ING BIZTOSÍTÓ ZRT. A választható eszközalapok típusai

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ING BIZTOSÍTÓ ZRT. A választható eszközalapok típusai"

Átírás

1 ING BIZTOSÍTÓ ZRT. ESZKÖZALAP-TÁJÉKOZTATÓ a 011 jelû befektetési egységekhez kötött életbiztosításhoz kapcsolódó eszközalapok célkitûzéseirôl, befektetési politikájáról és az eszközalapokkal kapcsolatos eljárásokról Az Eszközalap-tájékoztató az ING Biztosító Zrt. (továbbiakban: Biztosító) által mûködtetett, a 011 jelû befektetési egységekhez kötött életbiztosításához kapcsolódó eszközalapok típusait, célkitûzéseit és befektetési politikáját, a kapcsolódó kockázatokat, valamint az eszközalapokat érintô eljárásokat összefoglaló dokumentum. Fontosnak tartjuk hangsúlyozni, hogy a befektetéshez kötött biztosítás olyan életbiztosítás, amelynek a megtakarítási részét képezô befektetési portfólió hozammal növelt értéke általában hosszú távon érhet el az átlagosnál kedvezôbb mértéket, mert rövid távon a hozamok a biztosítási szerzôdés költségeit nem tudják ellensúlyozni. A biztosítási szerzôdés hozamának alapja az egyes eszközalapok hozama. Az eszközalapok múltbeli teljesítménye nem jelent garanciát az eszközalap jövôbeli teljesítményére vonatkozóan. Az, hogy a biztosítás befektetési része az egyes eszközalapok között milyen arányban oszlik meg, a szerzôdési feltételek keretei között az ügyfél döntésén múlik. Az eszközalapok befektetési politikától függetlenül befektetési kockázattal járnak. A befektetési kockázatot az ügyfél viseli. A részvény eszközalapok a Biztosító által ajánlott eszközalapok közül a legkockázatosabbak. Ez a befektetési lehetôségek függvényében a befektetési egységek árfolyamának átlagon felüli növekedését, de akár csökkenését is jelentheti. A külföldi vállalati kötvény eszközalapok kockázata nem azonos a Magyarországon jellemzô, elsôsorban állampapírokat tartalmazó, kötvény eszközalapok kockázatával. Bizonyos esetekben a kötvény eszközalapok kockázata elérheti, illetve meghaladhatja a részvény jellegû eszközalapok kockázatát. Felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy a befektetési alapokhoz kapcsolódó, a jelen Eszközalap-tájékoztatóban feltüntetett adatok kizárólag tájékoztató jellegûek és e tájékoztató megjelenésének idôpontjában érvényesek visszavonásig vagy a következô frissítéséig. A tôkepiaci folyamatok változásából eredôen az eszközalapok számszerûsíthetô kockázatai és ezáltal kockázati besorolása, valamint az ajánlott minimális befektetési ideje megváltozhat. A mögöttes luxemburgi alapok költségeinek megváltoztatására kizárólag az alapok kezelôi és a szolgáltatók jogosultak, annak mértékét a Biztosító nem garantálja és nincs ráhatása. A költségek változásából eredô kockázat az ügyfél befektetési kockázatának körébe esik. A Biztosító az eszközalapok teljesítményével kapcsolatban nem vállal tôke-, illetve hozamígéretet/garanciát. Az eszközalapokkal kapcsolatos aktuális információk a honlapon érhetôek el. A Biztosító a honlapon elérhetô aktuális Eszközalap-tájékoztatón keresztül ad tájékoztatást az eszközalapok befektetési politikájának és költségeinek, valamint az eszközalapokat érintô eljárások változásairól. A választható eszközalapok típusai A választható eszközalapok az alábbiak szerint különböztethetôek meg: 1. Menedzselt eszközalapok Biztonság menedzselt vegyes eszközalap Egyensúly menedzselt vegyes eszközalap Lendület menedzselt vegyes eszközalap A Biztosító által megbízott Portfoliókezelô szakemberei folyamatos elemzések alapján döntenek az eszközalap megcélzott referenciaindexeinek megfelelôen, a befektetési irányelvekben meghatározott elôírások keretein belül a befektetések összetételének alakításáról. A menedzselt eszközalapok azon ügyfeleknek nyújtanak alternatívát, akik nem szeretnék vagy nincs lehetôségük a gazdaság és a befektetôi piac változását saját maguk figyelemmel kísérni. A menedzselt eszközalapok összetételét a Biztosító a Portfoliókezelôvel együttmûködve úgy alakította ki, hogy az adott kockázatviselô képességgel rendelkezô ügyfél számára megfelelô befektetési idôtáv mellett optimális befektetési eredményt biztosítson. Az eszközalapok hazai és/vagy fejlett piaci kötvényekbôl, valamint regionális és globális részvényekbôl összeállított vegyes portfoliók, melyek részvényaránya a kockázatviselô képességgel összhangban a fenti felsorolásnak megfelelôen emelkedik. A befektetések jellemzô (átlagos) összetételét a referenciaindex mutatja meg. A Portfoliókezelô aktívan dönt többek között az egyes befektetési eszközök arányáról, a devizakockázatok kezelésérôl, és amennyiben a piaci folyamatok változnak, a befektetések összetételét a befektetési elôírások keretein belül hozzáigazítja az aktuális folyamatokhoz. A menedzselt eszközalapok a befektetési eszközök széles skálájához engednek hozzáférési lehetôséget: hazai állampapírok, fejlôdô piaci kötvények, regionális és globális, ezen belül fejlôdô és fejlett piaci részvények. A külföldi befektetések jellemzôen közvetetten, alapok alapja konstrukcióban, azaz befektetési alapokon vagy kollektív befektetési értékpapírokon (úgynevezett mögöttes alapokon) keresztül valósulnak meg, ezzel is biztosítva a megfelelô diverzifikációt (kockázatporlasztást).

2 A Biztosítónak joga van a menedzselt eszközalapok hatályos befektetési politikájának módosítására, az eszközalap megszüntetése nélkül. A teljesség igénye nélkül, a módosításra különösen akkor kerülhet sor, ha a piaci folyamatok alakulása, a mögöttes befektetési eszközosztályok változása ezt indokolja, vagy az eszközalap mûködése veszélybe kerül. 2. Meghatározott befektetési területhez, eszköztípushoz hozzáférést nyújtó eszközalapok E csoportba tartozó eszközalapokból melyek a befektetési eszköztípusok (kötvények, részvények), ezen belül pedig az egyes földrajzi régiók, devizák, befektetési stratégiák szerint kerültek kialakításra ügyfeleink saját kockázattûrô képességüknek megfelelô, személyre szabott befektetési portfóliót állíthatnak össze. A honlapon elérhetô Modellportfólió támogatást nyújt a háromféle kockázati profilhoz (konzervatív, mérsékelten kockázatkedvelô, kockázatkedvelô) tartozó portfóliók konkrét eszközalapokra bontott összetételének kiválasztásában. A befektetés módját tekintve két csoport különböztethetô meg: a) A jellemzôen hazai befektetéseiket közvetlen értékpapírvásárlással, diverzifikált portfolió kialakítással megvalósító eszközalapok: Magyar pénzpiaci eszközalap Magyar részvény eszközalap b) Alapok alapja konstrukcióban kezelt, azaz befektetési alapokba vagy kollektív befektetési értékpapírokba (úgynevezett mögöttes alapokba) fektetô eszközalapok: Globális kötvény eszközalap Globális lendület részvény eszközalap IT szektor részvény eszközalap Kínai részvény eszközalap Energia szektor részvény eszközalap Ezen eszközalapok befektetéseiket mögöttes külföldi kibocsátású befektetési alapokba, illetve kollektív befektetési értékpapírokba történô befektetéssel valósítják meg, úgy hogy befektetési eszközeik minimum 95%-át azonos befektetési politikával rendelkezô befektetési alapokba fektetik. Fentiek mellett az eszközalapok kismértékben likviditási szempontok miatt pénzpiaci eszközökbe (forintban jegyzett diszkont-kincstárjegyekbe, bankbetétekbe és pénzeszközökbe) is fektetnek. Az eszközalapok a Magyar pénzpiaci eszközalap, valamint a menedzselt eszközalapok esetében jelzett kivételekkel a fentieken kívül más befektetési eszközöket (pl. értékpapír-kölcsönzést, visszavásárlási megállapodásokat, fedezeti és arbitrázs célú ügyleteket) nem alkalmaznak. Valamennyi eszközalap nyíltvégû és határozatlan idôre került bevezetésre. Felhívjuk figyelmét arra, hogy egy induló eszközalapnál a likviditási arány esetenként magasabb lehet, mint a befektetési politikában célként megfogalmazott maximum 5%-os befektetési arány. A kezdeti idôszakban az eszközalapba beérkezô pénzáramlások súlya ugyanis nagyobb lehet az eszközalap nagyságához képest, mint egy érett eszközalap esetében. Ebbôl következôen bár nem szándékoltan idôrôl idôre megtörténhet, hogy az eszközalap a meghatározottnál nagyobb mértékû készpénzt tart, ami teljesítményét eltérítheti az eszközalap, illetve a mögöttes alap elméleti teljesítményéhez képest. Felhívjuk figyelmét arra, hogy az egyes eszközalapoknál, illetve mögöttes alapoknál feltüntetett referenciaindexeket (benchmarkokat) tájékoztató jelleggel adtuk meg. Az eszközalapok és a mögöttes alapok teljesítménye a benchmarktól pozitív és negatív irányba is eltérhet, így sem a Biztosító, sem az általa megbízott Portfoliókezelô nem vállal garanciát arra, hogy a mögöttes alapok és ezáltal az eszközalapok hozama a referenciahozamok teljesítményével megegyezzen. A 2. a) pont kivételével minden eszközalap esetén kockázatot jelent az a tény, hogy az abban elhelyezett értékpapírokat hazai befektetési alap vagy külföldi partner, illetve egyéb harmadik fél bocsátja ki, illetve külföldi partner vagy egyéb harmadik fél forgalmazza, illetve kezeli. Ezek a kockázatok a következôk: partnerkockázat, likviditási kockázat, visszafizetési kockázat. Az alapok alapja konstrukció esetén további kockázatot jelent még a földrajzi kockázat, az országkockázat és a politikai kockázat, mivel az egyes eszközalapok ilyen jellegû kockázatait a mögöttes alapokban lévô értékpapírok kibocsátásának helye (földrész, ország, régió, stb.) határozza meg. Ebben az esetben az adott eszközalapra vonatkozó valamennyi kockázatot a mögöttes alap jellemzôi között mutatjuk be. A menedzselt és a 2. a) pontba tartozó eszközalapok esetében a kockázatokat az eszközalap szintjén mutatjuk be. A jellemzô kockázatok magyarázata az Eszközalap-tájékoztató végén található.

