A VÍZ MENNYISÉGE, ELOSZLÁSA ÉS ÁRAMLÁSA A TALAJBAN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A VÍZ MENNYISÉGE, ELOSZLÁSA ÉS ÁRAMLÁSA A TALAJBAN"

Átírás

1 A VÍZ MENNYISÉGE, ELOSZLÁSA ÉS ÁRAMLÁSA A TALAJBAN MTA Talajtani és Agrokémiai Kutatóintézet Budapest,

2 Szerző: Dr. Rajkai Kálmán Talajtani Osztály, MTA Talajtani és Agrokémiai Kutatóintézet 1022 Budapest, Herman Ottó utca 15. Lektorok: Szakmai Dr. Blaskó Lajos Dr. Várallyay György Nyelvi Kardos Tamás A kiadáshoz támogatást nyújtott: Az MTA Talajtani és Agrokémiai Kutatóintézet Az OTKA Élettudományi Kollégiuma Felelős kiadó: MTA Talajtani és Agrokémiai Kutatóintézet, Dr. Németh Tamás igazgató ISBN? Licium-Art Könyvkiadó- és Kereskedelmi Kft., Debrecen, Újvári Béla ügyvezető 2

3 Előszó A víz az élővilág létének egyik nélkülözhetetlen feltétele. Szükséges eleme tehát az ember életének, az emberiség fennmaradásának is. Az élet minőségét meghatározó három legfontosabb tényező: megfelelő mennyiségű és minőségű egészséges élelmiszer; tiszta víz; kellemes környezet mindegyike a vízzel kapcsolatos. Közvetlenül, de közvetve mindenképpen. Az emberiség történelmének ezért valamennyi társadalmi rendszere megkülönböztetett figyelmet fordított a vízre. Csodálta, tisztelte, használta (pazarlóan vagy takarékoskodva) és szennyezte a vizet, harcolt a vízkészletekért, törekedett a vízháztartás-szabályozásra. Ösztönösen vagy tudatosan, eredményesen vagy kudarcot vallva. A Föld vízkészleteinek túlnyomó részét az óceánok és tengerek vízmennyisége képezi, az édesvízkészletek túlnyomó része pedig gleccserek, jég és hó formájában jelenik meg. A folyadék halmazállapotú édesvízkészletek korlátozottak, s nagyon egyenőtlen tér- és időbeni eloszlásban fordulnak elő. Ezekre a korlátozott vízkészletekre az egyenlőtlen területi eloszlású népesség egyre nagyobb mértékben, egyre szélesebb körű felhasználás céljából tart igényt. Ez gyakran vezet ellentétekre, ad okot vitákra, general egyre súlyosbodó lokális, regionális vagy globális konfliktusokat. A Föld édesvízkészletei várhatóan a jövőben sem gyarapodnak, a növekvő igényeket tehát e korlátozott, a sokoldalú vízhasználat következtében óhatatlanul romló minőségű készletekből kell kielégíteni. Emiatt egyre szigorúbb prioritásként fogalmazódik meg a vízkészletek fenntartható, ésszerű és takarékos felhasználása, védelme, kedvező minőségének megőrzése, illetve a minőség javítása. Tükröződik ez a nemzetközi programokban, egyezményekben, közös erőfeszítésekben egyaránt. A fenntarthatóság követelményeit kielégítő racionális vízgazdálkodás egyik kulcsfontosságú eleme a talaj és a felszínközeli geológiai képződmények vízháztartásszabályozása. A talaj a Föld legnagyobb természetes víztározója. Pórusterében található a folyadék halmazállapotú édesvízkészlet jelentős hányada, a kihasználatlan szabad pórustér pedig további hatalmas vízmennyiségek hasznos tározására alkalmas, vagy tehető alkalmassá. A talajban történő hasznos víztározás eredményesen és jelentős mértékben csökkentheti a feltételezett vagy prognosztizált globális klímaváltozás az előrejelzések szerint egyre jelentősebb, gyakoribb és hosszabb időtartamú szélsőséges vízháztartási helyzeteit. Egyaránt mérsékelve az árvíz- és belvíz-veszélyt, illetve az aszályérzékenységet, s jelentősen tompítva ezek kedvezőtlen ökológiai, ökonómiai és szociális (társadalmi) hatásait, következményeit. A Kárpát-medencére, s ezen belül Magyarországra vonatkozóan ugyancsak nagy valószínűséggel előre jelezhető, hogy a fenntartható fejlődésnek a vízgazdálkodás lesz az egyik meghatározó eleme, a talaj vízháztartás-szabályozása pedig egyik megkülönböztetett jelentőségű feladata. E térségben is egyre erősebb a korlátozott (s a jövőben sem növekvő, sőt esetleg csökkenő) vízkészletek és a megfelelő minőségű víz iránti egyre növekvő és egyre sokoldalúbbá váló igények közti ellentmondás, amely csak a vízfelhasználás hatékonyságának növelésével oldható fel vagy mérsékelhető. Ennek pedig megkülönböztetett eleme a talaj és a felszínközeli geológiai képződmények vízháztartás-szabályozása. A tudatos szabályozás nélkülözhetetlen előfeltétele a megismerés. A talajfolyamatok szabályozása csak akkor lehet sikeres, ha az a talaj részletes ismeretén 3

4 alapszik. Ismerni kell a talaj kialakulását, tulajdonságait, a benne végbemenő anyagés energiaforgalmi folyamatokat, azok mechanizmusát, az arra ható tényezőket, s azok befolyásolási lehetőségeit. Az eredményes talajnedvességforgalom-szabályozáshoz a talaj fizikai és vízgazdálkodási tulajdonságainak, a víz talajbeli állapotának és mozgásának, az azt alakító tényezőknek, illetve azok ökológiai következményeinek az ismeretére van szükség. Rajkai Kálmán munkája ennek az ismeretanyagnak a bővítéséhez jelent értékes hozzájárulást. A korszerű szemlélettel összeállított gondos munka hiánypótló a magyar szakirodalomban. Logikus felépítése jól vezeti az olvasót. A talaj vízháztartását jellemző paraméterek iránti igényből indul ki. Bemutatja és elemzi a talaj nedvességtartalmának, víztartó és vízvezető képességének meghatározására szolgáló módszereket, értékelve azok előnyeit és korlátait. Magyarországon eddig nélkülözött módon nyújt áttekintést nyújt a talaj nedvességforgalmának modellezéséről, s megállapításait sokoldalú mérési és modellezési munkáinak eredményeivel, tapasztalataival szemlélteti. Így jut el a korszerű adatbázisok kialakításáig, az adatok gyakorlati felhasználásának bemutatásáig, a talaj vízháztartás-szabályozásának tudományos megalapozásáig. A munka elsősorban a talaj vízgazdálkodásával közvetlenül foglalkozó képzett kutatók, oktatók és gyakorlati szakemberek számára nyújt, foglal össze korszerű és új ismereteket. Ezen túlmenően azonban tanulságos, hasznos információkat közöl a talajhasználat, a vízgazdálkodás, a víz-, talaj- és környezetvédelem területén tevékenykedők vagy az ezzel kapcsolatban álló szakemberek szélesebb rétegei számára is. Budapest, szeptember Prof. Várallyay György az MTA rendes tagja 4

5 Tartalomjegyzék Bevezetés A talaj- és növény jellemzők mérése A talajok nedvességtartalmának mérése A kapacitív talajnedvesség-mérési módszer... 5 Mérés a BR-150 és a BR-30 készülékkel..6 A TDR talajnedvesség-mérési módszer... 9 A TDR-módszer elvi alapjai Mérés a Tectronix 1502 TDR-készülékkel..13 A CS615 TDR-elvű talajnedvesség-mérő készülék Mérés a CS615 TDR-készülékkel 16 Az FD-elvű talajnedvesség-mérési módszer A 20 MHz frekvenciájú FD-nedvességmérő működési elve Mérés az MCM102 FD-módszerű talajnedvesség-mérő készülékkel Összegzés A gyökérkapacitás mérése a talajban Tenyészedény-kísérletek Mérőkészülékek és elektródák A gyökértömeg és gyökérhossz mérése Elektromos kapacitás a talaj növény rendszerben A növényelektróda A csipesz növényelektróda A gyökérkapacitás és értelmezése Gyökérkapacitás-mérési tapasztalatok Összegzés A talaj vízvezető képességének mérése. 34 A beszivárgásmérő és működési elve Beszivárgásmérések.37 A nehéz mechanikai összetételű talajok vízvezető képessége.38 A vályog mechanikai összetételű talajok vízvezető képessége Összegzés A talajok víztartó- és vízvezető képességének becslése A víztartóképesség-becslés Becslési és értékelési módszerek Javított víztartóképesség-becslés A víztartóképesség-becslő modellek pontossága A víztartóképesség-becslés szemeloszlás-paraméterekkel Szikes talajok víztartóképesség-becslése Összegzés.63 A víztartóképesség-becslésen kívül hasznosítható talajfizikai eredmények A talajok szemcse- és pórusméret-eloszlásának leírása A talajok szemcse- és pórusméretének fraktáldimenziója A közel telített talaj vízvezetőképesség-becslése A talajok telített vízvezetőképesség-becslése 70 Összegzés A talajvízforgalom modellezése A talajvízforgalom modelljei Talajvíz-áramlási modellek és léptékek A talajvízforgalom két különböző bonyolultságú modellje

6 Egyszerű kapacitív modell Bemenő adatok és paraméterek Gazdálkodási paraméterek Modellkimenetek A löszgyepek talajvízkészlet-dinamikájának modellezése A determinisztikus, mechanisztikus kutatómodell" A víz- és hőforgalmi modell A nitrogénforgalmi és termésszimulációs modell Egy szabadföldi kísérlet nedvességforgalmának modellezése...98 Búzatábla nedvességforgalmának modellezése Összegzés A mérési és modellezési eredmények területi érvényessége A talajtulajdonságok változatossága A talajok területi változatossága A talaj nedvességtartalmának területi eloszlása A parcellaméretű (60 m 2 ) eloszlás és mintázat A szabadföldi kísérlet méretű (3500 m 2 ) eloszlás és mintázat Összegzés A talajtulajdonságok változatossága hortobágyi szikes területen A talajfelszíni jellemzők térbeli viselkedése A talajtulajdonság-változatosság irányfüggése A célzott mintavétel eredményei 124 Összegzés A nagyüzemi mezőgazdasági terület változatossága A tájékozódó és a reprezentatív mintavétel Geostatisztikai módszerek A térképezés számítástechnikai eszközei Elővizsgálati eredmények A reprezentatív mintavétel eredményei A talajvíztartóképesség-értékek térbeli szerkezete A talajvíztartóképesség-térképek A modellezett talajvízforgalom térképei Összegzés Irodalom

