ING BIZTOSÍTÓ ZRT. A választható eszközalapok típusai

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ING BIZTOSÍTÓ ZRT. A választható eszközalapok típusai"

Átírás

1 ING BIZTOSÍTÓ ZRT. ESZKÖZALAP-TÁJÉKOZTATÓ a 011 jelû befektetési egységekhez kötött életbiztosításhoz kapcsolódó eszközalapok célkitûzéseirôl, befektetési politikájáról és az eszközalapokkal kapcsolatos eljárásokról Az Eszközalap-tájékoztató az ING Biztosító Zrt. (továbbiakban: Biztosító) által mûködtetett, a 011 jelû befektetési egységekhez kötött életbiztosításához kapcsolódó eszközalapok típusait, célkitûzéseit és befektetési politikáját, a kapcsolódó kockázatokat, valamint az eszközalapokat érintô eljárásokat összefoglaló dokumentum. Fontosnak tartjuk hangsúlyozni, hogy a befektetéshez kötött biztosítás olyan életbiztosítás, amelynek a megtakarítási részét képezô befektetési portfólió hozammal növelt értéke általában hosszú távon érhet el az átlagosnál kedvezôbb mértéket, mert rövid távon a hozamok a biztosítási szerzôdés költségeit nem tudják ellensúlyozni. A biztosítási szerzôdés hozamának alapja az egyes eszközalapok hozama. Az eszközalapok múltbeli teljesítménye nem jelent garanciát az eszközalap jövôbeli teljesítményére vonatkozóan. Az, hogy a biztosítás befektetési része az egyes eszközalapok között milyen arányban oszlik meg, a szerzôdési feltételek keretei között az ügyfél döntésén múlik. Az eszközalapok befektetési politikától függetlenül befektetési kockázattal járnak. A befektetési kockázatot az ügyfél viseli. A részvény eszközalapok a Biztosító által ajánlott eszközalapok közül a legkockázatosabbak. Ez a befektetési lehetôségek függvényében a befektetési egységek árfolyamának átlagon felüli növekedését, de akár csökkenését is jelentheti. A külföldi vállalati kötvény eszközalapok kockázata nem azonos a Magyarországon jellemzô, elsôsorban állampapírokat tartalmazó, kötvény eszközalapok kockázatával. Bizonyos esetekben a kötvény eszközalapok kockázata elérheti, illetve meghaladhatja a részvény jellegû eszközalapok kockázatát. Felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy a befektetési alapokhoz kapcsolódó, a jelen Eszközalap-tájékoztatóban feltüntetett adatok kizárólag tájékoztató jellegûek és e tájékoztató megjelenésének idôpontjában érvényesek visszavonásig vagy a következô frissítéséig. A tôkepiaci folyamatok változásából eredôen az eszközalapok számszerûsíthetô kockázatai és ezáltal kockázati besorolása, valamint az ajánlott minimális befektetési ideje megváltozhat. A mögöttes luxemburgi alapok költségeinek megváltoztatására kizárólag az alapok kezelôi és a szolgáltatók jogosultak, annak mértékét a Biztosító nem garantálja és nincs ráhatása. A költségek változásából eredô kockázat az ügyfél befektetési kockázatának körébe esik. A Biztosító az eszközalapok teljesítményével kapcsolatban nem vállal tôke-, illetve hozamígéretet/garanciát. Az eszközalapokkal kapcsolatos aktuális információk a honlapon érhetôek el. A Biztosító a honlapon elérhetô aktuális Eszközalap-tájékoztatón keresztül ad tájékoztatást az eszközalapok befektetési politikájának és költségeinek, valamint az eszközalapokat érintô eljárások változásairól. A választható eszközalapok típusai A választható eszközalapok az alábbiak szerint különböztethetôek meg: 1. Menedzselt eszközalapok Biztonság menedzselt vegyes eszközalap Egyensúly menedzselt vegyes eszközalap Lendület menedzselt vegyes eszközalap A Biztosító által megbízott Portfoliókezelô szakemberei folyamatos elemzések alapján döntenek az eszközalap megcélzott referenciaindexeinek megfelelôen, a befektetési irányelvekben meghatározott elôírások keretein belül a befektetések összetételének alakításáról. A menedzselt eszközalapok azon ügyfeleknek nyújtanak alternatívát, akik nem szeretnék vagy nincs lehetôségük a gazdaság és a befektetôi piac változását saját maguk figyelemmel kísérni. A menedzselt eszközalapok összetételét a Biztosító a Portfoliókezelôvel együttmûködve úgy alakította ki, hogy az adott kockázatviselô képességgel rendelkezô ügyfél számára megfelelô befektetési idôtáv mellett optimális befektetési eredményt biztosítson. Az eszközalapok hazai és/vagy fejlett piaci kötvényekbôl, valamint regionális és globális részvényekbôl összeállított vegyes portfoliók, melyek részvényaránya a kockázatviselô képességgel összhangban a fenti felsorolásnak megfelelôen emelkedik. A befektetések jellemzô (átlagos) összetételét a referenciaindex mutatja meg. A Portfoliókezelô aktívan dönt többek között az egyes befektetési eszközök arányáról, a devizakockázatok kezelésérôl, és amennyiben a piaci folyamatok változnak, a befektetések összetételét a befektetési elôírások keretein belül hozzáigazítja az aktuális folyamatokhoz. A menedzselt eszközalapok a befektetési eszközök széles skálájához engednek hozzáférési lehetôséget: hazai állampapírok, fejlôdô piaci kötvények, regionális és globális, ezen belül fejlôdô és fejlett piaci részvények. A külföldi befektetések jellemzôen közvetetten, alapok alapja konstrukcióban, azaz befektetési alapokon vagy kollektív befektetési értékpapírokon (úgynevezett mögöttes alapokon) keresztül valósulnak meg, ezzel is biztosítva a megfelelô diverzifikációt (kockázatporlasztást).

2 A Biztosítónak joga van a menedzselt eszközalapok hatályos befektetési politikájának módosítására, az eszközalap megszüntetése nélkül. A teljesség igénye nélkül, a módosításra különösen akkor kerülhet sor, ha a piaci folyamatok alakulása, a mögöttes befektetési eszközosztályok változása ezt indokolja, vagy az eszközalap mûködése veszélybe kerül. 2. Meghatározott befektetési területhez, eszköztípushoz hozzáférést nyújtó eszközalapok E csoportba tartozó eszközalapokból melyek a befektetési eszköztípusok (kötvények, részvények), ezen belül pedig az egyes földrajzi régiók, devizák, befektetési stratégiák szerint kerültek kialakításra ügyfeleink saját kockázattûrô képességüknek megfelelô, személyre szabott befektetési portfóliót állíthatnak össze. A honlapon elérhetô Modellportfólió támogatást nyújt a háromféle kockázati profilhoz (konzervatív, mérsékelten kockázatkedvelô, kockázatkedvelô) tartozó portfóliók konkrét eszközalapokra bontott összetételének kiválasztásában. A befektetés módját tekintve két csoport különböztethetô meg: a) A jellemzôen hazai befektetéseiket közvetlen értékpapírvásárlással, diverzifikált portfolió kialakítással megvalósító eszközalapok: Magyar pénzpiaci eszközalap Magyar részvény eszközalap b) Alapok alapja konstrukcióban kezelt, azaz befektetési alapokba vagy kollektív befektetési értékpapírokba (úgynevezett mögöttes alapokba) fektetô eszközalapok: Globális kötvény eszközalap Globális lendület részvény eszközalap IT szektor részvény eszközalap Kínai részvény eszközalap Energia szektor részvény eszközalap Ezen eszközalapok befektetéseiket mögöttes külföldi kibocsátású befektetési alapokba, illetve kollektív befektetési értékpapírokba történô befektetéssel valósítják meg, úgy hogy befektetési eszközeik minimum 95%-át azonos befektetési politikával rendelkezô befektetési alapokba fektetik. Fentiek mellett az eszközalapok kismértékben likviditási szempontok miatt pénzpiaci eszközökbe (forintban jegyzett diszkont-kincstárjegyekbe, bankbetétekbe és pénzeszközökbe) is fektetnek. Az eszközalapok a Magyar pénzpiaci eszközalap, valamint a menedzselt eszközalapok esetében jelzett kivételekkel a fentieken kívül más befektetési eszközöket (pl. értékpapír-kölcsönzést, visszavásárlási megállapodásokat, fedezeti és arbitrázs célú ügyleteket) nem alkalmaznak. Valamennyi eszközalap nyíltvégû és határozatlan idôre került bevezetésre. Felhívjuk figyelmét arra, hogy egy induló eszközalapnál a likviditási arány esetenként magasabb lehet, mint a befektetési politikában célként megfogalmazott maximum 5%-os befektetési arány. A kezdeti idôszakban az eszközalapba beérkezô pénzáramlások súlya ugyanis nagyobb lehet az eszközalap nagyságához képest, mint egy érett eszközalap esetében. Ebbôl következôen bár nem szándékoltan idôrôl idôre megtörténhet, hogy az eszközalap a meghatározottnál nagyobb mértékû készpénzt tart, ami teljesítményét eltérítheti az eszközalap, illetve a mögöttes alap elméleti teljesítményéhez képest. Felhívjuk figyelmét arra, hogy az egyes eszközalapoknál, illetve mögöttes alapoknál feltüntetett referenciaindexeket (benchmarkokat) tájékoztató jelleggel adtuk meg. Az eszközalapok és a mögöttes alapok teljesítménye a benchmarktól pozitív és negatív irányba is eltérhet, így sem a Biztosító, sem az általa megbízott Portfoliókezelô nem vállal garanciát arra, hogy a mögöttes alapok és ezáltal az eszközalapok hozama a referenciahozamok teljesítményével megegyezzen. A 2. a) pont kivételével minden eszközalap esetén kockázatot jelent az a tény, hogy az abban elhelyezett értékpapírokat hazai befektetési alap vagy külföldi partner, illetve egyéb harmadik fél bocsátja ki, illetve külföldi partner vagy egyéb harmadik fél forgalmazza, illetve kezeli. Ezek a kockázatok a következôk: partnerkockázat, likviditási kockázat, visszafizetési kockázat. Az alapok alapja konstrukció esetén további kockázatot jelent még a földrajzi kockázat, az országkockázat és a politikai kockázat, mivel az egyes eszközalapok ilyen jellegû kockázatait a mögöttes alapokban lévô értékpapírok kibocsátásának helye (földrész, ország, régió, stb.) határozza meg. Ebben az esetben az adott eszközalapra vonatkozó valamennyi kockázatot a mögöttes alap jellemzôi között mutatjuk be. A menedzselt és a 2. a) pontba tartozó eszközalapok esetében a kockázatokat az eszközalap szintjén mutatjuk be. A jellemzô kockázatok magyarázata az Eszközalap-tájékoztató végén található.

3 ING BIZTOSÍTÓ ZRT. A Biztosító az általa mûködtetett eszközalapokkal kapcsolatban három alapvetô eljárást alkalmazhat: 1. Létrehozhat (bevezethet) eszközalapot 2. Megszüntethet eszközalapot, mely esetben az eszközalap végleges (jogutód nélküli) bezárása történik 3. Felfüggeszthet eszközalapot A fenti eljárások tartalma és speciális eljárási szabályai 1. Eszközalap létrehozása Eszközalapok bevezetése a Biztosító rendelkezésére álló lehetôség, mellyel színesíti az ügyfelek által elérhetô eszközalappalettát, új eszközök, befektetési lehetôségek állnak azt követôen a szerzôdôk rendelkezésére. A bevezetést követôen a Biztosító megküldi a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete számára az eszközalap elnevezését és befektetési politikáját. A Biztosító meghatározza azon ügyfelek és szerzôdések körét is, akik, illetve amelyek esetében a szerzôdô lehetôséget kap adott eszközalapokba történô befektetési egységek vásárlására vagy eladására, a szerzôdési feltételek adta lehetôségek keretében és igénybevételével. Eszközalap létrehozása esetén a Biztosító értesíti ügyfeleit az új lehetôségrôl, az eszközalap indulási dátumáról, az érintett termékek körérôl, amelyeken keresztül az induló alap elérhetô. Az értesítés a Biztosító honlapján (www.ing.hu) és az ING TeleCenteren (06-40/ ) keresztül történik. 2. Eszközalap megszüntetése Eszközalapok megszüntetésére különösen, de nem kizárólagosan akkor kerül sor, a) ha egy adott eszközalap gazdaságosan nem mûködtethetô, b) ha a mögöttes alap megszûnése vagy beolvadása következményeként a korábban közzétett befektetési politika tarthatatlanná válik, c) ha annak ellenére, hogy az eszközalap gazdaságosan mûködtethetô, jogszabályi változás vagy más elôírás azt megtiltja. Ebben az esetben a Biztosító értesíti a megszûnô eszközalap által érintett ügyfeleit a megszüntetésrôl. Az értesítés többek között tartalmazza, hogy mely szerzôdések esetén milyen határidôig van lehetôség az érintett befektetési egységek vonatkozásában a rendelkezések megtételére (pl. egységek kivonása), valamint arról, hogy a szerzôdô rendelkezésének hiányában a Biztosító milyen eljárást alkalmaz. Az értesítés a Biztosító honlapján (www.ing.hu) és az ING TeleCenteren (06-40/ ) keresztül történik. Azon ügyfelek részére, akik a megszüntetett eszközalapban befektetési egységgel rendelkeznek, a Biztosító az értesítést a vonatkozó szerzôdési feltételekben meghatározott határidôben írásban is megküldi. 3. Eszközalap felfüggesztése Eszközalapok felfüggesztése a Biztosító rendelkezésére álló lehetôség, melyre különösen, de nem kizárólagosan akkor kerül sor, ha egy adott idôszakban az eszközalap mûködtetése akadályokba ütközik: például az eszközalap mögött álló befektetési eszközök vagy mögöttes alap(ok) forgalmazását és értékelését idôlegesen felfüggesztik, ezáltal nem állapítható meg napi árfolyam az eszközalap befektetési egységeire sem. A felfüggesztés során a Biztosító értesíti ügyfeleit, hogy adott eszközalap által érintett szerzôdésekben mely idôponttól nem lehetséges az árfolyam hiányában egyes szolgáltatások teljesítése. Ilyen szolgáltatások lehetnek például, de nem kizárólagosan: visszavásárlás, részleges visszavásárlás, rendszeres pénzkivonás, hûségbónusz jóváírás, lejárati kifizetés, átváltás, átirányítás, új eseti díj eszközalapok közötti megosztása és befektetése, reaktiválás vagy bármely a Biztosító által vállalt biztosítási eseményhez kötött szolgáltatás, mint például a baleseti vagy betegségi szolgáltatás. Mindazon igény és rendelkezés az igény és a rendelkezés típusától függôen elutasításra, illetve felfüggesztésre kerül a Biztosító által, amelynek teljesítéséhez szükséges árfolyam(ok) a felfüggesztés idôpontját követôen a felfüggesztés idôszakára vonatkozóan kerülne közzétételre, függetlenül attól, hogy azok mikor és milyen formában érkeztek be a Biztosítóhoz. A felfüggesztésre került eszközalap választhatósága bizonytalan idôre szünetel, ugyanakkor a Biztosító a biztosítási szerzôdés(ek)ben meglévô és az érintett eszközalapra vonatkozó befektetési egységeket rendszereiben továbbra is nyilvántartja. A felfüggesztés idôszakában beérkezô díjaknak a felfüggesztett eszközalapot érintô része a Biztosító által meghatározott legkockázatmentesebb eszközalapba kerül befektetésre. A Biztosító az eszközalap felfüggesztésének feloldását követôen egyszeri díjmentes átváltási lehetôséget biztosít az érintett ügyfeleinek a befektetési egységek ezen eszközalapból történô átváltására. A felfüggesztés megszûnését követôen beérkezô díjak ismét az eszközalap felfüggesztést megelôzô eszközalap felosztás szerint kerülnek befektetésre. A felfüggesztésbôl eredô kockázatot mint befektetési, likviditási kockázatot teljes egészében a szerzôdô viseli.