3 ING BIZTOSÍTÓ ZRT. A Biztosító az általa mûködtetett eszközalapokkal kapcsolatban három alapvetô eljárást alkalmazhat: 1. Létrehozhat (bevezethet) eszközalapot 2. Megszüntethet eszközalapot, mely esetben az eszközalap végleges (jogutód nélküli) bezárása történik 3. Felfüggeszthet eszközalapot A fenti eljárások tartalma és speciális eljárási szabályai 1. Eszközalap létrehozása Eszközalapok bevezetése a Biztosító rendelkezésére álló lehetôség, mellyel színesíti az ügyfelek által elérhetô eszközalappalettát, új eszközök, befektetési lehetôségek állnak azt követôen a szerzôdôk rendelkezésére. A bevezetést követôen a Biztosító megküldi a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete számára az eszközalap elnevezését és befektetési politikáját. A Biztosító meghatározza azon ügyfelek és szerzôdések körét is, akik, illetve amelyek esetében a szerzôdô lehetôséget kap adott eszközalapokba történô befektetési egységek vásárlására vagy eladására, a szerzôdési feltételek adta lehetôségek keretében és igénybevételével. Eszközalap létrehozása esetén a Biztosító értesíti ügyfeleit az új lehetôségrôl, az eszközalap indulási dátumáról, az érintett termékek körérôl, amelyeken keresztül az induló alap elérhetô. Az értesítés a Biztosító honlapján (www.ing.hu) és az ING TeleCenteren (06-40/ ) keresztül történik. 2. Eszközalap megszüntetése Eszközalapok megszüntetésére különösen, de nem kizárólagosan akkor kerül sor, a) ha egy adott eszközalap gazdaságosan nem mûködtethetô, b) ha a mögöttes alap megszûnése vagy beolvadása következményeként a korábban közzétett befektetési politika tarthatatlanná válik, c) ha annak ellenére, hogy az eszközalap gazdaságosan mûködtethetô, jogszabályi változás vagy más elôírás azt megtiltja. Ebben az esetben a Biztosító értesíti a megszûnô eszközalap által érintett ügyfeleit a megszüntetésrôl. Az értesítés többek között tartalmazza, hogy mely szerzôdések esetén milyen határidôig van lehetôség az érintett befektetési egységek vonatkozásában a rendelkezések megtételére (pl. egységek kivonása), valamint arról, hogy a szerzôdô rendelkezésének hiányában a Biztosító milyen eljárást alkalmaz. Az értesítés a Biztosító honlapján (www.ing.hu) és az ING TeleCenteren (06-40/ ) keresztül történik. Azon ügyfelek részére, akik a megszüntetett eszközalapban befektetési egységgel rendelkeznek, a Biztosító az értesítést a vonatkozó szerzôdési feltételekben meghatározott határidôben írásban is megküldi. 3. Eszközalap felfüggesztése Eszközalapok felfüggesztése a Biztosító rendelkezésére álló lehetôség, melyre különösen, de nem kizárólagosan akkor kerül sor, ha egy adott idôszakban az eszközalap mûködtetése akadályokba ütközik: például az eszközalap mögött álló befektetési eszközök vagy mögöttes alap(ok) forgalmazását és értékelését idôlegesen felfüggesztik, ezáltal nem állapítható meg napi árfolyam az eszközalap befektetési egységeire sem. A felfüggesztés során a Biztosító értesíti ügyfeleit, hogy adott eszközalap által érintett szerzôdésekben mely idôponttól nem lehetséges az árfolyam hiányában egyes szolgáltatások teljesítése. Ilyen szolgáltatások lehetnek például, de nem kizárólagosan: visszavásárlás, részleges visszavásárlás, rendszeres pénzkivonás, hûségbónusz jóváírás, lejárati kifizetés, átváltás, átirányítás, új eseti díj eszközalapok közötti megosztása és befektetése, reaktiválás vagy bármely a Biztosító által vállalt biztosítási eseményhez kötött szolgáltatás, mint például a baleseti vagy betegségi szolgáltatás. Mindazon igény és rendelkezés az igény és a rendelkezés típusától függôen elutasításra, illetve felfüggesztésre kerül a Biztosító által, amelynek teljesítéséhez szükséges árfolyam(ok) a felfüggesztés idôpontját követôen a felfüggesztés idôszakára vonatkozóan kerülne közzétételre, függetlenül attól, hogy azok mikor és milyen formában érkeztek be a Biztosítóhoz. A felfüggesztésre került eszközalap választhatósága bizonytalan idôre szünetel, ugyanakkor a Biztosító a biztosítási szerzôdés(ek)ben meglévô és az érintett eszközalapra vonatkozó befektetési egységeket rendszereiben továbbra is nyilvántartja. A felfüggesztés idôszakában beérkezô díjaknak a felfüggesztett eszközalapot érintô része a Biztosító által meghatározott legkockázatmentesebb eszközalapba kerül befektetésre. A Biztosító az eszközalap felfüggesztésének feloldását követôen egyszeri díjmentes átváltási lehetôséget biztosít az érintett ügyfeleinek a befektetési egységek ezen eszközalapból történô átváltására. A felfüggesztés megszûnését követôen beérkezô díjak ismét az eszközalap felfüggesztést megelôzô eszközalap felosztás szerint kerülnek befektetésre. A felfüggesztésbôl eredô kockázatot mint befektetési, likviditási kockázatot teljes egészében a szerzôdô viseli.

4 A felfüggesztésrôl a Biztosító elsôsorban honlapján (www.ing.hu) és az ING TeleCenteren (06-40/ ) keresztül értesíti ügyfeleit. Azon ügyfelek részére, akik a felfüggesztett eszközalapban befektetési egységgel rendelkeznek, a Biztosító az értesítést írásban is megküldi. A mögöttes luxemburgi alapok A mögöttes luxemburgi alapok részletes befektetési politikáját, kockázati jellemzôit és a kockázatok részletes bemutatását az ING (L) SICAV és az ING International SICAV (átruházható értékpapírokba kollektív alapon befektetô) társaságok tájékoztatói tartalmazzák. Ezek a dokumentumok a honlapon elérhetôk a befektetôk számára. A luxemburgi alapok az eszközalapok befektetési lehetôségein túl más eszközöket is alkalmazhatnak. Az alapok befektethetnek más átruházható értékpapírokba, pénzpiaci eszközökbe, valamint értékpapírokra szóló warrantokba (opciós utalványokba) is. Az alapok élhetnek a származtatott pénzügyi eszközök lehetôségével is, amennyiben azok elôsegítik a befektetési célok megvalósítását. Ezek a teljesség igénye nélkül az alábbiak lehetnek: átruházható értékpapírokra vagy pénzpiaci eszközökre szóló opciós vagy határidôs szerzôdések, tôzsdei határidôs szerzôdések vagy részvénypiaci opciók, csereügyletek (performance swap), tôzsdei határidôs devizaszerzôdések és devizaopciók, valamint kamatlábra vonatkozó tôzsdei határidôs ügyletek, opciók, swapok. Az alapok értékpapírokat kölcsönözhetnek, és visszaváltási tranzakciókat bonyolíthatnak. A részvényalapok a fentieken túl bankbetétekbe, befektetési jegyekbe és kollektív befektetési értékpapírokba is fektethetnek. A luxemburgi alapok kezelôi a befektetési alapok teljesítményével kapcsolatban nem vállalnak tôke-, illetve hozamígéretet/garanciát.

5 ING BIZTOSÍTÓ ZRT. 1. Biztonság menedzselt vegyes eszközalap Az eszközalap indulása: március 8. Nyilvántartás pénzneme: magyar forint Az eszközalap a forinttól eltérô devizában (zömében euróban) nyilvántartott pénzügyi eszközök devizaárfolyamkockázatát fedezheti. A befektetôk a külföldi eszközök részaránya miatt devizakockázatnak vannak kitéve, mely a fedezettségtôl függôen csökkenhet. Az eszközalap befektetési politikája Ezt az eszközalapot konzervatív befektetônek javasoljuk, ajánlott befektetési idôtávja 5 év. Az eszközalap célja, hogy hosszú távon kiegyensúlyozott hozamot érjen el a nagy körültekintéssel kiválasztott befektetési eszközök segítségével, mely elsôdlegesen az alacsonyabb kockázatú értékpapírok nagyobb részaránya révén stabilizált. Az eszközalap befektetéseit nagyrészt magyar állampapírok alkotják, amelyek mellett külföldi részvénybefektetések is helyet kapnak. A biztonságos állampapírok teljesítményét hosszú távon már jelentôsen javítják a részvények, így a kockázatmentes befektetésekhez képest lényegesen kedvezôbb hozam érhetô el. Az eszközalap a következô befektetési eszközosztályokba fektet: Befektetési eszközosztályok Referenciaindex Részaránya / Súlya az eszközalapban Hazai pénzpiaci eszközök RMAX 10,0% Hazai kötvények MAX 65,0% Globális fejlett piaci részvények MSCI World 12,5% Globális fejlôdô piaci részvények MSCI Emerging Markets Free 5,0% Regionális részvények NTX European Blue Chip Index 7,5% Az eszközalap kötvény / részvény befektetési aránya: Kötvény: 75% Részvény: 25% A fenti arányoktól a portfolió menedzser ±5%-ban eltérhet, így a kötvények és részvények aránya az eszközalapon belül így változhatnak: Kötvény: minimum 70%, maximum 80% Részvény: minimum 20%, maximum 30% A Portfoliókezelô a külföldi részvénybefektetések esetében jellemzôen közvetett, befektetési alapok és kollektív befektetési értékpapírok révén történô befektetéseket alkalmaz, de emellett közvetlen külföldi részvénybefektetések is elôfordulhatnak. Az alkalmazott befektetési eszközosztályok és a likvid eszközök ésszerû és a vállalt kockázatokat tekintve optimális kombinálása révén a Portfoliókezelô a befektetési elôírások által szabályozott keretek között igyekszik kihasználni a piaci tendenciákból fakadó elônyöket és csökkenteni a kedvezôtlen piaci mozgások hatását. Az eszközalap mögött szereplô befektetések történhetnek a magyar kötvény és részvénypiacon, az Európai Unióhoz nemrégiben csatlakozott közép-kelet európai régió országainak (Csehország, Lengyelország, Magyarország, Románia és az ebben a régióban aktív Ausztria) részvénypiacain valamint globálisan különbözô fejlett és fejlôdô országokba (pl. USA, Japán, Németország, Brazília, Kína, Indonézia) fektethet. Az eszközalap teljesítményméréséhez a különbözô eszközökhöz tartozó referenciaindexekbôl kombinált referenciahozam (benchmark) kerül meghatározásra. Referenciahozam = 10% RMAX; 65% MAX; 12,5% MSCI World; 5% MSCI Emerging Markets Free; 7,5% NTX

