Utaink állapota térképen június 21. KÖZÉRDEKŰ ÖNKORMÁNYZATI LAP XIV. ÉVFOLYAM 8. SZÁM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Utaink állapota térképen. 2013. június 21. KÖZÉRDEKŰ ÖNKORMÁNYZATI LAP XIV. ÉVFOLYAM 8. SZÁM"

Átírás

1 Ára:150 Ft június 21. KÖZÉRDEKŰ ÖNKORMÁNYZATI LAP XIV. ÉVFOLYAM 8. SZÁM Új csarnokkal bővült az Unitrade M&M Kft. 7. oldal Trianoni megemlékezés és országzászló szentelés 8. oldal A pedagógusokat köszöntötték 5. oldal Utaink állapota térképen A Képviselő-testület a 2014-es költségvetés tervezésekor elsődleges feladatként jelölte meg a város útjainak rendbetételét. Ennek érdekében a Műszaki Osztály térképen jelölve adott tájékoztatást a jelenlegi állapotokról, mely a következő időszak munkálatainak sorrendjét is meghatározta. A térkép a 2. oldalon található. Gyermeknapi rendezvények 9. oldal

2 XIV. évf. 8. szám Kunszentmártoni Hír-Lap 2 A burkolt utak helyreállításának első üteme: Deák Ferenc utca Csongrádi-Szentesi út kereszteződés Csokonai út (Temető felé) Bercsényi út (sarok) Körforgó Alkotmány-Munkácsy kereszteződés Alkotmány út Kölcsey út Munkácsy utca Hunyadi út Pozsonyi út Kossuth utca (Hídfő) Bartók Béla út Táncsics Mihály utca Vásár tér Bajcsy-Zs. utca A térképen jelölt színek jelentése: - rózsaszín: burkolt út - zöld: útalap - fekete: földút

3 XIV. évf. 8. szám Kunszentmártoni Hír-Lap 3 Májusban is megtartotta soros ülését a képviselő testület Módosultak a szociális ellátás díjai Május 31-én harmincnégy napirendi pont várta a képviselő-testület tagjait. A hosszasan elhúzódó testületi ülés témái közül azokról adunk most részletes tájékoztatót, melyek a város lakosságát közvetlenül is érintik. Ezek a témák a gyermekvédelmi rendszer működéséről, a település fejlesztésére és térségközponti szerepének megerősítésére elnyert pályázatok alakulásáról, a szociális ellátás díjairól, a hulladékszállítás díjizetéséről, valamint a parkolási rendszerhez kapcsolódó legfőbb kérdésekről szólnak. egyes pénzbeli szociális ellátások fajtáit, azok igénylésének módját, az aktív korúak ellátására való jogosultság feltételeit. Szabályozásra kerülnek a természetbeni szociális ellátások, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátások. Az eddigi szabályozás a különféle segélyek igénylésénél, feltételként olyan alacsony összegű egy főre jutó jövedelmet határozott meg, amely a segélyezést csak a rászorultak kisebb körénél tette lehetővé. Az önkormányzat évi költségvetésében meghatározott szociális segélykeret lehetővé teszi, hogy a testület bővítse a segélyezésben részesíthetők körét, illetve az adható segély összegénél is lehessen nagyobb mértékű méltányosságot gyakorolni. A képviselők módosították a rendeletben szereplő ellátási, Szociális ellátás A képviselő-testület módosította a szociális igazgatásról és az egyes helyi szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendeletet. A rendelet szabályozza SEGÉLYEZÉSI a különféle ÉRTÉKHATÁROK szociális támogatási, TERVEZETT segélyezési VÁLTOZÁSAI formák igénylésének feltételeit, ez ellátások iránti kérelmek előterjesztésének szabályait. Az által a lakosság szélesebb köre részesülhet támogatásban. ÁTMENETI SEGÉLY RENDKÍVÜLI GYVT. TEMETÉSI SEGÉLY KÖZGYÓGYELLÁ- TÁS MÉLTÁNYOS A segélyezési értékhatárokat az alábbi táblázat tartalmazza: jelenlegi egyedülálló Család Ft Méltányos Ft Tervezett egyedülálló Tervezett család Tervezett méltányos max.össz Ft Ft Ft Ft Ft Nyugdíjmin.= Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Nyugdíjmin. = Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft gyógyító Ft Ft gyógyító ellátás: ellátás: Ft Ft Gyermekvédelem Az önkormányzatok számára kötelező alapfeladat a helyi gyermekvédelmi hálózat kiépítése. A gyermekek védelmét biztosító feladat-és hatáskörök egy részét Kunszentmárton Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, átruházott hatáskörben az Egészségügyi, Szociális és Közbiztonsági Bizottság, a hatósági feladatokat a jegyző látja el. Feladatuk elsősorban a pénzbeli és természetben nyújtott ellátások biztosítása. A gyermekvédelmi rendszerhez szorosan kapcsolódó feladatot lát el a Szociális Alapellátási Központ és Bölcsőde, a Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat, a helyi Védőnői Szolgálat, a háziorvosok és a gyermekorvosok, a közoktatási intézményekben dolgozó gyermekés ifjúságvédelmi felelősök, a rendőrség, ügyészség és a bíróság. Ezek a szervek jelzőrendszert alkotnak, melynek tagjai jelzik az észlelt problémákat, illetve hatósági eljárást kezdeményeznek a gyermek elhanyagolása, bántalmazása, vagy egyéb veszélyeztető tényező fennállása, továbbá a gyermek önmaga által előidézett súlyos, önveszélyes magatartása esetén. Ilyen jelzéssel bármely állampolgár és a gyermekek érdekeit képviselő bármely szervezet is élhet. A gyámhivatali feladatokat már a Kunszentmártoni Járási Hivatal látja el, így a beszámoló a gyámhivatali intézkedéseket már nem tartalmazta. Veres István tanácsnok elismeréssel szólt a jelzőrendszerben résztvevőkről, hiszen nincsenek könnyű helyzetben munkájuk során. Egyúttal aggodalmát fejezte ki a demográiai számadatokat látva, ugyanis ebből igen jól látszik, hogy Kunszentmárton lakossága csökkenő tendenciát mutat ben 8755 főt számláltak, melyből a 0-18 éves korosztály 1366 fő, ezáltal az oktatási intézmények léte is veszélybe kerülhet. A hátrányos helyzetű gyermekek száma igen magas, és ez plusz feladatokat ró mind a pedagógusokra, mind a jelzőrendszeri tagokra. Veres István a helyzetet nem látja addig megoldottnak, míg a munkanélküliség nem változik országosan és városi szinten egyaránt. Dr. Czuczi Mihály polgármester a képviselő-testület nevében köszönte meg mindazok munkáját, akik a gyermekvédelem területén végzik tevékenységüket, hiszen valóban nem könnyű a feladatuk. A polgármester tolmácsolta a szülők kérését a bölcsődei létszám megnöveléséről. Erre azonban egy későbbi ülésen vissza kell térnie a testületnek. Czuczi Mihály jelezte, hogy elkészült az Unitrade Kft. új üzemcsarnoka, amellyel a vállalkozás további munkahelyeket teremthet, ezáltal olyan szülők is munkához juthatnak, akiknek kisgyermekük napközbeni elhelyezése gondot okozhat.

4 XIV. évf. 8. szám Kunszentmártoni Hír-Lap 4 Pályázatok A képviselő-testület különösen nagy hangsúlyt fektet a városfejlesztésre. Saját erőből azonban a város nem tudja megvalósítani a szükséges beruházásokat, így pályázati forrásokból próbálják megoldani azokat. Az önkormányzatnak jelenleg is vannak beadott és folyamatban lévő pályázatai. A május végi ülésen hosszasan tárgyalta a testület az erről szóló napirendi pontot. Pályázati forrásból valósulhat meg Kunszentmártonban a csatornahálózat bővítése, és a bentlakásos idősek otthonának korszerűsítése, ez utóbbira 62,5 millió forintot nyert az önkormányzat. A Kunszentmártoni Kistérség Járóbeteg Szakellátásának komplex fejlesztése befejeződött, és néhány hete már a betegeket is a felújított épületben fogadják a szakemberek. Jauernik István a folyamatban lévő pályázatok között említette meg az Általános Művelődési Központ két nagy értékű pályázatát, melyből az egyik, az idei évben megvalósuló programokra elnyert összeg, a másik pedig a raktárhelyiség felújítása. A képviselő kérte, hogy a csatornahálózat bővítésének megvalósulásához minél hamarabb zárják le a kivitelezésre kiírt közbeszerzési pályázatot, hiszen a munkálatoknak november 31-ig meg kell valósulniuk. A sportcsarnokba beszerelték a kazánt, mellyel a gázfűtést szeretnék majd részben kiváltani, azonban a képviselő aggodalmát fejezte ki a tüzeléshez szükséges faapríték előállítását és tárolását illetően. Kérte, hogy legyen egy felelőse az ehhez szükséges munkafolyamat végrehajtásának, hiszen az októberi fűtési szezonra már tökéletesen kell működnie a kazánnak. Dr. Pusztai Gabriella intézményvezető a múzeum látványraktárának kialakításával kapcsolatban elmondta, hogy a nettó 82 millió forintos pályázat csak az épület belsejét engedi felújítani. A tető cseréjét önerőből kell megoldani, a forrást azonban ehhez is meg kell találni. Ennek lehetőségét a testület önkormányzati ingatlanok értékesítésében látja, illetve az adósságkonszolidáció lezárulta után megvizsgálják, tudnak-e erre összeget átcsoportosítani. A múzeumi raktár kialakítása és a városi rendezvények is része lehet annak a turizmusfejlesztési koncepciónak, melyet a képviselő-testület ezen az ülésen megtárgyalt. A koncepció megfogalmazza, hogy a város legnagyobb környezeti adottsága a Hármas-Körös folyó és holtágai, így elsősorban a vízi turizmusra lehetne építkezni. A Körös- Völgye Natúrpark Egyesület által készülőben van egy vízi túraútvonal kialakítása, illetve szeretnének egy kerékpáros túraútvonalat is létrehozni. Ez utóbbihoz azonban fontos lenne, hogy több kerékpárút épüljön meg, mely a településeket köti össze. Veres István tanácsnok a turizmusfejlesztést továbbgondolva felvetette a szálláshelyek kialakításának lehetőségét, akár egy régi épület felújításával, akár a lakosságot bevonva, esetleg a gasztro turizmust erősítve. Wenner-Várkonyi Attila elmondta, hogy formálódik egy vízi turizmushoz kapcsolódó pályázat, melyet a Leader Egyesülettel közösen is meg lehetne valósítani, ezáltal jelentősen erősödne Kunszentmárton, és a társult települések turisztikai pozíciója, azonban a konkrétumok később készülnek majd el. Sárközi György tájékoztatta a testületet a Körös-Völgye Natúrpark terveiről. Jelenleg egy ismertető kiadvány készül majd el, melyben már Kunszentmárton is szerepelni fog. Ezen az ülésen a szabadstrand üzemeltetésének a feltételeiről szóló beszámoló is a testület elé került. Sárközi György képviselő tájékoztatta a testületet az üzemeltetés előkészítésének fejleményeiről, melynek legfontosabb része, az engedélyek beszerzése is a végéhez közeledik. Előre láthatólag a nyáron már birtokba vehetik a fürdőzők a Körös-partot. Szemétszállítás január 1-től a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat a helyi önkormányzat nem jogosult megállapítani, ezért a képviselő-testületnek hatályon kívül kell helyeznie a szilárd hulladék szállítására és ártalmatlanítására vonatkozó közszolgáltatási díj mértékét megállapító szabályozást. A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal első alkalommal szeptember 30-ig tesz javaslatot a miniszter felé a díjmegállapításra. A képviselő-testület hatályon kívül helyezte az önkormányzati rendeletet, azonban Jauernik István aggályát fejezte ki a felől, hogy a hulladékszállítást végző szolgáltató még nem számlázta ki a szolgáltatás díját a lakosság felé. Sok családot hoz nehéz helyzetbe a szolgáltató azzal, ha a féléves díjat egy összegben izetteti meg.. Dr. Czuczi Mihály egyetértve a képviselővel kifejtette, hogy már megtörtén a szolgáltató felszólítása, és ígéretet kapott az önkormányzat arra, hogy napokon belül megkezdik az első negyedéves díjak kiszámlázását a lakosság felé. Parkolás A parkolási díj bevezetésének hatásait folyamatosan i- gyelemmel kísérik a város képviselői. A május 31-i ülés egyik napirendi pontja a parkolási díj bevezetésével kapcsolatos költségek és bevételek alakulását tárta a képviselők elé. A beszámolóból kiderül, hogy a parkolási rendszer bevezetésére Ft-ot irányoztak elő, melyből eddig Ft lett felhasználva. Az első hetekben számos panasszal találkoztak a parkoló őrök, melyből sok utalt a parkoló órák és a megfelelő tájékoztatás hiányára utaltak, ez azonban idővel mérséklődni látszik. Áprilisban Ft folyt be az önkormányzat kasszájába. Sárközi György utalt arra, hogy a rendszer bevezetésének fő célja az utak Kátyúzás a Köztársaság téren állapotának helyreállítása volt, és megkérdezte, hogy a már látható újításokat a befolyt összegből fedezik-e? A kérdésre Czuczi Mihály kifejtette, hogy ezeknek a bevételeknek a felhasználását egyelőre még nem tudják az útfelújításra fordítani. A már többször említett felújításra szoruló százegy utca egy részének helyreállítását a városgondnokság már megkezdte, és a költségek egy részét a saját keretének terhére ajánlotta fel a polgármester. Hemrik Krisztina

