Helyi Esélyegyenl ségi Program. Tiszavasvári Város Önkormányzata július 17.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Helyi Esélyegyenl ségi Program. Tiszavasvári Város Önkormányzata. 2013. július 17."

Átírás

1 Helyi Esélyegyenl ségi Program Tiszavasvári Város Önkormányzata július 17. 1

2 Tartalom

3 (HEP) Bevezetés törvény n- Önkorm r okat. y más 1 intézmények m. A település bemutatása A város földrajzi elhelyezkedése: kelet- g- - - A t y- 1 3

4 - - - ár z A település történeti bemutatása: e- volt - - e a lések neve illetve a város elnevezése. 4

5 á- -ig kellett várnia. A város településszerkezete: gazgatás - szakasza - e- - a- a Ar - -amely so -valamint az Természeti adottságok: ltozatos természeti t- é ztatásra. A város minimál n- - - Fehér-szik r - 5

6 - nö - - á- Vadászturizmus i közve e- z l Horgászat, halászat 8 km- - - a - - ter r- - a- város számára. 6

7 Gazdasági helyzet: á- a - etetlen. Az ázások e- t. tevékenység. - - á- e- Infrastruktúra: Közlekedés, út- és vasúthálózat k ri megkö as ek száma. le r- - a- - - ö- - etett. Ugyanakkor a nem ezett - - az északi nyomvonalvezetés esetén - 7

8 -re. Zrt Ennek e tása. - Turisztikai infrastruktúra mint ára. y- Kemping és az Ifjúsági tábor k- - tvonal is érinti a vá- Szikra Vadásztársaság e A Vasvári Pál Múzeum gteki A zenei életet gaz - és köz- intézményeinkben - e- akos n- - Ú i- ang - r tevékenysége -más szervezetek l- o- - 8

9 Értékeink, küldetésünk Helyzetelemzés: Az északkelet-magya ak m á- a országos átlag alatti keresetek. Alapelveink: Szolidaritás mi n- Méltányos és rugalmas bánásmód n- a ö- -. 9

10 Célok A Helyi á szegregá t- A köznevelési intézményeket vel z intéz-. A elyzetelemz él neves esélyegye a- a tele ttekinteni zzáféré eltárni az ezeken a te ke á azokat a r azok forrásigényét és végre tartalmazza. A elmoz- az szem-. el g- - 10

11 A Helyi Esélyegyen elyzetelemzése (HEP HE) 1. Jogszabályi háttér bemutatása 1.1 g- n- tor é- n fo o- k- t- 1.) A gyermekjóléti, gyermekvédelmi személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybe- szóló 6/2013.(III.25.) számú rendelet: y- Tiszavasvári Többcélú Kistérségi Társulás Rakamazi Gondozási Központja Tiszavasvári Többcélú Kistérségi óléti Szolgálata Tiszavasvári Többcélú Kistérségi Társulás Tiszalöki Szociális Szolgáltató Központja e- Tiszavasvári Többcélú Kistérségi Társulás Tiszavasvári Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központja z- személyes gondoskodás formáit. 11

12 ellátásokat az önkormányzatok alk személyes gondoskodás körébe tartozó térítési díjak rendeletbe foglalásával kapcsolatos felhatalmazás változása teszi szükségessé. - - á- A Tiszavasvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa Tiszavasvárit jelölte ki. akat alkotására az intézményi, vagy az önkormányzati társulások lesznek jogosultak. ítési díjakról szóló 7/2013. (III.25.) számú rendelet: Ezen kormány- Tiszavasvári Többcélú Kistérségi Társulás Rakamazi Gondozási Központja Tiszavasvári Többcélú Kistérségi Társulás Ti Tiszavasvári Többcélú Kistérségi Társulás Tiszalöki Szociális Szolgáltató Központja Tiszavasvári Többcélú Kistérségi T Tiszavasvári Többcélú Kistérségi Társulás Tiszavasvári Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központja A r- lléklete tartalmazza. a A Tiszavasvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a Tiszavasvári városát jelölte ki. akat. alkotására az intézményi, vagy az önkormányzati társulások lesznek jogosultak. 12

13 3.) A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 17/2012. számú rendelet: r-. nkormányzati támogatásról szóló 16/2009. (IV.27.) Kt. számú rendelet: Az a ren- tartalmazza a- lléklet tartalmazza. 13

14 társulás vagy többcélú kistérségi társulás azoknak az ellátásoknak a vonatkozásában alkot rendeletet melyek tekintetében gyermekjóléti, gyermekvédelmi ellátást nyújt. Ezt Az iskolák, óvodák, nem gyermekjóléti-, hanem oktatási-, nevelési intézmények az oktatási- é- e- 14

15 2. Stratégiai környezet bemutatása gramokkal e- m- ros Közlekedési Koncepciójával - Kulturális Koncepcióval á- m- - V. RÖVIDTÁVÚ FEJLESZTÉSI IRÁNYELVEK (1 éven belül) 1. Általános irányelvek: á- 2. Tiszavasvári Város Önkormányzata és további fejlesztésével az alábbi célokat kívánja elérni: - onatkoz an. - - zési keretösszeg fokozatos növelése e- l- - 15

16 - e- e- - felhasználóközpontú könyvtár - o- o- - Óvodások, általános iskolások és középiskolások számára - a követ- korosztálynak. - k Az önkormányzat - r- - - tárgyi ré

17 - - a a- - Csontváry- - nt s- o VI. KÖZÉPTÁVÚ FEJLESZTÉSI IRÁNYELVEK - - az intézmények tárgyi á- - elév n

18 - - - a városi ALAPELVEK az Önkormányzat anyagi - e- közéleti m- get teremtsen az általános- s- l- z- y- yaránt. g- - 74/2013. (III.21.) Kt. számú határozatával elfogadott közép és hosszútávú vagyongazdálkodási terve e- s- 18

19 A lakásállomány - - ások e A lakásállomány - - e- a Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció - á- s- I. A szolgáltatástervezési koncepcióról e- s- k- á- a ö- 19

20 t- é- Ennek következtében az értékelés a Tiszavasvári Bölcs g- e- -. A fel véleményezteti ának elfo- Önkormányzatunk bizonyos szolgáltatásait társulás formájában biztosítja - r- s- a- az ellá- á- zati - - II. Az - Tiszavasvári Város Önkormányzata az alábbi szociális alapszolgáltatásokat köteles biztosítani

21 3 Tiszavasvári Többcélú Kistérségi Társulás Egészségügyi és Szolgáltató Központján (rövidített nevén: TITKIT SZESZK) étkez- ó szol- és a fogyatékosok otthona. e- egítségnyújtás. a gyermekjóléti szolgáltatás, a családok átmeneti otthona. gy Egyesülete (rövidített nevén: TELSE) a szenvedélybetegek közösségi ellátása. -ig - - y- szenvedélybeteg nappali ellátása fogyatékos személyek nappali ellátását a - á- TELSE-Szociális Szolgáltató elnevezéssel. k- - t- A szociális foglalkoztatás keretében g- ztése történik. - - ésér n- é- át - e- - 3 a- 21

22 - é - Az évi III. tv. (Szt.) szerint Az évi XXXI. tv. (Gyvt.) szerint Alapellátások e Szakosított ellátások január 1- amint a fogyatékosok nappali ott- tségnyújtás szintén állami feladat. 22

23 Az évi III. tv. (Szt.) szerint Az évi XXXI. tv. (Gyvt.) szerint Szakosított, ill. szakellátások s- - n- - - k- - t- - o- - t- - t- A hatályos jogszabályo - ellátási formák nkormányzati r- - étkeztetés x O - O - O - # + - na # # - e- x # 23

24 - # - O - Fogyatékos X + - Fogyatékos X X + - O - O - O - Fogyatékos személyek O - alan személyek O O - O Jelmagyarázat: + van o nincs x ellátási kötelezettség nélkül biztosított III. Helyzetelemzés III.1. ételér. Településünk állandó népessége -én a- e- - n- l- 24

25 á- A mentális s- A lakónépesség kor és nem szerinti megoszlása (2012. január 1.-i adatok): Korcsoport: év Összesen: t- mint a fogyatékos személyeket. III.2. Az k e- r- á- - 25

