Egedy Gergely közleményjegyzéke Az adatok ig fel vannak töltve.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Egedy Gergely közleményjegyzéke Az adatok 2012.07.24.-ig fel vannak töltve."

Átírás

1 Egedy Gergely közleményjegyzéke Az adatok ig fel vannak töltve Egedy Gergely Metternich mint elv ÖT KONTINENS : AZ ÚJ- ÉS JELENKORI EGYETEMES TÖRTÉNETI TANSZÉK TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEI pp (2012) 2. Egedy Gergely Közösség vagy állam? KOMMENTÁR : KÖZÖSSÉG HAGYOMÁNY SZABADSÁG (1.) pp (2012) 3. Egedy Gergely Haladók és kommunisták: Viereck a társutas értelmiségről MAGYAR SZEMLE 21.:(1-2.) pp (2012) Egedy Gergely The Conservatism of József Antall: The Hungarian Version of Patrician Conservatism In: Dogancan Özsel (szerk.) Reflections on Conservatism Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, pp (ISBN: ) fejezet/szakkönyv része/tudományos 1 Erdődy Gábor Tradicionális történelmi identitás - Modern politikai eszmerendszer: Antall József kereszténydemokrata politikai filozófiája és annak nemzeti történelmi beágyazottsága Budapest: ELTE Eötvös Kiadó, p. ISBN Egedy Gergely Oppenheimer az államról In: Rácz Lajos (szerk.) Magister Scientiae et Reipublicae: Ünnepi tanulmányok Máthé Gábor tiszteletére 70. születésnapja alkalmából Budapest; Pécs: Dialóg - Campus Kiadó, pp (ISBN: ) fejezet/szakkönyv része/tudományos 6. Egedy Gergely Nagy-Britannia története Budapest: Kossuth Kiadó, p. (A rövid XX. század) (ISBN: ) /Szakkönyv/Tudományos 7. Egedy Gergely Kornis Gyula: A kultúra mint államcél

2 KOMMENTÁR : KÖZÖSSÉG HAGYOMÁNY SZABADSÁG (1) pp (2011) /Esszé/Tudományos 8. Egedy Gergely Konzervativizmus kontra konzervatívok? Viereck új konzervativizmusa SZÁZADVÉG 16.:(61.) pp (2011) 9. Egedy Gergely Jasay az államról PRO PUBLICO BONO: ÁLLAM- ÉS KÖZIGAZGATATÁSTUDOMÁNYI SZEMLE online: p. online. (2011) 1 Takács Péter Államtan. A modern állam és elmélete Budapest: Budapesti Corvinus Egyetem, Közigazgatástudományi Kar, Jogtudományi Tanszék, Egedy Gergely Igazságosság kontra állam? Jasay az államról PRO PUBLICO BONO: ÁLLAM- ÉS KÖZIGAZGATATÁSTUDOMÁNYI SZEMLE 2.: pp (2011) 11. Egedy Gergely Cameron konzervativizmusa és a Konzervatív Párt új arculata. In: David Cameron, Dylan Jones Cameron Cameronról.: Kötetlen beszélgetések a brit miniszterelnökkel Budapest: HVG Kiadói Rt., pp (ISBN: ) fejezet/előszó, utószó/tudományos 12. Egedy Gergely Bevezetés a nemzetközi kapcsolatok elméletébe Budapest: HVG - ORAC, p. (ISBN: ) /Szakkönyv/Tudományos 13. Egedy Gergely Az irigység rendszere. Mencken a demokráciáról DE IURISPRUDENTIA ET IURE PUBLICO: JOG- ÉS POLITIKATUDOMÁNYI FOLYÓIRAT 5.:(1.) p. online. (2011) 14. Egedy Gergely A nominalizmus zsákutcája. Weaver a modernitás kudarcáról KOMMENTÁR : KÖZÖSSÉG HAGYOMÁNY SZABADSÁG (1.) pp (2011) 15. Egedy Gergely A kultúra mint honvédelem. Tűnődések Újváry Gábor A harmincharmadik nemzedék című könyve fölött, (Újváry Gábor: A harmincharmadik nemzedék) MAGYAR NAPLÓ 23.: pp (2011) /Esszé/Tudományos

3 Egedy Gergely Thatcherism and the New Right in Britain PRAGUE PAPERS ON THE HISTORY OF INTERNATIONAL RELATIONS (2) pp (2010) 17. Egedy Gergely Politikai közösségünk patológiájáról konzervatív olvasatban KOMMENTÁR : KÖZÖSSÉG HAGYOMÁNY SZABADSÁG 5.:(1.) pp (2010) 18. Egedy Gergely Neokonzervativizmus Amerikában: egy ellenforradalom kisiklása (Békés Márton: Az amerikai neokonzervativizmus) MAGYAR SZEMLE 19.:(3-4) pp (2010) /Recenzió/kritika/Tudományos 19. Egedy Gergely Közpolgári konzervativizmus? MAGYAR SZEMLE 19.:(9-10.) pp (2010) Független idéző: 2 Összesen: 2 1 Békés Márton Angolosan Kommentár 6.: (4.) (2011) 2 Lányi András Az ökológia mint politikai filozófia Politikatudományi Szemle 21.: (1.) (2012) 20. Egedy Gergely Ez volt a magyar XX. század. Salamon Konrád könyvét újraolvasva (Salamon Konrád: Ez volt a magyar XX. század) MAGYAR NAPLÓ 22.:(2.) pp (2010) /Esszé/Tudományos 21. Egedy Gergely Ellenségünk az állam? A.J Nock állam-felfogása ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNY 51.:(4.) pp (2010) 22. Egedy Gergely Cameron és a konzervatívok harmadik útja POLGÁRI SZEMLE 6.:(5.) pp (2010) 1 Békés Márton Angolosan Kommentár 6: (4) (2011) 23. Egedy Gergely A neokonzervatív állam Thatchertől Cameronig POLITIKATUDOMÁNYI SZEMLE 19.:(3.) pp (2010)

