Zebegény. Ballagás és tanévzáró. Emlékplakett Molnár V. Józsefnek A teremtésben alkotott törvényeket nem lehet büntetlenül megszegni

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Zebegény. Ballagás és tanévzáró. Emlékplakett Molnár V. Józsefnek A teremtésben alkotott törvényeket nem lehet büntetlenül megszegni"

Átírás

1 Zebegény Zebegény önkormányzatának hivatalos lapja június Ballagás és tanévzáró A kompetenciamérés eredményei ismét meghaladták az országos átlagot Befejezõdött a 2007/2008-as tanév. A ballagást és a tanévzáró ünnepséget június 14-én délelõtt rendezték az iskola udvarán. Rendhagyó módon a ballagó diákoktól és szüleiktõl az iskola igazgatója, Bárdos Szilvia, mint a nyolcadikosok osztályfõnöke is búcsúzott. Az ünnepségen a kiemelkedõ munkát nyújtó tanulók jutalomban, dicséretben részesültek, illetve öten az önkormányzat emlékplakettjét vették át. Sajátos irodalomóra keretében az elmúlt négy évben történteket beleszõve búcsúzott osztályától, a nyolcadikosoktól ha nem erõszakosságra, hanem segítségnyújtásra használták fel képességüket, igen nagy hasznát is vették hallottuk Bárdos Szilviától, aki útravalóul a következõket mondta: Tegyetek úgy, mint Miklós. Ne mondjatok le vágyaitokról, küzdjetek, ha kell, nemcsak magatokért, hanem azért a közösségért is, amelybe kerültök. És éljetek, alkossatok úgy, hogy elmondhassátok évek múlva is, van még haza. A nyolcadikosok búcsúja után a tanévzáró ünnepség következett. Bárdos Szilvia az elmúlt Emlékezés a 88. évfordulón Hosszú évekig nem tudtunk gyászolni, nem mondhattuk ki az igazságot Emlékplakett Molnár V. Józsefnek A teremtésben alkotott törvényeket nem lehet büntetlenül megszegni A Trianoni békediktátum aláírásának 88. évfordulójára, a nemzeti gyásznapra emlékeztünk ökumenikus imádság és zarándoklat keretében június 7- én, délelõtt a Hegyvidéki Trinon Társaság és a Nemzeti Emlékezés Harangja Alapítvány szervezésében a Kálvária dombon, a Trianoni emlékmûnél. Az emlékezésen jelenlévõket a történelmi egyházak papjainak, püspökeinek képviselõit köztük Varga Lajos váci segédpüspököt, Csuka Tamás vezérõrnagyot, ny. református tábori püspököt dr. Bõzsöny Ferenc, a rendezvény házigazdája köszöntötte. A Himnusz eléneklése után Kapás László kanonok-plébános köszöntötte a jelenlévõket és nyitotta meg az emlékezõ ünnepséget. Egyebek köz Kós Károly véleményét is idézte: Kiáltó szó vagyok: ezt kiáltom! A mi igazságunk: a mi erõnk. És az lesz a miénk, amit ki tudunk küzdeni magunknak. folytatás az 5. oldalon A Dunakanyar Magyarság Népiskola 5 éves fennállása alkalmából Magyarság összetartozásáért emlékplakettet adományomûvészettörténésznek és dr. Varga Tibor jogtörténésznek. Molnár V. Józsefnek az emlékplakettet június 6-án Sinkó Bárdos Szilvia. Beszédébe az igazgatónõ és osztályfõnök beleszõtte Toldi Miklós alakját, akit egyebek közt célja elérésében segítette kivételes ereje, bátorsága, vitézsége. Köztetek is vannak kivételes erejûek, akik, tanévet összegezve elmondta: az év végi eredményeket figyelembe véve szép eredményekkel büszkélkedhetnek mind az általános, mind pedig az alapfokú mûvészetoktatás területén. folytatás a 3. oldalon Sinkó Vilmosné és Molnár V. József a kitüntetésével zott Zebegény Község Képviselõ-testülete Molnár V. József néplélekrajz-kutatónak, Szántai Lajos történésznek, Pap Gábor Vilmosné polgármester adta át Verõcén, a Faluházban tartott elõadása elõtt. folytatás a 4. oldalon

2 2 Zebegény Községünk csatlakozott a parlagfû-mentesítési megyei versenyhez Zebegény Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete június 3-án tartotta soron következõ ülését, melyen a módosított és kiegészített napirend, valamint a polgármester lejárt határidejû határozatokról szóló beszámolójának elfogadása után a következõ határozatokat hozta: - felhatalmazták a PSI Holding megbízottját, Enyedi Ernõt, hogy beruházókkal folytasson tárgyalásokat az önkormányzat tulajdonát képezõ volt FORFA épület és a hozzátartozó területrész, valamint az Árpád u. 3. szám alatti ingatlan hasznosítására vonatkozóan; - elfogadták a polgármester általános beszámolóját; - felhatalmazta a képviselõtestület a polgármestert, hogy az iskolai konyha részére menedzser szemléletû vezetõi álláshelyre hirdessen pályázatot, egyúttal a konyhaszerkezet átalakítása érdekében a következõ rendkívüli ülésre szakértõt hívjon meg; - döntöttek arról, hogy az intézményi bejárást június 10-én 17 órától tartják; - elfogadták a könyvtár belsõ ellenõrzésérõl szóló tájékoztatóban foglaltakat; - Zebegény Község Képviselõ-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 7/2008. (VI. 4.) számú rendeletét a Közterület használatának egyes szabályairól szóló többszörösen módosított 7/2000. (VII. 4.) számú rendelet módosítására megalkotta; - a testület a Cost Consulting ajánlatában foglaltakat megismerte, azonban úgy döntöttek, hogy az abban foglaltakkal nem kívánnak élni; - nem támogatta a képviselõtestület Kölcze István és Rács Gabriella budapesti lakosok Zebegény, Pozsonyi u. 18. szám alatti ingatlan átminõsítésével kapcsolatos kérelmében foglaltakat; - döntöttek arról, hogy a Pest Megyei Közgyûlés elnökének felhívásában foglaltak alapján a megyei parlagfû-mentesítési versenyben a település részt kíván venni; - Zebegény Község Képviselõ-testülete a évi szúnyogirtási szerzõdésben foglaltakat megismerte és a javasolt módosítással azt elfogadta; - a képviselõk elfogadták a Kistérségi Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat évi szakmai beszámolójában foglaltakat; - engedélyezte a testület a Futapest Klub részére a zebegényi crossfutást népszerûsítõ szórólapjain a községi címer használatát. Zebegényi mesék az Ünnepi Könyvhéten Karner Ottó Zebegényi mesék címû könyve megjelent a 79. Ünnepi Könyvhéten. Fotónk Budapesten, a Vörösmarty téren készült június 7-én, amikor a könyv szerzõje a 80-as pavilonban dedikált. Zebegényi napok Augusztusi vigasságok Tervezett programok augusztus 1-3. Augusztus 1., péntek 18 óra: Szentmise a templomban óra: A Zebegényi Napok rendezvénysorozatát megnyitja Harrach Péter országgyûlési képviselõ, az országgyûlés alelnöke óra: Hámori Eszter, Polgár Éva és Várda Péter koncertje a templomban Augusztus 2., szombat 9.30 óra: Kutyás bemutató a Duna-parton, a Márianosztrai Fegyház és Börtön kutyásszolgálat és akciócsoport bemutatója óráig: Sípálya technikai átadása, sportversenyek a sípályánál 15 óra: Sörívó verseny a Mókus Büfénél 17 óra: Pálos Rita Anna grafikus Ritka világa címû kiállítása a Könyvtár Galériában 18 óra: Újvölgyi szentmise óra: Kiállítás Kós Károly munkásságáról a templomban. A kiállítást megnyitja Kapás László kanonok-plébános 20 óra: Kós Károly életérõl film vetítése óra: Vadvirág együttes koncertje a Kulacs elõtt Augusztus 3., vasárnap 9 óra: Szentmise Havas Boldog Asszony tiszteletére óra: Gulyásparti a nyugdíjas klub szervezésében az iskola udvarán óra: Ki Tud Többet Zebegényrõl? - vetélkedõ a könyvtár udvarán 17 óra: Áhítat a sziklakápolnánál 18 óra: Szentmise a templomban 19 óra: Ír zene a fõtéren Az évek óta tartó példás együttmûködés részeként a gödi Napos Oldal Nyugdíjas Klub meghívására a Zebegényi Nyugdíjas Klub néhány tagja június 11-én Gödre látogatott. Érkezés után rövid séta keretében megnéztük a helyi Feneketlen tó közelében lévõ vadregényes Duna-part és a látványos ártéri erdõ egy részét. Nagy Zoltánné klubvezetõtõl érdekes részleteket hallottunk a város történetébõl és jelenébõl. További részleteket a GÖD a régi jó régió címû, augusztusában készített kiadványból tudhattunk meg. A szép kivitelû, tartalmas városismertetõ az érdeklõdõknek igényes formában, látványos színes fotókkal illusztrálva mutatja be a gazdag múlttal, ígéretes jövõvel rendelkezõ, ma több mint 15 ezer lakossal mûködõ Göd történetét a római kor- Mindenkit szeretettel várunk! Zebegényi nyugdíjasok Gödön tól napjainkig. Mindezek alapján be kell vallani, hogy hiánypótló ismereteket kaptunk. Ezt követõen sokkal többet tudunk Gödrõl, mint eddig. A városnézõ sétát követõen a Pesti úton egy patinás, régi épületben otthont kapott József Attila Mûvelõdési Házban közös klubnapon vettünk részt, ahol a helyi klubtagok vendégszeretetében részesültünk. A rögtönzött beszélgetések során megismerkedhettünk a klubok mûködésével, egyes tagoknak a nyugdíjas hétköznapokkal kapcsolatos véleményével, örömeivel, gondjaival. A jó hangulatú találkozó zenés vonatozással zárult. A fentiek figyelembevételével a gödi sors- és kortársainknak ezúton is köszönjük a kedves meghívást és a tartalmas programmal közösen eltöltött derûs napot. L. I.

