A MÚZEUMOK SZEREPE A DEBRECENI KÖLCSEY FERENC REFORMÁTUS TANÍTÓKÉPZŐ FŐISKOLA MÚZEUMPEDAGÓGIAI KÉPZÉSÉBEN

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A MÚZEUMOK SZEREPE A DEBRECENI KÖLCSEY FERENC REFORMÁTUS TANÍTÓKÉPZŐ FŐISKOLA MÚZEUMPEDAGÓGIAI KÉPZÉSÉBEN"

Átírás

1 A MÚZEUMOK SZEREPE A DEBRECENI KÖLCSEY FERENC REFORMÁTUS TANÍTÓKÉPZŐ FŐISKOLA MÚZEUMPEDAGÓGIAI KÉPZÉSÉBEN In: Zsibongó múzeum. Szerk: Szabolcs Éva és Foghtűy Krisztina. ELTE Eötvös Kiadó, Bp., Bevezetés A múzeumpedagógiai képzés beindulása a főiskolán több céltudatos törekvésnek és néhány szerencsés véletlennek köszönhető. A főiskolai élet szerves részévé vált a folyamatos múzeumi munka figyelemmel kísérése, a múzeumi kiállításokon való részvétel, hiszen Tamus István grafikusművész, rajztanár, a vizuális tárgyak tanszékvezető, majd szakcsoportvezető oktatója között a debreceni Déri Múzeum munkatársa volt a képzőművészeti műtárgyrevízió felelőseként. Munkája során számos tárlat megszervezése, megrendezése, katalógusok készítése és szponzorok keresése fűződik nevéhez, melynek során igen jó személyes és munkakapcsolatba került a múzeum vezetésével és dolgozóival. Az 1990-es évek végétől a főiskola és a Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Kollégiumának igazgatóhelyettese, avatott közművelődési szakembere, Papp Gyuláné évente kétszer, ősszel és tavasszal is művészeti kirándulást szervez tárlatvezetéssel egybekötve az intézmény alkalmazottai és külső kollégák részvételével a budapesti éppen aktuális időszaki kiállításokra, melyek mellett mindig szerepel egy népszerű színházi előadás megtekintése is. Ez a programsorozat elsősorban a hallgatóknak lett megálmodva, de a gyér érdeklődés miatt főiskolai és egyéb oktatási intézmények alkalmazottai részvételével valósul meg immár évek óta. A rendkívüli élmények iránti hála sosem marad el. A szakmai érdeklődés is fokozatosan a múzeumpedagógia felé fordult 2002-től, egy Hollandiában eltöltött 3 hónapos Erasmus-ösztöndíjat követően Kozma Tamás és Katus József professzorok támogatása révén. A leideni egyetem angol nyelvű, Lifelong Learning Policies in Europe címet viselő kurzusának tapasztalatai Dr. Barry Hake professzor vezetésével eredményezte a hollandiai múzeumok közönségkapcsolati és oktatási tevékenységének tanulmányozását Leiden a múzeumok városa - mellett Amszterdam, Rotterdam, Utrecht, Delft és Harlem városában. Nagyon elgondolkodtató volt a holland múzeumpedagógusok kijelentése,

2 miszerint az ő tevékenységük csak gyermekcipőben jár az angliai Education Department -ekhez képest. Elmondásuk szerint mindent tőlük tanultak és tanulnak, havonta többször járnak át továbbképzéseikre. A főiskola gyakorlóiskolájának elhivatott szakvezető tanítójával, Bartha Jánosnéval karöltve a 2004/2005. tanévben egy sikeres Munkácsy-projekt valósult meg, melynek eredményeit egy színvonalas kiállítás mutatta be, s ez még az országos sajtóban (Magyar Hírlap, október) is helyet kapott. Ennek tapasztalatait egyrészt kamatoztatni lehetett a felsőoktatásban, másrészt formai és tartalmi vonatkozásait ki lehetett terjeszteni a hallgatói képzésre is. A debreceni Déri Múzeum múzeumpedagógusa, Baloghné Pinczés Orsolya személyében egy olyan agilis és lelkes munkatárs jelentkezett 2004-ben, hogy a személyes találkozást követően már csak idő kérdése volt a közös szakmai munka elkezdése. A főiskolán az informatikus könyvtáros BA szak kidolgozója és felelőse, Dr. Goda Éva főiskolai tanár felkérésére elkészült a múzeumpedagógia tantárgy leírása és tematikája 2006-ban. Ő személyesen nagyon fontosnak tartotta e tárgy beépítését a képzés kötelező tanegységei közé, s azóta is folyamatosan támogatja az oktató munkát től a Pedagógia és Pszichológia Tanszéken is lehetővé vált a múzeumpedagógia speciálkollégiumként való indítása. Tapasztalatgyűjtés-kutatás Már Hollandiában elkezdődött egy interjú-sorozat készítése ottani múzeumpedagógusokkal, a hazaérkezés után pedig a magyarországi múzeumpedagógiai helyzet feltérképezése következett. Ennek során, a 2002-től ig terjedő időszakban került tanulmányozásra a holland-magyar MATRA-program Deme Péter úr jóvoltából; a Magyar Természettudományi Múzeum és a Magyar Környezeti Nevelésért Egyesület tevékenysége, valamint az ELTE keretei között folyó múzeumpedagógus-képzés, annak megszervezője, szakmai vezetője, testi-lelki motorja, vagyis Foghtüy Krisztina és Vásárhelyi Tamás úr által; Káldy Mária pedig a szentendrei Skanzen és bővebben a hazai múzeumpedagógia történéseit mutatta meg. A debreceni múzeumügy is egyre nagyobb szerepet kapott a kutatási tevékenységben. Köszönet illeti ezért a budapesti és a helyi múzeumi kollégákat.