7 Bevezetés A talajok a szárazföldi növények számára vizet és tápanyagforrást biztosító élőhelyek. A talajok élőhelyi jellemzői a mezőgazdasági kultúrákra és a természetes növényállományokra egyaránt érvényesek. Világviszonylatban a vízkészletek képezik a növényi biomasszatermelés korlátját (Várallyay, 2001). A növényi biomasszatermelés az élőhelyet adó talaj vízszolgáltatásától, vízellátásától függ, ezért a talajok víztározó és vízszolgáltató szerepe egyre nagyobb figyelmet kap. Különösen érvényes ez hazánkban, ahol a vízkészletek meghatározott mennyiségűek. A meghatározottságot az éves csapadék mennyisége és a felszíni vízfolyások 85-90%- ának a szomszédos országokból való érkezése jelenti. Minthogy sem a csapadék, sem a folyókkal az ország területére érkező víz mennyisége nem lesz több a jelenleginél, a talajokban tározott víz mennyisége és hasznosulása hazánkban egyre fontosabbá válik. Stratégiai tervezési szempontból figyelmeztető és sürgető, hogy Magyarországon a szántóföldi növénytermesztés termésmennyisége és termésbiztonsága az utóbbi húsz évben elsősorban az időjárástól függő vízellátás szerint alakult (pl. Várallyay, 1988; Cselőtei és Harnos, 1994; Várallyay, 2001). A természeti tényezők időjárás és talajadottságok, beleértve a talajvízből történő vízutánpótlást és az öntözést is meghatározta vízellátási függőséget az intenzív, nagyüzemi növénytermesztés még inkább kiélezte azáltal, hogy az intenzíven műtrágyázott, nagy területen termesztett szántóföldi kultúrák vízigénye nőtt és meghatározott időszakra koncentrálódott. Ennek következtében az időleges vízhiány (aszály) és víztöbblet (belvíz) kártétele kifejezettebbé, jobban érzékelhetővé vált. A korlátozott vízkészletből való gazdálkodás csupán a vízfelhasználás hatékonyságának a növelésével képzelhető el, aminek alapvető eleme a talaj vízháztartásának, nedvességforgalmának szabályozása (Várallyay, 2001). A talaj víztározó, vízraktározó szerepéből adódik, hogy a hazai vízkészlet jelentős részét a talajban tározott vízmennyiség alkotja. Várallyay (2001) becslése szerint az évente hazánk területére hulló km 3 csapadékvíz több mint fele kerülhet a talaj km 3 -re becsült tározó terébe. A talaj jelentős víztározó kapacitásának feltöltése azonban nagymértékben a talajra érkező víz beszivárgásától, illetve vízzel való feltöltöttségétől függ. A beszivárgás a talaj vízgazdálkodási tulajdonságainak, illetve a talajművelési módnak a függvénye. A talaj vízvezető képessége nemcsak a vízbefogadás, a víztározó tér feltöltése szempontjából bír jelentőséggel, hanem a talajban tározott víz növényi felvehetőségét is döntően meghatározza. A vízvezető képesség határozza meg a talajban az adott időszakban végbemenő nedvességforgalom sebességét és intenzitását, alakítja ki a talaj vízgazdálkodását. A talaj vízkészletének feltöltöttsége és vízvezető képessége határozza meg, hogy a talajvízből mennyi jut a gyökérzónába, ami részt vesz a növények vízellátásában. Várallyay (1980) számításai szerint a talajvízből kapillárisan a gyökérzónába jutó vízmennyiség a teljes hazai öntözési kapacitásnak kb. a háromszorosa. Látható tehát, hogy mind a talaj víztározó terének a feltöltésében, mind a talajban tározott víz hasznosulásában a talaj vízgazdálkodásának kulcsszerepe van. A talaj 7

8 vízgazdálkodása vagy vízháztartása nemcsak a természetes és a termesztett növények vízellátását, hanem a talaj levegő- és hőgazdálkodását, a talajban zajló biológiai tevékenységet és ezeken keresztül a talaj tápanyag-gazdálkodását is meghatározza. Hat a talaj mechanikai tulajdonságaira, meghatározza az egyes agrotechnikai műveletek szükségességét, optimális időpontját, lehetséges időtartalmát, gépigényét és energiaszükségletét (Várallyay, 2001). A talaj vízgazdálkodását javító, vízkészletét megőrző talajművelés és gazdálkodás kialakítása a termőhelyi feltételek, a környezeti állapot megőrzése és a gazdálkodás jövedelmezőségének optimalizálása szempontjából tehát egyaránt időszerű. A talaj vízgazdálkodása a talaj rétegzettségétől, a talajrétegek szemcseösszetételétől, tömődöttségétől, víztartó és vízvezető képességétől, a talajnedvesség aktuális értékétől, energiaállapotától, kémiai összetételétől stb. függ. Ebből következően a talaj vízgazdálkodásának szabályozása, alakítása összetett, komplex feladat. Ahhoz, hogy a talaj vízgazdálkodása a termesztési és környezeti feladatok szempontjából is megfelelő legyen, elengedhetetlen a talaj aktuális állapotára jellemző vízgazdálkodási jellemzők ismerete. Ennek érdekében szükség van a talajjellemzők korszerű, megfelelő pontosságú mérési módszereinek kialakítására és alkalmazására. A vízgazdálkodási tulajdonságok mérési módszereinek fejlesztése részét képezte és képezi a talajtani kutatásoknak. Rövid áttekintésben az 1950-es évektől a következő hazai mérésimódszer-fejlesztések emelendők ki: - a talaj vízpotenciáljának és nedvességtartalmának meghatározása tenziométerrel (Kazó, 1956; Di Gléria, Klimes-Szmik és Dvoracsek, 1957; Daróczi, Kocsis és Ligetvári, 1990) - a talaj víztartóképesség-értékeinek eredeti szerkezetű talajmintán való mérése (Várallyay, 1973); a vízgazdálkodási tulajdonságok vizsgálata eredeti szerkezetű talajmintákon (Dvoracsek és Klimes-Szmik (1951) - a talaj vízvezető képességének meghatározása a helyszínen: Kazó-féle gravitációs módszer (Kazó, 1970; Kazó, 1972; Kazó, 1973; Daróczi, Kocsis és Ligetvári, 1992); Kazó-féle mesterséges esőztetőberendezés (Kazó, 1966; Daróczi, Kocsis és Ligetvári, 1992); elektromos érzékelőrendszer kifejlesztése a fúrólyukmódszerhez (Daróczi, Kocsi és Ligetvári, 1992) és a telített talaj hidraulikus vezetőképességének laboratóriumi meghatározása (Várallyay, 1972; Várallyay, 1973); a háromfázisú talaj kapilláris vezetőképességének meghatározása (Várallyay, 1974; Várallyay, 1987) - a talaj nedvességtartalmának meghatározása izotópos módszerekkel (Di Gléria, 1966), alkoholos égetéssel (Di Gléria és Kazó, 1952; Kazó, 1956; Di Gléria, Klimes-Szmik és Dvoracsek, 1957), talajnedvességpotenciál-méréssel (Gajárszki, 1980), a talaj dielektromos tulajdonságain alapuló elektromos módszerekkel (Rajkai, 1983; Rajkai, 1991; Daróczi, Kocsis és Ligetvári, 1992), a talaj penetrációs ellenállásán alapuló módszerrel (Di Gléria, Klimes- Szmik és Dvoracsek, 1957). Összefoglaló áttekintést a talajnedvesség-mérési módszerekről (Papp, 1967; Szabó, 1972; Szalay és Varga, 1972; Rajkai, 1993) közölnek. 8

9 - a talaj tömörségének vizsgálata Dvoracsek-féle penetrométerrel (Di Gléria, Klimes-Szmik és Dvoracsek, 1957); talajnedvesség-mérővel kombinált penetrométerrel (Daróczi, Kocsis és Ligetvári, 1992; Sinóros-Szabó, 1992) - a talaj porozitásának beosztása és vizsgálata (Klimes-Szmik, 1962; Klimes- Szmik és Kullmann, 1962) - a talaj szerkezetének, levegőáteresztő képességének és levegőkapacitásának vizsgálata (Hajas és Kertész, 1951; Vér, 1982; Daróczi, Kocsis és Ligetvári, 1993) - a talaj hőgazdálkodási jellemzői és mérésük (Kreybig, 1951; Kozma és Varga-Haszonits, 1957 in Di Gléria, Klimes-Szmik és Dvoracsek, 1957) - a talajfizikai és mechanikai jellemzők, pl. apríthatósági index, plaszticitás, nyírószilárdság, képlékenység stb. meghatározása és mérnöki felhasználású tárgyalása (Dezső, 1958; Kézdi, 1974; Rátz, 1986; Daróczi, Kocsis és Ligetvári, 1992; Patay és Virág, 1992) - a talajbeli anyagáramlás tárgyalása (Sitkei, 1997) A vázlatos összeállításból is látható, hogy a hazai talajtani kutatásnak szerves részét alkotja a legkülönbözőbb talajfizikai mérési módszerek alkalmazása, fejlesztése, valamint a mérési eredmények értelmezése és értékelése. Számos esetben a mérés időbeli és térbeli értelmezhetőségi korlátok miatt nem alkalmas vagy nem használható eszköz a talajtulajdonságok értékének a meghatározására. Ilyenkor a mérést megalapozott becslések helyettesíthetik. A becslési módszerek alkalmazása nem új keletű, de a nagyszámú és megbízható mérési eredményből összeállított adatbázisok létrehozását követően egyre kiterjedtebben használt értékadó eljárás. A legkorábban és legkiterjedtebben alkalmazott becslések a talaj teljes, szabadföldi és holtvíz-tartalmi vízkapacitásának értékadását tették lehetővé, pl. a talaj Arany-féle kötöttsége és higroszkópossága alapján Kreybig, Mados, id. Várallyay szerint (Buzás, 1993). A pf-mérő berendezés kifejlesztése és a módszer alkalmazásával létrehozott adatbázis tette lehetővé a talaj víztartóképességértékeinek a talaj alapvizsgálati adatai alapján történő becslését (Rajkai és mts., 1981; Buzás, 1993). A talaj vízgazdálkodásának kimérése sem elvileg, sem technikailag nincs megoldva. Ezért a vízgazdálkodás megítélése érdekében a talajvízforgalom elemeit mérik, pl. a talajnedvesség-tartalom szelvénybeli eloszlását időben, amiből megbecsülhető a növény által felvehető vízmennyiség adott időszaki mennyisége. A talajvízáramlás leírásának ismeretében és a számítástechnikai, programozási ismeretek fejlődésével a talajvízforgalom modellekkel is leírható. A vízforgalmat meghatározó talajfizikai paraméterek értékadásával a modellezett vízforgalom analógnak tekinthető a talajban valóságosan is végbemenő vízforgalommal. A matematikai modellezés ezt az analógiát használja arra, hogy az összetett természeti folyamatokat szimulálja. A talajtani modellezésről és modellalkalmazásról irodalmi áttekintés is készült (Rajkai, 2001). A talaj vízgazdálkodásának modellezésével a vízgazdálkodást meghatározó és befolyásoló hatások, pl. a talajművelés, a tömörödés, a talajszerkezet-változás, a szervesanyag-tartalom csökkenése, az éghajlat változása 9

