A magyarországi televíziós hírműsorok romaképe a konfliktusok tükrében

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A magyarországi televíziós hírműsorok romaképe a konfliktusok tükrében"

Átírás

1 A magyarországi televíziós hírműsorok romaképe a konfliktusok tükrében 2009 első negyedéve újabb fordulatot hozott a cigányellenes közbeszédben. A miskolci rendőrkapitány cigány bűnözőkre vonatkozó kijelentései, Marian Cozma meggyilkolása és az azt követő romaellenes megnyilvánulások, valamint a tatárszentgyörgyi gyilkosság és az arra adott reakciók új minőséget hoztak a többségkisebbség konfliktusát érintő nyilvános közlésekben. Az ORTT Műsorelemző osztálya megvizsgálta a fenti emblematikus ügyek hírműsorokban való megjelenését. 1. A társadalmi kontextus és az előzmények A magyar társadalomban a romákkal szembeni előítéletesség hosszú évtizedek óta jelen van, és Magyarországon a többségi társadalomban messze a legelutasítottabb kisebbségi csoport a cigányság. Az utóbbi két évtized empirikus előítéletesség-kutatásai alapján erőteljes konszenzus mutatkozik abban, hogy a többségi társadalom egyfajta abszolút külcsoportként és negatív referenciacsoportként tekint a hazai cigány kisebbségre, illetve dominál az egyfelől túltámogatott, segélyekre berendezkedett, másfelől a társadalmi normákat, jogszabályokat nem tisztelő cigányság képe. A témában lefolytatott vizsgálatok válaszadóinak nagy többsége egyetért az olyan megállapításokkal, miszerint: a cigányok sohasem fognak beilleszkedni a magyar társadalomba ; a romák nem szeretnek dolgozni ; az etnikai hovatartozás befolyásolja a bűnözési hajlandóságot. 1 A Tárki 2005 decemberében végzett közvéleménykutatása szerint a megkérdezettek 62 százaléka teljesen vagy inkább egyetértett azzal a kifejezetten rasszista állítással, hogy a bűnözési hajlam a cigányok vérében van. 2 A Nézőpont Intézet augusztusi reprezentatív felmérése szerint a magyarok 91 százaléka szerint létezik cigánybűnözés, 77 százalékuk pedig úgy gondolja, hogy a romák hajlamosabbak a bűnelkövetésre a nem romáknál. 3 A Progresszív Intézet által készített legutóbbi (2009. február 15-i) kutatás szerint a magyar lakosság 81 százalékának vannak cigányellenes attitűdjei. 4 A magyarországi romák által elkövetett bűncselekmények politikai kontextusba helyezése, illetve a cigánybűnözés kifejezés politikai használata és beemelése a szélesebb közbeszédbe a 2006-ban országos felháborodást kiváltó olaszliszkai bűncselekmény nyomán indult el. A Jobbik Magyarországért Mozgalom kampányt indított a cigánybűnözés ellen. Ennek leglátványosabb megnyilvánulásai a párthoz kötődő Magyar Gárda egyenruhás, a 1 Lásd például: Lázár Guy: A felnőtt lakosság nemzeti identitása a kisebbségekhez való viszony tükrében In: Többség Kisebbség. Tanulmányok a nemzeti tudat témaköréből. Osiris Kiadó MTA ELTE Kommunikációelméleti Kutatócsoport, Budapest, 1996; A Kód Piac-, Vélemény- és Médiakutató Intézet elemzése, Magyar Hírlap, január 13.; Erőss Ferenc: Előítélet és etnicitás. In: Magyar Tudomány, 1997/6. 2 Lásd: 3 A kulcsszó: közbiztonság? Nézőpont Intézet, augusztus 27. (www.nezopontintezet.hu) 4 Progresszív Intézet: Cigányellenesség a magyar társadalomban február 15. (http://portal.cpress.hu/ /belfold/progressziv-intezet-ciganyellenesseg-a-magyar-tarsadalomban.html

2 cigánybűnözés által sújtott, jelentős roma lakossággal rendelkező településeken rendezett felvonulásai voltak, amelyek a cigány kisebbségben félelmet keltettek, ugyanakkor támogatásra találtak a krónikus rendőrhiánnyal küszködő kistelepülések fenyegetettségérzésben élő többségi lakosságának egy részénél. 2. A vizsgálat aktualitása 2009 első negyedéve a cigányellenes közbeszéd eszkalációját hozta Magyarországon. Jól példázta ezt három emblematikus, a hazai sajtóban és médiában kiemelt nyilvánosságot kapó ügy január 30-án dr. Pásztor Albert miskolci rendőrkapitány a következő nyilatkozatot tette: a közterületi rablások - amik ilyen erőszakos jellegű rablások - elkövetői cigány emberek. Igazából Miskolcon azt kell, hogy mondjam, hogy legfeljebb pénzintézetet vagy benzinkutat rabol ki magyar, minden más rablás viszont az ő részük. A kijelentés miatt Draskovics Tibor igazságügyi és rendészeti miniszter a rendőrkapitány lemondatását kezdeményezte, azonban a közvélemény és a pártok helyi szervezeteinek nyomására visszahelyezték tisztségébe a kapitányt február 7-én éjjel egy szórakozóhely előtt megkéselték Marian Cozmát, az MKB Veszprém kézilabdázóját. A gyanúsítottak cigány elkövetőkként jelentek meg a nyilvánosságban, és a gyilkosság által kiváltott felháborodás a sajtóban-médiában cigányellenes kirohanásokhoz, az internetes fórumokon rasszista gyűlöletkampányhoz vezetett. A magyar nyilvánosságban tényként jelent meg az információ, hogy a veszprémi gyilkosok és egy tavaly nyáron Siófok belvárosában erődemonstrációt tartó szervezett bűnözői csoport tagjai között jelentős az átfedés. Mindez további munícióval szolgált a cigánybűnözés létezését és a romák által elkövetett bűncselekmények elviselhetetlen növekedését vizionáló politikusi és értelmiségi körnek február 23-án hajnalban Tatárszentgyörgyön vadászpuskával agyonlőttek egy 27 éves roma férfit és ötéves kisfiát, miután Molotov-koktélt dobtak a házukba. Két másik gyermek súlyos sérüléseket szenvedett. A rendőrség a támadás okaként rasszista indítékot feltételez. Vizsgálatunk a Cozma-gyilkosság és a tatárszentgyörgyi támadás médiareprezentációját célozza. Konkrétan azt, hogy ezek a nagy társadalmi visszhangot kiváltó események miként jelentek meg a legfontosabb magyarországi televíziók hírműsoraiban, az események bemutatása mennyiben felelt meg a korrekt szerkesztői gyakorlatnak, a hazai és nemzetközi sajtóetikai kódexek ajánlásainak, illetve az információk 2

3 feldolgozása és közvetítése, valamint a műsorkészítői interpretációk milyen cigányképet közvetítettek a médiafogyasztóknak. A vizsgálat mintájába a Duna TV, az Echo TV, a Hír TV, a Magyar ATV, az MTV, az RTL Klub és a TV2 feltárandó eseményeket követő egy-egy hetének (2009. február 8-14., valamint február 23 - március 1.) hírműsorai kerültek be (Duna TV 18:00-kor, Echo TV 19:30, Hír TV 19:00, Magyar ATV 18:55, MTV 19:30, RTL Klub 18:30, TV2 18:30). 3. A kisebbségek, illetve a konfliktushelyzetek bemutatására vonatkozó alapelvek Általánosan elfogadott alapelv, hogy a kisebbségek médiabeli ábrázolása kifejezetten szenzitív terület. Ennek ellenére a magyar újságíró szervezetek etikai kódexei nem foglalkoznak külön a témával. Egy korábbi felmérés szerint a hazai szerkesztők nem is tartják szükségesnek a kifejezetten a kisebbségek ábrázolását szabályozó irányelvek kidolgozását, kielégítőnek tartják az általános szakmai és etikai követelmények alkalmazását a kisebbségekről szóló tudósításaiknál. 5 A négy hazai újságíró-szervezet 6 által kidolgozott közös etikai alapelvek megfogalmaznak a különböző kisebbségek bemutatására, illetve a társadalmi feszültségek kezelésére vonatkozó (témánk szempontjából szintén releváns) előírásokat: Az újságíró nem maradhat semleges, ha a demokratikus értékek védelméről van szó! Kötelessége fellépni a terrorizmus, a bármilyen szempontú - faj, vallás, kultúra, nemzetiség, nem, életkor stb. miatti - gyűlöletkeltés ellen. A tömegtájékoztatási eszközöknek, és személy szerint az újságíróknak is, etikai kötelességük szerepet vállalni társadalmi összeütközések esetén a feszültségek feloldásában, a bizalomra, a türelemre való ösztönzéssel. 7 A BBC szerkesztőségi irányelvei nem foglalkoznak önállóan az etnikai kisebbségek ábrázolásával, ugyanakkor általánosságban kimondják, hogy a másságuk alapján csoportot alkotó emberek csak abban az esetben jellemezhetők kor, szexuális orientáció, fogyatékosság stb. alapján, ha ez a témából kifolyólag elkerülhetetlen. 8 A nemzetközi gyakorlatban ugyanakkor megtalálhatók a különböző kisebbségek reprezentációját szabályozó irányelvek is. Ezek kidolgozásának fontosságára az Európai Tanács Közösségi és etnikai viszonyok 5 Bernáth Gábor - Messing Vera: Vágóképként, csak némában - Romák a magyarországi médiában. Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Hivatal, Ezek a Magyar Újságírók Országos Szövetsége, a Magyar Újságírók Közössége, a Magyar Katolikus Újságírók Szövetsége, valamint a Sajtószakszervezet. 7 Lásd Közös etikai alapelvek, 8.. a; d. (http://www.makusz.hu/index_new.php?mode=static&id=makusz_etikai_kodex) 8 BBC Editorial Guidelines, Harm and Offence, Portrayal. (http://www.bbc.co.uk/guidelines/editorialguidelines/edguide/harm/portrayal.shtml) 3

4 Európában című dokumentumában is felhívta a figyelmet. 9 A brit és magyar újságírók által kidolgozott Visegrádi irányelvek 10 kisebbségekre vonatkozó része kimondja: Az etnikai kisebbségekről szóló műsorok nem zárhatják médiagettóba a csoport tagjait. Kerüljük az előítéletes vagy pejoratív utalást egy személy származására, bőrszínére, vallására vagy szexuális beállítottságára vagy bármilyen fizikailag megnyilvánuló betegségére, illetve fogyatékosságára. Ne részletezzük semmilyen műsorban vagy más nyilvános módon egy személy származását, bőrszínét, vallását, szexuális beállítottságát, fizikai, szellemi betegségét vagy fogyatékosságát, hacsak nem bizonyul fontosnak a történet szempontjából. 11 A brit National Union of Journalists 12 etikai kódexe részletes útmutatót tartalmaz a kisebbségek, köztük az etnikai kisebbségek médiabeli bemutatására vonatkozóan. 13 Ebből az esetünkben az alábbiak lehetnek fontosak: A szereplő faji (etnikai) hovatartozása csak abban az esetben említendő, ha az valóban fontos. Kerülni kell a szenzációhajhász bemutatást a faji (etnikai) kisebbségekkel foglalkozó ügyeknél; ez árt a kisebbségnek. Körültekintőnek kell lenni a szóhasználatnál. A korábban általánosan használt szavak egy része mára sértővé, bántóvá vált. Célszerű a kisebbségek megnevezésénél azokat a kifejezéseket használni, ahogyan ők nevezik magukat. Ne éljünk előfeltevésekkel, feltételezésekkel a szereplők kulturális hátteréről. Az etnikai hovatartozás megjelölése különösen aggályos a bűnelkövetők, illetve a bűncselekménnyel gyanúsított személyekkel kapcsolatban, mivel így egyrészt alkalmas lehet a meglévő előítéletek megerősítésére, másrészt azt sugallhatja, hogy közvetlen összefüggés van az etnikai csoporttagság és a bűnözési hajlam között. Holott tudományos közhelynek számít, hogy az etnikai hovatartozás nem befolyásolja a bűnözési hajlamot, ezzel szemben a társadalmi státusz igen Bernáth Gábor - Messing Vera: Vágóképként, csak némában - Romák a magyarországi médiában. Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Hivatal, A Visegrádi irányelvek című, a hírműsorok szerkesztésére vonatkozó újságíró-szakmai és etikai ajánlás a BBC és a Baltic Media Centre Oktatási Részlegének együttműködésével készült. 11 Charles Fletcher: Visegrádi irányelvek. British Embassy, Budapest, A világ egyik legnagyobb és legbefolyásosabb újságíró szervezete, mintegy taggal. 13 NUJ guidelines on race reporting. 14 Lásd pl. az Országos Kriminológiai Intézet állásfoglalását: Állásfoglalás a magyarországi bűnözési helyzetről, az elkövetők etnikai hovatartozásának nyilvántartásáról és a cigánybűnözésről. 4

