Kisslaki László Ló a síneken

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kisslaki László Ló a síneken"

Átírás

1 Kisslaki László Ló a síneken Az öreg ló csak úgy, feküdt a síneken. Öt perce még kollegájával húzta a reggeli utazókkal teli omnibuszt, de már erősen köhögött, s mikor a Nemzeti Múzeum előtti megállóba ért, egyszerűen összerogyott. - Nem bírta tovább. - Megdöbbent barátja dermedten, értetlenül nézte a mozdulatlanul fekvő társát. Nem fogta fel, hogy ez meg mit fekszik itt szolgálatban? -, hiszen reggel még jókedvűen zaboztak a tarisznyából? - Néhány munkás kinézésű ember, megpróbálta a szerencsétlent az oldalának feszülve, egy kicsit megemelni és úgy talpra állítani. Nem ment. - Hozok segítséget! szólt oda nekik egy cingár kékzubbonyos alak, s azzal elnyargalt a Hatvani utca irányába. Olyan gyorsan eltűnt, hogy otthagyta őrizetlen a szeneszsákokkal megrakott kétkerekű kocsiját, aminek eddig támaszkodott. Rudakat kellene szerezni javasolta egy borszagú, bajszos csizmakence árus; - de, hogy maga menjen el a faemelőkért, még meg se fordult a fejében. Felesleges már jegyezte meg egy reverendás fáradtarcú pap, mikor látta a ló semmibe meredt szemét, és a kövezetre lógó nyelvét. - Maga meg isten barma, ne verje már tovább azt az állatot, hiszen megdöglött! Nem látja? - szólt rá a megvadult kocsisra. A bámészkodók közül Andris közelebb ment a mozdulatlan testhez. Szívét félelem szorította marokra; mert igaz, hogy már a negyedik reálba jár, de most találkozott először a halállal. A ló fejéhez 1

2 guggolt, s nem riadt meg, mikor belenézett a mit sem látó szemébe, hanem önkéntelenül kinyújtotta a kezét, és megsimogatta a hűvösödő arcot. Azt már rég tudta, hogy ő egyszer pap lesz, de most, mintha egy égi sugallat áradna szívébe; - megérezte, hogy az állatok lelkiatyja lesz. Eszébe jutott, hogy azt sem tudja, hogyan kell feladni az utolsó kenetet. Holnap megkérdezi Zágonyi atyát, aki egyben osztályfőnöke is, hogy Szent Péter vajon beenged-e egy lovat a mennyországba? - Hiszen a legtöbbje bűntelen. - Meg majd az is megkérdezi, hogy lehet-e majd ő, mint pap, a lovak istápolója? Fucsekné, a sarki kövér kofa lódította vissza gondolataiból a jelenbe. - Ő is látni akart valamit; eléje állt és eltakarta a szomorú látvanyt a hatalmas farával. Andris egyébként még nem tudta, hogy ő sincs valami rózsás helyzetben. Miközben ő itt belefelejtkezik egy mindennapos drámába, addig már a bicegő pedellus rég bekolompolt az órakezdésre, és már bevégeztetett az a szörnyűséges tragédia, hogy Péceli atya beírta mint hiántzót. * Időközben egyre dagadt a kíváncsiskodók gyűrűje a szerencsétlen állat körül. Még mindig nem történt semmi. Hacsak annyi nem, hogy befutott a menetrend szerinti következő járat. Abból is kiszálltak az utasok, és követelték, hogy ott elöl, azonnal tegyék szabaddá a síneket. Persze csak az elsőosztályos utasok hangoskodtak. A többiek csak szitkozódtak. A szerencsétlenül járt kocsi hajtója kérte a szaktársát, 2