3 Zebegény 3 Ballagás és tanévzáró A kompetenciamérés eredményei ismét meghaladták az országos átlagot folytatás az 1. oldalról A kompetenciamérés eredményei ismételten minden területen meghaladták az országos átlagot. Az elmúlt tanévben számos program színesítette az iskolai életet. Az igazgatónõ ezek közül kiemelte a hagyományõrzõ programokat, a német nemzetiségi vers- és prózamondó versenyt, a zeneiskolások koncertjeit, a Kis herceg elõadást, az ünnepeket, a farsangokat, a Szõnyi-napot és az osztálykirándulásokat. Bárdos Szilvia köszönetet mondott a szülõknek és mindazoknak, akik szellemi, anyagi támogatásukkal, munkájukkal segítették az iskola oktató-nevelõ munkáját, majd bejelentette: egy vezetõi ciklus ér véget, hiszen igazgatói mandátuma lejár, és a képviselõ-testület döntése alapján választanak az iskola élére vezetõt. A magam részérõl nagyon örülök annak, hogy az elmúlt években ennek a közösségnek a vezetõje lehettem. S örülök annak is, hogy az intézményünket kiválóra minõsítették, emellett a szakmai törvényességi ellenõrzés eredményei is kimagaslóan jók lettek. Ez mindannyiunk közös munkája és érdeme mondta Bárdos Szilvia, aki ismét megpályázza az igazgatói széket. Az ünnepség végén a jutalmak, dicséretek átadására került sor. Sinkó Vilmosné polgármester Zebegény Község Önkormányzata által alapított emlékplaketteket adott át Fekete Dórának (8. osztály) kiemelkedõ közösségi munkájáért, Füzesi Péternek (8. osztály) példamutató magatartásáért és szorgalmáért, Polgár Balázsnak kiemelkedõ zenei tevékenységéért; Krebsz Adriennek a festészet tanszakon nyújtott kiemelkedõ tevékenységéért és Sánta Zsófiának (8. osztály) a festészet tanszakon nyújtott kiemelkedõ tevékenységéért. Szabó Richárd és Tóth Sára Boglárka 4. osztályos tanulók a festészet tanszakon végzett kimagasló tanulmányi munkájukért felvételt nyertek a Szõnyi István Baráti Kör ifjúsági mûvésztelepére. Mélységesen fel vagyok háborodva... Mélységesen fel vagyok háborodva - olvasom a Zebegényi blogteren egy magát Mama -ként megnevezõ polgár tollából. Rögtön fel is veszem a fonalat, ugyanis én is mélységesen fel vagyok háborodva! Miért is? Valaki, vagy valakik, a könyvtár udvarban lévõ virágágyás közepébõl kiásták, kitépték és ellopták a trombitavirágot. Nem az értékrõl van szó, hanem az elvrõl, az eljárásról. Korunk polgárai úgy gondolják, hogy nekik, de csakis nekik joguk van másokat sokszor nyomdafestéket nem tûrõ módon is bírálni, miközben a saját szemükben a gerendát sem akarják meglátni. A trombitavirágból õsszel, mikor azt kiveszik a munkatársak, kérni lehet, s kapni is, dugványt, ha saját kertünket akarjuk díszíteni. Az éjszakai viráglopás megviselte a virágágyás többi virágát. Hatalmas cipõtalpnyomok, mélyen a talajba fúródva csúfították a szépen kialakított és gondozott, kör alakú virágágyást. Így becsüljük meg mi, a zebegényi polgárok, polgártársaink munkáját? Itt a nyár, sok a kutya, kóbor, gazdátlan, vagy gazdája által szabadon engedett eb. Egyesek azt hiszik, hogy nekik, de csakis nekik joguk van a kutyájukat póráz nélkül, szájkosár nélkül sétáltatni. A Vujicsics koncert alatt egy láthatóan izgatott eb két kisgyermek karját is elkapta, fogait vicsorgatta, s ezt csupán a gazdája nem akarta tudomásul venni. És ott a sok kutyapiszok... S most visszatérek a Mama bejegyzésre: Mélységesen fel vagyok háborodva, hogy két unokámmal a koszban és a kutyagumiban kellett napoznom a strandon. Ráadásul a zuhanyzó sem mûködik ebben a hõségben. Szégyelljék magukat az illetékesek. Boncolgassuk egy kicsit a bejegyzést. Kedves Mama, milyen strandról tetszik beszélni? Zebegényben ugyanis nincs strand, mert a Duna vize szennyezettsége miatt nem alkalmas fürdõzésre. A piszkot a szemetet, a kutyagumit vajon ki hordja, rakja le a területen? Bizonyára az illetékesek teszik ezt, azok pedig ugye, valószínûleg a hivatal dolgozói. A kutyagumit is gondosan összeszedik otthon, majd ugyanilyen gondosan szétszórják a Duna parton. Ugye ezt ön sem gondolja komolyan? Miért gondolják egyesek azt, hogy a hivatal azért van, hogy az õ általuk szétszórt szemetet eltakarítsák, s nekik nem feladatuk a rend megõrzése. Hol vannak most azok a polgárok, akik a Forfa iskola ügyében összehívott falufórumon megsértõdtek Horváth úr kijelentésén: bizony koszos ez a falu! Most koszos, akkor nem volt? A zuhanyzó pedig mûködik. Valaki, nem tudni miért, megtalálta az elzáró csapot és el is zárta azt. Valószínûleg a hivatal dolgozóinak kellene azt is naponta, vagy óránként ellenõrizni, hogy avatatlan kezek ne bosszantsák saját polgártársaikat ilyen akciókkal. S akkor még nem beszéltünk a nyilvános mellékhelyiségek halásznadrággal és tisztasági betétekkel való eldugításáról. Kedves polgártársak, ez a község mindannyiunké, a jó rend megõrzése is mindannyiunk feladata. Akkor lesz rend, ha mindannyian tesszük a dolgunkat, ha felvállaljuk, hogy a szemetelõkre rászólunk, ha megkérdezzük a kutyatulajdonost, miért is nem szedi össze a piszkot a kutyája után? Szeretném, ha nem kellene senkinek községünkben mélységesen felháborodnia, ha észrevennénk, hogy közösségben élünk, és felelõsek vagyunk a polgártársainkért, a környezetünkért, és ezek szerint cselekednénk, és bírálnánk. Így becsüljük meg mi, zebegényi polgárok, polgártársaink munkáját! SINKÓ VILMOSNÉ

4 4 Zebegény Emlékplakett Molnár V. Józsefnek A teremtésben alkotott törvényeket nem lehet büntetlenül megszegni folytatás az 1. oldalról Molnár V. József saját meghatározása szerint néplélekrajzkutató, rendkívüli humán és vallásos mûveltséggel rendelkezõ, hiteles tanáregyéniség. Munkáinak alapgondolata, hogy a régiek harmóniában éltek a körülöttük lévõ világgal: a természettel és embertársaikkal egyaránt. Ezt a harmóniát az évszázadokon át kialakult és továbbörökített szokások, rítusok tartották-tartják fenn, kifejezõdik a mûvészeti alkotásokban, fennmarad az énekekben, legendákban. Kizökkent világunk jobbításának módja lehet e gondolat- és szokásvilág, a régi tevékenységek újraélesztése, visszaillesztése mai életünkbe. Akiken keresztül ez leginkább megvalósítható: a gyerekek. Hiszen õk biztosítják megmaradásunkat, az általunk már nem megismerhetõ jövõt. Ezért hozta létre Molnár V. József az Örökség Népfõiskola Gyermekvilág Mûhelyét. Óvodákban - kis faluban és panelrengetegben egyaránt - kísérleteznek módszerének alkalmazásával a gyerekek életének teljesebbé, egészségesebbé tétele érdekében. De igen tanulságosak írásai, elõadásai számunkra, idõsebb nemzedék számára is, hiszen megismerhetjük elõadásaiból mindazt, amit õseink, a többgenerációs családi asztalnál, nagyszülõtõl, dédszülõtõl tanultak meg. Molnár V. József elõadásai jó szívvel ajánlhatóak mindenkinek, aki a magyar néphagyományok iránt érdeklõdik, gyermekeinket oktató pedagógusoknak, szülõknek, rajztanároknak, népi mesterségekkel foglalkozóknak, hitoktatóknak, táborszervezõknek. A,,régiekre folyamatosan hivatkozó Molnár V. József nem csak a mindennapjait istenhitben élõ, avagy az abból magát mindinkább kiszakított állapotában lévõ emberhez szól, hanem a transzcendenst elfogadó világnézettõl egészen távol élõkhöz is; a természet-közeliségbõl magukat elszigetelteknek, a természet törvényei ellen cselekvõknek is üzen. Szimbólumrendszerben, jelek és jelzések összefüggéseiben való gondolkodása mûveibõl ismert.,az Úr (...) nem mond ki semmit, nem rejt el semmit, hanem jelez. alapgondolatra épített világában Molnár V. József az élet szentségének tiszteletét egyik alaptételnek tartja. A,,régiségben - mondja Molnár V. József az életet Isten ajándékának tartották és akként is bántak vele. A szimbólumrendszerekkel is leírható törvényszerûségek, a természet örök körforgásának ciklikussága, a már az ókorból ismert évkörökhöz kapcsolódó kultikus, majd ünneppé nemesedett cselekvések összefüggéseit kutató Molnár V. József a,,régi formák új tartalommal való megtöltésének folyamatában a Mindenség újból megtalált rendjére igyekszik minden esetben ráirányítani a hallgatóság figyelmét. A teremtésben alkotott törvényeket nem lehet büntetlenül megszegni - üzeni a hívõknek -, a természet törvényeit nem lehet büntetlenül semmibe venni, üzeni a világot anyaginak felfogóknak. Igen rövid idõ alatt nagyot változott a világ attól az állapottól, amelyben a régiek számára minden mindennel összefüggött, a hierarchikus és ugyanakkor heterogén rendszerbe pedig minden beletartozott, szervesen és elválaszthatatlanul. Pedig minden létezõ arra hitelesített, hogy nélküle nem kerek a világ. Az emberiség emberhez méltó létezésének utolsó pillanatait éli, a virtuális világban élõk egy társadalomnak tûnõ, mû-társadalmat építenek, amelyben a valóságos és tartalmas élet helyett,,mûéletet élnek a számítógépek és képernyõk elõtt ülõk. Molnár V. József néplélekrajzkutató, igyekszik bennünket nem virtuális, hanem valóságos életre buzdítani, õseink ránk hagyott örökségének bemutatásával, ismertetésével. Tervek egy pisztrángos és szabadidõ park létrehozására A májusi ülésen képviselõ-testület elvi hozzájárulását adta ahhoz, hogy Erdélyi Balázs és családja pisztrángost és szabadidõ parkot hozhat létre Zebegényben. A döntés után elektronikus levélbe felkerestük a Debrecenben élõ Erdélyi Balázst, aki a beruházással kapcsolatban készséggel válaszolt kérdéseinkre. - Kitõl, honnan ered az ötlet? - A saját ötletem alapján született az elképzelés. Országszerte és külföldön is sokan ismernek, mint legyezõhorgászt, horgászataim során számos helyen megfordultam Európában, elmondhatom, hogy sok tapasztalattal rendelkezem a horgászturizmus területén. A természetjárás, természet szeretete, és a horgászatnak ez a különösen természetbarát válfaja szívügyem, ezért alapító tagja, majd késõbb alelnöke lettem a MÜHOSZ - nak (Mûlegyezõ Horgászok Országos Szövetsége). Magyarok százai utaznak évente, hogy megfelelõ szolgáltatású pisztrángos vizeken horgásszanak, mert itthon ezekre az igényekre nincs válasz. Részben ez a motiválta az ötletet. Ezen kívül jó barátságban vagyok Hoitsy György pisztrángtenyésztõvel, aki a lillafüredi pisztrángost vezeti így megfordulok arra többször is. Tapasztalatom szerint kielégíthetetlen a belföldi turisták étvágya és kíváncsisága. Sokaknak maga az úti cél egy frissen kifogott-sült pisztrángebéd. - Miért éppen Zebegényt választotta a beruházás helyszínéül? - Két fõ oka van, hogy Zebegényt választottam. Az egyik, közel van a fõvároshoz, a másik pedig, hogy megfogott Zebegény szellemisége, természeti és kulturális környezete. - Mit takar a pisztrángos és a szabadidõpark? - Mint az elõtanulmányban is szerepel, a szabadidõpark horgászati lehetõséget kíván biztosítani a hagyományos ponty horgászoknak, a pergetõ és mûlegyezõ pisztráng horgászoknak egyaránt, külön-külön tavakon. Ezen felül a gyerekeknek erdei játszóteret és a családi sütés-fõzésnek kultúrált, tájbarát körülményeket kíván majd nyújtani. A pisztrángos része kiskapacitású haltermelést végezne, mely képes lenne kielégíteni a horgásztavak állományának utánpótlását, élõ- és sültpisztráng vásárlási igényeket. - Hol tervezik a beruházást? - A beruházást a Dunától (fõúttól) körülbelül 5 kilométerre, a Malomvölgyi-patak mellett, Zebegény külterületén, közvetlenül a turistaút mellett, az üdülõövezet végénél tervezzük. - Mikorra tervezik a megvalósítást? - A megvalósítás lehetõsége elsõsorban a hatóságokon múlik, pontosabban a természetvédelmi hivatalok hozzáállásán, mivel ma nincs olyan talpalatnyi zöld terület az országban, ami ne lenne valamilyen védettség alatt. Sajnos a híradásokban is számos olyan példa látható, hogy a természet és a környezet értékeit ledózerolja a világtõke vagy egy gátlástalan vállalkozó, ami felett egyszerûen szemet hunynak, vagy éppen még ügyet se csinálnak, ugyanakkor kisemberek egyszerû lakhatási vagy megélhetési körülményeit érintve hoznak tiltó intézkedéseket a természetvédelmi hatóságok. Remélem a Zebegényi Pisztrángos és Szabadidõpark esetében józan, a természet valós értékeit figyelembe vevõ, ugyanakkor a jogos emberi és területi igények szempontjait is megértõ döntés fog születni. Elképzeléseim szerint, a környezetet nem romboló, a tájba szervesen illeszkedõ, természeti értéket növelõ beruházást tudok megteremteni. A másik tényezõ természetesen pénzkérdés. Amennyiben a kivitelezés lehetõsége szabaddá válik, a családi össztõkére is szükség lesz, amibõl elképzeléseim szerint éppen megvalósítható a projekt. Természetesen pályázati és támogatási lehetõségeket is szeretnénk igénybe venni. Az említettek figyelembevételével konkrét idõpontokat nem tudok meghatározni, mivel számos tényezõ nem rajtam múlik. Szándékaim határozottak, és maximálisan kitartok elképzelésem mellett, ugyanakkor jelenleg, mint lehetõséget kell számba venni a Zebegényi Pisztrángos és Szabadidõparkot tudtuk meg Erdélyi Balázstól. F. E.

