57/2005. (XI. 30.) BM rendelet. A Riasztási és Segítségnyújtási Terv

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "57/2005. (XI. 30.) BM rendelet. A Riasztási és Segítségnyújtási Terv"

Átírás

1 57/2005. (XI. 30.) BM rendelet a Riasztási és Segítségnyújtási Tervről, a hivatásos önkormányzati és az önkéntes tűzoltóságok működési területéről, valamint a tűzoltóságok vonulásaival kapcsolatos költségek megtérítéséről A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló évi XXXI. törvény 47. -a (2) bekezdésének i) és k) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el: 1. A rendelet hatálya a hivatásos katasztrófavédelmi szervekre, a hivatásos önkormányzati, az önkéntes és a létesítményi tűzoltóságokra terjed ki. A Riasztási és Segítségnyújtási Terv 2. (1) A Riasztási és Segítségnyújtási Terv (a továbbiakban: RST kötet) tűzesetek eloltására, műszaki mentést igénylő események felszámolására és a katasztrófák elleni védekezésre irányuló terv, amely a) a hivatásos önkormányzati, az önkéntes (a továbbiakban együtt: tűzoltóság) és a létesítményi tűzoltóságok, valamint külön jogszabály 1 alapján a Repülőtéri Katasztrófavédelmi Igazgatóság (a továbbiakban: RKI), b) az alapszabályukban tűzoltási és műszaki mentési tevékenységet vállaló tűzoltó egyesületek, c) a gazdálkodási tevékenységet folytató magánszemélyek, jogi személyek, valamint a magán- és jogi személyek jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetei erői és eszközei igénybevételének rendjét határozza meg. (2) 2 Az RST kötet tartalmi követelményeit a rendelet 2. melléklete rögzíti. Az egységes adatbázis létrehozása, kezelése érdekében az RST kötet részét képező RST adatlapok formáját a rendelet 3. melléklete határozza meg. Az egységes RST adatbázis létrehozására és működésére az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (a továbbiakban: OKF) főigazgatója tájékoztatót ad ki. (3) 3 Az RST kötetből az OKF Központi Ügyeletén (a továbbiakban: Központi Ügyelet) kell elhelyezni a) a tűzoltóságok elsődleges és segítségnyújtási működési körzetét (a továbbiakban együtt: működési terület), valamint légi jármű balesete esetén az RKI működési területét magába foglaló jegyzéket, b) a településekre vonatkozó RST adatlapokat, c) a hivatásos önkormányzati tűzoltóságoknak az ország egész területére térítésmentesen igénybe vehető, a rendelet 4. mellékletében felsorolt technikai eszközeinek jegyzékét. 3. (1) A tűzoltóság elsődleges működési körzetére, valamint légi jármű balesete esetén az RKI a működési területére köteles RST kötetet készíteni. (2) Az elkészült RST kötetet 3 munkanapon belül köteles egy példányban, nyomtatott formában, jóváhagyásra felterjeszteni a) a tűzoltóság, a szakmai felügyeletet ellátó megyei katasztrófavédelmi igazgatóságra (a továbbiakban: igazgatóság), b) 4 a Fővárosi Tűzoltó-parancsnokság (a továbbiakban: FTP) és az RKI, az OKF-re. 1 A Budapest Ferihegy Nemzetközi Repülőtér hivatásos tűzoltóságának működéséről, fenntartásáról és fejlesztéséről szóló 8/1997. (II. 12.) BM rendelet. 2 A 2. (2) bekezdésének harmadik mondata a 35/2007. (XI. 29.) ÖTM rendelet 8. (5) bekezdésének a) pontja szerint módosított szöveg. E módosító rendelet 8. (2) bekezdése alapján a Riasztási és Segítségnyújtási Tervet a december 1. napjától számított 30 napon belül az új szabályoknak megfelelően át kell dolgozni és jóvá kell hagyni. Ezt követően az új RST kötetet kell alkalmazni. 3 A 2. (3) bekezdésének felvezető szövege a 35/2007. (XI. 29.) ÖTM rendelet 8. (6) bekezdésének a) pontja szerint módosított szöveg. E módosító rendelet 8. (2) bekezdése alapján a Riasztási és Segítségnyújtási Tervet a december 1. napjától számított 30 napon belül az új szabályoknak megfelelően át kell dolgozni és jóvá kell hagyni. Ezt követően az új RST kötetet kell alkalmazni.

2 (3) 5 Ha a tűzoltóság elsődleges működési körzete átnyúlik egy másik megye közigazgatási területére, akkor a jóváhagyáshoz szükséges a közigazgatási terület szerint illetékes igazgatóság egyetértése is. Az egyetértést a jóváhagyó igazgatóság, az FTP és az RKI esetén az OKF köteles beszerezni. 4. (1) A tűzoltóságok működési területét a rendelet 1. melléklete tartalmazza. (2) Település szétválása, új település alakítása esetén a település létrejöttével vagy szétválásával egyidejűleg meg kell határozni, hogy a település mely tűzoltóság elsődleges működési körzetéhez tartozik. A meghatározás alapjául az adott település elérhetőségi ideje szolgál. Az érintett tűzoltóságok közötti vita esetén a (3) bekezdésben foglaltakat kell alkalmazni. (3) 6 A tűzoltóság működési területének meghatározásakor előforduló vitás kérdésekben a rendelet 2. melléklete 8. pontjának figyelembevételével az OKF főigazgatója (a továbbiakban: főigazgató) dönt. 5. Az RST kötetbe történő tervezésről az RST kötet készítője tájékoztatja az érintett a) településen működő létesítményi tűzoltóságokat és az alapszabályukban tűzoltási és műszaki mentési tevékenységet vállaló tűzoltó egyesületeket, b) tűzoltóság elsődleges működési körzetén, valamint az RKI működési területén gazdálkodó tevékenységet folytató magánszemélyeket, jogi személyeket, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeteket, amelyektől az RST kötetet készítő tűzoltóság, illetve az RKI tűzoltási vagy műszaki mentési célra járműveket, eszközöket, felszereléseket, anyagokat tervez igénybe venni. 6. (1) Az RST kötet készítője az RST kötetek adattartalmában bekövetkező változásokat soron kívül átvezeti, amelyről az érintetteket haladéktalanul tájékoztatja. (2) A hatályos RST köteteket a készítő tűzoltóság, valamint az RKI híradóügyeletén, továbbá az igazgatóság ügyeletén, a tervezett tűzoltó gépjárműfecskendőkön kell elhelyezni. (3) 7 Az FTP kivételével a készítő tűzoltóság, a jóváhagyott RST kötetet megküldi az igazgatóságra. Az RST adatlapokat a készítő tűzoltóság és az RKI megküldi a segítségnyújtásra betervezett tűzoltóságokra. Az igazgatóság, az RKI és az FTP, az RST adatlapokat megküldik azon igazgatóságok számára, amelyek szakmai felügyelete alá tartozó tűzoltóság gépjárműveit betervezték. Az igazgatóság, az RKI és az FTP a jóváhagyott RST kötetből e rendelet 2. -ának (3) bekezdésében meghatározott dokumentumokat megküldik a Központi Ügyeletnek. (4) A Regionális Műszaki Mentő Bázis (a továbbiakban: bázis) különleges technikai eszközeit az RST kötetben tervező tűzoltóságok, valamint az RKI, az érintett településekre vonatkozó adatlapot kötelesek a tervezett bázist üzemeltető tűzoltóságra megküldeni. Az adatlapok összeállításánál a bázis elsődleges működési körzetén elhelyezkedő tűzoltóságok, valamint az RKI kötelesek egymással együttműködni. 4 A 3. (2) bekezdésének b) pontja a 35/2007. (XI. 29.) ÖTM rendelet 8. (5) bekezdésének c) pontja szerint módosított szöveg. E módosító rendelet 8. (2) bekezdése alapján a Riasztási és Segítségnyújtási Tervet a december 1. napjától számított 30 napon belül az új szabályoknak megfelelően át kell dolgozni és jóvá kell hagyni. Ezt követően az új RST kötetet kell alkalmazni. 5 A 3. (3) bekezdésének második mondata a 35/2007. (XI. 29.) ÖTM rendelet 8. (5) bekezdésének b) pontja szerint módosított szöveg. E módosító rendelet 8. (2) bekezdése alapján a Riasztási és Segítségnyújtási Tervet a december 1. napjától számított 30 napon belül az új szabályoknak megfelelően át kell dolgozni és jóvá kell hagyni. Ezt követően az új RST kötetet kell alkalmazni. 6 A 4. (3) bekezdése a 35/2007. (XI. 29.) ÖTM rendelet 8. (5) bekezdésének b) pontja szerint módosított szöveg. E módosító rendelet 8. (2) bekezdése alapján a Riasztási és Segítségnyújtási Tervet a december 1. napjától számított 30 napon belül az új szabályoknak megfelelően át kell dolgozni és jóvá kell hagyni. Ezt követően az új RST kötetet kell alkalmazni. 7 A 6. (3) bekezdésének negyedik mondata a 35/2007. (XI. 29.) ÖTM rendelet 8. (6) bekezdésének b) pontja szerint módosított szöveg. E módosító rendelet 8. (2) bekezdése alapján a Riasztási és Segítségnyújtási Tervet a december 1. napjától számított 30 napon belül az új szabályoknak megfelelően át kell dolgozni és jóvá kell hagyni. Ezt követően az új RST kötetet kell alkalmazni.

