KERÜLET KÖZÉLETI LAPJA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KERÜLET KÖZÉLETI LAPJA"

Átírás

1 CSILLAGSZÓRÓ Karácsonyi melléklet A KERÜLET KÖZÉLETI LAPJA LX. évfolyam 44. szám december 12. Megjelenik példányban, legközelebb január 9-én. Az újság díjtalan. Öreg táncos nem vén táncos Jön: a Csepeli Vállalkozók Bálja! Ki legyen Az Év Vállalkozója? A Csepeli Vállalkozók Bálját január 31-én, 19 órától a Gellért Szálló különtermében rendezik meg. Hagyományosan itt kerül sor Az Év Csepeli Vállalkozója díj átadására. Kérjük, tegye meg javaslatát a díj odaítélésére január 9-éig az alábbi címekre: Vállalkozás-fejlesztési Közalapítvány, Csepeli Munkaadók és Gyáriparosok Egyesülete, BKIK Csepeli Tagcsoportja,1211 Budapest, Központi u. 17. Fax: SENIOROK TALÁLKOZÓJA Az Ungaresca Senior Együttes Csak ámultam és bámultam, miközben többször is meg kellett csípnem a saját kezem, hogy megbizonyosodjak: ébren vagyok, és nem álmodom! Az idei, V. Országos Öregtáncos Találkozó résztvevõi ugyanis olyan fergeteges elõadást,,rittyentettek december 6-án, a Csepeli Munkásotthon sokat látott és a felújítás után újra teljes fényében pompázó szecessziós színháztermének világot jelentõ deszkáira, hogy csak na! Amit ezen az estén elõadtak, az világszínvonalú volt vagy még talán annál is több! Sok minden bebizonyosodott, de legfõképp az:,,öreg táncos, nem vén táncos. Mert igaz, ami igaz, a pocak olykor fölöttébb szembetûnõ volt, a haj is deresedett vagy éppen,,csak ritkult már, s a legtöbb hajdani menyecskére sem menne már rá a régi viselet a megváltozott méret okán, de amit valamennyi fellépõ produkált, az észveszejtõ volt! (Folytatás a 12. oldalon) Képviselõ-testületi ülés A csepeli önkormányzat képviselõ-testülete december 18- án tartja idei utolsó ülését. A napirendi pontok és az írásos elõterjesztések olvashatók a önkormányzati honlapon. Önkormányzati tisztségviseiõk ünnepi jókívánságai a Csepel újság olvasóinak Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata, Képviselõ-testülete, Polgármesteri Hivatala nevében békés, kellemes karácsonyt és sikerekben gazdag, boldog új évet kívánunk a Csepel újság minden olvasójának: Orosz Ferenc Tóth Mihály Horváth Gyula alpolgármester polgármester alpolgármester Dr. Szeles Gábor jegyzõ

2 2 KÖZÉLET, GAZDASÁG CSEPEL, december 12. A népek kohója Hazánk kormánya 13 esztendeje, 1995-ben nyilvánította december 18-át, az ENSZ Kisebbségi Jogok Nyilatkozata elfogadásának dátumát a Magyarországi Kisebbségek Napjává. A törvényhozók célja az volt, hogy ily módon is elõsegítsék országunkban a kisebbségbarát légkör megteremtését, s felhívják a figyelmet az etnikai sokszínûségben rejlõ különleges elõnyökre és lehetõségekre. Ami a számszerû adatokat illeti, a legutóbbi, évi népszámlálás adatai szerint 314 ezer ember, hazánk lakosságának 3 százaléka vallotta magát a 12 elismert hazai nemzetiséghez és az 1 etnikai kisebbséghez tartozónak. Az egyes csoportokat sorra véve az említett felmérés során a cigányok/romák voltak a legtöbben, an. Õket követték a németek (62 233), a szlovákok (17 693), a horvátok (15 620), a románok (7995), az ukránok (5070) és a szerbek (3816). A lista második felében találhatjuk a szlovéneket (3040), a lengyeleket (2862), a görögöket (2509), a bolgárokat (1358), a ruszinokat (1098), végül pedig az örményeket, 620 fõvel. (Szakértõi becslések szerint azonban a hazai kisebbségek létszáma jelenleg közel 1 millió fõ, a túlnyomó részük magyarul beszélõ roma.) Rövid történeti áttekintést végezve elmondható, hogy a Kárpát-medence már a magyar honfoglalás korában lakott volt különbözõ szláv és avar törzsek által. Utóbbiak teljesen eltûntek, az elõbbiek nagyrészt elmagyarosodtak késõbb, kivéve a ma is eredeti településterületükön élõ muravidéki szlovéneket. A tatárjárás pusztításait követõen, a XIII. században új nemzetiségek telepedtek le hazánk területén: német, olasz, holland földmûvesek és iparosok, valamint a jász és a kun harcosok és pásztorok. E népcsoportok is beolvadtak késõbb a magyarságba, az elszigetelten élõ erdélyi és szepességi szászok, valamint a XIV. századtól kezdve Erdélybe betelepülõ románok kivételével. A 150 éves török uralom lakatlan pusztasággá változtatta hazánk kiterjedt területeit, melyeket tudatos betelepítéssel németek, spontán bevándorlással pedig szerbek, bunyevácok, sokácok, bosnyákok, horvátok, románok és szlovákok népesítettek be aztán. A betelepülések utolsó két jelentõs hullámaként végül a XIX. században Galíciából, valamint az Orosz Birodalomból érkezett hazánkba több százezer jiddis nyelven beszélõ zsidó, a román alföldrõl pedig szintén nagyszámú oláh és beás cigány. A történelem keserû fordulataként a késõbbiek folyamán jobb megélhetést keresve, illetve a politikai üldöztetés elõl menekülve sok magyar nemzetiségû ember hagyta el hazáját, s került maga is kisebbségi státuszba szerte a nagyvilágban. E csoport létszáma napjainkban 1 millió 500 ezer fõre tehetõ. Még ennél is többen a legutóbbi adatok szerint 2,5 millióan vannak azok a magyarok, akiknek õsi szülõföldje az 1920-as trianoni diktátum alapján került idegen fennhatóság alá, s váltak így õk maguk is Európa egyik legnépesebb (de korántsem a legjobb helyzetben lévõ) nemzeti kisebbségének tagjaivá Napjaink Magyar Köztársaságában viszont minden tekintetben teljes egyenjogúságot élveznek és nagyfokú szervezeti-gazdasági és kulturális önállóságnak örvendhetnek az elismert nemzeti-etnikai kisebbségek. A jogi alapot mindehhez a valóban európai színvonalat megtestesítõ, évi Nemzetiségi Törvény adja meg. E dokumentum rendelkezik többek között a kisebbségi önkormányzatok szerepérõl, illetve megválasztásuk módjáról is, mely testületekbõl országszerte 1435 településen 2049 mûködik jelenleg. Csepel a maga 7 nemzetiségi önkormányzatával pedig még az átlagnál is multikulturálisabbnak tudhatja magát, s e ténynek, államalapító királyunk örökérvényû bölcsességének szellemében, remélhetõleg mindinkább élvezni is tudjuk majd az elõnyeit Donnert Károly A XXI. század sportja a XXI. kerületben Ezzel a számmisztikus címmel rendezett útkeresõ sportszakmai konferenciát a Béke téri fejlesztésekrõl december 5-én, a Csepeli Munkásotthonban a kerületi önkormányzat közremûködésével a létesítménytulajdonos Csepel SC Alapítvány, illetve annak megbízásából a területfejlesztési tanácsadással foglalkozó Ecorys Kft., mintegy negyven fõ részvételével. A tanácskozás azt az egymás véleményét tiszteletben tartó, kulturált egyeztetési folyamatot volt hivatott szolgálni, amely feltétlenül szükséges elsõsorban a közcélokat is ellátó magánalapítvány és a támogatásával a telepen mûködõ tizenegy sportegyesület, de tágabb értelemben a kerület sportközönsége és lakossága elképzeléseinek összehangolásához. Ünnepi fények Csepelen A KERÜLET KÖZÉLETI LAPJA Az ember örök igénye a fény! Eleinknek anno még,,csak a tûz jutott. Esténként e mellett melegedtek, étkeztek és aludtak el, de jó hasznát vették a vadállatok távoltartásához is. Jóval késõbb akkor, amikor gyertyaöntõnek lenni,,nyugdíjas állás volt a faggyúpálca adott fényt. A meleget pedig már a kandallóban duruzsoló tûz szolgáltatta. A gyertyakészítõn kívül ebben a korszakban a lámpagyújtogató sem panaszkodhatott arra, hogy kevés a munkája. Különösen az elõkelõ háztartásokban, ahol a csillárokban akár több száz gyertya is várta, hogy esténként fellobbantsák lángjukat. Egyszer ennek is vége lett, mert divatba jött az elektromosság, s a gyertyák helyét az izzólámpa foglalta el. Ám még a XX. század elsõ felében sem volt ritka, hogy gyertyafénynél írták meg a leckét a gyerkõcök egy-egy kisebb településen. Manapság már egész más korban élünk A fény a mindennapok után,,beköltözött az ünnepekre is (vagy fordítva?), s egyre több helyen gyúlnak ki ilyenkor, karácsony felé a díszkivilágítások fényfüzérei is. Csepelen, az idén (is) december 6-án jött el az ideje, hogy a Szent Imre téren és a Sétáló utcában beüzemeljék a lámpafüzéreket melyeket majd csak Vízkereszt eljövetele után bontanak le. -efgyé- Megtört a jég fogalmazott Szokolay Örs, a házigazda szervezõ cég vezetõ tanácsadója, amikor a november 26-ai egyeztetés tapasztalatait értékelte, miután elhangzott Zárai László alapítványi elnök köszöntõje, Tóth Mihály polgármester kerületi jövõképet vázoló, Vukovich Zoltán közmûvelõdési, ifjúsági és sportiroda-vezetõ Csepel Sportkoncepcióját ismertetõ, valamint Losonci Flórián volt sportoló elõadása. A területfejlesztõ szakember véleménye szerint a csepeli sportolók már nem gyanakvással szemlélik és plazavádakkal illetik a vázolt terveket, hanem megértették: valamit valamiért alapon van napirenden a telep korszerûsítése ( az ingyen Koszorúzás az emléktáblánál Csepeli hõsök, Egy (fehér) asztalnál, versengés nélkül December 8-án, a Csepel SC Alapítvány Fitness Stúdiójában tartották hagyományos évzáró összejövetelüket a kerületi székhelyû sportegyesületek vezetõi, a helyi önkormányzat Közmûvelõdési, Ifjúsági és Sport Irodája égisze alatt mûködõ szakbizottság-vezetõk és az iskolai diáksportot irányító testnevelõtanárok. A három tucat szakember egész éves munkáját Vukovich Zoltán irodavezetõ köszönte meg kisebb ajándékokkal (albummal, serleggel), Németh Szilárd sporttanácsnok igazoltan kényszerült távol maradni a rendezvénytõl. Az estén a már elfogadott és a készülõ sportkoncepciók helyett töltöttkáposzta és más finom falatok kerültek terítékre. Az irodavezetõ lapunknak külön elmondta: az önkormányzat ebben az évben 8,5 millió forintos keretbõl támogatta ezeket az egyesületeket, amelyet pályázatok útján osztottak szét utánpótlásnevelésre, országos szintû versenyek rendezésére és taglétszám szerint mûködési költségre. Utóbbi célirányzat nem illeti meg a Csepel SC Alapítvány tizenegy egyesületét, mert részükre az alapítvány térítésmentesen biztosítja az edzõhelyek szolgáltatásait a Béke téri sporttelepen. Az önkormányzat készülõ évi költségvetésében az össztámogatás mértéke várhatóan megduplázódik, összhangban a kerület szeptemberben elfogadott sportkoncepciójával. V.V. Nyitott kapukat döngetnek? hõs csepeliek Hatvannégy évvel ezelõtt, decemberének elején, a visszavonuló náci és nyilas fegyveres erõk parancsnokai elrendelték Csepel kiürítését. Csepel akkori fõjegyzõje, dr. Koncz János megtagadta a parancs végrehajtását és ezért õt, valamint két közvetlen munkatársát a letartóztatták és a Gestapo kezére adták. Csepel lakói és a csepeli üzemek dolgozói azonban példamutató bátorsággal összefogtak, a Szent Imre téren tiltakozó tömegtüntetést szerveztek, a letartóztatottak helyére lépõ községi vezetõkkel együtt szabotálták a hatóság rendelkezéseit, s nem hagyták el otthonaikat. E történelmi esemény évfordulója alkalmából, december 5-én, a Csepeli Önkormányzat megemlékezést rendezett a polgármesteri hivatal falán lévõ emléktáblánál. Horváth László, a Csepeli Helytörténeti és Városszépítõ Egyesület alelnöke beszédében nem csak felelevenítette az eseményeket, hanem kihangsúlyozva a fõjegyzõ és munkatársai érdemeit kérte, hogy emléküket soha ne feledjük. Az ünnepi beszéd után a csepeli politikai és társadalmi, valamint civil szervezetek képviselõi koszorúkat helyeztek el az emléktáblánál. -fyg- Pontosítás Negyedmillió a Kölcseynek! Lapunk idei 43. számában (2008. december 5.) 50 éves a Kölcsey Ferenc Általános Iskola Büszkeség, méltóság, rang címmel megjelent cikkben az alábbi mondatba hiba került: "A csepeli kötõdésekkel is bíró Hiller István személyes hangú köszöntõje végén miniszteri ajándékkal lepte meg a születésnapos intézményt: elismerõ oklevelet és az iskola idei kulturális programjaira kétszázötven millió forintot adományozott." Az idézett mondatban szereplõ kétszázötven millió forintot összeg hibás, az intézmény valójában csak kétszázötven ezer forintot kapott! A hibáért az érintettek és a tisztelt olvasók szíves elnézését kéri a Csepel szerkesztõsége. Megjelenik hetente. Kiadja: A Csepp TV Kft Budapest, Simon Bolivár sétány 4 8. Tel./fax: Felelõs kiadó: Vida István ügyvezetõ igazgató. Felelõs szerkesztõ: Bárány Tibor. Szerkesztõség és hirdetésfelvétel: 1211 Budapest XXI., Kossuth Lajos utca 47. Telefon: Fax: Nyomdai elõkészítés: Sprint Kft Budapest, Újpesti rakpart 7. Felelõs vezetõ: Machos Ferenc ügyvezetõ igazgató. Nyomás: Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Lajosmizsei Nyomdája. Felelõs vezetõ: Burján Norbert igazgató.

3 CSEPEL, december 12. KÖZÉLET, GAZDASÁG 3 sportot valaki megfizeti, és nem mi ), illetve együtt kell mûködniük a fejlesztés elõkészítõivel annak érdekében, hogy a majdani befektetõ üzleti tervei mellett a XXI. századi körülményeket igénylõ, saját reális céljaik is maradéktalanul megvalósulhassanak. Jelenleg azért formálódik a Csepel SC Alapítvány Sportkoncepciója a közötti idõszakra, hogy az egyértelmû célokat kitûzõ, bizalomépítõ dokumentumban jövõ év januárjában rögzítendõ igények alapján keressenek majd olyan befektetõt és stratégiai partnereket, amelyek garantálják a megfelelõ sportfunkciókat az egyesületek, a kerületvezetés és a lakosság minél szélesebb körû megelégedésére. Az, hogy szigorúan meghatározott keretek között (elsõsorban adott számú négyzetméterre) esetleg egyéb létesítmények is települhetnek, a pillanatnyi elképzelések szerint csupán szükségszerû sportfinanszírozási kérdés; ugyanis a szolgáltatóktól nyert évi millió forintos bérleti díjak biztosítanák az egyébként nonprofit egyesületi sporttevékenységek fenntartását. A konferencia e vizionált modell bemutatója is volt egyben, amelyet Szeles Béla az alapítvány kuratóriuma nevében ismertetett. Az új városközponti álmokat célzó, évre szóló fejlesztési projekt értékét 60 milliárd forintra becsülik, amelynek tíz százaléka, azaz 6 milliárd forint közvetlenül az infrastruktúrára forgatható vissza. A szakember elmondta: az alapítvány korábbi vállalásai értelmében nem csökkenhet a jelenlegi sportcélú beépítettség, egységes fejlesztésben kell gondolkodni (akár több forrású magántõkével), és a területben rejlõ tartalékokat kihasználva célszerû befogadni az uszoda gondolatát, a vízilabdások, az idõsek és a fogyatékkal élõk lehetõségeinek szélesítésére. Kiemelt cél, hogy a fejlesztések a Béke téri sporttelep látogatottságát a kerületi összlakosságra vetített jelenlegi 1,5-2 százalékról 4-5 százalékra emeljék, ami még mindig elmarad az 5-10 százalékos nyugat-európai átlagtól. Ezzel párhuzamosan szükség van a közösségi közlekedés feltételeinek javítására, azaz a külsõ és belsõ közlekedési kapcsolatok korszerûsítésére. Szeles Béla a fórumon azt is bejelentette, hogy január 1-jétõl különleges sportcélokat szolgáló, 10 millió forintos A Csepeli Szociális Szolgálat székhelyének és telephelyeinek ügyeleti rendje December 15. és 19. között az intézmény és a telephelyei a megszokott rend szerint üzemelnek. AZ INTÉZMÉNY, ÉS TELEPHE- LYEINEK ÜNNEPI NYITVA TARTÁSA: XXI. kerület, Táncsics Mihály utca 69.: december 22.: nyitva ig; december 23.: nyitva ig; december 29.: nyitva ig; december 30.: nyitva ig; december 31.: nyitva ig. XXI. kerület, Kiss János altábornagy utca 54.: Ügyelet: ig. XXI. kerület, Simon Bolivár sétány 1/a.: Nyugdíjas Ház: folyamatos mûködés; Átmeneti gondozóház: folyamatos mûködés; Idõsek Nappali ellátása: nyitva ig, minden munkanapon. XXI. kerület, Duna utca 2.: Nyugdíjas Ház: folyamatos mûködés. XXI. kerület, Vereckei utca 10.: Idõsek Nappali Ellátása: december 22.: nyitva ig; december 23.: nyitva ,00-ig; december : zárva! XXI. kerület, Völgy utca 82.: Támogató szolgálat: a szállítás szünetel. Személyi segítés: december 22. nyitva ig; december 23. nyitva ig; december 29. nyitva ig; december 30. nyitva ig; december 31. nyitva ig. Nappali Ellátás Fogyatékos személyek részére: december 22. nyitva ig; december 23. nyitva ig; december zárva! Nem múlnak õk el, kik szívünkben élnek. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik részvétükkel enyhítették fájdalmunkat. Sáfár család sportalap jön létre külsõ forrásból, amelynek elosztására az alapítvány pályázatot kíván kiírni, és egyúttal várja a további (gyémánt-, arany és ezüst fokozatú) támogatókat. A hozzászólásokra dr. Polinszky Tibor fõépítész elõadása után került sor, amelyben a tervezett fejlesztések szabályozási hátterét taglalta, érintve a kerületi és a fõvárosi szinteket. Elsõként Németh Szilárd kerületi sporttanácsnok fejtette ki, hogy mind gazdaságilag, mind politikailag más típusú koncepcióban gondolkodik, a jelenlegi helyzet konzerválása helyett új irányt szabva a kerületi sportélet fejlõdésének. A vázolt elképzeléseknél mi sem tudunk jobbat, azokat támogatjuk fogalmazott, de felvetette a méltatlan helyzet felelõseinek tisztázását és a jövõbeni tulajdonlás kérdését: Tudjuk, hogy magánalapítványé a terület, de az értéke közkincs fûzte hozzá azzal a meggyõzõdéssel, hogy a verseny- és tömegsportnak befellegzett Csepelen, amennyiben fallabdázókat és falmászókat engednek a Béke térre. Kál Károly önkormányzati képviselõ hozzászólásában azt hangsúlyozta, hogy érzelmi és politikai megközelítés helyett szakmai szemléletre van szükség, amikor az örök kérdés, a Ki fizeti a révészt? kerül terítékre. A finanszírozó tõkét ugyanis nem érdekli, hogy szeretjük Csepelt, ellenben pontosan meg kell jelölni számára, hogy milyen közösségi célokat kell megvalósítania a telepen. A folytatásban Siklósi László, egykori csepeli sportoló a saját külföldi tapasztalatai alapján arra buzdított, hogy Csepel lépjen ki a saját árnyékából, használja ki az autópályaközelség és a gyógyvíz kiváló adottságait, és a Béke téren csakúgy, mint a Kis-Duna-parton a konferenciaturizmus új komplexumait építse fel. Az építõ jellegû ötlet nyomán a szervezõk végül úgy értékelték a tanácskozást, hogy az támogató részvétel mellett, a korábban gyakori teljes ellenállást mellõzve zajlott. Az elhangzottak szerint a konferencián tárgyalt dokumentumok a Csepel SC Alapítvány honlapján, a címen olvashatóak, ahol fórumfelületeken teret is engednek a további hozzászólásoknak. Varga Violetta A CSEPELI PIAC ÜNNEPI NYITVA TARTÁSA December 14., EZÜST VASÁRNAP: 7 h 17 h. December 20., Szombat: 6 h 16 h. December 21., ARANY VASÁRNAP: 7 h 17 h. December 22., hétfõ: 7 h 18 h. December 23., kedd: 7 h 18 h. December 24., szerda: 7 h 13 h. December 25., CSÜTÖRTÖK: ZÁRVA! December 26., PÉNTEK: ZÁRVA! December 27., szombat: 7 h 13 h. December 28., vasárnap: ZÁRVA! December 29., hétfõ: 7 h 17 h. December 30., kedd: 7 h 17 h. December 31., szerda: 7 h 13 h Január 1., csütörtök: ZÁRVA! Január 2., péntek: 7 h 15 h. Január 3., szombat: 6 h 14 h. EGYÉB NAPOKON: Hétfõ: 7 h 16 h. Keddtõl péntekig: 7 h 17 h. Szombat: 6 h 14 h. Év végi munkarend a polgármesteri hivatalban Tisztelt csepeli lakosok! Értesítem Önöket, hogy Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Polgármesteri Hivatala valamennyi hivatali egysége év végi munkarendje a következõk szerint alakul: a hivatal december 29-én, 30-án és 31-én technikai okok miatt ZÁRVA tart, december 23-áig, illetve január 5-étõl teljes munkarendben fogadjuk ügyfeleinket. dr. Szeles Gábor jegyzõ Téli szünet és ügyelet iskolákban, óvodákban Az általános és középiskolákban a téli szünet december éig tart. A szünet elõtti utolsó tanítási nap december 20. (szombat). A szünet utáni elsõ tanítási nap január 5. (hétfõ). A téli szünet alatt a napközis ügyeletet a Nagy Imre ÁMK Általános Iskola (Simon Bolivár sétány 4-8. telefon: ) látja el. Ott változatos programokkal várják a gyerekeket, akik iskolájukban jelentkezhetnek a napközis ügyeletre. Az óvodák az ünnepnapokon és december éig lesznek zárva. Ügyeletet az Aprajafalva Óvoda (Béke tér 13. telefon: ) tart. A Csepeli Egészségügyi Szolgálat ünnepi munkarendje Tisztelt Csepeliek! Az alábbiakban tájékoztatjuk Önöket az év végi ünnepek körüli munkarend-változásokról: December 20. (szombat), munkanap: Január 01. (csütörtök), ünnepnap: ügyelet. December 21. (vasárnap), pihenõnap: ügyelet. Január 02. (péntek), pihenõnap: ügyelet. December 22. (hétfõ), munkanap: Január 10. (szombat), munkanap: December 23. (kedd), munkanap: Az ünnep- és pihenõnapokon a felnõtt- és gyermekorvosi ügyelet folyamatosan üzemel. December 24. (szerda), pihenõnap: ügyelet. December 25. (csütörtök), ünnepnap: ügyelet. Felnõtt orvosi ügyelet: 1212 Budapest, Áruház tér December 26. (péntek), ünnepnap: ügyelet. Gyermekorvosi ügyelet: 1089 Budapest, Üllõi õt 86. December 27. (szombat), pihenõnap: ügyelet. (Heim Pál Gyermekkórház) December 28. (vasárnap), pihenõnap: ügyelet. Kijáró gyermekorvosi ügyelet (éjszakai, hétvégi, ünnepnapi órától óráig) December 29. (hétfõ), munkanap: December 30. (kedd), munkanap: Az év végi szabadságolások és az ebbõl adódó esetleges mûszakcserék miatt kérjük, hogy a Szakorvo- December 31. (szerda), munkanap: , ügyelet. Ezen a napon a Szakorvosi Rendelõben si Rendelõ egyes szakrendeléseinek felkeresése óráig tartanak a rendelések. A felnõtt orvosi ügyelet órától folyamatosan üzemel. A lis rendelési idõrõl. Telefonközpont: ; Be- elõtt telefonon szíveskedjenek tájékozódni az aktuá- házi gyermekorvosi szolgálat a megszokott rend tegirányító: szerint óráig mûködik, órától a Heim Kellemes Ünnepeket kíván a Csepeli Egészségügyi Szolgálat Pál Gyermekkórház ügyelete végzi az ellátást. vezetõsége! A CSEVAK Zrt. Ügyfélszolgálata december január 2. között zárva tart! December 20-án, szombaton, 7 12-ig, december 22- én, hétfõn, 7 18 óráig tartunk ügyfélszolgálatot. A évi elsõ ügyfélfogadási nap: január 5. (hétfõ). Január 9-én, pénteken hosszabbított nyitva tartással, 7 17 óráig várjuk Önöket. Január 10-én, szombaton zárva tartunk. A CSEVAK Zrt. ünnepi nyitva tartása Honlapunkon (www.csevak.hu) megtalálják az egyes osztályok ügyfélfogadási rendjét. A két ünnep közti idõszakban ügyeleti rendszert mûködtetünk. Munkatársainkat az alábbi telefonszámokon érik el: Út- és járdabeszakadás esetén: Halász István 06 (30) Rendkívüli hó vagy balesetveszélyes faág leszakadás esetén: Fejes Györgyné 06 (30) Mûszaki meghibásodás esetén: Tóth Endre 06 (30) Társasházkezelõink elérhetõsége: Devecseriné Bauer Éva 06 (30) ; Ekkert Klára: 06 (30) ; Pócza József: 06 (30) ; Csordás Lajos: 06 (30) Rendkívüli hibaelhárítás miatt, kérjük hívják a közmûcégek ügyeletét! Fõvárosi Csatornázási Mûvek Zrt.: Fõvárosi Vízmûvek Zrt.: ; Csõtörés, vízszivárgás: 06 (40) Fõvárosi Gázmûvek Zrt.: ELMÜ hibabejelentés: Városkút Kft. csapadékvíz szállítás: /119 FKF Zrt.: zöld szám 06 (80) Boldog karácsonyt és sikerekben gazdag új esztendõt kíván Önöknek a Csevak Zrt. munkatársai nevében: Szenteczky János vezérigazgató CSEVAK- CSEpelért VAgyunK. Mindig.

