'./Fax.: Beszámoló A Nemzeti Tehetségprogram keretében megvalósuló NTP-TM sz. A haza minden előtt

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "'./Fax.: Beszámoló A Nemzeti Tehetségprogram keretében megvalósuló NTP-TM-13-0069 sz. A haza minden előtt"

Átírás

1 Kon színim értőn i th t a 1ó n o s Iskola s Alapfokú Művészeti Iskola OM H 5440 Kunszgntrnórton, f>gák fergne ütés 4. './Fax.: 56/ KIK10I011 Beszámoló A Nemzeti Tehetségprogram keretében megvalósuló NTP-TM sz. A haza minden előtt Tehetséggondozó műhely a magyar történelem iránt érdeklődőknek című pályázat szakmai teljesítéséről 1

2 Tavasszal "A haza minden előtt" címmel rendeztek 60 órás tehetséggondozó projektet a történelem iránt érdeklődő tehetséges fiataloknak a Kunszentmártoni Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában. A programsorozat erősen kötődött az 1848/49-es forradalom és szabadságharc eseményeihez. Céljuk volt, hogy minél közelebbivé, gyermekek által könnyebben feldolgozzák a magyar történelem e kiemelkedő korszakát. Tették mindezt rendkívül változatos programokkal, tevékenységekkel, hol azok is megtalálták a közreműködés lehetőségét, akik eddig nem érdeklődtek e téma iránt. A legsikeresebb programok a közösségi alkotó foglalkozások, kiállítások, múzeumlátogatások, együttesen eltöltött foglalkozások voltak. Program/tevékenység Programelem 1. Programelem címe:"toborzó" Tevékenység: Ebben a szakaszban került sor a program meghirdetésére, mely követte az 1848-as felhívásokat (kidobolás, plakát, gyűlés) a modem informatikai eszközökkel (iskolai honlap, iskolarádió, facebook) kiegészülve. Megtörtént a célcsoport meghatározása (a magyar történelem iránt érdeklődő éves tanulók), majd beválogatása. Elkezdődött a program részét képező ünnepi megemlékezésre történő felkészülés, a műsorválasztás, a hanganyag, a dekoráció, a jelmezek válogatása, elkészítése. Program/tevékenységek típusa és jellege (szakmai fejlesztés/lazító/gazdagító/stb.) A tehetséggondozó program ebben a szakaszban gazdagító jellegű volt, hiszen tartalmában a hagyományos tantervben nem szereplő új és izgalmas témák is megjelentek. A kultúrális tevékenységet, valamint a kognitív és affektív folyamatok fejlesztését is a gazdagító gyakorlatok jellemezték. Alkalmazott módszerek A tehetséggondozó program megvalósulása során olyan módszert alkalmaztunk, melyek megfelelnek a beválogatott gyermekek életkori sajátosságainak: - magyarázat -bemutatás -kutatás -verbális tevékenység -manuális tevékenység -szituációs játék Időpont (év.hó.nap) és időtartam (óraszám) március időtartama: 30 óra

3 Helyszín - Kunszentmártoni Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Deák Ferenc utcai és Széchenyi épülete - Városi Könyvtár - Helytörténeti Múzeum Résztvevők (célcsoport) Kb. 200 fő tanuló, majd 40 fő, éves (4., 5. osztályos ) a programba beválogatott tanuló. Megvalósítók (szakemberek/ egyéb munkatársak/ kortárs segítők/önkéntesek) Sarudi Éva, László Erika, Romhányi Ágnes, Tankör Bt., TaylorCom Bt. programfelelős pedagógusok, Hudák Zsolt rendszergazda, 8 fő kortárs segítő. Igazoló dokumentumok Toborzó plakát Toborzó zene jelentkezési lapok a beválogatás dokumentációi Kapcsolódó költségvetési sor A3,A9, A14, A17, Bl, B2, Cl

4 Programelem 2. Program/tevékenység Programelem tartalma: 1. "Pilvax kávéház" - az eseményeket korabeli dokumentumok alapján jelenítettük meg prózával, verssel, zenével, dalokkal, szónoklatokkal, szituációs játékkal. 2. "Jók és a még jobbak történelmi versenye" - az öntevékenyen alakított csapatok versengtek egymással két kategóriában (2-3-as, illetve 4-5-ös tantárgyi jegyű tanulók) kreativitást és előzetes tudást igénylő feladatokban. 3. "Plakátkiállítás" - bemutatásra kerültek a "Toborzó" időszakában készült plakátok, melyek közül közönségszavazattal választották ki a leghatásosabbat. Program/tevékenységek típusa és jellege (szakmai fejlesztés/iazító/gazdagító/stb.) A tehetséggondozó program ebben a szakaszban is gazdagító volt, mely az általános műveltség mellett a szociális, a kommunikációs, a problémamegoldó képességet is fejlesztette, valamint erősítette a tanulási stratégiák kialakulását, megszilárdulását. Alkalmazott módszerek A módszerek között elsősorban a kognitív folyamatokat erősítők szerepeltek: -magyarázat -bemutatás -kutatás -beszámoló -felidézés -érvelés -értékelés -vetélkedő -csoportmunka Időpont (év.hó.nap) és időtartam (óraszám) 1. Pilvax kávéház március 13., 4 óra Tehetségnap 2. Vetélkedő: március 14., 4 óra 3. Kiállíás rendezése: március 8., 4 óra Helyszín - Kunszentmártoni Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Széchenyi épülete - Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ Művelődési Ház Résztv evők (célcsoport) -Pilvax kávéház 58 fő -Vetélkedő: 60 fő -Kiállítás: az iskola minden tanulója, 550 fő

5 Megvalósítók (szakemberek/ egyéb munkatársak/ kortárs segítők/önkéntesek) - Sarudi Éva, László Erika programfelelős pedagógusok -Romhányi Ágnes -Tóth Mária -Rozmisné Oláh Katalin -Tankör Bt -TaylorCom Bt -25 fő önkéntes tanuló /szervezés, teremberendezés/ -3 fő segítő munkatárs Igazoló dokumentumok A vetélkedő anyaga A Pilvax kávéházban bemutatott írásos anyag ill. PP. bemutató kiállítási tablók Kapcsolódó költségvetési sor A3,A9, A10, A14, A17, Bl, B2, Cl

6 Programelem 3. Program/tevékenvség 1. "Körutazás"- Jász-Nagykun-Szolnok megye déli részén lezajlott csaták emlékhelyeit (Szolnok, Cibakháza), valamint a történelmi események tárgyi emlékeit őrző múzeumokat (Damjanich Múzeum, Tiszaugi Földrajzi Múzeum, Kunszentmártoni Helytörténeti Múzeum) kerestük fel. 2. "1848 lépés" - felkerestük azokat a helyeket, melyek városunkban őrzik a forradalom és szabadságharc emlékét (régi Mátyás király utcai iskolaépület, Deák Ferenc utcai iskolaépület, Római Katolikus Nagytemplom, Helytörténeti Múzeum), melynek érdekessége, hogy az iskolánk és a múzeum közötti távolság 1848 lépés. Program/tevékeny ségek típusa és jellege (szakmai fejiesztés/lazító/gazdagító/stb.) A gazdagító program elemei közé lazító programot is szerveztünk, melynek célja a társas kapcsolatok erősítése volt. Illetve az es hadjáratokban a szolnoki ill. a cibakházi csata emlékhelyeinek megtekintése, a csata eseményeinek felidézése.a szolnoki Damjanich Múzeumban a korabeli harci tárgyak katonai ruházatok megtekintése, csatajeleneteket bemutató képek, korabeli dokumentumok megtekinté Alkalmazott módszerek - előadás - magyarázat - forráselemzés - múzeumlátogatás - tanulmányút - túra Időpont (év.hó.nap) és időtartam (óraszám) 1. Körutazás: (8 óra) 2. Túra: (4 óra) Résztvevők (célcsoport) 1. Körutazás: Kunszentmárton - Cibakháza - Szolnok 2. Túra: Kunszentmártoni Általnos Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Deák Ferenc utcai épület, régi Mátyás király utcai iskola épülete, Római Katolikus Nagytemolom, Régi Híd, Helytörténeti Múzeum 20 fő beválogatott tanuló Megvalósítók (szakemberek/ egyéb munkatársak/ kortárs segítők/önkéntesek) - Romhányi Ágnes, Sarudi Éva, László Erika, programfelelős pedagógusok - Múzeumpedagógus, plébános

7 Igazoló dokumentumok Belépőjegyek, autóbusz bérlés a "lelépett" távolság. Kapcsolódó költségvetési sor A7, A9,B1,B2

8 Programelem 4. Program/tevékenvség A "Gulyáságyú" program a tehetséggondozó műhely záró rendezvénye volt. A szabadtéren megrendezett főzést, daltanulást, múltidézést tábori körülmények között rendeztük meg a gyerekek aktív tevékenységére alapozva. Nagyon jó hangulatú lezárása az eseményeknek. Nem csak a tehetségfejlesztés, hanem a közösségkovácsolás, személyiségfejlesztés is elemeiben megvalósult. Program/tevékenységek típusa és jellege (szakmai fejlesztés/lazító/gazdagító/stb.) A gazdagító és lazító jellegű program a tudásalap szélesítésével a személyiség komplex fejlesztését szolgálta. A jó hangulatot közösen énekelt dalok biztosították, a gyerekek számára azért volt nagyon nagy jelentőségű, mert a felnőttekkel együtt könnyed, hangulatos formában ünnepeltek, zárták a projektet. Alkalmazott módszerek - bemutatás - kutatás - drámapedagógiai játékok - manuális tevékenység Időpont (év.hó.nap) és időtartam (óraszám) május 17. (6 óra) Helyszín Kunszentmárton, Körös - part Résztvevők (célcsoport) 20 fo beválogatott tanuló + segítő közreműködők, részben bekapcsolódók +20 fő Megvalósítók (szakemberek/ egyéb munkatársak/ kortárs segítők/önkéntesek) - Sarudi Éva, László Erika, Romhányi Ágnes programfelelős pedagógusok - Tankör Bt. -TaylorCom Bt -Tóth Mária -Rozmisné Oláh Katalin - kortárs segítők - 4 fő segítő szülő Igazoló dokumentumok Fotók Énekelt dalok jegyzéke

