J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d"

Átírás

1 Sáránd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4272 Sáránd, Nagy u. 44. Tel: 52/ Tel/Fax: 52/ Iktatószám: 6-31 /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sáránd Község Önkormányzata Képviselő testületének szeptember 11-én 16:00 órai kezdettel, a Polgármesteri Hivatal házasságkötő termében megtartott nyílt üléséről. N a p i r e n d évi költségvetési rendelet módosítása évi költségvetés beszámoló féléves elfogadása 3. Könyvvizsgálói jelentés a évi költségvetési rendelet módosítása és a évi költségvetés féléves beszámoló elfogadása 4. Polgármesteri Hivatal Alapító okiratának módosítása 5. Önkormányzati szakfeladat rend módosítása 6. Helyi adórendelet módosítása 7. Vagyonrendelet módosítása 8. Különfélék 1

2 Döntések: Határozat száma 72/2013. (IX.11.) KT sz. határozat 73/2013. (IX.11.) KT sz. határozat 74/2013. (IX.11.) KT sz. határozat 75/2013. (IX.11.) KT sz. határozat 76/2013. (IX.11.) KT sz. határozat 77/2013. (IX.11.) KT sz. határozat Rendelet száma Határozat tárgya évi költségvetésről szóló 6/2013. (II.20.) rendelet módosításáról év I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadása Független könyvvizsgálói jelentés elfogadása Polgármesteri Hivatal Alapító okiratának módosítása Önkormányzati szakfeladat rend módosítása Pénzeszközátadás a Sárándi Községgondnokság Kft.-nek Rendelet tárgya 15/2013. (IX.11.) KT sz. rendelet 16/2013. (IX.11.) KT sz. rendelet Helyi adórendelet 17/2013. (IX.11.) KT sz. rendelet A évi költségvetésről szóló 6/2013.(II.20.) KT sz. rendelet módosításáról Az Önkormányzat vagyonáról szóló 10/2001.(IV.26.) KT sz. rendelet módosításáról Sáránd, szeptember 11. Nagy Józsefné polgármester Dr. Bálint Erika 2

3 JEGYZŐKÖNYV Készült: Sáránd Község Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 11-én a Polgármesteri Hivatal házasságkötő termében 16:00 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről Jelen vannak: Nagy Józsefné Virágos Lajosné Kozák Anikó Nagy Gyula Erdőháti Imréné Gyönyörű Zsigmond Kálmánné Szabó Katalin Fehér Róbert Szánóczki István Hivatalból jelen van: Dr. Bálint Erika Biró Katalin Bordánné Lovas Piroska Szilágyi Norbert Meghívott vendégek: Reszler György polgármester alpolgármester képviselő, Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke képviselő, Pénzügyi Bizottság elnöke képviselő képviselő képviselő Szociális és Egészségügyi Bizottsági tag könyvvezető, pénzügyi előadó pénzügyi főelőadó videofelvétel könyvvizsgáló Nagy Józsefné üdvözölte az ülésen megjelenteket. Külön köszöntötte az ülésen a meghívott vendéget. Megállapította, hogy az ülésen a 7 tagú Képviselő-testület 7 fővel van jelen, majd az ülést megnyitotta. Nagy Józsefné jelezte, hogy a kiküldött meghívó 7. pontja változik, a korábban megjelölt napirendi pont: Köztisztviselői teljesítményértékelés esetében nincs szükség testületi határozatra, helyette a vagyonrendelet módosításáról szóló előterjesztés lett kiküldve a képviselőknek. Ennek megfelelően ismertette a napirendet az alábbiak szerint: évi költségvetési rendelet módosítása évi költségvetés beszámoló féléves elfogadása 3. Könyvvizsgálói jelentés a évi költségvetési rendelet módosítása és a évi költségvetés féléves beszámoló elfogadása 4. Polgármesteri Hivatal Alapító okiratának módosítása 5. Önkormányzati szakfeladat rend módosítása 3

4 6. Helyi adórendelet módosítása 7. Vagyonrendelet módosítása 8. Különfélék A Képviselő-testület a napirendnek az előterjesztés szerint történő megtárgyalásával 6 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett egyetértett. 1. A évi költségvetési rendelet módosítása Nagy Józsefné elmondta, a Képviselő-testület megkapta az előzetesen kiküldött anyagot. Az anyag szakmailag, számszakilag egyező január 1. és június 30. közötti gazdálkodási év bemutatásáról szól. Elmondta nem volt olyan ahol kevesebb összeg lett volna betervezve, int amennyit költöttek. Megkérdezte van-e valakinek az elhangzottakkal kapcsolatban kérdése. Mivel nem volt hozzászólás, átadta a Pénzügyi Bizottság elnökének a szót. Erdőháti Imréné elmondta, a testületi ülés előtt volt a Pénzügyi Bizottság ülése, ahol a rendelet módosítást és a költségvetés féléves beszámolóját tárgyalták. A rendeletmódosításhoz hozzászólás nem volt, 4 igen és 1 tartózkodással elfogadták és elfogadásra javasolták a Képviselő-testület számára is. Nagy Józsefné megköszönte a Pénzügyi Bizottság véleményét, majd a Képviselő-testület elé terjesztette a évi költségvetési rendelet módosítását. Megkérdezte van-e valakinek kérdése, észrevétele az elhangzott tájékoztatóhoz kapcsolódóan. Mivel nem érkezett észrevétel, kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy kéz felemeléssel szavazzanak. Sáránd Község Önkormányzatának Képviselő-testületéből minden jelenlevő Képviselő szavazott, s így 6 igen és 1 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta. 72/ (IX.11.) KT. sz. határozat Sáránd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta a 15/2013. (IX.11.) rendeletet a évi költségvetésről szóló 6/2013. (II.20.) rendelet módosításról. 4

5 Sáránd Község Önkormányzatának 15 /2013. (IX.11.) rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 6/2013. (II.20.) rendelet módosításáról 1. (1) A január 1. és június 30. között pótelőirányzatként biztosított állami támogatások, átvett pénzeszközök, valamint a saját bevételek előirányzatának növelése, miatt a költségvetési rendelet 2. (1) bekezdésében megállapított Költségvetési bevételét Költségvetési kiadását EFt-tal EFt-tal módosítja és az önkormányzat évi módosított költségvetési bevételét módosított költségvetési kiadását a költségvetési egyenleg összegét -ebből működési felhalmozási állapítja meg. (2) A kiadási főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat EFt-ban EFt-ban 0 EFt-ban 0 EFt 0 EFt E Ft Működési költségvetés módosított kiadásai E Ft Személyi juttatások E Ft Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó E Ft Dologi kiadások E Ft Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 E Ft Egyéb működési célú kiadások 0 E Ft Lakosságnak juttatott támogatások 0 E Ft Szociális, rászorultság jellegű ellátások E Ft Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre E Ft Működési célú támogatási kiadás 0 E Ft Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés 0 E Ft Kamatkiadások E Ft Pénzforgalom nélküli kiadások E Ft Felhalmozási költségvetés módosított kiadásai E Ft Beruházások 0 E Ft Felújítások 0 E Ft Lakástámogatás 0 E Ft Lakásépítés 0 E Ft EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai 0 E Ft EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai E Ft Egyéb felhalmozási kiadások (tartalék) 0 E Ft Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 0 E Ft Felhalmozási célú támogatási kiadás 0 E Ft Pénzügyi befektetések kiadásai 0 E Ft Tartalék 0 E Ft Költségvetési, vállalkozási maradvány átvétele 0 E Ft Finanszírozási kiadások jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg. 3. 5

