Helyi Esélyegyenl ségi Program. Tiszavasvári Város Önkormányzata július 17.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Helyi Esélyegyenl ségi Program. Tiszavasvári Város Önkormányzata. 2013. július 17."

Átírás

1 Helyi Esélyegyenl ségi Program Tiszavasvári Város Önkormányzata július 17. 1

2 Tartalom

3 (HEP) Bevezetés törvény n- Önkorm r okat. y más 1 intézmények m. A település bemutatása A város földrajzi elhelyezkedése: kelet- g- - - A t y- 1 3

4 - - - ár z A település történeti bemutatása: e- volt - - e a lések neve illetve a város elnevezése. 4

5 á- -ig kellett várnia. A város településszerkezete: gazgatás - szakasza - e- - a- a Ar - -amely so -valamint az Természeti adottságok: ltozatos természeti t- é ztatásra. A város minimál n- - - Fehér-szik r - 5

6 - nö - - á- Vadászturizmus i közve e- z l Horgászat, halászat 8 km- - - a - - ter r- - a- város számára. 6

7 Gazdasági helyzet: á- a - etetlen. Az ázások e- t. tevékenység. - - á- e- Infrastruktúra: Közlekedés, út- és vasúthálózat k ri megkö as ek száma. le r- - a- - - ö- - etett. Ugyanakkor a nem ezett - - az északi nyomvonalvezetés esetén - 7

8 -re. Zrt Ennek e tása. - Turisztikai infrastruktúra mint ára. y- Kemping és az Ifjúsági tábor k- - tvonal is érinti a vá- Szikra Vadásztársaság e A Vasvári Pál Múzeum gteki A zenei életet gaz - és köz- intézményeinkben - e- akos n- - Ú i- ang - r tevékenysége -más szervezetek l- o- - 8

9 Értékeink, küldetésünk Helyzetelemzés: Az északkelet-magya ak m á- a országos átlag alatti keresetek. Alapelveink: Szolidaritás mi n- Méltányos és rugalmas bánásmód n- a ö- -. 9

10 Célok A Helyi á szegregá t- A köznevelési intézményeket vel z intéz-. A elyzetelemz él neves esélyegye a- a tele ttekinteni zzáféré eltárni az ezeken a te ke á azokat a r azok forrásigényét és végre tartalmazza. A elmoz- az szem-. el g- - 10

11 A Helyi Esélyegyen elyzetelemzése (HEP HE) 1. Jogszabályi háttér bemutatása 1.1 g- n- tor é- n fo o- k- t- 1.) A gyermekjóléti, gyermekvédelmi személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybe- szóló 6/2013.(III.25.) számú rendelet: y- Tiszavasvári Többcélú Kistérségi Társulás Rakamazi Gondozási Központja Tiszavasvári Többcélú Kistérségi óléti Szolgálata Tiszavasvári Többcélú Kistérségi Társulás Tiszalöki Szociális Szolgáltató Központja e- Tiszavasvári Többcélú Kistérségi Társulás Tiszavasvári Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központja z- személyes gondoskodás formáit. 11

12 ellátásokat az önkormányzatok alk személyes gondoskodás körébe tartozó térítési díjak rendeletbe foglalásával kapcsolatos felhatalmazás változása teszi szükségessé. - - á- A Tiszavasvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa Tiszavasvárit jelölte ki. akat alkotására az intézményi, vagy az önkormányzati társulások lesznek jogosultak. ítési díjakról szóló 7/2013. (III.25.) számú rendelet: Ezen kormány- Tiszavasvári Többcélú Kistérségi Társulás Rakamazi Gondozási Központja Tiszavasvári Többcélú Kistérségi Társulás Ti Tiszavasvári Többcélú Kistérségi Társulás Tiszalöki Szociális Szolgáltató Központja Tiszavasvári Többcélú Kistérségi T Tiszavasvári Többcélú Kistérségi Társulás Tiszavasvári Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központja A r- lléklete tartalmazza. a A Tiszavasvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a Tiszavasvári városát jelölte ki. akat. alkotására az intézményi, vagy az önkormányzati társulások lesznek jogosultak. 12

13 3.) A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 17/2012. számú rendelet: r-. nkormányzati támogatásról szóló 16/2009. (IV.27.) Kt. számú rendelet: Az a ren- tartalmazza a- lléklet tartalmazza. 13

14 társulás vagy többcélú kistérségi társulás azoknak az ellátásoknak a vonatkozásában alkot rendeletet melyek tekintetében gyermekjóléti, gyermekvédelmi ellátást nyújt. Ezt Az iskolák, óvodák, nem gyermekjóléti-, hanem oktatási-, nevelési intézmények az oktatási- é- e- 14

15 2. Stratégiai környezet bemutatása gramokkal e- m- ros Közlekedési Koncepciójával - Kulturális Koncepcióval á- m- - V. RÖVIDTÁVÚ FEJLESZTÉSI IRÁNYELVEK (1 éven belül) 1. Általános irányelvek: á- 2. Tiszavasvári Város Önkormányzata és további fejlesztésével az alábbi célokat kívánja elérni: - onatkoz an. - - zési keretösszeg fokozatos növelése e- l- - 15

16 - e- e- - felhasználóközpontú könyvtár - o- o- - Óvodások, általános iskolások és középiskolások számára - a követ- korosztálynak. - k Az önkormányzat - r- - - tárgyi ré

17 - - a a- - Csontváry- - nt s- o VI. KÖZÉPTÁVÚ FEJLESZTÉSI IRÁNYELVEK - - az intézmények tárgyi á- - elév n

18 - - - a városi ALAPELVEK az Önkormányzat anyagi - e- közéleti m- get teremtsen az általános- s- l- z- y- yaránt. g- - 74/2013. (III.21.) Kt. számú határozatával elfogadott közép és hosszútávú vagyongazdálkodási terve e- s- 18

19 A lakásállomány - - ások e A lakásállomány - - e- a Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció - á- s- I. A szolgáltatástervezési koncepcióról e- s- k- á- a ö- 19

20 t- é- Ennek következtében az értékelés a Tiszavasvári Bölcs g- e- -. A fel véleményezteti ának elfo- Önkormányzatunk bizonyos szolgáltatásait társulás formájában biztosítja - r- s- a- az ellá- á- zati - - II. Az - Tiszavasvári Város Önkormányzata az alábbi szociális alapszolgáltatásokat köteles biztosítani

21 3 Tiszavasvári Többcélú Kistérségi Társulás Egészségügyi és Szolgáltató Központján (rövidített nevén: TITKIT SZESZK) étkez- ó szol- és a fogyatékosok otthona. e- egítségnyújtás. a gyermekjóléti szolgáltatás, a családok átmeneti otthona. gy Egyesülete (rövidített nevén: TELSE) a szenvedélybetegek közösségi ellátása. -ig - - y- szenvedélybeteg nappali ellátása fogyatékos személyek nappali ellátását a - á- TELSE-Szociális Szolgáltató elnevezéssel. k- - t- A szociális foglalkoztatás keretében g- ztése történik. - - ésér n- é- át - e- - 3 a- 21

22 - é - Az évi III. tv. (Szt.) szerint Az évi XXXI. tv. (Gyvt.) szerint Alapellátások e Szakosított ellátások január 1- amint a fogyatékosok nappali ott- tségnyújtás szintén állami feladat. 22

23 Az évi III. tv. (Szt.) szerint Az évi XXXI. tv. (Gyvt.) szerint Szakosított, ill. szakellátások s- - n- - - k- - t- - o- - t- - t- A hatályos jogszabályo - ellátási formák nkormányzati r- - étkeztetés x O - O - O - # + - na # # - e- x # 23

24 - # - O - Fogyatékos X + - Fogyatékos X X + - O - O - O - Fogyatékos személyek O - alan személyek O O - O Jelmagyarázat: + van o nincs x ellátási kötelezettség nélkül biztosított III. Helyzetelemzés III.1. ételér. Településünk állandó népessége -én a- e- - n- l- 24

