Az önkormányzati rendszer átalakulása

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az önkormányzati rendszer átalakulása"

Átírás

1 Az önkormányzati rendszer átalakulása A III. francia magyar önkormányzati találkozó az átalakulás és a legszélesebb értelemben vett helyi feladatok, együttműködés jegyében, július 6-7. Kovács Róbert, Sipos Ivett, Helyi Obszervatórium A III. francia-magyar önkormányzati találkozó teljes vertikumában és minden ízében áttekintette a kormányzati szint alatti közszektor működését, problémáit. A konferencia az örökségvédelem, a városrendezés, a vidékfejlesztés, a szociális ügyek, az idegenforgalom, környezetvédelem, helyi gazdaság, határom átnyúló együttműködések kérdéseit egyaránt tárgyalta. Természetesen az általános, szakmai, szakma-politikai kérdések mellett komoly teret kaptak a két ország önkormányzatainak konkrét együttműködései. Hangsúlyos helyen kapott helyet az önkormányzati rendszer átalakulása, átalakulásának kérdései. Ez a téma mind magyar, mind francia oldalon, de különösen ma, a pénzügyi válságot követő költségvetési konszolidációs időszakban kiemelt jelentőséggel bír. A megszólalók is e szempontnak megfelelően választotta ki a Francia-Magyar Kezdeményezések (Initiative France Hongrie), élén Jose Osetevel, illetve a budapesti Francia Nagykövetség. Országos, parlamenti vezetők, akik a két ország együttműködésével, az önkormányzatok ügyeivel foglalkoznak, állami vezetők, valamint helyi és térségi vezetők vettek részt a rendezvényen. Az esemény helyszíne az Országgyűlés volt Felsőházi terme volt. Annál is inkább méltó volt a helyszín az esemény megrendezéséhez, mivel Franciaországban a Felső ház vagy Szenátus ad helyet a térségi képviseletnek, tekintettel arra, hogy regionális és megyei képviselők, polgármesterek, nagyvárosok képviselői, illetve az Országgyűlés képviselői választják a tagjait, amely ily módon bizonyos értelemben politikailag semleges. A konferenciát a fővédnökök a Magyar Országgyűlés Magyar-Francia Baráti Tagozata elnöke és Michel Billout a Francia Szenátus Francia-Magyar Baráti Tagozata elnöke mellett Jakab István a Magyar Országgyűlés alelnöke, Laurence Haguenauer a Francia Nagykövetség első tanácsosa, valamint Jean-Paul Bachy a Francia Köztársaság Kül- és Európai ügyi Minisztériumának nyitották meg. Jakab István plasztikusan fogalmazta meg a konferencia célját, jelentőségét, amikor azt mondta: Meggyőződésem, hogy külföldi vendégeink és a magyar előadók tevékenyen hozzá fognak járulni ahhoz, hogy ismereteket kapjunk a határokon átnyúló önkormányzati kapcsolatokról, a különféle kormányzati szervek és az önkormányzatok együttműködéséről és nem utolsó sorban a környezetvédelem, a vidékfejlesztés és a helyi árucikkek el-, illetve megismertetéséről. És akkor még nem is említettük a nem kevésbé jelentős szociálpolitikai kérdéseket, valamint az ágazati hitelezés problematikáját. Amint látják kedves vendégeink, sok a teendő ennek a Konferenciának a keretei között is. Ugyanakkor nagy a tét, mivel az önkormányzati szektor mindkét országban jelentős és jelentős az a tevékenység is, amelyet ez a szektor a társadalmi igények mind jobb kielégítése érdekében érvényre juttat. A gyors ütemben átalakuló világ, és ezen belül önkormányzati rendszer komoly kihívást jelent a szektor szereplői számára. A több tekintetben hasonló problémákkal küzdő 1

2 francia és magyar szakemberek tapasztalatcseréje így kiemelkedő jelentőséggel bír. A francia szakemberek előadásának kiemelt üzenete volt, hogy Franciaország a reformok kifutása több évtized, mintegy 30 év. Ennyi idő alatt minden hatást megfelelően fel lehet mérni, kezelni lehet a negatív melléhatásokat és lehetőség van az egyes szintek, intézmények működésének összehangolására. A 20 évenként 3 hónap alatt előkészített és végrehajtott reformokkal nem csak az irányuk, a tartalmuk lehet a baj, nem a szakemberek felkészültsége a kérdés, hanem sokkal inkább az, hogy ennyi idő alatt ténylegesen mi végezhető el, az, hogy a tét a közszolgáltatások rendszerének a működtetése az, tehát, hogy lesz-e iskola, ahová gyerekeink járhatnak, egészségügyi ellátórendszer, ahol betegségeinket kezelik. Olcsó demagógia azt gondolni, hogy az orvosok akkor is műtenek, ha az Állam a tulajdonos és akkor is, ha az önkormányzatok, hiszen kérdés nyilvánvalóan nem ez. A létbizonytalanság, a feltételek folyamatos változása, a félmegoldásokat kísérő összehangolatlan rendszerek okozzák azt, hogy intézményeink nem működnek, hogy sokszor rosszul érezzük magunkat a bőrünkben, hogy végső soron a világ legpesszimistább nemzete lehetünk. Akik megengedhetik maguknak, hogy évtizedre előre gondolkozzanak valójában ők építenek jövőt, máskülönben maradnak a folyamatos korrekciók, és a rendszeres nulláról építkezések. A konferencia fő célja az volt, hogy a két országból összegyűlt hallgatóság jobban megismerhesse a másik ország önkormányzati rendszerét, illetve hogy a magyarországi reformok végső megfogalmazása, törvénybe iktatása előtt tapasztalatot cseréljenek a döntéshozók, ezzel is segítséget nyújtva a reformok sikeréhez, illetve előre láttatva az esetleges hibákat, következményeket. A továbbiakban csupán erre a reformra koncentrálunk, mint e lapokon talán leginkább érdeklődésre számot tartó kérdésre. A nagy érdeklődés mellett zajlott konferencián az a két előadás, amelyekben a Belügyminisztérium részéről Dr. Bekényi József főosztályvezető az önkormányzati rendszer átalakításának irányait, majd Virág Rudolf a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium helyettes államtitkára a közigazgatás rendszerének megújítását ismertette. A nyilvánosságra került információk, a részben már beterjesztett és elfogadott jogszabályok szerint elválik egymástól a helyi állami és helyi közösségi feladatok rendszere, illetve a rendszer kereteinek átalakítása. Ilyen már megvalósult, a jogszabályi környezetbe beépült, illetve működő új rendszerek a megyei kormányhivatalok, illetve az Alaptörvényben megjelent kötelező társulás intézménye, illetve az ugyanitt megváltozott megfogalmazások az önkormányzatok működésének pénzügyi hátterére vonatkozóan. Mindenképpen sokat mondó, hogy kormányzati körökben sikertelennek tekintik a korábbi években azokat az önkormányzatokra alapozott kísérleteket, amelyek a helyi feladatellátás hatékonyságát célozták meg, ideértve a többcélú kistérségi társulások 2004-ben kialakított, önkéntességen és állami többlettámogatásokon alapuló rendszerét. Ezek a jelek mindenképpen fokozott állami szerepvállalást vetítenek előre, miközben a nagyobb önkormányzati szövetségek, élükön a legnagyobbal, a TÖOSZszal a feladatellátást az önkormányzatok, a keretek meghatározását az Állam kezében látnák szívesen. Legutóbb a megyei önkormányzatokkal kapcsolatos tervek kaptak nyilvánosságot. Ezek szerint a megyék szerepe is jelentősen átalakul a jövőben: mai a feladataik elkerülnek tőlük, és a meghatározó módon a területfejlesztésért lesznek felelősök. Ez a változás ugyanakkor a Megyei Önkormányzatok Szövetségének honlapja szerint a leginkább érintett megyék véleményével összhangban van (www.moosz.com).

