2007. júniusi programok

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2007. júniusi programok"

Átírás

1 178. SZÁM Elôállítás költsége: 115 Ft júniusi programok Június 1. A Szülôk klubja Téma: Az apák szerepe. Idôpont: 18:00-20:00-ig Helyszín: tahitótfalui sportpálya aerobik terme Kedves apukák! Ez a téma rólatok, értetek szól, de nélkületek mit sem ér. Várunk benneteket is! Marton Kriszta 30/ Kerekesné Agárdi Noémi 70/ Június 3. Eperfesztivál a Néprajzi Múzeumban Június 8. Eper Art Vox Insulae Sziget Figyelem! Itt a nyár, ami egyesek számára a munkavégzést, míg másoknak a pihenést jelenti. A kettô összehangolása, a békés együttélés érdekében az alábbi rendelkezésekre szeretnénk felhívni mindenki figyelmét és egyben kérjük azok betartását. Kertépítéssel és -fenntartással (pl. fûnyírás) valamint építkezéssel kapcsolatos zajt keltô tevékenység végzése és zajforrások mûködtetése hétköznapokon 06 óra és 20 óra között szombaton 10 óra és 18 óra között engedélyezett, vasárnap és ünnepnapokon, illetve minden más idôszakban tilos. Száraz füvet, kerti hulladékot közterületen égetni tilos. Saját ingatlanon szabadban égetni (száraz füvet és kerti hulladékot lehet, egyéb hulladékot, pl. papírt, mûanyagot tilos!) hétfôn és pénteken, 8 és 20 óra között a tûzvédelmi szabályok betartásával szabad. Folytatás a 3. oldalon Hangja Közhasznú Egyesület szervezésében: EPERART Június 8., 9., 10. Eperfesztivál Június 17. Szigeti Ökumenikus Énekkar fellépése Folytatás a 4. oldalon Tisztelt olvasók, leendô elôfizetôk! A hatékonyabb terjesztése érdekében megemeltük a lap példányszámát, valamint egy olyan elôfizetési rendszert is útjára indítunk, mely segítségével az elôfizetô postai úton, saját címére kapja meg a helyi újságot. Reméljük, így azok számára is elérhetôvé tudjuk tenni a helyi lapot, akik eddig csak késve, vagy egyáltalán nem kapták meg. A 2007-es évre a július-december hónapokra lehet elôfizetni. Az elôfizetési díj erre az idôszakra 600 forint. Elôfizetni a polgármesteri hivatalban lehet legkésôbb június 29-ig, a hivatal ügyfélfogadási idejében. Kérjük, e lehetôségrôl szóljon ismerôsének is! Az egyéb kézbesítôs módszereket szüneteltetjük, azaz házhoz csak elôfizetés útján jut el a. Folytatás a 2. oldalon A tartalomból: Önkormányzati hírek 2. Rendôrségi hírek 3. Emlékezés A múlt nyomában Emlékezzünk az 1100 éve meghalt Árpád fejedelemre 7. Focihírek 9. Az Eperfesztivál programja 11. Önkormányzati hírek Községi Képviselô-testületének május 17-i ülésérôl. A Kt. (Képviselô-testület) a gyermekorvosi rendelô mûködésének biztosításához szoftver fejlesztés céljából támogatást ítélt meg. A Kt. az oktatási intézmények minôségirányítási programja módosítását elfogadta. A Kt. a i Tájékoztató példányszámának bôvítését (2000 példány) határozta el, júniustól szeptemberig. A terjesztés az eddigiekhez hasonlóan történik, mely bôvül elôfizetési lehetôséggel. A Kt. a volt orvosi ügyelet hasznosítását hirdeti meg, elsôsorban orvosi célú használatra. Folytatás a 2. oldalon

2 Önkormányzat Önkormányzati hírek TAHI HAJÓÁLLOMÁS Folytatás az 1. oldalról A Kt. a Rendezési Terv módosításával kapcsolatban lakossági egyeztetés megtartásáról döntött. A Kt. három határozatot hozott közterületek igénybevételérôl közmû megépítések céljából. A Kt. külterületi úttal kapcsolatban, annak rendezésére szólította fel az útfelújításért felelôs szomszédos ingatlan tulajdonost. A Kt. elfogadta az önkormányzat gazdasági programját re. A Kt. támogatást biztosított az Eperfesztivál beharangozó rendezvényéhez, mely a Néprajzi Múzeumban került megrendezésre a községrôl és az epertermelésrôl szóló kiállítás keretében. A Kt. támogatást biztosított az Eperfesztivál keretében lebonyolításra kerülô mûrepülô bemutatóhoz. A Kt. a szigeti kerékpárút tervezésére pályázat megírását hagyta jóvá. Tulajdonos, üzemeltetô: Magyar Zoltán és Fiai Kft., 2022, Hajós utca 1. A Tahi Hajóállomáson évben minden menetrend szerinti hajójárat megáll, ki- és beszálló utas esetén! Jegyváltás a hajó személyzetének segítségével a legközelebbi MAHART Passnave hajóállomáson. Rendkívüli esetekben kérésükkel forduljanak a Kikötôparancsnokhoz: Csereklye Mihály, tel. szám: Központi információ: Hajóbérlés, menetrendi foglalás csoportok részére Rendezvényszervezés: , , Hajóállomások: Vigadó tér-szentendre Belváros- Leányfalu-Visegrád-Nagymaros: Maros Étterem-Vác Esztergom Menetrend Budapest-Szentendre-Visegrád április 30. szeptember 2. naponta szeptember 7. szeptember 30. péntek, szombat és vasárnap 09:00 indul Budapest, Vigadó tér érkezik 19:00 09:05 Budapest, Batthány tér 18:55 10:30 Szentendre II.belváros 17:55 10:40 Szentendre I* 17:45 11:00 Leányfalu 17:25 11:15 Tahi 17:10 12:30 érkezik Visegrád indul vissza 16:30 12:40 Nagymaros 16:00 * feltételes megállóhely, kikötés csak elôzetes bejelentés esetén! Menetjegy árak (Ft-ban) Retúr-Budapest-Szentendre 1390 Budapest-Leányfalu 1390 Budapest-Tahi 1390 Budapest-Visegrád/ Nagymaros 1490 Szentendre-Budapest 2085 Szentendre-Leányfalu 490 Szentendre-Tahi 590 Szentendre-Visegrád/ Nagymaros 790 Leányfalu-Budapest 2085 Leányfalu-Szentendre 735 Budapest-Szentendre-Visegrád Családi retúrjegy (Budapest-Visegrád): Ft (Kettô felnôtt és maximum kettô 15. életévét be nem töltöttgyerek részére.) Kerékpárjegy: egyúti: 700 Ft/kerékpár, retúr: Ft/kerékpár Kedvezmények: 25% Diákigazolvánnyal (nappali tagozatos magyar, ISIC), nyugdíjas igazolvánnyal (csak EU tagoknak); 50% 6-15 éves kor közötti gyermekeknek; 100% 6 év alatti gyermekeknek, és MÁV Zrt. dolgozóknak Jó utat kívánunk! Magyar Zoltán ügyvezetô igazgató Leányfalu-Tahi 490 Leányfalu-Visegrád /Nagymaros 490 Tahi-Budapest 2085 Tahi-Szentendre 885 Tahi-Leányfalu 585 Tahi-Visegrád Nagymaros 390 Visegrád/Nagymaros-Budapest 2235 Visegrád/Nagymaros-Szentendre 1185 Visegrád/Nagymaros-Leányfalu 735 Visegrád/Nagymaros-Tahi 585 Helyreigazítás A májusi számában megjelent Önkormányzati Hírekben leírtak két pontjával kapcsolatban szeretnék helyreigazítást tenni. A Szervezeti és Mûködési Szabályzat felülvizsgálata és elôkészítése bizottságom, a Pénzügyi, Ügyrendi Ellenôrzô Bizottság feladata. A Bizottság elôre egyeztetett munkaterv szerint ülésezik, ennek értelmében az SZMSZ felülvizsgálatával alaposan és gondosan foglalkoztunk. A feladat fontossága miatt három bizottsági ülésen is tárgyaltuk a kérdést. Bizottságom módosító javaslatainak elkészülte után a Képviselô-testület újra tárgyalja és szükség szerint módosítja az SZMSZ-t. A évi zárszámadást a Képviselôtestület elfogadta. Javaslatomra azonban a 2006-os költségvetésben szereplô, az Eperfesztivál bevételi és kiadási oldalának általam kifogásolt tételeit, melynek kifizetését a Képviselô-testület nem hagyta jóvá, vizsgálat tárgyává teszik. Errôl döntés született, melynek értelmében a jelenleg zajló pénzügyi átvilágítás egyik feladatává tette ezen tételek tüzetes átvizsgálását. A vizsgálatot a Pilis-Dunakanyari Önkormányzatok Kistérségének pénzügyi ellenôre végzi. Gaál Sándorné, a Pénzügyi, Ügyrendi, Ellenôrzô Bizottság elnöke Anyakönyvi hírek Ebben az évben eddig született 6 fiú, 4 leány, összesen 10 gyermek. Házasságot kötött 5 pár. Az elmúlt idôszak halottai: Fellegi Tiborné, 85 éves, Galamb u. 4. Csorba Andrásné, 85 éves, Zrínyi u. 16. Gerdán László, 57 éves, Viola u. 86. Bakos László, 75 éves, Toldi M. u. 19. Hegedûs Istvánné, 78 éves, Visegrádi út 122. Király Andrásné, 82 éves, Ady E. u. 8. Varga Sándor, 94 éves, Nagy I. u. 9. Tisztelt olvasók, leendô elôfizetôk! Folytatás az 1. oldalról Aki nem kíván elôfizetni, azok a következô megszokott helyeken juthatnak hozzá a laphoz: postahivatalok, egészségház, védônôk, óvodák, iskola, boltok: CBA, Totó-lottó (Béke út), Coop, Tejbolt (Szentendrei út), Lillus ABC, ABC (Ereszvény út), Szöszi Vegyeskereskedés. A olvasható a falu honlapján is: A szerkesztô bizottság 2

