LIFKA SÁNDOR ÉLETE ÉS MUNKÁSSÁGA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "LIFKA SÁNDOR ÉLETE ÉS MUNKÁSSÁGA"

Átírás

1 Készítette: Koleszár Csilla SVETOZAR MARKOVIĆ GIMNÁZIUM S Z A B A D K A LIFKA SÁNDOR ÉLETE ÉS MUNKÁSSÁGA október 30. 1

2 LIFKA SÁNDOR ÉLETE ÉS MUNKÁSSÁGA ( ) A Lifka család ősi fészke a csehországi Žatec, a Prágától északnyugatra mintegy kilóméterre fekvő, akkoriban még falu. Itt gyülekezett a család a téli hónapokban, amikor lehetetlenné vált a vidékjárás. Károly, az apa volt a lelkes ember, aki a vándormúzeumot összehozta, s akinek lelki alkatát örökölte beszámolóm hőse, Sándor. Ernestina, az édesanya, már sokkal nagyobb és több gyakorlati érzékkel rendelkezett: ő tartotta kézben a család anyagi gyeplőjét, igencsak ő volt az, aki az apa álmodozásaiból eldöntötte, hogy az utazó múzeum ne csupán ismeretterjesztő missziót töltsön be, hanem a család fönntartásához, a gyerekek kiiskoláztatásához szükséges anyagi hasznot is meghozza. A Lifka vándormúzeum egy ilyen útján született Sándor Brassóban, május 20-án. Elemi iskoláját odahaza vagy rokonainál, középiskoláját pedig Bécsben végezte, s elektrotechnikát tanult. Akkoriban számított amolyan csodabogárnak a laterna magica, amely ködképet vetített, persze csak egyetlen ember számára. Egyik nagybátyjától Lifka kapott egy ilyen dobozt, s mert nem elégítette ki, megpróbált kísérletezni vele. Megcsinálta a maga kis szerkezetét, a kromatropot, amely két állóképet hozott mozgásba. Az egyiken egy inas tortát vitt, a másikon egy lány közeledett, s arcával belefutott a tortába. Szerény eszközeivel és anyagi lehetőségeivel ennél többet nem tudott kihozni, pedig az volt a vágya, hogy olyan képet, képsort hívjon életre, amellyel több mozgást lehet bemutatni. Hogy a francia Lumiére-nek ugyanakkor sikerült ezt a problémát megoldania, nem hangolta le túlságosan, inkább kíváncsivá tette, s meg is nézte annak bécsi előadását 1897-ben. 2

3 Ezután nem tudott nyugodni. A családtól pénzt kért, Párizsba utazott, hogy közelebbről megismerkedhessen a filmezéssel, s onnan egy Pathé filmfölvevő kamerával tért vissza. Magyarországi lapok feljegyezték, hogy ezzel a kamerával 1900-ban Gödöllőn kb. 40 méter hosszú szalagot forgatott. Nem mást, mint I. Ferenc József császár és király meg Erzsébet királynő látogatását örökítette meg. Állítólag ekkor figyelt föl rá az Uránia nevű tudományos színház, amely a Magyar Tudományos Akadémia III. (természetrajzi) szakosztályának kezdeményezésére alakult január 17-én, s fogadta munkatársként soraiba. Ezt látszik alátámasztani Hatvani Nándornak a Magyar Filmmúzeumban fekvő könyve, amely szerint Lifka a monarchia első mozgófénykép-vállalatát alapította meg 1900-ban, másrészt a budapesti Uránia Színház fióküzleteként hirdette magát. Ha ez így van, akkor valamelyest érthetővé válik számunkra, miért nem találjuk meg Lifka Sándort a szabadkai lapok évi számaiban, noha sokan úgy tudják, hogy ő ekkor már vetített ebben a városban. Karl, az apa, 1885-ben meghalt, s attól kezdve Ernestine anya vitte tovább a vándormúzeumot. Alex, ahogyan Sándort a családban nevezték, 1900-ban kikérte édesanyjától atyai örökségét, s erre rábeszélte fivérét, Karlt is. Elhatározták, hogy azonnal mozit vásárolnak és megkezdik a vetítést. Megpróbáltak érintkezésbe lépni néhány esetleges szállítóval, de kiderült, hogy komplett mozit senki sem gyárt. Még a filmek összehozásában is nehézségeik keletkeztek. Gyártók még akadtak, akik természetesen igyekeztek eladni termékeiket, ám forgalmazó még nem volt. Elhalasztották hát mozijuk megvásárlását, azt azonban elhatározták, hogy székhelyüket Triesztbe teszik át, s ott látnak munkához. Ez a város volt a monarchia legnagyobb kikötője. Számítottak a sok utasra és a sok tengerészre, akik itt megfordultak. A két testvér presztízs kérdésének tartotta, hogy mozisátruk különb legyen azoktól, amelyeket addig láttak. Brenner János monográfiájában ezt olvashatjuk: megvettek minden szakkönyvet amiből valamit megtanulhattak építkezésről, berendezésről, gőzgépről, mely az áramfejlesztőt üzemeltette, villamosvezetékről, izzókról, ívlámpákról, moziberendezésről és annak kezeléséről, ácsolásról, kárpitozásról / A faalapvázhoz Szlovéniából hozattak csomómentes fát, az acélszerkezetet a Styria gyár legfinomabb fémkészítménye adta. Vetítőt a párizsi Gaumont cégtől vettek, a félstabil gőzgépet a Garret és Schmidt, az áramfejlesztőt a berlini AEG, ívlámpákat a bécsi Körting szállította." Végre összeállt a nyolc vagonból álló mutatványos" szerelvény és, az adatok szerint, kemény két hónapos munka után a kikötővárosban kigyúltak a fények, fényárban úszott a mozi környéke, a kivételesen kényelmes 460 ülőhely várta a nézősereget. A hét rövidke filmmel azonban fél évnél tovább nem maradhattak meg Triesztben sem, így megkezdődött vándorútjuk. Amerre és ahol jártak, Lifka Sándor forgatott is és hamarosan be is mutatta a közönségnek a - voltaképp - róla szóló filmeket. Gondolom: nézőcsalogatónak szánta ezeket az ínyencségeket", de talán ettől több is lehetett az, amit csinált. Erről maga Lifka Sándor egy helyen így vall: Nemcsak készen vett filmeket játszottunk. Amerre jártunk, saját felvevőgépünkkel felvételeket készítettünk s azokat már néhány nap múlva bemutattuk a publikumnak. Ezekkel a saját filmfelvételeinkkel három arany- és két ezüstérmet, valamint néhány dicsérő oklevelet nyertünk." 3

