J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d"

Átírás

1 Sáránd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4272 Sáránd, Nagy u. 44. Tel: 52/ Tel/Fax: 52/ Iktatószám: 6-31 /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sáránd Község Önkormányzata Képviselő testületének szeptember 11-én 16:00 órai kezdettel, a Polgármesteri Hivatal házasságkötő termében megtartott nyílt üléséről. N a p i r e n d évi költségvetési rendelet módosítása évi költségvetés beszámoló féléves elfogadása 3. Könyvvizsgálói jelentés a évi költségvetési rendelet módosítása és a évi költségvetés féléves beszámoló elfogadása 4. Polgármesteri Hivatal Alapító okiratának módosítása 5. Önkormányzati szakfeladat rend módosítása 6. Helyi adórendelet módosítása 7. Vagyonrendelet módosítása 8. Különfélék 1

2 Döntések: Határozat száma 72/2013. (IX.11.) KT sz. határozat 73/2013. (IX.11.) KT sz. határozat 74/2013. (IX.11.) KT sz. határozat 75/2013. (IX.11.) KT sz. határozat 76/2013. (IX.11.) KT sz. határozat 77/2013. (IX.11.) KT sz. határozat Rendelet száma Határozat tárgya évi költségvetésről szóló 6/2013. (II.20.) rendelet módosításáról év I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadása Független könyvvizsgálói jelentés elfogadása Polgármesteri Hivatal Alapító okiratának módosítása Önkormányzati szakfeladat rend módosítása Pénzeszközátadás a Sárándi Községgondnokság Kft.-nek Rendelet tárgya 15/2013. (IX.11.) KT sz. rendelet 16/2013. (IX.11.) KT sz. rendelet Helyi adórendelet 17/2013. (IX.11.) KT sz. rendelet A évi költségvetésről szóló 6/2013.(II.20.) KT sz. rendelet módosításáról Az Önkormányzat vagyonáról szóló 10/2001.(IV.26.) KT sz. rendelet módosításáról Sáránd, szeptember 11. Nagy Józsefné polgármester Dr. Bálint Erika 2

3 JEGYZŐKÖNYV Készült: Sáránd Község Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 11-én a Polgármesteri Hivatal házasságkötő termében 16:00 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről Jelen vannak: Nagy Józsefné Virágos Lajosné Kozák Anikó Nagy Gyula Erdőháti Imréné Gyönyörű Zsigmond Kálmánné Szabó Katalin Fehér Róbert Szánóczki István Hivatalból jelen van: Dr. Bálint Erika Biró Katalin Bordánné Lovas Piroska Szilágyi Norbert Meghívott vendégek: Reszler György polgármester alpolgármester képviselő, Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke képviselő, Pénzügyi Bizottság elnöke képviselő képviselő képviselő Szociális és Egészségügyi Bizottsági tag könyvvezető, pénzügyi előadó pénzügyi főelőadó videofelvétel könyvvizsgáló Nagy Józsefné üdvözölte az ülésen megjelenteket. Külön köszöntötte az ülésen a meghívott vendéget. Megállapította, hogy az ülésen a 7 tagú Képviselő-testület 7 fővel van jelen, majd az ülést megnyitotta. Nagy Józsefné jelezte, hogy a kiküldött meghívó 7. pontja változik, a korábban megjelölt napirendi pont: Köztisztviselői teljesítményértékelés esetében nincs szükség testületi határozatra, helyette a vagyonrendelet módosításáról szóló előterjesztés lett kiküldve a képviselőknek. Ennek megfelelően ismertette a napirendet az alábbiak szerint: évi költségvetési rendelet módosítása évi költségvetés beszámoló féléves elfogadása 3. Könyvvizsgálói jelentés a évi költségvetési rendelet módosítása és a évi költségvetés féléves beszámoló elfogadása 4. Polgármesteri Hivatal Alapító okiratának módosítása 5. Önkormányzati szakfeladat rend módosítása 3

4 6. Helyi adórendelet módosítása 7. Vagyonrendelet módosítása 8. Különfélék A Képviselő-testület a napirendnek az előterjesztés szerint történő megtárgyalásával 6 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett egyetértett. 1. A évi költségvetési rendelet módosítása Nagy Józsefné elmondta, a Képviselő-testület megkapta az előzetesen kiküldött anyagot. Az anyag szakmailag, számszakilag egyező január 1. és június 30. közötti gazdálkodási év bemutatásáról szól. Elmondta nem volt olyan ahol kevesebb összeg lett volna betervezve, int amennyit költöttek. Megkérdezte van-e valakinek az elhangzottakkal kapcsolatban kérdése. Mivel nem volt hozzászólás, átadta a Pénzügyi Bizottság elnökének a szót. Erdőháti Imréné elmondta, a testületi ülés előtt volt a Pénzügyi Bizottság ülése, ahol a rendelet módosítást és a költségvetés féléves beszámolóját tárgyalták. A rendeletmódosításhoz hozzászólás nem volt, 4 igen és 1 tartózkodással elfogadták és elfogadásra javasolták a Képviselő-testület számára is. Nagy Józsefné megköszönte a Pénzügyi Bizottság véleményét, majd a Képviselő-testület elé terjesztette a évi költségvetési rendelet módosítását. Megkérdezte van-e valakinek kérdése, észrevétele az elhangzott tájékoztatóhoz kapcsolódóan. Mivel nem érkezett észrevétel, kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy kéz felemeléssel szavazzanak. Sáránd Község Önkormányzatának Képviselő-testületéből minden jelenlevő Képviselő szavazott, s így 6 igen és 1 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta. 72/ (IX.11.) KT. sz. határozat Sáránd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta a 15/2013. (IX.11.) rendeletet a évi költségvetésről szóló 6/2013. (II.20.) rendelet módosításról. 4

