Az Alföld rétegvizeinek eredete, utánpótlódása vízkormeghatározások. alapján. Dr. Deák József. geofizikus, hidrogeológus Ph.D

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az Alföld rétegvizeinek eredete, utánpótlódása vízkormeghatározások. alapján. Dr. Deák József. geofizikus, hidrogeológus Ph.D"

Átírás

1 Az Alföld rétegvizeinek eredete, utánpótlódása vízkormeghatározások alapján Dr. Deák József geofizikus, hidrogeológus Ph.D GWIS (Ground Water Isotope Studies) Kft. VIZEK KUTATÁSA IZOTÓPOS MÓDSZEREKKEL AZ MTA ATOMKIBAN Workshop Debrecen, 2013.május 17.

2 Felszín alatti vizek kora: a víz felszín alá kerülése óta eltelt idő

3 Az egységmedence és a felszín alatti vizek áramlási képe (Tóth 1984) v = s/ t A beáramlási területen beszivárgott rétegvíz kora fokozatosan nő az áramlási pályák mentés a kiáramlási területek felé

4 Az izotóphidrológiai vizsgálatok szerepe, jelentősége Az utóbbi negyven évben végzett v izotóphidrol phidrológiai kutatások lehetővé teszik a koncepcionális modellek ellenőrz rzését, illetve számszer mszerűsítését. t.

5 Radiokarbon ( 14 C) víz-kormeghatározás év v közötti k vízkorok v vertikális és s rétegirr tegirányú vízáramlási sebességek regionális szivárg rgási tényezt nyezők becslése se

6 A felszín alatti vizek 14 C kormeghatározásának alapja a radioaktív bomlás egyenlete: ahol A = A 0 * e - t A a vízmintában mért 14 C koncentráció [pmc] A 0 a kiindulási 14 C koncentráció [pmc] a 14 C bomlási állandója; = 1,2 *10-4 [év] -1 t a beszivárgás óta eltelt idő [év]

7 Stabil vízizotv zizotóp p arányok ( (, 18 O) beszivárgáskori klíma becslése se jégkorszaki eredetű felszín n alatti vizek kimutatása 14 C vízkorok v kontrollja

8 Az Alföld rétegvíz áramlási rendszerei

9 Az Alföld vízföldtani felépítése (Alföldi L.)

10 Koncepcionális modellek az alföldi rétegvíz áramlási rendszerek működésére gravitációs vezérlésű rétegvíz áramlási rendszerek (Tóth J.) a rétegvr tegvíz áramlást a víztermelés indította el, természetes állapotban nem volt vízmozgás (küszöb-gradiens!) a rétegvizek túlnyomó része nagyobb mélységből feláramló vízből származik

11 Az alföldi ldi rétegvr tegvíz áramlási rendszerek koncepcionális modelljét Erdélyi M. (1972) készk szítette el. Az áramlási régiók jellegét a következők jelzik nyomásviszonyok a víz vegyi összetétele geotermális viszonyok természetes izotópok

12 A m mélységű rétegvíz eredeti nyomásszintje [mbf] (Erdélyi 1972) és a felszíni domborzat összefüggése A talajvíz és a m mélységű rétegvíz eredeti nyomásszintjének különbsége

13 A regionális rétegvíz áramlási rendszerek utánpótlási és megcsapolási területei

14 Az Erdélyi által szerkesztett vízföldtani szelvény nyomvonala

15 Az Alföld regionális rétegvíz áramlási rendszereinek koncepcionális modellje (Erdélyi M.)

16 Az Erdélyi féle modell verifikálása izotóp adatokkal A rendelkezésre álló több mint ezer izotóphidrol phidrológiai adat bizonyítja a modell érvényességét.

17 Legfontosabb alapelv: az izotóp (és vízkémiai) adatokból nem vonhatók le közvetlenül vízföldtani következtetések, csupán a koncepcionális és/vagy számítógépes modellek verifikálására ra alkalmasak.