6 A polgármesteri hivatal, valamint a költségvetési szervek módosítás utáni előirányzatát a mellékletek tartalmazzák. 4. (1) Ez a rendelet kihirdetés napján lép hatályba. (2) A rendelet kihirdetéséről a gondoskodik polgármester Záradék: Kihirdetés napja: szeptember 11. Hatályba lépés napja: szeptember 12. Sáránd, szeptember 12. Dr. Bálint Erika 2. Sáránd Község Önkormányzatának évi I. féléves gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadása Nagy Józsefné elmondta, hogy az I. félévi gazdálkodásról szóló beszámolót mindenki megkapta. A Kincstárhoz már eljuttatták a beszámolót. Nem volt egyszerű ezt a félévet gazdaságilag levezényelni, gazdaságilag túlélni. Az önkormányzatok nagyon nehéz helyzetben vannak. Felhívta a figyelmet néhány pontosításra az előterjesztéssel kapcsolatban. Az előterjesztés első oldalán valamint a 7. számú mellékletben történt egy kisebb elírás, ezeket kérte kijavítani. Majd átadta a szót Erdőháti Imrénének a Pénzügyi Bizottság elnökének. Erdőháti Imréné elmondta, hogy a testületi ülést megelőzően a Pénzügyi Bizottság is ülésezett, melyet megbeszélték a beszámolót. A beszámolót 4 igen és 1 tartózkodás mellett elfogadásra javasolta a Pénzügyi Bizottság. Annyi észrevételük volt, hogy a teljesítés alakulása jobb, mint máskor szokott lenni, s ez valószínű az új típusú finanszírozás következménye. 6

7 Mivel hozzászólás nem érkezett a beszámolóval kapcsolatban Nagy Józsefné szavazásra bocsátotta Sáránd Község Önkormányzat és Intézményei évi I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolót. Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy kéz felemeléssel szavazzanak. Sáránd Község Önkormányzatának Képviselő-testületéből minden jelenlevő Képviselő szavazott, s így 6 igen és 1 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta. 73/ (IX.11.) KT. sz. határozat Sáránd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta Sáránd Község Önkormányzat és Intézményei év I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolóját. Felelős: Nagy Józsefné polgármester Határidő: azonnal 3. Könyvvizsgálói jelentés a évi költségvetési rendelet módosítása és a évi költségvetés féléves beszámoló elfogadása Nagy Józsefné elmondta, a Képviselő-testület előzetesen megkapta az ezzel kapcsolatos anyagot. A könyvvizsgálat megállapította, hogy a államháztartás működési rendjéről, a 369/2011.(XII.31.) az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól szóló jogszabályi előírások szerint, az általános számviteli elvekkel összhangban, határidőben készítették el és határidőben terjesztették a képviselő testület elé. Ezután kérte a Pénzügyi Bizottság véleményét. Erdőháti Imréné elmondta, hozzászólás nem érkezett és 3 igen és 2 tartózkodás mellett a Pénzügyi Bizottság elfogadta a független könyvvizsgálói jelentést. Megkérdezte van-e valakinek kérdése, észrevétele az elhangzott tájékoztatóhoz kapcsolódóan. Mivel nem érkezett észrevétel, kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy kéz felemeléssel szavazzanak. Sáránd Község Önkormányzatának Képviselő-testületéből minden jelenlevő Képviselő szavazott, s így 5 igen és 2 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta. 74/2013. (IX.11) KT. sz. határozat Sáránd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta a független könyvvizsgálói jelentést a évi költségvetési rendelet módosításáról és a évi I. féléves költségvetési beszámolóról. 7

8 Felelős: Nagy Józsefné polgármester Határidő: azonnal (Reszler György távozott az ülésről.) 4. Polgármesteri Hivatal Alapító okiratának módosítása Nagy Józsefné elmondta, a Képviselő-testület június 28-án fogadta el a polgármesteri hivatal SZMSZ-ét. Elmondta az Alapító okiratot benyújtották a Magyar Államkincstárhoz, de hiánypótló végzés érkezett rá. A végzésnek megfelelően a elkészítette a kért módosításokat az előterjesztés szerint: A módosítások ismertetése után kérdezte van-e valakinek kérdése, észrevétele az elhangzott tájékoztatóhoz kapcsolódóan. Mivel nem érkezett észrevétel, kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy kéz felemeléssel szavazzanak. Sáránd Község Önkormányzatának Képviselő-testületéből minden jelenlevő Képviselő szavazott, s így 6 igen és 1 nem szavazat mellett a következő határozatot hozta. 75/2013. (IX.11) KT. sz. határozat A Sárándi Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosításáról 1. Az alapító okirat 1. pontban a költségvetési szerv neve: " Sárándi Polgármesteri Hivatal " 2. Az alapító okirat 3. pontban a közfeladat megnevezése: " Általános közigazgatás " 3. Az alapító okirat 6. pontban a korábbi szöveg helyére a következő kerül: " Az önkormányzat működésével, valamint a polgármester vagy a feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok; az önkormányzatok egymás közötti és az állami szervekkel történő együttműködés összehangolása. " ( Mötv. 84. (1) bek. ) 4. Az alapító okirat 9. pontban a számú szakfeladat megnevezése: " Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás " 5. Az alapító okirat 14. pontban a korábbi szöveg helyére a következő kerül: 8

9 " A polgármester pályázat alapján határozatlan időre nevezi ki a t. " Felelős: Nagy Józsefné polgármester Határidő: azonnal 5. Önkormányzati szakfeladat rend módosítása Nagy Józsefné elmondta, ugyanaz a helyzet vele, mint az Alapító okirattal, vagyis a Magyar Kincstár Hajdú-Bihar Megyei Igazgatósága tájékoztató levelében felhívta a figyelmünket, hogy egyes június 29. nappal hatályba lépett rendeletek érintik az Önkormányzatok szakfeladat-rendjét. A rendeleteknek megfelelően megtörtént a szakfeladatokat tartalmazó 15/2012.(II.13.) KT sz. határozat módosítása, melyet a testületnek elfogadásra ajánlott. Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy kéz felemeléssel szavazzanak. Sáránd Község Önkormányzatának Képviselő-testületéből minden jelenlevő Képviselő szavazott, s így 7 igen szavazat mellett a következő határozatot hozta. 76/2013. (IX.11) KT. sz. határozat Az önkormányzati szakfeladatokat tartalmazó 15/2012.(II.13.) KT sz. határozat módosításáról 1. Az alaptevékenységek az alábbi szakfeladattal bővülnek: " Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások " 2. Az alaptevékenységek közül törlésre kerülnek az alábbi szakfeladatok: " Időskorúak járadéka Ápolási díj alanyi jogon " Felelős: Nagy Józsefné polgármester Határidő: azonnal 6. Helyi adórendelet módosítása Nagy Józsefné elmondta, a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal felülvizsgálta a 10/1998.(XII.10.) KT sz. és a 14/2000.(X.25.) KT sz. rendeleteket. Jelzést tettek, hogy a jogalkotásról szóló évi CXXX. törvény 3. -a szerint a helyi rendeletben nem ismételhető meg magasabb szintű jogszabály rendelkezése. A helyi adóról szóló rendeletek ennek megfelelően átdolgozásra kerültek. Az írásos előterjesztést megkapta mindenki. 9