5 Sáránd Község Önkormányzatának 15 /2013. (IX.11.) rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 6/2013. (II.20.) rendelet módosításáról 1. (1) A január 1. és június 30. között pótelőirányzatként biztosított állami támogatások, átvett pénzeszközök, valamint a saját bevételek előirányzatának növelése, miatt a költségvetési rendelet 2. (1) bekezdésében megállapított Költségvetési bevételét Költségvetési kiadását EFt-tal EFt-tal módosítja és az önkormányzat évi módosított költségvetési bevételét módosított költségvetési kiadását a költségvetési egyenleg összegét -ebből működési felhalmozási állapítja meg. (2) A kiadási főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat EFt-ban EFt-ban 0 EFt-ban 0 EFt 0 EFt E Ft Működési költségvetés módosított kiadásai E Ft Személyi juttatások E Ft Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó E Ft Dologi kiadások E Ft Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 E Ft Egyéb működési célú kiadások 0 E Ft Lakosságnak juttatott támogatások 0 E Ft Szociális, rászorultság jellegű ellátások E Ft Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre E Ft Működési célú támogatási kiadás 0 E Ft Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés 0 E Ft Kamatkiadások E Ft Pénzforgalom nélküli kiadások E Ft Felhalmozási költségvetés módosított kiadásai E Ft Beruházások 0 E Ft Felújítások 0 E Ft Lakástámogatás 0 E Ft Lakásépítés 0 E Ft EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai 0 E Ft EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai E Ft Egyéb felhalmozási kiadások (tartalék) 0 E Ft Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 0 E Ft Felhalmozási célú támogatási kiadás 0 E Ft Pénzügyi befektetések kiadásai 0 E Ft Tartalék 0 E Ft Költségvetési, vállalkozási maradvány átvétele 0 E Ft Finanszírozási kiadások jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg. 3. 5

6 A polgármesteri hivatal, valamint a költségvetési szervek módosítás utáni előirányzatát a mellékletek tartalmazzák. 4. (1) Ez a rendelet kihirdetés napján lép hatályba. (2) A rendelet kihirdetéséről a gondoskodik polgármester Záradék: Kihirdetés napja: szeptember 11. Hatályba lépés napja: szeptember 12. Sáránd, szeptember 12. Dr. Bálint Erika 2. Sáránd Község Önkormányzatának évi I. féléves gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadása Nagy Józsefné elmondta, hogy az I. félévi gazdálkodásról szóló beszámolót mindenki megkapta. A Kincstárhoz már eljuttatták a beszámolót. Nem volt egyszerű ezt a félévet gazdaságilag levezényelni, gazdaságilag túlélni. Az önkormányzatok nagyon nehéz helyzetben vannak. Felhívta a figyelmet néhány pontosításra az előterjesztéssel kapcsolatban. Az előterjesztés első oldalán valamint a 7. számú mellékletben történt egy kisebb elírás, ezeket kérte kijavítani. Majd átadta a szót Erdőháti Imrénének a Pénzügyi Bizottság elnökének. Erdőháti Imréné elmondta, hogy a testületi ülést megelőzően a Pénzügyi Bizottság is ülésezett, melyet megbeszélték a beszámolót. A beszámolót 4 igen és 1 tartózkodás mellett elfogadásra javasolta a Pénzügyi Bizottság. Annyi észrevételük volt, hogy a teljesítés alakulása jobb, mint máskor szokott lenni, s ez valószínű az új típusú finanszírozás következménye. 6

7 Mivel hozzászólás nem érkezett a beszámolóval kapcsolatban Nagy Józsefné szavazásra bocsátotta Sáránd Község Önkormányzat és Intézményei évi I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolót. Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy kéz felemeléssel szavazzanak. Sáránd Község Önkormányzatának Képviselő-testületéből minden jelenlevő Képviselő szavazott, s így 6 igen és 1 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta. 73/ (IX.11.) KT. sz. határozat Sáránd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta Sáránd Község Önkormányzat és Intézményei év I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolóját. Felelős: Nagy Józsefné polgármester Határidő: azonnal 3. Könyvvizsgálói jelentés a évi költségvetési rendelet módosítása és a évi költségvetés féléves beszámoló elfogadása Nagy Józsefné elmondta, a Képviselő-testület előzetesen megkapta az ezzel kapcsolatos anyagot. A könyvvizsgálat megállapította, hogy a államháztartás működési rendjéről, a 369/2011.(XII.31.) az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól szóló jogszabályi előírások szerint, az általános számviteli elvekkel összhangban, határidőben készítették el és határidőben terjesztették a képviselő testület elé. Ezután kérte a Pénzügyi Bizottság véleményét. Erdőháti Imréné elmondta, hozzászólás nem érkezett és 3 igen és 2 tartózkodás mellett a Pénzügyi Bizottság elfogadta a független könyvvizsgálói jelentést. Megkérdezte van-e valakinek kérdése, észrevétele az elhangzott tájékoztatóhoz kapcsolódóan. Mivel nem érkezett észrevétel, kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy kéz felemeléssel szavazzanak. Sáránd Község Önkormányzatának Képviselő-testületéből minden jelenlevő Képviselő szavazott, s így 5 igen és 2 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta. 74/2013. (IX.11) KT. sz. határozat Sáránd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta a független könyvvizsgálói jelentést a évi költségvetési rendelet módosításáról és a évi I. féléves költségvetési beszámolóról. 7

