (?!) Terven felüli értékcsökkenést kell elszámolni, ha tartósan és jelentősen eltér a piaci értéke a könyv szerintitől. Visszaírást? A mérleget, eredménykimutatást és kiegészítő mellékletet a hely és a kelet feltüntetésével a vállalkozó képviseletére jogosult személy köteles aláírni. Ha,egyéb szervezet?

34 Szellemi alkotás A Szerződés teljesítése során keletkező bármilyen szellemi alkotáshoz fűződő jog a Megbízó kizárólagos tulajdonát képezi, a vagyoni jogok a Megbízót illetik meg, aki ezeket (fel)használhatja, közzéteheti, továbbadhatja, vagy belátása szerint átengedheti, átruházhatja földrajzi vagy bármely más korlát nélkül. A jelen közbeszerzési szerződésnek a teljesítése során keletkező alkotáson Megrendelő területi korlátozás nélküli, kizárólagos és harmadik személynek átadható felhasználási jogot szerez. A Megrendelő jogot szerez továbbá az ilyen alkotás átdolgozására is. A könyvvizsgálók képviseleti jogosultsága.

35 IFRS-ek bevezetése az egyedi beszámolókra Magyarország jelenleg elmarad a régiós és nemzetközi versenytársaitól A bevezetés legnagyobb előnye az átláthatóság és az összehasonlíthatóság A bevezetés jelentős költséggel jár, főleg a kisebb szervezetek számára Kritikus a megfelelő szakembergárda Az adó és jogi problémák kisebbek a vártnál Az előzetes felmérés alapján javasolt: IFRS bevezetés szektorális alapon Néhány szektornak (pl. bankok) megfontolandó a kötelező alkalmazás kicsi inkrementális költség Széleskörű opcionális alkalmazás Megfontolandó a többlépcsős bevezetés Megfelelő kommunikáció és szakmai képzési terv szükséges

36 IFRS-ek bevezetése az egyedi beszámolókra Az opcionális bevezetést viszonylag hamar meg kellene engedni (pl január 1-jétől) től kötelezően bevezetendő a pénzügyi szektorokban. A hitelintézeteket és biztosítókat a kötelező felügyeleti adatszolgáltatás miatt, valamint az anyavállalati IFRS miatti társaságokat külön érdemes kezelni. Az IFRS-ek párhuzamos (magyar és IFRS szabályok együttes) alkalmazása nem javasolt. A bevezetésre kiszabott határidők legyenek ambiciózusak. Elég időt kell biztosítani az IT rendszerek átállításához. Mielőbb meg kell ismerni a felügyeleti szervek álláspontját az alkalmazásról.

37 KAMARAI TÖRVÉNY VÁLTOZÁSAI Kamarai törvény módosítása - egyéni vállalkozó nem könyvvizsgáló cég, - évente adatszolgáltatás, - választás - főtitkár és főkönyvelő fizetése + Új ad hoc bizottság kezdte meg ténykedését. Cél: a szeptemberi rendkívüli küldöttgyűlésére kidolgozni egy, a kamara strukturális változtatását tartalmazó javaslatot

38 Zöld Könyv helyzete Több mint három évig vajúdtak a hegyek, és végre megszületni látszik a kisegér december 18-án a COREPER (az Állandó Képviselők Bizottsága) jóváhagyta a könyvvizsgálat reformjával kapcsolatos jogszabály tervezetet, és az EU Parlament február 4-i plenáris ülése elé terjeszti végső szavazásra. Rotáció: a közérdeklődésre számot tartó gazdálkodóknál kötelező a 10 éves rotáció azzal, hogy tenderezés esetén további 10 évvel meghosszabbítható, és még további 14 évvel, ha a periódus alatt végig joint audit volt. A kötelező rotáció a direktíva elfogadásának, illetve a tagállam által történt adaptálás időpontjával kezdődik, azzal az átmeneti rendelkezéssel, hogy a 20 éves vagy annál régebbi megbízás esetén 6 éven, a éves megbízásnál pedig 9 éven belül kell lecserélni a könyvvizsgálót

39 Zöld Könyv helyzete Függetlenség (mit végezhet a könyvvizsgáló) Feketelistás megközelítés: a direktíva a tiltásokat fogalmazza meg, vagyis azokat a tevékenységeket, amelyeket a közérdeklődésre számot tartó gazdálkodóknál a könyvvizsgáló a könyvvizsgálat mellett nem végezhet. A tiltó lista többek között az alábbiakat tartalmazza: értékelés, értékbecslés, belső ellenőrzés kialakítása és megvalósítása, a finanszírozáshoz, tőkestruktúrához, allokációhoz, befektetési stratégiához kapcsolódó szolgáltatások, minden olyan szolgáltatás, amelyek a könyvvizsgált társaság vezetési vagy döntéshozatali folyamatát érintik, adótanácsadás, direkt és indirekt adók kiszámítása

40 Zöld Könyv helyzete ISA-k (könyvvizsgálati standardok) A tagállamoknak biztosítaniuk kell a standardok arányos alkalmazásának lehetőségét a kis- és középvállalkozások könyvvizsgálatára. A könyvvizsgálói jelentés tartalma A közérdeklődésre számot tartó gazdálkodóknál kibővül. A lényeges hibás állítások legjelentősebb kockázatait bele kell foglalni a könyvvizsgálói jelentésbe. Valamennyi gazdálkodó esetében a könyvvizsgálói jelentésnek tartalmaznia kell a lényeges bizonytalanságok leírását a vállalkozás folytatásának elvével kapcsolatban, ha ilyen felmerül

41 Zöld Könyv helyzete EU szintű közfelügyelet Tapasztalatcsere a legjobb gyakorlatról, együttműködés fejlesztése, szakértői tanácsadás az Európai Bizottság részére az ISA-k átültetéséről, harmadik országok felügyeleti rendszerének értékelése. A kamarák szerepére A nem közérdeklődésre számot tartó gazdálkodók könyvvizsgálói esetében a nyilvántartás, a minőségellenőrzés, a fegyelmi eljárások, a képzés és a továbbképzés továbbra is a kamarák hatáskörében maradhat, amennyiben ezeket a feladatokat a Közfelügyelet a kamarákhoz delegálja. A közérdeklődésre számot tartó gazdálkodók könyvvizsgálatának minőségellenőrzését és azok fegyelmi ügyeit viszont nem lehet majd a kamarákhoz delegálni