4 A felfüggesztésrôl a Biztosító elsôsorban honlapján (www.ing.hu) és az ING TeleCenteren (06-40/ ) keresztül értesíti ügyfeleit. Azon ügyfelek részére, akik a felfüggesztett eszközalapban befektetési egységgel rendelkeznek, a Biztosító az értesítést írásban is megküldi. A mögöttes luxemburgi alapok A mögöttes luxemburgi alapok részletes befektetési politikáját, kockázati jellemzôit és a kockázatok részletes bemutatását az ING (L) SICAV és az ING International SICAV (átruházható értékpapírokba kollektív alapon befektetô) társaságok tájékoztatói tartalmazzák. Ezek a dokumentumok a honlapon elérhetôk a befektetôk számára. A luxemburgi alapok az eszközalapok befektetési lehetôségein túl más eszközöket is alkalmazhatnak. Az alapok befektethetnek más átruházható értékpapírokba, pénzpiaci eszközökbe, valamint értékpapírokra szóló warrantokba (opciós utalványokba) is. Az alapok élhetnek a származtatott pénzügyi eszközök lehetôségével is, amennyiben azok elôsegítik a befektetési célok megvalósítását. Ezek a teljesség igénye nélkül az alábbiak lehetnek: átruházható értékpapírokra vagy pénzpiaci eszközökre szóló opciós vagy határidôs szerzôdések, tôzsdei határidôs szerzôdések vagy részvénypiaci opciók, csereügyletek (performance swap), tôzsdei határidôs devizaszerzôdések és devizaopciók, valamint kamatlábra vonatkozó tôzsdei határidôs ügyletek, opciók, swapok. Az alapok értékpapírokat kölcsönözhetnek, és visszaváltási tranzakciókat bonyolíthatnak. A részvényalapok a fentieken túl bankbetétekbe, befektetési jegyekbe és kollektív befektetési értékpapírokba is fektethetnek. A luxemburgi alapok kezelôi a befektetési alapok teljesítményével kapcsolatban nem vállalnak tôke-, illetve hozamígéretet/garanciát.

5 ING BIZTOSÍTÓ ZRT. 1. Biztonság menedzselt vegyes eszközalap Az eszközalap indulása: március 8. Nyilvántartás pénzneme: magyar forint Az eszközalap a forinttól eltérô devizában (zömében euróban) nyilvántartott pénzügyi eszközök devizaárfolyamkockázatát fedezheti. A befektetôk a külföldi eszközök részaránya miatt devizakockázatnak vannak kitéve, mely a fedezettségtôl függôen csökkenhet. Az eszközalap befektetési politikája Ezt az eszközalapot konzervatív befektetônek javasoljuk, ajánlott befektetési idôtávja 5 év. Az eszközalap célja, hogy hosszú távon kiegyensúlyozott hozamot érjen el a nagy körültekintéssel kiválasztott befektetési eszközök segítségével, mely elsôdlegesen az alacsonyabb kockázatú értékpapírok nagyobb részaránya révén stabilizált. Az eszközalap befektetéseit nagyrészt magyar állampapírok alkotják, amelyek mellett külföldi részvénybefektetések is helyet kapnak. A biztonságos állampapírok teljesítményét hosszú távon már jelentôsen javítják a részvények, így a kockázatmentes befektetésekhez képest lényegesen kedvezôbb hozam érhetô el. Az eszközalap a következô befektetési eszközosztályokba fektet: Befektetési eszközosztályok Referenciaindex Részaránya / Súlya az eszközalapban Hazai pénzpiaci eszközök RMAX 10,0% Hazai kötvények MAX 65,0% Globális fejlett piaci részvények MSCI World 12,5% Globális fejlôdô piaci részvények MSCI Emerging Markets Free 5,0% Regionális részvények NTX European Blue Chip Index 7,5% Az eszközalap kötvény / részvény befektetési aránya: Kötvény: 75% Részvény: 25% A fenti arányoktól a portfolió menedzser ±5%-ban eltérhet, így a kötvények és részvények aránya az eszközalapon belül így változhatnak: Kötvény: minimum 70%, maximum 80% Részvény: minimum 20%, maximum 30% A Portfoliókezelô a külföldi részvénybefektetések esetében jellemzôen közvetett, befektetési alapok és kollektív befektetési értékpapírok révén történô befektetéseket alkalmaz, de emellett közvetlen külföldi részvénybefektetések is elôfordulhatnak. Az alkalmazott befektetési eszközosztályok és a likvid eszközök ésszerû és a vállalt kockázatokat tekintve optimális kombinálása révén a Portfoliókezelô a befektetési elôírások által szabályozott keretek között igyekszik kihasználni a piaci tendenciákból fakadó elônyöket és csökkenteni a kedvezôtlen piaci mozgások hatását. Az eszközalap mögött szereplô befektetések történhetnek a magyar kötvény és részvénypiacon, az Európai Unióhoz nemrégiben csatlakozott közép-kelet európai régió országainak (Csehország, Lengyelország, Magyarország, Románia és az ebben a régióban aktív Ausztria) részvénypiacain valamint globálisan különbözô fejlett és fejlôdô országokba (pl. USA, Japán, Németország, Brazília, Kína, Indonézia) fektethet. Az eszközalap teljesítményméréséhez a különbözô eszközökhöz tartozó referenciaindexekbôl kombinált referenciahozam (benchmark) kerül meghatározásra. Referenciahozam = 10% RMAX; 65% MAX; 12,5% MSCI World; 5% MSCI Emerging Markets Free; 7,5% NTX

6 Az eszközalap kockázati jellemzôi Számszerûsíthetô kockázatok: Alacsony Közepes Magas Devizakockázat Alacsony Közepes Magas Piaci kockázat > 75% 75% és 25% < 25% (HUF) között Egyéb (nem számszerûsíthetô) kockázatok: Csôdkockázat Alacsony Makrogazdasági kockázat Alacsony Fejlôdô piacokon történô Közepes Nemzetközi tôzsdei hangulat begyûrûzése Alacsony befektetésekbôl eredô kockázat Igénybe vett közvetítôk kockázata Alacsony Ország és politikai kockázat Alacsony Inflációs kockázat Közepes Partnerkockázat Alacsony Ingatlankockázat Nem érinti Piaci kamatszint kockázat Közepes Iparági kockázat Nem érinti Származtatott termékekbe történô Alacsony befektetések kockázatai Koncentrációs kockázat Alacsony Társaságok kockázata Alacsony Likviditási kockázat Alacsony Visszafizetési kockázat Alacsony Befektetôi ajánlás: Kockázat Alacsony Magas Minimum befektetési idô év 2. Egyensúly menedzselt vegyes eszközalap Az eszközalap indulása: március 8. Nyilvántartás pénzneme: magyar forint Az eszközalap a forinttól eltérô devizában (zömében euróban) nyilvántartott pénzügyi eszközök devizaárfolyamkockázatát fedezheti. A befektetôk a külföldi eszközök részaránya miatt devizakockázatnak vannak kitéve, mely a fedezettségtôl függôen csökkenhet. Az eszközalap befektetési politikája Ezt az eszközalapot mérsékelten kockázatkedvelô befektetônek javasoljuk, ajánlott befektetési idôtávja 8 év. Az eszközalap célja, hogy hosszú távon kiemelkedô hozamot érjen el, megfelelô kockázatvállalás mellett megfelelôen diverzifikált befektetési portfolió kialakítás révén, nagy körültekintéssel kiválasztott befektetési eszközök segítségével. Az eszközalap befektetéseit hazai kötvények és külföldi részvények alkotják, a kockázatmentes szinthez képest kiemelkedô hozam elérését ígérve. A részvénybefektetések rövid távon jelentôs árfolyam-ingadozással járhatnak, azonban tapasztalatok szerint hosszú távon magasabb hozamot eredményezhetnek. Az eszközalap a következô befektetési eszközosztályokba fektet: Befektetési eszközosztályok Referenciaindex Részaránya / Súlya az eszközalapban Hazai pénzpiaci eszközök RMAX 10,0% Hazai kötvények MAX 40,0% Globális fejlett piaci részvények MSCI World 25,0% Globális fejlôdô piaci részvények MSCI Emerging Markets Free 10,0% Regionális részvények NTX European Blue Chip Index 15,0%

7 ING BIZTOSÍTÓ ZRT. Az eszközalap kötvény / részvény befektetési aránya: Kötvény: 50% Részvény: 50% A fenti arányoktól a portfolió menedzser ±10%-ban eltérhet, így a kötvények és részvények aránya az eszközalapon belül így változhatnak: Kötvény: minimum 40%, maximum 60% Részvény: minimum 40%, maximum 60% A Portfoliókezelô a külföldi részvénybefektetések esetében jellemzôen közvetett, befektetési alapok és kollektív befektetési értékpapírok révén történô befektetéseket alkalmaz, de emellett közvetlen külföldi részvénybefektetések is elôfordulhatnak. Az alkalmazott befektetési eszközosztályok és a likvid eszközök ésszerû és a vállalt kockázatokat tekintve optimális kombinálása révén a Portfoliókezelô a befektetési elôírások által szabályozott keretek között igyekszik kihasználni a piaci tendenciákból fakadó elônyöket és csökkenteni a kedvezôtlen piaci mozgások hatását. Az eszközalap mögött szereplô befektetések történhetnek a magyar kötvény és részvénypiacon, az Európai Unióhoz nemrégiben csatlakozott közép-kelet európai régió országainak (Csehország, Lengyelország, Magyarország, Románia és az ebben a régióban aktív Ausztria) részvénypiacain valamint globálisan különbözô fejlett és fejlôdô országokba (pl. USA, Japán, Németország, Brazília, Kína, Indonézia) fektethet. Az eszközalap teljesítményméréséhez a különbözô eszközökhöz tartozó referenciaindexekbôl kombinált referenciahozam (benchmark) kerül meghatározásra. Referenciahozam = 10% RMAX; 40% MAX; 25% MSCI World; 10% MSCI Emerging Markets Free; 15% NTX Az eszközalap kockázati jellemzôi Számszerûsíthetô kockázatok: Alacsony Közepes Magas Devizakockázat Alacsony Közepes Magas Piaci kockázat > 75% 75% és 25% < 25% (HUF) között Egyéb (nem számszerûsíthetô) kockázatok: Csôdkockázat Alacsony Makrogazdasági kockázat Alacsony Fejlôdô piacokon történô Közepes Nemzetközi tôzsdei hangulat begyûrûzése Alacsony befektetésekbôl eredô kockázat Igénybe vett közvetítôk kockázata Alacsony Ország és politikai kockázat Alacsony Inflációs kockázat Alacsony Partnerkockázat Alacsony Ingatlankockázat Nem érinti Piaci kamatszint kockázat Közepes Iparági kockázat Nem érinti Származtatott termékekbe történô Alacsony befektetések kockázatai Koncentrációs kockázat Alacsony Társaságok kockázata Közepes Likviditási kockázat Alacsony Visszafizetési kockázat Alacsony Befektetôi ajánlás: Kockázat Alacsony Magas Minimum befektetési idô év

8 3. Lendület menedzselt vegyes eszközalap Az eszközalap indulása: március 8. Nyilvántartás pénzneme: magyar forint Az eszközalap a forinttól eltérô devizában (zömében euróban) nyilvántartott pénzügyi eszközök devizaárfolyamkockázatát fedezheti. A befektetôk a külföldi eszközök részaránya miatt devizakockázatnak vannak kitéve, mely a fedezettségtôl függôen csökkenhet. Az eszközalap befektetési politikája Ezt az eszközalapot kockázatkedvelô befektetônek javasoljuk, ajánlott befektetési idôtávja 10 év. Az eszközalap célja, hogy hosszú távon kiemelkedô hozamot érjen el, megfelelô kockázatvállalás mellett megfelelôen diverzifikált befektetési portfolió kialakítás révén, nagy körültekintéssel kiválasztott befektetési eszközök segítségével. Az eszközalap befektetéseit nagyrészt nemzetközi részvények és emellett külföldi kötvények alkotják, a kockázatmentes szinthez képest kiemelkedô hozam elérését ígérve. A részvénybefektetések rövid távon jelentôs árfolyam-ingadozással járhatnak, azonban tapasztalatok szerint hosszú távon magasabb hozamot eredményezhetnek. Az eszközalap a következô befektetési eszközosztályokba fektet: Befektetési eszközosztályok Referenciaindex Részaránya / Súlya az eszközalapban Hazai pénzpiaci eszközök RMAX 5,0% Keménydevizás* fejlôdô piaci kötvények JPM EMBI Global Diversified 10,0% Helyi devizás fejlôdô piaci kötvények JPM ELMI+ 10,0% Globális fejlett piaci részvények MSCI World 37,5% Globális fejlôdô piaci részvények MSCI Emerging Markets Free 12,5% Regionális részvények NTX European Blue Chip Index 25,0% *OECD tagországok devizáiban (jellemzôen euróban, dollárban) kibocsátott kötvények Az eszközalap kötvény / részvény befektetési aránya: Kötvény: 25% Részvény: 75% A fenti arányoktól a portfolió menedzser ±10%-ban eltérhet, így a kötvények és részvények aránya az eszközalapon belül így változhatnak: Kötvény: minimum 20%, maximum 70% Részvény: minimum 70%, maximum 80% A Portfoliókezelô a külföldi befektetések esetében jellemzôen közvetett, befektetési alapok és kollektív befektetési értékpapírok révén történô befektetéseket alkalmaz, de emellett közvetlen külföldi részvénybefektetések is elôfordulhatnak. Az alkalmazott befektetési eszközosztályok és a likvid eszközök ésszerû és a vállalt kockázatokat tekintve optimális kombinálása révén a Portfoliókezelô igyekszik kihasználni a piaci tendenciákból fakadó elônyöket és csökkenteni a kedvezôtlen piaci mozgások hatását. Az eszközalap mögött szereplô befektetések történhetnek a magyar kötvény és részvénypiacon, az Európai Unióhoz nemrégiben csatlakozott közép-kelet európai régió országainak (Csehország, Lengyelország, Magyarország, Románia és az ebben a régióban aktív Ausztria) részvénypiacain valamint globálisan különbözô fejlett és fejlôdô országokba (pl. USA, Japán, Németország, Brazília, Kína, Indonézia) fektethet. Az eszközalap teljesítményméréséhez a különbözô eszközökhöz tartozó referenciaindexekbôl kombinált referenciahozam kerül meghatározásra. Referenciahozam = 5% RMAX; 10% JPM EMBI Global Diversified; 10% JPM ELMI+; 37,5% MSCI World; 12,5% MSCI Emerging Markets Free; 25% NTX

