Zebegény. Ballagás és tanévzáró. Emlékplakett Molnár V. Józsefnek A teremtésben alkotott törvényeket nem lehet büntetlenül megszegni

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Zebegény. Ballagás és tanévzáró. Emlékplakett Molnár V. Józsefnek A teremtésben alkotott törvényeket nem lehet büntetlenül megszegni"

Átírás

1 Zebegény Zebegény önkormányzatának hivatalos lapja június Ballagás és tanévzáró A kompetenciamérés eredményei ismét meghaladták az országos átlagot Befejezõdött a 2007/2008-as tanév. A ballagást és a tanévzáró ünnepséget június 14-én délelõtt rendezték az iskola udvarán. Rendhagyó módon a ballagó diákoktól és szüleiktõl az iskola igazgatója, Bárdos Szilvia, mint a nyolcadikosok osztályfõnöke is búcsúzott. Az ünnepségen a kiemelkedõ munkát nyújtó tanulók jutalomban, dicséretben részesültek, illetve öten az önkormányzat emlékplakettjét vették át. Sajátos irodalomóra keretében az elmúlt négy évben történteket beleszõve búcsúzott osztályától, a nyolcadikosoktól ha nem erõszakosságra, hanem segítségnyújtásra használták fel képességüket, igen nagy hasznát is vették hallottuk Bárdos Szilviától, aki útravalóul a következõket mondta: Tegyetek úgy, mint Miklós. Ne mondjatok le vágyaitokról, küzdjetek, ha kell, nemcsak magatokért, hanem azért a közösségért is, amelybe kerültök. És éljetek, alkossatok úgy, hogy elmondhassátok évek múlva is, van még haza. A nyolcadikosok búcsúja után a tanévzáró ünnepség következett. Bárdos Szilvia az elmúlt Emlékezés a 88. évfordulón Hosszú évekig nem tudtunk gyászolni, nem mondhattuk ki az igazságot Emlékplakett Molnár V. Józsefnek A teremtésben alkotott törvényeket nem lehet büntetlenül megszegni A Trianoni békediktátum aláírásának 88. évfordulójára, a nemzeti gyásznapra emlékeztünk ökumenikus imádság és zarándoklat keretében június 7- én, délelõtt a Hegyvidéki Trinon Társaság és a Nemzeti Emlékezés Harangja Alapítvány szervezésében a Kálvária dombon, a Trianoni emlékmûnél. Az emlékezésen jelenlévõket a történelmi egyházak papjainak, püspökeinek képviselõit köztük Varga Lajos váci segédpüspököt, Csuka Tamás vezérõrnagyot, ny. református tábori püspököt dr. Bõzsöny Ferenc, a rendezvény házigazdája köszöntötte. A Himnusz eléneklése után Kapás László kanonok-plébános köszöntötte a jelenlévõket és nyitotta meg az emlékezõ ünnepséget. Egyebek köz Kós Károly véleményét is idézte: Kiáltó szó vagyok: ezt kiáltom! A mi igazságunk: a mi erõnk. És az lesz a miénk, amit ki tudunk küzdeni magunknak. folytatás az 5. oldalon A Dunakanyar Magyarság Népiskola 5 éves fennállása alkalmából Magyarság összetartozásáért emlékplakettet adományomûvészettörténésznek és dr. Varga Tibor jogtörténésznek. Molnár V. Józsefnek az emlékplakettet június 6-án Sinkó Bárdos Szilvia. Beszédébe az igazgatónõ és osztályfõnök beleszõtte Toldi Miklós alakját, akit egyebek közt célja elérésében segítette kivételes ereje, bátorsága, vitézsége. Köztetek is vannak kivételes erejûek, akik, tanévet összegezve elmondta: az év végi eredményeket figyelembe véve szép eredményekkel büszkélkedhetnek mind az általános, mind pedig az alapfokú mûvészetoktatás területén. folytatás a 3. oldalon Sinkó Vilmosné és Molnár V. József a kitüntetésével zott Zebegény Község Képviselõ-testülete Molnár V. József néplélekrajz-kutatónak, Szántai Lajos történésznek, Pap Gábor Vilmosné polgármester adta át Verõcén, a Faluházban tartott elõadása elõtt. folytatás a 4. oldalon

2 2 Zebegény Községünk csatlakozott a parlagfû-mentesítési megyei versenyhez Zebegény Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete június 3-án tartotta soron következõ ülését, melyen a módosított és kiegészített napirend, valamint a polgármester lejárt határidejû határozatokról szóló beszámolójának elfogadása után a következõ határozatokat hozta: - felhatalmazták a PSI Holding megbízottját, Enyedi Ernõt, hogy beruházókkal folytasson tárgyalásokat az önkormányzat tulajdonát képezõ volt FORFA épület és a hozzátartozó területrész, valamint az Árpád u. 3. szám alatti ingatlan hasznosítására vonatkozóan; - elfogadták a polgármester általános beszámolóját; - felhatalmazta a képviselõtestület a polgármestert, hogy az iskolai konyha részére menedzser szemléletû vezetõi álláshelyre hirdessen pályázatot, egyúttal a konyhaszerkezet átalakítása érdekében a következõ rendkívüli ülésre szakértõt hívjon meg; - döntöttek arról, hogy az intézményi bejárást június 10-én 17 órától tartják; - elfogadták a könyvtár belsõ ellenõrzésérõl szóló tájékoztatóban foglaltakat; - Zebegény Község Képviselõ-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 7/2008. (VI. 4.) számú rendeletét a Közterület használatának egyes szabályairól szóló többszörösen módosított 7/2000. (VII. 4.) számú rendelet módosítására megalkotta; - a testület a Cost Consulting ajánlatában foglaltakat megismerte, azonban úgy döntöttek, hogy az abban foglaltakkal nem kívánnak élni; - nem támogatta a képviselõtestület Kölcze István és Rács Gabriella budapesti lakosok Zebegény, Pozsonyi u. 18. szám alatti ingatlan átminõsítésével kapcsolatos kérelmében foglaltakat; - döntöttek arról, hogy a Pest Megyei Közgyûlés elnökének felhívásában foglaltak alapján a megyei parlagfû-mentesítési versenyben a település részt kíván venni; - Zebegény Község Képviselõ-testülete a évi szúnyogirtási szerzõdésben foglaltakat megismerte és a javasolt módosítással azt elfogadta; - a képviselõk elfogadták a Kistérségi Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat évi szakmai beszámolójában foglaltakat; - engedélyezte a testület a Futapest Klub részére a zebegényi crossfutást népszerûsítõ szórólapjain a községi címer használatát. Zebegényi mesék az Ünnepi Könyvhéten Karner Ottó Zebegényi mesék címû könyve megjelent a 79. Ünnepi Könyvhéten. Fotónk Budapesten, a Vörösmarty téren készült június 7-én, amikor a könyv szerzõje a 80-as pavilonban dedikált. Zebegényi napok Augusztusi vigasságok Tervezett programok augusztus 1-3. Augusztus 1., péntek 18 óra: Szentmise a templomban óra: A Zebegényi Napok rendezvénysorozatát megnyitja Harrach Péter országgyûlési képviselõ, az országgyûlés alelnöke óra: Hámori Eszter, Polgár Éva és Várda Péter koncertje a templomban Augusztus 2., szombat 9.30 óra: Kutyás bemutató a Duna-parton, a Márianosztrai Fegyház és Börtön kutyásszolgálat és akciócsoport bemutatója óráig: Sípálya technikai átadása, sportversenyek a sípályánál 15 óra: Sörívó verseny a Mókus Büfénél 17 óra: Pálos Rita Anna grafikus Ritka világa címû kiállítása a Könyvtár Galériában 18 óra: Újvölgyi szentmise óra: Kiállítás Kós Károly munkásságáról a templomban. A kiállítást megnyitja Kapás László kanonok-plébános 20 óra: Kós Károly életérõl film vetítése óra: Vadvirág együttes koncertje a Kulacs elõtt Augusztus 3., vasárnap 9 óra: Szentmise Havas Boldog Asszony tiszteletére óra: Gulyásparti a nyugdíjas klub szervezésében az iskola udvarán óra: Ki Tud Többet Zebegényrõl? - vetélkedõ a könyvtár udvarán 17 óra: Áhítat a sziklakápolnánál 18 óra: Szentmise a templomban 19 óra: Ír zene a fõtéren Az évek óta tartó példás együttmûködés részeként a gödi Napos Oldal Nyugdíjas Klub meghívására a Zebegényi Nyugdíjas Klub néhány tagja június 11-én Gödre látogatott. Érkezés után rövid séta keretében megnéztük a helyi Feneketlen tó közelében lévõ vadregényes Duna-part és a látványos ártéri erdõ egy részét. Nagy Zoltánné klubvezetõtõl érdekes részleteket hallottunk a város történetébõl és jelenébõl. További részleteket a GÖD a régi jó régió címû, augusztusában készített kiadványból tudhattunk meg. A szép kivitelû, tartalmas városismertetõ az érdeklõdõknek igényes formában, látványos színes fotókkal illusztrálva mutatja be a gazdag múlttal, ígéretes jövõvel rendelkezõ, ma több mint 15 ezer lakossal mûködõ Göd történetét a római kor- Mindenkit szeretettel várunk! Zebegényi nyugdíjasok Gödön tól napjainkig. Mindezek alapján be kell vallani, hogy hiánypótló ismereteket kaptunk. Ezt követõen sokkal többet tudunk Gödrõl, mint eddig. A városnézõ sétát követõen a Pesti úton egy patinás, régi épületben otthont kapott József Attila Mûvelõdési Házban közös klubnapon vettünk részt, ahol a helyi klubtagok vendégszeretetében részesültünk. A rögtönzött beszélgetések során megismerkedhettünk a klubok mûködésével, egyes tagoknak a nyugdíjas hétköznapokkal kapcsolatos véleményével, örömeivel, gondjaival. A jó hangulatú találkozó zenés vonatozással zárult. A fentiek figyelembevételével a gödi sors- és kortársainknak ezúton is köszönjük a kedves meghívást és a tartalmas programmal közösen eltöltött derûs napot. L. I.