3 Berkényi József elsődlegesen két szempontot hangsúlyozott a várható változások vonatkozásában. Egyrészről azt, hogy a változásokat, az új kereteket a 2011-ben elfogadásra kerülő új sarkalatos törvény fogja tartalmazni. Másrészről azt, hogy az új szabályozás az európai normák figyelembe vétele mellett a hatékonyságot helyezi az új rendszer középpontjába, miközben újragondolja az állami és önkormányzati feladatok megosztását, az önkormányzatok finanszírozását. A Virágh Rudolf helyettes államtitkár a területi államigazgatás fejlesztését ismertette a konferencia közönségével. Az előadást a rendszer hátterének megismertetésével kezdte egy rövid történeti áttekintővel kezdve 1990-től és zárva január 1-jével, a kormányhivatalok megalakulásával. Maga a program átfogó ismertetése 2010 és 2013 vége között a határon átnyúló együttműködés rendszerétől kezdve egészen az integrált ügyfélszolgálati rendszer kialakításáig tart. Maguk a kormányhivatalok a kettős irányítás szellemében létesültek (KIM: szervezeti költségvetés, szervezet, miniszterek: szakmai szabályozás, szaktevékenység irányítása, a funkcionális szervezeti egységek, mint összekötők). Nagyságrendileg azt állította, hogy a kormánytisztviselők száma érezhetően, mintegy 23 ezer főre lecsökkent, működési költségre pedig 124,5 Mrd Ft-ot különítettek el. Összességében 14 szervezet, 250 szervet fognak át, a szabályzás pedig törvényben, kormányrendeletben, miniszteri rendeletben, valamint egyéb megállapodásokban ölt testet. 1. ÁBRA A területi igazgatás folyamatának új szerkezete 3

4 2. ÁBRA Ellenőrzési szintek I. Fővárosi és megyei kormányhivatalok (törzshivatal + szakigazgatási szerveik) II. ellenőrzési és véleményezési jogkörbe tartozó szervek (pl. MÁK megyei ig.,mvh megyei kirendeltségek, Körny.véd és Vízügyi Igazg., Körny.véd, Term.véd és Vízügyi Felügyelőségek) III. koordinációs jogkörbe tartozó szervek (pl. megyei rendőrfőkapitányságok, bv intézetek, megyei katasztrófavédelem) IV. Nemzeti Adó és Vámhivatal 7 Virág Rudolf többek között kitért a működési alrendszerek integrációjára is, melyből megtudhattuk, hogy megyei kormányhivatalok keretében megvalósult integrációba került a költségvetési gazdálkodással kapcsolatos feladatok, személyügyi nyilvántartás, illetményrendszer, ügyvitel, telekommunikáció, biztosítás, ingatlangazdálkodás kérdései, informatika szakmai irányítása, valamint az integrált beszerzés. Végül, előadását az egykori kistérségeknek megfelelő, LAU1-es (local administrative unit) szintre tervezett intézményrendszere, vagyis a járási hivatalokra vonatkozó, már megismerhető információkkal zárta. Ennek alapelve a feladat összehangolása a szervezettel. Amint a helyettes államtitkár is mondta, a járási hivatal nem más, mint a megyei kormányhivatal szervezeti egysége. A járási dekoncentráció integrálása kirendeltségekbe történik meg, továbbá a rendszer átalakítása következtében a jegyzők államigazgatási feladatköröket látnak el, valamint közszolgáltatói feladatokat a szakmapolitika koncepciója szerint lehet elvégezni, illetve a rendszer következtében felülvizsgálják a területi egységeket. Az állami vezetők után hazai és francia képviselők, önkormányzati vezetők következtek a megszólalásokban. Az önkormányzati rendszer tervezett átalakítása kapcsán Schmidt Jenő a TÖOSZ elnöke elemezte a jelenlegi helyzetet és javaslatokat fogalmazott meg a szükséges átalakítások kapcsán, míg Dr. Fábián Zsolt, a MÖSZ főtitkára Az önkormányzatok helyzete az Önkormányzati Törvény koncepció vitairatának tükrében" címmel tartott helyzetelemzést, szövetsége álláspontját tolmácsolva. Michel Billout, a Francia Szenátus Francia - Magyar Baráti Tagozatának elnöke, Antonie Homé a Francia Kisvárosok Szövetségének pénzügyi bizottságának elnöke, valamint Jean-Paul Bachy a Champagne-Ardenne Régió elnöke a 2014-ig végrehajtandó francia önkormányzati reformokról beszélt. Mindemellett szó esett az EGTC együttműködések adta lehetőségek alkalmazásáról, illetve a két ország vidékfejlesztésének fő irányairól, s a helyi termékek piacra jutását segítő elképzeléseiről is.

5 A reform-szekcióban két nemzetközi és egy nemzeti önkormányzati szövetség - a Középszintű Önkormányzatok Európai Konföderációja, az Európai Unió Kisvárosainak Szövetsége, valamint a francia Történeti és Művészeti Városok és Térségek Országos Szövetsége - is bemutatkozott. Utóbbihoz hasonló szervezet hazánkban is létezett, Magyar Történelmi Városok Szövetsége elnevezéssel, amelyet Dr. Dietz Ferenc, Szentendre városának polgármestere, a TÖOSZ társelnöke szeretne újraéleszteni. A TÖOSZ elnöke, Schmidt Jenő Tab polgármestere az önkormányzati rendszerről szóló szekcióban szólalt meg. Az előadás elején Schmidt Jenő a magyar önkormányzati rendszer tagoltságára hívta fel a figyelmet, arra a tényre, hogy a települések több mint a fele főnél kisebb és összességében ¾- nek lakossága nem éri el a főt fő felett a települések 5%-a van, felettiek aránya pedig már az 1%-t sem éri el. Mindösszesen 9 település nagyobb lakosnál. A magyar önkormányzatok tipikusan kicsik, hiszen az átlagos népességszámuk 3153 fő, ami a vidéki települések esetében már csupán A népesség települések közötti megoszlása ettől eltérő mintázatot követ: mintegy 60%-a lakik 10 ezer főnél nagyobb településeken. A települési önkormányzatok térségi összehasonlításban is jelentős különbséget mutatnak. Általában az ország nyugati és hegyvidéki térségében kisebbek a települések méretei (Zala, Vas, Baranya, Nógrád, Veszprém), míg az alföldi, keleti felében fekvő térségek nagyobbak (Csongrád, Hajdú-Bihar, Pest). Amíg Dél-Dunántúl átlagos településének mérete fő, addig a Dél-Alföldön egy településen fő él, vagyis 3,5-szer többen élnek az utóbbiban. Ezt a tagoltságot képezi le az önkormányzati rendszer, amely megkülönböztet települési és területi önkormányzatot. Ez utóbbiak közé tartoznak a megyék, de a funkcióit és státuszát tekintve megyei önkormányzatokkal rokon kapcsolatot mutató Fővárosi önkormányzat már települési önkormányzatnak számít. Így tehát a települési önkormányzat fogalma rendkívül heterogén, mert a főváros mellett idetartoznak a fővárosi kerületek, megyeszékhelyek, megyei jogú városok, egyéb városok, nagyközségek, és községek. Ezek együttesen adják ki a önkormányzatot. Ebből a települési önkormányzatból összességében 1 600, mintegy a fele tagja a TÖOSZ-nak. A TÖOSZ tagtelepüléseinek szerkezete teljes egészében leképezi az ország településeinek szerkezetét. 5

6 1. TÁBLÁZAT Magyar önkormányzati Legek Legkisebb település Legnépesebb község Legkisebb nagyközség Legnépesebb nagyközség Legkisebb város Legnépesebb város Legkisebb megyei jogú város Legnépesebb megyei jogú város Legkisebb fővárosi kerület Legnépesebb fővárosi kerület Iborfia 12 fő (Zala megye) Diósd fő (Pest megye) Tiszabecs fő (Szabolcs-Szatmár-Bereg megye) Solymár fő (Pest megye) Pálháza fő (Borsod-Abaúj-Zemplén megye) Dunakeszi fő (Pest megye) Szekszárd fő (Tolna megye) Debrecen fő (Hajdú-Bihar megye) XXIII. Soroksár fő XI. Újbuda fő A legnépesebb város Budapest ( ) A legnépesebb megye Pest ( ) A legkisebb lakosságú megye Nógrád ( ) Az önkormányzatok 1991-ben még összességében 315 Mrd Ft-ból gazdálkodtak, ami 2009-re nominál értéken már Mrd Ft-ra nőtt hitelek nélkül. Ez a jelentős változás valójában szinte stabilitás, hiszen az önkormányzatok súlya GDP arányában a teljes időszak tekintetében mintegy 1,5%-kal 13,9- ről 12,3%-ra csökkent. Összehasonlításképpen a központi költségvetés GDP-hez viszonyított súlya 9%ponttal, 44%-ról 35%-ra csökkent. Ez a stabilitás ráadásul úgy következett be, hogy az önkormányzatok bevételeinek szerkezete nagyon jelentősen átalakult miközben 1991-ben bevételeik közel 45%-át adták az állami támogatások, amire még rájött a TB a maga kicsit több mint 15%-val, illetve az átengedett adók re a korábban 25%-os súlyú saját és intézményi források aránya 40%-ra növekedett, miközben az állami támogatásoké 15% körülire csökkent. A saját forrásokon belül a helyi adóké, ezen belül pedig az iparűzési adó dinamizmusa kimagasló, amely ily módon egyfajta dominanciára tett szert a helyi adók között, vagyis az önkormányzatok erősen függnek az iparűzési adóból származó bevételeiktől. Összességében az elmúlt mintegy 20 éve alatt 308-ról ra növekedett a valamilyen adót kivető önkormányzatok száma. Tehát mára szinte minden önkormányzat adóztat. A TÖOSZ-nak ugyanakkor kötelessége kiemelni, hogy a pénzügyi átalakulás, az önkormányzatok állami támogatásának csökkenése mára az önkormányzatok jelentős mértékű eladósodásához vezetett ig az adósságnövekmény, kötvénykibocsátások, jórészt az önkormányzatok megtakarításainak növekedésével jártak ben azonban fordulat következett elkezdett zárulni az olló, majd 2010 első negyedévére egyértelműen átfordult nettó megatakarítóból, nettó eladósodottba.

