Tárgy: Hatvan I.- kavics és a Boldog I. homok és kavics védnevű bányatelkek egyesítése HATÁROZAT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tárgy: Hatvan I.- kavics és a Boldog I. homok és kavics védnevű bányatelkek egyesítése HATÁROZAT"

Átírás

1 Miskolci Bányakapitányság Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 5. (3501. Pf: 31) Tel.: 46/ ; ; ; Fax: 46/ Ikt.sz.: 834/8/2010. Ü.i.: Virág István AB Hatvan Kft. Jogerős: Pécs Pellérdi út Tárgy: Hatvan I.- kavics és a Boldog I. homok és kavics védnevű bányatelkek egyesítése HATÁROZAT A Miskolci Bányakapitányság a bányászatról szóló évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: Bt.) 26/B. (4) bekezdésében foglaltak alapján, az AB Hatvan Kft. kérelmére bányatelket állapít meg. A Miskolci Bányakapitányság által 345/1975. számon megállapított, 564/1997, 564/ és 7984/2005. számú határozatokkal módosított Hatvan I. kavics védnevű bányatelket (bányavállalkozó: AB Hatvan Kft.) és a 6103/2002. számon megállapított Boldog I. homok és kavics védnevű bányatelket (bányavállalkozó: AB Hatvan Kft.) egyesíti és egyidejűleg a fenti számokon megállapított és módosított eredeti bányatelkeket törli. Az egyesítés után létrejött bányatelek magában foglalja a Hatvan I.- kavics védnevű bányatelek, továbbá a Boldog I. homok és kavics védnevű bányatelek egyes ingatlanait. Az összevont bányatelek a két bányatelekkel lefedett ingatlanokon kívül a 0189 hrsz-ú Hatvan város külterületén és a 132/23 hrsz-ú Boldog község külterületén lévő ingatlanokat érinti. 1. A bányatelek jellemző adatai: 1.1. védneve: Hatvan II. kavics, homok 1.2. A bányatelek kitermelhető ásványi nyersanyaga: kavics (kódja: 4300) és homok (kódja: 4200) A bányatelek területén belül megkutatott és az állami ásványvagyon nyilvántartásba vett ásványi haszonanyag mennyiségét, amelyekre a bányavállalkozó jogosultsága kiterjed, és elszámolási kötelezettséggel tartozik, e határozat melléklete tartalmazza ásványi nyersanyagának kitermelési módja: külfejtés 1.4. földrajzi fekvése: Heves megyében, Hatvan város és Boldog község külterületén. A bányatelek a 0145, 0152/1-4, 0153, 0158, 0157/6-7, 0171, 0176/15, 0178, 0179/3-10, 200/10-12, 0200/17, 0212 valamint a 0189 hrsz-ú Hatvan város külterületén és a 0132/24 valamint a 0132/23 hrsz-ú Boldog község külterületén lévő ingatlanokat érinti.

2 határvonala töréspontjainak koordinátái EOV vetületi rendszerben a Balti tenger középszintjéhez viszonyított magassági értékekkel a következők: Pontszám -Y -X Z [m] [m] [mbf]

3 fedő- és alaplapjának tengerszint feletti magassága: 1.7. területe: 2, 6764 km 2 fedőlap: 115, 20 m Bf. alaplap: 100, 00 m Bf. 2. A bányatelek jogosítottjának adatai: 2.1. neve: AB Hatvan Kft székhelye: 7634 Pécs, Nagyberki út A védő- és határpillérek megállapítása: 3.1.határpillér: Az 1-2 határvonal mentén védelmet igénylő létesítmény nincs. Határpillér (védősáv+hatástávolság) az ásványi nyersanyag (kavics) feküszintjére vonatkoztatva az A-A szelvénynél 23,02 méter. A pillérszámításnál a száraz szelet határszöge: nedves szelet határszöge: A Bányakapitányság a bányatelek határvonalán kívüli területek és létesítmények védelme érdekében a kérelmező által előterjesztett adatok és számítás alapján a bányatelek határvonalától számított 5 m-es védősáv figyelembevételével határpillért jelöl ki a bányatelek alaplapjára számítottan ( ). A pillérszámításnál a száraz szelet határszöge: nedves szelet határszöge: A határvonal mentén védelmet igénylő létesítmény nincs. Határpillér a kavics feküszintjére vonatkoztatva a G-G szelvénynél 28,91 méter. A pillérszámításnál a száraz szelet határszöge: nedves szelet határszöge: 3.2.védőpillér: A Bányakapitányság a bányatelek határvonalán belüli és a bányatelek környezetében lévő alábbi létesítmények védelme érdekében a kérelmező által előterjesztett adatok és számítás alapján védőpillért jelöl ki:

4 A 3. számú töréspontnál védelmet igénylő létesítmény a Csikós-tanya és a hozzá vezető út. Védőpillér (védősáv+hatástávolság) a kavics feküszintjére vonatkoztatva a C-C szelvénynél, tanyához vezető út mindkét oldalán 31,06 méter. Tanyai épületek védőpillére a D-D szelvénynél 31,06 méter A Mátra-Nagykáta 120 kv-os távvezeték védelmére az OVIT 33/1992. sz. állásfoglalás alapján, 45 m-es védősáv, mindkét oldalon feküszintre vonatkoztatva 34 m figyelembe vételével védőpillért jelöl ki a bányatelek alaplapjára számítottan. 3.3.A kijelölt határ- és védőpilléreket jelen határozat számával megjelölve haladéktalanul fel kell tüntetni a bányatérképeken. A művelési technológia minden olyan megváltozását megelőzően, amely a kijelölt pillérek változását is eredményezi, a bányavállalkozó köteles a pillérek új számítását és meghatározását külön eljárásban előterjeszteni. 4. A Bányakapitányság hatósági előírásai: 4.1. A bányatelek megállapítása a bányavállalkozót a határozat 1.2. pontjában meghatározott ásványi nyersanyag kitermelésére jogosítja a határozat melléklete 1. pontjában meghatározott mértékig A Bányakapitányság kötelezi a bányavállalkozót, hogy a feltárási-kitermelési tevékenységre kidolgozott műszaki üzemi terv jóváhagyási kérelemhez mellékelje a tevékenységgel összefüggésben várható kötelezettségek részletes ismertetését, azok becsült költségének mértékét (költségterv) és a bányavállalkozót terhelő kötelezettségek teljesítésére - így különösen a bányakárok megtérítésének, a tájrendezési kötelezettség teljesítésének pénzügyi fedezetére - szolgáló biztosítékra vonatkozó tételes és konkrét ajánlatát A Bányakapitányság a bányát a fő bányaveszélyek szerint nem minősíti A bányatelek felszíni határának sarokpontjait időtálló jelekkel meg kell jelölni, és gondoskodni kell azok fenntartásáról A töréspontok közötti határvonal mentén végleges meddőelhelyezés sem történhet A Bányakapitányság a bányatelek területére vonatkozóan benyújtott ingatlan igénybevételi ütemtervet elfogadja A Bányakapitányság - az eljárásba bevont szakhatóságok nyilatkozatainak figyelembevételével - a tájrendezési előtervben meghatározottak szerint, az újrahasznosítás megjelölt célját elfogadja A megállapított bányatelek ásványvagyonának az Országos Ásványvagyon Nyilvántartásba való felvételét a bányavállalkozónak kell kezdeményeznie a bányatelket megállapító határozat jogerőre emelkedését követő ásványvagyon éves változásjelentésnél. 5. A szakhatóságok előírásai: A teljes bányatelek területén bármilyen földmunka végzésekor régészeti leletek kerülnek elő, vagy ennek gyanúja felmerül, a munka felelős vezetője köteles a bolygatást azonnal abbahagyni, az esetről a területileg illetékes Dobó István Vármúzeumot (Eger, Vár 1., Tel.: 36/ ) haladéktalanul értesíteni, a területet és a talált leleteket a felelős őrzés szabályai szerint megőrizni és a múzeum képviselőjének átadni.