42 EGYEBEK IFRS minősítés, e-learning, kompetencia vizsga Főtitkár(ok), Natura tagozat, Oktatási kft. Igazságügyi szakértés: Ároktő miatt csak szakértői intézetek? Szakma új kiadója, Adókülönszám Alapkezelő 10 db/fő + 10%. Takarékszövetkezeti átvilágítások Közfelügyelet, ÁSZ (4 bejelentés), KEHI, EMMI, MNV Stratégiai megállapodás, partnerség Iparkamarai regisztráció és elmaradásának szankciói Fegyelmi ügyek (reklám, minősítés nélküli, felmentési igény) Mennyi könyvvizsgálatot végezhet egy könyvvizsgáló? Hány éves koráig auditálhat egy könyvvizsgáló? Átalakulások és mikrogazdálkodók könyvvizsgálata Biztosítás (6,2-4; 12-4 eset) + Dankáné, Trautmanné, Szebellédi Életműdíj: Sugár Dezső, Bosnyák János XXI. Konferencia (bizalom) és jön a XXII. Visegrádon

43 PSZÁF-MNB Ki lehet az MNB felügyelete alá tartozó cég könyvvizsgálója? 1. MNB által megszervezett oktatás, vizsga. 2. MNB-nél regisztráció. vezetne egy nyilvántartást, 3. Probléma, elégedetlenség, hiba esetén visszavonhatja. 4. Extra, többlet-követelményeket, igények, gyakoriság. 5. Cégrotáció. 6. Titoktartás megszüntetése. 7. Nagyobb biztosítás. 8. Auditprogram és informatikai ismeret. 9. Cégminősítés is (legalább két minősítéssel rendelkező tulajdonos és/vagy alkalmazott aktív kamarai tag található). 10. A kamarának be kell jelenteni az MNB felé minden olyan esetet, amikor a minősített könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló cég ellen fegyelmi/etikai eljárás indul, illetve tájékoztatni kell az MNB-t az eljárás végeredményéről.

44 ÖSSZEFOGLALÓ A PÉNZMOSÁS ÉS A TERRORIZMUS FINANSZÍROZÁSA MEGELŐZÉSÉRŐL ÉS MEGAKADÁLYOZÁSÁRÓL SZÓLÓ ÉVI CXXXVI. TÖRVÉNY JÚLIUS 1. NAPJÁN HATÁLYBA LÉPETT MÓDOSÍTÁSÁRÓL, VALAMINT A KAMARAI MINTASZABÁLYZAT február 12-én hatályba léptetett KIEGÉSZÍTÉSÉRŐL Minden ügyfelet át kell világítani, azonosítani és ellenőrizni kell. Írásban kell szerződni szervezettel, természetes személy ügyfél és az ügyleti megbízás fogalmilag kizárt Az a természetes személy is tényleges tulajdonosnak minősül, aki közvetve rendelkezik a szavazati jogok vagy a tulajdoni hányad 25%-ával. Ha tulajdoni hányad vagy meghatározó befolyás alapján a tényleges tulajdonos nem állapítható meg, akkor a vezető tisztségviselő minősül tényleges tulajdonosnak. Nem kérhetjük a pénzeszközök forrására vonatkozó információk rendelkezésre bocsátását.

Számviteli változások 2014. Tóth Mihály bejegyzett könyvvizsgáló

Számviteli változások 2014. Tóth Mihály bejegyzett könyvvizsgáló Számviteli változások 2014 Tóth Mihály bejegyzett könyvvizsgáló Releváns jogszabályok egyes törvényeknek a távolléti díj számításával és a közpénzek szabályozásával összefüggő módosításáról szóló 2013.

Részletesebben

Kompkonzult Kft SZÁMVITEL május 6.

Kompkonzult Kft SZÁMVITEL május 6. Kompkonzult Kft SZÁMVITEL 2014 2014. május 6. 1 Beszámoló, könyvvezetés 2 lehet USD is csak az 5. üzleti évet követően változtatható devizás értékelésre az Európai Központi Bank árfolyama is választható,

Részletesebben

Audit reform Magyarországon

Audit reform Magyarországon Audit reform Magyarországon Dr. Sramkó Szilvia Tolnai Krisztián Ádám Nemzetgazdasági Minisztérium 2016 Témáink: Audit reform dr. Sramkó Szilvia 2015. évi minőségellenőrzések tapasztalatai Tolnai Krisztián

Részletesebben

A kapcsolt vállalkozásokat érinti: ha nem kívánják a Tao. tv. előírásai szerint az adózás előtti eredményt módosítani a különbözettel módosíthatják

A kapcsolt vállalkozásokat érinti: ha nem kívánják a Tao. tv. előírásai szerint az adózás előtti eredményt módosítani a különbözettel módosíthatják A kapcsolt vállalkozásokat érinti: ha nem kívánják a Tao. tv. előírásai szerint az adózás előtti eredményt módosítani a különbözettel módosíthatják az ügylet eredeti ellenértékét = a beszerzési értéket

Részletesebben

Számviteli törvény című előadás

Számviteli törvény című előadás Számviteli törvény 2014. című előadás Előadó: Botka Erika okleveles könyvvizsgáló, MSZSZE főtitkára Főbb témakörök: 2013. évközi törvény változások Kapcsolt vállalkozások Végelszámolás Devizás ügyletek

Részletesebben

2016. évi számviteli változások

2016. évi számviteli változások 2016. évi számviteli változások A 2016. évi üzleti évtől hatályos számviteli törvényi változásokat jellemzően az Európai Parlament és Tanács 2013/34/EU Irányelvének hazai szabályozásba való átültetésének