3 hogy a végállomásig adja kölcsön a társlovat, hogy továbbmehessen. - Arról szó sem lehet. Akkor én, hogy megyek tovább csúcsidőben egy lóval? He? - Már majdnem pofozkodásra került a sor köztük, de éppen a legjobbkor, megérkezett a a kékzubbonyos, a szenes, vele egy simlédersapkás, böhömnagy kaftános örmény, egy flegma deressel. A vaskos muraközi, két hosszú keresztvassal rögzített tölgyfalapot húzott maga után. - A közönség feszült érdeklődéssel nézte, amint a produkció csúcspontjához közeledett. Az örmény ügyesen a tetem lábára hurkolt egy kötelet, s néhány bámészkodóval közösen felhúzták a gyalulatlan deszkalapra. Aztán, a közömbös pofájú muraközi, kivontatta a tetemet a Duna part irányába. - Andrisnak úgy tűnt, mintha a pallón fekvő hintázó test, még búcsút intane neki az égbe meredő lábaival. Ezzel vége lett a színjátéknak, s a közönség szétszéledt. * A gyerek az átélt kaland kábulatából csak aztán kezdett magához térni. Hirtelen belevillámlott a felismerés. Hiszen ő az iskolába indult ma reggel! Az első órában már beírták hiányzónak. Az biztos, mint az ámen az ima végén. - Kivéve, ha Őfelsége, Péceli atya meg nem halt az éjjel. De hát ilyen szerencsébe ne is reménykedjen. De ha még rohan, akkor beér, mielőtt az embergyűlölő Koltai el nem kezdi a vérengzést a görög órán. - De azt már vágtázás 3

4 közben gondolta.- Csak pont a szótára esett ki az összeszíjazott könyvek közül valahol, amiért a görögtanár kétszer fogja lemészárolni, ha hozzászámolja ezt a főbenjáró vétket is. Az iskola tulajdona. - És még a nevét se vakarta ki belőle. Gondolta, ráér még eladni, ha megszorul. Rohantában még hallotta, hogy a kalauzok beszállásra buzdították az utasokat. Végre szabad lett az út a vágányon és lassan elcsitultak a kedélyek. A két lóhajtó is megegyezett, hogy a harmadosztályos utasok átszállnak a második kocsiba, és így az egylovas, könnyebben eljut a félvagonnyi utassal a végállomásig. A kocsis éppen indulásra akart csettinteni a lovának, mikor rádöbbent, hogy azt sem tudja, hogy kik, és hová vitték a lódögöt, amivel neki el kell számolni a végállomáson. Kegyetlen méregbe gurult saját hibáján. Kérdezgette az utasokat, de mindenki csak a fejét rázta, mondták, amit tudtak. vagyis majdnem semmit. - Csupán azt, hogy egy alak itt hagyta a felzsákolt kordéját, és elment segítségért. Megjöttek, elvitték - Ahogy ott tanakodnak éppen kijött a szenes a kocsmából, és el akarta tolni a taligáját. - Hé! Hol van a döglött lovam? ugrott neki a kocsis. Az alak bambán nézett rá, és azt, hitte, hogy a kocsis verekedni akar, visszaordított. Megőrült? Milyen lovat keres maga rajtam? Nekem most szállítanom kell a kuncsaftoknak. De ha előtte nagyon akar pár pofont, akkor csak szóljon, megkaphatja. ezzel nagyot köpött, és elnyikorgott a szénnel az Üllői út felé. A diskurzus alatt már odajött a rózsás képű rendőr, aki figyerlmesen hallgatta eddig 4