3 7. (1) A tűzoltáshoz, illetőleg a műszaki mentéshez szükséges erők és eszközök riasztását az RST adatlap alapján a jelzést értékelő személy döntése szerint kell végrehajtani. (2) 8 Az RST adatlapon rögzítettek szerinti erők, eszközök riasztását a tűzoltóság elsődleges működési körzete szerinti híradóügyeletes hajtja végre a saját erők, eszközök részére. A riasztással egyidejűleg értesíteni kell az alapszabályában mentő-tűzvédelmi feladatok ellátását vállaló és a működési terület szerinti tűzoltósággal együttműködési megállapodással rendelkező tűzoltó egyesületet. A megállapodást a működési terület szerinti tűzoltóság köteles a szakmai felügyeletet ellátó igazgatóságra, az FTP esetén az OKF-re jóváhagyásra felterjeszteni. A megállapodásnak tartalmaznia kell a költségek megtérítésének és a tűzoltó egyesület értesítésének rendjét. A segítségnyújtásra tervezett tűzoltóság erőinek, eszközeinek riasztását, az igazgatóság ügyeletese az FTP esetében az FTP Hírközpontja hajtja végre. (3) A tűzoltás- vagy mentésvezető döntése alapján a bázis különleges technikai eszközeinek a riasztása a bázist üzemeltető tűzoltóság elsődleges működési körzetébe, az üzemeltető tűzoltóság híradóügyeletesének, egyéb esetben az igazgatóság ügyeletesének feladata. (4) 9 A tűzoltóságok a működési területükön kívülre is kötelesek vonulni, ha azt számukra a Központi Ügyelet elrendeli, egyéb esetben működési területüket csak az OKF főigazgatójának engedélyével hagyhatják el. A bázis különleges technikai eszközeinek riasztását működési területén és azon túl is a Központi Ügyelet közvetlenül is elrendelheti. (5) A bázisok különleges technikai eszközei az üzemeltetést végző hivatásos önkormányzati tűzoltóságok különleges szerállományához tartoznak. Olyan tűzoltási, műszaki mentési, katasztrófaveszélyt megelőző, illetve katasztrófahelyzetben a védekezési feladatok végrehajtásához vehetők igénybe, ahol a tűzoltóság egyéb eszközei mennyiségükből vagy teljesítményükből adódóan nem elegendőek az esemény felszámolásához. (6) A bázisok működési területét (elsődleges működési körzet és segítségnyújtási működési körzet) és különleges technikai eszközeit az 5. melléklet tartalmazza. 8. (1) A létesítményi tűzoltóság a saját működési területén kívülre csak akkor riasztható, ha az RST kötet alapján igénybe vehető erők és eszközök nem elegendőek a tűzoltáshoz, műszaki mentéshez, vagy késedelmes kiérkezésük hátráltatná ezen feladatok ellátását. (2) 10 A létesítményi tűzoltóság, fenntartója engedélyével működési területén kívüli vonulásaira megállapodást köthet a működési terület szerinti tűzoltósággal, ha a megállapodásban foglaltak nem veszélyeztetik a létesítményi tűzoltóság alapfeladatának ellátását. A megállapodás megkötéséről a működési terület szerinti tűzoltóság a fenntartóját tájékoztatja. A megállapodás megkötését a létesítményi tűzoltóság is kezdeményezheti. A megállapodást a működési terület szerinti tűzoltóság, jóváhagyásra felterjeszti a szakmai felügyeletet ellátó igazgatóságra, az FTP esetén az OKF-re. A megállapodásnak tartalmaznia kell a létesítményi tűzoltóság riasztásának és a költségek megtérítésének rendjét. (3) 11 Az önkéntes tűzoltóságokat önkéntes kötelezettségvállalás esetén segítségnyújtásra a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter által kijelölt területen tervezni kell, amennyiben vállalják, hogy az elsődleges működési körzetük védelmét a vonatkozó rendeletben meghatározott szinten, a segítségnyújtással 8 A 7. (2) bekezdése a 35/2007. (XI. 29.) ÖTM rendelet 1. (1) bekezdésével megállapított szöveg. E módosító rendelet 8. (2) bekezdése alapján a Riasztási és Segítségnyújtási Tervet a december 1. napjától számított 30 napon belül az új szabályoknak megfelelően át kell dolgozni és jóvá kell hagyni. Ezt követően az új RST kötetet kell alkalmazni. 9 A 7. (4) bekezdése a 35/2007. (XI. 29.) ÖTM rendelet 1. (2) bekezdésével megállapított szöveg. E módosító rendelet 8. (2) bekezdése alapján a Riasztási és Segítségnyújtási Tervet a december 1. napjától számított 30 napon belül az új szabályoknak megfelelően át kell dolgozni és jóvá kell hagyni. Ezt követően az új RST kötetet kell alkalmazni. 10 A 8. (2) bekezdése a 35/2007. (XI. 29.) ÖTM rendelet 2. -ával megállapított szöveg. E módosító rendelet 8. (2) bekezdése alapján a Riasztási és Segítségnyújtási Tervet a december 1. napjától számított 30 napon belül az új szabályoknak megfelelően át kell dolgozni és jóvá kell hagyni. Ezt követően az új RST kötetet kell alkalmazni. 11 A 8. (3) bekezdésének első mondata a 35/2007. (XI. 29.) ÖTM rendelet 8. (4) bekezdése szerint módosított szöveg. E módosító rendelet 8. (2) bekezdése alapján a Riasztási és Segítségnyújtási Tervet a december 1. napjától számított 30 napon belül az új szabályoknak megfelelően át kell dolgozni és jóvá kell hagyni. Ezt követően az új RST kötetet kell alkalmazni.

4 egyidejűleg biztosítani képesek. A segítségnyújtási működési körzet vállalásához az önkéntes tűzoltóságnak teljesíteni kell az önkéntes tűzoltóságokra vonatkozó külön jogszabályban 12 megfogalmazott előírásokat. A beavatkozással kapcsolatos költségek megtérítése 9. (1) A hivatásos önkormányzati tűzoltóság vonulásainak költségét meg kell téríteni: a) a működési területén kívül elrendelt vonulás esetén, kivéve az országosan vonultatható szerek működési területen belüli riasztását, b) a bázis különleges technikai eszközeinek a működési területen kívüli igénybevételekor. (2) Az önkéntes tűzoltóság vonulásainak költségét a működési területén kívül elrendelt vonulások esetén kivéve, ha a működési területen túli segítségnyújtást a 8. (3) bekezdése alapján önként vállalták meg kell téríteni. (3) A létesítményi tűzoltóság vonulásainak költségét a külön jogszabályban meghatározott működési területén kívül a 8. (2) bekezdés szerinti megállapodásban foglaltakon túl elrendelt vonulások esetében kell megtéríteni. (4) Az RST kötetben szereplő, a tűzoltóságon kívüli, illetőleg a 9. (3) bekezdésébe nem tartozó erők, eszközök igénybevételével felmerült költségeket a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló évi XXXI. törvény és a Polgári Törvénykönyv előírásainak megfelelően kell megtéríteni. (5) A tűzoltó egyesület beavatkozási költségét meg kell téríteni, ha értesítését követően az egyesület a megjelölt helyszínre indult, kivéve, ha a beavatkozás azokon a településeken, létesítményekben történik, amelyekre alapszabályában, együttműködési megállapodás(ok)ban, szerződés(ek)ben az egyesület ellenszolgáltatás nélküli kötelezettségként vállalta a tűzoltási és műszaki mentési tevékenységet. 10. (1) Az e rendeletben meghatározott igénybevétel esetén a beavatkozás költségeként számolható el a) a 9. (1) bekezdésének a) pontja, valamint a (2) (3) és (5) bekezdéseiben foglaltak esetében a vonulással és az állomáshelyre történő visszatéréssel, illetőleg a beavatkozással összefüggésben felhasznált hajtóanyag, kenőanyag és a beavatkozás során felhasznált oltógáz, oltópor, habképző anyag (a továbbiakban együtt: oltóanyag) és a felitató anyag értéke, b) a 9. (1) bekezdésének b) pontja esetében a vonulással és az állomáshelyre történő visszatéréssel, illetőleg a beavatkozással összefüggésben felhasznált hajtóanyag, a cserefelépítményes gépjárművek málhaterében rendszeresített és a beavatkozás során szakmailag indokoltan elhasznált anyag értéke, c) a vonulás, a beavatkozás és az állomáshelyre történő visszatérés során, önhibán kívül keletkezett olyan kár, amely más jogviszonyból nem térül meg. (2) A tűzoltó gépjárművek elszámolható költségnormáit a működési területen érvényes előírásokkal egyezően kell alkalmazni A 9. (1) (3) és (5) bekezdéseiben foglalt esetekben az igénybevétel költségeit a riasztásra (a tűzoltó egyesületek esetében értesítésre) jogosultak általi elrendelés esetén az OKF, az erre a célra biztosított költségkeret terhére téríti meg. 12. (1) 14 Az igénybevétellel kapcsolatos költségtérítést az igénybe vett hivatásos önkormányzati, önkéntes és létesítményi tűzoltóság parancsnoka az igénybevétel helye szerint a fővárosi tűzoltóparancsnok, illetve a 12 Az önkéntes tűzoltóságokra vonatkozó részletes szabályokról szóló 119/1996. (VII. 24.) Korm. rendelet. 13 A 11. a 35/2007. (XI. 29.) ÖTM rendelet 8. (5) bekezdésének b) pontja szerint módosított szöveg. E módosító rendelet 8. (2) bekezdése alapján a Riasztási és Segítségnyújtási Tervet a december 1. napjától számított 30 napon belül az új szabályoknak megfelelően át kell dolgozni és jóvá kell hagyni. Ezt követően az új RST kötetet kell alkalmazni. 14 A 12. (1) bekezdése a 35/2007. (XI. 29.) ÖTM rendelet 8. (5) bekezdésének d) pontja szerint módosított szöveg. E módosító rendelet 8. (2) bekezdése alapján a Riasztási és Segítségnyújtási Tervet a december 1. napjától számított 30 napon belül az új

5 területileg illetékes igazgatóság útján igényli az OKF-től a 6. mellékletben meghatározott igénybejelentő nyomtatványon és adatlapon. (2) 15 A költségtérítési igény jogosságát a fővárosi tűzoltóparancsnok, illetve a megyei katasztrófavédelmi igazgató megvizsgálja, és véleményével kiegészítve, a kérelem benyújtásától számított 10 napon belül felterjeszti az OKF-re. (3) A költségtérítési igény jogosságáról és mértékéről a főigazgató a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül dönt. 13. (1) Ez a rendelet december 1-jén lép hatályba, ezzel egyidejűleg a Riasztási és Segítségnyújtási Tervről, a hivatásos önkormányzati és az önkéntes tűzoltóságok működési területéről, valamint a tűzoltóságok vonulásaival kapcsolatos költségek megtérítéséről szóló 2/2003. (I. 14.) BM rendelet, valamint az azt módosító 51/2003. (XII. 19.) BM rendelet, továbbá a 68/2004. (XII. 30.) BM rendelet hatályát veszti. (2) melléklet az 57/2005. (XI. 30.) BM rendelethez 17 A készenléti szolgálattal rendelkező hivatásos önkormányzati tűzoltóságok, az önkéntes tűzoltóságok, valamint légi jármű balesete esetén az RKI működési területe BARANYA MEGYE KOMLÓ Bakóca Bodolyabér Felsőegerszeg Hosszúhetény Husztót Kárász Kisbeszterce Kishajmás Komló Kovácsszénája szabályoknak megfelelően át kell dolgozni és jóvá kell hagyni. Ezt követően az új RST kötetet kell alkalmazni. 15 A 12. (2) bekezdése a 35/2007. (XI. 29.) ÖTM rendelet 8. (5) bekezdésének c) pontja szerint módosított szöveg. E módosító rendelet 8. (2) bekezdése alapján a Riasztási és Segítségnyújtási Tervet a december 1. napjától számított 30 napon belül az új szabályoknak megfelelően át kell dolgozni és jóvá kell hagyni. Ezt követően az új RST kötetet kell alkalmazni. 16 A 13. (2) bekezdését a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet pontja hatályon kívül helyezte. 17 Az 1. számú melléklet a 35/2007. (XI. 29.) ÖTM rendelet 3. -ával megállapított szöveg. E módosító rendelet 8. (2) bekezdése alapján a Riasztási és Segítségnyújtási Tervet a december 1. napjától számított 30 napon belül az új szabályoknak megfelelően át kell dolgozni és jóvá kell hagyni. Ezt követően az új RST kötetet kell alkalmazni.

