2014. szeptember 14. Redő Ferenc (Budapest VIII. 29. Budapest X. 1.) festőművész, grafikus, gobleinművész, múzeumigazgató

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2014. szeptember 14. Redő Ferenc (Budapest 1913. VIII. 29. Budapest 2012. X. 1.) festőművész, grafikus, gobleinművész, múzeumigazgató"

Átírás

1 2014. szeptember 14. Redő Ferenc (Budapest VIII. 29. Budapest X. 1.) festőművész, grafikus, gobleinművész, múzeumigazgató Temetése: Leányfalu, X. 19. Szignója: RF Szignója, közös művek feleségével: RV Felesége: Vörös (Eisler) Rozália festő-gobelinművész (Budapest 1919 ) Aba Novák Vilmos festőiskolája (mesterei: Aba Novák Vilmos, Iványi Grünwald Béla, Berény Róbert) IX között főigazgató I. 15. Szépművészeti Múzeum Magyar Iparművészeti Főiskola gobelin tanszak tanára Emléktábla: 1132 Budapest, XIII. Csanády utca 5. Forrás: 1993-as katalógusból, és a XIII. kerületi lap Díjak, kitüntetések: 1935 Szinyei Merse Pál Társaság kitüntető elismerés 1936 Szinyei Merse Pál Társaság kitüntető elismerés 1957 Szovjet ösztöndíj 1965 József Attila-illusztráció pályázata, díj Lipcsei könyvillusztrációs pályázat nyertese 1968 Olasz állami ösztöndíj 1972 SZOT-díj 1973 Munka Érdemrend arany fokozata 1976 Magyar Népköztársaság Érdemes Művésze 1979 Művészeti Alap Képzőművészeti díja 1986 Kiváló Művész Tanulmányutak: 1958 Szovjetunió 1968 Olaszország Művei köztulajdonban, középületekben: Budapest, Magyar Nemzeti Galéria Budapest, Iparművészeti Múzeum Budapest, Budapesti Történeti Múzeum Budapest, Magyar Nemzeti Múzeum Budapest, Agrártudományi Egyetem Szeged, Tisza Szálló Hódmezővásárhely, Tanács Budapest, Fővárosi Operettszínház I. Monográfiák 1951

2 Redő Ferenc Durus, Alfred Povolockaja, Jelena: Ék Sándor munkái. Budapest: Művészeti Alkotások Vállalat; Praha: Orbis, , [3] p. ill. színes is A szöveg levelenként, a képek kiemelhető táblákon, közös tokban F 1205= [Szegi Pál] (szegi): Ék Sándor munkái. Szabad Művészet VI II. 2. sz p. 2 ill Redő Ferenc: Az első ötven év. Előszó, utószó: Redő Katalin, Redő Ferenc. Budapest: Balassi Kiadó; [Vác]: NalorsGrafika, , [3] p., ill. ISBN Felelős szerkesztő: Soóky Andrea 26773= [Önéletírás levelek formájában] 18. levél: p. Szépművészeti Múzeum főigazgatója 1952 nyara Említések: Aggházy Mária Balogh Jolán Brennerné, teremőr párttitkár Csánky Dénes Genthon István Lénárt asztalos Oltványi Ártinger Imre Petrovics Elek (akinek a szobrát kiállítatta) Pigler Andor Radocsay Dénes Szilágyi János György Sztankovicsné, titkárnője Vayer Lajos, főigazgató-helyettes Csapody Tamás: Ex libris. Élet és Irodalom LVII V sz. 19. p. Rieder Gábor: Az emberarcú pártfunkcionárius Redő Ferenc első ötven éve. ArtMagazin XII (65.) sz p. 3 ill. ill. 61. p.: Duray Tibor: Hármas arckép [Duray Tibor, Redő Ferenc, Marosán Gyula], magántulajdon II. Cikkek folyóirat és tanulmánykötetek 1949 *Mit tanulhatnak a magyar festők a szovjet képkiállításból. Magyar Nemzet X p. /2013.OSzK A valóság orosz festői. Szabad Művészet III II-III sz p. 5 ill. [Szépművészeti Múzeumban rendezett reprodukciós kiállításról] *Egy időszerű kérdésről. Szabad Művészet III V. 5. sz.?. p. *Szabad Művészet III sz p.

3 *Szabad Művészet III sz p. *Szabad Művészet III sz p Feladataink. Szabad Művészet IV I-II sz p. *Szabad Művészet IV ?. sz. 77. p. *Szabad Művészet IV ?. sz p. Szovjet képzőművészek műtermeiben. Szabad Nép VIII IV. 28. péntek 98. sz. 4. p. Forrás: Pótó János: Az emlékeztetés helyei. Budapest, p. 266/2013.OSzK.x A képzőművészet a Szovjetunióban elsőrendű kultúrszükséglet. Szovjet Kultúra II VI. 6. sz p. 3 ill. [Moszkvai utazásról] Forrás: Pótó János: Az emlékeztetés helyei. Budapest, p. 267/2013.OSzK.x 1951 Képzőművészet Sztálinvárosban. Építés, Építészet III sz p. Az Építés Építészet cimű szkalap száma Szabad Művészet VI I. 1. sz p. Szabad Művészet V ?. sz. 39. p. *Szabad Művészet V ?. sz. 51. p. *Szabad Művészet V ?. sz. 95. p. *Szabad Művészet V ?. sz p. *Szabad Művészet V ?. sz p. *Feladataink. Szabad Művészet V sz p. Részlet Redő Ferenc osztályvezetőnek a képzőművészeti tanfolyamok értekezletén elhangzott beszédéből

4 1952 Szovjet tapasztalatok képzőművészetünk fejlesztésében. Szovjet Kultúra IV II. 2. sz. 42. p 203/2013.OSzK.x 1953 A Szépművészeti Múzeum Daumier és kortársai kiállítása. Múzeum Híradó sz p. Vita. Hozzászólás Bencze László Munkácsy cikkéhez. Szabad Művészet VII I-II. 1. sz p. Hagyományaink. Szabad Művészet VII VII-VIII. 4. sz p. Pór Bertalan. Szabad Művészet VII XI-XII. 6. sz p. 4 ill. [Ernst Múzeum, X.] Hiányos/pótolva!kérni a oldalakat: 298/2013.MNG.x 1954 Préface = Előszó. Bulletin du Musée Hongrois des Beaux-Arts p. A IV. Magyar Képzőművészeti kiállítás. Művészettörténeti Értesítő I sz p. 10 ill. Vita. A posztimpresszionizmus vitájához. Szabad Művészet VIII XII. 9. sz p. [hozzászólás levél formában, Hódmezővásárhely, XI.] 1955 Le Musée des Beaux-Arts en 1954 = A Szépművészeti Múzeum 1954-ben. Bulletin du Musée Hongrois des Beaux-Arts p Szovjet képzőművészek kiállítása. Népszava LXXXVI VII. 1. kedd 153. sz. 3. p. 1 ill. [Műcsarnok] 204/2013.OSzK.x 1989 *Emlékek a Sztálin-szobor születéséről. História XI sz p. vagy 12. szám? 1996 Dokumentum. Életemnek fordulópontja lett. Redő Ferenc a kecskeméti művésztelep évéről. [közreadja és bevezeti] Sümegi György. Új Művészet VII V. 5. sz p. 2 ill Visszaemlékezés a hódmezővásárhelyi művésztelep megalakulására (Lejegyezte: Nagy Vera). In: Dömötör János emlékkönyv. Tanulmányok a 80 éves Dömötör János tiszteletére. Szerkesztette: Nagy Vera. Kiadja Móra Ferenc Múzeum Csongrád Megyei Önkormányzat

5 Múzeuma. Hódmezővásárhely: Tornyai János Múzeum; Norma Nyomdász Kft., p. (Múzeumi műhely, 1. ISSN ) ISBN Felelős kiadó: Vörös Gabriella 22318/1= x [Szépművészeti Múzeumban töltött éveiről: p.] III. Előadások kéziratai, kiadatlan kéziratok *Levelek gyermekeimnek. Az első húsz év. [Budapest, é.n.] 43 p. Budapest, Műcsarnok. R999 Forrás: Molnár Márta, VI.20. IV. Könyvismertetések V. Kiállítás-rendezések, katalógusok, Szépművészeti Múzeum között Az életkép fejlődése XIV.-XIX. század. A Régi Külföldi Képtár és az Új Magyar Képtár Osztályok rendezésében. Budapest, Országos Szépművészeti Múzeum; Budai-Nyomda, p. A kiállítást rendezte: Harasztiné Takács Marianna Felelős kiadó: Redő Ferenc A Szépművészeti Múzeum Egyetem utcai helyiségeiben, VII. Vándorkiállítás még: Hódmezővásárhelyen, Tornyai Múzeum. 1953? Szervezte: Galyasi Miklós Budapest 5/4.coll.7=69320 Forrás: H[arasztiné] Takács Marianna: A Magyar Nemzeti Múzeum Szépművészeti Múzeum felszabadulás óta végzett munkája. In: Magyar múzeumok Kiadja a Népművelési Minisztérium Múzeumi Főosztálya. Budapest: Magyar Nemzeti Múzeum Történeti Múzeum Rotaprint Üzeme, p. Ferch Magdolna: Kavalkád. Redő Ferenc a szakmai luxusról, a hódmezővásárhelyi művészkörről meg arról, hogy legjobb, ha saját fejünk után megyünk. Magyar Nemzet LXVI II. 15. szombat 39. sz. 34. p. 1 ill. Interjú az Ernst Múzeum, (2003.? II. 16.) Redő Ferenc grafikáiból és gobelinjeiből megrendezett kiállítás kapcsán. A nyilatkozatban kitér a Szépművészeti Múzeumban töltött éveire: Bolgár Kálmán: Az életkép fejlődése. A Szépművészeti Múzeum kiállítása. Szabad Művészet VII VII-VIII. 4. sz p. 1 ill Derkovits Gyula Budapest: Országos Szépművészeti Múzeum; Révai, p. 10 t.: 22 ill. Budapest 9/6.coll.13=71473 Borítócím: Derkovits Gyula emlékkiállítás A kiállítást rendezte és a katalógust készítette: Székely Zoltán Felelős kiadó: Redő Ferenc Egyetem utcai kiállítótermeiben, Megnyitotta: Redő Ferenc

6 Hírek. Szabad Művészet VIII XII. 9. sz p. [5 sorban] Ecsery Elemér: Derkovits emlékkiállítás. Tudományegyetem, Az Eötvös Loránd Tudományegyetem lapja III I sz. 2. p. 330/ OSzK.x Feledy Gyula: Derkovits Gyula emlékkiállítás Budapesten. Széphalom, Magyar Írók Szövetsége Miskolci Csoportjának folyóirata III III. 1. sz p. 1 ill. 331/ OSzK.x Genthon István: L exposition commémorative Jules Derkovits = Derkovits Gyula emlékkiállítása. Bulletin du Musée Hongrois des Beaux-Arts = Az Orsz. Szépművészeti Múzeum Közleményei sz p képek Körner Éva: Derkovits Gyula. Szabad Művészet IX II. 2. sz p. 10 ill. [Tanulmány a művészről az emlékkiállítás kapcsán] Máriássy Judit: Vallomás egy kiállításról. Irodalmi Újság V XII sz. 9. p. 1 ill. 332/ OSzK.x Murányi-Kovács Endre: Derkovits Gyula emlékkiállítás. Népszava LXXXIII I. 13. csütörtök 10. sz. 6. p. 1 ill. 333/ OSzK.x Székely Zoltán: A Szépművészeti Múzeum Derkovits-emlékkiállításának rendezéséről. Múzeumi Híradó IX-X p. Székely Zoltán: Derkovits Gyula Múzeumi Híradó XI-XII p. 3 t Brocky Károly ( ) emlékkiállítás. A bevezetőt írta és a katalógust összeállította: Sz. Lajta Edit. Budapest: Országos Szépművészeti Múzeum; Révai, p. [7] t.: 17 ill. Budapest 9/6.coll.14=71475 Borítócím: Brocky Károly emlékkiállítás A kiállítást rendezte: Sz[egediné] Lajta Edit, Telepy Katalin Felelős kiadó: Redő Ferenc VIII. IX. Artner Tivadar: Az életöröm festője. Brocky Károly-emlékkiállítás az Új Magyar Képtárban. Szabad Nép XIII IX. 10. szombat 250. sz. 4. p. 1 ill. 335/ OszK.x Bencze László: Brocky Károly ( ). Csillag IX XI. 11. sz p. Dutka Mária: Brocky Károly-emlékkiállítás. Magyar Nemzet XI VIII. 17. szerda 193. sz. 5. p. 336/ OszK.x (k n): Budapest a kiállítások városa. Magyar Nemzet XI X. 12. szerda 240. sz. 5. p. 70/ OSzK.x (Bőbel Hubert): Brocky Károly Vigilia XXI I. 1. sz p. FSzEKvt Á.I.x Művészi tevékenysége, kiállításai (feleségével is) 1934 IX-ik tavaszi szalon. [Bevezeti]: Gerő Ödön. Budapest: Nemzeti Szalon; Vészi-Nyomda, [14.] p. A kiállítást rendezte: Szinyei Merse Pál Társaság, Herman Lipót és Szőnyi István Budapest, Nemzeti Szalon III. 128 a. Dunai halász linoleummetszet b Almacsősz linoleummetszet c Halászok a Dunán linoleummetszet 15.-