4 És a mozis szerelvény járta a vidéket. Ismét a dokumentumok nyomában járva lett ismeretes, hogy 1901-ben Fiuméban, Csáktornyán, Ljubljanában, Bjelovarban, Eszéken, majd 1902-ben Vukovárban, Belgrádban, Zimonyban, Újvidéken, Szabadkán, Nagykikindán, az elkövetkező 1903-ban Splitben, Pancsován, Nagybecskereken, Versecen moziznak ben a két testvér még egy sátrat készített, s ennek 550 férőhelye volt. Elhatározták, hogy szétválnak útjaik. Az első sátorral Karl járta a monarchia osztrák tartományait, a másikkal Sándor a magyar területeket. Karl fáradt bele hamarabb a portyába, s Linzben és Salzburgban állandó mozit létesített, s ezek ma is a Lifka nevet viselik. Sándor 1906-ban még nagyobb, most már 900 férőhelyes sátrat épített magának és fáradhatatlanul kitartott filmkedveltető, ismeretterjesztő útjain. Ez a sátor már mindenütt nagy föltűnést keltett. A bejárat faragott és aranyozott volt, finom olajfestményekkel díszítve. A hátracsapható székek bársonybevonatúak voltak, villamos légkeverők szolgáltatták a friss levegőt. A vendégeket 15 tagú személyzet látta el. A két Lifka testvér, amikor már a sátrak megvoltak, s amikor egy kis pénzt gyűjtöttek össze, vagyonukat azonnal arra használták, hogy Franciaországba, később Németországba utazzanak újabb filmekért. Így aztán elérték, hogy egy-egy városban legalább egy hónapig volt filmjük, s programjukat többször változtatták. Két újdonságot tulajdonítanak egyébként a két Lifkának. Az egyik a programbeli, a másik a szervezésbeli volt. A programbeli abból állt, hogy feltétlenül vetítettek híradót. A szervezésbeli dolog: gyerekek, diákok és őrmesteren aluli sarzsik meg katonák számára félárú volt a belépőjegy. Bár 1902-ben a Bácskai Hírlap sopánkodik, hogy a szabadkai közönség nem mutatott megfelelő érdeklődést és megértést a mozgófénykép iránt, Lifka Sándor mégis (újra) ellátogat Szabadkára a már 900 férőhelyes, pazar mozisátrával ben a város polgársága, apraja-nagyja bebizonyította, hogy igenis fogékony a mozgókép iránt, hűséges látogatója a vetítéseknek. Pedig Lifka nem volt hajlandó lefizetni az újságírókat, hirdetni is csak annyira hirdette jelenlétét, amennyire szükséges volt a beindításhoz. Most azonban a szabadkai újságok csúszópénz" nélkül is foglalkoztak a Lifka-mozival, sűrűn emlegetve a filmek tanulságosságát. És itt jelentkezik Sándor igazi kötődése apja természetéhez: az is mindent megtett, hogy vándormúzeumával oktasson. Bárhol megjelentek, ő előadásokkal kísérte végig látogatóit. Minden kiállított tárgy, vagy rajz megkapta - néha a szükségesnél bővebb magyarázatot is. Lifka Sándor bárhova vitte moziját, elsők között látogatta meg az iskolák igazgatóit, figyelmükbe ajánlotta válogatott műsorát és vetítés után felkérte őket: írnának néhány sort benyomásaikról. Ezeket a jegyzeteket aztán, mert rendszerint elismerőek voltak, magával vitte - általuk bizonyítandó filmjeinek oktató, nevelő, ismeretterjesztő jellege - következő látogatásaira. A szabadkai sajtó egyre lelkesebben ír a Lifka-moziról: a Bácskai Hírlap, a Bácsmegyei Napló, a Szabadkai Közlöny, de kétségkívül a Friss Újság szívéhez" állt legközelebb nem csak a mozi, de maga a tulajdonos is, akiről köztudott volt végtelen szerénysége, csendes és megértő természete, mindenki iránt megnyilvánuló jóindulata és türelme. Bizony ezek kitűnő tulajdonságok, de nem valószínű, hogy üzleti szempontból mindig hatékonyak is, de főleg nem jövedelmezők. A pénzzel, akárcsak Bosnyák, nem tudott bánni. őt a siker villanyozta, az mozgatta, az volt az 4