5 5 -Amennyiben régészeti lelőhely(ek) érintettségét állapítják meg, a lelőhelye(ke)t el kell kerülni, azt eredeti állapotában meg kell őrizni, valamint a bányajog-tulajdonosnak kezdeményezni kell a régészeti lelőhely(ek) védőpillérbe helyezését. Szükség esetén a bányavállalkozónak el kell végeztetni a lelőhely régészeti feltárását a terület régészeti jelentőségének és a lelőhely veszélyeztetettségének megállapítására. A régészeti lelőhelyen végezhető munkálatokat, a régészeti feltárást, stb. illetően a Kövt., valamint a régészeti lelőhelyek feltárásának, illetve a régészeti lelőhely, lelet megtalálója anyagi elismerésének részletes szabályairól szóló 18/2001. (X.18.) NKÖM rendelet vonatkozó előírásait be kell tartani A bányászati tevékenység, és a tájrendezés környezetszennyezést kizáró módon végezhető. -Biztosítani kell, hogy a munkálatok, szállítások ne okozzanak káros légszennyezést. A környezeti levegő minőségének védelme érdekében a 21/2001.(II.14.) kormányrendeletben foglaltakat be kell tartani. -A környezet zajterhelése feleljen meg a 8/2002.(III.22.) KöM-EüM együttes rendelet előírásainak. -A kommunális és veszélyes hulladékot elkülönítve zártan kell gyűjteni. Elszállításukról, ártalmatlanításukról a 213/2001.(III.22.) és a 98/2001.(VI.15.) Kormányrendeletek szerint gondoskodni kell. -A foglalkoztatottak munkába állás előtti, és azt követően időszakos foglalkozás-egészségügyi ellátását a 27/2000.(IX.30.) EüM rendelet, és a 89/1995.(VII.14.) Kormányrendelet alapján kell biztosítani. -A munkavégzés során be kell tartani az évi XCIII. Törvény, valamint a 3/2002.(II.8.) SzCsM EüM rendelet, továbbá a 65/1999.(XII.22.) EüM rendelet vonatkozó előírásait Az árvízvédelmi töltés mentén, annak lábától 110 méteren belül anyaggödör vagy bánya nem nyitható. -A bánya területén vízszint süllyesztés csak vízjogi engedély előzetes megkérésével végezhető. -A bányatelken keresztül húzódó vízfolyások biztosítják a kapcsolódó területek vízelvezetését. A bányaművelés során ezeket a vízelvezető árkokat megszüntetik, ezért a vízfolyások kiváltására előzetes műszaki tervet kell készíteni, amit a Vízügyi Igazgatósághoz vízjogi engedélyezési eljárásra kell benyújtani. A tervezés megkezdésével egy-időben a Vízügyi Igazgatóságtól elvi műszaki meghatározást kell kérni. -A bányatavak vízkészletének megállapítása, figyelemmel kisérése érdekében a Vízügyi Igazgatóság, a Szilikátipari Központi Kutató és Tervező Intézethez intézett N.30938/1970. számú elvi műszaki meghatározásában talajvízszint figyelő kutak telepítését írta elő. A terület kapcsolódó vízigényének kielégítése érdekében Igazgatóságnak feltétlen ismerni kell a vízkészlet-változást, ezért a kutak telepítéséhez, a rendszeres vízszintészleléshez kénytelen ragaszkodni. -A tavak vízminőségét védeni kell, ezért a tavakba szennyvizet, felszíni vizet bevetetni tilos. A tavakat szeméttel, ipari hulladékkal, építési törmelékkel, salakkal, fekáliával feltölteni tilos Az utóhasznosításra-évenkénti bontásban folyamatosan a jóváhagyott terveknek megfelelően-a területeket a Kavicsbánya Vállalat köteles előkészíteni és a terület visszaadásáról osztályinkat értesíteni A bányászati tevékenységet úgy kell végezni, hogy a környező mezőgazdasági művelés alatt álló területeken a talajvédő gazdálkodás feltételeit ne zavarja. -Olajszennyeződés esetén a szennyezett talajt el kell távolítani, veszélyeshulladék-lerakó telepre kell szállítani, az elszállított termőföldet hasonló minőségűvel kell pótolni.

6 6 -Az előzetes környezeti hatástanulmányban meghatározott vastagságú (kb. 0,7 m), letakarításra kerülő humuszos termőréteget, annak megóvása érdekében a bányaterület rekultivációja során kell felhasználni. A fel nem használt termőréteget depóniákban kell tárolni, óvni kell az eróziótól és a szennyező anyagoktól. -A bányaterület rekultivációját úgy kell végrehajtani, hogy humusztartalmú anyag a bányaművelés után visszamaradó tóba ne kerüljön, lefolyástalan területek ne maradjanak és a mezőgazdasági művelésbe visszakerülő területeken a tömörödést meg kell szüntetni A megmaradó mezőgazdasági területek útkapcsolatait, megközelítésüket biztosítani kell A bányatelekkel érintett területen a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal (továbbiakban: KÖH) régészeti lelőhelyet tart nyilván. Régészeti lelőhely területén földmunkával járó bányászati tevékenység nem folyhat. A régészeti lelőhely pontos határait régész szakértő bevonásával meg kell állapítani. A régészeti lelőhely határainak meghatározása történhet régészeti terepbejárással vagy próbaásatással. E megelőző feltárásnak minősülő munkafolyamatok elvégzésére jogerős feltárási engedély birtokában az egri Dobó István Vármúzeum jogosult. A régészeti feltáráskor a kulturális örökség védelméről szóló évi LXIV. törvény előírásait kell alkalmazni A bánya üzemeltetése környezetszennyezést kizáró módon végezhető. A bányászati tevékenység végzése során a környezeti levegő minőségének megóvása érdekében a 21/2001. (V. 19.) KöM-EüM-FVM együttes rendeletben foglalt határértékeket nem haladhatják meg. A kommunális és veszélyes hulladékok gyűjtését, tárolását úgy kell végezni, hogy a környezeti elemek (talaj, felszíni víz, felszín alatti vizek) szennyeződése kizárt legyen. A kavicsbánya területén lévő szociális helyiségeket fel kell újítani, korszerűsíteni kell, a gépműhely felújításáról gondoskodni kell. A telep vízellátását biztosító kút is felújításra szorul Amennyiben szállításra igénybe kívánják venni a Hatvan-Újszász vasútvonal 62/63 szelvényében fekvő átjárót, azt át kell építeni a megnövekedett terhelésnek megfelelően, melyet a MÁV RT PHMSZ Területi Osztályával engedélyeztetni kell A Hatvan I. kavics és a Boldog I. homok és kavica bányatelek összekapcsolása Hatvan- Újszász vasútvonalon keresztül nem eredményezheti a Boldogi 0123/23 helyrajzi számú 4705 m 2 területű önkormányzati tulajdonban lévő közút megszüntetését, annak használhatóságát nem korlátozhatja. A határozat 1.; ; pontjai ellen a kézbesítéstől számított 10 munkanapon belül a Miskolci Bányakapitányságon benyújtandó, de a Magyar Bányászati Hivatalhoz (1145 Budapest, Columbus u ) címzett fellebbezéssel lehet élni. Fellebbezés esetén annak benyújtásával egyidejűleg az elsőfokú igazgatási szolgáltatási díj 50 %-át ( Ft-ot), kell átutalással teljesíteni a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal pénzforgalmi jelzőszámú számlára.

7 7 INDOKOLÁS A Miskolci Bányakapitányság a bányászatról szóló évi XLVIII. törvény (továbbiakban: Bt.) 26/B. (4) bekezdésében biztosított hatáskörében eljárva az AB Hatvan Kft február 03-án beterjesztett kérelmére bányatelket módosított, egyesített. A Hatvan I. kavics védnevű bányatelek 345/1975. számon történt megállapítása után 564/1997., 564/ és 7984/2005. számú határozatokkal módosításra került. Környezetvédelmi engedélyének száma: /2006. (Érv.: ) A Boldog I. homok és kavics védnevű bányatelek 6103/2002. számú határozattal lett megállapítva. Környezetvédelmi engedélyének száma: /2003. (Érv.: ) A bányatelkeken a végzett bányászati tevékenység, a komplex technológiai egység megteremtése, összehangolása indokolja a két bányatelek egyesítését, amelynek során csak olyan ingatlanokkal bővül a bányatelek, melyek nem kerülnek a bányaműveléssel érintett területrészhez. A műszaki leírás szerint a kitermelés feltételei az ásványi nyersanyag földtani helyzetét, kiterjedését, a telep adottságát és a bányaműveletek környezeti hatását figyelembe véve teljesíthetők. A bányatelek módosítási kérelem február 03-án érkezett a Bányakapitányságra. Az ügyintézési határidő leteltének napja: április 29. Az eljárási határidőt a Ket. 33. és a Bt. 43/B. (1) bekezdés előírásai határozzák meg. Az eljárási határidő Ket. 33. (7) bekezdése szerinti meghosszabbítására nem került sor. Jelen határozat a bányatelek aktualizált adatait, illetve annak vonatkozó rendelkezéseit a korábbi határozatokkal egységes szerkezetben tartalmazza. Az eljárás során a Bányakapitányság a bányatelek módosítási kérelemben és a mellékleteiben foglaltak alapján a 267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet mellékletének a tárgyi engedélyezési eljárásra vonatkozó előírásai szerint megkereste a Nemzeti Közlekedési Hatóság Észak-magyarországi Igazgatóságát, aki EM/KA/NS/A/606/3/2010. számú végzésével tárgyi ügyben megállapította hatáskörének hiányát, mivel a vasút üzemeltető Gy /2009. számú valamint a közútkezelő /2010. számú nyilatkozatában a bányatelek módosításához hozzájárult. Mivel a fentieken kívül az eredeti állapothoz képest a módosítás során egyéb új körülmény nem merült fel, a Bányakapitányság a bányatelek módosítása tárgyában további szakhatóságok bevonását nem tartotta indokoltnak. Az 564/1997. számon a Hatvan I. kavics védnevű bányatelek módosításához hozzájárult, illetve az ellen kifogást nem emelt: - Ipari és Kereskedelmi Minisztérium, - Központi Földtani Hivatal (27/1992.), - Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság (H.1632/1991.), - MOL Rt. Vecsés (1554/91.), - MOL Rt. Szolnok (26.342/91.), - TIGÁZ Miskolc (5/2/1-611/92. és a tárgyalás helyszínén), - Magyar Honvédség Vezérkara Hadműveleti Csoportfőnökség (1243/3/91.), - ÁNTSZ Hatvan (621-2/1991.), - Országos Műemlék Felügyelőség (13031/1991.), - Helyközi Távbeszélő Igazgatóság Hatvan (1547/91.), - MATÁV Rt. Heves Megyei Távközlési üzem (a tárgyalás helyszínén), - Hatvan Polgármesteri Hivatal, - Heves Megyei Múzeumok Igazgatósága, - Hatvani Körzeti Földhivatal.

