A számviteli törvény változásai (2013.) és a könyvvizsgálat helyzete

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A számviteli törvény változásai 2014. (2013.) és a könyvvizsgálat helyzete"

Átírás

1 A számviteli törvény változásai (2013.) (2013. évi CC. törvény: Az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények módosításai november 18.) és a könyvvizsgálat helyzete

2 A számviteli törvény változásai 1. Beszámolás, könyvvezetés Beszámoló (és könyvvezetés) pénzneme (20. (4) bek.) : HUF (eft, MFt) Saját döntés alapján: EUR vagy USD, ha számviteli politika, létesítő okirat módosítás XII. 31-ig megtörtént. (25%-os szabály megszűnt) változatlan vonatkozóan : devizakülföldi, funkcionális pénznem : legkorábban a döntést követő ötödik üzleti évre

3 A számviteli törvény változásai 1. Beszámolás, könyvvezetés Ha egy felszámolás, végelszámolás, kényszertörlési eljárása úgy fejeződik be, hogy a vállalkozó nem szűnik meg, akkor az eljárás befejezését követő üzleti év az eljárás befejezésének napját követő naptól a vállalkozó által az üzleti év végeként megjelölt napig tart. (Sztv. 11. (10) bek.)

4 A számviteli törvény változásai 2. Értékelés, Saját tőke Devizás értékelés esetén alkalmazott árfolyam: Sztv. 60. (4) és (5) : választott hitelintézet átlagárfolyama, MNB árfolyam, EKB (Európai Központi Bank) árfolyam Akkor célszerű választani, ha mind a vevői, mind a szállítói tételei devizásak és a devizát devizabetét számlán tudja tartani. : változatlan Saját tőkével kapcsolatos változások : Közbenső mérleg alapján (Sztv. 21. (6) bek.) Minden olyan esetben, amikor évközben a saját tőkéről, azaz a vagyonról nyilatkozni kell. : gt, szövetkezeti tagság megszűnés esetén a részesedésével arányos vagyon illeti meg: JT, TT, ET arányos részét meghaladóan kiadott összeg még akkor is, ha az ET negatív. Sztv. 37. (2) bek. g) pont

5 A számviteli törvény változásai 3. Elhatárolt árfolyamveszteség feloldása Új választási lehetőség: a külföldi pénzértékre szóló tartozások december 31- ig történő, lejárat előtti egyösszegű visszafizetése esetén a vállalkozó dönthet úgy, hogy a devizahitel elhatárolt árfolyamveszteségét a visszafizetés üzleti évében és az azt követő két üzleti évben, három egyenlő részletben oldja fel, és nem egyszerre a visszafizetéshez kapcsolódóan. (Sztv. 33. (3) bek.) és 177. (38) bek.)

6 A számviteli törvény változásai 3. Mentesülési szabályok Anya mentesítése konszolidált beszámoló készítés alól: Sztv (1) bek. Értékhatár miatti mentesülés: Mérlegfőösszeg millió Ft (2 700 millió Ft) Éves nettó árbevétel millió Ft (4 000 millió Ft) Átlagosan foglalkoztatottak létszáma 250 fő (250 fő) (két egymást követő üzleti év, háromból kettő, nem haladja meg) Könyvvizsgálat alól mentesülés értékhatár miatt: Nem kötelező, ha az alábbi két feltétel együttesen teljesül: a) az üzleti évet megelőző két üzleti év átlagában éves nettó árbevétele 300 millió forint (Sztv (3a) bek.), és b) az üzleti évet megelőző két üzleti év átlagában a vállalkozó által átlagosan foglalkoztatottak száma 50 fő. Ez a mentesítés nem alkalmazható a tárgyévi üzleti évet követő üzleti évre, ha a fordulónapon 60 napon túli köztartozása (Art szerinti) 10 millió Ft + Nem készíthet mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámolót (Sztv /a)

7 A könyvvizsgálat helyzete 2014-ben A könyvvizsgálati piac alakulása és december 31-én Megnevezés Fő % Fő % Változás 2012-ben 2013-ban (%) Kamarai tagok száma ebből: 63% vidéki, 70% nő, 72% 50 év fölötti, társaság, 159 tagjelölt , ,00 98,15 - főfoglalkozású , ,73 96,67 - szüneteltető , ,27 100,2

8 Megnevezés Változás Aktív könyvvizsgálók (1940 cég, fő) ,5% 94,5% Jelentések száma (db) Várható 29 edb (-18%) ,8% Könyvv. árbevétel (mft) Várható mft -7,5% ,2%

9 Könyvvizsgálói jelentések aránya árbevételi értékhatárok szerint 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% Sorozatok4 500 mft f m m 200 mft a Sorozatok3 Sorozatok2 Sorozatok1 20% 10% 0% 9

10 Darab A könyvvizsgálati piac alakulása/2 Jelentések száma Big4 (6,7-8%; - 2%) Top5-25 (5,7-6,5%; - 15%) Többi társaság (59-61%;-23%) Egyéni vállalkozók (29-24;-37) Összesen (-25%) Jelentések száma Big4 Top5-25 Többi társaság Egyéni vállalkozók

11 A könyvvizsgálati piac alakulása/3 Könyvvizsgálatból származó bevétel Big4 (44-41,5%; -4%) Top5-25 (11%-9,5%;-10%) Többi társaság (45-49%+9%) Ebből: egyéni vállalk. (17-11%; - 32%) Összesen (+ 1,2%)

12 Könyvvizsgálat alól mentesülés értékhatár miatt: Nem kötelező, ha az alábbi két feltétel együttesen teljesül: a) az üzleti évet megelőző két üzleti év átlagában éves nettó árbevétele 300 millió forint (Sztv (3a) bek.), és a) az üzleti évet megelőző két üzleti év átlagában a vállalkozó által átlagosan foglalkoztatottak száma 50 fő. Ez a mentesítés nem alkalmazható a tárgyévi üzleti évet követő üzleti évre, ha a fordulónapon 60 napon túli köztartozása (Art szerinti) 10 millió Ft + Nem készíthet mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámolót (Sztv /a)