9 ING BIZTOSÍTÓ ZRT. Az eszközalap kockázati jellemzôi Számszerûsíthetô kockázatok: Alacsony Közepes Magas Devizakockázat Alacsony Közepes Magas Piaci kockázat > 75% 75% és 25% < 25% (HUF) között Egyéb (nem számszerûsíthetô) kockázatok: Csôdkockázat Alacsony Makrogazdasági kockázat Alacsony Fejlôdô piacokon történô Alacsony Nemzetközi tôzsdei hangulat begyûrûzése Közepes befektetésekbôl eredô kockázat Igénybe vett közvetítôk kockázata Alacsony Ország és politikai kockázat Alacsony Inflációs kockázat Alacsony Partnerkockázat Alacsony Ingatlankockázat Nem érinti Piaci kamatszint kockázat Alacsony Iparági kockázat Nem érinti Származtatott termékekbe történô Alacsony befektetések kockázatai Koncentrációs kockázat Alacsony Társaságok kockázata Közepes Likviditási kockázat Alacsony Visszafizetési kockázat Alacsony Befektetôi ajánlás: Kockázat Alacsony Magas Minimum befektetési idô év 4. Magyar pénzpiaci eszközalap Az eszközalap indulása: március 8. Nyilvántartás pénzneme: magyar forint Az eszközalap befektetési politikája Az eszközalap célja, hogy rövid- és középtávon, alacsony kockázat mellett versenyképes hozamot biztosítson, rövid lejáratú, biztonságos forintbefektetések alkalmazásával. Ennek érdekében az eszközalap tôkéjének túlnyomó részét alacsony kamat- és hitelkockázatú, két évnél rövidebb lejáratú fix vagy lejárati korlátozás nélkül változó kamatozású magyar államkötvényekbe fekteti. Ezen túl a Portfoliókezelô az eszközalap eszközeit forintban kifejezett, fix és változó kamatozású kötvényekbe és egyéb kötvényszerû tôkepiaci eszközökbe, illetve pénzpiaci eszközökbe fektetheti, figyelembe véve a jogszabályi elôírásokat és a befektetési korlátokat. Ezen eszközök kamatláb-érzékenysége alacsony, azaz a piaci kamatláb ingadozása kevésbé befolyásolja árfolyamuk alakulását. A portfoliókezelô pénzpiaci eszközök választásával stabil piaci hozamot kíván nyújtani a befektetôknek, aminek ingadozása mind pozitív, mind pedig negatív irányba alacsony. Az eszközalap kizárólag forint eszközöket tartalmazhat, tehát a különbözô devizaárfolyamokból származó árfolyamkockázat nem terheli. A Portfoliókezelô rendkívüli figyelmet fordít arra, hogy csak a legbiztonságosabb eszközökbe fektesse az eszközalap pénzeszközeit, és ezzel minimális szintre csökkentse a vissza nem fizetési kockázatot. Ez magyarázza a magyar állampapírbefektetések magas arányát. Az egyéb kibocsátók megítélése, illetve portfolióba kerülése eseti kockázat-elbírálás alapján történik. Az eszközalap fedezeti céllal, a lejáratok kifizetésének biztosítására, valamint a portfolió hatékony kialakítása céljából, alkalmazhat származtatott termékeket, tôkeáttételt (maximum a portfolió 10%-a mértékéig) és repo ügyleteket is. Az eszközalap referenciaindexe az RMAX Index.

10 Az eszközalap kockázati jellemzôi Számszerûsíthetô kockázatok: Alacsony Közepes Magas Devizakockázat Alacsony Közepes Magas Piaci kockázat > 75% 75% és 25% < 25% (HUF) között Alacsony Közepes Magas Hitelkockázat Alacsony Közepes Magas Kamatkockázat AAA és AA AA- és BBB < BBB- < 3,5 3,5 és 6 > 6 (duration) között között között Egyéb (nem számszerûsíthetô) kockázatok: Csôdkockázat Alacsony Makrogazdasági kockázat Közepes Fejlôdô piacokon történô Közepes Nemzetközi tôzsdei hangulat begyûrûzése Magas befektetésekbôl eredô kockázat Igénybe vett közvetítôk kockázata Alacsony Ország és politikai kockázat Közepes Inflációs kockázat Közepes Partnerkockázat Alacsony Ingatlankockázat Nem érinti Piaci kamatszint kockázat Közepes Iparági kockázat Nem érinti Származtatott termékekbe történô Alacsony befektetések kockázatai Koncentrációs kockázat Alacsony Társaságok kockázata Nem érinti Likviditási kockázat Alacsony Visszafizetési kockázat Alacsony Befektetôi ajánlás: Kockázat Alacsony Magas Minimum befektetési idô év 5. Globális kötvény eszközalap Az eszközalap indulása: március 8. Nyilvántartás pénzneme: magyar forint A mögöttes alap alap-devizaneme euró. Az eszközalap a devizaárfolyam-kockázatot nem kezeli (nem fedezi), ezért a forint euróval szembeni árfolyamának alakulása miatt az eszközalap forintban kifejezett teljesítménye jelentôsen eltérhet a mögöttes alap euróban kifejezett teljesítményétôl. A befektetôk ezáltal devizakockázatnak vannak kitéve. A mögöttes alapban különbözô devizanemekben alkalmazott értékpapír befektetések lehetnek (de elsôsorban USA dollár vagy euró), ezek euróval szembeni devizakockázatát a mögöttes alap viszont fedezi, azaz a mögöttes alap euróban kifejezett befektetési teljesítményét/hozamát sem kedvezô, sem kedvezôtlen irányban nem befolyásolja a különbözô devizákban elhelyezett befektetések euróval szembeni árfolyamalakulása. Az eszközalap befektetési politikája Az eszközalap befektetési politikáját a mögöttes alap befektetési politikáján keresztül mutatjuk be. Mögöttes alap: ING (L) Renta Fund World (ING (L) Globális Kötvényalap) luxemburgi alap euróban jegyzett (és euróra fedezett) befektetési jegy osztálya Az ING (L) Renta Fund World bemutatása Az alap annak lehetôségét kínálja fel azzal, hogy rögzített kamatozású lehetôségek teljes skálájába fektet be az egész világon, ideértve a fejlett és a fejlôdô piacokat is, azzal a céllal, hogy a folyó jövedelem és a tôkefelértékelôdés kombinációja segítségével maximalizálják az összes hozamot. Kutatásaik magasabb hozamú országokra való kiterjesztésével nem pusztán

11 ING BIZTOSÍTÓ ZRT. a potenciálisan magasabb jövedelembôl származik elôny, hanem az árfolyamnyereséggel kapcsolatos lehetôségekbôl is. Az alap célja, hogy a hitelviszonyt megtestesítô és a származékos értékpapírok mint például globális állam- és vállalati kötvények, fejlôdô országok adósságai, globális magas hozamú kötvények és jelzálogfedezetû értékpapírok, valamint határidôs devizaügyletek, devizaswap ügyletek és kamatswap ügyletek széles körébe történô befektetés útján túlteljesítse az alap referenciaindexét. Az alap referenciaindexe a Barclays Capital Global Aggregate Index. A befektetési alap kockázati jellemzôi Számszerûsíthetô kockázatok: Alacsony Közepes Magas Devizakockázat Alacsony Közepes Magas Piaci kockázat > 75% 75% és 25% < 25% (EUR) (EUR) között Alacsony Közepes Magas Hitelkockázat Alacsony Közepes Magas Kamatkockázat AAA és AA AA- és BBB < BBB- < 3,5 3,5 és 6 > 6 (duration) között között között Egyéb (nem számszerûsíthetô) kockázatok: Csôdkockázat Nem érinti Makrogazdasági kockázat Alacsony Fejlôdô piacokon történô Alacsony Nemzetközi tôzsdei hangulat begyûrûzése Alacsony befektetésekbôl eredô kockázat Igénybe vett közvetítôk kockázata Alacsony Ország és politikai kockázat Alacsony Inflációs kockázat Közepes Partnerkockázat Alacsony Ingatlankockázat Nem érinti Piaci kamatszint kockázat Közepes Iparági kockázat Nem érinti Származtatott termékekbe történô Közepes befektetések kockázatai Koncentrációs kockázat Alacsony Társaságok kockázata Nem érinti Likviditási kockázat Alacsony Visszafizetési kockázat Alacsony Befektetôi ajánlás: Kockázat Alacsony Magas Minimum befektetési idô év 6. Globális lendület részvény eszközalap Az eszközalap indulása: március 8. Nyilvántartás pénzneme: magyar forint A mögöttes alap alap-devizaneme euró. Az eszközalap a devizaárfolyam-kockázatot nem kezeli (nem fedezi), ezért a forint euróval szembeni árfolyamának alakulása miatt az eszközalap forintban kifejezett teljesítménye jelentôsen eltérhet a mögöttes alap euróban kifejezett teljesítményétôl. A befektetôk ezáltal devizakockázatnak vannak kitéve. Az eszközalap befektetési politikája Az eszközalap befektetési politikáját a mögöttes alap befektetési politikáján keresztül mutatjuk be. Mögöttes alap: ING (L) Invest Global Opportunities (ING (L) Globális Lehetôségekbe Fektetô Részvényalap) luxemburgi alap euróban jegyzett befektetési jegy osztálya Az ING (L) Invest Global Opportunities bemutatása A befektetési alap elsôdlegesen olyan, a világ bármely iparosodott országában mûködô, vagy ezen országok tôzsdéin

12 jegyzett vagy forgalmazott vállalatok részvényeinek és/vagy más átváltható értékpapírjainak diverzifikált portfóliójába fektet, amelyek a globális átlagnál magasabb jövedelem növekedést érhetnek el. Az alap referenciaindexe a MSCI AC World Index. A befektetési alap kockázati jellemzôi Számszerûsíthetô kockázatok: Alacsony Közepes Magas Devizakockázat Alacsony Közepes Magas Piaci kockázat > 75% 75% és 25% < 25% (EUR) között Egyéb (nem számszerûsíthetô) kockázatok: Csôdkockázat Alacsony Makrogazdasági kockázat Közepes Fejlôdô piacokon történô Alacsony Nemzetközi tôzsdei hangulat begyûrûzése Közepes befektetésekbôl eredô kockázat Igénybe vett közvetítôk kockázata Alacsony Ország és politikai kockázat Alacsony Inflációs kockázat Alacsony Partnerkockázat Alacsony Ingatlankockázat Nem érinti Piaci kamatszint kockázat Nem érinti Iparági kockázat Alacsony Származtatott termékekbe történô Alacsony befektetések kockázatai Koncentrációs kockázat Alacsony Társaságok kockázata Közepes Likviditási kockázat Alacsony Visszafizetési kockázat Alacsony Befektetôi ajánlás: Kockázat Alacsony Magas Minimum befektetési idô év 7. Magyar részvény eszközalap Az eszközalap indulása: március 8. Nyilvántartás pénzneme: magyar forint Az eszközalap befektetési politikája Az eszközalap célkitûzése, hogy értéknövekedése a Budapesti Értéktôzsde hivatalos indexét (BUX) meghaladja, és ezáltal vagyonát magyar részvénytársaságok részvényeibe befektetve minél nagyobb tôkenövekményt és osztalékjövedelmet érjen el. E célkitûzés megvalósításához az eszközalap eszközeinek jelentôs részét a Budapesti Értéktôzsdén jegyzett, jó likviditással és hosszú távon kedvezô növekedési kilátásokkal rendelkezô részvényekbe fekteti. Minden egyes részvény megvásárlását alapos vállalatelemzés elôzi meg. Az eszközalap a portfóliójába bekerülô részvényeket közép- és hosszú távú befektetésnek tekinti. Ennek megfelelôen az eszközalap befektetési politikájával nincsenek összhangban a rövid távú, spekulatív jelleggel történô részvényvásárlások. Az eszközalap korlátozott mértékben befektethet a tôzsdén kívüli kereskedelemben forgó, megfelelôen likvid társaságok részvényeibe is, amennyiben a társaság kedvezô növekedési kilátásokkal és megfelelô minôségi mutatókkal rendelkezik. Noha az eszközalap szándékai szerint teljes vagyonát részvényekbe fekteti, elôfordulhatnak olyan rendkívüli piaci körülmények (pl. hirtelen megugró infláció), amikor az eszközalap eszközeit, vagy azok egy részét átmenetileg pénzpiaci eszközökbe (pl. diszkont kincstárjegyekbe) forgatja át. Az eszközalap referenciaindexe a BUX Index.

