TÁRGYSOROZAT. 1) Polgármester tájékoztatója a lejárt határidejű határozatokról /szóbeli előterjesztés/ Előadó: polgármester

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TÁRGYSOROZAT. 1) Polgármester tájékoztatója a lejárt határidejű határozatokról /szóbeli előterjesztés/ Előadó: polgármester"

Átírás

1 Bököny Község Képviselő-testülete november 15-i rendes üléséről Ikt. szám: 1- /2013 határozatai: /2013. TÁRGYSOROZAT 1) Polgármester tájékoztatója a lejárt határidejű határozatokról /szóbeli előterjesztés/ Előadó: polgármester 2) évi Belső Ellenőrzési terv elfogadása /írásbeli előterjesztés/ Előadó: jegyző Véleményezi: Pénzügyi Bizottság, Ügyrendi- és Vagyonnyilatkozat Ellenőrző Bizottság 3) A évi költségvetési koncepció elfogadása /írásbeli előterjesztés/ Előadó: polgármester Véleményezi: Pénzügyi Bizottság 4) Tájékoztató az önkormányzat évi költségvetése végrehajtásának III. negyedévi alakulásáról /írásbeli előterjesztés/ Előadó: polgármester Véleményezi: Pénzügyi Bizottság 5) Egyebek Gyalogné Lovas Irén sk. polgármester

2 JEGYZŐKÖNYV Készült Bököny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete november 15. napján, 12:00 órakor megtartott nyilvános rendkívüli üléséről. Szavazati joggal jelen vannak: Gyalogné Lovas Irén Dr. Horváth József Dr. Komoróczy Péter Marozsán Mihály Papp Csaba Taskó Miklós Tanácskozási joggal jelen vannak: Dr. Gulyás József Nagy Sándor Marozsán Miklós polgármester alpolgármester képviselő képviselő képviselő képviselő jegyző Bököny Nonprofit Kft. pénzügyi előadó Gyalogné Lovas Irén polgármester köszönti a Képviselő-testület tagjait, és a megjelenteket. A mai napra kitűzött és összehívott Képviselő-testületi ülést megnyitja. Megállapítja, hogy a Képviselőtestület határozatképes. Indítványozza, hogy a Képviselő-testület a jelen ülésről készítendő jegyzőkönyv-hitelesítőknek Papp Csaba és Komoróczy Péter képviselőket válassza meg. A javaslatot a Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta. Polgármester javaslata az ülés napirendjére: 1) Polgármester tájékoztatója a lejárt határidejű határozatokról 2) évi Belső Ellenőrzési terv elfogadása 3) A évi költségvetési koncepció elfogadása 4) Tájékoztató az önkormányzat évi költségvetése végrehajtásának III. negyedévi alakulásáról 5) KEOP-6.2.0/A/ A,,Fenntarthatóbb életmódot és fogyasztási lehetőségeket népszerűsítő, terjedésüket elősegítő mintaprojektek", "II. Házi és közösségi komposztálást népszerűsítő mintaprojekt" 6) Bököny Község Önkormányzata új Közbeszerzési Szabályzatának elfogadásáról 7) Döntés Egészségügyi ellátáshoz kapcsolódó infrastrukturális fejlesztés, a szolgáltatás minőségének javítása Bököny településen tárgyú hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás megindításáról 8) Egészségház egyéb felújítási munkálatai tárgyú hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás megindításáról 9) Döntés EMVA pályázatok benyújtásáról 100/2013. (XI.15.) önkormányzati 2

3 A Képviselő testület Döntés napirendről ülésének napirendjét az alábbiak szerint állapította meg: 1) Polgármester tájékoztatója a lejárt határidejű határozatokról 2) évi Belső Ellenőrzési terv elfogadása 3) A évi költségvetési koncepció elfogadása 4) Tájékoztató az önkormányzat évi költségvetése végrehajtásának III. negyedévi alakulásáról 5) KEOP-6.2.0/A/ A,,Fenntarthatóbb életmódot és fogyasztási lehetőségeket népszerűsítő, terjedésüket elősegítő mintaprojektek", "II. Házi és közösségi komposztálást népszerűsítő mintaprojekt" 6) Bököny Község Önkormányzata új Közbeszerzési Szabályzatának elfogadásáról 7) Döntés Egészségügyi ellátáshoz kapcsolódó infrastrukturális fejlesztés, a szolgáltatás minőségének javítása Bököny településen tárgyú hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás megindításáról 8) Egészségház egyéb felújítási munkálatai tárgyú hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás megindításáról 9) Döntés EMVA pályázatok benyújtásáról NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA: 1. Napirendi pont: Polgármester tájékoztatója a lejárt határidejű határozatokról Október 1-jén újabb közmunkásokat vettünk fel a Start munkaprogram keretében közel 70 főt. Október 2-án az Egészségügyi ellátáshoz kapcsolódó infrastrukturális fejlesztés, a szolgáltatás minőségének javítása Bököny településen című ÉAOP-4.1.2/A azonosítószámú projekt pályázatírójával Manner Anikóval előkészítettük azon iratokat, nyilatkozatokat, ami a támogatási szerződés megkötéséhez szükséges. Október 3-án írtuk alá a támogatási szerződést a Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt. Debreceni Irodájában. Október 4-én a Nagykállói Munkaügyi központ vezetője Hamza Zsolt Úr tartott tájékoztatás a téli közfoglalkoztatásról. Tájékoztatom a Tisztelt képviselő-testület tagjait, ennyi ember még sohasem volt foglalkoztatva az elmúlt években. Ugyanezen a napon Nyírségi Vízgazdálkodási Társulás tájékoztatott, hogy oda is 10 fő munkanélküli szükséges, akiket november 1-jével foglalkoztatnak. Október 5-én az Újfehértón a szennyvízberuházás keretében az első ünnepélyes lakossági rákötésnél tettem tiszteletemet Dr. Horváth József alpolgármester Úrral, Kálucz Adrienn megbízott jegyzővel és Szabolcsi Jánosnéval a Bökönyi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ vezetőjével. 3