4 Január 1 Csütörtök Újév, Fruzsina 2 Péntek Ábel, Ákos 3 Szombat Genovéva, Benjámin 4 Vasárnap Titusz, Leona 5 Hétfõ Simon, Edvárd 6 Kedd Boldizsár, Gáspár 7 Szerda Attila, Ramóna 8 Csütörtök Gyöngyvér, Keve 9 Péntek Marcell, Juliánusz 10 Szombat Melánia, Vilma 11 Vasárnap Ágota, Agáta 12 Hétfõ Ernõ, Tatjána 13 Kedd Veronika, Vera 14 Szerda Bódog, Félix 15 Csütörtök Lóránt, Loránd 16 Péntek Gusztáv, Dániel 17 Szombat Antal, Antónia 18 Vasárnap Piroska, Margit 19 Hétfõ Sára, Márió 20 Kedd Fábián, Sebestyén 21 Szerda Ágnes, Menyhért 22 Csütörtök Vince, Artúr 23 Péntek Zelma, Rajmund, Emerencia 24 Szombat Timót, Tádé 25 Vasárnap Pál, Henrik 26 Hétfõ Vanda, Paula 27 Kedd Angelika, Angyalka 28 Szerda Károly, Karola 29 Csütörtök Adél, Eta 30 Péntek Martina, Gerda 31 Szombat Marcella, Lujza Március 1 Vasárnap Albin, Albina 2 Hétfõ Lujza, Henrik 3 Kedd Kornélia, Nelli 4 Szerda Kázmér, Zorán 5 Csütörtök Adorján, Adrián 6 Péntek Leonóra, Inez 7 Szombat Tamás, Tomaj 8 Vasárnap Zoltán, Beáta 9 Hétfõ Franciska, Fanni 10 Kedd Ildikó, Melissza 11 Szerda Szilárd, Borsika 12 Csütörtök Gergely, Miksa 13 Péntek Krisztián, Ajtony 14 Szombat Matild, Tilda 15 Vasárnap Nemzeti ünnep, Kristóf 16 Hétfõ Henrietta, Vidor 17 Kedd Gertrúd, Patrik 18 Szerda Sándor, Ede 19 Csütörtök József, Bánk 20 Péntek Klaudia, Alexa 21 Szombat Benedek, Napsugár 22 Vasárnap Beáta, Izolda 23 Hétfõ Emõke 24 Kedd Gábor, Karina 25 Szerda Irén, Írisz 26 Csütörtök Emánuel, Larissza 27 Péntek Hajnalka, Alpár 28 Szombat Gedeon, Johanna 29 Vasárnap Auguszta, Jónás 30 Hétfõ Zalán, Gujdó 31 Kedd Árpád, Benõ Április 1 Szerda Hugó, Agapion 2 Csütörtök Áron, Mária 3 Péntek Buda, Richárd 4 Szombat Izidor, Kerény 5 Vasárnap Vince, Julianna 6 Hétfõ Vilmos, Bíborka 7 Kedd Herman, Manna 8 Szerda Dénes, Valter 9 Csütörtök Erhard, Dusán 10 Péntek Zsolt, Radamesz 11 Szombat Leó, Szaniszló 12 Vasárnap Húsvét, Gyula, Oxána 13 Hétfõ Húsvét, Ida, Norma 14 Kedd Tibor, Maxim 15 Szerda Anasztázia, Tas 16 Csütörtök Csongor, Joakim 17 Péntek Rudolf, Klára 18 Szombat Andrea, Ilma 19 Vasárnap Emma, Gilda 20 Hétfõ Tivadar, Odett 21 Kedd Konrád, Anzelm 22 Szerda Csilla, Noémi 23 Csütörtök Béla, Egon 24 Péntek György, Debóra 25 Szombat Márk, Márkus 26 Vasárnap Ervin, Tihamér 27 Hétfõ Zita, Mariann 28 Kedd Valéria, Nimród 29 Szerda Péter, Robin 30 Csütörtök Katalin, Kitti Május 1 Péntek Munka ünn., Fülöp, Jakab 2 Szombat Zsigmond, Zoé 3 Vasárnap Tímea, Irma 4 Hétfõ Mónika, Flórián 5 Kedd Györgyi, Júlia 6 Szerda Ivett, Frida 7 Csütörtök Gizella, Bendegúz 8 Péntek Mihály, Gyõzõ 9 Szombat Gergely, Édua 10 Vasárnap Ármin, Pálma 11 Hétfõ Ferenc 12 Kedd Pongrác 13 Szerda Szervác, Imola 14 Csütörtök Bonifác, Julianna 15 Péntek Zsófia, Szonja 16 Szombat Mózes, Botond 17 Vasárnap Paszkál, Andor 18 Hétfõ Erik, Alexandra 19 Kedd Ivó, Milán 20 Szerda Bernát, Felícia 21 Csütörtök Konstantin, András 22 Péntek Júlia, Rita 23 Szombat Dezsõ, Vilmos 24 Vasárnap Eszter, Eliza 25 Hétfõ Orbán, Márkus 26 Kedd Fülöp, Evelin 27 Szerda Hella, Pelbárt 28 Csütörtök Emil, Csanád 29 Péntek Magdolna, Magdaléna 30 Szombat Janka, Zsanett 31 Vasárnap Pünkösd, Angéla, Petronella Június 1 Hétfõ Pünkösd, Tünde, Kund 2 Kedd Kármen, Anita 3 Szerda Klotild, Kevin 4 Csütörtök Bulcsú, Fatima 5 Péntek Fatime, Ferdinánd 6 Szombat Norbert, Cintia 7 Vasárnap Róbert, Roberta 8 Hétfõ Medárd, Zaránd 9 Kedd Félix, Annabella 10 Szerda Margit, Gréta 11 Csütörtök Barnabás, Barna 12 Péntek Villõ, Cinnia 13 Szombat Antal, Anett 14 Vasárnap Vazul, Herta 15 Hétfõ Jolán, Vid 16 Kedd Jusztin, Arany 17 Szerda Laura, Alida 18 Csütörtök Arnold, Levente 19 Péntek Gyárfás, Zóra 20 Szombat Rafael, Dina 21 Vasárnap Alajos, Leila 22 Hétfõ Paulina, Krisztina 23 Kedd Zoltán, Édua 24 Szerda Iván, Héra 25 Csütörtök Vilmos, Maxim 26 Péntek János, Pál 27 Szombat László, Sámson 28 Vasárnap Levente, Irén 29 Hétfõ Péter, Pál 30 Kedd Pál, Apostol Boldog új esztendõt kíván a A KERÜLET KÖZÉLETI LAPJA és a Csepeli Önkormányzat 2009

5 CSEPEL, december 12. KELLEMES ÜNNEPEKET! 5 CSILLAGSZÓRÓ A Csepel újság karácsonyi melléklete Karácsonyi gondolatok Régi ünnepekre emlékezik Kratzl Béláné Kratzl Bélánét, Angélát, Csepel díszpolgárát évtizedek óta sokan ismerik Csepelen. Az idén 70. évét betöltött pedagógus, majd mûvelõdési osztályvezetõ ma is feltûnik kiállítás-megnyitókon vagy a Kvalitás Tehetséggondozó Alapítvány rendezvényein, amelynek évek óta elnöke. Karácsonyi emlékeirõl kérdeztük. Manapság, amikor már jó néhány karácsonyt megélt, mi jut eszébe elõször, ha azt a szót hallja, hogy karácsony? Mindenekelõtt a család, a szeretet. Elsõsorban édesanyám, aki nagyon jólelkû, a gyermekeire, a családjára figyelõ ember volt. Öcsémmel együtt nagyon sok szeretet kaptunk tõle, amit aztán mi is továbbadunk a saját gyermekeinknek, családunknak. Számunkra a karácsony mindig csodálatos hangulatú ünnep volt, amely a család és s szeretet jegyében telt. Édesanyám nagy varázslóként csodálatossá tudta tenni az ünnepet. A legnehezebb idõkben is körénk tudta varázsolni a karácsony kivételes hangulatát. A háború utáni nehéz idõkben szinte a semmibõl varázsolt csillogó karácsonyfát, sztaniol papírba csomagolt arany, ezüst diókkal, csillagokkal, gyertyákkal, maga fõzte szaloncukorral díszítve. Emlékszem a szépen megterített karácsonyi asztalra, a foszló kalácsra, a finom süteményekre és a barátokra, akik közül mindig ült az asztalunknál valaki, hogy ne töltse egyedül a karácsony estét. Ez külön hangulatot adott a szentestéknek, hiszen a karácsony elsõsorban a szeretetrõl szól. Milyenek voltak azok a családi karácsonyok, amikor a fát már elsõsorban fiúknak, Gábornak díszítették? Amikor bõvült a család, a szenteste és az elsõ nap lett a mienk, a barátok a második napon jöttek össze édesanyámnál. Nálunk a karácsony nemcsak a család ünnepét jelentette, hanem a barátok jelenlétét, az egymás iránti figyelmet, szeretetet, a közös örömet is. Gábor fiam érkezésével nem lett más a karácsony, csak szebb és boldogabb. Feléje irányult minden figyelem, neki gyulladtak fel a gyertyák, és ragyogtak a csillagszórók. Az ajándékba kapott játékok, könyvek, kisautók mindig nagy örömet szereztek neki, lelkesen és kíváncsian bontogatta a csomagokat. A nekünk készített ajándékait, rajzait, sókerámiából készített gyertyáit ma is õrizzük. Az évek múlásával édesanyámtól egyre több tennivalót vettünk át az ünnepi elõkészületekbõl. Így aztán lassan a mi asztalunkat ülte körül a család. Az a hagyomány, hogy az ünnep elsõ napi ebédjét testvérem családjával közösen költjük el, továbbra is megmaradt. Nálunk ez az év leghosszabb ebédje. Az asztal körül ülve beszélgetünk, hallgatjuk a gyermekeket és a beszélgetésbe egyre inkább bekapcsolódó unokákat. Unokája már felcseperedett, lassan középiskolás lesz. Hogyan telnek a legutóbbi évek karácsonyai? Mióta Anna, az unokánk megszületett, a karácsonyestét náluk, a fiaméknál töltjük. A nagymamák, a nagypapák, s amíg édesanyám élt, õ is velünk volt. Két éve halt meg, az õ hiánya érezhetõ, mert évtizedeken át nap mint nap velünk volt, hiszen egy lakásban éltünk, így természetesen karácsonykor is együtt voltunk. Ami nem változott, az a szeretetteli hangulat, az ízlésesen feldíszített fenyõfa, a szépen terített asztal, az asztalt körbeülõ család, az ízletes vacsora, a hangulatos beszélgetés, az emlékek idézése, egymás kedves ugratása és Anna csicsergése, az ajándékok bontogatása. Nekünk ez a karácsony. A tennivalók nagy részét egykor mi vettük át édesanyánktól, most a gyerekek vették át tõlünk. Ha visszagondolok gyermekkoromra és az azóta eltelt idõre, az ünnep lényege nem változott. Ami más, az a környezet, a feltételek, a szereplõk, de a lényeg, amit a családon belül a szülõktõl kaptunk, és gyermekeinknek, unokáinknak továbbadtunk, az nem változott. A karácsony továbbra is a családot, a szeretetet, a közösen megélt boldog perceket jelenti mindannyiunk számára. Százdi Antal Pályázat a Csepeli Szociális Szolgálat intézményvezetõi tisztségének betöltésére Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata pályázatot hirdet a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Csepeli Szociális Szolgálat (1211 Budapest, Kiss János altb. u. 54.) intézményvezetõi álláshelyének betöltésére. Az intézmény által biztosított ellátási formák: családsegítés, gyermekjóléti szolgáltatások, házi segítségnyújtás, szociális étkeztetés, nappali szociális szolgáltatás, közösségi ellátások, fogyatékosokat támogató szolgáltatás, átmeneti elhelyezés biztosító ellátások. Az intézményvezetõ által ellátandó feladatok: az intézmény vezetéséhez, irányításához kapcsolódó tevékenységek ellátása során gyakorolja a jogszabályokban és az intézmény Szervezeti és Mûködési Szabályzatában számára biztosított jogköröket. Pályázati feltételek: az 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 3. számú mellékletének 3. pontja szerinti szakirányú végzettség, illetve a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 2. számú mellékletének 1. pontja szerinti képesítés; legalább 5 év felsõfokú végzettséget vagy felsõfokú szakmai képesítést igénylõ, a szociális ellátás, a gyermekvédelem, illetve államigazgatási területen ellátott munkakörben szerzett szakmai gyakorlat; legalább 3 év vezetõi gyakorlat; büntetlen elõélet. Elõnyt jelent: intézményirányításban illetve intézmény-felügyelet terén szerzett vezetõi gyakorlat; a szociális és gyermekjóléti ellátórendszer mûködésének komplex ismerete; a szolgáltatások integrált mûködtetése terén szerzett jártasság; szociális szakvizsga. A pályázathoz csatolni kell: részletes szakmai önéletrajzot, a személyi adatok és a legfontosabb foglalkoztatási adatok feltüntetésével; 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt; képesítést igazoló okiratok másolatát; az intézmény vezetésére, illetve intézmény szakmai és gazdasági hatékonyságának javítására vonatkozó szakmai programot; nyilatkozatot arról, hogy az eljárásban résztvevõk valamint a képviselõ-testület a pályázati anyagát megismerhesse, illetve abba betekinthessen; a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség tudomásul vételérõl való nyilatkozat; nyilatkozatot arról, hogy a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény 15. -ának (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn. A magasabb vezetõi megbízás idõtartama: 5 év. A megbízás kezdõ napja: április 1. A megbízás megszûnésének idõpontja: március 31. Illetmény: a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. Törvény, valamint a végrehajtására kiadott ágazati kormányrendelet alapján. Pályázat benyújtásának határideje: a Szociális Közlönyben történõ megjelenést követõ 30 nap. A pályázat benyújtásának módja: a pályázatot Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzat, Tóth Mihály polgármesternek címezve (1211 Budapest, Szent Imre tér 10.) zárt borítékban, Csepeli Szociális Szolgálat intézményvezetõi pályázat megjelöléssel, egy eredeti példányban kell benyújtani. A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási határidõt követõ 60 napon belül összehívott képviselõ-testületi ülés idõpontja, de legkésõbb március 31. A pályázattal kapcsolatosan információ kérhetõ Lombos Antal ágazatvezetõtõl (Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Ágazat) a telefonszámon, illetve a címen. Dr. Magyar Béla a karácsonyi ünnepekrõl A Csepel díszpolgára kitüntetést dr. Magyar Béla 1999-ben kapta meg. Karácsonyi emlékeirõl hol máshol, mint a Jedlik testnevelõ tanári szobájában beszélgetünk. A hetedik ikszen túl is aktív tanár kisgyerek korából a karácsonynyal kapcsolatban a hatalmas hóra emlékszik elsõsorban. Az 1940-es évek elejének decembereiben a világból szinte nem is látott mást, csak havat. Mert akkoriban karácsonykor általában nagy hó esett. Ami elõször eszébe jut a karácsony szó hallatán: csillogó gyertyafények és csillogó gyerekszemek. Negyvenkét éves tanári pályafutása során körülbelül ezer gyereket tanított, a szemeik csillogása végigkíséri az életét, volt tanítványait változatlanul a szemükrõl ismeri meg. Dr. Magyar Béla igazi csepeli, édesapja a gyárban vasesztergályosként dolgozott, édesanyja a háztartást vezette. Még ma sem érti, hogyan, de szenteste szülei mindig korán lefektették, õ pedig elaludt, majd miután a szobába bevitték a karácsonyfát, felébresztették, és azt mondták: megjött a Jézuska. Egy alkalommal korábban ébredt fel, mint kellett volna, attól kezdve már együtt díszítették a karácsonyfát. Édesapja pengõt keresett egy héten, ami nem volt sok, a fára alma, dió, valamint otthon fõzött szaloncukor került. A fa alatt mindig volt egy narancs, ami akkoriban nagy szó volt. Az elemi iskolát 1942-ben kezdte az akkori Werbõczyben (ma Hermann Ottó). Elsõ szereplése is egy karácsonyi iskolai ünnepséghez kötõdik: Ady Kis, karácsonyi ének címû versének egy szakaszát mondta el, amire a mai napig élénken emlékszik: Szeretném az Istent / Nagyosan dicsérni, / De én még kisfiú vagyok, / Csak most kezdek élni. Nagy tapsot kapott. Szürke háborús évek következtek, otthon is nagyon rövid karácsonyi ünnepekkel, hármasban a szülõkkel. Csepelt 1944 áprilisában kezdték bombázni, és miután a házukat bombatalálat érte, vidékre menekültek a nagyszülõkhöz, Tiszapüspökibe. Abban az évben volt elõször, hogy nem volt otthon karácsonyfa. Mindenki félt mindentõl, borzalmas idõszak volt. A család együtt vészelte át 1944 karácsonyát. Lõtték a templomot, akkor foglalták el a falut a szovjet csapatok. Csepelre visszakerülve a szülõk lakást béreltek, Magyar Béla pedig sikeres felvételi után bekerült a Jedlik Ányos Gimnáziumba. Következett három olyan év ( ), amely a karácsonyokat tekintve meghatározó egész életére. A Jedlikben bencés tanárok tanítottak, jelszavuk az együttlét volt. A gyertyagyújtás és az imádkozás töltötte ki a délutánjaikat a karácsonyt megelõzõ hetekben. Akkor kapták a legtöbb érzelmi kötõdést az együvé tartozáshoz. A hajdani iskolatársaival még ma is emlegetik azokat az idõket. Azóta szeret közösséget teremteni, szeret közösséghez tartozni. Nagy törés volt, amikor az Árpád Gimnáziumba került. Abban az idõben megtiltották a karácsony kifejezést, fenyõünnep lett a neve. Hivatalosan nem volt karácsony, sõt, valamit mindig kitaláltak, hogy szenteste délutánján benn kelljen maradni az iskolában. Valamit lazult a diktatúra ben, majd 1955-ben még roszszabb lett a helyzet. Akkor már a Testnevelési Fõiskolára járt, fõ elfoglaltsága a sport volt. Azok a karácsonyok már nem voltak olyan meghittek, mint korábban. A fõiskola elvégzését követõen Csepelen tanított, utasításra szenteste délutánján úttörõ csapatgyûléseket kellett tartania. Késõbb a kötelmek lazultak, de a kellemes karácsonyi programok nem tértek vissza, akkor sem, miután 1972-tõl 25 éven át, nyugdíjba vonulásáig a Jedlik Ányos Gimnáziumban tanított mint vezetõ tanár. Fia születése után megpróbálta az elemi iskolai és a gimnáziumi karácsonyok hangulatát visszavarázsolni a családba. Nagyon szép karácsonyi estéket töltöttek együtt, még ma is emlékszik a fia szemére, amikor elõször rácsodálkozott a karácsonyfára. Évekig a négy nagyszülõvel együtt ünnepelték a karácsony estét. Sajnos a boldog ünnepléseken egyre fogyatkozó számban vettek részt, a nagyszülõk sorban eltávoztak, és ismét hárman maradtak a feleségével és a fiával. A fia már nem lakik velük, így már csak ketten ünneplik meghitten a szentestét a felségével. Kis karácsonyfát állítanak, visszaemlékeznek a szép idõkre. A Jedlikben az 1970-es években, amikor az még eretnekségnek számított, az iskola elõcsarnokában karácsonyfát állítottak. A kerület akkori vezetõi furcsán néztek, de nem szóltak, tudomásul vették a dolgot. Napjainkban alapítványoknak segít, azért vállalta el a Csepeli Gyermekekért Alapítvány kuratóriumi elnökségét, hogy tudjon segíteni a rászoruló gyerekeken. Ma is lehet közösségben meghitten ünnepelni a karácsonyt. Jó példa erre Balatonudvari, ahol nyaralója van a tanár úrnak. Az ottani polgármester a 280 lakosú falu fõterén december 23-án felállít egy sátrat, jászollal, kisbabával, báránykával, egy leány beöltözik Szûz Máriának, a polgármester odaviszi a szamarát, egy veszprémi zeneiskola diákjai zenélnek, és mindenki együtt énekel karácsonyi dalokat egy órán keresztül. Az ünnepségen mindenki kap ajándékot, utána van közös a vacsora, vidámság, az emberek szeretettel köszöntik egymást. A tanár úr már készül az utazásra. A halászlé és a rántott hal az utóbbi években már nem kerül az ünnepi asztalra, pulykasült lesz, utána bejgli. Elfogyasztásához lapunk jó étvágyat és jó egészséget kíván dr. Magyar Bélának és feleségének! Mucsi Ferenc A jótékony Hókirálynõ December 21-én, vasárnap, 15 órakor kezdõdik a Csepeli Munkásotthon színháztermében, a Csep Jazz Dance elõadásában és a Csepeli Munkásotthon szervezésében a HÓKIRÁLYNÕ mesebalett. A lélek melegével. Jótékonysági elõadás csepeli gyermekek részvételével a csepeli gyermekekért.