7 3. ÁBRA Önkormányzati készpénz és hosszúlejáratú kötelezettség állományának alakulása, Mrd forint Készpénz és betétek Hosszú lejáratú értékpapírok Forrás: MNB A TÖOSZ számára az is nagyon fontos tanulsága a számára a Helyi Obszervatórium feldolgozásában, elemzésében számára biztosított adatoknak, hogy mennyire elhibázottak azok az elképzelések, amelyek országos viszonylatban a kistelepüléseken kívánnak forrásokat megtakarítani. Hiszen jól mutatják a számukra rendelkezésre bocsátott információk, hogy az 50% feletti települések közötti aránnyal büszkélkedő 2 ezer lakosnál kisebb települések az összes önkormányzati kiadás mindössze 6%-a felett rendelkeznek, miközben a települések között 1-2%-os arányt képviselő 50 ezer lakosnál nagyobb települések részesedése az összesített önkormányzati kiadásokból közel 40%. A számok hasonlóan alakulnak, ha az adatok mélyére próbálunk menni, és például az önkormányzatok létszámadatait hasonlítjuk össze. E tekintetben 12%-os a 2 ezer lakosnál kisebb települések részesedése. Azt is világosan kimutatható, hogy a kistelepüléseken önkormányzatok alkalmazásában dolgozók mintegy 20%-kal kevesebbet keresnek. Összességében egy-egy településre vetítve kevesebben, kevesebb pénzért dolgoznak ezekben az önkormányzatokban. A hatékonysággal azért sem lehet akkora gond, mint az egyes esetekben elhangzik, mert működnek az integrációs, a közös feladatellátást, igazgatást biztosító intézmények (kistérsége, körjegyzőségek), amelyek lényegében a kistelepülések összességét átfogják. Így létszám alig, adminisztratív létszám pedig egyáltalán nem takarítható meg e települések esetében. 7

8 2. TÁBLÁZAT Körjegyzőségek száma, taglétszáma 2008-ban A TÖOSZ tehát egyetért, hogy a normatív finanszírozás helyett új technikát alkalmazzon a kormányzat, de ismerni szeretné, ennek technikáját. Egyetért azzal is, hogy egységes rendszerben át kell tekinteni a központi és helyi adóztatás rendszerét, de elfogadhatatlannak tartja a helyi iparűzési adó korlátozását. Nem tudja elfogadni, hogy az önkormányzatokat ingyenes vagyonátadásra kényszerítsék. Hiányolja a részletek kidolgozását, olyan megoldások esetében, mint például a közoktatás vegyes finanszírozásának gondolata, amelynek esetében nincs válasz a költségekre, a hiányzó források fedezetére, a feladatfinanszírozás tartalmi kérdéseire, konkrét megoldásaira? A TÖOSZ összességében úgy látja, hogy az önkormányzati rendszer átalakítása elkerülhetetlen. Egy fenntartható önkormányzati rendszer kialakítása kell, hogy a cél legyen. Ebben azonban az állam a feltételeket szabja meg ellenőriz, de az ellátást, a közszolgáltatásokat az önkormányzatok biztosítják. Meg kell őrizni az elmúlt két évtized legfontosabb vívmányát, az önkormányzatiságban rejlő erő mozgósítását. A TÖOSZ elnöksége ennek szellemében vállalja, hogy kidolgozza a javaslatait a mikrotérségi együttműködésre, a körjegyzőségeket felváltó egyesített önkormányzati hivatalokra, a nem járási jogú városok szerepére, és a főállású kistelepülési polgármesterekre vonatkozóan. Schmitt Jenő után Dr. Fábián Zsolt, a MÖSZ főtitkára ismertette előadásában az általa képviselt szervezet véleményét az önkormányzati rendszer várható átalakulásával kapcsolatosan. Kiemelte, hogy a rendszerváltozás legfontosabb törvénye volt az önkormányzati törvény és ebben megtörtént az állami és a helyi feladatok szétválasztása. Bevezetőjében a miniszterelnököt idézte, aki az ország fennmaradása kulcsának nevezete az önkormányzatokat az elmúlt évek vonatkozásában, majd saját érvekkel támasztotta alá, hogy hogyan és milyen területeken nevezhetőek igazán sikeresnek az önkormányzatok. Hogyan kezelték, sokszorozták meg a rájuk bízott vagyon értékét, miközben a helyi feladatellátás szolgálatába állították. Hogyan állták több hullámban évekig a folyamatos forráskivonást, az állami támogatások csökkenését. Hogyan állták az önkormányzatok az ágazati törvények részletező feladatleírásaikban, minőségi elvárásaikban megjelenő többletköltségeket, amelyekre az Állam nem nyújtott fedezetet, illetve hogyan oldották meg magát a feladatok ellátását.

9 Meglehetősen komoly terhet rótt az önkormányzatokra egyes olyan állami intézkedések hatása, amelyek nem közvetlenül a szektort célozták meg. Ilyen volt például az ÁFA kulcs emelése, egyes termékek, szolgáltatások (energia) átsorolása. Különösen a 2004 utáni időszakban vált aggasztóvá az előadó szerint a forráskivonás, amikor a központi költségvetés áthárított konszolidációja már több önkormányzat pénzügyi megrendülését eredményezte. A legtöbb önkormányzat azonban a hatékonyság növelésével, a belső tartalékok végső mozgósításával reagál. Több tartalék az előadó szerint nem maradt a rendszerben. Immáron állami támogatás nélkül nem működtethető a rendszer. Azok az önkormányzati szegmensek, amelyekben eleve kevés a mozgósítható szabad forrás, mint a kistelepülések és a megyék eleve rosszabb eséllyel vészelték át a megszorításokat. A következőképpen összegezte gondolatait: Az önkormányzatok, különösen az elmúlt években, erejükön felül teljesítettek! Kibírták az elmúlt 8 évben az milliárd forintos forrás kivonást, ennek ellenére, a rendkívüli nehézségek közepette még ma is működnek, és ellátják kötelező feladataikat. A csökkenő állami finanszírozás mellett jelentősen megnőtt az önkormányzatok által ellátandó, nem finanszírozott feladatok mennyisége. A közfeladatoknak 70 százalékát az önkormányzatok látják el a lakosság bizalmát élvezve, a bizalmi indexük országosan még mindig, a nehézségek okozta gondok ellenére, 50 százalék feletti. A nagy ellátó rendszerek működtetésében, egészségügy, szociális, közoktatás, a feladatok ellátáshoz szükséges forrás alig 50 százalékát biztosítja az állam normatív formában. Az előadó és az általa képviselt szövetség szerint az önkormányzatok eladósodása nem általános jelenség, hiszen mindössze 350 önkormányzat a ből halmozta fel azt az adósságot, amely most a figyelem középpontjába került. Ugyanakkor ez az adósság fejlesztési célokra fordítódik, amelyből beruházások születnek. A vonatkozó adókon, szolgáltatási díjakon keresztül az önkormányzatok támogatják az Államot. Ezzel párhuzamosan tevékenységük élénkíti a gazdaságot és munkahelyet teremt. Ezt követően Fábián Zsolt rátért a Magyar Önkormányzatok Szövetsége tagjainak (megyei jogú városok, fővárosi kerületek, városok, községek, kistérségi társulások) álláspontjára, amelyben a Belügyminisztérium által készített Önkormányzati Törvény koncepció vitairatában felrajzolt új önkormányzati rendszerről: Magyar Önkormányzatok Szövetsége megállapítja, hogy a vitairat helyzetelemzése egyoldalú, hiányos, nem objektív, részigazságokat tartalmaz, a helyzetelemzés alapján levont következtetések és megoldási javaslatok egy része téves, mivel a vitairat szerint az önkormányzati rendszer gazdasági válságának okai csak az önkormányzati rendszer belső rendellenességeiben keresendők, ezért a válság leküzdésének megoldása az önkormányzatok önrendelkezésének erőteljes visszaszorításával érhető el. Végül az előadó ismertette a MÖSZ részletes állásfoglalására. E szerint a Magyar Önkormányzatok Szövetsége: - hangsúlyozza, hogy a hibás helyzetelemzésnek természetes velejárója a helytelen következtetések levonása és a hibás célrendszer felállítása, ezért jelenik meg a vitairatban az állami szerepvállalás túlzott erősítésének és az önkormányzati önállóság erőteljes korlátozásának a szándéka, - hangsúlyozza, hogy az önkormányzati feladatellátás rendszerében nincs tartalék, a feladatok elvégzéséhez legalább ugyanannyi forrást kell biztosítani akkor is, ha a feladatot nem az önkormányzat végzi el, költségcsökkentés csak a feladat elhagyása esetén lehetséges, 9

