A VÍZ MENNYISÉGE, ELOSZLÁSA ÉS ÁRAMLÁSA A TALAJBAN

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A VÍZ MENNYISÉGE, ELOSZLÁSA ÉS ÁRAMLÁSA A TALAJBAN"

Átírás

1 A VÍZ MENNYISÉGE, ELOSZLÁSA ÉS ÁRAMLÁSA A TALAJBAN MTA Talajtani és Agrokémiai Kutatóintézet Budapest,

2 Szerző: Dr. Rajkai Kálmán Talajtani Osztály, MTA Talajtani és Agrokémiai Kutatóintézet 1022 Budapest, Herman Ottó utca 15. Lektorok: Szakmai Dr. Blaskó Lajos Dr. Várallyay György Nyelvi Kardos Tamás A kiadáshoz támogatást nyújtott: Az MTA Talajtani és Agrokémiai Kutatóintézet Az OTKA Élettudományi Kollégiuma Felelős kiadó: MTA Talajtani és Agrokémiai Kutatóintézet, Dr. Németh Tamás igazgató ISBN? Licium-Art Könyvkiadó- és Kereskedelmi Kft., Debrecen, Újvári Béla ügyvezető 2

3 Előszó A víz az élővilág létének egyik nélkülözhetetlen feltétele. Szükséges eleme tehát az ember életének, az emberiség fennmaradásának is. Az élet minőségét meghatározó három legfontosabb tényező: megfelelő mennyiségű és minőségű egészséges élelmiszer; tiszta víz; kellemes környezet mindegyike a vízzel kapcsolatos. Közvetlenül, de közvetve mindenképpen. Az emberiség történelmének ezért valamennyi társadalmi rendszere megkülönböztetett figyelmet fordított a vízre. Csodálta, tisztelte, használta (pazarlóan vagy takarékoskodva) és szennyezte a vizet, harcolt a vízkészletekért, törekedett a vízháztartás-szabályozásra. Ösztönösen vagy tudatosan, eredményesen vagy kudarcot vallva. A Föld vízkészleteinek túlnyomó részét az óceánok és tengerek vízmennyisége képezi, az édesvízkészletek túlnyomó része pedig gleccserek, jég és hó formájában jelenik meg. A folyadék halmazállapotú édesvízkészletek korlátozottak, s nagyon egyenőtlen tér- és időbeni eloszlásban fordulnak elő. Ezekre a korlátozott vízkészletekre az egyenlőtlen területi eloszlású népesség egyre nagyobb mértékben, egyre szélesebb körű felhasználás céljából tart igényt. Ez gyakran vezet ellentétekre, ad okot vitákra, general egyre súlyosbodó lokális, regionális vagy globális konfliktusokat. A Föld édesvízkészletei várhatóan a jövőben sem gyarapodnak, a növekvő igényeket tehát e korlátozott, a sokoldalú vízhasználat következtében óhatatlanul romló minőségű készletekből kell kielégíteni. Emiatt egyre szigorúbb prioritásként fogalmazódik meg a vízkészletek fenntartható, ésszerű és takarékos felhasználása, védelme, kedvező minőségének megőrzése, illetve a minőség javítása. Tükröződik ez a nemzetközi programokban, egyezményekben, közös erőfeszítésekben egyaránt. A fenntarthatóság követelményeit kielégítő racionális vízgazdálkodás egyik kulcsfontosságú eleme a talaj és a felszínközeli geológiai képződmények vízháztartásszabályozása. A talaj a Föld legnagyobb természetes víztározója. Pórusterében található a folyadék halmazállapotú édesvízkészlet jelentős hányada, a kihasználatlan szabad pórustér pedig további hatalmas vízmennyiségek hasznos tározására alkalmas, vagy tehető alkalmassá. A talajban történő hasznos víztározás eredményesen és jelentős mértékben csökkentheti a feltételezett vagy prognosztizált globális klímaváltozás az előrejelzések szerint egyre jelentősebb, gyakoribb és hosszabb időtartamú szélsőséges vízháztartási helyzeteit. Egyaránt mérsékelve az árvíz- és belvíz-veszélyt, illetve az aszályérzékenységet, s jelentősen tompítva ezek kedvezőtlen ökológiai, ökonómiai és szociális (társadalmi) hatásait, következményeit. A Kárpát-medencére, s ezen belül Magyarországra vonatkozóan ugyancsak nagy valószínűséggel előre jelezhető, hogy a fenntartható fejlődésnek a vízgazdálkodás lesz az egyik meghatározó eleme, a talaj vízháztartás-szabályozása pedig egyik megkülönböztetett jelentőségű feladata. E térségben is egyre erősebb a korlátozott (s a jövőben sem növekvő, sőt esetleg csökkenő) vízkészletek és a megfelelő minőségű víz iránti egyre növekvő és egyre sokoldalúbbá váló igények közti ellentmondás, amely csak a vízfelhasználás hatékonyságának növelésével oldható fel vagy mérsékelhető. Ennek pedig megkülönböztetett eleme a talaj és a felszínközeli geológiai képződmények vízháztartás-szabályozása. A tudatos szabályozás nélkülözhetetlen előfeltétele a megismerés. A talajfolyamatok szabályozása csak akkor lehet sikeres, ha az a talaj részletes ismeretén 3

4 alapszik. Ismerni kell a talaj kialakulását, tulajdonságait, a benne végbemenő anyagés energiaforgalmi folyamatokat, azok mechanizmusát, az arra ható tényezőket, s azok befolyásolási lehetőségeit. Az eredményes talajnedvességforgalom-szabályozáshoz a talaj fizikai és vízgazdálkodási tulajdonságainak, a víz talajbeli állapotának és mozgásának, az azt alakító tényezőknek, illetve azok ökológiai következményeinek az ismeretére van szükség. Rajkai Kálmán munkája ennek az ismeretanyagnak a bővítéséhez jelent értékes hozzájárulást. A korszerű szemlélettel összeállított gondos munka hiánypótló a magyar szakirodalomban. Logikus felépítése jól vezeti az olvasót. A talaj vízháztartását jellemző paraméterek iránti igényből indul ki. Bemutatja és elemzi a talaj nedvességtartalmának, víztartó és vízvezető képességének meghatározására szolgáló módszereket, értékelve azok előnyeit és korlátait. Magyarországon eddig nélkülözött módon nyújt áttekintést nyújt a talaj nedvességforgalmának modellezéséről, s megállapításait sokoldalú mérési és modellezési munkáinak eredményeivel, tapasztalataival szemlélteti. Így jut el a korszerű adatbázisok kialakításáig, az adatok gyakorlati felhasználásának bemutatásáig, a talaj vízháztartás-szabályozásának tudományos megalapozásáig. A munka elsősorban a talaj vízgazdálkodásával közvetlenül foglalkozó képzett kutatók, oktatók és gyakorlati szakemberek számára nyújt, foglal össze korszerű és új ismereteket. Ezen túlmenően azonban tanulságos, hasznos információkat közöl a talajhasználat, a vízgazdálkodás, a víz-, talaj- és környezetvédelem területén tevékenykedők vagy az ezzel kapcsolatban álló szakemberek szélesebb rétegei számára is. Budapest, szeptember Prof. Várallyay György az MTA rendes tagja 4

