57/2005. (XI. 30.) BM rendelet. A Riasztási és Segítségnyújtási Terv

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "57/2005. (XI. 30.) BM rendelet. A Riasztási és Segítségnyújtási Terv"

Átírás

1 57/2005. (XI. 30.) BM rendelet a Riasztási és Segítségnyújtási Tervről, a hivatásos önkormányzati és az önkéntes tűzoltóságok működési területéről, valamint a tűzoltóságok vonulásaival kapcsolatos költségek megtérítéséről A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló évi XXXI. törvény 47. -a (2) bekezdésének i) és k) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el: 1. A rendelet hatálya a hivatásos katasztrófavédelmi szervekre, a hivatásos önkormányzati, az önkéntes és a létesítményi tűzoltóságokra terjed ki. A Riasztási és Segítségnyújtási Terv 2. (1) A Riasztási és Segítségnyújtási Terv (a továbbiakban: RST kötet) tűzesetek eloltására, műszaki mentést igénylő események felszámolására és a katasztrófák elleni védekezésre irányuló terv, amely a) a hivatásos önkormányzati, az önkéntes (a továbbiakban együtt: tűzoltóság) és a létesítményi tűzoltóságok, valamint külön jogszabály 1 alapján a Repülőtéri Katasztrófavédelmi Igazgatóság (a továbbiakban: RKI), b) az alapszabályukban tűzoltási és műszaki mentési tevékenységet vállaló tűzoltó egyesületek, c) a gazdálkodási tevékenységet folytató magánszemélyek, jogi személyek, valamint a magán- és jogi személyek jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetei erői és eszközei igénybevételének rendjét határozza meg. (2) 2 Az RST kötet tartalmi követelményeit a rendelet 2. melléklete rögzíti. Az egységes adatbázis létrehozása, kezelése érdekében az RST kötet részét képező RST adatlapok formáját a rendelet 3. melléklete határozza meg. Az egységes RST adatbázis létrehozására és működésére az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (a továbbiakban: OKF) főigazgatója tájékoztatót ad ki. (3) 3 Az RST kötetből az OKF Központi Ügyeletén (a továbbiakban: Központi Ügyelet) kell elhelyezni a) a tűzoltóságok elsődleges és segítségnyújtási működési körzetét (a továbbiakban együtt: működési terület), valamint légi jármű balesete esetén az RKI működési területét magába foglaló jegyzéket, b) a településekre vonatkozó RST adatlapokat, c) a hivatásos önkormányzati tűzoltóságoknak az ország egész területére térítésmentesen igénybe vehető, a rendelet 4. mellékletében felsorolt technikai eszközeinek jegyzékét. 3. (1) A tűzoltóság elsődleges működési körzetére, valamint légi jármű balesete esetén az RKI a működési területére köteles RST kötetet készíteni. (2) Az elkészült RST kötetet 3 munkanapon belül köteles egy példányban, nyomtatott formában, jóváhagyásra felterjeszteni a) a tűzoltóság, a szakmai felügyeletet ellátó megyei katasztrófavédelmi igazgatóságra (a továbbiakban: igazgatóság), b) 4 a Fővárosi Tűzoltó-parancsnokság (a továbbiakban: FTP) és az RKI, az OKF-re. 1 A Budapest Ferihegy Nemzetközi Repülőtér hivatásos tűzoltóságának működéséről, fenntartásáról és fejlesztéséről szóló 8/1997. (II. 12.) BM rendelet. 2 A 2. (2) bekezdésének harmadik mondata a 35/2007. (XI. 29.) ÖTM rendelet 8. (5) bekezdésének a) pontja szerint módosított szöveg. E módosító rendelet 8. (2) bekezdése alapján a Riasztási és Segítségnyújtási Tervet a december 1. napjától számított 30 napon belül az új szabályoknak megfelelően át kell dolgozni és jóvá kell hagyni. Ezt követően az új RST kötetet kell alkalmazni. 3 A 2. (3) bekezdésének felvezető szövege a 35/2007. (XI. 29.) ÖTM rendelet 8. (6) bekezdésének a) pontja szerint módosított szöveg. E módosító rendelet 8. (2) bekezdése alapján a Riasztási és Segítségnyújtási Tervet a december 1. napjától számított 30 napon belül az új szabályoknak megfelelően át kell dolgozni és jóvá kell hagyni. Ezt követően az új RST kötetet kell alkalmazni.

2 (3) 5 Ha a tűzoltóság elsődleges működési körzete átnyúlik egy másik megye közigazgatási területére, akkor a jóváhagyáshoz szükséges a közigazgatási terület szerint illetékes igazgatóság egyetértése is. Az egyetértést a jóváhagyó igazgatóság, az FTP és az RKI esetén az OKF köteles beszerezni. 4. (1) A tűzoltóságok működési területét a rendelet 1. melléklete tartalmazza. (2) Település szétválása, új település alakítása esetén a település létrejöttével vagy szétválásával egyidejűleg meg kell határozni, hogy a település mely tűzoltóság elsődleges működési körzetéhez tartozik. A meghatározás alapjául az adott település elérhetőségi ideje szolgál. Az érintett tűzoltóságok közötti vita esetén a (3) bekezdésben foglaltakat kell alkalmazni. (3) 6 A tűzoltóság működési területének meghatározásakor előforduló vitás kérdésekben a rendelet 2. melléklete 8. pontjának figyelembevételével az OKF főigazgatója (a továbbiakban: főigazgató) dönt. 5. Az RST kötetbe történő tervezésről az RST kötet készítője tájékoztatja az érintett a) településen működő létesítményi tűzoltóságokat és az alapszabályukban tűzoltási és műszaki mentési tevékenységet vállaló tűzoltó egyesületeket, b) tűzoltóság elsődleges működési körzetén, valamint az RKI működési területén gazdálkodó tevékenységet folytató magánszemélyeket, jogi személyeket, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeteket, amelyektől az RST kötetet készítő tűzoltóság, illetve az RKI tűzoltási vagy műszaki mentési célra járműveket, eszközöket, felszereléseket, anyagokat tervez igénybe venni. 6. (1) Az RST kötet készítője az RST kötetek adattartalmában bekövetkező változásokat soron kívül átvezeti, amelyről az érintetteket haladéktalanul tájékoztatja. (2) A hatályos RST köteteket a készítő tűzoltóság, valamint az RKI híradóügyeletén, továbbá az igazgatóság ügyeletén, a tervezett tűzoltó gépjárműfecskendőkön kell elhelyezni. (3) 7 Az FTP kivételével a készítő tűzoltóság, a jóváhagyott RST kötetet megküldi az igazgatóságra. Az RST adatlapokat a készítő tűzoltóság és az RKI megküldi a segítségnyújtásra betervezett tűzoltóságokra. Az igazgatóság, az RKI és az FTP, az RST adatlapokat megküldik azon igazgatóságok számára, amelyek szakmai felügyelete alá tartozó tűzoltóság gépjárműveit betervezték. Az igazgatóság, az RKI és az FTP a jóváhagyott RST kötetből e rendelet 2. -ának (3) bekezdésében meghatározott dokumentumokat megküldik a Központi Ügyeletnek. (4) A Regionális Műszaki Mentő Bázis (a továbbiakban: bázis) különleges technikai eszközeit az RST kötetben tervező tűzoltóságok, valamint az RKI, az érintett településekre vonatkozó adatlapot kötelesek a tervezett bázist üzemeltető tűzoltóságra megküldeni. Az adatlapok összeállításánál a bázis elsődleges működési körzetén elhelyezkedő tűzoltóságok, valamint az RKI kötelesek egymással együttműködni. 4 A 3. (2) bekezdésének b) pontja a 35/2007. (XI. 29.) ÖTM rendelet 8. (5) bekezdésének c) pontja szerint módosított szöveg. E módosító rendelet 8. (2) bekezdése alapján a Riasztási és Segítségnyújtási Tervet a december 1. napjától számított 30 napon belül az új szabályoknak megfelelően át kell dolgozni és jóvá kell hagyni. Ezt követően az új RST kötetet kell alkalmazni. 5 A 3. (3) bekezdésének második mondata a 35/2007. (XI. 29.) ÖTM rendelet 8. (5) bekezdésének b) pontja szerint módosított szöveg. E módosító rendelet 8. (2) bekezdése alapján a Riasztási és Segítségnyújtási Tervet a december 1. napjától számított 30 napon belül az új szabályoknak megfelelően át kell dolgozni és jóvá kell hagyni. Ezt követően az új RST kötetet kell alkalmazni. 6 A 4. (3) bekezdése a 35/2007. (XI. 29.) ÖTM rendelet 8. (5) bekezdésének b) pontja szerint módosított szöveg. E módosító rendelet 8. (2) bekezdése alapján a Riasztási és Segítségnyújtási Tervet a december 1. napjától számított 30 napon belül az új szabályoknak megfelelően át kell dolgozni és jóvá kell hagyni. Ezt követően az új RST kötetet kell alkalmazni. 7 A 6. (3) bekezdésének negyedik mondata a 35/2007. (XI. 29.) ÖTM rendelet 8. (6) bekezdésének b) pontja szerint módosított szöveg. E módosító rendelet 8. (2) bekezdése alapján a Riasztási és Segítségnyújtási Tervet a december 1. napjától számított 30 napon belül az új szabályoknak megfelelően át kell dolgozni és jóvá kell hagyni. Ezt követően az új RST kötetet kell alkalmazni.