25 á- A mentális s- A lakónépesség kor és nem szerinti megoszlása (2012. január 1.-i adatok): Korcsoport: év Összesen: t- mint a fogyatékos személyeket. III.2. Az k e- r- á- - 25

26 III.3. településünkön a fiatal kor- aránya - t- n- - - z- g évesek száma m- - - r- III.3.1. isko- mény. A jogintéz- yanyagot illeti. tíz igazolatlan óra után kell jeleznie a jegyz - kezdetben végzéssel, míg a jelenleg hatályos szabályozás szerint tájékoztató levélben - tájékoztatja az iskoláztatási támogatásra (családi pótlék) foglalkozást ggesztését - az ötvenedik igazolatlanul mulasztott óra után - t- nt a gyermeket árást. -e. - 26

27 e- szerint költötte el az összeget és számolt el vele március 3-tól lépett hatályba rmány- ogatás össze ese z- iskoláztatási ltetését. A g- intézm á- e- e- atott. n- a 2012/13- e- n- t- á szeptember 01. napjától azonban, amennyiben jelzés érkezik az isk en közoktatási intézménybe beiratkozott tanuló 50 órát mulasztott (életkortól függetlenül), úgy a tárnál. A fo- 27

28 A szüneteltetés idejére a jogosult semmilyen formában nem kapja vissza az iskoláztatási támogatás összegét. részlete- i év lezá- á- l- 0-5 óra közötti igazolatlan hiányzás esetén az újbóli folyósítást a jogosult részére. Amennyiben a tanuló többet mulaszt 5 óránál a szüneteltetés továbbra is folytatódik egészen a tankötelezettségig, illetve amíg köznevelési intézményben tanulmányokat folytat. Az addig nem folyósított összeget semmilyen formában nem kapja vissza a család. álat (legtöbb esetben ) eredményeként, amennyiben a tanuló 5- g a felfüggesztés szüneteltetésre való átváltoztatása végett megkeresi a Magyar Államkincstárt, és a kincstár döntése után életbe lépnek a fent leírt szüneteltetésre vonatkozó szabályok. Amennyiben 5, vagy annál kevesebb órát hiányzik, úgy kétféle eset lehetséges o- gá össze r é III.3.2. Az iskoláztatási tám á- óvodáztatási támogatás - a- a 28

29 - -e a gyermekre. A e- - eni támo- e évben ennek a támogatási formának a költségvetési kerete tervezésekor csak találgatni lehetett az igénylés mértékét. A betervezett eft került felhasználásra. Össze- Akkor azonban csak a második félévvel kellett számolni, míg 2010-ben már az évi kétszeri támogatással kellett tervezni. A 2010-es évben 2000-eFt keret került megállapításra a költségvetésben. -eft lett felhasználva. -Ft (20.000,- -Ft (10.000,-Ft) pénzbeli támogatásban. Az óvodáztatási támogatás 100 %-os állami támogatottságú ellátás. l- A szolgál nyek. r- roma népesség t- - - a- -os megyei átlagnál - m- n- n- á- - e- r évben az úgynevezett Pilot program keretében deszegregációs munkacsoport alakult id szakos jelleggel áprilistól - - (Cigány Kisebbségi Önkormányzat, Tiszavasvári város Polgármesteri Hivatala, általános iskola, oktatási és integrációs szakemberek közre- szegregáció kérdését, és keresett megoldásokat a szociális, kommunikációs, oktatási területeket mber segítette a munkát. A csoport munkájának eredményeként deszegregációs anyagot készített. 29

30 Ezek mellett évek óta folyamatos lelkes munka - folyik az egítségével. Fentiek alapján megállapítható, hogy településünk legsúlyosabb szociális problémája a cigányság -piaci eszközökkel együtt lehet orvosolni, a szociális ellátórendszer csak a problémák kezelésében nyújthat segítséget. III.4. szegmense a jövedelmekben fogható meg s- - - e- átlag kétszere- - gyes- i- - legstabilabb és legnagyobb foglalkoztatójának évben az önkormányzat l- l- - l- - l- - e- - r- önkormány- - a á- á- z- - - o- e- e- 30

31 l- III.5. fogyatékos emberek szám - test an. e- testi fogyatékosok teszik ki é- - IV. A település szociális ellátórendszerének bemutatása Az alábbi ellátórendszer a Tiszavasvári Többcélú Kistérségi Társulás 30-ig áll fenn. -testület 85/2013. (IV.04) számú határozatával jóváhagyta a Tiszavasvári Többcélú Kistérségi Társulás szóló 18/2013. (II.19.) számú határozatát. A 142/2013. (V.30.) Kt. számú határozattal módosított 111/2013.(V.09.) Kt. számú határozatban döntés született arról, hogy a korábbi kistérségi intézmények a Tiszavasvári Többcélú Kistérségi Társulás déje - jogutódlással való kirattal két intézményt hoz létre a Tiszavasvári Szociális-, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgáltató Központot, valamint a k a településen a korábbi intézményi feladatokat továbbra is ellátják. IV.1. Tiszavasvári Többcélú Kistérségi Társulás Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központja (a továbbiakban: TITKIT SZESZK) IV és szakellátás ékenységi f szeptember 1- gnyújtás, családsegítés, nappali ellátás ichiátriai közösségi ellátás az önkormányzat fenntartásából a TITKIT fenntartásába került át. (Id ó- finanszírozás nehézségeinek, illetve a központi finanszírozás hiányának következtében a pszichiát- - Tiszavasvári Város Önkormányzata Rakamaz Város Önkormányzata Tiszalök Város Önkormányzata Tiszadob Nagyközség Önkormányzata Tiszanagyfalu Község 31

32 Önkormányzata Tiszadada Község Önkormányzata Tímár Község Önkormányzata, Szabolcs Község Önkormányzata, Szorgalmatos Község Önkormányzata, Tiszaeszlár Község Önkormányzata TITKIT Tiszavasvári Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központja TITKIT Tiszalöki Szociális Szolgáltató Központja TITKIT Rakamazi Gondozási Központja - k- Intézmény Szolgáltatás Ellátási hely Ellátási terület szolgáltatás ek otthona étkeztetés g- szolgáltatás fogyatékos személyek otthona á- 38. sz. á- étkeztetés g- á- á- a- gazgatási ter lete házi segítségnyújtás a- aesz 32

33 támogató szolgáltatás isza i- családok átmeneti ottho- na á- étkeztetés g- l- szolgáltatás z- s- z- gyermekek l- s- s- sz. é- te á- g- étkeztetés szolgáltatás gyermekek átmeneti gondozása (önálló helyettes szü- l- t 33

34 a- i- A Tiszavasvári Többcélú Kistérségi Társulás ellátja még az alábbi feladatokat: Mint ahogyan az önkormányzat életében is, az önkormányzati, ill. önkormányzati támogatású kis- kkentési intézkedései: e Ft tt meg. 2. Üzemanyag megtakarítás z- 40 e Ft 3. Gyógyszerfelhasználás k esetek kivételével az - 4. Munkarendváltozás intézke- Ezen intéz a- 5. Szakmai létszám biztosítása r- e- - A fenti intéz eményezték. 34

35 A nem állami szervezetek (civilek, egyhá í- - l- ól ismerik a helyi igényeket, így olyan szolgáltatásokat képesek létrehozni, amelyek nem tartoznak az agálnak, a helyi társadalom értékrendjét fedik le, jelenít ódóan gyenge az önérdek- Szerepvállalásuk többféle módon valósulhat meg: Teljes mértékben azonban nem tudnak függetlenedni az állami, önkormányzati szférától, mert anyagi forrásaik bizo t általában költségvetési támogatásokból igyekeznek biztosítani, illetve pályázati forrásokból egészítik ki azt. - - a TITKIT látja el fenntartóként a TITKIT SZESZK-en - mi el - l r- ntot az intézményfenntartá Településünkön jelen vannak azok az egyházi, illetve nonprofit szervezetek (nem állami fenntartók), amelyek tevékenységükkel önkormányzati feladatokat válthatnak, illetve egészíthetnek ki. Ilyen a (székhelye: 4400 Nyíregyháza, László u /1.), amely nonprofit nem állami fenntartó a Kézfogás Szociális Szolgáltató Központ (székhelye: 4440 Tiszavasvári, Dózsa Gy. u. 33. sz.) vegyes profilú intézményen keresztül biztosítja az alábbi ellátásokat: A gyermeke

