'./Fax.: Beszámoló A Nemzeti Tehetségprogram keretében megvalósuló NTP-TM sz. A haza minden előtt

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "'./Fax.: Beszámoló A Nemzeti Tehetségprogram keretében megvalósuló NTP-TM-13-0069 sz. A haza minden előtt"

Átírás

1 Kon színim értőn i th t a 1ó n o s Iskola s Alapfokú Művészeti Iskola OM H 5440 Kunszgntrnórton, f>gák fergne ütés 4. './Fax.: 56/ KIK10I011 Beszámoló A Nemzeti Tehetségprogram keretében megvalósuló NTP-TM sz. A haza minden előtt Tehetséggondozó műhely a magyar történelem iránt érdeklődőknek című pályázat szakmai teljesítéséről 1

2 Tavasszal "A haza minden előtt" címmel rendeztek 60 órás tehetséggondozó projektet a történelem iránt érdeklődő tehetséges fiataloknak a Kunszentmártoni Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában. A programsorozat erősen kötődött az 1848/49-es forradalom és szabadságharc eseményeihez. Céljuk volt, hogy minél közelebbivé, gyermekek által könnyebben feldolgozzák a magyar történelem e kiemelkedő korszakát. Tették mindezt rendkívül változatos programokkal, tevékenységekkel, hol azok is megtalálták a közreműködés lehetőségét, akik eddig nem érdeklődtek e téma iránt. A legsikeresebb programok a közösségi alkotó foglalkozások, kiállítások, múzeumlátogatások, együttesen eltöltött foglalkozások voltak. Program/tevékenység Programelem 1. Programelem címe:"toborzó" Tevékenység: Ebben a szakaszban került sor a program meghirdetésére, mely követte az 1848-as felhívásokat (kidobolás, plakát, gyűlés) a modem informatikai eszközökkel (iskolai honlap, iskolarádió, facebook) kiegészülve. Megtörtént a célcsoport meghatározása (a magyar történelem iránt érdeklődő éves tanulók), majd beválogatása. Elkezdődött a program részét képező ünnepi megemlékezésre történő felkészülés, a műsorválasztás, a hanganyag, a dekoráció, a jelmezek válogatása, elkészítése. Program/tevékenységek típusa és jellege (szakmai fejlesztés/lazító/gazdagító/stb.) A tehetséggondozó program ebben a szakaszban gazdagító jellegű volt, hiszen tartalmában a hagyományos tantervben nem szereplő új és izgalmas témák is megjelentek. A kultúrális tevékenységet, valamint a kognitív és affektív folyamatok fejlesztését is a gazdagító gyakorlatok jellemezték. Alkalmazott módszerek A tehetséggondozó program megvalósulása során olyan módszert alkalmaztunk, melyek megfelelnek a beválogatott gyermekek életkori sajátosságainak: - magyarázat -bemutatás -kutatás -verbális tevékenység -manuális tevékenység -szituációs játék Időpont (év.hó.nap) és időtartam (óraszám) március időtartama: 30 óra

3 Helyszín - Kunszentmártoni Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Deák Ferenc utcai és Széchenyi épülete - Városi Könyvtár - Helytörténeti Múzeum Résztvevők (célcsoport) Kb. 200 fő tanuló, majd 40 fő, éves (4., 5. osztályos ) a programba beválogatott tanuló. Megvalósítók (szakemberek/ egyéb munkatársak/ kortárs segítők/önkéntesek) Sarudi Éva, László Erika, Romhányi Ágnes, Tankör Bt., TaylorCom Bt. programfelelős pedagógusok, Hudák Zsolt rendszergazda, 8 fő kortárs segítő. Igazoló dokumentumok Toborzó plakát Toborzó zene jelentkezési lapok a beválogatás dokumentációi Kapcsolódó költségvetési sor A3,A9, A14, A17, Bl, B2, Cl

4 Programelem 2. Program/tevékenység Programelem tartalma: 1. "Pilvax kávéház" - az eseményeket korabeli dokumentumok alapján jelenítettük meg prózával, verssel, zenével, dalokkal, szónoklatokkal, szituációs játékkal. 2. "Jók és a még jobbak történelmi versenye" - az öntevékenyen alakított csapatok versengtek egymással két kategóriában (2-3-as, illetve 4-5-ös tantárgyi jegyű tanulók) kreativitást és előzetes tudást igénylő feladatokban. 3. "Plakátkiállítás" - bemutatásra kerültek a "Toborzó" időszakában készült plakátok, melyek közül közönségszavazattal választották ki a leghatásosabbat. Program/tevékenységek típusa és jellege (szakmai fejlesztés/iazító/gazdagító/stb.) A tehetséggondozó program ebben a szakaszban is gazdagító volt, mely az általános műveltség mellett a szociális, a kommunikációs, a problémamegoldó képességet is fejlesztette, valamint erősítette a tanulási stratégiák kialakulását, megszilárdulását. Alkalmazott módszerek A módszerek között elsősorban a kognitív folyamatokat erősítők szerepeltek: -magyarázat -bemutatás -kutatás -beszámoló -felidézés -érvelés -értékelés -vetélkedő -csoportmunka Időpont (év.hó.nap) és időtartam (óraszám) 1. Pilvax kávéház március 13., 4 óra Tehetségnap 2. Vetélkedő: március 14., 4 óra 3. Kiállíás rendezése: március 8., 4 óra Helyszín - Kunszentmártoni Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Széchenyi épülete - Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ Művelődési Ház Résztv evők (célcsoport) -Pilvax kávéház 58 fő -Vetélkedő: 60 fő -Kiállítás: az iskola minden tanulója, 550 fő

5 Megvalósítók (szakemberek/ egyéb munkatársak/ kortárs segítők/önkéntesek) - Sarudi Éva, László Erika programfelelős pedagógusok -Romhányi Ágnes -Tóth Mária -Rozmisné Oláh Katalin -Tankör Bt -TaylorCom Bt -25 fő önkéntes tanuló /szervezés, teremberendezés/ -3 fő segítő munkatárs Igazoló dokumentumok A vetélkedő anyaga A Pilvax kávéházban bemutatott írásos anyag ill. PP. bemutató kiállítási tablók Kapcsolódó költségvetési sor A3,A9, A10, A14, A17, Bl, B2, Cl