8 Felelős: Nagy Józsefné polgármester Határidő: azonnal (Reszler György távozott az ülésről.) 4. Polgármesteri Hivatal Alapító okiratának módosítása Nagy Józsefné elmondta, a Képviselő-testület június 28-án fogadta el a polgármesteri hivatal SZMSZ-ét. Elmondta az Alapító okiratot benyújtották a Magyar Államkincstárhoz, de hiánypótló végzés érkezett rá. A végzésnek megfelelően a elkészítette a kért módosításokat az előterjesztés szerint: A módosítások ismertetése után kérdezte van-e valakinek kérdése, észrevétele az elhangzott tájékoztatóhoz kapcsolódóan. Mivel nem érkezett észrevétel, kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy kéz felemeléssel szavazzanak. Sáránd Község Önkormányzatának Képviselő-testületéből minden jelenlevő Képviselő szavazott, s így 6 igen és 1 nem szavazat mellett a következő határozatot hozta. 75/2013. (IX.11) KT. sz. határozat A Sárándi Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosításáról 1. Az alapító okirat 1. pontban a költségvetési szerv neve: " Sárándi Polgármesteri Hivatal " 2. Az alapító okirat 3. pontban a közfeladat megnevezése: " Általános közigazgatás " 3. Az alapító okirat 6. pontban a korábbi szöveg helyére a következő kerül: " Az önkormányzat működésével, valamint a polgármester vagy a feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok; az önkormányzatok egymás közötti és az állami szervekkel történő együttműködés összehangolása. " ( Mötv. 84. (1) bek. ) 4. Az alapító okirat 9. pontban a számú szakfeladat megnevezése: " Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás " 5. Az alapító okirat 14. pontban a korábbi szöveg helyére a következő kerül: 8

9 " A polgármester pályázat alapján határozatlan időre nevezi ki a t. " Felelős: Nagy Józsefné polgármester Határidő: azonnal 5. Önkormányzati szakfeladat rend módosítása Nagy Józsefné elmondta, ugyanaz a helyzet vele, mint az Alapító okirattal, vagyis a Magyar Kincstár Hajdú-Bihar Megyei Igazgatósága tájékoztató levelében felhívta a figyelmünket, hogy egyes június 29. nappal hatályba lépett rendeletek érintik az Önkormányzatok szakfeladat-rendjét. A rendeleteknek megfelelően megtörtént a szakfeladatokat tartalmazó 15/2012.(II.13.) KT sz. határozat módosítása, melyet a testületnek elfogadásra ajánlott. Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy kéz felemeléssel szavazzanak. Sáránd Község Önkormányzatának Képviselő-testületéből minden jelenlevő Képviselő szavazott, s így 7 igen szavazat mellett a következő határozatot hozta. 76/2013. (IX.11) KT. sz. határozat Az önkormányzati szakfeladatokat tartalmazó 15/2012.(II.13.) KT sz. határozat módosításáról 1. Az alaptevékenységek az alábbi szakfeladattal bővülnek: " Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások " 2. Az alaptevékenységek közül törlésre kerülnek az alábbi szakfeladatok: " Időskorúak járadéka Ápolási díj alanyi jogon " Felelős: Nagy Józsefné polgármester Határidő: azonnal 6. Helyi adórendelet módosítása Nagy Józsefné elmondta, a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal felülvizsgálta a 10/1998.(XII.10.) KT sz. és a 14/2000.(X.25.) KT sz. rendeleteket. Jelzést tettek, hogy a jogalkotásról szóló évi CXXX. törvény 3. -a szerint a helyi rendeletben nem ismételhető meg magasabb szintű jogszabály rendelkezése. A helyi adóról szóló rendeletek ennek megfelelően átdolgozásra kerültek. Az írásos előterjesztést megkapta mindenki. 9

10 Erdőháti Imréné megkérdezte, ez akkor azt jelenti, ha valamit országosan leszabályoztak, akkor nem kell beleírni a helyi rendeletbe. Dr. Bálint Erika elmondta, ez így van. Most törölni kellett minden olyan paragrafust, ami a törvény szövegében is benne van. Ezért összevonásra került a kommunális adó és az iparűzési adó rendelet, de tartalmilag ami az adó mennyiségét illetve a mentességét illeti, változás nem történt benne. Erről még október végéig lehet dönteni. Fehér Róbert megkérdezte, megmaradt-e az önkormányzatnak az a hatásköre, hogy eldöntheti a kommunális és az iparűzési adó mértékét. Dr. Bálint Erika válaszolt, hogy igen, de erre vonatkozóan most nem tettek javaslatot. A Kormányhivatal folyamatosan nézi a helyi rendeleteket és szólnak ha valamin módosítani kell. Fehér Róbert javasolta, hogy majd dolgozzák át az iparűzési adó mértékét, hogy kicsit kedvezőbb legyen a vállalkozók számára, s a munkahely teremtésben is meg kellene erősödnie a falunak, hogy külső segítséget is kapjunk. A kommunális adót illetően pedig közösen kellene kitalálni valamit, hogy a kintlévőségeket behajtsák. Nagy Józsefné elmondta maximálisan egyetért ezzel. Sajnos nem minden ellátásból lehet ezt levonni, a fizetésből és a nyugdíjból le lehet vonni, de a szociális ellátásokból sajnos nem lehet. Megkérdezte van-e valakinek kérdése, észrevétele az elhangzottakhoz kapcsolódóan. Mivel nem érkezett észrevétel, kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy kéz felemeléssel szavazzanak. Sáránd Község Önkormányzatának Képviselő-testületéből minden jelenlevő Képviselő szavazott, s így 7 igen szavazat mellett a következő rendeletet hozta. Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2013. (IX.11. ) KT. sz. rendelete a helyi adókról Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény pontban biztosított jogkörében eljárva a helyi adókról szóló évi C. törvény 1. (1) bekezdésben, 6. -ában és a 43. (3) bekezdésben foglalt felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja. 1. Magánszemélyek kommunális adója 1. A kommunális adó mértéke lakásonként, építési telkenként, illetőleg lakásbérleti jogonként Ft. 2. (1) Az adózó kérelmére, adóévet követő év január 1. napjától 50 % -os adókedvezményben részesülhet azon belterületi ingatlannal rendelkező tulajdonos, akinek a tulajdonában lévő ingatlan legalább 12 hónapon keresztül üresen áll és ezt a tényt az önkormányzati adóhatóság felé hitelt érdemlően bizonyítani tudja. 10