6 Az eszközalap kockázati jellemzôi Számszerûsíthetô kockázatok: Alacsony Közepes Magas Devizakockázat Alacsony Közepes Magas Piaci kockázat > 75% 75% és 25% < 25% (HUF) között Egyéb (nem számszerûsíthetô) kockázatok: Csôdkockázat Alacsony Makrogazdasági kockázat Alacsony Fejlôdô piacokon történô Közepes Nemzetközi tôzsdei hangulat begyûrûzése Alacsony befektetésekbôl eredô kockázat Igénybe vett közvetítôk kockázata Alacsony Ország és politikai kockázat Alacsony Inflációs kockázat Közepes Partnerkockázat Alacsony Ingatlankockázat Nem érinti Piaci kamatszint kockázat Közepes Iparági kockázat Nem érinti Származtatott termékekbe történô Alacsony befektetések kockázatai Koncentrációs kockázat Alacsony Társaságok kockázata Alacsony Likviditási kockázat Alacsony Visszafizetési kockázat Alacsony Befektetôi ajánlás: Kockázat Alacsony Magas Minimum befektetési idô év 2. Egyensúly menedzselt vegyes eszközalap Az eszközalap indulása: március 8. Nyilvántartás pénzneme: magyar forint Az eszközalap a forinttól eltérô devizában (zömében euróban) nyilvántartott pénzügyi eszközök devizaárfolyamkockázatát fedezheti. A befektetôk a külföldi eszközök részaránya miatt devizakockázatnak vannak kitéve, mely a fedezettségtôl függôen csökkenhet. Az eszközalap befektetési politikája Ezt az eszközalapot mérsékelten kockázatkedvelô befektetônek javasoljuk, ajánlott befektetési idôtávja 8 év. Az eszközalap célja, hogy hosszú távon kiemelkedô hozamot érjen el, megfelelô kockázatvállalás mellett megfelelôen diverzifikált befektetési portfolió kialakítás révén, nagy körültekintéssel kiválasztott befektetési eszközök segítségével. Az eszközalap befektetéseit hazai kötvények és külföldi részvények alkotják, a kockázatmentes szinthez képest kiemelkedô hozam elérését ígérve. A részvénybefektetések rövid távon jelentôs árfolyam-ingadozással járhatnak, azonban tapasztalatok szerint hosszú távon magasabb hozamot eredményezhetnek. Az eszközalap a következô befektetési eszközosztályokba fektet: Befektetési eszközosztályok Referenciaindex Részaránya / Súlya az eszközalapban Hazai pénzpiaci eszközök RMAX 10,0% Hazai kötvények MAX 40,0% Globális fejlett piaci részvények MSCI World 25,0% Globális fejlôdô piaci részvények MSCI Emerging Markets Free 10,0% Regionális részvények NTX European Blue Chip Index 15,0%

7 ING BIZTOSÍTÓ ZRT. Az eszközalap kötvény / részvény befektetési aránya: Kötvény: 50% Részvény: 50% A fenti arányoktól a portfolió menedzser ±10%-ban eltérhet, így a kötvények és részvények aránya az eszközalapon belül így változhatnak: Kötvény: minimum 40%, maximum 60% Részvény: minimum 40%, maximum 60% A Portfoliókezelô a külföldi részvénybefektetések esetében jellemzôen közvetett, befektetési alapok és kollektív befektetési értékpapírok révén történô befektetéseket alkalmaz, de emellett közvetlen külföldi részvénybefektetések is elôfordulhatnak. Az alkalmazott befektetési eszközosztályok és a likvid eszközök ésszerû és a vállalt kockázatokat tekintve optimális kombinálása révén a Portfoliókezelô a befektetési elôírások által szabályozott keretek között igyekszik kihasználni a piaci tendenciákból fakadó elônyöket és csökkenteni a kedvezôtlen piaci mozgások hatását. Az eszközalap mögött szereplô befektetések történhetnek a magyar kötvény és részvénypiacon, az Európai Unióhoz nemrégiben csatlakozott közép-kelet európai régió országainak (Csehország, Lengyelország, Magyarország, Románia és az ebben a régióban aktív Ausztria) részvénypiacain valamint globálisan különbözô fejlett és fejlôdô országokba (pl. USA, Japán, Németország, Brazília, Kína, Indonézia) fektethet. Az eszközalap teljesítményméréséhez a különbözô eszközökhöz tartozó referenciaindexekbôl kombinált referenciahozam (benchmark) kerül meghatározásra. Referenciahozam = 10% RMAX; 40% MAX; 25% MSCI World; 10% MSCI Emerging Markets Free; 15% NTX Az eszközalap kockázati jellemzôi Számszerûsíthetô kockázatok: Alacsony Közepes Magas Devizakockázat Alacsony Közepes Magas Piaci kockázat > 75% 75% és 25% < 25% (HUF) között Egyéb (nem számszerûsíthetô) kockázatok: Csôdkockázat Alacsony Makrogazdasági kockázat Alacsony Fejlôdô piacokon történô Közepes Nemzetközi tôzsdei hangulat begyûrûzése Alacsony befektetésekbôl eredô kockázat Igénybe vett közvetítôk kockázata Alacsony Ország és politikai kockázat Alacsony Inflációs kockázat Alacsony Partnerkockázat Alacsony Ingatlankockázat Nem érinti Piaci kamatszint kockázat Közepes Iparági kockázat Nem érinti Származtatott termékekbe történô Alacsony befektetések kockázatai Koncentrációs kockázat Alacsony Társaságok kockázata Közepes Likviditási kockázat Alacsony Visszafizetési kockázat Alacsony Befektetôi ajánlás: Kockázat Alacsony Magas Minimum befektetési idô év

8 3. Lendület menedzselt vegyes eszközalap Az eszközalap indulása: március 8. Nyilvántartás pénzneme: magyar forint Az eszközalap a forinttól eltérô devizában (zömében euróban) nyilvántartott pénzügyi eszközök devizaárfolyamkockázatát fedezheti. A befektetôk a külföldi eszközök részaránya miatt devizakockázatnak vannak kitéve, mely a fedezettségtôl függôen csökkenhet. Az eszközalap befektetési politikája Ezt az eszközalapot kockázatkedvelô befektetônek javasoljuk, ajánlott befektetési idôtávja 10 év. Az eszközalap célja, hogy hosszú távon kiemelkedô hozamot érjen el, megfelelô kockázatvállalás mellett megfelelôen diverzifikált befektetési portfolió kialakítás révén, nagy körültekintéssel kiválasztott befektetési eszközök segítségével. Az eszközalap befektetéseit nagyrészt nemzetközi részvények és emellett külföldi kötvények alkotják, a kockázatmentes szinthez képest kiemelkedô hozam elérését ígérve. A részvénybefektetések rövid távon jelentôs árfolyam-ingadozással járhatnak, azonban tapasztalatok szerint hosszú távon magasabb hozamot eredményezhetnek. Az eszközalap a következô befektetési eszközosztályokba fektet: Befektetési eszközosztályok Referenciaindex Részaránya / Súlya az eszközalapban Hazai pénzpiaci eszközök RMAX 5,0% Keménydevizás* fejlôdô piaci kötvények JPM EMBI Global Diversified 10,0% Helyi devizás fejlôdô piaci kötvények JPM ELMI+ 10,0% Globális fejlett piaci részvények MSCI World 37,5% Globális fejlôdô piaci részvények MSCI Emerging Markets Free 12,5% Regionális részvények NTX European Blue Chip Index 25,0% *OECD tagországok devizáiban (jellemzôen euróban, dollárban) kibocsátott kötvények Az eszközalap kötvény / részvény befektetési aránya: Kötvény: 25% Részvény: 75% A fenti arányoktól a portfolió menedzser ±10%-ban eltérhet, így a kötvények és részvények aránya az eszközalapon belül így változhatnak: Kötvény: minimum 20%, maximum 70% Részvény: minimum 70%, maximum 80% A Portfoliókezelô a külföldi befektetések esetében jellemzôen közvetett, befektetési alapok és kollektív befektetési értékpapírok révén történô befektetéseket alkalmaz, de emellett közvetlen külföldi részvénybefektetések is elôfordulhatnak. Az alkalmazott befektetési eszközosztályok és a likvid eszközök ésszerû és a vállalt kockázatokat tekintve optimális kombinálása révén a Portfoliókezelô igyekszik kihasználni a piaci tendenciákból fakadó elônyöket és csökkenteni a kedvezôtlen piaci mozgások hatását. Az eszközalap mögött szereplô befektetések történhetnek a magyar kötvény és részvénypiacon, az Európai Unióhoz nemrégiben csatlakozott közép-kelet európai régió országainak (Csehország, Lengyelország, Magyarország, Románia és az ebben a régióban aktív Ausztria) részvénypiacain valamint globálisan különbözô fejlett és fejlôdô országokba (pl. USA, Japán, Németország, Brazília, Kína, Indonézia) fektethet. Az eszközalap teljesítményméréséhez a különbözô eszközökhöz tartozó referenciaindexekbôl kombinált referenciahozam kerül meghatározásra. Referenciahozam = 5% RMAX; 10% JPM EMBI Global Diversified; 10% JPM ELMI+; 37,5% MSCI World; 12,5% MSCI Emerging Markets Free; 25% NTX