5 XIV. évf. 8. szám Kunszentmártoni Hír-Lap 5 Városi Pedagógus Nap Osztani magad: - hogy így sokasodjál; (Váczi Mihály) Kunszentmárton önkormányzata minden évben kö- kezdte kialakítani tanítványaiban az egészséges versenyszönetet mond a pedagógusoknak mindazért az áldoza- szellemet. tos munkáért, melyet nap mint nap végeznek A diákélet aktív résztvevője, szervezője volt. A szülők is megtisztelték bizalmukkal, szívesen fogadták nevelési taaz idei ünnepség rendhagyó volt az elmúlt évekhez ké- nácsait. pest, hiszen számos változás történt az oktatás és a város Jelentős szerepet vállalt az alsó tagozatos munkaközöséletében egyaránt. Egy évvel ezelőtt még a sportcsarnok ségben. Gyakran szerepeltek tanítványai az iskolai gálán, adott helyet az ünnepségnek, ahol a Kunszentmártoni Kis- és eredményes teljesítményt mutatott fel a szavalóversetérség Többcélú Társulásához tartozó tizenkét település nyeken elért helyezésekkel is. pedagógusait köszöntötték. Erre idén már nem kerülhetett Sokoldalú nevelő, aki igyekezett átlátni nemcsak a tanísor, hiszen a társulások megszűntek, január 1-ével pedig a tással összefüggő problémaköröket, hanem az iskola egéklebelsberg Intézményfenntartó Központ vette át a közok- szével foglalkozó tevékenységeket is. tatási feladatokat. Kovácsné Kukovecz Anita az áljúnius 7-én a Bartók Béla Teremben köszöntötte az óvótalános iskola francia biológia nőket, tanítókat, tanárokat, aktív és nyugdíjas pedagógu földrajz szakos nevelőjének az sokat Dr. Czuczi Mihály polgármester, és ebben az évben idei tanévben kiváló munkájáért a első alkalommal Vass Zoltán, a Kunszentmártoni TankerKlebersberg Intézményfenntartó ület igazgatója. Központ Elnöke emléklapot adoa Kunszentmártoni Általános Iskola és Művészeti Iskola mányozott. A tanárnő iatal kora tanulói műsorral köszöntötték az ünnepelteket. ellenére nagy szakmai, módszertani Dr. Czuczi Mihály beszédében méltatta a pedagógusok ismeretről tesz nap mint nap tanúmunkáját, és hangsúlyozta, hogy elismeréssel kell adózbizonyságot. Jelenleg 5. osztályos nunk mindazért, amit a gyermekek fejlődéséért, színvonaosztályfőnökként azon dolgozik, las oktatásáért megtesznek. A polgármester utalt arra, hogy hogy osztályát igazi közösséggé a törvény adta lehetőségek is nagymértékben befolyásolják kovácsolja, és könnyebbé tegye az oktató-nevelő munkát. Beszédében hangsúlyozta, nin- számukra a kamaszkor, az ifjúvá serdülés folyamatát. csenek könnyű helyzetben a mai pedagógusok, hiszen a Évente több versenyre nevezi diákjait. Idén a Curie Körhíradásokból is tapasztalhatjuk, hogy a nevelő célzatú fe- nyezetvédelmi Verseny megyei döntőjén 2. helyezett lett gyelmezés lehetőségének hiányával is meg kell küzdeniük. csapata, a Sajó Károly Környezetvédelmi Versenyen és az Ezt a gondolatot folytatta ünnepi beszédében Vass Zoltán országos szintű Irány Ausztrália csapatversenyben egy Mindenki, aki valaha volt diák, bevallva, vagy talán aránt a 6. helyen végeztek tanítványai. olykor titkoltan, mindenképpen őszinte tiszteletet érez a Zsíros István szintén pedapedagógusok iránt. Ha ez a tisztelet és tekintély meg is kogógus napi emléklapot vehepott, valahol, titkoltan még működik a társadalomban. Sok tett át. Zsíros István tanórai ellenhatás van, és sokat kell tenni azért, hogy helyrebillenmunkájában felkészült és jen, de a nevelő, a tanár, a példa mégis ott van a felnövekvő alapos, a szakmai fejlődést nemzedék tagjai előtt. Az igazgató kiemelte, hogy a megfolyamatosan nyomon köveváltozott szociális és társadalmi körülmények között egyre ti, és próbálja azt tanítványanehezebb a pedagógusi munka. inak átadni. A szakmai elméa nevelői munka elismeréseként ezen a napon kerültek let és gyakorlat összhangjára átadásra a több évtizedes munkát elismerései is. törekszik, ezért szoros kaptóthné Barna Mária Pedagógus Szolgálati Emlékérem csolatot tart fenn a gyakorkitüntetésben részelati oktatókkal. Példa értékű sült, aki 1972 óta volt munkát végez a tehetségnevelője a Kunszentgondozás terén, szinte nem mártoni ÁMK-nak, múlik el tanév, hogy diákjai ne vennének részt a Szakma illetve a jogelőd Szé- Kiváló Tanulója Versenyen. Az elmúlt öt évben a kőműves chenyi István Álta- szakmában hat tanuló mentesült a szakmai vizsga letétele lános Iskolának. Az alól a Szakma Sztár Fesztiválon elért eredménye alapján. eddigi 40 éves pálya- Több alkalommal kapott osztályfőnöki megbízást, tanítváfutását az iskola, a nyaival jó a kapcsolata, következetes és segítő szándékú. tanulók, a pedagógus A mindennapokban azt a lelkiismeretességet várja el tőlük szakma iránti nagy- is, amit példának mutat. A tanulási, magatartási gondokkal fokú elkötelezettsé- küzdő tanulókkal is igyekszik megtalálni a közös hangot, ge jellemezte. Nagy mindent elkövet a lemorzsolódás csökkentése érdekében. hangsúlyt fektetett a Dobrosi Dénesné 50 évvel ezelőtt vehette át diplomáját, felzárkóztatásra és a ezért Arany Oklevélben részesül, melyet a Szegedi Tudotehetséggondozásra. mányegyetemen vehet át. Tanulmányait még osztatlan tatóthné Barna Mária és Vass Zoltán Egész kicsi kortól nyasi iskolában kezdte és Szarvason a szlovák tannyelvű

6 XIV. évf. 8. szám Kunszentmártoni Hír-Lap 6 iskolában fejezte be ban érettségizett Békéscsabán, a Szlovák Gimnáziumban ban biológia kémia szakos tanárként végzett a szegedi József Attila Tudományegyetem Természettudományi Karán. Tanári munkáját a kunszentmártoni József Attila Gimnáziumban végezte 1995-ig, nyugdíjba vonulásáig. Nyolc osztálynak volt osztályfőnöke, szerette az ebből adódó feladatokat. Tanítványai ragaszkodása az iskolához, osztálytársaikhoz visszaigazolás, hogy érdemes volt ezt a pályát választania. Az iskolai vöröskeresztes szervezet munkáját tanárelnökként segítette. Tanítványai elsősegélynyújtásból kiemelkedő eredményeket értek el országos versenyeken is. Tevékenységéért 1977-ben Érdemes Társadalmi Munkás adományozott számára. Nyugdíjas éveit igyekszik hasznosan tölteni. Évekig bírósági ülnök volt, húsz éven át vett részt a választási bizottság munkájában. Jelenleg, mint szlovák nyelven beszélő, segíti a Kunszentmártoni Rendőrkapitányság Szabálysértési Hatóságát. Smuta Kálmán Gyémánt Diplomát vehet át az Egri Tanárképző Főiskolán. Középiskolai tanulmányait a Debreceni Református Kollégiumban végezte, majd 1953-ban általános iskolai tanári oklevelet szerzett Egerben, matematika szakon ban a Kossuth Lajos Tudományegyetemen kémia szakon, majd ilozóia szakosítón végzett. Első munkahelye Kunszentmártonban a Mátyás király utcai Általános Iskolában volt. Szaktárgyai mellett az ifjúsági mozgalom vezetőjeként dolgozott tól Smuta Kálmán feleségével, Júlia járási ifjúsági vezető, illetve nénivel hallgatta a méltatást a művelődésügyért felelős járási politikai munkatárs volt. Településünkön huzamos ideig tagja volt társadalmi munkában a tanács oktatási Dobrosi Dénesnét ia, Péter (balra) kisérte el, az állandó bizottságának. emléklapot Dr. Czuczi Mihály adta át 1972-től a József Attila Gimnázium tanára, később igazkitüntetésben, 1986-ban arany fokozatú Vöröskeresztes gató-helyettese volt. Többször kapott kitüntetést az ifjúság Munkáért kitüntetésben részesült. Nyugdíjba vonulásakor körében végzett, valamint oktatói-nevelői munkájáért. -hemrika művelődési miniszter Pedagógus Szolgálati Emlékérmet Köszönet a koncert megvalósulásáért A Kunszentmárton Fúvószenekar ezúton szeretné köszönetét kifejezni mindazoknak, akik a május 19-én a Katolikus Nagytemplomban megtartott Pünkösdi koncertünk megvalósításához hozzájárultak és a helyszínen támogatói jegyet vásároltak. Külön köszönetünket fejezzük ki azoknak, akik nélkül ez a rendezvény nem jöhetett volna létre: Benke Tibor vállalkozó Dr. Fazekas Margit önkormányzati képviselő Gácsiné Bozsik Magdolna önkorm. képviselő Imrei István önkormányzati képviselő Jauernik István önkormányzati képviselő Sárközi György önkormányzati képviselő Veres István önkormányzati képviselő Wenner- Várkonyi Attila alpolgármester úr A Kunszentmárton Kultúrájáért Alapítvány és a Kunszentmártoni Önkormányzat szervezésében XX. TISZAZUGI ZENEI FESZTIVÁL Kunszentmárton, Június 29-én szombaton, l8 órakor a Kunszentmártoni Katolikus Templomban M ű s o r : J. S. Bach: Magnificat G. Puccini: Messa di Gloria Vezényel: KOVÁCS LÁSZLÓ Liszt-díjas, Érdemes művész Közreműködik: Skoff Zsuzsanna Meláth Andrea szoprán alt Andor Csilla mezzoszoprán Xavier Rivadeneira Cser Krisztián basszus tenor Elekes Zsuzsa orgona Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bartók Béla Énekkara és Egyetemi Koncertzenekara kunszentmártoni, csongrádi, hódmezővásárhelyi, martfűi, mezőtúri, rákoshegyi, tiszaföldvári, szarvasi, szentesi énekesek Fotó: Szűcs Eszter Belépőjegy: Ft Megvásárolható a helyszínen az előadás előtt egy órával, valamint a Kunszentmártoni Művelődési Kö zpontban. Köszönetet mondunk támogatóinknak: Dr. Balázs Júlia /ügyvéd-budapest/ Benke Tibor /vállalkozó/, Betűmester Könyvesbolt, ELTE Alapítvány /Budapest/, Dr. Fazekas Margit /képviselő/, Ház Kft., Gradiens Kft. /Budapest/, HITEC Kft. /Budapest/, Hungaro Tejfeldolgozó Kft., Hutter Kft. /Budapest/, Iglódi erenc /vállalkozó/, Imrei István /, Jauernik István /képviselő/, Jász Sütőház Kft., Juhászvin Kft. (Eger), Kelemen, Mészáros, Sándor és Társai Ügyvédi Iroda /Budapest/, Kotschy Bt. Törökbálint/, röshús Kft., Magyaros Étterem. egapharma Kft. /Budapest/, Mészárosné Garáz Annamária /, NEMZETI KULTURÁLIS ALAP, st/, vállalkozó/, Sárközi György /cukrász/, VI Üzletház, Szakály Ág