4 Október 7-én a Balkányi Központi ügyelettel kapcsolatban volt társulási ülés. Újból döntést kellett hozni, hogy kik a társulási pozíciót betöltött személyek, valamint Szakoly község kizárásáról. Október 11-én köztemetést rendeltem el, mert meghalt Vadász Kármen 5 hónapod csecsemő. A család anyagi helyzete nem tette lehetővé, hogy saját költségén el tudják temettetni a gyermeket. Október 12-én Tóth Sándor és párja házasságkötésénél közreműködtem, mint anyakönyvvezető. Október 14-én a Magyar Faluszövetség kereste meg Önkormányzatunkat, mivel tagi hozzájárulást fizetünk, ezért 31 db x Ft összegben támogatja önkormányzatunkat a Média Hatósággal közösen. Így megoldódott az önkormányzat és intézményeinél a tv nézés problematikája. Október 17-én kooperációs értekezletet tartott a mérnök, a PR szervezet, a Nyírségvíz Zrt. munkatársai, a kivitelező. Október 18-án a Munkaügyi központban voltam Hatósági szerződés aláírására. Aznap jött a Dr. Szabó Márta járási tiszti főorvostól egy emlőszűrési terv, melyben tájékoztatnak bennünket, ha az önkormányzat buszt biztosít a vizsgálatra menő asszonyok számára, akkor a MEP Észak-alföldi Területi Hivatal az utazási költséget 60%-ban megtéríti. A hagyományainkhoz híven továbbra is támogatni kívánom és remélem a Tisztelt Képviselő-testület is, hogy biztosítsuk a buszt a vizsgálatra menők számára. Október 22-én Munkaügyi Bíróságon voltam Nyíregyházán Biliczki István munkaügyi perével kapcsolatban Dr. Papp László ügyvéd Úrral. A tárgyalás eredménye: Biliczki István visszavonta a feljelentést. Ugyanezen a napon délután 14-órától tartottuk meg az október 23-ai ünnepséget és az ünnepség keretében adtuk át a Képviselő-testület által odaadományozott kitüntető címeket. Október 24-én a Bentlakásos Idősek Otthonában Gönczi Antalnét, Marika nénit köszöntöttük 90. éves születésnapja alkalmából. Október 25-én Farkas Mihályné Bence Mária nyugdíjba vonulását ünnepeltük meg a konyhán. Október 26-án Debrecenben voltam a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegyei Karitász és a Kelet Karitász Alapítvány 20 éves fennállását, születésnapját ünnepelték. Egész napos színes program várta a meghívottakat. Október 30-án Újfehértón voltam az Újfehértó-Bököny Viziközmű Társulás Társulási Tanácsülésén. Itt a évi 3. negyedévi beszámolót, valamint a évi tervezetet kellett elfogadni. Október 31-én kooperációs értekezlet volt. Ezen a napon felkészültünk a november 1-jén Mindenszentek és az azt követő halottak napjára. November 4-étől 60 főt közmunkást vettünk fel, ezek már a téli közfoglalkoztatottak lesznek. Ezeknek egy része alapkompetencia képzésben fog részesülni december 1-jétől március 31-ig, majd újból egy hónap munka. November 6-án a Bentlakásos Idősek Otthonában voltam lakógyűlésen. Még aznap a K KEOP-6.2.0/A/ /173 azonosítójú komposzt pályázathoz készítettük el a szükséges iratokat a támogatói szerződés megkötéséhez. November 7-én értesítést kaptunk, hogy a Bökönyi Roma Napokra Ft-ot nyertünk, ami 100%-os támogatás. November 9-én Tálas Ferenc és Tasi Márta 50. éves házassági évfordulója alkalmából köszöntöttük az ünnepelteket Kálucz Adrienn megbízott jegyzővel. November 10-én a Labdarugó Szakosztály ez évad utolsó meccsét néztem meg. Gratulálok a csapatnak, akik aznap 6:2-re nyertek és az első helyen vannak. Ennek örömére a holnapi napon egy közös bulit szerveznek, melyre a Tisztelt képviselő Testület tagjait is szeretettel várják. November 11-én közös szervezésben a Sorsvezető Irodával, Óvodával, Iskolával, Művelődési házzal, a Nyugdíjas klub tagjaival ünnepeltük meg a Márton napot. Ezen a napon tájékoztatott a KEVIZ 21. Kft ügyvezetője, hogy a szeméttelep rekultivációja lassan befejeződik. 4