4 24. Egedy Gergely A demokrácia arisztokráciája?: Paul Elmer More a természetes arisztokrácia szükségességéről In: Háda Béla, Ligeti Dávid, Majoros István, Maruzsa Zoltán, Merényi Krisztina (szerk.) Nemzetek és birodalmak: Diószegi István 80 éves Budapest: ELTE Új- és Jelenkori Egyetemes Történeti Tanszék, pp (ISBN: ) fejezet/szakkönyv része/tudományos 25. Egedy Gergely A Dél konzervativizmusa: az Észak agrárius kritikája KOMMENTÁR : KÖZÖSSÉG HAGYOMÁNY SZABADSÁG 5:(5) pp (2010) 26. Egedy Gergely A brit külpolitika és Trianon (Arday Lajos: Térkép, csata után) MAGYAR NAPLÓ 22.:(6.) pp (2010) /Esszé/Tudományos 27. Egedy Gergely A brit konzervatívok és Európa GROTIUS Paper NODCWG. 12 p. (2010) Egedy Gergely Political Conservatism in Post-Communist Hungary PROBLEMS OF POST-COMMUNISM 56.:(3.) pp (2009) IF: Független idéző: 3 Összesen: 3 1 Soren Riishoj Transition, Consolidation and Development of Parties and Party-Systems in Central Europe (Poland, the Czech Republic, Slovakia and Hungary) Politologiske Skrifter (University of Southern Denmark) &: (21.) 1-97 (2009) 2 Umut Korkut More Reform, Less Action.: Dilemmas of Economic Europeanization in Hungary Problems of Post-Communism 57: (1) 25 (2010) 3 Vit Hlousek, Lubomir Kopecek Origin, Ideology and Transformation of Political Parties: East-Central and Western Europe Compared Farnham: Ashgate Publishing Limited, Egedy Gergely Kozmopolita antiliberalizmus: Santayana KOMMENTÁR : KÖZÖSSÉG HAGYOMÁNY SZABADSÁG 4.:(5.) pp (2009) 30. Egedy Gergely Konzervativizmus és tömegdemokrácia In: G. Fodor Gábor, Lánczi András (szerk.) A dolgok természete Budapest: Századvég Kiadó, pp (ISBN: ) fejezet/szakkönyv része/tudományos

5 31. Egedy Gergely Katolicizmus és konzervativizmus: Orestes Brownson VIGILIA 74.:(6.) pp (2009) 32. Egedy Gergely John Adams az amerikai kormányzatról In: Háda Béla, Majoros István, Maruzsa Zoltán, Petneházi Margit (szerk.) Két világ kutatója. Urbán Aladár 80 éves Budapest: ELTE BTK Új- és Jelenkori Egyetemes Történeti Tanszék, pp (ISBN: ) fejezet/szakkönyv része/tudományos 33. Egedy Gergely Irving Babbitt, a korlátok szószólója VALÓSÁG : TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 52.:(11.) pp (2009) 34. Egedy Gergely Az ökológiai politika esélye (Lányi András: Porcelán az elefántboltban) MAGYAR NAPLÓ 21.:(8) pp (2009) /Recenzió/kritika/Tudományos 35. Egedy Gergely Az amerikai Tocqueville: Henry Adams MAGYAR SZEMLE 18.:(9-10.) pp (2009) 36. Egedy Gergely A laissez-faire konzervativizmus szociológiája: Sumner TÁRSADALOMKUTATÁS 27.:(3.) pp (2009) 37. Egedy Gergely A kormányzás parancsa POLGÁRI SZEMLE 5.:(3.) pp (2009) Egedy Gergely Nagy-Britannia és Magyarország, GROTIUS Paper EARHLE. 7 p. (2008) /Konferenciaközlemény/Tudományos 39. Egedy Gergely Legitimizmus és konzervativizmus - Békés Márton: A becsület politikája. Gróf Sigray Antal élete és kora MAGYAR SZEMLE 17.:(9-10.) pp (2008) /Recenzió/kritika/Tudományos 40. Egedy Gergely Cooper: Az amerikai demokrata VALÓSÁG : TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 51.:(7.) pp (2008)

6 1 Békés Márton Az amerikai neokonzervativizmus.: Egy kisiklott ellenforradalom Századvég Kiadó, Egedy Gergely Calhoun és az egyetértő többség elve KOMMENTÁR : KÖZÖSSÉG HAGYOMÁNY SZABADSÁG 3.:(4.) pp (2008) 1 Békés Márton Az amerikai neokonzervativizmus.: Egy kisiklott ellenforradalom Századvég Kiadó, Egedy Gergely Az amerikai konzervativizmus gyökerei: A "föderalista" és John Adams MAGYAR SZEMLE 17.:(1-2) pp (2008) 1 Békés Márton Az amerikai neokonzervativizmus: Egy kisiklott ellenforradalom Századvég Kiadó, Egedy Gergely Az államtalanító állam paradoxona POLGÁRI SZEMLE 4.:(2.) pp (2008) Egedy Gergely Rendszerváltás és demokrácia - Fricz Tamás: Az árok két oldalán. A magyar demokrácia természetrajza MAGYAR SZEMLE 16.:(1-2) pp (2007) /Esszé/Tudományos 45. Egedy Gergely Politikai kultúra és demokráciadeficit POLGÁRI SZEMLE 3.:(5.) pp (2007) 1 Oláh János Tubes bizalmi tőkéje. Társadalmi tőkénk pénzértéke Polgári Szemle 3.: (10.) (2007) 46. Egedy Gergely Gondolatok a nemzetről: A politikai és a kulturális megközelítés In: Szarka László, Vizi Balázs, Majtényi Balázs, Kántor Zoltán (szerk.) Nemzetfogalmak és etnopolitikai modellek Kelet-Közép-Európában Budapest: Gondolat Kiadó, pp (Tér és terep. Az MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató intézetének évkönyve; 6.)

7 (ISBN: ) Befoglaló mű link(ek): Teljes kötet / fejezet/szakkönyv része/tudományos 1 Görömbei András A magyar nemzettudat változásai Hitel 22: (2) (2009) 47. Egedy Gergely Bevezetés a nemzetközi kapcsolatok elméletébe Budapest: HVG - ORAC, p. (ISBN: ) /Szakkönyv/Tudományos Független idéző: 5 Összesen: 5 1 Békés Márton Az amerikai neokonzervativizmus: Egy kisiklott ellenforradalom Századvég Kiadó, Imre Miklós Az állam és a közigazgatás gazdasági feladatai In: Verebélyi Imre, Imre Miklós (szerk.): Jobb közigazgatás. Budapest: Századvég Kiadó, pp ISBN: fejezet 3 Arday Lajos Bevezetés a nemzetközi kapcsolatok elméletébe Grotius online: 1. (2010) 4 Arday Júlia Egedy Gergely. Bevezetés a nemzetközi kapcsolatok elméletébe Külügyi Szemle 9.: (4) (2010) 5 & Vadász Sándor (szerk.) 19. századi egyetemes történelem, Európa és az Európán kívüli országok Budapest: Osiris Kiadó, Egedy Gergely A brit identitás felbomlása? SZÁZADVÉG 12.:(45.) pp (2007) Egedy Gergely Thatcherizmus: (neo)liberalizmus vagy (neo)konzervativizmus? POLITIKATUDOMÁNYI SZEMLE 15.:(2-3.) pp (2006) 1 Békés Márton Az amerikai neokonzervativizmus: Egy kisiklott ellenforradalom Századvég Kiadó, Egedy Gergely