9 ING BIZTOSÍTÓ ZRT. Az eszközalap kockázati jellemzôi Számszerûsíthetô kockázatok: Alacsony Közepes Magas Devizakockázat Alacsony Közepes Magas Piaci kockázat > 75% 75% és 25% < 25% (HUF) között Egyéb (nem számszerûsíthetô) kockázatok: Csôdkockázat Alacsony Makrogazdasági kockázat Alacsony Fejlôdô piacokon történô Alacsony Nemzetközi tôzsdei hangulat begyûrûzése Közepes befektetésekbôl eredô kockázat Igénybe vett közvetítôk kockázata Alacsony Ország és politikai kockázat Alacsony Inflációs kockázat Alacsony Partnerkockázat Alacsony Ingatlankockázat Nem érinti Piaci kamatszint kockázat Alacsony Iparági kockázat Nem érinti Származtatott termékekbe történô Alacsony befektetések kockázatai Koncentrációs kockázat Alacsony Társaságok kockázata Közepes Likviditási kockázat Alacsony Visszafizetési kockázat Alacsony Befektetôi ajánlás: Kockázat Alacsony Magas Minimum befektetési idô év 4. Magyar pénzpiaci eszközalap Az eszközalap indulása: március 8. Nyilvántartás pénzneme: magyar forint Az eszközalap befektetési politikája Az eszközalap célja, hogy rövid- és középtávon, alacsony kockázat mellett versenyképes hozamot biztosítson, rövid lejáratú, biztonságos forintbefektetések alkalmazásával. Ennek érdekében az eszközalap tôkéjének túlnyomó részét alacsony kamat- és hitelkockázatú, két évnél rövidebb lejáratú fix vagy lejárati korlátozás nélkül változó kamatozású magyar államkötvényekbe fekteti. Ezen túl a Portfoliókezelô az eszközalap eszközeit forintban kifejezett, fix és változó kamatozású kötvényekbe és egyéb kötvényszerû tôkepiaci eszközökbe, illetve pénzpiaci eszközökbe fektetheti, figyelembe véve a jogszabályi elôírásokat és a befektetési korlátokat. Ezen eszközök kamatláb-érzékenysége alacsony, azaz a piaci kamatláb ingadozása kevésbé befolyásolja árfolyamuk alakulását. A portfoliókezelô pénzpiaci eszközök választásával stabil piaci hozamot kíván nyújtani a befektetôknek, aminek ingadozása mind pozitív, mind pedig negatív irányba alacsony. Az eszközalap kizárólag forint eszközöket tartalmazhat, tehát a különbözô devizaárfolyamokból származó árfolyamkockázat nem terheli. A Portfoliókezelô rendkívüli figyelmet fordít arra, hogy csak a legbiztonságosabb eszközökbe fektesse az eszközalap pénzeszközeit, és ezzel minimális szintre csökkentse a vissza nem fizetési kockázatot. Ez magyarázza a magyar állampapírbefektetések magas arányát. Az egyéb kibocsátók megítélése, illetve portfolióba kerülése eseti kockázat-elbírálás alapján történik. Az eszközalap fedezeti céllal, a lejáratok kifizetésének biztosítására, valamint a portfolió hatékony kialakítása céljából, alkalmazhat származtatott termékeket, tôkeáttételt (maximum a portfolió 10%-a mértékéig) és repo ügyleteket is. Az eszközalap referenciaindexe az RMAX Index.

10 Az eszközalap kockázati jellemzôi Számszerûsíthetô kockázatok: Alacsony Közepes Magas Devizakockázat Alacsony Közepes Magas Piaci kockázat > 75% 75% és 25% < 25% (HUF) között Alacsony Közepes Magas Hitelkockázat Alacsony Közepes Magas Kamatkockázat AAA és AA AA- és BBB < BBB- < 3,5 3,5 és 6 > 6 (duration) között között között Egyéb (nem számszerûsíthetô) kockázatok: Csôdkockázat Alacsony Makrogazdasági kockázat Közepes Fejlôdô piacokon történô Közepes Nemzetközi tôzsdei hangulat begyûrûzése Magas befektetésekbôl eredô kockázat Igénybe vett közvetítôk kockázata Alacsony Ország és politikai kockázat Közepes Inflációs kockázat Közepes Partnerkockázat Alacsony Ingatlankockázat Nem érinti Piaci kamatszint kockázat Közepes Iparági kockázat Nem érinti Származtatott termékekbe történô Alacsony befektetések kockázatai Koncentrációs kockázat Alacsony Társaságok kockázata Nem érinti Likviditási kockázat Alacsony Visszafizetési kockázat Alacsony Befektetôi ajánlás: Kockázat Alacsony Magas Minimum befektetési idô év 5. Globális kötvény eszközalap Az eszközalap indulása: március 8. Nyilvántartás pénzneme: magyar forint A mögöttes alap alap-devizaneme euró. Az eszközalap a devizaárfolyam-kockázatot nem kezeli (nem fedezi), ezért a forint euróval szembeni árfolyamának alakulása miatt az eszközalap forintban kifejezett teljesítménye jelentôsen eltérhet a mögöttes alap euróban kifejezett teljesítményétôl. A befektetôk ezáltal devizakockázatnak vannak kitéve. A mögöttes alapban különbözô devizanemekben alkalmazott értékpapír befektetések lehetnek (de elsôsorban USA dollár vagy euró), ezek euróval szembeni devizakockázatát a mögöttes alap viszont fedezi, azaz a mögöttes alap euróban kifejezett befektetési teljesítményét/hozamát sem kedvezô, sem kedvezôtlen irányban nem befolyásolja a különbözô devizákban elhelyezett befektetések euróval szembeni árfolyamalakulása. Az eszközalap befektetési politikája Az eszközalap befektetési politikáját a mögöttes alap befektetési politikáján keresztül mutatjuk be. Mögöttes alap: ING (L) Renta Fund World (ING (L) Globális Kötvényalap) luxemburgi alap euróban jegyzett (és euróra fedezett) befektetési jegy osztálya Az ING (L) Renta Fund World bemutatása Az alap annak lehetôségét kínálja fel azzal, hogy rögzített kamatozású lehetôségek teljes skálájába fektet be az egész világon, ideértve a fejlett és a fejlôdô piacokat is, azzal a céllal, hogy a folyó jövedelem és a tôkefelértékelôdés kombinációja segítségével maximalizálják az összes hozamot. Kutatásaik magasabb hozamú országokra való kiterjesztésével nem pusztán

11 ING BIZTOSÍTÓ ZRT. a potenciálisan magasabb jövedelembôl származik elôny, hanem az árfolyamnyereséggel kapcsolatos lehetôségekbôl is. Az alap célja, hogy a hitelviszonyt megtestesítô és a származékos értékpapírok mint például globális állam- és vállalati kötvények, fejlôdô országok adósságai, globális magas hozamú kötvények és jelzálogfedezetû értékpapírok, valamint határidôs devizaügyletek, devizaswap ügyletek és kamatswap ügyletek széles körébe történô befektetés útján túlteljesítse az alap referenciaindexét. Az alap referenciaindexe a Barclays Capital Global Aggregate Index. A befektetési alap kockázati jellemzôi Számszerûsíthetô kockázatok: Alacsony Közepes Magas Devizakockázat Alacsony Közepes Magas Piaci kockázat > 75% 75% és 25% < 25% (EUR) (EUR) között Alacsony Közepes Magas Hitelkockázat Alacsony Közepes Magas Kamatkockázat AAA és AA AA- és BBB < BBB- < 3,5 3,5 és 6 > 6 (duration) között között között Egyéb (nem számszerûsíthetô) kockázatok: Csôdkockázat Nem érinti Makrogazdasági kockázat Alacsony Fejlôdô piacokon történô Alacsony Nemzetközi tôzsdei hangulat begyûrûzése Alacsony befektetésekbôl eredô kockázat Igénybe vett közvetítôk kockázata Alacsony Ország és politikai kockázat Alacsony Inflációs kockázat Közepes Partnerkockázat Alacsony Ingatlankockázat Nem érinti Piaci kamatszint kockázat Közepes Iparági kockázat Nem érinti Származtatott termékekbe történô Közepes befektetések kockázatai Koncentrációs kockázat Alacsony Társaságok kockázata Nem érinti Likviditási kockázat Alacsony Visszafizetési kockázat Alacsony Befektetôi ajánlás: Kockázat Alacsony Magas Minimum befektetési idô év 6. Globális lendület részvény eszközalap Az eszközalap indulása: március 8. Nyilvántartás pénzneme: magyar forint A mögöttes alap alap-devizaneme euró. Az eszközalap a devizaárfolyam-kockázatot nem kezeli (nem fedezi), ezért a forint euróval szembeni árfolyamának alakulása miatt az eszközalap forintban kifejezett teljesítménye jelentôsen eltérhet a mögöttes alap euróban kifejezett teljesítményétôl. A befektetôk ezáltal devizakockázatnak vannak kitéve. Az eszközalap befektetési politikája Az eszközalap befektetési politikáját a mögöttes alap befektetési politikáján keresztül mutatjuk be. Mögöttes alap: ING (L) Invest Global Opportunities (ING (L) Globális Lehetôségekbe Fektetô Részvényalap) luxemburgi alap euróban jegyzett befektetési jegy osztálya Az ING (L) Invest Global Opportunities bemutatása A befektetési alap elsôdlegesen olyan, a világ bármely iparosodott országában mûködô, vagy ezen országok tôzsdéin

12 jegyzett vagy forgalmazott vállalatok részvényeinek és/vagy más átváltható értékpapírjainak diverzifikált portfóliójába fektet, amelyek a globális átlagnál magasabb jövedelem növekedést érhetnek el. Az alap referenciaindexe a MSCI AC World Index. A befektetési alap kockázati jellemzôi Számszerûsíthetô kockázatok: Alacsony Közepes Magas Devizakockázat Alacsony Közepes Magas Piaci kockázat > 75% 75% és 25% < 25% (EUR) között Egyéb (nem számszerûsíthetô) kockázatok: Csôdkockázat Alacsony Makrogazdasági kockázat Közepes Fejlôdô piacokon történô Alacsony Nemzetközi tôzsdei hangulat begyûrûzése Közepes befektetésekbôl eredô kockázat Igénybe vett közvetítôk kockázata Alacsony Ország és politikai kockázat Alacsony Inflációs kockázat Alacsony Partnerkockázat Alacsony Ingatlankockázat Nem érinti Piaci kamatszint kockázat Nem érinti Iparági kockázat Alacsony Származtatott termékekbe történô Alacsony befektetések kockázatai Koncentrációs kockázat Alacsony Társaságok kockázata Közepes Likviditási kockázat Alacsony Visszafizetési kockázat Alacsony Befektetôi ajánlás: Kockázat Alacsony Magas Minimum befektetési idô év 7. Magyar részvény eszközalap Az eszközalap indulása: március 8. Nyilvántartás pénzneme: magyar forint Az eszközalap befektetési politikája Az eszközalap célkitûzése, hogy értéknövekedése a Budapesti Értéktôzsde hivatalos indexét (BUX) meghaladja, és ezáltal vagyonát magyar részvénytársaságok részvényeibe befektetve minél nagyobb tôkenövekményt és osztalékjövedelmet érjen el. E célkitûzés megvalósításához az eszközalap eszközeinek jelentôs részét a Budapesti Értéktôzsdén jegyzett, jó likviditással és hosszú távon kedvezô növekedési kilátásokkal rendelkezô részvényekbe fekteti. Minden egyes részvény megvásárlását alapos vállalatelemzés elôzi meg. Az eszközalap a portfóliójába bekerülô részvényeket közép- és hosszú távú befektetésnek tekinti. Ennek megfelelôen az eszközalap befektetési politikájával nincsenek összhangban a rövid távú, spekulatív jelleggel történô részvényvásárlások. Az eszközalap korlátozott mértékben befektethet a tôzsdén kívüli kereskedelemben forgó, megfelelôen likvid társaságok részvényeibe is, amennyiben a társaság kedvezô növekedési kilátásokkal és megfelelô minôségi mutatókkal rendelkezik. Noha az eszközalap szándékai szerint teljes vagyonát részvényekbe fekteti, elôfordulhatnak olyan rendkívüli piaci körülmények (pl. hirtelen megugró infláció), amikor az eszközalap eszközeit, vagy azok egy részét átmenetileg pénzpiaci eszközökbe (pl. diszkont kincstárjegyekbe) forgatja át. Az eszközalap referenciaindexe a BUX Index.