10 stb. értékelhető. Modellezéssel külön kísérlet beállítása nélkül megállapítható és előre jelezhető a szabályozni kívánt vízgazdálkodási beavatkozások hatása. A modellalkalmazás az utóbbi 15 évben annyira elterjedt, hogy azt mint modellmódszert tartják számon. A modellmódszerrel lehetőség van a tervezett pl. a talaj vízgazdálkodását javító beavatkozás kipróbálására, valamint a beavatkozás költségeredmény arányának az elemzésére. A modellmódszert bevezették és egyre szélesebb körben használják a mezőgazdasági kutatásban, oktatásban és szaktanácsadásban is. Ezt szemléltetik az alkalmazásáról szóló, közelmúltban megvédett doktori értekezések, pl. az erdő vízforgalma témakörében (Gácsi, 2001), a talajhidrológiai jellemzők evapotranszspirációs indikációjáról (Farkas, 2001), a talaj vízgazdálkodási jellemzői és a növényi növekedés összefüggéseinek vizsgálatáról (Fodor, 2002). A talajfizikai mérési és becslési hagyományok folytatásaként kutatási tevékenységem egyik fő területét a talajok vízgazdálkodásának leírására, vizsgálatára szolgáló módszerek kipróbálása, átvétele és továbbfejlesztése képezte, illetve képezi. A mért vagy becsült vízgazdálkodási jellemzőket a talaj vízforgalmának modellekkel való leírására alkalmaztam. A modellek alkalmazása, fejlesztése és paraméterezése jelenti kutatási tevékenységem másik fő területét. A talajok a földfelszínt meglehetősen változatos területi eloszlásban és mintázattal borítják. A talajtakaró területi mintázatát a talajtérképek szemléltetik, jelenítik meg. A talajtérképeken talajtanilag homogén egységek láthatók, amelyek a térkép méretarányától függő részletességgel jellemeznek földrajzi vagy adminisztratív területi egységeket. A talajtérképek a mezőgazdálkodás művelési egységeit, a mezőgazdasági táblákat csupán homogén egységként és egy-egy átlagértékkel jellemzik. Minthogy a talajfizikai mérések talajtani értelemben csupán egy-egy talajszelvényben vagy talajrétegen történnek illetve arra vonatkozik a területi kiterjeszthetőségük, érvényességük megállapítása képezte tevékenységem harmadik területét. A területi érvényesség alapvetően talajfizikai vonatkozásaival összhangban a földművelő is egyre inkább abban érdekelt, hogy a táblán belüli terméskülönbségeket agrotechnikai eszközökkel egyenlítse ki, közben a környezeti kárt is minimalizálja, csökkentse a termelési költséget, vagyis termőhely specifikusan és fenntartható módon gazdálkodjon. A talajok vízgazdálkodásával összefüggő mérési és becslési módszereket, modellalkalmazást és a különböző talajfizikai tulajdonságok területi érvényességét, kiterjeszthetőségét tárgyaló értekezés indokoltságát és aktualitását a hazai kutatási előzmények és a jelen elvárásai tehát egyaránt indokolják. A talajok vízgazdálkodására vonatkozó eredmények a következő témakörökre bontva kerülnek ismertetésre: 1. A talaj- és növényjellemzők mérése 2. A talajok víztartó és vízvezető képességének becslése 3. A talajvízforgalom modellezése 4. A mérési és a modellezési eredmények területi érvényessége 10

11 Tekintettel az ismertetésre kerülő témakörök elkülönülő tematikájára, indokolt lenne a témakörönkénti összefoglaló irodalmi áttekintés. A témakörön belüli módszerek választéka azonban olyan nagy, hogy a felsorolásukat követően nehéz lenne megindokolni az ismertetésre kerülő módszerek kiválasztását és bemutatását, még ha széleskörűen alkalmazott és elfogadott módszerekről van is szó. A módszer megválasztásában és alkalmazásában ugyanis mindig van esetlegesség, szubjektivitás és történetiség. Ennek elkerülése érdekében a témakör irodalmi ismertetése az elemzési eredmények feldolgozása kapcsán történik. Minden témakört összefoglalás zár, amely egyben a legfontosabbnak tartott továbbhaladási irányokat is tartalmazza. 1. A talaj- és növényjellemzők mérése 1.1 A talajok nedvességtartalmának mérése A kapacitív talajnedvesség-mérési módszer Az MTA TAKI-ban a 80-as évek közepén munkahelyi újításként kifejlesztett BR-150 típusú kapacitív talajnedvesség-mérő készülék működési elvét, kalibrációs görbéit, pontosságát és alkalmazhatósági korlátait már az 1985-ben védett kandidátusi értekezésben ismertettem (Rajkai, 1983). A BR-150 nedvességmérő 80 MHz-es oszcillátorának jele a gyűrű alakú elektródapárra csatolódik, amely a talajba helyezett műanyag béléscsőben mozgatható. A két, egymástól 15 cm távolságra levő gyűrűelektródáról kiinduló elektromágneses (EM) tér a műanyag béléscső elektromosan semleges falán áthatol, és a talajban záródik. Az EM-tér a talaj dielektromos állandójától függően változtatja meg fázisszögét. A fázisszögváltozás tehát a talaj dielektromos állandójával (permittivitásával) arányos. Minthogy a talaj permittivitása elsősorban a víz dielektromos állandója szerint alakul, a kapacitív nedvességmérő a talajnedvesség-tartalom közvetlen kijelzésére kalibrációval beállítható. Tapasztalataink szerint a kapacitív szonda a 0 50 térfogat %-os nedvességtartalom-tartományban használható. Az 50%-os nedvességtartalom fölött a készülék válasza erősen nemlineárissá és hibássá válik. Ha a talaj összes sótartalma a 0,3%-ot meghaladja, a talajoldat ionkoncentrációja szintén elektromos veszteséget, azaz további fázisszög-elfordulást okoz, amit többletnedvességtartalomként jelez a készülék. Tapasztaltuk, hogy kis nedvességtartalmú, száraz szikes talajt a nagy ionkoncentráció miatt a nedvességmérő nagy nedvességtartalmúnak jelezte. A kapacitív nedvességmérő a 0,3%-ot elérő vagy meghaladó összes sótartalmú talajok nedvességtartalmának a mérésére nem alkalmas. A talajnedvesség profilmérésére kifejlesztett BR-150 nedvességmérőn kívül elkészült a talajfelszíni, legfeljebb 30 cm-es talajmélységbe szúrható, BR-30 jelű nedvességmérő is, de az nem került sorozatgyártásra. A készülék elektromos jellemzői (mérési tartomány, hőérzékenység, mérési hiba stb.) közel azonosak a BR- 150 típuséval. 11

12 Mérés a BR-150 és a BR-30 készülékkel A BR-150 készüléket használtuk az Svéd Agrártudományi Egyetem uppsalai kisparcellás szabadföldi kísérleti kezelései talajnedvesség-profiljainak a tenyészidőszakban történő nyomon követésére. A talajnedvesség mérésével párhuzamosan mértük a csapadék mennyiségét és a levegő hőmérsékletét. A talajnedvesség szelvénybeli eloszlását a modellezett talajvízforgalom referenciájaként alkalmaztuk (3. fejezet). Hasonló nedvességforgalmi vizsgálatokat közel 20 éve végzünk mind agrár-, mind közel természetes állapotú talaj-növény rendszerekben. Talajnedvesség-forgalmi vizsgálataink széles körű felhasználásának érzékeltetésére felsoroljuk azokat a helyszíneket és feladatokat, amelyekben a BR-150-es és a BR-30- as kapacitív talajnedvesség-mérő készülékeket alkalmaztuk: 1. különböző degradáltsági állapotú löszgyepállományok talajnedvességprofil-dinamikája, Albertirsa, ; 2. kisparcellás öntözési és műtrágyázási kísérlet kezeléseinek talajnedvesség-dinamikája, Uppsala, ; 3. kocsánytalan tölgyesben különböző aljnövényzetű termőhelyek talajnedvesség-tartalma és nedvességdinamikája, Völgyfő, ; 4. búza-, kukorica-, lucerna- és gyeptáblák talajnedvesség-profiljának dinamikája, Herceghalom, ; 5. homoki gyepek talajnedvességprofil-dinamikája, Fülöpháza és Gönyű, 1998-tól; 6. homoki fekete fenyves vízforgalmának vizsgálata, Bugac, ; 7. kezelt bükkerdő talajvízforgalmának monitorozása, Királyrét, A Vácrátóti Botanikai Kutatóintézettel együttműködésben 1988 és 1990 között a vegetációs időszakban kb. 10 napos gyakorisággal mértük két különböző degradáltságú löszgyepállomány talajnedvesség-profiljait a lejtőn elhelyezkedő állományok 4-4 pontján (dombtetőn, a lejtőn és a lejtő aljában). A BR-150-es kapacitív szondával 6 időpontban, a dombtetőn és a lejtő alján mért talajnedvességprofilokat, valamint a műszeres mérések időpontjában gyűjtött talajmintákból, laboratóriumban meghatározott és azokból a termőhelyeken feltárt talajszelvényekben mért térfogattömeg-értékekkel térfogatszázalékra számolt talajnedvesség-profilokat mutatjuk be az 1. és 2. ábrán. A műszeres és a szárítószekrényes talajnedvesség-profilokat összehasonlítva szembetűnő a talajfelszín 0 20 cm-es rétegének szárítószekrényes és műszeres nedvességtartalma közötti eltérés. A szárítószekrényes értékek a műszerrel mértnél nagyobbak. Az eltérés oka, hogy a talajfelszín közeli laza talajt a kapacitív szonda a ténylegesnél kisebb nedvességtartalmúnak érzékeli. A mérési hiba kiküszöbölése érdekében a legfelső talajrétegre vonatkozó műszeres értékeket referenciaként nem használtuk. Az 1. és a 2. ábrák a műszeres és a szárítószekrényes nedvességtartalomértékek időbeli változását mutatják. 12

13 Talajmélység (cm) Talajmélység (cm) Talajnedvesség-tartalom (tf.%) ápr. 7. máj. 7. jún. 4. júl. 3. aug. 2. aug ábra. A közel természetes löszgyep műszeres talajnedvesség-profiljai Albertirsán 1990-ben Talajnedvesség-tartalom (%) ápr. 7. máj. 7. jún. 4. júl aug. 2. aug ábra. A közel természetes löszgyep szárítószekrényes talajnedvesség-profiljai Albertirsán 1990-ben 13

14 Vízkészlet (mm) A nedvességtartalom talajszelvényben való eloszlásának időbeli vizsgálata lehetőséget ad a vízforgalom irányának és intenzitásának, azon belül pedig a növényi vízfelvétel mélységének a megítélésére. A mintavételes és a BR-150 nedvességmérővel meghatározott talajnedvesség-profilok nemcsak a nedvességtartalom talajszelvénybeli alakulását mutatják, hanem a talajvízkészlet időbeli alakulása is megjeleníthető segítségükkel, ahogy azt a 3. ábra mutatja. 300 Közel természetes löszgyep, műszer Degradált löszgyep, műszer 250 Közel természetes löszgyep, szárítószekrény Degradált löszgyep, szárítószekrény Ápr. 7. Máj. 7. Jun. 4. Júl. 3. Aug. 2. Aug. 31. Mérési és mintavételi dátum 3. ábra. Löszgyepek 120 cm-es talajszelvényre vonatkozó vízkészletének alakulása Albertirsán, 1990-ben A talajszelvény vízkészlete a térfogati nedvességtartalomból közvetlenül számítható. A számítás alapját a 10 cm-es talajréteg térfogatszázalékos nedvességtartalmának vízmilliméterben való kifejezése adja. Például ha a talaj 10 cm-es rétegének térfogati nedvességtartalma 15%, akkor a talajrétegben területegységenként 15 mm, azaz 1,5 cm víz van. Ha a benne lévő vízmennyiséget 10 cm-től eltérő talajréteg-vastagságra számítjuk, azt a 10 cm-es talajrétegek nedvességtartalom-értékeinek összegzésével tehetjük. A 3. ábrán bemutatott példa a 12 db 10 cm-es talajréteg műszerrel, illetve szárítószekrénnyel mért térfogati nedvességtartalom-értékéből számított vízkészleteket tartalmazza. Az albertirsai talajnedvesség-méréseknek a talajvízforgalom modellezésében való felhasználása és eredményei a 3. fejezetben találhatók. A talajfelszíni nedvességmérésre kifejlesztett BR-30-as készülékről nemzetközi 14