3 A főiskolai és a múzeumi képzési igény jelentkezése A már bemutatott főiskolai lehetőségekkel (múzeumpedagógia kurzusok indítása) szinte párhuzamosan jelentkezett B. Pinczés Orsolya múzeumpedagógus igénye, hogy közös múzeumi-főiskolai rendezvények valósuljanak meg. Ez a közös gondolkodás olyannyira bevált és gördülékenyen megy, hogy immár harmadik éve egy szakmailag igen erős szimbiózis működik a két intézmény között, s remek jó programok kerültek már tető alá ban jelentkezett hivatalosan a Déri Múzeum Orsi személyében, hogy a megye közoktatásában dolgozó pedagógusok között fokozott érdeklődés kíséri a múzeumpedagógus képzés beindításának kérdését itt helyben. Szívesen vennék, ha lakóhelyük közvetlen közelében elvégezhetnék e szakmai képzést, mivel tudomásuk szerint csak Budapesten folyik ilyen jellegű posztgraduális tanulási forma (az általunk jól ismert ELTE PPK keretei között, immár húsz éve, Dr. Foghtüy Krisztina főiskolai docens irányításával.) A szükséges feltételek átgondolása után 2008 őszén kidolgozásra került két szakirányú továbbképzés: a múzeumpedagógiai szaktanácsadó, illetve a múzeumpedagógia szakterületen pedagógus-szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak márciusában megtörtént az engedélyeztetés is, az Oktatási Hivatal nyilvántartásba vette a képzéseket, így engedélyezte indításukat. Sajnos azóta sem sikerült ezt kivitelezni kellő számú jelentkező hiányában, pedig elhivatottságban nincs hiány az oktatók és a muzeológusok körében. Dr. Csorba Péter, a főiskola rektora és Lakner Lajos, a Hajdú-Bihar Megyei Múzeumi Szervezet igazgatója aláírtak egy együttműködési megállapodást az indítandó szakok közös képzési programjáról és a Társadalmi Megújulás Operatív Program - Múzeumok Mindenkinek Program A múzeumok oktatási-képzési szerepének erősítése című pályázatban is közreműködött a főiskola, mely kiválasztásra került mintaprojektként 9 másik hazai múzeummal együtt. Ennek megvalósításához ,- ft-ot nyert a Déri Múzeum. Nagy a bizalom a szakindítások szempontjából sikeresebb jövőben!

4 A múzeumpedagógia tárgy helye a főiskola képzési struktúrájában informatikus könyvtáros szakon kötelező tanegység heti 3 órában (1 előadás + 2 szeminárium), zárási forma kollokvium. tanító, valamint kommunikáció- és médiatudomány szakon szabadon választható kurzus heti 1 órában (szeminárium), zárási forma gyakorlati jegy. tömbösített óratartás folyik mindkét képzési formában: az informatikus könyvtáros szakon azért, mert a félév 7. hetétől kötelező könyvtári gyakorlatra mennek a hallgatók a félév végéig, ezért a félév első 6 hetében elméleti képzésük összóraszáma megtartásra kerül. Tanító, illetve kommunikáció-és médiatudomány szakon pedig azért tömbösítésre e tárgy, mert a zömében III. és IV. éves hallgatók számára szinte lehetetlen olyan állandó időpontot találni az órarendben heti rendszerességgel, ami mindenkinek megfelel. Ezért kéthetente egy-egy dupla órát vagy valamelyik szabadnapjukon 5-6 órát egyszerre teljesítenek. A múzeumpedagógia tárgykörének szempontjából kifejezetten szerencsés a hosszabb időintervallumokban való feldolgozás mit is lehet kezdeni egy-egy gyűjteményben 45 perc alatt, mire a múzeumba érnek, már fordulhatnak is vissza, hogy pontosan odaérjenek a következő órára, és akkor még semmit sem láttak a múzeumból!? Célok, tananyag, követelmények Célok: - a hazai és külföldi múzeumpedagógia eredményeinek megismertetése - múzeumlátogató közönség nevelése - szakmai felkészítés múzeumi órák tartására Tananyag: - a múzeumok szerepe az iskolai oktatás-nevelés folyamatában - muzeológiai alapfogalmak, törvényi háttér - a műgyűjtés nemzetközi és hazai története

