2014. szeptember 14. Redő Ferenc (Budapest VIII. 29. Budapest X. 1.) festőművész, grafikus, gobleinművész, múzeumigazgató

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2014. szeptember 14. Redő Ferenc (Budapest 1913. VIII. 29. Budapest 2012. X. 1.) festőművész, grafikus, gobleinművész, múzeumigazgató"

Átírás

1 2014. szeptember 14. Redő Ferenc (Budapest VIII. 29. Budapest X. 1.) festőművész, grafikus, gobleinművész, múzeumigazgató Temetése: Leányfalu, X. 19. Szignója: RF Szignója, közös művek feleségével: RV Felesége: Vörös (Eisler) Rozália festő-gobelinművész (Budapest 1919 ) Aba Novák Vilmos festőiskolája (mesterei: Aba Novák Vilmos, Iványi Grünwald Béla, Berény Róbert) IX között főigazgató I. 15. Szépművészeti Múzeum Magyar Iparművészeti Főiskola gobelin tanszak tanára Emléktábla: 1132 Budapest, XIII. Csanády utca 5. Forrás: 1993-as katalógusból, és a XIII. kerületi lap Díjak, kitüntetések: 1935 Szinyei Merse Pál Társaság kitüntető elismerés 1936 Szinyei Merse Pál Társaság kitüntető elismerés 1957 Szovjet ösztöndíj 1965 József Attila-illusztráció pályázata, díj Lipcsei könyvillusztrációs pályázat nyertese 1968 Olasz állami ösztöndíj 1972 SZOT-díj 1973 Munka Érdemrend arany fokozata 1976 Magyar Népköztársaság Érdemes Művésze 1979 Művészeti Alap Képzőművészeti díja 1986 Kiváló Művész Tanulmányutak: 1958 Szovjetunió 1968 Olaszország Művei köztulajdonban, középületekben: Budapest, Magyar Nemzeti Galéria Budapest, Iparművészeti Múzeum Budapest, Budapesti Történeti Múzeum Budapest, Magyar Nemzeti Múzeum Budapest, Agrártudományi Egyetem Szeged, Tisza Szálló Hódmezővásárhely, Tanács Budapest, Fővárosi Operettszínház I. Monográfiák 1951

2 Redő Ferenc Durus, Alfred Povolockaja, Jelena: Ék Sándor munkái. Budapest: Művészeti Alkotások Vállalat; Praha: Orbis, , [3] p. ill. színes is A szöveg levelenként, a képek kiemelhető táblákon, közös tokban F 1205= [Szegi Pál] (szegi): Ék Sándor munkái. Szabad Művészet VI II. 2. sz p. 2 ill Redő Ferenc: Az első ötven év. Előszó, utószó: Redő Katalin, Redő Ferenc. Budapest: Balassi Kiadó; [Vác]: NalorsGrafika, , [3] p., ill. ISBN Felelős szerkesztő: Soóky Andrea 26773= [Önéletírás levelek formájában] 18. levél: p. Szépművészeti Múzeum főigazgatója 1952 nyara Említések: Aggházy Mária Balogh Jolán Brennerné, teremőr párttitkár Csánky Dénes Genthon István Lénárt asztalos Oltványi Ártinger Imre Petrovics Elek (akinek a szobrát kiállítatta) Pigler Andor Radocsay Dénes Szilágyi János György Sztankovicsné, titkárnője Vayer Lajos, főigazgató-helyettes Csapody Tamás: Ex libris. Élet és Irodalom LVII V sz. 19. p. Rieder Gábor: Az emberarcú pártfunkcionárius Redő Ferenc első ötven éve. ArtMagazin XII (65.) sz p. 3 ill. ill. 61. p.: Duray Tibor: Hármas arckép [Duray Tibor, Redő Ferenc, Marosán Gyula], magántulajdon II. Cikkek folyóirat és tanulmánykötetek 1949 *Mit tanulhatnak a magyar festők a szovjet képkiállításból. Magyar Nemzet X p. /2013.OSzK A valóság orosz festői. Szabad Művészet III II-III sz p. 5 ill. [Szépművészeti Múzeumban rendezett reprodukciós kiállításról] *Egy időszerű kérdésről. Szabad Művészet III V. 5. sz.?. p. *Szabad Művészet III sz p.

3 *Szabad Művészet III sz p. *Szabad Művészet III sz p Feladataink. Szabad Művészet IV I-II sz p. *Szabad Művészet IV ?. sz. 77. p. *Szabad Művészet IV ?. sz p. Szovjet képzőművészek műtermeiben. Szabad Nép VIII IV. 28. péntek 98. sz. 4. p. Forrás: Pótó János: Az emlékeztetés helyei. Budapest, p. 266/2013.OSzK.x A képzőművészet a Szovjetunióban elsőrendű kultúrszükséglet. Szovjet Kultúra II VI. 6. sz p. 3 ill. [Moszkvai utazásról] Forrás: Pótó János: Az emlékeztetés helyei. Budapest, p. 267/2013.OSzK.x 1951 Képzőművészet Sztálinvárosban. Építés, Építészet III sz p. Az Építés Építészet cimű szkalap száma Szabad Művészet VI I. 1. sz p. Szabad Művészet V ?. sz. 39. p. *Szabad Művészet V ?. sz. 51. p. *Szabad Művészet V ?. sz. 95. p. *Szabad Művészet V ?. sz p. *Szabad Művészet V ?. sz p. *Feladataink. Szabad Művészet V sz p. Részlet Redő Ferenc osztályvezetőnek a képzőművészeti tanfolyamok értekezletén elhangzott beszédéből

4 1952 Szovjet tapasztalatok képzőművészetünk fejlesztésében. Szovjet Kultúra IV II. 2. sz. 42. p 203/2013.OSzK.x 1953 A Szépművészeti Múzeum Daumier és kortársai kiállítása. Múzeum Híradó sz p. Vita. Hozzászólás Bencze László Munkácsy cikkéhez. Szabad Művészet VII I-II. 1. sz p. Hagyományaink. Szabad Művészet VII VII-VIII. 4. sz p. Pór Bertalan. Szabad Művészet VII XI-XII. 6. sz p. 4 ill. [Ernst Múzeum, X.] Hiányos/pótolva!kérni a oldalakat: 298/2013.MNG.x 1954 Préface = Előszó. Bulletin du Musée Hongrois des Beaux-Arts p. A IV. Magyar Képzőművészeti kiállítás. Művészettörténeti Értesítő I sz p. 10 ill. Vita. A posztimpresszionizmus vitájához. Szabad Művészet VIII XII. 9. sz p. [hozzászólás levél formában, Hódmezővásárhely, XI.] 1955 Le Musée des Beaux-Arts en 1954 = A Szépművészeti Múzeum 1954-ben. Bulletin du Musée Hongrois des Beaux-Arts p Szovjet képzőművészek kiállítása. Népszava LXXXVI VII. 1. kedd 153. sz. 3. p. 1 ill. [Műcsarnok] 204/2013.OSzK.x 1989 *Emlékek a Sztálin-szobor születéséről. História XI sz p. vagy 12. szám? 1996 Dokumentum. Életemnek fordulópontja lett. Redő Ferenc a kecskeméti művésztelep évéről. [közreadja és bevezeti] Sümegi György. Új Művészet VII V. 5. sz p. 2 ill Visszaemlékezés a hódmezővásárhelyi művésztelep megalakulására (Lejegyezte: Nagy Vera). In: Dömötör János emlékkönyv. Tanulmányok a 80 éves Dömötör János tiszteletére. Szerkesztette: Nagy Vera. Kiadja Móra Ferenc Múzeum Csongrád Megyei Önkormányzat