5 Alapesetben semmilyen relevanciával nem bír a bűncselekményeknél az elkövetők és a sértettek nemzetiségi-etnikai hovatartozása, kivéve, ha az indíték valamilyen nemzetiségietnikai ellentétre vezethető vissza. Kizárólag az utóbbi esetben indokolt az etnikai identifikáció. A fentiek alapján vezette be a németországi sajtó önszabályozó nonprofit szervezete, a Német Sajtótanács (Deutscher Presserat) azt a gyakorlatot, hogy a bűnügyi tudósításoknál nem jelölik az etnikai hovatartozást. 15 A magyar kisebbségi törvény vonatkozó része kimondja, hogy valamely nemzeti, etnikai csoporthoz, kisebbséghez való tartozás vállalása és kinyilvánítása az egyén kizárólagos és elidegeníthetetlen joga. 16 Az adatvédelmi törvény pedig különleges adatként határozza meg a faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra vonatkozó adatokat, amelyek akkor kezelhetők, ha adatkezeléshez az érintett írásban hozzájárul, vagy nemzetközi egyezmény elrendeli, illetve vagy Alkotmányban biztosított alapvető jog érvényesítése, továbbá a nemzetbiztonság, a bűnmegelőzés vagy a bűnüldözés érdekében törvény elrendeli. 17 A kisebbségi valamint az adatvédelmi törvénnyel összhangban született 1997-ben a kisebbségi és adatvédelmi ombudsman közös állásfoglalása, amely a nemzeti és etnikai kisebbségekről szóló, valamint az adatvédelmi törvénnyel ellentétesnek ítélte a bűnügyi tudósításoknál az etnikai hovatartozás nyilvánosságra hozatalát. 18 A magyar médiatörvény 19 általánosságban szabályozza a kisebbségek megjelenítését: Rttv. 3. (2) A műsorszolgáltató köteles tiszteletben tartani a Magyar Köztársaság alkotmányos rendjét, tevékenysége nem sértheti az emberi jogokat, és nem lehet alkalmas a személyek, nemek, népek, nemzetek, a nemzeti, etnikai, nyelvi és más kisebbségek, továbbá valamely egyház vagy vallási csoport elleni gyűlölet keltésére. 3. (3) A műsorszolgáltatás nem irányulhat semmilyen kisebbség, sem bármely többség nyílt vagy burkolt megsértésére, kirekesztésére, annak faji szempontokon alapuló bemutatására, elítélésére. Egy tömegkommunikációs üzenet, amennyiben legalább részben igazodik a néző elvárásaihoz és számol a befogadói recepció különböző (társas, pszichológiai, diszkurzív) kontextusaival, képes meggyőzni, motiválni, manipulálni és elsősorban megerősíteni a befogadói előítéleteket. 20 A bevezetőben vázlatosan bemutatott magyarországi konszenzuális cigányellenes hangulatban a fenti előítéleteket a média csupán azzal is erősítheti, hogy anélkül 15 Bernáth Gábor - Messing Vera: Vágóképként, csak némában - Romák a magyarországi médiában. Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Hivatal, évi LXXVII. törvény a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól. (http://www.mtaki.hu/docs/cd2/magyarorszag/6-1-2.htm) évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról. (http://www.fvm.hu/doc/upload/200601/1992_63_torveny_avtv.pdf) 18 Lásd: Bernáth Gábor: Hozott anyagból. A magyar média romaképe. Beszélő, 2003/ évi I. törvény a rádiózásról és a televíziózásról. 20 László Miklós. Hírműsorok generációs szemmel. Médiakutató, tél. 5

6 számol be a romákkal kapcsolatos konfliktusokról, hogy azok mélyebb társadalmi okait (integráció nehézségei, mélyszegénység, iskolázatlanság, iskolai és lakóhelyi szegregáció, munkaerőpiaci diszkrimináció stb.) felfedné. 21 Még inkább visszaigazolja a rasszista sztereotípiákat az a fajta szerkesztői gyakorlat, amikor romák által elkövetett egyedi agresszív cselekedeteket, bűncselekményeket narratívába fűzve, mintegy egymásra halmozva mutatnak be, az etnikai hovatartozás és a bűnelkövetés összefüggéseit sugallva. 22 További problémát jelent, amikor a kisebbségi szereplők névtelenek maradnak, elsősorban nem az egyéniségük, hanem a csoporttagságuk ( cigányok ) alapján definiálódnak, így a személyükhöz kötődő, adott esetben negatív megítélés a teljes kisebbségi csoportra rávetül. 23 Az etnikai hovatartozás hangsúlyozása a bűnelkövetés áttételesen a bűnözés - etnicizálásához vezethet, így a történések egy tágabb kontextusba helyeződnek, a nézőkben a romákról általában alkotott képet negatív irányba befolyásolhatják. Az ilyen típusú ábrázolásban megjelenhet a homogén csoport képzésére irányuló szándék, amely kategorizációhoz vezet. A csoportközi kategorizáció a kisebbségekkel szembeni előítéletesség egyik feltétele. 24 Amennyiben ez a többségi és kisebbségi szereplők közötti kapcsolatok konfliktusorientált bemutatásával párosul, illetve a kisebbség negatív sztereotip szerepekben való bemutatásával jár együtt, a nézői recepció szempontjából egyértelműen az előítéletes gondolkodást erősíti. Mindezt súlyosbíthatja a konfliktusban érintett oldalak csoportkülönbségeinek hangsúlyozása. Szociálpszichológiai megfigyelések szerint a médiafogyasztói információfeldolgozást erőteljesen befolyásolja az információk emocionális keretezése. Az érzelmekre ható megfogalmazások és szóhasználat a befogadó izgalmi szintjét megemelik, s ezzel erősítik az információk rutinszerű, gondolkodást nélkülöző, automatikus értelmezését, illetve gátolják az elhangzottak tényszerű feldolgozását, amely oda vezet, hogy a néző a befogadásnál az előítéleteire fog hagyatkozni. 25 A hazai romákról bemutatott tudósításoknál figyelembe véve a mai magyar társadalmat jellemző előítéletes cigányellenes konszenzus körülményeit - az ilyen típusú információközlés jó eséllyel a meglévő előítéletek visszaigazolásához és erősítéséhez vezet. 4. A Cozma-gyilkosság médiareprezentációja 21 Lásd például: Gyűlöletbeszéd a mai magyar sajtóban. Gerő András, Szilágyi-Gál Mihály, Bernáth Gábor és Monori Áron beszélgetése. Médiakutató, tavasz. 22 Pócsik Andrea: Közszolgálatiság és diskurzus. Az olaszliszkai tragédia a médiában. Beszélő, május. 23 Messing Vera: A nemzeti és etnikai kisebbségek képe a magyar sajtó híreiben. Jel-Kép. 1998/4. 24 Messing, A befogadásvizsgálattal foglalkozó szakirodalom a mindless reading kifejezéssel írja le a jelenséget, amelynek lényege, hogy az érzelmekre ható megfogalmazás a befogadóból annak előítéletein alapuló automatikus reakciót vált ki, ami felszínes, gyors és torzított információfeldolgozáshoz vezet, és ellehetetleníti a tárgyilagos mérlegelést. Részletesen lásd Siklaki István: A főcímek demagógiája. Jel-Kép, 1997/2. 6

7 2009. február 7-én éjjel egy szórakozóhely előtt megkéselték Marian Cozmát, az MKB Veszprém kézilabdázóját. A bűncselekmény rendkívül nagy teret kapott a nyilvánosságban, azon belül a televíziók hírműsoraiban, amit a hírszelekció általános alapelvei természetes módon indokolnak. A hírérték-növelő tényezők 26 közül az eseménynél a negativitás, a normasértés és a prominencia együttes megléte biztosította, hogy az esetről szóló információk vezető hírként és folyamatosan kerültek a híradókba. A bűncselekmény gyanúsítottjai cigány elkövetőkként jelentek meg a nyilvánosságban. A médiában az eset tálalása nem önmagában állt. Folyamatosan újabb adalékok és ügyek kapcsolódtak a bűncselekményhez. Ilyenek voltak a siófoki vonulás, a bűncselekményekre adott politikusi reakciók és az azokról szóló diskurzus, a cigánybűnözés narratíva, a roma politikusok ez ellen való tiltakozása, az elkövetők előélete ( cigánymaffia ), általában az erőszakos bűncselekményekre adandó társadalmi, rendészeti és büntetőjogi válaszok megfogalmazása (rendőri jelenlét fokozása, rendőrségi költségvetés növelése, büntetési tételek emelése, három csapás 27 ), illetve azok kritikája. Külön kategóriát képez az eset kapcsán a közbiztonság hanyatlásáért a kormányt célzó ellenzéki kritika reprezentációja, valamint a rendőrséget ért bírálatok (pl. a nemzetközi elfogatóparancs kiadásának időpontja, az enyingi banda elleni korábbi fellépés hiánya) A Cozma-gyilkosság a híradókban A vizsgált híradók mindegyike több napon keresztül a legfontosabb hírként számolt be a gyilkosságról és az ahhoz kapcsolódó egyéb eseményekről. A hírműsorokat végignézve rendkívül feltűnő, hogy a gyilkosságot közvetlenül megelőző konfliktus okairól kifejezetten ellentmondó információk jelentek meg a hírekben. Az egyik verzió szerint a szórakozóhelyre érkező későbbi elkövetők egy konkrét személyt kerestek, akivel elszámolni valójuk volt, de nem találták, ezért inni és randalírozni kezdtek, majd belekötöttek a sportolókba (MTV1 február 8., TV2 február 8.). Több híradás azt emelte ki, hogy a társaság nem akart fizetni távozáskor, és amikor a pultos lány ezt szóvá tette, megütötték. A sportolók megpróbálták megvédeni és ebből alakult ki a konfliktus. (Hír TV február 8., Magyar ATV február 8.). Egy másik információ szerint félreértés okozta a tragédiát: a támadók valószínűleg összekeverték a szerencsétlenül járt Marian Cozmát, illetve a kézilabdázókat (RTL Klub február 8.). Az is felmerült, hogy a sportolók véletlenül kerültek egy bandaháború közepébe (TV2 február 11.). A TV2 első híradásában (február 8.) 26 Ezekről részletesen lásd Bajomi-Lázár Péter: Média és társadalom. Antenna Könyvek A három csapásként ismertté vált fideszes elképzelés lényege, hogy aki háromszor követ el erőszakos bűncselekményt, a harmadik esetben mérlegelés nélkül a büntetési tétel maximumának a kétszeresét kapja. 7

8 az szerepelt, hogy a bárban tömegverekedés tört ki ( legalább 30-an verekedtek ), az RTL Klub (február 9.) híradójában a rendőrség vezetője ezzel szemben arról beszélt, hogy három férfi kivált a társaságból, és kizárólag ők vettek részt a támadásban. A Duna TV tudósítása szerint is (február 8.) 3-4 fős csapattal kerültek a sportolók összetűzésbe. A Magyar ATV február 9-én, az előző napi tudósításával ellentétben arról számolt be, hogy a szórakozóhely személyzetét nem érte atrocitás (a pultos lányt sem). A fentiekből kitűnik, hogy a szerkesztőségek nem mindig győződtek meg az egyes információk megalapozottságáról, és a hírverseny esetenként felülírta a tárgyszerűségre és pontosságra vonatkozó hírszerkesztési alapelveket, valamint azt az alapvető szakmai előírást, hogy az információ hitelességét több forrásból kell ellenőrizni. Az egymásnak ellentmondó tudósításokból látszik, hogy a hírgyártók egy része nem volt képes teljesíteni a médiatörvénynek a hírek tárgyszerűségére vonatkozó előírásait. 28 Mindez azért is problematikus, mivel a gyilkosság jelentős részben roma-ügyként jelent meg a nyilvánosságban, s mint ilyen, a mai magyarországi társadalmi kontextusban kiemelt körültekintést igényelt volna. Egyik hírműsorban sem utaltak arra, hogy a konfliktusnak etnikai okai lettek. Ezzel együtt a híradók egy része a 3. fejezetben bemutatott szakmai és etikai alapelveket, adatvédelmi előírásokat figyelmen kívül hagyva, cigányként definiálta az elkövetőket, annak ellenére, hogy ezt a hatóságok nem erősítették meg, illetve az érintettek sem nyilatkoztak az identitásukról. Ugyanakkor minden műsorszolgáltatónál (azoknál is, amelyek konkrétan nem nevezték meg a származásukat) világossá vált, hogy az elkövetők romák. Az egyes szerkesztőségek gyakorlata között azonban jelentős különbségek mutatkoztak. Volt, ahol kifejezett hangsúlyt kapott a cigány származás, máshol különösebb hangsúlyozás nélkül, de explicit módon megjelent. A leggyakoribb szerkesztői gyakorlat azonban az volt, hogy az elkövetők származására való direkt hivatkozásokat kerülték, ugyanakkor a kapcsolódó anyagokból, bejátszásokból, interjúkból kiderült, hogy a gyanúsítottak romák A Cozma-gyilkosság a Duna TV hírműsoraiban A Duna TV első híradásában (február 8.) az események szikár összefoglalásán túl, stúdióbeszélgetés formájában megszólaltatták Németh Zsolt kriminológust, aki (többször utalva arra, hogy egyelőre nem tudjuk pontosan, mi történt) elmondta, hogy minden hasonló konfliktusnak van oka és előzménye, illetve gyakran megtörténik, hogy nyilvános helyen az áldozatok akkor sem térnek ki a konfliktus elől, amikor erre lenne lehetőségük. A beszélgetésben szóba került az esetleges bosszú és önbíráskodás lehetősége. A kriminológus 28 Rttv. 4. (1) A közérdeklődésre számot tartó hazai és külföldi eseményekről, vitatott kérdésekről a tájékoztatásnak sokoldalúnak, tényszerűnek, időszerűnek, tárgyilagosnak és kiegyensúlyozottnak kell lennie. 8