3 Rendôrségi hírek Tisztelt tahitótfalui lakosok! Az elmúlt hónapban községünkben 4 db bejelentett bûncselekmény történt. Ebbôl három esetben kisebb értékre elkövetett lopást követtek el hétvégi házak sérelmére, melyekben nyomozást rendelt el a Szentendrei Rendôrkapitányság. Egy esetben pedig vegyesbolt betörés miatt indult eljárás. Ez utóbbinál szerencsére csak rongálási kár keletkezett, mert az ABC riasztója feltehetôleg megzavarta az elkövetôt. A tavalyi év májusához képest kismértékû javulás mutatható ki, akkor 5 esetben lett elrendelve nyomozás, ugyancsak hétvégi ház feltörés és alkalmi lopás miatt. útjain a múlt hónapban 4 db közlekedési baleset történt. két esetben sérüléssel nem járó anyagi káros baleset, két esetben pedig könnyû sérüléssel járó baleset, melybôl az egyiknél személygépkocsi kerékpárost sodort el. Ezúton szeretném a figyelmüket felhívni, hogy április 1-én hatályba lépett a KRESZ ( 1/1975. KPM-BM együttes rendelet, továbbiakban R.) módosítása, amelybôl most két pontot emelnék ki: Az R. 54 (6) bekezdés helyébe a Köszönet Évek óta lelkes kis csapat dolgozik azon, hogy községünk is virágosabb, szebb legyen. Szabadidejükbôl áldoztak a kertészkedésre, mindannyiunk örömére. Akiket áldozatkész és példamutató munkájukért köszönet illet: Bozóki Sándorné, következô rendelkezés lép: A kerékpárt éjszaka és korlátozott látási viszonyok között a külön jogszabályban meghatározott lámpákkal kell kivilágítani és a kerékpárt hajtó személynek lakott területen kívül fényvisszaverô mellényt (ruházatot) kell viselnie. Továbbá az R. 55 a következô (5) bekezdéssel egészül ki: A kézikocsival közlekedô személynek lakott területen kívül éjszaka és korlátozott látási viszonyok esetén fényvisszaverô mellényt (ruházatot) kell viselnie. Az R 48 a következô (4) bekezdéssel egészül ki: A külön jogszabályban meghatározott M1, M2, M3, N1, N2, N3, kategóriájú gépkocsiban, amelynek meghatározott üléseit biztonsági övvel kell felszerelni, továbbá olyan jármûben, amelynek üléseit biztonsági övvel szerelték fel, az ülésen utazó személynek a biztonsági öv becsatolásával kell magát rögzíteni. (7) A gépkocsiban utazó 150 cm-nél alacsonyabb gyermek testsúlyához igazodó kialakítású gyermekbiztonsági rendszerben kell rögzíteni. A 3. évnél fiatalabb gyermek csak gyermekbiztonsági rendszerbe rögzítve szállítható. A gépkocsi elsô üléséhez a gyermekbiztonsági rendszer csak akkor szerelhetô be a jármû szokásos haladási irányával ellentétes irányban ha az üléshez légzsákot nem szereltek fel vagy a légzsák mûködésbe lépését elôzetesen megakadályozták. Fábián Jánosné, Fekete Lászlóné, Gaál Sándor, Gaál Sándorné, Juhász Erika, Kopcsányi Gyuláné, Takács Györgyné, Rainer Gabriella, Bolláné Pintér Katalin, Németh Mariann. Munkájukat becsüljük meg, és még egyszer köszönjük minden szépet szeretô polgár nevében! Önkormányzat Önkormányzat (8) A gyermeket nem kell gyermekbiztonsági rendszerbe rögzíteni: a) Ha a gyermekbiztonsági rendszer beszerelésére a gépkocsi a gyári kialakítása alapján nem alkalmas, a gépkocsiban a 3. évnél fiatalabb gyermek nem szállítható, illetve a 3. életévét már betöltött és 150 cm nél kisebb testmagasságú gyermek az elsô ülésen nem szállítható. b) ha a gépkocsi hátsó ülésén utazik, 3. életévét már betöltötte, legalább 135 cm magas és az üléshez beszerelt biztonsági övvel testméretéhez igazodóan biztonságosan rögzíthetô. A rendeletben megjelent további módosításokat a Magyar Közlönyben tekinthetik meg. A balesetmentes közlekedés érdekében a KRESZ elôírásait tartsuk be. Kívánok önöknek bûn- és balesetmentes napot. Megjegyezni kívánom, hogy hozzám, illetve a rendôrségre eljutó hírek alapján, melyek szerint a Rendôrôrs megszûnik, határozottan cáfolom és megnyugtatom az ezért aggódókat, hogy az ôrs a fennálló létszámmal a továbbiakban is mûködni fog. Hegedûs Gábor r. ftörm. körzeti megbízott Figyelem! Folytatás az 1. oldalról Állat az állategészségügyi, állatvédelmi, közegészségügyi, építésügyi és környezetvédelmi jogszabályok betartásával és a lakosság nyugalmának zavarása (zaj, bûz stb.) nélkül tartható. Az állattartó köteles az állat tartására szolgáló létesítmény tisztaságát biztosítani, szükség szerint takarítani, fertôtleníteni, a káros rovarok és rágcsálók irtásáról rendszeresen gondoskodni. Az ebeket az állattartók úgy kötelesek tartani szükség esetén megkötve, zárt helyen, hogy azok ne tudjanak elkóborolni, közterületre felügyelet nélkül kijutni. Bekerítetlen ingatlanon ebet szabadon tartani tilos. Az állattartó köteles gondoskodni arról, hogy az eb a tartási helyét, illetve az ingatlan határait ne hagyhassa el. A földhasználó köteles az adott év június 30. napjáig az ingatlanon a parlagfû virágzását megakadályozni, és ezt követôen ezt az állapotot a vegetációs idôszak végéig folyamatosan fenntartani. Polgármesteri Hivatal 3

