Szerkesztõ: Olvasószerkesztõ: Tipográfia: BORGISZ BT. ISBN Kereskedelmi forgalomba nem hozható

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szerkesztõ: Olvasószerkesztõ: Tipográfia: BORGISZ BT. ISBN 963 86308 7 6. Kereskedelmi forgalomba nem hozható"

Átírás

1

2 Szerkesztõ: VIRÁGNÉ KATONA ZSUZSANNA Szerzõk: VIRÁGNÉ KATONA ZSUZSANNA NÁNÁSINÉ HORVÁTH EDIT PATAKINÉ FARKAS ERZSÉBET Lektorálták: GAÁL ÉVA MESTERHÁZI ZSUZSA Olvasószerkesztõ: HIDALMÁSI ANNA Tipográfia: BORGISZ BT. Borítóterv: KOVÁCS DÁVID ISBN Kereskedelmi forgalomba nem hozható Fogyatékos Gyermekek, Tanulók Felzárkóztatásáért Országos Közalapítvány 1054 Budapest, Báthori u. 10. Tel./Fax:

3 GYÓGYPEDAGÓGIAI SZOLGÁLTATÓ CENTRUMOK JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET Budapest, 2002

4

5 ELÕSZÓ A SOROZATHOZ A közoktatásról szóló törvény, gyógypedagógiai szolgáltató centrumról mint külön intézménytípusról nem rendelkezik. A célterület igénye és a napi gyakorlat azonban fokozatosan és igen határozottan életre hív(ott) olyan intézményeket, amelyek a törvény által meghatározott szolgáltatásokon kívül más, a törvényben nem jelzett szolgáltatásokat is nyújtanak. A Közalapítvány kuratóriuma, felismerve e folyamat fontosságát, olyan pályázati programcsomagot indított útjára, amely a gyógypedagógiai szolgáltatások területén innovációs jelleggel bír. A már mûködõ gyógypedagógiai szolgáltató centrumok, környezetük igényeire reagálva, rendszerük tudatos fejlesztésével, olyan egyedi intézményi modelleket alakítottak ki, melyek a pályázati program keretében, mûködési formájuk leírására, bemutatására vállalkoztak. A szakma elismert szakembereinek értékelése nyomán Gyógypedagógiai szolgáltató centrumok könyvsorozatunkban 8 sikeres modell-intézmény mutatkozik be. A nyolc kötet mindegyikét, külön-külön vagy együttesen ajánlom a téma iránt érdeklõdõ gyakorlati szakembereknek, akik hasonló gyógypedagógiai szolgáltató centrum kialakításán gondolkodnak, esetleg elkezdték már annak megvalósítását. Ajánlom továbbá érdeklõdõ elméleti szakembereknek, akik a közoktatásban megjelenõ új intézménytípus rendszerszemléletû megközelítésében érdekeltek, valamint mindazoknak, akik a fogyatékos gyermekek, szüleik és a velük foglalkozók részére nyújtott szolgáltatások iránt érdeklõdnek. Tóth Egon a kuratórium elnöke

6

7 ...Ha valóban röviden szeretném jellemezni az elkészült pályamunkát, azt kell mondanom, profi munka. Úgy tûnik, a team tagjai mind a tartalmi, mind a szervezetfejlesztés kérdéseiben, mind a minõségbiztosítás területén felkészült szakemberek. Az intézmény fejlõdéstörténetének bemutatása, a differenciálódás folyamata, a jelenlegi állapot leírása egyaránt kitér az eredmények mellett a problémákra, nehézségekre is. A jövõkép következik az elõzõekben részletesen bemutatott fejlõdésmenetbõl és jelenlegi helyzetbõl, valamint az ugyancsak kellõ részletességgel taglalt elvárásokból, igényekbõl. Az anyag tudatos, átgondolt, reális, fejlesztõ munkát tükröz. A leírások, elemzések pontosak, világosak, szakszerûek. A táblázatok és ábrák szervesen illeszkednek a szöveghez. Mind a tartalom, mind a forma magas színvonalú, igényes. Gaál Éva

8

9 TARTALOM I. fejezet Gyökereink A megye általános bemutatása, földrajzi, infrastrukturális feltételek, népesség, iskolázottság Az intézmény jogelõdjei, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet alapítása A Pedagógiai Intézet mûködésének jellemzõi és szervezeti változásai II. fejezet Jelenünk Az intézet partneri köre, az intézményrendszer, iskolázottsági mutatók ( ) A Pedagógiai Intézet pedagógiai szakszolgálatokat koordináló szerepének kialakulása, a koordináció szakmai tartalma A különleges ellátás szakmai és területi jellemzõi A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet mint közoktatási közszolgáltató intézmény III. fejezet Jövõnk A stratégiai tervezést meghatározó feltételek A változás kritériumai A Jász-Nagykun-Szonok Megyei Pedagógiai Intézet mint közoktatási közszolgáltató hosszú távú fejlesztési céljai A szervezeti struktúra megváltoztatásának lépései A fõ folyamatok minõségvezérelt újragondolása A szervezeti mûködés javítása A szakmai feladatellátás minõségorientált, lakóhelyközeli megvalósításának fejlesztése Mellékletek

10

11 TISZTELT OLVASÓ! A tanulmány bemutatja a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézetet, a különleges ellátásban részt vevõ megyei intézmény múltját, jelenét és tervezett jövõjét. Olvasásra ajánlom azoknak, akik elkötelezettek a gyógypedagógia területén, részt vesznek a különleges ellátásban, szeretnének megismerni egy sajátos feladatokat ellátó pedagógiai intézetet, érdeklõdnek a szervezetfejlesztés iránt, s elkötelezettjei a közoktatás közszolgáltatói szemléletének. Az olvasáshoz az igazgatói pályázatom befejezõ gondolatát javaslom: A vezetõi tevékenységet alkotótevékenységnek tekintem, amely eredményes megoldásához megfelelõ személyes képességekre van szükség. A vezetés tartalmát a rendszer elõtt álló célok tudatos felismerése, elemzése és értékelése, a szervezet tagjainak tevékenységre motiválása, ösztönzése, illetve a tevékenységek összehangolása, szervezése jelenti annak érdekében, hogy a rendszer célkitûzései optimális színvonalon realizálódjanak, és ezzel együtt az emberi tényezõ fejlõdése is megvalósuljon. * Virágné Katona Zsuzsanna szerkesztõ * Virágné Katona Zsuzsanna: Pályázat a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet igazgatói álláshelyére 1999

12 I. FEJEZET GYÖKEREINK A MEGYE ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA, FÖLDRAJZI, INFRA- STRUKTURÁLIS FELTÉTELEK, NÉPESSÉG, ISKOLÁZOTTSÁG Jász-Nagykun-Szolnok megye az ország keleti felében, az Alföld közepén, öt megyével határosan a Tisza, a Zagyva és a Hármas Körös mellett helyezkedik el ban jött létre a Jász, a Nagykun kerületekbõl és Külsõ-Szolnok vármegyébõl. Területe 5582 km 2, ez az ország területének 6,0%-a. Népessége a KSH legutóbbi adatbázisa szerint Ez az ország lakosságának 4,08%-a, az Észak-Magyarországi régió legkisebb területû és legkevesebb lakosú megyéje. A népsûrûség 74 fõ/km 2 (országos 108 fõ/km 2 ). A lakosság kétharmada 16 városban, egyharmada 61 egyéb településen él. A megye székhelye Szolnok ( lakos, a megye lakosságának 18,6%-a) az ország 11. legnagyobb városa, az ország keleti felének legfontosabb közlekedési csomópontja. A megye településhálózata alföldi típusú, egymástól jelentõs távolságra lévõ települések alkotják, a folyók mentén sûrûbb a településhálózat. Jellegzetes a hat kistérsége: a megye nyugati részén elhelyezkedõ Jászság és Szolnok térség, a Tiszántúlon a Tiszazug (Kunszentmárton, Tiszaföldvár), a Nagykunság (Karcag, Kisújszállás, Kunhegyes, Túrkeve), a Közép-Tiszavidék (Tiszafüred) és Törökszentmiklós térsége. A kistérségi tagolást a megye közoktatás-feladatellátási, intézményhálózat-mûködtetési és fejlesztési terve jeleníti meg (1997). Fejlettségi szempontból a megye két elkülönülõ részre oszlik: a Tiszától nyugatra esõ rész (és a Tisza tó környéke idegenforgalmi szempontból) dinamikusan fejlõdik, ugyanakkor a tiszántúli kistérségek válságtérségnek számítanak. A megye természeti értékei közül kiemelkedik a termõföld, a termelés, az ország második legnagyobb állóvize, a Tisza-tó, a Hortobágyi Nemzeti Park nyugati fele. A megye közlekedésföldrajzi helyzete kedvezõ, a kelet nyugati vasúti és közúti tranzit útvonalak szelik át, de nincs gyorsforgalmi útja, fejletlen a települések közötti közúti összekötöttség. A kereskedelmi ellátás és a lakossági szolgáltatások kiegyensúlyozottak. A kommunális ellátás fejlõdik. A gazdasági szervezet ipari-agrár jellegû, az évi GDP az ország bruttó haszon termékének 3,5%-a. A foglalkoztatottak aránya 36,5% (országos 38%), ebbõl 39% az

