Helyi Esélyegyenl ségi Program. Tiszavasvári Város Önkormányzata július 17.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Helyi Esélyegyenl ségi Program. Tiszavasvári Város Önkormányzata. 2013. július 17."

Átírás

1 Helyi Esélyegyenl ségi Program Tiszavasvári Város Önkormányzata július 17. 1

2 Tartalom

3 (HEP) Bevezetés törvény n- Önkorm r okat. y más 1 intézmények m. A település bemutatása A város földrajzi elhelyezkedése: kelet- g- - - A t y- 1 3

4 - - - ár z A település történeti bemutatása: e- volt - - e a lések neve illetve a város elnevezése. 4

5 á- -ig kellett várnia. A város településszerkezete: gazgatás - szakasza - e- - a- a Ar - -amely so -valamint az Természeti adottságok: ltozatos természeti t- é ztatásra. A város minimál n- - - Fehér-szik r - 5

6 - nö - - á- Vadászturizmus i közve e- z l Horgászat, halászat 8 km- - - a - - ter r- - a- város számára. 6

7 Gazdasági helyzet: á- a - etetlen. Az ázások e- t. tevékenység. - - á- e- Infrastruktúra: Közlekedés, út- és vasúthálózat k ri megkö as ek száma. le r- - a- - - ö- - etett. Ugyanakkor a nem ezett - - az északi nyomvonalvezetés esetén - 7

8 -re. Zrt Ennek e tása. - Turisztikai infrastruktúra mint ára. y- Kemping és az Ifjúsági tábor k- - tvonal is érinti a vá- Szikra Vadásztársaság e A Vasvári Pál Múzeum gteki A zenei életet gaz - és köz- intézményeinkben - e- akos n- - Ú i- ang - r tevékenysége -más szervezetek l- o- - 8

9 Értékeink, küldetésünk Helyzetelemzés: Az északkelet-magya ak m á- a országos átlag alatti keresetek. Alapelveink: Szolidaritás mi n- Méltányos és rugalmas bánásmód n- a ö- -. 9

10 Célok A Helyi á szegregá t- A köznevelési intézményeket vel z intéz-. A elyzetelemz él neves esélyegye a- a tele ttekinteni zzáféré eltárni az ezeken a te ke á azokat a r azok forrásigényét és végre tartalmazza. A elmoz- az szem-. el g- - 10

11 A Helyi Esélyegyen elyzetelemzése (HEP HE) 1. Jogszabályi háttér bemutatása 1.1 g- n- tor é- n fo o- k- t- 1.) A gyermekjóléti, gyermekvédelmi személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybe- szóló 6/2013.(III.25.) számú rendelet: y- Tiszavasvári Többcélú Kistérségi Társulás Rakamazi Gondozási Központja Tiszavasvári Többcélú Kistérségi óléti Szolgálata Tiszavasvári Többcélú Kistérségi Társulás Tiszalöki Szociális Szolgáltató Központja e- Tiszavasvári Többcélú Kistérségi Társulás Tiszavasvári Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központja z- személyes gondoskodás formáit. 11

12 ellátásokat az önkormányzatok alk személyes gondoskodás körébe tartozó térítési díjak rendeletbe foglalásával kapcsolatos felhatalmazás változása teszi szükségessé. - - á- A Tiszavasvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa Tiszavasvárit jelölte ki. akat alkotására az intézményi, vagy az önkormányzati társulások lesznek jogosultak. ítési díjakról szóló 7/2013. (III.25.) számú rendelet: Ezen kormány- Tiszavasvári Többcélú Kistérségi Társulás Rakamazi Gondozási Központja Tiszavasvári Többcélú Kistérségi Társulás Ti Tiszavasvári Többcélú Kistérségi Társulás Tiszalöki Szociális Szolgáltató Központja Tiszavasvári Többcélú Kistérségi T Tiszavasvári Többcélú Kistérségi Társulás Tiszavasvári Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központja A r- lléklete tartalmazza. a A Tiszavasvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a Tiszavasvári városát jelölte ki. akat. alkotására az intézményi, vagy az önkormányzati társulások lesznek jogosultak. 12

13 3.) A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 17/2012. számú rendelet: r-. nkormányzati támogatásról szóló 16/2009. (IV.27.) Kt. számú rendelet: Az a ren- tartalmazza a- lléklet tartalmazza. 13

14 társulás vagy többcélú kistérségi társulás azoknak az ellátásoknak a vonatkozásában alkot rendeletet melyek tekintetében gyermekjóléti, gyermekvédelmi ellátást nyújt. Ezt Az iskolák, óvodák, nem gyermekjóléti-, hanem oktatási-, nevelési intézmények az oktatási- é- e- 14

15 2. Stratégiai környezet bemutatása gramokkal e- m- ros Közlekedési Koncepciójával - Kulturális Koncepcióval á- m- - V. RÖVIDTÁVÚ FEJLESZTÉSI IRÁNYELVEK (1 éven belül) 1. Általános irányelvek: á- 2. Tiszavasvári Város Önkormányzata és további fejlesztésével az alábbi célokat kívánja elérni: - onatkoz an. - - zési keretösszeg fokozatos növelése e- l- - 15

16 - e- e- - felhasználóközpontú könyvtár - o- o- - Óvodások, általános iskolások és középiskolások számára - a követ- korosztálynak. - k Az önkormányzat - r- - - tárgyi ré

17 - - a a- - Csontváry- - nt s- o VI. KÖZÉPTÁVÚ FEJLESZTÉSI IRÁNYELVEK - - az intézmények tárgyi á- - elév n

18 - - - a városi ALAPELVEK az Önkormányzat anyagi - e- közéleti m- get teremtsen az általános- s- l- z- y- yaránt. g- - 74/2013. (III.21.) Kt. számú határozatával elfogadott közép és hosszútávú vagyongazdálkodási terve e- s- 18