8 8 A 7984/2005. számon a Hatvan I. kavics védnevű bányatelek módosításához hozzájárult, illetve az ellen kifogást nem emelt: - a HM Honvéd Vezérkar Katonai Tervező Főcsoportfőnökség 3669/2/2/2005. számú, - a HM Katonai Légügyi Hivatal 19/5342/2005. számú, - az Állami Erdészeti Szolgálat Egri Igazgatósága 2501/2005. számú, - a Heves Megyei Növény és Talajvédelmi Szolgálat 1382/1-10/1/2005. számú, - a Heves Megyei Közlekedési Felügyelet HE/UV/NS/A/1173/1/2005. számú szakhatósági nyilatkozatában. Hatvan Önkormányzat jegyzője, a hatvani Körzeti Földhivatal és Közép-Duna-Völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség a Bányakapitányság szabályszerű megkeresésére szakhatósági nyilatkozatot nem adott, nyilatkozatának megadására további 8 napot nem kért, ezért a Bányakapitányság az évi IV. törvény 21.. (2) alapján, hozzájárulásukat megadottnak tekintette. Az érintett ingatlantulajdonosok a bányatelek bővítéséhez hozzájárultak, az ütemezett igénybevétel ellen kifogást nem emeltek. A 6103/2002. számon megállapított Boldog I. homok és kavics védnevű bányatelek megállapításához hozzájárult, illetve az ellen kifogást nem emelt: - a Bükki Nemzeti Park Igazgatósága (a bányatelek tárgyaláson), - Boldog község Önkormányzatának Jegyzője (a bányatelek tárgyaláson), - a Központi Közlekedési Felügyelet VF/1377/0/2002. számú, - az Állami Erdészeti Szolgálat Egri Igazgatósága 1368/2002. számú, - a TIGÁZ Rt. Egri Üzemigazgatósága 229/9/ /2002. számú, - a Honvéd Vezérkar 4242/2/2002. számú, - a Hírközlési Felügyelet Miskoci Iroda MN /2002. számú nyilatkozatában. A Közép-Duna-Völgyi Környezetvédelmi Felügyelőség, a Közép-Duna-Völgyi Vízügyi Igazgatóság, a Hatvani Körzeti Földhivatal, az ÉMÁSZ Rt. Hatvani kirendeltsége nyilatkozatot nem adott, nyilatkozatának megadására további 8 napot nem kért, ezért a Bányakapitányság az évi IV. törvény 21.. (2) alapján, hozzájárulásukat megadottnak tekintette. A rendelkező részben foglaltak indokolása A határozat 1. pontja a bányatelek alapvető paramétereit és jellemző adatait, 2. pontja pedig a bányavállalkozó adatait rögzíti. A határozat 3. pontjának előírásai a védő- és határpillérek méretezéséről szóló 12/2003. (III. 4.) GKM rendeletben foglaltaknak felel meg. A Bányakapitányság a határozat 4. pontjában érvényesítette a bányatelekkel kapcsolatos hatósági előírásait, melyek indokolása a következő: - A pontban foglaltak a Bt , 29. és 32. pontjaiban foglaltak figyelembevételével a Bt. 26. (1), 26/B. (3) bek. előírásain alapulnak. A bányavállalkozó nem jogosult a bányatelek határain belül előforduló egyéb ásványi nyersanyag kitermelésére (Bt. 22. (7), 26/A. (3) bekezdés). Amennyiben a bányatelek jogosítottja olyan ásványi nyersanyagra bukkan, amelyre jogosultsága nem terjed ki, az előfordulást köteles bejelenteni a bányafelügyeletnek és kezdeményezheti az engedélynek e nyersanyagra történő kiterjesztését. - A pontban foglalt előírás a Bt. 41. (7) és a 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 25. (5) -(6) bekezdésén alapul. - A pont rendelkezése a Bt. 34. (5) bek., valamint a Vhr. 21. (1) és (3) bek. előírásainak megfelelően szerepel. A bánya bányaveszélyek szerinti minősítése mellőzhető volt, mivel a művelési technológia előírásszerű betartása esetén a tervezett bányában a fő bányaveszélyek egyikével sem kell számolni. - A pontot a bányatelek lehatárolása és a majdani műveléssel a bányatelekből történő véletlenszerű kilépés elkerülése érdekében írta elő a Bányakapitányság. - A pont a MÁFI Észak magyarországi Területi Szolgálatának véleményén alapul.

9 9 - A pontban a Bányakapitányság az ütemtervet - a Bt. 26. (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel elfogadta. - A pontban a Bányakapitányság a tájrendezési elő-tervben javasolt újrahasznosítási célt a Vhr. 12. (2) bekezdés előírásának megfelelően jóváhagyta. - A pont előírását az ásványvagyon védelme érdekében írta elő a Bányakapitányság. A szakhatóságok bányatelek megállapítási eljárások során tett előírásait a Bányakapitányság a rendelkező rész 5. pontjában érvényesítette. - Az 5.1. pont a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Miskolci Regionális Iroda 470/549/4/2005. számú, - az 5.2. pont az ÁNTSZ Heves Megyei Intézete /2005. számú szakhatósági előírásait, - az 5.3. pont a Közép-Duna völgyi Vízügyi Igazgatóság, - az 5.4. pont a Városi Tanács VB (Hatvan) Műszaki Osztálya és a Termelés Ellátás Felügyeleti Osztálya előírásait érvényesíti a bányatelek Hatvan közigazgatási területére vonatkozóan. - Az 5.5. pont a Heves Megyei Növény- és Talajvédelmi Szolgálat /2002. számú, - az 5.6. pont a Heves Megyei Közlekedési Felügyelet HE/UV/21/K/661/1/2002. számú, - az 5.7. pont a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal (KÖH) Miskolci Regionális Iroda 71636/2002. számú nyilatkozatán és az alábbiakon alapul Boldog közigazgatási területére vonatkozóan: A KÖH az előírtakon túlmenően kikötötte, hogy a nyilvántartott régészeti lelőhelyet bányatelekbe vonni nem szabad. A Bányakapitányság nem tudta érvényesíteni a KÖH fenti kikötését, mert a bányatelek határainak tervezettől eltérő megállapításához szakhatósági állásfoglalásában semmilyen konkrét adattal (koordinátákkal) nem tudott szolgálni, valamint a bányatelek megállapítására törvény által rendelkezésre álló idő alatt nincs lehetőség a régészeti lelőhely megelőző feltárással történő meghatározására. - Az 5.8. pont az ÁNTSZ Hatvan Városi Intézetének a bányatelek tárgyaláson tett nyilatkozatán, - az 5.9. pont a MÁV Rt. Pálya- Híd és Magas-építményi Szakigazgatóság Területi Felügyeleti Osztály Gy /1999. számú tájékoztatásán alapul. - Az pont a Boldog község Jegyzője /2010. számú nyilatkozatán alapul. A Bányakapitányság határozatának meghozatala során nem vizsgálta azt, hogy a kérelem mellékletét képező adatok és térképezés teljeskörű-e, illetve helyes-e. Az adatok helyességéért és teljességéért a kérelmező, továbbá a hites bányamérő felelősséggel tartozik. A Bányakapitányság fentieken túlmenően az alábbiakra hívja fel a bányavállalkozó figyelmét: a) a határozat nem mentesít egyéb engedélyek beszerzése alól; b) a bányatelek megállapítása nem minősül a terület-igénybevétel megkezdésének (Bt. 26/A (1) bekezdés); c) a bányatelek megállapítása nem változtatja meg a bányatelekkel lefedett felszíni ingatlanok tulajdonjogát, rendeltetését és használatát (Bt. 26/A (4) bekezdés). Amennyiben a kérelmező bányászati célt szolgáló építményt vagy egyéb műtárgyat kíván létesíteni a bányatelek határán belül, annak megkezdése előtt köteles beszerezni a területileg illetékes építési hatóság engedélyét; d) a tervezett bányászati tevékenység során a mezőgazdasági rendeltetésű földek védelme érdekében - a földterületek bányászati célú ideiglenes vagy állandó jellegű igénybevétele, a művelési ág megváltozása esetén - a bányavállalkozó köteles beszerezni az illetékes földhivatal előzetes engedélyét, illetve indokolt esetben rendezni kell az igénybevett terület használati jogát. A bányászati létesítmények elhelyezése során be kell tartani az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (OTÉK) előírásait, különös tekintettel a védőtávolságokra;

10 10 e) a bányászati tevékenységgel okozott károkat a bányavállalkozó köteles megtéríteni (Bt. 37. ); f) a bányatelek jogosítottja az építésügyi hatóságtól kérheti a bányatelek határai között fekvő házhelyekre az építési tilalom vagy korlátozás elrendelését, amennyiben a bányatelket az ingatlan nyilvántartásba bejegyezték (Bt. 39. (1) bekezdés); g) külfejtéses bányaművelésre szolgáló bányatelek megállapítását követően, de legkésőbb a Bt. 26/A. (3) bekezdésének c) és e) pontjaiban említett ütemtervben megjelölt időpont előtt öt évvel, a bányavállalkozó jogosult a bányatelekkel fedett ingatlanokra a vonatkozó építésügyi jogszabályok rendelkezései szerint építési és telekalakítási tilalom elrendelésének kezdeményezését kérni a bányafelügyelettől. A határidő elmulasztása esetén a bányavállalkozónak az építési és telekalakítási tilalom kezdeményezésére vonatkozó jogai megszűnnek.(bt. 26/B. (1) bekezdés); h) a bányatelek jogosítottja nem jogosult a bányatelek határain belül előforduló egyéb ásványi nyersanyag kitermelésére (Bt. 22. (7), 26/A (3) bekezdés). Ha a bányatelek jogosítottja olyan ásványi nyersanyagokra bukkan, amelyre jogosultsága nem terjed ki, az előfordulást köteles bejelenteni a bányafelügyeletnek és kezdeményezheti a bányateleknek e nyersanyagra történő kiterjesztését, melyre elsőbbség illeti meg. i) bányászati tevékenységet csak jóváhagyott MÜT szerint lehet megkezdeni és folytatni; j) a bányavállalkozó köteles az adataiban bekövetkezett változásokat 30 napon belül a bányakapitánysághoz bejelenteni (Vhr. 12. (5) bekezdés). k) a tevékenységhez szükséges egyes létesítmények engedélyezése külön eljárás alá tartozik (96/2005. (XI. 4.) GKM rendelet 1. sz. melléklet). A kérelmezőnek igazgatási szolgáltatási díjtartozása nincs (az 57/ (VII. 7.) GKM rendelet által előírt felügyeleti díjat befizette). Fellebbezést csak a jelen határozat 1.; ; pontjában foglalt rendelkezések ellen lehet beterjeszteni, a bányatelek megállapító, valamint módosító határozatokból, módosítás nélkül átvett előírások jogerősek. A jogorvoslati lehetőségre vonatkozó felhívás a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény 98. (1) bek-ben foglaltaknak felel meg. A jogorvoslati eljárás díját az 57/2005. (VII.7.) GKM rendelet határozza meg. A Bányakapitányság jelen határozatának meghozatalakor a Bt. 26. (3) bek. és a Vhr. 12. (1) bekezdésében biztosított hatáskörében, a 267/2006. (XII.20.) Korm. rendelet mellékletében meghatározott illetékességgel járt el. Miskolc, április 13. Dr. Izsó István bányakapitány