13 14 GYÖKEREINK KISTÉRSÉGEK JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYÉBEN Jászárokszállás Tiszafüred Jászfényszaru Jászberény Jászapáti Kunhegyes Karcag SZOLNOK Törökszentmiklós Kisújszállás Túrkeve Martfû Tiszaföldvár Kunszentmárton Mezõtúr Jászság térség Szolnok térség Törökszentmiklós térség Tiszazug Nagykunság Közép-Tisza vidék iparban (országos 34%), 13% a mezõgazdaságban (országos 7,1%), 48% a tercier (országos 58,9%) ágazatokban. A bruttó átlagkereset 1998-ban Ft (az országos átlag 82,3%-a) az elõzõ évekhez viszonyítva csökkenõ tendenciájú (1995-ben Ft, az országos átlag 86 %-a). A megye lakosságának iskolázottsága elmarad az országos szinttõl, az elmaradás annál nagyobb, minél magasabb fokú végzettségrõl van szó. Az alap- és középfokú iskoláztatás intézményei rendelkezésre állnak a megyében. Két település kivételével valamennyi településen van óvoda, 1 község kivételével legalább alsó tagozatos iskolai oktatás, öt gyógypedagógiai intézmény és húsz osztályt és tagozatot mûködtetõ általános iskola segíti a sérült gyermekek nevelését. Nagy hagyományokkal rendelkezõ középiskola van Mezõtúron, Karcagon, Kisújszálláson, Jászberényben és Szolnokon. A felsõoktatás terén a fejlõdés jelentõs, 4 fõiskola, illetve fõiskolai kar mûködik, egyetem nincs. A közoktatásban központi szerepe van a Megyei Pedagógiai Intézetnek. Közszolgáltatásainak egyharmad része klasszikus pedagógiai szakmai szolgáltatás,

14 GYÖKEREINK 15 kétharmad részben a megyei önkormányzat köteles feladatainak ellátásához kapcsolódó pedagógiai szakszolgálati tevékenységeket végez és koordinálja azokat. AZ INTÉZMÉNY JOGELÕDJEI, A JÁSZ-NAGYKUN- SZOLNOK MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET ALAPÍTÁSA Jász-Nagykun-Szolnok Megyében a pedagógus továbbképzés intézményesült kereteinek létrejötte az akkori mûvelõdéspolitika igényei alapján az ötvenes évek végére a hatvanas évek elejére tehetõ. A Szolnok Megyei Tanács VB Mûvelõdésügyi Osztályán kezdetben egy fõ továbbképzési felügyelõ majd három fõs továbbképzési csoport látta el a pedagógus továbbképzés feladatait. A pedagógus továbbképzés hatékonyságának javítása céljából január 1-jén megalakult a Szolnok Megyei Tanács VB Pedagógus Továbbképzõ Intézete (kabinete) öt fõállású munkatárssal. Szolnok Megye Tanácsa a 35/1971. (XI.3.) számú Korm. rendelet 6. -ában biztosított jogkörében január 1-i hatállyal Szolnok megyei Tanács VB Pedagógus Továbbképzõ Intézetet (Kabinetet) létesít. Az intézet feladatköre: Szolnok megyében az MM. fõfelügyelete alá tartozó óvodákban, alsófokú oktatási intézményekben, gimnáziumokban, szakközépiskolákban, szakmunkásképzõ iskolákban, diákotthonokban, gyermek- és ifjúságvédõ intézetekben mûködõ vezetõk és pedagógusok, valamint a mûvelõdésügyi szakigazgatási szervnél az oktatás-nevelés területén ügyintézõi munkakört ellátók rendszeres ideológiai-szakmai és módszertani továbbképzése ben a továbbképzõ intézethez egy vegyes gyûjtõkörû filmtárat kapcsoltak és 1980 között a továbbképzési tevékenység differenciálódása és a szervezeti módosítás következtében növekedett a dolgozói létszám. Ettõl az idõponttól kezdõdõen az intézet történetét végigkísérték a szervezeti változások, a létszámbõvítések és a létszámleépítések. Nemcsak a közoktatás tartalmi változásai, hanem a pedagógiai intézetek szerepének változó közoktatáspolitikai megítélése is meghatározó volt az intézet történetében. Ehhez szinte a kezdetektõl társult a helyi mûvelõdésirányítás szûkre szabott szakmai érdekérvényesítési lehetõsége a gazdasági megfontolásokkal, döntésekkel szemben. E tényezõk együttesen fõként egy-egy idõszakban destabilizáló hatásúak voltak. A gazdasági szempontok prioritása következtében a 80-as évek közepétõl (1984) többcélú intézményként mûködött a pedagógiai intézet két tagintézménnyel. Ennek nyilvánvaló szakmai elõnyeit a destabilizáló hatások mellett is megpróbálta érvényesíteni az intézet vezetése. A rendszerelvû mûködtetés azonban közel két évtizedet váratott magára. 1 59/1973. (XII.14.) sz. tanácshatározat Szolnok megyei Tanács VB Pedagógus Továbbképzõ Intézetének (kabinetének) létesítésére

15 16 GYÖKEREINK VÁLOGATÁS A JOGELÕDÖK TÖRTÉNETÉBÕL A Szolnok Megyei Pályaválasztási Tanácsadó Intézet a hetvenes évek elejétõl december 31-éig önálló intézményként mûködött kilenc fõállású dolgozóval. A szakmai feladatokat négyen látták el, öt, a pedagógiai munkát segítõ alkalmazottal. A nevelésioktatási intézmények pályaválasztási felelõseinek továbbképzésében együttmûködött a Pedagógus Továbbképzõ Intézettel. A Szolnok Megyei Tanács VB Nevelési Tanácsadó október 1-jén kezdte meg mûködését, nyolc fõállású dolgozóval. Közülük öten pedagógiai feladatokat láttak el. Szolnok megye Tanácsa a 35/1971. (XI.3.) számú Korm. rendelet 6. -ában biztosított jogkörében január 1-i hatállyal, Szolnok megyei Tanács VB Nevelési Tanácsadót létesít. Az intézmény feladatköre: a gyermekek komplex módszerekkel történõ személyiségvizsgálata, a vizsgálat alapján a szülõk, az oktatási intézmények részére nevelési tanácsadás, a szükséges foglalkozás, valamint a gyermekek állapotából bekövetkezõ egyéb teendõk közvetlen, illetve közvetett biztosítása, nevelési propaganda kifejtése, a gyámhatóságok részére szaktanácsadás. 2 Az intézményt a nevelési-oktatási intézmények igényei hívták életre, a magatartási, tanulási zavarral küzdõ gyermekek eredményesebb intézményes nevelése érdekében. Ellátási körzete Szolnok megye közigazgatási területe volt január 1. és december 31. között a nevelési tanácsadó fenntartója Szolnok Város Tanácsának Végrehajtó Bizottsága volt. A szakmai felügyeletet a város és a megye együttesen gyakorolta. A Minisztertanács az intézményi szervezet és gazdálkodási munka egyszerûsítésére hozott határozata nyomán született megyei intézkedési tervben foglaltak alapján január 1-jei hatállyal a Nevelési Tanácsadót is érintõ gazdasági, majd ezt követõen január 1-jén szervezeti változásra került sor. A Nevelési Tanácsadó visszakerült megyei fenntartásba. A Megyei Tanács Végrehajtó Bizottsága a 19/1980. (X.27.) PM. sz. rendelet 87. (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, a 161/1982. (X.19.) vb. sz. határozata 4. pontjában elrendelte a Pedagógus Továbbképzõ Intézet, a Pályaválasztási Tanácsadó és a Nevelési Tanácsadó gazdálkodási összevonását, a feladattal összefüggõ intézkedések megtételét. A Nevelési Tanácsadó a Szolnok Városi Tanács fenntartásában mûködik. Szakmai feladatai az egész megyére kiterjednek, indokolt a megyei tanács fenntartásába átvenni, mivel a szakmai feladatainak irányítását jelenleg is a Megyei Tanács VB. Mûvelõdésügyi Osztálya látja el. A nevezett mindhárom intézmény háttér intézmény kategóriába tartozik. Költségvetési gazdálkodásuk összevonásával megteremtõdnek az új rendszerû gazdálkodás feltételei, s tevékenységük hatékonysága fokozódhat. A szakmai feladatok megyei irányítása mellett a fenntartási feladatok azonos szintre hozásával fokozódhat a szakmai és gazdálkodási munka összhangja. 2 59/1973. (XII.14.) sz. tanácshatározat Szolnok megyei Tanács VB Nevelési Tanácsadójának létesítésére

