KERÜLET KÖZÉLETI LAPJA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KERÜLET KÖZÉLETI LAPJA"

Átírás

1 CSILLAGSZÓRÓ Karácsonyi melléklet A KERÜLET KÖZÉLETI LAPJA LX. évfolyam 44. szám december 12. Megjelenik példányban, legközelebb január 9-én. Az újság díjtalan. Öreg táncos nem vén táncos Jön: a Csepeli Vállalkozók Bálja! Ki legyen Az Év Vállalkozója? A Csepeli Vállalkozók Bálját január 31-én, 19 órától a Gellért Szálló különtermében rendezik meg. Hagyományosan itt kerül sor Az Év Csepeli Vállalkozója díj átadására. Kérjük, tegye meg javaslatát a díj odaítélésére január 9-éig az alábbi címekre: Vállalkozás-fejlesztési Közalapítvány, Csepeli Munkaadók és Gyáriparosok Egyesülete, BKIK Csepeli Tagcsoportja,1211 Budapest, Központi u. 17. Fax: SENIOROK TALÁLKOZÓJA Az Ungaresca Senior Együttes Csak ámultam és bámultam, miközben többször is meg kellett csípnem a saját kezem, hogy megbizonyosodjak: ébren vagyok, és nem álmodom! Az idei, V. Országos Öregtáncos Találkozó résztvevõi ugyanis olyan fergeteges elõadást,,rittyentettek december 6-án, a Csepeli Munkásotthon sokat látott és a felújítás után újra teljes fényében pompázó szecessziós színháztermének világot jelentõ deszkáira, hogy csak na! Amit ezen az estén elõadtak, az világszínvonalú volt vagy még talán annál is több! Sok minden bebizonyosodott, de legfõképp az:,,öreg táncos, nem vén táncos. Mert igaz, ami igaz, a pocak olykor fölöttébb szembetûnõ volt, a haj is deresedett vagy éppen,,csak ritkult már, s a legtöbb hajdani menyecskére sem menne már rá a régi viselet a megváltozott méret okán, de amit valamennyi fellépõ produkált, az észveszejtõ volt! (Folytatás a 12. oldalon) Képviselõ-testületi ülés A csepeli önkormányzat képviselõ-testülete december 18- án tartja idei utolsó ülését. A napirendi pontok és az írásos elõterjesztések olvashatók a önkormányzati honlapon. Önkormányzati tisztségviseiõk ünnepi jókívánságai a Csepel újság olvasóinak Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata, Képviselõ-testülete, Polgármesteri Hivatala nevében békés, kellemes karácsonyt és sikerekben gazdag, boldog új évet kívánunk a Csepel újság minden olvasójának: Orosz Ferenc Tóth Mihály Horváth Gyula alpolgármester polgármester alpolgármester Dr. Szeles Gábor jegyzõ