9 Kapcsolódó költségvetési sor A9, A10, A14, A17, Bl, B2, Cl A partner bevonásnak indoka: Helyet és támogató szakembereket biztosítottak. Együttműködés a feladat alkalmi jellegéből adódóan nem készült. A program végrehajtásban betöltendő szerepe: Szervező munkával, helyiség biztosításával segítette munkánkat. 10. Célok megvalósulása A megvalósított tehetséggondozó program tartalma biztosította a pályázatban megfogalmazott célokat. Erősítette tanulóink magyarságtudatát, megismerték történelmünk kiemelkedő eseményeit, dicső korszakait. A műhelymunkában részt vevő tanulók életkornak megfelelő kutatásokkal, gyűjtésekkel, tapasztalatszerzéssel gazdagították ismereteiket, mely által fejlődött az általános műveltségük. A korabeli események felidézése, dramatizálása, tárgyi eszközeinek megismerése a speciális képességek fejlesztését szolgálta. Az élménypedagógiát segítő módszerek megválasztásával fejlesztettük a tanulók technikai, szociális, problémamegoldó, kommunikációs képességeit, készségeit. A tudásalap szélesítését, a tanulási stratégiák kialakulását, erősítését eredményezték a kreativitást igénylő tevékenységek. 11. A program eredményessége A célcsoport nagyon pozitívan fogadta a 60 órás programot. Különösen tetszett, hogy nem tanórai jelleggel sajátíthatnak el ismereteket. A programnak voltak elemei, melyek már korábbi években is megvalósultak, így hagyományaik folytatódtak, de különösen tetszettek a7 új (gazdagító) valamint a lazító elemek. Nagy élményt jelentett a cibaki csata helyszínének összekapcsolása iskolánk korabeli honvédkórházi betöltött szerepével. Valódi élményként dolgozták fel a Damjanich Múzeumban látott fegyvereket, ruházatokat az elképzelt, ill. képeken látott csatjelenetekkel. Azt fogalmazták meg, hogy azért volt nagyszerű, mert mindent (szinte) önmaguk alkottak meg és maguktól szereztek ismereteket. 12. A résztvevő tehetséges fiatalok produktumainak önálló vagy csoportos bemutatása Megvalósultak, bár nagy bemutatókat nem terveztünk. Kiemelkedő volt a toborzó plakátok alkotása. A gulyáságyú mellett megvalósuló közös éneklés nem annyira produktum, mint inkább jó hangulatú produkció volt. Minikiállítás valósult meg a Pilvax zenés, verses, prózai összeállításaiból.

10 13, A beadott pályázat és a megvalósított program közti eltérés A program nem változott tartalmában, de időbeli csúszás bekövetkezett 8 részben a rossz időjárás miatt a szabadtéri programok később kerültek megrendezésre) Ez az időbeli csúszás nem okozott fennakadást, sem megszakadást. 14, Indikátor táblázatban a tervezett/vállalt és a megvalósult adatok között eltérés van A tervezettnél többen vettek részt, hiszen ezt a történelmi kört kicsik és nagyobbak egyaránt szívesen tanulják. Több érdeklődő volt, mint amennyit előre terveztünk. Nem zártunk ki olyan tanulókat, akiknek gyengébb a képességük, de a téma iránt élénken érdeklődtek. Az eltérés pozitív irányú volt. A gyerekek lelkesedését látva több felnőtt és kortárs segítő is bekapcsolódott. 15. A programhoz kapcsolódó média megjelenések (galéria) Kunszentmártoni Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola (galéria) Körös Tv Kunszentmártoni Hírlap Iskola újság március 15-re

11 Kedves Diákok! Iskolánk nagyszabású programsorozatot, tehetséggondozó műhelyt szervez azon tanulóknak, akik érdeklődnek a magyar történelem iránt. Várunk minden olyan kisdiákot (4-5. osztályból), akit érdekel az 1848/1849-es forradalom és szabadságharc, szívesen dolgozik együtt társaival, tanul többet, mint amennyit a tanórán elsajátítana. Ha érdekel a mellékelt program, akkor írd fel légy szíves a neved. 7T j "A 'T l f T T T z _ J a -o a ^ - ( a K A a / n X ^ ^ w h K U A v \ ~ j zc/ckju s t CK s U i r fi ^ J -tí< JK. ( / v o í/;*o C f^ K c y í & A'hc\ 1 Ö 5 T X 5 S {T c s t x k Q f J - U k o t i a J k * " ^ í t W c Q i O t o i i U M r c -x A -c k /-, 0 \ s v r ~ j 6 ' C M r d ^ ü i e z t Ia io fi C c L n. l g l á. f é l v é n 3 3 e n ^ _ V y X A j W t o f t f r t f r f w í C // f V -st\ ( i ) Z sk J L r tr ^ P ^ /^ K Á A y D - á / a u i j l h ' M f t k j C Á A ^ J Qu x 'g a. ^ o - d o V / W ( x > ^ á/> % i//d < ~ 'N e m zeti Tehetség Program

12 Jelentkezési lap Név:,K n "t-k, szül. hely -S x ^ -y A ^ szül.: idő: 2. QQ %. Jelentkezési lap Név: jh<zrz$/ril,/a)^ szül. heiy r 3 -^ O U rjjik szül.: idő/ o ^. O S - ^-3 jelentkezem a Kunszentrrlártoni Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola A haza minden előtt" Jelentkezési lap Név: y/ja. J'-cohci-ttfl., szül. hely szül.: idő: ZooS-ft" X l/íua^l ^-C^Aa.nA

13 Jelentkezési lap Név: A r x i ^ - A i ^, szül. hely / o -^ ^ rv ^ ^ szül.: idő: 0 -r. jelentkezem a Kuhszentmártoni Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola A haza minden előtt" 'I ^ X atoá (Cvi^ >/tfrvwfl. Jelentkezési lap Név:, szül. hely szül.: idő: 1 Q Q 3 j Q R - Q 7 Kunszentm árton, március 5. ÍXyrvtxíX' Jelentkezési lap Név: 'Ágyáig ÁÍW v^u-o- Lt >~, szül. hely szül.: idő: < C 0 S >i & A tu,. <a.wa^v-cx

14 Jelentkezési lap r Név: - v ^ / r r C v iv W - -1 szül. hely - -. szül.: idő: - G 2 C). Jelentkezési lap Név: f cu r, \J r, szül. hely! szül.: idő: c m *. Kunszentm árton, március 5. Jelentkezési lap Név: ^CuaJY~(X^, szül. hely szül.: idő: Í jc C G 22. jelentkezem á kunszentmártoni Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola A haza minden előtt" térítésmentes, több elemében kötött létszámú, s tudomásul \/ps7pm ha a >--> í'jq u ijro ^

15 Jelentkezési lap Név: \j-ac / s ^ ^úota1, szül. hely S-? m i szül.: idő: CL --G-, Jelentkezési lap Név: r,, szül. hely V c -E/v CL a szül.: idő: C ^ -^2?). Kunszentm árton, március 5. Jelentkezési lap Név: t»>,, szül. hely SixvvÍ jia szül.: idő: ílq é) M. U1_. 0 Q

16 Jelentkezési lap Név: yvvo^á- Siőyr^, szül. hely szül.: idő: d -ff jelentkezem a Kunszentmártoni Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola A haza minden előtt Jelentkezési lap Név: ih jl A ;. szül. hely QxjLKkJLb szül.: idő: C Q p ^ jca./lo' b \ u m n A _ y Jelentkezési lap Név:, j, szül. hely v3zf szül.: idő:, O i ' l aláír'íp

17 Jelentkezési lap Név: '.'- x v ^ jl, szül. hely ^ tv. v> f- szül.: idő: á QQÍ-I- Q^--/M Jelentkezési lap Név: -X P íjíll/ ^, szül. hely szül.: idő: 1-00 í r O s. 2 5 v ü L Jelentkezési lap Név: _, szül. hely S g szül.: idő: x O Q. G T -^> vd

18 Jelentkezési lap Név:, szül. hely Z Jn szül.: idő: - ~ ; - ' ^ _ jelentkezem a Kunszentmártoni Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola A haza minden előtt c. 60 órás tehetségprogram jára. A program elemeit megismertem, s elfogadom. A program ^ i f c m a f e 1k a Jelentkezési lap Név:., szül. hely szül.: idő:_ Jelentkezési lap Név:S ^ x w L b, szül. hely szül- \áö:^ Q O ^.Q f.

19 Jelentkezési lap Név: o(r*4q,, szül. hely ~x SCt.l-J' szül.: idő: ^i.ch Név: \ y ilc p, \J0Ya,, szül. hely szül.: idő: 2 ( y ( / 3 G Q.O Q Jelentkezési lap k W i i A b L, szül. hely. f T T ^ n á ^ szül.: idő: Z C o? 7. r ) a. c c. 60 órás tehetségprogramjára. A program elemeit megismertem, s elfogadom A program \r_ M/JL A- f k

20 l ó g a s s Tulajdonságlista Gyermek neve: Kitöltés ideje: Kitöltők neve: 1. Az ismeretszerzés jellemzői: nagyon sokat tud a legkülönbözőbb dolgokról szókincse gazdag, szokatlan kifejezéseket is megfelelően használ beszéde folyamatos, kifejező gyorsan megjegyzi a tényeket gyorsan felismeri az ok-okozati viszonyokat a jelenségekben fellelhető hasonlóságokat és különbségeket keresi gyorsan tud érvényes állításokat felállítani jó megfigyelő, és megfigyeléseit könnyen felidézi olyan helyzetekben, amikor jól tudja hasznosítani sokat olvas és szereti a felnőtteknek szóló könyveket, lexikonokat, atlaszokat, szótárakat, enciklopédiákat megpróbálj a a bonyolult dolgokat megérteni oly módon, hogy áttekinthető egységekre bontja szét, kritikusan, függetlenül gondolkodik, értékeli a helyzeteket 2. Motiváció őt érdeklő kérdésekkel nagyon elmélyülten foglalkozik igyekszik feladatait befejezni, zavarja, ha félbe kell szakítani elfoglaltságát a mechanikusan ismétlődő feladatok untatják ha a feladat érdekli, alig igényel külső biztatást, tökéletességre törekszik önkritikus, nem elégedik meg egykönnyen munkája gyorsaságával vagy eredményével, szívesen dolgozik önállóan, hogy elegendő ideje legyen egy probléma végiggondolására magas célokat tűz ki és a saját maga által vállalt feladatok megoldásánál a felnőttek segítségét csak addig veszi igénybe, míg feltétlenül szükséges, sok felnőtt probléma érdekli már kisiskolás korában, például Isten léte, politika,szexualitás,élet, halál, háború