6 6 CSILLAGSZÓRÓ CSEPEL, december 12. TV-fórum válaszok Válasz Pabar Lajosnak, a Csepel-Háros Lakossági Egyesület elnökének a Csepp TV október 29-ei Telefonos Fórumán Tóth Mihály polgármesterhez intézett kérdéseire 1. Elkészült-e már a nagyobb részben jelenleg is lakott Csepel- Háros beépíthetõ területté minõsítéséhez szükséges teendõk végrehajtásáról rendelkezõ 213/2007. (III. 26.) Kt. határozat mellékletét képezõ ütemterv 8. sorában szereplõ hatástanulmány a Fõvárosi Szabályozási Keretterv módosításához? Ha nem készült el az ütemtervben elõirányzott szeptember 30-áig, akkor mivel indokolja a késedelmet, és mikor fog elkészülni a hatástanulmány? A 213/2007. (III. 26.) Kt. határozatban a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselõ-testülete úgy döntött, hogy Csepel Háros területének 2010-tõl várható beépíthetõségének érdekében elkészítteti a Hárosra vonatkozó kerületi szabályozási tervet az azt megalapozó hatástanulmányokkal együtt, és kezdeményezi a Fõvárosi Keretterv módosítását. Elfogadta a határozat mellékletét képezõ elõzetes ütemtervet azzal, hogy a kerületi hatáskörbe tartozó feladatok ra készüljenek el. Az FSZKT módosítási hatástanulmányhoz szükséges a jelenleg közbeszerzési szerzõdés szerint készülõ Infrastruktúrafejlesztési, Gazdaságfejlesztési, Ingatlanfejlesztési tanulmányok megléte, valamint az FSZKT elõírása szerint a belterületbe vonáshoz az infrastruktúra hálózat közutak, közmûvek nyomvonalát kiszabályozó terv, ami a fenti tanulmányokkal párhuzamosan jelenleg készül. Ezek elkészülte után lehet az FSZKT módosítás hatástanulmányát elkészíteni, melyhez a fenti tanulmányok és tervek felhasználásra kerülnek. Az ütemtervben elõirányzott szeptember 30-ig a fentiek a közbeszerzési eljárás elhúzódása miatt késnek. 2. Folyamatban van-e a fenti Kt. határozat mellékletét képezõ ütemterv 9. sorában szereplõ szabályozási terv készítése, amely alapján megtörténhet Csepel-Háros belterületbe vonása, és készen lesz-e a szabályozási terv az ütemtervben elõirányzott január 31-ei határidõig? Ha nincs folyamatban vagy nem lesz kész január 31-éig, akkor mivel indokolja ezt a mulasztást, és a 14 éve tartó ígérgetés után mikorra tervezik a szabályozási terv elkészíttetését? A közterületeket szabályozó terv készül jelenleg, melynek alapján a közmûvekkel az egyeztetések megtörténhetnek. Ez a terv biztosítja a távlati területfelhasználás közmû- és közlekedési infrastruktúra hálózat feltételeit, és ez a terv biztosítja, hogy a FSZKT vonatkozó elõírása szerint a terület egészének szennyvizét befogadó, illetve a víz- és elektromos ellátását biztosító mûtárgyai megvalósuljanak, ami a belterületbe vonás és az új övezetbe való átsoroláshoz feltétel. 3. Ha a Kt. határozat rendelkezései ellenére nem készült el szeptember 30-ig az ütemterv 8. sorában szereplõ hatástanulmány és nincs folyamatban a Csepel-Háros belterületbe vonásához szükséges szabályozási terv, akkor szíveskedjen megnevezni, hogy a Polgármesteri Hivatal végrehajtó apparátusa kinek az engedélyével vagy jóváhagyásával tért el a Képviselõ-testület határozatában elõírtak végrehajtásától? A Kt. határozatok végrehajtása a törvények és rendeletek alapján folyik. Heim Pál Kórház: a csepeli Sekrestye Színpad elõadása A padlás a földszinten is tarolt A Mikulás egyes helyekre elõbb érkezik, mint ahogy az a naptár szerint esedékes volna. De hát mit tehetne szegény lappföldi földi? Egyre több a gyerek, egyre több a szétosztásra váró ajándék, miközben a másodpercek, percek, órák és napok hossza jottányit sem változott. Kénytelen tehát elõre dolgozni Így tette ezt december 4-én délután is. Mégpedig ott, ahol talán a legszívesebben fogadták: a Mikulás e napon a Heim Pál Kórház betegeit látogatta meg. S puttonya természetesen tele volt minden földi és földöntúli jóval. Az elõbbi konkrétan az õ érdeme, az utóbbihoz viszont szövetezett a csepeli Sekrestye Színpaddal, melynek társulata az ominózus délután eljátszotta a Padlás címû musicalt a kórház kis betegeinek S miközben a Rádiós sokak által jó ismert dala szólt, vagy éppen a szilvásgombóc rejtelmeirõl elmélkedtek a megszokotthoz képest kicsit talán másképp, a betegség is mintha,,meggondolta volna magát : úgy tûnt, valamelyest hátrább húzódott, teret adva örömnek, ünneplésnek. -efgyé- Rendhagyó évfolyamtalálkozó Nem mindennapi találkozóra került sor december ötödikén a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolában. Nagy szervezõmunka árán, de sikerült az 1968-ban végzettek többségét megtalálni és elhívni egy kis régmúltidézésre. Korán ott voltam, ezért láthattam, amint az elsõ érkezõk kíváncsian ismerkednek meg újra egymással. Bizony, ennyi idõ után kell egy kis segítség a másiktól, hogy emlékezzünk a 40 évvel ezelõtti barátokra, osztálytársakra. Nagy kacagások, viccelõdések és felismerések délutánja volt ez. Nahát, a Gizi! Milyen jóban voltunk mi régen! lehetett hallani. Ahogy egyre többen érkeztek, már kivehetetlenek voltak a nevek. Ez a sok ember igyekezett minél többet megtudni a másikról és az eltelt negyven évrõl. A viszontlátás örömében még egy-két könnycsepp is kicsordult. Az iskola jelenlegi vezetõje, Mayerné Mikó Ágnes a körbevezetés elõtt elmondta, az intézmény már csak mint telephely mûködik, mivel összevonták a Karácsony Sándor Általános Iskolával. Ez a tény sokakat megdöbbentett, mivel Csepel legrégebbi általános iskolájáról van szó. Ahogy azonban elindultak felfelé a lépcsõn, már a régi emlékekkel volt elfoglalva mindenki. Az épület persze nagy változásokon ment át az elmúlt évtizedekben, de még így is rengeteg ismerõs dolog maradt. Miután körbejárták az iskolát, az évfolyam a Munkásotthonba sétált át. Itt megemlékeztek tanáraikról és azokról az osztálytársakról, akik már nem lehettek közöttük. És persze elõkerültek a fekete-fehér osztályképek és az elmúlt negyven év emlékei, hogy megmutassák õket a többieknek. Akadt mesélnivaló bõven. S kiknek az érdeme e felejthetetlen este? Jó néhány telefon és írás után Oláhné Dengel Gyöngyi, Majercsin Mária, Waldner Györgyi, Balázsovits Lajos, Hernold György és Bányai Sándor szervezte meg ezt a nem mindennapi évfolyamtalálkozót. Ferentzi Tünde

7 CSEPEL, december 12. CSILLAGSZÓRÓ 7 Gyerekek a piacon Ragyogó szép napsütésben, Mikulás napjához képest igen kellemes idõben találkozhatott több száz csepeli gyermek december 6-án délelõtt a piac belsõ udvarán akár két Mikulással is. A gyerekek Mikulás-ünnepségét évekkel ezelõtt kezdte a csepeli civil tanács. Az utóbbi években a rendezés feladatát a Csepeli Piac Kft. vállalta magára, a rendezést segítette a Korund Kft. A program a Kincses Színház egyórás mûsorával kezdõdött, volt varázsló és krampusz, no meg Mikulás, a kicsik meg csápoltak a színpad elõtt, aktívan szerepelve a produkciókban. A kiváló programért az érdem Lakatos Sándorné ügyvezetõ igazgatóé és a piac dolgozóié. A mûsor vége felé már népes sereg gyûlt össze, ahol a másik Mikulás osztotta az ajándékcsomagokat a gyerekeknek. A mûsor végén már sorban állás volt az udvar Táncsics Mihály utcai oldalán, ott ugyanis egy másik Mikulás elõbújt az egyik ajtó mögül, és kiosztott négyszáz csomagot a gyerekeknek, eleinte óriási tolakodás közepette. Csomag minden gyereknek jutott, a különbség annyi volt, hogy a végén teljesen kulturált körülmények között. Lapunk Lakatos Sándornétól megtudta, hogy a csomagokat a piac dolgozói állították össze, azokat teljes mértékben a piac finanszírozta. A piac dolgozói nagyon büszkék arra, hogy ismét minden gyereknek jutott, aki arra járt. A mûsor és az ajándékozás eredményeképpen öröm volt látni a sok csillogó gyerekszemet. Mucsi Ferenc Gyereksarok Deniz és a Mikulás Mostanában rengeteg a dolgom. Nagyon ügyelnem kell mindenre, mivel a Mikulás minden lépésemet figyeli, és igazán szomorú lennék, ha valamit nem kapnék meg abból a néhány dologból, amit mind kértem tõle. Merthogy jó idõben elküldtem neki a levelemet, amiben leírtam, mit is szeretnék mindenképpen megkapni. Kell nekem egy lovagsapka, egy páncél és még egy kard. Egy játék ágyú. De nagy, amivel kalózost játszhatok. Világítós kardot is kértem anyukám szerint borzalmas giccs, de az már nem kell, mert megvettem a zsebpénzembõl. Egy új korcsolya is kellene, mert a tavalyit kinõttem. A Seasame Street angolul, mert magyarul már van. És Thomas-mozdony is kellene. Mást nem írtam, mert még van pár kívánságom karácsonyra is. Ugyanis tudom jól, Mikulás és kis segítõi mennyire elfoglaltak ilyenkor. Csak azt nem értem, miért kérdezi tõlem mindenki: És mondd csak, Dendike, mit szeretnél kapni ajándékba? Tegnap például a barátunk, Gabi is ezt kérdezte, hát elmagyaráztam neki, hogy már mindent elintéztem, a Télapó hozza a zsákjában. Nincs gond. Aztán eszembe jutott egy dolog, ami igazán fontos lenne, de nem tudom: ez a Mikuláshoz tartozik vagy kihez? A barátommal, Rubennel múltkor pont errõl beszélgettünk a játszótéren: most, hogy véget ért a jó idõ, igazán nagyon hiányzik nekünk egy klassz játszóház. Egy olyan, ahol a Nagy Tölgy törzsében felmászva egy lombkunyhóba jutnánk, és megtanácskozhatnánk az élet nagy kérdéseit a többi háromévessel. Persze kakaóbár is lenne meg mini színpad és falramászó, rohangászó, de ezt úgyis részletesen elmagyaráznám, ha mondjuk a Mikulás vagy bárki más felkarolná az ügyet. Mert lássuk csak, mennyi mindenre is használhatnánk az objektumot! Például szülinapi bulikat tarthatnánk ott, és nem a lakásunkat kellene fejre állítani a jeles alkalom okán. Mert utána anyukám is falra szokott mászni Nem otthon taposnánk rágót és tortát a szõnyegbe stb. Mindenféle klassz, gyerekeknek való foglalkozás helyszíne is lehetne. Sportolhatnánk, okosodhatnánk, és a többi minivel összefuthatnánk, ha ehhez támad kedvünk. És azért is gondolnám, hogy jó ötlet lenne, ha nekünk pöttöm csepeli polgároknak lenne egy állandó, színes, kedves, vidám játszóházunk, mert akkor ott minden olyan lehetne, ahogy nekünk tetszik, ráadásként nem zavarnánk senki emberfiát. Szóval ez jutott eszembe, nem tudom, de a biztonság kedvéért ezt is odaírom utóiratként a Mikulásnak szóló levelemben. Udvariasan rákérdezek: mi a véleménye az ötletemrõl? Deniz Jótékonysági konzervgyûjtés Hagyományos konzerv- és tartósélelmiszer gyûjtést rendeznek a csepeli hajléktalanok javára december 10. és 17. között a Csepeli Mûvelõdési Központ intézményeiben. Az összegyûlt élelmiszer a XXI. kerületi Hajléktalan Szálló és Nappali Melegedõbe kerül, ahol az intézmény vezetõje, Erdei József gondoskodik arról, hogy minden nehéz sorsú csepeli hajléktalan részesüljön belõle. A felajánlásokat az akció idõpontjában, 8 és 20 óra között várják a Királyerdei Mûvelõdési Házban (XXI. Szent István u. 230.), a Radnóti Mûvelõdési Házban (XXI. Vénusz u. 2.) és a Csepeli Rákóczi Kert Civil és Közösségi Házban (XXI. Rákóczi tér 34.). A gyûjtésrõl bõvebb információt a es telefonszámon kaphatnak az érdeklõdõk. Többségi és kisebbségi Mikulás A Szárcsa Általános Iskola tornatermében december 5-én l6 órakor mintegy százharminc Szúnyog utcai óvodás, köztük több roma gyerek is várta a Mikulást. Kál Károly önkormányzati képviselõ, a Csepeli SZDSZ frakcióvezetõje és Kovács Ferenc, a Csepeli Cigány Önkormányzat elnökhelyettese volt a rendezvény ötletadója és szervezõje. Mint elmondották: azt szeretnék, ha hagyománnyá válna ez a Mikulás-nap. Ugyanis számukra fontos, hogy Csepelen a többségi és kisebbségi társadalom kicsiny és felnõtt tagjai békében együttmûködve tudjanak élni és közösen dolgozni, ünnepelni. Kál Károly közvetlen szavakkal, játékosan üdvözölte a gyerekeket, majd a Csörögrõl érkezett roma gyerekekbõl álló táncegyüttes mûsora következett. Ezt követte a Kincses Színház mûsora bûvésszel, krampusszal, Télapóval, akiket a gyerekek többször is lelkesen megtapsoltak. Végül megjött a várva várt igazi Mikulás, akinek az SZDSZ Új Generáció tagjai segítettek az ajándékok kiosztásában. D. A. Mikulásváró a könyvtárban Gyermekzsivaj és nevetés töltötte be december negyedikén délután a Sétáló utcai könyvtárat. Az idei Mikulásváró programja igen különleges volt, mivel ezúttal a Karácsony Sándor Általános Iskola 4.B osztályos tanulói készültek önálló mûsorral. Elsõként a Kirie, kirie, kisdedecske címû dalt hallhattuk Dominika, Merci és Kata elõadásában, majd Merci a Betlehemi királyok címû verset olvasta fel. Ezután egy mesét, a Karácsonyi csodát adta elõ Kata, majd közösen elénekelték a Hull a pelyhest. A dal után Anett a Három királyokat, Melcsi pedig a Mikulás szeretne lenni címû mesét olvasta fel. Végül Noémi, Melcsi és Brigitta a Hullik a völgyben kezdetû dalt énekelték el. Az énekszót meghallhatta a Mikulás is, mert nagy puttonyával hamarosan megérkezett a gyerekek legnagyobb örömére. A Télapó segédjeivé kinevezett meseolvasók segítettek kiosztani a szaloncukrokat és a finom mandarint a kicsiknek, akik boldogan majszolták azt, míg a termet átrendezték egy kis kézmûves-foglalkozásra. Gyurmából és papírból hóember karácsonyfadíszt készíthettek azok, akik kedvet éreztek rá. F. T. Halász Judit újra Csepelen énekelt Újra jókedvet és melegséget hozott Halász Judit (akkor még nem tudtuk, hogy néhány nappal késõbb Príma Primissima Díjat kap) és zenekara Csepelre. A Királyerdei Mûvelõdési Házban, november utolsó napján teltházas koncertet adó együttes sok kisgyerek napját tette szebbé Micimackóval, Bóbitával és Pandával. A jól ismert dalokat a kis közönség és persze a szülõk is együtt énekelték mindenki nagymamájával. A még mindig rengeteg szeretetet árasztó mûvésznõ táncolt a színpadon, és hangjával elbûvölte és megnyugtatta egy órára a legizgágább gyerekeket is. Természetesen felcsendültek olyan jól ismert dalok, mint a Bóbita vagy a Micimackó, de legutóbbi, Szeresd a testvéredet címû albumáról is sok számot énekelt. Az elõadás nem csak énekekbõl állt, azok mondanivalóját is elmagyarázta az énekesnõ. Így amellett, hogy a gyerkõcök jól szórakoztak, sok olyan fontos dolgot is megtanultak, mint például azt, hogy a kisebbeket A játék öröme volt a fontos Óvodások vetélkedése Csepel önkormányzata, az OMISÁ Közmûvelõdési, Ifjúsági és Sportirodája a Csepeli Ifjúmunkás SE-vel közösen immár hagyományosan ebben az évben is megrendezte a Mikulás-napi óvodás vetélkedõt. Az idén erre december 4- én délelõtt, a Kazinczy Ferenc Értékmegõrzõ és Készségfejlesztõ Általános Iskola tornatermében került sor. nem szabad bántani, a testvérünket mindig szeretni kell, nem szabad önzõnek és irigynek lenni. És úgy láttam, a gyerekek sokkal több mindent megjegyeztek és megértettek ezekbõl, mintha más mondta volna nekik. Az ünnepek közeledtével természetesen elhangzott jó pár karácsonyi dal is. A kicsik pedig melegséggel és jó kedvvel a szívükben mentek haza a vasárnapi ebédhez. F. T. Pergel László, a sportiroda fõmunkatársa fantasztikus szervezõkészségrõl tett tanúbizonyságot, óramû pontossággal zajlott a vetélkedõ. Ebben nagy szerepe volt Varga Sándornak, a Csepeli Ifjúmunkás SE elnökének is, aki két évtizeddel ezelõtt kiötlötte a vetélkedõt, és mint évek óta, úgy most is levezényelte azt. Csepelrõl 19 csapat, Soroksárról és Erzsébetrõl egyegy csapat (csapatonként hat ovis és egy óvónéni) vett részt a programon. A játékos vetélkedõn sor került zsákváltóversenyre, öltöztetõ váltóra, szaloncukorváltóra, Télapó-öltöztetõ váltóra. A gyerekek roppantul élvezték a játékot, ha véletlenül valamit nem sikerült végrehajtaniuk, nem keseredtek el, hanem élvezték a játék örömét, és újra nekilendülve sikerrel felülkerekedtek. A gyerekeknek legjobban a Télapóöltöztetõ váltó tetszett. Végül a vetélkedõ minden résztvevõje egy-egy Mikulás-csomagot kapott ajándékba. Deák Attila Miniinterjú a mûvésznõvel Ismét ellátogatott hozzánk és remek hangulatú koncertet adott Halász Judit a Királyerdei Mûvelõdési Házban, november 30-án. A mûsor és az aprócska autogramkérõk után beszélgettem gyerekkorom egyik legkedvesebb személyével. Nagy örömünkre sok koncertet ad kerületünkben. Miért? Szeretem Királyerdõt és ezt a mûvelõdési házat, itt mindig amolyan otthonos hangulat fogad. A közönség pedig nagyon jó; úgy vettem észre, nemcsak Csepelrõl jönnek ide, hanem a város más részeirõl is. A színpadon még mindig nagyon energikus, sokat táncol. Mi ad erõt ehhez? Azt hiszem, a gyerekekbõl sugárzik felém ennyi energia, tõlük kapom a szeretetükkel, így tudom még mindig ilyen lendülettel csinálni. Tervez új lemezt jövõre? Nem, most egy filmen dolgozunk, amely az elmúlt év dalaiból készül. Lényegében koncertfilm lesz, de azt is megmutatjuk majd, milyennek látjuk mi a gyerekeket innen, a színpadról. Valószínûleg válogatás CD és DVD is készül majd belõle, amelyen saját számok mellett feldolgozásokat, valamint klipeket és animációkat is megjelentetünk. Gondolt már arra, hogy mesekönyvet írjon? Igen, mert szeretek írni, de sajnos nincs rá idõm a koncertek mellett. Így inkább maradok a hivatásomnál, az éneklésnél. Mit üzen a csepeli gyerekeknek? Boldog Karácsonyt mindenkinek! Ferentzi Tünde

8 8 HIRDETÉSEK CSEPEL, december 12. Lapunkat rendszeresen szemlézi az OBSERVER Médiafigyelõ

