REFORMÁTUS ÉLET. Hiszen kegyelemből van üdvösségetek a hit által, és ez nem tőletek van: Isten ajándéka ez. Ef. 2,8 A R. K. E. E G Y H Á Z I L A P J A

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "REFORMÁTUS ÉLET. Hiszen kegyelemből van üdvösségetek a hit által, és ez nem tőletek van: Isten ajándéka ez. Ef. 2,8 A R. K. E. E G Y H Á Z I L A P J A"

Átírás

1 REFORMÁTUS ÉLET A R. K. E. E G Y H Á Z I L A P J A JÚLIUS 2011 Hiszen kegyelemből van üdvösségetek a hit által, és ez nem tőletek van: Isten ajándéka ez. Ef. 2,8

2 2011. július Református Élet Jézus Krisztus tegnap és ma és örökké ugyanaz Az ünneptelen félév ünneppé válása A cím felett idézett Ige a Zsidókhoz írt levél 13. része 8. versében olvasható. Ez jelenti azt is egyben, hogy nincs ünnepi Jézusunk, vagy vasárnapi Jézusunk, hanem mindig, a hétköznapokban is, az ünneptelennek nevezett félévben is ugyanaz a megváltó Urunk van, Aki által Isten naponta szól hozzánk, ha színe elé járulhatunk imádságban, csendes percek alkalmával, istentiszteleteken vagy akár munka, fáradság közben is felsóhajtunk Hozzá vagy hálát adunk Neki este, a nap befejeztével. Így a karácsonyig ránk következő félévben Isten útján épp olyan bátran járhatunk és Ő épp olyan közel van hozzánk, mint az ünnepek magaslatán. A 18. Zsoltár ik verseiben ezt olvassuk: Az Istennek útja tökéletes, az Úrnak beszéde tiszta, paizsuk ő mindazoknak, akik bíznak benne.(31.vers) Mert kicsoda Isten az Úron kívül? És kicsoda kőszikla a mi Istenünkön kívül? (32. vers) Az Isten, aki felövez engem erővel és tökéletessé teszi utamat. (33. vers) 2 A fentiekben a zsoltáríró király bizonyságot tesz arról, hogy az Isten által kijelölt úton járni szabad, járni kell és elkerülése csak bajt okozhat. Isten útja tökéletes, azon járva a hívő ember, te és én elérjük célunkat. A legrövidebb és legbiztonságosabb úton vezet Ő bennünket. A mai modern ember, különösképpen az autóvezetők viszonylag kis költséggel beszerezhetnek maguknak un. GPS (Global Positioning System = Világméretű Helymeghatározó Rendszer) készüléket, ahol egy kis képernyőn kinagyított térkép mutatja a beprogramozott utat, sőt: anyanyelven egy hang minden fordulónál és útkereszteződésnél bemondja az adatokat. Jelzi és mondja a készülék a célhoz érésig az út jellemző adatait. Mindezt 24 műhold együttes munkájával képes véghezvinni a kis szerkezet. Istenünk a mi életutunkat, az üdvösségre vezető utat nem ilyen emberkéz által készített szerkezetek által mutatja meg. Egyszerűen kijelentett Igéje által, a Szentírásban ad elénk egy sokkal tökéletesebb útmutatót. Azt is olvassuk a 31. versben, hogy: az Úrnak beszéde tiszta. Az előbb említett szerkezet is képes beszélni egy géphang által. De Isten beszéde élő és ható, Ő beszél hozzánk, Aki nekünk a legjobbat akarja, amikor tisztán és elegyítetlenül a célhoz akar vezetni bennünket, figyelmeztetve arra, hogy mennyi nem tiszta beszédet hallunk és hogy azokra ne hallgassunk, még ha annyira késztetők is. Véd bennünket a legtökéletesebb paizzsal. Nem kell más védelmet keresnünk, Isten gondviselésében csak bízni kell. Ez a kapcsolódási pont. Isten a bizalmat, a hitet komolyan veszi, kegyelmét egyedül hit által engedi működtetni. Az ünnepeken sok erős hittapasztalattal gazdagodtunk és ami a legszükségesebb, bizalmunk is erősödött. Az teszi ünneppé az ünneptelen félév napjait is, hogy megtapasztaljuk, hogy Isten igenis, komolyan vesz bennünket, akár gyermeki ragaszkodásunkat is Őhozzá, bármilyen életkorban is vagyunk és segít, gondot visel ránk, képes örömöt hozni életünkben a legnagyobb próbatételek közepette is. De vigyáznunk is kell a különös erősítés i- lyen szünetelése idején arra is, amit a 32. zsoltár vers említ. Nehogy valamilyen tévtanítás ejtsen kísértésbe bennünket. Ezekből van bőven a mai világban és a hírközlő szervek, a tévé, rádió, újságok, Internet nem válogat, és közöl mindent, ami érdekét, bevételét növelheti. Egy nagy válogatás, szelekció szükséges, hogy a tévtanításokat, káros hatásokat kiszűrjük életünkből, gyermekeink vagy akár unokáink életéből, mert rájuk sok ilyen veszély leselkedik. Csak egyedül az élő Istenben bízhatunk, rajta kívül teremtményben vagy elképzelt erőkben vagy különösen a gonosz erejében nem szabad bízni, mert az életellenes, Istenünkkel szemben áll, tehát velünk is. Végezetül áldott útmutatást ad a 33. vers is. Hiszem és hisszük mi, Krisztuskövetők, hogy a Szent Lélek erejével ruház fel bennünket Istenünk utunkon, ha ezt buzgón kérjük és minden alkalommal ezért hálát adunk. Földi életünk minden napja ünnepnap, ha Istennel járunk és lakozunk. Dr. Csete Szemesi István

3 Református Élet Az irgalmas samaritánus július Lekció: Lukács 10: Textus: Lukács 10: 37 b Mostanában a konfirmandus fiatalokkal a szeretet nagy parancsolatáról beszélgettünk, így került elő az irgalmas samaritánus története is. Ez a történet nagyon egyszerű, mégis hihetetlenül mély és sokatmondó. Immár több, mint 2000 év óta, azóta hogy Jézus elmondta, semmit sem veszített érvényéből, ma is, egy az egyben, reánk is érvényes. Szinte halljuk Jézusnak az utolsó mondatát, amint visszhangzik a fülünkben és visszhangzik a lelkünkben:,,eredj el, te is hasonlóképpen cselekedj! De nézzük csak meg, hogy jön elő ez a történet, minek az apropóján is mondja el Jézus? Egy törvénytudó áll oda Jézus elé és egy nagyon megható kérdést tesz fel neki:,,mester, mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet?,, Első hallásra azt gondolnánk erről az írástudóról, hogy: na ez igen ez aztán egy valóban vallásos, egy valóban hívő ember Hisz ezt az embert nem a mindennapok apró-cseprő dolga érdekli, hanem az örök élet nagy titkát kutatja Igen ám, csakhogy ezt az embert nem az őszinte érdeklődés vezérli, nem azért kérdezi Jézustól ezt a kérdést, mert lelki szomjúság van benne, mert valóban élet halálkérdés számára, hogy elnyerje az örök életet és ne az örök kárhozatra jusson, hanem azért, hogy megkísértse őt. Egy másik történetben a Sátánról olvassuk azt, hogy kivitte Jézust a pusztába, hogy megkísértse őt, hogy tőrbe csalja, hogy kifogásokat keressen tanításán és működésén. 3 Mit üzen számunkra ez a része a történetnek? Talán azt, hogy Jézus sokkal mélyebbre lát bennünk, mint ahogy azt mi gondolnánk, sejtenénk. Ő nem csak szépen megkomponált mondatainkat látja, hanem a szándékot, a lelkületet is, ami mögötte van. Vajon milyen lelkülettel jövünk ide a templomba vagy egy-egy bibliaórára Igét hallgatni? Vajon ott van-e bennünk az a gyermeki bizalom, az a pozitív viszonyulás, hogy Uram, nyisd meg a lelkem, mert tudom, hogy ma is elkészítettél valamit számomra és nem engedsz üresen hazamenni, vagy inkább kifogásokat, tévedéseket keresünk, boncolgatjuk az elhangzott mondatokat és talán épp ezzel akadályozzuk meg a Lélek munkáját, hogy a lényeg eljusson szívünk közepéig. Vagy vajon mi motivál, mi mozgat, amikor felszólalunk, vagy épp nem szólalunk fel egy-egy presbiteri ülésen elmondjuk azt, amit elmondunk? Vajon mi lakik a szavakon túl, lelkünk mélyebb rétegeiben? Jézus ezekbe a rétegekbe belelát. Ennek ellenére érdekes módon türelmesen és korrektül válaszol az őt megkísérteni akaró írástudónak. Elmondja a törvényeket, de az írástudó mondhatnánk azt, hogy tovább okoskodik:,,de ki az én felebarátom? -,,mert igazolni akarta magát - így van megírva. Jézus azonban nem veszíti el a türelmét, hanem szeretettel válaszol tovább és elmondja a Szentírás egyik gyöngyszemét, az irgalmas samaritánus történetét. Számára fontos ez az írástudó is, úgy ahogy van. Mert nem biztos, hogy olyan boldog ez az írástudó ember, aki amúgy nagy tudású, de állandóan fontoskodik és igazolni szeretné önmagát Inkább valami bizonytalanság van a lelke mélyén. Hátha változik valami benne, hátha valamit megért a lényegből - gondolhatta Jézus, amikor belefog a példázat elmesélésébe. Olyan csodálatos azt látni, hogy Jézus olyan emberekben, olyan helyzetekben is tud változást hozni, ahol mi már úgy érezzük, hogy nem tudunk. Mi széttárjuk kezünket és feladjuk vagy már csak imádkozni tudunk értük, és akkor jön Jézus és mint a víz megporlasztja a kemény kősziklát. Ezért nála nincsenek reménytelen emberek vagy reménytelen esetek. Mert ami nálunk, embereknél lehetetlen, az Istennél lehetséges. Az irgalmas samaritánus példázatát ismerjük. Vajon mi volt a különbség az a három ember között, akik mindhárman látták a bajba jutott embert, mégis csak az egyik tett valamit érte? Nem az, hogy a samaritánus jobb ember volt, mint a pap vagy a lévita. Inkább az, ahogy hozzáálltak ehhez a helyzethez. A rablók által kifosztott ember, már fél holt volt, félig már halott. A pap és a lévita ezt látta meg benne, azt hogy ez az ember már félig meg van halva és nekik a szigorú mózesi törvények szerint nem volt szabad halott embert érinteniük, mert vallásilag tisztátalanná váltak. A samaritánus viszont azt látta meg a bajbajutott emberen, hogy félig még él. Igaz, hogy félig már meghalt, de félig még él, talán van még remény, hogy

4 2011. július felgyógyul, hogy visszatérhet családjához, akik várják. A samaritánus az élet pártján állt - ezért hajolt le érte, ezért tette szamarára, ezért fizetett a fogadósnak, ezért tudott áldozatot hozni. Vajon a mi látásunk milyen? A gonosznak, mindenképp az a célja, hogy ne az élet pártjára álljunk: ne lássuk meg a másikban a jót, csakis a rosszat, ne segítsünk senkin, mert nem érdemes, ne fogadjuk el a gyermekáldást, mert nagy teher, mondjunk le magunkról is, mert úgysem vagyunk rá képesek ilyen és hasonló gondolatokkal ostromol nap mint nap. De ott van a másik oldal is, a jézusi oldal, az élet oldala és az irgalmas samaritánus példázatán keresztül biztat, hogy érdemes inkább ezt választani. Persze óriási kérdés manapság, hogy hogyan segítsünk úgy, hogy az jó legyen, kin segítsünk és kin ne segítsünk? Erre én nem tudom a választ, ezt kiki beszélje meg az Úr Istennel. És mindenképp hallgassunk a szívünkre és meg fogjuk látni, hogy ki is a mi felebarátunk, aki ránk vár, akihez nekünk kell odahajolni. Egyszer a nagynevű református püspöktől Ravasz Lászlótól valaki megkérdezte, hogy vajon kell-e segíteni például egy kolduson, akiről azt sem Református Élet tudjuk, hogy mire költi azt a pénzt, vagy ki tette ki az útra, hogy kolduljon? Ravasz László erre egy nagyon érdekes választ adott, azt felelte, hogy ő személyesen szokott adni a koldusnak, mert tudja, hogy az az ember talán csak így tud megmelegedni belülről, csak így tud egy kissé felmelegedni a lelke, ha érzékeli, hogy valaki odadobja neki azt a pénzecskét.,,eredj el, és te is hasonlóképen cselekedj! - mondja Jézus a példázat végén. Nem ugyanígy, hisz az élet ezerféle helyzetet hoz elénk, hanem hasonlóképpen, hasonló lelkülettel, hasonló hozzáállással, mint ahogy azt az irgalmas samaritánus tette. Ennek az embernek nem maradt fenn a neve a Szentírásban, sem a vezetékneve, sem a keresztneve, mégis talán a legszebb jelzővel illetik: irgalmas samaritánus. És mit mond Jézus? Boldogok az irgalmasok, mert ők irgalmasságot nyernek. Amennyire mi tudunk irgalmasok lenni, úgy irgalmaz majd Isten is nekünk. Ez vezéreljen bennünket miközben járjuk mi is a Jeruzsálem és Jerikó közötti útvonalat, melyet földi életnek hívunk. Ámen. S. Réti Katalin lp. A (Presbiter tovább-) Képzés szükségessége! Kedves testvérek az Úr Jézus Krisztusban! Ismét szükséges írnom. Május 4-én Presbitertalálkozó volt Feketicsen. Hála ezért Istennek, mert ez a hitben és Jézusban való növekedési szándékunkat fejezi ki. Az egész találkozó építő jellegű volt, azonban főleg Egyházunk világi törvényeire, szabályzataira vonatkozó előadások hangzottak el. Szó se róla ez is szükséges, de ráépülve az Igére, a kősziklára, aki a Krisztus Jézus! A következőkből ki fog tűnni, hogy nem csak a presbitereknek (és lelkészeknek) van szüksége (tovább) képzésre, hanem a többi tanítványnak, azaz minden egyháztagnak is, sőt... Tetszik ez nekünk vagy sem, úgy kell erre tekintenünk, hogy üdvösségünk, Isten országába való bemenetelünk függ(het) ettől! Ide kívánkozik az Ige, melyet a Püspök úr a megnyitóban idézett, Fil. 4,8: Végezetre atyámfiai, ami csak igaz, ami csak tisztességes, ami csak igazságos, ami csak tiszta, ami csak szeretetre méltó, ami csak jó hírű, ha van valami erény, és ha van valami dicséret, azt gondoljátok meg. (megjegyzés: a bibliai idézetek a Kecskeméthy fordításból valók). Ezt kell cselekedjük vagy legalább is ebbe az irányba kell haladnunk. Minél gyorsabban, annál jobb! Mert ha ez meglett volna az egyházunkban, akkor nem történtek volna zűrzavaros gazdasági és egyéb dolgok... Ahhoz, viszont, hogy ezek meglegyenek és szokásunkká váljanak, (tovább) képeznünk kell magunkat. Ez az üzenete a következő Igének is: Zsid 6,1: Ezért elhagyván a Krisztusról szóló elemi tanítást, térjünk a tökéletességre; és ne vessünk újból alapot a holt cselekedetekből való megtéréssel, és az Istenben való hittel, (Zsid 6,2) keresztségekről szóló tanítással, kézrátétellel, halottak feltámadásával és az örök ítélettel. Pál apostol ezt a zsidóknak szánta, akik ismerték az említetteket az ószövetségi tekercsekből. Ezért az elhagyván... elemi tanítást a 4