18 A koncepcionális/matematikai modellekhez hozzárendelhet rendelhető egy számított (elméleti) leti) izotóp p eloszlás, s, amelyet összevethetünk a mért m izotóp adatokkal. Cél: a számított és mért izotóp adatok eltérésének csökkentése a modell paraméterek és/vagy a határfeltételek változtatásával.

19 Az alsó-pleisztoc pleisztocén rétegvizek radiokarbon kora

20 14 C vízkorok v változv ltozása egy regionális áramlási pálya p mentén n (Duna-Tisza köze) k

21 Rétegvíz áramlási irányok Székely F. modellezése (2004) szerint 14 C vízkorok

22 Felszín alatti vizeink 14 C korának verifikálása az Alföldön, stabil izotóp arányok ( 2 H és 18 O) alapján

23 A paleoklíma változása a csapadék és a tengervíz 18 O idősora alapján (IAEA 2008)

24 A magyarországi csapadék hőmérsékletváltozás alapján a 18 O = 0,42 * T( o C) 13,5 [ ] képlettel becsült 18 O idősora -8-9 annual mean d18o of precipitation years before present

25 Az alsó-pleisztoc pleisztocén n rétegvizek r 18 O izotópar paránya

26 A modell adatainak számszerűsítése A víz v z kormeghatároz rozások alapján becsülhet lhető paraméterek: beszivárg rgás le- és s feláraml ramlási sebesség rétegirányú áramlási sebesség

27 Beszivárgás Miskolci Egyetem ATOMKI GWIS Kft együttm ttműködés. IAEA CRP és s TÁMOP T program keretében. Módszer: természetes nyomjelzők k (trícium, 3 He, 36 Cl, CFC, SF 6, vízkv zkémia) vertikális rétegződéséből l leszivárg rgási sebessége alapján n kalibrált lt beszivárg rgási modellek.

28 Első eredmény: Méntelek (volt VITUKI, Komlósi telep) a beszivárgás 53 mm/év

29 Vertikális le- és s feláraml ramlási sebesség, és szivárg rgási tényezt nyező becslése se izotóp p adatok felhasználásával

30 t 0 t 1 t 2 felszín t 0 t 1 t h v 2 2 z = (z 2 z 0 )/(t 2 t 0 ) = z/ t h 1 felszín v z2 = (z 2 z 1 )/(t 2 -t 1 ) V Z1 h 0 h 1 h 2 talajvíz Z 0 Z 1 h 0 talajvíz Darcy: q = k*i ahol q = v*n V k = v*n/i Z1 k z = n*v z /I z I z = h/ z k z = n*( z/ t)/( h/ z) V Z V Z2 V Z k z = n*( z) 2 /( h* t) V Z2 Z 2

31 Z 0 Regionális feláramlási területeken Z 1 Z 2

32 A vertikális rétegvíz áramlás sebessége a pleisztocén rétegösszletben 14 C vízkorok alapján

33 Rétegirányú áramlás az alsó-pleisztocén rétegekben

34

35 A vízkorok alapján becsült átlagos regionális áramlási sebességek és szivárgási tényezők az Alföld pleisztocén rétegösszletében v z k z k z v h k h k h [m/év] [m/nap nap] [m/s] [m/év] [m/nap nap] [m/s] * * ,5 4 4,6 * * 103

36 Probléma Az Alföld ld legmélyebb lyebb területein (Nagykunság, g, BékésiB si-süllyedék) találhat lható,, több t mint 30 ezer éves rétegvizek (a pleisztocén n rétegekben r is) anomálisan nagy hélium h tartalma rendkívül l idős s vízkorra v utal.

37 14 C vízkor Hélium anomália Stabil szénizotóp ( 13 C) Nátrium tartalom

38 Ezen a területen a kiugróan negatív v stabil szénizot nizotóp összetétel tel (szerves eredetű CO 2 ), valamint a kémiai k anomáli liák k miatt valósz színűsíthető a nagy mélységből feláramló rétegvíz uralkodó jellege.