9 szerint tartani lehet ettől, és ezért is rendkívül fontos, hogy a rendőrség határozottan lépjen fel, mind az elkövetők kézre kerítése, mind pedig a közrend megőrzése érdekében. Emellett elmondta azt is, hogy az erőszakos bűncselekmények valós számai és tendenciái nem igazolják vissza a közszereplők egy részének a bűnözés növekedéséről szóló retorikáját, illetve a társadalom ezzel kapcsolatos érzetét: Az erőszakos bűnözés sokkal kevésbé gyarapodik, mint a vagyon elleni például. Nemrégiben egy Európai Uniós felmérést láttunk. Magyarország az erőszakos bűnözést tekintve a legjobb helyen áll az Unióban. Arról van szó, hogy érzékenyebbek vagyunk, sokkal jobban felkapjuk a fejünket, ha valami olyasmi történik, ami megengedhetetlen. Ráadásul nagyon gyakran hírt kapunk róla és bőséges terjedelemben. Ezért érezzük úgy, hogy a helyzet durvul. Szerintem nem durvul. A kriminológus szerepeltetése és higgadt szakmai értékelése ellensúlyozhatta a gyilkosság kapcsán érthetően megjelenő emocionális befogadói reakciókat, segítve ezzel az információk tárgyilagos feldolgozását. Az érzelmi keretezés ellensúlyozását különösen az indokolta, hogy egy ismert és népszerű sportoló volt az áldozat, akiről a veszprémi sportvezetők meleg szavakkal emlékeztek meg a híradón belül megjelenő sportrovatban. A hírolvasó számára szerkesztett szövegekben és a narrációban a gyanúsítottak etnikai hovatartozását nem említették. Az, hogy romákról van szó, csak közvetetten, a román sajtóreakciókat ismertető és a veszprémi megemlékezést bemutató tudósításból derült ki: a román médiában tényként kezelik, hogy Veszprémben egy nagyszámú roma társaság tagjai késelték meg a kézilabdázókat ; Teljesen békésen és csendben zajlik a megemlékezés. Néhány romaellenes bekiabálást hallottam eddig. Emellett semmilyen formában nem hangsúlyozták az elkövetők roma származását, nem etnicizálták a bűncselekményt. Ez a szerkesztői gyakorlat jellemezte a mintába került további Duna TV-s műsorokat is. A híradók tényszerűen számoltak be az ügy további fejleményeiről, a gyanúsítottak elfogásáról, a sérültek állapotáról és Marian Cozma temetéséről. A műsorszolgáltató a következő napokban rendszeresen megszólaltatott különböző roma szervezetek vezetőit, illetve beszámolt a politikai elitnek a cigányság integrációs problémáit felvető nyilatkozatairól, tudósított a Cozma-gyilkosság kapcsán megjelenő cigányellenes jelenségekről. Mindezzel elősegíthette, hogy a médiafogyasztók részletesebb és cizelláltabb képet alkothassanak a kérdéskörről. A február 9-i műsorban a televízió veszprémi tudósításában elmondták, hogy a Veszprémi Cigány Kisebbségi Önkormányzat egy közleményt is kiadott az ügy kapcsán, amelyben többek között az áll: elítélik a bűnösöket. Megszólalt Kozák János, a Veszprémi 9

10 Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnöke is, aki a tettesek gyors és szigorú megbüntetésének kívánalma mellett a kollektív bűnösség elutasítását vetette fel: Azt gondoljuk, hogy a rendőrség minél hamarabb találja meg az elkövetőket, és a magyar bíróság pedig ítélje el őket a jogszabályoknak és a törvényeknek megfelelően. De nem szabad faji, származási alapon kollektíve büntetni a cigányságot. A kisebbségi részről megfogalmazott felvetés kiegészült a miniszterelnök és a köztársasági elnök véleményével. Gyurcsány Ferenc világossá tette, hogy nem lehet etnikai alapon felmentést keresni a bűnelkövetésre ( A feltételezett elkövetők származása, kisebbségi léthelyzete nem lehet sem ürügy, sem kifogás arra, hogy elnyerjék méltó büntetésüket. ), ugyanakkor a műsorban megjelent a roma integráció problémáira és a cigányellenességre utaló kormányfői vélemény is, miszerint a a magyar-roma együttéléssel kapcsolatban ( ) vékony jégen járunk, amely bármelyik pillanatban beszakadhat alattunk. A köztársasági elnöknek egy, a Máltai Lovagrend és Szeretetszolgálat rendezvényén elmondott nyilatkozata került be a műsorba. Ennek lényege az volt, hogy a magyarországi cigányság integrációjának elégtelenségei, illetve a többségi-kisebbségi konfliktusok nem speciálisan magyarországi problémák: Ez egy olyan európai probléma, amely különösen kiéleződött Csehországtól Szlovákián, Magyarországon, Románián keresztül le a Balkánig terjedő térségben A február 10-i adásban az Enyingről (a gyilkosság gyanúsítottjai a városhoz, illetve környékéhez kötődnek) jelentkező tudósítás kiemelte, hogy a város polgármestere fontosnak tartja, hogy ne tekintsék az ott élő romákat kollektíve bűnözőknek egy bűnözői csoport miatt. A következő napon (2009. február 11.) a Fidesz-MPP elnökének nyilatkozatáról láthattunk összefoglalót, amelyben Orbán Viktor egyrészt a büntetések súlyosbításának fontosságát hangoztatta, másrészt a romák munkához juttatását szorgalmazta: Bemondó: Orbán Viktor szerint súlyosabb büntetésekre, gyorsabb bírósági eljárásokra van szükség a bűnmegelőzés érdekében. A Fidesz elnöke határozottabb parlamenti törvényalkotást és munkahelyteremtést szorgalmaz a romák érdekében. Orbán Viktor: Cigánybűnözés nincs, cigány bűnözők vannak. ( ) Világossá kell tenni: cigány származású bűnelkövetők, súlyos bűncselekményeket elkövetők jelentős mértékben, napról-napra fokozódó mértékben, érzékelhető mértékben növekszik. Aki erről nem beszél, becsukja a szemét, nem érzi úgy, hogy eljött az egyenes beszéd ideje, az súlyosbítja a bajt. Ugyanebben a műsorban beszámoltak az Országos Cigány Önkormányzat részvétnyilvánításáról, illetve arról, hogy a szervezet elítél minden erőszakos bűncselekményt, ugyanakkor visszautasítja a cigányságot kollektív bűnösként feltüntető megnyilvánulásokat. 10

11 A február 12-i híradóban egy kiskunhalasi gyűlölködő felirat kapcsán nagy hangsúlyt kaptak a cigányellenes jelenségek, illetve az ezekre a roma vezetők és a többségi politikusok által adott reakciók: Bemondó: Öljétek a cigányt és halál a cigányokra. Ilyen feliratok jelentek meg Kiskunhalas belvárosában. Ezeket gyorsan lefestették. A veszprémi gyilkosság óta nem ez volt az első eset. A cigány szervezetek kollektív megbélyegzésről beszélnek. Az OCÖ szerint a cigányellenes hangulatért a pártok a felelősek. A kiskunhalasi tudósítás után a miniszterelnök rendőri vezetők előtt mondott beszédét idézték: A bűnnek nincsen bőrszíne és nincsen osztály-hovatartozása. ( ) Cigányozni nem lehet Ezután az Országos Cigány Önkormányzat sajtótájékoztatóján elhangzott, a cigányság kollektív megbélyegzését elítélő nyilatkozatokat mutatták be, illetve az OCÖ rivális Cigány Önkormányzatok Országos Szövetségének hasonló véleményét ismertették. A műsorban kifejezetten pozitív kontextusban jelent meg a magyarországi roma közösség. A cigány fiatalok rendőrré válását segítő rendőrségi ösztöndíj-program ismertetése kapcsán tudósítottak az elsősorban roma gyerekeket képző pécsi Gandhi Gimnázium munkájáról. A február 13-i műsorban a Jobbik és a Magyar Gárda által a cigánybűnözés ellen szervezett demonstrációjáról készült rövid beszámolót láthattuk, amelyben kizárólag a megmozdulás céljainak száraz ismertetésére szorítkoztak. A beszédekből nem idéztek, nem dramatizálták az elhangzottakat, azaz nem adtak teret a szélsőséges retorikának: Bemondó: Demonstrációt tart a Jobbik és a Magyar Gárda Budapesten. A szerevezők Marian Cozma emlékére hirdették meg a rendezvényt a Papp László Sportaréna előtt. A szónokok arról beszéltek, hogy létezik cigánybűnözés Magyarországon, és a csendőrség visszaállítását szorgalmazták arra az esetre, ha a rendőrség nem lenne képes garantálni a közbiztonságot. Az Enyinghez kötődő bűnözői csoportról (amelyhez a híradások szerint a Cozma-gyilkosság gyanúsítottjai is tartoztak) a február 10-i tudósításában számolt be a televízió. A csoport tevékenységéről elhangzott, hogy tagjai prostituáltak futtatásából, pénzbehajtásból és más bűncselekményekből éltek. Tóth Dezső (Enying polgármestere) elmondta, hogy Enying nem bűnöző város, a helyi közbiztonságról a megkérdezett lakosok eltérően nyilatkoztak. A narrációban a városban működő bűnözői csoportként azonosították a veszprémi támadás elkövetőit, akiknek etnikai identifikációját kerülte a műsorszolgáltató. A tagok roma hovatartozása az előzőekhez hasonlóan csak közvetetten, a kapcsolódó anyagokból derült ki: Idős nő: Tudja, hogy én mennyire félek eljönni, ha van egy kis dolgom itt, erre. Itt laktak azok is ( ) fenyegetik a magyarokat, hogy elteszem a családot, kinyírom, meg ilyenek. Tudósító: Az Országos Cigány Önkormányzat vezetőjével akar találkozni a város polgármestere. Azt mondta azért, hogy a városban élő cigányokat ne bélyegezzék meg egy bűnözői csoport miatt. 11

12 A műsorszolgáltató nem dramatizálta a bűnözői csoportról szóló enyingi tudósítást, nem helyezte érzelmi keretbe az eseményeket és információkat, így elkerülte a néző izgalmi szintjének emelését és az ezzel járó, a meglévő előítéletekre támaszkodó, automatikus befogadói értelmezést A Cozma-gyilkosság az Echo TV hírműsoraiban Az Echo TV híradóiban a gyanúsítottak cigányként való azonosítása természetes és hangsúlyos módon jelent meg. A február 8-i műsor első hírében a gyilkosság tényén kívül a bemondó rögtön közölte, hogy a Magyar Hírlap információi szerint az elkövetők enyingi cigányok voltak. A narrátor a részletek ismertetése után újra megerősítette, hogy egy enyingi cigány csapat tagja szúrta szíven Marian Cozmát, illetve a roma támadókról szóló hírt több internetes oldal és más források is megerősítették. Az etnikai identifikációt ismétlő, kifejezetten redundáns információközléssel a műsorkészítők egyfajta esszenciális lényeget adtak az elkövetők származásának. Ezzel összhangban a politikusi és sportvezetői reakciók ismertetése kapcsán a szerkesztőség az SZDSZ nyilatkozatakor (amely szerint a párt tragédiának nevezi az esetet, és reméli, hogy hamar megtalálják az elkövetőket) fontosnak tartotta, hogy visszautaljon dr. Pásztor Albert miskolci rendőrkapitány januári kijelentésére: Bemondó: A liberálisok azokra az információkra nem reagáltak, miszerint romák voltak a támadók. 29 Ugyanakkor az SZDSZ egy hete mélyen felháborodott, amikor Pásztor Albert azt mondta: Miskolcon cigányok követték el az elmúlt hónapok utcai rablásait. A párt akkor hosszas közleményben és sajtótájékoztatón fejtette ki, miért nem elég, hogy a miskolci rendőrkapitány csak megrovást kapott. Ezzel a híradóban a bűncselekményt egy szélesebb, értelemszerűen a cigánybűnözés narratívájába helyezték, másrészt hitelteleníteni próbálták az egyes bűncselekmény-típusok etnicizálását elutasító korábbi felvetést. A fent bemutatott szerkesztői gyakorlat a vizsgált időszak során az eseményeket követően volt leginkább tetten érhető, a későbbiekben nem érvényesült hasonló erővel, bár időnként újra és újra elmondták. Emellett a különböző politikusi, szakértői nyilatkozatokban, illetve az utca emberével készült interjúkban került elő ismételten az elkövetők származása, valamint általánosságban a cigánykérdés, mint probléma. A február 9-i adásban a bűncselekmény megismerhető részleteinek bemutatásán túl nagy teret szenteltek az azt kísérő reakciókból kibontakozó nyilvános diskurzus ismertetésének, és általában a magyarországi cigány kisebbség és a többségi társadalom 29 Erről szóló nyilatkozatot az adott műsorban a műsorszolgáltató más pártok esetében sem közölt. 12