6 Köblény Liget Magyaregregy Magyarhertelend Magyarszék Mánfa Máza Mecsekpölöske Mindszentgodisa Okorvölgy Oroszló Szalatnak Szászvár Szentkatalin Tófű Varga Vékény Györe (Tolna megye) Izmény (Tolna megye) Váralja (Tolna megye) MOHÁCS Babarc Bár Bezedek Borjád Bóly Dunaszekcső Erdősmárok Fazekasboda Geresdlak Görcsönydoboka Himesháza Ivándárda Kátoly Kisbudmér Kisnyárád Kölked Lánycsók Lippó Liptód Majs Maráza Máriakéménd Mohács Monyoród Nagybudmér Nagynyárád Sárok Sátorhely Somberek Szajk Szederkény

7 Szellő Székelyszabar Töttös Udvar Versend PÉCS Abaliget Apátvarasd Aranyosgadány Áta Bakonya Baksa Belvárdgyula Berkesd Bicsérd Birján Boda Bogád Cserkút Egerág Ellend Erzsébet Görcsöny Gyód Hásságy Keszü Kékesd Kisasszonyfa Kisherend Kozármisleny Kökény Kővágószőlős Kővágótőttős Lothárd Magyarsarlós Martonfa Nagykozár Nagypall Olasz Orfű Pellérd Pereked Pécs Pécsbagota Pécsudvard Pécsvárad Pogány Regenye Romonya Szemely Szilágy Szilvás

8 Szőke Szőkéd Tengeri Téseny Velény Zengővárkony Zók SIKLÓS Adorjás Alsószentmárton Babarcszőlős Baranyahidvég Beremend Bisse Bogádmindszent Bosta Cún Csarnóta Diósviszló Drávacsehi Drávacsepely Drávapalkonya Drávapiski Drávaszabolcs Drávaszerdahely Egyházasharaszti Garé Gordisa Harkány Hegyszentmárton Hirics Illocska Ipacsfa Ivánbattyán Kásád Kemse Kémes Kisdér Kisharsány Kisjakabfalva Kiskassa Kislippó Kisszentmárton Kistapolca Kistótfalu Kovácshida Kórós Lapáncsa Lúzsok Magyarbóly Matty Márfa

9 Márok Nagyharsány Nagytótfalu Old Ócsárd Ózdfalu Palkonya Páprád Peterd Pécsdevecser Piskó Pócsa Rádfalva Sámod Siklós Siklósbodony Siklósnagyfalu Szalánta Szaporca Szava Tésenfa Túrony Újpetre Vajszló Vejti Villány Villánykövesd Vokány Zaláta SZIGETVÁR Almamellék Almáskeresztúr Basal Bánfa Besence Bogdása Boldogasszonyfa Botykapeterd Bükkösd Bürüs Csányoszró Csebény Cserdi Csertő Csonkamindszent Dencsháza Dinnyeberki Drávafok Drávaiványi Drávakeresztúr Drávasztára Endrőc

10 Felsőszentmárton Gerde Gilvánfa Gyöngyfa Gyöngyösmellék Helesfa Hetvehely Hobol Horváthertelend Ibafa Kacsóta Katádfa Kákics Kétújfalu Királyegyháza Kisdobsza Kistamási Magyarlukafa Magyarmecske Magyartelek Markóc Marócsa Merenye Molvány Mozsgó Nagycsány Nagydobsza Nagypeterd Nagyváty Nemeske Nyugotszenterzsébet Okorág Patapoklosi Pettend Rózsafa Sellye Somogyapáti Somogyhatvan Somogyhárságy Somogyviszló Sósvertike Sumony Szabadszentkirály Szentdénes Szentegát Szentlászló Szentlőrinc Szigetvár Szörény Szulimán Teklafalu Tótszentgyörgy Várad Vásárosbéc Zádor Lad (Somogy megye)

11 Patosfa (Somogy megye) Önkéntes tűzoltóság: VÉMÉND Erdősmecske Feked Lovászhetény Palotabozsok Szebény Szűr Véménd Baranya megye hivatásos önkormányzati tűzoltóságainak segítségnyújtási működési körzete: Baranya megye Bács-Kiskun megye Somogy megye Tolna megye hivatásos önkormányzati és önkéntes tűzoltóságainak elsődleges működési körzete. BÁCS-KISKUN MEGYE BAJA Baja Bácsbokod Bácsborsód Bácsszentgyörgy Bátmonostor Csátalja Csávoly Dávod Dunafalva Érsekcsanád Felsőszentiván Gara Hercegszántó Nagybaracska Nemesnádudvar Rém Sükösd Szeremle Vaskút Homorúd (Baranya megye) Újmohács (Baranya megye, Mohács település) Önkéntes tűzoltóság: BÁCSALMÁS Bácsalmás

12 Bácsszőlős Csikéria Katymár Kunbaja Madaras Mátételke Tataháza Önkéntes tűzoltóság: JÁNOSHALMA Borota Jánoshalma Kéleshalom Mélykút KALOCSA Apostag Bátya Drágszél Dunaegyháza Dunapataj Dunaszentbenedek Dusnok Érsekhalma Fajsz Foktő Géderlak Hajós Harta Homokmégy Kalocsa Miske Ordas Öregcsertő Solt Szakmár Uszód Újtelek Önkéntes tűzoltóság: KECEL Császártöltés Imrehegy Kecel KECSKEMÉT

13 Ballószög Helvécia Jakabszállás Kecskemét Nyárlőrinc Orgovány Városföld Önkéntes tűzoltóság: KEREKEGYHÁZA Ágasegyháza Fülöpháza Kerekegyháza Kunbaracs KISKŐRÖS Akasztó Csengőd Dunatetétlen Kaskantyú Kiskőrös Páhi Tabdi KISKUNFÉLEGYHÁZA Bugac Bugacpusztaháza Fülöpjakab Gátér Jászszentlászló Kiskunfélegyháza Kunszállás Móricgát Pálmonostora Petőfiszállás Tiszaalpár Csengele (Csongrád megye) Pusztaszer (Csongrád megye) KISKUNHALAS Balotaszállás Csólyospálos Harkakötöny Kelebia Kiskunhalas

14 Kiskunmajsa Kisszállás Kömpöc Kunfehértó Pirtó Szank Tompa Zsana Önkéntes tűzoltóság: KUNSZENTMIKLÓS Dunavecse Kunpeszér Kunszentmiklós Szalkszentmárton Tass Apaj (Pest megye) Önkéntes tűzoltóság: LAJOSMIZSE Felsőlajos Ladánybene Lajosmizse Táborfalva (Pest megye) Önkéntes tűzoltóság: SOLTVADKERT Bócsa Soltvadkert Tázlár Önkéntes tűzoltóság: SZABADSZÁLLÁS Fülöpszállás Izsák Kunadacs Soltszentimre Szabadszállás Újsolt Önkéntes tűzoltóság: TISZAKÉCSKE Lakitelek Tiszakécske Szentkirály Tiszajenő (Jász-Nagykun-Szolnok megye)

15 Tiszaug Bács-Kiskun megye hivatásos önkormányzati tűzoltóságainak segítségnyújtási működési körzete: Bács-Kiskun megye Baranya megye Csongrád megye Fejér megye Jász-Nagykun-Szolnok megye Pest megye Tolna megye hivatásos önkormányzati és önkéntes tűzoltóságainak és az FTP elsődleges működési körzete. BÉKÉS MEGYE BÉKÉSCSABA Békés Békéscsaba Bélmegyer Csabaszabadi Csárdaszállás Doboz Kamut Kétsoprony Köröstarcsa Mezőberény Murony Szabadkígyós Tarhos Telekgerendás Újkígyós GYULA Elek Geszt Gyula Kétegyháza Kötegyán Lőkösháza Méhkerék Sarkad Sarkadkeresztúr Újszalonta MEZŐKOVÁCSHÁZA

16 Almáskamarás Battonya Dombegyház Dombiratos Kaszaper Kevermes Kisdombegyház Kunágota Magyarbánhegyes Magyardombegyház Medgyesbodzás Medgyesegyháza Mezőhegyes Mezőkovácsháza Nagybánhegyes Nagykamarás Pusztaottlaka Végegyháza OROSHÁZA Csanádapáca Csorvás Gádoros Gerendás Kardoskút Nagyszénás Orosháza Pusztaföldvár Székkutas (Csongrád megye) Árpádhalom (Csongrád megye) Eperjes (Csongrád megye) Nagymágocs (Csongrád megye) SZARVAS Békésszentandrás Csabacsűd Hunya Gyomaendrőd Kardos Kondoros Örménykút Szarvas SZEGHALOM Dévaványa Füzesgyarmat Kertészsziget

17 Körösladány Okány Szeghalom Vésztő Csökmő (Hajdú-Bihar megye) Darvas (Hajdú-Bihar megye) Önkéntes tűzoltóság: TÓTKOMLÓS Békéssámson Tótkomlós Ambrózfalva (Csongrád megye) Csanádalberti (Csongrád megye) Nagyér (Csongrád megye) Pitvaros (Csongrád megye) Békés megye hivatásos önkormányzati tűzoltóságainak segítségnyújtási működési körzete: Békés megye Csongrád megye Hajdú-Bihar megye Jász-Nagykun-Szolnok megye hivatásos önkormányzati és önkéntes tűzoltóságainak elsődleges működési körzete. BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYE ENCS Abaújalpár Abaújkér Abaújlak Abaújszolnok Abaújvár Alsógagy Alsóvadász Arka Aszaló Baktakék Beret Boldogkőújfalu Boldogkőváralja Büttös Csenyéte Csobád Detek Encs Fáj Fancsal Felsődobsza Felsőgagy Felsővadász

18 Fony Forró Fulókércs Gadna Gagyapáti Gagybátor Gagyvendégi Garadna Gönc Göncruszka Gibárt Halmaj Hejce Hernádbüd Hernádcéce Hernádkércs Hernádpetri Hernádszentandrás Hernádszurdok Hernádvécse Hidasnémeti Homrogd Ináncs Kány Kázsmárk Kéked Keresztéte Kiskinizs Korlát Krasznokvajda Kupa Léh Litka Méra Mogyoróska Monaj Nagykinizs Novajidrány Nyésta Pamlény Pányok Pere Perecse Pusztaradvány Rásonysápberencs Regéc Selyeb Szalaszend Szászfa Szemere Szentistvánbaksa Telkibánya Tornyosnémeti Vilmány Vizsoly Zsujta