3 7. (1) A tűzoltáshoz, illetőleg a műszaki mentéshez szükséges erők és eszközök riasztását az RST adatlap alapján a jelzést értékelő személy döntése szerint kell végrehajtani. (2) 8 Az RST adatlapon rögzítettek szerinti erők, eszközök riasztását a tűzoltóság elsődleges működési körzete szerinti híradóügyeletes hajtja végre a saját erők, eszközök részére. A riasztással egyidejűleg értesíteni kell az alapszabályában mentő-tűzvédelmi feladatok ellátását vállaló és a működési terület szerinti tűzoltósággal együttműködési megállapodással rendelkező tűzoltó egyesületet. A megállapodást a működési terület szerinti tűzoltóság köteles a szakmai felügyeletet ellátó igazgatóságra, az FTP esetén az OKF-re jóváhagyásra felterjeszteni. A megállapodásnak tartalmaznia kell a költségek megtérítésének és a tűzoltó egyesület értesítésének rendjét. A segítségnyújtásra tervezett tűzoltóság erőinek, eszközeinek riasztását, az igazgatóság ügyeletese az FTP esetében az FTP Hírközpontja hajtja végre. (3) A tűzoltás- vagy mentésvezető döntése alapján a bázis különleges technikai eszközeinek a riasztása a bázist üzemeltető tűzoltóság elsődleges működési körzetébe, az üzemeltető tűzoltóság híradóügyeletesének, egyéb esetben az igazgatóság ügyeletesének feladata. (4) 9 A tűzoltóságok a működési területükön kívülre is kötelesek vonulni, ha azt számukra a Központi Ügyelet elrendeli, egyéb esetben működési területüket csak az OKF főigazgatójának engedélyével hagyhatják el. A bázis különleges technikai eszközeinek riasztását működési területén és azon túl is a Központi Ügyelet közvetlenül is elrendelheti. (5) A bázisok különleges technikai eszközei az üzemeltetést végző hivatásos önkormányzati tűzoltóságok különleges szerállományához tartoznak. Olyan tűzoltási, műszaki mentési, katasztrófaveszélyt megelőző, illetve katasztrófahelyzetben a védekezési feladatok végrehajtásához vehetők igénybe, ahol a tűzoltóság egyéb eszközei mennyiségükből vagy teljesítményükből adódóan nem elegendőek az esemény felszámolásához. (6) A bázisok működési területét (elsődleges működési körzet és segítségnyújtási működési körzet) és különleges technikai eszközeit az 5. melléklet tartalmazza. 8. (1) A létesítményi tűzoltóság a saját működési területén kívülre csak akkor riasztható, ha az RST kötet alapján igénybe vehető erők és eszközök nem elegendőek a tűzoltáshoz, műszaki mentéshez, vagy késedelmes kiérkezésük hátráltatná ezen feladatok ellátását. (2) 10 A létesítményi tűzoltóság, fenntartója engedélyével működési területén kívüli vonulásaira megállapodást köthet a működési terület szerinti tűzoltósággal, ha a megállapodásban foglaltak nem veszélyeztetik a létesítményi tűzoltóság alapfeladatának ellátását. A megállapodás megkötéséről a működési terület szerinti tűzoltóság a fenntartóját tájékoztatja. A megállapodás megkötését a létesítményi tűzoltóság is kezdeményezheti. A megállapodást a működési terület szerinti tűzoltóság, jóváhagyásra felterjeszti a szakmai felügyeletet ellátó igazgatóságra, az FTP esetén az OKF-re. A megállapodásnak tartalmaznia kell a létesítményi tűzoltóság riasztásának és a költségek megtérítésének rendjét. (3) 11 Az önkéntes tűzoltóságokat önkéntes kötelezettségvállalás esetén segítségnyújtásra a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter által kijelölt területen tervezni kell, amennyiben vállalják, hogy az elsődleges működési körzetük védelmét a vonatkozó rendeletben meghatározott szinten, a segítségnyújtással 8 A 7. (2) bekezdése a 35/2007. (XI. 29.) ÖTM rendelet 1. (1) bekezdésével megállapított szöveg. E módosító rendelet 8. (2) bekezdése alapján a Riasztási és Segítségnyújtási Tervet a december 1. napjától számított 30 napon belül az új szabályoknak megfelelően át kell dolgozni és jóvá kell hagyni. Ezt követően az új RST kötetet kell alkalmazni. 9 A 7. (4) bekezdése a 35/2007. (XI. 29.) ÖTM rendelet 1. (2) bekezdésével megállapított szöveg. E módosító rendelet 8. (2) bekezdése alapján a Riasztási és Segítségnyújtási Tervet a december 1. napjától számított 30 napon belül az új szabályoknak megfelelően át kell dolgozni és jóvá kell hagyni. Ezt követően az új RST kötetet kell alkalmazni. 10 A 8. (2) bekezdése a 35/2007. (XI. 29.) ÖTM rendelet 2. -ával megállapított szöveg. E módosító rendelet 8. (2) bekezdése alapján a Riasztási és Segítségnyújtási Tervet a december 1. napjától számított 30 napon belül az új szabályoknak megfelelően át kell dolgozni és jóvá kell hagyni. Ezt követően az új RST kötetet kell alkalmazni. 11 A 8. (3) bekezdésének első mondata a 35/2007. (XI. 29.) ÖTM rendelet 8. (4) bekezdése szerint módosított szöveg. E módosító rendelet 8. (2) bekezdése alapján a Riasztási és Segítségnyújtási Tervet a december 1. napjától számított 30 napon belül az új szabályoknak megfelelően át kell dolgozni és jóvá kell hagyni. Ezt követően az új RST kötetet kell alkalmazni.

4 egyidejűleg biztosítani képesek. A segítségnyújtási működési körzet vállalásához az önkéntes tűzoltóságnak teljesíteni kell az önkéntes tűzoltóságokra vonatkozó külön jogszabályban 12 megfogalmazott előírásokat. A beavatkozással kapcsolatos költségek megtérítése 9. (1) A hivatásos önkormányzati tűzoltóság vonulásainak költségét meg kell téríteni: a) a működési területén kívül elrendelt vonulás esetén, kivéve az országosan vonultatható szerek működési területen belüli riasztását, b) a bázis különleges technikai eszközeinek a működési területen kívüli igénybevételekor. (2) Az önkéntes tűzoltóság vonulásainak költségét a működési területén kívül elrendelt vonulások esetén kivéve, ha a működési területen túli segítségnyújtást a 8. (3) bekezdése alapján önként vállalták meg kell téríteni. (3) A létesítményi tűzoltóság vonulásainak költségét a külön jogszabályban meghatározott működési területén kívül a 8. (2) bekezdés szerinti megállapodásban foglaltakon túl elrendelt vonulások esetében kell megtéríteni. (4) Az RST kötetben szereplő, a tűzoltóságon kívüli, illetőleg a 9. (3) bekezdésébe nem tartozó erők, eszközök igénybevételével felmerült költségeket a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló évi XXXI. törvény és a Polgári Törvénykönyv előírásainak megfelelően kell megtéríteni. (5) A tűzoltó egyesület beavatkozási költségét meg kell téríteni, ha értesítését követően az egyesület a megjelölt helyszínre indult, kivéve, ha a beavatkozás azokon a településeken, létesítményekben történik, amelyekre alapszabályában, együttműködési megállapodás(ok)ban, szerződés(ek)ben az egyesület ellenszolgáltatás nélküli kötelezettségként vállalta a tűzoltási és műszaki mentési tevékenységet. 10. (1) Az e rendeletben meghatározott igénybevétel esetén a beavatkozás költségeként számolható el a) a 9. (1) bekezdésének a) pontja, valamint a (2) (3) és (5) bekezdéseiben foglaltak esetében a vonulással és az állomáshelyre történő visszatéréssel, illetőleg a beavatkozással összefüggésben felhasznált hajtóanyag, kenőanyag és a beavatkozás során felhasznált oltógáz, oltópor, habképző anyag (a továbbiakban együtt: oltóanyag) és a felitató anyag értéke, b) a 9. (1) bekezdésének b) pontja esetében a vonulással és az állomáshelyre történő visszatéréssel, illetőleg a beavatkozással összefüggésben felhasznált hajtóanyag, a cserefelépítményes gépjárművek málhaterében rendszeresített és a beavatkozás során szakmailag indokoltan elhasznált anyag értéke, c) a vonulás, a beavatkozás és az állomáshelyre történő visszatérés során, önhibán kívül keletkezett olyan kár, amely más jogviszonyból nem térül meg. (2) A tűzoltó gépjárművek elszámolható költségnormáit a működési területen érvényes előírásokkal egyezően kell alkalmazni A 9. (1) (3) és (5) bekezdéseiben foglalt esetekben az igénybevétel költségeit a riasztásra (a tűzoltó egyesületek esetében értesítésre) jogosultak általi elrendelés esetén az OKF, az erre a célra biztosított költségkeret terhére téríti meg. 12. (1) 14 Az igénybevétellel kapcsolatos költségtérítést az igénybe vett hivatásos önkormányzati, önkéntes és létesítményi tűzoltóság parancsnoka az igénybevétel helye szerint a fővárosi tűzoltóparancsnok, illetve a 12 Az önkéntes tűzoltóságokra vonatkozó részletes szabályokról szóló 119/1996. (VII. 24.) Korm. rendelet. 13 A 11. a 35/2007. (XI. 29.) ÖTM rendelet 8. (5) bekezdésének b) pontja szerint módosított szöveg. E módosító rendelet 8. (2) bekezdése alapján a Riasztási és Segítségnyújtási Tervet a december 1. napjától számított 30 napon belül az új szabályoknak megfelelően át kell dolgozni és jóvá kell hagyni. Ezt követően az új RST kötetet kell alkalmazni. 14 A 12. (1) bekezdése a 35/2007. (XI. 29.) ÖTM rendelet 8. (5) bekezdésének d) pontja szerint módosított szöveg. E módosító rendelet 8. (2) bekezdése alapján a Riasztási és Segítségnyújtási Tervet a december 1. napjától számított 30 napon belül az új

5 területileg illetékes igazgatóság útján igényli az OKF-től a 6. mellékletben meghatározott igénybejelentő nyomtatványon és adatlapon. (2) 15 A költségtérítési igény jogosságát a fővárosi tűzoltóparancsnok, illetve a megyei katasztrófavédelmi igazgató megvizsgálja, és véleményével kiegészítve, a kérelem benyújtásától számított 10 napon belül felterjeszti az OKF-re. (3) A költségtérítési igény jogosságáról és mértékéről a főigazgató a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül dönt. 13. (1) Ez a rendelet december 1-jén lép hatályba, ezzel egyidejűleg a Riasztási és Segítségnyújtási Tervről, a hivatásos önkormányzati és az önkéntes tűzoltóságok működési területéről, valamint a tűzoltóságok vonulásaival kapcsolatos költségek megtérítéséről szóló 2/2003. (I. 14.) BM rendelet, valamint az azt módosító 51/2003. (XII. 19.) BM rendelet, továbbá a 68/2004. (XII. 30.) BM rendelet hatályát veszti. (2) melléklet az 57/2005. (XI. 30.) BM rendelethez 17 A készenléti szolgálattal rendelkező hivatásos önkormányzati tűzoltóságok, az önkéntes tűzoltóságok, valamint légi jármű balesete esetén az RKI működési területe BARANYA MEGYE KOMLÓ Bakóca Bodolyabér Felsőegerszeg Hosszúhetény Husztót Kárász Kisbeszterce Kishajmás Komló Kovácsszénája szabályoknak megfelelően át kell dolgozni és jóvá kell hagyni. Ezt követően az új RST kötetet kell alkalmazni. 15 A 12. (2) bekezdése a 35/2007. (XI. 29.) ÖTM rendelet 8. (5) bekezdésének c) pontja szerint módosított szöveg. E módosító rendelet 8. (2) bekezdése alapján a Riasztási és Segítségnyújtási Tervet a december 1. napjától számított 30 napon belül az új szabályoknak megfelelően át kell dolgozni és jóvá kell hagyni. Ezt követően az új RST kötetet kell alkalmazni. 16 A 13. (2) bekezdését a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet pontja hatályon kívül helyezte. 17 Az 1. számú melléklet a 35/2007. (XI. 29.) ÖTM rendelet 3. -ával megállapított szöveg. E módosító rendelet 8. (2) bekezdése alapján a Riasztási és Segítségnyújtási Tervet a december 1. napjától számított 30 napon belül az új szabályoknak megfelelően át kell dolgozni és jóvá kell hagyni. Ezt követően az új RST kötetet kell alkalmazni.