13 közötti viszony bemutatásának. Emellett kiemelt figyelem jutott a hazai közbiztonság állapotára. A két utóbbi témában politikusok és társadalomkutatók egyaránt megszólaltak. A műsor első hírében - a nyomozás legfrissebb részletei mellett a sérültek állapotát ismertető információhoz kapcsolva - újra megnevezték a feltételezett elkövetők etnikai hovatartozását ( A fős szemtanúk szerint roma társaság két életben maradt áldozatát megműtötték, állapotuk stabil. ). Ezután politikusi kommentárok ismertetése következett. A Fidesz részéről Navracsics Tibor nyilatkozatát idézve a közbiztonság tragikus állapotát és a kormányzat ez irányú felelősségét emelték ki, míg a miniszterelnököt citálva a romák és nem romák közötti feszültségek növekedésétől való aggódás kapott hangsúlyt, illetve, hogy a gyanúsítottak származása nem lehet sem ürügy, sem kifogás. A Fidesz frakcióvezetőjének idézett nyilatkozata implicite tartalmazta, hogy a mai magyarországi bűnüldözés az elkövetők etnikai, vallási stb. hovatartozástól nem függetlenül működik: [A kormány] nem képes biztosítani a közbiztonságot ma Magyarországon, azt a közbiztonságot, amely lehetővé tenné azt, hogy bőrre, nemre, fajra, felekezetre való tekintet nélkül bárki, aki bűncselekményt követ el, azt megbüntessék... Ez az állítás önmagában, ellenpontozás nélkül jelent meg az Echo TV híradójában. Ezt követően a gyilkosság után a nyilvánosságban megjelenő országos felháborodásról tájékoztatott a műsor. Az internetes fórumokra hivatkozva a kibontakozó cigányellenes diskurzusról, a romák ellen uszító szövegekről nem esett szó. Ehelyett a szerkesztőség eufemisztikus fogalmazásmódot használva, az előítéletes és kirekesztő tartalmak ismertetését elhagyva tudósított a fórumokon megjelenő véleményekről: Bemondó: Általános felháborodás kíséri a tegnapi gyilkosságot. Több százan internetes fórumokon követelik a bűnösök elfogását és elítélését. Sik Endre szociológus szerint hosszú távú folyamattal lehet csak rendet tenni, míg Németh Zsolt kriminológus úgy véli, teljes összefogásra van szükség. Narrátor: Az elmúlt hetek bűnesetein mindenki felháborodott. A veszprémi gyilkosság egyik gyanúsítottjának, Sztojka Ivánnak a fotójához (közben képek Sztojkáról) néhány óra alatt több száz bejegyzés érkezett az egyik közösségi portálon. A férfi és társai információk szerint egy roma banda tagjai. Sik Endre szociológus szerint a veszprémi eset tovább mélyítette a cigányok és a társadalom közötti szakadékot. A társadalmi felzúdulást ismertető narráció után társadalomkutatók nyilatkoztak az események lehetséges következményeiről, a várható társadalmi reakciókról, illetve arról, hogyan lehetséges kezelni a kialakult helyzetet. Ez a fajta (a témában kompetens szakembereket is megszólaltató) hírfeldolgozás, ha valódi kérdéseket vet fel és lényegi szakértői válaszokkal szolgál, nagyban segítheti a hírfogyasztók tárgyilagos információfeldolgozását, a jelenségek mögött rejlő társadalmi folyamatok megértését. 13

14 Ugyanakkor a riporter által az interjúk összefoglalásában használt szavak, szóösszetételek kiválasztása, az eredeti kontextusok bizonyos elemeinek kiemelése vagy elhallgatása megváltoztathatja az eredeti üzenet egyes részeit, vagy egészét. 30 A szakértői nyilatkozatok szelektív felhasználásával, a felvetett problémák nyitva hagyásával bizonyos szerkesztői prekoncepciók is könnyen igazolhatóak. Ilyen módszerrel elérhető, hogy a szakmai autoritással rendelkező társadalomkutatóra hivatkozva mondjuk ki, amit valójában gondolunk. A szakértői nyilatkozatok lényege az alábbi volt: Sik Endre szociológus: Bűnözés van, teljesen mindegy, ki követi el, és természetesen sok esetben cigányok követik el, amitől ez sokkal láthatóbbá válik, amitől aztán erről beszélünk. Ha meg erről beszélünk, ezzel meg is erősítjük ezt a gondolatmenetet. De ugyanakkor, ha meg nem beszélünk erről, akkor elhallgatunk egy olyan jelenséget, amiről kell beszélni, az meg szintén hiba lenne. Narrátor: Sik Endre szerint alapvető gondok vannak a cigánysággal, ezeket hosszú távon kezelni kell. Németh Zsolt kriminológus elmondta, a lényeg, hogy aki bűnt követ el, azt meg kell büntetni. Németh Zsolt kriminológus: Ahhoz joga van minden állampolgárnak, hogy ha őt bántalom éri, sérelem éri, akkor panaszt tegyen, és akkor működjön a hatóság. De nem működik. Ez a kifogás is gyakran jogosnak tűnik. Narrátor: Németh Zsolt hozzátette, semmilyen rendőrség nem tud úrrá lenni a helyzeten. A közbiztonság nem állítható elő csak rendészeti eszközökkel. Ehhez kell az állami rendészet, a polgárok, a civil társadalom és a piaci biztonsági szolgáltatók együttműködése. Miután az interjúk vágatlan változatát nem ismerjük, nem tudhatjuk, pontosan mi maradt ki a szerkesztett változatból. Ugyanakkor a fentiek alapján jó eséllyel lehet arra következtetni, hogy a témában kompetens társadalomkutatók a fentieknél jóval cizelláltabban nyilatkoztak erről a kifejezetten összetett kérdésről. Tipikus esete ennek az a narrátori mondat, miszerint Sik Endre szerint alapvető gondok vannak a cigánysággal, ezeket hosszú távon kezelni kell. A mondat nyelvtani jelentése szerint a roma társadalom egészével vannak súlyos és kezelendő problémák. Ugyanakkor mivel az idézett mondatnak a műsorban folytatása nem volt, a néző nem tudhatta meg, hogy konkrétan mik ezek, és a szociológus milyen terápiát javasol. A médiaüzenet, ami nem mellékesen egy súlyos bűncselekmény kontextusában a befogadóhoz eljutott, itt kizárólag az volt, hogy a cigányokkal baj van, és mindezt egy autentikus forrásból, a tudomány képviselőjétől hallhatjuk. Ezzel szemben nem esett szó a romák társadalmi helyzetéről, az integráció nehézségeiről, a mélyszegénységről, az iskolázatlanságról, az iskolai és lakóhelyi szegregációról, a munkaerőpiaci diszkriminációról stb., mint a magyar társadalom egészét érintő problémáról. Így az összeállítás nem segítette a hírfogyasztók tárgyilagos információfeldolgozását, ehelyett a romákkal szemben meglévő 30 Vö. Bajomi-Lázár Péter: Média és társadalom. Antenna Könyvek

15 előítéleteket erősíthette. Ugyancsak nehezen képzelhető el a narrációban elhangzottakkal szemben, hogy a szociológus a cigányok és a társadalom (és nem a többségi társadalom) közötti szakadékról beszéljen, implicit módon jelezve, hogy a cigányok nem tagjai a (magyar) társadalomnak, azon kívül léteznek. A február 10-i adásban Marian Cozma holttestének hazaszállításának körülményeiről és a temetés előkészületeiről szóló tájékoztatás mellett egy Enyingen készült tudósítást láthattunk. A narrátori bevezetőben elhangzott, hogy a városban mindenki elítéli a történteket, majd járókélőket szólaltattak meg a gyanúsítottakról és a gyilkosságról. A feltételezett elkövetőkről szóló nyilatkozatokban azok származása hol implicite, hol kimondva, de egyértelműen kiderült: Idős férfi: Már régen köllött volna intézkedni. Mer lassan már nem lehet kimenni az utcára, igen. És nem mer szólni a magyar ember, mer odamennek ötvenen, ha köll százan, azt agyonverik az embert, ilyen van. Fiatal férfi: Hát, sajnos ez van. De hát ilyenek sajnos a romák, nem tudunk velük mit kezdeni. Az utóbbi megszólaló a bűncselekmény elkövetésének okaként valamilyen, a cigányság egészét jellemző, de közelebbről meg nem nevezett tulajdonságot, esszenciális lényeget nevezett meg. A gyanúsítottakról, az enyingi közbiztonságról és a helyi kisebbségi-többségi együttélésről semmilyen információval nem szolgált, kizárólag egy, a cigányellenes sztereotípiákon alapuló, markáns előítéletet fogalmazott meg. Ennek alapján adásba kerülését is csak az utóbbi cél indokolhatta. Egy további interjúalany a politikai vezetés felelősségét vetette fel ( A felső vezetők felelősek érte. Azok, akik meghozzák azokat a rendeleteket, hogy ez megtörténhet egy országba ), majd összefoglaló hangzott el a sérültek állapotáról. Ezután a Fidesz elnökségének a roma bűnelkövetők számának növekedéséről és a közbiztonság javítását célzó követeléséről szóló, illetve a kormányt a bűnözők etnikai alapon történő mentegetésével vádoló közleményét idézték: Bemondó: A cigány származású emberek által elkövetett bűncselekmények száma aggasztó módon növekszik - olvasható a Fidesz elnökségének közleményében. Az ellenzéki párt 60 új rendőrőrsöt és 3000 új rendőr munkába állítását követeli a kormánytól. Továbbá azt, hogy a bűnözők származás alapján való mentegetése helyett, kerítsék kézre az elkövetőket, biztosítsák az áldozatok jogi és érdekvédelmét. Arról, hogy a bűnelkövetők etnikai hovatartozásáról adatfelvétel, rendőrségi statisztika nem készül, így az erről szóló állítás forrása kérdéses, nem esett szó. A roma kisebbséghez tartozó bűnözők számának drasztikus emelkedéséről szóló kijelentés hitelessége fel sem merült, ezáltal az tényként juthatott el a hírfogyasztóhoz. A fentieket a február 11-i adásban a már 15

16 bemutatott módon ismételték meg, 31 kiegészítve Orbán Viktor azon nyilatkozatával, miszerint cigánybűnözés nincs, de cigány bűnözők vannak. Emellett a Fidesz elnökének a bűnözési hullám megállítására tett büntetőjogi szigorításokat indítványozó, valamint a romák munkalehetőségeit javító javaslatait emelték ki. A kormányoldalról a miniszterelnöknek a közbiztonság javítását célzó kezdeményesét, illetve a bűnözéssel szembeni zéró tolerancia meghirdetését idézték. A közbiztonságról szóló politikai diskurzus bemutatása a következő napokban is nagy teret kapott az Echo TV híradóiban. A február 12-i műsorban elhangzott, hogy a miniszterelnök hatékonyabb rendőrségi fellépést sürget az erőszakos bűncselekmények esetében, ugyanakkor a rendőrszakszervezetek szerint a kormány a túlórapénzen spórol. Beszámoltak a Fidesz rendvédelmi munkacsoportjának megalakulásáról, illetve a rendőrség létszámemelését és az erőszakos visszaeső bűnözőket célzó büntetőjogi szigorítást szorgalmazó javaslatairól. Február 13-án a Jobbik cigánybűnözés ellen tartott demonstrációjáról készült tudósítás: Bemondó: A halálbüntetés visszaállítását és a csendőrség újbóli létrehozását követelte a Jobbik. A párt délután Elég volt a cigánybűnözésből! mottóval rendezett tüntetést több száz ember részvételével. Vona Gábor pártelnök szerint létezik Magyarországon cigánybűnözés, de az nem vonatkozik minden cigányra, nem kollektív ítélet, hanem kriminológiai fogalom. A gyilkosságot követően hazai romák képviselői is megjelentek az Echo TV hírműsoraiban. Első nyilatkozataikban annak a reményüknek adtak hangot, hogy a magyar társadalom nem értelmezi cigány ügyként a bűncselekményt, illetve nem alakul ki a romákat kollektíve elítélő, megbélyegző közhangulat. A cigány vezetők későbbi nyilatkozatai már a kibontakozó cigányellenes megnyilvánulásokra adott válaszok voltak. A február 8-i műsorban a fentiek mellett szót kapott a Dunántúli Vajdaszövetség elnöke, aki szintén kifejezte reményét, hogy az elkövetőket elfogják és szigorúan megbüntetik, valamint a közvélemény nem azonosítja a gyanúsítottakat a roma kisebbséggel: nagyon remélem, hogy az ország nem fogja ezt úgy föl, hogy az összes cigányt egy kalap alá vegye. Február 12-én az OCÖ sajtótájékoztatójáról számolt be a műsorszolgáltató. A narrációban elhangzott, hogy az OCÖ elnöke a teljes politikai elitet okolja a kibontakozó cigányellenes közhangulatért. Ugyanakkor a narrációban a hírt rögtön a Kolompár Orbán elleni ügyészségi eljárásról szóló információ követte: 31 Azzal a különbséggel, hogy ekkor nem a Fidesz elnökségének közleményét, hanem a Fidesz elnökének hasonló tartalmú nyilatkozatát idézték. 16