10 Erdőháti Imréné megkérdezte, ez akkor azt jelenti, ha valamit országosan leszabályoztak, akkor nem kell beleírni a helyi rendeletbe. Dr. Bálint Erika elmondta, ez így van. Most törölni kellett minden olyan paragrafust, ami a törvény szövegében is benne van. Ezért összevonásra került a kommunális adó és az iparűzési adó rendelet, de tartalmilag ami az adó mennyiségét illetve a mentességét illeti, változás nem történt benne. Erről még október végéig lehet dönteni. Fehér Róbert megkérdezte, megmaradt-e az önkormányzatnak az a hatásköre, hogy eldöntheti a kommunális és az iparűzési adó mértékét. Dr. Bálint Erika válaszolt, hogy igen, de erre vonatkozóan most nem tettek javaslatot. A Kormányhivatal folyamatosan nézi a helyi rendeleteket és szólnak ha valamin módosítani kell. Fehér Róbert javasolta, hogy majd dolgozzák át az iparűzési adó mértékét, hogy kicsit kedvezőbb legyen a vállalkozók számára, s a munkahely teremtésben is meg kellene erősödnie a falunak, hogy külső segítséget is kapjunk. A kommunális adót illetően pedig közösen kellene kitalálni valamit, hogy a kintlévőségeket behajtsák. Nagy Józsefné elmondta maximálisan egyetért ezzel. Sajnos nem minden ellátásból lehet ezt levonni, a fizetésből és a nyugdíjból le lehet vonni, de a szociális ellátásokból sajnos nem lehet. Megkérdezte van-e valakinek kérdése, észrevétele az elhangzottakhoz kapcsolódóan. Mivel nem érkezett észrevétel, kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy kéz felemeléssel szavazzanak. Sáránd Község Önkormányzatának Képviselő-testületéből minden jelenlevő Képviselő szavazott, s így 7 igen szavazat mellett a következő rendeletet hozta. Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2013. (IX.11. ) KT. sz. rendelete a helyi adókról Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény pontban biztosított jogkörében eljárva a helyi adókról szóló évi C. törvény 1. (1) bekezdésben, 6. -ában és a 43. (3) bekezdésben foglalt felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja. 1. Magánszemélyek kommunális adója 1. A kommunális adó mértéke lakásonként, építési telkenként, illetőleg lakásbérleti jogonként Ft. 2. (1) Az adózó kérelmére, adóévet követő év január 1. napjától 50 % -os adókedvezményben részesülhet azon belterületi ingatlannal rendelkező tulajdonos, akinek a tulajdonában lévő ingatlan legalább 12 hónapon keresztül üresen áll és ezt a tényt az önkormányzati adóhatóság felé hitelt érdemlően bizonyítani tudja. 10

11 (2) Az adókedvezmény egy évre állapítható meg. Amennyiben a jogosultság a következő évben is fennáll, úgy a tulajdonos részére kérelem alapján újból egy évre megállapítható. 2. Helyi iparűzési adó 3. (1) Az állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó évi mértéke az adóalap 2 %-a. (2) A helyi adókról szóló évi C. törvény 37. (2) bekezdés szerinti ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adóátalány naptári naponként Ft. 4. (1) Ez a rendelet szeptember 15. nappal lép hatályba. (2) Hatályát veszti a magánszemélyek kommunális adójáról szóló többször módosított 14/2000.(X.25.) KT sz. rendelet. (3) Hatályát veszti a helyi iparűzési adóról szóló többször módosított 10/1998.(XII.10.) KT sz. rendelet. Ez a rendelet szeptember 12-vel lép hatályba. Sáránd, szeptember 11. Nagy Józsefné polgármester Dr. Bálint Erika Záradék: Kihirdetés napja: szeptember 11. Hatályba lépés napja: szeptember 12. Sáránd, szeptember 12. Dr. Bálint Erika 11

12 7. Vagyonrendelet módosítása Nagy Józsefné elmondta, a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal felülvizsgálta a 10/2001.(IV.26.) KT sz. rendeletet és két módosítási javaslattal élt. 1. A helyi rendelet alapján önkormányzati tulajdonú ingatlant értékesíteni csak pályáztatás vagy hirdetés útján lehet, azok forgalmi értékbecslését követően. Az 50/2013. (V.23.) KT sz. határozatban a Képviselő-testület az hrsz. ingatlant úgy értékesítette, hogy az értékbecslés nem történt meg. A felmerült probléma további elkerülése végett a Kormányhivatal javasolta a testületnek olyan értékhatár rendeletben történő meghatározását, mely alatt az ingatlanok értékesítéséhez nem szükséges értékbecslés. 2. A helyi rendelet 2. -a nincs összhangban a nemzeti vagyonról szóló évi CXCVI. törvény 5. (1) bekezdésével. A Kormányhivatal szakmai véleményének figyelembe vételével az alábbi változtatásokat javasolta elfogadásra előterjesztés szerint. Megkérdezte van-e valakinek kérdése, észrevétele az elhangzottakhoz kapcsolódóan. Mivel nem érkezett észrevétel, kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy kéz felemeléssel szavazzanak. Sáránd Község Önkormányzatának Képviselő-testületéből minden jelenlevő Képviselő szavazott, s így 7 igen szavazat mellett a következő rendeletet fogadta el. Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2013. ( IX.11. ) KT. sz. rendelete a helyi adókról Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény pontban biztosított jogkörében eljárva a nemzeti vagyonról szóló évi CXCVI. törvény 5. és 13. (1) bekezdésben foglaltakra tekintettel az Önkormányzat vagyonáról szóló 10/2001.(IV.26.) KT sz. rendeletét az alábbiak szerint módosítja. A rendelet 2. (1) bekezdés helyére az alábbi szöveg lép:. "(1) Az önkormányzat vagyona törzsvagyonból vagy üzleti vagyonból áll." A rendelet 2. (2) bekezdés helyére az alábbi szöveg lép: " (2) A törzsvagyon kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló vagyonból, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonból és korlátozottan forgalomképes vagyonból áll. A kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló vagyon és a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyon forgalomképtelen. " 3. A rendelet 8. (2) bekezdése az alábbi szöveggel egészül ki: 12

13 " Nem szükséges értékbecslés a Ft-ot meg nem haladó értékhatárig történő ingatlanértékesítés esetén, amennyiben az ingatlan Képviselő-testület által elfogadott ára magasabb az Önkormányzat ingatlankataszterében rögzített értéknél. " 4. Ez a rendelet szeptember 12. nappal lép hatályba. Sáránd, szeptember 11. Nagy Józsefné polgármester Dr. Bálint Erika Záradék: Kihirdetés napja: szeptember 11. Hatályba lépés napja: szeptember 12. Sáránd, szeptember 12. Dr. Bálint Erika 8. Különfélék 1.) Falunap Nagy Józsefné elmondta, megérkezett a évi falunappal kapcsolatos támogató nyilatkozat. Az önkormányzat nagy értékű rendezvényre kapott támogatási lehetőséget mely évben fog megvalósulni. 2.) AKSD Nagy Józsefné elmondta az előző testületi ülésen tájékoztatta a Képviselő-testületet a martfűi látogatással kapcsolatosan. Időközben Hosszúpályi és Hajdúszovát települések is jelezték, hogy nem kívánnak az újonnan megalakítandó kft-ben részt venni. Az önkormányzatnak a kötelező közszolgáltatással kapcsolatos szerződése szeptember 30-val lejár. A környező települések polgármestereivel egyeztető tárgyaláson vettek részt s abban maradtak, közbeszerzési eljárást fognak 13