19 A lakásállomány - - ások e A lakásállomány - - e- a Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció - á- s- I. A szolgáltatástervezési koncepcióról e- s- k- á- a ö- 19

20 t- é- Ennek következtében az értékelés a Tiszavasvári Bölcs g- e- -. A fel véleményezteti ának elfo- Önkormányzatunk bizonyos szolgáltatásait társulás formájában biztosítja - r- s- a- az ellá- á- zati - - II. Az - Tiszavasvári Város Önkormányzata az alábbi szociális alapszolgáltatásokat köteles biztosítani

21 3 Tiszavasvári Többcélú Kistérségi Társulás Egészségügyi és Szolgáltató Központján (rövidített nevén: TITKIT SZESZK) étkez- ó szol- és a fogyatékosok otthona. e- egítségnyújtás. a gyermekjóléti szolgáltatás, a családok átmeneti otthona. gy Egyesülete (rövidített nevén: TELSE) a szenvedélybetegek közösségi ellátása. -ig - - y- szenvedélybeteg nappali ellátása fogyatékos személyek nappali ellátását a - á- TELSE-Szociális Szolgáltató elnevezéssel. k- - t- A szociális foglalkoztatás keretében g- ztése történik. - - ésér n- é- át - e- - 3 a- 21

22 - é - Az évi III. tv. (Szt.) szerint Az évi XXXI. tv. (Gyvt.) szerint Alapellátások e Szakosított ellátások január 1- amint a fogyatékosok nappali ott- tségnyújtás szintén állami feladat. 22

23 Az évi III. tv. (Szt.) szerint Az évi XXXI. tv. (Gyvt.) szerint Szakosított, ill. szakellátások s- - n- - - k- - t- - o- - t- - t- A hatályos jogszabályo - ellátási formák nkormányzati r- - étkeztetés x O - O - O - # + - na # # - e- x # 23

24 - # - O - Fogyatékos X + - Fogyatékos X X + - O - O - O - Fogyatékos személyek O - alan személyek O O - O Jelmagyarázat: + van o nincs x ellátási kötelezettség nélkül biztosított III. Helyzetelemzés III.1. ételér. Településünk állandó népessége -én a- e- - n- l- 24

25 á- A mentális s- A lakónépesség kor és nem szerinti megoszlása (2012. január 1.-i adatok): Korcsoport: év Összesen: t- mint a fogyatékos személyeket. III.2. Az k e- r- á- - 25

26 III.3. településünkön a fiatal kor- aránya - t- n- - - z- g évesek száma m- - - r- III.3.1. isko- mény. A jogintéz- yanyagot illeti. tíz igazolatlan óra után kell jeleznie a jegyz - kezdetben végzéssel, míg a jelenleg hatályos szabályozás szerint tájékoztató levélben - tájékoztatja az iskoláztatási támogatásra (családi pótlék) foglalkozást ggesztését - az ötvenedik igazolatlanul mulasztott óra után - t- nt a gyermeket árást. -e. - 26

27 e- szerint költötte el az összeget és számolt el vele március 3-tól lépett hatályba rmány- ogatás össze ese z- iskoláztatási ltetését. A g- intézm á- e- e- atott. n- a 2012/13- e- n- t- á szeptember 01. napjától azonban, amennyiben jelzés érkezik az isk en közoktatási intézménybe beiratkozott tanuló 50 órát mulasztott (életkortól függetlenül), úgy a tárnál. A fo- 27

28 A szüneteltetés idejére a jogosult semmilyen formában nem kapja vissza az iskoláztatási támogatás összegét. részlete- i év lezá- á- l- 0-5 óra közötti igazolatlan hiányzás esetén az újbóli folyósítást a jogosult részére. Amennyiben a tanuló többet mulaszt 5 óránál a szüneteltetés továbbra is folytatódik egészen a tankötelezettségig, illetve amíg köznevelési intézményben tanulmányokat folytat. Az addig nem folyósított összeget semmilyen formában nem kapja vissza a család. álat (legtöbb esetben ) eredményeként, amennyiben a tanuló 5- g a felfüggesztés szüneteltetésre való átváltoztatása végett megkeresi a Magyar Államkincstárt, és a kincstár döntése után életbe lépnek a fent leírt szüneteltetésre vonatkozó szabályok. Amennyiben 5, vagy annál kevesebb órát hiányzik, úgy kétféle eset lehetséges o- gá össze r é III.3.2. Az iskoláztatási tám á- óvodáztatási támogatás - a- a 28

29 - -e a gyermekre. A e- - eni támo- e évben ennek a támogatási formának a költségvetési kerete tervezésekor csak találgatni lehetett az igénylés mértékét. A betervezett eft került felhasználásra. Össze- Akkor azonban csak a második félévvel kellett számolni, míg 2010-ben már az évi kétszeri támogatással kellett tervezni. A 2010-es évben 2000-eFt keret került megállapításra a költségvetésben. -eft lett felhasználva. -Ft (20.000,- -Ft (10.000,-Ft) pénzbeli támogatásban. Az óvodáztatási támogatás 100 %-os állami támogatottságú ellátás. l- A szolgál nyek. r- roma népesség t- - - a- -os megyei átlagnál - m- n- n- á- - e- r évben az úgynevezett Pilot program keretében deszegregációs munkacsoport alakult id szakos jelleggel áprilistól - - (Cigány Kisebbségi Önkormányzat, Tiszavasvári város Polgármesteri Hivatala, általános iskola, oktatási és integrációs szakemberek közre- szegregáció kérdését, és keresett megoldásokat a szociális, kommunikációs, oktatási területeket mber segítette a munkát. A csoport munkájának eredményeként deszegregációs anyagot készített. 29

