'./Fax.: Beszámoló A Nemzeti Tehetségprogram keretében megvalósuló NTP-TM sz. A haza minden előtt

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "'./Fax.: Beszámoló A Nemzeti Tehetségprogram keretében megvalósuló NTP-TM-13-0069 sz. A haza minden előtt"

Átírás

1 Kon színim értőn i th t a 1ó n o s Iskola s Alapfokú Művészeti Iskola OM H 5440 Kunszgntrnórton, f>gák fergne ütés 4. './Fax.: 56/ KIK10I011 Beszámoló A Nemzeti Tehetségprogram keretében megvalósuló NTP-TM sz. A haza minden előtt Tehetséggondozó műhely a magyar történelem iránt érdeklődőknek című pályázat szakmai teljesítéséről 1

2 Tavasszal "A haza minden előtt" címmel rendeztek 60 órás tehetséggondozó projektet a történelem iránt érdeklődő tehetséges fiataloknak a Kunszentmártoni Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában. A programsorozat erősen kötődött az 1848/49-es forradalom és szabadságharc eseményeihez. Céljuk volt, hogy minél közelebbivé, gyermekek által könnyebben feldolgozzák a magyar történelem e kiemelkedő korszakát. Tették mindezt rendkívül változatos programokkal, tevékenységekkel, hol azok is megtalálták a közreműködés lehetőségét, akik eddig nem érdeklődtek e téma iránt. A legsikeresebb programok a közösségi alkotó foglalkozások, kiállítások, múzeumlátogatások, együttesen eltöltött foglalkozások voltak. Program/tevékenység Programelem 1. Programelem címe:"toborzó" Tevékenység: Ebben a szakaszban került sor a program meghirdetésére, mely követte az 1848-as felhívásokat (kidobolás, plakát, gyűlés) a modem informatikai eszközökkel (iskolai honlap, iskolarádió, facebook) kiegészülve. Megtörtént a célcsoport meghatározása (a magyar történelem iránt érdeklődő éves tanulók), majd beválogatása. Elkezdődött a program részét képező ünnepi megemlékezésre történő felkészülés, a műsorválasztás, a hanganyag, a dekoráció, a jelmezek válogatása, elkészítése. Program/tevékenységek típusa és jellege (szakmai fejlesztés/lazító/gazdagító/stb.) A tehetséggondozó program ebben a szakaszban gazdagító jellegű volt, hiszen tartalmában a hagyományos tantervben nem szereplő új és izgalmas témák is megjelentek. A kultúrális tevékenységet, valamint a kognitív és affektív folyamatok fejlesztését is a gazdagító gyakorlatok jellemezték. Alkalmazott módszerek A tehetséggondozó program megvalósulása során olyan módszert alkalmaztunk, melyek megfelelnek a beválogatott gyermekek életkori sajátosságainak: - magyarázat -bemutatás -kutatás -verbális tevékenység -manuális tevékenység -szituációs játék Időpont (év.hó.nap) és időtartam (óraszám) március időtartama: 30 óra

3 Helyszín - Kunszentmártoni Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Deák Ferenc utcai és Széchenyi épülete - Városi Könyvtár - Helytörténeti Múzeum Résztvevők (célcsoport) Kb. 200 fő tanuló, majd 40 fő, éves (4., 5. osztályos ) a programba beválogatott tanuló. Megvalósítók (szakemberek/ egyéb munkatársak/ kortárs segítők/önkéntesek) Sarudi Éva, László Erika, Romhányi Ágnes, Tankör Bt., TaylorCom Bt. programfelelős pedagógusok, Hudák Zsolt rendszergazda, 8 fő kortárs segítő. Igazoló dokumentumok Toborzó plakát Toborzó zene jelentkezési lapok a beválogatás dokumentációi Kapcsolódó költségvetési sor A3,A9, A14, A17, Bl, B2, Cl

4 Programelem 2. Program/tevékenység Programelem tartalma: 1. "Pilvax kávéház" - az eseményeket korabeli dokumentumok alapján jelenítettük meg prózával, verssel, zenével, dalokkal, szónoklatokkal, szituációs játékkal. 2. "Jók és a még jobbak történelmi versenye" - az öntevékenyen alakított csapatok versengtek egymással két kategóriában (2-3-as, illetve 4-5-ös tantárgyi jegyű tanulók) kreativitást és előzetes tudást igénylő feladatokban. 3. "Plakátkiállítás" - bemutatásra kerültek a "Toborzó" időszakában készült plakátok, melyek közül közönségszavazattal választották ki a leghatásosabbat. Program/tevékenységek típusa és jellege (szakmai fejlesztés/iazító/gazdagító/stb.) A tehetséggondozó program ebben a szakaszban is gazdagító volt, mely az általános műveltség mellett a szociális, a kommunikációs, a problémamegoldó képességet is fejlesztette, valamint erősítette a tanulási stratégiák kialakulását, megszilárdulását. Alkalmazott módszerek A módszerek között elsősorban a kognitív folyamatokat erősítők szerepeltek: -magyarázat -bemutatás -kutatás -beszámoló -felidézés -érvelés -értékelés -vetélkedő -csoportmunka Időpont (év.hó.nap) és időtartam (óraszám) 1. Pilvax kávéház március 13., 4 óra Tehetségnap 2. Vetélkedő: március 14., 4 óra 3. Kiállíás rendezése: március 8., 4 óra Helyszín - Kunszentmártoni Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Széchenyi épülete - Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ Művelődési Ház Résztv evők (célcsoport) -Pilvax kávéház 58 fő -Vetélkedő: 60 fő -Kiállítás: az iskola minden tanulója, 550 fő

5 Megvalósítók (szakemberek/ egyéb munkatársak/ kortárs segítők/önkéntesek) - Sarudi Éva, László Erika programfelelős pedagógusok -Romhányi Ágnes -Tóth Mária -Rozmisné Oláh Katalin -Tankör Bt -TaylorCom Bt -25 fő önkéntes tanuló /szervezés, teremberendezés/ -3 fő segítő munkatárs Igazoló dokumentumok A vetélkedő anyaga A Pilvax kávéházban bemutatott írásos anyag ill. PP. bemutató kiállítási tablók Kapcsolódó költségvetési sor A3,A9, A10, A14, A17, Bl, B2, Cl

6 Programelem 3. Program/tevékenvség 1. "Körutazás"- Jász-Nagykun-Szolnok megye déli részén lezajlott csaták emlékhelyeit (Szolnok, Cibakháza), valamint a történelmi események tárgyi emlékeit őrző múzeumokat (Damjanich Múzeum, Tiszaugi Földrajzi Múzeum, Kunszentmártoni Helytörténeti Múzeum) kerestük fel. 2. "1848 lépés" - felkerestük azokat a helyeket, melyek városunkban őrzik a forradalom és szabadságharc emlékét (régi Mátyás király utcai iskolaépület, Deák Ferenc utcai iskolaépület, Római Katolikus Nagytemplom, Helytörténeti Múzeum), melynek érdekessége, hogy az iskolánk és a múzeum közötti távolság 1848 lépés. Program/tevékeny ségek típusa és jellege (szakmai fejiesztés/lazító/gazdagító/stb.) A gazdagító program elemei közé lazító programot is szerveztünk, melynek célja a társas kapcsolatok erősítése volt. Illetve az es hadjáratokban a szolnoki ill. a cibakházi csata emlékhelyeinek megtekintése, a csata eseményeinek felidézése.a szolnoki Damjanich Múzeumban a korabeli harci tárgyak katonai ruházatok megtekintése, csatajeleneteket bemutató képek, korabeli dokumentumok megtekinté Alkalmazott módszerek - előadás - magyarázat - forráselemzés - múzeumlátogatás - tanulmányút - túra Időpont (év.hó.nap) és időtartam (óraszám) 1. Körutazás: (8 óra) 2. Túra: (4 óra) Résztvevők (célcsoport) 1. Körutazás: Kunszentmárton - Cibakháza - Szolnok 2. Túra: Kunszentmártoni Általnos Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Deák Ferenc utcai épület, régi Mátyás király utcai iskola épülete, Római Katolikus Nagytemolom, Régi Híd, Helytörténeti Múzeum 20 fő beválogatott tanuló Megvalósítók (szakemberek/ egyéb munkatársak/ kortárs segítők/önkéntesek) - Romhányi Ágnes, Sarudi Éva, László Erika, programfelelős pedagógusok - Múzeumpedagógus, plébános

7 Igazoló dokumentumok Belépőjegyek, autóbusz bérlés a "lelépett" távolság. Kapcsolódó költségvetési sor A7, A9,B1,B2

8 Programelem 4. Program/tevékenvség A "Gulyáságyú" program a tehetséggondozó műhely záró rendezvénye volt. A szabadtéren megrendezett főzést, daltanulást, múltidézést tábori körülmények között rendeztük meg a gyerekek aktív tevékenységére alapozva. Nagyon jó hangulatú lezárása az eseményeknek. Nem csak a tehetségfejlesztés, hanem a közösségkovácsolás, személyiségfejlesztés is elemeiben megvalósult. Program/tevékenységek típusa és jellege (szakmai fejlesztés/lazító/gazdagító/stb.) A gazdagító és lazító jellegű program a tudásalap szélesítésével a személyiség komplex fejlesztését szolgálta. A jó hangulatot közösen énekelt dalok biztosították, a gyerekek számára azért volt nagyon nagy jelentőségű, mert a felnőttekkel együtt könnyed, hangulatos formában ünnepeltek, zárták a projektet. Alkalmazott módszerek - bemutatás - kutatás - drámapedagógiai játékok - manuális tevékenység Időpont (év.hó.nap) és időtartam (óraszám) május 17. (6 óra) Helyszín Kunszentmárton, Körös - part Résztvevők (célcsoport) 20 fo beválogatott tanuló + segítő közreműködők, részben bekapcsolódók +20 fő Megvalósítók (szakemberek/ egyéb munkatársak/ kortárs segítők/önkéntesek) - Sarudi Éva, László Erika, Romhányi Ágnes programfelelős pedagógusok - Tankör Bt. -TaylorCom Bt -Tóth Mária -Rozmisné Oláh Katalin - kortárs segítők - 4 fő segítő szülő Igazoló dokumentumok Fotók Énekelt dalok jegyzéke