5 Református Élet zsidóknak szól és azoknak, akiknek az Isten Igéjéből és Igaz üzenetéből (a Bibliában, el nem ferdített) megfelelő alapja van. Ahol ez az alap nincs meg, ott bizony alapképzésre és azután továbbképzésre is szükség van. Ismételten, az üdvösségünk és a mennybemenetelünk miatt, mert az a tét! (a kiemelést olvasd egybe). Ez mindenkit érint! És talán ezért, mindenkit érdekel is!(?) Bár nem ez a fő téma, de ez is alátámasztja a képzés, az Isten igéje megismerése és az abban való jártasság, szükségességét. Lássuk a Ján.3,3: Felelt Jézus és azt mondta neki: Bizony, bizony mondom neked, ha valaki újjá nem születik, nem láthatja az Isten országát. és a Ján.3,5: Felelt Jézus: Bizony, bizony mondom neked, ha valaki nem születik víztől és Szellemtől, nem mehet be az Isten országába. A szellem - lélekkérdés sem téma, de, hogy látsszon nem általam került az igébe, ide másolom a görög szövegből, csak a szellem szót: Ján. 3,5:...πνεύματος, (πνεύμα=pneuma=szellem)... Biztos jó (lenne) tudni, hogy az Igékben mi található az újjászületésről, mégpedig a Szellemtől?! Ezért (is) kell a képzés és továbbképzés... Húsvétkor, több eset által mutatta meg az ÚR, mennyire elgondolkodtató a hittel kapcsolatos helyzet. Csak két esetet említek a négy-ötből. Ezek szereplői megkeresztelkedett és valamely valláshoz tartozó gyerekek és felnőttek voltak. Tehát, ebből a szempontból minden rendben van. De kérdezhetnénk: elegendő ez? A húsvéti locsolkodás az emberi kapcsolattartásról is szól. Az egymásra figyelő beszélgetések alkalmat adtak, Húsvét lévén ( még szép ), a vallásos témákról való véleménycserére is. Egyik helyen, így került sor arra, hogy a házigazda elmondott egy vallásos viccet, melynek lényege az, hogy egy igazhitű és egy hitetlen meghalnak. Az első a mennybe kerül, de mivel nem lát ismerősöket, nagyon elszomorodik... A hitetlen, aki a pokolba kerül, a sok ismerőssel összefogódzkodva örömtáncot jár!(???)... Röviden azt mondtam, hogy ezzel még viccelni sem jó, mert semmi köze sincs a Biblia, erről való tanításához. Mivel, sajnos, részletesebb magyarázatra nem volt idő, Jézus szavaival... vessétek őt a külső sötétségre; ott lészen sírás és fogcsikorgatás., raktam helyre a pokolról alkotott csábító képet. A másik eset a házunk előtti park-játszótéren történt. A gyermekek színes tojás (szerb nyelvről fordítom) fogócskát játszottak: A fogó, ha eltalálta a padon ülő valamelyik gyermek (előre megbeszélt) tojás -színét, az felugrott, a fogó meg kergette július stb. A színes tojások mellett lévő két padon, a szomszédaink ültek. Én az egyik csoporttal szemben, állva beszélgettem. És akkor mit hallunk: kop-kop - mondja a fogó, ki az? - kérdik a gyermekek a padról. Mire a fogó ezt válaszolja az ördög a mennyből (?). Azonnal odamentem a gyerekekhez és mondtam, hogy itt valami nincs rendben. Erősködtek, hogy ezt így kell mondani, mert ők ezt így hallották. Mivel, öt éves és ötödik osztályos gyermek is volt a játszók között, ezt mondtam nekik: az ördög valamikor régen, egy volt az angyalok közül, de mikor fellázadt Isten ellen, követőivel együtt ki lett dobva a mennyből és a bűnös emberiség felett uralkodott. Jézus Krisztus a kereszten való áldozatával és feltámadásával az ördög hatalmát megsemmisítette. Húsvétkor erre emlékezünk! Bár az ördög a pokolba való, játék közben azt se mondjátok, hogy az ördög a pokolból. Jobb ha kitaláltok valami mást. Sajnos aznap, inkább halkan, de a régi szöveget mondták. Lehet, hogy a többi felnőtt csuda nagy toleranciája miatt is, mert (összefoglalva) az volt a véleményük: gyerekek, majd kinövik... Imában az ÚR elé vittem a dolgot, és pár nap múlva azt hallottam, hogy a fogó válasza a messzi nyuszi - (zeka iz daleka) -ra változott! Ez is jó ok arra, hogy dicsőítsük az Istent, ugye hogy? Tehát: Hallelujah!!! Az előzőekből, magyarázat nélkül is, látszik a képzés, felkészültség szüksége, mindenkire vonatkozóan, mert akkor ez történik: Jak 4,7: Engedjetek tehát az Istennek; álljatok ellene az ördögnek, és elfut tőletek. Nézzük meg még Pál és Péter apostol presbiterekre vonatkozó üzenetét: 1Tim 5,17: A vezetésben bevált presbiterek kétszeres megbecsülést érdemelnek: elsősorban azok, akik az igehirdetésben és a tanításban fáradoznak. és 1Pét 5,1: A presbitereket, kik köztetek vannak, kérem én, a presbitertárs és a Krisztus szenvedéseinek tanúja, ki a megjelenendő dicsőségnek is részese vagyok: (2) legeltessétek Istennek köztetek levő nyáját, gondját viselvén nem kényszerítésből, hanem örömest; nem is rút nyereségvágyból, hanem kész indulattal; (3) nem is úgy, hogy uralkodjatok gyülekezeteiteken, hanem úgy, hogy példaképei legyetek a nyájnak; (4) így mikor megjelenik a főpásztor, elveszitek a dicsőségnek hervadhatatlan koronáját. Csak annyit fűznék az idézetekhez, hogy igét hirdetni és Isten igazságát tanítani, nem csak szószékről lehet. Ugyanis, dicső Megváltónk, mennybemenetele előtt, ezt mondta: Máté 28,18b:...Nekem adatott minden teljhatalom mennyen és földön. (19) Elmenvén tehát, tegyetek 5

6 2011. július tanítványommá minden népet, megkeresztelvén őket az Atyának és a Fiúnak és a Szent Szellemnek nevébe. Láthatjuk az Úr Jézus Krisztus azzal bízott meg mindenkit - aki Őt, mint megváltóját, a szívébe fogadta -, hogy menjen el, menjen ki a bezárkózottságból és mondja el mit tett Ő érettünk a kereszten, hogy el ne vesszünk, hanem örök életünk legyen. Az fentiekben nem a saját tudásommal szándékoztam dicsekedni, már csak azért sem, mert az ÚR bölcsességéből merítettem az Igéken keresztül. Tehát Ővele, a megtestesült Igével, az Úr Jézus Református Élet Krisztussal dicsekszem! Erre biztatok minden kedves testvért! És arra, hogy inkább keressük, mint kerüljük az Igében való képzést. És akkor, minden bizonnyal, megkapjuk az épülést és növekedést az Úr Jézus Krisztusban. Ehhez kívánok mindenkinek áldást, békességet az életében, Istentől! Testvéri szeretettel: Cirják István, szabadkai presbiter A katekizáció gazdagít A Nagybecskereki Református Egyházközség Presbitériuma a lelkész javaslatára adakozást hirdetett a nagybecskereki egyháztagok között azzal a szándékkal és céllal, hogy az adományok gyűjtésével csökkentsük a katekizációk költségét a Központi Otthon számára. A gyülekezetünkben már be is indult a gyűjtés. Van már liszt, cukor, méz, írószer, füzet, befőtt, de levestészta és egyéb tészta is 75 tojásból. Az asszonytestvérek megbeszélték, hogy ők így is szeretnének adakozni. Megszerveztük és elkészült a tészta is. Nagybecskereki szeretettel is fűszerezve lesz a leves idén Bácsfeketehegyen. Egyben szeretnénk, ha többi gyülekezetünk is csatlakozna hozzánk. Ha az első csoport már nem is élvezné időszűke miatt az összegyűjtött javakat, gondoljunk arra, hogy itt van még két csoport, valamint a női csendesnapok, presbiterkonferenciák, lelkészkonferenciák és a Zsinati Tanács gyűlései. Hogy miért adakozzunk a katekizációkra? Mert a gyülekezetek így magukénak érzik a táborokat. Legtöbbször az adakozók hozzátartozói vesznek részt ezeken. De elgondolkodtat ez más adakozót is, hogy ha már adakozott, akkor az ő gyermeke, rokona, unokája, szomszédgyermeke miért ne menne, és elküldi a katekizációkra. Ezzel, tehát népszerűsítjük is a katekizációkat. Egy-egy gyülekezetben adakozó anélkül, hogy házi költségvetése megérezné, gond nélkül összegyűjthet 100 kg burgonyát, káposztát, sárgarépát vagy egyebet. Ezzel sokat segítünk a Központi Otthon költségvetésén is, amelynek vezetősége így más célokra, vagy a katekizáció más költségeinek fedezésére irányíthatja át pénzeszközeit. Én, mint lelkész a gyakorlati teológia megvalósulásaként is tekintek e gyűjtésre, mely ráadásul összeköti a gyülekezeteket is. A hívek pünkösdkor a perselypénzt Pacsérra irányítják, és gondolom a Pacsériaknak ez jól esik, de a többieknek is, mert ez az egység, ez kovácsol össze. (Itt szeretném biztosítani a pacsériakat az együttérzésünkről) 6 A pünkösd utáni vasárnapi perselypénz összegyűjtése is helyénvaló, mert szükség van rá. Szerintem a természetbeni gyűjtés és ezek a perselypénzek nem veszélyeztetik egymást ben Nagybecskereken a parókia folyosójára egy asztalra gyűjtöttük az adományt, és listát készítettünk róla. E listát átadáskor aláírattam Harangozó László lelkésszel, és utána kifüggesztettem a hirdetőtáblára. Nem volt egy szem kétely sem a hívekben, hogy az adományok nem érkeztek meg. A termények mellett gyűlt egy kevéske pénz is. Nem a pénzt gyűjtöttük, ez ki is volt hangsúlyozva, mégis gyűlt. Az Úr akarta így, mert éppen a szállítási költségre volt elég. Így a szállítás sem gond. Egy dologra kell csak ügyelni: hiányos füzetet, törött ceruzát, ollót, lyukas labdát, romlott élelmiszert, pillés lisztet, nyers húst ne gyűjtsünk. Azt hiszem nem kell részletezni, hogy miért ben Nagybecskerek megmutatta, hogy meg lehet szervezni egy sikeres gyűjtést probléma nélkül. Mutassa meg most ugyanezt az egész Országos Egyház. Kérem támogassák ezt az elképzelést. Még van idő megszervezni. Köszönöm. Hozzáfűzöm még, hogy lelkésztestvéreimnek is írtam egy hasonló levelet a gyűjtés támogatására való felkéréssel. Nekik utóiratként ezt fűztem hozzá: Egy humoros gondolat jutott eszembe az adakozás nagybecskereki hirdetésekor: a termények, élelmiszerek, írószerek, játékok mellett gyermekeket is lehet gyűjteni és küldeni a katekizációkra. Miért írtam ezt le? Mert tíz éve még csoportonként több, mint száz gyermek vett részt a katekizációkon, most pedig jó ha vannak harmincan csoportonként. Pedig a heti 500 dináros szállásköltségre, a szállásra, étkezésre, és az elérhetőségre igazán nem lehet panasz. Kedves testvéreim, küldjék hát a gyermekeket a táborainkba. Mgr. Th. Kiss Nándor Ref. lelkész

7 Református Élet Evangelizációs hétvége Nagybecskereken július Már ötödik alkalommal szervezzük meg a Bibliaszövetséggel közösen az evangelizációnkat. Ez az alkalom rendszerint egy pénteki bibliaórából és egy szombatnapi csendes napból, valamint a vendéglelkész vasárnapi igehirdetéses szolgálatából áll. Az idén, május án is így volt ez. A keresztyénségünk témája köré fonódtak az előadások, bizonyságtételek szombaton a mintegy 65 résztvevő számára. Jelen voltak a módosiak, a bácsfeketehegyiek, torontálvásárhelyiek és Csantavérről egy testvérünk. Együtt örvendeztünk és dicsértük az Urat. Sajnos, gyülekezetünk kicsiny létszámú, így nem tudja egész Országos Egyházunkból fogadni a testvéreket, de erre vannak bácsfeketehegyi alkalmak is. Ugyanakkor szomorú, de imádságos szívvel vettük tudomásul, hogy tavaly többen gyűltünk össze. Pénteken Mikolicz Gyula BSz titkár és Sípos Aba Álmos lelkész társaságában bibliaórát tartottunk Módoson, a szórványban. Ugyanekkor Nagybecskereken Margit István ÉBA titkár tartott bibliaórát. Másnap, szombaton Margit István ÉBA titkár, Mikolicz Gyula BSz titkár és Sípos Aba Álmos lelkész szolgáltak, Váli Tóth Györgyi pedig bizonyságot tett megtéréséről. A nagybecskereki gyülekezet énekkara két énekkel szolgált. Egyházközségünk számára ez igazi lelki felüdülést jelent. Lelki épülés, szolgálati és vendéglátói alkalom is ez egyben gyülekezetünk tagjainak. Még az evangelizációra való felkészülési munkaakció is építő jellegű volt. Hálásan köszönjük az adakozást és a szolgálatot minden testvérünk számára. Az Úr neve legyen áldott. Mgr. Th. Kiss Nándor Ref. lelkész Hírek Zomborból Szép számú gyülekezet ünnepelt áldozócsütörtökön a zombori református templomban. Orosz Attila esperes úr megbízásából, a Svédországból hazalátogató Dr. Békássy N. Albert - a Nyugateurópai Magyar Református Lelkigondozó Szolgálat főgondnoka kántorkodott és szolgált az igehirdetéssel. Az alapige ApCsel 1,8 és Mk 16,19-20 üzenetét tolmácsolva a mennybemenők házi feladatáról: egy parancsról ( ne távozzatok el Jeruzsálemből ), egy kérésről (türelmes várakozásról) és egy küldetésről (imádkozzunk együtt) szólt. A Szentlélek Isten újjáteremtő bátorítását pükösdi erőt kaptok hirdette az ApCsel 1,8 alapján június 5-én, vasárnap d.e. 10 órakor. Imádsággal emlékezett az idén 91. éve szétszaggatott nemzetünk június 4-i gyásznapjára. Ezt a minden magyart érintő megemlékezést, pártpolitika fölötti összefogással és függetlenül ünnepelték meg egy nappal korábban a Nagytrianon palota előtt Franciaországban. Hírközlő özv. Békássyné Katalin 7