5 Múzeuma. Hódmezővásárhely: Tornyai János Múzeum; Norma Nyomdász Kft., p. (Múzeumi műhely, 1. ISSN ) ISBN Felelős kiadó: Vörös Gabriella 22318/1= x [Szépművészeti Múzeumban töltött éveiről: p.] III. Előadások kéziratai, kiadatlan kéziratok *Levelek gyermekeimnek. Az első húsz év. [Budapest, é.n.] 43 p. Budapest, Műcsarnok. R999 Forrás: Molnár Márta, VI.20. IV. Könyvismertetések V. Kiállítás-rendezések, katalógusok, Szépművészeti Múzeum között Az életkép fejlődése XIV.-XIX. század. A Régi Külföldi Képtár és az Új Magyar Képtár Osztályok rendezésében. Budapest, Országos Szépművészeti Múzeum; Budai-Nyomda, p. A kiállítást rendezte: Harasztiné Takács Marianna Felelős kiadó: Redő Ferenc A Szépművészeti Múzeum Egyetem utcai helyiségeiben, VII. Vándorkiállítás még: Hódmezővásárhelyen, Tornyai Múzeum. 1953? Szervezte: Galyasi Miklós Budapest 5/4.coll.7=69320 Forrás: H[arasztiné] Takács Marianna: A Magyar Nemzeti Múzeum Szépművészeti Múzeum felszabadulás óta végzett munkája. In: Magyar múzeumok Kiadja a Népművelési Minisztérium Múzeumi Főosztálya. Budapest: Magyar Nemzeti Múzeum Történeti Múzeum Rotaprint Üzeme, p. Ferch Magdolna: Kavalkád. Redő Ferenc a szakmai luxusról, a hódmezővásárhelyi művészkörről meg arról, hogy legjobb, ha saját fejünk után megyünk. Magyar Nemzet LXVI II. 15. szombat 39. sz. 34. p. 1 ill. Interjú az Ernst Múzeum, (2003.? II. 16.) Redő Ferenc grafikáiból és gobelinjeiből megrendezett kiállítás kapcsán. A nyilatkozatban kitér a Szépművészeti Múzeumban töltött éveire: Bolgár Kálmán: Az életkép fejlődése. A Szépművészeti Múzeum kiállítása. Szabad Művészet VII VII-VIII. 4. sz p. 1 ill Derkovits Gyula Budapest: Országos Szépművészeti Múzeum; Révai, p. 10 t.: 22 ill. Budapest 9/6.coll.13=71473 Borítócím: Derkovits Gyula emlékkiállítás A kiállítást rendezte és a katalógust készítette: Székely Zoltán Felelős kiadó: Redő Ferenc Egyetem utcai kiállítótermeiben, Megnyitotta: Redő Ferenc

6 Hírek. Szabad Művészet VIII XII. 9. sz p. [5 sorban] Ecsery Elemér: Derkovits emlékkiállítás. Tudományegyetem, Az Eötvös Loránd Tudományegyetem lapja III I sz. 2. p. 330/ OSzK.x Feledy Gyula: Derkovits Gyula emlékkiállítás Budapesten. Széphalom, Magyar Írók Szövetsége Miskolci Csoportjának folyóirata III III. 1. sz p. 1 ill. 331/ OSzK.x Genthon István: L exposition commémorative Jules Derkovits = Derkovits Gyula emlékkiállítása. Bulletin du Musée Hongrois des Beaux-Arts = Az Orsz. Szépművészeti Múzeum Közleményei sz p képek Körner Éva: Derkovits Gyula. Szabad Művészet IX II. 2. sz p. 10 ill. [Tanulmány a művészről az emlékkiállítás kapcsán] Máriássy Judit: Vallomás egy kiállításról. Irodalmi Újság V XII sz. 9. p. 1 ill. 332/ OSzK.x Murányi-Kovács Endre: Derkovits Gyula emlékkiállítás. Népszava LXXXIII I. 13. csütörtök 10. sz. 6. p. 1 ill. 333/ OSzK.x Székely Zoltán: A Szépművészeti Múzeum Derkovits-emlékkiállításának rendezéséről. Múzeumi Híradó IX-X p. Székely Zoltán: Derkovits Gyula Múzeumi Híradó XI-XII p. 3 t Brocky Károly ( ) emlékkiállítás. A bevezetőt írta és a katalógust összeállította: Sz. Lajta Edit. Budapest: Országos Szépművészeti Múzeum; Révai, p. [7] t.: 17 ill. Budapest 9/6.coll.14=71475 Borítócím: Brocky Károly emlékkiállítás A kiállítást rendezte: Sz[egediné] Lajta Edit, Telepy Katalin Felelős kiadó: Redő Ferenc VIII. IX. Artner Tivadar: Az életöröm festője. Brocky Károly-emlékkiállítás az Új Magyar Képtárban. Szabad Nép XIII IX. 10. szombat 250. sz. 4. p. 1 ill. 335/ OszK.x Bencze László: Brocky Károly ( ). Csillag IX XI. 11. sz p. Dutka Mária: Brocky Károly-emlékkiállítás. Magyar Nemzet XI VIII. 17. szerda 193. sz. 5. p. 336/ OszK.x (k n): Budapest a kiállítások városa. Magyar Nemzet XI X. 12. szerda 240. sz. 5. p. 70/ OSzK.x (Bőbel Hubert): Brocky Károly Vigilia XXI I. 1. sz p. FSzEKvt Á.I.x Művészi tevékenysége, kiállításai (feleségével is) 1934 IX-ik tavaszi szalon. [Bevezeti]: Gerő Ödön. Budapest: Nemzeti Szalon; Vészi-Nyomda, [14.] p. A kiállítást rendezte: Szinyei Merse Pál Társaság, Herman Lipót és Szőnyi István Budapest, Nemzeti Szalon III. 128 a. Dunai halász linoleummetszet b Almacsősz linoleummetszet c Halászok a Dunán linoleummetszet 15.-