9 Kapcsolódó költségvetési sor A9, A10, A14, A17, Bl, B2, Cl A partner bevonásnak indoka: Helyet és támogató szakembereket biztosítottak. Együttműködés a feladat alkalmi jellegéből adódóan nem készült. A program végrehajtásban betöltendő szerepe: Szervező munkával, helyiség biztosításával segítette munkánkat. 10. Célok megvalósulása A megvalósított tehetséggondozó program tartalma biztosította a pályázatban megfogalmazott célokat. Erősítette tanulóink magyarságtudatát, megismerték történelmünk kiemelkedő eseményeit, dicső korszakait. A műhelymunkában részt vevő tanulók életkornak megfelelő kutatásokkal, gyűjtésekkel, tapasztalatszerzéssel gazdagították ismereteiket, mely által fejlődött az általános műveltségük. A korabeli események felidézése, dramatizálása, tárgyi eszközeinek megismerése a speciális képességek fejlesztését szolgálta. Az élménypedagógiát segítő módszerek megválasztásával fejlesztettük a tanulók technikai, szociális, problémamegoldó, kommunikációs képességeit, készségeit. A tudásalap szélesítését, a tanulási stratégiák kialakulását, erősítését eredményezték a kreativitást igénylő tevékenységek. 11. A program eredményessége A célcsoport nagyon pozitívan fogadta a 60 órás programot. Különösen tetszett, hogy nem tanórai jelleggel sajátíthatnak el ismereteket. A programnak voltak elemei, melyek már korábbi években is megvalósultak, így hagyományaik folytatódtak, de különösen tetszettek a7 új (gazdagító) valamint a lazító elemek. Nagy élményt jelentett a cibaki csata helyszínének összekapcsolása iskolánk korabeli honvédkórházi betöltött szerepével. Valódi élményként dolgozták fel a Damjanich Múzeumban látott fegyvereket, ruházatokat az elképzelt, ill. képeken látott csatjelenetekkel. Azt fogalmazták meg, hogy azért volt nagyszerű, mert mindent (szinte) önmaguk alkottak meg és maguktól szereztek ismereteket. 12. A résztvevő tehetséges fiatalok produktumainak önálló vagy csoportos bemutatása Megvalósultak, bár nagy bemutatókat nem terveztünk. Kiemelkedő volt a toborzó plakátok alkotása. A gulyáságyú mellett megvalósuló közös éneklés nem annyira produktum, mint inkább jó hangulatú produkció volt. Minikiállítás valósult meg a Pilvax zenés, verses, prózai összeállításaiból.

10 13, A beadott pályázat és a megvalósított program közti eltérés A program nem változott tartalmában, de időbeli csúszás bekövetkezett 8 részben a rossz időjárás miatt a szabadtéri programok később kerültek megrendezésre) Ez az időbeli csúszás nem okozott fennakadást, sem megszakadást. 14, Indikátor táblázatban a tervezett/vállalt és a megvalósult adatok között eltérés van A tervezettnél többen vettek részt, hiszen ezt a történelmi kört kicsik és nagyobbak egyaránt szívesen tanulják. Több érdeklődő volt, mint amennyit előre terveztünk. Nem zártunk ki olyan tanulókat, akiknek gyengébb a képességük, de a téma iránt élénken érdeklődtek. Az eltérés pozitív irányú volt. A gyerekek lelkesedését látva több felnőtt és kortárs segítő is bekapcsolódott. 15. A programhoz kapcsolódó média megjelenések (galéria) Kunszentmártoni Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola (galéria) Körös Tv Kunszentmártoni Hírlap Iskola újság március 15-re

11 Kedves Diákok! Iskolánk nagyszabású programsorozatot, tehetséggondozó műhelyt szervez azon tanulóknak, akik érdeklődnek a magyar történelem iránt. Várunk minden olyan kisdiákot (4-5. osztályból), akit érdekel az 1848/1849-es forradalom és szabadságharc, szívesen dolgozik együtt társaival, tanul többet, mint amennyit a tanórán elsajátítana. Ha érdekel a mellékelt program, akkor írd fel légy szíves a neved. 7T j "A 'T l f T T T z _ J a -o a ^ - ( a K A a / n X ^ ^ w h K U A v \ ~ j zc/ckju s t CK s U i r fi ^ J -tí< JK. ( / v o í/;*o C f^ K c y í & A'hc\ 1 Ö 5 T X 5 S {T c s t x k Q f J - U k o t i a J k * " ^ í t W c Q i O t o i i U M r c -x A -c k /-, 0 \ s v r ~ j 6 ' C M r d ^ ü i e z t Ia io fi C c L n. l g l á. f é l v é n 3 3 e n ^ _ V y X A j W t o f t f r t f r f w í C // f V -st\ ( i ) Z sk J L r tr ^ P ^ /^ K Á A y D - á / a u i j l h ' M f t k j C Á A ^ J Qu x 'g a. ^ o - d o V / W ( x > ^ á/> % i//d < ~ 'N e m zeti Tehetség Program

12 Jelentkezési lap Név:,K n "t-k, szül. hely -S x ^ -y A ^ szül.: idő: 2. QQ %. Jelentkezési lap Név: jh<zrz$/ril,/a)^ szül. heiy r 3 -^ O U rjjik szül.: idő/ o ^. O S - ^-3 jelentkezem a Kunszentrrlártoni Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola A haza minden előtt" Jelentkezési lap Név: y/ja. J'-cohci-ttfl., szül. hely szül.: idő: ZooS-ft" X l/íua^l ^-C^Aa.nA

13 Jelentkezési lap Név: A r x i ^ - A i ^, szül. hely / o -^ ^ rv ^ ^ szül.: idő: 0 -r. jelentkezem a Kuhszentmártoni Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola A haza minden előtt" 'I ^ X atoá (Cvi^ >/tfrvwfl. Jelentkezési lap Név:, szül. hely szül.: idő: 1 Q Q 3 j Q R - Q 7 Kunszentm árton, március 5. ÍXyrvtxíX' Jelentkezési lap Név: 'Ágyáig ÁÍW v^u-o- Lt >~, szül. hely szül.: idő: < C 0 S >i & A tu,. <a.wa^v-cx

14 Jelentkezési lap r Név: - v ^ / r r C v iv W - -1 szül. hely - -. szül.: idő: - G 2 C). Jelentkezési lap Név: f cu r, \J r, szül. hely! szül.: idő: c m *. Kunszentm árton, március 5. Jelentkezési lap Név: ^CuaJY~(X^, szül. hely szül.: idő: Í jc C G 22. jelentkezem á kunszentmártoni Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola A haza minden előtt" térítésmentes, több elemében kötött létszámú, s tudomásul \/ps7pm ha a >--> í'jq u ijro ^

15 Jelentkezési lap Név: \j-ac / s ^ ^úota1, szül. hely S-? m i szül.: idő: CL --G-, Jelentkezési lap Név: r,, szül. hely V c -E/v CL a szül.: idő: C ^ -^2?). Kunszentm árton, március 5. Jelentkezési lap Név: t»>,, szül. hely SixvvÍ jia szül.: idő: ílq é) M. U1_. 0 Q

16 Jelentkezési lap Név: yvvo^á- Siőyr^, szül. hely szül.: idő: d -ff jelentkezem a Kunszentmártoni Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola A haza minden előtt Jelentkezési lap Név: ih jl A ;. szül. hely QxjLKkJLb szül.: idő: C Q p ^ jca./lo' b \ u m n A _ y Jelentkezési lap Név:, j, szül. hely v3zf szül.: idő:, O i ' l aláír'íp

17 Jelentkezési lap Név: '.'- x v ^ jl, szül. hely ^ tv. v> f- szül.: idő: á QQÍ-I- Q^--/M Jelentkezési lap Név: -X P íjíll/ ^, szül. hely szül.: idő: 1-00 í r O s. 2 5 v ü L Jelentkezési lap Név: _, szül. hely S g szül.: idő: x O Q. G T -^> vd

18 Jelentkezési lap Név:, szül. hely Z Jn szül.: idő: - ~ ; - ' ^ _ jelentkezem a Kunszentmártoni Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola A haza minden előtt c. 60 órás tehetségprogram jára. A program elemeit megismertem, s elfogadom. A program ^ i f c m a f e 1k a Jelentkezési lap Név:., szül. hely szül.: idő:_ Jelentkezési lap Név:S ^ x w L b, szül. hely szül- \áö:^ Q O ^.Q f.

19 Jelentkezési lap Név: o(r*4q,, szül. hely ~x SCt.l-J' szül.: idő: ^i.ch Név: \ y ilc p, \J0Ya,, szül. hely szül.: idő: 2 ( y ( / 3 G Q.O Q Jelentkezési lap k W i i A b L, szül. hely. f T T ^ n á ^ szül.: idő: Z C o? 7. r ) a. c c. 60 órás tehetségprogramjára. A program elemeit megismertem, s elfogadom A program \r_ M/JL A- f k

20 l ó g a s s Tulajdonságlista Gyermek neve: Kitöltés ideje: Kitöltők neve: 1. Az ismeretszerzés jellemzői: nagyon sokat tud a legkülönbözőbb dolgokról szókincse gazdag, szokatlan kifejezéseket is megfelelően használ beszéde folyamatos, kifejező gyorsan megjegyzi a tényeket gyorsan felismeri az ok-okozati viszonyokat a jelenségekben fellelhető hasonlóságokat és különbségeket keresi gyorsan tud érvényes állításokat felállítani jó megfigyelő, és megfigyeléseit könnyen felidézi olyan helyzetekben, amikor jól tudja hasznosítani sokat olvas és szereti a felnőtteknek szóló könyveket, lexikonokat, atlaszokat, szótárakat, enciklopédiákat megpróbálj a a bonyolult dolgokat megérteni oly módon, hogy áttekinthető egységekre bontja szét, kritikusan, függetlenül gondolkodik, értékeli a helyzeteket 2. Motiváció őt érdeklő kérdésekkel nagyon elmélyülten foglalkozik igyekszik feladatait befejezni, zavarja, ha félbe kell szakítani elfoglaltságát a mechanikusan ismétlődő feladatok untatják ha a feladat érdekli, alig igényel külső biztatást, tökéletességre törekszik önkritikus, nem elégedik meg egykönnyen munkája gyorsaságával vagy eredményével, szívesen dolgozik önállóan, hogy elegendő ideje legyen egy probléma végiggondolására magas célokat tűz ki és a saját maga által vállalt feladatok megoldásánál a felnőttek segítségét csak addig veszi igénybe, míg feltétlenül szükséges, sok felnőtt probléma érdekli már kisiskolás korában, például Isten léte, politika,szexualitás,élet, halál, háború