5 Zebegény 5 Emlékezés a 88. évfordulón Hosszú évekig nem tudtunk gyászolni, nem mondhattuk ki az igazságot folytatás az 1. oldalról Kiáltom, hogy aki gyáva, aki rest, aki alkudni akar, az nem közénk való, mert az a mi igazi ellenségünk: a mi árulónk. Ezért jövünk ide minden év júniusában, hogy ne feledkezzünk történelmi gyásznapunkról váltak, újból Kárpát-medencében tudunk gondolkodni és ez az elsõ és legfontosabb, amit ma az új helyzetben tennünk kell. Kapcsolatunk szorosabb lett az elszakított nemzetrészekkel és ma õket is mindnyájan a nemzethez tartozónak mondhatjuk. Az õ gondjuk a Múzeumok majálisán ott voltak a zebegényiek is Immár negyedik alkalommal vettek részt önállóan a Szõnyi múzeum munkatársai május án a Nemzeti Múzeum kertjében rendezett múzeumi majálison, ahol a tápiószeleiekkel egy sátort bérelve mutatták be a múzeumot, Szõnyi István munkáit. A múzeum kiadványai mellett a gyerekeknek különbözõ ügyességi és kirakós játékokat kínáltak, természetesen ezek témái a Szõnyi képekhez kapcsolódtak. Például a puzzleból Szõnyi képeket kellett összerakniuk a gyerekeknek, befejezetlen rajzokat grafikai eszközökkel folytatni, Szõnyi: Este címû mûve alapján a képen lévõ motívumokból makettet készíteni, vagy a kész makettet kifesteni. A cél egyrészt az volt, hogy játékos formában mutassák be a majálison Szõnyi festészetét, emellett tabló, szóróanyag segítségével népszerûsítsék a szabadiskolát és Zebegény nevezetességeit. mondta Kapás László. A történelmi egyházak képviselõinek imája és emlékezése után dr. Harrach Péter, a Magyar Országgyûlés alelnöke, országgyûlési képviselõ tartott emlékezõ beszédet. Harrach Péter beszédének elején és végén két idézetet olvasott fel - Huszár Károlytól, a törvényjavaslat elõadója deklarációjából és Teleki Pál akkori miniszterelnöktõl -, amely november 13-án hangzott el, amikor a magyar parlament kénytelen volt a Trianonban aláírt magyar békeszerzõdést ratifikálni. Hosszú évekig nem tudtunk gyászolni, nem mondhattuk ki az igazságot, és nem fogalmazhattuk meg Trianon tudatában a jelen feladatait. Most megtehetjük ezt és azt a valóságot, ami minket körülvesz, ténynek elfogadva megfogalmazhatjuk, hogy mit kell ma tennünk ban egy kemény, jól õrzött, testvéreinktõl elválasztó határt húztak. Az unió ezt most lebontotta, átléphetõvé mi gondunk is, hogy csak egyet mondjak, a székelyföldi autonómia megvalósítása. Ebben a mai helyzetben több lehetõségünk van a kisebbségi jogok megkövetelésére is. Ki kell használnunk ezt a helyzetet is. De ahhoz, hogy mindezt meg tudjuk valósítani, ahhoz a régió legerõsebb országává kell válnunk hallottuk Harrach Pétertõl. Az emlékezésen ifj. Polgár László elszavalta a Zebegényi harangszó címû verset, szívbemarkoló volt Éliás Tibor operaénekes és az ipolyszalkai vegyeskar éneke, valamint az a levél is, amelyet Sipos Éva küldött Erdélybõl, Sepsiszentgyörgyrõl, s amit Láng Péterné, a Hegyvidéki Trinon Társaság elnöke olvasott fel. A jelenlévõk egyperces néma felállással emlékeztek a közelmúltban elhunyt Raksányi Gellért Kossuth-díjas színészre, kiváló mûvészre, a Nemzet Színészére, aki idén már nem lehetett jelen az emlékezésen.

6 6 Zebegény Vass Elemér emlékkiállítás A zebegényi mûvészkolónia sorozatban Vass Elemér ( ) festõmûvész emlékkiállítása nyílt meg június 21-én délután a Szõnyi István Emlékmúzeumban. A megnyitón megjelenteket dr. Kálnoki-Gyöngyössy Márton megyei múzeumigazgató köszöntötte, a kiállítást Pataki Gábor mûvészettörténész nyitotta meg. Vass Elemérre Szõnyi Zsuzsa emlékezett. Közremûködtek Tóth Tímea gitáron és Tóth Edit fuvolán. A kiállítás augusztus 10-ig tekinthetõ meg. Szõnyi István vonzására a két világháború között egyre több mûvész látogatott el Zebegénybe. Vidám, önfeledt nyarakat töltöttek együtt, eveztek, úsztak, kirándultak, és a táj inspiráló hatására sok mû született a szép dunakanyari faluban. A zebegényi mûvészkolónia között címû kiállítássorozatot tizenöt évvel ezelõtt indította útjára a Szõnyi múzeum. A sorozat célja annak bemutatása és dokumentálása, hogyan hatott a magyar mûvészettörténet jelentõs alkotóinak pályájára a zebegényi tartózkodás. A másfél évtized alatt egyéni kiállítás keretében Elekfy Jenõ, Berény Róbert, Szobotka Imre, Dombrovszky László munkásságát mutattuk be a múzeum idõszaki termeiben, 2008-ban pedig Vass Elemér festményeit, grafikáit tekinthetik meg a múzeumlátogatók. Elsõsorban a Zebegényben készült, vagy a Zebegényhez köthetõ mûveket, de a kamara kiállítás keretében az életút fontosabb állomásait reprezentáló, a Magyar Nemzeti Galériától és magángyûjtõktõl kölcsönzött mûvek is bemutatásra kerülnek. Vass Elemér ( Budapest, Tihany, 1957) az Iparmûvészeti Iskolában Pap Henrik növendéke volt tõl szerepelt kiállításokon. A I. világháborúban hadifestõként dolgozott, ekkor készült munkáit 1918-ban a Nemzeti Szalonban mutatta be ben a Mûcsarnok kitüntetését, 1922-ben Fränkel-díjat nyert el. A háború A kiállítást Pataki Gábor mûvészettörténész nyitotta meg után elsõsorban Francia- és Olaszországban élt, majd 1925-tõl ismét Budapesten telepedett le ban Amszterdamban rendezett gyûjteményes kiállítást között hat ízben vett részt az Ernst Múzeumban kollektív tárlatokon, 1936-és ban a Fränkel Szalonban mutatta be gyûjteményes anyagát ben Zebegényben telepedett le. Szõnyi István belsõ baráti köréhez tartozott, gyakran jártak együtt kirándulni, festeni, gyakori vendég volt a Szõnyi házban. Finom, szürkés tónusú képein ekkortól érezhetõ Szõnyi István és Berény Róbert hatása. A háborúban sok mûve elpusztult tól Tihanyban dolgozott. Itt érett egyénivé mûvészete, ekkor bontakozott ki kolorizmusa, színeinek ragyogó, eleven ereje. Posztimpresszionista stílusát Matisse és a hasonló jellegû mûvészeti törekvések alakították. Többnyire tájképeket és csendéleteket festett ben nagy sikerû kiállítást rendezett Budapesten a Csók Galériában, 1966-ban Veszprémben volt emlékkiállítása. Több mûvét õrzi a Magyar Nemzeti Galéria. * Vass Elemér: Falu vége Vass Elemér Zebegény június 21. Vass Elemért zebegényi korszakából ismertem, amikor a festõk között egyszer csak megjelent egy talpig úriember. Nem mintha Szõnyi István, Berény Róbert, Szobotka és Dombrovszky tépett alakok lettek volna, de Elemér még falun is magán viselte a francia Riviéra nagyvilági eleganciájának nyomait. Errõl õ nem tehetett, mindez a több évtizedes párizsi, dél-franciaországi mediterrán élet, - meg felesége az angolszász, finom vonalú Jean hatása volt, aki magával hozta 14 éves szõke Peggy lányát. Akkor én még csak 12 éves vadóc voltam és addig nemigen találkoztam külföldiekkel. Csodáltam és irigyeltem Peggyt, igyekeztem mindenben utánozni. Zongorázott, Keatset és Shelleyt olvasta, de rám leginkább a nekem ajándékozott amerikai rágógumi tett nagy hatást, amit eskü alatt nem volt szabad lenyelni. Vass Elemér is némileg beilleszkedett a zebegényi falusi életbe. Festõbarátaival ellentétben azonban soha nem a Dunakanyart, vagy a börzsönyi hegyvidéket festette. Szobájában a kertbõl szedett virágokat artisztikusan kék vázába helyezte, törékeny színpompájukból alkotta meg egyedülálló, egyéni, csak a lényegre figyelõ képeit. Az élet végtelen gazdag szépségét szûk helyen, egy kis szobában meg tudta jeleníteni a gyümölcsöstállal, a porcelán teáskannával, a csodálatosan életre kelt borospoharakkal együtt. Ki se kellett mozdulnia a házból, a tárgyak benépesítették a látókörét. Esténként találkozott festõbarátaival a szokott helyen, Kati néni kocsmájában, a Szõnyi háztól alig pár lépésnyire. Itt borozgatás közben a verandán óriási viták folytak a napi munka eredményeirõl. Fõleg a filozófusnak beillõ Berény Róbert vitte a szót. Mi gyerekek ki voltunk tiltva a kocsmából, de a vadszõlõvel befuttatott korlát alatt hallgatóztunk. Mindig a valeur szó szerepelt a vitában. Csak jóval késõbb sejtettem meg, hogy ez a színek értékét jelenti egy bizonyos kompozíción belül. Ennek a színértéknek nagy mestere volt Vass Elemér. Ahogyan a szobrász Borsos Miklós mondta: képein a nagy modern franciák szellemét érezzük a magyar festészet erényeivel és sajátosságaival egybeolvadva: tehát modern festészet és magyar. Vass Elemérnek a festészeten kívül egyetlen szenvedélye a horgászás volt. Nem a Dunára, hanem a közeli Ipoly folyóra járt Zilahy Lajossal az íróval, aki annakidején Szobon nyaralt. A horgász zsákmány múlandó eredményét halas csendéletein örökítette meg, színes cseréptálak, borospoharak társaságában. A háborúban a zebegényi ház és a mûvek egy része elpusztult. Vass Elemér 1946-ban Tihanyba költözött és itt érett meg igazán színeinek Matisse-hoz, Cézanne-hoz hasonló ragyogó ereje. Ahogy nagy mûvésztársa, Ferenczy Béni emlékezett meg róla: Öregségére lett óriás. SZÕNYI ZSUZSA