21 3. Kreativitás: sokféle és sokszor szokatlan kérdést tesz fel, majd azokra kapott válaszok alapján újabb kérdéseket fogalmaz meg, egy kérdés vagy probléma felmerülésekor sok ötletet vagy megoldási lehetőséget sorol fel gyakran szokatlan, furcsa vagy meglepően frappáns, okos válaszokat ad, véleményét nem rejti véka alá nem értékeli a sablonos megoldásokat, inkább kockáztatja, hogy téved gondolatban gyakran végigjátszik szituációkat és megváltoztatja azokat kifejezett humorérzéke van, de a kisgyerekes gügyögés idegesíti kifejezetten érdeklődik a kreatív tevékenységek iránt, mint karikatúrarajzolás, tánc, ének, irodalom, zene szereti a szépet és könnyen észreveszi a művészi részleteket eredeti, színes fantáziavilága van 4. Szociális viselkedés : sokat foglalkozik olyan fogalmakkal, mint igazságos-igazságtalan, jó-rossz, és kész a tekintéllyel szembeszegülni nem tart mindenáron a többséggel, nem fél attól, hogy más legyen mint a többiek ha más véleménye van, akkor provokálja a többieket és vállalja a konfliktusokat egyéniség, individualista, megy a maga útján nem fogad el tekintélyalapon véleményt anélkül, hogy azt kritikusan át ne gondolná elemezné, - felelősséget tud vállalni, tervezésben és szervezésben megbízható általában kijön kortársaival, bár néha türelmetlen velük, barátait azonban hasonló képességűek közül választja jól tud beszélgetni idősebb gyerekekkel vagy felnőttekkel hajlamos arra, hogy ő határozza meg a helyzeteket és mások viselkedését könnyen beleéli magát mások helyzetébe, és ezért nyitott politikai és szociális problémákra

22 Történelmi vetélkedő a Kunszentmártoni Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában JÓK"-nak és MÉG JOBBAK"-nak Téma az 1848/1849-es forradalom és szabadságharc Em b eri Er ő f o r r á s o k M in isz t é r iu m a Htmztti Tehetség Program

23 1. feladat március 15. a forradalom napja volt Magyarországon. Kövessük nyomon az események menetét a korabeli Pest-Buda térképe alapján! Kövesd a térképen a számozott helyszínek alapján a forradalom menetét! írj egy-egy eseményt az alább felsorolt állomásokhoz! 1. Pilvax: 2. O rvosi egyetem : 3. Műszaki egyetem: 4. Bölcsész- és jogi kar: 5. Landerer és Heckenast-nyomda: 6. Pesti Városháza: ' 7. Nemzeti Múzeum: ' 8. Helytartótanács: 9. Budai várbörtön: 10. Nemzeti Színház:

24 2. feladat:; Fejtsétek meg a keresztrejtvényt! 1. /A társadalom felső 7. í 1 rétege, a nagybirtokosok alkotják J 2. A z 1848-as forrada- 4. l om előtti időszak, 5, amikor a polgári ~~ 6. átalakulást törvényes változtatásokkal 7 kívánták elérni. 3. Az adók mindenkire kiterjedő, arányos kivetése. Az újkorban elsősorban a nemesi adómentesség eltörlését jelentette. 4. Egy országon belül a kisebbségben élő, nem a többség nyelvét beszélő népcsoport. 5. Á magyar rendi országgyűlés egyik része. A főpapok és a főurak voltak a tagjai óta a magyar hadsereg elnevezése. 7. /közvélem ényt képviselő közösség, valaminek a közösség számára általános ismerete. Szerepét Kossuth ism erte fel először. A függőlegesen kiolvasható megfejtés: Mi afeladata?...

25 .3. feladat A következőkben az áprilisi törvényekből idézünk a kérdésekre!. A részletek elolvasása után válaszolj mindazok., kik a megyékben és szabad kenderekben az országgyűlési követek választásában eddig szavazattal bírtak, e jog gyakorlatában ezennel rneghagyatnak. Ezeken kívül: 2.. Az országnak s kapcsolt részeknek mindazon benszületett. vagy honosított, legalább 20 éves, és sem atyai, sem gyúrni, sem gazdai hatalom, sem pedig elkövetett hűségtelertség, csempészkedés, rablás, gyilkolás és gyújtogatás miatt fenyíték alatt nem levő lakosai, a nőket kivéve, törvényesen bevett valláskülönbség nélkül választók: a) Kik szabad királyi városokban, vagy rendezett tanáccsal ellátott községekben 300 ezüst ft. értékű házat vagy földet, egyéb községekben pedig eddigi úrbéri értelemben ven 1/4 telket.,, bírnak. b) Kik mint kézművesek, kereskedők, gyárosok telepedve vannak, ha tulajdon műhellyel, vagy kereskedési teleppel, vagy gyárral bírnak, s ha kézművesek, folytonosan legalább egy segéddel dolgoznak. c) Kik, habár a fentebbi osztályokba nem esnek is, saját földbirtokukból vagy tőkéjükből eredő 100 ezüst forint... jövedelmet kimutatni képesek. d) Jövedelmükre való tekintet nélkül a tudorok, sebészek, ügyvédek, mérnökök, akadémiai művészek, tanárok, a magyar tudós társaság tagjai, gyógyszerészek, lelkészek, segédlelkészek, községi jegyzők és iskolatanitók. azon választókerületben, melhben állandó lakásuk van. M egm aradt-e a nem esek választójoga? Volt-e választójoga annak a volt jobbágynak, aki 1/2 telekkel rendelkezett? K apott-e választójogot a 300 fönn, értékű házat birtokló ozvegyasszonv... Rendelkezett e választójoggal a vagyontalan tanító? Megadták-e a választójogot a két segéddel dolgozó kézművesnek? 4. feladat * írd a felsorolt helynevek elé a térképvázlat megfelelő betűjelét! Azt is írd oda, hogy ki győzött az adott ütközetben (M - magyar, O - osztrák győzelem)! Az egyik helynévhez politikai esemény kapcsolódik. Húzd alá, és nevezd meg az eseményt!... Pákozd;... Kápolna;...Debrecen; Isaszea:...Suda Mi volt ez a politikai esemény?

26 5. feladat Szóbeli feladat minden csoportnak. Képzeld el, hogy március 15-én te is egy vagy a márciusi ifjak közül, és mondj lelkesítő beszédet az összegyűlt tömegnek. (A csoport együtt készül fel, egy szónokot választ, aki előadja a beszédet) Használhatjátok a jegyzetet. 6. feladat Képzeljétek el, hogy vidéki fiatalok vagytok, akik március 15-én éppen Pesten tartózkodtok. Számoljatok be levélben a szüléiteknek a nap esem ényeiről. Lehetnek a leveletekben szubjektív érzések is, de törekedjetek a tények közlésére. Ügyeljetek a levélforma megtartására.

27 Kunszentmártoni általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola OM a 5440 Kunszentmárton, *E>ízák Ferenc utea 4. /Fax.: 56/ KIK Részvételi lista Az alábbi tanulók részt vettek az NTP-TM sz. A haza minden előtt Tehetséggondozó műhely a magyar történelem iránt érdeklődőknek című műhelymunkában a Jók és még jobbak történelmi versenyén iloktgjs ÁjZirUL)*. PoJCUS-, A ií-^c w ^c/^^x K jííl ^ f ó! i / í A & > a ' í u ^ t ű v ű i C/ # ^rrt^crmű yp w M A d, (. l\)ca.ubcx- A ^ TtK n fa x ig --// Iv/ynű /» J k -n J L h j. J - ' J / J * z u C x W w X * / K x j j - r f a M Ű í UoT í $-2^KŰí. S - a / F i d t r - y ' -Am)lA-MA, \2ekr*/ J ^ / t ó C T <&o-o^ű ( O-J-Ű :LrrrU\/C-/? T/jylvc-Jl J sí^ o k o - iá W A a C y c y r a J? I tl íji A/SV V^-t-víXo/ r4 4 * o / r \K^oLűtv Í Í O M ű a ^ Kunszentmárton, március 14. C u o l o /U au j L 1 Szabó Mihályné 1 intézményvezető

28 Pilvax V-asoí Nálhi Janka: Kedves Tsitürüinkj Disktsrssinki A Haza minden előtt című tehetséggondozó program résztvevőinek nevében szeretettel és tisztelettel köszöntőm minden kedves vendégünket iskolánk Pilvax kávéházában. Köszöntőm nevelőinket, a programban résztvevő diáktársamat és minden kedves érdeklődőt. Miért épp Pilvax kávéházat rendezünk be immár hagyományosan az év ezen időszakában? Mert ez a hely az 1848-as forradalom előkészítésének egyik legfontosabb helye, ahol a fiatalok, a márciusi ifjak, köztük Petőfi, Irinyi, Jókai, Vasvári haladó gondolataikat kicserélték, forradalmi követeléseiket megfogalmazták, és nem utolsó sorban irodalmi műveiket egymásnak bemutatták. Az 1848-as forradalmat megelőző reformkorban a fontos kérdéseket tehát nemcsak a reformországgyűléseken, hanem itt, a kávéházban, kötetlen formában is megvitatták. A mai ifjúság számára is követendő példát mutatva ezzel. A hazáért nemcsak politikusaink, de mi magunk is sokat tehetünk, ha nem vagyunk közömbösek, érdekelnek szűkebb hazánk és a világ dolgai. Jusztin Boglárka: 1848, te csillag c. vers Mucsi Richard: március 15-ével már szinte eggyé vált Petőfi Sándor: Nemzeti dal c. verse, amelyet sokan zenésítettek meg és időről időre újabb énekesek, együttesek adják elő. (meghallgatjuk) Janka: A forradalom követeléseit a Fiatal Magyarország képviselői 12 pontban foglalták össze: (mi, a progr amosok) Most pedig kérem az osztályok képviselőit, sorban mutassák be műsoraikat! Elsőként a 8 d (8. b) Köszönjük megemlékezéseteket. Következik a 8. c osztályból Monzinger Gabriella és Paulovits Péter, akik 2 különböző műfajban mutatnak be egy népdalt: Fölszállott a páva c. versét. A^t nyugodtan benevezhetnétek ezzel a produkcióval a icveocii niusi íuiu ruiszanuu a páva c. tehetségkutató vetélkedőbe is. Következnek a 7. b osztály, akik Petőfi: A szabadsághoz c. versét mondják el Utassy József: Március c. versét a 6. b-sek tolmácsolásában hallgatjuk.