5 igazi és egyetlen rugója". Talán érezte is, hogy munkájában így nem nagyon léphet tovább, de tanácstalan volt, meg talán egy kicsit már fáradt is. Ekkor hozta a sors, hogy ismét Szabadkára érkezett mozijával és amikor elment a Bácskai Hírlaphoz, hogy hirdetést adjon fel, megismerkedett Beck Erzsébettel, egy ezerholdas földbirtokos leányával, későbbi feleségével, aki - érdekes mód - hajlandó volt otthagyni a lap hirdetőszolgálatát és átvenni a Lifka-mozi gazdasági vezetését, aminek az lett a végkifejlete - a házasságon túl - hogy Lifka Sándor a kassai és szegedi állandó filmszínház mellett Szabadkán is megteremtette az állandó mozit. A rosszhírű Hungária kávéházat átalakította, szépen berendezte és október 13- án ünnepélyesen megnyitotta. Sok eminens vendég jött össze a városból, környékéről, s természetesen Budapestről az Urániából. Mint mindenütt ilyenkor, Pekár Gyula igyekezett főszerepet vinni, szerencsére vele tartott Hock János lelkész is, akit aranyszájú papnak" ismertek szónoki tehetsége miatt. A bevezető előadások után levetítették Lifka Sándor Szabadkán és Szabadkáról készített filmjeit " (B. J.) Belgrád és Zágráb után Szabadka volt a későbbi Jugoszlávia harmadik városa, amelyben állandó mozi kezdte meg a működését. Ezzel lezárult Lifka Sándor életének az a része, amikor még mindent meg kellett tennie annak érdekében, hogy a filmre fölfigyeljenek, hogy azt elfogadják, hogy az emberek elhiggyék, nem cirkuszi mutatványról van szó, hanem egy sok lehetőséget tartogató művészeti ágról, sőt mint később kiderült szórakoztató nagyiparról. Igazából hárman vezették a mozit: Sándor mellett édesanyja Ernestina és Beck Erzsébet. Ez a hármas igen jól, teljes összhangban csinálta munkáját. Ernestina úgy érezte: a vándormúzeum ideje elmúlott, el is adta, hogy fia és menye mellett teljes emberként vehessen részt a vállalkozásban. Így dolgozott a triumvirátus 1914-ig, a háború kitöréséig. Lifka Sándornak, mint a monarchia minden polgárának, be kellett vonulnia. Mint ismert filmest nem fegyveres szolgálatra osztották be, hanem a Filmkriegspresséhez hadi filmhíradósnak. Lelkiismeretesen végezte filmtudósító munkáját, kamerájával a galíciai fronton sűrűn volt arcvonalban, ott is sebesült meg. Lábadozásakor ismét kérte, hogy a filmeseknél dolgozhasson, amikor fölfigyelt rá a vezérkar. operatőrként Bécsbe, Schwarzenauba, majd Badenba, a főhadiszállásra került, ahol gyakran a monarchia legfőbb urai előtt vetítette a harctérről kapott filmjelentéseket. Amikor 1919-ben leszerelt a cseh eredetű, osztrák származású, romániai születésű Lifka Sándor Jugoszláviában találta magát ban feleségül vette munkatársát és mindenben hű segítőjét, Beck Erzsébetet. Felesége és édesanyja üzemeltette a mozit, ő meg villamossági üzletet nyitott és megalakította az Orient DD nevű filmforgalmazó vállalatot. 5

