A magyarországi televíziós hírműsorok romaképe a konfliktusok tükrében

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A magyarországi televíziós hírműsorok romaképe a konfliktusok tükrében"

Átírás

1 A magyarországi televíziós hírműsorok romaképe a konfliktusok tükrében 2009 első negyedéve újabb fordulatot hozott a cigányellenes közbeszédben. A miskolci rendőrkapitány cigány bűnözőkre vonatkozó kijelentései, Marian Cozma meggyilkolása és az azt követő romaellenes megnyilvánulások, valamint a tatárszentgyörgyi gyilkosság és az arra adott reakciók új minőséget hoztak a többségkisebbség konfliktusát érintő nyilvános közlésekben. Az ORTT Műsorelemző osztálya megvizsgálta a fenti emblematikus ügyek hírműsorokban való megjelenését. 1. A társadalmi kontextus és az előzmények A magyar társadalomban a romákkal szembeni előítéletesség hosszú évtizedek óta jelen van, és Magyarországon a többségi társadalomban messze a legelutasítottabb kisebbségi csoport a cigányság. Az utóbbi két évtized empirikus előítéletesség-kutatásai alapján erőteljes konszenzus mutatkozik abban, hogy a többségi társadalom egyfajta abszolút külcsoportként és negatív referenciacsoportként tekint a hazai cigány kisebbségre, illetve dominál az egyfelől túltámogatott, segélyekre berendezkedett, másfelől a társadalmi normákat, jogszabályokat nem tisztelő cigányság képe. A témában lefolytatott vizsgálatok válaszadóinak nagy többsége egyetért az olyan megállapításokkal, miszerint: a cigányok sohasem fognak beilleszkedni a magyar társadalomba ; a romák nem szeretnek dolgozni ; az etnikai hovatartozás befolyásolja a bűnözési hajlandóságot. 1 A Tárki 2005 decemberében végzett közvéleménykutatása szerint a megkérdezettek 62 százaléka teljesen vagy inkább egyetértett azzal a kifejezetten rasszista állítással, hogy a bűnözési hajlam a cigányok vérében van. 2 A Nézőpont Intézet augusztusi reprezentatív felmérése szerint a magyarok 91 százaléka szerint létezik cigánybűnözés, 77 százalékuk pedig úgy gondolja, hogy a romák hajlamosabbak a bűnelkövetésre a nem romáknál. 3 A Progresszív Intézet által készített legutóbbi (2009. február 15-i) kutatás szerint a magyar lakosság 81 százalékának vannak cigányellenes attitűdjei. 4 A magyarországi romák által elkövetett bűncselekmények politikai kontextusba helyezése, illetve a cigánybűnözés kifejezés politikai használata és beemelése a szélesebb közbeszédbe a 2006-ban országos felháborodást kiváltó olaszliszkai bűncselekmény nyomán indult el. A Jobbik Magyarországért Mozgalom kampányt indított a cigánybűnözés ellen. Ennek leglátványosabb megnyilvánulásai a párthoz kötődő Magyar Gárda egyenruhás, a 1 Lásd például: Lázár Guy: A felnőtt lakosság nemzeti identitása a kisebbségekhez való viszony tükrében In: Többség Kisebbség. Tanulmányok a nemzeti tudat témaköréből. Osiris Kiadó MTA ELTE Kommunikációelméleti Kutatócsoport, Budapest, 1996; A Kód Piac-, Vélemény- és Médiakutató Intézet elemzése, Magyar Hírlap, január 13.; Erőss Ferenc: Előítélet és etnicitás. In: Magyar Tudomány, 1997/6. 2 Lásd: 3 A kulcsszó: közbiztonság? Nézőpont Intézet, augusztus 27. (www.nezopontintezet.hu) 4 Progresszív Intézet: Cigányellenesség a magyar társadalomban február 15. (http://portal.cpress.hu/ /belfold/progressziv-intezet-ciganyellenesseg-a-magyar-tarsadalomban.html

2 cigánybűnözés által sújtott, jelentős roma lakossággal rendelkező településeken rendezett felvonulásai voltak, amelyek a cigány kisebbségben félelmet keltettek, ugyanakkor támogatásra találtak a krónikus rendőrhiánnyal küszködő kistelepülések fenyegetettségérzésben élő többségi lakosságának egy részénél. 2. A vizsgálat aktualitása 2009 első negyedéve a cigányellenes közbeszéd eszkalációját hozta Magyarországon. Jól példázta ezt három emblematikus, a hazai sajtóban és médiában kiemelt nyilvánosságot kapó ügy január 30-án dr. Pásztor Albert miskolci rendőrkapitány a következő nyilatkozatot tette: a közterületi rablások - amik ilyen erőszakos jellegű rablások - elkövetői cigány emberek. Igazából Miskolcon azt kell, hogy mondjam, hogy legfeljebb pénzintézetet vagy benzinkutat rabol ki magyar, minden más rablás viszont az ő részük. A kijelentés miatt Draskovics Tibor igazságügyi és rendészeti miniszter a rendőrkapitány lemondatását kezdeményezte, azonban a közvélemény és a pártok helyi szervezeteinek nyomására visszahelyezték tisztségébe a kapitányt február 7-én éjjel egy szórakozóhely előtt megkéselték Marian Cozmát, az MKB Veszprém kézilabdázóját. A gyanúsítottak cigány elkövetőkként jelentek meg a nyilvánosságban, és a gyilkosság által kiváltott felháborodás a sajtóban-médiában cigányellenes kirohanásokhoz, az internetes fórumokon rasszista gyűlöletkampányhoz vezetett. A magyar nyilvánosságban tényként jelent meg az információ, hogy a veszprémi gyilkosok és egy tavaly nyáron Siófok belvárosában erődemonstrációt tartó szervezett bűnözői csoport tagjai között jelentős az átfedés. Mindez további munícióval szolgált a cigánybűnözés létezését és a romák által elkövetett bűncselekmények elviselhetetlen növekedését vizionáló politikusi és értelmiségi körnek február 23-án hajnalban Tatárszentgyörgyön vadászpuskával agyonlőttek egy 27 éves roma férfit és ötéves kisfiát, miután Molotov-koktélt dobtak a házukba. Két másik gyermek súlyos sérüléseket szenvedett. A rendőrség a támadás okaként rasszista indítékot feltételez. Vizsgálatunk a Cozma-gyilkosság és a tatárszentgyörgyi támadás médiareprezentációját célozza. Konkrétan azt, hogy ezek a nagy társadalmi visszhangot kiváltó események miként jelentek meg a legfontosabb magyarországi televíziók hírműsoraiban, az események bemutatása mennyiben felelt meg a korrekt szerkesztői gyakorlatnak, a hazai és nemzetközi sajtóetikai kódexek ajánlásainak, illetve az információk 2

3 feldolgozása és közvetítése, valamint a műsorkészítői interpretációk milyen cigányképet közvetítettek a médiafogyasztóknak. A vizsgálat mintájába a Duna TV, az Echo TV, a Hír TV, a Magyar ATV, az MTV, az RTL Klub és a TV2 feltárandó eseményeket követő egy-egy hetének (2009. február 8-14., valamint február 23 - március 1.) hírműsorai kerültek be (Duna TV 18:00-kor, Echo TV 19:30, Hír TV 19:00, Magyar ATV 18:55, MTV 19:30, RTL Klub 18:30, TV2 18:30). 3. A kisebbségek, illetve a konfliktushelyzetek bemutatására vonatkozó alapelvek Általánosan elfogadott alapelv, hogy a kisebbségek médiabeli ábrázolása kifejezetten szenzitív terület. Ennek ellenére a magyar újságíró szervezetek etikai kódexei nem foglalkoznak külön a témával. Egy korábbi felmérés szerint a hazai szerkesztők nem is tartják szükségesnek a kifejezetten a kisebbségek ábrázolását szabályozó irányelvek kidolgozását, kielégítőnek tartják az általános szakmai és etikai követelmények alkalmazását a kisebbségekről szóló tudósításaiknál. 5 A négy hazai újságíró-szervezet 6 által kidolgozott közös etikai alapelvek megfogalmaznak a különböző kisebbségek bemutatására, illetve a társadalmi feszültségek kezelésére vonatkozó (témánk szempontjából szintén releváns) előírásokat: Az újságíró nem maradhat semleges, ha a demokratikus értékek védelméről van szó! Kötelessége fellépni a terrorizmus, a bármilyen szempontú - faj, vallás, kultúra, nemzetiség, nem, életkor stb. miatti - gyűlöletkeltés ellen. A tömegtájékoztatási eszközöknek, és személy szerint az újságíróknak is, etikai kötelességük szerepet vállalni társadalmi összeütközések esetén a feszültségek feloldásában, a bizalomra, a türelemre való ösztönzéssel. 7 A BBC szerkesztőségi irányelvei nem foglalkoznak önállóan az etnikai kisebbségek ábrázolásával, ugyanakkor általánosságban kimondják, hogy a másságuk alapján csoportot alkotó emberek csak abban az esetben jellemezhetők kor, szexuális orientáció, fogyatékosság stb. alapján, ha ez a témából kifolyólag elkerülhetetlen. 8 A nemzetközi gyakorlatban ugyanakkor megtalálhatók a különböző kisebbségek reprezentációját szabályozó irányelvek is. Ezek kidolgozásának fontosságára az Európai Tanács Közösségi és etnikai viszonyok 5 Bernáth Gábor - Messing Vera: Vágóképként, csak némában - Romák a magyarországi médiában. Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Hivatal, Ezek a Magyar Újságírók Országos Szövetsége, a Magyar Újságírók Közössége, a Magyar Katolikus Újságírók Szövetsége, valamint a Sajtószakszervezet. 7 Lásd Közös etikai alapelvek, 8.. a; d. (http://www.makusz.hu/index_new.php?mode=static&id=makusz_etikai_kodex) 8 BBC Editorial Guidelines, Harm and Offence, Portrayal. (http://www.bbc.co.uk/guidelines/editorialguidelines/edguide/harm/portrayal.shtml) 3

