57/2005. (XI. 30.) BM rendelet. A Riasztási és Segítségnyújtási Terv

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "57/2005. (XI. 30.) BM rendelet. A Riasztási és Segítségnyújtási Terv"

Átírás

1 57/2005. (XI. 30.) BM rendelet a Riasztási és Segítségnyújtási Tervről, a hivatásos önkormányzati és az önkéntes tűzoltóságok működési területéről, valamint a tűzoltóságok vonulásaival kapcsolatos költségek megtérítéséről A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló évi XXXI. törvény 47. -a (2) bekezdésének i) és k) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el: 1. A rendelet hatálya a hivatásos katasztrófavédelmi szervekre, a hivatásos önkormányzati, az önkéntes és a létesítményi tűzoltóságokra terjed ki. A Riasztási és Segítségnyújtási Terv 2. (1) A Riasztási és Segítségnyújtási Terv (a továbbiakban: RST kötet) tűzesetek eloltására, műszaki mentést igénylő események felszámolására és a katasztrófák elleni védekezésre irányuló terv, amely a) a hivatásos önkormányzati, az önkéntes (a továbbiakban együtt: tűzoltóság) és a létesítményi tűzoltóságok, valamint külön jogszabály 1 alapján a Repülőtéri Katasztrófavédelmi Igazgatóság (a továbbiakban: RKI), b) az alapszabályukban tűzoltási és műszaki mentési tevékenységet vállaló tűzoltó egyesületek, c) a gazdálkodási tevékenységet folytató magánszemélyek, jogi személyek, valamint a magán- és jogi személyek jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetei erői és eszközei igénybevételének rendjét határozza meg. (2) 2 Az RST kötet tartalmi követelményeit a rendelet 2. melléklete rögzíti. Az egységes adatbázis létrehozása, kezelése érdekében az RST kötet részét képező RST adatlapok formáját a rendelet 3. melléklete határozza meg. Az egységes RST adatbázis létrehozására és működésére az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (a továbbiakban: OKF) főigazgatója tájékoztatót ad ki. (3) 3 Az RST kötetből az OKF Központi Ügyeletén (a továbbiakban: Központi Ügyelet) kell elhelyezni a) a tűzoltóságok elsődleges és segítségnyújtási működési körzetét (a továbbiakban együtt: működési terület), valamint légi jármű balesete esetén az RKI működési területét magába foglaló jegyzéket, b) a településekre vonatkozó RST adatlapokat, c) a hivatásos önkormányzati tűzoltóságoknak az ország egész területére térítésmentesen igénybe vehető, a rendelet 4. mellékletében felsorolt technikai eszközeinek jegyzékét. 3. (1) A tűzoltóság elsődleges működési körzetére, valamint légi jármű balesete esetén az RKI a működési területére köteles RST kötetet készíteni. (2) Az elkészült RST kötetet 3 munkanapon belül köteles egy példányban, nyomtatott formában, jóváhagyásra felterjeszteni a) a tűzoltóság, a szakmai felügyeletet ellátó megyei katasztrófavédelmi igazgatóságra (a továbbiakban: igazgatóság), b) 4 a Fővárosi Tűzoltó-parancsnokság (a továbbiakban: FTP) és az RKI, az OKF-re. 1 A Budapest Ferihegy Nemzetközi Repülőtér hivatásos tűzoltóságának működéséről, fenntartásáról és fejlesztéséről szóló 8/1997. (II. 12.) BM rendelet. 2 A 2. (2) bekezdésének harmadik mondata a 35/2007. (XI. 29.) ÖTM rendelet 8. (5) bekezdésének a) pontja szerint módosított szöveg. E módosító rendelet 8. (2) bekezdése alapján a Riasztási és Segítségnyújtási Tervet a december 1. napjától számított 30 napon belül az új szabályoknak megfelelően át kell dolgozni és jóvá kell hagyni. Ezt követően az új RST kötetet kell alkalmazni. 3 A 2. (3) bekezdésének felvezető szövege a 35/2007. (XI. 29.) ÖTM rendelet 8. (6) bekezdésének a) pontja szerint módosított szöveg. E módosító rendelet 8. (2) bekezdése alapján a Riasztási és Segítségnyújtási Tervet a december 1. napjától számított 30 napon belül az új szabályoknak megfelelően át kell dolgozni és jóvá kell hagyni. Ezt követően az új RST kötetet kell alkalmazni.