6 Köblény Liget Magyaregregy Magyarhertelend Magyarszék Mánfa Máza Mecsekpölöske Mindszentgodisa Okorvölgy Oroszló Szalatnak Szászvár Szentkatalin Tófű Varga Vékény Györe (Tolna megye) Izmény (Tolna megye) Váralja (Tolna megye) MOHÁCS Babarc Bár Bezedek Borjád Bóly Dunaszekcső Erdősmárok Fazekasboda Geresdlak Görcsönydoboka Himesháza Ivándárda Kátoly Kisbudmér Kisnyárád Kölked Lánycsók Lippó Liptód Majs Maráza Máriakéménd Mohács Monyoród Nagybudmér Nagynyárád Sárok Sátorhely Somberek Szajk Szederkény

7 Szellő Székelyszabar Töttös Udvar Versend PÉCS Abaliget Apátvarasd Aranyosgadány Áta Bakonya Baksa Belvárdgyula Berkesd Bicsérd Birján Boda Bogád Cserkút Egerág Ellend Erzsébet Görcsöny Gyód Hásságy Keszü Kékesd Kisasszonyfa Kisherend Kozármisleny Kökény Kővágószőlős Kővágótőttős Lothárd Magyarsarlós Martonfa Nagykozár Nagypall Olasz Orfű Pellérd Pereked Pécs Pécsbagota Pécsudvard Pécsvárad Pogány Regenye Romonya Szemely Szilágy Szilvás

8 Szőke Szőkéd Tengeri Téseny Velény Zengővárkony Zók SIKLÓS Adorjás Alsószentmárton Babarcszőlős Baranyahidvég Beremend Bisse Bogádmindszent Bosta Cún Csarnóta Diósviszló Drávacsehi Drávacsepely Drávapalkonya Drávapiski Drávaszabolcs Drávaszerdahely Egyházasharaszti Garé Gordisa Harkány Hegyszentmárton Hirics Illocska Ipacsfa Ivánbattyán Kásád Kemse Kémes Kisdér Kisharsány Kisjakabfalva Kiskassa Kislippó Kisszentmárton Kistapolca Kistótfalu Kovácshida Kórós Lapáncsa Lúzsok Magyarbóly Matty Márfa

9 Márok Nagyharsány Nagytótfalu Old Ócsárd Ózdfalu Palkonya Páprád Peterd Pécsdevecser Piskó Pócsa Rádfalva Sámod Siklós Siklósbodony Siklósnagyfalu Szalánta Szaporca Szava Tésenfa Túrony Újpetre Vajszló Vejti Villány Villánykövesd Vokány Zaláta SZIGETVÁR Almamellék Almáskeresztúr Basal Bánfa Besence Bogdása Boldogasszonyfa Botykapeterd Bükkösd Bürüs Csányoszró Csebény Cserdi Csertő Csonkamindszent Dencsháza Dinnyeberki Drávafok Drávaiványi Drávakeresztúr Drávasztára Endrőc

10 Felsőszentmárton Gerde Gilvánfa Gyöngyfa Gyöngyösmellék Helesfa Hetvehely Hobol Horváthertelend Ibafa Kacsóta Katádfa Kákics Kétújfalu Királyegyháza Kisdobsza Kistamási Magyarlukafa Magyarmecske Magyartelek Markóc Marócsa Merenye Molvány Mozsgó Nagycsány Nagydobsza Nagypeterd Nagyváty Nemeske Nyugotszenterzsébet Okorág Patapoklosi Pettend Rózsafa Sellye Somogyapáti Somogyhatvan Somogyhárságy Somogyviszló Sósvertike Sumony Szabadszentkirály Szentdénes Szentegát Szentlászló Szentlőrinc Szigetvár Szörény Szulimán Teklafalu Tótszentgyörgy Várad Vásárosbéc Zádor Lad (Somogy megye)

11 Patosfa (Somogy megye) Önkéntes tűzoltóság: VÉMÉND Erdősmecske Feked Lovászhetény Palotabozsok Szebény Szűr Véménd Baranya megye hivatásos önkormányzati tűzoltóságainak segítségnyújtási működési körzete: Baranya megye Bács-Kiskun megye Somogy megye Tolna megye hivatásos önkormányzati és önkéntes tűzoltóságainak elsődleges működési körzete. BÁCS-KISKUN MEGYE BAJA Baja Bácsbokod Bácsborsód Bácsszentgyörgy Bátmonostor Csátalja Csávoly Dávod Dunafalva Érsekcsanád Felsőszentiván Gara Hercegszántó Nagybaracska Nemesnádudvar Rém Sükösd Szeremle Vaskút Homorúd (Baranya megye) Újmohács (Baranya megye, Mohács település) Önkéntes tűzoltóság: BÁCSALMÁS Bácsalmás

12 Bácsszőlős Csikéria Katymár Kunbaja Madaras Mátételke Tataháza Önkéntes tűzoltóság: JÁNOSHALMA Borota Jánoshalma Kéleshalom Mélykút KALOCSA Apostag Bátya Drágszél Dunaegyháza Dunapataj Dunaszentbenedek Dusnok Érsekhalma Fajsz Foktő Géderlak Hajós Harta Homokmégy Kalocsa Miske Ordas Öregcsertő Solt Szakmár Uszód Újtelek Önkéntes tűzoltóság: KECEL Császártöltés Imrehegy Kecel KECSKEMÉT

13 Ballószög Helvécia Jakabszállás Kecskemét Nyárlőrinc Orgovány Városföld Önkéntes tűzoltóság: KEREKEGYHÁZA Ágasegyháza Fülöpháza Kerekegyháza Kunbaracs KISKŐRÖS Akasztó Csengőd Dunatetétlen Kaskantyú Kiskőrös Páhi Tabdi KISKUNFÉLEGYHÁZA Bugac Bugacpusztaháza Fülöpjakab Gátér Jászszentlászló Kiskunfélegyháza Kunszállás Móricgát Pálmonostora Petőfiszállás Tiszaalpár Csengele (Csongrád megye) Pusztaszer (Csongrád megye) KISKUNHALAS Balotaszállás Csólyospálos Harkakötöny Kelebia Kiskunhalas

14 Kiskunmajsa Kisszállás Kömpöc Kunfehértó Pirtó Szank Tompa Zsana Önkéntes tűzoltóság: KUNSZENTMIKLÓS Dunavecse Kunpeszér Kunszentmiklós Szalkszentmárton Tass Apaj (Pest megye) Önkéntes tűzoltóság: LAJOSMIZSE Felsőlajos Ladánybene Lajosmizse Táborfalva (Pest megye) Önkéntes tűzoltóság: SOLTVADKERT Bócsa Soltvadkert Tázlár Önkéntes tűzoltóság: SZABADSZÁLLÁS Fülöpszállás Izsák Kunadacs Soltszentimre Szabadszállás Újsolt Önkéntes tűzoltóság: TISZAKÉCSKE Lakitelek Tiszakécske Szentkirály Tiszajenő (Jász-Nagykun-Szolnok megye)

15 Tiszaug Bács-Kiskun megye hivatásos önkormányzati tűzoltóságainak segítségnyújtási működési körzete: Bács-Kiskun megye Baranya megye Csongrád megye Fejér megye Jász-Nagykun-Szolnok megye Pest megye Tolna megye hivatásos önkormányzati és önkéntes tűzoltóságainak és az FTP elsődleges működési körzete. BÉKÉS MEGYE BÉKÉSCSABA Békés Békéscsaba Bélmegyer Csabaszabadi Csárdaszállás Doboz Kamut Kétsoprony Köröstarcsa Mezőberény Murony Szabadkígyós Tarhos Telekgerendás Újkígyós GYULA Elek Geszt Gyula Kétegyháza Kötegyán Lőkösháza Méhkerék Sarkad Sarkadkeresztúr Újszalonta MEZŐKOVÁCSHÁZA

16 Almáskamarás Battonya Dombegyház Dombiratos Kaszaper Kevermes Kisdombegyház Kunágota Magyarbánhegyes Magyardombegyház Medgyesbodzás Medgyesegyháza Mezőhegyes Mezőkovácsháza Nagybánhegyes Nagykamarás Pusztaottlaka Végegyháza OROSHÁZA Csanádapáca Csorvás Gádoros Gerendás Kardoskút Nagyszénás Orosháza Pusztaföldvár Székkutas (Csongrád megye) Árpádhalom (Csongrád megye) Eperjes (Csongrád megye) Nagymágocs (Csongrád megye) SZARVAS Békésszentandrás Csabacsűd Hunya Gyomaendrőd Kardos Kondoros Örménykút Szarvas SZEGHALOM Dévaványa Füzesgyarmat Kertészsziget

17 Körösladány Okány Szeghalom Vésztő Csökmő (Hajdú-Bihar megye) Darvas (Hajdú-Bihar megye) Önkéntes tűzoltóság: TÓTKOMLÓS Békéssámson Tótkomlós Ambrózfalva (Csongrád megye) Csanádalberti (Csongrád megye) Nagyér (Csongrád megye) Pitvaros (Csongrád megye) Békés megye hivatásos önkormányzati tűzoltóságainak segítségnyújtási működési körzete: Békés megye Csongrád megye Hajdú-Bihar megye Jász-Nagykun-Szolnok megye hivatásos önkormányzati és önkéntes tűzoltóságainak elsődleges működési körzete. BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYE ENCS Abaújalpár Abaújkér Abaújlak Abaújszolnok Abaújvár Alsógagy Alsóvadász Arka Aszaló Baktakék Beret Boldogkőújfalu Boldogkőváralja Büttös Csenyéte Csobád Detek Encs Fáj Fancsal Felsődobsza Felsőgagy Felsővadász

18 Fony Forró Fulókércs Gadna Gagyapáti Gagybátor Gagyvendégi Garadna Gönc Göncruszka Gibárt Halmaj Hejce Hernádbüd Hernádcéce Hernádkércs Hernádpetri Hernádszentandrás Hernádszurdok Hernádvécse Hidasnémeti Homrogd Ináncs Kány Kázsmárk Kéked Keresztéte Kiskinizs Korlát Krasznokvajda Kupa Léh Litka Méra Mogyoróska Monaj Nagykinizs Novajidrány Nyésta Pamlény Pányok Pere Perecse Pusztaradvány Rásonysápberencs Regéc Selyeb Szalaszend Szászfa Szemere Szentistvánbaksa Telkibánya Tornyosnémeti Vilmány Vizsoly Zsujta