7 128d Ujpesti munkás linoleummetszet e Juhász linoleummetszet 15.- Budapest 61/XXXIII-XXXIV.x Gerő, [Ödön] Edmund: Junge Kunst und junge Künstler. Ausstellung im Nemzeti Szalon. Pester Loyd LXXXI IV. 1. Sonntag Nr p. [felsorolásban Redős Ferenc néven] 205/2013OSzK.x 1935 Csoportkiállítás. Ámos Imre, Remsey Jenő festőművészek és Patai Mihály, Redő Ferenc grafikusok. Az előszót írta: Lázár Béla. Budapest: Az Ernst-Múzeum kiadása; Légrády Testvérek nyomdai műintézete, p. (Az Ernst Múzeum kiállításai, 152.) A kiállítást rendezték: Ernst Lajos, Lázár Béla Budapest, Ernst Múzeum IV. 6. terem. Redő Ferenc linoleummetszetei Tételek. 6. p Budapest 44/14.coll.37 (á): Csoporkiállítás. Budapesti Hírlap LV IV. 28. vasárnap 96. sz. 17. p. Forrás: MTAMI:NA.251/2013.OSzK.x *(-e.): Csoportkiállítás az Ernst Múzeumban. Magyar Hírlap IV /2013.OSzK [Elek Artúr] (e. a.): Az Ernst Múzeum csoportos kiállítása. Ujság XI IV. 27. szombat. 95. sz. 4. p. [felsorolásban] 253/2013.OSzK.x *Fóthy János: Csoportkiállítás az Ernst Múzeumban. Pesti Napló IV /2013.OSzK K. A.: Három kiállítás. Pesti Napló LXXXVI IV. 28. vasárnap 96. sz. 2. p. [felsorolásban] 258/2013.OSzK.x (m-l.): Csoportkiállítás az Ernstnél. Magyarország XLII IV. 28. vasárnap 96. sz. 13. p. 255/2013.OSzK.x Az Ernst-Múzeumban. Népszava LXIII IV. 28. vasárnap 96. sz. 6. p. [felsorolásban] 256/2013.OSzK.x *Ámos, Remsey, Patai és Redő az Ernst Múzeumban. Magyarság IV /2013.OSzK *?(-a): Tavaszi szalon. Magyarság V /2013.OSzK *Az Ernst-Múzeumban Nemzeti Újság IV. 27. [4 sorban] Forrás: MTAMI.x /2013.OSzK *Érdekes csoportkiállítás Ernstnél. Az Est IV. 27. Forrás: MTAMI.x /2013.OSzK *Ámos, Remsey, Patai és Redő az Ernst Múzeumban. Magyarság IV. 28. Forrás: MTAMI.x /2013.OSzK *ÚJ Magyarság IV. 28. Forrás: MTAMI.x /2013.OSzK?*B. L.: Ernst Múzeum. 8 órai Újság IV. 28. [19 sorban] Forrás: MTAMI.x /2013.OSzK X-ik tavaszi szalon. Budapest, Szoptató őz. Grafitrajz 30.- pengő 129. Őz, Alvó mackó 30.- x

8 *Az Est V. 4. vagy 9.-dike? 1936 XI-ik tavaszi szalon. [Bevezeti]: Pátzay Pál. Budapest: Nemzeti Szalon Művészeti Egyesület; Szepes Nyomda, [21.] p. A kiállítást rendezte: Szinyei Merse Pál Társaság, Szőnyi István, Pátzay Pál Budapest, Nemzeti Szalon IV. 25. V Kubikusok, olajfestmény Fáspince, olajfestmény Budapest 61/XXXV?.x Gerő Ödön: Theater, Kunst und Literatur. Die Szinyei-Jugend. Ausstellung im Nemzeti Szalon. Pester Lloyd LXXXIII IV. 26. Sonntag Nr p. [felsorolásban] 206/2013.OSzK.x *Péter András: A hónap kiállításai. Tükör IV V. 5. sz p. 2 ill. [Fränkel-Szalon: Egry József, Nemzeti Szalon Gerevich Tibor rendezésében: Római Magyar Művészek, Nemzeti Szalon: Szinyei-Társaság XI. Tavaszi Szalonja] 1937 A Magy. Kir. Vallás- és Közoktatásügyi Miniszter által rendezett IV. nemzeti képzőművészeti kiállítás képes tárgymutatója. A kiállítás rendezője: Csánky Dénes. Budapest: Orsz. Magy. Képzőművészeti Társulat; Műcsarnok, Athenaeum r.-t. Könyvnyomdája, p. Borítócím: A Magy. Kir. Vallás- és Közoktatásügyi Miniszter által rendezett nemzeti képzőművészeti kiállítás képes tárgymutatója. Budapest, Műcsarnok IV. 29. VI. 20. Budapest 56/26.coll Redő Ferenc: Szolnoki utca 418. Redő Ferenc: Zagyvaparti házak 430. Redő Ferenc: Csekény Kende Béla: IV. nemzeti kiállítás a Műcsarnokban. Művészet II sz p. 13 képpel [81. p. és Sárga csészék. 76. p.] XII-ik Tavaszi Szalon. Előszó: Oltványi-Ártinger Imre. Budapest: Nemzeti Szalon Művészeti Egyesület; Budapesti Nyomda, [21.] p. Szinyei Merse Pál Társaság tizenkettedik Tavaszi Szalon -ja. Bizottság: Basch Andor, Beck Ö. Fülöp, Csók István, Herman Lipót, Molnár C. Pál, dr. Oltványi-Ártinger Imre, Szőnyi István, Vidovszky Béla A kiállítást rendezte: Szinyei Merse Pál Társaság, Herman Lipót, Szőnyi István Budapest, Nemzeti Szalon, V Budapest 61/45.coll.= Előszó újraközlés: Művészeti krónika, Konyha, tempera P 126. Pásztor, tempera P 127. Szérü, tempera P 128. Hókaparók olajf P 129. Várakozó hómunkások olajf P

9 [Gerő Ödön] g-ő.: Kunst. Die Ausstellung der Szinyei-Jugend. Pester Lloyd LXXXIV V. 16. Sonntag Nr p. [felsorolásban Franz Redős néven] 207/2013.OSzK.x 1938 *Képzőművészeti Társulat téli tárlata. Budapest: Műcsarnok, p. Budapest, Műcsarnok II-III. Tanya *XIII. Tavaszi Szalon. Budapest, Ernst Múzeum IV. Tájképek *Esti Hírlap IV p. Forrás: MTAMI.NA *Pesti Hírlap IV p. Forrás: MTAMI.NA *Szinyei Merse Pál Társaság tavaszi szalonja *Budapest, Nemzeti Szalon *Y[bl] E[rvin]: A Tavaszi Szalon. Budapesti Hírlap /2013OSzKkikeresni pontosabban! *Tavaszi Szalon. Függetlenség IV. 10. Forrás: MTAMI.NA *Tavaszi Szalon. Magyar Hírlap 1937.? *XV. Tavaszi Szalon Budapest, Nemzeti Szalon,? 14/a. sz. 21. sz. 24. sz *Magyar művészetért. Képzőművészeti kiállítás Budapest, Műcsarnok XII I p. Szentendrei sziget, tempera 421. Disznóölés, tempera *-rp-: A magyar művészetért kiállítása. Magyarország XII p. *KUT kiállítása. Budapest: Nemzeti Szalon, Budapest, Nemzeti Szalon XI.? Virágcsendélet, vízfestmény Dunai tájkép, vízfestmény Forrás: MTAMI.x

10 1941 *KUT kiállítása. Budapest: Nemzeti Szalon, Budapest, Nemzeti Szalon XI. 30. XII Redő Ferenc: Tehenek, tempera 250,- Forrás: MTAMI.x *IV. képzőművészeti bemutat Budapest, Corvin Áruház, Eső után. Pasztell Alkonyat. Pasztell Virágoscsendélet. Pasztell Domboldal. Pasztell Szeles idő. Pasztell Forrás: MTAMI.NA 1942 *XVII. Tavaszi Szalon Budapest, Nemzeti Szalon, VI. [Díjnyertesek között: Kitüntető elismerés] *Képzőművészeti kiállítás Budapest, Corvin Áruház, IX. Hazafelé, olaj Forrás: MTAMI.NA 1943 *A Magyar Művészetért. IV. Képzőművészeti kiállítás Budapest, Műcsarnok V p. Alkonyat. Tempera Forrás: MTAMI.NA 1945 Az első szabad nemzeti kiállítás katalógusa. Budapest: Magyar Képzőművészek Szabad Szervezete; Vészi és Stein nyomda, [13.] p. Budapest, Magyar Képzőművészek Szabad Szervezete (régi Műcsarnok) VII Külváros, olajfestmény Erdei út, olajfestmény Budapest 48/ *Magyar Képzőművészek Szabad Szervezete I. kiállítása Pécs, Hullámok *Magyar képzőművészetért I. kiállítás Budapest: Ernst Múzeum, p. Budapest, Ernst Múzeum VII. Erdőben, olaj

11 1948 *A magyar grafika száz éve a Dési Huber István Kör rendezésében. Budapest: Fővárosi Képtár, p. (A Fővárosi Képtár kiállítása, 32.) Budapest, Fővárosi Képtár, I. A kiállítást rendezte: Pogány Ö. Gábor 409. Részlet a Budai Nagy Antal c. sorozatból *?. Budapest: Fővárosi Képtár, p. (A Fővárosi Képtár kiállítása, 35.) Budapest, Fővárosi Képtár, IV. A kiállítást rendezte: Pogány Ö. Gábor Budai Nagy Antal sorozat * Új magyar képzőművészet. Budapest: Fővárosi Képtár, p. (A Fővárosi Képtár kiállítása,?.) Budapest, Fővárosi Képtár bányavidéki vándorkiállítása, VI. A kiállítást rendezte:? Budai Nagy Antal sorozat, 12 linómetszet *?. Budapest: Fővárosi Képtár, p. (A Fővárosi Képtár kiállítása, 40.) Budapest, Fővárosi Képtár, X. A kiállítást rendezte:? Parasztember. Tusrajz Dunántúl, vízfestmény Illusztráció, tusrajz 1949 *XXVI. Festészet és Társadalom kiállítás Budapest, Népművelési Központ II. Hátlapon 1954 *Redő Ferenc kiállítása Budapest, Derkovits Terem *Kisplasztikai és grafikai kiállítás Budapest: Ernst Múzeum ? 28. p. Budapest, Ernst Múzeum Napsütötte rizsföldek, tus Nyárfasor, akvarell 1955 Redő Ferenc akvarelljei és lavírozott tusrajzainak kiállítása. Budapest, Lenin körúti grafikai szaküzlet. (Lenin krt. 63.) XI. 40 tus, toll, akvarell