13 ING BIZTOSÍTÓ ZRT. Az eszközalap kockázati jellemzôi Számszerûsíthetô kockázatok: Alacsony Közepes Magas Devizakockázat Alacsony Közepes Magas Piaci kockázat > 75% 75% és 25% < 25% (HUF) között Egyéb (nem számszerûsíthetô) kockázatok: Csôdkockázat Alacsony Makrogazdasági kockázat Közepes Fejlôdô piacokon történô Közepes Nemzetközi tôzsdei hangulat begyûrûzése Magas befektetésekbôl eredô kockázat Igénybe vett közvetítôk kockázata Alacsony Ország és politikai kockázat Közepes Inflációs kockázat Közepes Partnerkockázat Alacsony Ingatlankockázat Nem érinti Piaci kamatszint kockázat Alacsony Iparági kockázat Közepes Származtatott termékekbe történô Alacsony befektetések kockázatai Koncentrációs kockázat Közepes Társaságok kockázata Közepes Likviditási kockázat Alacsony Visszafizetési kockázat Alacsony Befektetôi ajánlás: Kockázat Alacsony Magas Minimum befektetési idô év 8. IT szektor részvény eszközalap Az eszközalap indulása: március 8. Nyilvántartás pénzneme: magyar forint A mögöttes alap alap-devizaneme euró. Az eszközalap a devizaárfolyam-kockázatot nem kezeli (nem fedezi), ezért a forint euróval szembeni árfolyamának alakulása miatt az eszközalap forintban kifejezett teljesítménye jelentôsen eltérhet a mögöttes alap euróban kifejezett teljesítményétôl. A befektetôk ezáltal devizakockázatnak vannak kitéve. A mögöttes alapban különbözô devizanemekben alkalmazott értékpapír befektetések lehetnek (de elsôsorban USA dollár vagy euró), ezek euróval szembeni devizakockázatát a mögöttes alap viszont fedezi, azaz a mögöttes alap euróban kifejezett befektetési teljesítményét/hozamát sem kedvezô, sem kedvezôtlen irányban nem befolyásolja a különbözô devizákban elhelyezett befektetések euróval szembeni árfolyamalakulása. Az eszközalap befektetési politikája Az eszközalap befektetési politikáját a mögöttes alap befektetési politikáján keresztül mutatjuk be. Mögöttes alap: ING (L) Invest Information Technology (ING (L) Információ Technológia Részvényalap) luxemburgi alap euróban jegyzett (és euróra fedezett) befektetési jegy osztálya Az ING (L) Invest Information Technology bemutatása Az alap elsôdlegesen olyan, az információtechnológiai szektorban mûködô, a világ bármely országában bejegyzett vagy tôzsdéjén kereskedett vállalatok részvényeinek és/vagy más átváltható értékpapírjainak diverzifikált portfóliójába fektet, amelyek profitálhatnak az információs technológia területén végzett fejlesztésbôl, e technológia fejlôdésébôl, valamint e technológiák alkalmazásából. A következô területeken aktív vállalatok érintettek: szoftver gyártó és fejlesztô vállalatok (ideértve az internet, alkalmazások, rendszer- és/vagy adatbázis menedzsment, valamint IT tanácsadó és szolgáltató cégeket) továbbá hardver és IT felszerelést gyártó vállalatok, (ideértve a kommunikációs hardver, számítógép, kiegészítôk, elektronikus hard-

14 ver, valamint félvezetôk és azzal kapcsolatos termékek elôállítására szolgáló eszközök és anyagok gyártóit). Az alap referenciaindexe az MSCI World IT 10/40 Index. A befektetési alap kockázati jellemzôi Számszerûsíthetô kockázat: Alacsony Közepes Magas Devizakockázat Alacsony Közepes Magas Piaci kockázat > 75% 75% és 25% < 25% (EUR) között Egyéb (nem számszerûsíthetô) kockázatok: Csôdkockázat Alacsony Makrogazdasági kockázat Magas Fejlôdô piacokon történô Alacsony Nemzetközi tôzsdei hangulat begyûrûzése Magas befektetésekbôl eredô kockázat Igénybe vett közvetítôk kockázata Alacsony Ország és politikai kockázat Alacsony Inflációs kockázat Alacsony Partnerkockázat Alacsony Ingatlankockázat Nem érinti Piaci kamatszint kockázat Nem érinti Iparági kockázat Magas Származtatott termékekbe történô Alacsony befektetések kockázatai Koncentrációs kockázat Alacsony Társaságok kockázata Közepes Likviditási kockázat Alacsony Visszafizetési kockázat Alacsony Befektetôi ajánlás: Kockázat Alacsony Magas Minimum befektetési idô év 9. Kínai részvény eszközalap Az eszközalap indulása: március 8. Nyilvántartás pénzneme: magyar forint A mögöttes alap alap-devizaneme euró. Az eszközalap a devizaárfolyam-kockázatot nem kezeli (nem fedezi), ezért a forint euróval szembeni árfolyamának alakulása miatt az eszközalap forintban kifejezett teljesítménye jelentôsen eltérhet a mögöttes alap euróban kifejezett teljesítményétôl. A befektetôk ezáltal devizakockázatnak vannak kitéve. Az eszközalap befektetési politikája Az eszközalap befektetési politikáját a mögöttes alap befektetési politikáján keresztül mutatjuk be. Mögöttes alap: ING (L) Invest Greater China (ING (L) Kínai Részvényalap) luxemburgi alap euróban jegyzett befektetési jegy osztálya Az ING (L) Invest Greater China bemutatása Az alap olyan részvények és/vagy más átváltható értékpapírok diverzifikált portfoliójába fektet, amelyek kibocsátói a Kínai Népköztársaság, Hongkong és Tajvan fejlôdô országaiban alapított, tôzsdén jegyzett vagy forgalmazott vállalatok. Az alap referenciaindexe az MSCI Golden Dragon Index.

15 ING BIZTOSÍTÓ ZRT. A befektetési alap kockázati jellemzôi Számszerûsíthetô kockázatok: Alacsony Közepes Magas Devizakockázat Alacsony Közepes Magas Piaci kockázat > 75% 75% és 25% < 25% (EUR) között Egyéb (nem számszerûsíthetô) kockázatok: Csôdkockázat Alacsony Makrogazdasági kockázat Magas Fejlôdô piacokon történô Magas Nemzetközi tôzsdei hangulat begyûrûzése Magas befektetésekbôl eredô kockázat Igénybe vett közvetítôk kockázata Alacsony Ország és politikai kockázat Magas Inflációs kockázat Alacsony Partnerkockázat Alacsony Ingatlankockázat Nem érinti Piaci kamatszint kockázat Nem érinti Iparági kockázat Alacsony Származtatott termékekbe történô Alacsony befektetések kockázatai Koncentrációs kockázat Alacsony Társaságok kockázata Közepes Likviditási kockázat Alacsony Visszafizetési kockázat Alacsony Befektetôi ajánlás: Kockázat Alacsony Magas Minimum befektetési idô év 10. Energia szektor részvény eszközalap Az eszközalap indulása: március 8. Nyilvántartás pénzneme: magyar forint A mögöttes alap alap-devizaneme USA dollár. Az eszközalap a devizaárfolyam-kockázatot nem kezeli (nem fedezi), ezért a forint dollárral szembeni árfolyamának alakulása miatt az eszközalap forintban kifejezett teljesítménye jelentôsen eltérhet a mögöttes alap dollárban kifejezett teljesítményétôl. A befektetôk ezáltal devizakockázatnak vannak kitéve. Az eszközalap befektetési politikája Az eszközalap befektetési politikáját a mögöttes alap befektetési politikáján keresztül mutatjuk be. Mögöttes alap: ING (L) Invest Energy (ING (L) Energia Részvényalap) luxemburgi alap dollárban jegyzett befektetési jegy osztálya Az ING (L) Invest Energy bemutatása Az alap elsôsorban az energiaszektorban tevékenykedô, a világ bármely országában bejegyzett vagy tôzsdéjén kereskedett, vállalatok részvényeinek és/vagy más átváltható értékpapírjainak diverzifikált portfoliójába fektet. Ez a következô iparágak vállalatait foglalja magában: olaj és gáz (kutatás, termelés, értékesítés, finomítás és/vagy olaj- és gázszállítás), továbbá az energiaszektorhoz kötôdô felszerelés és szolgáltatások (olajfúró berendezések és egyéb, az energetikával kapcsolatos szolgáltatások és berendezések elôállítása). Az alap referenciaindexe az MSCI World Energy 10/40 Index.