19 KAZINCBARCIKA Aggtelek Alacska Alsószuha Balajt Bánhorváti Berente Boldva Borsodszirák Damak Dédestapolcsány Dövény Dubicsány Edelény Felsőkelecsény Felsőnyárád Hangács Hegymeg Imola Irota Izsófalva Jákfalva Kazincbarcika Kurityán Lak Ládbesenyő Mályinka Múcsony Nagybarca Nyomár Ormosbánya Ragály Rudolftelep Sajógalgóc Sajóivánka Sajókaza Sajószentpéter Szakácsi Szuhafő Szuhakálló Tardona Tomor Trizs Vadna Zádorfalva Ziliz Zubogy MEZŐKÖVESD

20 Bogács Borsodgeszt Borsodivánka Bükkábrány Bükkzsérc Cserépfalu Cserépváralja Csincse Egerlövő Gelej Kács Mezőkeresztes Mezőkövesd Mezőnagymihály Mezőnyárád Négyes Sály Szentistván Szomolya Tard Tibolddaróc Tiszabábolna Tiszadorogma Tiszavalk Vatta Egerfarmos (Heves megye) Füzesabony (Heves megye) Mezőszemere (Heves megye) Mezőtárkány (Heves megye) Szihalom (Heves megye) MISKOLC Alsózsolca Arnót Berzék Bőcs Bükkaranyos Bükkszentkereszt Emőd Felsőzsolca Gesztely Harsány Hernádkak Hernádnémeti Kisgyőr Kistokaj Kondó Mályi Miskolc Nyékládháza Onga Parasznya Radostyán

21 Répáshuta Sajóbábony Sajóecseg Sajókápolna Sajókeresztúr Sajólád Sajólászlófalva Sajópálfala Sajópetri Sajósenye Sajóvámos Szikszó Szirmabesenyő Varbó ÓZD Arló Bánréve Borsodbóta Borsodnádasd Borsodszentgyörgy Bükkmogyorósd Csermely Csokvaomány Domaháza Farkaslyuk Gömörszőlős Hangony Hét Járdánháza Kelemér Királd Kissikátor Lénárddaróc Nekézseny Ózd Putnok Sajómercse Sajónémeti Sajópüspöki Sajóvelezd Sáta Serényfalva Uppony Szentdomonkos (Heves megye) SÁTORALJAÚJHELY Alsóberecki Alsóregmec Bodroghalom

22 Bodrogolaszi Bózsva Erdőhorváti Felsőberecki Felsőregmec Filkeháza Füzér Füzérkajata Füzérkomlós Füzérradvány Györgytarló Háromhuta Hercegkút Hollóháza Karcsa Karos Kenézlő Kishuta Kisrozvágy Komlóska Kovácsvágás Makkoshotyka Mikóháza Nagyhuta Nagyrozvágy Nyíri Olaszliszka Pácin Pálháza Pusztafalu Sárazsadány Sárospatak Sátoraljaújhely Tiszacsermely Tiszakarád Tolcsva Vágáshuta Vajdácska Vámosújfalu Viss Vilyvitány Zalkod SZENDRŐ Abod Alsótelekes Becskeháza Bódvalenke Bódvarákó Bódvaszilas Debréte Égerszög Felsőtelekes

23 Galvács Hidvégardó Jósvafő Kánó Komjáti Martonyi Meszes Perkupa Rakaca Rakacaszend Rudabánya Szalonna Szendrő Szendrőlád Szin Szinpetri Szögliget Szőlősardó Szuhogy Teresztenye Tornabarakony Tornakápolna Tornanádaska Tornaszentandrás Tornaszentjakab Varbóc Viszló SZERENCS Abaújszántó Alsódobsza Baskó Bekecs Bodrogkeresztúr Bodrogkisfalud Csobaj Erdőbénye Golop Legyesbénye Mád Megyaszó Mezőzombor Monok Prügy Rátka Sima Sóstófalva Szegi Szegilong Szerencs Taktabáj Taktaharkány Taktakenéz

24 Taktaszada Tarcal Tállya Tiszaladány Tiszalúc Tiszatardos Tokaj Újcsanálos TISZAÚJVÁROS Ároktő Girincs Hejőbába Hejőkeresztúr Hejőkürt Hejőpapi Hejőszalonta Igrici Kesznyéten Kiscsécs Köröm Mezőcsát Muhi Nagycsécs Nemesbikk Oszlár Ónod Sajóhídvég Sajóörös Sajószöged Szakáld Tiszakeszi Tiszapalkonya Tiszatarján Tiszaújváros Folyás (Hajdú-Bihar megye) Polgár (Hajdú-Bihar megye) Tiszagyulaháza (Hajdú-Bihar megye) Újtikos (Hajdú-Bihar megye) Borsod-Abaúj-Zemplén megye hivatásos önkormányzati tűzoltóságainak segítségnyújtási működési körzete: Borsod-Abaúj-Zemplén megye Hajdú-Bihar megye Heves megye Jász-Nagykun-Szolnok megye Nógrád megye Szabolcs-Szatmár-Bereg megye hivatásos önkormányzati és önkéntes tűzoltóságainak elsődleges működési körzete. CSONGRÁD MEGYE

25 CSONGRÁD Csongrád Csanytelek Felgyő Tömörkény HÓDMEZŐVÁSÁRHELY Hódmezővásárhely Mártély Mindszent MAKÓ Apátfalva Csanádpalota Ferencszállás Földeák Királyhegyes Kiszombor Klárafalva Kövegy Magyarcsanád Makó Maroslele Nagylak Óföldeák Önkéntes tűzoltóság: RUZSA Ásotthalom Öttömös Pusztamérges Ruzsa Üllés SZEGED Algyő Baks Balástya Bordány Deszk Dóc Domaszék

26 Forráskút Kistelek Kübekháza Mórahalom Ópusztaszer Röszke Sándorfalva Szatymaz Szeged Tiszasziget Újszentiván Zákányszék Zsombó SZENTES Derekegyház Fábiánsebestyén Nagytőke Szegvár Szentes Csongrád megye hivatásos önkormányzati tűzoltóságainak segítségnyújtási működési körzete: Bács-Kiskun megye Békés megye Csongrád megye Jász-Nagykun-Szolnok megye hivatásos önkormányzati és önkéntes tűzoltóságainak elsődleges működési körzete. FEJÉR MEGYE Önkéntes tűzoltóság: BICSKE Alcsútdoboz Bicske Bodmér Csabdi Etyek Felcsút Mány Óbarok Újbarok Vértesboglár Herceghalom (Pest megye) Tök (Pest megye) Zsámbék (Pest megye) DUNAÚJVÁROS

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Vagyoni típusú adók Kommunális jellegű adók 1 Ajak 3.500,- 2,0 2 Anarcs 1,4 3 Apagy 8.000.- 1,5 100,- 4 Aranyosapáti 3.000.- 1,5 500,- 5 Baktalórántháza 250.- Ft/m2 500,- 1,2

Részletesebben

Sormunka ütemterv évre

Sormunka ütemterv évre Ároktő 06. 01. - 06. 30. Bogács 03. 01. - 04. 30. Borsodgeszt 06. 01. - 06. 30. Borsodivánka 05. 01. - 05. 31. Bükkábrány 05. 01. - 05. 31. Bükkzsérc 04. 03. - 04. 30. Cserépfalu 04. 03. - 04. 30. Cserépváralja

Részletesebben

Bevezetett helyi adók Szabolcs-Szatmár-Bereg megye január 1-jei állapot

Bevezetett helyi adók Szabolcs-Szatmár-Bereg megye január 1-jei állapot Bevezetett helyi adók Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 2009. január -jei állapot Vagyoni típusú adók AJAK 2,0 2 ANARCS,4 3 APAGY 0.000,5 4 ARANYOSAPÁTI 4000,5 5 BAKTALORÁNRHÁZA 250,2 6 BALKÁNY 200,7 7 BALSA

Részletesebben

Bevezetett helyi adók Szabolcs-Szatmár-Bereg megye január 1-jei állapot

Bevezetett helyi adók Szabolcs-Szatmár-Bereg megye január 1-jei állapot Bevezetett helyi adók Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 2008. január 1-jei állapot Vagyoni típusú adók Kommunális jellegő adók Helyi iparőzési adó 1 AJAK 2 2006.01.01 2008.01.01 2 ANARCS 1,4 2004.01.01 3 APAGY

Részletesebben

közig határ neve Hajdú-Bihar Tápiószőlős Hevesvezekény

közig határ neve Hajdú-Bihar Tápiószőlős Hevesvezekény közig határ neve megye Ráckeresztúr Csopak Isztimér Balatonfűzfő Vásárosdombó Tiszabábolna Borsod-Abaúj-Zemplén Kaba Etyek Kincsesbánya Csombárd Sumony Döbrököz Nagyharsány Sárkeszi Vértesacsa Tápiószőlős

Részletesebben

Győr-Moson-Sopron megye

Győr-Moson-Sopron megye Győr-Moson-Sopron megye Vagyoni típusú adók Kommunális jellegű adók Helyi iparűzési adó 1 Abda 4000 Ft/év 200 Ft/nap 2% 2 Acsalag 500 Ft/m2 1000 Ft/év 3000 Ft/év 3 Agyagosszergény 2800 Ft/év 1000 Ft/fő

Részletesebben

EU Élelmiszersegély Program Település-nyilvántartás

EU Élelmiszersegély Program Település-nyilvántartás Abda Győr-Moson-Sopron Győri kistérség 15 ezer alatt 3 107 MÖSZ Acsalag Győr-Moson-Sopron Csornai kistérség 15 ezer alatt 456 KK Ágfalva Győr-Moson-Sopron Sopron-Fertődi kistérség 15 ezer alatt 2 119 SNR

Részletesebben

Somogy megye összes településének térképe egy helyen - Landkarte Somogy, Ungarn - TÉRKÉPNET - tér

Somogy megye összes településének térképe egy helyen - Landkarte Somogy, Ungarn - TÉRKÉPNET - tér Somogy megye és a Balaton összes településének térképe egy helyen! Somogy megye településeinek térképei utcakeresővel, vel. Somogy megyei online műholdas térképek. Somogy megye Magyarország egyik megyéje

Részletesebben

29.) Nagyhegyes ART, szabályozási terv * 30.) Méra ÖRT módosítás * 31.) Emőd ART * 32.) Szentistván ART * 33.) Mezőcsát ART módosítás * 34.