6 Programelem 3. Program/tevékenvség 1. "Körutazás"- Jász-Nagykun-Szolnok megye déli részén lezajlott csaták emlékhelyeit (Szolnok, Cibakháza), valamint a történelmi események tárgyi emlékeit őrző múzeumokat (Damjanich Múzeum, Tiszaugi Földrajzi Múzeum, Kunszentmártoni Helytörténeti Múzeum) kerestük fel. 2. "1848 lépés" - felkerestük azokat a helyeket, melyek városunkban őrzik a forradalom és szabadságharc emlékét (régi Mátyás király utcai iskolaépület, Deák Ferenc utcai iskolaépület, Római Katolikus Nagytemplom, Helytörténeti Múzeum), melynek érdekessége, hogy az iskolánk és a múzeum közötti távolság 1848 lépés. Program/tevékeny ségek típusa és jellege (szakmai fejiesztés/lazító/gazdagító/stb.) A gazdagító program elemei közé lazító programot is szerveztünk, melynek célja a társas kapcsolatok erősítése volt. Illetve az es hadjáratokban a szolnoki ill. a cibakházi csata emlékhelyeinek megtekintése, a csata eseményeinek felidézése.a szolnoki Damjanich Múzeumban a korabeli harci tárgyak katonai ruházatok megtekintése, csatajeleneteket bemutató képek, korabeli dokumentumok megtekinté Alkalmazott módszerek - előadás - magyarázat - forráselemzés - múzeumlátogatás - tanulmányút - túra Időpont (év.hó.nap) és időtartam (óraszám) 1. Körutazás: (8 óra) 2. Túra: (4 óra) Résztvevők (célcsoport) 1. Körutazás: Kunszentmárton - Cibakháza - Szolnok 2. Túra: Kunszentmártoni Általnos Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Deák Ferenc utcai épület, régi Mátyás király utcai iskola épülete, Római Katolikus Nagytemolom, Régi Híd, Helytörténeti Múzeum 20 fő beválogatott tanuló Megvalósítók (szakemberek/ egyéb munkatársak/ kortárs segítők/önkéntesek) - Romhányi Ágnes, Sarudi Éva, László Erika, programfelelős pedagógusok - Múzeumpedagógus, plébános

7 Igazoló dokumentumok Belépőjegyek, autóbusz bérlés a "lelépett" távolság. Kapcsolódó költségvetési sor A7, A9,B1,B2

8 Programelem 4. Program/tevékenvség A "Gulyáságyú" program a tehetséggondozó műhely záró rendezvénye volt. A szabadtéren megrendezett főzést, daltanulást, múltidézést tábori körülmények között rendeztük meg a gyerekek aktív tevékenységére alapozva. Nagyon jó hangulatú lezárása az eseményeknek. Nem csak a tehetségfejlesztés, hanem a közösségkovácsolás, személyiségfejlesztés is elemeiben megvalósult. Program/tevékenységek típusa és jellege (szakmai fejlesztés/lazító/gazdagító/stb.) A gazdagító és lazító jellegű program a tudásalap szélesítésével a személyiség komplex fejlesztését szolgálta. A jó hangulatot közösen énekelt dalok biztosították, a gyerekek számára azért volt nagyon nagy jelentőségű, mert a felnőttekkel együtt könnyed, hangulatos formában ünnepeltek, zárták a projektet. Alkalmazott módszerek - bemutatás - kutatás - drámapedagógiai játékok - manuális tevékenység Időpont (év.hó.nap) és időtartam (óraszám) május 17. (6 óra) Helyszín Kunszentmárton, Körös - part Résztvevők (célcsoport) 20 fo beválogatott tanuló + segítő közreműködők, részben bekapcsolódók +20 fő Megvalósítók (szakemberek/ egyéb munkatársak/ kortárs segítők/önkéntesek) - Sarudi Éva, László Erika, Romhányi Ágnes programfelelős pedagógusok - Tankör Bt. -TaylorCom Bt -Tóth Mária -Rozmisné Oláh Katalin - kortárs segítők - 4 fő segítő szülő Igazoló dokumentumok Fotók Énekelt dalok jegyzéke

9 Kapcsolódó költségvetési sor A9, A10, A14, A17, Bl, B2, Cl A partner bevonásnak indoka: Helyet és támogató szakembereket biztosítottak. Együttműködés a feladat alkalmi jellegéből adódóan nem készült. A program végrehajtásban betöltendő szerepe: Szervező munkával, helyiség biztosításával segítette munkánkat. 10. Célok megvalósulása A megvalósított tehetséggondozó program tartalma biztosította a pályázatban megfogalmazott célokat. Erősítette tanulóink magyarságtudatát, megismerték történelmünk kiemelkedő eseményeit, dicső korszakait. A műhelymunkában részt vevő tanulók életkornak megfelelő kutatásokkal, gyűjtésekkel, tapasztalatszerzéssel gazdagították ismereteiket, mely által fejlődött az általános műveltségük. A korabeli események felidézése, dramatizálása, tárgyi eszközeinek megismerése a speciális képességek fejlesztését szolgálta. Az élménypedagógiát segítő módszerek megválasztásával fejlesztettük a tanulók technikai, szociális, problémamegoldó, kommunikációs képességeit, készségeit. A tudásalap szélesítését, a tanulási stratégiák kialakulását, erősítését eredményezték a kreativitást igénylő tevékenységek. 11. A program eredményessége A célcsoport nagyon pozitívan fogadta a 60 órás programot. Különösen tetszett, hogy nem tanórai jelleggel sajátíthatnak el ismereteket. A programnak voltak elemei, melyek már korábbi években is megvalósultak, így hagyományaik folytatódtak, de különösen tetszettek a7 új (gazdagító) valamint a lazító elemek. Nagy élményt jelentett a cibaki csata helyszínének összekapcsolása iskolánk korabeli honvédkórházi betöltött szerepével. Valódi élményként dolgozták fel a Damjanich Múzeumban látott fegyvereket, ruházatokat az elképzelt, ill. képeken látott csatjelenetekkel. Azt fogalmazták meg, hogy azért volt nagyszerű, mert mindent (szinte) önmaguk alkottak meg és maguktól szereztek ismereteket. 12. A résztvevő tehetséges fiatalok produktumainak önálló vagy csoportos bemutatása Megvalósultak, bár nagy bemutatókat nem terveztünk. Kiemelkedő volt a toborzó plakátok alkotása. A gulyáságyú mellett megvalósuló közös éneklés nem annyira produktum, mint inkább jó hangulatú produkció volt. Minikiállítás valósult meg a Pilvax zenés, verses, prózai összeállításaiból.

