Utaink állapota térképen június 21. KÖZÉRDEKŰ ÖNKORMÁNYZATI LAP XIV. ÉVFOLYAM 8. SZÁM

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Utaink állapota térképen. 2013. június 21. KÖZÉRDEKŰ ÖNKORMÁNYZATI LAP XIV. ÉVFOLYAM 8. SZÁM"

Átírás

1 Ára:150 Ft június 21. KÖZÉRDEKŰ ÖNKORMÁNYZATI LAP XIV. ÉVFOLYAM 8. SZÁM Új csarnokkal bővült az Unitrade M&M Kft. 7. oldal Trianoni megemlékezés és országzászló szentelés 8. oldal A pedagógusokat köszöntötték 5. oldal Utaink állapota térképen A Képviselő-testület a 2014-es költségvetés tervezésekor elsődleges feladatként jelölte meg a város útjainak rendbetételét. Ennek érdekében a Műszaki Osztály térképen jelölve adott tájékoztatást a jelenlegi állapotokról, mely a következő időszak munkálatainak sorrendjét is meghatározta. A térkép a 2. oldalon található. Gyermeknapi rendezvények 9. oldal

2 XIV. évf. 8. szám Kunszentmártoni Hír-Lap 2 A burkolt utak helyreállításának első üteme: Deák Ferenc utca Csongrádi-Szentesi út kereszteződés Csokonai út (Temető felé) Bercsényi út (sarok) Körforgó Alkotmány-Munkácsy kereszteződés Alkotmány út Kölcsey út Munkácsy utca Hunyadi út Pozsonyi út Kossuth utca (Hídfő) Bartók Béla út Táncsics Mihály utca Vásár tér Bajcsy-Zs. utca A térképen jelölt színek jelentése: - rózsaszín: burkolt út - zöld: útalap - fekete: földút

3 XIV. évf. 8. szám Kunszentmártoni Hír-Lap 3 Májusban is megtartotta soros ülését a képviselő testület Módosultak a szociális ellátás díjai Május 31-én harmincnégy napirendi pont várta a képviselő-testület tagjait. A hosszasan elhúzódó testületi ülés témái közül azokról adunk most részletes tájékoztatót, melyek a város lakosságát közvetlenül is érintik. Ezek a témák a gyermekvédelmi rendszer működéséről, a település fejlesztésére és térségközponti szerepének megerősítésére elnyert pályázatok alakulásáról, a szociális ellátás díjairól, a hulladékszállítás díjizetéséről, valamint a parkolási rendszerhez kapcsolódó legfőbb kérdésekről szólnak. egyes pénzbeli szociális ellátások fajtáit, azok igénylésének módját, az aktív korúak ellátására való jogosultság feltételeit. Szabályozásra kerülnek a természetbeni szociális ellátások, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátások. Az eddigi szabályozás a különféle segélyek igénylésénél, feltételként olyan alacsony összegű egy főre jutó jövedelmet határozott meg, amely a segélyezést csak a rászorultak kisebb körénél tette lehetővé. Az önkormányzat évi költségvetésében meghatározott szociális segélykeret lehetővé teszi, hogy a testület bővítse a segélyezésben részesíthetők körét, illetve az adható segély összegénél is lehessen nagyobb mértékű méltányosságot gyakorolni. A képviselők módosították a rendeletben szereplő ellátási, Szociális ellátás A képviselő-testület módosította a szociális igazgatásról és az egyes helyi szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendeletet. A rendelet szabályozza SEGÉLYEZÉSI a különféle ÉRTÉKHATÁROK szociális támogatási, TERVEZETT segélyezési VÁLTOZÁSAI formák igénylésének feltételeit, ez ellátások iránti kérelmek előterjesztésének szabályait. Az által a lakosság szélesebb köre részesülhet támogatásban. ÁTMENETI SEGÉLY RENDKÍVÜLI GYVT. TEMETÉSI SEGÉLY KÖZGYÓGYELLÁ- TÁS MÉLTÁNYOS A segélyezési értékhatárokat az alábbi táblázat tartalmazza: jelenlegi egyedülálló Család Ft Méltányos Ft Tervezett egyedülálló Tervezett család Tervezett méltányos max.össz Ft Ft Ft Ft Ft Nyugdíjmin.= Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Nyugdíjmin. = Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft gyógyító Ft Ft gyógyító ellátás: ellátás: Ft Ft Gyermekvédelem Az önkormányzatok számára kötelező alapfeladat a helyi gyermekvédelmi hálózat kiépítése. A gyermekek védelmét biztosító feladat-és hatáskörök egy részét Kunszentmárton Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, átruházott hatáskörben az Egészségügyi, Szociális és Közbiztonsági Bizottság, a hatósági feladatokat a jegyző látja el. Feladatuk elsősorban a pénzbeli és természetben nyújtott ellátások biztosítása. A gyermekvédelmi rendszerhez szorosan kapcsolódó feladatot lát el a Szociális Alapellátási Központ és Bölcsőde, a Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat, a helyi Védőnői Szolgálat, a háziorvosok és a gyermekorvosok, a közoktatási intézményekben dolgozó gyermekés ifjúságvédelmi felelősök, a rendőrség, ügyészség és a bíróság. Ezek a szervek jelzőrendszert alkotnak, melynek tagjai jelzik az észlelt problémákat, illetve hatósági eljárást kezdeményeznek a gyermek elhanyagolása, bántalmazása, vagy egyéb veszélyeztető tényező fennállása, továbbá a gyermek önmaga által előidézett súlyos, önveszélyes magatartása esetén. Ilyen jelzéssel bármely állampolgár és a gyermekek érdekeit képviselő bármely szervezet is élhet. A gyámhivatali feladatokat már a Kunszentmártoni Járási Hivatal látja el, így a beszámoló a gyámhivatali intézkedéseket már nem tartalmazta. Veres István tanácsnok elismeréssel szólt a jelzőrendszerben résztvevőkről, hiszen nincsenek könnyű helyzetben munkájuk során. Egyúttal aggodalmát fejezte ki a demográiai számadatokat látva, ugyanis ebből igen jól látszik, hogy Kunszentmárton lakossága csökkenő tendenciát mutat ben 8755 főt számláltak, melyből a 0-18 éves korosztály 1366 fő, ezáltal az oktatási intézmények léte is veszélybe kerülhet. A hátrányos helyzetű gyermekek száma igen magas, és ez plusz feladatokat ró mind a pedagógusokra, mind a jelzőrendszeri tagokra. Veres István a helyzetet nem látja addig megoldottnak, míg a munkanélküliség nem változik országosan és városi szinten egyaránt. Dr. Czuczi Mihály polgármester a képviselő-testület nevében köszönte meg mindazok munkáját, akik a gyermekvédelem területén végzik tevékenységüket, hiszen valóban nem könnyű a feladatuk. A polgármester tolmácsolta a szülők kérését a bölcsődei létszám megnöveléséről. Erre azonban egy későbbi ülésen vissza kell térnie a testületnek. Czuczi Mihály jelezte, hogy elkészült az Unitrade Kft. új üzemcsarnoka, amellyel a vállalkozás további munkahelyeket teremthet, ezáltal olyan szülők is munkához juthatnak, akiknek kisgyermekük napközbeni elhelyezése gondot okozhat.

4 XIV. évf. 8. szám Kunszentmártoni Hír-Lap 4 Pályázatok A képviselő-testület különösen nagy hangsúlyt fektet a városfejlesztésre. Saját erőből azonban a város nem tudja megvalósítani a szükséges beruházásokat, így pályázati forrásokból próbálják megoldani azokat. Az önkormányzatnak jelenleg is vannak beadott és folyamatban lévő pályázatai. A május végi ülésen hosszasan tárgyalta a testület az erről szóló napirendi pontot. Pályázati forrásból valósulhat meg Kunszentmártonban a csatornahálózat bővítése, és a bentlakásos idősek otthonának korszerűsítése, ez utóbbira 62,5 millió forintot nyert az önkormányzat. A Kunszentmártoni Kistérség Járóbeteg Szakellátásának komplex fejlesztése befejeződött, és néhány hete már a betegeket is a felújított épületben fogadják a szakemberek. Jauernik István a folyamatban lévő pályázatok között említette meg az Általános Művelődési Központ két nagy értékű pályázatát, melyből az egyik, az idei évben megvalósuló programokra elnyert összeg, a másik pedig a raktárhelyiség felújítása. A képviselő kérte, hogy a csatornahálózat bővítésének megvalósulásához minél hamarabb zárják le a kivitelezésre kiírt közbeszerzési pályázatot, hiszen a munkálatoknak november 31-ig meg kell valósulniuk. A sportcsarnokba beszerelték a kazánt, mellyel a gázfűtést szeretnék majd részben kiváltani, azonban a képviselő aggodalmát fejezte ki a tüzeléshez szükséges faapríték előállítását és tárolását illetően. Kérte, hogy legyen egy felelőse az ehhez szükséges munkafolyamat végrehajtásának, hiszen az októberi fűtési szezonra már tökéletesen kell működnie a kazánnak. Dr. Pusztai Gabriella intézményvezető a múzeum látványraktárának kialakításával kapcsolatban elmondta, hogy a nettó 82 millió forintos pályázat csak az épület belsejét engedi felújítani. A tető cseréjét önerőből kell megoldani, a forrást azonban ehhez is meg kell találni. Ennek lehetőségét a testület önkormányzati ingatlanok értékesítésében látja, illetve az adósságkonszolidáció lezárulta után megvizsgálják, tudnak-e erre összeget átcsoportosítani. A múzeumi raktár kialakítása és a városi rendezvények is része lehet annak a turizmusfejlesztési koncepciónak, melyet a képviselő-testület ezen az ülésen megtárgyalt. A koncepció megfogalmazza, hogy a város legnagyobb környezeti adottsága a Hármas-Körös folyó és holtágai, így elsősorban a vízi turizmusra lehetne építkezni. A Körös- Völgye Natúrpark Egyesület által készülőben van egy vízi túraútvonal kialakítása, illetve szeretnének egy kerékpáros túraútvonalat is létrehozni. Ez utóbbihoz azonban fontos lenne, hogy több kerékpárút épüljön meg, mely a településeket köti össze. Veres István tanácsnok a turizmusfejlesztést továbbgondolva felvetette a szálláshelyek kialakításának lehetőségét, akár egy régi épület felújításával, akár a lakosságot bevonva, esetleg a gasztro turizmust erősítve. Wenner-Várkonyi Attila elmondta, hogy formálódik egy vízi turizmushoz kapcsolódó pályázat, melyet a Leader Egyesülettel közösen is meg lehetne valósítani, ezáltal jelentősen erősödne Kunszentmárton, és a társult települések turisztikai pozíciója, azonban a konkrétumok később készülnek majd el. Sárközi György tájékoztatta a testületet a Körös-Völgye Natúrpark terveiről. Jelenleg egy ismertető kiadvány készül majd el, melyben már Kunszentmárton is szerepelni fog. Ezen az ülésen a szabadstrand üzemeltetésének a feltételeiről szóló beszámoló is a testület elé került. Sárközi György képviselő tájékoztatta a testületet az üzemeltetés előkészítésének fejleményeiről, melynek legfontosabb része, az engedélyek beszerzése is a végéhez közeledik. Előre láthatólag a nyáron már birtokba vehetik a fürdőzők a Körös-partot. Szemétszállítás január 1-től a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat a helyi önkormányzat nem jogosult megállapítani, ezért a képviselő-testületnek hatályon kívül kell helyeznie a szilárd hulladék szállítására és ártalmatlanítására vonatkozó közszolgáltatási díj mértékét megállapító szabályozást. A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal első alkalommal szeptember 30-ig tesz javaslatot a miniszter felé a díjmegállapításra. A képviselő-testület hatályon kívül helyezte az önkormányzati rendeletet, azonban Jauernik István aggályát fejezte ki a felől, hogy a hulladékszállítást végző szolgáltató még nem számlázta ki a szolgáltatás díját a lakosság felé. Sok családot hoz nehéz helyzetbe a szolgáltató azzal, ha a féléves díjat egy összegben izetteti meg.. Dr. Czuczi Mihály egyetértve a képviselővel kifejtette, hogy már megtörtén a szolgáltató felszólítása, és ígéretet kapott az önkormányzat arra, hogy napokon belül megkezdik az első negyedéves díjak kiszámlázását a lakosság felé. Parkolás A parkolási díj bevezetésének hatásait folyamatosan i- gyelemmel kísérik a város képviselői. A május 31-i ülés egyik napirendi pontja a parkolási díj bevezetésével kapcsolatos költségek és bevételek alakulását tárta a képviselők elé. A beszámolóból kiderül, hogy a parkolási rendszer bevezetésére Ft-ot irányoztak elő, melyből eddig Ft lett felhasználva. Az első hetekben számos panasszal találkoztak a parkoló őrök, melyből sok utalt a parkoló órák és a megfelelő tájékoztatás hiányára utaltak, ez azonban idővel mérséklődni látszik. Áprilisban Ft folyt be az önkormányzat kasszájába. Sárközi György utalt arra, hogy a rendszer bevezetésének fő célja az utak Kátyúzás a Köztársaság téren állapotának helyreállítása volt, és megkérdezte, hogy a már látható újításokat a befolyt összegből fedezik-e? A kérdésre Czuczi Mihály kifejtette, hogy ezeknek a bevételeknek a felhasználását egyelőre még nem tudják az útfelújításra fordítani. A már többször említett felújításra szoruló százegy utca egy részének helyreállítását a városgondnokság már megkezdte, és a költségek egy részét a saját keretének terhére ajánlotta fel a polgármester. Hemrik Krisztina