17 Bemondó: A parlamenti pártokat okolja az Országos Cigány Önkormányzat elnöke a szerinte cigányellenes közhangulatért. Kolompár Orbánt közben jogosulatlan gazdasági előny szerzésével vádolja a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség, miután nem tudott elszámolni 13 millió forint munkahelyteremtési támogatással Ezután a magyarországi cigány vezetők ellentétei és az OCÖ-t roma részről ért kritikák kerültek napirendre: Narrátor: Az Országos Cigány Önkormányzat azt javasolja, hogy a háromezer hiányzó rendőr helyett roma polgárőrök segítsenek a bűnmegelőzésben. A vajdarendszer megerősítésére tett javaslat elől azonban elzárkóznak. Kolompár Orbán: Vajdák a kultúra területén, a nyelvápolás területén tevékenykedjenek, de a hatékony érdekképviseleti rendszerünk a kisebbségi önkormányzatok keretein belül biztosított. Narrátor: A Dunántúli Vajdaszövetség elnöke szerint épp a vajdák azok, akik mivel napi kapcsolatban vannak a romákkal, hatni tudnak rájuk. Sárközi Antal azt mondja, a vajdarendszer megerősítése és nem a kisebbségi önkormányzat a megoldás kulcsa. Sárközi Antal (elnök, Dunántúli Vajdaszövetség): Sajnos őnekik Budapestről nincs rálátásuk, csak az van, amit hallanak, amit más fölvisz nekik esetleg szóban vagy írásban. De a bűnmegelőzésre kimondottan a vajdák lennének az illetékesek, és a vajdák tudnának sokat segíteni ebben, minden megyében. A roma eliten belüli általános hatásköri-politikai vitákat (kisebbségi önkormányzat vs. vajdarendszer) a bűncselekmények kontextusában mutatta be a tudósítás, amely etnicizáló narrátori mondattal zárult: Az elmúlt hetek bűncselekményei rávilágítanak, minél előbb cselekedni kell. A roma politikusok és szervezetek cigányellenességgel szembeni fellépését úgy mutatta be a műsorszolgáltató, hogy azt egyúttal hitelteleníteni próbálta. Egyrészt azzal, hogy a sajtótájékoztatót tartó OCÖ elnöknek az ügyben tett nyilatkozatának tartalmi értékelését Kolompár gyanúsított mivoltának hangsúlyozásával, másrészt az OCÖ és vezetői kompetenciáit megkérdőjelező más (egyértelmű legitimációval nem rendelkező) roma vezető (azaz vajda) megszólaltatásával lehetetlenítette el. 32 Ezzel az eredeti hírről a hangsúly a roma eliten belüli ellentétekre, az OCÖ inkompetenciájára és a cigányellenesség ellen fellépni próbáló szervezet vezetőjének bűncselekményi érintettségére helyeződött át. Ugyanakkor az OCÖ cigányellenes előítéleteket elítélő fellépéséhez a tudósításban nem kapcsolódott a többségi társadalom, többségi politikai vezető, közéleti személyiség hasonló véleményét bemutató anyag. Ezzel a tiltakozás mintegy etnikai gettóban, és nem mint a társadalom egészét érintő ügy jelent meg. 32 A magyar média egy részében visszatérő gyakorlat, hogy a cigányságot érintő ügyekben cigányvajdákat szólaltatnak meg. Ugyanakkor ezekről nem lehet tudni, valójában kit képviselnek, milyen legitimációval bírnak, mire van akár informális hatáskörük (lásd: Bernáth Gábor: Bűnbaki. HVG, február ). 17

18 A Cozma-gyilkosság a Hír TV hírműsoraiban A Hír TV tudósításaiban kifejezetten hangsúlyt kapott a gyanúsítottak cigányként való azonosítása. A február 8-i műsor első headline-jában rögtön ezzel indítottak ( a rendőrség nem erősítette meg, de szemtanúk szerint az elkövetők cigányok voltak ), majd az első hírben további négy alkalommal került elő az elkövetők roma származása: Bemondó: A csapat társadalmi elnöke azt mondja, szemtanúk szerint cigányok támadták meg a kézilabdázókat. Hunyadfalvy Sándor társadalmi elnök, MKB Veszprém (telefoninterjú): Azt mondják a szemtanúk többsége, hogy ezek cigányok voltak. Bemondó: A szemtanúk állítása szerint a szórakozóhelyen egy cigányokból álló társaság nem akart fizetni távozáskor. Hangoskodni kezdtek, majd megütötték a pultban álló fiatal lányt, akinek eltörött az állkapcsa. A sportolók próbálták megvédeni az alkalmazottat Bemondó: A rendőrségen a biztonsági kamera felvételeit elemzik. Azt egyelőre nem erősítették meg, hogy cigányok támadtak a sportolókra. Ez a szerkesztői gyakorlat a vizsgált időszak egészében jellemző volt a műsorszolgáltatóra. Az Ausztriában elfogott gyanúsítottakat két cigány férfiként (február 9.) azonosították (majd az előzőekhez hasonlóan többször ismételték roma származásukat), akárcsak a harmadik feltételezett elkövetőt (február 11.). Emellett a nemzetközi sajtóreakciókat idézve hangsúlyozták: A román média az elkövetők roma származását és az elkövetés módját emeli ki (február 9.) A február i műsorokban kifejezetten a cigánybűnözés narratívájába illeszkedő kifejezések is előkerültek ( a veszprémi cigánybűnözők ; cigány társaság ; az enyingi romák által irányított bűnbanda ; enyingi cigánymaffia ). A fenti gyakorlat kiemelten az esetenként feltűnően redundáns információközlés magyarázata az etnikai származás hangsúlyozásának szándéka, áttételesen a bűnelkövetés etnicizálása, ami közvetve a cigánybűnözés létét hivatott bizonyítani. Általános gyakorlat volt, hogy a Cozma-gyilkosság egy szélesebb narratívában jelent meg, nevezetesen a hírfolyamban egyéb, a hazai romákhoz kötődő bűncselekmények követték a veszprémi események bemutatását. Ezek egy része logikailag is kapcsolódott a konkrét esethez, másoknál viszont kizárólag a cigánybűnözés fogalomkörébe tartozás volt az egyetlen közös pont. A február 8-i adásban a gyilkosságról szóló híradás után (annak közbeiktatásával, hogy a rendőrség további költségvetési pénzeket kap a közbiztonság javítására, a kormány azt mondja nem a Cozma-gyilkosság miatt) egy másik erőszakos bűncselekményről szóló tudósítás következett: Bemondó: Tagadják a hevesi cigányok, hogy szombaton délután tőrbe csalták a rendőröket és rájuk támadtak. (lepusztult környezet, egy roma nő agresszíven ordít a rendőrautó után, gesztikulál) A rendőrség pénteken egy 18

19 körözött bűnözőt keresett a településen, a romák azonban aránytalannak tartották a rendőrök fellépését, állításuk szerint ugyanis gyerekeket és nőket is megvertek (A fiatal lány elmondja, hogyan verték meg és hogyan beszéltek velük a rendőrök.) Azt azonban tagadják a cigányok, hogy bosszúból tőrbe csalták és életveszélyesen megfenyegették a járőröző rendőröket. Ezután a Heves Megyei Rendőrkapitányság megbízott vezetője elmondta, hogy agresszíven megtámadták és fenyegették a járőröket, majd egy újabb hír következett, amely szerint Életveszélyesen megfenyegették az ormánsági uzsoraügyek tanúit. Utóbbinál nem hangzott el semmilyen utalás az etnikai hovatartozásra, ugyanakkor az előző hírcsokor kontextusa, illetve az a tény, hogy az úgynevezett uzsoraügyek korábban egyes roma csoportokhoz kötődve jelentek meg a magyar nyilvánosságban, egyértelműen jelezte, hogy itt is a cigánybűnözés egyik formájáról van szó. A gyanúsítottak etnikai identifikációjának és a gyilkosság narratívába fűzésének gyakorlata a következő napi adásokban is folytatódott. Ebben az időszakban a romák és a bűnözés kapcsolatát érintő fő információ az úgynevezett siófoki vonulás volt. 33 Utóbbiról a Hír TV február 9-i műsorában az alábbi tudósítás jelent meg: Bemondó: Az enyingi cigányoktól egyébként nemcsak településükön, de a környéken is rettegnek. Tavaly júliusban Siófokon vonultak fel több mint százan a város nemrég felújított központjában. Szervezetten, kocsikkal érkeztek a Balaton partjára. A menetet az enyingi cigányvajda vezette. A vendéglátósok azonnal bezártak. A szemtanúk beszámolója szerint a romák több embert megfenyegettek. (Közben illusztrációként a siófoki vonulás képei láthatóak.) Akciójukkal állítólag azt akarták megbosszulni, hogy néhány nappal korábban egy hangoskodó cigányt kidobott az egyik szórakozóhelyről a helyi kereskedők által fizetett biztonsági szolgálat. A térfigyelő kamerák felvételei szerint a rendőrség nem lépett közbe az engedély nélküli demonstráción. Ugyanebben a műsorban Turi András rendészeti államtitkár a sajtótájékoztatóján a kistelepüléseken megjelenő társadalmi feszültségekről beszélt: Zömmel a tyúklopásból származó ellentét, de ezek a feszültségek itt-ott átcsapnak etnikai feszültségbe is. A narrátor mindezt azzal egészítette ki: A rendészeti államtitkár kerülte a cigány kifejezést, azt viszont elismerte, hogy sok hátrányos helyzetű településen gondot okoz az etnikai hovatartozás. Ezzel a kommentárral a műsorkészítők egyrészt a saját koncepciójuk alapján egészítették ki az államtitkár nyilatkozatát, és azt sugallták, hogy a fenti bűncselekmény-típusok kizárólag a roma kisebbséghez kötődnek. Ezzel újra etnicizáltak egy bűnelkövetési gyakorlatot júliusában egy kb. 150 főből álló társaság vonult végig a siófoki Petőfi sétányon, ahol a város legnépszerűbb szórakozóhelyei vannak. Híradások szerint az erődemonstrációval a későbbi védelmi pénzt követelő akciójukat készítették volna elő, más információk arról szóltak, hogy egy korábbi konfliktus (a biztonsági személyzet az előző napokban kidobott egy roma férfit az egyik szórakozóhelyről) folytatása volt. A magyar nyilvánosságban tényként jelent meg, hogy a veszprémi gyilkosok és az erődemonstrációt tartó Enyinghez és környékéhez kötődő szervezett bűnözői csoport tagjai között jelentős az átfedés. 19

20 A február 10-i híradóban a kormánynak a közbiztonság javítását célzó intézkedéseihez kapcsolódva az alábbi narráció hangzott el: Kiskunlacházai tinédzsergyilkosság, miskolci sorozatrablás, veszprémi gyilkosság. Az elmúlt időszak közfelháborodást kiváltó bűncselekményei, amelyek felderítését az országos rendőrfőkapitány többször is presztízskérdésnek nevezte. Közismert, hogy a miskolci rablások a hazai nyilvánosságban a helyi romákhoz kötődtek. 34 A kiskunlacházai gyermekgyilkosságnak 2009 júniusáig nem volt gyanúsítottja (itt érdemes megjegyezni, hogy a később elfogott és beismerő vallomást tett gyanúsított nem roma). 35 Ennek ellenére a város polgármestere a bűncselekményt a helyi cigány közösséggel hozta összefüggésbe. 36 A hírszerkesztő ebben az esetben úgy kötötte a cigányokhoz az utóbbi bűncselekményt, hogy annak lehetséges elkövetőiről semmilyen konkrétumot nem tudott, illetve mondott. Így a felállított narratívában a bűncselekmények egymásra halmozásával a cigány kisebbséget kifejezetten a bűnözés kontextusába helyezte, ezzel igazolva a cigánybűnözés létezését. Ezt csak erősítette az a szerkesztői gyakorlat, hogy a felsorolásba egyetlen, nem a romákhoz köthető bűneset sem került be. A gyanúsítottak állandóan visszatérő és redundáns etnikai megjelölésén túl a bűncselekmények leírásánál használt nyelvezet a romák csoportként való megjelenítését is szolgálta. A rendőrökre támadó csoportot pl. egyszerűen a hevesi cigányok -ként jelölte meg a műsorszolgáltató. Ezzel összhangban a Hír TV interpretációjában a siófoki vonulás résztvevői kollektíve az enyingi cigányok lettek, akik rettegésben tartják a környezetüket. Ez a fajta nyelvhasználat segíti a csoportképzést és a kategorizációt, illetve a többségi és kisebbségi csoportként megjelölt közösségek közötti távolság növelését (értsd: a bűnöző kisebbség rettegésben tartja a törvénytisztelő és kiszolgáltatott többséget). A Hír TV vizsgált hírműsoraiban egy alkalommal, a gyilkosságról szóló első híradás után négy nappal (február 12-én) jelentek meg a magyarországi cigány vezetők által a bűncselekmények nyomán kibontakozó cigányellenes diskurzusra adott válaszok: Bemondó: A politikai pártokat okolja az Országos Cigány Önkormányzat elnöke az országban kialakult cigányellenes hangulatért. Kolompár Orbán szerint a romák csak azért felelősek, mert nem tettek meg mindent az előítéletek felszámolásáért. A cigány vezető bevonná a cigányokat a közbiztonság megerősítésébe ( ) az iskolákban pedig roma segítőket alkalmazna a tanárverések megakadályozására. Kolompár állítja, a 34 Lásd dr. Pásztor Albert miskolci rendőrkapitány január 30-án tett kijelentését a 2. fejezetben. 35 A gyilkosság feltételezett elkövetőjét június 25-én fogta el a rendőrség, akit DNS-minta alapján azonosítottak, és a férfi napokon belül beismerő vallomást tett. A gyanúsított nem roma származású. 36 Kiskunlacháza polgármestere az áldozat emlékére rendezett fáklyás meneten kifejtette, hogy: Kiskunlacházán elég volt a roma erőszakból, a hónapok óta egyre romló közbiztonságból. 20

Roma média-kép a Mónika show és a Joshi Bharat című műsorokban. Pécs, 2012. május 4-5.