14 kiírni. 5 település társul ehhez, így bíznak abban, hogy kedvezőbb lehetőséget fognak kapni, de addig is gondoskodnia kell az önkormányzatnak a hulladék elszállításáról. Elmondta kérte az AKSD képviselőjét, hogy december 31-ig szállítsák el a hulladékot mindenképpen, de ha nincs megállapodása az önkormányzatnak senkivel akkor a katasztrófavédelem fog kijelölni valakit a hulladék elszállítására. A katasztrófavédelem képviselője kijött, s elmondta ők se tudnak kijelölni mást, csak az AKSD-t, s nyilván magasabb áron. Fehér Róbert elmondta, az AKSD monopol helyzetben van s így a települések ki vannak szolgáltatva nekik, de a Versenyhivatalnál elindított egy vizsgálatot s mai napig is foglalkoznak az üggyel, s valószínű az ügyészség is fog vele foglalkozni. Reméli meg fogják büntetni az AKSD-t. Nagy Józsefné szerint nem az a lényeg, hogy egy szolgáltató legyen megbüntetve, hanem hogy a lakosság kevesebbet fizessen, s reméli olcsóbban fogják elszállítani a hulladékot. Fehér Róbert szerint míg nincs kontroll az AKSD-n addig nem fogják csökkenteni a költségeket. Nagy Józsefné elmondta más szolgáltatók drágábban vitték volna el, mivel messzebbre kellett volna szállítani. Ha hatósági áras lesz a szolgáltatás akkor nincs miről beszélni. 3. ÖNHIKI Nagy Józsefné elmondta, szeptember 30-ig lehetőség nyílik ÖNHIKI pályázat benyújtására. Bizonyos feltételeknek meg kell felelnie az önkormányzatoknak. Három kritériumból kettőnek egyáltalán nem felel meg az önkormányzat, így szerinte nem célszerű ezt a pályázatot beadni. Tavaly beadták a második fordulóban, akkor szép összeget kapott az önkormányzat, elszámolt a támogatással az önkormányzat s problémát nem találtak, legalábbis nem szóltak még. 4. Csatornahálózattal kapcsolatos megbeszélés Nagy Józsefné tájékoztatta a Képviselő-testület tagjait arról, hogy Debrecenben a csatornahálózattal kapcsolatban megbeszélést tartottak. A Gesztor önkormányzat összehívta a társult településeknek a vezetőit, ahol elmondták, hogy az Európai Bizottság különböző ellenőrzéseket folytatott, s komoly pénzbüntetésre ítélte a projektet. A visszafizetési kötelezettség a 10 %-os önrésszel csökkentett, Euro. A mérnöki szerződések nem voltak összhangban az eredeti pályázati kiírással. Az önkormányzat esetében ez ,83 Euró. A legnagyobb összegek Ebes és Hajdúsámson településeket érintik a társult települések közül. Mivel nem az önkormányzat volt a Gesztor, nem igazán érzi jogosnak a visszafizetési kötelezettséget. Bírósághoz fognak fordulni, s majd a bíróság eldönti kinek a mulasztásából történt mindez, de elmondta azt is, szerinte több éves huzavona lesz ez mire döntés születik majd. Komoly problémát jelent még a két üzemeltetős modell, mert úgy volt eredetileg, hogy a Debreceni Vízmű Zrt. fog üzemeltetni s egyforma összegű lesz a csatornadíj a településeken. Elmondta, mindezt tájékoztató jelleggel mondta el. 5. Pénzeszköz átadás a Sárándi Községgondnokság Kft. részére Nagy Józsefné elmondta, az előző képviselő-testületi ülésen elmondta, a július 1-jén életbe lépő rezsicsökkentés miatt a Sárándi Községgondnokság Kft-nek meg kellett vásárolnia egy számlázó 14

15 programot ami nem kis összegbe került. Ezen felül a szennyvízcsatorna hálózat üzemeltetés átadás miatt értékbecslést kellett csináltatnia a kft-nek, melyet ki kell fizetnie a kft-nek, de nincs elegendő pénze. A munka elkészült határidőre, átadták a tanulmányokat. Mivel a Sárándi Községgondnokság Kft. 100%-os önkormányzati tulajdonban van, ezért a Képviselő-testületnek dönteni kell arról, hogy az önkormányzat a kft-nek az értékbecslést összegét átadja. Fehér Róbert megkérdezte, erről van-e testületi határozat. Nagy Józsefné elmondta, az előző ülésen döntött a Képviselő-testület arról, hogy azt az értékbecslést végezteti el amelyik összege a legalacsonyabb. Megkérdezte van-e valakinek kérdése, észrevétele az elhangzottakhoz kapcsolódóan. Mivel nem érkezett észrevétel, kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy kéz felemeléssel szavazzanak. Sáránd Község Önkormányzatának Képviselő-testületéből minden jelenlevő Képviselő szavazott, s így 6 igen szavazat és 1 nem szavazat mellett a következő határozatot hozta. 77/2013. (IX.11.) KT. sz. határozat Sáránd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy Sáránd Község területén meglévő / üzemelő szennyvízközmű vagyonértékelési szakvélemény összegét mely bruttó Ft- pénzeszköz átadásként átadja a Sárándi Községgondnokság Kft. részére, hogy a kft. ebből a pénzből egyenlítse ki a Szil-Invest Kft. felé a vagyonértékelési szakvélemény díját. Felelős: Nagy Józsefné polgármester Határidő: azonnal 6. Belterületi gyűjtőút Nagy Józsefné elmondta, hogy megindították a belterületi gyűjtőúttal kapcsolatosan a kisajátítási eljárást. A Kormányhivatal küldött egy tájékoztatást, hogy a megszünteti az eljárást, mivel az önkormányzat nem tudta igazolni, hogy az adott terület az övé. Van egy félig kész terve az önkormányzatnak, amit a tulajdon viszonyok tisztázása után szeretnének folytatni. Elmondta, az önkormányzat megkereste a tulajdonosokat, akik hozzájárultak ahhoz, hogy az önkormányzat megvásárolja azt a terület amire szükség. Erdőháti Imréné megkérdezte, nem lenne-e egyszerűbb a terven átrajzoltatni az utat. Nagy Józsefné elmondta, hogy nem, mert az egész tervet érinti, s az 6 millió forint lenne. A rendezési tervet részletében is lehet ugyan módosítani, de az sem kevés összeg. Sokba kerül az eljárási illeték, az igazgatási és szakhatósági díjak. Egy új rendezési terv pedig kb. 10 millió forint lenne, vagy még ennél is több. 15