7 128d Ujpesti munkás linoleummetszet e Juhász linoleummetszet 15.- Budapest 61/XXXIII-XXXIV.x Gerő, [Ödön] Edmund: Junge Kunst und junge Künstler. Ausstellung im Nemzeti Szalon. Pester Loyd LXXXI IV. 1. Sonntag Nr p. [felsorolásban Redős Ferenc néven] 205/2013OSzK.x 1935 Csoportkiállítás. Ámos Imre, Remsey Jenő festőművészek és Patai Mihály, Redő Ferenc grafikusok. Az előszót írta: Lázár Béla. Budapest: Az Ernst-Múzeum kiadása; Légrády Testvérek nyomdai műintézete, p. (Az Ernst Múzeum kiállításai, 152.) A kiállítást rendezték: Ernst Lajos, Lázár Béla Budapest, Ernst Múzeum IV. 6. terem. Redő Ferenc linoleummetszetei Tételek. 6. p Budapest 44/14.coll.37 (á): Csoporkiállítás. Budapesti Hírlap LV IV. 28. vasárnap 96. sz. 17. p. Forrás: MTAMI:NA.251/2013.OSzK.x *(-e.): Csoportkiállítás az Ernst Múzeumban. Magyar Hírlap IV /2013.OSzK [Elek Artúr] (e. a.): Az Ernst Múzeum csoportos kiállítása. Ujság XI IV. 27. szombat. 95. sz. 4. p. [felsorolásban] 253/2013.OSzK.x *Fóthy János: Csoportkiállítás az Ernst Múzeumban. Pesti Napló IV /2013.OSzK K. A.: Három kiállítás. Pesti Napló LXXXVI IV. 28. vasárnap 96. sz. 2. p. [felsorolásban] 258/2013.OSzK.x (m-l.): Csoportkiállítás az Ernstnél. Magyarország XLII IV. 28. vasárnap 96. sz. 13. p. 255/2013.OSzK.x Az Ernst-Múzeumban. Népszava LXIII IV. 28. vasárnap 96. sz. 6. p. [felsorolásban] 256/2013.OSzK.x *Ámos, Remsey, Patai és Redő az Ernst Múzeumban. Magyarság IV /2013.OSzK *?(-a): Tavaszi szalon. Magyarság V /2013.OSzK *Az Ernst-Múzeumban Nemzeti Újság IV. 27. [4 sorban] Forrás: MTAMI.x /2013.OSzK *Érdekes csoportkiállítás Ernstnél. Az Est IV. 27. Forrás: MTAMI.x /2013.OSzK *Ámos, Remsey, Patai és Redő az Ernst Múzeumban. Magyarság IV. 28. Forrás: MTAMI.x /2013.OSzK *ÚJ Magyarság IV. 28. Forrás: MTAMI.x /2013.OSzK?*B. L.: Ernst Múzeum. 8 órai Újság IV. 28. [19 sorban] Forrás: MTAMI.x /2013.OSzK X-ik tavaszi szalon. Budapest, Szoptató őz. Grafitrajz 30.- pengő 129. Őz, Alvó mackó 30.- x

8 *Az Est V. 4. vagy 9.-dike? 1936 XI-ik tavaszi szalon. [Bevezeti]: Pátzay Pál. Budapest: Nemzeti Szalon Művészeti Egyesület; Szepes Nyomda, [21.] p. A kiállítást rendezte: Szinyei Merse Pál Társaság, Szőnyi István, Pátzay Pál Budapest, Nemzeti Szalon IV. 25. V Kubikusok, olajfestmény Fáspince, olajfestmény Budapest 61/XXXV?.x Gerő Ödön: Theater, Kunst und Literatur. Die Szinyei-Jugend. Ausstellung im Nemzeti Szalon. Pester Lloyd LXXXIII IV. 26. Sonntag Nr p. [felsorolásban] 206/2013.OSzK.x *Péter András: A hónap kiállításai. Tükör IV V. 5. sz p. 2 ill. [Fränkel-Szalon: Egry József, Nemzeti Szalon Gerevich Tibor rendezésében: Római Magyar Művészek, Nemzeti Szalon: Szinyei-Társaság XI. Tavaszi Szalonja] 1937 A Magy. Kir. Vallás- és Közoktatásügyi Miniszter által rendezett IV. nemzeti képzőművészeti kiállítás képes tárgymutatója. A kiállítás rendezője: Csánky Dénes. Budapest: Orsz. Magy. Képzőművészeti Társulat; Műcsarnok, Athenaeum r.-t. Könyvnyomdája, p. Borítócím: A Magy. Kir. Vallás- és Közoktatásügyi Miniszter által rendezett nemzeti képzőművészeti kiállítás képes tárgymutatója. Budapest, Műcsarnok IV. 29. VI. 20. Budapest 56/26.coll Redő Ferenc: Szolnoki utca 418. Redő Ferenc: Zagyvaparti házak 430. Redő Ferenc: Csekény Kende Béla: IV. nemzeti kiállítás a Műcsarnokban. Művészet II sz p. 13 képpel [81. p. és Sárga csészék. 76. p.] XII-ik Tavaszi Szalon. Előszó: Oltványi-Ártinger Imre. Budapest: Nemzeti Szalon Művészeti Egyesület; Budapesti Nyomda, [21.] p. Szinyei Merse Pál Társaság tizenkettedik Tavaszi Szalon -ja. Bizottság: Basch Andor, Beck Ö. Fülöp, Csók István, Herman Lipót, Molnár C. Pál, dr. Oltványi-Ártinger Imre, Szőnyi István, Vidovszky Béla A kiállítást rendezte: Szinyei Merse Pál Társaság, Herman Lipót, Szőnyi István Budapest, Nemzeti Szalon, V Budapest 61/45.coll.= Előszó újraközlés: Művészeti krónika, Konyha, tempera P 126. Pásztor, tempera P 127. Szérü, tempera P 128. Hókaparók olajf P 129. Várakozó hómunkások olajf P

9 [Gerő Ödön] g-ő.: Kunst. Die Ausstellung der Szinyei-Jugend. Pester Lloyd LXXXIV V. 16. Sonntag Nr p. [felsorolásban Franz Redős néven] 207/2013.OSzK.x 1938 *Képzőművészeti Társulat téli tárlata. Budapest: Műcsarnok, p. Budapest, Műcsarnok II-III. Tanya *XIII. Tavaszi Szalon. Budapest, Ernst Múzeum IV. Tájképek *Esti Hírlap IV p. Forrás: MTAMI.NA *Pesti Hírlap IV p. Forrás: MTAMI.NA *Szinyei Merse Pál Társaság tavaszi szalonja *Budapest, Nemzeti Szalon *Y[bl] E[rvin]: A Tavaszi Szalon. Budapesti Hírlap /2013OSzKkikeresni pontosabban! *Tavaszi Szalon. Függetlenség IV. 10. Forrás: MTAMI.NA *Tavaszi Szalon. Magyar Hírlap 1937.? *XV. Tavaszi Szalon Budapest, Nemzeti Szalon,? 14/a. sz. 21. sz. 24. sz *Magyar művészetért. Képzőművészeti kiállítás Budapest, Műcsarnok XII I p. Szentendrei sziget, tempera 421. Disznóölés, tempera *-rp-: A magyar művészetért kiállítása. Magyarország XII p. *KUT kiállítása. Budapest: Nemzeti Szalon, Budapest, Nemzeti Szalon XI.? Virágcsendélet, vízfestmény Dunai tájkép, vízfestmény Forrás: MTAMI.x