6 Csak a második világháború után vette fel a jugoszláv állampolgárságot. Utolsó éveit Bácsszőlősön töltötte az ottani házában, ápolta szőlejét, gyümölcsösét és saját pénzéből felszerelte a falu első moziját. Lifka Sándor november 12-én hunyt el és síremlékén ez áll: A kinematográfia Közép-Európai megismertetője. Róla is megfeledkezett a város, mely otthonává lett, csak a mozit nevezték még hosszú ideig Lifka-mozinak, bár sokan már nem is tudták miért. Újabban a Palicsi Nemzetközi Filmfesztivál egyik díját nevezték el róla. Emlékét ezért mégis őrzi valami. Sorsa is más volt, mint Bosnyáké és ő valóban nem igyekezett az álmok felé", dokumentumokat hagyott filmszalagon, s abból a kevésből, ami megmaradt, a szakma állítja: mesterien kezelte a felvevőt, bánt az anyaggal. Sajnos életműve nagy része a kapzsiság áldozata lett, de mert érezte, hogy valójában ennek a szerencsétlenségnek az ő hiszékenysége, naivitása az oka, általában kerülte a róla való beszédet. Mert, miután a zágrábi Star Filmforgalmazó raktárában tűz ütött ki s leégett az egész háztömb, 1932-ben a parlament a tűzvédelmi törvényben kimondta: a filmeket megfelelően épített és felszerelt bunkerekben kell tartani, ennek híján el kell őket égetni. Lifkának nem volt bunkerje, de volt az akkori BATÁ-nak. A cégvezetőt kérte meg: őrizné ott filmjeit, amíg maga építi a bunkert. Később az illető letagadta, hogy néki bármit is átadott volna Lifka. Így lett műveiből ragasztóanyag. Így, ilyen lehetetlen módon mentek tönkre Lifka Sándor ma minden bizonnyal óriási művelődéstörténeti értékeket jelentő szalagjai. Brenner János szerint Lifka húsz filmje maradt meg, egész véletlen. A törvény meghozatalakor lakásán, valahol fiókokban hevertek elfeledve Lifka Sándor újért, érdekesért, szépért lelkesedő ember volt. Szülei vándormúzeuma, s a vándorlások révén vérévé vált az emberek nevelésének, ismerete bővítésének szép szándéka. Lifka Sándort mindenki csöndes hangú, finom modorú, igazi úriemberként írta le. Ritkán emelte fel a hangját, nem volt veszekedő, vitatkozó típus. Nem palástolta el véleményét, ha kérték, de mindig türelmesen meghallgatta másokét. Bárki ismerte, megesküszik rá, hogy az olyan ember, mint ő, anyagilag semmire se viszi, ha nem áll mellette energikus, a realitásokat jól átérző, nagyszerű üzleti érzékű felesége, Lifka Sándorné Beck Erzsébet. Mert Beck Erzsébet alkatrészeket szerzett be a gépek javításához akkor is, amikor az I. világháború idején ilyesmihez nehéz volt hozzájutni. A mozi személyzete nemcsak azért becsülte nagyra Lifka Sándort, mert alkalmazottai iránt is türelmes, halk szavú volt, mert soha senkit össze nem szidott, s még csak azért sem, mert jól fizetett, hanem mindenekelőtt nagy hozzáértésé, szaktudása miatt. Bár örökké elegánsan öltözve járt-kelt, pillanatok kérdése volt levetni magáról a zakót, lecsavarnia a nyakkendőjét, feltűznie inge ujját, s úgy, ahogy volt, hozzálátnia egy gép megjavításához. Amellett ha csak tehette, maga állt a vetítőkészülék mögé. 6

7 Amint láttuk azt is, hogy Lifka Sándor nem elégedett meg azzal, amit a film pillanatnyilag nyújthatott neki. Amikor a vegyigyáros Lumiére testvérek, több pénzükkel és sok munkatársukkal összehozták az igazi filmet, a mozgóképet, Lifka először színezéssel próbált újat hozni: az ő filmje megszólalt, s szinkronban dolgozott hang és kép. És még valamiről örömmel beszélnek Lifka Sándor volt munkatársai, barátai. Sátrai annak idején, mozija is később, ragyogott a rendtől, a tisztaságtól. Lifka Sándor fölfogásban korrekt, az emberek iránti viszonyában egyszerű, halk szavú, munkájában nyugodt, megfontolt ember volt. Ritkán eredt meg a szava társaságban. Saját gyerekei nem voltak, ezért a II. világháború idején hadiárvákat fogadott örökbe. A politikától távol tartotta magát. Sajnos, nagyon keveset olvashatunk Lifka Sándorról a filmirodalomban. Sokkal kevesebbet, mint amennyit úttörő, lelkes, népnevelő munkájával kiérdemelt volna. Lenkei Zsigmond A mosolygó mozi Mozivilág, Budapest: Lifka Sándor szabadkai, most már suboticai mozitulajdonos. Valamikor nagy szerepet játszott a hazai film- és moziszakmában, ahol a mozi iránti tradicionális családi vonatkozás összefűzte őt egy egész életre a szakmával. Élete párja, kedves felesége, a mi volt kedveltünk, Beck Erzsi, Lifka jobb keze, akinek az egész szakma a kisujjában van, zseniális nő, s tüneményesen ismeri a film és a mozi minden rejtelmeit. A Legújabb Kor Lexikona, Sztrazimir Oszkár szerkesztésében (Budapest, 1934) így ír: Lifka Sándor, a kinematográf feltalálása után és jelenleg is a mozgószínházak egyik leglelkesebb megteremtője Közép-Európában. Született Brassóban, 1880-ban. Középiskoláit, valamint a technikai középiskolát Wienben végezte. Ebben az időben került nyilvánosságra a Lumiére testvérek találmánya, a mozgókép. Helyes ösztönével meglátta a filmben azt a mérhetetlen perspektívát, amit rövidesen elért. Amerikából megrendelte az első gépeket és berendezte Magyarországon Szegeden az első állandó mozit, majd Kassán a városi mozit bérelte. Suboticán 1911-ben (hibás: 1910-ben) nyitotta meg a jelenlegi Lifka mozit. Pécsett 1907-ben nagy aranyérmet, Wienben 1912-ben nagy ezüstérmet nyert. A magy. kir. kereskedelemügyi miniszter a nagy ezüstéremmel tüntette ki. A háborús évek alatt a hadügyminisztériumhoz tartozó hadisajtó osztályon működött, innen 1918-ban a főhadiszállás az udvarhoz, a mozi vezetőjének nevezte ki. A budapesti Filmtörténeti Múzeumban kéziratban fekszik egy könyv, amelyet Lajta Andor A hordozható és sátormozik tündöklése és bukása címmel írt, s ebben a következő olvasható: Igen ismert volt az egész országban a Lifka-féle Első magyar vándor mozgóképszínház, amely a vidéken komoly versenytársa volt a színháznak, a cirkusznak, vagy bármilyen más mutatványos vállalkozásnak. Közvetlenül a fölszabadulás után egy kislexikon jelent meg, amely ugyan nem említi Lifka Sándort, de többek között ezt írja: Filmművészetünk úttörői közé tartozott Milton Manaki, aki már 1905-ben kamerát vett, később részleteket fényképezett a mindennapi életből és az utolsó szultán Bitolába érkezését (1911), a zágrábi Josip Hala 1911-ben fényképezte a Plitvicei vízesést és a sinji alkát 7