10 - hangsúlyozza, hogy támogatandó az állami és az önkormányzati feladatok különválasztása, de az állami feladatokat, bármely szervezet végzi is el, teljes egészében finanszírozni kell, - hangsúlyozza, hogy az önkormányzatok számára meghatározott kötelező feladatokat az állam teljes egészében finanszírozza, de ez nem járhat az önkormányzati alapjogok korlátozásával, a bevételeik, mozgásterének csökkentésével, - hangsúlyozza, hogy az önkormányzati szféra választott képviselői legitimitás tekintetében az országgyűlési képviselőkkel azonos jogállásúak, az önkormányzatoknak csak másik választott testület, az országgyűlés adhat feladatot, - hangsúlyozza, hogy meg kell tartani az önkormányzatok bírósági védelmét. A Magyar Önkormányzatok Szövetsége egyetért azzal, hogy 1. az önkormányzati rendszer átalakítása az átfogó államreform részét képezi, végrehajtása, az ágazati törvények megalkotása azzal együttesen, egy időben, szinkronban történjék, 2. minden település alapvető joga az önálló önkormányzat megválasztása és működetése, 3. az önkormányzati rendszer átalakításának legfőbb célja a demokratikus, hatékony, polgárközpontú, a fenntartható fejlődést biztosító szolgáltatást nyújtó önkormányzati rendszer megvalósítása, 4. külön kell választani az önkormányzati és az állami igazgatási feladatokat, 5. egyetért azzal, hogy az állami igazgatási feladatok elvégzését állami szervezet végezze, de meg kell határozni a minden településen ellátható államigazgatási feladatok körét, amit az önkormányzatnak kell elvégezni (pl. anyakönyvvezetés) 6. a sajátos állami feladatot jelentő kötelező feladatokat az állam kötött módon finanszírozza, 7. a közfeladatoknak az újraértelmezésével, az önkormányzati szinteknek az újratelepítésével, 8. minden településen biztosítani kell az alapvető önkormányzati ügyek intézésének a lehetőségét, 9. az önkéntes önkormányzati társulások értéket jelentenek, tovább fejlesztésük támogatandó, 10. a kistérségen belül az elmaradottabb települések irányába érvényesüljön a szolidaritás elve, de ez nem vezethet oda, hogy az elvonást elszenvedő településen a szükséges fejlesztések elmaradjanak, és a támogatott települések ne tegyenek meg mindent elmaradottságuk csökkentése érdekében, 11. a megyék szerepét erősíteni kell a területfejlesztés és az intézmény működtetés terén, és biztosítani kell a megyék önálló bevételeit, 12. a megyei és a megyei jogú városi önkormányzat helyzetét, egymáshoz való kapcsolódását, feladatait, és hatáskörét rendezni kell, 13. a Főváros és a kerületek státusza megmaradjon, és a feladatmegosztás újraszabályozásra kerüljön 14. bevezetésre kerüljön a járási jogú város" intézménye azzal a megjegyzéssel, hogy alapításához és városok cím megszerzését szigorítani kell és pontos feltételek meghatározása szükséges, 15. az iparűzési adó önkormányzati kompetenciában maradjon, 16. a kötelező önkormányzati feladatokhoz, a feladatellátáshoz szükséges vagyont és fedezetet is biztosítani kell, 17. az államigazgatási és önkormányzati feladatkörét pontosan meg kell határozni,

11 18. szigorítani kell és pontos feltételek meghatározása szükséges az új községek kialakításánál 19. összeférhetetlenségi szabályok pontosításra kerüljenek, polgármester ne lehessen országgyűlési képviselő, 20. az önkormányzati rendszer képviselőinek felelősségét az országgyűlési képviselőkéhez hasonlóan kell növelni, 21. újra kell szabályozni a polgármester és a képviselő testület viszonyát, meg kell erősíteni a polgármester helyzetét, 22. a törvényességi ellenőrzést kormányzati szerv végezze, 23. a pénzügyi ellenőrzésben az Állami Számvevőszék szerepe erősítésre kerüljön, A Magyar Önkormányzatok Szövetsége ugyanakkor felhívja a figyelmet arra, hogy - a feladatfinanszírozás esetén a költségeket körültekintően kell meghatározni, figyelembe kell venni a települések és az országrészek között tapasztalható különbségeket, és az önkormányzati források beszűkülését, - az iparűzési adó bármekkora részének elvonása veszélyezteti a felvett hitelek visszafizetését, a hitelfelvételhez képest utólagos szabályozás előtérbe hozza a szabályozó állam felelősségét a hitel visszafizetése terén, - új adónemek bevezetésére jelenleg nincs fizetőképesség, az adónövelés a fekete gazdaság erősödését és a korrupciós helyzet romlását eredményezi. - a járási hivatalok és a járási jogú önkormányzatok hatásterületének kialakításánál az adminisztratív határok helyett a tényleges térkapcsolat, az útviszonyok, az utazási és a tömegközlekedési lehetőségek és költségek figyelembevétele szükséges, ami esetenként még megyehatárt is keresztezhet. A Magyar Önkormányzatok Szövetsége nem ért egyet azzal, hogy 1. az önkormányzatok szabadon felhasználható bevételeit, csökkentsék, 2. a helyben keletkező jövedelmeket, vagy annak egy részét más területre, pl. a nem települési önkormányzati feladatellátáshoz, területfejlesztési célra átirányítsák, 3. a kormányzati szervek önkormányzati, gazdasági ügyekben előzetes felügyeleti, szabályozási, rendelkezési lehetőséggel, felügyeleti típusú" ellenőrzési joggal rendelkezzen, 4. hitelfelvételt, fejlesztési célokat kormányzati szerv hagyja jóvá, 5. bármilyen okból és célból önkormányzati vagyont ellenérték nélkül vonjon el az állam, 6. az egyesített önkormányzati hivatal intézményét a lakosságszám alapján határozzák meg, 7. a polgármester fő vagy mellékállású státuszát a helyi viszonyok ismerete nélkül jogszabályban, lakosságszám alapján határozzák meg, 8. társulási kötelezettség terhelje az önkormányzatokat bármely területen, 9. a megyei önkormányzati feladatok finanszírozását a települések bevételeiből valósítsák meg, 10. az önkormányzat döntésének elmaradását kormányzati szerv pótolja, 11. a választójogot, a választhatóságot bűncselekmény elkövetésén kívül bármilyen ürüggyel korlátozzák, 11

12 12. a kormány felügyeleti jogkörében élve, megtérülési mutatókra hivatkozva korlátozza az önkormányzatokat szabad pénzeszközeik felhasználásában, fejlesztési elképzeléseik megvalósításában. A Magyar Önkormányzatok Szövetsége hiányolja az önkormányzati feladatok részletes számításokon alapuló bemutatását, önkormányzati szintekre lebontva (mitől lesz olcsóbb a javasolt rendszer), elengedhetetlenül szükségesnek tartja az önkormányzati és államigazgatási tevékenység kapcsolatának bemutatását települési szinten, továbbá a Nemzeti Vidékstratégia Koncepciója főbb, az önkormányzatokat érintő elemének szinkronba hozását és az önkormányzatok érdekképviseleti jogának biztosítását. Zárul az állásfoglalás. A hazai átalakulással párhuzamosan Franciaországban is átalakul az önkormányzati rendszer. Erről Michel Billout szenátor tartott előadást. Itt ugyanakkor egy lényegesen lassabb tempót diktálnak, hiszen az átalakulás a néhány hónapos hazai időtávval szemben mintegy 30 évre kihúzva hajtják végre. Francia részről több előadó is hangsúlyozta, hogy az idődimenzió rendkívül fontos. Hagyni kell, hogy egyes folyamatok, változások megérjenek, és így az új rendszer elemei megfelelően épülhessenek egymásra. Tekintettel arra, hogy a tét a közösségi szolgáltatások működőképességének fennmaradása, fontos, hogy a rendszerelemek kiforrottan kerüljenek bevezetésre, az egyes elemei megfelelően épüljenek egymásra ben a területi szint újragondolására került sor. A törvény két szintet különít el a megye-régiót, és a helyi-községi-közösségi szintet. A reform célja, hogy egyszerűbbé. demokratikusabbá tegye a rendszert, elősegítse az alkalmazkodást. A törvény nyomán létrejönnek az úgy nevezett metropoliszok, vagyis az 500 ezer lakosnál nagyobb városok önálló, új státuszt kapnak. A változások Franciaországban érinteni fogják a pénzügyeket. Meg fog szűnni a helyi önkormányzatok saját bevételeinek felét adó iparűzési adó. Antoine Homé, Wittemheim polgármestere a Francia Kisvárosok Szövetsége Pénzügyi Bizottságának elnöke elmondta, hogy erre az intézkedésre azért van szükség, mert ez az adónem közvetlenül hat a vállalkozások gazdasági tevékenységre. Ugyanakkor véleménye szerint az intézkedés ki fog hatni az önkormányzatok költségvetésére és így az általuk ellátott szolgáltatások minőségére.