7 XIV. évf. 8. szám Kunszentmártoni Hír-Lap 7 Az álom valósággá válik Gyárbővítés és fejlesztések az Unitrade M&M Kft.-nél Gyárbővítést és technológiai fejlesztéseket, nyertes pályázatokat ünnepeltek az Unitrade M&M Kft.-nél. A beruházások eredményeként Kunszentmárton egyik legnagyobb adóizetője akár 150 főt is foglalkoztatni tud majd. A kibővített gyárcsarnokot dr. Czomba Sándor, foglalkoztatásügyi államtitkár jelenlétében avatták fel június 6-án, az egykori cipőgyár területén. A kibővített gyárcsarnok átadásával nagyszabású fejlesztés zárult le Kunszentmártonban. Az Új Széchenyi Terv támogatásával létrejött, 560 millió forint értékű beruházás nyomán átfogó infrastruktúra-és ingatlanfejlesztés valósult meg, miközben lehetővé vált további különleges pontosságot igénylő, nemzetközi szinten is versenyképes precíziós alkatrészek kifejlesztése. Ahogyan az erről szóló sajtóbeszélgetésen Makra Tibor, tulajdonos-ügyvezető fogalmazott, az álom 2011 és 2013 között valósággá vált. Ilyen mértékű beruházást 17 éves fennállásunk során még egyszer sem valósítottunk meg. Az elmúlt két évben 30 fővel nőtt a dolgozói létszám és a jelenlegi 100 fő mellett 42 tanulónk is van. A most lezáruló fejlesztések lehetővé teszik, hogy további 50 fővel bővüljön a cég jelentette ki az ügyvezető. A jól prosperáló kunszentmártoni középvállalat szándékait és a munkaerő képzésre vonatkozó terveit üdvözölte dr. Czomba Sándor, foglalkoztatásügyi államtitkár is. Szerinte sok olyan üzenet kapcsolható a kunszentmártoni ünnepséghez, ami a magyar kormány számára is lényeges. Minden olyan beruházás, ami a termelő szférában történik, és új munkahelyeket hoz létre, üdvözlendő. Az Unitrade M&M Kft. sikere azt példázza, hogy a pályázati feltételek és a pályázók igényei végre találkoznak. A másik fontos üzenet, hogy a cégnél nagy hangsúlyt fektetnek a tanulóképzésre. Az a cég, amely hosszú távon tervez, beszáll a kormány által preferált duális jellegű képzésbe, és már a tanuló évek alatt megismeri azokat a iatalokat, akik később az ő szakemberei lehetnek. Magyarországnak a minőségi munkaerőképzés terén még javulnia kell. Tehát igen sok szálnak össze kell érnie ahhoz, hogy egy cég sikeresen működjön. Úgy látom, hogy itt, az Unitrade M&M-nél nem csak egy-két szálat, hanem egyenesen egy szép szőttest sikerült összehozni, amihez gratulálok fejezte be gondolatait dr. Czomba Sándor. Boldog István, országgyűlési képviselő is erősíteni kívánta a cég törekvéseit, további erőfeszítésekre biztatva a tulajdonosokat. Azt szeretném kérni, hogy azokat a terveket, amiről legutóbb az ügyvezető úr tájékoztatott, folytassa tovább, bízva a piacban, és abban, hogy a pályázatai továbbra is jól szerepelnek mondta a képviselő. Méltatta a céget dr. Mező Ferenc, az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség elnöke is. Szerinte a cég sikerei a Tiszazug számára is reményt adhatnak a gazdasági kitörésre. A cég dinamikus fejlődési pályájának nem csak az avatóünnepség lehet ékes bizonyítéka, hanem az is, hogy a Tisza Cipőgyár egykori kunszentmártoni egységére ma már rá sem lehet ismerni. Erre Berényi Ferenc, egykori igazgató hívta fel a hallgatóság igyelmét. Kunszentmárton polgármestere nem ünnepi beszéddel, hanem köszönő szavakkal érkezett az ünnepségre. Dr. Czuczi Mihály az ügyvezetőnek és családjának mondott köszönetet először, hogy megteremtették az alapokat az Ugari tanyán egy sikeres vállalkozáshoz. Kreatív, fejlődést tisztelő, magyar emberek, akik Nyugat-európai módon ültették át ide azt, ami a jövőt szolgálja méltatta a családot a polgármester. Köszönetet mondott a kormánynak is, amely felismerte, hogy a kis- és középvállalkozásokat kell támogatni, hiszen a gazdaság fejlettsége meghatározza az ország, valamint a települések fejlettségét. És köszönet mindenkinek, aki támogatta e projekt létrejöttét tette hozzá a polgármester, hozzátéve, hogy az önkormányzat és a városi szakképző intézmény is azon volt, hogy olyan szakemberek kerüljenek a céghez, amilyeneket annak idején a tulajdonos elképzelt. Makra Tibor a vevők, a beszállítók, a cég összetartó csapata, illetve a magyar állam és az Európai Unió felé fejezte ki köszönetét, hogy segítették az Unitrade M&M Kft.-t. Hozzátette: Mivel ez egy magyar családi vállalkozás, a köszönet az egész családot is megilleti. Köszönetet kell mondanom szűkebb és tágabb családomnak. Szüleimnek, akik taníttattak, édesanyám volt, aki támogatott, édesapám, aki az ipar útján elindított. Köszönet a feleségemnek, aki mindig és mindenkor a stabil hátországot jelenti számomra türelmével, szeretetével. És persze köszönöm a gyermekeimnek, akik egy mosollyal is képesek feltölteni mondta Makra Tibor. Az újonnan avatott csarnokot Bárkányi Ernő atya, a kecskeméti Szent Miklós templom plébánosa szentelte meg, majd a nemzeti színű szalagot dr. Czomba Sándor, dr. Mező Ferenc, dr. Czuczi Mihály és Makra Tibor közösen vágták át. Az avatóünnepségen felléptek a kunszentmártoni mazsorettek és a fúvószenekar is. -hemrik- Az Unitrade Kft.-t 1996-ban alapították fémforgácsolási és köszörülés munkák elvégzésére. Jelenlegi helyére 2004-ben került a cég. Modern mérőlabort alakítottak ki, szervezetfejlesztést és technológiai innovációt hajtottak végre, s ezek után, 2010-ben fogalmazódott meg az ingatlanfejlesztési projekt. Az első fázisban a két régi épületet egy csarnokelemmel építették össze, majd a második fázisban a csarnok raktár- és termelőterületté nemesült, illetve új funkcióval bővítve, hulladékkezelő épületet is építettek hozzá. A régi irodákat kutató-fejlesztő központtá alakították egy új emelet ráépítésével. A telephely nagysága 2 hektár, a felépítmények összterülete pedig ma már eléri a 4500 négyzetmétert. A kutatás-fejlesztési projekt keretében elkészült egy olyan precíziós műszer, amellyel felhasználva egy extra pontos köszörülési technológiát, a cég képes különleges vevői igényeket is kielégíteni. Az Unitrade M&M Kft. ma már nemzetközi nagyvállalatok beszállítója. Tengelyeket gyártanak házi gépekhez, kézi szerszámokhoz és járművekhez, valamint autóipari perselyek és csapok, orvostechnikai alkatrészek, gáztelepek és csatlakozók kerülnek ki a kunszentmártoni üzemből. Az itt készült alkatrészek és részegységek közös jellemzője, hogy 1 mikrométer pontossággal tudják elkészíteni. Az ingatlanfejlesztési és kutatás-fejlesztési projekt mellett most debütál az Unitrade M&M új arculata is, új weblappal és logóval. A folyamatos fejlesztések révén a cég Kunszentmárton és a Tiszazug legjelentősebb munkáltatójává vált.

8 XIV. évf. 8. szám Kunszentmártoni Hír-Lap 8 Trianonra emlékeztünk Percre pontosan kondult a harang Június 4-én 16 óra 32 perckor Kunszentmártonban is megkondult az emlékezés harangja. A harang az 1920-as Trianoni békeszerződés aláírására emlékeztette a megjelenteket. A Napsólyom Baranta Egyesület által felsorakoztatott történelmi zászlók előtt Dezső Dóra korabeli tudósításokkal, visszaemlékezésekkel idézte fel a 93 évvel ezelőtti, I. világháborút lezáró eseményeket. Az idézetek között Szűcs Miklós énekelt a magyar nép fájdalmáról. Lászlóffy Béla, a Baranta Egyesület vezetője köszöntötte a megemlékezésen résztvevőket. Beszédében választ adott arra a kérdésre is, hogy miért nem közhírelték a megemlékezést: - Minden embernek magának kell megtalánia azt a helyet, ahol a Nemzeti gyásznapon emlékezhet. Sokan tudják már, hogy minden évben készülünk erre a napra, és június 4-én itt, a haranglábnál találkozunk. A történelem A Napsólyom Baranta Egyesület tagjai koszorút eseményeinek felidézése után a megjelentek elhelyezték visznek a haranglábhoz. koszorúikat, és nemzeti színű szalagot kötöttek a harang- Emlékkoszorút helyezett el Wenner-Várkonyi Attila alpolgármester láb oszlopaira. és Boldog István országgyűlési képviselő és Smuta Zsolt jászkun kapitány is. -hemrik- részt a munkálatokban. Az önkormányzat részéről is ígéretet tett arra, hogy a jövő évi költségvetés készítésekor erre is Boldog István országgyűlési képviselő indítványára né- beterveznek egy bizonyos összeget, de folyamatosan keresik hány hónapja a Szent Márton Plébánia és a Fidesz helyi a pályázati lehetőségeket is. A közös összefogás eredményeszervezete gyűjtést kezdeményezett az országzászló fel- ként pedig bízik abban, hogy jövőre felavathatják az új orújítására. A tervek szerint már idén, június 4-én szerették szágzászló talapzatát. volna felavatni az emlékművet, erre azonban nem kerül- Boldog István a kezdeményezés elindulásakor felajánlotta hetett sor, mivel a felújítás költsége meghaladja az egymil- Kunszentmártonnak az új országzászlót, melyet ezen a napon magával is hozott. A képviselő Reményik Sándor gondolatalió forintot. ival köszöntötte a megjelenteket. Beszédében ő is felidézte a A trianoni megemlékezést követően az országzászló előtt Trianoni békeszerződés körülményeit A nagyhatalmak nem Wenner-Várkonyi Attila alpolgármester arra kért mindenkit, érték el céljukat a békediktátummal, melynek elsődleges célja hogy támogassa a kezdeményezést, illetve, aki teheti, vegyen a magyarság eltüntetése volt a Kárpát-medencéből hangsúlyozta Boldog István. A magyarság bebizonyította, hogy talpra tud állni, melyhez minden magyar ember összefogására szükség volt országon belül és kívül egyaránt. A képviselő a huszadik század eseményeit felidézve vetítette elénk az ország mai helyzetét. Boldog István beszédét követően Kövesdy Zsolt atya felszentelte az országzászlót, majd a zászlót felvonták. -hboldog István a főtéren mondta el ünnepi beszédét Új zászló lobog a főtéren Székely zászló is segíti a barantásokat Kunszentmárton képviselő testülete Sárközi György képviselő kezdeményezésére, az összefogást és a szolidaritást is jelképező székely zászlót adományozott a Napsólyom Baranta Egyesületnek. A trianoni haranglábnál átadott lobogóval ismerték el és köszönték meg a hagyományőrzésben végzett fontos munkájukat. A barantások feltűzhetik zászlóik mellé, hogy rendezvényeiken, megmérettetéseiken társuk és segítőjük legyen. Az ajándékot Dr. Czuczi Mihály polgármester, Sárközi György, Dezső Dóra, és Gácsiné Bozsik Magdolna képviselők adták át Lászlóffy Bélának az egyesület vezetőjének. - Hegedűs Krisztián-

9 XIV. évf. 8. szám Gyereknap Kunszentmártoni Hír-Lap 9 A gyerekeké volt az egész hétvége Egy egész hétvége szólt a gyerekekről a gyerekeknek. Magyarországon 1931-től minden évben megrendezik a gyereknapot ig egy héten keresztül tartották. A kunszentmártoni gyereknap nem tartott ugyan egy egész hétig, de május utolsó vasárnapján és az azt megelőző szombaton vidám rendezvényeken vehettek részt kicsik és nagyok egyaránt. Május 25-én Pál Attila helyi vállalkozó és a kunszentmártoni CBA az áruház parkolójában egész napos programmal várta az oda érkező gyerekeket és szüleiket. A számos program között volt kézműves foglalkozás, luihajtogatás, íjászat. Pál Attila a tavalyi évhez hasonlóan, most is szerette volna a főtéren tartani rendezvényét. Sajnálom, hogy idén nem rendezhettük meg a tavalyi helyszínen a gyereknapot nyilatkozik a vállalkozó, de bízom benne, hogy jövőre akár a várossal közösen is megtarthatjuk. Külön öröm számomra és mindazoknak, akik a rendezvényt támogatták, hogy sokan eljöttek, részt vettek a programjainkon, és nem volt hiábavaló a több hónapos szervező munka osztja meg gondolatait a főszervező. Az időjárás nem volt kegyes a hétvégi rendezvényekhez, ugyanis szombat délutánra az eső is megérkezett, mely másnap megzavarta az önfeledt szórakozást. A zord idő ellenére azonban vasárnap is ellátogattak a rendezvényre a gyerekek, hiszen ez a nap mégis csak róluk, nekik szólt. Délelőtt Imrei István fogatára ülhettek fel a gyerekek, a streetball versenyen pedig nyolc csapat mérkőzött meg egymással. A szakadó eső miatt meghiúsult a karaoke ver- lóan a Civil Szervezetek Szövetsége és a Cigány Nemzetiségi Önkormányzat is bekapcsolódott a szervezésbe. A rendezvényen részt vett Dr. Czuczi Mihály polgármester is, aki kifejtette, hogy a jövőben azon is el kell gondolkodnia majd a városvezetésnek, hogy összefogással miként valósulhatna meg egy vállalkozói alapokra épülő, önkormányzati támogatású gyereknap. A borongós, esős időjárás ellenére közel kétszázan látogattak el a főtérre. A gyermeknapi rendezvények ezzel nem értek véget. A kungyalui gyerekeknek június 2-án Minden gyerek kipróbálta az közösen szervezett progugrálóvárat Kungyaluban ramokat az Általános Művelődési Központ, a kungyalui Klubkönyvtár és a Városi Óvoda. Berkes Imre tanár úr a szervezőkkel közösen, fáradságot nem kímélve azon dolgoztak, hogy a kungyalusi apróságoknak feledhetetlen napot szerezzenek. Aszfaltrajz verseny, asztalitenisz, kerékpáros ügyességi verseny és arcfestés várta a kicsiket és a nagyokat egyaránt. A legifjabbak tréfás versenyeken bizonyíthatták ügyességüket. Lehetett zsákban futni és célba dobni, a bátrabbak pedig gólyalábon is járhattak, a legkisebbek között azonban a legnépszerűbb játék az ugrálóvár volt. A délután folyamán csoportos ügyességi versenyek várták a játszani szerető gyerekeket. -hemrik- Köszönetet mondunk mindazoknak, akik a városi gyermeknaphoz segítségüket önzetlenül nyújtották: A CBA parkolójában helyi együttesek is felléptek. Képünkön: Ghost Storm seny és a rendőrségi bemutató, melyet némileg kárpótolt a tűzoltóautó megtekintése. Az íjászat és a sorversenyek az eső ellenére is vonzották a gyerekeket. Délben bográcsos marhagulyással várták a résztvevőket. A játékos vetélkedők és feladatok a délután folyamán sem maradtak el, legalább is azok biztosan nem, melyeket fedél alatt is meg lehetett valósítani. A múzeumi kézműves udvar első alkalommal nyitotta meg kapuit és folyamatosan várta az érdeklődőket. A szervezők nagy bánatára azonban a szabadtéri bemutatókat el kellett halasztani, a Bibuczi Meseszínház előadását egy későbbi időpontban pótolták a művelődési házban. Az önkormányzat a városi rendezvénykeretből biztosította a programok megvalósulását. A korábbi évekhez hason- Balogh Géza, Benke Tibor vállalkozó, Bori Anikó az Avon képviselője, Dezső Dóra, Dr. Czuczi Mihály polgármester, Dr. Fazekas Margit, Gácsiné Bozsik Magdolna, Gulyásné Anna, Győri Imréné, Imrei István, Kanyóné Erzsike, Kenyérgyár, Kiss Csaba, Kossuth Gyógyszertár, Körös Horgászegyesület, Múzeum dolgozói, Sárközi György, Szarka Jánosné, Szaszkó Pékség, Városgondnokság, Vöröskereszt Közösségi Szolgáltatás, Wenner Várkonyi Attila alpolgármester A résztvevők is köszönetet érdemelnek, hogy a zord időjárás ellenére ellátogattak programjainkra. A szervezők nevében: Veres Margit Terézia A kungyalui gyermeknapot támogatták: Dr. Czuczi Mihály, Gácsiné Bozsik Magdolna, Jauernik István, Lénárd Józsefné, Molnár Zsuzsanna, Wenner Várkonyi Attila, Szervező: Berkes Imre ÁMK segítők: Bíró Piroska, Dobos Annamária, Gulyás Erzsébet, Molnár Zsuzsanna Segítő: Göllesz Lászlóné Véradás július 9-én kedden óráig a Művelődési Házban