19 KAZINCBARCIKA Aggtelek Alacska Alsószuha Balajt Bánhorváti Berente Boldva Borsodszirák Damak Dédestapolcsány Dövény Dubicsány Edelény Felsőkelecsény Felsőnyárád Hangács Hegymeg Imola Irota Izsófalva Jákfalva Kazincbarcika Kurityán Lak Ládbesenyő Mályinka Múcsony Nagybarca Nyomár Ormosbánya Ragály Rudolftelep Sajógalgóc Sajóivánka Sajókaza Sajószentpéter Szakácsi Szuhafő Szuhakálló Tardona Tomor Trizs Vadna Zádorfalva Ziliz Zubogy MEZŐKÖVESD

20 Bogács Borsodgeszt Borsodivánka Bükkábrány Bükkzsérc Cserépfalu Cserépváralja Csincse Egerlövő Gelej Kács Mezőkeresztes Mezőkövesd Mezőnagymihály Mezőnyárád Négyes Sály Szentistván Szomolya Tard Tibolddaróc Tiszabábolna Tiszadorogma Tiszavalk Vatta Egerfarmos (Heves megye) Füzesabony (Heves megye) Mezőszemere (Heves megye) Mezőtárkány (Heves megye) Szihalom (Heves megye) MISKOLC Alsózsolca Arnót Berzék Bőcs Bükkaranyos Bükkszentkereszt Emőd Felsőzsolca Gesztely Harsány Hernádkak Hernádnémeti Kisgyőr Kistokaj Kondó Mályi Miskolc Nyékládháza Onga Parasznya Radostyán

21 Répáshuta Sajóbábony Sajóecseg Sajókápolna Sajókeresztúr Sajólád Sajólászlófalva Sajópálfala Sajópetri Sajósenye Sajóvámos Szikszó Szirmabesenyő Varbó ÓZD Arló Bánréve Borsodbóta Borsodnádasd Borsodszentgyörgy Bükkmogyorósd Csermely Csokvaomány Domaháza Farkaslyuk Gömörszőlős Hangony Hét Járdánháza Kelemér Királd Kissikátor Lénárddaróc Nekézseny Ózd Putnok Sajómercse Sajónémeti Sajópüspöki Sajóvelezd Sáta Serényfalva Uppony Szentdomonkos (Heves megye) SÁTORALJAÚJHELY Alsóberecki Alsóregmec Bodroghalom

22 Bodrogolaszi Bózsva Erdőhorváti Felsőberecki Felsőregmec Filkeháza Füzér Füzérkajata Füzérkomlós Füzérradvány Györgytarló Háromhuta Hercegkút Hollóháza Karcsa Karos Kenézlő Kishuta Kisrozvágy Komlóska Kovácsvágás Makkoshotyka Mikóháza Nagyhuta Nagyrozvágy Nyíri Olaszliszka Pácin Pálháza Pusztafalu Sárazsadány Sárospatak Sátoraljaújhely Tiszacsermely Tiszakarád Tolcsva Vágáshuta Vajdácska Vámosújfalu Viss Vilyvitány Zalkod SZENDRŐ Abod Alsótelekes Becskeháza Bódvalenke Bódvarákó Bódvaszilas Debréte Égerszög Felsőtelekes

23 Galvács Hidvégardó Jósvafő Kánó Komjáti Martonyi Meszes Perkupa Rakaca Rakacaszend Rudabánya Szalonna Szendrő Szendrőlád Szin Szinpetri Szögliget Szőlősardó Szuhogy Teresztenye Tornabarakony Tornakápolna Tornanádaska Tornaszentandrás Tornaszentjakab Varbóc Viszló SZERENCS Abaújszántó Alsódobsza Baskó Bekecs Bodrogkeresztúr Bodrogkisfalud Csobaj Erdőbénye Golop Legyesbénye Mád Megyaszó Mezőzombor Monok Prügy Rátka Sima Sóstófalva Szegi Szegilong Szerencs Taktabáj Taktaharkány Taktakenéz

24 Taktaszada Tarcal Tállya Tiszaladány Tiszalúc Tiszatardos Tokaj Újcsanálos TISZAÚJVÁROS Ároktő Girincs Hejőbába Hejőkeresztúr Hejőkürt Hejőpapi Hejőszalonta Igrici Kesznyéten Kiscsécs Köröm Mezőcsát Muhi Nagycsécs Nemesbikk Oszlár Ónod Sajóhídvég Sajóörös Sajószöged Szakáld Tiszakeszi Tiszapalkonya Tiszatarján Tiszaújváros Folyás (Hajdú-Bihar megye) Polgár (Hajdú-Bihar megye) Tiszagyulaháza (Hajdú-Bihar megye) Újtikos (Hajdú-Bihar megye) Borsod-Abaúj-Zemplén megye hivatásos önkormányzati tűzoltóságainak segítségnyújtási működési körzete: Borsod-Abaúj-Zemplén megye Hajdú-Bihar megye Heves megye Jász-Nagykun-Szolnok megye Nógrád megye Szabolcs-Szatmár-Bereg megye hivatásos önkormányzati és önkéntes tűzoltóságainak elsődleges működési körzete. CSONGRÁD MEGYE

25 CSONGRÁD Csongrád Csanytelek Felgyő Tömörkény HÓDMEZŐVÁSÁRHELY Hódmezővásárhely Mártély Mindszent MAKÓ Apátfalva Csanádpalota Ferencszállás Földeák Királyhegyes Kiszombor Klárafalva Kövegy Magyarcsanád Makó Maroslele Nagylak Óföldeák Önkéntes tűzoltóság: RUZSA Ásotthalom Öttömös Pusztamérges Ruzsa Üllés SZEGED Algyő Baks Balástya Bordány Deszk Dóc Domaszék

26 Forráskút Kistelek Kübekháza Mórahalom Ópusztaszer Röszke Sándorfalva Szatymaz Szeged Tiszasziget Újszentiván Zákányszék Zsombó SZENTES Derekegyház Fábiánsebestyén Nagytőke Szegvár Szentes Csongrád megye hivatásos önkormányzati tűzoltóságainak segítségnyújtási működési körzete: Bács-Kiskun megye Békés megye Csongrád megye Jász-Nagykun-Szolnok megye hivatásos önkormányzati és önkéntes tűzoltóságainak elsődleges működési körzete. FEJÉR MEGYE Önkéntes tűzoltóság: BICSKE Alcsútdoboz Bicske Bodmér Csabdi Etyek Felcsút Mány Óbarok Újbarok Vértesboglár Herceghalom (Pest megye) Tök (Pest megye) Zsámbék (Pest megye) DUNAÚJVÁROS

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Vagyoni típusú adók Kommunális jellegű adók 1 Ajak 3.500,- 2,0 2 Anarcs 1,4 3 Apagy 8.000.- 1,5 100,- 4 Aranyosapáti 3.000.- 1,5 500,- 5 Baktalórántháza 250.- Ft/m2 500,- 1,2

Részletesebben

közig határ neve Hajdú-Bihar Tápiószőlős Hevesvezekény

közig határ neve Hajdú-Bihar Tápiószőlős Hevesvezekény közig határ neve megye Ráckeresztúr Csopak Isztimér Balatonfűzfő Vásárosdombó Tiszabábolna Borsod-Abaúj-Zemplén Kaba Etyek Kincsesbánya Csombárd Sumony Döbrököz Nagyharsány Sárkeszi Vértesacsa Tápiószőlős

Részletesebben

Győr-Moson-Sopron megye

Győr-Moson-Sopron megye Győr-Moson-Sopron megye Vagyoni típusú adók Kommunális jellegű adók Helyi iparűzési adó 1 Abda 4000 Ft/év 200 Ft/nap 2% 2 Acsalag 500 Ft/m2 1000 Ft/év 3000 Ft/év 3 Agyagosszergény 2800 Ft/év 1000 Ft/fő

Részletesebben

EU Élelmiszersegély Program Település-nyilvántartás

EU Élelmiszersegély Program Település-nyilvántartás Abda Győr-Moson-Sopron Győri kistérség 15 ezer alatt 3 107 MÖSZ Acsalag Győr-Moson-Sopron Csornai kistérség 15 ezer alatt 456 KK Ágfalva Győr-Moson-Sopron Sopron-Fertődi kistérség 15 ezer alatt 2 119 SNR

Részletesebben

29.) Nagyhegyes ART, szabályozási terv * 30.) Méra ÖRT módosítás * 31.) Emőd ART * 32.) Szentistván ART * 33.) Mezőcsát ART módosítás * 34.

29.) Nagyhegyes ART, szabályozási terv * 30.) Méra ÖRT módosítás * 31.) Emőd ART * 32.) Szentistván ART * 33.) Mezőcsát ART módosítás * 34. 1.) Telkibánya ÖRT (Összevont Rendezési Terv) B.-A.-Z. Megye Tanács 2.) Erdőbénye és településcsoportja ÖRT * - Sima - Baskó 3.) Vilmány és településcsoportja ÖRT * - Fony - Hejce - Mogyoróska - Regéc

Részletesebben

Területi ellátási kötelezettség 2012.07.01.Tüdőgyógyászat fekvő Aktív Rehabilitáció Krónikus

Területi ellátási kötelezettség 2012.07.01.Tüdőgyógyászat fekvő Aktív Rehabilitáció Krónikus Település TEK 2 pr.szint lakosság szám TEK 3 pr.szint lakosság szám ellátó kórház aktív 2. szinten Területi ellátási kötelezettség 2012.07.01.Tüdőgyógyászat fekvő Aktív Rehabilitáció Krónikus megye TEK

Részletesebben

Szolgáltató adatlapja 1 / 7

Szolgáltató adatlapja 1 / 7 Szolgáltató adatlapja 1 / 7 Szolgáltató neve: Dombóvári Szent Lukács Kórház Szolgáltató címe: 7200 Dombóvár Kórház 39-41. Szolgáltató telefon/fax Fekvő 0100 Belgyógyászat Progresszivitás: 1 (aktív) Alsómocsolád

Részletesebben

XII/a. Településlista a Közép-Magyarországi régió mikrovállalkozásnak minősülő pályázói esetében

XII/a. Településlista a Közép-Magyarországi régió mikrovállalkozásnak minősülő pályázói esetében XII/a. lista a Közép-Magyarországi régió mikrovállalkozásnak minősülő pályázói esetében Nem kedvezményezett kistérségekben: Alsónémedi Biatorbágy Budajenő Budakalász Budakeszi Budaörs Budapest Csobánka