2 (3) 5 Ha a tűzoltóság elsődleges működési körzete átnyúlik egy másik megye közigazgatási területére, akkor a jóváhagyáshoz szükséges a közigazgatási terület szerint illetékes igazgatóság egyetértése is. Az egyetértést a jóváhagyó igazgatóság, az FTP és az RKI esetén az OKF köteles beszerezni. 4. (1) A tűzoltóságok működési területét a rendelet 1. melléklete tartalmazza. (2) Település szétválása, új település alakítása esetén a település létrejöttével vagy szétválásával egyidejűleg meg kell határozni, hogy a település mely tűzoltóság elsődleges működési körzetéhez tartozik. A meghatározás alapjául az adott település elérhetőségi ideje szolgál. Az érintett tűzoltóságok közötti vita esetén a (3) bekezdésben foglaltakat kell alkalmazni. (3) 6 A tűzoltóság működési területének meghatározásakor előforduló vitás kérdésekben a rendelet 2. melléklete 8. pontjának figyelembevételével az OKF főigazgatója (a továbbiakban: főigazgató) dönt. 5. Az RST kötetbe történő tervezésről az RST kötet készítője tájékoztatja az érintett a) településen működő létesítményi tűzoltóságokat és az alapszabályukban tűzoltási és műszaki mentési tevékenységet vállaló tűzoltó egyesületeket, b) tűzoltóság elsődleges működési körzetén, valamint az RKI működési területén gazdálkodó tevékenységet folytató magánszemélyeket, jogi személyeket, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeteket, amelyektől az RST kötetet készítő tűzoltóság, illetve az RKI tűzoltási vagy műszaki mentési célra járműveket, eszközöket, felszereléseket, anyagokat tervez igénybe venni. 6. (1) Az RST kötet készítője az RST kötetek adattartalmában bekövetkező változásokat soron kívül átvezeti, amelyről az érintetteket haladéktalanul tájékoztatja. (2) A hatályos RST köteteket a készítő tűzoltóság, valamint az RKI híradóügyeletén, továbbá az igazgatóság ügyeletén, a tervezett tűzoltó gépjárműfecskendőkön kell elhelyezni. (3) 7 Az FTP kivételével a készítő tűzoltóság, a jóváhagyott RST kötetet megküldi az igazgatóságra. Az RST adatlapokat a készítő tűzoltóság és az RKI megküldi a segítségnyújtásra betervezett tűzoltóságokra. Az igazgatóság, az RKI és az FTP, az RST adatlapokat megküldik azon igazgatóságok számára, amelyek szakmai felügyelete alá tartozó tűzoltóság gépjárműveit betervezték. Az igazgatóság, az RKI és az FTP a jóváhagyott RST kötetből e rendelet 2. -ának (3) bekezdésében meghatározott dokumentumokat megküldik a Központi Ügyeletnek. (4) A Regionális Műszaki Mentő Bázis (a továbbiakban: bázis) különleges technikai eszközeit az RST kötetben tervező tűzoltóságok, valamint az RKI, az érintett településekre vonatkozó adatlapot kötelesek a tervezett bázist üzemeltető tűzoltóságra megküldeni. Az adatlapok összeállításánál a bázis elsődleges működési körzetén elhelyezkedő tűzoltóságok, valamint az RKI kötelesek egymással együttműködni. 4 A 3. (2) bekezdésének b) pontja a 35/2007. (XI. 29.) ÖTM rendelet 8. (5) bekezdésének c) pontja szerint módosított szöveg. E módosító rendelet 8. (2) bekezdése alapján a Riasztási és Segítségnyújtási Tervet a december 1. napjától számított 30 napon belül az új szabályoknak megfelelően át kell dolgozni és jóvá kell hagyni. Ezt követően az új RST kötetet kell alkalmazni. 5 A 3. (3) bekezdésének második mondata a 35/2007. (XI. 29.) ÖTM rendelet 8. (5) bekezdésének b) pontja szerint módosított szöveg. E módosító rendelet 8. (2) bekezdése alapján a Riasztási és Segítségnyújtási Tervet a december 1. napjától számított 30 napon belül az új szabályoknak megfelelően át kell dolgozni és jóvá kell hagyni. Ezt követően az új RST kötetet kell alkalmazni. 6 A 4. (3) bekezdése a 35/2007. (XI. 29.) ÖTM rendelet 8. (5) bekezdésének b) pontja szerint módosított szöveg. E módosító rendelet 8. (2) bekezdése alapján a Riasztási és Segítségnyújtási Tervet a december 1. napjától számított 30 napon belül az új szabályoknak megfelelően át kell dolgozni és jóvá kell hagyni. Ezt követően az új RST kötetet kell alkalmazni. 7 A 6. (3) bekezdésének negyedik mondata a 35/2007. (XI. 29.) ÖTM rendelet 8. (6) bekezdésének b) pontja szerint módosított szöveg. E módosító rendelet 8. (2) bekezdése alapján a Riasztási és Segítségnyújtási Tervet a december 1. napjától számított 30 napon belül az új szabályoknak megfelelően át kell dolgozni és jóvá kell hagyni. Ezt követően az új RST kötetet kell alkalmazni.

3 7. (1) A tűzoltáshoz, illetőleg a műszaki mentéshez szükséges erők és eszközök riasztását az RST adatlap alapján a jelzést értékelő személy döntése szerint kell végrehajtani. (2) 8 Az RST adatlapon rögzítettek szerinti erők, eszközök riasztását a tűzoltóság elsődleges működési körzete szerinti híradóügyeletes hajtja végre a saját erők, eszközök részére. A riasztással egyidejűleg értesíteni kell az alapszabályában mentő-tűzvédelmi feladatok ellátását vállaló és a működési terület szerinti tűzoltósággal együttműködési megállapodással rendelkező tűzoltó egyesületet. A megállapodást a működési terület szerinti tűzoltóság köteles a szakmai felügyeletet ellátó igazgatóságra, az FTP esetén az OKF-re jóváhagyásra felterjeszteni. A megállapodásnak tartalmaznia kell a költségek megtérítésének és a tűzoltó egyesület értesítésének rendjét. A segítségnyújtásra tervezett tűzoltóság erőinek, eszközeinek riasztását, az igazgatóság ügyeletese az FTP esetében az FTP Hírközpontja hajtja végre. (3) A tűzoltás- vagy mentésvezető döntése alapján a bázis különleges technikai eszközeinek a riasztása a bázist üzemeltető tűzoltóság elsődleges működési körzetébe, az üzemeltető tűzoltóság híradóügyeletesének, egyéb esetben az igazgatóság ügyeletesének feladata. (4) 9 A tűzoltóságok a működési területükön kívülre is kötelesek vonulni, ha azt számukra a Központi Ügyelet elrendeli, egyéb esetben működési területüket csak az OKF főigazgatójának engedélyével hagyhatják el. A bázis különleges technikai eszközeinek riasztását működési területén és azon túl is a Központi Ügyelet közvetlenül is elrendelheti. (5) A bázisok különleges technikai eszközei az üzemeltetést végző hivatásos önkormányzati tűzoltóságok különleges szerállományához tartoznak. Olyan tűzoltási, műszaki mentési, katasztrófaveszélyt megelőző, illetve katasztrófahelyzetben a védekezési feladatok végrehajtásához vehetők igénybe, ahol a tűzoltóság egyéb eszközei mennyiségükből vagy teljesítményükből adódóan nem elegendőek az esemény felszámolásához. (6) A bázisok működési területét (elsődleges működési körzet és segítségnyújtási működési körzet) és különleges technikai eszközeit az 5. melléklet tartalmazza. 8. (1) A létesítményi tűzoltóság a saját működési területén kívülre csak akkor riasztható, ha az RST kötet alapján igénybe vehető erők és eszközök nem elegendőek a tűzoltáshoz, műszaki mentéshez, vagy késedelmes kiérkezésük hátráltatná ezen feladatok ellátását. (2) 10 A létesítményi tűzoltóság, fenntartója engedélyével működési területén kívüli vonulásaira megállapodást köthet a működési terület szerinti tűzoltósággal, ha a megállapodásban foglaltak nem veszélyeztetik a létesítményi tűzoltóság alapfeladatának ellátását. A megállapodás megkötéséről a működési terület szerinti tűzoltóság a fenntartóját tájékoztatja. A megállapodás megkötését a létesítményi tűzoltóság is kezdeményezheti. A megállapodást a működési terület szerinti tűzoltóság, jóváhagyásra felterjeszti a szakmai felügyeletet ellátó igazgatóságra, az FTP esetén az OKF-re. A megállapodásnak tartalmaznia kell a létesítményi tűzoltóság riasztásának és a költségek megtérítésének rendjét. (3) 11 Az önkéntes tűzoltóságokat önkéntes kötelezettségvállalás esetén segítségnyújtásra a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter által kijelölt területen tervezni kell, amennyiben vállalják, hogy az elsődleges működési körzetük védelmét a vonatkozó rendeletben meghatározott szinten, a segítségnyújtással 8 A 7. (2) bekezdése a 35/2007. (XI. 29.) ÖTM rendelet 1. (1) bekezdésével megállapított szöveg. E módosító rendelet 8. (2) bekezdése alapján a Riasztási és Segítségnyújtási Tervet a december 1. napjától számított 30 napon belül az új szabályoknak megfelelően át kell dolgozni és jóvá kell hagyni. Ezt követően az új RST kötetet kell alkalmazni. 9 A 7. (4) bekezdése a 35/2007. (XI. 29.) ÖTM rendelet 1. (2) bekezdésével megállapított szöveg. E módosító rendelet 8. (2) bekezdése alapján a Riasztási és Segítségnyújtási Tervet a december 1. napjától számított 30 napon belül az új szabályoknak megfelelően át kell dolgozni és jóvá kell hagyni. Ezt követően az új RST kötetet kell alkalmazni. 10 A 8. (2) bekezdése a 35/2007. (XI. 29.) ÖTM rendelet 2. -ával megállapított szöveg. E módosító rendelet 8. (2) bekezdése alapján a Riasztási és Segítségnyújtási Tervet a december 1. napjától számított 30 napon belül az új szabályoknak megfelelően át kell dolgozni és jóvá kell hagyni. Ezt követően az új RST kötetet kell alkalmazni. 11 A 8. (3) bekezdésének első mondata a 35/2007. (XI. 29.) ÖTM rendelet 8. (4) bekezdése szerint módosított szöveg. E módosító rendelet 8. (2) bekezdése alapján a Riasztási és Segítségnyújtási Tervet a december 1. napjától számított 30 napon belül az új szabályoknak megfelelően át kell dolgozni és jóvá kell hagyni. Ezt követően az új RST kötetet kell alkalmazni.