10 XIV. évf. 8. szám Kunszentmártoni Hír-Lap 10 Jászkun Citerás Találkozó Nyolcadik Aranypáva A Magyar Kórusok, Zenekarok és Népzenei Együttesek Szövetsége, a KÓTA a legnagyobb kórus- és népzenei adatbázissal rendelkező, szakmai minősítéseket kiadó szervezet. A Szövetség rendszeresen szervez területi és országos népzenei minősítő rendezvényeket, gálákat, ahol a népzenei együttesek, kórusok, zenészek és énekesek szakmai zsűri előtt lépnek színpadra. Kunhegyes május 26-án 17. alkalommal adott helyet a Jász-Kun Citera Találkozónak, ahol városunkból Balla Tibor tekerőlantos és Fülöp Norbert citerás vett részt. A rendezvényen a zenészeket is minősítették. Balla Tibor dél-alföldi dallamokat játszott hangszerén. Játékát a neves szakemberek Aranypáva díjjal jutalmazták. A díj, melyet Tibor nyolcadik alkalommal tudhat magáénak, egyik a legrangosabb elismerés a népzenészek körében. Tanítványát, a hetedik osztályos Fülöp Norbertet most először minősítették. Játékát Kiváló Fokozattal díjazta a zsűri. Áradt a Duna Kunszenti tűzoltók a gátakon A Kunszentmártoni Hivatásos Tűzoltóparancsnokság személyi állományából 11 fő vett részt a Dunán kialakult árvízvédelmi munkálatokban, Győrújfaluban. A veszélyhelyzet kihirdetését követően június 6-án utaztak a helyszínre. Megfeszített tempóban 12/12 órás váltásos munkarendben végezték tevékenységüket tűzoltó bajtársaink, négy nappal később pedig már Bács-Kiskun megyében segítették a védekezést. A Kunszentmártoni Hivatásos Tűzoltóparancsnokság Bal oldali képen: Balla Tibor Jobb oldali képen: Fülöp Norbert (balra) és Lászlóffy Endre, ketten a Kunszenti Betyárok közül (A képek a március 15-i ünnepi koncerten készültek.) -hemrik- Köszönet az új szentélyért Köszönjük mindenkinek a segítséget, amivel széppé tették ünnepünket! Az adományokat, amikkel lehetővé tették a szentély és az oltár elkészülését, az áldoztató rács restaurálását. Az Emberi Erőforrás Minisztériuma, Egyházi, Civil és Nemzetiségi kapcsolatok Államtitkársága, Egyházi Kapcsolatok Főosztálya által biztosított 11 millió Ft-ot, és a hívek további 1,5 millió Ft adományát. A 40 évi imát a 165 éves Rózsafüzér Társulatunknak és vezetőjüknek Földi Zsolt tű.szds. Szőkéné Bíró Erzsi néninek, tűzoltóparancsnok Benke Tibornak, az oltárdíszítőknek, Imrei Istvánnak és az Imrei Kft. dolgozóinak, Egri Hunor és Konkoly ezen időszak alatt zavartalanul látta el a Tiszazug tűzvédelmét. Kunszentmárton Város Önkormányzata, a TiszazugiLeader Nonproit Vidékfejlesztési Kft., és a működési terület tűzvédelmi tevékenységét ellátó, elvezénylésre nem került tűzoltó bajtársak támogatásukról biztosították, és ellátmány csomagokkal segítették a Dunánál lévőket, amelyet köszönünk a nevükben is. György művészrestaurátoroknak, Fabók Balázs és csapatának a főoltár restaurátorainak, és mindenkinek, amivel hozzájárultak a mai naphoz. A Szentmise után városunk fúvószenekara térzenével, a karitász csoportunk tagjai pedig kaláccsal köszöntötték a megjelenteket. Köszönjük a Szent Anna Katolikus Óvoda növendékeinek, a városi Vivace énekkar és a Szent Márton Énekkar szolgálatát, Niczky Nikolett karvezető és Laurinyecz Pál kántor karvezető munkáját, Tóth Vilmos orgonaművész és Faragó Sándor hitoktatónk közreműködését a szentmisén. Zsolt atya Kondé Lajos püspöki helynök és Kövesdy Zsolt plébános Aratóverseny! A Hármas-kerületi Kézi Aratóverseny július 6-án, Kiskunfélegyházán kerül megrendezésre. Az érdeklődők és a résztvevők jelentkezését az alábbi telefonszámon várjuk: 30/ A június 16-i bármálás és a szentély felszentelésének ünnepéről következő lapszámunkban számolunk be. Buszköltség: kb Ft/fő (létszámtól függően) Július 14-én Zentán rendezik meg a Kárpát-medencei aratóversenyt, melyre szintén várjuk az érdeklődőket és a jelentkezőket a fenti telefonszámon. Buszköltség: kb Ft/fő (létszámtól függően)

11 XIV. évf. 8. szám Kunszentmártoni Hír-Lap 11 Hármas-Körös Gáti Futás Hosszabb úton futottak célba Amikor négy évvel ezelőtt első alkalommal, 252 futó részvételével rendezte meg az Öt Körös Gáti Futó (Benke Zoltán, Romhányi Ágnes, Sári Boldizsár, Sári Mária, Vincze Béla) a Hármas-Körös Gáti Futást, talán nem is gondolták, hogy évről-évre egyre többen állnak majd a rajtvonal mögé. A Hármas-Körös Gáti Futás mára a Tiszazug legnagyobb sportrendezvényévé nőtte ki magát. Június 1-jén, a Dr. Czuczi Mihály polgármester kezében eldördülő rajtpisztoly 347 futónak szólt. A futamokat tíz korcsoportban szervezték meg. A legiatalabb résztvevők az óvodások voltak, nekik csak a Szelevényen kijelölt távot kellett megtenniük, hasonlóképpen a három korcsoportra osztott általános iskolásoknak is. Az utolsó futam résztvevői a felnőttek voltak, melynek alsó korhatára 15 év volt. A szervezők idén kis módosítással is készültek. A versenyzőknek az elmúlt évekhez képest, most két kilométerrel többet kellett futniuk, vagyis nyolc kilométert. Az indulás helyét a megszokott egykori Pannónia gyárépület helyett a régi járási hivatal mellett jelölték ki. A versenyzőknek nem jelentettek akadályt sem a plusz méterek, sem a szemerkélő eső. A felnőtt futamban az abszolút győzelem az utolsó két kilométeren dőlt el, végül a trófeát az 52 éves kiskunfélegyházi Nagy Sándor vehette át, időeredménye: 28 perc 54 másodperc. A Hármas-Körös Gáti Futások háromszoros győztese, Sári Boldizsár egy korábbi sérülése miatt ezen a versenyen nem tudott rajthoz állni, így most a szervezésben segédkezett. Az első kunszentmártoni befutó Határ Ferenc, a Válogatott Minőség csapatának a tagja volt, 30 perc 36 másodperces idővel. 41 perc 31 másodperces időeredménnyel Olasz Anita (Helvécia) ért célba elsőként a éves korcsoportból, a nők között, ezzel ő lett az abszolút női győztes. A verseny egyetlen kerekesszékes indulója, Simon Szilárd ismét jó időt teljesítve ért célba, és korát meghazudtolva teljesítette a távot a kisújszállási Fehér Károly is, aki 78 évesen 59,44 perces időeredménnyel zárta a versenyt. A rajt pillanata A BÁCSVÍZ csapata a 2. helyen végzett Fotó: Nyíri Csaba A 71 éves holland Bem Flink részvételével elmondhatjuk, hogy a futóverseny nemzetközivé nőtte ki magát. A korcsoportonként dobogóra lépő első három helyezetteknek Dr. Czuczi Mihály, Kunszentmárton és Pánczél Ferenc, Szelevény polgármestere mellett Wenner-Várkonyi Attila alpolgármester, valamint a szervezők és a rendezvényt támogatók képviselői adták át az érmeket. A futóverseny végén háromszáz liter babgulyás került elfogyasztásra. Eredmények (1. helyezettek): Ovi: Horváth Simon Kunszentmárton; Hircze Fanni Kunszentmárton; I. korcsoport: Határ Márk Kunszentmárton, Balogh Zsói Zoé Kunszentmárton, II. korcsoport, Laczkovich Kristóf Kunszentmárton, Meleg Fanni Erika Cserkeszőlő III. korcsoport: Benke Dávid Szelevény-Halesz, Szabó Petra Szelevény, IV. korcsoport: Polecsák Mihály Kunszentmárton, Tari Boglárka Kunszentmárton, V. korcsoport: Szepesi Zsolt Kunszentmárton, lány: Szabó Anett Csongrád; VI. korcsoport: Sülyös Dávid Derekegyház; Bertus Kitti; éves korcsoport: Gajda Gábor Szentes, Nagy Nelli Szentes, éves korcsoport: Herédi Szabó Péter Kecskemét, Bella-Pálinkás Csilla Cibakháza, éves korcsoport: Dr. Juhász Mihály Csongrád, Olasz Anita Helvécia, 50 feletti korcsoport: Nagy Sándor Kiskunfélegyháza, Lekrinszki Éva Csongrád Csapatverseny: 1. Válogatott Minőség, 2. BÁCSVÍZ, 3. Pályaizzítók.. -hemrikfotó: Nyíri Csaba Támogatók: Anna Cukrászda és Pizzéria; Bácsvíz Zrt. és Szakszervezete, Benke József, Benke Tibor, Berta István, Bolyán János, Búzakalász- Agrár Zrt., Cserkeszőlő Strandfürdő, Dr. Czuczi Mihály - Kunszentmárton polgármestere, Dr Fazekas Margit, Fortuna Üzletház - Kanyó Tiborné, Gácsiné Bozsik Magdolna, General Service Kft., GIO Bt., Gyói Gábor - Tiszasas polgármestere, Jauernik István, Ka-Vica Bt., ifj. Kerekes Ferenc, Kerekesné Dr. Holló Helga, Kiss György, Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, Kocsis Árpád BSI, Körös Pharma Kft., Kunszetmárton Város Önkormányzata, Mátyus Gábor, Merényi Attila, Pánczél Ferenc - Szelevény polgármestere, Petrás Endre, SI-VI Üzletház, Szabó Illés, Szaszkó Pékség, Szelevény Község Önkormányzata, Talmácsi Cukrászda, Tiszakürti Községi Sport Egyesület, Veress István, Wenner-Várkonyi Attila alpolgármester, Segítők: Balogh Géza, Benke Sára, Berndt László, Dr. Györgyi Lajosné, Farkas Erika, Gulácsiné Szabó Ilona, Gyarmati László, Jerneiné Balogh Éva, Kasza Jánosék, Kovács Mihályék, Nálhi Gergő, Nyíri Csaba, Ország Anna, Papp László, Papp Vivien Dorina, Tóth Mária, Túri Veronika, Szabó Zoltán, Szántó Gábor