16 GYÖKEREINK 17 A Megyei Tanács a Nevelési Tanácsadó fenntartását, Szolnok Városi Tanács egyetértésével a Megyei Tanács fenntartásába átveszi. Határidõ: július 1. 3 A Megyei Pedagógus Továbbképzõ Intézetet, a Pályaválasztási Tanácsadó Intézetet, valamint a Nevelési Tanácsadót és abban az Állandó Áthelyezõ Bizottságot 1984-ben vonták össze. Az intézmény új neve Megyei Pedagógiai Intézet. A Minisztertanács határozata alapján a Megyei Tanács Végrehajtó Bizottsága 1006/1980. (I.15.) VB számú határozatával elfogadott Intézkedési terv az intézményi szervezet és a gazdálkodási munka egyszerûsítése és korszerûsítése tartalmazza a kulturális ágazat feladatait, melynek 4. pontjában konkrétan is megfogalmazza a Megyei Tanács irányítási jogkörébe tartozó intézmények összevonását. A Pedagógus Továbbképzõ Intézet, a Pályaválasztási Tanácsadó Intézet és a Nevelési Tanácsadó közvetlen irányításuk alatt mûködik. Az intézmények mûködési területe bizonyos mértékû fedést is tartalmaz azáltal, hogy mindhárom ellát továbbképzési feladatokat is. A gazdasági összevonást követõ szervezeti összevonás jelentõsen egyszerûsíti az irányítást felügyeletet s növeli a szakmai területen végzett munka hatékonyságát. A Szolnok megyei Tanács a 1006/1980. (I.15.) v.b. sz. határozattal jóváhagyott Intézkedési Terv alapján január 1-gyel elrendeli a Pedagógus Továbbképzõ Intézet, a Pályaválasztási Tanácsadó Intézet és a Nevelési Tanácsadó szervezeti összevonását. Az új intézmény elnevezése: Szolnok megyei Pedagógiai Intézet Az irányítás feladatait az összevont intézményben egy igazgató, két igazgatóhelyettes és egyegy pedagógus továbbképzési és módszertani, pályaválasztási, valamint nevelési tanácsadói csoportvezetõ látja el. 4 A SZAKÉRTÕI BIZOTTSÁG TÖRTÉNETE A tanulási képességet vizsgáló szakértõi és rehabilitációs tevékenység mélyen gyökerezik a közoktatás rendszerében. Az ötvenes évek végén, valamint a hatvanas években a gyógypedagógiai áttelepítést a gyógypedagógiai intézmények igazgatói végezték a Megyei Tanács VB Mûvelõdésügyi Osztályának megbízása alapján. A Mûvelõdési Minisztérium a 166/1958.(M.K.16.) MM.sz. utasítása alapján Tájékoztatásul közlöm, hogy a 164/1961. (M.K.22.) MM. számú utasításban foglalt jogkörömnél fogva az Áttelepítõ Bizottság elnökévé igazgatót bízom meg. 5 3 Elõterjesztés a megyei tanácsnak a Nevelési Tanácsadó fenntartásának a Szolnok Városi Tanácstól a Megyei Tanácshoz történõ átadásáról 4 Elõterjesztés a Megyei Tanácsnak a Megyei Pedagógus Továbbképzõ Intézet, a Pályaválasztási Tanácsadó és Nevelési tanácsadó szervezeti összevonására, 49/1983. (XII.28.) számú tanácshatározat 5 Részlet a Megyei Tanács VB Mûvelõdésügyi Osztályának i körlevelébõl

17 18 GYÖKEREINK A késõbbiekben a gyógypedagógiai szakfelügyelõk is bekapcsolódtak az áthelyezési munkába. A Megyei Tanács VB Mûvelõdésügyi Osztályának Gyógypedagógiai Állandó Áthelyezõ Bizottságát 1974-ben hozták létre egy fõállású gyógypedagógussal, aki egyben bizottságvezetõ, áthelyezési szakfelügyelõ volt. Az áthelyezõ bizottság a megyei Nevelési Tanácsadó szervezeti keretében mûködött. A szakemberek mind a nevelési tanácsadásban, mind az áthelyezõ munkában részt vettek. Az áthelyezõ bizottság státusa a Megyei Pedagógiai Intézethez kerüléssel sem változott. A Mûvelõdési Minisztérium 1984-ben általános felügyeleti vizsgálatot tartott Szolnok megyében. A vizsgálat a Pedagógiai Intézet tevékenységét is érintette. A szakmai munka elismerése mellett kifogásolta a nevelési tanácsadó és az áthelyezõ bizottság egy szervezeti keretben történõ mûködtetését. Az ennek nyomán született fenntartói döntés ismételten hosszabb idõre meghatározta az érintett tagintézmények sorsát és jelentõs szerepet játszott a Pedagógiai Intézet további történetének alakulásában is. A megyei Nevelési Tanácsadót január 1-jén megszüntették. A megyei feladatellátást négy státus, illetve a bér átadásával és a mûködési költségekhez való hozzájárulás kötelezettségének vállalásával Szolnok Megye Tanácsa átruházta Szolnok városára. Az állandó áthelyezõ bizottság egyelõre a Pedagógiai Intézet szervezeti keretében maradt. A mûvelõdési miniszter a 102/1985. (Müv.K.4.sz.) MM. sz. utasításában meghatározta a pedagógiai intézetek munkakörét. Ezek közé a nevelési tanácsadást, mert az az évi (oktatásról szóló) I. tv. értelmében nem megyei feladat, nem sorolta be. A 34/1986. (VIII.26.) MT sz. a tanácsi mûvelõdési intézmények létesítésének, illetõleg megszüntetésének általános szabályairól szóló rendelet a nevelési tanácsadók létesítésének, mûködtetésének, illetve megszüntetésének jogát a városi jogú nagyközségi, illetve a városi tanácsok hatáskörébe sorolja. 1./ A Megyei Tanács a Minisztertanács 34/1986. (VIII.26.) számú rendelete alapján a Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet szervezetét módosítja, annak nevelési tanácsadói csoportját megszünteti. Határidõ: január 1. 2./ A Szolnok városban mûködõ nevelési tanácsadó intézményt meg kell bízni a helyi nevelési tanácsadói hálózat teljes kiépüléséig az ellátatlan területeken jelentkezõ feladatok elvégzésével. A feladatnövekedéssel együttjáró tárgyi és személyi feltételeket, az átkerülõ négy státus bérét, a vizsgálatok végzéséhez szükséges eszközöket, a mûködtetéssel kapcsolatos költségeket a Megyei Tanács VB Mûvelõdési Osztálya biztosítja. Szakmai felügyeletét a Szolnok Megyei Tanács VB Mûvelõdési Osztálya és a Szolnok Városi Tanács VB Mûvelõdési Osztálya együttesen látja el. 6 6 Elõterjesztés a Megyei Tanácsnak a Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet szervezetének módosításáról /1987. (X.9.) számú tanácshatározat a Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet szervezetének módosításáról