36 t -ig volt g- - é- kivizsg a- y- - evé adatok, kutatások áttekintése, adathiányok kimutatása 36

37 3.1 Jövedelmi és vagyoni helyzet a i események -tal e- a - á az e- t a k- - száma - Demográfiai adatok korosztályi bontásban, térségenként, járásonként - - etre

38 - - - Az iskolai végzett s évi évi a s- et á e- - - n- k természetesen egymás a év köz r- z. melléklet é- 38

39 Öregedési index (%) A gyermekko az országos átlagnál 3. s é- -es évekre közé teszik. A roma lakosság életkori összetétele lé- mláláskor a - - lálá - a- - á- 39

40 lakosságának Ugyanakkor lakásfenntartási támogatás- - é- - k t- e- roma 3.2 Foglalkoztatottsá -piaci integráció A ellékleté önkormányzat a tv- n i - a) foglalkoztatottak, munkanélküliek, tartós munkanélküliek száma, aránya - - ami a alamint az l- va - a- a gyermekvállalást köve- m- - é- - a- 40

41 - l- - a- szerezni. - zközöknek emélyek aktivitásának növelése z - - o- -ra esett vissza. - - z- melynek következmén y- - enek. n-. - l- t. 5 Forr

42 férfiak összesen l- - snak k e- száma - t- e az Önkormányzatnak. 42

43 b) g- -re - -. Az. A c) közfoglalkoztatás n- - á- o- - á- n- állami - t- - - á- - - s ktelem 6 - l- 6 Forrás 43

44 á- e- d) e- ti amely a várost érinti - valamint -. végzi. A t- - ngos in- A - Zrt. is - 44

45 e) a - á- az önkormányzat közfoglalkoztatá foglalkoztatását. a tavalyi év folyamán a lkalmazását. f) - t- - - ö- g- á- a- számára. 8 A - - e- á- - - személyek számára - e- g) k- é- á- l- é- 8 Forrás - 45

46 te l- h) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén 3.3 Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások, aktív korúak ellátása, munkanélküliséghez kapcsolódó támogatások - e- - az tva - á- azaz az tv. szerint a. feltételeinek a megteremtése. - a és ellátások - a- l- orisága szerint - - z- - lakásfenntartási támogatás - átmeneti segély - temetési segély köztemetés - részére a rendszeres szociális segély. 46

47 jegy- támogatást kell- összegének 90%-át (2013. évben: ,- Ft) és vagyona nincs. egészségügyi szolgáltatásra való jogosultsága utazási kedvezményre e- n- -a (2013. évben: ,- Ft.). Rendszeres szociális segélyt t- - - z- - é- gfelel i ,- Ft - Ft és - szere ,- Ft 3.4 Lakhatás, lakáshoz jutás, lakhatási szegregáció - g- a- 47

48 a) bérlakás-állomány 9 z- A lakásállomány - - r- z- Az önkormányzat - nkormán s - l- b) szociális lakhatás - n- omfort- a- 48

49 c) - Az önkormányza - - öt é e- - va. d) é n- tézet n- g- A lakásfenntar n- Ezen támogat - e) eladósodottság t 49

50 f) bemutatása a- - z- A közüzemi szolgáltatások közül az energiaellátás a vá 100%- - december 31-ig az önkormányzati - é- rgalmatos Közs - s ü- - a- emutatása részében en használatába adott kommunális szolgáltatások: - - z- - -tól a a- -Alföldi Környezetgazdál- - g- 50

51 3.5 Telepek, szegregátumok helyzete a) - b) m- halmozottan, c) -vagy roma em- y- ontos adatokkal a ében nem rendelkezünk helyzet 3.6 Egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés a) 11 a- is. a- - gyermekorvos és 3 fogorvos. - - rt itás a lakosságszám a 11 o- 51

52 Szakma megnevezése jelenlegi szakorvosi óraszám (heti) jelenlegi nem szakorvosi óraszám (heti) fizioterápia orr- at 6-8 Összesen: r- - történik a kifizetés. Betegforgalom Szakma Eset Beavatkozások szám Összes pontszám zet- -orr-gégészet -orr- - il - -orr- sor 52

53 sz - b) khez) való hozzáférés az - s- élet- lét. a- r százalék méréseket végeztek a ve igyekeztek á- - Az c) Fizioterápia - záltal az önkormányzat A gyógytorna - 53

54 d) közétkeztetés - - e- - Az étla k a gyerekek. - l- k a gyerekek. e) 13 ásai az állami vállalatok - t- i gaz - -. á

55 1.Tiszavasvári Sportegyesület ak r- k- r- - zakosztály ik. 2. Tiszavasvári Sport klub - - á Ronikum Röplabda Klub Sport Egyesület - - tornák s - á- 55

56 4. Tiszavasvári Shotokan Karate-Do Sportegyesület á Alkaloida Lombik Horgász Egyesület A Városi Sportközpont feladatköre és fejlesztési irányelvei - e- á- rtolási l - gramok számára

57 A városban található sportlétesítmények Létesítmény kimutatás Száma Szabadtéri sportlétesítményei: ké m

58 f) A - nkormányzata n- l- o- - á- vagy mélyszegény romák. g) megsértése a szolgál- h) zségügyi ellátórendszer keretein belül 3.7 Közösségi viszonyok, helyi közélet bemutatása a) Városi Televízió Az i e- 58

59 kat. Vasvári Hírmondó 14 osság széles á- é-. Találkozások Háza 15 z- szolgáltatások m e- és komol - - ényeknek. Ezen k - megfelelni. o- e- Városi Könyvtár 16 r- ege -ra z- e

60 l- - - á ö- - -én nyitotta - ázati öss k- o- - z- y- ervezzenek valamennyi korosztály számára. a- Vasvári Pál Múzeum o i- -. régészeti feltárások alkalmával e orá - - e- 60

61 - n- lnak. - - á- önkormányzati 18 a e- r- a- s- ll Civil Ház 19 H a- n- b) ikai konfliktusok és kezelésük) - az á- z- i

62 c) ület 20 á- n- y- Magyar-Roma-Maxima Tiszavasvári Egyesület 21 é- e- Magyar Vöröskereszt Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szervezetének Tiszavasvári Területi Szervezete 22 a é- önkén- Az általános- s- - önkéntese fel - - n- z n- 62

63 3.8 A roma nemzetiségi önkormányzat célcsoportokkal kapcsolatos esélye partnersége a települési önkormányzattal önmaga feloszlatá- mely - o- A 8 általános iskolai végzettek számának növelése 63

64 demográfiai trendek stb.) é- e- -ig a. álta á ének- e tséggel Az integrált nevelés- n- á- a oktatási intézmény o- ak voltak l az iskola á szintén l önkor 23 és nevelést. A város illetékess i- - é e- - -nevelése. 64

65 - övekszik a r- t- - -es nevelési évre - náltsága 99%. o- gondozási díja. - e- - - Változó azonba o- gyermekek családi háttere, szociális, mentális és kulturális helyzete heterogén összetételt mutat elvárásoknak kell megfelelni. k- A 2011-es gondozási-nevelési évben az ellátott gyermekek - - -a veszélyezte - dés gyermekek egészségvédelme érdekében a térségben is egyedülálló szolgáltatásként egy úgynevezett sószobát alakítottak ki. egy érdekes játszószoba, ahol betegségmeg- szolgáltatást is nyújtanak a gyermekek számára. A szolgáltatás célja l- Regionális Módszertani Központok o- másodlagos prevenciós tevékenységhez tartozik. prevenció és korrekció is egyben. 65