16 A befektetési alap kockázati jellemzôi Számszerûsíthetô kockázatok: Alacsony Közepes Magas Devizakockázat Alacsony Közepes Magas Piaci kockázat > 75% 75% és 25% < 25% (USD) között Egyéb (nem számszerûsíthetô) kockázatok: Csôdkockázat Alacsony Makrogazdasági kockázat Magas Fejlôdô piacokon történô Közepes Nemzetközi tôzsdei hangulat begyûrûzése Magas befektetésekbôl eredô kockázat Igénybe vett közvetítôk kockázata Alacsony Ország és politikai kockázat Alacsony Inflációs kockázat Alacsony Partnerkockázat Alacsony Ingatlankockázat Nem érinti Piaci kamatszint kockázat Nem érinti Iparági kockázat Magas Származtatott termékekbe történô Alacsony befektetések kockázatai Koncentrációs kockázat Alacsony Társaságok kockázata Közepes Likviditási kockázat Alacsony Visszafizetési kockázat Alacsony Befektetôi ajánlás: Kockázat Alacsony Magas Minimum befektetési idô év

17 ING BIZTOSÍTÓ ZRT. Az eszközalapokra illetve befektetési alapokra jellemzô kockázatok leírása Csôdkockázat Annak a kockázata, hogy egy vállalat, ország vagy más entitás nem lesz képes határidôre eleget tenni a fizetési kötelezettségeinek. Deviza(árfolyam) kockázat Alacsony, ha a mögöttes alap 75%-ot meghaladó arányban fektet az alap-devizanemben nyilvántartott eszközökbe Közepes, ha a mögöttes alap 25 és 75% közötti arányban fektet az alap-devizanemben nyilvántartott eszközökbe Magas, ha a mögöttes alap 25%-nál alacsonyabb arányban fektet az alap-devizanemben nyilvántartott eszközökbe Fejlôdô piacokon történô befektetésekbôl eredô kockázat Az eszközalapok mögött álló befektetési alapok befektetési politikájuk szerint több földrajzi régióba fektethetnek. Egyes alapok részben vagy egészben a fejlôdô piacokon fektetik be a kezelt vagyont. A fejlôdô piacok gazdasági alapjai sokáig bizonytalanabbak voltak, mint a fejlett piacoké. Magas volt az infláció, a munkanélküliség, nagy volt a költségvetési hiány. Az utóbbi években viszont a fejlôdô piacok országai számos intézkedést hoztak mutatóik javítására. A termelôipar beindulása, az export fellendülése, a munkanélküliség visszaszorítása mind hozzájárultak ahhoz, hogy ezek az országok ma már a világgazdaság jelentôs szereplôivé váltak. A fejlôdô országok által elôállított termékek felvevôpiacai nagyrészt a fejlett országok, ezért ezen országok gazdaságai nagyban függnek a fejlett országok gazdaságainak állapotától. Földrajzi, ország- és politikai kockázat Egy eszközalap kialakításakor várhatóan több országba, régióba fektetünk, így a portfólió kockázatát jelentôs mértékben meghatározzák a benne található eszközök földrajzi-, regionális-, helyi- és politikai kockázatai. Az egyes kormányok politikája és intézkedései jelentôs hatással lehetnek az eszközalapokban lévô befektetések árfolyamának alakulására és az üzleti életre általában, így azon társaságok teljesítményére is, amelyek által kibocsátott értékpapírok idôrôl idôre az eszközalapok portfólióiban szerepelhetnek. A kormányzati politika befolyásolhatja az általános tôkepiaci feltételeket és a befektetések hozamait is. Az eszközalapok teljesítményét különösen befolyásolhatja az infláció, az árfolyampolitika, a költségvetési egyensúly, illetve a folyó fizetési mérleg alakulása, valamint a kamatszint. Az Európán kívüli országokban történô befektetések esetében nem szokványos kockázatként jelentkeznek az európai jogi, közgazdasági környezettôl eltérô kockázatok. Az alapok alapja konstrukcióban mûködô eszközalapok ezen kockázatait teljes mértékben a mögöttes alap földrajzi, ország és politikai kockázata határozza meg. Erre tekintettel ezek a kockázatok a mögöttes alapok kockázatai között kerülnek bemutatásra. Hitelezési kockázat (csak olyan mögöttes alapok esetében, amelyek hitelviszonyt megtestesítô értékpapírokba fektetnek) Alacsony, ha az átlagos kockázati besorolás AAA és AA közé esik Közepes, ha az átlagos kockázati besorolás AA- és BBB- közé esik Magas, ha az átlagos kockázati besorolás BBB- kategóriánál alacsonyabb A kockázati besorolás egy adott kötvénykibocsátó, illetve egy adott kötvénykibocsátás fizetésképtelenségére vonatkozó betûkkel minôsített független szakértôi vélemény. A besorolás az AAA (legjobb) kategóriától a D kategóriáig terjed. Ezek a kategóriák általánosságban két csoportra oszthatók: a Befektetésre ajánlott besorolás, ezek az AAA és BBBközötti kategóriák, valamint a Magas kockázatú besorolás, ezek a BB+ és D közötti kategóriák. Az utóbbi csoportban jellemzôen a tôke- és a hozamfizetés szempontjából spekulatívabb jellegû befektetések szerepelnek. Igénybe vett közvetítôk kockázata Az a kockázat, hogy a pénzügyi tranzakciók során alkalmazott szereplôk/közvetítôk bármelyike csôdbe megy. Inflációs kockázat Az inflációs kockázat a befektetések reálhozamának értékére van hatással. Nominálisan rögzített hozamú befektetések reálhozamát leginkább az infláció változása határozza meg, míg az olyan értékpapíroknak, amelynek hozamfizetését az infláció alakulásához kötötték, nincs inflációs kockázata. Ingatlankockázat Az ingatlanpiaci tendenciákból adódó leértékelôdések kockázata.

18 Iparági kockázat Egy adott szegmens sajátos, az adott ágazatra jellemzô kockázatait jelenti. Kamatkockázat (csak olyan mögöttes alapok esetében, amelyek hitelviszonyt megtestesítô értékpapírokba fektetnek) Módosított duration* <3,5 gyenge reagálás a kamatváltozásokra Módosított duration >3,5 és <6 átlagos reagálás a kamatváltozásokra Módosított duration >6 erôs reagálás a kamatváltozásokra * duration = hátralévô átlagos futamidô; a táblázatokban a duration kifejezés a Módosított duration -t jelenti Koncentrációs kockázat Amennyiben az eszközalapok befektetései egy adott kibocsátó, szektor, deviza, földrajzi régió tekintetében magas koncentrációt érnek el, az csökkentheti a kockázatok hatékony megosztásából fakadó elônyöket. Likviditási kockázat Az alapok alapja konstrukcióban mûködô eszközalapok befektetési jegyekbe és kollektív befektetési értékpapírokba fektetnek, melyek alapvetôen likvid befektetési instrumentumok, de a visszaváltásukkal kapcsolatos intézkedés néhány munkanapot vesz igénybe, amelyet az eszközalap megfelelô likvid eszközállomány tartásával hidal át. Másfelôl a likviditási kockázat körébe tartozik a mögöttes alapok forgalmazásának felfüggesztésével, illetve megszüntetésével kapcsolatos esetleges kockázat is, továbbá az eszközalapok esetleges felfüggesztésébôl eredô kockázat. A menedzselt eszközalapok közvetett befektetései esetében ugyanez a kockázat arányosan jellemzô. Makrogazdasági kockázat A makrogazdasági kockázatokat alapvetôen az alapkamat, a munkanélküliség, a kormányzati beruházások, az adóváltozások és az infláció alakulása befolyásolja. Nemzetközi tôzsdei hangulat begyûrûzése Egyes kisebb pénzügyi piacokat (pl. magyar részvénypiac) erôsen befolyásolhat a nemzetközi tôzsdéken uralkodó befektetôi hangulat. Ennek hatása idônként erôteljesebb lehet az egyes részvények árfolyamára, mint az a részvények fundamentumaiból következne. Partnerkockázat A Magyar pénzpiaci és Magyar részvény eszközalapok közvetlen hazai értékpapír-befektetéseket alkalmaznak, ez esetben a partnerkockázat az értékpapírügyletek során igénybevett közvetítôk (pl. brókerek) alkalmazásával kapcsolatban merülhet fel, melyet az ING Befektetési Alapkezelô Zrt. az igénybevett partnerek rendszeres minôsítésével felülvizsgálatával csökkent, így ezen eszközalapok mérsékelt partnerkockázatnak vannak kitéve. A Globális kötvény, a Globális lendület részvény, az IT szektor részvény, a Kínai részvény és az Energia szektor részvény eszközalapok, valamint részben a menedzselt eszközalapok a luxemburgi székhelyû ING (L) SICAV és az ING International SICAV (átruházható értékpapírokba kollektív alapon befektetô) társaságok által kibocsátott alapokba (európai alapok, kollektív befektetési értékpapírok) mögöttes alapokba fektetnek. A mögöttes alapok alapkezelôje az ING Investment Management Luxembourg S.A., aki a befektetési politikától függôen további portfoliókezelôket vesz igénybe. A mögöttes alapok befektetési eszközeit a magyarországi székhelyû ING Bank N.V. Magyarországi Fióktelepe forgalmazza. Erre tekintettel az eszközalapok viselik a mögöttes alapok kibocsátóinak, kezelôinek és forgalmazójának mûködésében rejlô valamennyi kockázatot is, így az eszközalapok jelentôs partnerkockázatnak vannak kitéve. Piaci kamatszint kockázat Kamatkockázat: a piaci hozamszint emelkedése hátrányosan érintheti az eszközalap portfoliójában szereplô értékpapírok, különösen a fix kamatozású, hitelviszonyt megtestesítô értékpapírok értékét. A kamatok és tágabb értelemben a tôkepiaci, ezen belül is elsôsorban az állampapír-piaci hozamok nem feltétlenül tartanak lépést az inflációval, ami kedvezôtlen körülmények esetén akár negatív reálhozamú befektetést is eredményezhet. Piaci kockázat Általános jellegû kockázat, amely minden típusú befektetésre hatással van. Az átruházható értékpapírok árfolyamváltozását jellemzôen a pénzügyi piacok alakulása, továbbá a kibocsátók gazdasági helyzetének változása határozza meg. A