3 Zebegény 3 Ballagás és tanévzáró A kompetenciamérés eredményei ismét meghaladták az országos átlagot folytatás az 1. oldalról A kompetenciamérés eredményei ismételten minden területen meghaladták az országos átlagot. Az elmúlt tanévben számos program színesítette az iskolai életet. Az igazgatónõ ezek közül kiemelte a hagyományõrzõ programokat, a német nemzetiségi vers- és prózamondó versenyt, a zeneiskolások koncertjeit, a Kis herceg elõadást, az ünnepeket, a farsangokat, a Szõnyi-napot és az osztálykirándulásokat. Bárdos Szilvia köszönetet mondott a szülõknek és mindazoknak, akik szellemi, anyagi támogatásukkal, munkájukkal segítették az iskola oktató-nevelõ munkáját, majd bejelentette: egy vezetõi ciklus ér véget, hiszen igazgatói mandátuma lejár, és a képviselõ-testület döntése alapján választanak az iskola élére vezetõt. A magam részérõl nagyon örülök annak, hogy az elmúlt években ennek a közösségnek a vezetõje lehettem. S örülök annak is, hogy az intézményünket kiválóra minõsítették, emellett a szakmai törvényességi ellenõrzés eredményei is kimagaslóan jók lettek. Ez mindannyiunk közös munkája és érdeme mondta Bárdos Szilvia, aki ismét megpályázza az igazgatói széket. Az ünnepség végén a jutalmak, dicséretek átadására került sor. Sinkó Vilmosné polgármester Zebegény Község Önkormányzata által alapított emlékplaketteket adott át Fekete Dórának (8. osztály) kiemelkedõ közösségi munkájáért, Füzesi Péternek (8. osztály) példamutató magatartásáért és szorgalmáért, Polgár Balázsnak kiemelkedõ zenei tevékenységéért; Krebsz Adriennek a festészet tanszakon nyújtott kiemelkedõ tevékenységéért és Sánta Zsófiának (8. osztály) a festészet tanszakon nyújtott kiemelkedõ tevékenységéért. Szabó Richárd és Tóth Sára Boglárka 4. osztályos tanulók a festészet tanszakon végzett kimagasló tanulmányi munkájukért felvételt nyertek a Szõnyi István Baráti Kör ifjúsági mûvésztelepére. Mélységesen fel vagyok háborodva... Mélységesen fel vagyok háborodva - olvasom a Zebegényi blogteren egy magát Mama -ként megnevezõ polgár tollából. Rögtön fel is veszem a fonalat, ugyanis én is mélységesen fel vagyok háborodva! Miért is? Valaki, vagy valakik, a könyvtár udvarban lévõ virágágyás közepébõl kiásták, kitépték és ellopták a trombitavirágot. Nem az értékrõl van szó, hanem az elvrõl, az eljárásról. Korunk polgárai úgy gondolják, hogy nekik, de csakis nekik joguk van másokat sokszor nyomdafestéket nem tûrõ módon is bírálni, miközben a saját szemükben a gerendát sem akarják meglátni. A trombitavirágból õsszel, mikor azt kiveszik a munkatársak, kérni lehet, s kapni is, dugványt, ha saját kertünket akarjuk díszíteni. Az éjszakai viráglopás megviselte a virágágyás többi virágát. Hatalmas cipõtalpnyomok, mélyen a talajba fúródva csúfították a szépen kialakított és gondozott, kör alakú virágágyást. Így becsüljük meg mi, a zebegényi polgárok, polgártársaink munkáját? Itt a nyár, sok a kutya, kóbor, gazdátlan, vagy gazdája által szabadon engedett eb. Egyesek azt hiszik, hogy nekik, de csakis nekik joguk van a kutyájukat póráz nélkül, szájkosár nélkül sétáltatni. A Vujicsics koncert alatt egy láthatóan izgatott eb két kisgyermek karját is elkapta, fogait vicsorgatta, s ezt csupán a gazdája nem akarta tudomásul venni. És ott a sok kutyapiszok... S most visszatérek a Mama bejegyzésre: Mélységesen fel vagyok háborodva, hogy két unokámmal a koszban és a kutyagumiban kellett napoznom a strandon. Ráadásul a zuhanyzó sem mûködik ebben a hõségben. Szégyelljék magukat az illetékesek. Boncolgassuk egy kicsit a bejegyzést. Kedves Mama, milyen strandról tetszik beszélni? Zebegényben ugyanis nincs strand, mert a Duna vize szennyezettsége miatt nem alkalmas fürdõzésre. A piszkot a szemetet, a kutyagumit vajon ki hordja, rakja le a területen? Bizonyára az illetékesek teszik ezt, azok pedig ugye, valószínûleg a hivatal dolgozói. A kutyagumit is gondosan összeszedik otthon, majd ugyanilyen gondosan szétszórják a Duna parton. Ugye ezt ön sem gondolja komolyan? Miért gondolják egyesek azt, hogy a hivatal azért van, hogy az õ általuk szétszórt szemetet eltakarítsák, s nekik nem feladatuk a rend megõrzése. Hol vannak most azok a polgárok, akik a Forfa iskola ügyében összehívott falufórumon megsértõdtek Horváth úr kijelentésén: bizony koszos ez a falu! Most koszos, akkor nem volt? A zuhanyzó pedig mûködik. Valaki, nem tudni miért, megtalálta az elzáró csapot és el is zárta azt. Valószínûleg a hivatal dolgozóinak kellene azt is naponta, vagy óránként ellenõrizni, hogy avatatlan kezek ne bosszantsák saját polgártársaikat ilyen akciókkal. S akkor még nem beszéltünk a nyilvános mellékhelyiségek halásznadrággal és tisztasági betétekkel való eldugításáról. Kedves polgártársak, ez a község mindannyiunké, a jó rend megõrzése is mindannyiunk feladata. Akkor lesz rend, ha mindannyian tesszük a dolgunkat, ha felvállaljuk, hogy a szemetelõkre rászólunk, ha megkérdezzük a kutyatulajdonost, miért is nem szedi össze a piszkot a kutyája után? Szeretném, ha nem kellene senkinek községünkben mélységesen felháborodnia, ha észrevennénk, hogy közösségben élünk, és felelõsek vagyunk a polgártársainkért, a környezetünkért, és ezek szerint cselekednénk, és bírálnánk. Így becsüljük meg mi, zebegényi polgárok, polgártársaink munkáját! SINKÓ VILMOSNÉ