15 konferencián számoltunk be (Várallyay and Rajkai, 1987). A készülék elektródakialakítása a talajfelszíni nedvességtartalom mérését szolgálja. A villaszerű elektródapár függőlegesen maximum 30 cm mélyre szúrható a talajba. A 4 cm távolságra lévő, 8 mm átmérőjű és 30 cm hosszú fémrudak végén lévő 1,5 cm hosszú érzékelők kb. 50 cm 3 térfogatú talaj átlagos nedvességtartalmát érzékelik. Minthogy a kapacitív talajnedvesség-mérő közvetett módon érzékeli a talajvíztartalmat, hitelesítéséhez kalibráció szükséges. Annak érdekében, hogy az ultunai szabadföldi kísérletben a készüléket használhassuk, kalibrációs mérősorozatot készítettünk. A kalibrációhoz a terület légszárított feltalaját meghatározott nedvességtartalomra kevertük be, és mérőedényekbe, ismert térfogatra töltöttük. A bekevert talajmintáknak így mind a tömegalapú, mind a térfogati nedvességtartalma ismert. A kalibráció helyességét a bekevert minták nedvességtartalmának szárítószekrényes meghatározásával ellenőriztük. A kalibrációhoz használt talaj- és vízmennyiségeket, a bekevert talaj térfogatát és a BR-30-as készülék által mutatott nedvességtartalomértékeket a 1. táblázat tartalmazza. Tömeg kg Térfogat dm 3 ρ g cm -3 Bekevert víz kg θ g g -1 θ cm 3 cm -3 BR-30 érték 16, ,19-8,4 10, , ,19 0,857 13,6 16, , ,19 2,572 23,9 28, , ,19 3,429 29,1 34, , ,19 4,286 34,2 40, táblázat. BR-30 készülék ultunai talajkalibrácó-adatai és a készülék által mutatott nedvességtartalom-érték A táblázatban látható térfogati nedvességtartalom és a BR-30 által mutatott nedvességtartalom-érték az ultunai talaj 10 40% közötti nedvességtartalom tartományában a hazai talajokétól eltérően erős nem-linearitást mutatott. A készülék elektronikáját nem tudtuk állítani, ezért a hibát nem korrigáltuk. A TDR talajnedvesség-mérési módszer A TDR-módszer talajnedvesség-mérési alkalmasságának elvi lehetőségét Fellner- Feldegg (1969) mutatta meg, aki a folyadékok dielektromos állandójának frekvenciafüggését, a molekulákhoz kötődő relaxációs jelenségeket és az elektrolitoldatok elektromos vezetését tanulmányozta. A 70-es évek második felében a nagy sebességű kapcsoló áramkörök kifejlesztése nagyfrekvenciás mérőeszközök építését tette lehetővé, amilyen pl. a Tectronix cég kábelhálózat-ellenőrző készüléke. A Tectronix készülékét Topp és munkatársai alkalmazták először a talajnedvességtartalom meghatározására (Topp et al., 1980). A TDR-módszer előnye a korábbi, a talaj dielektromos állandójának mérését végző elektromos módszerekhez képest abban áll, hogy a dielektromos állandó meghatározását a talajoldat elektrolit- és 15

16 sótartalma nem befolyásolja (Dalton és van Genuchten, 1986). Előny továbbá, hogy a vizsgált talajtérfogat és rétegvastagság a mérőelektróda kialakításától függ. Lehetőség van egy adott talajréteg átlagos nedvességtartalmának a meghatározására, de lehetséges a mérőelektródák hossza mentén a talajt rétegekre bontva is vizsgálni, és ilyen módon a talajnedvesség eloszlását vagy elmozdulását tanulmányozni (Topp és Davis, 1985). A TDR-módszer elvi alapjai A nagyfrekvenciás módszer a talaj dielektromos tulajdonságait használja ki. A TDRmódszer működésének a megértéséhez elektromosságtani fogalmaknak, valamint a talaj dielektromos tulajdonságainak az ismerete szükséges. C 0 kapacitású kondenzátor elektromos töltése (Q) a kapacitás és az alkalmazott feszültség (V) függvénye: Q C0 V (1) A kondenzátor kapacitása növelhető, ha szigetelőanyagot helyezünk a kondenzátorlemezek (fegyverzetek) közé. Ekkor a kondenzátor kapacitása (C) a levegő (K 0 ) és a szigetelőanyag dielektromos állandója (K ) segítségével írható fel: K' C C0 C0K K 0 (2) ahol: K a relatív dielektromos állandó vagy permittivitás (váltakozó feszültségű dielekromos állandó). A V 0 effektív szinuszos váltakozó feszültség időfüggése (V) komplex formában a következő: i t V V0 e (3) ahol: i komplex szám i 1 a szögfrekvencia (1s -1 ) t az idő (s) Szinuszos váltakozó feszültség esetén a kondenzátoron tárolt töltés (Q) és a töltőáram (I c ) időbeli változása: dv dq/ dt C 0 i C V (4) dt I c 0 16

17 Ideális kondenzátor esetén az I c töltőáram a feszültséghez képest 90 o -kal eltérő fázisú. Ha azonban a kondenzátor lemezei közötti anyag nem tökéletes szigetelő, azon vezetési vagy veszteségi áram (I l ) lép fel, amelynek nagysága arányos a szigetelő vezetésével (G) és az alkalmazott feszültséggel (V): I l GV (5) A veszteségi és a töltési áram arányát disszipációs tényezőnek (D) vagy veszteségi tangensnek (tg ) nevezik: I I l D tg (6) c A teljes áram (I t ): It Il I c G i Cc V (7) A (7) összefüggésből látható, hogy I t valós és képzetes összetevőből áll. Minthogy a veszteségi áram nemcsak a vezetési veszteséget tartalmazhatja, célszerű a (8) összefüggés analógiájára egy komplex dielektromos állandót (K*) bevezetni, ahogy azt Dalton és van Genuchten (1986) tette: * ' '' K K ik (8) ahol: K a dielektromos állandó valós része K a dielektromos állandó képzetes része Az I t a komplex dielektromos állandókkal, de a veszteségi áram nélkül felírva: ' '' C0V ( i K K ) i C0K V (9) K I t * 0 ahol: K a veszteségi tényező K pedig a dielektromos vezetés A talaj dielektromos állandójának a kimérése a talaj nedvességtartalmáról ad információt, minthogy a víz dielektromos állandója 20 o C-on 81, a levegőé 1, a teljesen száraz, 105 o C-on szárított talajé pedig 3 és 5 közötti. A talaj nedvességtartalmának a mérésére Topp és Davis (1982a, b; 1985) hullámközvetítőként koaxiális, később párhuzamos vezetőkből álló elektródát (Parallel Transmission Line = PTL) alkalmazott. A mérés során az impulzusgenerátorból a generált nagyfrekvenciás jel (20 MHz 2 GHz, átlagosan 150 MHz) koaxiális vezetőn jut el a talajba helyezett PTL-elektródákig, majd a talajba 17

18 helyezett párhuzamos vezetőként működő elektródákon halad tovább az elektródák végéig, ahol a fellépő végtelen nagy ellenállás miatt visszaverődik (4. ábra). A mérés a nagyfrekvenciás jelnek a talajba helyezett elektródába lépése és az elektróda végén történő visszaverődése között eltelt idő megállapítására irányul. A nagyfrekvenciás jel a talajba helyezett PTL-elektróda hosszának (L) a kétszeresén halad végig a belépéstől a visszaverődésig eltelt t idő alatt, amiből a v jelterjedési sebesség: v 2L t (10) 4. ábra. A TDR-mérési elrendezés vázlata A sebesség kifejezhető a dielektromos állandó és a fény vákuumban mért terjedési sebességével (c= cm s -1 ) is: c v (11) ' K A TDR-módszerrel meghatározott, ún. látszólagos dielektromos állandót (K a ) azonosnak tekinthetjük a K -vel, azaz a dielektromos állandó valós összetevőjével. Topp és munkatársai (1980) azt találták, hogy a talaj látszólagos dielektromos állandója és térfogatos nedvességtartalma (θ v ) közötti összefüggés a talajjellemzők széles tartományában (mechanikai összetétel, tömődöttség és szervesanyag-tartalom) érvényes: v a Ka Ka K (12) A (12) függvény inverze: 18

19 2 3 3,03 9, ,7 (12a) ahol: K a Természetesen a talajnedvesség-tartalom ismert pontosságú méréséhez talajspecifikus kalibráció szükséges. A Tectronix cég TDR-készülékeihez talajelektródát nem forgalmaz, azt a felhasználó készíti. Minthogy a TDR-jelre vonatkozó impedancia az elektróda impedanciájától függ, szükség van az elektróda impedanciájának a kiszámíthatóságára. Célszerű azt is tudni, hogy az elkészített elektróda feszültségreflexiója megfelelő-e. Legyen az elektróda impedanciája levegőben Z 0 és Z m a talajban. K* eredő dielektromos állandójú talajban az elektróda impedanciái között az összefüggés (Yanuka et al., 1988): Z 0 Z m (13) * K Feltételezve, hogy a mérési feltételek között a dielektromos állandó valós része a domináns (K << K ), K* helyettesíthető K -vel. Z 0 és Z m eredő impedanciájú elektróda feszültségreflexiós együtthatója (ς) (Yanuka et al., 1988) szerint: Z Z Z Z m 0 és legyen 1 m 0 1 (14) Az (14) összefüggés kifejezi egyben a reflektált és a belépő TDR-jel arányát is, és megadja azok beállítandó tartományát. A 5. ábrán látható párhuzamos rudakból álló TDR-elektróda impedanciája (Z) a rudak átmérője (d) és középvonaluk távolsága (s) függvényeként számítható (Topp et al., 1982a, b): Z 120 K a ln 2s d (15) A párhuzamos rudakból álló TDR-elektróda impedanciáját tehát az elektróda geometriai méreteivel vagy impedanciaillesztő (baloon) transzformátor közbeiktatásával állíthatjuk be. Mérés a Tectronix 1502 TDR-készülékkel Tavaszi árpa jelzőnövényű szabadföldi kísérletben egy 6 m x 10 m-es parcella 0-10 cm-es talajrétegének nedvességtartalmát mértük szabályos rácsháló 0,5 m távolságú rácspontjaiban saját készítésű párhuzamos rudakból álló elektródával (5. ábra). Az 19