29.) Nagyhegyes ART, szabályozási terv * 30.) Méra ÖRT módosítás * 31.) Emőd ART * 32.) Szentistván ART * 33.) Mezőcsát ART módosítás * 34. 1.) Telkibánya ÖRT (Összevont Rendezési Terv) B.-A.-Z. Megye Tanács 2.) Erdőbénye és településcsoportja ÖRT * - Sima - Baskó 3.) Vilmány és településcsoportja ÖRT * - Fony - Hejce - Mogyoróska - Regéc

Részletesebben

Területi ellátási kötelezettség 2012.07.01.Tüdőgyógyászat fekvő Aktív Rehabilitáció Krónikus

Területi ellátási kötelezettség 2012.07.01.Tüdőgyógyászat fekvő Aktív Rehabilitáció Krónikus Település TEK 2 pr.szint lakosság szám TEK 3 pr.szint lakosság szám ellátó kórház aktív 2. szinten Területi ellátási kötelezettség 2012.07.01.Tüdőgyógyászat fekvő Aktív Rehabilitáció Krónikus megye TEK

Részletesebben

1. Az R. 1. melléklete 8. pont 8.4. és 8.6. alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

1. Az R. 1. melléklete 8. pont 8.4. és 8.6. alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek: M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 208. szám 84605 A vidékfejlesztési miniszter 117/2013. (XII. 13.) VM rendelete a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Földhivatalának járási földhivatalai illetékességi

Részletesebben

Magyarország összesített fogathajtó versenynaptára FRISSÍTVE: február 17. Időpont Országos versenyek MEGYE

Magyarország összesített fogathajtó versenynaptára FRISSÍTVE: február 17. Időpont Országos versenyek MEGYE Január Február Március 2 szo 3 vas 9 szo 10 vas 16 szo Salgótarján ELMARADT Salgótarján ELMARADT Salgótarján - ELMARADT 17 vas 23 szo Székesfehérvár fedeles Székesfehérvár fedeles Székesfehérvár fedeles

Részletesebben

XII/a. Településlista a Közép-Magyarországi régió mikrovállalkozásnak minősülő pályázói esetében

XII/a. Településlista a Közép-Magyarországi régió mikrovállalkozásnak minősülő pályázói esetében XII/a. lista a Közép-Magyarországi régió mikrovállalkozásnak minősülő pályázói esetében Nem kedvezményezett kistérségekben: Alsónémedi Biatorbágy Budajenő Budakalász Budakeszi Budaörs Budapest Csobánka

Részletesebben

Szolgáltató adatlapja 1 / 7

Szolgáltató adatlapja 1 / 7 Szolgáltató adatlapja 1 / 7 Szolgáltató neve: Dombóvári Szent Lukács Kórház Szolgáltató címe: 7200 Dombóvár Kórház 39-41. Szolgáltató telefon/fax Fekvő 0100 Belgyógyászat Progresszivitás: 1 (aktív) Alsómocsolád

Részletesebben

Pest megyei települések ABC sorrendben

Pest megyei települések ABC sorrendben Közép-magyarországi 1 / 7 Pest megyei települések ABC sorrendben Pest megye lakónépessége: 1 229 880 fı Pest megye területe: 6 390,72 km 2 Pest megye átlagos népsőrősége: 192 fı/km 2 Pest megye településeinek

Részletesebben

Baranya

Baranya Járás Település Nyertes pályázó Közintézményi IH Üzleti IH Lakossági IH Engedélyezési terv beadásának tervezett határideje Kivitelezés megkezdés tervezett határideje Kivitelezés befejezés tervezett határideje

Részletesebben

2. számú melléklet. Törzsbetét, pénzgyügyi apport összesen (Ft.) Üzletrész (%) Osztatlan közös tulajdonban lévő üzletrész tulajdonosának neve

2. számú melléklet. Törzsbetét, pénzgyügyi apport összesen (Ft.) Üzletrész (%) Osztatlan közös tulajdonban lévő üzletrész tulajdonosának neve Osztatlan közös tulajdonban lévő üzletrész tulajdonosának neve Törzsbetét, pénzgyügyi apport összesen (Ft.) Üzletrész (%) 1 ABALIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 11.179 0,001776% 2 ADORJÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

Vas megye Vagyoni típusú adók Kommunális jellegű adók Helyi iparűzési adó

Vas megye Vagyoni típusú adók Kommunális jellegű adók Helyi iparűzési adó Vas megye Vagyoni típusú adók Kommunális jellegű adók Helyi iparűzési adó 1 Acsád 8.000 Ft/év 2.000 Ft/fő 5.000 Ft/év 2 Alsószölnök 1.500 Ft/év 1,4% 3 Alsóujlak 2.500 Ft/év 2.000 Ft/fő 1,8% 5.000 Ft/év

Részletesebben

Pest megyei települések listája

Pest megyei települések listája 1 Abony 15 679 fő ÁNTSZ Ceglédi i Intézete Ceglédi 2 Acsa 1 501 fő ÁNTSZ Váci,Szobi,Dunakeszi i Intézete Váci 3 Albertirsa 11 280 fő ÁNTSZ Ceglédi i Intézete Ceglédi 4 Alsónémedi 4 829 fő ÁNTSZ Dabasi-,Gyáli

Részletesebben

Ssz. Tulajdonos megnevezése Tulajdonos képviselője Irsz. Település Cím Telefonszám Fax-szám cím 1. Abasár Községi Önkormányzat mindenkori

Ssz. Tulajdonos megnevezése Tulajdonos képviselője Irsz. Település Cím Telefonszám Fax-szám  cím 1. Abasár Községi Önkormányzat mindenkori Ssz. Tulajdonos megnevezése Tulajdonos képviselője Irsz. Település Cím Telefonszám Fax-szám E-mail cím 1. Abasár Községi Önkormányzat mindenkori polgármester 3261 Abasár Fő tér 1. 48/514-512 48/514-592

Részletesebben

FELEKEZETI ANYAKÖNYVI MÁSODPÉLDÁNYOK MIKROFILMJEINEK DOBOZJEGYZÉKE

FELEKEZETI ANYAKÖNYVI MÁSODPÉLDÁNYOK MIKROFILMJEINEK DOBOZJEGYZÉKE MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR BARANYA MEGYEI LEVÉLTÁRA XV.35. FELEKEZETI ANYAKÖNYVI MÁSODPÉLDÁNYOK MIKROFILMJEINEK DOBOZJEGYZÉKE Raktári hely: tár - 1 - Tartalomjegyzék 1. Római katolikus egyház Pécsi egyházmegye

Részletesebben

Borsod 01. vk. Települések száma: 6. Települések: Alsózsolca Arnót Felsőzsolca Miskolc Sajókeresztúr Szirmabesenyő

Borsod 01. vk. Települések száma: 6. Települések: Alsózsolca Arnót Felsőzsolca Miskolc Sajókeresztúr Szirmabesenyő Borsod 01. vk. Települések száma: 6 Alsózsolca Arnót Felsőzsolca Miskolc Sajókeresztúr Szirmabesenyő Borsod 02 vk. Települések száma: 6 Miskolc Parasznya Radostyán Sajóbábony Sajólászlófalva Varbó Borsod

Részletesebben

Az Egy Hajóban Közhasznú Alapítvány (jogi segítő) kihelyezett ügyfélfogadások helyszíne, időpontja Kistérség Településnév Hova tartozik?

Az Egy Hajóban Közhasznú Alapítvány (jogi segítő) kihelyezett ügyfélfogadások helyszíne, időpontja Kistérség Településnév Hova tartozik? Komlói Magyarhertelend Magyarhertelend Péntek 13.30-14.30 Páros Polgármesteri Hiv. (Nagyterem) Bodolyabér Magyarhertelend Péntek 13.30-14.30 Páros Kossuth u. 46. Komló Komló Péntek 9.00-12.30 Páros Komló

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Területrendezési Terve B.A.Z.M. ÖNK. 10/2009. (V. 5.) sz. rendelete. számú melléklete alapján. Országos jelentőségű

Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Területrendezési Terve B.A.Z.M. ÖNK. 10/2009. (V. 5.) sz. rendelete. számú melléklete alapján. Országos jelentőségű 4. számú melléklete: Települések 3.1-3.15 sz. melléklet szerinti országos és megyei övezetekkel való sége Mag erdő szántó ek 1. Abaújalpár x x x x x x 2. Abaújkér x x x x x x x 3. Abaújlak x x x x x x

Részletesebben

PÉCSI JÁRÁSI HIVATAL. Kötelező felvételt biztosító állami fenntartású általános iskolák a pécsi tankerületben:

PÉCSI JÁRÁSI HIVATAL. Kötelező felvételt biztosító állami fenntartású általános iskolák a pécsi tankerületben: PÉCSI JÁRÁSI HIVATAL A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 4. -a 1. pontjának 1.4 alpontja szerinti nemzetiséghez tartozók általános iskolai oktatásában roma nemzetiségi oktatás kötelező

Részletesebben

NMH 1 T01 2016.02.22. A nyilvántartott álláskeresők száma a tartózkodási helyük szerint, településenként (2016. 02. 20-i állapot szerint)

NMH 1 T01 2016.02.22. A nyilvántartott álláskeresők száma a tartózkodási helyük szerint, településenként (2016. 02. 20-i állapot szerint) NMH 1 Főváros Főváros BUDAPEST 01. KER. 238 93 31 45 39 16 405 1,45 0,27 BUDAPEST 02. KER. 670 244 145 111 124 52 589 1,27 0,24 BUDAPEST 03. KER. 1 495 459 319 257 288 83 067 1,80 0,34 BUDAPEST 04. KER.

Részletesebben

Budapest és Pest megye

Budapest és Pest megye Abony Acsa Albertirsa Alsónémedi Apaj Áporka Aszód Bag Bénye Bernecebaráti Biatorbágy Budajenő Budakalász Budakeszi Budaörs Budapest és Pest megye Kizárólag gyermekegészségügyi ellátást végző szolgáltató

Részletesebben

A vidékfejlesztési miniszter 28/2013. (IV. 30.) VM rendelete az egyes agrártárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

A vidékfejlesztési miniszter 28/2013. (IV. 30.) VM rendelete az egyes agrártárgyú miniszteri rendeletek módosításáról M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 71. szám 50747 A vidékfejlesztési miniszter 28/2013. (IV. 30.) VM rendelete az egyes agrártárgyú miniszteri rendeletek módosításáról A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési,

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Borsod-Abaúj-Zemplén megye Borsod-Abaúj-Zemplén megye Vagyoni típusú adók Kommunális jellegű adók 1 Abaújalpár 5000 Ft/év 2 Abaújkér 6000 Ft/év 3 Abaújlak 4000 Ft/év 4 Abaújszántó 300 Ft/m2 7000 Ft/év 150 Ft/nap 2% 1 Ft/nap 5 Abaújszolnok

Részletesebben

körzet Catel Kft. Jászszentlászló 77 Kiskunmajsa 77 Szank 77 Gotthárd Tv Csörötnek 94 Magyarlak 94 Rábagyarmat 94 Szentgotthárd 94

körzet Catel Kft. Jászszentlászló 77 Kiskunmajsa 77 Szank 77 Gotthárd Tv Csörötnek 94 Magyarlak 94 Rábagyarmat 94 Szentgotthárd 94 körzet Catel Kft. Jászszentlászló 77 Kiskunmajsa 77 Szank 77 Gotthárd Tv Csörötnek 94 Magyarlak 94 Rábagyarmat 94 Szentgotthárd 94 Sziti-L Kft Hajdúsámson 52 Nyírábránd 52 Nyíracsád 52 Ártánd 54 Biharkeresztes

Részletesebben

Sormunka ütemterv évre

Sormunka ütemterv évre Aranyosgadány 07. 03. - 07. 05. Áta 08. 26. - 08. 31. Babarcszőlős 07. 06. - 07. 07. Besence 07. 10. - 07. 10. Bicsérd 07. 11. - 07. 28. Bisse 08. 01. - 08. 03. Bogádmintszent 08. 04. - 08. 10. Bosta 08.