2 2 KÖZÉLET, GAZDASÁG CSEPEL, december 12. A népek kohója Hazánk kormánya 13 esztendeje, 1995-ben nyilvánította december 18-át, az ENSZ Kisebbségi Jogok Nyilatkozata elfogadásának dátumát a Magyarországi Kisebbségek Napjává. A törvényhozók célja az volt, hogy ily módon is elõsegítsék országunkban a kisebbségbarát légkör megteremtését, s felhívják a figyelmet az etnikai sokszínûségben rejlõ különleges elõnyökre és lehetõségekre. Ami a számszerû adatokat illeti, a legutóbbi, évi népszámlálás adatai szerint 314 ezer ember, hazánk lakosságának 3 százaléka vallotta magát a 12 elismert hazai nemzetiséghez és az 1 etnikai kisebbséghez tartozónak. Az egyes csoportokat sorra véve az említett felmérés során a cigányok/romák voltak a legtöbben, an. Õket követték a németek (62 233), a szlovákok (17 693), a horvátok (15 620), a románok (7995), az ukránok (5070) és a szerbek (3816). A lista második felében találhatjuk a szlovéneket (3040), a lengyeleket (2862), a görögöket (2509), a bolgárokat (1358), a ruszinokat (1098), végül pedig az örményeket, 620 fõvel. (Szakértõi becslések szerint azonban a hazai kisebbségek létszáma jelenleg közel 1 millió fõ, a túlnyomó részük magyarul beszélõ roma.) Rövid történeti áttekintést végezve elmondható, hogy a Kárpát-medence már a magyar honfoglalás korában lakott volt különbözõ szláv és avar törzsek által. Utóbbiak teljesen eltûntek, az elõbbiek nagyrészt elmagyarosodtak késõbb, kivéve a ma is eredeti településterületükön élõ muravidéki szlovéneket. A tatárjárás pusztításait követõen, a XIII. században új nemzetiségek telepedtek le hazánk területén: német, olasz, holland földmûvesek és iparosok, valamint a jász és a kun harcosok és pásztorok. E népcsoportok is beolvadtak késõbb a magyarságba, az elszigetelten élõ erdélyi és szepességi szászok, valamint a XIV. századtól kezdve Erdélybe betelepülõ románok kivételével. A 150 éves török uralom lakatlan pusztasággá változtatta hazánk kiterjedt területeit, melyeket tudatos betelepítéssel németek, spontán bevándorlással pedig szerbek, bunyevácok, sokácok, bosnyákok, horvátok, románok és szlovákok népesítettek be aztán. A betelepülések utolsó két jelentõs hullámaként végül a XIX. században Galíciából, valamint az Orosz Birodalomból érkezett hazánkba több százezer jiddis nyelven beszélõ zsidó, a román alföldrõl pedig szintén nagyszámú oláh és beás cigány. A történelem keserû fordulataként a késõbbiek folyamán jobb megélhetést keresve, illetve a politikai üldöztetés elõl menekülve sok magyar nemzetiségû ember hagyta el hazáját, s került maga is kisebbségi státuszba szerte a nagyvilágban. E csoport létszáma napjainkban 1 millió 500 ezer fõre tehetõ. Még ennél is többen a legutóbbi adatok szerint 2,5 millióan vannak azok a magyarok, akiknek õsi szülõföldje az 1920-as trianoni diktátum alapján került idegen fennhatóság alá, s váltak így õk maguk is Európa egyik legnépesebb (de korántsem a legjobb helyzetben lévõ) nemzeti kisebbségének tagjaivá Napjaink Magyar Köztársaságában viszont minden tekintetben teljes egyenjogúságot élveznek és nagyfokú szervezeti-gazdasági és kulturális önállóságnak örvendhetnek az elismert nemzeti-etnikai kisebbségek. A jogi alapot mindehhez a valóban európai színvonalat megtestesítõ, évi Nemzetiségi Törvény adja meg. E dokumentum rendelkezik többek között a kisebbségi önkormányzatok szerepérõl, illetve megválasztásuk módjáról is, mely testületekbõl országszerte 1435 településen 2049 mûködik jelenleg. Csepel a maga 7 nemzetiségi önkormányzatával pedig még az átlagnál is multikulturálisabbnak tudhatja magát, s e ténynek, államalapító királyunk örökérvényû bölcsességének szellemében, remélhetõleg mindinkább élvezni is tudjuk majd az elõnyeit Donnert Károly A XXI. század sportja a XXI. kerületben Ezzel a számmisztikus címmel rendezett útkeresõ sportszakmai konferenciát a Béke téri fejlesztésekrõl december 5-én, a Csepeli Munkásotthonban a kerületi önkormányzat közremûködésével a létesítménytulajdonos Csepel SC Alapítvány, illetve annak megbízásából a területfejlesztési tanácsadással foglalkozó Ecorys Kft., mintegy negyven fõ részvételével. A tanácskozás azt az egymás véleményét tiszteletben tartó, kulturált egyeztetési folyamatot volt hivatott szolgálni, amely feltétlenül szükséges elsõsorban a közcélokat is ellátó magánalapítvány és a támogatásával a telepen mûködõ tizenegy sportegyesület, de tágabb értelemben a kerület sportközönsége és lakossága elképzeléseinek összehangolásához. Ünnepi fények Csepelen A KERÜLET KÖZÉLETI LAPJA Az ember örök igénye a fény! Eleinknek anno még,,csak a tûz jutott. Esténként e mellett melegedtek, étkeztek és aludtak el, de jó hasznát vették a vadállatok távoltartásához is. Jóval késõbb akkor, amikor gyertyaöntõnek lenni,,nyugdíjas állás volt a faggyúpálca adott fényt. A meleget pedig már a kandallóban duruzsoló tûz szolgáltatta. A gyertyakészítõn kívül ebben a korszakban a lámpagyújtogató sem panaszkodhatott arra, hogy kevés a munkája. Különösen az elõkelõ háztartásokban, ahol a csillárokban akár több száz gyertya is várta, hogy esténként fellobbantsák lángjukat. Egyszer ennek is vége lett, mert divatba jött az elektromosság, s a gyertyák helyét az izzólámpa foglalta el. Ám még a XX. század elsõ felében sem volt ritka, hogy gyertyafénynél írták meg a leckét a gyerkõcök egy-egy kisebb településen. Manapság már egész más korban élünk A fény a mindennapok után,,beköltözött az ünnepekre is (vagy fordítva?), s egyre több helyen gyúlnak ki ilyenkor, karácsony felé a díszkivilágítások fényfüzérei is. Csepelen, az idén (is) december 6-án jött el az ideje, hogy a Szent Imre téren és a Sétáló utcában beüzemeljék a lámpafüzéreket melyeket majd csak Vízkereszt eljövetele után bontanak le. -efgyé- Megtört a jég fogalmazott Szokolay Örs, a házigazda szervezõ cég vezetõ tanácsadója, amikor a november 26-ai egyeztetés tapasztalatait értékelte, miután elhangzott Zárai László alapítványi elnök köszöntõje, Tóth Mihály polgármester kerületi jövõképet vázoló, Vukovich Zoltán közmûvelõdési, ifjúsági és sportiroda-vezetõ Csepel Sportkoncepcióját ismertetõ, valamint Losonci Flórián volt sportoló elõadása. A területfejlesztõ szakember véleménye szerint a csepeli sportolók már nem gyanakvással szemlélik és plazavádakkal illetik a vázolt terveket, hanem megértették: valamit valamiért alapon van napirenden a telep korszerûsítése ( az ingyen Koszorúzás az emléktáblánál Csepeli hõsök, Egy (fehér) asztalnál, versengés nélkül December 8-án, a Csepel SC Alapítvány Fitness Stúdiójában tartották hagyományos évzáró összejövetelüket a kerületi székhelyû sportegyesületek vezetõi, a helyi önkormányzat Közmûvelõdési, Ifjúsági és Sport Irodája égisze alatt mûködõ szakbizottság-vezetõk és az iskolai diáksportot irányító testnevelõtanárok. A három tucat szakember egész éves munkáját Vukovich Zoltán irodavezetõ köszönte meg kisebb ajándékokkal (albummal, serleggel), Németh Szilárd sporttanácsnok igazoltan kényszerült távol maradni a rendezvénytõl. Az estén a már elfogadott és a készülõ sportkoncepciók helyett töltöttkáposzta és más finom falatok kerültek terítékre. Az irodavezetõ lapunknak külön elmondta: az önkormányzat ebben az évben 8,5 millió forintos keretbõl támogatta ezeket az egyesületeket, amelyet pályázatok útján osztottak szét utánpótlásnevelésre, országos szintû versenyek rendezésére és taglétszám szerint mûködési költségre. Utóbbi célirányzat nem illeti meg a Csepel SC Alapítvány tizenegy egyesületét, mert részükre az alapítvány térítésmentesen biztosítja az edzõhelyek szolgáltatásait a Béke téri sporttelepen. Az önkormányzat készülõ évi költségvetésében az össztámogatás mértéke várhatóan megduplázódik, összhangban a kerület szeptemberben elfogadott sportkoncepciójával. V.V. Nyitott kapukat döngetnek? hõs csepeliek Hatvannégy évvel ezelõtt, decemberének elején, a visszavonuló náci és nyilas fegyveres erõk parancsnokai elrendelték Csepel kiürítését. Csepel akkori fõjegyzõje, dr. Koncz János megtagadta a parancs végrehajtását és ezért õt, valamint két közvetlen munkatársát a letartóztatták és a Gestapo kezére adták. Csepel lakói és a csepeli üzemek dolgozói azonban példamutató bátorsággal összefogtak, a Szent Imre téren tiltakozó tömegtüntetést szerveztek, a letartóztatottak helyére lépõ községi vezetõkkel együtt szabotálták a hatóság rendelkezéseit, s nem hagyták el otthonaikat. E történelmi esemény évfordulója alkalmából, december 5-én, a Csepeli Önkormányzat megemlékezést rendezett a polgármesteri hivatal falán lévõ emléktáblánál. Horváth László, a Csepeli Helytörténeti és Városszépítõ Egyesület alelnöke beszédében nem csak felelevenítette az eseményeket, hanem kihangsúlyozva a fõjegyzõ és munkatársai érdemeit kérte, hogy emléküket soha ne feledjük. Az ünnepi beszéd után a csepeli politikai és társadalmi, valamint civil szervezetek képviselõi koszorúkat helyeztek el az emléktáblánál. -fyg- Pontosítás Negyedmillió a Kölcseynek! Lapunk idei 43. számában (2008. december 5.) 50 éves a Kölcsey Ferenc Általános Iskola Büszkeség, méltóság, rang címmel megjelent cikkben az alábbi mondatba hiba került: "A csepeli kötõdésekkel is bíró Hiller István személyes hangú köszöntõje végén miniszteri ajándékkal lepte meg a születésnapos intézményt: elismerõ oklevelet és az iskola idei kulturális programjaira kétszázötven millió forintot adományozott." Az idézett mondatban szereplõ kétszázötven millió forintot összeg hibás, az intézmény valójában csak kétszázötven ezer forintot kapott! A hibáért az érintettek és a tisztelt olvasók szíves elnézését kéri a Csepel szerkesztõsége. Megjelenik hetente. Kiadja: A Csepp TV Kft Budapest, Simon Bolivár sétány 4 8. Tel./fax: Felelõs kiadó: Vida István ügyvezetõ igazgató. Felelõs szerkesztõ: Bárány Tibor. Szerkesztõség és hirdetésfelvétel: 1211 Budapest XXI., Kossuth Lajos utca 47. Telefon: Fax: Nyomdai elõkészítés: Sprint Kft Budapest, Újpesti rakpart 7. Felelõs vezetõ: Machos Ferenc ügyvezetõ igazgató. Nyomás: Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Lajosmizsei Nyomdája. Felelõs vezetõ: Burján Norbert igazgató.