8 Kapcsolataink egy nagyhatalommal (Arday Lajos: Az Egyesült Királyság és Magyarország. Nagy-Britannia és a magyar-angol kapcsolatok a XX. században) MAGYAR NAPLÓ 17.:(9.) pp (2006) /Recenzió/kritika/Tudományos 51. Egedy Gergely Gondolatok a politikai engedelmességről KOMMENTÁR : KÖZÖSSÉG HAGYOMÁNY SZABADSÁG 1.:(6.) pp (2006) 52. Egedy Gergely Democracy and Conservative Thought in Victorian England ÖT KONTINENS : AZ ÚJ- ÉS JELENKORI EGYETEMES TÖRTÉNETI TANSZÉK TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEI 4.: pp (2006) 53. Egedy Gergely Az emancipáció kísérlete KOMMENTÁR : KÖZÖSSÉG HAGYOMÁNY SZABADSÁG 1.:(1.) pp (2006) 1 Békés Márton A jobboldal és a konzervativizmus Életünk 44.: (10.) 85. (2006) 54. Egedy Gergely A nemzetállam dicsérete (Roger Scruton: A nemzetek szükségességéről) MAGYAR SZEMLE 15.:(5-6.) pp (2006) /Recenzió/kritika/Tudományos 55. Egedy Gergely A nemzetállam dicsérete - Scruton, R.: A nemzetek szükségességéről MAGYAR SZEMLE XV:(5-6) pp (2006) /Recenzió/kritika/Tudományos 56. Egedy Gergely A multikulturalizmus dilemmái: Nagy-Britannia példája POLGÁRI SZEMLE 2.:(6.) pp (2006) Független idéző: 3 Összesen: 3 1 Póczik Szilveszter Nemzetközi migráció, kisebbségek, társadalmi kockázatok és megoldások Polgári Szemle 2: (12) (2006) 2. Csizmadia Sándor A brit multikulturalizmus paradoxonja: elkülönült együttélés Publikon Kiadó Egyéb 3 Berkes Lilla A multikulturalizmus fogalmáról In: Gerencsér Balázs, Takács Péter (szerk.): Ratio Legis - Ratio Iuris. Ünnepi tanulmányok Tamás András tiszteletére 70. születésnapja alkalmából. Budapest: Szent István Társulat, pp fejezet

9 57. Egedy Gergely A demokratikus kormányzat buktatói: az angol konzervatív gondolkodás demokrácia-képe a XIX-XX. században In: A kormányzás kérdőjelei: Magyar Politikatudományi Társaság 2006 évi vándorgyűlése. Konferencia helye, ideje: Noszvaj, Magyarország, Budapest: Magyar Politikatudományi Társaság, Paper eloadasok/egedygergely. Befoglaló mű link(ek): Teljes kötet / Egyéb konferenciaközlemény/konferenciaközlemény/tudományos 58. Egedy Gergely A brit konzervativizmus alapvonásai In: Békés Márton, Majoros István (szerk.) A hagyomány politikája : fejezetek a konzervativizmus történetéből Budapest: ELTE BTK Történeti Intézet, pp (ISBN: ) fejezet/szakkönyv része/tudományos 59. Egedy Gergely Patrícius és mozgósító konzervativizmus MAGYAR SZEMLE 15.:(3-4.) pp (2006) 1 Stumpf István Konzervatív állam-és társadalomfilozófia In: Bayer József (szerk.): Európai pártcsaládok és ideológiák a XXI. század elején. MTA Politikai Tudományok Intézete, pp ISBN: fejezet Egedy Gergely Macmillan és a középút konzervativizmusa VALÓSÁG : TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 48.:(3.) pp (2005) 61. Egedy Gergely Brit konzervatív gondolkodás és politika (XIX-XX. század) Budapest: Századvég Kiadó, p. (ISBN: ) /Szakkönyv/Tudományos Független idéző: 6 Összesen: 6 1 Józsa Ottó Chesterton, a modern világ kritikusa In: A hagyomány politikája. Budapest: ELTE BTK Történeti Intézet, pp ISBN: fejezet 2 Romsics Gergely Konzervatív (kon)textusok Politikatudományi Szemle 15.: (1.) (2006) 3 Barta Róbert A brit Konzervatív Párt és a modernizáció ( ) In: Bodnár Erzsébet, Demeter Gábor (szerk.): Tradíció és modernizáció a XVIII-XX. században. Budapest: Hungarovox Kiadó, pp ISBN: fejezet 4 Békés Márton

10 Az amerikai neokonzervativizmus: Egy kisiklott ellenforradalom Századvég, Romsics Ignác Bevezetés. Az európai és a magyar jobboldal alaptípusai In: A magyar jobboldali hagyomány Budapest: Osiris Kiadó, pp fejezet 6 Lányi András Az ökológia mint politikai filozófia Politikatudományi Szemle 21.: (1.) (2012) Egedy Gergely Vallás és kultúra T. S. Eliot társadalomfilozófiájában II. rész MAGYAR SZEMLE 13.:(11-12.) pp (2004) 63. Egedy Gergely Vallás és kultúra T. S. Eliot társadalomfilozófiájában I. rész MAGYAR SZEMLE 13.:(9-10.) pp (2004) 64. Egedy Gergely Konzervativizmus, kis-és nagybetűvel MAGYAR SZEMLE 13.:(5-6.) pp (2004) 65. Egedy Gergely Konzervativizmus versus szocializmus. Az egyenlőtlenség késő-viktoriánus prófétája, Mallock TÁRSADALOMKUTATÁS 22.:(1.) pp (2004) 66. Egedy Gergely Disraeli és a konzervatív identitás kialakulása In: Frank Tibor (szerk.) Angliától Nagy-Britanniáig: Magyar kutatók tanulmányai a brit történelemről Budapest: Gondolat Kiadó, pp (Magyar kutatók az egyetemes történelemről; 1.) (ISBN: ) Befoglaló mű link(ek): Kötet a kiadónál / fejezet/szakkönyv része/tudományos 67. Egedy Gergely Arisztokráciát vagy demokráciát? A konzervatív gondolkodás demokrácia-képe a XIX. század utolsó harmadának Angliájában POLITIKATUDOMÁNYI SZEMLE 13.:(3.) pp (2004) 1 Cieger András Királyi demokrácia : Szabadságjogok a magyar liberálisok reformterveiben 1867 után Aetas 24: (3) (2009) 68. Egedy Gergely