13 ING BIZTOSÍTÓ ZRT. Az eszközalap kockázati jellemzôi Számszerûsíthetô kockázatok: Alacsony Közepes Magas Devizakockázat Alacsony Közepes Magas Piaci kockázat > 75% 75% és 25% < 25% (HUF) között Egyéb (nem számszerûsíthetô) kockázatok: Csôdkockázat Alacsony Makrogazdasági kockázat Közepes Fejlôdô piacokon történô Közepes Nemzetközi tôzsdei hangulat begyûrûzése Magas befektetésekbôl eredô kockázat Igénybe vett közvetítôk kockázata Alacsony Ország és politikai kockázat Közepes Inflációs kockázat Közepes Partnerkockázat Alacsony Ingatlankockázat Nem érinti Piaci kamatszint kockázat Alacsony Iparági kockázat Közepes Származtatott termékekbe történô Alacsony befektetések kockázatai Koncentrációs kockázat Közepes Társaságok kockázata Közepes Likviditási kockázat Alacsony Visszafizetési kockázat Alacsony Befektetôi ajánlás: Kockázat Alacsony Magas Minimum befektetési idô év 8. IT szektor részvény eszközalap Az eszközalap indulása: március 8. Nyilvántartás pénzneme: magyar forint A mögöttes alap alap-devizaneme euró. Az eszközalap a devizaárfolyam-kockázatot nem kezeli (nem fedezi), ezért a forint euróval szembeni árfolyamának alakulása miatt az eszközalap forintban kifejezett teljesítménye jelentôsen eltérhet a mögöttes alap euróban kifejezett teljesítményétôl. A befektetôk ezáltal devizakockázatnak vannak kitéve. A mögöttes alapban különbözô devizanemekben alkalmazott értékpapír befektetések lehetnek (de elsôsorban USA dollár vagy euró), ezek euróval szembeni devizakockázatát a mögöttes alap viszont fedezi, azaz a mögöttes alap euróban kifejezett befektetési teljesítményét/hozamát sem kedvezô, sem kedvezôtlen irányban nem befolyásolja a különbözô devizákban elhelyezett befektetések euróval szembeni árfolyamalakulása. Az eszközalap befektetési politikája Az eszközalap befektetési politikáját a mögöttes alap befektetési politikáján keresztül mutatjuk be. Mögöttes alap: ING (L) Invest Information Technology (ING (L) Információ Technológia Részvényalap) luxemburgi alap euróban jegyzett (és euróra fedezett) befektetési jegy osztálya Az ING (L) Invest Information Technology bemutatása Az alap elsôdlegesen olyan, az információtechnológiai szektorban mûködô, a világ bármely országában bejegyzett vagy tôzsdéjén kereskedett vállalatok részvényeinek és/vagy más átváltható értékpapírjainak diverzifikált portfóliójába fektet, amelyek profitálhatnak az információs technológia területén végzett fejlesztésbôl, e technológia fejlôdésébôl, valamint e technológiák alkalmazásából. A következô területeken aktív vállalatok érintettek: szoftver gyártó és fejlesztô vállalatok (ideértve az internet, alkalmazások, rendszer- és/vagy adatbázis menedzsment, valamint IT tanácsadó és szolgáltató cégeket) továbbá hardver és IT felszerelést gyártó vállalatok, (ideértve a kommunikációs hardver, számítógép, kiegészítôk, elektronikus hard-

14 ver, valamint félvezetôk és azzal kapcsolatos termékek elôállítására szolgáló eszközök és anyagok gyártóit). Az alap referenciaindexe az MSCI World IT 10/40 Index. A befektetési alap kockázati jellemzôi Számszerûsíthetô kockázat: Alacsony Közepes Magas Devizakockázat Alacsony Közepes Magas Piaci kockázat > 75% 75% és 25% < 25% (EUR) között Egyéb (nem számszerûsíthetô) kockázatok: Csôdkockázat Alacsony Makrogazdasági kockázat Magas Fejlôdô piacokon történô Alacsony Nemzetközi tôzsdei hangulat begyûrûzése Magas befektetésekbôl eredô kockázat Igénybe vett közvetítôk kockázata Alacsony Ország és politikai kockázat Alacsony Inflációs kockázat Alacsony Partnerkockázat Alacsony Ingatlankockázat Nem érinti Piaci kamatszint kockázat Nem érinti Iparági kockázat Magas Származtatott termékekbe történô Alacsony befektetések kockázatai Koncentrációs kockázat Alacsony Társaságok kockázata Közepes Likviditási kockázat Alacsony Visszafizetési kockázat Alacsony Befektetôi ajánlás: Kockázat Alacsony Magas Minimum befektetési idô év 9. Kínai részvény eszközalap Az eszközalap indulása: március 8. Nyilvántartás pénzneme: magyar forint A mögöttes alap alap-devizaneme euró. Az eszközalap a devizaárfolyam-kockázatot nem kezeli (nem fedezi), ezért a forint euróval szembeni árfolyamának alakulása miatt az eszközalap forintban kifejezett teljesítménye jelentôsen eltérhet a mögöttes alap euróban kifejezett teljesítményétôl. A befektetôk ezáltal devizakockázatnak vannak kitéve. Az eszközalap befektetési politikája Az eszközalap befektetési politikáját a mögöttes alap befektetési politikáján keresztül mutatjuk be. Mögöttes alap: ING (L) Invest Greater China (ING (L) Kínai Részvényalap) luxemburgi alap euróban jegyzett befektetési jegy osztálya Az ING (L) Invest Greater China bemutatása Az alap olyan részvények és/vagy más átváltható értékpapírok diverzifikált portfoliójába fektet, amelyek kibocsátói a Kínai Népköztársaság, Hongkong és Tajvan fejlôdô országaiban alapított, tôzsdén jegyzett vagy forgalmazott vállalatok. Az alap referenciaindexe az MSCI Golden Dragon Index.

15 ING BIZTOSÍTÓ ZRT. A befektetési alap kockázati jellemzôi Számszerûsíthetô kockázatok: Alacsony Közepes Magas Devizakockázat Alacsony Közepes Magas Piaci kockázat > 75% 75% és 25% < 25% (EUR) között Egyéb (nem számszerûsíthetô) kockázatok: Csôdkockázat Alacsony Makrogazdasági kockázat Magas Fejlôdô piacokon történô Magas Nemzetközi tôzsdei hangulat begyûrûzése Magas befektetésekbôl eredô kockázat Igénybe vett közvetítôk kockázata Alacsony Ország és politikai kockázat Magas Inflációs kockázat Alacsony Partnerkockázat Alacsony Ingatlankockázat Nem érinti Piaci kamatszint kockázat Nem érinti Iparági kockázat Alacsony Származtatott termékekbe történô Alacsony befektetések kockázatai Koncentrációs kockázat Alacsony Társaságok kockázata Közepes Likviditási kockázat Alacsony Visszafizetési kockázat Alacsony Befektetôi ajánlás: Kockázat Alacsony Magas Minimum befektetési idô év 10. Energia szektor részvény eszközalap Az eszközalap indulása: március 8. Nyilvántartás pénzneme: magyar forint A mögöttes alap alap-devizaneme USA dollár. Az eszközalap a devizaárfolyam-kockázatot nem kezeli (nem fedezi), ezért a forint dollárral szembeni árfolyamának alakulása miatt az eszközalap forintban kifejezett teljesítménye jelentôsen eltérhet a mögöttes alap dollárban kifejezett teljesítményétôl. A befektetôk ezáltal devizakockázatnak vannak kitéve. Az eszközalap befektetési politikája Az eszközalap befektetési politikáját a mögöttes alap befektetési politikáján keresztül mutatjuk be. Mögöttes alap: ING (L) Invest Energy (ING (L) Energia Részvényalap) luxemburgi alap dollárban jegyzett befektetési jegy osztálya Az ING (L) Invest Energy bemutatása Az alap elsôsorban az energiaszektorban tevékenykedô, a világ bármely országában bejegyzett vagy tôzsdéjén kereskedett, vállalatok részvényeinek és/vagy más átváltható értékpapírjainak diverzifikált portfoliójába fektet. Ez a következô iparágak vállalatait foglalja magában: olaj és gáz (kutatás, termelés, értékesítés, finomítás és/vagy olaj- és gázszállítás), továbbá az energiaszektorhoz kötôdô felszerelés és szolgáltatások (olajfúró berendezések és egyéb, az energetikával kapcsolatos szolgáltatások és berendezések elôállítása). Az alap referenciaindexe az MSCI World Energy 10/40 Index.

16 A befektetési alap kockázati jellemzôi Számszerûsíthetô kockázatok: Alacsony Közepes Magas Devizakockázat Alacsony Közepes Magas Piaci kockázat > 75% 75% és 25% < 25% (USD) között Egyéb (nem számszerûsíthetô) kockázatok: Csôdkockázat Alacsony Makrogazdasági kockázat Magas Fejlôdô piacokon történô Közepes Nemzetközi tôzsdei hangulat begyûrûzése Magas befektetésekbôl eredô kockázat Igénybe vett közvetítôk kockázata Alacsony Ország és politikai kockázat Alacsony Inflációs kockázat Alacsony Partnerkockázat Alacsony Ingatlankockázat Nem érinti Piaci kamatszint kockázat Nem érinti Iparági kockázat Magas Származtatott termékekbe történô Alacsony befektetések kockázatai Koncentrációs kockázat Alacsony Társaságok kockázata Közepes Likviditási kockázat Alacsony Visszafizetési kockázat Alacsony Befektetôi ajánlás: Kockázat Alacsony Magas Minimum befektetési idô év

17 ING BIZTOSÍTÓ ZRT. Az eszközalapokra illetve befektetési alapokra jellemzô kockázatok leírása Csôdkockázat Annak a kockázata, hogy egy vállalat, ország vagy más entitás nem lesz képes határidôre eleget tenni a fizetési kötelezettségeinek. Deviza(árfolyam) kockázat Alacsony, ha a mögöttes alap 75%-ot meghaladó arányban fektet az alap-devizanemben nyilvántartott eszközökbe Közepes, ha a mögöttes alap 25 és 75% közötti arányban fektet az alap-devizanemben nyilvántartott eszközökbe Magas, ha a mögöttes alap 25%-nál alacsonyabb arányban fektet az alap-devizanemben nyilvántartott eszközökbe Fejlôdô piacokon történô befektetésekbôl eredô kockázat Az eszközalapok mögött álló befektetési alapok befektetési politikájuk szerint több földrajzi régióba fektethetnek. Egyes alapok részben vagy egészben a fejlôdô piacokon fektetik be a kezelt vagyont. A fejlôdô piacok gazdasági alapjai sokáig bizonytalanabbak voltak, mint a fejlett piacoké. Magas volt az infláció, a munkanélküliség, nagy volt a költségvetési hiány. Az utóbbi években viszont a fejlôdô piacok országai számos intézkedést hoztak mutatóik javítására. A termelôipar beindulása, az export fellendülése, a munkanélküliség visszaszorítása mind hozzájárultak ahhoz, hogy ezek az országok ma már a világgazdaság jelentôs szereplôivé váltak. A fejlôdô országok által elôállított termékek felvevôpiacai nagyrészt a fejlett országok, ezért ezen országok gazdaságai nagyban függnek a fejlett országok gazdaságainak állapotától. Földrajzi, ország- és politikai kockázat Egy eszközalap kialakításakor várhatóan több országba, régióba fektetünk, így a portfólió kockázatát jelentôs mértékben meghatározzák a benne található eszközök földrajzi-, regionális-, helyi- és politikai kockázatai. Az egyes kormányok politikája és intézkedései jelentôs hatással lehetnek az eszközalapokban lévô befektetések árfolyamának alakulására és az üzleti életre általában, így azon társaságok teljesítményére is, amelyek által kibocsátott értékpapírok idôrôl idôre az eszközalapok portfólióiban szerepelhetnek. A kormányzati politika befolyásolhatja az általános tôkepiaci feltételeket és a befektetések hozamait is. Az eszközalapok teljesítményét különösen befolyásolhatja az infláció, az árfolyampolitika, a költségvetési egyensúly, illetve a folyó fizetési mérleg alakulása, valamint a kamatszint. Az Európán kívüli országokban történô befektetések esetében nem szokványos kockázatként jelentkeznek az európai jogi, közgazdasági környezettôl eltérô kockázatok. Az alapok alapja konstrukcióban mûködô eszközalapok ezen kockázatait teljes mértékben a mögöttes alap földrajzi, ország és politikai kockázata határozza meg. Erre tekintettel ezek a kockázatok a mögöttes alapok kockázatai között kerülnek bemutatásra. Hitelezési kockázat (csak olyan mögöttes alapok esetében, amelyek hitelviszonyt megtestesítô értékpapírokba fektetnek) Alacsony, ha az átlagos kockázati besorolás AAA és AA közé esik Közepes, ha az átlagos kockázati besorolás AA- és BBB- közé esik Magas, ha az átlagos kockázati besorolás BBB- kategóriánál alacsonyabb A kockázati besorolás egy adott kötvénykibocsátó, illetve egy adott kötvénykibocsátás fizetésképtelenségére vonatkozó betûkkel minôsített független szakértôi vélemény. A besorolás az AAA (legjobb) kategóriától a D kategóriáig terjed. Ezek a kategóriák általánosságban két csoportra oszthatók: a Befektetésre ajánlott besorolás, ezek az AAA és BBBközötti kategóriák, valamint a Magas kockázatú besorolás, ezek a BB+ és D közötti kategóriák. Az utóbbi csoportban jellemzôen a tôke- és a hozamfizetés szempontjából spekulatívabb jellegû befektetések szerepelnek. Igénybe vett közvetítôk kockázata Az a kockázat, hogy a pénzügyi tranzakciók során alkalmazott szereplôk/közvetítôk bármelyike csôdbe megy. Inflációs kockázat Az inflációs kockázat a befektetések reálhozamának értékére van hatással. Nominálisan rögzített hozamú befektetések reálhozamát leginkább az infláció változása határozza meg, míg az olyan értékpapíroknak, amelynek hozamfizetését az infláció alakulásához kötötték, nincs inflációs kockázata. Ingatlankockázat Az ingatlanpiaci tendenciákból adódó leértékelôdések kockázata.