4 4 Zebegény Emlékplakett Molnár V. Józsefnek A teremtésben alkotott törvényeket nem lehet büntetlenül megszegni folytatás az 1. oldalról Molnár V. József saját meghatározása szerint néplélekrajzkutató, rendkívüli humán és vallásos mûveltséggel rendelkezõ, hiteles tanáregyéniség. Munkáinak alapgondolata, hogy a régiek harmóniában éltek a körülöttük lévõ világgal: a természettel és embertársaikkal egyaránt. Ezt a harmóniát az évszázadokon át kialakult és továbbörökített szokások, rítusok tartották-tartják fenn, kifejezõdik a mûvészeti alkotásokban, fennmarad az énekekben, legendákban. Kizökkent világunk jobbításának módja lehet e gondolat- és szokásvilág, a régi tevékenységek újraélesztése, visszaillesztése mai életünkbe. Akiken keresztül ez leginkább megvalósítható: a gyerekek. Hiszen õk biztosítják megmaradásunkat, az általunk már nem megismerhetõ jövõt. Ezért hozta létre Molnár V. József az Örökség Népfõiskola Gyermekvilág Mûhelyét. Óvodákban - kis faluban és panelrengetegben egyaránt - kísérleteznek módszerének alkalmazásával a gyerekek életének teljesebbé, egészségesebbé tétele érdekében. De igen tanulságosak írásai, elõadásai számunkra, idõsebb nemzedék számára is, hiszen megismerhetjük elõadásaiból mindazt, amit õseink, a többgenerációs családi asztalnál, nagyszülõtõl, dédszülõtõl tanultak meg. Molnár V. József elõadásai jó szívvel ajánlhatóak mindenkinek, aki a magyar néphagyományok iránt érdeklõdik, gyermekeinket oktató pedagógusoknak, szülõknek, rajztanároknak, népi mesterségekkel foglalkozóknak, hitoktatóknak, táborszervezõknek. A,,régiekre folyamatosan hivatkozó Molnár V. József nem csak a mindennapjait istenhitben élõ, avagy az abból magát mindinkább kiszakított állapotában lévõ emberhez szól, hanem a transzcendenst elfogadó világnézettõl egészen távol élõkhöz is; a természet-közeliségbõl magukat elszigetelteknek, a természet törvényei ellen cselekvõknek is üzen. Szimbólumrendszerben, jelek és jelzések összefüggéseiben való gondolkodása mûveibõl ismert.,az Úr (...) nem mond ki semmit, nem rejt el semmit, hanem jelez. alapgondolatra épített világában Molnár V. József az élet szentségének tiszteletét egyik alaptételnek tartja. A,,régiségben - mondja Molnár V. József az életet Isten ajándékának tartották és akként is bántak vele. A szimbólumrendszerekkel is leírható törvényszerûségek, a természet örök körforgásának ciklikussága, a már az ókorból ismert évkörökhöz kapcsolódó kultikus, majd ünneppé nemesedett cselekvések összefüggéseit kutató Molnár V. József a,,régi formák új tartalommal való megtöltésének folyamatában a Mindenség újból megtalált rendjére igyekszik minden esetben ráirányítani a hallgatóság figyelmét. A teremtésben alkotott törvényeket nem lehet büntetlenül megszegni - üzeni a hívõknek -, a természet törvényeit nem lehet büntetlenül semmibe venni, üzeni a világot anyaginak felfogóknak. Igen rövid idõ alatt nagyot változott a világ attól az állapottól, amelyben a régiek számára minden mindennel összefüggött, a hierarchikus és ugyanakkor heterogén rendszerbe pedig minden beletartozott, szervesen és elválaszthatatlanul. Pedig minden létezõ arra hitelesített, hogy nélküle nem kerek a világ. Az emberiség emberhez méltó létezésének utolsó pillanatait éli, a virtuális világban élõk egy társadalomnak tûnõ, mû-társadalmat építenek, amelyben a valóságos és tartalmas élet helyett,,mûéletet élnek a számítógépek és képernyõk elõtt ülõk. Molnár V. József néplélekrajzkutató, igyekszik bennünket nem virtuális, hanem valóságos életre buzdítani, õseink ránk hagyott örökségének bemutatásával, ismertetésével. Tervek egy pisztrángos és szabadidõ park létrehozására A májusi ülésen képviselõ-testület elvi hozzájárulását adta ahhoz, hogy Erdélyi Balázs és családja pisztrángost és szabadidõ parkot hozhat létre Zebegényben. A döntés után elektronikus levélbe felkerestük a Debrecenben élõ Erdélyi Balázst, aki a beruházással kapcsolatban készséggel válaszolt kérdéseinkre. - Kitõl, honnan ered az ötlet? - A saját ötletem alapján született az elképzelés. Országszerte és külföldön is sokan ismernek, mint legyezõhorgászt, horgászataim során számos helyen megfordultam Európában, elmondhatom, hogy sok tapasztalattal rendelkezem a horgászturizmus területén. A természetjárás, természet szeretete, és a horgászatnak ez a különösen természetbarát válfaja szívügyem, ezért alapító tagja, majd késõbb alelnöke lettem a MÜHOSZ - nak (Mûlegyezõ Horgászok Országos Szövetsége). Magyarok százai utaznak évente, hogy megfelelõ szolgáltatású pisztrángos vizeken horgásszanak, mert itthon ezekre az igényekre nincs válasz. Részben ez a motiválta az ötletet. Ezen kívül jó barátságban vagyok Hoitsy György pisztrángtenyésztõvel, aki a lillafüredi pisztrángost vezeti így megfordulok arra többször is. Tapasztalatom szerint kielégíthetetlen a belföldi turisták étvágya és kíváncsisága. Sokaknak maga az úti cél egy frissen kifogott-sült pisztrángebéd. - Miért éppen Zebegényt választotta a beruházás helyszínéül? - Két fõ oka van, hogy Zebegényt választottam. Az egyik, közel van a fõvároshoz, a másik pedig, hogy megfogott Zebegény szellemisége, természeti és kulturális környezete. - Mit takar a pisztrángos és a szabadidõpark? - Mint az elõtanulmányban is szerepel, a szabadidõpark horgászati lehetõséget kíván biztosítani a hagyományos ponty horgászoknak, a pergetõ és mûlegyezõ pisztráng horgászoknak egyaránt, külön-külön tavakon. Ezen felül a gyerekeknek erdei játszóteret és a családi sütés-fõzésnek kultúrált, tájbarát körülményeket kíván majd nyújtani. A pisztrángos része kiskapacitású haltermelést végezne, mely képes lenne kielégíteni a horgásztavak állományának utánpótlását, élõ- és sültpisztráng vásárlási igényeket. - Hol tervezik a beruházást? - A beruházást a Dunától (fõúttól) körülbelül 5 kilométerre, a Malomvölgyi-patak mellett, Zebegény külterületén, közvetlenül a turistaút mellett, az üdülõövezet végénél tervezzük. - Mikorra tervezik a megvalósítást? - A megvalósítás lehetõsége elsõsorban a hatóságokon múlik, pontosabban a természetvédelmi hivatalok hozzáállásán, mivel ma nincs olyan talpalatnyi zöld terület az országban, ami ne lenne valamilyen védettség alatt. Sajnos a híradásokban is számos olyan példa látható, hogy a természet és a környezet értékeit ledózerolja a világtõke vagy egy gátlástalan vállalkozó, ami felett egyszerûen szemet hunynak, vagy éppen még ügyet se csinálnak, ugyanakkor kisemberek egyszerû lakhatási vagy megélhetési körülményeit érintve hoznak tiltó intézkedéseket a természetvédelmi hatóságok. Remélem a Zebegényi Pisztrángos és Szabadidõpark esetében józan, a természet valós értékeit figyelembe vevõ, ugyanakkor a jogos emberi és területi igények szempontjait is megértõ döntés fog születni. Elképzeléseim szerint, a környezetet nem romboló, a tájba szervesen illeszkedõ, természeti értéket növelõ beruházást tudok megteremteni. A másik tényezõ természetesen pénzkérdés. Amennyiben a kivitelezés lehetõsége szabaddá válik, a családi össztõkére is szükség lesz, amibõl elképzeléseim szerint éppen megvalósítható a projekt. Természetesen pályázati és támogatási lehetõségeket is szeretnénk igénybe venni. Az említettek figyelembevételével konkrét idõpontokat nem tudok meghatározni, mivel számos tényezõ nem rajtam múlik. Szándékaim határozottak, és maximálisan kitartok elképzelésem mellett, ugyanakkor jelenleg, mint lehetõséget kell számba venni a Zebegényi Pisztrángos és Szabadidõparkot tudtuk meg Erdélyi Balázstól. F. E.