11 A konzervativizmus alapvetése: Edmund Burke In: Nagy Balázs, Szálka Zsuzsanna, Szende Katalin (szerk.) "az élet tanítómestere": Ünnepi tanulmányok Gyapay Gábor 80. születésnapjára Budapest: Fazekas Öregdiákok Társ, pp (ISBN: ) fejezet/szakkönyv része/tudományos 69. Egedy Gergely A józan ész konzervativizmusa. Gilbert Keith Chesterton VIGILIA 69.:(6.) pp (2004) 1 Józsa Ottó Chesterton, a modern világ kritikusa In: Békés Márton, Majoros István (szerk.): A hagyomány politikája. Budapest: ELTE BTK Történeti Intézet, pp ISBN: fejezet Egedy Gergely Szellem és politika MAGYAR SZEMLE 12.:(1-2.) pp (2003) /Esszé/Tudományos 71. Egedy Gergely Nemzeti egyház vagy értelmiségi establishment? Coleridge a nemzeti klerikusságról SZÁZADVÉG 8.:(30.) pp (2003) 72. Egedy Gergely Konzervativizmus és nemzettudat In: Gróh Gáspár, Kodolányi Gyula (szerk.) A rendszerváltozás a Magyar Szemlében Budapest: Válasz kiadó, pp (ISBN: ) fejezet/szakkönyv része/tudományos 73. Egedy Gergely A mammonizmus bírálata: Carlyle VALÓSÁG : TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 46.:(6.) pp (2003) Egedy Gergely Disraeli és a brit konzervatívok birodalom-koncepcióján átalakulása In: Erdődy Gábor, Hermann Róbert (szerk.) Magyarhontól az Újvilágig: Emlékkönyv Urbán Aladár ötvenéves tanári jubileumára Budapest: Argumentum Kiadó, pp (ISBN: ) fejezet/szakkönyv része/tudományos

12 Egedy Gergely Konzervativizmus az ezredfordulón Budapest: Magyar Szemle ek, p. (ISBN: ) /Szakkönyv/Tudományos Független idéző: 14 Összesen: 14 1 Vadász Sándor A francia konzervativizmus a XIX. században Múltunk 47: (3-4) (2002) 2 Kodolányi Gyula Antall József és a korszerű konzervativizmus Magyar Szemle 14: (5-6) (2005) 3 Békés Márton A reformkonzervativizmus lehetősége Kommentár &: (6) (2006) 4 Náray-Szabó Gábor Evolúció és konzervativizmus Kommentár &: (5) (2006) 5 Lánczi András Konzervativizmus itt, most Magyar Szemle 15.: (3-4.) (2006) 6 Király Miklós Egység és sokféleség. Az Európai Unió jogának hatása a kultúrára Budapest: ELTE Állam-és Jogtudományi Kar Új Ember Kiadó, Gyurgyák János Ezzé lett magyar hazátok A magyar nemzeteszme és nacionalizmus története Budapest: Osiris Kiadó, Szabó A Ferenc Fontos könyv napjaink konzervativizmusáról Valóság 50.: (5.) (2007) 9 Békés Márton Az amerikai neokonzervativizmus: Egy kisiklott ellenforradalom Századvég, Garaczi Imre Konzervatizmus : szerep, morfológia és világrend Valóság 51: (11) (2008) 11 Békés Márton A legitimisták és a legitimizmus In: A magyar jobboldali hagyomány Budapest: Osiris Kiadó, pp fejezet 12 Garaczi Imre Konzervativizmus: szerep, morfológia, világrend In: Önérdek és önzetlenség. Modern gazdaságetika a társadalom- és politikaelméletek tükrében. Budapest: Perfekt Rt., pp. & ISBN: fejezet 13 Király Miklós Unity and Diversity. The Cultural Effects of the Law of the European Union Budapest: Eötvös University Press, 2011.

13 14 Lányi András Az ökológia mint politikai filozófia Politikatudományi Szemle 21.: (1) (2012) 76. Egedy Gergely (Multi)kultúra konzervatív olvasatban MAGYAR SZEMLE 10.:(3-4.) pp (2001) Független idéző: 7 Összesen: 7 1 Ádám Antal Értékek harmóniája a világvallásokban In: Ádám Antal, S Szabó József (szerk.): Zarándokutak. Vallástudományi töprengések a harmadik évezred küszöbén. Pécs: Pécsi Tudományegyetem, pp fejezet 2 Reich Orsolya Identitás és közösség In: Bárány Tibor (szerk.): A tarkaság dicsérete. Budapest: Erasmus Kollégium, pp ISBN: fejezet 3 Király Miklós Egység és sokféleség. Az Európai Unió jogának hatása a kultúrára Budapest: ELTE Állam-és Jogtudományi Kar Új Ember Kiadó, Berkes Lilla A multikulturalizmus fogalmának kialakulása és jelentése Délkelet-Európa - South East Europe, International Relations Quarterly 1: (4) 1-7 (2010) 5 Berkes Lilla A multikulturalizmus fogalmáról In: Gerencsér Balázs, Takács Péter (szerk.): Ratio Legis - Ratio Iuris. Ünnepi tanulmányok Tamás András tiszteletére 70. születésnapja alkalmából. Budapest: Szent István Társulat, pp fejezet 6 Berkes Lilla Asszimiláció integráció multikulturalizmus Glossa Iuridica Alkotmány és közigazgatás 2.: (1.) 1-5 (2011) 7 Miklós Király Unity and Diversity. The Cultural Effects of the Law of the European Union Budapest: Eötvös University Press, Egedy Gergely Nagy-Britannia és az európai integráció.: Az elutasítástól a csatlakozásig. In: Erdődy Gábor; Pók Attila (szerk.) Nemzeteken innen és túl: Tanulmányok Diószegi István 70. születésnapjára Budapest: Korona Kiadó, pp (ISBN: ) fejezet/szakkönyv része/tudományos 78. Egedy Gergely Ausztrália története Budapest: Aula Kiadó, p. (XX. század) (ISBN: )

14 /Szakkönyv/Tudományos Független idéző: 4 Összesen: 4 1 Tóth Gábor Egedy Gergely: Ausztrália története Századok 136: (1) (2002) 2 Owczynik Karolina Terra Australis Incognita Grotius online: 1 (2006) 3 Fehér Tibor A regionális integráció esélyei Kelet-Ázsiában Polgári Szemle 3.: (12.) (2007) 4 & Vadász Sándor (szerk.) 19. századi egyetemes történelem, Európa és az Európán kívüli országok Budapest: Osiris Kiadó, Egedy Gergely Konzervativizmus és szabadság MAGYAR SZEMLE 8.:(11-12.) pp (1999) Egedy Gergely Nemzet és modernizáció VALÓSÁG : TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 41.:(6.) pp (1998) 81. Egedy Gergely Nagy-Britannia története Budapest: Aula Kiadó, p. (XX. század) (ISBN: ) /Szakkönyv/Tudományos Független idéző: 19 Összesen: 19 1 Pintér Zoltán Európa az új évezred küszöbén.: Az európai országok rövid politikai és társadalomtörténete a kezdetektől napjainkig Kisújszállás: Szalay kiadó, p. 2 Gondos Ádám Nagy-Britannia és az euró: merre tovább? Európai Tükör 5: (2) (2000) 3 Barta Róbert A brit Konzervatív Párt között Múltunk 47: (3-4) (2002) 4 Andor László A thatcherizmus és öröksége