18 Iparági kockázat Egy adott szegmens sajátos, az adott ágazatra jellemzô kockázatait jelenti. Kamatkockázat (csak olyan mögöttes alapok esetében, amelyek hitelviszonyt megtestesítô értékpapírokba fektetnek) Módosított duration* <3,5 gyenge reagálás a kamatváltozásokra Módosított duration >3,5 és <6 átlagos reagálás a kamatváltozásokra Módosított duration >6 erôs reagálás a kamatváltozásokra * duration = hátralévô átlagos futamidô; a táblázatokban a duration kifejezés a Módosított duration -t jelenti Koncentrációs kockázat Amennyiben az eszközalapok befektetései egy adott kibocsátó, szektor, deviza, földrajzi régió tekintetében magas koncentrációt érnek el, az csökkentheti a kockázatok hatékony megosztásából fakadó elônyöket. Likviditási kockázat Az alapok alapja konstrukcióban mûködô eszközalapok befektetési jegyekbe és kollektív befektetési értékpapírokba fektetnek, melyek alapvetôen likvid befektetési instrumentumok, de a visszaváltásukkal kapcsolatos intézkedés néhány munkanapot vesz igénybe, amelyet az eszközalap megfelelô likvid eszközállomány tartásával hidal át. Másfelôl a likviditási kockázat körébe tartozik a mögöttes alapok forgalmazásának felfüggesztésével, illetve megszüntetésével kapcsolatos esetleges kockázat is, továbbá az eszközalapok esetleges felfüggesztésébôl eredô kockázat. A menedzselt eszközalapok közvetett befektetései esetében ugyanez a kockázat arányosan jellemzô. Makrogazdasági kockázat A makrogazdasági kockázatokat alapvetôen az alapkamat, a munkanélküliség, a kormányzati beruházások, az adóváltozások és az infláció alakulása befolyásolja. Nemzetközi tôzsdei hangulat begyûrûzése Egyes kisebb pénzügyi piacokat (pl. magyar részvénypiac) erôsen befolyásolhat a nemzetközi tôzsdéken uralkodó befektetôi hangulat. Ennek hatása idônként erôteljesebb lehet az egyes részvények árfolyamára, mint az a részvények fundamentumaiból következne. Partnerkockázat A Magyar pénzpiaci és Magyar részvény eszközalapok közvetlen hazai értékpapír-befektetéseket alkalmaznak, ez esetben a partnerkockázat az értékpapírügyletek során igénybevett közvetítôk (pl. brókerek) alkalmazásával kapcsolatban merülhet fel, melyet az ING Befektetési Alapkezelô Zrt. az igénybevett partnerek rendszeres minôsítésével felülvizsgálatával csökkent, így ezen eszközalapok mérsékelt partnerkockázatnak vannak kitéve. A Globális kötvény, a Globális lendület részvény, az IT szektor részvény, a Kínai részvény és az Energia szektor részvény eszközalapok, valamint részben a menedzselt eszközalapok a luxemburgi székhelyû ING (L) SICAV és az ING International SICAV (átruházható értékpapírokba kollektív alapon befektetô) társaságok által kibocsátott alapokba (európai alapok, kollektív befektetési értékpapírok) mögöttes alapokba fektetnek. A mögöttes alapok alapkezelôje az ING Investment Management Luxembourg S.A., aki a befektetési politikától függôen további portfoliókezelôket vesz igénybe. A mögöttes alapok befektetési eszközeit a magyarországi székhelyû ING Bank N.V. Magyarországi Fióktelepe forgalmazza. Erre tekintettel az eszközalapok viselik a mögöttes alapok kibocsátóinak, kezelôinek és forgalmazójának mûködésében rejlô valamennyi kockázatot is, így az eszközalapok jelentôs partnerkockázatnak vannak kitéve. Piaci kamatszint kockázat Kamatkockázat: a piaci hozamszint emelkedése hátrányosan érintheti az eszközalap portfoliójában szereplô értékpapírok, különösen a fix kamatozású, hitelviszonyt megtestesítô értékpapírok értékét. A kamatok és tágabb értelemben a tôkepiaci, ezen belül is elsôsorban az állampapír-piaci hozamok nem feltétlenül tartanak lépést az inflációval, ami kedvezôtlen körülmények esetén akár negatív reálhozamú befektetést is eredményezhet. Piaci kockázat Általános jellegû kockázat, amely minden típusú befektetésre hatással van. Az átruházható értékpapírok árfolyamváltozását jellemzôen a pénzügyi piacok alakulása, továbbá a kibocsátók gazdasági helyzetének változása határozza meg. A

19 ING BIZTOSÍTÓ ZRT. pénzügyi szereplôkre a világgazdaság általános helyzete, illetve az adott országra jellemzô gazdasági és politikai körülmények is hatnak. Származtatott termékekbe történô befektetések kockázatai A származtatott ügyletek speciális kockázatokat képviselnek. Ezen termékek likviditása rövid idôn belül jelentôsen csökkenhet, valamint jelentôs tôkeáttétellel mûködhetnek. A tôkeáttételnek köszönhetôen a befektetô átlagon felüli mértékben részesedhet az alaptermék pozitív és negatív árfolyam alakulásaiból felfelé és lefelé is, ennél fogva a teljes veszteség kockázata is fennáll. Társaságok kockázata Gazdasági társaságok hitel- vagy tulajdonviszonyt megtestesítô értékpapírjaiba történô befektetés annak a veszélynek teheti ki az eszközalapot, hogy az értékpapírok árfolyama az általános piaci folyamatoknak, a társaságok megítélésének vagy gazdasági helyzetének romlásának következtében átmenetileg vagy tartósan csökkenhet, vagy akár teljesen el is értéktelenedhet. Elôfordulhat, hogy a társaságok egyes, általuk kibocsátott értékpapírokkal kapcsolatos kötelezettségeiket nem idôben, részben, vagy egyáltalán nem teljesítik. Visszafizetési kockázat Az alapok alapja konstrukcióban mûködô eszközalapok visszafizetési kockázattal szembesülhetnek, ha az eszközalap mögöttes alapja a forgalmazás felfüggesztése miatt vagy más indokolt esetben a befektetéseit nem tudja visszaváltani. A menedzselt eszközalapok közvetett befektetései esetében ugyanez a kockázat arányosan jellemzô. A "Befektetôi ajánlás" alpontban használt kockázati skála Az ING a Risk Rating (EVAL, kockázatbesorolás ) módszert alkalmazza, amely a hozamok múltbeli ingadozásán alapul, különös tekintettel azoknak az átlagtól való átlagos eltérésére (volatilitására). A módszer hét kockázati osztályt különböztet meg (0-tól, a legalacsonyabb kockázattól 6-ig, a legmagasabb kockázatig) az árfolyamingadozás (volatilitás) növekedésének megfelelôen. A határozatlan futamidejû nem garantált alapok esetében a kockázatot az eszközérték havi hozamainak az utolsó öt év során mért változásai alapján számítják, vagy amennyiben a vizsgált idôszak során az alapra vonatkozóan nem áll rendelkezésre elegendô adat, ezt a megfelelô értékpapírpiaci referenciaindex (benchmark) alakulása alapján egészítik ki. Új alapok vagy egy évnél rövidebb múltbeli adattal rendelkezô alapok esetében a kockázatot a hasonló termékek alapján számítják, kivéve az olyan eseteket, amikor az adott alapról elegendô információ áll rendelkezésre. Az alapkezelô javaslatot tesz az alapok minimális befektetési idejére (egytôl öt évig). A befektetést ez idô alatt érdemes megtartani ahhoz, hogy ne jelentkezzen negatív hozam. A kockázati besorolás idôvel változhat. A magasabb piaci árfolyamingadozás (volatilitás) például az alap magasabb kockázati besorolásával járhat együtt. A kockázati besorolás akkor változik, ha az elôzô két félév során az alap kockázati besorolása következetesen eltér az eredetileg meghatározott kockázati szinttôl. Referenciaindexek leírása Barclays Capital Global Aggregate Index: A Barclay's Capital által számított, a befektetési minôsítésû kötvények piacának reprezentálására szolgáló index, mely piaci kapitalizáció szerint súlyozza a benne szereplô kötvényeket. Tehát az indexben szereplô értékpapírok az egyes kötvények piaci mérete szerint szerepelnek az indexben. Az indexben szerepelnek kincstárjegyek, államkötvények, jelzáloglevelek és vállalati kötvények. BUX Index: A Budapesti Értéktôzsde hivatalos részvényindexe, a legnagyobb forgalmú részvények utolsó kötési árából és az adott cég nagyságából súlyozással számított mutató. JPM (JP Morgan) ELMI+ (Emerging Local Markets) Index: A JP Morgan által publikált/számított 29 fejlôdô piaci ország helyi/saját devizában kibocsátott pénzpiaci eszközeinek teljesítményét mérô index.

20 JPM EMBI (Emerging Markets Bond Index) Global Diversified Index: A JP Morgan által publikált/számított 22 fejlôdô piaci ország USA dollárban kibocsátott kötvényeinek teljesítményét mérô index. MAX (Magyar Államkötvény) Index: A magyar állampapírpiac fix kamatozású, egy évnél hosszabb hátralévô futamidejû államkötvényeinek teljes referenciaindexe. Az index a kötvények árfolyamváltozásain túl a kamatokat is figyelembe veszi. MSCI (Morgan Stanley Capital International) Emerging Markets Free Index: A Morgan Stanley által publikált/számított globális fejlôdô piacok részvénypiaci teljesítményét mérô indexe. A MSCI EM Free index 21 fejlôdô ország vállalatainak részvényeit tartalmazza, ezen belül: Brazília, Kína, Kolumbia, Csehország, Egyiptom, Magyarország, India, Indonézia, Korea, Malajzia, Mexikó, Marokkó, Peru, Fülöp-szigetek, Oroszország, Dél- Afrika, Tajvan, Thaiföld, Törökország. MSCI Golden Dragon Index: A Morgan Stanley által számított, tágabb értelemben kínai részvénypiac mozgásait reprezentáló index. Az indexben benne foglaltatnak a Kínában jegyzett B, H, Red Chip és P chip részvényosztályok, valamint a Kínán kívül a hongkongi és tajvani tôzsdéken jegyzett kínai részvények. MSCI World Index: A Morgan Stanley által publikált/számított globális fejlett piacok részvénypiaci teljesítményét mérô indexe. Az MSCI World 24 fejlett ország vállalatainak részvényeit tartalmazza: Ausztrália, Ausztria, Belgium, Kanada, Dánia, Finnország, Franciaország, Németország, Görögország, Hongkong, Írország, Izrael, Olaszország, Japán, Hollandia, Új-Zéland, Norvégia, Portugália, Szingapúr, Spanyolország, Svédország, Svájc, Nagy-Britannia és USA. MSCI World Energy 10/40 Index: Az MSCI World Energy 10/40 Index a Morgan Stanley által publikált, globális fejlett piacok telekommunikációs szektorának teljesítményét mérô indexe. Az MSCI World Emergy 10/40 Index az anyaindex MSCI World-ben szereplô 24 fejlett ipari ország energia szektorának legjelentôsebb vállalati részvényeit tartalmaz. Az MSCI 10/40 részvény index családot december 31. óta kalkulálják. A 10/40 azt jelenti, hogy 10%-nál nagyobb nem lehet egy részvény súlya a teljes portfolión belül, valamint az 5% feletti részvények együttes súlya nem haladhatja meg az alap vagyonának 40%-át. MSCI World IT 10/40 Index: Az MSCI World IT 10/40 Index a Morgan Stanley által publikált, globális fejlett piacok információtechnológiai szektorának teljesítményét mérô indexe. Az MSCI World IT 10/40 Index az anyaindex MSCI World-ben szereplô 24 fejlett ipari ország IT szektorának legjelentôsebb vállalati részvényeit tartalmaz. Az MSCI 10/40 részvény index családot december 31. óta kalkulálják. A 10/40 azt jelenti, hogy 10%-nál nagyobb nem lehet egy részvény súlya a teljes portfolión belül, valamint az 5% feletti részvények együttes súlya nem haladhatja meg az alap vagyonának 40%-át. NTX New European Blue Chip Index: A bécsi börze által létrehozott kapitalizációs súly alapján euróban kalkulált közép európai részvényindex. 30 top blue chip (meghatározó nagyvállalatok) részvényei találhatóak benne a következô országok tôzsdéin jegyzett cégekbôl: Ausztria, Bulgária, Horvátország, Csehország, Lengyelország, Magyarország, Románia, Szlovákia, Szlovénia. RMAX Index: A rövid lejáratú magyar állampapírok átlagos piaci árfolyamváltozását jelzô index, amelyben a MAX-ból a futamidô rövidsége miatt kikerülô, fix kamatozású, három hónap és egy év közötti hátralévô futamidejû magyar államkötvények, valamint a három hónapnál hosszabb hátralévô futamidejû diszkont kincstárjegyek találhatók. Az RMAX a pénzpiaci alapok teljesítményének megítélésekor használható referenciaindex. Budapest, július 9. Inv_pol_011_BRO_201207_P

D jelű Eszközalap-tájékoztató

D jelű Eszközalap-tájékoztató D jelű Eszközalap-tájékoztató Eszközalap-tájékoztató A D jelű Eszközalap-tájékoztató (a továbbiakban: Eszközalap-tájékoztató) az NN Biztosító Zrt. befektetési egységekhez kötött egyes, a jelen Tájékoztatóban

Részletesebben

Alacsony Közepes Magas Devizakockázat Alacsony Közepes Magas Piaci kockázat > 75% 75% és 25% < 25% (HUF) között

Alacsony Közepes Magas Devizakockázat Alacsony Közepes Magas Piaci kockázat > 75% 75% és 25% < 25% (HUF) között ING BIZTOSÍTÓ ZRT. ÜGYFÉL-TÁJÉKOZTATÓ az Élet Plusz és Csemete biztosításhoz kapcsolódó eszközalapok célkitûzéseirôl, befektetési politikájáról és az alkalmazott költségekrôl Az eszközalapok befektetési

Részletesebben

A jelű Eszközalap-tájékoztató

A jelű Eszközalap-tájékoztató A jelű Eszközalap-tájékoztató Az A jelű Eszközalap-tájékoztató (a továbbiakban: Eszközalap-tájékoztató) az NN Biztosító Zrt. befektetési egységekhez kötött egyes, a jelen Tájékoztatóban megadott életbiztosításaihoz

Részletesebben

Eszközalap-tájékoztató

Eszközalap-tájékoztató Eszközalap-tájékoztató az ING Biztosító Zrt. befektetési egységekhez kötött euró alapú, 128 jelű rendszeres díjas befektetési egységekhez kötött életbiztosításhoz kapcsolódó eszközalapok célkitűzéseiről,

Részletesebben

A JELŰ ESZKÖZALAP-TÁJÉKOZTATÓ

A JELŰ ESZKÖZALAP-TÁJÉKOZTATÓ Az A jelű Eszközalap-tájékoztató (a továbbiakban Eszközalap-tájékoztató) az ING Biztosító Zrt. befektetési egységekhez kötött egyes, a jelen Tájékoztatóban megadott életbiztosításaihoz kapcsolódó eszközalapok