16 Fehér Róbert szerint mindenképpen át kellene dolgozni a rendezési tervet. 7. Telek felajánlás Nagy Józsefné elmondta, megkereste az önkormányzatot Sáránd, Bajcsy-Zsilinszky Endre utca végén lévő 012/19. hrsz. telek tulajdonosa, hogy 4100 nm ingatlanát megvételre felajánlja. Van rajta egy ház pincével, mellék épületekkel, közművesített, mellette van a termőföld. 6 millió forintért ajánlotta fel a tulajdonos, de ez irányár, alku tárgya is lehet. A legutóbbi teleknél is elkészíttette az önkormányzat az értékbecslést, s kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy gondolják meg mikor mire készíttessen az önkormányzat értékbecslést. Egy helyszíni szemlén részt lehet venni, meg lehet tekinteni. Erdőháti Imréné megkérdezte mikor tekinthetik meg az összes olyan önkormányzati ingatlant ami kint a határban található, s egyáltalán hol vannak az önkormányzatnak területei. Nagy Józsefné elmondta senki nem tudja pontosan melyik terület kié, ezeket ki kellene méretni. Megkérdezte mi legyen a Ludmányi-féle telekkel, mert az előző testületi ülések témája volt ez a telek is, s most a telek tulajdonosa 5 millió forint helyett 4,9 millió forintért kínálja. 8. Zöld sziget Gyönyörű Zsigmond elmondta, lépni kellene ez ügyben, s ki kellene jelölni egy területet. Szóba került az is, hogy nem tudja az önkormányzat 1-1 ingatlanról, hogy az ő tulajdonában van-e. biztos lenne olyan terület amit be lehetne fásítani. Megkérdezte, hogy a tavaszi közvélemény kutatás eredménye ki lett-e már hirdetve. Nagy Józsefné elmondta, az önkormányzat tudja milyen területei vannak, hiszen az ingatlan kataszterben benne vannak, de azt nem tudják konkrétan mettől-meddig terjednek a területek. A közvélemény kutatással kapcsolatosan elmondta, a falu nagy része szeretné a falunapot, szeretnék az utat és a járdát is a lakosok. A következő ülésre behozzák és felolvassák az eredményt. Kálmánné Szabó Katalin megjegyezte, hogy nem tudja milyen kritérium szerint kapott ill. nem kapott valaki ilyen lapot. A közvélemény kutatás egy bizonyos felmérés, de ha nem kap mindenki akkor nem lehet érdemi kutatást végezni. Nagy Józsefné elmondta a közmunkások hordták ki. Sorszámozottnak kellett volna lennie a lapoknak. Virágos Lajosné Kozák Anikó elmondta, ha valakinek nem jutott, akkor be kellett volna jönnie kérni ilyen lapot. Gyönyörű Zsigmond elmondta, hétvégén országos szemétszedési akció lesz, szeretné tudni kik jelentkeztek erre a településről. Megkérdezte a Sárgödörrel kapcsolatos pályázat be lette-e adva, vagy olyan adja be akinek van rá megfelelő pályázata. Nagy Józsefné elmondta, mivel ez az önkormányzat tulajdona így nem adhatja be rá más a pályázatot. Beszélt a pályázatíróval, aki elmondta túl nagy lehetősége nincs, ki kell tisztítani a területet. Gyönyörű Zsigmond elmondta, szeptember 28-án lesz a szüreti felvonulásuk. A könyvtári nyertes pályázatban részt vevő hagyományőrző csoportok fogják megrendezni ezt. Egy termény bemutatót és 16

17 tartós élelmiszer bemutatót szeretnének tartani, amihez nagy sátrat szeretnének felhúzni. A lakosságot arra kérte akinek van kedve kiállítani a saját kertekből zöldségeket, gyümölcsöket, azokat szívesen várják. Lesz egy kovács aki a lakosok kaszáját, kapáját beállítja, ezzel is szeretnék ösztönözni az embereket, hogy műveljék a területeiket. Szórólapot kap mindenki. Szeretne kérni egy anyagi támogatást ehhez a rendezvényhez az önkormányzattól, hogy a lovas szekereket és a tárgyi ajándékokat tudják finanszírozni. Nagy Józsefné elmondta a közmunkások készülnek, s jelen lesznek egy standdal ezen a kiállításon. A támogatással kapcsolatban elmondta, a könyvtáros pályázatban bőven van rá fedezet, s abból kellene kihozni mindezt. Fehér Róbert elmondta a lakossági megkeresések alapján kérné a Képviselő-testületet, hogy a Kiss utca-bagosi utca közé egy domború tükröt tegyenek, vagy a parkosítást ott valamilyen módon szüntessék meg, mert nem lehet kilátni, s balesetveszélyes. Meg kellene vizsgálni az önkormányzatnak, hogy gyermekbarátabb települést kellene kialakítani, például egy-két hintát vagy fa játékokat kitenni. Megkérdezte, hogy a pálinkafőzővel szemben lévő területre tudna-e licitálni az önkormányzat, mert azt hallotta hamarosan az ott lévő ingatlan árverés alá kerül. Nagy Józsefné elmondta, jó lett volna ha meg tudta volna venni azt az épületet az önkormányzat még akkor mikor értékesítették azt. A levél az önkormányzathoz fog jönni, hogy árverésre jelölték ki azt a területet. Egy játszótérnél nagyon komoly feltételeknek kell megfelelni, így nem valószínű, hogy sikerül a gyerekek részére az utcára játékokat kialakítani. A játszótérnek is folyamatos üzemeltetőnek kell lennie, hogy ki a felelős. Fehér Róbert elmondta, ha a játszótér kialakítás nem járható út akkor legalább padokat le lehetne rakni. Szánóczki István megkérdezte, mikor lesz megszüntetve a szelektív sziget a Petőfi park előtt. Nagy Józsefné elmondta befejeződnek a járda javítások, betonozások és majd utána. Mivel újabb hozzászólás nem érkezett, Nagy Józsefné megköszönte a részvételt és a testületi ülést bezárta. Kmf. Nagy Józsefné polgármester Dr. Bálint Erika 17

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. 2014. NOVEMBER 5-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. 2014. NOVEMBER 5-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. NOVEMBER 5-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendelet: 15/2014. (XI. 06.) önkormányzati rendelet Told Község Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Részletesebben

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. augusztus 06-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. augusztus 06-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. augusztus 06-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 9/2015.(VIII..07.) önkormányzati rendelet 10/2015.(VIII..07.) önkormányzati

Részletesebben

Napirend. Döntések. Iktatószám: 6-11 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Napirend. Döntések. Iktatószám: 6-11 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sáránd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4272 Sáránd, Nagy u. 44. Tel: 52/374-104 Tel/Fax: 52/567-209 e-mail: sarandph@t-online.hu, sarandph@gmail.com Iktatószám: 6-11 /2014. J E G Y Z Ő K Ö

Részletesebben

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. SZEPTEMBER 15-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. SZEPTEMBER 15-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. SZEPTEMBER 15-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendelet: 10/2014. (IX.16.) önkormányzati rendelet az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d. Döntések:

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d. Döntések: Sáránd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4272 Sáránd, Nagy u. 44. Tel: 52/374-104 Tel/Fax: 52/567-209 e-mail: sarandph@t-online.hu, sarandph@gmail.com Iktatószám: 6-44 /2013. J E G Y Z Ő K Ö

Részletesebben

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 8/2015. (VIII.13.) önkormányzati rendelete 9/2015. (VIII.13.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d. Döntések:

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d. Döntések: Sáránd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4272 Sáránd, Nagy u. 44. Tel: 52/374-104 Tel/Fax: 52/567-209 e-mail: sarandph@t-online.hu, sarandph@gmail.com Iktatószám: 6-38 /2013. J E G Y Z Ő K Ö