30 Ezek mellett évek óta folyamatos lelkes munka - folyik az egítségével. Fentiek alapján megállapítható, hogy településünk legsúlyosabb szociális problémája a cigányság -piaci eszközökkel együtt lehet orvosolni, a szociális ellátórendszer csak a problémák kezelésében nyújthat segítséget. III.4. szegmense a jövedelmekben fogható meg s- - - e- átlag kétszere- - gyes- i- - legstabilabb és legnagyobb foglalkoztatójának évben az önkormányzat l- l- - l- - l- - e- - r- önkormány- - a á- á- z- - - o- e- e- 30

31 l- III.5. fogyatékos emberek szám - test an. e- testi fogyatékosok teszik ki é- - IV. A település szociális ellátórendszerének bemutatása Az alábbi ellátórendszer a Tiszavasvári Többcélú Kistérségi Társulás 30-ig áll fenn. -testület 85/2013. (IV.04) számú határozatával jóváhagyta a Tiszavasvári Többcélú Kistérségi Társulás szóló 18/2013. (II.19.) számú határozatát. A 142/2013. (V.30.) Kt. számú határozattal módosított 111/2013.(V.09.) Kt. számú határozatban döntés született arról, hogy a korábbi kistérségi intézmények a Tiszavasvári Többcélú Kistérségi Társulás déje - jogutódlással való kirattal két intézményt hoz létre a Tiszavasvári Szociális-, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgáltató Központot, valamint a k a településen a korábbi intézményi feladatokat továbbra is ellátják. IV.1. Tiszavasvári Többcélú Kistérségi Társulás Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központja (a továbbiakban: TITKIT SZESZK) IV és szakellátás ékenységi f szeptember 1- gnyújtás, családsegítés, nappali ellátás ichiátriai közösségi ellátás az önkormányzat fenntartásából a TITKIT fenntartásába került át. (Id ó- finanszírozás nehézségeinek, illetve a központi finanszírozás hiányának következtében a pszichiát- - Tiszavasvári Város Önkormányzata Rakamaz Város Önkormányzata Tiszalök Város Önkormányzata Tiszadob Nagyközség Önkormányzata Tiszanagyfalu Község 31

32 Önkormányzata Tiszadada Község Önkormányzata Tímár Község Önkormányzata, Szabolcs Község Önkormányzata, Szorgalmatos Község Önkormányzata, Tiszaeszlár Község Önkormányzata TITKIT Tiszavasvári Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központja TITKIT Tiszalöki Szociális Szolgáltató Központja TITKIT Rakamazi Gondozási Központja - k- Intézmény Szolgáltatás Ellátási hely Ellátási terület szolgáltatás ek otthona étkeztetés g- szolgáltatás fogyatékos személyek otthona á- 38. sz. á- étkeztetés g- á- á- a- gazgatási ter lete házi segítségnyújtás a- aesz 32

33 támogató szolgáltatás isza i- családok átmeneti ottho- na á- étkeztetés g- l- szolgáltatás z- s- z- gyermekek l- s- s- sz. é- te á- g- étkeztetés szolgáltatás gyermekek átmeneti gondozása (önálló helyettes szü- l- t 33

34 a- i- A Tiszavasvári Többcélú Kistérségi Társulás ellátja még az alábbi feladatokat: Mint ahogyan az önkormányzat életében is, az önkormányzati, ill. önkormányzati támogatású kis- kkentési intézkedései: e Ft tt meg. 2. Üzemanyag megtakarítás z- 40 e Ft 3. Gyógyszerfelhasználás k esetek kivételével az - 4. Munkarendváltozás intézke- Ezen intéz a- 5. Szakmai létszám biztosítása r- e- - A fenti intéz eményezték. 34

35 A nem állami szervezetek (civilek, egyhá í- - l- ól ismerik a helyi igényeket, így olyan szolgáltatásokat képesek létrehozni, amelyek nem tartoznak az agálnak, a helyi társadalom értékrendjét fedik le, jelenít ódóan gyenge az önérdek- Szerepvállalásuk többféle módon valósulhat meg: Teljes mértékben azonban nem tudnak függetlenedni az állami, önkormányzati szférától, mert anyagi forrásaik bizo t általában költségvetési támogatásokból igyekeznek biztosítani, illetve pályázati forrásokból egészítik ki azt. - - a TITKIT látja el fenntartóként a TITKIT SZESZK-en - mi el - l r- ntot az intézményfenntartá Településünkön jelen vannak azok az egyházi, illetve nonprofit szervezetek (nem állami fenntartók), amelyek tevékenységükkel önkormányzati feladatokat válthatnak, illetve egészíthetnek ki. Ilyen a (székhelye: 4400 Nyíregyháza, László u /1.), amely nonprofit nem állami fenntartó a Kézfogás Szociális Szolgáltató Központ (székhelye: 4440 Tiszavasvári, Dózsa Gy. u. 33. sz.) vegyes profilú intézményen keresztül biztosítja az alábbi ellátásokat: A gyermeke

36 t -ig volt g- - é- kivizsg a- y- - evé adatok, kutatások áttekintése, adathiányok kimutatása 36

37 3.1 Jövedelmi és vagyoni helyzet a i események -tal e- a - á az e- t a k- - száma - Demográfiai adatok korosztályi bontásban, térségenként, járásonként - - etre

38 - - - Az iskolai végzett s évi évi a s- et á e- - - n- k természetesen egymás a év köz r- z. melléklet é- 38

39 Öregedési index (%) A gyermekko az országos átlagnál 3. s é- -es évekre közé teszik. A roma lakosság életkori összetétele lé- mláláskor a - - lálá - a- - á- 39

40 lakosságának Ugyanakkor lakásfenntartási támogatás- - é- - k t- e- roma 3.2 Foglalkoztatottsá -piaci integráció A ellékleté önkormányzat a tv- n i - a) foglalkoztatottak, munkanélküliek, tartós munkanélküliek száma, aránya - - ami a alamint az l- va - a- a gyermekvállalást köve- m- - é- - a- 40