7 Zebegény 7 Nem csak a hülyeség határtalan A parlagfûrõl A Dunakanyarban, Z. faluban van egy idõsek otthona. Szép helyen, kellemes környezetben, csodálatos panorámával, de mint az épületek általában kopadoznak, nincs pénz a felújításra. Ráadásul az idõs emberek gondozása sincs a legjövedelmezõbb bizniszek toplistáján, még akkor sem, ha nem ingyen, hanem általában a nyugdíjuk fejében, nem kevés beugró lefizetése után kerülnek az otthonba. Nos, ezt az otthont a közelmúltban megvette egy izraeli cég. Normális helybeliek ilyenkor örülnek, hogy lám, valamit ér a mi falunk, ha valakinek eszébe jut, hogy ide fektesse pénzét. Biztosan fel is újítják, csinosítják. Fizetnek majd iparûzési adót, kommunális adót. A pénzbõl lehet áldozni a falura, járdára, útjavításra. Néhány embernek még munka is akadhat. Ha tovább gondolkodnak, persze normálisan, akkor arra is rájönnek, hogy az egész falunak haszna lehet ebbõl, mert az otthonban lakókat majd látogatják a rokonok, és azok elköltenek némi, de talán nem is kevés pénzt a helybéli üzletekben. Ezentúl nem csak a szombaton, vasárnap oda kerékpározók dõzsölnek egy zacskó pogácsa és kóla mellett, hanem talán mélyebben belenyúlnak a pénztárcába. Lesz forgalom az élelmiszerboltban, a cukrászdában, a kiskocsmában, a panzióban, az ajándékboltban. Esetleg, valakinek megtetszik a környék, vesz itt telket, házacskát. Persze mindez akkor, ha - ismétlem - normálisan jár az agyuk kereke. Z. faluban azonban, a jelek szerint, nem mérték fel a lehetõségeket. Sõt! Sokan (tisztelet a kivételnek) azt mondták, no, betette a lábát a karvalytõke ebbe a derék, magyarnál is magyarabb faluba. Ide, ahol annyi házon leng a magyar zászló, és némelyiken még az árpádsávos is. Ide, ahol az ország megcsonkításának emlékmûvét állították az évente rendszeres búsongáshoz. Ide merészkedik az idegen. És, az a külföldi még ráadásul Izraelbõl jött. Z. falu, fogalmaztak a mûveltebbek, netán közvetlenül a New York - Tel Aviv - Budapest tengelyen, fekszik? Fúúúú... Hát, ez választ kíván, mondták az okosok, midõn összedugták fejüket. Sokat tanakodtak, és megszületett az eredmény, majd mindenki elégedetten hazament. Ki-ki gyalog, vagy a nagy-magyarország-matricás autójával. Nos, az eredmény? A magyarnál is magyarabb helybéliek azt találták ki, hogy közadakozásból egy hatalmas feszületet állítanak az idõsek otthonával szembe, a sarokra. Az alapokat már ássák, a pénzt elkezdték gyûjteni. Csendben, szorgosan. Csupán annyit mondtak: na, zsidók, akkor majd kénytelenek lesztek bámulni a feszületet. Mindezt szigorúan a keresztényi szeretet jegyében. SZERZÕ: FORRÓ EVELYN JÚNIUS 24. * A hülyeségnél csupán a rosszindulat határtalanabb! Nyílt levél Forró Evelyn asszony részére. Tisztelt Asszonyom! Mint Z. község polgármestere nyomatékosan kérem, kérjen nyilvánosan bocsánatot Z. község magyar és tisztességes lakóitól, a STOP internetes portál nézõpont rovatában leírt rágalmazásai miatt. Ami a cikkben igaz: valóban megvásárolt egy izraeli cég egy gyönyörû, panorámás, elõzõekben szociális otthonként mûködõ ingatlant. Néhány szó az elõzményekrõl: Z. község önkormányzata soha nem adott ki engedélyt azon a területen szociális otthon létesítésére, és használatba vételére. Az elõzõ tulajdonos is engedély nélkül mûködtette az intézményt. Az a terület Z. rendezési tervében is úgy szerepel, mint üdülõházas terület. Az új tulajdonos szociális otthon építésére adta be az építési engedélykérelmét. Ez a tevékenység adómentes, ezért erõs csúsztatás azt állítani, hogy iparûzési adó bevétel keletkezik. Növekszik viszont a kötelezõ feladatellátás kényszere. Ha önkormányzatunk, eltérõen a kialakult helyzettõl, és a rendezési tervétõl építési engedélyt ad ki, majd használatbavételi engedélyt is ad a szociális otthonra, felvállalja kötelezõen a szemétszállítás, a téli síkosságmentesítés, a csatornázás feladatait is, sõt az építkezés során megrongálódott utak folyamatos javítását, és a többi, és a többi. Ez a beruházás Z. költségvetésének bevételi oldalát nem növeli, kiadási oldalát viszont igen nagymértékben. Ezt a mai gazdasági helyzetben önkormányzatunk nem engedheti meg. Ezért a tulajdonosokkal folyamatos tárgyalásban vagyunk. A tulajdonossal történõ tárgyalások igen konstruktívak, és a megegyezés irányába mutatnak. Az eddig leírtak azt gondolom, talán megfelelnek a normális agymûködés feltételeinek. Nemzeti színû zászló kihelyezése lakóházakra nem tiltott. Az ország megcsonkításának emlékmûvét egy zsidó vallású ember tervezte meg és megvalósításhoz is anyagi segítséget adott még az 1930-as években. Nem tudom, hogy a gyûlöletkeltés szándékán túl hogy jön ennek emlegetése a konkrét témához. Az sem bûn, legalábbis még ma, ha az embernek az autóján Nagy-Magyarország matrica van. És bár mi még személyesen nem találkoztunk itt a községben, mégis tartózkodnék attól, hogy Önt okosnak nevezzem nagy nyilvánosság elõtt ilyen pejoratív értelemben. Valószínûleg ez, az egyszerû paraszti neveltetésembõl adódik. Az okosok nem tanakodtak, hanem tudomásul vettek, egy bejelentést, miszerint a nyaralók közterületen keresztet kívánnak állítani. A község fõépítésze véleményezte, és ennek alapján a képviselõ-testület jóváhagyta a kereszt állításának kérelmét. A magyarabbnál is magyarabb helybéliek többségében nem is tudnak a keresztállításról, azt ugyanis a nyaraló tulajdonosok, akik többnyire Budapesti lakosok, kezdeményezték, és építik is meg. A zsidózást pedig, kedves Evelyn, ma Magyarországon büntetik, Kérem, tartózkodjon tõle Ön is. Ebben a községben valóban befogadó keresztyén emberek élnek. Ön pedig éppen most játszotta el a helyiek nagyrabecsülését igaztalan, gyûlöletkeltõ, lenézõ, fennhéjázó írásával. S. V.-NÉ POLGÁRMESTER SZERZÕ: SINKÓ VILMOSNÉ JÚNIUS 26. (A községünket érintõ írás és Sinkó Vilmosné polgármester válasza megjelent a stop.hu internetes portál nézõpont rovatában.) Az I. világháború alatt hozták át Észak-Amerikából. Hazánk mai területén már a 20-as években megtalálható volt a dél-somogyi részeken. Ekkor elsõsorban nagy uradalmakban jelent meg, ahonnan az áruszállítási útvonalak mentén szétterjedt kezdetben csak a déli részeken, majd tovább észak felé. Nem sok idõ telt el, megszokta az éghajlatot és mára az egyik legigénytelenebb és legagresszívebb gyomnövényünk. Elõször 1950-ben vizsgálták a gyomok elõfordulását Magyarországon, ekkor a parlagfû csak a 21. helyen állt a gyakoriság és a területi eloszlás vonatkozásában, mára a legelterjedtebb egészségkárosodást okozó gyomnövény. A parlagfû magról kelõ kétszikû növény. A szél gondoskodik a virágok beporzásáról. A virágpor szóródásának zöme július végén és augusztus hónapban történik meg. A mérések szerint a virágpor szél útján akár több 100 kilométeres távolságokra is képes tömegesen eljutni. A termés érése október közepe táján kezdõdik. Egy közepes növény átlagban darab csíraképes magot érlel, de minél kedvezõbbek a feltételek a termésszám kialakulásához annál jobban fokozódik ez a mennyiség, mértek már 60 ezer darabos termésszámot is egyetlen tövön. Miként védekezzünk a parlagfû ellen? A legfontosabb, hogy minden alkalmas eszközzel hosszú ideig kell védekezni, annak érdekében, hogy tartós eredményt érjünk el. A kézi gyomlálás az egyik leghatékonyabb módszer. Ezt a módszert csak a virágzás elõtti idõbe ajánlják, mert a nagy tömegû pollennel való találkozás egészségre gyakorolt hatása minden életkorban kedvezõtlen. A kaszálás és a kapálás további környezet- és költségkímélõ védekezési mód. A növényeket a tömeges megjelenésük után, ahol lehet minél elõbb tanácsos megsarabolni, a talajszinten a gyökérnyaki részt elvágva elpusztítani. Ez a legbiztosabb módszer, mivel a növények így nem tudnak újrahajtani. A vegyszeres gyomirtás esetén fontos gondosan megválasztani a gyomirtó szert és ügyelni kell arra is, hogy a minél fiatalabb legyen a gyomirtóval kezelendõ növény. Legcélszerûbb a vegyszerrel történõ gyommentesítést akkor végezni, amikor a gyomnövények zöme már kikelt, és már elegendõ levélfelületük van a szerek felvételéhez. A védekezéseket legkésõbb a parlagfû 10 centiméteres állapotáig el kell végezni.