Részletesebben

Baranya

Baranya Járás Település Nyertes pályázó Közintézményi IH Üzleti IH Lakossági IH Engedélyezési terv beadásának tervezett határideje Kivitelezés megkezdés tervezett határideje Kivitelezés befejezés tervezett határideje

Részletesebben

Borsod 01. vk. Települések száma: 6. Települések: Alsózsolca Arnót Felsőzsolca Miskolc Sajókeresztúr Szirmabesenyő

Borsod 01. vk. Települések száma: 6. Települések: Alsózsolca Arnót Felsőzsolca Miskolc Sajókeresztúr Szirmabesenyő Borsod 01. vk. Települések száma: 6 Alsózsolca Arnót Felsőzsolca Miskolc Sajókeresztúr Szirmabesenyő Borsod 02 vk. Települések száma: 6 Miskolc Parasznya Radostyán Sajóbábony Sajólászlófalva Varbó Borsod

Részletesebben

FELEKEZETI ANYAKÖNYVI MÁSODPÉLDÁNYOK MIKROFILMJEINEK DOBOZJEGYZÉKE

FELEKEZETI ANYAKÖNYVI MÁSODPÉLDÁNYOK MIKROFILMJEINEK DOBOZJEGYZÉKE MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR BARANYA MEGYEI LEVÉLTÁRA XV.35. FELEKEZETI ANYAKÖNYVI MÁSODPÉLDÁNYOK MIKROFILMJEINEK DOBOZJEGYZÉKE Raktári hely: tár - 1 - Tartalomjegyzék 1. Római katolikus egyház Pécsi egyházmegye

Részletesebben

Az Egy Hajóban Közhasznú Alapítvány (jogi segítő) kihelyezett ügyfélfogadások helyszíne, időpontja Kistérség Településnév Hova tartozik?

Az Egy Hajóban Közhasznú Alapítvány (jogi segítő) kihelyezett ügyfélfogadások helyszíne, időpontja Kistérség Településnév Hova tartozik? Komlói Magyarhertelend Magyarhertelend Péntek 13.30-14.30 Páros Polgármesteri Hiv. (Nagyterem) Bodolyabér Magyarhertelend Péntek 13.30-14.30 Páros Kossuth u. 46. Komló Komló Péntek 9.00-12.30 Páros Komló

Részletesebben

NMH 1 T01 2016.02.22. A nyilvántartott álláskeresők száma a tartózkodási helyük szerint, településenként (2016. 02. 20-i állapot szerint)

NMH 1 T01 2016.02.22. A nyilvántartott álláskeresők száma a tartózkodási helyük szerint, településenként (2016. 02. 20-i állapot szerint) NMH 1 Főváros Főváros BUDAPEST 01. KER. 238 93 31 45 39 16 405 1,45 0,27 BUDAPEST 02. KER. 670 244 145 111 124 52 589 1,27 0,24 BUDAPEST 03. KER. 1 495 459 319 257 288 83 067 1,80 0,34 BUDAPEST 04. KER.

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Borsod-Abaúj-Zemplén megye Borsod-Abaúj-Zemplén megye Vagyoni típusú adók Kommunális jellegű adók 1 Abaújalpár 5000 Ft/év 2 Abaújkér 6000 Ft/év 3 Abaújlak 4000 Ft/év 4 Abaújszántó 300 Ft/m2 7000 Ft/év 150 Ft/nap 2% 1 Ft/nap 5 Abaújszolnok

Részletesebben

körzet Catel Kft. Jászszentlászló 77 Kiskunmajsa 77 Szank 77 Gotthárd Tv Csörötnek 94 Magyarlak 94 Rábagyarmat 94 Szentgotthárd 94

körzet Catel Kft. Jászszentlászló 77 Kiskunmajsa 77 Szank 77 Gotthárd Tv Csörötnek 94 Magyarlak 94 Rábagyarmat 94 Szentgotthárd 94 körzet Catel Kft. Jászszentlászló 77 Kiskunmajsa 77 Szank 77 Gotthárd Tv Csörötnek 94 Magyarlak 94 Rábagyarmat 94 Szentgotthárd 94 Sziti-L Kft Hajdúsámson 52 Nyírábránd 52 Nyíracsád 52 Ártánd 54 Biharkeresztes

Részletesebben

A MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI EGYESÜLETÉNEK

A MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI EGYESÜLETÉNEK Mozgáskorlátozottak Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesülete 4400 Nyíregyháza, Tiszavasvári u. 41. Telefonszám: (42)410-522 Fax: (42) 410-277 E-mail címek: szszbegy@meoszinfo.hu postmaster@szszbmegy.t-online.hu

Részletesebben

Kihívás Napja 2006. Benevezett települések listája. 1. kategória

Kihívás Napja 2006. Benevezett települések listája. 1. kategória Kihívás Napja 2006 Benevezett települések listája 1. kategória 1. Abaliget Baranya megye (665) 2. Balatonudvari Veszprém megye (370) 3. Bánfa Baranya megye (221) 4. Becske Nógrád megye (674) 5. Csép Komárom

Részletesebben

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei MgSzH Földművelésügyi Igazgatóság

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei MgSzH Földművelésügyi Igazgatóság Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei MgSzH Földművelésügyi Igazgatóság Cím Telefonszám Levelezési cím Fax: Földművelésügyi Igazgatóság 4400, Keleti u. 1. 42/508-300 4401 Pf. 304. 42/508-311 Földművelésügyi és

Részletesebben

Somogy

Somogy Engedélyezési terv beadásának tervezett Kivitelezés megkezdés Kivitelezés befejezés Járás Település Nyertes pályázó Közintézményi IH Üzleti IH Lakossági IH határideje tervezett határideje tervezett határideje

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 21. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. február 12., kedd. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 21. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. február 12., kedd. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 21. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. február 12., kedd Tartalomjegyzék 25/2013. (II. 12.) Korm. rendelet Az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladatés

Részletesebben

Berettyó Körös Helyi Közösség Észak Hajdúsági Dél Nyírségi Ligetaljai Helyi Közösség Hajdúk Helyi Közösség

Berettyó Körös Helyi Közösség Észak Hajdúsági Dél Nyírségi Ligetaljai Helyi Közösség Hajdúk Helyi Közösség A Z Ú M V P I R Á N Y Í T Ó H A T Ó S Á G Á N A K / 2 0 0 8 ( I I. 1 5. ) K Ö Z L E M É N Y E A 147/2007 (XII. 4.) FVM rendelet értelmében a területi hatály módosításával elismert, valamint az elutasított

Részletesebben

HARMADIK HETI PROGRAM. az országos szúnyoggyérítési program központi végrehajtására

HARMADIK HETI PROGRAM. az országos szúnyoggyérítési program központi végrehajtására HARMADIK HETI PROGRAM az országos szúnyoggyérítési program központi végrehajtására 2014. július 7-től 2014. július 13-ig terjedő időszakra vonatkozóan (ha) Földi kémia (ha) Biológiai Balaton 9 900 Budapest

Részletesebben

79638 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 180. szám

79638 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 180. szám 79638 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 180. szám 1.4. A lakbér mértéke csökkenthető, ha a lakás: a) alagsorban van; b) három- vagy ennél többszintes lakóépület földszintjén vagy I. emeletén van, és

Részletesebben

Működő IKSZT címbirtokos szervezetek 2015.08.25.

Működő IKSZT címbirtokos szervezetek 2015.08.25. 1 A tabajdi oktatásért és ifjúságért Közalapítvány Tabajd Közép-Dunántúl Fejér 2 A BAZ Megyei Romák Érdekvédelmi Egyesülete Méra Észak-Magyarország Borsod-Abaúj-Zemplén 3 Abasár Önkormányzat Abasár Észak-Magyarország

Részletesebben

Debreczeni csendőrkerület.

Debreczeni csendőrkerület. Sk J ). IH" CZ('nl f'sendórl"'rül," Debreczeni csendőrkerület. M. kir. debreczeni csendőrkerületi parancsnokság Debreczen. a) segédtisztség Tel. 444. b) katonai ügyész Tel. 225. c) törzsgazdasági hivatal

Részletesebben

Településszintű fejlettségi vizsgálatok összevetése. Fekete Attila

Településszintű fejlettségi vizsgálatok összevetése. Fekete Attila Településszintű fejlettségi vizsgálatok összevetése Fekete Attila MTA TK Budapest 2014 A Gyerekesély-kutató Csoport 2014. március 27-én Településszintű fejlettség: megközelítések és eljárások címmel módszertani

Részletesebben

Illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság

Illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság Aba Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 0622271431 Aba-Belsőbáránd Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 0622271431 Abádszalók Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 0656230067

Részletesebben

Előterjesztés. a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Egészségügyi, Szociális és Gyermekvédelmi Bizottságának 2006. február 7-i ülésére

Előterjesztés. a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Egészségügyi, Szociális és Gyermekvédelmi Bizottságának 2006. február 7-i ülésére Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlés Egészségügyi, Szociális és Gyermekvédelmi Bizottság Elnöke Készítette: dr. Horváth Zs. Előterjesztés a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Egészségügyi, Szociális

Részletesebben

HATODIK HETI PROGRAM az országos szúnyoggyérítési program központi végrehajtására

HATODIK HETI PROGRAM az országos szúnyoggyérítési program központi végrehajtására HATODIK HETI PROGRAM az országos szúnyoggyérítési program központi végrehajtására 2014. július 28-tól 2014. augusztus 3-ig terjedő időszakra vonatkozóan HATODIK HETI PROGRAM 2014. július 28. augusztus

Részletesebben

Különleges természetmegőrzési területnek jelölt területek

Különleges természetmegőrzési területnek jelölt területek 2. számú melléklet a 45/2006.(XII. 8.) KvVM rendelethez Különleges természetmegőrzési területnek jelölt területek Balatoni Nemzeti Park Igazgatóság működési területén található jelölt különleges természetmegőrzési

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei MgSzH Földművelésügyi Igazgatóság

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei MgSzH Földművelésügyi Igazgatóság Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei MgSzH Földművelésügyi Igazgatóság Földművelésügyi Igazgatóság Cím Telefonszám Levelezési cím Fax: 3525, Dóczy József út 6.sz. 46/515/700 3525, Dóczy József út 6.sz. 46/515-701

Részletesebben

Fővárosi és Pest Megyei MgSzH Földművelésügyi Igazgatóság

Fővárosi és Pest Megyei MgSzH Földművelésügyi Igazgatóság Fővárosi és Pest Megyei MgSzH Földművelésügyi Igazgatóság Földművelésügyi Igazgatóság Cím 1052, Városház u. 7. Telefonszám 485-6900 Levelezési cím 1364 Pf. 212. Fax: 317-6231 Ügyfélfogadási idő: Földművelésügyi

Részletesebben

Vagyoni típusú adók Kommunális jellegű adók Helyi iparűzési adó Építményadó Építményadó Magánszemélyek Vállalkozók Tartózkodási Szállásdíj utáni

Vagyoni típusú adók Kommunális jellegű adók Helyi iparűzési adó Építményadó Építményadó Magánszemélyek Vállalkozók Tartózkodási Szállásdíj utáni Somogy megye Vagyoni típusú adók Kommunális jellegű adók Helyi iparűzési adó 1 Alsóbogát 600,- Ft/m2 3.000,- Ft/év 2% 2 Andocs 12.000,- Ft/év 1.800,- Ft/fő 2% 1.200,- Ft/nap 1.500,- Ft/év állandó lakos

Részletesebben

0100 : belgyógyászat általános belgyógyászat ellátás Címe: 3000 Hatvan Balassi Bálint út 16 2170 Aszód Baross u. 4.