10 13, A beadott pályázat és a megvalósított program közti eltérés A program nem változott tartalmában, de időbeli csúszás bekövetkezett 8 részben a rossz időjárás miatt a szabadtéri programok később kerültek megrendezésre) Ez az időbeli csúszás nem okozott fennakadást, sem megszakadást. 14, Indikátor táblázatban a tervezett/vállalt és a megvalósult adatok között eltérés van A tervezettnél többen vettek részt, hiszen ezt a történelmi kört kicsik és nagyobbak egyaránt szívesen tanulják. Több érdeklődő volt, mint amennyit előre terveztünk. Nem zártunk ki olyan tanulókat, akiknek gyengébb a képességük, de a téma iránt élénken érdeklődtek. Az eltérés pozitív irányú volt. A gyerekek lelkesedését látva több felnőtt és kortárs segítő is bekapcsolódott. 15. A programhoz kapcsolódó média megjelenések (galéria) Kunszentmártoni Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola (galéria) Körös Tv Kunszentmártoni Hírlap Iskola újság március 15-re

11 Kedves Diákok! Iskolánk nagyszabású programsorozatot, tehetséggondozó műhelyt szervez azon tanulóknak, akik érdeklődnek a magyar történelem iránt. Várunk minden olyan kisdiákot (4-5. osztályból), akit érdekel az 1848/1849-es forradalom és szabadságharc, szívesen dolgozik együtt társaival, tanul többet, mint amennyit a tanórán elsajátítana. Ha érdekel a mellékelt program, akkor írd fel légy szíves a neved. 7T j "A 'T l f T T T z _ J a -o a ^ - ( a K A a / n X ^ ^ w h K U A v \ ~ j zc/ckju s t CK s U i r fi ^ J -tí< JK. ( / v o í/;*o C f^ K c y í & A'hc\ 1 Ö 5 T X 5 S {T c s t x k Q f J - U k o t i a J k * " ^ í t W c Q i O t o i i U M r c -x A -c k /-, 0 \ s v r ~ j 6 ' C M r d ^ ü i e z t Ia io fi C c L n. l g l á. f é l v é n 3 3 e n ^ _ V y X A j W t o f t f r t f r f w í C // f V -st\ ( i ) Z sk J L r tr ^ P ^ /^ K Á A y D - á / a u i j l h ' M f t k j C Á A ^ J Qu x 'g a. ^ o - d o V / W ( x > ^ á/> % i//d < ~ 'N e m zeti Tehetség Program

12 Jelentkezési lap Név:,K n "t-k, szül. hely -S x ^ -y A ^ szül.: idő: 2. QQ %. Jelentkezési lap Név: jh<zrz$/ril,/a)^ szül. heiy r 3 -^ O U rjjik szül.: idő/ o ^. O S - ^-3 jelentkezem a Kunszentrrlártoni Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola A haza minden előtt" Jelentkezési lap Név: y/ja. J'-cohci-ttfl., szül. hely szül.: idő: ZooS-ft" X l/íua^l ^-C^Aa.nA

13 Jelentkezési lap Név: A r x i ^ - A i ^, szül. hely / o -^ ^ rv ^ ^ szül.: idő: 0 -r. jelentkezem a Kuhszentmártoni Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola A haza minden előtt" 'I ^ X atoá (Cvi^ >/tfrvwfl. Jelentkezési lap Név:, szül. hely szül.: idő: 1 Q Q 3 j Q R - Q 7 Kunszentm árton, március 5. ÍXyrvtxíX' Jelentkezési lap Név: 'Ágyáig ÁÍW v^u-o- Lt >~, szül. hely szül.: idő: < C 0 S >i & A tu,. <a.wa^v-cx

14 Jelentkezési lap r Név: - v ^ / r r C v iv W - -1 szül. hely - -. szül.: idő: - G 2 C). Jelentkezési lap Név: f cu r, \J r, szül. hely! szül.: idő: c m *. Kunszentm árton, március 5. Jelentkezési lap Név: ^CuaJY~(X^, szül. hely szül.: idő: Í jc C G 22. jelentkezem á kunszentmártoni Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola A haza minden előtt" térítésmentes, több elemében kötött létszámú, s tudomásul \/ps7pm ha a >--> í'jq u ijro ^

15 Jelentkezési lap Név: \j-ac / s ^ ^úota1, szül. hely S-? m i szül.: idő: CL --G-, Jelentkezési lap Név: r,, szül. hely V c -E/v CL a szül.: idő: C ^ -^2?). Kunszentm árton, március 5. Jelentkezési lap Név: t»>,, szül. hely SixvvÍ jia szül.: idő: ílq é) M. U1_. 0 Q

16 Jelentkezési lap Név: yvvo^á- Siőyr^, szül. hely szül.: idő: d -ff jelentkezem a Kunszentmártoni Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola A haza minden előtt Jelentkezési lap Név: ih jl A ;. szül. hely QxjLKkJLb szül.: idő: C Q p ^ jca./lo' b \ u m n A _ y Jelentkezési lap Név:, j, szül. hely v3zf szül.: idő:, O i ' l aláír'íp

17 Jelentkezési lap Név: '.'- x v ^ jl, szül. hely ^ tv. v> f- szül.: idő: á QQÍ-I- Q^--/M Jelentkezési lap Név: -X P íjíll/ ^, szül. hely szül.: idő: 1-00 í r O s. 2 5 v ü L Jelentkezési lap Név: _, szül. hely S g szül.: idő: x O Q. G T -^> vd

18 Jelentkezési lap Név:, szül. hely Z Jn szül.: idő: - ~ ; - ' ^ _ jelentkezem a Kunszentmártoni Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola A haza minden előtt c. 60 órás tehetségprogram jára. A program elemeit megismertem, s elfogadom. A program ^ i f c m a f e 1k a Jelentkezési lap Név:., szül. hely szül.: idő:_ Jelentkezési lap Név:S ^ x w L b, szül. hely szül- \áö:^ Q O ^.Q f.