8 8 Zebegény Ingyenes koncert, színház a Szõnyiben A Szõnyi István Képzõmûvészeti Szabadiskola ideje alatt (július 6-26.) koncertekkel és színielõadással várjuk a nagyérdemût a zebegényi Szõnyikertben. A koncertek 21 órakor kezdõdnek, a belépés díjtalan, a programok ideje alatt büfé üzemel a helyszínen. - július 3. (csütörtök) Kiállítás az Ifjúsági Mûvésztelep résztvevõinek munkáiból. Kezdés délelõtt 10 óra. - július 11. (péntek) INANA koncert. A zenekar a világzene berkeibe kalauzol, alapvetõen egy nagy rakás frappáns zenei ötlet és geg megvalósítása jellemzõ a zenei világukra. Helyenkénti vicces számaik között megszólal összesen vagy 25 hangszer. Azoknak ajánljuk, akik vevõk az örömzenélés mindenfajta formájára. - július 18. (péntek) RE- NESZÁNSZ EST (kezdés kor) címmel kulturális kalandozások az újjászületés korszakában, francia, olasz, angol, német és magyar tájakon, versekkel, dalokkal, tekerõ lanttal díszítve. Végül: William Shakespeare: Rómeó és Júlia commedia dell arte táncos elõadása maszk és árnyjátékkal. - július 25. (péntek) SZEXLIGHTKÓR koncert. Ha örömzenélésrõl van szó, akkor érdemes odafigyelni Közép-Európa Legvidámabb Zenekarára (ezzel a címmel a közönség jutalmazta õket). A srácok a szürreálfunky hazai és egyetlen képviselõiként hirdetik magukat. Reggae, rock, ska, funky és presszótangó elemek színesítik zenéjüket. - július 26. (szombat) Kiállítás a Szõnyi István Képzõmûvészeti Szabadiskola hallgatóinak munkáiból. Kezdés 18 óra. Dániel Kornél tanítványai Szeretettel meghívunk mindenkit július 6-án este 6 órától a Községi Könyvtárba Dániel Kornél tanítványai címû kiállításra. A kiállítást megnyitja: Molnár László József grafikus. Zenélnek: Zollai Vera és barátai. Kiállítók: Mojzes Zsófia, Cs. Nagy Balázs, Vakliné Határ Veronika, Vakli Gábor, Debre Györgyi, Nagy Norbert, Valentínyi Márta, Dömény Boriska, Kristóf Andrea. Rácalmási József, Sebestyén Dávid. A megnyitón levetítik Kristóf Andrea Páratlan címû kisfilmjét. A kiállítás július 27-ig tekinthetõ meg a könyvtár nyitvatartási idejében. Fonottkalács rétesbolt Dávid Júlia kiállítása a könyvtárban Õsi magyar motívumok üvegfestményeken címmel láthattuk június 20-ig Dávid Júlia festõmûvész kiállítását a Könyvtár Galériában. A június 7-én, a Trianoni emlékezés napjának délutánján nyílt kiállítást Pálosné Völgyi Edit méltatta. Az erdélyi származású festõmûvésznõt és munkáit szívébe zárta a nagyközönség. Ezt bizonyítja a vendégkönyv következõ bejegyzése is: Csodaként éltem meg ezt az egyedülálló, értékes alkotói csodát, szavakat nem találok hozzá hasonlót. Az érzések hatalma járja át lényünket, és örök emléket szít ereinkben. További munkájához, szívmelengetõ egyéniségéhez újból és újból való szárnyalást kívánunk mindannyiunk élményére. * Dávid Júlia festõ, iparmûvész, díszlettervezõ, grafikus 1961-ben Marosvásárhelyen született, itt végezte alap- és középfokú mûvészeti iskolá- it tõl 1985-ig a Kolozsvári Képzõmûvészeti Fõiskola diákja volt, iparmûvészeti szakon diplomázott. Elsõ munkáit 1986-ban társas kiállításon mutatta be a marosvásárhelyi kultúrpalotában. Az elsõ önálló kiállítását 1988-ban Budapesten, az ELTE-n rendezték. Érzékeny mûvészegyénisége megjelenésében és alkotásaiban egyaránt érezhetõ. Mûvei a keleti és a nyugati, az õsi magyar és az európai kultúrák keveredését tükrözik. Júniusban nyílt meg Fonottkalács rétesbolt és fagyizó a Petõfi tér 6. szám alatt. Az önkormányzattól bérelt helyiségben - melynek vezetõje a nyolc esztendeje a községben élõ Beja Ágnes - kenyeret, kalácsot, helyben sütött édes és sós finomságokat, a kapualjban pedig fagyit lehet vásárolni. A tervek szerint a jövõben szeretnék a bolt kenyérválasztékát még tovább bõvíteni. Zebegény Zebegény Község Önkormányzatának lapja Felelõs kiadó: Zebegény Község Képviselõ-testülete 2627 Zebegény, Árpád u. 5 Tel.: 27/ , honlap: Felelõs szerkesztõ: Furucz Zoltán Tel.: 27/ Nyomdai elõállítás: Dunapress Multimédia Bt Nagymaros, Mihályhegy u. 6. Tel./fax: 27/ Felelõs vezetõ: Furucz Angelika Tel.: 20/ , A kéziratok leadásának határideje minden hónap 25. (A kéziratot a polgármesteri hivatal titkárságán lehet leadni.)

K I V O N A T a Köznevelési, Tudományos és Kulturális Bizottság 2014. április 14-én tartott soron következő ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T a Köznevelési, Tudományos és Kulturális Bizottság 2014. április 14-én tartott soron következő ülésének jegyzőkönyvéből Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Köznevelési, Tudományos és Kulturális Bizottsága K I V O N A T a Köznevelési, Tudományos és Kulturális Bizottság 2014. április 14-én tartott soron következő ülésének

Részletesebben

INTÉZMÉNYÜNK AZ ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA (JOGELŐDEJE A TENGELICI ÁLLAMI ELEMI / ÁLTALÁNOS ISKOLA)

INTÉZMÉNYÜNK AZ ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA (JOGELŐDEJE A TENGELICI ÁLLAMI ELEMI / ÁLTALÁNOS ISKOLA) KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS INTÉZMÉNYÜNK AZ ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA (JOGELŐDEJE A TENGELICI ÁLLAMI ELEMI / ÁLTALÁNOS ISKOLA) ALAPÍTÁSA 100. ÉVFORDULÓJÁT ÜNNEPLTE 2006.09.02-án szombaton. KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS Intézményünk

Részletesebben

Európai utas. Találkozások. Berecz András mesemondó adott nagy sikerű estet Határtalan mesék címmel május 17-én a Közép-európai Kulturális Intézetben.

Európai utas. Találkozások. Berecz András mesemondó adott nagy sikerű estet Határtalan mesék címmel május 17-én a Közép-európai Kulturális Intézetben. Berecz András mesemondó adott nagy sikerű estet Határtalan mesék címmel május 17-én a Közép-európai Kulturális Intézetben. Az Ötágú síp című sorozatban határon túli magyar kulturális műhelyeket mutattunk

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Dunavarsányi Napok 2011. június 2-5.

MEGHÍVÓ. Dunavarsányi Napok 2011. június 2-5. MEGHÍVÓ Dunavarsányi Napok 2011. június 2-5. 2011. június 2. csütörtök 18.00 óra A Dunavarsányi Napok rendezvénysorozat nyitóünnepsége, az Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Év végi Hangversenye

Részletesebben

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007.

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. VARSÁNYI LÁSZLÓNÉ SZOLFÉZS TANSZAKI NAP A VÁCI ZENEISKOLÁBAN Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. március 22-én. A személyes meghíváson kívül egy szép meghívó

Részletesebben

"Biciklitôl az űrhajóig" (A. Bak Péter magángyűjteménye) Kedves művészetszeretô, múzeumlátogató Közönség!

Biciklitôl az űrhajóig (A. Bak Péter magángyűjteménye) Kedves művészetszeretô, múzeumlátogató Közönség! "Biciklitôl az űrhajóig" (A. Bak Péter magángyűjteménye) Kedves művészetszeretô, múzeumlátogató Közönség! Meghívom Önt a Városligetben lévô Közlekedési Múzeumba, ahol az Erzsébet teremben rendeztek kiállítást

Részletesebben

S O M O G Y M E G Y E I M Ú Z E U M O K I G A Z G A T Ó S Á G A H Í R L E V É L

S O M O G Y M E G Y E I M Ú Z E U M O K I G A Z G A T Ó S Á G A H Í R L E V É L Kedves Látogatónk! Hírlevelünkben legújabb kiállításainkat és májusi programjainkat ajánljuk figyelmébe! Programok: Népi Kalendárium 2011. május 14. A Népi Kalendárium májusi témája a gyapjú. Ez alkalommal

Részletesebben

Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása

Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása Helyszín: Nick Ideje: 2014. szeptember 20. 10.00 óra Szeptember 20-án ismét egy kedves meghívásnak

Részletesebben

Communitas beszámoló

Communitas beszámoló Communitas beszámoló Az ösztöndíj legnagyobb részét nyersanyagokba fektettem, így születtek az új festményeim. Az összeg másik részét pedig arra használtam, hogy néhány utazást finanszírozzak a környező

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: derekpont@freemail.hu telefon: 0620-389-58-53. Zetelakán jártunk Aki járt már Derekegyház testvértelepülésén Zetelakán az bizonyára igen kellemes tapasztalatokat szerzett az

Részletesebben

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ 1/162-1/2015/I. Ea: Varga Erika Tárgy: Czirbus Gábor alpolgármester tájékoztatója az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról, eseményekről.

Részletesebben

SZAKONYFALU. Község Önkormányzata Képviselő-testületének november 9-én megtartott. nyílt. üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v

SZAKONYFALU. Község Önkormányzata Képviselő-testületének november 9-én megtartott. nyílt. üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v SZAKONYFALU Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 9-én megtartott nyílt üléséről készült j e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Szakonyfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

A Versszínház rövid története, fontosabb eseményeink:

A Versszínház rövid története, fontosabb eseményeink: A Versszínház rövid története, fontosabb eseményeink: A Versszínház magyar költők költészetének és életének színházi, zenei és képzőművészeti formában való bemutatásával foglalkozik. Turek Miklós színművész

Részletesebben

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI Óvodánk a hagyományőrzést, a népi kultúra ápolását egyik legfontosabb feladatának tekinti. Megteremtjük azt a miliőt, amelyben az óvodába lépés első pillanatától a nevelés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pusztavám Község Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 8066 Pusztavám, Kossuth Lajos u. 64-66. Tel, Fax: 22/417-201 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pusztavám Község Német Nemzetiségi Önkormányzat 2013.

Részletesebben

2012. május 3-án MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL

2012. május 3-án MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL 3-9/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V PETRIVENTE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2012. május 3-án Határozatok: MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Sorszáma: Kódja 35/2012. (V.03.) F5 36/2012. (V.03.) F4 37/2012.