29 Balogh Lili: Az ötödikesek a szabadságharcról mondanak el néhány verset. Elsőként az 5. a osztályosok aztán a b-sek, majd az 5. c-sek A 6. a-sok néhány lelkesítő dalt énekelnek, melyeket a szabadságharc idején a honvédek is daloltak. Bekapcsolódhattok az éneklésbe, az asztalotokon lévő papíron megtaláljátok ezek szövegét is. Molnár Viktor A bemutatkozások sorát a 7.c osztályosok zárják, miként a versük is a forradalom és szabadságharc időszakának végéről, Európa elcsendesüléséről, a levert forradalmakról szól. Balogh Lili: Köszönjük valamennyiőtöknek, hogy szépen felkészültetek! Mivel kávéházban vagyunk, illik valamit kínálni is. A mi rögtönzött kávéházunkban ma szendvicset és a teát szolgálunk fel. Közben majd kérünk benneteket, hogy énekeljünk el néhány 48-as dalt, melyeknek szövegét az asztalotokon találjátok. Mindenkinek jó étvágyat és további jó szórakozás kívánunk! íí-i Em b e r i e r ö f o r íia s o k MINISZTÉRIUMA Nemzeti Tehetség Program

30 Legyen béke, szabadság és egyetértés. Mit kíván a magyar nemzet? Felelős ministeriumot Buda-Pesten. Évenkénti országgyűlést Pesten. Törvény előtti egyenlőséget polgári és vallási tekintetben. Nemzeti őrsereg. Közös teherviselés. Úrbéri viszonyok megszüntetése. Esküdtszék, képviselet egyenlőség alapján. Nemzeti Bank. küls w me? a* alk *mányra, magyar katonáinkat na vigyék külföldre, a külföldieket vigyek el tőlünk. A politikai statusfoglyok szabadon bocsáttassanak. Unió. Egyenlőség, szabadság, testvériség! B U D A Länderer és Heckenast nyomdája 1

31 N em zeti dal Talpra magyar, hí a haza! Itt az idő, most vagy soha! Rabok legyünk vagy szabadok? Ez a kérdés, válasszatok! A magyarok istenére Esküszünk, Esküszünk, hogy rabok tovább Nem leszünk! Rabokvoltunk mostanáig. Kárhozottak ősapáink. Kik szabadon éltek-haltak, Szolgaföldben nem nyughatnak. A magyarok istenére Esküszünk, Esküszünk, hogy rabok tovább Nem leszünk! Sehonnai bitang ember. Ki most, ha kell, halni nem mer, Kinek drágább rongy élete. Minta haza becsülete. A magyarok istenére Esküszünk, Esküszünk, hogy rabok tovább Nem leszünk! Fényesebb a láncnál a kard. Jobban ékesíti a kart, És mi mégis láncot hordtunk! Ide veled, régi kardunk! A magyarok istenére Esküszünk, Esküszünk, hogy rabok tovább Nem leszünk! A magyar név megint szép lesz, Méltó régi nagy híréhez; Mit rákentek a századok. Lemossuk a gyalázatot! A magyarok istenére Esküszünk, Esküszünk, hogy rabok tovább Nem leszünk I Hol sírjaink domborulnak. Unokáink leborulnak. És áldó imádság mellett Mondják el szent neveinket. A magyarok istenére Esküszünk, Esküszünk, hogy rabok tovább Nem leszünkl ÁPRILISI TÖ R VÉN YEK in4h»évi : TÖltVT.N'Y<7.IKKELYVK, 2

32 Az első felelős magyar minisztérium A Haza minden e lő tt" tehetséggondozó csoport bem utatóját láttátok k..v. iífhmsís: Program i i$ lh I tmiuu IKOHWIUSUk * MlNI'iZURU MA j j l M U I I I ^ B 3

33 Kunszentmártoni Általános Iskola és Alapfokú Művészeti iskola Z / j OM V_ > A ^ g 5440 Kunszfzntmárton, f>p6k fergne utca 4. ^sí,«^ 9. /F a x.: 56/ KIK t, TM Részvételi lista Az alábbi tanulók részt vettek az NTP-TM sz. A haza minden előtt Tehetséggondozó műhely a magyar történelem iránt érdeklődőknek című műhelymunkában a Pilvax kávéházi rendezvényen l ilvu-a_^ kíurccto- (2 -a!é t. P ^ y -X ix Í/ j it. ^ /K z jv a y OpAk X \ jh & jc & oü./y<\s P) fjx r7iá C a -rea vi'ty 0 A * L c ^ M ( F, ü o ; O k ík W, F u n. k i j ^ P * ^ i/ s C s íc j. cáso ^ á u m m i W a ^^jlo-rr/p í.* J a - Jk/rvrvTK. 'b a lo n. K Á txi ^/xa a x L t t '5 & ^ c \ s rry - ^YVd ^ c t j J 's y í L 'X o e 5 o c ^ O ( S ^ / z V d l i A J /T-cU'V - í! y)~a^ kh ^ -ih X aa n J/í/ A fó jx TPavxAA, m i C í i v Űavotch) t-a, A A - A * H.. / A A s x. kjcv,aq/t i kj-aps X o L ^ A t t (kj (/fií//x, U l n >zf ^ y o o X ^ J Ó w y J x. ' 'ÍU> x r Q y )J ) X/^) Cj Osr^/c/ k A s h -lv Írni _ y X V 'x /M ria % Jex> K o S n a. J - v í t o k bcdíál ^ j U v - Í A A n J A X J X T 'A t m v H v u - W/ tm W SZ.tJ^-7.. -í-r>{ (A 'C K jf J i/ d. K 3 k -i /k ~r 5 \ ( / / ^ i / j V A 5 r r ^ jy Q / [ J ja j,v?yol í J t J / i i a L J Px2< ^ < r P 'ou. l x L J v o K / i a, ^ ja A ű 'O tk /W T '-' ^ rm ^ rv v v r^ K fxmfjl J h ia & s Á / O - x n x j ^ vtfxt7^ ( H J J o -

34 Kunszentmártoni Ált&lános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola OM './Fax. H 5440 Kunszentmárton, pák Ferenc atea 4. 56/ KIK Részvételi lista Az alábbi tanulók részt vettek az NTP-TM sz. A haza minden előtt Tehetséggondozó műhely a magyar történelem iránt érdeklődőknek című műhelymunkában a Körutazás Szolnok Damjanich múzeum, Cibakháza (cibaki csata színtere, Czibak Imre síremléke) kiránduláson. i j-cjlcma Cfo/r/AzÜtT toyutoka j Us OojiÍT i\ A.K^vtAiy kk^ko-ía tv)cx.c2~s o~- Űv'xxn, M ú/jkc A UvJk^ -^ajxrí. /Tox>lsCr-r- 'P)-e/VC - kkjkbia d fijla. TM/rml ^d^ojl'-o^oiob.swviíz,.w/a^ltr^y-' Moucöo-* 4-Ót6i?^Vc-íw.N. LaJL. _ hck Uc*Tn é>oao( /if~w'tz'í' O'C^- Tt k 'kjvívp. J. J -ktlfrw ja- Kf /4Ű / ö \ / A,..ikuAÍ 4---k M,---- VA-^Xy~7 <9 MA 7 Kunszentmárton, április

HISTORIA NOSTRA TÖRTÉNELEM VETÉLKEDŐ A MAGYARSÁG TÖRTÉNELME AZ 1848-AS FORRADALOMTÓL A A KIEGYEZÉSSEL BEZÁRÓLAG

HISTORIA NOSTRA TÖRTÉNELEM VETÉLKEDŐ A MAGYARSÁG TÖRTÉNELME AZ 1848-AS FORRADALOMTÓL A A KIEGYEZÉSSEL BEZÁRÓLAG A MAGYAR TANNYELVŰ KÖZÉPISKOLÁK IX. ORSZÁGOS TANTÁRGYVERSENYE HISTORIA NOSTRA TÖRTÉNELEM VETÉLKEDŐ A MAGYARSÁG TÖRTÉNELME AZ 1848-AS FORRADALOMTÓL A A KIEGYEZÉSSEL BEZÁRÓLAG I.FELADAT: Magyarázd meg röviden

Részletesebben

Az átlagos gyermek. Az átlagtól eltérő gyermek. A hátrányos helyzetű gyermek. A veszélyeztetett gyermek

Az átlagos gyermek. Az átlagtól eltérő gyermek. A hátrányos helyzetű gyermek. A veszélyeztetett gyermek Az átlags gyermek Az átlagtól eltérő gyermek A hátránys helyzetű gyermek A veszélyeztetett gyermek Kit nevezünk "átlags gyermeknek?" aki az isklai tanulmányk elvégzéséhez megfelelő értelmi képességekkel

Részletesebben

Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Tamási Áron: Ábel a rengetegben

Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Tamási Áron: Ábel a rengetegben Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Tamási Áron: Ábel a rengetegben A projekt címe: HÉVÍZ A MÚLTBAN ÉS NAPJAINKBAN Intézményi innováció a Hévízi Helytörténeti Múzeum és az Illyés

Részletesebben

TISZA TÉMAHÉT TERVEZÉSI DOKUMENTUM

TISZA TÉMAHÉT TERVEZÉSI DOKUMENTUM TISZA TÉMAHÉT TERVEZÉSI DOKUMENTUM A projekt címe Tisza Motto: Iskolánk: Tisza-parti Általános Iskola a név kötelez Időtartama témahét: 4 nap Célcsoport 5.a, 5.b osztály tanulói 3-3 csoportban Célja Kompetencia

Részletesebben

Körös vizinek napkeleti partján Barangolás a régi Kunszentmártonban

Körös vizinek napkeleti partján Barangolás a régi Kunszentmártonban Körös vizinek napkeleti partján Barangolás a régi Kunszentmártonban A KUNSZENTMÁRTONI HELYTÖRTÉNETI MÚZEUM MÚZEUMPEDAGÓGIAI PROGRAMCSOMAGJA 2010. augusztus 20. 2011. augusztus 31. 1 Múzeumok és iskolák

Részletesebben

Országos Szakiskolai Közismereti Tanulmányi Verseny 2005/2006 TÖRTÉNELEM

Országos Szakiskolai Közismereti Tanulmányi Verseny 2005/2006 TÖRTÉNELEM Tanulmányi Verseny 2005/2006 TÖRTÉNELEM III. (országos) forduló 2006. március. 24 25. Kereskedelmi, Mezőgazdasági és Vendéglátóipari Szakiskola Eger Versenyző Pontszám Százalék Kódja Elérhető Elért OD

Részletesebben

Baracskai Kozma Ferenc Általános Iskola. Karácsony projekt. Készítette: Borsóné Molnár Szilvia. Baracska, 2013. december

Baracskai Kozma Ferenc Általános Iskola. Karácsony projekt. Készítette: Borsóné Molnár Szilvia. Baracska, 2013. december Baracskai Kozma Ferenc Általános Iskola Karácsony projekt Készítette: Borsóné Molnár Szilvia Baracska, 2013. december Célok: 1. A karácsony sajátosságainak felfedezése, saját érzések megfogalmazása. 2.