21 3. Kreativitás: sokféle és sokszor szokatlan kérdést tesz fel, majd azokra kapott válaszok alapján újabb kérdéseket fogalmaz meg, egy kérdés vagy probléma felmerülésekor sok ötletet vagy megoldási lehetőséget sorol fel gyakran szokatlan, furcsa vagy meglepően frappáns, okos válaszokat ad, véleményét nem rejti véka alá nem értékeli a sablonos megoldásokat, inkább kockáztatja, hogy téved gondolatban gyakran végigjátszik szituációkat és megváltoztatja azokat kifejezett humorérzéke van, de a kisgyerekes gügyögés idegesíti kifejezetten érdeklődik a kreatív tevékenységek iránt, mint karikatúrarajzolás, tánc, ének, irodalom, zene szereti a szépet és könnyen észreveszi a művészi részleteket eredeti, színes fantáziavilága van 4. Szociális viselkedés : sokat foglalkozik olyan fogalmakkal, mint igazságos-igazságtalan, jó-rossz, és kész a tekintéllyel szembeszegülni nem tart mindenáron a többséggel, nem fél attól, hogy más legyen mint a többiek ha más véleménye van, akkor provokálja a többieket és vállalja a konfliktusokat egyéniség, individualista, megy a maga útján nem fogad el tekintélyalapon véleményt anélkül, hogy azt kritikusan át ne gondolná elemezné, - felelősséget tud vállalni, tervezésben és szervezésben megbízható általában kijön kortársaival, bár néha türelmetlen velük, barátait azonban hasonló képességűek közül választja jól tud beszélgetni idősebb gyerekekkel vagy felnőttekkel hajlamos arra, hogy ő határozza meg a helyzeteket és mások viselkedését könnyen beleéli magát mások helyzetébe, és ezért nyitott politikai és szociális problémákra

22 Történelmi vetélkedő a Kunszentmártoni Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában JÓK"-nak és MÉG JOBBAK"-nak Téma az 1848/1849-es forradalom és szabadságharc Em b eri Er ő f o r r á s o k M in isz t é r iu m a Htmztti Tehetség Program

23 1. feladat március 15. a forradalom napja volt Magyarországon. Kövessük nyomon az események menetét a korabeli Pest-Buda térképe alapján! Kövesd a térképen a számozott helyszínek alapján a forradalom menetét! írj egy-egy eseményt az alább felsorolt állomásokhoz! 1. Pilvax: 2. O rvosi egyetem : 3. Műszaki egyetem: 4. Bölcsész- és jogi kar: 5. Landerer és Heckenast-nyomda: 6. Pesti Városháza: ' 7. Nemzeti Múzeum: ' 8. Helytartótanács: 9. Budai várbörtön: 10. Nemzeti Színház:

24 2. feladat:; Fejtsétek meg a keresztrejtvényt! 1. /A társadalom felső 7. í 1 rétege, a nagybirtokosok alkotják J 2. A z 1848-as forrada- 4. l om előtti időszak, 5, amikor a polgári ~~ 6. átalakulást törvényes változtatásokkal 7 kívánták elérni. 3. Az adók mindenkire kiterjedő, arányos kivetése. Az újkorban elsősorban a nemesi adómentesség eltörlését jelentette. 4. Egy országon belül a kisebbségben élő, nem a többség nyelvét beszélő népcsoport. 5. Á magyar rendi országgyűlés egyik része. A főpapok és a főurak voltak a tagjai óta a magyar hadsereg elnevezése. 7. /közvélem ényt képviselő közösség, valaminek a közösség számára általános ismerete. Szerepét Kossuth ism erte fel először. A függőlegesen kiolvasható megfejtés: Mi afeladata?...

25 .3. feladat A következőkben az áprilisi törvényekből idézünk a kérdésekre!. A részletek elolvasása után válaszolj mindazok., kik a megyékben és szabad kenderekben az országgyűlési követek választásában eddig szavazattal bírtak, e jog gyakorlatában ezennel rneghagyatnak. Ezeken kívül: 2.. Az országnak s kapcsolt részeknek mindazon benszületett. vagy honosított, legalább 20 éves, és sem atyai, sem gyúrni, sem gazdai hatalom, sem pedig elkövetett hűségtelertség, csempészkedés, rablás, gyilkolás és gyújtogatás miatt fenyíték alatt nem levő lakosai, a nőket kivéve, törvényesen bevett valláskülönbség nélkül választók: a) Kik szabad királyi városokban, vagy rendezett tanáccsal ellátott községekben 300 ezüst ft. értékű házat vagy földet, egyéb községekben pedig eddigi úrbéri értelemben ven 1/4 telket.,, bírnak. b) Kik mint kézművesek, kereskedők, gyárosok telepedve vannak, ha tulajdon műhellyel, vagy kereskedési teleppel, vagy gyárral bírnak, s ha kézművesek, folytonosan legalább egy segéddel dolgoznak. c) Kik, habár a fentebbi osztályokba nem esnek is, saját földbirtokukból vagy tőkéjükből eredő 100 ezüst forint... jövedelmet kimutatni képesek. d) Jövedelmükre való tekintet nélkül a tudorok, sebészek, ügyvédek, mérnökök, akadémiai művészek, tanárok, a magyar tudós társaság tagjai, gyógyszerészek, lelkészek, segédlelkészek, községi jegyzők és iskolatanitók. azon választókerületben, melhben állandó lakásuk van. M egm aradt-e a nem esek választójoga? Volt-e választójoga annak a volt jobbágynak, aki 1/2 telekkel rendelkezett? K apott-e választójogot a 300 fönn, értékű házat birtokló ozvegyasszonv... Rendelkezett e választójoggal a vagyontalan tanító? Megadták-e a választójogot a két segéddel dolgozó kézművesnek? 4. feladat * írd a felsorolt helynevek elé a térképvázlat megfelelő betűjelét! Azt is írd oda, hogy ki győzött az adott ütközetben (M - magyar, O - osztrák győzelem)! Az egyik helynévhez politikai esemény kapcsolódik. Húzd alá, és nevezd meg az eseményt!... Pákozd;... Kápolna;...Debrecen; Isaszea:...Suda Mi volt ez a politikai esemény?

26 5. feladat Szóbeli feladat minden csoportnak. Képzeld el, hogy március 15-én te is egy vagy a márciusi ifjak közül, és mondj lelkesítő beszédet az összegyűlt tömegnek. (A csoport együtt készül fel, egy szónokot választ, aki előadja a beszédet) Használhatjátok a jegyzetet. 6. feladat Képzeljétek el, hogy vidéki fiatalok vagytok, akik március 15-én éppen Pesten tartózkodtok. Számoljatok be levélben a szüléiteknek a nap esem ényeiről. Lehetnek a leveletekben szubjektív érzések is, de törekedjetek a tények közlésére. Ügyeljetek a levélforma megtartására.

27 Kunszentmártoni általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola OM a 5440 Kunszentmárton, *E>ízák Ferenc utea 4. /Fax.: 56/ KIK Részvételi lista Az alábbi tanulók részt vettek az NTP-TM sz. A haza minden előtt Tehetséggondozó műhely a magyar történelem iránt érdeklődőknek című műhelymunkában a Jók és még jobbak történelmi versenyén iloktgjs ÁjZirUL)*. PoJCUS-, A ií-^c w ^c/^^x K jííl ^ f ó! i / í A & > a ' í u ^ t ű v ű i C/ # ^rrt^crmű yp w M A d, (. l\)ca.ubcx- A ^ TtK n fa x ig --// Iv/ynű /» J k -n J L h j. J - ' J / J * z u C x W w X * / K x j j - r f a M Ű í UoT í $-2^KŰí. S - a / F i d t r - y ' -Am)lA-MA, \2ekr*/ J ^ / t ó C T <&o-o^ű ( O-J-Ű :LrrrU\/C-/? T/jylvc-Jl J sí^ o k o - iá W A a C y c y r a J? I tl íji A/SV V^-t-víXo/ r4 4 * o / r \K^oLűtv Í Í O M ű a ^ Kunszentmárton, március 14. C u o l o /U au j L 1 Szabó Mihályné 1 intézményvezető

28 Pilvax V-asoí Nálhi Janka: Kedves Tsitürüinkj Disktsrssinki A Haza minden előtt című tehetséggondozó program résztvevőinek nevében szeretettel és tisztelettel köszöntőm minden kedves vendégünket iskolánk Pilvax kávéházában. Köszöntőm nevelőinket, a programban résztvevő diáktársamat és minden kedves érdeklődőt. Miért épp Pilvax kávéházat rendezünk be immár hagyományosan az év ezen időszakában? Mert ez a hely az 1848-as forradalom előkészítésének egyik legfontosabb helye, ahol a fiatalok, a márciusi ifjak, köztük Petőfi, Irinyi, Jókai, Vasvári haladó gondolataikat kicserélték, forradalmi követeléseiket megfogalmazták, és nem utolsó sorban irodalmi műveiket egymásnak bemutatták. Az 1848-as forradalmat megelőző reformkorban a fontos kérdéseket tehát nemcsak a reformországgyűléseken, hanem itt, a kávéházban, kötetlen formában is megvitatták. A mai ifjúság számára is követendő példát mutatva ezzel. A hazáért nemcsak politikusaink, de mi magunk is sokat tehetünk, ha nem vagyunk közömbösek, érdekelnek szűkebb hazánk és a világ dolgai. Jusztin Boglárka: 1848, te csillag c. vers Mucsi Richard: március 15-ével már szinte eggyé vált Petőfi Sándor: Nemzeti dal c. verse, amelyet sokan zenésítettek meg és időről időre újabb énekesek, együttesek adják elő. (meghallgatjuk) Janka: A forradalom követeléseit a Fiatal Magyarország képviselői 12 pontban foglalták össze: (mi, a progr amosok) Most pedig kérem az osztályok képviselőit, sorban mutassák be műsoraikat! Elsőként a 8 d (8. b) Köszönjük megemlékezéseteket. Következik a 8. c osztályból Monzinger Gabriella és Paulovits Péter, akik 2 különböző műfajban mutatnak be egy népdalt: Fölszállott a páva c. versét. A^t nyugodtan benevezhetnétek ezzel a produkcióval a icveocii niusi íuiu ruiszanuu a páva c. tehetségkutató vetélkedőbe is. Következnek a 7. b osztály, akik Petőfi: A szabadsághoz c. versét mondják el Utassy József: Március c. versét a 6. b-sek tolmácsolásában hallgatjuk.