5 - a múzeumok funkciói és típusai - a múzeumpedagógia fogalma, célja, feladatai; tantervi keretek - iskolai és/vagy múzeumi tanulás - tanuláselméletek - múzeumpedagógiai követelmények az EU-ban (látogatóbarát múzeumok, interaktív kiállítások, Lifelong Learning) - múzeumpedagógia a kompetenciaalapú oktatási rendszerben - sajátos nevelési igényű tanulók a múzeumpedagógiai foglalkozáson - a nem szakrendszerű oktatás múzeumpedagógiai lehetőségei - a múzeumpedagógiai foglalkozások típusai, módszerei Követelmények: - a műgyűjtéstörténet korszakainak ismerete - a muzeológiai, múzeumpedagógiai alapfogalmak használata - múzeumlátogató attitűd kialakítása - a lokális gyűjtemények feltérképezése - különböző jellegű tanulócsoportok múzeumban való foglalkoztatása - korszerű múzeumpedagógiai módszerek alkalmazása - múzeumpedagógiai feladatlapok, illetve projekt készítése - vizsgafeladatok helyes megoldása A múzeumpedagógiai kurzusok felépítése kapcsolattartás és együttműködés a múzeumokkal A múzeumpedagógia tárgy tanító és kommunikáció szakon tehát szabadon választható, míg informatikus könyvtár szakon kötelező tanegység egy féléven keresztül. A tantárgy feladata kettős: egyrészt a hallgatók felkészítése arra, hogy a tanítói, valamint a kommunikátori és könyvtárosi feladatok ellátásához hasznosítani tudják a múzeumpedagógia speciális elméleti és gyakorlati ismereteit maguk is múzeumlátogató közönséggé válva, másrészt legyenek képesek múzeumi környezetben különféle fakultatív foglalkozásokat és tanórákat megtervezni és vezetni. Képesek legyenek a múzeumokban fellelhető kulturális értékek szakszerű közvetítésére, felhasználására a tanulás, a kultúra iránti érdeklődés felkeltésében, illetve az esztétikai, az érzelmi, a közösségi nevelésben.

6 Szerezzenek ismereteket az Európai Uniós múzeumpedagógiai fejleményekről, a látogatóbarát múzeumokról, az interaktív kiállításokról és a múzeumpedagógia újabb módszereinek alkalmazásáról úgymint múzeumi óra, tematikus foglalkozások, interaktív tárlatvezetés, múzeumpedagógiai módszertani füzetekkel, feladatlapokkal vezetett foglalkozások, kézműves tevékenységek a kiállított anyaghoz kapcsolódóan, szerepjáték, makettkészítés, műhelyfoglalkozás, műhelymunka, múzeumi mesekönyvek illusztrálása és múzeumi újságszerkesztés. A számonkérés különböző formái jelentek meg eddig a három tanév során: az előírt kollokvium teljesítése informatikus könyvtár szakon írásbeli tesztlap kitöltésével, illetve a gyakorlati jegy megszerzése tanító vagy kommunikáció szakon feladatlap összeállításával és igényes kivitelezésével egy szabadon választott hazai gyűjteményben (kivéve azokat, melyeket közösen feldolgoztunk) vagy egy múzeumpedagógiai projekt készítésével, bemutatásával (prezentáció: ppt-anyagon vagy/és dekorációs kartonokon) és kiállításra kész állapotba rendezésével. A Pedagógia és Pszichológia Tanszék ugyanis minden év tavaszán egy projektkiállítás keretében mutatja be az adott tanévben készült hallgatói munkákat a különböző tantárgyakból. Így tudjuk megmutatni tanítványainknak és kollégáinknak a tanszéken folyó szakmai tevékenység keresztmetszetét. A kurzus hatékonyságát nagyban növeli a tömbösített óratartás, a rendelkezésre álló idő elégséges volta nagyban csökkenti a sietés, kapkodás érzetét mindez erősebb koncentrációt és mélyebb érzelmi bevonódást tesz lehetővé. A hallgatók rendkívüli kíváncsisággal veszik birtokukba fokozatosan a múzeumok világát Debrecen közgyűjteményeibe eljutva (Déri Múzeum, valamint a hozzá tartozó Medgyessy Ferenc Emlékmúzeum és az Irodalmi Múzeum, MODEM - Modern Debreceni Művészeti Közhasznú Társaság -, Tiszántúli Református Egyházkerületi Gyűjtemények), és jártasságukkal egyenes arányban egyre biztosabban alkalmazzák ezeket a komplex módszereket. Végül belátják, hogy múzeum és iskola olyan szoros szimbiózisban élhet együtt az oktatási rendszerben, a kulturális életben és a mindennapokban, hogy számtalan kiaknázatlan lehetőséget rejt még magában e szakterület. Ez feltételezi későbbi érdeklődésüket és odafordulásukat a szűkebb vagy tágabb élőhely gyűjteményeihez, és talán egyszer majd tanítványaik és saját gyermekeik kezét is könnyebben megfogják, hogy együtt térjenek be egy múzeumba.