4 Európában című dokumentumában is felhívta a figyelmet. 9 A brit és magyar újságírók által kidolgozott Visegrádi irányelvek 10 kisebbségekre vonatkozó része kimondja: Az etnikai kisebbségekről szóló műsorok nem zárhatják médiagettóba a csoport tagjait. Kerüljük az előítéletes vagy pejoratív utalást egy személy származására, bőrszínére, vallására vagy szexuális beállítottságára vagy bármilyen fizikailag megnyilvánuló betegségére, illetve fogyatékosságára. Ne részletezzük semmilyen műsorban vagy más nyilvános módon egy személy származását, bőrszínét, vallását, szexuális beállítottságát, fizikai, szellemi betegségét vagy fogyatékosságát, hacsak nem bizonyul fontosnak a történet szempontjából. 11 A brit National Union of Journalists 12 etikai kódexe részletes útmutatót tartalmaz a kisebbségek, köztük az etnikai kisebbségek médiabeli bemutatására vonatkozóan. 13 Ebből az esetünkben az alábbiak lehetnek fontosak: A szereplő faji (etnikai) hovatartozása csak abban az esetben említendő, ha az valóban fontos. Kerülni kell a szenzációhajhász bemutatást a faji (etnikai) kisebbségekkel foglalkozó ügyeknél; ez árt a kisebbségnek. Körültekintőnek kell lenni a szóhasználatnál. A korábban általánosan használt szavak egy része mára sértővé, bántóvá vált. Célszerű a kisebbségek megnevezésénél azokat a kifejezéseket használni, ahogyan ők nevezik magukat. Ne éljünk előfeltevésekkel, feltételezésekkel a szereplők kulturális hátteréről. Az etnikai hovatartozás megjelölése különösen aggályos a bűnelkövetők, illetve a bűncselekménnyel gyanúsított személyekkel kapcsolatban, mivel így egyrészt alkalmas lehet a meglévő előítéletek megerősítésére, másrészt azt sugallhatja, hogy közvetlen összefüggés van az etnikai csoporttagság és a bűnözési hajlam között. Holott tudományos közhelynek számít, hogy az etnikai hovatartozás nem befolyásolja a bűnözési hajlamot, ezzel szemben a társadalmi státusz igen Bernáth Gábor - Messing Vera: Vágóképként, csak némában - Romák a magyarországi médiában. Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Hivatal, A Visegrádi irányelvek című, a hírműsorok szerkesztésére vonatkozó újságíró-szakmai és etikai ajánlás a BBC és a Baltic Media Centre Oktatási Részlegének együttműködésével készült. 11 Charles Fletcher: Visegrádi irányelvek. British Embassy, Budapest, A világ egyik legnagyobb és legbefolyásosabb újságíró szervezete, mintegy taggal. 13 NUJ guidelines on race reporting. 14 Lásd pl. az Országos Kriminológiai Intézet állásfoglalását: Állásfoglalás a magyarországi bűnözési helyzetről, az elkövetők etnikai hovatartozásának nyilvántartásáról és a cigánybűnözésről. 4

5 Alapesetben semmilyen relevanciával nem bír a bűncselekményeknél az elkövetők és a sértettek nemzetiségi-etnikai hovatartozása, kivéve, ha az indíték valamilyen nemzetiségietnikai ellentétre vezethető vissza. Kizárólag az utóbbi esetben indokolt az etnikai identifikáció. A fentiek alapján vezette be a németországi sajtó önszabályozó nonprofit szervezete, a Német Sajtótanács (Deutscher Presserat) azt a gyakorlatot, hogy a bűnügyi tudósításoknál nem jelölik az etnikai hovatartozást. 15 A magyar kisebbségi törvény vonatkozó része kimondja, hogy valamely nemzeti, etnikai csoporthoz, kisebbséghez való tartozás vállalása és kinyilvánítása az egyén kizárólagos és elidegeníthetetlen joga. 16 Az adatvédelmi törvény pedig különleges adatként határozza meg a faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra vonatkozó adatokat, amelyek akkor kezelhetők, ha adatkezeléshez az érintett írásban hozzájárul, vagy nemzetközi egyezmény elrendeli, illetve vagy Alkotmányban biztosított alapvető jog érvényesítése, továbbá a nemzetbiztonság, a bűnmegelőzés vagy a bűnüldözés érdekében törvény elrendeli. 17 A kisebbségi valamint az adatvédelmi törvénnyel összhangban született 1997-ben a kisebbségi és adatvédelmi ombudsman közös állásfoglalása, amely a nemzeti és etnikai kisebbségekről szóló, valamint az adatvédelmi törvénnyel ellentétesnek ítélte a bűnügyi tudósításoknál az etnikai hovatartozás nyilvánosságra hozatalát. 18 A magyar médiatörvény 19 általánosságban szabályozza a kisebbségek megjelenítését: Rttv. 3. (2) A műsorszolgáltató köteles tiszteletben tartani a Magyar Köztársaság alkotmányos rendjét, tevékenysége nem sértheti az emberi jogokat, és nem lehet alkalmas a személyek, nemek, népek, nemzetek, a nemzeti, etnikai, nyelvi és más kisebbségek, továbbá valamely egyház vagy vallási csoport elleni gyűlölet keltésére. 3. (3) A műsorszolgáltatás nem irányulhat semmilyen kisebbség, sem bármely többség nyílt vagy burkolt megsértésére, kirekesztésére, annak faji szempontokon alapuló bemutatására, elítélésére. Egy tömegkommunikációs üzenet, amennyiben legalább részben igazodik a néző elvárásaihoz és számol a befogadói recepció különböző (társas, pszichológiai, diszkurzív) kontextusaival, képes meggyőzni, motiválni, manipulálni és elsősorban megerősíteni a befogadói előítéleteket. 20 A bevezetőben vázlatosan bemutatott magyarországi konszenzuális cigányellenes hangulatban a fenti előítéleteket a média csupán azzal is erősítheti, hogy anélkül 15 Bernáth Gábor - Messing Vera: Vágóképként, csak némában - Romák a magyarországi médiában. Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Hivatal, évi LXXVII. törvény a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól. (http://www.mtaki.hu/docs/cd2/magyarorszag/6-1-2.htm) évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról. (http://www.fvm.hu/doc/upload/200601/1992_63_torveny_avtv.pdf) 18 Lásd: Bernáth Gábor: Hozott anyagból. A magyar média romaképe. Beszélő, 2003/ évi I. törvény a rádiózásról és a televíziózásról. 20 László Miklós. Hírműsorok generációs szemmel. Médiakutató, tél. 5

6 számol be a romákkal kapcsolatos konfliktusokról, hogy azok mélyebb társadalmi okait (integráció nehézségei, mélyszegénység, iskolázatlanság, iskolai és lakóhelyi szegregáció, munkaerőpiaci diszkrimináció stb.) felfedné. 21 Még inkább visszaigazolja a rasszista sztereotípiákat az a fajta szerkesztői gyakorlat, amikor romák által elkövetett egyedi agresszív cselekedeteket, bűncselekményeket narratívába fűzve, mintegy egymásra halmozva mutatnak be, az etnikai hovatartozás és a bűnelkövetés összefüggéseit sugallva. 22 További problémát jelent, amikor a kisebbségi szereplők névtelenek maradnak, elsősorban nem az egyéniségük, hanem a csoporttagságuk ( cigányok ) alapján definiálódnak, így a személyükhöz kötődő, adott esetben negatív megítélés a teljes kisebbségi csoportra rávetül. 23 Az etnikai hovatartozás hangsúlyozása a bűnelkövetés áttételesen a bűnözés - etnicizálásához vezethet, így a történések egy tágabb kontextusba helyeződnek, a nézőkben a romákról általában alkotott képet negatív irányba befolyásolhatják. Az ilyen típusú ábrázolásban megjelenhet a homogén csoport képzésére irányuló szándék, amely kategorizációhoz vezet. A csoportközi kategorizáció a kisebbségekkel szembeni előítéletesség egyik feltétele. 24 Amennyiben ez a többségi és kisebbségi szereplők közötti kapcsolatok konfliktusorientált bemutatásával párosul, illetve a kisebbség negatív sztereotip szerepekben való bemutatásával jár együtt, a nézői recepció szempontjából egyértelműen az előítéletes gondolkodást erősíti. Mindezt súlyosbíthatja a konfliktusban érintett oldalak csoportkülönbségeinek hangsúlyozása. Szociálpszichológiai megfigyelések szerint a médiafogyasztói információfeldolgozást erőteljesen befolyásolja az információk emocionális keretezése. Az érzelmekre ható megfogalmazások és szóhasználat a befogadó izgalmi szintjét megemelik, s ezzel erősítik az információk rutinszerű, gondolkodást nélkülöző, automatikus értelmezését, illetve gátolják az elhangzottak tényszerű feldolgozását, amely oda vezet, hogy a néző a befogadásnál az előítéleteire fog hagyatkozni. 25 A hazai romákról bemutatott tudósításoknál figyelembe véve a mai magyar társadalmat jellemző előítéletes cigányellenes konszenzus körülményeit - az ilyen típusú információközlés jó eséllyel a meglévő előítéletek visszaigazolásához és erősítéséhez vezet. 4. A Cozma-gyilkosság médiareprezentációja 21 Lásd például: Gyűlöletbeszéd a mai magyar sajtóban. Gerő András, Szilágyi-Gál Mihály, Bernáth Gábor és Monori Áron beszélgetése. Médiakutató, tavasz. 22 Pócsik Andrea: Közszolgálatiság és diskurzus. Az olaszliszkai tragédia a médiában. Beszélő, május. 23 Messing Vera: A nemzeti és etnikai kisebbségek képe a magyar sajtó híreiben. Jel-Kép. 1998/4. 24 Messing, A befogadásvizsgálattal foglalkozó szakirodalom a mindless reading kifejezéssel írja le a jelenséget, amelynek lényege, hogy az érzelmekre ható megfogalmazás a befogadóból annak előítéletein alapuló automatikus reakciót vált ki, ami felszínes, gyors és torzított információfeldolgozáshoz vezet, és ellehetetleníti a tárgyilagos mérlegelést. Részletesen lásd Siklaki István: A főcímek demagógiája. Jel-Kép, 1997/2. 6