66 A prevenció eredményességének feltétele en is A kapcsolattartás módja: : k- - s- - Jel a- Gyermekélelmezés /2002 számmal a- 100 adagszámban engedélyezte az ÁNTSZ 2007-ben 150 adagra o- - rendszeres étkezést biztosító, szervezett élelmezési ellátásra vonatkozó táplálkozás-egészségügyi ajánlás t- 66

67 - Térítési díj csak az étkezésért állapítható meg térítési díj A személyi térítési díjat sz- - - A térítési díjra vonatkozó új szabályozás a fenntartóra bízza annak eldöntését, hogy él-e a jogszabály - térítési díjat, tehát minden önkormányzat és fenntartó maga dönthet ebben a kérdésben. -gyermek programok 2011-ben - farsang; - n a Föld Napja; - Anyák Napja; - Családi Nap; Karácsonyi ünnepség; - - o- - zenebölcsi elnevezéssel csoportos programok; - bábszínház látogatás ekekért l- i- 67

68 á-. : - A többcélú kistérségi társulások jogszabályváltozás miatt a város Képvise testülete 85/2013. (IV.04) számú határozatával jóváhagyta a Tiszavasvári Többcélú Kistérségi Társulás ározatát. é- z- Tiszavasvári Szociális- am továbbra is ellátják. Óvodai ellátás: 24 z a. Az n é-. A két - -es öznevelés- 68

69 - szerint végzi. - z- gyermek- s- l- - o- l- é- Az intézmény a n - é- ak a gyerekek változatos e- - foglalkozáson vesz szeptember 01- törvénynkt. 8. (2) A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét - azokra a gyermekekre vonatkozik, akik 2011-ben születtek és augusztus 31-ig betöltik a 3. életévüket. Lehetséges felmentést kapni a 3. Fentiekre tekintettel városunkban szükségessé válik az óvoda Forrás Forrás 69

70 Általános iskolai oktatás: 27 n- t s- - o a ma- - - és - -a

71 e- z- ányos s ta- - á- - 71

72 z- k- a- - n- - r

73 Középfokú nevelés:

74 y- e- - - Tiszavasvári tankerület átás e- 74

75 éve a tan g mint - a- 75

76 ámainak. é- 76

77 - - - á- k száma. 77

78 - - e vesz részt. 78

79 k- - r- A szak 79

80 a) v lakhatási helyzete -as év d- -át teszi ki. Ahogy az a Szociális Szolgáltatásszervezési Konce olvasható, r- - é- e- A - 80

81 A 2011/2012-es tanév iskola-egészségügyi munkája számokban: Beszámoló szempontjai Iskolákban gondozott tanulók száma (beíratottak száma) Magiszter T.vasvári Vasvári Pál Váci Mihály Általános Iskola Tiszavasvári Összesen: Alapítványi Általános Általános Gimnázium Szorgalmatos Középiskola, Általános Iskolák Iskolai Tagintézmény Szakiskola és Iskola Kabay egység Koll Szomatikus mentális okból Szociális okból ggyakoribb elváltozások Mozgásszervi elváltozás (Gerincferdülés, Lúdtalp) 3. Testsúlygyarapodás (Obesitas) Szemészeti elváltozás megjelenésének arányai, leletet bemutatók száma. Az iskolaorvos által megvizsgáltak közül szakorvosi vizsgálatra utalt tanulók száma Magas vérnyomás betegség Fejtetvesség, személyi higiéné elenyé- 2011/2012-es tanévben a Tiszavasvári iskola-egészségügyi rendszerben megvalósult feladatok: á á - E ák össze és egyezteti k

82 o o o o o o o o o - kola e á- - - ala - -as tanévre Az iskolafo kezelések megtörténtek. b) rendszeres gyermekvédelmi k Gyermekvédelmi kedvezmények 82

83 - r-. c) d) - e). szolgáltatásokhoz való hozzáférése a) átott, betöltetlen státuszok) 30 i é r e- ák az z- 30 s 83

84 a- á é- k- o- elésre. Gondozott családok számának alakulása körzetenként: ( i állapot szerint) Gondozott családok száma: 1. körzet körzet 3. körzet körzet körzet 6. körzet Összesen: 944 ltak sz b) a- - k- c) 0 -szociális- ztésre, rehabilitációra) vonatkozó adatok d), e) gyermekvédelem A Gyermekjóléti Szolgálat Feladatai: - l- - n s 84

85 é ana - 1. táblázat Gondozás Gondozott gyermekek száma: 68 - gyermekek száma Összesen Gondozott családok száma: - a- informá na k zeri esetkezelésként k. k- 85

86 A Gyermekjóléti Szolgálat szakmai tevékenysége táblázat Ellátott gyermekek száma k- a- 6 6 részvétel 6 Összesen l- e- n- - -ben: 3. táblázat A Gyermekjóléti Szolgálat egyéb feladatai 2012-ben: 4. táblázat ének intézése ása szervezése 86

87 nos a a is veszélyesnek ne k. ek n- - o A gon - - a- z- e- y- f) e- - gondozás, - napi struktúra biztosítása, - stabilizáció és biztonság. Az átmeneti gondozás célja: e- r- n- rmek - - a- ztek meg. Az adott évben ell Összesen: 29 87

88 Összesen: 17 Az ellátottak száma nem és korcsoport szerint - 3 éves Összesen éves Összesen: 17 leány 8 -én Az átmeneti gondozásból kikerült gyermekek adatai Összesen: 14 - f- - g) egészségf - szletezésre. h) kolás - sz. melléklet. A város- m szinte sikeresen

89 Ugyanakkor az ált é- i) álta- etein belül á- a) lle o- tlen k- g- és az egész é - - éle o- tan

90 e- r- - - á- - gram t- - a- - l i- b) ó- Jelenleg számos állami és e- 90

91 á- - t- á az t- e- g- mként kia á- i- A Tiszavasvári - - i a- t- - ára. c) ények között és az egyes intézményeken belüli szegregációs d) az intézmények között a tanulók iskolai eredményességében, az oktatás hatékonyságában mutatkozó eltérések 91

92 e) 4.5 Következtetések gségek - e- - o- ányosságok szervezése - - r- A 8 általános iskolai végzettek számának növ 92

93 e- a- t- - -megosztás az l- sem kérik kel r- l- o- - é- nem. a) - e- mák mell zése. - nagy százaléka is. regisztrált vizsgálva a snak e- - - n- o- l- klet. b) c) a élye 93

94 az általános iskolai vég- l- d) Hazánk g- van gyermekével - - nek n- l nem ren - ahelyi megoldások stb. -ig o Családtervezés, anya- és gyermekgondozás területe i- - i- é- ése. A családsegítés keretében biztosított szolgáltatások köre: k- 94

95 i- o- é- o- é- r- Az ellátottak köre: s- - 95

96 a- n lelki anya e- z- g- - o- az a ör g- 96

97 g- Egyéni esetkezelés, családgondozás: z- - ozást. - - vallási és feminista- - - és - " " l- férfi. mely nem rá tartozik z vagy akár irány - len- k- 97

98 t- rkapitányság illetékességi területén évben Sértett Össz. Össz. Elköv.helyszíne Bcs. Megnevezése Ffi. Fk. Gyk. Ffi. Fk. Gyk. Közter. Magánter. rtés Súlyos testi sértés Kiskorú veszélyeztetése Garázdaság Tartás elmulasztása Szem.szab.megs Magánlaksértés Kényszerítés Szemérem elleni Önbíráskodás Rongálás Rablás Összesen: Rágalmazás Zaklatás Kiskorú elhely.megvál Becsületsértés Zsarolás Lopás ülés Közveszély okozás Kitartottság Kerítés g- -á ö- n- r- 98