5 Tartalomjegyzék Bevezetés A talaj- és növény jellemzők mérése A talajok nedvességtartalmának mérése A kapacitív talajnedvesség-mérési módszer... 5 Mérés a BR-150 és a BR-30 készülékkel..6 A TDR talajnedvesség-mérési módszer... 9 A TDR-módszer elvi alapjai Mérés a Tectronix 1502 TDR-készülékkel..13 A CS615 TDR-elvű talajnedvesség-mérő készülék Mérés a CS615 TDR-készülékkel 16 Az FD-elvű talajnedvesség-mérési módszer A 20 MHz frekvenciájú FD-nedvességmérő működési elve Mérés az MCM102 FD-módszerű talajnedvesség-mérő készülékkel Összegzés A gyökérkapacitás mérése a talajban Tenyészedény-kísérletek Mérőkészülékek és elektródák A gyökértömeg és gyökérhossz mérése Elektromos kapacitás a talaj növény rendszerben A növényelektróda A csipesz növényelektróda A gyökérkapacitás és értelmezése Gyökérkapacitás-mérési tapasztalatok Összegzés A talaj vízvezető képességének mérése. 34 A beszivárgásmérő és működési elve Beszivárgásmérések.37 A nehéz mechanikai összetételű talajok vízvezető képessége.38 A vályog mechanikai összetételű talajok vízvezető képessége Összegzés A talajok víztartó- és vízvezető képességének becslése A víztartóképesség-becslés Becslési és értékelési módszerek Javított víztartóképesség-becslés A víztartóképesség-becslő modellek pontossága A víztartóképesség-becslés szemeloszlás-paraméterekkel Szikes talajok víztartóképesség-becslése Összegzés.63 A víztartóképesség-becslésen kívül hasznosítható talajfizikai eredmények A talajok szemcse- és pórusméret-eloszlásának leírása A talajok szemcse- és pórusméretének fraktáldimenziója A közel telített talaj vízvezetőképesség-becslése A talajok telített vízvezetőképesség-becslése 70 Összegzés A talajvízforgalom modellezése A talajvízforgalom modelljei Talajvíz-áramlási modellek és léptékek A talajvízforgalom két különböző bonyolultságú modellje

6 Egyszerű kapacitív modell Bemenő adatok és paraméterek Gazdálkodási paraméterek Modellkimenetek A löszgyepek talajvízkészlet-dinamikájának modellezése A determinisztikus, mechanisztikus kutatómodell" A víz- és hőforgalmi modell A nitrogénforgalmi és termésszimulációs modell Egy szabadföldi kísérlet nedvességforgalmának modellezése...98 Búzatábla nedvességforgalmának modellezése Összegzés A mérési és modellezési eredmények területi érvényessége A talajtulajdonságok változatossága A talajok területi változatossága A talaj nedvességtartalmának területi eloszlása A parcellaméretű (60 m 2 ) eloszlás és mintázat A szabadföldi kísérlet méretű (3500 m 2 ) eloszlás és mintázat Összegzés A talajtulajdonságok változatossága hortobágyi szikes területen A talajfelszíni jellemzők térbeli viselkedése A talajtulajdonság-változatosság irányfüggése A célzott mintavétel eredményei 124 Összegzés A nagyüzemi mezőgazdasági terület változatossága A tájékozódó és a reprezentatív mintavétel Geostatisztikai módszerek A térképezés számítástechnikai eszközei Elővizsgálati eredmények A reprezentatív mintavétel eredményei A talajvíztartóképesség-értékek térbeli szerkezete A talajvíztartóképesség-térképek A modellezett talajvízforgalom térképei Összegzés Irodalom

7 Bevezetés A talajok a szárazföldi növények számára vizet és tápanyagforrást biztosító élőhelyek. A talajok élőhelyi jellemzői a mezőgazdasági kultúrákra és a természetes növényállományokra egyaránt érvényesek. Világviszonylatban a vízkészletek képezik a növényi biomasszatermelés korlátját (Várallyay, 2001). A növényi biomasszatermelés az élőhelyet adó talaj vízszolgáltatásától, vízellátásától függ, ezért a talajok víztározó és vízszolgáltató szerepe egyre nagyobb figyelmet kap. Különösen érvényes ez hazánkban, ahol a vízkészletek meghatározott mennyiségűek. A meghatározottságot az éves csapadék mennyisége és a felszíni vízfolyások 85-90%- ának a szomszédos országokból való érkezése jelenti. Minthogy sem a csapadék, sem a folyókkal az ország területére érkező víz mennyisége nem lesz több a jelenleginél, a talajokban tározott víz mennyisége és hasznosulása hazánkban egyre fontosabbá válik. Stratégiai tervezési szempontból figyelmeztető és sürgető, hogy Magyarországon a szántóföldi növénytermesztés termésmennyisége és termésbiztonsága az utóbbi húsz évben elsősorban az időjárástól függő vízellátás szerint alakult (pl. Várallyay, 1988; Cselőtei és Harnos, 1994; Várallyay, 2001). A természeti tényezők időjárás és talajadottságok, beleértve a talajvízből történő vízutánpótlást és az öntözést is meghatározta vízellátási függőséget az intenzív, nagyüzemi növénytermesztés még inkább kiélezte azáltal, hogy az intenzíven műtrágyázott, nagy területen termesztett szántóföldi kultúrák vízigénye nőtt és meghatározott időszakra koncentrálódott. Ennek következtében az időleges vízhiány (aszály) és víztöbblet (belvíz) kártétele kifejezettebbé, jobban érzékelhetővé vált. A korlátozott vízkészletből való gazdálkodás csupán a vízfelhasználás hatékonyságának a növelésével képzelhető el, aminek alapvető eleme a talaj vízháztartásának, nedvességforgalmának szabályozása (Várallyay, 2001). A talaj víztározó, vízraktározó szerepéből adódik, hogy a hazai vízkészlet jelentős részét a talajban tározott vízmennyiség alkotja. Várallyay (2001) becslése szerint az évente hazánk területére hulló km 3 csapadékvíz több mint fele kerülhet a talaj km 3 -re becsült tározó terébe. A talaj jelentős víztározó kapacitásának feltöltése azonban nagymértékben a talajra érkező víz beszivárgásától, illetve vízzel való feltöltöttségétől függ. A beszivárgás a talaj vízgazdálkodási tulajdonságainak, illetve a talajművelési módnak a függvénye. A talaj vízvezető képessége nemcsak a vízbefogadás, a víztározó tér feltöltése szempontjából bír jelentőséggel, hanem a talajban tározott víz növényi felvehetőségét is döntően meghatározza. A vízvezető képesség határozza meg a talajban az adott időszakban végbemenő nedvességforgalom sebességét és intenzitását, alakítja ki a talaj vízgazdálkodását. A talaj vízkészletének feltöltöttsége és vízvezető képessége határozza meg, hogy a talajvízből mennyi jut a gyökérzónába, ami részt vesz a növények vízellátásában. Várallyay (1980) számításai szerint a talajvízből kapillárisan a gyökérzónába jutó vízmennyiség a teljes hazai öntözési kapacitásnak kb. a háromszorosa. Látható tehát, hogy mind a talaj víztározó terének a feltöltésében, mind a talajban tározott víz hasznosulásában a talaj vízgazdálkodásának kulcsszerepe van. A talaj 7