8 2011. július - Házi Áhítat július Írta: Csányi Erzsébet Jelmagyarázat: R=Reggel E=Este HK= Heidelbergi Káté É=Ének Református Élet Július 1. Neki növekednie kell, nekem pedig kisebbé lennem. (János 6,30) Keresztelő János hűséggel végezte szolgálatát. Alázatosan tudatában volt annak, hogy milyen megbízatást kapott onnan felülről. Készítette az utat Krisztus előtt. Éppen ezért amikor megjelenik maga Krisztus engedi, hogy az emberek figyelme Krisztus felé forduljon, hiszen ő csak egy eszköz volt ennek érdekében. Ezzel példát adott Krisztus minden bizonyságtevőjének. Sohasem lehet az a célunk, hogy magunkhoz kapcsoljuk az emberek szívét. Szolgálatunk során ne legyen versengés közöttünk. Ne egymáshoz méregessük magunkat hiszen egy közös célért kell szolgálnunk. Ne okozzunk megosztottságot, hogy én Pálé, én meg Apollósé vagyok Krisztus növekedjék bennünk, hogy alázatosan egymást különbnek tartván szolgáljunk szeretettel és hűséggel. R: Jn 3,22-36, E: Bír 11 É:386 H.K.:1 Július 2. Samárián kellett pedig átmennie Egy samáriai asszony jött vizet meríteni. Jézus így szólt hozzá: Adj innom! Tanítványai ugyanis elmentek a városba, hogy ennivalót vegyenek. (János 4,4.7-8) Micsoda véletlen időzítés halljuk néha egy-egy élethelyzetben. Véletlenül így vagy úgy sikerülnek a dolgok. S talán ennél a történetnél is felfigyel az ember: éppen akkor pihent ott meg Jézus, amikor ez az asszony jött a kúthoz Éppen most mind a 12 tanítvány elment élelemért, s Jézus egyedül maradt Nyilván nem véletlen. Jézusnak találkoznia kellett ezzel az asszonnyal. Jézus először úgy mutatja magát, mint aki szükséget szenved: nincs mivel merítenie vizet. Nem nagyságával riasztja el a szükségben levőt. Így elégíti meg a szomjas emberi lelkeket élő vízzel. Vidd hírül te is másoknak e drága jó hírt! R: Jn 4,1-26, E: Bír 12 É:42 H.K.:83 Július 3. Az asszony pedig otthagyta korsóját, elment a városba és szólt az embereknek: jöjjetek, lássátok azt az embert, aki megmondott nekem mindent, amit tettem, vajon nem ez-e a Krisztus? (János 4,28-29) Mekkora nagy változást történik a Krisztussal való találkozás nyomán! Ennél a történetnél is az asszony bezárkózott volt, kerülte az embereket. Nyomasztotta a múltja, szégyellte magát. Félt a gúnyos megjegyzésektől ezért került minden találkozást az emberekkel. Krisztussal találkozva bűnbocsánatot nyerve azonban már lelkében felszabadultan, szívében a megmentés és hála örömével nem tud már bezárkózni fut, hogy másokat is Krisztushoz hívjon. A hit közösséget teremt. Isten megáldja a mi hírvivéseinket is, a mi bizonyságtételeinket. R: Jn 4,27-42, E: Bír 13 É:25 H.K.:84 8 Július 4. Két nap múlva pedig elment onnan Galileába. (János 4,43) Jézust, amikor szűkebb hazájába, Galileába visszatért, már megelőzte a híre. Jeruzsálemben is felfigyeltek rá csodatételeire, s erről hallva a galileabeliek is nagy érdeklődéssel várják. De Jézus nem erre a népszerűségre vágyott. Ő nem csodadoktor akart lenni. Isten országának a drága kegyelmét hirdeti. Ő életét adta értünk. Úgy élt e földön, hogy hűséggel szolgált. Krisztushoz csak a bajban megyünk, vagy szeretnénk hűséggel szolgálatába állni? Ő legyen az Úr életünkben! R: Jn 4,43-45 E: Bír 14 É:195 H.K.:85 Július 5. egy királyi tisztviselő, akinek betegen feküdt a fia, amikor meghallotta, hogy Jézus megérkezett Júdeából Galileába, elment hozzá és kérte, hogy jöjjön és gyógyítsa meg a fiát, mert halálán van. (János 4,46-47) Egy királyi tisztviselő, egy édesapa hosszú kilométereket tett meg. Aggodalommal és féltéssel teljes a szíve, de reménykedő hittel jött Jézushoz éppen ezért nem riasztja el a kemény válasz. Később hisz Jézus szavának, majd hitt ő, valamint egész háza népe. Kedves édesapák, édesanyák! Menjünk mi is kéréseinkkel Jézusig, s könyörögjünk kitartóan gyermekeinkért, unokánkért, a ránk bízottakért. Bízzunk Krisztusban! Általa minden a javunkra van. R: Jn 4,46-54 E: Bír 15 É:411 H.K.:75 Július 6. Amikor látta Jézus, hogy ott fekszik és megtudta, hogy már milyen hosszú ideje, megkérdezte tőle: Akarsz-e meggyógyulni? (János 5,6) Mennyire jól ismerte Jézus az emberi lelket! A lényegre tapintott. Jézus tudta, hogy 38 évén át hordozni betegséget, nagyon hosszú idő. Éppen ezért legelőször fel kellett ébresztenie a gyógyulásnak már kihalt reménységét és akarását. Fásult szívbe nem áraszthatja Jézus az Ő megújító erejét. Hányszor belefáradunk mi is aprócseprő nehézségeinkbe, melyek mégis ólom-súllyal húznak bennünket a csüggedés mocsarába. Jézus most bennünket kérdez: akarsz-e meggyógyulni, akarsz-e újra megtisztulni, megújult erőt meríteni? Ő azért jött, hogy megkeressen és meggyógyítson újra meg újra. R: Jn 5,1-18 E: Bír 16 É:271 H.K.:76 Július 7. Megszólalt tehát Jézus és ezeket mondta nekik: Bizony, bizony mondom néktek: a Fiú önmagától semmit sem tehet, csak ha látja, hogy mit tesz az Atya. (János 5,19) Jézus semmit sem cselekedett az Atyától függetlenül. Mindent az Atya akaratával megegyezően cselekedett és mindent az irántunk való szeretetének jegyében cselekedett. Jézus az Atya szíve szeretetének mélységes titkába ad bepillantást. Végtelen szerete-

9 Református Élet tének kegyelme, hogy mindhalálig engedelmes volt. Így hozta el számunkra a kegyelmet, az üdvösséget. Legyen szívünk fohásza: Szeretnék lenni mint Ő, alázatos szelíd, követni híven mint Ő, Atyám parancsait! R: Jn 5,19-30 E: Bír 17 É:197 H.K.: július Jézus a csodajeleket számukra. Isten ugyanis nemcsak valamit, hanem Valakit - Szabadító Krisztust, drága egyszülőtt Fiát - adta e világnak, amelyre szüksége van, amely által élhet e világon, s majd egykor örökkön-örökké. R: Jn 6,22-34 E: Bír20,18-48 É:376 H.K.:88 Július 8. Mert a feladatok, amelyeket az Atya rám bízott, hogy teljesítsem azokat, tehát azok a cselekedetek, amelyeket elvégzek: maguk tesznek bizonyságot arról, hogy engem az Atya küldött el. (János 5,36) Jézus az Atyától kapott megbízatást, feladatot elvégezte. A cselekedetei minden esetben bizonyságot tesznek arról, hogy valóban Isten Fia lett emberré, s értünk vállalta a keresztáldozatot. Szeretete nem volt személyválogató. Egyformán gyógyított, tanított, tanácsolt mindenkit. Isten mireánk is különböző feladatokat bíz. Mi vajon hűséggel végezzük azokat el? Cselekedeteink alátámasztják szavainkat? Szolgálatunkban Krisztusra mutassunk, hogy mások is lássák meg az Ő megújító, megtartó kegyelmét. R: Jn 5,31-47, E: Bír 18 É:393 H.K.:78 Július 9. Amikor pedig jóllaktak, így szólt tanítványaihoz: szedjétek össze a felesleges darabokat, hogy semmi ne menjen kárba. (János 6,12) Az ötezer ember megvendégelésének csodájában híven tükrözi az: hogyan elégíti meg Jézus mindig a nagy sokaságok szükségeit. Hihetetlen kevés kenyérből elégítette meg a sokaságot. Így áldhatja meg Isten a mi kicsinynek tűnő ajándékainkat is. Kevés ember gyenge erejéből is hihetetlen nagy dolgok származhatnak Jézus keze alatt! De megtanulhatom azt is, hogy minden áldást meg kell becsülnöm. A megmaradt fölösleget is összegyűjtette Jézus a tanítványokkal, hogy semmi el ne hulljon abból és kárba ne vesszen. Isten áldásainak bősége nem tehet könnyelműen tékozlóvá. Hálás szívvel becsüljem meg kezem munkájának áldását és tudjak belőle másoknak is juttatni. R: Jn 6,1-15, E: Bír 19 É:134 H.K.:79 Július 10. Jézus megszólalt: Én vagyok, ne féljetek! (János 6,20) Viharos éjszakai tengeren küszködnek a tanítványok és Jézus nincs velük a hajóban! Ki ne tudná átérezni keserveiket és szorongásaikat? Mindenkinek volt már nehéz megpróbáltatásokkal teljes órája, amikor úgy éreztük magunkat, mint akik vihar közepette vannak, összecsaptak a hullámok fejünk felett, s a segítség mintha nagyon messze volna tőlünk Jönnek ilyen különböző megpróbáltatások életünkben. De végül minden jóra fordul. Jézus a nehézség közepette megszólal: Én vagyok, ne féljetek! Nekünk is szükségünk van a bátorításra, hogy szerte oszoljanak félelmeink hullámai. Ne feledjük sohasem, hogy Ő azt ígérte velünk lesz minden napon a világ végezetéig! Oltalma szüntelenül körülvesz. R: Jn 6,16-21, E: Bír 20,1-17 É:401 H.K.:81 Július 11. Mert az Isten kenyere mennyből szállt le és életet ad a világnak. Erre ezt mondták neki: Uram, add nekünk mindig ezt a kenyeret. (János 6,33-34) A sokaság azt kívánja, hogy Jézus igazolja magát valamilyen csodajellel, hogy elhiggyék valóban Ő az Isten küldötte. Mintha nem kevéssel előtte lettek volna tanúi az ilyen csoda-jelnek. Látja is Jézus, hogy csak a csoda kell s Ő maga nem. Nem is szaporítja 9 Július 12. Én vagyok az élet kenyere. Atyáitok a mannát ették a pusztában, mégis meghaltak. De ez az a kenyér, amely a mennyből szállt le, hogy aki eszik belőle, meg ne haljon. (János 6,48-49) A puszta nem termett eleséget. A pusztában vándorló nép mégis Isten gondoskodásának köszönhetően csodás módon tápláltatott. E világnak a pusztaságában járva mi sem termelhetjük azt, amire a lelkünk éhezik. Isten mégis nem a földből, hanem az égből ajándékul küldte számunkra az életnek kenyerét, a mennyből alászállott Fiút. Legyen mindennapi eledelem e drága kegyelem! R: Jn 6,35-51, E: Bír 21 É:209 H.K.:89 Július 13. Jézus így szólt hozzájuk: bizony, bizony mondom néktek, ha nem eszitek az emberfia testét és nem isszátok a vérét, nincsen élet tibennetek. (János 6,53) Jézus teste miérettünk megtöretett és Jézus vére miérettük kiontatott. Így adhatott életet e világ számára. Így menthetett meg bennünket, hogy magát nem kímélte. Az eledelt enni és inni kell, hogy hasznunk lehessen belőle, hogy tápláló erővé változzék. Nézni csupán nem elég. Hiába jött Jézus és hiába áldozta magát érettünk, amíg életünkön kívül marad és nem fogadjuk be úgy, hogy belülről alakíthassa egész valónkat. Az ő kegyelme járja át életünket mi Őbenne és Ő mibennünk. Így tapasztalhatjuk meg nem csak a mi bűnös életünk kudarcait, hanem Általa a győzelmes életet is! R: Jn 6,52-59 E: Jób 1 É:306 H.K.:91 Július 14. Simon Péter így felelt: Uram, kihez mehetnénk? Örök élet beszéde van nálad. (János 6,68) Jézus beszédét szavát egyesek kemény beszédnek tartották így hátat fordítottak Jézusnak. Jézus engedi, hadd menjen, aki távozni akar. Senkit sem kényszerít az Ő követésére. Tanítványainak is szinte felkínálja a távozást amikor rákérdez: Ti is el akartok menni? Jézus kérdésére Péter elmondja, Kihez mehetnénk? Hol, Kiben másban találhatnák meg azt, amit Őbenne? Ő az Isten Fia, aki az örök élet beszédét szólja. Aki így ismerte meg Őt, az többé nem szakadhat el Tőle sohasem! R: Jn 6,60-71, E: Jób 2 É:302 H.K.:45 Július 15. Jézus ezután Galileát járta. Nem akart ugyanis Júdeában tartózkodni, mivel a zsidők meg akarták ölni. (János 7,1) Jézus kerüli a jeruzsálemi nagy nyilvánosságot. Galilea csendes vidékein folytatja működését. Jézus személye és munkája nem illik bele abba a formálissá lett kegyességi rendbe, ahol a templomban sokkal inkább az üzleti szellem dominált és nem a szeretet kettős parancsának a betöltésére törekedtek. Jézus Júdeába nem akart átmenni, mert meg akarták Őt ölni. Vigyázott az életére, mert még nem érkezett el a megfelelő idő. Nem hős akar lenni az emberek előtt. Ő az Atya akaratát akarta cselekedni. Figyeljünk mi is Isten útmutatására. Ő vezet és tanácsol, hogy mikor kell vállalnunk minden kockázatot, de néha pedig az óvatosság útjára terel bennünket.