13 A könyvvizsgálat értékhatárának 300 millió forintra emelkedése nagy ügy félkör vesztéssel jár. Azon előírás, hogy egy ügyfél megbízása nem haladhatja meg az árbevétel 50%-át megnehezíti a könyvvizsgáló vállalkozását. A "kisebb" könyvvizsgálók munkájának megszűnését és megélhetését erősen veszélyezteti. Kérem, vegyék fontolóra ezen szabályozás megváltoztatását a kis könyvvizsgálók életben maradása, megélhetése érdekében. A kamara etikai szabályzatának legutóbbi módosításába belekerült: B/2.7. Speciális törvényi előírás hiányában az évi 10 mft árbevételt elérő könyvvizsgáló (és a kisebb is!), illetve könyvvizsgálói cég egy általa könyvvizsgált ügyféltől származó összes bevétele legfeljebb egy üzleti évben haladhatja meg összes árbevételének 50%-át. A tevékenységüket kezdő, illetve a tevékenység szüneteltetését követően kezdő könyvvizsgáló, illetve könyvvizsgálói cég esetében ezt a követelményt csak a harmadik év után kell érvényesíteni. A közérdeklődésre számot tartó ügyfél esetén ez a szabály nem alkalmazható. IFAC Etikai Kódexe: ha a valamely könyvvizsgálati ügyféltől származó teljes díjbevétel a könyvvizsgálói véleményt kibocsátó társaság teljes díjbevételének nagy hányadát teszi ki, az adott ügyféltől való függés és az ügyfél elvesztésétől való félelem önérdek vagy fenyegetés veszélyét hozza létre.

14 Vegyük például a könyvvizsgálati értékhatár felemelését. Ez egy olyan adminisztrációcsökkentő intézkedés volt, amely különböző hatásmechanizmusokon keresztül növelte a versenyképességet. Ez a lépés egyrészről sok vállalkozónak jelent pár tízezer forintos költségcsökkentést havonta, másrészről viszont sok könyvvizsgáló munkája veszélybe kerül. A könyvvizsgálóknak pedig van egy kamarájuk, amelynek a vezetői meg tudnak jelenni bárhol, hogy ez kérem micsoda. (Index: október 6.) A HÉTFA Kutatóintézet stratégiai igazgatója. Szociológus, közgazdász, a politikatudományok doktora és 2012 között a Nemzetgazdasági Minisztérium Parlamenti és Gazdaságstratégiai Államtitkárság stratégiaalkotási és elemzési tevékenységét irányította, de már 1999 és 2000 között is dolgozott a gazdasági minisztériumban mint Szepesi Balázs elemző, 2003 és 2006 között pedig a Nemzeti Fejlesztési Hivatal elemzési főosztályát vezette. 14

15 2013/34/EU irányelv - Kisvállalkozás (a következő három mutatóérték közül bármelyik kettő nem haladja meg az alábbi határértéket): a) a mérlegfőösszeg a eurót, b) a nettó árbevétel a eurót, c) az üzleti évben átlagosan foglalkoztatottak száma az 50 főt. (A tagállamok az a) és b) pontjában foglaltakat meghaladó határértékeket is meghatározhatnak, de a mérlegfőösszegre vonatkozó határérték nem haladhatja meg a eurót, a nettó árbevételre vonatkozó határérték pedig a eurót.) A kkv-k éves pénzügyi kimutatásaira nem célszerű a könyvvizsgálati kötelezettséget előírni, mivel az jelentős adminisztratív terhet jelenthet a vállalkozások e kategóriája számára, és számos kisvállalkozás esetében ugyanazok a személyek egyszerre részvényesek és vezető tisztségviselők is

16 2013. évi CXXXV. törvény a szövetkezeti hitelintézetek integrációjáról és egyes gazdasági tárgyú jogszabályok módosításáról 1. k) jó nevű könyvvizsgáló: pártatlan és megkérdőjelezhetetlen szakmai hírnévvel rendelkező, könyvvizsgálattal, illetőleg cégértékeléssel főtevékenységként foglalkozó, pénzintézetek könyvvizsgálatára jogosult, nemzetközileg is elismert szakmai reputációval rendelkező szervezet. (Vojnits Tamás kormánybiztos) 2013 novemberében módosították a kamara javaslatára: k) könyvvizsgáló: könyvvizsgálattal főtevékenységként foglalkozó, pénzügyi intézményi minősítéssel rendelkező kamarai tag könyvvizsgáló, könyvvizsgáló cég;

17 Minőségellenőrzés Csak egyet, de nem csak a legutolsó évet, 5% véletlen kiválasztás marad évi minőségellenőrzés eredményei Országos összesítő Egyedi DB MER DB PMT DB megfelelt 382 megfelelt 389 megszüntetés 381 megfelelt, megfelelt, megjegyzéssel 68 megjegyzésswl 46 felhívás 87 nem felelt meg 38 nem felelt meg 9 Összesen 498 Összesen 454 Összesen 450 Közfelügyeleti ellenőrzés: 10% nem felelt meg Aggályos, ha ugyanazt a szoftvert használja a könyvvizsgált cég is és a könyvvizsgáló is a beszámoló egyes részeinek előállításához, illetve ellenőrzéséhez. Kérdéslisták kipipálása! A könyvvizsgálat és a beszámoló készítésének összefonódásával nem lehet egyetérteni. Bizonyítékgyűjtés, eljárások, dokumentálás! AZ AUDITPROGRAM CSAK EGY SEGÉDESZKÖZ, NEM HELYETTESÍTHETI A KÖNYVIZSGÁLATI MUNKÁT!

18 Közfelügyeleti hatóság: törvényességi és közfelügyelet: tőzsde 36 + bank, biztosító, alapkezelő (Könyvvizsgálók Gyülekezete) A MINŐSÉGELLENŐRZÉST ÉRINTŐ KAMARAI LÉPÉSEK A KÖZFELÜGYELETI HATÓSÁG SZERINT AGGÁLYOSAK 1) egy könyvvizsgáló esetében az ellenőrzésre kiválasztható megbízások száma maximum egy lehet 2) egy-egy minőségellenőrzésre fordított (kérdőívekhez rendelt) elszámolható óraszám csökkentése 3) a minőségellenőrök óradíjának csökkentése 4) a bővített kérdőív kivezetése, egyszerűsített kérdőívek bevezetése 5) a gyakorított ellenőrzések eltörlése 6) minőségellenőrzés büdzséjének drasztikus csökkentése A minőségellenőrzés presztízsét és a minőségellenőrzés szakmai munkájának a színvonalát veszélyeztetik. A 8. direktíva?! A hatóság ennek a folyamatnak a visszafordítását szeretné elérni.