41 - l- - a- szerezni. - zközöknek emélyek aktivitásának növelése z - - o- -ra esett vissza. - - z- melynek következmén y- - enek. n-. - l- t. 5 Forr

42 férfiak összesen l- - snak k e- száma - t- e az Önkormányzatnak. 42

43 b) g- -re - -. Az. A c) közfoglalkoztatás n- - á- o- - á- n- állami - t- - - á- - - s ktelem 6 - l- 6 Forrás 43

44 á- e- d) e- ti amely a várost érinti - valamint -. végzi. A t- - ngos in- A - Zrt. is - 44

45 e) a - á- az önkormányzat közfoglalkoztatá foglalkoztatását. a tavalyi év folyamán a lkalmazását. f) - t- - - ö- g- á- a- számára. 8 A - - e- á- - - személyek számára - e- g) k- é- á- l- é- 8 Forrás - 45

46 te l- h) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén 3.3 Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások, aktív korúak ellátása, munkanélküliséghez kapcsolódó támogatások - e- - az tva - á- azaz az tv. szerint a. feltételeinek a megteremtése. - a és ellátások - a- l- orisága szerint - - z- - lakásfenntartási támogatás - átmeneti segély - temetési segély köztemetés - részére a rendszeres szociális segély. 46

47 jegy- támogatást kell- összegének 90%-át (2013. évben: ,- Ft) és vagyona nincs. egészségügyi szolgáltatásra való jogosultsága utazási kedvezményre e- n- -a (2013. évben: ,- Ft.). Rendszeres szociális segélyt t- - - z- - é- gfelel i ,- Ft - Ft és - szere ,- Ft 3.4 Lakhatás, lakáshoz jutás, lakhatási szegregáció - g- a- 47

48 a) bérlakás-állomány 9 z- A lakásállomány - - r- z- Az önkormányzat - nkormán s - l- b) szociális lakhatás - n- omfort- a- 48

49 c) - Az önkormányza - - öt é e- - va. d) é n- tézet n- g- A lakásfenntar n- Ezen támogat - e) eladósodottság t 49

50 f) bemutatása a- - z- A közüzemi szolgáltatások közül az energiaellátás a vá 100%- - december 31-ig az önkormányzati - é- rgalmatos Közs - s ü- - a- emutatása részében en használatába adott kommunális szolgáltatások: - - z- - -tól a a- -Alföldi Környezetgazdál- - g- 50

51 3.5 Telepek, szegregátumok helyzete a) - b) m- halmozottan, c) -vagy roma em- y- ontos adatokkal a ében nem rendelkezünk helyzet 3.6 Egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés a) 11 a- is. a- - gyermekorvos és 3 fogorvos. - - rt itás a lakosságszám a 11 o- 51

52 Szakma megnevezése jelenlegi szakorvosi óraszám (heti) jelenlegi nem szakorvosi óraszám (heti) fizioterápia orr- at 6-8 Összesen: r- - történik a kifizetés. Betegforgalom Szakma Eset Beavatkozások szám Összes pontszám zet- -orr-gégészet -orr- - il - -orr- sor 52

53 sz - b) khez) való hozzáférés az - s- élet- lét. a- r százalék méréseket végeztek a ve igyekeztek á- - Az c) Fizioterápia - záltal az önkormányzat A gyógytorna - 53

54 d) közétkeztetés - - e- - Az étla k a gyerekek. - l- k a gyerekek. e) 13 ásai az állami vállalatok - t- i gaz - -. á

55 1.Tiszavasvári Sportegyesület ak r- k- r- - zakosztály ik. 2. Tiszavasvári Sport klub - - á Ronikum Röplabda Klub Sport Egyesület - - tornák s - á- 55

56 4. Tiszavasvári Shotokan Karate-Do Sportegyesület á Alkaloida Lombik Horgász Egyesület A Városi Sportközpont feladatköre és fejlesztési irányelvei - e- á- rtolási l - gramok számára

57 A városban található sportlétesítmények Létesítmény kimutatás Száma Szabadtéri sportlétesítményei: ké m

58 f) A - nkormányzata n- l- o- - á- vagy mélyszegény romák. g) megsértése a szolgál- h) zségügyi ellátórendszer keretein belül 3.7 Közösségi viszonyok, helyi közélet bemutatása a) Városi Televízió Az i e- 58

59 kat. Vasvári Hírmondó 14 osság széles á- é-. Találkozások Háza 15 z- szolgáltatások m e- és komol - - ényeknek. Ezen k - megfelelni. o- e- Városi Könyvtár 16 r- ege -ra z- e

60 l- - - á ö- - -én nyitotta - ázati öss k- o- - z- y- ervezzenek valamennyi korosztály számára. a- Vasvári Pál Múzeum o i- -. régészeti feltárások alkalmával e orá - - e- 60

61 - n- lnak. - - á- önkormányzati 18 a e- r- a- s- ll Civil Ház 19 H a- n- b) ikai konfliktusok és kezelésük) - az á- z- i

62 c) ület 20 á- n- y- Magyar-Roma-Maxima Tiszavasvári Egyesület 21 é- e- Magyar Vöröskereszt Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szervezetének Tiszavasvári Területi Szervezete 22 a é- önkén- Az általános- s- - önkéntese fel - - n- z n- 62

63 3.8 A roma nemzetiségi önkormányzat célcsoportokkal kapcsolatos esélye partnersége a települési önkormányzattal önmaga feloszlatá- mely - o- A 8 általános iskolai végzettek számának növelése 63

64 demográfiai trendek stb.) é- e- -ig a. álta á ének- e tséggel Az integrált nevelés- n- á- a oktatási intézmény o- ak voltak l az iskola á szintén l önkor 23 és nevelést. A város illetékess i- - é e- - -nevelése. 64