26 III.3. településünkön a fiatal kor- aránya - t- n- - - z- g évesek száma m- - - r- III.3.1. isko- mény. A jogintéz- yanyagot illeti. tíz igazolatlan óra után kell jeleznie a jegyz - kezdetben végzéssel, míg a jelenleg hatályos szabályozás szerint tájékoztató levélben - tájékoztatja az iskoláztatási támogatásra (családi pótlék) foglalkozást ggesztését - az ötvenedik igazolatlanul mulasztott óra után - t- nt a gyermeket árást. -e. - 26

27 e- szerint költötte el az összeget és számolt el vele március 3-tól lépett hatályba rmány- ogatás össze ese z- iskoláztatási ltetését. A g- intézm á- e- e- atott. n- a 2012/13- e- n- t- á szeptember 01. napjától azonban, amennyiben jelzés érkezik az isk en közoktatási intézménybe beiratkozott tanuló 50 órát mulasztott (életkortól függetlenül), úgy a tárnál. A fo- 27

28 A szüneteltetés idejére a jogosult semmilyen formában nem kapja vissza az iskoláztatási támogatás összegét. részlete- i év lezá- á- l- 0-5 óra közötti igazolatlan hiányzás esetén az újbóli folyósítást a jogosult részére. Amennyiben a tanuló többet mulaszt 5 óránál a szüneteltetés továbbra is folytatódik egészen a tankötelezettségig, illetve amíg köznevelési intézményben tanulmányokat folytat. Az addig nem folyósított összeget semmilyen formában nem kapja vissza a család. álat (legtöbb esetben ) eredményeként, amennyiben a tanuló 5- g a felfüggesztés szüneteltetésre való átváltoztatása végett megkeresi a Magyar Államkincstárt, és a kincstár döntése után életbe lépnek a fent leírt szüneteltetésre vonatkozó szabályok. Amennyiben 5, vagy annál kevesebb órát hiányzik, úgy kétféle eset lehetséges o- gá össze r é III.3.2. Az iskoláztatási tám á- óvodáztatási támogatás - a- a 28

29 - -e a gyermekre. A e- - eni támo- e évben ennek a támogatási formának a költségvetési kerete tervezésekor csak találgatni lehetett az igénylés mértékét. A betervezett eft került felhasználásra. Össze- Akkor azonban csak a második félévvel kellett számolni, míg 2010-ben már az évi kétszeri támogatással kellett tervezni. A 2010-es évben 2000-eFt keret került megállapításra a költségvetésben. -eft lett felhasználva. -Ft (20.000,- -Ft (10.000,-Ft) pénzbeli támogatásban. Az óvodáztatási támogatás 100 %-os állami támogatottságú ellátás. l- A szolgál nyek. r- roma népesség t- - - a- -os megyei átlagnál - m- n- n- á- - e- r évben az úgynevezett Pilot program keretében deszegregációs munkacsoport alakult id szakos jelleggel áprilistól - - (Cigány Kisebbségi Önkormányzat, Tiszavasvári város Polgármesteri Hivatala, általános iskola, oktatási és integrációs szakemberek közre- szegregáció kérdését, és keresett megoldásokat a szociális, kommunikációs, oktatási területeket mber segítette a munkát. A csoport munkájának eredményeként deszegregációs anyagot készített. 29

30 Ezek mellett évek óta folyamatos lelkes munka - folyik az egítségével. Fentiek alapján megállapítható, hogy településünk legsúlyosabb szociális problémája a cigányság -piaci eszközökkel együtt lehet orvosolni, a szociális ellátórendszer csak a problémák kezelésében nyújthat segítséget. III.4. szegmense a jövedelmekben fogható meg s- - - e- átlag kétszere- - gyes- i- - legstabilabb és legnagyobb foglalkoztatójának évben az önkormányzat l- l- - l- - l- - e- - r- önkormány- - a á- á- z- - - o- e- e- 30

31 l- III.5. fogyatékos emberek szám - test an. e- testi fogyatékosok teszik ki é- - IV. A település szociális ellátórendszerének bemutatása Az alábbi ellátórendszer a Tiszavasvári Többcélú Kistérségi Társulás 30-ig áll fenn. -testület 85/2013. (IV.04) számú határozatával jóváhagyta a Tiszavasvári Többcélú Kistérségi Társulás szóló 18/2013. (II.19.) számú határozatát. A 142/2013. (V.30.) Kt. számú határozattal módosított 111/2013.(V.09.) Kt. számú határozatban döntés született arról, hogy a korábbi kistérségi intézmények a Tiszavasvári Többcélú Kistérségi Társulás déje - jogutódlással való kirattal két intézményt hoz létre a Tiszavasvári Szociális-, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgáltató Központot, valamint a k a településen a korábbi intézményi feladatokat továbbra is ellátják. IV.1. Tiszavasvári Többcélú Kistérségi Társulás Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központja (a továbbiakban: TITKIT SZESZK) IV és szakellátás ékenységi f szeptember 1- gnyújtás, családsegítés, nappali ellátás ichiátriai közösségi ellátás az önkormányzat fenntartásából a TITKIT fenntartásába került át. (Id ó- finanszírozás nehézségeinek, illetve a központi finanszírozás hiányának következtében a pszichiát- - Tiszavasvári Város Önkormányzata Rakamaz Város Önkormányzata Tiszalök Város Önkormányzata Tiszadob Nagyközség Önkormányzata Tiszanagyfalu Község 31

32 Önkormányzata Tiszadada Község Önkormányzata Tímár Község Önkormányzata, Szabolcs Község Önkormányzata, Szorgalmatos Község Önkormányzata, Tiszaeszlár Község Önkormányzata TITKIT Tiszavasvári Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központja TITKIT Tiszalöki Szociális Szolgáltató Központja TITKIT Rakamazi Gondozási Központja - k- Intézmény Szolgáltatás Ellátási hely Ellátási terület szolgáltatás ek otthona étkeztetés g- szolgáltatás fogyatékos személyek otthona á- 38. sz. á- étkeztetés g- á- á- a- gazgatási ter lete házi segítségnyújtás a- aesz 32

33 támogató szolgáltatás isza i- családok átmeneti ottho- na á- étkeztetés g- l- szolgáltatás z- s- z- gyermekek l- s- s- sz. é- te á- g- étkeztetés szolgáltatás gyermekek átmeneti gondozása (önálló helyettes szü- l- t 33

34 a- i- A Tiszavasvári Többcélú Kistérségi Társulás ellátja még az alábbi feladatokat: Mint ahogyan az önkormányzat életében is, az önkormányzati, ill. önkormányzati támogatású kis- kkentési intézkedései: e Ft tt meg. 2. Üzemanyag megtakarítás z- 40 e Ft 3. Gyógyszerfelhasználás k esetek kivételével az - 4. Munkarendváltozás intézke- Ezen intéz a- 5. Szakmai létszám biztosítása r- e- - A fenti intéz eményezték. 34

35 A nem állami szervezetek (civilek, egyhá í- - l- ól ismerik a helyi igényeket, így olyan szolgáltatásokat képesek létrehozni, amelyek nem tartoznak az agálnak, a helyi társadalom értékrendjét fedik le, jelenít ódóan gyenge az önérdek- Szerepvállalásuk többféle módon valósulhat meg: Teljes mértékben azonban nem tudnak függetlenedni az állami, önkormányzati szférától, mert anyagi forrásaik bizo t általában költségvetési támogatásokból igyekeznek biztosítani, illetve pályázati forrásokból egészítik ki azt. - - a TITKIT látja el fenntartóként a TITKIT SZESZK-en - mi el - l r- ntot az intézményfenntartá Településünkön jelen vannak azok az egyházi, illetve nonprofit szervezetek (nem állami fenntartók), amelyek tevékenységükkel önkormányzati feladatokat válthatnak, illetve egészíthetnek ki. Ilyen a (székhelye: 4400 Nyíregyháza, László u /1.), amely nonprofit nem állami fenntartó a Kézfogás Szociális Szolgáltató Központ (székhelye: 4440 Tiszavasvári, Dózsa Gy. u. 33. sz.) vegyes profilú intézményen keresztül biztosítja az alábbi ellátásokat: A gyermeke