19 Milyen eket kapok? A könyvvizsgálói munka társadalmi elismertsége az utóbbi években romlott. A minőségi könyvvizsgálói tevékenységre egyre kevesebb az igény. A könyvvizsgálók a dokumentálást külön munkafázisnak tartják, ami elválik a mindennapi könyvvizsgálói munkától. A minőség ellenőrzésre való felkészüléshez, azt a céget, amit a vizsgálatra kijelölnek azt olyan szinten dokumentálják, hogy legfeljebb egy oktatáson való részvétellel letudják a dolgot. Ha a könyvvizsgáló nem dokumentál és jelentést ad ki, annál kényelmesebb a könyvvizsgáló számára nincs. Az ebből adódó veszélyeztetéssel a kollégák nincsenek tisztában. Minőségi könyvvizsgálatot csak számítógépes rendszerekkel lehet végezni. Nincs motiváció a kollégákban, hogy ezt a fejlődést a maguk részéről elvégezzék. Egyszerűen hiányzik a fogadó készség. Fejlesztésből, oktatásból kínálat van, de ez kevés arra, hogy megmozduljon a könyvvizsgálók széles rétege

20 Minőségi könyvvizsgálatot csak számítógépes rendszerekkel lehet végezni. Nincs motiváció a kollégákban, hogy ezt a fejlődést a maguk részéről elvégezzék. Egyszerűen hiányzik a fogadó készség. Fejlesztésből, oktatásból kínálat van, de ez kevés arra, hogy megmozduljon a könyvvizsgálók széles rétege. A fejlődést elősegítené, hogy gyakrabban kellene a minőség ellenőrzést végezni, és kevesebb időt kellene adni a felkészülésre. Aki pedig nem éri el a kívánt szintet annak vissza kellene vonni az engedélyét. Az ilyen követelménynek csak azok tudnának megfelelni, akik a könyvvizsgálat során folyamatosan dokumentálnak, és az informatikai módszereket a mindennapi munkában is alkalmazzák. Megnőne az igény a hatékony könyvvizsgálói programok és tanulási lehetőségek iránt. A jelentéssel letudott könyvvizsgálat a megbízó és a közbizalom számára is kockázatot jelent. A kamara vezetése nem mindenben osztja a kialakult helyzetben lévő, a szakmai értékrendre ható kockázattal kapcsolatos aggodalmainkat. 20

21 A számviteli törvény változásai 4. Akkreditált szervezet számviteli szolgáltatást végzők továbbképzése esetén NEM LEHET akkreditált szervezet, ha: nem OECD, nem EGT, nem kettős adózás kizáró egyezmény VAGY EGT-n kívüli államban kedvezményesebb lenne, mint belföldön, VAGY, ha a pénzmosásról szóló tv. alapján NEM LEHET akkreditált szervezet, ha: tulajdoni részesedéssel vagy szavazati joggal rendelkezőre igaz valamely fenti feltétel (rá, vagy ha társulásként adózik, akkor annak tulajdonos társaságaira) (Sztv (2) bek.: Adóelkerülést és gazdasági kifehérítést célozza Csökkenti a továbbképzést lebonyolító szervezetek körét, átláthatóvá teszi a tulajdonosi szerkezetét, tevékenységi körét!)

22 A számviteli törvény változásai 5. OSZB : ld. a december 31-ei szövegezést A bizottság létrehozása A számvitel elméletének és alkalmazott módszertani megoldásának fejlesztésére, elnökét és tagjait a miniszter nevezi ki, illetve menti fel. legalább kétharmadát a szakmai szervezetek javaslata alapján A bizottság feladata javaslatokat tesz a miniszter részére a törvény esetleges módosításának kezdeményezésére, nemzeti számviteli standardok előkészítésével, elfogadásával, értelmezésével kapcsolatos feladatok figyelemmel kíséri a számviteli rendszer gyakorlati megvalósulását, javaslatot tesz a könyvvizsgálói feladatok végrehajtását is segítő számviteli ajánlások elkészítésére, a külföldi számviteli szabályozást és gyakorlatot figyelemmel kíséri, azokról a magyar vállalkozókat tájékoztatja. A bizottság működése A bizottság munkáját az elnök irányítja, akinek tevékenységét a titkárság segíti. A titkársági feladatok ellátásáról a miniszter gondoskodik. A bizottság kialakítja és írásban rögzíti szervezeti és működési rendjét. A bizottság munkája - a szervezeti és működési rendben szabályozott kivételektől eltekintve - nyilvános. a miniszter április 1-ig gondoskodik az Országos Számviteli Bizottság létrehozásáról

23 A számviteli törvény változásai 6. Piaci érték utólagos módosítása ÉVKÖZI Az eszköz bekerülési (beszerzési, előállítási) értékét (47. (10))/az értékesítés nettó árbevételét (73. (4))/a 78. (8) szerinti költség, ráfordítás értékét módosítja az a felek között utólag elszámolt ellenértékkülönbözet, amellyel a társasági adóról és az osztalékadóról szóló évi LXXXI. törvény 18. -a alapján a beszerzőnek a beszerzésre tekintettel a társasági adó alapját módosítani kellene, amennyiben a különbözetet a könyvviteli elszámolásában a bekerülési érték/értékesítés nettó árbevétele/költség, ráfordítás értéke módosításaként nem szerepeltetné. = A piaci ár utólagos kiigazítása nem Egyéb bevétel/egyéb ráfordítás Hatályba lépést követő (új) módosítás: utólag elszámolt, a szokásos piaci ár és az alkalmazott ellenérték alapján számított különbözet Sztv. 47. (10) bek.. Beiktatta: évi CIII. törvény 26. (1). Hatályos: VI. 30-tól.