20 elektródát a TDR-készülékhez impedanciaillesztés nélkül csatlakoztattuk (Rajkai and Rydén, 1992). 5. ábra. A mérésekhez készített, párhuzamos rudakból álló TDR-elektróda geometriai méretei A parcellát lefedő rácsháló összesen 273 mérési pontot tartalmazott, amelyekben a talaj nedvességtartalmának megállapításához a 4. ábrán látható jelalakot (trace) a TDR-elektróda talajba nyomását követően papírszalagra rögzítettük. A TDR-mérés után minden mérési pontról, 3 cm belső átmérőjű talajfúróval 0-10 cm-es talajmintát vettünk, amelynek nedvességtartalmát szárítószekrényes módszerrel határoztuk meg. A szárítószekrényes nedvességértékeket GM-es talajnedvesség-tartalomnak neveztük. A méréseket tíz nappal az aratás után, szeptember 4-én végeztük. A méréskor a tábla felszínén jól látható keréknyomok jelezték az aratást végző munkagép mozgásának nyomvonalát, aminek a méréskor nem tulajdonítottunk jelentőséget. A TDR-méréskor rögzített jelszint kiértékelésével állapítottuk meg a reflexióig eltelt időt, majd abból számítottuk a mérési pont látszólagos dielektromos állandójának értékét. Az így meghatározott látszólagos dielektromos állandót a (12) Toppfüggvénybe helyettesítve számítottuk a talaj térfogati nedvességtartalmát (Rajkai, 1991). Változó Átlag Szórás K-Sz p TDR 34,78 3,27 1,866 0,002 GM 33,17 1,83 1,180 0, táblázat. A TDR- és GM-talajnedvesség adatainak statisztikai jellemzői (K-Sz a Kolmogorov Szmirnov-normalitásérték; p a 95%-os valószínűség) 20

A talajnedvesség mérése és modell alkalmazása. Dr. Rajkai Kálmán MTA ATK TAKI, Budapest

A talajnedvesség mérése és modell alkalmazása. Dr. Rajkai Kálmán MTA ATK TAKI, Budapest A talajnedvesség mérése és modell alkalmazása Dr. Rajkai Kálmán MTA ATK TAKI, Budapest Az előadás tartalmi vázlata Miért érdekes a talajnedvesség? Talajnedvesség definíciója, mértékegységei; Talajnedvesség-mérés

Részletesebben

A talaj vízforgalma és hatása a mezőgazdasági termelésre

A talaj vízforgalma és hatása a mezőgazdasági termelésre ORSZÁGOS VÍZÜGYI FŐIGAZGATÓSÁG Sivatagosodás és Aszály Elleni Küzdelem Világnapja 2015. június 17. A talaj vízforgalma és hatása a mezőgazdasági termelésre Koltai Gábor 1 Rajkai Kálmán 2 Schmidt Rezső

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM Agrártudományi Centrum Mezőgazdaságtudományi Kar Fölhasznosítási, Műszaki és Területfejlesztési Intézet Debrecen, Böszörményi út 138

DEBRECENI EGYETEM Agrártudományi Centrum Mezőgazdaságtudományi Kar Fölhasznosítási, Műszaki és Területfejlesztési Intézet Debrecen, Böszörményi út 138 A T C DEBRECENI EGYETEM Agrártudományi Centrum Mezőgazdaságtudományi Kar Fölhasznosítási, Műszaki és Területfejlesztési Intézet Debrecen, Böszörményi út 138 BALMAZ típusú mélylazító munkájának minősítése

Részletesebben

Akusztikai tervezés a geometriai akusztika módszereivel

Akusztikai tervezés a geometriai akusztika módszereivel Akusztikai tervezés a geometriai akusztika módszereivel Fürjes Andor Tamás BME Híradástechnikai Tanszék Kép- és Hangtechnikai Laborcsoport, Rezgésakusztika Laboratórium 1 Tartalom A geometriai akusztika

Részletesebben

Kutatási beszámoló. 2015. február. Tangens delta mérésére alkalmas mérési összeállítás elkészítése

Kutatási beszámoló. 2015. február. Tangens delta mérésére alkalmas mérési összeállítás elkészítése Kutatási beszámoló 2015. február Gyüre Balázs BME Fizika tanszék Dr. Simon Ferenc csoportja Tangens delta mérésére alkalmas mérési összeállítás elkészítése A TKI-Ferrit Fejlsztő és Gyártó Kft.-nek munkája

Részletesebben

A hazai öntözés gyakorlatának fejlesztése a talajnedvesség mérés módszereinek tükrében

A hazai öntözés gyakorlatának fejlesztése a talajnedvesség mérés módszereinek tükrében A hazai öntözés gyakorlatának fejlesztése a talajnedvesség mérés módszereinek tükrében XXXIII. ORSZÁGOS VÁNDORGYŰLÉS SZOMBATHELY 2015. július 1-3. Fiala Károly ATIVIZIG Vízgazdálkodás Vízgazdálkodás fogalma:

Részletesebben

A MÉLYMŰVELÉS SZÜKSÉGESSÉGE MÓDJA ÉS ESZKÖZEI

A MÉLYMŰVELÉS SZÜKSÉGESSÉGE MÓDJA ÉS ESZKÖZEI A MÉLYMŰVELÉS SZÜKSÉGESSÉGE MÓDJA ÉS ESZKÖZEI Mélylazítás célja és szükségessége Célja: a talaj fejlődési folyamatainak eredményeként vagy egyéb talajtani és agrotechnikai okokból a talaj mélyebb rétegeiben

Részletesebben

Mérés és adatgyűjtés

Mérés és adatgyűjtés Mérés és adatgyűjtés 4. óra - levelező Mingesz Róbert Szegedi Tudományegyetem 2011. március 18. MA lev - 4. óra Verzió: 1.3 Utolsó frissítés: 2011. május 15. 1/51 Tartalom I 1 A/D konverterek alkalmazása

Részletesebben

Duna Stratégia Zöld minikonferencia október 8. A talajvízforgalom szerepe és jelentősége változó világunkban

Duna Stratégia Zöld minikonferencia október 8. A talajvízforgalom szerepe és jelentősége változó világunkban A talajvízforgalom szerepe és jelentősége változó világunkban Tóth Eszter MTA ATK Talajtani és Agrokémiai Intézet Pannon Egyetem Földünk klímája 10 millió évvel ezelőttől napjainkig Forrás: met.hu Az elmúlt

Részletesebben

Vezetők elektrosztatikus térben

Vezetők elektrosztatikus térben Vezetők elektrosztatikus térben Vezető: a töltések szabadon elmozdulhatnak Ha a vezető belsejében a térerősség nem lenne nulla akkor áram folyna. Ha a felületen a térerősségnek lenne tangenciális (párhuzamos)

Részletesebben

Mérési hibák 2006.10.04. 1

Mérési hibák 2006.10.04. 1 Mérési hibák 2006.10.04. 1 Mérés jel- és rendszerelméleti modellje Mérési hibák_labor/2 Mérési hibák mérési hiba: a meghatározandó értékre a mérés során kapott eredmény és ideális értéke közötti különbség

Részletesebben

Földminőség, fenntartható és környezetbarát gazdálkodás

Földminőség, fenntartható és környezetbarát gazdálkodás Földminőség, fenntartható és környezetbarát gazdálkodás A földminősítés elvi alapjai Rajkai Kálmán MTA TAKI Copyright 1996-98 Dale Carnegie & Associates, Inc. 1 Az előadás felépítése Cél: a földminősítés

Részletesebben

INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS

INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS 2017. január kivonat Készítette: az Országos Vízügyi Főigazgatóság Vízjelző és Vízrajzi Főosztály Vízrajzi Monitoring Osztálya és az Alsó-Tisza-vidéki

Részletesebben

TANMENET FIZIKA. 10. osztály. Hőtan, elektromosságtan. Heti 2 óra

TANMENET FIZIKA. 10. osztály. Hőtan, elektromosságtan. Heti 2 óra TANMENET FIZIKA 10. osztály Hőtan, elektromosságtan Heti 2 óra 2012-2013 I. Hőtan 1. Bevezetés Hőtani alapjelenségek 1.1. Emlékeztető 2. 1.2. A szilárd testek hőtágulásának törvényszerűségei. A szilárd

Részletesebben

Agrár-környezetvédelmi Modul Vízgazdálkodási ismeretek. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Agrár-környezetvédelmi Modul Vízgazdálkodási ismeretek. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Agrár-környezetvédelmi Modul Vízgazdálkodási ismeretek KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc A hidrológiai körfolyamat elemei; beszivárgás 9.lecke Intercepció A lehulló csapadék

Részletesebben

Mérés: Millikan olajcsepp-kísérlete

Mérés: Millikan olajcsepp-kísérlete Mérés: Millikan olajcsepp-kísérlete Mérés célja: 1909-ben ezt a mérést Robert Millikan végezte el először. Mérése során meg tudta határozni az elemi részecskék töltését. Ezért a felfedezéséért Nobel-díjat

Részletesebben

7. Laboratóriumi gyakorlat KIS ELMOZDULÁSOK MÉRÉSE KAPACITÍV ÉS INDUKTÍV MÓDSZERREL

7. Laboratóriumi gyakorlat KIS ELMOZDULÁSOK MÉRÉSE KAPACITÍV ÉS INDUKTÍV MÓDSZERREL 7. Laboratóriumi gyakorlat KIS ELMOZDULÁSOK MÉRÉSE KAPACITÍV ÉS INDUKTÍV MÓDSZERREL 1. A gyakorlat célja Kis elmozulások (.1mm 1cm) mérésének bemutatása egyszerű felépítésű érzékkőkkel. Kapacitív és inuktív

Részletesebben

INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS

INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS 2015. március kivonat Készítette: az Országos Vízügyi Főigazgatóság Vízvédelmi és Vízgyűjtő-gazdálkodási Főosztály Vízkészlet-gazdálkodási Osztálya és

Részletesebben

11-12. évfolyam. A tantárgy megnevezése: elektrotechnika. Évi óraszám: 69. Tanítási hetek száma: 37 + 32. Tanítási órák száma: 1 óra/hét

11-12. évfolyam. A tantárgy megnevezése: elektrotechnika. Évi óraszám: 69. Tanítási hetek száma: 37 + 32. Tanítási órák száma: 1 óra/hét ELEKTROTECHNIKA (VÁLASZTHATÓ) TANTÁRGY 11-12. évfolyam A tantárgy megnevezése: elektrotechnika Évi óraszám: 69 Tanítási hetek száma: 37 + 32 Tanítási órák száma: 1 óra/hét A képzés célja: Választható tantárgyként

Részletesebben

A talajnedvesség mérés módszerei és a mérési eredmények hasznosíthatósága

A talajnedvesség mérés módszerei és a mérési eredmények hasznosíthatósága A talajnedvesség mérés módszerei és a mérési eredmények hasznosíthatósága Fiala Károly Fehérváry István Magyar Hidrológia Társaság XXXIV. Országos Vándorgyűlés Debrecen 2016.07.06. Talajnedvesség tf %

Részletesebben

A HŐMÉRSÉKLET ÉS A CSAPADÉK HATÁSA A BÜKK NÖVEKEDÉSÉRE

A HŐMÉRSÉKLET ÉS A CSAPADÉK HATÁSA A BÜKK NÖVEKEDÉSÉRE A HŐMÉRSÉKLET ÉS A CSAPADÉK HATÁSA A BÜKK NÖVEKEDÉSÉRE Manninger M., Edelényi M., Jereb L., Pödör Z. VII. Erdő-klíma konferencia Debrecen, 2012. augusztus 30-31. Vázlat Célkitűzések Adatok Statisztikai,

Részletesebben

INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS

INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS 2015. július - kivonat - Készítette: az Országos Vízügyi Főigazgatóság Vízjelző és Vízrajzi Főosztály Vízrajzi Monitoring Osztálya és az Alsó-Tisza-vidéki

Részletesebben

Agrár-környezetvédelmi Modul Vízgazdálkodási ismeretek. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Agrár-környezetvédelmi Modul Vízgazdálkodási ismeretek. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Agrár-környezetvédelmi Modul Vízgazdálkodási ismeretek KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Az öntözési rend mennyiségi, minőségi és időrendi kérdései. 38.lecke Az öntözés gyakorlati

Részletesebben

A kísérlet, mérés megnevezése célkitűzései: Váltakozó áramú körök vizsgálata, induktív ellenállás mérése, induktivitás értelmezése.