65 - övekszik a r- t- - -es nevelési évre - náltsága 99%. o- gondozási díja. - e- - - Változó azonba o- gyermekek családi háttere, szociális, mentális és kulturális helyzete heterogén összetételt mutat elvárásoknak kell megfelelni. k- A 2011-es gondozási-nevelési évben az ellátott gyermekek - - -a veszélyezte - dés gyermekek egészségvédelme érdekében a térségben is egyedülálló szolgáltatásként egy úgynevezett sószobát alakítottak ki. egy érdekes játszószoba, ahol betegségmeg- szolgáltatást is nyújtanak a gyermekek számára. A szolgáltatás célja l- Regionális Módszertani Központok o- másodlagos prevenciós tevékenységhez tartozik. prevenció és korrekció is egyben. 65

66 A prevenció eredményességének feltétele en is A kapcsolattartás módja: : k- - s- - Jel a- Gyermekélelmezés /2002 számmal a- 100 adagszámban engedélyezte az ÁNTSZ 2007-ben 150 adagra o- - rendszeres étkezést biztosító, szervezett élelmezési ellátásra vonatkozó táplálkozás-egészségügyi ajánlás t- 66

67 - Térítési díj csak az étkezésért állapítható meg térítési díj A személyi térítési díjat sz- - - A térítési díjra vonatkozó új szabályozás a fenntartóra bízza annak eldöntését, hogy él-e a jogszabály - térítési díjat, tehát minden önkormányzat és fenntartó maga dönthet ebben a kérdésben. -gyermek programok 2011-ben - farsang; - n a Föld Napja; - Anyák Napja; - Családi Nap; Karácsonyi ünnepség; - - o- - zenebölcsi elnevezéssel csoportos programok; - bábszínház látogatás ekekért l- i- 67

68 á-. : - A többcélú kistérségi társulások jogszabályváltozás miatt a város Képvise testülete 85/2013. (IV.04) számú határozatával jóváhagyta a Tiszavasvári Többcélú Kistérségi Társulás ározatát. é- z- Tiszavasvári Szociális- am továbbra is ellátják. Óvodai ellátás: 24 z a. Az n é-. A két - -es öznevelés- 68

69 - szerint végzi. - z- gyermek- s- l- - o- l- é- Az intézmény a n - é- ak a gyerekek változatos e- - foglalkozáson vesz szeptember 01- törvénynkt. 8. (2) A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét - azokra a gyermekekre vonatkozik, akik 2011-ben születtek és augusztus 31-ig betöltik a 3. életévüket. Lehetséges felmentést kapni a 3. Fentiekre tekintettel városunkban szükségessé válik az óvoda Forrás Forrás 69

70 Általános iskolai oktatás: 27 n- t s- - o a ma- - - és - -a

71 e- z- ányos s ta- - á- - 71

72 z- k- a- - n- - r

73 Középfokú nevelés:

74 y- e- - - Tiszavasvári tankerület átás e- 74

75 éve a tan g mint - a- 75

76 ámainak. é- 76

77 - - - á- k száma. 77

78 - - e vesz részt. 78

79 k- - r- A szak 79

80 a) v lakhatási helyzete -as év d- -át teszi ki. Ahogy az a Szociális Szolgáltatásszervezési Konce olvasható, r- - é- e- A - 80

81 A 2011/2012-es tanév iskola-egészségügyi munkája számokban: Beszámoló szempontjai Iskolákban gondozott tanulók száma (beíratottak száma) Magiszter T.vasvári Vasvári Pál Váci Mihály Általános Iskola Tiszavasvári Összesen: Alapítványi Általános Általános Gimnázium Szorgalmatos Középiskola, Általános Iskolák Iskolai Tagintézmény Szakiskola és Iskola Kabay egység Koll Szomatikus mentális okból Szociális okból ggyakoribb elváltozások Mozgásszervi elváltozás (Gerincferdülés, Lúdtalp) 3. Testsúlygyarapodás (Obesitas) Szemészeti elváltozás megjelenésének arányai, leletet bemutatók száma. Az iskolaorvos által megvizsgáltak közül szakorvosi vizsgálatra utalt tanulók száma Magas vérnyomás betegség Fejtetvesség, személyi higiéné elenyé- 2011/2012-es tanévben a Tiszavasvári iskola-egészségügyi rendszerben megvalósult feladatok: á á - E ák össze és egyezteti k

82 o o o o o o o o o - kola e á- - - ala - -as tanévre Az iskolafo kezelések megtörténtek. b) rendszeres gyermekvédelmi k Gyermekvédelmi kedvezmények 82

83 - r-. c) d) - e). szolgáltatásokhoz való hozzáférése a) átott, betöltetlen státuszok) 30 i é r e- ák az z- 30 s 83

84 a- á é- k- o- elésre. Gondozott családok számának alakulása körzetenként: ( i állapot szerint) Gondozott családok száma: 1. körzet körzet 3. körzet körzet körzet 6. körzet Összesen: 944 ltak sz b) a- - k- c) 0 -szociális- ztésre, rehabilitációra) vonatkozó adatok d), e) gyermekvédelem A Gyermekjóléti Szolgálat Feladatai: - l- - n s 84

85 é ana - 1. táblázat Gondozás Gondozott gyermekek száma: 68 - gyermekek száma Összesen Gondozott családok száma: - a- informá na k zeri esetkezelésként k. k- 85

86 A Gyermekjóléti Szolgálat szakmai tevékenysége táblázat Ellátott gyermekek száma k- a- 6 6 részvétel 6 Összesen l- e- n- - -ben: 3. táblázat A Gyermekjóléti Szolgálat egyéb feladatai 2012-ben: 4. táblázat ének intézése ása szervezése 86

87 nos a a is veszélyesnek ne k. ek n- - o A gon - - a- z- e- y- f) e- - gondozás, - napi struktúra biztosítása, - stabilizáció és biztonság. Az átmeneti gondozás célja: e- r- n- rmek - - a- ztek meg. Az adott évben ell Összesen: 29 87