Részletesebben

Aktualitások az adózás, a könyvvizsgálat és a számvitel területén Izer Norbert

Aktualitások az adózás, a könyvvizsgálat és a számvitel területén Izer Norbert Aktualitások az adózás, a könyvvizsgálat és a számvitel területén Izer Norbert Adószabályozásért és számvitelért felelős helyettes államtitkár 1 Trendek a magyar adórendszerben Gazdaságpolitikai célok

Részletesebben

A számviteli törvény, könyvvizsgálati törvény, és a vonatkozó számvitelt szabályozó kormányrendeletek változásai

A számviteli törvény, könyvvizsgálati törvény, és a vonatkozó számvitelt szabályozó kormányrendeletek változásai A számviteli törvény, könyvvizsgálati törvény, és a vonatkozó számvitelt szabályozó kormányrendeletek változásai Molnár Csilla főosztályvezető-helyettes Számviteli és Felügyeleti Főosztály 2013. december

Részletesebben

A számviteli törvény változásai Mészáros László főosztályvezető

A számviteli törvény változásai Mészáros László főosztályvezető A számviteli törvény változásai Mészáros László főosztályvezető Nemzetgazdasági Minisztérium Számviteli és Felügyeleti Főosztály 1051 Budapest, József nádor tér 2-4. Tel.: 06-1/ 795-1585 e-mail: laszlo.meszaros@ngm.gov.hu

Részletesebben

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE SZÁMVITELI POLITIKA Érvényes: 2011. január 02. Aktualizálva: 2012. január 02. Készítette: Újhelyiné Bukta Mónika Jóváhagyta: Bukta László elnök A számviteli politika

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015. 01. 01. 2015. 12. 31. Budapest, 2016. április 30... A vállalkozás vezetője ( képviselője ) 1 1. Általános bemutatás A vállalkozás neve: STEMO MARKETING Kft. A vállalkozás rövidített

Részletesebben

Számviteli törvény módosítása

Számviteli törvény módosítása Dr. Gróf Gabriella Évközi módosítás: 2012. évi CXLVI. törvény 2012. évi CLXXVIII. törvény Szabályok hatályba lépése 2013. 01, 01., de a rendelkezések jelentős része 2012-re is alkalmazható Mikrogazdálkodói

Részletesebben

Számviteli törvény 2008. évi módosítása

Számviteli törvény 2008. évi módosítása Számviteli törvény 2008. évi módosítása Szt. módosítás helye Egyes adó- és járuléktörvények módosításáról szóló 2008. évi tv. A 2009. évi költségvetést megalapozó egyes tvek módosításáról szóló 2008. évi

Részletesebben

A könyvvizsgáló kapcsolatrendszere. Kapcsolatrendszer elemei. Szabályozási háttér. Dr. Kántor Béla

A könyvvizsgáló kapcsolatrendszere. Kapcsolatrendszer elemei. Szabályozási háttér. Dr. Kántor Béla A könyvvizsgáló kapcsolatrendszere Dr. Kántor Béla 1 Kapcsolatrendszer elemei Tulajdonosok Menedzsment Igazgatóság, Felügyelő Bizottság (Igazgatótanács), Audit Bizottság Megbízó belső audit részlege Pénzügyi

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. a évi. egyszerűsített éves beszámolóhoz

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. a évi. egyszerűsített éves beszámolóhoz 1 Kumánia Gyógyfürdő Kft. Cégjegyzék száma: 16-09-013675 5310. Kisújszállás Statisztikai számjele: 23580259-9329-113-16 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2011. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz 2 I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

A minőség-ellenőrzés tapasztalatai a pénz- és tőkepiac könyvvizsgálóinál

A minőség-ellenőrzés tapasztalatai a pénz- és tőkepiac könyvvizsgálóinál A minőség-ellenőrzés tapasztalatai a pénz- és tőkepiac könyvvizsgálóinál 2012. december 3. SZABÓ ZSUZSANNA - RÉDEI EMESE A Minőségellenőrzési Bizottság tagjai 1 2012. évi minőségellenőrzési feladatok I.

Részletesebben

A SZÁMVITEL ÉS KÖNYVVIZSGÁLAT AKTUÁLIS KÉRDÉSEI. Pankucsi Zoltán Nemzetgazdasági Minisztérium

A SZÁMVITEL ÉS KÖNYVVIZSGÁLAT AKTUÁLIS KÉRDÉSEI. Pankucsi Zoltán Nemzetgazdasági Minisztérium A SZÁMVITEL ÉS KÖNYVVIZSGÁLAT AKTUÁLIS KÉRDÉSEI Pankucsi Zoltán Nemzetgazdasági Minisztérium A MÓDOSÍTÓ TÖRVÉNYEK Munkahelyvédelmi akcióterv (2012. évi CXLVI. törvény) Egyes adótörvények és azzal összefüggő

Részletesebben

Számvitel szabályozása

Számvitel szabályozása Számvitel szabályozása 1. A számvitel szabályozása Magyarországon (Törvények és Kormány rendeletek) előzmények és a jelen a szabályozás váltás (a számviteli tv.) indoka, céljai, jelentősége a tv. hatálya

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület. Éves beszámolójához. 2013 május 09. a vállalkozás vezetője (képviselője)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület. Éves beszámolójához. 2013 május 09. a vállalkozás vezetője (képviselője) KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület 2012 Éves beszámolójához 2013 május 09 a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő

Részletesebben

A SZÁMVITEL ÉS KÖNYVVIZSGÁLAT AKTUÁLIS KÉRDÉSEI

A SZÁMVITEL ÉS KÖNYVVIZSGÁLAT AKTUÁLIS KÉRDÉSEI A SZÁMVITEL ÉS KÖNYVVIZSGÁLAT AKTUÁLIS KÉRDÉSEI Pankucsi Zoltán Nemzetgazdasági Minisztérium BREAKING NEWS 2 A MÓDOSÍTÓ TÖRVÉNYEK Munkahelyvédelmi akcióterv (2012. évi CXLVI. törvény) Egyes adótörvények

Részletesebben

1/ Sajátos egyszerűsített éves beszámoló választásának előfeltételei:

1/ Sajátos egyszerűsített éves beszámoló választásának előfeltételei: 1/ Sajátos egyszerűsített éves beszámoló választásának előfeltételei: A/ bármely cég választhatja, ha két egymást követő üzleti évben, a fordulónapi adatok alapján három mutatóérték közül bármely kettő

Részletesebben

Fekete Imréné Pénz és Tőkepiaci Tagozat rendezvénye

Fekete Imréné Pénz és Tőkepiaci Tagozat rendezvénye A közfelügyeleti bizottság tapasztalatai a közérdeklődésre számot tartó gazdálkodók könyvvizsgálóinak kamarai minőségellenőrzésénél A KKB szerepe és munkája 2010-2011-es években, tervezett jogszabály módosítások

Részletesebben

Elvárt adó - nyilatkozat

Elvárt adó - nyilatkozat Elvárt adó - nyilatkozat Megnevezés Az adóévben Az adóévet megelőző adóévben 2. adóévben Igen Nem Igen Nem Igen Nem Az adózás előtti eredmény nagyobb-e, mint a korrigált bevétel 2%-a? Igen esetén a további

Részletesebben

A 484/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet

A 484/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet A 484/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet A számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó kormányrendeletek módosításáról szóló 484/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet szabályait

Részletesebben

SZERZŐDÉS. cég:. Székhely: (a továbbiakban: Társaság )

SZERZŐDÉS. cég:. Székhely: (a továbbiakban: Társaság ) SZERZŐDÉS amely létrejött a és cég:. Cg:. Székhely: (a továbbiakban: Társaság ) Ungváriné Fenyves Beáta ( szül: Heves, 1961.03.22,an: Vona Veronika) 3360 Heves, Brassói út 36. (a továbbiakban: Könyvvizsgáló

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. 2014 egyszerűsített éves beszámolójához 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A cég teljes neve: Alapítás időpontja:

Részletesebben

2006. január 1-jétől a szolgáltatások költségeinek elszámolása elsődlegesen költségviselőkre, költséghelyekre történő könyvelés esetén

2006. január 1-jétől a szolgáltatások költségeinek elszámolása elsődlegesen költségviselőkre, költséghelyekre történő könyvelés esetén 2006. január 1-jétől a szolgáltatások költségeinek elszámolása elsődlegesen költségviselőkre, költséghelyekre történő könyvelés esetén 71. Szolgáltatás költségei 1/231. 4. 81 82. Belföldi értékesítés közvetlen

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT.. ügyvezető Monor, 2014.02.28. 1/6 2013.ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A cég neve: VIGADÓ KULTURLÁSI ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT

Részletesebben

Ami nincs dokumentálva, az olyan mintha el sem végeztük volna!

Ami nincs dokumentálva, az olyan mintha el sem végeztük volna! Minőségellenőrzés a pénz- és tőkepiaci terület könyvvizsgálóinál 2008. Készítette: Biróné Zeller Judit 1 10/13/2008 Ami nincs dokumentálva, az olyan mintha el sem végeztük volna! 2 10/13/2008 A minőségellenőrzés

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 213.2.7-213.12.31 egyszerűsített éves beszámolójához 213. március 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A

Részletesebben

USA dollárban is lehet a könyveket vezetni és a beszámolót készíteni.

USA dollárban is lehet a könyveket vezetni és a beszámolót készíteni. A SZÁMVITELI TÖRVÉNY ÉS AZ EGYÉB SZERVEZETEK BESZÁMOLÓ KÉSZÍTÉSI ÉS KÖNYVVEZETÉSI KÖTELEZETTSÉGEIRŐL SZÓLÓ KORMÁNYRENDELET 2014. ÉVRE VONATKOZÓ MÓDOSÍTÁSAI A Számviteli törvényt (2000. évi C. tv.) és a

Részletesebben

Számvitel 2013. 2013. január 31. Tóth Mihály bejegyzett könyvvizsgáló

Számvitel 2013. 2013. január 31. Tóth Mihály bejegyzett könyvvizsgáló Számvitel 2013 2013. január 31. Tóth Mihály bejegyzett könyvvizsgáló Számviteli változások 2013-tól Többes munkáltatói foglalkoztatás Munkahelyvédelmi akcióterv KATA, KIVA számvitele Őszi adócsomag Számviteli

Részletesebben

A tőzsdén jegyzett gazdálkodók könyvvizsgálatának specialitásai

A tőzsdén jegyzett gazdálkodók könyvvizsgálatának specialitásai A tőzsdén jegyzett gazdálkodók könyvvizsgálatának specialitásai Mádi-Szabó Zoltán 2010. november 18. és 22. AUDIT Tartalom A közérdeklődésre klődé számot tartó tó gazdálkodó dó fogalma Értékpapírt kibocsátó

Részletesebben

Hitelintézetek beszámolási kötelezettsége

Hitelintézetek beszámolási kötelezettsége MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI K A R Ü Z L E T I I N F O R M Á C I Ó G A Z D Á L KO D Á S I É S M Ó D S Z E R TA N I I N T É Z E T S Z Á M V I T E L I N T É Z E T I TA N S Z É K Hitelintézetek beszámolási

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 02. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 02 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/E

Részletesebben

Hajós Alfréd Általános Iskola Alapítvány Kiegészítő melléklet 2011.

Hajós Alfréd Általános Iskola Alapítvány Kiegészítő melléklet 2011. Adószám: 18715792-1-13 Bíróság: Budapest Környéki Törvényszék Bírósági végzés: 4.13.PK.60.034/2007/4 Statisztikai számjel: Fordulónap: december 31. Beszámolási időszak: január 01- december 31. Gödöllő,

Részletesebben

Független ellenőrzés (inspekció) a közérdeklődésre számot tartó gazdálkodók könyvvizsgálóinál

Független ellenőrzés (inspekció) a közérdeklődésre számot tartó gazdálkodók könyvvizsgálóinál Független ellenőrzés (inspekció) a közérdeklődésre számot tartó gazdálkodók könyvvizsgálóinál Molnár Csilla koordináló független ellenőr 1 TÉMÁK Inspekciós rendszer elindulása 2011 2012. évi események

Részletesebben

Átláthatósági jelentés 2015.