Részletesebben

100 éve született Radnóti Miklós

100 éve született Radnóti Miklós 100 éve Miklós született Radnóti 100 éve született Radnóti Miklós április 15-én emlékeztünk könyvtárunkban Radnóti Miklós (1909-1944) születésének 100. évfordulójára a Radnóti-év keretén belül. A rendezvényen

Részletesebben

Történelmi Veszprém Klasszikus városnézés 2-2,5 órában

Történelmi Veszprém Klasszikus városnézés 2-2,5 órában Történelmi Veszprém Klasszikus városnézés 2-2,5 órában Találkozó: Óváros tér/köd utcai parkoló Időtartam: 2-2,5 óra Ismerkedés Veszprémmel és a várnegyeddel Azoknak ajánljuk, akik előszőr járnak a városban,

Részletesebben

Egy hétvége a hagyományőrzés és a rendvédelem jegyében

Egy hétvége a hagyományőrzés és a rendvédelem jegyében Egy hétvége a hagyományőrzés és a rendvédelem jegyében Honvédelmi tárgyi emlékek, harcjárművek, fegyverek és megannyi érdekes program várta a családokat június 10-12. között a Nyilastáblán. Az V. Rákosmenti

Részletesebben

ÉSZAK-ERDÉLYBEN A HATÁRTALANUL PÁLYÁZATTAL

ÉSZAK-ERDÉLYBEN A HATÁRTALANUL PÁLYÁZATTAL ÉSZAK-ERDÉLYBEN A HATÁRTALANUL PÁLYÁZATTAL Március 14-e és 17-e között iskolánk 7.-es csapata különleges irodalmi és történelmi emlékeket fedezett fel Észak-Erdélyben. A szállásunk és a bázisuk Koltón

Részletesebben

Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata Magyarországon is látható! Ünnepélyes Megnyitó és Nemzetközi Sajtóesemény

Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata Magyarországon is látható! Ünnepélyes Megnyitó és Nemzetközi Sajtóesemény Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata Magyarországon is látható! Ünnepélyes Megnyitó és Nemzetközi Sajtóesemény A Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata először érkezik

Részletesebben

Nagy Előd festő- és éremművész, Nagy Botond fotós. 2012. november 19-én, hétfőn 18 órára. kiállításának megnyitójára

Nagy Előd festő- és éremművész, Nagy Botond fotós. 2012. november 19-én, hétfőn 18 órára. kiállításának megnyitójára A Kozák téri Közösségi Ház és a kiállító tisztelettel meghívja Önt és kedves családját, barátait Nagy Előd festő- és éremművész, valamint fia Nagy Botond fotós kiállításának megnyitójára 2012. november

Részletesebben

Szakmai beszámoló. Vérzivataros évtizedek 1914-1944. MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltári Napokl

Szakmai beszámoló. Vérzivataros évtizedek 1914-1944. MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltári Napokl Szakmai beszámoló Pályázati azonosító: 3508/01149 Vérzivataros évtizedek 1914-1944 MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltári Napokl Az idén 2014. november 18-19-én, immár 41.alkalommal került sor a Hajdú-Bihar

Részletesebben

!"#$ ,"-*"$"$ "-%!$)"%""-%*(. / -&0& 1 -*" ,#*"5,#! 1 A! $ "" $ & B! "" $ '(" $ " " A!% E % D2"% D D

!#$ ,-*$$ -%!$)%-%*(. / -&0& 1 -* ,#*5,#! 1 A! $  $ & B!  $ '( $   A!% E % D2% D D $ % $ & & '(& )'(' +,-./01 ) & 20(3 % & 4( 3 5 $ & 6 7 % )& (%83% 2 ) 5 98..'1 : & % $ $% $ $& 7 % % ; & & % $ ) &<

Részletesebben

Szakmai beszámoló. Jószay Zsolt szobrászművész kiállításának megvalósításáról

Szakmai beszámoló. Jószay Zsolt szobrászművész kiállításának megvalósításáról NKA Képzőművészeti Szakmai Kollégium 2011. évi pályázata 1. témakör Kiállítás megvalósítására Pályázati azonosító: 1606/5592 Szakmai beszámoló Jószay Zsolt szobrászművész kiállításának megvalósításáról

Részletesebben

2. nap 2014.05.07. Szerda

2. nap 2014.05.07. Szerda 2. nap 2014.05.07. Szerda Az előző napi hosszú út után nem túl frissen ébredtünk a második nap reggelén, de a finom reggeli és a tartalmas útvonal lelkesítőleg hatott mindenkire. - Irány Parajd! hangzott

Részletesebben

BAJKÓ DÁNIEL és KOVÁCS KITTI festõmûvészek

BAJKÓ DÁNIEL és KOVÁCS KITTI festõmûvészek A Tessedik Sámuel Alapítvány tisztelettel meghívja Önt, családját és barátait 2014. október 19-én (vasárnap) 16 órára BAJKÓ DÁNIEL és KOVÁCS KITTI festõmûvészek CSAK AMI LESZ, AZ A VIRÁG... címmel rendezett

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

6 2011. október HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS Egyéni Atlétika Verseny - Szarvas, 2011. 09. 27. A III-IV. korcsoportnak (5-8.osztály) megrendezett atlétika versenyen, minden tanuló, abban a versenyszámban indulhatott,

Részletesebben

A «Tíz év egy csónakban, Nr.2013-5154/001-001» projektet az Európai Unió finanszírozta az Európa a polgárokért program keretében

A «Tíz év egy csónakban, Nr.2013-5154/001-001» projektet az Európai Unió finanszírozta az Európa a polgárokért program keretében EURÓPA A POLGÁROKÉRT A «Tíz év egy csónakban, Nr.2013-5154/001-001» projektet az Európai Unió finanszírozta az Európa a polgárokért program keretében Az 1. alprogram, 1.1. pályázati típusra vonatkozóan

Részletesebben

NÁDASDY TAMÁS HALÁLÁNAK 450. ÉVFORDULÓJÁN A KEGYELMED SZERELMES URÁT AZ ÚRISTEN EZ VILÁGBÓL KIVETTE CÍMŰ KONFERENCIA

NÁDASDY TAMÁS HALÁLÁNAK 450. ÉVFORDULÓJÁN A KEGYELMED SZERELMES URÁT AZ ÚRISTEN EZ VILÁGBÓL KIVETTE CÍMŰ KONFERENCIA Pályázati szakmai beszámoló az NKA Múzeumi Szakmai Kollégium 3508 altéma kódszámú kiírására NÁDASDY TAMÁS HALÁLÁNAK 450. ÉVFORDULÓJÁN A KEGYELMED SZERELMES URÁT AZ ÚRISTEN EZ VILÁGBÓL KIVETTE CÍMŰ KONFERENCIA

Részletesebben

Várostörténet. 3. forduló. Kecskemét városának legrégebbi oktatási intézményéhez kapcsolódik a következő feladat.

Várostörténet. 3. forduló. Kecskemét városának legrégebbi oktatási intézményéhez kapcsolódik a következő feladat. Várostörténet 3. forduló Kecskemét városának legrégebbi oktatási intézményéhez kapcsolódik a következő feladat. 1. Egészítsd ki a szöveget! Az iskola híres kegyesrendi, más néven iskola. megalapítása gróf.

Részletesebben

Olvassatok mindennap!

Olvassatok mindennap! Olvassatok mindennap! A könyvekben, amelyek közt nevelkedtem, láthatatlan, titkos barátokra leltem; s bár lapjaik rég elporladtak már, az illatukat azóta is őrzi kezem. Carlos Ruiz Zafón ZALAI GYERMEKKÖNYVHETEK

Részletesebben

Települési Rendezvény Naptár 2009.

Települési Rendezvény Naptár 2009. Települési Rendezvény Naptár Időpont Rendezvény megnevezése A rendezvény helyszíne február 14. február 21. március 15. 18 órakor március 21. április 4. 10 órától Iskolai farsangi bál A rendezvényszervező

Részletesebben

Beszámoló a Dráma és Színjáték tanszak

Beszámoló a Dráma és Színjáték tanszak Beszámoló a Dráma és Színjáték tanszak 2013-2014-es tanév munkájáról Összeállította: Kovácsné Jószai Irén, tagozatvezető Ebben a tanévben 28 tanulóval két csoportban indult meg a tanszakon a munka. A kezdő

Részletesebben

Programfüzet. Vizsoly Község Önkormányzatának és Egyházközségeinek hivatalos programja

Programfüzet. Vizsoly Község Önkormányzatának és Egyházközségeinek hivatalos programja Programfüzet Vizsoly Község Önkormányzatának és Egyházközségeinek hivatalos programja Augusztus 8. péntek Futóverseny Göncről Vizsolyba 10.00 Szenczi Molnár Albert nyomában futóverseny Gönc és Vizsoly

Részletesebben

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag.

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag. Bonifert Zoltán 44 év vállalkozó 21 éve élek Tahiban, feleségem Kollár Edit. 2 lányom van, 18 és 14 évesek. 23 éve vagyok vállalkozó. Bonifert Zoltánné Kollár Edit 43 év védőnő Korábban még nem volt képviselőtestületi

Részletesebben

VESZPRÉMI LENGYEL NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8200 Veszprém, Szabadság tér 15.

VESZPRÉMI LENGYEL NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8200 Veszprém, Szabadság tér 15. VESZPRÉMI LENGYEL NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8200 Veszprém, Szabadság tér 15. Szám: KOZP/921/5/2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Veszprémi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat 2016.

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából Tájékoztató az Alapítvány elmúlt éves munkájáról 2012. novemberében a 13. születésnap alkalmából

Részletesebben

Három égi lovag Ó, ti Istentől származó égi lovagok az úrnak mennyi szépet adtatok, a művész lelketektől megremegtek a csillagok súlyos szárnyú képzeletem bennetek az égen ás, mint őrült égi vadász a művészettek

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÉS RENDEZVÉNYEK MEGRENDEZÉSE SOMOGY MEGYÉBEN

SZAKMAI BESZÁMOLÓ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÉS RENDEZVÉNYEK MEGRENDEZÉSE SOMOGY MEGYÉBEN Pályázati azonosító: 3508/01174 SZAKMAI BESZÁMOLÓ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÉS RENDEZVÉNYEK MEGRENDEZÉSE SOMOGY MEGYÉBEN Árny az árnyban. Versszínház Radnóti Miklós utolsó pillanatáról Időpont: 2014.11.10.

Részletesebben

K I V O N A T az Oktatási, Tudományos és Kulturális Bizottság június 05-én tartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T az Oktatási, Tudományos és Kulturális Bizottság június 05-én tartott ülésének jegyzőkönyvéből Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Oktatási, Tudományos és Kulturális Bizottsága K I V O N A T az Oktatási, Tudományos és Kulturális Bizottság 2012. június 05-én tartott ülésének jegyzőkönyvéből

Részletesebben

DERECSKE VÁROS BÁLJÁRA,

DERECSKE VÁROS BÁLJÁRA, Felhívás! A Derecske Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár 2011. december 21-2012. január 2-ig zárva tart. Nyitás 2012. január 3-án. Derecske Város Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt és partnerét

Részletesebben

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Tisztelt Kőteleki Lakosok! Az augusztus 20-i hétvégén sikeresen megrendezésre kerültek a falunapi programjaink. Rendezvényünk kiemelt eseménye volt a testvér

Részletesebben

2015. évi rendezvénytervezet

2015. évi rendezvénytervezet 2015. évi rendezvénytervezet Időpont Esemény megnevezése Rendező Helyszín Jan. 11. 9 óra Megemlékezés a Malenkij robot -ról JANUÁR Zebegény (a települések összevont Jan. 22. 14 óra Magyar Kultúra Napja

Részletesebben

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16.. / 1 / bekezdésében

Részletesebben

18.00 Ökumenikus istentisztelet az Unitárius Templomban helyszín:unitárius Templom, 1055 Budapest, Nagy Ignác utca 1-2. 2010. NOVEMBER 11.