39 Az Alföld regionális rétegvíz áramlási rendszereinek koncepcionális modellje (Erdélyi M.)

40 Összefoglalás Az izotóphidrol phidrológiai vizsgálatok igazolták az Alföld ldön n a gravitáci ciós s vezérl rlésű regionális rétegvr tegvíz áramlási rendszerek működését A vízkor v adatok alapján n becsült áramlási sebesség és s szivárg rgási tényezt nyező adatok hasznos informáci ciókat adnak az áramlási modellek kalibrálásához

41 Köszönöm a figyelmet!

42

43

44 A környezeti izotóp adatok eloszlása a Fehérgyarmat- Debrecen-Kisújszállás szelvény mentén

45

46 Várható vízkor- 18 O összefüggés a hazai felszín alatti vizekre

47

48

49

50

51 Friss víz v z hozzákevered keveredés A verifikált modell szerint az alföldi ldi rétegvizek védettek, v ezért méternél l mélyebb m kutak vizében nem szabadna mérhetm rhető (>0,5 TU) tríciumot találni. lni. Ennek ellenére több, t m mély kútban k is mértm rtünk hátth ttér r feletti trícium tartalmat. Ebből l nagyon fontos vízföldtani következtetk vetkeztetések vonhatók k le, elsősorban sorban a rétegvizek r védettsv dettségére vonatkozóan. an.

52 A messzemenő következtetések levonása előtt azonban meg kell vizsgálni a mintavétel/m tel/mérés s megbízhat zhatóságát, t, illetve a kút k t műszaki m állapotát. t.

53 A rendelkezésre álló több ezer izotóphidrol phidrológiai adat összegyűjtése és feldolgozása folyamatban van. Újabb adatokkal törtt rténő kiegész szítését és együttes értékelését esetleg matematikai modell verifikálását OTKA pályázat keretében tervezzük k elvégezni.

54 Az Alföld ld hidrogeológia gia felépítése Az Alföld ld egy nagy üledékes medence, amely a harmad- és s negyedkorban alakult ki. A pannóniai niai rétegr tegösszletben találhat lható termálvizes víztartót egy gyakorlatilag vízzv zzáró réteg választja v el a felette lévől negyedkori rétegekben r kialakult hidegvizes rétegvíz áramlási rendszerektől Az intenzív v ivóvíz z termelés s főf forrása az alsó quarter rétegekben tárolt t rétegvr tegvíz

55 Az Alföld regionális rétegvíz áramlási rendszereinek koncepcionális modellje (Erdélyi M.)

56

57 A vízföldtani kutatások során leggyakrabban vizsgált környezeti izotópok: Trícium ( 3 H) 50 évnél l fiatalabb felszín n alatti víz v z (ill.( ilyen komponens) kimutatása, vízbv zbázisok zisok védettsége Felszín n közeli k vízáramlv ramlási sebességek számítása sa Beszivárg rgás s becslése se

58 13 C) Stabil szénizot nizotóp p arány ( ( 13 C) 14 C vízkorok korrekciója Mélységi széndioxid eredete Édesvízi mészkm szkő eredete, kiválási hőmérséklete

59 3 He/ 4 He izotóp p arány Földköpeny eredetű komponens Mélyrehatoló törésvonalak 1945 után n beszivárgott vizek korának meghatároz rozása ( 3 H/ 3 He)

60 Stabil nitrogén n izotóp p arány ( 15 N) A vízben oldott nitrát t eredete (szerves vagy szervetlen) Ammónium eredete (természetes vagy mezőgazdas gazdasági gi szennyezés) s)

61 36 Cl Nagyon idős s vizek korának becslése se 1945 után n beszivárgott víz v z kimutatása

62 egyéb nyomjelzők Nemesgázok (Ne, Ar, Kr, He, Xe) beszivárg rgáskori hőmérséklet Rn: mély m törésvonalak, t vízkeveredv zkeveredés Hélium: vízkor v becslése se Freonok (CFC-k) ovízkor becslése se o Friss komponens kimutatása

