TÁRGYSOROZAT. 1) Polgármester tájékoztatója a lejárt határidejű határozatokról /szóbeli előterjesztés/ Előadó: polgármester

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TÁRGYSOROZAT. 1) Polgármester tájékoztatója a lejárt határidejű határozatokról /szóbeli előterjesztés/ Előadó: polgármester"

Átírás

1 Bököny Község Képviselő-testülete november 15-i rendes üléséről Ikt. szám: 1- /2013 határozatai: /2013. TÁRGYSOROZAT 1) Polgármester tájékoztatója a lejárt határidejű határozatokról /szóbeli előterjesztés/ Előadó: polgármester 2) évi Belső Ellenőrzési terv elfogadása /írásbeli előterjesztés/ Előadó: jegyző Véleményezi: Pénzügyi Bizottság, Ügyrendi- és Vagyonnyilatkozat Ellenőrző Bizottság 3) A évi költségvetési koncepció elfogadása /írásbeli előterjesztés/ Előadó: polgármester Véleményezi: Pénzügyi Bizottság 4) Tájékoztató az önkormányzat évi költségvetése végrehajtásának III. negyedévi alakulásáról /írásbeli előterjesztés/ Előadó: polgármester Véleményezi: Pénzügyi Bizottság 5) Egyebek Gyalogné Lovas Irén sk. polgármester

2 JEGYZŐKÖNYV Készült Bököny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete november 15. napján, 12:00 órakor megtartott nyilvános rendkívüli üléséről. Szavazati joggal jelen vannak: Gyalogné Lovas Irén Dr. Horváth József Dr. Komoróczy Péter Marozsán Mihály Papp Csaba Taskó Miklós Tanácskozási joggal jelen vannak: Dr. Gulyás József Nagy Sándor Marozsán Miklós polgármester alpolgármester képviselő képviselő képviselő képviselő jegyző Bököny Nonprofit Kft. pénzügyi előadó Gyalogné Lovas Irén polgármester köszönti a Képviselő-testület tagjait, és a megjelenteket. A mai napra kitűzött és összehívott Képviselő-testületi ülést megnyitja. Megállapítja, hogy a Képviselőtestület határozatképes. Indítványozza, hogy a Képviselő-testület a jelen ülésről készítendő jegyzőkönyv-hitelesítőknek Papp Csaba és Komoróczy Péter képviselőket válassza meg. A javaslatot a Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta. Polgármester javaslata az ülés napirendjére: 1) Polgármester tájékoztatója a lejárt határidejű határozatokról 2) évi Belső Ellenőrzési terv elfogadása 3) A évi költségvetési koncepció elfogadása 4) Tájékoztató az önkormányzat évi költségvetése végrehajtásának III. negyedévi alakulásáról 5) KEOP-6.2.0/A/ A,,Fenntarthatóbb életmódot és fogyasztási lehetőségeket népszerűsítő, terjedésüket elősegítő mintaprojektek", "II. Házi és közösségi komposztálást népszerűsítő mintaprojekt" 6) Bököny Község Önkormányzata új Közbeszerzési Szabályzatának elfogadásáról 7) Döntés Egészségügyi ellátáshoz kapcsolódó infrastrukturális fejlesztés, a szolgáltatás minőségének javítása Bököny településen tárgyú hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás megindításáról 8) Egészségház egyéb felújítási munkálatai tárgyú hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás megindításáról 9) Döntés EMVA pályázatok benyújtásáról 100/2013. (XI.15.) önkormányzati 2

3 A Képviselő testület Döntés napirendről ülésének napirendjét az alábbiak szerint állapította meg: 1) Polgármester tájékoztatója a lejárt határidejű határozatokról 2) évi Belső Ellenőrzési terv elfogadása 3) A évi költségvetési koncepció elfogadása 4) Tájékoztató az önkormányzat évi költségvetése végrehajtásának III. negyedévi alakulásáról 5) KEOP-6.2.0/A/ A,,Fenntarthatóbb életmódot és fogyasztási lehetőségeket népszerűsítő, terjedésüket elősegítő mintaprojektek", "II. Házi és közösségi komposztálást népszerűsítő mintaprojekt" 6) Bököny Község Önkormányzata új Közbeszerzési Szabályzatának elfogadásáról 7) Döntés Egészségügyi ellátáshoz kapcsolódó infrastrukturális fejlesztés, a szolgáltatás minőségének javítása Bököny településen tárgyú hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás megindításáról 8) Egészségház egyéb felújítási munkálatai tárgyú hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás megindításáról 9) Döntés EMVA pályázatok benyújtásáról NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA: 1. Napirendi pont: Polgármester tájékoztatója a lejárt határidejű határozatokról Október 1-jén újabb közmunkásokat vettünk fel a Start munkaprogram keretében közel 70 főt. Október 2-án az Egészségügyi ellátáshoz kapcsolódó infrastrukturális fejlesztés, a szolgáltatás minőségének javítása Bököny településen című ÉAOP-4.1.2/A azonosítószámú projekt pályázatírójával Manner Anikóval előkészítettük azon iratokat, nyilatkozatokat, ami a támogatási szerződés megkötéséhez szükséges. Október 3-án írtuk alá a támogatási szerződést a Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt. Debreceni Irodájában. Október 4-én a Nagykállói Munkaügyi központ vezetője Hamza Zsolt Úr tartott tájékoztatás a téli közfoglalkoztatásról. Tájékoztatom a Tisztelt képviselő-testület tagjait, ennyi ember még sohasem volt foglalkoztatva az elmúlt években. Ugyanezen a napon Nyírségi Vízgazdálkodási Társulás tájékoztatott, hogy oda is 10 fő munkanélküli szükséges, akiket november 1-jével foglalkoztatnak. Október 5-én az Újfehértón a szennyvízberuházás keretében az első ünnepélyes lakossági rákötésnél tettem tiszteletemet Dr. Horváth József alpolgármester Úrral, Kálucz Adrienn megbízott jegyzővel és Szabolcsi Jánosnéval a Bökönyi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ vezetőjével. 3

4 Október 7-én a Balkányi Központi ügyelettel kapcsolatban volt társulási ülés. Újból döntést kellett hozni, hogy kik a társulási pozíciót betöltött személyek, valamint Szakoly község kizárásáról. Október 11-én köztemetést rendeltem el, mert meghalt Vadász Kármen 5 hónapod csecsemő. A család anyagi helyzete nem tette lehetővé, hogy saját költségén el tudják temettetni a gyermeket. Október 12-én Tóth Sándor és párja házasságkötésénél közreműködtem, mint anyakönyvvezető. Október 14-én a Magyar Faluszövetség kereste meg Önkormányzatunkat, mivel tagi hozzájárulást fizetünk, ezért 31 db x Ft összegben támogatja önkormányzatunkat a Média Hatósággal közösen. Így megoldódott az önkormányzat és intézményeinél a tv nézés problematikája. Október 17-én kooperációs értekezletet tartott a mérnök, a PR szervezet, a Nyírségvíz Zrt. munkatársai, a kivitelező. Október 18-án a Munkaügyi központban voltam Hatósági szerződés aláírására. Aznap jött a Dr. Szabó Márta járási tiszti főorvostól egy emlőszűrési terv, melyben tájékoztatnak bennünket, ha az önkormányzat buszt biztosít a vizsgálatra menő asszonyok számára, akkor a MEP Észak-alföldi Területi Hivatal az utazási költséget 60%-ban megtéríti. A hagyományainkhoz híven továbbra is támogatni kívánom és remélem a Tisztelt Képviselő-testület is, hogy biztosítsuk a buszt a vizsgálatra menők számára. Október 22-én Munkaügyi Bíróságon voltam Nyíregyházán Biliczki István munkaügyi perével kapcsolatban Dr. Papp László ügyvéd Úrral. A tárgyalás eredménye: Biliczki István visszavonta a feljelentést. Ugyanezen a napon délután 14-órától tartottuk meg az október 23-ai ünnepséget és az ünnepség keretében adtuk át a Képviselő-testület által odaadományozott kitüntető címeket. Október 24-én a Bentlakásos Idősek Otthonában Gönczi Antalnét, Marika nénit köszöntöttük 90. éves születésnapja alkalmából. Október 25-én Farkas Mihályné Bence Mária nyugdíjba vonulását ünnepeltük meg a konyhán. Október 26-án Debrecenben voltam a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegyei Karitász és a Kelet Karitász Alapítvány 20 éves fennállását, születésnapját ünnepelték. Egész napos színes program várta a meghívottakat. Október 30-án Újfehértón voltam az Újfehértó-Bököny Viziközmű Társulás Társulási Tanácsülésén. Itt a évi 3. negyedévi beszámolót, valamint a évi tervezetet kellett elfogadni. Október 31-én kooperációs értekezlet volt. Ezen a napon felkészültünk a november 1-jén Mindenszentek és az azt követő halottak napjára. November 4-étől 60 főt közmunkást vettünk fel, ezek már a téli közfoglalkoztatottak lesznek. Ezeknek egy része alapkompetencia képzésben fog részesülni december 1-jétől március 31-ig, majd újból egy hónap munka. November 6-án a Bentlakásos Idősek Otthonában voltam lakógyűlésen. Még aznap a K KEOP-6.2.0/A/ /173 azonosítójú komposzt pályázathoz készítettük el a szükséges iratokat a támogatói szerződés megkötéséhez. November 7-én értesítést kaptunk, hogy a Bökönyi Roma Napokra Ft-ot nyertünk, ami 100%-os támogatás. November 9-én Tálas Ferenc és Tasi Márta 50. éves házassági évfordulója alkalmából köszöntöttük az ünnepelteket Kálucz Adrienn megbízott jegyzővel. November 10-én a Labdarugó Szakosztály ez évad utolsó meccsét néztem meg. Gratulálok a csapatnak, akik aznap 6:2-re nyertek és az első helyen vannak. Ennek örömére a holnapi napon egy közös bulit szerveznek, melyre a Tisztelt képviselő Testület tagjait is szeretettel várják. November 11-én közös szervezésben a Sorsvezető Irodával, Óvodával, Iskolával, Művelődési házzal, a Nyugdíjas klub tagjaival ünnepeltük meg a Márton napot. Ezen a napon tájékoztatott a KEVIZ 21. Kft ügyvezetője, hogy a szeméttelep rekultivációja lassan befejeződik. 4