Részletesebben

Sárospataki Gyűjtemények mindenkinek TÁMOP 3.2.8.B-12/1-2012-0001. Múzeumi nap 4 tematikája

Sárospataki Gyűjtemények mindenkinek TÁMOP 3.2.8.B-12/1-2012-0001. Múzeumi nap 4 tematikája Múzeumi nap 4 tematikája Múzeumi nap helye és ideje: Sárospatak, 2013. április 26. Címe: Résztvevők: Szakirodalom: Segédanyag: Oktatási, nevelési célok: Föl a hazáért és szabadságért A Túrkevei Kaszap

Részletesebben

Komplex tehetséggondozó program a szarvasi Benka Gyula Evangélikus Általános Iskola és Óvodában

Komplex tehetséggondozó program a szarvasi Benka Gyula Evangélikus Általános Iskola és Óvodában Komplex tehetséggondozó program a szarvasi Benka Gyula Evangélikus Általános Iskola és Óvodában Az iskola bemutatása Ahol a tehetség kiművelése a lehető legtökéletesebbre, Istenre irányul és ahol az elismerést

Részletesebben

Éjszakai Forgatag. a Kecskeméti Spartacus Sportkör és Közösségi Tér szervezésében

Éjszakai Forgatag. a Kecskeméti Spartacus Sportkör és Közösségi Tér szervezésében Éjszakai Forgatag a Kecskeméti Spartacus Sportkör és Közösségi Tér szervezésében Éjszakai Forgatag Lehetőségek kiaknázása, igényfelmérés Saját tulajdonú csarnok, megfelelő infrastruktúrával Utánpótlás

Részletesebben

2015. április 8. A fény J. Haydn műveiben - Kóczán Péter brácsaművész és Albert Sassmann zongoraművész hangversenye a Muzsikaházban

2015. április 8. A fény J. Haydn műveiben - Kóczán Péter brácsaművész és Albert Sassmann zongoraművész hangversenye a Muzsikaházban Pályázatunk kedvező elbírálásának köszönhetően, iskolánk A fény megérkezik tehetséggondozás a művészetoktatás sajátos eszközeivel (zene-irodalom-képzőművészet) programsorozattal csatlakozott a 2015 a Fény

Részletesebben

A Haza és haladás vetélkedő döntője

A Haza és haladás vetélkedő döntője A Haza és haladás vetélkedő döntője 2013. május 27. Debrecen Részletek az előzetes feladatokból A megnyitó A csapatok munka közben Nézzük, kit rejt a léggömb? A zsűri a feladatok értékelése közben, nagy

Részletesebben

Tematika NTP-TM-14-0133. Az érzelmek birodalma. Megvalósító: Körös Tehetséggondozó Egyesület

Tematika NTP-TM-14-0133. Az érzelmek birodalma. Megvalósító: Körös Tehetséggondozó Egyesület Tematika NTP-TM-14-0133. Az érzelmek birdalma Megvalósító: Körös Tehetséggndzó Egyesület Cél: Különböző speciális területeken fejlesztésben részesülő tehetséges tanulók teljes személyiség fejlesztése,

Részletesebben

BESZÁMOLÓ ŰRLAP. BME Management Szakkollégium

BESZÁMOLÓ ŰRLAP. BME Management Szakkollégium Pályázat kódja: Pályázó szervezet neve: Program címe: NTP-SZKOLL-13-0040 BME Management Szakkollégium BME Management Szakkollégium szakmai tevékenysége és működése Pályázatban vállalt tevékenység/tevékenységek:

Részletesebben

1. nap. Helyszín (település) Tevékenységek megnevezése és leírása. Dátum Időpont 2012.

1. nap. Helyszín (település) Tevékenységek megnevezése és leírása. Dátum Időpont 2012. Dátum Időpont 14. 1. nap A nyírbátori, tákosi, csarodai református templomok meglátogatása. Annak rögzítése, hogy mi jellemzi ezt a vallást, mi a templomaikat. Megfogalmazzuk, miért ez a vallás az uralkodó

Részletesebben

Hermanosok(k) Herman Ottó Általános Iskola. Petőfi Sándor: Nemzeti dal HERMANOSOK(K) 2011. Március

Hermanosok(k) Herman Ottó Általános Iskola. Petőfi Sándor: Nemzeti dal HERMANOSOK(K) 2011. Március HERMANOSOK(K) Hermanosok(k) Herman Ottó Általános Iskola Petőfi Sándor: Nemzeti dal Talpra magyar, hí a haza! Itt az idő, most vagy soha! Rabok legyünk vagy szabadok? Ez a kérdés, válasszatok! A magyarok

Részletesebben

HAZA ÉS HALADÁS MEGYEI TÖRTÉNELEM VERSENY 7-8. ÉVFOLYAMOS TANULÓK RÉSZÉRE 1. FORDULÓ

HAZA ÉS HALADÁS MEGYEI TÖRTÉNELEM VERSENY 7-8. ÉVFOLYAMOS TANULÓK RÉSZÉRE 1. FORDULÓ HAZA ÉS HALADÁS MEGYEI TÖRTÉNELEM VERSENY 7-8. ÉVFOLYAMOS TANULÓK RÉSZÉRE 1. FORDULÓ I. FORDULÓ Név:... Cím:.. Iskola, évfolyam:.. E-mail cím:... 1. Milyen okok vezettek a reformmozgalom kibontakozásához?

Részletesebben

Ünnepi programok: 2013. augusztus 19-20. Programok: Augusztus 19.

Ünnepi programok: 2013. augusztus 19-20. Programok: Augusztus 19. Ünnepi programok: 2013. augusztus 19-20. Programok: Augusztus 19. időpont Szolnoki Művésztelep (kemence) Szolnoki Művésztelep (színpad) Kossuth-tér 7.00 Kemence felfűtése 9.00 Magyarok vásárának kezdete,

Részletesebben

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról /

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / A gyermek, a tanuló jogai és kötelességei II. fejezet 10 (3) A gyermeknek tanulónak joga, hogy a) képességeinek, érdeklődésének,

Részletesebben

Családi vetélkedő. JÁTÉKVÁR Óvoda 1062 Budapest, Lendvay utca 24.

Családi vetélkedő. JÁTÉKVÁR Óvoda 1062 Budapest, Lendvay utca 24. Családi vetélkedő JÁTÉKVÁR Óvoda 1062 Budapest, Lendvay utca 24. A projekt feladatterve Projekt témája: Családi vetélkedő Időkeret: 3 óra Projektfelelős: 1 pedagógus sorszám feladat felelős Teljesítés

Részletesebben

Építő közösségek 3. ütem TÁMOP-3.2.3/A-11/1 Az ART nem árt! Ütemterv

Építő közösségek 3. ütem TÁMOP-3.2.3/A-11/1 Az ART nem árt! Ütemterv Építő közösségek 3. ütem TÁMOP-3.2.3/A-11/1 Az ART nem árt! Ütemterv Időpont Csoportok Tevékenység Helyszín 2012. augusztus Pedagógusok, művésztanárok, team-megbeszélés, előkészítés menedzsment 2012. augusztus

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258.

ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4 TÉMAHÉT: 1848/49 ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258. A

Részletesebben

NTP-TM-13-0003 A szem muzsikája. A szem muzsikája című projekt szakmai beszámolója

NTP-TM-13-0003 A szem muzsikája. A szem muzsikája című projekt szakmai beszámolója A szem muzsikája című projekt szakmai beszámolója Az Orosházi Táncsics Mihály Tehetséggondozó Gimnázium, Szakközépiskola, Általános Iskola és Kollégium Vörösmarty Mihály Tagintézményében az ének-zenei

Részletesebben

Történelmi Veszprém Klasszikus városnézés 2-2,5 órában

Történelmi Veszprém Klasszikus városnézés 2-2,5 órában Történelmi Veszprém Klasszikus városnézés 2-2,5 órában Találkozó: Óváros tér/köd utcai parkoló Időtartam: 2-2,5 óra Ismerkedés Veszprémmel és a várnegyeddel Azoknak ajánljuk, akik előszőr járnak a városban,

Részletesebben

Azonosító, cím Szakmai tartalom Keret, támogatott pályázatok száma, intenzitás Benyújtási határidő

Azonosító, cím Szakmai tartalom Keret, támogatott pályázatok száma, intenzitás Benyújtási határidő Azonosító, cím Szakmai tartalom Keret, támogatott pályázatok száma, intenzitás Benyújtási határidő A tehetségsegítő programokban korábban vagy jelenleg részt vevő tehetséges fiatalok kortárs tehetségsegítővé

Részletesebben

2. Az R. 6.. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

2. Az R. 6.. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2011. (VI.29.) önkormányzati rendelete a közművelődésről szóló 45/2004.(XII.3.) Kt. számú rendelet módosításáról Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

NTP-EFP-14. A tehetséges tanulók/fiatalok számára 30 illetve 60 órás egyéni fejlesztő programok megvalósításának támogatása

NTP-EFP-14. A tehetséges tanulók/fiatalok számára 30 illetve 60 órás egyéni fejlesztő programok megvalósításának támogatása NTP-EFP-14 A tehetséges tanulók/fiatalok számára 30 illetve 60 órás egyéni fejlesztő programok megvalósításának támogatása Az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézetés az

Részletesebben

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és 1. tétel: A források és mutassa be az indiai vallások hatását a társadalom szerkezetére, működésére! 2. tétel: A források és mutassa be a hódító háborúkat követő gazdasági változásokat és azok társadalmi

Részletesebben

Tudorka óravázlat Magyar irodalom 4. évfolyam Tudorka 28. oldal

Tudorka óravázlat Magyar irodalom 4. évfolyam Tudorka 28. oldal Tudorka óravázlat Magyar irodalom 4. évfolyam Tudorka 28. oldal Tantárgy: Magyar irodalom Témakör: Történelmi arcképcsarnok Tananyag: Mátyás király és a pásztor című olvasmány feldolgozása, dramatizálása

Részletesebben

Karácsonyi témahét. 1.b. Szabóné Bakó Márta. Pintérné Legéndi Gabriella. 2009.december 7-12. Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő

Karácsonyi témahét. 1.b. Szabóné Bakó Márta. Pintérné Legéndi Gabriella. 2009.december 7-12. Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő Karácsonyi témahét 1.b Szabóné Bakó Márta Pintérné Legéndi Gabriella 2009.december 7-12. Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő Karácsony ünnepén az a kívánságom. Legyen boldog mindenki ezen a világon.