63 Lajosmizsei rétegvizek

64 A Primavera és a Mizse kutakhoz a rétegvíz átlagosan 30 mm/év vertikális sebességgel áramlik a talajvíz irányából. Ennél lényegesen kisebb (mindössze 6 mm/év) a Zafir kúthoz továbbáramló rétegvíz sebessége. Ez arra utal, hogy a m mélységbe leszivárgott rétegvíz nagyobb része a Zafír és a Mizse kutak között lévő, rossz vízvezető réteg miatt - nem lefelé folytatja útját, hanem oldalirányban eláramlik a területről.

65 Látszólagos ellentmondás A beszivárg rgás s becslése se trícium profil alapján n (Duna-Tisza közi k hátsh tság): mm/év A vertikális rétegvr tegvíz áramlás s a pleisztocén n rétegr tegösszletben ( 14 C vízkorok v alapján): mm/év

66 A lokális lis áramlások szerepe a Duna-Tisza közi k hátságon

67 Az Alföld regionális rétegvíz áramlási rendszereinek koncepcionális modellje (Erdélyi M.)??

68 A talajvíz-rétegvíz keveredés elvi modellje

69

70 A radioaktív v bomlás s folyamata

71 18 O térkép bizonyítja a vízkor adatok megbízhatóságát; a holocénben beszivárgott rétegvizek ( 18 O > - 10,5 %o) az utánpótlódási területeken találhatók, ahol a vízkorok a legfiatalabbak (<tízezer év) ugyanakkor a jégkorszakban beszivárgott rétegvizek ( 18 O = -11 to -14 %o) az idős vízkorral jellemezhető megcsapolási területeken találhatók

72 Köszönöm a figyelmet!

IZOTÓP HIDROGEOLÓGIAI VIZSGÁLATOK A VITUKI-BAN. Deák József 1

IZOTÓP HIDROGEOLÓGIAI VIZSGÁLATOK A VITUKI-BAN. Deák József 1 IZOTÓP HIDROGEOLÓGIAI VIZSGÁLATOK A VITUKI-BAN Deák József 1 A természetben elforduló elemeknek több mint ezer stabil ill. radioaktív izotópját ismerjük, amelyeket az emberi tevékenység során keletkezett

Részletesebben

HIDROGEOKÉMIAI ÉRTÉKELÉSE TÉZISFÜZET. Földtudományi Doktori Iskola, Földtan-Geofizika Doktori Program,

HIDROGEOKÉMIAI ÉRTÉKELÉSE TÉZISFÜZET. Földtudományi Doktori Iskola, Földtan-Geofizika Doktori Program, A BUDAPESTI TERMÁL-KARSZTVIZEK KÖRNYEZETI ÁLLAPOTÁNAK HIDROGEOKÉMIAI ÉRTÉKELÉSE TÉZISFÜZET POYANMEHR ZAHRA Földtudományi Doktori Iskola, Földtan-Geofizika Doktori Program, Doktori iskola vezetője: Prof.

Részletesebben

FÖLDTANI KÖZEG ÉS FELSZÍN

FÖLDTANI KÖZEG ÉS FELSZÍN FÖLDTANI KÖZEG ÉS FELSZÍN ALATTI VIZEK A PAKS ALATTI DUNA-VÖLGYBEN File név: PAKSII_KHT_14_Dunavolgy 1/68 File név: PAKSII_KHT_14_Dunavolgy 2/68 TARTALOMJEGYZÉK 14 FÖLDTANI KÖZEG ÉS FELSZÍN ALATTI VIZEK

Részletesebben

A FELSZÍN ALATTI VIZEKÉRT ALAPÍTVÁNY. XIX. KONFERENCIA A felszín alatti vizekről. 2012. március 27 28. Siófok. Az előadások összefoglalói