8 vízgazdálkodása vagy vízháztartása nemcsak a természetes és a termesztett növények vízellátását, hanem a talaj levegő- és hőgazdálkodását, a talajban zajló biológiai tevékenységet és ezeken keresztül a talaj tápanyag-gazdálkodását is meghatározza. Hat a talaj mechanikai tulajdonságaira, meghatározza az egyes agrotechnikai műveletek szükségességét, optimális időpontját, lehetséges időtartalmát, gépigényét és energiaszükségletét (Várallyay, 2001). A talaj vízgazdálkodását javító, vízkészletét megőrző talajművelés és gazdálkodás kialakítása a termőhelyi feltételek, a környezeti állapot megőrzése és a gazdálkodás jövedelmezőségének optimalizálása szempontjából tehát egyaránt időszerű. A talaj vízgazdálkodása a talaj rétegzettségétől, a talajrétegek szemcseösszetételétől, tömődöttségétől, víztartó és vízvezető képességétől, a talajnedvesség aktuális értékétől, energiaállapotától, kémiai összetételétől stb. függ. Ebből következően a talaj vízgazdálkodásának szabályozása, alakítása összetett, komplex feladat. Ahhoz, hogy a talaj vízgazdálkodása a termesztési és környezeti feladatok szempontjából is megfelelő legyen, elengedhetetlen a talaj aktuális állapotára jellemző vízgazdálkodási jellemzők ismerete. Ennek érdekében szükség van a talajjellemzők korszerű, megfelelő pontosságú mérési módszereinek kialakítására és alkalmazására. A vízgazdálkodási tulajdonságok mérési módszereinek fejlesztése részét képezte és képezi a talajtani kutatásoknak. Rövid áttekintésben az 1950-es évektől a következő hazai mérésimódszer-fejlesztések emelendők ki: - a talaj vízpotenciáljának és nedvességtartalmának meghatározása tenziométerrel (Kazó, 1956; Di Gléria, Klimes-Szmik és Dvoracsek, 1957; Daróczi, Kocsis és Ligetvári, 1990) - a talaj víztartóképesség-értékeinek eredeti szerkezetű talajmintán való mérése (Várallyay, 1973); a vízgazdálkodási tulajdonságok vizsgálata eredeti szerkezetű talajmintákon (Dvoracsek és Klimes-Szmik (1951) - a talaj vízvezető képességének meghatározása a helyszínen: Kazó-féle gravitációs módszer (Kazó, 1970; Kazó, 1972; Kazó, 1973; Daróczi, Kocsis és Ligetvári, 1992); Kazó-féle mesterséges esőztetőberendezés (Kazó, 1966; Daróczi, Kocsis és Ligetvári, 1992); elektromos érzékelőrendszer kifejlesztése a fúrólyukmódszerhez (Daróczi, Kocsi és Ligetvári, 1992) és a telített talaj hidraulikus vezetőképességének laboratóriumi meghatározása (Várallyay, 1972; Várallyay, 1973); a háromfázisú talaj kapilláris vezetőképességének meghatározása (Várallyay, 1974; Várallyay, 1987) - a talaj nedvességtartalmának meghatározása izotópos módszerekkel (Di Gléria, 1966), alkoholos égetéssel (Di Gléria és Kazó, 1952; Kazó, 1956; Di Gléria, Klimes-Szmik és Dvoracsek, 1957), talajnedvességpotenciál-méréssel (Gajárszki, 1980), a talaj dielektromos tulajdonságain alapuló elektromos módszerekkel (Rajkai, 1983; Rajkai, 1991; Daróczi, Kocsis és Ligetvári, 1992), a talaj penetrációs ellenállásán alapuló módszerrel (Di Gléria, Klimes- Szmik és Dvoracsek, 1957). Összefoglaló áttekintést a talajnedvesség-mérési módszerekről (Papp, 1967; Szabó, 1972; Szalay és Varga, 1972; Rajkai, 1993) közölnek. 8

9 - a talaj tömörségének vizsgálata Dvoracsek-féle penetrométerrel (Di Gléria, Klimes-Szmik és Dvoracsek, 1957); talajnedvesség-mérővel kombinált penetrométerrel (Daróczi, Kocsis és Ligetvári, 1992; Sinóros-Szabó, 1992) - a talaj porozitásának beosztása és vizsgálata (Klimes-Szmik, 1962; Klimes- Szmik és Kullmann, 1962) - a talaj szerkezetének, levegőáteresztő képességének és levegőkapacitásának vizsgálata (Hajas és Kertész, 1951; Vér, 1982; Daróczi, Kocsis és Ligetvári, 1993) - a talaj hőgazdálkodási jellemzői és mérésük (Kreybig, 1951; Kozma és Varga-Haszonits, 1957 in Di Gléria, Klimes-Szmik és Dvoracsek, 1957) - a talajfizikai és mechanikai jellemzők, pl. apríthatósági index, plaszticitás, nyírószilárdság, képlékenység stb. meghatározása és mérnöki felhasználású tárgyalása (Dezső, 1958; Kézdi, 1974; Rátz, 1986; Daróczi, Kocsis és Ligetvári, 1992; Patay és Virág, 1992) - a talajbeli anyagáramlás tárgyalása (Sitkei, 1997) A vázlatos összeállításból is látható, hogy a hazai talajtani kutatásnak szerves részét alkotja a legkülönbözőbb talajfizikai mérési módszerek alkalmazása, fejlesztése, valamint a mérési eredmények értelmezése és értékelése. Számos esetben a mérés időbeli és térbeli értelmezhetőségi korlátok miatt nem alkalmas vagy nem használható eszköz a talajtulajdonságok értékének a meghatározására. Ilyenkor a mérést megalapozott becslések helyettesíthetik. A becslési módszerek alkalmazása nem új keletű, de a nagyszámú és megbízható mérési eredményből összeállított adatbázisok létrehozását követően egyre kiterjedtebben használt értékadó eljárás. A legkorábban és legkiterjedtebben alkalmazott becslések a talaj teljes, szabadföldi és holtvíz-tartalmi vízkapacitásának értékadását tették lehetővé, pl. a talaj Arany-féle kötöttsége és higroszkópossága alapján Kreybig, Mados, id. Várallyay szerint (Buzás, 1993). A pf-mérő berendezés kifejlesztése és a módszer alkalmazásával létrehozott adatbázis tette lehetővé a talaj víztartóképességértékeinek a talaj alapvizsgálati adatai alapján történő becslését (Rajkai és mts., 1981; Buzás, 1993). A talaj vízgazdálkodásának kimérése sem elvileg, sem technikailag nincs megoldva. Ezért a vízgazdálkodás megítélése érdekében a talajvízforgalom elemeit mérik, pl. a talajnedvesség-tartalom szelvénybeli eloszlását időben, amiből megbecsülhető a növény által felvehető vízmennyiség adott időszaki mennyisége. A talajvízáramlás leírásának ismeretében és a számítástechnikai, programozási ismeretek fejlődésével a talajvízforgalom modellekkel is leírható. A vízforgalmat meghatározó talajfizikai paraméterek értékadásával a modellezett vízforgalom analógnak tekinthető a talajban valóságosan is végbemenő vízforgalommal. A matematikai modellezés ezt az analógiát használja arra, hogy az összetett természeti folyamatokat szimulálja. A talajtani modellezésről és modellalkalmazásról irodalmi áttekintés is készült (Rajkai, 2001). A talaj vízgazdálkodásának modellezésével a vízgazdálkodást meghatározó és befolyásoló hatások, pl. a talajművelés, a tömörödés, a talajszerkezet-változás, a szervesanyag-tartalom csökkenése, az éghajlat változása 9

10 stb. értékelhető. Modellezéssel külön kísérlet beállítása nélkül megállapítható és előre jelezhető a szabályozni kívánt vízgazdálkodási beavatkozások hatása. A modellalkalmazás az utóbbi 15 évben annyira elterjedt, hogy azt mint modellmódszert tartják számon. A modellmódszerrel lehetőség van a tervezett pl. a talaj vízgazdálkodását javító beavatkozás kipróbálására, valamint a beavatkozás költségeredmény arányának az elemzésére. A modellmódszert bevezették és egyre szélesebb körben használják a mezőgazdasági kutatásban, oktatásban és szaktanácsadásban is. Ezt szemléltetik az alkalmazásáról szóló, közelmúltban megvédett doktori értekezések, pl. az erdő vízforgalma témakörében (Gácsi, 2001), a talajhidrológiai jellemzők evapotranszspirációs indikációjáról (Farkas, 2001), a talaj vízgazdálkodási jellemzői és a növényi növekedés összefüggéseinek vizsgálatáról (Fodor, 2002). A talajfizikai mérési és becslési hagyományok folytatásaként kutatási tevékenységem egyik fő területét a talajok vízgazdálkodásának leírására, vizsgálatára szolgáló módszerek kipróbálása, átvétele és továbbfejlesztése képezte, illetve képezi. A mért vagy becsült vízgazdálkodási jellemzőket a talaj vízforgalmának modellekkel való leírására alkalmaztam. A modellek alkalmazása, fejlesztése és paraméterezése jelenti kutatási tevékenységem másik fő területét. A talajok a földfelszínt meglehetősen változatos területi eloszlásban és mintázattal borítják. A talajtakaró területi mintázatát a talajtérképek szemléltetik, jelenítik meg. A talajtérképeken talajtanilag homogén egységek láthatók, amelyek a térkép méretarányától függő részletességgel jellemeznek földrajzi vagy adminisztratív területi egységeket. A talajtérképek a mezőgazdálkodás művelési egységeit, a mezőgazdasági táblákat csupán homogén egységként és egy-egy átlagértékkel jellemzik. Minthogy a talajfizikai mérések talajtani értelemben csupán egy-egy talajszelvényben vagy talajrétegen történnek illetve arra vonatkozik a területi kiterjeszthetőségük, érvényességük megállapítása képezte tevékenységem harmadik területét. A területi érvényesség alapvetően talajfizikai vonatkozásaival összhangban a földművelő is egyre inkább abban érdekelt, hogy a táblán belüli terméskülönbségeket agrotechnikai eszközökkel egyenlítse ki, közben a környezeti kárt is minimalizálja, csökkentse a termelési költséget, vagyis termőhely specifikusan és fenntartható módon gazdálkodjon. A talajok vízgazdálkodásával összefüggő mérési és becslési módszereket, modellalkalmazást és a különböző talajfizikai tulajdonságok területi érvényességét, kiterjeszthetőségét tárgyaló értekezés indokoltságát és aktualitását a hazai kutatási előzmények és a jelen elvárásai tehát egyaránt indokolják. A talajok vízgazdálkodására vonatkozó eredmények a következő témakörökre bontva kerülnek ismertetésre: 1. A talaj- és növényjellemzők mérése 2. A talajok víztartó és vízvezető képességének becslése 3. A talajvízforgalom modellezése 4. A mérési és a modellezési eredmények területi érvényessége 10