5 XIV. évf. 8. szám Kunszentmártoni Hír-Lap 5 Városi Pedagógus Nap Osztani magad: - hogy így sokasodjál; (Váczi Mihály) Kunszentmárton önkormányzata minden évben kö- kezdte kialakítani tanítványaiban az egészséges versenyszönetet mond a pedagógusoknak mindazért az áldoza- szellemet. tos munkáért, melyet nap mint nap végeznek A diákélet aktív résztvevője, szervezője volt. A szülők is megtisztelték bizalmukkal, szívesen fogadták nevelési taaz idei ünnepség rendhagyó volt az elmúlt évekhez ké- nácsait. pest, hiszen számos változás történt az oktatás és a város Jelentős szerepet vállalt az alsó tagozatos munkaközöséletében egyaránt. Egy évvel ezelőtt még a sportcsarnok ségben. Gyakran szerepeltek tanítványai az iskolai gálán, adott helyet az ünnepségnek, ahol a Kunszentmártoni Kis- és eredményes teljesítményt mutatott fel a szavalóversetérség Többcélú Társulásához tartozó tizenkét település nyeken elért helyezésekkel is. pedagógusait köszöntötték. Erre idén már nem kerülhetett Sokoldalú nevelő, aki igyekezett átlátni nemcsak a tanísor, hiszen a társulások megszűntek, január 1-ével pedig a tással összefüggő problémaköröket, hanem az iskola egéklebelsberg Intézményfenntartó Központ vette át a közok- szével foglalkozó tevékenységeket is. tatási feladatokat. Kovácsné Kukovecz Anita az áljúnius 7-én a Bartók Béla Teremben köszöntötte az óvótalános iskola francia biológia nőket, tanítókat, tanárokat, aktív és nyugdíjas pedagógu földrajz szakos nevelőjének az sokat Dr. Czuczi Mihály polgármester, és ebben az évben idei tanévben kiváló munkájáért a első alkalommal Vass Zoltán, a Kunszentmártoni TankerKlebersberg Intézményfenntartó ület igazgatója. Központ Elnöke emléklapot adoa Kunszentmártoni Általános Iskola és Művészeti Iskola mányozott. A tanárnő iatal kora tanulói műsorral köszöntötték az ünnepelteket. ellenére nagy szakmai, módszertani Dr. Czuczi Mihály beszédében méltatta a pedagógusok ismeretről tesz nap mint nap tanúmunkáját, és hangsúlyozta, hogy elismeréssel kell adózbizonyságot. Jelenleg 5. osztályos nunk mindazért, amit a gyermekek fejlődéséért, színvonaosztályfőnökként azon dolgozik, las oktatásáért megtesznek. A polgármester utalt arra, hogy hogy osztályát igazi közösséggé a törvény adta lehetőségek is nagymértékben befolyásolják kovácsolja, és könnyebbé tegye az oktató-nevelő munkát. Beszédében hangsúlyozta, nin- számukra a kamaszkor, az ifjúvá serdülés folyamatát. csenek könnyű helyzetben a mai pedagógusok, hiszen a Évente több versenyre nevezi diákjait. Idén a Curie Körhíradásokból is tapasztalhatjuk, hogy a nevelő célzatú fe- nyezetvédelmi Verseny megyei döntőjén 2. helyezett lett gyelmezés lehetőségének hiányával is meg kell küzdeniük. csapata, a Sajó Károly Környezetvédelmi Versenyen és az Ezt a gondolatot folytatta ünnepi beszédében Vass Zoltán országos szintű Irány Ausztrália csapatversenyben egy Mindenki, aki valaha volt diák, bevallva, vagy talán aránt a 6. helyen végeztek tanítványai. olykor titkoltan, mindenképpen őszinte tiszteletet érez a Zsíros István szintén pedapedagógusok iránt. Ha ez a tisztelet és tekintély meg is kogógus napi emléklapot vehepott, valahol, titkoltan még működik a társadalomban. Sok tett át. Zsíros István tanórai ellenhatás van, és sokat kell tenni azért, hogy helyrebillenmunkájában felkészült és jen, de a nevelő, a tanár, a példa mégis ott van a felnövekvő alapos, a szakmai fejlődést nemzedék tagjai előtt. Az igazgató kiemelte, hogy a megfolyamatosan nyomon köveváltozott szociális és társadalmi körülmények között egyre ti, és próbálja azt tanítványanehezebb a pedagógusi munka. inak átadni. A szakmai elméa nevelői munka elismeréseként ezen a napon kerültek let és gyakorlat összhangjára átadásra a több évtizedes munkát elismerései is. törekszik, ezért szoros kaptóthné Barna Mária Pedagógus Szolgálati Emlékérem csolatot tart fenn a gyakorkitüntetésben részelati oktatókkal. Példa értékű sült, aki 1972 óta volt munkát végez a tehetségnevelője a Kunszentgondozás terén, szinte nem mártoni ÁMK-nak, múlik el tanév, hogy diákjai ne vennének részt a Szakma illetve a jogelőd Szé- Kiváló Tanulója Versenyen. Az elmúlt öt évben a kőműves chenyi István Álta- szakmában hat tanuló mentesült a szakmai vizsga letétele lános Iskolának. Az alól a Szakma Sztár Fesztiválon elért eredménye alapján. eddigi 40 éves pálya- Több alkalommal kapott osztályfőnöki megbízást, tanítváfutását az iskola, a nyaival jó a kapcsolata, következetes és segítő szándékú. tanulók, a pedagógus A mindennapokban azt a lelkiismeretességet várja el tőlük szakma iránti nagy- is, amit példának mutat. A tanulási, magatartási gondokkal fokú elkötelezettsé- küzdő tanulókkal is igyekszik megtalálni a közös hangot, ge jellemezte. Nagy mindent elkövet a lemorzsolódás csökkentése érdekében. hangsúlyt fektetett a Dobrosi Dénesné 50 évvel ezelőtt vehette át diplomáját, felzárkóztatásra és a ezért Arany Oklevélben részesül, melyet a Szegedi Tudotehetséggondozásra. mányegyetemen vehet át. Tanulmányait még osztatlan tatóthné Barna Mária és Vass Zoltán Egész kicsi kortól nyasi iskolában kezdte és Szarvason a szlovák tannyelvű