12 (g. l.): Redő Ferenc kiállítása. Szabad Művészet IX XII. 12. sz p. 1 ill. *Noszlopi György Népszava XI /2013OSzK *Új kiállítás. Irodalmi Újság II? XI sz. 8. p. Forrás: MTAMI.NA 1956 *VI. Magyar képzőművészeti kiállítás. Budapest, Műcsarnok Lavírozott tusrajok HMV, Vásárhely Budapest 56/29 coll.15 *(sze): Az Alföld VI. Magyar képzőművészeti kiállításon. Viharsarok, Hódmezővásárhely VII? I. 12. Forrás:MTAMI.NA *Redő Ferenc kiállítása. Budapest: Csók István Galéria; Kossuth Nyomda, [20] lev. 9 ill. Felelős kiadó: Faludi György Budapest, Csók István Galéria XI. 20. XII. 4. [? mű] [nincs bevezetés, előszó, tanulmány] MKEKvt. Artner Tivadar: Két kiállítás. Élet és irodalom I XII sz. 11. p. Nincs meg! 211/2013OSzK.x [Dutka Mária] (d. m.): Redő Ferenc kiállítása. Magyar Nemzet XIII XI. 26. kedd 68. sz. 7. p. 210/2013OSzK.x Havas Lujza: Redő Ferenc. Műterem I sz. 42. p. 1 ill. IV. Vásárhelyi Őszi Tárlat Disznóölés, batikolt selyem *Szabó Endre: Kalászba szökkenő vetés. A IV. Vásárhelyi Őszi Tárlat jelentősége. Csongrádmegyei Hírlap X *Moszkva, Csoportos kiállítás *V. Vásárhelyi Őszi Tárlat Hódmezővásárhely, Tusrajzok *F. Gy.: Az V. Vásárhelyi őszi tárlat. Műterem I sz. 38. p.

13 Budapest, MSZMP VII. kerületi bizottságának József Attila klubja, IX. 9. Redő Ferenc: József Attila, Munkások c. batikképe a klubterem főfalára került Kedd délután bensőséges ünnepség színhelye volt Magyar Nemzet XIV IX. 11. csütörtök 214. sz. 7. p. [31 sorban] 212/2013OSzK.x 1960 VIII. Magyar Képzőművészeti kiállítás. Budapest: Műcsarnok, p. A kiállítás rendezőbizottsága: Fehér Zsuzsa, Laborcz Ferenc, Raszler Károly, Balogh István Budapest, Műcsarnok IV-V. Felszabadulásunk 15. évfordulója c. sorozatból (Zala megye) Fűrésztelep, linometszet, 30x40,5 cm Budapest 56/31 coll.6= *Dutka Mária: Grafikus művészetünk fejlődése. A VIII. Magyar Képzőművészeti kiállításon. Magyar Nemzet XVI IV sz.? 9. p. [ A szocializmus építői, gobelin] 1961 *Unkarin grafiikka. Kansallismuseossa Helsinki, Csoportos kiállítás Dolgozó emberek között. [Bevezeti]: Rozványi Márta. A kiállítást a Magyar Képzőművészek Szövetsége, a Képzőművészek Szakszervezete és a Műcsarnok rendezte. Budapest: Ernst Múzeum; Egyetemi Nyomda, p. Budapest, Ernst Múzeum XII. Épül a hajó, tusrajz, 30x40 Budapest 44/19.coll IX. vásárhelyi őszi tárlat. [előszó]: Erdei Ferenc Hódmezővásárhely, D. Fehér Zsuzsa: A IX. vásárhelyi őszi tárlat. Művészet IV I. 1. sz p. [felsorolásban] *Láncz Sándor: A IX. Őszi Tárlat Vásárhelyen. Élet és Irodalom X. 27. *Szabó Endre: A IX. Vásárhelyi Őszi Tárlat rendezetlen gondolatok a kiállítás termeiben. Tiszatáj XI Redő Ferenc és Vörös Rozália festőművészek kiállítása az Ernst Múzeumban. [szöveg]: B. Supka Magdolna. Budapest: Kiállítási Intézmények; Egyetemi Nyomda, , [2] p. 17 ill. Felelős kiadó: Kiállítási Intézmények Igazgatója Budapest, Ernst Múzeum XI [1963. XI. 9. XII. 1.] Meghívó: 2 lev. Megnyitotta: Vayer Lajos [? mű]

14 Budapest 44/20.coll.5. Kiállítási dokumentáció, műtárgylista, meghívó. újságcikkek Budapest, Műcsarnok. X 1963-Redő Vörös (68.dob.) Dutka Mária: Redő Ferenc és Vörös Rozália kiállítása az Ernst Múzeumban. Magyar Nemzet XIX XI. 22. péntek 273. sz. 4. p. 2 ill. 213/2013.OSzK.x (havas): Redő Ferenc és Vörös Rozália kiállítása. Népszava XCI XII. 1. vasárnap 281. sz. 7. p. 214/2013.OSzK.x Murányi-Kovács Endre: Egy művészpár vallomásai emberekről és tájakról. Redő Ferenc és Vörös Rozáli kiállítása. Népszabadság XXI XI. 28. csütörtök 278. sz. 8. p. 216/2013.OSzK.x In the studios of Budapest. A visit to two painters: Ferenc Redő and Rozália Vörös. Hungarian Exporter XIV II. No p. 4 ill. 217/2013.OSzK.x *Két kiállítás nyílik meg Magyar Nemzet XI. 7. [13 sorban] *Napló. Magyar Nemzet XI p. *Redő Ferenc és Vörös Rozália festőművészek közös tárlatát Magyar Nemzet XI. 10. [5 sorban] *Kiállítás az Ernst Múzeumban. Néphadsereg XI ill. /2013.OSzK *A Műcsarnok terveiből. Népszabadság I p. X. vásárhelyi őszi tárlat Hódmezővásárhely, Kukoricák Napraforgó *Dömötör János: A X. Vásárhelyi Őszi Tárlat. Tiszatáj sz. *-s n: Gondolatok a X. Vásárhelyi Őszi Tárlatról. Csongrádmegyei Hírlap X. 27. *Redő Ferenc és Vörös Rozália festőművészek kiállítása Rendezte: Bán Róbertné Ritly Valéria Miskolc, Hermann Ottó Múzeum XII I. 1. Megnyitotta: Gulyás István Kiállítási dokumentáció, műtárgylista, meghívó. újságcikkek Budapest, Műcsarnok. X Redő Vörös (72.dob.) D. F[ehér] Zs[uzsa]: Redő Ferenc és Vörös Rozália kiállítása. Művészet V II. 2. sz p. 2 ill.

15 *(K): Művészházaspár kiállítása a múzeumban. Redő Ferenc és Vörös Rozália bemutatkozása Miskolcon. Észak-Magyarország XII /2013OSzK:strono.itt nincs! *Napló. Magyar Nemzet XII p. *Redő Ferenc és Vörös Rozália nagysikerű Napjaink I. 1. *A miskolci Hermann Ottó Múzeumban vasárnap megnyílt Vörös Rozália és Redő Ferenc kiállítása. Népszabadság XII. 17. [4 sorban] 1964 * Redő Ferenc és Vörös Rozália festőművészek kiállítása. Hódmezővásárhely: Tornyai János Múzeum, Rendezte: Bán Róbertné Ritly Valéria Hódmezővásárhely, Tornyai János Múzeum III [IV. 2.] Megnyitotta: Pogány Ö. Gábor Kiállítási dokumentáció, műtárgylista, meghívó. újságcikkek Budapest, Műcsarnok. X Redő Vörös (72.dob.) Dömötör János: Vörös Rozália és Redő Ferenc festőművészek kiállítása Vásárhelyen. Csongrád megyei Híralap XXI III. 29. vasárnap 75. sz. 7. p. 2 ill. 228/2013.OSzK.x *Egy házaspár kiállítása Vásárhelyen. Csongrád megyei Híralap XXI III. 13. *Pogány Ö. Gábor, a Magyar Nemzeti Galéria főigazgatója nyitotta meg Magyar Nemzet III. 17. [8 sorban] *Redő Ferenc kiállítása Pécs, Janus Pannonius Múzeum V. 10. Megnyitja: Martyn Ferenc Gobelinek, grafikák Kiállítási dokumentáció, műtárgylista, meghívó. újságcikkek Budapest, Műcsarnok. X Redő Vörös (72.dob.) Martyn Ferenc: Redő Ferenc pécsi kiállítása. Jelenkor, Pécs VII VIII. 8. sz p. 1 ill. [Elhangzott a megnyitón] Újraközlése 1979 Fi 1220:hiány! 218/2013OSzK.x *Redő Ferenc festőművész Dunántúli Napló V. 9. [11 sorban] *Redő Ferenc festőművész Magyar Nemzet V. 1.?p. [7 sorban] Vásárhelyi tárlat. Retrospektív kiállítás a Vásárhelyi Őszi Tárlatok anyagából = Salon de Vásárhely. Exposition rétrospective du matériel des Salons d'automne de Vásárhely. [Bevezető]: Pogány Ö. Gábor Budapest: Magyar Nemzeti Galéria; Révai Nyomda, p. [1] t. Magyar francia nyelven A kiállítást rendezte: Ritly Valéria

16 Budapest, Magyar Nemzeti Galéria VII. IX. Mindszenti kisrévnél, 1957 IV. tus 25x41 Vásár, 1962 IX. linóleum 25x33 Komp, 1962 IX. linóleum 25x33 [ill.] Napraforgók, 1963 X. filctoll 44x70 Budapest 27/31= *Ritly Valéria: Vásárhely tíz éve. Művészet X. *Szegedi Országos Képzőművészeti Kiállítás Szeged, Grafikák *Tiszatáj sz. 4. p. Zrínyi Miklós Összeállította: Jenei Ferenc. Budapest: Petőfi Irodalmi Múzeum; Múzeumok Rotaüzeme, p., 16 t. Lektorálta: Baróti Dezső Felelős kiadó: Vizy Ottó Budapest, Petőfi Irodalmi Múzeum XI. Illusztráció Zrínyi Miklós: A szigeti veszedelem-hez, A vezetőben nem említik és az illusztrációk között sem szerepel Budapest 34/2= *Megnyílt a Zrínyi kiállítás. Magyar Nemzet XI p *Szegedi Nyári Tárlat Szeged, Pogány Ö. Gábor: Nyári Tárlat Szegeden. Tiszatáj, Szeged XIX XI. 11. sz p. I-V. t. 272/2013.OszK.x 1966 *Leipzig, [csoportos kiállítás] XXXIII. Velencei Biennálé, Gobelin Forrás:MTAMI.NA.c *M.T.I. belföldi hírek VI. 10. *VII. Szegedi Nyári Tárlat Szeged, 1965.