11 (2) Az adókedvezmény egy évre állapítható meg. Amennyiben a jogosultság a következő évben is fennáll, úgy a tulajdonos részére kérelem alapján újból egy évre megállapítható. 2. Helyi iparűzési adó 3. (1) Az állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó évi mértéke az adóalap 2 %-a. (2) A helyi adókról szóló évi C. törvény 37. (2) bekezdés szerinti ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adóátalány naptári naponként Ft. 4. (1) Ez a rendelet szeptember 15. nappal lép hatályba. (2) Hatályát veszti a magánszemélyek kommunális adójáról szóló többször módosított 14/2000.(X.25.) KT sz. rendelet. (3) Hatályát veszti a helyi iparűzési adóról szóló többször módosított 10/1998.(XII.10.) KT sz. rendelet. Ez a rendelet szeptember 12-vel lép hatályba. Sáránd, szeptember 11. Nagy Józsefné polgármester Dr. Bálint Erika Záradék: Kihirdetés napja: szeptember 11. Hatályba lépés napja: szeptember 12. Sáránd, szeptember 12. Dr. Bálint Erika 11

12 7. Vagyonrendelet módosítása Nagy Józsefné elmondta, a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal felülvizsgálta a 10/2001.(IV.26.) KT sz. rendeletet és két módosítási javaslattal élt. 1. A helyi rendelet alapján önkormányzati tulajdonú ingatlant értékesíteni csak pályáztatás vagy hirdetés útján lehet, azok forgalmi értékbecslését követően. Az 50/2013. (V.23.) KT sz. határozatban a Képviselő-testület az hrsz. ingatlant úgy értékesítette, hogy az értékbecslés nem történt meg. A felmerült probléma további elkerülése végett a Kormányhivatal javasolta a testületnek olyan értékhatár rendeletben történő meghatározását, mely alatt az ingatlanok értékesítéséhez nem szükséges értékbecslés. 2. A helyi rendelet 2. -a nincs összhangban a nemzeti vagyonról szóló évi CXCVI. törvény 5. (1) bekezdésével. A Kormányhivatal szakmai véleményének figyelembe vételével az alábbi változtatásokat javasolta elfogadásra előterjesztés szerint. Megkérdezte van-e valakinek kérdése, észrevétele az elhangzottakhoz kapcsolódóan. Mivel nem érkezett észrevétel, kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy kéz felemeléssel szavazzanak. Sáránd Község Önkormányzatának Képviselő-testületéből minden jelenlevő Képviselő szavazott, s így 7 igen szavazat mellett a következő rendeletet fogadta el. Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2013. ( IX.11. ) KT. sz. rendelete a helyi adókról Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény pontban biztosított jogkörében eljárva a nemzeti vagyonról szóló évi CXCVI. törvény 5. és 13. (1) bekezdésben foglaltakra tekintettel az Önkormányzat vagyonáról szóló 10/2001.(IV.26.) KT sz. rendeletét az alábbiak szerint módosítja. A rendelet 2. (1) bekezdés helyére az alábbi szöveg lép:. "(1) Az önkormányzat vagyona törzsvagyonból vagy üzleti vagyonból áll." A rendelet 2. (2) bekezdés helyére az alábbi szöveg lép: " (2) A törzsvagyon kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló vagyonból, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonból és korlátozottan forgalomképes vagyonból áll. A kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló vagyon és a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyon forgalomképtelen. " 3. A rendelet 8. (2) bekezdése az alábbi szöveggel egészül ki: 12

13 " Nem szükséges értékbecslés a Ft-ot meg nem haladó értékhatárig történő ingatlanértékesítés esetén, amennyiben az ingatlan Képviselő-testület által elfogadott ára magasabb az Önkormányzat ingatlankataszterében rögzített értéknél. " 4. Ez a rendelet szeptember 12. nappal lép hatályba. Sáránd, szeptember 11. Nagy Józsefné polgármester Dr. Bálint Erika Záradék: Kihirdetés napja: szeptember 11. Hatályba lépés napja: szeptember 12. Sáránd, szeptember 12. Dr. Bálint Erika 8. Különfélék 1.) Falunap Nagy Józsefné elmondta, megérkezett a évi falunappal kapcsolatos támogató nyilatkozat. Az önkormányzat nagy értékű rendezvényre kapott támogatási lehetőséget mely évben fog megvalósulni. 2.) AKSD Nagy Józsefné elmondta az előző testületi ülésen tájékoztatta a Képviselő-testületet a martfűi látogatással kapcsolatosan. Időközben Hosszúpályi és Hajdúszovát települések is jelezték, hogy nem kívánnak az újonnan megalakítandó kft-ben részt venni. Az önkormányzatnak a kötelező közszolgáltatással kapcsolatos szerződése szeptember 30-val lejár. A környező települések polgármestereivel egyeztető tárgyaláson vettek részt s abban maradtak, közbeszerzési eljárást fognak 13