Miskolci Bányakapitányság Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 5. (3501. Pf: 31) Tel.: 46/ ; Fax: 46/

Miskolci Bányakapitányság Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 5. (3501. Pf: 31) Tel.: 46/ ; Fax: 46/ Miskolci Bányakapitányság 3527. Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 5. (3501. Pf: 31) Tel.: 46/ 503-740; Fax: 46/ 503-741 E-mail: mbk@mbfh.hu Ikt. sz.: 3541/1/2010 Ü.i.: Lamos Jenő Tel: 46/ 503-747 jogerős:

Részletesebben

Ikt.sz.: MBK/3363-8/2012 Jogerő: Üi.: Láda Péter ( :46/ ) Határozat

Ikt.sz.: MBK/3363-8/2012 Jogerő: Üi.: Láda Péter ( :46/ ) Határozat Miskolci Bányakapitányság 3527. Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 5. (3501. Pf: 31) Tel.: 46/ 503-740; Fax: 46/503-741 E-mail: mbk@mbfh.hu Ikt.sz.: MBK/3363-8/2012 Jogerő: 2013.07.12. Üi.: Láda Péter ( :46/503-755)

Részletesebben

OMYA Hungária Mészkőfeldolgozó Kft. Jogerős: HATÁROZAT

OMYA Hungária Mészkőfeldolgozó Kft. Jogerős: HATÁROZAT Miskolci Bányakapitányság 3527 Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 5. (3501 Pf.: 31.) Tel.: 46/503-740; Fax: 46/503-741 E-mail: mbk@mbfh.hu Üisz.: Üi.: Tóth József ( :46/503-756; 20/7725-991) OMYA Hungária

Részletesebben

HATÁROZAT. A Szolnoki Bányakapitányság (továbbiakban: Bányakapitányság) a MÓRAÚT Kft. (6782 Mórahalom, Röszkei út 44.) által benyújtott kérelemre

HATÁROZAT. A Szolnoki Bányakapitányság (továbbiakban: Bányakapitányság) a MÓRAÚT Kft. (6782 Mórahalom, Röszkei út 44.) által benyújtott kérelemre MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG SZBK/122-10/2014. Ü.i.: Vöröskői Zsófia : +3656512312 : zsofia.voroskoi@mbfh.hu Jogerős: 2014. március 25. Tárgy: Mórahalom IV. homok bányatelek

Részletesebben

Ifj. Tóth Miklós egyéni vállalkozó Jogerős: 2011.08.10. HATÁROZAT

Ifj. Tóth Miklós egyéni vállalkozó Jogerős: 2011.08.10. HATÁROZAT Miskolci Bányakapitányság 3527. Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 5. (3501. Pf: 31) Tel.: 46/ 503-740; Fax: 46/503-741 E-mail: mbk@mbfh.hu Ikt.sz.: 1414/6/2011. Ü.i.: Tóth József ( :46/503-756; 20/7725-991)

Részletesebben

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Szolnoki Bányakapitányság

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Szolnoki Bányakapitányság Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Szolnoki Bányakapitányság SZBK/2811-2/2012. Üi: Szeifert Konrád tel: 56/512-314 5000 Szolnok, Hősök tere 6. -319; (56)512-320; Fax: (56)512-337 Ügyeleti tel: 06-56-512-

Részletesebben

Ikt. sz.: MBK/878-2/2012. Jogerős: 2012. május 29. Üi: Virág István HATÁROZAT

Ikt. sz.: MBK/878-2/2012. Jogerős: 2012. május 29. Üi: Virág István HATÁROZAT Miskolci Bányakapitányság 3527. Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 5. (3501. Pf: 31) Tel: 46/ 503-740; Fax: 46/503-741 E-mail: mbk@mbfh.hu Ikt. sz.: MBK/878-2/2012. Jogerős: 2012. május 29. Üi: Virág István

Részletesebben

GEOPRODUCT Gyógyító Ásványok Kutatási, Bányászati, Ásványelőkészítési, Fejlesztési, Alkalmazási Kft. Jogerős:

GEOPRODUCT Gyógyító Ásványok Kutatási, Bányászati, Ásványelőkészítési, Fejlesztési, Alkalmazási Kft. Jogerős: Miskolci Bányakapitányság 3527. Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 5. (3501. Pf: 31) Tel.: 46/ 503-740; Fax: 46/503-741 E-mail: mbk@mbfh.hu Ikt.sz.: 955/2/2011. Ü.i.: Tóth József ( :46/503-756; 20/7725-991)

Részletesebben

MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 5000 Szolnok, Templom u. 5. : (56) 512-319, (56) 512-320; Fax: (56) 512-337 Ü.i.: (56) 512-331; E-mail: miklos.szabo@mbfh.hu : 5001Szolnok,

Részletesebben

Miskolci Bányakapitányság Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 5. (3501. Pf: 31) Tel.: 46/ ; Fax: 46/

Miskolci Bányakapitányság Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 5. (3501. Pf: 31) Tel.: 46/ ; Fax: 46/ Miskolci Bányakapitányság 3527. Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 5. (3501. Pf: 31) Tel.: 46/ 503-740; Fax: 46/ 503-741 E-mail: mbk@mbfh.hu Ikt.: MBK/3603-20/2012 Üi.: Láda Péter ( :46/503-755; 20/772-6003)

Részletesebben

LEHO-TRANS Kereskedelmi, Jogerős: Fuvarozó és Szolgáltató Kft. HATÁROZAT

LEHO-TRANS Kereskedelmi, Jogerős: Fuvarozó és Szolgáltató Kft. HATÁROZAT Miskolci Bányakapitányság 3527. Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 5. (3501. Pf: 31) Tel.: 46/ 503-740; Fax: 46/503-741 E-mail: mbk@mbfh.hu Ikt.sz.: 737/9/2011. Ü.i.: Tóth József ( :46/503-756; 20/7725-991)

Részletesebben

Határozat. Dunai Kavicsüzemek Kft Vác. Tárgy: Műszaki üzemi terv engedélyezése

Határozat. Dunai Kavicsüzemek Kft Vác. Tárgy: Műszaki üzemi terv engedélyezése Miskolci Bányakapitányság 3501 Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 5. (3501 Pf: 31) Tel: 46/503-740; Fax: 503-741 E-mail: mbk@mbfh.hu MBK/4285-9/2011. Ü. i.: Barancsi Péter (46/503-751) H. sz.: DKV-196/2012/VCS.

Részletesebben

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Szolnoki Bányakapitányság

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Szolnoki Bányakapitányság Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Szolnoki Bányakapitányság 5000 Szolnok, Templom utca 5. (56)512-319; (56)512-320; Fax: (56)512-337 Ügyeleti tel: 06-56-512-320 5001 Szolnok, Pf.: 164; E-mail: konrad.szeifert@mbfh.hu

Részletesebben

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 7623 PÉCS, JÓZSEF ATTILA U. 5. 7602 Postafiók 61 (06-72) 314-952, 510-366 Fax: 510-367 E-mail: pbk@mbh.hu Ikt.sz.: 3543/2/2010. Melléklet: 1 db. Összefoglaló készletkimutatás Üi.:

Részletesebben

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Szolnoki Bányakapitányság

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Szolnoki Bányakapitányság Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Szolnoki Bányakapitányság 5000 Szolnok, Templom utca 5. (56)512-319; (56)512-320; Fax: (56)512-337 Ügyeleti tel: 06-56-512-320 5001 Szolnok, Pf.: 164; E-mail: konrad.szeifert@mbfh.hu

Részletesebben

VBK: 4194/12/2010. ügyintéző: Lopotnyik András :(06-88) : (06-88) Jogerős: április 12.