9 CSEPEL, december 12. CSILLAGSZÓRÓ 9 Hagyományt folytatva köszöntötték a véradókat november 27-én a Polgármesteri Hivatalban. Nagyszerû, kivételes emberek a véradók, akik nem azt mérlegelik, kapnak-e ellenszolgáltatást, hanem azt tartják szem elõtt, hogy ezzel segítenek, hiszen a véradás fontosságát nem lehet elégszer hangsúlyozni. Orosz Ferenc alpolgármester, Vázsonyi Istvánné, a Vöröskereszt Csepeli Szervezetének titkára és Szám László gazdasági vezetõ nem csupán Igen az életre a maguk, hanem az ismeretlenek nevében is megköszönték az ünnepelteknek azt az önzetlen segítséget, amely soksok rászorulónak a bajban az életet jelentette. Ismert szófordulataink, mondásaink is megemlítik a vért: vért izzad, vérre menõ, vérszerzõdés, életemet és véremet, a vér nem válik vízzé stb. mint az élõ test legfontosabb alapanyagát, a legfõbb információforrást az emberrõl rólunk. Az ünnepélyes köszöntésen az Egressy Béni A Csepeli Cigány Önkormányzat éves beszámolója A Csepeli Cigány Önkormányzat képviselõ-testülete november 27-én számolt be a évi munkájáról az önkormányzat Kossuth Lajos u száma alatti hivatalos helyiségében. A beszámolón többek között megjelent S. Szabó Ferenc, a Polgármesteri Hivatal közéleti és nemzetközi fõmunkatársa, Baranyi Ferenc, a KIÉSZ elnöke, az Országos Roma Szakértõi Bizottság elnöke, Balogh Ernõ, a FIDESZ önkormányzati képviselõje és Kovács Ferenc, a Csepeli Cigány Önkormányzat elnökhelyettese. Az éves beszámolót Daróczi László, a Csepeli Cigány Önkormányzat elnöke tartotta, aki elöljáróban hangsúlyozta: március elsejétõl a Csepeli Önkormányzat új, 52 négyzetméteres irodahelyiséget bocsátott rendelkezésükre a Kossuth Lajos utca 166. szám alatt. Ebbe az irodába 200 ezer forintért vásároltak berendezéseket, tárgyi eszközöket. Májusban pedig 100 ezer forint összegben számítógépet, nyomtatót, faxot vettek, valamint elõfizettek telefonra és internetre. A továbbiakban arról is szólt az elnök, hogy májusban a csepeli önkormányzat által kiírt pályázaton 300 ezer forintot nyertek, melybõl több programot is megvalósítottak. Így az Esély az együttélésre címû program propaganda anyagának elkészítésére, a Cigány Táncház rendezésére, a Lovari nyelv oktatására (nyelvkönyvek, szótárak vásárlására) fordították a pályázaton nyert összeget. Ez év nyarán tíz hátrányos helyzetû gyermek két kísérõvel nyári táborozáson vett részt Veresegyházán. December 5-én pedig Mikulás ünnepséget rendeztek. Deák Attila Ez a 15 év pillanatok alatt elröpült, szinte észre sem vettük fogalmaz minden pátosz nélkül Vida István. Úgy gondolja, a CSEPP TV mûsora továbbra sem változik: igyekeznek tudósítani minden olyan csepeli eseményrõl, amelynek hírértéke van, amely közérdeklõdésre tarthat számot. A szerkesztõség az elmúlt évek során alakult és átalakult, de a csapat gerince az utóbbi egy évtizedben alig módosult Vida István is a Gyõztes csapaton ne változtass! elv híve. Kicsit szomorúan állapítja meg, hogy az elmúlt év végén a csepeliek által is igen tisztelt két kollégájuk, Tálas Anikó és Sáfár József betegségük okán már nem lehetnek a szerkesztõség tagjai. Szinte nap mint nap érzik a hiányukat. Az elmúlt tizenöt év alatt mindig az volt a mottójuk: Csepelrõl a csepelieknek! Mûsoraikban továbbra is igyekszenek majd bemutatni és közvetíteni a csepeli közélet híreit és eseményeit, a kultúra és a sport értékeit, értékteremtõit, valamint olyan csepeli személyeket, akik életükkel, tevékenységükkel példát mutatnak az itt élõ fiataloknak. Vida István továbbra is azt tartja: egy helyi tévének nem a kereskedelmi tévékkel kell felvennie a versenyt, nem valóságshow-kat kell rendeznie. Viszont nagyon fontos például, hogy egy felháborodott csepeli lakos megkeresése alapján utánajárjanak egy panasznak. S hogy mit kíván Vida István az elkövetkezõ évekre a CSEPP TV csapatának? Egyszerûen csak jó egészséget? Mert a mai életben sok a bizonytalanság. De úgy érzi, hogy ha a CSEPP TV-t tovább- Zenemûvészeti Szakközépiskola két növendéke Mozart és Bach mûveket adott elõ hangszeren, majd Vázsonyi Istvánné név szerint szólította elõször a 10-szeres, majd sorban a 20, 40, 50, 60, 70-szeres véradókat összesen 84 fõt, hogy átvehessék az okleveleket és az ajándékokat. Mindannyiuknak köszönet, elismerés és hála! Valamennyien megérdemelnék, hogy név szerint megemlítsük õket, de ez alkalommal Bíró Istvánt kérdeztük a véradáshoz fûzõdõ gondolatairól, aki 150-szer nyújtotta már a karját óta adok rendszeresen vért, hozzátartozik az életemhez mesélte szerényen, ám derûsen a fitt, idõs úr. Nem kérdés, hogy aki megteheti, segítsen embertársain, hiszen az egészség a legfontosabb. Az ünnepélyes köszöntés után állófogadás keretében vendégelték meg a jelenlévõket. Fenyvesi Edit Múzsák Szigete Újabb kreatív ötlettel rukkoltak elõ a csillagtelepi Csillag-mûhely tagjai: létrehozták a Múzsák Szigetét. Nos, aki érdeklõdött e mûvészeti börze iránt, annak nem kellett sem repülõre ülnie, sem hajóba szállnia november 29-én kora délután, találkozhatott velük és a kiállító alkotókkal a Vermes Miklós Általános Iskola aulájában. Tóth Ferencné, az iskola igazgatónõje pozitívan reagált a kezdeményezésre: biztosította részükre az iskola épületét és néhány termét. Különös (mondhatni jobb sorsra érdemes) helyzete van a mûvészetnek e változó világban, amikor több zûrzavaros mûfaj is teret hódít, netán egyre inkább kivonul az emberek mindennapjaiból. Szerencsére a többség érdeklõdõ és mûvelik is valamely ágát, akár magas, akár hobbi szinten. Csepelen is számos alkotómûvész munkáját csodálhatjuk meg az évközi kiállításokon, a Múzsák Szigetén ezen alkotások repertoárjaiból válogatnak, hogy a szebbnél szebb mûveket a közönség elé tárják, ezzel is emelve a közelgõ év végi ünnepek hangulatát. E találkozón is változatos mûvészeti ágak kaptak nyilvánosságot, mind egytõl egyig szemet gyönyörködtetõ, gondosan megalkotott mûvészi teljesítmény. Kiállította legszebb mûveit Beretvás Csanád fafaragó, Erdei Éva festõmûvész, Homolai Sándor üvegmûvész, egyben a különleges didgeridoo fúvós hangszer megszólaltatója, Kvasznay Gulyás Margit festõmûvész, Köhler Rózsa festõmûvész, Kõszeghy Tizenöt éve Csepelrõl a csepelieknek Jubilál a CSEPP TV csapata augusztus 6-án volt a CSEPP TV nulladik adása, s akkor még csak hetente egyszer, a hétfõi adással jelentkeztek. Vida István, a CSEPP TV Kft. ügyvezetõ igazgatója, fõszerkesztõje 1994 õsze óta vezeti az intézményt, s vallja: Kell egy csapat, mert ezt a munkát csak csapatban lehet végezni! Most Vida István, valamint két munkatársa, Zelenka Magdolna és Halász László szól az elmúlt 15 évrõl. ra is sok helyre hívják majd, õk annak a hívásnak minden esetben szívesen tesznek eleget. Végül egy öt évvel ezelõtti interjújából idéz: A CSEPP TV a mi televíziónk ha ezt hallom a piacon vagy a Szent Imre téren, akkor lehetek igazán elégedett. Reméljük, ez az elismerés még sokáig megadatik a CSEPP TV csapatának. * * * Zelenka Magdolna szerkesztõt, mûsorvezetõt, vágót a Szigetelõ, a Pulzus, a Kapocs címû mûsorokból is jól ismerik a csepeliek. Vida István alapító alapkõ -ként aposztrofálta Magdolnát. Az elmúlt 15 év hallatán nem gyõzi sorolni a megható emlékeket. A 70-es években a Magyar Rádió Nyitnikék címû mûsorában Móricz Zsigmond Fogyasztóvédelmi elõadás a könyvtárban Mire figyeljünk a vásárlásnál? Legyünk tudatos vásárlók az EU-ban címmel november 26-án a sétáló utcai Szabó Ervin Könyvtárban dr. Kathi Attila, a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság Fõosztályvezetõje tartott elõadást. Vajon hogyan kerül egy fogyasztóvédelmi elõadás egy könyvtárba? Errõl érdeklõdésünkre Holczman Györgyné, a Sétáló utcai 21/1 Szabó Ervin Könyvtár vezetõje adott tájékoztatást. Miután a könyvtár Európai Tájékoztatási Pont Információs Szolgálat is, ennek keretében együttmûködési megállapodást kötött a Külügyminisztériummal, hogy a lakosság számára idõnként EU tájékoztató programokat, elõadásokat szerveznek. Így került sor a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság fõosztályvezetõjének elõadására is. Dr. Kathi Attila elõadásában tájékoztatást adott a fogyasztók jogairól, a fogyasztóvédelem gyakorlati tudnivalóiról. Szólt arról, hogy mire kell figyelni a karácsonyi vásárlásoknál. Arra is felhívta a figyelmet, hogy a kirándulásokkal egybekötött termékbemutatók milyen veszélyeket rejtenek. A megjelentek személyes vásárlási tapasztalataikkal kapcsolatban kérdéseket tehettek fel dr. Kathi Attilának. -da- Iciripicijét szavalta. A 80-as években Halásztelken pedagógusként tömegkommunikációórán arra tanította a gyerekeket, hogy tudatosan foglalkozzanak a televíziózással. A 90-es évek elején részt vett a nulladik adásban. Amit a televíziózásról tudni kell, azt mind itt tanulta meg. A csapatmunkáról azt mondja, hogy az megtanítja az itt dolgozókat az egymással szembeni toleranciára. Ugyanakkor sokszor úgy érzi, hogy magányos szakmát mûvel: hosszú órákat tölt egy kicsiny szobában szerkesztéssel, vágással. Mégis elképesztõen szereti azt, amit csinál. Errõl egy történetet mesél: Õ a Magdika a CSEPP TVbõl hallottam, amint két beteg összesúgott a szakrendelõ nyílt napján. Egy néni pedig odarohant hozzám, és megköszönte a Pulzus címû mûsoromat s ennek örülök. Halász László sportszerkesztõ, mûsorvezetõ, vágó, operatõr a legrégebbi munkatársak közé tartozik. Halásztelken földrajzot és testnevelést tanított, amikor barátai, Szõke István és Zelenka Magdolna elcsábították egy szerkesztõ-riporteri szakképesítést nyújtó iskolába. A tanulmányok végzésével párhuzamosan a CSEPP Gabriella szobrász, Sárközy Ágnes tûzzománckészítõ, Setény Gyöngyi mandalakészítõ, Szijjártó Tünde festõmûvész, Varga Sándor festõmûvész, Végh Edit babakészítõ, Végh Péter fotós-grafikus és a Csepeli Képzõmûvész Kör tagjai. A kiállításon túl kézmûves foglalkozások (mandala, 4H Klub), pantomim elõadás (Megaron együttes), tánc- és társastánc bemutató (Fashion Dance, Diadém SE), könyvbemutató (Irodalmi Mûhely) várta az érdeklõdõket. A Csillag Mûhely közössége innivalóval, szendviccsel, süteménnyel kedveskedett mindenkinek, akik aznap délután kikötöttek a Múzsák Szigetén, ahol fontosak a hagyományok, a mûvészetek ápolása, a példamutatás a jövõ fiatal alkotóinak és mindannyiunknak. Mert a mûvészet mindenkié! Fenyvesi Edit TV-ben is egyre több lehetõséget kapott. Egy ideig még párhuzamosan dolgozott a két munkahelyen, de aztán döntött, a média lett a nagy szerelem. Kezdetben kizárólag a sport volt a szakterülete, majd késõbb hol szükségbõl, hol érdeklõdésbõl más területre is elkalandozott és dolgozik a mai napig is. Péntek esti talkshow-k érdekes emberekkel, fõzõcskézõs mûsorok, mozimagazin, képzõmûvészeti magazin stb. került ki a keze közül. Óriási szerencsének tartja, hogy éles körülmények között sajátíthatta el a televíziózást. Ma is hálásan emlékszik arra, hogy munkatársaival éjszakánként együtt tanulták meg a szakmát. Miután nemcsak imádja a sportot, de mûveli is, mint sportszerkesztõ mûsoraiban igyekszik megmutatni, milyen kiváló sportolói vannak Csepelnek, akik sok esetben igen csak mostoha körülmények között készülnek, ennek ellenére olimpiai, világ- és Európa-bajnoki érmekkel öregbítik Csepel hírnevét. Nem beszélve a hátországról, azokról a testnevelõkrõl, akik a háttérben tevékenykedve nevelik sportra, egészséges életre a gyerekeket. Deák Attila Gyûjtõakciók! Karácsonyi gyûjtõakciók Csepelen a Vöröskereszt szervezésében: Segítségre nyújtsd a kezed és boldogabb lesz az ünneped! Csepeli TESCO: december (péntek, szombat), Csepel Pláza Mikulásgyár: december , A gyûjtött adományokat a csepeli hátrányos helyzetben élõ családok között osztjuk ki. Gyûjtendõ adományok: tartós élelmiszer, édesség, szaloncukor; higiénés áruk; gyermekjátékok, könyvek, CD, DVD; pénzadományok. Várunk minden jóérzésû adományozót! A Vöröskereszt vezetõsége Karácsonyi cipõsdoboz akció Végy egy üres cipõsdobozt, töltsd meg sok, apró csodával, amelynek gyerekként te is örülnél Az elkészült ajándékcsomagot legkésõbb december 16-áig juttasd el az alábbi címre: Csepeli Mûvelõdési Központ Rákóczi Kert Civil és Közösségi Ház, 1212 Bp., Rákóczi tér 34. Ügyelet: Hétfõtõl péntekig 9 18 óra. Tájékoztatás: 06/ , Segítség Köve Alapítvány Gyermek-party Karácsonyi Gyermek Party lesz december 19-én (pénteken) órától a Királyerdei Mûvelõdési Házban (1213 Budapest, Szent István út 230., megközelíthetõ a 148-as autóbusszal) a Csepeli Gyermekbarátok Mozgalma, a Csikó Sétányi 4H Klub és a Nagycsaládosok Csepeli Egyesülete közös szervezésében. Fiatal tehetségek bemutatkozásával, játékos vetélkedõkkel, kakaóklubbal, karácsonyi kézmûves foglalkozással és meglepetéssel várjuk az érdeklõdõket. Tájékozódni és jelentkezni lehet: telefon: , 06 (30) , 18 óra után: Finn kiskarácsony A Csepeli Magyar-Finn Baráti Kör idén rendhagyó módon egy dokumentumfilm vetítésével kezdte az ünnepi programot. Zólyominé Kovács Ildikó, a kör elnöke azt is elmondta, miért. A finnek ugyanis december hatodikán nem a Mikulást, hanem a Függetlenség napját ünneplik. Kevesen tudják azt is, hogy az 1939-es téli (szovjet-finn) háború során egy önkéntes magyar zászlóalj is a finnek segítségére sietett. A közel 350 fõs csapat néhány tagjának visszaemlékezéseibõl megtudhattuk, hogy élték meg õk e különös hadjáratot. A film után pedig kezdõdhetett a karácsonyi ünneplés. Finn karácsonyi dalokat énekelve és finom házi süteményt eszegetve jó kedve lett mindenkinek. Az énekszót még a Mikulás segédjei is meghallották, és szaloncukrot és mandarint adtak a kedves dallamokért. Igazán kellemes, családias hangulatú kiskarácsony volt. -efté-

10 10 CSILLAGSZÓRÓ CSEPEL, december 12. Egymásba simult hangok Vendégjáték Erzsébeten Az 1998 óta kétévenként más-más dél-pesti kerület zeneiskolája által idén Pesterzsébeten megrendezett Dél-pesti Zenei Napok keretében, november között három hangversenyen mutatkozhattak be a csepeli Fasang Árpád Zeneiskola növendékei, mûvésztanárai és zenekarai. A zenei találkozón öt iskola (az említetten kívül a Kispesti Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény, a soroksári Galambos János Zeneiskola, a XVIII. kerületi Dohnányi Ernõ Zeneiskola és a házigazda Lajtha László Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény) nyert bepillantást egymás munkájába. Az ingyenes koncertekbõl álló program november 26-án növendékhangversennyel kezdõdött, amelynek a Gaál Imre Galéria adott otthont. Másnap került sor a háromórás tanári hangversenyre, amely zenei korszakokra fûzve nyújtott át hangszeres és áriás, igézõ csokrot a hallgatóságnak. Az impozáns helyszínül szolgáló, tágas Rátkay-Átlók Galéria kiváló hangtechnikai adottságai növelték az élményt, leszámítva a szomszédos villamos be-beszûrõdõ dübörgését. A rendezvénysorozat zárásaképpen november 28-án az öt zeneiskola zenekari hangversenye bûvölte el az egybegyûlteket a Csili Mûvelõdési Központban. Varga Violetta Újrafelfedezés Európában német és francia nyelvterületen már sikerrel valósították meg azt a mozgalmat, amelynek célja a Biblia újrafelfedezése a modern társadalomban, a Bibliával kapcsolatos általános ismeretek terjesztése, népszerûsítése, aktualizálása, egy teljes esztendõ kulturális és egyházi életének pozitív értelmû tematizálása. A kezdeményezésnek van egy sajátos egyházi célkitûzése: a szekuláris és politikai szempontok által felépített és vezérelt közéletben megszólaltatni a keresztény egyház üzenetét, ami azonos a Biblia üzenetével, az evangéliummal. (Az evangélium görög eredetû szó, jelentése jó hír, örömhír. A szó jelenti továbbá a Biblia újszövetségi részében található sajátos irodalmi formát is. E könyvek szerzõit nevezzük evangélistáknak.) Ezt a sajátos üzenetet kívánja hordozni a Biblia éve 2008 mottója: Boldog, aki olvassa (Jelenések könyve 1,3 Károli). A másik, általánosabb, a szélesebb magyar társadalom együttmûködésére is igényt tartó célkitûzés a Biblia mint alapvetõ irodalmi alkotás, kultúrateremtõ erõ és egyben egyetemes kulturális örökség bemutatása, megismertetése az emberekkel. A kezdeményezésben résztvevõ egyházak számítottak a kulturális élet, a mûvészet és az oktatás szereplõinek figyelmére és együttmûködésére. A Biblia éve 2008 mozgalom néhány központi rendezvényt, valamint számtalan helyi, a gyülekezetekben és más kisközösségekben megvalósuló alkalmat jelent, amelyeken a Biblia a hit tárgyaként kerül a középpontba, és úgy is, mint felbecsülhetetlen értékû kulturális kincsünk. A kezdeményezésben a Magyar Bibliatársulat Alapítvány kuratóriuma protestáns részrõl a szervezõ és koordinátor szerepét tölti be. M. F. Ahogy a két fekete zongora Jin és Jangként egymáshoz simult a Fasang Árpád Zeneiskola hangversenytermében, december 4-én, olyan harmonikusan játszott a színpadra lépett két mûvészpedagógus, M. Hajtun Zsuzsa és dr. Szûcs Lajos a kétzongorás lemezbemutató koncertjükön. Az intézmény és a Csepeliek Mûvelõdéséért Közalapítvány jóvoltából kiadott hanglemez anyaga tulajdonképpen már három évvel ezelõtt összeállt, amikor ugyanitt és szinte napra pontosan ugyanekkor a közönség elé tárta csokorba szedett kétzongorás repertoárját a két zenetanár. Ebben az évben a rögzítésre is megérett a pillanat, és így igazi karácsonyi örömet szerezhet szeretteinek az is, akinek nem volt alkalma élõben meghallgatni a zenemûvek elõadását. A zenetörténeti korszakonként felépített mûsor elsõ része Mozart D-dúr szonátájának tételeitõl indult, és Brahms Haydnvariációin keresztül a francia Camille Saint-Saëns szimfonikus mûvének (Introduction et Rondo capriccioso) kétzongorás átiratáig tartott. A második felvonásban megszólaltak az impreszszionista Debussy és a XX. századi Poulenc alkotásai, végezetül pedig az Örmény rapszódia az Arutiunian-Babadjanian szerzõpárostól. A kétórás koncert elvarázsolta az érzékeny közönséget, amely átszellemült elrévedéssel és tapssal jutalmazta a zeneélményt ajándékozó mûvészpedagógusokat. Varga Violetta A Biblia éve: 2008 Boldog, aki olvassa Mit nyújt a Biblia tanulmányozása, megismerése valakinek? A Biblia jelentõségét kedvenc regényírónk, Gárdonyi Géza hihetetlen szépséggel mondja el Írás a Bibliára címû versében. Ilyen szépen megfogalmazni még egyszer lehetetlen, ezért idézem: Ez a könyv a könyvek könyve, / Szegény ember drágagyöngye. / Égi harmat lankadtaknak, / Világosság földi vaknak. / Bölcsességnek arany útja: / Boldog, aki rátalál! / Szomjas lelkek forrás-kútja, / Hol pohárral Krisztus áll. / Ez a könyv az örök törvény, / Királyon lánc, rabon napfény, / Tévelygõnek hívó harang. / Elhagyottnak galambbúgás, / Viharvertnek ereszet, / Haldoklónak angyalsúgás: /»Ne félj: fogd a kezemet«. / Gyermeknek is:»mily szép rege«, / Bölcsnek:»Rejtelmek tengere!«/ Fal, s túl rajta élõ hangok, / Köd, s benn zengõ hárfák, lantok. / Templomok közt legszebb templom: / Csak megnyitom, s benn vagyok: / Ablakán a Paradicsom / Rózsáira láthatok. / Minden fakul, minden romlik, / Márványvár is összeomlik. / Bíborleplek ronggyá málnak, / Dicsõségek füstbe szállnak. / Csak ez a könyv nem tér porba, / Mintha volna élõ lelke!... / Ez a könyv a Mózes bokra: / Isten szíve dobog benne. A vers alcíme: az Újszövetség Könyve elé. Azt hiszem, az elõzõekhez nincs mit hozzátenni. Milyen programokat tervezett a plébánia a Biblia évére? A Csepel II Jézus Szíve Egyházközség tudatosan készült a Biblia évére. Az elsõ megjelenés egy egyszerû, falra való naptárlap volt, címlapján egy pálos szerzetessel, Báthory Lászlóval, aki tudomásunk Mizik Zsuzsa felvétele A Magyar Bibliatársulat Alapítvány javaslatára a három legnagyobb magyar történelmi egyház (a katolikus, a református és az evangélikus) vezetõi 2008-at a Biblia évének nyilvánították. A programok sorát kínáló kezdeményezéssel kapcsolatosan lapunkban már megszólaltak egyházi személyek, ezúttal Kispál Györgyöt, a Csepel II Római Katolikus Plébánia plébánosát kérdeztük. szerint elsõként fordította magyarra a teljes Bibliát, még Mátyás király korában. Báthory László a budaszentlõrinci kolostorban lakott, onnan költözött föl a Hárs-hegy barlangjába, ahol húsz év alatt végzett az óriási munkával. Sajnos akkor még nem volt könyvnyomtatás, késõbb jött a török, felégette a kolostort, benne ötszáz szerzetessel, így az a fordítás valószínûleg elveszett, nem lett közkincs. A Biblia évéhez kapcsolódott, hogy ebben az évben január közepétõl féláron lehet hozzájutni a Bibilához. A csepeli és a halásztelki egyházközségben eddig körülbelül négyszáz Biblia talált gazdára. Bibliát kaptak ajándékba tavasszal a ministránsok a korábbi vezetõjüktõl és õsszel az elsõáldozók. A gyülekezet harmadik rendezvénye a nyár elején a bibliás nap volt. Az iskolai tanítás utolsó napján a budaszentlõrinci kolostorromokhoz látogattak a templomba járó gyerekek. Megérkezvén elõször szabadtéri szentmisére, majd a kolostor romjai között Bibliaversenyre került sor. A jelenlévõk megismerhették azt a barlangot, ahol az említett Bibliafordítás készült, utána fölmentek a Hárs-hegyi kilátóba, amelybõl ugyanolyan szép panoráma tárul a látogatók elé, mint a János-hegyrõl. Az iskolaév kezdetekor ünnepelte a plébánia a templom felszentelésének hetvenötödik évfordulóját. Az ünnepség zárásaként bibliai témájú kiállítás nyílt. A várakozással ellentétben nem bibliákat láthattak az érdeklõdõk, hanem bibliai témákat, különféle érdekességekkel, jelképekkel. Különlegesség volt, hogy a megnyitó estéjén bibliai ételeket szolgáltak fel a résztvevõknek. A bibliai étkek a zsoltárversek alapján készültek, jellemzõjük volt a mandula, a tejszín és a mazsola. Szerepelt a programban egy székesfehérvári látogatás is. Az egyházmegye ugyanis magas színvonalú kiállítást rendezett a Biblia éve alkalmából. A múzeum eredetileg kolostor volt, kiállítótermei kolostori cellák. Így tizenöt szobában más-más témájú kiállítási anyagot állítottak öszsze, amelyek a Bibliai találkozások címet kapták. Az elsõ szobában a látogatók megtekinthették, hogy Isten megszólítja Ábrahámot, azt követõen a feltámadásig további tizennégy találkozást mutatott be egy-egy szoba. A plébániáról mintegy nyolcvanan tekintették meg a kiállítást. Milyen események lesznek még az idén? A Biblia éve befejezéseként szilveszterkor és újév napján többféle Biblia veszi körül a Béke téri Jézus Szíve Templom oltárát, különféle kiadások különbözõ nyelveken, és azzal búcsúzik a Biblia évétõl a Csepel II Római Katolikus Plébánia. Hozzáteszem, hogy a magyar nyelvû biblia történetét mutatja be a Biblia Sacra Hungarica A könyv, mely örök életet ád címû kiállítás, amelyre a Biblia évének kiemelkedõ eseményeként kerül sor az Országos Széchenyi Könyvtárban. A tárlatot november 21- én Bölcskei Gusztáv református püspök nyitotta meg, köszöntõt mondott Erdõ Péter bíboros és Monok István, a könyvtár fõigazgatója. A kiállítás célja a magyar nyelvû Biblia történetének bemutatása, a különbözõ fordításokkal, kiadásokkal és a Biblia hatásával kapcsolatos ismeretterjesztés. A kiállítás lényegi eleme még a Biblia tartalmának könnyen érthetõ, látványos formában történõ bemutatása a látogatók számára. Mucsi Ferenc Farkasházy Tivadar (1945. XII. 15.) VÍZSZINTES 1. Szomszédság fajta. 2. A függõleges 11. folytatása. 10. Sportszer. 12. Rimszkij-Korszakov Aranykakas címû operájában a tutyi-mutyi, tehetetlen király. 13. Ez árt a szépségnek. 14. Vatikáni és ausztriai autójelzések. 16. Vörös németül. 18. Hegedûtartó. 19. Panamai és Uruguay autójelzések. 20. Dísze. 22. Egyforma betûk. 24. Kopasz. 25. Becézett leánynév. 26. Férfinév. 27. Helység BAZ megyében. 28. Végtelen savanyítószer. 30. Cinke angolul. 32. Tusakodik. 33. Kambodzsai és franciaországi autójelzések. 34. Tömlõ magánhangzótlanul. 36. Szövõ rovar. 37. Kicsinyítõképzõ. 38. Egyik megyénk. 40. Jó szagú. 43. Van ilyen tár is. 44. Helység Líbiában. 46. Növény. 48. Kettõs betû. 50. Rénium vegyjele. 51. SZTK elõdje volt. 53. Névelõ. 54. Nyugat-Szibériai folyó. 55. Angliai város /Y=J/. 59. Van ilyen téma is. 61. Bán keverve. 62. Föld nélküli mezõgazdasági munkás. 64. Összekuszált jaj. 65. Togoi autójelzés. 66. Megye rövidítése. 67. Testrész. 69. Arzén vegyjele. 71. Zala megyei helység. 71. Von társa. 73. Unoka mássalhangzótlanul. 74. Farkasházy Tivadar egyik hobbija. 75. Erdei növény. FÜGGÕLEGES 1. Farkasházy Tivadar egyik írásának címe. 2. Ilyen társ is van. 3. Tartozó ben Etyekhez csatolt település. 5. Ausztriai és norvégiai autójelzések. 6. Van ilyen szomj is. 7. Hajófar. 8. Szabolcs-Szatmár megyei helység. 9. BAZ megyei helység. 11. Farkasházy Tivadar írásának címe. 15. Roosewelt tér 200 éves növénye ban született Farkasházy Tivadar fiatalabb fiának neve. 19. Gyógyszertár. 21. Vénája. 22. Gyõr-Sopron megyei helység. 23. Csak félig tetõzõ. 24. Iratfajta. 29. Zola másik neve. 31. Kézbesítõ szerv. 35. Azonos betûk. 36. Edgar amerikai költõ. 39. Kettõs betû. 41. Laoszi autójelzés. 42. Visszaírt /!/. 43. Mikszáth Kálmán monogramja. 45. Heves megyei helység. 47. Nem azt. 49. Indiai cintányérszerû ütõ. 52. Kémiai elem. 54. Hangszer. 56. Rubídium vegyjele. 57. Évszak. 58. Egy másik évszak. 60. Csak félig akta. 62. Ruhaféleség. 63. Megelégel. 66. Egyik oldal. 68. Kifutófiú. 71. Hélium vegyjele. 72. Másik kettõs betû. Mokos István ÁHITAT, avagy FENYÕDÍSZ 2008 December 16-án Az újszülött fogadásáról A Védõnõi Várandós Klub következõ elõadása december 16-án órakor lesz (1212 Bp., Kossuth L. u. 99.). Téma: az újszülött fogadása. A foglalkozást vezeti: Gyurcsikné Szabó Ildikó védõnõ. December 18. Csegart BIENNÁLÉ A Csegart-ban december 18-án 17 órakor nyílik meg a VII. Csepeli Képzõ- és Iparmûvészeti Biennálé. A kiállítás január 30-ig tart nyitva. TEX-TÚRA címmel a Nagy Imre ÁMK Alapfokú Mûvészeti Iskola kiállítása nyílik az Erdei Éva Galériában december 15-én órakor. Izsák Jenõ karikatúrája