99 selekmények köre e- - elekményt. 33 A zaklatás vagy egyé - a- nemzetisége g- vallási t- - Tiszavasvári Súlyos testi sértés Zaklatás Lopás Garázdaság Magánlaksértés ségét. á

100 k (pl. anyaotthon, családok átmeneti otthona) 2008 Családok Átmeneti Otthona 35 z- - gondozás, - napi struktúra biztosítása, - stabilizáció és biztonság. Az átmeneti gondozás célja: e- r- n- rmek - - a- ztek meg. ározata. 100

101 Összesen: 29 Az el Összesen: 17 Az ellátottak száma nem és korcsoport szerint - 3 éves Összesen éves Összesen: 17 leány 8 -én Az átmeneti gondozásból kikerült gyermekek adatai Összesen: 14 Az en - f t- k melléklet. eményezések smertek. 101

102 - k szá- - - nál ányosságok 102

103 iai trendek stb.) l- séges az l- - atására e- k- - r mint. 103

104 8 6 A alig. -piaci helyzete a) nka- - rtamra. 104

105 b) ségei a közi ikat na na é- c) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén 6.3 A közszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez, információhoz és a közösségi élet gyakorlásához való hozzáférés a) g- t r- -. a - - a- e- é- i létszám á- e- - o- Igénybevétel adatai: - 36 s 105

106 Ellátottak nemenkénti és korcsoportonkénti megoszlása Tiszavasvári ellátási terület korcsoport Ellátotti létszám Férfi x 1 12 korcsoport Ellátotti létszám x Ellátottak nemenkénti és korcsoportonkénti megoszlása Szorgalmatos ellátási terület korcsoport Ellátotti létszám Féri x Összesen 3 korcsoport Ellátotti létszám x Nappali ellátás a- o- Az ellátás célja: Fizikai ellátás: Mentális pszichés gondozás: ozo 106

107 Foglalkoztatás: r- - - na k né Kapcsolatot tartana t- - A klub létszáma - Nappali ellátás - feladatmutatók hónap Ellátotti létszám január 426 február 367 március 249 április 315 május 442 június 478 július 540 augusztus 533 szeptember 430 október 480 november 453 december 355 összesen 5068 Ellátottak nemenkénti és korcsoportonkénti megoszlása korcsoport Ellátotti létszám férfi x Összesen: 9 korcsoport Ellátotti létszám n x

108 miatt á- Az ellátás a Az ellátás n- - - A készülékek településenkénti megoszlása az alábbiak szerint alakult: i- a- entes szolgáltatás. b) á- a- a- - r- n- e- é- má- c) z- információs technika világá - 108

109 a. z- é- ezen - - l- - á i 109

110 A fogyatékosság A fogy a- - a befogadó környezet kölcsönhatás- l- tségét, fogyatékoss g- - é- k- t. a- kalmazását ak -a a testi fogyatékos és mozgássé a vak és g 110

Megszűntetett esetek száma a 18 év alatti védelembe vettek közül

Megszűntetett esetek száma a 18 év alatti védelembe vettek közül 4.1.1. számú táblázat - Védelembe vett és veszélyeztetett kiskorú gyermekek száma 4.1.2. számú táblázat - Rendszeres gyer év védelembe vett 18 év alattiak száma Megszűntetett esetek száma a 18 év alatti

Részletesebben

HEP 1. számú melléklete. Helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítését segítő táblázatok

HEP 1. számú melléklete. Helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítését segítő táblázatok ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása HEP 1. számú melléklete Helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítését segítő táblázatok Az alábbi adattáblák Cegléd

Részletesebben

Védelembe vett és veszélyeztetett kiskorú (fő)

Védelembe vett és veszélyeztetett kiskorú (fő) 4.1.1. számú táblázat - Védelembe vett és veszélyeztetett kiskorú gyermekek év védelembe vett 18 év alattiak Megszűntetett esetek a 18 veszélyeztetett kiskorú év alatti védelembe vettek közül gyermekek

Részletesebben

1. napirendi pont Előterjesztés Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i testületi ülésére.

1. napirendi pont Előterjesztés Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i testületi ülésére. 1. napirendi pont Előterjesztés Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i testületi ülésére. Tárgy: Előadó: Döntés: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

Részletesebben

Újhartyán. Helyi Esélyegyenlőségi Programjának 1. számú melléklete

Újhartyán. Helyi Esélyegyenlőségi Programjának 1. számú melléklete Újhartyán Helyi Esélyegyenlőségi Programjának 1. számú melléklete Helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítését segítő táblázatok Az alábbi adattáblák Újhartyán község önkormányzata HEP HE-éhez készültek.

Részletesebben

Mell.: 2 db kimutatás ASZKGYSZ beszámolója

Mell.: 2 db kimutatás ASZKGYSZ beszámolója Csanádpalota Város Polgármesterétől 6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10. Telefon: 62/263-001 Fax: 62/263-105 731/2013. Tárgy: Az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának

Részletesebben

SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK /2005. (IX..) számú rendelete

SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK /2005. (IX..) számú rendelete SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK /2005. (IX..) számú rendelete formák szabályairól szóló többször módosított 13/1993. (IV.29.) számú önkormányzati rendelet módosításáról módosításáról szóló

Részletesebben

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04. Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.) a 17/2009.(XI.27.) a 4/2010.(II. 12.) a 5/2011. (IV. 1.) a

Részletesebben

Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013. ( IX.23. ) KT. sz. rendelete

Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013. ( IX.23. ) KT. sz. rendelete Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013. ( IX.23. ) KT. sz. rendelete Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének az 5/2010.(XI.16.) KT sz. rendeletével elfogadott Szervezeti és

Részletesebben

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete a személyes gondoskodás keretébe tartozó egyes szociális és gyermekjóléti

Részletesebben

Hasznos információk a fogyatékosságról. Összeállította: Kovács Tímea

Hasznos információk a fogyatékosságról. Összeállította: Kovács Tímea Hasznos információk a fogyatékosságról Összeállította: Kovács Tímea Mi a fogyatékosság? A fogyatékosság nem betegség, hanem egy tartós vagy véglegesült állapot. A fogyatékos ember, aki tartósan vagy véglegesen

Részletesebben

Felülvizsgálva: 2012. március 31.

Felülvizsgálva: 2012. március 31. Felülvizsgálva: 2012. március 31. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék,..,...,.,.,,...,...,...,.,,,.,...,,,.,,,...,...,.,..,..,,,,..,.,.,..,,.,,.,,...,,,,, 2 1. Törvényi háttér,,.,...,...,,...,,,.,...,.,,...,,.,,,.,.,.,.,...,,,,..,...,,,,..,.,,,...

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T A költségvetési szerv Neve: Miroslav Krleža Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon Hrvatski Vrtić, Osnovna Škola, Gimnazija i Učenički Dom Miroslava Krleže Székhelye:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 29-ei ülésére. Tárgy: A Többcélú Társulási Megállapodás módosítása

ELŐTERJESZTÉS. Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 29-ei ülésére. Tárgy: A Többcélú Társulási Megállapodás módosítása ELŐTERJESZTÉS Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 29-ei ülésére Tárgy: A Többcélú Társulási Megállapodás módosítása Előterjesztő: Pergő Margit polgármester Előkészítő: dr.

Részletesebben

Alapító okirat (egységes szerkezetben)

Alapító okirat (egységes szerkezetben) Alapító okirat (egységes szerkezetben) 1.) Az intézmény neve: Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Rövid neve: EESZI Törzsszáma: 638089 2.) Az intézmény székhelye: 6922 Földeák, Zárda u. 2. 3.)

Részletesebben

5. napirend Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokról

5. napirend Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokról 5. Napirend BESZÁMOLÓ az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 96.

Részletesebben

(2) Az önkormányzat alaptevékenységének szakfeladatszám szerinti besorolását a 3. függelék tartalmazza.