5 a társalgást, majd elérkezettnek látta az időt, hogy véget vessen a vircsaftnak. Oszoljunk emberek! Menjenek a dolgukra! noszogatta a bámészkodókat, majd odafordult a kocsishoz. Maga pedig folytassa az útját. A jelentést a döglopásról átküldjük a Társasághoz. Már ez a tizedeik eset az idén, a fene egye meg. Pedig alig adnak érte valamit a bőrösök dünnyögte. Aztán eszébe jutott, hogy az eligazításnál a fogalmazó úr megparancsolta nekik, hogy nagyon is nézzenek utána az ilyen apróságnak tűnő dolgoknak. Valamiképp összefügg egy nagytételű bőrlopás ügyével. Abban reménykedett a rendőr, hogy ha ennek a ló dögnek utánajár, talán még előléptetés is lenne a vége. Egy mentőangyal furakodott a rendőrhöz, egy vénséges, ronda, kövér kofa képében, akit itt a környék, csak Mindenlátó Fucseknénak hívott. - Biztos úr! Itt volt egy diák, akinek köze lehetett a dologhoz. Végig itt bámészkodott, s csak akkor szaladt a két alak után, mikor már azok eltűntek. - Ezt nézze meg! Ezt találtam azza odaadta csendőrnek a görög szótárt, amiben az első oldalon ott díszelgett az iskola pecsétje, és verébfej betűkkel a név: Kelemen András tanuló Na, menjünk Fucsekné az iskolába. Majd kihallgatom én azt a gyereket! * A loholó kisdiákot sokan megnézték az utcán. Néhányan bíztatóan, rokonszenvvel mosolyogtak rá. - Valamire talán emlékeztette őket is. 5

6 Andris felnézett az iskola tetejére. Nem lengett fekete zászló, - A csarnok üres. A folyosó úgyszintén. Csak az órák szokott moraja zümmögött ki az osztálytermekből. A IV. A-ban földrajz. Feleltetés: Afrika. - Tehát te fafejű, szerinted biztos, hogy a Duna a Tigrisbe ömlik? A választ nem hallotta Andris, mert a B osztály elé ért, ahol éppen zeneórát tartott Illosvai karnagy úr, aki szerette, ha teli tüdővel fújják. Szegény alig hallott, mert mint önkéntes, valamikor a tüzéreknél szolgált. Andris remegő térdekkel ácsorgott még egy hosszú percig az osztály ajtaja előtt. Bentről kihallatszott, ahogy Koltai éppen vért fagylal. Hoffmann volt az áldozat. A szerencsétlen éppen elátkozta azt is, aki kitalálta a görög nyelvet. Andris abban is kételkedett, hogy van-e egyáltalán ilyen ország? Lehet, hogy csak a tanárok találták ki, hogy kínozzák a diákot. Aztan egy nagy lélekzetet véve belépett az osztályba. Hoffman megkönnyebbülten felsóhajtott: - Áldja meg az ég ezt a barátot, hogy a legjobbkor jött, - Alászolgálja tanár úr! - Á! Kedves Kelemen. Benéztünk, benéztünk? Tudja, hogy Péczeli atya már beirta hiányzónak? Hol csavargott? Tanár úr kérem, megdöglött a ló, és a lóvonat... Na, hagyjuk kérem a mesét, óra végén hozza az intőkönyvét, majd beírok valami szépet. S most álljon a barátja mellé a táblához, és javítsa ki, ha rosszat mond. 6

7 Mikor Hoffmann ezt meghallotta, a leghalványabb reménye is elszállt, hogy élve megússza ezt az órát. De a remény az egyetlen, ami még megmaradhat vigasznak. - Mint most. - Egy rövid kopogás után rögtön belépett Zágonyi osztályfőnök úr egy rendőrrel. Az osztály felállt és hálát rebegett. Ma már biztos, nem lesz felelés. Koltai tanár úr éppen helyére akarta küldeni a két szenvedőt, de az osztályfőnök megállította Andrist. Mond csak fiam, láttad ma reggel a Múzeum előtt azt a döglött lovat a vágányon? - Igenis Tanár úr. - És mit láttál még? - Csak azt, amit a tömeg. Meg azt is, hogy a munkások segíteni próbáltak - És te mit kerestél a ló mellett? - Semmit tanár úr, csak megsimogattam az arcát. Stefanik Béni, az utolsó padból felröhögött. Tobben kuncogással követték. - Silencio! dörögte Koltai. - És azt miért csináltad? folytatta a vallatást az osztályfőnök. - Mert láttam, hogy szegény pára éppen kiszenvedésben volt. Újabb röhögés a karzaton. Szegény pára meg kiszenvedés... Kelemen szeretett ilyen nagy szavakat hasznalni ami arra vallott, hogy ténylegesen papnak készűlt. Zágonyi előhúzta a zsebéből Andris szótárát. - Hát erre ráismersz-e fiam? 7