Roma média-kép a Mónika show és a Joshi Bharat című műsorokban. Pécs, 2012. május 4-5. Roma média-kép a Mónika show és a Joshi Bharat című műsorokban Pécs, 2012. május 4-5. A két országos televízión futó délutáni kibeszélő show műsorokkal szemben megfogalmazott kifogások, panaszok : 1. Verbális

Részletesebben

A gyűlöletbeszéd, valamint a kisebbségi csoportok sérelmes bemutatásának megjelenése a médiában

A gyűlöletbeszéd, valamint a kisebbségi csoportok sérelmes bemutatásának megjelenése a médiában A gyűlöletbeszéd, valamint a kisebbségi csoportok sérelmes bemutatásának megjelenése a médiában Az ORTT Monitoring Szolgálata által lefolytatott hatósági ellenőrzések megállapításai (2001 2010) Budapest,

Részletesebben

MÜTF ALUMNI SZAKMAI KÖZÖSSÉG ETIKAI KÓDEXE

MÜTF ALUMNI SZAKMAI KÖZÖSSÉG ETIKAI KÓDEXE MÜTF ALUMNI SZAKMAI KÖZÖSSÉG ETIKAI KÓDEXE 2011 1. Az Etikai Kódex célja és alapelvei 1.1 A MÜTF ALUMNI SZAKMAI KÖZÖSSÉG (továbbiakban: MASZK) Etikai Kódexe a Közösség etikai önszabályozásának dokumentuma.

Részletesebben

A határon túli magyarok szereplése a hírműsorokban, 2010-ben

A határon túli magyarok szereplése a hírműsorokban, 2010-ben A határon túli magyarok szereplése a hírműsorokban, 2010-ben A Magyarország határain kívül élő nemzettársainkra egyre nagyobb figyelem irányul. 2010. augusztus 20-án lépett életbe a kettős állampolgárságról

Részletesebben

Küzdelem a gyűlölet-bűncselekmények visszaszorításáért. Ivány Borbála és Udvari Márton 2014. november 19. ORFK

Küzdelem a gyűlölet-bűncselekmények visszaszorításáért. Ivány Borbála és Udvari Márton 2014. november 19. ORFK Küzdelem a gyűlölet-bűncselekmények visszaszorításáért Ivány Borbála és Udvari Márton 2014. november 19. ORFK KIK VAGYUNK? civil szervezetek és 3 egyéni szakember (MTA JTI, ELTE Á JK) MIT CSINÁLUNK ÁLTALÁBAN?

Részletesebben

Választásoktól távolmaradók indokai:

Választásoktól távolmaradók indokai: KUTATÁSI BESZÁMOLÓ Az Identitás Kisebbségkutató Műhely 2016 januárjában közvéleménykutatást végzett a vajdasági magyarok körében. A 800 fős reprezentatív mintán végzett kérdőíves vizsgálat fő témája a

Részletesebben

A politikai szereplők médiahasználata a hírműsorokban

A politikai szereplők médiahasználata a hírműsorokban A politikai szereplők médiahasználata a hírműsorokban A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság gyorsjelentése 2013. június A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Műsorfigyelő és -elemző főosztálya folyamatosan

Részletesebben

Gettósodás, mint szociális probléma

Gettósodás, mint szociális probléma Gettósodás, mint szociális probléma Michal Vašečka Workshop Területi és etnikai különbségek formái Szlovákiában, Csehországban és Magyarországon Ostrava, 2012. május 3-4. Gettó Wacquant a gettó jelenséget

Részletesebben

A bûnözés a cigányok vérében van? September 10.

A bûnözés a cigányok vérében van? September 10. bûnözés a cigányok vérében van? 2009. September 10. C-PRESS Hírügynökség - Üdvözöljük a C-PRESS oldalán! romákkal kapcsolatos közkeletû nézetek közül az egyik legelterjedtebb vélekedés - amit egy kutatás

Részletesebben

A politikai szereplők médiahasználata a hírműsorokban

A politikai szereplők médiahasználata a hírműsorokban A politikai szereplők médiahasználata a hírműsorokban A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság gyorsjelentése Budapest, 2015. április A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Műsorfigyelő és elemző főosztálya

Részletesebben

TÉLETEK K S TEREOT O ÍPI P ÁK K iv an n a k é k pe p n?

TÉLETEK K S TEREOT O ÍPI P ÁK K iv an n a k é k pe p n? ELŐÍTÉLETEK SZTEREOTÍPIÁK Ki van a képen? Előzetes megállapítás Egyediségünkben rejlik erőnk egyik forrása: nincs két ember, aki tökéletesen egyforma lenne... Mivel nem pontosan egyformán szemléljük a

Részletesebben

KIK VAGYUNK? Tudj meg többet az Amnesty International Magyarország kampányairól!

KIK VAGYUNK? Tudj meg többet az Amnesty International Magyarország kampányairól! KIK VAGYUNK? Az Amnesty International kormányoktól, pártoktól és egyházaktól független civil szervezet, amely világszerte 150 országban, több mint 3 millió taggal és aktivistáival küzd az emberi jogokért.

Részletesebben

A politikai szereplők médiahasználata a hírműsorokban

A politikai szereplők médiahasználata a hírműsorokban A politikai szereplők médiahasználata a hírműsorokban A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság gyorsjelentése Budapest, 2015. március A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Műsorfigyelő és elemző főosztálya

Részletesebben

az ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 2347/2009. (XII. 2.) sz. HATÁROZATA

az ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 2347/2009. (XII. 2.) sz. HATÁROZATA az ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 2347/2009. (XII. 2.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény

Részletesebben

A menekültügy képe a magyar sajtóban

A menekültügy képe a magyar sajtóban A menekültügy képe a magyar sajtóban A Népszabadságban és Magyar Nemzetben 005-ben megjelent cikkek elemzése Dr. Vicsek Lilla (Budapesti Corvinus Egyetem KROLIFY Vélemény- és Szervezetkutató Intézet),

Részletesebben

A politikai szereplők médiahasználata a hírműsorokban

A politikai szereplők médiahasználata a hírműsorokban A politikai szereplők médiahasználata a hírműsorokban A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság gyorsjelentése 2012. február A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Műsorfigyelő és -elemző főosztálya folyamatosan

Részletesebben

Társalgási (magánéleti) stílus

Társalgási (magánéleti) stílus Társalgási (magánéleti) stílus Meghatározás kötetlen társas érintkezésben használt nyelvi formák Általános jellemzők, elvárások közvetlen, Könnyen érthető, Személyiség kifejezése Kommunikációs funkciók

Részletesebben

http://mszp.hu/calendar

http://mszp.hu/calendar 2012.06.22. péntek A miskolci rendőrség előtt demonstráltak helyi szocialisták Emberközelibb politikát Európában! A költség el van vétve Fenyegető igazságtalanság Széll-el szemben Kaposváron Nagykátán

Részletesebben

Panel második hullám változói

Panel második hullám változói Panel második hullám változói volt az előző A B C hullámban is A2.1 tévénézési gyakorisága x x x A2.2 újságolvasás gyakorisága x x x A2.3 amerikai elnök személyének ismerete x x x A2.4 Magyar miniszterelnök

Részletesebben

Mélyponton a teljes politikai elit

Mélyponton a teljes politikai elit Mélyponton a teljes politikai elit A Policy Solutions gyorselemzése a vezető politikusok népszerűségéről 2011. m{jus Vezetői összefoglaló Soha nem volt annyira negatív a teljes politikai elit megítélése,

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 393/2006. (II. 22.) sz. HATÁROZATA

AZ ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 393/2006. (II. 22.) sz. HATÁROZATA AZ ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 393/2006. (II. 22.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény

Részletesebben

Az egyenlő bánásmódról szóló törvény kimentési rendszere a közösségi jog elveinek tükrében. dr. Kádár András Kristóf ügyvéd, Magyar Helsinki Bizottság

Az egyenlő bánásmódról szóló törvény kimentési rendszere a közösségi jog elveinek tükrében. dr. Kádár András Kristóf ügyvéd, Magyar Helsinki Bizottság Az egyenlő bánásmódról szóló törvény kimentési rendszere a közösségi jog elveinek tükrében dr. Kádár András Kristóf ügyvéd, Magyar Helsinki Bizottság Az irányelvek és átültetésük A közösségi jog egyik

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 388/2006. (II. 22.) sz. HATÁROZATA

AZ ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 388/2006. (II. 22.) sz. HATÁROZATA AZ ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 388/2006. (II. 22.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény

Részletesebben

A politikai szereplők médiahasználata a hírműsorokban

A politikai szereplők médiahasználata a hírműsorokban A politikai szereplők médiahasználata a hírműsorokban A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG GYORSJELENTÉSE 2015. MÁJUS A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Műsorfigyelő és elemző főosztálya folyamatosan

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ - Csányi Alapítvány 11. Életút Nap április 26.

ÖSSZEFOGLALÓ - Csányi Alapítvány 11. Életút Nap április 26. ÖSSZEFOGLALÓ - Csányi Alapítvány 11. Életút Nap 2016. április 26. Rövid áttekintés Az idei Életút Napra 12 médiumtól 18 újságíró érkezett. Összesen 69 média megjelenés szüleletett az Alapítványról, amellyel

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 2203/2007. (IX. 26.) számú HATÁROZATA

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 2203/2007. (IX. 26.) számú HATÁROZATA ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 2203/2007. (IX. 26.) számú HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a

Részletesebben

Van-e magyar kérdés Romániában?

Van-e magyar kérdés Romániában? Van-e magyar kérdés Romániában? Klaus Johannis decemberben hivatalba lépett 1 román államfő február 26-án, az Angela Merkel német kancellárral közösen tartott sajtótájékoztatóján tett egy, a magyar közéletben

Részletesebben

Bérkülönbségtől a szerepelvárásokig: mik a magyar nők és férfiak problémái?

Bérkülönbségtől a szerepelvárásokig: mik a magyar nők és férfiak problémái? Bérkülönbségtől a szerepelvárásokig: mik a magyar nők és férfiak problémái? Az Integrity Lab elemzése Összefoglaló A nemek közti bérkülönbséget tartja a legnagyobb egyenlőtlenségi problémának a magyar

Részletesebben

Önkormányzat- Rendőrség kérdőíves felmérés 2015.

Önkormányzat- Rendőrség kérdőíves felmérés 2015. 1 Önkormányzat- Rendőrség kérdőíves felmérés 215. VI. Hogyan minősíti összességében a településen végzett rendőri tevékenységet? kérdésre adott válaszok megoszlása (értékelési skála 1 5) 211 2,96% 18,65%

Részletesebben

A SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG 2013. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉNEK ÉRTÉKELÉSE

A SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG 2013. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉNEK ÉRTÉKELÉSE A SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG 2013. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉNEK ÉRTÉKELÉSE Kiemelt célkitűzések A polgárok szubjektív biztonságérzetét befolyásoló jogsértésekkel szembeni fellépés; Időskorúak

Részletesebben

TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL A KONVERGENCIA RÉGIÓBAN ÁROP - 1.A.3. - 2014 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL A KONVERGENCIA RÉGIÓBAN ÁROP - 1.A.3. - 2014 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL A KONVERGENCIA RÉGIÓBAN ÁROP - 1.A.3. - 2014 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ESÉLYT MINDENKINEK SZAKMAI PROGRAM MARCALI, 2015.05.08.

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓ ÉS MÉDIA FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS MODERÁTOR SZAKIRÁNY ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR

KOMMUNIKÁCIÓ ÉS MÉDIA FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS MODERÁTOR SZAKIRÁNY ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR KOMMUNIKÁCIÓ ÉS MÉDIA FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS MODERÁTOR SZAKIRÁNY ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR 2015 A tételsor 1. Ön egy televíziós politikai vitaműsor vezetője. A meghívottak a legnagyobb hazai pártok vezetői.

Részletesebben

Bevezetés... 3 1. Az alapjogok korlátozásának általános szabályai... 5

Bevezetés... 3 1. Az alapjogok korlátozásának általános szabályai... 5 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 3 A jogok generációi...3 A hatalmi ágak elválasztása... 4 Az Alaptörvény és a korábbi Alkotmány kapcsolata... 4 1. Az alapjogok korlátozásának általános szabályai... 5 1.1.