Részletesebben

A befektetési eszközalap portfolió teljesítményét bemutató grafikonok

A befektetési eszközalap portfolió teljesítményét bemutató grafikonok PÉNZPIACI befektetési eszközalap portfólió Benchmark: RMAX Típus: Rövid lejáratú állampapír Árfolyam 1,638 HUF/egység Valuta HUF Portfolió nagysága 8 180 498 608 HUF Kockázati besorolás: alacsony A bemutatott

Részletesebben

ÜGYFÉL-TÁJÉKOZTATÓ az Univerzál, Bónusz és Hollandus eszközalapok célkitûzésérôl és befektetési politikájáról és az alkalmazott költségekrôl

ÜGYFÉL-TÁJÉKOZTATÓ az Univerzál, Bónusz és Hollandus eszközalapok célkitûzésérôl és befektetési politikájáról és az alkalmazott költségekrôl ING BIZTOSÍTÓ ZRT. ÜGYFÉL-TÁJÉKOZTATÓ az Univerzál, Bónusz és Hollandus eszközalapok célkitûzésérôl és befektetési politikájáról és az alkalmazott költségekrôl A választható eszközalapok két fô csoportra

Részletesebben

A befektetési eszközalap portfolió teljesítményét bemutató grafikonok

A befektetési eszközalap portfolió teljesítményét bemutató grafikonok PÉNZPIACI befektetési eszközalap portfólió Benchmark: RMAX Típus: Rövid lejáratú állampapír Árfolyam 1,657HUF/egység Valuta HUF Portfolió nagysága 7 625 768 268 HUF Kockázati besorolás: alacsony A bemutatott

Részletesebben

Forint alapú biztosítások

Forint alapú biztosítások Eszközok havi hírlevele A Forint ú eszközok árfolyama és visszatekintő hozama Eszközok ING BIZTOSÍTÓ ZRT. 213. június 29. Forint ú biztosítások Árfolyam (HUF) 3 hó 6 hó 1 év 2 év 3 év 4 év 5 év Tájékoztatjuk,

Részletesebben

C jelű Eszközalap-tájékoztató

C jelű Eszközalap-tájékoztató C jelű Eszközalap-tájékoztató A C jelű Eszközalap-tájékoztató (a továbbiakban: Eszközalap-tájékoztató) az NN Biztosító Zrt. befektetési egységekhez kötött egyes, a jelen Tájékoztatóban megadott forintalapú

Részletesebben

B jelű Eszközalap-tájékoztató

B jelű Eszközalap-tájékoztató B jelű Eszközalap-tájékoztató Eszközalap-tájékoztató A B jelű Eszközalap-tájékoztató (a továbbiakban: Eszközalap-tájékoztató) az NN Biztosító Zrt. befektetési egységekhez kötött egyes, a jelen Tájékoztatóban

Részletesebben

Forint alapú biztosítások

Forint alapú biztosítások Eszközok havi hírlevele Forint ú eszközok árfolyama és visszatekintő hozama Eszközok ING BIZTOSÍTÓ ZRT. 213. április 3. Forint ú biztosítások Árfolyam (HUF) 3 hó 6 hó 1 év 2 év 3 év 4 év 5 év Tájékoztatjuk,

Részletesebben

A biztosítási termék bemutatása

A biztosítási termék bemutatása ING BIZTOSÍTÓ ZRT. A 737 JELÛ WURO PERSPEKTÍVA EGYSZERI DÍJAS, GARANTÁLT, BEFEKTETÉSHEZ KÖTÖTT BIZTOSÍTÁS SZABÁLYZATA Az ING Biztosító Zrt. (a továbbiakban: biztosító) 737 jelû Auro Perspektíva terméke

Részletesebben

A biztosítási termék bemutatása

A biztosítási termék bemutatása ING BIZTOSÍTÓ ZRT. A 747 JELÛ WURO PERSPEKTÍVA EGYSZERI DÍJAS, GARANTÁLT, BEFEKTETÉSHEZ KÖTÖTT BIZTOSÍTÁS SZABÁLYZATA Az ING Biztosító Zrt. (a továbbiakban: biztosító) 747 jelû Auro Perspektíva terméke

Részletesebben

Hírlevél ERGO Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás eszközalapjainak teljesítményéről

Hírlevél ERGO Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás eszközalapjainak teljesítményéről Hírlevél ERGO Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás eszközalapjainak teljesítményéről 2016.07.29 Smart Child Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás Smart Senior Befektetési egységekhez kötött

Részletesebben

B jelű Eszközalap-tájékoztató

B jelű Eszközalap-tájékoztató B jelű Eszközalap-tájékoztató A B jelű Eszközalap-tájékoztató (a továbbiakban: Eszközalap-tájékoztató) az NN Biztosító Zrt. befektetési egységekhez kötött egyes, a jelen Tájékoztatóban megadott életbiztosításaihoz

Részletesebben

Az eszközalap árfolyamokat és hozamokat folyamatosan nyomon követheti a www.nn.hu/hozamszamlalo oldalunkon.

Az eszközalap árfolyamokat és hozamokat folyamatosan nyomon követheti a www.nn.hu/hozamszamlalo oldalunkon. Kapcsolódó eszközalapok árfolyamai és visszatekintő hozamai Az alábbi táblázat tartalmazza a kapcsolódó eszközalapok - fejlécben megadott napon érvényes vételi nettó árfolyamait, valamint visszatekintő

Részletesebben

Az eszközalap árfolyamokat és hozamokat folyamatosan nyomon követheti a www.nn.hu/hozamszamlalo oldalunkon.

Az eszközalap árfolyamokat és hozamokat folyamatosan nyomon követheti a www.nn.hu/hozamszamlalo oldalunkon. Kapcsolódó eszközalapok árfolyamai és visszatekintő hozamai Az alábbi táblázat tartalmazza a kapcsolódó eszközalapok - fejlécben megadott napon érvényes vételi nettó árfolyamait, valamint visszatekintő

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ A SIGNAL BIZTOSÍTÓ ÁLTAL FORGALMAZOTT EURÓ ALAPÚ BEFEKTETÉSI ALAPOK ÖSSZETÉTELÉRŐL

ÖSSZEFOGLALÓ A SIGNAL BIZTOSÍTÓ ÁLTAL FORGALMAZOTT EURÓ ALAPÚ BEFEKTETÉSI ALAPOK ÖSSZETÉTELÉRŐL ÖSSZEFOGLALÓ A SIGNAL BIZTOSÍTÓ ÁLTAL FORGALMAZOTT EURÓ ALAPÚ BEFEKTETÉSI ALAPOK ÖSSZETÉTELÉRŐL 2014. október HANSAINVEST Hanseatische Investment Gmbh alapjai 2014. október Forrás: hansainvest.de HANSAinternational

Részletesebben

Befektetési politika kivonat

Befektetési politika kivonat Befektetési politika kivonat A PÉNZTÁRI BEFEKTETÉSEK IRÁNYELVEI A Pénztár elsődleges célja a befektetett vagyon biztonságos gyarapítása. A Pénztár lehetővé teszi tagjai számára, hogy megtakarításukat koruk,

Részletesebben

Forint alapú biztosítások

Forint alapú biztosítások Eszközok havi hírlevele A Forint ú eszközok árfolyama és visszatekintő hozama Eszközok ING BIZTOSÍTÓ ZRT. 212. október 31. Forint ú biztosítások Árfolyam (HUF) 3 hó 6 hó 1 év 2 év 3 év 4 év 5 év Tájékoztatjuk,

Részletesebben

Optimax Céldátum Vegyes eszközalap Befektetési politika Befektetési eszközalapokhoz kapcsolódó élet- és nyugdíjbiztosításhoz

Optimax Céldátum Vegyes eszközalap Befektetési politika Befektetési eszközalapokhoz kapcsolódó élet- és nyugdíjbiztosításhoz 2/a sz. melléklet Eszközalapok összetétele és befektetési politika Optimax Céldátum Vegyes eszközalap politika eszközalapokhoz kapcsolódó élet- és nyugdíjbiztosításhoz Az Optimax Céldátum Vegyes eszközalap

Részletesebben

1. számú melléklet: A választható eszközalapok befektetési politikái. Érvényes: november 8-tól

1. számú melléklet: A választható eszközalapok befektetési politikái. Érvényes: november 8-tól 1. számú melléklet: A választható eszközalapok befektetési politikái Érvényes: 2016. november 8-tól TARTALOMJEGYZÉK Forintos eszközalapok befektetési politikája A Balaton Likviditási forint eszközalap

Részletesebben

Az eszközalap árfolyamokat és hozamokat folyamatosan nyomon követheti a www.nn.hu/hozamszamlalo oldalunkon.

Az eszközalap árfolyamokat és hozamokat folyamatosan nyomon követheti a www.nn.hu/hozamszamlalo oldalunkon. Kapcsolódó eszközalapok árfolyamai és visszatekintő hozamai Az alábbi táblázat tartalmazza a kapcsolódó eszközalapok - fejlécben megadott napon érvényes vételi nettó árfolyamait, valamint visszatekintő

Részletesebben

Választható eszközalapok bemutatása

Választható eszközalapok bemutatása 6. számú melléklet Az Általános Szerződési Feltételekhez Választható eszközalapok bemutatása az Életprogramok - Euró szerződésekhez Érvényes: 2015. december 15-től visszavonásig A rész Eszközalapok 1 Általános

Részletesebben

Egyes választható portfóliókra vonatkozó prudenciális elvárások, befektetési előírások

Egyes választható portfóliókra vonatkozó prudenciális elvárások, befektetési előírások ARANYKOR ORSZÁGOS ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR BEFEKTETÉSI POLITIKA (KIVONAT) A Pénztár a Befektetési Politika rendelkezéseit a következő vagyonkezelési irányelvekben rögzíti: A Pénztár elsődleges célja a befektetett

Részletesebben

ESZKÖZALAP BEFEKTETÉSI POLITIKA TARTALMÁNAK MEGFELELŐSÉGÉT ELLENŐRZŐ LISTA

ESZKÖZALAP BEFEKTETÉSI POLITIKA TARTALMÁNAK MEGFELELŐSÉGÉT ELLENŐRZŐ LISTA ESZKÖZALAP BEFEKTETÉSI POLITIKA TARTALMÁNAK MEGFELELŐSÉGÉT ELLENŐRZŐ LISTA Biztosító neve: Eszközalap neve: Az ellenőrző lista készítésének időpontja: Az ellenőrző lista készítője: 1. ESZKÖZALAP ELNEVEZÉSE

Részletesebben

A GROUPAMA BIZTOSÍTÓ ZRT. ESZKÖZALAP TÁJÉKOZTATÓJA

A GROUPAMA BIZTOSÍTÓ ZRT. ESZKÖZALAP TÁJÉKOZTATÓJA A GROUPAMA BIZTOSÍTÓ ZRT. ESZKÖZALAP TÁJÉKOZTATÓJA Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések, szerződés létrejötte.............................................................................. 1 2. Választható

Részletesebben

Hírlevél ERGO Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás eszközalapjainak teljesítményéről

Hírlevél ERGO Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás eszközalapjainak teljesítményéről Hírlevél ERGO Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás eszközalapjainak teljesítményéről 2016.01.29 Smart Child Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás Smart Senior Befektetési egységekhez kötött

Részletesebben

Első Rendőri Kiegészítő Nyugdíjpénztár VAGYONKEZELÉSI IRÁNYELVEK

Első Rendőri Kiegészítő Nyugdíjpénztár VAGYONKEZELÉSI IRÁNYELVEK Első Rendőri Kiegészítő Nyugdíjpénztár VAGYONKEZELÉSI IRÁNYELVEK Jóváhagyta: A Pénztár Igazgatótanácsa 2016. április 14-én Hatályos : 2016. április 28. A Pénztár befektetési tevékenysége során 2016. április

Részletesebben

D jelű Eszközalap-tájékoztató

D jelű Eszközalap-tájékoztató D jelű Eszközalap-tájékoztató Hatályos: 2016.01.01-től Eszközalap-tájékoztató A D jelű Eszközalap-tájékoztató (a továbbiakban: Eszközalap-tájékoztató) az NN Biztosító Zrt. befektetési egységekhez kötött

Részletesebben

Access BWM Hedge Fund Követő Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap PORTFOLIÓ JELENTÉS Február

Access BWM Hedge Fund Követő Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap PORTFOLIÓ JELENTÉS Február Access BWM Hedge Fund Követő Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap Könyvvizsgáló: HKH Consulting Kft. Kibocsátás időpontja: 2008.05.19 Nyilvántartásba vételi szám: 1111-278 ISIN kód: HU0000706437 Az

Részletesebben

Forintban Denominált Modell Portfoliók Átmeneti portfolió 45% 10% Átmeneti portfolió 45% Pénzpiaci Kötvény Abszolút hozamú A befektetési stratégia célja: A tőke reálértékének megőrzése és egy stabil kamatjövedelem

Részletesebben

K&H HOZAMLÁNC ÉLETBIZTOSÍTÁSHOZ VÁLASZTHATÓ NYÍLTVÉGŰ ESZKÖZALAPOK

K&H HOZAMLÁNC ÉLETBIZTOSÍTÁSHOZ VÁLASZTHATÓ NYÍLTVÉGŰ ESZKÖZALAPOK K&H HOZAMLÁNC ÉLETBIZTOSÍTÁSHOZ VÁLASZTHATÓ NYÍLTVÉGŰ ESZKÖZALAPOK K&H TŐKEVÉDETT PÉNZPIACI ESZKÖZALAP Az eszközalap kockázatviselő kategória szerinti besorolása: védekező A tőkevédett pénzpiaci eszközalap

Részletesebben

ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP. 2013. féléves jelentése

ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP. 2013. féléves jelentése Az ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP e 1. Az Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap (továbbiakban: Alap) rövid bemutatása Az Alap neve Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap Az Alap rövidített

Részletesebben

A választható eszközalapok befektetési politikája

A választható eszközalapok befektetési politikája A választható eszközalapok befektetési politikája A 1503 kódjelű NOVUM Nyugdíjbiztosítás Szerződési Feltételeinek 3. számú melléklete Hatályos: 2015. március 25-től 1 2 Tartalomjegyzék 1) A befektetési

Részletesebben

A választható eszközalapok befektetési politikája. A GTC kódjelű NOVUM PRO Nyugdíjbiztosítás Szerződési Feltételeinek 3.