8 Andrisba beszorult a szó. Te úristen, a görög szótár. Észre sem vette a nagy izgalomban, hogy elhagyta valahol. - Az enyém, - dadogta. -Aha! szólt bölcsen a rendőr. Az első beismerés. Álapitotta meg és elővette a noteszét, lassu megfontolt mozdulattal megnyálazta a csonka tintaceruzáját. És mondja fiatalúr, ismeri azt az embert aki elhúzta a dögöt? - A holttestet, - javitotta ki Kelemen a rendőrt. Sose láttam életemben. - Szóval tagadja? beirta a noteszbe. - Ha szabad kérdeznem, mivel foglalkozik a tisztelt papája? - Szőrmés. Szőrme nagykereskedő. - Aha!!! emelte meg a hangját a rend őre. és beirta nagy betűkkel: BŐRÖS. GYANÚS. Hol lakik? - Ott ahol én... dadogta Kelemen. - Ne légy szemtelen, fiam, mondd a címed a biztos úrnak. szólt rá az osztályfőnök. - Soma utca 12/b - Na nekem ennyi elég is! - Állapította meg a rendőr miután beirta a címet, majd sokat jelentő fejbiccentésel befejezettnek nyílvanította a kihallgatást. Tisztelgett és távozott. Zágoni tanár úr tetőtöl talpig végigmérte a remegő diákot, majd ráförmedt: - Ide az intőt! És beirta: "A tanuló ma reggel iskolába jövet elcsavargott és gyanús társaságba keveredett. Elkésett, mindezek tetejébe még ráadásul elvesztette az iskola tulajdonában lévő görög szótárt. Ezért osztályfőnöki intelembe részesítem. Zágoni osztályfőnök. sk. " 8

9 Aztán minden visszatért a görögóra tragikus állapotába. Hoffman folyatta a nyögést a tábla előtt, Kelemen a helyére csoszogott és mélyen gondolataiba sulyedt. Talán mégsem lesz a lovak papja. Ha egy szerencsétlen ló is ennyi bajt okoz, akkor mi lesz, ha egy egész ménesről kell majd gondoskodnia? *** 9

Leitner Veronika. Részletek a naplómból

Leitner Veronika. Részletek a naplómból Leitner Veronika Részletek a naplómból Fiatalok a diszkrimináció ellen novellapályázat 1. helyezett Minden nap ugyanolyan. Igazán változhatna valami. Nem félek, és nem vagyok dühös. A szemem rettenetesen

Részletesebben

Vérvörös tetoválás. Elvira Flores. Publio Kiadó 2012. Minden jog fenntartva! Borító: André Ildikó, Dancsák András

Vérvörös tetoválás. Elvira Flores. Publio Kiadó 2012. Minden jog fenntartva! Borító: André Ildikó, Dancsák András Vérvörös tetoválás Elvira Flores Publio Kiadó 2012. Minden jog fenntartva! Borító: André Ildikó, Dancsák András 1. Érdekes volt az a pasas, aki felszedte. Arra gondolt, hogy régen volt már férfival. Talán

Részletesebben

Az Ifjú Indiana Jones Kalandjai. A Szafári Nyomozó

Az Ifjú Indiana Jones Kalandjai. A Szafári Nyomozó Az Ifjú Indiana Jones Kalandjai A Szafári Nyomozó 1. Fejezet Négy nőstény oroszlán, két bölény, tíz zebra, öt rinocérosz, három varacskos disznó és egy nyerges hátú lehve. Egy nyerges hátú micsoda? kérdezte

Részletesebben

Copyright 2007 Írta Cs. Szabó Virág

Copyright 2007 Írta Cs. Szabó Virág Delfinfiú 1. Lágyan fodrozódnak a tenger habjai. Olyan a világ most, mintha a Jóisten az ölébe vette volna minden teremtményét, és elmerengve ringatná őket. Nincs félelem. Béke van. Mélységes mély, akár