4 egyidejűleg biztosítani képesek. A segítségnyújtási működési körzet vállalásához az önkéntes tűzoltóságnak teljesíteni kell az önkéntes tűzoltóságokra vonatkozó külön jogszabályban 12 megfogalmazott előírásokat. A beavatkozással kapcsolatos költségek megtérítése 9. (1) A hivatásos önkormányzati tűzoltóság vonulásainak költségét meg kell téríteni: a) a működési területén kívül elrendelt vonulás esetén, kivéve az országosan vonultatható szerek működési területen belüli riasztását, b) a bázis különleges technikai eszközeinek a működési területen kívüli igénybevételekor. (2) Az önkéntes tűzoltóság vonulásainak költségét a működési területén kívül elrendelt vonulások esetén kivéve, ha a működési területen túli segítségnyújtást a 8. (3) bekezdése alapján önként vállalták meg kell téríteni. (3) A létesítményi tűzoltóság vonulásainak költségét a külön jogszabályban meghatározott működési területén kívül a 8. (2) bekezdés szerinti megállapodásban foglaltakon túl elrendelt vonulások esetében kell megtéríteni. (4) Az RST kötetben szereplő, a tűzoltóságon kívüli, illetőleg a 9. (3) bekezdésébe nem tartozó erők, eszközök igénybevételével felmerült költségeket a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló évi XXXI. törvény és a Polgári Törvénykönyv előírásainak megfelelően kell megtéríteni. (5) A tűzoltó egyesület beavatkozási költségét meg kell téríteni, ha értesítését követően az egyesület a megjelölt helyszínre indult, kivéve, ha a beavatkozás azokon a településeken, létesítményekben történik, amelyekre alapszabályában, együttműködési megállapodás(ok)ban, szerződés(ek)ben az egyesület ellenszolgáltatás nélküli kötelezettségként vállalta a tűzoltási és műszaki mentési tevékenységet. 10. (1) Az e rendeletben meghatározott igénybevétel esetén a beavatkozás költségeként számolható el a) a 9. (1) bekezdésének a) pontja, valamint a (2) (3) és (5) bekezdéseiben foglaltak esetében a vonulással és az állomáshelyre történő visszatéréssel, illetőleg a beavatkozással összefüggésben felhasznált hajtóanyag, kenőanyag és a beavatkozás során felhasznált oltógáz, oltópor, habképző anyag (a továbbiakban együtt: oltóanyag) és a felitató anyag értéke, b) a 9. (1) bekezdésének b) pontja esetében a vonulással és az állomáshelyre történő visszatéréssel, illetőleg a beavatkozással összefüggésben felhasznált hajtóanyag, a cserefelépítményes gépjárművek málhaterében rendszeresített és a beavatkozás során szakmailag indokoltan elhasznált anyag értéke, c) a vonulás, a beavatkozás és az állomáshelyre történő visszatérés során, önhibán kívül keletkezett olyan kár, amely más jogviszonyból nem térül meg. (2) A tűzoltó gépjárművek elszámolható költségnormáit a működési területen érvényes előírásokkal egyezően kell alkalmazni A 9. (1) (3) és (5) bekezdéseiben foglalt esetekben az igénybevétel költségeit a riasztásra (a tűzoltó egyesületek esetében értesítésre) jogosultak általi elrendelés esetén az OKF, az erre a célra biztosított költségkeret terhére téríti meg. 12. (1) 14 Az igénybevétellel kapcsolatos költségtérítést az igénybe vett hivatásos önkormányzati, önkéntes és létesítményi tűzoltóság parancsnoka az igénybevétel helye szerint a fővárosi tűzoltóparancsnok, illetve a 12 Az önkéntes tűzoltóságokra vonatkozó részletes szabályokról szóló 119/1996. (VII. 24.) Korm. rendelet. 13 A 11. a 35/2007. (XI. 29.) ÖTM rendelet 8. (5) bekezdésének b) pontja szerint módosított szöveg. E módosító rendelet 8. (2) bekezdése alapján a Riasztási és Segítségnyújtási Tervet a december 1. napjától számított 30 napon belül az új szabályoknak megfelelően át kell dolgozni és jóvá kell hagyni. Ezt követően az új RST kötetet kell alkalmazni. 14 A 12. (1) bekezdése a 35/2007. (XI. 29.) ÖTM rendelet 8. (5) bekezdésének d) pontja szerint módosított szöveg. E módosító rendelet 8. (2) bekezdése alapján a Riasztási és Segítségnyújtási Tervet a december 1. napjától számított 30 napon belül az új