10 1941 *KUT kiállítása. Budapest: Nemzeti Szalon, Budapest, Nemzeti Szalon XI. 30. XII Redő Ferenc: Tehenek, tempera 250,- Forrás: MTAMI.x *IV. képzőművészeti bemutat Budapest, Corvin Áruház, Eső után. Pasztell Alkonyat. Pasztell Virágoscsendélet. Pasztell Domboldal. Pasztell Szeles idő. Pasztell Forrás: MTAMI.NA 1942 *XVII. Tavaszi Szalon Budapest, Nemzeti Szalon, VI. [Díjnyertesek között: Kitüntető elismerés] *Képzőművészeti kiállítás Budapest, Corvin Áruház, IX. Hazafelé, olaj Forrás: MTAMI.NA 1943 *A Magyar Művészetért. IV. Képzőművészeti kiállítás Budapest, Műcsarnok V p. Alkonyat. Tempera Forrás: MTAMI.NA 1945 Az első szabad nemzeti kiállítás katalógusa. Budapest: Magyar Képzőművészek Szabad Szervezete; Vészi és Stein nyomda, [13.] p. Budapest, Magyar Képzőművészek Szabad Szervezete (régi Műcsarnok) VII Külváros, olajfestmény Erdei út, olajfestmény Budapest 48/ *Magyar Képzőművészek Szabad Szervezete I. kiállítása Pécs, Hullámok *Magyar képzőművészetért I. kiállítás Budapest: Ernst Múzeum, p. Budapest, Ernst Múzeum VII. Erdőben, olaj

11 1948 *A magyar grafika száz éve a Dési Huber István Kör rendezésében. Budapest: Fővárosi Képtár, p. (A Fővárosi Képtár kiállítása, 32.) Budapest, Fővárosi Képtár, I. A kiállítást rendezte: Pogány Ö. Gábor 409. Részlet a Budai Nagy Antal c. sorozatból *?. Budapest: Fővárosi Képtár, p. (A Fővárosi Képtár kiállítása, 35.) Budapest, Fővárosi Képtár, IV. A kiállítást rendezte: Pogány Ö. Gábor Budai Nagy Antal sorozat * Új magyar képzőművészet. Budapest: Fővárosi Képtár, p. (A Fővárosi Képtár kiállítása,?.) Budapest, Fővárosi Képtár bányavidéki vándorkiállítása, VI. A kiállítást rendezte:? Budai Nagy Antal sorozat, 12 linómetszet *?. Budapest: Fővárosi Képtár, p. (A Fővárosi Képtár kiállítása, 40.) Budapest, Fővárosi Képtár, X. A kiállítást rendezte:? Parasztember. Tusrajz Dunántúl, vízfestmény Illusztráció, tusrajz 1949 *XXVI. Festészet és Társadalom kiállítás Budapest, Népművelési Központ II. Hátlapon 1954 *Redő Ferenc kiállítása Budapest, Derkovits Terem *Kisplasztikai és grafikai kiállítás Budapest: Ernst Múzeum ? 28. p. Budapest, Ernst Múzeum Napsütötte rizsföldek, tus Nyárfasor, akvarell 1955 Redő Ferenc akvarelljei és lavírozott tusrajzainak kiállítása. Budapest, Lenin körúti grafikai szaküzlet. (Lenin krt. 63.) XI. 40 tus, toll, akvarell

12 (g. l.): Redő Ferenc kiállítása. Szabad Művészet IX XII. 12. sz p. 1 ill. *Noszlopi György Népszava XI /2013OSzK *Új kiállítás. Irodalmi Újság II? XI sz. 8. p. Forrás: MTAMI.NA 1956 *VI. Magyar képzőművészeti kiállítás. Budapest, Műcsarnok Lavírozott tusrajok HMV, Vásárhely Budapest 56/29 coll.15 *(sze): Az Alföld VI. Magyar képzőművészeti kiállításon. Viharsarok, Hódmezővásárhely VII? I. 12. Forrás:MTAMI.NA *Redő Ferenc kiállítása. Budapest: Csók István Galéria; Kossuth Nyomda, [20] lev. 9 ill. Felelős kiadó: Faludi György Budapest, Csók István Galéria XI. 20. XII. 4. [? mű] [nincs bevezetés, előszó, tanulmány] MKEKvt. Artner Tivadar: Két kiállítás. Élet és irodalom I XII sz. 11. p. Nincs meg! 211/2013OSzK.x [Dutka Mária] (d. m.): Redő Ferenc kiállítása. Magyar Nemzet XIII XI. 26. kedd 68. sz. 7. p. 210/2013OSzK.x Havas Lujza: Redő Ferenc. Műterem I sz. 42. p. 1 ill. IV. Vásárhelyi Őszi Tárlat Disznóölés, batikolt selyem *Szabó Endre: Kalászba szökkenő vetés. A IV. Vásárhelyi Őszi Tárlat jelentősége. Csongrádmegyei Hírlap X *Moszkva, Csoportos kiállítás *V. Vásárhelyi Őszi Tárlat Hódmezővásárhely, Tusrajzok *F. Gy.: Az V. Vásárhelyi őszi tárlat. Műterem I sz. 38. p.

13 Budapest, MSZMP VII. kerületi bizottságának József Attila klubja, IX. 9. Redő Ferenc: József Attila, Munkások c. batikképe a klubterem főfalára került Kedd délután bensőséges ünnepség színhelye volt Magyar Nemzet XIV IX. 11. csütörtök 214. sz. 7. p. [31 sorban] 212/2013OSzK.x 1960 VIII. Magyar Képzőművészeti kiállítás. Budapest: Műcsarnok, p. A kiállítás rendezőbizottsága: Fehér Zsuzsa, Laborcz Ferenc, Raszler Károly, Balogh István Budapest, Műcsarnok IV-V. Felszabadulásunk 15. évfordulója c. sorozatból (Zala megye) Fűrésztelep, linometszet, 30x40,5 cm Budapest 56/31 coll.6= *Dutka Mária: Grafikus művészetünk fejlődése. A VIII. Magyar Képzőművészeti kiállításon. Magyar Nemzet XVI IV sz.? 9. p. [ A szocializmus építői, gobelin] 1961 *Unkarin grafiikka. Kansallismuseossa Helsinki, Csoportos kiállítás Dolgozó emberek között. [Bevezeti]: Rozványi Márta. A kiállítást a Magyar Képzőművészek Szövetsége, a Képzőművészek Szakszervezete és a Műcsarnok rendezte. Budapest: Ernst Múzeum; Egyetemi Nyomda, p. Budapest, Ernst Múzeum XII. Épül a hajó, tusrajz, 30x40 Budapest 44/19.coll IX. vásárhelyi őszi tárlat. [előszó]: Erdei Ferenc Hódmezővásárhely, D. Fehér Zsuzsa: A IX. vásárhelyi őszi tárlat. Művészet IV I. 1. sz p. [felsorolásban] *Láncz Sándor: A IX. Őszi Tárlat Vásárhelyen. Élet és Irodalom X. 27. *Szabó Endre: A IX. Vásárhelyi Őszi Tárlat rendezetlen gondolatok a kiállítás termeiben. Tiszatáj XI Redő Ferenc és Vörös Rozália festőművészek kiállítása az Ernst Múzeumban. [szöveg]: B. Supka Magdolna. Budapest: Kiállítási Intézmények; Egyetemi Nyomda, , [2] p. 17 ill. Felelős kiadó: Kiállítási Intézmények Igazgatója Budapest, Ernst Múzeum XI [1963. XI. 9. XII. 1.] Meghívó: 2 lev. Megnyitotta: Vayer Lajos [? mű]