14 kiírni. 5 település társul ehhez, így bíznak abban, hogy kedvezőbb lehetőséget fognak kapni, de addig is gondoskodnia kell az önkormányzatnak a hulladék elszállításáról. Elmondta kérte az AKSD képviselőjét, hogy december 31-ig szállítsák el a hulladékot mindenképpen, de ha nincs megállapodása az önkormányzatnak senkivel akkor a katasztrófavédelem fog kijelölni valakit a hulladék elszállítására. A katasztrófavédelem képviselője kijött, s elmondta ők se tudnak kijelölni mást, csak az AKSD-t, s nyilván magasabb áron. Fehér Róbert elmondta, az AKSD monopol helyzetben van s így a települések ki vannak szolgáltatva nekik, de a Versenyhivatalnál elindított egy vizsgálatot s mai napig is foglalkoznak az üggyel, s valószínű az ügyészség is fog vele foglalkozni. Reméli meg fogják büntetni az AKSD-t. Nagy Józsefné szerint nem az a lényeg, hogy egy szolgáltató legyen megbüntetve, hanem hogy a lakosság kevesebbet fizessen, s reméli olcsóbban fogják elszállítani a hulladékot. Fehér Róbert szerint míg nincs kontroll az AKSD-n addig nem fogják csökkenteni a költségeket. Nagy Józsefné elmondta más szolgáltatók drágábban vitték volna el, mivel messzebbre kellett volna szállítani. Ha hatósági áras lesz a szolgáltatás akkor nincs miről beszélni. 3. ÖNHIKI Nagy Józsefné elmondta, szeptember 30-ig lehetőség nyílik ÖNHIKI pályázat benyújtására. Bizonyos feltételeknek meg kell felelnie az önkormányzatoknak. Három kritériumból kettőnek egyáltalán nem felel meg az önkormányzat, így szerinte nem célszerű ezt a pályázatot beadni. Tavaly beadták a második fordulóban, akkor szép összeget kapott az önkormányzat, elszámolt a támogatással az önkormányzat s problémát nem találtak, legalábbis nem szóltak még. 4. Csatornahálózattal kapcsolatos megbeszélés Nagy Józsefné tájékoztatta a Képviselő-testület tagjait arról, hogy Debrecenben a csatornahálózattal kapcsolatban megbeszélést tartottak. A Gesztor önkormányzat összehívta a társult településeknek a vezetőit, ahol elmondták, hogy az Európai Bizottság különböző ellenőrzéseket folytatott, s komoly pénzbüntetésre ítélte a projektet. A visszafizetési kötelezettség a 10 %-os önrésszel csökkentett, Euro. A mérnöki szerződések nem voltak összhangban az eredeti pályázati kiírással. Az önkormányzat esetében ez ,83 Euró. A legnagyobb összegek Ebes és Hajdúsámson településeket érintik a társult települések közül. Mivel nem az önkormányzat volt a Gesztor, nem igazán érzi jogosnak a visszafizetési kötelezettséget. Bírósághoz fognak fordulni, s majd a bíróság eldönti kinek a mulasztásából történt mindez, de elmondta azt is, szerinte több éves huzavona lesz ez mire döntés születik majd. Komoly problémát jelent még a két üzemeltetős modell, mert úgy volt eredetileg, hogy a Debreceni Vízmű Zrt. fog üzemeltetni s egyforma összegű lesz a csatornadíj a településeken. Elmondta, mindezt tájékoztató jelleggel mondta el. 5. Pénzeszköz átadás a Sárándi Községgondnokság Kft. részére Nagy Józsefné elmondta, az előző képviselő-testületi ülésen elmondta, a július 1-jén életbe lépő rezsicsökkentés miatt a Sárándi Községgondnokság Kft-nek meg kellett vásárolnia egy számlázó 14

15 programot ami nem kis összegbe került. Ezen felül a szennyvízcsatorna hálózat üzemeltetés átadás miatt értékbecslést kellett csináltatnia a kft-nek, melyet ki kell fizetnie a kft-nek, de nincs elegendő pénze. A munka elkészült határidőre, átadták a tanulmányokat. Mivel a Sárándi Községgondnokság Kft. 100%-os önkormányzati tulajdonban van, ezért a Képviselő-testületnek dönteni kell arról, hogy az önkormányzat a kft-nek az értékbecslést összegét átadja. Fehér Róbert megkérdezte, erről van-e testületi határozat. Nagy Józsefné elmondta, az előző ülésen döntött a Képviselő-testület arról, hogy azt az értékbecslést végezteti el amelyik összege a legalacsonyabb. Megkérdezte van-e valakinek kérdése, észrevétele az elhangzottakhoz kapcsolódóan. Mivel nem érkezett észrevétel, kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy kéz felemeléssel szavazzanak. Sáránd Község Önkormányzatának Képviselő-testületéből minden jelenlevő Képviselő szavazott, s így 6 igen szavazat és 1 nem szavazat mellett a következő határozatot hozta. 77/2013. (IX.11.) KT. sz. határozat Sáránd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy Sáránd Község területén meglévő / üzemelő szennyvízközmű vagyonértékelési szakvélemény összegét mely bruttó Ft- pénzeszköz átadásként átadja a Sárándi Községgondnokság Kft. részére, hogy a kft. ebből a pénzből egyenlítse ki a Szil-Invest Kft. felé a vagyonértékelési szakvélemény díját. Felelős: Nagy Józsefné polgármester Határidő: azonnal 6. Belterületi gyűjtőút Nagy Józsefné elmondta, hogy megindították a belterületi gyűjtőúttal kapcsolatosan a kisajátítási eljárást. A Kormányhivatal küldött egy tájékoztatást, hogy a megszünteti az eljárást, mivel az önkormányzat nem tudta igazolni, hogy az adott terület az övé. Van egy félig kész terve az önkormányzatnak, amit a tulajdon viszonyok tisztázása után szeretnének folytatni. Elmondta, az önkormányzat megkereste a tulajdonosokat, akik hozzájárultak ahhoz, hogy az önkormányzat megvásárolja azt a terület amire szükség. Erdőháti Imréné megkérdezte, nem lenne-e egyszerűbb a terven átrajzoltatni az utat. Nagy Józsefné elmondta, hogy nem, mert az egész tervet érinti, s az 6 millió forint lenne. A rendezési tervet részletében is lehet ugyan módosítani, de az sem kevés összeg. Sokba kerül az eljárási illeték, az igazgatási és szakhatósági díjak. Egy új rendezési terv pedig kb. 10 millió forint lenne, vagy még ennél is több. 15