5 területileg illetékes igazgatóság útján igényli az OKF-től a 6. mellékletben meghatározott igénybejelentő nyomtatványon és adatlapon. (2) 15 A költségtérítési igény jogosságát a fővárosi tűzoltóparancsnok, illetve a megyei katasztrófavédelmi igazgató megvizsgálja, és véleményével kiegészítve, a kérelem benyújtásától számított 10 napon belül felterjeszti az OKF-re. (3) A költségtérítési igény jogosságáról és mértékéről a főigazgató a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül dönt. 13. (1) Ez a rendelet december 1-jén lép hatályba, ezzel egyidejűleg a Riasztási és Segítségnyújtási Tervről, a hivatásos önkormányzati és az önkéntes tűzoltóságok működési területéről, valamint a tűzoltóságok vonulásaival kapcsolatos költségek megtérítéséről szóló 2/2003. (I. 14.) BM rendelet, valamint az azt módosító 51/2003. (XII. 19.) BM rendelet, továbbá a 68/2004. (XII. 30.) BM rendelet hatályát veszti. (2) melléklet az 57/2005. (XI. 30.) BM rendelethez 17 A készenléti szolgálattal rendelkező hivatásos önkormányzati tűzoltóságok, az önkéntes tűzoltóságok, valamint légi jármű balesete esetén az RKI működési területe BARANYA MEGYE KOMLÓ Bakóca Bodolyabér Felsőegerszeg Hosszúhetény Husztót Kárász Kisbeszterce Kishajmás Komló Kovácsszénája szabályoknak megfelelően át kell dolgozni és jóvá kell hagyni. Ezt követően az új RST kötetet kell alkalmazni. 15 A 12. (2) bekezdése a 35/2007. (XI. 29.) ÖTM rendelet 8. (5) bekezdésének c) pontja szerint módosított szöveg. E módosító rendelet 8. (2) bekezdése alapján a Riasztási és Segítségnyújtási Tervet a december 1. napjától számított 30 napon belül az új szabályoknak megfelelően át kell dolgozni és jóvá kell hagyni. Ezt követően az új RST kötetet kell alkalmazni. 16 A 13. (2) bekezdését a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet pontja hatályon kívül helyezte. 17 Az 1. számú melléklet a 35/2007. (XI. 29.) ÖTM rendelet 3. -ával megállapított szöveg. E módosító rendelet 8. (2) bekezdése alapján a Riasztási és Segítségnyújtási Tervet a december 1. napjától számított 30 napon belül az új szabályoknak megfelelően át kell dolgozni és jóvá kell hagyni. Ezt követően az új RST kötetet kell alkalmazni.

6 Köblény Liget Magyaregregy Magyarhertelend Magyarszék Mánfa Máza Mecsekpölöske Mindszentgodisa Okorvölgy Oroszló Szalatnak Szászvár Szentkatalin Tófű Varga Vékény Györe (Tolna megye) Izmény (Tolna megye) Váralja (Tolna megye) MOHÁCS Babarc Bár Bezedek Borjád Bóly Dunaszekcső Erdősmárok Fazekasboda Geresdlak Görcsönydoboka Himesháza Ivándárda Kátoly Kisbudmér Kisnyárád Kölked Lánycsók Lippó Liptód Majs Maráza Máriakéménd Mohács Monyoród Nagybudmér Nagynyárád Sárok Sátorhely Somberek Szajk Szederkény

7 Szellő Székelyszabar Töttös Udvar Versend PÉCS Abaliget Apátvarasd Aranyosgadány Áta Bakonya Baksa Belvárdgyula Berkesd Bicsérd Birján Boda Bogád Cserkút Egerág Ellend Erzsébet Görcsöny Gyód Hásságy Keszü Kékesd Kisasszonyfa Kisherend Kozármisleny Kökény Kővágószőlős Kővágótőttős Lothárd Magyarsarlós Martonfa Nagykozár Nagypall Olasz Orfű Pellérd Pereked Pécs Pécsbagota Pécsudvard Pécsvárad Pogány Regenye Romonya Szemely Szilágy Szilvás

8 Szőke Szőkéd Tengeri Téseny Velény Zengővárkony Zók SIKLÓS Adorjás Alsószentmárton Babarcszőlős Baranyahidvég Beremend Bisse Bogádmindszent Bosta Cún Csarnóta Diósviszló Drávacsehi Drávacsepely Drávapalkonya Drávapiski Drávaszabolcs Drávaszerdahely Egyházasharaszti Garé Gordisa Harkány Hegyszentmárton Hirics Illocska Ipacsfa Ivánbattyán Kásád Kemse Kémes Kisdér Kisharsány Kisjakabfalva Kiskassa Kislippó Kisszentmárton Kistapolca Kistótfalu Kovácshida Kórós Lapáncsa Lúzsok Magyarbóly Matty Márfa

9 Márok Nagyharsány Nagytótfalu Old Ócsárd Ózdfalu Palkonya Páprád Peterd Pécsdevecser Piskó Pócsa Rádfalva Sámod Siklós Siklósbodony Siklósnagyfalu Szalánta Szaporca Szava Tésenfa Túrony Újpetre Vajszló Vejti Villány Villánykövesd Vokány Zaláta SZIGETVÁR Almamellék Almáskeresztúr Basal Bánfa Besence Bogdása Boldogasszonyfa Botykapeterd Bükkösd Bürüs Csányoszró Csebény Cserdi Csertő Csonkamindszent Dencsháza Dinnyeberki Drávafok Drávaiványi Drávakeresztúr Drávasztára Endrőc

