canor A hosszú lista összeállítása Települési Szilárdhulladék-lerakók Országos Felmérése Phare Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "canor A hosszú lista összeállítása Települési Szilárdhulladék-lerakók Országos Felmérése Phare Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium"

Átírás

1 2003. Január Végső jelentés A hosszú lista összeállítása Települési Szilárdhulladék-lerakók Országos Felmérése Phare Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Települési Szilárdhulladék-lerakók Országos Felmérése Phare project HU

2 Project office Budapest Aulich utca 3 Ground floor 3 H-1054 Budapest (06-1) Telephone (06-1) Fax Internet Dokumentum címe A hosszú lista összeállítása Státusz Dátum Projekt név Phare-projekt Végső jelentés Január Települési Szilárdhulladék-lerakók Országos Felmérése HU9911 Projekt szám Megbízó Hivatkozási szám Phare Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium /WFT-459/12.02/Budapest Készítette Hans JUMELET and Wilfred TROMP Ellenőrizte Sjacco DE VOS Kelt/aláírás.. Jóváhagyta Johan MATHIJSSEN Kelt/aláírás.. Települési Szilárdhulladék-lerakók Országos Felmérése Phare project HU

3 Települési Szilárdhulladék-lerakók Országos Felmérése TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETŐ Általános Célkitűzések A jelentés tartalma A HOSSZÚ LISTA ÖSSZEÁLLÍTÁSA Bevezető A hosszú lista összeállításának célja Általános megközelítés A HOSSZÚ LISTA ÖSSZEÁLLÍTÁSÁNAK KRITÉRIUMAI Környezeti kockázat elemzés Aljzatszigetelés megléte A szabad kapacitás és a regionális eloszlás Egyeztetések a Regionális Környezetvédelmi Felügyelőségekkel A HOSSZÚ LISTA EREDMÉNYEI...6 Mellékletek 1. Kis kockázatú, aljzatszigetelés nélküli 73 lerakó listája 2. Kis kockázatú, aljzatszigeteléssel rendelkező 130 lerakó listája A hosszú lista összeállítása 56146/WFT-459/12.02/Budapest Végső jelentés - i Január

4

5 Települési Szilárdhulladék-lerakók Országos Felmérése 1.BEVEZETŐ 1.1.Általános 1.2.Célkitűzések augusztus 2-án IWACO szerződést kötött a magyarországi Környezetvédelmi Minisztériummal a Települési Szilárdhulladék-lerakók Felmérésére irányuló projektre (szerződésszám HU ). A magyar kormány ehhez a projekthez a PHARE Program keretében kapott támogatást az Európai Uniótól. A projekt időtartama 17 hónap. A projekt, melynek befejezési határideje januárja, hivatalosan szeptember 1- én kezdődött. IWACO a projekt kivitelezésére a magyar tanácsadó CANOR International céggel lépett konzorciális együttműködési viszonyba. A CANOR International Kft. szolgáltatja a projekt magyar szakértőit. A projekt legfőbb célkitűzése az EU jogszabályok átültetése és hatékony alkalmazása a magyarországi szilárdhulladék gazdálkodásban. A legfőbb cél elérése érdekében két fő feladatot kell teljesíteni: - műszaki feltételek megteremtése a magyarországi hulladéklerakók helyzetének pontos kiértékeléséhez; - intézkedési terv elkészítése az elkövetkezendő évek koordinált országos/települési hulladékgazdálkodási stratégiájához. A projekt három fázisban valósul meg: - 1. Fázis: Módszertan meghatározása a hulladéklerakók felmérésére, feltérképezésére és osztályozására; - 2. Fázis: A módszertan alkalmazása a felmérésekre és a lerakók feltérképezésére; - 3. Fázis: A jelenlegi helyzet optimalizálásának tanulmányozása és javaslat elkészítése a szükséges hulladéklerakó-kapacitás elosztására. A 3. fázis végeredményeként részletes tanulmányok készülnek, melyek a jelenlegi helyzet optimalizálásához és a lerakók kapacitásának fejlesztéséhez szükséges intézkedéseket határozzák meg. A gyakorlatban ez úgy néz ki, hogy a jelenleg működő hulladéklerakók száma drasztikusan lecsökken majd, viszont a fennmaradó lerakók már megfelelnek az 1999/31/EC Együttes irányelvnek. 1.3.A jelentés tartalma Jelen dokumentum a 3. fázis részét képezi. A 3. fázis általános megközelítését az 1.1 ábra tartalmazza. A 3. fázisban a következő jelentések készültek el: 1. Átdolgozott módszertan és végleges rangsorolás (hivatkozás /WvV-462/12.02/Budapest), december. Ezen jelentés a 2670 lerakóból történő hosszú lista összeállításának megközelítését, valamint eredményeit mutatja be. A célkitűzéseket és az általános megközelítést a 2. fejezet tartalmazza. A végső eredményeket a 4. fejezet részletezi. A hosszú lista összeállítása 56146/WFT-459/12.02/Budapest Végső jelentés december 10.

6 Települési Szilárdhulladék-lerakók Országos Felmérése 1. jelentés: Átdolgozott módszertan és végső rangsorolás Megbeszélés az érdekeltségi csoportokkal 3. jelentés:hosszú lista összeállítása 2. jelentés: Kapacitás tervezés 4. jelentés: A hosszú-lista helyszíni bejárása 6. jelentés: Pénzügyi elemzés 5. jelentés: Mintaértékű tervezése lerakó Megbeszélés az érdekeltségi csoportokkal 8. jelentés Utógondozási Terv 7. jelentés: A rövid lista összeállítása 9. jelentés: Országos terv 9. jelentés: Intézkedési Program tervezetek Jelenlegi jelentés 1.1 ábra: A 3. fázis jelentései A hosszú lista összeállítása 56146/WFT-459/12.02/Budapest Végső jelentés december 10.