12 XIV. évf. 8. szám Kunszentmártoni Hír-Lap 12 LABDARÚGÁS Jól szerepeltek az utánpótlás csapatok Továbbra is ötödik hely A megyei II. osztályú bajnokságban hazai győzelem után kétszer is döntetlent játszott Földi Tibor csapata és továbbra is az ötödik helyen áll. KuTE-Jászboldogháza 2-0 (2-0) KuTE: Légrádi-Józsa, Sindel (Papp G.), Garáz- Nagy I., Pálinkás J.- Somodi D., Földi (Somodi Sz.), Talmácsi ( Barna), Majzik M. ( Imre K.)- Határ F. gólszerzők: Földi (3 ), Majzik M. (40 ) Pusztamonostor-KuTE 2-2 (1-1) KuTE: Légrádi- Józsa, Sindel, Garáz-Somodi D., Nagy I., Pálinkás J.-Pálinkás Á. (Somodi Sz.), Földi, Talmácsi (Papp G.), Majzik M. (Szarka) gólszerzők: Vancsik (26 ), Tóvizi (53 ) ill. Talmácsi (18 ) Nagy I. (77 ) KuTE-Rákóczifalva 1-1 (0-1) KuTE: Légrádi-Józsa, Sindel, Garáz- Somodi D. Teremfoci bajnokság Június 4-én véget ért a Városi Teremlabdarúgó Bajnokság tavaszi fordulója, lezajlottak az utolsó mérkőzések. A szervezők a döntőt követő szombaton hirdették ki az eredményeket. Első helyen végzett Tiszakürt csapata 38 ponttal, ezüstérmes a kunszentmártoni S. Meteor, a bronzérem pedig a Tiszaföldvár csapatánál landolt. A legtöbb gólt a tiszakürti Fodor Tamás lőtte az ellenfél hálójába, a legtöbb gólt az S. Meteor kapusa, Petrás Endre hárította. A legtöbb gólt lövőnek és a legjobb kapusnak Wenner-Várkonyi Attila alpolgármester ajánlott fel díjakat, melyeket személyesen adott át. A (Somodi Sz.), Nagy I., Pálinkás J.- Földi, (Papp G.), Talmácsi (Határ F.)- Pálinkás Á., Majzik M. (Barna) gólszerzők: Nagy I (79 ) ill. Ruskó (20 ) Az élmezőny állása: 1. Rákóczifalva 67, 2. Cibakháza 62, 3. Jászfényszaru 57, 4.Tiszaföldvár 53, 5. KuTE 52 ponttal. U19 (ifjúsági) megyei II.osztály Szenzációs hajrá! Három mérkőzés, három győzelem, 29 rúgott és csak 3 kapott gól Határ Ferenc csapatának legutóbbi mérlege. KuTE-Jászboldogháza 17-0 (8-0) KuTE: Kakuk-Kanalas G. (Sándor J.),Kulcsár, Kardos, Tóth G.-Ráli (Csernus), Mészáros M., Csipai, Jakab (Sütő)-Bozi, Cseh M. (Tóth B.). gólszerzők: Bozi (4), Mészáros M. (4), Cseh M. (3), Csipai (2), Ráli, Jakab, Sütő, Csernus. Pusztamonostor-KuTE 1-7 (1-4) KuTE: Kakuk-Lengyel D. szervezők az őszi fordulóra is várják a csapatokat. XVII. forduló: Pótkerék SE KGSZI 4-3; FC-Santos S. Meteor 2-16; Tiszakürt Sün SE 7-4; NP Hungária Lap-olló Kft. 3-0 XVIII. forduló: Tiszakürt KGSZI 12-0; FC-Santos Pótkerék SE 3-9; NP Hungária Sün SE 0-8; Tiszaföldvár Lap-olló Kft. 3-2 Góllövő lista: 43 Fodor Tamás Tiszakürt; 33 Komlós Péter Sün SE; 32 Sipos Kornél S. Meteor; 24 Berezvai Tamás KGSZI; 22 Mihály Dávid Tiszakürt; 21 Sindel László S. Meteor; 19 Határ Csaba Pótkerék SE; 18 (Tóth G.), Ráli, Kardos- Géczi, Pálinkás D., Mészáros M., Csipai (Sütő)-Görcsi (Tóth B.), Bozi, Cseh M. (Viczián). gólszerzők: Bozi (3), Pálinkás D. (3, az elsőt 11-esből), Ráli. KuTE-Rákóczifalva 5-2 (3-1) KuTE: Kakuk-Kanalas G. (Lengyel D.), Csipai, Kulcsár (Tóth G.), Kardos-Ráli (Sándor), Pálinkás D., Mészáros M. (Jakab), Géczi (Viczián)-Bozi (Tóth G.), Görcsi (Cseh M.) gólszerzők: Bozi, Kardos, Ráli, Pálinkás D., Cseh M. ill. Kómár. Az élmezőny állása a 28. forduló után: 1.Jászladány 67, 2.Jászkisér 64, 3.Jászfényszaru 64, 4.Tiszaföldvár 61, 5.Kunhegyes 55, 6.Rákóczifalva 54, 7.KuTE 47 ponttal. U16 megyei bajnokság - Közép csoport Csoportgyőztes!!! Gólzáporos hajrával, magabiztosan végzett a háromcsoportos megyei bajnokság Közép csoportjának élén Sindel László stílusosan játszó csapata. A bajnokság döntőjét lapzártánk után Szajolban rendezik meg Jászkisér, Karcag - és a KuTE csapatának részvételével. KuTE-Csépa 19-0 (11-0) KuTE: Filep-Lengyel R. (Lajkó), Gödő M. (Jakab), Zsíros, Géczi (Polesák)-Sütő (Csernus), Lengyel D., Viczián, Gödő Cs.-Barna, Görcsi (Mihály D.) gólszerzők: Barna (5), Görcsi (4), Viczián (4), Sütő (3) Gödő Cs., Jakab, Csernus. Tiszaföldvár-KuTE 1-12 (0-6) KuTE: Filep-Jakab, Gödő M. (Polecsák), Zsíros, Lengyel R.(Mihály D.)-Sütő (Csernus), Lengyel D. (Gödő Cs.), Viczián, Géczi (Lajkó)-Barna, Görcsi. gólszerzők: Barna (4), Görcsi (4), Viczián (2), Jakab, Sütő. U16 megyei bajnokság Közép csoport végeredménye: 1.Kunszentmártoni TE; 2. Martfű; 3. Szajol; 4.Tószeg; 5. Rákóczifalva; 6. Mezőtúr; 7.Csépa; 8. Tiszaföldvár; 9. Tiszasas Pálinkás Ferenc Wenner-Várkonyi Attila (jobb szélen) az ezüstérmes S. Meteor csapattal Borsos Attila Sün SE; 18 Cseh Milán KGSZI; 15 Sebők Kálmán FC-Santos; 13 Kiss István FC-Santos; 12 Viczián Ferenc KGSZI; 12 Pálinkás Ákos NP Hungária; 11 Budai Attila Tiszaföldvár; 11 Tóth Márton S. Meteor -hemrik- IMPReSSzUM Kunszentmárton Város Önkormányzatának kétheti lapja, Kiadja: Kunszentmárton Város Képviselő-testülete Cím: 5440 Kunszentmárton, Köztársaság tér 1., telefon: , Szerkeszti a szerkesztő bizottság, Felelős szerkesztő: Hemrik Krisztina, Nyomdai munka: Pátria Nyomda Zrt. Fenntartjuk jogunkat, hogy a tartalom és a szerző szándékának tiszteletben tartása mellett a beküldött írásokat rövidíthessük. A lapban közölt vélemények nem mindig tükrözik a szerkesztőségét, azokért a felelősséget a nyilatkozók, illetve a szerzők viselik. Ugyanez vonatkozik a hirdetések tartalmára is. Következő lapzárta: július 12.

13 XIV. évf. 8. szám Kunszentmártoni Hír-Lap 13 Évadzáró a kézilabda csapatnál Május 24-én évadzáró rendezvényt tartott a Kunszentmárton UniTrade Kézilabda Sport Klub. A csapat második évét töltötte az NB II-es bajnokság dél-keleti csoportjában, ahol most a 7. helyen végzett, így szeptembertől ismét az NB II-ben szerepelhet. Szánthó Ferenc a sportegyesület elnöke szezonértékelő beszédében megköszönte a vezetőség és a játékosok egész éves munkáját, a szurkolók biztatását, az Önkormányzat és mindazok támogatását, akik hozzájárultak ahhoz, hogy a csapat ismét sikeresen szerepeljen a bajnokságban. Beszámolójában kitért a klub részletes anyagi gazdálkodására, NB II-es szereplésére. A kézilabda csapat évek óta hatékony és átlátható gazdálkodást folytat, ennek köszönhetően most is eredményesen tudta befejezni a bajnoki szezont. Tavasszal több játékosunk sérülése gátolta a sikeresebb szereplést, így a csapat lecsúszott a dobogóról, Aranyérmes mini manók! A Moderntánc Kupadöntő június 1-én Budapesten a MOM Kulturális Központban került megrendezésre. A Dalma-Dance Klub legkisebb táncosai a területi kupafordulókon nagyon jól szerepeltek (Szolnoki kupaforduló: II hely, Mezőkövesdi Kupaforduló: I. hely.), ezért kvaliikálhattak a Kupadöntőbe. A gyerekek Mini Manó Verseny Show Csoport kategóriában indultak ezen az országos versenyen és az előkelő első helyezést sikerült elérniük az előadott produkcióval. Ezúton is köszönjük felkészítőjüknek Kiss- Győrffy Dalmának, valamint támogatóinknak, hogy hozzásegítették ezt a kis lelkes csapatot az aranyérem megszerzéséhez. Külön szeretnénk köszönetet mondani Kunszentmárton Város Önkormányzatának, Dr. Czuczi Mihály polgármester úrnak, hogy a versenyen való részvételhez gépjárművet biztosított, valamint Tóth Béla gépjárművezetőnek. - VA- Köszönet A KÁMK Óvodai Tagonitézménye május 31-én gyermeknapot tartott a Városi Sportcsarnokban. Köszönjük a Kunszentmártoni Tűzoltóság, Rendőrség dolgozóinak a Városi Vöröskereszt munkatársaiknak, hogy a programot gazdagították, élményszerűvé tették bemutatóikkal. KÁMK Óvoda nevelőtestülete de a kitűzött célt teljesítette, középcsapatként maradt az NB II-ben. Külön köszönet Makra Tibornak, az UniTrade M&M Kft. ügyvezetőjének, aki névadó szponzorként is támogatja a kézilabda klubot. Bár elfoglaltsága miatt sajnos személyesen nem tudott a rendezvényen megjelenni, ígérete szerint a csapat a későbbiekben is számíthat támogatására. Varga István a kézilabda csapat edzője szintén köszönetét fejezte ki mindenkinek, majd kiemelte, hogy ezt az eredményes munkát folytatni kell. A nyári szünet után egy-két új játékos leigazolását tervezzük, de a csapatot szeretnénk egyben tartani. Ezt követően egy ízletes vacsorát fogyaszthattunk el, melyet ezúton szeretnénk megköszönni Hürkecz Ferencnek és Hegedűs Gergelynek! Kiss József Apróhirdetések Kunszentmárton, Szent Imre herceg úton előkertes, csendes, nem az utcára néző, 2 szoba + nappalis, összkomfortos családi ház, a hozzá tartozó garázszsal, melléképülettel, tárolóval, udvarral, kerttel eladó vagy albérletbe kiadó. Érdeklődni: 70/ es telefonszámon lehet. Tiszakürt-Bogarason, Kurázs-dűlőben, a régi iskolával szemben 3,6 hektár szántó tulajdonjoga eladó, illetve az Öregszőlő 65. számú tanya, villannyal ellátva eladó. Érd.: 30/ ; 30/ Kedves Olvasók! Többször olvashatták már verseimet a Kunszentmártoni Hír-Lapban. Nemrég Amice írói álnéven megjelent Versek című nyolcvan oldalas kis kötetecském. Ajánlom szíves igyelmébe mindazoknak, akiknek verseim megtetszettek. A kötet most kedvezményes, 1000 ft-os áron megvásárolható. Kardos Imre Tel.: cím: Helyesbítés: A könyvtár szombati nyitva tartásának időpontja: 8-12 óráig. A Mese-kép pályázat 3. forduló képei a könyvtár facebook oldalán találhatók!