29 Balogh Lili: Az ötödikesek a szabadságharcról mondanak el néhány verset. Elsőként az 5. a osztályosok aztán a b-sek, majd az 5. c-sek A 6. a-sok néhány lelkesítő dalt énekelnek, melyeket a szabadságharc idején a honvédek is daloltak. Bekapcsolódhattok az éneklésbe, az asztalotokon lévő papíron megtaláljátok ezek szövegét is. Molnár Viktor A bemutatkozások sorát a 7.c osztályosok zárják, miként a versük is a forradalom és szabadságharc időszakának végéről, Európa elcsendesüléséről, a levert forradalmakról szól. Balogh Lili: Köszönjük valamennyiőtöknek, hogy szépen felkészültetek! Mivel kávéházban vagyunk, illik valamit kínálni is. A mi rögtönzött kávéházunkban ma szendvicset és a teát szolgálunk fel. Közben majd kérünk benneteket, hogy énekeljünk el néhány 48-as dalt, melyeknek szövegét az asztalotokon találjátok. Mindenkinek jó étvágyat és további jó szórakozás kívánunk! íí-i Em b e r i e r ö f o r íia s o k MINISZTÉRIUMA Nemzeti Tehetség Program

30 Legyen béke, szabadság és egyetértés. Mit kíván a magyar nemzet? Felelős ministeriumot Buda-Pesten. Évenkénti országgyűlést Pesten. Törvény előtti egyenlőséget polgári és vallási tekintetben. Nemzeti őrsereg. Közös teherviselés. Úrbéri viszonyok megszüntetése. Esküdtszék, képviselet egyenlőség alapján. Nemzeti Bank. küls w me? a* alk *mányra, magyar katonáinkat na vigyék külföldre, a külföldieket vigyek el tőlünk. A politikai statusfoglyok szabadon bocsáttassanak. Unió. Egyenlőség, szabadság, testvériség! B U D A Länderer és Heckenast nyomdája 1

31 N em zeti dal Talpra magyar, hí a haza! Itt az idő, most vagy soha! Rabok legyünk vagy szabadok? Ez a kérdés, válasszatok! A magyarok istenére Esküszünk, Esküszünk, hogy rabok tovább Nem leszünk! Rabokvoltunk mostanáig. Kárhozottak ősapáink. Kik szabadon éltek-haltak, Szolgaföldben nem nyughatnak. A magyarok istenére Esküszünk, Esküszünk, hogy rabok tovább Nem leszünk! Sehonnai bitang ember. Ki most, ha kell, halni nem mer, Kinek drágább rongy élete. Minta haza becsülete. A magyarok istenére Esküszünk, Esküszünk, hogy rabok tovább Nem leszünk! Fényesebb a láncnál a kard. Jobban ékesíti a kart, És mi mégis láncot hordtunk! Ide veled, régi kardunk! A magyarok istenére Esküszünk, Esküszünk, hogy rabok tovább Nem leszünk! A magyar név megint szép lesz, Méltó régi nagy híréhez; Mit rákentek a századok. Lemossuk a gyalázatot! A magyarok istenére Esküszünk, Esküszünk, hogy rabok tovább Nem leszünk I Hol sírjaink domborulnak. Unokáink leborulnak. És áldó imádság mellett Mondják el szent neveinket. A magyarok istenére Esküszünk, Esküszünk, hogy rabok tovább Nem leszünkl ÁPRILISI TÖ R VÉN YEK in4h»évi : TÖltVT.N'Y<7.IKKELYVK, 2

32 Az első felelős magyar minisztérium A Haza minden e lő tt" tehetséggondozó csoport bem utatóját láttátok k..v. iífhmsís: Program i i$ lh I tmiuu IKOHWIUSUk * MlNI'iZURU MA j j l M U I I I ^ B 3

33 Kunszentmártoni Általános Iskola és Alapfokú Művészeti iskola Z / j OM V_ > A ^ g 5440 Kunszfzntmárton, f>p6k fergne utca 4. ^sí,«^ 9. /F a x.: 56/ KIK t, TM Részvételi lista Az alábbi tanulók részt vettek az NTP-TM sz. A haza minden előtt Tehetséggondozó műhely a magyar történelem iránt érdeklődőknek című műhelymunkában a Pilvax kávéházi rendezvényen l ilvu-a_^ kíurccto- (2 -a!é t. P ^ y -X ix Í/ j it. ^ /K z jv a y OpAk X \ jh & jc & oü./y<\s P) fjx r7iá C a -rea vi'ty 0 A * L c ^ M ( F, ü o ; O k ík W, F u n. k i j ^ P * ^ i/ s C s íc j. cáso ^ á u m m i W a ^^jlo-rr/p í.* J a - Jk/rvrvTK. 'b a lo n. K Á txi ^/xa a x L t t '5 & ^ c \ s rry - ^YVd ^ c t j J 's y í L 'X o e 5 o c ^ O ( S ^ / z V d l i A J /T-cU'V - í! y)~a^ kh ^ -ih X aa n J/í/ A fó jx TPavxAA, m i C í i v Űavotch) t-a, A A - A * H.. / A A s x. kjcv,aq/t i kj-aps X o L ^ A t t (kj (/fií//x, U l n >zf ^ y o o X ^ J Ó w y J x. ' 'ÍU> x r Q y )J ) X/^) Cj Osr^/c/ k A s h -lv Írni _ y X V 'x /M ria % Jex> K o S n a. J - v í t o k bcdíál ^ j U v - Í A A n J A X J X T 'A t m v H v u - W/ tm W SZ.tJ^-7.. -í-r>{ (A 'C K jf J i/ d. K 3 k -i /k ~r 5 \ ( / / ^ i / j V A 5 r r ^ jy Q / [ J ja j,v?yol í J t J / i i a L J Px2< ^ < r P 'ou. l x L J v o K / i a, ^ ja A ű 'O tk /W T '-' ^ rm ^ rv v v r^ K fxmfjl J h ia & s Á / O - x n x j ^ vtfxt7^ ( H J J o -

34 Kunszentmártoni Ált&lános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola OM './Fax. H 5440 Kunszentmárton, pák Ferenc atea 4. 56/ KIK Részvételi lista Az alábbi tanulók részt vettek az NTP-TM sz. A haza minden előtt Tehetséggondozó műhely a magyar történelem iránt érdeklődőknek című műhelymunkában a Körutazás Szolnok Damjanich múzeum, Cibakháza (cibaki csata színtere, Czibak Imre síremléke) kiránduláson. i j-cjlcma Cfo/r/AzÜtT toyutoka j Us OojiÍT i\ A.K^vtAiy kk^ko-ía tv)cx.c2~s o~- Űv'xxn, M ú/jkc A UvJk^ -^ajxrí. /Tox>lsCr-r- 'P)-e/VC - kkjkbia d fijla. TM/rml ^d^ojl'-o^oiob.swviíz,.w/a^ltr^y-' Moucöo-* 4-Ót6i?^Vc-íw.N. LaJL. _ hck Uc*Tn é>oao( /if~w'tz'í' O'C^- Tt k 'kjvívp. J. J -ktlfrw ja- Kf /4Ű / ö \ / A,..ikuAÍ 4---k M,---- VA-^Xy~7 <9 MA 7 Kunszentmárton, április

TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 2. forduló Össz.pontszám:

TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 2. forduló Össz.pontszám: Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium 1 TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 2. forduló Össz.pontszám: 50p Név: Iskola neve, címe:.. I. Az alábbi feladat az 1848-49-es magyar forradalomra

Részletesebben

Korai tehetségjegyek- lehetőségek és buktatók. Dr. Herskovits Mária pszichológus

Korai tehetségjegyek- lehetőségek és buktatók. Dr. Herskovits Mária pszichológus Korai tehetségjegyek- lehetőségek és buktatók Dr. Herskovits Mária pszichológus BEMUTATÁS A szekció előadás tartalmi felépítése: Tehetség fogalma, összetevői A nagy teljesítmény elérésére képes gyermekek

Részletesebben

HISTORIA NOSTRA TÖRTÉNELEM VETÉLKEDŐ A MAGYARSÁG TÖRTÉNELME AZ 1848-AS FORRADALOMTÓL A A KIEGYEZÉSSEL BEZÁRÓLAG

HISTORIA NOSTRA TÖRTÉNELEM VETÉLKEDŐ A MAGYARSÁG TÖRTÉNELME AZ 1848-AS FORRADALOMTÓL A A KIEGYEZÉSSEL BEZÁRÓLAG A MAGYAR TANNYELVŰ KÖZÉPISKOLÁK IX. ORSZÁGOS TANTÁRGYVERSENYE HISTORIA NOSTRA TÖRTÉNELEM VETÉLKEDŐ A MAGYARSÁG TÖRTÉNELME AZ 1848-AS FORRADALOMTÓL A A KIEGYEZÉSSEL BEZÁRÓLAG I.FELADAT: Magyarázd meg röviden

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258.

ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4 TÉMAHÉT: 1848/49 ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258. A

Részletesebben

COMENIUS pályázattal Romániában. A projekt témája: Education A Journey in Time (magyarul: Oktatás Egy időutazás).

COMENIUS pályázattal Romániában. A projekt témája: Education A Journey in Time (magyarul: Oktatás Egy időutazás). COMENIUS pályázattal Romániában Közel kétéves előkészítés után a Vásárhelyi Pál Kereskedelmi Szakközépiskola az Európai Unió Oktatási Bizottsága által támogatott, Egész életen át tartó tanulás COMENIUS

Részletesebben

TÉMAHÉT: 1956. OKTÓBER 23.