36 t -ig volt g- - é- kivizsg a- y- - evé adatok, kutatások áttekintése, adathiányok kimutatása 36

37 3.1 Jövedelmi és vagyoni helyzet a i események -tal e- a - á az e- t a k- - száma - Demográfiai adatok korosztályi bontásban, térségenként, járásonként - - etre

38 - - - Az iskolai végzett s évi évi a s- et á e- - - n- k természetesen egymás a év köz r- z. melléklet é- 38

39 Öregedési index (%) A gyermekko az országos átlagnál 3. s é- -es évekre közé teszik. A roma lakosság életkori összetétele lé- mláláskor a - - lálá - a- - á- 39

40 lakosságának Ugyanakkor lakásfenntartási támogatás- - é- - k t- e- roma 3.2 Foglalkoztatottsá -piaci integráció A ellékleté önkormányzat a tv- n i - a) foglalkoztatottak, munkanélküliek, tartós munkanélküliek száma, aránya - - ami a alamint az l- va - a- a gyermekvállalást köve- m- - é- - a- 40

41 - l- - a- szerezni. - zközöknek emélyek aktivitásának növelése z - - o- -ra esett vissza. - - z- melynek következmén y- - enek. n-. - l- t. 5 Forr

42 férfiak összesen l- - snak k e- száma - t- e az Önkormányzatnak. 42

43 b) g- -re - -. Az. A c) közfoglalkoztatás n- - á- o- - á- n- állami - t- - - á- - - s ktelem 6 - l- 6 Forrás 43

44 á- e- d) e- ti amely a várost érinti - valamint -. végzi. A t- - ngos in- A - Zrt. is - 44

45 e) a - á- az önkormányzat közfoglalkoztatá foglalkoztatását. a tavalyi év folyamán a lkalmazását. f) - t- - - ö- g- á- a- számára. 8 A - - e- á- - - személyek számára - e- g) k- é- á- l- é- 8 Forrás - 45

46 te l- h) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén 3.3 Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások, aktív korúak ellátása, munkanélküliséghez kapcsolódó támogatások - e- - az tva - á- azaz az tv. szerint a. feltételeinek a megteremtése. - a és ellátások - a- l- orisága szerint - - z- - lakásfenntartási támogatás - átmeneti segély - temetési segély köztemetés - részére a rendszeres szociális segély. 46

47 jegy- támogatást kell- összegének 90%-át (2013. évben: ,- Ft) és vagyona nincs. egészségügyi szolgáltatásra való jogosultsága utazási kedvezményre e- n- -a (2013. évben: ,- Ft.). Rendszeres szociális segélyt t- - - z- - é- gfelel i ,- Ft - Ft és - szere ,- Ft 3.4 Lakhatás, lakáshoz jutás, lakhatási szegregáció - g- a- 47

48 a) bérlakás-állomány 9 z- A lakásállomány - - r- z- Az önkormányzat - nkormán s - l- b) szociális lakhatás - n- omfort- a- 48

49 c) - Az önkormányza - - öt é e- - va. d) é n- tézet n- g- A lakásfenntar n- Ezen támogat - e) eladósodottság t 49

50 f) bemutatása a- - z- A közüzemi szolgáltatások közül az energiaellátás a vá 100%- - december 31-ig az önkormányzati - é- rgalmatos Közs - s ü- - a- emutatása részében en használatába adott kommunális szolgáltatások: - - z- - -tól a a- -Alföldi Környezetgazdál- - g- 50

51 3.5 Telepek, szegregátumok helyzete a) - b) m- halmozottan, c) -vagy roma em- y- ontos adatokkal a ében nem rendelkezünk helyzet 3.6 Egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés a) 11 a- is. a- - gyermekorvos és 3 fogorvos. - - rt itás a lakosságszám a 11 o- 51

52 Szakma megnevezése jelenlegi szakorvosi óraszám (heti) jelenlegi nem szakorvosi óraszám (heti) fizioterápia orr- at 6-8 Összesen: r- - történik a kifizetés. Betegforgalom Szakma Eset Beavatkozások szám Összes pontszám zet- -orr-gégészet -orr- - il - -orr- sor 52

53 sz - b) khez) való hozzáférés az - s- élet- lét. a- r százalék méréseket végeztek a ve igyekeztek á- - Az c) Fizioterápia - záltal az önkormányzat A gyógytorna - 53

54 d) közétkeztetés - - e- - Az étla k a gyerekek. - l- k a gyerekek. e) 13 ásai az állami vállalatok - t- i gaz - -. á

55 1.Tiszavasvári Sportegyesület ak r- k- r- - zakosztály ik. 2. Tiszavasvári Sport klub - - á Ronikum Röplabda Klub Sport Egyesület - - tornák s - á- 55

56 4. Tiszavasvári Shotokan Karate-Do Sportegyesület á Alkaloida Lombik Horgász Egyesület A Városi Sportközpont feladatköre és fejlesztési irányelvei - e- á- rtolási l - gramok számára

57 A városban található sportlétesítmények Létesítmény kimutatás Száma Szabadtéri sportlétesítményei: ké m

58 f) A - nkormányzata n- l- o- - á- vagy mélyszegény romák. g) megsértése a szolgál- h) zségügyi ellátórendszer keretein belül 3.7 Közösségi viszonyok, helyi közélet bemutatása a) Városi Televízió Az i e- 58

59 kat. Vasvári Hírmondó 14 osság széles á- é-. Találkozások Háza 15 z- szolgáltatások m e- és komol - - ényeknek. Ezen k - megfelelni. o- e- Városi Könyvtár 16 r- ege -ra z- e

60 l- - - á ö- - -én nyitotta - ázati öss k- o- - z- y- ervezzenek valamennyi korosztály számára. a- Vasvári Pál Múzeum o i- -. régészeti feltárások alkalmával e orá - - e- 60

61 - n- lnak. - - á- önkormányzati 18 a e- r- a- s- ll Civil Ház 19 H a- n- b) ikai konfliktusok és kezelésük) - az á- z- i

62 c) ület 20 á- n- y- Magyar-Roma-Maxima Tiszavasvári Egyesület 21 é- e- Magyar Vöröskereszt Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szervezetének Tiszavasvári Területi Szervezete 22 a é- önkén- Az általános- s- - önkéntese fel - - n- z n- 62

63 3.8 A roma nemzetiségi önkormányzat célcsoportokkal kapcsolatos esélye partnersége a települési önkormányzattal önmaga feloszlatá- mely - o- A 8 általános iskolai végzettek számának növelése 63

64 demográfiai trendek stb.) é- e- -ig a. álta á ének- e tséggel Az integrált nevelés- n- á- a oktatási intézmény o- ak voltak l az iskola á szintén l önkor 23 és nevelést. A város illetékess i- - é e- - -nevelése. 64

65 - övekszik a r- t- - -es nevelési évre - náltsága 99%. o- gondozási díja. - e- - - Változó azonba o- gyermekek családi háttere, szociális, mentális és kulturális helyzete heterogén összetételt mutat elvárásoknak kell megfelelni. k- A 2011-es gondozási-nevelési évben az ellátott gyermekek - - -a veszélyezte - dés gyermekek egészségvédelme érdekében a térségben is egyedülálló szolgáltatásként egy úgynevezett sószobát alakítottak ki. egy érdekes játszószoba, ahol betegségmeg- szolgáltatást is nyújtanak a gyermekek számára. A szolgáltatás célja l- Regionális Módszertani Központok o- másodlagos prevenciós tevékenységhez tartozik. prevenció és korrekció is egyben. 65

66 A prevenció eredményességének feltétele en is A kapcsolattartás módja: : k- - s- - Jel a- Gyermekélelmezés /2002 számmal a- 100 adagszámban engedélyezte az ÁNTSZ 2007-ben 150 adagra o- - rendszeres étkezést biztosító, szervezett élelmezési ellátásra vonatkozó táplálkozás-egészségügyi ajánlás t- 66