5 2013. november 12-én kaptuk meg a az MVH pályázatnak helyt adó határozatát, amelyben a 257. hrszú Bököny Sportöltőző felújítására Ft összegű támogatást ítéltek meg. Pályázat keretében lenne az épület leszigetelve, tető átfedése, kémény átrakása, csatornázás és egyéb kisebb munkálatok vannak betervezve. November 13-án a Hajdúhadházi Erdészetnél voltam a szociális tüzifa ügyében. A számunkra szükséges 236 m3 tüzifát biztosítja számunkra az erdészet. November 14-én azaz tegnap kooperációs értekezlet volt. Ott elhangzottak a hiányosságok amiket figyelembe kell venni a kivitelezőnek és az alvállalkozóknak. Október eleje óta folyamatosan folynak munkálatok Bököny belterületén. Eleinte többnyire kutató munkálatok, közmű feltárások, házi bekötések kialakításai folytak. A gerinc fektetés október végén kezdődött el párhuzamosan a nyomóvezeték kiépítésével. Jelenleg gerincet fektetnek a Makarenkó, az Árpád, a Vörösmarty, az Arany János a Damjanich és a Felszabadulás úton. A gerinc már közel 1500 méteren kiépült (Makarenkó, Vörösmarty, Bem József, Felszabadulás, Damjanich). A belterületi nyomóvezeték a Makarenkón és a Bem Józsefen elkészült (összesen 420 m). A külterületi nyomóvezetéket november eleje óta fektetik, több min 1376 méteren készült már el, a szennyvíz telep ivóvízellátáshoz szükséges vízvezetéket vele párhuzamosan fektették le. A házi bekötések kialakítása a gerincfektetéssel párhuzamosan zajlik, a bekötések helyét a lakosokkal folyamatosan egyeztetik, és a műszaki előírásokat szem előtt tartva, a lakó igényei alapján helyezik el a házi tisztítókat. A szerződésben foglalt 40%-ot ha az idő kedvező lesz, akkor még az idén december 31-ig meg tudják csinálni. A terv szerint január 31-ig kell elérni a 40%-ot. Megkérem a Tisztelt Képviselő-testületet, kézfenntartással jelezze, aki elfogadja a lejárt határidejű határozatokról szóló beszámolómat! 101/2013. (XI.15.) önkormányzati Polgármester tájékoztatója a lejárt határidejű határozatokról A Képviselő testület elfogadja a polgármester tájékoztatóját a lejárt határidejű határozatokról. 2. Napirendi pont: évi Belső Ellenőrzési terv elfogadása Kálucz Adrienn megbízott jegyző: A évi belső ellenőrzési tervet az Önkormányzat belső ellenőre, Varga Péter készítette el. A 370/2011. (XII. 31.) kormányrendelet ai szerint előírt éves ellenőrzési tervet a költségvetési 5

6 szerveknek egységes tartalommal javasolt elkészíteni. Az éves ellenőrzési terv összeállítása a évben tett belső ellenőri megbeszélés, ellenőrzés tapasztalata és jogszabályi előírások figyelembevételével készült. A kockázatelemzés célja azoknak a kedvezőtlen eseményeknek a meghatározása, amelyek az önkormányzat működési, gazdálkodási feltételeit befolyásolják. A kockázati tényezők meghatározásával kijelölésre kerültek az ellenőrzés területei. A kockázatelemzés magyarázatot ad arra, miért volt szükség néhány terület ismételt, esetleg mélyebb vizsgálatára. Kálucz Adrienn ismerteti a évi Belső Ellenőrzési tervet. A napirendi pontot a Pénzügyi Bizottság, illetve az Ügyrendi- és Vagyonnyilatkozat Ellenőrző Bizottság is tárgyalta, megkérem a bizottságok elnökeit, hogy tájékoztassák erről a Képviselőtestületet! Papp Csaba képviselő: Az Ügyrendi- és Vagyonnyilatkozat Ellenőrző Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Képviselő-testület felé. Taskó Miklós képviselő: A Pénzügyi Bizottság szintén elfogadásra javasolja a Képviselő-testület felé! Köszönjük a tájékoztatást! Megkérem a Tisztelt Képviselő-testületet, kézfenntartással jelezze, aki elfogadja a évi Belső Ellenőrzési tervet! A Képviselő-testület 102/2013.(XI.15.) számú évi Belső Ellenőrzési terv elfogadása Elfogadja a évi Belső Ellenőrzési tervet. 3. Napirendi pont: A évi költségvetési koncepció elfogadása. Marozsán Miklós pénzügyi előadó: Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 24. (1) bekezdése értelmében a jegyző által elkészített a következő évre vonatkozó költségvetési koncepciót a polgármester október 31-ig nyújtja 6

7 be a Képviselő-testületnek. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 26. (1) bekezdése értelmében a jegyző a helyi önkormányzat költségvetési koncepcióját a tervezett bevételek, a kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek és Magyarország évi központi költségvetéséről szóló T/ számú törvényjavaslat figyelembevételével állítja össze. A koncepció elsődleges célja a következő évi költségvetés kialakításához szükséges alapelvek, főbb célkitűzések meghatározása. A koncepció elkészítéséhez a Magyarország évi költségvetésének tervezete áll rendelkezésre. A kormány gazdaságpolitikájának célja továbbra is az államadósság csökkentése, a költségvetési hiány 3 % alatt tartása, a foglalkoztatás bővítése, a versenyképesség javítása és a kiegyensúlyozott gazdasági növekedés biztosítása. Ennek érdekében a kormány jelentős strukturális átalakítást hajtott végre (oktatás, közigazgatás). Az intézkedések hatására a költségvetési hiány és a GDP-arányos államadósság érdemben csökkent, Magyarország júniusában kikerült a túlzott deficit eljárás alól. A magyar gazdaságban 2013-ban beindult a növekedés. Ez a növekedési folyamat tovább erősödhet, melynek hatásaként 2%-os GDP növekedés prognosztizálható a 2014-es évben. A pedagógus béremelés, a rezsicsökkentés, a foglalkoztatottság bővülése, ezáltal pedig a reáljövedelmek emelkedése következtében a háztartások fogyasztási kiadása várhatóan 1,9%-kal növekszik jövőre évben az önkormányzatok finanszírozása a évtől bevezetett megváltozott önkormányzati feladatellátáshoz igazodó feladatalapú támogatási rendszerben történik. A finanszírozási struktúra alapjaiban nem tér el a 2013-ban kialakított és alkalmazott feladatalapú forrásallokációtól. A év közben történt intézkedések, strukturális kiegyenlítést szolgáló kiegészítő támogatások a évben beépülnek az alapfinanszírozásba. Évek óta probléma a település lakosságszámának csökkenése. Ez a lakosságszám csökkenés érinti az általános működési támogatást, hisz akár a hivatal működési támogatásánál, akár a közművelődés támogatásánál, akár az egyéb kötelező feladatok támogatásánál számítási alap január 1-jei lakosságszám még 3351 fő volt, míg a január 1-jei már csak 3346 fő. 5 fővel csökkent a település lélekszáma. A lakosságszám csökkenése sajnos maga után vonja, hogy az óvodai ellátotti létszám is folyamatosan csökken. Az elmúlt évi 113 főhöz képest az októberi statisztika szerint az óvodába beíratott gyerekek létszáma csak 106 fő. Sajnos ez a gyermeklétszám csökkenés maga után vonja az állami támogatás mértékének csökkenését. A évi CLXXXIX. törvény 111. (2)-(3) bekezdése értelmében az önként vállalt feladatok forrását és kiadását a évi költségvetési rendeletnek elkülönítetten kell tartalmaznia. A rendelkezés végrehajtása érdekében a jövő évi költségvetési rendeletben a működési és esetleges felhalmozási feladatokon belül a kötelező és önként vállalt feladatok forrásának és kiadásának a bemutatása is szükséges. A Mötv. 111 (4) bekezdése értelmében, a költségvetési rendeletben működési hiány továbbra sem tervezhető. A évi költségvetés összeállításához a következő irányelveket meghatározását javaslom: 1. Elsősorban a kötelező önkormányzati feladatok ellátásának fedezetét kell biztosítani az új önkormányzati törvény rendelkezéseit figyelembe véve, a jogszabályi előírásoknak megfelelően, a kiadások minimalizálása mellett. 2. Az önként vállalt feladatokat, közvetett támogatásokat alaposan felül kell vizsgálni. 3. A takarékosság követelményének érvényesítése érdekében felül kell vizsgálni a kiadások alakulását, rangsorolni kell a feladatokat annak érdekében, hogy megtakarításokat lehessen elérni. A tervezés feladatorientált legyen. 4. Valamennyi intézmény vonatkozásában a dologi kiadások tervezése legfeljebb a évi tervezett összegben történhet, úgy, hogy a kiadási előirányzatok a lehető legszigorúbb 7