Átláthatósági jelentés 2015. Átláthatósági jelentés 2015. a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény 55. (1) bekezdése alapján Tartalomjegyzék

Részletesebben

Számviteli szabályozás

Számviteli szabályozás Dr. Pál Tibor 2010.11.29. Társasági Számviteli szabályozás 7. ELŐADÁS Szabályok és elvek a könyvvizsgálat során Egyéb standardok KÖNYVVIZSGÁLAT Számviteli Könyvvizsgáló választása Ki lehet könyvvizsgáló?

Részletesebben

Átláthatósági jelentés

Átláthatósági jelentés Átláthatósági jelentés a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény 55. (1) bekezdése alapján Tartalomjegyzék

Részletesebben

A minőség-ellenőrzés tapasztalatai a pénz- és tőkepiac könyvvizsgálóinál

A minőség-ellenőrzés tapasztalatai a pénz- és tőkepiac könyvvizsgálóinál A minőség-ellenőrzés tapasztalatai a pénz- és tőkepiac könyvvizsgálóinál 2011. december 9. Biróné Zeller Judit A Minőségellenőrzési Bizottság tagja 1 A minőségellenőrzések személyi feltételei 2009. évben

Részletesebben

Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet

Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet TÁJÉKOZTATÓ A devizában végzett műveletek teljesítési rendjéről Hatályos: 2012. január 2-től 1 I. Általános feltételek A Takarékszövetkezet csak tartalmi, nyelvi és alaki

Részletesebben

ÁTLÁTHATÓSÁGI JELENTÉS 2013.

ÁTLÁTHATÓSÁGI JELENTÉS 2013. ÁTLÁTHATÓSÁGI JELENTÉS 2013. 1.) Gazdálkodási forma és tulajdonviszonyok A MOORE STEPHENS K-E-S AUDIT Könyvvizsgáló, Könyvvezető és Adószakértő Kft. a Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság által bejegyzett

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET BISZK - Budapesti Igazságügyi Szakértői Kamara 2015.évi egyszerűsített beszámolójához I. Általános rész A Budapesti Igazságügyi Szakértői Kamara az 1995.évi CXIV. törvény által létrehozott

Részletesebben

Társasági adótörvény változása

Társasági adótörvény változása Dr. Gróf Gabriella 2012. évi CLXXVIII. törvény Hatály: 2013. 01. 01. Adóalanyok Nem Tao alany a Nemzeti Eszközkezelő Zrt (2012. 06. 20.) Nem Tao alany a kényszertörlési eljárás alatt álló adózó a kényszertörlési

Részletesebben

Az I. pont alá nem tartozó jogi személyek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezetek

Az I. pont alá nem tartozó jogi személyek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezetek KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. (1) bekezdés c) és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. (1) bekezdés 1. pontjának való megfelelésről szóló átláthatósági

Részletesebben

RENDSZERVÍZ PLUSZ KFT 1146 BUDAPEST, ISTVÁNMEZEI ÚT 2/C társaság. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET évi beszámolóhoz

RENDSZERVÍZ PLUSZ KFT 1146 BUDAPEST, ISTVÁNMEZEI ÚT 2/C társaság. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET évi beszámolóhoz RENDSZERVÍZ PLUSZ KFT 1146 BUDAPEST, ISTVÁNMEZEI ÚT 2/C társaság KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2010. évi beszámolóhoz I. Általános rész 1. A társaság bemutatása A cég neve: (rövidített) RENDSZERVÍZ PLUSZ KFT A

Részletesebben

december 3-4.

december 3-4. Főbb témakörök Többes munkáltatói foglalkoztatás Munkahelyvédelmi akcióterv KATA, KIVA számvitele Őszi adócsomag Számviteli standardok bevezetése, mikrogazdálkodói beszámoló Mindegyikük munkáltatónak minősül

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2014. május 29. A társaság bemutatása A Comenius Angol-Magyar Két

Részletesebben

KISKANIZSA KULTURÁLIS EGYESÜLET NAGYKANIZSA, HAJGATÓ S. u. 1. A Számviteli Törvénynek a C. számú törvénnyel módosított változata

KISKANIZSA KULTURÁLIS EGYESÜLET NAGYKANIZSA, HAJGATÓ S. u. 1. A Számviteli Törvénynek a C. számú törvénnyel módosított változata KISKANIZSA KULTURÁLIS EGYESÜLET 8800 NAGYKANIZSA, HAJGATÓ S. u. 1. A Számviteli Törvénynek a 2000. C. számú törvénnyel módosított változata 2001. január 01-től hatályos, ennek megfelelően az Egyesület

Részletesebben

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük.

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. ESZKÖZÖK (aktívák) Előző év Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 79 260 72 655 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 10

Részletesebben

IAS 20. Állami támogatások elszámolása és az állami közreműködés közzététele

IAS 20. Állami támogatások elszámolása és az állami közreműködés közzététele IAS 20 Állami támogatások elszámolása és az állami közreműködés közzététele A standard célja A kapott állami támogatások befolyással vannak a gazdálkodó egység vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetére.