Részletesebben

- Két napja nem járt otthon. A gyerekek - A gyerekek jól vannak, maga mondta. Mici vigyáz rájuk fordult a fiatal nı felé indulatosan a férfi, és

- Két napja nem járt otthon. A gyerekek - A gyerekek jól vannak, maga mondta. Mici vigyáz rájuk fordult a fiatal nı felé indulatosan a férfi, és A SORS ÚTJAI Már lassan több, mint két nap telt el, hogy Zsuzsanna éltetet adott a kislányának. Két napja lebegett élet és halál között, és Péter pontosan ennyi ideje nem mozdult el a felesége ágya mellıl.

Részletesebben

MICHAEL GRANT KÖDDÉ VÁLTAK EGMONT

MICHAEL GRANT KÖDDÉ VÁLTAK EGMONT MICHAEL GRANT KÖDDÉ VÁLTAK EGMONT Az első kiadás a HarperCollins Children's Books, a HarperCollins Publisher tagjának gondozásában jelent meg 2008-ban. Copyright 2008 by Michael Grant All rights reserved.

Részletesebben

Paulo Coelho. Az alkimista ATHENAEUM 2000 KIADÓ

Paulo Coelho. Az alkimista ATHENAEUM 2000 KIADÓ Paulo Coelho Az alkimista ATHENAEUM 2000 KIADÓ Paulo Coelho, 1988 A mű eredeti címe: O Alquimista A könyv a Sant Jordi Asociados (Barcelona, Spanyolország) jóváhagyásával került forgalomba. Minden jog

Részletesebben

MARTHA TAILOR HIPNÓZIS

MARTHA TAILOR HIPNÓZIS MARTHA TAILOR HIPNÓZIS 1. - Tessék! Kelidor Charesz felügyelő! - emelte fel a kagylót a férfi. - Segítsenek, kérem! - hallotta egy izgatott nő hangját Charesz. - Mi történt, hölgyem? - kérdezte a felügyelő.

Részletesebben

Az elveszett lélek. Készülődés

Az elveszett lélek. Készülődés Az elveszett lélek Készülődés Minden a tizenötödik születésnapomon kezdődött. Édesapám egy csodálatos ünnepséget szervezett a számomra, mert nálunk ilyen korban lesznek a lányokból nők. Az egész világ

Részletesebben

György Attila: A szeretet parancsai

György Attila: A szeretet parancsai PPEK 749 György Attila: A szeretet parancsai György Attila A szeretet parancsai mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. Bővebb felvilágosításért

Részletesebben

Jeffrey Archer A SZERENCSE FIAI VILÁGSIKEREK GENERAL PRESS KIADÓ. A mű eredeti címe Sons of Fortune

Jeffrey Archer A SZERENCSE FIAI VILÁGSIKEREK GENERAL PRESS KIADÓ. A mű eredeti címe Sons of Fortune Jeffrey Archer A SZERENCSE FIAI VILÁGSIKEREK GENERAL PRESS KIADÓ A mű eredeti címe Sons of Fortune Copyright First published 2002 by Macmillan an imprint of Pan Macmillan Ltd Copyright Jeffrey Archer 2002

Részletesebben

Fülöp László Október 23 egy kései jelentés.

Fülöp László Október 23 egy kései jelentés. Fülöp László Október 23 egy kései jelentés. Magnificent events begin on ordinary days Október 23-a ugyanúgy indult mint akármelyik más hétköznap. Andris a hajnalelõtt sötét, álmos óráiban indult munkába

Részletesebben

RACHEL WARD. Számok. A menekülés

RACHEL WARD. Számok. A menekülés 1 RACHEL WARD Számok A menekülés 2 3 1. fejezet V annak helyek, ahol az olyanokat, mint én, meg lehet találni. Rosszkedvűek, rosszak, unják magukat, magányosak. Olyan srácok, akik egyszerűen mások. A hét