11 CSEPEL, december 12. CSILLAGSZÓRÓ 11 Évforduló csodás csülökkel A hetedik éve mûködõ Csepeli Krúdy Páholy nagymestere, Becsei Dénes ezúttal különleges alkalomra invitálta irodalmat kedvelõ és gasztronómiában jártas tagságát. A nem mindennapi évfordulón a páholy megemlékezett a 130 éve, az összejövetel napján született névadójáról, a 75 éve elhunyt, fess és roppant erejû, de halk szavú írózsenirõl, Krúdy Gyuláról az ízek, illatok, a nõi vádlik és vállak nagy ismerõjérõl, a vívni nem tudó, de mindig gyõztes kardpárbajhõsrõl, akinek rettenetes pofonjait néhány nyegle huszártiszt igencsak jól ismerte. A páholynak vendége is volt: dr. Kelecsényi László irodalomtörténész, Krúdy mûveinek és életének precíz ismerõje, aki felidézte a hangulatok írójának kalandos életét, mûvészetét. Az irodalom mellett, mint mindig, a gasztronómia is szerepet kapott ezen a békés esten. Ezúttal a páholyba újonnan felvett tag, Farkas Katalin, Csepel csalogánya, a csodálatos hangú operaénekes járult alázatos kérelemmel és néhány dallal a Nagymesterhez, akinek páholybéli korlátlan hatalmát az alapszabály biztosítja. A felvétel elé nem gördült akadály, miként az új tag által feltálalt étek jó ízû fogyasztása elé sem. Krúdyhoz, az élet apró örömeit oly jól ismerõ magányos bolyongóhoz méltó vacsora tálaltatott: Talján zöldséges csülök babbal Romulus és Remus módra, meglepetés desszerttel, ami mint kiderült, tiramisu volt. Kosik György A Nagymester átadta az évenként kiosztásra kerülõ Krúdy-emlékplakettet is, amit két kiváló csepeli mûvész alkotott: USA-beli kiállítása ügyében is tengerentúli útján tartózkodó Kaubek Péter szobrászmûvész és a neves iparmûvész, Molnár Imre. A szép kiállítású alkotást a tagságtól ezúttal Kosik György, a kerület egyik rangos szakképzõ intézményének, a CSERT- SZAK Kft.-nek közkedvelt igazgatója kapta. -dia- Rezgések és rétegzõdések Nádasdy András kiállítása Nádasdy András képzõmûvész kiállítását a Nagy Imre Általános Mûvelõdési Központ Galériájában november 17-én Szerényi Gábor grafikusmûvész nyitotta meg, közremûködött Homolai Sándor. A kiállítás december 3-áig tartott nyitva. Nádasdy András igen sokoldalú képzõmûvész. Korábban a környezet problémái voltak hatással mûvészetére, majd élete egybeforrott a mozi világával, s ezen keresztül szemlélõdve alakította ki mondanivalóját alkotásaiban. Most az ÁMK galériájában különleges megvilágításban szemlélhettük képeit, melyek a rezgések és rétegzõdések témakört dolgozták fel. Az olaj és tempera keverékével készült képei a fényhatás segítségével két dimenzióban jelennek meg. Az alkotó a képek közelébe helyezett két kisplasztikát is, melyek differenciált biorezonanciával, eltérõ rezgésszámmal a kép elõtt szemlélõdõre egyfajta impressziót gyakorolnak. Ezt a hatást erõsítette a megnyitón közremûködõ Homolai Sándor különleges didgeridoo hangszerével. Ausztrália õslakói által többnyire meditációra használt didgeridoo hangja nemcsak hangulatot teremtett, de közelebb hozott bennünket Nádasdy András mûveinek megértéshez. Deák Attila Nádasdy András A fekete kép benne van a levegõben A Magyar Festõk Társasága (MFT) országos kiállítást rendezett Fekete képek címmel a Csepel Galéria Mûvészetek Házában. 99 mûvész köztük jó pár csepeli 127 (különbözõ technikával készült) mûvét mutatják itt be. A nagyszabású eseményt november 20-án Wehner Tibor ben is megjelenik. A világban azonban még ennél is változatosabb mûvészettörténész nyitotta jelentéssel bír e szín. A meg Babits Mihály Fekete ország címû versével. Kiemelte, hogy hazánkban milyen sok jelentése van a feketének (feketelista, feketeleves, fekete karácsony, sötétben minden tehén fekete), mely szólásainkban, szóösszetételeink- fekete a kabbalistáknál a bölcsességet, Egyiptomban az újjászületést, míg a katolikus egyházban a világtól való elfordulást szimbolizálja a sötét papi reverenda által. A festészetben a XX. század második felében újra felfedezték e ti- Az országos kiállítás elsõ látogatói Gavallér nyugdíjas Izsák Jenõ karikatúrája Mizik Zsuzsa felvétele Mizik Zsuzsa felvétele Jótékonysági bál a Mórában A Móra Ferenc Általános Iskola tantestülete fontosnak tarja az iskolai hagyományok ápolását. Minden évben több rendezvényt szervez a közösség összekovácsolására és programjai megvalósításának támogatására. November 22-én, immáron negyedszer, az iskola és alapítványa, az Égbelátó Alapítvány közösen rendezte meg a jótékonysági bált. Mikus Judit igazgató köszöntötte a mintegy kétszázötven vendéget, megköszönte a szülõk és pedagógusi csoport lelkes rendezõi munkáját. Balhegy Gabriella, az Égbelátó Alapítvány elnöke üdvözlõ beszédében hangsúlyozta, hogy a bevételt a szülõk gyermekeinek javára fordítják (valószínûleg az udvari játszóteret fejlesztik az EU-normáknak megfelelõen). A másfél órás mûsorban tanárok és diákok léptek fel. Szinte minden osztály szerepelt, a koruknak megfelelõ, néhány perces produkcióval. A tanárok elõadásában nagy sikere volt a karikás körtáncnak, a paródiának, és végül a Hattyúk Tava humorral megtûzdelt zenei részletének. A mûsort vacsora, a hagymás rostélyost meggyes rétes követte. Mikus Judit kiemelte, hogy a büfé mûködtetését, a vacsora elkészítését és a tálalást nagymértékben újból a Kirchner család végezte. Az elõ- és utómunkálatokban több család igen nagy segítséget nyújtott. Az igazgató szeretné, ha a jelenlegi közösség munkájába a jövõben még több család szívesen bekapcsolódna. A Zoom zenekar magas színvonalon, igazi tánczenét játszott, minden bálozó kedvére. A bálkirálynõ választást ezúttal Orbán Enikõ énektanárnõ nyerte: neki vásárolták a legtöbben szívecskét. A hóviharral kísért est éjjel egy óráig tartott, a vendégsereg vidám hangulatban távozott. Mucsi Ferenc tokzatos színben rejlõ lehetõségeket. A fekete kép benne van a levegõben. A megnyitó után Kovács Albert, az MFT elnöke és Dréher János átadták a díjakat. A Magyar Alkotómûvészek Országos Egyesületének (MAOE) díjazottja Gáll Ádám Vakfény c. vegyes technikával készült farost képe. A Magyar Festõk Társaságának megosztott díjait T. Horváth Éva Áthallás c. és Veszeli Lajos Üzenet a fekete dobozból c. vegyes technikával készült képei kapták. Különleges tárlat ez, mert tökéletesen reprezentálja, hogy milyen sokféleképpen gondolkoznak az emberek egy-egy dologról vagy éppen színrõl. Volt, aki a fekete mély, kifürkészhetetlen jellegét emelte ki, mások az eleganciára vagy az élénkebb színekkel való éles kontrasztjára tették a hangsúlyt. Kimeríthetetlen lehetõség rejlik e színben, mely igazából nem is szín. A kiállítás december 14-ig tekinthetõ meg. F. T. FELHÍVÁS A Nyugdíjasok Budapesti Szövetsége négy elõadásból álló bérlet-sorozatot tervez a budapesti nyugdíjasok részére. Témák: népszerû operadallamok, operett-gyöngyszemek, sanzonok, szól a nóta. Az elõadások ingyenesek lesznek, ezért szeretnénk kérni az elõzetes jelentkezést, hogy fel tudjuk mérni, mekkora helyiséget béreljünk. Jelentkezés december 15-éig, a Nyugdíjasok Budapesti Szövetségénél: címen vagy a telefonszámon. Névjegyek a kopjafán Asztalos, villanyszerelõ, nõiruha-készítõ vagy éppen bolti eladó. Ki gondolná, hogy a hajdan keresett szakmákban és nem csak a felsoroltakban ma már szinte lasszóval kell és lehet csak igazán jó szakembert fogni? A Csertszak Kft. és a Csepel-sziget Általános és Szakképzõ Iskola, felismerve és megragadva a lehetõséget, évek óta hiányszakmákban képez szakmunkásokat. November 28-án a frissen végzettek közül a legjobbakat köszöntötték. Mintegy tucatnyi jelesre vagy jóra végzett ifjú szakmunkás, valamint oktatójuk, mesterük vehette (volna) át a jó tanulásért járó igaz, szinte jelképes jutalmat, de csak a fele tudott megjelenni a Csertszak Kft. központjában, november 28-án rendezett bensõséges házi ünnepségen a többieket ugyanis elszólította a munka. Kosik György, a kft. igazgatója rövid beszéd után kiosztotta a megjelenteknek járó ajándékokat. Közben elmondta, hogy a képzés nemcsak náluk, hanem a környezõ településeken (is) folyik. Külön kiemelte azokat, akik az Adu Oktatási Központnál végeztek. Takács József, az iskola igazgatója rámutatott a képzés-átképzés hasznára és szükségességére. Az összejövetelt Sárkány István, a Csegart igazgatója foglalta irodalmi keretbe, aki Váci Mihály két versével köszöntötte az ifjakat. Az ünnepség második felében a megajándékozottak felcsavarozták névtáblájukat a kft. központjában csaknem másfél évtizede álló kopjafára. F. Gy. Panelfórum Budapest kerületei közül a csepeli támogatta az egyik legnagyobb mértékben a kétlépcsõs panelpályázatokat hangzott el a Csevak Zrt. november 26-ai rendezvényén, a Csepeli Munkásotthonban. Más kerületekkel szemben az is példaértékû, hogy a csepeli önkormányzat minden esetben biztosította az önrészt is a saját tulajdonú lakásai után. A Csevak Zrt. a kezelésében lévõ ötven panel-társasház közös képviselõinek fórumára mûszaki és pénzügyi szakértõket hívott meg, hogy a panelfelújítások finanszírozási lehetõségeirõl széleskörûen tájékoztassák az érintetteket. Az elõadók közül Lencsés Attila, a pályázatírásra szakosodott Panel Centrum Kft. ügyvezetõ igazgatója, közbeszerzési szakértõ fogalmazta meg találóan: az államilag támogatott konstrukció olyan kedvezõ, hogy ma már nem az a kérdés, kell-e pályázni a különbözõ korszerûsítésekre, hanem az, hogy mikor? A tapasztalatok szerint a leggazdaságosabb és az állam részérõl is leginkább elõnyben részesített a komplex felújítás, amikor csomagot képeznek az egyes munkálatokból (homlokzatszigetelés, nyílászáró-csere, fûtésszabályozás, megújuló energiaforrások beépítése). Az összetett feladathoz szükséges a pályázatíró cégek rutinja, a közös képviselõknek nem ajánlatos egymagukban belevágni. Ezt követõen Simon Szilvia a panelprogrambeli ügyintézéssel foglalkozó Uni-Mester Kft. képviseletében felolvasta azokat a közbeszerzési eljárással és kivitelezéssel kapcsolatos jogszabályi kötelezettségeket, amelyekben a lakóközösségek általában kevésbé jártasak. A résztvevõk érdeklõdését igazán a földhõhasznosítási technológia keltette fel, amelyet soron kívül ismertetett egy fejlesztõ-szolgáltató cég. Nyugati példák bizonyítják és az állami támogatások is szorgalmazzák, hogy a földgáz helyett a talajvízbõl hõtranszformátorral felszínre hozott geotermikus energia válhat a jövõ energiaforrásává. A vázolt mûszaki megoldás a cég részérõl ingyenes felmérést, kútfúrást és rendszerkiépítést foglal magába, a vállalkozó szellemû társasházaknak amelyek már rendelkeznek homlokzatszigeteléssel és kétcsöves fûtési rendszerrel csak a hõszolgáltatásért kell fizetniük. A mûszaki és pályázatírási tudnivalók után, a fórum második részében a kérdések kérdésére ( És ez mennyibe kerül nekünk? ) adtak válaszokat a panelprogram engedélyezett partnercégei (Generali-Providencia, Raiffeisen Bank, Fundamenta- Lakáskassza), az önrészt ugyanis állami kamattámogatású hitelbõl is lehet fedezni. A jogvédelem-biztosítástól, illetve a közös költség és a közüzemi díjak notórius nemfizetõinek kockázatviselésétõl kezdve a közös lakrészekre igénybe vehetõ kölcsönökön keresztül a panelpályázat sikerétõl független elõtakarékosságig számos kedvezõ megoldás segíti, hogy a lakók és a társasház minél könnyebben vállalhassák a befektetést. Ami egyébként meg is térül, gondoljunk csak a felújított panellakás ingatlanpiaci kategória megjelenésére. A rendezvény azzal zárult, hogy megindult a párbeszéd a felek között. V. V. TÁMOGATÁS. A csepeli önkormányzat képviselõtestülete a évre panelfelújításra a tervezett 200 millió forintos keret kiegészítéseként a és évekre panel- és kéményfelújításra elõirányzott, 142 millió forintos forrást hagyták jóvá szeptemberi ülésükön. Az átcsoportosítás lehetõvé teszi, hogy már idén rendelkezésre állnak az önkormányzati támogatások a beérkezett panelpályázatok közül kilencre.

12 12 CSILLAGSZÓRÓ CSEPEL, december 12. Megjelent a Tûzõrzõk 2008 évkönyv A Tamási Lajos Olvasó Munkás Klub Tûzõrzõk 2008 címmel jelentette meg évkönyvét. A mû elõzménye a tavaly megjelent antológia, amely a klub negyvenöt éves megalakulása alkalmából jutott el az olvasókhoz. Lengyel Géza, a klub vezetõje elmondta, hogy az alkotói lendület, a klubélet, az irodalmi színvonal fenntartása érdekében, mintegy mûhelymunkaként kiadott évkönyvben a klubtagok munkái szerepelnek: versek, prózák és illusztrációk. A harminckilenc verselõ és prózai alkotó rövid életrajza megtalálható a kötetben, a tizenegy színes és tíz grafikai illusztráció kilenc mûvész alkotása. A könyvben való megjelenés klubtagsághoz, azon belül minõséghez kötõdött, így mondhatjuk, hogy az évkönyv szerkesztése a tagok elõmenetelét, fejlõdését jelzi. A téma változatos: történelmi, politikai, közéleti, filozofikus, a családról, szerelemrõl, természetszeretetrõl egyaránt szólnak a mûvek. Ilyen nagy létszámú alkotógárda mellett elkerülhetetlen némi színvonalhullámzás. A kötetben sok, olvasásra érdemes mû található, olyanok, amelyek a hagyományos formavilágot a modernséggel ötvözik. Minden verskedvelõ találhat a maga számára újdonságot rejtõ alkotásokat. Olvassák a kötetet, és jegyezzék meg a Tamási Lajos Olvasó Munkás Klub nevét, ismerjék meg az alkotókat! A kötetet a kerületi önkormányzat a polgármesteri keretbõl támogatta, elõsegítve napjaink csepeli kulturális életének megõrzését. Mucsi Ferenc Tisztelt Szerkesztõség! Turzó Marianna intézményvezetõ levélben írta meg a december 5-ei számban megjelent, Hússzal nõtt a bölcsõdei férõhelyek száma címû cikkel kapcsolatos észrevételeit szerkesztõségünknek. Egyebek mellett ezt írta: A Kertvárosi bölcsõde, ahol a 20 bölcsõdei férõhely visszanyitásra került, Rákóczi tér 32. szám alatt található, nem pedig a Kolozsvári utcában. Valóban zavaró lehet, hogy a Kolozsvári utcába beékelõdik egy szakasz (ez a Rákóczi tér), ezzel megszakítva az utcanév folytonosságát, de ez a tér már korábban is létezett, csak Vasmunkás tér volt a neve, sokan még ma is így nevezik. A foglalkoztató szobák falán található rajzok egyike valóban az egyik szülõ ajándéka, a másik is ajándék, csak az az átalakítást végzõ cégé, így ez nem a felújításra szánt keretösszegbõl lett finanszírozva. A cikk összességében pozitív és kellemes képet fest a bölcsõdérõl, amelyet köszönök, de a tartalmi hibák miatt nem elfogadható ez a rövid írás. Elkerülhetõ lett volna a tévedés, ha megkapom a cikket megjelenés elõtt, így a hiba nem került volna nyomtatásba. A korrektség azt kívánja, hogy a téves információk helyett a valósak jelenjenek meg. Öreg táncos nem vén táncos Seniorok seregszemléje (Folytatás az 1. oldalról) Nagy József, a Munkásotthon igazgatója rövid beszédében az,,öregtáncosságot elemezve, azt mondta:,,..öregtáncos az, aki talán a legnagyobb hittel és szeretettel õrzi, ápolja ezt a rendkívül sokszínû és csodálatos hagyományt, s szívvellélekkel adja át az ifjúságnak Az ünnepi este minden pillanatában azt bizonyította be, hogy a tánctudás egyáltalán nem kopott meg, sõt: talán még tovább érlelõdött az évek során. Hajszálpontosan egy ütemre mozogtak és dobbantottak a csizmák és a topánkák, a kezek ugyanarra a ritmusra, egyként verték a csizma- és lábszárat. Nem szaporítom a szót, de higgyék el: sajnálhatja, aki nem látta! Pedig hely volt bõven, a belépés ingyenes, a helyfoglalás pedig tetszés szerinti volt. A közönség mindenesetre a vörösnél is vörösebbre tapsolta tenyerét a Csepeli Munkásotthonban Fehér György LELTÁR. Az est során pontosan egy tucat öregtáncos együttes lépett fel. Álljon itt valamennyi, abc-rendben: Alba Regia Táncegyüttes Senior Csoportja, Csepeli Öregtáncosok Együttese, Ungaresca Senior Együttes, Öreg Kerka Néptáncegyüttes, Régi Szépek, Talentum Senior Tánckar, Tatabányai Bányász Öregtáncos Együttes, Törekvés Táncegyüttes Hagyományõrzõk, Vadrózsák Néptáncegyüttes Cavinton Tánccsoportja, Vasas Mûvészegyüttes Obsitos Csoportja, Végvár Táncegyüttes, Zornica Hagyományõrzõ Egyesület. A CSEPEL KONYHÁJA Adventi muffin Közeleg a karácsony, alig várom, hogy kisüljön végre a kalácsom, azaz az adventi muffinom (muffinunk, mert négyfõs a család). Gyorsan bevásároltam, s kikészítettem a hozzávalókat: 20 dkg aszalt sárgabarackot, 5 dkg mazsolát, 3 evõkanál barackpálinkát, 12,5 dkg vajat, 10 dkg cukrot, 25 dkg lisztet, fél csomag sütõport, fél mokkáskanálnyi õrölt fahéjt, fél mokkáskanál mézeskalács fûszerkeveréket, 2 tojást, 1 evõkanál mézet és fél dl tejet. Úgy terveztem, hogy fejenként három muffin készül, azaz összesen egy tucat. Az aszalt sárgabarackot és a mazsolát apró darabokra vágtam és összekevertem barackpálinkával. Felolvasztottam a vajat, s kikentem vele a muffinformát. A maradék vajat félretettem. Elõmelegítettem a sütõt 200 Celsius fokra. Közben a cukrot összekevertem a liszttel, a sütõporral, a fahéjjal és a mézeskalács fûszerkeverékkel. Hozzáadtam a barackot és a mazsolát. A tojásokat habosra kevertem és hozzáadtam a vajat, a mézet és a tejet. Kanalanként a lisztes keverékhez adagoltam. Ügyeltem arra, hogy ne legyen túl folyékony a massza. A tésztát a formába adagoltam, s kb. 20 percig sütöttem. Lett 12 forró muffinunk. Amint kihûlt ehetõ állapotúra, maradt egy üres muffin formám, négy süteményes tányérom, négy süteményes villám, három majszos keverõtálam, egy idõközben már lenyalogatott fakanalam indulhatott a mosogatás. Még tart az advent, ismételjük meg a mûveletsort bátran, akár minden nap Jó étvágyat kívánok! Bárány Tibor Csepeli Munkásotthon 1215 Bp., Árpád u. 1. Tel.: Web: (levelet küldhet) CSEPEL SZÍNHÁZ December 12-én, pénteken, 18 órakor a Csepel Táncegyüttes NÉPTÁNC GÁLÁJA. Fellépõk: Cseperedõk Óvodás Néptánccsoport, Csepeli Csemeték, Csepp-Csepel Táncegyüttes, Kis Csepel Táncegyüttes, Csepel Táncegyüttes, Csepeli Öregtáncosok Együttese. Kísér a Zagyva Banda. December 13-án, szombaton, 11 órakor: a Csep Jazz Dance év végi gálamûsora. December 16-án, kedden, kor KARÁCSO- NYI MUZSIKA. A Csepeli Munkásotthon Koncert Fúvószenekarának hangversenye. Közremûködnek a Herman Ottó Általános Iskola és az Egressy Béni Zenemûvészeti Szakközépiskola növendékei. Vezényel: Péntek János karnagy. A belépés díjtalan! December 21-én, vasárnap, 15 órakor, a Csep Jazz Dance elõadásában és a Csepeli Munkásotthon szervezésében: HÓKIRÁLYNÕ mesebalett. A lélek melegével. Jótékonysági elõadás csepeli gyermekek részvételével a csepeli gyermekekért. December 27-én, szombaton, órakor: INTEROPERETT KONCERT Kálmán Imre, Lehár Ferenc, Huszka Jenõ, Johann Strauss ismert és közkedvelt operettjeibõl. Közremûködnek: az Interoperett szólistái, tánckara és zenekara. Rendezte: Kovács József január 21-én és 22-én 10 órakor Tücsök és a hangya gyermekmûsor. Február 7 8-án, szombaton és vasárnap óráig Ásványbörze. Február 8-án, vasárnap 11 órakor Hétvégi matiné. Bohócparádé orosz-magyar produkcióban. Február 22-én vasárnap 15 órakor Édes tündérmese volt a mi szerelmünk címû magyarnóta mûsor. Fellépnek: Gyõri Szabó József, Erdõs Melinda, Tolnai András, Dobó Katalin, Nánássy Lajos, Somogyi Erika. Kísér: Puka Károly és cigányzenekara. Mûsorvezetõ: Nánássy Lajos. Tamási Lajos Olvasó Munkás Klub December 30-án, kedden 16 órakor Dalnokverseny. December 17-tõl január 7-ig a Munkásotthonban Dekadencia mágikus köntösben A Csepeli Munkásotthon Galéria 21. kiállító termében december 17-én, szerdán 17 órai kezdettel nyílik meg dr. Bernád István kiállítása Dekadencia mágikus köntösben, avagy az ornamentika csodái címmel. A kiállítást dr. Osváth László újságíró nyitja meg. A tárlat megtekinthetõ január 7-ig, munkanapokon óráig. Nagy Imre Általános Mûvelõdési Központ 1214 Bp., Simon Bolivár sétány 4 8. Tel.: Téli szüneti játszóház. December 22-én, 23-án, 29- én és 30-án, Madárdal. Énekes, mondókás foglalkozás a legkisebbeknek és szüleiknek. Vezeti: Kovácsné Juhos Orsolya. Foglalkozások: kedd Kismama klub. Vezeti: Kovácsné Juhos Orsolya. Foglalkozások: kedd December 16-án: Karácsonyi kézmûvs foglalkozás. Akrobatikus rock-and-roll gyerekeknek. Mûvészeti vezetõ: Juhász Péter tánctanár. Ovis csoport: Foglalkozások: kedd, csütörtök, Kezdõ csoport: Foglalkozások: kedd, csütörtök, Haladó-versenyzõ csoport: Foglalkozások: kedd, csütörtök, Tündértánc. Ovisoknak és kisiskolásoknak. Vezeti: Ladányi Gabriella táncoktató. Foglalkozások: hétfõ, szerda Táblajátékos kör. Amõba, Pente, Blokus, Pentomino. Ingyenes! Vezeti: Tarcsa Tímea. Foglalkozások: csütörtök Jamland Hip-Hop Tánciskola. Tánctanár: Zsolti. Foglalkozások: szerda, péntek és Ha csak fél órád van! Táncos elemekkel megspékelt torna lányoknak és anyukáknak. Vezeti: Hrabovszki Bea. Foglalkozások: kedd és csütörtök, Alakformáló nõi torna minden korosztálynak! Vezeti: Kaszásné Füle Ildikó. Foglalkozások: hétfõ, szerda, Frissítõ torna. A fõbb izomcsoportok megmozgatása jóga elemekkel. Vezeti: Ladányi Gabriella táncoktató. Foglalkozások: péntek Klasszikus egyiptomi hastánc. Foglalkozások: hétfõ: Vezeti: Czirják Alíz. Jóga a mindennapi életben. Vezeti: Füzesi Ilona, a Józsefvárosi Jóga Egyesület oktatója. Foglalkozások: hétfõ Ladányi Gabriella Eldzsi work. Új, formabontó mozdulatrendszer és tánctechnika. Vezeti: Ladányi Gabriella táncoktató. Foglalkozások: szerda Ovis goyu-ryu karate, 3 7 éves korosztálynak. Vezeti: Mohácsi Erika karate oktató. Foglalkozások: hétfõ és szerda Nyugdíjas klub. 50 éves kortól ajánljuk! Klubfoglalkozások: december 12-én és 19-én, Orientális hastánc a kelet tánca. Modern hastánc, amely fõleg improvizációra épül. Vezeti: Fülöp Tímea. Foglalkozások: szerda, Könyvtári nyitva tartás: kedd, szerda, csütörtök, péntek: , szombat: Tel.: / emagyarország pont, ingyenes tanácsadás kezdõ internetezõknek. Napraforgó: december 18-án. Csepeli Ifjúsági információs Pont hétköznap óráig. Telefon:

13 PARKPLACC ÖNKISZOLGÁLÓ ÉTTEREM CSEPELEN, A VÍZTORONYNÁL ÜNNEPI NYITVA TARTÁS December December ZÁRVA December December Január 1 4. ZÁRVA NYITÁS: JANUÁR 5-ÉN Ezúton tájékozatjuk kedves vásárlóinkat, hogy januártól elõreláthatólag február végéig 17 óráig tartunk nyitva!!! MINDEN KEDVES VÁSÁRLÓNKNAK KELLEMES KARÁCSONYT ÉS SIKEREKBEN GAZDAG, BOLDOG ÚJÉVET KÍVÁNUNK!!! SZABADIDÕSPORT RENDEZVÉNYEK A KÉT ÜNNEP KÖZÖTT Még lehet jelentkezni a KARÁCSONY ÉS A PEZSGÕ LABDARÚGÓ KUPÁKRA, amelyeket a Csepeli Önkormányzat és a Csepel SC Szabadidõsport Egyesület közösen rendez. Jelentkezés: Pergel László , Horváth Ernõ , Ürögi Lajos 06 (30) SZÉPÜLJÖN NÁLUNK, FIZESSEN KEVESEBBET! Szilveszterig AKCIÓS ÁRON várunk minden kedves szépülni vágyó Hölgyet és Urat, Csepelen az Ady E. u. 21 szám alatt. Fodrászat: Komáromi Adrienn 06 (70) Kozmetika: Thurzó Ági 06 (30) Szigetszentmiklós-Lakihegyen épülõ 4 lakásos társasházban 14,8 milliótól leköthetõek, 2 és 3 szobás, földszinti és emeleti lakások, melyhez privát kert, vagy nagy erkély, minden lakáshoz kocsi beálló. Választható burkolatok, egyedi fûtés. Kiváló közlekedés: BKV Busz,Volánbusz 06 (70) , 06 (70) Karizma Bõrdíszmû Karizma Bõrdíszmû Várja kedves vásárlóit a csepeli piacon lévõ üzletében Bp., Deák tér 1. Tel.: 06 (70) Nyitva: K P 8 16-ig, Szo: 8 14 óráig Minden korosztály számára széles választék! Fizethet kártyával, készpénzzel, utalvánnyal! Diák- és pedagógus-igazolvány elfogadóhely! Vásároljon nálunk, megéri! A hirdetés felmutatója 10% engedményt kap a vásárlás végösszegébõl 2009 május végéig! FIZETETT POLITIKAI HIRDETÉS Áldott karácsonyt és eredményekben gazdag, boldog új évet kíván a csepeli Fidesz nevében: Németh Szilárd Borbély Lénárd Ábel Attila választókerületi elnök választókerületi elnök kerületi elnök 31. OEVK 30. OEVK SONOTHERÁPIA Új gyógymód az érszûkület, érelmeszesedés gyógyításában. A terápia lényege: az artériákban lévõ érszûkület, érelmeszesedés gyógyítása pulzáló, alacsony frekvenciájú hanghullámokkal. Az újdonság a Sonotherápiában az, hogy egészen speciális rezgéseket alkalmaz, amely minden páciensre egyénileg meghatározottak (a forma, frekvenciaintenzitás, idõ vonatkozásában) és a teljes kezelés idõtartama alatt pontosan irányítottak. Az érszûkület tünetei: hideg kezek, lábak, elkékült, elszínezõdött végtagok, krónikus fájdalom a lábakban megterhelés hatására, járáskor görcsbe álló lábikra vagy elnehezedõ, fáradó láb, nem gyógyuló sebek (ulcera diabetes), szédülés, fülzúgás, feledékenység, fájdalom a szívtájon megterhelés hatására. SONOTHERÁPIA CENTRUM 1212 Bp., II. Rákóczi Ferenc út 142. (Korzó üzletház) Tel.: 06 (20) , 06 (20)

14 Lótusz szépség szalon Fodrászat: nõi-, férfi-, gyerekfodrászat Kozmetika: tisztító, hidratáló, ránctalanító, tini kezelések, szoftlézeres kezelés, parafinos kézkezelés, szõrtelenítés, intim gyanta, mûszempilla ragasztás, IPL villanófényes szõrtelenítés, kezelés. Mûköröm: (tipp épített), zselé, porcelán Manikûr: klasszikus, japán Pedikûr, Masszázs: frissítõ, gyógy-, thai Táplálkozási tanácsadás Cím: Tanácsház u. 11/a fszt. 2. Tel.: Nyitva tartás: H P: 8 20, Szo: 8 13 óráig KARÁCSONYI AJÁNDÉKUTALVÁNYOK KAPHATÓK! Reál akció! Szeretettel várjuk kedves vásárlóinkat az alábbi akciókkal. Egész csirke: 539 Ft/kg Csirke comb: 559 Ft/kg Csirke mell: 1099 Ft/kg Csirke máj: 529 Ft/kg Pulyka farhát: 59 Ft/kg Csirke farhát: 149 Ft/kg Sertés comb: 979 Ft/kg Sertés lapocka: 969 Ft/kg Sertés tarja: 899 Ft/kg Sertés dagadó: 899 Ft/kg Sertés rövid karaj: 1099 Ft/kg Sertés hosszú karaj: 999 Ft/kg Sertés csülök: 699 Ft/kg Sertés oldalas: 959 Ft/kg További akcióval várjuk kedves vásárlóinkat. Cím: 1215 Bp., Katona József u. 54. (71-es busz vonalán) Nyitva tartás: H V-ig 6 20 óráig Pályázati felhívás! A Karácsony Sándor Általános iskola rajzpályázatot hirdet nagycsoportos óvodásoknak. Téma: Az én mesém A rajzok bármilyen technikával és bármilyen méretben készülhetnek, paszpartu nélkül. A mû hátoldalán kérjük feltüntetni az alkotó nevét, életkorát, óvodáját, a felkészítõ óvodapedagógus nevét. A mûalkotást január 9-ig kérjük beküldeni. Cím: Budapest XXI. ker., Csepel Önkormányzata, Karácsony Sándor Általános Iskola (Bozsik Edit) 1211 Budapest, Rákóczi Ferenc út Az ünnepélyes díjkiosztó iskolánk Kaméleon Galériájában január 20-án 17 órakor lesz. OVI-SULI CSALOGATÓ Foglalkozások ideje: HÉTFÕNKÉNT tõl ig (Elsõ foglalkozás ) Helye: Karácsony Sándor Általános Iskola Rákóczi telephely Régi Rákóczi 1211 Bp., Rákóczi F. út A program ingyenes, bármikor be lehet kapcsolódni! Minden érdeklõdõt szeretettel várunk! T.: ,

15 Csepeli Állategészségügyi Centrum Szeretettel várjuk régi és új pácienseinket a Csepeli Állategészségügyi Centrumban szolgáltatásainkkal: Sebészeti beavatkozások, balesetes állatok ellátása, korszerû csontsebészeti beavatkozások; RTG, Ultrahang, Endoszkópos vizsgálatok; Belgyógyászati vizsgálatok; Szülészeti, szaporodásbiológiai szakellátás; Labor vizsgálatok, hormonszint mérés helyben; Állatútlevél kiadása; Mikrochip beültetés. Állatpatikánkban hetente változó AKCIÓS termékekkel várjuk kedves vevõinket. Cím: 1212 Szent István út 69. Nyitva tartás: Állatorvosi rendelõ: hétköznapokon 9 12 és 14 20, szombat: 9 12, vasárnap: Tel.: Állatpatika: hétköznapokon 9 19, szombaton Tel.: TILIA PATIKA ÜNNEPI NYITVATARTÁSA : ÜGYELET : ÜGYELET : ÜGYELET Ügyeleti díj 0 24 óráig : ÜGYELET : ÜGYELET Ügyeleti díj 20 8 óráig A FENTI NAPOKON 8 20 ÓRA KÖZÖTT AZ ÜGYELETI KIADÓN KERESZTÜL, ÜGYELETI DÍJ MEGFIZETÉSE NÉLKÜL VEHETIK IGÉNYBE A PATIKA SZOLGÁLTATÁSAIT A játék fejlesztõ szerepe gyermekkorban Elõadás szülõk számára Helye: 1213 Budapest, Szent István út 170. Idõpont: január 16. Ötletek, praktikus tanácsok odafigyelõ szülõknek. Részvétel ingyenes! Elõzetes bejelentkezés telefonon: Igény esetén 6 évesnél kisebb gyerekek felügyeletét az elõadás ideje alatt vállaljuk. PÁLYAVÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ A Csepeli Erõmû Szak- és Átképzõ Kft. a 8. osztályt végzõ, 16. életévüket betöltött, valamint 10. évfolyamot végzõ tanulók részére ingyenes továbbtanulási lehetõséget biztosít gyakorlati képzésre alábbi szakmákban: villanyszerelõ, szerkezetlakatos, központi-fûtés és csõhálózat-szerelõ, kõmûves, vízvezeték és készülékszerelõ, épületburkoló, szobafestõ-mázoló-tapétázó, bútorasztalos, épületasztalos, kerti-munkás, fodrász*, szabó, nõi ruhakészítõ*, textiltermék-összeállító, férfi ruhakészítõ*, divatstílus-tervezõ (érettségivel), gyorsétkeztetési eladó, élelmiszer és vegyi áru eladó, vendéglátó eladó*, szõnyegszövõ, bõrtárgy készítõ, parkgondozó. A *-gal jelölt szakmák alapképzéshez kötöttek! Az ezekre jelentkezõk a 9. oszályban kezdhetik meg tanulmányaikat. A szakma képzése a 10. osztály befejezése után kezdõdik. A *-gal nem jelölt szakmai képzésre a követelmény általános iskolai (8 osztály) végzettség, augusztus 31-ig betöltött 16. életév. Tanulószerzõdéssel foglalkoztatott tanulók pénzbeli és szociális juttatásban részesülnek. A felsorolt szakmákra érettségivel is lehet jelentkezni. Képzési idõ: 10 osztállyal 3 év, érettségivel 2 év, illetve 1 év. A tanulók elméleti képzése a fõvárosi, illetve Pest megyei Szakmunkásképzõ iskolában, valamint a Kft.-nél történik. A fent felsorolt szakmákat szeptember 1-tõl MODUL rendszerben képezzük. A Kft. megközelíthetõ: Boráros tértõl gyorsvasúttal a végállomásig, onnan 138-as, 38A autóbusszal két megálló (Bp. XXI. ker., II. Rákóczi F. út 189. Siemens bejárati kapu) Kispest Pestszenterzsébet felõl 151-es, 48-as autóbusszal Csepel, Szent Imre térig, onnan 138-as, 38A autóbusszal 5 megálló (Bp. XXI. ker., II. Rákóczi F. út 189. Siemens bejárati kapu) Jelentkezni lehet a CSERTSZAK KFT.-nél személyesen vagy telefonon Kelemen Lajos Szakképzési tagozat vezetõ P.V. tanácsadó T.: 06-1/ , mobil: 06-20/ Dr. Giber Tibor Pályaválasztási Tanácsadó T.: 06-1/ , mobil: 06-30/ FIZETETT POLITIKAI HIRDETÉS

16 16 HIRDETÉSEK CSEPEL, december 12. HIRDESSEN ÖN IS A CSEPEL ÚJSÁGBAN!

17 Február 1 Vasárnap Ignác, Virgínia 2 Hétfõ Karolina, Aida 3 Kedd Balázs, Oszkár 4 Szerda Ráhel, Csenge 5 Csütörtök Ágota, Ingrid 6 Péntek Dorottya, Dóra 7 Szombat Tódor, Rómeó 8 Vasárnap Aranka, Jutocsa 9 Hétfõ Abigél, Alex 10 Kedd Elvira, Ella 11 Szerda Bertold, Marietta 12 Csütörtök Lídia, Lívia 13 Péntek Ella, Linda 14 Szombat Bálint, Valentin 15 Vasárnap Kolos, Georgina 16 Hétfõ Julianna, Lilla 17 Kedd Donát, Lukács 18 Szerda Bernadett, Leó 19 Csütörtök Zsuzsanna, Zsuzsa 20 Péntek Aladár, Álmos 21 Szombat Eleonóra, Norina 22 Vasárnap Gerzson, Zétény 23 Hétfõ Alfréd, Mirtill 24 Kedd Mátyás, Jázmin 25 Szerda Géza, Alexander 26 Csütörtök Edina, Viktor 27 Péntek Ákos, Bátor 28 Szombat Elemér, Antónia Július Augusztus Szeptember Október 1 Szerda Tihamér, Annamária 2 Csütörtök Ottó, Ottokár 3 Péntek Kornél, Soma 4 Szombat Ulrik, Babett 5 Vasárnap Emese, Sarolta 6 Hétfõ Csaba, Romola 7 Kedd Apollónia, Apolka 8 Szerda Ellák, Edgár 9 Csütörtök Lukrécia, Marina 10 Péntek Amália, Alma 11 Szombat Nóra, Lili 12 Vasárnap Izabella, Dalma 13 Hétfõ Jenõ, Szilvánusz 14 Kedd Örs, Stella 15 Szerda Henrik, Roland 16 Csütörtök Valter, Kármen 17 Péntek Endre, Elek 18 Szombat Frigyes, Kamill 19 Vasárnap Emília, Esztella 20 Hétfõ Illés, Marina 21 Kedd Dániel, Daniella 22 Szerda Magdolna, Magda 23 Csütörtök Lenke, Borisz 24 Péntek Kinga, Kincsõ 25 Szombat Kristóf, Jakab 26 Vasárnap Anna, Anikó 27 Hétfõ Olga, Liliána 28 Kedd Szabolcs, Alina 29 Szerda Márta, Flóra 30 Csütörtök Judit, Xénia 31 Péntek Oszkár, Heléna 1 Szombat Boglárka, Boglár 2 Vasárnap Lehel, Özséb 3 Hétfõ Hermina, Kíra 4 Kedd Domonkos, Dominika 5 Szerda Krisztina, Kriszta 6 Csütörtök Berta, Bettina 7 Péntek Ibolya, Afrodité 8 Szombat László, Eszmeralda 9 Vasárnap Emõd, Roland 10 Hétfõ Lõrinc, Blanka 11 Kedd Zsuzsanna, Tiborc 12 Szerda Klára, Letícia 13 Csütörtök Ipoly, Gertrúd 14 Péntek Marcell, Maximilián 15 Szombat Mária, Vladimír 16 Vasárnap Ábrahám, Rókus 17 Hétfõ Jácint, Arika 18 Kedd Ilona, Ilka 19 Szerda Huba, Lajos 20 Csütörtök Állami ünnep, István, Vajk 21 Péntek Sámuel, Hajna 22 Szombat Menyhért, Mirjam 23 Vasárnap Bence, Szidónia 24 Hétfõ Bertalan, Jonatán 25 Kedd Lajos, Patrícia 26 Szerda Izsó, Tália 27 Csütörtök Gáspár, Cézár 28 Péntek Ágoston, Mózes 29 Szombat Beatrix, Erna 30 Vasárnap Rózsa, Rozalinda 31 Hétfõ Erika, Bella 1 Kedd Egyed, Egon 2 Szerda Rebeka, Dorina 3 Csütörtök Hilda, Gergely 4 Péntek Rozália, Róza 5 Szombat Viktor, Lõrinc 6 Vasárnap Zakariás, Beáta 7 Hétfõ Regina, Menyhért 8 Kedd Mária, Adrienn 9 Szerda Ádám, Péter 10 Csütörtök Nikolett, Hunor 11 Péntek Teodóra, Igor 12 Szombat Mária, Ibolya 13 Vasárnap Kornél, Lujza 14 Hétfõ Szeréna, Roxána 15 Kedd Enikõ, Melitta 16 Szerda Edit, Ditta 17 Csütörtök Zsófia, Hildegárd 18 Péntek Diána, József 19 Szombat Vilhelmina, Dorián 20 Vasárnap Friderika, Filippa 21 Hétfõ Máté, Mirella 22 Kedd Móric, Ottó 23 Szerda Tekla, Lina 24 Csütörtök Gellért, Mercédesz 25 Péntek Eufrozina, Kende 26 Szombat Jusztina, Ciprián 27 Vasárnap Adalbert, Károly 28 Hétfõ Vencel, Bernát 29 Kedd Mihály, Mikes 30 Szerda Jeromos, Médea 1 Csütörtök Malvin, Rémusz 2 Péntek Petra, Tamás 3 Szombat Helga, Gertrúd 4 Vasárnap Ferenc, Edvin 5 Hétfõ Aurél, Galina 6 Kedd Brúnó, Renáta 7 Szerda Amália, Márk 8 Csütörtök Koppány, Demeter 9 Péntek Dénes, Andor 10 Szombat Gedeon, Leó 11 Vasárnap Brigitta, Gitta 12 Hétfõ Miksa, Rezsõ 13 Kedd Kálmán, Ede 14 Szerda Helén, Heléna 15 Csütörtök Teréz, Terézia 16 Péntek Gál, Aurélia 17 Szombat Hedvig, Hédi 18 Vasárnap Lukács, Ambrus 19 Hétfõ Nándor, Ferdinánd 20 Kedd Vendel, Artúr 21 Szerda Orsolya, Orsika 22 Csütörtök Elõd, Korinna 23 Péntek Nemzeti ünnep, Gyöngyi 24 Szombat Salamon, Ráhel 25 Vasárnap Blanka, Bianka 26 Hétfõ Dömötör, Amanda 27 Kedd Szabina, Szabrina 28 Szerda Simon, Szimonetta 29 Csütörtök Nárcisz, Melinda 30 Péntek Alfonz, Zenóbia 31 Szombat Farkas, Kristóf November December 1 Vasárnap Mindenszentek, Marianna 2 Hétfõ Achilles, Tóbiás 3 Kedd Gyõzõ, Hubert 4 Szerda Károly, Karola 5 Csütörtök Imre, Tétény 6 Péntek Lénárd, Krisztina 7 Szombat Rezsõ, Csenger 8 Vasárnap Zsombor, Kolos 9 Hétfõ Tivadar, Szibilla 10 Kedd Réka, Ariel 11 Szerda Márton, Martin 12 Csütörtök Jónás, Renátó 13 Péntek Szilvia, Bulcsú 14 Szombat Aliz, Huba 15 Vasárnap Albert, Lipót 16 Hétfõ Ödön, Edmund 17 Kedd Hortenzia, Gergõ 18 Szerda Jenõ, Román 19 Csütörtök Erzsébet, Zsóka 20 Péntek Jolán, Edmund 21 Szombat Olivér, Mária 22 Vasárnap Cecília, Csilla 23 Hétfõ Kelemen, Klementina 24 Kedd Emma, Flóra 25 Szerda Katalin, Katinka 26 Csütörtök Virág, Leonárd 27 Péntek Virgil, Amina 28 Szombat Stefánia, Trisztán 29 Vasárnap Taksony, Brenda 30 Hétfõ András, Andor 1 Kedd Elza, Oszkár 2 Szerda Melinda, Vivien 3 Csütörtök Ferenc, Olívia 4 Péntek Borbála, Barbara 5 Szombat Vilma, Csaba 6 Vasárnap Miklós, Döníz 7 Hétfõ Ambrus, Ányos 8 Kedd Mária, Marion 9 Szerda Natália, Natasa 10 Csütörtök Judit, Loretta 11 Péntek Árpád, Dániel 12 Szombat Gabriella, Bulcsú 13 Vasárnap Luca, Otília 14 Hétfõ Szilárda, Konrád 15 Kedd Valér, Dezsõ 16 Szerda Etelka, Aletta 17 Csütörtök Lázár, Olimpia 18 Péntek Auguszta, Graciella 19 Szombat Viola, Violetta 20 Vasárnap Teofil, Krisztián 21 Hétfõ Tamás, Petra 22 Kedd Anikó, Zénó 23 Szerda Viktória, Niké 24 Csütörtök Ádám, Éva 25 Péntek Karácsony, Eugénia 26 Szombat Karácsony, István 27 Vasárnap János, Fabióla 28 Hétfõ Kamilla, Apor 29 Kedd Tamás, Tamara 30 Szerda Dávid, Zoárd 31 Csütörtök Szilveszter, Darinka