(2) Az önkormányzat alaptevékenységének szakfeladatszám szerinti besorolását a 3. függelék tartalmazza. Pusztavám Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2012. (IV.26.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelete módosításáról

Részletesebben

Kivonat. mely készült a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 2011. szeptember 20. napján megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl

Kivonat. mely készült a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 2011. szeptember 20. napján megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl 59/2011. (IX. 20.) CsKTT. 16-5633-4/2011 Tárgy: Csanytelek, Baross Gábor u. 2. sz. alatti ingatlan használatba vétele Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa megtárgyalta Csanytelek, Baross

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye 1 ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye 2. A költségvetési szerv székhelye: Pápa, Barát u. 9.

Részletesebben

Szerkesztette: Varga Júlia. A kötet szerzői Hajdu Tamás Hermann Zoltán Horn Dániel Varga Júlia

Szerkesztette: Varga Júlia. A kötet szerzői Hajdu Tamás Hermann Zoltán Horn Dániel Varga Júlia Szerkesztette: Varga Júlia A kötet szerzői Hajdu Tamás Hermann Zoltán Horn Dániel Varga Júlia Kutatási asszisztens: Tir Melinda Olvasószerkesztő: Patkós Anna Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... III Ábrajegyzék...

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. január 26-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. január 26-i ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 26/2012. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. január 26-i ülésére Tárgy: Módosító indítvány a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros

Részletesebben

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (IV. 25.) önkormányzati rendelete

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (IV. 25.) önkormányzati rendelete Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (IV. 25.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátások

Részletesebben

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki.

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki. Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 6/2014. (IV. 11.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Az intézmény neve: Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ Székhelye: Földes, Karácsony Sándor tér 1. Telephelyek:

Részletesebben

2007 (fő) 12.544 fő. 2008 (fő) 12.092 fő. Lakónépesség számának változása (%) 96 % 2009 (fő) 13.198 fő. Lakónépesség számának változása (%) 109 %

2007 (fő) 12.544 fő. 2008 (fő) 12.092 fő. Lakónépesség számának változása (%) 96 % 2009 (fő) 13.198 fő. Lakónépesség számának változása (%) 109 % 1.számú melléklet Demográfiai adatok: 1. számú táblázat - Lakónépesség az év végén lakónépesség 27 (fő) 12.544 fő 28 (fő) 12.92 fő Lakónépesség számának változása (%) 96 % 29 (fő) 13.198 fő Lakónépesség

Részletesebben

Az önkormányzat által ellátandó és önként vállalt feladatok jegyzéke ÖNKÉNT VÁLLALT

Az önkormányzat által ellátandó és önként vállalt feladatok jegyzéke ÖNKÉNT VÁLLALT Az önkormányzat által ellátandó és önként vállalt feladatok jegyzéke ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOT ELŐÍRÓ ELLÁTANDÓ FELADAT FELADAT JOGSZABÁLY EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS Háziorvosi ellátás, házi gyermekorvosi ellátás

Részletesebben

FÖLDESI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT VEZETŐJE 4177 Földes,Rákóczi u. 5. Tel.: (54) 465-785 E-mail: tamogatofoldes@g.mail.com

FÖLDESI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT VEZETŐJE 4177 Földes,Rákóczi u. 5. Tel.: (54) 465-785 E-mail: tamogatofoldes@g.mail.com Iktatószám:../2015. FÖLDESI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT VEZETŐJE 4177 Földes,Rákóczi u. 5. Tel.: (54) 465-785 E-mail: tamogatofoldes@g.mail.com 3. E L Ő T E R J E S Z T É S - A Képviselő-testülethez

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 30/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelete. A gyermekvédelem helyi rendszeréről

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 30/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelete. A gyermekvédelem helyi rendszeréről 3. egységes Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 30/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelete A gyermekvédelem helyi rendszeréről (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg)

Részletesebben

HEP SABLON 1. számú melléklet

HEP SABLON 1. számú melléklet ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása HEP SABLON 1. számú melléklet Helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítését segítő táblázatok Az alábbi adattáblák

Részletesebben

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról 1 1 Módosította: 5/2012.(II.14.) számú

Részletesebben

A gyermekjóléti alap és gyermekvédelmi szakellátási rendszer intézményeinek és alapfeladatainak bemutatása

A gyermekjóléti alap és gyermekvédelmi szakellátási rendszer intézményeinek és alapfeladatainak bemutatása TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Gyermekvédelmi ellátás rendszere I/I. A gyermekjóléti alap és gyermekvédelmi szakellátási rendszer intézményeinek

Részletesebben

A 3.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A 3.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete 17/007.(VIII.9.) Ör az önkormányzat 007. évi költségvetéséről szóló 1/007. (I.1.) Ör módosításáról 1. A.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés

Részletesebben

Szociális segítő. 54 762 01 0010 54 03 Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző T 1/11

Szociális segítő. 54 762 01 0010 54 03 Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző T 1/11 A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

10. A mai magyar társadalom helyzete. Kovács Ibolya szociálpolitikus

10. A mai magyar társadalom helyzete. Kovács Ibolya szociálpolitikus 10. A mai magyar társadalom helyzete Kovács Ibolya szociálpolitikus Népességi adatok Magyarország népessége 2014. január 1-jén 9 877 365 fő volt, amely 1981 óta a születések alacsony, és a halálozások

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 11-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 11-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 11-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testület ének 39/2011. (V.11.) KT. sz.

Részletesebben

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. május 19-én (kedd) 17 órai kezdettel. megtartandó testületi ülésére. 3.

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. május 19-én (kedd) 17 órai kezdettel. megtartandó testületi ülésére. 3. E L Ő T E R J E S Z T É S Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 19-én (kedd) 17 órai kezdettel megtartandó testületi ülésére 3. napirendi pont Tárgy: Helyi esélyegyenlőségi terv

Részletesebben

Elıterjesztés a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. április 12-i ülésére

Elıterjesztés a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. április 12-i ülésére 1 Elıterjesztés a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. április 12-i ülésére Tárgy: A Wunderland Óvoda Esélyegyenlıségi programjának módosítása Elıterjesztı: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök Elıterjesztést

Részletesebben

Lengyeltóti Város Polgármestere 8693 Lengyeltóti, Zrínyi u. 2. Ügyiratszám: 2983/2014. E l ő t e r j e s z t é s

Lengyeltóti Város Polgármestere 8693 Lengyeltóti, Zrínyi u. 2. Ügyiratszám: 2983/2014. E l ő t e r j e s z t é s Lengyeltóti Város Polgármestere 8693 Lengyeltóti, Zrínyi u. 2. Ügyiratszám: 2983/2014. E l ő t e r j e s z t é s Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én tartandó ülésére

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű)

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű) ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű) A Győri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény 4. (1) bekezdése,

Részletesebben

Balassagyarmat Város Önkormányzatának 2010. évi állami támogatása

Balassagyarmat Város Önkormányzatának 2010. évi állami támogatása 44 Támogatási jogcím Fajlagos Mennyiségi egység Mutató A Rendelet 1.sz. melléklete Ft Számított összeg 1. a (1)Lakosságszám szerint 1 57 fő 1649 32 16 3 2. Körzeti igazgatás 2. aokmányirodák működése és

Részletesebben

Zsámbok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/1998. (I.27.) sz. rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi szabályozásáról

Zsámbok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/1998. (I.27.) sz. rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi szabályozásáról Zsámbok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/1998. (I.27.) sz. rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi szabályozásáról A helyi önkormányzatokról szóló 1990évi LXV.tv.16..(1)

Részletesebben

KÉRELEM ÉTKEZÉSI TÁMOGATÁSHOZ

KÉRELEM ÉTKEZÉSI TÁMOGATÁSHOZ Bp. II. ker. Önkormányzat KÉRELEM ÉTKEZÉSI TÁMOGATÁSHOZ 2015 / 2016 TANÉV Alulírott kérem, hogy kiskorú gyermekek (gyermekeim) nevelésének elősegítéséhez szíveskedjék részünkre kedvezményes étkezési térítési