18.00 Ökumenikus istentisztelet az Unitárius Templomban helyszín:unitárius Templom, 1055 Budapest, Nagy Ignác utca 1-2. 2010. NOVEMBER 11. 2010. NOVEMBER 11. (CSÜTÖRTÖK) 15.00-17.00 Nemcsak a húszéveseké a világ! Örökifjak bálja zenél a Seres Duó zártkörû rendezvény helyszín: Aranytíz, Lovagterem, 18.00 Reitter Ferenc Díjátadó Ünnepség A

Részletesebben

Programajánló. Idopontváltozás! Idopontváltozás! Márton-napi Dínom-dánom. Adventi gyertyagyújtás. Örökzöld Nyugdíjas klub találkozója

Programajánló. Idopontváltozás! Idopontváltozás! Márton-napi Dínom-dánom. Adventi gyertyagyújtás. Örökzöld Nyugdíjas klub találkozója XVI évfolyam - 11 szám 2015 November Programajánló óvoda, iskola, ápolóotthon, Tompaháti Közösségi Tér karácsonyi műsora, az estet a Szegedi Miniszínház műsora zárja Hozzon egy díszt a falu karácsonyfájára!

Részletesebben

Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Weiner Leó Zeneiskola. Különös közzétételi listája

Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Weiner Leó Zeneiskola. Különös közzétételi listája Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Weiner Leó Zeneiskola Különös közzétételi listája Melléklet a 32/2008. (XI.24.) OKM rendelethez, 10. sz. melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok

Részletesebben

1/6 BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLETI LENGYEL KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT SAMORZĄD MNIEJSZOŚCI POLSKIEJ W 17-TEJ DZIELNICY BUDAPESZTU

1/6 BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLETI LENGYEL KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT SAMORZĄD MNIEJSZOŚCI POLSKIEJ W 17-TEJ DZIELNICY BUDAPESZTU 1/6 BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLETI LENGYEL KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT SAMORZĄD MNIEJSZOŚCI POLSKIEJ W 17-TEJ DZIELNICY BUDAPESZTU Ikt.szám: 18-3/4/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V PROTOKÓŁ amely készült a Lengyel

Részletesebben

Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján

Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján 2016. november 13. vasárnap 13:00 Boldog Charles de Foucauld halálának 100. évfordulójáról emlékeztek meg a budapesti Páli Szent Vinceplébániatemplomban

Részletesebben

VAN SZERENCSÉNK HÍVNI A NAGYÉRDEMŰ KÖZÖNSÉGET! UTAZZON AZ OMNIBUSSZAL! KISVÁRDA A SZÁZADFORDULÓN

VAN SZERENCSÉNK HÍVNI A NAGYÉRDEMŰ KÖZÖNSÉGET! UTAZZON AZ OMNIBUSSZAL! KISVÁRDA A SZÁZADFORDULÓN VAN SZERENCSÉNK HÍVNI A NAGYÉRDEMŰ KÖZÖNSÉGET! UTAZZON AZ OMNIBUSSZAL! KISVÁRDA A SZÁZADFORDULÓN 3507/00102 Szakmai beszámoló Az idén immár hatodik alkalommal volt Múzeumok Éjszakája Kisvárdán. A késő

Részletesebben

Révfülöpi Nyár 2008. JÚNIUS

Révfülöpi Nyár 2008. JÚNIUS Révfülöpi Nyár 2008. JÚNIUS 2008. június 14. szombat 18 óra RAFFAY BÉLA szobrászművész kiállításának megnyitója a Tóparti Galériában (Révfülöp, Halász utca 6.). A kiállítást megnyitja: Kancsal Károly,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2013. október 14. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselő-testület B A K O N Y S Z E N T I V Á N Szám: 3/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült Bakonyszentiván Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. február 9-én 18 órakor megtartott

Részletesebben

Kossuth Lajos Evangélikus. Általános Iskola ÉS. 2014/2015. munkaterve

Kossuth Lajos Evangélikus. Általános Iskola ÉS. 2014/2015. munkaterve Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2014/2015. munkaterve 1 2014/2015. tanév helyi rendje és munkaterve A tanév szorgalmi rendje: 2014.szeptember 1.(hétfő) - 2015. június

Részletesebben

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu V Á R O S L Ő D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu Szám: 19/2013. J E G Y Z

Részletesebben

Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium. Ökoiskola munkaterv 2014/2015.

Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium. Ökoiskola munkaterv 2014/2015. Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium Ökoiskola munkaterv 2014/2015. Készítette: Sümeginé Vitális Éva D e b r e c e n, 2014. szeptember 12. Feladatok tevékenységek határidő felelős A/ Általános elvárások:

Részletesebben

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki térségekbe beruházó Európa MEGHÍVÓ

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki térségekbe beruházó Európa MEGHÍVÓ MEGHÍVÓ Vámosgálfalva Önkormányzata tisztelettel meghívja a Vámos Települések Szövetségének tag önkormányzatait és minden kedves érdeklődőt a 2010. június 4 6 án megrendezésre kerülő Vámos Települések

Részletesebben

Sikeres pályázatok 2006 2010. években. a.) Berhida Városi Önkormányzat. 4. számú melléklet 2006.

Sikeres pályázatok 2006 2010. években. a.) Berhida Városi Önkormányzat. 4. számú melléklet 2006. KD-TEÚT-133-2006 Sikeres pályázatok 2006 2010. években a.) Berhida Városi Önkormányzat 4. számú melléklet Szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat felújítása 35.959.000,- Települési hulladék közszolgáltatásfejlesztési

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2.) A szociális ellátásokról szóló helyi rendelet módosítása Előadó: Horváth Zoltán polgármester

M E G H Í V Ó. 2.) A szociális ellátásokról szóló helyi rendelet módosítása Előadó: Horváth Zoltán polgármester Magyarszentmiklós község Polgármestere M E G H Í V Ó Tisztelettel értesítem, hogy a Települési Képviselők ülését 2009. július 29-én (szerdán) 18,00 órára összehívom. Az ülés helye: Önkormányzat hivatali

Részletesebben

Itt kezdődött a reformkor

Itt kezdődött a reformkor Itt kezdődött a reformkor 24 ÓRÁS FELOLVASÁS A LEGNAGYOBB MAGYAR, SZÉCHENYI ISTVÁN SZOMBATHELYI ÉRETTSÉGI VIZSGÁ -JÁNAK 200. ÉVFORDULÓJA TISZTELETÉRE Johann Ender: Széchenyi István ifjúkori portréja, 1818

Részletesebben

Szardínia Szicília. 2012. március 28-tól április 5-ig. Készített: Varga Orsolya 13. a

Szardínia Szicília. 2012. március 28-tól április 5-ig. Készített: Varga Orsolya 13. a Szardínia Szicília 2012. március 28-tól április 5-ig Készített: Varga Orsolya 13. a 1.nap: Már hetek óta várt utazás végre kezdetét vette. Mindenki izgatottan várta a repülő utat, a fogadó családját, az

Részletesebben

K I V O N A T. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Oktatási, Tudományos és Kulturális Bizottsága 2013. május 28-i ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Oktatási, Tudományos és Kulturális Bizottsága 2013. május 28-i ülésének jegyzőkönyvéből Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Oktatási, Tudományos és Kulturális Bizottsága K I V O N A T Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Oktatási, Tudományos és Kulturális Bizottsága 2013. május 28-i

Részletesebben

Október 7. 14.00 óra: Idősek Világnapja - megyei rendezvény az életet az éveknek" Zm. Szövetség klubjai részére

Október 7. 14.00 óra: Idősek Világnapja - megyei rendezvény az életet az éveknek Zm. Szövetség klubjai részére PROGRAMJAINK: Keresztury Dezső Általános Művelődési Központ 8900 Zalaegerszeg, Landorhegyi út 21. Tel: 92/314-120, Fax: 92/815-522 E-mail: info@kereszturyamk.hu Október 7. 14.00 óra: Idősek Világnapja

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Rábacsécsény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Rábacsécsény, Deák tér 6. 15/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Rábacsécsény Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2008. november 10-én

Részletesebben

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Ebben a tanévben gyermekszervezetünk feladatait nagyrészt az Kultúra és művészetek köré tervezi.

Részletesebben

ÜNNEPI EMLÉKEZÉS AZ ÉVFORDULÓN Egy éve hunyt el Varasdy Ernő ( ) Titi-bácsi, ütőhangszeres-művésztanár, karmester

ÜNNEPI EMLÉKEZÉS AZ ÉVFORDULÓN Egy éve hunyt el Varasdy Ernő ( ) Titi-bácsi, ütőhangszeres-művésztanár, karmester ÜNNEPI EMLÉKEZÉS AZ ÉVFORDULÓN Egy éve hunyt el Varasdy Ernő (1927-2015) Titi-bácsi, ütőhangszeres-művésztanár, karmester 2016.04.17. vasárnap 14 óra HELYSZÍN: Munkácsy Mihály Művelődési Ház (házasságkötő

Részletesebben

A NEMZETI SZALON KIÁLLÍTÁSAI,

A NEMZETI SZALON KIÁLLÍTÁSAI, A NEMZETI SZALON KIÁLLÍTÁSAI, 1951 1960 Helye: Budapest, V., Erzsébet tér (1946 1952: Sztálin tér, 1953 1989: Engels tér) 1951-től: a Kiállítási Intézmények - Műcsarnok intézménye 1960: az épületet lebontják

Részletesebben

1956-os forradalom évfordulójára Hangdokumentumok: 1956 12 nap válogatott hangdokumentumai (kazetta)

1956-os forradalom évfordulójára Hangdokumentumok: 1956 12 nap válogatott hangdokumentumai (kazetta) Csak akkor születtek nagy dolgok, Ha bátrak voltak, akik mertek S ha százszor tudtak bátrak lenni, Százszor bátrak és viharvertek. (Ady: A Tűz csiholója) Az 1956-os forradalom évfordulójára készített összeállításunkkal

Részletesebben

Szinyei Merse Pál: Parkban (részlet)

Szinyei Merse Pál: Parkban (részlet) Szinyei Merse Pál: Parkban (részlet) Májusi Program HONVÉD KULTURÁLIS KÖZPONT 1899 óta a katonaközösségek szolgálatában Nyitva: minden nap 8-22 óráig 1143 Budapest, Stefánia út 34-36. Telefon: (1) 460

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Önkormányzat 8294 Kapolcs, Kossuth u. 62. Száma: 47-6/2010.