67 - Térítési díj csak az étkezésért állapítható meg térítési díj A személyi térítési díjat sz- - - A térítési díjra vonatkozó új szabályozás a fenntartóra bízza annak eldöntését, hogy él-e a jogszabály - térítési díjat, tehát minden önkormányzat és fenntartó maga dönthet ebben a kérdésben. -gyermek programok 2011-ben - farsang; - n a Föld Napja; - Anyák Napja; - Családi Nap; Karácsonyi ünnepség; - - o- - zenebölcsi elnevezéssel csoportos programok; - bábszínház látogatás ekekért l- i- 67

68 á-. : - A többcélú kistérségi társulások jogszabályváltozás miatt a város Képvise testülete 85/2013. (IV.04) számú határozatával jóváhagyta a Tiszavasvári Többcélú Kistérségi Társulás ározatát. é- z- Tiszavasvári Szociális- am továbbra is ellátják. Óvodai ellátás: 24 z a. Az n é-. A két - -es öznevelés- 68

69 - szerint végzi. - z- gyermek- s- l- - o- l- é- Az intézmény a n - é- ak a gyerekek változatos e- - foglalkozáson vesz szeptember 01- törvénynkt. 8. (2) A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét - azokra a gyermekekre vonatkozik, akik 2011-ben születtek és augusztus 31-ig betöltik a 3. életévüket. Lehetséges felmentést kapni a 3. Fentiekre tekintettel városunkban szükségessé válik az óvoda Forrás Forrás 69

70 Általános iskolai oktatás: 27 n- t s- - o a ma- - - és - -a

71 e- z- ányos s ta- - á- - 71

72 z- k- a- - n- - r

73 Középfokú nevelés:

74 y- e- - - Tiszavasvári tankerület átás e- 74

75 éve a tan g mint - a- 75

76 ámainak. é- 76

77 - - - á- k száma. 77

78 - - e vesz részt. 78

79 k- - r- A szak 79

80 a) v lakhatási helyzete -as év d- -át teszi ki. Ahogy az a Szociális Szolgáltatásszervezési Konce olvasható, r- - é- e- A - 80

81 A 2011/2012-es tanév iskola-egészségügyi munkája számokban: Beszámoló szempontjai Iskolákban gondozott tanulók száma (beíratottak száma) Magiszter T.vasvári Vasvári Pál Váci Mihály Általános Iskola Tiszavasvári Összesen: Alapítványi Általános Általános Gimnázium Szorgalmatos Középiskola, Általános Iskolák Iskolai Tagintézmény Szakiskola és Iskola Kabay egység Koll Szomatikus mentális okból Szociális okból ggyakoribb elváltozások Mozgásszervi elváltozás (Gerincferdülés, Lúdtalp) 3. Testsúlygyarapodás (Obesitas) Szemészeti elváltozás megjelenésének arányai, leletet bemutatók száma. Az iskolaorvos által megvizsgáltak közül szakorvosi vizsgálatra utalt tanulók száma Magas vérnyomás betegség Fejtetvesség, személyi higiéné elenyé- 2011/2012-es tanévben a Tiszavasvári iskola-egészségügyi rendszerben megvalósult feladatok: á á - E ák össze és egyezteti k

82 o o o o o o o o o - kola e á- - - ala - -as tanévre Az iskolafo kezelések megtörténtek. b) rendszeres gyermekvédelmi k Gyermekvédelmi kedvezmények 82

83 - r-. c) d) - e). szolgáltatásokhoz való hozzáférése a) átott, betöltetlen státuszok) 30 i é r e- ák az z- 30 s 83

84 a- á é- k- o- elésre. Gondozott családok számának alakulása körzetenként: ( i állapot szerint) Gondozott családok száma: 1. körzet körzet 3. körzet körzet körzet 6. körzet Összesen: 944 ltak sz b) a- - k- c) 0 -szociális- ztésre, rehabilitációra) vonatkozó adatok d), e) gyermekvédelem A Gyermekjóléti Szolgálat Feladatai: - l- - n s 84

85 é ana - 1. táblázat Gondozás Gondozott gyermekek száma: 68 - gyermekek száma Összesen Gondozott családok száma: - a- informá na k zeri esetkezelésként k. k- 85

86 A Gyermekjóléti Szolgálat szakmai tevékenysége táblázat Ellátott gyermekek száma k- a- 6 6 részvétel 6 Összesen l- e- n- - -ben: 3. táblázat A Gyermekjóléti Szolgálat egyéb feladatai 2012-ben: 4. táblázat ének intézése ása szervezése 86

87 nos a a is veszélyesnek ne k. ek n- - o A gon - - a- z- e- y- f) e- - gondozás, - napi struktúra biztosítása, - stabilizáció és biztonság. Az átmeneti gondozás célja: e- r- n- rmek - - a- ztek meg. Az adott évben ell Összesen: 29 87

88 Összesen: 17 Az ellátottak száma nem és korcsoport szerint - 3 éves Összesen éves Összesen: 17 leány 8 -én Az átmeneti gondozásból kikerült gyermekek adatai Összesen: 14 - f- - g) egészségf - szletezésre. h) kolás - sz. melléklet. A város- m szinte sikeresen

89 Ugyanakkor az ált é- i) álta- etein belül á- a) lle o- tlen k- g- és az egész é - - éle o- tan

90 e- r- - - á- - gram t- - a- - l i- b) ó- Jelenleg számos állami és e- 90

91 á- - t- á az t- e- g- mként kia á- i- A Tiszavasvári - - i a- t- - ára. c) ények között és az egyes intézményeken belüli szegregációs d) az intézmények között a tanulók iskolai eredményességében, az oktatás hatékonyságában mutatkozó eltérések 91

92 e) 4.5 Következtetések gségek - e- - o- ányosságok szervezése - - r- A 8 általános iskolai végzettek számának növ 92

93 e- a- t- - -megosztás az l- sem kérik kel r- l- o- - é- nem. a) - e- mák mell zése. - nagy százaléka is. regisztrált vizsgálva a snak e- - - n- o- l- klet. b) c) a élye 93

94 az általános iskolai vég- l- d) Hazánk g- van gyermekével - - nek n- l nem ren - ahelyi megoldások stb. -ig o Családtervezés, anya- és gyermekgondozás területe i- - i- é- ése. A családsegítés keretében biztosított szolgáltatások köre: k- 94

95 i- o- é- o- é- r- Az ellátottak köre: s- - 95

96 a- n lelki anya e- z- g- - o- az a ör g- 96

97 g- Egyéni esetkezelés, családgondozás: z- - ozást. - - vallási és feminista- - - és - " " l- férfi. mely nem rá tartozik z vagy akár irány - len- k- 97

98 t- rkapitányság illetékességi területén évben Sértett Össz. Össz. Elköv.helyszíne Bcs. Megnevezése Ffi. Fk. Gyk. Ffi. Fk. Gyk. Közter. Magánter. rtés Súlyos testi sértés Kiskorú veszélyeztetése Garázdaság Tartás elmulasztása Szem.szab.megs Magánlaksértés Kényszerítés Szemérem elleni Önbíráskodás Rongálás Rablás Összesen: Rágalmazás Zaklatás Kiskorú elhely.megvál Becsületsértés Zsarolás Lopás ülés Közveszély okozás Kitartottság Kerítés g- -á ö- n- r- 98

99 selekmények köre e- - elekményt. 33 A zaklatás vagy egyé - a- nemzetisége g- vallási t- - Tiszavasvári Súlyos testi sértés Zaklatás Lopás Garázdaság Magánlaksértés ségét. á

100 k (pl. anyaotthon, családok átmeneti otthona) 2008 Családok Átmeneti Otthona 35 z- - gondozás, - napi struktúra biztosítása, - stabilizáció és biztonság. Az átmeneti gondozás célja: e- r- n- rmek - - a- ztek meg. ározata. 100

101 Összesen: 29 Az el Összesen: 17 Az ellátottak száma nem és korcsoport szerint - 3 éves Összesen éves Összesen: 17 leány 8 -én Az átmeneti gondozásból kikerült gyermekek adatai Összesen: 14 Az en - f t- k melléklet. eményezések smertek. 101