16 Fehér Róbert szerint mindenképpen át kellene dolgozni a rendezési tervet. 7. Telek felajánlás Nagy Józsefné elmondta, megkereste az önkormányzatot Sáránd, Bajcsy-Zsilinszky Endre utca végén lévő 012/19. hrsz. telek tulajdonosa, hogy 4100 nm ingatlanát megvételre felajánlja. Van rajta egy ház pincével, mellék épületekkel, közművesített, mellette van a termőföld. 6 millió forintért ajánlotta fel a tulajdonos, de ez irányár, alku tárgya is lehet. A legutóbbi teleknél is elkészíttette az önkormányzat az értékbecslést, s kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy gondolják meg mikor mire készíttessen az önkormányzat értékbecslést. Egy helyszíni szemlén részt lehet venni, meg lehet tekinteni. Erdőháti Imréné megkérdezte mikor tekinthetik meg az összes olyan önkormányzati ingatlant ami kint a határban található, s egyáltalán hol vannak az önkormányzatnak területei. Nagy Józsefné elmondta senki nem tudja pontosan melyik terület kié, ezeket ki kellene méretni. Megkérdezte mi legyen a Ludmányi-féle telekkel, mert az előző testületi ülések témája volt ez a telek is, s most a telek tulajdonosa 5 millió forint helyett 4,9 millió forintért kínálja. 8. Zöld sziget Gyönyörű Zsigmond elmondta, lépni kellene ez ügyben, s ki kellene jelölni egy területet. Szóba került az is, hogy nem tudja az önkormányzat 1-1 ingatlanról, hogy az ő tulajdonában van-e. biztos lenne olyan terület amit be lehetne fásítani. Megkérdezte, hogy a tavaszi közvélemény kutatás eredménye ki lett-e már hirdetve. Nagy Józsefné elmondta, az önkormányzat tudja milyen területei vannak, hiszen az ingatlan kataszterben benne vannak, de azt nem tudják konkrétan mettől-meddig terjednek a területek. A közvélemény kutatással kapcsolatosan elmondta, a falu nagy része szeretné a falunapot, szeretnék az utat és a járdát is a lakosok. A következő ülésre behozzák és felolvassák az eredményt. Kálmánné Szabó Katalin megjegyezte, hogy nem tudja milyen kritérium szerint kapott ill. nem kapott valaki ilyen lapot. A közvélemény kutatás egy bizonyos felmérés, de ha nem kap mindenki akkor nem lehet érdemi kutatást végezni. Nagy Józsefné elmondta a közmunkások hordták ki. Sorszámozottnak kellett volna lennie a lapoknak. Virágos Lajosné Kozák Anikó elmondta, ha valakinek nem jutott, akkor be kellett volna jönnie kérni ilyen lapot. Gyönyörű Zsigmond elmondta, hétvégén országos szemétszedési akció lesz, szeretné tudni kik jelentkeztek erre a településről. Megkérdezte a Sárgödörrel kapcsolatos pályázat be lette-e adva, vagy olyan adja be akinek van rá megfelelő pályázata. Nagy Józsefné elmondta, mivel ez az önkormányzat tulajdona így nem adhatja be rá más a pályázatot. Beszélt a pályázatíróval, aki elmondta túl nagy lehetősége nincs, ki kell tisztítani a területet. Gyönyörű Zsigmond elmondta, szeptember 28-án lesz a szüreti felvonulásuk. A könyvtári nyertes pályázatban részt vevő hagyományőrző csoportok fogják megrendezni ezt. Egy termény bemutatót és 16

17 tartós élelmiszer bemutatót szeretnének tartani, amihez nagy sátrat szeretnének felhúzni. A lakosságot arra kérte akinek van kedve kiállítani a saját kertekből zöldségeket, gyümölcsöket, azokat szívesen várják. Lesz egy kovács aki a lakosok kaszáját, kapáját beállítja, ezzel is szeretnék ösztönözni az embereket, hogy műveljék a területeiket. Szórólapot kap mindenki. Szeretne kérni egy anyagi támogatást ehhez a rendezvényhez az önkormányzattól, hogy a lovas szekereket és a tárgyi ajándékokat tudják finanszírozni. Nagy Józsefné elmondta a közmunkások készülnek, s jelen lesznek egy standdal ezen a kiállításon. A támogatással kapcsolatban elmondta, a könyvtáros pályázatban bőven van rá fedezet, s abból kellene kihozni mindezt. Fehér Róbert elmondta a lakossági megkeresések alapján kérné a Képviselő-testületet, hogy a Kiss utca-bagosi utca közé egy domború tükröt tegyenek, vagy a parkosítást ott valamilyen módon szüntessék meg, mert nem lehet kilátni, s balesetveszélyes. Meg kellene vizsgálni az önkormányzatnak, hogy gyermekbarátabb települést kellene kialakítani, például egy-két hintát vagy fa játékokat kitenni. Megkérdezte, hogy a pálinkafőzővel szemben lévő területre tudna-e licitálni az önkormányzat, mert azt hallotta hamarosan az ott lévő ingatlan árverés alá kerül. Nagy Józsefné elmondta, jó lett volna ha meg tudta volna venni azt az épületet az önkormányzat még akkor mikor értékesítették azt. A levél az önkormányzathoz fog jönni, hogy árverésre jelölték ki azt a területet. Egy játszótérnél nagyon komoly feltételeknek kell megfelelni, így nem valószínű, hogy sikerül a gyerekek részére az utcára játékokat kialakítani. A játszótérnek is folyamatos üzemeltetőnek kell lennie, hogy ki a felelős. Fehér Róbert elmondta, ha a játszótér kialakítás nem járható út akkor legalább padokat le lehetne rakni. Szánóczki István megkérdezte, mikor lesz megszüntetve a szelektív sziget a Petőfi park előtt. Nagy Józsefné elmondta befejeződnek a járda javítások, betonozások és majd utána. Mivel újabb hozzászólás nem érkezett, Nagy Józsefné megköszönte a részvételt és a testületi ülést bezárta. Kmf. Nagy Józsefné polgármester Dr. Bálint Erika 17