6 XIV. évf. 8. szám Kunszentmártoni Hír-Lap 6 iskolában fejezte be ban érettségizett Békéscsabán, a Szlovák Gimnáziumban ban biológia kémia szakos tanárként végzett a szegedi József Attila Tudományegyetem Természettudományi Karán. Tanári munkáját a kunszentmártoni József Attila Gimnáziumban végezte 1995-ig, nyugdíjba vonulásáig. Nyolc osztálynak volt osztályfőnöke, szerette az ebből adódó feladatokat. Tanítványai ragaszkodása az iskolához, osztálytársaikhoz visszaigazolás, hogy érdemes volt ezt a pályát választania. Az iskolai vöröskeresztes szervezet munkáját tanárelnökként segítette. Tanítványai elsősegélynyújtásból kiemelkedő eredményeket értek el országos versenyeken is. Tevékenységéért 1977-ben Érdemes Társadalmi Munkás adományozott számára. Nyugdíjas éveit igyekszik hasznosan tölteni. Évekig bírósági ülnök volt, húsz éven át vett részt a választási bizottság munkájában. Jelenleg, mint szlovák nyelven beszélő, segíti a Kunszentmártoni Rendőrkapitányság Szabálysértési Hatóságát. Smuta Kálmán Gyémánt Diplomát vehet át az Egri Tanárképző Főiskolán. Középiskolai tanulmányait a Debreceni Református Kollégiumban végezte, majd 1953-ban általános iskolai tanári oklevelet szerzett Egerben, matematika szakon ban a Kossuth Lajos Tudományegyetemen kémia szakon, majd ilozóia szakosítón végzett. Első munkahelye Kunszentmártonban a Mátyás király utcai Általános Iskolában volt. Szaktárgyai mellett az ifjúsági mozgalom vezetőjeként dolgozott tól Smuta Kálmán feleségével, Júlia járási ifjúsági vezető, illetve nénivel hallgatta a méltatást a művelődésügyért felelős járási politikai munkatárs volt. Településünkön huzamos ideig tagja volt társadalmi munkában a tanács oktatási Dobrosi Dénesnét ia, Péter (balra) kisérte el, az állandó bizottságának. emléklapot Dr. Czuczi Mihály adta át 1972-től a József Attila Gimnázium tanára, később igazkitüntetésben, 1986-ban arany fokozatú Vöröskeresztes gató-helyettese volt. Többször kapott kitüntetést az ifjúság Munkáért kitüntetésben részesült. Nyugdíjba vonulásakor körében végzett, valamint oktatói-nevelői munkájáért. -hemrika művelődési miniszter Pedagógus Szolgálati Emlékérmet Köszönet a koncert megvalósulásáért A Kunszentmárton Fúvószenekar ezúton szeretné köszönetét kifejezni mindazoknak, akik a május 19-én a Katolikus Nagytemplomban megtartott Pünkösdi koncertünk megvalósításához hozzájárultak és a helyszínen támogatói jegyet vásároltak. Külön köszönetünket fejezzük ki azoknak, akik nélkül ez a rendezvény nem jöhetett volna létre: Benke Tibor vállalkozó Dr. Fazekas Margit önkormányzati képviselő Gácsiné Bozsik Magdolna önkorm. képviselő Imrei István önkormányzati képviselő Jauernik István önkormányzati képviselő Sárközi György önkormányzati képviselő Veres István önkormányzati képviselő Wenner- Várkonyi Attila alpolgármester úr A Kunszentmárton Kultúrájáért Alapítvány és a Kunszentmártoni Önkormányzat szervezésében XX. TISZAZUGI ZENEI FESZTIVÁL Kunszentmárton, Június 29-én szombaton, l8 órakor a Kunszentmártoni Katolikus Templomban M ű s o r : J. S. Bach: Magnificat G. Puccini: Messa di Gloria Vezényel: KOVÁCS LÁSZLÓ Liszt-díjas, Érdemes művész Közreműködik: Skoff Zsuzsanna Meláth Andrea szoprán alt Andor Csilla mezzoszoprán Xavier Rivadeneira Cser Krisztián basszus tenor Elekes Zsuzsa orgona Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bartók Béla Énekkara és Egyetemi Koncertzenekara kunszentmártoni, csongrádi, hódmezővásárhelyi, martfűi, mezőtúri, rákoshegyi, tiszaföldvári, szarvasi, szentesi énekesek Fotó: Szűcs Eszter Belépőjegy: Ft Megvásárolható a helyszínen az előadás előtt egy órával, valamint a Kunszentmártoni Művelődési Kö zpontban. Köszönetet mondunk támogatóinknak: Dr. Balázs Júlia /ügyvéd-budapest/ Benke Tibor /vállalkozó/, Betűmester Könyvesbolt, ELTE Alapítvány /Budapest/, Dr. Fazekas Margit /képviselő/, Ház Kft., Gradiens Kft. /Budapest/, HITEC Kft. /Budapest/, Hungaro Tejfeldolgozó Kft., Hutter Kft. /Budapest/, Iglódi erenc /vállalkozó/, Imrei István /, Jauernik István /képviselő/, Jász Sütőház Kft., Juhászvin Kft. (Eger), Kelemen, Mészáros, Sándor és Társai Ügyvédi Iroda /Budapest/, Kotschy Bt. Törökbálint/, röshús Kft., Magyaros Étterem. egapharma Kft. /Budapest/, Mészárosné Garáz Annamária /, NEMZETI KULTURÁLIS ALAP, st/, vállalkozó/, Sárközi György /cukrász/, VI Üzletház, Szakály Ág

7 XIV. évf. 8. szám Kunszentmártoni Hír-Lap 7 Az álom valósággá válik Gyárbővítés és fejlesztések az Unitrade M&M Kft.-nél Gyárbővítést és technológiai fejlesztéseket, nyertes pályázatokat ünnepeltek az Unitrade M&M Kft.-nél. A beruházások eredményeként Kunszentmárton egyik legnagyobb adóizetője akár 150 főt is foglalkoztatni tud majd. A kibővített gyárcsarnokot dr. Czomba Sándor, foglalkoztatásügyi államtitkár jelenlétében avatták fel június 6-án, az egykori cipőgyár területén. A kibővített gyárcsarnok átadásával nagyszabású fejlesztés zárult le Kunszentmártonban. Az Új Széchenyi Terv támogatásával létrejött, 560 millió forint értékű beruházás nyomán átfogó infrastruktúra-és ingatlanfejlesztés valósult meg, miközben lehetővé vált további különleges pontosságot igénylő, nemzetközi szinten is versenyképes precíziós alkatrészek kifejlesztése. Ahogyan az erről szóló sajtóbeszélgetésen Makra Tibor, tulajdonos-ügyvezető fogalmazott, az álom 2011 és 2013 között valósággá vált. Ilyen mértékű beruházást 17 éves fennállásunk során még egyszer sem valósítottunk meg. Az elmúlt két évben 30 fővel nőtt a dolgozói létszám és a jelenlegi 100 fő mellett 42 tanulónk is van. A most lezáruló fejlesztések lehetővé teszik, hogy további 50 fővel bővüljön a cég jelentette ki az ügyvezető. A jól prosperáló kunszentmártoni középvállalat szándékait és a munkaerő képzésre vonatkozó terveit üdvözölte dr. Czomba Sándor, foglalkoztatásügyi államtitkár is. Szerinte sok olyan üzenet kapcsolható a kunszentmártoni ünnepséghez, ami a magyar kormány számára is lényeges. Minden olyan beruházás, ami a termelő szférában történik, és új munkahelyeket hoz létre, üdvözlendő. Az Unitrade M&M Kft. sikere azt példázza, hogy a pályázati feltételek és a pályázók igényei végre találkoznak. A másik fontos üzenet, hogy a cégnél nagy hangsúlyt fektetnek a tanulóképzésre. Az a cég, amely hosszú távon tervez, beszáll a kormány által preferált duális jellegű képzésbe, és már a tanuló évek alatt megismeri azokat a iatalokat, akik később az ő szakemberei lehetnek. Magyarországnak a minőségi munkaerőképzés terén még javulnia kell. Tehát igen sok szálnak össze kell érnie ahhoz, hogy egy cég sikeresen működjön. Úgy látom, hogy itt, az Unitrade M&M-nél nem csak egy-két szálat, hanem egyenesen egy szép szőttest sikerült összehozni, amihez gratulálok fejezte be gondolatait dr. Czomba Sándor. Boldog István, országgyűlési képviselő is erősíteni kívánta a cég törekvéseit, további erőfeszítésekre biztatva a tulajdonosokat. Azt szeretném kérni, hogy azokat a terveket, amiről legutóbb az ügyvezető úr tájékoztatott, folytassa tovább, bízva a piacban, és abban, hogy a pályázatai továbbra is jól szerepelnek mondta a képviselő. Méltatta a céget dr. Mező Ferenc, az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség elnöke is. Szerinte a cég sikerei a Tiszazug számára is reményt adhatnak a gazdasági kitörésre. A cég dinamikus fejlődési pályájának nem csak az avatóünnepség lehet ékes bizonyítéka, hanem az is, hogy a Tisza Cipőgyár egykori kunszentmártoni egységére ma már rá sem lehet ismerni. Erre Berényi Ferenc, egykori igazgató hívta fel a hallgatóság igyelmét. Kunszentmárton polgármestere nem ünnepi beszéddel, hanem köszönő szavakkal érkezett az ünnepségre. Dr. Czuczi Mihály az ügyvezetőnek és családjának mondott köszönetet először, hogy megteremtették az alapokat az Ugari tanyán egy sikeres vállalkozáshoz. Kreatív, fejlődést tisztelő, magyar emberek, akik Nyugat-európai módon ültették át ide azt, ami a jövőt szolgálja méltatta a családot a polgármester. Köszönetet mondott a kormánynak is, amely felismerte, hogy a kis- és középvállalkozásokat kell támogatni, hiszen a gazdaság fejlettsége meghatározza az ország, valamint a települések fejlettségét. És köszönet mindenkinek, aki támogatta e projekt létrejöttét tette hozzá a polgármester, hozzátéve, hogy az önkormányzat és a városi szakképző intézmény is azon volt, hogy olyan szakemberek kerüljenek a céghez, amilyeneket annak idején a tulajdonos elképzelt. Makra Tibor a vevők, a beszállítók, a cég összetartó csapata, illetve a magyar állam és az Európai Unió felé fejezte ki köszönetét, hogy segítették az Unitrade M&M Kft.-t. Hozzátette: Mivel ez egy magyar családi vállalkozás, a köszönet az egész családot is megilleti. Köszönetet kell mondanom szűkebb és tágabb családomnak. Szüleimnek, akik taníttattak, édesanyám volt, aki támogatott, édesapám, aki az ipar útján elindított. Köszönet a feleségemnek, aki mindig és mindenkor a stabil hátországot jelenti számomra türelmével, szeretetével. És persze köszönöm a gyermekeimnek, akik egy mosollyal is képesek feltölteni mondta Makra Tibor. Az újonnan avatott csarnokot Bárkányi Ernő atya, a kecskeméti Szent Miklós templom plébánosa szentelte meg, majd a nemzeti színű szalagot dr. Czomba Sándor, dr. Mező Ferenc, dr. Czuczi Mihály és Makra Tibor közösen vágták át. Az avatóünnepségen felléptek a kunszentmártoni mazsorettek és a fúvószenekar is. -hemrik- Az Unitrade Kft.-t 1996-ban alapították fémforgácsolási és köszörülés munkák elvégzésére. Jelenlegi helyére 2004-ben került a cég. Modern mérőlabort alakítottak ki, szervezetfejlesztést és technológiai innovációt hajtottak végre, s ezek után, 2010-ben fogalmazódott meg az ingatlanfejlesztési projekt. Az első fázisban a két régi épületet egy csarnokelemmel építették össze, majd a második fázisban a csarnok raktár- és termelőterületté nemesült, illetve új funkcióval bővítve, hulladékkezelő épületet is építettek hozzá. A régi irodákat kutató-fejlesztő központtá alakították egy új emelet ráépítésével. A telephely nagysága 2 hektár, a felépítmények összterülete pedig ma már eléri a 4500 négyzetmétert. A kutatás-fejlesztési projekt keretében elkészült egy olyan precíziós műszer, amellyel felhasználva egy extra pontos köszörülési technológiát, a cég képes különleges vevői igényeket is kielégíteni. Az Unitrade M&M Kft. ma már nemzetközi nagyvállalatok beszállítója. Tengelyeket gyártanak házi gépekhez, kézi szerszámokhoz és járművekhez, valamint autóipari perselyek és csapok, orvostechnikai alkatrészek, gáztelepek és csatlakozók kerülnek ki a kunszentmártoni üzemből. Az itt készült alkatrészek és részegységek közös jellemzője, hogy 1 mikrométer pontossággal tudják elkészíteni. Az ingatlanfejlesztési és kutatás-fejlesztési projekt mellett most debütál az Unitrade M&M új arculata is, új weblappal és logóval. A folyamatos fejlesztések révén a cég Kunszentmárton és a Tiszazug legjelentősebb munkáltatójává vált.