14 XIV. évf. 8. szám Kunszentmártoni Hír-Lap 14 Születtek Sindel Gábor és Stuhl Mónika Dr. Sallay Gábor és Váczi Orsolya gyermeke gyermeke Dominik Állatorvosi ügyelet Június dr. Balogh István Június dr. Bozsik Imre 30/ / Vejke Gábor Központi orvosi ügyelet Mátyás király u. 21/a tel.: 56/ Hétköznap: tól másnap reggel 7.30-ig Péntek délután tól Hétfő reggel 7.30-ig folyamatos Gyógyszertári ügyelet Június Június Július 6-7. Kossuth Gyógyszertár Kéki Patika Kossuth Gyógyszertár Elhunytak Lakatos József 58 éves szelevényi lakos Varga Gáspárné Varga Erzsébet 50 éves Szilárdfy Jakab u. 5. Pintér Tibor 77 éves Bajcsy Zs. u. 1/a Bódi Ernőné Kállai Etelka 77 éves Türr I. u. 6. Lucza Gábor 87 éves Lehel u. 2. Nádudvari Imre 81 éves Deák F. u. 34. Molnár Mátyás 75 éves Kungyalu, Móra F. u. 5. Hegedűs Lajos szűcsmester 103 éves volt kunszentmártoni lakos

15 Minőséget olcsón! LEGYEN TAG JA ÖN IS! 1695 Ft kötetenként! A sorozat ára: Ft helyet t Ft. A soroza t ár köteten a: ként 995 Ft Wass Albert művei II. sorozat 30 részes könyvsorozat díszkiadásban 1695 Ft kötetenként A sorozat ára: Ft helyet t Ft. Leo Kessler háborús regényei 32 részes könyvsorozat Magyar királynék és nagyasszonyok 26 részes könyvsorozat Aktuális sorozatainkat keresse az újságárusoknál és a Postán! Rendelje meg közvetlenül 5 a kiadótól, így akár KÖTETET INGYEN KAP a sorozatból. Postacímünk: 1106 Budapest, Keresztúri út 8/A. Tel.: , fax: mobil:

16 Eljátszottál már a gondolattal, milyen jó lenne divatos napszemüveget viselni, élvezni a nyaralást, strandolást, szórakozást úgy, hogy szemüveg nélkül is élesen láss? Lehetőséget kínálunk neked egy kontaktlencse kipróbálási nap keretében, hogy te is részesülj a felhőtlen szabadság érzésében. Gyere el hozzánk július 2-án óra között! Milyen kontaktlencsét viseljek? Melyiket vàlasszam? Széleskörű a termék paletta, de hogy számodra melyik típus a legmegfelelőbb, azt a kontaktológusod a vizsgálat után fogja eldönteni. A mai korszerű lencsék 1 hónapig, 2 hétig vagy 1 napig viselhetők. A nyári időszakban a legegészségesebb, ha napi eldobható kontaktlencsét viselsz. Könnyen kezelhető, egyszerű ès praktikus, mert nincs szükség ápolószer használatára. Strandolásnál, allergia esetén csak napi lencse viselése ajánlott. Fürdőzésnél nagy a fertőzésveszély, az allergia pedig fokozódik egy 2 hetes vagy havi kihordású lencse esetén. Találd meg számodra a legmegfelelőbb viselési idejű kontaktlencsét és használd az életritmusodnak megfelelően. Ne feledkezz meg a káros UV sugárzásról sem, védd szemeidet megfelelő UV védelemmel ellátott napszemüveggel.

Polgármester: Szöllősi József Ügyfélfogadási rendje: minden héten szerdán 8.00 12.00 13.00 16.00

Polgármester: Szöllősi József Ügyfélfogadási rendje: minden héten szerdán 8.00 12.00 13.00 16.00 Szajoli Polgármesteri Hivatal 5081 Szajol, Rózsák tere 1. Tel.: 56/446-000 Fax: 56/446-447 E-mail: titkarsag@szajolph.t-online.hu Polgármester: Szöllősi József Ügyfélfogadási rendje: minden héten szerdán

Részletesebben

MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2015. ÉV

MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2015. ÉV MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2015. ÉV 2015. január 28. (szerda) 1. Az önkormányzat 2015. évi költségvetése (első olvasat) 2. A Mezőkövesdi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal

Részletesebben

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.)

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) 2008/2009-es tanév Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) Iskolánk tanulói az országos döntőben az alábbi eredményeket érték el. Fliszár Tímea (12.B osztály)

Részletesebben

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008.

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008. 2.Ternai 2.Zelei 3.Katona 1.Sebesi 1.Makai Melitta Anikó Marianna 6Dr.Pálfi 6Lőrincz Edit Tiborné Városi Kiss Bálint Általános Református Iskola Kunszentmárton 2.Füzi Balázs Viktória Hajnalka 6Szemerédi

Részletesebben

A GÖDÖLLŐI TÖRÖK IGNÁC GIMNÁZIUM TANULÓINAK EREDMÉNYEI A 2010/2011. TANÉVBEN

A GÖDÖLLŐI TÖRÖK IGNÁC GIMNÁZIUM TANULÓINAK EREDMÉNYEI A 2010/2011. TANÉVBEN A GÖDÖLLŐI TÖRÖK IGNÁC GIMNÁZIUM TANULÓINAK EREDMÉNYEI A 2010/2011. TANÉVBEN A Bolyai Matematika Csapatverseny Pest megyei fordulójának eredményei: V.A osztály 7. hely, (220 induló csapat) csapattagok:

Részletesebben

Maroslele Község Polgármesterétől

Maroslele Község Polgármesterétől Maroslele Község Polgármesterétől 6921 Maroslele, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 62/256 033 E-mail: marosleleph@vnet.hu Maroslele Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Maroslele Tárgy: Polgármesteri tájékoztató

Részletesebben

1. napirendi pont Előterjesztés Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i testületi ülésére.

1. napirendi pont Előterjesztés Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i testületi ülésére. 1. napirendi pont Előterjesztés Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i testületi ülésére. Tárgy: Előadó: Döntés: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

Részletesebben

Derecskei Zenei Esték

Derecskei Zenei Esték MÁJUS 1. (szombat) 10.00 óra Majális Helyszín: Sárostói Sportpálya Az idén elõször lehetõség lesz támogatói jegy vásárlására is, mellyel a rendezvényt támogathatják. Az támogatói jegy ára 550 Ft. Egy támogatói

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete december 2-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete december 2-i ülésére Tárgy: Békés Város Képviselő-testületének 2016. I. félévi munkaterve Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző Dr. Juhász Csilla jogász Véleményező Valamennyi bizottság bizottság: Sorszám: III/9 Döntéshozatal

Részletesebben

Dabasi. helyzet. Dabason az U-11, U-13 megyeválogatott. A tradíció kötelez, a jelen felhatalmaz, a jövő lehető séget kínál.

Dabasi. helyzet. Dabason az U-11, U-13 megyeválogatott. A tradíció kötelez, a jelen felhatalmaz, a jövő lehető séget kínál. Dabasi - helyzet Az FC Dabas rendszeresen megjelenő kiadványa I. évfolyam. 16. szám Dabason az U-11, U-13 megyeválogatott A tradíció kötelez, a jelen felhatalmaz, a jövő lehető séget kínál. Csapataink,

Részletesebben

3. Auriga Erdei Futóverseny sorozat

3. Auriga Erdei Futóverseny sorozat 3. Auriga Erdei Futóverseny sorozat hatodik forduló 2016.07.03 Leány 1.6km 1. Fekete Flóra 3 6:18 SZVSI SE1 / 1, 10 2. Takó Lilla 6 6:20 Szolnok SE1 / 2, 7 3. Auerbach Anita 1 7:37 Szolnok SE1 / 3, 5 4.

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Alapítvány 20/283-2013 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi

Részletesebben

A 2010/2011-es tanév versenyeredményei

A 2010/2011-es tanév versenyeredményei 3. sz. melléklet A 2010/2011-es tanév versenyeredményei Szorobán 2. évfolyam Nyíri Bence megyei 3. hely országos 7. hely Bartha Dorottya megyei 2. hely országos 7. hely Felkészítő tanár: Szegváriné Balpataki

Részletesebben

I. Szitás Róbert 18.000 gr,

I. Szitás Róbert 18.000 gr, Általános iskolás horgászaink részt vettek május 11-én az általános iskolák közötti horgászversenyen, amit a szegedi Herman Ottó HE. rendezett. A résztvevő csapat tagjai: Cseh Dániel, Csuhaj András 6.osztály,

Részletesebben

HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI MUNKATERVE

HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI MUNKATERVE HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETÉNEK 2014. ÉVI MUNKATERVE 1 MUNKATERV 2014. év Heréd község Képviselő-testületének 2014. évi munkaterve 1. 2014. január 27. (hétfő) 17 óra Együttes ülés Nagykökényes

Részletesebben

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ 1/162-1/2015/I. Ea: Varga Erika Tárgy: Czirbus Gábor alpolgármester tájékoztatója az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról, eseményekről.

Részletesebben

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi munkaterve

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi munkaterve Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi munkaterve Testületi ülés Január 29. - Tájékoztató a Testület tevékenységét érintő. 2. Az önkormányzat 2013. évi költségvetési rendelet-tervezetének

Részletesebben

Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének. 2013. évi M U N K A T E R V E

Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének. 2013. évi M U N K A T E R V E Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének 2013. évi M U N K A T E R V E 2013. január 30. (szerda) 15 óra 2.) Javaslat a városi rendezvények, ünnepségek előkészítésére vonatkozó elképzelések pontosítására,

Részletesebben

A L S Ó N E M E S A P Á T I. Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének. j e g y z ő k ö n y v e

A L S Ó N E M E S A P Á T I. Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének. j e g y z ő k ö n y v e A L S Ó N E M E S A P Á T I Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének j e g y z ő k ö n y v e Szám: 149-7/2013/ANA. Tartalom: HATÁROZATOK KÓD 60/2013.(VI.28.)

Részletesebben

FIÚ LABDARÚGÁS I. korcsoport 3. helyezés

FIÚ LABDARÚGÁS I. korcsoport 3. helyezés y FIÚ LABDARÚGÁS I. korcsoport 3. helyezés Nagy Miklós, Berencsi Sándor, Jádi Bence, Dálnoki László, Kosdi Bálint, Pócsi Balázs, Páter Gergő, Lakatos Patrik LÁNY LABDARÚGÁS (5.oszt.) 3. helyezés Koszta

Részletesebben

Tanulmányi versenyek eredménye tanév Verseny megnevezése Forduló Helyezés Tanuló neve Évfolyam Felkészítő tanár

Tanulmányi versenyek eredménye tanév Verseny megnevezése Forduló Helyezés Tanuló neve Évfolyam Felkészítő tanár Tanulmányi ek eredménye 2013-2014. tanév Verseny megnevezése Forduló Helyezés Tanuló neve Évfolyam Felkészítő tanár Simonyi Zs. Helyesíró Verseny iskolai 2. Gulyás Anna 5. Madarasi 1. Fábián Zsombor 6.

Részletesebben

Szeptemberi októberi programok

Szeptemberi októberi programok Szeptemberi októberi programok Szeptember 17 én, 18 án iskolánkban papírgyűjtés volt. A felsőtagozat összesen 5623 kg papírt gyűjtött. A tavalyi évben többet gyűjtöttünk. Reméljük a következő tanévben

Részletesebben

Bezerédj István Kereskedelmi és Közgazdasági Szakközépiskola, Kereskedelmi Szakiskola

Bezerédj István Kereskedelmi és Közgazdasági Szakközépiskola, Kereskedelmi Szakiskola tagozat kód: 11 tagozat megn.: szakközépiskola: 4 középiskolai évf. + a szakképző évfolyam(ok); kerettantervekre épülő helyi tanterv; kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport; a tagozaton

Részletesebben

német nyelv, zongora matematika, informatika angol nyelv,informatikus könyvtár történelem, informatika könyvtáros matematika-fizika

német nyelv, zongora matematika, informatika angol nyelv,informatikus könyvtár történelem, informatika könyvtáros matematika-fizika Pappné Dr. Forgács Edit PhD. intézményvezető,,, közoktatási vezető nyelvtudományi PhD. Germanisztika Szénási Andrea intézményvezető-helyettes,, Tóth Attiláné Deák Andrea intézményvezető-helyettes, André

Részletesebben

KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA IGAZGATÓJA. a Képviselő-testülethez

KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA IGAZGATÓJA. a Képviselő-testülethez KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA IGAZGATÓJA 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 6. /Fax: (54) 531 008 E-mail: muvhfold@t-online.hu Iktatószám: /2013. 13. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez

Részletesebben

a Képviselő-testülethez

a Képviselő-testülethez FÖLDESI KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA IGAZGATÓJA 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 6. /Fax: (54) 531 008 E-mail: muvhfold@t-online.hu Iktatószám: 2915-2/2014. 12. E LŐTERJESZTÉS

Részletesebben

Versenyek 2012 I. negyedév

Versenyek 2012 I. negyedév Versenyek 2012 I. negyedév 1. A Polgárőrség Biztonságos közlekedés című rajzpályázata (2012. 03.09.) 1.helyezett: Takács Kitti 4.s Különdíj: Kerek Martina és Tóth Szelina 4.s Felkészítő tanáruk: Némethné

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére 10220-1/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2010. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

3. Auriga Erdei Futóverseny sorozat

3. Auriga Erdei Futóverseny sorozat 3. Auriga Erdei Futóverseny sorozat ötödik forduló 2016.06.19 Leány 1.6km 1. Korpás Fanni 8 5:52 SZVSI Szolnok SE1 / 1, 10 2. Bozsó Bogár 13 5:54 Budapest SE1 / 2, 7 3. Takó Lilla 11 6:21 Szolnok SE1 /

Részletesebben

Erről értesül: 1./ Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság tagjai helyben

Erről értesül: 1./ Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság tagjai helyben 1/2015. (I.27.) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat Jegyzőkönyv hitelesítő személyének megállapításáról Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Ügyrendi-Jogi- Szociális Bizottság

Részletesebben

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. évi munkaterve

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. évi munkaterve Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. évi munkaterve Testületi ülés Január 28. - Tájékoztató a Testület tevékenységét érintő. 2. Az önkormányzat 2014. évi költségvetési rendelet-tervezetének

Részletesebben

Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása

Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása Helyszín: Nick Ideje: 2014. szeptember 20. 10.00 óra Szeptember 20-án ismét egy kedves meghívásnak