7 Települési Szilárdhulladék-lerakók Országos Felmérése 2.A HOSSZÚ LISTA ÖSSZEÁLLÍTÁSA 2.1.Bevezető Ezen fejezet mutatja be az ún. hosszú lista összeállításának általános módszerét, valamint célkitűzéseit. A jelenlegi 2670 lerakóból összeállított hosszú lista további elemzésével az ún. rövid lista került meghatározásra. A rövid listán szereplő lerakók alkotják Magyarország jövőbeni lerakó-hálózatát. A hosszú lista összeállításának célja kizárólag az volt, hogy annak további elemzésével meghatározható legyen a rövid lista. A hosszú lista összeállítása az összes Magyarországon működtetett lerakó leltárából származó információkon alapszik júliusát követően az összes megmaradó lerakónak meg kell felelnie az EU direktívában előírtaknak. Két időszak lett megkülönböztetve: a mostantól 2008-ig terjedő és a közötti periódus. A rövid lista a ig terjedő időszakra készült. Az első, 2008-ig terjedő időszakban a rövid listán szerplő lerakók más további lerakókkal együtt működésben maradnak. A kapacitás tervezésről szóló jelentésünk témája ez a tárgykör. 2.2.A hosszú lista összeállításának célja A hosszú lista összeállításának célját már említettük, nevezetesen a rövid lista elkészítésére szolgáló előtanulmányként. A hosszú lista tartalmazza azon lerakókat, amelyek megfelenek az alábbi kritériumoknak: - a hulladéklerakó környezeti kockázata alacsony; - üzemeltetés alatt áll; - rendelkezik valamilyen alsó szigeteléssel (legyen az agyag, műanyag vagy kombinált); - a szabad kapacitás minimum m 3 ; - országos eloszlású. 2.3.Általános megközelítés Az elemzés a meglévő lerakó leltárának adataival kezdődött. (Átdolgozott módszertan és végleges rangsorolás /WvV-462/12.02/Budapest). A lerakóból lerakó, a környezeti kockázata miatt, rövid távú bezárása javasolt. A fennmaradó 203 lerakó került részletesebb elemzésre, mint azt az alábbi táblázat mutatja. A táblázat bemenő adatainál azt a számot láthatjuk, amely az elemzést megelőzően a lerakók száma volt, eredményként azt a számot kapjuk, amely az elemzést követően megmaradt. Az eredmények, bemenő adatként szolgálnak a következő lépésben. Bemenő Elemzés Eredmény adat Környezeti kockázatbecslés / bezárt Már nem üzemelő Alsó szigetelés megléte (agyag, műanyag vagy kombinált) Szabad kapacitás, országos eloszlás és kombinált szigetelés 73 (hosszú lista tervezet) 73 Megbeszélések a Környezetvédelmi Felügyelőségekkel 83 (hosszú lista) A hosszú lista összeállítása 56146/WFT-459/12.02/Budapest Végső jelentés december 10.

8 Települési Szilárdhulladék-lerakók Országos Felmérése 3.A HOSSZÚ LISTA ÖSSZEÁLLÍTÁSÁNAK KRITÉRIUMAI 3.1.Környezeti kockázat elemzés A kiválasztási folyamat első lépése a felmért adatokon és a végső környezeti kockázati értékek meghatározásán alapszik a novemberi A létező módszertanok leltára és alkalmazandó kiválasztási módszertan című dokumentumban leírtak szerint. A végső környezeti kockázati értékről a Átdolgozott módszertan és végleges rangsorolás című jelentés ad számot, hivatkozás /WvV-462/12.02/Budapest. A végső kockázati eredmény alapján a kezdeti lerakóból lerakó már bezárt vagy rövid távú bezárása javasolt. Ez a javaslat a műszaki védelem (hiánya), környezet szennyezési kockázat, érzékeny területen való elhelyezkedés stb. kombinációin alapul. Minőségellenőrzésként mind a 203 lerakó adatait összevetettük a LINSY rendszerben a kérdőíveken szereplő információkkal. 3.2.Aljzatszigetelés megléte A következő lépés a szigetelés nélküli lerakók kiválasztása volt. Ezen lerakók nem jelentenek komoly kockázatot, azonban nem kerülhetnek fel a rövid listára az EU-nak megfelelő színvonalú kialakításhoz szükséges rendkívül magas beruházási költségek miatt. Ez a lépés 73 szigetelési rendszer nélküli lerakót (lásd 1. Melléklet) és 130 szigetelési redszerrel rendelkező lerakót eredményezett (lásd 3. Melléklet). Mindkét kategóriában lévő lerakók (130 alsó szigeteléssel ellátott lerakó és 73 szigetelés nélküli) elhelyezkedéséről a 3.1 ábra nyújt információt. 3.3.A szabad kapacitás és a regionális eloszlás A megmaradó 130 lerakó megyénként került felsorolásra és kapacitásuk alapján történt az elemzésük. Ezen lerakóknak potenciális kapacitással kell rendelkezniük 2009-ig, hogy, mint a rövid lista elődjére, a hosszú listára kerüljenek. A regionális eloszlás szintén része volt az elemzésnek, mivel az alapelgondolás az volt, hogy minden megyében legalább két, vagy három lerakóra van szükség. Ez a lépés 73 lerakót tartalmazó hosszú lista tervezetet eredményezett. 3.4.Egyeztetések a Regionális Környezetvédelmi Felügyelőségekkel A hosszú lista összeállításának utolsó lépése a hosszú lista tervezetének a Környezetvédelmi Felügyelőségekkel való egyeztetése, valamint a megmaradó lerakók felülvizsgálatának végrehajtása volt a kezdetben összegyűjtött adatok ellenőrzése végett. Ezen egyeztetések további 10 lerakó hálózatba kerülését eredményezték az eredetileg 73 lerakóból álló hosszú lista tervezeten felül. A hosszú lista összeállítása 56146/WFT-459/12.02/Budapest Végső jelentés december 10.

9 Települési Szilárdhulladék-lerakók Országos Felmérése Hely a 3.1 ábra részére 3.1 ábra: 203 lerakó térképen való bemutatása A hosszú lista összeállítása 56146/WFT-459/12.02/Budapest Végső jelentés december 10.

10 Települési Szilárdhulladék-lerakók Országos Felmérése 4.A HOSSZÚ LISTA EREDMÉNYEI A fenti megközelítés, végezetül 83 lerakóból álló végleges hosszú listát eredményezett. Ezen lerakókat helyszíni vizsgálat alá kell vetni, melynek eredményeit a Hosszú-lista terepszemléje című jelentés tartalmazza, hivatkozás 56146/WFT-473/01.03/Budapest. A hosszú listán szereplő lerakók felsorolása a 4.1 táblátatban található, és megtekinthetők a 4.1 ábrán. 4.1 táblázat: Hosszú lista No. Megye Önkormányzat Lerakó megnevezése Közép-Magyarország 1 Pest Dunakeszi Dunakeszi II. Hulladéklerakó 2 Pest Csömör Csömöri Regionális Hulladéklerakó 3 Pest Tura Regionális Hulladéklerakó és Hasznosító 4 Pest Kerepes Ökörtelekvölgyi új Hulladéklerakó 5 Pest Dömsöd Regionális Lerakó 6 Pest Gyál ASA Regionális Hulladékkezelõ Központ 7 Pest Pusztazámor Működõ Hulladéklerakó 8 Pest Cegléd Külsõ-kátai út 9 Pest Dabas Dabas Térségi Települési Szilárd hulladéklerakó 10 Pest Zsámbék Nyugat-Dunántúl 11 Győr-Moson-Sopron Fertõszentmiklós Fertõszentmiklós Bregencpuszta 12 Győr-Moson-Sopron Gyõr Gyõr, Pápai úti Lerakó 13 Győr-Moson-Sopron Jánossomorja Jánossomorja Hulladéklerakó 14 Győr-Moson-Sopron Sopron Harkai úti lerakó I+II 15 Vas Répcelak Répcelaki Kommunális Hulladéklerakó 16 Vas Harasztifalu Müllex Körmend Hulladékgyüjtő és Hasznosító Kft. 17 Vas Kõszeg Kõszeghegyaljai Regionális Hulladéklerakó 18 Vas Csepreg Csepreg Regionális Hulladéklerakó II. 19 Vas Szombathely Erdei Iskola úti Lerakó 20 Zala Zalaegerszeg Zalaegerszegi Térségi Kommunális Szilárdhulladék Lerakó Dél-Dunántúl 21 Baranya Sellye Sellye Kommunális Hulladéklerakó 22 Baranya Beremend Beremend 3. Új hulladák terakó 23 Baranya Szilvás Pécs-Kökény Kommunális Hulladéklerakó 24 Somogy Csököly Csököly 25 Somogy Kaposvár Regionális Szilárdhulladék Lerakó 26 Somogy Marcali Marcali Regionális Hulladéklerakó 27 Tolna Paks Paks Új Lerakó Közép-Dunántúl A hosszú lista összeállítása 56146/WFT-459/12.02/Budapest Végső jelentés december 10.