10 Felsőszentmárton Gerde Gilvánfa Gyöngyfa Gyöngyösmellék Helesfa Hetvehely Hobol Horváthertelend Ibafa Kacsóta Katádfa Kákics Kétújfalu Királyegyháza Kisdobsza Kistamási Magyarlukafa Magyarmecske Magyartelek Markóc Marócsa Merenye Molvány Mozsgó Nagycsány Nagydobsza Nagypeterd Nagyváty Nemeske Nyugotszenterzsébet Okorág Patapoklosi Pettend Rózsafa Sellye Somogyapáti Somogyhatvan Somogyhárságy Somogyviszló Sósvertike Sumony Szabadszentkirály Szentdénes Szentegát Szentlászló Szentlőrinc Szigetvár Szörény Szulimán Teklafalu Tótszentgyörgy Várad Vásárosbéc Zádor Lad (Somogy megye)

11 Patosfa (Somogy megye) Önkéntes tűzoltóság: VÉMÉND Erdősmecske Feked Lovászhetény Palotabozsok Szebény Szűr Véménd Baranya megye hivatásos önkormányzati tűzoltóságainak segítségnyújtási működési körzete: Baranya megye Bács-Kiskun megye Somogy megye Tolna megye hivatásos önkormányzati és önkéntes tűzoltóságainak elsődleges működési körzete. BÁCS-KISKUN MEGYE BAJA Baja Bácsbokod Bácsborsód Bácsszentgyörgy Bátmonostor Csátalja Csávoly Dávod Dunafalva Érsekcsanád Felsőszentiván Gara Hercegszántó Nagybaracska Nemesnádudvar Rém Sükösd Szeremle Vaskút Homorúd (Baranya megye) Újmohács (Baranya megye, Mohács település) Önkéntes tűzoltóság: BÁCSALMÁS Bácsalmás

12 Bácsszőlős Csikéria Katymár Kunbaja Madaras Mátételke Tataháza Önkéntes tűzoltóság: JÁNOSHALMA Borota Jánoshalma Kéleshalom Mélykút KALOCSA Apostag Bátya Drágszél Dunaegyháza Dunapataj Dunaszentbenedek Dusnok Érsekhalma Fajsz Foktő Géderlak Hajós Harta Homokmégy Kalocsa Miske Ordas Öregcsertő Solt Szakmár Uszód Újtelek Önkéntes tűzoltóság: KECEL Császártöltés Imrehegy Kecel KECSKEMÉT

13 Ballószög Helvécia Jakabszállás Kecskemét Nyárlőrinc Orgovány Városföld Önkéntes tűzoltóság: KEREKEGYHÁZA Ágasegyháza Fülöpháza Kerekegyháza Kunbaracs KISKŐRÖS Akasztó Csengőd Dunatetétlen Kaskantyú Kiskőrös Páhi Tabdi KISKUNFÉLEGYHÁZA Bugac Bugacpusztaháza Fülöpjakab Gátér Jászszentlászló Kiskunfélegyháza Kunszállás Móricgát Pálmonostora Petőfiszállás Tiszaalpár Csengele (Csongrád megye) Pusztaszer (Csongrád megye) KISKUNHALAS Balotaszállás Csólyospálos Harkakötöny Kelebia Kiskunhalas

14 Kiskunmajsa Kisszállás Kömpöc Kunfehértó Pirtó Szank Tompa Zsana Önkéntes tűzoltóság: KUNSZENTMIKLÓS Dunavecse Kunpeszér Kunszentmiklós Szalkszentmárton Tass Apaj (Pest megye) Önkéntes tűzoltóság: LAJOSMIZSE Felsőlajos Ladánybene Lajosmizse Táborfalva (Pest megye) Önkéntes tűzoltóság: SOLTVADKERT Bócsa Soltvadkert Tázlár Önkéntes tűzoltóság: SZABADSZÁLLÁS Fülöpszállás Izsák Kunadacs Soltszentimre Szabadszállás Újsolt Önkéntes tűzoltóság: TISZAKÉCSKE Lakitelek Tiszakécske Szentkirály Tiszajenő (Jász-Nagykun-Szolnok megye)

15 Tiszaug Bács-Kiskun megye hivatásos önkormányzati tűzoltóságainak segítségnyújtási működési körzete: Bács-Kiskun megye Baranya megye Csongrád megye Fejér megye Jász-Nagykun-Szolnok megye Pest megye Tolna megye hivatásos önkormányzati és önkéntes tűzoltóságainak és az FTP elsődleges működési körzete. BÉKÉS MEGYE BÉKÉSCSABA Békés Békéscsaba Bélmegyer Csabaszabadi Csárdaszállás Doboz Kamut Kétsoprony Köröstarcsa Mezőberény Murony Szabadkígyós Tarhos Telekgerendás Újkígyós GYULA Elek Geszt Gyula Kétegyháza Kötegyán Lőkösháza Méhkerék Sarkad Sarkadkeresztúr Újszalonta MEZŐKOVÁCSHÁZA

16 Almáskamarás Battonya Dombegyház Dombiratos Kaszaper Kevermes Kisdombegyház Kunágota Magyarbánhegyes Magyardombegyház Medgyesbodzás Medgyesegyháza Mezőhegyes Mezőkovácsháza Nagybánhegyes Nagykamarás Pusztaottlaka Végegyháza OROSHÁZA Csanádapáca Csorvás Gádoros Gerendás Kardoskút Nagyszénás Orosháza Pusztaföldvár Székkutas (Csongrád megye) Árpádhalom (Csongrád megye) Eperjes (Csongrád megye) Nagymágocs (Csongrád megye) SZARVAS Békésszentandrás Csabacsűd Hunya Gyomaendrőd Kardos Kondoros Örménykút Szarvas SZEGHALOM Dévaványa Füzesgyarmat Kertészsziget

17 Körösladány Okány Szeghalom Vésztő Csökmő (Hajdú-Bihar megye) Darvas (Hajdú-Bihar megye) Önkéntes tűzoltóság: TÓTKOMLÓS Békéssámson Tótkomlós Ambrózfalva (Csongrád megye) Csanádalberti (Csongrád megye) Nagyér (Csongrád megye) Pitvaros (Csongrád megye) Békés megye hivatásos önkormányzati tűzoltóságainak segítségnyújtási működési körzete: Békés megye Csongrád megye Hajdú-Bihar megye Jász-Nagykun-Szolnok megye hivatásos önkormányzati és önkéntes tűzoltóságainak elsődleges működési körzete. BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYE ENCS Abaújalpár Abaújkér Abaújlak Abaújszolnok Abaújvár Alsógagy Alsóvadász Arka Aszaló Baktakék Beret Boldogkőújfalu Boldogkőváralja Büttös Csenyéte Csobád Detek Encs Fáj Fancsal Felsődobsza Felsőgagy Felsővadász