15 Múltunk 47: (3-4) (2002) 5 Tóth Gábor Egedy Gergely: Nagy Britannia története Századok 136.: (3.) (2002) 6 Arday Lajos Hatalomlebontás az Egyesült Királyságban In: Gazdag Ferenc (szerk.): Ki őrzi az őrzőket? Joó Rudolf emlékére (Joó Rudolf emlékkönyv). Budapest: Külügyminisztérium Charterpress Kft, pp ISBN: fejezet 7 Pál István Harold Wilson, a pragmatikus munkáspárti reformer: Harold Wilson politikusi pályafutása a miniszterelnöki kinevezésig Öt kontinens 2.: (2004) 8 Sályi Tamás Britannia ante portas: brit dilemmák a nyugat-európai integrációval kapcsolatban II.rész Magyar Szemle 14: (7-8) (2005) 9 Arday Lajos Hatalomlebontás az Egyesült Királyságban In: Az Egyesült Királyság és Magyarország. Nagy-Britannia és a magyar-angol kapcsolatok a 20. században. Budapest: Mundus Magyar Egyetemi Kiadó, pp fejezet 10 Sályi Tamás Nagy-Britannia az Európai Gazdasági Közösségben II. rész Magyar Szemle 15: (5-6) (2006) 11 Barta Róbert A brit Konzervatív Párt és a modernizáció ( ) In: Bodnár Erzsébet, Demeter Gábor (szerk.): Tradíció és modernizáció a XVIII-XX. században. Budapest: Hungarovox Kiadó, pp ISBN: fejezet 12 Romsics Ignác Bevezetés. Az európai és a magyar jobboldal alaptípusai In: A magyar jobboldali hagyomány Budapest: Osiris Kiadó, pp fejezet 13. Horváth Attila Képesek lesznek-e az észak-írországi disszidens katolikus terrorcsoportok az Egyesült Királyság társadalmát és kritikus infrastruktúráját veszélyeztetni Egyéb 14 Pál István Kormányzati pozícióban: Harold Wilson politikai pályafutása az Attlee-kabinet idején In: Háda Béla, Majoros István, Maruzsa Zoltán, Petneházi Margit (szerk.): Két világ kutatója. Urbán Aladár 80 éves. Budapest: ELTE Új- és Jelenkori Egyetemes Történeti Tanszék, pp ISBN: fejezet 15 Biás Barna Zoltán A Wilson-kormány kísérlete a Lordok Háza megújítására ben Aetas 25: (3) (2010) 16 Tóth Péter Kelet vagy Nyugat?: Lloyd George haditervei és hadicéljai az I. világháború idején In: Háda Béla, Majoros István, Maruzsa Zoltán, Ligeti Dávid, Merényi Krisztina (szerk.): Nemzetek és birodalmak. Diószegi István 80 éves. Budapest: ELTE Új- és Jelenkori Egyetemes Történeti Tanszék, pp ISBN: fejezet

16 17 Pál István Tudományos pálya vagy köztisztviselői karrier?: Harold Wilson oxfordi évei és második világháborús szerepe In: Háda Béla, Ligeti Dávid, Majoros István, Maruzsa Zoltán, Merényi Krisztina (szerk.): Nemzetek és birodalmak. Diószegi István 80 éves. Budapest: ELTE, Új-és Jelenkori Egyetemes Történeti Tanszék, pp ISBN: fejezet 18 & Vadász Sándor (szerk.) 19. századi egyetemes történelem, Európa és az Európán kívüli országok Budapest: Osiris Kiadó, Kovács Teofil Dél-Rhodesia a brit dekolonizáció folyamatában (Southern Rhodesia in the Process of British Decolonisation) Gazdasági Élet és Társadalom (Economic Life and Society) 3.: (1-2) (2011) 82. Egedy Gergely Konzervativizmus és nemzettudat MAGYAR SZEMLE 7.:(7-8.) pp (1998) Független idéző: 3 Összesen: 3 1 Fazekas Csaba Katolicizmus és konzervativizmus a XIX. századi Magyarországon Múltunk 47: (3-4) (2002) 2 Szerdahelyi István A még létező kapitalizmus Budapest: Eötvös József Kiadó Bt., p. 3 Szendrei Ákos Liberális politikai útkeresés Magyarországon a XIX-XX. század fordulóján Mediárium 3: (3-4) (2009) Egedy Gergely Nagy-Britannia In: Diószegi István, Harsányi Iván, Németh István (szerk.) 20. századi egyetemes történet I-III Budapest: Korona Kiadó, pp (ISBN: ) fejezet/kézikönyv része/tudományos 84. Egedy Gergely Konzervativizmus és tömegdemokrácia MAGYAR SZEMLE 6.:(3-4.) pp (1997) 1 Szendrei Ákos Liberális politikai útkeresés Magyarországon a XIX-XX. század fordulóján Mediárium 3: (3-4) (2009) 85. Egedy Gergely Kanada In: Diószegi István, Harsányi Iván, Németh István (szerk.) 20. századi egyetemes történet I-III

17 Budapest: Korona Kiadó, pp (ISBN: ) fejezet/kézikönyv része/tudományos 86. Egedy Gergely Ausztrália és Új-Zéland In: Diószegi István, Harsányi Iván, Németh István (szerk.) 20. századi egyetemes történet I-III Budapest: Korona Kiadó, pp (ISBN: ) fejezet/kézikönyv része/tudományos Egedy Gergely Versengést vagy együttműködést? MAGYAR SZEMLE 5.:(5.) pp (1996) Egedy Gergely Piacgazdaságot, de milyet? MAGYAR SZEMLE 4.:(8.) pp (1995) 89. Egedy Gergely Nagy-Britannia In: Diószegi István, Harsányi Iván, Németh István (szerk.) 20. századi egyetemes történet I-III Budapest: Korona Kiadó, pp (ISBN: ) fejezet/kézikönyv része/tudományos 90. Egedy Gergely Nagy-Britannia In: Diószegi István, Harsányi Iván, Németh István (szerk.) 20. századi egyetemes történet I-III Budapest: Korona Kiadó, pp (ISBN: ) fejezet/kézikönyv része/tudományos Független idéző: 2 Összesen: 2 1 Huber Szebasztián Az angol Konzervatív Párt Politikai elemzések 2: (3) & (2002) 2 Sályi Tamás A Major-kormányok és az Európai Unió Magyar Szemle 16.: (5-6) 80 (2007) 91. Egedy Gergely Konzervativizmus és modernizáció MAGYAR SZEMLE 4.:(2.) pp (1995)