Részletesebben

1429 BEVALLÁS és 1429-A ADATSZOLGÁLTATÁS

1429 BEVALLÁS és 1429-A ADATSZOLGÁLTATÁS BEVALLÁS és 1429-A ADATSZOLGÁLTATÁS a 2014. évi társasági adóról, a hitelintézeti járadékról, az energiaellátók jöv.adójáról, a hitelintézetek különadójáról, az inno. járulékról, ill. a szakképzési hozzájárulásról

Részletesebben

Számviteli aktualitások 2015. Vállalkozási szakterület

Számviteli aktualitások 2015. Vállalkozási szakterület (számviteli témakör) Forrás Akadémia GriffSoft Informatikai Zrt. 1041 Budapest, Görgey Artúr utca 69-71. Telefon: +36-1/450-2200, +36-62/549-100 Fax: +36-1/239-0056, +36-62/401-417 Web: www.griffsoft.hu

Részletesebben

IV. KEDVEZMÉNYEZETT ÁTALAKULÁS ADÓZÁSI SZABÁLYAI

IV. KEDVEZMÉNYEZETT ÁTALAKULÁS ADÓZÁSI SZABÁLYAI Pénzügyi és Könyvszakértő Kft Székhely: 1026 Budapest, Bimbó út 182. Telefon+Fax: 209-9373, Fax: 466-8409 Web: http://www.correct.hu/ e-mail: correct@correct.hu IV. KEDVEZMÉNYEZETT ÁTALAKULÁS ADÓZÁSI SZABÁLYAI

Részletesebben

RENDSZERVÍZ PLUSZ KFT 1031 BUDAPEST, VÁCI MIHÁLY TÉR 1. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A ÉVI BESZÁMOLÓHOZ

RENDSZERVÍZ PLUSZ KFT 1031 BUDAPEST, VÁCI MIHÁLY TÉR 1. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A ÉVI BESZÁMOLÓHOZ RENDSZERVÍZ PLUSZ KFT 1031 BUDAPEST, VÁCI MIHÁLY TÉR 1. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ I. Általános rész 1. A társaság bemutatása A cég neve: (rövidített) RENDSZERVÍZ PLUSZ KFT A cég neve:

Részletesebben

RENDSZERVÍZ PLUSZ KFT 1031 BUDAPEST, VÁCI MIHÁLY TÉR 1. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2012. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ

RENDSZERVÍZ PLUSZ KFT 1031 BUDAPEST, VÁCI MIHÁLY TÉR 1. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2012. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ RENDSZERVÍZ PLUSZ KFT 1031 BUDAPEST, VÁCI MIHÁLY TÉR 1. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2012. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ I. Általános rész 1. A társaság bemutatása A cég neve: (rövidített) RENDSZERVÍZ PLUSZ KFT A cég neve:

Részletesebben

A minőség-ellenőrzés tapasztalatai a pénz- és tőkepiac könyvvizsgálóinál

A minőség-ellenőrzés tapasztalatai a pénz- és tőkepiac könyvvizsgálóinál A minőség-ellenőrzés tapasztalatai a pénz- és tőkepiac könyvvizsgálóinál 2010. december 9. Biróné Zeller Judit A Minőségellenőrzési Bizottság tagja 1 A minőségellenőrzések feltételei 2009. évben 2010.

Részletesebben

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2014. május 29.

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2014. május 29. DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013 EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2014. május 29. A társaság bemutatása A Dél-balatoni Idegenforgalmi

Részletesebben

Az I. pont alá nem tartozó jogi személyek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezetek

Az I. pont alá nem tartozó jogi személyek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezetek Nyilatkozat az államháztartásról szóló 2011 évi CXCV törvény 41 (6) bekezdés, 50 (1) bekezdés c) és a nemzeti vagyonról szóló 2011 évi CXCVI törvény 3 (1) 1 pontjának való megfelelésről I Törvény erejénél

Részletesebben

Kiegészítő Melléklet a Art Motives Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2012. évi Egyszerűsített éves beszámolójához ÁLTALÁNOS RÉSZ Vállalkozás elnevezése: Art Motives Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

Részletesebben

Átláthatósági jelentés 2014.

Átláthatósági jelentés 2014. Átláthatósági jelentés 2014. a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény 55. (1) bekezdése alapján Tartalomjegyzék

Részletesebben

A magyarországi közbeszerzések átláthatósága

A magyarországi közbeszerzések átláthatósága A magyarországi közbeszerzések átláthatósága Ligeti Miklós Transparency International Magyarország info@transparency.hu miklos.ligeti@transparency.hu Közbeszerzések a számok tükrében Közbeszerzések összértéke

Részletesebben

ÁLLAMHÁZTARTÁSI SZÁMVITEL A GYAKORLATBAN. I. kötet

ÁLLAMHÁZTARTÁSI SZÁMVITEL A GYAKORLATBAN. I. kötet Lilliné Fecz Ildikó ÁLLAMHÁZTARTÁSI SZÁMVITEL A GYAKORLATBAN I. kötet 2014 Budapest, 2014 Szerző: Lilliné Fecz Ildikó ISBN 978-963-638-465-4 Kiadja a SALDO Pénzügyi Tanácsadó és Informatikai Zrt. Felelős

Részletesebben

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Városi Művelődési Központ Veszprém Hatályba lép 2014. január 7-től. A Városi Művelődési Központ eszközeinek és forrásainak értékelési szabályzatát a számvitelről szóló 2000. évi C.

Részletesebben

KÖNYVELŐI MOZGÁSTEREK. Etikai szabályzat és titoktartás könyvelői oldalról

KÖNYVELŐI MOZGÁSTEREK. Etikai szabályzat és titoktartás könyvelői oldalról KÖNYVELŐI MOZGÁSTEREK Etikai szabályzat és titoktartás könyvelői oldalról Fegyelmi vétség Kkt. 174.. 174.. (1) Fegyelmi vétséget követ el az a kamarai tag könyvvizsgáló, könyvvizsgáló cég, aki/amely a)

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2015. május 29. A társaság bemutatása A Comenius Angol-Magyar Két

Részletesebben

Társasági adó 2013. évi változásai

Társasági adó 2013. évi változásai Társasági adó 2013. évi változásai a 2012. évi CLXXVIII. törvény alapján S. Csizmazia György könyvvizsgáló, okleveles adószakértő MKVK OK Kft. FOGALMI VÁLTOZÁSOK 1 Bejelentett immateriális jószág 4. 5/a.

Részletesebben

A/ A tulajdonos változást az utolsó közzétett beszámoló adatai alapján kell könyvelni a Kft-nél.

A/ A tulajdonos változást az utolsó közzétett beszámoló adatai alapján kell könyvelni a Kft-nél. 11/ "A" társaság (anya), melynek tagjai 25-25%-ban 2 magánszemély és 25-25%-ban két társaság. Az "A" társaság 100%-os tulajdonosa "B" társaságnak (leány). Mindkét társaság ingatlan tulajdonnal rendelkezik.