Részletesebben

Kihívás Napja 2006. Benevezett települések listája. 1. kategória

Kihívás Napja 2006. Benevezett települések listája. 1. kategória Kihívás Napja 2006 Benevezett települések listája 1. kategória 1. Abaliget Baranya megye (665) 2. Balatonudvari Veszprém megye (370) 3. Bánfa Baranya megye (221) 4. Becske Nógrád megye (674) 5. Csép Komárom

Részletesebben

A MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI EGYESÜLETÉNEK

A MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI EGYESÜLETÉNEK Mozgáskorlátozottak Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesülete 4400 Nyíregyháza, Tiszavasvári u. 41. Telefonszám: (42)410-522 Fax: (42) 410-277 E-mail címek: szszbegy@meoszinfo.hu postmaster@szszbmegy.t-online.hu

Részletesebben

A HATÁROZAT 2. SZÁMÚ MELLÉKLETE: Települések sz. melléklet szerinti sajátos megyei térséggel való érintettsége

A HATÁROZAT 2. SZÁMÚ MELLÉKLETE: Települések sz. melléklet szerinti sajátos megyei térséggel való érintettsége 2. SZÁMÚ : Települések 1.1-1.15 sz. melléklet szerinti sajátos megyei térséggel való érintettsége Természetvédelmi, Exlege ek term. 1. Abaújalpár x x madárvédelmi 2. Abaújkér x x x x x 3. Abaújlak x x

Részletesebben

Bevezetett helyi adók Borsod-Abaúj-Zemplén megye január 1-jei állapot

Bevezetett helyi adók Borsod-Abaúj-Zemplén megye január 1-jei állapot Bevezetett helyi adók Borsod-Abaúj-Zemplén megye 2009. január 1-jei állapot Vagyoni típusú adók Kommunális jellegű adók Helyi iparűzési adó 1 Abaújalpár 6000 Ft/év 2 Abaújkér 6000 Ft/év 3 Abaújlak 5000

Részletesebben

Somogy

Somogy Engedélyezési terv beadásának tervezett Kivitelezés megkezdés Kivitelezés befejezés Járás Település Nyertes pályázó Közintézményi IH Üzleti IH Lakossági IH határideje tervezett határideje tervezett határideje

Részletesebben

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei MgSzH Földművelésügyi Igazgatóság

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei MgSzH Földművelésügyi Igazgatóság Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei MgSzH Földművelésügyi Igazgatóság Cím Telefonszám Levelezési cím Fax: Földművelésügyi Igazgatóság 4400, Keleti u. 1. 42/508-300 4401 Pf. 304. 42/508-311 Földművelésügyi és

Részletesebben

Bevezetett helyi adók Borsod-Abaúj Zemplén megye január 1-jei állapot

Bevezetett helyi adók Borsod-Abaúj Zemplén megye január 1-jei állapot Bevezetett helyi adók Borsod-Abaúj Zemplén megye 2008. január 1-jei állapot Vagyoni típusú adók Kommunális jellegő adók Helyi iparőzési adó 1 Abaújalpár 6000 Ft/év 2002.01.01 2 Abaújkér 6000 Ft/év 1995.01.01

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén megye összes településének térképe egy helyen - TÉRKÉPNET - térkép útvonalte

Borsod-Abaúj-Zemplén megye összes településének térképe egy helyen - TÉRKÉPNET - térkép útvonalte Borsod-Abaúj-Zemplén megye összes településének térképe egy helyen! Borsod-Abaúj-Zemplén megye összes településének térképe egy helyen! Borsod-Abaúj-Zemplén megye településeinek térképei utcakeresővel,

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 21. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. február 12., kedd. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 21. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. február 12., kedd. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 21. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. február 12., kedd Tartalomjegyzék 25/2013. (II. 12.) Korm. rendelet Az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladatés

Részletesebben

ÉRTESÍTÉS VASÚTI SZTRÁJK IDEJÉRE

ÉRTESÍTÉS VASÚTI SZTRÁJK IDEJÉRE ÉRTESÍTÉS VASÚTI SZTRÁJK IDEJÉRE Értesítjük a T. Utazóközönséget, hogy a MÁV sztrájk ideje alatt - 2009. május 8.-án üzemkezdettől üzemzárásig - a Borsod Volán Zrt. járatain a vasúti szabadjegyeket, valamint

Részletesebben

1. melléklet a 77/2015. (XII. 1.) FM rendelethez 5 1. Baranya megye (18) Borjád Bóly Gödre Hetvehely Kisbudmér Kisharsány Kökény Merenye

1. melléklet a 77/2015. (XII. 1.) FM rendelethez 5 1. Baranya megye (18) Borjád Bóly Gödre Hetvehely Kisbudmér Kisharsány Kökény Merenye 1. melléklet a 77/2015. (XII. 1.) FM rendelethez 5 1. Baranya megye (18) Borjád Bóly Gödre Hetvehely Kisbudmér Kisharsány Kökény Merenye Mindszentgodisa Nagybudmér Nagyharsány Nagytótfalu Pécs Pogány Szederkény

Részletesebben

Berettyó Körös Helyi Közösség Észak Hajdúsági Dél Nyírségi Ligetaljai Helyi Közösség Hajdúk Helyi Közösség

Berettyó Körös Helyi Közösség Észak Hajdúsági Dél Nyírségi Ligetaljai Helyi Közösség Hajdúk Helyi Közösség A Z Ú M V P I R Á N Y Í T Ó H A T Ó S Á G Á N A K / 2 0 0 8 ( I I. 1 5. ) K Ö Z L E M É N Y E A 147/2007 (XII. 4.) FVM rendelet értelmében a területi hatály módosításával elismert, valamint az elutasított

Részletesebben

Oroszlányi iszapkezelési térség

Oroszlányi iszapkezelési térség Oroszlányi iszapkezelési térség Terhelés (LE) 2013 Terhelés (LE) 2027 Ács 7 475 11 496 153 236 Bábolna 6 480 6 968 133 143 Bakonyszombathely 1 204 3 015 25 62 Bokod 1 163 2 046 24 42 Csép 0 2 460 0 50

Részletesebben

DDH Nonprofit Kft. érvényes LAKOSSÁGI DÍJAI a háztartási vegyes hulladékokra vonatkozóan

DDH Nonprofit Kft. érvényes LAKOSSÁGI DÍJAI a háztartási vegyes hulladékokra vonatkozóan díj Ág 120 0 204 204 55 258 Ág 60 0 177 177 48 225 Ág többlethulladék zsák 281 281 76 357 Almáskeresztúr 120 0 274 274 74 348 Almáskeresztúr 60 0 238 238 64 303 Almáskeresztúr többlethulladék zsák 300

Részletesebben

Bács-Kiskun megye összes településének térképe egy helyen - TÉRKÉPNET - térkép útvonaltervező idő

Bács-Kiskun megye összes településének térképe egy helyen - TÉRKÉPNET - térkép útvonaltervező idő Bács-Kiskun megye összes településének térképe egy helyen - TÉRKÉPNET - térkép idő Bács-Kiskun megye összes településének térképe egy helyen! Bács-Kiskun megye településeinek térképei utcakeresővel, vel.

Részletesebben

Házhoz szállítási díjaink!

Házhoz szállítási díjaink! Kiszállítás Magyarországon Fizethet készpénzzel vagy előre utalással. 50 000 Ft alatt 50 000 Ft felett Budapest 5 000 Ft ingyenes Pest megye Budapesthez közeli települései (lásd lentebb a teljes település

Részletesebben

Name Value of OLI Rank Name Value of MOPI Rank Bábolna 1 1 Kapuvár 0, Balatonfűzfő 1 1 Balatonfűzfő 0, Balmazújváros 1 1

Name Value of OLI Rank Name Value of MOPI Rank Bábolna 1 1 Kapuvár 0, Balatonfűzfő 1 1 Balatonfűzfő 0, Balmazújváros 1 1 Name Value of OLI Rank Name Value of MOPI Rank Bábolna 1 1 Kapuvár 0,941176474 1 Balatonfűzfő 1 1 Balatonfűzfő 0,882352948 2 Balmazújváros 1 1 Budapest 01. ker. 0,882352948 2 Budapest 11. ker. 1 1 Hévíz

Részletesebben

HARMADIK HETI PROGRAM. az országos szúnyoggyérítési program központi végrehajtására

HARMADIK HETI PROGRAM. az országos szúnyoggyérítési program központi végrehajtására HARMADIK HETI PROGRAM az országos szúnyoggyérítési program központi végrehajtására 2014. július 7-től 2014. július 13-ig terjedő időszakra vonatkozóan (ha) Földi kémia (ha) Biológiai Balaton 9 900 Budapest

Részletesebben

Bevezetett helyi adók Nógrád megye január 1-jei állapot

Bevezetett helyi adók Nógrád megye január 1-jei állapot Bevezetett helyi adók Nógrád megye 2009. január 1-jei állapot Vagyoni típusú adók Kommunális jellegű adók Helyi iparűzési adó 1 Alsópetény 80 300 ipari ter.lévő 1,4 1000 piaci és vás. építmény 5000 egyéb

Részletesebben

NYOLCADIK HETI PROGRAM. az országos szúnyoggyérítési program központi végrehajtására

NYOLCADIK HETI PROGRAM. az országos szúnyoggyérítési program központi végrehajtására NYOLCADIK HETI PROGRAM az országos szúnyoggyérítési program központi végrehajtására 2014. augusztus 11-től 2014. augusztus 17-ig terjedő időszakra vonatkozóan NYOLCADIK HETI PROGRAM 2014. augusztus 11.

Részletesebben

79638 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 180. szám

79638 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 180. szám 79638 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 180. szám 1.4. A lakbér mértéke csökkenthető, ha a lakás: a) alagsorban van; b) három- vagy ennél többszintes lakóépület földszintjén vagy I. emeletén van, és

Részletesebben

Működő IKSZT címbirtokos szervezetek 2015.08.25.