A kísérlet, mérés megnevezése célkitűzései: Váltakozó áramú körök vizsgálata, induktív ellenállás mérése, induktivitás értelmezése. A kísérlet, mérés megnevezése célkitűzései: Váltakozó áramú körök vizsgálata, induktív ellenállás mérése, induktivitás értelmezése. Eszközszükséglet: tanulói tápegység funkcionál generátor tekercsek digitális

Részletesebben

A fenntartható geotermikus energiatermelés modellezéséhez szüksége bemenő paraméterek előállítása és ismertetése

A fenntartható geotermikus energiatermelés modellezéséhez szüksége bemenő paraméterek előállítása és ismertetése A fenntartható geotermikus energiatermelés modellezéséhez szüksége bemenő paraméterek előállítása és ismertetése Boda Erika III. éves doktorandusz Konzulensek: Dr. Szabó Csaba Dr. Török Kálmán Dr. Zilahi-Sebess

Részletesebben

INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS

INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS kivonat 2013. július Készítette az Országos Vízügyi Főigazgatóság Vízkészlet-gazdálkodási és Víziközmű Osztálya és az Alsó-Tisza vidéki Vízügyi Igazgatóság

Részletesebben

Debrecen-Kismacs és Debrecen-Látókép mérőállomás talajnedvesség adatsorainak elemzése

Debrecen-Kismacs és Debrecen-Látókép mérőállomás talajnedvesség adatsorainak elemzése Debrecen-Kismacs és Debrecen-Látókép mérőállomás talajnedvesség adatsorainak elemzése Nagy Zoltán 1, Dobos Attila 2, Rácz Csaba 2, Weidinger Tamás, 3 Merényi László 4, Dövényi Nagy Tamás 2, Molnár Krisztina

Részletesebben

A hiperspektrális képalkotás elve

A hiperspektrális képalkotás elve Távérzékelési laboratórium A VM MGI Hiperspektrális laborja korszerű hardveres és szoftveres hátterére alapozva biztosítja a távérzékelési technológia megbízható hazai és nemzetközi szolgáltatását. Távérzékelés

Részletesebben

ThermoMap módszertan, eredmények. Merényi László MFGI

ThermoMap módszertan, eredmények. Merényi László MFGI ThermoMap módszertan, eredmények Merényi László MFGI Tartalom Sekély-geotermikus potenciáltérkép: alapfelvetés, problémák Párhuzamok/különbségek a ThermoMap és a Nemzeti Cselekvési Terv sekély-geotermikus

Részletesebben

Talajroml{si folyamatok {ltal{ban és a kock{zatok Magyarorsz{gon

Talajroml{si folyamatok {ltal{ban és a kock{zatok Magyarorsz{gon Talajroml{si folyamatok {ltal{ban és a kock{zatok Magyarorsz{gon Szabó József, Anton Attila Soilutil Konferencia; Talajromlás, fenntartható talajhasználat ; Budapest, 2013. november 14. 1 Talaj- Mezőgazdas{g

Részletesebben

A 2014. május havi csapadékösszeg területi eloszlásának eltérése az 1971-2000. májusi átlagtól

A 2014. május havi csapadékösszeg területi eloszlásának eltérése az 1971-2000. májusi átlagtól 1. HELYZETÉRTÉKELÉS Csapadék 2014 májusában a rendelkezésre álló adatok szerint az ország területére lehullott csapadék mennyisége 36 mm (Nyírábrány) és 163 mm (Tés) között alakult, az országos területi

Részletesebben

Mikor minden csoport kitöltötte a rá osztott talajszelvény jellemzőiről a mátrixot, körbejártuk a másik két gödröt, ahol az adott talajszelvényhez

Mikor minden csoport kitöltötte a rá osztott talajszelvény jellemzőiről a mátrixot, körbejártuk a másik két gödröt, ahol az adott talajszelvényhez Az Ecovoc projekt keretein belül második alkalommal került megrendezésre Magyarországon próbaképzés. A próbaképzéseink célja, hogy a) leteszteljük azokat a gyakorlati oktatási módszereket, melyek gazdát

Részletesebben

A mérések általános és alapvető metrológiai fogalmai és definíciói. Mérések, mérési eredmények, mérési bizonytalanság. mérés. mérési elv

A mérések általános és alapvető metrológiai fogalmai és definíciói. Mérések, mérési eredmények, mérési bizonytalanság. mérés. mérési elv Mérések, mérési eredmények, mérési bizonytalanság A mérések általános és alapvető metrológiai fogalmai és definíciói mérés Műveletek összessége, amelyek célja egy mennyiség értékének meghatározása. mérési

Részletesebben

Kutatói pályára felkészítı akadémiai ismeretek modul

Kutatói pályára felkészítı akadémiai ismeretek modul Kutatói pályára felkészítı akadémiai ismeretek modul Környezetgazdálkodás Modellezés, mint módszer bemutatása KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI AGRÁRMÉRNÖK MSC Goudriaan mikroklímaszimulációs modellje III. 29. lecke

Részletesebben

= Φ B(t = t) Φ B (t = 0) t

= Φ B(t = t) Φ B (t = 0) t 4. Gyakorlat 32B-3 Egy ellenállású, r sugarú köralakú huzalhurok a B homogén mágneses erőtér irányára merőleges felületen fekszik. A hurkot gyorsan, t idő alatt 180 o -kal átforditjuk. Számitsuk ki, hogy

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM AGRÁR- ÉS GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYOK CENTRUMA FÖLDHASZNOSÍTÁSI-, MŰSZAKI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI INTÉZET Meteorológiai mérések hasznosítása döntéstámogató rendszerekben Rácz Csaba Nagy János

Részletesebben

Az öntözés tízparancsolata

Az öntözés tízparancsolata 1. Az öntözés - mint vízgazdálkodási kategória - a víz hasznosításának egyik módja, egyben az adott helyen rendelkezésünkre álló víz felhasználásának egyik eszköze és az adott (vízgyűjtő)terület vízháztartásának

Részletesebben

VÍZHIÁNY ÉS ADAPTÍV VÍZGAZDÁLKODÁSI STRATÉGIÁK A MAGYAR-SZERB HATÁRMENTI RÉGIÓBAN

VÍZHIÁNY ÉS ADAPTÍV VÍZGAZDÁLKODÁSI STRATÉGIÁK A MAGYAR-SZERB HATÁRMENTI RÉGIÓBAN VÍZHIÁNY ÉS ADAPTÍV VÍZGAZDÁLKODÁSI STRATÉGIÁK A MAGYAR-SZERB HATÁRMENTI RÉGIÓBAN AZ ÖNTÖZÉS HELYZETE ÉS FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEI DR PÁLFAI IMRE FIALA KÁROLY BENHYE BALÁZS WAHASTART - WORKSHOP 2014. május

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Előszó 9

TARTALOMJEGYZÉK. Előszó 9 TARTALOMJEGYZÉK 3 Előszó 9 1. Villamos alapfogalmak 11 1.1. A villamosság elő for d u lá s a é s je le n t ősége 12 1.1.1. Történeti áttekintés 12 1.1.2. A vil la mos ság tech ni kai, tár sa dal mi ha

Részletesebben

Vízgazdálkodástan Párolgás

Vízgazdálkodástan Párolgás Vízgazdálkodástan Párolgás SZIE Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar Talajtani és Agrokémiai Tanszék, Vízgazdálkodási és Meteorológiai Csoport 2012/2013. tanév 1. félév A párolgás A párolgás fizikai

Részletesebben

INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS

INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS 2017. január kivonat Készítette: az Országos Vízügyi Főigazgatóság Vízjelző és Vízrajzi Főosztály Vízrajzi Monitoring Osztálya és az Alsó-Tisza-vidéki

Részletesebben

Gyenge adottságú és szárazodó termőhelyen történő fa alapanyag termelésének megalapozása VM determinációs projekt

Gyenge adottságú és szárazodó termőhelyen történő fa alapanyag termelésének megalapozása VM determinációs projekt Újabb módszerek az erdészeti termőhely minősítésben Rásó János Csiha Imre Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ Erdészeti Tudományos Intézet Püspökladányi Kísérleti Állomás Gyenge adottságú és szárazodó

Részletesebben

INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS

INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS 2015. január - kivonat - Készítette: az Országos Vízügyi Főigazgatóság Vízvédelmi és Vízgyűjtő-gazdálkodási Főosztály Vízkészlet-gazdálkodási Osztálya

Részletesebben

DETERMINATION OF SHEAR STRENGTH OF SOLID WASTES BASED ON CPT TEST RESULTS

DETERMINATION OF SHEAR STRENGTH OF SOLID WASTES BASED ON CPT TEST RESULTS Műszaki Földtudományi Közlemények, 83. kötet, 1. szám (2012), pp. 271 276. HULLADÉKOK TEHERBÍRÁSÁNAK MEGHATÁROZÁSA CPT-EREDMÉNYEK ALAPJÁN DETERMINATION OF SHEAR STRENGTH OF SOLID WASTES BASED ON CPT TEST

Részletesebben

ÚJDONSÁG Megjelent 2014-ben

ÚJDONSÁG Megjelent 2014-ben ÚJDONSÁG Megjelent 2014-ben A könyv összefoglalja a gyümölcstermő növények környezeti igényeire vonatkozó ismereteket, segítséget nyújtva evvel az adott gyümölcsfaj számára alkalmas terület kiválasztásához,

Részletesebben

INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS

INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS 2016. augusztus kivonat Készítette: az Országos Vízügyi Főigazgatóság Vízjelző és Vízrajzi Főosztály Vízrajzi Monitoring Osztálya és az Alsó-Tisza-vidéki

Részletesebben

9. Laboratóriumi gyakorlat NYOMÁSÉRZÉKELŐK

9. Laboratóriumi gyakorlat NYOMÁSÉRZÉKELŐK 9. Laboratóriumi gyakorlat NYOMÁSÉRZÉKELŐK 1.A gyakorlat célja Az MPX12DP piezorezisztiv differenciális nyomásérzékelő tanulmányozása. A nyomás feszültség p=f(u) karakterisztika megrajzolása. 2. Elméleti

Részletesebben

A magyarországi termőhely-osztályozásról

A magyarországi termőhely-osztályozásról A magyarországi termőhely-osztályozásról dr. Bidló András 1 dr. Heil Bálint 1 Illés Gábor 2 dr. Kovács Gábor 1 1. Nyugat-Magyarországi Egyetem, Termőhelyismerettani Tanszék 2. Erdészeti Tudományos Intézet

Részletesebben

A Balaton vízforgalmának a klímaváltozás hatására becsült változása

A Balaton vízforgalmának a klímaváltozás hatására becsült változása A Balaton vízforgalmának a klímaváltozás hatására becsült változása Varga György varga.gyorgy@ovf.hu VITUKI Hungary Kft. Országos Meteorológiai Szolgálat Az előadás tartalma adatok és információk a Balaton

Részletesebben

1.1 Emisszió, reflexió, transzmisszió

1.1 Emisszió, reflexió, transzmisszió 1.1 Emisszió, reflexió, transzmisszió A hőkamera által észlelt hosszú hullámú sugárzás - amit a hőkamera a látómezejében érzékel - a felület emissziójának, reflexiójának és transzmissziójának függvénye.