7 Nagyon szerencsés és kivételes az a fajta kapcsolattartás, ami a főiskola és a debreceni múzeumok között fennáll. Szinte páratlan az a nagylelkű partnerkapcsolat, amit a Déri Múzeum és a hozzá tartozó intézmények tanúsítanak, hiszen kapujuk bármikor nyitva áll a képzés résztvevői előtt. Ugyanez mondható el a Református Kollégium Gyűjteményeiről is. Az pedig már szinte páratlan segítőkészséget feltételez a mai világban, hogy a MODEM falai között is mindig befogadásra talál a program. Ennek köszönhetően minden félévben meg lehet tekinteni az állandó és az időszaki kiállításokat is. Hála ezért Lakner Lajos igazgató, B. Pinczés Orsolya és Szabó Edit múzeumpedagógusok a Déri Múzeum; Dr. Gáborjáni Szabó Botond gyűjteményi igazgató a Debreceni Református Kollégium Múzeuma; Gulyás Gábor igazgató, György Gabriella és Jahoda Réka múzeumpedagógusok a MODEM munkatársainak. Nélkülük nem működhetne eredményesen a debreceni múzeumpedagógiai oktatás! Eredmények, visszajelzések A debreceni múzeumpedagógiai képzésnek számos kézzel fogható és eszmei eredménye is született az elmúlt években: jelentős érdeklődés, nagy létszámú jelentkezés kíséri a féléves kurzusokat; szívesen, önkéntesen és nagy kedvvel járják végig a hallgatók a megtekintésre és feldolgozásra szánt gyűjteményeket, majd sikeresen helytállnak a számonkéréskor. Sokszor előfordul, hogy a foglalkozás végén nincs még kedvük elhagyni a helyszínt és visszatérni a főiskolai oktatásba. Ahhoz képest, hogy életükben először végzik, megfelelő színvonalú múzeumpedagógiai feladatlapokat, illetve nívós projekteket állítanak össze (pl. Munkácsy életéről, festészetéről és a Trilógiáról), s ezeket igényes minőségben be is mutatják. Felszabadult, vidám hangulatú, ám mégis rendkívül fegyelmezett munkavégzés jellemzi a hallgatói csoportokat mind a főiskolai, mind a múzeumi órákon. Külön öröm, hogy az informatikus könyvtár szakos hallgatókkal fel tudtuk keresni a Magyar Nemzeti Galéria 19. századi festészeti kollekcióját (elsősorban Munkácsy Mihály Debrecenben megismert művészetének kiegészítéseként) akkor, amikor könyvtárlátogatás céljából megtekintették az Országos Széchenyi Könyvtárat a Budai Várban. Magától értetődő lehetőségként adódott, hogy kihasználva a két épület közelségét, átsétáljanak a múzeumba.

8 Minden félévben a Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Karának pedagógia szakos hallgatói a főiskolán végzik tanítási gyakorlatukat (részben). Jó látni és részleteiben megfigyelni, ahogyan a kezdeti nagy ijedtség után egyre biztosabban mozognak és mozgatják tanítványaikat a múzeumi gyűjteményekben, s ahogyan egyre színvonalasabb foglalkozásokat tartva jutnak el egy frappáns, következetesen összeállított zárótanítás megtartásáig. Dr. V. Gönczi Ibolya tanszékvezető habil. egyetemi docens felkérésére a BA-s pedagógia szakos, nevelési asszisztens szakirányú egyetemi hallgatóknak múzeumpedagógia kurzus indult, mivel a 3. félév tárgyai közé bekerült ez az ismeretkör. Végezetül köszönet jár mindazoknak a múzeumi szakembereknek, kollégáknak, jó ismerősöknek, akik szakmai hozzáértésükkel immár nyolc éve segítik a debreceni múzeumpedagógiai tevékenységet, valamint Dr. Foghtüy Krisztina főiskolai docensnek, aki a decemberi szimpózium résztvevői között a Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskolára is igényt tartott. Szakirodalom Korek József (1988): A muzeológia alapjai, Tk. Bp. Vásárhelyi Tamás-Sinkó István (2004): Múzeum az iskolatáskában, NTK. Bp. Foghtüy Krisztina (2000): Szemelvények az amerikai múzeumpedagógia szakirodalmából, B+V. Bp. Foghtüy Krisztina (szerk.: 2003, 2006, 2009): Múzeumpedagógiai tanulmányok I-II- III. ELTE PPK, Bp. Iskolák és múzeumok partnersége. Oktatási segédanyag. Szerk. Bereczki Ibolya, Sághi Ilona. (Múzeumiskola 2.) Szentendre : SZNM Múzeumi Oktatási és Képzési Központ, Múzeum és iskola Múzeumok a közoktatás szolgálatában. Kutatási jelentés. Szerk. Vásárhelyi Tamás.(Múzeumi iránytű 3.) Szentendre : SZNM Múzeumi Oktatási és Képzési Központ, Vásárhelyi Tamás: A nyitott múzeum. Szerk. Bereczki Ibolya, Sághi Ilona. (Múzeumi iránytű 2.) Szentendre : SZNM Múzeumi Oktatási és Képzési Központ, 2009.