7 2009. február 7-én éjjel egy szórakozóhely előtt megkéselték Marian Cozmát, az MKB Veszprém kézilabdázóját. A bűncselekmény rendkívül nagy teret kapott a nyilvánosságban, azon belül a televíziók hírműsoraiban, amit a hírszelekció általános alapelvei természetes módon indokolnak. A hírérték-növelő tényezők 26 közül az eseménynél a negativitás, a normasértés és a prominencia együttes megléte biztosította, hogy az esetről szóló információk vezető hírként és folyamatosan kerültek a híradókba. A bűncselekmény gyanúsítottjai cigány elkövetőkként jelentek meg a nyilvánosságban. A médiában az eset tálalása nem önmagában állt. Folyamatosan újabb adalékok és ügyek kapcsolódtak a bűncselekményhez. Ilyenek voltak a siófoki vonulás, a bűncselekményekre adott politikusi reakciók és az azokról szóló diskurzus, a cigánybűnözés narratíva, a roma politikusok ez ellen való tiltakozása, az elkövetők előélete ( cigánymaffia ), általában az erőszakos bűncselekményekre adandó társadalmi, rendészeti és büntetőjogi válaszok megfogalmazása (rendőri jelenlét fokozása, rendőrségi költségvetés növelése, büntetési tételek emelése, három csapás 27 ), illetve azok kritikája. Külön kategóriát képez az eset kapcsán a közbiztonság hanyatlásáért a kormányt célzó ellenzéki kritika reprezentációja, valamint a rendőrséget ért bírálatok (pl. a nemzetközi elfogatóparancs kiadásának időpontja, az enyingi banda elleni korábbi fellépés hiánya) A Cozma-gyilkosság a híradókban A vizsgált híradók mindegyike több napon keresztül a legfontosabb hírként számolt be a gyilkosságról és az ahhoz kapcsolódó egyéb eseményekről. A hírműsorokat végignézve rendkívül feltűnő, hogy a gyilkosságot közvetlenül megelőző konfliktus okairól kifejezetten ellentmondó információk jelentek meg a hírekben. Az egyik verzió szerint a szórakozóhelyre érkező későbbi elkövetők egy konkrét személyt kerestek, akivel elszámolni valójuk volt, de nem találták, ezért inni és randalírozni kezdtek, majd belekötöttek a sportolókba (MTV1 február 8., TV2 február 8.). Több híradás azt emelte ki, hogy a társaság nem akart fizetni távozáskor, és amikor a pultos lány ezt szóvá tette, megütötték. A sportolók megpróbálták megvédeni és ebből alakult ki a konfliktus. (Hír TV február 8., Magyar ATV február 8.). Egy másik információ szerint félreértés okozta a tragédiát: a támadók valószínűleg összekeverték a szerencsétlenül járt Marian Cozmát, illetve a kézilabdázókat (RTL Klub február 8.). Az is felmerült, hogy a sportolók véletlenül kerültek egy bandaháború közepébe (TV2 február 11.). A TV2 első híradásában (február 8.) 26 Ezekről részletesen lásd Bajomi-Lázár Péter: Média és társadalom. Antenna Könyvek A három csapásként ismertté vált fideszes elképzelés lényege, hogy aki háromszor követ el erőszakos bűncselekményt, a harmadik esetben mérlegelés nélkül a büntetési tétel maximumának a kétszeresét kapja. 7

8 az szerepelt, hogy a bárban tömegverekedés tört ki ( legalább 30-an verekedtek ), az RTL Klub (február 9.) híradójában a rendőrség vezetője ezzel szemben arról beszélt, hogy három férfi kivált a társaságból, és kizárólag ők vettek részt a támadásban. A Duna TV tudósítása szerint is (február 8.) 3-4 fős csapattal kerültek a sportolók összetűzésbe. A Magyar ATV február 9-én, az előző napi tudósításával ellentétben arról számolt be, hogy a szórakozóhely személyzetét nem érte atrocitás (a pultos lányt sem). A fentiekből kitűnik, hogy a szerkesztőségek nem mindig győződtek meg az egyes információk megalapozottságáról, és a hírverseny esetenként felülírta a tárgyszerűségre és pontosságra vonatkozó hírszerkesztési alapelveket, valamint azt az alapvető szakmai előírást, hogy az információ hitelességét több forrásból kell ellenőrizni. Az egymásnak ellentmondó tudósításokból látszik, hogy a hírgyártók egy része nem volt képes teljesíteni a médiatörvénynek a hírek tárgyszerűségére vonatkozó előírásait. 28 Mindez azért is problematikus, mivel a gyilkosság jelentős részben roma-ügyként jelent meg a nyilvánosságban, s mint ilyen, a mai magyarországi társadalmi kontextusban kiemelt körültekintést igényelt volna. Egyik hírműsorban sem utaltak arra, hogy a konfliktusnak etnikai okai lettek. Ezzel együtt a híradók egy része a 3. fejezetben bemutatott szakmai és etikai alapelveket, adatvédelmi előírásokat figyelmen kívül hagyva, cigányként definiálta az elkövetőket, annak ellenére, hogy ezt a hatóságok nem erősítették meg, illetve az érintettek sem nyilatkoztak az identitásukról. Ugyanakkor minden műsorszolgáltatónál (azoknál is, amelyek konkrétan nem nevezték meg a származásukat) világossá vált, hogy az elkövetők romák. Az egyes szerkesztőségek gyakorlata között azonban jelentős különbségek mutatkoztak. Volt, ahol kifejezett hangsúlyt kapott a cigány származás, máshol különösebb hangsúlyozás nélkül, de explicit módon megjelent. A leggyakoribb szerkesztői gyakorlat azonban az volt, hogy az elkövetők származására való direkt hivatkozásokat kerülték, ugyanakkor a kapcsolódó anyagokból, bejátszásokból, interjúkból kiderült, hogy a gyanúsítottak romák A Cozma-gyilkosság a Duna TV hírműsoraiban A Duna TV első híradásában (február 8.) az események szikár összefoglalásán túl, stúdióbeszélgetés formájában megszólaltatták Németh Zsolt kriminológust, aki (többször utalva arra, hogy egyelőre nem tudjuk pontosan, mi történt) elmondta, hogy minden hasonló konfliktusnak van oka és előzménye, illetve gyakran megtörténik, hogy nyilvános helyen az áldozatok akkor sem térnek ki a konfliktus elől, amikor erre lenne lehetőségük. A beszélgetésben szóba került az esetleges bosszú és önbíráskodás lehetősége. A kriminológus 28 Rttv. 4. (1) A közérdeklődésre számot tartó hazai és külföldi eseményekről, vitatott kérdésekről a tájékoztatásnak sokoldalúnak, tényszerűnek, időszerűnek, tárgyilagosnak és kiegyensúlyozottnak kell lennie. 8

9 szerint tartani lehet ettől, és ezért is rendkívül fontos, hogy a rendőrség határozottan lépjen fel, mind az elkövetők kézre kerítése, mind pedig a közrend megőrzése érdekében. Emellett elmondta azt is, hogy az erőszakos bűncselekmények valós számai és tendenciái nem igazolják vissza a közszereplők egy részének a bűnözés növekedéséről szóló retorikáját, illetve a társadalom ezzel kapcsolatos érzetét: Az erőszakos bűnözés sokkal kevésbé gyarapodik, mint a vagyon elleni például. Nemrégiben egy Európai Uniós felmérést láttunk. Magyarország az erőszakos bűnözést tekintve a legjobb helyen áll az Unióban. Arról van szó, hogy érzékenyebbek vagyunk, sokkal jobban felkapjuk a fejünket, ha valami olyasmi történik, ami megengedhetetlen. Ráadásul nagyon gyakran hírt kapunk róla és bőséges terjedelemben. Ezért érezzük úgy, hogy a helyzet durvul. Szerintem nem durvul. A kriminológus szerepeltetése és higgadt szakmai értékelése ellensúlyozhatta a gyilkosság kapcsán érthetően megjelenő emocionális befogadói reakciókat, segítve ezzel az információk tárgyilagos feldolgozását. Az érzelmi keretezés ellensúlyozását különösen az indokolta, hogy egy ismert és népszerű sportoló volt az áldozat, akiről a veszprémi sportvezetők meleg szavakkal emlékeztek meg a híradón belül megjelenő sportrovatban. A hírolvasó számára szerkesztett szövegekben és a narrációban a gyanúsítottak etnikai hovatartozását nem említették. Az, hogy romákról van szó, csak közvetetten, a román sajtóreakciókat ismertető és a veszprémi megemlékezést bemutató tudósításból derült ki: a román médiában tényként kezelik, hogy Veszprémben egy nagyszámú roma társaság tagjai késelték meg a kézilabdázókat ; Teljesen békésen és csendben zajlik a megemlékezés. Néhány romaellenes bekiabálást hallottam eddig. Emellett semmilyen formában nem hangsúlyozták az elkövetők roma származását, nem etnicizálták a bűncselekményt. Ez a szerkesztői gyakorlat jellemezte a mintába került további Duna TV-s műsorokat is. A híradók tényszerűen számoltak be az ügy további fejleményeiről, a gyanúsítottak elfogásáról, a sérültek állapotáról és Marian Cozma temetéséről. A műsorszolgáltató a következő napokban rendszeresen megszólaltatott különböző roma szervezetek vezetőit, illetve beszámolt a politikai elitnek a cigányság integrációs problémáit felvető nyilatkozatairól, tudósított a Cozma-gyilkosság kapcsán megjelenő cigányellenes jelenségekről. Mindezzel elősegíthette, hogy a médiafogyasztók részletesebb és cizelláltabb képet alkothassanak a kérdéskörről. A február 9-i műsorban a televízió veszprémi tudósításában elmondták, hogy a Veszprémi Cigány Kisebbségi Önkormányzat egy közleményt is kiadott az ügy kapcsán, amelyben többek között az áll: elítélik a bűnösöket. Megszólalt Kozák János, a Veszprémi 9