A FELSZÍN ALATTI VIZEKÉRT ALAPÍTVÁNY. XIX. KONFERENCIA A felszín alatti vizekről. 2012. március 27 28. Siófok. Az előadások összefoglalói A FELSZÍN ALATTI VIZEKÉRT ALAPÍTVÁNY XIX. KONFERENCIA A felszín alatti vizekről 2012. március 27 28. Siófok Az előadások összefoglalói Felszín Alatti Vizekért Alapítvány XIX. Konferencia a felszín alatti

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM. Tájékoztató FELSZÍN ALATTI VIZEINK II. KÁRMENTESÍTÉSI PROGRAM

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM. Tájékoztató FELSZÍN ALATTI VIZEINK II. KÁRMENTESÍTÉSI PROGRAM KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM Tájékoztató FELSZÍN ALATTI VIZEINK II. KÁRMENTESÍTÉSI PROGRAM TÁJÉKOZTATÓ FELSZÍN ALATTI VIZEINK II. A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM MEGBÍZÁSÁBÓL ÖSSZEÁLLÍTOTTA

Részletesebben

PARTISZŰRÉSŰ IVÓVÍZBÁZISOK DIAGNOSZTIKÁJÁNAK TAPASZTALATAI. Előzmények

PARTISZŰRÉSŰ IVÓVÍZBÁZISOK DIAGNOSZTIKÁJÁNAK TAPASZTALATAI. Előzmények PARTISZŰRÉSŰ IVÓVÍZBÁZISOK DIAGNOSZTIKÁJÁNAK TAPASZTALATAI Balassa Géza 1 Gondár Károly 1 Gondárné Sőregi Katalin 1 dr. Horváth Adorján 1 Pethő Sándor 1 Előzmények Partiszűrésű ivóvízbázisaink felszínközeli

Részletesebben

JOGSZABÁLYI VÁLTOZÁSOK...

JOGSZABÁLYI VÁLTOZÁSOK... JELENTÉS az Európai Bizottság részére a 91/676/EGK irányelv 10. cikke értelmében a mezőgazdasági eredetű nitrát szennyezéssel szembeni vízvédelmi feladatok végrehajtásáról Időszak: 2004-2007. Jelentés

Részletesebben

A Tatán fakadó forrásvizek mennyiségi és minőségi vizsgálata

A Tatán fakadó forrásvizek mennyiségi és minőségi vizsgálata A Tatán fakadó forrásvizek mennyiségi és minőségi vizsgálata Maller Márton*, Hajnal Géza** * okl. építőmérnök, ügyintéző, ÉDUVIZIG, (elsőéves doktoranduszhallgató, BME Vízépítési és Vízgazdálkodási Tanszék),

Részletesebben

VÍZBÁZISVÉDELEM ZALA MEGYE

VÍZBÁZISVÉDELEM ZALA MEGYE VÍZBÁZISVÉDELEM ZALA MEGYE VÍZBÁZISVÉDELEM ZALA MEGYE Vízbázisok és védelmük Víz a föld alatt, víz a föld alól Akárhová megyünk az országban, több és különbözô fajta víz van a terepfelszín alatt, mint

Részletesebben

A Dél-alföldi Régió hidrogeológiai adatbázisa, hidrogeológiai tanulmány

A Dél-alföldi Régió hidrogeológiai adatbázisa, hidrogeológiai tanulmány A Dél-alföldi Régió hidrogeológiai adatbázisa, hidrogeológiai tanulmány Zárójelentés Készítette: Aquifer Kft. 2007.január 15. AQUIFER Kft. 1016 Budapest, Mészáros. u. 46.* Tel/Fax.: 215-8068 * E-mail:aquifer@axelero.hu

Részletesebben

GEOTERMIKUS ENERGIA OKTATÁSI SEGÉDANYAG MAGYARY ZOLTÁN POSZTDOKTORI ÖSZTÖNDÍJ A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN DR. KULCSÁR BALÁZS FŐISKOLAI DOCENS KERETÉBEN