8 XIV. évf. 8. szám Kunszentmártoni Hír-Lap 8 Trianonra emlékeztünk Percre pontosan kondult a harang Június 4-én 16 óra 32 perckor Kunszentmártonban is megkondult az emlékezés harangja. A harang az 1920-as Trianoni békeszerződés aláírására emlékeztette a megjelenteket. A Napsólyom Baranta Egyesület által felsorakoztatott történelmi zászlók előtt Dezső Dóra korabeli tudósításokkal, visszaemlékezésekkel idézte fel a 93 évvel ezelőtti, I. világháborút lezáró eseményeket. Az idézetek között Szűcs Miklós énekelt a magyar nép fájdalmáról. Lászlóffy Béla, a Baranta Egyesület vezetője köszöntötte a megemlékezésen résztvevőket. Beszédében választ adott arra a kérdésre is, hogy miért nem közhírelték a megemlékezést: - Minden embernek magának kell megtalánia azt a helyet, ahol a Nemzeti gyásznapon emlékezhet. Sokan tudják már, hogy minden évben készülünk erre a napra, és június 4-én itt, a haranglábnál találkozunk. A történelem A Napsólyom Baranta Egyesület tagjai koszorút eseményeinek felidézése után a megjelentek elhelyezték visznek a haranglábhoz. koszorúikat, és nemzeti színű szalagot kötöttek a harang- Emlékkoszorút helyezett el Wenner-Várkonyi Attila alpolgármester láb oszlopaira. és Boldog István országgyűlési képviselő és Smuta Zsolt jászkun kapitány is. -hemrik- részt a munkálatokban. Az önkormányzat részéről is ígéretet tett arra, hogy a jövő évi költségvetés készítésekor erre is Boldog István országgyűlési képviselő indítványára né- beterveznek egy bizonyos összeget, de folyamatosan keresik hány hónapja a Szent Márton Plébánia és a Fidesz helyi a pályázati lehetőségeket is. A közös összefogás eredményeszervezete gyűjtést kezdeményezett az országzászló fel- ként pedig bízik abban, hogy jövőre felavathatják az új orújítására. A tervek szerint már idén, június 4-én szerették szágzászló talapzatát. volna felavatni az emlékművet, erre azonban nem kerül- Boldog István a kezdeményezés elindulásakor felajánlotta hetett sor, mivel a felújítás költsége meghaladja az egymil- Kunszentmártonnak az új országzászlót, melyet ezen a napon magával is hozott. A képviselő Reményik Sándor gondolatalió forintot. ival köszöntötte a megjelenteket. Beszédében ő is felidézte a A trianoni megemlékezést követően az országzászló előtt Trianoni békeszerződés körülményeit A nagyhatalmak nem Wenner-Várkonyi Attila alpolgármester arra kért mindenkit, érték el céljukat a békediktátummal, melynek elsődleges célja hogy támogassa a kezdeményezést, illetve, aki teheti, vegyen a magyarság eltüntetése volt a Kárpát-medencéből hangsúlyozta Boldog István. A magyarság bebizonyította, hogy talpra tud állni, melyhez minden magyar ember összefogására szükség volt országon belül és kívül egyaránt. A képviselő a huszadik század eseményeit felidézve vetítette elénk az ország mai helyzetét. Boldog István beszédét követően Kövesdy Zsolt atya felszentelte az országzászlót, majd a zászlót felvonták. -hboldog István a főtéren mondta el ünnepi beszédét Új zászló lobog a főtéren Székely zászló is segíti a barantásokat Kunszentmárton képviselő testülete Sárközi György képviselő kezdeményezésére, az összefogást és a szolidaritást is jelképező székely zászlót adományozott a Napsólyom Baranta Egyesületnek. A trianoni haranglábnál átadott lobogóval ismerték el és köszönték meg a hagyományőrzésben végzett fontos munkájukat. A barantások feltűzhetik zászlóik mellé, hogy rendezvényeiken, megmérettetéseiken társuk és segítőjük legyen. Az ajándékot Dr. Czuczi Mihály polgármester, Sárközi György, Dezső Dóra, és Gácsiné Bozsik Magdolna képviselők adták át Lászlóffy Bélának az egyesület vezetőjének. - Hegedűs Krisztián-

9 XIV. évf. 8. szám Gyereknap Kunszentmártoni Hír-Lap 9 A gyerekeké volt az egész hétvége Egy egész hétvége szólt a gyerekekről a gyerekeknek. Magyarországon 1931-től minden évben megrendezik a gyereknapot ig egy héten keresztül tartották. A kunszentmártoni gyereknap nem tartott ugyan egy egész hétig, de május utolsó vasárnapján és az azt megelőző szombaton vidám rendezvényeken vehettek részt kicsik és nagyok egyaránt. Május 25-én Pál Attila helyi vállalkozó és a kunszentmártoni CBA az áruház parkolójában egész napos programmal várta az oda érkező gyerekeket és szüleiket. A számos program között volt kézműves foglalkozás, luihajtogatás, íjászat. Pál Attila a tavalyi évhez hasonlóan, most is szerette volna a főtéren tartani rendezvényét. Sajnálom, hogy idén nem rendezhettük meg a tavalyi helyszínen a gyereknapot nyilatkozik a vállalkozó, de bízom benne, hogy jövőre akár a várossal közösen is megtarthatjuk. Külön öröm számomra és mindazoknak, akik a rendezvényt támogatták, hogy sokan eljöttek, részt vettek a programjainkon, és nem volt hiábavaló a több hónapos szervező munka osztja meg gondolatait a főszervező. Az időjárás nem volt kegyes a hétvégi rendezvényekhez, ugyanis szombat délutánra az eső is megérkezett, mely másnap megzavarta az önfeledt szórakozást. A zord idő ellenére azonban vasárnap is ellátogattak a rendezvényre a gyerekek, hiszen ez a nap mégis csak róluk, nekik szólt. Délelőtt Imrei István fogatára ülhettek fel a gyerekek, a streetball versenyen pedig nyolc csapat mérkőzött meg egymással. A szakadó eső miatt meghiúsult a karaoke ver- lóan a Civil Szervezetek Szövetsége és a Cigány Nemzetiségi Önkormányzat is bekapcsolódott a szervezésbe. A rendezvényen részt vett Dr. Czuczi Mihály polgármester is, aki kifejtette, hogy a jövőben azon is el kell gondolkodnia majd a városvezetésnek, hogy összefogással miként valósulhatna meg egy vállalkozói alapokra épülő, önkormányzati támogatású gyereknap. A borongós, esős időjárás ellenére közel kétszázan látogattak el a főtérre. A gyermeknapi rendezvények ezzel nem értek véget. A kungyalui gyerekeknek június 2-án Minden gyerek kipróbálta az közösen szervezett progugrálóvárat Kungyaluban ramokat az Általános Művelődési Központ, a kungyalui Klubkönyvtár és a Városi Óvoda. Berkes Imre tanár úr a szervezőkkel közösen, fáradságot nem kímélve azon dolgoztak, hogy a kungyalusi apróságoknak feledhetetlen napot szerezzenek. Aszfaltrajz verseny, asztalitenisz, kerékpáros ügyességi verseny és arcfestés várta a kicsiket és a nagyokat egyaránt. A legifjabbak tréfás versenyeken bizonyíthatták ügyességüket. Lehetett zsákban futni és célba dobni, a bátrabbak pedig gólyalábon is járhattak, a legkisebbek között azonban a legnépszerűbb játék az ugrálóvár volt. A délután folyamán csoportos ügyességi versenyek várták a játszani szerető gyerekeket. -hemrik- Köszönetet mondunk mindazoknak, akik a városi gyermeknaphoz segítségüket önzetlenül nyújtották: A CBA parkolójában helyi együttesek is felléptek. Képünkön: Ghost Storm seny és a rendőrségi bemutató, melyet némileg kárpótolt a tűzoltóautó megtekintése. Az íjászat és a sorversenyek az eső ellenére is vonzották a gyerekeket. Délben bográcsos marhagulyással várták a résztvevőket. A játékos vetélkedők és feladatok a délután folyamán sem maradtak el, legalább is azok biztosan nem, melyeket fedél alatt is meg lehetett valósítani. A múzeumi kézműves udvar első alkalommal nyitotta meg kapuit és folyamatosan várta az érdeklődőket. A szervezők nagy bánatára azonban a szabadtéri bemutatókat el kellett halasztani, a Bibuczi Meseszínház előadását egy későbbi időpontban pótolták a művelődési házban. Az önkormányzat a városi rendezvénykeretből biztosította a programok megvalósulását. A korábbi évekhez hason- Balogh Géza, Benke Tibor vállalkozó, Bori Anikó az Avon képviselője, Dezső Dóra, Dr. Czuczi Mihály polgármester, Dr. Fazekas Margit, Gácsiné Bozsik Magdolna, Gulyásné Anna, Győri Imréné, Imrei István, Kanyóné Erzsike, Kenyérgyár, Kiss Csaba, Kossuth Gyógyszertár, Körös Horgászegyesület, Múzeum dolgozói, Sárközi György, Szarka Jánosné, Szaszkó Pékség, Városgondnokság, Vöröskereszt Közösségi Szolgáltatás, Wenner Várkonyi Attila alpolgármester A résztvevők is köszönetet érdemelnek, hogy a zord időjárás ellenére ellátogattak programjainkra. A szervezők nevében: Veres Margit Terézia A kungyalui gyermeknapot támogatták: Dr. Czuczi Mihály, Gácsiné Bozsik Magdolna, Jauernik István, Lénárd Józsefné, Molnár Zsuzsanna, Wenner Várkonyi Attila, Szervező: Berkes Imre ÁMK segítők: Bíró Piroska, Dobos Annamária, Gulyás Erzsébet, Molnár Zsuzsanna Segítő: Göllesz Lászlóné Véradás július 9-én kedden óráig a Művelődési Házban