18 Fony Forró Fulókércs Gadna Gagyapáti Gagybátor Gagyvendégi Garadna Gönc Göncruszka Gibárt Halmaj Hejce Hernádbüd Hernádcéce Hernádkércs Hernádpetri Hernádszentandrás Hernádszurdok Hernádvécse Hidasnémeti Homrogd Ináncs Kány Kázsmárk Kéked Keresztéte Kiskinizs Korlát Krasznokvajda Kupa Léh Litka Méra Mogyoróska Monaj Nagykinizs Novajidrány Nyésta Pamlény Pányok Pere Perecse Pusztaradvány Rásonysápberencs Regéc Selyeb Szalaszend Szászfa Szemere Szentistvánbaksa Telkibánya Tornyosnémeti Vilmány Vizsoly Zsujta

19 KAZINCBARCIKA Aggtelek Alacska Alsószuha Balajt Bánhorváti Berente Boldva Borsodszirák Damak Dédestapolcsány Dövény Dubicsány Edelény Felsőkelecsény Felsőnyárád Hangács Hegymeg Imola Irota Izsófalva Jákfalva Kazincbarcika Kurityán Lak Ládbesenyő Mályinka Múcsony Nagybarca Nyomár Ormosbánya Ragály Rudolftelep Sajógalgóc Sajóivánka Sajókaza Sajószentpéter Szakácsi Szuhafő Szuhakálló Tardona Tomor Trizs Vadna Zádorfalva Ziliz Zubogy MEZŐKÖVESD

20 Bogács Borsodgeszt Borsodivánka Bükkábrány Bükkzsérc Cserépfalu Cserépváralja Csincse Egerlövő Gelej Kács Mezőkeresztes Mezőkövesd Mezőnagymihály Mezőnyárád Négyes Sály Szentistván Szomolya Tard Tibolddaróc Tiszabábolna Tiszadorogma Tiszavalk Vatta Egerfarmos (Heves megye) Füzesabony (Heves megye) Mezőszemere (Heves megye) Mezőtárkány (Heves megye) Szihalom (Heves megye) MISKOLC Alsózsolca Arnót Berzék Bőcs Bükkaranyos Bükkszentkereszt Emőd Felsőzsolca Gesztely Harsány Hernádkak Hernádnémeti Kisgyőr Kistokaj Kondó Mályi Miskolc Nyékládháza Onga Parasznya Radostyán

21 Répáshuta Sajóbábony Sajóecseg Sajókápolna Sajókeresztúr Sajólád Sajólászlófalva Sajópálfala Sajópetri Sajósenye Sajóvámos Szikszó Szirmabesenyő Varbó ÓZD Arló Bánréve Borsodbóta Borsodnádasd Borsodszentgyörgy Bükkmogyorósd Csermely Csokvaomány Domaháza Farkaslyuk Gömörszőlős Hangony Hét Járdánháza Kelemér Királd Kissikátor Lénárddaróc Nekézseny Ózd Putnok Sajómercse Sajónémeti Sajópüspöki Sajóvelezd Sáta Serényfalva Uppony Szentdomonkos (Heves megye) SÁTORALJAÚJHELY Alsóberecki Alsóregmec Bodroghalom

22 Bodrogolaszi Bózsva Erdőhorváti Felsőberecki Felsőregmec Filkeháza Füzér Füzérkajata Füzérkomlós Füzérradvány Györgytarló Háromhuta Hercegkút Hollóháza Karcsa Karos Kenézlő Kishuta Kisrozvágy Komlóska Kovácsvágás Makkoshotyka Mikóháza Nagyhuta Nagyrozvágy Nyíri Olaszliszka Pácin Pálháza Pusztafalu Sárazsadány Sárospatak Sátoraljaújhely Tiszacsermely Tiszakarád Tolcsva Vágáshuta Vajdácska Vámosújfalu Viss Vilyvitány Zalkod SZENDRŐ Abod Alsótelekes Becskeháza Bódvalenke Bódvarákó Bódvaszilas Debréte Égerszög Felsőtelekes

23 Galvács Hidvégardó Jósvafő Kánó Komjáti Martonyi Meszes Perkupa Rakaca Rakacaszend Rudabánya Szalonna Szendrő Szendrőlád Szin Szinpetri Szögliget Szőlősardó Szuhogy Teresztenye Tornabarakony Tornakápolna Tornanádaska Tornaszentandrás Tornaszentjakab Varbóc Viszló SZERENCS Abaújszántó Alsódobsza Baskó Bekecs Bodrogkeresztúr Bodrogkisfalud Csobaj Erdőbénye Golop Legyesbénye Mád Megyaszó Mezőzombor Monok Prügy Rátka Sima Sóstófalva Szegi Szegilong Szerencs Taktabáj Taktaharkány Taktakenéz

24 Taktaszada Tarcal Tállya Tiszaladány Tiszalúc Tiszatardos Tokaj Újcsanálos TISZAÚJVÁROS Ároktő Girincs Hejőbába Hejőkeresztúr Hejőkürt Hejőpapi Hejőszalonta Igrici Kesznyéten Kiscsécs Köröm Mezőcsát Muhi Nagycsécs Nemesbikk Oszlár Ónod Sajóhídvég Sajóörös Sajószöged Szakáld Tiszakeszi Tiszapalkonya Tiszatarján Tiszaújváros Folyás (Hajdú-Bihar megye) Polgár (Hajdú-Bihar megye) Tiszagyulaháza (Hajdú-Bihar megye) Újtikos (Hajdú-Bihar megye) Borsod-Abaúj-Zemplén megye hivatásos önkormányzati tűzoltóságainak segítségnyújtási működési körzete: Borsod-Abaúj-Zemplén megye Hajdú-Bihar megye Heves megye Jász-Nagykun-Szolnok megye Nógrád megye Szabolcs-Szatmár-Bereg megye hivatásos önkormányzati és önkéntes tűzoltóságainak elsődleges működési körzete. CSONGRÁD MEGYE

25 CSONGRÁD Csongrád Csanytelek Felgyő Tömörkény HÓDMEZŐVÁSÁRHELY Hódmezővásárhely Mártély Mindszent MAKÓ Apátfalva Csanádpalota Ferencszállás Földeák Királyhegyes Kiszombor Klárafalva Kövegy Magyarcsanád Makó Maroslele Nagylak Óföldeák Önkéntes tűzoltóság: RUZSA Ásotthalom Öttömös Pusztamérges Ruzsa Üllés SZEGED Algyő Baks Balástya Bordány Deszk Dóc Domaszék