5 2013. november 12-én kaptuk meg a az MVH pályázatnak helyt adó határozatát, amelyben a 257. hrszú Bököny Sportöltőző felújítására Ft összegű támogatást ítéltek meg. Pályázat keretében lenne az épület leszigetelve, tető átfedése, kémény átrakása, csatornázás és egyéb kisebb munkálatok vannak betervezve. November 13-án a Hajdúhadházi Erdészetnél voltam a szociális tüzifa ügyében. A számunkra szükséges 236 m3 tüzifát biztosítja számunkra az erdészet. November 14-én azaz tegnap kooperációs értekezlet volt. Ott elhangzottak a hiányosságok amiket figyelembe kell venni a kivitelezőnek és az alvállalkozóknak. Október eleje óta folyamatosan folynak munkálatok Bököny belterületén. Eleinte többnyire kutató munkálatok, közmű feltárások, házi bekötések kialakításai folytak. A gerinc fektetés október végén kezdődött el párhuzamosan a nyomóvezeték kiépítésével. Jelenleg gerincet fektetnek a Makarenkó, az Árpád, a Vörösmarty, az Arany János a Damjanich és a Felszabadulás úton. A gerinc már közel 1500 méteren kiépült (Makarenkó, Vörösmarty, Bem József, Felszabadulás, Damjanich). A belterületi nyomóvezeték a Makarenkón és a Bem Józsefen elkészült (összesen 420 m). A külterületi nyomóvezetéket november eleje óta fektetik, több min 1376 méteren készült már el, a szennyvíz telep ivóvízellátáshoz szükséges vízvezetéket vele párhuzamosan fektették le. A házi bekötések kialakítása a gerincfektetéssel párhuzamosan zajlik, a bekötések helyét a lakosokkal folyamatosan egyeztetik, és a műszaki előírásokat szem előtt tartva, a lakó igényei alapján helyezik el a házi tisztítókat. A szerződésben foglalt 40%-ot ha az idő kedvező lesz, akkor még az idén december 31-ig meg tudják csinálni. A terv szerint január 31-ig kell elérni a 40%-ot. Megkérem a Tisztelt Képviselő-testületet, kézfenntartással jelezze, aki elfogadja a lejárt határidejű határozatokról szóló beszámolómat! 101/2013. (XI.15.) önkormányzati Polgármester tájékoztatója a lejárt határidejű határozatokról A Képviselő testület elfogadja a polgármester tájékoztatóját a lejárt határidejű határozatokról. 2. Napirendi pont: évi Belső Ellenőrzési terv elfogadása Kálucz Adrienn megbízott jegyző: A évi belső ellenőrzési tervet az Önkormányzat belső ellenőre, Varga Péter készítette el. A 370/2011. (XII. 31.) kormányrendelet ai szerint előírt éves ellenőrzési tervet a költségvetési 5

6 szerveknek egységes tartalommal javasolt elkészíteni. Az éves ellenőrzési terv összeállítása a évben tett belső ellenőri megbeszélés, ellenőrzés tapasztalata és jogszabályi előírások figyelembevételével készült. A kockázatelemzés célja azoknak a kedvezőtlen eseményeknek a meghatározása, amelyek az önkormányzat működési, gazdálkodási feltételeit befolyásolják. A kockázati tényezők meghatározásával kijelölésre kerültek az ellenőrzés területei. A kockázatelemzés magyarázatot ad arra, miért volt szükség néhány terület ismételt, esetleg mélyebb vizsgálatára. Kálucz Adrienn ismerteti a évi Belső Ellenőrzési tervet. A napirendi pontot a Pénzügyi Bizottság, illetve az Ügyrendi- és Vagyonnyilatkozat Ellenőrző Bizottság is tárgyalta, megkérem a bizottságok elnökeit, hogy tájékoztassák erről a Képviselőtestületet! Papp Csaba képviselő: Az Ügyrendi- és Vagyonnyilatkozat Ellenőrző Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Képviselő-testület felé. Taskó Miklós képviselő: A Pénzügyi Bizottság szintén elfogadásra javasolja a Képviselő-testület felé! Köszönjük a tájékoztatást! Megkérem a Tisztelt Képviselő-testületet, kézfenntartással jelezze, aki elfogadja a évi Belső Ellenőrzési tervet! A Képviselő-testület 102/2013.(XI.15.) számú évi Belső Ellenőrzési terv elfogadása Elfogadja a évi Belső Ellenőrzési tervet. 3. Napirendi pont: A évi költségvetési koncepció elfogadása. Marozsán Miklós pénzügyi előadó: Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 24. (1) bekezdése értelmében a jegyző által elkészített a következő évre vonatkozó költségvetési koncepciót a polgármester október 31-ig nyújtja 6