18 18 REJTVÉNY CSEPEL, december 12. Csepeli Erõmû a csepeliekért A környezetvédelmi totó nyertesei Az Atel Csepeli Vállalatcsoport támogatásával és a Csepp TV Kft. közremûködésével lapunkban lebonyolított háromfordulós környezetvédelmi totó fõdíjának, a mobil DVD lejátszónak nyertese az I. helyezett Gál Rozália (1212 József Attila út) lett, aki nyereményét december 8-án, hétfõn vette át Vida Istvántól, a Csepp TV Kft. ügyvezetõ igazgatójától. II. helyezett lett Csaba Zsófia (1214 Nyírfa utca), õ egy Ft értékû könyvutalványt nyert. III. helyezett lett Ohr József (2224 Uri, Hold utca), aki 5000 Ft értékû könyvutalványt nyert. A második és a harmadik helyezett szerkesztõségünkben veheti át nyereményét. A Csepeli Gerincút építésének elõkészítése A Nemzeti Közlekedési Hatóság hirdetménye A Nemzeti Közlekedési Hatóság (NKH) Kiemelt Ügyek Igazgatósága a közigazgatási eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL tv. (a továbbiakban Ket.) 29.. (6.) és (7) bekezdésében foglaltaknak megfelelõen a következõ eljárás megindításáról küldött értesítést Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának. Az ügy tárgya: Budapest, XXI. kerület csepeli gerincút I. ütem új szintbeni vasúti átjáró létesítése, HÉV-híd átépítésének ügye. Az ügy iratai, valamint a létesítmény tervdokumentációi megtekinthetõk elõzetesen egyeztetett idõpontban személyesen, vagy képviselõ útján az NKH Kiemelt Ügyek Igazgatóságán ügyfélfogadási idõben az ügyintézõnél (1066 Budapest, Teréz krt. 62. II. emelet 213. szoba). Az iratokról másolat, kivonat készíthetõ, vagy illeték lerovása mellett azokról másolat kérhetõ. Az NKH hirdetményének teljes szövege megtalálható a Csepeli Polgármesteri Hivatal XXI. kerület, Szent Imre tér 10. szám alatti épületének földszinti hirdetõtábláján és az önkormányzat honlapján. F E L H Í V Á S Megjött a tél, a vizet szeretõ ember vágyik télen is a vizek partjaira, a befagyott vizek jegére. A Dunai Vízirendészet információi szerint a Duna lassúbb folyású mellékvizein megjelent az egybefüggõ, de még vékony jégtakaró. A gyorsabb mellékvizeken és a fõmederben egyre nagyobb mértékben zajlik a jég. Sajnos az elõírások nem ismeretébõl, vagy be nem tartásából eredõen a jeges vizek is szedik áldozataikat. A Vízirendészeti Szolgálat szeretné, ha csökkennének a balesetek, ezért felhívja a lakosság figyelmét a jégen való tartózkodás és közlekedés legalapvetõbb rendelkezéseire. A 46/2001. (XII.27.) BM. számú rendeletbõl idézzük a legfontosabbakat: A szabad vizek jegén tartózkodni csak akkor szabad, ha a jég kellõ szilárdságú, nem olvad, illetve nem mozog. A gyakorlati tapasztalatok alapján az állóvizek jege akkor tekinthetõ kellõ szilárdságúnak, ha vastagsága eléri vagy meghaladja a 10 cm-t. TILOS a szabad vizek jegén tartózkodni: éjszaka és korlátozott látási viszonyok között; jármûvel, a biztonságos munkavégzés kivételével; kikötõk és veszteglõhelyek területén; folyóvizeken. Teherbírást csökkentõ tényezõk: fenékrõl elõtörõ kisebb, nagyobb források; csatorna bekötések; áradás, apadás által kialakított jégmozgás; felmelegedés a jégréteget elvékonyítja, ami a jégen tartózkodók számára veszélyes lehet. Fontos tanács, hogy a jeges vízbõl a jégbõl mentett embert azonnal ne vigyük túlfûtött meleg helyre, dörzsöléssel próbáljuk a vérkeringését beindítani, természetesen elõzõleg a jeges ruházatától meg kell szabadítani. Az ilyen személyt minden esetben orvosi elsõsegélyben, orvosi ellátásban kell részesíteni. Részletesebb tájékoztatást a Dunai, Tiszai és Balatoni Vízirendészeti Szolgálatnál, az életmentéssel foglalkozó karitatív egyesületeknél kérhetnek. A vízirendészet felhívja a figyelmet, hogy télen is hatályban vannak a szabad vízen való tartózkodás alapvetõ szabályai! A folyóvizekben, állóvizekben, vízi létesítmények (pl. csatornák) vízében fürödni téli idõszakban is veszélyes, sõt ilyenkor a legveszélyesebb. A Belügyminiszter 46/2001. (XII. 27.) BM rendelete alapján a jégen tartózkodás szabályait a jégbeszakadások miatt bekövetkezett balesetek megelõzése érdekében a vízirendészet fokozottan ellenõrizni fogja! Felhívásunk betartása, az állampolgárok törvénytisztelete megelõzheti a tragikus balesetek bekövetkezését. BRFK Dunai Vízirendészeti Rendõrkapitányság Telefon: (06-1) (fõügyelet), Telefax: (06-1) / OLIMPIAI BAJNOKUNK 95 éve, dec. 15-én született Kaposváron, úszó olimpiai bajnokunk, aki 1936-ban, Berlinben nyerte e címet. Ki õ? Körzeti megbízottak december havi fogadóórái XXI/1-es körzet: Szabadkikötõ u. Duna part Duna u. Ady E. u. Zsák Hugó u. Árpád u. Táncsics u. Csete B. u. Szerviz u. Ady E. u. Pöltenberg u. Corvin u. Szabadkikötõ u. által határolt terület. Takács László r. zászlós (helyettesít) A fogadóórán jelen lesz Kovács Zoltán közterület-felügyelõ is. Fogadóóra helye: Kossuth Lajos Kéttannyelvû Fõvárosi Gyakorló Mûszaki Középiskola és Szakiskola Kossuth L. u. 12. XXI/2 körzet: Ady u. Szerviz u. Csete B. u. Táncsics u. Árpád u. Ságvári u. Vágóhíd u. Kassai u. Katona J. u. Karácsony S. u. Petz F. u. Tanácsház u. II. Rákóczi F. u. Ady E. u. által határolt terület. Takács László r. zászlós (helyettesít) A fogadóórán jelen lesz Koi Zsolt közterület-felügyelõ is. Fogadóóra helye: Kossuth Lajos Kéttannyelvû Fõvárosi Gyakorló Mûszaki Középiskola és Szakiskola Kossuth L. u. 12. XXI/3 körzet: Szabadkikötõ u. Corvin u. Pöltenberg u. Ady E. u. II. Rákóczi F. u. Tanácsház u. Petz F. u. Karácsony S. u. Táncsics u. Szent I. u. Betû u. Petõfi u. Karácsony S. u. Bajáki u. Duna u. Duna part Szabadkikötõ u. által határolt terület. Takács László r. zászlós A fogadóórán jelen lesz Kovács Zoltán közterület-felügyelõ is. Fogadóóra helye: Kossuth Lajos Kéttannyelvû Fõvárosi Gyakorló Mûszaki Középiskola és Szakiskola Kossuth L. u. 12. XXI/4 körzet: Ady Duna Duna part Halásztelek Késmárki Széchenyi Szatmári Határ Nyárfás Szent I. Táncsics M. Katona J. Kassai Vágóhíd Ságvári Zsák Hugó Ady E. u. által határolt terület. Szedlák Péter r. törzszászlós A fogadóórán jelen lesz Almási Gábor közterület-felügyelõ is. Fogadóóra helye: Rákóczi-kert. XXI/6 körzet: Hollandi Királyerdõ Fátra Kriván Liptói Mária királyné Ölyv Varjú Cincér Szent I. Tövis Repkény Vargánya Bokros Füves Csalitos Gyömbér Kórus Páfrányos Kórus Kecsege Damjanich Juharos Tölgyes Erkély Szent I. Tölgyes Kies Fenyves Kökényes Damjanich Harmatos Szellõs Révész Fürdõ Hollandi u. által határolt terület. Demmel Ferenc r. törzszászlós ; A fogadóórán jelen lesz Rónai István közterület-felügyelõ is. Fogadóóra helye: Királyerdei Mûvelõdési Központ, Szent István utca 230. XXI/7 körzet: Duna Bajáki Karácsony S. Petõfi Betû Szent I. Kossuth Sás Névtelen Völgy Nyírfa Erdõsor Zöldfa Vénusz Szabadság Rákóczi Vas Gereben Duna part Duna u. által határolt terület. Kanyó Attila r. zászlós ; A fogadóórán jelen lesz Labancz László közterület-felügyelõ is. Fogadóóra helye: TESCO Bevásárlóközpont. XXI/8 körzet: Tihanyi Akácfa Szabadság Erdõsor Festõ Szentmiklósi Posztó Tárház Csõvonó Kapos Vezeték Szentmiklósi Acélmû Bordás Tihanyi u. által határolt terület. Jánosi Béla r. fõtörzsõrmester A fogadóórán jelen lesz Kovács Lajos közterület-felügyelõ is. Fogadóóra helye: KÉK Általános Iskola, Szent László utca 84. XXI/9 körzet: Szabadság Orion Plútó Rakéta Tejút Merkúr Szabadság Vénusz Zöldfa Erdõsor Nyírfa Völgy Névtelen Sás Kossuth Szent I. Szarvas Hollós Csókás Mária királyné Szentmilósi Festõ Erdõsor Szabadság u. által határolt terület. Lázár Péter r. törzsõrmester A fogadóórán jelen lesz Mátéffy Gyula közterület-felügyelõ is. Fogadóóra helye: Móra Ferenc Általános Iskola Tejút u. 10. XXI/10 körzet: Vas Gereben Rákóczi F. Szabadság Merkúr Tejút Rakéta Plútó Orion Szabadság u. Akácfa úttól délre fekvõ terület. Kovács Zoltán r. törzszászlós A fogadóórán jelen lesz Koi Zsolt közterület-felügyelõ is. Fogadóóra helye: BRFK XXI. kerületi Rendõrkapitányság. Rácz Csaba r. százados KMB Alosztályvezetõ Nyeremények: a helyes megfejtést beküldõk között 6 darab 1000 forintos LIBRI könyvutalványt sorsolunk ki, melyek átvehetõk a Csepel újság szerkesztõségében: 1211 Bp., Kossuth L. u. 47. A 43. számban tévedésbõl helytelen szöveg jelent meg, amiért a tisztelt olvasók elnézését kérjük. A helyes szöveg így szól: A november 7-ei keresztrejtvény megfejtése: ERKEL FERENC, GYULA. A LIBRI 1000 forintos könyvvásárlási utalványát nyerte: Árkosi Erzsébet 1211 Kossuth L. u., Czirják Jánosné 1214 Orion u., Móricz Anikó 1214 Kossuth L. u., Nagy Gréta 1214 Vénusz u., Németh Andrea 3529 Miskolc, Szentgyörgy u., Tóth Gyuláné 1213 Révész u. A 43. szám megfejtését december 17-ig kérjük eljuttatni a szerkesztõségbe, postán, személyesen vagy a következõ címre: A nov.14-ei keresztrejtvény megfejtése: SZÓDAVÍZ, DINAMÓ. A LIBRI 1000 forintos könyvvásárlási utalványát nyerte: Bobák Gyula 1214 Bánya u., Búza Róbert 1214 Nap u., Huszár Julianna 1211 Kossuth L. u., Nemere János 1211 Rákóczi F. u., Sarkadi Elek Csabáné 1215 Ady E. u., Váradi Jánosné 1213 Hollandi u. E számunk megfejtését az úszó olimpiai bajnok nevét december 24-ig kérjük eljuttatni a szerkesztõségbe, postán, személyesen vagy a következõ címre:

19 CSEPEL, december 12. HIRDETÉSEK 19 OLVASSA LAPUNKAT AZ INTERNETEN IS:

20 20 HIRDETÉSEK CSEPEL, december 12. ÁLLÁSHIRDETÉS Rijekai Karnevál A CSEVAK Zrt. az alábbi munkakörökbe keres munkatársat: PÁLYÁZATI FELHÍVÁS JOGI ELÕADÓ Feladatai: közremûködés a Társaság jogi feladatainak megoldásában; közbeszerzésekkel összefüggõ jogi feladatok ellátása; szerzõdések elõkészítése, véleményezése. Elvárások: jogász végzettség (lehet pályakezdõ is); pontos, precíz munkavégzés; elkötelezett, felelõsségteljes munkaszemlélet; irodai számítógépes alkalmazások ismerete. Elõnyt jelent: érdeklõdés a közbeszerzések iránt, közigazgatási tapasztalat. MÛSZAKI ELLENÕR Elvárások: 5 éves szakmai gyakorlat mûszaki ellenõrzési területen; minimum középfokú magas-építõipari végzettség; B kategóriás jogosítvány; saját gépkocsi használat. ÁRELLENÕR Elvárások: 5 éves szakmai gyakorlat; jártasság TERC VIKING, illetve KING programok használatában; minimum középfokú végzettség. Mindhárom munkakör esetén a foglalkoztatás teljes munkaidõs, határozatlan idejû munkaviszony, azonnali belépéssel. Fizetés megegyezés szerint. A kísérõleveleket és szakmai önéletrajzokat az címre vagy a es faxszámra várjuk. Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata ismét meghívást kapott a híres Rijekai Karneválra, melyre február 22-én kerül sor 26. alkalommal. A felvonuló csoportot nyilvános pályázat útján választjuk ki, lehetõséget adva ezzel minden kerületi civil szervezetnek, közösségnek, kollektívának a részvételre, hogy képviseljék kerületünket Horvátországban. A most meghirdetett pályázattal olyan csoportok, közösségek, iskolák, egyesületek, stb. jelentkezésére számítunk, akik vállalják a kizárólag saját készítésû felvonulásra alkalmas installáció, élõkép (pl. kocsi vagy egyéb mûködõ szerkezet), illetve a szükséges ruhák, maszkok, jelmezek és egyéb szükséges kellékek elkészítését. A megjelenített téma szabadon választható: lehet mesejelenet, történelmi esemény stb., de nem magyaros vagy népmûvészeti jellegû. A beküldött pályázatnak tartalmaznia kell a választott jelenet, kép stb. leírását, a megjelenítés (mozgatás) módját, a szállítás (szerelés) lehetõségét, a résztvevõk létszámát max. 20 fõ (gyerekeknél a kísérõ pedagógussal együtt), valamint a látvány vázlatos rajzát. (Mivel a csoport autóbusszal utazik, kizárólag szétszedhetõ, könnyen kezelhetõ és szállítható megoldások jöhetnek számításba!) A pályázat benyújtásának határideje: január 9. A pályázatokat az alábbi címre kell beküldeni: S. Szabó Ferenc közéleti- és nemzetközi fõmunkatárs, 1211 Budapest, Szent Imre tér 10. [Tel.: 06 (30) ]. A benyújtott munkákat egy közmûvelõdési és kulturális szakemberekbõl álló zsûri bírálja el. Eredményhirdetés: január 16. A felszerelés elkészítésének határideje: február 13. A nyertes pályázók részére Budapest- Csepel Önkormányzata biztosítja az oda-vissza utazást, szállodai elhelyezést és a teljes ellátást. A pályázókat postán értesítjük. FELHÍVÁS. A Csillag-mûhely segíteni kíván a gázártámogatási ûrlapok kitöltésében a nyugdíjasoknak, a Radnóti Miklós Mûvelõdési Házban, december 16-ig, hétköznapokon óra között. Szükséges iratok: utolsó nyugdíjas szelvény, utolsó gázszámla, GÁZÓRA SZÁMA (köbméter alatt apró számokkal van feltüntetve), adóigazolvány, igénylésre jogosító nyomtatvány. Jöjjön, hogy segíthessünk! Csillag-mûhely RAKTÁRAK IRODÁK Csepelen, a Szállítók útján zárt, 4 hektáros, õrzött telephelyen modern légkondicionált irodák, fûthetõ raktárak kiadók. A telep elõtt BKV megálló. Igényes kialakítás, nagy zöldfelület, gk. parkírozási lehetõség. Önálló telephely kialakítható 450 m 2 -es nagy belmagasságú raktárral és irodával. 120 m 2 -es, magas színvonalú autószerelõ mûhely is kiadó Telefon: 06 (20) XXI., Kossuth Lajos u. 67. Tel.: 06 (70) Nyitva tartás: H P: Szombat: ÉKSZERBOLT-ZÁLOGHÁZ Zálogból megmaradt arany ékszerek Ft/gr áron. KARÁCSONYI AJÁNDÉKOT KERES? Látogasson el hozzánk! Többszáz darabos arany és ezüst ékszerkészletünkbõl biztosan talál kedvére valót. Várjuk Szeretettel PROMT ÉKSZERBOLT-ZÁLOGHÁZ BP. CSEPEL, KOSSUTH L. U (LOTTÓZÓ ÉS GYÓGYSZERTÁR KÖZÖTT) T.: VÉNUSZ OPTIKA AKCIÓ, AKCIÓ, AKCIÓ SZEMÜVEGKERETEKRE 20% KEDVEZMÉNY AKCIÓ IDÕTARTAMA IG VÁRJUK régi és új VEVÕINKET a megszokott színvonalas kiszolgálással EGÉSZ ÉVBEN ÁLLANDÓ AKCIÓKKAL CSEPELEN már HÁROM HELYEN! 1211 Bp., II. Rákóczi Ferenc út (30) Bp., Áruház tér rendelõintézetben 1214 Bp., Vénusz u rendelõintézet I. emeletén TÉLIGUMI AKCIÓ! 155/70 R13 bruttó Ft-tól 175/70 R13 bruttó Ft-tól 175/65 R14 bruttó Ft-tól 195/65 R15 bruttó Ft-tól 205/55 R16 bruttó Ft-tól Rendkívüli akció! Pirelli Sz. 195/65 R15 bruttó Ft Continental Ts. 205/55 R16 bruttó Ft Az akció csak a készlet erejéig érvényes! Bp. Csepel, Erdõsor u Tel.: 06 (20) BAUBERG KONYHASTÚDIÓ Egyedi konyhabútorgyártás Beépíthetõ konyhagépek forgalmazása AEG, ELECTROLUX, ZANUSSI AKCIÓS ÁRON!!! ZANUSSI ZOB 482 Qx sütõ, ZGL 69 ICX gáz fõzõlap multifunkciós sütõ elektromos szikragyújtás forgónyárs oldalsó kezelõpanel idõkijelzés égésbiztosítás programozható süllyeszthetõ gombok SZETTÁR: Ft EGYEDI KONYHABÚTOR ABLAK AJTÓ Alicante Kft. Mûanyag ablakokra 25% kedvezmény DECEMBER HÓNAPBAN! Aluplast profilos mûanyag ablakainkat fokozott hõvédelmi üveggel (k= 1.1) szállítjuk felár nélkül! Rövid határidõ! 7 év garancia! Biztonsági ajtó: acéltok, acél ajtólap Beltéri ajtó: MDF, utólag szerelhetõ Tetõtéri ablak: Fakro Árnyékolás technika: redõny, reluxa, szalagfüggöny, csuklókaros napellenzõ Szúnyogháló: fix falcos, mobil, szh. ajtó. Új! Utólag szerelhetõ tokszellõzõ Szekcionált garázskapuk. Díjtalan felmérés Csepelen és Pesterzsébeten! 1211 Bp., Kossuth L. u (A volt munkásszálló alatt.) Nyitva: H P: Tel/fax: Nyugdíjas kedvezmény! AEG B M önálló sütõ LINE-CONTROL BACTRONIK elektronikus óra infrasütés süllyesztett gombok panoráma ablak SZETTÁR: Ft K-mn kerámialap STOP+GO funkció 4 elektromos aut. fõzõzóna hangjelzés beállításnál TOUCH-CONTROL 4 fokozatú maradékhõ kijelzõ gyors felfûtésû fõzõzónák BAUBERG BÚTOR KFT Bp., Grassalkovich út 38. Tel./fax: , Nyitva: hétfõ péntek 10 18, szombat Tervezés 3 D látványterv Felmérés Gyártás Szállítás Helyszíni szerelés ÉTKEZÕ GARNITÚRÁK

2003. január January 1. hét week 1

2003. január January 1. hét week 1 2003. január January 1. hét week 1 Hétfô Monday 30 Kedd Tuesday 31 Szerda Wednesday 1 Csütörtök Thursday 2 Péntek Friday 3 Szombat Saturday 4 Vasárnap Sunday 5 Dávid Szilveszter Újév, Fruzsina Ábel Genovéva

Részletesebben

Balatongyörök.... a megálmodott valóság! www.balatongyorok.hu

Balatongyörök.... a megálmodott valóság! www.balatongyorok.hu Balatongyörök 2014... a megálmodott valóság! Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Fotók: Marton Tamás 2014 január 1 2 3 4 5 Újév

Részletesebben

1 Fruzsina. 8 Gyöngyvér. 15 Lóránd, Lóránt. 22 Artúr, Vince. 29 Adél

1 Fruzsina. 8 Gyöngyvér. 15 Lóránd, Lóránt. 22 Artúr, Vince. 29 Adél Fruzsina Ábel Benjámin, Genovéva Leóna, Titusz Simon Boldizsár Attila, Ramóna Gyöngyvér Marcell Melánia Ágota Ernő Veronika Bódog Lóránd, Lóránt Gusztáv Antal, Antónia Piroska Márió, Sára Fábián, Sebestyén

Részletesebben

2014 Január/January/Januar Február/February/Februar

2014 Január/January/Januar Február/February/Februar Fotó: faluskriszta.hu NAPTÁR 20 5. Hét/Week/Woche 27 Montag 28 Dienstag 29 Mittwoch 30 Donnerstag 31 Freitag 1 Samstag 2 Angelika, Angyalka Károly, Karola Adél, Eta Martina, Gerda Marcella, Lujza Ignác,

Részletesebben

2014 Fotó:Viczay Lajos

2014 Fotó:Viczay Lajos Fotó:Viczay Lajos 2014 Január 1 Újév 2 3 4 5 Fruzsina 6 7 8 9 10 11 12 Boldizsár Attila Gyöngyvér Marcell Melánia Ágota Ernõ Ramóna 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Fábián Sebestyén 27 28 29 30

Részletesebben

2. Napirendi pont: Pályázati kiírás az Önkormányzat által fenntartott intézmények magasabb vezetőjének megbízására

2. Napirendi pont: Pályázati kiírás az Önkormányzat által fenntartott intézmények magasabb vezetőjének megbízására KIVONAT KÉSZÜLT AZ EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG 2015. SZEPTEMBER 14. NAPJÁN MEGTARTOTT 9. sz. NYÍLT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVÉBŐL 2. Napirendi pont: Pályázati kiírás az Önkormányzat által fenntartott

Részletesebben

Dobos Edit (Kandó Kálmán Szki. 12/E) Református Gimnázium, 2006, olaj, 50 70 cm. Középiskolák Kecskeméten

Dobos Edit (Kandó Kálmán Szki. 12/E) Református Gimnázium, 2006, olaj, 50 70 cm. Középiskolák Kecskeméten Dobos Edit (Kandó Kálmán Szki. /E) Református Gimnázium, 0, olaj, 0 0 cm 0 Középiskolák Kecskeméten Január Kertész Krisztina (Kandó Kálmán Szki. /E) Bányai Júlia Gimnázium, 0, akril, 0 0 cm Újév, Fruzsina

Részletesebben

Készítsen Ön is INGYEN naptárakat a segítségével! INGYENES, ONLINE KERESZTREJTVÉNY KÉSZÍTÉS, KÜLDÉS ÉS MEGOSZTÁS:

Készítsen Ön is INGYEN naptárakat a  segítségével! INGYENES, ONLINE KERESZTREJTVÉNY KÉSZÍTÉS, KÜLDÉS ÉS MEGOSZTÁS: 2 0 5 2 0 5 JANUÁR / 205 Hétfő 5 Simon Kedd 6 Boldizsár Sz erda 7 Csütörtök Péntek Sz ombat Vasárnap 2 3 4 8 Attila Ramóna Újév Fruzsina Gyöngyvér 9 Ábel Marcell Benjámin Genovéva Leona Titusz 0 Melánia

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGI ELŐTERJESZTÉS

SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGI ELŐTERJESZTÉS Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal Humán-közszolgáltatási Osztály 1239 Budapest, Hősök tere 12. SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGI ELŐTERJESZTÉS Javaslat a Budapest Főváros

Részletesebben

2 Ábel. Péntek Friday Freitag 8:00 8:00 9:00 9:00 10:00 10:00 11:00 11:00 12:00 12:00 13:00 13:00 14:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00

2 Ábel. Péntek Friday Freitag 8:00 8:00 9:00 9:00 10:00 10:00 11:00 11:00 12:00 12:00 13:00 13:00 14:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 05 9 Tamás, Tamara 0 Dávid, Zoárd Szilveszter, Darinka Újév, Fruzsina Ábel Genovéva, Benjámin, Titusz, Leona 0. December December Dezember 05. Január January Januar. hét Week Woche 6 Vanda, Paula, Titanilla

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) ; a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) ; a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: /2016. 15. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Földesi Szociális

Részletesebben

Boldog új évet kíván a Pogányért Alapítvány és a Pogányi Hírek szerkesztősége!

Boldog új évet kíván a Pogányért Alapítvány és a Pogányi Hírek szerkesztősége! Boldog új évet kíván a Pogányért Alapítvány és a Pogányi Hírek szerkesztősége! Glückliches Neujahr! Sretna Nova Godina! A naptár a Pogányi Hírek melléklete. Kiadja a Pogányért Alapítvány, Pogány Széchenyi

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a Képviselő-testület 2017. február 15. napi ülésére. Készítette: Erdősné dr. Kocsis Helga Humán Ügyosztályvezető Tárgy: Döntés a Kertvárosi

Részletesebben

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap 1 2 3 4 5 Újév 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1. Fruzsina; 2. Ábel; 3. Benjámin, Genovéva; 4. Leóna, Titusz; 5. Simon; 6. Boldizsár; 7. A la, Ramóna; 8. Gyöngyvér;

Részletesebben

Készítsen Ön is INGYEN gyorsan és egyszerűen nyomtatható naptárt a naptarletoltes.hu segítségével!