102 - k szá- - - nál ányosságok 102

103 iai trendek stb.) l- séges az l- - atására e- k- - r mint. 103

104 8 6 A alig. -piaci helyzete a) nka- - rtamra. 104

105 b) ségei a közi ikat na na é- c) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén 6.3 A közszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez, információhoz és a közösségi élet gyakorlásához való hozzáférés a) g- t r- -. a - - a- e- é- i létszám á- e- - o- Igénybevétel adatai: - 36 s 105

106 Ellátottak nemenkénti és korcsoportonkénti megoszlása Tiszavasvári ellátási terület korcsoport Ellátotti létszám Férfi x 1 12 korcsoport Ellátotti létszám x Ellátottak nemenkénti és korcsoportonkénti megoszlása Szorgalmatos ellátási terület korcsoport Ellátotti létszám Féri x Összesen 3 korcsoport Ellátotti létszám x Nappali ellátás a- o- Az ellátás célja: Fizikai ellátás: Mentális pszichés gondozás: ozo 106

107 Foglalkoztatás: r- - - na k né Kapcsolatot tartana t- - A klub létszáma - Nappali ellátás - feladatmutatók hónap Ellátotti létszám január 426 február 367 március 249 április 315 május 442 június 478 július 540 augusztus 533 szeptember 430 október 480 november 453 december 355 összesen 5068 Ellátottak nemenkénti és korcsoportonkénti megoszlása korcsoport Ellátotti létszám férfi x Összesen: 9 korcsoport Ellátotti létszám n x

108 miatt á- Az ellátás a Az ellátás n- - - A készülékek településenkénti megoszlása az alábbiak szerint alakult: i- a- entes szolgáltatás. b) á- a- a- - r- n- e- é- má- c) z- információs technika világá - 108

109 a. z- é- ezen - - l- - á i 109

110 A fogyatékosság A fogy a- - a befogadó környezet kölcsönhatás- l- tségét, fogyatékoss g- - é- k- t. a- kalmazását ak -a a testi fogyatékos és mozgássé a vak és g 110

Újhartyán. Helyi Esélyegyenlőségi Programjának 1. számú melléklete

Újhartyán. Helyi Esélyegyenlőségi Programjának 1. számú melléklete Újhartyán Helyi Esélyegyenlőségi Programjának 1. számú melléklete Helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítését segítő táblázatok Az alábbi adattáblák Újhartyán község önkormányzata HEP HE-éhez készültek.

Részletesebben

1. napirendi pont Előterjesztés Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i testületi ülésére.

1. napirendi pont Előterjesztés Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i testületi ülésére. 1. napirendi pont Előterjesztés Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i testületi ülésére. Tárgy: Előadó: Döntés: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

Részletesebben

Védelembe vett és veszélyeztetett kiskorú (fő)

Védelembe vett és veszélyeztetett kiskorú (fő) 4.1.1. számú táblázat - Védelembe vett és veszélyeztetett kiskorú gyermekek év védelembe vett 18 év alattiak Megszűntetett esetek a 18 veszélyeztetett kiskorú év alatti védelembe vettek közül gyermekek

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/5/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 27-i ülésére Tárgy: Átfogó értékelés az önkormányzat

Részletesebben

2007 (fő) 12.544 fő. 2008 (fő) 12.092 fő. Lakónépesség számának változása (%) 96 % 2009 (fő) 13.198 fő. Lakónépesség számának változása (%) 109 %

2007 (fő) 12.544 fő. 2008 (fő) 12.092 fő. Lakónépesség számának változása (%) 96 % 2009 (fő) 13.198 fő. Lakónépesség számának változása (%) 109 % 1.számú melléklet Demográfiai adatok: 1. számú táblázat - Lakónépesség az év végén lakónépesség 27 (fő) 12.544 fő 28 (fő) 12.92 fő Lakónépesség számának változása (%) 96 % 29 (fő) 13.198 fő Lakónépesség

Részletesebben

Emberi Erőforrások Minisztériuma

Emberi Erőforrások Minisztériuma Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Alapszolgáltatások I. Étkeztetés Házi Segítségnyújtás Jelzőrendszeres Házi Segítségnyújtás Családsegítés Az alapszolgáltatások megszervezésével a települési önkormányzat

Részletesebben

Étkeztetés. Házi segítségnyújtás

Étkeztetés. Házi segítségnyújtás Étkeztetés Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről gondoskodnak, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal Címzetes Főjegyzőjétől 7562 Segesd, Szabadság tér 1. Tel.: 82/733-402 E-mail: segesd@latsat.hu E l ő t e r j e s z t é s a képviselő-testület 2014. április 27.-i ülésére

Részletesebben

Szerkesztette: Varga Júlia. A kötet szerzői Hajdu Tamás Hermann Zoltán Horn Dániel Varga Júlia

Szerkesztette: Varga Júlia. A kötet szerzői Hajdu Tamás Hermann Zoltán Horn Dániel Varga Júlia Szerkesztette: Varga Júlia A kötet szerzői Hajdu Tamás Hermann Zoltán Horn Dániel Varga Júlia Kutatási asszisztens: Tir Melinda Olvasószerkesztő: Patkós Anna Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... III Ábrajegyzék...

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal Címzetes Főjegyzőjétől 7562 Segesd, Szabadság tér 1. Tel.: 82/733-402 E- mail: segesd@latsat.hu E l ő t e r j e s z t é s a képviselő- testület 2015. április 29-.i ülésére

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Az intézmény neve: Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ Székhelye: Földes, Karácsony Sándor tér 1. Telephelyek:

Részletesebben

Hasznos információk a fogyatékosságról. Összeállította: Kovács Tímea

Hasznos információk a fogyatékosságról. Összeállította: Kovács Tímea Hasznos információk a fogyatékosságról Összeállította: Kovács Tímea Mi a fogyatékosság? A fogyatékosság nem betegség, hanem egy tartós vagy véglegesült állapot. A fogyatékos ember, aki tartósan vagy véglegesen

Részletesebben

HEP SABLON 1. számú melléklet

HEP SABLON 1. számú melléklet ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása HEP SABLON 1. számú melléklet Helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítését segítő táblázatok Az alábbi adattáblák

Részletesebben

10. A mai magyar társadalom helyzete. Kovács Ibolya szociálpolitikus

10. A mai magyar társadalom helyzete. Kovács Ibolya szociálpolitikus 10. A mai magyar társadalom helyzete Kovács Ibolya szociálpolitikus Népességi adatok Magyarország népessége 2014. január 1-jén 9 877 365 fő volt, amely 1981 óta a születések alacsony, és a halálozások

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program 1. számú melléklete

Helyi Esélyegyenlőségi Program 1. számú melléklete ÁROP-1.1.16-212-212-1 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása Helyi Esélyegyenlőségi Program 1. számú melléklete Helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítését segítő táblázatok

Részletesebben

A koncepció felülvizsgálatának folyamatában érintett személyek, szervek és intézmények

A koncepció felülvizsgálatának folyamatában érintett személyek, szervek és intézmények 13. sz. melléklet A koncepció felülvizsgálatának folyamatában érintett személyek, szervek és intézmények Sorszám A szervezet neve Tevékenysége Önkormányzati szervek 1. Polgármester Részvétel a döntés-előkészítési,

Részletesebben

Lengyeltóti Város Polgármestere 8693 Lengyeltóti, Zrínyi u. 2. Ügyiratszám: 2983/2014. E l ő t e r j e s z t é s

Lengyeltóti Város Polgármestere 8693 Lengyeltóti, Zrínyi u. 2. Ügyiratszám: 2983/2014. E l ő t e r j e s z t é s Lengyeltóti Város Polgármestere 8693 Lengyeltóti, Zrínyi u. 2. Ügyiratszám: 2983/2014. E l ő t e r j e s z t é s Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én tartandó ülésére

Részletesebben

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 38/2013. (XII.16.) önkormányzati rendelete

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 38/2013. (XII.16.) önkormányzati rendelete Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 38/2013. (XII.16.) önkormányzati rendelete A gyermekjóléti, gyermekvédelmi ellátásokról, a személyes gondoskodást nyújtó ellátások igénybevételéről,

Részletesebben

SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK /2005. (IX..) számú rendelete

SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK /2005. (IX..) számú rendelete SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK /2005. (IX..) számú rendelete formák szabályairól szóló többször módosított 13/1993. (IV.29.) számú önkormányzati rendelet módosításáról módosításáról szóló

Részletesebben

Az ellátott lakóhelyének közelében nyújtott szolgáltatások, az alapellátás intézményi rendszere

Az ellátott lakóhelyének közelében nyújtott szolgáltatások, az alapellátás intézményi rendszere TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Az ellátott lakóhelyének közelében nyújtott szolgáltatások, az alapellátás intézményi rendszere Lőwné Szarka

Részletesebben

Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2006. (II.16.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról (egységes szerkezetben)

Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2006. (II.16.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról (egységes szerkezetben) Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2006. (II.16.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról (egységes szerkezetben) Vaszar Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a gyermekek

Részletesebben

5. napirend Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokról

5. napirend Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokról 5. Napirend BESZÁMOLÓ az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 96.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2005. április 18-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2005. április 18-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2005. április 18-i ülésére Tárgy: A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 13/2000. (V.30.) ÖK. rendelet felülvizsgálata

Részletesebben

Felülvizsgálva: 2012. március 31.