19 Jelentkezési lap Név: o(r*4q,, szül. hely ~x SCt.l-J' szül.: idő: ^i.ch Név: \ y ilc p, \J0Ya,, szül. hely szül.: idő: 2 ( y ( / 3 G Q.O Q Jelentkezési lap k W i i A b L, szül. hely. f T T ^ n á ^ szül.: idő: Z C o? 7. r ) a. c c. 60 órás tehetségprogramjára. A program elemeit megismertem, s elfogadom A program \r_ M/JL A- f k

20 l ó g a s s Tulajdonságlista Gyermek neve: Kitöltés ideje: Kitöltők neve: 1. Az ismeretszerzés jellemzői: nagyon sokat tud a legkülönbözőbb dolgokról szókincse gazdag, szokatlan kifejezéseket is megfelelően használ beszéde folyamatos, kifejező gyorsan megjegyzi a tényeket gyorsan felismeri az ok-okozati viszonyokat a jelenségekben fellelhető hasonlóságokat és különbségeket keresi gyorsan tud érvényes állításokat felállítani jó megfigyelő, és megfigyeléseit könnyen felidézi olyan helyzetekben, amikor jól tudja hasznosítani sokat olvas és szereti a felnőtteknek szóló könyveket, lexikonokat, atlaszokat, szótárakat, enciklopédiákat megpróbálj a a bonyolult dolgokat megérteni oly módon, hogy áttekinthető egységekre bontja szét, kritikusan, függetlenül gondolkodik, értékeli a helyzeteket 2. Motiváció őt érdeklő kérdésekkel nagyon elmélyülten foglalkozik igyekszik feladatait befejezni, zavarja, ha félbe kell szakítani elfoglaltságát a mechanikusan ismétlődő feladatok untatják ha a feladat érdekli, alig igényel külső biztatást, tökéletességre törekszik önkritikus, nem elégedik meg egykönnyen munkája gyorsaságával vagy eredményével, szívesen dolgozik önállóan, hogy elegendő ideje legyen egy probléma végiggondolására magas célokat tűz ki és a saját maga által vállalt feladatok megoldásánál a felnőttek segítségét csak addig veszi igénybe, míg feltétlenül szükséges, sok felnőtt probléma érdekli már kisiskolás korában, például Isten léte, politika,szexualitás,élet, halál, háború

21 3. Kreativitás: sokféle és sokszor szokatlan kérdést tesz fel, majd azokra kapott válaszok alapján újabb kérdéseket fogalmaz meg, egy kérdés vagy probléma felmerülésekor sok ötletet vagy megoldási lehetőséget sorol fel gyakran szokatlan, furcsa vagy meglepően frappáns, okos válaszokat ad, véleményét nem rejti véka alá nem értékeli a sablonos megoldásokat, inkább kockáztatja, hogy téved gondolatban gyakran végigjátszik szituációkat és megváltoztatja azokat kifejezett humorérzéke van, de a kisgyerekes gügyögés idegesíti kifejezetten érdeklődik a kreatív tevékenységek iránt, mint karikatúrarajzolás, tánc, ének, irodalom, zene szereti a szépet és könnyen észreveszi a művészi részleteket eredeti, színes fantáziavilága van 4. Szociális viselkedés : sokat foglalkozik olyan fogalmakkal, mint igazságos-igazságtalan, jó-rossz, és kész a tekintéllyel szembeszegülni nem tart mindenáron a többséggel, nem fél attól, hogy más legyen mint a többiek ha más véleménye van, akkor provokálja a többieket és vállalja a konfliktusokat egyéniség, individualista, megy a maga útján nem fogad el tekintélyalapon véleményt anélkül, hogy azt kritikusan át ne gondolná elemezné, - felelősséget tud vállalni, tervezésben és szervezésben megbízható általában kijön kortársaival, bár néha türelmetlen velük, barátait azonban hasonló képességűek közül választja jól tud beszélgetni idősebb gyerekekkel vagy felnőttekkel hajlamos arra, hogy ő határozza meg a helyzeteket és mások viselkedését könnyen beleéli magát mások helyzetébe, és ezért nyitott politikai és szociális problémákra

22 Történelmi vetélkedő a Kunszentmártoni Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában JÓK"-nak és MÉG JOBBAK"-nak Téma az 1848/1849-es forradalom és szabadságharc Em b eri Er ő f o r r á s o k M in isz t é r iu m a Htmztti Tehetség Program

23 1. feladat március 15. a forradalom napja volt Magyarországon. Kövessük nyomon az események menetét a korabeli Pest-Buda térképe alapján! Kövesd a térképen a számozott helyszínek alapján a forradalom menetét! írj egy-egy eseményt az alább felsorolt állomásokhoz! 1. Pilvax: 2. O rvosi egyetem : 3. Műszaki egyetem: 4. Bölcsész- és jogi kar: 5. Landerer és Heckenast-nyomda: 6. Pesti Városháza: ' 7. Nemzeti Múzeum: ' 8. Helytartótanács: 9. Budai várbörtön: 10. Nemzeti Színház:

24 2. feladat:; Fejtsétek meg a keresztrejtvényt! 1. /A társadalom felső 7. í 1 rétege, a nagybirtokosok alkotják J 2. A z 1848-as forrada- 4. l om előtti időszak, 5, amikor a polgári ~~ 6. átalakulást törvényes változtatásokkal 7 kívánták elérni. 3. Az adók mindenkire kiterjedő, arányos kivetése. Az újkorban elsősorban a nemesi adómentesség eltörlését jelentette. 4. Egy országon belül a kisebbségben élő, nem a többség nyelvét beszélő népcsoport. 5. Á magyar rendi országgyűlés egyik része. A főpapok és a főurak voltak a tagjai óta a magyar hadsereg elnevezése. 7. /közvélem ényt képviselő közösség, valaminek a közösség számára általános ismerete. Szerepét Kossuth ism erte fel először. A függőlegesen kiolvasható megfejtés: Mi afeladata?...

25 .3. feladat A következőkben az áprilisi törvényekből idézünk a kérdésekre!. A részletek elolvasása után válaszolj mindazok., kik a megyékben és szabad kenderekben az országgyűlési követek választásában eddig szavazattal bírtak, e jog gyakorlatában ezennel rneghagyatnak. Ezeken kívül: 2.. Az országnak s kapcsolt részeknek mindazon benszületett. vagy honosított, legalább 20 éves, és sem atyai, sem gyúrni, sem gazdai hatalom, sem pedig elkövetett hűségtelertség, csempészkedés, rablás, gyilkolás és gyújtogatás miatt fenyíték alatt nem levő lakosai, a nőket kivéve, törvényesen bevett valláskülönbség nélkül választók: a) Kik szabad királyi városokban, vagy rendezett tanáccsal ellátott községekben 300 ezüst ft. értékű házat vagy földet, egyéb községekben pedig eddigi úrbéri értelemben ven 1/4 telket.,, bírnak. b) Kik mint kézművesek, kereskedők, gyárosok telepedve vannak, ha tulajdon műhellyel, vagy kereskedési teleppel, vagy gyárral bírnak, s ha kézművesek, folytonosan legalább egy segéddel dolgoznak. c) Kik, habár a fentebbi osztályokba nem esnek is, saját földbirtokukból vagy tőkéjükből eredő 100 ezüst forint... jövedelmet kimutatni képesek. d) Jövedelmükre való tekintet nélkül a tudorok, sebészek, ügyvédek, mérnökök, akadémiai művészek, tanárok, a magyar tudós társaság tagjai, gyógyszerészek, lelkészek, segédlelkészek, községi jegyzők és iskolatanitók. azon választókerületben, melhben állandó lakásuk van. M egm aradt-e a nem esek választójoga? Volt-e választójoga annak a volt jobbágynak, aki 1/2 telekkel rendelkezett? K apott-e választójogot a 300 fönn, értékű házat birtokló ozvegyasszonv... Rendelkezett e választójoggal a vagyontalan tanító? Megadták-e a választójogot a két segéddel dolgozó kézművesnek? 4. feladat * írd a felsorolt helynevek elé a térképvázlat megfelelő betűjelét! Azt is írd oda, hogy ki győzött az adott ütközetben (M - magyar, O - osztrák győzelem)! Az egyik helynévhez politikai esemény kapcsolódik. Húzd alá, és nevezd meg az eseményt!... Pákozd;... Kápolna;...Debrecen; Isaszea:...Suda Mi volt ez a politikai esemény?