10 Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnöke is, aki a tettesek gyors és szigorú megbüntetésének kívánalma mellett a kollektív bűnösség elutasítását vetette fel: Azt gondoljuk, hogy a rendőrség minél hamarabb találja meg az elkövetőket, és a magyar bíróság pedig ítélje el őket a jogszabályoknak és a törvényeknek megfelelően. De nem szabad faji, származási alapon kollektíve büntetni a cigányságot. A kisebbségi részről megfogalmazott felvetés kiegészült a miniszterelnök és a köztársasági elnök véleményével. Gyurcsány Ferenc világossá tette, hogy nem lehet etnikai alapon felmentést keresni a bűnelkövetésre ( A feltételezett elkövetők származása, kisebbségi léthelyzete nem lehet sem ürügy, sem kifogás arra, hogy elnyerjék méltó büntetésüket. ), ugyanakkor a műsorban megjelent a roma integráció problémáira és a cigányellenességre utaló kormányfői vélemény is, miszerint a a magyar-roma együttéléssel kapcsolatban ( ) vékony jégen járunk, amely bármelyik pillanatban beszakadhat alattunk. A köztársasági elnöknek egy, a Máltai Lovagrend és Szeretetszolgálat rendezvényén elmondott nyilatkozata került be a műsorba. Ennek lényege az volt, hogy a magyarországi cigányság integrációjának elégtelenségei, illetve a többségi-kisebbségi konfliktusok nem speciálisan magyarországi problémák: Ez egy olyan európai probléma, amely különösen kiéleződött Csehországtól Szlovákián, Magyarországon, Románián keresztül le a Balkánig terjedő térségben A február 10-i adásban az Enyingről (a gyilkosság gyanúsítottjai a városhoz, illetve környékéhez kötődnek) jelentkező tudósítás kiemelte, hogy a város polgármestere fontosnak tartja, hogy ne tekintsék az ott élő romákat kollektíve bűnözőknek egy bűnözői csoport miatt. A következő napon (2009. február 11.) a Fidesz-MPP elnökének nyilatkozatáról láthattunk összefoglalót, amelyben Orbán Viktor egyrészt a büntetések súlyosbításának fontosságát hangoztatta, másrészt a romák munkához juttatását szorgalmazta: Bemondó: Orbán Viktor szerint súlyosabb büntetésekre, gyorsabb bírósági eljárásokra van szükség a bűnmegelőzés érdekében. A Fidesz elnöke határozottabb parlamenti törvényalkotást és munkahelyteremtést szorgalmaz a romák érdekében. Orbán Viktor: Cigánybűnözés nincs, cigány bűnözők vannak. ( ) Világossá kell tenni: cigány származású bűnelkövetők, súlyos bűncselekményeket elkövetők jelentős mértékben, napról-napra fokozódó mértékben, érzékelhető mértékben növekszik. Aki erről nem beszél, becsukja a szemét, nem érzi úgy, hogy eljött az egyenes beszéd ideje, az súlyosbítja a bajt. Ugyanebben a műsorban beszámoltak az Országos Cigány Önkormányzat részvétnyilvánításáról, illetve arról, hogy a szervezet elítél minden erőszakos bűncselekményt, ugyanakkor visszautasítja a cigányságot kollektív bűnösként feltüntető megnyilvánulásokat. 10

11 A február 12-i híradóban egy kiskunhalasi gyűlölködő felirat kapcsán nagy hangsúlyt kaptak a cigányellenes jelenségek, illetve az ezekre a roma vezetők és a többségi politikusok által adott reakciók: Bemondó: Öljétek a cigányt és halál a cigányokra. Ilyen feliratok jelentek meg Kiskunhalas belvárosában. Ezeket gyorsan lefestették. A veszprémi gyilkosság óta nem ez volt az első eset. A cigány szervezetek kollektív megbélyegzésről beszélnek. Az OCÖ szerint a cigányellenes hangulatért a pártok a felelősek. A kiskunhalasi tudósítás után a miniszterelnök rendőri vezetők előtt mondott beszédét idézték: A bűnnek nincsen bőrszíne és nincsen osztály-hovatartozása. ( ) Cigányozni nem lehet Ezután az Országos Cigány Önkormányzat sajtótájékoztatóján elhangzott, a cigányság kollektív megbélyegzését elítélő nyilatkozatokat mutatták be, illetve az OCÖ rivális Cigány Önkormányzatok Országos Szövetségének hasonló véleményét ismertették. A műsorban kifejezetten pozitív kontextusban jelent meg a magyarországi roma közösség. A cigány fiatalok rendőrré válását segítő rendőrségi ösztöndíj-program ismertetése kapcsán tudósítottak az elsősorban roma gyerekeket képző pécsi Gandhi Gimnázium munkájáról. A február 13-i műsorban a Jobbik és a Magyar Gárda által a cigánybűnözés ellen szervezett demonstrációjáról készült rövid beszámolót láthattuk, amelyben kizárólag a megmozdulás céljainak száraz ismertetésére szorítkoztak. A beszédekből nem idéztek, nem dramatizálták az elhangzottakat, azaz nem adtak teret a szélsőséges retorikának: Bemondó: Demonstrációt tart a Jobbik és a Magyar Gárda Budapesten. A szerevezők Marian Cozma emlékére hirdették meg a rendezvényt a Papp László Sportaréna előtt. A szónokok arról beszéltek, hogy létezik cigánybűnözés Magyarországon, és a csendőrség visszaállítását szorgalmazták arra az esetre, ha a rendőrség nem lenne képes garantálni a közbiztonságot. Az Enyinghez kötődő bűnözői csoportról (amelyhez a híradások szerint a Cozma-gyilkosság gyanúsítottjai is tartoztak) a február 10-i tudósításában számolt be a televízió. A csoport tevékenységéről elhangzott, hogy tagjai prostituáltak futtatásából, pénzbehajtásból és más bűncselekményekből éltek. Tóth Dezső (Enying polgármestere) elmondta, hogy Enying nem bűnöző város, a helyi közbiztonságról a megkérdezett lakosok eltérően nyilatkoztak. A narrációban a városban működő bűnözői csoportként azonosították a veszprémi támadás elkövetőit, akiknek etnikai identifikációját kerülte a műsorszolgáltató. A tagok roma hovatartozása az előzőekhez hasonlóan csak közvetetten, a kapcsolódó anyagokból derült ki: Idős nő: Tudja, hogy én mennyire félek eljönni, ha van egy kis dolgom itt, erre. Itt laktak azok is ( ) fenyegetik a magyarokat, hogy elteszem a családot, kinyírom, meg ilyenek. Tudósító: Az Országos Cigány Önkormányzat vezetőjével akar találkozni a város polgármestere. Azt mondta azért, hogy a városban élő cigányokat ne bélyegezzék meg egy bűnözői csoport miatt. 11

12 A műsorszolgáltató nem dramatizálta a bűnözői csoportról szóló enyingi tudósítást, nem helyezte érzelmi keretbe az eseményeket és információkat, így elkerülte a néző izgalmi szintjének emelését és az ezzel járó, a meglévő előítéletekre támaszkodó, automatikus befogadói értelmezést A Cozma-gyilkosság az Echo TV hírműsoraiban Az Echo TV híradóiban a gyanúsítottak cigányként való azonosítása természetes és hangsúlyos módon jelent meg. A február 8-i műsor első hírében a gyilkosság tényén kívül a bemondó rögtön közölte, hogy a Magyar Hírlap információi szerint az elkövetők enyingi cigányok voltak. A narrátor a részletek ismertetése után újra megerősítette, hogy egy enyingi cigány csapat tagja szúrta szíven Marian Cozmát, illetve a roma támadókról szóló hírt több internetes oldal és más források is megerősítették. Az etnikai identifikációt ismétlő, kifejezetten redundáns információközléssel a műsorkészítők egyfajta esszenciális lényeget adtak az elkövetők származásának. Ezzel összhangban a politikusi és sportvezetői reakciók ismertetése kapcsán a szerkesztőség az SZDSZ nyilatkozatakor (amely szerint a párt tragédiának nevezi az esetet, és reméli, hogy hamar megtalálják az elkövetőket) fontosnak tartotta, hogy visszautaljon dr. Pásztor Albert miskolci rendőrkapitány januári kijelentésére: Bemondó: A liberálisok azokra az információkra nem reagáltak, miszerint romák voltak a támadók. 29 Ugyanakkor az SZDSZ egy hete mélyen felháborodott, amikor Pásztor Albert azt mondta: Miskolcon cigányok követték el az elmúlt hónapok utcai rablásait. A párt akkor hosszas közleményben és sajtótájékoztatón fejtette ki, miért nem elég, hogy a miskolci rendőrkapitány csak megrovást kapott. Ezzel a híradóban a bűncselekményt egy szélesebb, értelemszerűen a cigánybűnözés narratívájába helyezték, másrészt hitelteleníteni próbálták az egyes bűncselekmény-típusok etnicizálását elutasító korábbi felvetést. A fent bemutatott szerkesztői gyakorlat a vizsgált időszak során az eseményeket követően volt leginkább tetten érhető, a későbbiekben nem érvényesült hasonló erővel, bár időnként újra és újra elmondták. Emellett a különböző politikusi, szakértői nyilatkozatokban, illetve az utca emberével készült interjúkban került elő ismételten az elkövetők származása, valamint általánosságban a cigánykérdés, mint probléma. A február 9-i adásban a bűncselekmény megismerhető részleteinek bemutatásán túl nagy teret szenteltek az azt kísérő reakciókból kibontakozó nyilvános diskurzus ismertetésének, és általában a magyarországi cigány kisebbség és a többségi társadalom 29 Erről szóló nyilatkozatot az adott műsorban a műsorszolgáltató más pártok esetében sem közölt. 12

13 közötti viszony bemutatásának. Emellett kiemelt figyelem jutott a hazai közbiztonság állapotára. A két utóbbi témában politikusok és társadalomkutatók egyaránt megszólaltak. A műsor első hírében - a nyomozás legfrissebb részletei mellett a sérültek állapotát ismertető információhoz kapcsolva - újra megnevezték a feltételezett elkövetők etnikai hovatartozását ( A fős szemtanúk szerint roma társaság két életben maradt áldozatát megműtötték, állapotuk stabil. ). Ezután politikusi kommentárok ismertetése következett. A Fidesz részéről Navracsics Tibor nyilatkozatát idézve a közbiztonság tragikus állapotát és a kormányzat ez irányú felelősségét emelték ki, míg a miniszterelnököt citálva a romák és nem romák közötti feszültségek növekedésétől való aggódás kapott hangsúlyt, illetve, hogy a gyanúsítottak származása nem lehet sem ürügy, sem kifogás. A Fidesz frakcióvezetőjének idézett nyilatkozata implicite tartalmazta, hogy a mai magyarországi bűnüldözés az elkövetők etnikai, vallási stb. hovatartozástól nem függetlenül működik: [A kormány] nem képes biztosítani a közbiztonságot ma Magyarországon, azt a közbiztonságot, amely lehetővé tenné azt, hogy bőrre, nemre, fajra, felekezetre való tekintet nélkül bárki, aki bűncselekményt követ el, azt megbüntessék... Ez az állítás önmagában, ellenpontozás nélkül jelent meg az Echo TV híradójában. Ezt követően a gyilkosság után a nyilvánosságban megjelenő országos felháborodásról tájékoztatott a műsor. Az internetes fórumokra hivatkozva a kibontakozó cigányellenes diskurzusról, a romák ellen uszító szövegekről nem esett szó. Ehelyett a szerkesztőség eufemisztikus fogalmazásmódot használva, az előítéletes és kirekesztő tartalmak ismertetését elhagyva tudósított a fórumokon megjelenő véleményekről: Bemondó: Általános felháborodás kíséri a tegnapi gyilkosságot. Több százan internetes fórumokon követelik a bűnösök elfogását és elítélését. Sik Endre szociológus szerint hosszú távú folyamattal lehet csak rendet tenni, míg Németh Zsolt kriminológus úgy véli, teljes összefogásra van szükség. Narrátor: Az elmúlt hetek bűnesetein mindenki felháborodott. A veszprémi gyilkosság egyik gyanúsítottjának, Sztojka Ivánnak a fotójához (közben képek Sztojkáról) néhány óra alatt több száz bejegyzés érkezett az egyik közösségi portálon. A férfi és társai információk szerint egy roma banda tagjai. Sik Endre szociológus szerint a veszprémi eset tovább mélyítette a cigányok és a társadalom közötti szakadékot. A társadalmi felzúdulást ismertető narráció után társadalomkutatók nyilatkoztak az események lehetséges következményeiről, a várható társadalmi reakciókról, illetve arról, hogyan lehetséges kezelni a kialakult helyzetet. Ez a fajta (a témában kompetens szakembereket is megszólaltató) hírfeldolgozás, ha valódi kérdéseket vet fel és lényegi szakértői válaszokkal szolgál, nagyban segítheti a hírfogyasztók tárgyilagos információfeldolgozását, a jelenségek mögött rejlő társadalmi folyamatok megértését. 13