8 takarékosság mellett, a törvényi minimum szintjét figyelembe véve biztosítsák a feladatellátást. 5. Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles takarékos, ésszerű gazdálkodás követelményeinek megfelelni és javaslataikkal, döntéseikkel segíteni a hiány/kiadások csökkentését. 6. A költségvetési egyensúly megőrzése érdekében felül kell vizsgálni az egyes feladatok tartalmát, költség- és létszámszükségletét. E felülvizsgálatnak minden költségvetési szervre ki kell terjednie. 7. Az intézményi illetve önkormányzati bevételeket maximalizálni szükséges 8. Az adókintlévőségek, bármilyen jellegű követelések csökkentése érdekében szigorú, költség hatékony végrehajtási és ellenőrzési tevékenységet kell folytatni 2014-ban. 9. Újabb kötelezettségek vállalása előtt figyelembe kell venni a meglévő kötelezettségeket, továbbá a fedezetül szolgáló bevételek realizálását. 10. A felhalmozási célú bevételek olyan beruházások, felújítások megvalósítására, egyéb felhalmozási célú kiadásokra fordítható, amelyek a tervszerű településfejlesztést szolgálják. Köszönjük a tájékoztatást! A napirendi pontot a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, megkérem a bizottság elnökét, tájékoztassa erről a Képviselő-testületet! Taskó Miklós képviselő: A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Képviselő-testület felé a évi költségvetési koncepciót! Gyalogné Lovas Irén polgármester Megkérem a Tisztelt Képviselő-testületet, kézfenntartással jelezze, aki elfogadja a évi költségvetési koncepciót! 103/2013.(XI.15.) számú A évi költségvetési koncepció elfogadása Bököny Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 24. (1) bekezdése alapján, Bököny Község Önkormányzatának a évi költségvetési koncepcióját megtárgyalta, és a évi költségvetés összeállításához a következő irányelveket határozza meg: 1. Elsősorban a kötelező önkormányzati feladatok ellátásának fedezetét kell biztosítani az új önkormányzati törvény 8

9 rendelkezéseit figyelembe véve, a jogszabályi előírásoknak megfelelően, a kiadások minimalizálása mellett. 2. Az önként vállalt feladatokat, közvetett támogatásokat alaposan felül kell vizsgálni. 3. A takarékosság követelményének érvényesítése érdekében felül kell vizsgálni a kiadások alakulását, rangsorolni kell a feladatokat annak érdekében, hogy megtakarításokat lehessen elérni. A tervezés feladatorientált legyen. 4. Valamennyi intézmény vonatkozásában a dologi kiadások tervezése legfeljebb a évi tervezett összegben történhet, úgy, hogy a kiadási előirányzatok a lehető legszigorúbb takarékosság mellett, a törvényi minimum szintjét figyelembe véve biztosítsák a feladatellátást. 5. Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles takarékos, ésszerű gazdálkodás követelményeinek megfelelni és javaslataikkal, döntéseikkel segíteni a hiány/kiadások csökkentését. 6. A költségvetési egyensúly megőrzése érdekében felül kell vizsgálni az egyes feladatok tartalmát, költség- és létszámszükségletét. E felülvizsgálatnak minden költségvetési szervre ki kell terjednie. 7. Az intézményi illetve önkormányzati bevételeket maximalizálni szükséges 8. Az adókintlévőségek, bármilyen jellegű követelések csökkentése érdekében szigorú, költség hatékony végrehajtási és ellenőrzési tevékenységet kell folytatni 2014-ban. 9. Újabb kötelezettségek vállalása előtt figyelembe kell venni a meglévő kötelezettségeket, továbbá a fedezetül szolgáló bevételek realizálását. 10. A felhalmozási célú bevételek olyan beruházások, felújítások megvalósítására, egyéb felhalmozási célú kiadásokra fordítható, amelyek a tervszerű településfejlesztést szolgálják. A Képviselő-testület megbízza a jegyzőt, hogy az irányelveket figyelembe véve a költségvetési rendelet-tervezetet készítse el, a polgármestert pedig, hogy a rendelet-tervezetet terjessze a Képviselőtestület elé. Határidő: február hó Felelős: jegyző, polgármester 4. Napirendi pont: Tájékoztató az önkormányzat évi költségvetése végrehajtásának III. negyedévi alakulásáról Marozsán Miklós pénzügyi előadó: 9

10 Az államháztartásról szóló CXCV. törvény 87. (1) alapján a polgármester a helyi önkormányzat gazdálkodásának első félévi helyzetéről szeptember 15-ig, háromnegyed éves helyzetéről a költségvetési koncepció ismertetésekor írásban tájékoztatja a képviselő-testületet. A tájékoztatás tartalmazza a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő előirányzatok és a költségvetési egyenleg alakulását. Bököny Község Önkormányzata a évi költségvetését az 1/2013.(II.14.) rendelettel fogadta el: eft kiadással, eft bevétellel. Az III. negyedévet elsődlegesen, a pályázati lehetőségek lehető legteljesebb igénybevételére történő előkészítő és végrehajtó munkával lehet jellemezni. Az önkormányzati alapvető feladatellátás, a működőképesség biztosított volt. Önkormányzatunk a Magyarország évi költségvetéséről szóló törvényben foglaltak szerint meghatározott támogatásokban részesül a település lakosságszáma és az ellátotti létszám alapján. Önkormányzatunk költségvetési gazdálkodását III. negyedévben az alábbi főbb vonások jellemezték: I. Bevételi források és azok teljesítése: Az Önkormányzat III. negyedévben eft bevételt realizált, mely a módosított előirányzathoz viszonyítva 84,9 %-ra teljesült. Az összes bevétel 12,3%-át a felhalmozási és tőkejellegű bevételek, 87,7%-át a működési célú bevételek alkották. Bevételi forrásunkat túlsúlyban az állami normatívák valamint a sajátos működési bevételek képezték. - Működési bevétel címen eft folyt be. E bevételek az alaptevékenységgel összefüggő bevételekből (intézményi ellátási díjak, bérleti díjak, kamatbevételek, áfa bevételek stb.), illetve kártérítésekből tevődik össze. - Közhatalmi bevételek teljesítése eft, ami 97,1%-nak felel meg. E bevételek között jelenik meg a helyi adó bevétel, pótlékokkal és bírságokkal együtt. Az adóbevételek adónemenkénti részletezése a következő (E Ft-ban): Tervezett bevétel Teljesítés Magánszemélyek kommunális adója Iparűzési adó Pótlék, bírság Átengedett központi adó teljesítése eft, ami 64,4%-nak felel meg. (gépjárműadó) A háromnegyed éves teljesítést jelentősen meghatározó tényezők: - az alakuló, megszűnő illetve felszámolás alá került vállalkozások száma, - az adózók egy része az egész évi adót megfizeti, - a késedelmi pótlék és bírság tartozás önkéntes megfizetése nem jellemző, - az iparűzési adó túlfizetés visszaigénylések. Az adóbevétel növelése érdekében hátralékos lista készül a határidőben nem teljesített adótartozásokra vonatkozóan, amelyre a szükséges intézkedést haladéktalanul megtesszük. - Az önkormányzat költségvetési támogatások, kiegészítések eft volt a beszámolási időszakban. Ezen belül: Támogatást az alábbi címeken kapott az önkormányzat: 10

11 Települési önkormányzatok működési támogatása: eft Óvodaped., és óvodaped. nevelő munk.segítő bértám: eft Óvodaműködési támogatás: eft Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása: eft Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz: eft Könyvtári, kőművelődési int. Feladatok támogatása: eft Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás: 408 eft Nyári szociális gyermekétkeztetés: eft Egyes szoc. és gyermekjóléti feladatok tám.: eft Települési önk. idősek átmen. ellát. fel. támogatása: eft Lakott külterülettel kapcs. feladatok tám: 16 eft Szerkezet átalakítási tartalék támogatás: ef Könyvár érdekeltségnövelő támogatás: 53 eft Itthon vagy Magyarország szeretlek támogatás: évi bérkompenzáció: eft Vis maior támogatás: 400 eft Szociális ellátásokkal kapcsolatos egyéb juttatás: Szociális segély: eft Időskorúak járadéka: 162 eft Ápolási díj: 528 eft Normatív lakásfenntartási támogatás: eft Foglalkoztatást helyettesítő támogatás: eft. Óvodáztatási támogatás: 350 eft Pénzbeli támogatás gyermekvédelmi kedvezmény: eft - Támogatásértékű működési bevétel, működési célú pénzeszköz átvétel címén eft teljesült háromnegyed évben. Az egészségügy működéséhez az OEP-től átvett pénzeszköz eft. TÁMOP / (Mélyszegénység) pályázat tám.: eft TÁMOP / (Színes szakkör) pályázat tám: eft TÁMOP /A-11/ (Kreatívan Bökönyben) pályázat tám eft Munkaügyi központ közfoglalkoztatás támogatása eft. Mezőőri támogatás: 450 eft Egységes területalapú támogatás : 40 eft Bökönyi Barota Mihály Általános Iskola támogatás visszautalása: 119 eft - Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összege eft. Jelentősebb tételek: KEOP 4.2 Napelem: eft. LEADER (MVH. Támogatás) tudásoddal segítsd a vidéket eft KEOP-4.9.0/ Iskola épületenergetika pályázat tám eft Munkaügyi Központ támogatása (Óvoda fűtéskorszerűsítés) eft TÁMOP /A-11/ (Kreatívan Bökönyben) pályázat tám eft 11