88 Összesen: 17 Az ellátottak száma nem és korcsoport szerint - 3 éves Összesen éves Összesen: 17 leány 8 -én Az átmeneti gondozásból kikerült gyermekek adatai Összesen: 14 - f- - g) egészségf - szletezésre. h) kolás - sz. melléklet. A város- m szinte sikeresen

89 Ugyanakkor az ált é- i) álta- etein belül á- a) lle o- tlen k- g- és az egész é - - éle o- tan

90 e- r- - - á- - gram t- - a- - l i- b) ó- Jelenleg számos állami és e- 90

91 á- - t- á az t- e- g- mként kia á- i- A Tiszavasvári - - i a- t- - ára. c) ények között és az egyes intézményeken belüli szegregációs d) az intézmények között a tanulók iskolai eredményességében, az oktatás hatékonyságában mutatkozó eltérések 91

92 e) 4.5 Következtetések gségek - e- - o- ányosságok szervezése - - r- A 8 általános iskolai végzettek számának növ 92

93 e- a- t- - -megosztás az l- sem kérik kel r- l- o- - é- nem. a) - e- mák mell zése. - nagy százaléka is. regisztrált vizsgálva a snak e- - - n- o- l- klet. b) c) a élye 93

94 az általános iskolai vég- l- d) Hazánk g- van gyermekével - - nek n- l nem ren - ahelyi megoldások stb. -ig o Családtervezés, anya- és gyermekgondozás területe i- - i- é- ése. A családsegítés keretében biztosított szolgáltatások köre: k- 94

95 i- o- é- o- é- r- Az ellátottak köre: s- - 95

96 a- n lelki anya e- z- g- - o- az a ör g- 96

97 g- Egyéni esetkezelés, családgondozás: z- - ozást. - - vallási és feminista- - - és - " " l- férfi. mely nem rá tartozik z vagy akár irány - len- k- 97

98 t- rkapitányság illetékességi területén évben Sértett Össz. Össz. Elköv.helyszíne Bcs. Megnevezése Ffi. Fk. Gyk. Ffi. Fk. Gyk. Közter. Magánter. rtés Súlyos testi sértés Kiskorú veszélyeztetése Garázdaság Tartás elmulasztása Szem.szab.megs Magánlaksértés Kényszerítés Szemérem elleni Önbíráskodás Rongálás Rablás Összesen: Rágalmazás Zaklatás Kiskorú elhely.megvál Becsületsértés Zsarolás Lopás ülés Közveszély okozás Kitartottság Kerítés g- -á ö- n- r- 98

99 selekmények köre e- - elekményt. 33 A zaklatás vagy egyé - a- nemzetisége g- vallási t- - Tiszavasvári Súlyos testi sértés Zaklatás Lopás Garázdaság Magánlaksértés ségét. á

100 k (pl. anyaotthon, családok átmeneti otthona) 2008 Családok Átmeneti Otthona 35 z- - gondozás, - napi struktúra biztosítása, - stabilizáció és biztonság. Az átmeneti gondozás célja: e- r- n- rmek - - a- ztek meg. ározata. 100

101 Összesen: 29 Az el Összesen: 17 Az ellátottak száma nem és korcsoport szerint - 3 éves Összesen éves Összesen: 17 leány 8 -én Az átmeneti gondozásból kikerült gyermekek adatai Összesen: 14 Az en - f t- k melléklet. eményezések smertek. 101

102 - k szá- - - nál ányosságok 102

103 iai trendek stb.) l- séges az l- - atására e- k- - r mint. 103

104 8 6 A alig. -piaci helyzete a) nka- - rtamra. 104

105 b) ségei a közi ikat na na é- c) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén 6.3 A közszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez, információhoz és a közösségi élet gyakorlásához való hozzáférés a) g- t r- -. a - - a- e- é- i létszám á- e- - o- Igénybevétel adatai: - 36 s 105

106 Ellátottak nemenkénti és korcsoportonkénti megoszlása Tiszavasvári ellátási terület korcsoport Ellátotti létszám Férfi x 1 12 korcsoport Ellátotti létszám x Ellátottak nemenkénti és korcsoportonkénti megoszlása Szorgalmatos ellátási terület korcsoport Ellátotti létszám Féri x Összesen 3 korcsoport Ellátotti létszám x Nappali ellátás a- o- Az ellátás célja: Fizikai ellátás: Mentális pszichés gondozás: ozo 106

107 Foglalkoztatás: r- - - na k né Kapcsolatot tartana t- - A klub létszáma - Nappali ellátás - feladatmutatók hónap Ellátotti létszám január 426 február 367 március 249 április 315 május 442 június 478 július 540 augusztus 533 szeptember 430 október 480 november 453 december 355 összesen 5068 Ellátottak nemenkénti és korcsoportonkénti megoszlása korcsoport Ellátotti létszám férfi x Összesen: 9 korcsoport Ellátotti létszám n x

108 miatt á- Az ellátás a Az ellátás n- - - A készülékek településenkénti megoszlása az alábbiak szerint alakult: i- a- entes szolgáltatás. b) á- a- a- - r- n- e- é- má- c) z- információs technika világá - 108

109 a. z- é- ezen - - l- - á i 109

110 A fogyatékosság A fogy a- - a befogadó környezet kölcsönhatás- l- tségét, fogyatékoss g- - é- k- t. a- kalmazását ak -a a testi fogyatékos és mozgássé a vak és g 110

Balatonrendes Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja (2013 2018)

Balatonrendes Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja (2013 2018) Balatonrendes Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja (2013 2018) 2013. szeptember Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Demográfiai

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Kenézlő Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Kenézlő Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Kenézlő Község Önkormányzata 2013 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 8 Célok... 8 A Helyi

Részletesebben

lehet ségek, támogatások hallássérülteknek születést l álláskeresésig

lehet ségek, támogatások hallássérülteknek születést l álláskeresésig munka kör alapítvány hallássérültek foglalkoztatásáért lehet ségek, támogatások hallássérülteknek születést l álláskeresésig információs füzet i. 2013 lehet ségek, támogatások hallássérülteknek születést

Részletesebben

Ellentmondások a nem állami szociális ellátások körében

Ellentmondások a nem állami szociális ellátások körében Debreceni Egyetem Állam-és Jogtudományi Kar Ellentmondások a nem állami szociális ellátások körében Készítette: Kovács Mária Mónika V. évfolyam Konzulens: Dr. Horváth M. Tamás egyetemi tanár Debrecen 2008.