3 CSEPEL, december 12. KÖZÉLET, GAZDASÁG 3 sportot valaki megfizeti, és nem mi ), illetve együtt kell mûködniük a fejlesztés elõkészítõivel annak érdekében, hogy a majdani befektetõ üzleti tervei mellett a XXI. századi körülményeket igénylõ, saját reális céljaik is maradéktalanul megvalósulhassanak. Jelenleg azért formálódik a Csepel SC Alapítvány Sportkoncepciója a közötti idõszakra, hogy az egyértelmû célokat kitûzõ, bizalomépítõ dokumentumban jövõ év januárjában rögzítendõ igények alapján keressenek majd olyan befektetõt és stratégiai partnereket, amelyek garantálják a megfelelõ sportfunkciókat az egyesületek, a kerületvezetés és a lakosság minél szélesebb körû megelégedésére. Az, hogy szigorúan meghatározott keretek között (elsõsorban adott számú négyzetméterre) esetleg egyéb létesítmények is települhetnek, a pillanatnyi elképzelések szerint csupán szükségszerû sportfinanszírozási kérdés; ugyanis a szolgáltatóktól nyert évi millió forintos bérleti díjak biztosítanák az egyébként nonprofit egyesületi sporttevékenységek fenntartását. A konferencia e vizionált modell bemutatója is volt egyben, amelyet Szeles Béla az alapítvány kuratóriuma nevében ismertetett. Az új városközponti álmokat célzó, évre szóló fejlesztési projekt értékét 60 milliárd forintra becsülik, amelynek tíz százaléka, azaz 6 milliárd forint közvetlenül az infrastruktúrára forgatható vissza. A szakember elmondta: az alapítvány korábbi vállalásai értelmében nem csökkenhet a jelenlegi sportcélú beépítettség, egységes fejlesztésben kell gondolkodni (akár több forrású magántõkével), és a területben rejlõ tartalékokat kihasználva célszerû befogadni az uszoda gondolatát, a vízilabdások, az idõsek és a fogyatékkal élõk lehetõségeinek szélesítésére. Kiemelt cél, hogy a fejlesztések a Béke téri sporttelep látogatottságát a kerületi összlakosságra vetített jelenlegi 1,5-2 százalékról 4-5 százalékra emeljék, ami még mindig elmarad az 5-10 százalékos nyugat-európai átlagtól. Ezzel párhuzamosan szükség van a közösségi közlekedés feltételeinek javítására, azaz a külsõ és belsõ közlekedési kapcsolatok korszerûsítésére. Szeles Béla a fórumon azt is bejelentette, hogy január 1-jétõl különleges sportcélokat szolgáló, 10 millió forintos A Csepeli Szociális Szolgálat székhelyének és telephelyeinek ügyeleti rendje December 15. és 19. között az intézmény és a telephelyei a megszokott rend szerint üzemelnek. AZ INTÉZMÉNY, ÉS TELEPHE- LYEINEK ÜNNEPI NYITVA TARTÁSA: XXI. kerület, Táncsics Mihály utca 69.: december 22.: nyitva ig; december 23.: nyitva ig; december 29.: nyitva ig; december 30.: nyitva ig; december 31.: nyitva ig. XXI. kerület, Kiss János altábornagy utca 54.: Ügyelet: ig. XXI. kerület, Simon Bolivár sétány 1/a.: Nyugdíjas Ház: folyamatos mûködés; Átmeneti gondozóház: folyamatos mûködés; Idõsek Nappali ellátása: nyitva ig, minden munkanapon. XXI. kerület, Duna utca 2.: Nyugdíjas Ház: folyamatos mûködés. XXI. kerület, Vereckei utca 10.: Idõsek Nappali Ellátása: december 22.: nyitva ig; december 23.: nyitva ,00-ig; december : zárva! XXI. kerület, Völgy utca 82.: Támogató szolgálat: a szállítás szünetel. Személyi segítés: december 22. nyitva ig; december 23. nyitva ig; december 29. nyitva ig; december 30. nyitva ig; december 31. nyitva ig. Nappali Ellátás Fogyatékos személyek részére: december 22. nyitva ig; december 23. nyitva ig; december zárva! Nem múlnak õk el, kik szívünkben élnek. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik részvétükkel enyhítették fájdalmunkat. Sáfár család sportalap jön létre külsõ forrásból, amelynek elosztására az alapítvány pályázatot kíván kiírni, és egyúttal várja a további (gyémánt-, arany és ezüst fokozatú) támogatókat. A hozzászólásokra dr. Polinszky Tibor fõépítész elõadása után került sor, amelyben a tervezett fejlesztések szabályozási hátterét taglalta, érintve a kerületi és a fõvárosi szinteket. Elsõként Németh Szilárd kerületi sporttanácsnok fejtette ki, hogy mind gazdaságilag, mind politikailag más típusú koncepcióban gondolkodik, a jelenlegi helyzet konzerválása helyett új irányt szabva a kerületi sportélet fejlõdésének. A vázolt elképzeléseknél mi sem tudunk jobbat, azokat támogatjuk fogalmazott, de felvetette a méltatlan helyzet felelõseinek tisztázását és a jövõbeni tulajdonlás kérdését: Tudjuk, hogy magánalapítványé a terület, de az értéke közkincs fûzte hozzá azzal a meggyõzõdéssel, hogy a verseny- és tömegsportnak befellegzett Csepelen, amennyiben fallabdázókat és falmászókat engednek a Béke térre. Kál Károly önkormányzati képviselõ hozzászólásában azt hangsúlyozta, hogy érzelmi és politikai megközelítés helyett szakmai szemléletre van szükség, amikor az örök kérdés, a Ki fizeti a révészt? kerül terítékre. A finanszírozó tõkét ugyanis nem érdekli, hogy szeretjük Csepelt, ellenben pontosan meg kell jelölni számára, hogy milyen közösségi célokat kell megvalósítania a telepen. A folytatásban Siklósi László, egykori csepeli sportoló a saját külföldi tapasztalatai alapján arra buzdított, hogy Csepel lépjen ki a saját árnyékából, használja ki az autópályaközelség és a gyógyvíz kiváló adottságait, és a Béke téren csakúgy, mint a Kis-Duna-parton a konferenciaturizmus új komplexumait építse fel. Az építõ jellegû ötlet nyomán a szervezõk végül úgy értékelték a tanácskozást, hogy az támogató részvétel mellett, a korábban gyakori teljes ellenállást mellõzve zajlott. Az elhangzottak szerint a konferencián tárgyalt dokumentumok a Csepel SC Alapítvány honlapján, a címen olvashatóak, ahol fórumfelületeken teret is engednek a további hozzászólásoknak. Varga Violetta A CSEPELI PIAC ÜNNEPI NYITVA TARTÁSA December 14., EZÜST VASÁRNAP: 7 h 17 h. December 20., Szombat: 6 h 16 h. December 21., ARANY VASÁRNAP: 7 h 17 h. December 22., hétfõ: 7 h 18 h. December 23., kedd: 7 h 18 h. December 24., szerda: 7 h 13 h. December 25., CSÜTÖRTÖK: ZÁRVA! December 26., PÉNTEK: ZÁRVA! December 27., szombat: 7 h 13 h. December 28., vasárnap: ZÁRVA! December 29., hétfõ: 7 h 17 h. December 30., kedd: 7 h 17 h. December 31., szerda: 7 h 13 h Január 1., csütörtök: ZÁRVA! Január 2., péntek: 7 h 15 h. Január 3., szombat: 6 h 14 h. EGYÉB NAPOKON: Hétfõ: 7 h 16 h. Keddtõl péntekig: 7 h 17 h. Szombat: 6 h 14 h. Év végi munkarend a polgármesteri hivatalban Tisztelt csepeli lakosok! Értesítem Önöket, hogy Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Polgármesteri Hivatala valamennyi hivatali egysége év végi munkarendje a következõk szerint alakul: a hivatal december 29-én, 30-án és 31-én technikai okok miatt ZÁRVA tart, december 23-áig, illetve január 5-étõl teljes munkarendben fogadjuk ügyfeleinket. dr. Szeles Gábor jegyzõ Téli szünet és ügyelet iskolákban, óvodákban Az általános és középiskolákban a téli szünet december éig tart. A szünet elõtti utolsó tanítási nap december 20. (szombat). A szünet utáni elsõ tanítási nap január 5. (hétfõ). A téli szünet alatt a napközis ügyeletet a Nagy Imre ÁMK Általános Iskola (Simon Bolivár sétány 4-8. telefon: ) látja el. Ott változatos programokkal várják a gyerekeket, akik iskolájukban jelentkezhetnek a napközis ügyeletre. Az óvodák az ünnepnapokon és december éig lesznek zárva. Ügyeletet az Aprajafalva Óvoda (Béke tér 13. telefon: ) tart. A Csepeli Egészségügyi Szolgálat ünnepi munkarendje Tisztelt Csepeliek! Az alábbiakban tájékoztatjuk Önöket az év végi ünnepek körüli munkarend-változásokról: December 20. (szombat), munkanap: Január 01. (csütörtök), ünnepnap: ügyelet. December 21. (vasárnap), pihenõnap: ügyelet. Január 02. (péntek), pihenõnap: ügyelet. December 22. (hétfõ), munkanap: Január 10. (szombat), munkanap: December 23. (kedd), munkanap: Az ünnep- és pihenõnapokon a felnõtt- és gyermekorvosi ügyelet folyamatosan üzemel. December 24. (szerda), pihenõnap: ügyelet. December 25. (csütörtök), ünnepnap: ügyelet. Felnõtt orvosi ügyelet: 1212 Budapest, Áruház tér December 26. (péntek), ünnepnap: ügyelet. Gyermekorvosi ügyelet: 1089 Budapest, Üllõi õt 86. December 27. (szombat), pihenõnap: ügyelet. (Heim Pál Gyermekkórház) December 28. (vasárnap), pihenõnap: ügyelet. Kijáró gyermekorvosi ügyelet (éjszakai, hétvégi, ünnepnapi órától óráig) December 29. (hétfõ), munkanap: December 30. (kedd), munkanap: Az év végi szabadságolások és az ebbõl adódó esetleges mûszakcserék miatt kérjük, hogy a Szakorvo- December 31. (szerda), munkanap: , ügyelet. Ezen a napon a Szakorvosi Rendelõben si Rendelõ egyes szakrendeléseinek felkeresése óráig tartanak a rendelések. A felnõtt orvosi ügyelet órától folyamatosan üzemel. A lis rendelési idõrõl. Telefonközpont: ; Be- elõtt telefonon szíveskedjenek tájékozódni az aktuá- házi gyermekorvosi szolgálat a megszokott rend tegirányító: szerint óráig mûködik, órától a Heim Kellemes Ünnepeket kíván a Csepeli Egészségügyi Szolgálat Pál Gyermekkórház ügyelete végzi az ellátást. vezetõsége! A CSEVAK Zrt. Ügyfélszolgálata december január 2. között zárva tart! December 20-án, szombaton, 7 12-ig, december 22- én, hétfõn, 7 18 óráig tartunk ügyfélszolgálatot. A évi elsõ ügyfélfogadási nap: január 5. (hétfõ). Január 9-én, pénteken hosszabbított nyitva tartással, 7 17 óráig várjuk Önöket. Január 10-én, szombaton zárva tartunk. A CSEVAK Zrt. ünnepi nyitva tartása Honlapunkon (www.csevak.hu) megtalálják az egyes osztályok ügyfélfogadási rendjét. A két ünnep közti idõszakban ügyeleti rendszert mûködtetünk. Munkatársainkat az alábbi telefonszámokon érik el: Út- és járdabeszakadás esetén: Halász István 06 (30) Rendkívüli hó vagy balesetveszélyes faág leszakadás esetén: Fejes Györgyné 06 (30) Mûszaki meghibásodás esetén: Tóth Endre 06 (30) Társasházkezelõink elérhetõsége: Devecseriné Bauer Éva 06 (30) ; Ekkert Klára: 06 (30) ; Pócza József: 06 (30) ; Csordás Lajos: 06 (30) Rendkívüli hibaelhárítás miatt, kérjük hívják a közmûcégek ügyeletét! Fõvárosi Csatornázási Mûvek Zrt.: Fõvárosi Vízmûvek Zrt.: ; Csõtörés, vízszivárgás: 06 (40) Fõvárosi Gázmûvek Zrt.: ELMÜ hibabejelentés: Városkút Kft. csapadékvíz szállítás: /119 FKF Zrt.: zöld szám 06 (80) Boldog karácsonyt és sikerekben gazdag új esztendõt kíván Önöknek a Csevak Zrt. munkatársai nevében: Szenteczky János vezérigazgató CSEVAK- CSEpelért VAgyunK. Mindig.