24 A számvitel rendjének megsértése (BTK évi C. tv ) (1) Aki a bizonylati rendet megsérti vagy könyvvezetési, beszámoló készítési kötelezettségét megszegi, és ezzel a) a megbízható és valós képet lényegesen befolyásoló hibát idéz elő, vagy b) az adott üzleti évet érintően vagyoni helyzete áttekintését, illetve ellenőrzését meghiúsítja, bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. Lényeges hiba, ha egy adott üzleti évet érintően feltárt hibák és hibahatások - eredményt, saját tőkét növelő-csökkentő - értékének együttes, előjeltől független összege meghaladja a hiba elkövetésének üzleti évére vonatkozó számviteli beszámolóban kimutatott nettó árbevétel 20%-át és mérlegfőösszeg 20%-át is. A könyvelő vagy tettes, vagy bűnsegéd, vagy felbujtó

25 Az eszközök bekerülési (beszerzési és előállítási) értéke (transzferár évi CIII. törvény (egyes törvényeknek a távolléti díj számításával és a közpénzek szabályozásával összefüggő módosításáról) 26. (1) bek) A bekerülési értéket módosító új tételként bevezetésre került a felek között utólag elszámolt olyan ellenérték-különbözet, melynek célja a társaságiadó-alap módosításának elkerülése. Ha nem sikerül a társasági adó szerint elfogadható piaci árat a napi tranzakciókban tartani, akkor év végén a cég döntési helyzetbe kerül: - az alkalmazott árak és a piacinak tartott árak közötti különbözetből eredő eredményváltozást a társaság adóalap-korrekcióként kezeli, - utólagos helyesbítés keretében módosítja az egész évben használt árakat vagy azok egy részét. (Áfa probléma!)

26 Szt. 47. (10) új bek.: Az eszköz bekerülési (beszerzési, előállítási) értékét módosítja az a felek között utólag elszámolt ellenértékkülönbözet, amellyel a Tao 18. -a alapján a beszerzőnek a beszerzésre tekintettel a társasági adó alapját módosítani kellene, ha a különbözetet a könyvviteli elszámolásában a bekerülési érték módosításaként nem szerepeltetné. Szt a (4) bek.: Az értékesítés nettó árbevételét módosítja az a felek között utólag elszámolt ellenérték-különbözet, amellyel a tao18. -a alapján az értékesítőnek az értékesítésre tekintettel a társasági adó alapját módosítani kellene, ha a különbözetet a könyvviteli elszámolásában az értékesítés nettó árbevétele módosításaként nem szerepeltetné. Az Szt. 78. (8) új bek.: Elszámolt költség, ráfordítás értékét módosítja az a felek között utólag elszámolt ellenérték-különbözet, amellyel a Taó 18. -a alapján a szolgáltatást igénybe vevőnek a társasági adó alapját módosítani kellene, ha a különbözetet a könyvviteli elszámolásában a szolgáltatás igénybe vétele miatti költség, ráfordítás értékének módosításaként nem szerepeltetné.

27 Az Szt (6) bek. h) ponttal egészül ki: A könyvviteli szolgáltatás végzésére jogosító engedély visszavonásával egyidejűleg a nyilvántartásból törölni kell azt a természetes személyt, aki a nyilvántartásban szereplő adataiban bekövetkezett változásokat a nyilvántartásba vételt végző szervezet felszólítását követően sem jelentette be. Az Szt (7) bek. g) ponttal egészül ki: Az a természetes személy, akinek a könyvviteli szolgáltatás végzésére jogosító engedélyét visszavonták, az engedély újbóli megadását és a könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásába való újbóli felvételét kérheti, az engedély visszavonását követően

28 Új Ptk. társasági joga A jogi személyek szabályanyaga jelentősen kibővült Számos vitát kiváltó rendelkezés a diszpozitivitás általánossá tétele = 3:4. 3 mft törzstőke, 2 év türelmi idővel, Vezető tisztségviselő felelőssége nő Bizalmi vagyonkezelés Könyvvizsgáló előfordulásai Könyvvizsgáló (alapítvány) Kirendelt könyvvizsgáló (alapítvány) Egyedi könyvvizsgáló (közös szabály + szövetkezet) Választott könyvvizsgáló (egyesülete) Állandó könyvvizsgáló (jogi személy közös szabálya)

29 Behajtási költségátalány A gazdálkodó szervezetek egymás közötti késedelme esetén kötelező fizetési kötelezettség keletkezik: behajtási költségátalány 40 Eurónak megfelelő forint összeg. Az ettől eltérő kikötés tétele semmis. Sztv. 77. (2) és a 81. (2) bek., Ptk. 301/A (3) bek.) Elszámolása a késedelmi kamattal azonos: Egyéb bevételként (befolyáskor), illetve Egyéb ráfordításként (a kötelezettség felmerülésekor). Ha nem fizeti meg a vevő a költségátalányt, akkor az elévülés szabályai szerint kell eljárni. Magánszemélyekkel kötött szerződésekre nem vonatkozik. Elengedett követeléssel csak akkor kell számolni adóalap növelés összefüggésében, ha azt korábban már elszámolták, azaz kimutatták a könyvekben.

30 Kérdések a behajtási költségátalányról - Nem tervezi-e e szerencsétlen szabály megváltoztatást a KIM? - Értékhatártól függetlenül fel kell-e számítani (pl. 15 eft-os követelés esetén is)? Függ a vevő fizetési hajlandóságától! - Ki kezdeményezze a teljesítését? A Ptk. szövege alapján a késedelembe esett automatikusan kellene, hogy utalja. -Év végén mit kell tenni? A kötelezett minden esetben el kell hogy számolja, a jogosult pedig csak akkor, ha pénzügyileg rendeződött? (Az Szt. úgy szabályozza, mint a késedelmi kamatot.) - Nincs ellenkező kikötés a szerződésben, de a felek hallgatólagosan nem érvényesítik. Ilyenkor keletkezik-e elengedett követeléskötelezettség? A követelést nem kell elszámolni, csak ha teljesült, így nem is lehet elengedett? - Ha nem volt behajtási költség, akkor miért terhel át 40 Eurót? - Ha elengedi, akkor Tao korrekció és illeték fizetési kötelezettség?

31 A számviteli törvény változásai 8. Osztalék kifizetése egyéb eszközben Ha a jóváhagyott osztalék, részesedés, kamatozó részvények kamata kötelezettségként kimutatott összegének teljesítése nem pénzeszközzel, hanem egyéb eszközzel történik, akkor a juttatás teljesítéseként átadott eszközt az értékesítés szabályai szerint kell elszámolni. (Sztv. 39. (2a) bek.) Ezt csak akkor lehet teljesíteni, ha a társasági szerződés erre kifejezetten lehetőséget ad! Osztalékelőleget a fordulónapig ki kell fizetni!