14 Ugyanakkor a riporter által az interjúk összefoglalásában használt szavak, szóösszetételek kiválasztása, az eredeti kontextusok bizonyos elemeinek kiemelése vagy elhallgatása megváltoztathatja az eredeti üzenet egyes részeit, vagy egészét. 30 A szakértői nyilatkozatok szelektív felhasználásával, a felvetett problémák nyitva hagyásával bizonyos szerkesztői prekoncepciók is könnyen igazolhatóak. Ilyen módszerrel elérhető, hogy a szakmai autoritással rendelkező társadalomkutatóra hivatkozva mondjuk ki, amit valójában gondolunk. A szakértői nyilatkozatok lényege az alábbi volt: Sik Endre szociológus: Bűnözés van, teljesen mindegy, ki követi el, és természetesen sok esetben cigányok követik el, amitől ez sokkal láthatóbbá válik, amitől aztán erről beszélünk. Ha meg erről beszélünk, ezzel meg is erősítjük ezt a gondolatmenetet. De ugyanakkor, ha meg nem beszélünk erről, akkor elhallgatunk egy olyan jelenséget, amiről kell beszélni, az meg szintén hiba lenne. Narrátor: Sik Endre szerint alapvető gondok vannak a cigánysággal, ezeket hosszú távon kezelni kell. Németh Zsolt kriminológus elmondta, a lényeg, hogy aki bűnt követ el, azt meg kell büntetni. Németh Zsolt kriminológus: Ahhoz joga van minden állampolgárnak, hogy ha őt bántalom éri, sérelem éri, akkor panaszt tegyen, és akkor működjön a hatóság. De nem működik. Ez a kifogás is gyakran jogosnak tűnik. Narrátor: Németh Zsolt hozzátette, semmilyen rendőrség nem tud úrrá lenni a helyzeten. A közbiztonság nem állítható elő csak rendészeti eszközökkel. Ehhez kell az állami rendészet, a polgárok, a civil társadalom és a piaci biztonsági szolgáltatók együttműködése. Miután az interjúk vágatlan változatát nem ismerjük, nem tudhatjuk, pontosan mi maradt ki a szerkesztett változatból. Ugyanakkor a fentiek alapján jó eséllyel lehet arra következtetni, hogy a témában kompetens társadalomkutatók a fentieknél jóval cizelláltabban nyilatkoztak erről a kifejezetten összetett kérdésről. Tipikus esete ennek az a narrátori mondat, miszerint Sik Endre szerint alapvető gondok vannak a cigánysággal, ezeket hosszú távon kezelni kell. A mondat nyelvtani jelentése szerint a roma társadalom egészével vannak súlyos és kezelendő problémák. Ugyanakkor mivel az idézett mondatnak a műsorban folytatása nem volt, a néző nem tudhatta meg, hogy konkrétan mik ezek, és a szociológus milyen terápiát javasol. A médiaüzenet, ami nem mellékesen egy súlyos bűncselekmény kontextusában a befogadóhoz eljutott, itt kizárólag az volt, hogy a cigányokkal baj van, és mindezt egy autentikus forrásból, a tudomány képviselőjétől hallhatjuk. Ezzel szemben nem esett szó a romák társadalmi helyzetéről, az integráció nehézségeiről, a mélyszegénységről, az iskolázatlanságról, az iskolai és lakóhelyi szegregációról, a munkaerőpiaci diszkriminációról stb., mint a magyar társadalom egészét érintő problémáról. Így az összeállítás nem segítette a hírfogyasztók tárgyilagos információfeldolgozását, ehelyett a romákkal szemben meglévő 30 Vö. Bajomi-Lázár Péter: Média és társadalom. Antenna Könyvek

15 előítéleteket erősíthette. Ugyancsak nehezen képzelhető el a narrációban elhangzottakkal szemben, hogy a szociológus a cigányok és a társadalom (és nem a többségi társadalom) közötti szakadékról beszéljen, implicit módon jelezve, hogy a cigányok nem tagjai a (magyar) társadalomnak, azon kívül léteznek. A február 10-i adásban Marian Cozma holttestének hazaszállításának körülményeiről és a temetés előkészületeiről szóló tájékoztatás mellett egy Enyingen készült tudósítást láthattunk. A narrátori bevezetőben elhangzott, hogy a városban mindenki elítéli a történteket, majd járókélőket szólaltattak meg a gyanúsítottakról és a gyilkosságról. A feltételezett elkövetőkről szóló nyilatkozatokban azok származása hol implicite, hol kimondva, de egyértelműen kiderült: Idős férfi: Már régen köllött volna intézkedni. Mer lassan már nem lehet kimenni az utcára, igen. És nem mer szólni a magyar ember, mer odamennek ötvenen, ha köll százan, azt agyonverik az embert, ilyen van. Fiatal férfi: Hát, sajnos ez van. De hát ilyenek sajnos a romák, nem tudunk velük mit kezdeni. Az utóbbi megszólaló a bűncselekmény elkövetésének okaként valamilyen, a cigányság egészét jellemző, de közelebbről meg nem nevezett tulajdonságot, esszenciális lényeget nevezett meg. A gyanúsítottakról, az enyingi közbiztonságról és a helyi kisebbségi-többségi együttélésről semmilyen információval nem szolgált, kizárólag egy, a cigányellenes sztereotípiákon alapuló, markáns előítéletet fogalmazott meg. Ennek alapján adásba kerülését is csak az utóbbi cél indokolhatta. Egy további interjúalany a politikai vezetés felelősségét vetette fel ( A felső vezetők felelősek érte. Azok, akik meghozzák azokat a rendeleteket, hogy ez megtörténhet egy országba ), majd összefoglaló hangzott el a sérültek állapotáról. Ezután a Fidesz elnökségének a roma bűnelkövetők számának növekedéséről és a közbiztonság javítását célzó követeléséről szóló, illetve a kormányt a bűnözők etnikai alapon történő mentegetésével vádoló közleményét idézték: Bemondó: A cigány származású emberek által elkövetett bűncselekmények száma aggasztó módon növekszik - olvasható a Fidesz elnökségének közleményében. Az ellenzéki párt 60 új rendőrőrsöt és 3000 új rendőr munkába állítását követeli a kormánytól. Továbbá azt, hogy a bűnözők származás alapján való mentegetése helyett, kerítsék kézre az elkövetőket, biztosítsák az áldozatok jogi és érdekvédelmét. Arról, hogy a bűnelkövetők etnikai hovatartozásáról adatfelvétel, rendőrségi statisztika nem készül, így az erről szóló állítás forrása kérdéses, nem esett szó. A roma kisebbséghez tartozó bűnözők számának drasztikus emelkedéséről szóló kijelentés hitelessége fel sem merült, ezáltal az tényként juthatott el a hírfogyasztóhoz. A fentieket a február 11-i adásban a már 15

16 bemutatott módon ismételték meg, 31 kiegészítve Orbán Viktor azon nyilatkozatával, miszerint cigánybűnözés nincs, de cigány bűnözők vannak. Emellett a Fidesz elnökének a bűnözési hullám megállítására tett büntetőjogi szigorításokat indítványozó, valamint a romák munkalehetőségeit javító javaslatait emelték ki. A kormányoldalról a miniszterelnöknek a közbiztonság javítását célzó kezdeményesét, illetve a bűnözéssel szembeni zéró tolerancia meghirdetését idézték. A közbiztonságról szóló politikai diskurzus bemutatása a következő napokban is nagy teret kapott az Echo TV híradóiban. A február 12-i műsorban elhangzott, hogy a miniszterelnök hatékonyabb rendőrségi fellépést sürget az erőszakos bűncselekmények esetében, ugyanakkor a rendőrszakszervezetek szerint a kormány a túlórapénzen spórol. Beszámoltak a Fidesz rendvédelmi munkacsoportjának megalakulásáról, illetve a rendőrség létszámemelését és az erőszakos visszaeső bűnözőket célzó büntetőjogi szigorítást szorgalmazó javaslatairól. Február 13-án a Jobbik cigánybűnözés ellen tartott demonstrációjáról készült tudósítás: Bemondó: A halálbüntetés visszaállítását és a csendőrség újbóli létrehozását követelte a Jobbik. A párt délután Elég volt a cigánybűnözésből! mottóval rendezett tüntetést több száz ember részvételével. Vona Gábor pártelnök szerint létezik Magyarországon cigánybűnözés, de az nem vonatkozik minden cigányra, nem kollektív ítélet, hanem kriminológiai fogalom. A gyilkosságot követően hazai romák képviselői is megjelentek az Echo TV hírműsoraiban. Első nyilatkozataikban annak a reményüknek adtak hangot, hogy a magyar társadalom nem értelmezi cigány ügyként a bűncselekményt, illetve nem alakul ki a romákat kollektíve elítélő, megbélyegző közhangulat. A cigány vezetők későbbi nyilatkozatai már a kibontakozó cigányellenes megnyilvánulásokra adott válaszok voltak. A február 8-i műsorban a fentiek mellett szót kapott a Dunántúli Vajdaszövetség elnöke, aki szintén kifejezte reményét, hogy az elkövetőket elfogják és szigorúan megbüntetik, valamint a közvélemény nem azonosítja a gyanúsítottakat a roma kisebbséggel: nagyon remélem, hogy az ország nem fogja ezt úgy föl, hogy az összes cigányt egy kalap alá vegye. Február 12-én az OCÖ sajtótájékoztatójáról számolt be a műsorszolgáltató. A narrációban elhangzott, hogy az OCÖ elnöke a teljes politikai elitet okolja a kibontakozó cigányellenes közhangulatért. Ugyanakkor a narrációban a hírt rögtön a Kolompár Orbán elleni ügyészségi eljárásról szóló információ követte: 31 Azzal a különbséggel, hogy ekkor nem a Fidesz elnökségének közleményét, hanem a Fidesz elnökének hasonló tartalmú nyilatkozatát idézték. 16