tervezete Előadó: Nagy Józsefné polgármester Működési Szabályzatának módosítása Előadó: Nagy Józsefné polgármester Előadó: Nagy Józsefné polgármester

tervezete Előadó: Nagy Józsefné polgármester Működési Szabályzatának módosítása Előadó: Nagy Józsefné polgármester Előadó: Nagy Józsefné polgármester Sáránd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4272 Sáránd, Nagy u. 44. Tel: 52/374-104 Tel/Fax: 52/567-209 e-mail: sarandph@t-online.hu, sarandph@gmail.com Iktatószám: 6-6 /2013. J E G Y Z Ő K Ö N

Részletesebben

Iktatószám: 6-10 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Iktatószám: 6-10 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sáránd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4272 Sáránd, Nagy u. 44. Tel: 52/374-104 Tel/Fax: 52/567-209 e-mail: sarandph@t-online.hu, sarandph@gmail.com Iktatószám: 6-10 /2014. J E G Y Z Ő K Ö

Részletesebben

Napirend. Előadó: Nagy Józsefné polgármester. Előadó: Nagy Józsefné polgármester. terve Előadó: Nagy Józsefné polgármester

Napirend. Előadó: Nagy Józsefné polgármester. Előadó: Nagy Józsefné polgármester. terve Előadó: Nagy Józsefné polgármester Sáránd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4272 Sáránd, Nagy u. 44. Tel: 52/374-104 Tel/Fax: 52/567-209 e-mail: sarandph@t-online.hu, sarandph@gmail.com Iktatószám: 6-3 /2013. J E G Y Z Ő K Ö N

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d. Döntések:

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d. Döntések: Sáránd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4272 Sáránd, Nagy u. 44. Tel: 52/374-104 Tel/Fax: 52/567-209 e-mail: sarandph@t-online.hu, sarandph@gmail.com Iktatószám: 6-38 /2013. J E G Y Z Ő K Ö

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sáránd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4272 Sáránd, Nagy u. 44. Tel: 52/374-104 Tel/Fax: 52/567-209 e-mail: sarandph@t-online.hu, sarandph@gmail.com Iktatószám: 6-28 /2013. J E G Y Z Ő K Ö

Részletesebben

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. november 26-án tartott ülésének jegyzőkönyve Az ülésen hozott rendelet száma Tárgya 15/2012. (XI. 27.) Költségvetési rend. módosítása 16/2012.

Részletesebben

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. szeptember 12-én tartott ülésének jegyzőkönyve Az ülésen hozott rendelet száma Tárgya 11/2013. (IX. 13.) 2013. évi költségvetési rendelet

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 19-én - csütörtökön - de. 9,00 órakor megtartott n y i l v á n o s üléséről. A képviselő-testület ülésének

Részletesebben

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. szeptember 26-án megtartott rendes nyílt ülésének. J e g y z ő k ö n y v e

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. szeptember 26-án megtartott rendes nyílt ülésének. J e g y z ő k ö n y v e BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. szeptember 26-án megtartott

Részletesebben

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Web: http://agasegyhaza.hu Tel.:76/388-211 Fax: 76/388-387 E-mail: pmstrh@t-online.hu 11/2010. Jegyzőkönyv Készült:

Részletesebben

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. április 30-án tartott ülésének jegyzőkönyve Az ülésen hozott rendelet száma Tárgya 6/2013. (V. 01.) 2012. évi költségvetési rendelet módosítása

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 14-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 14-én megtartott üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 14-én megtartott üléséről Határozat Tárgya: száma: 133/2011.(IX.14.) Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok térképi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2015. február 18-án 16 órakor a Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében megtartott képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak: Jelenléti ív szerint

Részletesebben

Tiszaszentmárton, 2014.május 30. Szűcs Dezső

Tiszaszentmárton, 2014.május 30. Szűcs Dezső Tiszaszentmárton Község Önkormányzat 2014. május 08-án megtartott ülésének: a./ Tárgysorozata b./ jegyzőkönyve c./ határozatai : 181-191/2014. d./rendeletei: 2-3/2014 TÁRGYSOROZAT 1. Előterjesztés 2013.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d. Döntések:

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d. Döntések: Sáránd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4272 Sáránd, Nagy u. 44. Tel: 52/374-104 Tel/Fax: 52/567-209 e-mail: sarandph@t-online.hu, sarandph@gmail.com Iktatószám: 6-34 /2013. J E G Y Z Ő K Ö

Részletesebben

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 23-án 14:30 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 23-án 14:30 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének 2013. május 23-án 14:30 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének Tárgysorozata: Jegyzőkönyve: Rendelete: 6 Határozata: 100-121 T á r g y s o r o z a t a 1.) Tsp. Előterjesztés 2012. évi zárszámadási

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült az Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 12-én 18.05 órai kezdettel megtartott soros üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült az Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 12-én 18.05 órai kezdettel megtartott soros üléséről. 1 JEGYZŐKÖNYV Készült az Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 12-én 18.05 órai kezdettel megtartott soros üléséről. Ülés helye: Rábai Miklós Művelődési Ház 2233 Ecser, Bajcsy-Zs.