32 A számviteli törvény változásai 9. Egyéb jogszabályok változása miatti módosítás a) Átváltoztatható kötvény Átváltoztatható és átváltozó kötvény (Sztv. 40. (4) bek., 42. (6) és (7) bek.) Kapcsolat: GT tól: Az átváltozó kötvény évi V. tv. Új PTK 3:240/A. (1) bek., 3:250. (2) bek. c) pontja 303. (1)-(3) bek. 194/A. (1) A részvénytársaság alaptőkéjének feléig forgalomba hozhat olyan névre szóló kötvényt, amely egy később bekövetkező objektív feltétel bekövetkezte esetén részvénnyé alakul át (átváltozó kötvény). (2) A részvénytársaság közgyűlése felhatalmazhatja az igazgatóságot átváltozó vagy feltételesen átváltozó kötvény kibocsátására. b) Korlátlan mögöttes felelősség szövegrész törlése Kapcsolat: évi CXV. törvény - az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről 38. a korlátolt mögöttes felelősséggel működő egyéni cég a Módtv. hatálybalépését megelőzően fennálló korlátlan felelősséggel bíró tagságát köteles február 1-ig megszüntetni.

33 Ha az üzletágeladásról szóló szerződés (számla, részletező bizonylat) szerint üzleti vagy cégértéket is értékesít (érvényesít) az eladó, akkor az erre jutó bevételt az értékesítés nettó árbevételeként kell elszámolni. (?!) Terven felüli értékcsökkenést kell elszámolni, ha tartósan és jelentősen eltér a piaci értéke a könyv szerintitől. Visszaírást? A mérleget, eredménykimutatást és kiegészítő mellékletet a hely és a kelet feltüntetésével a vállalkozó képviseletére jogosult személy köteles aláírni. Ha,egyéb szervezet?

34 Szellemi alkotás A Szerződés teljesítése során keletkező bármilyen szellemi alkotáshoz fűződő jog a Megbízó kizárólagos tulajdonát képezi, a vagyoni jogok a Megbízót illetik meg, aki ezeket (fel)használhatja, közzéteheti, továbbadhatja, vagy belátása szerint átengedheti, átruházhatja földrajzi vagy bármely más korlát nélkül. A jelen közbeszerzési szerződésnek a teljesítése során keletkező alkotáson Megrendelő területi korlátozás nélküli, kizárólagos és harmadik személynek átadható felhasználási jogot szerez. A Megrendelő jogot szerez továbbá az ilyen alkotás átdolgozására is. A könyvvizsgálók képviseleti jogosultsága.

35 IFRS-ek bevezetése az egyedi beszámolókra Magyarország jelenleg elmarad a régiós és nemzetközi versenytársaitól A bevezetés legnagyobb előnye az átláthatóság és az összehasonlíthatóság A bevezetés jelentős költséggel jár, főleg a kisebb szervezetek számára Kritikus a megfelelő szakembergárda Az adó és jogi problémák kisebbek a vártnál Az előzetes felmérés alapján javasolt: IFRS bevezetés szektorális alapon Néhány szektornak (pl. bankok) megfontolandó a kötelező alkalmazás kicsi inkrementális költség Széleskörű opcionális alkalmazás Megfontolandó a többlépcsős bevezetés Megfelelő kommunikáció és szakmai képzési terv szükséges

36 IFRS-ek bevezetése az egyedi beszámolókra Az opcionális bevezetést viszonylag hamar meg kellene engedni (pl január 1-jétől) től kötelezően bevezetendő a pénzügyi szektorokban. A hitelintézeteket és biztosítókat a kötelező felügyeleti adatszolgáltatás miatt, valamint az anyavállalati IFRS miatti társaságokat külön érdemes kezelni. Az IFRS-ek párhuzamos (magyar és IFRS szabályok együttes) alkalmazása nem javasolt. A bevezetésre kiszabott határidők legyenek ambiciózusak. Elég időt kell biztosítani az IT rendszerek átállításához. Mielőbb meg kell ismerni a felügyeleti szervek álláspontját az alkalmazásról.

37 KAMARAI TÖRVÉNY VÁLTOZÁSAI Kamarai törvény módosítása - egyéni vállalkozó nem könyvvizsgáló cég, - évente adatszolgáltatás, - választás - főtitkár és főkönyvelő fizetése + Új ad hoc bizottság kezdte meg ténykedését. Cél: a szeptemberi rendkívüli küldöttgyűlésére kidolgozni egy, a kamara strukturális változtatását tartalmazó javaslatot

38 Zöld Könyv helyzete Több mint három évig vajúdtak a hegyek, és végre megszületni látszik a kisegér december 18-án a COREPER (az Állandó Képviselők Bizottsága) jóváhagyta a könyvvizsgálat reformjával kapcsolatos jogszabály tervezetet, és az EU Parlament február 4-i plenáris ülése elé terjeszti végső szavazásra. Rotáció: a közérdeklődésre számot tartó gazdálkodóknál kötelező a 10 éves rotáció azzal, hogy tenderezés esetén további 10 évvel meghosszabbítható, és még további 14 évvel, ha a periódus alatt végig joint audit volt. A kötelező rotáció a direktíva elfogadásának, illetve a tagállam által történt adaptálás időpontjával kezdődik, azzal az átmeneti rendelkezéssel, hogy a 20 éves vagy annál régebbi megbízás esetén 6 éven, a éves megbízásnál pedig 9 éven belül kell lecserélni a könyvvizsgálót

39 Zöld Könyv helyzete Függetlenség (mit végezhet a könyvvizsgáló) Feketelistás megközelítés: a direktíva a tiltásokat fogalmazza meg, vagyis azokat a tevékenységeket, amelyeket a közérdeklődésre számot tartó gazdálkodóknál a könyvvizsgáló a könyvvizsgálat mellett nem végezhet. A tiltó lista többek között az alábbiakat tartalmazza: értékelés, értékbecslés, belső ellenőrzés kialakítása és megvalósítása, a finanszírozáshoz, tőkestruktúrához, allokációhoz, befektetési stratégiához kapcsolódó szolgáltatások, minden olyan szolgáltatás, amelyek a könyvvizsgált társaság vezetési vagy döntéshozatali folyamatát érintik, adótanácsadás, direkt és indirekt adók kiszámítása