TÉMAHÉT: 1956. OKTÓBER 23. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4 TÉMAHÉT: 1956. OKTÓBER 23. ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA

Részletesebben

Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Tamási Áron: Ábel a rengetegben

Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Tamási Áron: Ábel a rengetegben Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Tamási Áron: Ábel a rengetegben A projekt címe: HÉVÍZ A MÚLTBAN ÉS NAPJAINKBAN Intézményi innováció a Hévízi Helytörténeti Múzeum és az Illyés

Részletesebben

Az átlagos gyermek. Az átlagtól eltérő gyermek. A hátrányos helyzetű gyermek. A veszélyeztetett gyermek

Az átlagos gyermek. Az átlagtól eltérő gyermek. A hátrányos helyzetű gyermek. A veszélyeztetett gyermek Az átlags gyermek Az átlagtól eltérő gyermek A hátránys helyzetű gyermek A veszélyeztetett gyermek Kit nevezünk "átlags gyermeknek?" aki az isklai tanulmányk elvégzéséhez megfelelő értelmi képességekkel

Részletesebben

TISZA TÉMAHÉT TERVEZÉSI DOKUMENTUM

TISZA TÉMAHÉT TERVEZÉSI DOKUMENTUM TISZA TÉMAHÉT TERVEZÉSI DOKUMENTUM A projekt címe Tisza Motto: Iskolánk: Tisza-parti Általános Iskola a név kötelez Időtartama témahét: 4 nap Célcsoport 5.a, 5.b osztály tanulói 3-3 csoportban Célja Kompetencia

Részletesebben

A PROJEKTTERV VÁZLATA. 3 hetet meghaladó projekt

A PROJEKTTERV VÁZLATA. 3 hetet meghaladó projekt A PROJEKTTERV VÁZLATA 3 hetet meghaladó projekt 1.A projekt címe Tavaszváró 2.A projekt indoklása A tavasz sokoldalú megismerése, tantárgyakban művészetekben. A pályázati anyag része. 3.Célcsoport A 9.B.osztály

Részletesebben

NTP-TM-13-0003 A szem muzsikája. A szem muzsikája című projekt szakmai beszámolója

NTP-TM-13-0003 A szem muzsikája. A szem muzsikája című projekt szakmai beszámolója A szem muzsikája című projekt szakmai beszámolója Az Orosházi Táncsics Mihály Tehetséggondozó Gimnázium, Szakközépiskola, Általános Iskola és Kollégium Vörösmarty Mihály Tagintézményében az ének-zenei

Részletesebben

Sárospataki Gyűjtemények mindenkinek TÁMOP 3.2.8.B-12/1-2012-0001. Múzeumi nap 4 tematikája

Sárospataki Gyűjtemények mindenkinek TÁMOP 3.2.8.B-12/1-2012-0001. Múzeumi nap 4 tematikája Múzeumi nap 4 tematikája Múzeumi nap helye és ideje: Sárospatak, 2013. április 26. Címe: Résztvevők: Szakirodalom: Segédanyag: Oktatási, nevelési célok: Föl a hazáért és szabadságért A Túrkevei Kaszap

Részletesebben

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16.. / 1 / bekezdésében

Részletesebben

A Haza és haladás vetélkedő döntője

A Haza és haladás vetélkedő döntője A Haza és haladás vetélkedő döntője 2013. május 27. Debrecen Részletek az előzetes feladatokból A megnyitó A csapatok munka közben Nézzük, kit rejt a léggömb? A zsűri a feladatok értékelése közben, nagy

Részletesebben

Tematika NTP-TM-14-0133. Az érzelmek birodalma. Megvalósító: Körös Tehetséggondozó Egyesület

Tematika NTP-TM-14-0133. Az érzelmek birodalma. Megvalósító: Körös Tehetséggondozó Egyesület Tematika NTP-TM-14-0133. Az érzelmek birdalma Megvalósító: Körös Tehetséggndzó Egyesület Cél: Különböző speciális területeken fejlesztésben részesülő tehetséges tanulók teljes személyiség fejlesztése,

Részletesebben

1. óra : Az európai népviseletek bemutatása

1. óra : Az európai népviseletek bemutatása RAJZ TANTÁRGY 1. óra : Az európai népviseletek bemutatása A MODUL CÉLJA Az óra célja : Az egyes népviseletek jellegzetességeinek kiemelése, vizsgálatuk különböző szempontokból. Ruhadarabok funkciója az

Részletesebben

Október 23-hoz kapcsolódó, délutáni szabadidős foglalkozás

Október 23-hoz kapcsolódó, délutáni szabadidős foglalkozás Október 23-hoz kapcsolódó, délutáni szabadidős foglalkozás Ideje: október 22-én délután Kezdés: 13.30 Zárás: 15.30 Az ünnepi műsor a zárást követően lesz. (Felelősök a 8. osztályosok) Felső tagozatosoknak

Részletesebben

Hagyomány és kreativitás a Zagyván innen és a Galgán túl - tanórán kívüli kulturális kapcsolatok Jászfényszaru térségében a fenntarthatóság jegyében

Hagyomány és kreativitás a Zagyván innen és a Galgán túl - tanórán kívüli kulturális kapcsolatok Jászfényszaru térségében a fenntarthatóság jegyében térségében a fenntarthatóság jegyében Alapadatok TÁMOP 3.2.13/12/1 Kulturális intézmények részvétele a tanórán kívüli nevelési feladatok ellátásában című felhívásra beadott pályázat. A pozitív támogatói

Részletesebben

2015. április 8. A fény J. Haydn műveiben - Kóczán Péter brácsaművész és Albert Sassmann zongoraművész hangversenye a Muzsikaházban

2015. április 8. A fény J. Haydn műveiben - Kóczán Péter brácsaművész és Albert Sassmann zongoraművész hangversenye a Muzsikaházban Pályázatunk kedvező elbírálásának köszönhetően, iskolánk A fény megérkezik tehetséggondozás a művészetoktatás sajátos eszközeivel (zene-irodalom-képzőművészet) programsorozattal csatlakozott a 2015 a Fény

Részletesebben

Egységes szakmai beszámolói útmutató a Nemzeti Tehetség Program 2013-2014. évi Cselekvési Program papír alapon benyújtott pályázataihoz

Egységes szakmai beszámolói útmutató a Nemzeti Tehetség Program 2013-2014. évi Cselekvési Program papír alapon benyújtott pályázataihoz Egységes szakmai beszámolói útmutató a Nemzeti Tehetség Program 2013-2014. évi Cselekvési Program papír alapon benyújtott pályázataihoz Oldal: 1 / 6 SZAKMAI RÉSZBESZÁMOLÓ A részletekben történő finanszírozás

Részletesebben

Mit kíván a magyar nemzet. Legyen béke, szabadság és egyetértés.

Mit kíván a magyar nemzet. Legyen béke, szabadság és egyetértés. 1848-12 pont A Pilvax kör 1848. Március 15.-e reggelén Irinyi József által megfogalmazott 12 pontot, a Nemzeti dallal együtt elvitték Landerer és Heckenast nyomdájába, ahol a nyomdagépet lefoglalva kinyomtatták.

Részletesebben

Budapest-hazánk fővárosa, Pécs Európa kulturális fővárosa projekt- idegen nyelvi kompetenciaterület

Budapest-hazánk fővárosa, Pécs Európa kulturális fővárosa projekt- idegen nyelvi kompetenciaterület Budapest-hazánk fővárosa, Pécs Európa kulturális fővárosa projekt- idegen nyelvi kompetenciaterület Innovációnkban egy olyan projektet szeretnénk bemutatni, amely a nyelvi órákon modulként beiktatható

Részletesebben

Modul címe: Szent Iván éj

Modul címe: Szent Iván éj TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0207 pályázat Moduláris program megszervezése EZ AZ ÉJSZAKA MÁS MINT A TÖBBI.. Modul címe: Szent Iván éj Készítette: Kiss Tamás MODUL LEÍRÁS Ajánlott korosztály Ajánlott időkeret:

Részletesebben

FORGATÓKÖNYV. Helyszín: Tata (vidék: kistelepülés) Vaszary János Általános Iskola (tantermei, tornaterme, udvara) önálló működésű intézmény

FORGATÓKÖNYV. Helyszín: Tata (vidék: kistelepülés) Vaszary János Általános Iskola (tantermei, tornaterme, udvara) önálló működésű intézmény FORGATÓKÖNYV KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT FEJLESZTÉSI ÉS PROJEKTIGAZGATÓSÁG 1051 Budapest, Nádor u. 32. www.klik.gov.hu Iskolánk idén ünnepli 110. évfordulóját, ennek alkalmából egy egész élménynapot

Részletesebben

A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján

A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján KÖZZÉTÉTELI LISTA A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján 1. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató 2. Beiratkozás ideje, a fenntartó által engedélyezett osztályok száma

Részletesebben

Ünnepi programok: 2013. augusztus 19-20. Programok: Augusztus 19.

Ünnepi programok: 2013. augusztus 19-20. Programok: Augusztus 19. Ünnepi programok: 2013. augusztus 19-20. Programok: Augusztus 19. időpont Szolnoki Művésztelep (kemence) Szolnoki Művésztelep (színpad) Kossuth-tér 7.00 Kemence felfűtése 9.00 Magyarok vásárának kezdete,

Részletesebben

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Ebben a tanévben gyermekszervezetünk feladatait nagyrészt az Kultúra és művészetek köré tervezi.

Részletesebben

Felvételi tájékoztató

Felvételi tájékoztató Felvételi tájékoztató Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium (OM azonosító: 035282) Györgyi Albert) Az iskola dolga, hogy megtanítsa vélünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÉS RENDEZVÉNYEK MEGRENDEZÉSE SOMOGY MEGYÉBEN

SZAKMAI BESZÁMOLÓ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÉS RENDEZVÉNYEK MEGRENDEZÉSE SOMOGY MEGYÉBEN Pályázati azonosító: 3508/01174 SZAKMAI BESZÁMOLÓ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÉS RENDEZVÉNYEK MEGRENDEZÉSE SOMOGY MEGYÉBEN Árny az árnyban. Versszínház Radnóti Miklós utolsó pillanatáról Időpont: 2014.11.10.