Részletesebben

(1) Az Önkormányzat a személyes gondoskodás keretében a következő ellátásokat nyújtja:

(1) Az Önkormányzat a személyes gondoskodás keretében a következő ellátásokat nyújtja: Székkutas Község Önkormányzat egységes szerkezetbe foglalt 8/1993. (VI. 26.) ktr. számú rendelete a szociális törvény alapján biztosított Személyes gondoskodás formáiról Székkutas Község Önkormányzat képviselőtestülete

Részletesebben

(1) Az Ör. 25. (2) bekezdése helyébe a következ rendelkezés lép:

(1) Az Ör. 25. (2) bekezdése helyébe a következ rendelkezés lép: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgylésének./2009.(...). rendelete az önkormányzat szociális szolgáltatásairól szóló 12/2008. (04. 01.) rendelet módosításáról A Közgylés a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény helyi végrehajtásáról I. Rész Biharkeresztes

Részletesebben

Szociális segítő. 54 762 01 0010 54 03 Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző É 1/10

Szociális segítő. 54 762 01 0010 54 03 Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző É 1/10 A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

A R. 9. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A R. 9. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Kapos vár Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 42/2011. (IX.30.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi és szociális ellátásokról szóló 13/2000. (III. 17.) önkormányzati

Részletesebben

Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2011. (V.26.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2011. (V.26.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2011. (V.26.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A.

Részletesebben

Étkeztetés. Házi segítségnyújtás

Étkeztetés. Házi segítségnyújtás Étkeztetés Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről gondoskodnak, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel

Részletesebben

Gondozási Központ és Idősek Otthona Alapító Okirata a 2013. szeptember 1-jei hatályú XX. számú módosítással egységes szerkezetben

Gondozási Központ és Idősek Otthona Alapító Okirata a 2013. szeptember 1-jei hatályú XX. számú módosítással egységes szerkezetben Gondozási Központ és Idősek Otthona Alapító Okirata a 2013. szeptember 1-jei hatályú XX. számú módosítással egységes szerkezetben A Csákvári Önkormányzati Társulás, mint irányító szerv a Magyarország helyi

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2006. (IV. 25.) Hö. r e n d e l e t e a gyermekvédelem helyi rendszeréről 1 (a módosításokkal egységes szerkezetben) A képviselő-testület a helyi

Részletesebben

Híves Tamás. Az iskoláztatási, szakképzési, lemorzsolódási és munkapiaci adatok elemzése

Híves Tamás. Az iskoláztatási, szakképzési, lemorzsolódási és munkapiaci adatok elemzése Híves Tamás Az iskoláztatási, szakképzési, lemorzsolódási és munkapiaci adatok elemzése 1. Adatok a középfokú továbbtanulásról Tanulók száma és aránya a nappali oktatásban év szakiskola szakközépiskola

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 526-11/2012. 11. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez Szociális

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. E rendeletben alkalmazott fogalmakat az Sztv. 4. -a szerint kell értelmezni.

1. A rendelet hatálya. 2. E rendeletben alkalmazott fogalmakat az Sztv. 4. -a szerint kell értelmezni. Albertirsa Város Önkormányzata 8/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a Humánszolgáltató Társulás által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint az ellátások

Részletesebben

1. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.

1. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire. Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2015. (III.13.) számú rendelete Tiszasas Község Önkormányzata 2015. évi költségvetése Tiszasas Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Emberi Erőforrások Minisztériuma

Emberi Erőforrások Minisztériuma Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Alapszolgáltatások I. Étkeztetés Házi Segítségnyújtás Jelzőrendszeres Házi Segítségnyújtás Családsegítés Az alapszolgáltatások megszervezésével a települési önkormányzat

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk. Rendelet alkotása a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk. Rendelet alkotása a gyermekvédelem helyi rendszeréről Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 8/2012.(VI.29.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: Rendelet alkotása a gyermekvédelem helyi rendszeréről Módosított

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő testületének 2012.

Részletesebben

közutak, hidak üzemeltetésével karbant. kapcs. bev. és kiadások Óvodai intézményi étkeztetés óvodai ellátotakkal kapcs. bev. és kiadások kiadások

közutak, hidak üzemeltetésével karbant. kapcs. bev. és kiadások Óvodai intézményi étkeztetés óvodai ellátotakkal kapcs. bev. és kiadások kiadások 3/1. melléklet Sorsz. alaptevékenység Száma Neve 1. 522110-1 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása közutak, hidak üzemeltetésével karbant. kapcs. bev. és pályázatok, belső forrás, egyéb külső

Részletesebben

A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN

A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Társulási Tanács: Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

a Képviselő-testület 2014. december 3-i ülésére

a Képviselő-testület 2014. december 3-i ülésére H ALIMB A K Ö ZS É G Ö NKORMÁ N Y ZAT A P O L G Á R M E S T E R 8452 HALIMBA, Petőfi u. 16. (88) 503-420 fax:(88) 237-003 Ügyszám: 11/1030 /2014. Az előterjesztést összeállította: Stampfné Varga Erika

Részletesebben

Általános iskolai feladatellátási helyek tanulói megoszlása fenntartói típusonként

Általános iskolai feladatellátási helyek tanulói megoszlása fenntartói típusonként HÁTTÉR: általános iskolai tanulómegoszlás Szerző: Roma Sajtóközpont (RSK) - 2011. január 4. kedd Általános iskolai feladatellátási helyek tanulói megoszlása fenntartói típusonként Az írás a tanulólétszámot,

Részletesebben

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki.

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki. Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 7/2014. (IV. 10.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 162/2011. (VIII. 25.) számú. határozata

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 162/2011. (VIII. 25.) számú. határozata NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 162/2011. (VIII. 25.) számú határozata Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 117/2011. (VI.30.) számú határozatának módosításáról, a Gyermekjóléti Központ

Részletesebben

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2012. (XII.21.) önkormányzati rendelete

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2012. (XII.21.) önkormányzati rendelete Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2012. (XII.21.) önkormányzati rendelete az önkormányzati feladatokról egységes szerkezetben a módosítására kiadott 18/2013. (VI.28.) önkormányzati

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/5/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 27-i ülésére Tárgy: Átfogó értékelés az önkormányzat

Részletesebben

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának kötelezı és önként vállalt feladatai

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának kötelezı és önként vállalt feladatai Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának kötelezı és önként vállalt feladatai A B C 360000 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 370000 Szennyvíz győjtése, tisztítása, elhelyezése 381103 Települési hulladék

Részletesebben

Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2012.(IX.5.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi

Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2012.(IX.5.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2012.(IX.5.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi ellátások szabályozásáról 2 Homokbödöge Község Önkormányzat

Részletesebben

NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 90/2013.(IV.25.) számú. határozata

NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 90/2013.(IV.25.) számú. határozata NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 90/2013.(IV.25.) számú határozata A Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás fenntartásában levő Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ Alapító Okiratának módosításáról

Részletesebben

GONDOZÁSI KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT

GONDOZÁSI KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT Encs és Térsége Szociális Társulás fenntartásában- által működtetett Gondozási Központ Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat GONDOZÁSI KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT INÁNCS TELEPÜLÉSRŐL

Részletesebben

Gyermekvédelmi tanácskozás 2014. március 11.

Gyermekvédelmi tanácskozás 2014. március 11. Gyermekvédelmi tanácskozás 2014. március 11. Változások a szociális segélyezés területén Budapest Főváros XIIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2012.(II.13.) önkormányzati rendelete a pénzbeli

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 30/2014. (III. 05.) számú. h a t á r o z a t a

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 30/2014. (III. 05.) számú. h a t á r o z a t a ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2006

Közhasznúsági jelentés 2006 Segítő Kéz 2003 Szociális Egyesület Közhasznúsági jelentés 2006 Nyíregyháza, 2007-04-02 Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. A Segítő Kéz 2003 Szociális Egyesület számviteli beszámolója 3. Kimutatás a

Részletesebben

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete a szociális igazgatásról és ellátásról, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 12/2003.