18 GYÖKEREINK 19 Egyidejûleg az Új szakmai feladatok elnevezésû címzett központi támogatási rendszer segítségével a megye megkezdte a városokban a nevelési tanácsadók létrejöttének szorgalmazását. Ezzel elkezdõdött egy decentralizációs folyamat, amely a lakóhelyi, illetve a lakóhely közeli ellátást szolgálta. Megyei intézmény híján a megyeszékhelyi nevelési tanácsadóra aránytalanul nagy teher hárult. A központi címzett támogatási rendszer megszûnése, a helyi fenntartók korlátozott lehetõségei, nem kevésbé szemléleti gondok vezettek oda, hogy a rendszer kiépülése megtorpant. Ezt a hátrányt napjainkig nem sikerült kiegyenlíteni. A gyógypedagógiai állandó áthelyezõ bizottságot 1989-ben Szolnok Megye Tanácsa megszüntette. Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértõi Bizottságként újjászervezte. Mûködését és gazdálkodását tekintve Szolnok város önálló gyógypedagógiai intézményéhez, a Liget úti Általános Iskolához integrálta. Hat státust és bért, a szükséges eszközöket és a mûködési költségeket a megye garantálta. A megszüntetve megõrzésrõl szóló tanácshatározat kimondta a bizottság szakmai önállóságát, valamint tisztázta a felügyeleti jogkört. A Megyei Tanács a mûvelõdési miniszter 15/1988. (VIII.1.) MM. számú rendelete alapján a Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet szervezetét módosítja, az intézetnél mûködõ és gazdálkodó Állandó Áthelyezõ Bizottságot megszünteti. Határidõ: január 1. A tanulási képességet vizsgáló szakértõi bizottság mûködését, gazdálkodását tekintve a tevékenységének megfelelõ szakirányú intézményhez, a Szolnok városban mûködõ Liget úti Általános Iskolához tartozzék. A szakértõi bizottság tárgyi és személyi feltételeit (az átkerülõ 6 státusz bérét, a vizsgálatok végzéséhez szükséges eszközöket, a mûködéssel kapcsolatos költségeket) a Megyei Tanács VB Mûvelõdési Osztálya biztosítja. A szakértõi bizottság szakmailag önállóan végzi tevékenységét. Felügyeletét az MTVB Mûvelõdési Osztálya látja el áprilisában tisztázatlan döntési mechanizmus keretében a szakértõi bizottság Szolnok város nevelési tanácsadójának szervezeti keretébe került. A 15/1988. (VIII.1.) MM rendelet bekezdésében biztosított jogkörömnél fogva a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértõi Bizottsággal kapcsolatban az alábbi döntést hoztam: A Bizottság elhelyezését bérleti jogviszony megszûnése miatt meg kell oldani. Az elhelyezés módjának tervezésével egyidõben mûködése mutatóinak (vizsgálati számok, azok megoszlása, foglalkoztatási mutatók, költségvetése elemei) áttekintésére is sor került. A bizottság munkája folyamatos, évközi megoszlása azonban egyenetlen, a vizsgálati számok és a tevékenységük adatai azt mutatják, hogy az év különbözõ idõszakaiban a kihasználás nem hatékony. A szakember ellátottságuk szinte mûködésük óta nem biztosított. 7 32/1988. (XII.16.) számú tanácshatározat a Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet szervezetének módosításáról

19 20 GYÖKEREINK iskolához való tartozásuk szakmailag kifogásolható úgy határoztam, hogy a Szakértõi Bizottság önálló szakmai csoportkénti mûködését, gazdálkodását tekintve tartozzon a Nevelési Tanácsadóhoz. A döntésem indokai az alábbiak: szakmai és gazdasági hatékonyság javítása. Kevesebb szakemberrel, jobb munkamegosztással magasabb minõségû szakmai munka valósulhat meg. Az átszervezés végrehajtásának megkezdését április 25. napjában határozom meg. Kérem, hogy a jelenlegi mûködési helyükrõl való átköltözést elõkészíteni, megszervezni és végrehajtani szíveskedjék az április közötti idõszakban. 8 A döntés azonban gyakorlatilag nem realizálódott, mert közben a Megyei Önkormányzat kötelezõ feladatainak ellátására 1991 júniusában létrehozta a Jász-Nagykun- Szolnok Megyei Családvédelmi és Gyógypedagógiai Szolgálatot. Ennek keretében nevelési tanácsadás valamint tanulási képességet vizsgáló szakértõi és rehabilitációs tevékenység mûködtetését kezdte meg ben a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet mint pedagógiai szakmai szolgáltató intézmény, valamint a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Családvédelmi és Gyógypedagógiai Szolgálat mint pedagógiai szakszolgálatokat ellátó intézmény vett részt a megyei közoktatási közszolgáltatásban. A pályaválasztási tanácsadást a Pedagógiai Intézet mûködtette. A Megyei Önkormányzat a két intézmény feladatrendszerét, mûködési módját és költségeit 1995-ben áttekintette. Megállapította, hogy a pedagógiai szakmai szolgáltatás a tevékenységet az érintettek körében általában a pedagógiai folyamat egészére vonatkozóan fejti ki, míg a pedagógiai szakszolgálat ugyanezt az érintettek esetében a speciális pedagógiai folyamatokra koncentrálja. Ezen indokok, valamint a feladatellátás költségtakarékosabbá tétele céljából megszüntette a Családvédelmi és Gyógypedagógiai Szolgálatot. A Pedagógiai Intézet szervezeti módosításával a nevelési tanácsadást, valamint a tanulási képességet vizsgáló szakértõi és rehabilitációs tevékenységet szakmailag önálló intézményegységek formájában a Pedagógiai Intézet szervezeti keretébe integrálta. A továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás csak tájékoztató jellegû részfeladatokkal maradt az intézet feladatrendszerében. A pedagógiai szakmai szolgáltatás a megyei önkormányzat törvény szerinti kötelezõ feladata. Ezt óta a Megyei Pedagógiai Intézet látja el, mely alapító okirata szerint többcélú intézmény, magában foglalja a pályaválasztási tanácsadó pedagógiai szakszolgálatot. A Pedagógiai Intézet az egész megye közoktatási intézményeire kiterjedõen, miniszteri rendelet alapján az alábbi területeken biztosítja a pedagógiai szolgáltatásokat: szaktanácsadással, szakértõi közremûködéssel segíti a nevelõ-oktató munka helyzetének feltárását, 8 Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Mûvelõdési és Népjóléti Iroda Vezetõjétõl szakértõi bizottság megbízott vezetõ, Szolnok

20 GYÖKEREINK 21 program-, tantárgy- és eszközfejlesztéssel segíti a nevelõ-oktató munka megújítását, információs központként biztosítja a szakma és az intézmények mûködésével kapcsolatos ismeretek gyûjtését, megyei szintû továbbképzéseket, versenyeket szervez, gondozza az oktatás fejlesztésére létesített alapítványokat, pályaválasztási tanácsadó pedagógiai szakszolgálatot mûködtet. A Pedagógiai Intézetnél 1991-tõl kezdõdõen jelentõs létszámleépítés történt, az intézmény költségvetése az elõzõ évhez képest 50 %-ára csökkent. Átmenetileg a szaktanácsadás is szünetelt. a pedagógiai szakszolgáltatás ugyancsak törvény szerint megyei önkormányzati kötelezõ feladat. A Családvédelmi és Gyógypedagógiai Szolgálatot a megyei közgyûlés 1991-ben hozta létre a tanulási nehézségekkel és beilleszkedési zavarokkal küzdõ gyermekek problémáinak feltárására, ellátására, illetve a többi gyermekkel együtt nem nevelhetõ, fogyatékos gyermekek kiszûrésére, beiskolázásának segítésére, fejlesztésére, rehabilitációs célú foglalkoztatására. E két intézmény feladatainak kapcsolódása, hasonlósága a közoktatási törvény pedagógiai szakmai szolgáltatásokra, illetve a pedagógiai szakszolgálatokra vonatkozó részeibõl is megállapítható. a feladatellátás költségtakarékosabbá tételére tekintettel szükséges egyrészt az intézmények alapvetõ feladatainak (alapító okirat), másrészt a feladatellátás szervezeti formájának meghatározása. A Családvédelmi és Gyógypedagógiai Szolgálat megszüntetése, a nevelési tanácsadás és a tanulási képesség vizsgáló szakszolgáltatások a Pedagógiai Intézet (mint többcélú intézmény) szervezeti keretein belül, önálló szakfeladatként kerülnek ellátásra. Amennyiben az összevont intézmény a késõbbiekben egy telephelyen mûködik, további létszámok takaríthatók meg az intézményegységeknél. Az intézmény-összevonást, az egy telephely kialakítását a szakmai indokokon túl a megyei könyvtár elhelyezéséhez elnyert címzett támogatás önrészének biztosítása is indokolja. (Magyar út 4., József A. út 40. értékesítése.) 9 A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyûlés megszünteti a Családvédelmi és Gyógypedagógiai Szolgálatot, a nevelési tanácsadás és a tanulási képességet vizsgáló szakszolgáltatás ellátását a Pedagógiai Intézet feladatává teszi. Határidõ: augusztus JNSZM közgyûlés Oktatási, Mûvelõdési és Sport Bizottság elõterjesztése a Családvédelmi és Gyógypedagógiai Szolgálat megszületésére, a nevelési tanácsadás és a tanulási képességet vizsgáló szakszolgáltatások Pedagógiai Intézet keretében történõ ellátására 10 Közgyûlési határozat