11 Települési Szilárdhulladék-lerakók Országos Felmérése No. Megye Önkormányzat Lerakó megnevezése 28 Fejér Adony Adonyi Kommunális Hulladéklerakó Telep 29 Fejér Bicske Bicskei Regionális Hulladékkezelő Telep 30 Fejér Sárbogárd Sárbogárdi Kommunális Hulladéklerakó 31 Fejér Székesfehérvár Székesfehérvár - Csala Pénzverõvölgyi Hulladéklerakó 32 Fejér Polgárdi Polgárdi Regionális Hulladéklerakó 33 Komárom-Esztergom Oroszlány Oroszlány, Hulladéklerakó 34 Komárom-Esztergom Tatabánya Dubnik völgyi Regionális Hulladéklerakó 35 Komárom-Esztergom Esztergom Esztergom- Kertváros Hulladéklerakó 36 Veszprém Ajka Ajka város Kommunális Hulladéklerakó Telepe 37 Veszprém Várpalota Várpalotai Kommunális Hulladéklerakó 38 Veszprém Bakonybél Bakonybéli Hulladéklerakó 39 Veszprém Zalahaláp Tapolca-Csordáskuti Komm. Hulladékártalmatlanító Telep 40 Veszprém Homokbödöge Homokbödögei Hulladéklerakó Dél-Alföld 41 Bács-Kiskun Izsák Tervezett Izsák és térsége Szilárd-hulladék Lerakó 42 Bács-Kiskun Jánoshalma Hajósi úti Szilárdhulladék Lerakó 43 Bács-Kiskun Felsõszentiván Felszõszentiváni Szilárdhulladék Lerakó 44 Bács-Kiskun Kecskemét Szilárdhulladék Lerakó 45 Békés Békéscsaba Békéscsabai Hulladékkezelõmũ 46 Csongrád Hódmezõvásárhely A.S.A Hódmezõvásárhely Köztisztasági Kft. települési szilárdhulladék lerakója 47 Csongrád Makó Regionális Hulladéklerakó 48 Csongrád Szentes Berki Hulladéklerakó /Regionális/ 49 Csongrád Szeged Sándorfalvi úti Szilárdhulladék lerakó Észak-Alföld 50 Hajdú-Bihar Debrecen Debrecen Szilárdhulladék Kezelõtelep 51 Hajdú-Bihar Nádudvar Nádudvari Kommunális Hulladéklerakó 52 Jász-Nagykun-Szolnok Kõtelek Hunyadfalvi Térségi Regionális Hulladéklerakó 53 Jász-Nagykun-Szolnok Jásztelek Jászsági Délhevesi Regionális Hulladéklerakó 54 Jász-Nagykun-Szolnok Szelevény Regionális Hulladéklerakó /Tiszazugi/ 55 Jász-Nagykun-Szolnok Kisújszállás Kommunális Szilárd és Foly.Hull.Lerakótelep /Csorda Járás/ 56 Jász-Nagykun-Szolnok Karcag Sáfrány-Loger úti 57 Szabolcs-Szatmár-Bereg Demecser Demecser Regionális és Kommunális Szilárd Hull. Lerakó 58 Szabolcs-Szatmár-Bereg Nagykálló Nagykálló 59 Szabolcs-Szatmár-Bereg Ibrány Ibrány Város Regionális Hulladéklerakója 60 Szabolcs-Szatmár-Bereg Tiszaszentmárton Záhony és térsége Kommunális Hulladéklerakó 61 Szabolcs-Szatmár-Bereg Szakoly Dél- Nyírségi Regionális Szilárd Hulladéklerakó 62 Szabolcs-Szatmár-Bereg Nyíregyháza Nyíregyháza -Oros Regionális Hulladéklerakó 63 Szabolcs-Szatmár-Bereg Nyírbátor Nyírbátori Hulladéklerakó 64 Szabolcs-Szatmár-Bereg Kölcse Kölcsei Hulladéklerakó 65 Szabolcs-Szatmár-Bereg Tiszavasvári Tiszavasvári Térségi Hulladéklerakó Észak-Dunántúl 66 Borsod-Abaúj-Zemplén Rudabánya Rudabányai Kommunális Lerakó 67 Borsod-Abaúj-Zemplén Tiszalúc Tiszalúci Körzeti Reg. Hulladéklerakó A hosszú lista összeállítása 56146/WFT-459/12.02/Budapest Végső jelentés december 10.

12 Települési Szilárdhulladék-lerakók Országos Felmérése No. Megye Önkormányzat Lerakó megnevezése 68 Borsod-Abaúj-Zemplén Bodrogkeresztúr Regionális Kommunális Szilárdhulladék Lerakó 69 Borsod-Abaúj-Zemplén Szendrõ Szeméttelep 70 Borsod-Abaúj-Zemplén Gönc Gönc és térsége kommunális hulladéklerakó 71 Borsod-Abaúj-Zemplén Hídvégradó Hídvégardó, Becskeháza, Bódvalenke Szilárd kommunális hulladék lerakó 72 Borsod-Abaúj-Zemplén Encs Encs Térségi Kommunális Hulladéklerakó 73 Borsod-Abaúj-Zemplén Krasznokvajda Krasznokvajda Községi regionális szilárdhulladék lerakó 74 Borsod-Abaúj-Zemplén Tornaszentjakab Tornaszentjakabi szilárdhulladék lerakó 75 Heves Bélapátfalva Kommunális Hulladék Lerakó 76 Heves Gyöngyös Gyöngyösi Szilárdhulladék Lerakó 77 Heves Mátraballa Tardonya Lerakó 78 Heves Kisköre Kisköre Hulladéklerakó 79 Nógrád Szécsény Regionális Hulladéklerakó 80 Nógrád Salgótarján Kótyházai térségi hulladéklerakó 81 Nógrád Bátonyterenye Gyula-aknai hulladéklerakó 82 Nógrád Nógrádmarcal Regionális lerakó 83 Nógrád Jobbagyi A hosszú lista összeállítása 56146/WFT-459/12.02/Budapest Végső jelentés december 10.

13 Települési Szilárdhulladék-lerakók Országos Felmérése Hely a hosszú listában szereplő lerakók térképen történő bemutatására A hosszú lista összeállítása 56146/WFT-459/12.02/Budapest Végső jelentés december 10.