8 Boško Tonkin és Vladeta Lukić Filmlexikonában (Filmski leksikon Bratstvojedinstvo, Novi Sad, 1953) a 115. oldalon a következő olvasható: Aleksandar Lifka, hazánk első mozitulajdonosa ( ). Már 1900-ban beszerezte Európa legelső, Teatar Elektriknek nevezett vándormoziját, amellyel beutazta különféle helyiségeinket, s így Belgrádban, a Kiskalemegdanon is tartott előadást, 1909-ben megnyitotta első állandó moziját Szabadkán. Élete végéig foglalkozott a mozival, mégpedig nemcsak tulajdonosként, hanem operatőrként is. Pathé első kameráinak egyike az ővé volt. Ez a kamera most a filmmúzeumban tekinthető meg. Végül tekintsük át röviden, mit mond a Jugoszláv Enciklopédia (Enciklopedija Jugoslavije) ötödik kötetének 95. oldalán a jugoszláv filmről: 1896: Az első filmbemutatók Belgrádban, Zágrábban és Ljubljanában. 1898: Lumiére-ék utazó csoportja Opatijában vihart, Ljubljanában tájat vett fel szalagra. 1903: Stanislav Novorita riportot készit a francia Pathé cégnek. 1904: Egy angol operatőr filmet készít Péter király koronázásáról. 1905: Milton Manaki Bitola környékén filmez. 1906: Megnyílik az első állandó mozi Belgrádban. 1911: Milton Manaki filmre veszi a szultán érkezését Bitolába. A lexikon Lifka Sándort a két háború közötti idők operatőrei között említi Stanislav Novorita, Bosnyák Ernő és Metod Madura társaságában. A filmtörténet a bitolai Milton Manakiban tiszteli az első jugoszláv filmszalag készítőjét, mégpedig annak alapján, hogy 1905-ben kamerát vett és fölvételeket készített az életből. Ezek a kockák azonban hozzáférhetetlenek. Egyedül hozzáférhető a szultán Bitolába érkezéséről szóló szalag, amely viszont 1911-ben készült. Lifka Sándorról tudjuk, hogy 1900-ban vett kamerát, hisz vele Gödöllőn fényképezte Ferenc Józsefet. Ez nem tekinthető jugoszláv filmnek, noha mégis úgy vehető, hogy jugoszláv ember készítette, hiszen Lifka Sándor Szabadkán telepedett meg, utódállamban tehát, s a fölszabadulás után azonnal felvette a jugoszláv állampolgárságot. Azt is tudjuk, hogy Lifka Sándor 1901 óta a mi tájainkat látogatja, a maga állítása szerint mindenütt készített bemutatásra és nem fényképkészítés céljaira szalagot, tehát tudatosan filmezett és nem fényképezett. Azután azt is tudjuk, hogy 1904-ben, tehát Manaki első kamerája előtt egy évvel, új kamerát vett, s vajon megint csak minek vette volna, ha nem azért, hogy filmezzen. Végül Lifka Sándor filmjeiért az első díjakat 1907-ben kapta, tehát a szalagokat minden logika szerint 1907 előtt kellett készítenie. Mi viszont az első teljes, integrális szalagot a Milton Manakiében tiszteljük, amelyet ő a szultánról ben forgatott. 8

9 Ha tehát közvetve is, mégis bizonyítható: Jugoszlávia első filmese, olyan embere, aki tudatosan, vetítés céljaira készített filmet, nem más, mint a szabadkai Lifka Sándor volt. Lifka Sándor mozija valamikor a század elején... Források: 1. Brenner János: Lifka Sándor élete és munkássága 2. (internetes keresőprogram) 9

10 Az Iskola adatai: SVETOZAR MARKOVIĆ GIMNÁZIUM SZABADKA Szabadka, Petőfi Sándor u. 1 Telefon: 024/ A tanuló adatai: KOLESZÁR CSILLA I E Palics, Sutjeska 57/2 Telefon: 024/ Mob. 064/