26 5. feladat Szóbeli feladat minden csoportnak. Képzeld el, hogy március 15-én te is egy vagy a márciusi ifjak közül, és mondj lelkesítő beszédet az összegyűlt tömegnek. (A csoport együtt készül fel, egy szónokot választ, aki előadja a beszédet) Használhatjátok a jegyzetet. 6. feladat Képzeljétek el, hogy vidéki fiatalok vagytok, akik március 15-én éppen Pesten tartózkodtok. Számoljatok be levélben a szüléiteknek a nap esem ényeiről. Lehetnek a leveletekben szubjektív érzések is, de törekedjetek a tények közlésére. Ügyeljetek a levélforma megtartására.

27 Kunszentmártoni általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola OM a 5440 Kunszentmárton, *E>ízák Ferenc utea 4. /Fax.: 56/ KIK Részvételi lista Az alábbi tanulók részt vettek az NTP-TM sz. A haza minden előtt Tehetséggondozó műhely a magyar történelem iránt érdeklődőknek című műhelymunkában a Jók és még jobbak történelmi versenyén iloktgjs ÁjZirUL)*. PoJCUS-, A ií-^c w ^c/^^x K jííl ^ f ó! i / í A & > a ' í u ^ t ű v ű i C/ # ^rrt^crmű yp w M A d, (. l\)ca.ubcx- A ^ TtK n fa x ig --// Iv/ynű /» J k -n J L h j. J - ' J / J * z u C x W w X * / K x j j - r f a M Ű í UoT í $-2^KŰí. S - a / F i d t r - y ' -Am)lA-MA, \2ekr*/ J ^ / t ó C T <&o-o^ű ( O-J-Ű :LrrrU\/C-/? T/jylvc-Jl J sí^ o k o - iá W A a C y c y r a J? I tl íji A/SV V^-t-víXo/ r4 4 * o / r \K^oLűtv Í Í O M ű a ^ Kunszentmárton, március 14. C u o l o /U au j L 1 Szabó Mihályné 1 intézményvezető

28 Pilvax V-asoí Nálhi Janka: Kedves Tsitürüinkj Disktsrssinki A Haza minden előtt című tehetséggondozó program résztvevőinek nevében szeretettel és tisztelettel köszöntőm minden kedves vendégünket iskolánk Pilvax kávéházában. Köszöntőm nevelőinket, a programban résztvevő diáktársamat és minden kedves érdeklődőt. Miért épp Pilvax kávéházat rendezünk be immár hagyományosan az év ezen időszakában? Mert ez a hely az 1848-as forradalom előkészítésének egyik legfontosabb helye, ahol a fiatalok, a márciusi ifjak, köztük Petőfi, Irinyi, Jókai, Vasvári haladó gondolataikat kicserélték, forradalmi követeléseiket megfogalmazták, és nem utolsó sorban irodalmi műveiket egymásnak bemutatták. Az 1848-as forradalmat megelőző reformkorban a fontos kérdéseket tehát nemcsak a reformországgyűléseken, hanem itt, a kávéházban, kötetlen formában is megvitatták. A mai ifjúság számára is követendő példát mutatva ezzel. A hazáért nemcsak politikusaink, de mi magunk is sokat tehetünk, ha nem vagyunk közömbösek, érdekelnek szűkebb hazánk és a világ dolgai. Jusztin Boglárka: 1848, te csillag c. vers Mucsi Richard: március 15-ével már szinte eggyé vált Petőfi Sándor: Nemzeti dal c. verse, amelyet sokan zenésítettek meg és időről időre újabb énekesek, együttesek adják elő. (meghallgatjuk) Janka: A forradalom követeléseit a Fiatal Magyarország képviselői 12 pontban foglalták össze: (mi, a progr amosok) Most pedig kérem az osztályok képviselőit, sorban mutassák be műsoraikat! Elsőként a 8 d (8. b) Köszönjük megemlékezéseteket. Következik a 8. c osztályból Monzinger Gabriella és Paulovits Péter, akik 2 különböző műfajban mutatnak be egy népdalt: Fölszállott a páva c. versét. A^t nyugodtan benevezhetnétek ezzel a produkcióval a icveocii niusi íuiu ruiszanuu a páva c. tehetségkutató vetélkedőbe is. Következnek a 7. b osztály, akik Petőfi: A szabadsághoz c. versét mondják el Utassy József: Március c. versét a 6. b-sek tolmácsolásában hallgatjuk.

29 Balogh Lili: Az ötödikesek a szabadságharcról mondanak el néhány verset. Elsőként az 5. a osztályosok aztán a b-sek, majd az 5. c-sek A 6. a-sok néhány lelkesítő dalt énekelnek, melyeket a szabadságharc idején a honvédek is daloltak. Bekapcsolódhattok az éneklésbe, az asztalotokon lévő papíron megtaláljátok ezek szövegét is. Molnár Viktor A bemutatkozások sorát a 7.c osztályosok zárják, miként a versük is a forradalom és szabadságharc időszakának végéről, Európa elcsendesüléséről, a levert forradalmakról szól. Balogh Lili: Köszönjük valamennyiőtöknek, hogy szépen felkészültetek! Mivel kávéházban vagyunk, illik valamit kínálni is. A mi rögtönzött kávéházunkban ma szendvicset és a teát szolgálunk fel. Közben majd kérünk benneteket, hogy énekeljünk el néhány 48-as dalt, melyeknek szövegét az asztalotokon találjátok. Mindenkinek jó étvágyat és további jó szórakozás kívánunk! íí-i Em b e r i e r ö f o r íia s o k MINISZTÉRIUMA Nemzeti Tehetség Program