10 XIV. évf. 8. szám Kunszentmártoni Hír-Lap 10 Jászkun Citerás Találkozó Nyolcadik Aranypáva A Magyar Kórusok, Zenekarok és Népzenei Együttesek Szövetsége, a KÓTA a legnagyobb kórus- és népzenei adatbázissal rendelkező, szakmai minősítéseket kiadó szervezet. A Szövetség rendszeresen szervez területi és országos népzenei minősítő rendezvényeket, gálákat, ahol a népzenei együttesek, kórusok, zenészek és énekesek szakmai zsűri előtt lépnek színpadra. Kunhegyes május 26-án 17. alkalommal adott helyet a Jász-Kun Citera Találkozónak, ahol városunkból Balla Tibor tekerőlantos és Fülöp Norbert citerás vett részt. A rendezvényen a zenészeket is minősítették. Balla Tibor dél-alföldi dallamokat játszott hangszerén. Játékát a neves szakemberek Aranypáva díjjal jutalmazták. A díj, melyet Tibor nyolcadik alkalommal tudhat magáénak, egyik a legrangosabb elismerés a népzenészek körében. Tanítványát, a hetedik osztályos Fülöp Norbertet most először minősítették. Játékát Kiváló Fokozattal díjazta a zsűri. Áradt a Duna Kunszenti tűzoltók a gátakon A Kunszentmártoni Hivatásos Tűzoltóparancsnokság személyi állományából 11 fő vett részt a Dunán kialakult árvízvédelmi munkálatokban, Győrújfaluban. A veszélyhelyzet kihirdetését követően június 6-án utaztak a helyszínre. Megfeszített tempóban 12/12 órás váltásos munkarendben végezték tevékenységüket tűzoltó bajtársaink, négy nappal később pedig már Bács-Kiskun megyében segítették a védekezést. A Kunszentmártoni Hivatásos Tűzoltóparancsnokság Bal oldali képen: Balla Tibor Jobb oldali képen: Fülöp Norbert (balra) és Lászlóffy Endre, ketten a Kunszenti Betyárok közül (A képek a március 15-i ünnepi koncerten készültek.) -hemrik- Köszönet az új szentélyért Köszönjük mindenkinek a segítséget, amivel széppé tették ünnepünket! Az adományokat, amikkel lehetővé tették a szentély és az oltár elkészülését, az áldoztató rács restaurálását. Az Emberi Erőforrás Minisztériuma, Egyházi, Civil és Nemzetiségi kapcsolatok Államtitkársága, Egyházi Kapcsolatok Főosztálya által biztosított 11 millió Ft-ot, és a hívek további 1,5 millió Ft adományát. A 40 évi imát a 165 éves Rózsafüzér Társulatunknak és vezetőjüknek Földi Zsolt tű.szds. Szőkéné Bíró Erzsi néninek, tűzoltóparancsnok Benke Tibornak, az oltárdíszítőknek, Imrei Istvánnak és az Imrei Kft. dolgozóinak, Egri Hunor és Konkoly ezen időszak alatt zavartalanul látta el a Tiszazug tűzvédelmét. Kunszentmárton Város Önkormányzata, a TiszazugiLeader Nonproit Vidékfejlesztési Kft., és a működési terület tűzvédelmi tevékenységét ellátó, elvezénylésre nem került tűzoltó bajtársak támogatásukról biztosították, és ellátmány csomagokkal segítették a Dunánál lévőket, amelyet köszönünk a nevükben is. György művészrestaurátoroknak, Fabók Balázs és csapatának a főoltár restaurátorainak, és mindenkinek, amivel hozzájárultak a mai naphoz. A Szentmise után városunk fúvószenekara térzenével, a karitász csoportunk tagjai pedig kaláccsal köszöntötték a megjelenteket. Köszönjük a Szent Anna Katolikus Óvoda növendékeinek, a városi Vivace énekkar és a Szent Márton Énekkar szolgálatát, Niczky Nikolett karvezető és Laurinyecz Pál kántor karvezető munkáját, Tóth Vilmos orgonaművész és Faragó Sándor hitoktatónk közreműködését a szentmisén. Zsolt atya Kondé Lajos püspöki helynök és Kövesdy Zsolt plébános Aratóverseny! A Hármas-kerületi Kézi Aratóverseny július 6-án, Kiskunfélegyházán kerül megrendezésre. Az érdeklődők és a résztvevők jelentkezését az alábbi telefonszámon várjuk: 30/ A június 16-i bármálás és a szentély felszentelésének ünnepéről következő lapszámunkban számolunk be. Buszköltség: kb Ft/fő (létszámtól függően) Július 14-én Zentán rendezik meg a Kárpát-medencei aratóversenyt, melyre szintén várjuk az érdeklődőket és a jelentkezőket a fenti telefonszámon. Buszköltség: kb Ft/fő (létszámtól függően)

11 XIV. évf. 8. szám Kunszentmártoni Hír-Lap 11 Hármas-Körös Gáti Futás Hosszabb úton futottak célba Amikor négy évvel ezelőtt első alkalommal, 252 futó részvételével rendezte meg az Öt Körös Gáti Futó (Benke Zoltán, Romhányi Ágnes, Sári Boldizsár, Sári Mária, Vincze Béla) a Hármas-Körös Gáti Futást, talán nem is gondolták, hogy évről-évre egyre többen állnak majd a rajtvonal mögé. A Hármas-Körös Gáti Futás mára a Tiszazug legnagyobb sportrendezvényévé nőtte ki magát. Június 1-jén, a Dr. Czuczi Mihály polgármester kezében eldördülő rajtpisztoly 347 futónak szólt. A futamokat tíz korcsoportban szervezték meg. A legiatalabb résztvevők az óvodások voltak, nekik csak a Szelevényen kijelölt távot kellett megtenniük, hasonlóképpen a három korcsoportra osztott általános iskolásoknak is. Az utolsó futam résztvevői a felnőttek voltak, melynek alsó korhatára 15 év volt. A szervezők idén kis módosítással is készültek. A versenyzőknek az elmúlt évekhez képest, most két kilométerrel többet kellett futniuk, vagyis nyolc kilométert. Az indulás helyét a megszokott egykori Pannónia gyárépület helyett a régi járási hivatal mellett jelölték ki. A versenyzőknek nem jelentettek akadályt sem a plusz méterek, sem a szemerkélő eső. A felnőtt futamban az abszolút győzelem az utolsó két kilométeren dőlt el, végül a trófeát az 52 éves kiskunfélegyházi Nagy Sándor vehette át, időeredménye: 28 perc 54 másodperc. A Hármas-Körös Gáti Futások háromszoros győztese, Sári Boldizsár egy korábbi sérülése miatt ezen a versenyen nem tudott rajthoz állni, így most a szervezésben segédkezett. Az első kunszentmártoni befutó Határ Ferenc, a Válogatott Minőség csapatának a tagja volt, 30 perc 36 másodperces idővel. 41 perc 31 másodperces időeredménnyel Olasz Anita (Helvécia) ért célba elsőként a éves korcsoportból, a nők között, ezzel ő lett az abszolút női győztes. A verseny egyetlen kerekesszékes indulója, Simon Szilárd ismét jó időt teljesítve ért célba, és korát meghazudtolva teljesítette a távot a kisújszállási Fehér Károly is, aki 78 évesen 59,44 perces időeredménnyel zárta a versenyt. A rajt pillanata A BÁCSVÍZ csapata a 2. helyen végzett Fotó: Nyíri Csaba A 71 éves holland Bem Flink részvételével elmondhatjuk, hogy a futóverseny nemzetközivé nőtte ki magát. A korcsoportonként dobogóra lépő első három helyezetteknek Dr. Czuczi Mihály, Kunszentmárton és Pánczél Ferenc, Szelevény polgármestere mellett Wenner-Várkonyi Attila alpolgármester, valamint a szervezők és a rendezvényt támogatók képviselői adták át az érmeket. A futóverseny végén háromszáz liter babgulyás került elfogyasztásra. Eredmények (1. helyezettek): Ovi: Horváth Simon Kunszentmárton; Hircze Fanni Kunszentmárton; I. korcsoport: Határ Márk Kunszentmárton, Balogh Zsói Zoé Kunszentmárton, II. korcsoport, Laczkovich Kristóf Kunszentmárton, Meleg Fanni Erika Cserkeszőlő III. korcsoport: Benke Dávid Szelevény-Halesz, Szabó Petra Szelevény, IV. korcsoport: Polecsák Mihály Kunszentmárton, Tari Boglárka Kunszentmárton, V. korcsoport: Szepesi Zsolt Kunszentmárton, lány: Szabó Anett Csongrád; VI. korcsoport: Sülyös Dávid Derekegyház; Bertus Kitti; éves korcsoport: Gajda Gábor Szentes, Nagy Nelli Szentes, éves korcsoport: Herédi Szabó Péter Kecskemét, Bella-Pálinkás Csilla Cibakháza, éves korcsoport: Dr. Juhász Mihály Csongrád, Olasz Anita Helvécia, 50 feletti korcsoport: Nagy Sándor Kiskunfélegyháza, Lekrinszki Éva Csongrád Csapatverseny: 1. Válogatott Minőség, 2. BÁCSVÍZ, 3. Pályaizzítók.. -hemrikfotó: Nyíri Csaba Támogatók: Anna Cukrászda és Pizzéria; Bácsvíz Zrt. és Szakszervezete, Benke József, Benke Tibor, Berta István, Bolyán János, Búzakalász- Agrár Zrt., Cserkeszőlő Strandfürdő, Dr. Czuczi Mihály - Kunszentmárton polgármestere, Dr Fazekas Margit, Fortuna Üzletház - Kanyó Tiborné, Gácsiné Bozsik Magdolna, General Service Kft., GIO Bt., Gyói Gábor - Tiszasas polgármestere, Jauernik István, Ka-Vica Bt., ifj. Kerekes Ferenc, Kerekesné Dr. Holló Helga, Kiss György, Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, Kocsis Árpád BSI, Körös Pharma Kft., Kunszetmárton Város Önkormányzata, Mátyus Gábor, Merényi Attila, Pánczél Ferenc - Szelevény polgármestere, Petrás Endre, SI-VI Üzletház, Szabó Illés, Szaszkó Pékség, Szelevény Község Önkormányzata, Talmácsi Cukrászda, Tiszakürti Községi Sport Egyesület, Veress István, Wenner-Várkonyi Attila alpolgármester, Segítők: Balogh Géza, Benke Sára, Berndt László, Dr. Györgyi Lajosné, Farkas Erika, Gulácsiné Szabó Ilona, Gyarmati László, Jerneiné Balogh Éva, Kasza Jánosék, Kovács Mihályék, Nálhi Gergő, Nyíri Csaba, Ország Anna, Papp László, Papp Vivien Dorina, Tóth Mária, Túri Veronika, Szabó Zoltán, Szántó Gábor