9 Pedagógus képzők képzése: Múzeumok közoktatási hasznosítása. Szerk. Bereczki Ibolya, Sághi Ilona.(Múzeumiskola 3.). Szentendre, SZNM-MOKK, Szórakoztatva tanulni, tanulva szórakoztatni: Projektmódszer a múzeumpedagógiában. Oktatási segédanyag. Szerk. Bereczki Ibolya, Sághi Ilona. (Múzeumiskola 1.) Szentendre : SZNM Múzeumi Oktatási és Képzési Központ, Kovács Judit (szerk. 2002): Múzeumok a köz művelődéséért. Nemzetközi Múzeumpedagógiai Konferencia. Pulszky Társaság Magyar Múzeumi Egyesület. Bp. Gaál Botond (2005): Munkácsy Krisztusa. A trilógia bibliai és teológiai értelmezése. Hatvani István Teológiai Kutatóközpont Református Hittudományi Egyetem. Db. Várhelyi Ilona (2009): Bibliával Munkácsy Krisztus-trilógiája előtt. DM, Db. Múzeumok Mindenkinek Program kötetei hazai és külföldi múzeumi honlapok múzeumi kiadványok, katalógusok, feladatlapok

Kritikus tömeg? Fejlesztések és szemléletváltás a magyarországi múzeumpedagógiában

Kritikus tömeg? Fejlesztések és szemléletváltás a magyarországi múzeumpedagógiában Kritikus tömeg? Fejlesztések és szemléletváltás a magyarországi múzeumpedagógiában Bárd Edit Magyar Környezetvédelmi és Vízügyi Múzeum bardedit@dunamuzeum.hu A 2008-2013 közötti európai uniós támogatási

Részletesebben

Múzeumandragógiai a gyakorlatban

Múzeumandragógiai a gyakorlatban Múzeumandragógiai a gyakorlatban Szerkesztette: Juhász Erika, Szabó József Lektor: Márkus Edina, Szabó Irma Debreceni Egyetem TEK BTK NI Andragógia Tanszék DEBRECEN 2013 2 MÚZEUMANDRAGÓGIA A GYAKORLATBAN

Részletesebben

MENJÜNK MÚZEUMBA! Segédanyag a múzeumpedagógia módszertanához

MENJÜNK MÚZEUMBA! Segédanyag a múzeumpedagógia módszertanához MENJÜNK MÚZEUMBA! Segédanyag a múzeumpedagógia módszertanához 1 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés helyett...3. I.) Múzeumpedagógiáról dióhéjban 4. II.) Módszerek a múzeumban.7. 1.) Általános módszertan..7. 2.)

Részletesebben

Együttműködési lehetőségek a Rippl-Rónai Múzeum és a Kaposvári Egyetem PFK Felnőttképzési Tanszéke között

Együttműködési lehetőségek a Rippl-Rónai Múzeum és a Kaposvári Egyetem PFK Felnőttképzési Tanszéke között Együttműködési lehetőségek a Rippl-Rónai Múzeum és a Kaposvári Egyetem PFK Felnőttképzési Tanszéke között Múzeum és felsőoktatás Az oktatás a felsőoktatásban ok és ok (gyakorlati órák) keretében általában

Részletesebben

2015. május 13-án, Pécsett megrendezésre kerülő IV. Országos Múzeumandragógiai Konferencia programja

2015. május 13-án, Pécsett megrendezésre kerülő IV. Országos Múzeumandragógiai Konferencia programja 1 A PTE FEEK és a Pulszky Társaság szervezésében 2015. május 13-án, Pécsett megrendezésre kerülő IV. Országos Múzeumandragógiai Konferencia programja 9:00-10:00: Regisztráció 10:00-12:00: A konferencia