A MAGYAR OKTATÓFILM TÖRTÉNETE A KEZDETEKTŐL 1931-IG

A MAGYAR OKTATÓFILM TÖRTÉNETE A KEZDETEKTŐL 1931-IG MAGYAR PEDAGÓGIA 109. évf. 1. szám 29 47. (2009) A MAGYAR OKTATÓFILM TÖRTÉNETE A KEZDETEKTŐL 1931-IG Szabó Sóki László Eötvös Loránd Tudományegyetem, Természettudományi Kar, Multimédiapedagógiai és Oktatástechnológiai

Részletesebben

ALAPSZAKOS SZAKDOLGOZAT

ALAPSZAKOS SZAKDOLGOZAT EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM Bölcsészettudományi Kar ALAPSZAKOS SZAKDOLGOZAT Budapesti neves cukrászcsaládok Témavezető: Dr. Kósa László egyetemi tanár Készítette: Lakatos Hajnalka történelem alapszak

Részletesebben

A Rákosmenti Múzeumbarát Egyesület hírei

A Rákosmenti Múzeumbarát Egyesület hírei A Rákosmenti Múzeumbarát Egyesület hírei gyesületünk határozott szándéka, hogy Rákosmente E határain túltekintve kapcsolatot építsen ki nem csak a környező településekkel, hanem a sokkal távolabbi, a jelenlegi

Részletesebben

Borzák Tibor. Dán misszió. Első korszak Thomas Berntsennel

Borzák Tibor. Dán misszió. Első korszak Thomas Berntsennel Borzák Tibor Dán misszió Mióta megépült Kecskemét szívében a bevásárlóközpont, már nem olyan csendes a Zimay utca, ahol egy régi polgári házban működik a Dán Kulturális Intézet. Eddigi tevékenységük éles

Részletesebben

XII. ÉVFOLYAM 2 3. SZÁM 31. 2012.

XII. ÉVFOLYAM 2 3. SZÁM 31. 2012. XII. ÉVFOLYAM 2 3. SZÁM 31. 2012. Kiss Ern (Simon M. Veronika festménye) (A kép magántulajdonban van) A Ferenc József forrás színezett nyomat (Budáné Bocsor Ágnes ajándéka) A Nagyvendéglő kávézója képeslap,

Részletesebben

Hermann Gmeiner professzor és Josef von Ferenczy mondott üdvözlô beszédet a gyermekfalu megnyitásakor.

Hermann Gmeiner professzor és Josef von Ferenczy mondott üdvözlô beszédet a gyermekfalu megnyitásakor. BATTONYA A TÖRTÉNET KÉPEKBEN 1983 1984 1986 ÉV TÖRTÉNET Sok lelkes, segítôkész ember munkájának köszönhetôen itt, Battonyán kezdett épülni az elsô magyarországi SOS Gyermekfalu. 2009 Megépülhettek a családi

Részletesebben

Puskás Attila Csáky Ernő Dr. Rajnai Zoltán PUSKÁS TIVADAR, A NAGY MAGYAR FELTALÁLÓ

Puskás Attila Csáky Ernő Dr. Rajnai Zoltán PUSKÁS TIVADAR, A NAGY MAGYAR FELTALÁLÓ Puskás Attila Csáky Ernő Dr. Rajnai Zoltán PUSKÁS TIVADAR, A NAGY MAGYAR FELTALÁLÓ Budapest, 2012 2 PUSKÁS TIVADAR, A NAGY MAGYAR FELTALÁLÓ Írták: Puskás Attila Csáky Ernő Dr. Rajnai Zoltán Szerkesztette:

Részletesebben

ÉLETRAJZI BESZÉLGETÉSEK

ÉLETRAJZI BESZÉLGETÉSEK ÉLETRAJZI BESZÉLGETÉSEK ÉLETRAJZI BESZÉLGETÉSEK (bővítésekkel) (Amikor, legnagyobb meglepetésemre, Illés Endre fölkért s erről az érdekelt is tudott, hogy készítsem el az Arcok és vallomások sorozat Örkény

Részletesebben

BÁCSORSZÁG VAJDASÁGI HONISMERETI SZEMLE 2014/2. (69. szám)

BÁCSORSZÁG VAJDASÁGI HONISMERETI SZEMLE 2014/2. (69. szám) BÁCSORSZÁG VAJDASÁGI HONISMERETI SZEMLE 2014/2. (69. szám) Alapító: Grafoprodukt Kft., 24000 Szabadka, József Attila u. 26., tel./fax: 024/555-032 Kiadó: Bácsország Vajdasági Honismereti Társaság Elnök:

Részletesebben

Bujdosik a kicsi madár. Beszélgetés Kóka Rozália bukovinai székely népművésszel

Bujdosik a kicsi madár. Beszélgetés Kóka Rozália bukovinai székely népművésszel Abkarovits Endre Bujdosik a kicsi madár Beszélgetés Kóka Rozália bukovinai székely népművésszel 2004 őszén volt hatvanadik évfordulója annak, hogy a második világháború során a magyar kormány által tervszerűen

Részletesebben

A SIKER TITKA A SZTÁR A HOLLYWOOD-GALAXIS ÁLLÓCSILLAGAI

A SIKER TITKA A SZTÁR A HOLLYWOOD-GALAXIS ÁLLÓCSILLAGAI A SIKER TITKA A SZTÁR A HOLLYWOOD-GALAXIS ÁLLÓCSILLAGAI 1 2 Bokor Pál A HOLLYWOOD-GALAXIS ÁLLÓCSILLAGAI Atlantic Press Kiadó Budapest, 2009 3 A SIKER TITKA A SZTÁR A Hollywood-galaxis állócsillagai Bokor

Részletesebben

Neumann Ottó. Köszönjük, hogy megszülettünk!