Működő IKSZT címbirtokos szervezetek 2015.08.25. 1 A tabajdi oktatásért és ifjúságért Közalapítvány Tabajd Közép-Dunántúl Fejér 2 A BAZ Megyei Romák Érdekvédelmi Egyesülete Méra Észak-Magyarország Borsod-Abaúj-Zemplén 3 Abasár Önkormányzat Abasár Észak-Magyarország

Részletesebben

Szolgáltató adatlapja 1 / 14

Szolgáltató adatlapja 1 / 14 Szolgáltató adatlapja 1 / 14 Szolgáltató neve: Uzsoki Utcai Kórház Szolgáltató címe: 1145 Budapest Uzsoki 29-41. Szolgáltató telefon/fax Fekvő 0100 Belgyógyászat Progresszivitás: 1 (aktív) Fekvő 0103 Endokrinológia

Részletesebben

Debreczeni csendőrkerület.

Debreczeni csendőrkerület. Sk J ). IH" CZ('nl f'sendórl"'rül," Debreczeni csendőrkerület. M. kir. debreczeni csendőrkerületi parancsnokság Debreczen. a) segédtisztség Tel. 444. b) katonai ügyész Tel. 225. c) törzsgazdasági hivatal

Részletesebben

Településszintű munkaerő-piaci adatok április 20.

Településszintű munkaerő-piaci adatok április 20. 201. április 20. Bonyhád Lakó >65 nap Aparhant 1006 49 15 4 1 9 9 10 14 412 11,9 71 6,87 0,82 Bátaapáti 96 5 6 2 15 5 11 21 162 21,6 08 11,6 1,6 Bonyhád 1741 556 178 45 128 102 10 80 171 5568 10,0 9112

Részletesebben

A járások legfontosabb adatai, 2010

A járások legfontosabb adatai, 2010 A járások legfontosabb adatai, 2010 ok településeken élők, % Baranya megye Bólyi járás Bóly 16 12 129 0,3 47,8 10,6 80,1 Komlói járás Komló 20 36 463 9,4 25,9 12,6 79,8 Mohácsi járás Mohács 26 36 212 7,0

Részletesebben

Illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság

Illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság Aba Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 0622271431 Aba-Belsőbáránd Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 0622271431 Abádszalók Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 0656230067

Részletesebben

Az Országos Rádió és Televízió Testület. 427/2008. (II.27.) sz. Határozata

Az Országos Rádió és Televízió Testület. 427/2008. (II.27.) sz. Határozata Az Országos Rádió és Televízió Testület 427/2008. (II.27.) sz. Határozata Az Országos Rádió és Televízió Testület (továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (továbbiakban:

Részletesebben

Előterjesztés. a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Egészségügyi, Szociális és Gyermekvédelmi Bizottságának 2006. február 7-i ülésére

Előterjesztés. a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Egészségügyi, Szociális és Gyermekvédelmi Bizottságának 2006. február 7-i ülésére Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlés Egészségügyi, Szociális és Gyermekvédelmi Bizottság Elnöke Készítette: dr. Horváth Zs. Előterjesztés a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Egészségügyi, Szociális

Részletesebben

Településszintű fejlettségi vizsgálatok összevetése. Fekete Attila

Településszintű fejlettségi vizsgálatok összevetése. Fekete Attila Településszintű fejlettségi vizsgálatok összevetése Fekete Attila MTA TK Budapest 2014 A Gyerekesély-kutató Csoport 2014. március 27-én Településszintű fejlettség: megközelítések és eljárások címmel módszertani

Részletesebben

A 1367 A 1368 A 1369 A Abaújalpár (Abaújkér leányegyháza) házassági halotti

A 1367 A 1368 A 1369 A Abaújalpár (Abaújkér leányegyháza) házassági halotti TISZÁNINNENI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET 1 A 1367 ref. 234/1 ABAÚJKÉR vegyes 1739-1851 176 ref. 234/2 1842-1854 23 ref. 234/3 1852-1895 106 ref. 234/A1 Abaújalpár (Abaújkér leányegyháza) 1746-1810 59 ref.

Részletesebben

HATODIK HETI PROGRAM az országos szúnyoggyérítési program központi végrehajtására

HATODIK HETI PROGRAM az országos szúnyoggyérítési program központi végrehajtására HATODIK HETI PROGRAM az országos szúnyoggyérítési program központi végrehajtására 2014. július 28-tól 2014. augusztus 3-ig terjedő időszakra vonatkozóan HATODIK HETI PROGRAM 2014. július 28. augusztus

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei MgSzH Földművelésügyi Igazgatóság

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei MgSzH Földművelésügyi Igazgatóság Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei MgSzH Földművelésügyi Igazgatóság Földművelésügyi Igazgatóság Cím Telefonszám Levelezési cím Fax: 3525, Dóczy József út 6.sz. 46/515/700 3525, Dóczy József út 6.sz. 46/515-701

Részletesebben

Fővárosi és Pest Megyei MgSzH Földművelésügyi Igazgatóság

Fővárosi és Pest Megyei MgSzH Földművelésügyi Igazgatóság Fővárosi és Pest Megyei MgSzH Földművelésügyi Igazgatóság Földművelésügyi Igazgatóság Cím 1052, Városház u. 7. Telefonszám 485-6900 Levelezési cím 1364 Pf. 212. Fax: 317-6231 Ügyfélfogadási idő: Földművelésügyi

Részletesebben

Különleges természetmegőrzési területnek jelölt területek

Különleges természetmegőrzési területnek jelölt területek 2. számú melléklet a 45/2006.(XII. 8.) KvVM rendelethez Különleges természetmegőrzési területnek jelölt területek Balatoni Nemzeti Park Igazgatóság működési területén található jelölt különleges természetmegőrzési

Részletesebben

VÍZSZOLGÁLTATÁS. Kapacitás m3/d. Vízellátó rendszer Ellátott település Vízmű telep

VÍZSZOLGÁLTATÁS. Kapacitás m3/d. Vízellátó rendszer Ellátott település Vízmű telep VÍZSZOLGÁLTATÁS Vízellátó rendszer Ellátott település Vízmű telep Kapacitás m3/d Nyékládházi Üzemigazgatóság gatóság Emőd térségi Emőd Emőd Adorjántanya 3600 Bükkaranyos Kistokaj Mályi Nyékládháza Emőd-Istvánmajor

Részletesebben

AKTUÁLIS VÍZ- ÉS CSATORNADÍJAK. Ft/m 3 Ft/m 3 Ft/m 3 Ft/m 3

AKTUÁLIS VÍZ- ÉS CSATORNADÍJAK. Ft/m 3 Ft/m 3 Ft/m 3 Ft/m 3 AKTUÁLIS VÍZ- ÉS 1. AMBRÓZFALVA 2. ALMÁSKAMARÁS 3. 4. 12. APÁTFALVA ÁRPÁDHALOM 5. ÁSOTTHALOM 6. BATTONYA 7. BÉKÉS 8. BÉKÉSCSABA 9. 10. 11. BÉKÉSSÁMSON BÉKÉSSZENTANDRÁS BÉLMEGYER BIHARUGRA 13. BORDÁNY 14.

Részletesebben

Vas Megyei MgSzH Földművelésügyi Igazgatóság

Vas Megyei MgSzH Földművelésügyi Igazgatóság Vas Megyei MgSzH Földművelésügyi Igazgatóság Földművelésügyi Igazgatóság Cím 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 9. Telefonszám 94/506-760 Levelezési cím 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 9. Fax: 94/336-774

Részletesebben

Melléklet. Veszprém 0230/1, 0230/2, 0230/3. Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság illetékességi területén található különleges természetmegorzési

Melléklet. Veszprém 0230/1, 0230/2, 0230/3. Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság illetékességi területén található különleges természetmegorzési Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság illetékességi területén található különleges természetmegorzési Balatonkenesei tátorjános (HUBF20032) Balatonkenese 444, 451, 452 Csácsi-erdo (HUBF20053) Alsónemesapáti

Részletesebben

Vagyoni típusú adók Kommunális jellegű adók Helyi iparűzési adó Építményadó Építményadó Magánszemélyek Vállalkozók Tartózkodási Szállásdíj utáni

Vagyoni típusú adók Kommunális jellegű adók Helyi iparűzési adó Építményadó Építményadó Magánszemélyek Vállalkozók Tartózkodási Szállásdíj utáni Somogy megye Vagyoni típusú adók Kommunális jellegű adók Helyi iparűzési adó 1 Alsóbogát 600,- Ft/m2 3.000,- Ft/év 2% 2 Andocs 12.000,- Ft/év 1.800,- Ft/fő 2% 1.200,- Ft/nap 1.500,- Ft/év állandó lakos

Részletesebben

0100 : belgyógyászat általános belgyógyászat ellátás Címe: 3000 Hatvan Balassi Bálint út 16 2170 Aszód Baross u. 4.

0100 : belgyógyászat általános belgyógyászat ellátás Címe: 3000 Hatvan Balassi Bálint út 16 2170 Aszód Baross u. 4. Járó-TEK 2014-09-24 Szolgáltató adatlap - Összes szakma Általános adatok: Szolgáltató kódja : 103500 Szolgáltató megnevezése : Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet Szolgáltató címe : 3000 Hatvan Balassi

Részletesebben

A tankerületek tervezett rendszeréről. Regényi Huba előadása PMIK tanévnyitó értekezlet 2012. augusztus 23.

A tankerületek tervezett rendszeréről. Regényi Huba előadása PMIK tanévnyitó értekezlet 2012. augusztus 23. A tankerületek tervezett rendszeréről Regényi Huba előadása PMIK tanévnyitó értekezlet 2012. augusztus 23. A megújuló közigazgatási rendszer (azok alapján, ami jelenleg tudható a közöltektől való eltérés

Részletesebben

250X100 BIZTONSÁG. az OPSZ, az ORFK és az NBT kiemelt bűnmegelőzési mintaprogramjának programindító rendezvénye. 2014. szeptember 20.