4 Önkormányzat Új Magyarország Vidékfejfésztési Program Gazdálkodók Figyelmébe Kéményseprô-ipari közszolgáltatás 4 A következô években Magyarország az agrár-, vidékfejlesztés tekintetében nagy lehetôségek elôtt áll. Hazánk az Európai Unió új költségvetési idôszakában 2007 és 2013 között közel 5 Mrd euró forrás felhasználására jogosult. Ez az összeg teljes egészében a magyar mezôgazdaság és a vidék fejlesztésére fordítható. A tôl elérhetô uniós pénzek, kiegészítve a hazai forrásokkal a magyar agrárgazdaság és vidék hosszú távú versenyképességét hivatottak megteremteni, és valószínûleg az utolsó nagy lehetôség arra, hogy Magyarország felzárkozzon az Unióhoz. Az Európai Unió tervezési irányelveivel összhangban a Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium a közötti idôszakra vonatkozó stratégiai terv kialakításába folyamatosan bevonta az agrár-vidékfejlesztés gazdasági, társadalmi és civil résztvevôit annak érdekében, hogy a lehetô legszélesebb konszenzus alapján kerüljenek kialakításra az agrár-vidékfejlesztés stratégiai céljai és az ennek megvalósitását szolgáló támogatási rendszer. Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Stratégiai Terv tehát egy közös tervezési folyamat része. Ez a dokumentum alapozza meg a következô 7 évben beérkezô uniós források hatékony, a magyar agrárium számára legkedvezôbb módon történô felhasználását. Az ÚMVP keretében csaknem 60 JOGCÍMEN lehet majd az elkövetkezô hét évben támogatási forrásokra pályázni milliárd forinthoz pályázati úton lehet hozzájutni, milliárd forint pedig a közvetlen támogatás. A támogatások nagy részét, mintegy 47 százalékát a felzárkóztatásra fordítják, a magyar mezôgazdaságnak ugyanis jelentôs a technikai lemaradása a többi uniós országhoz képest. A támogatások többsége egyébként az állattenyésztési célokat szolgálja. A másik prioritás a kertészeti kultúra felesztése. Magyarország ugyanis a térség zöldség-gyümölcs ellátójává kíván válni. A gabonafelhasználás tekintetében a korábbi szinte kizárólagos takarmányozásra való felhasználás helyett elôtérbe kerül a bioetanol-gyártás. A környezeti gazdálkodásra milliárd forint jut évente, de fontos, hogy a vidéken élô agrárvállalkozók más forrásokhoz is hozzájuthatnak. PI. a vidék turisztikai fejlesztése, illetve a közösségi célokat támogató Leader program. A program keretében az unió jelenlegi költségvetési idôszakában mintegy milliárd forint áll majd rendelkezésre Magyarországon a vidékfejlesztési beruházások finanszírozására. Ez a szakértôk számítása szerint több mint kétezer milliárd forintos fejlesztést tesz lehetôvé. A legtöbb pénzt az agrár-kormányzat szándéka szerint a technikai és technológiai fejlesztésre lehet majd fordítani. Ez teszi ki az összes forrás mintegy 47 százalékát. A környezetgazdálkodás támogatására mintegy 32 százalékát lehet majd elkölteni a rendelkezésre álló pénzeknek. Emellett jelentôs támogatást kaphatnak mindazok, akik a vidéki életminôséget szeretnék jobbá tenni. A vidéki foglalkoztatás növelése, a diverzifikáció, valamint a vidéki közösségek összefogásának segítése azaz a Leader-program támogatása ugyancsak a fontos célok között szerepel. Minderre összességében mintegy 17 százalék fordítható. A fennmaradó hányad az úgynevezett technikai segítségnyújtás forrását fedezi. Ez a jogcím biztosítja a programok végrehajtásához szükséges szakmai feltételeket. Április elejétôl jelentek meg az elsô ilyen pályázatok, s az év végéig csaknem 60-ra lehet folyamatosan pályázni. Április májustól a trágyakezelési beruházási támogatások forrásai, továbbá a gépvásárlási támogatások pénzei, valamint az erdôtelepítési támogatás és a mikrovállalkozások mûködésének jogcímei nyílnak meg. Aki hosszú távon szeretne agrárvállalkozó lenni, nem maradhat kívül a lehetôségeken, mert versenyképességét végleg elveszti azokkal szemben, akik a jelentôs támogatásokhoz hozzájutnak. Feltétlenül javasolt tehát a támogatási rendszer nyomonkövetése, és az azokban való részvétel. HANSÁGI DÉNES NVT-Tanácsadó júniusi programok Folytatás az 1. oldalról Helyszín: Tahi Szívlelkiség központban Idôpont: 17:00 Június 23. Számháború n! Készüljetek gyerekek mert nagy harc várható! Részletek a plakátokon! Információ: Június 30. Hagyományôrzô kör filmvetítése Helyszín: Népház Idôpont: 18:00 -tól Téma: Beszélgetés Tényi Péterné Karsa Borbálával A 27/1996. (X.30.) BM rendelet alapján elôírt kötelezô kéményseprô-ipari közszolgáltatás körébe tartozó feladatokat közigazgatási határain belül június augusztus 31. között a Pest Megyei Kéményseprô és Tüzeléstechnikai Kft. dolgozói látják el, valamint díjat szednek. A dolgozók megbízólevéllel rendelkeznek. Pest Megyei Kéményseprô és Tüzeléstechnikai Kft. Önkormányzati álláspályázat Községi Önkormányzat jegyzôje pályázatot hirdet adóigazgatási ügyintézôi munkakör betöltésére Pályázati feltételek: magyar állampolgárság minimum középfokú végzettség számítógép felhasználói szintû ismerete Az állás betöltésénél elônyt jelent: adóigazgatás terén szerzett gyakorlat közigazgatási gyakorlat pénzügyi jellegûszakképesítés Pályázathoz csatolni kell: részletes szakmai önéletrajz iskolai végzettséget igazoló okirat másolata 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány Ellátandó feladat: helyi adók és adójellegû egyéb feladatok Pályázat benyújtása: ig Helye: 2021, Kossuth L. u. 4. Az állás betölthetô: tôl Bôvebb felvilágosítás: Tóth János jegyzô (26) Adventi Közösség Tahi, Málna utca 4. Szombatonként 10 órától bibliaiskola Jakab István országgyûlési képviselô, a MAGOSZ elnöke június 16-án 18 órakor FÓRUMOT TART a Napsugár Üdülôben (, Szentendrei u. 57.) Minden érdeklôdôt szeretettel várunk!