Neumann Ottó. Köszönjük, hogy megszülettünk! Neumann Ottó Köszönjük, hogy megszülettünk! BEMBO K. Neumann Ottó Neumann Ottó Köszönjük, hogy megszülettünk! Kaáli Intézet: 20 év 20 000 gyermek Budapest, 2011 Grafika, tördelés: Hollós János A könyv

Részletesebben

Út a magányos tüntetésig

Út a magányos tüntetésig 1 Út a magányos tüntetésig Egy erdélyi magyar esete a Scania birodalommal Tóth Károly Antal interjúja Adorjáni Imre Istvánnal 2 3 Út a magányos tüntetésig Egy erdélyi magyar esete a Scania birodalommal

Részletesebben

Észbontó élet. Bánó András. KÖVESDY PÁL regényes története SCOLAR

Észbontó élet. Bánó András. KÖVESDY PÁL regényes története SCOLAR Bánó András Észbontó élet KÖVESDY PÁL regényes története A 30-as évek megpróbáltatásaitól kezdve az ukrajnai szörnyűségeken át a New York-i galériáig SCOLAR A nagy fogás Éreztem, hogy egy-egy kép eladásával

Részletesebben

Szarvas István. Szarvasi beszélgetés. 2010. július

Szarvas István. Szarvasi beszélgetés. 2010. július Szarvas István Szarvasi beszélgetés 2010. július Szarvas Szarvast a Dél-Alföld egyik gyöngyszemének nevezik, hiszen a település Magyarország ötödik legnagyobb állóvize, a különleges szépségű Hármas-Körös

Részletesebben

csodálatos teremtménye az édesanya: a mindenes, az állandóan ügyeletes áll huszonnégyórás

csodálatos teremtménye az édesanya: a mindenes, az állandóan ügyeletes áll huszonnégyórás Unitárius Közlöny Kolozsvár, 1888 1948/1990. 16. (76.) évf. 5. szám. 2006 május Ára: 1 lej, előfizetőknek: 0,70 lej A mindig ügyeletesek Anyák napja minden kétséget kizáróan az egyik legmagasztosabb ünnepünk.

Részletesebben

KÖRMENDY ÉKES LAJOS D R A MOZI A MOZI KÖZÖNSÉGE A SZÍNHÁZ ÉS A MOZIBA A MOZI MŰVÉSZI FELADATAI A MOZI ÉS A NÉPNEVELÉS KÖZIGAZGATÁSI FÖLADATOK

KÖRMENDY ÉKES LAJOS D R A MOZI A MOZI KÖZÖNSÉGE A SZÍNHÁZ ÉS A MOZIBA A MOZI MŰVÉSZI FELADATAI A MOZI ÉS A NÉPNEVELÉS KÖZIGAZGATÁSI FÖLADATOK KÖRMENDY ÉKES LAJOS D R A MOZI MOZIIPAR, FILMGYÁRTÁS, A SZENNYFILM HATÓSÁGI BEAVATKOZÁS A MOZI KÖZÖNSÉGE A SZÍNHÁZ ÉS A MOZIBA A MOZI MŰVÉSZI FELADATAI A MOZI ÉS A NÉPNEVELÉS KATONAI FILMOKTATÁS KÖZIGAZGATÁSI

Részletesebben

Ioo...c... BÁNÁTI TIBOR. Bajai arcképcdai"nok. Ady Endre Városi Könyvtár BAJA 2 /JJII"I"I

Ioo...c... BÁNÁTI TIBOR. Bajai arcképcdainok. Ady Endre Városi Könyvtár BAJA 2 /JJIIII l.h Ioo...c... BÁNÁTI TIBOR Bajai arcképcdai"nok Ady Endre Városi Könyvtár BAJA 2 /JJII"I"I BAJAI DOLGOZATOK 11. BÁNÁTI TIBOR BAJA 1996 Sorozatszerkesztő: Kőhegyi Mihály Bevezető A szöveget gondozta, sajtó

Részletesebben

Szerdahelyi Zoltán. Beszélgetések Hajnóczy Péterről Balázs Józseffel 1

Szerdahelyi Zoltán. Beszélgetések Hajnóczy Péterről Balázs Józseffel 1 Szerdahelyi Zoltán Beszélgetések Hajnóczy Péterről Balázs Józseffel 1 Középiskolai magyartanárom, Meixner Béla a hetvenes évek végén adta kezembe Nagykanizsán a Koportos karcsú, kis kötetét. Egyúttal felhívta

Részletesebben

Mindig egy kicsit kívülálló voltam

Mindig egy kicsit kívülálló voltam Mindig egy kicsit kívülálló voltam Bögre Zsuzsanna és Kovács Teréz életút-interjúja Beluszky Pállal 1 Mindenhol és mindig egy kicsit kívülálló voltam és ez adott nekem olyan szabadságot és lehetőséget,

Részletesebben

Fotók: Petô István. Ady Endre: Kis, karácsonyi ének. Tegnap harangoztak, Holnap harangoznak, Holnapután az angyalok Gyémánt-havat hoznak.