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minőségirányítási Eljárás 1. melléklet ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 23-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Vecsési

Részletesebben

A rendelet hatálya. Az eljárás alapja

A rendelet hatálya. Az eljárás alapja Egységes szerkezetbe foglalta: Valentovics Beáta jegyző Egységes szerkezetbe foglalás ideje: 2014. február 3. Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2003.(VI.25.) számú rendelete a

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal Címzetes Főjegyzőjétől 7562 Segesd, Szabadság tér 1. Tel.: 82/733-402 E- mail: segesd@latsat.hu E l ő t e r j e s z t é s a képviselő- testület 2015. április 29-.i ülésére

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T DEMECSERI TÜNDÉRKERT ÓVODA ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Társulási Tanács: Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról

Részletesebben

Szociális Szolgáltatások igénybevehetősége - 2015

Szociális Szolgáltatások igénybevehetősége - 2015 Szociális Szolgáltatások igénybevehetősége - 2015 2015. január 1-től több jogszabály tételesen rendelkezik arról, hogy az egyes szociális, és gyermekjóléti szolgáltatások, valamint a gyermekvédelmi szakellátás

Részletesebben

az étkeztetésről és az igénybevételéért fizetendő intézményi térítési díjakról

az étkeztetésről és az igénybevételéért fizetendő intézményi térítési díjakról Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 1/2004. (I. 30.) Kr. rendelete az étkeztetésről és az igénybevételéért fizetendő intézményi térítési díjakról Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat

Részletesebben

Alapító Okirat. 1. Költségvetési szerv neve: Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ

Alapító Okirat. 1. Költségvetési szerv neve: Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ Alapító Okirat 1. Költségvetési szerv neve: Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ 1.1. Rövid neve: Jakabszállás- Fülöpjakab ÁMK 2. Székhelye: 6078 Jakabszállás, Kun u. 2. 3. Tagintézménye:

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 19-i ülésére

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 19-i ülésére E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 19-i ülésére 1.napirend: Előterjesztés címe és tárgya: Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat

Részletesebben

Drávatamási Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006 (XI.27.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Drávatamási Község

Drávatamási Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006 (XI.27.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Drávatamási Község Drávatamási Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006 (XI.27.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Drávatamási Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és

Részletesebben

40/2014. (V.28.) Öh. sz. Tárgy: a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét követő fenntartása és működtetése

40/2014. (V.28.) Öh. sz. Tárgy: a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét követő fenntartása és működtetése 40/2014. (V.28.) Öh. sz. Tárgy: a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét követő fenntartása és működtetése HATÁROZAT Képviselő-testülete megtárgyalta a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét

Részletesebben

Kétsoprony Község Képviselőtestületének 9/2008. (V.30.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1.. 2..

Kétsoprony Község Képviselőtestületének 9/2008. (V.30.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1.. 2.. Kétsoprony Község Képviselőtestületének 9/2008. (V.30.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. Egységes szerkezetben Kétsoprony Község Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T M Ó D O S Í T Ó O K I R A T /2012. (10. 25.) sz. határozat 5. melléklete Dunakeszi Oktatási Központ 2120 Dunakeszi, Táncsics u. 4. Dunakeszi Város Képviselő-testülete jóváhagyta a Dunakeszi Oktatási Központ

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 9/2014.(III.27.) önkormányzati rendelete a Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok

Részletesebben

1. számú intézményi adatlap

1. számú intézményi adatlap 1. számú intézményi adatlap 1. Intézményi alapadatok OM azonosító: Intézmény neve, címe: Fenntartó neve, címe: Főállású pedagógusok : Az intézménybe járó óvodás gyermekek Sajátos nevelési igényű (SNI)

Részletesebben

Dunapataj Nagyközség Önkormányzata által ellátott kötelező és önként vállalt feladatok

Dunapataj Nagyközség Önkormányzata által ellátott kötelező és önként vállalt feladatok Dunapataj Nagyközség a által ellátott kötelező és önként vállalt 18/2014.(XI.21.)számú rendelet 2. számú melléklete sorszám Kormányzati funkció Feladat megnevezése Kötelező Önként vállalt Társulás útján

Részletesebben

Alapító okirat (egységes szerkezetben)

Alapító okirat (egységes szerkezetben) Alapító okirat (egységes szerkezetben) 1.) Az intézmény neve: Návay Lajos Általános Iskola Rövid neve: NLAI Törzsszáma: 638090 2.) Az intézmény székhelye: 6922 Földeák, Zárda u. 18-20. 3.) Az intézmény

Részletesebben

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T /2012. (10. 25.) sz. határozat 6. melléklete M Ó D O S Í T Ó O K I R A T Fazekas Mihály Általános Iskola 2120 Dunakeszi, Radnóti M. u. 29. Dunakeszi Város Képviselő-testülete jóváhagyta a Fazekas Mihály

Részletesebben

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (IV.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (IV.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (IV.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Bátonyterenye Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program 1. számú melléklete

Helyi Esélyegyenlőségi Program 1. számú melléklete ÁROP-1.1.16-212-212-1 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása Helyi Esélyegyenlőségi Program 1. számú melléklete Helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítését segítő táblázatok

Részletesebben

HÉVÍZGYÖRKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA intézményi adatlapja (2011. október 1-jei adatok alapján)

HÉVÍZGYÖRKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA intézményi adatlapja (2011. október 1-jei adatok alapján) 1. sz. melléklet HÉVÍZGYÖRKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA intézményi adatlapja (2011. október 1-jei adatok alapján) 1. Intézményi adatok OM azonosító: 032842 Intézmény neve: Fenntartó neve: Napköziotthonos Óvoda

Részletesebben

Határidő: 2011. július 3. Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Dr. Imre László megyei főjegyző

Határidő: 2011. július 3. Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Dr. Imre László megyei főjegyző 116/2011. (VI. 23.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 2/A. (3) bekezdésében és a 93. (1) bekezdésében biztosított jogkörében

Részletesebben

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokról (a módosításokkal egységes szerkezetben) A képviselő-testület

Részletesebben

Zsámbék Város Polgármesteri Hivatala

Zsámbék Város Polgármesteri Hivatala Zsámbék Város Polgármesteri Hivatala 2072 Zsámbék, Rácváros u. 2-4. Tel.: (36)-23-565-610, (36)-23-565-612 Fax: (36)-565-629 E-mail: hivatal@zsambek.hu Web: www.zsambek.hu 4. számú melléklet a 63/2006.

Részletesebben

Beszámoló. a Révfülöpi Szociális Szolgálat 2011. évben végzett munkájáról VÁGÓÖRS

Beszámoló. a Révfülöpi Szociális Szolgálat 2011. évben végzett munkájáról VÁGÓÖRS Beszámoló a Révfülöpi Szociális Szolgálat 2011. évben végzett munkájáról K VÁGÓÖRS Tisztelt Polgármester Úr, Tisztelt Képvisel -testület! Révfülöp Szociális Alapszolgáltató Társulás Szociális Szolgálata

Részletesebben

Gróf Esterházy Móric Általános Iskola Alapító Okirata a 2012. június 30-i hatályú VI. számú módosítással egységes szerkezetben

Gróf Esterházy Móric Általános Iskola Alapító Okirata a 2012. június 30-i hatályú VI. számú módosítással egységes szerkezetben Gróf Esterházy Móric Általános Iskola Alapító Okirata a 2012. június 30-i hatályú VI. számú módosítással egységes szerkezetben 1. A költségvetési szerv neve: Gróf Esterházy Móric Általános Iskola 1.1.

Részletesebben

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki.

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki. Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 7/2014. (IV. 10.) önkormányzati rendelet

Részletesebben