5 Kultúra, történelem 120 éve született Karinthy Frigyes (Budapest, június 25. Siófok, augusztus 29.) magyar író, költô, mûfordító. Egész irodalmunkban ô a leghíresebb, legnépszerûbb, a legtöbbször olvasott, idézett, emlegetett humorista, nézeteit és filozófiáját mulatságos humoresszékben fejezte ki. A kor talán legeredetibb, legmeglepôbb témavilágú regényírója és novellistája, aki legszebb szépirodalmi mûveit versekben írta meg. Sütô András június szeptember 30. Hiszem, hogy közösségi fennmaradásunk reménye az anyaország ragaszkodó szeretetével felerôsödik, s eljut az önrendelkezésig. Ez a hit mondatja ki velem a tizenegyedik parancsolatot: Erdélyben maradni kell Trianoni békeszerzôdés az I. világháború gyôztes hatalmai és Magyarország, mint vesztes állam között létrejött megállapodás június 4-én írták alá a Párizs melletti Versailles kastélykertjének Nagy Trianon nevû palotájában. A nemzetgyûlés november 15-én fogadta el, és július 31-én emelkedett törvényerôre 120 éve született Karinthy Frigyes Idézetek Karinthy Frigyestôl: Nem értünk rá tanulni, mert folyton tanítottak. A kormány az a testület, ami mindig megtartja, amit ígér. Ha pénzt ígér, azt is megtartja. A diktatúra és a demokrácia között az a különbség, hogy a diktatúrában az egyik ember legyôzi, megalázza és kizsákmányolja a másikat. A demokráciában a másik ember teszi ugyanezt az egyikkel. Férfi és nô sohasem érthetik meg egymást, mert mindegyik mást akar. A nô a férfit, a férfi a nôt. Ha egyedül vagyok egy szobában, akkor ember vagyok. Ha bejön egy nô, akkor férfi lettem. És annyira vagyok férfi, amennyire nô az, aki bejött a szobába." Nem azt akarjuk, amit gondolunk nem azt gondoljuk, amit mondunk nem azt mondjuk, amit teszünk. Végeredményben mégis azt teszünk, amit akarunk. 80 éve született Sütô András akkor is, hogyha nem lehet éve, június 17-én született Pusztakamaráson Sütô András Kossuthdíjas erdélyi magyar író. Sütô András a tisztánlátás keresése közben veszítette el egyik szemét. Életmûve a nemzeti egységért, nemzeti megmaradásért való küzdelem volt. Nagy drámái mind az erdélyi magyarság Mengyi Gábor küzdelmeibôl nôttek egyetemes érvényû állásfoglalássá, magatartás-építéssé. Legismertebb mûvei: Egy lócsiszár virágvasárnapja, Csillag a máglyán, Káin és Ábel, Advent a Hargitán Sütô András szeptember 30-án hunyt el, a marosvásárhelyi református temetôben nyugszik. Mengyi Gábor Trianoni békeszerzôdés: június 4. (XXXIII. tc.).( Ez volt az egyetlen magyar törvény, amely fekete keretben jelent meg.) A 14 részes szerzôdés a Nemzetek Szövetségének alapokmányával kezdôdött. A második rész rögzítette Magyarország új határait. Ennek értelmében Magyarország területe Horvátországot nem számítva 282 ezer négyzetkilométerrôl 93 ezer négyzetkilométerre, lakóinak száma pedig 18,2 millióról 7,6 millióra csökkent. Az elcsatolt területeken élô 10,6 millió ember közül 3,2 millió volt magyar. Ezek közül 1,6 millió Erdélyben, 1 millió Szlovákiában és Kárpátalján, csaknem félmillió pedig a Délvidéken élt. A harmadik rész kimondta, hogy a Nemzetek Szövetsége hozzájárulása nélkül Magyarország nem mondhat le függetlenségérôl, vagyis nem egyesülhet Ausztriával. Az ötödik rész elôírásai szerint Magyarország csak egy 35 ezer fôs, önkéntesekbôl álló hadsereget tarthatott fenn. Páncélos jármûveket, tankokat, hadihajókat és harci repülôgépeket sem nem gyárthatott, sem nem vásárolhatott. A kilencedik rész elôírásai értelmében 1921-tôl kezdôdôen 30 éven át jóvátételt kellett fizetni a háborúban okozott károkért Olaszországnak, Jugoszláviának, Romániának és Görögországnak. A trianoni békeszerzôdést a magyar társadalom súlyos igazságtalanságként fogta fel, és a két világháború közötti magyar politika legfontosabb célja annak revíziója volt. Mengyi Gábor Wass Albert: A láthatatlan lobogó Konok hûséggel hordozom az úttalan bozótokon. Seb a vállam és seb a markom, de fogom, viszem és megtartom. S fogcsikorgatva hirdetem: nem ért véget a küzdelem! Mert valami még megmaradt. Görcs zsibbasztja a markomat, de markolatomban még itt a Szó: a láthatatlan lobogó! Ereklyém. Kincsem. Fegyverem Magosra tartom s lengetem! És védem, foggal és körömmel! Vad dühvel és ôrült örömmel! És mentem, mindeneken által, íntépô, végsô akarással! Dúlt otthonom rég összedôlt. Kifordult alólam a föld. Társaimat ár elsodorta. Mögöttem ég a poklok pokla. Elôttem vad sziklák merednek. De nekivágok a meredeknek! Mert élek még! Ha törten is, ha vérben is, ha görcsben is. még ha utolsó is vagyok kit az özönvíz meghagyott, de harcom végigharcolom s a lobogót megmarkolom! Megmarkolom és nem hagyom, ha le is szakad a két karom, ha két lábam térdig kopik: de feljutok a csúcsokig! S utolsó jussomat, a Szót, ezt a szent, tépett logobót kitûzöm fent az ormokon s a csillagoknak meglobogtatom! 5