5 Zebegény 5 Emlékezés a 88. évfordulón Hosszú évekig nem tudtunk gyászolni, nem mondhattuk ki az igazságot folytatás az 1. oldalról Kiáltom, hogy aki gyáva, aki rest, aki alkudni akar, az nem közénk való, mert az a mi igazi ellenségünk: a mi árulónk. Ezért jövünk ide minden év júniusában, hogy ne feledkezzünk történelmi gyásznapunkról váltak, újból Kárpát-medencében tudunk gondolkodni és ez az elsõ és legfontosabb, amit ma az új helyzetben tennünk kell. Kapcsolatunk szorosabb lett az elszakított nemzetrészekkel és ma õket is mindnyájan a nemzethez tartozónak mondhatjuk. Az õ gondjuk a Múzeumok majálisán ott voltak a zebegényiek is Immár negyedik alkalommal vettek részt önállóan a Szõnyi múzeum munkatársai május án a Nemzeti Múzeum kertjében rendezett múzeumi majálison, ahol a tápiószeleiekkel egy sátort bérelve mutatták be a múzeumot, Szõnyi István munkáit. A múzeum kiadványai mellett a gyerekeknek különbözõ ügyességi és kirakós játékokat kínáltak, természetesen ezek témái a Szõnyi képekhez kapcsolódtak. Például a puzzleból Szõnyi képeket kellett összerakniuk a gyerekeknek, befejezetlen rajzokat grafikai eszközökkel folytatni, Szõnyi: Este címû mûve alapján a képen lévõ motívumokból makettet készíteni, vagy a kész makettet kifesteni. A cél egyrészt az volt, hogy játékos formában mutassák be a majálison Szõnyi festészetét, emellett tabló, szóróanyag segítségével népszerûsítsék a szabadiskolát és Zebegény nevezetességeit. mondta Kapás László. A történelmi egyházak képviselõinek imája és emlékezése után dr. Harrach Péter, a Magyar Országgyûlés alelnöke, országgyûlési képviselõ tartott emlékezõ beszédet. Harrach Péter beszédének elején és végén két idézetet olvasott fel - Huszár Károlytól, a törvényjavaslat elõadója deklarációjából és Teleki Pál akkori miniszterelnöktõl -, amely november 13-án hangzott el, amikor a magyar parlament kénytelen volt a Trianonban aláírt magyar békeszerzõdést ratifikálni. Hosszú évekig nem tudtunk gyászolni, nem mondhattuk ki az igazságot, és nem fogalmazhattuk meg Trianon tudatában a jelen feladatait. Most megtehetjük ezt és azt a valóságot, ami minket körülvesz, ténynek elfogadva megfogalmazhatjuk, hogy mit kell ma tennünk ban egy kemény, jól õrzött, testvéreinktõl elválasztó határt húztak. Az unió ezt most lebontotta, átléphetõvé mi gondunk is, hogy csak egyet mondjak, a székelyföldi autonómia megvalósítása. Ebben a mai helyzetben több lehetõségünk van a kisebbségi jogok megkövetelésére is. Ki kell használnunk ezt a helyzetet is. De ahhoz, hogy mindezt meg tudjuk valósítani, ahhoz a régió legerõsebb országává kell válnunk hallottuk Harrach Pétertõl. Az emlékezésen ifj. Polgár László elszavalta a Zebegényi harangszó címû verset, szívbemarkoló volt Éliás Tibor operaénekes és az ipolyszalkai vegyeskar éneke, valamint az a levél is, amelyet Sipos Éva küldött Erdélybõl, Sepsiszentgyörgyrõl, s amit Láng Péterné, a Hegyvidéki Trinon Társaság elnöke olvasott fel. A jelenlévõk egyperces néma felállással emlékeztek a közelmúltban elhunyt Raksányi Gellért Kossuth-díjas színészre, kiváló mûvészre, a Nemzet Színészére, aki idén már nem lehetett jelen az emlékezésen.

6 6 Zebegény Vass Elemér emlékkiállítás A zebegényi mûvészkolónia sorozatban Vass Elemér ( ) festõmûvész emlékkiállítása nyílt meg június 21-én délután a Szõnyi István Emlékmúzeumban. A megnyitón megjelenteket dr. Kálnoki-Gyöngyössy Márton megyei múzeumigazgató köszöntötte, a kiállítást Pataki Gábor mûvészettörténész nyitotta meg. Vass Elemérre Szõnyi Zsuzsa emlékezett. Közremûködtek Tóth Tímea gitáron és Tóth Edit fuvolán. A kiállítás augusztus 10-ig tekinthetõ meg. Szõnyi István vonzására a két világháború között egyre több mûvész látogatott el Zebegénybe. Vidám, önfeledt nyarakat töltöttek együtt, eveztek, úsztak, kirándultak, és a táj inspiráló hatására sok mû született a szép dunakanyari faluban. A zebegényi mûvészkolónia között címû kiállítássorozatot tizenöt évvel ezelõtt indította útjára a Szõnyi múzeum. A sorozat célja annak bemutatása és dokumentálása, hogyan hatott a magyar mûvészettörténet jelentõs alkotóinak pályájára a zebegényi tartózkodás. A másfél évtized alatt egyéni kiállítás keretében Elekfy Jenõ, Berény Róbert, Szobotka Imre, Dombrovszky László munkásságát mutattuk be a múzeum idõszaki termeiben, 2008-ban pedig Vass Elemér festményeit, grafikáit tekinthetik meg a múzeumlátogatók. Elsõsorban a Zebegényben készült, vagy a Zebegényhez köthetõ mûveket, de a kamara kiállítás keretében az életút fontosabb állomásait reprezentáló, a Magyar Nemzeti Galériától és magángyûjtõktõl kölcsönzött mûvek is bemutatásra kerülnek. Vass Elemér ( Budapest, Tihany, 1957) az Iparmûvészeti Iskolában Pap Henrik növendéke volt tõl szerepelt kiállításokon. A I. világháborúban hadifestõként dolgozott, ekkor készült munkáit 1918-ban a Nemzeti Szalonban mutatta be ben a Mûcsarnok kitüntetését, 1922-ben Fränkel-díjat nyert el. A háború A kiállítást Pataki Gábor mûvészettörténész nyitotta meg után elsõsorban Francia- és Olaszországban élt, majd 1925-tõl ismét Budapesten telepedett le ban Amszterdamban rendezett gyûjteményes kiállítást között hat ízben vett részt az Ernst Múzeumban kollektív tárlatokon, 1936-és ban a Fränkel Szalonban mutatta be gyûjteményes anyagát ben Zebegényben telepedett le. Szõnyi István belsõ baráti köréhez tartozott, gyakran jártak együtt kirándulni, festeni, gyakori vendég volt a Szõnyi házban. Finom, szürkés tónusú képein ekkortól érezhetõ Szõnyi István és Berény Róbert hatása. A háborúban sok mûve elpusztult tól Tihanyban dolgozott. Itt érett egyénivé mûvészete, ekkor bontakozott ki kolorizmusa, színeinek ragyogó, eleven ereje. Posztimpresszionista stílusát Matisse és a hasonló jellegû mûvészeti törekvések alakították. Többnyire tájképeket és csendéleteket festett ben nagy sikerû kiállítást rendezett Budapesten a Csók Galériában, 1966-ban Veszprémben volt emlékkiállítása. Több mûvét õrzi a Magyar Nemzeti Galéria. * Vass Elemér: Falu vége Vass Elemér Zebegény június 21. Vass Elemért zebegényi korszakából ismertem, amikor a festõk között egyszer csak megjelent egy talpig úriember. Nem mintha Szõnyi István, Berény Róbert, Szobotka és Dombrovszky tépett alakok lettek volna, de Elemér még falun is magán viselte a francia Riviéra nagyvilági eleganciájának nyomait. Errõl õ nem tehetett, mindez a több évtizedes párizsi, dél-franciaországi mediterrán élet, - meg felesége az angolszász, finom vonalú Jean hatása volt, aki magával hozta 14 éves szõke Peggy lányát. Akkor én még csak 12 éves vadóc voltam és addig nemigen találkoztam külföldiekkel. Csodáltam és irigyeltem Peggyt, igyekeztem mindenben utánozni. Zongorázott, Keatset és Shelleyt olvasta, de rám leginkább a nekem ajándékozott amerikai rágógumi tett nagy hatást, amit eskü alatt nem volt szabad lenyelni. Vass Elemér is némileg beilleszkedett a zebegényi falusi életbe. Festõbarátaival ellentétben azonban soha nem a Dunakanyart, vagy a börzsönyi hegyvidéket festette. Szobájában a kertbõl szedett virágokat artisztikusan kék vázába helyezte, törékeny színpompájukból alkotta meg egyedülálló, egyéni, csak a lényegre figyelõ képeit. Az élet végtelen gazdag szépségét szûk helyen, egy kis szobában meg tudta jeleníteni a gyümölcsöstállal, a porcelán teáskannával, a csodálatosan életre kelt borospoharakkal együtt. Ki se kellett mozdulnia a házból, a tárgyak benépesítették a látókörét. Esténként találkozott festõbarátaival a szokott helyen, Kati néni kocsmájában, a Szõnyi háztól alig pár lépésnyire. Itt borozgatás közben a verandán óriási viták folytak a napi munka eredményeirõl. Fõleg a filozófusnak beillõ Berény Róbert vitte a szót. Mi gyerekek ki voltunk tiltva a kocsmából, de a vadszõlõvel befuttatott korlát alatt hallgatóztunk. Mindig a valeur szó szerepelt a vitában. Csak jóval késõbb sejtettem meg, hogy ez a színek értékét jelenti egy bizonyos kompozíción belül. Ennek a színértéknek nagy mestere volt Vass Elemér. Ahogyan a szobrász Borsos Miklós mondta: képein a nagy modern franciák szellemét érezzük a magyar festészet erényeivel és sajátosságaival egybeolvadva: tehát modern festészet és magyar. Vass Elemérnek a festészeten kívül egyetlen szenvedélye a horgászás volt. Nem a Dunára, hanem a közeli Ipoly folyóra járt Zilahy Lajossal az íróval, aki annakidején Szobon nyaralt. A horgász zsákmány múlandó eredményét halas csendéletein örökítette meg, színes cseréptálak, borospoharak társaságában. A háborúban a zebegényi ház és a mûvek egy része elpusztult. Vass Elemér 1946-ban Tihanyba költözött és itt érett meg igazán színeinek Matisse-hoz, Cézanne-hoz hasonló ragyogó ereje. Ahogy nagy mûvésztársa, Ferenczy Béni emlékezett meg róla: Öregségére lett óriás. SZÕNYI ZSUZSA