Részletesebben

A XVIII. Kerületi Pedagógiai Intézet 2013. éves munkaterve. (2013. január-december)

A XVIII. Kerületi Pedagógiai Intézet 2013. éves munkaterve. (2013. január-december) A XVIII. Kerületi Pedagógiai Intézet 2013. éves munkaterve (2013. január-december) 1 Tartalomjegyzék I. Helyzetelemzés, az intézmény bemutatása, feladata, tevékenysége... 4 1. Helyzetelemzés... 4 2. Az

Részletesebben

Múzeumpedagógiai hasznosítási terv Somogy Megyei Múzeumok Igazgatósága Rippl-Rónai Múzeum, Kaposvár

Múzeumpedagógiai hasznosítási terv Somogy Megyei Múzeumok Igazgatósága Rippl-Rónai Múzeum, Kaposvár Múzeumpedagógiai hasznosítási terv Somogy Megyei Múzeumok Igazgatósága Rippl-Rónai Múzeum, Kaposvár 1.Helyzetelemzés 1.1. A múzeum A Somogy Megyei Múzeumok Igazgatósága 2009-ben ünnepli fennállásának 100.

Részletesebben

Voltál Te már Zöld Kakas?

Voltál Te már Zöld Kakas? Voltál Te már Zöld Kakas? Fókuszban Nem fogadó, nem kreatív önképző csoport, hanem egy középiskola. Azaz mégis, mindegyikből egy kicsi: hiszen a Zöld Kakas név egy olyan intézményt takar, ahol az egymásra

Részletesebben

Kovács Máté hatása a szombathelyi könyvtáros képzésre*

Kovács Máté hatása a szombathelyi könyvtáros képzésre* ÉVFORDULÓK Kovács Máté hatása a szombathelyi könyvtáros képzésre* Pályaválasztásom véletlenszerű volt. Az érettségi megszerzése után jelentkeztem az ELTE Bölcsészettudományi Karára, magyar latin szakra,

Részletesebben

MÚZEUMPEDAGÓGIAI TEVÉKENYSÉGÉNEK ÁTFOGÓ BEMUTATÁSA

MÚZEUMPEDAGÓGIAI TEVÉKENYSÉGÉNEK ÁTFOGÓ BEMUTATÁSA A MÚZEUM KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS MÚZEUMPEDAGÓGIAI TEVÉKENYSÉGÉNEK ÁTFOGÓ BEMUTATÁSA 1 1.1. A múzeum A múzeum rövid bemutatása A nagykunsági kerületi ház és a börtön a mai múzeum a város legrégibb épületei közé

Részletesebben

CIVIL DIMENZIÓK 2. Tréningek a tehetséggondozásban

CIVIL DIMENZIÓK 2. Tréningek a tehetséggondozásban Dr. Juhász Erika Pete Nikoletta (szerk.) CIVIL DIMENZIÓK 2. Tréningek a tehetséggondozásban Szeged Debrecen, 2013 Kiadói adatok: Felelős kiadó: Belvedere Meridionale Kiadó (www.belvedere.meridionale.hu)

Részletesebben

Balogh László (1999): Tehetségfejlesztő szakpedagógusképzés a Kossuth Lajos Tudományegyetemen. In: Alkalmazott Pszichológia 1 (1), 75 82.o.

Balogh László (1999): Tehetségfejlesztő szakpedagógusképzés a Kossuth Lajos Tudományegyetemen. In: Alkalmazott Pszichológia 1 (1), 75 82.o. Balogh László (1999): Tehetségfejlesztő szakpedagógusképzés a Kossuth Lajos Tudományegyetemen. In: Alkalmazott Pszichológia 1 (1), 75 82.o. BEVEZETÉS Magyarországon a nyolcvanas évek második felétől egyre

Részletesebben

Pályázat. XVIII. Kerületi Pedagógiai Intézet és Helytörténeti Gyűjtemény

Pályázat. XVIII. Kerületi Pedagógiai Intézet és Helytörténeti Gyűjtemény Pályázat a XVIII. Kerületi Pedagógiai Intézet és Helytörténeti Gyűjtemény 2012-ben meghirdetett igazgatói állására, amely megjelent az Oktatási és Kulturális Közlöny 2012. február 22. számában 2012. március

Részletesebben

Szé khely: 4032 Debrecen, E g y ete m tér 1. Iroda és képzési helyszín: 4025 Debrecen, Széchenyi u. 2 3. Posta cí m: 4010 Debrecen, Pf. 25.