6 Falutörténet 6 Tegyünk Együtt ért Alapítvány A múlt nyomában a Hagyományôrzô Körrel Tényi Péterné Karsa Borbála Régen... Kepler Erzsébet ismertetett össze bennünket Tényi Péternével, született Karsa Borbálával. Boris néni mind anyai, mind apai ágon régi nemesi családból származik. A Karsa család Szent Istvántól kapja nemesi rangját, a Pukyak már Géza fejedelem idején magas rangot viseltek. A Karsa család tagjai az es szabadságharc idején Kossuth katonái voltak. János és Kálmán hôsi halált haltak, a tizenöt éves Árpád megsebesült. Karsa Ferenc naplójában örökítette meg emlékeit a szabadságharc idejérôl. Boris néni dédapja, Puky Gyula, Debrecen város fôispánja volt. Nyugdíjba vonulása után az 1890-es évek idején vásárolt meg nyaralónak egy házat az akkori ban, a hajóállomás mellett. Ma Frida-villaként ismerjük ezt az épületet. Kôfalat emeltetett a házhoz, az épülethez verandát építtetett. Boris néni elmondta, hogy édesanyja, Puky Ilona, mindig nagy szeretettel mesélt az akkori idôkrôl, a ház 1919-es eladását követôen erôs vágyat érzett, hogy Tótfalun nyaralója legyen. Vágya ben teljesült, amikor férjével, Karsa Bulcsúval az akkor Zöldfa utcában (ma Zrínyi utcában) vásároltak egy szoba-konyhás házat. Az épületet Ráczkevi kômûves építette, majd egy ismeretlen tulajdonos, aki nyaralónak használta a házat, fa verandát toldott az épülethez. Boris néni szülei után, nagyszülei, Puky Pál és Both Ilona a szomszédos házat vásárolta meg szintén nyaralónak. A hajdan itt nyaraló kislány ma is nagy szeretettel emlékszik viszza az itt töltött idôkre. Szülei nem korlátozták barátságát a helyi gyerekekkel, szabadon játszhatott a falubeliekkel. Kis barátnôi, barátai voltak itt, mint Pittner Vica, Sille Lidi, Tóth Maris, Bálint Juliska, Pistyur lányok, Horváth fiúk és Csibeláb (Horváth István). Emlékszik, hogy nekik az utca, a töltés oldala volt a játszótér, nem voltak külön játékaik, mégis felhôtlenek, boldogok voltak az itt töltött napok. Testvérével a szigetet körbeevezték, még este is lementek úszni a Dunára. A háború végét Németországban élte meg a családja, de már 1945-ben, Péter és Pál napján, Vácra érkezett az a vonat, amivel visszatértek. Szülei úgy gondolták, hogy az akkor tizennégy éves Boris néni és négy éves öccse szálljon le a vonatról. Menjenek Tótfaluba és maradjanak a nagymamánál, amíg ôk Pesten elrendezik a dolgokat. Szerencséjükre a kompon itteni szomszédjukkal, Rácz Józseffel találkoztak, aki munkából, a váci malomból tartott hazafelé. Öccsét ô hozta haza kerékpárján. Máig emlékszik arra Boris néni, hogy Ráczék grízes tésztával kínálták meg, és amíg ette, potyogtak a könnyei, mert hosszú idô után rendes fôtt ételt ehetett. A család anyagi helyzete arra kényszeríttette a szülôket, hogy a tizennégy éves kislány a helyi gazdáknál vállaljon munkát. Boris néni a mai napig szeretettel emlékezik vissza akkori munkaadóira. Nagyházú Andrásék, Szôlôsi Kálmánék, Szabó Lajosék, Debreczeni Mihályék mindig megadták azt a bért a paraszti munkához nem szokott kislánynak, amit a gyakorlott napszámosaiknak is kifizettek. Munka mellett magántanulóként befejezte a háború miatt félbeszakadt tanulmányait. Ezután még egy egyéves népfôiskolai tanfolyamot is elvégzett. Boris néni édesanyja eközben Fülöp Vilike utógondozó szolgálatánál segített be, majd maga is elvállalta öt árva gyermek utókezelését. A mai Heim Pál kórház elôdjébôl hoztak ki beteg, gipszben levô gyermekeket. Édesanyja munkáját Cereklye Mariska és Pistyur Teréz segítette, a falu lakossága is látogatta a betegeket, üres kézzel senki sem jött. Sokszor beálltak segíteni az etetésbe, mindenki együtt érzett az árván maradt, beteg gyerekekkel ben férjhez ment Rédei Alfrédhoz. Férje dédapja és nagyapja Tahiban voltak erdészek. Házasságkötésük után a nagymama szoba-konyhás házába költöznek. Férjének hadirokkant jogán iparengedélye volt, a Fô téren rövidárú kereskedést mûködtetett. Az államosítás idején adták fel és zárták be az üzletet. Ezt követôen férje a Kocsigyárban (Szentendre) helyezkedett el. Férjét, a gyárban elmondott Rákosi-vicc miatt kilenc hónapra elzárták, a már kisgyermekes Boris néni kénytelen volt fizikai munkát vállalni a Kocsigyárban. Örült, hogy az utcájukból Makrai László, Tóth András és Horváth László is ott dolgozott, hajnalonként Tahiba a buszhoz és Szentendrérôl Izbégre a gyalogos utat nem egyedül kellett megtennie. Férje szabadulása után Pestre jártak dolgozni a Hajógyárba tôl háziasszonyunk Tahiban, a Mikola-házban mûködô vegyesboltban dolgozott ban felvetôdött a lehetôsége annak, hogy elhagyják az országot, és Németországba utazzanak a bátyjához. Boris nénit visszatartották a háború végén Németországban szerzett rossz emlékei, és mint mondta, könyöradományból sem akart élni. Ebben az évben kereskedôi segédlevelet szerzett, miközben a budapesti Közértnél dolgozott ban elvált férjétôl, házasságukból két gyermek született, Endre és Katalin....és most