Részletesebben

Reformkor, forradalom és szabadságharc

Reformkor, forradalom és szabadságharc Hallássérültek XXXII Borbély Sándor Országos Tanulmányi Versenye 2014 május 15-16 Országos forduló a komplex történelmi, társadalmi ismeretek tantárgyból Reformkor, forradalom és szabadságharc 1 Írd a

Részletesebben

Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL

Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről

Részletesebben

IKCS MUNKACSOPORT CSELEKVÉSI FELADATTERVE TÁMOP 3.3.3-08/2-2009-0012 azonosítószámú, Nyitott kapcsolatok! című projekt

IKCS MUNKACSOPORT CSELEKVÉSI FELADATTERVE TÁMOP 3.3.3-08/2-2009-0012 azonosítószámú, Nyitott kapcsolatok! című projekt IKCS MUNKACSOPORT CSELEKVÉSI FELADATTERVE TÁMOP 3.3.3-08/2-, Nyitott kapcsolatok! című projekt Intervallum: január 1. május 31. Készítette:,, Dátum: január 07. Célok A cél indoklása Tervezett ek* Felelős*

Részletesebben

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. Hírek, életút

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. Hírek, életút Megyei Tudástár kialakítása: Borsod-Abaúj-Zemplén megye könyvtári hálózata nem formális és informális képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében A projekt az Európai Unió támogatásával,

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ A MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA RENDEZVÉNYRŐL

SZAKMAI BESZÁMOLÓ A MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA RENDEZVÉNYRŐL Vasvári Pál Múzeum 4440 Tiszavasvári, Kálvin út. 7. Mobil:+36/30-676-8514 www.vasvaripalmuzeum.hu e-mail: info@vasvaripalmuzeum Nyitva tartás: Április 1-től - október 31-ig: K-V: 09-18 óráig November 1-től

Részletesebben

BGA-12-HA-01 sz. Tartalmi és pénzügyi beszámoló 3. Az előkészítő szakasz FIGYELEM! Ezt a munkalapot NEM kell kinyomtatnia!

BGA-12-HA-01 sz. Tartalmi és pénzügyi beszámoló 3. Az előkészítő szakasz FIGYELEM! Ezt a munkalapot NEM kell kinyomtatnia! BGA12HA1 sz. Tartalmi és pénzügyi beszámoló 3. Az előkészítő szakasz FIGYELEM! Ezt a munkalapot NEM kell kinyomtatnia! 3.1. Kötelező tevékenység: a HATÁRTALANUL! előkészítő óra Az alábbiakban adja meg

Részletesebben

Építő közösségek 3. ütem TÁMOP-3.2.3/A-11/1 Az ART nem árt! Ütemterv

Építő közösségek 3. ütem TÁMOP-3.2.3/A-11/1 Az ART nem árt! Ütemterv Építő közösségek 3. ütem TÁMOP-3.2.3/A-11/1 Az ART nem árt! Ütemterv Időpont Csoportok Tevékenység Helyszín 2012. augusztus Pedagógusok, művésztanárok, team-megbeszélés, előkészítés menedzsment 2012. augusztus

Részletesebben

A projekt fő témakörét a második osztály dolgozza fel, támogatóként részt vesz benne az iskola 1-5 osztálya.

A projekt fő témakörét a második osztály dolgozza fel, támogatóként részt vesz benne az iskola 1-5 osztálya. Téma: Téli ünnepkör, népszokások A projekt fő témakörét a második osztály dolgozza fel, támogatóként részt vesz benne az iskola 1-5 osztálya. A projekt időtartama: 4 hét (nov. 30. dec. 22.) A projekt résztvevői:

Részletesebben

BÁCS-KISKUN MEGYEI PEDAGÓGIAI HETEK 2014. Nincsen út járatlan és nincs az a cél, amelyhez ne vezetne ösvény. (Boncza Berta)

BÁCS-KISKUN MEGYEI PEDAGÓGIAI HETEK 2014. Nincsen út járatlan és nincs az a cél, amelyhez ne vezetne ösvény. (Boncza Berta) BÁCS-KISKUN MEGYEI PEDAGÓGIAI HETEK 2014. Nincsen út járatlan és nincs az a cél, amelyhez ne vezetne ösvény. (Boncza Berta) 1 Tartalom Bácsalmás Bácsalmás Kistérségi Többcélú Társulás Óvodája és Egységes

Részletesebben

Körös vizinek napkeleti partján Barangolás a régi Kunszentmártonban

Körös vizinek napkeleti partján Barangolás a régi Kunszentmártonban Körös vizinek napkeleti partján Barangolás a régi Kunszentmártonban A KUNSZENTMÁRTONI HELYTÖRTÉNETI MÚZEUM MÚZEUMPEDAGÓGIAI PROGRAMCSOMAGJA 2010. augusztus 20. 2011. augusztus 31. 1 Múzeumok és iskolák

Részletesebben

1. nap. Helyszín (település) Tevékenységek megnevezése és leírása. Dátum Időpont 2012.

1. nap. Helyszín (település) Tevékenységek megnevezése és leírása. Dátum Időpont 2012. Dátum Időpont 14. 1. nap A nyírbátori, tákosi, csarodai református templomok meglátogatása. Annak rögzítése, hogy mi jellemzi ezt a vallást, mi a templomaikat. Megfogalmazzuk, miért ez a vallás az uralkodó

Részletesebben

1. A képzés kezdésének pontos időpontja, helyszíne: 2003. július 16-21. Dunapataj Szelidi tó Kastély u. 15.

1. A képzés kezdésének pontos időpontja, helyszíne: 2003. július 16-21. Dunapataj Szelidi tó Kastély u. 15. Szakmai beszámoló a kerületi kortárssegítő képzésről 1. A képzés kezdésének pontos időpontja, helyszíne: 2003. július 16-21. Dunapataj Szelidi tó Kastély u. 15. 2. A képzés további időpontjai és helyszíne:

Részletesebben

Elkészült a szakmai megvalósítás tervezett ütemterve, amely alapján a téglási iskolában megkezdődött a projekt ezen részének megvalósítása.

Elkészült a szakmai megvalósítás tervezett ütemterve, amely alapján a téglási iskolában megkezdődött a projekt ezen részének megvalósítása. Foglalkozás tervezett időpontja 1. tanítási Időtartama Helyszíne, körülményei 1 óra A 11. számú interaktív táblás (TTSZK) 2. tan. 1 óra TTSZK Meteorológiai alapismeretek I 3. tan. 1 óra TTSZK Meteorológiai

Részletesebben

2012. szeptember10.-2012. október 4.

2012. szeptember10.-2012. október 4. Hass, alkoss, gyarapíts: s a haza fényre derül. Kölcsey Ferenc Kozma Ferenc élete és munkássága 3 hetet meghaladó projekt terve 2012. szeptember10.-2012. október 4. Kozma Ferenc Általános Iskola Baracska

Részletesebben

Diákönkormányzat. munkaterve

Diákönkormányzat. munkaterve Diákönkormányzat munkaterve 2014./2015. Doboz, 2014. szeptember 1. Kádár Ádámné DÖK segítő pedagógus Az iskolai diákönkormányzat jogait és az ezekkel összefüggésben álló feladatokat törvényi és rendeleti

Részletesebben

Versenyeinkre a nevezéseket 2013. április 25-ig legyetek szívesek elküldeni!

Versenyeinkre a nevezéseket 2013. április 25-ig legyetek szívesek elküldeni! Általános Iskolák Igazgatóinak Munkaközösségeinek L A N D O R N A P 2013. május 22. (szerda) Tárgy: versenykiírások Kedves Kollégák! A Landorhegyi Általános Iskola, Sportiskola az idei tanévben a következő

Részletesebben

TÁNC ÉS DRÁMA 612 TÁNC ÉS DRÁMA 5. ÉVFOLYAM

TÁNC ÉS DRÁMA 612 TÁNC ÉS DRÁMA 5. ÉVFOLYAM TÁNC ÉS DRÁMA 612 TÁNC ÉS DRÁMA 5. ÉVFOLYAM TÁNC ÉS DRÁMA 613 CÉLOK ÉS FELADATOK A Tánc és dráma tantárgy tanterve nem elméleti ismeretek tanítását helyezi a középpontba, hanem a drámajáték eszköztárának

Részletesebben

IX. Országos Tranzitfoglalkoztatási Konferencia A hátrányos helyzetűek képzését, foglalkoztatását középpontba állító jó gyakorlatok bemutatása

IX. Országos Tranzitfoglalkoztatási Konferencia A hátrányos helyzetűek képzését, foglalkoztatását középpontba állító jó gyakorlatok bemutatása IX. Országos Tranzitfoglalkoztatási Konferencia A hátrányos helyzetűek képzését, foglalkoztatását középpontba állító jó gyakorlatok bemutatása Munkába Lépés egy TÁMOP 5.3.1 projekt pszicho-szociális és

Részletesebben

Napközis Munkaközösség Munkaterve. 2013/2014-es tanév. 2013. szeptember 16.

Napközis Munkaközösség Munkaterve. 2013/2014-es tanév. 2013. szeptember 16. Napközis Munkaközösség Munkaterve 2013/2014-es tanév 2013. szeptember 16. Munkaközösségünk helyzete A Napközis Közösség Munkaterve 2013/2014-es tanév Iskolánkban a szülők igényének megfelelően biztosítjuk

Részletesebben

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A jó gyakorlat célja Az idegen nyelvi nap során a tanulók különböző idegen nyelvi foglalkozásokon, workshopokon

Részletesebben

Karácsonyi témahét. 1.b. Szabóné Bakó Márta. Pintérné Legéndi Gabriella. 2009.december 7-12. Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő

Karácsonyi témahét. 1.b. Szabóné Bakó Márta. Pintérné Legéndi Gabriella. 2009.december 7-12. Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő Karácsonyi témahét 1.b Szabóné Bakó Márta Pintérné Legéndi Gabriella 2009.december 7-12. Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő Karácsony ünnepén az a kívánságom. Legyen boldog mindenki ezen a világon.

Részletesebben

Időpontja: 2013. március 27-29.

Időpontja: 2013. március 27-29. AZ OSZMI szervezésében a közgyűjteményekben dolgozó múzeumpedagógusok részére múzeumpedagógia a társművészetek tükrében című szakmai továbbképzés című, az NKA által támogatott 3504/01374 azonosító számú

Részletesebben

A Kézműves munkaközösség. 2014/2015 nevelési évre szóló munkaterve. Mottónk: Összejönni - jó kezdés. Együtt maradni - haladás.