Felülvizsgálva: 2012. március 31. Felülvizsgálva: 2012. március 31. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék,..,...,.,.,,...,...,...,.,,,.,...,,,.,,,...,...,.,..,..,,,,..,.,.,..,,.,,.,,...,,,,, 2 1. Törvényi háttér,,.,...,...,,...,,,.,...,.,,...,,.,,,.,.,.,.,...,,,,..,...,,,,..,.,,,...

Részletesebben

Ellátottak köre: 1. Egyedül, vagy családban élő, önmaga ellátására nem, vagy csak részben képes fogyatékossággal

Ellátottak köre: 1. Egyedül, vagy családban élő, önmaga ellátására nem, vagy csak részben képes fogyatékossággal Támogató szolgáltatás Támogató szolgálat vezetője: NÉMETH HAJNALKA Az intézmény elérhetőségei: Telefon: 94/554-168, 94/554-169 Fax: 94/554-169 E-mail: gondkozpont@sztgnet.hu Támogató szolgáltatás ellátási

Részletesebben

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. május 19-én (kedd) 17 órai kezdettel. megtartandó testületi ülésére. 3.

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. május 19-én (kedd) 17 órai kezdettel. megtartandó testületi ülésére. 3. E L Ő T E R J E S Z T É S Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 19-én (kedd) 17 órai kezdettel megtartandó testületi ülésére 3. napirendi pont Tárgy: Helyi esélyegyenlőségi terv

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 9/2014.(III.27.) önkormányzati rendelete a Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok

Részletesebben

Beszámoló. a Révfülöpi Szociális Szolgálat 2011. évben végzett munkájáról VÁGÓÖRS

Beszámoló. a Révfülöpi Szociális Szolgálat 2011. évben végzett munkájáról VÁGÓÖRS Beszámoló a Révfülöpi Szociális Szolgálat 2011. évben végzett munkájáról K VÁGÓÖRS Tisztelt Polgármester Úr, Tisztelt Képvisel -testület! Révfülöp Szociális Alapszolgáltató Társulás Szociális Szolgálata

Részletesebben

Zsámbok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/1998. (I.27.) sz. rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi szabályozásáról

Zsámbok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/1998. (I.27.) sz. rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi szabályozásáról Zsámbok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/1998. (I.27.) sz. rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi szabályozásáról A helyi önkormányzatokról szóló 1990évi LXV.tv.16..(1)

Részletesebben

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete a személyes gondoskodás keretébe tartozó egyes szociális és gyermekjóléti

Részletesebben

FÖLDESI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT VEZETŐJE 4177 Földes,Rákóczi u. 5. Tel.: (54) 465-785 E-mail: tamogatofoldes@g.mail.com

FÖLDESI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT VEZETŐJE 4177 Földes,Rákóczi u. 5. Tel.: (54) 465-785 E-mail: tamogatofoldes@g.mail.com Iktatószám:../2015. FÖLDESI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT VEZETŐJE 4177 Földes,Rákóczi u. 5. Tel.: (54) 465-785 E-mail: tamogatofoldes@g.mail.com 3. E L Ő T E R J E S Z T É S - A Képviselő-testülethez

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 30/2014. (III. 05.) számú. h a t á r o z a t a

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 30/2014. (III. 05.) számú. h a t á r o z a t a ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T DEMECSERI TÜNDÉRKERT ÓVODA ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Társulási Tanács: Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról

Részletesebben

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04. Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.) a 17/2009.(XI.27.) a 4/2010.(II. 12.) a 5/2011. (IV. 1.) a

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye 1 ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye 2. A költségvetési szerv székhelye: Pápa, Barát u. 9.

Részletesebben

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT.../2009. (XI. 26.) SZÁMÚ R E N D E L E T E A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT.../2009. (XI. 26.) SZÁMÚ R E N D E L E T E A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT.../2009. (XI. 26.) SZÁMÚ R E N D E L E T E A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL 2 AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 18/2009. (XI. 26.) _R E N D E L E T E_ A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

Részletesebben

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. május 28-án (szerda) 16 órakor megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. május 28-án (szerda) 16 órakor megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. K I V O N A T Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. május 28-án (szerda) 16 órakor megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Tura város önkormányzata 2013. évi gyermekjóléti és

Részletesebben

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2013. (XI. 27.) rendelete

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2013. (XI. 27.) rendelete JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2013. (XI. 27.) rendelete a szociális igazgatásáról és a szociális ellátások helyi szabályairól Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Alapító okirat (egységes szerkezetben)

Alapító okirat (egységes szerkezetben) Alapító okirat (egységes szerkezetben) 1.) Az intézmény neve: Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Rövid neve: EESZI Törzsszáma: 638089 2.) Az intézmény székhelye: 6922 Földeák, Zárda u. 2. 3.)

Részletesebben

I. A település demográfiai mutatói, különös tekintettel a 0-18 éves korosztály adataira

I. A település demográfiai mutatói, különös tekintettel a 0-18 éves korosztály adataira Medgyesbodzás Község Önkormányzata - a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 96. (6) bekezdésében, továbbá a gyámhatóságokról, valamint a

Részletesebben

Velem községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2015. május 12-i ülésének 4. napirendi pontjához

Velem községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2015. május 12-i ülésének 4. napirendi pontjához ELŐTERJESZTÉS Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 12-i ülésének 4. napirendi pontjához Tisztelt Képviselő-testület! A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.

Részletesebben

Gyermekvédelmi tanácskozás 2014. március 11.

Gyermekvédelmi tanácskozás 2014. március 11. Gyermekvédelmi tanácskozás 2014. március 11. Változások a szociális segélyezés területén Budapest Főváros XIIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2012.(II.13.) önkormányzati rendelete a pénzbeli

Részletesebben

Balassagyarmat Város Önkormányzatának 2010. évi állami támogatása

Balassagyarmat Város Önkormányzatának 2010. évi állami támogatása 44 Támogatási jogcím Fajlagos Mennyiségi egység Mutató A Rendelet 1.sz. melléklete Ft Számított összeg 1. a (1)Lakosságszám szerint 1 57 fő 1649 32 16 3 2. Körzeti igazgatás 2. aokmányirodák működése és

Részletesebben

Beszámoló a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2012. évi munkájáról

Beszámoló a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2012. évi munkájáról Beszámoló a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2012. évi munkájáról Segesd, Ötvöskónyi és Beleg Községek Körjegyzősége 7562 Segesd Szabadság tér 1. Tisztelt Képviselő Testület! A gyermekek védelméről

Részletesebben

GONDOZÁSI KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT

GONDOZÁSI KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT Encs és Térsége Szociális Társulás fenntartásában- által működtetett Gondozási Központ Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat GONDOZÁSI KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT INÁNCS TELEPÜLÉSRŐL

Részletesebben

A rendelet megalkotására a szociális törvény alapján minden évben április 01. napjáig sor kell, hogy kerüljön.

A rendelet megalkotására a szociális törvény alapján minden évben április 01. napjáig sor kell, hogy kerüljön. Tisztelt Képviselőtestület! A TJ ESZI által nyújtott ellátások térítési díj meghatározására vonatkozó rendelet megalkotására a társulási megállapodásban kijelölt, vagy ennek hiányában a társulás székhelye

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. E rendeletben alkalmazott fogalmakat az Sztv. 4. -a szerint kell értelmezni.