4 Január 1 Csütörtök Újév, Fruzsina 2 Péntek Ábel, Ákos 3 Szombat Genovéva, Benjámin 4 Vasárnap Titusz, Leona 5 Hétfõ Simon, Edvárd 6 Kedd Boldizsár, Gáspár 7 Szerda Attila, Ramóna 8 Csütörtök Gyöngyvér, Keve 9 Péntek Marcell, Juliánusz 10 Szombat Melánia, Vilma 11 Vasárnap Ágota, Agáta 12 Hétfõ Ernõ, Tatjána 13 Kedd Veronika, Vera 14 Szerda Bódog, Félix 15 Csütörtök Lóránt, Loránd 16 Péntek Gusztáv, Dániel 17 Szombat Antal, Antónia 18 Vasárnap Piroska, Margit 19 Hétfõ Sára, Márió 20 Kedd Fábián, Sebestyén 21 Szerda Ágnes, Menyhért 22 Csütörtök Vince, Artúr 23 Péntek Zelma, Rajmund, Emerencia 24 Szombat Timót, Tádé 25 Vasárnap Pál, Henrik 26 Hétfõ Vanda, Paula 27 Kedd Angelika, Angyalka 28 Szerda Károly, Karola 29 Csütörtök Adél, Eta 30 Péntek Martina, Gerda 31 Szombat Marcella, Lujza Március 1 Vasárnap Albin, Albina 2 Hétfõ Lujza, Henrik 3 Kedd Kornélia, Nelli 4 Szerda Kázmér, Zorán 5 Csütörtök Adorján, Adrián 6 Péntek Leonóra, Inez 7 Szombat Tamás, Tomaj 8 Vasárnap Zoltán, Beáta 9 Hétfõ Franciska, Fanni 10 Kedd Ildikó, Melissza 11 Szerda Szilárd, Borsika 12 Csütörtök Gergely, Miksa 13 Péntek Krisztián, Ajtony 14 Szombat Matild, Tilda 15 Vasárnap Nemzeti ünnep, Kristóf 16 Hétfõ Henrietta, Vidor 17 Kedd Gertrúd, Patrik 18 Szerda Sándor, Ede 19 Csütörtök József, Bánk 20 Péntek Klaudia, Alexa 21 Szombat Benedek, Napsugár 22 Vasárnap Beáta, Izolda 23 Hétfõ Emõke 24 Kedd Gábor, Karina 25 Szerda Irén, Írisz 26 Csütörtök Emánuel, Larissza 27 Péntek Hajnalka, Alpár 28 Szombat Gedeon, Johanna 29 Vasárnap Auguszta, Jónás 30 Hétfõ Zalán, Gujdó 31 Kedd Árpád, Benõ Április 1 Szerda Hugó, Agapion 2 Csütörtök Áron, Mária 3 Péntek Buda, Richárd 4 Szombat Izidor, Kerény 5 Vasárnap Vince, Julianna 6 Hétfõ Vilmos, Bíborka 7 Kedd Herman, Manna 8 Szerda Dénes, Valter 9 Csütörtök Erhard, Dusán 10 Péntek Zsolt, Radamesz 11 Szombat Leó, Szaniszló 12 Vasárnap Húsvét, Gyula, Oxána 13 Hétfõ Húsvét, Ida, Norma 14 Kedd Tibor, Maxim 15 Szerda Anasztázia, Tas 16 Csütörtök Csongor, Joakim 17 Péntek Rudolf, Klára 18 Szombat Andrea, Ilma 19 Vasárnap Emma, Gilda 20 Hétfõ Tivadar, Odett 21 Kedd Konrád, Anzelm 22 Szerda Csilla, Noémi 23 Csütörtök Béla, Egon 24 Péntek György, Debóra 25 Szombat Márk, Márkus 26 Vasárnap Ervin, Tihamér 27 Hétfõ Zita, Mariann 28 Kedd Valéria, Nimród 29 Szerda Péter, Robin 30 Csütörtök Katalin, Kitti Május 1 Péntek Munka ünn., Fülöp, Jakab 2 Szombat Zsigmond, Zoé 3 Vasárnap Tímea, Irma 4 Hétfõ Mónika, Flórián 5 Kedd Györgyi, Júlia 6 Szerda Ivett, Frida 7 Csütörtök Gizella, Bendegúz 8 Péntek Mihály, Gyõzõ 9 Szombat Gergely, Édua 10 Vasárnap Ármin, Pálma 11 Hétfõ Ferenc 12 Kedd Pongrác 13 Szerda Szervác, Imola 14 Csütörtök Bonifác, Julianna 15 Péntek Zsófia, Szonja 16 Szombat Mózes, Botond 17 Vasárnap Paszkál, Andor 18 Hétfõ Erik, Alexandra 19 Kedd Ivó, Milán 20 Szerda Bernát, Felícia 21 Csütörtök Konstantin, András 22 Péntek Júlia, Rita 23 Szombat Dezsõ, Vilmos 24 Vasárnap Eszter, Eliza 25 Hétfõ Orbán, Márkus 26 Kedd Fülöp, Evelin 27 Szerda Hella, Pelbárt 28 Csütörtök Emil, Csanád 29 Péntek Magdolna, Magdaléna 30 Szombat Janka, Zsanett 31 Vasárnap Pünkösd, Angéla, Petronella Június 1 Hétfõ Pünkösd, Tünde, Kund 2 Kedd Kármen, Anita 3 Szerda Klotild, Kevin 4 Csütörtök Bulcsú, Fatima 5 Péntek Fatime, Ferdinánd 6 Szombat Norbert, Cintia 7 Vasárnap Róbert, Roberta 8 Hétfõ Medárd, Zaránd 9 Kedd Félix, Annabella 10 Szerda Margit, Gréta 11 Csütörtök Barnabás, Barna 12 Péntek Villõ, Cinnia 13 Szombat Antal, Anett 14 Vasárnap Vazul, Herta 15 Hétfõ Jolán, Vid 16 Kedd Jusztin, Arany 17 Szerda Laura, Alida 18 Csütörtök Arnold, Levente 19 Péntek Gyárfás, Zóra 20 Szombat Rafael, Dina 21 Vasárnap Alajos, Leila 22 Hétfõ Paulina, Krisztina 23 Kedd Zoltán, Édua 24 Szerda Iván, Héra 25 Csütörtök Vilmos, Maxim 26 Péntek János, Pál 27 Szombat László, Sámson 28 Vasárnap Levente, Irén 29 Hétfõ Péter, Pál 30 Kedd Pál, Apostol Boldog új esztendõt kíván a A KERÜLET KÖZÉLETI LAPJA és a Csepeli Önkormányzat 2009