GEOTERMIKUS ENERGIA OKTATÁSI SEGÉDANYAG MAGYARY ZOLTÁN POSZTDOKTORI ÖSZTÖNDÍJ A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN DR. KULCSÁR BALÁZS FŐISKOLAI DOCENS KERETÉBEN GEOTERMIKUS ENERGIA OKTATÁSI SEGÉDANYAG MAGYARY ZOLTÁN POSZTDOKTORI ÖSZTÖNDÍJ A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN KERETÉBEN DR. KULCSÁR BALÁZS FŐISKOLAI DOCENS DEBRECENI EGYETEM MŰSZAKI KAR MŰSZAKI ALAPTÁRGYI TANSZÉK

Részletesebben

MAGYARORSZÁG J E L E N T É S

MAGYARORSZÁG J E L E N T É S MAGYARORSZÁG Az Európai Parlament és Tanács 2000/60/EK sz. Az európai közösségi intézkedések kereteinek meghatározásáról a víz politika területén c. irányelvben 2005. március 22.-ei határidővel előírt

Részletesebben

HIDROGEOLÓGIAI VÉDŐIDOM KÉSZÍTÉSI TAPASZTALATOK BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYÉBEN

HIDROGEOLÓGIAI VÉDŐIDOM KÉSZÍTÉSI TAPASZTALATOK BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYÉBEN A Miskolci Egyetem Közleménye, A sorozat, Bányászat, 81. kötet (2011) HIDROGEOLÓGIAI VÉDŐIDOM KÉSZÍTÉSI TAPASZTALATOK BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYÉBEN Ritter György 1, Szűcs Péter 2 1 vezető tervező, címzetes

Részletesebben

Hidrogeológia Mádlné Dr. Szőnyi Judit Dr. Czauner Brigitta Dr. Simon Szilvia Dr. Erőss Anita Zsemle Ferenc Pulay Eszter Havril Tímea

Hidrogeológia Mádlné Dr. Szőnyi Judit Dr. Czauner Brigitta Dr. Simon Szilvia Dr. Erőss Anita Zsemle Ferenc Pulay Eszter Havril Tímea Hidrogeológia Mádlné Dr. Szőnyi Judit Dr. Czauner Brigitta Dr. Simon Szilvia Dr. Erőss Anita Zsemle Ferenc Pulay Eszter Havril Tímea Hidrogeológia írta Mádlné Dr. Szőnyi Judit, Dr. Czauner Brigitta, Dr.

Részletesebben

Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Programból 2007 2013 támogatott projekt (Projekt regisztrációs szám: HURO/0801/047)

Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Programból 2007 2013 támogatott projekt (Projekt regisztrációs szám: HURO/0801/047) Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Programból 2007 2013 támogatott projekt (Projekt regisztrációs szám: HURO/0801/047) Kutatási program a Körös medence Bihar-Bihor területén, a határon

Részletesebben

ÜZEMELŐ, SÉRÜLÉKENY FÖLDTANI KÖRNYEZETBEN LEVŐ IVÓVÍZBÁZISOK BIZTONSÁGBA HELYEZÉSE I. DIAGNOSZTIKAI FÁZIS PÉCS TETTYE VÍZMŰ TERÜLETÉN TERVISMERTETÉS

ÜZEMELŐ, SÉRÜLÉKENY FÖLDTANI KÖRNYEZETBEN LEVŐ IVÓVÍZBÁZISOK BIZTONSÁGBA HELYEZÉSE I. DIAGNOSZTIKAI FÁZIS PÉCS TETTYE VÍZMŰ TERÜLETÉN TERVISMERTETÉS ENVICOM ÜZEMELŐ, SÉRÜLÉKENY FÖLDTANI KÖRNYEZETBEN LEVŐ IVÓVÍZBÁZISOK BIZTONSÁGBA HELYEZÉSE I. DIAGNOSZTIKAI FÁZIS PÉCS TETTYE VÍZMŰ TERÜLETÉN TERVISMERTETÉS KÉSZÍTETTE ENVICOM Mérnöki és Számítástechnikai