Részletesebben

259-260, Z-261-Z-262, 263-278/2010. sz. határozat 20/2010. sz. rendelet

259-260, Z-261-Z-262, 263-278/2010. sz. határozat 20/2010. sz. rendelet Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 2-39/2010/JT 259-260, Z-261-Z-262, 263-278/2010. sz. határozat 20/2010. sz. rendelet J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Antal Ferenc egyetértett az Ügyrendi, Etikai és Közrendvédelmi Bizottság által tárgyalt téma napirendről való levételével.

JEGYZŐKÖNYV. Antal Ferenc egyetértett az Ügyrendi, Etikai és Közrendvédelmi Bizottság által tárgyalt téma napirendről való levételével. JEGYZŐKÖNYV Készült a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2012. február 16-án de. 8 órakor a Városháza nagytanácstermében megtartott üléséről. Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 2013. február 13. napján megtartott nyilvános testületi ülésről. Készült: 2 eredeti példányban

Jegyzőkönyv. 2013. február 13. napján megtartott nyilvános testületi ülésről. Készült: 2 eredeti példányban Sarród Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2013. Jegyzőkönyv a 2013. február 13. napján megtartott nyilvános testületi ülésről Készült: 2 eredeti példányban 2 Jegyzőkönyv Készült: Sarród Község

Részletesebben

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2013. november 27-én tartott. n y í l t ülésének jegyzőkönyve

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2013. november 27-én tartott. n y í l t ülésének jegyzőkönyve Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. november 27-én tartott n y í l t ülésének jegyzőkönyve Az ülésen hozott rendelet száma Tárgya 16/2013. (XII. 02.) 2013. évi költségvetési

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1000-17/2008. 128-152/2008. sz. határozat 12/2008. sz. rendelet J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Suga László alpolgármester Mertusné Varga Katalin képviselõ. Csorba Tibor képviselõ

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Suga László alpolgármester Mertusné Varga Katalin képviselõ. Csorba Tibor képviselõ J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2009. május 14-én 13.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

Részletesebben

Tóth Zoltán polgármester, Paul Zoltánné, Malagurszkiné Szabó Éva, Török Róbert, Buzás Kelemen és Kriszeg Ilona képviselők Tarnóczy Tünde körjegyző

Tóth Zoltán polgármester, Paul Zoltánné, Malagurszkiné Szabó Éva, Török Róbert, Buzás Kelemen és Kriszeg Ilona képviselők Tarnóczy Tünde körjegyző Készült: Bajót Község Önkormányzatának Képviselő-testületének 2011. február 10- én megtartott testületi ülésén. Az ülés helye: Millenniumi ház Bajót, Kossuth Lajos utca 147. Jelen vannak: Tóth Zoltán polgármester,

Részletesebben

Készült: 2 példányban példány. a.) jegyzőkönyve. b.) 74-83/2012.(VIII.27.) határozata. c.) 6/2012.(IX.04.) rendelete

Készült: 2 példányban példány. a.) jegyzőkönyve. b.) 74-83/2012.(VIII.27.) határozata. c.) 6/2012.(IX.04.) rendelete 231 13/2012.sz. Készült: 2 példányban példány 2012. augusztus 27-én 14. 00 órai kezdettel megtartott ülésének a.) jegyzőkönyve b.) 74-83/2012.(VIII.27.) határozata c.) 6/2012.(IX.04.) rendelete Napirend:

Részletesebben

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 15-én megtartott soros, nyílt üléséről készült jegyzőkönyv

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 15-én megtartott soros, nyílt üléséről készült jegyzőkönyv Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 15-én megtartott soros, nyílt üléséről készült jegyzőkönyv T a r t a l o m: Jegyzőkönyv Jelenléti ív Mellékletek Határozat száma 13/2015.(IV.15.)

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kóka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 12-én megtartott soros képviselő-testületi üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kóka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 12-én megtartott soros képviselő-testületi üléséről. Kóka Község Önkormányzat Képviselő testülete J e g y z ő k ö n y v Készült: Kóka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 12-én megtartott soros képviselő-testületi üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A képviselő testület a napirendi javaslatot 4 fő igen szavazatával elfogad az alábbiak szerint: NAPIREND

JEGYZŐKÖNYV. A képviselő testület a napirendi javaslatot 4 fő igen szavazatával elfogad az alábbiak szerint: NAPIREND JEGYZŐKÖNYV Száma: - 2./2012 Készült: Tard Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. március 6.-án 17 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Házasságkötő termében megtartott nyílt üléséről. Jelen

Részletesebben

Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. november 27- én (csütörtök) 10.00 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről.

Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. november 27- én (csütörtök) 10.00 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről. Szám: 1/1-207/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. november 27- én (csütörtök) 10.00 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

Jegyzőköny. Készült Szatymaz Község Képviselő-testületének 2008. november 26. napján megtartott üléséről.

Jegyzőköny. Készült Szatymaz Község Képviselő-testületének 2008. november 26. napján megtartott üléséről. Jegyzőköny Készült Szatymaz Község Képviselő-testületének 2008. november 26. napján megtartott üléséről. Jelen vannak: dr. Kormányos László polgármester Dékányné dr. Balogh Andrea alpolgármester Barna

Részletesebben