17 Bemondó: A parlamenti pártokat okolja az Országos Cigány Önkormányzat elnöke a szerinte cigányellenes közhangulatért. Kolompár Orbánt közben jogosulatlan gazdasági előny szerzésével vádolja a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség, miután nem tudott elszámolni 13 millió forint munkahelyteremtési támogatással Ezután a magyarországi cigány vezetők ellentétei és az OCÖ-t roma részről ért kritikák kerültek napirendre: Narrátor: Az Országos Cigány Önkormányzat azt javasolja, hogy a háromezer hiányzó rendőr helyett roma polgárőrök segítsenek a bűnmegelőzésben. A vajdarendszer megerősítésére tett javaslat elől azonban elzárkóznak. Kolompár Orbán: Vajdák a kultúra területén, a nyelvápolás területén tevékenykedjenek, de a hatékony érdekképviseleti rendszerünk a kisebbségi önkormányzatok keretein belül biztosított. Narrátor: A Dunántúli Vajdaszövetség elnöke szerint épp a vajdák azok, akik mivel napi kapcsolatban vannak a romákkal, hatni tudnak rájuk. Sárközi Antal azt mondja, a vajdarendszer megerősítése és nem a kisebbségi önkormányzat a megoldás kulcsa. Sárközi Antal (elnök, Dunántúli Vajdaszövetség): Sajnos őnekik Budapestről nincs rálátásuk, csak az van, amit hallanak, amit más fölvisz nekik esetleg szóban vagy írásban. De a bűnmegelőzésre kimondottan a vajdák lennének az illetékesek, és a vajdák tudnának sokat segíteni ebben, minden megyében. A roma eliten belüli általános hatásköri-politikai vitákat (kisebbségi önkormányzat vs. vajdarendszer) a bűncselekmények kontextusában mutatta be a tudósítás, amely etnicizáló narrátori mondattal zárult: Az elmúlt hetek bűncselekményei rávilágítanak, minél előbb cselekedni kell. A roma politikusok és szervezetek cigányellenességgel szembeni fellépését úgy mutatta be a műsorszolgáltató, hogy azt egyúttal hitelteleníteni próbálta. Egyrészt azzal, hogy a sajtótájékoztatót tartó OCÖ elnöknek az ügyben tett nyilatkozatának tartalmi értékelését Kolompár gyanúsított mivoltának hangsúlyozásával, másrészt az OCÖ és vezetői kompetenciáit megkérdőjelező más (egyértelmű legitimációval nem rendelkező) roma vezető (azaz vajda) megszólaltatásával lehetetlenítette el. 32 Ezzel az eredeti hírről a hangsúly a roma eliten belüli ellentétekre, az OCÖ inkompetenciájára és a cigányellenesség ellen fellépni próbáló szervezet vezetőjének bűncselekményi érintettségére helyeződött át. Ugyanakkor az OCÖ cigányellenes előítéleteket elítélő fellépéséhez a tudósításban nem kapcsolódott a többségi társadalom, többségi politikai vezető, közéleti személyiség hasonló véleményét bemutató anyag. Ezzel a tiltakozás mintegy etnikai gettóban, és nem mint a társadalom egészét érintő ügy jelent meg. 32 A magyar média egy részében visszatérő gyakorlat, hogy a cigányságot érintő ügyekben cigányvajdákat szólaltatnak meg. Ugyanakkor ezekről nem lehet tudni, valójában kit képviselnek, milyen legitimációval bírnak, mire van akár informális hatáskörük (lásd: Bernáth Gábor: Bűnbaki. HVG, február ). 17

18 A Cozma-gyilkosság a Hír TV hírműsoraiban A Hír TV tudósításaiban kifejezetten hangsúlyt kapott a gyanúsítottak cigányként való azonosítása. A február 8-i műsor első headline-jában rögtön ezzel indítottak ( a rendőrség nem erősítette meg, de szemtanúk szerint az elkövetők cigányok voltak ), majd az első hírben további négy alkalommal került elő az elkövetők roma származása: Bemondó: A csapat társadalmi elnöke azt mondja, szemtanúk szerint cigányok támadták meg a kézilabdázókat. Hunyadfalvy Sándor társadalmi elnök, MKB Veszprém (telefoninterjú): Azt mondják a szemtanúk többsége, hogy ezek cigányok voltak. Bemondó: A szemtanúk állítása szerint a szórakozóhelyen egy cigányokból álló társaság nem akart fizetni távozáskor. Hangoskodni kezdtek, majd megütötték a pultban álló fiatal lányt, akinek eltörött az állkapcsa. A sportolók próbálták megvédeni az alkalmazottat Bemondó: A rendőrségen a biztonsági kamera felvételeit elemzik. Azt egyelőre nem erősítették meg, hogy cigányok támadtak a sportolókra. Ez a szerkesztői gyakorlat a vizsgált időszak egészében jellemző volt a műsorszolgáltatóra. Az Ausztriában elfogott gyanúsítottakat két cigány férfiként (február 9.) azonosították (majd az előzőekhez hasonlóan többször ismételték roma származásukat), akárcsak a harmadik feltételezett elkövetőt (február 11.). Emellett a nemzetközi sajtóreakciókat idézve hangsúlyozták: A román média az elkövetők roma származását és az elkövetés módját emeli ki (február 9.) A február i műsorokban kifejezetten a cigánybűnözés narratívájába illeszkedő kifejezések is előkerültek ( a veszprémi cigánybűnözők ; cigány társaság ; az enyingi romák által irányított bűnbanda ; enyingi cigánymaffia ). A fenti gyakorlat kiemelten az esetenként feltűnően redundáns információközlés magyarázata az etnikai származás hangsúlyozásának szándéka, áttételesen a bűnelkövetés etnicizálása, ami közvetve a cigánybűnözés létét hivatott bizonyítani. Általános gyakorlat volt, hogy a Cozma-gyilkosság egy szélesebb narratívában jelent meg, nevezetesen a hírfolyamban egyéb, a hazai romákhoz kötődő bűncselekmények követték a veszprémi események bemutatását. Ezek egy része logikailag is kapcsolódott a konkrét esethez, másoknál viszont kizárólag a cigánybűnözés fogalomkörébe tartozás volt az egyetlen közös pont. A február 8-i adásban a gyilkosságról szóló híradás után (annak közbeiktatásával, hogy a rendőrség további költségvetési pénzeket kap a közbiztonság javítására, a kormány azt mondja nem a Cozma-gyilkosság miatt) egy másik erőszakos bűncselekményről szóló tudósítás következett: Bemondó: Tagadják a hevesi cigányok, hogy szombaton délután tőrbe csalták a rendőröket és rájuk támadtak. (lepusztult környezet, egy roma nő agresszíven ordít a rendőrautó után, gesztikulál) A rendőrség pénteken egy 18

19 körözött bűnözőt keresett a településen, a romák azonban aránytalannak tartották a rendőrök fellépését, állításuk szerint ugyanis gyerekeket és nőket is megvertek (A fiatal lány elmondja, hogyan verték meg és hogyan beszéltek velük a rendőrök.) Azt azonban tagadják a cigányok, hogy bosszúból tőrbe csalták és életveszélyesen megfenyegették a járőröző rendőröket. Ezután a Heves Megyei Rendőrkapitányság megbízott vezetője elmondta, hogy agresszíven megtámadták és fenyegették a járőröket, majd egy újabb hír következett, amely szerint Életveszélyesen megfenyegették az ormánsági uzsoraügyek tanúit. Utóbbinál nem hangzott el semmilyen utalás az etnikai hovatartozásra, ugyanakkor az előző hírcsokor kontextusa, illetve az a tény, hogy az úgynevezett uzsoraügyek korábban egyes roma csoportokhoz kötődve jelentek meg a magyar nyilvánosságban, egyértelműen jelezte, hogy itt is a cigánybűnözés egyik formájáról van szó. A gyanúsítottak etnikai identifikációjának és a gyilkosság narratívába fűzésének gyakorlata a következő napi adásokban is folytatódott. Ebben az időszakban a romák és a bűnözés kapcsolatát érintő fő információ az úgynevezett siófoki vonulás volt. 33 Utóbbiról a Hír TV február 9-i műsorában az alábbi tudósítás jelent meg: Bemondó: Az enyingi cigányoktól egyébként nemcsak településükön, de a környéken is rettegnek. Tavaly júliusban Siófokon vonultak fel több mint százan a város nemrég felújított központjában. Szervezetten, kocsikkal érkeztek a Balaton partjára. A menetet az enyingi cigányvajda vezette. A vendéglátósok azonnal bezártak. A szemtanúk beszámolója szerint a romák több embert megfenyegettek. (Közben illusztrációként a siófoki vonulás képei láthatóak.) Akciójukkal állítólag azt akarták megbosszulni, hogy néhány nappal korábban egy hangoskodó cigányt kidobott az egyik szórakozóhelyről a helyi kereskedők által fizetett biztonsági szolgálat. A térfigyelő kamerák felvételei szerint a rendőrség nem lépett közbe az engedély nélküli demonstráción. Ugyanebben a műsorban Turi András rendészeti államtitkár a sajtótájékoztatóján a kistelepüléseken megjelenő társadalmi feszültségekről beszélt: Zömmel a tyúklopásból származó ellentét, de ezek a feszültségek itt-ott átcsapnak etnikai feszültségbe is. A narrátor mindezt azzal egészítette ki: A rendészeti államtitkár kerülte a cigány kifejezést, azt viszont elismerte, hogy sok hátrányos helyzetű településen gondot okoz az etnikai hovatartozás. Ezzel a kommentárral a műsorkészítők egyrészt a saját koncepciójuk alapján egészítették ki az államtitkár nyilatkozatát, és azt sugallták, hogy a fenti bűncselekmény-típusok kizárólag a roma kisebbséghez kötődnek. Ezzel újra etnicizáltak egy bűnelkövetési gyakorlatot júliusában egy kb. 150 főből álló társaság vonult végig a siófoki Petőfi sétányon, ahol a város legnépszerűbb szórakozóhelyei vannak. Híradások szerint az erődemonstrációval a későbbi védelmi pénzt követelő akciójukat készítették volna elő, más információk arról szóltak, hogy egy korábbi konfliktus (a biztonsági személyzet az előző napokban kidobott egy roma férfit az egyik szórakozóhelyről) folytatása volt. A magyar nyilvánosságban tényként jelent meg, hogy a veszprémi gyilkosok és az erődemonstrációt tartó Enyinghez és környékéhez kötődő szervezett bűnözői csoport tagjai között jelentős az átfedés. 19