40 Zöld Könyv helyzete ISA-k (könyvvizsgálati standardok) A tagállamoknak biztosítaniuk kell a standardok arányos alkalmazásának lehetőségét a kis- és középvállalkozások könyvvizsgálatára. A könyvvizsgálói jelentés tartalma A közérdeklődésre számot tartó gazdálkodóknál kibővül. A lényeges hibás állítások legjelentősebb kockázatait bele kell foglalni a könyvvizsgálói jelentésbe. Valamennyi gazdálkodó esetében a könyvvizsgálói jelentésnek tartalmaznia kell a lényeges bizonytalanságok leírását a vállalkozás folytatásának elvével kapcsolatban, ha ilyen felmerül

41 Zöld Könyv helyzete EU szintű közfelügyelet Tapasztalatcsere a legjobb gyakorlatról, együttműködés fejlesztése, szakértői tanácsadás az Európai Bizottság részére az ISA-k átültetéséről, harmadik országok felügyeleti rendszerének értékelése. A kamarák szerepére A nem közérdeklődésre számot tartó gazdálkodók könyvvizsgálói esetében a nyilvántartás, a minőségellenőrzés, a fegyelmi eljárások, a képzés és a továbbképzés továbbra is a kamarák hatáskörében maradhat, amennyiben ezeket a feladatokat a Közfelügyelet a kamarákhoz delegálja. A közérdeklődésre számot tartó gazdálkodók könyvvizsgálatának minőségellenőrzését és azok fegyelmi ügyeit viszont nem lehet majd a kamarákhoz delegálni

42 EGYEBEK IFRS minősítés, e-learning, kompetencia vizsga Főtitkár(ok), Natura tagozat, Oktatási kft. Igazságügyi szakértés: Ároktő miatt csak szakértői intézetek? Szakma új kiadója, Adókülönszám Alapkezelő 10 db/fő + 10%. Takarékszövetkezeti átvilágítások Közfelügyelet, ÁSZ (4 bejelentés), KEHI, EMMI, MNV Stratégiai megállapodás, partnerség Iparkamarai regisztráció és elmaradásának szankciói Fegyelmi ügyek (reklám, minősítés nélküli, felmentési igény) Mennyi könyvvizsgálatot végezhet egy könyvvizsgáló? Hány éves koráig auditálhat egy könyvvizsgáló? Átalakulások és mikrogazdálkodók könyvvizsgálata Biztosítás (6,2-4; 12-4 eset) + Dankáné, Trautmanné, Szebellédi Életműdíj: Sugár Dezső, Bosnyák János XXI. Konferencia (bizalom) és jön a XXII. Visegrádon

43 PSZÁF-MNB Ki lehet az MNB felügyelete alá tartozó cég könyvvizsgálója? 1. MNB által megszervezett oktatás, vizsga. 2. MNB-nél regisztráció. vezetne egy nyilvántartást, 3. Probléma, elégedetlenség, hiba esetén visszavonhatja. 4. Extra, többlet-követelményeket, igények, gyakoriság. 5. Cégrotáció. 6. Titoktartás megszüntetése. 7. Nagyobb biztosítás. 8. Auditprogram és informatikai ismeret. 9. Cégminősítés is (legalább két minősítéssel rendelkező tulajdonos és/vagy alkalmazott aktív kamarai tag található). 10. A kamarának be kell jelenteni az MNB felé minden olyan esetet, amikor a minősített könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló cég ellen fegyelmi/etikai eljárás indul, illetve tájékoztatni kell az MNB-t az eljárás végeredményéről.

44 ÖSSZEFOGLALÓ A PÉNZMOSÁS ÉS A TERRORIZMUS FINANSZÍROZÁSA MEGELŐZÉSÉRŐL ÉS MEGAKADÁLYOZÁSÁRÓL SZÓLÓ ÉVI CXXXVI. TÖRVÉNY JÚLIUS 1. NAPJÁN HATÁLYBA LÉPETT MÓDOSÍTÁSÁRÓL, VALAMINT A KAMARAI MINTASZABÁLYZAT február 12-én hatályba léptetett KIEGÉSZÍTÉSÉRŐL Minden ügyfelet át kell világítani, azonosítani és ellenőrizni kell. Írásban kell szerződni szervezettel, természetes személy ügyfél és az ügyleti megbízás fogalmilag kizárt Az a természetes személy is tényleges tulajdonosnak minősül, aki közvetve rendelkezik a szavazati jogok vagy a tulajdoni hányad 25%-ával. Ha tulajdoni hányad vagy meghatározó befolyás alapján a tényleges tulajdonos nem állapítható meg, akkor a vezető tisztségviselő minősül tényleges tulajdonosnak. Nem kérhetjük a pénzeszközök forrására vonatkozó információk rendelkezésre bocsátását.

A bemutatásra kerülő diák tartalma

A bemutatásra kerülő diák tartalma A bemutatásra kerülő diák tartalma 1. A számviteli törvény kiemelt változásai 2. A kamarai törvény változásai 3. A kamara Alapszabályának módosulásai 4. Uniós irányelvek változásai 5. A Ptk. miatti változások

Részletesebben

Horváth Józsefné Okl. adószakértő, okl. könyvvizsgáló

Horváth Józsefné Okl. adószakértő, okl. könyvvizsgáló Számviteli törvény változásai és gyakorlati alkalmazása Horváth Józsefné Okl. adószakértő, okl. könyvvizsgáló SZÁMVITELI TÖRVÉNY VÁLTOZÁSAI A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Szt.) módosításai

Részletesebben

USA dollárban is lehet a könyveket vezetni és a beszámolót készíteni.

USA dollárban is lehet a könyveket vezetni és a beszámolót készíteni. A SZÁMVITELI TÖRVÉNY ÉS AZ EGYÉB SZERVEZETEK BESZÁMOLÓ KÉSZÍTÉSI ÉS KÖNYVVEZETÉSI KÖTELEZETTSÉGEIRŐL SZÓLÓ KORMÁNYRENDELET 2014. ÉVRE VONATKOZÓ MÓDOSÍTÁSAI A Számviteli törvényt (2000. évi C. tv.) és a

Részletesebben

GYAKORLATI SZÁMVITELI KÉRDÉSEK

GYAKORLATI SZÁMVITELI KÉRDÉSEK GYAKORLATI SZÁMVITELI KÉRDÉSEK 2014. 1 GYAKORLATI SZÁMVITELI KÉRDÉSEK 1990. évi C. törvény a helyi adókról = Htv. 2006. évi IV.törvény a gazdasági társaságokról = Gt. 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