14

15 Települési Szilárdhulladék-lerakók Országos Felmérése MELLÉKELETEK

16

17 Települési szilárd hulladék lerakók állapotfelmérése Magyarországon 1. MELLÉKLET 73 KIS KOCKÁZATÚ, ALJZATSZIGETELÉS NÉLKÜLI LERAKÓ LISTÁJA

18

19 Települési szilárd hulladék lerakók állapotfelmérése Magyarországon Reg. azonosító Régió Megye Lerakó Önkormányzat 03/050 Dél-Alföld Bács-Kiskun Tervezett Izsák és térsége Szilárd-hulladék Lerakó Iszák 11/123 Dél-Alföld Bács-Kiskun Szilárdhulladék Lerakó Városföld 12/008 Dél-Alföld Békés Szilárd Kommunális Hulladéklerakó Szabadkígyós 12/009 Dél-Alföld Békés Szilárd Kommunális Hulladéklerakó Ujkígyós 12/003 Dél-Alföld Békés Szilárd Kommunális Hulladéklerakóhely Elek 11/119 Dél-Alföld Csongrád Sándorfalvi úti Szilárdhulladék lerakó Szeged 05/419 Dél-Dunántúl Baranya Boda lerakó Boda 05/530 Dél-Dunántúl Baranya Görcsöny Kommunális Hulladéklerakó Görcsöny 05/557 Dél-Dunántúl Baranya Szigetvár kommunális hulladéklerakó Szigetvár 05/458 Dél-Dunántúl Baranya Mecsekjánosi lerakó Komló 05/418 Dél-Dunántúl Baranya Beremend 3. Uj hulladák terakó Beremend 05/322 Dél-Dunántúl Somogy Somogytúr-Berencsepuszta lerakó Somogytúr 05/064 Dél-Dunántúl Somogy Nagyatád Döbrögpuszta Nagyatád 04/179 Dél-Dunántúl Tolna Bátai Hulladéklerakó Báta 04/084 Dél-Dunántúl Tolna Szeméttelep, Pusztahencse Pusztahencse 04/237 Dél-Dunántúl Tolna Szekszárd Hulladéklerakó Szekszárd 04/052 Dél-Dunántúl Tolna Hőgyészi Kommunális Hulladéklerakó Hőgyész 09/056 Észak-Alföld Hajdú-Bihar Hajdúsámson Szeméttelep Hajdúsámson 09/038 Észak-Alföld Hajdú-Bihar Sárrétuvari Szeméttelep Sárrétudvari 09/083 Észak-Alföld Hajdú-Bihar Kommunális Lerakó Hortobágy 09/046 Észak-Alföld Hajdú-Bihar Balmazújváros Szemétlerakó Balmazújváros 10/092 Észak-Alföld Jász-Nagykun-Szolnok Szajoli Hulladéklerakó Szajol 10/039 Észak-Alföld Jász-Nagykun-Szolnok Hajcsár úti Lerakó Tiszasüly 10/078 Észak-Alföld Jász-Nagykun-Szolnok Pásztói úti Túrkeve A hosszú lista összeállítása 1. Melléklet 1

20 Települési szilárd hulladék lerakók állapotfelmérése Magyarországon Reg. Régió Megye Lerakó Önkormányzat azonosító 10/112 Észak-Alföld Jász-Nagykun-Szolnok Kölcsey úti Tószeg 10/030 Észak-Alföld Jász-Nagykun-Szolnok Nagy Sándor József úti Hulladéklerakó Szolnok 10/083 Észak-Alföld Jász-Nagykun-Szolnok Kommunális Szilárd és Foly.Hull.Lerakótelep /Csorda Járás/ Kisújszállás 09/073 Észak-Alföld Szabolcs-Szatmár-Bereg Tiszalöki Hulladékleakó Tiszalök 09/075 Észak-Alföld Szabolcs-Szatár-Bereg Tiszavasvári Térségi Hulladéklerakó Tiszavasvári 07/085 Észak-Alföld Szabolcs-Szatár-Bereg Nyírbátori Hulladéklerakó Nyírbátor 07/089 Észak-Alföld Szabolcs-Szatmár-Bereg Mátészalka, Ecsedi úti lerakó Mátészalka 08/364 Észak-Magyarország Borsod-Abaúj-Zemplén Zsidódombi szilárd kommunális hulladéklerakó. Monaj 08/481 Észak-Magyarország Borsod-Abaúj-Zemplén Közös Hulladéklerakó Pácin 08/072 Észak-Magyarország Borsod-Abaúj-Zemplén Hangács Szeméttelep Hangács 08/339 Észak-Magyarország Borsod-Abaúj-Zemplén Somosddűlői Lerakó Bükkaranyos 08/355 Észak-Magyarország Borsod-Abaúj-Zemplén Kisberegvölgyi Szilárd Kommunális Hulladéklerakó Kissikátor 08/352 Észak-Magyarország Borsod-Abaúj-Zemplén Petre völgye Szilárd Kommunális Hulladéklerakó Hangony 08/153 Észak-Magyarország Borsod-Abaúj-Zemplén Tomor, Szeméttelep Tomor 08/338 Észak-Magyarország Borsod-Abaúj-Zemplén Engels telepi Kommunális Hulladéklerakó Borsodnádasd 08/005 Észak-Magyarország Borsod-Abaúj-Zemplén Kommunális lerakó Tiszakeszi 08/263 Észak-Magyarország Borsod-Abaúj-Zemplén Harsányi Lerakó Harsány 08/337 Észak-Magyarország Borsod-Abaúj-Zemplén Üzemelő Szeméttelep, Bódvaszilas Bódvaszilas 08/271 Észak-Magyarország Borsod-Abaúj-Zemplén Korláti térségi Lerakó Korlát 08/333 Észak-Magyarország Borsod-Abaúj-Zemplén Vasút út melletti Kommunális Hulladéklerakó Arló 08/201 Észak-Magyarország Borsod-Abaúj-Zemplén Szilárd Kommunális Hulladéklerakó Tiszaújváros 08/049 Észak-Magyarország Borsod-Abaúj-Zemplén Rudabányai Kommunális Lerakó Rudabánya 08/278 Észak-Magyarország Borsod-Abaúj-Zemplén Gálvölgye dűlő Kommunális Lerakó Ozd 08/162 Észak-Magyarország Heves Egercsehi Szeméttelep Egercsehi 08/387 Észak-Magyarország Heves Gyöngyösi Szilárdhulladék Lerakó Gyöngyös A hosszú lista összeállítása 1. Melléklet 2