Részletesebben

HIDRODINAMIKAI ÉS TRANSZPORTMODELLEZÉS ALAKLAMAZÁSA A BERHIDA ÉS PÉTERFŰRDŐ VÍZ BÁZISOK VÉDELEM ÉRDEKÉBEN

HIDRODINAMIKAI ÉS TRANSZPORTMODELLEZÉS ALAKLAMAZÁSA A BERHIDA ÉS PÉTERFŰRDŐ VÍZ BÁZISOK VÉDELEM ÉRDEKÉBEN A Miskolci Egyetem Közleménye, A sorozat, Bányászat, 72. kötet (2007) HIDRODINAMIKAI ÉS TRANSZPORTMODELLEZÉS ALAKLAMAZÁSA A BERHIDA ÉS PÉTERFŰRDŐ VÍZ BÁZISOK VÉDELEM ÉRDEKÉBEN Dr. Szűcs Péter, Dr. Madarász

Részletesebben

Viszkok János 2015 Hidrodinamikai és hőtranszport modellezés, Eger és környéke

Viszkok János 2015 Hidrodinamikai és hőtranszport modellezés, Eger és környéke Viszkok János 2015 Hidrodinamikai és hőtranszport modellezés, Eger és környéke Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 5 1.1. Előzmények... 5 1.2. Felhasznált adatok... 5 2. A hidrodinamikai modellezés rövid elméleti

Részletesebben

Tündérrózsák és a gravitációs tér?! 1

Tündérrózsák és a gravitációs tér?! 1 Tündérrózsák és a gravitációs tér?! 1 KISS JÁNOS 2, SZALMA ELEMÉR 3 Magyarország gravitációs lineamens-térképének készítésekor a feldolgozási eredményeinket összevetettük más adatokkal is, pl. geofizikai,

Részletesebben

Hogyan segíti a hőmérséklet szelvényezés a kútvizsgálatot?

Hogyan segíti a hőmérséklet szelvényezés a kútvizsgálatot? XXXIII. Földtudományi és Környezetvédelmi Vándorgyűlés és Kiállítás Miskolc, 2012. 09. 27-29. Hogyan kútvizsgálatot? Szongoth Gábor, Pál Lénárd Geo-Log Kft. A hőmérsékletmérés a legrégebbi mélyfúrás-geofizikai

Részletesebben

VÍZMINŐSÉG VIZSGÁLATOK ÉS KLASZTERANALÍZIS

VÍZMINŐSÉG VIZSGÁLATOK ÉS KLASZTERANALÍZIS Magyarország-Románia határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 Kutatási program a Hajdú-Bihar-Bihor Eurorégió területén átnyúló termálvíztestek hidrogeológiai viszonyainak és állapotának megismerésére

Részletesebben

A Mura Zala-medence geotermikus viszonyai

A Mura Zala-medence geotermikus viszonyai A Magyar Állami Földtani Intézet Évi Jelentése, 2011 103 A Mura Zala-medence geotermikus viszonyai Geothermal conditions of the Mura Zala Basin DUSAN RAJVER 1, MURÁTI JUDIT 2, TÓTH GYÖRGY 2, NÁDOR ANNAMÁRIA

Részletesebben

XXI. Konferencia a felszín alatti vizekről. 2014. április 2-3. Siófok. Az előadások összefoglalói

XXI. Konferencia a felszín alatti vizekről. 2014. április 2-3. Siófok. Az előadások összefoglalói XXI. Konferencia a felszín alatti vizekről 2014. április 2-3. Siófok Az előadások összefoglalói Felszín Alatti Vizekért Alapítvány XXI. Konferencia a felszín alatti vizekről 2014. április 2-3 Siófok Április