Részletesebben

2014.03.19. 3:174. [A saját üzletrész megszerzésének feltételei] 3:201. [A törzstőke felemelése törzstőkén felüli vagyonból]

2014.03.19. 3:174. [A saját üzletrész megszerzésének feltételei] 3:201. [A törzstőke felemelése törzstőkén felüli vagyonból] GYAKORLATI SZÁMVITELI KÉRDÉSEK 2014. 1 SZÁMVITELI TÖRVÉNY VÁLTOZÁSA ÉS ZÁRÁSI TEENDŐK 1990. évi C. törvény a helyi adókról = Htv. 2006. évi IV.törvény a gazdasági társaságokról = Gt. 2013. évi V. törvény

Részletesebben

A könyvvizsgálat fogalmi köre

A könyvvizsgálat fogalmi köre MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Intézeti Tanszék KÖNYVVIZSGÁLAT A könyvvizsgálat fogalmi köre Dr. Pál Tibor I. Fogalmi kör A piacgazdaság

Részletesebben

I. A MINTASZABÁLYZAT CÉLJA

I. A MINTASZABÁLYZAT CÉLJA M I N T A S Z A B Á L Y Z A T könyvviteli (könyvelői) tevékenységet megbízási, illetve vállalkozási jogviszony alapján folytató szolgáltatók számára a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről

Részletesebben

Ügyfél Hírlevél. Aktualitások adó-, számvitel és más kapcsolódó jogszabályok területén. EDUTAX Adótanácsadó és Képzési Kft.

Ügyfél Hírlevél. Aktualitások adó-, számvitel és más kapcsolódó jogszabályok területén. EDUTAX Adótanácsadó és Képzési Kft. Ügyfél Hírlevél Aktualitások adó-, számvitel és más kapcsolódó jogszabályok területén EDUTAX Adótanácsadó és Képzési Kft. A tájékoztatókat írták és szerkesztették: Molnár Imre Szilai László Vidáné Papp

Részletesebben

Dr. Horváth Katalin KIEGÉSZÍTÉS. Számvitel a gyakorlatban 2004. c. könyvéhez

Dr. Horváth Katalin KIEGÉSZÍTÉS. Számvitel a gyakorlatban 2004. c. könyvéhez Dr. Horváth Katalin KIEGÉSZÍTÉS Számvitel a gyakorlatban 2004. c. könyvéhez Budapest, 2009 A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 2005 2009. évi változásai (kiemelve a 2009. I. 1-étől hatályos változások)

Részletesebben

REGISZTRÁLT M ÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐK ÉVES TOVÁBBKÉPZÉSE 2011.

REGISZTRÁLT M ÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐK ÉVES TOVÁBBKÉPZÉSE 2011. REGISZTRÁLT M ÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐK ÉVES TOVÁBBKÉPZÉSE 2011. Vállalkozási szakterület Minisztérium által meghatározott tematika alapján kidolgozott tananyag ISBN 978-963-87656-8-0 Budapest 2011 1. Aktuális

Részletesebben

.Q-af -3 Lo/s: 'azsm. Ervdnves: 20 S.janudr I -jdtit] SV. H$LD{NC VA LLA [-A?-CS$r,Oi{T ANNAMAJORI KFT. ft.k"oett!- o,ls. Oq. / S.

.Q-af -3 Lo/s: 'azsm. Ervdnves: 20 S.janudr I -jdtit] SV. H$LD{NC VA LLA [-A?-CS$r,Oi{T ANNAMAJORI KFT. ft.koett!- o,ls. Oq. / S. SV. H$LD{NC VA LLA [-A?-CS$r,Oi{T ANNAMAJORI KFT. ft.k"oett!- o,ls. Oq. / S.Q-af -3 Lo/s: 'azsm llell6klet: Eldsz6m; i J *CszAro I Eldaii6: Ervdnves: 20 S.janudr I -jdtit] 8/20 I 5. (CIs. I 2.) szdru 6

Részletesebben

A saját tőke elhelyezkedése a mérleg két típusában. Eszközök A típusú mérleg Források B típusú mérleg

A saját tőke elhelyezkedése a mérleg két típusában. Eszközök A típusú mérleg Források B típusú mérleg Pénzügyi számvitel Saját tőke 1 Saját tőke, céltartalékok Egy cég stabilitását, likviditását, erejét, biztonságát, komolyságát elsősorban a saját tőke nagysága jelzi. A saját tőke elhelyezkedése a mérlegben

Részletesebben

Könyvviteli szolgáltatást végzők kötelező továbbképzése

Könyvviteli szolgáltatást végzők kötelező továbbképzése Könyvviteli szolgáltatást végzők kötelező továbbképzése Államháztartási szakterület 2012. Menedzser Praxis Szakkiadó és Gazdasági Tanácsadó Kft. Budapest Tartalomjegyzék I. Aktuális számviteli kérdések...

Részletesebben

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági Főiskola Gazdálkodási

Részletesebben

I. fejezet Számviteli jog

I. fejezet Számviteli jog Előszó A kedves olvasó a pénzügyi jogi anyagot összefoglaló második kötetet tartja a kezében. A válogatás az első kötethez hasonlóan szubjektív, hiszen a pénzügyi jog egyre bővülő világában a válogatás,

Részletesebben

Több ponton módosult az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCIII. törvény (Art.) is.

Több ponton módosult az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCIII. törvény (Art.) is. AZ ADÓZÁS RENDJE Több ponton módosult az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCIII. törvény (Art.) is. Adótanácsadók, adószakértők nyilvántartása Az adótanácsadók, adószakértők, okleveles adószakértők nyilvántartását

Részletesebben

UFS BROKER KFT. A pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és. megakadályozásáról szóló Szabályzat

UFS BROKER KFT. A pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és. megakadályozásáról szóló Szabályzat UFS BROKER KFT. A pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló Szabályzat - a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007.

Részletesebben

SZABÁLYZAT A PÉNZMOSÁS ÉS A TERRORIZMUS FINANSZÍROZÁSA MEGELŐZÉSÉRŐL ÉS MEGAKADÁLYOZÁSÁRÓL

SZABÁLYZAT A PÉNZMOSÁS ÉS A TERRORIZMUS FINANSZÍROZÁSA MEGELŐZÉSÉRŐL ÉS MEGAKADÁLYOZÁSÁRÓL OTP ORSZÁGOS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 1051 BUDAPEST, MÉRLEG UTCA 4. SZABÁLYZAT A PÉNZMOSÁS ÉS A TERRORIZMUS FINANSZÍROZÁSA MEGELŐZÉSÉRŐL ÉS MEGAKADÁLYOZÁSÁRÓL HATÁLYOS 2015. JANUÁR 20. 1 I. A SZABÁLYZAT ELKÉSZÍTÉSÉNEK

Részletesebben

KÖNYVVIZSGÁLÓK LAPJA. Dr. Adorján Csaba: Korszakváltás a számvitel szabályozásában. A közfelügyelet és a minőség-ellenőrzés új rendszere.