18 92. Egedy Gergely Kanada, Ausztrália és Új-Zéland In: Diószegi István, Harsányi Iván, Németh István (szerk.) 20. századi egyetemes történet I-III Budapest: Korona Kiadó, pp (ISBN: ) fejezet/kézikönyv része/tudományos Egedy Gergely A modernizáció válaszútján MAGYAR SZEMLE 2.:(7.) pp (1993) 1 Bakk Miklós Politikai közösség és identitás Kolozsvár: Komp-Press Kiadó, p. ISBN Egedy Gergely Nagy-Britannia története Budapest: HVG Kiadói Rt., p. (ISBN: ) /Szakkönyv/Tudományos Független idéző: 7 Összesen: 7 1 Fischer Ferenc A megosztott világ.: A Kelet- Nyugat, Észak-Dél nemzetközi kapcsolatok fő vonásai, Budapest: IKVA Kiadó, p. 2 Laczkóné Tuka Ágnes A kis Európától a Tizenkettek Közösségéig.: Az Európai Parlament politikai csoportjai és az Európai Közösségek bővítése. Pécs: Studia Europaea, Gazdag Ferenc Európai integrációs intézmények Budapest: Osiris Kiadó, p. 4 Rapcsák János Nagy-Britannia és az európai integráció. A vonakodó partner In: Kiss J László (szerk.): A Tizenötök Európái. Budapest: Osiris Kiadó, pp fejezet 5 Pál István Harold Wilson, a pragmatikus munkáspárti reformer: Harold Wilson politikusi pályafutása a miniszterelnöki kinevezésig Öt kontinens 2.: (2004) 6 Rapcsák János A vonakodó partner. Nagy-Britannia és az európai integráció In: Kiss J László (szerk.): A huszonötök Európái. Budapest: Osiris Kiadó, pp fejezet

19 7 Gazdag Ferenc Európai integráció és külpolitika Budapest: Osiris Kiadó, Egedy Gergely Dilemmas of Bureaucracy In: Gáthy Vera (szerk.) State and civil society: relationships in flux Budapest: MTA Szociológiai Kutatóintézet, pp (ISBN: ) fejezet/szakkönyv része/tudományos 96. Egedy Gergely A "politikai osztály" genezise Thaiföld példáján In: Gáthy Vera (szerk.) Átalakulások: Társadalmi tendenciák a harmadik Világban Budapest: Kossuth Kiadó, pp (ISBN: X) fejezet/szakkönyv része/tudományos Egedy Gergely Thailand: Stability and Change in a Bureaucratic Polity Sussex: Institute of Development Studies, University of Sussex, p. (Discussion Paper 248) /Műhelytanulmány/Tudományos Független idéző: 6 Összesen: 6 1 Paul Cook, Martin Minogue Economic Reform and Political Conditionality. The Case of Myanmar The Round Table: The Commonwealth Journal of International Affairs 82: (325) (1993) 2 Cook P, Minogue M Economic-Reform and Political-Change in Myanmar (Burma) World Development 21: (7) (1993) 3 Adrian Leftwich Governance, the State and the Politics of Development Development and Change 25: (2) (1994) 4 Adrien Leftwich Bringing politics back in: Towards a model of the developmental state Journal of Development Studies 31: (3) (1995) 5 Daniere A G Transportation planning and implementation in cities of the Third World: the case of Bangkok Environment and Planning C: Government and Policy 13: (1) (1995) 6 Laurids S Lauridsen Rival and Complementary Views on State and Industrial Policy in Thailand Globasia Working Papers 7: (20) 4 (2000) 1987

1996. nyár (1. szám) átalakulás Gondolkodók reprint Újra a politikai tagoltságról Politikai tagoltság 1996. Tél (3.

1996. nyár (1. szám) átalakulás Gondolkodók reprint Újra a politikai tagoltságról Politikai tagoltság 1996. Tél (3. Repertórium Új folyam, 1 67. szám 1996. nyár (1. szám) Átalakulás Andorka Rudolf: A társadalmi integráció gyenge kötései rendszerátalakulás Ma gyar országon 1/5 Wolfgang Zapf: A változás kétféle sebes

Részletesebben

1996. NYÁR (1. szám) Átalakulás Gondolkodók Reprint Újra a politikai tagoltságról Politikai tagoltság 1996. TÉL (3.

1996. NYÁR (1. szám) Átalakulás Gondolkodók Reprint Újra a politikai tagoltságról Politikai tagoltság 1996. TÉL (3. Repertórium Új folyam, 1 70. szám 1996. NYÁR (1. szám) Átalakulás Andorka Rudolf: A társadalmi integráció gyenge kötései rendszerátalakulás Ma gyar országon 1/5 Wolfgang Zapf: A változás kétféle sebes

Részletesebben

Könyvtári beszerzések 2010.

Könyvtári beszerzések 2010. Könyvtári beszerzések 2010. ID9781 - Társasági törvény.- Budapest : Árboc Kft., [2010].- 64 p. ; 29 cm.- ISBN 978 963 88261 8 3 ID9782 - Családjogi törvény : [1952. évi IV. törvény a házasságról, a családról

Részletesebben

DR. BIHARI MIHÁLY EGYETEMI TANÁR

DR. BIHARI MIHÁLY EGYETEMI TANÁR DR. BIHARI MIHÁLY EGYETEMI TANÁR 1. Változások és változatlanságok a politikai intézményrendszerben, in Kurtán Sándor Sándor Péter Vass László (szerk.): Magyarország politikai évkönyve 1988. Demokrácia

Részletesebben

BIBLIOGRÁFIA 2005. II. NEGYEDEV

BIBLIOGRÁFIA 2005. II. NEGYEDEV BIBLIOGRÁFIA 2005. II. NEGYEDEV 295 FONTOS KÖNYVEK A BUKSZ VÁLOGATOTT BIBLIOGRÁFIÁJA, 2005. II. NEGYEDÉV EMLEKEZES, INTERJÚ LEVELEZES, NAPLÓ Szent Ágoston levelei 1 29 Ford., jegyz. és utószó: Óbis Hajnal

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. filozófia szemináriumok) 1998 2002: tanársegéd a kolozsvári Babeş-Bolyai Tudományegyetemen, Filozófia

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. filozófia szemináriumok) 1998 2002: tanársegéd a kolozsvári Babeş-Bolyai Tudományegyetemen, Filozófia SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Név: Tonk Márton Születés helye, ideje: 1973. március 15., Marosvásárhely, Románia Állandó lakhely: Gesztenyefa u. (str. Castanilor) 51. sz., Kolozsvár-Kisbács/Baciu, 407055, jud. Cluj

Részletesebben

Batt, Judy: Kisebbségi jogok és az Európai Unió keleti bôvítése. Pro Minoritate,

Batt, Judy: Kisebbségi jogok és az Európai Unió keleti bôvítése. Pro Minoritate, IRODALOMJEGYZÉK 1 A. Gergely András: Kisebbség és hagyomány határán. Pro Minoritate, 1996/1. A. Gergely András: Kisebbség, Etnikum, Regionalizmus. MTA Politikai Tudományok Intézete, Budapest, 1997. A.