5 CSEPEL, december 12. KELLEMES ÜNNEPEKET! 5 CSILLAGSZÓRÓ A Csepel újság karácsonyi melléklete Karácsonyi gondolatok Régi ünnepekre emlékezik Kratzl Béláné Kratzl Bélánét, Angélát, Csepel díszpolgárát évtizedek óta sokan ismerik Csepelen. Az idén 70. évét betöltött pedagógus, majd mûvelõdési osztályvezetõ ma is feltûnik kiállítás-megnyitókon vagy a Kvalitás Tehetséggondozó Alapítvány rendezvényein, amelynek évek óta elnöke. Karácsonyi emlékeirõl kérdeztük. Manapság, amikor már jó néhány karácsonyt megélt, mi jut eszébe elõször, ha azt a szót hallja, hogy karácsony? Mindenekelõtt a család, a szeretet. Elsõsorban édesanyám, aki nagyon jólelkû, a gyermekeire, a családjára figyelõ ember volt. Öcsémmel együtt nagyon sok szeretet kaptunk tõle, amit aztán mi is továbbadunk a saját gyermekeinknek, családunknak. Számunkra a karácsony mindig csodálatos hangulatú ünnep volt, amely a család és s szeretet jegyében telt. Édesanyám nagy varázslóként csodálatossá tudta tenni az ünnepet. A legnehezebb idõkben is körénk tudta varázsolni a karácsony kivételes hangulatát. A háború utáni nehéz idõkben szinte a semmibõl varázsolt csillogó karácsonyfát, sztaniol papírba csomagolt arany, ezüst diókkal, csillagokkal, gyertyákkal, maga fõzte szaloncukorral díszítve. Emlékszem a szépen megterített karácsonyi asztalra, a foszló kalácsra, a finom süteményekre és a barátokra, akik közül mindig ült az asztalunknál valaki, hogy ne töltse egyedül a karácsony estét. Ez külön hangulatot adott a szentestéknek, hiszen a karácsony elsõsorban a szeretetrõl szól. Milyenek voltak azok a családi karácsonyok, amikor a fát már elsõsorban fiúknak, Gábornak díszítették? Amikor bõvült a család, a szenteste és az elsõ nap lett a mienk, a barátok a második napon jöttek össze édesanyámnál. Nálunk a karácsony nemcsak a család ünnepét jelentette, hanem a barátok jelenlétét, az egymás iránti figyelmet, szeretetet, a közös örömet is. Gábor fiam érkezésével nem lett más a karácsony, csak szebb és boldogabb. Feléje irányult minden figyelem, neki gyulladtak fel a gyertyák, és ragyogtak a csillagszórók. Az ajándékba kapott játékok, könyvek, kisautók mindig nagy örömet szereztek neki, lelkesen és kíváncsian bontogatta a csomagokat. A nekünk készített ajándékait, rajzait, sókerámiából készített gyertyáit ma is õrizzük. Az évek múlásával édesanyámtól egyre több tennivalót vettünk át az ünnepi elõkészületekbõl. Így aztán lassan a mi asztalunkat ülte körül a család. Az a hagyomány, hogy az ünnep elsõ napi ebédjét testvérem családjával közösen költjük el, továbbra is megmaradt. Nálunk ez az év leghosszabb ebédje. Az asztal körül ülve beszélgetünk, hallgatjuk a gyermekeket és a beszélgetésbe egyre inkább bekapcsolódó unokákat. Unokája már felcseperedett, lassan középiskolás lesz. Hogyan telnek a legutóbbi évek karácsonyai? Mióta Anna, az unokánk megszületett, a karácsonyestét náluk, a fiaméknál töltjük. A nagymamák, a nagypapák, s amíg édesanyám élt, õ is velünk volt. Két éve halt meg, az õ hiánya érezhetõ, mert évtizedeken át nap mint nap velünk volt, hiszen egy lakásban éltünk, így természetesen karácsonykor is együtt voltunk. Ami nem változott, az a szeretetteli hangulat, az ízlésesen feldíszített fenyõfa, a szépen terített asztal, az asztalt körbeülõ család, az ízletes vacsora, a hangulatos beszélgetés, az emlékek idézése, egymás kedves ugratása és Anna csicsergése, az ajándékok bontogatása. Nekünk ez a karácsony. A tennivalók nagy részét egykor mi vettük át édesanyánktól, most a gyerekek vették át tõlünk. Ha visszagondolok gyermekkoromra és az azóta eltelt idõre, az ünnep lényege nem változott. Ami más, az a környezet, a feltételek, a szereplõk, de a lényeg, amit a családon belül a szülõktõl kaptunk, és gyermekeinknek, unokáinknak továbbadtunk, az nem változott. A karácsony továbbra is a családot, a szeretetet, a közösen megélt boldog perceket jelenti mindannyiunk számára. Százdi Antal Pályázat a Csepeli Szociális Szolgálat intézményvezetõi tisztségének betöltésére Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata pályázatot hirdet a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Csepeli Szociális Szolgálat (1211 Budapest, Kiss János altb. u. 54.) intézményvezetõi álláshelyének betöltésére. Az intézmény által biztosított ellátási formák: családsegítés, gyermekjóléti szolgáltatások, házi segítségnyújtás, szociális étkeztetés, nappali szociális szolgáltatás, közösségi ellátások, fogyatékosokat támogató szolgáltatás, átmeneti elhelyezés biztosító ellátások. Az intézményvezetõ által ellátandó feladatok: az intézmény vezetéséhez, irányításához kapcsolódó tevékenységek ellátása során gyakorolja a jogszabályokban és az intézmény Szervezeti és Mûködési Szabályzatában számára biztosított jogköröket. Pályázati feltételek: az 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 3. számú mellékletének 3. pontja szerinti szakirányú végzettség, illetve a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 2. számú mellékletének 1. pontja szerinti képesítés; legalább 5 év felsõfokú végzettséget vagy felsõfokú szakmai képesítést igénylõ, a szociális ellátás, a gyermekvédelem, illetve államigazgatási területen ellátott munkakörben szerzett szakmai gyakorlat; legalább 3 év vezetõi gyakorlat; büntetlen elõélet. Elõnyt jelent: intézményirányításban illetve intézmény-felügyelet terén szerzett vezetõi gyakorlat; a szociális és gyermekjóléti ellátórendszer mûködésének komplex ismerete; a szolgáltatások integrált mûködtetése terén szerzett jártasság; szociális szakvizsga. A pályázathoz csatolni kell: részletes szakmai önéletrajzot, a személyi adatok és a legfontosabb foglalkoztatási adatok feltüntetésével; 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt; képesítést igazoló okiratok másolatát; az intézmény vezetésére, illetve intézmény szakmai és gazdasági hatékonyságának javítására vonatkozó szakmai programot; nyilatkozatot arról, hogy az eljárásban résztvevõk valamint a képviselõ-testület a pályázati anyagát megismerhesse, illetve abba betekinthessen; a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség tudomásul vételérõl való nyilatkozat; nyilatkozatot arról, hogy a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény 15. -ának (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn. A magasabb vezetõi megbízás idõtartama: 5 év. A megbízás kezdõ napja: április 1. A megbízás megszûnésének idõpontja: március 31. Illetmény: a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. Törvény, valamint a végrehajtására kiadott ágazati kormányrendelet alapján. Pályázat benyújtásának határideje: a Szociális Közlönyben történõ megjelenést követõ 30 nap. A pályázat benyújtásának módja: a pályázatot Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzat, Tóth Mihály polgármesternek címezve (1211 Budapest, Szent Imre tér 10.) zárt borítékban, Csepeli Szociális Szolgálat intézményvezetõi pályázat megjelöléssel, egy eredeti példányban kell benyújtani. A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási határidõt követõ 60 napon belül összehívott képviselõ-testületi ülés idõpontja, de legkésõbb március 31. A pályázattal kapcsolatosan információ kérhetõ Lombos Antal ágazatvezetõtõl (Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Ágazat) a telefonszámon, illetve a címen. Dr. Magyar Béla a karácsonyi ünnepekrõl A Csepel díszpolgára kitüntetést dr. Magyar Béla 1999-ben kapta meg. Karácsonyi emlékeirõl hol máshol, mint a Jedlik testnevelõ tanári szobájában beszélgetünk. A hetedik ikszen túl is aktív tanár kisgyerek korából a karácsonynyal kapcsolatban a hatalmas hóra emlékszik elsõsorban. Az 1940-es évek elejének decembereiben a világból szinte nem is látott mást, csak havat. Mert akkoriban karácsonykor általában nagy hó esett. Ami elõször eszébe jut a karácsony szó hallatán: csillogó gyertyafények és csillogó gyerekszemek. Negyvenkét éves tanári pályafutása során körülbelül ezer gyereket tanított, a szemeik csillogása végigkíséri az életét, volt tanítványait változatlanul a szemükrõl ismeri meg. Dr. Magyar Béla igazi csepeli, édesapja a gyárban vasesztergályosként dolgozott, édesanyja a háztartást vezette. Még ma sem érti, hogyan, de szenteste szülei mindig korán lefektették, õ pedig elaludt, majd miután a szobába bevitték a karácsonyfát, felébresztették, és azt mondták: megjött a Jézuska. Egy alkalommal korábban ébredt fel, mint kellett volna, attól kezdve már együtt díszítették a karácsonyfát. Édesapja pengõt keresett egy héten, ami nem volt sok, a fára alma, dió, valamint otthon fõzött szaloncukor került. A fa alatt mindig volt egy narancs, ami akkoriban nagy szó volt. Az elemi iskolát 1942-ben kezdte az akkori Werbõczyben (ma Hermann Ottó). Elsõ szereplése is egy karácsonyi iskolai ünnepséghez kötõdik: Ady Kis, karácsonyi ének címû versének egy szakaszát mondta el, amire a mai napig élénken emlékszik: Szeretném az Istent / Nagyosan dicsérni, / De én még kisfiú vagyok, / Csak most kezdek élni. Nagy tapsot kapott. Szürke háborús évek következtek, otthon is nagyon rövid karácsonyi ünnepekkel, hármasban a szülõkkel. Csepelt 1944 áprilisában kezdték bombázni, és miután a házukat bombatalálat érte, vidékre menekültek a nagyszülõkhöz, Tiszapüspökibe. Abban az évben volt elõször, hogy nem volt otthon karácsonyfa. Mindenki félt mindentõl, borzalmas idõszak volt. A család együtt vészelte át 1944 karácsonyát. Lõtték a templomot, akkor foglalták el a falut a szovjet csapatok. Csepelre visszakerülve a szülõk lakást béreltek, Magyar Béla pedig sikeres felvételi után bekerült a Jedlik Ányos Gimnáziumba. Következett három olyan év ( ), amely a karácsonyokat tekintve meghatározó egész életére. A Jedlikben bencés tanárok tanítottak, jelszavuk az együttlét volt. A gyertyagyújtás és az imádkozás töltötte ki a délutánjaikat a karácsonyt megelõzõ hetekben. Akkor kapták a legtöbb érzelmi kötõdést az együvé tartozáshoz. A hajdani iskolatársaival még ma is emlegetik azokat az idõket. Azóta szeret közösséget teremteni, szeret közösséghez tartozni. Nagy törés volt, amikor az Árpád Gimnáziumba került. Abban az idõben megtiltották a karácsony kifejezést, fenyõünnep lett a neve. Hivatalosan nem volt karácsony, sõt, valamit mindig kitaláltak, hogy szenteste délutánján benn kelljen maradni az iskolában. Valamit lazult a diktatúra ben, majd 1955-ben még roszszabb lett a helyzet. Akkor már a Testnevelési Fõiskolára járt, fõ elfoglaltsága a sport volt. Azok a karácsonyok már nem voltak olyan meghittek, mint korábban. A fõiskola elvégzését követõen Csepelen tanított, utasításra szenteste délutánján úttörõ csapatgyûléseket kellett tartania. Késõbb a kötelmek lazultak, de a kellemes karácsonyi programok nem tértek vissza, akkor sem, miután 1972-tõl 25 éven át, nyugdíjba vonulásáig a Jedlik Ányos Gimnáziumban tanított mint vezetõ tanár. Fia születése után megpróbálta az elemi iskolai és a gimnáziumi karácsonyok hangulatát visszavarázsolni a családba. Nagyon szép karácsonyi estéket töltöttek együtt, még ma is emlékszik a fia szemére, amikor elõször rácsodálkozott a karácsonyfára. Évekig a négy nagyszülõvel együtt ünnepelték a karácsony estét. Sajnos a boldog ünnepléseken egyre fogyatkozó számban vettek részt, a nagyszülõk sorban eltávoztak, és ismét hárman maradtak a feleségével és a fiával. A fia már nem lakik velük, így már csak ketten ünneplik meghitten a szentestét a felségével. Kis karácsonyfát állítanak, visszaemlékeznek a szép idõkre. A Jedlikben az 1970-es években, amikor az még eretnekségnek számított, az iskola elõcsarnokában karácsonyfát állítottak. A kerület akkori vezetõi furcsán néztek, de nem szóltak, tudomásul vették a dolgot. Napjainkban alapítványoknak segít, azért vállalta el a Csepeli Gyermekekért Alapítvány kuratóriumi elnökségét, hogy tudjon segíteni a rászoruló gyerekeken. Ma is lehet közösségben meghitten ünnepelni a karácsonyt. Jó példa erre Balatonudvari, ahol nyaralója van a tanár úrnak. Az ottani polgármester a 280 lakosú falu fõterén december 23-án felállít egy sátrat, jászollal, kisbabával, báránykával, egy leány beöltözik Szûz Máriának, a polgármester odaviszi a szamarát, egy veszprémi zeneiskola diákjai zenélnek, és mindenki együtt énekel karácsonyi dalokat egy órán keresztül. Az ünnepségen mindenki kap ajándékot, utána van közös a vacsora, vidámság, az emberek szeretettel köszöntik egymást. A tanár úr már készül az utazásra. A halászlé és a rántott hal az utóbbi években már nem kerül az ünnepi asztalra, pulykasült lesz, utána bejgli. Elfogyasztásához lapunk jó étvágyat és jó egészséget kíván dr. Magyar Bélának és feleségének! Mucsi Ferenc A jótékony Hókirálynõ December 21-én, vasárnap, 15 órakor kezdõdik a Csepeli Munkásotthon színháztermében, a Csep Jazz Dance elõadásában és a Csepeli Munkásotthon szervezésében a HÓKIRÁLYNÕ mesebalett. A lélek melegével. Jótékonysági elõadás csepeli gyermekek részvételével a csepeli gyermekekért.