26 Forráskút Kistelek Kübekháza Mórahalom Ópusztaszer Röszke Sándorfalva Szatymaz Szeged Tiszasziget Újszentiván Zákányszék Zsombó SZENTES Derekegyház Fábiánsebestyén Nagytőke Szegvár Szentes Csongrád megye hivatásos önkormányzati tűzoltóságainak segítségnyújtási működési körzete: Bács-Kiskun megye Békés megye Csongrád megye Jász-Nagykun-Szolnok megye hivatásos önkormányzati és önkéntes tűzoltóságainak elsődleges működési körzete. FEJÉR MEGYE Önkéntes tűzoltóság: BICSKE Alcsútdoboz Bicske Bodmér Csabdi Etyek Felcsút Mány Óbarok Újbarok Vértesboglár Herceghalom (Pest megye) Tök (Pest megye) Zsámbék (Pest megye) DUNAÚJVÁROS

MAGYAR KÖZLÖNY. 107. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. augusztus 13., hétfõ. Tartalomjegyzék. A járási (fõvárosi kerületi) hivatalokról 18287

MAGYAR KÖZLÖNY. 107. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. augusztus 13., hétfõ. Tartalomjegyzék. A járási (fõvárosi kerületi) hivatalokról 18287 MAGYAR KÖZLÖNY 107. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. augusztus 13., hétfõ Tartalomjegyzék 218/2012. (VIII. 13.) Korm. rendelet 219/2012. (VIII. 13.) Korm. rendelet 220/2012. (VIII. 13.) Korm. rendelet

Részletesebben

AZ ORSZÁGGYŰLÉSI EGYÉNI VÁLASZTÓKERÜLETEK LEÍRÁSA

AZ ORSZÁGGYŰLÉSI EGYÉNI VÁLASZTÓKERÜLETEK LEÍRÁSA AZ ORSZÁGGYŰLÉSI EGYÉNI VÁLASZTÓKERÜLETEK LEÍRÁSA az országgyűlési egyéni és területi választókerületekről szóló többször módosított 2/1990.(I.11.)MT rendeletben foglaltak szerint BUDAPEST FŐVÁROS Területe:

Részletesebben

Szolgáltató adatlapja 1 / 17

Szolgáltató adatlapja 1 / 17 Szolgáltató adatlapja 1 / 17 Szolgáltató neve: Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet Szolgáltató címe: 3000 Hatvan Balassi Bálint 16. Szolgáltató telefon/fax Fekvő 0100 Belgyógyászat Progresszivitás:

Részletesebben

T/4449. számú. törvényjavaslat

T/4449. számú. törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/4449. számú törvényjavaslat a bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény módosításáról Előadó: Dr. Trócsányi

Részletesebben

A belügyminiszter 71/2012. (XII. 14.) BM rendelete a járások kialakításával összefüggésben egyes miniszteri rendeletek módosításáról

A belügyminiszter 71/2012. (XII. 14.) BM rendelete a járások kialakításával összefüggésben egyes miniszteri rendeletek módosításáról MAGYAR KÖZLÖNY 2012. évi 169. szám 27989 Ügyeleti feladatokat ellátó munkatárs ruházata Felszerelési eszközök megnevezés Mennyiség/ Mennyiségi egység 1. Félcipõ (fekete) 1 db 2. Gyakorló nadrág nyári 2

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 202. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. december 31., péntek. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 202. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. december 31., péntek. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 202. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. december 31., péntek Tartalomjegyzék 2010. évi CLXXXIV. törvény A bíróságok elnevezésérõl, székhelyérõl és illetékességi területének

Részletesebben

T/2911. számú. törvényjavaslat. a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény módosításáról

T/2911. számú. törvényjavaslat. a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény módosításáról MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/2911. számú törvényjavaslat a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény módosításáról Előadó: Dr. Lamperth Mónika önkormányzati

Részletesebben

GOP Részletes Pályázati Útmutató VIII. számú melléklet, GOP településlista

GOP Részletes Pályázati Útmutató VIII. számú melléklet, GOP településlista VIII./A Településlista a konvergencia régiók komplex programmal segítendő leghátrányosabb helyzetű kistérségeire vonatkozóan a mikrovállalkozásnak nem minősülő pályázók esetében Jelen településlistában

Részletesebben

A 9/2008. (I. 24.) FVM

A 9/2008. (I. 24.) FVM 1. számú melléklet a 9/2008. (I. 24.) FVM rendelethez A 9/2008. (I. 24.) FVM rendelet alapján a kistérségi közlekedési szolgáltatások fejlesztésére igénybe vehető támogatások esetén a fejlesztéssel érintett

Részletesebben

9/2008. (I. 24.) FVM rendelet

9/2008. (I. 24.) FVM rendelet 9/2008. (I. 24.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások körében a kistérségi közlekedési szolgáltatások

Részletesebben

338/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet

338/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet a földhivatalokról, a Földmérési és Távérzékelési Intézetrıl, a Földrajzinév Bizottságról és az ingatlan-nyilvántartási A Kormány az Alkotmány 35. (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotó hatáskörében,

Részletesebben

Értékelési szempontok. 1.1 Az alábbi LEADER HACS-ok illetékességi területén alkalmazandó pontozás:

Értékelési szempontok. 1.1 Az alábbi LEADER HACS-ok illetékességi területén alkalmazandó pontozás: 21876 MAGYAR KÖZLÖNY 2012. évi 129. szám 1. melléklet a 103/2012. (X. 1.) VM rendelethez Értékelési szempontok 1.1 Az alábbi LEADER HACS-ok illetékességi területén alkalmazandó pontozás: A B 1. Alsó-Tisza

Részletesebben

Működési terület Hivatásos tűzoltóság Katasztrófavédelmi őrs Sárbogárd HTP Aba-Belsőbáránd Székesfehérvár HTP

Működési terület Hivatásos tűzoltóság Katasztrófavédelmi őrs Sárbogárd HTP Aba-Belsőbáránd Székesfehérvár HTP Aba Sárbogárd HTP Aba-Belsőbáránd Abádszalók Tiszafüred HTP Abaliget Abasár Gyöngyös HTP Abaújalpár Abaújkér Abaújlak Abaújszántó Szerencs HTP Abaújszolnok Abaújvár Gönc KŐ Abda Győr HTP Abod Szendrő HTP