17 Papp Lajos: Az ember valósága. A VII. szegedi nyári tárlatról. Tiszatáj XX IX. 9. sz p. [felsorolásban] 236/2013.OSzK.x 1967 Szegedi nyári tárlat. [Bevezeti]: Szenesi Zoltán. Szeged M. J. Városi Tanács V. B. Osztálya, a Magyar Képzőművészek Szövetsége Délmagyarországi Területi Szervezete, a Móra Ferenc Múzeum és a Kiállítási Intézmények rendezésében. Szeged: Móra Ferenc Múzeum, p. A kiállítást rendezte: Baranyi Judit Szeged, Móra Ferenc Múzeum képtára VII. 30. VIII Terménypiac, tus, 50x65 cm Szeged 1/11= [VII. Szegedi Tárlat?] Szelesi Zoltán: A VII. Szegedi Tárlat. Művészet VIII III. 3. sz p. [felsorolásban] 1968 Redő Ferenc és Vörös Rozália gobelin kiállítása. [szöveg]: Frank János. Budapest: Ernst Múzeum; Magyar Hirdető; Győr: Sopron megyei nyomda, [l6] lev. 7 ill. A kiállítást rendezte: Frank János Budapest, Ernst Múzeum XII I. 5. [? gobelin] Budapest 44/21. coll.27 Kiállítási dokumentáció, műtárgylista, meghívó, újságcikkek Budapest, Műcsarnok. X 1968 Redő Vörös (101.dob.) Oelmacher Anna: Redő Ferenc és Vörös Rozália gobelinjei. Magyar Nemzet XXIV XII. 20. péntek 298. sz. 6. p. 219/2013OSzK.x Újraközlése: Oelmacher Anna: Redő Ferenc és Vörös Rozália. Kiállításuk az Ernst Múzeumban (1968). In: A szocialista képzőművészet nyomában. Budapest: Kossuth Könyvkiadó, Kossuth Nyomda, p. [44.] ill. ISBN Szerkesztette: Csibra István. Képszerkesztő: Fábri Magda 13137= Pogány Ö. Gábor: Redő Ferenc és Vörös Rozália gobelinjei. Molnár László: Redő Ferenc és Vörös Rozália gobelinkiállítása (Ernst Múzeum 1968 december). Művészet III. 3. sz p. 7 ill. Székely András: Három iparművész kiállításáról. Népszabadság XXVI XII. 20. péntek 298. sz. 6. p. 1 ill. 220/2013OSzK.x 1969 *Redő Ferenc és Vörös Rozália festőművészek kiállítása Hódmezővásárhely, Medgyessy terem III Kiállítási dokumentáció, műtárgylista, meghívó. újságcikkek Budapest, Műcsarnok. X 1969 Redő Vörös (113.dob.) *XV. Vásárhelyi Őszi Tárlat

18 Hódmezővásárhely, Bajkay Éva: XV. Vásárhelyi Őszi Tárlat. Művészet X II. 2. sz p. [felsorolásban] 1974 Redő Ferenc festőművész gobelin kiállítása. [szöveg]: Aba-Novák Judit. Budapest: Magyar Nemzeti Galéria; Kiállítási Intézmények Igazgatósága; Magyar Hirdető; Zalegerszeg: Nyomda Zalaegerszeg, [24] lev. 19 ill. A kiállítást rendezte: Budapest, Műcsarnok; Frank János Budapest, Magyar Nemzeti Galéria XII I. 5. [37 gobelin] Budapest 27/128= Kiállítási dokumentáció, műtárgylista, meghívó. újságcikkek Budapest, Műcsarnok. X 1974 Redő Vörös (155.dob.) Ismereti: *Soós Magda: A Képszövés igézetében, a Nemzeti Galériában rendezett kiállításról.? Forrás: Redő p. Tasnádi Attila: Kiállítási kalauz. Népszava CIII I. 2. péntek 2. sz. 4. p. 221/2013OSzK.x Magyar tájak = paysages hongrois. 1. [bevezető]: Moldvay Győző. Hatvan: Hatvani Galéria; Budapest: Magyar Nemzeti Galéria; Fnyv., [8.] p. [8.] t. Hatvan, Hatvani Galéria, Rendezte: Kratochwill Ferencné, Moldvay Győző Felelős Kiadó: Pogány Ö, Gábor In memoriam Galyasi Miklós. Ficltoll Badacsony a Várhegyről. Filctoll Szigliget. Filctoll A kiállított grafikájáért, grafikai érmét kapott Hatvan ¼= Farkas András: Magyar tájak. Gondolatok a hatvani kezdeményezésről. Népújság, az MSZMP Heves megyei Bizottsága és a Megyei Tanács napilapja, Eger XXV XII. 5. csütörtök 284. sz. 4. p. [felsorolásban] 265/2013.OSzK.x 1975 * Redő Ferenc kiállítása Pesterzsébet, Csili *Redő Ferenc, Vörös Rozália kiállítása Szentes, Móricz Zsigmond Művelődési Ház *Tapestries by Hungarian artists. On exhibition at the Vigo-Sternberg Galleries. London: Vigo-Sternberg Galleries, [Budapest]: Pénzjegy Nyomda, p. ill. ISBN X London, Vigo-Sternberg Galleries, VII A kiállítást összeállította és szervezte Artbureau, Budapest = Exhibition organised with the assistance of the Artbureau Budapest.

19 Catalogue designed by György Kemény Műcsarnok. K *Dubna, Szovjetunió *Kabanova, Sz.: Vybor v szud be. Za kommunizm IV *Vigh Erzsébet: Redő Ferenc gobelinkiállítása. Prometheus, Harlekin Józsefváros, Burano. Csepel III. 2. A hódmezővásárhelyei Őszi Tárlatok negyedszázados jubileuma alkalmából rendezett retrospektív kiállítás. [Bevezető]: D. Fehér Zsuzsa. A katalógust szerkesztette: Dömötör János, Gelencsér Éva, Kratochwill Mimi. Budapest: Műcsarnok, Zalaegerszeg: MAHIR Nyomda Zalaegerszeg, [ ] p. 2 ill. Borítócím: A Hódmezővásárhelyi őszi tárlatok A kiállítást rendezte: Dömötör János, Kratochwill Mimi Budapest, Műcsarnok VI. 8. VII. 22. [41 grafika, gobelin] Budapest 56/42.coll.41= Vörös Rozália és Redő Ferenc falikárpit kiállítása = Rozália Vörös et Ferenc Redő exposition des peintres cartonniers. Budapest: Magyar Nemzeti Galéria; Zrínyi Nyomda, [26] p. 12 ill. színes is Magyar francia nyelven A kiállítást rendezte: Pálosi Judit Szöveg: Vörös Rozália, Redő Ferenc Felelős kiadó: Éri Gyöngyi Budapest, Magyar Nemzeti Galéria VI. VII. [RF: közös; VR: 19 gobelin] Budapest 27/207= Szabó György: Vörös Rozália és Redő Ferenc falkárpitjai. Magyar Nemzet XXXVI VII. 19. szombat 168. sz. 4. p. 242/2013OSzK.x Tasnádi Attila: Kiállítási kalauz. Gobelinek a Nemzeti Galériában. Népszava CVIII VII. 11. péntek 161. sz. 6. p. 223/2013OSzK.x *Vörös Rozáliával Paris, Sin Paora Galéria, *Rozália Vörös ja Ferenc Redő. Unkarin Kanstantsavallan suurlähetystön kulttuuri- ja tiedekeskuksella on kunnia. Helsinki Műtárgylista. Kiállítási dokumentáció. 4 lev. Műcsarnok. X1982 Redő-Vörö s(228.dob.) 1983

20 *Redő Ferenc szövött falikép és rajz kiállítása a Vigadó Galériában. Budapest: Vigadó Galéria, p. ill. Magyar angol nyelven *Budapest, Vigadó Galéria, VII. 3. VIII 7. *Csorba Mária: Vigadó Galéria. Rajzok, gobelinek, textilképek. Pesti Műsor Magyar Gobelin = Hungarian gobelin. [Bevezető]: Pálosi Judit. Az életrajzokat összeállította, a katalógust szerkesztette és a kiállítást rendezte: Kratochwill Mimi. Budapest: Műcsarnok; Offset és Játékkártya Nyomda, p. 6 ill. ISBN X Magyar angol nyelven. Fordítók: Szabó Márta, Szekeres Andrea Felelős kiadó: Néray Katalin Budapest, Műcsarnok X. 16. XII. 1. [15 gobelin] Budapest 56/47.coll.15= Kratochwill Mimi: Gobelinkiállítás a Műcsarnokban. Művészet XXVI X. 10. sz p. 9 ill. [R.F.: 18., 21. p. 4 ill.] 1988 Redő Ferenc kiállítása. Budapest: Csók István Galéria; Produkt-Reklám, [12] lev. 8 ill. Magyar angol nyelven Budapest, Csók István Galéria X. 27. XI. 5. Meghívó: 1 lev. Megnyitja: Redő Ferenc [25 gobelin] Budapest, Műcsarnok. K Budapest 41/183= A Magyar Képzőművészek és Iparművészek Szövetségének tavaszi tárlata. [Bevezető]: Kádár János Miklós. A katalógust szerkesztette és a kiállítást rendezte: Orosz Péter. Budapest: Műcsarnok; Ipari Technológiai Intézet propaganda és kiadó osztálya, p. Fordító: Kozák Csaba Budapest, Műcsarnok IV. 28. V Nyugtalan repülés, Gobelin, 106x148 cm Budapest 56/50.coll.2= Téli tárlat 89. A Magyar Képzőművészek és Iparművészek Szövetségének kiállítása. Budapest: Műcsarnok, p. Budapest, Műcsarnok XI. 30. XII. 31. Tér a szilfákhoz, gyapjú, gobelin 90x60 cm Budapest 56/51.coll.15= Redő Ferenc gobelin kiállítása. [szöveg]: Redő Ferenc. Budapest: Magyar Képzőművészek Szövetsége, Leporello: [6] p. 2 ill. Rendezte: Kratochwill Mimi Budapest, Árkád Galéria X

Redő Ferenc (Budapest 1913. VIII. 29. Budapest 2012. X. 1.) festőművész, grafikus, gobleinművész, múzeumigazgató

Redő Ferenc (Budapest 1913. VIII. 29. Budapest 2012. X. 1.) festőművész, grafikus, gobleinművész, múzeumigazgató 2014. április 28. Redő Ferenc (Budapest 1913. VIII. 29. Budapest 2012. X. 1.) festőművész, grafikus, gobleinművész, múzeumigazgató Temetése: Leányfalu, 2012. X. 19. Szignója: RF Szignója, közös művek feleségével:

Részletesebben

*?*A múzeumok szervezeti és ügykezelési szabályzata. Budapest: Népművelési Minisztérium Múzeumi Főosztálya, 1954. 141 p.

*?*A múzeumok szervezeti és ügykezelési szabályzata. Budapest: Népművelési Minisztérium Múzeumi Főosztálya, 1954. 141 p. 2014. július 21. Törvények, Adattárak, címtárak Levéltári forrás Lexikonok Törvények *1929. XI. *1934. VIII. t.-c. *A vallás- és közoktatásügyi miniszter végrehajtó 9300/1935. III. számú rendelete *A vallás-

Részletesebben

2014. szeptember 14. A Szépművészeti Múzeum munkatársairól, In Memoriam

2014. szeptember 14. A Szépművészeti Múzeum munkatársairól, In Memoriam 2014. szeptember 14. A Szépművészeti Múzeum munkatársairól, In Memoriam Aradi Mária Szenczi Mária (Ráth Lászlóné, dr Aradi Frigyesné) (Budapest 1931. I. 11. Budapest 1999. VI. 5.) fotós 1958 Hevesy Iván:

Részletesebben

Balogh Ilona (Budapest 1912. VI. 24. - Budapest 1947. XII. 29.) művészettörténész néprajzos

Balogh Ilona (Budapest 1912. VI. 24. - Budapest 1947. XII. 29.) művészettörténész néprajzos 2014. szeptember 14. Balogh Ilona (Budapest 1912. VI. 24. - Budapest. XII. 29.) művészettörténész néprajzos Névváltozata Balogh, Hélène Balogh Jolán testvére 935 Pázmány Péter Tudományegyetem bölcsészdoktor

Részletesebben

ÉLETRAJZ. Koppány Attila festőművész (Enying, 1947. február 25.) Honlap: www.art-koppany.sze.hu Lakcím: 9021 Győr, Király u. 5.