7 be a Képviselő-testületnek. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 26. (1) bekezdése értelmében a jegyző a helyi önkormányzat költségvetési koncepcióját a tervezett bevételek, a kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek és Magyarország évi központi költségvetéséről szóló T/ számú törvényjavaslat figyelembevételével állítja össze. A koncepció elsődleges célja a következő évi költségvetés kialakításához szükséges alapelvek, főbb célkitűzések meghatározása. A koncepció elkészítéséhez a Magyarország évi költségvetésének tervezete áll rendelkezésre. A kormány gazdaságpolitikájának célja továbbra is az államadósság csökkentése, a költségvetési hiány 3 % alatt tartása, a foglalkoztatás bővítése, a versenyképesség javítása és a kiegyensúlyozott gazdasági növekedés biztosítása. Ennek érdekében a kormány jelentős strukturális átalakítást hajtott végre (oktatás, közigazgatás). Az intézkedések hatására a költségvetési hiány és a GDP-arányos államadósság érdemben csökkent, Magyarország júniusában kikerült a túlzott deficit eljárás alól. A magyar gazdaságban 2013-ban beindult a növekedés. Ez a növekedési folyamat tovább erősödhet, melynek hatásaként 2%-os GDP növekedés prognosztizálható a 2014-es évben. A pedagógus béremelés, a rezsicsökkentés, a foglalkoztatottság bővülése, ezáltal pedig a reáljövedelmek emelkedése következtében a háztartások fogyasztási kiadása várhatóan 1,9%-kal növekszik jövőre évben az önkormányzatok finanszírozása a évtől bevezetett megváltozott önkormányzati feladatellátáshoz igazodó feladatalapú támogatási rendszerben történik. A finanszírozási struktúra alapjaiban nem tér el a 2013-ban kialakított és alkalmazott feladatalapú forrásallokációtól. A év közben történt intézkedések, strukturális kiegyenlítést szolgáló kiegészítő támogatások a évben beépülnek az alapfinanszírozásba. Évek óta probléma a település lakosságszámának csökkenése. Ez a lakosságszám csökkenés érinti az általános működési támogatást, hisz akár a hivatal működési támogatásánál, akár a közművelődés támogatásánál, akár az egyéb kötelező feladatok támogatásánál számítási alap január 1-jei lakosságszám még 3351 fő volt, míg a január 1-jei már csak 3346 fő. 5 fővel csökkent a település lélekszáma. A lakosságszám csökkenése sajnos maga után vonja, hogy az óvodai ellátotti létszám is folyamatosan csökken. Az elmúlt évi 113 főhöz képest az októberi statisztika szerint az óvodába beíratott gyerekek létszáma csak 106 fő. Sajnos ez a gyermeklétszám csökkenés maga után vonja az állami támogatás mértékének csökkenését. A évi CLXXXIX. törvény 111. (2)-(3) bekezdése értelmében az önként vállalt feladatok forrását és kiadását a évi költségvetési rendeletnek elkülönítetten kell tartalmaznia. A rendelkezés végrehajtása érdekében a jövő évi költségvetési rendeletben a működési és esetleges felhalmozási feladatokon belül a kötelező és önként vállalt feladatok forrásának és kiadásának a bemutatása is szükséges. A Mötv. 111 (4) bekezdése értelmében, a költségvetési rendeletben működési hiány továbbra sem tervezhető. A évi költségvetés összeállításához a következő irányelveket meghatározását javaslom: 1. Elsősorban a kötelező önkormányzati feladatok ellátásának fedezetét kell biztosítani az új önkormányzati törvény rendelkezéseit figyelembe véve, a jogszabályi előírásoknak megfelelően, a kiadások minimalizálása mellett. 2. Az önként vállalt feladatokat, közvetett támogatásokat alaposan felül kell vizsgálni. 3. A takarékosság követelményének érvényesítése érdekében felül kell vizsgálni a kiadások alakulását, rangsorolni kell a feladatokat annak érdekében, hogy megtakarításokat lehessen elérni. A tervezés feladatorientált legyen. 4. Valamennyi intézmény vonatkozásában a dologi kiadások tervezése legfeljebb a évi tervezett összegben történhet, úgy, hogy a kiadási előirányzatok a lehető legszigorúbb 7

8 takarékosság mellett, a törvényi minimum szintjét figyelembe véve biztosítsák a feladatellátást. 5. Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles takarékos, ésszerű gazdálkodás követelményeinek megfelelni és javaslataikkal, döntéseikkel segíteni a hiány/kiadások csökkentését. 6. A költségvetési egyensúly megőrzése érdekében felül kell vizsgálni az egyes feladatok tartalmát, költség- és létszámszükségletét. E felülvizsgálatnak minden költségvetési szervre ki kell terjednie. 7. Az intézményi illetve önkormányzati bevételeket maximalizálni szükséges 8. Az adókintlévőségek, bármilyen jellegű követelések csökkentése érdekében szigorú, költség hatékony végrehajtási és ellenőrzési tevékenységet kell folytatni 2014-ban. 9. Újabb kötelezettségek vállalása előtt figyelembe kell venni a meglévő kötelezettségeket, továbbá a fedezetül szolgáló bevételek realizálását. 10. A felhalmozási célú bevételek olyan beruházások, felújítások megvalósítására, egyéb felhalmozási célú kiadásokra fordítható, amelyek a tervszerű településfejlesztést szolgálják. Köszönjük a tájékoztatást! A napirendi pontot a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, megkérem a bizottság elnökét, tájékoztassa erről a Képviselő-testületet! Taskó Miklós képviselő: A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Képviselő-testület felé a évi költségvetési koncepciót! Gyalogné Lovas Irén polgármester Megkérem a Tisztelt Képviselő-testületet, kézfenntartással jelezze, aki elfogadja a évi költségvetési koncepciót! 103/2013.(XI.15.) számú A évi költségvetési koncepció elfogadása Bököny Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 24. (1) bekezdése alapján, Bököny Község Önkormányzatának a évi költségvetési koncepcióját megtárgyalta, és a évi költségvetés összeállításához a következő irányelveket határozza meg: 1. Elsősorban a kötelező önkormányzati feladatok ellátásának fedezetét kell biztosítani az új önkormányzati törvény 8