0100 : belgyógyászat általános belgyógyászat ellátás Címe: 3000 Hatvan Balassi Bálint út 16 2170 Aszód Baross u. 4. Járó-TEK 2014-09-24 Szolgáltató adatlap - Összes szakma Általános adatok: Szolgáltató kódja : 103500 Szolgáltató megnevezése : Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet Szolgáltató címe : 3000 Hatvan Balassi

Részletesebben

A tankerületek tervezett rendszeréről. Regényi Huba előadása PMIK tanévnyitó értekezlet 2012. augusztus 23.

A tankerületek tervezett rendszeréről. Regényi Huba előadása PMIK tanévnyitó értekezlet 2012. augusztus 23. A tankerületek tervezett rendszeréről Regényi Huba előadása PMIK tanévnyitó értekezlet 2012. augusztus 23. A megújuló közigazgatási rendszer (azok alapján, ami jelenleg tudható a közöltektől való eltérés

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS 2. MÓDOSÍTÁSA

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS 2. MÓDOSÍTÁSA 1KF VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS 2. MÓDOSÍTÁSA V. SZERELÉSI KÖRZET [A KÖZSZOLGÁLATI MÉDIASZOLGÁLTATÁSOK ORSZÁGOS DIGITÁLIS VÉTELÉNEK BIZTOSÍTÁSA ÉRDEKÉBEN VEVŐDEKÓDEREK TELEPÍTÉSE A DIGITÁLIS ÁTÁLLÁS FOLYAMATHOZ

Részletesebben

250X100 BIZTONSÁG. az OPSZ, az ORFK és az NBT kiemelt bűnmegelőzési mintaprogramjának programindító rendezvénye. 2014. szeptember 20.

250X100 BIZTONSÁG. az OPSZ, az ORFK és az NBT kiemelt bűnmegelőzési mintaprogramjának programindító rendezvénye. 2014. szeptember 20. 250X100 BIZTONSÁG az OPSZ, az ORFK és az NBT kiemelt bűnmegelőzési mintaprogramjának programindító rendezvénye 2014. szeptember 20. Vác Vác Erdőkertes Erdőkertes Tatárszentgyörgy Tatárszentgyörgy Cegléd

Részletesebben

I. A Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet (székhely: 3300 Eger, Széchenyi út 27-29.) fekvőbetegszakellátási

I. A Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet (székhely: 3300 Eger, Széchenyi út 27-29.) fekvőbetegszakellátási FELVEVŐTERÜLET (fekvő) SZMSZ 7. MELLÉKLETE I. A Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet (székhely: 3300 Eger, Széchenyi út 27-29.) fekvőbetegszakellátási kapacitása: 1. Aktív fekvőbeteg-szakellátási

Részletesebben

Készítés időpontja: 2012. november 29. i-tv Zrt. Módosítás időpontja: 2013. november 25.. Hatályba lépés időpontja: 2014. január 1.

Készítés időpontja: 2012. november 29. i-tv Zrt. Módosítás időpontja: 2013. november 25.. Hatályba lépés időpontja: 2014. január 1. C. MELLÉKLET A kábeltelevízió szolgáltatás területi lefedettsége, a települések ügyfélszolgálati irodái szerinti bontásban Budapesti ügyfélszolgálati iroda I. Cím: 1144 Budapest, Rátót u. 18-20. tel: 06(1)-232-2-232

Részletesebben

ACS név Település Megye

ACS név Település Megye 3. Melléklet: A 311/2007. Korm rend. 2. mellékletében felsorolt LHH statisztikai kistérségben elhelyezkedő település és a 240/2006 (XI.30.) Korm. rendelet szerint hátrányos települések ACS név Település

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. intézkedéseket rendelem el.

H A T Á R O Z A T. intézkedéseket rendelem el. Ikt.sz.: T0-04I/30/640-23/2014. Tárgy: Kéknyelv betegség miatt elrendelt intézkedések Ügyintéző: Elérhetőség: Melléklet(ek): település lista Hiv. szám: H A T Á R O Z A T Kéknyelv betegség előfordulásának

Részletesebben

Kerékpártúra útvonalak

Kerékpártúra útvonalak Kerékpártúra útvonalak Szelce-Szádvár kerékpár körtúra Az Aggtelek-Domica határátkelőtőla Baradla-barlang aggteleki bejáratáig tartó 51 km hosszúságú, kb. 200 m-es szintkülönbségű kerékpáros körtúra 32

Részletesebben

DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ Zrt. megbízásából Jegyeket és bérleteket értékesítő postahelyek

DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ Zrt. megbízásából Jegyeket és bérleteket értékesítő postahelyek DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ Zrt. megbízásából Jegyeket és eket értékesítő postahelyek CSONGRÁD MEGYE Ssz. Postahelyek Ir. sz. Közelebbi cím Szeged Hmvhely Szentes Makó 1. Apátfalva posta 6931

Részletesebben

TIGÁZ ZRT. EGYETEMES SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA II/1. sz. melléklet II/1./B MELLÉKLET

TIGÁZ ZRT. EGYETEMES SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA II/1. sz. melléklet II/1./B MELLÉKLET II/1./B MELLÉKLET Az ügyfélszolgálati irodák felsorolása, nyitvatartása 2014. augusztus 01. napjától hatályos 1. Állandó ügyfélszolgálati irodák 1.1. Állandó ügyfélszolgálati irodák nyitvatartása, : 8:00-14:00

Részletesebben

KIEMELT JELENTŐSÉGŰ TERMÉSZETMEGŐRZÉSI TERÜLETNEK JELÖLT TERÜLETEK

KIEMELT JELENTŐSÉGŰ TERMÉSZETMEGŐRZÉSI TERÜLETNEK JELÖLT TERÜLETEK 1. melléklet a 130/2012. (XII. 19.) KvVM rendelethez 3. melléklet a 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelethez KIEMELT JELENTŐSÉGŰ TERMÉSZETMEGŐRZÉSI TERÜLETNEK JELÖLT TERÜLETEK 1. BÜKKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG

Részletesebben

Belföldi. 2. sz. melléklet a 42570/2015/START számú megállapodáshoz. Pénztári szolgálati helyek besorolása

Belföldi. 2. sz. melléklet a 42570/2015/START számú megállapodáshoz. Pénztári szolgálati helyek besorolása 2 Ács 2 Agárd 2 Ajka 1 Albertirsa 1 Alsógalla 2 Alsógöd 3 Alsóörs 1 Árpád-híd 2 Aszód 3 Bácsalmás 3 Badacsony 3 Bag 2 Baja 3 Bakonyszentlászló 2 Balassagyarmat 3 Balatonakarattya 3 Balatonaliga 3 Balatonalmádi

Részletesebben

Lakásbérleti jogonként: 6000 Ft/év. Külterületi építményenként:

Lakásbérleti jogonként: 6000 Ft/év. Külterületi építményenként: Heves megye Vagyoni típusú adók Kommunális jellegű adók Helyi iparűzési adó 1 Abasár 7000 Ft/év 200 Ft/nap 1,8% 2 Adács 11000 Ft/év 0,8% 500 Ft/nap 3 Aldebrő 8000 Ft/év 2000 Ft/fő 4 Andornaktálya Beépítetlen

Részletesebben

"A szociális földprogramok mőködtetésének támogatására" SZOC-FP-11

A szociális földprogramok mőködtetésének támogatására SZOC-FP-11 -0094 Homrogd község Öngondoskodás Homrogdon Borsod-Abaúj-Zemplén Homrogd 3 000 000 Ft 3 000 000 Ft -0161 Nyírcsaholy Község Gazdálkodj okosan Szabolcs-Szatmár-Bereg Nyírcsaholy Község 4 000 000 Ft 4 000

Részletesebben

A szociális földprogramok megvalósításának támogatására SZOC-FP-14 "C" komponens

A szociális földprogramok megvalósításának támogatására SZOC-FP-14 C komponens Bácsalmási Roma Nemzetiségi Bácsalmási Roma Szociális SZOC-FP-14-C-0121 Bács-Kiskun Bácsalmás 1 050 00 Föld SZOC-FP-14-C-0125 SZOC-FP-14-C-0088 SZOC-FP-14-C-0019 SZOC-FP-14-C-0081 Csányoszró Község Alsómocsolád

Részletesebben

Új Széchenyi Terv Kombinált Mikrohitel Program - TELEPÜLÉS LISTA -

Új Széchenyi Terv Kombinált Mikrohitel Program - TELEPÜLÉS LISTA - Az Új Széchenyi Terv igénybevételi jogosultságának feltétele, hogy a támogatásban részesülő vállalkozás az alábbi települések valamelyikén rendelkezzen telephellyel, illetve, hogy a beruházás ezen települések

Részletesebben

Heves megye Vagyoni típusú adók Kommunális jellegű adók Helyi iparűzési adó 1 Abasár Lakás: 150 Ft/nap 1,8% Telek: 2 Adács 0,8% 500 Ft/nap 3 Aldebrő 8000 Ft/év 2000 Ft/fő 4 Andornaktálya Beépítetlen telek:

Részletesebben

147/2009. (XI. 6.) FVM rendelet

147/2009. (XI. 6.) FVM rendelet 1 147/2009. (XI. 6.) FVM rendelet a emzeti Diverzifikációs Program keretében megvalósuló mezőgazdasági üzemek korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások igénybevételének feltételeiről A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési,

Részletesebben

Bakonyi Erika Somogy megye településein 1998-2006. között történt tűzoltó-beavatkozások statisztikai elemzése. Bevezetés

Bakonyi Erika Somogy megye településein 1998-2006. között történt tűzoltó-beavatkozások statisztikai elemzése. Bevezetés 1 Bakonyi Erika Somogy megye településein 1998-2006. között történt tűzoltó-beavatkozások statisztikai elemzése A tűzeset és műszaki mentés beavatkozások szakszerű és hatékony végzése mellett kiemelten

Részletesebben

Sorszám: 2 HIRDETMÉNY

Sorszám: 2 HIRDETMÉNY Abda 1211/61181380 2015.04.23 Agyagosszergény 1411/60167978 2015.03.24 Ajka-Bakonygyepes 1211/60432386 2015.03.19 Ajka-Bakonygyepes 1211/82351827 2015.03.19 Ajka-Bakonygyepes 1211/76263806 2015.03.23 Ajka-Bakonygyepes

Részletesebben

Orsz ggyil s Hivatala. tron á yszur : TI5'3MJ438. Érkezett: 2008 mm 0 6.