Részletesebben

15EB 02 15EB 02/A. Cégadatok (A) BROKERGOLD MAGYARORSZÁG KFT. Cégjegyzékszáma:

15EB 02 15EB 02/A. Cégadatok (A) BROKERGOLD MAGYARORSZÁG KFT. Cégjegyzékszáma: Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 15EB 02 Cégjegyzékszáma: 05 09 018640 Székhelye: BROKERGOLD

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012.01.01 2012.12.31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012.01.01 2012.12.31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012.01.01 2012.12.31. Az EQUILOR FINE ART Műkincs-Kereskedelmi és Tanácsadó Korlátolt felelősségű társaság 2006. június 26-án kelt Társasági Szerződéssel, határozatlan időtartamra

Részletesebben

Szegedi Vadaspark és Programszervező Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi Egyszerűsített éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

Szegedi Vadaspark és Programszervező Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi Egyszerűsített éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Szegedi Vadaspark és Programszervező Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi Egyszerűsített éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 1. Általános kiegészítések 1.1. A vállalkozás bemutatása 1.1.1. A gazdálkodó

Részletesebben

K Ö Z Z É T É T E L. A üzleti évre vonatkozó, és a számviteli törvény szerinti éves beszámoló

K Ö Z Z É T É T E L. A üzleti évre vonatkozó, és a számviteli törvény szerinti éves beszámoló K Ö Z Z É T É T E L A FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan működő Részvénytársaság (1113 Budapest, Bartók Béla út 152.; cégjegyzékszáma: 01-10-043872) Igazgatósága, a 2015. március 25. napján

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet 1031 Budapest, Váci Mihály tér 1. Kiegészítő melléklet a 2013. évi beszámolóhoz 1 I. Általános rész A társaság bemutatása Cég rövid neve Rendszervíz Plusz Pénzügyi Szolgáltató Korlátolt Cég teljes neve

Részletesebben

GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 14/2004. (V. 1.) RENDELETE A HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL (EGYSÉGES SZERKEZETBEN)

GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 14/2004. (V. 1.) RENDELETE A HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL (EGYSÉGES SZERKEZETBEN) GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 14/2004. (V. 1.) RENDELETE A HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL Egységes szerkezetben: 2010. december 13. A 2011. január 1-jétől hatályos szöveg. 2 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

Részletesebben

Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének tematikája

Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének tematikája Nemzetgazdasági Minisztérium Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének tematikája Államháztartási szakterület Nem költségvetési szervnél foglalkoztatott mérlegképes könyvelők számára 2013. 1 A

Részletesebben

Ingyenes ügyletek számviteli elszámolása

Ingyenes ügyletek számviteli elszámolása Ingyenes ügyletek számviteli elszámolása Előadó: Vadász Iván Budapest, 2016. november 18. Tartalom: Ingyenesség fogalma Számviteli változások Időbeli elhatárolások Térítés nélkül átadott eszközök Tartozásátvállalás

Részletesebben

NAPSUGARAK HÁZA NONPROFIT KFT ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZITŐ MELLÉKLETE

NAPSUGARAK HÁZA NONPROFIT KFT ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZITŐ MELLÉKLETE 1 NAPSUGARAK HÁZA NONPROFIT KFT. 2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZITŐ MELLÉKLETE I. Általános rész A. A vállalkozás adatai Közhasznúsági fokozat: közhasznú Cégforma : Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

A MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KÖZFELÜGYELET

A MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KÖZFELÜGYELET A MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KÖZFELÜGYELET Dr Sugár Dezső előadás a VISEGRÁDI NÉGYEK TALÁLKOZÓJÁRA MISKOLC, LILLAFÜRED 1 A KÖNYVVIZSGÁLÓI KÖZFELÜGYELET MUNKÁJÁNAK JOGI KERETEI EU irányelv egységes keretfeltételeket

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSI ÓRAREND Érvényes: 2015. szeptember 7-től

SZOLGÁLTATÁSI ÓRAREND Érvényes: 2015. szeptember 7-től 2760 Nagykáta, Dózsa Gy. u. 10 SZOLGÁLTATÁSI ÓRAREND Érvényes: 2015. szeptember 7-től I. Belföldi forint fizetési ok JÓVÁÍRÁS Megbízás típusa GIRO-IG1 GIRO IG2 VIBER TERHELÉS Takarékszövetkezetünk nostro

Részletesebben

Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására

Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására Egy vállalkozásnál az önellenőrzés keretében hibát tártak fel 2008. március 12-én (a 2007. évi mérlegkészítés napját megelőzően).

Részletesebben

Pályázat benyújtásához. A jelen nyilatkozatot nem kell kitöltenie a következő szervezeteknek:

Pályázat benyújtásához. A jelen nyilatkozatot nem kell kitöltenie a következő szervezeteknek: Nyilatkozat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. (1) bekezdés c) és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. (1) 1. pontjának való megfelelésről Pályázat benyújtásához I.

Részletesebben

Kiegészítő melléklet. Forcont Kft

Kiegészítő melléklet. Forcont Kft Adószám: 12167191-2-13 Közösségi adószám: HU12167191 Cégbíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 13-09-149998 Kiegészítő melléklet Forcont Kft. 2015. Fordulónap: 2015. december

Részletesebben

IV/1. Az Erste Bank Hungary Rt. többségi és befolyásoló részesedést biztosító érdekeltségei 2002. december 31.

IV/1. Az Erste Bank Hungary Rt. többségi és befolyásoló részesedést biztosító érdekeltségei 2002. december 31. IV/1. Az Erste Bank Hungary Rt. többségi és befolyásoló részesedést biztosító érdekeltségei Többségi részesedés vállalkozásokban Vállalkozás neve Bank tulajdoni hányada %-ban Vállalkozás székhelye ESZE

Részletesebben

KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ AZ EU ÁLTAL BEFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK (IFRS-ek) SZERINT

KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ AZ EU ÁLTAL BEFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK (IFRS-ek) SZERINT WABERER'S International ZRt. 2012-2014. évi KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ AZ EU ÁLTAL BEFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK (IFRS-ek) SZERINT a vállalkozás vezetője (képviselője) WABERER'S International

Részletesebben

Szabályzat a Pénzmosás Megelőzéséről és Megakadályozásáról

Szabályzat a Pénzmosás Megelőzéséről és Megakadályozásáról ... (társaság neve)... (adószám) Szabályzat a Pénzmosás Megelőzéséről és Megakadályozásáról Érvényes:... -tól Érvénybe helyezte:... Tartalomjegyzék 1. A pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló

Részletesebben

Számviteli törvény változása 2013.