- a közszolgáltatások színvonalának emelése - minőség, gyorsaság, ügyfélcentrikusság,

- a közszolgáltatások színvonalának emelése - minőség, gyorsaság, ügyfélcentrikusság, Alapelvek: - alapjogok érvényesülése biztosítása (demokratikus működés), Európai Önkormányzati Charta - a közszolgáltatások színvonalának emelése - minőség, gyorsaság, ügyfélcentrikusság, - hatékony működés,

Részletesebben

ÁROP KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT KONFERENCIA

ÁROP KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT KONFERENCIA ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT KONFERENCIA A TERÜLETI KÖZIGAZGATÁS SZERVEZETFEJLESZTÉSÉNEK TAPASZTALATAI DR. BÉRCESI FERENC

Részletesebben

A magyarországi önkormányzati rendszer áttekintése a helyi önkormányzatok szerepe és felelőssége. Dr. Zongor Gábor

A magyarországi önkormányzati rendszer áttekintése a helyi önkormányzatok szerepe és felelőssége. Dr. Zongor Gábor A magyarországi önkormányzati rendszer áttekintése a helyi önkormányzatok szerepe és felelőssége Budapesti Gazdasági Főiskola 2013. Március 6. Dr. Zongor Gábor TÖOSZ főtitkár I. A magyar helyzet 1990-2012

Részletesebben

Közigazgatási szakigazgatások joga (Közigazgatási jog III.) 2014/2015. Gerencsér Balázs Szabolcs, PhD. egy. docens

Közigazgatási szakigazgatások joga (Közigazgatási jog III.) 2014/2015. Gerencsér Balázs Szabolcs, PhD. egy. docens Közigazgatási szakigazgatások joga (Közigazgatási jog III.) 2014/2015. Gerencsér Balázs Szabolcs, PhD. egy. docens Amiről a félévben szó lesz... Közigazgatási jog I-II kapcsolódás Közig. I. Közigazgatás

Részletesebben

Alapvető cél Kiemelt cél:

Alapvető cél Kiemelt cél: Alapvető cél: - a helyi önkormányzáshoz való alapjogok érvényesülésének biztosítása: demokratikus és hatékony működés - a közszolgáltatások színvonalának emelése, - modern, költségtakarékos, feladatorientált

Részletesebben

Tárgy : Javaslat az önkormányzat évi költségvetésének koncepciójára

Tárgy : Javaslat az önkormányzat évi költségvetésének koncepciójára Emőd Város Önkormányzat Polgármesterétől 3432 Emőd, Kossuth tér 1. Tel.: 46/476-206 Ikt.sz.:5996/2012. Tárgy : Javaslat az önkormányzat 2013. évi költségvetésének koncepciójára Emőd Város Önkormányzat

Részletesebben

Előterjesztés Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése Népjóléti és Sport Bizottsága 2011. március 30-i ülésére. Tisztelt Bizottság!

Előterjesztés Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése Népjóléti és Sport Bizottsága 2011. március 30-i ülésére. Tisztelt Bizottság! Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Humán Fõosztály 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. Tel:72/ 533-800 Ügyiratszám:07-7/182-6/2011. Üi.: Dr.Takácsné Jászberényi Katalin Tárgy: Dél-Dunántúli Önkormányzati

Részletesebben

Beruházás-statisztika

Beruházás-statisztika OSAP 1576 Beruházás-statisztika Egészségügyi ágazat Önkormányzatok és önállóan jelentő egészségügyi szolgáltatók 2011 Önkormányzatok és önállóan jelentő egészségügyi szolgáltatók beruházási és felújítási

Részletesebben

Az államadóság kezelése és ellenőrzése. Banai Péter Benő

Az államadóság kezelése és ellenőrzése. Banai Péter Benő Az államadóság kezelése és ellenőrzése Banai Péter Benő 1 Gazdaságpolitikai mozgástér Az eladósodottság, a magas kockázati felárak az adósságcsökkentést teszik prioritássá 2 Gazdasági növekedés, hiány

Részletesebben

Tiszaderzs Községi Önkormányzat Polgármestere 5243 Tiszaderzs, Fő út 19. Tel.: 59/ ;

Tiszaderzs Községi Önkormányzat Polgármestere 5243 Tiszaderzs, Fő út 19. Tel.: 59/ ; Tiszaderzs Községi Önkormányzat Polgármestere 5243 Tiszaderzs, Fő út 19. Tel.: 59/535-354; e-mail: hivatal@phderzs.t-online.hu ELŐTERJESZTÉS az Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójára Tisztelt

Részletesebben

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA SZÉKESFEHÉRVÁR A MEGYEI JOGÚ VÁROS földrajzi helyzet, urbánus

Részletesebben

Közigazgatási szféra

Közigazgatási szféra Regionális gazdaságtan Járások szerepe a területi (regionális) gazdaságtanban Urbánné Malomsoki Mónika SZIE GTK Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézet 2016/2017. tanév őszi félév Urbanne.monika@gtk.szie.hu

Részletesebben

Új Szöveges dokumentum Helyi Védelmi Bizottság Miskolc

Új Szöveges dokumentum Helyi Védelmi Bizottság Miskolc Helyi Védelmi Bizottság Miskolc Katasztrófavédelem Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófa Igazgatóság Polgári Védelemi Kirendeltség Miskolc Miskolc Térségi Katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség Helyi

Részletesebben

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012.

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012. 12.A területfejlesztés és területrendezés jogintézményei és szervei /A területfejlesztés és területrendezés célja és feladata/ Szabályozás: 1996. évi XXI. törvény a területfejlesztésről és a területrendezésről

Részletesebben

Gazdag és harmonikusan fejlődő Zöld Zala. Zala megye gazdaságfejlesztési irányai

Gazdag és harmonikusan fejlődő Zöld Zala. Zala megye gazdaságfejlesztési irányai Gazdag és harmonikusan fejlődő Zöld Zala Zala megye gazdaságfejlesztési irányai Területfejlesztési, területi tervezési és szakmai koordinációs rendszer kialakítása, ÁROP-1.2.11-2013-2013-0001 A megyei

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2009. február 13-i ülése 15. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2009. február 13-i ülése 15. számú napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2009. február 13-i ülése 15. számú napirendi pontja Felterjesztés a Pénzügyminiszterhez az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításából

Részletesebben

1. Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak főösszege, a hiány mértéke

1. Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak főösszege, a hiány mértéke Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének /2016. (II.16.) önkormányzati rendelete Decs Nagyközség Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az

Részletesebben

1211 Budapest XXI. Szent Imre tér 10. POLGÁRMESTER

1211 Budapest XXI. Szent Imre tér 10. POLGÁRMESTER Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 1211 Budapest XXI. Szent Imre tér 10. POLGÁRMESTER J a v a s l a t a Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 2010.

Részletesebben

TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS

TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS Az ember a megszerzett földdarabon igyekszik megfelelő körülményeket teremteni magának, családjának, közösségének. Amíg az építési szándékát megvalósítja, számos feltételt

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2009. június 29 -i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2009. június 29 -i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. június 29 -i ülésére Tárgy: Olaszfalu és Lókút Községi Önkormányzatoknak a zirci körjegyzői feladatokat ellátó városi jegyzőséghez történő

Részletesebben

II. Köztársasági Elnökség

II. Köztársasági Elnökség II. Köztársasági Elnökség I. A célok meghatározása, felsorolása Magyarország Alaptörvényének 9. cikk (1) bekezdése rögzíti a köztársasági elnök legfőbb feladatát: Magyarország államfője a köztársasági

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 8/2011. (II. 8.) KIM utasítás miniszteri biztos kinevezésérõl 1023

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 8/2011. (II. 8.) KIM utasítás miniszteri biztos kinevezésérõl 1023 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. február 8., kedd 9. szám Tartalomjegyzék I. Utasítások 8/2011. (II. 8.) KIM utasítás miniszteri biztos kinevezésérõl 1023 III. Alapító

Részletesebben

A közigazgatási szakvizsga Általános államháztartási ismeretek c. III. modulhoz tartozó írásbeli esszé kérdések (2016. augusztus 15.

A közigazgatási szakvizsga Általános államháztartási ismeretek c. III. modulhoz tartozó írásbeli esszé kérdések (2016. augusztus 15. A közigazgatási szakvizsga Általános államháztartási ismeretek c. III. modulhoz tartozó írásbeli esszé kérdések (2016. augusztus 15.) Az írásbeli vizsgák részét képezik tesztfeladatok (mondat-kiegészítés,

Részletesebben

A vidékfejlesztés területi és közigazgatási aspektusai a magyar és a svájci tapasztalatok tükrében

A vidékfejlesztés területi és közigazgatási aspektusai a magyar és a svájci tapasztalatok tükrében A vidékfejlesztés területi és közigazgatási aspektusai a magyar és a svájci tapasztalatok tükrében Finta István Ph.D. MTA KRTK Vidékfejlesztési sajátosságok, adaptálható megoldások a svájci vidékfejlesztési

Részletesebben

Remeteszőlős KÖZMEGHALLGATÁS KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL. 2012. szeptember 28.