20 A február 10-i híradóban a kormánynak a közbiztonság javítását célzó intézkedéseihez kapcsolódva az alábbi narráció hangzott el: Kiskunlacházai tinédzsergyilkosság, miskolci sorozatrablás, veszprémi gyilkosság. Az elmúlt időszak közfelháborodást kiváltó bűncselekményei, amelyek felderítését az országos rendőrfőkapitány többször is presztízskérdésnek nevezte. Közismert, hogy a miskolci rablások a hazai nyilvánosságban a helyi romákhoz kötődtek. 34 A kiskunlacházai gyermekgyilkosságnak 2009 júniusáig nem volt gyanúsítottja (itt érdemes megjegyezni, hogy a később elfogott és beismerő vallomást tett gyanúsított nem roma). 35 Ennek ellenére a város polgármestere a bűncselekményt a helyi cigány közösséggel hozta összefüggésbe. 36 A hírszerkesztő ebben az esetben úgy kötötte a cigányokhoz az utóbbi bűncselekményt, hogy annak lehetséges elkövetőiről semmilyen konkrétumot nem tudott, illetve mondott. Így a felállított narratívában a bűncselekmények egymásra halmozásával a cigány kisebbséget kifejezetten a bűnözés kontextusába helyezte, ezzel igazolva a cigánybűnözés létezését. Ezt csak erősítette az a szerkesztői gyakorlat, hogy a felsorolásba egyetlen, nem a romákhoz köthető bűneset sem került be. A gyanúsítottak állandóan visszatérő és redundáns etnikai megjelölésén túl a bűncselekmények leírásánál használt nyelvezet a romák csoportként való megjelenítését is szolgálta. A rendőrökre támadó csoportot pl. egyszerűen a hevesi cigányok -ként jelölte meg a műsorszolgáltató. Ezzel összhangban a Hír TV interpretációjában a siófoki vonulás résztvevői kollektíve az enyingi cigányok lettek, akik rettegésben tartják a környezetüket. Ez a fajta nyelvhasználat segíti a csoportképzést és a kategorizációt, illetve a többségi és kisebbségi csoportként megjelölt közösségek közötti távolság növelését (értsd: a bűnöző kisebbség rettegésben tartja a törvénytisztelő és kiszolgáltatott többséget). A Hír TV vizsgált hírműsoraiban egy alkalommal, a gyilkosságról szóló első híradás után négy nappal (február 12-én) jelentek meg a magyarországi cigány vezetők által a bűncselekmények nyomán kibontakozó cigányellenes diskurzusra adott válaszok: Bemondó: A politikai pártokat okolja az Országos Cigány Önkormányzat elnöke az országban kialakult cigányellenes hangulatért. Kolompár Orbán szerint a romák csak azért felelősek, mert nem tettek meg mindent az előítéletek felszámolásáért. A cigány vezető bevonná a cigányokat a közbiztonság megerősítésébe ( ) az iskolákban pedig roma segítőket alkalmazna a tanárverések megakadályozására. Kolompár állítja, a 34 Lásd dr. Pásztor Albert miskolci rendőrkapitány január 30-án tett kijelentését a 2. fejezetben. 35 A gyilkosság feltételezett elkövetőjét június 25-én fogta el a rendőrség, akit DNS-minta alapján azonosítottak, és a férfi napokon belül beismerő vallomást tett. A gyanúsított nem roma származású. 36 Kiskunlacháza polgármestere az áldozat emlékére rendezett fáklyás meneten kifejtette, hogy: Kiskunlacházán elég volt a roma erőszakból, a hónapok óta egyre romló közbiztonságból. 20

A gyűlöletbeszéd, valamint a kisebbségi csoportok sérelmes bemutatásának megjelenése a médiában

A gyűlöletbeszéd, valamint a kisebbségi csoportok sérelmes bemutatásának megjelenése a médiában A gyűlöletbeszéd, valamint a kisebbségi csoportok sérelmes bemutatásának megjelenése a médiában Az ORTT Monitoring Szolgálata által lefolytatott hatósági ellenőrzések megállapításai (2001 2010) Budapest,

Részletesebben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-3395/2012. számú ügyben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-3395/2012. számú ügyben Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-3395/2012. számú ügyben Előadó: Dr. Szajbély Katalin Az eljárás megindítása 2012 márciusában a Magyarországon élő nemzetiségek jogainak védelmét ellátó biztos-helyettes

Részletesebben

FEHÉR FÜZET JOGI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS. A Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogvédő Iroda beszámolója 2011-2012. neki DISZKRIMINÁCIÓ-ELLENES

FEHÉR FÜZET JOGI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS. A Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogvédő Iroda beszámolója 2011-2012. neki DISZKRIMINÁCIÓ-ELLENES FEHÉR FÜZET DISZKRIMINÁCIÓ-ELLENES JOGI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS. 2011-2012 Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogvédő Iroda neki www.neki.hu A Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogvédő Iroda beszámolója FEHÉR FÜZET 2011-2012

Részletesebben

A médiatartalomra vonatkozó előírások a Médiatanács gyakorlatában Kiegyensúlyozottság, emberi méltóság, gyűlöletkeltés, gyermekek védelme

A médiatartalomra vonatkozó előírások a Médiatanács gyakorlatában Kiegyensúlyozottság, emberi méltóság, gyűlöletkeltés, gyermekek védelme A médiatartalomra vonatkozó előírások a Médiatanács gyakorlatában Kiegyensúlyozottság, emberi méltóság, gyűlöletkeltés, gyermekek védelme Az új médiaszabályozással szembeni kritikák meghatározó elemei

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 1225/2009. (VI. 10) sz. HATÁROZATA

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 1225/2009. (VI. 10) sz. HATÁROZATA ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 1225/2009. (VI. 10) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a

Részletesebben

Vágóképként, csak némában - Romák a magyarországi médiában

Vágóképként, csak némában - Romák a magyarországi médiában Vágóképként, csak némában - Romák a magyarországi médiában Bernáth Gábor - Messing Vera Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Hivatal, 1998 A jelentés elkészítésében közreműködtek: Harsányi Eszter, Horváth Margit,

Részletesebben

Vágóképként, csak némában - Romák a magyarországi médiában

Vágóképként, csak némában - Romák a magyarországi médiában Vágóképként, csak némában - Romák a magyarországi médiában Bernáth Gábor - Messing Vera Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Hivatal, 1998 A jelentés elkészítésében közreműködtek: Harsányi Eszter, Horváth Margit,

Részletesebben

ORSZÁGGYÛLÉSI BESZÁMOLÓ

ORSZÁGGYÛLÉSI BESZÁMOLÓ M É D I A T A N Á C S ORSZÁGGYÛLÉSI BESZÁMOLÓ J/3294 BESZÁMOLÓ az Országos Rádió és Televízió Testület és az NMHH Médiatanácsa 2010. évi tevékenységéről 2011. május Tartalomjegyzék I. A VÉLEMÉNYSZABADSÁG

Részletesebben

ECRI JELENTÉS MAGYARORSZÁGRÓL

ECRI JELENTÉS MAGYARORSZÁGRÓL CRI(2015)19 Version hongroise Hungarian version ECRI JELENTÉS MAGYARORSZÁGRÓL (ötödik monitoring kör) Elfogadva 2015. március 19-én Megjelenés ideje: 2015. Június 9-én ECRI Secretariat Directorate General

Részletesebben

Bodrogi Bea. Cigányozás a médiában. Hátrányos helyzetű csoportok médiaábrázolása és a hatósági gyakorlat

Bodrogi Bea. Cigányozás a médiában. Hátrányos helyzetű csoportok médiaábrázolása és a hatósági gyakorlat Bodrogi Bea Cigányozás a médiában Hátrányos helyzetű csoportok médiaábrázolása és a hatósági gyakorlat I. Bevezetés A legújabb szociológiai kutatások egyértelműen alátámasztják, hogy a magyarországi roma

Részletesebben

HOGYAN KEZELJE A MÉDIA A SZÉLSŐSÉGESEKET?

HOGYAN KEZELJE A MÉDIA A SZÉLSŐSÉGESEKET? HOGYAN KEZELJE A MÉDIA A SZÉLSŐSÉGESEKET? HOGYAN KEZELJE A MÉDIA A SZÉLSŐSÉGESEKET? A SZUBJEKTÍV ÉRTÉKEKÉRT ALAPÍTVÁNY, A POLICY SOLUTIONS, A FRIEDRICH EBERT ALAPÍTVÁNY ÉS A NÉMET NAGYKÖVETSÉG KÖZÖS KIADVÁNYA

Részletesebben

A médiatartalomra vonatkozó előírások a Médiatanács gyakorlatában. Emberi méltóság, gyűlöletkeltés

A médiatartalomra vonatkozó előírások a Médiatanács gyakorlatában. Emberi méltóság, gyűlöletkeltés Bencsik Márta A médiatartalomra vonatkozó előírások a Médiatanács gyakorlatában Emberi méltóság, gyűlöletkeltés Míg a kiegyensúlyozott tájékoztatásra vonatkozó előírások a kommunikáció módját befolyásolják,

Részletesebben

Tabutémák a médiában. Romák a médiában

Tabutémák a médiában. Romák a médiában Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Főiskolai Kar Kommunikáció és Média Tanszék Tabutémák a médiában Romák a médiában Konzulens: Lakatos Zsuzsanna Főiskolai adjunktus Készítette: Janicsák Szilvia

Részletesebben

Antiszemita gyűlölet-bűncselekmények és incidensek 2013. október. Brüsszel Intézet. Antiszemita gyűlölet-bűncselekmények és incidensek

Antiszemita gyűlölet-bűncselekmények és incidensek 2013. október. Brüsszel Intézet. Antiszemita gyűlölet-bűncselekmények és incidensek Antiszemita gyűlölet-bűncselekmények és incidensek 2013. október Brüsszel Intézet Antiszemita gyűlölet-bűncselekmények és incidensek Havi összefoglaló 2013. október Brüsszel Intézet Antiszemita gyűlölet-bűncselekmények

Részletesebben

ETNIKAI KISEBBSÉGI KONFLIKTUSOK KEZELÉSÉNEK SZOCIOLÓGIAI KÉRDÉSEI GYÖNGYÖS VÁROSÁBAN ÉS VONZÁSKÖRZETÉBEN. Doktori (Ph.D.