Részletesebben

Ábrahámhegy Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja (2013 2018)

Ábrahámhegy Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja (2013 2018) Ábrahámhegy Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja (2013 2018) 2013. július Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Demográfiai helyzet...

Részletesebben

Hatásvizsgálati kézikönyv

Hatásvizsgálati kézikönyv Társadalmi hatások Útmutató az előterjesztések és miniszteri rendelet-tervezetek hatásvizsgálatához és módszertani segédlet az előterjesztések és miniszteri rendelet-tervezetek mellékleteként csatolandó

Részletesebben

Az európai oktatási és képzési rendszerek szerkezete

Az európai oktatási és képzési rendszerek szerkezete Az európai oktatási és képzési rendszerek szerkezete Magyarország 2009/10-es kiadás European Commission AZ EURÓPAI OKTATÁSI ÉS KÉPZÉSI RENDSZEREK SZERKEZETE MAGYARORSZÁG 2009/10 Összeállította: Juhász

Részletesebben

Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény 2091 Etyek Magyar u.1. Szakmai Program 2014. Készítette: Soósné Kurucz Ágnes Intézményvezető

Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény 2091 Etyek Magyar u.1. Szakmai Program 2014. Készítette: Soósné Kurucz Ágnes Intézményvezető Szeresd egészségedet, mert ez a jelen. Védd a kisgyermeket, mert ez a jövő. Őrizd a szüleid egészségét! - mert A múlton épül fel a jelen és a jövő. ( Bárczi Gusztáv) Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató

Részletesebben

Szociális Jelentés Magyarország 2014

Szociális Jelentés Magyarország 2014 Szociális Jelentés Magyarország 2014 1. Bevezető... 5 2. A szegénység és társadalmi kirekesztés megszüntetését célzó meghatározó intézkedések... 6 3. A társadalmi felzárkózás területén a közelmúltban végrehajtott

Részletesebben

A szolgáltatások szerepe a szociális ellátásokban

A szolgáltatások szerepe a szociális ellátásokban Dr. Hazai Istvánné A szolgáltatások szerepe a szociális ellátásokban 1. A szolgáltatások jelentősége a szociális ellátásban Amikor szakmai és egyéb fórumokon szociálpolitikáról esik szó, akkor általában

Részletesebben

Új házszámok kialakítása 2008. 6097 2. 6 (Tóközép és Csavargyári utca) 2009. 6003-6 2010. 5929-6 2011. 5940-1 2012. 5955-3

Új házszámok kialakítása 2008. 6097 2. 6 (Tóközép és Csavargyári utca) 2009. 6003-6 2010. 5929-6 2011. 5940-1 2012. 5955-3 Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal működéséről, mely tartalmazza a jegyző hatáskörében lévő gyámügyi eljárásokat A Polgármesteri Hivatal működéséről a képviselő-testületnek utoljára 2011. évben számoltam

Részletesebben

Stratégiai alternatívák kialakítása az egyes kistérségi, helyi szintű szociális, társadalmi problémák megoldására

Stratégiai alternatívák kialakítása az egyes kistérségi, helyi szintű szociális, társadalmi problémák megoldására Stratégiai alternatívák kialakítása az egyes kistérségi, helyi szintű szociális, társadalmi problémák megoldására Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület és Sáránd Község Önkormányzata TÁMOP-5.1.1-11/1/B-2012-0006,

Részletesebben

A Kormány. 1257/2011. (VII.21.) Korm. h a t á r o z a t a

A Kormány. 1257/2011. (VII.21.) Korm. h a t á r o z a t a A Kormány 1257/2011. (VII.21.) Korm. h a t á r o z a t a a fogyatékos személyek számára ápolást-gondozást nyújtó szociális intézményi férőhelyek kiváltásának stratégiájáról és a végrehajtásával kapcsolatos

Részletesebben

rita s) e rte Készítette: 2. LOT]

rita s) e rte Készítette: 2. LOT] A ta rsadalmi befogada st szolga lo fejleszte sek (TA MOP 5. prior rita s) e rte kele e se fu ggele k 2013. február 22. Készítette: Teller Nóra [Városkutatás HÉTFA 7. LOT] vezető értékelő ő Csite Andráss

Részletesebben

SÁROSPATAKI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERVE 2008-2013.

SÁROSPATAKI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERVE 2008-2013. A SÁROSPATAKI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERVE 2008-2013. Készítette: Aros Andrea Sárospatak, 2008. augusztus 5. Felülvizsgálat időpontja: 2010. november 24.

Részletesebben

Egészségfejlesztési terv

Egészségfejlesztési terv Egészségfejlesztési terv Fráter György Gimnáziumért Alapítvány 2014. január Tartalom 1. Előszó... 4 2. Az egészségfejlesztés indokoltsága, értékei... 5 2.1 Népegészségügyi indokoltság... 5 2.2 Szakmai

Részletesebben

Kedves Olvasó! Esély 2010/1 3

Kedves Olvasó! Esély 2010/1 3 Kedves Olvasó! Az Esély ez évi első számát az Út a munkához program eddigi tapasztalatai ismertetésének szenteli. A program kezdettől fogva a szakmai, szakpolitikai viták kereszttüzében állt; szociálpolitikusok,

Részletesebben

Emberi Erőforrás Fejlesztési. Operatív Program EFOP

Emberi Erőforrás Fejlesztési. Operatív Program EFOP Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program EFOP 2014-2020 A Bizottság 2013. május 21-i OP sablon verziója alapján. A Strukturális Alapokra vonatkozó operatív programok esetében. 2013. szeptember 30.