9 rendelkezéseit figyelembe véve, a jogszabályi előírásoknak megfelelően, a kiadások minimalizálása mellett. 2. Az önként vállalt feladatokat, közvetett támogatásokat alaposan felül kell vizsgálni. 3. A takarékosság követelményének érvényesítése érdekében felül kell vizsgálni a kiadások alakulását, rangsorolni kell a feladatokat annak érdekében, hogy megtakarításokat lehessen elérni. A tervezés feladatorientált legyen. 4. Valamennyi intézmény vonatkozásában a dologi kiadások tervezése legfeljebb a évi tervezett összegben történhet, úgy, hogy a kiadási előirányzatok a lehető legszigorúbb takarékosság mellett, a törvényi minimum szintjét figyelembe véve biztosítsák a feladatellátást. 5. Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles takarékos, ésszerű gazdálkodás követelményeinek megfelelni és javaslataikkal, döntéseikkel segíteni a hiány/kiadások csökkentését. 6. A költségvetési egyensúly megőrzése érdekében felül kell vizsgálni az egyes feladatok tartalmát, költség- és létszámszükségletét. E felülvizsgálatnak minden költségvetési szervre ki kell terjednie. 7. Az intézményi illetve önkormányzati bevételeket maximalizálni szükséges 8. Az adókintlévőségek, bármilyen jellegű követelések csökkentése érdekében szigorú, költség hatékony végrehajtási és ellenőrzési tevékenységet kell folytatni 2014-ban. 9. Újabb kötelezettségek vállalása előtt figyelembe kell venni a meglévő kötelezettségeket, továbbá a fedezetül szolgáló bevételek realizálását. 10. A felhalmozási célú bevételek olyan beruházások, felújítások megvalósítására, egyéb felhalmozási célú kiadásokra fordítható, amelyek a tervszerű településfejlesztést szolgálják. A Képviselő-testület megbízza a jegyzőt, hogy az irányelveket figyelembe véve a költségvetési rendelet-tervezetet készítse el, a polgármestert pedig, hogy a rendelet-tervezetet terjessze a Képviselőtestület elé. Határidő: február hó Felelős: jegyző, polgármester 4. Napirendi pont: Tájékoztató az önkormányzat évi költségvetése végrehajtásának III. negyedévi alakulásáról Marozsán Miklós pénzügyi előadó: 9

10 Az államháztartásról szóló CXCV. törvény 87. (1) alapján a polgármester a helyi önkormányzat gazdálkodásának első félévi helyzetéről szeptember 15-ig, háromnegyed éves helyzetéről a költségvetési koncepció ismertetésekor írásban tájékoztatja a képviselő-testületet. A tájékoztatás tartalmazza a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő előirányzatok és a költségvetési egyenleg alakulását. Bököny Község Önkormányzata a évi költségvetését az 1/2013.(II.14.) rendelettel fogadta el: eft kiadással, eft bevétellel. Az III. negyedévet elsődlegesen, a pályázati lehetőségek lehető legteljesebb igénybevételére történő előkészítő és végrehajtó munkával lehet jellemezni. Az önkormányzati alapvető feladatellátás, a működőképesség biztosított volt. Önkormányzatunk a Magyarország évi költségvetéséről szóló törvényben foglaltak szerint meghatározott támogatásokban részesül a település lakosságszáma és az ellátotti létszám alapján. Önkormányzatunk költségvetési gazdálkodását III. negyedévben az alábbi főbb vonások jellemezték: I. Bevételi források és azok teljesítése: Az Önkormányzat III. negyedévben eft bevételt realizált, mely a módosított előirányzathoz viszonyítva 84,9 %-ra teljesült. Az összes bevétel 12,3%-át a felhalmozási és tőkejellegű bevételek, 87,7%-át a működési célú bevételek alkották. Bevételi forrásunkat túlsúlyban az állami normatívák valamint a sajátos működési bevételek képezték. - Működési bevétel címen eft folyt be. E bevételek az alaptevékenységgel összefüggő bevételekből (intézményi ellátási díjak, bérleti díjak, kamatbevételek, áfa bevételek stb.), illetve kártérítésekből tevődik össze. - Közhatalmi bevételek teljesítése eft, ami 97,1%-nak felel meg. E bevételek között jelenik meg a helyi adó bevétel, pótlékokkal és bírságokkal együtt. Az adóbevételek adónemenkénti részletezése a következő (E Ft-ban): Tervezett bevétel Teljesítés Magánszemélyek kommunális adója Iparűzési adó Pótlék, bírság Átengedett központi adó teljesítése eft, ami 64,4%-nak felel meg. (gépjárműadó) A háromnegyed éves teljesítést jelentősen meghatározó tényezők: - az alakuló, megszűnő illetve felszámolás alá került vállalkozások száma, - az adózók egy része az egész évi adót megfizeti, - a késedelmi pótlék és bírság tartozás önkéntes megfizetése nem jellemző, - az iparűzési adó túlfizetés visszaigénylések. Az adóbevétel növelése érdekében hátralékos lista készül a határidőben nem teljesített adótartozásokra vonatkozóan, amelyre a szükséges intézkedést haladéktalanul megtesszük. - Az önkormányzat költségvetési támogatások, kiegészítések eft volt a beszámolási időszakban. Ezen belül: Támogatást az alábbi címeken kapott az önkormányzat: 10

11 Települési önkormányzatok működési támogatása: eft Óvodaped., és óvodaped. nevelő munk.segítő bértám: eft Óvodaműködési támogatás: eft Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása: eft Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz: eft Könyvtári, kőművelődési int. Feladatok támogatása: eft Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás: 408 eft Nyári szociális gyermekétkeztetés: eft Egyes szoc. és gyermekjóléti feladatok tám.: eft Települési önk. idősek átmen. ellát. fel. támogatása: eft Lakott külterülettel kapcs. feladatok tám: 16 eft Szerkezet átalakítási tartalék támogatás: ef Könyvár érdekeltségnövelő támogatás: 53 eft Itthon vagy Magyarország szeretlek támogatás: évi bérkompenzáció: eft Vis maior támogatás: 400 eft Szociális ellátásokkal kapcsolatos egyéb juttatás: Szociális segély: eft Időskorúak járadéka: 162 eft Ápolási díj: 528 eft Normatív lakásfenntartási támogatás: eft Foglalkoztatást helyettesítő támogatás: eft. Óvodáztatási támogatás: 350 eft Pénzbeli támogatás gyermekvédelmi kedvezmény: eft - Támogatásértékű működési bevétel, működési célú pénzeszköz átvétel címén eft teljesült háromnegyed évben. Az egészségügy működéséhez az OEP-től átvett pénzeszköz eft. TÁMOP / (Mélyszegénység) pályázat tám.: eft TÁMOP / (Színes szakkör) pályázat tám: eft TÁMOP /A-11/ (Kreatívan Bökönyben) pályázat tám eft Munkaügyi központ közfoglalkoztatás támogatása eft. Mezőőri támogatás: 450 eft Egységes területalapú támogatás : 40 eft Bökönyi Barota Mihály Általános Iskola támogatás visszautalása: 119 eft - Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összege eft. Jelentősebb tételek: KEOP 4.2 Napelem: eft. LEADER (MVH. Támogatás) tudásoddal segítsd a vidéket eft KEOP-4.9.0/ Iskola épületenergetika pályázat tám eft Munkaügyi Központ támogatása (Óvoda fűtéskorszerűsítés) eft TÁMOP /A-11/ (Kreatívan Bökönyben) pályázat tám eft 11