VBK: 4194/12/2010. ügyintéző: Lopotnyik András :(06-88) : (06-88) Jogerős: április 12. MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL VESZPRÉMI BÁNYAKAPITÁNYSÁG VBK: 4194/12/2010. ügyintéző: Lopotnyik András :(06-88) 76 636 : (06-88) 76 646 E-mail: andras_lopotnyik@mbfh.hu Jogerős: 2011. április

Részletesebben

Határozat. Magyar Vakond Kft Tiszakécske Béke u Tárgy: Műszaki üzemi terv engedélyezése

Határozat. Magyar Vakond Kft Tiszakécske Béke u Tárgy: Műszaki üzemi terv engedélyezése Miskolci Bányakapitányság 3501 Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 5. (3501 Pf: 31) Tel: 46/503-740; Fax: 503-741 E-mail: mbk@mbfh.hu MBK/4180-10/2011. Ü. i.: Barancsi Péter (46/503-751) Jogerős: 2012. március

Részletesebben

HATÁROZAT. jóváhagyja

HATÁROZAT. jóváhagyja BUDAPESTI BÁNYAKAPITÁNYSÁG BBK/1407-23/2011. Üi: Kovács Lajos Bányászati- és Robbantásfelügyeleti Osztály : 373-1808 e-mail: lajos.kovacs@mbfh.hu Jogerős: 2011. szeptember 7-től Tárgy: Határozat kitermelési

Részletesebben

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 7623 PÉCS, JÓZSEF ATTILA U. 5. 7602 Postafiók 61 (06-72) 314-952, 510-366 Fax: 510-367 E-mail: pbk@mbfh.hu Ikt. szám: PBK/2977-9/2014 Üi.: Nagy Endre : +36-72-314-952/212 : +36-20-662-5461

Részletesebben

MBK/936-2/2013. Jogerős: március 30. Határozat

MBK/936-2/2013. Jogerős: március 30. Határozat Miskolci Bányakapitányság 3501 Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 5. (3501. Pf.: 31) Tel: 46/503-740; Fax: 503-741 E-mail: mbk@mbh.hu MBK/936-2/2013. Jogerős: 2013. március 30. Üi.: Virág István Colas - Északkő

Részletesebben

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 7623 PÉCS, JÓZSEF ATTILA U. 5. 7602 Postafiók 61 (06-72) 314-952, 510-366 Fax: 510-367 E-mail: pbk@mbfh.hu Jogerőre emelkedett: 2014. május 22-én Tesoro Invest Kft. Iktatószám: PBK/467-7/2014

Részletesebben

Tárgy: Tiszagyenda II.- homok védnevű bányatelek bányabezárása, tájrendezése HATÁROZAT

Tárgy: Tiszagyenda II.- homok védnevű bányatelek bányabezárása, tájrendezése HATÁROZAT MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG Ikt. szám: SZBK/2806-11/2013. Ügyintéző: Szeifert Konrád : 06-56-512-314 : 06-56-512-337 E-mail: konrad.szeifert@mbfh.hu Jogerős: 2013. 12.

Részletesebben

Tárgy: Törökszentmiklós I.- agyag védnevű bányatelek egy részének tájrendezése HATÁROZAT

Tárgy: Törökszentmiklós I.- agyag védnevű bányatelek egy részének tájrendezése HATÁROZAT MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG Ikt. szám: SZBK/2625-8/2013. Ügyintéző: Szeifert Konrád : 06-56-512-314 : 06-56-512-337 E-mail: konrad.szeifert@mbfh.hu Jogerős: 2014. 01.

Részletesebben

Perlit-92 Jogerős: Bányászati és Feldolgozó Kft HATÁROZAT

Perlit-92 Jogerős: Bányászati és Feldolgozó Kft HATÁROZAT Miskolci Bányakapitányság 3527. Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 5. (3501. Pf: 31) Tel.: 46/ 503-740; Fax: 46/503-741 E-mail: mbk@mbfh.hu Üisz.: Ü.i.: Tóth József ( :46/503-756; 20/7725-991) Perlit-92 Jogerős:

Részletesebben

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 7623 PÉCS, JÓZSEF ATTILA U. 5. 7602 Postafiók 61 (06-72) 314-952, 510-366 Fax: 510-367 E-mail: pbk@mbh.hu Ikt. szám: PBK/2815-10/2013 Üi.: Nagy Endre : +36-72-314-952/212 : +36-20-662-5461

Részletesebben

BBK/1629-13/2012. Üi: Kovács Lajos Bányászati- és Robbantásfelügyeleti Osztály : 373-1808 e-mail: lajos.kovacs@mbfh.hu. Jogerős: 2012.

BBK/1629-13/2012. Üi: Kovács Lajos Bányászati- és Robbantásfelügyeleti Osztály : 373-1808 e-mail: lajos.kovacs@mbfh.hu. Jogerős: 2012. MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL BUDAPESTI BÁNYAKAPITÁNYSÁG BBK/1629-13/2012. Üi: Kovács Lajos Bányászati- és Robbantásfelügyeleti Osztály : 373-1808 e-mail: lajos.kovacs@mbfh.hu Jogerős: 2012. október

Részletesebben

SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 5000 Szolnok, Templom u. 5. (56): 512-319; 512-320 Fax: 512-337 Ügyeleti tel: (56) 512-310, 5001 Szolnok; Pf.:164 E-mail: miklos.szabo@mbfh.hu SZBK/822/10/2010. Üi.: Szabó Miklós

Részletesebben

HATÁROZAT. jóváhagyja. 2. A műszaki üzemi terv alapján kitermelhető anyag mennyisége 2014-2018. évekre:

HATÁROZAT. jóváhagyja. 2. A műszaki üzemi terv alapján kitermelhető anyag mennyisége 2014-2018. évekre: MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL BUDAPESTI BÁNYAKAPITÁNYSÁG Jogerős: 2014. augusztus 15-től BBK/1345-12/2014. Üi.: Haraszti Tamás Bányászati- és Robbantásfelügyeleti Osztály Tel.: 06 1/373 1804 E-mail:

Részletesebben

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 7623 PÉCS, JÓZSEF ATTILA U. 5. 7602 Postafiók 61 (06-72) 314-952, 510-366 Fax: 510-367 E-mail: pbk@mbfh.hu Ikt.sz.: PBK/156-8/2014 Üi.: Nagy Endre : +36-72-314-952/212 : +36-20-662-5461

Részletesebben

Jogerős! 2011.07.18. HATÁROZAT

Jogerős! 2011.07.18. HATÁROZAT BUDAPESTI BÁNYAKAPITÁNYSÁG Bányászati- és Robbantásfelügyeleti Osztály BBK/1237-17/2011. Üi.: Noltész József Tel: +3613731829 Jogerős! 2011.07.18. Tárgy: Kitermelési műszaki üzemi terv Saint-Gobain Construction

Részletesebben

Tárgy: Jászfelsőszentgyörgy I.- homok védnevű bányatelek bányabezárása, tájrendezése HATÁROZAT

Tárgy: Jászfelsőszentgyörgy I.- homok védnevű bányatelek bányabezárása, tájrendezése HATÁROZAT MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG Ikt. szám: SZBK/1225-6/2014. Ügyintéző: Szeifert Konrád : 06-56-512-314 : 06-56-512-337 E-mail: konrad.szeifert@mbfh.hu Jogerős: 2014. 06.

Részletesebben

ARENARIA Kft Nyíregyháza Nyíl u. 17. Tárgy: Kitermelési műszaki üzemi terv jóváhagyása. Jogerőssé vált: december 5-én H A T Á R O Z A T

ARENARIA Kft Nyíregyháza Nyíl u. 17. Tárgy: Kitermelési műszaki üzemi terv jóváhagyása. Jogerőssé vált: december 5-én H A T Á R O Z A T Miskolci Bányakapitányság 3527 Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 5. (3501 Pf.: 31.) Tel.: 46/503-740; Fax: 46/503-741 E-mail: mbk@mbfh.hu Ikt. sz.: MBK/1590-9/2014. Üi.: Lopotnyik András Tel.: (46) - 503762

Részletesebben

Tárgy: Dévaványa I.- agyag védnevű bányatelek egy részterületének tájrendezése HATÁROZAT

Tárgy: Dévaványa I.- agyag védnevű bányatelek egy részterületének tájrendezése HATÁROZAT MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG Ikt. szám: SZBK/682-5/2014. Ügyintéző: Szeifert Konrád : 06-56-512-314 : 06-56-512-337 E-mail: konrad.szeifert@mbfh.hu Jogerős: 2014. 05.

Részletesebben

Miskolci Bányakapitányság Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 5. (3501. Pf: 31) Tel.: 46/ ; Fax: 46/

Miskolci Bányakapitányság Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 5. (3501. Pf: 31) Tel.: 46/ ; Fax: 46/ Miskolci Bányakapitányság 3527. Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 5. (3501. Pf: 31) Tel.: 46/ 503-740; Fax: 46/ 503-741 E-mail: mbk@mbfh.hu Ikt.sz.: MBK/3536-11/2013 Ü.i.: Lamos Jenő Tel: 46/ 503-747 jogerős:

Részletesebben

HATÁROZAT. jóváhagyja

HATÁROZAT. jóváhagyja MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL BUDAPESTI BÁNYAKAPITÁNYSÁG BBK/2335-18/2013. Üi: Kovács Lajos Bányászati- és Robbantásfelügyeleti Osztály : 373-1808 e-mail: lajos.kovacs@mbfh.hu Jogerős: 2014. január

Részletesebben

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 7623 PÉCS, JÓZSEF ATTILA U. 5. 7602 Postafiók 61 (06-72) 314-952, 510-366 Fax: 510-367 E-mail: pbk@mbfh.hu Ikt. szám: PBK/268-6/2013 Üi.: Nagy Endre : +36-72-314-952/212 : +36-20-662-5461

Részletesebben

HATÁROZAT. jóváhagyja

HATÁROZAT. jóváhagyja MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL BUDAPESTI BÁNYAKAPITÁNYSÁG BBK/2470-9/2012. Üi.: Dobos József Földtani és Adattári Osztály Tel.: 06 1/373 1818 E-mail: jozsef.dobos@mbfh.hu Jogerős: 2012.11.21-től

Részletesebben

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Szolnoki Bányakapitányság

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Szolnoki Bányakapitányság Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Szolnoki Bányakapitányság SZBK/2589-7/2012. Üi: Szeifert Konrád tel: 56/512-314 5000 Szolnok, Templom utca 5. -319; (56)512-320; Fax: (56)512-337 Ügyeleti tel: 06-56-512-319

Részletesebben

Jogerősé vált: 2011. október 07-én.