7 Zebegény 7 Nem csak a hülyeség határtalan A parlagfûrõl A Dunakanyarban, Z. faluban van egy idõsek otthona. Szép helyen, kellemes környezetben, csodálatos panorámával, de mint az épületek általában kopadoznak, nincs pénz a felújításra. Ráadásul az idõs emberek gondozása sincs a legjövedelmezõbb bizniszek toplistáján, még akkor sem, ha nem ingyen, hanem általában a nyugdíjuk fejében, nem kevés beugró lefizetése után kerülnek az otthonba. Nos, ezt az otthont a közelmúltban megvette egy izraeli cég. Normális helybeliek ilyenkor örülnek, hogy lám, valamit ér a mi falunk, ha valakinek eszébe jut, hogy ide fektesse pénzét. Biztosan fel is újítják, csinosítják. Fizetnek majd iparûzési adót, kommunális adót. A pénzbõl lehet áldozni a falura, járdára, útjavításra. Néhány embernek még munka is akadhat. Ha tovább gondolkodnak, persze normálisan, akkor arra is rájönnek, hogy az egész falunak haszna lehet ebbõl, mert az otthonban lakókat majd látogatják a rokonok, és azok elköltenek némi, de talán nem is kevés pénzt a helybéli üzletekben. Ezentúl nem csak a szombaton, vasárnap oda kerékpározók dõzsölnek egy zacskó pogácsa és kóla mellett, hanem talán mélyebben belenyúlnak a pénztárcába. Lesz forgalom az élelmiszerboltban, a cukrászdában, a kiskocsmában, a panzióban, az ajándékboltban. Esetleg, valakinek megtetszik a környék, vesz itt telket, házacskát. Persze mindez akkor, ha - ismétlem - normálisan jár az agyuk kereke. Z. faluban azonban, a jelek szerint, nem mérték fel a lehetõségeket. Sõt! Sokan (tisztelet a kivételnek) azt mondták, no, betette a lábát a karvalytõke ebbe a derék, magyarnál is magyarabb faluba. Ide, ahol annyi házon leng a magyar zászló, és némelyiken még az árpádsávos is. Ide, ahol az ország megcsonkításának emlékmûvét állították az évente rendszeres búsongáshoz. Ide merészkedik az idegen. És, az a külföldi még ráadásul Izraelbõl jött. Z. falu, fogalmaztak a mûveltebbek, netán közvetlenül a New York - Tel Aviv - Budapest tengelyen, fekszik? Fúúúú... Hát, ez választ kíván, mondták az okosok, midõn összedugták fejüket. Sokat tanakodtak, és megszületett az eredmény, majd mindenki elégedetten hazament. Ki-ki gyalog, vagy a nagy-magyarország-matricás autójával. Nos, az eredmény? A magyarnál is magyarabb helybéliek azt találták ki, hogy közadakozásból egy hatalmas feszületet állítanak az idõsek otthonával szembe, a sarokra. Az alapokat már ássák, a pénzt elkezdték gyûjteni. Csendben, szorgosan. Csupán annyit mondtak: na, zsidók, akkor majd kénytelenek lesztek bámulni a feszületet. Mindezt szigorúan a keresztényi szeretet jegyében. SZERZÕ: FORRÓ EVELYN JÚNIUS 24. * A hülyeségnél csupán a rosszindulat határtalanabb! Nyílt levél Forró Evelyn asszony részére. Tisztelt Asszonyom! Mint Z. község polgármestere nyomatékosan kérem, kérjen nyilvánosan bocsánatot Z. község magyar és tisztességes lakóitól, a STOP internetes portál nézõpont rovatában leírt rágalmazásai miatt. Ami a cikkben igaz: valóban megvásárolt egy izraeli cég egy gyönyörû, panorámás, elõzõekben szociális otthonként mûködõ ingatlant. Néhány szó az elõzményekrõl: Z. község önkormányzata soha nem adott ki engedélyt azon a területen szociális otthon létesítésére, és használatba vételére. Az elõzõ tulajdonos is engedély nélkül mûködtette az intézményt. Az a terület Z. rendezési tervében is úgy szerepel, mint üdülõházas terület. Az új tulajdonos szociális otthon építésére adta be az építési engedélykérelmét. Ez a tevékenység adómentes, ezért erõs csúsztatás azt állítani, hogy iparûzési adó bevétel keletkezik. Növekszik viszont a kötelezõ feladatellátás kényszere. Ha önkormányzatunk, eltérõen a kialakult helyzettõl, és a rendezési tervétõl építési engedélyt ad ki, majd használatbavételi engedélyt is ad a szociális otthonra, felvállalja kötelezõen a szemétszállítás, a téli síkosságmentesítés, a csatornázás feladatait is, sõt az építkezés során megrongálódott utak folyamatos javítását, és a többi, és a többi. Ez a beruházás Z. költségvetésének bevételi oldalát nem növeli, kiadási oldalát viszont igen nagymértékben. Ezt a mai gazdasági helyzetben önkormányzatunk nem engedheti meg. Ezért a tulajdonosokkal folyamatos tárgyalásban vagyunk. A tulajdonossal történõ tárgyalások igen konstruktívak, és a megegyezés irányába mutatnak. Az eddig leírtak azt gondolom, talán megfelelnek a normális agymûködés feltételeinek. Nemzeti színû zászló kihelyezése lakóházakra nem tiltott. Az ország megcsonkításának emlékmûvét egy zsidó vallású ember tervezte meg és megvalósításhoz is anyagi segítséget adott még az 1930-as években. Nem tudom, hogy a gyûlöletkeltés szándékán túl hogy jön ennek emlegetése a konkrét témához. Az sem bûn, legalábbis még ma, ha az embernek az autóján Nagy-Magyarország matrica van. És bár mi még személyesen nem találkoztunk itt a községben, mégis tartózkodnék attól, hogy Önt okosnak nevezzem nagy nyilvánosság elõtt ilyen pejoratív értelemben. Valószínûleg ez, az egyszerû paraszti neveltetésembõl adódik. Az okosok nem tanakodtak, hanem tudomásul vettek, egy bejelentést, miszerint a nyaralók közterületen keresztet kívánnak állítani. A község fõépítésze véleményezte, és ennek alapján a képviselõ-testület jóváhagyta a kereszt állításának kérelmét. A magyarabbnál is magyarabb helybéliek többségében nem is tudnak a keresztállításról, azt ugyanis a nyaraló tulajdonosok, akik többnyire Budapesti lakosok, kezdeményezték, és építik is meg. A zsidózást pedig, kedves Evelyn, ma Magyarországon büntetik, Kérem, tartózkodjon tõle Ön is. Ebben a községben valóban befogadó keresztyén emberek élnek. Ön pedig éppen most játszotta el a helyiek nagyrabecsülését igaztalan, gyûlöletkeltõ, lenézõ, fennhéjázó írásával. S. V.-NÉ POLGÁRMESTER SZERZÕ: SINKÓ VILMOSNÉ JÚNIUS 26. (A községünket érintõ írás és Sinkó Vilmosné polgármester válasza megjelent a stop.hu internetes portál nézõpont rovatában.) Az I. világháború alatt hozták át Észak-Amerikából. Hazánk mai területén már a 20-as években megtalálható volt a dél-somogyi részeken. Ekkor elsõsorban nagy uradalmakban jelent meg, ahonnan az áruszállítási útvonalak mentén szétterjedt kezdetben csak a déli részeken, majd tovább észak felé. Nem sok idõ telt el, megszokta az éghajlatot és mára az egyik legigénytelenebb és legagresszívebb gyomnövényünk. Elõször 1950-ben vizsgálták a gyomok elõfordulását Magyarországon, ekkor a parlagfû csak a 21. helyen állt a gyakoriság és a területi eloszlás vonatkozásában, mára a legelterjedtebb egészségkárosodást okozó gyomnövény. A parlagfû magról kelõ kétszikû növény. A szél gondoskodik a virágok beporzásáról. A virágpor szóródásának zöme július végén és augusztus hónapban történik meg. A mérések szerint a virágpor szél útján akár több 100 kilométeres távolságokra is képes tömegesen eljutni. A termés érése október közepe táján kezdõdik. Egy közepes növény átlagban darab csíraképes magot érlel, de minél kedvezõbbek a feltételek a termésszám kialakulásához annál jobban fokozódik ez a mennyiség, mértek már 60 ezer darabos termésszámot is egyetlen tövön. Miként védekezzünk a parlagfû ellen? A legfontosabb, hogy minden alkalmas eszközzel hosszú ideig kell védekezni, annak érdekében, hogy tartós eredményt érjünk el. A kézi gyomlálás az egyik leghatékonyabb módszer. Ezt a módszert csak a virágzás elõtti idõbe ajánlják, mert a nagy tömegû pollennel való találkozás egészségre gyakorolt hatása minden életkorban kedvezõtlen. A kaszálás és a kapálás további környezet- és költségkímélõ védekezési mód. A növényeket a tömeges megjelenésük után, ahol lehet minél elõbb tanácsos megsarabolni, a talajszinten a gyökérnyaki részt elvágva elpusztítani. Ez a legbiztosabb módszer, mivel a növények így nem tudnak újrahajtani. A vegyszeres gyomirtás esetén fontos gondosan megválasztani a gyomirtó szert és ügyelni kell arra is, hogy a minél fiatalabb legyen a gyomirtóval kezelendõ növény. Legcélszerûbb a vegyszerrel történõ gyommentesítést akkor végezni, amikor a gyomnövények zöme már kikelt, és már elegendõ levélfelületük van a szerek felvételéhez. A védekezéseket legkésõbb a parlagfû 10 centiméteres állapotáig el kell végezni.