KÖNYVVIZSGÁLÓK LAPJA. Dr. Adorján Csaba: Korszakváltás a számvitel szabályozásában. A közfelügyelet és a minőség-ellenőrzés új rendszere. KÖNYVVIZSGÁLÓK LAPJA a MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KAMARA HIVATALOS LAPJA 2. évfolyam 1. szám 2013. JANUÁR Konzultáció A közfelügyelet és a minőség-ellenőrzés új rendszere Dr. Adorján Csaba: Korszakváltás a

Részletesebben

SZABÁLYZAT A PÉNZMOSÁS ÉS TERRORIZMUS FINANSZÍROZÁSA MEGELŐZÉSÉRŐL ÉS MEGAKADÁLYOZÁSÁRÓL

SZABÁLYZAT A PÉNZMOSÁS ÉS TERRORIZMUS FINANSZÍROZÁSA MEGELŐZÉSÉRŐL ÉS MEGAKADÁLYOZÁSÁRÓL A PÉNZMOSÁS ÉS TERRORIZMUS FINANSZÍROZÁSA MEGELŐZÉSÉRŐL ÉS MEGAKADÁLYOZÁSÁRÓL CÉGNÉV: KOZMA ATTILÁNÉ EGYÉNI VÁLLALKOZÓ SZÉKHELY: 2536 NYERGESÚJFALU, AKÁCFA U. 8. ADÓSZÁM: 66067562-1-31 CÉGJEGYZÉKSZÁM:

Részletesebben

Dr. Ladó Judit szakmai alelnök

Dr. Ladó Judit szakmai alelnök KÖNYVVIZSGÁLÓK LAPJA a MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KAMARA HIVATALOS LAPJA 3. évfolyam 2. szám 2014 február Konzultáció Életműdíj 2014 A Szakértői bizottság feladatai 2014. évben Beszámoló a Magyar Könyvvizsgálói

Részletesebben

E -AdóTanácsadó. Tartalom ÁFA. Tisztelt Olvasónk! 2014. május X. évfolyam 5. szám. Közvetítői tevékenység adózása. Szakmai folyóirat 1 ÁFA 3 ART

E -AdóTanácsadó. Tartalom ÁFA. Tisztelt Olvasónk! 2014. május X. évfolyam 5. szám. Közvetítői tevékenység adózása. Szakmai folyóirat 1 ÁFA 3 ART E -AdóTanácsadó Szakmai folyóirat 2014. május X. évfolyam 5. szám Az Art, az Áfa, az Szja, a Tao, a Tb, az Eho és a Szocho törvények változásai ÁFA Közvetítői tevékenység adózása Írta: Bonácz Zsolt adószakértő

Részletesebben

Számvitel Adózás. Baranya Megyei Vállalkozói Központ. Vállalkozásfejlesztési oktatási jegyzet Pécs, 2007.

Számvitel Adózás. Baranya Megyei Vállalkozói Központ. Vállalkozásfejlesztési oktatási jegyzet Pécs, 2007. Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program 2004-2006 keretében megvalósult INTERREG III/A Az egyetemi innovációs transzfer potenciál elősegítése a határmenti régiók KKV-i felé Baranya Megyei

Részletesebben

Albert Einstein Az időnek egyetlen oka van: minden nem történhet egyszerre.

Albert Einstein Az időnek egyetlen oka van: minden nem történhet egyszerre. 2014-es üzleti év zárása figyelemmel a társasági adó bevallására Már megint eltelt egy év Albert Einstein Az időnek egyetlen oka van: minden nem történhet egyszerre. Az adófizetési kötelezettség meghatározása

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 24200338-7010-114-04 --------------------------------------- statisztikai számjel

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 24200338-7010-114-04 --------------------------------------- statisztikai számjel 24200338-7010-114-04 --------------------------------------- statisztikai számjel 04-10-001614 --------------------------------------- cégjegyzék száma DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ Zrt a vállalkozás

Részletesebben

Készítette: Szikora Gáborné

Készítette: Szikora Gáborné * Készítette: Szikora Gáborné *I. Fogalmak pontosítása, módosulása *Hatály: 2014.január 01. Adomány - kikerül a fogalomból az Szja törvényre hivatkozás - egy nyújtott támogatás az egyéb változatlan előírásokra

Részletesebben

Hírlevél. A MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KAMARA LAPJA 8. évfolyam 7 8. szám

Hírlevél. A MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KAMARA LAPJA 8. évfolyam 7 8. szám Hírlevél Magyar Könyvvizsgálói Kamara Chamber of Hungarian Auditors AJÁNLÓ Létrejött a kamara egyeztető testülete A beérkezett pályázatok alapján választotta ki 2008. június 20-án az elnökség a kamarán

Részletesebben

2000. évi C. törvény. a számvitelrõl

2000. évi C. törvény. a számvitelrõl 2000. évi C. törvény a számvitelrõl A piacgazdaság mûködéséhez nélkülözhetetlen, hogy a piac szereplõi számára hozzáférhetõen, döntéseik megalapozása érdekében mind a vállalkozók, mind a nem nyereségorientált

Részletesebben

SZÁMVITELI POLITIKA Érvényes: 2013. 01. 01-től

SZÁMVITELI POLITIKA Érvényes: 2013. 01. 01-től Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat SZÁMVITELI POLITIKA Érvényes: 2013. 01. 01-től A Budapest Főváros XVII. kerületi Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat (a továbbiakban: Nemzetiségi

Részletesebben

GRÁNITPONT Kft. szabályzata a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény rendelkezései alapján

GRÁNITPONT Kft. szabályzata a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény rendelkezései alapján GRÁNITPONT Kft. szabályzata a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény rendelkezései alapján I. A SZABÁLYZAT ELKÉSZÍTÉSE A pénzmosás és terrorizmus finanszírozása

Részletesebben