12 II. Kiadások alakulása: Az Önkormányzat kiadása III. negyedévben eft, mely a módosított előirányzathoz viszonyítva 67,6%-ra teljesült. Az összes kiadás 92,4%-a működési kiadás, a fejlesztési kiadások 7,6%-ot tettek ki. - Személyi juttatások és járulékai teljesítése 72,5 % volt. Az összes kiadás 46,8 %-át ezen kiadások tették ki, ami a közalkalmazottak, a köztisztviselők, a munka törvénykönyve hatálya alá tartozók személyi juttatásán kívül tartalmazza a közfoglalkoztatottak, illetve az állományba nem tartozók (képviselők tiszteletdíja, megbízási díjak) juttatását is. Továbbá a jubileumi jutalmakat. A személyi juttatások járulékai között a törvényben megfogalmazottak alapján került kifizetésre a szociális hozzájárulási adó (27%). - A dologi kiadások 71,7%-ban teljesültek, ami az összes kiadás 29,5%-os részarányát képezi. Ennél a kiadási nemnél a közüzemi díjakra, élelmiszerre, üzemeltetési, karbantartási kiadásokra fordított összeg volt a meghatározó. - Szociális, rászorultság jellegű ellátások 61,8%-ra teljesültek. Ezen jogcímek között szerepelnek az önkormányzat által folyósított szociális ellátások, amelyre kifizetett összeg eft. - A működési célú támogatásértékű kiadások önkormányzati szintű teljesítése eft. mely a Újfehértó-Bököny Viziközmű Beruházási Társulás eft összegű működési hozzájárulását, és a Bökönyi Barota Mihály Általános Iskola január hónapban átutalt 120 eft támogatását tartalmazza. Itt került tervezésre a Dél-Nyírségi Szociális és Gyermekjóléti Központ Bökönyi Intézményegységéhez szükséges eft hozzájárulása melyek átutalására még nem került sor. - A működési célú pénzeszközátadások 36,3%-ra teljesültek, melyben a célfeladatok között megtervezett támogatások szerepelnek (SE, Nonprofit KFT, DSE, KVÖ, ÖTE, Rendőrség támogatása) - Felhalmozási kiadások Beruházási kiadások eft. Felújításk: eft. A háromnegyed éves felhalmozási kiadások jogcímenkénti részletezését a melléklet tartalmazza háromnegyed éves gazdálkodásunkat 162 fővel tudtuk megvalósítani, melyből 1 fő választott tisztségviselő, 8 fő köztisztviselő, 50 fő közalkalmazott, 103 fő egyéb bérrendszer hatálya alá tartozó munkavállaló. Gazdálkodásunkat a nehézségek ellenére is az intézmények, valamint a kötelező és a nem kötelező feladatok elfogadható működése jellemezte, amely az évközbeni takarékossági intézkedésekkel együtt tudta csak biztosítani az elért színvonal részbeni megtartását. 12

13 Köszönjük a beszámolót! A napirendi pontot a Pénzügyi Bizottság tárgyalta, megkérem a Bizottság elnökét, tájékoztassa erről a Képviselő-testületet! Taskó Miklós képviselő: A Bizottság örömmel látja, hogy az Önkormányzat nagyon jól gazdálkodik, elfogadásra javasolja a Képviselő-testület felé! Megkérem a Tisztelt Képviselő-testületet, kézfenntartással jelezze, aki elfogadja az önkormányzat évi költségvetése végrehajtásának III. negyedévi alakulásáról szóló tájékoztatót! 104/2013.(XI.15.) számú A Képviselő-testület Tájékoztató az önkormányzat évi költségvetése végrehajtásának III. negyedévi alakulásáról az önkormányzat évi költségvetésének III. negyedévi teljesítésről szóló beszámolót az előterjesztés és az számú mellékletek alapján elfogadta. Felelős: polgármester Határidő: azonnal 5. Napirendi pont: KEOP-6.2.0/A/ A,,Fenntarthatóbb életmódot és fogyasztási lehetőségeket népszerűsítő, terjedésüket elősegítő mintaprojektek", "II. Házi és közösségi komposztálást népszerűsítő mintaprojekt" Az önkormányzat Képviselő-testülete a KEOP-6.2.0/A/ ,,Fenntarthatóbb életmódot és fogyasztási lehetőségeket népszerűsítő, terjedésüket elősegítő mintaprojektek", "II. Házi és közösségi komposztálást népszerűsítő mintaprojekt" c. pályázat benyújtása mellett döntött évben. A Képviselő-testületnek egy határozatot szükséges hozni, mely alapján a pályázni kívánt támogatás összege (95%): forint. A pályázatban szükséges önerő (5%) összegét, Ft-ot az Önkormányzat évi költségvetése terhére biztosítani. Megkérem a Tisztelt Képviselő-testületet, kézfenntartással jelezze, aki elfogadja a KEOP /A/ A,,Fenntarthatóbb életmódot és fogyasztási lehetőségeket népszerűsítő, terjedésüket elősegítő mintaprojektek", "II. Házi és közösségi komposztálást népszerűsítő mintaprojekt" határozat-tervezetet! 13

14 105/2013. (XI.15.) önkormányzati KEOP-6.2.0/A/ A,,Fenntarthatóbb életmódot és fogyasztási lehetőségeket népszerűsítő, terjedésüket elősegítő mintaprojektek", "II. Házi és közösségi komposztálást népszerűsítő mintaprojekt" A Képviselő-testület 1./ Az önkormányzat képviselő-testülete a KEOP /A/ ,,Fenntarthatóbb életmódot és fogyasztási lehetőségeket népszerűsítő, terjedésüket elősegítő mintaprojektek", "II. Házi és közösségi komposztálást népszerűsítő mintaprojekt" c. pályázat benyújtása mellett döntött. 2./ A pályázni kívánt támogatás összege (95%): forint. A pályázatban szükséges önerő (5%) összegét, Ft-ot az Önkormányzat évi költségvetése terhére biztosítja. 3./ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására. Felelős: polgármester Határidő: azonnal 6. Napirendi pont: Bököny Község Önkormányzata új Közbeszerzési Szabályzatának elfogadásáról Kálucz Adrienn megbízott jegyző: Bököny Község Önkormányzata a közbeszerzések vonatkozásában ajánlatkérőnek minősül. A közbeszerzési törvény előírja, hogy minden ajánlatkérő köteles meghatározni a közbeszerzési eljárásai előkészítésének, lefolytatásának, belső ellenőrzésének felelősségi rendjét, a nevében eljáró, illetőleg az eljárásba bevont személyek, illetve szervezetek felelősségi körét és a közbeszerzési eljárásai dokumentálási rendjét, összhangban a vonatkozó jogszabályokkal. Mint ismeretes a közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. törvény (Kbt.) helyébe, január 1. hatállyal új törvény, a közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény (új Kbt.) lépett, mely alapjaiban változtatta meg a közbeszerzés rendszerét. Ezen jogszabályi rendelkezésnek megfelelően 14

15 készült el Bököny Község Önkormányzatának új Közbeszerzési Szabályzata, összhangban a Kbt.-t módosító évi CXVI. törvény rendelkezéseivel is. Köszönjük a tájékoztatást! Megkérem a Tisztelt Képviselő-testületet, kézfenntartással jelezze, aki elfogadja a Közbeszerzési Szabályzatot! 106/2013.(XI.15.) számú Bököny Község Önkormányzata új Közbeszerzési Szabályzatának elfogadásáról A Képviselő-testület Bököny Község Önkormányzatának a 56/2010. (IV.16.) számú határozattal elfogadott Közbeszerzési Szabályzatát hatályon kívül helyezi, ezzel egyidejűleg a mellékelt Közbeszerzési Szabályzatot jóváhagyja. Felelős: polgármester Határidő: azonnal 7. Napirendi pont: Döntés Egészségügyi ellátáshoz kapcsolódó infrastrukturális fejlesztés, a szolgáltatás minőségének javítása Bököny településen tárgyú hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás megindításáról A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által ÉAOP-4.1.2/A kódszámon kiírt pályázati felhívásra Bököny Község Önkormányzata ÉAOP-4.1.2/A azonosítószámon Egészségügyi ellátáshoz kapcsolódó infrastrukturális fejlesztés, a szolgáltatás minőségének javítása Bököny településen címmel pályázatot nyújtott be, mely pozitív elbírálásban részesült. A projekt keretében Bököny, Kossuth u. 8. sz. alatti, önkormányzat tulajdonát képező, ingatlanon lévő épület kerülne felújításra, átalakításra. Az építési munka a meglévő orvosi épületrész átalakítását, felújítását, a szükséges parkolók kialakítását, továbbá az utcai, udvari részen tervezett egyéb munkákat tartalmazza. Az építési beruházás a jelenleg hatályos jogszabályi előírások szerint a közbeszerzésről szóló évi CVIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) hatálya alá tartozik, de becsült értéke nem éri el a nettó Ft-ot, így a Kbt (7) bekezdés a) pontja szerinti hirdetmény közzététele nélküli, tárgyalásos közbeszerzési eljárás lefolytatása indokolt, azaz legalább három ajánlattevőnek kell egyidejűleg, írásbeli ajánlattételi felhívást küldeni. Fentiek alapján javaslom, hogy az alábbi gazdasági szereplőket kérjük fel ajánlattételre a kivitelezői feladatok ellátására: 15