250X100 BIZTONSÁG. az OPSZ, az ORFK és az NBT kiemelt bűnmegelőzési mintaprogramjának programindító rendezvénye. 2014. szeptember 20. 250X100 BIZTONSÁG az OPSZ, az ORFK és az NBT kiemelt bűnmegelőzési mintaprogramjának programindító rendezvénye 2014. szeptember 20. Vác Vác Erdőkertes Erdőkertes Tatárszentgyörgy Tatárszentgyörgy Cegléd

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS 2. MÓDOSÍTÁSA

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS 2. MÓDOSÍTÁSA 1KF VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS 2. MÓDOSÍTÁSA V. SZERELÉSI KÖRZET [A KÖZSZOLGÁLATI MÉDIASZOLGÁLTATÁSOK ORSZÁGOS DIGITÁLIS VÉTELÉNEK BIZTOSÍTÁSA ÉRDEKÉBEN VEVŐDEKÓDEREK TELEPÍTÉSE A DIGITÁLIS ÁTÁLLÁS FOLYAMATHOZ

Részletesebben

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Csornai Járási Hivatal Ügysegédek ügyfélfogadási ideje

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Csornai Járási Hivatal Ügysegédek ügyfélfogadási ideje Csornai Járási Hivatal Ellátott település neve Mely napokon van ügysegédi feladatellátás 2016.01.01-től Települési ügysegédi feladatellátás időpontja 2016. 01. 01-től (tól -ig) Jobaháza páratlan hét kedd

Részletesebben

I. A Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet (székhely: 3300 Eger, Széchenyi út 27-29.) fekvőbetegszakellátási

I. A Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet (székhely: 3300 Eger, Széchenyi út 27-29.) fekvőbetegszakellátási FELVEVŐTERÜLET (fekvő) SZMSZ 7. MELLÉKLETE I. A Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet (székhely: 3300 Eger, Széchenyi út 27-29.) fekvőbetegszakellátási kapacitása: 1. Aktív fekvőbeteg-szakellátási

Részletesebben

BUDAPEST KERÜLET ESET Budapest I 6 Budapest II 44 Budapest III 70 Budapest IV 65 Budapest V 4 Budapest VI 17 Budapest VII 21 Budapest VIII 53

BUDAPEST KERÜLET ESET Budapest I 6 Budapest II 44 Budapest III 70 Budapest IV 65 Budapest V 4 Budapest VI 17 Budapest VII 21 Budapest VIII 53 BUDAPEST KERÜLET ESET Budapest I 6 Budapest II 44 Budapest III 70 Budapest IV 65 Budapest V 4 Budapest VI 17 Budapest VII 21 Budapest VIII 53 Budapest IX 52 Budapest X 80 Budapest XI 94 Budapest XII 18

Részletesebben

Készítés időpontja: 2012. november 29. i-tv Zrt. Módosítás időpontja: 2013. november 25.. Hatályba lépés időpontja: 2014. január 1.

Készítés időpontja: 2012. november 29. i-tv Zrt. Módosítás időpontja: 2013. november 25.. Hatályba lépés időpontja: 2014. január 1. C. MELLÉKLET A kábeltelevízió szolgáltatás területi lefedettsége, a települések ügyfélszolgálati irodái szerinti bontásban Budapesti ügyfélszolgálati iroda I. Cím: 1144 Budapest, Rátót u. 18-20. tel: 06(1)-232-2-232

Részletesebben

A MILLENNIUMI ZÁSZLÓT ÁTVEVŐ TELEPÜLÉSEK B.A.Z. megyében

A MILLENNIUMI ZÁSZLÓT ÁTVEVŐ TELEPÜLÉSEK B.A.Z. megyében A MILLENNIUMI ZÁSZLÓT ÁTVEVŐ TELEPÜLÉSEK B.A.Z. megyében átadás dátuma 2000.03.02. 2000.04.12. 2000.04.12. 2000.04.18. 2000.04.20. 2000.04.26. 2000.04.28. 2000.04.29. 2000.04.29. 2000.05.01. 2000.05.11.

Részletesebben

ACS név Település Megye

ACS név Település Megye 3. Melléklet: A 311/2007. Korm rend. 2. mellékletében felsorolt LHH statisztikai kistérségben elhelyezkedő település és a 240/2006 (XI.30.) Korm. rendelet szerint hátrányos települések ACS név Település

Részletesebben

08:00-12:00, 12:30-15:30 08:00-12:00, 12:30-16:00 08:00-12:00, 12:30-16:00 08:00-12:00, 12:30-16:00 08:00-12:00, 12:30-16:00 08:00-12:00, 12:30-18:00

08:00-12:00, 12:30-15:30 08:00-12:00, 12:30-16:00 08:00-12:00, 12:30-16:00 08:00-12:00, 12:30-16:00 08:00-12:00, 12:30-16:00 08:00-12:00, 12:30-18:00 Posta neve Cím hétfő kedd szerda csütörtök péntek szombat vasárnap Aba posta 8127 Aba Rákóczi utca 67 08:00-16:00 08:00-16:00 08:00-18:00 08:00-16:00 08:00-16:00 Zárva Zárva Abádszalók posta 5241 Abádszalók

Részletesebben

DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ Zrt. megbízásából Jegyeket és bérleteket értékesítő postahelyek

DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ Zrt. megbízásából Jegyeket és bérleteket értékesítő postahelyek DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ Zrt. megbízásából Jegyeket és eket értékesítő postahelyek CSONGRÁD MEGYE Ssz. Postahelyek Ir. sz. Közelebbi cím Szeged Hmvhely Szentes Makó 1. Apátfalva posta 6931

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. intézkedéseket rendelem el.

H A T Á R O Z A T. intézkedéseket rendelem el. Ikt.sz.: T0-04I/30/640-23/2014. Tárgy: Kéknyelv betegség miatt elrendelt intézkedések Ügyintéző: Elérhetőség: Melléklet(ek): település lista Hiv. szám: H A T Á R O Z A T Kéknyelv betegség előfordulásának

Részletesebben

TIGÁZ ZRT. EGYETEMES SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA II/1. sz. melléklet II/1./B MELLÉKLET

TIGÁZ ZRT. EGYETEMES SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA II/1. sz. melléklet II/1./B MELLÉKLET II/1./B MELLÉKLET Az ügyfélszolgálati irodák felsorolása, nyitvatartása 2014. augusztus 01. napjától hatályos 1. Állandó ügyfélszolgálati irodák 1.1. Állandó ügyfélszolgálati irodák nyitvatartása, : 8:00-14:00

Részletesebben

Kerékpártúra útvonalak

Kerékpártúra útvonalak Kerékpártúra útvonalak Szelce-Szádvár kerékpár körtúra Az Aggtelek-Domica határátkelőtőla Baradla-barlang aggteleki bejáratáig tartó 51 km hosszúságú, kb. 200 m-es szintkülönbségű kerékpáros körtúra 32

Részletesebben

KIEMELT JELENTŐSÉGŰ TERMÉSZETMEGŐRZÉSI TERÜLETNEK JELÖLT TERÜLETEK

KIEMELT JELENTŐSÉGŰ TERMÉSZETMEGŐRZÉSI TERÜLETNEK JELÖLT TERÜLETEK 1. melléklet a 130/2012. (XII. 19.) KvVM rendelethez 3. melléklet a 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelethez KIEMELT JELENTŐSÉGŰ TERMÉSZETMEGŐRZÉSI TERÜLETNEK JELÖLT TERÜLETEK 1. BÜKKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG

Részletesebben

TIGÁZ ZRT. EGYETEMES SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA II/1. sz. melléklet II/1. MELLÉKLET. Az ügyfélszolgálati irodák felsorolása, nyitvatartása

TIGÁZ ZRT. EGYETEMES SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA II/1. sz. melléklet II/1. MELLÉKLET. Az ügyfélszolgálati irodák felsorolása, nyitvatartása II/1. MELLÉKLET Az ügyfélszolgálati irodák felsorolása, nyitvatartása 1. Állandó ügyfélszolgálati irodák 1.1. Állandó ügyfélszolgálati irodák nyitvatartása, : 8:00-14:00 : 8:00-20:00 : 8:00-14:00 : 8:00-14:00

Részletesebben

Belföldi. 2. sz. melléklet a 42570/2015/START számú megállapodáshoz. Pénztári szolgálati helyek besorolása

Belföldi. 2. sz. melléklet a 42570/2015/START számú megállapodáshoz. Pénztári szolgálati helyek besorolása 2 Ács 2 Agárd 2 Ajka 1 Albertirsa 1 Alsógalla 2 Alsógöd 3 Alsóörs 1 Árpád-híd 2 Aszód 3 Bácsalmás 3 Badacsony 3 Bag 2 Baja 3 Bakonyszentlászló 2 Balassagyarmat 3 Balatonakarattya 3 Balatonaliga 3 Balatonalmádi

Részletesebben

szolgálati hely nappal éjszaka

szolgálati hely nappal éjszaka 1 Budapest-Keleti Ferencváros Kelenföld tolatásvezető II, kocsimester forgalmi forgalmi külső forgalmi (személy), külső forgalmi tolatásvezető II, kocsimester forgalmi forgalmi külső forgalmi (személy),

Részletesebben

Lakásbérleti jogonként: 6000 Ft/év. Külterületi építményenként:

Lakásbérleti jogonként: 6000 Ft/év. Külterületi építményenként: Heves megye Vagyoni típusú adók Kommunális jellegű adók Helyi iparűzési adó 1 Abasár 7000 Ft/év 200 Ft/nap 1,8% 2 Adács 11000 Ft/év 0,8% 500 Ft/nap 3 Aldebrő 8000 Ft/év 2000 Ft/fő 4 Andornaktálya Beépítetlen

Részletesebben

"A szociális földprogramok mőködtetésének támogatására" SZOC-FP-11

A szociális földprogramok mőködtetésének támogatására SZOC-FP-11 -0094 Homrogd község Öngondoskodás Homrogdon Borsod-Abaúj-Zemplén Homrogd 3 000 000 Ft 3 000 000 Ft -0161 Nyírcsaholy Község Gazdálkodj okosan Szabolcs-Szatmár-Bereg Nyírcsaholy Község 4 000 000 Ft 4 000

Részletesebben

Megye Önkormányzat neve KSH kód

Megye Önkormányzat neve KSH kód Megye Önkormányzat neve KSH kód Az önkormányzatot megillető támogatás összege Budapest Budapest 113578 30 000 000 Ft Budapest Budapest III. Kerület 118069 2 586 041 Ft Budapest Budapest XIX. Kerület 104011

Részletesebben

A szociális földprogramok megvalósításának támogatására SZOC-FP-14 "C" komponens

A szociális földprogramok megvalósításának támogatására SZOC-FP-14 C komponens Bácsalmási Roma Nemzetiségi Bácsalmási Roma Szociális SZOC-FP-14-C-0121 Bács-Kiskun Bácsalmás 1 050 00 Föld SZOC-FP-14-C-0125 SZOC-FP-14-C-0088 SZOC-FP-14-C-0019 SZOC-FP-14-C-0081 Csányoszró Község Alsómocsolád

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TAGJAI

NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TAGJAI NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TAGJAI Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata 9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1-3. Acsád Község Önkormányzata 9746 Acsád, Béke

Részletesebben

KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. 2. számú melléklet - Közút 1

KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. 2. számú melléklet - Közút 1 Közút 6542 összekötő út Baranya Komló 1,671 3 + 953 5 + 550 586 51 13 305 25 5 72 9 3 50 50 50 68,0 65,0 59,4 68,9 6542 összekötő út Baranya Komló 2,328 5 + 550 7 + 919 529 23 11 275 11 4 65 4 2 50 50

Részletesebben

Igazolással szavazók statisztikája II. forduló (2010. április óra)

Igazolással szavazók statisztikája II. forduló (2010. április óra) Megye OEVK Székhely Település Szavazókör Igazolást ide kértek száma Ebből névjegyzékre felvettek száma Szavazás napján névjegyzékbe vehetők száma BUDAPEST 03 Budapest 03 Budapest III.ker. 009 1253 124

Részletesebben