10 2011. július R: Jn 7,1-13, E: Jób 3 É:205 H.K.:43 Július 16. Már az ünnepi hét fele elmúlt, amikor Jézus felment a templomba és tanítani kezdett. (János 7,14) A zsidők csodálkoznak, hogy Jézus ért az írástudományhoz. Meglepődnek, hogy Jézus, aki nem volt írástudónak tanítványa és így nem tanult, mégis ért az írástudományhoz. Egy másik vád is benne rejlik, mely szerint mivel nem tanulta ő maga találta ki. S Jézus erre válaszol: amit hirdet azé, aki Őt elküldötte. S mivel Jézus minden szavával és cselekedetével Isten dicsőségét szolgálja, ez is tanúsítja, hogy nem a saját elképzeléseit hirdeti, hanem isteni küldetést teljesít. Nem emberi hírnévre törekszik. Életünk legyen Krisztusra mutató. Legyünk az Úr engedelmes tanítványai. R: Jn 7,14-24, E: Jób 4 É:428 H.K.:69 Július 17. És íme, nyilvánosan beszél és semmit sem szólnak ellene. Talán bizony felismerték a vezetők, hogy ő a Krisztus? (János 7,26) Jézus biztonságban folytathatja munkáját, amíg be nem fejezi dolgát. Már érlelődik ellene ellenfelei gyilkos szándéka, de valami titkos hatalom egyenlőre féken tartja azt. Már-már úgy is tűnhet, hogy a veszély elmúlt felőle és lefegyverezte ellenségeit. Pedig csak azért van szélcsend, mert Isten még nem engedi kitörni a vihart. Ő igazgatja ügyének sorsát, s nem az ellenség hatalma. Jézust nem lehetett elfogni, amíg el nem érkezett az órája, az Istentől rendelt időpont. Nekünk sokszor olyan nehéz várni kivárni a megfelelő időt, pedig mindennek rendelt ideje van a mi életünkben is. Kérjünk Istentől bölcsességet, türelmet, hogy mindent a rendelt időben tudjunk cselekedni. R: Jn 7,25-30, E: Jób 5 É:395 H.K.:53 Július 18. Ha valaki szomjazik, jöjjön hozzám és igyék! Aki hisz énbennem, ahogy az Írás mondta, annak belsejéből élő víz folyamai ömlenek! (János 7,38) Csodálatos ajándékot kínál Jézus: a szomjúhozó lélek megelégedést találhat Őbenne. Bármi legyen is az, aminek sóvárgás él bennünk, csak Őhozzá forduljunk Nála megnyugvás és felüdülés vár reánk! Sőt tovább fokozza, aki Őhozzá megy és merít az élet vizéből arról ez az áldás tovább is fog majd áradni másokra! Merítsünk hát újra meg újra e drága forrásból és áradjon belőlünk környezetünk felé is az Isten igazi áldása és békessége, mert így lesz az élet szebbé és jobbá. R: Jn 7,31-39, E:Jób 6 É: 314 H.K.:21 Református Élet Július 20. Aki bűntelen közületek, az vessen rá először követ. (János 8,7) A farizeusok és írástudók csapdát állítottak Jézusnak, aki épp a templomban tanított. Odavittek egy asszonyt elé, akit tetten értek. Bárhogy is szól gondolták szembekerül vagy Mózes törvényével, vagy a rómaiakkal. Mózes törvénye azt mondta, hogy a vétkes férfi is halállal lakoljon. Azt pedig nem vezették ide, mert valószítnű ők már felmentették. Jézus szeretete nem személyválogató. Isteni bölcsességgel szól: Aki bűntelen közületek, az vessen rá először követ!. S mind elmentek. S végül Jézus sem ítéli el, mellyel új élet esélyét kapta. Mi sem mások szemében keressük a szálkát, hanem saját bűneinkre kérjünk naponta bocsánatot. R: Jn 8,1-11, E:Jób 8 É:490 H.K.:119 Július 21. Jézus ismét megszólalt és ezt mondta nekik: Én vagyok a világ világossága, aki engem követ nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága. (János 8,12) Jézus világosságul kínálja magát a sötétségben tévelygő világnak és benne nekem is. Amíg Őt követem, addig Ő megvilágítja életem útját. Csak a nyomában kell haladnom. Velem vándorol életem útján. Így mindig tudhatom, hogy jó úton vagyok a biztos cél felé. Életünk fénye tőle jő. Legyünk mindig kicsi lámpás, mely a sötétben oszlatja a kételyeket, mely köré gyűlve megmelegedhet a didergő ember. Krisztus szeretetének tüzét lássák meg az én életemen keresztül is. Ne mondjam, hogy nehéz mindig szeretni, mindig megbocsátani a magam erejére tekintve gondolkozhatok csak így. Engedjem, hogy Ő élessze újra és újra fel bennem a szeretetének tüzét, fényét! R: Jn 8,12-20, E: Jób 9 É:355 H.K.:120 Július 22. Aki küldött engem, igaz és én azt mondom a világban, amit tőle hallottam Ők nem ismerték fel, hogy az Atyáról szólt nekik. (János 8,26-27) Ki vagy te? kérdezték Jézust, s újra bizonyságát adja annak, hogy Ő az Atya küldötte. Isten tökéletes önkijelentése ragyog fel szavaiban, tetteiben és egész lényében. Őáltala mennek végbe e világon az Atya szándékai mondja tovább. Mindent az Atya szándéka szerint cselekszik. És mindezt úgy cselekszi, hogy az Atya vele van így isteni erők munkálkodnak Általa az isteni célok megvalósításáért. Életét adta értem. Ő az én Megváltóm is! Higgyek Benne teljes szívemből. R: Jn 8,21-29, E: Jób 10 É:327 H.K.:127 Július 19. Ellentét támadt tehát miatta a sokaságban. (János 7,43) Jézus hallgatói közül voltak olyanok, akikre mély hatást tettek szavai, ezért szóltak így: valóban ez a próféta. Valamilyen isteni küldetés fényét látták meg benne. De ez nem elég. Innen tovább kell még haladniuk, hogy meglássák benne azt, aki minden prófétánál nagyobb. Voltak akik felismerték, de fennakadtak azon, hogy Galileából jött. Megakadtak a különböző érveik megerősítésénél. De voltak, akik előtt világossá lett az igazság: ez a Krisztus. Talán nekik is voltak kérdéseik, amelyekre még nem találták meg a megoldást, de ez nem volt baj. Azt már meglátták, hogy Jézus az Isten Fia, a megígért Szabadító. Ma is vannak Jézusnak elszánt ellenségei. Hitemben ez sohasem zavarjon! R: Jn 7,40-53, E: Jób 7 É: 35 H.K.: Július 23. Ha tehát a Fiú megszabadít titeket, valóban szabadok lesztek. (János 8,36) Oly szépen fogalmazza meg egyik énekünk: a bűn szolgája gyáva rab, a Krisztusé szabad. Isten gyermekeinek a szabadsága az egyetlen és igazi szabadság. Akiket Ő szabadít meg, azok lesznek igazán szabadokká. Egyedül Ő oldhatja meg azt a köteléket, mely bennünket a világ hatalmába kényszerít. Akik nem hisznek Jézusban, nem is tudják mit veszítenek ezzel. Mennyivel jobb a fiú helyzete, mint a szolgáé. Hiszen a szolga nem marad örökké a házban. A szolgának a gazdához való tartozása csak időleges. A fiúé viszont örökös. Arra vigyázzunk, hogy a szabadságunk ne váljék szabadossággá. Mindent szabad Pál apostol is mondja de nem minden épít. Óvakodjunk attól is, hogy az uralkodó lelkület vezéreljen, törekedjünk inkább egymást segítve, alázatos fiúként szolgálni, amint Krisztus is példát mutatott erre.

11 Református Élet R: Jn 8,30-36, E: Jób 11 É:387 H.K.:104 Július 24. Ezt mondták neki: a mi atyánk Ábrahám. Jézus így szólt hozzájuk: ha Ábrahám gyermekei volnátok, Ábrahám cselekedeteit tennétek. (János 8,37-47) Egyre többen készítik a családfát, kutatják a múltat. Felemelő érzés pozitív dolgokat, adatokat megtudni őseinkről. Nagy áldás tiszta és áldott emlékezetű földi atyáktól származni. De nem ez dönti el az életünk értékét. Jézus ellenfelei Ábrahám magvából eredtek, mégis olyan magatartást tanúsítottak, ahogy Ábrahám nem cselekedett volna. Életünk minőségét nem az dönti el, hogy milyen a földi származásunk, hanem az, hogy milyen lelki forrásokból merítünk indíttatást cselekedeteinkhez. Krisztus által áldott élettel gazdagítom utódaimat. R: Jn 8,37-47, E: Jób 12 É:223 H.K.:96 Július 25. Jézus így válaszolt: ha én dicsőíteném magamat, a dicsőségem semmi volna: az én Atyám az, aki megdicsőít engem, akiről ti azt mondjátok, hogy a ti Istenetek, pedig nem ismeritek őt, én azonban ismerem. (János 8,54-55) Ábrahám meghalt mondják, pedig ő Isten választottja volt. Ha ő meghalt, akkor ez bizonysága annak, hogy a halál sorsa alól nincs kivétel. Hasonlóan meghaltak a próféták is. Hogy Jézus nagyobb legyen Ábrahámnál, ez ellenfelei számára elképzelhetetlen feltevés. Szerintük Jézus csak maga támaszt igényt személye iránt, csak ő teszi magát valamivé, nem pedig Isten. Éppen ezt utasítja vissza Jézus. Aki Őt megdicsőíti, aki Őt hatalommal munkálkodó küldöttjévé teszi, az maga a Mindenható Atya a mi Istenünk. Soli Deo Gloria! R: Jn 8,48-59, E: Jób 13 É:349 H.K.:126 Július 26. Így szólt hozzá: menj el, mosakodj meg a Siloám-tavában az pedig elment, megmosakodott és már látott, amikor visszatért. (János 9,7) Jézus újra bizonyságát adja annak, hogy általa munkálkodik Isten ereje. A farizeusok kitartanak makacs ellenségeskedésükben. Nem hisznek Jézusnak. A vakon született azonban meggyógyult. Ő engedelmes volt. Bízott küldőjében. Jézus megkente sárral amely abban az időben a nép körében gyakran használt gyógyítási mód volt és elküldte őt megmosakodni a Siloám tavához. És ő elment. Megtette. Átéli a csodát. Visszamegy és lát! Az engedelmességet az Isten országában mindig csoda követi. Ha meg akarunk gyógyulni, engedelmeskedjünk! R: Jn 9,1-12, E: Jób 14 É:366 H.K.: július mert előttük rejtve van. Mi sohasem kételkedve fogadjuk Isten csodatételét. R: Jn 9,13-23, E: Jób 15 É:233 H.K.:80 Július 28. Ő így válaszolt: megmondtam már nektek, de nem hallgattatok rám. Miért akarjátok ismét hallani? Talán ti is a tanítványai akartok lenni? (János 9,27) A látóvá lett vak a történet végén egészen fölébe kerekedik az őt vallató bíráknak. A fiú nem ismétli meg a történetet, de óriási kérdést tesz fel nekik: talán ti is a tanítványai akartok lenni? Persze mindez nem maradhat következmények nélkül. Kiközösítik népének közösségéből. De ez sem változtat az ő állásfoglalásán. Készséggel elviseli ezt a terhet is. Jobb meggyógyultan hordozni az emberek rosszallását, mint a régi nyomorúságban szánakozásukat élvezni. Legyünk mi is Krisztus bátor bizonyságtevői! R: Jn 9,24-34, E: Jn 16 É:386 H.K.:62 Július 29. Erre az ember így szólt: hiszek Uram és leborulva imádta Őt. (János 9,38) A vak embernek most már megnyílnak testi szemei után a lelki szemei is. Megismeri Jézust igazi valója szerint, mint Isten Fiát, akit imádat illet meg. Ha az ő gyógyítója Jézus magát Isten Fiának mondja, akkor ő kételkedés nélkül leborulva imádja. Hit által lesz látóvá minden lelki vak. Jézus ellenfelei ellenben egészen beletemetkeznek lelki vakságukba. Az a nagy ajándék, amelyet Isten mindnyájunk számára elküldött Jézusban felismerhetetlen marad számukra. Még a gondolata is bántó számukra, hogy nekik erre szükségük volna! Hiszen ők látnak, ők egészségesek nekik nincs szükségük orvosra. Kizárják így magukat a kegyelemből. Naponta bízzuk reá magunkat! R: Jn 9,35-41, E: Jób 17 É:271 H.K.:63 Július 30. Bizony, bizony mondom nektek, aki nem az ajtón megy be a juhok aklába, hanem másfelől hatol be, az tolvaj és rabló, de aki az ajtón megy be, az a juhok pásztora. (János 10,1-2) Különböző módon lehet bemenni a juhok aklába. Felismerhető a különbség már abból is, milyen módon közelíti meg valaki a juhokat. Akinek nem tiszta a szándéka, nem az egyenes úton, a kapun megy be, hanem valamilyen görbe úton. Vigyázzunk minden hízelgő, megtévesztő jóakarómra. Jézus a jó pásztor, aki nem csak gondomat viseli, hanem életét is adta értem. Ha Jézus közelít hozzám, szívem mélyén is megszólal a bizonyosság: Ő az, akire hallgatnom kell! R: Jn10,1-6, E: Jób 18 É:388 H.K.:111 Július 27. A zsidők azonban nem hitték el róla, hogy vak volt és megjött a látása, amíg oda nem hívták a szüleit és meg nem kérdezték tőlük: a ti fiatok ez, akiről azt állítjátok, hogy vakon született? Akkor hogyan lehetséges, hogy most lát? (János 9,18-19) Megindul a vizsgálat és előhívják döntő tanúkul a meggyógyult vak szüleit. Hátha valahogy meg lehet cáfolni a csodálatos gyógyulás tényét. És hátha meg lehet dönteni ezzel Jézus tekintélyét. Szegény megriadt szülők! Tudják, hogy ellenségekkel állnak szemben és nem akarnak bajba keveredni. Fiuk valóban elég idős volt már ahhoz, hogy maga is helytállhasson az igazságért. Egy ideig a szülők vállalják a felelősséget gyermekeikért, de egy idő után már nekik maguknak kell számot adniuk arról amit tesznek és ami velük történik. A kétkedők nem értik a csodát, 11 Július 31. Én vagyok az ajtó: ha valaki rajtam át megy be, megtartatik, az bejár és kijár és legelőre talál. (János 10,9) Az ajtó védelmet is nyújt az akolban levő juhoknak. Ha rájuk csukják, kívül marad sok veszedelem. Jézus is így védi az övéit a rájuk leselkedő veszedelmektől. Távol tart tőlünk mindent, ami rontásunkra lehetne. Ne feledkezzek meg soha erről az áldott biztonságról. Amikor elmúlik az éjszakai sötétség, ki is nyílik az ajtó, s a szabadság útja tárul fel a tápláló legelők felé. Ő azért jött, hogy életünk legyen és bőségben éljünk. A veszély közepette is, élete kockáztatásával is megvédi az övéit, mert pásztor és nem béres. Megmentésünkért életét adta értünk! R: Jn 10,7-10, E: Jób 19 É:197 H.K.:110