12 XIV. évf. 8. szám Kunszentmártoni Hír-Lap 12 LABDARÚGÁS Jól szerepeltek az utánpótlás csapatok Továbbra is ötödik hely A megyei II. osztályú bajnokságban hazai győzelem után kétszer is döntetlent játszott Földi Tibor csapata és továbbra is az ötödik helyen áll. KuTE-Jászboldogháza 2-0 (2-0) KuTE: Légrádi-Józsa, Sindel (Papp G.), Garáz- Nagy I., Pálinkás J.- Somodi D., Földi (Somodi Sz.), Talmácsi ( Barna), Majzik M. ( Imre K.)- Határ F. gólszerzők: Földi (3 ), Majzik M. (40 ) Pusztamonostor-KuTE 2-2 (1-1) KuTE: Légrádi- Józsa, Sindel, Garáz-Somodi D., Nagy I., Pálinkás J.-Pálinkás Á. (Somodi Sz.), Földi, Talmácsi (Papp G.), Majzik M. (Szarka) gólszerzők: Vancsik (26 ), Tóvizi (53 ) ill. Talmácsi (18 ) Nagy I. (77 ) KuTE-Rákóczifalva 1-1 (0-1) KuTE: Légrádi-Józsa, Sindel, Garáz- Somodi D. Teremfoci bajnokság Június 4-én véget ért a Városi Teremlabdarúgó Bajnokság tavaszi fordulója, lezajlottak az utolsó mérkőzések. A szervezők a döntőt követő szombaton hirdették ki az eredményeket. Első helyen végzett Tiszakürt csapata 38 ponttal, ezüstérmes a kunszentmártoni S. Meteor, a bronzérem pedig a Tiszaföldvár csapatánál landolt. A legtöbb gólt a tiszakürti Fodor Tamás lőtte az ellenfél hálójába, a legtöbb gólt az S. Meteor kapusa, Petrás Endre hárította. A legtöbb gólt lövőnek és a legjobb kapusnak Wenner-Várkonyi Attila alpolgármester ajánlott fel díjakat, melyeket személyesen adott át. A (Somodi Sz.), Nagy I., Pálinkás J.- Földi, (Papp G.), Talmácsi (Határ F.)- Pálinkás Á., Majzik M. (Barna) gólszerzők: Nagy I (79 ) ill. Ruskó (20 ) Az élmezőny állása: 1. Rákóczifalva 67, 2. Cibakháza 62, 3. Jászfényszaru 57, 4.Tiszaföldvár 53, 5. KuTE 52 ponttal. U19 (ifjúsági) megyei II.osztály Szenzációs hajrá! Három mérkőzés, három győzelem, 29 rúgott és csak 3 kapott gól Határ Ferenc csapatának legutóbbi mérlege. KuTE-Jászboldogháza 17-0 (8-0) KuTE: Kakuk-Kanalas G. (Sándor J.),Kulcsár, Kardos, Tóth G.-Ráli (Csernus), Mészáros M., Csipai, Jakab (Sütő)-Bozi, Cseh M. (Tóth B.). gólszerzők: Bozi (4), Mészáros M. (4), Cseh M. (3), Csipai (2), Ráli, Jakab, Sütő, Csernus. Pusztamonostor-KuTE 1-7 (1-4) KuTE: Kakuk-Lengyel D. szervezők az őszi fordulóra is várják a csapatokat. XVII. forduló: Pótkerék SE KGSZI 4-3; FC-Santos S. Meteor 2-16; Tiszakürt Sün SE 7-4; NP Hungária Lap-olló Kft. 3-0 XVIII. forduló: Tiszakürt KGSZI 12-0; FC-Santos Pótkerék SE 3-9; NP Hungária Sün SE 0-8; Tiszaföldvár Lap-olló Kft. 3-2 Góllövő lista: 43 Fodor Tamás Tiszakürt; 33 Komlós Péter Sün SE; 32 Sipos Kornél S. Meteor; 24 Berezvai Tamás KGSZI; 22 Mihály Dávid Tiszakürt; 21 Sindel László S. Meteor; 19 Határ Csaba Pótkerék SE; 18 (Tóth G.), Ráli, Kardos- Géczi, Pálinkás D., Mészáros M., Csipai (Sütő)-Görcsi (Tóth B.), Bozi, Cseh M. (Viczián). gólszerzők: Bozi (3), Pálinkás D. (3, az elsőt 11-esből), Ráli. KuTE-Rákóczifalva 5-2 (3-1) KuTE: Kakuk-Kanalas G. (Lengyel D.), Csipai, Kulcsár (Tóth G.), Kardos-Ráli (Sándor), Pálinkás D., Mészáros M. (Jakab), Géczi (Viczián)-Bozi (Tóth G.), Görcsi (Cseh M.) gólszerzők: Bozi, Kardos, Ráli, Pálinkás D., Cseh M. ill. Kómár. Az élmezőny állása a 28. forduló után: 1.Jászladány 67, 2.Jászkisér 64, 3.Jászfényszaru 64, 4.Tiszaföldvár 61, 5.Kunhegyes 55, 6.Rákóczifalva 54, 7.KuTE 47 ponttal. U16 megyei bajnokság - Közép csoport Csoportgyőztes!!! Gólzáporos hajrával, magabiztosan végzett a háromcsoportos megyei bajnokság Közép csoportjának élén Sindel László stílusosan játszó csapata. A bajnokság döntőjét lapzártánk után Szajolban rendezik meg Jászkisér, Karcag - és a KuTE csapatának részvételével. KuTE-Csépa 19-0 (11-0) KuTE: Filep-Lengyel R. (Lajkó), Gödő M. (Jakab), Zsíros, Géczi (Polesák)-Sütő (Csernus), Lengyel D., Viczián, Gödő Cs.-Barna, Görcsi (Mihály D.) gólszerzők: Barna (5), Görcsi (4), Viczián (4), Sütő (3) Gödő Cs., Jakab, Csernus. Tiszaföldvár-KuTE 1-12 (0-6) KuTE: Filep-Jakab, Gödő M. (Polecsák), Zsíros, Lengyel R.(Mihály D.)-Sütő (Csernus), Lengyel D. (Gödő Cs.), Viczián, Géczi (Lajkó)-Barna, Görcsi. gólszerzők: Barna (4), Görcsi (4), Viczián (2), Jakab, Sütő. U16 megyei bajnokság Közép csoport végeredménye: 1.Kunszentmártoni TE; 2. Martfű; 3. Szajol; 4.Tószeg; 5. Rákóczifalva; 6. Mezőtúr; 7.Csépa; 8. Tiszaföldvár; 9. Tiszasas Pálinkás Ferenc Wenner-Várkonyi Attila (jobb szélen) az ezüstérmes S. Meteor csapattal Borsos Attila Sün SE; 18 Cseh Milán KGSZI; 15 Sebők Kálmán FC-Santos; 13 Kiss István FC-Santos; 12 Viczián Ferenc KGSZI; 12 Pálinkás Ákos NP Hungária; 11 Budai Attila Tiszaföldvár; 11 Tóth Márton S. Meteor -hemrik- IMPReSSzUM Kunszentmárton Város Önkormányzatának kétheti lapja, Kiadja: Kunszentmárton Város Képviselő-testülete Cím: 5440 Kunszentmárton, Köztársaság tér 1., telefon: , Szerkeszti a szerkesztő bizottság, Felelős szerkesztő: Hemrik Krisztina, Nyomdai munka: Pátria Nyomda Zrt. Fenntartjuk jogunkat, hogy a tartalom és a szerző szándékának tiszteletben tartása mellett a beküldött írásokat rövidíthessük. A lapban közölt vélemények nem mindig tükrözik a szerkesztőségét, azokért a felelősséget a nyilatkozók, illetve a szerzők viselik. Ugyanez vonatkozik a hirdetések tartalmára is. Következő lapzárta: július 12.

13 XIV. évf. 8. szám Kunszentmártoni Hír-Lap 13 Évadzáró a kézilabda csapatnál Május 24-én évadzáró rendezvényt tartott a Kunszentmárton UniTrade Kézilabda Sport Klub. A csapat második évét töltötte az NB II-es bajnokság dél-keleti csoportjában, ahol most a 7. helyen végzett, így szeptembertől ismét az NB II-ben szerepelhet. Szánthó Ferenc a sportegyesület elnöke szezonértékelő beszédében megköszönte a vezetőség és a játékosok egész éves munkáját, a szurkolók biztatását, az Önkormányzat és mindazok támogatását, akik hozzájárultak ahhoz, hogy a csapat ismét sikeresen szerepeljen a bajnokságban. Beszámolójában kitért a klub részletes anyagi gazdálkodására, NB II-es szereplésére. A kézilabda csapat évek óta hatékony és átlátható gazdálkodást folytat, ennek köszönhetően most is eredményesen tudta befejezni a bajnoki szezont. Tavasszal több játékosunk sérülése gátolta a sikeresebb szereplést, így a csapat lecsúszott a dobogóról, Aranyérmes mini manók! A Moderntánc Kupadöntő június 1-én Budapesten a MOM Kulturális Központban került megrendezésre. A Dalma-Dance Klub legkisebb táncosai a területi kupafordulókon nagyon jól szerepeltek (Szolnoki kupaforduló: II hely, Mezőkövesdi Kupaforduló: I. hely.), ezért kvaliikálhattak a Kupadöntőbe. A gyerekek Mini Manó Verseny Show Csoport kategóriában indultak ezen az országos versenyen és az előkelő első helyezést sikerült elérniük az előadott produkcióval. Ezúton is köszönjük felkészítőjüknek Kiss- Győrffy Dalmának, valamint támogatóinknak, hogy hozzásegítették ezt a kis lelkes csapatot az aranyérem megszerzéséhez. Külön szeretnénk köszönetet mondani Kunszentmárton Város Önkormányzatának, Dr. Czuczi Mihály polgármester úrnak, hogy a versenyen való részvételhez gépjárművet biztosított, valamint Tóth Béla gépjárművezetőnek. - VA- Köszönet A KÁMK Óvodai Tagonitézménye május 31-én gyermeknapot tartott a Városi Sportcsarnokban. Köszönjük a Kunszentmártoni Tűzoltóság, Rendőrség dolgozóinak a Városi Vöröskereszt munkatársaiknak, hogy a programot gazdagították, élményszerűvé tették bemutatóikkal. KÁMK Óvoda nevelőtestülete de a kitűzött célt teljesítette, középcsapatként maradt az NB II-ben. Külön köszönet Makra Tibornak, az UniTrade M&M Kft. ügyvezetőjének, aki névadó szponzorként is támogatja a kézilabda klubot. Bár elfoglaltsága miatt sajnos személyesen nem tudott a rendezvényen megjelenni, ígérete szerint a csapat a későbbiekben is számíthat támogatására. Varga István a kézilabda csapat edzője szintén köszönetét fejezte ki mindenkinek, majd kiemelte, hogy ezt az eredményes munkát folytatni kell. A nyári szünet után egy-két új játékos leigazolását tervezzük, de a csapatot szeretnénk egyben tartani. Ezt követően egy ízletes vacsorát fogyaszthattunk el, melyet ezúton szeretnénk megköszönni Hürkecz Ferencnek és Hegedűs Gergelynek! Kiss József Apróhirdetések Kunszentmárton, Szent Imre herceg úton előkertes, csendes, nem az utcára néző, 2 szoba + nappalis, összkomfortos családi ház, a hozzá tartozó garázszsal, melléképülettel, tárolóval, udvarral, kerttel eladó vagy albérletbe kiadó. Érdeklődni: 70/ es telefonszámon lehet. Tiszakürt-Bogarason, Kurázs-dűlőben, a régi iskolával szemben 3,6 hektár szántó tulajdonjoga eladó, illetve az Öregszőlő 65. számú tanya, villannyal ellátva eladó. Érd.: 30/ ; 30/ Kedves Olvasók! Többször olvashatták már verseimet a Kunszentmártoni Hír-Lapban. Nemrég Amice írói álnéven megjelent Versek című nyolcvan oldalas kis kötetecském. Ajánlom szíves igyelmébe mindazoknak, akiknek verseim megtetszettek. A kötet most kedvezményes, 1000 ft-os áron megvásárolható. Kardos Imre Tel.: cím: Helyesbítés: A könyvtár szombati nyitva tartásának időpontja: 8-12 óráig. A Mese-kép pályázat 3. forduló képei a könyvtár facebook oldalán találhatók!