ÉLETRAJZ. Koppány Attila festőművész (Enying, 1947. február 25.) Honlap: www.art-koppany.sze.hu Lakcím: 9021 Győr, Király u. 5. ÉLETRAJZ Koppány Attila festőművész (Enying, 1947. február 25.) Honlap: www.art-koppany.sze.hu Lakcím: 9021 Győr, Király u. 5. Tanulmányok 1961-1970 Derkovits Képzőművészeti Kör, Székesfehérvár. Mestere:

Részletesebben

bemutatja Sáfár Pál festőművész kamaratárlatát Budapest 2013 március

bemutatja Sáfár Pál festőművész kamaratárlatát Budapest 2013 március bemutatja Sáfár Pál festőművész kamaratárlatát Budapest olajfestmények Erdei út 70x50 cm, olaj, vászon Nytsz:10333 Zempléni táj 60x80 cm; olaj, vászon Nytsz:10334 Egy este Szentendrén 55x80 cm; olaj, vászon

Részletesebben

2015. június 13. A Szépművészeti Múzeum munkatársairól, In Memoriam

2015. június 13. A Szépművészeti Múzeum munkatársairól, In Memoriam 2015. június 13. A Szépművészeti Múzeum munkatársairól, In Memoriam Aradi Mária Szenczi Mária (Ráth Lászlóné, később dr Aradi Frigyesné) (Budapest 1931. I. 11. Budapest 1999. VI. 5.) fotós 1958 Hevesy

Részletesebben

Kammerer Ernő (Hékútpuszta/Hékút, Tolna megye 1856. XI. 7. Koppány-Szántó 1920. VIII. 3.) jogász, történész, képviselő,múzeumigazgató

Kammerer Ernő (Hékútpuszta/Hékút, Tolna megye 1856. XI. 7. Koppány-Szántó 1920. VIII. 3.) jogász, történész, képviselő,múzeumigazgató 2014. április 28. Kammerer Ernő (Hékútpuszta/Hékút, Tolna megye 1856. XI. 7. Koppány-Szántó 1920. VIII. 3.) jogász, történész, képviselő,múzeumigazgató Névváltozata Marius Oszkár Budapesti egyetemen jogi

Részletesebben

bemutatja Turcsányi Antal festőművész kamaratárlatát Budapest 2014

bemutatja Turcsányi Antal festőművész kamaratárlatát Budapest 2014 bemutatja Turcsányi Antal festőművész kamaratárlatát Budapest 2014 Turcsányi Antal festőművész 2014 Benedek Elek meseillusztráció I. 16x22 cm papír, ceruza Turcsányi Antal festőművézs 2014 Benedek Elek

Részletesebben

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye MVMSZ tagok nyilvántartása Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye 1. megyei hatókörű városi Katona József Múzeum 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. 2. területi,

Részletesebben

Bibliográfia Samu Katalinról

Bibliográfia Samu Katalinról Bibliográfia Samu Katalinról Fotó: Koffán Károly (Tornyai János Múzeum) Hódmezővásárhely, 1934. november 21 Hódmezővásárhely, 2011. január 21. Részlet a Samu Katalin által összeállított 2007-es kiállítási

Részletesebben

Helyismereti elektronikus könyvtárak és portálok (és egyéb elektronikus tartalmak: képeslapgyűjtemények stb.)

Helyismereti elektronikus könyvtárak és portálok (és egyéb elektronikus tartalmak: képeslapgyűjtemények stb.) MEGYEI Helyismereti elektronikus könyvtárak és portálok (és egyéb elektronikus tartalmak: képeslapgyűjtemények stb.) Verseghy Ferenc Elektronikus Könyvtár http://www.vfmk.hu/vfek Jász-Nagykun-Szolnok Megyei

Részletesebben

68/3. Edvi Illés Aladár (1870-1958) 8.000 Ft 22.000 Ft 68/4. Mednyánszky László (1852-1919) 20.000 Ft 46.000 Ft 68/6. Olvashatatlan szignó

68/3. Edvi Illés Aladár (1870-1958) 8.000 Ft 22.000 Ft 68/4. Mednyánszky László (1852-1919) 20.000 Ft 46.000 Ft 68/6. Olvashatatlan szignó 1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 13. MŰGYŰJTŐK HÁZA TEL.: +36 1 800 8123, +36 30 270 5021 EMAIL: INFO@MUGYUJTOKHAZA.HU NYITVATARTÁS: H-P: 11.00-19.00, SZO.: 9.00-14.00 68/3. Edvi Illés Aladár (1870-1958) Gesztenyék,

Részletesebben

Az aukció időpontja: 2010. december 10., 16 óra Helyszín: Budai Vigadó, Színházterem

Az aukció időpontja: 2010. december 10., 16 óra Helyszín: Budai Vigadó, Színházterem MEGHÍVÓ A Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus, a Cigányságkutató Intézet Romano Instituto és a Phralipe Független Cigány Szervezet szeretettel meghívja a KORTÁRS KÉPZŐMŰVÉSZEK AZ EMBERI

Részletesebben

2014. június 17. Időszaki kiállítások több osztály anyagából, vendégkiállítások 1909 Nemes Kiss K-r Lengyel Pogány Takács Térey x.

2014. június 17. Időszaki kiállítások több osztály anyagából, vendégkiállítások 1909 Nemes Kiss K-r Lengyel Pogány Takács Térey x. 2014. június 17. Időszaki kiállítások több osztály anyagából, vendégkiállítások 1909 Nemes Marczell képgyűjteménye a Szépművészeti Múzeumban. Előszó: Nemes Marczell. Budapest: Szépművészeti Múzeum; Mikenbrün

Részletesebben

1986 VASI KÉPZŐMŰVÉSZEK TÁRLATA, (Előszó) katalógus, Szombathelyi Képtár, Sz.hely

1986 VASI KÉPZŐMŰVÉSZEK TÁRLATA, (Előszó) katalógus, Szombathelyi Képtár, Sz.hely 1986 VASI KÉPZŐMŰVÉSZEK TÁRLATA, (Előszó) katalógus, Szombathelyi Képtár, Sz.hely 1987 MEGYEI TÁRLAT katalógus, Savaria Múzeum, Sz.hely EGY ELFELEDET MŰVÉSZ - (G.Szigeti Magda kiállítása az Utcagalériában)

Részletesebben

"Biciklitôl az űrhajóig" (A. Bak Péter magángyűjteménye) Kedves művészetszeretô, múzeumlátogató Közönség!

Biciklitôl az űrhajóig (A. Bak Péter magángyűjteménye) Kedves művészetszeretô, múzeumlátogató Közönség! "Biciklitôl az űrhajóig" (A. Bak Péter magángyűjteménye) Kedves művészetszeretô, múzeumlátogató Közönség! Meghívom Önt a Városligetben lévô Közlekedési Múzeumba, ahol az Erzsébet teremben rendeztek kiállítást

Részletesebben

Bedő Rudolf (Budapest 1891. május 31. Budapest 1978. február 18.) műgyűjtő, gyáros, művészeti író

Bedő Rudolf (Budapest 1891. május 31. Budapest 1978. február 18.) műgyűjtő, gyáros, művészeti író 2014. szeptember 14. Bedő Rudolf (Budapest 1891. május 31. Budapest 1978. február 18.) műgyűjtő, gyáros, művészeti író Édesapja: Bedő (Bettelheim) Béla (Pécs 1862. szeptember 2. 1916. június 11.) Édesanyja:

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZI SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG ÉS A KATONAI FŐÜGYÉSZSÉG

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZI SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG ÉS A KATONAI FŐÜGYÉSZSÉG A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZI SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG ÉS A KATONAI FŐÜGYÉSZSÉG LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG 1055 Budapest, Markó u. 16. 1372 Budapest, Pf.: 438. T.: 354-5500 E-mail: Info@mku.hu LEGFŐBB ÜGYÉSZ:

Részletesebben

MVMSZ tagok nyilvántartása 2013

MVMSZ tagok nyilvántartása 2013 MVMSZ tagok nyilvántartása 2013 Jogelőd neve Szervezet neve, székhelye Képviselő Csatlakozás időpontja 1. Bács-Kiskun megye Bács-Kiskun Megyei ok Katona József 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. Türr István

Részletesebben

2014. június 17. Törvények, Adattárak, címtárak; Levéltári forrás; Lexikonok; Útikönyvek

2014. június 17. Törvények, Adattárak, címtárak; Levéltári forrás; Lexikonok; Útikönyvek 2014. június 17. Törvények, Adattárak, címtárak; Levéltári forrás; Lexikonok; Útikönyvek Törvények *1929. XI. *1934. VIII. t.-c. *A vallás- és közoktatásügyi miniszter végrehajtó 9300/1935. III. számú

Részletesebben

Egry József és művészete. Ajánló bibliográfia a PTE BTK-TTK Könyvtár kiállításához. Készítette Radványi Ferenc könyvtáros.

Egry József és művészete. Ajánló bibliográfia a PTE BTK-TTK Könyvtár kiállításához. Készítette Radványi Ferenc könyvtáros. Egry József és művészete Ajánló bibliográfia a PTE BTK-TTK Könyvtár kiállításához. Készítette Radványi Ferenc könyvtáros. Modern magyar művészet A XX. század első felének magyar művészeti irányzatai. http://mek.oszk.hu/03400/03467/html/hatter.htm

Részletesebben

1. Gedő Ilka: Csendőrök, 1939, ceruza, papír, 229 x 150 mm, jelzés nélkül (leltári szám: F 63. 201)

1. Gedő Ilka: Csendőrök, 1939, ceruza, papír, 229 x 150 mm, jelzés nélkül (leltári szám: F 63. 201) A Magyar Nemzeti Galériában őrzött Ilka-grafikák Az első három rajz kivételével, amelynek fotóját 2006. május 21-én kaptam meg a Magyar Nemzeti Galéria Grafikai Osztályától, az összes mű reprodukálva van

Részletesebben

Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek

Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek 1. Magyar Kereskedelmi és Iparkamara: 1.1. Bács-Kiskun megyei Kereskedelmi és Iparkamara 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4. bkmkik@mail.datanet.hu Tel.: 76/501-500 www.iparkamara.hu

Részletesebben

65/2. Ismeretlen alkotó Városkép technika: karton, olaj méretek: 33 x 36 cm kikiáltási ár: 7.000 Ft leütési ár: 7.000 Ft

65/2. Ismeretlen alkotó Városkép technika: karton, olaj méretek: 33 x 36 cm kikiáltási ár: 7.000 Ft leütési ár: 7.000 Ft 1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 13. MŰGYŰJTŐK HÁZA TEL.: +36 1 800 8123, +36 30 270 5021 EMAIL: INFO@MUGYUJTOKHAZA.HU NYITVATARTÁS: H-P: 11.00-19.00, SZO.: 9.00-14.00 65/1. Mérõ István (1873-1938) Tengerparti

Részletesebben

Mucsi Balázs Sándor főigazgató Pelyhéné Bartha Irén főigazgató 2015.06.15 Dr. Varga Zoltán Balázs 2015.06.15

Mucsi Balázs Sándor főigazgató Pelyhéné Bartha Irén főigazgató 2015.06.15 Dr. Varga Zoltán Balázs 2015.06.15 BAJAI SZAKKÉPZÉSI 6500 Baja, Petőfi Sándor utca 1 12.) 2015.06.15 Korm. rendelet Virág Tibor főigazgató BÉKÉSCSABAI SZAKKÉPZÉSI 5600 Békéscsaba, Gyulai út 32/1 BERETTYÓÚJFALUI SZAKKÉPZÉSI BUDAPESTI GAZDASÁGI

Részletesebben

2009-01-08 2010-01-08

2009-01-08 2010-01-08 2009-01-08 2010-01-08 Baja, Magyarország Mo. Németek ÁMK,6500, Duna u. 33. hetente folyamatosan / csütörtök 2009-01-05-2012-01-01, 07:00 PM - 08:30 PM Jan 8 - Kajtár Tamás Békéscsaba, Magyarország Ifjúsági

Részletesebben

V. 1948 után megjelent Tragédia kiadások. V.1. Helikon díszkiadások és minikönyv kiadások

V. 1948 után megjelent Tragédia kiadások. V.1. Helikon díszkiadások és minikönyv kiadások V. 1948 után megjelent Tragédia kiadások V.1. Helikon díszkiadások és minikönyv kiadások 66.-68. Az ember tragédiája (Budapest, 1958, Magyar Helikon) (2) +188 l + 20 t + 34 l, 28 cm, Révai József tanulmányával.