21 22 GYÖKEREINK 1995-ben tehát újjászervezõdött egy megyei, többcélú, közös igazgatású közoktatási intézmény, az alábbi intézményegységekre tagolódva. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet Pedagógiai Szakmai Szolgáltatás Nevelési Tanácsadó Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértõi és Rehabilitációs Bizottság Gazdasági Csoport MIT MUTATNAK A GYÖKEREK? A pedagógiai szakmai szolgáltatást, valamint a pedagógiai szakszolgálati feladatellátást a pedagógiai gyakorlat hívta életre. A klientúra a társadalmi pluralizáció fejlõdésével párhuzamosan szélesedett (fõként a szülõi részvétel). A pedagógiai szolgáltatások folyamatosan beépültek a közoktatás rendszerébe, jogszabályok által meghatározott feladatokkal és csak jóval késõbb az 1993-as közoktatási törvény jóvoltából meghatározott feltételrendszerrel. A pedagógiai szakmai szolgáltatás, valamint a pedagógiai szakszolgálat intézményeinek jogelõdjei Jász-Nagykun-Szolnok megyében gyakran egy szervezeti keretben, mégis egymástól szakmailag elszigetelten mûködtek. A rendszerelvû mûködés kialakulását a gyakori szervezeti változások kedvezõtlenül befolyásolták. A szakmai kompetenciák összemosódása, a megfelelõen strukturált intézményi szervezet hiánya sem tette lehetõvé a többcélú intézmény rendszerelvû mûködtetését. Hiányzott továbbá az a szemléletmód is, amely a rosszul értelmezett szakmai érdekekbõl épült falak lebontásához szükséges. A pedagógiai szakmai szolgáltatás és a pedagógiai szakszolgálatok mûködésének kereteirõl, intézményes hátterérõl elsõdlegesen mindig is gazdasági és csak másodlagosan szakmai szempontok mentén döntöttek a döntéshozók. A Pedagógiai Intézet története összefonódik a nevelési tanácsadás, a pályaválasztási tanácsadás, valamint a tanulási képességet vizsgáló szakértõi és rehabilitációs tevékenység történetével. Ezért már 1995-ös újjászervezésekor magában hordozta azt a lehetõséget, hogy komplex szolgáltatásai révén széles körû klientúrának szolgáltasson, illetve egy-egy célcsoport számára többrétegû szolgáltatást biztosítson. Másrészt magában hordozta azt a lehetõséget is, hogy a pedagógiai szakszolgálati feladatellátás és megyei rendszere kiépülését, mûködését szakmai és egyéb szolgáltatásokkal segítse.

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló: - különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, - a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/ ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022 e-mail: molnarpeter@pr.hu Tárgyalja: Oktatási, Sport és Kulturális Bizottság E L Ő T E R J E S Z T É S Újszász Város Képviselő-testület

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s a Közgyűlés 2006.szeptemberi ülésére

E l ő t e r j e s z t é s a Közgyűlés 2006.szeptemberi ülésére Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés Alelnöke 8885/2006. E l ő t e r j e s z t é s a Közgyűlés 2006.szeptemberi ülésére Tárgy: BKMÖ Kecskeméti Közoktatási, Szakszolgálati és Gyermekvédelmi Intézménye (Kecskemét)

Részletesebben

SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN

SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN Táskai Erzsébet 2010 KISKÖRÖS A Bárczi Gusztáv Módszertani Központ szervezeti felépítése Önálló intézményegységek Egységes Gyógypedagógiai

Részletesebben

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T M Ó D O S Í T Ó O K I R A T /2012. (10. 25.) sz. határozat 5. melléklete Dunakeszi Oktatási Központ 2120 Dunakeszi, Táncsics u. 4. Dunakeszi Város Képviselő-testülete jóváhagyta a Dunakeszi Oktatási Központ

Részletesebben

A pedagógiai szakszolgálati feladatellátás a Pedagógiai Intézet irányítása alatt

A pedagógiai szakszolgálati feladatellátás a Pedagógiai Intézet irányítása alatt A pedagógiai szakszolgálati feladatellátás a Pedagógiai Intézet irányítása alatt 2004-2011. Csibi Enikő szakszolgálati igazgatóhelyettes 2011.12.12 Változó törvényesség, állandó szakmaiság! Rövid történeti

Részletesebben

MEGSZÜNTETŐ OKIRAT. 5. A megszüntetésre kerülő költségvetési szerv megszűnésének ideje:

MEGSZÜNTETŐ OKIRAT. 5. A megszüntetésre kerülő költségvetési szerv megszűnésének ideje: 152/2004. (XII. 9.) MÖK határozat 2/A. sz. melléklete 2004. december 31-i hatállyal az államháztartásról szóló Nevelési Tanácsadó (OM azonosító: 200108) 8400 Ajka, Ifjúság u. 9. a.) A jogelőd megszűnésének

Részletesebben

... napirendi pont. 1.Az intézmény jelenlegi helyzete:

... napirendi pont. 1.Az intézmény jelenlegi helyzete: ... napirendi pont Az Oktatási és Kulturális Bizottság, valamint Dr. Kun András alpolgármester előterjesztése Javaslat A Nevelési Tanácsadó Gyermek és Ifjúságpszichológiai Központ módszerbeli és szerkezeti

Részletesebben

Felelős: Határidő: 2012. december 1. MÓDOSÍTÓ OKIRAT

Felelős: Határidő: 2012. december 1. MÓDOSÍTÓ OKIRAT 685/2012. (XI.29.) közgyűlési határozat Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elfogadja a Városi Nevelési Tanácsadó, Pályaválasztási és Logopédiai Intézet Alapító Okiratának módosítását 2012.

Részletesebben

Előterjesztés. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés szeptemberi ülésére

Előterjesztés. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés szeptemberi ülésére Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés Alelnöke 8495/2006. Előterjesztés a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére Tárgy: Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Előkészítő Szakiskolája

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére ELŐTERJESZTÉS a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére Tárgy: Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Előkészítő Szakiskolája, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat (Kiskunhalas)

Részletesebben

A szakszolgálati ellátás aktuális kérdései a jogszabályváltozás után

A szakszolgálati ellátás aktuális kérdései a jogszabályváltozás után A szakszolgálati ellátás aktuális kérdései a jogszabályváltozás után Szatmáriné Mályi Nóra 2010.11.13. Logopédia Feladata: (Kt. 36.) a beszédindítás, beszédhibák javítása, nyelvikommunikációs zavarok javítása,

Részletesebben

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 88., 90. és 92. -a, valamint a közoktatásról

Részletesebben

Terézvárosi Nevelési Tanácsadó és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat

Terézvárosi Nevelési Tanácsadó és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Terézvárosi Nevelési Tanácsadó és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat egységes szerkezetbe foglalt módosított

Részletesebben

Előterjesztés. A Benedek Elek Óvoda alapító okiratának módosításáról

Előterjesztés. A Benedek Elek Óvoda alapító okiratának módosításáról Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés A Benedek Elek Óvoda alapító okiratának módosításáról A Magyarország 2013. évi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV törvény tartalmazza az a települési önkormányzatok

Részletesebben

Alapító okirat A költségvetési szerv Neve

Alapító okirat A költségvetési szerv Neve Alapító okirat Berhida Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. (1) bekezdés g) pontja, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. -a,

Részletesebben

Az oktatási infrastruktúra I

Az oktatási infrastruktúra I Az oktatási infrastruktúra I. 2006. 10. 10. Magyarország megyéinek HI mutatói (2003) (Forrás: Obádovics Cs. Kulcsár L., 2003) Az oktatási rendszer vizsgálata: alapfogalmak SZINTEK (intézmények programok)

Részletesebben

Alapító Okiratot módosító okirat 2

Alapító Okiratot módosító okirat 2 Alapító Okiratot módosító okirat 2 Kippkopp Óvoda és Bölcsőde, Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2012. december 13. napján kiadott alapító okiratát az államháztartásról szóló

Részletesebben

Javaslat az Illyés Gyuláné Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítására

Javaslat az Illyés Gyuláné Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítására Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Tel.: (32) 312-570; (32) 417-255 Szám: 27983/2007. Javaslat az Illyés Gyuláné Óvoda,

Részletesebben

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT Nyilvántartási szám: K/31205/2/2009/II. MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 198 /1993. (II. 9.) sz. határozatával

Részletesebben

Ságvár Község Polgármestere 8654 Ságvár, Fő u / Fax: 84/ MEGHÍVÓ

Ságvár Község Polgármestere 8654 Ságvár, Fő u / Fax: 84/ MEGHÍVÓ Ügyszám: 326-28/2011. Napirend: Ságvár Község Polgármestere 8654 Ságvár, Fő u. 16. 84/380-013 Fax: 84/380-256 E-mail: polgarmester@sagvar.hu MEGHÍVÓ Ságvár, Som és Nyim községek képviselő-testületei 2011.