A választható eszközalapok befektetési politikája. A GTC kódjelű NOVUM PRO Nyugdíjbiztosítás Szerződési Feltételeinek 3. A választható eszközalapok befektetési politikája A GTC - 20170113 kódjelű NOVUM PRO Nyugdíjbiztosítás Szerződési Feltételeinek 3. számú melléklete Nyomtatványkód: HU - 0117 - NP Hatályos: 2017. január

Részletesebben

5. számú melléklet: NYÍLTVÉGŰ ESZKÖZALAPOK BEFEKTETÉSI POLITIKÁJA

5. számú melléklet: NYÍLTVÉGŰ ESZKÖZALAPOK BEFEKTETÉSI POLITIKÁJA 5. számú melléklet: NYÍLTVÉGŰ ESZKÖZALAPOK BEFEKTETÉSI POLITIKÁJA 5.1 számú melléklet K&H PÉNZPIACI ESZKÖZALAP B SOROZAT Az eszközalap kockázatviselő kategória szerinti besorolása: védekező Megcélzott

Részletesebben

Árfolyam

Árfolyam Access Global Aggressive Nyíltvégű Befektetési Alap 2012 Június Könyvvizsgáló: ABN Könyvvizsgáló Kft.. Kibocsátás időpontja: 2001.02.06 Nyilvántartásba vételi szám: 1111-110 ISIN kód: HU0000701933 Az Alapkezelő

Részletesebben

Árfolyam (HUF) 3 hó 6 hó 1 év 2 év 3 év 4 év 5 év

Árfolyam (HUF) 3 hó 6 hó 1 év 2 év 3 év 4 év 5 év Eszközalapok havi hírlevele 2014. december 31. Galaxis A Galaxis eszközalapok árfolyama és visszatekintő hozama Eszközalapok Árfolyam (HUF) 3 hó 6 hó 1 év 2 év 3 év 4 év 5 év Indulástól indulás időpontja

Részletesebben

K&H szikra abszolút hozamú származtatott nyíltvégű alap

K&H szikra abszolút hozamú származtatott nyíltvégű alap K&H szikra abszolút hozamú származtatott nyíltvégű alap kereskedelmi kommunikáció 2014. november 2 háttér, piaci trendek 1Q12 2Q12 3Q12 4Q12 1Q13 2Q13 3Q13 4Q13 1Q14 2Q14 3Q14 4Q14 1Q15 2Q15 3Q15 4Q15

Részletesebben

Választható eszközalapok bemutatása

Választható eszközalapok bemutatása 6. számú melléklet Az Általános Szerződési Feltételekhez Választható eszközalapok bemutatása az Életprogramok - Euró szerződésekhez Érvényes: 2017. január 1-jétől visszavonásig A rész Eszközalapok 1 Általános

Részletesebben

I. Az önkéntes nyugdíjpénztárak nyilvánosságra hozatali kötelezettsége - valamennyi pénztárra vonatkozó szabályok

I. Az önkéntes nyugdíjpénztárak nyilvánosságra hozatali kötelezettsége - valamennyi pénztárra vonatkozó szabályok Artisjus Kardos Gyula Nyugdíjpénztár 281/2001. (XII. 26.) kormányrendelet 25. -a által meghatározott adatokat nyilvánosságra hozza 2015. évre vonatkozóan: I. Az önkéntes nyugdíjpénztárak nyilvánosságra

Részletesebben

ÉLETÍV PROGRAM KONDÍCIÓS LISTÁJA A FOLYAMATOS DÍJFIZETÉSŰ PARTNER ÉLETÍV PROGRAMHOZ

ÉLETÍV PROGRAM KONDÍCIÓS LISTÁJA A FOLYAMATOS DÍJFIZETÉSŰ PARTNER ÉLETÍV PROGRAMHOZ ÉLETÍV PROGRAM KONDÍCIÓS LISTÁJA A FOLYAMATOS DÍJFIZETÉSŰ PARTNER ÉLETÍV PROGRAMHOZ Tartalomjegyzék Általános rendelkezések, szerződés létrejötte.................................................................................

Részletesebben

EHO-MENTES BEFEKTETÉS! Pioneer Magyar Pénzpiaci Alap. Pioneer Magyar Állampapír Befektetések

EHO-MENTES BEFEKTETÉS! Pioneer Magyar Pénzpiaci Alap. Pioneer Magyar Állampapír Befektetések EHO-MENTES BEFEKTETÉS! Pioneer Magyar Pénzpiaci Alap Pioneer Magyar Állampapír Befektetések Olyan befektetést keres, amely alacsony kockázatvállalás mellett, a normál 1 lekötött betétekkel versenyképes

Részletesebben

Budapest 2015 Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013

Budapest 2015 Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Budapest 2015 Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Alapadatok Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul Harmonizáció Az alap típusa, fajtája Futamideje Indulás dátuma Az alapcímlet devizaneme Budapest 2015

Részletesebben

Eszközalapok havi hírlevele

Eszközalapok havi hírlevele Eszközalapok havi hírlevele A jelű Érvényesség: 2016.02.29. Az A jelű eszközalap hírlevélben tájékoztatjuk a 010 jelű Galaxis és 011 jelű Perpetuum befektetési egységekhez kötött életbiztosításokhoz és

Részletesebben

Havi jelentés. QUAESTOR Aranytallér december 30. Aranytallér árfolyamalakulás

Havi jelentés. QUAESTOR Aranytallér december 30. Aranytallér árfolyamalakulás QUAESTOR Aranytallér Ajánlás: i kötvény- és részvénypiaci eszközökbe fektet. Kiegyensúlyozott vegyes alapunk közepes kockázata miatt legalább egy éves időtávra befektetőknek ajánlott. Alap indulása 1996.12.27

Részletesebben

Eszközalapok havi hírlevele

Eszközalapok havi hírlevele Eszközalapok havi hírlevele A jelű Érvényesség: 2016.11.30. Az A jelű eszközalap hírlevélben tájékoztatjuk a 010 jelű Galaxis, 011 jelű Perpetuum és 718 jelű Visio befektetési egységekhez kötött életbiztosításokhoz

Részletesebben

B jelű Eszközalap-tájékoztató

B jelű Eszközalap-tájékoztató B jelű Eszközalap-tájékoztató Hatályos: 2017.01.01-től Eszközalap-tájékoztató A B jelű Eszközalap-tájékoztató (a továbbiakban: Eszközalap-tájékoztató) az NN Biztosító Zrt. befektetési egységekhez kötött

Részletesebben

Eszközalapok havi hírlevele

Eszközalapok havi hírlevele Eszközalapok havi hírlevele A jelű Érvényesség: 2016.09.30. Az A jelű eszközalap hírlevélben tájékoztatjuk a 010 jelű Galaxis, 011 jelű Perpetuum és 718 jelű Visio befektetési egységekhez kötött életbiztosításokhoz

Részletesebben

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. befektetési egységekhez kötött életbiztosítási termékei mögött álló eszközalapjainak befektetési politikája

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. befektetési egységekhez kötött életbiztosítási termékei mögött álló eszközalapjainak befektetési politikája A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. befektetési egységekhez kötött életbiztosítási termékei mögött álló eszközalapjainak befektetési politikája Hatályos: 2014. március 1-től 1 A Befektetési politika általános,

Részletesebben

Kamatkockázat, likviditási kockázat, hitelezési kockázat, speciális kockázat, ország/politikai kockázat, partnerkockázat.

Kamatkockázat, likviditási kockázat, hitelezési kockázat, speciális kockázat, ország/politikai kockázat, partnerkockázat. ABERDEEN EURÓ VÁLLALATI KÖTVÉNY ALAPOK ALAPJA HUF ESZKÖZALAP Az eszközalap kizárólag az Aberdeen Asset Management Hungary Alapkezelő Zrt. által kezelt, Aberdeen Euró Vállalati Kötvény Alapok Alapja forintban

Részletesebben

HAVI JELENTÉS CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP VALÓDI LEHETŐSÉGEK PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE

HAVI JELENTÉS CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP VALÓDI LEHETŐSÉGEK PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE 2016. január 31. HAVI JELENTÉS CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL VALÓDI LEHETŐSÉGEK AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA Az Alap alacsony kockázatú, nagy likviditású befektetési eszközökbe,

Részletesebben

REÁLSZISZTÉMA ÉRTÉKPAPÍR-BEFEKTETÉSI ALAP 2008. FÉLÉVES TÁJÉKOZTATÓ

REÁLSZISZTÉMA ÉRTÉKPAPÍR-BEFEKTETÉSI ALAP 2008. FÉLÉVES TÁJÉKOZTATÓ REÁLSZISZTÉMA ÉRTÉKPAPÍR-BEFEKTETÉSI ALAP 2008. FÉLÉVES TÁJÉKOZTATÓ I. REÁLSZISZTÉMA ÉRTÉKPAPÍR-BEFEKTETÉSI ALAP Féléves tájékoztató 2008. I. félévéről Alapkezelő: Reálszisztéma Befektetési AlapkezelőZrt.

Részletesebben

Budapest Értékpapír Alapok és a Devizapiac

Budapest Értékpapír Alapok és a Devizapiac Budapest Értékpapír Alapok és a Devizapiac Amikor befektetésekben gondolkozunk, akkor mindenki ismeri azt az általános szabályt, hogy osszuk meg megtakarításunkat különbözı befektetési lehetıségek között:

Részletesebben

Budapest Kötvény Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013

Budapest Kötvény Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Budapest Kötvény Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Alapadatok Rövid neve Elnevezés angolul Rövid név angolul Budapest Kötvény Alap Budapest Bond Investment Fund Budapest Bond Investment Fund Harmonizáció ÁÉKBV

Részletesebben

Választható alapok a képviselt befektetési kockázat szerint:

Választható alapok a képviselt befektetési kockázat szerint: Választható alapok a képviselt befektetési kockázat szerint: 1. Alacsony kockázatú alapok 2. Mérsékelt kockázatú alapok 3. Közepes kockázatú alapok 4. Magas kockázatú alapok 5. Kiemelkedő kockázatú alapok

Részletesebben

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. befektetési egységekhez kötött életbiztosítási termékei mögött álló eszközalapjainak befektetési politikája

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. befektetési egységekhez kötött életbiztosítási termékei mögött álló eszközalapjainak befektetési politikája A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. befektetési egységekhez kötött életbiztosítási termékei mögött álló eszközalapjainak befektetési politikája Hatályos: 2014. december 1-től 1 A Befektetési politika általános,

Részletesebben

PANNÓNIA NYUGDÍJPÉNZTÁR ÖNKÉNTES ÁGAZAT BEFEKTETÉSI POLITIKA KIVONATA (érvényes 2014. december 1-jétől)

PANNÓNIA NYUGDÍJPÉNZTÁR ÖNKÉNTES ÁGAZAT BEFEKTETÉSI POLITIKA KIVONATA (érvényes 2014. december 1-jétől) PANNÓNIA NYUGDÍJPÉNZTÁR ÖNKÉNTES ÁGAZAT BEFEKTETÉSI POLITIKA KIVONATA (érvényes 2014. december 1-jétől) Tájékoztató a 2014. december 1-jétől érvényes befektetési politikáról (eszközösszetétel) A befektetési

Részletesebben

Takarék Invest Közép-Kelet-Európai Részvény Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2012

Takarék Invest Közép-Kelet-Európai Részvény Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2012 Takarék Invest Közép-Kelet-Európai Részvény Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2012 Készült: 2012. augusztus 9. Befektetési Alapkezelő: Takarék Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1122 Budapest,

Részletesebben

REÁLSZISZTÉMA ÉRTÉKPAPÍR-BEFEKTETÉSI ALAP FÉLÉVES TÁJÉKOZTATÓ

REÁLSZISZTÉMA ÉRTÉKPAPÍR-BEFEKTETÉSI ALAP FÉLÉVES TÁJÉKOZTATÓ REÁLSZISZTÉMA ÉRTÉKPAPÍR-BEFEKTETÉSI ALAP 2009. FÉLÉVES TÁJÉKOZTATÓ REÁLSZISZTÉMA ÉRTÉKPAPÍR-BEFEKTETÉSI ALAP Féléves tájékoztató 2009. I. félévéről I. Alapkezelő: Reálszisztéma Befektetési AlapkezelőZrt.

Részletesebben

NEÉ Befektetési Eszközök HUF

NEÉ Befektetési Eszközök HUF Access Bwm Hedge Fund Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap Könyvvizsgáló: HKH Consulting Kft. Kibocsátás időpontja: 2008.05.19 Nyilvántartásba vételi szám: 1111-278 ISIN kód: HU0000706437 számítás

Részletesebben

HAVI JELENTÉS CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP VALÓDI LEHETŐSÉGEK PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE

HAVI JELENTÉS CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP VALÓDI LEHETŐSÉGEK PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL Az Alap alacsony kockázatú, nagy likviditású befektetési eszközökbe, elsôsorban pénzpiaci betétekbe és rövid futamidejû állampapírokba fektet. Ajánlott befektetési

Részletesebben

SIGNAL Gyémánt befektetési egységekhez kötött folyamatos díjas életbiztosítás

SIGNAL Gyémánt befektetési egységekhez kötött folyamatos díjas életbiztosítás SIGNAL Gyémánt befektetési egységekhez kötött folyamatos díjas életbiztosítás különös feltételek és mellékletek Hatályos: 2015.10.01. Tartalom SIGNAL Gyémánt befektetési egységekhez kötött folyamatos

Részletesebben

A jelű Eszközalap-tájékoztató

A jelű Eszközalap-tájékoztató A jelű Eszközalap-tájékoztató Hatályos: 2016.07.01-től Eszközalap-tájékoztató Az A jelű Eszközalap-tájékoztató (a továbbiakban: Eszközalap-tájékoztató) az NN Biztosító Zrt. befektetési egységekhez kötött

Részletesebben

Portfóliójelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára

Portfóliójelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára Portfóliójelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára 2017 Január hónapra 2017. január 31. Az Alapkezelő ezen jelentését a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi

Részletesebben

EHO-MENTES BEFEKTETÉS! Pioneer Konzervatív Vegyes Alap. Pioneer vegyes eszköz stratégiák

EHO-MENTES BEFEKTETÉS! Pioneer Konzervatív Vegyes Alap. Pioneer vegyes eszköz stratégiák EHO-MENTES BEFEKTETÉS! Pioneer Konzervatív Vegyes Alap Pioneer vegyes eszköz stratégiák Pioneer Konzervatív Vegyes Alap Olyan befektetést keres, amely többet hozhat a jelenlegi betéti ajánlatoknál, bármikor

Részletesebben

FÉLÉVES TÁJÉKOZTATÓ 2010.

FÉLÉVES TÁJÉKOZTATÓ 2010. (korábbi név: Reálszisztéma Értékpapír-befektetési Alap) FÉLÉVES TÁJÉKOZTATÓ 2010. REÁLSZISZTÉMA MARCO POLO SZÁRMAZTATOTT ABSZOLÚT HOZAM ALAP Féléves tájékoztató 2010. I. félévéről I. Alapkezelő: Reálszisztéma

Részletesebben

A választható eszközalapok befektetési politikája. A GTC kódjelű NIVO II Nyugdíjbiztosítás Szerződési Feltételeinek 3.