Részletesebben

Minőségirányítási csoport. Szülői kérdőív feldolgozása

Minőségirányítási csoport. Szülői kérdőív feldolgozása Minőségirányítási csoport Szülői kérdőív feldolgozása 2010-11 Egyesített rövid távú cél: 4. Szülőkkel való kapcsolattartás feltérképezése A megvalósítás módja: Kérdőíves megkérdezés a szülői elégedettség

Részletesebben

Közbiztonság Budapesten

Közbiztonság Budapesten Közbiztonság Budapesten Budapesti adatok Készítette: ELTE Társadalomtudományi Kar Módszertani Kutatóközpont Módszertan A kutatást végezte: BellResearch Adatgyűjtés ideje: 2014. március 21. 2014. április

Részletesebben

Bűnmegelőzés. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy

Bűnmegelőzés. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy Bűnmegelőzés Dr. Szabó Henrik r. őrnagy A bűnmegelőzés fogalma - az állami szervek - önkormányzati szervek - társadalmi szervezetek - gazdasági társaságok - állampolgárok és csoportjaik minden olyan tevékenysége,

Részletesebben

PROKON Kutató és Elemző Társaság. Az ELTE ÁJK hallgatóinak véleménye a halálbüntetésről

PROKON Kutató és Elemző Társaság. Az ELTE ÁJK hallgatóinak véleménye a halálbüntetésről PROKON Kutató és Elemző Társaság Az ELTE ÁJK hallgatóinak véleménye a halálbüntetésről Az elemzést készítette: Rotyis Bálint A kérdőívet szerkesztette és ellenőrizte: Vizvári Fanni A PROKON Kutató és Elemző

Részletesebben

A korrupció megelőzése érdekében tett intézkedések

A korrupció megelőzése érdekében tett intézkedések A korrupció megelőzése érdekében tett intézkedések A kormányzati szervek A korrupció megelőzése érdekében tett főbb intézkedések: 1. Részvétel a KIM által koordinált korrupciómegelőzési program végrehajtásának

Részletesebben

Cím: 1014 Budapest, Szentháromság tér 6. Telefon: +36 1 795 6590 E-mail: npki@bgazrt.hu Web: www.bgazrt.hu/npki

Cím: 1014 Budapest, Szentháromság tér 6. Telefon: +36 1 795 6590 E-mail: npki@bgazrt.hu Web: www.bgazrt.hu/npki Semmi új a nap alatt: kisebbségi jogok, kettős állampolgárság, autonómia A mostani kormányzati ciklus nemzetpolitikai alapvetéseként is értelmezhető Orbán Viktor beiktatásakor elhangzott kijelentése: A

Részletesebben

A véleményszabadság határai: Gyűlöletbeszéd

A véleményszabadság határai: Gyűlöletbeszéd A véleményszabadság határai: Gyűlöletbeszéd A tananyag alapjául szolgáló kutatás a TÁMOP-4.2.4.A/2-11/1-2012-0001 Nemzeti Kiválóság Program című kiemelt projekt keretében zajlott; a projekt az Európai

Részletesebben

SZENTESI RENDŐRKAPITÁNYSÁG

SZENTESI RENDŐRKAPITÁNYSÁG Szám: 06050/4825/2013 Ált. SZENTESI RENDŐRKAPITÁNYSÁG 6600 Szentes, Kossuth L. utca 43. Pf.: 42. Telefon: 63/561-311, Fax: 63/561-330 BM telefon: 33/42-80 BM fax: 33/42-49 E-mail: baloghi@csongrad.police.hu

Részletesebben

Kutatási zárójelentés

Kutatási zárójelentés TÁMOP-5.5.5/08/1 A diszkrimináció elleni küzdelem a társadalmi szemléletformálás és hatósági munka erősítése Az egyenlő bánásmóddal kapcsolatos jogtudatosság növekedésének mértéke fókuszban a nők, a romák,

Részletesebben

Az Országos Kriminológiai Intézet évi munkaterve

Az Országos Kriminológiai Intézet évi munkaterve Az Országos Kriminológiai Intézet 2015. évi munkaterve KUTATÁSI FELADATOK A.) Kiemelt főirányokban folytatandó kutatások Első főirány: Társadalom és bűnözés 1. A felnőttek és gyerekek közötti bántalmazás

Részletesebben

Lakossági vélemények a közbiztonságról és a halálbüntetésrôl a közép-kelet-európai országokban

Lakossági vélemények a közbiztonságról és a halálbüntetésrôl a közép-kelet-európai országokban Közép-európai közvélemény: Lakossági vélemények a közbiztonságról és a halálbüntetésrôl a közép-kelet-európai országokban A Central European Opinion Research Group (CEORG) havi rendszeres közvéleménykutatása

Részletesebben

Az internet használatának bűnmegelőzési, és bűnügyi aspektusai, fiatalok és gyermek internet használati szokásai 2014.

Az internet használatának bűnmegelőzési, és bűnügyi aspektusai, fiatalok és gyermek internet használati szokásai 2014. Az internet használatának bűnmegelőzési, és bűnügyi aspektusai, fiatalok és gyermek internet használati szokásai 2014. Kiskorú elkövetők országosan, Budapesten ENYÜBS2013 Erőszakos jellegű bűncselekmények

Részletesebben

1992. évi LXIII. törvény. a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról1

1992. évi LXIII. törvény. a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról1 1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról1 Az Országgyűlés - a Magyar Köztársaság Alkotmányában foglaltakkal összhangban - a személyes adatok védelmét,

Részletesebben

Budapesti politikai helyzetkép 2015 végén

Budapesti politikai helyzetkép 2015 végén Budapesti politikai helyzetkép 2015 végén Budapest jelenleg kevésbé kormányellenes vagy borúlátó, mint az ország egésze. A fővárosban is többségben vannak azok, akik kormányváltást szeretnének, de arányuk

Részletesebben

Családi Vállalkozások Országos Egyesülete ETIKAI KÓDEX

Családi Vállalkozások Országos Egyesülete ETIKAI KÓDEX Családi Vállalkozások Országos Egyesülete ETIKAI KÓDEX 2014 Tartalomjegyzék Az Etikai Kódex alkalmazási köre... 3 Magatartás az Egyesületben, illetve azon kívül... 3 A jogszabályok betartása... 3 Kapcsolat

Részletesebben

K. Farkas Claudia. Bátor javaslat. A kormányzó Nemzeti Egység Pártja és az 1938-as magyarországi zsidótörvény

K. Farkas Claudia. Bátor javaslat. A kormányzó Nemzeti Egység Pártja és az 1938-as magyarországi zsidótörvény K. Farkas Claudia Bátor javaslat A kormányzó Nemzeti Egység Pártja és az 1938-as magyarországi zsidótörvény A Magyarországon 1938-tól megvalósult zsidóellenes törvényhozás 1 beindításáért hiba volna a

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 865/2008. (V. 22.) sz. HATÁROZATA

AZ ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 865/2008. (V. 22.) sz. HATÁROZATA AZ ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 865/2008. (V. 22.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény

Részletesebben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-3010/2015. számú ügyben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-3010/2015. számú ügyben Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-3010/2015. számú ügyben Az eljárás megindítása A panaszos szülő Budapesten a Fráter György téren működő Csicsergő Óvoda (a továbbiakban: Óvoda) eljárását sérelmezte.

Részletesebben

Visegrádi Irányelvek. Caledonia Media ABRIDGED VERSION. Charles Fletcher Csák Gyula. A magyar rádiós és televíziós újságírók etikai irányelvei

Visegrádi Irányelvek. Caledonia Media ABRIDGED VERSION. Charles Fletcher Csák Gyula. A magyar rádiós és televíziós újságírók etikai irányelvei Caledonia Media Visegrádi Irányelvek A magyar rádiós és televíziós újságírók etikai irányelvei ABRIDGED VERSION Charles Fletcher Csák Gyula BRITISH EMBASSY Budapest Visegrádi Irányelvek A szerkesztőnek

Részletesebben

az ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 2016/2009. (X. 13.) sz. HATÁROZATA határozatot.

az ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 2016/2009. (X. 13.) sz. HATÁROZATA határozatot. az ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 2016/2009. (X. 13.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény

Részletesebben

2. Az állampolgárokra vonatkozó vizsgálat

2. Az állampolgárokra vonatkozó vizsgálat 2. Az állampolgárokra vonatkozó vizsgálat Az állampolgárokra - azaz azon állampolgárokra, akik nem ügyfelei a Hivatalunknak - vonatkozó omnibuszos kutatás lefolytatására a Marketing Centrum Országos Piackutató

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 2146/2007. (IX. 19.) sz. HATÁROZATA

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 2146/2007. (IX. 19.) sz. HATÁROZATA ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 2146/2007. (IX. 19.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a

Részletesebben

A bűnmegelőzési jogi háttere, szervezeti- és intézményrendszere. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy ORFK Bűnmegelőzési és Áldozatvédelmi Osztály

A bűnmegelőzési jogi háttere, szervezeti- és intézményrendszere. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy ORFK Bűnmegelőzési és Áldozatvédelmi Osztály A bűnmegelőzési jogi háttere, szervezeti- és intézményrendszere Dr. Szabó Henrik r. őrnagy ORFK Bűnmegelőzési és Áldozatvédelmi Osztály 1978. évi IV. törvény a Büntető Törvénykönyvről Általános rész Büntető

Részletesebben

Szociológia mesterszak. Pótfelvételi tájékoztató Miskolci Egyetem, BTK, Szociológiai Intézet, 2015.

Szociológia mesterszak. Pótfelvételi tájékoztató Miskolci Egyetem, BTK, Szociológiai Intézet, 2015. Szociológia mesterszak Pótfelvételi tájékoztató 2015. Miskolci Egyetem, BTK, Szociológiai Intézet, 2015. JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ: AUGUSZTUS 10! JELENTKEZNI LEHET: www.felvi.hu Részletes tájékoztató a képzésről:

Részletesebben

4. A FÉRFIAK ÉS NŐK KÖZÖTTI DISZKRIMINÁCIÓ A MUNKAÜGYI JOGVISZONYOKBAN Peszlen Zoltán. Alkotmányos védelem

4. A FÉRFIAK ÉS NŐK KÖZÖTTI DISZKRIMINÁCIÓ A MUNKAÜGYI JOGVISZONYOKBAN Peszlen Zoltán. Alkotmányos védelem 4. A FÉRFIAK ÉS NŐK KÖZÖTTI DISZKRIMINÁCIÓ A MUNKAÜGYI JOGVISZONYOKBAN Peszlen Zoltán Alkotmányos védelem Általános alkotmányos védelem A nemek közötti hátrányos megkülönböztetés általános tilalmát a Magyar

Részletesebben

Egység a sokféleségben beszélgetés Ján Figel európai biztossal

Egység a sokféleségben beszélgetés Ján Figel európai biztossal 23. Egység a sokféleségben beszélgetés Ján Figel európai biztossal Egység a sokféleségben - 2008 a Kultúrák Közötti Párbeszéd Európai Éve A KultúrPont Iroda munkatársa a 2008: a Kultúrák Közötti Párbeszéd

Részletesebben

Bevezetés. Alaptézisek

Bevezetés. Alaptézisek Bevezetés Az erőszakról szóló tudósítások egyre nagyobb teret kapnak a híradókban. A műsorszolgáltatók mind gyakrabban mutatnak be olyan képeket, melyeken fedetlen holttestek, súlyosan sérült, haldokló

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 757/2014. (VII. 30.) sz. HATÁROZATA. megállapította,

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 757/2014. (VII. 30.) sz. HATÁROZATA. megállapította, Ügyiratszám: MN/18134-6/2014. Tárgy: kiegyensúlyozottsági kérelem elbírálása Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 757/2014. (VII.

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 2273/I/2006 (X. 11.) sz. HATÁROZATA

AZ ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 2273/I/2006 (X. 11.) sz. HATÁROZATA AZ ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 2273/I/2006 (X. 11.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó Kétegyháza Nagyközség közrendjéről, közbiztonságáról

T Á J É K O Z T A T Ó Kétegyháza Nagyközség közrendjéről, közbiztonságáról Gyulai Rendőrkapitányság 5700 Gyula, Béke sugárút 51. Pf.:67. Tel: 06-66/361-644 Fax: 06-66/361-644 e-mail: gyula.rk@bekes.police.hu Ügyszám: 04030/2089/2012/ ált. Tisztelt Képviselő-testület! T Á J É

Részletesebben

A bűnözés szerkezeti különbségei előélet szerint

A bűnözés szerkezeti különbségei előélet szerint VAVRÓ ISTVÁN: A bűnözés szerkezeti különbségei előélet szerint A büntetőjogi normákkal történő ismételt szembekerülés a bűnügyi tudományok régi, kedvelt témája. Két változata: a halmazati bűnelkövetés

Részletesebben

EURÓPAI VÁLASZTÁSOK Választások előtti közvélemény-kutatás - Első fázis Első eredmények: Az európai átlag és a főbb tendenciák országok szerint

EURÓPAI VÁLASZTÁSOK Választások előtti közvélemény-kutatás - Első fázis Első eredmények: Az európai átlag és a főbb tendenciák országok szerint Kommunikációs Főigazgatóság C. Igazgatóság - Kapcsolat a polgárokkal KÖZVÉLEMÉNY-FIGYELŐ EGYSÉG EURÓPAI VÁLASZTÁSOK 2009 2009/05/27 Választások előtti közvélemény-kutatás - Első fázis Első eredmények:

Részletesebben

Migrációs kihívások a multikulturalizmus vége?