14 Budapest 44/20.coll.5. Kiállítási dokumentáció, műtárgylista, meghívó. újságcikkek Budapest, Műcsarnok. X 1963-Redő Vörös (68.dob.) Dutka Mária: Redő Ferenc és Vörös Rozália kiállítása az Ernst Múzeumban. Magyar Nemzet XIX XI. 22. péntek 273. sz. 4. p. 2 ill. 213/2013.OSzK.x (havas): Redő Ferenc és Vörös Rozália kiállítása. Népszava XCI XII. 1. vasárnap 281. sz. 7. p. 214/2013.OSzK.x Murányi-Kovács Endre: Egy művészpár vallomásai emberekről és tájakról. Redő Ferenc és Vörös Rozáli kiállítása. Népszabadság XXI XI. 28. csütörtök 278. sz. 8. p. 216/2013.OSzK.x In the studios of Budapest. A visit to two painters: Ferenc Redő and Rozália Vörös. Hungarian Exporter XIV II. No p. 4 ill. 217/2013.OSzK.x *Két kiállítás nyílik meg Magyar Nemzet XI. 7. [13 sorban] *Napló. Magyar Nemzet XI p. *Redő Ferenc és Vörös Rozália festőművészek közös tárlatát Magyar Nemzet XI. 10. [5 sorban] *Kiállítás az Ernst Múzeumban. Néphadsereg XI ill. /2013.OSzK *A Műcsarnok terveiből. Népszabadság I p. X. vásárhelyi őszi tárlat Hódmezővásárhely, Kukoricák Napraforgó *Dömötör János: A X. Vásárhelyi Őszi Tárlat. Tiszatáj sz. *-s n: Gondolatok a X. Vásárhelyi Őszi Tárlatról. Csongrádmegyei Hírlap X. 27. *Redő Ferenc és Vörös Rozália festőművészek kiállítása Rendezte: Bán Róbertné Ritly Valéria Miskolc, Hermann Ottó Múzeum XII I. 1. Megnyitotta: Gulyás István Kiállítási dokumentáció, műtárgylista, meghívó. újságcikkek Budapest, Műcsarnok. X Redő Vörös (72.dob.) D. F[ehér] Zs[uzsa]: Redő Ferenc és Vörös Rozália kiállítása. Művészet V II. 2. sz p. 2 ill.

15 *(K): Művészházaspár kiállítása a múzeumban. Redő Ferenc és Vörös Rozália bemutatkozása Miskolcon. Észak-Magyarország XII /2013OSzK:strono.itt nincs! *Napló. Magyar Nemzet XII p. *Redő Ferenc és Vörös Rozália nagysikerű Napjaink I. 1. *A miskolci Hermann Ottó Múzeumban vasárnap megnyílt Vörös Rozália és Redő Ferenc kiállítása. Népszabadság XII. 17. [4 sorban] 1964 * Redő Ferenc és Vörös Rozália festőművészek kiállítása. Hódmezővásárhely: Tornyai János Múzeum, Rendezte: Bán Róbertné Ritly Valéria Hódmezővásárhely, Tornyai János Múzeum III [IV. 2.] Megnyitotta: Pogány Ö. Gábor Kiállítási dokumentáció, műtárgylista, meghívó. újságcikkek Budapest, Műcsarnok. X Redő Vörös (72.dob.) Dömötör János: Vörös Rozália és Redő Ferenc festőművészek kiállítása Vásárhelyen. Csongrád megyei Híralap XXI III. 29. vasárnap 75. sz. 7. p. 2 ill. 228/2013.OSzK.x *Egy házaspár kiállítása Vásárhelyen. Csongrád megyei Híralap XXI III. 13. *Pogány Ö. Gábor, a Magyar Nemzeti Galéria főigazgatója nyitotta meg Magyar Nemzet III. 17. [8 sorban] *Redő Ferenc kiállítása Pécs, Janus Pannonius Múzeum V. 10. Megnyitja: Martyn Ferenc Gobelinek, grafikák Kiállítási dokumentáció, műtárgylista, meghívó. újságcikkek Budapest, Műcsarnok. X Redő Vörös (72.dob.) Martyn Ferenc: Redő Ferenc pécsi kiállítása. Jelenkor, Pécs VII VIII. 8. sz p. 1 ill. [Elhangzott a megnyitón] Újraközlése 1979 Fi 1220:hiány! 218/2013OSzK.x *Redő Ferenc festőművész Dunántúli Napló V. 9. [11 sorban] *Redő Ferenc festőművész Magyar Nemzet V. 1.?p. [7 sorban] Vásárhelyi tárlat. Retrospektív kiállítás a Vásárhelyi Őszi Tárlatok anyagából = Salon de Vásárhely. Exposition rétrospective du matériel des Salons d'automne de Vásárhely. [Bevezető]: Pogány Ö. Gábor Budapest: Magyar Nemzeti Galéria; Révai Nyomda, p. [1] t. Magyar francia nyelven A kiállítást rendezte: Ritly Valéria

16 Budapest, Magyar Nemzeti Galéria VII. IX. Mindszenti kisrévnél, 1957 IV. tus 25x41 Vásár, 1962 IX. linóleum 25x33 Komp, 1962 IX. linóleum 25x33 [ill.] Napraforgók, 1963 X. filctoll 44x70 Budapest 27/31= *Ritly Valéria: Vásárhely tíz éve. Művészet X. *Szegedi Országos Képzőművészeti Kiállítás Szeged, Grafikák *Tiszatáj sz. 4. p. Zrínyi Miklós Összeállította: Jenei Ferenc. Budapest: Petőfi Irodalmi Múzeum; Múzeumok Rotaüzeme, p., 16 t. Lektorálta: Baróti Dezső Felelős kiadó: Vizy Ottó Budapest, Petőfi Irodalmi Múzeum XI. Illusztráció Zrínyi Miklós: A szigeti veszedelem-hez, A vezetőben nem említik és az illusztrációk között sem szerepel Budapest 34/2= *Megnyílt a Zrínyi kiállítás. Magyar Nemzet XI p *Szegedi Nyári Tárlat Szeged, Pogány Ö. Gábor: Nyári Tárlat Szegeden. Tiszatáj, Szeged XIX XI. 11. sz p. I-V. t. 272/2013.OszK.x 1966 *Leipzig, [csoportos kiállítás] XXXIII. Velencei Biennálé, Gobelin Forrás:MTAMI.NA.c *M.T.I. belföldi hírek VI. 10. *VII. Szegedi Nyári Tárlat Szeged, 1965.