Részletesebben

Zaj- és rezgés. Törvényszerűségek

Zaj- és rezgés. Törvényszerűségek Zaj- és rezgés Törvényszerűségek A hang valamilyen közegben létrejövő rezgés. A vivőközeg szerint megkülönböztetünk: léghangot (a vivőközeg gáz, leggyakrabban levegő); folyadékhangot (a vivőközeg folyadék,

Részletesebben

EGYENÁRAMÚ TÁPEGYSÉGEK

EGYENÁRAMÚ TÁPEGYSÉGEK dátum:... a mérést végezte:... EGYENÁRAMÚ TÁPEGYSÉGEK m é r é s i j e g y z k ö n y v 1/A. Mérje meg az adott hálózati szabályozható (toroid) transzformátor szekunder tekercsének minimálisan és maximálisan

Részletesebben

INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS

INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS 2015. június - kivonat - Készítette: az Országos Vízügyi Főigazgatóság Vízjelző és Vízrajzi Főosztály Vízrajzi Monitoring Osztálya és az Alsó-Tisza-vidéki

Részletesebben

A FÖLD VÍZKÉSZLETE. A felszíni vízkészlet jól ismert. Összesen 1 384 000 000 km 3 víztömeget jelent.

A FÖLD VÍZKÉSZLETE. A felszíni vízkészlet jól ismert. Összesen 1 384 000 000 km 3 víztömeget jelent. A FÖLD VÍZKÉSZLETE A felszíni vízkészlet jól ismert. Összesen 1 384 000 000 km 3 víztömeget jelent. Megoszlása a következő: óceánok és tengerek (világtenger): 97,4 %; magashegységi és sarkvidéki jégkészletek:

Részletesebben

Városi talajok jellemzésének lehetőségei Sopron példáján

Városi talajok jellemzésének lehetőségei Sopron példáján Városi talajok jellemzésének lehetőségei Sopron példáján Horváth Adrienn Szűcs Péter Kámán Orsolya Németh Eszter Bidló András NymE-EMK-KFI Termőhelyismerettani Intézeti Tanszék 2012. augusztus 31. Városi

Részletesebben

Agroökológiaés agrometeorológia

Agroökológiaés agrometeorológia DEBRECENI EGYETEM Földhasznosítási, Műszaki és Területfejlesztési Intézet Agroökológiaés agrometeorológia Mezőgazdasági mérnök BSc alapszak (nappali és levelező képzés, partiumi levelező képzés) A talaj

Részletesebben

Méréstechnika. Rezgésmérés. Készítette: Ángyán Béla. Iszak Gábor. Seidl Áron. Veszprém. [Ide írhatja a szöveget] oldal 1

Méréstechnika. Rezgésmérés. Készítette: Ángyán Béla. Iszak Gábor. Seidl Áron. Veszprém. [Ide írhatja a szöveget] oldal 1 Méréstechnika Rezgésmérés Készítette: Ángyán Béla Iszak Gábor Seidl Áron Veszprém 2014 [Ide írhatja a szöveget] oldal 1 A rezgésekkel kapcsolatos alapfogalmak A rezgés a Magyar Értelmező Szótár megfogalmazása

Részletesebben

Felszín alatti vizektől függő ökoszisztémák vízigénye és állapota a Nyírség és a Duna-Tisza köze példáján keresztül

Felszín alatti vizektől függő ökoszisztémák vízigénye és állapota a Nyírség és a Duna-Tisza köze példáján keresztül Felszín alatti vizektől függő ökoszisztémák vízigénye és állapota a Nyírség és a Duna-Tisza köze példáján keresztül XXI. Konferencia a felszín alatti vizekről 2014. Április 2-3. Siófok Biró Marianna Simonffy

Részletesebben

A D-e-Meter Földminősítés gyakorlati alkalmazhatósága

A D-e-Meter Földminősítés gyakorlati alkalmazhatósága A D-e-Meter Földminősítés gyakorlati alkalmazhatósága 1 Hermann Tamás, 1 Speiser Ferenc, 2 Tóth Gergely, 1 Makó András 1 Pannon Egyetem 2 Európai Bizottság Közös Kutatóközpont Termékenységbecslés alapja

Részletesebben

A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP /1/A

A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP /1/A A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 7. előadás A vetésszerkezet kialakítása, tervezésének módszerei A vetésszerkezet Fogalma:

Részletesebben

A II. kategória Fizika OKTV mérési feladatainak megoldása

A II. kategória Fizika OKTV mérési feladatainak megoldása Nyomaték (x 0 Nm) O k t a t á si Hivatal A II. kategória Fizika OKTV mérési feladatainak megoldása./ A mágnes-gyűrűket a feladatban meghatározott sorrendbe és helyre rögzítve az alábbi táblázatban feltüntetett

Részletesebben

METEOROLÓGIAI MÉRÉSEK és MEGFIGYELÉSEK

METEOROLÓGIAI MÉRÉSEK és MEGFIGYELÉSEK METEOROLÓGIAI MÉRÉSEK és MEGFIGYELÉSEK Földtudomány BSc Mészáros Róbert Eötvös Loránd Tudományegyetem Meteorológiai Tanszék MIÉRT MÉRÜNK? A meteorológiai mérések célja: 1. A légkör pillanatnyi állapotának

Részletesebben

Magyar Földtani és Geofizikai Intézet. XXIII. Konferencia a felszín alatti vizekről április 6 7., Siófok

Magyar Földtani és Geofizikai Intézet. XXIII. Konferencia a felszín alatti vizekről április 6 7., Siófok Nemzeti Alkalmazkodási Térinformatikai Rendszer a klímaváltozás lehetséges hatásainak regionális léptékű előrejelzése és az alkalmazkodási intézkedések megalapozása érdekében Szőcs Teodóra, Kovács Attila,

Részletesebben

A július havi csapadékösszeg területi eloszlásának eltérése az júliusi átlagtól

A július havi csapadékösszeg területi eloszlásának eltérése az júliusi átlagtól 1. HELYZETÉRTÉKELÉS Csapadék 2014 júliusában a rendelkezésre álló adatok szerint az ország területére lehullott csapadék mennyisége 59 mm (Drávaszabolcs) és 239 mm (Pankota) [Csongrád m.] között alakult,

Részletesebben

NSZ/NT betonok alkalmazása az M7 ap. S65 jelű aluljáró felszerkezetének építésénél

NSZ/NT betonok alkalmazása az M7 ap. S65 jelű aluljáró felszerkezetének építésénél NSZ/NT betonok alkalmazása az M7 ap. S65 jelű aluljáró felszerkezetének építésénél Betontechnológiai kísérletek Az I. kísérlet sorozatban azt vizsgáltuk, hogy azonos betonösszetétel mellett milyen hatást

Részletesebben

Elektrosztatika. 1.2. Mekkora két egyenlő nagyságú töltés taszítja egymást 10 m távolságból 100 N nagyságú erővel? megoldás

Elektrosztatika. 1.2. Mekkora két egyenlő nagyságú töltés taszítja egymást 10 m távolságból 100 N nagyságú erővel? megoldás Elektrosztatika 1.1. Mekkora távolságra van egymástól az a két pontszerű test, amelynek töltése 2. 10-6 C és 3. 10-8 C, és 60 N nagyságú erővel taszítják egymást? 1.2. Mekkora két egyenlő nagyságú töltés

Részletesebben

A szigetközi MODFLOW modellezés verifikálása, paraméter optimalizálás izotóp-adatokkal

A szigetközi MODFLOW modellezés verifikálása, paraméter optimalizálás izotóp-adatokkal A szigetközi MODFLOW modellezés verifikálása, paraméter optimalizálás izotóp-adatokkal Deák József Maginecz János Szalai József Dervaderits Borbála Földtani felépítés Áramlási viszonyok Vízföldtani kérdések

Részletesebben

A 2010/2011. tanévi FIZIKA Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első fordulójának. feladatai fizikából. I. kategória

A 2010/2011. tanévi FIZIKA Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első fordulójának. feladatai fizikából. I. kategória Oktatási Hivatal A 2010/2011. tanévi FIZIKA Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első fordulójának feladatai fizikából I. kategória A dolgozatok elkészítéséhez minden segédeszköz használható. Megoldandó

Részletesebben

Andó Mátyás Felületi érdesség matyi.misi.eu. Felületi érdesség. 1. ábra. Felületi érdességi jelek

Andó Mátyás Felületi érdesség matyi.misi.eu. Felületi érdesség. 1. ábra. Felületi érdességi jelek 1. Felületi érdesség használata Felületi érdesség A műszaki rajzokon a geometria méretek tűrése mellett a felületeket is jellemzik. A felületek jellemzésére leginkább a felületi érdességet használják.

Részletesebben

OPTIKA. Geometriai optika. Snellius Descartes-törvény. www.baranyi.hu 2010. szeptember 19. FIZIKA TÁVOKTATÁS

OPTIKA. Geometriai optika. Snellius Descartes-törvény. www.baranyi.hu 2010. szeptember 19. FIZIKA TÁVOKTATÁS OPTIKA Geometriai optika Snellius Descartes-törvény A fényhullám a geometriai optika szempontjából párhuzamos fénysugarakból áll. A vákuumban haladó fénysugár a geometriai egyenes fizikai megfelelője.

Részletesebben

INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS

INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS kivonat 2013. szeptember Készítette az Országos Vízügyi Főigazgatóság Vízkészlet-gazdálkodási és Víziközmű Osztálya és az Alsó-Tisza vidéki Vízügyi Igazgatóság

Részletesebben

Módszertani Intézeti Tanszéki Osztály. A megoldás részletes mellékszámítások hiányában nem értékelhető!