1. A rendelet hatálya. 2. E rendeletben alkalmazott fogalmakat az Sztv. 4. -a szerint kell értelmezni. Albertirsa Város Önkormányzata 8/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a Humánszolgáltató Társulás által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint az ellátások

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT /egységes szerkezetben/

ALAPÍTÓ OKIRAT /egységes szerkezetben/ ALAPÍTÓ OKIRAT /egységes szerkezetben/ 1. Költségvetési szerv neve: Dunavecse Város Polgármesteri Hivatal * 2. Költségvetési szerv székhelye: Dunavecse, Fő út. 43. Telephelye: Dunavecse, Báthory u. 6.

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 54 762 02 Szociális asszisztens Komplex szakmai vizsga A B vizsgafeladat megnevezése: A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátások feltételei és a szociális munka

Részletesebben

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki.

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki. Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 6/2014. (IV. 11.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

A 3.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A 3.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete 17/007.(VIII.9.) Ör az önkormányzat 007. évi költségvetéséről szóló 1/007. (I.1.) Ör módosításáról 1. A.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés

Részletesebben

(1) Az Ör. 25. (2) bekezdése helyébe a következ rendelkezés lép:

(1) Az Ör. 25. (2) bekezdése helyébe a következ rendelkezés lép: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgylésének./2009.(...). rendelete az önkormányzat szociális szolgáltatásairól szóló 12/2008. (04. 01.) rendelet módosításáról A Közgylés a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

1. Az önkormányzat a szociálisan rászorulók részére az alábbi szociális és gyermekjóléti személyes gondoskodást nyújtó ellátásokat biztosítja:

1. Az önkormányzat a szociálisan rászorulók részére az alábbi szociális és gyermekjóléti személyes gondoskodást nyújtó ellátásokat biztosítja: Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, az intézményi térítési díjakról Dunaföldvár

Részletesebben

A R.az alábbi 5/A -sal egészül ki:

A R.az alábbi 5/A -sal egészül ki: Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2013. (XII. 02.) rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátások szabályozásáról, valamint a gyermekvédelem

Részletesebben

I. Fejezet. A rendelet célja 1. A rendelet hatálya 2.

I. Fejezet. A rendelet célja 1. A rendelet hatálya 2. Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2012. (I. 27. ) önkormányzati rendelete a gyermekek részére nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátásokról valamint a személyes gondoskodás nyújtó

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 11-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 11-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 11-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testület ének 39/2011. (V.11.) KT. sz.

Részletesebben

Általános iskolai feladatellátási helyek tanulói megoszlása fenntartói típusonként

Általános iskolai feladatellátási helyek tanulói megoszlása fenntartói típusonként HÁTTÉR: általános iskolai tanulómegoszlás Szerző: Roma Sajtóközpont (RSK) - 2011. január 4. kedd Általános iskolai feladatellátási helyek tanulói megoszlása fenntartói típusonként Az írás a tanulólétszámot,

Részletesebben

Homicskó Árpád Olivér. Társadalombiztosítási és szociálpolitikai alapismeretek

Homicskó Árpád Olivér. Társadalombiztosítási és szociálpolitikai alapismeretek Homicskó Árpád Olivér Társadalombiztosítási és szociálpolitikai alapismeretek Dr. Homicskó Árpád Olivér, PhD egyetemi docens Társadalombiztosítási és szociálpolitikai alapismeretek P a t r o c i n i u

Részletesebben

Mell.: 2 db kimutatás ASZKGYSZ beszámolója

Mell.: 2 db kimutatás ASZKGYSZ beszámolója Csanádpalota Város Polgármesterétől 6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10. Telefon: 62/263-001 Fax: 62/263-105 731/2013. Tárgy: Az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának

Részletesebben

I.fejezet A rendelet hatálya

I.fejezet A rendelet hatálya Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2007.(IV.26.) számú rendelete A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, a fizetendő térítési díjakról Bőcs Községi Önkormányzat

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2012. (V. 29.) önkormányzati rendelete

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2012. (V. 29.) önkormányzati rendelete Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2012. (V. 29.) önkormányzati rendelete a Paks Kistérségi Alapszolgáltatási Központban személyes gondoskodást nyújtó alapellátásokról, azok igénybevételéről

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezés. 1. A rendelet célja

I. fejezet Általános rendelkezés. 1. A rendelet célja Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014. (IX.3.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról, azok igénybevételéről, fizetendő

Részletesebben

Alapító okirat. Mezőzombor Község Önkormányzat. Mezőzombor, Árpád u.11

Alapító okirat. Mezőzombor Község Önkormányzat. Mezőzombor, Árpád u.11 Alapító okirat Mezőzombor Község Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a Hegyaljai Családsegítő Szolgálat és Gyermekjóléti Központ részére a költségvetési szervek jogállásáról

Részletesebben

Szociális segítő. 54 762 01 0010 54 03 Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző É 1/10

Szociális segítő. 54 762 01 0010 54 03 Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző É 1/10 A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 1356-06/3 Szóbeli vizsgatevékenység Szóbeli vizsgatevékenység időtartama: 45 perc A 20/2007. (V. 21.)

Részletesebben

(2) Az önkormányzat alaptevékenységének szakfeladatszám szerinti besorolását a 3. függelék tartalmazza.

(2) Az önkormányzat alaptevékenységének szakfeladatszám szerinti besorolását a 3. függelék tartalmazza. Pusztavám Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2012. (IV.26.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelete módosításáról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2015. május 28-án tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2015. május 28-án tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2015. május 28-án tartandó ülésére Tárgy: Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2014. évi átfogó értékeléséről Előterjesztő: dr. Váliné Antal Mária címzetes

Részletesebben

Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátási formák helyi szabályozásáról

Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátási formák helyi szabályozásáról Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátási formák helyi szabályozásáról Kocs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Budapest, 2012. március 13.

Budapest, 2012. március 13. A tervezet munkaanyag, ezért az nem tekinthető a minisztérium álláspontjának. Közigazgatási és Igazságügyi Miniszter Iktatószám: XVIII/422/1 (2012) Az 2011. évi CXII. törvény 25. (5)-(7) bekezdése szerint

Részletesebben

Szociális Szolgáltatások igénybevehetősége - 2015

Szociális Szolgáltatások igénybevehetősége - 2015 Szociális Szolgáltatások igénybevehetősége - 2015 2015. január 1-től több jogszabály tételesen rendelkezik arról, hogy az egyes szociális, és gyermekjóléti szolgáltatások, valamint a gyermekvédelmi szakellátás

Részletesebben

1997. évi CLIV. tv. 152. fenntartású háziorvosi szolgálat útján) - házi gyermekorvosi ellátás (önkormányzati

1997. évi CLIV. tv. 152. fenntartású háziorvosi szolgálat útján) - házi gyermekorvosi ellátás (önkormányzati 1. melléklet a../2011. (..)önkormányzati rendelethez Az önkormányzat kötelező- és önként vállalt feladatainak jegyzéke Egészségügyi ellátás - háziorvosi ellátás (önkormányzati 1997. évi CLIV. tv. 152.