Jogerősé vált: 2011. október 07-én. MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL VESZPRÉMI BÁNYAKAPITÁNYSÁG VBK/2103-13/2011 Szűcs Ferenc : (06-88) 576-630 : (06-88) 576-646 E-mail: ferenc.szucs@mbfh.hu Jogerősé vált: 2011. október 07-én. Tárgy:

Részletesebben

Tárgy: Gyomaendrőd I.- homok védnevű bányatelek részleges bányabezárása, tájrendezése HATÁROZAT

Tárgy: Gyomaendrőd I.- homok védnevű bányatelek részleges bányabezárása, tájrendezése HATÁROZAT MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG Ikt. szám: SZBK/1803-9/2013. Ügyintéző: Szeifert Konrád : 06-56-512-314 : 06-56-512-337 E-mail: konrad.szeifert@mbfh.hu Jogerős: 2013. 08.

Részletesebben

Ikt.sz.: 3419/6/2010. Ü.i.: Lopotnyik András (tel.:46/ ) Jogerős: től HATÁROZAT

Ikt.sz.: 3419/6/2010. Ü.i.: Lopotnyik András (tel.:46/ ) Jogerős: től HATÁROZAT Miskolci Bányakapitányság 3527. Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 5. (3501. Pf: 31) Tel.: 46/ 503-740; Fax: 46/503-741 E-mail: mbk@mbfh.hu Ikt.sz.: 3419/6/2010. Ü.i.: Lopotnyik András (tel.:46/503-755) Jogerős:

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. h a t á r o z o t t :

H A T Á R O Z A T. h a t á r o z o t t : Ikt. szám: PBK/3104-10/2015 Üi.: Nagy Endre Jogerőre emelkedett 2016. február 5-én. Tárgy: Az Alsórajk I. (D-1) tőzeg védnevű bányatelken működő bányaüzem 2011-2015. évekre vonatkozó Műszaki Üzemi Terv

Részletesebben

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 7623 PÉCS, JÓZSEF ATTILA U. 5. 7602 Postafiók 61 (06-72) 314-952, 510-366 Fax: 510-367 E-mail: pbk@mbfh.hu Jogerőre emelkedett: 2012. november 22-én Magyar Horizont Energia Kft.

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. m e g á l l a p í t j a,

H A T Á R O Z A T. m e g á l l a p í t j a, Ügyiratszám: VEV-001/1820-10/2015 Tárgy: Nagygeresd I. homok, kőzetliszt bányatelek megállapítás Ügyintéző: Horváth Attila Hiv. szám: Szerv. egység: Bányászati Osztály Melléklet: Telefon: Jogerőssé vált

Részletesebben

Tárgy: Gyula V.- homok védnevű bányatelek egy részének tájrendezése HATÁROZAT

Tárgy: Gyula V.- homok védnevű bányatelek egy részének tájrendezése HATÁROZAT MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG Ikt. szám: SZBK/2626-6/2013. Ügyintéző: Szeifert Konrád : 06-56-512-314 : 06-56-512-337 E-mail: konrad.szeifert@mbfh.hu Jogerős: 2013. 11.

Részletesebben

A Budapesti Bányakapitányság (továbbiakban: Bányakapitányság) a bányavállalkozó kérelmére módosítja az Üllő I. homok védnevű bányatelket.

A Budapesti Bányakapitányság (továbbiakban: Bányakapitányság) a bányavállalkozó kérelmére módosítja az Üllő I. homok védnevű bányatelket. MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL BUDAPESTI BÁNYAKAPITÁNYSÁG BBK/1009-2/2012. Ü.i.: Szalai Ferenc Bányászati- és Robbantásfelügyeleti Osztály : +3613731807 : ferenc.szalai@mbfh.hu Tárgy: Üllő I. homok

Részletesebben

Tárgy: Bányabezárási műszaki üzemi terv és más célú hasznosítás engedélyezése. Határozat

Tárgy: Bányabezárási műszaki üzemi terv és más célú hasznosítás engedélyezése. Határozat Miskolci Bányakapitányság 3501 Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 5. (3501. Pf: 31) Tel: 46/503-740; Fax: 503-741 E-mail: mbk@mbh.hu 1962/8/2011. Üi.: Barancsi Péter (46/503-751) Jogerős: 2011. 09. 07. AGYAG-ÁSVÁNY

Részletesebben

HATÁROZAT. jóváhagyja. 2. A műszaki üzemi terv alapján kitermelhető anyag mennyisége évekre: xxxxxx 2014.

HATÁROZAT. jóváhagyja. 2. A műszaki üzemi terv alapján kitermelhető anyag mennyisége évekre: xxxxxx 2014. MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL BUDAPESTI BÁNYAKAPITÁNYSÁG Jogerős: 2013. február 27-től BBK/3533-13/2012. Üi.: Haraszti Tamás Bányászati- és Robbantásfelügyeleti Osztály Tel.: 06 1/373 1804 E-mail:

Részletesebben

Iktatószám: VBK/2187/6/2010. szám Tárgy: Gyulakeszi I.- mészkő bányaüzem évi MÜT kérelme Ügyintéző: Aradi László.

Iktatószám: VBK/2187/6/2010. szám Tárgy: Gyulakeszi I.- mészkő bányaüzem évi MÜT kérelme Ügyintéző: Aradi László. Telefon: (36-88) 576-630; 576-640; 729-298 Fax: (36-88) 576-646 VESZPRÉMI BÁNYAKAPITÁNYSÁG H-8200 Veszprém, Budapest út 2. E-mail: vbk@mbh.hu Válaszában kérjük, hivatkozzon iktatószámunkra! A határozat

Részletesebben

Jogerős! 2012.01.23. BBK/2500-13/2011. Üi: Noltész József Bányászati- és Robbantásfelügyeleti Osztály

Jogerős! 2012.01.23. BBK/2500-13/2011. Üi: Noltész József Bányászati- és Robbantásfelügyeleti Osztály BUDAPESTI BÁNYAKAPITÁNYSÁG Jogerős! 2012.01.23. BBK/2500-13/2011. Üi: Noltész József Bányászati- és Robbantásfelügyeleti Osztály Kaláz Ipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2011 Budakalász Szentendrei

Részletesebben

Tárgy: Kitermelési műszaki üzemi terv jóváhagyása (Sárospatak V. andezit) H A T Á R O Z A T

Tárgy: Kitermelési műszaki üzemi terv jóváhagyása (Sárospatak V. andezit) H A T Á R O Z A T Miskolci Bányakapitányság 3527 Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 5. (3501 Pf.: 31.) Tel.: 46/503-740; Fax: 46/503-741 E-mail: mbk@mbfh.hu Ikt. sz.: 4297/14/2010. Melléklet: 1 pld. számla Üi.: Horváth Zoltán

Részletesebben

Miskolci Bányakapitányság 3527 Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 5. (3501 Pf.: 31.) Tel.: 46/ ; Fax: 46/

Miskolci Bányakapitányság 3527 Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 5. (3501 Pf.: 31.) Tel.: 46/ ; Fax: 46/ Miskolci Bányakapitányság 3527 Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 5. (3501 Pf.: 31.) Tel.: 46/503-740; Fax: 46/503-741 E-mail: mbk@mbfh.hu Ikt. sz.: Mbk/3852-9/2011. Üi.: Horváth Zoltán Jogerős: 2012.02.21

Részletesebben

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 7623 PÉCS, JÓZSEF ATTILA U. 5. 7602 Postafiók 61 (06-72) 314-952, 510-366 Fax: 510-367 E-mail: pbk@mbfh.hu Ikt.sz.: PBK/3619-3/2012. 2013. január 11-én jogerőre emelkedett. Üi.:

Részletesebben

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 7623 PÉCS, JÓZSEF ATTILA U. 5. 7602 Postafiók 61 (06-72) 314-952, 510-366 Fax: 510-367 E-mail: pbk@mbfh.hu Ikt. szám: PBK/2905-10/2014. 2015. február 11-én jogerőre emelkedett. Üi:

Részletesebben

Miskolci Bányakapitányság Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 5. (3501. Pf: 31) Tel.: 46/ ; Fax: 46/

Miskolci Bányakapitányság Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 5. (3501. Pf: 31) Tel.: 46/ ; Fax: 46/ Miskolci Bányakapitányság 3527. Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 5. (3501. Pf: 31) Tel.: 46/ 503-740; Fax: 46/503-741 E-mail: mbk@mbfh.hu MBK/2131-9/2011. /Kérjük, hogy az üggyel kapcsolatban e számra hivatkozzon!/

Részletesebben

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 7623 PÉCS, JÓZSEF ATTILA U. 5. 7602 Postafiók 61 (06-72) 314-952, 510-366 Fax: 510-367 E-mail: pbk@mbfh.hu Jogerőre emelkedett: 2011. április 21-én Wildhorse UCG Kft. Iktatószám:

Részletesebben

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG Ügyirat száma: SZBK/3.267-6/2011. Hiv. szám: UA001500/K-1175/2011. Ügyintézőjük: Kálmán Miklós MOL Nyrt. Kutatás-Termelés Divízió Eurázsiai Kutatás-Termelés Hatósági és Társadalmi Kapcsolatok 1117 Budapest

Részletesebben

VBK/331-4/2013. A döntés jogerős február 19.