Készítsen Ön is INGYEN gyorsan és egyszerűen nyomtatható naptárt a naptarletoltes.hu segítségével! 205 205 JANUÁR / 205 étfő 5 Simon Kedd 6 Boldizsár Sz erda 7 Csütörtök Péntek Sz ombat Vasárnap 2 3 4 8 Attila Ramóna Újév Fruzsina Gyöngyvér 9 Ábel Marcell Benjámin Genovéva Leona Titusz 0 Melánia Ágota

Részletesebben

2016 M Á R C IU S H K SZ CS P SZ V J Ú LIU S 2016 N O V E M B E R H K SZ CS P SZ V

2016 M Á R C IU S H K SZ CS P SZ V J Ú LIU S 2016 N O V E M B E R H K SZ CS P SZ V 2 0 1 6 2016 J A N U Á R 2016 FEBRUÁR 2016 M Á R C IU S 2016 Á P R ILIS 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8 9 10 11 12 13 14 7 8 9 10 11 12 13 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 15

Részletesebben

Polgármester JAVASLAT. Az Oktatási Szolgáltató Intézmény gazdasági vezető (igazgató helyettes) állás pályázati kiírására

Polgármester JAVASLAT. Az Oktatási Szolgáltató Intézmény gazdasági vezető (igazgató helyettes) állás pályázati kiírására BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA Polgármester JAVASLAT Az Oktatási Szolgáltató Intézmény gazdasági vezető (igazgató helyettes) állás pályázati kiírására Készítette: Kiss István OSZI igazgató

Részletesebben

H K SZ CS P SZ V H K SZ CS P SZ V

H K SZ CS P SZ V H K SZ CS P SZ V 207 207 JANUÁR / 207 étfő Kedd Sz erda Csütörtök Péntek Sz ombat Vasárnap 2 9 Ábel 3 Benjámin Genovéva 4 5 Leona Titusz 6 Simon Boldizsár 7 Attila Ramóna 8 Újév Fruzsina 52 Gyöngyvér 0 Melánia Ágota 2

Részletesebben

ben a közoktatási intézmények vezetői közül az alábbiaknak jár le a vezetői megbízása: Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

ben a közoktatási intézmények vezetői közül az alábbiaknak jár le a vezetői megbízása: Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Oktatási és Közművelődési Főosztály kmiíet Kőbányai i ifi- :-testüiet ülése A$j 945"/ 5^/tooe. Tárgy: Javaslat közoktatási intézményvezetői

Részletesebben

Tiszacsécse község Önkormányzat Képviselőtestülete 2014.január 17-én tartott ülésének: TÁRGYSOROZAT

Tiszacsécse község Önkormányzat Képviselőtestülete 2014.január 17-én tartott ülésének: TÁRGYSOROZAT Tiszacsécse község Önkormányzat Képviselőtestülete 2014.január 17-én tartott ülésének: a.) jegyzőkönyve, b.) határozatai: 1-2., c.) tárgysorozata TÁRGYSOROZAT 1.) Pályázat kiírása falugondnoki munkakör

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Komló Város Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezet magasabb vezetői

Részletesebben

a Corvin Művelődési Ház magasabb vezetőjének megbízására kiírt pályázattal kapcsolatos döntés Zárt ülést igényel az Mötv 46. (2) b) pontja alapján!

a Corvin Művelődési Ház magasabb vezetőjének megbízására kiírt pályázattal kapcsolatos döntés Zárt ülést igényel az Mötv 46. (2) b) pontja alapján! BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a képviselő-testület 2014. május 14-ei ülésére. Készítette: Müller Kinga Intézményi Irodavezető Tárgy: Corvin Művelődési Ház magasabb vezetői

Részletesebben

Készítsen Ön is INGYEN naptárakat a segítségével! INGYENES, ONLINE KERESZTREJTVÉNY KÉSZÍTÉS, KÜLDÉS ÉS MEGOSZTÁS:

Készítsen Ön is INGYEN naptárakat a  segítségével! INGYENES, ONLINE KERESZTREJTVÉNY KÉSZÍTÉS, KÜLDÉS ÉS MEGOSZTÁS: 2 0 5 2 0 5 JANUÁR / 205 étfő 5 Simon Kedd 6 Boldizsár Sz erda 7 Csütörtök Péntek Sz ombat Vasárnap 2 3 4 8 Attila Ramóna Újév Fruzsina Gyöngyvér 9 Ábel Marcell Benjámin Genovéva Leona Titusz 0 Melánia

Részletesebben

H K SZ CS P SZ V H K SZ CS P SZ V

H K SZ CS P SZ V H K SZ CS P SZ V 207 207 JANUÁR / 207 étfő Kedd Sz erda Csütörtök Péntek Sz ombat Vasárnap 2 9 Ábel 3 Benjámin Genovéva 4 5 Leona Titusz 6 Simon Boldizsár 7 Attila Ramóna 8 Újév Fruzsina Gyöngyvér 0 Melánia Ágota 2 Ernő

Részletesebben

JANUÁR / Bódog. 12 Ernő. 13 Veronika. 11 Ágota. 10 Melánia. 20 Fábián. 16 Gusztáv. 21 Ágnes. 15 Loránd. 17 Antal. 19 Márió.

JANUÁR / Bódog. 12 Ernő. 13 Veronika. 11 Ágota. 10 Melánia. 20 Fábián. 16 Gusztáv. 21 Ágnes. 15 Loránd. 17 Antal. 19 Márió. 208 208 JANUÁR / 208 étfő Kedd Sz erda Csütörtök Péntek Sz ombat Vasárnap 2 3 4 5 6 7 8 Újév Fruzsina Gyöngyvér 9 Ábel Marcell Benjámin Genovéva Leona Titusz Simon Boldizsár Attila Ramóna 0 Melánia Ágota

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének február 14-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének február 14-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 14-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: József Attila Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény magasabb vezetői

Részletesebben

Intézményvezető álláspályázat

Intézményvezető álláspályázat Intézményvezető álláspályázat A Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa (Székesfehérvár, Városház tér 1.) pályázatot hirdet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.

Részletesebben

Múltidéző képeslapok

Múltidéző képeslapok Múltidéző képeslapok 2015 Január H 5 Simon 12 Ernő 19 Sára, Márió K 6 Gáspár, Bodizsár 13 Csongor, Veronika 20 Fábián, Sebestyén 26 Vanda, Paula 27 Angelika Sze 7 Attila, Ramóna 14 Bódog 21 Ágnes 28 Károly,

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/ Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz: 22-117/2016. Tárgy: Pályázat kiírása a Kiszombori Szociális és Gyermekjóléti

Részletesebben

H a t á r o z a t k i v o n a t. Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 15-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

H a t á r o z a t k i v o n a t. Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 15-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből H a t á r o z a t k i v o n a t Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. február 15-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 4/2011. (II.15.) számú Képviselő-testületi határozata:

Részletesebben

Javaslat. intézményvezetők megbízására

Javaslat. intézményvezetők megbízására Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 1211 Budapest XXI. Szent Imre tér 10. POLGÁRMESTER Javaslat intézményvezetők megbízására Készítette: Előterjesztő: Vukovich Zoltán mb. ágazatvezető Tóth Mihály

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Komló Város Önkormányzat Városgondnokság magasabb vezetői álláshelyére

Részletesebben

(/I,. (2 ELŐTERJESZTÉS. NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE

(/I,. (2 ELŐTERJESZTÉS. NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE Ügyiratszám: 20037-8/2012/05. Ügyintéző: dr. Krizsai Anita NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-500 Fax: (42) 524-501 E-maii: polgbrmester@nyiregvhbzb.hu

Részletesebben

Polgármester: Szöllősi József Ügyfélfogadási rendje: minden héten szerdán 8.00 12.00 13.00 16.00

Polgármester: Szöllősi József Ügyfélfogadási rendje: minden héten szerdán 8.00 12.00 13.00 16.00 Szajoli Polgármesteri Hivatal 5081 Szajol, Rózsák tere 1. Tel.: 56/446-000 Fax: 56/446-447 E-mail: titkarsag@szajolph.t-online.hu Polgármester: Szöllősi József Ügyfélfogadási rendje: minden héten szerdán

Részletesebben

VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Telefon: 85/ Fax: 85/

VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Telefon: 85/ Fax: 85/ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Telefon: 85/501-001 Fax: 85/501-055 E-mail:polghiv@marcali.hu Ügyiratszám: 7902/7/2016. 5. sz. előterjesztés Ügyintéző: Németh Ildikó E L

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2008. november 20-ai ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2008. november 20-ai ülésére GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. november 20-ai ülésére Tárgy: Pályázati kiírás a Palotakerti Óvoda intézményvezetői állásának betöltésére. Előterjesztő:

Részletesebben

Ásotthalom Község Önkormányzat Polgármesterétő l 9/2011

Ásotthalom Község Önkormányzat Polgármesterétő l 9/2011 Ásotthalom Község Önkormányzat Polgármesterétő l 9/2011 Témafelelős: Farkasné Kiri Klára Iktatószám: 1477- /2011 Véleményező Bizottság: SZOKB Tárgy: Pályázat kiírása a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár

Részletesebben

... Szinte elképzelhetetlen egy íróasztal nélküle.

... Szinte elképzelhetetlen egy íróasztal nélküle. ASZTALI NAPTÁRAK ! Lehet képes, kép nélküli, készülhet fehér vagy krémszínű papírból, álló vagy fekvő kivitelben, biztos mindig az Ön vagy partnere szeme előtt lesz egy éven át. Szinte elképzelhetetlen

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: kultura.derekegyhaz@gmail.com Telefon: 06 20/258-55-11 december 14. (péntek) 18:00 Derekegyházi Horgász Egyesület taggyűlése Könyvtár TOP lista - november 1. Kristin Cashore:

Részletesebben

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. május 12-I RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. május 12-I RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. május 12-I RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 40/2015. (V.12.) 41/2015. (V. 12.) 42/2015. (V. 12.) 43/2015. (V. 12.) 44/2015. (V.

Részletesebben

Előterjesztés A Kapcsolat Központ vezetői pályázatáról

Előterjesztés A Kapcsolat Központ vezetői pályázatáról Előterjesztés A Kapcsolat Központ vezetői pályázatáról 1.Az előterjesztés száma: 349 /2016 2.Az előterjesztést készítő személy neve: dr. Hekman Tibor 3.Az előterjesztést készítésében közreműködő személy

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április 24.-én tartandó ülésére. Pályázat kiírása a Lurkófalva Óvoda Füzesgyarmat óvodavezetői állására

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április 24.-én tartandó ülésére. Pályázat kiírása a Lurkófalva Óvoda Füzesgyarmat óvodavezetői állására Füzesgyarmat Város Önkormányzat P O L G Á R M E S T E R É T Ő L 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

2014. évi. 14. szám. Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. május 23-án megtartott rendkívüli üléséről készült

2014. évi. 14. szám. Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. május 23-án megtartott rendkívüli üléséről készült 2014. évi 14. szám Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 23-án megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V T Á R G Y M U TAT Ó Határozat/Rendelet száma

Részletesebben

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. A Képviselő-testület 7 igen, egyhangú szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozza az ülés napirendi pontjainak tárgyában:

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. A Képviselő-testület 7 igen, egyhangú szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozza az ülés napirendi pontjainak tárgyában: ~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV amely készült Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 30-án 17.00 órakor kezdődő nyilvános testületi ülésén, Nagyszentjánoson, az Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

Belváros- Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat. Képviselő- testülete

Belváros- Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat. Képviselő- testülete Belváros- Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat Képviselő- testülete a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A alapján pályázatot hirdet a Játékkal- mesével Óvoda

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere. I. Tartalmi összefoglaló

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere. I. Tartalmi összefoglaló 'f Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Mászóka Óvoda és a Kőbányai Janikovszky Éva Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/5/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 27-i ülésére Tárgy: Eplény Községi Önkormányzat fenntartásában

Részletesebben

Az ülés helye: Veszprém, Polgármesteri Hivatal, Komjáthy terem

Az ülés helye: Veszprém, Polgármesteri Hivatal, Komjáthy terem Jegyzőkönyv Készült: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Köznevelési, Ifjúsági és Sport Bizottsága 2016. május 19-én (csütörtök) 08 00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Az ülés

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2013. május 29. Dr. Pavlek Tünde jegyző

Részletesebben

1. A OSZTÁLY Bogdán Dániel Bogdán Edina Bogdán György Bogdán György Bogdán Krisztián Bogdán László Bogdán Richárd Czimmerman Patrik Horváth Dorotina

1. A OSZTÁLY Bogdán Dániel Bogdán Edina Bogdán György Bogdán György Bogdán Krisztián Bogdán László Bogdán Richárd Czimmerman Patrik Horváth Dorotina 1. A OSZTÁLY Bogdán Dániel Bogdán Edina Bogdán György Bogdán György Bogdán Krisztián Bogdán László Bogdán Richárd Czimmerman Patrik Horváth Dorotina Hörcsöki Alíz Kovács Antónia M. Kovács Dávid Kovács

Részletesebben

2. számú előterjesztés

2. számú előterjesztés Határozati javaslat Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 18-i nyilvános ülésére /2015. ( ) képviselő-testületi határozat Tárgy: a Bátaszék és Környéke Önkormányzatainak Egészségügyi,

Részletesebben

2. számú melléklet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata pályázatot hirdet a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Csepeli Egyesített Óvoda intézményvezetői (magasabb vezető) beosztás ellátására

Részletesebben

Tiszacsécse község Önkormányzat Képviselőtestülete 2013.november 22-én tartott ülésének: TÁRGYSOROZAT

Tiszacsécse község Önkormányzat Képviselőtestülete 2013.november 22-én tartott ülésének: TÁRGYSOROZAT Tiszacsécse község Önkormányzat Képviselőtestülete 2013.november 22-én tartott ülésének: a.) jegyzőkönyve, b.) határozatai: 58-59., c.) tárgysorozata TÁRGYSOROZAT 1.) Pályázat kiírása falugondnoki munkakör

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. november 29-i ülésére Tárgy: A Városi Könyvtár és Művelődési Ház intézményvezetői állás pályázat kiírása Előadó Kasper Ágota

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2008. június 23-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Erzsébet Kórház- rendelőintézet igazgatói állására beérkezett pályázat elbírálása Előadó

Részletesebben

Pályázati felhívás nevelési-oktatási és egyéb intézmény vezetői álláshelyének betöltésére 1

Pályázati felhívás nevelési-oktatási és egyéb intézmény vezetői álláshelyének betöltésére 1 2535 OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 2017. évi 3. szám Pályázati felhívás nevelési-oktatási és egyéb intézmény vezetői álláshelyének betöltésére 1 A pályázatok benyújtásával és közzétételével (így különösen

Részletesebben

KLEBELSBERG ITÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT MINDSZENTI ÁLTALÁNOS ISKOLA OM.:

KLEBELSBERG ITÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT MINDSZENTI ÁLTALÁNOS ISKOLA OM.: Tanulói Névsor 1/c osztály osztályfőnök: Csernák Lajosné 1. Ajtai Rajmund Bendegúz 2. Ambrus Lajos Máté 3. Boldizsár Jázmin 4. Boldizsár Sándor Rómeó 5. Dombi Sándor Ferenc 6. Farkas Krisztián 7. Gyapjas

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. sz. Készítette: Fodorné Szabó Mária E L Ő T E R J E S Z T É S megüresedett házi gyermekorvosi körzet betöltésére irányuló pályázat kiírására

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Siófok Város Képviselő-testületének december havi ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Siófok Város Képviselő-testületének december havi ülésére SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2015. december 02. Kónyáné dr. Zsarnovszky

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s E l ő t e r j e s z t é s a Képviselő-testület 2011. október 20-án de. 8.15 órától tartandó ülésére a Justh Zsigmond Művelődési Ház, Könyvtár és Közösségi Ház vezetői pályázatának kiírása tárgyában. Tisztelt

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december

Részletesebben

R E G Y H Á Z A. NYíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE ... ~... Ügyiratszám: SZOC-2-4j2014.

R E G Y H Á Z A. NYíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE ... ~... Ügyiratszám: SZOC-2-4j2014. NYíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. Ügyiratszám: SZOC-2-4j2014. Ügyintéző: dr. Krizsai Anita Előterjesztés - a Közgyűléshez a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában

Részletesebben

.f lrg. . számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere. I. Tartalmi összefoglaló

.f lrg. . számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere. I. Tartalmi összefoglaló Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere.f lrg. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Gépmadár Óvoda intézményvezetői álláshelyének pályáztatásáról

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 8.-án megtartott rendkívüli ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 8.-án megtartott rendkívüli ülésén. 1 JEGYZŐKÖNYV Készült Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 8.-án megtartott rendkívüli ülésén. Jelen vannak: Dr. Nagy János polgármester Nagyné Jobbágy Piroska jegyző Veres

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület november 25-ei ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület november 25-ei ülésére GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2010. november 25-ei ülésére Tárgy: Javaslat a Damjanich János Általános Iskola, a Hajós Alfréd Általános Iskola és a Zöld Óvoda

Részletesebben

Humán Szolgáltatások Igazgatósága (levelezési cím: 1211 Budapest, Kiss János altb. u. 54.) Bejárat: Táncsics M. u. 69.

Humán Szolgáltatások Igazgatósága (levelezési cím: 1211 Budapest, Kiss János altb. u. 54.) Bejárat: Táncsics M. u. 69. Humán Szolgáltatások Igazgatósága (levelezési cím: 1211 Budapest, Kiss János altb. u. 54.) Bejárat: Táncsics M. u. 69. Intézményvezető: Fatérné Rothbart Mária fater.maria@hszi21.hu Intézményvezető-helyettes:

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XII. évfolyam 8. szám _ ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2011. AUGUSZTUS 26. TARTALOM SZEMÉLYI RÉSZ ZMJVK 175/2011. (VIII.25.) sz. hat. A Városgazdálkodási Kft. ügyvezetőjének lemondása

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. 43/2015.(VI.15.) kt. határozat.

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. 43/2015.(VI.15.) kt. határozat. 264/7/2015. Zala Megye Kányavár Jegyzőkönyv Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. Határozatok: 40/2015.(VI.15.) kt. határozat. 41/2015.(VI.15.)

Részletesebben

KENGYEL KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2014. január 14-i ülésére

KENGYEL KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2014. január 14-i ülésére A rendszerfüggő víziközműelemek bérleti díjának megállapítására Tiszamenti-regionális Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársasággal, mint víziközmű szolgáltatóval 2013. október 31-én aláírt bérleti-üzemeltetési

Részletesebben

Cibakháza Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján alábbi határozatot hozza:

Cibakháza Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján alábbi határozatot hozza: Cibakháza Nagyközség Önkormányzata 17/2016.(II.24.) KT határozata A Cibakháza Nagyközség Önkormányzata Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményegysége Szervezeti és Működési Szabályzata jóváhagyásáról

Részletesebben

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-118/2014. A határozat meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel! JAVASLAT Múzeum igazgató

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SOSZÁMA: 204. MELLÉKLET: -1 db TÁRGY: Javaslat az Egészségügyi Gondnokság vezetıi állására pályázat kiírására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK

Részletesebben

a Képviselő - testülethez a házi gyermekorvosi praxis betöltésére irányuló pályázati felhívás ismételt közzétételére

a Képviselő - testülethez a házi gyermekorvosi praxis betöltésére irányuló pályázati felhívás ismételt közzétételére 1 FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5./Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 5. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő - testülethez a házi gyermekorvosi

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Ügyszám: 24449/2015. Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzat Csarnok- és Piacigazgatósága igazgatói (magasabb vezetői) beosztásának ellátására

Részletesebben

('.J. r lt f'- ...b.:...::-..'...~.(~':... Faragóné Széles Andrea. "I.c..,lP...~\~ ~'\-... N Y REG YH A Z A

('.J. r lt f'- ...b.:...::-..'...~.(~':... Faragóné Széles Andrea. I.c..,lP...~\~ ~'\-... N Y REG YH A Z A NYíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF. : 83. TELEFON : ~ 3642524'5 0 FAX: ~ 36 42 524.5 1 E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: 21911/2013.05 Ügyintéző : dr. Krizsai AnitajMetzner

Részletesebben

24. sz. JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.)

24. sz. JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.) Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Bucsa, Kossuth tér 6. Tel: 66/585-520 223-24/2013. iktatószám 24. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének és Kertészsziget

Részletesebben

Sport XXI. mezei 2015.03.28. Szombathely

Sport XXI. mezei 2015.03.28. Szombathely U11 1.hely "A"-57 p 1 Béres Milán 4 Róka Bora 5 Iker Natália 6 Bodzzay Dániel 8 Bene Noel 10 Juhász-Tóth Eszter 11 Vidos Evelin 12 Horváth Léna Sport XXI. mezei 2.hely "B"-170 p 14 Takács Zsombor 18 Ecker

Részletesebben

Önkormányzatának Közlönye

Önkormányzatának Közlönye 2009. március 31. XIX. Évfolyam 3. szám HEVES MEGYE Önkormányzatának Közlönye I. Közgyűlési határozatok 2 II. Hirdetmények 2 2 I. Közgyűlési határozatok A határozatok megtekinthetőek a www.hevesmegye.hu

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére 10220-1/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2010. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Budapest Józsefváros Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. évi 2. rendes ülését. 2008. február 27-én (szerda) 14 00 órára

M E G H Í V Ó. Budapest Józsefváros Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. évi 2. rendes ülését. 2008. február 27-én (szerda) 14 00 órára M E G H Í V Ó Budapest Józsefváros Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. évi 2. rendes ülését 2008. február 27-én (szerda) 14 00 órára hívom össze. A képviselő-testület ülését a Józsefvárosi Önkormányzat

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-i rendes ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-i rendes ülésére Ikt.szám.: 2051-1/2014 E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-i rendes ülésére Tárgy: Pályázat kiírása a Katona József Művelődési Ház és Könyvtár

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 16-ai rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 16-ai rendkívüli ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

DERECSKE VÁROS BÁLJÁRA,

DERECSKE VÁROS BÁLJÁRA, Felhívás! A Derecske Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár 2011. december 21-2012. január 2-ig zárva tart. Nyitás 2012. január 3-án. Derecske Város Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt és partnerét

Részletesebben

Eredménylista Megye: Kovászna Körzet: Kovászna Osztály: I. Sorsz. Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település Pontszám 1. Fugaru Szocs Blanka

Eredménylista Megye: Kovászna Körzet: Kovászna Osztály: I. Sorsz. Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település Pontszám 1. Fugaru Szocs Blanka Eredménylista Megye: Kovászna Körzet: Kovászna Osztály: I. 1. Fugaru Szocs Blanka Bodor Annamaria Korosi Csoma Sandor Liceum Kovaszna 152 2. Erdelyi Botond Ors Bodor Annamaria Korosi Csoma Sandor Liceum

Részletesebben

KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA IGAZGATÓJA. a Képviselő-testülethez

KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA IGAZGATÓJA. a Képviselő-testülethez KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA IGAZGATÓJA 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 6. /Fax: (54) 531 008 E-mail: muvhfold@t-online.hu Iktatószám: /2013. 13. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez

Részletesebben

Budak eszi Polgármesteri Hivatal jegyző munkakör betöltésére.

Budak eszi Polgármesteri Hivatal jegyző munkakör betöltésére. Budakeszi Polgármesteri Hivatal a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Budak eszi Polgármesteri Hivatal jegyző munkakör betöltésére.

Részletesebben

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre!

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre! Sikerek 2013/2014: Iskolánkban nagyon népszerű a Bendegúz Levelezős Verseny. Az idén is több diákunk jutott el a Tatán megrendezett megyei fordulóba, ahonnan nagyon szép helyezésekkel tértek haza. Bencz

Részletesebben

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testület május 8-i nyílt ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testület május 8-i nyílt ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth u. 1. Tel.: 562-015 31-8/2014. Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testület 2014. május 8-i nyílt ülésének

Részletesebben

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. I. FÉLÉVI MUNKATERVE A Képviselő-testület - Monor Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról 27/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2016. (VI.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat sportfeladatairól

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2016. (VI.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat sportfeladatairól Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2016. (VI.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat sportfeladatairól Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzatának

Részletesebben

a Képviselő-testülethez

a Képviselő-testülethez FÖLDESI KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA IGAZGATÓJA 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 6. /Fax: (54) 531 008 E-mail: muvhfold@t-online.hu Iktatószám: 2915-2/2014. 12. E LŐTERJESZTÉS

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére Vép Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére tárgy: A képviselő-testület 2015. évi munkaterve előterjesztő:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. március 19-ei ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. március 19-ei ülésére Iktató szám: 47/2015. Budapest Főváros I. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. március 19-ei ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Javaslat a Csudafa Óvoda óvodavezetői

Részletesebben

DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra. DECEMBER 13. (vasárnap) 19 óra

DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra. DECEMBER 13. (vasárnap) 19 óra Móricz Zsigmond - Kocsák Tibor - Miklós Tibor: Légy jó mindhalálig musical premiere DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra Belépõdíj: 1000 Ft Eisemann Mihály- Szilágyi László ÉN ÉS A KISÖCSÉM zenés bohózat 2

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye 1 ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye 2. A költségvetési szerv székhelye: Pápa, Barát u. 9.

Részletesebben

Német nyelvi verseny 5-8. évf. (heti 5 órában) eredménye

Német nyelvi verseny 5-8. évf. (heti 5 órában) eredménye Német nyelvi verseny 5-8. évf. (heti 5 órában) eredménye Tanuló neve Évfolyam Felkészítı pedagógus neve Iskola neve Helyezés Nagy Viola 5. Németh Melanie Elsı Óbudai Német Nyelvoktató Nemzetiségi Általános

Részletesebben

A Váci Radnóti Miklós Általános Iskola tanév rendje a 2016/2017. tanévre

A Váci Radnóti Miklós Általános Iskola tanév rendje a 2016/2017. tanévre A Váci Radnóti Miklós Általános Iskola tanév rendje a 2016/2017. tanévre A tanév indításával kapcsolatos feladatok: 1. Nevelőtestületi alakuló értekezlet Ideje: 2016. augusztus 22. /hétfő / 9 óra A tankerületi

Részletesebben

Maroslele Község Polgármesterétől

Maroslele Község Polgármesterétől Maroslele Község Polgármesterétől 6921 Maroslele, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 62/256 033 E-mail: marosleleph@vnet.hu Maroslele Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Maroslele Tárgy: Polgármesteri tájékoztató

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének E L Ő T E R J E S Z T É S. Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének E L Ő T E R J E S Z T É S. Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének E L Ő T E R J E S Z T É S Előterjesztő: Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Szám: 29774-1/2016. Tárgy: A Szentmihályi Móricz Zsigmond Művelődési Ház igazgatói

Részletesebben

JANUÁR. H K Sz Cs P Sz V 26. A majtisi református templom. A fehérgyarmati református templom. A nagyszekeresi református templom

JANUÁR. H K Sz Cs P Sz V 26. A majtisi református templom. A fehérgyarmati református templom. A nagyszekeresi református templom 07 A Reformáció 00. évfordulója alkalmából kiadja a Közhasznú Egyesület és a Szatmári Református Egyházmegye. Én vagyok az élet kenyere. Jn :8 Hálaadás Szatmárban Támogatta: a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei

Részletesebben