Részletesebben

ö á é á á á á ö é ő á é é í é ü é í á é ő é í ő á á á á ö é é í á á á á á é ő á á é é ő é á é é ő é é á ő á á í é é é ö ö ö ö é é á í ö í é é éé ö á á á ö á á á é ú é é ö ü ő á é é ű ö é Ó Á Ó é é é É

Részletesebben

TÁNC ÉS DRÁMA 612 TÁNC ÉS DRÁMA 5. ÉVFOLYAM

TÁNC ÉS DRÁMA 612 TÁNC ÉS DRÁMA 5. ÉVFOLYAM TÁNC ÉS DRÁMA 612 TÁNC ÉS DRÁMA 5. ÉVFOLYAM TÁNC ÉS DRÁMA 613 CÉLOK ÉS FELADATOK A Tánc és dráma tantárgy tanterve nem elméleti ismeretek tanítását helyezi a középpontba, hanem a drámajáték eszköztárának

Részletesebben

Diákönkormányzat. munkaterve

Diákönkormányzat. munkaterve Diákönkormányzat munkaterve 2014./2015. Doboz, 2014. szeptember 1. Kádár Ádámné DÖK segítő pedagógus Az iskolai diákönkormányzat jogait és az ezekkel összefüggésben álló feladatokat törvényi és rendeleti

Részletesebben

Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014. (V.7.) önkormányzati rendelete. a helyi közművelődési feladatok ellátásáról

Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014. (V.7.) önkormányzati rendelete. a helyi közművelődési feladatok ellátásáról Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014. (V.7.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról Nógrádmegyer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a muzeális

Részletesebben

Zöldbarátok óravázlat a környezettudatos nevelésért

Zöldbarátok óravázlat a környezettudatos nevelésért Zöldbarátok óravázlat a környezettudatos nevelésért Tantárgy: Évfolyam: Téma: Tanóra időtartama: Nevelési cél: Oktatási cél: Felkészülés, előzetes munka: Rajz és vizuális kultúra 5. évfolyam Művészi alkotások

Részletesebben

ő ü ó ő ü ó ó ő ó ű ő ő ű ú ő ó ő ő ó ó ő ó ő ő ó ő ő ó ő ó ő ú ú ó ó ő ú ű ú ű ő ú ú ó ó ó ó ó ó ő ó ó Í ó ó ő ó ó ő ő ű ú ű ú ó ó ű ú ó ő ő ü ó ó ó ő ü ó ő ő ő ő ú ó ő ü ő ü ú ó ő ü ÍÍ ú ú ő ó ő ó ü

Részletesebben

Ü Á Á ó Ü É É Ó Á É ó ó á ó á É á é é ö é é ó é é á á á úé í ú é ö é ó á á á í é ö í á á Ö é é á é ó é é é é ó é ü í í á á á ö é á é é é é é ó é Ü ő á é í ó ó ö ü í á á í ü á á ó á íí ó á ó ő á é é ö ö

Részletesebben

BGA-12-HA-01 sz. Tartalmi és pénzügyi beszámoló 3. Az előkészítő szakasz FIGYELEM! Ezt a munkalapot NEM kell kinyomtatnia!

BGA-12-HA-01 sz. Tartalmi és pénzügyi beszámoló 3. Az előkészítő szakasz FIGYELEM! Ezt a munkalapot NEM kell kinyomtatnia! BGA12HA1 sz. Tartalmi és pénzügyi beszámoló 3. Az előkészítő szakasz FIGYELEM! Ezt a munkalapot NEM kell kinyomtatnia! 3.1. Kötelező tevékenység: a HATÁRTALANUL! előkészítő óra Az alábbiakban adja meg

Részletesebben

Ł ť ŕ í í ü ö ő ű ő ő ő ú í ä Í ř ö ő í í ę ö ő í Ú í ń đ ń É É ő Ę í í ű ü ö í ö Ĺí ö ő ü Ó ő ü ń ü ö ö ö ö ő í Ü í Ü ö í ő í ś ű Í Ł Á Á ő í ö Ú í ű í í ô ő í ő ö ö ő ú ő ä ő í ű ő ü ő ő í ő í í Í í

Részletesebben

ú ľ Ę ú Ü ó Ą Í ő ź ť ö ľ í í ľ ú ý í ő ú ľ í ź ę í ľ ö ó Š źľ ĹÍ ö í ö ő ó ó ö í ú ł Á Á ľ Ü Ü ő í ő ú í ő ő Ó í Ü Ó Ü ú Ü Ö Ó Ö Ö Ö Ó í Ö í Ó Ö í Ü Ö Ó ó Ó ä Ö í Ö í Ü Ó í Ö Ü ö í ő Ö Ó Ü ó Ö Ó í Ó ó

Részletesebben

OM azonosító: 201573 GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK. angol, német, Emelt óraszámban angol nyelv oktatása. 20

OM azonosító: 201573 GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK. angol, német, Emelt óraszámban angol nyelv oktatása. 20 Az iskola neve: Bercsényi Miklós Katolikus Gimnázium és Kollégium, Általános Iskola, Óvoda Címe: 5200 Törökszentmiklós, Almásy út 1. Telefon/fax: 06-56/390-002 E-mail: tmbercsenyi@gmail.com Igazgató: Kocsis

Részletesebben

Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés)

Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés) Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés) 1/12 Kitöltői adatok statisztikái: 1. Kérjük, gondolja végig és értékelje azt, hogy a felsorolt állítások közül melyik mennyire igaz. A legördülő menü

Részletesebben

Visszatérő kulturális események:

Visszatérő kulturális események: Visszatérő kulturális események: Magyar Kultúra Napja: Minden év januárjában a Magyar Kultúra napja (január 22.) alkalmából egész hetes programsorozat várja Mezőberény lakosságát és az idelátogatókat.

Részletesebben

Hagyomány és kreativitás a Zagyván innen és a Galgán túl - tanórán kívüli kulturális kapcsolatok Jászfényszaru térségében a fenntarthatóság jegyében

Hagyomány és kreativitás a Zagyván innen és a Galgán túl - tanórán kívüli kulturális kapcsolatok Jászfényszaru térségében a fenntarthatóság jegyében térségében a fenntarthatóság jegyében Alapadatok TÁMOP 3.2.13/12/1 Kulturális intézmények részvétele a tanórán kívüli nevelési feladatok ellátásában című felhívásra beadott pályázat. A pozitív támogatói

Részletesebben

23. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA 2015. Analitikus program

23. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA 2015. Analitikus program 23. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA 2015 "A nyelv írja a szöveget, a beszéd szövi a szellemet" Kántor Zoltán A kommunikációs kompetenciák fejlesztése tanórán A. Curriculáris szempontok Analitikus program 1. Tanfolyam

Részletesebben

A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján

A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján KÖZZÉTÉTELI LISTA A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján 1. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató 2. Beiratkozás ideje, a fenntartó által engedélyezett osztályok száma

Részletesebben

Mezőkovácsházi Városi Könyvtár Pályázatok 2010-2014

Mezőkovácsházi Városi Könyvtár Pályázatok 2010-2014 2010 Mezőkovácsházi Városi Könyvtár Pályázatok 2010-2014 Nyertes összeg Önerő Elutasítás "Együtt a 2010 31.264.004,- Nyert 31.264.004,- 0,- - könyvtárral" 1. TÁMOP- 3.2.11/10-1- 2010-0054 Célja: a nevelési-oktatási

Részletesebben

A humán munkaközösség félévi beszámolója. 2014-15. tanév

A humán munkaközösség félévi beszámolója. 2014-15. tanév A humán munkaközösség félévi beszámolója 2014-15. tanév Készítette: Ipcsicsné Weinhoffer Csilla mkv. Zalaszentgrót, 2015. január 27. A munkaközösség tagjai magyar, történelem, valamint ének tantárgyakat

Részletesebben

Lovagkor projekt. 2009-2010 Herman Ottó Általános Iskola Budaörs. Készítette: Erdős Virág

Lovagkor projekt. 2009-2010 Herman Ottó Általános Iskola Budaörs. Készítette: Erdős Virág Lovagkor projekt 2009-2010 Herman Ottó Általános Iskola Budaörs Készítette: Erdős Virág A projekt menete 3 nagyobb részből áll Minden tantárgyat felölel Külső helyszínek Iskolai helyszínek 1. rész:

Részletesebben

Diákújságíró tehetségfejlesztő program megvalósítása a Katona József Szakközépiskolában

Diákújságíró tehetségfejlesztő program megvalósítása a Katona József Szakközépiskolában Diákíró tehetségfejlesztő program megvalósítása a Katona József Szakközépiskolában A szakközépiskolába járó tehetséges diákok többsége motivációs problémákkal küzd a korábbi iskolai kudarcok miatt, így

Részletesebben

BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓ

BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓ BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓ Kecskeméti Katona József Gimnázium Becsület és dicsőség az érdemesnek! 6000 Kecskemét, Dózsa György u. 3. Telefon: 76/481-583 www.kjg.hu OM azonosító: 027944 A 2016-2017. tanévben

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI VASVÁRI PÁL GIMNÁZIUM

NYÍREGYHÁZI VASVÁRI PÁL GIMNÁZIUM NYÍREGYHÁZI VASVÁRI PÁL GIMNÁZIUM Múltunk 90 éves múlt (1921-től) 1969-től a jelenlegi helyén található intézményünk 70-es években indultak azok a tagozatok, melyek még most is megtalálhatóak nálunk (testnevelés,