A Kézműves munkaközösség. 2014/2015 nevelési évre szóló munkaterve. Mottónk: Összejönni - jó kezdés. Együtt maradni - haladás. A Kézműves munkaközösség 2014/2015 nevelési évre szóló munkaterve Mottónk: Összejönni - jó kezdés Együtt maradni - haladás. Együtt is dolgozni - siker. - Henry Ford - 2014 08 29.-én az érdeklődő kolleganők

Részletesebben

A TEHETSÉG A TEHETSÉG NEM VÉSZ EL TATÁRSZENTGYÖRGYÖN TÁMOP 3.4.3-08/1-2009-0018

A TEHETSÉG A TEHETSÉG NEM VÉSZ EL TATÁRSZENTGYÖRGYÖN TÁMOP 3.4.3-08/1-2009-0018 A TEHETSÉG Vegyétek észre, ha egy gyermek különleges. Nem azért különleges, mert különb akar lenni, hanem azért, mert nem tud más lenni! (Szabó Magda) A tehetség nem mindig jelentkezik láthatóan, sokszor

Részletesebben

A rejtvényfüzet feladatai: 1. feladat Széchenyi István és kortársai. 2. feladat Keresztrejtvény 18 pont. 3. feladat Magyarázd el!

A rejtvényfüzet feladatai: 1. feladat Széchenyi István és kortársai. 2. feladat Keresztrejtvény 18 pont. 3. feladat Magyarázd el! A rejtvényfüzet feladatai: 1. feladat Széchenyi István és kortársai 10 pont 2. feladat Keresztrejtvény 18 pont 3. feladat Magyarázd el! 10 pont 4. feladat Kutatómunka 10 pont 5. feladat Hírességek 6 pont

Részletesebben

Készítette: Montag Csilla Vokány, 2010. 02. 05. FARSANGI TÉMAHÉT. Általános Iskola Vokány 1. osztály

Készítette: Montag Csilla Vokány, 2010. 02. 05. FARSANGI TÉMAHÉT. Általános Iskola Vokány 1. osztály Készítette: Montag Csilla Vokány, 2010. 02. 05. FARSANGI TÉMAHÉT Általános Iskola Vokány 1. osztály A farsangi témahét programja: Osztály: 1. Buzás Tamás, Gartner Anna, Győrfi Attila, Horváth Adrián, Horváth

Részletesebben

Történelmi Veszprém Klasszikus városnézés 2-2,5 órában

Történelmi Veszprém Klasszikus városnézés 2-2,5 órában Történelmi Veszprém Klasszikus városnézés 2-2,5 órában Találkozó: Óváros tér/köd utcai parkoló Időtartam: 2-2,5 óra Ismerkedés Veszprémmel és a várnegyeddel Azoknak ajánljuk, akik előszőr járnak a városban,

Részletesebben

CSENYÁ-ÁMK LADÁNYI ISKOLA TÁMOP-3.2.11/10/1/KMR

CSENYÁ-ÁMK LADÁNYI ISKOLA TÁMOP-3.2.11/10/1/KMR TÁMOP-3.2.11/10/1/KMR Tanulók: 17+1 osztály. 353+11 fő Pedagógusok: 32 álláshely Épület: 1977-ben épült, felújítva: 2003-ban és 2007-ben PROGRAMJAINK: 1. FURULYAOKTATÁS BAKÓ TIBORNÉ 2. ALSÓ TAGOZATOS KÉZMŰVES

Részletesebben

Előzetes információk a beiratkozásról (végleges információk április elején várhatóak) Kedves Szülők!

Előzetes információk a beiratkozásról (végleges információk április elején várhatóak) Kedves Szülők! Gödi Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2132 Göd, Ifjúság köz 1-3. /: (27)532-115 E-mail: godinemeth@invitel.hu : www.godinemeth.hu OM: 032351 Előzetes információk a beiratkozásról

Részletesebben

MŰVELTSÉGTERÜLET TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜLI OKTATÁSA

MŰVELTSÉGTERÜLET TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜLI OKTATÁSA Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola 6800 Hódmezővásárhely, Szent István tér 2. Telefon/fax: 62 241-381 E-mail: lisztiskola@lisztferenc.hodtav.hu MŰVELTSÉGTERÜLET TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜLI OKTATÁSA

Részletesebben

I. A szervezet alapadatai

I. A szervezet alapadatai TARTALOM I. A szervezet alapadatai II. Egyszerűsített könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolójának mérlege III. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról IV.

Részletesebben

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ DÉR NAPOK RENDEZVÉNYSOROZAT Mottó: A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ Iskolánk 2003-ban vette fel Dér István festőművész (1937 1993) nevét. A település

Részletesebben

OM azonosító: 201573 GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK. angol, német, Emelt óraszámban angol nyelv oktatása. 20

OM azonosító: 201573 GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK. angol, német, Emelt óraszámban angol nyelv oktatása. 20 Az iskola neve: Bercsényi Miklós Katolikus Gimnázium és Kollégium, Általános Iskola, Óvoda Címe: 5200 Törökszentmiklós, Almásy út 1. Telefon/fax: 06-56/390-002 E-mail: tmbercsenyi@gmail.com Igazgató: Kocsis

Részletesebben

A Sátoraljaújhelyi Tehetségpont hatókörében működő műhelyek működési rendje

A Sátoraljaújhelyi Tehetségpont hatókörében működő műhelyek működési rendje A Sátoraljaújhelyi Tehetségpont hatókörében működő műhelyek működési rendje I. Alapfogalmak A Működési rend fogalomhasználata azonos az Országos Tehetségpont által kiadott Fogalomtár a Tehetségpontok számára

Részletesebben

Általános információ. 1/325-1633; 1/325-1600 44-205 mellék. jakusch.gabriella@m ail.militaria.hu. MEGTEKINTHETİ KIÁLLÍTÁSOK Idıszaki kiállítás

Általános információ. 1/325-1633; 1/325-1600 44-205 mellék. jakusch.gabriella@m ail.militaria.hu. MEGTEKINTHETİ KIÁLLÍTÁSOK Idıszaki kiállítás HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum Budapest MÚZEUM ADATAI Múzeum neve Megye Település Pontos cím Honlapcím Budapest 1014 Budapest, Kapisztrán tér 2-4. www.militaria.hu Jakusch Gabriella Általános információ

Részletesebben

Komplex tehetséggondozó program a szarvasi Benka Gyula Evangélikus Általános Iskola és Óvodában

Komplex tehetséggondozó program a szarvasi Benka Gyula Evangélikus Általános Iskola és Óvodában Komplex tehetséggondozó program a szarvasi Benka Gyula Evangélikus Általános Iskola és Óvodában Az iskola bemutatása Ahol a tehetség kiművelése a lehető legtökéletesebbre, Istenre irányul és ahol az elismerést

Részletesebben

Építő közösségek 3. ütem TÁMOP-3.2.3/A-11/1-2012-0014 Szolnok ispán ladikján Ütemterv

Építő közösségek 3. ütem TÁMOP-3.2.3/A-11/1-2012-0014 Szolnok ispán ladikján Ütemterv Építő közösségek 3. ütem TÁMOP-3.2.3/A-11/1-2012-0014 Szolnok ispán ladikján Ütemterv Időpont Csoportok Tevékenység Helyszín 1. Pedagógusok, művésztanárok, team- megbeszélés, egyeztetések projekt iroda

Részletesebben

Baracskai Kozma Ferenc Általános Iskola. Karácsony projekt. Készítette: Borsóné Molnár Szilvia. Baracska, 2013. december

Baracskai Kozma Ferenc Általános Iskola. Karácsony projekt. Készítette: Borsóné Molnár Szilvia. Baracska, 2013. december Baracskai Kozma Ferenc Általános Iskola Karácsony projekt Készítette: Borsóné Molnár Szilvia Baracska, 2013. december Célok: 1. A karácsony sajátosságainak felfedezése, saját érzések megfogalmazása. 2.

Részletesebben

Az iskolai hagyományok, ünnepségek megújítása I.

Az iskolai hagyományok, ünnepségek megújítása I. SZKB_212_07 Felkészülés a felnőtt szerepekre z iskolai hagyományok, ünnepségek megújítása I. modul szerzõje: Simon Gabriella SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 12. ÉVFOLYM 120 Szociális,

Részletesebben

Ennek kapcsán 1992. november 24 én megalakult az Országos Baleset megelőzési Bizottság, majd sora egymás után a megyei és

Ennek kapcsán 1992. november 24 én megalakult az Országos Baleset megelőzési Bizottság, majd sora egymás után a megyei és Veszprém, 2013. április 17. Gradvolt Szilveszter r. őrnagy Pécs VBB. Titkára I. Pécs Városi Baleset megelőzési Bizottság bemutatása Aközlekedésről szóló 1988. évi I. tv. a közlekedési propaganda tevékenységet

Részletesebben

Pécs Gyerekeknek & ParticiPécs

Pécs Gyerekeknek & ParticiPécs Pécs Gyerekeknek & ParticiPécs Tóthné Pfaff Éva kultúraktív Egyesület TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0014 PEDAGÓGUSKÉPZÉST SEGÍTŐ HÁLÓZATOK TOVÁBBFEJLESZTÉSE A DÉL-DUNÁNTÚL RÉGIÓBAN A KÉSZÍTŐK Sebestyén Ágnes

Részletesebben

BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓ

BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓ BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓ Kecskeméti Katona József Gimnázium Becsület és dicsőség az érdemesnek! 6000 Kecskemét, Dózsa György u. 3. Telefon: 76/481-583 www.kjg.hu OM azonosító: 027944 A 2016-2017. tanévben

Részletesebben

ÖKOISKOLAI MUNKATERV. 2015-2016. tanév

ÖKOISKOLAI MUNKATERV. 2015-2016. tanév ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2015-2016. tanév Időpont Program Résztvevők Felelős Megjegyzés 09. 03-09. 30. ökoszakkör szervezése alsó- és felső tagozatos tanulók alsó: Szántóné Seller Szilvia, felső: Bekő László,

Részletesebben

Az én helyem, az én kuckóm III.

Az én helyem, az én kuckóm III. SZKC 103_12 a z é n d i m e n z i ó i z én helyem, az én kuckóm III. modul szerzője: Dallos Tamásné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 3. ÉVFOLYM 128 z én helyem, az én kuckóm III. Tanári

Részletesebben

Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete. 12/2002. (IX.30.) számú. R e n d e l e t e. a helyi közművelődésről. Általános rendelkezések

Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete. 12/2002. (IX.30.) számú. R e n d e l e t e. a helyi közművelődésről. Általános rendelkezések Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 12/2002. (IX.30.) számú R e n d e l e t e a helyi közművelődésről Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Mit kínál a Szekszárdi I. Béla Gimnázium?