16 1. CZELLÉR-BER Kft 4030 Debrecen, Ghilányi u. 27. sz. 2. ÉP-FLEX Kft Téglás, Alkotmány u. 72. sz. 3. Két Ács Kft Géberjén, Kossuth u. 5. sz. 107/2013.(XI.15.) számú Egészségügyi ellátáshoz kapcsolódó infrastrukturális fejlesztés, a szolgáltatás minőségének javítása Bököny településen tárgyú hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás megindításáról A Képviselő-testület 1./ a Kbt (7) bekezdés a) pontja szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárást indít Egészségügyi ellátáshoz kapcsolódó infrastrukturális fejlesztés, a szolgáltatás minőségének javítása Bököny településen tárgyában 2./ az Egészségügyi ellátáshoz kapcsolódó infrastrukturális fejlesztés, a szolgáltatás minőségének javítása Bököny településen tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívását és dokumentációját jelen előterjesztés melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja. 3./ a határozat mellékletét képező ajánlattételi felhívást és dokumentációt az alábbi gazdasági szereplők részére küldi meg: CZELLÉR-BER Kft 4030 Debrecen, Ghilányi u. 27. sz. ÉP-FLEX Kft Téglás, Alkotmány u. 72. sz. Két Ács Kft Géberjén, Kossuth u. 5. sz. Határidő: folyamatos Felelős: polgármester 8. Napirendi pont: Egészségház egyéb felújítási munkálatai tárgyú hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás megindításáról 16

17 Az NFÜ az Új Széchenyi Terv Észak-alföldi Operatív Program (a továbbiakban: ÉAOP) keretén belül ajánlatkérő Egészségügyi alapellátáshoz kapcsolódó infrastrukturális fejlesztés, a szolgáltatás minőségének javítása Bököny településen címmel, ÉAOP-4.1.2/A azonosító számon pályázatot nyújtott be az általa üzemeltetett Bököny, Kossuth u sz. alatti ingatlanon lévő Orvosi rendelő épületének rekonstrukciójára vonatkozóan. Mivel a pályázat sikeres volt, az önkormányzat úgy döntött, hogy a pályázat által nem támogatott épületrészek felújítását is meg kívánja valósítani saját forrásból. Az építési beruházás a jelenleg hatályos jogszabályi előírások szerint a közbeszerzésről szóló évi CVIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) hatálya alá tartozik, de becsült értéke nem éri el a nettó Ft-ot, így a Kbt (7) bekezdés a) pontja szerinti hirdetmény közzététele nélküli, tárgyalásos közbeszerzési eljárás lefolytatása indokolt, azaz legalább három ajánlattevőnek kell egyidejűleg, írásbeli ajánlattételi felhívást küldeni. Fentiek alapján javaslom, hogy az alábbi gazdasági szereplőket kérjük fel ajánlattételre a kivitelezői feladatok ellátására: 1. CZELLÉR-BER Kft 4030 Debrecen, Ghilányi u. 27. sz. 2. ÉP-FLEX Kft Téglás, Alkotmány u. 72. sz. 3. Két Ács Kft Géberjén, Kossuth u. 5. sz. 108/2013.(XI.15.) számú Egészségház egyéb felújítási munkálatai tárgyú hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás megindításáról A Képviselő-testület 1./ a Kbt (7) bekezdés a) pontja szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárást indít Egészségház egyéb felújítási munkálatai tárgyában 2./ az Egészségház egyéb felújítási munkálatai tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívását és dokumentációját jelen előterjesztés melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja. 3./ a határozat mellékletét képező ajánlattételi felhívást és dokumentációt az alábbi gazdasági szereplők részére küldi meg: CZELLÉR-BER Kft 4030 Debrecen, Ghilányi u. 27. sz. ÉP-FLEX Kft Téglás, Alkotmány u. 72. sz. Két Ács Kft Géberjén, Kossuth u. 5. sz. 17

18 9. Napirendi pont: Döntés EMVA pályázatok benyújtásáról Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2013-tól igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 103/2013. (XI. 8.) VM rendelet 2. célterületére, mely a kistérségi közlekedési szolgáltatás fejlesztésére irányul, az egyéb szolgáltatás ellátásához kapcsolódóan a Bököny Nonprofit Kft. pályázatot kíván beadni a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz. A pályázat részeként 1 db új gépjármű beszerzésére kerülne sor, már működő szolgáltatás kapcsán. A támogatás alapját képező elszámolható nettó kiadás összege: mikrobusz esetében legfeljebb forint lehet. A vállalt kötelezettségek: legkésőbb az utolsó kifizetési kérelem benyújtásáig CASCO biztosítás kötése, és annak az üzemeltetési kötelezettség időszaka alatti fenntartása, a beszerzett gépjárművel a vállalt szolgáltatást ingyenesen látja el, a beszerzett gépjárművet az utolsó kifizetési kérelem jogerőre emelkedését követő 5 évig üzemelteti. A pályázatot elektronikus űrlapon, ügyfélkapun keresztül lehet benyújtani az MVH-hoz november 25-én 08:00 órától forráskimerülésig, de legkésőbb december 13-án 18:00 óráig. A pályázat benyújtásának feltétele a helyi önkormányzat által kiadott támogató nyilatkozatot a szolgáltatás fejlesztésének szükségességére vonatkozóan. Bököny Nonprofit Kft. szolgáltatás fejlesztése a szociális alapszolgáltatások területén a nappali ellátáshoz és a házi segítségnyújtáshoz kapcsolódik. Az egyéb közösségi célú szolgáltatások területén a diákcsereprogram fejlesztése, erősítése képezi a program alapját. Így tehát megkérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy kézfenntartással jelezze, aki támogatja az EMVA pályázat benyújtását a Bököny Nonprofit Kft-re vonatkozóan! 109/2013. (XI.15.) önkormányzati Támogatói nyilatkozat EMVA pályázat benyújtásához A Képviselő-testület 1./ Támogatja, hogy a Bököny Nonprofit Kft. (4231 Bököny, Kossuth u. 3.) pályázatot nyújtson be az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2013-tól igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 103/2013. (XI. 8.) VM rendelet 2. 18

19 célterületére, mely a kistérségi közlekedési szolgáltatás fejlesztésére irányul; tekintettel arra, hogy a bemutatott szolgáltatásfejlesztés a település közösségi céljainak elérésében indokolt. Határidő: a pályázatban megjelölt időpont Felelős: Bököny Nonprofit Kft. ügyvezetője Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy kézfenntartással jelezze, aki támogatja az EMVA pályázat benyújtását Bököny Község Önkormányzatára vonatkozóan! 110/2013. (XI.15.) önkormányzati Döntés EMVA pályázat benyújtásáról A Képviselő-testület 1./ Döntött arról, hogy Bököny Község Önkormányzata (4231 Bököny, Kossuth u. 3.) pályázatot nyújt be az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2013-tól igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 103/2013. (XI. 8.) VM rendelet 2. célterületére, mely a kistérségi közlekedési szolgáltatás fejlesztésére irányul; tekintettel arra, hogy a bemutatott szolgáltatásfejlesztés a település közösségi céljainak elérésében indokolt. 2./ Felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására és aláírására. Határidő: a pályázatban megjelölt időpont Felelős: polgármester Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2013-tól igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 103/2013. (XI. 8.) VM rendelet 3. célterületére, mely a többfunkciós szolgáltató központ támogatása jogcímre irányul Bököny Közalapítványa (Bököny, Kossuth u. 3.) pályázatot kíván beadni a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz. Tervezett tevékenységek: a 19

20 Művelődési Ház külső, belső felújítása, korszerűsítése, kisléptékű infrastruktúra fejlesztés, eszközök beszerzése. A 3. célterület esetében a támogatás alapját képező elszámolható nettó kiadások összege ügyfelenként a) legfeljebb forint, ha az ügyfél kizárólag a 7. (2) bekezdésében, b) legfeljebb forint, ha a 7. (2) és (7) bekezdésében előírtakat teljesíti. Az ügyfél a 3. célterületen belül az üzemeltetési kötelezettség ideje alatt az alábbi szolgáltatásokat köteles nyújtani térítésmentesen: a) a lakosság és a vállalkozások információhoz való hozzájutásának elősegítése és MNVH tájékoztatás nyújtása; b) közösségi programok szervezése, lebonyolítása és a folyamatok nyomon követése; c) közművelődési programok szervezése, lebonyolítása és a folyamatok nyomon követése. A 3. célterület vonatkozásában az ügyfél vagy az ügyfél által megbízott személy köteles egy alkalommal részt venni a Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet által, az ügyfelek számára szervezett közösségi animátor képzésen, és az azt igazoló tanúsítványt az utolsó kifizetési kérelemhez benyújtani. A 3. célterület vonatkozásában az ügyfél vállalhatja, hogy a (2) bekezdésben előírtakon felül a Kultv. 64. (2) bekezdése szerint nyilvános könyvtárat tart fenn vagy a megyei könyvtár szolgáltatásainak igénybevételével teljesíti a lakosság számára a könyvtári szolgáltató hely működtetését. Az ügyfél köteles a 3. célterület esetében az üzemeltetési időszak alatt ingyenesen szélessávú internet hozzáférést biztosítani. Az ügyfél köteles az utolsó kifizetési kérelem jogerőre emelkedését követő 5 évig a beruházást üzemelteti. A pályázatot elektronikus űrlapon, ügyfélkapun keresztül lehet benyújtani az MVH-hoz november 25-én 08:00 órától forráskimerülésig, de legkésőbb december 13-án 18:00 óráig. A pályázat benyújtásának feltétele a helyi önkormányzat által kiadott támogató nyilatkozatot a szolgáltatás fejlesztésének szükségességére vonatkozóan. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, kézfenntartással jelezze, aki támogatja a pályázat benyújtását! 111/2013. (XI.15.) önkormányzati Támogatói nyilatkozat EMVA pályázat benyújtásához A Képviselő-testület 1./ Támogatja, hogy a Bököny Községért Településfejlesztési Közalapítvány (4231 Bököny, Kossuth u. 3.) pályázatot nyújtson be az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2013-tól igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről 20

Bököny Község Képviselő-testülete november 28-i rendkívüli üléséről. Ikt. szám: 1- /2013. határozatai: /2013.