VBK/331-4/2013. A döntés jogerős február 19. MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL VESZPRÉMI BÁNYAKAPITÁNYSÁG VBK/331-4/2013. A döntés jogerős 2013. február 19. Aradi László :(06-88) 576-630; : (06-88) 576-646 E-mail: laszlo_aradi@mbfh.hu Tárgy:

Részletesebben

PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: BBK/1546-9/2015. Ügyintéző: Kovács Lajos Telefon: (06 1) 373 1808 Tárgy: bányatelek megállapítása Hiv. szám: - Melléklet: záradékolt dokumentáció és számla a kérelmező

Részletesebben

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Szolnoki Bányakapitányság

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Szolnoki Bányakapitányság Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Szolnoki Bányakapitányság 5000 Szolnok, Templom utca 5. (56)512-319; (56)512-320; Fax: (56)512-337 Ügyeleti tel: 06-56-512-320 5001 Szolnok, Pf.: 164; E-mail: konrad.szeifert@mbfh.hu

Részletesebben

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 7623 PÉCS, JÓZSEF ATTILA U. 5. 7602 Postafiók 61 (06-72) 314-952, 510-366 Fax: 510-367 E-mail: pbk@mbh.hu Ikt.sz.: 4525-6/2010. Üi.: Kovács I. (istvan.kovacs@mbfh.hu) : (06-72) 314-952/216

Részletesebben

Ügyiratszám: /2015. Hiv.szám.: -

Ügyiratszám: /2015. Hiv.szám.: - Ügyiratszám: 2515-4/2015. Hiv.szám.: - Ügyintéző: Lamos Jenő (46/503-747) Melléklet: 2 db. (dokumentáció + számla) Ügyintézés helye: Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Bányászati Osztály

Részletesebben

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG Ügyirat száma: SZBK/3.268-6/2011. Hiv. szám: UA001500/K-1175/2011. Ügyintézőjük: Kálmán Miklós MOL Nyrt. Kutatás-Termelés Divízió Eurázsiai Kutatás-Termelés Hatósági és Társadalmi Kapcsolatok 1117 Budapest

Részletesebben

VISZ-FUVAR KFT. Eger Szolárcsik u. 7. 3300

VISZ-FUVAR KFT. Eger Szolárcsik u. 7. 3300 Miskolci Bányakapitányság 3527. Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 5. (3501. Pf: 31) Tel.: 46/ 503-740; Fax: 46/503-741 E-mail: mbk@mbfh.hu Ikt. sz.:1029/1/2010 Jogerős: 2010.03.05. Ü.i.: Kasó Attila VISZ-FUVAR

Részletesebben

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 7623 PÉCS, JÓZSEF ATTILA U. 5. 7602 Postafiók 61 (06-72) 314-952, 510-366 Fax: 510-367 E-mail: pbk@mbfh.hu Jogerőre emelkedett: 2012. január 12-én Tóth Szilvia Iktatószám: PBK/3513-6/2011

Részletesebben

MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 5000 Szolnok, Templom u. 5. : (56) 512-319, (56) 512-320; Fax: (56) 512-337 Ü.i.: (56) 512-331; E-mail: miklos.szabo@mbfh.hu : 5001Szolnok,

Részletesebben

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 7623 PÉCS, JÓZSEF ATTILA U. 5. 7602 Postafiók 61 (06-72) 314-952, 510-366 Fax: 510-367 E-mail: pbk@mbfh.hu Ikt. sz.: PBK /565-6/2011. Üi.: Kovács István Tel.: (72) - 314952 / 216

Részletesebben

Tárgy: Szüneteltetési műszaki üzemi terv jóváhagyása (Szomolya I. - dácittufa) H A T Á R O Z A T. jóváhagyja.

Tárgy: Szüneteltetési műszaki üzemi terv jóváhagyása (Szomolya I. - dácittufa) H A T Á R O Z A T. jóváhagyja. Miskolci Bányakapitányság 3527 Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 5. (3501 Pf.: 31.) Tel.: 46/503-740; Fax: 46/503-741 E-mail: mbk@mbfh.hu Ikt. sz.: Mbk/1160-16/2011. Üi.: Horváth Zoltán Tel.: (46) - 503764

Részletesebben

Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság elsőfokú vízügyi és vízvédelmi hatóság

Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság elsőfokú vízügyi és vízvédelmi hatóság Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság elsőfokú vízügyi és vízvédelmi hatóság Előadás tartalma 1. A Ket. és az anyagi jogszabályok 2. Eljárásrend vízjogi engedélyezéshez 3. Ügyintézési

Részletesebben

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 7623 PÉCS, JÓZSEF ATTILA U. 5. 7602 Postafiók 61 (06-72) 314-952, 510-366 Fax: 510-367 E-mail: pbk@mbfh.hu Ikt. szám: PBK/2998-14/2013 Üi.: Nagy Endre : +36-72-314-952/212 : +36-20-662-5461

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 72.224-1-4/2010. Ea.: Dr. Kiss Renáta Bánfi Szabolcs (táj- és természetvéd.) Tóth Lajos (víz- és talajvéd. + összefogó)

Részletesebben

Határozat. Mátrai Erőmű Zrt Visonta Erőmű u. 11. Tárgy: Műszaki üzemi terv engedélyezése

Határozat. Mátrai Erőmű Zrt Visonta Erőmű u. 11. Tárgy: Műszaki üzemi terv engedélyezése Fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható: 2012. 01. 24. Miskolci Bányakapitányság 3501 Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 5. (3501 Pf: 31) Tel: 46/503-740; Fax: 503-741 E-mail: mbk@mbfh.hu MBK/3821-20/2011.

Részletesebben

Ikt.sz.:MBK/ /2011. Jogerős: Ü.i.: Láda Péter ( :46/ ) H A T Á R O Z A T

Ikt.sz.:MBK/ /2011. Jogerős: Ü.i.: Láda Péter ( :46/ ) H A T Á R O Z A T Miskolci Bányakapitányság 3527. Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 5. (3501. Pf: 31) Tel.: 46/ 503-740; Fax: 46/ 503-741 E-mail: mbk@mbfh.hu Ikt.sz.:. Jogerős: 2012.02.18. Ü.i.: Láda Péter ( :46/503-755)

Részletesebben

VBK/3953-18/2011. Practical Kft. 8200 Veszprém Házgyári út 26.

VBK/3953-18/2011. Practical Kft. 8200 Veszprém Házgyári út 26. MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL VESZPRÉMI BÁNYAKAPITÁNYSÁG VBK/3953-18/2011. ügyintéző: Horváth Attila :+36 88 576 637 : +36 88 576 644 E-mail: attila_horvath@mbfh.hu jogerős: 2012.07.04. Tárgy:

Részletesebben

Tárgy: Mórahalom II.-homok védnevű bányatelekre beterjesztett évi kitermelési MÜT kérelem H A T Á R O Z A T

Tárgy: Mórahalom II.-homok védnevű bányatelekre beterjesztett évi kitermelési MÜT kérelem H A T Á R O Z A T MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG SZBK/3951-13/2012. ügyintéző: Szabó Miklós : (06-56) 512-331 : (06-56) 512-337 E-mail: miklos.szabo@mbfh.hu Határozat jogerős: 2013. március

Részletesebben

Tárgy: Dabas város külterületére szóló, homok és kavics nyersanyagra vonatkozó kutatási műszaki üzemi terv. H A T Á R O Z A T

Tárgy: Dabas város külterületére szóló, homok és kavics nyersanyagra vonatkozó kutatási műszaki üzemi terv. H A T Á R O Z A T BUDAPESTI BÁNYAKAPITÁNYSÁG Földtani és Adattári Osztály Ikt.sz.: BBK/1840/3/2010. Üi.: Kókay Ágoston Szigetkavics Kft. 1239 Budapest Grassalkovich út 255. Tárgy: Dabas város külterületére szóló, homok

Részletesebben

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 5000 Szolnok, Templom u. 5. 5001 Szolnok; Pf.:164 (56): 512-319; 512-320 Fax: 512 337 Ügyeleti tel: (56): 512-31 Ügyirat száma: SZBK / 1.760-10/2011. Üi: Bogdán Gyula Hivatkozási szám: UA001500/K-541/2011.

Részletesebben

HATÁROZAT. jóváhagyja

HATÁROZAT. jóváhagyja BUDAPESTI BÁNYAKAPITÁNYSÁG a határozat jogerős 2011. szept. 23-án BBK/1263-18/2011. Üi.: Szalai Ferenc Bányászati és Robbantásfelügyeleti Osztály Tel.: +3613731807 Tárgy: kitermelési műszaki üzemi terv

Részletesebben

KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK KISMÉRTÉKŰ MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK KISMÉRTÉKŰ MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT PROVINCIA TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ KFT Levélcím: 3529 Miskolc, Derkovits u. 52. Telephely: 3527 Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky út 9. I/2 Tel/Fax: /46/ 356-345, /46/ 313-476 E-mail: provinciaterv@gmail.com

Részletesebben

Miskolci Bányakapitányság Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 5. (3501. Pf: 31) Tel.: 46/ ; Fax: 46/

Miskolci Bányakapitányság Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 5. (3501. Pf: 31) Tel.: 46/ ; Fax: 46/ Miskolci Bányakapitányság 3527. Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 5. (3501. Pf: 31) Tel.: 46/ 503-740; Fax: 46/503-741 E-mail: mbk@mbfh.hu 324-8/2011. Hiv. sz.: /Kérjük, hogy az üggyel kapcsolatban e számra

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. jóváhagyja. 1. A bányabezárási, tájrendezési tevékenységgel igénybe vehető ingatlan: Fülöpháza 0101/99 hrsz.

H A T Á R O Z A T. jóváhagyja. 1. A bányabezárási, tájrendezési tevékenységgel igénybe vehető ingatlan: Fülöpháza 0101/99 hrsz. MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG SZBK/2999-23/2013. Ügyintéző: Szabó Miklós : (06-56) 512-331 : (06-56) 512-337 E-mail: miklos.szabo@mbfh.hu Határozat jogerős: 2015. március

Részletesebben

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Ügyiratszám: JN/MEF/BO/2013-24/2016. Tárgy: Bányatelek megállapítása Ügyintéző: Szalai Ferenc Hiv. szám: - Telefon: (56) 512 314 Melléklet: - E-mail: szalai.ferenc@jasz.gov.hu

Részletesebben

HATÁROZAT. módosítja (bővíti)

HATÁROZAT. módosítja (bővíti) MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG Ikt. szám: SZBK/1906-8/2013. Ügyintéző: Szeifert Konrád : 06-56-512-314 : 06-56-512-337 E-mail: konrad.szeifert@mbfh.hu Jogerős: 2013. 08.