17 Papp Lajos: Az ember valósága. A VII. szegedi nyári tárlatról. Tiszatáj XX IX. 9. sz p. [felsorolásban] 236/2013.OSzK.x 1967 Szegedi nyári tárlat. [Bevezeti]: Szenesi Zoltán. Szeged M. J. Városi Tanács V. B. Osztálya, a Magyar Képzőművészek Szövetsége Délmagyarországi Területi Szervezete, a Móra Ferenc Múzeum és a Kiállítási Intézmények rendezésében. Szeged: Móra Ferenc Múzeum, p. A kiállítást rendezte: Baranyi Judit Szeged, Móra Ferenc Múzeum képtára VII. 30. VIII Terménypiac, tus, 50x65 cm Szeged 1/11= [VII. Szegedi Tárlat?] Szelesi Zoltán: A VII. Szegedi Tárlat. Művészet VIII III. 3. sz p. [felsorolásban] 1968 Redő Ferenc és Vörös Rozália gobelin kiállítása. [szöveg]: Frank János. Budapest: Ernst Múzeum; Magyar Hirdető; Győr: Sopron megyei nyomda, [l6] lev. 7 ill. A kiállítást rendezte: Frank János Budapest, Ernst Múzeum XII I. 5. [? gobelin] Budapest 44/21. coll.27 Kiállítási dokumentáció, műtárgylista, meghívó, újságcikkek Budapest, Műcsarnok. X 1968 Redő Vörös (101.dob.) Oelmacher Anna: Redő Ferenc és Vörös Rozália gobelinjei. Magyar Nemzet XXIV XII. 20. péntek 298. sz. 6. p. 219/2013OSzK.x Újraközlése: Oelmacher Anna: Redő Ferenc és Vörös Rozália. Kiállításuk az Ernst Múzeumban (1968). In: A szocialista képzőművészet nyomában. Budapest: Kossuth Könyvkiadó, Kossuth Nyomda, p. [44.] ill. ISBN Szerkesztette: Csibra István. Képszerkesztő: Fábri Magda 13137= Pogány Ö. Gábor: Redő Ferenc és Vörös Rozália gobelinjei. Molnár László: Redő Ferenc és Vörös Rozália gobelinkiállítása (Ernst Múzeum 1968 december). Művészet III. 3. sz p. 7 ill. Székely András: Három iparművész kiállításáról. Népszabadság XXVI XII. 20. péntek 298. sz. 6. p. 1 ill. 220/2013OSzK.x 1969 *Redő Ferenc és Vörös Rozália festőművészek kiállítása Hódmezővásárhely, Medgyessy terem III Kiállítási dokumentáció, műtárgylista, meghívó. újságcikkek Budapest, Műcsarnok. X 1969 Redő Vörös (113.dob.) *XV. Vásárhelyi Őszi Tárlat

18 Hódmezővásárhely, Bajkay Éva: XV. Vásárhelyi Őszi Tárlat. Művészet X II. 2. sz p. [felsorolásban] 1974 Redő Ferenc festőművész gobelin kiállítása. [szöveg]: Aba-Novák Judit. Budapest: Magyar Nemzeti Galéria; Kiállítási Intézmények Igazgatósága; Magyar Hirdető; Zalegerszeg: Nyomda Zalaegerszeg, [24] lev. 19 ill. A kiállítást rendezte: Budapest, Műcsarnok; Frank János Budapest, Magyar Nemzeti Galéria XII I. 5. [37 gobelin] Budapest 27/128= Kiállítási dokumentáció, műtárgylista, meghívó. újságcikkek Budapest, Műcsarnok. X 1974 Redő Vörös (155.dob.) Ismereti: *Soós Magda: A Képszövés igézetében, a Nemzeti Galériában rendezett kiállításról.? Forrás: Redő p. Tasnádi Attila: Kiállítási kalauz. Népszava CIII I. 2. péntek 2. sz. 4. p. 221/2013OSzK.x Magyar tájak = paysages hongrois. 1. [bevezető]: Moldvay Győző. Hatvan: Hatvani Galéria; Budapest: Magyar Nemzeti Galéria; Fnyv., [8.] p. [8.] t. Hatvan, Hatvani Galéria, Rendezte: Kratochwill Ferencné, Moldvay Győző Felelős Kiadó: Pogány Ö, Gábor In memoriam Galyasi Miklós. Ficltoll Badacsony a Várhegyről. Filctoll Szigliget. Filctoll A kiállított grafikájáért, grafikai érmét kapott Hatvan ¼= Farkas András: Magyar tájak. Gondolatok a hatvani kezdeményezésről. Népújság, az MSZMP Heves megyei Bizottsága és a Megyei Tanács napilapja, Eger XXV XII. 5. csütörtök 284. sz. 4. p. [felsorolásban] 265/2013.OSzK.x 1975 * Redő Ferenc kiállítása Pesterzsébet, Csili *Redő Ferenc, Vörös Rozália kiállítása Szentes, Móricz Zsigmond Művelődési Ház *Tapestries by Hungarian artists. On exhibition at the Vigo-Sternberg Galleries. London: Vigo-Sternberg Galleries, [Budapest]: Pénzjegy Nyomda, p. ill. ISBN X London, Vigo-Sternberg Galleries, VII A kiállítást összeállította és szervezte Artbureau, Budapest = Exhibition organised with the assistance of the Artbureau Budapest.

Oltványi Imre (Bácsalmás 1893. II. 20. Budapest 1963. I. 13.) politikus, művészeti író, gyűjtő, lapszerkesztő

Oltványi Imre (Bácsalmás 1893. II. 20. Budapest 1963. I. 13.) politikus, művészeti író, gyűjtő, lapszerkesztő 2014. március 2. Oltványi Imre (Bácsalmás 1893. II. 20. Budapest 1963. I. 13.) politikus, művészeti író, gyűjtő, lapszerkesztő Névváltozatai: Ártinger Imre majd édesanyja nevét vette fel: Oltványi Imre,

Részletesebben

2015. július 12. Ybl Ervin (Budapest 1890. I. 14. Budapest 1965. VIII. 11.) művészettörténész

2015. július 12. Ybl Ervin (Budapest 1890. I. 14. Budapest 1965. VIII. 11.) művészettörténész 2015. július 12. Ybl Ervin (Budapest 1890. I. 14. Budapest 1965. VIII. 11.) művészettörténész Nagybátyja Ybl Miklós (1814-1891) építész Édesapja lovag Ybl Lajos (1855-1934) a budai palota és a gödöllői

Részletesebben

2014. június 15. Elek Artúr (Budapest 1876. II. 8. Budapest 1944. IV. 25.) művészettörténész, művészeti író, író, műfordító, hírlapíró, szerkesztő

2014. június 15. Elek Artúr (Budapest 1876. II. 8. Budapest 1944. IV. 25.) művészettörténész, művészeti író, író, műfordító, hírlapíró, szerkesztő 2014. június 15. Elek Artúr (Budapest 1876. II. 8. Budapest 1944. IV. 25.) művészettörténész, művészeti író, író, műfordító, hírlapíró, szerkesztő Névváltozatai: e. a. (e. a.) E. A. Arcturus. Arct. Artur

Részletesebben

2014. 18. 1903. XI. 21. 1944. XII.