Szé khely: 4032 Debrecen, E g y ete m tér 1. Iroda és képzési helyszín: 4025 Debrecen, Széchenyi u. 2 3. Posta cí m: 4010 Debrecen, Pf. 25. KULTÚRÁSZ KÖ ZHASZNÚ EGYESÜLET Szé khely: 4032 Debrecen, E g y ete m tér 1. Iroda és képzési helyszín: 4025 Debrecen, Széchenyi u. 2 3. Posta cí m: 4010 Debrecen, Pf. 25. E-ma il: kulturasz@g ma il.com

Részletesebben

Budapest, 2010. október 2011. január

Budapest, 2010. október 2011. január Nemzeti Erőforrás Minisztérium Közgyűjteményi Főosztály Múzeumi közművelődés, múzeumpedagógia szakfelügyeleti szakági csoport Vizsgálati jelentés a TÁMOP 3.2.8./B/08 jelű, Múzeumok Mindenkinek Program

Részletesebben

TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0001

TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0001 Petőfi Sándor Gimnázium 5650 Mezőberény Petőfi u. 13-15. E-mail: psg@mezobereny. hu Tel.: 66/515-578, 66/515-579 Fax.: 66/515-580 TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0001 Petőfi Sándor Gimnázium Kollégium és Közétkeztetési

Részletesebben

Pályázat a budapesti XXII. kerületi Herman Ottó Általános Iskola igazgatói állására 2011. Készítette: Takács Éva

Pályázat a budapesti XXII. kerületi Herman Ottó Általános Iskola igazgatói állására 2011. Készítette: Takács Éva Pályázat a budapesti XXII. kerületi Herman Ottó Általános Iskola igazgatói állására 2011 Készítette: Takács Éva Tartalomjegyzék Pályázati nyilatkozat 4 Szakmai önéletrajz 5 Célkitűzés, pedagógiai hitvallás

Részletesebben

INTÉZMÉNYVEZETŐI BEOSZTÁSÁNAK ELLÁTÁSÁRA

INTÉZMÉNYVEZETŐI BEOSZTÁSÁNAK ELLÁTÁSÁRA PÁLYÁZAT A M O N O R I K O S S U T H L A J O S Á L T A L Á N O S I S K O L A INTÉZMÉNYVEZETŐI BEOSZTÁSÁNAK ELLÁTÁSÁRA Készítette: Marunák Ferenc általános iskolai tanár, igazgató 2200 Monor, Ady E. út

Részletesebben

Múzeumpedagógus Szakmabemutató információs mappa

Múzeumpedagógus Szakmabemutató információs mappa Szakmabemutató információs mappa FELELŐS KIADÓ: PIRISI KÁROLY KÉSZÍTŐ: KANOA CONSULTING PÁLYAORIENTÁCIÓS LEKTOR: HARKÁNYI ADRIENNE INTERJÚALANY: JESZENKOVICSNÉ GEBHARDT MARGIT SZAKMAI LEKTORÁLÁS: LOVAS

Részletesebben

Andrásné Marton Zsuzsa MÚZEUMANDRAGÓGIAI PROGRAMOK SZEKSZÁRDON

Andrásné Marton Zsuzsa MÚZEUMANDRAGÓGIAI PROGRAMOK SZEKSZÁRDON Andrásné Marton Zsuzsa MÚZEUMANDRAGÓGIAI PROGRAMOK SZEKSZÁRDON Előzmények, célok és feladatok Az országos nagymúzeumok kezdeményezése nyomán, a mai kor elvárásait, szemléletmódját figyelembe véve immár

Részletesebben

Az Európai Bizottság EGÉSZ ÉLETEN ÁT TARTÓ TANULÁS PROGRAMJA Magyarországon 2009. Éves beszámoló

Az Európai Bizottság EGÉSZ ÉLETEN ÁT TARTÓ TANULÁS PROGRAMJA Magyarországon 2009. Éves beszámoló Az Európai Bizottság EGÉSZ ÉLETEN ÁT TARTÓ TANULÁS PROGRAMJA Magyarországon 2009. Éves beszámoló (1) Az Európai Bizottság Egész életen át tartó programja Magyarországon 2009. Éves beszámoló Impresszum:

Részletesebben

LÉPÉSEK A TUDOMÁNYOS ÉLET FELÉ

LÉPÉSEK A TUDOMÁNYOS ÉLET FELÉ LÉPÉSEK A TUDOMÁNYOS ÉLET FELÉ LÉPÉSEK A TUDOMÁNYOS ÉLET FELÉ A Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar tehetségsegítő programjai, Tudományos és Művészeti Diákkörei Szeged, 2014 LÉPÉSEK

Részletesebben

A PESTERZSÉBETI PEDAGÓGIAI INTÉZET TALLÓZÓJA IX. / 1. November

A PESTERZSÉBETI PEDAGÓGIAI INTÉZET TALLÓZÓJA IX. / 1. November A PESTERZSÉBETI PEDAGÓGIAI INTÉZET TALLÓZÓJA IX. / 1. November 2008 Kedves Olvasók! Az Európai Unióban folyó Oktatás és képzés 2010 munkaprogram egyik kiemelt témája az egész életen át tartó tanulást szolgáló