11 Tekintettel az ismertetésre kerülő témakörök elkülönülő tematikájára, indokolt lenne a témakörönkénti összefoglaló irodalmi áttekintés. A témakörön belüli módszerek választéka azonban olyan nagy, hogy a felsorolásukat követően nehéz lenne megindokolni az ismertetésre kerülő módszerek kiválasztását és bemutatását, még ha széleskörűen alkalmazott és elfogadott módszerekről van is szó. A módszer megválasztásában és alkalmazásában ugyanis mindig van esetlegesség, szubjektivitás és történetiség. Ennek elkerülése érdekében a témakör irodalmi ismertetése az elemzési eredmények feldolgozása kapcsán történik. Minden témakört összefoglalás zár, amely egyben a legfontosabbnak tartott továbbhaladási irányokat is tartalmazza. 1. A talaj- és növényjellemzők mérése 1.1 A talajok nedvességtartalmának mérése A kapacitív talajnedvesség-mérési módszer Az MTA TAKI-ban a 80-as évek közepén munkahelyi újításként kifejlesztett BR-150 típusú kapacitív talajnedvesség-mérő készülék működési elvét, kalibrációs görbéit, pontosságát és alkalmazhatósági korlátait már az 1985-ben védett kandidátusi értekezésben ismertettem (Rajkai, 1983). A BR-150 nedvességmérő 80 MHz-es oszcillátorának jele a gyűrű alakú elektródapárra csatolódik, amely a talajba helyezett műanyag béléscsőben mozgatható. A két, egymástól 15 cm távolságra levő gyűrűelektródáról kiinduló elektromágneses (EM) tér a műanyag béléscső elektromosan semleges falán áthatol, és a talajban záródik. Az EM-tér a talaj dielektromos állandójától függően változtatja meg fázisszögét. A fázisszögváltozás tehát a talaj dielektromos állandójával (permittivitásával) arányos. Minthogy a talaj permittivitása elsősorban a víz dielektromos állandója szerint alakul, a kapacitív nedvességmérő a talajnedvesség-tartalom közvetlen kijelzésére kalibrációval beállítható. Tapasztalataink szerint a kapacitív szonda a 0 50 térfogat %-os nedvességtartalom-tartományban használható. Az 50%-os nedvességtartalom fölött a készülék válasza erősen nemlineárissá és hibássá válik. Ha a talaj összes sótartalma a 0,3%-ot meghaladja, a talajoldat ionkoncentrációja szintén elektromos veszteséget, azaz további fázisszög-elfordulást okoz, amit többletnedvességtartalomként jelez a készülék. Tapasztaltuk, hogy kis nedvességtartalmú, száraz szikes talajt a nagy ionkoncentráció miatt a nedvességmérő nagy nedvességtartalmúnak jelezte. A kapacitív nedvességmérő a 0,3%-ot elérő vagy meghaladó összes sótartalmú talajok nedvességtartalmának a mérésére nem alkalmas. A talajnedvesség profilmérésére kifejlesztett BR-150 nedvességmérőn kívül elkészült a talajfelszíni, legfeljebb 30 cm-es talajmélységbe szúrható, BR-30 jelű nedvességmérő is, de az nem került sorozatgyártásra. A készülék elektromos jellemzői (mérési tartomány, hőérzékenység, mérési hiba stb.) közel azonosak a BR- 150 típuséval. 11

12 Mérés a BR-150 és a BR-30 készülékkel A BR-150 készüléket használtuk az Svéd Agrártudományi Egyetem uppsalai kisparcellás szabadföldi kísérleti kezelései talajnedvesség-profiljainak a tenyészidőszakban történő nyomon követésére. A talajnedvesség mérésével párhuzamosan mértük a csapadék mennyiségét és a levegő hőmérsékletét. A talajnedvesség szelvénybeli eloszlását a modellezett talajvízforgalom referenciájaként alkalmaztuk (3. fejezet). Hasonló nedvességforgalmi vizsgálatokat közel 20 éve végzünk mind agrár-, mind közel természetes állapotú talaj-növény rendszerekben. Talajnedvesség-forgalmi vizsgálataink széles körű felhasználásának érzékeltetésére felsoroljuk azokat a helyszíneket és feladatokat, amelyekben a BR-150-es és a BR-30- as kapacitív talajnedvesség-mérő készülékeket alkalmaztuk: 1. különböző degradáltsági állapotú löszgyepállományok talajnedvességprofil-dinamikája, Albertirsa, ; 2. kisparcellás öntözési és műtrágyázási kísérlet kezeléseinek talajnedvesség-dinamikája, Uppsala, ; 3. kocsánytalan tölgyesben különböző aljnövényzetű termőhelyek talajnedvesség-tartalma és nedvességdinamikája, Völgyfő, ; 4. búza-, kukorica-, lucerna- és gyeptáblák talajnedvesség-profiljának dinamikája, Herceghalom, ; 5. homoki gyepek talajnedvességprofil-dinamikája, Fülöpháza és Gönyű, 1998-tól; 6. homoki fekete fenyves vízforgalmának vizsgálata, Bugac, ; 7. kezelt bükkerdő talajvízforgalmának monitorozása, Királyrét, A Vácrátóti Botanikai Kutatóintézettel együttműködésben 1988 és 1990 között a vegetációs időszakban kb. 10 napos gyakorisággal mértük két különböző degradáltságú löszgyepállomány talajnedvesség-profiljait a lejtőn elhelyezkedő állományok 4-4 pontján (dombtetőn, a lejtőn és a lejtő aljában). A BR-150-es kapacitív szondával 6 időpontban, a dombtetőn és a lejtő alján mért talajnedvességprofilokat, valamint a műszeres mérések időpontjában gyűjtött talajmintákból, laboratóriumban meghatározott és azokból a termőhelyeken feltárt talajszelvényekben mért térfogattömeg-értékekkel térfogatszázalékra számolt talajnedvesség-profilokat mutatjuk be az 1. és 2. ábrán. A műszeres és a szárítószekrényes talajnedvesség-profilokat összehasonlítva szembetűnő a talajfelszín 0 20 cm-es rétegének szárítószekrényes és műszeres nedvességtartalma közötti eltérés. A szárítószekrényes értékek a műszerrel mértnél nagyobbak. Az eltérés oka, hogy a talajfelszín közeli laza talajt a kapacitív szonda a ténylegesnél kisebb nedvességtartalmúnak érzékeli. A mérési hiba kiküszöbölése érdekében a legfelső talajrétegre vonatkozó műszeres értékeket referenciaként nem használtuk. Az 1. és a 2. ábrák a műszeres és a szárítószekrényes nedvességtartalomértékek időbeli változását mutatják. 12