Módszertani Intézeti Tanszéki Osztály. A megoldás részletes mellékszámítások hiányában nem értékelhető! BGF KKK Módszertani Intézeti Tanszéki Osztály Budapest, 2012.. Név:... Neptun kód:... Érdemjegy:..... STATISZTIKA II. VIZSGADOLGOZAT Feladatok 1. 2. 3. 4. 5. 6. Összesen Szerezhető pontszám 21 20 7 22

Részletesebben

INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS

INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS 2016. november kivonat Készítette: az Országos Vízügyi Főigazgatóság Vízjelző és Vízrajzi Főosztály Vízrajzi Monitoring Osztálya és az Alsó-Tisza-vidéki

Részletesebben

Al-Mg-Si háromalkotós egyensúlyi fázisdiagram közelítő számítása

Al-Mg-Si háromalkotós egyensúlyi fázisdiagram közelítő számítása l--si háromalkotós egyensúlyi fázisdiagram közelítő számítása evezetés Farkas János 1, Dr. Roósz ndrás 1 doktorandusz, tanszékvezető egyetemi tanár Miskolci Egyetem nyag- és Kohómérnöki Kar Fémtani Tanszék

Részletesebben

Rugalmas állandók mérése

Rugalmas állandók mérése KLASSZIKUS FIZIKA LABORATÓRIUM 2. MÉRÉS Rugalmas állandók mérése Mérést végezte: Enyingi Vera Atala ENVSAAT.ELTE Mérés időpontja: 2011. november 16. Szerda délelőtti csoport 1. A mérés rövid leírása Mérésem

Részletesebben

Számítási feladatok a 6. fejezethez

Számítási feladatok a 6. fejezethez Számítási feladatok a 6. fejezethez 1. Egy szinuszosan változó áram a polaritás váltás után 1 μs múlva éri el első maximumát. Mekkora az áram frekvenciája? 2. Egy áramkörben I = 0,5 A erősségű és 200 Hz

Részletesebben

Csapadékmaximum-függvények változása

Csapadékmaximum-függvények változása Csapadékmaximum-függvények változása (Techniques and methods for climate change adaptation for cities /2013-1-HU1-LEO05-09613/) Dr. Buzás Kálmán, Dr. Honti Márk, Varga Laura Elavult mértékadó tervezési

Részletesebben

INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS

INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS kivonat 2013. november Készítette az Országos Vízügyi Főigazgatóság Vízkészlet-gazdálkodási és Víziközmű Osztálya és az Alsó-Tisza vidéki Vízügyi Igazgatóság

Részletesebben

INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS

INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS 2016. szeptember - kivonat - Készítette: az Országos Vízügyi Főigazgatóság Vízjelző és Vízrajzi Főosztály Vízrajzi Monitoring Osztálya és az Alsó-Tisza-vidéki

Részletesebben

Pásztor László: Talajinformációs Rendszerek Birtokrendező MSc kurzus. 2. Hazai talajinformációs rendszerek

Pásztor László: Talajinformációs Rendszerek Birtokrendező MSc kurzus. 2. Hazai talajinformációs rendszerek Magyar Tudományos Akadémia Talajtani és Agrokémiai Kutatóintézet Környezetinformatikai Osztály, GIS Labor Pásztor László: Talajinformációs Rendszerek Birtokrendező MSc kurzus 2. Hazai talajinformációs

Részletesebben

A precíziós növénytermesztés döntéstámogató eszközei

A precíziós növénytermesztés döntéstámogató eszközei A precíziós növénytermesztés döntéstámogató eszközei Harnos Zsolt Csete László "Precíziós növénytermesztés" NKFP projekt konferencia Bábolna 2004. június 7-8. 1 A precíziós mezőgazdaság egy olyan farm

Részletesebben

Az aszály, az éghajlati változékonyság és a növények vízellátottsága (Agroklimatológiai elemzés)

Az aszály, az éghajlati változékonyság és a növények vízellátottsága (Agroklimatológiai elemzés) NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM Mezőgazdaság- és Élelmiszertudumányi Kar Környezettudományi Intézet Agrometeorológiai Intézeti Tanszék Az aszály, az éghajlati változékonyság és a növények vízellátottsága

Részletesebben

INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS

INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS 2015. szeptember kivonat Készítette: az Országos Vízügyi Főigazgatóság Vízjelző és Vízrajzi Főosztály Vízrajzi Monitoring Osztálya és az Alsó-Tisza-vidéki

Részletesebben

A augusztus havi csapadékösszeg területi eloszlásának eltérése az augusztusi átlagtól

A augusztus havi csapadékösszeg területi eloszlásának eltérése az augusztusi átlagtól 1. HELYZETÉRTÉKELÉS Csapadék 2014 augusztusában a rendelkezésre álló adatok szerint az ország területére lehullott csapadék mennyisége 19 mm (Szolnok repülőtér) és 203 mm (Budapest-Pestszentlőrinc) között

Részletesebben

Az ÉTI 1953. évben végzett cementvizsgálatainak kiértékelése POPOVICS SÁNDOR és UJHELYI JÁNOS

Az ÉTI 1953. évben végzett cementvizsgálatainak kiértékelése POPOVICS SÁNDOR és UJHELYI JÁNOS - 1 - Építőanyag, 1954. 9. pp. 307-312 Az ÉTI 1953. évben végzett cementvizsgálatainak kiértékelése POPOVICS SÁNDOR és UJHELYI JÁNOS 1. Bevezetés Az Építéstudományi Intézet Minősítő Laboratóriumába 1953.

Részletesebben

Tájékoztató. a Tiszán tavaszán várható lefolyási viszonyokról

Tájékoztató. a Tiszán tavaszán várható lefolyási viszonyokról Országos Vízügyi Főigazgatóság Országos Vízjelző Szolgálat Tájékoztató a Tiszán 216. tavaszán várható lefolyási viszonyokról A tájékoztató összeállítása során az alábbi meteorológiai és hidrológiai tényezőket

Részletesebben

Áramköri elemek. 1 Ábra: Az ellenállások egyezményes jele

Áramköri elemek. 1 Ábra: Az ellenállások egyezményes jele Áramköri elemek Az elektronikai áramkörök áramköri elemekből épülnek fel. Az áramköri elemeket két osztályba sorolhatjuk: aktív áramköri elemek: T passzív áramköri elemek: R, C, L Aktív áramköri elemek

Részletesebben

A víz stratégiai jelentőségű erőforrás

A víz stratégiai jelentőségű erőforrás soros c m msor helye A víz stratégiai jelentőségű erőforrás A vízkészlet a nemzet közös örökségét képezi, amelynek védelme, fenntartása és a jövő nemzedékek számára való megőrzése az állam és mindenki

Részletesebben

1. számú ábra. Kísérleti kályha járattal

1. számú ábra. Kísérleti kályha járattal Kísérleti kályha tesztelése A tesztsorozat célja egy járatos, egy kitöltött harang és egy üres harang hőtároló összehasonlítása. A lehető legkisebb méretű, élére állított téglából épített héjba hagyományos,

Részletesebben

Orvosi jelfeldolgozás. Információ. Információtartalom. Jelek osztályozása De, mi az a jel?

Orvosi jelfeldolgozás. Információ. Információtartalom. Jelek osztályozása De, mi az a jel? Orvosi jelfeldolgozás Információ De, mi az a jel? Jel: Információt szolgáltat (információ: új ismeretanyag, amely csökkenti a bizonytalanságot).. Megjelent.. Panasza? információ:. Egy beteg.. Fáj a fogam.

Részletesebben

Statisztika I. 8. előadás. Előadó: Dr. Ertsey Imre

Statisztika I. 8. előadás. Előadó: Dr. Ertsey Imre Statisztika I. 8. előadás Előadó: Dr. Ertsey Imre Minták alapján történő értékelések A statisztika foglalkozik. a tömegjelenségek vizsgálatával Bizonyos esetekben lehetetlen illetve célszerűtlen a teljes

Részletesebben

Méréstechnika. Hőmérséklet mérése

Méréstechnika. Hőmérséklet mérése Méréstechnika Hőmérséklet mérése Hőmérséklet: A hőmérséklet a termikus kölcsönhatáshoz tartozó állapotjelző. A hőmérséklet azt jelzi, hogy egy test hőtartalma milyen szintű. Amennyiben két eltérő hőmérsékletű

Részletesebben

XXI. NEMZETKÖZI GÉPÉSZETI TALÁLKOZÓ

XXI. NEMZETKÖZI GÉPÉSZETI TALÁLKOZÓ XXI. NEMZETKÖZI GÉPÉSZETI TALÁLKOZÓ Szaszák Norbert II. éves doktoranduszhallgató, Dr. Szabó Szilárd Miskolci Egyetem, Áramlás- és Hőtechnikai Gépek Tanszéke 2013. Összefoglaló Doktori téma: turbulenciagenerátorok

Részletesebben

5. Laboratóriumi gyakorlat

5. Laboratóriumi gyakorlat 5. Laboratóriumi gyakorlat HETEROGÉN KÉMIAI REAKCIÓ SEBESSÉGÉNEK VIZSGÁLATA A CO 2 -nak vízben történő oldódása és az azt követő egyensúlyra vezető kémiai reakció az alábbi reakcióegyenlettel írható le:

Részletesebben

Big Data technológiai megoldások fejlesztése közvetlen mezőgazdasági tevékenységekhez

Big Data technológiai megoldások fejlesztése közvetlen mezőgazdasági tevékenységekhez Big Data technológiai megoldások fejlesztése közvetlen mezőgazdasági tevékenységekhez Szármes Péter doktorandusz hallgató Széchenyi István Egyetem, MMTDI Dr. Élő Gábor egyetemi docens, Széchenyi István

Részletesebben

Talajmechanika. Aradi László

Talajmechanika. Aradi László Talajmechanika Aradi László 1 Tartalom Szemcsealak, szemcsenagyság A talajok szemeloszlás-vizsgálata Természetes víztartalom Plasztikus vizsgálatok Konzisztencia határok Plasztikus- és konzisztenciaindex

Részletesebben

Izotóphidrológiai módszerek alkalmazása a Kútfő projektben

Izotóphidrológiai módszerek alkalmazása a Kútfő projektben Izotóphidrológiai módszerek alkalmazása a Kútfő projektben Deák József 1, Szűcs Péter 2, Lénárt László 2, Székely Ferenc 3, Kompár László 2, Palcsu László 4, Fejes Zoltán 2 1 GWIS Kft., 8200. Veszprém,

Részletesebben

A Tócó, egy tipikus alföldi ér vízminőségi jellemzése

A Tócó, egy tipikus alföldi ér vízminőségi jellemzése A Tócó, egy tipikus alföldi ér vízminőségi jellemzése Magyar Hidrológiai Társaság XXXIV. Országos Vándorgyűlés Somlyai Imre, Dr. Grigorszky István Debreceni Egyetem, Hidrobiológiai Tanszék Témafelvetés

Részletesebben

INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS

INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS kivonat 2013. december Készítette az Országos Vízügyi Főigazgatóság Vízkészlet-gazdálkodási és Víziközmű Osztálya és az Alsó-Tisza vidéki Vízügyi Igazgatóság

Részletesebben

A soros RC-kör. t, szög [rad] feszültség áramerősség. 2. ábra a soros RC-kör kapcsolási rajza. a) b) 3. ábra

A soros RC-kör. t, szög [rad] feszültség áramerősség. 2. ábra a soros RC-kör kapcsolási rajza. a) b) 3. ábra A soros RC-kör Az átmeneti jelenségek vizsgálatakor soros RC-körben egyértelművé vált, hogy a kondenzátoron a késik az áramhoz képest. Váltakozóáramú körökben ez a késés, pontosan 90 fok. Ezt figyelhetjük

Részletesebben