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ A MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA RENDEZVÉNYRŐL

SZAKMAI BESZÁMOLÓ A MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA RENDEZVÉNYRŐL Vasvári Pál Múzeum 4440 Tiszavasvári, Kálvin út. 7. Mobil:+36/30-676-8514 www.vasvaripalmuzeum.hu e-mail: info@vasvaripalmuzeum Nyitva tartás: Április 1-től - október 31-ig: K-V: 09-18 óráig November 1-től

Részletesebben

Debreceni Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Debreceni Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Debreceni Vörösmarty Mihály és Alapfokú Művészeti Iskola Megyei Német Nyelvi Verseny Eredménye 2016. november 28. 5. osztály Elérhető pontszám: 79 pont S.sz. Név Iskola Felkészítő tanár Pontszám Helyezés

Részletesebben

2892/2015. (XII.15.) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat Jegyzőkönyv hitelesítő személyének megállapításáról

2892/2015. (XII.15.) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat Jegyzőkönyv hitelesítő személyének megállapításáról 2892/2015. (XII.15.) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat Jegyzőkönyv hitelesítő személyének megállapításáról Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Ügyrendi-Jogi-Szociális

Részletesebben

Kunszentmártoni Gimnázium és Szakképző Iskola (OM: 036063) 5440 Kunszentmárton, Kossuth Lajos út 37. Telefon/fax: 56/461-144

Kunszentmártoni Gimnázium és Szakképző Iskola (OM: 036063) 5440 Kunszentmárton, Kossuth Lajos út 37. Telefon/fax: 56/461-144 i Gimnázium és Szakképző Iskola (OM: 036063) 5440, Kossuth Lajos út 37. Telefon/fax: 56/461-144 A i Gimnázium és Szakképző Iskola ideiglenes felvételi jegyzéke a 2011-2012-es tanévre Az ideiglenes felvételi

Részletesebben

Állati jó - a számomra legkedvesebb állat a Hortobágyon - rajzpályázat 2014

Állati jó - a számomra legkedvesebb állat a Hortobágyon - rajzpályázat 2014 Állati jó - a számomra legkedvesebb állat a Hortobágyon - rajzpályázat 2014 A Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei óvodák, általános- és középiskolák körében négy kategóriában

Részletesebben

Felkészítő tanár Verseny neve Benevezett tanulók Elért eredmények. Szabó Anna Zsiga Ella. Zsiga Ella. Kovács Boglárka Zsiga Ella Kenderesi Blanka

Felkészítő tanár Verseny neve Benevezett tanulók Elért eredmények. Szabó Anna Zsiga Ella. Zsiga Ella. Kovács Boglárka Zsiga Ella Kenderesi Blanka Ábelovszkiné Gyurján Erika Édes hazám Magyarország földrajzi és honismereti vetélkedő által meghirdetett Alföldi népszokások című rajzverseny Szabó Anna Szeged- Csanádi Egyházmegye Húsvéti rajzpályázat

Részletesebben

Dunaföldvár Város Polgármesterétől 7020 Dunaföldvár Kossuth L. u. 2. 7020 Dunaföldvár Pf : 23 75/541-550,75/541-553 75/341-555 M E G H Í V Ó

Dunaföldvár Város Polgármesterétől 7020 Dunaföldvár Kossuth L. u. 2. 7020 Dunaföldvár Pf : 23 75/541-550,75/541-553 75/341-555 M E G H Í V Ó Dunaföldvár Város Polgármesterétől 7020 Dunaföldvár Kossuth L. u. 2 7020 Dunaföldvár Pf : 23 75/541-550,75/541-553 75/341-555 M E G H Í V Ó Tisztelettel meghívom a Dunaföldvári Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

2. Auriga Erdei Futóverseny sorozat

2. Auriga Erdei Futóverseny sorozat 2. Auriga Erdei Futóverseny sorozat Második forduló 2015.04.12 Leány 1.6km 1. Kalocsai Klaudia 20 6:49 T.várkony, Endre Király Ált.Isk. SE2 / 1, 10 2. Gál Kitti 19 7:10 T.várkony, Endre Király Ált.Isk.

Részletesebben

M E G H Í V Ó N A P I R E N D

M E G H Í V Ó N A P I R E N D Dunakeszi Város Polgármesterétől M E G H Í V Ó Dunakeszi Város Képviselő-testületének 2012. évi tizenharmadik ülését 2012. szeptember 27.-én 15 órakor összehívom Az ülés helye: Városháza tanácskozóterme

Részletesebben

Az alsó tagozat versenyeredményei a 2014/15-ös tanévben

Az alsó tagozat versenyeredményei a 2014/15-ös tanévben Az alsó tagozat versenyeredményei a 2014/15-ös tanévben 1/6 I. Tanulmányi versenyek 1. MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Iskolai szavalóverseny 3-4. osztály 2. helyezés : Nagy Gréta 3.a és Győri Barnabás 3.a 3.

Részletesebben

Tollaslabda diákolimpia Észak-Magyarországi területi döntő. Pest megye, Heves megye Nógrád megye Tollaslabda B kategória II-VI.

Tollaslabda diákolimpia Észak-Magyarországi területi döntő. Pest megye, Heves megye Nógrád megye Tollaslabda B kategória II-VI. TERÜLETI TOLLASLABDA DIÁKOLIMPIA i Batthyány Sportiskolai 2015.02.07. Tollaslabda diákolimpia Észak-Magyarországi területi döntő Pest megye, Heves megye Nógrád megye Tollaslabda B kategória II-VI. korcsoport

Részletesebben

angol nyelv fizika, kémia testnevelés

angol nyelv fizika, kémia testnevelés Pappné Dr. Forgács Edit PhD. intézményvezető,, kutató tanár,, nyelvtudományi PhD. Germanisztika Szénási Andrea intézményvezető-helyettes,,, Tóth Attiláné Deák Andrea intézményvezető-helyettes, André Mihály,

Részletesebben

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG III-IV. KORCSOPORT. Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG III-IV. KORCSOPORT. Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ 2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA III-IV. KORCSOPORT Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ Helyszín (település, és versenyhelyszín): Gyulai István Atlétika Stadion, 4032 Debrecen, Oláh Gábor utca 5. Időpont

Részletesebben

Tanévnyitó ünnepi istentiszteletünk

Tanévnyitó ünnepi istentiszteletünk Tanévnyitó ünnepi istentiszteletünk Intézményünk, az Arany János Református Általános Iskola és Óvoda augusztus 30- án, vasárnap délelőtt 10 órai kezdettel, ünnepi istentisztelet keretében nyitotta meg

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére Vép Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére tárgy: A képviselő-testület 2015. évi munkaterve előterjesztő:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. június 29-i üléséről 72-76/2009. (06. 29.) ÖK. sz. határozat 1 Készült: Ceglédbercel Község Önkormányzatának 2009. június

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 16-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 16-i ülésére 5604-1/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 16-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2016. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

100 m női Kezdés: 19,00 Név Sz.év Klub Hely Eredmény

100 m női Kezdés: 19,00 Név Sz.év Klub Hely Eredmény VEDAC-2015.07.31. 100 m női Kezdés: 19,00 Név Sz.év Klub Hely Eredmény Budai Alexandra 1994 GEAC 1 12,41 Torma Evelin 1994 GEAC 2 12,56 Baráti Patrícia 1997 GEAC 3 12,61 Fülöp Virág 1998 VEDAC 4 13,23

Részletesebben

TOLNA MEGYEI DIÁKSPORT TANÁCS ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY VI. KORCSOPORT. Paks 2014. január 24-26.

TOLNA MEGYEI DIÁKSPORT TANÁCS ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY VI. KORCSOPORT. Paks 2014. január 24-26. TOLNA MEGYEI DIÁKSPORT TANÁCS ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY VI. KORCSOPORT Paks 2014. január 24-26. 1 2013/2014. TANÉVI KOSÁRLABDA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY VI. KORCSOPORT Paks, 2014. január

Részletesebben

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi munkaterve

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi munkaterve Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi munkaterve Testületi ülés Január 27. - Tájékoztató a Testület tevékenységét érintő. 2. Az önkormányzat 2015. évi költségvetési rendelet-tervezetének

Részletesebben

Baranya Megyei Diáksport Tanács 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY V. KORCSOPORT. Pécs, 2015. május 08-10.

Baranya Megyei Diáksport Tanács 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY V. KORCSOPORT. Pécs, 2015. május 08-10. Baranya Megyei Diáksport Tanács 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY V. KORCSOPORT 1 AZ ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNYE V. KORCSOPORT VÉGEREDMÉNY LEÁNYOK Megye Iskola neve Település Testnevelő, felkészítő

Részletesebben

Söjtör Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 12/2003. /VII.25./ számú rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Söjtör Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 12/2003. /VII.25./ számú rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről Söjtör Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2003. /VII.25./ számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Egységes szerkezetben a módosító 2/2004. /II.16./, 11/2004. /VI.4./, 9/2005. /IX.l./,

Részletesebben

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. évi munkaterve

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. évi munkaterve Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. évi munkaterve Testületi ülés Január 31. - Tájékoztató a Testület tevékenységét érintő. 2. Az önkormányzat 2012. évi költségvetési rendelet-tervezetének

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2014. december 8-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2014. december 8-i ülésére Tárgy: Békés Város Képviselő-testületének 2015. I. félévi munkaterve Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző Dr. Uhrin Anna aljegyző Véleményező Valamennyi bizottság bizottság: Sorszám: III/10 Döntéshozatal

Részletesebben

Futapest Crossfutás Csömör december 11.

Futapest Crossfutás Csömör december 11. Futapest Crossfutás Csömör 2011. december 11. Végeredmény 4 KM Gyerek 1. RAJSZKI LILI 1998 280 15:55 2. Turschl Bence 1999 241 16:56 3. Bócz Patricia 1998 244 16:59 4. Kiss Viktor Zsolt 1997 246 17:57

Részletesebben

Versenyek a felső tagozaton 2016/2017 I. félév Idegen nyelv Martinstag Martinstag az 5. és 6. évfolyam tanulói számára november elején tartott

Versenyek a felső tagozaton 2016/2017 I. félév Idegen nyelv Martinstag Martinstag az 5. és 6. évfolyam tanulói számára november elején tartott Versenyek a felső tagozaton 2016/2017 I. félév Idegen nyelv Martinstag Martinstag az 5. és 6. évfolyam tanulói számára november elején tartott ország-ismereti rendezvény. A lelkes diákok csapatokban mérhették

Részletesebben

Diósjenő községi Önkormányzat Képviselő-testületének évi ülésterve.

Diósjenő községi Önkormányzat Képviselő-testületének évi ülésterve. 3./ Diósjenő községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. évi munkaterve Előterjesztő: Tóth János polgármester Diósjenő községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. évi ülésterve. Határozati

Részletesebben

Város Képviselő-testület

Város Képviselő-testület Város Képviselő-testület E g é s z s é g ü g y i é s S z o c i á l i s B i z o t t s á g 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mail: hivatal@biatorbagy.hu

Részletesebben

Mell.: 2 db kimutatás ASZKGYSZ beszámolója

Mell.: 2 db kimutatás ASZKGYSZ beszámolója Csanádpalota Város Polgármesterétől 6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10. Telefon: 62/263-001 Fax: 62/263-105 731/2013. Tárgy: Az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának

Részletesebben

Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2011. (VIII. 11.) önkormányzati rendelete egyes önkormányzati rendeletek módosításáról

Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2011. (VIII. 11.) önkormányzati rendelete egyes önkormányzati rendeletek módosításáról Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2011. (VIII. 11.) önkormányzati rendelete egyes önkormányzati rendeletek módosításáról Inárcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

A 2009/2010-es tanév versenyeredményei

A 2009/2010-es tanév versenyeredményei 3. sz. melléklet A 2009/2010-es tanév versenyeredményei Magyar nyelv és irodalom 4. évfolyam: Csirke János Szabó Erik Városi Ki Mit Tud I. hely Aranyszáj megyei szépolvasó-szépbeszéd vers, IV. h. Mátyás

Részletesebben

Tata Város Polgármesterétől H-2890 Tata, Kossuth tér 1. : (36) (34) 588-611 Fax: (36) (34) 586-480 E-mail: polgarmester@tata.hu

Tata Város Polgármesterétől H-2890 Tata, Kossuth tér 1. : (36) (34) 588-611 Fax: (36) (34) 586-480 E-mail: polgarmester@tata.hu Tata Város Polgármesterétől H-2890 Tata, Kossuth tér 1. : (36) (34) 588-611 Fax: (36) (34) 586-480 E-mail: polgarmester@tata.hu Szám: I-1- /2012. ELŐTERJESZTÉS Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

66 2/3m fiú mellúszás versenyszám. 66 2/3m leány mellúszás 2. versenyszám. 66 2/3m fiú mellúszás

66 2/3m fiú mellúszás versenyszám. 66 2/3m leány mellúszás 2. versenyszám. 66 2/3m fiú mellúszás 66 2/3m fiú mellúszás 2002-2003 2. versenyszám 2002-2003-ben született leány 1. Erdélyi Dániel 2002 Martfűi Triatlon SE 1:16,99 2. Szeghalmi Zsombor 2002 Szolnoki Sportisk.SE 1:19,43 3. Németh Gergő 2002

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére 6. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok

Részletesebben

Együttműködési megállapodások 2015/2016-es tanév

Együttműködési megállapodások 2015/2016-es tanév Együttműködési megállapodások 2015/2016-es tanév N é v C í m 1. Szer-telen Fiatalokért Szolnok Közhasznú 5000 Szolnok, Batthyány u. 8. Egyesület 2. Tiszazugi Földrajz Múzeum 5340 Tiszaföldvár, Kossuth

Részletesebben

VERSENYEREDMÉNYEK. 1. osztály. Bendegúz matematika levelezős verseny. Berki Andrea bronz Berki Milán bronz Bertók Eliza ezüst Németh Boglárka arany

VERSENYEREDMÉNYEK. 1. osztály. Bendegúz matematika levelezős verseny. Berki Andrea bronz Berki Milán bronz Bertók Eliza ezüst Németh Boglárka arany VERSENYEREDMÉNYEK 1. osztály Bendegúz matematika levelezős verseny Berki Andrea bronz Berki Milán bronz Bertók Eliza ezüst Németh Boglárka arany Irodalom, szövegértés Péter Dominik ezüst Felkészítő pedagógus:

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából Tájékoztató az Alapítvány elmúlt éves munkájáról 2012. novemberében a 13. születésnap alkalmából

Részletesebben

Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 23/2001. (VII.01.) sz. rendelete a gyermekek védelmét szolgáló ellátások helyi szabályairól

Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 23/2001. (VII.01.) sz. rendelete a gyermekek védelmét szolgáló ellátások helyi szabályairól Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 23/2001. (VII.01.) sz. rendelete a gyermekek védelmét szolgáló ellátások helyi szabályairól A rendelet megalkotásának napja: 2001. június 26. I. rész 1 Tata

Részletesebben

Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő Félmaraton

Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő Félmaraton 2015-06-07 12:17:09 Helyezés Rajtszám Név Egyesület Idő Hátrány 7km F1 férfi 1 140 Riczu Balázs UFC 00:33:01 00:00:00 Tempo Sport Kft 1/ 13 2015-06-07 12:17:09 Helyezés Rajtszám Név Egyesület Idő Hátrány

Részletesebben

Napirend. Döntések. Iktatószám: 6-11 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Napirend. Döntések. Iktatószám: 6-11 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sáránd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4272 Sáránd, Nagy u. 44. Tel: 52/374-104 Tel/Fax: 52/567-209 e-mail: sarandph@t-online.hu, sarandph@gmail.com Iktatószám: 6-11 /2014. J E G Y Z Ő K Ö

Részletesebben

Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének. 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének. 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Csömör Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

Csorvás Város Önkormányzata Képviselő-testületének évi munkaterve

Csorvás Város Önkormányzata Képviselő-testületének évi munkaterve Csorvás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. évi munkaterve Január: KÖZMEGHALLGATÁS (tervezet) Január: 1.) Csorvás Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének megalkotása. (I. forduló) 2.)

Részletesebben

Jurandori ( egyéni bemutató, 8 kategória, 57 nevezés )

Jurandori ( egyéni bemutató, 8 kategória, 57 nevezés ) Jurandori ( egyéni bemutató, 8 kategória, 57 nevezés ) Leány ifjúsági kategória ( 7 nevezés ): I. Morvai Tímea ( Darányi Dojo Ju-Jitsu Klub Kiskunhalas ) II. Hegedűs Éva ( Tatami Centrum Ju-Jitsu Klub

Részletesebben

!"#$ ,"-*"$"$ "-%!$)"%""-%*(. / -&0& 1 -*" ,#*"5,#! 1 A! $ "" $ & B! "" $ '(" $ " " A!% E % D2"% D D

!#$ ,-*$$ -%!$)%-%*(. / -&0& 1 -* ,#*5,#! 1 A! $  $ & B!  $ '( $   A!% E % D2% D D $ % $ & & '(& )'(' +,-./01 ) & 20(3 % & 4( 3 5 $ & 6 7 % )& (%83% 2 ) 5 98..'1 : & % $ $% $ $& 7 % % ; & & % $ ) &<

Részletesebben

Tanulmányi versenyek I. ORSZÁGOS ÉS FŐVÁROSI VERSENYEK

Tanulmányi versenyek I. ORSZÁGOS ÉS FŐVÁROSI VERSENYEK Megmérettetések 65 Tanulmányi versenyek I. ORSZÁGOS ÉS FŐVÁROSI VERSENYEK Országos középiskolai tanulmányi verseny Biológia Tallós Zsófia 12. C 27. hely tanára: Babay-Bognár Krisztina Szép magyar beszéd

Részletesebben

Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 4493. Tiszakanyár, Fő út 23. Tisztelt Igazgató Nő/Úr! Kedves Nyelvtanár Kollégák!

Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 4493. Tiszakanyár, Fő út 23. Tisztelt Igazgató Nő/Úr! Kedves Nyelvtanár Kollégák! Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 4493. Tiszakanyár, Fő út 23. Tisztelt Igazgató Nő/Úr! Kedves Nyelvtanár Kollégák! A Felső- Szabolcsi Iskolaszövetség angol nyelvi szóbeli versenye

Részletesebben

12/2013. sz. jegyzőkönyv

12/2013. sz. jegyzőkönyv 12/2013. sz. jegyzőkönyv Készült: Alsózsolca Város Polgármesteri Hivatalban megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről, mely 2013. június 17-én 16 órakor kezdődött. Jelen vannak: Zsiros Sándorné

Részletesebben

MAGYAR LABDARÚGÓ SZÖVETSÉG JÁSZ- NAGYKuN- SZoLNoK MEGYEI TÁRSADALMI ELNÖKSÉG HATÁRoZATAI

MAGYAR LABDARÚGÓ SZÖVETSÉG JÁSZ- NAGYKuN- SZoLNoK MEGYEI TÁRSADALMI ELNÖKSÉG HATÁRoZATAI MAGYAR LABDARÚGÓ SZÖVETSÉG JÁSZ- NAGYKuN- SZoLNoK MEGYEI TÁRSADALMI ELNÖKSÉG HATÁRoZATAI 1/2012. (01.12.) számú elnökségi határozat az MLSZ JNSZ Megyei Igazgatóság 2012. éves tervezett költségvetésének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Amely készült Endrefalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. március 30-án 17 00 órai nyílt testületi ülésén. Jelen vannak: Csóri Péter polgármester, Papp Gábor alpolgármester,

Részletesebben

Iskolai versenyek. Név Osztály Tantárgy Helyezés Felkészítő tanár

Iskolai versenyek. Név Osztály Tantárgy Helyezés Felkészítő tanár Iskolai versenyek Név Osztály Tantárgy Helyezés Felkészítő tanár Iványi Martin 5.a I. Knotz Lászlóné Sági Márton Matematika verseny 5. évfolyam II. Buzás Istvánné Fekete Zsombor III. Buzás Istvánné Lakatos

Részletesebben

2. A Rendelet 15.. (4) bekezdés második mondata helyébe a következő rendelkezés lép:

2. A Rendelet 15.. (4) bekezdés második mondata helyébe a következő rendelkezés lép: Tiszabura Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2014. (XI.11.) önkormányzati rendelete a 8/2012. (XI. 29.) önkormányzati rendelet Tiszabura Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti-

Részletesebben

OKTV országos döntő angol nyelv Kováts Tímea 12.b 2. helyezés. fizika Frigyes Tamás 12.b. Kovács Péter. kémia Takács Gergő 12.c Mag Zsuzsa 12.

OKTV országos döntő angol nyelv Kováts Tímea 12.b 2. helyezés. fizika Frigyes Tamás 12.b. Kovács Péter. kémia Takács Gergő 12.c Mag Zsuzsa 12. OKTV országos döntő angol nyelv Kováts Tímea 12.b 2. helyezés OKTV második forduló matematika Barna Mátyás 12.b Frigyes Tamás 12.b fizika Frigyes Tamás 12.b Kovács Péter 12.b kémia Takács Gergő 12.c Mag

Részletesebben

Iskolagyűlés 2015.10.20.

Iskolagyűlés 2015.10.20. Iskolagyűlés 2015.10.20. Nagyon mozgalmas 2 hónap áll már mögöttünk, rengeteg csodaszép eredménnyel. És hol van még a tanév vége?! 2015.09.19-én, szombaton reggel a szokásokkal ellentétben tárva-nyitva

Részletesebben

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE MÁRCIUS 17-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE MÁRCIUS 17-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. MÁRCIUS 17-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 12/2014. (III. 17.) sz. 13/2014. (III. 17.) sz. 14/2014. (III. 17.) sz. 15/2014. (III.

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi készülődés Dohóczki Mónika

Részletesebben

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre!

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre! Sikerek 2013/2014: Iskolánkban nagyon népszerű a Bendegúz Levelezős Verseny. Az idén is több diákunk jutott el a Tatán megrendezett megyei fordulóba, ahonnan nagyon szép helyezésekkel tértek haza. Bencz

Részletesebben

VERSENYEREDMÉNYEK. Matematika

VERSENYEREDMÉNYEK. Matematika VERSENYEREDMÉNYEK EGYÉNI VERSENYEK Matematika Általános iskola 1. osztály: 1. helyezett: Papik Petra Szent László Általános Iskola, Kisvárda Felkészítő tanár: Dancs Mónika 2. helyezett: Jenei Marcell Szent

Részletesebben

J e l e n t é s. Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítása megtörtént.

J e l e n t é s. Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítása megtörtént. Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. J e l e n t é s a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról, az önkormányzat két ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről

Részletesebben

8.sz. körlevél. Köszönjük a fogadó intézményeknek, hogy sportterem biztosításával segítették a versenysorozat levezénylését.

8.sz. körlevél. Köszönjük a fogadó intézményeknek, hogy sportterem biztosításával segítették a versenysorozat levezénylését. Tolna megyei Asztalitenisz Szövetség 7100 Szekszárd, Keselyűsi út 3. 8.sz. körlevél Kedves Lányok, Fiúk! Tisztelt Szülők és Nevelők! A 2014-2015 évi DIÁK-KUPA versenysorozat a 2015. május 16-i zárófordulóval

Részletesebben

ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY V. KORCSOPORT. Debrecen Balmazújváros május 8 10.

ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY V. KORCSOPORT. Debrecen Balmazújváros május 8 10. ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY Debrecen Balmazújváros 2014. május 8 10. 1 Hely Megye Iskola neve Település Tanár neve 1. Veszprém I. Medgyaszay István Szakképző Iskola, Gimnázium Palotai Nándor Veszprém és

Részletesebben

KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT IGAZGATÓJA

KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT IGAZGATÓJA KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT IGAZGATÓJA 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 6. /Fax: (54) 531 008 E-mail: muvhfold@t-online.hu Iktatószám: 3410/2012. 3. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez

Részletesebben

II. Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő Félmaraton

II. Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő Félmaraton Nem/Kategória: Férfi 12-19 éves 1 420 SZENTPÉTERI Csaba 1998 00:27:26 00:26:54 Nagykőrös 4 4 3:49 min/km +00:00:00 2 225 SZILÁGYI Gergő 2000 00:31:18 00:30:40 Tiszakécske 10 9 4:21 min/km +00:03:45 3 310

Részletesebben

KISKUNHALAS VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ÉVI MUNKATERVE

KISKUNHALAS VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ÉVI MUNKATERVE KISKUNHALAS VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. ÉVI MUNKATERVE JANUÁR 30. - A Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatalban igazgatási szünet elrendelése - A Polgármester beszámolója átruházott hatáskörben

Részletesebben

KVSE atlétika szakosztály évi értékelése

KVSE atlétika szakosztály évi értékelése KVSE atlétika szakosztály 2013. évi értékelése Az atlétika szakosztály elsősorban gyermek és serdülő korcsoporttal dolgozik. A 2013-as évben bekapcsolódtunk a Magyar Atlétikai Szövetség által életre hívott

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. november 26-án 13 órakor tartott rendkívüli, nyílt üléséről. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak:

Részletesebben

Felkészülve a belvízre

Felkészülve a belvízre Alapítva 2011. FELGYŐI HÍREK KIADJA: FELGYŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Felgyő, Széchenyi út 1. 2013. Február-Március III. évfolyam 2-3. szám felgyo.hu/felgyoihirek TELEFON/FAX: 06-63/580-061 FELELŐS KIADÓ: HORVÁTH

Részletesebben

KIVONAT LESENCEISTVÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. 8319 Lesenceistvánd, Kossuth utca 145. Tel./fax: 87/436-151 e-mail: korjegyzoseg@lesenceistvand.

KIVONAT LESENCEISTVÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. 8319 Lesenceistvánd, Kossuth utca 145. Tel./fax: 87/436-151 e-mail: korjegyzoseg@lesenceistvand. LESENCEISTVÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 8319 Lesenceistvánd, Kossuth utca 145. Tel./fax: 87/436-151 e-mail: korjegyzoseg@lesenceistvand.hu KIVONAT LESENCEISTVÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

Tiszaszentmárton község Önkormányzat Képviselı Testületének Településfejlesztési- Foglalkoztatás ügyi Beruházás felügyelıi Bizottsági ülésének

Tiszaszentmárton község Önkormányzat Képviselı Testületének Településfejlesztési- Foglalkoztatás ügyi Beruházás felügyelıi Bizottsági ülésének Tiszaszentmárton község Önkormányzat Képviselı Testületének Településfejlesztési- Foglalkoztatás ügyi Beruházás felügyelıi Bizottsági ülésének a) jegyzıkönyve b) határozata : 9/2013 Napirendi pontok: 1.

Részletesebben