Részletesebben

43 Kiss György Ö. Nemzeti Győr 44 Krakovszky János I. osztályú Budapest 45 Kovács Iván EABA Budapest 46 Kovács Gábor I. osztályú Baja 47 Kovács

43 Kiss György Ö. Nemzeti Győr 44 Krakovszky János I. osztályú Budapest 45 Kovács Iván EABA Budapest 46 Kovács Gábor I. osztályú Baja 47 Kovács 2012. évi bírólista Név Minősítés Város 1 Ajtai Péter AIBA Budapest 2 Babai Sándor II. osztályú Tatabánya 3 Becsey Károly AIBA Szeged 4 Bende Szabolcs II. osztályú Hódmezővásárhely 5 Benda Tivadar Ö. Nemzeti

Részletesebben

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2.

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. A konferencia harminchárom előadója a következő intézmények oktatója vagy

Részletesebben

Dobai János (Budapest 1929. IX. 13.) művészettörténész, egyetemi tanár

Dobai János (Budapest 1929. IX. 13.) művészettörténész, egyetemi tanár 2014. február 23. Dobai János (Budapest 1929. IX. 13.) művészettörténész, egyetemi tanár Névváltozatai Dobay János Szabad Művészet 1952. XI.?1954. VIII. 12. 1957. I. 12. Szépművészeti Múzeum 1956-ban távozott:

Részletesebben

2015. március 8. Héjjas János dr. (Kecskemét 1906. X. 14. Budapest 2001. X. 24.) festő, művészettörténész, tartalékos huszárfőhadnagy

2015. március 8. Héjjas János dr. (Kecskemét 1906. X. 14. Budapest 2001. X. 24.) festő, művészettörténész, tartalékos huszárfőhadnagy 2015. március 8. Héjjas János dr. (Kecskemét 1906. X. 14. Budapest 2001. X. 24.) festő, művészettörténész, tartalékos huszárfőhadnagy Névváltozata: Héjjas, Giovanni Héjjas János Édesanyja: Battlay Teréz

Részletesebben

2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT Debrecen, 2015. április 17-19. Nyilvános sorsolás Budapest, 2015. március 25.

2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT Debrecen, 2015. április 17-19. Nyilvános sorsolás Budapest, 2015. március 25. 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT Nyilvános sorsolás 2015. március 25. 1 V-VI. KORCSOPORTOS ORSZÁGOS DÖNTŐ NYILVÁNOS SORSOLÁS 2015. március 25. (szerda) 10.15 óra RÉSZTVEVŐK - LEÁNYOK Ssz.

Részletesebben

Szakmai életrajz. Csoportos kiállítások:

Szakmai életrajz. Csoportos kiállítások: Szakmai életrajz Durucskó Zsolt a Nyíregyházi Főiskola rajz-vizuális kommunikáció szakán végzett 2003-ban. Elsősorban grafikával és festészettel foglalkozik. Szakmai tanulmányai során végighaladt az akadémikus

Részletesebben

2014. április 28. 1903 Szerémi.: Adatok a fekete seregről. Századok XXXVII. 1903. X. sz. 921-927. p.

2014. április 28. 1903 Szerémi.: Adatok a fekete seregről. Századok XXXVII. 1903. X. sz. 921-927. p. 2014. április 28. Szentiványi Gyula (Budapest 1881. január 7. Budapest 1956. május 17.) jgász, művészettörténész, hírlapíró, restaurátor, lexikonszerkesztő, illusztrátor Névváltozatai: Szemes Szerémi Géza

Részletesebben

MAGYARORSZÁG TÖRTÉNETE

MAGYARORSZÁG TÖRTÉNETE ALKÖTETEKBÔL ÁLLÓ TÖBBKÖTETES KÖNYV 61/a Előzéklap homlokoldalán valamennyi kötet közös főcíme MAGYARORSZÁG TÖRTÉNETE 8. A közös adatok megállapításában segít a tipográfiai elrendezés: a többes címoldal

Részletesebben

Művei 1851 *Tündérek a magyar ősvallásban. Új Magyar Múzeum 1851. 589-613., 642-662. p.

Művei 1851 *Tündérek a magyar ősvallásban. Új Magyar Múzeum 1851. 589-613., 642-662. p. 2015. július 25. Ipolyi Arnold gyűjteménye Ipolyi Arnold (Ipolykeszi, Hont vármegye 1823. X. 18. Nagyvárad, Bihar vármegye 1886. XII. 2.) nagyváradi püspök, történész, gyűjtő 1861 Magyar Tudományos Akadémia

Részletesebben

Városi Művészeti Múzeum Váczy Péter Gyűjtemény Cziráki Terem Győr. Elektrográfiák és síkplasztikák. K o p p á n y

Városi Művészeti Múzeum Váczy Péter Gyűjtemény Cziráki Terem Győr. Elektrográfiák és síkplasztikák. K o p p á n y Városi Művészeti Múzeum Váczy Péter Gyűjtemény Cziráki Terem Győr Elektrográfiák és síkplasztikák K o p p á n y 2007 A borítón az Időgép című elektrogáfia látható. Hungary 1956 Koppány Attila festőművész

Részletesebben

A HELIKON GALÉRIA KIÁLLÍTÁSAI, 1972 1985

A HELIKON GALÉRIA KIÁLLÍTÁSAI, 1972 1985 A HELIKON GALÉRIA KIÁLLÍTÁSAI, 1972 1985 Helye: Bp., V., Eötvös Loránd [ma Papnövelde] u. 8. 1972 1972. április 27. május 21. Barcsay Jenő rajzainak kiállítása. Rendezte Frank János 1972. június 8. július

Részletesebben

VI. korcsoport Leány: 2016. január 16. (szombat), 9.00 óra

VI. korcsoport Leány: 2016. január 16. (szombat), 9.00 óra VI. KORCSOPORT LEÁNY 1 Bács-Kiskun Kecskeméti Református Gimnázium Kecskemét 2 Bács-Kiskun Kecskeméti SZC Lestár Péter Szakközépiskolája és Szakiskolája Kecskemét 3 Budapest Kölcsey Ferenc Gimnázium Budapest

Részletesebben

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990.

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Major Zoltán László BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Balogh István: Pusztai pásztorélet és szállások a XVIII. század végén. (Egy debreceni emlékirat 1794-ből) = Történeti-néprajzi

Részletesebben

2011-2012 Rabindra Bharaty University, PHD képzés, Kalkutta, India Témavezető mesterem: Bhaskar Nath Bhattacarya

2011-2012 Rabindra Bharaty University, PHD képzés, Kalkutta, India Témavezető mesterem: Bhaskar Nath Bhattacarya Ö N É L E T R A J Z N a g y O t í l i a 1 9 7 8. 0 9. 2 9. K e c s k e m é t www.nagy-otilia.hu Tanulmányok 2011-2012 Rabindra Bharaty University, PHD képzés, Kalkutta, India Témavezető mesterem: Bhaskar

Részletesebben

A II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár kiadványai

A II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár kiadványai A II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár kiadványai A korábbi II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár kiadványai 60 év a Megyei Könyvtár életéből : könyvtártörténeti kolligátum a II. Rákóczi Ferenc Megyei

Részletesebben

MŰGYŰJTŐK HÁZA. 55/1. Osváth Miklós (1935) Zsombék, 1983. technika: papír, akvarell méretek: 27 x 21 cm kikiáltási ár: 6.000 Ft leütési ár: 6.

MŰGYŰJTŐK HÁZA. 55/1. Osváth Miklós (1935) Zsombék, 1983. technika: papír, akvarell méretek: 27 x 21 cm kikiáltási ár: 6.000 Ft leütési ár: 6. 1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 13. MŰGYŰJTŐK HÁZA TEL.: +36 1 800 8123, +36 30 270 5021 EMAIL: INFO@MUGYUJTOKHAZA.HU NYITVATARTÁS: H-P: 11.00-19.00, SZO.: 9.00-14.00 55/1. Osváth Miklós (1935) Zsombék, 1983.

Részletesebben

9. sz. melléklet Kimutatás a Nógrád Megyei Levéltár dolgozóinak 2004. évi tudományos tevékenységéről

9. sz. melléklet Kimutatás a Nógrád Megyei Levéltár dolgozóinak 2004. évi tudományos tevékenységéről 9. sz. melléklet Kimutatás a Nógrád Megyei Levéltár dolgozóinak 2004. évi tudományos tevékenységéről Tanulmányok, recenziók, cikkek, kéziratok, kiadványszerkesztés Barthó Zsuzsanna 1. A salgótarjáni házicselédek

Részletesebben

KUTATÁSI JELENTÉS I.

KUTATÁSI JELENTÉS I. Magyar Honvédség 5. Bocskai István Lövészdandár Takács Attila dandártábornok parancsnok Honvédség és Társadalom Baráti Kör Egyesület Debrceni szervezete Polyák András elnök KUTATÁSI JELENTÉS I. a Debreceni

Részletesebben

35. ábra (folyt.) 36. ábra

35. ábra (folyt.) 36. ábra 41. Madách Imre munkái: Az ember tragédiája és Madách Imre költeményei Madách Imre képével (Budapest, 1904, Franklin-Társulat megyar irodalmi intézet és könyvnyomda) (2) + 292 l + 1 t, 20 cm, a Magyar

Részletesebben

MŰCSARNOK KATALÓGUSOK A KÖNYVTÁRBAN

MŰCSARNOK KATALÓGUSOK A KÖNYVTÁRBAN MŰCSARNOK KATALÓGUSOK A KÖNYVTÁRBAN 1896 1944 (A kiállítások időpontjának sorrendjében. Zárójelben a raktári szakjel.) 1896 1896. ezredéves országos kiállítás Budapesten. Az Országos Magyar Képzőművészeti

Részletesebben

SZENT-GYÖRGYI EST Szervező: Ifj. Gazdag István Szerkesztő: Kásáné Kiss Andrea

SZENT-GYÖRGYI EST  Szervező: Ifj. Gazdag István Szerkesztő: Kásáné Kiss Andrea SZENT-GYÖRGYI EST Szervező: Ifj. Gazdag István Szerkesztő: Kásáné Kiss Andrea Kedves Érdeklődő! A Szent-Györgyi Est főként budapesti múzeumok programlehetőségeit tartalmazza, kerületenként, betűrendbe

Részletesebben

3. A Magyar Kultúra Napjához kapcsolódva melyik somogyi városba látogatott Bertók László költő 2014-ben?

3. A Magyar Kultúra Napjához kapcsolódva melyik somogyi városba látogatott Bertók László költő 2014-ben? 4. forduló Kedves Gyerekek! Ebben a fordulóban megyénk közelmúltjából kaptok kérdéseket, melyeket Dr. Sipos Csaba, a megyei könyvtár helytörténeti kutatója állított össze. Böngésszetek az interneten, illetve

Részletesebben

A határozatokat aláírta: (szignál!) ÁDER JÁNOS köztársasági elnök és HENDE CSABA honvédelmi miniszter

A határozatokat aláírta: (szignál!) ÁDER JÁNOS köztársasági elnök és HENDE CSABA honvédelmi miniszter Ismertetem Magyarország köztársasági elnökének és honvédelmi miniszterének határozatait elismerésekről. A határozatokat aláírta: (szignál!) ÁDER JÁNOS köztársasági elnök és HENDE CSABA honvédelmi miniszter

Részletesebben

A MAGYARORSZÁGI LEVÉLTÁRAK NYILVÁNTARTÁSA

A MAGYARORSZÁGI LEVÉLTÁRAK NYILVÁNTARTÁSA A MAGYARORSZÁGI LEVÉLTÁRAK NYILVÁNTARTÁSA Az 1995. évi LXVI. törvény 17. -a (2) bekezdésének c) pontja és a 10/2002. (IV. 13.) NKÖM rendelet 3. -a alapján. A változás-jelentések alapján készült aktuális

Részletesebben

Lipták Pál születésének 90. évfordulójára emlékezünk

Lipták Pál születésének 90. évfordulójára emlékezünk A Nagy Könyvtáros A Békéscsabai Megyei Könyvtár Kossuth-díjas igazgatója, Lipták Pál születésének 90. évfordulójára emlékezünk http://www.hirado.hu/hirek/2011/10/~/media/news/hirado/hirek/2011/10/08/08/liptakpal.jpg.ashx

Részletesebben

A MetLife szerzıdtetett vizsgálóorvosai

A MetLife szerzıdtetett vizsgálóorvosai A MetLife szerzıdtetett vizsgálóorvosai ALSÓNÉMEDI Dr. Tholt Mária Vizsgálat helye: 2351 Alsónémedi, Somogyi u. 1. Tel.: 29 / 337 104 Rendel: hétfı kedd csütörtök péntek 8-12 h, szerda 12-16 h BAJA Dr.