8 8 Zebegény Ingyenes koncert, színház a Szõnyiben A Szõnyi István Képzõmûvészeti Szabadiskola ideje alatt (július 6-26.) koncertekkel és színielõadással várjuk a nagyérdemût a zebegényi Szõnyikertben. A koncertek 21 órakor kezdõdnek, a belépés díjtalan, a programok ideje alatt büfé üzemel a helyszínen. - július 3. (csütörtök) Kiállítás az Ifjúsági Mûvésztelep résztvevõinek munkáiból. Kezdés délelõtt 10 óra. - július 11. (péntek) INANA koncert. A zenekar a világzene berkeibe kalauzol, alapvetõen egy nagy rakás frappáns zenei ötlet és geg megvalósítása jellemzõ a zenei világukra. Helyenkénti vicces számaik között megszólal összesen vagy 25 hangszer. Azoknak ajánljuk, akik vevõk az örömzenélés mindenfajta formájára. - július 18. (péntek) RE- NESZÁNSZ EST (kezdés kor) címmel kulturális kalandozások az újjászületés korszakában, francia, olasz, angol, német és magyar tájakon, versekkel, dalokkal, tekerõ lanttal díszítve. Végül: William Shakespeare: Rómeó és Júlia commedia dell arte táncos elõadása maszk és árnyjátékkal. - július 25. (péntek) SZEXLIGHTKÓR koncert. Ha örömzenélésrõl van szó, akkor érdemes odafigyelni Közép-Európa Legvidámabb Zenekarára (ezzel a címmel a közönség jutalmazta õket). A srácok a szürreálfunky hazai és egyetlen képviselõiként hirdetik magukat. Reggae, rock, ska, funky és presszótangó elemek színesítik zenéjüket. - július 26. (szombat) Kiállítás a Szõnyi István Képzõmûvészeti Szabadiskola hallgatóinak munkáiból. Kezdés 18 óra. Dániel Kornél tanítványai Szeretettel meghívunk mindenkit július 6-án este 6 órától a Községi Könyvtárba Dániel Kornél tanítványai címû kiállításra. A kiállítást megnyitja: Molnár László József grafikus. Zenélnek: Zollai Vera és barátai. Kiállítók: Mojzes Zsófia, Cs. Nagy Balázs, Vakliné Határ Veronika, Vakli Gábor, Debre Györgyi, Nagy Norbert, Valentínyi Márta, Dömény Boriska, Kristóf Andrea. Rácalmási József, Sebestyén Dávid. A megnyitón levetítik Kristóf Andrea Páratlan címû kisfilmjét. A kiállítás július 27-ig tekinthetõ meg a könyvtár nyitvatartási idejében. Fonottkalács rétesbolt Dávid Júlia kiállítása a könyvtárban Õsi magyar motívumok üvegfestményeken címmel láthattuk június 20-ig Dávid Júlia festõmûvész kiállítását a Könyvtár Galériában. A június 7-én, a Trianoni emlékezés napjának délutánján nyílt kiállítást Pálosné Völgyi Edit méltatta. Az erdélyi származású festõmûvésznõt és munkáit szívébe zárta a nagyközönség. Ezt bizonyítja a vendégkönyv következõ bejegyzése is: Csodaként éltem meg ezt az egyedülálló, értékes alkotói csodát, szavakat nem találok hozzá hasonlót. Az érzések hatalma járja át lényünket, és örök emléket szít ereinkben. További munkájához, szívmelengetõ egyéniségéhez újból és újból való szárnyalást kívánunk mindannyiunk élményére. * Dávid Júlia festõ, iparmûvész, díszlettervezõ, grafikus 1961-ben Marosvásárhelyen született, itt végezte alap- és középfokú mûvészeti iskolá- it tõl 1985-ig a Kolozsvári Képzõmûvészeti Fõiskola diákja volt, iparmûvészeti szakon diplomázott. Elsõ munkáit 1986-ban társas kiállításon mutatta be a marosvásárhelyi kultúrpalotában. Az elsõ önálló kiállítását 1988-ban Budapesten, az ELTE-n rendezték. Érzékeny mûvészegyénisége megjelenésében és alkotásaiban egyaránt érezhetõ. Mûvei a keleti és a nyugati, az õsi magyar és az európai kultúrák keveredését tükrözik. Júniusban nyílt meg Fonottkalács rétesbolt és fagyizó a Petõfi tér 6. szám alatt. Az önkormányzattól bérelt helyiségben - melynek vezetõje a nyolc esztendeje a községben élõ Beja Ágnes - kenyeret, kalácsot, helyben sütött édes és sós finomságokat, a kapualjban pedig fagyit lehet vásárolni. A tervek szerint a jövõben szeretnék a bolt kenyérválasztékát még tovább bõvíteni. Zebegény Zebegény Község Önkormányzatának lapja Felelõs kiadó: Zebegény Község Képviselõ-testülete 2627 Zebegény, Árpád u. 5 Tel.: 27/ , honlap: Felelõs szerkesztõ: Furucz Zoltán Tel.: 27/ Nyomdai elõállítás: Dunapress Multimédia Bt Nagymaros, Mihályhegy u. 6. Tel./fax: 27/ Felelõs vezetõ: Furucz Angelika Tel.: 20/ , A kéziratok leadásának határideje minden hónap 25. (A kéziratot a polgármesteri hivatal titkárságán lehet leadni.)