JEGYZŐKÖNYV. Önkormányzat 8294 Kapolcs, Kossuth u. 62. Száma: 47-6/2010. Önkormányzat 8294 Kapolcs, Kossuth u. 62. Száma: 47-6/2010. JEGYZŐKÖNYV Készült: Kapolcs község Önkormányzata képviselőtestülete 2010. június 28-án 16.30 órai kezdettel megtartott rendkívüli ülésén. Jelen

Részletesebben

Vig Zoltán Emlék-Alapítvány Sokorópátka

Vig Zoltán Emlék-Alapítvány Sokorópátka Vig Zoltán Emlék-Alapítvány Sokorópátka Vig Zoltán Sokorópátkán született 1942. augusztus 11-én. Apja, Vig Béla 1943. januárjában eltűnt a Don-kanyarban. Anyja Balogh Irén, hadiözvegyként egyetlen gyermekének

Részletesebben

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni.

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni. Ajánlás A családtörténet feltárása hidat épít múlt és jövõ között, összeköti a nemzedékeket oly módon, ahogyan azt más emléktárgyak nem képesek. Azok a változások, melyek korunk szinte minden társadalmában

Részletesebben

Szakmai beszámoló az Őszi Könyvtári Napok Könyvtárak az idősödésért 2012. 2012. szeptember 28. 2012. október 8.

Szakmai beszámoló az Őszi Könyvtári Napok Könyvtárak az idősödésért 2012. 2012. szeptember 28. 2012. október 8. Szakmai beszámoló az Őszi Könyvtári Napok Könyvtárak az idősödésért 2012. 2012. szeptember 28. 2012. október 8. A programok a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtárban zajlottak, ahol nagy örömünkre

Részletesebben

SZÁLKA. Ebből szántó 198,3 ha gazdasági erdő 1082 ha (összes erdő) védett terület 933 ha (NATURA 2000 az erdőből) ipari hasznosítású - terület

SZÁLKA. Ebből szántó 198,3 ha gazdasági erdő 1082 ha (összes erdő) védett terület 933 ha (NATURA 2000 az erdőből) ipari hasznosítású - terület SZÁLKA 1. A település területére vonatkozó információk: Teljes terület 1707,6 ha Ebből szántó 198,3 ha gazdasági erdő 1082 ha (összes erdő) védett terület 933 ha (NATURA 2000 az erdőből) ipari hasznosítású

Részletesebben

KIMUTATÁS a Kultúrális és Sport Alapra benyújtott pályázatok támogatásáról (Kultúra) 2007. év

KIMUTATÁS a Kultúrális és Sport Alapra benyújtott pályázatok támogatásáról (Kultúra) 2007. év KIMUTATÁS a Kultúrális és Sport Alapra benyújtott pályázatok támogatásáról (Kultúra) 2007. év A tevékenység meghatározása 2007 évben a Kulturális és Sport sorsz. A pályázó neve és az összeg rendeltetése

Részletesebben

Különös közzétételi lista Alapfokú Művészeti intézmények. 20/2012 (VIII.31.) EMMI rendelet alapján

Különös közzétételi lista Alapfokú Művészeti intézmények. 20/2012 (VIII.31.) EMMI rendelet alapján Intézmény neve: Levendula Alapfokú Művészeti Iskola OM azonosító: 200223 Különös közzétételi lista Alapfokú Művészeti intézmények 20/2012 (VIII.31.) EMMI rendelet alapján 1. A ok iskolai végzettsége, szakképzettsége

Részletesebben

Készült a kerecsenyi Képviselő-testület február 10-én 18 órakor megtartott üléséről.

Készült a kerecsenyi Képviselő-testület február 10-én 18 órakor megtartott üléséről. Készült a kerecsenyi Képviselő-testület 2010. február 10-én 18 órakor megtartott üléséről. Az ülés helye: Önkormányzat hivatali helyisége Kerecseny, Deák F. u. 52. Jelen vannak: Réti Alfréd polgármester,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. május 27-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. május 27-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Önkormányzati Képviselő-testület V A N Y O L A Szám: 8/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. május 27-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Mányi Német Nemzetiségi Önkormányzata Maaner Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung Képviselő-testületének 2012. június 1-én, délelőtt 8.30-kor, Mány Község Önkormányzata

Részletesebben

A PLAKÁTOK MEGÁLMODÓJA

A PLAKÁTOK MEGÁLMODÓJA A PLAKÁTOK MEGÁLMODÓJA Azokról, akik elmentek, akiket a kilencvenes évek kilátástalansága arra kényszerített, hogy máshol próbáljanak szerencsét, azokról általában gyorsan megfeledkezünk. Valahogy ezt

Részletesebben

CsengőFest. 2010. május 22. Meghívó

CsengőFest. 2010. május 22. Meghívó CsengőFest 2010. május 22. Meghívó A Szironta Együttes és a Sziront'Art Közhasznú Egyesület sok szeretettel meghívja Önt és családját a besnyői Faluház udvarára 2010. május 22-én (szombaton) 10 órára a

Részletesebben

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A jó gyakorlat célja Az idegen nyelvi nap során a tanulók különböző idegen nyelvi foglalkozásokon, workshopokon

Részletesebben

PREVENT ART 2. 2011. ÁPRILIS 7.

PREVENT ART 2. 2011. ÁPRILIS 7. PREVENT ART 2. Programok és Módszervásár a józanságért 2011. ÁPRILIS 7. ANGYALFÖLDI JÓZSEF ATTILA MŰVELŐDÉSI KÖZPONT PROGRAMISMERTETŐ A XIII. Kerületi Közművelődési Nonprofit Kft. Iránytű Ifjúsági Információs

Részletesebben

Galgagyörki Napló. Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám - 2012. május

Galgagyörki Napló. Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám - 2012. május Galgagyörki Napló Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám 2012. május ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Lőrik László átveszi a Köznevelésért díjat Fristáczki Erik 8. osztályos tanuló Izgatottan

Részletesebben

Lengyelország szubjektíven Polska subiektywnie Kiállítás Egerben

Lengyelország szubjektíven Polska subiektywnie Kiállítás Egerben Lengyelország szubjektíven Polska subiektywnie Kiállítás Egerben Újabb kiállítás nyílt 2012. június 22-én, pénteken, Egerben Lengyelország szubjektíven Múlt és jelen címmel. A Magyarországi Lengyelség

Részletesebben

Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének. 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete. a közmuvelodésrol. A közmuvelodési rendelet kiemelt célja

Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének. 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete. a közmuvelodésrol. A közmuvelodési rendelet kiemelt célja Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete a közmuvelodésrol A kulturális javak védelmérol és a muzeális intézményekrol, a nyilvános könyvtári ellátásról és

Részletesebben

Palásti Renáta. önéletrajz

Palásti Renáta. önéletrajz Palásti Renáta önéletrajz Név: Palásti Renáta Születési idő: 1978 február 16. Telefon: +3620 559 5025 E-mail: palastirenata78@gmail.com Honlap: www.palastirenata.hu STÍLUSIRÁNYZAT A mai kor értő szemével

Részletesebben

a László Mária tanító néni adventi koszorú készítő délutánja: a Fancsali Adélka-Leilla tanító néni karácsonyi és húsvéti kézműves délutánjai:

a László Mária tanító néni adventi koszorú készítő délutánja: a Fancsali Adélka-Leilla tanító néni karácsonyi és húsvéti kézműves délutánjai: KAPCSOLATAINK Számomra minden kisgyermek csoda. És mindegy, hogy szép vagy eláll a kisfüle, mindegy, hogy csillagszemű vagy kancsal egy picit kisgyermek, tehát csoda. Esendő és kiszolgáltatott. Óvjuk és

Részletesebben

Nándorfehérvári diadal emléknapja: július 22.

Nándorfehérvári diadal emléknapja: július 22. Nándorfehérvári diadal emléknapja: július 22. Hunyadi János és Kapisztrán János seregei 558 évvel ezelőtt, 1456. július 22-én állították meg a Nándorfehérvárt ostromló oszmán hadat. A győztes csata emlékére

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Egészségügyi Bizottsága 2008. szeptember 15-án 14 30 órakor megtartott nyílt ülésén. A bizottsági ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme. Jelen van: Pőcze Levente,

Részletesebben

Rendezvények 2011-ben Mezőszilas községben. Rendezvény tervezett programja

Rendezvények 2011-ben Mezőszilas községben. Rendezvény tervezett programja ek 2011-ben Mezőszilas községben időpontja címe/elnevezése tervezett programja helyszíne szervezője/felelőse 2011. február 25. 9 órától 12 óráig Óvoda nyitogató A leendő ovisok fogadása az óvodában, ismerkedés

Részletesebben

Weöres Sándor hét. 2014/2015. ( Olvashatóbb, ha kattintasz a táblázatra! ) 2013/2014.A Weöres Sándor-hét programja: március 31. április 1. április 2.

Weöres Sándor hét. 2014/2015. ( Olvashatóbb, ha kattintasz a táblázatra! ) 2013/2014.A Weöres Sándor-hét programja: március 31. április 1. április 2. Weöres Sándor hét 2014/2015. ( Olvashatóbb, ha kattintasz a táblázatra! ) 2013/2014.A Weöres Sándor-hét programja: március 31. április 1. április 2. április 3. április 4. délelõtt 7.00 A királyválasztó

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KISEBBSÉGI, ÉRDEKEGYEZTETŐ ÉS KÜLKAPCSOLATI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt.sz.:: I. 220-2 /2010. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax:

Részletesebben

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Cím: 8582 Farkasgyepű, Petőfi Sándor u. 42. Tel/fax: (89)584-200 e-mail: onkormanyzat@farkasgyepu.hu Szám: 18/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Farkasgyepű

Részletesebben

Határtalanul. A program címe: "Székelyföldi kalandozások a hősök nyomán." A projekt száma: HA-13-01-10

Határtalanul. A program címe: Székelyföldi kalandozások a hősök nyomán. A projekt száma: HA-13-01-10 Határtalanul A program címe: "Székelyföldi kalandozások a hősök nyomán." A projekt száma: HA-13-01-10 Székelyföldi kalandozások a hősök nyomán Pályázatunk célja a határon túli magyarság kultúrájának, a

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. június 29-i üléséről 72-76/2009. (06. 29.) ÖK. sz. határozat 1 Készült: Ceglédbercel Község Önkormányzatának 2009. június

Részletesebben

SZÍNHÁZ. A Derecske Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár 2010/2011-es színházi bérletes elõadásai: Bérletvásárlás és további információ:

SZÍNHÁZ. A Derecske Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár 2010/2011-es színházi bérletes elõadásai: Bérletvásárlás és további információ: SZÍNHÁZ A Derecske Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár 2010/2011-es színházi bérletes elõadásai: 2010. október 30. Cirkuszhercegnõ (operett) 2010. november 27. Vidám kísértet (komédia) 2011. január 29.

Részletesebben

Január. Február. 03. szombat, 18 óra. 12. hétfő, 18 óra. 22. csütörtök, 17 óra. 24. szombat

Január. Február. 03. szombat, 18 óra. 12. hétfő, 18 óra. 22. csütörtök, 17 óra. 24. szombat Január 03., 18 óra 12. hétfő, 18 óra 22. csütörtök, 17 óra 24. Újévi koncert R: Jánossomorjai Fúvós Egyesület Info: Wennesz József Károly tel.: 20/435-8431 www.jfe.hu Megemlékezés a doni áttörés 66. évfordulója

Részletesebben