7 Falutörténet, történelem 1959-ben beiratkozott Budapesten egy közgazdasági technikumba, 1964-ben érettségizett és a technikusi oklevelet is megszerezte. Ebben az évben ismerkedett meg második férjével, Tényi Péter teherautó sofôrrel ben megszületett közös gyermekük, Borbála. Ugyanez az év eseménye, hogy a tahitótfalui Takarékszövetben helyezkedik el, Szente Eszter helyébe lépett. Kezdetben Csörgô tanító néniéknél, a melléképületben mûködött a Takarékszövetkezet, majd 1966-ban már beköltözhettek a szakszövetkezet építési részlege által felépített új épületbe. Szabó Istvánnal dolgoztak együtt. Két év után, a magasabb fizetés miatt a szentendrei OTP-nél helyezkedett el ben a család Szentendrén, egy társasházi lakásba költözött, a Zrínyi utcai házat eladták. A közel harminc év távollét alatt barátnôjétôl és a piacoló tótfalusiaktól mindig értesült a falu életérôl. Fia is Tahiban építkezett, itt él. Bori néni 1989-ben nyugdíjba vonult, 1995-ben megözvegyült. Leánya férjhez ment, a szentendrei lakásra nem kaptak bôvítési lehetôséget. Környékbeli településeken telket kerestek az építkezéshez, de Boris néni mindig talált kifogásolni valót mindegyikben. Szíve ba húzta, haza akart jönni. Tahiban találtak végül egy megfelelô telket, ben költözött be leánya családjával az új közös otthonukba. Boris néni ma is aktívan él, eljár dolgozni, ahogy fogalmazott idôtöltésként. Örül, hogy családja összetartó, szeretettel sorolta fel unokáit. Egykori barátnôjéhez, Német Istvánnéhoz hetente egyszer átlátogat a faluba, a nyugdíjas klub összejöveteleire is eljár. Ha elhatároz, eltervez valamit az ember, akkor törekedjen is arra, hogy sikerüljön a kitûzött célt elérni. Nekem ez sikerült. Boldog, megelégedett emberként élek újra itthon ban, zárta beszélgetésünket Boris néni. Tényi Péternével készült beszélgetést megtekinthetik június 30-án 18 órakor a Népházban. Szeretettel várunk minden érdeklôdôt. Köszönjük a beszélgetést. A hónap régi tárgya Viaszpecsét 1866-ból Kontra János tótfalui református lelkész állította ki december 8-án azt a kivonatot, amelyen a viaszpecsét található. A vörös színû pecsétviasz jó állapotban ôrizte meg a pecsét ábráját és feliratának egy részét. A kép és szöveg egy 3x2,5 cmes ellipszis formában helyezkedik el. Az ellipszis külsô szélét gyöngysor motívum díszíti, ez alatt fut körbe a töredékesen megmaradt felirat. A TÓTHFALUI REF. SZ. E (kettô betû olvashatatlanná vált) I. PE (a további betûk hiányoznak) 841. A pecsét felirat indító szavát és záró számát egy nyolcágú csillag választja el egymástól. A pecsét ábráját egy újabb, de apróbb szemekbôl álló gyöngysor keretezi. A pecsét képes része egy emberi alakot ábrázol az Úrasztala elôtt térdepelve. Az Úrasztala sugaras motívumú szônyeggel ellátott dobogóra van helyezve. Asztalterítôvel van leterítve, rajta méretben kiemelt kehely és kenyér látható. A térdeplô alakot fején süveggel, vállán palásttal, kezében bottal ábrázolják. A jelenet felett csôrében olajágat tartó galamb repül. A pecsét és a lelkész aláírása igazolja, hogy a kivonat, az anyakönyv eredeti cikkelyével szóról szóra megegyezik. A kivonatból megtudjuk hogy öv. Bán András Tótfalu 66. számú lakos március 7-én, 79 éves korában hunyt el öregségi gyengeségben. Március 9-én temették el. Emlékezzünk az 1100 éve meghalt Árpád fejedelemre Árpád Nagyfejedelem történelmünk legnagyobb alakja. Hazát adott népének. Történelmünk a Kárpát-medencében vele kezdôdött. Ügyek és Emese unokája; Álmos vezér gyermeke, aki körülbelül 840-ben látta meg a napvilágot. 893-ban, a bizánci császár követe Árpáddal és Kurszánnal tárgyalt az Al-Dunánál egy bolgárok elleni hadi szövetségrôl. A bizánciakkal az egyezkedés még elhúzódott, és közben az Etelközben szállást találó magyar törzsek a Kárpát-medence felé egyre gyakrabban tettek felfedezô utakat. Ezeket legtöbbször maga Árpád szervezte, hiszen már akkoriban foglalkoztatta a magyar törzsek vezetôit, hogy nyugatabbra vonulnak. 894-ben Árpád szerzôdést kötött a morvák fejedelmével, Szvatoplukkal, miszerint a magyar és morva hadak együtt kiûzik Pannóniából a keleti frankokat. Ezt a szövetséget a legendák a fehér ló mondájában tartották fenn. Szvatopluk halála után a magyar törzsek megszállták a Felsô-Tisza vidékét, és Árpád serege élén 895-ben a Vereckei-hágón át az Alföldre lépett, és elfoglalta a területet. 894-ben a Bizánc szövetségeseként Árpád megtámadta Szimeon, bolgár cár birodalmát, aki az Al- Duna területét feladta. Ezzel a Délvidék is Árpád népének uralma alá került, de az al-dunai csaták alatt a bolgárok szövetkeztek a besenyôkkel, akik megtámadták az Etelközben élô magyarokat. Sereg híján nem tudták felvenni a küzdelmet a besenyôkkel, és így a Kárpátok hágóin át Erdélybe menekültek, és itt le is telepedtek. A Tisza vidékéig magyar terület lett a Kárpát-medence, és Árpád serege sorozatos csatákat vívva szilárdította meg pozícióit az ôshazában. 899 márciusában Arnulf, keleti frank király arra kérte Árpádot, hogy segítsen neki legyôzni az itáliai király seregeit, és akkor a magyaroké lehet egész Pannónia, azaz a mai Dunántúl. Árpád seregei legyôzték Berengár, itáliai király hadait, és a Lombardiából hazatérô magyar seregek birtokba is vették a Dunától nyugatra esô területeket. Azonban a morvák megtámadták az itt szállást keresô magyarokat és 900 ôszére az egész Kárpát-medence magyar fennhatóság alá került. Árpád vezetése alatt végéhez ért a honfoglalás. 904-ben meghalt Kurszán kende, és ettôl kezdve nem választottak új kendét. Árpád kezében összpontosult minden vezetôi hatalom. Ezzel alapította meg Köszönjük Bán Mihálynak, hogy az iratot megôrizte, és rendelkezésünkre bocsátotta. Szônyi Zsuzsanna, Wegroszta Gyula az Árpád-házat. 905-ben Árpád megtiltotta a magyar seregek portyázó körutait, és békét kötött a környezô népekkel. Így Árpádnak adót fizettek a bajorok, az itáliai és balkáni uralkodók. A béke beköszöntésével a magyarok végleg berendezkedtek a Kárpát-medencében. Árpád utolsó nagy csatáját 907 júliusában vívta, amikor a bajor és keleti frank csapatok le akarták rázni adófizetési kötelezettségüket, és meg akarták büntetni a magyarokat. Árpád fejedelem legnagyobb haditette és elhomályosíthatatlan dicsôsége, a halála elôtt lezajlott óriási csatanyerése Pozsony alatt, amikor is a Magyar Nagyfejedelemség ellen százezer fôs nyugati sereg vonult fel a Duna mindkét partján és hajóhaddal a Dunán. A pozsonyi csatában, Pozsonytól nyugatra talán 15 km-nyire, a Duna déli oldalán a magyar sereg az ellenséget teljesen megsemmisítette 907. július 5-7. között. Elesett számos fôúr, püspök, seregvezér, megsemmisült a hajóhad. Feltehetôen itt estek el Árpád fiai közül is többen. Ez a diadal a Haza valódi születésnapja! Nemzeti ünnep kellene, hogy legyen, s jószerével ma már nem is tanítják az iskoláinkban. Árpád fejedelem 907. július 7-én halt meg, a legenda szerint Óbudán temették el a honfoglaló hadvezért. Mengyi Gábor 7

Szervezô: Tegyünk Együtt Tahitótfaluért Alapítvány Helyszín: Tahitótfalu, Bajcsy-Zsilinszky úton a focipálya mögötti Pihenôpark

Szervezô: Tegyünk Együtt Tahitótfaluért Alapítvány Helyszín: Tahitótfalu, Bajcsy-Zsilinszky úton a focipálya mögötti Pihenôpark 179. SZÁM Elôállítás költsége: 115 Ft www.tahitotfalu.hu 2007. júliusi programok Július 2 6-ig 9:30-12:30 Agyagtechnika Miniatûr szobrok, ajándéktárgyak készítése. Vezeti: Czövekné Török Lídia Szervezô:

Részletesebben

vallanánk sehol sem szégyent. A rendezvény hangulatát, a zenés mûsorok tették teljessé, melynek nagyrésze a várt színvonalon teljesült.

vallanánk sehol sem szégyent. A rendezvény hangulatát, a zenés mûsorok tették teljessé, melynek nagyrésze a várt színvonalon teljesült. 191. SZÁM Elôállítás költsége: 115 Ft www.tahitotfalu.hu X. EPERFESZTIVÁL A jubileumi Eperfesztivál minden eddigi arcát megmutatta: - sütött a nap esett az esô - volt kínálat, de kevés az eper - sok árus

Részletesebben

Örömet és sikereket kívánunk nekik a középiskolában! Évzáró ünnepélyünket június 20-án 18 órakor tartjuk.