SINKÓ VILMOSNÉ POLGÁRMESTER

SINKÓ VILMOSNÉ POLGÁRMESTER Zebegény Zebegény önkormányzatának hivatalos lapja 2008. február Készül a 2008. évi költségvetés Önkormányzatunk pénzügyi bizottsága folyamatosan tárgyal az ez évi költségvetésrõl. Emlékeztetõül: a tavalyi

Részletesebben

Zebegény. Kinek van igazsága?! Akikre büszkék vagyunk. Zebegény önkormányzatának hivatalos lapja. 2008. augusztus

Zebegény. Kinek van igazsága?! Akikre büszkék vagyunk. Zebegény önkormányzatának hivatalos lapja. 2008. augusztus Zebegény Zebegény önkormányzatának hivatalos lapja 2008. augusztus Kinek van igazsága?! Olvasom a honlapon a sommás bejegyzéseket: 35 év alatt nem csalódtam a faluvezetésben akkorát, mint a hétvégén. ;

Részletesebben

Zebegény. Hagyományõrzõ nap. Együtt a Nyitott Körrel. Az új egyházi év elé... Aki nem hiszi, járjon utána! Zebegény önkormányzatának lapja

Zebegény. Hagyományõrzõ nap. Együtt a Nyitott Körrel. Az új egyházi év elé... Aki nem hiszi, járjon utána! Zebegény önkormányzatának lapja Zebegény Zebegény önkormányzatának lapja Együtt a Nyitott Körrel Szakkörök, táborok európai uniós támogatással A szentendrei székhelyû Nyitott Kör Egyesület 36 millió forintos támogatást nyert egy európai

Részletesebben

Berec Lászlóné. Varbócska Kft. Szegletes Sándor 06/30-468-85-08. Sportvezetõ ifj.asszony Béla 06/30-219-1785

Berec Lászlóné. Varbócska Kft. Szegletes Sándor 06/30-468-85-08. Sportvezetõ ifj.asszony Béla 06/30-219-1785 2 ÖNKORMÁNYZATI TESTÜLET Polgármester: Üveges Géza Képviselõk: Czakó Norbert Gere Gábor Illés Menyhért Losonczi Rita Remenyik Richárd Szelekovszky Lóránt Szõke Lajos ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL: 48/521-008 48/521-009

Részletesebben

Korán ballagtak idén a középiskolások, május helyett. Ezzel az idézettel kezdõdött a Fusz János Zeneiskola. Tizenöt éve cseng együtt a hangjuk

Korán ballagtak idén a középiskolások, május helyett. Ezzel az idézettel kezdõdött a Fusz János Zeneiskola. Tizenöt éve cseng együtt a hangjuk XXI. évfolyam 5. szám Tolna város hivatalos honlapja: www.tolna.hu 2011. május Korán ballagtak idén a középiskolások, május helyett már április végén búcsút kellett venniük az alma matertõl. Tolnán, a

Részletesebben

Zebegény. Meghívó Nemzeti Zarándoklatra. Csak egy perc. Egységben az erõ! Zebegény önkormányzatának lapja

Zebegény. Meghívó Nemzeti Zarándoklatra. Csak egy perc. Egységben az erõ! Zebegény önkormányzatának lapja Zebegény Zebegény önkormányzatának lapja 2011. május Egységben az erõ! A húsvéti ünnepkör utáni vasárnapok egyikén hallottam az igehirdetés magyarázatában, hogy miért is ment az Úristen az elcsatangolt

Részletesebben

Kerekegyháza lakossága ingyenes gyógymasszázson. 9-16 óráig az orvosi rendelõben.

Kerekegyháza lakossága ingyenes gyógymasszázson. 9-16 óráig az orvosi rendelõben. Kerekegyháza lakossága ingyenes gyógymasszázson P o l g á r m e s t e r i vehet részt 2009. április 25-én 9-16 óráig az orvosi rendelõben. Kerekegyházán az Ifjúság utca 4. szám alatt, a Pékség 2 közelében,

Részletesebben

SZENTENDRE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

SZENTENDRE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA VÁROS PÁLYÁZAT Szentendre Város Önkormányzata pályázati felhívást tesz közzé a tulajdonát képezõ, Jázmin utcában található 4057 hrsz-ú, 654 m 2 alapterületû ingatlan ékesítésére. Az ingatlan lakóövezetben

Részletesebben

Fontosak vagyunk egymás számára Uzon község díszpolgárává avatta a tolnai polgármestert

Fontosak vagyunk egymás számára Uzon község díszpolgárává avatta a tolnai polgármestert XXIII. évfolyam 11. szám Meleg, baráti fogadtatásban volt része ez év október 4 7. között annak a négytagú városi küldöttségnek, amely az Erdély-szerte ismert falusi ünnepre, a betakarítást követõ helyi

Részletesebben

Nagymaros Város Önkormányzatának havonta megjelenõ lapja

Nagymaros Város Önkormányzatának havonta megjelenõ lapja Nagymaros 2005. június 5. - a lap ingyenes! Nagymaros Város Önkormányzatának havonta megjelenõ lapja Jubileumi ünnepség - sok jókívánsággal Az iskolaépület felavatásának 90 éves évfordulóját ünnepelte

Részletesebben

Nagymaros Város Önkormányzatának havonta megjelenõ lapja. Fotó: Gál György

Nagymaros Város Önkormányzatának havonta megjelenõ lapja. Fotó: Gál György Nagymaros 2006. június 5. - a lap ingyenes! polgárváros, királyi panorámával Nagymaros Város Önkormányzatának havonta megjelenõ lapja Aktív párbeszéd a lakossági fórumon Kányádi Sándor: Kicsi legény, nagy

Részletesebben

Amíg mi élünk, ez a ház hazavár

Amíg mi élünk, ez a ház hazavár Közélet Kultúra Mindennapok 2011. február 10. 120 forint Amíg mi élünk, ez a ház hazavár A málenkij robot áldozataira és Nagyon örülök, hogy életemben feladatomul kaptam - és talán nem csak e nap alkalmából

Részletesebben

Nagymaros. Elõtérben a pénzügyek. Minden kedves nagymarosi családnak áldott, békés karácsonyi ünnepeket és eredményekben gazdag új esztendõt kívánunk!

Nagymaros. Elõtérben a pénzügyek. Minden kedves nagymarosi családnak áldott, békés karácsonyi ünnepeket és eredményekben gazdag új esztendõt kívánunk! Nagymaros 2006. december 5. - a lap ingyenes! polgárváros, királyi panorámával Nagymaros Város Önkormányzatának havonta megjelenõ lapja Elõtérben a pénzügyek Interjú Petrovics László polgármesterrel Október

Részletesebben

Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft

Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft XIX. évfolyam 7. szám BADACSONY Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft 100 éves az Észak-balatoni vasút Az Észak-balatoni vasútvonal 100. éves fennállásának évfordulója alkalmából érkezõ nosztalgia

Részletesebben

KERÜLETI ÚJSÁG A XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA XXII. évfolyam 4. szám február 28.