Részletesebben

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 7623 PÉCS, JÓZSEF ATTILA U. 5. 7602 Postafiók 61 (06-72) 314-952, 510-366 Fax: 510-367 E-mail: pbk@mbfh.hu 299/5/2010. Üi.: Nagy Endre ( 72/314-952/212, endre.nagy@mbfh.hu) Tárgy:

Részletesebben

HATÁROZAT. módosítja:

HATÁROZAT. módosítja: Miskolci Bányakapitányság 3501 Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 5. (3501. Pf: 31) Tel: 46/503-740; Fax: 503-741 E-mail: mbk@mbfh.hu MBK/2515-21/2012. /Kérjük, hogy az üggyel kapcsolatos leveleiben, bejelentéseiben

Részletesebben

Tárgy: Bugyi község külterületére szóló, homok és kavics nyersanyagra vonatkozó kutatási műszaki üzemi terv. H A T Á R O Z A T

Tárgy: Bugyi község külterületére szóló, homok és kavics nyersanyagra vonatkozó kutatási műszaki üzemi terv. H A T Á R O Z A T BUDAPESTI BÁNYAKAPITÁNYSÁG Földtani és Adattári Osztály Ikt.sz.: BBK/2933/20/2010. Üi.: Kókay Ágoston Kamrás Kft. 2340 Kiskunlacháza Dózsa Gy. u. 168. Tárgy: Bugyi község külterületére szóló, homok és

Részletesebben

A KÖZBENSŐ VÉLEMÉNYEZÉSRŐL VISSZAÉRKEZETT VÉLEMÉNYEK, ÉS AZ AZOKRA TETT INTÉZKEDÉSEK ÖSSZEFOGLALÓJA, EGYEZTETŐ TÁRGYALÁS EREDMÉNYE

A KÖZBENSŐ VÉLEMÉNYEZÉSRŐL VISSZAÉRKEZETT VÉLEMÉNYEK, ÉS AZ AZOKRA TETT INTÉZKEDÉSEK ÖSSZEFOGLALÓJA, EGYEZTETŐ TÁRGYALÁS EREDMÉNYE A KÖZBENSŐ VÉLEMÉNYEZÉSRŐL VISSZAÉRKEZETT VÉLEMÉNYEK, ÉS AZ AZOKRA TETT INTÉZKEDÉSEK ÖSSZEFOGLALÓJA, EGYEZTETŐ TÁRGYALÁS EREDMÉNYE A közbenső véleményezési eljárás során 8 államigazgatási szerv tett véleményezési

Részletesebben

Tárgy: Mezőtúr I.-agyag és Mezőtúr II.- agyag bányatelkek területén lévő bányaüzem évi szüneteltetési MÜT kérelem HATÁROZAT

Tárgy: Mezőtúr I.-agyag és Mezőtúr II.- agyag bányatelkek területén lévő bányaüzem évi szüneteltetési MÜT kérelem HATÁROZAT MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG Ikt. szám: SZBK/3847-7/2012. Ügyintéző: Szeifert Konrád : 06-56-512-314 : 06-56-512-337 E-mail: konrad.szeifert@mbfh.hu Jogerős: 2013. 02.

Részletesebben

Tárgy: Szada 0107/ , 0107/ hrsz. elnevezésű kutatási területen homok nyersanyagra vonatkozó kutatási műszaki üzemi terv jóváhagyása

Tárgy: Szada 0107/ , 0107/ hrsz. elnevezésű kutatási területen homok nyersanyagra vonatkozó kutatási műszaki üzemi terv jóváhagyása MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL BUDAPESTI BÁNYAKAPITÁNYSÁG I. sz: BBK/3066-15/2012 Üi: Kovácsné Szatmári Tünde Földtani és Adattári Osztály : (06-1) 373-1812 Kapirgálógép Kft. Jogerős: 2013. június

Részletesebben

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 7623 PÉCS, JÓZSEF ATTILA U. 5. 7602 Postafiók 61 (06-72) 314-952, 510-366 Fax: 510-367 E-mail: pbk@mbfh.hu Ikt.sz.: PBK/766-7 (2011) 2011. június 08.-án jogerőre emelkedett. Üi.:

Részletesebben

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 5000 Szolnok, Templom u. 5. 5001 Szolnok; Pf.:164 (56): 512-319; 512-320 Fax: 512 337 Ügyeleti tel: (56): 512-31 Ügyirat száma: SZBK /403-10/2011. Üi: Bogdán Gyula Hivatkozási szám: UA001500/K-139/2011.

Részletesebben

Tárgy: Döbrönte II. kavics védnevű bányatelken működő külfejtéses bányaüzem évi műszaki üzemi tervének jóváhagyása tárgyában indult eljárás

Tárgy: Döbrönte II. kavics védnevű bányatelken működő külfejtéses bányaüzem évi műszaki üzemi tervének jóváhagyása tárgyában indult eljárás MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL VESZPRÉMI BÁNYAKAPITÁNYSÁG VBK/8-21/2012. A döntés jogerős : 2012. december 29. Aradi László :(06-88) 576-630; : (06-88) 576-646 E-mail: laszlo_aradi@mbfh.hu Tárgy:

Részletesebben

Tárgy: Kitermelési műszaki üzemi terv jóváhagyása.

Tárgy: Kitermelési műszaki üzemi terv jóváhagyása. Miskolci Bányakapitányság 3527. Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 5. (3501. Pf: 31) Tel.: 46/ 503-740; Fax: 46/503-741 E-mail: mbk@mbfh.hu Üisz.: Üi.: Tóth József ( :46/503-756; 20/7725-991) USZKA-KAVICSBÁNYA

Részletesebben

HATÁROZAT. A Budapesti Bányakapitányság a Palazio Kft. (1053. Budapest, Ferenciek tere 2.) bányavállalkozó

HATÁROZAT. A Budapesti Bányakapitányság a Palazio Kft. (1053. Budapest, Ferenciek tere 2.) bányavállalkozó BUDAPESTI BÁNYAKAPITÁNYSÁG Bányászati- és Robbantásfelügyeleti Osztály BBK/686/5/2010. Üi.: Noltész József Tárgy: Bugyi II. - kavics bányatelek igénybevételi ütemterve Palazio Kft. 1053 Budapest Ferenciek

Részletesebben

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 7623 PÉCS, JÓZSEF ATTILA U. 5. 7602 Postafiók 61 (06-72) 314-952, 510-366 Fax: 510-367 E-mail: pbk@mbfh.hu Ikt.sz.: PBK/37-14/2012. 2012. június 21-én jogerőre emelkedett. Üi.: Kusz

Részletesebben

Ikt.sz.: MBK/ /2012 Jogerős: május 4. Ü.i.: Láda Péter ( :46/ ; 20/ ) H A T Á R O Z A T

Ikt.sz.: MBK/ /2012 Jogerős: május 4. Ü.i.: Láda Péter ( :46/ ; 20/ ) H A T Á R O Z A T Miskolci Bányakapitányság 3527. Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 5. (3501. Pf: 31) Tel.: 46/ 503-740; Fax: 46/ 503-741 E-mail: mbk@mbfh.hu Ikt.sz.: Jogerős: 2013. május 4. Ü.i.: Láda Péter ( :46/503-755;

Részletesebben

TISZATARJÁN KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK KISMÉRTÉKŰ MÓDOSÍTÁSÁHOZ JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZ

TISZATARJÁN KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK KISMÉRTÉKŰ MÓDOSÍTÁSÁHOZ JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZ PROVINCIA TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ KFT Levélcím: 3529 Miskolc, Derkovits u 52 Telephely: 3527 Miskolc, Bajcsy- Zsilinszky út I/2 Tel/Fax: 46/356-345, Mobil:06/530-6676 E-mail: provinciaterv@gmailcom

Részletesebben

HATÁROZAT. jóváhagyja

HATÁROZAT. jóváhagyja BUDAPESTI BÁNYAKAPITÁNYSÁG Bányászati- és Robbantásfelügyeleti Osztály JOGERŐS 2010. február 10-től. BBK/48/4/2010. Üi.: Szalai Ferenc Tel.: +3613731807 Tárgy: műszaki üzemi terv jóváhagyása SZŰCS-FUVAR

Részletesebben

VBK/ /2010. :(06-88) :(06-88) Magyar Dekor Ásványkutató Kft. va 2030 Érd Szövő u.76.

VBK/ /2010. :(06-88) :(06-88) Magyar Dekor Ásványkutató Kft. va 2030 Érd Szövő u.76. MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL VESZPRÉMI BÁNYAKAPITÁNYSÁG VBK/3928-26/2010. Ügyintéző: Eper Gábor :(06-88) 576-643 :(06-88) 576-646 E-mail: gabor_eper@mbfh.hu Tárgy: Felsőcsatár II. zöldpala MÜT

Részletesebben

Tárgy: TXM-Pusztaszer-1 jelű geotermikus energia kutatási terület alacsony entalpiájú földhő hasznosítás Műszaki Üzemei Tervének módosítása

Tárgy: TXM-Pusztaszer-1 jelű geotermikus energia kutatási terület alacsony entalpiájú földhő hasznosítás Műszaki Üzemei Tervének módosítása MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 5000 Szolnok, Templom u. 5., 5001 Szolnok, Pf.: 164 (56) 512-319; 512-320 Fax: 512-337, Ügyeleti tel: (56) 512-318 Szegedi iroda: (62) 558-283,

Részletesebben