A választható eszközalapok befektetési politikája. A GTC kódjelű NIVO II Nyugdíjbiztosítás Szerződési Feltételeinek 3. A választható eszközalapok befektetési politikája A GTC-20170112 kódjelű NIVO II Nyugdíjbiztosítás Szerződési Feltételeinek 3. számú melléklete HU-0117-NII Hatályos: 2017. január 1- től Tartalomjegyzék

Részletesebben

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. befektetési egységekhez kötött életbiztosítási termékei mögött álló eszközalapjainak befektetési politikája

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. befektetési egységekhez kötött életbiztosítási termékei mögött álló eszközalapjainak befektetési politikája A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. befektetési egységekhez kötött életbiztosítási termékei mögött álló eszközalapjainak befektetési politikája Hatályos: 01. szeptember 1-től 1 A Befektetési politika általános,

Részletesebben

6. számú melléklet: NYÍLTVÉGŰ ESZKÖZALAPOK BEFEKTETÉSI POLITIKÁJA

6. számú melléklet: NYÍLTVÉGŰ ESZKÖZALAPOK BEFEKTETÉSI POLITIKÁJA 6. számú melléklet: NYÍLTVÉGŰ ESZKÖZALAPOK BEFEKTETÉSI POLITIKÁJA 6.1 számú melléklet K&H TŐKEVÉDETT PÉNZPIACI ESZKÖZALAP Az eszközalap kockázatviselő kategória szerinti besorolása: védekező Megcélzott

Részletesebben

Portfóliójelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára

Portfóliójelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára Portfóliójelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára 2016 November hónapra 2016.november 30. Az Alapkezelő ezen jelentését a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi

Részletesebben

Gránit Bank Betét Alap

Gránit Bank Betét Alap Gránit Bank Betét Alap Indulás dátuma: 2011.december 08. HU0000711106 1,- HUF 30. napján: 233 678 406 HUF 30. napján: 1,027663 HUF Alapkezelési díj: 0,00 % PSZÁF engedély száma: KE-III/50115/2011. Likviditási

Részletesebben

Jelentés Március QUAESTOR Befektetési Alapok

Jelentés Március QUAESTOR Befektetési Alapok Jelentés 2012. Március Befektetési Alapok Alapok Jelentés 2012. Március A hónap Alapja Aranytallér Vegyes Alap Ajánlás: Magyarországi kötvény- és részvénypiaci eszközökbe fektet. Kiegyensúlyozott vegyes

Részletesebben

CIB NYERSANYAG ALAPOK ALAPJA. Féléves jelentés. CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Vezető forgalmazó, Letétkezelő: CIB Bank Zrt. 1/5

CIB NYERSANYAG ALAPOK ALAPJA. Féléves jelentés. CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Vezető forgalmazó, Letétkezelő: CIB Bank Zrt. 1/5 CIB NYERSANYAG ALAPOK ALAPJA Féléves jelentés CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Vezető forgalmazó, Letétkezelő: CIB Bank Zrt. 2013 1/5 1. Alapadatok 1.1. A CIB Nyersanyag Alapok Alapja Megnevezése: Típus:

Részletesebben

Eszközalapok havi hírlevele

Eszközalapok havi hírlevele Eszközalapok havi hírlevele A jelű Érvényesség: 2015.06.30. Az A jelű eszközalap hírlevélben tájékoztatjuk a 010 jelű Galaxis és 011 jelű Perpetuum befektetési egységekhez kötött életbiztosításokhoz és

Részletesebben

ERGO Befektetési egységekhez kötött életbiztosítások

ERGO Befektetési egységekhez kötött életbiztosítások ERGO Befektetési egységekhez kötött életbiztosítások A választható eszközalapok listája, összetétele és befektetési elvei (Eszközalap leírás) a Novum, a Regnum, a Bonum, az Aqua és a Terra Befektetési

Részletesebben

Választható eszközalapok. Eszközalapok és Trendfigyelő fóliasor Készítette: Befektetési és Értékesítés oktatási csoport Verziószám: 2011.

Választható eszközalapok. Eszközalapok és Trendfigyelő fóliasor Készítette: Befektetési és Értékesítés oktatási csoport Verziószám: 2011. Választható eszközalapok 1 Eszközalapok fogalma és kockázata Az eszközalap egy előzetesen meghatározott befektetési politika szerint kezelt, elkülönített portfolió, amelynek értéke a benne lévő értékpapírok

Részletesebben

Jelentés. 2012. Április QUAESTOR Befektetési Alapok

Jelentés. 2012. Április QUAESTOR Befektetési Alapok Jelentés 2012. Április Befektetési Alapok Alapok Jelentés 2012. Április Aranytallér Vegyes Alap Ajánlás: Magyarországi kötvény- és részvénypiaci eszközökbe fektet. Kiegyensúlyozott vegyes alapunk közepes

Részletesebben

Körmend és Vidéke Takarékszövetkezet. Treasury termékei és szolgáltatásai. Lakossági Ügyfelek részére

Körmend és Vidéke Takarékszövetkezet. Treasury termékei és szolgáltatásai. Lakossági Ügyfelek részére Körmend és Vidéke Takarékszövetkezet Treasury termékei és szolgáltatásai Lakossági Ügyfelek részére 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Befektetési szolgáltatások és termékek... 3 1.1 Portfoliókezelés... 3 2. Pénz-és

Részletesebben

Forint alapú biztosítások

Forint alapú biztosítások Eszközok havi hírlevele A Forint ú eszközok árfolyama és visszatekintő hozama Eszközok 214. május 31. Forint ú biztosítások Árfolyam (HUF) 3 hó 6 hó 1 év 2 év 3 év 4 év Indulástól indulás időpontja Likviditás

Részletesebben

Havi jelentés. QUAESTOR Aranytallér június 30. Aranytallér árfolyamalakulás

Havi jelentés. QUAESTOR Aranytallér június 30. Aranytallér árfolyamalakulás QUAESTOR Aranytallér Ajánlás: i kötvény- és részvénypiaci eszközökbe fektet. Kiegyensúlyozott vegyes alapunk közepes kockázata miatt legalább egy éves időtávra befektetőknek ajánlott. Alap indulása 1996.12.27

Részletesebben

Havi jelentés. QUAESTOR Aranytallér Április 30. Aranytallér árfolyamalakulás

Havi jelentés. QUAESTOR Aranytallér Április 30. Aranytallér árfolyamalakulás QUAESTOR Aranytallér Ajánlás: Magyarországi kötvény- és részvénypiaci eszközökbe fektet. Kiegyensúlyozott vegyes alapunk közepes kockázata miatt legalább egy éves időtávra befektetőknek ajánlott. Alap

Részletesebben

ERGO Befektetési egységekhez kötött életbiztosítások

ERGO Befektetési egységekhez kötött életbiztosítások ERGO Befektetési egységekhez kötött életbiztosítások Ny.sz.:09V05 A választható eszközalapok listája, összetétele és befektetési elvei (Eszközalap leírás) a Smart Child, a Smart Senior, a Smart Life, a

Részletesebben

Az eszközalap tervezett befektetési korlátai: Eszközcsoport Minimális arány Maximális arány Megcélzott arány. Mögöttes befektetési alap 90% 100% 100%

Az eszközalap tervezett befektetési korlátai: Eszközcsoport Minimális arány Maximális arány Megcélzott arány. Mögöttes befektetési alap 90% 100% 100% AEGON TEMPÓ ALLEGRO 10 Az eszközalap kizárólag az Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. által kezelt, forintban denominált Aegon Tempó Allegro 10 Alapokba Aegon Tempó Allegro 10 Alapok Alapja

Részletesebben

Az Alap alacsony kockázatú, nagy likviditású befektetési eszközökbe, elsôsorban pénzpiaci betétekbe és rövid futamidejû állampapírokba fektet.

Az Alap alacsony kockázatú, nagy likviditású befektetési eszközökbe, elsôsorban pénzpiaci betétekbe és rövid futamidejû állampapírokba fektet. CIB Hozamgarantált Betét Alap Portfoliójelentés 2008. október 31. AZ ALAP HOZAM / KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA alacsony pénzpiaci alapok kötvényalapok vegyes alapok részvényalapok Havi jelentés magas www.cib.hu

Részletesebben

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. befektetési egységekhez kötött életbiztosítási termékei mögött álló eszközalapjainak befektetési politikája

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. befektetési egységekhez kötött életbiztosítási termékei mögött álló eszközalapjainak befektetési politikája A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. befektetési egységekhez kötött életbiztosítási termékei mögött álló eszközalapjainak befektetési politikája Hatályos: 2011. december 16-tól 1 A Befektetési politika általános,

Részletesebben

Budapest Ingatlan Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2013

Budapest Ingatlan Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Budapest Ingatlan Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Alapadatok Rövid neve Elnevezés angolul Rövid név angolul Harmonizáció Az alap típusa, fajtája Futamideje Indulás dátuma Az alapcímlet devizaneme Budapest

Részletesebben

Havi jelentés. QUAESTOR Befektetési Alapkezelő Zrt. QUAESTOR Aranytallér október 28. Aranytallér árfolyamalakulás

Havi jelentés. QUAESTOR Befektetési Alapkezelő Zrt. QUAESTOR Aranytallér október 28. Aranytallér árfolyamalakulás QUAESTOR Aranytallér Ajánlás: i kötvény- és részvénypiaci eszközökbe fektet. Kiegyensúlyozott vegyes alapunk közepes kockázata miatt legalább egy éves időtávra befektetőknek ajánlott. Alap indulása 1996.12.27.

Részletesebben

Befektetési Politika Kivonata

Befektetési Politika Kivonata "H O N V É D" Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár 1135 Budapest, Aba utca 4. Tel/Fax: 329-6651, HM 269-77, 268-79, 269-37. www.hnyp.hu Befektetési Politika Kivonata Önkéntes Nyugdíjpénztár A Befektetési Politikát

Részletesebben

Havi jelentés. QUAESTOR Befektetési Alapkezelő Zrt. QUAESTOR Aranytallér augusztus 31. Aranytallér árfolyamalakulás

Havi jelentés. QUAESTOR Befektetési Alapkezelő Zrt. QUAESTOR Aranytallér augusztus 31. Aranytallér árfolyamalakulás QUAESTOR Aranytallér Ajánlás: i kötvény- és részvénypiaci eszközökbe fektet. Kiegyensúlyozott vegyes alapunk közepes kockázata miatt legalább egy éves időtávra befektetőknek ajánlott. Alap indulása 1996.12.27.

Részletesebben

Az MKB Alapkezelı zrt. hirdetménye

Az MKB Alapkezelı zrt. hirdetménye Az MKB Alapkezelı zrt. hirdetménye Az MKB kezelı zártkörően mőködı Rt. tájékoztatása befektetési alapok 2011.évi CXCIII. törvénynek (Batv.) való megfelelésrıl, valamint Tájékoztató és Kezelési Szabályzat

Részletesebben

BLACKROCK GLOBAL FUNDS

BLACKROCK GLOBAL FUNDS FONTOS DOKUMENTUM ÉS AZONNALI FIGYELMET IGÉNYEL. Amennyiben kétségei vannak azzal kapcsolatban, hogy milyen lépéseket kell tennie, forduljon azonnal tőzsdeügynökéhez, banki ügyintézőjéhez, ügyvédjéhez,

Részletesebben

Accorde Alapkezelő Zrt. Accorde CVK3 Alapok Alapja Befektetési Alap I. Féléves jelentés

Accorde Alapkezelő Zrt. Accorde CVK3 Alapok Alapja Befektetési Alap I. Féléves jelentés Accorde Alapkezelő Zrt. Accorde CVK3 Alapok Alapja Befektetési Alap 2016. I. Féléves jelentés (Időszak: 2016.03.04-2016.06.30.) I. Vagyonkimutatás indulás: 03.04.. Vége: 2016.06.30. Instrumentum Érték

Részletesebben

KEZELÉSI SZABÁLYZATA

KEZELÉSI SZABÁLYZATA ÁLTAL KEZELT CONCORDE 2000 NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP KEZELÉSI Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2012. november 28. Tartalomjegyzék DEFINÍCIÓK... 3 A BEFEKTETÉSI ALAPRA

Részletesebben

AEGON Eszközalapok Cserháti András

AEGON Eszközalapok Cserháti András AEGON Eszközalapok Cserháti András Befektetési alap vs. Eszközalap Eszközalap: a biztosítási díjak befektetésére szolgáló, elkülönítetten kezelt befektetési eszközállomány. Az eszközalapok működésük tekintetében

Részletesebben

AZ ERSTE VIENNA INSURANCE GROUP BIZTOSÍTÓ ZRT. ERSTE PRIVATE BANKING ESZKÖZALAPJAINAK BEFEKTETÉSI POLITIKÁJA

AZ ERSTE VIENNA INSURANCE GROUP BIZTOSÍTÓ ZRT. ERSTE PRIVATE BANKING ESZKÖZALAPJAINAK BEFEKTETÉSI POLITIKÁJA AZ ERSTE VIENNA INSURANCE GROUP BIZTOSÍTÓ ZRT. ERSTE PRIVATE BANKING ESZKÖZALAPJAINAK BEFEKTETÉSI POLITIKÁJA 1. Általános rész A biztosító a hozamszint stabilizálása, növelése és a befektetésre kerülő

Részletesebben

KÖZLEMÉNY. a HORIZONT Magánnyugdíjpénztár választható portfoliós rendszeréről, a július 1-jétől hatályos Befektetési irányelvekről

KÖZLEMÉNY. a HORIZONT Magánnyugdíjpénztár választható portfoliós rendszeréről, a július 1-jétől hatályos Befektetési irányelvekről KÖZLEMÉNY a HORIZONT Magánnyugdíjpénztár választható portfoliós rendszeréről, a 2015. július 1-jétől hatályos Befektetési irányelvekről A HORIZONT Magánnyugdíjpénztár (a továbbiakban: Pénztár) a jogszabályi

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS 2015 - Sberbank Pénzpiaci Befektetési Alap

FÉLÉVES JELENTÉS 2015 - Sberbank Pénzpiaci Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2015 - Sberbank Pénzpiaci Befektetési Alap Alapadatok Harmonizáció Az alap típusa, fajtája Futamideje Indulás dátuma Az alapcímlet devizaneme Alternatív befektetési alap (ABA) nyilvános,

Részletesebben