12 II. Kiadások alakulása: Az Önkormányzat kiadása III. negyedévben eft, mely a módosított előirányzathoz viszonyítva 67,6%-ra teljesült. Az összes kiadás 92,4%-a működési kiadás, a fejlesztési kiadások 7,6%-ot tettek ki. - Személyi juttatások és járulékai teljesítése 72,5 % volt. Az összes kiadás 46,8 %-át ezen kiadások tették ki, ami a közalkalmazottak, a köztisztviselők, a munka törvénykönyve hatálya alá tartozók személyi juttatásán kívül tartalmazza a közfoglalkoztatottak, illetve az állományba nem tartozók (képviselők tiszteletdíja, megbízási díjak) juttatását is. Továbbá a jubileumi jutalmakat. A személyi juttatások járulékai között a törvényben megfogalmazottak alapján került kifizetésre a szociális hozzájárulási adó (27%). - A dologi kiadások 71,7%-ban teljesültek, ami az összes kiadás 29,5%-os részarányát képezi. Ennél a kiadási nemnél a közüzemi díjakra, élelmiszerre, üzemeltetési, karbantartási kiadásokra fordított összeg volt a meghatározó. - Szociális, rászorultság jellegű ellátások 61,8%-ra teljesültek. Ezen jogcímek között szerepelnek az önkormányzat által folyósított szociális ellátások, amelyre kifizetett összeg eft. - A működési célú támogatásértékű kiadások önkormányzati szintű teljesítése eft. mely a Újfehértó-Bököny Viziközmű Beruházási Társulás eft összegű működési hozzájárulását, és a Bökönyi Barota Mihály Általános Iskola január hónapban átutalt 120 eft támogatását tartalmazza. Itt került tervezésre a Dél-Nyírségi Szociális és Gyermekjóléti Központ Bökönyi Intézményegységéhez szükséges eft hozzájárulása melyek átutalására még nem került sor. - A működési célú pénzeszközátadások 36,3%-ra teljesültek, melyben a célfeladatok között megtervezett támogatások szerepelnek (SE, Nonprofit KFT, DSE, KVÖ, ÖTE, Rendőrség támogatása) - Felhalmozási kiadások Beruházási kiadások eft. Felújításk: eft. A háromnegyed éves felhalmozási kiadások jogcímenkénti részletezését a melléklet tartalmazza háromnegyed éves gazdálkodásunkat 162 fővel tudtuk megvalósítani, melyből 1 fő választott tisztségviselő, 8 fő köztisztviselő, 50 fő közalkalmazott, 103 fő egyéb bérrendszer hatálya alá tartozó munkavállaló. Gazdálkodásunkat a nehézségek ellenére is az intézmények, valamint a kötelező és a nem kötelező feladatok elfogadható működése jellemezte, amely az évközbeni takarékossági intézkedésekkel együtt tudta csak biztosítani az elért színvonal részbeni megtartását. 12

13 Köszönjük a beszámolót! A napirendi pontot a Pénzügyi Bizottság tárgyalta, megkérem a Bizottság elnökét, tájékoztassa erről a Képviselő-testületet! Taskó Miklós képviselő: A Bizottság örömmel látja, hogy az Önkormányzat nagyon jól gazdálkodik, elfogadásra javasolja a Képviselő-testület felé! Megkérem a Tisztelt Képviselő-testületet, kézfenntartással jelezze, aki elfogadja az önkormányzat évi költségvetése végrehajtásának III. negyedévi alakulásáról szóló tájékoztatót! 104/2013.(XI.15.) számú A Képviselő-testület Tájékoztató az önkormányzat évi költségvetése végrehajtásának III. negyedévi alakulásáról az önkormányzat évi költségvetésének III. negyedévi teljesítésről szóló beszámolót az előterjesztés és az számú mellékletek alapján elfogadta. Felelős: polgármester Határidő: azonnal 5. Napirendi pont: KEOP-6.2.0/A/ A,,Fenntarthatóbb életmódot és fogyasztási lehetőségeket népszerűsítő, terjedésüket elősegítő mintaprojektek", "II. Házi és közösségi komposztálást népszerűsítő mintaprojekt" Az önkormányzat Képviselő-testülete a KEOP-6.2.0/A/ ,,Fenntarthatóbb életmódot és fogyasztási lehetőségeket népszerűsítő, terjedésüket elősegítő mintaprojektek", "II. Házi és közösségi komposztálást népszerűsítő mintaprojekt" c. pályázat benyújtása mellett döntött évben. A Képviselő-testületnek egy határozatot szükséges hozni, mely alapján a pályázni kívánt támogatás összege (95%): forint. A pályázatban szükséges önerő (5%) összegét, Ft-ot az Önkormányzat évi költségvetése terhére biztosítani. Megkérem a Tisztelt Képviselő-testületet, kézfenntartással jelezze, aki elfogadja a KEOP /A/ A,,Fenntarthatóbb életmódot és fogyasztási lehetőségeket népszerűsítő, terjedésüket elősegítő mintaprojektek", "II. Házi és közösségi komposztálást népszerűsítő mintaprojekt" határozat-tervezetet! 13