12 2011. július Beszélgetés Nikowitz Oszkárral Magyarország belgrádi nagykövetével Református Élet 12 - Sok szeretettel köszöntöm a Nagykövet urat, és először azt kérdezném, hogy érzi magát itt, az új helyen? - Már nem annyira új, mert fél éve itt vagyok. Az első élmények csak szakmai szempontból újak, mert az országot és lakóit már azelőtt ismertem, elsősorban magánkapcsolataim révén, de kisebb részben diplomataként is. A nagyköveti foglalkozást azelőtt nem gyakoroltam, így tényleg új környezetben mozgok, és egy csomó új benyomás ér, új a munka. Mivel optimista természet vagyok, általában a dolgok kellemes oldalát igyekszem először észrevenni. Úgy érzem, hogy szimpatikus emberek vesznek körül, a munkatársaim kedvesek, a diplomata kollégák műveltek, képzettek, előzékenyek. A szerb minisztériumokban mindenki, akivel kapcsolatban állok, készséges és segítőkész. Eddig nem találkoztam rosszindulattal. Szóval, az első benyomásaim igazán kedvezőek. - Olvasónkat biztosan érdekli, hogy az új magyar kormány (mert nekünk még mindig új), más viszonyulással van a határon túli magyarok iránt és az egyház iránt is. Ennek a kormánynak milyen az egyházhoz való viszonya, és ezen belül a határon túli egyházakkal való viszonya? - Talán egyszerűen úgy foglalhatnám össze ezt, hogy az egyházakhoz való viszonya hasonlít a határon túli magyarok iránti viszonyához. Ennek az a lényege, hogy egységben látja a magyar nemzetet, úgy, hogy az egyházakat is a magyar kultúra, a magyar élet és a határon túli magyarokkal kiegészülő magyar egység szerves részeként látja. Az egyházaknak óriási szerepük van a magyar nyelv, a magyar kultúra fönnmaradásában. Én ugyan katolikus vagyok, de örömmel ismerem el, hogy a református egyháznak a magyarság megtartásában óriási szerepe volt és van. Ma államtitkár foglakozik ezekkel az ügyekkel, mégpedig Szászfalvi László református lelkész személyében. Persze nem érheti az a vád a magyar kormányt, hogy egybemossa az állam és az egyház funkcióit. Az intézményi szerkezet megfelel a modern államfölfogásnak. Külön kell kezelni, de van ahol ez a két dolog egybetartozik: az erkölcsi nevelés, a polgár-nevelés a kultúramegőrzés, a magyarság értékeinek megtartása, a karitatív tevékenységek tekintetében - itt összeérnek a dolgok, és természetellenes volna, ha ezt az egységet tagadnánk. - Idén július 22-én lesz a nándorfehérvári csata 555. éves évfordulója. Az 550. évfordulón a református egyház is tevékenyen részt vett a szervezésben (akkor még a torontálvásárhelyi Móricz Attila látta el a belgrádi szolgálatokat). Simicskó István államtitkár úrnak volt egy indítványa, hogy július 22-ét nyílvánítsák a hazaszeretet napjává. Annak idején az 550. évfordulón a Magyar Kormány részéről nem volt semmilyen képviselet, csak a nagykövet úr, és a nagykövetség volt jelen, mint szervező. - Az 555. évforduló megünneplésével kapcsolatban eddig csak a Magyar Vitézi Rend kért segítséget tőlünk, de ez is elég tétova kérés volt, konkrétumok nélkül. Mi minden esetre a belgrádi polgármesteri hivatalnál már tettünk lépéseket, és - némi meglepetésünkre úgy látjuk, hogy szívesen ünnepelnének ők is velünk együtt. Ha konkrét civil kezdeményezés érkezik, mi segíteni fogunk a szervezésben. A méltó megünnepléshez természetesen Belgrádra és a belgrádiakra is szükségünk volna, és ehhez alapos előkészületi munka kell. A szerb köztudatban nincs benne a nagy győzelem, az sem, hogy abban szerbek is részt vettek elég csak Dugovics Tituszra gondolnunk. A közös múlt és a közös kultúra elismerésével előbbre jutnánk a megbékélés terén is. - Az öt évvel ezelőtti ünnepségen a Szerb Ortodox egyház képviselői távol maradtak, habár ők is a meghívottak között voltak. Mi akkor nagyon hiányoltuk, hogy nem ünnepelnek velünk, és csak a katolikus és református lelkészek voltak jelen. - Én is úgy látom, hogy a közös kultúra elismerésének kulcsszereplője lehet a szerb egyház. Nem hiszem, hogy lényegi különbség volna az ő felfogásukban, ami az Oszmán Birodalom és a kereszténység szembenállását illeti. A szerbeket is a kereszténységük tartotta meg. A 1456-os diadal a kereszténységnek volt a diadala. Itt nincs másról szó, mint a kereszténység és az oszmán terjeszkedés harcáról, amelyben szakaszgyőzelmet aratott a keresztyénség, s ez diadala a keleti egyháznak is. A szerb ortodoxiának különben most jó oka van arra, hogy keresse a nyugati egyházakkal a közös hangot. Itt lesz a 2013-as év, a milánói edictium évfordulója, s ez mindenkinek, pravoszlávoknak és nyugati keresztényeknek is közös ünnepe.

13 Református Élet - Híveinket is érdekli a kettős állampolgárság. Milyen az érdeklődés Belgrádban? - Miként Szabadkán, már nálunk is csak több hónapra előre lehet időpontot kapni. Ritkán előadódik, hogy egy kiesett időpontra valaki soron kívül is bejut. Fontos, hogy a kitöltött űrlapok és az anyakönyvi kivonatok hiánytalanul meglegyenek. Sietni nem kell, hiszen ahogy szokták mondani az állampolgárság nem fogy el. - Nikowiczné Bencz Klára a nagykövet úr felesége: - Egy egész más életformát kellett itt kezdenem. Le kellet zárnom az előző életemet és abba kellett hagynom a munkámat, amit nagyon szerettem. Gyógytornász voltam. Hirtelen jött a férjem megbízatása, és úgy éreztem, hogy mellette a helyem. Szeretném őt a háttérből támogatni, és neki is igénye van erre. Most szokom a helyzetet, a várost, a nyelvet, mert még minden idegen. - A férje jól beszéli a szerb nyelvet. - Én sajnos nem, bár a családban vannak beházasodott szerbek, és így sok van a fülemben a nyelvből, sokat hallottam a beszélgetéseket. Nálunk az a családi szokás, hogy ha valaki idegen hozzánk kerül, próbálunk beszélni a nyelvén. Oszkár nagyon szorgalmas nyelvtanuló, és jó nyelvérzéke van, így ő meg is tanult. Nekem első feladatom, hogy az angolt emeljem egy magasabb szintre, mert franciául beszélek, de angolul keveset. Utána szeretnék majd belekezdeni a szerb nyelvbe is. - Hány gyermekük van? - Három, mindannyian felnőttek, bár még egyikük se házas. De várjuk már, hogy szaporodjunk és jöjjenek az unokák. - Ismerek házaspárokat, akiknek párjuk Magyarországról jött ide és itt éltek. De egy idő után vissza kellett menjenek Magyarországra, mert beilleszkedési nehézségei voltak a magyarországi félnek. Ön ezt, hogy érzi? - Bár nekem Belgrád mint város idegen, de mi július Újvidéken, Szabadkán sokat jártunk már azelőtt is. Apósomék a határ túloldalán közel laktak a határhoz. Sok rokonunk lakik ideát, így mi Bácskába, a Vajdaságba hazajövünk. Én mindig jól éreztem itt magam, és nagyon is tetszett itt, főleg a háború előtt. Az a közösség amit itt láttunk, nekünk példa értékű volt. A különböző ünnepeket, farsangot, névnapokat stb. itt olyan bensőségesen ünnepelték, hogy az irigyésre méltó. Most egy kicsit megromlottak ezek a kapcsolatok a háború miatt, és sokan elmentek. Én pont ezt az otthonosságot vélem itt megtalálni, itt Pancsova környékén is. Nem vadidegenbe jöttem. Ha Belgrád idegen is, szerencsére a közelben itt vannak a magyarok. Ráadásul székelyek is, akikkel közösek az én gyökereim. Engem ez is segít a megszokásban. - Mint nagykövet-feleségnek, hogyan telnek napjai? - Még keresem a helyemet és a feladataimat. Mi voltunk 4 évet külföldön (persze nem ilyen beosztásban) Brüsszelben, ahol igyekeztem bekapcsolódni a magyar közösség munkájába. Ott egy nagyon jó kis karitatív szervezet működött. Gyűjtöttünk ruhákat, gépeket, vagy bármit pl. Kárpátaljára. Minden évben rendeztek magyar bálat, és annak a bevételét fölajánlották valamilyen szegényebb, határon túli magyar közösségnek. Egyelőre nem tudom, hogy itt hol fogom megtalálni a hasonló tennivalókat. Számomra most a nyelvtanulás a fontos, és ahol tudok, besegítek a protokolláris feladatokba. Azt már látom, hogy a nagyköveti poszton állandó a készenléti állapot, és tudom, a feszültség levezetésében szükség van a társra. - Igen, a Szentírásban is az áll, hogy nem jó az embernek egyedül lenni, így egy nagykövetnek sem. Isten úgy alkotta meg az embert, hogy közösségi lény, a házasság pedig egy olyan intézmény, amely átsegít bennünket a nehézségeken. Köszönöm a beszélgetést! H.B. Nagybecskerek honlapja Istennek adva hálát tudatom testvéreinkkel, hogy a Nagybecskereki Református Egyházközségnek van honlapja. Ez Isten kegyelme és gondviselése. Ő gondviseléséből a Dunántúli Református Egyházkerületen keresztül ily modern lehetőséghez juttatta Egyházközségünket. A Dunántúli Református Egyházkerületnek köszönjük a segítséget, mi pedig igyekszünk e lehetőséget minél jobban és csak Isten dicsőségére kihasználni. Íme a honlapunk címe: 13 Mgr. Th. Kiss Nándor Ref. lelkész

14 2011. július Református Élet Ha nincs hagyomány teremtsünk! Megemlékezés a Torontálvásárhelyi Református Egyházközségben Lassan négy éve szolgálunk a Torontálvásárhelyi Református Egyházközségben. Mindez idő alatt minden évben hiányát éreztem a gyülekezet éves naptárában egy olyan ünnepnapnak, amikor a gyülekezet tagjai saját múltjukra emlékeznek. Idén, már az év elején, a gyülekezet presbitériuma tervezni kezdett. Egy olyan alkalmat álmodtunk meg és kezdtünk valósággá formálni, amiről tudtuk, hogy ha most megszervezzük, akkor ezen túl minden évben meg kell szervezni. Ez a gondolat egyfelől teherként nehezedett a presbitériumra, másfelől azonban és ez volt a nagyobb rész olyan örömöt szült, mely a terheket feledteti. A gyülekezet történetéből tudjuk, hogy miután az ide érkező telepesek 1794-ben letelepedtek, öt évig semmilyen egyházi élet nem volt. Talán pontosabb, ha úgy fogalmazunk, hogy szervezett egyházi élet nem volt, hiszen a telepesek Isten áldását még akkor is kérték, amikor még lelkészük nem volt. Erről tanúskodnak azok a feljegyzések, melyek bizonyítják, hogy a született gyermekeket a szomszéd falvak evangélikus lelkészei által részesítették a keresztség sákramentumában. Ugyanígy jártak el az új házasok is. Első lelkészük, név szerint Tarr János, ben érkezett a színtiszta magyar református közösségbe. Vezetése alatt megválasztották a presbitériumot és egy, a Gyülekezeti Teremben látható régi tabló bizonysága szerint május 12.-én hivatalosan is megalakult a Református Eklézsia. Azóta, mint mondják: sok víz lefolyt már a Dunán. Nemzedékek jöttek, nemzedékek mentek, de úgy ahogy egykor ez a közösség egy bibliás ember köré gyülekezett és harsogták szívből, hogy Tebenned bíztunk eleitől fogva, úgy ma is össze tudnak gyűlni az Ige köré. Ma is hangzik az ének: Csak az Úrnak nagy kegyelme, hogy még nincsen végünk. Nemzedékek jöttek, nemzedékek mentek, egyik lelkész a másiknak adta át a szószéket és sok-sok éven keresztül Isten örökkévaló Igéje hangzott és hiszem, hogy hatott a Torontálvásárhelyi Református Gyülekezetben. Idén májusban erre emlékeztünk. A Torontálvásárhelyi Református Egyházközség összefogott 14 a település majd minden szervezetével. A Helyi Közösség vezetősége, a különféle művelődési egyesületek, a helyi Római Katolikus Egyházközség, a helyi Általános Iskola, és sokan mások egy akarattal összefogtak, hogy megszervezzenek egy egész hétig tartó ünnepségsorozatot. Mivel május 12. idén hétköznapra esett, úgy döntöttünk, hogy a legközelebb eső vasárnapon, 15- én ünnepelünk és emlékezünk. Ezt a vasárnapi alkalmat egy egész hetes ünnep előzte meg. Hétfőtől péntekig minden délután istentiszteletet tartottunk, amikor a Bánáti egyházmegye lelkészei hirdették az evangéliumot. Az imahét témája a bibliás nemzet volt. Az imahéten Nt. Marton Ilona, Nt. Halász Béla, Nt. Kiss Nándor, Nt. Demeter János (Hódmezővásárhely-Tabáni Ref. Egyházközség) valamint a helyiek közül, Gyenge Károly lelkészek szolgáltak. Pénteken este, vendégeinkkel részt vehettünk a Pipacs Nőegylettel együtt szervezett vacsorán és esti mulatságon. A Pipacs Nőegylet vendégein, a Csúcsi Olvasókör tagjain kívül velünk voltak a Kovacsicai Község elöljárói, a Torontálvásárhelyi Helyi Közösség vezetőségének tagjai, a Hódmezővásárhelyi, Balatonszabadibeli és az Erdőszentgyörgyi önkormányzatok vezetői. Szombaton, május 14-én vendégeinkkel együtt megtekinthettük a már sok éves hagyományra visszanéző, a Helyi Közösség szervezésében megrendezett Torontálvásárhelyi Pörköltfőző versenyt. Mivel az ebédünket is ott töltöttük, bizonyságát adhatjuk a torontálvásárhelyiek kitűnő pörköltfőző tudományának. Mindezen napokon a vendégeink és a helyiek is megtekinthették a különféle kézimunka-, illetve festménykiállításokat, a helyi néprajzi múzeumot, részt vehettek egyházi és művelődési rendezvényeken. A tulajdonképpeni ünnepnap azonban csak ezután kezdődött. Vasárnap, május 15-én, izgalmas napra ébredtünk. Az ünnepi istentisztelet és az annak keretében kiosztott úrvacsora, valamint az istentiszteletet követő kopjafaavatás már kezdés előtt eltöltött izgalommal. A vendégek csak jöttek és jöttek, a mi