Migrációs kihívások a multikulturalizmus vége? Migrációs kihívások a multikulturalizmus vége? Glied Viktor egyetemi oktató / kutató Pécsi Tudományegyetem IDResearch Szolnok, 2012. december 4. A migráció 220-230 millió migráns (40-50 millió illegális

Részletesebben

Az egyenlő bánásmóddal kapcsolatos jogtudatosság növekedésének mértéke fókuszban a nők, a romák, a fogyatékos és az LMBT emberek

Az egyenlő bánásmóddal kapcsolatos jogtudatosság növekedésének mértéke fókuszban a nők, a romák, a fogyatékos és az LMBT emberek Az egyenlő bánásmóddal kapcsolatos jogtudatosság növekedésének mértéke fókuszban a nők, a romák, a fogyatékos és az LMBT emberek című kutatási projekt TÁMOP -5.5.5/08/1-2008-0001 ROMA ALMINTA KÉRDŐÍV A

Részletesebben

Tamási Erzsébet. A családon belüli erőszak férfi szereplői PhD értekezés

Tamási Erzsébet. A családon belüli erőszak férfi szereplői PhD értekezés Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Bűnügyi Tudományok Intézete Büntetőjogi és Kriminológiai Tanszék Büntető Eljárásjogi és Büntetésvégrehajtási Jogi Tanszék Tamási Erzsébet A családon belüli erőszak

Részletesebben

POLITIKA, OKTATÁSPOLITIKA

POLITIKA, OKTATÁSPOLITIKA SPIRA VERONIKA POLITIKA, OKTATÁSPOLITIKA FÜGGELÉK 1 Megjegyzések a Függelékhez A Politika, oktatáspolitika dokumentumgyűjteményt a függelék zárja, amely bemutatja, hogy az önkormányzati munka milyen járulékos

Részletesebben

Bevándorlók Magyarországon. Kováts András MTA TK Kisebbségkutató Intézet

Bevándorlók Magyarországon. Kováts András MTA TK Kisebbségkutató Intézet Bevándorlók Magyarországon Kováts András MTA TK Kisebbségkutató Intézet Az elemzés fókusza Miben mások a határon túli magyarok, mint a többi bevándorolt? Kik a sikeres migránsok ma Magyarországon? A magyar

Részletesebben

A MÉDIATARTALOMRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK A MÉDIATANÁCS GYAKORLATÁBAN

A MÉDIATARTALOMRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK A MÉDIATANÁCS GYAKORLATÁBAN 2012. október 2013. július A MÉDIATARTALOMRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK A MÉDIATANÁCS GYAKORLATÁBAN Mérték Médiaelemző Műhely 2013.11.19. Az elemzésről A Mérték Médiaelemző Műhely az új médiaszabályozás hatályba

Részletesebben

Van jogom, de még sincs (esszé)

Van jogom, de még sincs (esszé) III. díj Kosztolányi Dezső Tehetséggondozó Gimnázium Szabadka Bakos Rebeka: Van jogom, de még sincs (esszé) Szabadka, 2014. november 24. 1 Az idei év nyarán eltűnt, többszörösen fizikailag és szexuálisan

Részletesebben

Michal Vašečka Masaryk University Masaryk Egyetem. A romák oktatása, mint a társadalmi integrációs politika legnagyobb kihívása

Michal Vašečka Masaryk University Masaryk Egyetem. A romák oktatása, mint a társadalmi integrációs politika legnagyobb kihívása Michal Vašečka Masaryk University Masaryk Egyetem A romák oktatása, mint a társadalmi integrációs politika legnagyobb kihívása A társadalmi kirekesztés - Kelet-Közép-Európa meghatározó problémája A kisebbségek

Részletesebben

Miért nincs több nő a magyar politikában?

Miért nincs több nő a magyar politikában? Miért nincs több nő a magyar politikában? Vezetői összefoglaló A párton belüli támogatás hiánya és a családi kötelezettségek okozta időhiány ez a két fő oka a nők alacsony parlamenti arányának az Integrity

Részletesebben

Tisztelt Sebián-Petrovszki László!

Tisztelt Sebián-Petrovszki László! Tisztelt Sebián-Petrovszki László! Az MTI Magyar Távirati Iroda Nonprofit Zrt. részére 2016. március 22. napján megküldött közérdekű adatigénylésének, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

Részletesebben

Bal- és jobboldali megújulás Mit mutatnak a számok? A Fidesz KDNP és az ellenzéki összefogás egyéni jelöltjeinek összehasonlítása

Bal- és jobboldali megújulás Mit mutatnak a számok? A Fidesz KDNP és az ellenzéki összefogás egyéni jelöltjeinek összehasonlítása Bal- és jobboldali megújulás Mit mutatnak a számok? A Fidesz KDNP és az ellenzéki összefogás egyéni jelöltjeinek összehasonlítása Az Intézet a Demokratikus Alternatíváért (IDEA) elemzése a jobboldal, illetve

Részletesebben

Javaslat a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa évi 12. heti ülésszakának napirendjére március 21.

Javaslat a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa évi 12. heti ülésszakának napirendjére március 21. Javaslat a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 202. évi 2. heti ülésszakának napirendjére Kezdési időpont: 9.00 Helyszín: Médiatanács ülésterem 202. március 2. (szerda) Tájékoztató: A 202.

Részletesebben

A BELSŐ ELLENŐRÖKRE VONATKOZÓ ETIKAI KÓDEX

A BELSŐ ELLENŐRÖKRE VONATKOZÓ ETIKAI KÓDEX A BELSŐ ELLENŐRÖKRE VONATKOZÓ ETIKAI KÓDEX 2012. április BEVEZETŐ A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 17. -ának (3) bekezdése

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA-ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 169/2013. (I. 30.) számú HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA-ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 169/2013. (I. 30.) számú HATÁROZATA A NEMZETI MÉDIA-ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 169/2013. (I. 30.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: 30209-12/2012. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a gyermek és kiskorúak védelmére, az emberi méltóság

Részletesebben

NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG JEGYZŐKÖNYV A NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 2015. FEBRUÁR 20-I ÜLÉSÉRŐL

NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG JEGYZŐKÖNYV A NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 2015. FEBRUÁR 20-I ÜLÉSÉRŐL NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG JEGYZŐKÖNYV A NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 2015. FEBRUÁR 20-I ÜLÉSÉRŐL Az ülés helyszíne: Nemzeti Választási Iroda székháza (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.) Az ülés ideje:

Részletesebben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-8250/2012. számú ügyben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-8250/2012. számú ügyben Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-8250/2012. számú ügyben Előadó: dr. Zemplényi Adrienne Az eljárás megindulása A panaszos azért fordult hivatalomhoz, mivel sérelmezte, hogy a közfoglalkoztatás

Részletesebben

Az egyén és a csoport A szociálpszichológia alapfogalmai. Osváth Viola szeptember. 18

Az egyén és a csoport A szociálpszichológia alapfogalmai. Osváth Viola szeptember. 18 Az egyén és a csoport A szociálpszichológia alapfogalmai Osváth Viola 2012. szeptember. 18 Szociálpszichológia Az egyén és a társadalom kapcsolatát ragadja meg Társas lény Fontos szerepe a társaknak Festinger:

Részletesebben

Európa Tanács. Parlamenti Közgyűlés. 1582 (2002) 1 számú Ajánlás. Nők elleni családon belüli erőszak

Európa Tanács. Parlamenti Közgyűlés. 1582 (2002) 1 számú Ajánlás. Nők elleni családon belüli erőszak Európa Tanács Parlamenti Közgyűlés 1582 (2002) 1 számú Ajánlás Nők elleni családon belüli erőszak 1. A családon belüli erőszak a nők elleni erőszak legelterjedtebb formája, melynek következményei az áldozatok

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 789/2012. (IV.25.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 789/2012. (IV.25.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/9996-6/2012. Tárgy: kiegyensúlyozottsági kérelem elbírálása Ügyintéző: személyes adat A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 789/2012. (IV.25.) számú HATÁROZATA A Nemzeti

Részletesebben

ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR BA képzés (általános tételek, minden szakiránynak kötelező)

ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR BA képzés (általános tételek, minden szakiránynak kötelező) ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR BA képzés (általános tételek, minden szakiránynak kötelező) 1. A kommunikációs elméletek hét tradíciója. Az empirikus és az értelmező elméletek különbségei. (Griffin: Bevezetés a kommunikációelméletbe.

Részletesebben

Nemzeti Stratégia. a kábítószer-probléma kezelésére

Nemzeti Stratégia. a kábítószer-probléma kezelésére Melléklet a /2009. (..) OGY határozathoz Biztonságosabb társadalom, megtartó közösség Nemzeti Stratégia a kábítószer-probléma kezelésére 2010-2018 Tartalom Tartalom...2 Bevezetés (a Nemzeti Stratégia szerepe)...3

Részletesebben

DÉVAVÁNYA VÁROS GYERMEKJOGI STRATÉGIÁJA

DÉVAVÁNYA VÁROS GYERMEKJOGI STRATÉGIÁJA DÉVAVÁNYA VÁROS GYERMEKJOGI STRATÉGIÁJA 2015 1 Bevezetés Dévaványa Város Önkormányzata Gyermekjogi Stratégiáját az ENSZ 1989. november 20-án elfogadott Gyermekjogi Egyezményével összhangban alkotta, melynek

Részletesebben

Kriminológia tantárgy Oktatási Program Rendőrszervező szakképzés számára 2011/2012.

Kriminológia tantárgy Oktatási Program Rendőrszervező szakképzés számára 2011/2012. NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM RENDÉSZETTUDOMÁNYI KAR BÜNTETŐJOGI ÉS KRIMINOLÓGIAI TANSZÉK KRIMINOLÓGIAI CSOPORT Kriminológia tantárgy Oktatási Program Rendőrszervező szakképzés számára 2011/2012. Tanszék:

Részletesebben

Szólásszabadság, média, internet

Szólásszabadság, média, internet VI. NYÁRI EGYETEM A KÖZÖSSÉGI RÉSZVÉTEL FEJLESZTÉSÉÉRT Szólásszabadság, média, internet Dr. Székely Iván OSA Archivum, BME szekelyi@ceu.hu 2009. július 25. [Tartalomjegyzék helyett] Szólásszabadság Rokonai

Részletesebben

VITAINDÍTÓ. Elemzés a 2005-ös kisebbségi törvénytervezetrõl. Márton János Orbán Balázs. 1. Bevezetõ

VITAINDÍTÓ. Elemzés a 2005-ös kisebbségi törvénytervezetrõl. Márton János Orbán Balázs. 1. Bevezetõ VITAINDÍTÓ Márton János Orbán Balázs Elemzés a 2005-ös kisebbségi törvénytervezetrõl 1. Bevezetõ Tanulmányunkban az RMDSZ által kidolgozott 2005-ös kisebbségi törvénytervezet elemzésére vállalkozunk. A

Részletesebben

Alba Radar. 17. hullám

Alba Radar. 17. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 17. hullám A személyi jövedelemadó 1 százalékának felajánlási hajlandósága - ÁROP 1.1.14-2012-2012-0009 projekt keretén belül - 2013.

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 915/2009. (IV. 22.) számú HATÁROZATA

AZ ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 915/2009. (IV. 22.) számú HATÁROZATA AZ ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 915/2009. (IV. 22.) számú HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény

Részletesebben

Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016

Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016 Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016 A támogató és a lebonyolítók Forrás EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmus Lebonyolítók Ökotárs Alapítvány Autonómia Alapítvány Demokratikus Jogok Fejlesztéséért

Részletesebben

Alba Radar. 6. hullám

Alba Radar. 6. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 6. hullám Lakossági vélemények a Fehérvár Televízió Ütköző című műsoráról 2011. február 28. Készítette: Domokos Tamás tdomokos@echomail.hu

Részletesebben

HATÁROZAT. határozatot.

HATÁROZAT. határozatot. Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatal Tartalomfelügyeleti főosztály Ügyiratszám: 4807-1/2011. Tárgy: törvénysértés megállapítása Ügyintéző: személyes adat HATÁROZAT A Nemzeti Média- és Hírközlési

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA-ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 581/2012. (III. 28.) számú HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA-ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 581/2012. (III. 28.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: 33095-12/2011. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: kiskorúakra vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése Melléklet: jogsértő műsorszámok részletes leírása A NEMZETI MÉDIA-ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG

Részletesebben

MEDIA. a a rendezvény. rendezvény. Konferenciánkról MIBEN MÁS EZ A KONFERENCIA, MINT AZ ÖSSZES TÖBBI? MI A KONFERENCIA CÉLJA? A KONFERENCIA MENETE

MEDIA. a a rendezvény. rendezvény. Konferenciánkról MIBEN MÁS EZ A KONFERENCIA, MINT AZ ÖSSZES TÖBBI? MI A KONFERENCIA CÉLJA? A KONFERENCIA MENETE a a rendezvény rendezvény A 2008 az ország kommunikáció szakos egyetemi hallgatóinak összefogásából született kétnapos konferencia, mely egy asztalhoz ülteti a magyar médiavilág szakmai és közéleti szereplőit,

Részletesebben

A Rendőrség áldozatsegítő tevékenysége/tapasztalatok. Buczkó Erika r. alezredes ORFK Bűnmegelőzési Osztály

A Rendőrség áldozatsegítő tevékenysége/tapasztalatok. Buczkó Erika r. alezredes ORFK Bűnmegelőzési Osztály A Rendőrség áldozatsegítő tevékenysége/tapasztalatok Buczkó Erika r. alezredes ORFK Bűnmegelőzési Osztály A kezdetek. 1999: a kormány elkötelezi magát az áldozatok teljesebb körű védelme mellett (1074/1999.

Részletesebben

Küzdelem a gyermekek szexuális kizsákmányolása és szexuális bántalmazása ellen

Küzdelem a gyermekek szexuális kizsákmányolása és szexuális bántalmazása ellen Küzdelem a gyermekek szexuális kizsákmányolása és szexuális bántalmazása ellen Bevezetés A gyermekek szexuális kizsákmányolása, szexuális bántalmazása Európa és a világ minden országában létező probléma,

Részletesebben