19 ING BIZTOSÍTÓ ZRT. pénzügyi szereplôkre a világgazdaság általános helyzete, illetve az adott országra jellemzô gazdasági és politikai körülmények is hatnak. Származtatott termékekbe történô befektetések kockázatai A származtatott ügyletek speciális kockázatokat képviselnek. Ezen termékek likviditása rövid idôn belül jelentôsen csökkenhet, valamint jelentôs tôkeáttétellel mûködhetnek. A tôkeáttételnek köszönhetôen a befektetô átlagon felüli mértékben részesedhet az alaptermék pozitív és negatív árfolyam alakulásaiból felfelé és lefelé is, ennél fogva a teljes veszteség kockázata is fennáll. Társaságok kockázata Gazdasági társaságok hitel- vagy tulajdonviszonyt megtestesítô értékpapírjaiba történô befektetés annak a veszélynek teheti ki az eszközalapot, hogy az értékpapírok árfolyama az általános piaci folyamatoknak, a társaságok megítélésének vagy gazdasági helyzetének romlásának következtében átmenetileg vagy tartósan csökkenhet, vagy akár teljesen el is értéktelenedhet. Elôfordulhat, hogy a társaságok egyes, általuk kibocsátott értékpapírokkal kapcsolatos kötelezettségeiket nem idôben, részben, vagy egyáltalán nem teljesítik. Visszafizetési kockázat Az alapok alapja konstrukcióban mûködô eszközalapok visszafizetési kockázattal szembesülhetnek, ha az eszközalap mögöttes alapja a forgalmazás felfüggesztése miatt vagy más indokolt esetben a befektetéseit nem tudja visszaváltani. A menedzselt eszközalapok közvetett befektetései esetében ugyanez a kockázat arányosan jellemzô. A "Befektetôi ajánlás" alpontban használt kockázati skála Az ING a Risk Rating (EVAL, kockázatbesorolás ) módszert alkalmazza, amely a hozamok múltbeli ingadozásán alapul, különös tekintettel azoknak az átlagtól való átlagos eltérésére (volatilitására). A módszer hét kockázati osztályt különböztet meg (0-tól, a legalacsonyabb kockázattól 6-ig, a legmagasabb kockázatig) az árfolyamingadozás (volatilitás) növekedésének megfelelôen. A határozatlan futamidejû nem garantált alapok esetében a kockázatot az eszközérték havi hozamainak az utolsó öt év során mért változásai alapján számítják, vagy amennyiben a vizsgált idôszak során az alapra vonatkozóan nem áll rendelkezésre elegendô adat, ezt a megfelelô értékpapírpiaci referenciaindex (benchmark) alakulása alapján egészítik ki. Új alapok vagy egy évnél rövidebb múltbeli adattal rendelkezô alapok esetében a kockázatot a hasonló termékek alapján számítják, kivéve az olyan eseteket, amikor az adott alapról elegendô információ áll rendelkezésre. Az alapkezelô javaslatot tesz az alapok minimális befektetési idejére (egytôl öt évig). A befektetést ez idô alatt érdemes megtartani ahhoz, hogy ne jelentkezzen negatív hozam. A kockázati besorolás idôvel változhat. A magasabb piaci árfolyamingadozás (volatilitás) például az alap magasabb kockázati besorolásával járhat együtt. A kockázati besorolás akkor változik, ha az elôzô két félév során az alap kockázati besorolása következetesen eltér az eredetileg meghatározott kockázati szinttôl. Referenciaindexek leírása Barclays Capital Global Aggregate Index: A Barclay's Capital által számított, a befektetési minôsítésû kötvények piacának reprezentálására szolgáló index, mely piaci kapitalizáció szerint súlyozza a benne szereplô kötvényeket. Tehát az indexben szereplô értékpapírok az egyes kötvények piaci mérete szerint szerepelnek az indexben. Az indexben szerepelnek kincstárjegyek, államkötvények, jelzáloglevelek és vállalati kötvények. BUX Index: A Budapesti Értéktôzsde hivatalos részvényindexe, a legnagyobb forgalmú részvények utolsó kötési árából és az adott cég nagyságából súlyozással számított mutató. JPM (JP Morgan) ELMI+ (Emerging Local Markets) Index: A JP Morgan által publikált/számított 29 fejlôdô piaci ország helyi/saját devizában kibocsátott pénzpiaci eszközeinek teljesítményét mérô index.

20 JPM EMBI (Emerging Markets Bond Index) Global Diversified Index: A JP Morgan által publikált/számított 22 fejlôdô piaci ország USA dollárban kibocsátott kötvényeinek teljesítményét mérô index. MAX (Magyar Államkötvény) Index: A magyar állampapírpiac fix kamatozású, egy évnél hosszabb hátralévô futamidejû államkötvényeinek teljes referenciaindexe. Az index a kötvények árfolyamváltozásain túl a kamatokat is figyelembe veszi. MSCI (Morgan Stanley Capital International) Emerging Markets Free Index: A Morgan Stanley által publikált/számított globális fejlôdô piacok részvénypiaci teljesítményét mérô indexe. A MSCI EM Free index 21 fejlôdô ország vállalatainak részvényeit tartalmazza, ezen belül: Brazília, Kína, Kolumbia, Csehország, Egyiptom, Magyarország, India, Indonézia, Korea, Malajzia, Mexikó, Marokkó, Peru, Fülöp-szigetek, Oroszország, Dél- Afrika, Tajvan, Thaiföld, Törökország. MSCI Golden Dragon Index: A Morgan Stanley által számított, tágabb értelemben kínai részvénypiac mozgásait reprezentáló index. Az indexben benne foglaltatnak a Kínában jegyzett B, H, Red Chip és P chip részvényosztályok, valamint a Kínán kívül a hongkongi és tajvani tôzsdéken jegyzett kínai részvények. MSCI World Index: A Morgan Stanley által publikált/számított globális fejlett piacok részvénypiaci teljesítményét mérô indexe. Az MSCI World 24 fejlett ország vállalatainak részvényeit tartalmazza: Ausztrália, Ausztria, Belgium, Kanada, Dánia, Finnország, Franciaország, Németország, Görögország, Hongkong, Írország, Izrael, Olaszország, Japán, Hollandia, Új-Zéland, Norvégia, Portugália, Szingapúr, Spanyolország, Svédország, Svájc, Nagy-Britannia és USA. MSCI World Energy 10/40 Index: Az MSCI World Energy 10/40 Index a Morgan Stanley által publikált, globális fejlett piacok telekommunikációs szektorának teljesítményét mérô indexe. Az MSCI World Emergy 10/40 Index az anyaindex MSCI World-ben szereplô 24 fejlett ipari ország energia szektorának legjelentôsebb vállalati részvényeit tartalmaz. Az MSCI 10/40 részvény index családot december 31. óta kalkulálják. A 10/40 azt jelenti, hogy 10%-nál nagyobb nem lehet egy részvény súlya a teljes portfolión belül, valamint az 5% feletti részvények együttes súlya nem haladhatja meg az alap vagyonának 40%-át. MSCI World IT 10/40 Index: Az MSCI World IT 10/40 Index a Morgan Stanley által publikált, globális fejlett piacok információtechnológiai szektorának teljesítményét mérô indexe. Az MSCI World IT 10/40 Index az anyaindex MSCI World-ben szereplô 24 fejlett ipari ország IT szektorának legjelentôsebb vállalati részvényeit tartalmaz. Az MSCI 10/40 részvény index családot december 31. óta kalkulálják. A 10/40 azt jelenti, hogy 10%-nál nagyobb nem lehet egy részvény súlya a teljes portfolión belül, valamint az 5% feletti részvények együttes súlya nem haladhatja meg az alap vagyonának 40%-át. NTX New European Blue Chip Index: A bécsi börze által létrehozott kapitalizációs súly alapján euróban kalkulált közép európai részvényindex. 30 top blue chip (meghatározó nagyvállalatok) részvényei találhatóak benne a következô országok tôzsdéin jegyzett cégekbôl: Ausztria, Bulgária, Horvátország, Csehország, Lengyelország, Magyarország, Románia, Szlovákia, Szlovénia. RMAX Index: A rövid lejáratú magyar állampapírok átlagos piaci árfolyamváltozását jelzô index, amelyben a MAX-ból a futamidô rövidsége miatt kikerülô, fix kamatozású, három hónap és egy év közötti hátralévô futamidejû magyar államkötvények, valamint a három hónapnál hosszabb hátralévô futamidejû diszkont kincstárjegyek találhatók. Az RMAX a pénzpiaci alapok teljesítményének megítélésekor használható referenciaindex. Budapest, július 9. Inv_pol_011_BRO_201207_P

Befektetéstechnikai kiegészítő szabályai Függelék

Befektetéstechnikai kiegészítő szabályai Függelék Befektetéstechnikai kiegészítő szabályai Függelék Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt. 1091 Budapest, Üllői út 1. Telefonos Ügyfélszolgálat: 06/40-204-204 Honlap: www.aegon.hu Érvényes: 2014. január

Részletesebben

A befektetési politikának minden egyes eszközalapra vonatkozó elemei

A befektetési politikának minden egyes eszközalapra vonatkozó elemei BI002/20150225 A Vienna Life Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. befektetési egységekhez kötött élet- és nyugdíjbiztosítási termékei mögött álló eszközalapjainak befektetési politikája. Érvényes: 2015.

Részletesebben

Választható alapok a képviselt befektetési kockázat szerint:

Választható alapok a képviselt befektetési kockázat szerint: Választható alapok a képviselt befektetési kockázat szerint: 1. Alacsony kockázatú alapok 2. Mérsékelt kockázatú alapok 3. Közepes kockázatú alapok 4. Magas kockázatú alapok 5. Kiemelkedő kockázatú alapok

Részletesebben

A választható eszközalapok befektetési politikája

A választható eszközalapok befektetési politikája A választható eszközalapok befektetési politikája A 1503 kódjelű NOVUM Nyugdíjbiztosítás Szerződési Feltételeinek 3. számú melléklete Hatályos: 2015. március 25-től 1 2 Tartalomjegyzék 1) A befektetési

Részletesebben

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. befektetési egységekhez kötött életbiztosítási termékei mögött álló eszközalapjainak befektetési politikája

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. befektetési egységekhez kötött életbiztosítási termékei mögött álló eszközalapjainak befektetési politikája A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. befektetési egységekhez kötött életbiztosítási termékei mögött álló eszközalapjainak befektetési politikája Hatályos: 01. szeptember 1-től 1 A Befektetési politika általános,

Részletesebben

Aranyszárny egyszeri díjas, díjas, befektetési egységekhez kötött kötött életbiztosítás különös feltételei (G60E/2014)

Aranyszárny egyszeri díjas, díjas, befektetési egységekhez kötött kötött életbiztosítás különös feltételei (G60E/2014) Aranyszárny egyszeri díjas, díjas, befektetési egységekhez kötött kötött életbiztosítás különös feltételei (G60E/014) Hatályos: 014. 014. március 15. 15. Módosítva: 014. augusztus 1. Nysz.: 17010 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Aranyszárny CLaVis rendszeres díjas, befektetési egységekhez kötött, élethosszig tartó életbiztosítás különös feltételei (G75/2014)...

Aranyszárny CLaVis rendszeres díjas, befektetési egységekhez kötött, élethosszig tartó életbiztosítás különös feltételei (G75/2014)... Aranyszárny CLaVis rendszeres díjas, befektetési egységekhez kötött, élethosszig tartó életbiztosítás különös feltételei (G75/2014) Hatályos: 2014. március 15. Módosítva: 2014. augusztus 1. Nysz.: 17007

Részletesebben

Aranyszárny. egyszeri díjas, befektetési egységekhez kötött életbiztosítás különös feltételei (G60E/2012) Hatályos: 2012.

Aranyszárny. egyszeri díjas, befektetési egységekhez kötött életbiztosítás különös feltételei (G60E/2012) Hatályos: 2012. Aranyszárny egyszeri díjas, befektetési egységekhez kötött életbiztosítás különös feltételei (G60E/01) Hatályos: 01. november 1-jétől Nysz.: 1588 Tartalomjegyzék Aranyszárny egyszeri díjas, befektetési

Részletesebben

Aktív Megtakarítás. befektetési egységekhez kötött életbiztosítás különös feltételei (G65EV/2015) Hatályos: 2015. január 1. Nysz.