Orsz ggyil s Hivatala. tron á yszur : TI5'3MJ438. Érkezett: 2008 mm 0 6. Orsz ggyil s Hivatala tron á yszur : TI5'3MJ438 Érkezett: 2008 mm 0 6. ORSZÁGGYULÉSI KÉPVISEL Ő Kapcsolódó módosító javaslat Dr. Szili Katalin az Országgyűlés Elnöke részére Helyben Tisztelt Elnök Asszony!

Részletesebben

MÁSODIK HETI PROGRAM. az országos szúnyoggyérítési program központi végrehajtására

MÁSODIK HETI PROGRAM. az országos szúnyoggyérítési program központi végrehajtására MÁSODIK HETI PROGRAM az országos szúnyoggyérítési program központi végrehajtására 2014. június 30-tól 2014. július 6-ig terjedő időszakra vonatkozóan Település Légi kémia (ha) Földi kémia (ha) Biológiai

Részletesebben

Erdőtűz-védelmi terv készítésére kötelezett gazdálkodók köre

Erdőtűz-védelmi terv készítésére kötelezett gazdálkodók köre (A 100 hektárnál nagyobb et kezelők listája) 453 Pusztavacsi Erdészet 2378 Pusztavacs Pf.:10. 5575 Albertirsa 2,87 5,40 5576 Cegléd 96,48 6,83 5577 Ceglédbercel 35,83 5578 Csemő 405,40 1,23 5592 Dabas

Részletesebben

Budapest, 2013. január 22-én Tisztelettel :

Budapest, 2013. január 22-én Tisztelettel : HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM Érkezett: HENDE CSAB A miniszte r. í't4.c 3p 2013 JAN 2 3. Juhász Feren c országgyűlési képvisel ő Budapest Válasz a K/9703. számú, Kik veszik igénybe a Magyar Honvédség által biztosított

Részletesebben

343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet. az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelölésérıl és mőködési feltételeirıl. Az építésügyi hatóság

343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet. az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelölésérıl és mőködési feltételeirıl. Az építésügyi hatóság az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelölésérıl és mőködési feltételeirıl A Kormány az épített környezet alakításáról és védelmérıl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.)

Részletesebben

Település Megye Járás Lakos Háztartás Közszolgáltató Dátum Aba Fejér Székesfehérvári Járás 4471 1570 Depónia Hulladékkezelő és Településtisztasági

Település Megye Járás Lakos Háztartás Közszolgáltató Dátum Aba Fejér Székesfehérvári Járás 4471 1570 Depónia Hulladékkezelő és Településtisztasági Település Megye Járás Lakos Háztartás Közszolgáltató Dátum Aba Fejér Székesfehérvári Járás 4471 1570 Depónia Hulladékkezelő és Településtisztasági Nonprofit Kft. 2014.12.31 Abádszalók Jász-Nagykun-Szolnok

Részletesebben

ÁTNÉZETI TÉRKÉP. Maros (2-21 alegység) 1-1. térkép. Jelmagyarázat. vízfolyás víztest. tervezési terület határa. egyéb vízfolyás. egyéb alegységhatár

ÁTNÉZETI TÉRKÉP. Maros (2-21 alegység) 1-1. térkép. Jelmagyarázat. vízfolyás víztest. tervezési terület határa. egyéb vízfolyás. egyéb alegységhatár (2-21 alegység) ÁTNZETI TRKP Hármas-K örö s 1-1. térkép Ke ttő sk ör ös Do ng éri-fő csa torna Tis za Ma ro s 0 víztest víztest vasút autópálya főbb utak egyéb egyéb vizes élőhely 3 6 9 12 km (2-21 alegység)

Részletesebben

Pályázati feltételek és bírálati szempontok A Hortobágyi Nemzeti Parki Termék védjegy használatához

Pályázati feltételek és bírálati szempontok A Hortobágyi Nemzeti Parki Termék védjegy használatához Pályázati feltételek és bírálati szempontok A Hortobágyi Nemzeti Parki Termék védjegy használatához A védjegy A Hortobágyi Nemzeti Parki védjegyet az 1. számú melléklet tartalmazza. A védjegy célja (1)

Részletesebben

Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter. /2006. ( ) ÖTM rendelete

Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter. /2006. ( ) ÖTM rendelete Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter /2006. ( ) ÖTM rendelete a Riasztási és Segítségnyújtási Tervről, a hivatásos önkormányzati és az önkéntes tűzoltóságok működési területéről, valamint a

Részletesebben

Postahely Irányítószám Település Posta címe Aba posta 8127 Aba Aba Rákóczi utca 67 Abádszalók posta 5241 Abádszalók Abádszalók Deák Ferenc út 5.

Postahely Irányítószám Település Posta címe Aba posta 8127 Aba Aba Rákóczi utca 67 Abádszalók posta 5241 Abádszalók Abádszalók Deák Ferenc út 5. Aba posta 8127 Aba Aba Rákóczi utca 67 Abádszalók posta 5241 Abádszalók Abádszalók Deák Ferenc út 5. Abaliget posta 7678 Abaliget Abaliget Kossuth utca 77. Abasár posta 3261 Abasár Abasár Fő út 169. Abaújkér

Részletesebben

Tanyaprogram-2012. (őstermelőknek, egyéni vállalkozóknak és családi gazdálkodóknak!)

Tanyaprogram-2012. (őstermelőknek, egyéni vállalkozóknak és családi gazdálkodóknak!) Tanyaprogram-2012 az alföldi tanyák, valamint tanyás térségek megőrzése és fejlesztése érdekében kiírt TP-2-2012 kódjelű csekély összegű (de minimis) támogatás (őstermelőknek, egyéni vállalkozóknak és

Részletesebben

MÁV-START bérletekkel a Volán társaságok járatain

MÁV-START bérletekkel a Volán társaságok járatain MÁV-START bérletekkel a Volán társaságok járatain 2009. október 27-én 10-13 óra között a sztrájk által érintett területeken a Volán társaságok elfogadják a MÁV-START Zrt. által kiszolgáltatott: a sztrájk

Részletesebben

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére jogosult szolgáltatók közhiteles nyilvántartása

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére jogosult szolgáltatók közhiteles nyilvántartása A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére jogosult szolgáltatók közhiteles nyilvántartása Közszolgáltató neve "Deák-Intertrans" Kft. "Kelet-Környezet" Kft "Kgybé" Bt. Ale Gergely egyéni

Részletesebben

1535 1538 1539 1509 Baja-Bácsbokod-Kelebia-Szeged Baja-Kecskemét-Szolnok Baja-Jánoshalma-Szeged Baja-Mélykút-Szeged-Békéscsaba

1535 1538 1539 1509 Baja-Bácsbokod-Kelebia-Szeged Baja-Kecskemét-Szolnok Baja-Jánoshalma-Szeged Baja-Mélykút-Szeged-Békéscsaba 2009. elfogadják MÁV-START október MÁV-START 19-én 2009. üzemkezdettıl bérletekkel Zrt. által október kiszolgáltatott: a sztrájk a 19. Volán által sztrájk érintett társaságok területeken napján a járatain

Részletesebben

Egészséges települések

Egészséges települések Egészséges települések Jegyzői értekezlet, Székesfehérvár, 2013.11.13. Dr. Pásztor László Fejér Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve Egészségfejlesztési osztály E-mail: fejer.egeszsegfejlesztes@kdr.antsz.hu

Részletesebben

ÖTÖDIK HETI PROGRAM. az országos szúnyoggyérítési program központi végrehajtására

ÖTÖDIK HETI PROGRAM. az országos szúnyoggyérítési program központi végrehajtására ÖTÖDIK HETI PROGRAM az országos szúnyoggyérítési program központi végrehajtására 2014. július 21-től 2014. július 27-ig terjedő időszakra vonatkozóan T e le p ü lé s L é g i k é m i a (h a ) F ö l d i

Részletesebben

2008. évi I. törvény az Országos Területrendezési Tervrl szóló 2003. évi XXVI. törvény módosításáról (Magyar Közlöny 2008/99 szám)

2008. évi I. törvény az Országos Területrendezési Tervrl szóló 2003. évi XXVI. törvény módosításáról (Magyar Közlöny 2008/99 szám) 2008. évi I. törvény az Országos Területrendezési Tervrl szóló 2003. évi XXVI. törvény módosításáról (Magyar Közlöny 2008/99 szám) 1/6. számú melléklet Országos kerékpárút törzshálózat elemei 1. Felsõ-Dunamente

Részletesebben

Átalány-kártérítést teljesítő pénztár. Általány-kártérítés elbírálásának, kifizetésének igénylése. Pénztár nyitvatartási idejében

Átalány-kártérítést teljesítő pénztár. Általány-kártérítés elbírálásának, kifizetésének igénylése. Pénztár nyitvatartási idejében Átalány-kártérítést teljesítő pénztár Ács Agárd Ajka Albertirsa Alsógalla Alsógöd Alsóörs Aszód Árpád híd Bácsalmás Badacsony Bag Baja Bakonyszentlászló Balassagyarmat Balatonakarattya Balatonalmádi Balatonberény

Részletesebben

Az intézményi fejlesztésben résztvevő iskolák

Az intézményi fejlesztésben résztvevő iskolák Köznevelés az iskolában projekt TÁMOP-3.1.4.B-13/1-2013-0001 Európai Szociális Alap Az intézményi fejlesztésben résztvevő iskolák Tankerület Intézmény neve Települése Bóly Olaszi Általános Iskola Olasz

Részletesebben

- Jászárokszállás (Csány) - Kisújszállás Kunmadaras - Jászkisér (Pély Kisköre)

- Jászárokszállás (Csány) - Kisújszállás Kunmadaras - Jászkisér (Pély Kisköre) 2. SZ. MELLÉKLET A 18/2004.(XI.9.) KR. SZ. RENDELETHEZ: ORSZÁGOS ÉS TÉRSÉGI JELENTŐ SÉGŰ MŰ SZAKI INFRASTRUKTÚRA-HÁLÓZATOK ÉS EGYEDI ÉPÍTMÉNYEK TÉRBELI RENDJE SZEMPONTJÁBÓL MEGHATÁROZÓ TELEPÜLÉSEK A) A

Részletesebben

Nincs IRSZ 0 Ismeretlen irszám Ismeretlen irszám 0 0 1010 Budapest Budapest I-ker 8 12 1011 Budapest Budapest I-ker 8 12 1012 Budapest Budapest I-ker

Nincs IRSZ 0 Ismeretlen irszám Ismeretlen irszám 0 0 1010 Budapest Budapest I-ker 8 12 1011 Budapest Budapest I-ker 8 12 1012 Budapest Budapest I-ker Nincs IRSZ 0 Ismeretlen irszám Ismeretlen irszám 0 0 1010 Budapest Budapest I-ker 8 12 1011 Budapest Budapest I-ker 8 12 1012 Budapest Budapest I-ker 8 12 1013 Budapest Budapest I-ker 8 12 1014 Budapest

Részletesebben

Somogy Megyei Levéltár. Móricz Béla községtörténeti gyűjtemény. XV-XX. század XV.29.