Részletesebben

A szociális segélyezettek új típusú együttműködési kötelezettsége. A helyi rendeletalkotás és a gyakorlati végrehajtás tapasztalatai

A szociális segélyezettek új típusú együttműködési kötelezettsége. A helyi rendeletalkotás és a gyakorlati végrehajtás tapasztalatai A szociális segélyezettek új típusú együttműködési kötelezettsége A helyi rendeletalkotás és a gyakorlati végrehajtás tapasztalatai A szociális segélyezettek új típusú együttműködési kötelezettsége A

Részletesebben

Iskolapszichológiai hálózat, integrált oktatás és fejlesztés. Katona Nóra

Iskolapszichológiai hálózat, integrált oktatás és fejlesztés. Katona Nóra Iskolapszichológiai hálózat, integrált oktatás és fejlesztés Katona Nóra - 2 - I. Ki az iskolapszichológus és mi az iskolapszichológia 3 I.1. A definíció szintjén 3 I.2. Jelenlegi kihívások a magyar rendszerben

Részletesebben

Kurt Lewin Alapítvány Budapest, 2010 Második, átdolgozott változat

Kurt Lewin Alapítvány Budapest, 2010 Második, átdolgozott változat A Roma Integráció Évtizede Program által megjelölt célok megvalósulási folyamatának monitoring-vizsgálata Magyarországon a 2005-2009 közötti időszakra vonatkozóan Kurt Lewin Alapítvány Budapest, 2010 Második,

Részletesebben

SZIKSZÓI KISTÉRSÉG BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYE ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓ

SZIKSZÓI KISTÉRSÉG BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYE ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓ SZIKSZÓI KISTÉRSÉG BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYE ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓ Kistérségi helyzetelemzés MTA-WSA 2012 SZIKSZÓI KISTÉRSÉG BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYE ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓ Kistérségi helyzetelemzés

Részletesebben

1. A kutatás bemutatása. 1.1. A kutatás célja

1. A kutatás bemutatása. 1.1. A kutatás célja MAGYAR VALÓSÁG ANDL HELGA KÓRÓDI MIKLÓS SZŰCS NORBERT VÉG ZOLTÁN ÁKOS Regisztráció, körzethatár, előnyben részesítés A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók integrált oktatásának biztosítása a beiskolázás

Részletesebben

Védőnői Szakfelügyeleti Iránymutatás

Védőnői Szakfelügyeleti Iránymutatás ÁNTSZ Országos Tisztifőorvosi Hivatal Egészségügyi Igazgatási Főosztály 1097 Budapest, Gyáli út 2 6. 1437 Budapest, Pf. 839 Központ: (1) 476-1100 Telefon: (1) 215-5327 Telefax: (1) 215-5361 E-mail: igazgatas@oth.antsz.hu

Részletesebben

Falugondnoki szolgáltatás a bonyhádi mikrotérség 3 kistelepülésén. Jelige: Falugondnokság

Falugondnoki szolgáltatás a bonyhádi mikrotérség 3 kistelepülésén. Jelige: Falugondnokság Falugondnoki szolgáltatás a bonyhádi mikrotérség 3 kistelepülésén Jelige: Falugondnokság 1. Bevezetés Születésem óta egy közel 430 fős kistelepülésen élek. Érettségi után úgy döntöttem, hogy szociális

Részletesebben

Európai Roma Jogok Központja FENNTARTOTT ÉRDEKTELENSÉG

Európai Roma Jogok Központja FENNTARTOTT ÉRDEKTELENSÉG Európai Roma Jogok Központja FENNTARTOTT ÉRDEKTELENSÉG R o m a g y e r m e k e k a m a g y a r g y e r m e k v é d e l m i r e n d s z e r b e n Fenntartott érdektelenség Roma gyermekek a magyar gyermekvédelmi

Részletesebben

Szociális és Munkaügyi Minisztérium

Szociális és Munkaügyi Minisztérium Szociális és Munkaügyi Minisztérium SZABÁLYOZÁSI KONCEPCIÓ az Út a munkához program megvalósítására Budapest, 2008. szeptember 2 1. Az Út a munkához program célja Az Út a munkához program fő célja a rendszeres

Részletesebben

V I T A I R A T BEVEZETÉS

V I T A I R A T BEVEZETÉS BEVEZETÉS A 2010. tavaszi országgyűlési választások eredménye egyértelmű felhatalmazást adott arra, hogy új értékalapokra helyezzük az oktatási rendszer egészét. Ennélfogva szükségszerű egy új közoktatási

Részletesebben

Életfogytiglan A jelentést az Európai Roma Jogok Központja készítette

Életfogytiglan A jelentést az Európai Roma Jogok Központja készítette Életfogytiglan A jelentést az Európai Roma Jogok Központja készítette Roma gyermekek a magyar gyermekvédelmi rendszerben június 2011 Challenging Discrimination Promoting Equality Copyright: Európai Roma

Részletesebben

Összefoglaló tanulmány az ellátandó feladat portfólióról és a kapcsolódó támogató infrastruktúráról

Összefoglaló tanulmány az ellátandó feladat portfólióról és a kapcsolódó támogató infrastruktúráról Összefoglaló tanulmány az ellátandó feladat portfólióról és a kapcsolódó támogató infrastruktúráról DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÁROP-1.A.5-2013-2013-0090 kódszámú Önkormányzati Szervezetfejlesztés

Részletesebben