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

2011. évi rendezvényeken való részvételének beszámolója

2011. évi rendezvényeken való részvételének beszámolója Mozgáskorlátozottak Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesülete Nefelejcs Fogyatékos Személyek Nappali Ellátást Nyújtó Intézmény 2011. évi rendezvényeken való részvételének beszámolója Január 2011. január

Részletesebben

az őszi érettségi vizsgára való jelentkezés határideje Jáky József Tagintézményben nevelőtestületi értekezlet avatási vetélkedő a 9.

az őszi érettségi vizsgára való jelentkezés határideje Jáky József Tagintézményben nevelőtestületi értekezlet avatási vetélkedő a 9. Időpont Szeptember 2. Szeptember első hetében: Szeptember 5. Szeptember 9. Szeptember 12. Szeptember 13. Szeptember 10-13. Szeptember második felében Szeptember 16-20 Szeptember 20. Szeptember 24. Szeptember

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ A MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA RENDEZVÉNYRŐL

SZAKMAI BESZÁMOLÓ A MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA RENDEZVÉNYRŐL Vasvári Pál Múzeum 4440 Tiszavasvári, Kálvin út. 7. Mobil:+36/30-676-8514 www.vasvaripalmuzeum.hu e-mail: info@vasvaripalmuzeum Nyitva tartás: Április 1-től - október 31-ig: K-V: 09-18 óráig November 1-től

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 30/2013. (I. 30.) számú. h a t á r o z a t a. a 2013. évre tervezett kulturális programokról

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 30/2013. (I. 30.) számú. h a t á r o z a t a. a 2013. évre tervezett kulturális programokról ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Képviselő-testületének 2013.

Részletesebben

4. osztályos feladatsor III. forduló 2014/2015. tanév

4. osztályos feladatsor III. forduló 2014/2015. tanév Iskola: 1 Csapatnév: 4. osztályos feladatsor III. forduló 2014/2015. tanév 13 1. Fejtsétek meg a keresztrejtvényt!a megfejtés után megtudjátok, hogy a harmadik fordulónak mi a témája! 1. Itt adták át Közép-Európa

Részletesebben

É ú ő ú Ö ő ü ü ú í í ö ő ő ő ü ć í Í ú í ű ü ő ő í ő ő ő ö ő í í ú í ű Ĺ ő í ő ő ú ő Ĺ ő Í í ő Ĺ ú ú í ű Í ü ő ő ę ü í í í í í ö Ĺ ő ö ő í ö ű Í ö ú í ű ő ö ú ú Ö ü ö í ö ű Ü ű ö ú Ö ü ę ę ő ú ü ę ő ö

Részletesebben

BGA-12-HA-01 sz. Pályázati adatlap 5. A HATÁRTALANUL! tanulmányi kirándulás

BGA-12-HA-01 sz. Pályázati adatlap 5. A HATÁRTALANUL! tanulmányi kirándulás BGA-12-HA-01 sz. Pályázati adatlap 5. A HATÁRTALANUL! tanulmányi kirándulás 5.1. Az utazás kezdő időpontja: Válassza ki a legördülő menüből az utazás kezdő időpontját (a magyarországi indulás dátumát év,

Részletesebben

Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (VII.01.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról

Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (VII.01.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (VII.01.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság

Részletesebben

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Ebben a tanévben gyermekszervezetünk feladatait nagyrészt az Kultúra és művészetek köré tervezi.

Részletesebben

A PETŐFI SZÜLŐHÁZ MÚZEUMI ÉS MŰVÉSZETI ALAPÍTVÁNY

A PETŐFI SZÜLŐHÁZ MÚZEUMI ÉS MŰVÉSZETI ALAPÍTVÁNY A PETŐFI SZÜLŐHÁZ MÚZEUMI ÉS MŰVÉSZETI ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE a 2004. évről Jelen közhasznúsági jelentést az alapítvány 2005. május 24-i kuratóriumi ülésén a kuratórium elfogadta, és a felügyelő

Részletesebben

Történelem. Gimnázium (esti tagozat) 12. évfolyam Évi óraszám: 32 Száray Miklós: Történelem IV. Fejlesztési cél, kompetenciák

Történelem. Gimnázium (esti tagozat) 12. évfolyam Évi óraszám: 32 Száray Miklós: Történelem IV. Fejlesztési cél, kompetenciák Történelem Gimnázium (esti tagozat) 12. évfolyam Évi óraszám: 32 Száray Miklós: Történelem IV. Óraszám A tanítás anyaga Fejlesztési cél, kompetenciák Tanulói tevékenységek /Munkaformák Felhasznált eszközök

Részletesebben

Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL

Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről

Részletesebben

Nagy Előd festő- és éremművész, Nagy Botond fotós. 2012. november 19-én, hétfőn 18 órára. kiállításának megnyitójára

Nagy Előd festő- és éremművész, Nagy Botond fotós. 2012. november 19-én, hétfőn 18 órára. kiállításának megnyitójára A Kozák téri Közösségi Ház és a kiállító tisztelettel meghívja Önt és kedves családját, barátait Nagy Előd festő- és éremművész, valamint fia Nagy Botond fotós kiállításának megnyitójára 2012. november

Részletesebben

(A Sárospataki Képtár és a Római Katolikus Egyházi Gyűjtemény közös programja a múzeumok éjszakáján)

(A Sárospataki Képtár és a Római Katolikus Egyházi Gyűjtemény közös programja a múzeumok éjszakáján) MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA A SÁROSPATAKI SZENT NEGYEDBEN (A Sárospataki Képtár és a Római Katolikus Egyházi Gyűjtemény közös programja a múzeumok éjszakáján) RÉSZLETES PROGRAMTERV Pályázó: Sidinfó Nonprofit Kft

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4-08/-2009-0153 TÉMAHÉT. Történetek a kincses erdő állatairól

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4-08/-2009-0153 TÉMAHÉT. Történetek a kincses erdő állatairól Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4-08/-2009-0153 TÉMAHÉT Történetek a kincses erdő állatairól Készült: Forrás Általános Iskola Dávod 2009. október 19-22.

Részletesebben

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 203/2013.(XII. 18.) KT. számú HATÁROZAT: Képviselő testülete úgy határoz, hogy a 2014. évi városi

Részletesebben

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN Készítette: Adorjánné Tihanyi Rita Innováció fő célja: A magyar irodalom és nyelvtan tantárgyak oktatása

Részletesebben

A feladatlap valamennyi részének kitöltése után, küldje meg konzulensének!

A feladatlap valamennyi részének kitöltése után, küldje meg konzulensének! Beküldendő A feladatlap valamennyi részének kitöltése után, küldje meg konzulensének! 1. Mini-projektterv Záródolgozat Projekt a gyakorlatban Osztály/csoport: 5. osztály Résztvevők száma: 22 fő 9 lány

Részletesebben

100 játék IV. Szakmai nap

100 játék IV. Szakmai nap Csapatépítés * Kalandpedagógia Tevékenység-központú pedagógia Animátorképzés * Kisgyerekkori fejlesztés * Multikulturális pedagógia * Agressziómegelőzés * Vezetői tréning * 100 játék IV. Szakmai nap a

Részletesebben

ő ő ź ź ő Ĺ ź ő ő ĺ ü ĺ ľ ĺ ľ ú í ú í ľ í í ĺ ľ í üľ ú ő ľ ő ó í í ľ í ü ö ź đź ü ł ľ ľ ü ź ő ö ő ü ĺí ź ő ľ ĺ ĺí ó ő ź ĺ ź ő ľ ő ĺ í ó ó ő í ń ó ľ ź ĺ ĺ í ľľ ĺ ľĺ Ĺ ű ú í ľ ĺľ ľ ú ľ ľ ĺ ú í ó ľ ľ ó ľ

Részletesebben

- 1 - - tantermek - folyosó. Személy, tantárgy: Tevékenységek: Fejlesztett készségek: Munkaformák: Produktum Matematika

- 1 - - tantermek - folyosó. Személy, tantárgy: Tevékenységek: Fejlesztett készségek: Munkaformák: Produktum Matematika 6. osztály - 1 - Étkezés, egészséges táplálkozás Az innováció közvetlen célja táplálkozás témakörének bemutatása különböző tantárgyak bevonásával, minél szélesebb körű megismerése volt. Fejleszteni kívánt

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben

országos népzenei vetélkedő népdalénekesek, népdalkörök, népi hangszerszólisták és népi hangszeres együttesek részére

országos népzenei vetélkedő népdalénekesek, népdalkörök, népi hangszerszólisták és népi hangszeres együttesek részére BÍBORPIROS SZÉP RÓZSA (Örökség) X. évfolyam országos népzenei vetélkedő népdalénekesek, népdalkörök, népi hangszerszólisták és népi hangszeres együttesek részére FELHÍVÁSA A Csemadok Országos Tanácsa megbízásából

Részletesebben

I. JÁTÉK PROJEKT. Készítették: Laczkó Viktória. Gyányi Ibolya. Halászné Petrusz Erzsébet. Dölle Miklósné. Sikes Bernadett.