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓK TOMKA BÉLA. ÖNÁLLÓ KÖNYVEK / MONOGRÁFIÁK Európa társadalomtörténete a 20. században. Budapest: Osiris Kiadó, 2009. 646 o.

PUBLIKÁCIÓK TOMKA BÉLA. ÖNÁLLÓ KÖNYVEK / MONOGRÁFIÁK Európa társadalomtörténete a 20. században. Budapest: Osiris Kiadó, 2009. 646 o. PUBLIKÁCIÓK TOMKA BÉLA A) PUBLIKÁCIÓK A PHD FOKOZAT MEGSZERZÉSE UTÁN ÖNÁLLÓ KÖNYVEK / MONOGRÁFIÁK Európa társadalomtörténete a 20. században. Budapest: Osiris Kiadó, 2009. 646 o. A jóléti állam Európában

Részletesebben

Lentner Csaba közleményjegyzéke Az adatok 2012.02.01.-ig fel vannak töltve.

Lentner Csaba közleményjegyzéke Az adatok 2012.02.01.-ig fel vannak töltve. Lentner Csaba közleményjegyzéke Az adatok 2012.02.01.-ig fel vannak töltve. 2012 1. Lentner Csaba Újjászervezett gazdaságpolitikák kora In: Tóth György László, Lentner Csaba, Zárug Péter Farkas Kik támadják

Részletesebben

Dr. Rixer Ádám Ph.D. Egyetemi docens Közigazgatási Jogi Tanszék tanszékvezető Szoba: B/22. Tel: 370-8601/322 Email cím: rixer.adam@kre.

Dr. Rixer Ádám Ph.D. Egyetemi docens Közigazgatási Jogi Tanszék tanszékvezető Szoba: B/22. Tel: 370-8601/322 Email cím: rixer.adam@kre. Dr. Rixer Ádám Ph.D. Egyetemi docens Közigazgatási Jogi Tanszék tanszékvezető Szoba: B/22. Tel: 370-8601/322 Email cím: rixer.adam@kre.hu Tudományos minősítés: 2006 - Ph.D. fokozat (summa cum laude eredménnyel)

Részletesebben

BIBLIOGRÁFIA AZ ORSZÁGGYŰLÉSRŐL KORSZAKOK SZERINT

BIBLIOGRÁFIA AZ ORSZÁGGYŰLÉSRŐL KORSZAKOK SZERINT BIBLIOGRÁFIA AZ ORSZÁGGYŰLÉSRŐL KORSZAKOK SZERINT Több korszakot átfogó munkák az országgyűlésről A magyar Országgyűlés kamaráinak jogi szétválasztása (Parlamenti Hírlevél, 2009. 2. szám) Balla Antal (szerk.):

Részletesebben

Válogatott magyarnyelvű bibliográfia. Andrássy Gy.: Nyelvszabadság: Egy elismerésre váró jog. Jogtudományi Közlöny 2009/11., 445-456. o.

Válogatott magyarnyelvű bibliográfia. Andrássy Gy.: Nyelvszabadság: Egy elismerésre váró jog. Jogtudományi Közlöny 2009/11., 445-456. o. Válogatott magyarnyelvű bibliográfia Andrássy Gy.: Nyelvszabadság: Egy elismerésre váró jog. Jogtudományi Közlöny 2009/11., 445-456. o. Baka A.: Az Európai Emberi Jogi Konvenció és a kisebbségek nemzetközi

Részletesebben

BIBLIOGRÁFIA AZ ALKOTMÁNYRÓL

BIBLIOGRÁFIA AZ ALKOTMÁNYRÓL BIBLIOGRÁFIA AZ ALKOTMÁNYRÓL A magyar alkotmány- (közjog-) történet összefoglaló munkái Asztalos László Csizmadia Andor Kovács Kálmán: Magyar állam- és jogtörténet. (Átdolgozta Horváth Pál, Stipta István,

Részletesebben

A Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja kutatóinak szakirodalmi munkássága. Összeállította: Sziráki Zsuzsanna

A Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja kutatóinak szakirodalmi munkássága. Összeállította: Sziráki Zsuzsanna A Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja kutatóinak szakirodalmi munkássága 2008 Összeállította: Sziráki Zsuzsanna A Központ sorozataiban megjelent kiadványok Területi és Települési

Részletesebben

A magyar kisebbségkutatás válogatott bibliográfiája (önálló kiadványok) Összeállította Bárdi Nándor, 2013

A magyar kisebbségkutatás válogatott bibliográfiája (önálló kiadványok) Összeállította Bárdi Nándor, 2013 A magyar kisebbségkutatás válogatott bibliográfiája (önálló kiadványok) Összeállította Bárdi Nándor, 2013 Ez a bibliográfiai válogatás a magyar nyelvű kisebbségkutatás különböző területeinek, önálló kiadványokban,

Részletesebben

Az 1978 és 2003 között önálló művek formájában megjelent magyar vonatkozású kapcsolattörténeti irodalom válogatott bibliográfiája

Az 1978 és 2003 között önálló művek formájában megjelent magyar vonatkozású kapcsolattörténeti irodalom válogatott bibliográfiája A MAGYAR TUDOMÁNYTÖRTÉNETI INTÉZET TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEI 25. V. Molnár László Gazda István Az 1978 és 2003 között önálló művek formájában megjelent magyar vonatkozású kapcsolattörténeti irodalom válogatott

Részletesebben

Nagy Péter Tibor. Rövid tudományos életrajz

Nagy Péter Tibor. Rövid tudományos életrajz Elérhetıség: nagy.peter.tibor@gmail.com Nagy Péter Tibor Rövid tudományos életrajz Személyes adatok: születés 1963. május 28. Fokozat: CSc, 1995, MTA, történelem DSc, 2005, MTA, neveléstudományok Tanulmányok:

Részletesebben

BIBLIOGRÁFIA 2002. II. NEGYEDÉV

BIBLIOGRÁFIA 2002. II. NEGYEDÉV 299 FONTOS KÖNYVEK A BUKSZ VÁLOGATOTT BIBLIOGRÁFIÁJA, 2002. II. NEGYEDÉV A válogatás az Országos Széchényi Könyvtár online katalógusa, az Atlantisz, az Osiris és a Pont könyvesbolt kínálata alapján készült.