13 Talajmélység (cm) Talajmélység (cm) Talajnedvesség-tartalom (tf.%) ápr. 7. máj. 7. jún. 4. júl. 3. aug. 2. aug ábra. A közel természetes löszgyep műszeres talajnedvesség-profiljai Albertirsán 1990-ben Talajnedvesség-tartalom (%) ápr. 7. máj. 7. jún. 4. júl aug. 2. aug ábra. A közel természetes löszgyep szárítószekrényes talajnedvesség-profiljai Albertirsán 1990-ben 13

14 Vízkészlet (mm) A nedvességtartalom talajszelvényben való eloszlásának időbeli vizsgálata lehetőséget ad a vízforgalom irányának és intenzitásának, azon belül pedig a növényi vízfelvétel mélységének a megítélésére. A mintavételes és a BR-150 nedvességmérővel meghatározott talajnedvesség-profilok nemcsak a nedvességtartalom talajszelvénybeli alakulását mutatják, hanem a talajvízkészlet időbeli alakulása is megjeleníthető segítségükkel, ahogy azt a 3. ábra mutatja. 300 Közel természetes löszgyep, műszer Degradált löszgyep, műszer 250 Közel természetes löszgyep, szárítószekrény Degradált löszgyep, szárítószekrény Ápr. 7. Máj. 7. Jun. 4. Júl. 3. Aug. 2. Aug. 31. Mérési és mintavételi dátum 3. ábra. Löszgyepek 120 cm-es talajszelvényre vonatkozó vízkészletének alakulása Albertirsán, 1990-ben A talajszelvény vízkészlete a térfogati nedvességtartalomból közvetlenül számítható. A számítás alapját a 10 cm-es talajréteg térfogatszázalékos nedvességtartalmának vízmilliméterben való kifejezése adja. Például ha a talaj 10 cm-es rétegének térfogati nedvességtartalma 15%, akkor a talajrétegben területegységenként 15 mm, azaz 1,5 cm víz van. Ha a benne lévő vízmennyiséget 10 cm-től eltérő talajréteg-vastagságra számítjuk, azt a 10 cm-es talajrétegek nedvességtartalom-értékeinek összegzésével tehetjük. A 3. ábrán bemutatott példa a 12 db 10 cm-es talajréteg műszerrel, illetve szárítószekrénnyel mért térfogati nedvességtartalom-értékéből számított vízkészleteket tartalmazza. Az albertirsai talajnedvesség-méréseknek a talajvízforgalom modellezésében való felhasználása és eredményei a 3. fejezetben találhatók. A talajfelszíni nedvességmérésre kifejlesztett BR-30-as készülékről nemzetközi 14

15 konferencián számoltunk be (Várallyay and Rajkai, 1987). A készülék elektródakialakítása a talajfelszíni nedvességtartalom mérését szolgálja. A villaszerű elektródapár függőlegesen maximum 30 cm mélyre szúrható a talajba. A 4 cm távolságra lévő, 8 mm átmérőjű és 30 cm hosszú fémrudak végén lévő 1,5 cm hosszú érzékelők kb. 50 cm 3 térfogatú talaj átlagos nedvességtartalmát érzékelik. Minthogy a kapacitív talajnedvesség-mérő közvetett módon érzékeli a talajvíztartalmat, hitelesítéséhez kalibráció szükséges. Annak érdekében, hogy az ultunai szabadföldi kísérletben a készüléket használhassuk, kalibrációs mérősorozatot készítettünk. A kalibrációhoz a terület légszárított feltalaját meghatározott nedvességtartalomra kevertük be, és mérőedényekbe, ismert térfogatra töltöttük. A bekevert talajmintáknak így mind a tömegalapú, mind a térfogati nedvességtartalma ismert. A kalibráció helyességét a bekevert minták nedvességtartalmának szárítószekrényes meghatározásával ellenőriztük. A kalibrációhoz használt talaj- és vízmennyiségeket, a bekevert talaj térfogatát és a BR-30-as készülék által mutatott nedvességtartalomértékeket a 1. táblázat tartalmazza. Tömeg kg Térfogat dm 3 ρ g cm -3 Bekevert víz kg θ g g -1 θ cm 3 cm -3 BR-30 érték 16, ,19-8,4 10, , ,19 0,857 13,6 16, , ,19 2,572 23,9 28, , ,19 3,429 29,1 34, , ,19 4,286 34,2 40, táblázat. BR-30 készülék ultunai talajkalibrácó-adatai és a készülék által mutatott nedvességtartalom-érték A táblázatban látható térfogati nedvességtartalom és a BR-30 által mutatott nedvességtartalom-érték az ultunai talaj 10 40% közötti nedvességtartalom tartományában a hazai talajokétól eltérően erős nem-linearitást mutatott. A készülék elektronikáját nem tudtuk állítani, ezért a hibát nem korrigáltuk. A TDR talajnedvesség-mérési módszer A TDR-módszer talajnedvesség-mérési alkalmasságának elvi lehetőségét Fellner- Feldegg (1969) mutatta meg, aki a folyadékok dielektromos állandójának frekvenciafüggését, a molekulákhoz kötődő relaxációs jelenségeket és az elektrolitoldatok elektromos vezetését tanulmányozta. A 70-es évek második felében a nagy sebességű kapcsoló áramkörök kifejlesztése nagyfrekvenciás mérőeszközök építését tette lehetővé, amilyen pl. a Tectronix cég kábelhálózat-ellenőrző készüléke. A Tectronix készülékét Topp és munkatársai alkalmazták először a talajnedvességtartalom meghatározására (Topp et al., 1980). A TDR-módszer előnye a korábbi, a talaj dielektromos állandójának mérését végző elektromos módszerekhez képest abban áll, hogy a dielektromos állandó meghatározását a talajoldat elektrolit- és 15

16 sótartalma nem befolyásolja (Dalton és van Genuchten, 1986). Előny továbbá, hogy a vizsgált talajtérfogat és rétegvastagság a mérőelektróda kialakításától függ. Lehetőség van egy adott talajréteg átlagos nedvességtartalmának a meghatározására, de lehetséges a mérőelektródák hossza mentén a talajt rétegekre bontva is vizsgálni, és ilyen módon a talajnedvesség eloszlását vagy elmozdulását tanulmányozni (Topp és Davis, 1985). A TDR-módszer elvi alapjai A nagyfrekvenciás módszer a talaj dielektromos tulajdonságait használja ki. A TDRmódszer működésének a megértéséhez elektromosságtani fogalmaknak, valamint a talaj dielektromos tulajdonságainak az ismerete szükséges. C 0 kapacitású kondenzátor elektromos töltése (Q) a kapacitás és az alkalmazott feszültség (V) függvénye: Q C0 V (1) A kondenzátor kapacitása növelhető, ha szigetelőanyagot helyezünk a kondenzátorlemezek (fegyverzetek) közé. Ekkor a kondenzátor kapacitása (C) a levegő (K 0 ) és a szigetelőanyag dielektromos állandója (K ) segítségével írható fel: K' C C0 C0K K 0 (2) ahol: K a relatív dielektromos állandó vagy permittivitás (váltakozó feszültségű dielekromos állandó). A V 0 effektív szinuszos váltakozó feszültség időfüggése (V) komplex formában a következő: i t V V0 e (3) ahol: i komplex szám i 1 a szögfrekvencia (1s -1 ) t az idő (s) Szinuszos váltakozó feszültség esetén a kondenzátoron tárolt töltés (Q) és a töltőáram (I c ) időbeli változása: dv dq/ dt C 0 i C V (4) dt I c 0 16