I. JÁTÉK PROJEKT. Készítették: Laczkó Viktória. Gyányi Ibolya. Halászné Petrusz Erzsébet. Dölle Miklósné. Sikes Bernadett. Németh László Általános Iskola I. JÁTÉK PROJEKT Készítették: Laczkó Viktória Gyányi Ibolya Halászné Petrusz Erzsébet Dölle Miklósné Sikes Bernadett Nyizsnyik Judit I/1. Projektleírás Kiemelt téma: együttműködés

Részletesebben

A felsős munkacsoport 2010-2011. évi munkaterve

A felsős munkacsoport 2010-2011. évi munkaterve A felsős munkacsoport 2010-2011. évi munkaterve Kalmárné Takács Erzsébet munkacsoport-vezető A 11 kerületi munkaközösség vezetőjéből álló munkacsoport az általános iskola felső tagozatán szaktárgyakat

Részletesebben

SZENT MÁRTON PLÉBÁNIA 5440 Kunszentmárton, Köztársaság tér 3. Telefon: 56/461 012 Bank: OTP 11745042-20057743 Adószám: 19865278-1-16

SZENT MÁRTON PLÉBÁNIA 5440 Kunszentmárton, Köztársaság tér 3. Telefon: 56/461 012 Bank: OTP 11745042-20057743 Adószám: 19865278-1-16 Ikt.sz.: 20/2009 Bejegyzési határozat száma: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság Pk.61.716/1994/4. Nyilvántartási szám: 475 Adó szám: 18824924 1 16 Számlaszáma: Kunszentmárton és Vidéke Tak. Szöv. 69800016-15102878

Részletesebben

Tájékoztatás a Nemzeti Tehetség Program 2015. évi EMMI fejezeti forrásból meghirdetett pályázatok szakmai kérdéseiről. Nemzeti Tehetség Program

Tájékoztatás a Nemzeti Tehetség Program 2015. évi EMMI fejezeti forrásból meghirdetett pályázatok szakmai kérdéseiről. Nemzeti Tehetség Program ÚT A FORRÁSHOZ Tájékoztatás a Nemzeti Tehetség Program 2015. évi EMMI fejezeti forrásból meghirdetett pályázatok szakmai kérdéseiről 1. A pályázat bemutatása 2. A pályázat benyújtása 3. Ellenőrzött adatrögzítési

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megyei Tehetséggondozó és Léleksegítő Alapítvány

Komárom-Esztergom Megyei Tehetséggondozó és Léleksegítő Alapítvány Komárom-Esztergom Megyei Tehetséggondozó és Léleksegítő Alapítvány "Ha úgy tűnik, nincs segítség, közelebb van, mint remélnéd." Unique 2010. május- június havi programajánlat 2800 Tatabánya, Kodály tér

Részletesebben

ÖLTÖZKÖDÉS, ÉVSZAKOK. Német nyelvi projekt 9.g osztály 1. nyelvi csoport. Készítette: Létainé Sigulinszky Zsuzsanna

ÖLTÖZKÖDÉS, ÉVSZAKOK. Német nyelvi projekt 9.g osztály 1. nyelvi csoport. Készítette: Létainé Sigulinszky Zsuzsanna ÖLTÖZKÖDÉS, ÉVSZAKOK Német nyelvi projekt 9.g osztály 1. nyelvi csoport Készítette: Létainé Sigulinszky Zsuzsanna Intézmény: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Nagy László Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium,

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: A nevelő szakképzettsége / végzettsége.

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: A nevelő szakképzettsége / végzettsége. Közzétételi lista A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. - a értelmében az Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola az alábbi adatokat, információkat honlapunkon is közzé tesszük: 1. A pedagógusok iskolai

Részletesebben

Innováció Tanulmányi kirándulások ütemterve 1-8. évfolyamosok számára.

Innováció Tanulmányi kirándulások ütemterve 1-8. évfolyamosok számára. TÁMOP-3.1.4.-08/1-2009-0010. Fáy András Református Általános Iskola és AMI Gomba Évfolyam Elsı 1. nap Innováció Tanulmányi kirándulások ütemterve 1-8. osok számára. Tanulmányi kirándulások ütemterve 1-4.

Részletesebben

SZKA_101_29 Barátaink az állatok. A modul szerzõje: Kurucz Lászlóné. Én és a világ SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1.

SZKA_101_29 Barátaink az állatok. A modul szerzõje: Kurucz Lászlóné. Én és a világ SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. SZKA_101_29 Barátaink az állatok Én és a világ A modul szerzõje: Kurucz Lászlóné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. ÉVFOLYAM 298 Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák tanári

Részletesebben

!"#$% $ &!'!()*+,-!+., -!&5 4!+ 32$$ 6,.32!$

!#$% $ &!'!()*+,-!+., -!&5 4!+ 32$$ 6,.32!$ !"#$% $ &!'!()*+,-!+., /0$!# -!1,!23-32*2$$1$'4 -!&5 4!+ 32$$ 6,.32!$ -!&7$$8+ -!&+92: +!'2:-3!$$22$;2-!$7$-3$2< #-439=*'$+$-3>>2>2-&.-3$!9390 9$-328!0!09$-;>:>0?$#+*'$*0'?$ $39'.#-$@0:$$>9-$:!*!-A;9-9$-3

Részletesebben

KOCSIS ÉVA CSEREY-GOGA TECHNOLÓGIAI LÍCEUM, KRASZNA SZILÁGY MEGYE AZ OPCIONÁLIS TANTÁRGY CÍME: NAPSUGÁR-BÖNGÉSZŐ

KOCSIS ÉVA CSEREY-GOGA TECHNOLÓGIAI LÍCEUM, KRASZNA SZILÁGY MEGYE AZ OPCIONÁLIS TANTÁRGY CÍME: NAPSUGÁR-BÖNGÉSZŐ KOCSIS ÉVA CSEREY-GOGA TECHNOLÓGIAI LÍCEUM, KRASZNA SZILÁGY MEGYE AZ OPCIONÁLIS TANTÁRGY CÍME: NAPSUGÁR-BÖNGÉSZŐ Az opcionális/választható tantárgy neve: Napsugár-böngésző Műveltségi terület: Nyelv és

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

Egyszer régen édesanyám megfogta a kezemet. Búcsú az óvodától Projekt. Készítette: Vassné Csontos Etelka Csekő Katalin

Egyszer régen édesanyám megfogta a kezemet. Búcsú az óvodától Projekt. Készítette: Vassné Csontos Etelka Csekő Katalin Egyszer régen édesanyám megfogta a kezemet Búcsú az óvodától Projekt Készítette: Vassné Csontos Etelka Csekő Katalin Dévaványa, Kossuth úti óvoda nagycsoportjában. TÁMOP 3.1.4 pályázat keretén belül felkészülés

Részletesebben

BEMUTATKOZUNK 2015/2016. tanév

BEMUTATKOZUNK 2015/2016. tanév BEMUTATKOZUNK 2015/2016. tanév BUDAPEST XXIII. KERÜLETI FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA GYÖNGYHALÁSZOK - TEHETSÉGPONT Cím: 1237 Budapest, Soroksár-Újtelep Nyír u. 22. Tel.: 283-13-82 E-mail: fiai@feketei-bpny.sulinet.hu

Részletesebben

Á É É É ö í ö ó ö ő ó É ő í ű ú ü í í í ö ü ö ó ö ü í ö ó ó ö í ó í ó ő ö ü ő í ó ó ö ö ö ü ü ő í í ö ó ü ő ú í í í ő ő ó ó ö ü ö ő ó ü ó í ü ő ű ő ő ó í ó ő í ő í ó ő ű ü ó ó ő í í ő ő ó ó ő í ő ü ö í

Részletesebben

A foglalkozás megtartásához elengedhetetlen egymás tiszteletben tartása és a támogató légkör.

A foglalkozás megtartásához elengedhetetlen egymás tiszteletben tartása és a támogató légkör. Készítette: Barcziné Széles Zsuzsanna Tantárgy: Erkölcstan. osztály Témakör: Énkép - Önismeret Az óra anyaga: Milyen vagyok én? (Ismerjük meg önmagunkat!) Az óra típusa: Új ismeret feldolgozó, alkalmazó

Részletesebben

Állati Móka Egyhetes projekt

Állati Móka Egyhetes projekt Állati Móka Egyhetes projekt Megvalósítás helye: Sugovica Általános Iskola Projekt felelős: Pásztor Judit Ideje: 2014. október 14 október 18. Bevont tanulók köre: 4. osztály, alkalomszerűen az alsós napközis

Részletesebben

a Gyermekekért Csányi Alapítvány ÉLETÚT Tehetséggondozó Program

a Gyermekekért Csányi Alapítvány ÉLETÚT Tehetséggondozó Program a Gyermekekért Csányi Alapítvány ÉLETÚT Tehetséggondozó Program Dr. Csányi Sándor 2005-ben magánvagyonából 1 milliárd forintos alaptőkével, létrehozta a Csányi Alapítvány a Gyermekekért Közhasznú Alapítványt.

Részletesebben

HÁTTÉRANYAG a 2013. június 26-i Választmányi ülés napirendjéhez

HÁTTÉRANYAG a 2013. június 26-i Választmányi ülés napirendjéhez HONVÉDSÉG ÉS TÁRSADALOM BARÁTI KÖR Székesfehérvári Szervezete - közhasznú szervezet- 8000 Székesfehérvár, Malom u. 2. Tel./ Fax: 00-36-22 311-255 E-mail: htbk.szfvár@regiment.hu HÁTTÉRANYAG a 2013. június

Részletesebben

Kérjük, hogy a pályázat tervezésénél vegyék figyelembe a Pályázati útmutatóban szereplő, a költségvetésre, illetve az egye

Kérjük, hogy a pályázat tervezésénél vegyék figyelembe a Pályázati útmutatóban szereplő, a költségvetésre, illetve az egye Kérjük, hogy a pályázat tervezésénél vegyék figyelembe a Pályázati útmutatóban szereplő, a költségvetésre, illetve az egye A kalkulátorban kizárólag a sárga színnel jelölt cellák töltésére nyílik lehetőség.

Részletesebben

Mindenki másképp csinálja Mi, Decsen, így csináljuk

Mindenki másképp csinálja Mi, Decsen, így csináljuk Mindenki másképp csinálja Mi, Decsen, így csináljuk Iskolánk /jelenleg Bíborvég Általános Művelődési Központ Általános Iskola Decs/ 2000-től junioros iskola, ekkor csatlakoztunk a JAM Alapítványhoz. Integrált

Részletesebben

ú ľ ú ľ Ż ł ľ ľ ő ľ ľ ő ü ü í ü ö ľ í ő Á ľ Íö ő ü ő ö ľ ő í ö ľ őí ľ ę Í öí Í ő í ő ľ ö ú ű ő ö ľ ę í ľ ľ ő ő Í í ľ ö ľ í őö ő ľ ľ í ľ ő ő ü ľ ľ ö ú ő ť ł ľ ű Í ő ö ö ő Í ć ö ő ř Í ę Ż ä ł ö ł đ ął É

Részletesebben

Időpontja: 2013. március 27-29.

Időpontja: 2013. március 27-29. AZ OSZMI szervezésében a közgyűjteményekben dolgozó múzeumpedagógusok részére múzeumpedagógia a társművészetek tükrében című szakmai továbbképzés című, az NKA által támogatott 3504/01374 azonosító számú

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. június 29-i üléséről 72-76/2009. (06. 29.) ÖK. sz. határozat 1 Készült: Ceglédbercel Község Önkormányzatának 2009. június

Részletesebben