JEGYZŐKÖNYV. A képviselő testület a napirendi javaslatot 4 fő igen szavazatával elfogad az alábbiak szerint: NAPIREND

JEGYZŐKÖNYV. A képviselő testület a napirendi javaslatot 4 fő igen szavazatával elfogad az alábbiak szerint: NAPIREND JEGYZŐKÖNYV Száma: - 2./2012 Készült: Tard Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. március 6.-án 17 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Házasságkötő termében megtartott nyílt üléséről. Jelen

Részletesebben

c./ határozatai, rendeletei: 177-187/2011., 19/2011.(XII.22.) R. ; 20/2011.(XII.31.) R. TÁRGYSOROZAT

c./ határozatai, rendeletei: 177-187/2011., 19/2011.(XII.22.) R. ; 20/2011.(XII.31.) R. TÁRGYSOROZAT Bököny Község Képviselő-testülete 2011. december 22-i rendes üléséről Ikt. szám: 644-23/2011. a./ jegyzőkönyve b./ tárgysorozata c./ határozatai, rendeletei: 177-187/2011., 19/2011.(XII.22.) R. ; 20/2011.(XII.31.)

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend

Jegyzőkönyv. Napirend Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Web: http://agasegyhaza.hu Tel.:76/388-211 Fax: 76/388-387 E-mail: pmstrh@t-online.hu 9/2012. Jegyzőkönyv Készült:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Hajdúsámson Város Önkormányzata 2014. évi költségvetési koncepciójának elfogadására. I. Jogszabályi környezet

E L Ő T E R J E S Z T É S Hajdúsámson Város Önkormányzata 2014. évi költségvetési koncepciójának elfogadására. I. Jogszabályi környezet Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől E L Ő T E R J E S Z T É S Hajdúsámson Város Önkormányzata 2014. évi költségvetési koncepciójának elfogadására Az államháztartásról szóló módosított 2011.

Részletesebben

Rendelkezésre álló támogatás (ezer Ft)

Rendelkezésre álló támogatás (ezer Ft) 1) A LEADER program pályázati lehetőségei, döntés a lehívható pénzkeretről /Önkormányzati, Görög Katolikus Egyházközség, Római Katolikus Egyházközség/. Épített örökség védelme Település Lakosság létszám

Részletesebben

TÁRGYSOROZAT. Gyalogné Lovas Irén sk. polgármester

TÁRGYSOROZAT. Gyalogné Lovas Irén sk. polgármester Bököny Község Képviselő-testülete 2013. április 19-i közmeghallgatásról Ikt. szám: 1-5/2013. határozatai: 41-44/2013. TÁRGYSOROZAT 1.) Tájékoztató az Újfehértó-Bököny Szennyvíz beruházásról Előadó: polgármester

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. november 27-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. november 27-i ülésére ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. november 27-i ülésére Tárgy: Javaslat Polgár Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetési koncepciójára Előterjesztő: Tóth József polgármester Készítette: Dr.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Csömödér. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2014. év február hó 5. napján. Határozatok:

JEGYZŐKÖNYV. Csömödér. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2014. év február hó 5. napján. Határozatok: JEGYZŐKÖNYV Csömödér Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. év február hó 5. napján megtartott nyilvános üléséről Határozatok: 1/2014.(11.05.) Z\ 2/2014.(11.05.) Z1 3/2014.(11.05.) A15 4/2014.(11.05.)

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJÁRÓL

ELŐTERJESZTÉS PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJÁRÓL ELŐTERJESZTÉS PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJÁRÓL A koncepciót az önkormányzat valamennyi bizottsága megtárgyalja Az államháztartásról szóló 2011. évi CCV. törvény 24.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szatymaz Község Képviselő-testületének 2011. február 09. napján, a Polgármesteri Hivatal Tárgyalótermében megtartott nyílt testületi üléséről. Napirendi pontok: 1. Az önkormányzat

Részletesebben

Jegyzőkönyv 2/2013. 3.) Ágasegyháza Község Önkormányzat 2012.évi költségvetéséről szóló módosított

Jegyzőkönyv 2/2013. 3.) Ágasegyháza Község Önkormányzat 2012.évi költségvetéséről szóló módosított Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Web: http://agasegyhaza.hu Tel.:76/388-211 Fax: 76/388-387 E-mail: pmstrh@t-online.hu 2/2013. Jegyzőkönyv Készült:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Serényfalva, Kossuth L. út 63.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Serényfalva, Kossuth L. út 63. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Serényfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 17-én 14.00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2014. december 10. napján 15:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2014. december 10. napján 15:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Hunya Község Önkormányzata 5555 Hunya, Rákóczi út 19. MEGHÍVÓ Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2014. december 10. napján 15:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Községháza ülésterem

Részletesebben

Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 56/556-010

Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 56/556-010 Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 56/556-010 MEGHÍVÓ FEGYVERNEK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL TESTÜLETE 2014. NOVEMBER 20-án - CSÜTÖRTÖKÖN- 15 ÓRAKOR ÜLÉST TART, Melyre

Részletesebben

2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ELŐTERJESZTÉS. a képviselő-testület 2014. február 21-i ülésére

2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ELŐTERJESZTÉS. a képviselő-testület 2014. február 21-i ülésére RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Vargáné Fodor Rita Előterjeszti: Mezőfi

Részletesebben

Önkormányzatunk 2012. december 31-i záró pénzkészlete 47,380,-Ft, bankszámlaegyenlege: 11.804.119,-Ft volt.