Ünnepi hangulat a Savoyai Jenõ téren

Ünnepi hangulat a Savoyai Jenõ téren BUDAFOK-TÉTÉNY XVII. ÉVFOLYAM 25. SZÁM 2009. DECEMBER 18. A X X I I. K E R Ü L E T I Ö N K O R M Á N Y Z A T I N G Y E N E S L A P J A M E G J E L E N I K K É T H E T E N T E Ünnepi hangulat a Savoyai

Részletesebben

Áldott karácsonyt kívánunk olvasóinknak!

Áldott karácsonyt kívánunk olvasóinknak! BUDAFOK-TÉTÉNY XVIII. ÉVFOLYAM 24. SZÁM 2010. DECEMBER 16. A X X I I. K E R Ü L E T I Ö N K O R M Á N Y Z A T I N G Y E N E S L A P J A M E G J E L E N I K K É T H E T E N T E Áldott karácsonyt kívánunk

Részletesebben

Mikulás-napi óvodás vetélkedõ

Mikulás-napi óvodás vetélkedõ Kellemes Karácsonyi nnepeket és Boldog Új Évet! A Polgármesteri Hivatal 2006. év végi munkarendje Tájékoztatom Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a képviselõ-testület döntése alapján 2006. december 27., 28. és

Részletesebben

Kalendárium. Az ünnepek alkalmából városunk pillanataival illusztrált naptárral kedveskedünk olvasóinknak. Melléklet a 6-7. oldalon.

Kalendárium. Az ünnepek alkalmából városunk pillanataival illusztrált naptárral kedveskedünk olvasóinknak. Melléklet a 6-7. oldalon. Karácsonyi adomány Rászoruló családokhoz kísértük az önkormányzat és az Electrolux képviselőit adományozó útjukon. Riport a 3. oldalon Kalendárium Az ünnepek alkalmából városunk pillanataival illusztrált

Részletesebben

Áldott, békés karácsonyt és sikerekben gazdag, boldog új évet kívánok minden csepelinek!

Áldott, békés karácsonyt és sikerekben gazdag, boldog új évet kívánok minden csepelinek! 2013. december 19. A XXI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA IV. évfolyam 23. szám Áldott, békés karácsonyt és sikerekben gazdag, boldog új évet kívánok minden csepelinek! Németh Szilárd országgyűlési képviselő,

Részletesebben

Meghitt, szeretetteljes karácsonyi ünnepeket kívánunk minden kedves olvasónknak!

Meghitt, szeretetteljes karácsonyi ünnepeket kívánunk minden kedves olvasónknak! XX. ÉVFOLYAM 24. SZÁM ANGYALFÖLD-ÚJLIPÓTVÁROS-VIZAFOGÓ 2014. DECEMBER 18. media13.hu naponta friss hírek Hírnök online a TV13 mûsorai A TV13 mûsorai már digitálisan is Tisztelt kerületi lakosaink! Közeledik

Részletesebben

Elkezdődtek az Adventi programok

Elkezdődtek az Adventi programok XXV. évfolyam, 12. szám 2013. december Valami elkezdődött... 6. oldal Közéleti és tájékoztató lap Megjelenik minden hónap első hetében Bővebb információ, archívum a város honlapján: http://www.albertirsa.hu

Részletesebben

Elhunyt Kalmár László

Elhunyt Kalmár László XXIV. évfolyam 9. szám Havonta megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft 2014. szeptember Felszentelték a Szent István király kápolnát Megvalósult Udvardi Erzsébet festőművész utolsó álma, augusztus 23-án dr.

Részletesebben

GYERGYÓÚJFALU KÖZSÉG KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HAVILAPJA. I. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM, 2008. DECEMBER. Tartalom

GYERGYÓÚJFALU KÖZSÉG KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HAVILAPJA. I. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM, 2008. DECEMBER. Tartalom GYERGYÓÚJFALU KÖZSÉG KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HAVILAPJA. I. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM, 2008. DECEMBER. Tartalom A libánfalvi kápolna Útjára indítottuk 2 Önkormányzat... 4 Sulivilág... 7 Hitélet... 9 Civil fórum...

Részletesebben

HÍRADÓ A TÁPIÓSZŐLŐSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK LAPJA

HÍRADÓ A TÁPIÓSZŐLŐSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK LAPJA Tápiószőlősi HÍRADÓ A TÁPIÓSZŐLŐSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK LAPJA 17. évfolyam, 1. szám 2014. december Tápiószőlős minden kedves lakójának békés, boldog karácsonyt, eredményekben gazdag boldog

Részletesebben

Bíztatónak látom a jövőt Iskolabezárás: nem, a H ivatal átszervezése: igen

Bíztatónak látom a jövőt Iskolabezárás: nem, a H ivatal átszervezése: igen Jegyzet Közeleg a karácsony. ALKALMI KIADVÁNY 1998. NOVEMBER 27. Bíztatónak látom a jövőt Iskolabezárás: nem, a H ivatal átszervezése: igen 1998. október 18-án Oroszlányban 59 képviselő-, s 3 polgármesterjelöltre

Részletesebben

PUSZTAZÁMOR KÖZÉLETI FÓRUMA

PUSZTAZÁMOR KÖZÉLETI FÓRUMA INGYENES PUSZTAZÁMOR KÖZÉLETI FÓRUMA XVIII. ÉVFOLYAM 6. SZÁM MÁTRAI SÁNDOR FELVÉTELE 2013. DECEMBER A tartalomból Racionalizált közös hivatal, megőrzött önállóság (4. oldal) Minden napra egy mese (7. oldal)

Részletesebben

Köszöntjük az 50 éves Csepel Táncegyüttest!

Köszöntjük az 50 éves Csepel Táncegyüttest! LOKÁLPATRIÓTA melléklet A KERÜLET KÖZÉLETI LAPJA LX. évfolyam 35. szám 2008. október 10. Megjelenik 35 000 példányban, legközelebb október 17-én. Az újság díjtalan. Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata

Részletesebben

Tisztelt Olvasók, kedves Diákok!