15 Református Élet örömünk pedig csak nőtt és nőtt. Ünnepi istentiszteletünkön jelenlétével megtiszteltek: Ft. Dr. Csete Szemesi István püspök, Répás Zsuzsanna államtitkár asszony, Pirityiné Szabó Judit főosztályvezető asszony, Ritecz Miklós belgrádi főkonzul, Korsós Tamás szabadkai főkonzul, Thomka Ágnes a belgrádi konzulátus munkatársa, Berta Zsolt a Bp-Svábhegi Ref. Egyházközség lelkésze, aki szószéki igehirdetéssel szolgált, Gáll Sándor a Vajdahunyadi Egyházmegye esperese Lupényi ref. lelkész, aki az úrvacsorai liturgiát vezette. Tovább nem folytatom a tisztelt jelenlévő vendégek felsorolását, hanem Isten iránti hálával köszönöm meg mind a vendégeknek, mind a helyieknek, hogy ez a nagyszerű ünnep létrejöhetett. Hálát adok az Örökkévalónak, hogy méltóknak talált bennünket arra, hogy igyekezetünket és szolgálatunkat megáldja. Istentisztelet után a gyülekezet kivonult a templomkertbe, ahol a templom főbejárata előtt fel július állított kopjafát lelepleztük és felavattuk. Meghallgattuk Répás Zsuzsanna államtitkár asszony köszöntését és bátorító szavait, meghallgattuk az Egyházközség Dalárdájának énekét és hálát adtunk a Mindenhatónak, hogy a Torontálvásárhelyi Református Egyházközség 212 évre tekinthet vissza, hálát adtunk, hogy még mindig vagyunk, és Istenre bízva mind magunk, mind gyülekezetünk életét, az Ő áldását kértük a jövőnkre is. Lejárt a hét, sokan fáradtan, de örömtől telt szívvel tekintettünk az elmúlt napokra. A fáradtságnál csak az nehezedett súlyosabban ránk, hogy búcsúzni kellett. Vendégeink sorra elmentek, a református templom, a református otthon, a parókia és udvaraik kiürültek, a hely elcsendesedett. A szavaknál is hallhatóbb volt szívünk dobbanása, mely ezt hajtogatta: Szép volt, Istenem köszönöm. Jövőre, ha Isten megsegít, már 213 évet ünnepelünk. Tisztelettel: Gyenge Károly 15

16 2011. július Református Élet Egy újabb határkőhöz érkezett a pacséri gyülekezet. 225 évvel ezelőtt érkeztek őseink Kisújszállásról a jobb jövő reményében Bácsér pusztára. A jobb megélhetés érdekében késznyerültek új otthont keresni ban a 150 éves évforduló meghatározó jellegű volt a gyülekezet életében. Három generáció váltotta már eddigre egymást, de a kötelék még mindig elég erős volt, s itt is ott is megemlékeztek e jeles évfordulóról. Azóta minden év májusában tisztelettel állunk meg e kopjafánál őseinkre emlékezve és csendes fohászunkban kérjük Gondviselő Urunk kegyelmét, hogy őrizzen meg bennünket és áldásával kísérje életünket továbbra is szüntelenül. Az idén 225 éves évfordulót ünnepeltünk. A hálaadó istentiszteleten Sípos Árpád kisújszállási lelkipásztor hirdette közöttünk Istennek bátorító igéjét a megfáradt Illés prófáta történetén keresztül, kit az Úr megerősített és megújult erővel ajándékozott meg. Arra buzdított, hogy mi is Tőle merítsünk naponta erőt az élet mindennapi küzdelmeihez. Dr. Csete Szemesi István püspök úr hálával emlékezett pacséri gyermekkori éveire és a hálaadás fontosságát helyezte szíveinkre. Marton Károly bánáti esperes szintén Pacsér szülöttje köszöntőjében az Istentől való békességet kívánta a gyülekezet életére. Orosz Attila bácskai esperes a hit fontosságát emelte ki. Megható ünnepségről írnak a fennmaradt iratok. Arany Gusztáv egykori pacséri lelkipásztor olvasta fel akkor a kisújszállási anyaegyház köszöntőjét, akinek sürgősen távoznia kellett Pacsérról a trianoni események után (1922-ben a SZHSZ királyság hatósága kiutasította az országból). A kisújszállásiaknak viszonzásul egy emléktáblát készíttettek a pacsériak, melyet 1938-ban adtak át az ottani templom 150 éves emlékünnepén, mely hirdeti: Utódainkban is egyek leszünk tiveletek ősi református hitünkben, atyáink örökségének őrzésében és az örök Isten imádatában. Nyúl Zoltán baptista prédikátor arra világított rák, hogy kicsiny falunk, kicsiny közösségünk is sokat tud tenni, ha szeretettel szolgál embertársai között. Az egyházi méltóságok után Kecze István kisújszállási polgármester ünnepi beszédében visszatekintett a kezdetekre, s az ősök áldott emlékét idézte, melyben kitartásuk, áldásos életük pozitív példaként A 200 éves évfordulót nem ünnepelhettük meg újabb állami akadályok gördültek ennek útjába. 10 év elmúltával azonban együtt ünnepelhettünk. Ekkor állítottuk fel templomkertünkben a kopjafát, a megemlékezés fáját, mely gyülekezetünk pecsétjén levő igét szimbolizálja: olyan leszel, mint a folyóvíz mellé ültetett fa, mely idejekorán megadja gyümölcsét. 16

17 Református Élet július kell, hogy előttünk álljon. Szombathy Zoltán a pacséri Helyi Közösség tanácsának elnöke a helyes út keresésének nehézségeiről és fontosságáról szólt. Harangszó mellett megkoszorúztuk a kopjafát. Az Aranyszál kézimunka csoport e jeles ünnep alkalmából kézimunka kiállítást is rendezett a gyülekezeti teremben. Az ünnepen elhangzott egy szép felajánlás a kisújszállási polgármester úr részéről. Segítségül eljönnek hozzánk és segítenek a kettős állampolgársági dokumentációk összeállításában. A közös múltra való emlékezés egy megerősítő kapocs, mely lehetőséget ad arra, hogy gyökereinkről ilyen formában is megemlékezzünk Csányi Erzsébet lelkipásztor Kárpát-medencei református önkéntes napok A Magyar Református Szeretetszolgálat az idén is megrendezte a Szeretethíd elnevezésű önkéntes akcióját. A felhíváshoz, a közös szolgálathoz csatlakozott a pacséri gyülekezet is. Templomunk utcai kerítésének befestésére vállalkoztunk, melyen látszott már az idő múlása. Sok helyen korroziodálódott, így egyik nap le lett alaposan tisztítva és le lett rozsdátalanítva, majd a kapun is elvégeztük a szükséges javítást. Másnap került sor a festésre. Szorgalmasan festettek férfiak és asszonyok egyaránt. Szépen zöldül, ragyog ennek köszönhetően az utcai kerítés, mely annak is bizonysága, hogy fontos az itt-lakóknak gyülekezetük környéke, rendben tartása. Egy kis áldozatos szeretet-szolgálattal bizony sok szép és nemes dolgot elvégezhetünk. Isten áldása legyen a sok szorgos kezek áldott munkáján mindenhol! Csányi Erzsébet lelkipásztor 17

18 2011. július Református Élet Gyermeknapok Dél-Bánátban Nagy örömmel gyűjtöttük egybe a gyermekeket és szerveztük meg számukra a gyermeknapot a dél-bánáti Fejértelepen (Susarán) és Hertelendyfalván (Vojlovicán) gyermek érkezett a napi programra, melyet az Ady Endre, illetve a Tamási Áron Művelődési Otthon termeiben tartottunk meg. A gyermekek már ismerősek a számunkra, hiszen évente 2-3 alkalommal Isten kegyelméből és gondoskodásából megtudjuk látogatni őket. E két gyülekezet Országos Egyházunk legdélebbi gyülekezetei közé tartozik. Messziről híres közvetlenségük, kedvességük és vendégszeretetük. Bibliai történetünk témája a Jézus feltámadása volt, ezen belül is Tamás története. Fő üzenettel: Ne légy hitetlen, hanem légy hívő. A gyermekek figyelték a képekkel illusztrált történetet és szorgalmasan válaszoltak az ismétlő kérdésekre is. Bibliai történet mellett tanultunk éneket és kézimunkáztunk is húsvéti makettet. Halász Hargita vezetésével a gyermekek több közösségi játékot tanultak, mellyel nemcsak jókedvben és nevetésben volt részük, hanem a magyar nyelvet is gyakorolták, gazdagították. Támogatóink jóvoltából a gyermekeknek tudtunk venni üditőt, csokit, sós rágcsálnivalót és gyermekirodalmat, melyet hazavihettek. Minden gyermekért hálás a szívünk, akik eljönnek, hiszen vannak családok, ahol már a szerb nyelv dominál és a gyermekek számára sincs magyar iskola. Örülünk, hogy ilyen alkalmakor is taníthajuk őket magyarul, magyar játékokra, énekekre, körjátékokra, melyet nagyon élveznek. És a legfontosabbra, Isten Igéjére. Köszönjük a szülők támogatását is, akik többször ott maradnak a programjainkon és a hertelendyfalvi óvónők segítségét, akik a gyermekek körül szorgoskodnak. Ezért tehát a lankadt kezeket és a megroskadt térdeket erõsítsétek meg, és egyenes ösvényen járjatok, hogy a sánta meg ne botoljon, hanem inkább meggyógyuljon. Zsidók 12,12-13 Halász Sámuel és Renáta Gyermekmisszió munkatárs 18

19 Református Élet július GYERMEKOLDAL BIZTONSÁGBAN ÉLNI Sári gumimatracon himbálódzott a vízen. Örült is a vakációnak, de szomorkodott is, mert apa betegen feküdt, és nagyon hiányzott neki. Dani, a bátyja ott lábatlankodott körülötte: Kihúzom a dugót a matracodból bosszantotta -, el fogsz süllyedni! Szó sincs róla felelte a kislány rajtam van a mentőövem, az megtart! És ha lehúzom rólad? kötekedett tovább. Mi bajom lehetne ebben a sekély vízben? És ha lenyomlak a víz alá? ellenkezett továbbra is Dani. Az sem számít nevetett a kislány -, ott van édesanya, nem látod? Dani elúszott a húga mellől: Veled még viccelni sem érdemes vetette oda -, nem vagy képes megijedni! Délben anya azt mondta nekik, hogy mindjárt itt lesz nagymama, mert ő apát elviszi a kórházba, alapos kivizsgálásra. A doktor bácsi mit mondott? aggódott Dani. Ő maga sem tudja, azért ajánlotta a kórházi kivizsgálást. Én nem akarom, hogy apa beteg legyen! suttogta Erzsike. Én sem, és egyikünk sem ölelte meg lányát az anya Istenre bízzuk ezt is, mint minden mást az életünkben Akkor nem árthat nekünk semmi. Bármi történik? élezte ki a kérdést Dani. Igen, bármi történik! Dani megborzongott: És ha - nem mondta tovább, az osztálytársára gondolt, akinek a mamáját autóbaleset érte. Anyjára nézett, aki azt mondta: Délelőtt meg akartad ijeszteni Sárit a tóban, és mérges voltál, mert nem volt hajlandó félni. Nos, valahogy így van ez! Aki keresztyén, annak kétsége sem lehet afelől, hogy Isten tartja őt a kezében! Ha Ő visel ránk gondot, akkor nem árthat nekünk semmi, akármilyen súlyos körülmények közé kerülnénk is. A Szentírásban nagyon sokszor olvassuk azt, hogy ne féljetek! Isten még a verebekre is gondol, hogyne gondolna ránk? Aranymondás: Ne féljetek tehát, sok verébnél értékesebbek vagytok! Máté ev. 10,31 Katekizációk időpontjai: I. csoport: június 27 - július 1-ig II. csoport: július 4-8-ig III. csoport: július ig Református Élet, a Református Keresztyén Egyház hivatalos lapja Felelős főszerkesztő: Dr. Csete Szemesi István, püspök, Feketics, Testvériség utca 26 Szerkesztették: Halász Sámuel és Renáta, Minden megjelent írásért a szerző vállalja a felelősséget, lapzárta minden hónap 15-én Az írások rövidítését és szerkesztési jogát fenntartjuk Nyomtatva: Forum Nyomda - Újvidék Megjelenik 1500 példányban Országos Egyházunk hivatalos honlap címe: 19

20

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem?

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Amikor úgy döntöttél, hogy behívod Jézust az életedbe, lehet, hogy felmerült benned a kérdés: Vajon Isten hallotta egyáltalán, amit mondtam?

Részletesebben

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert nem azért küldte az Isten az ő Fiát a világra, hogy kárhoztassa

Részletesebben

Ökumenikus Imahét Nyírbogáton 2015. január 20-24. Jézus így szólt hozzá: Adj innom! (Jn 4,7)

Ökumenikus Imahét Nyírbogáton 2015. január 20-24. Jézus így szólt hozzá: Adj innom! (Jn 4,7) Ökumenikus Imahét Nyírbogáton 2015. január 20-24. Jézus így szólt hozzá: Adj innom! (Jn 4,7) Az ökumenikus imahét estéin az élő víz forrásához kaptuk a hívó szót. Jézus találkozása és beszélgetése a samáriai

Részletesebben

Üdvözlünk Isten családjában!

Üdvözlünk Isten családjában! Üdvözlünk Isten családjában! Amikor Jézust elfogadod Megváltódnak, Isten családjának tagja leszel. Isten azt akarja, hogy ha az Ő gyermeke lettél, növekedj az Ő megismerésében, és válj minél inkább Jézushoz

Részletesebben

Arcodat keresem, Uram!