21 Települési szilárd hulladék lerakók állapotfelmérése Magyarországon Reg. Régió Megye Lerakó Önkormányzat azonosító 08/392 Észak-Magyarország Heves Tardonya Lerakó Mátraballa 02/084 Észak-Magyarország Nógrád Regionális Hulladéklerakó Szécsény 08/094 Észak-Magyarország Heves Eger Város Szilárd Kommunális Hulladéklerakó Eger 02/297 Észak-Magyarország Nógrád Kommunális Hulladéklerakó Mohora 02/128 Észak-Magyarország Nógrád Külterületi hulladéklerakó Bánk 02/268 Észak-Magyarország Nógrád Cserháthaláp és térsége Kommunális Lerakó Cserháthaláp 02/042 Észak-Magyarország Nógrád Karancskeszi Kommunális Hulladéklerakó Karancskeszi 02/282 Észak-Magyarország Nógrád Cigányparti Lerakó Erdőkürt 04/269 Közép-Dunántúl Veszprém Inotapusztai Lerakó Jásd 04/468 Közép-Dunántúl Veszprém Ugodi Működő Lerakó Ugod 04/285 Közép-Dunántúl Veszprém Szilárd Kommunális Hulladéklerakó Somlójenő 04/028 Közép-Dunántúl Veszprém Ajka város Kommunális Hulladéklerakó Telepe Ajka 02/179 Közép-Magyarország Pest Kommunális Hulladéklerakó Pánd 02/040 Közép-Magyarország Pest Káva Községi Kommunális Hulladéklerakó Káva 10/110 Közép-Magyarország Pest Kocséri Szeméttelep Kocsér 02/089 Közép-Magyarország Pest Erdőkertesi Kommunális lerakó Veresegyház 10/081 Közép-Magyarország Pest Nagykőrös Nagykőrös 02/051 Közép-Magyarország Pest Sződ-Csörög Regionális lerakó Sződ 01/282 Nyugat-Dunántúl Győr-Moson-Sopron Nagycenk Szeméttelep Nagycenk 01/275 Nyugat-Dunántúl Győr-Moson-Sopron Harkai úti lerakó Sopron 01/215 Nyugat-Dunántúl Györ-Moson-Sopron Györ, Pápai úti Lerakó Györ 06/409 Nyugat-Dunántúl Zala Letenye Kommunálishulladék Lerakó Letenye 06/510 Nyugat-Dunántúl Zala Lenti Hulladéklerakó Lenti 06/517 Nyugat-Dunántúl Zala Nagykanizsa-bagolai Szemétlerakótelep Nagykanizsa A hosszú lista összeállítása 1. Melléklet 3

22

23 Települési szilárd hulladék lerakók állapotfelmérése Magyarországon 2. MELLÉKLET 130 KIS KOCKÁZATÚ, ALJZATSZIGETELÉSSEL RENDELKEZŐ LERAKÓ

24

25 Magyarország települési szilárd-hulladék lerakóinak állapotfelmérése Reg. Régió Megye Lerakó Önkormányzat azonosító 03/010 Dél-Alföld Bács-Kiskun Bátya Szilárdhulladék Lerakó Bátya 03/083 Dél-Alföld Bács-Kiskun Felsőszentiváni Szilárdhulladék Lerakó Felsőszentiván 03/073 Dél-Alföld Bács-Kiskun Hajósi úti Szilárdhulladék Lerakó Jánoshalma 11/116 Dél-Alföld Bács-Kiskun Kőrösi úti Szemétlerakó /új/ Kiskunfélegyháza 11/107 Dél-Alföld Bács-Kiskun Szilárdhulladék Lerakó Kiskunhalas 11/114 Dél-Alföld Bács-Kiskun Szilárdhulladék Lerakó Kecskemét 12/046 Dél-Alföld Békés Kommunális Hulladéklerakó Telep Kardos 12/038 Dél-Alföld Békés Kommunális Szilárdhulladék Lerakó Bélmegyer 12/034 Dél-Alföld Békés Kommunális Szilárdhulladék Lerakó Békésszentandrás 11/051 Dél-Alföld Békés Regionális Hulladéklerakó Dombegyház 12/011 Dél-Alföld Békés Békéscsabai Hulladékkezelőmű Békéscsaba 12/033 Dél-Alföld Békés Kommunális Szilárdhulladék Lerakó Köröstarcsa 11/053 Dél-Alföld Békés Kevermes, Kommunális Hulladéklerakó Kevermes 11/054 Dél-Alföld Békés Kommunális Szilárd Hulladéklerakó Kunágota 11/061 Dél-Alföld Csongrád Berki Hulladéklerakó /Regionális/ Szentes 11/042 Dél-Alföld Csongrád Regionális Hulladéklerakó Makó 11/011 Dél-Alföld Csongrád A.S.A Hódmezővásárhely Köztisztasági Kft. települési szilárdhulladék lerakója Hódmezővásárhely 05/271 Dél-Dunántúl Baranya Tekl-Endróc Szilárd Kommunális Hulladéklerakó Teklafalu 05/451 Dél-Dunántúl Baranya Kommunális Hulladéklerakó Kárász 05/015 Dél-Dunántúl Baranya Pécsvárad város Szilárdhulladék Lerakó Pécsvárad 05/266 Dél-Dunántúl Baranya Sellye Kommunális Hulladéklerakó Sellye 05/460 Dél-Dunántúl Baranya Pécs-Kökény Kommunális Hulladéklerakó Szilvás 05/485 Dél-Dunántúl Somogy Szilárd hulladéklerakó, Simonfa Simonfa 05/553 Dél-Dunántúl Somogy Osztopán és térsége szilárd hulladék lerakó Osztopán A hosszú lista összeállítása 2. Melléklet 1

26 Magyarország települési szilárd-hulladék lerakóinak állapotfelmérése Reg. Régió Megye Lerakó Önkormányzat azonosító 05/258 Dél-Dunántúl Somogy Káposmérő, Komplex hulladékelhelyező terület. Hetes 05/429 Dél-Dunántúl Somogy Csököly Csököly 05/533 Dél-Dunántúl Somogy Regionális Szilárdhulladék Lerakó Kaposvár 05/542 Dél-Dunántúl Somogy Marcali Regionális Hulladéklerakó Marcali 05/190 Dél-Dunántúl Tolna Attala agyaggödör Attala 05/341 Dél-Dunántúl Tolna Szeméttelep Nagymányok 04/249 Dél-Dunántúl Tolna Döbröközi Működő Hulladélerakó Döbrököz 04/227 Dél-Dunántúl Tolna Paks Új Lerakó Paks 09/086 Észak-Alföld Hajdú-Bihar Nádudvari Kommunális Hulladéklerakó Nádudvar 09/080 Észak-Alföld Hajdú-Bihar Debrecen Szilárdhulladék Kezelőtelep Debrecen 10/093 Észak-Alföld Jász-Nagykun-Szolnok Vezseny Községi Hulladéklerakó Vezseny 10/067 Észak-Alföld Jász-Nagykun-Szolnok Túrkeve úti Mezőtúr 10/125 Észak-Alföld Jász-Nagykun-Szolnok Rákóczifalva Rákóczifalva 10/121 Észak-Alföld Jász-Nagykun-Szolnok Tenyői Lerakó Tiszatenyő 10/127 Észak-Alföld Jász-Nagykun-Szolnok Törökszentmiklósi Hulladéklerakó Törökszentmiklós 10/071 Észak-Alföld Jász-Nagykun-Szolnok Regionális Hulladéklerakó /Tiszazugi/ Szelevény 10/124 Észak-Alföld Jász-Nagykun-Szolnok Sáfrány-Loger úti Karcag 10/022 Észak-Alföld Jász-Nagykun-Szolnok Jászsági Délhevesi Regionális Hulladéklerakó Jásztelek 10/021 Észak-Alföld Jász-Nagykun-Szolnok Hunyadfalvi Térségi Regionális Hulladéklerakó Kőtelek 07/092 Észak-Alföld Szabolcs-Szatmár-Bereg Kölcsei Hulladéklerakó Kölcse 07/016 Észak-Alföld Szabolcs-Szatmár-Bereg Nagykálló Nagykálló 07/085 Észak-Alföld Szabolcs-Szatmár-Bereg Nyírbátori Hulladéklerakó Nyírbátor 07/086 Észak-Alföld Szabolcs-Szatmár-Bereg Nagyhalász - Tiszarád Regionális Hulladéklerakó Nagyhalász 07/131 Észak-Alföld Szabolcs-Szatmár-Bereg Barabás Szilárdhulladék Lerakó Barabás 07/062 Észak-Alföld Szabolcs-Szatmár-Bereg Dél- Nyírségi Regionális Szilárd Hulladéklerakó Szakoly 07/038 Észak-Alföld Szabolcs-Szatmár-Bereg Ibrány Város Regionális Hulladéklerakója Ibrány A hosszú lista összeállítása 2. Melléklet 2