Örömet és sikereket kívánunk nekik a középiskolában! Évzáró ünnepélyünket június 20-án 18 órakor tartjuk. 153. SZÁM Elôállítás költsége: 93 Ft Ballagás iskolánkban Nemes önbizodalom, de ne az önhittség Rugói lelkedet nagy célra feszítsék, Legnagyobb cél pedig, itt, e földi létben, Ember lenni mindég, minden

Részletesebben

Húsvét üzenete. F f. J f. A tartalomból: Boldog, örömteli Húsvéti ünnepeket kíván minden kedves olvasónak a szerkesztôség. Önkormányzati hírek

Húsvét üzenete. F f. J f. A tartalomból: Boldog, örömteli Húsvéti ünnepeket kíván minden kedves olvasónak a szerkesztôség. Önkormányzati hírek 176. SZÁM Elôállítás költsége: 115 Ft www.tahitotfalu.hu Húsvét üzenete Földi életünk legnagyobb ellensége, amivel egyszer mindnyájunknak szembe kell néznie: a halál. Az elmúlás gondolata félelemmel tölti

Részletesebben

Március 15. 2007. márciusi programok. Március 3. Töltôdj fel! Zenés ifjúsági délután, a miskolci lámpás együttes elôadásában!

Március 15. 2007. márciusi programok. Március 3. Töltôdj fel! Zenés ifjúsági délután, a miskolci lámpás együttes elôadásában! 175. SZÁM Elôállítás költsége: 115 Ft www.tahitotfalu.hu Meghívó az ünnepségre F f Meghívjuk településünk minden lakóját az 1848-as forradalom és szabaságharcról tartandó megemlékezésre. 2007. március

Részletesebben

Testvérvárosi kapcsolat

Testvérvárosi kapcsolat 189. SZÁM Elôállítás költsége: 115 Ft www.tahitotfalu.hu Hétfô: Játszóház 10.00 12.30-ig Ôszirózsa Nyugdíjas Klub összejövetele 18.00 20.00-ig Kedd: Gyermekjóléti Szolgálat ügyfélfogadása 9.00 12.00-ig

Részletesebben

Lomtalanítás Ismét sor kerül ôszi lomtalanítási akciónkra a következô idôpontokban:

Lomtalanítás Ismét sor kerül ôszi lomtalanítási akciónkra a következô idôpontokban: 181. SZÁM Elôállítás költsége: 115 Ft www.tahitotfalu.hu Augusztus 20. A tartalomból: Az új kenyér és az államalapító Szent István királyunk ünnepségét aki egyben katolikus templomának és híveinek védôszentje

Részletesebben

egészen az apadás kezdetéig minden kritikus helyen, beleértve egy-egy veszélyeztetett Ismét bebizonyítottuk, hogy lehet mozgósítani

egészen az apadás kezdetéig minden kritikus helyen, beleértve egy-egy veszélyeztetett Ismét bebizonyítottuk, hogy lehet mozgósítani 164. SZÁM Elôállítás költsége: 93 Ft www.tahitotfalu.hu Rekord árvíz Köszönet a védekezésben résztvevôknek! A tartalomból: Önkormányzati hírek 3. Öröm és remény... 4. Focihírek 5. Iskolai hírek 5. A múlt

Részletesebben

Napos idô, jó hangulat. A tartalomból: Értesítés

Napos idô, jó hangulat. A tartalomból: Értesítés 166. SZÁM Elôállítás költsége: 93 Ft www.tahitotfalu.hu Napos idô, jó hangulat a 8. Eperfesztivál Ebben az évben ismét hálát adhatunk az égieknek az áldásosan szép idôért. A tavalyi évhez hasonlóan rendkívül

Részletesebben

...találni fogtok egy kisdedet pólyába takarva és jászolba fektetve. (Lk 2, 12)

...találni fogtok egy kisdedet pólyába takarva és jászolba fektetve. (Lk 2, 12) 196. SZÁM Elôállítás költsége: 115 Ft www.tahitotfalu.hu...találni fogtok egy kisdedet pólyába takarva és jászolba fektetve. (Lk 2, 12) Karácsony nem az emlékezés, hanem a találkozás ünnepe. Arról adnak

Részletesebben

Megújult az óvoda! Október 22-én került sor a bôvített és megújult óvodaépület valamint a kor igényeinek megfelelôen kialakított udvar

Megújult az óvoda! Október 22-én került sor a bôvített és megújult óvodaépület valamint a kor igényeinek megfelelôen kialakított udvar 158. SZÁM 2005. NOVEMBER Elôállítás költsége: 93 Ft Megújult az óvoda! Október 22-én került sor a bôvített és megújult óvodaépület valamint a kor igényeinek megfelelôen kialakított udvar átadására. A megújult

Részletesebben

Önkormányzatunk aláírta a gátpályázat támogatói szerzôdését

Önkormányzatunk aláírta a gátpályázat támogatói szerzôdését 207. SZÁM Elôállítás költsége: 115 Ft www.tahitotfalu.hu Önkormányzatunk aláírta a gátpályázat támogatói szerzôdését A tartalomból: Szerkesztôségi közlemény 2. Polgármesteri tájékoztató 3. Ha már az Isten

Részletesebben

A magyar kultúra napja

A magyar kultúra napja 185. SZÁM Elôállítás költsége: 115 Ft www.tahitotfalu.hu RÁKÓCZI HAJH... Rákóczi hajh, Bercsényi hajh! Magyartok gyászban ûl, Még leng a szellem tôletek, S már lelke sem hevûl. Kölcsey Ferenc (1790-1838)

Részletesebben

Szent István és az Új Kenyér Ünnepe

Szent István és az Új Kenyér Ünnepe 205. SZÁM Elôállítás költsége: 115 Ft www.tahitotfalu.hu Szent István és az Új Kenyér Ünnepe Idén augusztus 20-át új, az alkalomhoz méltó helyszínen ünnepeltük. A katolikus templom és a könyvtár kertjében

Részletesebben

Önkormányzati választás

Önkormányzati választás 168. SZÁM Elôállítás költsége: 93 Ft www.tahitotfalu.hu Önkormányzati választás Eltelt 4 év és újra helyi önkormányzati képviselô és polgármester választás elôtt állunk. A plakátokról ill. a személyre

Részletesebben

Polgármesteri beszámoló

Polgármesteri beszámoló 254. SZÁM Elôállítás költsége: 93 Ft www.tahitotfalu.hu A tartalomból: Polgármesteri beszámoló 1. Régi jegyzôkönyvekbôl 4. Lakodalmas szokások 5. Polgármesteri beszámoló az elmúlt idôszak fontos eseményeirôl