Részletesebben

Hunyadi János Gimnázium, Szakközépiskola, és Kollégium Alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben)

Hunyadi János Gimnázium, Szakközépiskola, és Kollégium Alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben) 56/2010.(II. 12.) csornai kt.h. 2. számú melléklete Hunyadi János Gimnázium, Szakközépiskola, és Kollégium Alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben) Csorna Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

A Makó-Belvárosi Református Egyházközség (6900 Makó, Kálvin tér 3.) református középiskola alapítását határozta el. A határozat száma: 12/a-2003.

A Makó-Belvárosi Református Egyházközség (6900 Makó, Kálvin tér 3.) református középiskola alapítását határozta el. A határozat száma: 12/a-2003. A Juhász Gyula Református Gimnázium és Szakképző Iskola ALAPÍTÓ OKIRATA A Makó-Belvárosi Református Egyházközség (6900 Makó, Kálvin tér 3.) református középiskola alapítását határozta el. A határozat száma:

Részletesebben

Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata

Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata Beled Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9.. /4/ bekezdésében foglalt felhatalmazása

Részletesebben

Szivárvány Óvoda Alapító okirata

Szivárvány Óvoda Alapító okirata Szivárvány Óvoda Alapító okirata - egységes szerkezetben a módosításokkal - Magyargéc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete és Sóshartyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

4.) Az alapítás éve: 1948. Az alapító szerv neve: Kaposvár Város Tanácsa Az alapító jogutódja: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata

4.) Az alapítás éve: 1948. Az alapító szerv neve: Kaposvár Város Tanácsa Az alapító jogutódja: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata A L A P Í T Ó O K I R A T Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, továbbá a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény alapján Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata a Bárczi Gusztáv

Részletesebben

A Decs Tesz- Vesz Óvoda Alapító Okiratának módosítása

A Decs Tesz- Vesz Óvoda Alapító Okiratának módosítása Az előterjesztés száma: 95/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs Nagyközség képviselő-testületének 2013. május 29-én, 18-órakor megtartandó ülésére A Decs Tesz- Vesz

Részletesebben

A Felső Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás. Egységes Pedagógiai Szakszolgálatának. ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetbe foglalva)

A Felső Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás. Egységes Pedagógiai Szakszolgálatának. ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetbe foglalva) A Felső Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás Egységes Pedagógiai Szakszolgálatának ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetbe foglalva) Hatályos: 2012. május 1. Bődi Szabolcs Társulás elnöke

Részletesebben

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T /2012. (10. 25.) sz. határozat 6. melléklete M Ó D O S Í T Ó O K I R A T Fazekas Mihály Általános Iskola 2120 Dunakeszi, Radnóti M. u. 29. Dunakeszi Város Képviselő-testülete jóváhagyta a Fazekas Mihály

Részletesebben

OM azonosítója: 031210. A tagintézmények, intézményegységek neve és címe: Létrehozásáról rendelkező. Közvetlen jogelődjeinek neve, címe:

OM azonosítója: 031210. A tagintézmények, intézményegységek neve és címe: Létrehozásáról rendelkező. Közvetlen jogelődjeinek neve, címe: A L A P Í T Ó O K I R A T A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, valamint az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény alapján Püspökladány Város Önkormányzata a Karacs Ferenc Gimnázium,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2007. augusztus 07- i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2007. augusztus 07- i rendkívüli ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. augusztus 07- i rendkívüli ülésére Tárgy: A Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola, valamint a Benedek Elek Napköziotthonos

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! 27. NAPIREND: Ügyiratszám: 1 /783-2/ 2011 ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2011. december 9 i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Megállapodás elfogadása a többi gyermekkel,

Részletesebben

Gárdonyi Géza Általános Iskola Alapító okirata

Gárdonyi Géza Általános Iskola Alapító okirata Gárdonyi Géza Általános Iskola Alapító okirata - egységes szerkezetben a módosításokkal - Magyargéc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete és Sóshartyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 47. sz. melléklet ALAPÍTÓ OKIRAT A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Szakmai tevékenységünk az elmúlt egy hónapban feladatellátási területenként

Szakmai tevékenységünk az elmúlt egy hónapban feladatellátási területenként Beszámoló a Református Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Debreceni Tagintézményének Hajdúnánási Óvodában 2015 januárjában végzett munkájáról Tartalom Rövid bemutatkozás... 3 A Hajdúnánási

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67. ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján az 1989. évben Budapest VIII. ker. Tanács VB. által létesített (alapított)

Részletesebben

40/2014. (V.28.) Öh. sz. Tárgy: a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét követő fenntartása és működtetése

40/2014. (V.28.) Öh. sz. Tárgy: a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét követő fenntartása és működtetése 40/2014. (V.28.) Öh. sz. Tárgy: a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét követő fenntartása és működtetése HATÁROZAT Képviselő-testülete megtárgyalta a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T 1. Az intézmény adatai 1.1.Az intézmény megnevezése A L A P Í T Ó O K I R A T a.) Hivatalos név: Bethlen Gábor Református Általános Iskola, Óvoda, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Nevelési

Részletesebben

A /2011.(V.25.) számú határozat 1/A melléklete 4-170/3/2011. ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás

A /2011.(V.25.) számú határozat 1/A melléklete 4-170/3/2011. ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás A /2011.(V.25.) számú határozat 1/A melléklete 4-170/3/2011. ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás Herend Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Herendi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 4-170/2/2011.

Részletesebben

Szakmai tevékenységünk az elmúlt öt és fél hónapban feladatellátási területenként

Szakmai tevékenységünk az elmúlt öt és fél hónapban feladatellátási területenként Beszámoló a Református Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Debreceni Tagintézményének Hajdúnánási Óvodában 2015 január-június között végzett munkájáról Tartalom Rövid bemutatkozás... 3 A Hajdúnánási

Részletesebben

Ikt.sz.: I. 2-97/2005. ELŐTERJESZTÉS. intézményrendszer működésének minőségirányítási programja évre című dokumentum módosítása

Ikt.sz.: I. 2-97/2005. ELŐTERJESZTÉS. intézményrendszer működésének minőségirányítási programja évre című dokumentum módosítása 1 / 5 Ikt.sz.: I. 2-97/2005. ELŐTERJESZTÉS Előadó: Dr. Debrey Attila Tárgy: Makó város önkormányzati közoktatási intézményrendszer működésének minőségirányítási programja 2004-2008. évre című dokumentum

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! 8. NAPIREND: Ügyiratszám: 1 /461-25/ 2011 ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2011. szeptember 16 i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívottak: Tapolcai Egységes Pedagógiai

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT amellyel Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde 2013. június 21. napján kelt, 2013. július 1-től hatályos alapító

Részletesebben

KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA

KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA Dunaharaszti Város Önkormányzata KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 1 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 8. (4) és (5) bekezdésében nyert felhatalmazás

Részletesebben

Előterjesztés. Monostorpályi Egységes Óvoda-Bölcsőde alapító okiratának módosítása

Előterjesztés. Monostorpályi Egységes Óvoda-Bölcsőde alapító okiratának módosítása Előterjesztés A 6. napirendi ponthoz Napirend: Előterjesztő: Monostorpályi Egységes Óvoda-Bölcsőde alapító okiratának módosítása a polgármester és az óvodavezető Előzmények: - Határozat- tervezet: az előterjesztés