Remeteszőlős KÖZMEGHALLGATÁS KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL. 2012. szeptember 28. Remeteszőlős KÖZMEGHALLGATÁS KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2012. szeptember 28. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (kihírdetve: 2011.12.28.) Újra szabályozza az önkormányzati

Részletesebben

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ. Kiskunmajsa Város évi zárszámadásáról. Önkormányzati feladatellátás általános értékelése

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ. Kiskunmajsa Város évi zárszámadásáról. Önkormányzati feladatellátás általános értékelése SZÖVEGES BESZÁMOLÓ Kiskunmajsa Város 2013. évi zárszámadásáról Önkormányzati feladatellátás általános értékelése Önkormányzatunk a törvényben meghatározott kötelező, illetve önként vállalt feladatai ellátásának

Részletesebben

1. téma. 2. kérdés: Ismertesse az Alaptörvény által a helyi közügyek körében nevesített helyi önkormányzati feladat- és hatásköröket!

1. téma. 2. kérdés: Ismertesse az Alaptörvény által a helyi közügyek körében nevesített helyi önkormányzati feladat- és hatásköröket! 1. téma 1.kérdés: Mutassa be a Helyi Önkormányzatok Európai Chartájának a helyi önkormányzatok tevékenységének állami felügyeletére vonatkozó rendelkezéseit, majd ismertesse a törvényességi ellenőrzés/felügyelet

Részletesebben

Kétvölgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014.(V.05.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról

Kétvölgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014.(V.05.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról Kétvölgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014.(V.05.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról Kétvölgy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL ÁPRILIS

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL ÁPRILIS TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL Megnevezés A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI 213.. Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest Főben %-ban

Részletesebben

Önkormányzatok gazdálkodása

Önkormányzatok gazdálkodása Önkormányzatok gazdálkodása Ökopolitika az önkormányzatokban az Ökopolisz Alapítvány képzése Írta: Nagyházi György Önkormányzatok gazdálkodására vonatkozó jogszabályok A helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

Dél-Dunántúli Operatív Program végrehajtásának eredményei és tapasztalatai

Dél-Dunántúli Operatív Program végrehajtásának eredményei és tapasztalatai Dél-Dunántúli Operatív Program végrehajtásának eredményei és tapasztalatai Erdőért-2006 konferencia Siklós, 2014. január 9. Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Nkft. Dr. Sitányi László ügyvezető

Részletesebben

törvényjavaslat a Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról

törvényjavaslat a Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról Új változat a T/57 helyett 4n1v.3? 3Y T ~ G4 2006 MAJ 3 0. T/.... számú törvényjavaslat a Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról Budapest, 2006. május 2006. évi... törvény a Magyar Köztársaság

Részletesebben

A költségvetési szerv fogalma

A költségvetési szerv fogalma 2 3. Közintézmények A négy szektor 3 A költségvetési szerv fogalma Az államháztartás részét képező jogi személy, amely közfeladatot alaptevékenységként haszonszerzési cél nélkül, ellátási kötelezettséggel,

Részletesebben

Az Országos Igazságszolgáltatási Tanács Hivatala évi költségvetésének végrehajtása

Az Országos Igazságszolgáltatási Tanács Hivatala évi költségvetésének végrehajtása ORSZÁGOS IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁSI TANÁCS HIVATALA HIVATALVEZETŐ 50.068/2007 OIT Hiv. Az Országos Igazságszolgáltatási Tanács Hivatala 2006. évi költségvetésének végrehajtása Törzskönyvi azonosító száma: 329552

Részletesebben

A Dél-Alföld általános gazdasági helyzete és a mögötte meghúzódó EMBER

A Dél-Alföld általános gazdasági helyzete és a mögötte meghúzódó EMBER A Dél-Alföld általános gazdasági helyzete és a mögötte meghúzódó EMBER Központi Statisztikai Hivatal Szegedi főosztálya Kocsis-Nagy Zsolt főosztályvezető Bruttó hazai termék (GDP) 2012 Dél-Alföld gazdasági

Részletesebben

Versenyképesség, állami szerep, állammenedzsment

Versenyképesség, állami szerep, állammenedzsment Versenyképesség, állami szerep, állammenedzsment Domokos Lászlónak, az Állami Számvevőszék elnökének előadása az 54. Közgazdász-vándorgyűlésen Kecskemét 2016. szeptember 17. Az előadás tézise 2 Magyarország

Részletesebben

A szolgáltatástervezés- és fejlesztés folyamata és a működtetés sajátosságai a Szolnoki kistérségben

A szolgáltatástervezés- és fejlesztés folyamata és a működtetés sajátosságai a Szolnoki kistérségben A szolgáltatástervezés- és fejlesztés folyamata és a működtetés sajátosságai a Szolnoki kistérségben 2008. április 23. Hajdúszoboszló Dr. Versitz Éva Polgármesteri Hivatal, Szolnok Egészségügyi és Szociális

Részletesebben

A munkafelügyeleti rendszer szervezeti átalakítása

A munkafelügyeleti rendszer szervezeti átalakítása TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése A munkafelügyeleti rendszer szervezeti átalakítása Előadó: dr. H. Nagy Judit főosztályvezető-helyettes

Részletesebben

Az átszervezés területi feladatai

Az átszervezés területi feladatai 1 A tájékoztató témái Az átszervezés területi feladatai A Megyei Védelmi Bizottság és a Helyi Védelmi Bizottságok illetékességi területe A Megyei Védelmi Bizottság összetétele A Megyei Védelmi Bizottság

Részletesebben

Az egészségügyi és gazdasági indikátorok összefüggéseinek vizsgálata Magyarországon

Az egészségügyi és gazdasági indikátorok összefüggéseinek vizsgálata Magyarországon Az egészségügyi és gazdasági indikátorok összefüggéseinek vizsgálata Magyarországon Készítette: Bakos Izabella Mária SZIE-GTK Enyedi György RTDI PhD-hallgató Kutatási téma Az egészségügyi állapot (lakosság

Részletesebben

A KÖZFELADATOK KATASZTERE

A KÖZFELADATOK KATASZTERE A KÖZFELADATOK KATASZTERE A közfeladatok katasztere 2/5 1. A közfeladatok felülvizsgálata és a közfeladatok katasztere A közigazgatás korszerűsítése a világban az elmúlt másfél-két évtizedben vált központi

Részletesebben

Dr. Kállai Mária Dr. Kállai Mária Kormánymegbízott Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal

Dr. Kállai Mária Dr. Kállai Mária Kormánymegbízott Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 4. Megyei Civil Partnerségi Fórum 2014. október 20. A közigazgatás és a civil szervezetek Dr. Kállai Mária Dr. Kállai Mária Kormánymegbízott Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal A területi közigazgatás

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. a Kormány részére. a Kábítószerügyi Koordinációs Bizottságról

ELŐ TERJESZTÉS. a Kormány részére. a Kábítószerügyi Koordinációs Bizottságról SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTER Szám: 5435-4/2006-SZMM TERVEZET ELŐ TERJESZTÉS a Kormány részére a Kábítószerügyi Koordinációs Bizottságról Budapest, 2006. november Vezetői összefoglaló I. Tartalmi összefoglaló

Részletesebben

Magyarország helyi önkormányzatairól

Magyarország helyi önkormányzatairól Magyarország helyi önkormányzatairól Közös hivatal alakítás Készült : 2012. X.24. Baranya Megyei Kormányhivatal Átmeneti szabályozás/t8887.sz. A közös önkormányzati hivatal alakításával kapcsolatos döntéseket

Részletesebben

A közigazgatási szakvizsga Államigazgatás c. tananyagrészéhez tartozó írásbeli esszé kérdések (2016. augusztus 31.)

A közigazgatási szakvizsga Államigazgatás c. tananyagrészéhez tartozó írásbeli esszé kérdések (2016. augusztus 31.) A közigazgatási szakvizsga Államigazgatás c. tananyagrészéhez tartozó írásbeli esszé kérdések (2016. augusztus 31.) Az írásbeli vizsgák részét képezik tesztfeladatok (mondat-kiegészítés, többszörös választásos

Részletesebben

Pest megye önálló régióvá válása: a vállalkozások helyzete

Pest megye önálló régióvá válása: a vállalkozások helyzete www.pest.hu Pest önálló régióvá válása: a vállalkozások helyzete A vállalkozások számának alakulása, a megszűnő és az új cégek száma, a cégek tevékenységének típusa hatással van az adott terület foglalkoztatási

Részletesebben

Jásd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2013. (II.28.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat évi költségvetéséről

Jásd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2013. (II.28.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat évi költségvetéséről Jásd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2013. (II.28.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Jásd Község Önkormányzata képviselő-testülete az Államháztartásról szóló

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY RÉSZÉRE. a Legyen jobb a gyermekeknek! Nemzeti Stratégia Értékelő Bizottságának létrehozásáról

ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY RÉSZÉRE. a Legyen jobb a gyermekeknek! Nemzeti Stratégia Értékelő Bizottságának létrehozásáról MeH-et vezető miniszter Iktatószám:MEH/ ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY RÉSZÉRE a Legyen jobb a gyermekeknek! Nemzeti Stratégia Értékelő Bizottságának létrehozásáról Budapest, 2008. május Melléklet A Kormány./2008.