Önkormányzatunk 2012. december 31-i záró pénzkészlete 47,380,-Ft, bankszámlaegyenlege: 11.804.119,-Ft volt. ELŐTERJESZTÉS Lovászpatona Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30.-i ülésére, az önkormányzat 2012. évi költségvetési beszámolójáról 1. napirend Tisztelt Képviselő-testület! Lovászpatona

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA. Általános gazdasági helyzet

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA. Általános gazdasági helyzet HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA Tisztelt Képviselő Testület! Az államháztartásról szóló módosított 2011. évi CXCV. törvény 24. -ában foglaltak alapján Hajdúhadház Város

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉSEK. Fonyód Város Önkormányzata. Képviselő-testület 2014-2019. 2015. április 29. napján tartandó rendes üléséhez

ELŐTERJESZTÉSEK. Fonyód Város Önkormányzata. Képviselő-testület 2014-2019. 2015. április 29. napján tartandó rendes üléséhez ELŐTERJESZTÉSEK Fonyód Város Önkormányzata Képviselő-testület 2014-2019 2015. április 29. napján tartandó rendes üléséhez ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2014-2019 2015. április 29-i ülésére 1. napirendi

Részletesebben

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Web: http://agasegyhaza.hu Tel.:76/388-211 Fax: 76/388-387 E-mail: pmstrh@t-online.hu 2/2011. Jegyzőkönyv Készült:

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete részére Tárgy: 2015. évi költségvetési koncepció Helyben Tisztelt Képviselő-testület! A következő évre vonatkozó költségvetési koncepció elkészítésére és képviselő-testület

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 29- én megtartott rendes üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 29- én megtartott rendes üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 29- én megtartott rendes üléséről. Az ülés helye: Községháza, tanácskozó terme Jelen vannak: Nagy Szilárd

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzat Répcelak 596/2011. szám J e g y z ő k ö n y v Répcelak Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2011. január 27-én 17.30 órakor a Polgármesteri Hivatalban megtartott üléséről. Jelen voltak:

Részletesebben

Jegyzőköny. Készült Szatymaz Község Képviselő-testületének 2008. november 26. napján megtartott üléséről.

Jegyzőköny. Készült Szatymaz Község Képviselő-testületének 2008. november 26. napján megtartott üléséről. Jegyzőköny Készült Szatymaz Község Képviselő-testületének 2008. november 26. napján megtartott üléséről. Jelen vannak: dr. Kormányos László polgármester Dékányné dr. Balogh Andrea alpolgármester Barna

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS 1. NAPIRENDI PONT. Beszámoló a Közös Hivatal 2013. évi költségvetésének III. negyedévi teljesítéséről

ELŐTERJESZTÉS 1. NAPIRENDI PONT. Beszámoló a Közös Hivatal 2013. évi költségvetésének III. negyedévi teljesítéséről ELŐTERJESZTÉS 1. NAPIRENDI PONT Beszámoló a Közös Hivatal 2013. évi költségvetésének III. negyedévi teljesítéséről Tisztelt Képviselő-testület! Csatolt előterjesztés alapján kérem a képviselő-testület

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: A Képviselő-testület 2013. október 21 én megtartott üléséről. Jelen vannak: ifj. Sebők Lajos polgármester

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: A Képviselő-testület 2013. október 21 én megtartott üléséről. Jelen vannak: ifj. Sebők Lajos polgármester Pécsely Község Önkormányzata P É C S E L Y Szám:201/ 21-50/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2013. október 21 én megtartott üléséről. Jelen vannak: ifj. Sebők Lajos polgármester

Részletesebben

17. számú előterjesztés Minősített többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 30-i rendes ülésére

17. számú előterjesztés Minősített többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 30-i rendes ülésére 17. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 30-i rendes ülésére Tárgy: Az önkormányzat 2014. évi zárszámadásról szóló önkormányzati

Részletesebben

Önkormányzati Időszaki Lap HU ISSN 1789-8153. VII. Évfolyam 11. szám - 2013. november. Ára: 220,- Ft ZAGYVARÉKASI HÍRMONDÓ

Önkormányzati Időszaki Lap HU ISSN 1789-8153. VII. Évfolyam 11. szám - 2013. november. Ára: 220,- Ft ZAGYVARÉKASI HÍRMONDÓ Önkormányzati Időszaki Lap HU ISSN 1789-8153 Ára: 220,- Ft VII. Évfolyam 11. szám - 2013. november ZAGYVARÉKASI HÍRMONDÓ Hírlétra Előfizetve Olcsóbb! A befizetési szelvényeket kérjük őrízék meg. 2014.

Részletesebben

Tanácskozási joggal jelen vannak: Dr. Mátyás B. Szabolcs jegyző, Dr. Szűcs Andrea aljegyző

Tanácskozási joggal jelen vannak: Dr. Mátyás B. Szabolcs jegyző, Dr. Szűcs Andrea aljegyző ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu Száma: 5-97/2013. J E G Y Z Õ K Ö N Y V

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2014. április 30. napján 17:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2014. április 30. napján 17:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Hunya Község Önkormányzata 5555 Hunya, Rákóczi út 19. MEGHÍVÓ Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2014. április 30. napján 17:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Községháza Tanácskozó

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 1. Tard Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetése

JEGYZŐKÖNYV. 1. Tard Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetése JEGYZŐKÖNYV Száma:./2014 Készült: Tard Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2014. március 5.-én 17,30 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Házasságkötő termében megtartott nyílt üléséről. Jelen

Részletesebben