Részletesebben

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (IV.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (IV.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (IV.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Bátonyterenye Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program

Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyi Esélyegyenlőségi Program Újpetre Község Önkormányzata Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP) 1 Bevezetés 3 A település bemutatása 3 Értékeink, küldetésünk 7 Célok 7 A Helyi Esélyegyenlőségi

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. Eljárási rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. Eljárási rendelkezések Neszmély Község Önkormányzata megalkotja 9./2012(II.15.) önkormányzati rendeletét az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátási formák helyi szabályozásáról Neszmély Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

A R. 9. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A R. 9. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Kapos vár Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 42/2011. (IX.30.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi és szociális ellátásokról szóló 13/2000. (III. 17.) önkormányzati

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. január 26-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. január 26-i ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 26/2012. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. január 26-i ülésére Tárgy: Módosító indítvány a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros

Részletesebben

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának kötelezı és önként vállalt feladatai

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának kötelezı és önként vállalt feladatai Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának kötelezı és önként vállalt feladatai A B C 360000 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 370000 Szennyvíz győjtése, tisztítása, elhelyezése 381103 Települési hulladék

Részletesebben

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 162/2011. (VIII. 25.) számú. határozata

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 162/2011. (VIII. 25.) számú. határozata NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 162/2011. (VIII. 25.) számú határozata Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 117/2011. (VI.30.) számú határozatának módosításáról, a Gyermekjóléti Központ

Részletesebben

Algyő Nagyközség Önkormányzat. Képviselő-testületének. 12/2000. (V.23.) Önkormányzati rendelete. a gyermekek védelméről. / egységes szerkezetben /

Algyő Nagyközség Önkormányzat. Képviselő-testületének. 12/2000. (V.23.) Önkormányzati rendelete. a gyermekek védelméről. / egységes szerkezetben / Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2000. (V.23.) Önkormányzati rendelete a gyermekek védelméről / egységes szerkezetben / Hatályos: 2014. január 1.-től Algyő Község Képviselő-testülete

Részletesebben

Előterjesztés Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 26-i ülése XXIV. napirendi pontjához:

Előterjesztés Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 26-i ülése XXIV. napirendi pontjához: 1 54. sz. előterjesztés Minősített szótöbbség Előterjesztés Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 26-i ülése XXIV. napirendi pontjához: Javaslat a szociális igazgatás és szociális

Részletesebben

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2006. /III. 31./ sz. ÖKT. rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről.

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2006. /III. 31./ sz. ÖKT. rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2006. /III. 31./ sz. ÖKT. rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. (Egységes szerkezetben a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 4/2006.

Részletesebben

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc Pestszentimre Önkormányzata Képviselőtestületének. 50/2012. (X. 15.) önkormányzati rendelete

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc Pestszentimre Önkormányzata Képviselőtestületének. 50/2012. (X. 15.) önkormányzati rendelete Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc Pestszentimre Önkormányzata Képviselőtestületének 50/2012. (X. 15.) önkormányzati rendelete az átalakításokból eredő módosítások átvezetését célzó, egyes helyi önkormányzati

Részletesebben

Súr községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2007. (III. 29.) rendelet. a szociális ellátásokról és eljárásról

Súr községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2007. (III. 29.) rendelet. a szociális ellátásokról és eljárásról Súr községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2007. (III. 29.) rendelet a szociális ellátásokról és eljárásról Súr községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi

Részletesebben

I. A RENDELET HATÁLYA

I. A RENDELET HATÁLYA Kunpeszér Községi Önkormányzat 15/2005. (IV. 15.) sz. rendelete a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális és gyermekvédelmi ellátásokról és az ellátásokért fizetendő térítési díjakról (Módosításokkal

Részletesebben

KÉRELEM ÉTKEZÉSI TÁMOGATÁSHOZ

KÉRELEM ÉTKEZÉSI TÁMOGATÁSHOZ Bp. II. ker. Önkormányzat KÉRELEM ÉTKEZÉSI TÁMOGATÁSHOZ 2015 / 2016 TANÉV Alulírott kérem, hogy kiskorú gyermekek (gyermekeim) nevelésének elősegítéséhez szíveskedjék részünkre kedvezményes étkezési térítési

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal Címzetes Főjegyzőjétől 7562 Segesd, Szabadság tér 1. Tel.: 82/733-402 E-mail: segesd@latsat.hu E l ő t e r j e s z t é s a képviselő-testület 2015. április 30-i ülésére

Részletesebben

Som Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 8./2006.(III.28.) számú rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Som Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 8./2006.(III.28.) számú rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Som Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8./2006.(III.28.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Som Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

ZALACSÁNY TELEPÜLÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA 2013-2018

ZALACSÁNY TELEPÜLÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA 2013-2018 ZALACSÁNY TELEPÜLÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA 2013-2018 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)...3 Bevezetés...3 A település bemutatása...3 Értékeink, küldetésünk...9 Célok...9 A Helyi Esélyegyenlőségi

Részletesebben

Szakpolitikai válaszok és a legutóbbi magyarországi reformok. 2014. Október 13.

Szakpolitikai válaszok és a legutóbbi magyarországi reformok. 2014. Október 13. Beruházások a gyermekek érdekében Magyarországon: EU eszközök és támogatási lehetőségek Szakpolitikai válaszok és a legutóbbi magyarországi reformok SZEMINÁRIUM 2014. Október 13. Iván Sörös Osztályvezető,

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Dunafalva Községi Önkormányzat

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Dunafalva Községi Önkormányzat ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása Helyi Esélyegyenlőségi Program Dunafalva Községi Önkormányzat 2013. Türr István Képző és Kutató Intézet Cím:

Részletesebben

Mátraszele község Önkormányzat Képviselő-testületének. 11/2013. (IX.27.) önkormányzati rendelete. módosításáról

Mátraszele község Önkormányzat Képviselő-testületének. 11/2013. (IX.27.) önkormányzati rendelete. módosításáról Mátraszele község Önkormányzat Képviselőtestületének 11/2013. (IX.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 5/2013.(II.18.) rendelet módosításáról A képviselőtestület

Részletesebben

KÉRELEM NYUGDÍJAS SZEMÉLYEK RÉSZÉRE HULLADÉKSZÁLLÍTÁSI KÖZSZOLGÁLTATÁSI DÍJ ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSÁNAK A MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

KÉRELEM NYUGDÍJAS SZEMÉLYEK RÉSZÉRE HULLADÉKSZÁLLÍTÁSI KÖZSZOLGÁLTATÁSI DÍJ ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSÁNAK A MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról, valamint személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti és szociális ellátásokról szóló 18/2013.

Részletesebben

Sajószöged Önkormányzat Képviselı-testületének 11/2006.(IV.27.) számú rendelete a gyermekek támogatásáról, a gyermekjóléti alapellátásokról

Sajószöged Önkormányzat Képviselı-testületének 11/2006.(IV.27.) számú rendelete a gyermekek támogatásáról, a gyermekjóléti alapellátásokról Sajószöged Önkormányzat Képviselı-testületének 11/2006.(IV.27.) számú rendelete a gyermekek támogatásáról, a gyermekjóléti alapellátásokról Sajószöged Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény helyi végrehajtásáról I. Rész Biharkeresztes

Részletesebben

6.. Rendszeres szociális segély

6.. Rendszeres szociális segély Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének../2012 (.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és ellátásokról Ecsegfalva Község Önkormányzat képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Előlap a 2014. évi elszámoláshoz

Előlap a 2014. évi elszámoláshoz Azonosító: 242288 Kitöltő: Bátaszék Város Előlap a 2014. évi elszámoláshoz I. Az önkormányzat önállóan vagy társulás székhelyeként ellátja a következő feladatot Sorszám Feladatok Mutatószámfelmérés júniusi

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÁS az együttes finanszírozás szabályairól

TÁJÉKOZTATÁS az együttes finanszírozás szabályairól TÁJÉKOZTATÁS az együttes finanszírozás szabályairól Tisztelt Felhasználók! 2015. január 1-től több jogszabály tételesen rendelkezik arról, hogy az egyes szociális, és gyermekjóléti szolgáltatások, valamint

Részletesebben

I. Fejezet. A rendelet hatálya 2.

I. Fejezet. A rendelet hatálya 2. Mikebuda Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012. (V.02.) önkormányzati rendelete a gyermekek részére nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátásokról, valamint a személyes gondoskodás nyújtó

Részletesebben

Szatmári Kistérségi Egységes Pedagógiai Szakszolgálat. Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv

Szatmári Kistérségi Egységes Pedagógiai Szakszolgálat. Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv Szatmári Kistérségi Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv 2008 1. A dokumentum jogszabályi háttere A Magyar Köztársaság Alkotmánya 4. (1) bek., 70/a. A közoktatásról szóló

Részletesebben

Bevételek Összeg (Ft) Kiadások Összeg (Ft) Mód. ei. 820.777.000 820.777.000

Bevételek Összeg (Ft) Kiadások Összeg (Ft) Mód. ei. 820.777.000 820.777.000 Előterjesztő: Kiss Tibor polgármester Előterjesztés Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő testületének a 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.27.) számú rendelete 2014. IV. negyedévi módosítására

Részletesebben