27 Magyarország települési szilárd-hulladék lerakóinak állapotfelmérése Reg. Régió Megye Lerakó Önkormányzat azonosító 07/054 Észak-Alföld Szabolcs-Szatmár-Bereg Záhony és térsége Kommunális Hulladéklerakó Tiszaszentmárton 07/081 Észak-Alföld Szabolcs-Szatmár-Bereg Nyíregyháza -Oros Regionális Hulladéklerakó Nyíregyháza 07/011 Észak-Alföld Szabolcs-Szatmár-Bereg Demecser Regionális és Kommunáis Szilárd Hull. Lerakó Demecser 08/044 Észak-Magyarország Borsod-Abaúj-Zemplén Hulladék Lerakó Hejőszalonta 08/455 Észak-Magyarország Borsod-Abaúj-Zemplén Déter alja /Szilárd Kommunális Hulladéklerakó/ Hidvégardó 08/042 Észak-Magyarország Borsod-Abaúj-Zemplén Hulladék Lerakó Hejőkeresztúr 08/445 Észak-Magyarország Borsod-Abaúj-Zemplén Oldalföld dűlői Szilárd Kommunális Hulladéklerakó Füzér 08/276 Észak-Magyarország Borsod-Abaúj-Zemplén Nyékládházi üzemelő Leakó Nyékládháza 08/575 Észak-Magyarország Borsod-Abaúj-Zemplén Határvölgyi Kommunális Hulladék Lerakó Sajókaza 08/486 Észak-Magyarország Borsod-Abaúj-Zemplén Peréc és Nagykonkoly szilárd kommunális hulladéklerakó Ricse 08/442 Észak-Magyarország Borsod-Abaúj-Zemplén Erdőhorváti Tetőcske Dombi Lerakó Erdőhorváti 08/454 Észak-Magyarország Borsod-Abaúj-Zemplén Községi Szilárd Kommunális Hulladéklerakó Hidasnémeti 08/565 Észak-Magyarország Borsod-Abaúj-Zemplén Térségi Kommunális Hulladéklerakó Encs 08/249 Észak-Magyarország Borsod-Abaúj-Zemplén Köszörű-völgyi Kommunálishulladék Lerakó Borsodbóta 08/335 Észak-Magyarország Borsod-Abaúj-Zemplén Regionális Kommunális Szilárdhulladék Lerakó Bodrogkeresztúr 08/572 Észak-Magyarország Borsod-Abaúj-Zemplén Térégi Hulladéklerakó Krasznokvajda 08/491 Észak-Magyarország Borsod-Abaúj-Zemplén Szeméttelep Szendrő 08/087 Észak-Magyarország Borsod-Abaúj-Zemplén Tiszalúc, Körzeti Reg. Hulladéklerakó Tiszalúc 08/290 Észak-Magyarország Borsod-Abaúj-Zemplén Szirmabesenyői Szeméttelep Szirmabesenyő 08/129 Észak-Magyarország Borsod-Abaúj-Zemplén Gönci Lerakó Gönc 08/502 Észak-Magyarország Borsod-Abaúj-Zemplén Szilárd Kommunáis Hulladéklerakó Tornaszentjakab 08/399 Észak-Magyarország Heves Községi Szilárdhulladék- Lerakó Szücsi 08/393 Észak-Magyarország Heves Szeméttelep Parád 08/099 Észak-Magyarország Heves Kerecsendi Hulladéklerakó Kerecsend 08/092 Észak-Magyarország Heves Atkári Hulladéklerakó Atkár 08/301 Észak-Magyarország Heves Szilárd Hulladéklerakó Gyöngyöstarján A hosszú lista összeállítása 2. Melléklet 3

28 Magyarország települési szilárd-hulladék lerakóinak állapotfelmérése Reg. Régió Megye Lerakó Önkormányzat azonosító 08/016 Észak-Magyarország Heves Szemétlerakó Halmajugra 08/397 Észak-Magyarország Heves Rácföldi Hulladéklerakó Sirok 02/036 Észak-Magyarország Heves Kommunális Hulladéklerakó Apc 02/081 Észak-Magyarország Nógrád Körzeti Hulladéklerakó Ősagárd 02/362 Észak-Magyarország Nógrád Regionális lerakó Nógrádmarcal 02/127 Észak-Magyarország Nógrád Gyula-aknai hulladéklerakó Bátonyterenye 02/125 Észak-Magyarország Nógrád Kótyházai térségi hulladéklerakó Salgótarján 02/135 Észak-Magyarország Nógrád Szilárd hulladéklerakó Borsosberény 04/356 Közép-Dunántúl Fejér Móri új lerakó Mór 04/281 Közép-Dunántúl Fejér Polgárdi Regionális Hulladéklerakó Polgárdi 04/027 Közép-Dunántúl Fejér Adonyi Kommunális Hulladéklerakó Telep Adony 04/056 Közép-Dunántúl Fejér Bicskei Regionális Hulladékkezelő Telep Bicske 04/236 Közép-Dunántúl Fejér Székesfehérvár - Csala Pénzverővölgyi Hulladéklerakó Székesfehérvár 04/232 Közép-Dunántúl Fejér Sárbogárdi Kommunális Hulladéklerakó Sárbogárd 01/115 Közép-Dunántúl Komárom-Esztergom Szeméttelep Bakonysárkány 01/082 Közép-Dunántúl Komárom-Esztergom Szeméttelep Bakonybánk 01/186 Közép-Dunántúl Komárom-Esztergom Esztergom- Kertváros Hulladéklerakó Esztergom 01/142 Közép-Dunántúl Komárom-Esztergom Dubnik völgyi Regionális Hulladéklerakó Tatabánya 01/134 Közép-Dunántúl Komárom-Esztergom Oroszlány, Hulladéklerakó Oroszlány 01/094 Közép-Dunántúl Veszprém Hulladéklerakó Marcalt 04/379 Közép-Dunántúl Veszprém Bakonynánai hull. lerakó Bakonynána 04/402 Közép-Dunántúl Veszprém Gecsei új működő Hulladéklerakó Gecse 04/383 Közép-Dunántúl Veszprém Balatonrendes szilárd kommunális hulladéklerakó Balatonrendes A hosszú lista összeállítása 2. Melléklet 4

canor Országos Terv Települési Szilárdhulladék-lerakók Országos Felmérése Phare Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium

canor Országos Terv Települési Szilárdhulladék-lerakók Országos Felmérése Phare Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium 28 március 2008 Végleges Jelentés Települési Szilárdhulladék-lerakók Országos Felmérése Phare Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Települési Szilárdhulladék-lerakók Országos Felmérése Phare project