Részletesebben

Polgármesteri beszámoló

Polgármesteri beszámoló 239. SZÁM Elôállítás költsége: 93 Ft www.tahitotfalu.hu A tartalomból: Polgármesteri beszámoló 1. Önkormányzati hírek 3. Rendôrségi hírek 3. Polgármesteri beszámoló Az egészség megtanulható 5. Falusi házaink

Részletesebben

Polgármesteri beszámoló

Polgármesteri beszámoló 265. SZÁM Elôállítás költsége: 93 Ft www.tahitotfalu.hu A tartalomból: Polgármesteri beszámoló 2. 100 éves a híd (iv. rész) 4. Szépteremtô kaláka indul a Faluházban 6. Polgármesteri beszámoló az elmúlt

Részletesebben

Szent István ünnepére

Szent István ünnepére 276. SZÁM Elôállítás költsége: 93 Ft www.tahitotfalu.hu A tartalomból: Polgármesteri beszámoló 2. Megyeháza - építkezések 4. Rendelet a közösségi együttélés szabályairól 6. Mi a titok? 8 Szent István ünnepére

Részletesebben

Trianon évfordulójára

Trianon évfordulójára 202. SZÁM Elôállítás költsége: 115 Ft www.tahitotfalu.hu Trianon évfordulójára júniusi programjai Faluház rendszeres programjai Keddenként: Bibliai elôadás18.00-19.30-ig! Vezeti: Nehlich Edit Telefon:

Részletesebben

Polgármesteri beszámoló

Polgármesteri beszámoló 251. SZÁM Elôállítás költsége: 93 Ft www.tahitotfalu.hu A tartalomból: Polgármesteri beszámoló 6. Jogi útmutató 7. Régi árvizek 8. Zeneiskolai hírek 11. Református hittantábor 13. Polgármesteri beszámoló

Részletesebben

Karácsony igaz története (részlet) Kiadás. Minden kedves olvasónknak áldott karácsonyt. A tartalomból: Karácsonyi

Karácsony igaz története (részlet) Kiadás. Minden kedves olvasónknak áldott karácsonyt. A tartalomból: Karácsonyi 232. SZÁM Elôállítás költsége: 93 Ft www.tahitotfalu.hu Karácsonyi Kiadás A tartalomból: Polgármesteri beszámoló 2. Schirilla György három 4. napos futása Rendôrségi hírek 5. Szent János áldása 6. szálljon

Részletesebben

Bízva az EU csatlakozás elônyeiben és javuló gazdaságunkban, útépítési és intézménybôvítési terveket is készíttettünk.

Bízva az EU csatlakozás elônyeiben és javuló gazdaságunkban, útépítési és intézménybôvítési terveket is készíttettünk. 148.SZÁM Elôállítás költsége: 93 Ft Újévi köszöntô 2005 Békés, boldog és sikerekben gazdag újévet kívánok minden kedves olvasónak, minden lakójának! Ismét elszaladt egy esztendô. Visszagondolva rá emlékezzünk

Részletesebben

A tél és a tavasz szimbolikus küzdelme, amely már az óév temetésével kezdôdik, a farsangban ér a tetôpontjára. Folytatás a 2.

A tél és a tavasz szimbolikus küzdelme, amely már az óév temetésével kezdôdik, a farsangban ér a tetôpontjára. Folytatás a 2. 174. SZÁM Elôállítás költsége: 115 Ft www.tahitotfalu.hu Farsang 2007. februári programok 2007. február 3. (szombat) Program: Fábián Zoltán Vers és Prózamondó Verseny Helyszín: Népház Idôpont: 10 00 13

Részletesebben

Folytatás a 3. oldalon. Helyszín: Tahitótfalu, Népházzal szemben lévô kis épület. Idôpont: 18:00, hozzájárulás: 500 Ft

Folytatás a 3. oldalon. Helyszín: Tahitótfalu, Népházzal szemben lévô kis épület. Idôpont: 18:00, hozzájárulás: 500 Ft 182. SZÁM Elôállítás költsége: 115 Ft www.tahitotfalu.hu 1956. október 23....akkor legnagyobb a sötétség, mikor a hajnal közel van. Kossuth Lajos Így volt ez 48-ban és így volt ez 56-ban is. Kossuth jól

Részletesebben

2012. augusztus 20. A tartalomból: Tahitótfalu augusztusi programjai (A programokról a www.tahitotfalu.hu honlapon is tájékozódhat.

2012. augusztus 20. A tartalomból: Tahitótfalu augusztusi programjai (A programokról a www.tahitotfalu.hu honlapon is tájékozódhat. 240. SZÁM Elôállítás költsége: 93 Ft www.tahitotfalu.hu 2012. augusztus 20. A tartalomból: Polgármesteri beszámoló 2. Önkormányzati hírek 3. Rendôrségi hírek 3. Falusi házaink 6. Az egészség megtanulható

Részletesebben

Isten mindig saját magával ajándékoz meg bennünket: Karácsonykor az Ige megtestesült, hogy az ember legnagyobb baján,

Isten mindig saját magával ajándékoz meg bennünket: Karácsonykor az Ige megtestesült, hogy az ember legnagyobb baján, 159. SZÁM 2005. DECEMBER Elôállítás költsége: 93 Ft Karácsony felé Ismét eltelt egy esztendô, karácsonyra készülünk. Az ünnepet megelôzô idôszak, az Advent küldetése, hogy ráhangolódhassunk a megtestesülés

Részletesebben

A tartalomból: Polgármesteri tájékoztató Az elmúlt idôszakban történt jelentôs eseményekrôl. Önkormányzati hírek. Tahitótfalu februári programjai

A tartalomból: Polgármesteri tájékoztató Az elmúlt idôszakban történt jelentôs eseményekrôl. Önkormányzati hírek. Tahitótfalu februári programjai 210. SZÁM Elôállítás költsége: 115 Ft www.tahitotfalu.hu Polgármesteri tájékoztató Az elmúlt idôszakban történt jelentôs eseményekrôl Falugyûlés az új üzletházról februári programjai Faluház rendszeres

Részletesebben

Polgármesteri köszöntô. Minden kedves olvasónknak áldott sikerekben karácsonyt. A tartalomból: Tahitótfalu januári programjai

Polgármesteri köszöntô. Minden kedves olvasónknak áldott sikerekben karácsonyt. A tartalomból: Tahitótfalu januári programjai 269. SZÁM Elôállítás költsége: 93 Ft www.tahitotfalu.hu JANUÁR A tartalomból: Polgármesteri beszámoló 2. A magyar kultúra napja 4. Református gyülekezeti hírek 6. Miss Fitt Universe 2014. 8. Emlékezés

Részletesebben

Éli, Éli, lamá sabaktáni! azaz: Én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engem? (Máté 27,46)

Éli, Éli, lamá sabaktáni! azaz: Én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engem? (Máté 27,46) 260. SZÁM Elôállítás költsége: 93 Ft www.tahitotfalu.hu A tartalomból: Polgármesteri beszámoló 2. Falutörténet régi sírkövek 4. Éli, Éli, lamá sabaktáni! azaz: Én Istenem, én Istenem, miért hagytál el

Részletesebben