Részletesebben

A magyarországi termálvíz kincs szervesgeokémiai jellemzése: termálvíz - kerogén/bitumen kölcsönhatás geokémiai kutatása. cím kutatás záróbeszámolója

A magyarországi termálvíz kincs szervesgeokémiai jellemzése: termálvíz - kerogén/bitumen kölcsönhatás geokémiai kutatása. cím kutatás záróbeszámolója A magyarországi termálvíz kincs szervesgeokémiai jellemzése: termálvíz - kerogén/bitumen kölcsönhatás geokémiai kutatása cím kutatás záróbeszámolója OTKA nyt. szám: T 048829 témavezet: Sajgó Csanád fvállalkozó:

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS INFORMATIKAI KAR SZERVETLEN ÉS ANALITIKAI KÉMIAI TANSZÉK SZAKDOLGOZAT

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS INFORMATIKAI KAR SZERVETLEN ÉS ANALITIKAI KÉMIAI TANSZÉK SZAKDOLGOZAT SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS INFORMATIKAI KAR SZERVETLEN ÉS ANALITIKAI KÉMIAI TANSZÉK SZAKDOLGOZAT BESZIVÁRGÓ VIZEK VIZSGÁLATA A BUDAI-HEGYSÉG NÉHÁNY BARLANGJÁBAN KISS KLAUDIA kémia BSc

Részletesebben

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG ÉS SZATMÁR MEGYÉK GEOTERMIKUS ADOTTSÁGAI GEOTHERMAL CONDITIONS OF THE SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG AND SATU MARE TRANSBOUNDARY REGION

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG ÉS SZATMÁR MEGYÉK GEOTERMIKUS ADOTTSÁGAI GEOTHERMAL CONDITIONS OF THE SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG AND SATU MARE TRANSBOUNDARY REGION Műszaki Földtudományi Közlemények, 84. kötet, 1. szám (2013), pp. 127 132. SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG ÉS SZATMÁR MEGYÉK GEOTERMIKUS ADOTTSÁGAI GEOTHERMAL CONDITIONS OF THE SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG AND SATU MARE

Részletesebben

VÍZBÁZISVÉDELEM VAS MEGYE

VÍZBÁZISVÉDELEM VAS MEGYE VÍZBÁZISVÉDELEM VAS MEGYE Vízbázisok és védelmük Víz a föld alatt, víz a föld alól Akárhová megyünk az országban, több és különbözô fajta víz van a terepfelszín alatt, mint gondolnánk. Valamikor minden

Részletesebben

Környezeti monitoring (Felszíni és felszín alatti víz mennyiségi és minőségi monitoring)

Környezeti monitoring (Felszíni és felszín alatti víz mennyiségi és minőségi monitoring) Oktatási segédanyag a BME Építőmérnöki Kar Víz- és vízi környezetmérnöki Mesterképzés szak BMEEOVKMJT3 Környezeti monitoring (Felszíni és felszín alatti víz mennyiségi és minőségi monitoring) tantárgyához

Részletesebben

Vízáram és hőtranszport szimuláció Mezősas és Jánoshalma térségében

Vízáram és hőtranszport szimuláció Mezősas és Jánoshalma térségében SZEGEDI LÁSZLÓ, EGYÉNI VÁLLALKOZÓ Vízáram és hőtranszport szimuláció Mezősas és Jánoshalma térségében Central Geo Kft: Többléptékű folyadékáramlás-modellező rendszer kidolgozása repedéses kőzetekben pályázatához

Részletesebben

1. ábra: A Pannon-medence kialakulásának modellje (Horváth&Cloetingh 1996) [2]

1. ábra: A Pannon-medence kialakulásának modellje (Horváth&Cloetingh 1996) [2] Hévízgazdálkodás a Felső-Tisza-vidéken Csegény József (FETIVIZIG) Szabó Éva (NeKI Felső-Tisza-vidéki Kirendeltsége) 1. Bevezetés Működési területünkön egyre nagyobb igény mutatkozik geotermális adottságaink

Részletesebben