17 Ideális kondenzátor esetén az I c töltőáram a feszültséghez képest 90 o -kal eltérő fázisú. Ha azonban a kondenzátor lemezei közötti anyag nem tökéletes szigetelő, azon vezetési vagy veszteségi áram (I l ) lép fel, amelynek nagysága arányos a szigetelő vezetésével (G) és az alkalmazott feszültséggel (V): I l GV (5) A veszteségi és a töltési áram arányát disszipációs tényezőnek (D) vagy veszteségi tangensnek (tg ) nevezik: I I l D tg (6) c A teljes áram (I t ): It Il I c G i Cc V (7) A (7) összefüggésből látható, hogy I t valós és képzetes összetevőből áll. Minthogy a veszteségi áram nemcsak a vezetési veszteséget tartalmazhatja, célszerű a (8) összefüggés analógiájára egy komplex dielektromos állandót (K*) bevezetni, ahogy azt Dalton és van Genuchten (1986) tette: * ' '' K K ik (8) ahol: K a dielektromos állandó valós része K a dielektromos állandó képzetes része Az I t a komplex dielektromos állandókkal, de a veszteségi áram nélkül felírva: ' '' C0V ( i K K ) i C0K V (9) K I t * 0 ahol: K a veszteségi tényező K pedig a dielektromos vezetés A talaj dielektromos állandójának a kimérése a talaj nedvességtartalmáról ad információt, minthogy a víz dielektromos állandója 20 o C-on 81, a levegőé 1, a teljesen száraz, 105 o C-on szárított talajé pedig 3 és 5 közötti. A talaj nedvességtartalmának a mérésére Topp és Davis (1982a, b; 1985) hullámközvetítőként koaxiális, később párhuzamos vezetőkből álló elektródát (Parallel Transmission Line = PTL) alkalmazott. A mérés során az impulzusgenerátorból a generált nagyfrekvenciás jel (20 MHz 2 GHz, átlagosan 150 MHz) koaxiális vezetőn jut el a talajba helyezett PTL-elektródákig, majd a talajba 17

18 helyezett párhuzamos vezetőként működő elektródákon halad tovább az elektródák végéig, ahol a fellépő végtelen nagy ellenállás miatt visszaverődik (4. ábra). A mérés a nagyfrekvenciás jelnek a talajba helyezett elektródába lépése és az elektróda végén történő visszaverődése között eltelt idő megállapítására irányul. A nagyfrekvenciás jel a talajba helyezett PTL-elektróda hosszának (L) a kétszeresén halad végig a belépéstől a visszaverődésig eltelt t idő alatt, amiből a v jelterjedési sebesség: v 2L t (10) 4. ábra. A TDR-mérési elrendezés vázlata A sebesség kifejezhető a dielektromos állandó és a fény vákuumban mért terjedési sebességével (c= cm s -1 ) is: c v (11) ' K A TDR-módszerrel meghatározott, ún. látszólagos dielektromos állandót (K a ) azonosnak tekinthetjük a K -vel, azaz a dielektromos állandó valós összetevőjével. Topp és munkatársai (1980) azt találták, hogy a talaj látszólagos dielektromos állandója és térfogatos nedvességtartalma (θ v ) közötti összefüggés a talajjellemzők széles tartományában (mechanikai összetétel, tömődöttség és szervesanyag-tartalom) érvényes: v a Ka Ka K (12) A (12) függvény inverze: 18

19 2 3 3,03 9, ,7 (12a) ahol: K a Természetesen a talajnedvesség-tartalom ismert pontosságú méréséhez talajspecifikus kalibráció szükséges. A Tectronix cég TDR-készülékeihez talajelektródát nem forgalmaz, azt a felhasználó készíti. Minthogy a TDR-jelre vonatkozó impedancia az elektróda impedanciájától függ, szükség van az elektróda impedanciájának a kiszámíthatóságára. Célszerű azt is tudni, hogy az elkészített elektróda feszültségreflexiója megfelelő-e. Legyen az elektróda impedanciája levegőben Z 0 és Z m a talajban. K* eredő dielektromos állandójú talajban az elektróda impedanciái között az összefüggés (Yanuka et al., 1988): Z 0 Z m (13) * K Feltételezve, hogy a mérési feltételek között a dielektromos állandó valós része a domináns (K << K ), K* helyettesíthető K -vel. Z 0 és Z m eredő impedanciájú elektróda feszültségreflexiós együtthatója (ς) (Yanuka et al., 1988) szerint: Z Z Z Z m 0 és legyen 1 m 0 1 (14) Az (14) összefüggés kifejezi egyben a reflektált és a belépő TDR-jel arányát is, és megadja azok beállítandó tartományát. A 5. ábrán látható párhuzamos rudakból álló TDR-elektróda impedanciája (Z) a rudak átmérője (d) és középvonaluk távolsága (s) függvényeként számítható (Topp et al., 1982a, b): Z 120 K a ln 2s d (15) A párhuzamos rudakból álló TDR-elektróda impedanciáját tehát az elektróda geometriai méreteivel vagy impedanciaillesztő (baloon) transzformátor közbeiktatásával állíthatjuk be. Mérés a Tectronix 1502 TDR-készülékkel Tavaszi árpa jelzőnövényű szabadföldi kísérletben egy 6 m x 10 m-es parcella 0-10 cm-es talajrétegének nedvességtartalmát mértük szabályos rácsháló 0,5 m távolságú rácspontjaiban saját készítésű párhuzamos rudakból álló elektródával (5. ábra). Az 19

20 elektródát a TDR-készülékhez impedanciaillesztés nélkül csatlakoztattuk (Rajkai and Rydén, 1992). 5. ábra. A mérésekhez készített, párhuzamos rudakból álló TDR-elektróda geometriai méretei A parcellát lefedő rácsháló összesen 273 mérési pontot tartalmazott, amelyekben a talaj nedvességtartalmának megállapításához a 4. ábrán látható jelalakot (trace) a TDR-elektróda talajba nyomását követően papírszalagra rögzítettük. A TDR-mérés után minden mérési pontról, 3 cm belső átmérőjű talajfúróval 0-10 cm-es talajmintát vettünk, amelynek nedvességtartalmát szárítószekrényes módszerrel határoztuk meg. A szárítószekrényes nedvességértékeket GM-es talajnedvesség-tartalomnak neveztük. A méréseket tíz nappal az aratás után, szeptember 4-én végeztük. A méréskor a tábla felszínén jól látható keréknyomok jelezték az aratást végző munkagép mozgásának nyomvonalát, aminek a méréskor nem tulajdonítottunk jelentőséget. A TDR-méréskor rögzített jelszint kiértékelésével állapítottuk meg a reflexióig eltelt időt, majd abból számítottuk a mérési pont látszólagos dielektromos állandójának értékét. Az így meghatározott látszólagos dielektromos állandót a (12) Toppfüggvénybe helyettesítve számítottuk a talaj térfogati nedvességtartalmát (Rajkai, 1991). Változó Átlag Szórás K-Sz p TDR 34,78 3,27 1,866 0,002 GM 33,17 1,83 1,180 0, táblázat. A TDR- és GM-talajnedvesség adatainak statisztikai jellemzői (K-Sz a Kolmogorov Szmirnov-normalitásérték; p a 95%-os valószínűség) 20

"KLÍMA-21" Füzetek KLÍMAVÁLTOZÁS HATÁSOK VÁLASZOK. 2010. 59. szám. Őszi búza sugárzáshasznosulása megyei átlagokkal 1951-től 1990-ig

KLÍMA-21 Füzetek KLÍMAVÁLTOZÁS HATÁSOK VÁLASZOK. 2010. 59. szám. Őszi búza sugárzáshasznosulása megyei átlagokkal 1951-től 1990-ig "KLÍMA-21" Füzetek KLÍMAVÁLTOZÁS HATÁSOK VÁLASZOK Őszi búza sugárzáshasznosulása megyei átlagokkal 1951-től 1990-ig A TARTALOMBÓL Talaj, mint víztározó Szárazodás és a növénytermelés Klímaváltozás és jövedeleminstabilitás

Részletesebben

"KLÍMA-21" Füzetek KLÍMAVÁLTOZÁS HATÁSOK VÁLASZOK. 2010. 62. szám A TARTALOMBÓL. Környezeti állapot és a talajdegradáció, valamint a vízháztartás

KLÍMA-21 Füzetek KLÍMAVÁLTOZÁS HATÁSOK VÁLASZOK. 2010. 62. szám A TARTALOMBÓL. Környezeti állapot és a talajdegradáció, valamint a vízháztartás "KLÍMA-21" Füzetek KLÍMAVÁLTOZÁS HATÁSOK VÁLASZOK A TARTALOMBÓL Éghajlati kitettség, érzékenység, alkalmazkodóképesség és sérülékenység az aszály és szárazodás vonatkozásában Környezeti állapot és a talajdegradáció,

Részletesebben

Talajtani Vándorgyűlés, Sopron, 2006. augusztus 23-25. Talajtani Vándorgyűlés Sopron, 2006. augusztus 23 25.