Fotók: Petô István. Ady Endre: Kis, karácsonyi ének. Tegnap harangoztak, Holnap harangoznak, Holnapután az angyalok Gyémánt-havat hoznak. mindenkinek van véleménye 2009. december III. évfolyam, 12. szám Közéleti Civil Hírmondó Ára: 100 Ft Kávéház Advent harmadik vasárnapján... Pilinszky János szavai szerint az advent a várakozás szentsége.

Részletesebben

NEGYEDIK SZAKMÁM TÖRTÉNETE

NEGYEDIK SZAKMÁM TÖRTÉNETE NEGYEDIK SZAKMÁM TÖRTÉNETE Úti-élményeimet összefoglaló könyvemben, amelynek a Konzervált útipor címet adtam, elmeséltem életem nagyobb kiruccanásait. Ennek utolsó fejezetében írtam le Tengizben munkával

Részletesebben

A Bácsmegyei Napló, Dettre János és az októbrista emigráció

A Bácsmegyei Napló, Dettre János és az októbrista emigráció Dévavári Zoltán A Bácsmegyei Napló, Dettre János és az októbrista emigráció Az 1918 1920-as impériumváltást követően az orientációs pontot vesztett, megtizedelődött magyar értelmiség és a szerveződés kérdésében

Részletesebben

Im p r e s s z u m. Kiadja: Pro Ludovico Alapítvány és a Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziuma Felelős kiadó: Dobosi László

Im p r e s s z u m. Kiadja: Pro Ludovico Alapítvány és a Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziuma Felelős kiadó: Dobosi László 1813 17-26. oldal Tartalom Dobosi László: Kettőszáz éves elköteleződés 1813-2013 1 Kovács Blanka (12.E): Péter atya újra iskolánk falai között 2-3 Andrásfalvy Csenge (11.D): Új diákfőszerkesztőink 4 Csontos

Részletesebben

A Magyar Jugoszláv Társaság története (1945. október 1949 vége) Sajtó alá rendezte, a bevezetőt írta és jegyzetekkel ellátta A.

A Magyar Jugoszláv Társaság története (1945. október 1949 vége) Sajtó alá rendezte, a bevezetőt írta és jegyzetekkel ellátta A. Rex József A Magyar Jugoszláv Társaság története (1945. október 1949 vége) Sajtó alá rendezte, a bevezetőt írta és jegyzetekkel ellátta A. Sajti Enikő Néhány szó a szerzőről és a kéziratról Egy évvel ezelőtt

Részletesebben

Hogyan született meg az érsekújvári gimnázium száz évvel ezelőtt?

Hogyan született meg az érsekújvári gimnázium száz évvel ezelőtt? 1842 2012 ISKOLÁNK A KORABELI SAJTÓBAN A közjót szerető polgárság áldozatából állok, az ifjúság jobb nevelése miatt Hogyan született meg az érsekújvári gimnázium száz évvel ezelőtt? Major József (Érsekújvár

Részletesebben

Elmélkedés az örmény liturgiáról

Elmélkedés az örmény liturgiáról f ü z e t e k Emlékek nélkül, népeknek híre csak árnyék... (Vörösmarty Mihály) az Er dé lyi Ör mény Gyö ke rek Kul tu rá lis Egye sü let ha vonta meg je lenő ki ad vá nya XIV. év fo lyam 158. szám A Fővárosi

Részletesebben

A MAGYAR FILMSZOCIOLÓGIA, FILM-MŰVÉSZETSZOCIOLÓGIA TÖRTÉNETE, 1900-1995

A MAGYAR FILMSZOCIOLÓGIA, FILM-MŰVÉSZETSZOCIOLÓGIA TÖRTÉNETE, 1900-1995 Szilágyi Erzsébet Visszatekintés A MAGYAR FILMSZOCIOLÓGIA, FILM-MŰVÉSZETSZOCIOLÓGIA TÖRTÉNETE, 1900-1995 (A filmszociológia/a film-művészetszociológia alapkérdései a folyóiratokban és a könyvekben) A film

Részletesebben

Híröss Naptár. Kecskemét röplabdasportjának egyik megteremtője. Dr. Bánszky Pál nyug. múzeumigazgató, művészettörténész. 2014. október 16-31.

Híröss Naptár. Kecskemét röplabdasportjának egyik megteremtője. Dr. Bánszky Pál nyug. múzeumigazgató, művészettörténész. 2014. október 16-31. N Híröss Naptár www.hirosnaptar.hu Értékőrző helytörténeti újság 2014. október 31. NAPRÓL NAPRA 2014. október 16-31. október 22. 200 éve született Obernyik Károly író, a magyar társadalmi dráma egyik megteremtője,

Részletesebben

Civilnek lenni egyenlő más szemlélettel rendelkezni?

Civilnek lenni egyenlő más szemlélettel rendelkezni? Civilnek lenni egyenlő más szemlélettel rendelkezni? Mára a Károly körút Andrássy út Erzsébet körút Rákóczi út által határolt terület egy sorsára hagyott, sokszor üres és lehangoló, vajúdó városrésszé

Részletesebben