Részletesebben

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 73. szám 51017. Kormányrendeletek

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 73. szám 51017. Kormányrendeletek M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 73. szám 51017 III. Kormányrendeletek A Kormány 132/2013. (V. 9.) Korm. rendelete az integrált kormányzati ügyfélszolgálatok (kormányablakok) létrehozását és az azokhoz

Részletesebben

canor Mintaértékű lerakó tervezése Települési Szilárdhulladék-lerakók Országos Felmérése Phare Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium

canor Mintaértékű lerakó tervezése Települési Szilárdhulladék-lerakók Országos Felmérése Phare Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Mintaértékű lerakó tervezése Települési Szilárdhulladék-lerakók Országos Felmérése 2003. január Végső Jelentés Phare Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Települési Szilárdhulladék-lerakók Országos

Részletesebben

311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet. a kedvezményezett térségek besorolásáról

311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet. a kedvezményezett térségek besorolásáról /00. (XI..) Korm. rendelet a kedvezményezett térségek besorolásáról A Kormány a területfejlesztésrõl és a területrendezésrõl szóló. évi XXI. törvény. () bekezdésének b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

Részletesebben

A TERÜLETFEJLESZTÉSI TÉREGYSÉGEK VÁLTOZÁSAI

A TERÜLETFEJLESZTÉSI TÉREGYSÉGEK VÁLTOZÁSAI DR. SZIGETI ERNŐ: A TERÜLETFEJLESZTÉSI TÉREGYSÉGEK VÁLTOZÁSAI A területfejlesztés és területrendezés során alkalmazott tér- és településstruktúrák (kedvezményezett területek és települések, kiemelt térségek,

Részletesebben

A KISTÉRSÉGEK TÁRSADALMI, GAZDASÁGI HELYZETE ÉSZAK-MAGYARORSZÁG

A KISTÉRSÉGEK TÁRSADALMI, GAZDASÁGI HELYZETE ÉSZAK-MAGYARORSZÁG KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL MISKOLCI IGAZGATÓSÁGA A KISTÉRSÉGEK TÁRSADALMI, GAZDASÁGI HELYZETE ÉSZAK-MAGYARORSZÁG Miskolc 2006 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL MISKOLCI IGAZGATÓSÁG, 2006 ISBN 963 215 953

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL TÁJÉKOZTATÓ A KIEMELTEN TÁMOGATOTT KISTÉRSÉGEKRŐL

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL TÁJÉKOZTATÓ A KIEMELTEN TÁMOGATOTT KISTÉRSÉGEKRŐL KÖZPONTI STTISZTIKI HIVTL TÁJÉKOZTTÓ KIEMELTEN TÁMOGTOTT KISTÉRSÉGEKRŐL Budapest, 2008 Központi Statisztikai Hivatal, 2008 ISBN 978-963-235-164-3 Felelős szerkesztő: Mészáros Árpád főosztályvezető További

Részletesebben

13/2013. (VII.9.) KIM rendelet a területi számjelrendszerről szóló 31/2011. (X. 24.) KIM rendelet módosításáról

13/2013. (VII.9.) KIM rendelet a területi számjelrendszerről szóló 31/2011. (X. 24.) KIM rendelet módosításáról 13/2013. (VII.9.) KIM rendelet a területi számjelrendszerről szóló 31/2011. (X. 24.) KIM rendelet módosításáról A statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény 26. (4) bekezdés a) és b) pontjában kapott

Részletesebben

Új Széchenyi Terv Kombinált Mikrohitel Program - TELEPÜLÉS LISTA -

Új Széchenyi Terv Kombinált Mikrohitel Program - TELEPÜLÉS LISTA - Az Új Széchenyi Terv igénybevételi jogosultságának feltétele, hogy a támogatásban részesülő vállalkozás az alábbi települések valamelyikén rendelkezzen telephellyel, illetve, hogy a beruházás ezen települések

Részletesebben

TÓZSA ISTVÁN A TÖBBCSATORNÁS ELEKTRONIKUS KOMMUNIKÁCIÓ LEHETŐSÉGEI A JÁ- RÁSI, ASP IGAZGATÁSI RENDSZERBEN *

TÓZSA ISTVÁN A TÖBBCSATORNÁS ELEKTRONIKUS KOMMUNIKÁCIÓ LEHETŐSÉGEI A JÁ- RÁSI, ASP IGAZGATÁSI RENDSZERBEN * Pro Publico Bono Online Támop Speciál 2011 Közigazgatástudományi Kar TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR-2010-0005 TÓZSA ISTVÁN A TÖBBCSATORNÁS ELEKTRONIKUS KOMMUNIKÁCIÓ LEHETŐSÉGEI A JÁ- RÁSI, ASP IGAZGATÁSI RENDSZERBEN

Részletesebben

ÖNkormányzat. Térhasználat másképp Kis magyar járástörténet. Hogyan tovább? 9 Önkormányzatok napja 12 A győztes tizenegy 14

ÖNkormányzat. Térhasználat másképp Kis magyar járástörténet. Hogyan tovább? 9 Önkormányzatok napja 12 A győztes tizenegy 14 ÖNkormányzat XXII. évfolyam 2012. harmadik negyedév A TÖOSZ folyóirata Hogyan tovább? 9 Önkormányzatok napja 12 A győztes tizenegy 14 Térhasználat másképp Kis magyar járástörténet Szakmai segítség a töosz-tól

Részletesebben

A KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL HIVATALOS LAPJA

A KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL HIVATALOS LAPJA XXXV. évfolyam 1. szám 2008. május 7. A KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL HIVATALOS LAPJA Szerkesztõség: 1024 Budapest II., Keleti Károly u. 5 7. Telefon: 345-6000 Megjelenik szükség szerint Elõfizetési ár:

Részletesebben

REJTETT LAKOSSÁGI JÖVEDELMEK KISTÉRSÉGI SZINTŰ BECSLÉSE 2013/2

REJTETT LAKOSSÁGI JÖVEDELMEK KISTÉRSÉGI SZINTŰ BECSLÉSE 2013/2 REJTETT LAKOSSÁGI JÖVEDELMEK KISTÉRSÉGI SZINTŰ BECSLÉSE 2013/2 Rejtett lakossági jövedelmek kistérségi szintű becslése Budapest, 2013. április 2 / 36 Az MKIK Gazdaság- és Vállalkozáskutató Intézet olyan

Részletesebben

Magyarország közigazgatási helynévkönyve 2013. január 1. Gazetteer of Hungary 1 st January, 2013

Magyarország közigazgatási helynévkönyve 2013. január 1. Gazetteer of Hungary 1 st January, 2013 Magyarország közigazgatási helynévkönyve 2013. január 1. Gazetteer of Hungary 1 st January, 2013 Központi Statisztikai Hivatal Hungarian Central Statistical Office Budapest, 2013 Központi Statisztikai

Részletesebben

A TERÜLETI SZÁMJELRENDSZERBEN ALKALMAZOTT NÓMENKLATÚRÁK

A TERÜLETI SZÁMJELRENDSZERBEN ALKALMAZOTT NÓMENKLATÚRÁK A TERÜLETI SZÁMJELRENDSZERBEN ALKALMAZOTT NÓMENKLATÚRÁK A megyekód nómenklatúrája (STAR T03) Budapest 01 Baranya megye 02 Bács-Kiskun megye 03 Békés megye 04 Borsod-Abaúj-Zemplén megye 05 Csongrád megye