2014. 18. 1903. XI. 21. 1944. XII. 2014. június 18. Péter András (Budapest 1903. XI. 21. Budapest 1944. XII. 9.) művészettörténész 7403/ Névváltozatai: Péter A. Peter, André G. des B-A. Péter, Andrea Péter, Andreas Österr.Kunst Peter, Andrew

Részletesebben

2014. szeptember 14. Elek Artúr (Budapest 1876. II. 8. Budapest 1944. IV. 25.) művészettörténész, művészeti író, író, műfordító, hírlapíró, szerkesztő

2014. szeptember 14. Elek Artúr (Budapest 1876. II. 8. Budapest 1944. IV. 25.) művészettörténész, művészeti író, író, műfordító, hírlapíró, szerkesztő 2014. szeptember 14. Elek Artúr (Budapest 1876. II. 8. Budapest 1944. IV. 25.) művészettörténész, művészeti író, író, műfordító, hírlapíró, szerkesztő Névváltozatai: e. a. (e. a.) E. A. Arcturus. us (Figyelő)

Részletesebben

Szelesi Zoltán bibliográfiája

Szelesi Zoltán bibliográfiája Szelesi Zoltán 197 Szelesi Zoltán bibliográfiája SZELESI RÓZSA (Országos Széchényi Könyvtár, Budapest) Az élet nem tűr halogatást, nem vár, elmúlik. Nincs módunk magunkat időben sem előre, sem hátra helyezni,

Részletesebben

Hoffmann Edith (Brassó 1888. XII. 7. Budapest 1945. IV. 6.) művészettörténész

Hoffmann Edith (Brassó 1888. XII. 7. Budapest 1945. IV. 6.) művészettörténész 2014. február 23. Hoffmann Edith (Brassó 1888. XII. 7. Budapest 1945. IV. 6.) művészettörténész Nagyapja: Engel Károly festő Apja Phil. Dr Hoffmann Frigyes (tanár az Eötvös kollégiumban), Anyja Engel Mária.

Részletesebben

2014. február 23. Pigler Andor (Budapest, 1899. VII. 29. Budapest, 1992. X. 1. ) Művészettörténész, múzeumigazgató

2014. február 23. Pigler Andor (Budapest, 1899. VII. 29. Budapest, 1992. X. 1. ) Művészettörténész, múzeumigazgató 2014. február 23. Pigler Andor (Budapest, 1899. VII. 29. Budapest, 1992. X. 1. ) Művészettörténész, múzeumigazgató Névváltozatai: Andrea Pigler Andreas Pigler André Pigler P P. A. r.; -r. 1922 Pázmány

Részletesebben

2015. július 25. Magyar Nemzeti Galéria, Budapest (általános)

2015. július 25. Magyar Nemzeti Galéria, Budapest (általános) 2015. július 25. Magyar Nemzeti Galéria, Budapest (általános) Folyóirat *A Magyar Nemzeti Galéria Közleményei = Bulletin de la Galerie Nationale Hongroise I. 1959 V. 1965. Farkas Zoltán: A Magyar Nemzeti

Részletesebben

2015. július 6. Pulszky Károly (London 1853. XI. 10. Brisbane, Myrtletown/Ausztrália 1899. VI. 5.) politikus, műgyűjtő, művészeti író

2015. július 6. Pulszky Károly (London 1853. XI. 10. Brisbane, Myrtletown/Ausztrália 1899. VI. 5.) politikus, műgyűjtő, művészeti író 2015. július 6. Pulszky Károly (London 1853. XI. 10. Brisbane, Myrtletown/Ausztrália 1899. VI. 5.) politikus, műgyűjtő, művészeti író Névváltozatai: Pulszky, Carl von Pulszky, Karl von Pulszky Károly P

Részletesebben

A magyar festészet a XIX. században. A Magyar Nemzeti Galéria megnyitása

A magyar festészet a XIX. században. A Magyar Nemzeti Galéria megnyitása 2014. szeptember 14. Magyar Nemzeti Galéria, Budapest (általános) *A Magyar Nemzeti Galéria Közleményei = Bulletin de la Galerie Nationale Hongroise I. 1959 V. 1965. Farkas Zoltán: A Magyar Nemzeti Galéria

Részletesebben

1908 *Nemes Marcell képgyűjteménye a Szépművészeti Múzeumban. 1908. Forrás: Mravik: Hatvany, 2003. 113 p. valószínűleg téves, helyesen: 1909.

1908 *Nemes Marcell képgyűjteménye a Szépművészeti Múzeumban. 1908. Forrás: Mravik: Hatvany, 2003. 113 p. valószínűleg téves, helyesen: 1909. 2014. szeptember 14. Nemes Marcell, Jánoshalmi gyűjteménye (Jánoshalma 1866 Budapest 1930. október 28.) kereskedő, műgyűjtő, műpártoló 1908 *Nemes Marcell képgyűjteménye a Szépművészeti Múzeumban. 1908.

Részletesebben

MÁGER ÁGNES Válogatott bibliográfia

MÁGER ÁGNES Válogatott bibliográfia MÁGER ÁGNES Válogatott bibliográfia Összeállította: Prejczer Paula Anyaggyűjtés lezárva: 2006. TARTALOM Bevezetés A bibliográfiai tételekben előforduló rövidítések Az időszaki kiadványok címének rövidítése

Részletesebben

Balás Piry László = Balás Piri László (Szabadka 1908. VII. 25. Bad Gandersheim/Németország 1993. XI. 29.) művészettörténész

Balás Piry László = Balás Piri László (Szabadka 1908. VII. 25. Bad Gandersheim/Németország 1993. XI. 29.) művészettörténész 2014. április 28. Balás Piry László = Balás Piri László (Szabadka 1908. VII. 25. Bad Gandersheim/Németország 1993. XI. 29.) művészettörténész Névváltozatai Balás Piri László Balás-Piri László Balás Piry

Részletesebben

2015. március 15. Gulácsy Lajosné Aggházy Mária (Rákospalota 1913. VI. 26. Budapest 1994. XI. 2.) művészettörténész, tudományok doktora

2015. március 15. Gulácsy Lajosné Aggházy Mária (Rákospalota 1913. VI. 26. Budapest 1994. XI. 2.) művészettörténész, tudományok doktora 2015. március 15. Gulácsy Lajosné Aggházy Mária (Rákospalota 1913. VI. 26. Budapest 1994. XI. 2.) művészettörténész, tudományok doktora Névváltozatai: A. M. Aggházy, M. Aggházy, Marie Aggházy, Marie G.

Részletesebben

Nyári Sándor: Kupeczky János és Mányoky Ádám a Szépművészeti Múzeumban. Művészet V. 1906. 249-258. p. 4 ill.

Nyári Sándor: Kupeczky János és Mányoky Ádám a Szépművészeti Múzeumban. Művészet V. 1906. 249-258. p. 4 ill. 1 2015. augusztus 6. Régi Magyar Gyűjtemény 1974-ig, majd Magyar Nemzeti Galéria 1906 Divald Kornél: Magyarországi képek a XV. és XVI. századból. Művészet V. 1906. 172-176. p. 5 ill. Nyári Sándor: Kupeczky

Részletesebben

2014. szeptember 14. Vargha Balázs (Kunszentmiklós 1921. március 14. Budapest 1996. március 24.) irodalomtörténész, író, szerkesztő

2014. szeptember 14. Vargha Balázs (Kunszentmiklós 1921. március 14. Budapest 1996. március 24.) irodalomtörténész, író, szerkesztő 2014. szeptember 14. Vargha Balázs (Kunszentmiklós 1921. március 14. Budapest 1996. március 24.) irodalomtörténész, író, szerkesztő I. Irodalomtörténet Monográfiák, tanulmánykötetek Szövegkiadások, szerkesztések