30 Legyen béke, szabadság és egyetértés. Mit kíván a magyar nemzet? Felelős ministeriumot Buda-Pesten. Évenkénti országgyűlést Pesten. Törvény előtti egyenlőséget polgári és vallási tekintetben. Nemzeti őrsereg. Közös teherviselés. Úrbéri viszonyok megszüntetése. Esküdtszék, képviselet egyenlőség alapján. Nemzeti Bank. küls w me? a* alk *mányra, magyar katonáinkat na vigyék külföldre, a külföldieket vigyek el tőlünk. A politikai statusfoglyok szabadon bocsáttassanak. Unió. Egyenlőség, szabadság, testvériség! B U D A Länderer és Heckenast nyomdája 1

31 N em zeti dal Talpra magyar, hí a haza! Itt az idő, most vagy soha! Rabok legyünk vagy szabadok? Ez a kérdés, válasszatok! A magyarok istenére Esküszünk, Esküszünk, hogy rabok tovább Nem leszünk! Rabokvoltunk mostanáig. Kárhozottak ősapáink. Kik szabadon éltek-haltak, Szolgaföldben nem nyughatnak. A magyarok istenére Esküszünk, Esküszünk, hogy rabok tovább Nem leszünk! Sehonnai bitang ember. Ki most, ha kell, halni nem mer, Kinek drágább rongy élete. Minta haza becsülete. A magyarok istenére Esküszünk, Esküszünk, hogy rabok tovább Nem leszünk! Fényesebb a láncnál a kard. Jobban ékesíti a kart, És mi mégis láncot hordtunk! Ide veled, régi kardunk! A magyarok istenére Esküszünk, Esküszünk, hogy rabok tovább Nem leszünk! A magyar név megint szép lesz, Méltó régi nagy híréhez; Mit rákentek a századok. Lemossuk a gyalázatot! A magyarok istenére Esküszünk, Esküszünk, hogy rabok tovább Nem leszünk I Hol sírjaink domborulnak. Unokáink leborulnak. És áldó imádság mellett Mondják el szent neveinket. A magyarok istenére Esküszünk, Esküszünk, hogy rabok tovább Nem leszünkl ÁPRILISI TÖ R VÉN YEK in4h»évi : TÖltVT.N'Y<7.IKKELYVK, 2

32 Az első felelős magyar minisztérium A Haza minden e lő tt" tehetséggondozó csoport bem utatóját láttátok k..v. iífhmsís: Program i i$ lh I tmiuu IKOHWIUSUk * MlNI'iZURU MA j j l M U I I I ^ B 3

33 Kunszentmártoni Általános Iskola és Alapfokú Művészeti iskola Z / j OM V_ > A ^ g 5440 Kunszfzntmárton, f>p6k fergne utca 4. ^sí,«^ 9. /F a x.: 56/ KIK t, TM Részvételi lista Az alábbi tanulók részt vettek az NTP-TM sz. A haza minden előtt Tehetséggondozó műhely a magyar történelem iránt érdeklődőknek című műhelymunkában a Pilvax kávéházi rendezvényen l ilvu-a_^ kíurccto- (2 -a!é t. P ^ y -X ix Í/ j it. ^ /K z jv a y OpAk X \ jh & jc & oü./y<\s P) fjx r7iá C a -rea vi'ty 0 A * L c ^ M ( F, ü o ; O k ík W, F u n. k i j ^ P * ^ i/ s C s íc j. cáso ^ á u m m i W a ^^jlo-rr/p í.* J a - Jk/rvrvTK. 'b a lo n. K Á txi ^/xa a x L t t '5 & ^ c \ s rry - ^YVd ^ c t j J 's y í L 'X o e 5 o c ^ O ( S ^ / z V d l i A J /T-cU'V - í! y)~a^ kh ^ -ih X aa n J/í/ A fó jx TPavxAA, m i C í i v Űavotch) t-a, A A - A * H.. / A A s x. kjcv,aq/t i kj-aps X o L ^ A t t (kj (/fií//x, U l n >zf ^ y o o X ^ J Ó w y J x. ' 'ÍU> x r Q y )J ) X/^) Cj Osr^/c/ k A s h -lv Írni _ y X V 'x /M ria % Jex> K o S n a. J - v í t o k bcdíál ^ j U v - Í A A n J A X J X T 'A t m v H v u - W/ tm W SZ.tJ^-7.. -í-r>{ (A 'C K jf J i/ d. K 3 k -i /k ~r 5 \ ( / / ^ i / j V A 5 r r ^ jy Q / [ J ja j,v?yol í J t J / i i a L J Px2< ^ < r P 'ou. l x L J v o K / i a, ^ ja A ű 'O tk /W T '-' ^ rm ^ rv v v r^ K fxmfjl J h ia & s Á / O - x n x j ^ vtfxt7^ ( H J J o -

34 Kunszentmártoni Ált&lános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola OM './Fax. H 5440 Kunszentmárton, pák Ferenc atea 4. 56/ KIK Részvételi lista Az alábbi tanulók részt vettek az NTP-TM sz. A haza minden előtt Tehetséggondozó műhely a magyar történelem iránt érdeklődőknek című műhelymunkában a Körutazás Szolnok Damjanich múzeum, Cibakháza (cibaki csata színtere, Czibak Imre síremléke) kiránduláson. i j-cjlcma Cfo/r/AzÜtT toyutoka j Us OojiÍT i\ A.K^vtAiy kk^ko-ía tv)cx.c2~s o~- Űv'xxn, M ú/jkc A UvJk^ -^ajxrí. /Tox>lsCr-r- 'P)-e/VC - kkjkbia d fijla. TM/rml ^d^ojl'-o^oiob.swviíz,.w/a^ltr^y-' Moucöo-* 4-Ót6i?^Vc-íw.N. LaJL. _ hck Uc*Tn é>oao( /if~w'tz'í' O'C^- Tt k 'kjvívp. J. J -ktlfrw ja- Kf /4Ű / ö \ / A,..ikuAÍ 4---k M,---- VA-^Xy~7 <9 MA 7 Kunszentmárton, április

Tevékenység-központú pedagógiák 1. számú hallgatói melléklet: Képek

Tevékenység-központú pedagógiák 1. számú hallgatói melléklet: Képek 1. számú hallgatói melléklet: Képek 1 1. számú hallgatói melléklet: Képek 2 1. számú hallgatói melléklet: Képek 3 1. számú hallgatói melléklet: Képek 4 2. számú hallgatói melléklet: A tevékenységközpontú