Részletesebben

Törvényességi felügyeletet érintő jogszabályi változások

Törvényességi felügyeletet érintő jogszabályi változások Törvényességi felügyeletet érintő jogszabályi változások dr. Sipos János 1 Törvényességi Ellenőrzési és Felügyeleti Főosztály Ágazati referensi rendszer Területfelelősi rendszer Ügyfelek: állampolgárok,

Részletesebben

Akar László vezérigazgató GKI Gazdaságkutató Zrt. GKI Zrt. Üzleti Konferencia 2006. november 14., Novotel Budapest Centrum

Akar László vezérigazgató GKI Gazdaságkutató Zrt. GKI Zrt. Üzleti Konferencia 2006. november 14., Novotel Budapest Centrum Önkormányzati nyzati reform: nemzetgazdasági gi megtakarítások Akar László vezérigazgató GKI Gazdaságkutató Zrt. GKI Zrt. Üzleti Konferencia 2006. november 14., Novotel Budapest Centrum 1 Az önkormányzati

Részletesebben

A törvényességi felügyelet szabályozása. Belső kontrollok és integritás az önkormányzatoknál szeminárium

A törvényességi felügyelet szabályozása. Belső kontrollok és integritás az önkormányzatoknál szeminárium A törvényességi felügyelet szabályozása és szakmai irányítása Belső kontrollok és integritás az önkormányzatoknál szeminárium I. A törvényességi felügyelet szabályozása A törvényességi felügyelettel kapcsolatos

Részletesebben

KÖZMUNKA ÉS A POLITIKA október 26.

KÖZMUNKA ÉS A POLITIKA október 26. KÖZMUNKA ÉS A POLITIKA 2016. október 26. A közmunka kérdése nem csak foglalkoztatáspolitikai szempontból jelentős kérdés, hanem politikai okok miatt is. 2012-től alapvető váltás következett be a hazai

Részletesebben

AZ ÁLLAMI INTÉZMÉNY- FENNTARTÁS ÚJ KERETEI

AZ ÁLLAMI INTÉZMÉNY- FENNTARTÁS ÚJ KERETEI AZ ÁLLAMI INTÉZMÉNY- FENNTARTÁS ÚJ KERETEI Szekszárd, 2013. április 18. GERZSEI PÉTER IGAZGATÓ KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT SZEKSZÁRDI TANKERÜLET 2013. JANUÁR 01. A nemzeg köznevelésről szóló

Részletesebben

A magyar gazdaság növekedési kilátásai

A magyar gazdaság növekedési kilátásai A magyar gazdaság növekedési kilátásai Önfinanszírozás - a megtakarítások szerepe Palotai Dániel ügyvezető igazgató, vezető közgazdász VI. MABISZ Nemzetközi Biztosítási Konferencia 2015. október 14. Miért

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY. Az államháztartás és a háztartások pénzügyi számláinak előzetes adatairól I. negyedév

SAJTÓKÖZLEMÉNY. Az államháztartás és a háztartások pénzügyi számláinak előzetes adatairól I. negyedév 25. I. 26. I. 27. I. 28. I. 29. I. 21. I. 211. I. 2. I. 213. I. 214. I. SAJTÓKÖZLEMÉNY Az államháztartás és a háztartások pénzügyi számláinak előzetes adatairól 214. I. negyedév Budapest, 214. május 19.

Részletesebben

A magyar gazdaságpolitika elmúlt 25 éve

A magyar gazdaságpolitika elmúlt 25 éve X. Régiók a Kárpát-medencén innen és túl Nemzetközi tudományos konferencia Kaposvár, 2016. október 14. A magyar gazdaságpolitika elmúlt 25 éve Gazdaságtörténeti áttekintés a konvergencia szempontjából

Részletesebben

Törökbálint Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2013.(II. 25.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről

Törökbálint Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2013.(II. 25.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről Törökbálint Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2013.(II. 25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről a módosító 26/2013.(VI.10.), 32/2013. (IX. 23.), 43/2013. (XII.

Részletesebben

MTA Regionális Kutatások Központja

MTA Regionális Kutatások Központja A vidékfejlesztés kívánatos helye, szerepe a következő programozási időszak stratégiájában és szabályozásában Dr. Finta István Ph.D. finta@rkk.hu 1 Alapkérdések, alapfeltételezések Mi szükséges ahhoz,

Részletesebben

Dr. Papp Olga DE ÁJK Közigazgatási Jogi Tanszék november 11.

Dr. Papp Olga DE ÁJK Közigazgatási Jogi Tanszék november 11. Dr. Papp Olga DE ÁJK Közigazgatási Jogi Tanszék 2015. november 11. 1 Helyi önkormányzatok (3197) Települési önkormányzatok (3178) Területi önkormányzatok (20) Községek (2809) Városok (346) (ebből járásszékhely

Részletesebben

TÁRGY: Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének /2013. (.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról ( t e r v e z e t )

TÁRGY: Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének /2013. (.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról ( t e r v e z e t ) TÁRGY: Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének /2013. (.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról ( t e r v e z e t ) E L Ő T E R J E S Z T É S SZÁLKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

A Fejér Megyei Közigazgatási Hivatal 2001-ben, a millennium évében

A Fejér Megyei Közigazgatási Hivatal 2001-ben, a millennium évében A Fejér Megyei Közigazgatási Hivatal 2001-ben, a millennium évében A rendszerváltozás során a helyi önkormányzati rendszer kiépülésével párhuzamosan megtörtént az új államigazgatási szervezet kialakítása.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 287. MELLÉKLET : 1db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének./2016. (.) önkormányzati rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről

Részletesebben

I. Országgyűlés Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

I. Országgyűlés Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság I. Országgyűlés Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság I. A célok meghatározása, felsorolása Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. évi törvény

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére. a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Tanács működtetéséről

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére. a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Tanács működtetéséről SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Szám: 194/2009-SZMM E L Ő T E R J E S Z T É S a Kormány részére a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Tanács működtetéséről Budapest, 2009. január 2 Vezetői összefoglaló

Részletesebben

Közigazgatási reform-területi léptékváltás. Pálné Kovács Ilona MTA RKK, PTE BTK Pécs,

Közigazgatási reform-területi léptékváltás. Pálné Kovács Ilona MTA RKK, PTE BTK Pécs, Közigazgatási reform-területi léptékváltás Pálné Kovács Ilona MTA RKK, PTE BTK Pécs, palne@rkk.hu Centralizált állam A múlt öröksége Gyenge helyi önkormányzatok (szabad királyi városok kivételével) Erős

Részletesebben

BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE AUGUSZTUS

BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE AUGUSZTUS BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE Megnevezés A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI 216. aug. Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest Főben %-ban Főben %-ban Nyilvántartott

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének október 31-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének október 31-i rendes ülésére 11. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 31-i rendes ülésére Tárgy: Az intézményfenntartó társulások munkaszervezeti, az

Részletesebben

Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testülete Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testülete /2013.(..) önkormányzati rendelete a kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteiről Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Változások és áttekintés

Változások és áttekintés Változások és áttekintés Központi közigazgatás Ugyanez a felépítés: az államigazgatási szervezetrendszer egyszerűsített struktúrája Kormány Önálló Koordináció első szintje Kormány Autonóm Közig. szerv

Részletesebben

Bevezetés... 3 1. Az alapjogok korlátozásának általános szabályai... 5

Bevezetés... 3 1. Az alapjogok korlátozásának általános szabályai... 5 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 3 A jogok generációi...3 A hatalmi ágak elválasztása... 4 Az Alaptörvény és a korábbi Alkotmány kapcsolata... 4 1. Az alapjogok korlátozásának általános szabályai... 5 1.1.

Részletesebben

A foglalkoztatáspolitika időszerű kérdései (TOP projekt Fejér megyében)

A foglalkoztatáspolitika időszerű kérdései (TOP projekt Fejér megyében) A foglalkoztatáspolitika időszerű kérdései (TOP projekt Fejér megyében) Dr. Simon Attila István Nemzetgazdasági Minisztérium Munkaerőpiacért Felelős Helyettes Államtitkár Székesfehérvár, 2017. január 31.

Részletesebben

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI VÉLEMÉNY

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI VÉLEMÉNY FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI VÉLEMÉNY SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELETE TERVEZETÉRŐL Készítette: a Dialog Plusz Audit Könyvvizsgáló Kft-munkatársa Budapest, 2013.

Részletesebben

Átalakuló rendszerek- változások a szociális szolgáltatás szervezése, fenntartása és biztosítása területén

Átalakuló rendszerek- változások a szociális szolgáltatás szervezése, fenntartása és biztosítása területén Átalakuló rendszerek- változások a szociális szolgáltatás szervezése, fenntartása és biztosítása területén HELYZETKÉP UTAZÁS A SZOCIÁLPOLITIKAI HULLÁMVASÚTON V. Regionális Szakmai Tanácskozás SzocioNet

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének január 16-án 18,10 órai kezdettel. tartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének január 16-án 18,10 órai kezdettel. tartott rendkívüli üléséről 1/2012. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 16-án 18,10 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről A rendkívüli képviselő-testületi ülés helyszíne:

Részletesebben

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012.