Részletesebben

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 06-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 06-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 06-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 11/2015. (VIII.07.) önkormányzati rendelete 12/2015. (VIII.07.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendelet: 10/2013. (IX. 13.) önkormányzati rendelet Ártánd Község Önkormányzat 2013. évi

Részletesebben

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. szeptember 15-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. szeptember 15-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. szeptember 15-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendelet: 8/2014. (IX. 16.) önkormányzati rendelet Nagykereki Községi Önkormányzat 2014.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö NY V : Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 08. napján 18 órakor megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö NY V : Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 08. napján 18 órakor megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö NY V : Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 08. napján 18 órakor megtartott üléséről. Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem A Képviselő-testület

Részletesebben

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 40-32/2010. 1. Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/352-201 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2010. április 21-én 18,05 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én tartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én tartott nyílt üléséről 170/16/2014. Z A L A megye P Á K A Község Önkormányzata J E G Y Z Ő K Ö N Y V P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én tartott nyílt üléséről Határozatok: 106/2014. (IX.15.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d. Döntések:

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d. Döntések: Sáránd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4272 Sáránd, Nagy u. 44. Tel: 52/374-104 Tel/Fax: 52/567-209 e-mail: sarandph@t-online.hu, sarandph@gmail.com Iktatószám: 6-35 /2013. J E G Y Z Ő K Ö

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges Béke tér 14. 11-A/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 19-én megtartott üléséről. 2

Részletesebben

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról Maglóca Község Önkormányzatának

Részletesebben

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. június 23-án tartott. n y í l t ülésének jegyzőkönyve

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. június 23-án tartott. n y í l t ülésének jegyzőkönyve Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. június 23-án tartott n y í l t ülésének jegyzőkönyve Az ülésen alkotott rendelet száma Tárgya 9/2015. (VI. 24.) 2015. évi költségvetési rendelet

Részletesebben

3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1..

3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1.. Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról Maglóca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2008. május 05-én Újtikoson az önkormányzat hivatalos helyiségében Újtikos Községi Önkormányzat -testülete nyílt r e n d k í v ü l i ülésén. Szavazati joggal jelen van: Tóth

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata képviselő testülete 2013.július 03. napján megtartott rendkívüli ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata képviselő testülete 2013.július 03. napján megtartott rendkívüli ülésén. Szakáld Közésg Önkormányzata Képviselő testülete 3596 Szakáld, Aradi u. 4 Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata képviselő testülete 2013.július 03. napján megtartott rendkívüli ülésén. Jelen

Részletesebben

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról Tárnokréti Község

Részletesebben

Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról

Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról Halmaj Község Önkormányzati képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Nádudvar Város Önkormányzata képviseletében: Beke Imre polgármester,

Jegyzőkönyv. Nádudvar Város Önkormányzata képviseletében: Beke Imre polgármester, Jegyzőkönyv Készült: 2015. május 28-án de: 9,00 órai kezdettel a Nádudvari Polgármesteri Hivatal helyiségében a Nádudvari Mikrotérségi Szociális és Gyermekvédelmi Intézményfenntartó Társulási Tanács tanácsüléséről

Részletesebben

Készült: Domony Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének június 30.-án megtartott testületi ülésén.

Készült: Domony Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének június 30.-án megtartott testületi ülésén. J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Domony Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 30.-án megtartott testületi ülésén. Helye: Polgármesteri Hivatal Domony, Fő út 98. Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Kissziget. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2015. év június hó 5. napján. Határozatok: Sorszáma. Kódja

JEGYZŐKÖNYV. Kissziget. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2015. év június hó 5. napján. Határozatok: Sorszáma. Kódja JEGYZŐKÖNYV Kissziget Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. év június hó 5. napján megtartott nyilvános üléséről Határozatok: Sorszáma Kódja 19/2015.(VI.05.) 20/2015.(VI.05.) Rendeletek: Sorszáma

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2014. május 8-án megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2014. május 8-án megtartott rendkívüli üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 9/2014. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2014. május 8-án megtartott rendkívüli üléséről Határozatok száma: 29-30. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 29/2014.(V.08.)

Részletesebben

III. számú előterjesztés

III. számú előterjesztés A rendelet elfogadásához minősített többség szükséges! III. számú előterjesztés Őcsény község képviselőtestületének 2009. december 16.án, 17órakor megtartandó ülésére A 2009. évi költségvetésről szóló

Részletesebben

Tiszaszentmárton község Roma Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2013.03.19-én megtartott ülésének:

Tiszaszentmárton község Roma Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2013.03.19-én megtartott ülésének: Tiszaszentmárton község Roma Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2013.03.19-én megtartott ülésének: a.) jegyzőkönyve b.) tárgysorozata c.) határozatai 2-8/2013 d.) melléletei N A P I R E N

Részletesebben

Püspökszilágy Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 3/2011.(II.16.) sz. rendelete. Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Püspökszilágy Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 3/2011.(II.16.) sz. rendelete. Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Püspökszilágy Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 3/2011.(II.16.) sz. rendelete Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Püspökszilágy Község Önkormányzati Képviselőtestülete a Magyar Köztársaság

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület 10 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület 10 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat Jegyzőkönyv Készült: Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. július 14-én Szegvár Nagyközség Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében tartott rendkívüli nyílt üléséről Jelen voltak:

Részletesebben

Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 19.-i ülésére

Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 19.-i ülésére Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 19.-i ülésére Tárgy: Előterjesztés a 2011 évi költségvetésről szóló 1/2011.(II.15.) rendeletének módosításáról Az előterjesztést készítette:

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i soros ülésére

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i soros ülésére 3. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Csabdi Község Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

MOLNÁRI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE

MOLNÁRI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 2-5/2013. JEGYZŐKÖNYV MOLNÁRI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. május 29-én MEGTARTOTT SORON KÖVETKEZŐ NYILT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL Határozatok: Sorszáma: Kódja: 45/2013. C 1 46/2013. C 1 47/2013.

Részletesebben

Csepreg Város Polgármesteri Hivatala Csepreg

Csepreg Város Polgármesteri Hivatala Csepreg Csepreg Város Polgármesteri Hivatala Csepreg E L Ő T E R J E S Z T LÉ S Csepreg Város Képviselő-testületének 2008. november 26-ai ülésére A beszámolóhoz kapcsolódóan a 2008. évi költségvetési rendelet

Részletesebben

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. (2) Hatályát veszti a R. 6.2. melléklete. Kihirdetési záradék

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. (2) Hatályát veszti a R. 6.2. melléklete. Kihirdetési záradék Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 4/2013.(III.4.) önkormányzati rendelet módosításáról Bősárkány Nagyközség

Részletesebben

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 5/2014.(III.11.) önkormányzati rendelet módosításáról Bősárkány

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Önkormányzati Képviselő-testület V A N Y O L A Szám: 12/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2015. március 5. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2015. március 5. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Csárdaszállás Község Önkormányzata 5621 Csárdaszállás, Petőfi utca 17. MEGHÍVÓ Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2015. március 5. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának 2009. április 15. napján 15.30 órakor megtartott ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának 2009. április 15. napján 15.30 órakor megtartott ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült Polgárdi Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának 2009. április 15. napján 15.30 órakor megtartott ülésén. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal félemeleti tárgyalóterme Jelen vannak:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29-én megtartott nyílt ülésről.