Számviteli törvény változása 2013. Számviteli törvény változása 2013. A mikrogazdálkodói beszámoló választása Január 1-jétől választható a mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámoló. Ezzel egyidejűleg megszűnik a sajátos egyszerűsített

Részletesebben

Sasadi és Farkasréti Öregdiákok Egyesülete

Sasadi és Farkasréti Öregdiákok Egyesülete 1. Általános kiegészítések 1.1.A gazdálkodó bemutatása 1.1.1. A gazdálkodó főbb adatai - Székhely: - Internetes honlap címe: (ha a beszámolót a honlapon is közzéteszi) - Működési forma: Társasdalmi Rgyesület

Részletesebben

Átláthatósági jelentés

Átláthatósági jelentés Átláthatósági jelentés 2012 RSM DTM AUDIT Átláthatósági jelentés 2012 Tartalomjegyzék Gazdálkodási forma és tulajdonosi struktúra 2 Cégcsoport bemutatása 3 RSMi hálózat 3 Irányító struktúra leírása 4 Belső

Részletesebben

Kiegészítő melléklet. Szakképz.az Emb. és Áll.kh Alapitvány

Kiegészítő melléklet. Szakképz.az Emb. és Áll.kh Alapitvány A tevékenységét 2010-ben kezdte meg. A társaság alaptevékenysége:. A vállalkozás közhasznú alapitványként működik, a törzstőke nagysága 200 ezer Ft. Székhelye: 7100 Szekszárd Rákóczi utca 41. A társaság

Részletesebben

Támogató döntéssel, támogatási szerződéssel/okirattal rendelkező pályázók esetén

Támogató döntéssel, támogatási szerződéssel/okirattal rendelkező pályázók esetén Nyilatkozat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. (1) bekezdés c) és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. (1) 1. pontjának való megfelelésről Támogató döntéssel, támogatási

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Cégbíróság: Cégjegyzék szám: 23749720-2-41 FŐVÁROSI BÍRÓSÁG CÉGBÍRÓSÁGA 01-09-976467 KÖVETKEZŐ OPCIÓ STATÉGIAI TANÁCSADÓ KFT 1028 Budapest, ÚJSOR UTCA 1 2011 Fordulónap: Beszámolási időszak: 2011.

Részletesebben

Kiegészítő melléklet az Egyszerűsített éves beszámolóhoz 2010.01.01.-2010.12.31.

Kiegészítő melléklet az Egyszerűsített éves beszámolóhoz 2010.01.01.-2010.12.31. Adószám: 18617450-1-11 Bírósági bejegyzés száma: PK.65050/2008 Ister-Granum Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás 2500 Esztergom, Széchenyi tér 1. Kiegészítő melléklet az

Részletesebben

MAKÓ TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT 0 6 0 9 0 0 3 0 5 5. 8/a hsz. em. ajtó 1 1 0 9 2 6 9 8 2 0 6. Medgyesi Pál. ország település. utca

MAKÓ TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT 0 6 0 9 0 0 3 0 5 5. 8/a hsz. em. ajtó 1 1 0 9 2 6 9 8 2 0 6. Medgyesi Pál. ország település. utca KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 12EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló letétbe helyezésének és közzétételének

Részletesebben

Vállalkozásokat érintő változások

Vállalkozásokat érintő változások Vállalkozásokat érintő változások 1 Személyi jövedelemadó Egyéni vállalkozás: Veszteség elszámolási korlátozása: a veszteség csak a következő 5 adóévben határolható el. Átmeneti szabályok. A minimum jövedelemre

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 7342 Mágocs Szabadság u.39. Adószám: 25372508-1-02 Cégjegyzékszám: 02-09-081782 KSH: 25372508749057202 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz Mágocs, 2016.04.30 A közzétett adatok

Részletesebben

Tájékoztató a kiegészítő sportfejlesztési támogatás felhasználásáról

Tájékoztató a kiegészítő sportfejlesztési támogatás felhasználásáról Tájékoztató a kiegészítő sportfejlesztési támogatás felhasználásáról A 2013. április 18-án kihirdetett, az adó- és egyéb közterhekkel kapcsolatos nemzetközi közigazgatási együttműködés egyes szabályairól

Részletesebben

A könyvvizsgálat jelenlegi helyzete Európában

A könyvvizsgálat jelenlegi helyzete Európában A könyvvizsgálat jelenlegi helyzete Európában Az EU és a könyvvizsgálók Olivier Boutellis-Taft, FEE ügyvezető igazgató Standing for trust and integrity 2013. szeptember 19-20. MKVK, Magyarország Jó! Több,

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat 10/2002. (IV. 24.) önkormányzati rendelete 1 a külföldi kiküldetésekről - a módosítással egységes szerkezetben - 2

A Tolna Megyei Önkormányzat 10/2002. (IV. 24.) önkormányzati rendelete 1 a külföldi kiküldetésekről - a módosítással egységes szerkezetben - 2 1. oldal A Tolna Megyei Önkormányzat 10/2002. (IV. 24.) önkormányzati rendelete 1 a külföldi kiküldetésekről - a módosítással egységes szerkezetben - 2 A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Devizás ügyletek a. számvitelben

Devizás ügyletek a. számvitelben Devizás ügyletek a Devizás tételek számviteli kezelése számvitelben Devizás tételek számviteli kezelése Mérleghez kapcsolódó Eszközök Pénzeszközök Követelések Értékpapírok és részesedések Devizában adott

Részletesebben