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012. 18.Az állami szociálpolitika rendszere, a szociális ellátások típusai. Az állami és az önkormányzati szociális feladatok /A szociálpolitika fogalma/ Ferge Zsuzsa megfogalmazásában a szociálpolitika a társadalmi

Részletesebben

Tudományos segédmunkatárs MTA Társadalomtudományi Központ Jogtudományi Intézete Közigazgatás-és Büntetőtudományok Osztálya Közigazgatási Csoport

Tudományos segédmunkatárs MTA Társadalomtudományi Központ Jogtudományi Intézete Közigazgatás-és Büntetőtudományok Osztálya Közigazgatási Csoport dr. Koi Gyula Megbízott előadó Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar Alkotmányjogi Tanszék Tudományos segédmunkatárs MTA Társadalomtudományi Központ Jogtudományi Intézete Közigazgatás-és

Részletesebben

A rendelet hatálya kiterjed Tápiószentmárton Nagyközség Onkormányzatára és költségvetési szerveire. 2. ~ Az Önkormányzat költségvetési szervei:

A rendelet hatálya kiterjed Tápiószentmárton Nagyközség Onkormányzatára és költségvetési szerveire. 2. ~ Az Önkormányzat költségvetési szervei: Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (11.27. ) önkormányzati rendelete Tápiószentmárton Nagyközség Onkormányzata 2015. évi költségvetéséről Tápiószentmárton Nagyközség

Részletesebben

Az NFT I. ROP képzési programjai és a területfejlesztés aktuális feladatai

Az NFT I. ROP képzési programjai és a területfejlesztés aktuális feladatai Az NFT I. ROP képzési programjai és a területfejlesztés aktuális feladatai Sára János főosztályvezető Területfejlesztési Főosztály 2008. április 3. Az NFT I. Regionális Operatív Programjának két képzési

Részletesebben

Határidő: január 31. Felelős: Képviselő-testület

Határidő: január 31. Felelős: Képviselő-testület Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. december 22-én megtartott ülésének könyvéből Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 270/2011.(12.22.) Öh. számú határozata Biatorbágy

Részletesebben

Képviselő-testületének 1/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről

Képviselő-testületének 1/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről LÖVŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének 1/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Előterjesztés az Önkormányzat 2009. évi zárszámadásáról szóló rendelet megtárgyalására és elfogadására

Előterjesztés az Önkormányzat 2009. évi zárszámadásáról szóló rendelet megtárgyalására és elfogadására Medgyesbodzás Község Önkormányzatának Polgármesterétől Előterjesztés az Önkormányzat 2009. évi zárszámadásáról szóló rendelet megtárgyalására és elfogadására A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági

Részletesebben

Mátraszentimre Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (II.06.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Mátraszentimre Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (II.06.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Mátraszentimre Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (II.06.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Magyarország központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX.

Részletesebben

A járási (fővárosi kerületi) hivatalok és a települési önkormányzatok együttműködésének lehetőségei

A járási (fővárosi kerületi) hivatalok és a települési önkormányzatok együttműködésének lehetőségei A járási (fővárosi kerületi) hivatalok és a települési önkormányzatok együttműködésének lehetőségei dr. Pilz Tamás Főosztályvezető Területi Közigazgatás-fejlesztési Főosztály A járási (fővárosi kerületi)

Részletesebben

A Vidékfejlesztési Minisztérium Parlamenti Államtitkárságán az ÁROP 1.1.19 projekt keretében készült stratégiák

A Vidékfejlesztési Minisztérium Parlamenti Államtitkárságán az ÁROP 1.1.19 projekt keretében készült stratégiák A Vidékfejlesztési Minisztérium Parlamenti Államtitkárságán az ÁROP 1.1.19 projekt keretében készült stratégiák Dr. Viski József főosztályvezető Vidékfejlesztési Minisztérium Stratégiai Főosztály Hatásvizsgálatok

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. március 26-án tartandó ülésére Tisztelt Képviselő-testület!

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. március 26-án tartandó ülésére Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. március 26-án tartandó ülésére Tárgy: Javaslat a Polgári Szociális Központ szociális alapszolgáltatásainak 2015. évi önköltség megállapítására és térítési díjainak

Részletesebben

XI. Miniszterelnökség Kormányzati Ellenőrzési Hivatal

XI. Miniszterelnökség Kormányzati Ellenőrzési Hivatal XI. Miniszterelnökség Kormányzati Ellenőrzési Hivatal I. A célok meghatározása, felsorolása Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 109. (1) bekezdés 17. pontjában kapott

Részletesebben

4. 249/2000 (XII. 24.) Korm. rendelet az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól

4. 249/2000 (XII. 24.) Korm. rendelet az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól A Szervezetfejlesztési célok megvalósítása, controlling rendszer bevezetése Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatánál projekt tárgyára vonatkozó jogszabályok az alábbiak: 1. 1990. évi LXV. törvény a helyi

Részletesebben

A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat

A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat.. MNVH. megyei területi felelős 2015. szeptember Az MNVH célja, feladatai Az MNVH célja: Az MNVH feladata a vidékfejlesztésben érdekelt összes szereplő együttműködési hálózatba

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY. A fizetési mérleg alakulásáról. 2015. I. negyedév

SAJTÓKÖZLEMÉNY. A fizetési mérleg alakulásáról. 2015. I. negyedév SAJTÓKÖZLEMÉNY A fizetési mérleg alakulásáról NYILVÁNOS: 2015. június 24. 8:30-tól 2015. I. negyedév 2015 I. negyedévében 1 a külfölddel szembeni nettó finanszírozási képesség (a folyó fizetési mérleg

Részletesebben

2012 Elemi költségvetés

2012 Elemi költségvetés A megye megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 350251 1251 05 9100 841105 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 3525 Miskolc

Részletesebben

Bakonypölöske Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Bakonypölöske Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Bakonypölöske Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Bakonypölöske Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL MÁJUS

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL MÁJUS TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL Megnevezés A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI 213.. Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest Főben %-ban

Részletesebben

J a v a s l a t. Ózd Kistérség Többcélú Társulása 2014. évi költségvetése teljesítésének elfogadására

J a v a s l a t. Ózd Kistérség Többcélú Társulása 2014. évi költségvetése teljesítésének elfogadására J a v a s l a t Ózd Kistérség Többcélú Társulása 2014. évi költségvetése teljesítésének elfogadására Ózd, 2015. április 29. Előterjesztő: Társulási Tanács Elnöke Előkészítő: Pénzügyi Osztály Tisztelt Társulási

Részletesebben

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2012. március 6-i rendkívüli ülésére

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2012. március 6-i rendkívüli ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. március 6-i rendkívüli ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 4/2011. (II.25.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ügyiratszám: 1-11-2/2014. Sorszám: 4. ELŐTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. november 27. napján tartandó ülésére

Részletesebben

I. Országgyűlés Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

I. Országgyűlés Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság I. Országgyűlés Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság I. A célok és elvárt eredmények meghatározása, felsorolása, számszerűsítése Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

Részletesebben

Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program 2014-2020 (VEKOP)

Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program 2014-2020 (VEKOP) TÁMOP 2.5.3.C-13/1-2013-0001 Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program 2014-2020 (VEKOP) VÁLLALKOZÁSOK STRUKTURÁLT TAPASZTALATCSERÉJE Konferencia 2014. Október 1., Gödöllő Kocza Mihály oktatási

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére BELÜGYMINISZTER../../BM Az 1992. évi LXIII. törvény 19/A. rendelkezései szerint NEM NYILVÁNOS. Készült 2011....-án. ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére a települési önkormányzat hivatásos tűzoltóság, önkormányzati

Részletesebben

A bűnmegelőzési jogi háttere, szervezeti- és intézményrendszere. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy ORFK Bűnmegelőzési és Áldozatvédelmi Osztály

A bűnmegelőzési jogi háttere, szervezeti- és intézményrendszere. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy ORFK Bűnmegelőzési és Áldozatvédelmi Osztály A bűnmegelőzési jogi háttere, szervezeti- és intézményrendszere Dr. Szabó Henrik r. őrnagy ORFK Bűnmegelőzési és Áldozatvédelmi Osztály 1978. évi IV. törvény a Büntető Törvénykönyvről Általános rész Büntető

Részletesebben

Munkaanyag, a kormány álláspontját nem tükrözi. A Kormány /2007. (...) Korm. rendelete az egyházi közoktatási intézmények kiegészítő támogatásáról

Munkaanyag, a kormány álláspontját nem tükrözi. A Kormány /2007. (...) Korm. rendelete az egyházi közoktatási intézmények kiegészítő támogatásáról 1. számú melléklet a./2007. sz. kormány- előterjesztéshez A Kormány /2007. (....) Korm. rendelete az egyházi közoktatási intézmények kiegészítő támogatásáról A Kormány a Magyar Köztársaság Alkotmányáról

Részletesebben