Jegyzőkönyv. Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29-én megtartott nyílt ülésről. 215/5/2015 Zala Megye Pördefölde Jegyzőkönyv Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29-én megtartott nyílt ülésről. Rendelet: 4/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelet önkormányzat

Részletesebben

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának 2010. április 30. napján 15.30 órakor megtartott ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának 2010. április 30. napján 15.30 órakor megtartott ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült Polgárdi Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának 2010. április 30. napján 15.30 órakor megtartott ülésén. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal félemeleti tárgyalóterme Jelen vannak:

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! TÁPIÓGYÖRGYE KÖZSÉG POLGÁRMESETRÉTŐL E l ő t e r j e s z t é s Tápiógyörgye Községi Önkormányzat Képviselő-Testület 2013. április 29-án tartandó nyílt ülésére 5. Napirendi pont: Tárgy: a 2013. évi pénzügyi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 16. napján délután 18.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről, Nyáregyháza, Nyáry

Részletesebben

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2012. március 6-i rendkívüli ülésére

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2012. március 6-i rendkívüli ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. március 6-i rendkívüli ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 4/2011. (II.25.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012.(III.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012. (II.6.) önkormányzati rendelet módosításáról Bocskaikerti

Részletesebben

MEGTARTOTT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL

MEGTARTOTT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL 1-21/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V PETRIVENTE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2010. december 28. napján MEGTARTOTT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL Határozatok: Sorszáma: Kódja 98/2010. (XII.28.) Z1 99/2010.

Részletesebben

Told Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2/2014. (II. 20.) önkormányzati rendelete Told Község Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről

Told Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2/2014. (II. 20.) önkormányzati rendelete Told Község Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről Told Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II. 20.) önkormányzati rendelete Told Község Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete. Ügyrendi Bizottsága. 2015. április 27.-én (hétfőn) de. 10 órakor megtartott soros nyílt ülésének

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete. Ügyrendi Bizottsága. 2015. április 27.-én (hétfőn) de. 10 órakor megtartott soros nyílt ülésének 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5/2015. Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete Ügyrendi Bizottsága 2015. április 27.-én (hétfőn) de. 10 órakor megtartott soros nyílt ülésének Jegyzőkönyve 5 5 5

Részletesebben

Szőc Község Önkormányzata Polgármesterétől 8452 Szőc, Kossuth Lajos utca 41. Tel., fax: 88/513-525; www.szoc.hu; e-mail: polgarmester@szoc.

Szőc Község Önkormányzata Polgármesterétől 8452 Szőc, Kossuth Lajos utca 41. Tel., fax: 88/513-525; www.szoc.hu; e-mail: polgarmester@szoc. Szőc Község Önkormányzata Polgármesterétől 8452 Szőc, Kossuth Lajos utca 41. Tel., fax: 88/513-525; www.szoc.hu; e-mail: polgarmester@szoc.hu 3. napirendi pont Ügyiratszám: 16-65/2015. Előterjesztő: Németh

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2013. október 7-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2013. október 7-én megtartott rendkívüli üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 14/2013. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2013. október 7-én megtartott rendkívüli üléséről Határozatok száma: 126-127. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 126/2013.(X.07.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 30 - án tartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 30 - án tartott nyílt üléséről 170/21/2014. Z A L A megye P Á K A Község Önkormányzata J E G Y Z Ő K Ö N Y V P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 30 - án tartott nyílt üléséről Rendeletek: 14/2014 (XII.31.

Részletesebben

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2015.(III.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 5/2015.(II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról Bősárkány

Részletesebben

CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 10/2015./IX.03./ önkormányzati rendelete

CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 10/2015./IX.03./ önkormányzati rendelete CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 10/2015./IX.03./ önkormányzati rendelete Celldömölk Város Önkormányzata 2015. évi költségvetésről szóló 1/2015./II.12./ önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323 Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somogyzsitfa Község Önkormányzata

Részletesebben

Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1./2011.(II.28.) rendelete a 2011. évi önkormányzati költségvetésről

Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1./2011.(II.28.) rendelete a 2011. évi önkormányzati költségvetésről Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1./2011.(II.28.) rendelete a 2011. évi önkormányzati költségvetésről Kisoroszi Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alkotmány 44/A. (2) bekezdése,az

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KIRÁLYSZENTISTVÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. FEBRUÁR 23. NAPJÁN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KIRÁLYSZENTISTVÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. FEBRUÁR 23. NAPJÁN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KIRÁLYSZENTISTVÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. FEBRUÁR 23. NAPJÁN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV Készült: Királyszentistván Közösségi Ház tárgyalótermében 2011.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. - a Képviselő - testülethez - Mátészalka Város Önkormányzata 2008. évi költségvetésének módosításáról

ELŐTERJESZTÉS. - a Képviselő - testülethez - Mátészalka Város Önkormányzata 2008. évi költségvetésének módosításáról MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL 4700. Mátészalka, Hősök tere 9. Tel.: 501-358. Fax.: 501-360. Száma: 169-24/2008. ELŐTERJESZTÉS - a Képviselő - testülethez - Mátészalka Város Önkormányzata

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2009.december 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2009.december 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2009.december 15-én du.i kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. Jelen vannak: Morvai István polgármester, Meggyes Attiláné alpolgármester,barna Zoltán, Gál Tiborné,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29 - én megtartott nyílt ülésről.

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29 - én megtartott nyílt ülésről. 264/4/2015. Zala Megye Kányavár Jegyzőkönyv Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29 - én megtartott nyílt ülésről. Rendelet: 4/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelet önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges, Béke tér 14. 10/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. november 15-én a Mérges Községházban megtartott testületi üléséről. Jelen vannak: Balázs

Részletesebben

ATKÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 7/2012. /IV. 23./ sz. RENDELETE

ATKÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 7/2012. /IV. 23./ sz. RENDELETE ATKÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2012. /IV. 23./ sz. RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL /tervezet/ Atkár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

Jegyzőkönyv Ónod Képviselő-testülete 2008. május 26-án megtartott nyilvános üléséről

Jegyzőkönyv Ónod Képviselő-testülete 2008. május 26-án megtartott nyilvános üléséről - 1 - - 2 - Ónod Község Önkormányzata 3551Ónod, Rákóczi u. 64. * Tel.: 46 466-101 Jegyzőkönyv Ónod Képviselő-testülete 2008. május 26-án megtartott rendkívüli nyilvános üléséről A testületi ülésen a mellékelt

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. szeptember 28-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. szeptember 28-i ülésére H AL I MB A K Ö Z S É G Ö N K O R M ÁN Y Z AT A P O L G Á R M E S T E R 8452HALIMBA, Petőfi u. 16. (88) 237-003 fax:(88) 237-794 Ügyszám: 11/896/2015. Az előterjesztést összeállította: Stampfné Varga Erika

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. szeptember 10. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. szeptember 10. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. szeptember 10. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről

a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről 2. Napirend: a)tájékoztató az I. félévben engedélyezett előirányzatokról és az igényelt támogatásokról b) A 2012. évi költségvetési

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A képviselő testület 4 igen szavazattal - nem szavazat nélkül - a tárgyalás menetét elfogadta.