ETNIKAI KISEBBSÉGI KONFLIKTUSOK KEZELÉSÉNEK SZOCIOLÓGIAI KÉRDÉSEI GYÖNGYÖS VÁROSÁBAN ÉS VONZÁSKÖRZETÉBEN. Doktori (Ph.D. ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM ETNIKAI KISEBBSÉGI KONFLIKTUSOK KEZELÉSÉNEK SZOCIOLÓGIAI KÉRDÉSEI GYÖNGYÖS VÁROSÁBAN ÉS VONZÁSKÖRZETÉBEN Doktori (Ph.D.) értekezés Készítette: Dr. Fridrik József nyá.

Részletesebben

Budapest, 2013. április 15.

Budapest, 2013. április 15. Az Országos Rádió és Televízió Testület (és a Médiatanács) hatósági határozatai, és azok bírósági felülvizsgálata a közösségek kirekesztésének, illetve megsértésének tilalmát előíró törvényi rendelkezéssel

Részletesebben

POLITIKÁTÓL VEZÉRELVE A büntető populizmus diskurzusai a magyar politikában és a médiában*

POLITIKÁTÓL VEZÉRELVE A büntető populizmus diskurzusai a magyar politikában és a médiában* POLITIKÁTÓL VEZÉRELVE A büntető populizmus diskurzusai a magyar politikában és a médiában* Boda Zsolt (tud. tanácsadó, MTA TK Politikatudományi Intézet) Szabó Gabriella (tud. segédmunkatárs, MTA TK Politikatudományi

Részletesebben

gyöngyöspata 2011. A magyarországi szélsőjobboldal labor atóriuma

gyöngyöspata 2011. A magyarországi szélsőjobboldal labor atóriuma gyöngyöspata 2011. A magyarországi szélsőjobboldal labor atóriuma A politik a i mozgósítá s é s a z i n t er et nik us konflik t us elemzése é s ta n u l ság a i Felelős kiadó: 1065 Budapest Bajcsy Zsilinszky

Részletesebben

dr. Kádár András Kristóf l Körner Júlia l dr. Moldova Zsófia l dr. Tóth Balázs SZIGORÚAN ellenőrzött iratok STEPSS

dr. Kádár András Kristóf l Körner Júlia l dr. Moldova Zsófia l dr. Tóth Balázs SZIGORÚAN ellenőrzött iratok STEPSS dr. Kádár András Kristóf l Körner Júlia l dr. Moldova Zsófia l dr. Tóth Balázs SZIGORÚAN ellenőrzött iratok STEPSS A MAGYAR IGAZOLTATÁSI GYAKORLAT HATÉKONYSÁGÁRÓL ÉS ETNIKAI ASPEKTUSAIRÓL KUTATÁSI JELENTÉS

Részletesebben

Antiszemita gyűlölet-bűncselekmények és incidensek 2013. október BRÜSSZEL INTÉZET ANTISZEMITA GYŰLÖLET BŰNCSELEKMÉNYEK ÉS INCIDENSEK

Antiszemita gyűlölet-bűncselekmények és incidensek 2013. október BRÜSSZEL INTÉZET ANTISZEMITA GYŰLÖLET BŰNCSELEKMÉNYEK ÉS INCIDENSEK Antiszemita gyűlölet-bűncselekmények és incidensek 2013. október ANTISZEMITA GYŰLÖLET BŰNCSELEKMÉNYEK ÉS INCIDENSEK HAVI ÖSSZEFOGLALÓ 2014. FEBRUÁR ANTISZEMITA GYÛLÖLET-BÛNCSELEKMÉNYEK ÉS INCIDENSEK HAVI

Részletesebben

A rendőri hivatás emberi jogi szolgáltatás. Hogyan fejleszthető a kisebbségek és a rendőrség közötti viszony Európában?

A rendőri hivatás emberi jogi szolgáltatás. Hogyan fejleszthető a kisebbségek és a rendőrség közötti viszony Európában? Hogyan fejleszthető a kisebbségek és a rendőrség közötti viszony Európában? Előszó (Wesley G. Skogan) Az emberek elköltöznek, a világ minden részéről, a világ minden részére. A nemzetközi migráció a 21.

Részletesebben

SOKSZÍNÛ TÁRSADALOM. KÉZIKÖNYV a civil szervezetek és a média közötti interkulturális párbeszédrõl

SOKSZÍNÛ TÁRSADALOM. KÉZIKÖNYV a civil szervezetek és a média közötti interkulturális párbeszédrõl SOKSZÍNÛ TÁRSADALOM KÉZIKÖNYV a civil szervezetek és a média közötti interkulturális párbeszédrõl Budapest, 2011 A kézikönyv megjelenéséhez az Európai Bizottság Alapvetõ jogok és uniós polgárság programja,

Részletesebben

Antiszemita gyűlölet-bűncselekmények és incidensek

Antiszemita gyűlölet-bűncselekmények és incidensek Antiszemita gyűlölet-bűncselekmények és incidensek Havi összefoglaló 2015. január BRÜSSZEL INTÉZET Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 3 Vezetői összefoglaló 5 A Tett és Védelem Alapítvány 6 Brüsszel Intézet

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

JEGYZŐKÖNYV. Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke JEGYZŐKÖNYV A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2009. február 19-én 9.00 órai kezdettel Veszprémben, a Megyeháza I. emeleti Szent István termében megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak:,

Részletesebben

AZ ALAPJOGOK HELYZETE MAGYARORSZÁGON 2004-BEN *

AZ ALAPJOGOK HELYZETE MAGYARORSZÁGON 2004-BEN * Halmai Gábor AZ ALAPJOGOK HELYZETE MAGYARORSZÁGON 2004-BEN * BEVEZETÔ MEGJEGYZÉSEK Az Európai Parlament (EP) 2001. július 5-i ajánlására az Európai Unió Bizottsága 2002 szeptemberében létrehozott egy független

Részletesebben

FEHÉR FÜZET 2001 A Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogvédô Iroda beszámolója

FEHÉR FÜZET 2001 A Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogvédô Iroda beszámolója FEHÉR FÜZET 2001 A Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogvédô Iroda beszámolója Felelôs szerkesztô és kiadó: DR. FURMANN IMRE Esetleírások: DR. BIHARY LÁSZLÓ DR. BODROGI BEA IVÁNYI KLÁRA DR. MUHI ERIKA Olvasószerkesztô:

Részletesebben

Antiszemita gyűlölet-bűncselekmények és incidensek 2013. október BRÜSSZEL INTÉZET ANTISZEMITA GYŰLÖLET BŰNCSELEKMÉNYEK ÉS INCIDENSEK

Antiszemita gyűlölet-bűncselekmények és incidensek 2013. október BRÜSSZEL INTÉZET ANTISZEMITA GYŰLÖLET BŰNCSELEKMÉNYEK ÉS INCIDENSEK Antiszemita gyűlölet-bűncselekmények és incidensek 2013. október ANTISZEMITA GYŰLÖLET BŰNCSELEKMÉNYEK ÉS INCIDENSEK HAVI ÖSSZEFOGLALÓ 2013. NOVEMBER ANTISZEMITA GYÛLÖLET-BÛNCSELEKMÉNYEK ÉS INCIDENSEK HAVI

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A TÁRSSZABÁLYOZÁSSAL KAPCSOLATOS TEVÉKENYSÉGRŐL 2013. JANUÁR 1. - 2013. JÚNIUS 30.

BESZÁMOLÓ A TÁRSSZABÁLYOZÁSSAL KAPCSOLATOS TEVÉKENYSÉGRŐL 2013. JANUÁR 1. - 2013. JÚNIUS 30. BESZÁMOLÓ A TÁRSSZABÁLYOZÁSSAL KAPCSOLATOS TEVÉKENYSÉGRŐL 2013. JANUÁR 1. - 2013. JÚNIUS 30. Magyar Lapkiadók Egyesülete Tartalomjegyzék 1. Az MLE 2013. első félévben elvégzett, és a második félévre kitűzött

Részletesebben

Antiszemita gyűlölet-bűncselekmények és incidensek 2013. október BRÜSSZEL INTÉZET ANTISZEMITA GYŰLÖLET BŰNCSELEKMÉNYEK ÉS INCIDENSEK

Antiszemita gyűlölet-bűncselekmények és incidensek 2013. október BRÜSSZEL INTÉZET ANTISZEMITA GYŰLÖLET BŰNCSELEKMÉNYEK ÉS INCIDENSEK Antiszemita gyűlölet-bűncselekmények és incidensek 2013. október ANTISZEMITA GYŰLÖLET BŰNCSELEKMÉNYEK ÉS INCIDENSEK HAVI ÖSSZEFOGLALÓ 2014. NOVEMBER ANTISZEMITA GYÛLÖLET-BÛNCSELEKMÉNYEK ÉS INCIDENSEK HAVI

Részletesebben

Hatásvizsgálat - ColourSchool Program 2012/2013 EIA/2012/1.2.2.

Hatásvizsgálat - ColourSchool Program 2012/2013 EIA/2012/1.2.2. Hatásvizsgálat - ColourSchool Program 2012/2013 EIA/2012/1.2.2. A program az Odeon Video Kft. szervezésében az Európai Unió Európai Integrációs Alapjának támogatásával valósult meg. A projekt száma: EIA/2012/1.2.2.

Részletesebben