Részletesebben

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T /2012. (10. 25.) sz. határozat 7. melléklete M Ó D O S Í T Ó O K I R A T Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola 2120 Dunakeszi, Garas u. 26. Dunakeszi Város Képviselő-testülete jóváhagyta a Bárdos Lajos

Részletesebben

KNER IMRE GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM Egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata

KNER IMRE GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM Egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata KNER IMRE GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM Egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata 1, 2 Törzsszám: 342087 Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 19/1998. (I. 29.) KT. számú határozata az államháztartásról

Részletesebben

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat a rendelkezésére álló dokumentumok alapján az 1891. évben nem megállapítható

Részletesebben

Gyermekvédelmi kedvezmények. Rendszeres kedvezmények számú táblázat - Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma

Gyermekvédelmi kedvezmények. Rendszeres kedvezmények számú táblázat - Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma 4.1.2. számú táblázat - Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma év Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma Ebből tartósan beteg fogyatékos gyermekek száma Kiegészítő

Részletesebben

ÉLTES MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA, DIÁKOTTHON, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY

ÉLTES MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA, DIÁKOTTHON, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRAT 1.1. Az intézmény neve: ÉLTES MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA, DIÁKOTTHON, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY ÉS PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház -

Magyarországi Evangélikus Egyház - Alapító okirata - módosításokkal egybeszerkesztett, a 2011. május 4-én kelt alapító okirat helyébe lép 1 - A Magyarországi Evangélikus Egyház Zsinatának 9/2011. (02.19.) évi határozatával megalapított

Részletesebben

FARKAS EDIT RÓMAI KATOLIKUS

FARKAS EDIT RÓMAI KATOLIKUS FARKAS EDIT RÓMAI KATOLIKUS SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM KESZTHELY Módosításokkal egységes szerkezeíbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT Eredeti alapító okirat kelte: 1991.07.11. 1992.06.18. 1994.06.03. 1997.09.01.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű)

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű) ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű) A Győri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény 4. (1) bekezdése,

Részletesebben

1. Az intézmény neve: Ságújfalu Körzeti Általános és Alapfokú Művészeti. 2. Az intézmény székhelye: 3162 Ságújfalu, Kossuth út 134.

1. Az intézmény neve: Ságújfalu Körzeti Általános és Alapfokú Művészeti. 2. Az intézmény székhelye: 3162 Ságújfalu, Kossuth út 134. Ságújfalu és Kishartyán Községek Önkormányzatainak Képviselő-testületei az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv., valamint a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény alapján, az általuk alapított

Részletesebben

BAKTAY ERVIN GIMNÁZIUM ALAPÍTÓ OKIRATA

BAKTAY ERVIN GIMNÁZIUM ALAPÍTÓ OKIRATA Dunaharaszti Város Önkormányzata BAKTAY ERVIN GIMNÁZIUM ALAPÍTÓ OKIRATA 1 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 8. (4) és (5) bekezdésében nyert felhatalmazás alapján

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Kippkopp Óvoda és Bölcsőde tagóvoda 8172 Balatonakarattya, Bakony utca 7.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Kippkopp Óvoda és Bölcsőde tagóvoda 8172 Balatonakarattya, Bakony utca 7. ALAPÍTÓ OKIRAT Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 66.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. február 13-ai ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. február 13-ai ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. február 13-ai ülésére Tárgy: A Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola alapító okiratának módosítása Előadó: Dr. Árpásy Tamás

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT Nyilvántartási szám: ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 200/1993. (II. 9.) határozatával jóváhagyott, a Budapest Főváros X. kerület

Részletesebben

Megszűntetett esetek száma a 18 év alatti védelembe vettek közül

Megszűntetett esetek száma a 18 év alatti védelembe vettek közül 4.1.1. számú táblázat - Védelembe vett és veszélyeztetett kiskorú gyermekek száma 4.1.2. számú táblázat - Rendszeres gyer év védelembe vett 18 év alattiak száma Megszűntetett esetek száma a 18 év alatti

Részletesebben

Terézvárosi Általános Iskola és Magyar-angol, Magyar-német Két Tannyelvű Általános Iskola, Pedagógiai Szolgáltató Központ

Terézvárosi Általános Iskola és Magyar-angol, Magyar-német Két Tannyelvű Általános Iskola, Pedagógiai Szolgáltató Központ B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Terézvárosi Általános Iskola és Magyar-angol, Magyar-német Két Tannyelvű Általános Iskola, Pedagógiai Szolgáltató

Részletesebben

Esélyegyenlőség: Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek: SNI gyermekek

Esélyegyenlőség: Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek: SNI gyermekek Esélyegyenlőség: Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek: SNI gyermekek Nagy Gyöngyi Mária Óvodapedagógiai konferencia - 2013. 04. 12.- Hotel Benczúr 1 Köznevelés A köznevelés közszolgálat, amely a felnövekvő

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Önkormányzat ALPOLGÁRMESTERE. : 1042 Bu da pest, Istvá n ú t. 14. /Fa x:+36-1 - 231-3141, +36-1 -231-3151

Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Önkormányzat ALPOLGÁRMESTERE. : 1042 Bu da pest, Istvá n ú t. 14. /Fa x:+36-1 - 231-3141, +36-1 -231-3151 Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Önkormányzat ALPOLGÁRMESTERE : 1042 Bu da pest, Istvá n ú t. 14. /Fa x:+36-1 - 231-3141, +36-1 -231-3151 e-ma il: msza bolcs@u jpest.hu ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület

Részletesebben

Tamási Áron Általános Iskola és Német Két Tannyelvű Gimnázium Alapító Okiratának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege

Tamási Áron Általános Iskola és Német Két Tannyelvű Gimnázium Alapító Okiratának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege 2/a. számú melléklet Tamási Áron Általános Iskola és Német Két Tannyelvű Gimnázium Alapító Okiratának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege (A Budapest Főváros XII. kerületi Önkormányzat

Részletesebben

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 30-án megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből.

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 30-án megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből. Kivonat: Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 30-án megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből. Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 85/2013. (V.30.) határozata

Részletesebben

Szinyei Merse Pál Gimnázium egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott félkövér dőlt jelöléssel szerepelnek)

Szinyei Merse Pál Gimnázium egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott félkövér dőlt jelöléssel szerepelnek) B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Szinyei Merse Pál Gimnázium egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott

Részletesebben

Társulási ülés 2012. december 11. 10. napirend ALAPÍTÓ OKIRAT

Társulási ülés 2012. december 11. 10. napirend ALAPÍTÓ OKIRAT ALAPÍTÓ OKIRAT A Jászsági Óvodai Intézménynek, mint a Jászsági Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Köznevelési Intézmény jogutód Intézményének a Jászsági Többcélú Társulás Társulási Tanácsa

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI- SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 2014. ÉVI HELYZETKÉPE

A PEDAGÓGIAI- SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 2014. ÉVI HELYZETKÉPE XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 A PEDAGÓGIAI- SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 2014. ÉVI HELYZETKÉPE EMPIRIKUS KUTATÁSOK EREDMÉNYEINEK ÖSSZEGZÉSE GASKÓ KRISZTINA

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2010.április 29-ei ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2010.április 29-ei ülésére GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2010.április 29-ei ülésére Tárgy: Javaslat a Montágh Imre Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola

Részletesebben

Terézvárosi Önkormányzat Óvodája Budapest, VI. Munkácsy Mihály u. 10.

Terézvárosi Önkormányzat Óvodája Budapest, VI. Munkácsy Mihály u. 10. B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Terézvárosi Önkormányzat Óvodája Budapest, VI. Munkácsy Mihály u. 10. Egységes szerkezetbe foglalt módosított

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 21-i rendkívüli üléséről.

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 21-i rendkívüli üléséről. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 3-11/2011/JT. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 21-i rendkívüli üléséről.