Részletesebben

15 év a tehetségesekért: elmélet és gyakorlat

15 év a tehetségesekért: elmélet és gyakorlat A Magyar Tehetséggondozó Társaság Kelet-Magyarországi Tagozata, a Debreceni Egyetem Pedagógiai-Pszichológiai Tanszéke és a Koroknay Dániel Általános Iskola (Mád) által 15 év a tehetségesekért: elmélet

Részletesebben

A Szent István Általános Iskola Évkönyve

A Szent István Általános Iskola Évkönyve A Szent István Általános Iskola Évkönyve Készült az iskola 135. tanévében 2005 / 2006. A kiadásért felel: Molloné Balog Éva igazgató A szerkesztõ bizottság tagjai: Urbanics Sándorné igazgatóhelyettes Deák

Részletesebben

Kisteleki Általános Iskola

Kisteleki Általános Iskola Kisteleki Általános Iskola Intézményvezetői pályázat Vezetési program Pályázó: Csányi József Kistelek 2014. 1 Pályázat Kisteleki Általános Iskola Intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására Pályáztató:

Részletesebben

Kisújszállás: itt mindenkire szerep vár

Kisújszállás: itt mindenkire szerep vár Kisújszállás: itt mindenkire szerep vár 23 hónap története képekben és szavakban TÁMOP 3.2.3/08/2 2009-0034 Állj mögém, szurkolj nekem, és ha együtt nyerünk, hajolj meg velem. - Presser Gábor - Előszó

Részletesebben

Városháza. 2 Püspökladányi Hírek 2013. június 12. Csökkenőben a bűnelkövetések száma, nő a felderítettségi mutató, jól teljesít a rendőrség

Városháza. 2 Püspökladányi Hírek 2013. június 12. Csökkenőben a bűnelkövetések száma, nő a felderítettségi mutató, jól teljesít a rendőrség A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT lapja XXIV. évfolyam 10. szám 2013. június 12. Ingyenes A sírásból sok kijárt már népünknek, így nem kérhetek mást, mint hogy Isten áldja a magyart! Tisztelt Olvasóink! Előző számunkban

Részletesebben

Ökoiskolai jó gyakorlatok gyűjteménye

Ökoiskolai jó gyakorlatok gyűjteménye Ökoiskolai jó gyakorlatok gyűjteménye Ez a gyűjtemény iskolák, magánszemélyek által rendelkezésre bocsátott és az Internetről összegyűjtött, iskolai keretek között működőképes, az ökoiskola szellemiség

Részletesebben

Erõt adott és erõt ad nemzeti ünnepünk

Erõt adott és erõt ad nemzeti ünnepünk Több szempontból is rendhagyóra sikerült az ünnepség, amit Lenti Város Önkormányzata az 1848-49-es forradalom és szabadságharc tiszteletére rendezett. A zord idõjárásban a felkért szónok, Vigh László or-

Részletesebben

TAPOLCAI ÚJSÁG. Óriási siker volt

TAPOLCAI ÚJSÁG. Óriási siker volt Új TAPOLCAI ÚJSÁG XIII. (XIX.) évfolyam 1. szám TAPOLCA VÁROS LAPJA 2012. január Óriási siker volt Fegyelmezett gazdálkodás, kiegyensúlyozott működés Tapolca Város Önkormányzatának 2011. évi gazdálkodása

Részletesebben

A tartalomból: ÜLLÕ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2007. JANUÁR XVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM

A tartalomból: ÜLLÕ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2007. JANUÁR XVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM A tartalomból: ÜLLÕ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2007. JANUÁR XVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM Év eleji gondolatok 2 Újévi köszöntõk 3 Történelem, kultúra 4 Mindenki karácsonyfája 5 Képviselõ-testületi ülés 6 Hasznos

Részletesebben

Rákóczi Hírvivo 2015.

Rákóczi Hírvivo 2015. 25. évfolyam I. szám, 2015. március A Rákóczi Szövetség lapja Rákóczi Hírvivo Sikeres a Beiratkozási Program Több a gyerek a felvidéki iskolákban Gloria Victis Sikeresen zárult a vetélkedő Vezetőképző

Részletesebben

Ahogyan mi láttuk könyvtár szakos hallgatókkal a Vándorgyűléseken Tapasztalatok az egri Eszterházy Károly Főiskolán

Ahogyan mi láttuk könyvtár szakos hallgatókkal a Vándorgyűléseken Tapasztalatok az egri Eszterházy Károly Főiskolán Ahogyan mi láttuk könyvtár szakos hallgatókkal a Vándorgyűléseken Tapasztalatok az egri Eszterházy Károly Főiskolán Szakemberek sora értékelte az őszi hónapokban, szakfolyóiratainkban a Vándorgyűlés(eke)t,

Részletesebben

HÍRLEVÉL. Polgármesteri. Óvodai hírek 10. old. Kalendárium 12. old. Iskolai hírek 14. old. HÚSVÉTI KÖSZÖNTŐ. Bíró András Ez a húsvét

HÍRLEVÉL. Polgármesteri. Óvodai hírek 10. old. Kalendárium 12. old. Iskolai hírek 14. old. HÚSVÉTI KÖSZÖNTŐ. Bíró András Ez a húsvét Polgármesteri KEREK EGYHÁZA HÍRLEVÉL HÚSVÉTI KÖSZÖNTŐ Óvodai hírek 10. old. Bíró András Ez a húsvét fák, virágok megzsendülnek, mintha húznák-vonnák őket, oly sebesen, gyorsan nőnek. fiatalok megszédülnek,

Részletesebben

I. Személyes bevezető. Igazgatói pályázatomat az intézmény dolgozójaként, jelenlegi megbízott vezetőjeként adom be.

I. Személyes bevezető. Igazgatói pályázatomat az intézmény dolgozójaként, jelenlegi megbízott vezetőjeként adom be. Tisztelt Pályázatértékelő Bizottság! Tisztelt Döntéshozók! I. Személyes bevezető Igazgatói pályázatomat az intézmény dolgozójaként, jelenlegi megbízott vezetőjeként adom be. 1983 óta dolgozom az intézményben

Részletesebben

A Cigányzenész emlékmű avatásán

A Cigányzenész emlékmű avatásán JÁSZFÉNYSZARU VÁROS LAPJA 2013. május Ára: 200 Ft 24. évfolyam 5. szám Az esős időjárás ellenére nagyszerű élményben részesülhettek azok, akik 2013. május 17-én, pénteken a Szent József téri Szabadidőpark

Részletesebben

Szentgrót és Vidéke. Öt falu közös búcsúja tuk, hogy a búcsút fõzõversennyel. Zalavölgyi Kultúrtivornya

Szentgrót és Vidéke. Öt falu közös búcsúja tuk, hogy a búcsút fõzõversennyel. Zalavölgyi Kultúrtivornya Szentgrót és Vidéke A Pakod és Zalabér között húzódó hegygerincen található a Szent Antal Kápolna, ahol a védõszent névnapjához kötõdõen tartják meg a környék öt településének hagyományos hegyi búcsúját.