Részletesebben

Prutkay Péter ÉLETRAJZ. 1947 március 24-én született Budapesten. 1969 kiállító művész

Prutkay Péter ÉLETRAJZ. 1947 március 24-én született Budapesten. 1969 kiállító művész Prutkay Péter ÉLETRAJZ 1947 március 24-én született Budapesten 1969 kiállító művész TAGSÁGOK 1972 Magyar Népköztársaság Művészeti Alapja, majd Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete 1975 Magyar Képzőművészek

Részletesebben

MŰGYŰJTŐK HÁZA. 44/2. Gyertyatartó, indiai technika: sárgaréz méretek: 23 cm kikiáltási ár: 1.900 Ft leütési ár: 2.400 Ft

MŰGYŰJTŐK HÁZA. 44/2. Gyertyatartó, indiai technika: sárgaréz méretek: 23 cm kikiáltási ár: 1.900 Ft leütési ár: 2.400 Ft 1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 13. MŰGYŰJTŐK HÁZA TEL.: +36 1 800 8123, +36 30 270 5021 EMAIL: INFO@MUGYUJTOKHAZA.HU NYITVATARTÁS: H-P: 11.00-19.00, SZO.: 9.00-14.00 44/2. Gyertyatartó, indiai technika: sárgaréz

Részletesebben

KÖZPONTI GYÚJTÁSÚ PISZTOLY 20 LÖVÉS FELNŐTT FÉRFI

KÖZPONTI GYÚJTÁSÚ PISZTOLY 20 LÖVÉS FELNŐTT FÉRFI KÖZPONTI GYÚJTÁSÚ PISZTOLY 20 LÖVÉS FELNŐTT FÉRFI Név Szül. év Klub Keszthely Nagykanizs a Pécs Zeg. Összesen: Szabó Béla 1962 PLE Zeg 192 189 192 0 573 Lindenlaub Roland 1977 PVLK Pécs 187 190 180 0 557

Részletesebben

leütési ár: 1.400 Ft leütési ár: 4.000 Ft leütési ár: 3.200 Ft leütési ár: 2.800 Ft

leütési ár: 1.400 Ft leütési ár: 4.000 Ft leütési ár: 3.200 Ft leütési ár: 2.800 Ft 1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 13. MŰGYŰJTŐK HÁZA TEL.: +36 1 800 8123, +36 30 270 5021 EMAIL: INFO@MUGYUJTOKHAZA.HU NYITVATARTÁS: H-P: 11.00-19.00, SZO.: 9.00-14.00 39/2. Grafikai kiállítási katalógusok,

Részletesebben

Európai utas. Találkozások. Berecz András mesemondó adott nagy sikerű estet Határtalan mesék címmel május 17-én a Közép-európai Kulturális Intézetben.

Európai utas. Találkozások. Berecz András mesemondó adott nagy sikerű estet Határtalan mesék címmel május 17-én a Közép-európai Kulturális Intézetben. Berecz András mesemondó adott nagy sikerű estet Határtalan mesék címmel május 17-én a Közép-európai Kulturális Intézetben. Az Ötágú síp című sorozatban határon túli magyar kulturális műhelyeket mutattunk

Részletesebben

72/9. Olvashatatlan szignó Nõi portré technika: papír, akvarell méretek: 19 x 15 cm kikiáltási ár: 3.500 Ft leütési ár: 7.500 Ft

72/9. Olvashatatlan szignó Nõi portré technika: papír, akvarell méretek: 19 x 15 cm kikiáltási ár: 3.500 Ft leütési ár: 7.500 Ft 1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 13. MŰGYŰJTŐK HÁZA TEL.: +36 1 800 8123, +36 30 270 5021 EMAIL: INFO@MUGYUJTOKHAZA.HU NYITVATARTÁS: H-P: 11.00-19.00, SZO.: 9.00-14.00 72/2. Csendet! Kíméljük egymást! plakát

Részletesebben

Szakmai tapasztalat, jelentősebb festmény restaurátori munkák:

Szakmai tapasztalat, jelentősebb festmény restaurátori munkák: Jébert Katalin Festőres-taurátor művész Oklevél száma: I-17/1986 Restaurátorkamara névjegyzéki száma: F1-373 Tel.: 06 20 77-19-2-19 jebertka@gmail.com Szakirányú képesítés 1986-1991 Magyar Képzőművészeti

Részletesebben

K I V O N A T. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlés 2014. június 13-i, rendes, nyílt ülésének jegyzőkönyvéből H A T Á R O Z A T

K I V O N A T. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlés 2014. június 13-i, rendes, nyílt ülésének jegyzőkönyvéből H A T Á R O Z A T K I V O N A T Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlés 2014. június 13-i, rendes, nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 176/2014. (06. 13.) Kgy.h. Tárgy: Döntés energetikai célú felújításokhoz, magánszemélyeknek

Részletesebben

Kovács Tamás Vilmos festőművész kamaratárlatát

Kovács Tamás Vilmos festőművész kamaratárlatát bemutatja Kovács Tamás Vilmos festőművész kamaratárlatát Budapest Néhány mondat a kiállítás születéséről... Az itt bemutatott képek Kovács Tamás Vilmos festőművész ezidáig műtermében lévő tájfestészetét

Részletesebben

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján -

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján - 1. 5-2/2013 Terdik Ferenc Kossuth 2. 1 m3 2. 5-4/2013 Nagy Ferencné Kossuth 17. 1 m3 3. 5-5/2013 Cseh Gyula Kossuth 20. 1 m3 4. 5-6/2013 Lukács György Kossuth 38. 1 m3 5. 5-7/2013 Deák László Kossuth 49/b.

Részletesebben

VI. turnus (Kontaktnapok: szerda) Képzés időtartama: 2015. augusztus 24. - 2015. október 15.

VI. turnus (Kontaktnapok: szerda) Képzés időtartama: 2015. augusztus 24. - 2015. október 15. VI. turnus (Kontaktnapok: szerda) Képzés időtartama: 2015. augusztus 24. - 2015. október 15. Budapest, Balassagyarmat, Cegléd, Debrecen, Dunaújváros, Eger, Esztergom, Kaposvár, Kecskemét, Miskolc, Nyíregyháza,

Részletesebben

Ünnepélyes megnyitó június 11., szerda délután 3 óra

Ünnepélyes megnyitó június 11., szerda délután 3 óra Előzetes könyvtári programok június 2., hétfő 11.00 Hahó, könyvtársak! Megyei olvasásnépszerűsítő játék szóbeli döntője. A vetélkedő győztesei, összesen 45 gyermek egyhetes balatoni táborozáson vehet részt

Részletesebben

POLITIKA: A FELTÁMADÁS REMÉNYE

POLITIKA: A FELTÁMADÁS REMÉNYE POLITIKA: A FELTÁMADÁS REMÉNYE ÚJSÁGCIKKEK 1956. OKTÓBER 23. - NOVEMBER 4. A KÖTETET SZERKESZTETTE, AZ ELŐSZÓT ÉS A JEGYZETEKET ÍRTA SZIGETHY GÁBOR HOLNAP KIADÓ TARTALOM Szigethy Gábor: IDŐRENDBEN / 5

Részletesebben

KH BANK fióklista Megye Település Kerület Cím Telefon Fax Nyitvatartás sablon

KH BANK fióklista Megye Település Kerület Cím Telefon Fax Nyitvatartás sablon Bács-Kiskun Bácsalmás Szt. János u. 11. (06 79) 520 190 (06 79) 520 191 sztenderd Bács-Kiskun Baja Szentháromság tér 8-10. (06 79) 523 360 (06 79) 523 089 sztenderd Bács-Kiskun Jánoshalma Rákóczi út 10.

Részletesebben

57/1. Forain, Jean-Louis (1852-1931) 3.200 Ft 6.500 Ft 57/9. Olgyai Viktor (1870-1929) 13.000 Ft 13.000 Ft 57/10. Berkes Antal (1874-1938)

57/1. Forain, Jean-Louis (1852-1931) 3.200 Ft 6.500 Ft 57/9. Olgyai Viktor (1870-1929) 13.000 Ft 13.000 Ft 57/10. Berkes Antal (1874-1938) 1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 13. MŰGYŰJTŐK HÁZA TEL.: +36 1 800 8123, +36 30 270 5021 EMAIL: INFO@MUGYUJTOKHAZA.HU NYITVATARTÁS: H-P: 11.00-19.00, SZO.: 9.00-14.00 57/1. Forain, Jean-Louis (1852-1931) Téli

Részletesebben

Sorszám Áruház Megye Város Cím TESCO

Sorszám Áruház Megye Város Cím TESCO Sorszám Áruház Megye Város Cím TESCO 1 Tesco Veszprém Ajka 8400 Ajka, Fő út 66. 2 Tesco Bács-Kiskun Baja 6500 Baja, Gránátos u. 11. 3 Tesco Nógrád Balassagyarmat 2660 Balassagyarmat, Mikszáth Kálmán u.

Részletesebben

TERÜLETI KORMÁNYHIVATALOK FOGYASZTÓVÉDELMI SZERVEZETI EGYSÉGEINEK ELÉRHETŐSÉGEI

TERÜLETI KORMÁNYHIVATALOK FOGYASZTÓVÉDELMI SZERVEZETI EGYSÉGEINEK ELÉRHETŐSÉGEI TERÜLETI KORMÁNYHIVATALOK FOGYASZTÓVÉDELMI SZERVEZETI EGYSÉGEINEK ELÉRHETŐSÉGEI Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Osztályvezető: dr. Lakó Anita Cím: 6000 Kecskemét, Szent István krt. 19. (2015.08.05-től)

Részletesebben

MAGYAR BIRKÓZÓ SZÖVETSÉG 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ FIÚ IV. KORCSOPORT

MAGYAR BIRKÓZÓ SZÖVETSÉG 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ FIÚ IV. KORCSOPORT MAGYAR BIRKÓZÓ SZÖVETSÉG 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ FIÚ IV. KORCSOPORT Dunaújváros, 2014. november 08. 1 2014. ÉVI SZABADFOGÁSÚ BIRKÓZÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ DUNAÚJVÁROS, 2014. 11. 08. IV. KORCSOPORT

Részletesebben

Magyar Birkózó Szövetség tagjainak címjegyzéke 5/1

Magyar Birkózó Szövetség tagjainak címjegyzéke 5/1 Magyar Birkózó Szövetség tagjainak címjegyzéke Nyilv.t.sz. Egyesület neve Irsz. Város Cím II. Baranya Megye II/04. Hőszig-Szigetvári BSE 7900 Szigetvár Széchenyi u. 40. II/08. Dél-Zselic Sport Egyesület

Részletesebben

II. Tisza-tó Maraton - MTB Felnőtt Férfi

II. Tisza-tó Maraton - MTB Felnőtt Férfi II. Tisza-tó Maraton - MTB Felnőtt Férfi 1. II. Tisza-tó Maraton - MTB Felnőtt Férfi 1 83 Csire Sándor - 01:40:30 00:00:00 2 59 Németh Miklós Sólyom Team 01:40:31 00:00:00 3 145 Jakab Csaba - 01:41:38

Részletesebben

A HAZATÉRŐ FARKAS GYULA

A HAZATÉRŐ FARKAS GYULA A HAZATÉRŐ FARKAS GYULA írások, dokumentumok a kitagadott irodalomtudós életéről és műveiről Szerkesztette Futaky István Kesztyűs Tibor Universitas Könyvkiadó Budapest, 2003 AAT3- U. UNIV.- I BIBLIOTHEK

Részletesebben

2013. november 01.-30. között tervezett sebességellenőrző tevékenység

2013. november 01.-30. között tervezett sebességellenőrző tevékenység 1. oldal 2013. november 01.-30. között tervezett sebességellenőrző tevékenység Nap Időpont Helyszín 1 08.00-10.00 Bp. III. ker. Jeles u. péntek 08.00-10.00 Bp. IV. ker. Csíksomlyó u. 08.00-10.00 Bp. IX.