Aktív Megtakarítás. befektetési egységekhez kötött életbiztosítás különös feltételei (G65EV/2015) Hatályos: 2015. január 1. Nysz. Aktív Megtakarítás befektetési egységekhez kötött életbiztosítás különös feltételei (G65EV/015) Hatályos: 015. január 1. Nysz.: 1751 Tartalomjegyzék Aktív Megtakarítás befektetési egységekhez kötött életbiztosítás

Részletesebben

Választható alapok a képviselt befektetési kockázat szerint:

Választható alapok a képviselt befektetési kockázat szerint: Választható alapok a képviselt befektetési kockázat szerint: 1. Alacsony kockázatú alapok 2. Mérsékelt kockázatú alapok 3. Közepes kockázatú alapok 4. Magas kockázatú alapok 5. Kiemelkedő kockázatú alapok

Részletesebben

ERGO Befektetési egységekhez kötött életbiztosítások

ERGO Befektetési egységekhez kötött életbiztosítások ERGO Befektetési egységekhez kötött életbiztosítások Ny.sz.:0V05 A választható eszközalapok listája, összetétele és befektetési elvei (Eszközalap leírás) a Bellis, a Platanus, a Helianthus, az Iris és

Részletesebben

SIGNAL Gyémánt. befektetési egységekhez kötött folyamatos díjas életbiztosítás különös feltételek és mellékletek

SIGNAL Gyémánt. befektetési egységekhez kötött folyamatos díjas életbiztosítás különös feltételek és mellékletek SIGNAL Gyémánt befektetési egységekhez kötött folyamatos díjas életbiztosítás különös feltételek és mellékletek 1 TARTALOMJEGYZÉK SIGNAL Gyémánt befektetési egységekhez kötött folyamatos díjas életbiztosítás

Részletesebben

ÉLETÍV PROGRAM KONDÍCIÓS LISTÁJA A FOLYAMATOS DÍJFIZETÉSŰ NYUGDÍJCÉLÚ ÉLETÍV PROGRAMHOZ

ÉLETÍV PROGRAM KONDÍCIÓS LISTÁJA A FOLYAMATOS DÍJFIZETÉSŰ NYUGDÍJCÉLÚ ÉLETÍV PROGRAMHOZ Az OTP Csoport partnere ÉLETÍV PROGRAM KONDÍCIÓS LISTÁJA A FOLYAMATOS DÍJFIZETÉSŰ NYUGDÍJCÉLÚ ÉLETÍV PROGRAMHOZ Tartalomjegyzék Általános rendelkezések, szerződés létrejötte.................................................................................

Részletesebben

Befektetési politika

Befektetési politika Befektetési politika Kibocsátás dátuma: 2014.06.02. Hatálybalépés dátuma: 2014.07.01. Érvényesség dátuma: visszavonásig Kibocsátó: Igazgatótanács Felelős: Jakab Ilona befektetési kontroller Peszlen Zoltán

Részletesebben

Pannónia Nyugdíjpénztár. Választható Portfoliós Rendszer Szabályzata. Önkéntes Ágazat

Pannónia Nyugdíjpénztár. Választható Portfoliós Rendszer Szabályzata. Önkéntes Ágazat Pannónia Nyugdíjpénztár Választható Portfoliós Rendszer Szabályzata Önkéntes Ágazat A Szabályzatot kibocsátotta: A Szabályzat jóváhagyója: a Pénztár Küldöttközgyűlése a 2015. január 23-án hozott /2015.01.23.

Részletesebben

UNION-Elán Különös Biztosítási Feltételek Befektetési eszközalapokhoz kapcsolódó életbiztosításokhoz

UNION-Elán Különös Biztosítási Feltételek Befektetési eszközalapokhoz kapcsolódó életbiztosításokhoz 2. sz. melléklet Eszközalapok összetétele és befektetési politika UNION-Elán Különös Biztosítási Feltételek Befektetési eszközalapokhoz kapcsolódó életbiztosításokhoz Befektetési eszközalapokhoz kötött

Részletesebben

ARANYKOR ORSZÁGOS ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR VÁLASZTHATÓ PORTFÓLIÓS SZABÁLYZAT

ARANYKOR ORSZÁGOS ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR VÁLASZTHATÓ PORTFÓLIÓS SZABÁLYZAT ARANYKOR ORSZÁGOS ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR VÁLASZTHATÓ PORTFÓLIÓS SZABÁLYZAT Módosítás időpontja: 2014.06.02. Hatályba lép a Magyar Nemzeti Bank engedélyező határozatának kézhezvételét követő munkanapon,

Részletesebben

A választható eszközalapok befektetési politikája. a forint alapú befektetési egységekhez kötött életbiztosításokhoz. Érvényes: 2013.

A választható eszközalapok befektetési politikája. a forint alapú befektetési egységekhez kötött életbiztosításokhoz. Érvényes: 2013. A választható eszközalapok befektetési politikája a forint alapú befektetési egységekhez kötött életbiztosításokhoz Érvényes: 2013. november 4-től Tartalomjegyzék A Pénzpiaci forint eszközalap befektetési

Részletesebben

Összefoglaló információ az eszközalapokról

Összefoglaló információ az eszközalapokról Eszközalapok havi hírlevele A típusú Érvényesség: 2015.05.29. Az A típusú eszközalap hírlevélben tájékoztatjuk a 010 jelű Galaxis és 011 jelű Perpetuum befektetési egységekhez kötött életbiztosításokhoz

Részletesebben

A CIB BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. ÁLTAL KEZELT

A CIB BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. ÁLTAL KEZELT A BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. ÁLTAL KEZELT HOZAMGARANTÁLT BETÉT ALAP PÉNZPIACI ALAP EURÓ PÉNZPIACI ALAP INGATLAN ALAPOK ALAPJA KINCSEM KÖTVÉNY ALAP KÖZÉPEURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP FEJLETT RÉSZVÉNYPIACI ALAPOK

Részletesebben

ERGO Befektetési egységekhez kötött életbiztosítások

ERGO Befektetési egységekhez kötött életbiztosítások ERGO Befektetési egységekhez kötött életbiztosítások Ny.sz.:1024V04 A választható eszközalapok listája, összetétele és befektetési elvei (Eszközalap leírás) a Bellis, a Platanus, a Helianthus, az Iris

Részletesebben

ÉLETÍV PROGRAM KONDÍCIÓS LISTÁJA A FOLYAMATOS DÍJFIZETÉSŰ PARTNER ÉLETÍV PROGRAMHOZ

ÉLETÍV PROGRAM KONDÍCIÓS LISTÁJA A FOLYAMATOS DÍJFIZETÉSŰ PARTNER ÉLETÍV PROGRAMHOZ ÉLETÍV PROGRAM KONDÍCIÓS LISTÁJA A FOLYAMATOS DÍJFIZETÉSŰ PARTNER ÉLETÍV PROGRAMHOZ Tartalomjegyzék Általános rendelkezések, szerződés létrejötte..................................................................................

Részletesebben

PANNÓNIA NYUGDÍJPÉNZTÁR ITÖ-51 SZABÁLYZAT. Befektetési Politika ÖNKÉNTES ÁGAZAT. Módosítás dátuma

PANNÓNIA NYUGDÍJPÉNZTÁR ITÖ-51 SZABÁLYZAT. Befektetési Politika ÖNKÉNTES ÁGAZAT. Módosítás dátuma PANNÓNIA NYUGDÍJPÉNZTÁR ITÖ-51 SZABÁLYZAT Befektetési Politika ÖNKÉNTES ÁGAZAT Sorszám 1.0 1.1 MÓDOSÍTÁSOK JEGYZÉKE Módosítás leírása Módosítás dátuma Módosította Jóváhagyó Pénztári ágazatok szétválasztása,

Részletesebben

Melódia Életprogram (991110)

Melódia Életprogram (991110) www.allianz.hu Melódia Életprogram (991110) Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás Ügyfél-tájékoztató, Különös Szerzõdési Feltételek, Kondíciós listák, Választható eszközalapok és portfóliók 1/28

Részletesebben

Érvényes: 2010. június 1-jei technikai kezdetû szerzôdésektôl az elsô évfordulóig

Érvényes: 2010. június 1-jei technikai kezdetû szerzôdésektôl az elsô évfordulóig Baleseti halálra vagy meghatározott tartamra szóló életbiztosítás különös feltételei II. FT 01 Függelék Érvényes: 2010. június 1-jei technikai kezdetû szerzôdésektôl az elsô évfordulóig Az ÁSZSZ 13.5.

Részletesebben

A CIB BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. ÁLTAL KEZELT

A CIB BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. ÁLTAL KEZELT A BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. ÁLTAL KEZELT HOZAMGARANTÁLT BETÉT ALAP PÉNZPIACI ALAP EURÓ PÉNZPIACI ALAP INGATLAN ALAPOK ALAPJA ALGORITMUS ALAPOK ALAPJA KINCSEM KÖTVÉNY ALAP KÖZÉPEURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP FEJLETT

Részletesebben

Allianz Életprogram (992110)

Allianz Életprogram (992110) www.allianz.hu Allianz Életprogram (992110) Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás Ügyfél-tájékoztató, Különös Szerzõdési Feltételek, Kondíciós listák, Választható eszközalapok és portfóliók 1/19

Részletesebben

Egyszeri díjfizetésû Allianz Életprogram (991110)

Egyszeri díjfizetésû Allianz Életprogram (991110) www.allianz.hu Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás Egyszeri díjfizetésû Allianz Életprogram (991110) Ügyfél-tájékoztató, Különös Szerzõdési Feltételek, Kondíciós listák, Választható eszközalapok

Részletesebben

Az ERSTE SPARKASSEN Biztosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság ERSTE GLOBE Életbiztosításának Különös Feltételei Prémium Credit csomag

Az ERSTE SPARKASSEN Biztosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság ERSTE GLOBE Életbiztosításának Különös Feltételei Prémium Credit csomag Az ERSTE SPARKASSEN Biztosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság ERSTE GLOBE Életbiztosításának Különös Feltételei Prémium Credit csomag Jelen feltételek (továbbiakban: KF) az SV/00/2000/1 jelű Általános

Részletesebben

(székhely: H-1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 10.) TERMÉKKATALÓGUS

(székhely: H-1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 10.) TERMÉKKATALÓGUS A (székhely: H-1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 10.) TERMÉKKATALÓGUS 2014. március 1 TARTALMOMJEGYZÉK: I. RÉSZ BEVEZETÉS: A BEFEKTETÉSI PORTFOLIÓ FELÉPÍTÉSE 3 1.1 MiFID 5 II. RÉSZ AZ EGYES PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK

Részletesebben