Talajtani Vándorgyűlés, Sopron, 2006. augusztus 23-25. Talajtani Vándorgyűlés Sopron, 2006. augusztus 23 25. Talajtani Vándorgyűlés Sopron, 2006. augusztus 23 25. 1 Talajvédelem különszám Talajtani Vándorgyűlés 2006 Talajvédelmi Alapítvány Budapest, 2007 2 Talajvédelem A Talajvédelmi Alapítvány kiadványa Különszám

Részletesebben

DÉLKELET-EURÓPAI ASZÁLYKEZELÉSI KÖZPONT DMCSEE

DÉLKELET-EURÓPAI ASZÁLYKEZELÉSI KÖZPONT DMCSEE DÉLKELET-EURÓPAI ASZÁLYKEZELÉSI KÖZPONT DMCSEE Összefoglaló a projekt eredményeiről www.dmcsee.eu www.dmcsee.eu 1 Délkelet-Európai Aszálykezelési Központ DMCSEE projekt Délkelet-Európai Transznacionális

Részletesebben

Vízgazdálkodás. mezőgazdasági, kertész-, tájépítész- és erdőmérnök- hallgatók részére. Szerkesztette: Vermes László

Vízgazdálkodás. mezőgazdasági, kertész-, tájépítész- és erdőmérnök- hallgatók részére. Szerkesztette: Vermes László Vízgazdálkodás mezőgazdasági, kertész-, tájépítész- és erdőmérnök- hallgatók részére Szerkesztette: Vermes László Mezőgazdasági Szaktudás Kiadó Budapest 1997 1 Megjelent a Művelődési és Közoktatási Minisztérium

Részletesebben

Koncsos László. A Tisza árvízi szabályozása a Kárpát-medencében

Koncsos László. A Tisza árvízi szabályozása a Kárpát-medencében Koncsos László A Tisza árvízi szabályozása a Kárpát-medencében 1 A Tisza árvízi szabályozása a Kárpát-medencében (NKFP-3/A 0039/2002 kutatás rövid összefoglalása) Írta: Koncsos László Budapesti Műszaki

Részletesebben

ELEKTROREOLÓGIAI FOLYADÉKOK STACIONÁRIUS SÍKÁRAMLÁSI RENDSZERBEN

ELEKTROREOLÓGIAI FOLYADÉKOK STACIONÁRIUS SÍKÁRAMLÁSI RENDSZERBEN Szent István Egyetem ELEKTROREOLÓGIAI FOLYADÉKOK STACIONÁRIUS SÍKÁRAMLÁSI RENDSZERBEN Doktori (Ph.D) értekezés Földi László Gödöllő 01 A doktori iskola megnevezése: Műszaki Tudományi Doktori Iskola tudományága:

Részletesebben

II. NKFP 4/037/2001.

II. NKFP 4/037/2001. SZAKMAI RÉSZJELENTÉS II. NKFP 4/037/2001. Preciziós növénytermesztés Budapest 2002. szeptember 30. ÖSSZEFOGLALÁS Talajtani és agrokémiai alapadatok gyűjtése a 4 mintaterületről, térinformatikai rendszer

Részletesebben

13. Tematikus csoport: Klímaváltozás hatása a szántóföldi növénytermesztésre

13. Tematikus csoport: Klímaváltozás hatása a szántóföldi növénytermesztésre 13. Tematikus csoport: Klímaváltozás hatása a szántóföldi növénytermesztésre Koordinátor: Neményi Miklós N.1 Szántóföldi növényfajok klímakockázata SZIE NTI, MÉK BRMI N.2 Módosított, ill. bővített cím:

Részletesebben

Magyarország éghajlati erőforrásainak agroklimatológiai elemzése

Magyarország éghajlati erőforrásainak agroklimatológiai elemzése Varga-Haszonits Zoltán - Varga Zoltán - Lantos Zsuzsanna - Vámos Ottília - Schmidt Rezső Magyarország éghajlati erőforrásainak agroklimatológiai elemzése Mosonmagyaróvár 2000 Lektorálta: Dr. Anda Angéla

Részletesebben

Környezetvédelmi monitoring

Környezetvédelmi monitoring Az anyag a TÁMOP- 4.1.2.A/1-11/1-2011-0089 téma keretében készült a Pannon Egyetemen. Környezetmérnöki Tudástár Sorozat szerkesztő: Dr. Domokos Endre XXV. kötet Környezetvédelmi monitoring Dr. Domokos

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS DECSI ÉVA KINCSŐ

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS DECSI ÉVA KINCSŐ DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS DECSI ÉVA KINCSŐ KESZTHELY 2005 2 VESZPRÉMI EGYETEM GEORGIKON MEZŐGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Növény- és Környezettudományi Intézet Témavezető: Dr. habil Anda Angéla az MTA doktora KÜLÖNBÖZŐ

Részletesebben

Az őszi búza termeszthetőségi feltételei az éghajlatváltozás függvényében

Az őszi búza termeszthetőségi feltételei az éghajlatváltozás függvényében Az őszi búza termeszthetőségi feltételei az éghajlatváltozás függvényében Doktori (PhD) értekezés Erdélyi Éva Témavezető: Dr. Harnos Zsolt, MHAS, egyetemi tanár BCE, Kertészettudományi Kar, Matematika

Részletesebben

A HAZAI KÖRNYEZETÁLLAPOT VIZSGÁLATA, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A KLÍMAVÁLTOZÁSRA

A HAZAI KÖRNYEZETÁLLAPOT VIZSGÁLATA, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A KLÍMAVÁLTOZÁSRA A HAZAI KÖRNYEZETÁLLAPOT VIZSGÁLATA, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A KLÍMAVÁLTOZÁSRA Várallyay György, Láng István (MTA Talajtani és Agrokémiai Kutatóintézet, MTA Kutatásszervezési Intézet, Klímavédelmi Kutatások

Részletesebben

KAPOSVÁRI EGYETEM. GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Informatika Tanszék. Doktori Iskola vezetője: DR. VARGA GYULA. MTA doktora. Témavezető: DR.

KAPOSVÁRI EGYETEM. GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Informatika Tanszék. Doktori Iskola vezetője: DR. VARGA GYULA. MTA doktora. Témavezető: DR. KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Informatika Tanszék Doktori Iskola vezetője: DR. VARGA GYULA MTA doktora Témavezető: DR. PAÁL JENŐ egyetemi tanár DÖNTÉSTÁMOGATÓ MODELLEK ÉS ALKALMAZÁSI LEHETŐSÉGEIK

Részletesebben

Hazai agrártájak természetközeli vegetációjának monitorozása. Miért monitorozzuk az agrártájak vegetációját?