Részletesebben

Ha eléggé vakmerő vagy ahhoz, hogy a megvilágosodást keresd, a következőket ajánlom:

Ha eléggé vakmerő vagy ahhoz, hogy a megvilágosodást keresd, a következőket ajánlom: A SZÍV ÉBREDÉSE Elmélkedések rövid történetek alapján Anthony de Mello SJ A csend szava, Egy perc bölcsesség, valamint a Szárnyalás szerzője KORDA KIADÓ KECSKEMÉT 1998 Figyelmeztetés Nagy titok, hogy bár

Részletesebben

A. A. MILNE MICIMACKÓ. (fordította: Karinthy Frigyes) TARTALOM

A. A. MILNE MICIMACKÓ. (fordította: Karinthy Frigyes) TARTALOM A. A. MILNE MICIMACKÓ (fordította: Karinthy Frigyes) TARTALOM ELSŐ FEJEZET, amelyben bemutatnak bennünket Micimackónak és a méheknek, mellékesen a könyv is elkezdődik MÁSODIK FEJEZET, amelyben Micimackó

Részletesebben

Cormac McCarthy: Alkonyat Expressz

Cormac McCarthy: Alkonyat Expressz Cormac McCarthy: Alkonyat Expressz Drámaregény Angol eredetiből magyar nyelvre fordította: Raffai Péter praffai@gmail.com Borítóterv: Chip Kidd bookcoverarchive.com/chip_kidd 2014. 2 A helyszín egy bérház

Részletesebben

TŰZFAL. Henning Mankell. I. A támadás. Az az ember, aki letér a bölcsesség útjáról, a halottak seregében fog időzni. Salamon bölcsességei 21,16

TŰZFAL. Henning Mankell. I. A támadás. Az az ember, aki letér a bölcsesség útjáról, a halottak seregében fog időzni. Salamon bölcsességei 21,16 Henning Mankell TŰZFAL Az az ember, aki letér a bölcsesség útjáról, a halottak seregében fog időzni. Salamon bölcsességei 21,16 I. A támadás 1. A szél estére hirtelen elcsendesedett, majd egészen elállt.

Részletesebben

BARBARA HART A LEGJOBB TANÍTVÁNY

BARBARA HART A LEGJOBB TANÍTVÁNY BARBARA HART A LEGJOBB TANÍTVÁNY Kate nem tudja, kinek higgyen. Valóban lelkiismeretlen szoknyavadász lenne az a férfi, akiért már évekkel ezelőtt is rajongott, s aki most végleg meghódította a szívét?

Részletesebben

Áttörés a sötétségen

Áttörés a sötétségen Frank E. Peretti Áttörés a sötétségen Fordította: Lukács Tibor Amana Kiadó 1995 1 Gene-nek és Joyce-nak, apámnak és anyámnak, akik megadták örökségemet, és mindig bátorítottak engem. A világosság fénylik

Részletesebben

ISAAC ASIMOV ROBOTTÖRTÉNETEK

ISAAC ASIMOV ROBOTTÖRTÉNETEK ISAAC ASIMOV ROBOTTÖRTÉNETEK Tartalomjegyzék: Egy fiú legjobb barátja... 3 Sally... 5 Egy szép napon... 13 Nézőpont... 18 Gondolkozz!... 20 Igaz szerelem... 24 Az AL-76-os robot elkeveredik... 26 Akaratlan

Részletesebben

NORA ROBERTS J. D. Robb HALÁLOS VÁLÁS

NORA ROBERTS J. D. Robb HALÁLOS VÁLÁS NORA ROBERTS J. D. Robb HALÁLOS VÁLÁS Ne sóhajtozzatok, szép hölgyek, ne sóhajtozzatok, A férfiak mindig becsapnak benneteket. William Shakespeare A házasság kétségbeesett lépés. John Selden Prológus Túl