Részletesebben

Biró Béla, mindszenti (Makó, Csanád vármegye 1899. XII. 11. Irvin/USA 1982. X. 6.) rajztanár, portréfestő, művészettörténész, egyetemi tanár

Biró Béla, mindszenti (Makó, Csanád vármegye 1899. XII. 11. Irvin/USA 1982. X. 6.) rajztanár, portréfestő, művészettörténész, egyetemi tanár 2014. szeptember 14. Biró Béla, mindszenti (Makó, Csanád vármegye 1899. XII. 11. Irvin/USA 1982. X. 6.) rajztanár, portréfestő, művészettörténész, egyetemi tanár Névváltozata b.b. Biró Béla 1924 Képzőművészeti

Részletesebben

2001 Budapesti villák. A kiegyezéstől a második világháborúig. Budapest: Városháza, 2001. 63 p. ill. (A mi Budapestünk) ISBN 963 9170 31 3

2001 Budapesti villák. A kiegyezéstől a második világháborúig. Budapest: Városháza, 2001. 63 p. ill. (A mi Budapestünk) ISBN 963 9170 31 3 2015. augusztus 6. Gábor Eszter (Debrecen, 1937. III. 1.) művészettörténész I. Monográfiák 1972 *A CIAM magyar csoportja (1928-1938). Budapest: Akadémiai Kiadó; Akadémiai Nyomda, 1972. 40 p. 45 ill. (Architektúra)

Részletesebben

2014. szeptember 14. Kovács Éva (Járokszállás 1932. IV. 5. Budapest 1998. XII.) művészettörténész

2014. szeptember 14. Kovács Éva (Járokszállás 1932. IV. 5. Budapest 1998. XII.) művészettörténész 2014. szeptember 14. Kovács Éva (Járokszállás 1932. IV. 5. Budapest 1998. XII.) művészettörténész Mojzer Miklós felesége Kitüntetések: Ipolyi Arnold érem Forrás: Jakabffy Imre Kovács Tibor: A Magyar Régészeti

Részletesebben

2001 Budapesti villák. A kiegyezéstől a második világháborúig. Budapest: Városháza, 2001. 63 p. ill. (A mi Budapestünk) ISBN 963 9170 31 3

2001 Budapesti villák. A kiegyezéstől a második világháborúig. Budapest: Városháza, 2001. 63 p. ill. (A mi Budapestünk) ISBN 963 9170 31 3 2014. szeptember 14. Gábor Eszter (Debrecen, 1937. III. 1.) művészettörténész I. Monográfiák 1972 *A CIAM magyar csoportja (1928-1938). Budapest: Akadémiai Kiadó; Akadémiai Nyomda, 1972. 40 p. 45 ill.

Részletesebben

2015. 10. 1891. III. 16. 1971. I.

2015. 10. 1891. III. 16. 1971. I. 2015. augusztus 10. Oroszlán Zoltán (Budapest 1891. III. 16. Budapest 1971. I. 9.) klasszika-archeológus, művészettörténész, egyetemi tanár, felesége (1932-): Tóth Zsófia iparművész Névváltozatai O. Z.

Részletesebben

II. Cikkek folyóirat és tanulmánykötetek 1982 *A hónap műtárgya a Nemzeti Galériában Csernus Tibor. Angyalföld. Népszabadság 1982. XII. 5.

II. Cikkek folyóirat és tanulmánykötetek 1982 *A hónap műtárgya a Nemzeti Galériában Csernus Tibor. Angyalföld. Népszabadság 1982. XII. 5. 2014. szeptember 28. Tóth Ferenc művészettörténész Modern Gyűjtemény munkatársa, vezetője (?-?) I. Monográfiák 2010 A szimbolista festészet Moreau-tól Gauguinig = Symbolist painting from Moreau to Gauguin

Részletesebben

HOLLÓ LÁSZLÓ /1887-1976/ OLAJFESTMÉNYEI

HOLLÓ LÁSZLÓ /1887-1976/ OLAJFESTMÉNYEI A HAJDÚ-BIHAR MEGYEI MÚZEUMOK KÖZLEMÉNYEI SZERKESZTI: GAZDA LÁSZLÓ 47. BÍRÓ KATALIN HOLLÓ LÁSZLÓ /1887-1976/ OLAJFESTMÉNYEI A HAJDÚ-BIHAR MEGYEI MÚZEUMOK KÖZLEMÉNYEI 47. SZÁM BÍRÓ KATALIN HOLLÓ LÁSZLÓ

Részletesebben

Közleményei, 19. 125-130. p. 1981 Nemesek az alsószuhai templomban. - In: Múzeum Kurír, 1981. augusztus (4. kötet 6. szám) 60-61. p.

Közleményei, 19. 125-130. p. 1981 Nemesek az alsószuhai templomban. - In: Múzeum Kurír, 1981. augusztus (4. kötet 6. szám) 60-61. p. Dr. Tusnády László Dr. Tusnády László (1940) Elérhetőségek: ME-CTFK, 47/513-000/28-59 Iskolák, végzettség: József Attila Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar magyar-olasz szak (1966). Az irodalomtudomány

Részletesebben

KARIG SÁRA GYŰJTEMÉNY

KARIG SÁRA GYŰJTEMÉNY Politikatörténeti Intézet Kht. Könyvtár KARIG SÁRA GYŰJTEMÉNY Összeállította Máté Zsuzsanna Aki tettekkel élte végig a XX. századot - Bevezető 1999. februájában búcsúztunk el Karig Sárától, aki századunk

Részletesebben

Bp.; Festett vasak és alumíniumok. Mûvészetek Háza, Veszprém 1 9 9 4 Bronzjelek. Európai Közép Galéria, Esztergom 1 9 9 5 Állatszobrok

Bp.; Festett vasak és alumíniumok. Mûvészetek Háza, Veszprém 1 9 9 4 Bronzjelek. Európai Közép Galéria, Esztergom 1 9 9 5 Állatszobrok É L E T R A J Z 1 9 4 4. április 23-án született Budapesten. Anyja Kiss Angyalka magyartanár, apja Várnagy László pszichológus volt. 1 9 5 0 1 9 5 8 Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Csepel. 1 9 5 8 1 9

Részletesebben

HONISMERETI BIBLIOGRÁFIA

HONISMERETI BIBLIOGRÁFIA 3*2> 1 9 9 0 / 1 HONISMERET A HAZAFIAS NÉPFRONT FOLYÓKAT* HONISMERETI BIBLIOGRÁFIA Az agg Kossuth és Napsugár. Szépirodalmi. Bp., 19897160 A nyolcvankét esztendős Kossuth Lajos és a tizenkilenc esztendős

Részletesebben

1812 *Catalogue de la Galerie des tableaux de son Altesse de Prince Nicolas Esterházy de Galantha dans son Hôtel de Laxenbourg. Vienna: 1812.

1812 *Catalogue de la Galerie des tableaux de son Altesse de Prince Nicolas Esterházy de Galantha dans son Hôtel de Laxenbourg. Vienna: 1812. 2014. szeptember 14. Esterházy Gyűjtemény ld. még Országos Képtár Esterházy Miklós herceg (Wien 1765. XII. 12. Como 1933. XI. 25.) 1812 *Catalogue de la Galerie des tableaux de son Altesse de Prince Nicolas

Részletesebben