Részletesebben

HÉVÍZGYÖRKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA intézményi adatlapja (2011. október 1-jei adatok alapján)

HÉVÍZGYÖRKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA intézményi adatlapja (2011. október 1-jei adatok alapján) 1. sz. melléklet HÉVÍZGYÖRKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA intézményi adatlapja (2011. október 1-jei adatok alapján) 1. Intézményi adatok OM azonosító: 032842 Intézmény neve: Fenntartó neve: Napköziotthonos Óvoda

Részletesebben

SZEGEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA Egységes Gimnáziuma, Általános Iskolája, Óvodája, Pedagógiai Szakszolgálata ALAPÍTÓ OKIRAT

SZEGEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA Egységes Gimnáziuma, Általános Iskolája, Óvodája, Pedagógiai Szakszolgálata ALAPÍTÓ OKIRAT SZEGEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA Egységes Gimnáziuma, Általános Iskolája, Óvodája, Pedagógiai Szakszolgálata ALAPÍTÓ OKIRAT a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg 2 0 0 8. január 18.

Részletesebben

Derkovits Gyula Általános Iskola

Derkovits Gyula Általános Iskola B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Derkovits Gyula Általános Iskola Egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott

Részletesebben

HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA

HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA Dunaharaszti Város Önkormányzata HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 1 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 8. (4) és (5) bekezdésében nyert felhatalmazás

Részletesebben

PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK FEBRUÁR 12-I ÜLÉSÉRE

PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK FEBRUÁR 12-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 06-6-158/2009. TÁRGY: A MEGYERVÁROSI ISKOLA MŰKÖDÉSÉNEK ELEMZÉSE MELLÉKLET: E LŐTERJESZTÉS PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. FEBRUÁR 12-I ÜLÉSÉRE ELŐTERJESZTŐ: OKTATÁSI

Részletesebben

BENCZÚR GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA

BENCZÚR GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 19/a. sz. melléklet a / 2009. (IX.28.) számú határozathoz BENCZÚR GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése, az államháztartásról szóló

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezet)

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezet) ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezet) A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. (5) bekezdésében és az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. (1), (3) bekezdéseiben

Részletesebben

Szerkesztette: Varga Júlia. A kötet szerzői Hajdu Tamás Hermann Zoltán Horn Dániel Varga Júlia

Szerkesztette: Varga Júlia. A kötet szerzői Hajdu Tamás Hermann Zoltán Horn Dániel Varga Júlia Szerkesztette: Varga Júlia A kötet szerzői Hajdu Tamás Hermann Zoltán Horn Dániel Varga Júlia Kutatási asszisztens: Tir Melinda Olvasószerkesztő: Patkós Anna Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... III Ábrajegyzék...

Részletesebben

Tájékoztató. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének június 23-án tartandó ülésére

Tájékoztató. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének június 23-án tartandó ülésére Tájékoztató Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 23-án tartandó ülésére A tájékoztató tárgya: Az általános iskolák és középiskolák összevonásának eredménye A napirend előterjesztője:

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a nemzeti köznevelésről

Részletesebben

A szakszolgálati ellátórendszer támogatása TÁMOP 3.4.2.B.

A szakszolgálati ellátórendszer támogatása TÁMOP 3.4.2.B. A szakszolgálati ellátórendszer támogatása TÁMOP 3.4.2.B. A pedagógiai szakszolgálati tevékenységek (2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről) a) a gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás

Részletesebben

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Intézmény neve: Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 1. Általános felvételi eljárásban felvételi

Részletesebben

Előterjesztés Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése Népjóléti és Sport Bizottsága 2011. március 30-i ülésére. Tisztelt Bizottság!

Előterjesztés Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése Népjóléti és Sport Bizottsága 2011. március 30-i ülésére. Tisztelt Bizottság! Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Humán Fõosztály 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. Tel:72/ 533-800 Ügyiratszám:07-7/182-6/2011. Üi.: Dr.Takácsné Jászberényi Katalin Tárgy: Dél-Dunántúli Önkormányzati

Részletesebben

Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben

Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi

Részletesebben

Határidő: 2011. július 3. Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Dr. Imre László megyei főjegyző

Határidő: 2011. július 3. Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Dr. Imre László megyei főjegyző 116/2011. (VI. 23.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 2/A. (3) bekezdésében és a 93. (1) bekezdésében biztosított jogkörében

Részletesebben

a Tolna Megyei önkormányzat közoktatási intézményeket érintő intézkedéséről

a Tolna Megyei önkormányzat közoktatási intézményeket érintő intézkedéséről SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY a Tolna Megyei önkormányzat közoktatási intézményeket érintő intézkedéséről Készítette: Babus Ferencné közoktatási szakértő Szakértői igazolvány száma: 010094-02 Elérhetőség: 7940 Szentlőrinc,

Részletesebben

PERBÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ALAPÍTÓ OKIRAT ISKOLA

PERBÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ALAPÍTÓ OKIRAT ISKOLA PERBÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ALAPÍTÓ OKIRAT ISKOLA Perbál Község Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok és a Magyar Köztársaság 2008. évi CV. törvény 2..(2) bekezdése és a 4.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, június 25-i ülésére. Az előterjesztést készítette: oktatási referens

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, június 25-i ülésére. Az előterjesztést készítette: oktatási referens ELŐTERJESZTÉS Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, 2008. június 25-i ülésére Tárgy:Fejlesztő pedagógus alkalmazása Az előterjesztést készítette: Hum József oktatási referens Előterjesztő: dr. Kelemen

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 111/2011. (V. 26.) számú. határozata

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 111/2011. (V. 26.) számú. határozata ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT

A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT 1. A költségvetési szerv hivatalos neve: Fekete István Általános Iskola és Szakiskola A költségvetési szerv székhelye: 2230 Gyömrő,

Részletesebben

Alapító Okirat. 1. Költségvetési szerv neve: Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ

Alapító Okirat. 1. Költségvetési szerv neve: Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ Alapító Okirat 1. Költségvetési szerv neve: Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ 1.1. Rövid neve: Jakabszállás- Fülöpjakab ÁMK 2. Székhelye: 6078 Jakabszállás, Kun u. 2. 3. Tagintézménye:

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés Ecsegfalva Község Önkormányzat 010. május 31-én tartandó Képviselő-testületi ülésére Tárgy: A 011/01. tanévben indítható iskolai osztályok, valamint napközis csoportok számának meghatározása

Részletesebben

75/2009. (VI. 18.) Kgy. határozat. Mohács Város Önkormányzata és a Baranya Megyei Önkormányzat pedagógiai szakmai együttműködési megállapodása

75/2009. (VI. 18.) Kgy. határozat. Mohács Város Önkormányzata és a Baranya Megyei Önkormányzat pedagógiai szakmai együttműködési megállapodása 75/2009. (VI. 18.) Kgy. határozat Mohács Város Önkormányzata és a Baranya Megyei Önkormányzat pedagógiai szakmai együttműködési megállapodása 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja a Baranya

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 5. Jogszabályban meghatározott közfeladata, szakágazati besorolása:

ALAPÍTÓ OKIRAT. 5. Jogszabályban meghatározott közfeladata, szakágazati besorolása: ALAPÍTÓ OKIRAT Arnót község Önkormányzati Képviselő-testülete és Sajópálfala község Önkormányzati Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról

Részletesebben

Mell.: 2 db kimutatás ASZKGYSZ beszámolója

Mell.: 2 db kimutatás ASZKGYSZ beszámolója Csanádpalota Város Polgármesterétől 6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10. Telefon: 62/263-001 Fax: 62/263-105 731/2013. Tárgy: Az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 75/2012. (V. 23.) számú

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 75/2012. (V. 23.) számú ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata

Részletesebben

JAVASLAT. intézményi alapító okirat módosítására

JAVASLAT. intézményi alapító okirat módosítására PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY UTCA 35. (06-3) *460-55 FAX: (06-3) 460-98 Szám: - 6/05. A határozat meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel! JAVASLAT intézményi alapító okirat

Részletesebben

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2009. november 27-i ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2009. november 27-i ülésének jegyzőkönyvéből Szám: 2-7/2009. K I V O N A T a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2009. november 27-i ülésének jegyzőkönyvéből A Tolna Megyei Közgyűlés 98/2009. (XI. 27.) közgyűlési határozata intézményi alapító okiratok

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÓ OKIRAT ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÓ OKIRAT Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Bárczay Anna Városi Óvoda 2012. július 13. napján kiadott, 86/2012.(VII.13.) számú önkormányzati határozattal elfogadott

Részletesebben

Vas Megyei Pedagógiai Szakszolgálat

Vas Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Vas Megyei Pedagógiai Szakszolgálat A Vas Megyei Pedagógiai Szakszolgálat alakulása A korábbi széttagolt és hiányos intézményi hálózat alapjain kellett létrehozni, képlékeny jogszabályi környezetben, a

Részletesebben