Részletesebben

KARIN SLAUGHTER Sebek

KARIN SLAUGHTER Sebek KARIN SLAUGHTER Sebek Fordította Berta Ádám KARIN SLAUGHTER Sebek Ulpius-ház Könyvkiadó Budapest, 2009 A fordítás alapjául szolgáló mű: Karin Slaughter: Kisscut A szerzőtől az Ulpius-ház Könyvkiadónál

Részletesebben

ANCSA BÁNATA (1. fejezet)

ANCSA BÁNATA (1. fejezet) ANCSA BÁNATA (1. fejezet) Ancsa szomorúan ült a fürdőkádban, és azon tűnődött, vajon miért történik mostanában folyton valami kellemetlenség vele. Igaz, ami igaz, ezek a kellemetlenségek többnyire ugyanolyan

Részletesebben

KÖLCSÖN KINYÍR VISSZA- NYÍR KRIMI REGÉNY

KÖLCSÖN KINYÍR VISSZA- NYÍR KRIMI REGÉNY MARUSKA SOROZAT SZEKERES KATÓ KÖLCSÖN KINYÍR VISSZA- NYÍR KRIMI REGÉNY Csak 16 éven felülieknek ajánlott!! 1 Tilos a kiadványt, vagy annak bármelyik részét Sokszorosítani, információs rendszerben tárolni,

Részletesebben

Alexa Alexandra Karrier vagy egészség

Alexa Alexandra Karrier vagy egészség Alexa Alexandra Karrier vagy egészség Dr. Anders sorozat 10 Fejezetek egy orvos életéből Elég volt? kérdezte a fiatalember, ahogy a lány nyomában kiúszott a medence széléhez, és elnézte, ahogy levegő után

Részletesebben

Karin Fossum: Aki fél a farkastól

Karin Fossum: Aki fél a farkastól Karin Fossum: Aki fél a farkastól Karin Fossum Aki fél a farkastól (Részlet) Scolar krimik (Részlet) Scolar A mű eredeti címe: Den som frykter ulven Copyright J.W. Cappelens Forlag a s, 1997 Fordította:

Részletesebben

KARMOK... 6 MESE... 10 VÍZISLUKKER... 11 MUSZÁJ... 15 ELEVEN FA GIRCSES-GÖRCSÖS ÁGA... 16 KÉK... 18 EGY FÜST ALATT... 19 UNORTHODOXIA...

KARMOK... 6 MESE... 10 VÍZISLUKKER... 11 MUSZÁJ... 15 ELEVEN FA GIRCSES-GÖRCSÖS ÁGA... 16 KÉK... 18 EGY FÜST ALATT... 19 UNORTHODOXIA... KARMOK... 6 MESE... 10 VÍZISLUKKER... 11 MUSZÁJ... 15 ELEVEN FA GIRCSES-GÖRCSÖS ÁGA... 16 KÉK... 18 EGY FÜST ALATT... 19 UNORTHODOXIA... 22 MANUEL ÉS A MINISZTER... 24 GYURCSÁNY... 28 LÁZ ÉS FÉLÁLOM...

Részletesebben

Brenda Joyce. Halálos csókok

Brenda Joyce. Halálos csókok Brenda Joyce Halálos csókok Minden jog fenntartva, beleértve a kiadvány egészének vagy egy részének bármilyen formában történő sokszorosítását. A mű a Harlequin Enterprises II B. V. jóváhagyásával jelent

Részletesebben

MARTHA TAILOR: VÍZIÓ

MARTHA TAILOR: VÍZIÓ MARTHA TAILOR: VÍZIÓ Mi a fene történik vele mostanában? Lehet, hogy nem volt okos dolog kifejleszteni magában ezt a képességet? Jobb lett volna, ha soha nem foglalkozott volna a vízióval való gyógyítással,

Részletesebben

Marie Ferrarella Új ház, új haza

Marie Ferrarella Új ház, új haza Marie Ferrarella Új ház, új haza Rough Around The Edges 2001 Bianca 158. 2004. március 09. Katherine kétségbeesetten igyekszik eljutni egy telefonfülkéhez, ugyanis megkezdődtek szülési fájásai. Ekkor találkozik

Részletesebben