Részletesebben

KultúrÁsz 10. A KultúrÁsz Közhasznú Egyesület jubileumi kötete. alapításának 10. évfordulója alkalmából

KultúrÁsz 10. A KultúrÁsz Közhasznú Egyesület jubileumi kötete. alapításának 10. évfordulója alkalmából KultúrÁsz 10. A KultúrÁsz Közhasznú Egyesület jubileumi kötete alapításának 10. évfordulója alkalmából KultúrÁsz 10. A KultúrÁsz Közhasznú Egyesület jubileumi kötete Alapításának 10. évfordulója alkalmából

Részletesebben

LÁTOGATÓBARÁT ÉS MARKETINGSZEMLÉLET A HAZAI MÚZEUMOKBAN, FÓKUSZBAN A SZÉPMŰVÉSZETI MÚZEUM

LÁTOGATÓBARÁT ÉS MARKETINGSZEMLÉLET A HAZAI MÚZEUMOKBAN, FÓKUSZBAN A SZÉPMŰVÉSZETI MÚZEUM BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Levelező tagozat Public Relations szakirány LÁTOGATÓBARÁT ÉS MARKETINGSZEMLÉLET A HAZAI MÚZEUMOKBAN, FÓKUSZBAN A SZÉPMŰVÉSZETI MÚZEUM Készítette:

Részletesebben

Pedagógusképzési programok utóélete EGY HATÁSÉRTÉKELÔ TANULMÁNY TÜKRÉBEN

Pedagógusképzési programok utóélete EGY HATÁSÉRTÉKELÔ TANULMÁNY TÜKRÉBEN PERLUSZ ANDREA TORDA ÁGNES MŰHELY FELSÔOKTATÁSI Pedagógusképzési programok utóélete EGY HATÁSÉRTÉKELÔ TANULMÁNY TÜKRÉBEN A sajátos nevelési igényû gyermekek integrált oktatás-nevelésének számos egyéb feltétele

Részletesebben

Gypsy Studies Konferenciakötet

Gypsy Studies Konferenciakötet Gypsy Studies Konferenciakötet 22. TÍZÉVES A ROMOLÓGIA KONFERENCIAKÖTET 2007. NOVEMBER 23. Pécsi Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar Neveléstudományi Intézet Romológia és Nevelésszociológia Tanszék

Részletesebben

Szakmai, szakmódszertani, pedagógiai és pszichológiai tantárgyak tartalma és aránya az angol, finn, holland és német tanítóképzésben.

Szakmai, szakmódszertani, pedagógiai és pszichológiai tantárgyak tartalma és aránya az angol, finn, holland és német tanítóképzésben. Szakmai, szakmódszertani, pedagógiai és pszichológiai tantárgyak tartalma és aránya az angol, finn, holland és német tanítóképzésben. A bolognai folyamat A bolognai folyamat célja az európai felsőoktatás

Részletesebben

2010. http://www.ektf.hu/ujweb/index.php?page=35&nid=1482. Havi hírek-sajtótájékoztató - 2010. január

2010. http://www.ektf.hu/ujweb/index.php?page=35&nid=1482. Havi hírek-sajtótájékoztató - 2010. január 2010. http://www.ektf.hu/ujweb/index.php?page=35&nid=1482 Havi hírek-sajtótájékoztató - 2010. január Az Eszterházy Károly Főiskola 2010. január 12-én 10.00 órakor tartotta az újév első sajtótájékoztatóját

Részletesebben

RAICSNÉ DR. HORVÁTH ANIKÓ PHD: A SPECIÁLKOLLÉGIUMTÓL A NEMZETISÉGI CIGÁNY/ROMA SZAKIRÁNYIG. ROMOLÓGIAI KÉPZÉSEK A BAJAI EÖTVÖS JÓZSEF FŐISKOLÁN

RAICSNÉ DR. HORVÁTH ANIKÓ PHD: A SPECIÁLKOLLÉGIUMTÓL A NEMZETISÉGI CIGÁNY/ROMA SZAKIRÁNYIG. ROMOLÓGIAI KÉPZÉSEK A BAJAI EÖTVÖS JÓZSEF FŐISKOLÁN RAICSNÉ DR. HORVÁTH ANIKÓ PHD: A SPECIÁLKOLLÉGIUMTÓL A NEMZETISÉGI CIGÁNY/ROMA SZAKIRÁNYIG. ROMOLÓGIAI KÉPZÉSEK A BAJAI EÖTVÖS JÓZSEF FŐISKOLÁN 1. A romológiai oktatás szükségessége a tanító- és óvodapedagógus-képzésben

Részletesebben