Hazai agrártájak természetközeli vegetációjának monitorozása. Miért monitorozzuk az agrártájak vegetációját? Hazai agrártájak természetközeli vegetációjának monitorozása Miért monitorozzuk az agrártájak vegetációját? 1 2 Hazai agrártájak természetközeli vegetációjának monitorozása Miért monitorozzuk az agrártájak

Részletesebben

Az Élhető Vidékért 2010

Az Élhető Vidékért 2010 Az Élhető Vidékért 2010 Környezetgazdálkodási Konferencia Siófok, 2010. szeptember 22-24. Absztrakt Kötet Szerkesztette: Kovács Gyula és Gelencsér Géza Koppányvölgyi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület

Részletesebben

VÁLOGATÁS AZ MTA ÖKOLÓGIAI ÉS BOTANIKAI KUTATÓINTÉZETE KUTATÁSI EREDMÉNYEIBÔL, 2005

VÁLOGATÁS AZ MTA ÖKOLÓGIAI ÉS BOTANIKAI KUTATÓINTÉZETE KUTATÁSI EREDMÉNYEIBÔL, 2005 VÁLOGATÁS AZ MTA ÖKOLÓGIAI ÉS BOTANIKAI KUTATÓINTÉZETE KUTATÁSI EREDMÉNYEIBÔL, 2005 VÁLOGATÁS AZ MTA ÖKOLÓGIAI ÉS BOTANIKAI KUTATÓINTÉZETE KUTATÁSI EREDMÉNYEIBÔL, 2005 Szerkesztette: TÖRÖK KATALIN és KOVÁCSNÉ

Részletesebben

VÉKONYLEMEZEK ELLENÁLLÁS- PONTKÖTÉSEINEK MINŐSÉG- CENTRIKUS OPTIMALIZÁLÁSA

VÉKONYLEMEZEK ELLENÁLLÁS- PONTKÖTÉSEINEK MINŐSÉG- CENTRIKUS OPTIMALIZÁLÁSA MISKOLCI EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI KAR MECHANIKAI TECHNOLÓGIAI TANSZÉK VÉKONYLEMEZEK ELLENÁLLÁS- PONTKÖTÉSEINEK MINŐSÉG- CENTRIKUS OPTIMALIZÁLÁSA PhD ÉRTEKEZÉS GÉPÉSZMÉRNÖKI TUDOMÁNYOK DOKTORI PROGRAM, GYÁRTÁSI

Részletesebben

2 2. 4 3. 5 3.1. 3.2. A 3.3 A 3.4. 3.5. 4. 25 4.1. A 4.2. A 4.3. A 5. 30 5.1. A 5.2. A 5.3. A

2 2. 4 3. 5 3.1. 3.2. A 3.3 A 3.4. 3.5. 4. 25 4.1. A 4.2. A 4.3. A 5. 30 5.1. A 5.2. A 5.3. A Tartalomjegyzék Bevezetés... 2 2. Célkitűzés... 4 3. Irodalmi áttekintés... 5 3.1. Növénytermesztés jövője az Európai Unióban... 5 3.2. A modellezés és szimuláció módszerei... 8 3.3 A mezőgazdaság sajátosságai

Részletesebben

A fatörzsön kialakuló természetes elektromos potenciálkülönbség-változások és összefüggésük a xylemnedv-áramlással

A fatörzsön kialakuló természetes elektromos potenciálkülönbség-változások és összefüggésük a xylemnedv-áramlással Koppán András A fatörzsön kialakuló természetes elektromos potenciálkülönbség-változások és összefüggésük a xylemnedv-áramlással Doktori (PhD) értekezés Témavezető: Dr. habil Szarka László a MTA (földtudomány)

Részletesebben

Szigetközi környezeti kutatások eredményei

Szigetközi környezeti kutatások eredményei MTA Szigetközi Munkacsoport Szigetközi környezeti kutatások eredményei 2011. március 23. MTA Jogtudományi Intézet, Tanácsterem Az előadások összefoglalói Tartalom Az erdészeti monitoring 25 évnyi tapasztalata

Részletesebben

TÁJDINAMIKAI VIZSGÁLATOK A TÁJHASZNÁLAT VÁLTOZÁS ÉS REGENERÁCIÓS POTENCIÁL ÖSSZEFÜGGÉSEINEK MODELLEZÉSE Doktori (PhD) értekezés

TÁJDINAMIKAI VIZSGÁLATOK A TÁJHASZNÁLAT VÁLTOZÁS ÉS REGENERÁCIÓS POTENCIÁL ÖSSZEFÜGGÉSEINEK MODELLEZÉSE Doktori (PhD) értekezés Szegedi Tudományegyetem Éghajlattani és Tájföldrajzi Tanszék Földtudományi Doktori Iskola TÁJDINAMIKAI VIZSGÁLATOK A TÁJHASZNÁLAT VÁLTOZÁS ÉS REGENERÁCIÓS POTENCIÁL ÖSSZEFÜGGÉSEINEK MODELLEZÉSE Doktori

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM ENERGETIKAI CÉLÚ SZÉLMÉRŐRENDSZER KIALAKÍTÁSA. Doktori (Ph.D.) értekezés. Schrempf Norbert. Gödöllő 2007.

SZENT ISTVÁN EGYETEM ENERGETIKAI CÉLÚ SZÉLMÉRŐRENDSZER KIALAKÍTÁSA. Doktori (Ph.D.) értekezés. Schrempf Norbert. Gödöllő 2007. SZENT ISTVÁN EGYETEM ENERGETIKAI CÉLÚ SZÉLMÉRŐRENDSZER KIALAKÍTÁSA Doktori (Ph.D.) értekezés Schrempf Norbert Gödöllő 2007. A doktori iskola Megnevezése: Műszaki Tudományi Doktori Iskola Tudományága: Agrárműszaki

Részletesebben

NEMZETI TESTÜLET. Nemzeti Akkreditálási Rendszer. EA Útmutató mennyiségi vizsgálatok bizonytalanságának kifejezéséhez NAR-EA-4/16. 1.

NEMZETI TESTÜLET. Nemzeti Akkreditálási Rendszer. EA Útmutató mennyiségi vizsgálatok bizonytalanságának kifejezéséhez NAR-EA-4/16. 1. NEMZETI AKKREDITÁLÓ TESTÜLET Nemzeti Akkreditálási Rendszer EA Útmutató mennyiségi vizsgálatok bizonytalanságának kifejezéséhez NAR-EA-4/16 1. kiadás 2004. szeptember EA-4/16 EA útmutató a mennyiségi vizsgálatok

Részletesebben

Belvízreform tanulmány

Belvízreform tanulmány Belvízreform tanulmány Nyilvánosságra került a BELVÍZREFORM-nak átkeresztelt kurcai és dobai belvízöblözetek rekonstrukciójáról készült műszaki elképzelések, közgazdasági értékelés. Úgyszintén nyilvánosságot

Részletesebben

Felkészülés a klímaváltozásra alkalmazkodás

Felkészülés a klímaváltozásra alkalmazkodás NB10_01_bel.qxd 2010.02.15 12:22 du. Page 67 A HÓNAP TÉMÁJA 67 Horváth Levente Felkészülés a klímaváltozásra alkalmazkodás A klímaváltozás a Föld klímájának, éghajlatának tartós és jelentõs mértékû megváltozását

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM ENERGETIKAI CÉLÚ SZÉLMÉRŐRENDSZER KIALAKÍTÁSA. Doktori (Ph.D.) értekezés tézisei. Schrempf Norbert. Gödöllő 2007.

SZENT ISTVÁN EGYETEM ENERGETIKAI CÉLÚ SZÉLMÉRŐRENDSZER KIALAKÍTÁSA. Doktori (Ph.D.) értekezés tézisei. Schrempf Norbert. Gödöllő 2007. SZENT ISTVÁN EGYETEM ENERGETIKAI CÉLÚ SZÉLMÉRŐRENDSZER KIALAKÍTÁSA Doktori (Ph.D.) értekezés tézisei Schrempf Norbert Gödöllő 2007. A doktori iskola Megnevezése: Műszaki Tudományi Doktori Iskola Tudományága:

Részletesebben

MAGYARORSZÁG A FENNTARTHATÓSÁG ÚTJÁN

MAGYARORSZÁG A FENNTARTHATÓSÁG ÚTJÁN MAGYARORSZÁG A FENNTARTHATÓSÁG ÚTJÁN 2014 MAGYARORSZÁG A FENNTARTHATÓSÁG ÚTJÁN 2014 Antall József Tudásközpont Budapest, 2014 1 A kötet kiadásában közreműködtek Antall József Tudásközpont, 2014 Minden

Részletesebben

MATEMATIKAI ÉS TERMÉSZETTUDOMÁNYI KUTATÓINTÉZETEK

MATEMATIKAI ÉS TERMÉSZETTUDOMÁNYI KUTATÓINTÉZETEK MATEMATIKAI ÉS TERMÉSZETTUDOMÁNYI KUTATÓINTÉZETEK Atommagkutató Intézet 4026 Debrecen, Bem tér 18/c., 4001 Debrecen, Pf. 51. Telefon: 06-52-417-266, Fax: 06-52-416-181 e-mail: rgl@atomki.hu, http://www.atomki.hu

Részletesebben