Tisztelt Olvasók, kedves Diákok! Tisztelt Olvasók, kedves Diákok! Örömmel ajánlom mindannyiuk figyelmébe a kisebb szünet után újra megjelenõ diáknaptárt. A korábban a diákok által örömmel fogadott ingyenes kiadvány ugyanis praktikus információkkal

Részletesebben

2013. december 4. évfolyam 12. szám

2013. december 4. évfolyam 12. szám 2013. december 4. évfolyam 12. szám Adóváltozások Adózás szempontjából 2013 konszolidált év volt, kisebb változások történtek az elmúlt évhez képest hangzott el a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-magyarországi

Részletesebben

Ne felejtsünk el rá szavazni!

Ne felejtsünk el rá szavazni! CSEPEREDÕ IFJÚSÁGI ÉS SPORT MELLÉKLET FOTÓ: MIZIK ZSUZSA Radnóti-megemlékezést tartott november 14-én, egy csendes, borongós õszi szombaton, kora délután a csepeli Fidesz-frakció a Csillagtelepen. Képünkön

Részletesebben

A család. l magazinja. Ötletek ajándékvásárláshoz. A karácsonyi asztal. Ünnepi készülôdés az óvodákban. Madarak téli etetése

A család. l magazinja. Ötletek ajándékvásárláshoz. A karácsonyi asztal. Ünnepi készülôdés az óvodákban. Madarak téli etetése A család Csomád l Erdôkertes l Galgamácsa l Ôrbottyán l Vácegres l Váckisújfalu l Vácrátót l Veresegyház k i s t é r s é g i Ingyenes magazin I. évfolyam 5. szám l 2006. december l magazinja A karácsonyi

Részletesebben

Nyitott ajtók: az együttnevelés Csepelen

Nyitott ajtók: az együttnevelés Csepelen LXII. évfolyam 10. szám 2010. március 12. Megjelenik 35 000 példányban, legközelebb március 19-én. A CSEPELÉRT-DÍJAK ÁTADÁSA: 2010. március 12. 14 órakor, a Csepeli Munkásotthon rendezvénytermében. A Botosánka

Részletesebben

Az ÉLETTÉR Közösség- és Településfejlesztõ Egyesület kalendáriuma Koppánmonostor 2007. november 13.

Az ÉLETTÉR Közösség- és Településfejlesztõ Egyesület kalendáriuma Koppánmonostor 2007. november 13. Mert nem lehet mindent csak pénzben mérni, bármennyire is ösztönöz korunk. Vannak ennél sokkal fontosabb értékeink is, a maradék szorgalmunk, emberségünk, hitünk és reménységünk a sikeres folytatásban.

Részletesebben

Fehérvár Médiacentrum minden, ami Fehérvár! Keress minket a facebookon is! K ÖZÉLET - KULT ÚRA - SPORT - S ZÓRAKOZÁS

Fehérvár Médiacentrum minden, ami Fehérvár! Keress minket a facebookon is! K ÖZÉLET - KULT ÚRA - SPORT - S ZÓRAKOZÁS K ÖZÉLET - KULT ÚRA - SPORT - S ZÓRAKOZÁS FEHÉRVÁR Közéleti hetilap 2014. december 29. Boldog új esztendőt kívánunk! Fotó: Kiss László Fehérvár Médiacentrum minden, ami Fehérvár! Keress minket a facebookon

Részletesebben

2009 az épülõ Újfehértó éve

2009 az épülõ Újfehértó éve Újfehértó áros Önkormányzatának lapja I. évfolyam. szám 00. december 0. Agrárhírek A JÁNLÓ. oldal Télköszöntõ növendékhangverseny Ünnepi miserend Ünnepi programajánló. oldal Beszámoló a olgármesteri ivatal

Részletesebben

Projektfelülvizsgálat

Projektfelülvizsgálat LXI. évfolyam 8. szám 2009. február 27. Megjelenik 35 000 példányban, legközelebb március 6-án. Együttnevelési módszerek Március 4-én immár tizenötödik alkalommal szervezi meg a kerületi önkormányzat és

Részletesebben

A tartalomból. Új háziorvos Pusztazámoron (4. old.) Zárszámadás és előretekintés (6. old.) Megjött a Mikulás (13. old.) PUSZTAZÁMOR KÖZÉLETI FÓRUMA

A tartalomból. Új háziorvos Pusztazámoron (4. old.) Zárszámadás és előretekintés (6. old.) Megjött a Mikulás (13. old.) PUSZTAZÁMOR KÖZÉLETI FÓRUMA INGYENES PUSZTAZÁMOR KÖZÉLETI FÓRUMA XVI. ÉVFOLYAM 6. SZÁM 2011. DECEMBER A tartalomból Új háziorvos Pusztazámoron (4. old.) Zárszámadás és előretekintés (6. old.) Archív fotó Megjött a Mikulás (13. old.)

Részletesebben

Harminc éves a Kádár Katalin Óvoda

Harminc éves a Kádár Katalin Óvoda LXI. évfolyam 42. szám 2009. december 4. Megjelenik 35 000 példányban, legközelebb december 11-én. A KERÜLET KÖZÉLETI LAPJA Az újság díjtalan. A Csepeli Nívódíj idei kitüntetettjei a kerületi képviselõ-testület

Részletesebben

Ballagások óvodákban, iskolákban

Ballagások óvodákban, iskolákban Szerencsi HÍREK KÖZÉLET SZABADIDŐ KULTÚRA szerencsihirek@szerencs.hu www.szerencsihirek.hu INGYENES KIADVÁNY XXIX. évfolyam 11. szám 2014. június 27. Új cserkészcsapat alakult Szerencsen Ballagások óvodákban,

Részletesebben

Békés karácsonyt kívánunk!

Békés karácsonyt kívánunk! 2014. december 18. A XXI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA V. évfolyam 25. szám Békés karácsonyt kívánunk! Gyermektraumatológia és -sebészet nyílik január elsejétől a szakrendelőben Csökkenő adóterhek Csepelen

Részletesebben

Egész napos táncõrület Csepelen

Egész napos táncõrület Csepelen LX. évfolyam 20. szám 2008. május 16. Megjelenik 35 000 példányban, legközelebb május 23-án. A KERÜLET KÖZÉLETI LAPJA Az újság díjtalan. CSEPEL SZÍNHÁZ Május 28-án, szerdán, 19 órakor: MI VAN A SZOKNYA

Részletesebben

ÚTRAVALÓ 2 0 1 4 Boldog Új Évet!

ÚTRAVALÓ 2 0 1 4 Boldog Új Évet! 16 A B csoport végeredménye: A Titánok (Szécsény) vitte 1. Nyúl-York 2 2 0 0 6-2 6 haza a profik kupáját! 2. Nyúl-Dzsörzi 2 1 0 1 5-4 3 A csoport: Rimóc, Katalánok, Két ünnep közötti 3. Rimóc 2 0 0 2 4-8

Részletesebben

Gyerek mesterek, kerekekkel

Gyerek mesterek, kerekekkel LXII. évfolyam 18. szám 2010. május 7. Megjelenik 35 000 példányban, legközelebb május 14-én. Gyerek mesterek, kerekekkel A Nagy Imre ÁMK Alapfokú Mûvészeti Iskola aulájában április 28-án nyílt meg a Csepelsziget

Részletesebben

EGY MEGHATÓ KARÁCSONYI TÖRTÉNET

EGY MEGHATÓ KARÁCSONYI TÖRTÉNET 2012. december Tokod Nagyközség Önkormányzatának Hivatalos lapja XVIII. évfolyam 12. szám KARÁCSONYI KÖSZÖNTŐ ADVENTI HAJNAL SÁNDOR ERNŐ Alföldön, fákon zúzmara, adventi hajnal zápora, ezüst mezők, ezüst

Részletesebben