14 XIV. évf. 8. szám Kunszentmártoni Hír-Lap 14 Születtek Sindel Gábor és Stuhl Mónika Dr. Sallay Gábor és Váczi Orsolya gyermeke gyermeke Dominik Állatorvosi ügyelet Június dr. Balogh István Június dr. Bozsik Imre 30/ / Vejke Gábor Központi orvosi ügyelet Mátyás király u. 21/a tel.: 56/ Hétköznap: tól másnap reggel 7.30-ig Péntek délután tól Hétfő reggel 7.30-ig folyamatos Gyógyszertári ügyelet Június Június Július 6-7. Kossuth Gyógyszertár Kéki Patika Kossuth Gyógyszertár Elhunytak Lakatos József 58 éves szelevényi lakos Varga Gáspárné Varga Erzsébet 50 éves Szilárdfy Jakab u. 5. Pintér Tibor 77 éves Bajcsy Zs. u. 1/a Bódi Ernőné Kállai Etelka 77 éves Türr I. u. 6. Lucza Gábor 87 éves Lehel u. 2. Nádudvari Imre 81 éves Deák F. u. 34. Molnár Mátyás 75 éves Kungyalu, Móra F. u. 5. Hegedűs Lajos szűcsmester 103 éves volt kunszentmártoni lakos

Magyar állampolgár a Brassói Opera művésze 2013. ÁPRILIS 26. KÖZÉRDEKŰ ÖNKORMÁNYZATI LAP XIV. ÉVFOLYAM 5. SZÁM

Magyar állampolgár a Brassói Opera művésze 2013. ÁPRILIS 26. KÖZÉRDEKŰ ÖNKORMÁNYZATI LAP XIV. ÉVFOLYAM 5. SZÁM Ára:150 Ft 2013. ÁPRILIS 26. KÖZÉRDEKŰ ÖNKORMÁNYZATI LAP XIV. ÉVFOLYAM 5. SZÁM Folyamatos a megújulás a templomban Hosszú böjt Templomunkban, a Szent Márton Templomban az idei évben hosszabb volt a böjt,

Részletesebben

Fehérbe borult nemzeti ünnepünk

Fehérbe borult nemzeti ünnepünk Ára:150 Ft 2013. ÁPRILIS 5. KÖZÉRDEKŰ ÖNKORMÁNYZATI LAP XIV. ÉVFOLYAM 4. SZÁM Városi megemlékezés március 15-én Fehérbe borult nemzeti ünnepünk Március idusa a legzordabb téli napokat megidéző ítéletidővel

Részletesebben

Elhagyták fészküket. A tartalomból:

Elhagyták fészküket. A tartalomból: 2013. május 17. KÖZÉRDEKŰ ÖNKORMÁNYZATI LAP XIV. ÉVFOLYAM 6. SZÁM Középiskolai ballagás Elhagyták fészküket A középiskola végzős diákjai számára május 4-én szólalt meg utoljára az iskola csengője. A ballagókat,

Részletesebben

Ballagás az általános iskolában

Ballagás az általános iskolában Ballagás az általános iskolában Ára:150 Ft 2013. július 19. KÖZÉRDEKŰ ÖNKORMÁNYZATI LAP XIV. ÉVFOLYAM 8. SZÁM Bérmálás és oltárszentelés - 7. oldal 8.a - osztályfőnök: Bíróné Kardos Klára Éjszakai kaland

Részletesebben

2011. JÚNIUS 30. KÖZÉRDEKŰ ÖNKORMÁNYZATI LAP XII. ÉVFOLYAM, 11. SZÁM. Fotó: Vass Zoltán

2011. JÚNIUS 30. KÖZÉRDEKŰ ÖNKORMÁNYZATI LAP XII. ÉVFOLYAM, 11. SZÁM. Fotó: Vass Zoltán 2011. JÚNIUS 30. KÖZÉRDEKŰ ÖNKORMÁNYZATI LAP XII. ÉVFOLYAM, 11. SZÁM ELBALLAGTAK A NYOLCADIKOSOK Június 18-án a Városi Általános Iskolában tanévzáró ünnepséget tartottak, amikor is három nyolcadik osztály

Részletesebben

XVIII. TISZAZUGI ZENEI FESZTIVÁL A TEMPLOMI HANGVERSENY

XVIII. TISZAZUGI ZENEI FESZTIVÁL A TEMPLOMI HANGVERSENY 2011. JÚLIUS 18. KÖZÉRDEKŰ ÖNKORMÁNYZATI LAP XII. ÉVFOLYAM, 12. SZÁM XVIII. TISZAZUGI ZENEI FESZTIVÁL A TEMPLOMI HANGVERSENY XIII. EPRESKERTI KAKASFŐZŐ VERSENY A GYŐZTES CSAPAT MOLNÁR GÁBOR TELJESÍTETTE

Részletesebben

2011. MÁJUS 14. KÖZÉRDEKŰ ÖNKORMÁNYZATI LAP XII. ÉVFOLYAM, 8. SZÁM

2011. MÁJUS 14. KÖZÉRDEKŰ ÖNKORMÁNYZATI LAP XII. ÉVFOLYAM, 8. SZÁM 2011. MÁJUS 14. KÖZÉRDEKŰ ÖNKORMÁNYZATI LAP XII. ÉVFOLYAM, 8. SZÁM ELBALLAGTAK KÖZÉPISKOLÁSAINK Április 30-án vettek búcsút a Kunszentmártoni Gimnázium és Szakképző Iskola végzősei a diákévektől. A ballagásról

Részletesebben

CZUCZI ANTAL A PÁRIZSI MEZŐGAZDASÁGI VILÁGKIÁLLÍTÁSON POLGÁRI VÉDELMI KIÁLLÍTÁS ORSZÁGOS DÖNTŐN BIZONYÍTOTTAK

CZUCZI ANTAL A PÁRIZSI MEZŐGAZDASÁGI VILÁGKIÁLLÍTÁSON POLGÁRI VÉDELMI KIÁLLÍTÁS ORSZÁGOS DÖNTŐN BIZONYÍTOTTAK 2011. MÁRCIUS 16. KÖZÉRDEKŰ ÖNKORMÁNYZATI LAP XII. ÉVFOLYAM, 4. SZÁM POLGÁRI VÉDELMI KIÁLLÍTÁS CZUCZI ANTAL A PÁRIZSI MEZŐGAZDASÁGI VILÁGKIÁLLÍTÁSON Országosan egyedülálló tárlat nyílt meg a volt Körös

Részletesebben

ELBALLAGTAK ÁLTALÁNOS ISKOLÁSAINK

ELBALLAGTAK ÁLTALÁNOS ISKOLÁSAINK Ára: 150 Ft 2012. JÚNIUS 30. KÖZÉRDEKŰ ÖNKORMÁNYZATI LAP XIII. ÉVFOLYAM, 11. SZÁM BÉRMÁLÁS CSÍK JÁNOSNÉ VÁROSI PEDAGÓGIAI DÍJAT KAPOTT ELBALLAGTAK ÁLTALÁNOS ISKOLÁSAINK EXTRÉMSPORT Fotók: Vass Zoltán 50

Részletesebben

KORSZERŰ INFORMATIKAI ESZKÖZÖK ISKOLÁINKBAN

KORSZERŰ INFORMATIKAI ESZKÖZÖK ISKOLÁINKBAN 2011. OKTÓBER 31. KÖZÉRDEKŰ ÖNKORMÁNYZATI LAP XII. ÉVFOLYAM, 18. SZÁM AZ 56-OS FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC ÜNNEPÉN Városunkban október 23-án, a nemzeti ünnepen a művelődési központban rendezte önkormányzatunk

Részletesebben

MEGEMLÉKEZÉS AZ OKTÓBER 23-I NEMZETI ÜNNEPEN

MEGEMLÉKEZÉS AZ OKTÓBER 23-I NEMZETI ÜNNEPEN Ára: 150 Ft 2012. OKTÓBER 31. KÖZÉRDEKŰ ÖNKORMÁNYZATI LAP XIII. ÉVFOLYAM, 18. SZÁM MEGEMLÉKEZÉS AZ OKTÓBER 23-I NEMZETI ÜNNEPEN ÁLLATOK VILÁGNAPJA A SZENT ANNA ÓVODÁBAN SÁRKÖZI DÁVID, A SIKERES IFJÚ LOVAS

Részletesebben

Városunkban is sokan vártak a Mikulásra. Cikkünk a 4. oldalon.

Városunkban is sokan vártak a Mikulásra. Cikkünk a 4. oldalon. 19. szám, 2012. november 28. Kunszentmártoni Hír-Lap 1 Ára: 150 Ft 2012. DECEMBER 20. KÖZÉRDEKŰ ÖNKORMÁNYZATI LAP XIII. ÉVFOLYAM, 20. SZÁM Városunkban is sokan vártak a Mikulásra. Cikkünk a 4. oldalon.