Részletesebben

CURRICULUM VITAE. Telefon: 0264/542-451 Mobil: 0722/703-734 E-mail: muradinjanoskristof@yahoo.com, muradinjanos@sapientia.ro. I.

CURRICULUM VITAE. Telefon: 0264/542-451 Mobil: 0722/703-734 E-mail: muradinjanoskristof@yahoo.com, muradinjanos@sapientia.ro. I. CURRICULUM VITAE Név: MURÁDIN Keresztnév: JÁNOS KRISTÓF Születés dátuma: 1980. november 1. Születés helye: Marosvásárhely (Románia) Nemzetiség: magyar Állampolgárság: román és magyar Vallás: római katolikus

Részletesebben

Gyarapodási jegyzék MTA Regionális Kutatások Központja Dunántúli Tudományos Intézet Könyvtár 2010. április június Összeállította: Sziráki Zsuzsanna

Gyarapodási jegyzék MTA Regionális Kutatások Központja Dunántúli Tudományos Intézet Könyvtár 2010. április június Összeállította: Sziráki Zsuzsanna KÖNYVEK Gyarapodási jegyzék MTA Regionális Kutatások Központja Dunántúli Tudományos Intézet Könyvtár 2010. április június Összeállította: Sziráki Zsuzsanna. 1. Agrárpolitika vidékfejlesztés / szerk. Elek

Részletesebben

TÓTH PÁL PÉTER PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK 1 TARTALOM

TÓTH PÁL PÉTER PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK 1 TARTALOM TÓTH PÁL PÉTER PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK 1 TARTALOM a) TUDOMÁNYOS KÖNYVEK, KIADVÁNYOK...2 b) SZERKESZTETT KÖNYVEK... 3 c) KÖNYVFEJEZETEK...4 d) TUDOMÁNYOS CIKKEK...13 e) EGYETEMI TANKÖNYVEK, EGYETEMI JEGYZETEK...

Részletesebben

Válogatott magyarnyelvű bibliográfia

Válogatott magyarnyelvű bibliográfia Válogatott magyarnyelvű bibliográfia Ádány T.: A nemzetközi törvényszékek és a Nemzetközi Büntetőbíróság szerepe az egyén felelőssége vonásában. Földrész, 2010/1-2., 96-104. o. Ambrus M.: Az összehasonlító

Részletesebben

SZILÁGYI István List of Publications

SZILÁGYI István List of Publications SZILÁGYI István List of Publications Books 1. Chile - egy diktatúra természetrajza (Chile Nature of a Dictatorship). Politikatudományi Füzetek, Budapest, 1985. 85. sz. 88. o. 2. Demokratikus átmenet és

Részletesebben

Publikációk és hivatkozások jegyzéke. A magyar katonai elit 1938-1945. Bp. 1987. Magvetı Könyvkiadó, 272 old. Recenziók:

Publikációk és hivatkozások jegyzéke. A magyar katonai elit 1938-1945. Bp. 1987. Magvetı Könyvkiadó, 272 old. Recenziók: Publikációk és hivatkozások jegyzéke K Ö N Y V E K: A magyar katonai elit 1938-1945. Bp. 1987. Magvetı Könyvkiadó, 272 Recenziók: Dombrády Lóránd: Szakály Sándor. A magyar katonai elit 1938-1945. Kritika,

Részletesebben

1 / 21 2014.04.30. 10:49

1 / 21 2014.04.30. 10:49 Keresés az MTMT adatbázisban Korom Szilvia Anett (BGF 4 admin) (BGF_KSZ_4) Keresés módosítása Új keresés Segítség GYIK MTMT dok. Levelek (175/0) Fórum Kilépés A lista címe: Az alábbi lista adatai Impakt

Részletesebben

Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Kari Könyvtár

Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Kari Könyvtár EGYETEMI KÖZPONTI KÖNYVTÁR Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Kari Könyvtár GYARAPODÁSI JEGYZÉK AZ EGYETEMI KÖZPONTI KÖNYVTÁR ÚJ SZERZEMÉNYEI 2014. JÚLIUS AUGUSZTUS BUDAPEST 2014 Tartalomjegyzék Általános

Részletesebben

CSABA LÁSZLÓ PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉKE, 2015. június

CSABA LÁSZLÓ PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉKE, 2015. június 1 CSABA LÁSZLÓ PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉKE, 2015. június I. IDEGEN NYELVŰ MONOGRÁFIÁK 1. Economic Mechanism in the GDR and Czechoslovakia: a Comparative Analysis. Budapest: Hungarian Scientific Council for the

Részletesebben

Szakmai Önéletrajz Majtényi György

Szakmai Önéletrajz Majtényi György Szakmai Önéletrajz Majtényi György Tanulmányok 2001 1998-2002 1997-2002 1993-1999 1993-1998 1989-1993 Humboldt-Universität zu Berlin, Europäische Ethnologie ELTE BTK, Gazdaság- és Társadalomtörténeti Doktori

Részletesebben

TANULMÁNYOK, FOKOZATOK TANULMÁNYUTAK JELENLEGI MUNKAHELYEK

TANULMÁNYOK, FOKOZATOK TANULMÁNYUTAK JELENLEGI MUNKAHELYEK Pap András László Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar Rendészetelméleti Tanszék Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, Filozófiai Intézet, Általános Filozófia Tanszék Magyar

Részletesebben

BUKSZ 2004 FONTOS KÖNYVEK A BUKSZ VÁLOGATOTT BIBLIOGRÁFIÁJA, 2004. I. NEGYEDÉV. kritika, közírás Madách-Posonium, Pozsony (2003), 248 old.

BUKSZ 2004 FONTOS KÖNYVEK A BUKSZ VÁLOGATOTT BIBLIOGRÁFIÁJA, 2004. I. NEGYEDÉV. kritika, közírás Madách-Posonium, Pozsony (2003), 248 old. 184 BUKSZ 2004 FONTOS KÖNYVEK A BUKSZ VÁLOGATOTT BIBLIOGRÁFIÁJA, 2004. I. NEGYEDÉV A válogatás az Országos Széchényi Könyvtár online katalógusa, az Atlantisz, az Osiris és a Pont könyvesbolt kínálata alapján

Részletesebben