Bököny Község Képviselő-testülete november 28-i rendkívüli üléséről. Ikt. szám: 1- /2013. határozatai: /2013. Bököny Község Képviselő-testülete 2013. november 28-i rendkívüli üléséről Ikt. szám: 1- /2013. határozatai: 120-122/2013. TÁRGYSOROZAT 1) Döntés az Egészségügyi alapellátáshoz kapcsolódó infrastrukturális

Részletesebben

Bököny Község Képviselő-testülete 2012. augusztus 30-i rendes üléséről. Ikt. szám: 588-19/2012. a./ jegyzőkönyve. b.

Bököny Község Képviselő-testülete 2012. augusztus 30-i rendes üléséről. Ikt. szám: 588-19/2012. a./ jegyzőkönyve. b. Bököny Község Képviselő-testülete 2012. augusztus 30-i rendes üléséről Ikt. szám: 588-19/2012. a./ jegyzőkönyve b./ tárgysorozata c./ határozatai (107-113/2012.) TÁRGYSOROZAT 1./ Tudásoddal segítsd a vidéket

Részletesebben

Bököny Község Képviselő-testülete május 09-i rendkívüli üléséről. Ikt. szám: 1-5/2013. határozatai: 53-55/2013 TÁRGYSOROZAT

Bököny Község Képviselő-testülete május 09-i rendkívüli üléséről. Ikt. szám: 1-5/2013. határozatai: 53-55/2013 TÁRGYSOROZAT Bököny Község Képviselő-testülete 2013. május 09-i rendkívüli üléséről Ikt. szám: 1-5/2013. határozatai: 53-55/2013 TÁRGYSOROZAT 1) /szóbeli előterjesztés/ Előadó: Véleményezi:Ügyrendi és Vagyonnyilatkozat

Részletesebben

Bököny Község Képviselő-testülete 2012. július 30-i rendkívüli üléséről. Ikt. szám: 588-1/2012. a./ jegyzőkönyve. b.

Bököny Község Képviselő-testülete 2012. július 30-i rendkívüli üléséről. Ikt. szám: 588-1/2012. a./ jegyzőkönyve. b. Bököny Község Képviselő-testülete 2012. július 30-i rendkívüli üléséről Ikt. szám: 588-1/2012. a./ jegyzőkönyve b./ tárgysorozata c./ határozatai (103-104/2012.) TÁRGYSOROZAT 1) Épületenergetikai fejlesztések

Részletesebben

TÁRGYSOROZAT. Bököny Község Képviselő-testülete 2011. december 07-i rendkívüli üléséről. Ikt. szám: 644-22/2011. a./ jegyzőkönyve. b.

TÁRGYSOROZAT. Bököny Község Képviselő-testülete 2011. december 07-i rendkívüli üléséről. Ikt. szám: 644-22/2011. a./ jegyzőkönyve. b. Bököny Község Képviselő-testülete 2011. december 07-i rendkívüli üléséről Ikt. szám: 644-22/2011. a./ jegyzőkönyve b./ tárgysorozata c./ határozatai, rendeletei: 173-176/2011. (XII.07.) TÁRGYSOROZAT 1.)

Részletesebben

Bököny Község Képviselő-testülete 2011. május 05-i rendkívüli üléséről 644-7/2011. a./ jegyzőkönyve. b./ tárgysorozata. c./ határozatai ( 76-79/2011.

Bököny Község Képviselő-testülete 2011. május 05-i rendkívüli üléséről 644-7/2011. a./ jegyzőkönyve. b./ tárgysorozata. c./ határozatai ( 76-79/2011. Bököny Község Képviselő-testülete 2011. május 05-i rendkívüli üléséről 644-7/2011. a./ jegyzőkönyve b./ tárgysorozata c./ határozatai ( 76-79/2011.) TÁRGYSOROZAT 1) Balogh Sándor bökönyi lakos ügyének

Részletesebben

Gyalogné Lovas Irén polgármester

Gyalogné Lovas Irén polgármester Bököny Község Képviselő-testülete 2011. június 03-i rendkívüli üléséről 644-10/2011. a./ jegyzőkönyve b./ tárgysorozata c./ határozatai ( 86-88/2011) TÁRGYSOROZAT 1) A Nyírségi Vágtán való részvétel megtárgyalása.

Részletesebben

1) TÁMOP-3.2.3/A-11/1

1) TÁMOP-3.2.3/A-11/1 Bököny Község Képviselő-testülete 2012. március 07-i rendkívüli üléséről Ikt. szám: 588-5/2012. a./ jegyzőkönyve b./ tárgysorozata c./ határozatai ( 30-31/2012.) TÁRGYSOROZAT 1) TÁMOP-3.2.3/A-11/1 Építő

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Hosszúné Deli Hajnal alpolgármester Kovács Géza Győzőné képviselő Németh Zsolt képviselő

JEGYZŐKÖNYV. Hosszúné Deli Hajnal alpolgármester Kovács Géza Győzőné képviselő Németh Zsolt képviselő JEGYZŐKÖNYV Készült Jákó Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2015. április 29-én az önkormányzat tanácskozó termében megtartott üléséről. Jelen vannak: Kovács János polgármester Hosszúné Deli Hajnal

Részletesebben

TÁRGYSOROZAT. 1) Beszámoló Bököny Cigány Kisebbségi Önkormányzat megalakulása óta végzett tevékenységéről. /szóbeli előterjesztés/ Előadó: Kis Gusztáv

TÁRGYSOROZAT. 1) Beszámoló Bököny Cigány Kisebbségi Önkormányzat megalakulása óta végzett tevékenységéről. /szóbeli előterjesztés/ Előadó: Kis Gusztáv Bököny Község Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. április 13-i rendkívüli üléséről 37-7/2011. a./ jegyzőkönyve b./ tárgysorozata határozatai: (7-8/2011) TÁRGYSOROZAT 1) Beszámoló Bököny

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Monostorpályi Község Polgármesterétől E L Ő T E R J E S Z T É S Monostorpályi Községi Önkormányzat és intézményei 2015. évi gazdálkodásának I. félévi helyzetéről Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról

Részletesebben

A nagyközségi önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet- tervezet I. forduló megvitatása

A nagyközségi önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet- tervezet I. forduló megvitatása Az előterjesztés száma: 14/2014. A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2014. január 29-én, 16:30 órakor megtartandó ülésére A nagyközségi

Részletesebben

Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu

Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 6-7/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29. napján

Részletesebben

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendelet: 10/2013. (IX. 13.) önkormányzati rendelet Ártánd Község Önkormányzat 2013. évi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: KOZP/4657-5/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 10-én 17,30 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

Készült: Jászszentlászló Móricgát Községi Önkormányzatok Társulása 2013. november 25- én 14 30 órai kezdettel megtartott üléséről.

Készült: Jászszentlászló Móricgát Községi Önkormányzatok Társulása 2013. november 25- én 14 30 órai kezdettel megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászszentlászló Móricgát Községi Önkormányzatok Társulása 2013. november 25- én 14 30 órai kezdettel megtartott üléséről. Ülés helye: Jászszentlászló Községháza tanácskozó

Részletesebben

Tárgy : Javaslat az önkormányzat évi költségvetésének koncepciójára

Tárgy : Javaslat az önkormányzat évi költségvetésének koncepciójára Emőd Város Önkormányzat Polgármesterétől 3432 Emőd, Kossuth tér 1. Tel.: 46/476-206 Ikt.sz.:5996/2012. Tárgy : Javaslat az önkormányzat 2013. évi költségvetésének koncepciójára Emőd Város Önkormányzat

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6. /2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 24-én (szerdán) 16: 00 órakor tartott

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére 4. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Csabdi Község Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Tájékoztató Csabdi Község a 2015. I. félévi gazdálkodásról Tárgykört

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 1. E L Ő T E R J E S Z T É S Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 2014. szeptember 15-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Lajosmizsei Közfeladat-ellátó

Részletesebben

o k t ó b e r á n. m e g t a r t o t t r e n d k í v ü l i n y i l v á n o s ü l é s é r ő l

o k t ó b e r á n. m e g t a r t o t t r e n d k í v ü l i n y i l v á n o s ü l é s é r ő l Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 7044 Nagydorog Kossuth L. u. 81. Tel.: 75/ 532-019, Fax: 332-047 e-mail: nagydorogonk@axelero.net J E G Y Z Ő K Ö N Y V N A G Y D O R O G N A G

Részletesebben

N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K P O L G Á R M E S T E R É T Ő L

N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K P O L G Á R M E S T E R É T Ő L Előterjesztés Az Egyek Nagyközség Önkormányzata 2014. harmadik negyedéves gazdálkodásáról szóló tájékoztatóhoz Előterjesztő: Dr. Miluczky Attila Polgármester Készítette: Szekeres Zsuzsanna Az egyes törvényeknek

Részletesebben

1. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.

1. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire. Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2015. (III.13.) számú rendelete Tiszasas Község Önkormányzata 2015. évi költségvetése Tiszasas Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 1/2013.(II.20.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: Izsák Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Módosított

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 7. E L Ő T E R J E S Z T É S Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 2014. november 24-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Lajosmizsei Közfeladat-ellátó

Részletesebben

A nagyközségi önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójának jóváhagyása

A nagyközségi önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójának jóváhagyása Az előterjesztés száma: 68/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2013. április 29-én, 18-órakor megtartandó ülésére A nagyközségi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Ülés ideje: 2014. február 27.) nyílt ülés

J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Ülés ideje: 2014. február 27.) nyílt ülés Erdőkürt Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2176 Erdőkürt Kossuth út 51. Tel. 32/479-179 Fax:/32/782-909 E-mail: hivatal@erdokurt.hu 4. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Ülés ideje: 2014. február 27.)