Részletesebben

Návay Lajos Általános Iskola

Návay Lajos Általános Iskola 2011/2012-es tanév 1. félévi pedagógiai munka elemzése, értékelése, hatékonyságának vizsgálata I. Általános adatok 1. Belső felújítások, állagmegóvás Épületeinkben a nyár folyamán jelentős felújítás nem

Részletesebben

Móra Ferenc Általános Iskola Sülysáp. Pedagógiai Program

Móra Ferenc Általános Iskola Sülysáp. Pedagógiai Program Móra Ferenc Általános Iskola Sülysáp Pedagógiai Program 2013 2 "A siker azokhoz pártol, akik energikusak, hogy dolgozzanak érte, elég bizakodóak hogy higgyenek benne, elég türelmesek, hogy várjanak rá,

Részletesebben

Az iskolák belső világa

Az iskolák belső világa A gyakorlati pedagógia néhány alapkérdése Az iskolák belső világa Bábosik István Golnhofer Erzsébet Hegedűs Judit Hunyady Györgyné M. Nádasi Mária Ollé János Szivák Judit Bölcsész Konzorcium 2006 Kiadta

Részletesebben

Iskolánkról. Az iskola rövid története

Iskolánkról. Az iskola rövid története 1 Csak boldog gyermekből lehet boldog felnőtt, s csak ezekből lehet boldog ország, boldog nemzet /Kodály Zoltán/ Iskolánkról Az iskola rövid története A Pedagógiai Program megalkotásával iskolánk - a többi

Részletesebben

Nagymaros Város Önkormányzatának havonta megjelenõ lapja

Nagymaros Város Önkormányzatának havonta megjelenõ lapja Nagymaros 2005. június 5. - a lap ingyenes! Nagymaros Város Önkormányzatának havonta megjelenõ lapja Jubileumi ünnepség - sok jókívánsággal Az iskolaépület felavatásának 90 éves évfordulóját ünnepelte

Részletesebben

SÜMEG ÉS VIDÉKÉNEK KÖZÉLETI HAVI LAPJA

SÜMEG ÉS VIDÉKÉNEK KÖZÉLETI HAVI LAPJA SÜMEG ÉS VIDÉKÉNEK KÖZÉLETI HAVI LAPJA XI. ÉVFOLYAM 3. SZÁM Sümeg versenyelőnye Történt pedig, hogy hősünk a maga és felesége személyi jövedelemadó bevallását és néhány más fontos hivatalos iratot volt

Részletesebben

A PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI TERVE. Szentes, 2004.

A PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI TERVE. Szentes, 2004. A PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI TERVE Szentes, 2004. 1 TARTALOM A PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI TERVE... 1 I. Helyzetelemzés...6 II. Az iskola nevelési - oktatási céljai, alapelvei,

Részletesebben

Szentgrót és Vidéke. Minden közösségnek van feltáratlan értéke B&B DIVAT VILÁG. Járási Értékpontot alakítanak ki Türjén

Szentgrót és Vidéke. Minden közösségnek van feltáratlan értéke B&B DIVAT VILÁG. Járási Értékpontot alakítanak ki Türjén Szentgrót és Vidéke k ö z é l e t i h a v i l a p V. évfolyam 2015. március Minden közösségnek van feltáratlan értéke Járási Értékpontot alakítanak ki Türjén A helyi kulturális értékek között adott elõ

Részletesebben

Emeljük fel politikánkat a körülmények színvonalára!

Emeljük fel politikánkat a körülmények színvonalára! 2010. ÁPRILIS 5. ÉVFOLYAM, 4. SZÁM Emeljük fel politikánkat a körülmények színvonalára! NOVÁK LAJOS POLGÁRMESTER MÁRCIUS 15-I ÜNNEPI BESZÉDE Marseillaise hangjai árasztották el Párizs utcáit is korhadó

Részletesebben

Babérliget Általános Iskola. Pedagógiai Programja

Babérliget Általános Iskola. Pedagógiai Programja Babérliget Általános Iskola Pedagógiai Programja Készült: Budapest, 2014. április 30. 1 Tartalomjegyzék: 1. Az intézményről 1.1 Az intézmény adatai 1.2 Az intézmény fenntartója 1.3 Az intézmény 1.4 Az

Részletesebben

KÖNYV AZ INTEGRÁCIÓRÓL

KÖNYV AZ INTEGRÁCIÓRÓL Kókayné Lányi Marietta KÖNYV AZ INTEGRÁCIÓRÓL Sajátos nevelési igényű gyerekek együttnevelése a Gyermekek Házában Kókayné Lányi Marietta KÖNYV AZ INTEGRÁCIÓRÓL Sajátos nevelési igényű gyerekek együttnevelése

Részletesebben

Jó gyakorlatok a Tett-Hely Ifjúsági Szolgáltató Hálózatban. Módszertani kiadvány

Jó gyakorlatok a Tett-Hely Ifjúsági Szolgáltató Hálózatban. Módszertani kiadvány Jó gyakorlatok a Tett-Hely Ifjúsági Szolgáltató Hálózatban Módszertani kiadvány Kiadja a Baranya Ifjúságáért Nonprofit Kft. Felelős kiadó: Kárpáti Árpád Pécs, 2014. A kiadvány A jövőre nyitott megye komplex

Részletesebben

Üllői. Egész napos rendőri jelenlét. Jobb lesz-e a közbiztonság. Olvasni jó! a könyvtár hírei. Fehér László: Üllő története. XIII. Amatőr Sakk Kupa Ù

Üllői. Egész napos rendőri jelenlét. Jobb lesz-e a közbiztonság. Olvasni jó! a könyvtár hírei. Fehér László: Üllő története. XIII. Amatőr Sakk Kupa Ù Új évi fejlesztések Boldog új évet kíván Üllő város vezetése! Az új esztendő beköszöntével számos, a lakóközösség életét jobbító változást üdvözölhetünk. Megújul a bölcsőde, lesz ivóvízminőségjavítóprogram,

Részletesebben