Mit kínál a Szekszárdi I. Béla Gimnázium? Mit kínál a Szekszárdi I. Béla Gimnázium? Helytálljunk, mégis szabadon szaladjunk (Illyés Gyula) Az I. Béla Gimnázium Tehetséggondozó Középiskola Tehetségpont Ökoiskola, Madárbarát Iskola, Pénziránytű

Részletesebben

SZKA_103_16. A modul szerzôje: Szebeni Lászlóné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 3. ÉVFOLYAM

SZKA_103_16. A modul szerzôje: Szebeni Lászlóné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 3. ÉVFOLYAM é n é s a v i l á g Lakóhelyünk felfedezése modul szerzôje: Szebeni Lászlóné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 3. ÉVFOLYM SZK_103_16 212 Szociális, életviteli és környezeti KOMPETENCIÁK

Részletesebben

KÖZÖS UTASÍTÁSA. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú. Budapest, 1965. évi március hó 1-én BELÜGYMINISZTÉRIUM

KÖZÖS UTASÍTÁSA. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú. Budapest, 1965. évi március hó 1-én BELÜGYMINISZTÉRIUM BELÜGYMINISZTÉRIUM SZOLGÁLATI HASZNÁLATRA! 10-26/4/1965. Hatályon kívül helyezve: 17/73. min. par. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú KÖZÖS UTASÍTÁSA Budapest, 1965. évi március

Részletesebben

ÖKOISKOLAI MUNKATERV. 2014-2015. tanév

ÖKOISKOLAI MUNKATERV. 2014-2015. tanév ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2014-2015. tanév Időpont Program Résztvevők Felelős Megjegyzés 09. 03-09. 15. ökoszakkör szervezése alsó- és felső tagozatos tanulók Szántóné Seller Szilvia, Frák Erika 09. hótól folyamatos

Részletesebben

Az iskola könyvtár gyűjtőköri leírása

Az iskola könyvtár gyűjtőköri leírása 1. sz. melléklet Melykóné Tőzsér Judit iskolai könyvtári szakértő véleménye alapján módosítva 2005. jan. 5-én. Az iskola könyvtár gyűjtőköri leírása Az iskolai könyvtár gyűjtőkörének alapelvei A Könyvtár

Részletesebben

Diákújságíró tehetségfejlesztő program megvalósítása a Katona József Szakközépiskolában

Diákújságíró tehetségfejlesztő program megvalósítása a Katona József Szakközépiskolában Diákíró tehetségfejlesztő program megvalósítása a Katona József Szakközépiskolában A szakközépiskolába járó tehetséges diákok többsége motivációs problémákkal küzd a korábbi iskolai kudarcok miatt, így

Részletesebben

Nyíri Arborétumért, Természetért, Kultúráért Egyesület

Nyíri Arborétumért, Természetért, Kultúráért Egyesület Nyíri Arborétumért, Természetért, Kultúráért Egyesület KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. TARTALOM 1. A szervezet alapadatai 2. Egyszerűsített könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolójának

Részletesebben

Tanmenetek. November 1. Õszinteség, titoktartás 2. Az egészséges étrend

Tanmenetek. November 1. Õszinteség, titoktartás 2. Az egészséges étrend Tanmenetek Minden évfolyamon heti egy órában (évi 36) terveztük meg a NAT és a kerettanterv tartalmainak megfeleltetett témákat. Mivel az egyes nevelési témák évfolyamonként visszatérnek, mindig az osztályhoz

Részletesebben

Készítette: Morovics Ibolya Felsőszeli Széchenyi István Alapiskola 2012

Készítette: Morovics Ibolya Felsőszeli Széchenyi István Alapiskola 2012 Tanulmányi kirándulás tervezete, szervezése, lebonyolítása Tartalom: Készítette: Morovics Ibolya Felsőszeli Széchenyi István Alapiskola 2012 1. A tanulmányi kirándulás útvonala 2. A tanulmányi kirándulás

Részletesebben

Mosolyt az arcokra! Tanoda

Mosolyt az arcokra! Tanoda Mosolyt az arcokra! Tanoda NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAM Készült: 2013. augusztus 08. Készítette: Nagy Anikó szakmai vezető I. Alapelvek 1 I.1. Tanodai célok megfogalmazása A Tanoda biztosítja minden gyermek

Részletesebben

Záródolgozat Projekt a gyakorlatban

Záródolgozat Projekt a gyakorlatban 1. Mini-projektterv Záródolgozat Projekt a gyakorlatban Osztály/csoport: 6.osztály Résztvevők száma: 23 Időpont:4 óra Osztály / csoport rövid bemutatása:matematikából nálunk csoport bontás van. A 6. évfolyamon

Részletesebben

SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL

SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL Az érettségi vizsga tartalmi részét az alább felsorolt témakörök képezik, azaz a feladatok minden vizsgarészben tematikusan ezekre épülnek. Ez a lista az érettségi

Részletesebben

Szabadidős tevékenységek fejlesztése Ózdon TÁMOP-3.2.11/10-1-2010-0188

Szabadidős tevékenységek fejlesztése Ózdon TÁMOP-3.2.11/10-1-2010-0188 Szabadidős tevékenységek fejlesztése Ózdon TÁMOP Társadalmi megújulás operatív program A Társadalmi Megújulás Operatív Program célja olyan beavatkozások sikeres végrehajtása a 2007-2013-as programozási

Részletesebben

1. A tanulók április 13-ig adhatják le a tantárgy és a felkészülési szint megválasztásával kapcsolatos döntésüket.

1. A tanulók április 13-ig adhatják le a tantárgy és a felkészülési szint megválasztásával kapcsolatos döntésüket. AZ EMELT ÉS KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGIRE FELKÉSZÍTŐ FAKULTÁCIÓKKAL KAPCSOLATOS FONTOSABB TUDNIVALÓK A 2015/2016. TANÉVBEN a 11. A, a 11.B, a 11.C és a 11.D OSZTÁLYBA LÉPŐKNEK 1. A tanulók április 13-ig adhatják

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4 TÉMAHÉT: RETRÓ ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258. A TÉMAHÉT

Részletesebben

Azonosító, cím Szakmai tartalom Keret, támogatott pályázatok száma, intenzitás Benyújtási határidő

Azonosító, cím Szakmai tartalom Keret, támogatott pályázatok száma, intenzitás Benyújtási határidő Azonosító, cím Szakmai tartalom Keret, támogatott pályázatok száma, intenzitás Benyújtási határidő A tehetségsegítő programokban korábban vagy jelenleg részt vevő tehetséges fiatalok kortárs tehetségsegítővé

Részletesebben

SZKA_101_29 Barátaink az állatok. A modul szerzõje: Kurucz Lászlóné. Én és a világ SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1.

SZKA_101_29 Barátaink az állatok. A modul szerzõje: Kurucz Lászlóné. Én és a világ SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. SZKA_101_29 Barátaink az állatok Én és a világ A modul szerzõje: Kurucz Lászlóné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. ÉVFOLYAM 298 Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák tanári

Részletesebben

A feladatlap valamennyi részének kitöltése után, küldje meg konzulensének!

A feladatlap valamennyi részének kitöltése után, küldje meg konzulensének! Beküldendő A feladatlap valamennyi részének kitöltése után, küldje meg konzulensének! 1. Mini-projektterv Záródolgozat Projekt a gyakorlatban Osztály/csoport: 5. osztály Résztvevők száma: 22 fő 9 lány

Részletesebben

A berendezkedés programja

A berendezkedés programja DÉLVIDÉK VISSZATÉRT A berendezkedés programja 1 9 4 1 k o r a t a v a s z á n H it le r t e r v e a S z o v j e t u n ió le r o h a - n á s á r a, a z is m e r t F a li B a r b a r o s s a e lő k é s z

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja:

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 12/1999.(VI.01.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: A helyi közművelődésről Módosított rendelet azonosítója: 25/2003.(XI.27.)

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. a Nemzeti Kulturális Alap terhére biztosított, vissza nem térítendő támogatás felhasználásáról

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. a Nemzeti Kulturális Alap terhére biztosított, vissza nem térítendő támogatás felhasználásáról SZAKMAI BESZÁMOLÓ a Nemzeti Kulturális Alap terhére biztosított, vissza nem térítendő támogatás felhasználásáról Támogatás témája: Múzeumi gyűjtemények tárgyi és szellemi kulturális örökségünk című magyar-román

Részletesebben

Pályázati azonosító: NTP-MTI-14-0180. Pályázó neve: Kőbányai Bem József Általános Iskola. Pályázó címe: 1101 Budapest, Hungária krt. 5-7.

Pályázati azonosító: NTP-MTI-14-0180. Pályázó neve: Kőbányai Bem József Általános Iskola. Pályázó címe: 1101 Budapest, Hungária krt. 5-7. A matematikai, a természettudományos és a műszaki, informatikai kompetenciák, valamint a szakmatanuláshoz szükséges kompetenciák erősítése a köznevelési intézményekben Pályázati azonosító: NTP-MTI-14-0180

Részletesebben

BETHLEN GÁBOR KOLLÉGIUM

BETHLEN GÁBOR KOLLÉGIUM BETHLEN GÁBOR KOLLÉGIUM NAGYENYED http://www.bethlengabor.ro SZILÁGYI RÓBERT tanár műhelyvezető A Bethlen Gábor Kollégium madártávlatból Mit kell tudni a Bethlen Gábor Kollégiumról? Óvodától posztliceális

Részletesebben

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek) Téli szünet: 2015. december 21 2015. december 31.

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek) Téli szünet: 2015. december 21 2015. december 31. A tanév rendje 1. Tanítási napok és szünetek A tanév első napja: 2015. szeptember 1. (kedd) A tanév első féléve: 2016. január 22. (péntek) A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek)

Részletesebben

23. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA 2015. Analitikus program

23. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA 2015. Analitikus program 23. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA 2015 "A nyelv írja a szöveget, a beszéd szövi a szellemet" Kántor Zoltán A kommunikációs kompetenciák fejlesztése tanórán A. Curriculáris szempontok Analitikus program 1. Tanfolyam

Részletesebben

Állati Móka Egyhetes projekt

Állati Móka Egyhetes projekt Állati Móka Egyhetes projekt Megvalósítás helye: Sugovica Általános Iskola Projekt felelős: Pásztor Judit Ideje: 2014. október 14 október 18. Bevont tanulók köre: 4. osztály, alkalomszerűen az alsós napközis

Részletesebben