Részletesebben

az egységes ágazati humánerőforrás-monitoringrendszer adatai alapján az ágazati humánerőforrás 2009. évi helyzetéről

az egységes ágazati humánerőforrás-monitoringrendszer adatai alapján az ágazati humánerőforrás 2009. évi helyzetéről Jóváhagyom: Dr. Székely Tamás BESZÁMOLÓ az egységes ágazati humánerőforrás-monitoringrendszer adatai alapján az ágazati humánerőforrás 2009. évi helyzetéről Budapest, 2010. január A Hivatal adatbázisában

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 125. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. október 24., hétfõ. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 125. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. október 24., hétfõ. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. október 24., hétfõ 125. szám Tartalomjegyzék 2011. évi CXXXIV. törvény Az uzsorával összefüggõ egyes törvények módosításáról 31566 2011. évi CXXXV.

Részletesebben

JESSICA. A JESSICA bevezetése Magyarországon ÉRTÉKELŐ TANULMÁNY

JESSICA. A JESSICA bevezetése Magyarországon ÉRTÉKELŐ TANULMÁNY JESSICA JOINT EUROPEAN SUPPORT FOR SUSTAINABLE INVESTMENT IN CITY AREAS A JESSICA bevezetése Magyarországon ÉRTÉKELŐ TANULMÁNY Változat: VÉGSŐ, nyilvános változat 2011. december 12. A dokumentum az Európai

Részletesebben

Aladics Sándor vezérigazgató-helyettes

Aladics Sándor vezérigazgató-helyettes Aladics Sándor vezérigazgató-helyettes ALADICS 2006. május SÁNDOR 23. 1 Az MFB Rt. tevékenységi főbb területei Híd szerep, Magyar Fejlesztési Bank Rt. és és a bankcsoport Sikeres Magyarországért Hitelprogramok

Részletesebben

T/2911. számú. törvényjavaslat. a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény módosításáról

T/2911. számú. törvényjavaslat. a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény módosításáról MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/2911. számú törvényjavaslat a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény módosításáról Előadó: Dr. Lamperth Mónika önkormányzati

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 107. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. augusztus 13., hétfõ. Tartalomjegyzék. A járási (fõvárosi kerületi) hivatalokról 18287

MAGYAR KÖZLÖNY. 107. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. augusztus 13., hétfõ. Tartalomjegyzék. A járási (fõvárosi kerületi) hivatalokról 18287 MAGYAR KÖZLÖNY 107. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. augusztus 13., hétfõ Tartalomjegyzék 218/2012. (VIII. 13.) Korm. rendelet 219/2012. (VIII. 13.) Korm. rendelet 220/2012. (VIII. 13.) Korm. rendelet

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. szeptember 20.-i ülése 12. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. szeptember 20.-i ülése 12. számú napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. szeptember 20.-i ülése 12. számú napirendi pontja Beszámoló az OTrT törvény módosításáról szóló kormány-előterjesztés tervezethez tett Tolna

Részletesebben

MLSZ országos labdarúgó pályaépítési programjához kapcsolódó pályázati felhívás és útmutató sportszervezetek számára

MLSZ országos labdarúgó pályaépítési programjához kapcsolódó pályázati felhívás és útmutató sportszervezetek számára MLSZ országos labdarúgó pályaépítési programjához kapcsolódó pályázati felhívás és útmutató sportszervezetek számára 2013. október VI. ütem TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés... 3 2. A pályázat keretében megvalósítandó

Részletesebben

Országos Mentőszolgálat

Országos Mentőszolgálat Országos Mentőszolgálat KOCKÁZATÉRTÉKELÉS Budapest, 2011. Országos Mentőszolgálat Kockázatelemzés 1 Bevezetés... 9 1.1 A kockázatértékelés alapja és sarokpontjai... 10 1.2 A kockázatértékelés alapvető

Részletesebben

FALUSI TURIZMUS TÁJÉKOZTATÓ

FALUSI TURIZMUS TÁJÉKOZTATÓ FALUSI TURIZMUS TÁJÉKOZTATÓ A FALUSI É S AGROT URIZMUS ORSZÁGOS SZÖVET SÉG ÉNEK KIADVÁ N YA 16. évfolyam 2008/3. szám A falusi agroturisztikai szolgáltatásokról A kiadvány a Nemzeti Civil Alapprogram (NCA)

Részletesebben

Az OTP Bank Nyrt. közgyűlési hirdetménye

Az OTP Bank Nyrt. közgyűlési hirdetménye Az OTP Bank Nyrt. közgyűlési hirdetménye Hivatkozási szám: BKO-133/2012 Budapest, 2012. március 28. Az OTP Bank Nyrt. (székhelye: 1051 Budapest, Nádor u. 16.; nyilvántartásba vette a Fővárosi Törvényszék

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 13. szám. A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2012. március 22., csütörtök. Tar ta lom je gyzék. I.

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 13. szám. A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2012. március 22., csütörtök. Tar ta lom je gyzék. I. HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2012. március 22., csütörtök 13. szám Tar ta lom je gyzék I. Utasítások 10/2012. (III. 22.) BM utasítás a Belügyminisztérium fejezethez

Részletesebben

MLSZ Országos Pályaépítési Programjához kapcsolódó pályázati felhívás és útmutató önkormányzatok számára

MLSZ Országos Pályaépítési Programjához kapcsolódó pályázati felhívás és útmutató önkormányzatok számára MLSZ Országos Pályaépítési Programjához kapcsolódó pályázati felhívás és útmutató önkormányzatok számára 2015. szeptember IX. ütem TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés... 3 2. A pályázat keretében megvalósítható

Részletesebben

KÖRNYEZETFEJLESZTÉS A REGIONÁLIS OPERATÍV PROGRAMOKBAN

KÖRNYEZETFEJLESZTÉS A REGIONÁLIS OPERATÍV PROGRAMOKBAN A REGIONÁLIS OPERATÍV PROGRAMOKBAN ÖSSZEÁLLÍTOTTA: ROP IRÁNYÍTÓ HATÓSÁG TURIZMUSFEJLESZTÉS GAZDASÁGFEJLESZTÉS VÁROSREHABILITÁCIÓ KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉS KÖRNYEZETFEJLESZTÉS HUMÁN INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉS

Részletesebben

TERÜLETI STATISZTIKA, 2014, 54(4): 308 332. NÉMETH ÁDÁM VERCSE TÍMEA DR. DÖVÉNYI ZOLTÁN

TERÜLETI STATISZTIKA, 2014, 54(4): 308 332. NÉMETH ÁDÁM VERCSE TÍMEA DR. DÖVÉNYI ZOLTÁN TANULMÁNYOK NÉMETH ÁDÁM VERCSE TÍMEA DR. DÖVÉNYI ZOLTÁN A fejlettség térbeli egyenlőtlenségei Magyarországon az európai uniós csatlakozás után Egy külhoni módszer adaptálása A társadalmi-gazdasági fejlettség

Részletesebben