KERÜLETI ÚJSÁG A XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA XXII. évfolyam 4. szám február 28. ÁRPÁDFÖLD CINKOTA MÁTYÁSFÖLD RÁKOSSZENTMIHÁLY SASHALOM KERÜLETI ÚJSÁG A XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA XXII. évfolyam 4. szám február 28. www.budapest16.hu 3 Elfogadták az idei költségvetést 11 Negyed

Részletesebben

Közmeghallgatás sok kérdéssel. Nagymaros is emlékezett október 23-ra. Közélet Kultúra Mindennapok. 2011. november 10. 120 forint

Közmeghallgatás sok kérdéssel. Nagymaros is emlékezett október 23-ra. Közélet Kultúra Mindennapok. 2011. november 10. 120 forint Közélet Kultúra Mindennapok 2011. november 10. 120 forint is emlékezett október 23-ra Az egész országban, így on is méltón megemlékeztek az 1956-os forradalomról és nagymarosi érintettjeirõl. Október 22-én

Részletesebben

SZENTENDRE 24. ÉS VIDÉKE IVAN DAN SZENTENDRÉN A SKANZEN NYOLCADIK CSODÁJA

SZENTENDRE 24. ÉS VIDÉKE IVAN DAN SZENTENDRÉN A SKANZEN NYOLCADIK CSODÁJA KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HETILAP +36 26 505 120 WWW.SZEVI.HU UJSAG@SZEVI.HU ÁRA: 158 Ft SZENTENDRE ÉS VIDÉKE ALAPÍTVA 1899-BEN ÚJRAALAPÍTVA 1987-BEN MEGJELENIK PÉNTEKEN XXIV. ÉVFOLYAM 24. SZÁM 2010. JÚLIUS

Részletesebben

Kanizsa (93) XXI. évfolyam 39. szám 2009. november 19.

Kanizsa (93) XXI. évfolyam 39. szám 2009. november 19. 39.qxd 2009.12.07. 9:45 Page 1 Kanizsa LOKÁLPATRIÓTA HETILAP XXI. évfolyam 39. szám 2009. november 19. Felújították a Fõ út 8. mûemlékingatlant Egy kattintás, és naponta friss híreket, tudósításokat, riportokat

Részletesebben

ÚJPESTI NAPLÓ. Újpestnél kezet fogott. Pest és Buda. INGYENES! MEGJELENIK MINDEN MÁSODIK PÉNTEKEN! 2008. október 4., II. évf., 18.

ÚJPESTI NAPLÓ. Újpestnél kezet fogott. Pest és Buda. INGYENES! MEGJELENIK MINDEN MÁSODIK PÉNTEKEN! 2008. október 4., II. évf., 18. INGYENES! MEGJELENIK MINDEN MÁSODIK PÉNTEKEN! 2008. október 4., II. évf., 18. szám ÚJPESTI NAPLÓ ÚJPEST ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALOS LAPJA www.ujpest.hu Újpestnél kezet fogott FOTÓ:HARKAI PÉTER Pest és Buda

Részletesebben

Vasvári Újság. Száz esztendeje a vasvári sportélet szolgálatában Ünnepi közgyűléssel, Sport Zene Fesztivállal, bajnoki győzelemmel ünnepelt a VVSE

Vasvári Újság. Száz esztendeje a vasvári sportélet szolgálatában Ünnepi közgyűléssel, Sport Zene Fesztivállal, bajnoki győzelemmel ünnepelt a VVSE Vasvári Újság Vasvár, 2012. július 4. A Vasvári Önkormányzat lapja XXII. évfolyam 7. szám Száz esztendeje a vasvári sportélet szolgálatában Ünnepi közgyűléssel, Sport Zene Fesztivállal, bajnoki győzelemmel

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HAVILAP. 2005. június Ára: 150 Ft XI. évfolyam 5. szám. Meghívó

ÖNKORMÁNYZATI HAVILAP. 2005. június Ára: 150 Ft XI. évfolyam 5. szám. Meghívó Szentandrási Híradó ÖNKORMÁNYZATI HAVILAP 2005. június Ára: 150 Ft XI. évfolyam 5. szám Itt a helyem Itt a helyem, itt kell állanom egyenesen az élen. Mint a betüknek is megvan a helyük a könyvben s állniok

Részletesebben

Sikeres volt a sváb bál. Közélet Kultúra Mindennapok. 2011. március 10. 120 forint

Sikeres volt a sváb bál. Közélet Kultúra Mindennapok. 2011. március 10. 120 forint Közélet Kultúra Mindennapok 2011. március 10. 120 forint Civil fórum a mûvelõdési házban Február 25-én a mûvelõdési házban megrendezett civil fórumon találkoztak egymással a Nagymaroson mûködõ kisebbségi

Részletesebben

Tápiógyörgye. Újra bajnok lett a Györgye!

Tápiógyörgye. Újra bajnok lett a Györgye! Faluújság Tápiógyörgye XX. évfolyam 3. szám A község közéleti lapja 2011. július Ismét sporttörténelmet írhatott a tápiógyörgyei futballcsapat, mely 2011. május 22-én Pécel együttesét hazai pályán legyőzve

Részletesebben

A szabadság szent szerelme Az 1848-49-es magyar forradalom és szabadságharc 161. évfordulóján méltóképpen emlékezett hõseire Badacsonytomaj

A szabadság szent szerelme Az 1848-49-es magyar forradalom és szabadságharc 161. évfordulóján méltóképpen emlékezett hõseire Badacsonytomaj XIX. évfolyam 3. szám BADACSONY Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft A Március 15-i ünnepség koszorúzással kezdõdött az alsó-temetõben, a Pöltenberg család sírjánál. Peti Géza, a Tomaj Ifjúságáért

Részletesebben

Ki szívét osztja szét, Ő lesz a remény 2014. Csenki -díjasa: Kardos Istvánné

Ki szívét osztja szét, Ő lesz a remény 2014. Csenki -díjasa: Kardos Istvánné A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT lapja XXV. évfolyam 9. szám 2014. június 24. Ingyenes Ki szívét osztja szét, Ő lesz a remény 2014. Csenki -díjasa: Kardos Istvánné 1952 óta június első vasárnapja a pedagógusokról

Részletesebben

Révfülöp és környéke polgárainak és üdülõtulajdonosainak lapja

Révfülöp és környéke polgárainak és üdülõtulajdonosainak lapja Révfülöpi Képek 2012. október XXII. évfolyam 10. szám Révfülöp és környéke polgárainak és üdülõtulajdonosainak lapja Településünk rendezettségéről Megkezdődött a helyi építési szabályzat felülvizsgálata.

Részletesebben

NAGYECSED ÖNKORMÁNYZATÁNAK XVI. évfolyam 4. szám

NAGYECSED ÖNKORMÁNYZATÁNAK XVI. évfolyam 4. szám ECSEDI HÍRMONDÓ NAGYECSED ÖNKORMÁNYZATÁNAK KULTURÁLIS ÉS KÖZÉLETI LAPJA XVI. évfolyam 4. szám,,fel nagy örömre ma született, Aki után a Föld epedett." A keresztény emberek számára a karácsony üzenete Isten

Részletesebben

MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ. Nálunk nincs akadály. BÚCSÚ BARTÓKI JÓZSEFTÕL NYUGDÍJAS KORBA LÉPETT A BERÉNYI BÖLCSÕDE INGYENES

MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ. Nálunk nincs akadály. BÚCSÚ BARTÓKI JÓZSEFTÕL NYUGDÍJAS KORBA LÉPETT A BERÉNYI BÖLCSÕDE INGYENES MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ INGYENES Közéleti információs lap NYUGDÍJAS KORBA LÉPETT A BERÉNYI BÖLCSÕDE 1949. május 1-je óta várja kis lakóit a bölcsõde városunkban. A hónap végén nyílt héttel ünnepeltük a kerek

Részletesebben

2009. FEBRUÁR 120 Ft. Adójának 1%-át a következõ helyi civil szevezeteknek ajánlhatja fel: 19216179-1-16

2009. FEBRUÁR 120 Ft. Adójának 1%-át a következõ helyi civil szevezeteknek ajánlhatja fel: 19216179-1-16 2009. FEBRUÁR A JÁSZKISÉRI POLGÁROK LAPJA 120 Ft Emberek között ma emberileg élni kimondhatatlanul nehéz! A tömeg elembertelenedése, hitetlensége irtózatos mértékû. Vajon meddig lehet még ingerelni a magyar

Részletesebben

Januártól szelektív hulladékszállítás Pedagógusok köszöntése

Januártól szelektív hulladékszállítás Pedagógusok köszöntése - Pomázi Polgár Pomáz Város Önkormányzatának Lapja XXIV. évfolyam, 7. szám, 2015. július Ingyenes Januártól szelektív hulladékszállítás Pedagógusok köszöntése Csata László emlékére HIRDETÉS ASZTALOS! Vállal:

Részletesebben