Arcodat keresem, Uram! Arcodat keresem, Uram! Imádságok az Eukarisztia elõtt Pan non hal ma, 2011. AZ EUKARISZTIA ELÕTT SZENTSÉGIMÁDÁSI ÓRA IMÁDÁS Az Úr Jézus köztünk van az Élet Kenyerében. Hálaadó lélekkel imádjuk ôt, a mi

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Az asszony

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Az asszony A Biblia gyermekeknek bemutatja Az asszony a kútnál Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org 2012

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Az asszony

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Az asszony A Biblia gyermekeknek bemutatja Az asszony a kútnál Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org BFC

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10.

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT Lekció: Márk 10. Alapige: Márk 10,45 Mert az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak,

Részletesebben

JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET

JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET I. évfolyam 3. szám szeptember, október Akarod hallani a jó hírt? Mindennek Királya Mindennek Királya, az Istennek Fia, égnek, földnek Ura Akinek véd minket a karja tőlünk

Részletesebben

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Pasarét, 2014. február 2. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Lekció: ApCsel 4,23-31 Alapige: Zsolt 124,8 A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette

Részletesebben

A helyreállítás lelki ajándékai. Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk

A helyreállítás lelki ajándékai. Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk A helyreállítás lelki ajándékai Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk 0. Áttekintés Vezetés és szervezés ; Lelkek megkülönböztetése Démonok kiűzése Gyógyítás Hit 1. A vezetés / szervezés ajándéka

Részletesebben

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Pasarét, 2012. július 1. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Alapige: Galata 4,4-7 De amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte Fiát, aki asszonytól

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

Hanukka és Karácsony

Hanukka és Karácsony Bereczki Sándor Igehirdetések 9. Hanukka és Karácsony Mindenki Temploma Hanukka és Karácsony Igehirdetés sorozat 9. Copyright 2010 Bereczki Sándor Korrektor: Dr. Gruber Tibor Kiadványszerkesztő: Danziger

Részletesebben

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Immár hoz hasznos magvakat, díszíti ékes,

Részletesebben

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája Jézusom, bízom Benned! Az Isteni irgalmasság kilencede valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája 1937. augusztus 10-én mondta az Úr Szent Faustina nővérnek: Azt kívánom,

Részletesebben

Kezdetben volt az Ige, és az Ige Istennél volt, és az Ige Isten volt.

Kezdetben volt az Ige, és az Ige Istennél volt, és az Ige Isten volt. Kezdetben volt az Ige, és az Ige Istennél volt, és az Ige Isten volt. János 1,1 Benne élet volt, és az élet volt az emberek világossága. János 1,4 1 Jézus ismét megszólalt, és ezt mondta nekik: Én vagyok

Részletesebben

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ 2 SZENT BERNÁT

Részletesebben

AZ ÚR SZABADÍTÁSA. Alapige: Zsoltár 107,13 De az Úrhoz kiáltottak nyomorúságukban, és megszabadította őket szorult helyzetükből.

AZ ÚR SZABADÍTÁSA. Alapige: Zsoltár 107,13 De az Úrhoz kiáltottak nyomorúságukban, és megszabadította őket szorult helyzetükből. Pasarét, 2013. november 10. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza AZ ÚR SZABADÍTÁSA Lekció: Zsoltár 107,1-16 Alapige: Zsoltár 107,13 De az Úrhoz kiáltottak nyomorúságukban, és megszabadította

Részletesebben

Megtanulni megbocsátani

Megtanulni megbocsátani Megtanulni megbocsátani ADUNARE Megtanulni megbocsátani. Megtanulni megbocsátani az egyik legfontosabb lecke a keresztény életünkben. A megbocsátásról tanulhatunk az egész Biblián keresztül. Amikor megbocsátunk

Részletesebben

Nagy öröm. Textus: És lőn nagy öröm abban a városban. (ApCsel 8,8).

Nagy öröm. Textus: És lőn nagy öröm abban a városban. (ApCsel 8,8). Nagy öröm Lectio: ApCsel 8,1-25. Textus: És lőn nagy öröm abban a városban. (ApCsel 8,8). Fülöp Samáriában hirdette a Messiást. Jézusról tett bizonyságot, a Szabadítóról. Az ember mindig kapcsolatban kellene,

Részletesebben

TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ. TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren

TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ. TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren 1. Tégy engem békeköveteddé, Hogy hinthessem az igemagvakat. Ó, Szentlelked

Részletesebben

Hamis és igaz békesség

Hamis és igaz békesség Hamis és igaz békesség Lectio: Jer 1,1-15 Textus: Jer 1,14 A lelkipásztor így szólt egy asszonyhoz: - Asszonyom, szokta önt kínozni a Sátán? - Engem? Soha! - No, akkor ez annak a jele, hogy ön még a Sátáné,

Részletesebben

MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL?

MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL? MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL? ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes (Róm

Részletesebben

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Újpest-Belsőváros 2004. 03. 14. Loránt Gábor IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Alapige (textus): Neh 1 és Lk 11,1 Lectio: Neh 1 Lk 11,1: Történt egyszer, hogy valahol imádkozott, és mikor befejezte, így szólt hozzá

Részletesebben

TANÉVZÁRÓ. Újpest-Belsőváros. 2006. 06. 11. Szentháromság vasárnapja. Juhász Emília

TANÉVZÁRÓ. Újpest-Belsőváros. 2006. 06. 11. Szentháromság vasárnapja. Juhász Emília Újpest-Belsőváros 2006. 06. 11. Szentháromság vasárnapja Juhász Emília TANÉVZÁRÓ Alapige (textus): Ef 6,1-4; 6,10 Olvasandó (lectio): Péld 3,1-18 Heidelbergi Káté*: XXI. ÚRNAP (*Olvasható a szolgálat végén)

Részletesebben

ISTEN IGAZI CSODÁJA. Pasarét, 2014. augusztus 10. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: 2Királyok 4,1-7

ISTEN IGAZI CSODÁJA. Pasarét, 2014. augusztus 10. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: 2Királyok 4,1-7 Pasarét, 2014. augusztus 10. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTEN IGAZI CSODÁJA Lekció: 2Királyok 4,1-7 Alapige: 2Királyok 4,1-2 Egyszer egy prófétatanítvány felesége így kiáltott

Részletesebben

Keresztény értékeink

Keresztény értékeink Keresztény értékeink NEW START 1. Táplálkozás 2. Testmozgás 3. Víz 4. Napsugár 5. Önuralom 6. Levegő 7. Pihenés 8. Lelki egyensúly Miért nehéz egészségesen élni? A keresztény öröm Örüljetek az Úrban mindenkor;

Részletesebben

KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT

KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT Pasarét, 2011. november 17. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT Alapige: 2Korinthus 5,10 Mert nékünk, mindnyájunknak meg kell jelennünk a Krisztus ítélőszéke előtt,

Részletesebben

Tanítás a gyülekezetről

Tanítás a gyülekezetről Tanítás a gyülekezetről ADUNARE Tanítás a gyülekezetről. A keresztény élet egyik legfontosabb leckéje a gyülekezetről való tanulás. Isten mindíg az Ő gyülekezetét használja arra hogy a földön véghezvigye

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK

Tartalomjegyzék. Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK Tartalomjegyzék Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK Bevezetés 59 Ruth Prince előszava 63 Az Úrnak félelme 65 Megigazulás és szentség 71 Erő, egészség 85 Vezetés,

Részletesebben

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1 É N E K F Ü Z E T A S V Á B H E G Y I R E F O R M Á T U S G Y Ü L E K E Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN JÓ ISTENÜNKRŐL ÉNEKELNI, MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K

Részletesebben

AZ ÉLET ISTENTISZTELETE

AZ ÉLET ISTENTISZTELETE Pasarét, 2014. június 1. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Földvári Tibor AZ ÉLET ISTENTISZTELETE Lekció: Róm 11,33-12,2 Alapige: 3 Móz 2,1-16 Amikor valaki ételáldozatot akar áldozni az ÚRnak,

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Jézus és Nikodémusz

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Jézus és Nikodémusz A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus és Nikodémusz Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Byron Unger és Lazarus Átírta : M. Maillot és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children

Részletesebben

Pozitív intézményi légkör

Pozitív intézményi légkör Pozitív intézményi légkör Mitől más a keresztyén iskola? Írjon le három dolgot, amely ön szerint megkülönbözteti a keresztyén iskolákat más iskoláktól! Ossza meg gondolatait az ön mellett ülővel. A keresztyén

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja

A Biblia gyermekeknek. bemutatja A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus és Lázár Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Janie Forest Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org BFC

Részletesebben

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút 1 1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút És lőn abban az időben, hogy Abimélek és Pikhól annak hadvezére megszólíták Ábrahámot mondván: Az Isten van te veled mindenben, a mit cselekszel. Mostan azért

Részletesebben

Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor

Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor NAGYSZOMBAT AZ ÚR AKARATA SZERINT Ézs 53, 9-12 És a gonoszok közt adtak sírt néki, és a gazdagok mellé jutott kínos halál után: pedig nem cselekedett hamisságot,

Részletesebben

A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése

A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése 13. Bûnbánati imádságok Advent 1. vasárnapja Istenem! Méltatlan vagyok kegyelmedre, mert sokszor és sokféleképpen vétkeztem. De légy

Részletesebben

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu EDK -k az EDM -ért Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért LÁTÁS Egyetemekre, Főiskolákra járó diákok evangéliummal való elérése, keresztyén diáktársaik által. Keresztyén diákok aktivizálása,

Részletesebben

6. TETTEK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK Gyülekezeti óraszám: 1. Egyházi iskolák óraszáma: 1.

6. TETTEK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK Gyülekezeti óraszám: 1. Egyházi iskolák óraszáma: 1. 6. TETTEK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK Gyülekezeti óraszám: 1. Egyházi iskolák óraszáma: 1. TEOLÓGIAI ALAPVETÉS (Felhasznált irodalom: I. A Heidelbergi Káté II. Második Helvét Hitvallás. Kálvin Kiadó, Budapest. 2004;

Részletesebben

Csak az Isten kegyelme segíthet

Csak az Isten kegyelme segíthet Csak az Isten kegyelme segíthet Lectio: Ef 2,1-13 Textus: Ef 2,4-10 Kedves Testvéreim! Róm 1,18-ban ezt olvassuk: Mert nyilván van az Istennek haragja mennyekből, az embereknek minden hitetlensége és hamissága

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Énekeljünk!... 66

TARTALOMJEGYZÉK. Énekeljünk!... 66 TARTALOMJEGYZÉK Előszó... 6 1. Ismerjük meg egymást!... 8 2. Magyar reformátusok vagyunk... 10 3. Ismerkedés a Bibliával... 12 4. Isten teremtette a világot... 14 5. Isten teremtette az embert... 18 6.

Részletesebben

NEM MINDENKI. Budapest, 2015. november 29. Vasárnap 10 óra Somogyi Péter lp.

NEM MINDENKI. Budapest, 2015. november 29. Vasárnap 10 óra Somogyi Péter lp. Budapest, 2015. november 29. Vasárnap 10 óra Somogyi Péter lp. NEM MINDENKI Lekció: Mt 7,21 23 Alapige: Mt 7,21 Nem mindenki megy be a mennyek országába, aki ezt mondja nekem: Uram, Uram, hanem csak az,

Részletesebben

ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK

ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK Pasarét, 2013. június 27. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK Alapige: Malakiás 1,6a A fiú tiszteli atyját, a szolga is az ő urát. És ha én atya

Részletesebben

Kérem, nyissa ki az Újszövetséget Máté 1:1-nél. Itt kezdi Máté magyarázatát arról, hogy mi az Evangélium. Ezt olvashatjuk:

Kérem, nyissa ki az Újszövetséget Máté 1:1-nél. Itt kezdi Máté magyarázatát arról, hogy mi az Evangélium. Ezt olvashatjuk: Mi az evangélium? Jó az, ha időt tudunk áldozni arra, hogy átgondoljuk mi a Biblia üzenete. Bizonyára sokan óvatosak a vallásokkal, a templomba járással, az egyházi rituálékkal, és a hagyományok követésével.

Részletesebben

Függelék. 2. Unitárius hitvallás.

Függelék. 2. Unitárius hitvallás. Függelék. 2. Unitárius hitvallás... Hiszek egy Istenben a világ teremtőjében fenntartójában és az emberiség szeret'ő atyjában;.. Hiszek az ember Jézusban" az ő isteni kulde. tésében az ő tanainak udvözítő

Részletesebben

ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7

ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7 Tartalom ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7 5 A RÓMAIAKNAK ÍRT LEVÉL 11 Bevezetés 14 A levél szövege 14 Címzés és köszöntés (1,1-7) 16 Hálaadás és a téma megjelölése (1,8-17) 1. TANÍTÓ RÉSZ (1,18-11,36)

Részletesebben

NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT

NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT Szent Claret Mária Antal (1807 1870) gondolatai alapján Szeretett gyermekem! Látogass meg engem gyakran az Oltáriszentségben! Nem szükséges hosszasan maradnod és sokat

Részletesebben

Péter és az ima hatalma

Péter és az ima hatalma A Biblia gyermekeknek bemutatja Péter és az ima hatalma Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Janie Forest Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Átírta : Ruth Klassen 60/57. Történet www.m1914.org Bible for

Részletesebben

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim!

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim! Üzenet A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim! Vala pedig a farizeusok közt egy ember, a neve Nikodémus, a zsidók főembere: Ez jöve Jézushoz

Részletesebben

A Fiú. 2. tanulmány. július 5 11.

A Fiú. 2. tanulmány. július 5 11. 2. tanulmány A Fiú július 5 11. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: Dániel 7:13-14; Máté 11:27; 20:28; 24:30; Lukács 5:17-26; János 8:58 Mert az embernek Fia sem azért jött, hogy néki szolgáljanak, hanem

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Bevezető rész

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Bevezető rész Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. június 22. A szentmise Bevezető rész I.A liturgia = Az Egyház istentisztelete Kettős célja:

Részletesebben

Tanuljunk imádkozni ADUNARE

Tanuljunk imádkozni ADUNARE Tanuljunk imádkozni ADUNARE Tanuljunk imádkozni. Imádkozni tanulni olyasvalami ami örömet hoz az életünkbe és Istennek is tetsző. Az egyik legfontosabb lecke amelyet megtanulhatunk az az hogy hogyan imádkozzunk,

Részletesebben

A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE

A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE IV. évfolyam 1. szám 2011. január Az én lábamnak szövétneke a te igéd, és ösvényemnek világossága. Őszinte téli fák Bódás János Hazug a nyár

Részletesebben

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Templomunk-iskolánk nevelési helyszíne Nagy előnye iskolánknak, hogy földrajzilag is közel áll hozzánk fenntartó gyülekezetünk temploma. Hagyományosan minden tanévet itt kezdünk,

Részletesebben

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde.