Részletesebben

ÁLLAMI IRÁNYÍTÁSBA KERÜLT A TŰZOLTÓSÁG HAGYOMÁNYOS ÓÉVBÚCSÚZTATÓ FUTÁS

ÁLLAMI IRÁNYÍTÁSBA KERÜLT A TŰZOLTÓSÁG HAGYOMÁNYOS ÓÉVBÚCSÚZTATÓ FUTÁS 2012. JANUÁR 26. KÖZÉRDEKŰ ÖNKORMÁNYZATI LAP XIII. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM BÓDI FERENCÉK SIKERE MOSZKVÁBAN ÁLLAMI IRÁNYÍTÁSBA KERÜLT A TŰZOLTÓSÁG JUHÁSZ BÉLÁNÉ ILONKA NÉNI 95 ÉVES HAGYOMÁNYOS ÓÉVBÚCSÚZTATÓ FUTÁS

Részletesebben

MEGKEZDŐDÖTT A TANÉV. www.gordiusz95zrt.hu. LÁSZLÓFFY ENDRE az Adjon Isten! I. Karikásostor világbajnokság harmadik helyezettje

MEGKEZDŐDÖTT A TANÉV. www.gordiusz95zrt.hu. LÁSZLÓFFY ENDRE az Adjon Isten! I. Karikásostor világbajnokság harmadik helyezettje Ára: 150 Ft 2012. SZEPTEMBER 14. KÖZÉRDEKŰ ÖNKORMÁNYZATI LAP XIII. ÉVFOLYAM, 15. SZÁM MEGKEZDŐDÖTT A TANÉV Újra itt a szeptember, megkezdődött az óvoda, az iskola. Hagyományaink szerint címoldalunk színes

Részletesebben

2010. DECEMBER 30. KÖZÉRDEKŰ ÖNKORMÁNYZATI LAP XI. ÉVFOLYAM, 22. SZÁM

2010. DECEMBER 30. KÖZÉRDEKŰ ÖNKORMÁNYZATI LAP XI. ÉVFOLYAM, 22. SZÁM 2010. DECEMBER 30. KÖZÉRDEKŰ ÖNKORMÁNYZATI LAP XI. ÉVFOLYAM, 22. SZÁM 95. születésnapját ünnepelte Farkas Józsefné Györgyi néni Aranyoklevelet vett át az egyetemen dr. Farkas Elek állatorvos Óriás tüzet

Részletesebben

SZENT ISTVÁN ÜNNEPE AZ ÚJ KENYÉR ÜNNEPE

SZENT ISTVÁN ÜNNEPE AZ ÚJ KENYÉR ÜNNEPE 2011. AUGUSZTUS 31. KÖZÉRDEKŰ ÖNKORMÁNYZATI LAP XII. ÉVFOLYAM, 14. SZÁM SZENT ISTVÁN ÜNNEPE AZ ÚJ KENYÉR ÜNNEPE VITÉZ TREMBECZKY ISTVÁN 90 ÉVES FAZEKAS JÁNOS A VÁROS TESTNEVELÉSI ÉS SPORT DÍJA KITÜNTETETTJE

Részletesebben

www.gordiusz95zrt.hu NYÁRI NAPKÖZI TÓTH ADRIENN ÖTTUSÁZÓ OLIMPIKONUNK 2012. AUGUSZTUS 30. KÖZÉRDEKŰ ÖNKORMÁNYZATI LAP XIII. ÉVFOLYAM, 14.

www.gordiusz95zrt.hu NYÁRI NAPKÖZI TÓTH ADRIENN ÖTTUSÁZÓ OLIMPIKONUNK 2012. AUGUSZTUS 30. KÖZÉRDEKŰ ÖNKORMÁNYZATI LAP XIII. ÉVFOLYAM, 14. Ára: 150 Ft 2012. AUGUSZTUS 30. KÖZÉRDEKŰ ÖNKORMÁNYZATI LAP XIII. ÉVFOLYAM, 14. SZÁM AUGUSZTUS 20. ÜNNEPÉN BURZON LOVASVERSENY NYÁRI NAPKÖZI TÓTH ADRIENN ÖTTUSÁZÓ OLIMPIKONUNK www.gordiusz95zrt.hu AUGUSZTUS

Részletesebben

MEGKEZDTE MUNKÁJÁT AZ ÚJ ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLET

MEGKEZDTE MUNKÁJÁT AZ ÚJ ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2010. OKTÓBER 30. KÖZÉRDEKŰ ÖNKORMÁNYZATI LAP XI. ÉVFOLYAM, 18. SZÁM MEGKEZDTE MUNKÁJÁT AZ ÚJ ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2010. október 15-én ünnepélyes keretek között megtartotta alakuló ülését az

Részletesebben

2010. NOVEMBER 30. KÖZÉRDEKŰ ÖNKORMÁNYZATI LAP XI. ÉVFOLYAM, 20. SZÁM. Kedves Gyerekek!

2010. NOVEMBER 30. KÖZÉRDEKŰ ÖNKORMÁNYZATI LAP XI. ÉVFOLYAM, 20. SZÁM. Kedves Gyerekek! 2010. NOVEMBER 30. KÖZÉRDEKŰ ÖNKORMÁNYZATI LAP XI. ÉVFOLYAM, 20. SZÁM ZENEÜNNEP KÖRMENDI VILMOSSAL MEGELEVENEDETT A SZENT MÁRTON LEGENDA Kedves Gyerekek! Szeretettel meghívlak benneteket 2010. december

Részletesebben

ELSZÁRMAZOTTAK TALÁLKOZÓJA

ELSZÁRMAZOTTAK TALÁLKOZÓJA Ára: 150 Ft 2012. MÁJUS 31. KÖZÉRDEKŰ ÖNKORMÁNYZATI LAP XIII. ÉVFOLYAM, 9. SZÁM ELSZÁRMAZOTTAK TALÁLKOZÓJA ÚJ TÁJÉKOZTATÓ TÁBLÁKKAL GAZDAGODOTT VÁROSUNK TOUR DE TISZA-TÓ A MŰVÉSZETOKTATÁS ÜNNEPE A 2011/2012.

Részletesebben

2012. ÁPRILIS 13. KÖZÉRDEKŰ ÖNKORMÁNYZATI LAP XIII. ÉVFOLYAM, 6

2012. ÁPRILIS 13. KÖZÉRDEKŰ ÖNKORMÁNYZATI LAP XIII. ÉVFOLYAM, 6 2012. ÁPRILIS 13. KÖZÉRDEKŰ ÖNKORMÁNYZATI LAP XIII. ÉVFOLYAM, 6. SZÁM HÚSVÉT KERESZTELÉS, BÉRMÁLÁS TEMPLOMUNKBAN SZÁRNYAL AZ NB II-BEN KÉZILABDA CSAPATUNK KISTÉRSÉGI ÓVODAI SPORTNAP KÖZÉPISKOLÁSAINK DÉLVIDÉKEN

Részletesebben

Vörösmarty Mihály: SZABAD SAJTÓ

Vörösmarty Mihály: SZABAD SAJTÓ 150 Ft 2013. MÁRCIUS 14. KÖZÉRDEKŰ ÖNKORMÁNYZATI LAP XIV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM Vörösmarty Mihály: SZABAD SAJTÓ Kelj föl rab-ágyad kőpárnáiról, Beteg, megzsibbadt gondolat! Kiálts fel érzés! mely nyögél Elfojtott,

Részletesebben

2010. NOVEMBER 15. KÖZÉRDEKŰ ÖNKORMÁNYZATI LAP XI. ÉVFOLYAM, 19.SZÁM

2010. NOVEMBER 15. KÖZÉRDEKŰ ÖNKORMÁNYZATI LAP XI. ÉVFOLYAM, 19.SZÁM 2010. NOVEMBER 15. KÖZÉRDEKŰ ÖNKORMÁNYZATI LAP XI. ÉVFOLYAM, 19.SZÁM Kasza József Pro Urbe Díjas! Hagyományosan a Szent Márton napi ünnepi képviselőtestületi ülésen adták át a városért, a város közösségeiért

Részletesebben

SZENT MÁRTON ÜNNEPÉN VÁROSUNK ÚJ DÍSZPOLGÁRAI VENDÉGÜNK VOLT A LISZT FERENC KAMARAZENEKAR

SZENT MÁRTON ÜNNEPÉN VÁROSUNK ÚJ DÍSZPOLGÁRAI VENDÉGÜNK VOLT A LISZT FERENC KAMARAZENEKAR 19. szám, 2012. november 28. Kunszentmártoni Hír-Lap 1 Ára: 150 Ft 2012. NOVEMBER 28. KÖZÉRDEKŰ ÖNKORMÁNYZATI LAP XIII. ÉVFOLYAM, 19. SZÁM SZENT MÁRTON ÜNNEPÉN VÁROSUNK ÚJ DÍSZPOLGÁRAI PROF. DR. BARNA

Részletesebben

Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja

Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja Új Gyáli 2008. július Újság Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja Arany fokozat a Gyál Városi Népdalkörnek Ráckevén, az Ács Károly Művelődési Központban került sor a népdalkörök, népzenei

Részletesebben

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE. Tegyünk az egészségért!

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE. Tegyünk az egészségért! XXII. évfolyam, 2014. május 31. 5. KISBÍRÓ WWW.KISUJSZALLAS.HU KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE Tegyünk az egészségért! Felelősek vagyunk magunkért és másokért. Így van ez az egészség védelmében

Részletesebben

Átadták az Egri úti Tagóvodát. Városunk lapja XXV. évf. 21. szám 2013. október 17. városháza Úthelyreállítás a csatornázás után

Átadták az Egri úti Tagóvodát. Városunk lapja XXV. évf. 21. szám 2013. október 17. városháza Úthelyreállítás a csatornázás után 1 Városunk lapja XXV. évf. 21. szám 2013. október 17. LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE Átadták az Egri úti Tagóvodát városháza Úthelyreállítás a csatornázás után aktuális Segítő kezek Mezőkövesden Sportkalauz Legerősebb

Részletesebben

HARANGSZENTELÉS, HARANGLÁBAVATÁS MEGYEI BAJNOK A KÉZILABDA CSAPAT!

HARANGSZENTELÉS, HARANGLÁBAVATÁS MEGYEI BAJNOK A KÉZILABDA CSAPAT! 2011. JÚNIUS 15. KÖZÉRDEKŰ ÖNKORMÁNYZATI LAP XII. ÉVFOLYAM, 10. SZÁM HARANGSZENTELÉS, HARANGLÁBAVATÁS 2011. június 4-én, 91 évvel azt követően, hogy a szégyenteljes trianoni békediktátum aláírásra került,

Részletesebben

UDVAR I HÍREK. Áldott húsvéti ünnepet kívánunk Sárrétudvari minden lakójának! AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA. Az önkormányzat munkájáról

UDVAR I HÍREK. Áldott húsvéti ünnepet kívánunk Sárrétudvari minden lakójának! AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA. Az önkormányzat munkájáról UDVAR I HÍREK AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA Áldott húsvéti ünnepet kívánunk Sárrétudvari minden lakójának! Az önkormányzat munkájáról XX. évfolyam 1. szám 2015. március Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata

Részletesebben

ELKEZDŐDÖTT A TANÉV MEGNYÍLT A SZENT ANNA KATOLIKUS ÓVODA

ELKEZDŐDÖTT A TANÉV MEGNYÍLT A SZENT ANNA KATOLIKUS ÓVODA 2011. SZEPTEMBER 15. KÖZÉRDEKŰ ÖNKORMÁNYZATI LAP XII. ÉVFOLYAM, 15. SZÁM ELKEZDŐDÖTT A TANÉV A Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ általános iskolájában három első osztály indult MEGNYÍLT A SZENT

Részletesebben