Részletesebben

Mátraverebély Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.05.) önkormányzati rendelete a

Mátraverebély Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.05.) önkormányzati rendelete a Mátraverebély Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.05.) önkormányzati rendelete a Mátraverebély Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól.

Részletesebben

96/2013. (IX. 12.) Öt. határozat Tárgy: Testületi ülés napirendjének elfogadása

96/2013. (IX. 12.) Öt. határozat Tárgy: Testületi ülés napirendjének elfogadása 96/2013. (IX. 12.) Öt. határozat Tárgy: Testületi ülés napirendjének elfogadása H A T Á R O Z A T Tiszasziget Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX.

Részletesebben

4) Az elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos szabályozásról szóló 11/2005. (XI.01.) számú rendelet hatályon kívül helyezése

4) Az elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos szabályozásról szóló 11/2005. (XI.01.) számú rendelet hatályon kívül helyezése Szociális Szolgáltató Központ nyújt be a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében a TÁMOP 5.4.3-09/2 Házi segítségnyújtás fejlesztése pályázati kiírásra, az ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit

Részletesebben

Előterjesztés A Rábapatona Község Önkormányzata háromnegyed éves gazdálkodásáról szóló tájékoztatóhoz

Előterjesztés A Rábapatona Község Önkormányzata háromnegyed éves gazdálkodásáról szóló tájékoztatóhoz számú napirend a Képviselő testület 2014. október 29-i ülésén Előterjesztés A Rábapatona Község Önkormányzata 2014. háromnegyed éves gazdálkodásáról szóló tájékoztatóhoz Tisztelt Képviselő testület! Ezúton

Részletesebben

PALOZNAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PALOZNAK

PALOZNAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PALOZNAK PALOZNAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PALOZNAK Szám: 2/189-3/2013. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: ÜLÉS HELYE: JELEN VANNAK: BEJELENTÉSSEL TÁVOL: TANÁCSKOZÁSI JOGGAL MEGHÍVOTT: Paloznak Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Tiszaszentmárton község Roma Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2013.03.19-én megtartott ülésének:

Tiszaszentmárton község Roma Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2013.03.19-én megtartott ülésének: Tiszaszentmárton község Roma Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2013.03.19-én megtartott ülésének: a.) jegyzőkönyve b.) tárgysorozata c.) határozatai 2-8/2013 d.) melléletei N A P I R E N

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének június 25-én órakor megtartott nyilvános üléséről.

Jegyzőkönyv. Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének június 25-én órakor megtartott nyilvános üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 25-én 15 00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: Nagy András polgármester Patyi Norbert alpolgármester

Részletesebben

2. Az irányító szerv az átmeneti gazdálkodási időszakban teljesített bevételek és kiadások figyelembe vételével az önkormányzat

2. Az irányító szerv az átmeneti gazdálkodási időszakban teljesített bevételek és kiadások figyelembe vételével az önkormányzat Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II. 18.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu

Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu Szám: Svh/62-6/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlóvásárhely Községi

Részletesebben

Bojt Község Önkormányzat 3.

Bojt Község Önkormányzat 3. Bojt Község Önkormányzat 3. P O L G Á R M E S T E R É T Ő L Előkészítő: Tiszó Sándorné irodavezető Pénzügyi Iroda ELŐTERJESZTÉS az önkormányzat 2008. évi költségvetésének III. negyedévi végrehajtásáról

Részletesebben

Készült: A Képviselő-testület október 24-én megtartott rendes üléséről. Kurucz Attila Deák Attila k é p v i s e l ő k

Készült: A Képviselő-testület október 24-én megtartott rendes üléséről. Kurucz Attila Deák Attila k é p v i s e l ő k Dörgicse Község Önkormányzata D Ö R G I C S E Szám:301/39-39/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2013. október 24-én megtartott rendes üléséről. Jelen voltak: Kis-Pál Miklós polgármester

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2015. február 25-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2015. február 25-i ülésére 873-1/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2015. február 25-i ülésére Tárgy: A Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II.13.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2014. június 18.

JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2014. június 18. JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2014. június 18. JEGYZŐKÖNYV Készült Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 18. napján 9 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt

Részletesebben

Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. ikt.szám:../2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagyacsád község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 20.-án 17 óra 30

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 327-7/2013. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 22. napján 19 órakor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Homokbödöge Község Önkormányzat

Részletesebben

Tiszacsécse község Önkormányzat Képviselőtestülete 2013.november 22-én tartott ülésének: TÁRGYSOROZAT

Tiszacsécse község Önkormányzat Képviselőtestülete 2013.november 22-én tartott ülésének: TÁRGYSOROZAT Tiszacsécse község Önkormányzat Képviselőtestülete 2013.november 22-én tartott ülésének: a.) jegyzőkönyve, b.) határozatai: 58-59., c.) tárgysorozata TÁRGYSOROZAT 1.) Pályázat kiírása falugondnoki munkakör

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1./2013. ( I.31.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012.(II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról. Tengelic

Részletesebben

BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ügyiratszám: 1-11-2/2014. Sorszám: 4. ELŐTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. november 27. napján tartandó ülésére

Részletesebben

TÁRGYSOROZAT. 1) Döntés a Bököny Nonprofit Kft. Javadalmazási Szabályzatának elfogadásáról. /szóbeli előterjesztés/ Előadó: polgármester

TÁRGYSOROZAT. 1) Döntés a Bököny Nonprofit Kft. Javadalmazási Szabályzatának elfogadásáról. /szóbeli előterjesztés/ Előadó: polgármester Bököny Község Képviselő-testülete 2013. november 29-i rendkívüli üléséről Ikt. szám: 1-14/2013. határozatai: 123-129/2013. Rendeletei: 15/2013. TÁRGYSOROZAT 1) Döntés a Bököny Nonprofit Kft. Javadalmazási

Részletesebben

TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (V.2.) önkormányzati rendelete. Tabdi község önkormányzata 2012. évi zárszámadásáról

TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (V.2.) önkormányzati rendelete. Tabdi község önkormányzata 2012. évi zárszámadásáról TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (V.2.) önkormányzati rendelete Tabdi község önkormányzata 2012. évi zárszámadásáról Tabdi Község Képviselőtestülete Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

Kivonat. Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének március 7-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből.

Kivonat. Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének március 7-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből. DEMECSER VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 4516. Demecser, Kétezer-egy tér 1. Telefon: 42/533-500; Fax:42/533-509 E-mail: onkormanyzat@demecser.hu web: www.demecser.hu Kivonat Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 13-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 13-én megtartott rendkívüli üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 13-én megtartott rendkívüli üléséről Határozat Tárgya: száma: 142/2013. (XI.13.) Pályázat mikrobusz vásárlására 143/2013.

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 24-ei soros ülésére

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 24-ei soros ülésére E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 24-ei soros ülésére 3.napirend: Előterjesztés címe és tárgya: Csabdi Község Önkormányzat 2013. I. félévi beszámolója Tárgykört

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 1. Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal évi költségvetésének módosítása (Írásbeli előterjesztés)

Jegyzőkönyv. 1. Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal évi költségvetésének módosítása (Írásbeli előterjesztés) Jegyzőkönyv Készült: Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 23-án 10 00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: Zöldág János alpolgármester Borsik Imre képviselő

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Nemti Község Polgármesterétől. Nemti, Kossuth út 28. a Nemti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

TÁJÉKOZTATÓ. Nemti Község Polgármesterétől. Nemti, Kossuth út 28. a Nemti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nemti Község Polgármesterétől Nemti, Kossuth út 28. TÁJÉKOZTATÓ a Nemti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. évi költségvetésének I. féléves végrehajtásáról Készült: a Képviselő-testület 2013.

Részletesebben

Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testülete július 29.-én tartott nyilvános ülésének. J e g y z ő k ö n y v e.

Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testülete július 29.-én tartott nyilvános ülésének. J e g y z ő k ö n y v e. - 428 - Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. július 29.-én tartott nyilvános ülésének J e g y z ő k ö n y v e Készült: 3 példányban Kapják: 2. példányt Sz-Sz-B Megyei Kormányhivatal, Nyíregyháza

Részletesebben

Tiszacsécse község Önkormányzat Képviselőtestülete 2013.november 8-án tartott ülésének: TÁRGYSOROZAT

Tiszacsécse község Önkormányzat Képviselőtestülete 2013.november 8-án tartott ülésének: TÁRGYSOROZAT Tiszacsécse község Önkormányzat 2013.november 8-án tartott ülésének: a.) jegyzőkönyve, b.) határozatai: 52-57., c.) tárgysorozata TÁRGYSOROZAT 1.) Beszámoló az önkormányzat 2013.évi költségvetésének háromnegyedéves

Részletesebben

Önkormányzati szintű bevételek 2015. évi

Önkormányzati szintű bevételek 2015. évi 2. melléklet a /2015.( ) önkormányzati rendelethez Önkormányzati szintű bevételek 2015. évi 2015. évi előirányzat Polgármesteri Megnevezés Önkormányzat Hivatal, intézmények Összesen 1. Helyi önkormányzatok

Részletesebben

JÁSZIVÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK./2014 (.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

JÁSZIVÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK./2014 (.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE JÁSZIVÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK./2014 (.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014 (II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról. Jászszentandrás

Részletesebben

Tiszasziget község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. június 24. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Tiszasziget község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. június 24. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének Tiszasziget község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 24. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének JEGYZŐKÖNYVE 68/2013. (VI 24.) Öt. határozat Testületi ülés napirendjének elfogadása

Részletesebben

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11/2014.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelete

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11/2014.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelete TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2014.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014.(II.20.) sz. önkormányzati rendeletének módosítására

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Berhida Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. március 24.- én 14.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Berhida Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. március 24.- én 14.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. 1 JEGYZŐKÖNYV Készült: Berhida Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. március 24.- én 14.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Pergõ Margit Nyírõ István Punk József Gerõfi

Részletesebben

László Kálmán polgármester Kérte szavazzanak a fentiek szerint ismertetett napirendi pontok sorrendjének és tartalmának elfogadásáról.