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Pasarét, 2013. október 24. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza A LÉLEK KARDJA Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Imádkozzunk! Hálaadással

Részletesebben

Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé

Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé III. évfolyam 2. szám 2016. február Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé Érezzétek és lássátok, milyen édes az Úr A nagyböjt az Egyház ajándéka, amely megújításunkra szolgál. A heteken át tartó utazás,

Részletesebben

bibliai felfedező 1. TörTénET: Az evangélisták Máté Bibliatanulmányozó Feladatlap

bibliai felfedező 1. TörTénET: Az evangélisták Máté Bibliatanulmányozó Feladatlap Írd ide az adataidat! neved: Korod: Születésnapod: Címed: Telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliatanulmányozó Feladatlap bibliai felfedező 1. TörTénET: Az evangélisták Máté Olvasd el:

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát A Biblia gyermekeknek bemutatja Ésaiás a jövőbe lát Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Jonathan Hay Átírta : Mary-Anne S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát A Biblia gyermekeknek bemutatja Ésaiás a jövőbe lát Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Jonathan Hay Átírta : Mary-Anne S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

Az utolsó ítélet. (Advent 3.)

Az utolsó ítélet. (Advent 3.) Az utolsó ítélet (Advent 3.) Lectio: Mt 11,2-6 Textus: Jel 20,11-12 Az Ige felirata: Az utolsó ítélet. S valóban Jézus Krisztus visszajövetelekor lesz az utolsó ítélet. Az Ige azt mondja, hogy a fehér

Részletesebben

Drága Gyülekezet! 2014. június 15. Mandabokor, Kálmánháza, Felsősima Istentisztelet. 3 Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atyja, aki

Drága Gyülekezet! 2014. június 15. Mandabokor, Kálmánháza, Felsősima Istentisztelet. 3 Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atyja, aki 2014. június 15. Mandabokor, Kálmánháza, Felsősima Istentisztelet 3 Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atyja, aki megáldott minket mennyei világának minden lelki áldásával a Krisztusban. 4 Mert

Részletesebben

ŐRIZZ, URAM! Lekció: 1Sámuel 24,1-9

ŐRIZZ, URAM! Lekció: 1Sámuel 24,1-9 Pasarét, 2011. szeptember 4. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza ŐRIZZ, URAM! Lekció: 1Sámuel 24,1-9 Alapige: 1Sámuel 26,23-25 Az Úr mindenkinek megfizet a maga igazsága és hűsége szerint, mert

Részletesebben

Maradjunk meg a saját erősségünkben!

Maradjunk meg a saját erősségünkben! Maradjunk meg a saját erősségünkben! Pál apostol ezt írja a rómaiaknak: Mert tudjuk, hogy az egész teremtett világ, egyetemben fohászkodik és nyög mind idáig. (Rm. 8, 22) E szavak közel kétezer éve hangoztak

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

ELJÖN AZ ÚR. Lekció: Malakiás 3,1-6. Alapige: Malakiás 3,1...eljön az ő templomába az Úr...

ELJÖN AZ ÚR. Lekció: Malakiás 3,1-6. Alapige: Malakiás 3,1...eljön az ő templomába az Úr... Pasarét, 2014. március 23. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László Lekció: Malakiás 3,1-6 Alapige: Malakiás 3,1...eljön az ő templomába az Úr... ELJÖN AZ ÚR Imádkozzunk! Dicsőítünk

Részletesebben

A Hegyi Beszéd. 3. tanulmány. április 9-15.

A Hegyi Beszéd. 3. tanulmány. április 9-15. 3. tanulmány A Hegyi Beszéd április 9-15. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: 1Mózes 15:6; Mikeás 6:6-8; Máté 5 7; 13:44-52; Lukács 6:36; Róma 7:7; 8:5-10 Amikor befejezte Jézus ezeket a beszédeket, a

Részletesebben

Vezess úgy, mint Jézus! Dr. Gary L. Johnson

Vezess úgy, mint Jézus! Dr. Gary L. Johnson Vezess úgy, mint Jézus! Dr. Gary L. Johnson A vezetőfejlesztés jézusi módszere 2 Timóteus 2:2 1) Válassz jól Lukács 6:12-16 1 Timóteus 5:22 Elhívás Jellem Képességek 2) Fektess be időt 12 Egy A három Egy

Részletesebben

TANÉVNYITÓ BUZDÍTÁS. Olvasandó (lectio): Mk 6,45-52. Alapige (textus): Mk 6,50

TANÉVNYITÓ BUZDÍTÁS. Olvasandó (lectio): Mk 6,45-52. Alapige (textus): Mk 6,50 Újpest-Belsőváros 2008. 09. 07. Juhász Emília TANÉVNYITÓ BUZDÍTÁS Alapige (textus): Mk 6,50 Olvasandó (lectio): Mk 6,45-52 Ezután azonnal megparancsolta tanítványainak, hogy szálljanak hajóba, és menjenek

Részletesebben

VIII. Parancs Ne hazudj! Mások becsületében kárt ne tégy! Fegyver a lelketlen hamisság és hazugságok ellen Igen az igazságra

VIII. Parancs Ne hazudj! Mások becsületében kárt ne tégy! Fegyver a lelketlen hamisság és hazugságok ellen Igen az igazságra Felnőtt Katekézis VIII. Parancs Ne hazudj! Mások becsületében kárt ne tégy! Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. május 04. Fegyver a lelketlen hamisság és hazugságok ellen Igen az igazságra

Részletesebben

A tanítványság és az ima

A tanítványság és az ima január 11 17. A tanítványság és az ima SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Dániel 9:2-19; Máté 14:22-23; 26:36; János 17:6-26; Zsidók 2:17; 1Péter 4:7 De nemcsak őérettök könyörgök, hanem azokért is,

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. A gazdag ember és a szegény ember

A Biblia gyermekeknek bemutatja. A gazdag ember és a szegény ember A Biblia gyermekeknek bemutatja A gazdag ember és a szegény ember Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot és Lazarus Átírta : M. Maillot és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta :

Részletesebben

A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi

A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi együtt vagyunk 126 A tisztelet csak Istené 48 A végtelenhez

Részletesebben

Bérmálási vizsgakérdések

Bérmálási vizsgakérdések 1 Bérmálási vizsgakérdések 1. Miért bérmálkozol? Hogy a Szentlélek ajándékát elnyerjem. 2. Mire képesít a Szentlélek a bérmálkozásban? Hogy felnőtt keresztény legyek, vagyis saját akaratomból Jézus tanítványa

Részletesebben

AZ APOSTOLOK CSELEKEDETEI avagy A KERESZTÉNY VALLÁS GYÖKEREI

AZ APOSTOLOK CSELEKEDETEI avagy A KERESZTÉNY VALLÁS GYÖKEREI AZ APOSTOLOK CSELEKEDETEI avagy A KERESZTÉNY VALLÁS GYÖKEREI Egészen bizonyos, hogy azok az apostolok, akik korábban Jézus közvetlen tanítványai voltak (tehát a 12-höz tartoztak), tanításaik alkalmával

Részletesebben

bibliai felfedező C3 Ajánlott további olvasásra: Máté 4:23-25 Márk 1:32-34 János 5:17-27 1. rész: Az Úr hatalma Egy beteg meggyógyítása

bibliai felfedező C3 Ajánlott további olvasásra: Máté 4:23-25 Márk 1:32-34 János 5:17-27 1. rész: Az Úr hatalma Egy beteg meggyógyítása Írd ide az adataidat! Neved: Korod: születésnapod: Címed: Telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliatanulmányozó Feladatlap bibliai felfedező 1. rész: Az Úr hatalma Egy beteg meggyógyítása

Részletesebben

KIÁLTÓ SZÓ. Pasarét, 2014. január 12. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: Ézsaiás 40,1-10

KIÁLTÓ SZÓ. Pasarét, 2014. január 12. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: Ézsaiás 40,1-10 Pasarét, 2014. január 12. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza KIÁLTÓ SZÓ Lekció: Ézsaiás 40,1-10 Alapige: János 1,19-23 Ez János bizonyságtétele. Amikor a zsidók papokat és lévitákat

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus születése Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot Átírta : E. Frischbutter és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus csodái

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus csodái A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus csodái Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Byron Unger és Lazarus Átírta : E. Frischbutter és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. A Mennyország, Isten. otthona

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. A Mennyország, Isten. otthona A Biblia gyermekeknek bemutatja A Mennyország, Isten gyönyörű otthona Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Átírta : Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

Hittan tanmenet 4. osztály

Hittan tanmenet 4. osztály Hittan tanmenet 4. osztály Heti óraszám:1 Összes óra: 40 Az Élet a hitben című hittankönyvhöz Plébániai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

NYILVÁNVALÓ SZERETET

NYILVÁNVALÓ SZERETET Pasarét, 2015. december 25. (péntek) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza NYILVÁNVALÓ SZERETET Énekek: 182; 321,1-3. 4. 6-7; 447 Lekció: Lukács 2,1-14 Alapige: 1János 4,9-10 Azáltal lett nyilvánvalóvá

Részletesebben

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com Korrektúra: Egri Anikó 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 Az összefogás döbbenetes ereje... 4 Depressziós helyett bajnok... 6 Na

Részletesebben

A gazdag ember és a szegény ember

A gazdag ember és a szegény ember A Biblia gyermekeknek bemutatja A gazdag ember és a szegény ember Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot és Lazarus Átírta : M. Maillot és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta :

Részletesebben

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3)

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Szentségek vételére felkészítő kiadvány. Kiadja: Szent József Plébánia. Cím: 8800 Nagykanizsa Ady E. 15. Felelős kiadó és szerkesztő: Váron István. E-mail: varonistvan@gmail.com

Részletesebben

A Mennyország, Isten gyönyör otthona

A Mennyország, Isten gyönyör otthona A Biblia gyermekeknek bemutatja A Mennyország, Isten gyönyör otthona Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Átírta : Sarah S. 60/60. Történet www.m1914.org Bible

Részletesebben

LUKÁCS EVANGÉLIUMA io~- {. FORDÍTÁS ÉS MAGYARÁZAT DR. PRŐHLE KÁROLY. teológiai akadémiai tanár

LUKÁCS EVANGÉLIUMA io~- {. FORDÍTÁS ÉS MAGYARÁZAT DR. PRŐHLE KÁROLY. teológiai akadémiai tanár LUKÁCS EVANGÉLIUMA FORDÍTÁS ÉS MAGYARÁZAT 1990 - io~- {. DR. PRŐHLE KÁROLY teológiai akadémiai tanár EVANGÉLIKUS EGYETEMES SAJTÓOSZTALY Budapest, 1966 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés.,. 1. Lukács, a szerző 2.

Részletesebben

Mit keresitek az élőt a holtak között

Mit keresitek az élőt a holtak között Isten szeretete csodálatosan ragyogott Jézusból. - Olyan tisztán, hogy emberi életek változtak meg általa. - Akik találkoztak Jézussal, s engedték, hogy megérintse őket az Ő szeretete, azok elkezdtek vágyakozni

Részletesebben

Gyászszertartás Búcsúztató

Gyászszertartás Búcsúztató Gyászszertartás Búcsúztató Nyitó ima: Mennyei Atyánk, azért jöttünk össze a mai napon, hogy lerójuk tiszteletünket és kegyeletünket szeretett teremtményed, élete előtt. Összejöttünk, hogy hálát adjunk

Részletesebben

Szószék - Úrasztala - Szertartások

Szószék - Úrasztala - Szertartások Szószék - Úrasztala - Szertartások SIMÉN DOMOKOS MILYEN JÓ AZ AJÁNDÉKOZÓ ISTEN! Mt 20, 1-16 Joachim Jeremiás Jézus példázatai" című könyve szerint Jézus valódi példázatai - a szinoptikusoknál 40, Tamás

Részletesebben

Vetélkedő kérdések és válaszok. A kivetítőn látható képek hogyan kapcsolódnak Jézus életéhez? Milyen történet kapcsolódik hozzájuk?

Vetélkedő kérdések és válaszok. A kivetítőn látható képek hogyan kapcsolódnak Jézus életéhez? Milyen történet kapcsolódik hozzájuk? Vetélkedő kérdések és válaszok 1. feladat A kivetítőn látható képek hogyan kapcsolódnak Jézus életéhez? Milyen történet kapcsolódik hozzájuk? 1. Jézus születése, a napkeleti bölcsek látogatása 2. Menekülés

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. A földműves és a mag

A Biblia gyermekeknek bemutatja. A földműves és a mag A Biblia gyermekeknek bemutatja A földműves és a mag Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot és Lazarus Átírta : E. Frischbutter és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for

Részletesebben

Végső dolgok - Egy végtelen világ

Végső dolgok - Egy végtelen világ Végső dolgok - Egy végtelen világ Felnőtt katekézis, 2011. november 04. Előadó: Maga László Plébános atya Miről is szólhatott volna Plébános atyánk péntek esti előadása, mint a Végső dolgokról, hiszen

Részletesebben

HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS. Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) Szepesy László

HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS. Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) Szepesy László Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS Alapige: Malakiás 2,13-16 És ezt is cselekszitek: betöltitek az Úr oltárát könnyhullatással, sírással

Részletesebben

A megváltás története, I. rész

A megváltás története, I. rész A megváltás története, I. rész A megváltás története című írásaink olyan sorozatot alkotnak, amelyek a bűnbeeséstől kezdve Isten Fia emberré lételéig végigkísérik Isten küzdelmét az ember megváltásáért.

Részletesebben

AZ ÚRNAP DÉLELÕTTI ISTENTISZTELET

AZ ÚRNAP DÉLELÕTTI ISTENTISZTELET AZ ÚRNAP DÉLELÕTTI ISTENTISZTELET A) ÚRVACSORÁVAL A szolgálattevõ az úrasztalához egyenesen a szószékre megy, és Isten igéjével köszönti a gyülekezetet. KÖSZÖNTÉS 1. Kegyelem néktek és békesség Istentõl,

Részletesebben

Gyermekimák. mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában.

Gyermekimák. mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. PPEK 879 Gyermekimák Gyermekimák mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. Bővebb felvilágosításért és a könyvtárral kapcsolatos legfrissebb

Részletesebben

VIZSGÁLJÁTOK MEG A LELKEKET!

VIZSGÁLJÁTOK MEG A LELKEKET! Pasarét, 2012. augusztus 30. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza VIZSGÁLJÁTOK MEG A LELKEKET! Alapige: 1János 4,1 Szeretteim, ne higgyetek minden léleknek, hanem vizsgáljátok meg a lelkeket,

Részletesebben