Somogy Megyei Levéltár. Móricz Béla községtörténeti gyűjtemény. XV-XX. század XV.29. Somogy Megyei Levéltár Móricz Béla községtörténeti gyűjtemény XV-XX. század XV.29. 5 kisdoboz, Raktári egységek száma Terjedelem Terjedelem ifm. Iratok: 0,63 ifm. Összesen: 0,63 ifm. Raktári hely: Központi

Részletesebben

Megye Ir.sz Város Utca/házszám GPS E GPS N

Megye Ir.sz Város Utca/házszám GPS E GPS N Fejér 2457 Adony 6.sz. főút 47.130488 18.865122 Igen Veszprém 8400 Ajka Fõ út 47.112216 17.555332 Igen Pest 2170 Aszód Pesti út 3. 47.649330 19.470080 Igen Bács-Kiskun 6430 Bácsalmás Backnang u. 7. 46.124010

Részletesebben

KÖNYVTÁRI ÉRDEKELTSÉGNÖVELŐ TÁMOGATÁS 2008.

KÖNYVTÁRI ÉRDEKELTSÉGNÖVELŐ TÁMOGATÁS 2008. KÖNYVTÁRI ÉRDEKELTSÉGNÖVELŐ TÁMOGATÁS 2008. No. Település neve Megye Önkormányzat hivatalos neve Könyvtár neve Támogatás (e Ft) 1. Abádszalók Jász Abádszalók Város Önkormányzata Ember Mária Városi Könyvtár

Részletesebben

utalandó No. Település neve Megye Önkormányzat hivatalos neve Könyvtár neve támogatás (e Ft) 103 423 1122 664 321 298 145 148 123 111 912 1041

utalandó No. Település neve Megye Önkormányzat hivatalos neve Könyvtár neve támogatás (e Ft) 103 423 1122 664 321 298 145 148 123 111 912 1041 No. Település neve Megye Önkormányzat hivatalos neve Könyvtár neve 1. Abasár Heves Abasár Község Önkormányzata Közös Igazgatású Nevelési, Oktatási és Közgyűjteményi Intézmény, Dr. Hanák 103Kolos Könyvtár

Részletesebben

[Ft] Pályázó neve. Megítélt. Pályázó címe. [Ft]

[Ft] Pályázó neve. Megítélt. Pályázó címe. [Ft] Üzemeltetési Pályázó neve 1 Abaújlak-Szanticska Falusi Tűzoltó Egyesület Abaújlak - - - - - - - - 2 Ajaki Tűzoltó Egyesület Ajak - - - - - - - - 3 Akasztó Község Önkéntes Tűzoltó Egyesülete Akasztó - -

Részletesebben

A települési önkormányzat 2015. évi könyvtári érdekeltségnövelő támogatása (Ft) No. Megye KSH kód A település neve

A települési önkormányzat 2015. évi könyvtári érdekeltségnövelő támogatása (Ft) No. Megye KSH kód A település neve No. Megye KSH kód A település neve A települési önkormányzat 2015. évi könyvtári érdekeltségnövelő támogatása (Ft) 1. Budapest 113578 Budapest (főváros) 30 000 000 2. Budapest 118069 Budapest III. Kerület

Részletesebben

Értékelési szempontok

Értékelési szempontok . melléklet a /9. (XI. 6.) FVM rendelethez Értékelési szempontok Ha a kérelem több célterületre irányul a különbözı célterületekre kapott okat arányosítani kell. A. () bekezdés a) pontja szerinti célterület

Részletesebben

Somogy Megyei MgSzH Földművelésügyi Igazgatóság

Somogy Megyei MgSzH Földművelésügyi Igazgatóság Somogy Megyei MgSzH Földművelésügyi Igazgatóság Cím Telefonszám Levelezési cím Fax: Földművelésügyi Igazgatóság 7400, Csokonai u.3. 82/527-580 7400, Csokonai u.3. Pf.250. 82/315-023 Földművelésügyi és

Részletesebben

Általános szerződési feltételek 6/C. melléklet

Általános szerződési feltételek 6/C. melléklet Csatornakiosztás Analóg kábeltelevízió csomagok tartalma A csatornakiosztásokban szereplő, egyes műsorokra vonatkozó aktuális frekvencia és programhely adatok a www.telekom.hu oldalon találhatók meg. 1.

Részletesebben

ÁTNÉZETI TÉRKÉP. Zagyva (2-10 alegység) 1-1. térkép. Jelmagyarázat. vízfolyás víztest. tervezési terület határa. egyéb vízfolyás. egyéb alegységhatár

ÁTNÉZETI TÉRKÉP. Zagyva (2-10 alegység) 1-1. térkép. Jelmagyarázat. vízfolyás víztest. tervezési terület határa. egyéb vízfolyás. egyéb alegységhatár Zagyva (2-10 alegység) ÁTNZETI TRKP 1-1. térkép ly Ipo na Za gy va a Tar n a isz T i- főcsatorna lgy - vö na Du S oro ksá ri- D u na Sz e nt e n d r e i- D u na Du 0 víztest víztest vasút autópálya főbb

Részletesebben

Kimutatás a Vas megye területén aktiválható melegedőhelyekről

Kimutatás a Vas megye területén aktiválható melegedőhelyekről Kimutatás a Vas megye területén aktiválható melegedőhelyekről Kirendeltség Település Melegedőhely megnevezése, címe Rum Játékvár Rum, Kossuth u. 2. Velem Kultúrotthon és Könyvtár Velem, Rákóczi u. 18.

Részletesebben

1. melléklet a 149/2009. (XI. 6.) FVM rendelethez

1. melléklet a 149/2009. (XI. 6.) FVM rendelethez . melléklet a 9/9. (XI. 6.) FVM rendelethez Értékelési szempontok Értékelési szempont megnevezése A természeti és történelmi tájkép rehabilitációja, a pihenıhelyek létesítése vagy felújítása együttesen

Részletesebben

Kimutatás a Vas megye területén aktiválható melegedőhelyekről

Kimutatás a Vas megye területén aktiválható melegedőhelyekről Kimutatás a Vas megye területén aktiválható melegedőhelyekről Ssz. Település Járás Megnevezés Cím 1. Acsád Szombathelyi járás Mézeskalács Óvoda Acsád, Béke utca 58. 2. Acsád Szombathelyi járás Kultúrház

Részletesebben

ÁTNÉZETI TÉRKÉP. Alsó-Tisza jobb part (2-20 alegység) 1-1. térkép. Jelmagyarázat. vízfolyás víztest. tervezési terület határa.

ÁTNÉZETI TÉRKÉP. Alsó-Tisza jobb part (2-20 alegység) 1-1. térkép. Jelmagyarázat. vízfolyás víztest. tervezési terület határa. Alsó- jobb part (2-20 alegység) ÁTNZETI TRKP 1-1. térkép oksári-d S or u na Do n csa ri-fő to rna gé Du na Du na-vö lg yi-főcsat o rna HármasKö rös Si ó ro s Tis za Ma na Du 0 vízfolyás víztest állóvíz

Részletesebben

Internet csomagok / Területi megjelölés:

Internet csomagok / Területi megjelölés: Internet csomagok / Területi megjelölés: Abony, Ágfalva, Alattyán, Arló, Bácsbokod, Bácsborsód, Baj, Balatonakarattya, Balatonfűzfő, Balatonkenese, Balf, Balsa, Bazsi, Bodajk, Bodorfa, Bodrogkeresztúr,

Részletesebben

A 4605 gka. 1/1 ABAÚJSZÁNTÓ születési 1791-1835 86. A 4606 gka. 1/6-1852 53. A 4608 gka. 5/1-1895 103 GÖRÖG KATOLIKUS EGYHÁZ 1. gka.

A 4605 gka. 1/1 ABAÚJSZÁNTÓ születési 1791-1835 86. A 4606 gka. 1/6-1852 53. A 4608 gka. 5/1-1895 103 GÖRÖG KATOLIKUS EGYHÁZ 1. gka. GÖRÖG KATOLIKUS EGYHÁZ 1 A 4605 gka. 1/1 ABAÚJSZÁNTÓ 1791-1835 86 gka. 1/2 1835-1887 161 gka. 1/3 1887-1895 45 gka. 1/4 1791-1859 94 gka. 1/5 1860-1895 35 gka. 1/6 1791-53 utolsó bejegyzés: A 4606 gka.

Részletesebben

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS 2. számú módosítása

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS 2. számú módosítása TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS 2. számú módosítása A Cikói Hulladékgazdálkodási Társulást alkotó települések önkormányzatai a 2013. június 30-án kelt társulási megállapodást Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

A települési és területi nemzetiségi önkormányzatok 2013. évi feladatalapú költségvetési támogatása

A települési és területi nemzetiségi önkormányzatok 2013. évi feladatalapú költségvetési támogatása A települési és területi nemzetiségi önkormányzatok 2013. évi feladatalapú költségvetési a (1) (2) Budapest BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI GÖRÖG NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT Budapest 1014 görög 0 érvénytelen

Részletesebben

Irányító- Sorszám Postahely Település Kerület Posta címe szám

Irányító- Sorszám Postahely Település Kerület Posta címe szám 1 Abasár posta 3261 Abasár 3261 Abasár Fő út 169. 2 Abony posta 2740 Abony 2740 Abony Szolnoki út 8. 3 Ágasegyháza posta 6076 Ágasegyháza 6076 Ágasegyháza Kossuth u. 11. 4 Ajka 1 posta 8401 Ajka 8400 Ajka

Részletesebben