Részletesebben

1. 5. X Hurai Józsefné 1117 Bp, Karinthy. 2. 11. X Imrich Zoltán 1221 Bp. Sárkány u. 3. 12. X Szabics Katalin 1076 Bp. Péterfi. 4. 2. X Dr.

1. 5. X Hurai Józsefné 1117 Bp, Karinthy. 2. 11. X Imrich Zoltán 1221 Bp. Sárkány u. 3. 12. X Szabics Katalin 1076 Bp. Péterfi. 4. 2. X Dr. Ejelöltek pártonként 1 Körz. Budapest Ejelölt elérhetőség Megjegyzés tel.:702749891- email. hapeduo@gmail.co m 1. Hurai Józsefné 1117 Bp, Karinthy Frigyes út 15/1/9, 2. 11. Imrich Zoltán 1221 Bp. Sárkány

Részletesebben

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21.

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. Felhasznált irodalom: I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. II. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat2szabadbattyan.jpg

Részletesebben

programterv Pályázati azonosító: NKA 3506/01862 Munkaszám: 23007 Forrás: 351 Budapest, 2014. május 21. SZAKMAI BESZÁMOLÓ

programterv Pályázati azonosító: NKA 3506/01862 Munkaszám: 23007 Forrás: 351 Budapest, 2014. május 21. SZAKMAI BESZÁMOLÓ Tárgy: NKA pályázat, SZAKMAI BESZÁMOLÓ A Szépművészeti Múzeum ában megrendezett Victor Vasarely korai rajzai és grafikai tervei a Szépművészeti Múzeum gyűjteményében című kiállításához kapcsolódó kiadványra,

Részletesebben

A Néprajztudományi Bizottság 2014. évi tevékenysége

A Néprajztudományi Bizottság 2014. évi tevékenysége A Néprajztudományi Bizottság 2014. évi tevékenysége Az MTA Néprajztudományi Bizottsága 2014-ben két alkalommal ülésezett (január 15- én és november 11-én). Az ülésre első alkalommal a Néprajzi Múzeum Tanácstermében

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM MAGYAR 1 1986 és 2013 között 1411 középiskolás vett részt a magyar nyelv és magyar irodalom OKTV döntőin, ezek évenkénti megoszlása a következő volt: MAGYAR IRODALOM: 1986 1987

Részletesebben

K I V O N A T a Köznevelési, Tudományos és Kulturális Bizottság 2014. április 14-én tartott soron következő ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T a Köznevelési, Tudományos és Kulturális Bizottság 2014. április 14-én tartott soron következő ülésének jegyzőkönyvéből Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Köznevelési, Tudományos és Kulturális Bizottsága K I V O N A T a Köznevelési, Tudományos és Kulturális Bizottság 2014. április 14-én tartott soron következő ülésének

Részletesebben

2014/15. tanév Eredményességi Pontverseny Középiskolás rangsor

2014/15. tanév Eredményességi Pontverseny Középiskolás rangsor Helyezés Iskola Város Megye Pontszám Bónusz Összesen 1 Boronkay György Műszaki Szakközépiskola, Gimnázium és Kollégium Vác Pest 248 60 308 2 Szombathelyi Nagy Lajos Gimnázium Szombathely Vas 182 40 222

Részletesebben

II. Tisza-tó Maraton - Abszolút Férfi

II. Tisza-tó Maraton - Abszolút Férfi II. Tisza-tó Maraton - Abszolút Férfi 1. II. Tisza-tó Maraton - Abszolút Férfi 1 174 Vígh Zoltán - 01:34:30 00:00:00 2 139 Nagy Gyula Alföld KS 01:34:32 00:00:01 3 152 Vízer Barnabás Team Katay 01:36:57

Részletesebben

A NEMZETI KULTURÁLIS ALAP TÁMOGATÁSÁVAL. közgyűjtemények pályázati lehetőségei a Közgyűjtemények Kollégiumánál

A NEMZETI KULTURÁLIS ALAP TÁMOGATÁSÁVAL. közgyűjtemények pályázati lehetőségei a Közgyűjtemények Kollégiumánál A NEMZETI KULTURÁLIS ALAP TÁMOGATÁSÁVAL közgyűjtemények pályázati lehetőségei a Közgyűjtemények Kollégiumánál Nemzeti Kulturális Alap célja A nemzeti és az egyetemes értékek létrehozásának, megőrzésének,

Részletesebben

MOLSZE VEZETŐSÉG elérhetősége (2013-2017)

MOLSZE VEZETŐSÉG elérhetősége (2013-2017) MOLSZE VEZETŐSÉG elérhetősége (2013-2017) EGYETEMEK 1 Vargáné Budai Erika Semmelweis Egyetem Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika Budapest Városmajor utca 68. 1122 1/458-6754 1/458-6755 20/666-3038

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén megye: Megyei Semmelweis Kórház-Rendelőintézet Cím: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72. Tel.: (46) 515-200

Borsod-Abaúj-Zemplén megye: Megyei Semmelweis Kórház-Rendelőintézet Cím: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72. Tel.: (46) 515-200 Sürgősségi fogamzásgátlási ambulanciák Bács-Kiskun megye: Bajai Városi Kórház Cím: 6500 Baja, Rókus u. 10. Tel.: (79) 422-233, (79) 422-328, (79) 423-373, (79) 425-575, (79) 428-452 Bács-Kiskun Megyei

Részletesebben

5. A felkészítô tanfolyamot végzett pedagógusok névsora 1989-1993. 1989. Pest Megyei Pedagógiai Intézet, Fôvárosi Pedagógiai Intézet

5. A felkészítô tanfolyamot végzett pedagógusok névsora 1989-1993. 1989. Pest Megyei Pedagógiai Intézet, Fôvárosi Pedagógiai Intézet 5. A felkészítô tanfolyamot végzett pedagógusok névsora 1989-1993. 1989. Pest Megyei Pedagógiai Intézet, Fôvárosi Pedagógiai Intézet 1. Ágoston Andrea 1039 Szentendrei u. 8. Medgyessy Ált.Isk. 2. Bencze

Részletesebben

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen 9. osztályosok 1. Koncz Imre Debrecen Debreceni Református Kollégium Gimnáziuma Bertalan Mária, Bán István 20 15 20 16 71 2. Csathó Botond Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 20 12 20 17 69 3.

Részletesebben

ÚJONNAN FELFEDEZETT ZSÁMBOKY ARCKÉPEK

ÚJONNAN FELFEDEZETT ZSÁMBOKY ARCKÉPEK ÚJONNAN FELFEDEZETT ZSÁMBOKY ARCKÉPEK JANTSITS GABRIELLA Amikor az Egészségügyi Tudományos Tanács megbízásából orvosi arcképeket gyűjthettem, igyekeztem teljességre törekedni. A hazai könyvtárakat személyesen

Részletesebben

OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2013. április 22. napján megtartott küldöttválasztó gyűlések

OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2013. április 22. napján megtartott küldöttválasztó gyűlések OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2013. április 22. napján megtartott küldöttválasztó gyűlések KÜLDÖTT, PÓTKÜLDÖTTVÁLASZTÁSI EREDMÉNYHIRDETÉS Dél-alföldi Régió választási körzetekben megválasztott

Részletesebben

III. Országos TDK Szakkonferencia Debrecen, 1958. május 3-4.

III. Országos TDK Szakkonferencia Debrecen, 1958. május 3-4. III. Országos TDK Szakkonferencia Debrecen, 1958. május 3-4. Szemelvények az előadáskivonatokból III. Országos TDK Szakkonferencia Debrecen, 1958. május 3. - 4. A kongresszus résztvevőinek egy csoportja

Részletesebben

MŰGYŰJTŐK HÁZA. 80/6. Berta Sándor (1929) Téli táj technika: farost, olaj méretek: 60 x 80 cm kikiáltási ár: 18.000 Ft leütési ár: 20.

MŰGYŰJTŐK HÁZA. 80/6. Berta Sándor (1929) Téli táj technika: farost, olaj méretek: 60 x 80 cm kikiáltási ár: 18.000 Ft leütési ár: 20. 1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 8. MŰGYŰJTŐK HÁZA TEL.: +36 1 800 8123, +36 30 270 5021 EMAIL: INFO@MUGYUJTOKHAZA.HU NYITVATARTÁS: H-P: 11.00-19.00, SZO.: 9.00-14.00 80/6. Berta Sándor (1929) Téli táj technika:

Részletesebben

MŰGYŰJTŐK HÁZA 1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 13.

MŰGYŰJTŐK HÁZA 1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 13. 1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 13. MŰGYŰJTŐK HÁZA TEL.: +36 1 800 8123, +36 30 270 5021 EMAIL: INFO@MUGYUJTOKHAZA.HU NYITVATARTÁS: H-P: 11.00-19.00, SZO.: 9.00-14.00 43/1. Újra élünk, lengyel film ofszet,

Részletesebben

Sorszám Pályázattal érintett lakások száma

Sorszám Pályázattal érintett lakások száma Sorszám Pályázat száma Pályázó Pályázattal érintett lakások száma Pályázott állami támogatás 1 LFP-2009-LA-9-10-04-01 Mosonmagyaróvár, Magyar út 17-21. Társasház 50 3 696 000 Ft 2 LFP-2009-LA-9-10-06-02

Részletesebben

Ellátók, kezel k, elterelést végz k, ingyenesen hívható telefonos szolgálatok

Ellátók, kezel k, elterelést végz k, ingyenesen hívható telefonos szolgálatok Ellátók, kezel k, elterelést végz k, ingyenesen hívható telefonos szolgálatok BUDAPEST DROGOPLEX AMBULANCIA Cím: 1152 Budapest, Arany János utca 73. Telefon: (1) 306-2584 Fogadás: hétf -péntek 9-15 KÉK

Részletesebben

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői A kötetben szereplő tanulmányok szerzői Dr. Barzó Tímea, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Államés Jogtudományi Kar, Polgári Jogi Tanszék, Miskolc Dr. Barta Judit, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Állam-

Részletesebben

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008.

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008. 2.Ternai 2.Zelei 3.Katona 1.Sebesi 1.Makai Melitta Anikó Marianna 6Dr.Pálfi 6Lőrincz Edit Tiborné Városi Kiss Bálint Általános Református Iskola Kunszentmárton 2.Füzi Balázs Viktória Hajnalka 6Szemerédi

Részletesebben

FIZIKA. 1986 és 2013 között 1794 középiskolás vett részt a fizika OKTV döntőin, ezek évenkénti megoszlása a következő volt:

FIZIKA. 1986 és 2013 között 1794 középiskolás vett részt a fizika OKTV döntőin, ezek évenkénti megoszlása a következő volt: FIZIKA FIZIKA 1 1986 és 2013 között 1794 középiskolás vett részt a fizika OKTV döntőin, ezek évenkénti megoszlása a következő volt: 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Részletesebben