Jegyzőkönyv. A képviselő testület 4 igen szavazattal - nem szavazat nélkül - a tárgyalás menetét elfogadta. Jegyzőkönyv Szatymaz Község Képviselő-testületének 2011. november 05. napján a Polgármesteri Hivatal tárgyaló termében megtartott rendkívüli nyílt testületi üléséről. Jelen vannak: Dr. Kormányos László

Részletesebben

Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013. ( IX.23. ) KT. sz. rendelete

Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013. ( IX.23. ) KT. sz. rendelete Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013. ( IX.23. ) KT. sz. rendelete Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének az 5/2010.(XI.16.) KT sz. rendeletével elfogadott Szervezeti és

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

Drégelypalánk Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2014. (II.17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Drégelypalánk Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2014. (II.17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Drégelypalánk Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2014. (II.17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Drégelypalánk Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

3. számú JEGYZŐKÖNYV

3. számú JEGYZŐKÖNYV 3. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: 2015. február 04. napján 17 óra 35 perces kezdettel, Rétság Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának hivatalos helyiségében megtartott rendkívüli Képviselő-testületi ülésen

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: Szőllős Sándor polgármester. Dr. Barcsi István Péter Kiss Tibor Komáromi Ferenc. Távol van: Moldovánné Duró Ágnes képviselő

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: Szőllős Sándor polgármester. Dr. Barcsi István Péter Kiss Tibor Komáromi Ferenc. Távol van: Moldovánné Duró Ágnes képviselő Jegyzőkönyv Készült: 2015. február 25-én 13 30 órai kezdettel a Bocskaikert Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Tanácstermében tartott rendkívüli testületi ülésről. Jelen vannak: Szőllős Sándor

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV MOLNÁRI HORVÁT NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT. Molnári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. április 30 -ai ülése

JEGYZŐKÖNYV MOLNÁRI HORVÁT NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT. Molnári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. április 30 -ai ülése Szám: 6-4/2013. JEGYZŐKÖNYV MOLNÁRI HORVÁT NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. ÁPRILIS 30-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Határozatok sorszáma Kódja 11 G8 12 G 2 13 G 2 14 G 2 15 G 2 JEGYZŐKÖNYV

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Isztiméri Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. szeptember 14-én megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Isztiméri Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. szeptember 14-én megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. szeptember 14-én megtartott üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Isztimér, Köztársaság u. 77 Jelen vannak: Gerstmár Szilvia elnök Schneider György elnökhelyettes

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 Dozmat község Önkormányzata Dozmat Fiumei út 26. 2/2011.jkv.. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dozmat község Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. február 3-án megtartott képviselőtestületi ülésről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 42 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának 2013. március 11- én megtartott rendkívüli ülésén. Az ülés helye: A községháza nagyterme. Jelen vannak: mellékelt

Részletesebben

2012. május 3-án MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL

2012. május 3-án MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL 3-9/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V PETRIVENTE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2012. május 3-án Határozatok: MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Sorszáma: Kódja 35/2012. (V.03.) F5 36/2012. (V.03.) F4 37/2012.

Részletesebben

T á r g y s o r o z a t a

T á r g y s o r o z a t a 1 Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 30-án megtartott rendes ülésének a, jegyzőkönyve b, tárgysorozata c, határozatai: 39/2011.(V. 30.) d, rendeletei: Iktatószáma: 1-30/2011.

Részletesebben

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2011. (II. 18.) rendelete Jánossomorja Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2011. (II. 18.) rendelete Jánossomorja Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2011. (II. 18.) rendelete Jánossomorja Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a

Részletesebben

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2015. (VIII. 28.) önkormányzati rendelete. önkormányzati rendelet módosításáról

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2015. (VIII. 28.) önkormányzati rendelete. önkormányzati rendelet módosításáról Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2015. (VIII. 28.) önkormányzati rendelete Ócsa Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015.(II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott nyílt ülésről.

Jegyzőkönyv. Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott nyílt ülésről. 215/3/2015 Zala Megye Pördefölde Jegyzőkönyv Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott nyílt ülésről. Rendelet: 1/2015. (II.17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. 2014. évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. 2014. évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Egyházasdengeleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1 /2014.(II.4.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Az Önkormányzat 2014. évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL 2 Egyházasdengeleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Maglóca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009.(II.20.) sz. rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről

Maglóca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009.(II.20.) sz. rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Maglóca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009.(II.20.) sz. rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII.

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 3/2014.(II.07.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: Újtikos Községi Önkormányzat Kévislő-testületének 3/2014.(II.7.)

Részletesebben

2.. 3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1..

2.. 3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1.. Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014.(V.5) önkormányzati rendelete az önkormányzat zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 10/2015.(V. 5.) önkormányzati rendelete

Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 10/2015.(V. 5.) önkormányzati rendelete Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2015.(V. 5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról Ötvöskónyi Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat képviselő-testületének 7/2008.(III.31.) számú Önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2007. évi zárszámadásáról

Nagyrév Község Önkormányzat képviselő-testületének 7/2008.(III.31.) számú Önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2007. évi zárszámadásáról Nagyrév Község Önkormányzat képviselő-testületének 7/2008.(III.31.) számú Önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2007. évi zárszámadásáról Nagyrév Község Önkormányzat képviselő-testület a helyi Önkormányzatokról

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jelen vannak: J E G Y Z Ő K Ö N Y V Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2014. február 24-én (hétfő) 15:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K

Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE 1. számú tájékoztató tábla B E V É T E L E K Bevételi jogcím 2012. évi 2013.évi 1 2 5 3 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

zárszámadási rendelete

zárszámadási rendelete Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2014. ( III.27.) számú zárszámadási rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A napirend tárgyalása

JEGYZŐKÖNYV. A napirend tárgyalása JEGYZŐKÖNYV Készült: 2012. augusztus 14-én ülésén Magyargéc Község Önkormányzatának hivatali helyiségében. Jelen vannak: Velki Róbert polgármester Pingiczer Józsefné képviselő Ruzsinszki Györgyné képviselő

Részletesebben

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK JOGI, ÜGYRENDI ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK JOGI, ÜGYRENDI ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK JOGI, ÜGYRENDI ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV amely készült Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsága

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jelen vannak: J E G Y Z Ő K Ö N Y V Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2011. október 24-én (hétfő) 15:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend:

Jegyzőkönyv. Napirend: Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 05-én 16 órakor megtartott üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt alpolgármester, Csernik

Részletesebben

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. november 8- i nyílt ülésének jegyzőkönyve

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. november 8- i nyílt ülésének jegyzőkönyve 10/2012. Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. november 8- i nyílt ülésének jegyzőkönyve Tartalmazza: 10/2012. (XI.19.) önkormányzati rendeletet az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Zagyva Jánosné

JEGYZŐKÖNYV. Zagyva Jánosné 2965-10/2010. JEGYZŐKÖNYV Készült: Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában 2010. augusztus 18-án megtartott Pénzügyi Bizottsági ülésen elhangzottakról. Jelen vannak: Orosz Lászlóné Kiss Barnabás

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: 2015. február 26-án 13.40. órakor tartott nyílt ülésén.- Az ülés helye: Városháza tanácskozó terme Jelen vannak: Veresné Nagy Margit elnök, Kocsmár Gyula elnökhelyettes,

Részletesebben

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu MEGHÍVÓ

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu MEGHÍVÓ V Á R O S L Ő D K Ö Z S É G P O L G Á R M E S T E R É T Ő L Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu MEGHÍVÓ Városlőd Község Polgármestere összehívja Csehbánya

Részletesebben