Részletesebben

FALUSI TURIZMUS TÁJÉKOZTATÓ

FALUSI TURIZMUS TÁJÉKOZTATÓ FALUSI TURIZMUS TÁJÉKOZTATÓ A FALUSI É S AGROT URIZMUS ORSZÁGOS SZÖVET SÉG ÉNEK KIADVÁ N YA 16. évfolyam 2008/3. szám A falusi agroturisztikai szolgáltatásokról A kiadvány a Nemzeti Civil Alapprogram (NCA)

Részletesebben

NATIONAL REGISTER OF MICROREGION MANAGERS 05 February 2002. Region Association of Local Authorities Rural Development Manager

NATIONAL REGISTER OF MICROREGION MANAGERS 05 February 2002. Region Association of Local Authorities Rural Development Manager MARD Department of Rural Development Programmes NATIONAL REGISTER OF MICROREGION MANAGERS 05 February 2002 Region Association of Local Authorities Rural Development Manager County name settlement address

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A TELEPÜLÉSEK BESOROLÁSÁRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A TELEPÜLÉSEK BESOROLÁSÁRÓL TÁJÉKOZTATÓ A TELEPÜLÉSEK BESOROLÁSÁRÓL REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM 2004. FEBRUÁR 14. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Hátrányos helyzetű kistérségek... 4 Dél-Alföld... 6 Dél-Dunántúl... 7 Észak-Alföld...

Részletesebben

338/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet

338/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet a földhivatalokról, a Földmérési és Távérzékelési Intézetrıl, a Földrajzinév Bizottságról és az ingatlan-nyilvántartási A Kormány az Alkotmány 35. (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotó hatáskörében,

Részletesebben

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 138/2008. (X. 18.) FVM rendelete

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 138/2008. (X. 18.) FVM rendelete A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 138/2008. (X. 18.) FVM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki örökség megőrzéséhez igénybe vehető támogatások részletes

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei 4894 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 53. szám V. A Kormány tagjainak rendeletei A Miniszterelnökséget vezető miniszter 21/2015. (IV. 17.) MvM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból

Részletesebben

2009. évi Bursa Hungarica pályázati fordulóhoz csatlakozott önkormányzatok, megyei összefoglalója

2009. évi Bursa Hungarica pályázati fordulóhoz csatlakozott önkormányzatok, megyei összefoglalója 2009. évi Bursa Hungarica pályázati fordulóhoz csatlakozott önkormányzatok, megyei összefoglalója Települési támogatott pályázók Települési támogatott pályázók BursaA_2009 Települési támogatott pályázók

Részletesebben

A helyi választási irodák elérhetőségei

A helyi választási irodák elérhetőségei A helyi választási irodák elérhetőségei MEGYE TELEPÜLÉS IRSZ CÍM TELEFON FAX Bács-Kiskun Ágasegyháza 6076 Szent István tér 1. (76) 571-016 Bács-Kiskun Akasztó 6221 Fő u. 40. (78) 451-011 (78) 451-150 Bács-Kiskun

Részletesebben

362/2006. (XII. 28.) Korm. rendelet. az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról és a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről

362/2006. (XII. 28.) Korm. rendelet. az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról és a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről 362/2006. (XII. 28.) Korm. rendelet az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról és a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről A Kormány az Alkotmány 35. -ának (2) bekezdésében megállapított

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. a Kormány részére

ELŐ TERJESZTÉS. a Kormány részére SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTER Szám: 13.639-1/2006-SZMM TERVEZET ELŐ TERJESZTÉS a Kormány részére a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről,

Részletesebben

LIX. ÉVFOLYAM 15. SZÁM ÁRA: 1050 Ft 2008. szeptember 23.

LIX. ÉVFOLYAM 15. SZÁM ÁRA: 1050 Ft 2008. szeptember 23. LIX. ÉVFOLYAM 15. SZÁM ÁRA: 1050 Ft 2008. szeptember 23. T A R T A L O M S z á m T á r g y Oldal Kormányrendeletek 218/2008. (VIII. 30.) Korm. r. A Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal létrehozásáról és

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 77. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 77. szám MAGYAR KÖZLÖNY 77. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. június 4., csütörtök Tartalomjegyzék 2015. évi LIX. törvény Az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezményéhez fűzött Kiotói Jegyzőkönyv 2012. december

Részletesebben

A társadalmigazdasági. infrastrukturális szempontból elmaradott. Település

A társadalmigazdasági. infrastrukturális szempontból elmaradott. Település A társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az országos átlagot jelentősen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékéről szóló 240/2006. (XI. 30.) Korm. rendelet

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 56. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 56. szám MAGYAR KÖZLÖNY 56. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. április 23., csütörtök Tartalomjegyzék 103/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet Az állami vezetők és az államigazgatási szervek köztisztviselői számára

Részletesebben

2/1990. (I. 11.) MT rendelet BUDAPEST FİVÁROS

2/1990. (I. 11.) MT rendelet BUDAPEST FİVÁROS 2/1990. (I. 11.) MT rendelet az országgyőlési egyéni és területi választókerületek megállapításáról 1. Az országgyőlési képviselık választásáról szóló 1989. évi XXXIV. törvény 50. -a (2) bekezdésének felhatalmazása

Részletesebben

TIGÁZ-DSO Kft. fejlesztési régiók postacímei (2011.06.20.) 1. oldal, összesen: 27

TIGÁZ-DSO Kft. fejlesztési régiók postacímei (2011.06.20.) 1. oldal, összesen: 27 1. oldal, összesen: 27 Irsz. Település Postacím 2000 Szentendre 2101 Gödöllő, Pf.: 443. 2011 Budakalász 2101 Gödöllő, Pf.: 443. 2013 Pomáz 2101 Gödöllő, Pf.: 443. 2014 Csobánka 2101 Gödöllő, Pf.: 443.

Részletesebben

27/2013. (II. 12.) Korm. rendelet

27/2013. (II. 12.) Korm. rendelet 27/2013. (II. 12.) Korm. rendelet a szabad vállalkozási zónák létrehozásának és működésének, valamint a kedvezmények igénybevételének szabályairól A Kormány a területfejlesztésről és a területrendezésről

Részletesebben