László Kálmán polgármester Kérte szavazzanak a fentiek szerint ismertetett napirendi pontok sorrendjének és tartalmának elfogadásáról. Szákszend Község Önkormányzat Képviselő-testületétől Szákszend, Száki u. 91. Ügyiratszám: 97-7/2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült : Szákszend Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. április 27

Részletesebben

Bevételek Összeg (Ft) Kiadások Összeg (Ft) Mód. ei. 820.777.000 820.777.000

Bevételek Összeg (Ft) Kiadások Összeg (Ft) Mód. ei. 820.777.000 820.777.000 Előterjesztő: Kiss Tibor polgármester Előterjesztés Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő testületének a 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.27.) számú rendelete 2014. IV. negyedévi módosítására

Részletesebben

PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. április 27. Rendkívüli, nyílt ülés

PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. április 27. Rendkívüli, nyílt ülés 66-10./2015. PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. április 27. Rendkívüli, nyílt ülés Rendeletek: Határozatok: 53./2015. (IV.27.) önkormányzati határozata Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Bököny Község Képviselő-testülete augusztus 30-i rendes üléséről. Ikt. szám: /2012. a./ jegyzőkönyve. b.

Bököny Község Képviselő-testülete augusztus 30-i rendes üléséről. Ikt. szám: /2012. a./ jegyzőkönyve. b. Bököny Község Képviselő-testülete 2012. augusztus 30-i rendes üléséről Ikt. szám: 588-19/2012. a./ jegyzőkönyve b./ tárgysorozata c./ határozatai (107-115/2012.) TÁRGYSOROZAT 1) Polgármester tájékoztatója

Részletesebben

Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete február 13-i ülése 3. napirendi pontjához. Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete február 13-i ülése 3. napirendi pontjához. Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. február 13-i ülése 3. napirendi pontjához Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. évi költségvetéséről Az államháztartásról szóló 2011.évi

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: KOZP/4657-6/2013. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. július 31-i rendkívüli ülésére Tárgy: A) Eplényi temető

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7. Dávid István polgármester. Mertusné Varga Katalin alpolgármester

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7. Dávid István polgármester. Mertusné Varga Katalin alpolgármester J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2011. szeptember 9-én, 7:30 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Jelen vannak: Polgármesteri

Részletesebben

Önkormányzati szintű bevételek évi

Önkormányzati szintű bevételek évi 2. melléklet a /2016.( ) önkormányzati rendelethez Önkormányzati szintű bevételek 2016. évi 2016. évi előirányzat Polgármesteri Sorszám Megnevezés Önkormányzat Hivatal, Összesen intézmények 1. Helyi önkormányzatok

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Tiszalök Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 27-én tartandó ülésének 1. számú A 2014. évi költségvetési rendelet megalkotásáról szóló előterjesztés megtárgyalása

Részletesebben

Tornyospálca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 26-ai nyilvános ülésének TÁRGYSOROZAT

Tornyospálca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 26-ai nyilvános ülésének TÁRGYSOROZAT Tornyospálca Községi Önkormányzat 2012. szeptember 26-ai nyilvános ülésének a./ jegyzőkönyve b./ tárgysorozata c./ i: 451-454/2012. d./ rendelete: -- TÁRGYSOROZAT Megnyitó és napirendi pontok tárgyalására

Részletesebben

Jásd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2013. (II.28.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat évi költségvetéséről

Jásd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2013. (II.28.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat évi költségvetéséről Jásd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2013. (II.28.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Jásd Község Önkormányzata képviselő-testülete az Államháztartásról szóló

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 29-ei soros ülésére

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 29-ei soros ülésére E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 29-ei soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Csabdi Község Önkormányzat 2013. III. negyedéves beszámolója Tárgykört rendező

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 28-án 18 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén. Szlottáné Turi Edina

Jegyzőkönyv. Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 28-án 18 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén. Szlottáné Turi Edina Szám: D-57-10 /2013. Jegyzőkönyv Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 28-án 18 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén. Az ülés helye: Képviselő-testület hivatala Doba, Kossuth

Részletesebben

A 3.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A 3.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete 17/007.(VIII.9.) Ör az önkormányzat 007. évi költségvetéséről szóló 1/007. (I.1.) Ör módosításáról 1. A.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés

Részletesebben

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 8/2015. (VIII.13.) önkormányzati rendelete 9/2015. (VIII.13.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Határozatok - 2012.11.14. Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 203/2012. (XI.14.) önkormányzati számu határozata:

Határozatok - 2012.11.14. Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 203/2012. (XI.14.) önkormányzati számu határozata: Határozatok - 2012.11.14. Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 203/2012. (XI.14.) önkormányzati számu határozata: A Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy

Részletesebben

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. május 22-én megtartott rendkívüli ülésének T Á R G Y S O R O Z A T

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. május 22-én megtartott rendkívüli ülésének T Á R G Y S O R O Z A T ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. május 22-én megtartott rendkívüli ülésének A./ TÁRGYSOROZATA B./ JEGYZŐKÖNYVE C./ HATÁROZATAI: 44-45. Száma: 1-64/2013. T Á R G Y S O R O Z A T 1. Előterjesztés

Részletesebben

Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 19.-i ülésére

Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 19.-i ülésére Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 19.-i ülésére Tárgy: Előterjesztés a 2011 évi költségvetésről szóló 1/2011.(II.15.) rendeletének módosításáról Az előterjesztést készítette:

Részletesebben

2/2014. Kishartyán Községi Önkormányzat február 19-én megtartott ülésének jegyzőkönyve

2/2014. Kishartyán Községi Önkormányzat február 19-én megtartott ülésének jegyzőkönyve 2/2014. Kishartyán Községi Önkormányzat 2014. február 19-én megtartott ülésének jegyzőkönyve 1 Jegyzőkönyv Készült: Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 19-én 15.00 órakor

Részletesebben

Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu

Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 6-8/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 07. napján (csütörtök)

Részletesebben

Előterjesztés. Szigliget Község Önkormányzat és intézményei 2011. évi költségvetési gazdálkodásáról

Előterjesztés. Szigliget Község Önkormányzat és intézményei 2011. évi költségvetési gazdálkodásáról Előterjesztés Szigliget Község Önkormányzat és intézményei költségvetési gazdálkodásáról Előadó: Balassa Balázs polgármester Készítette: Lutár Mária körjegyző Páros Gyuláné pénzügyi előadó 2 Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. SZEPTEMBER 15-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. SZEPTEMBER 15-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. SZEPTEMBER 15-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendelet: 10/2014. (IX.16.) önkormányzati rendelet az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Részletesebben

Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 30-i soros ülésére

Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 30-i soros ülésére E LŐTERJESZTÉS Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 30-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló az önkormányzat 2013. III. negyedévi gazdálkodásról Tárgykört

Részletesebben

TÁRGYSOROZAT. 2) Bököny Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal akadálymentesítési pályázatának megtárgyalása (zárt ülés)

TÁRGYSOROZAT. 2) Bököny Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal akadálymentesítési pályázatának megtárgyalása (zárt ülés) Bököny Község Képviselő-testülete 2010. április 16-án tartott rendkívüli üléséről 22-18/2010. a./ jegyzőkönyve b./ tárgysorozata c./ i (53-56/2010.) TÁRGYSOROZAT 1) Méhnyakrák elleni védőoltással kapcsolatos

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu 22-116/2014. Tárgy: Az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 6/2014.(II.

Részletesebben

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 06-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 06-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 06-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 11/2015. (VIII.07.) önkormányzati rendelete 12/2015. (VIII.07.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

E G Y E K N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K P O L G Á R M E S T E R É T Ő L. Előterjesztő: Dr. Miluczky Attila Polgármester

E G Y E K N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K P O L G Á R M E S T E R É T Ő L. Előterjesztő: Dr. Miluczky Attila Polgármester Előterjesztés az önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének módosítására Előterjesztő: Dr. Miluczky Attila Polgármester Készítette: Szekeres Zsuzsanna Az önkormányzat a 2013. évi költségvetését

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 29.-én, a Községházán 17 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: Pusztai László polgármester,

Részletesebben

Szöveges beszámoló Tengelic Község Önkormányzatának 2014. 01. 01. 2014. 06. 30-ig terjedő gazdálkodásáról. I.) Bevezetés

Szöveges beszámoló Tengelic Község Önkormányzatának 2014. 01. 01. 2014. 06. 30-ig terjedő gazdálkodásáról. I.) Bevezetés Tisztelt Képviselő-testület! Szöveges beszámoló Tengelic Község Önkormányzatának 2014. 01. 01. 2014. 06. 30-ig terjedő gazdálkodásáról I.) Bevezetés Tengelic Község Önkormányzatának gazdálkodása, könyvvezetése

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. április 28-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. április 28-i ülésére Ö CS KÖZSÉG ÖNKORMÁN Y Z AT A P O L G Á R M E S T E R 8292 Öcs, Béke u. 35. (88) 263-001 fax:(88) 263-001 Ügyszám: 11/457/2015. Az előterjesztést összeállította: Sárfi Józsefné Tárgy: Öcs község Önkormányzatának

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli nyílt üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli nyílt üléséről J e g y z ő k ö n y v Készült: Balkány Város Önkormányzata rendkívüli nyílt üléséről Az ülés ideje: 2015. augusztus 03. Az ülés helye: Balkányi Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme (4233 Balkány, Rákóczi

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T A

T Á R G Y S O R O Z A T A NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLET 2015. április 30-án megtartott testületi ülésének a) jegyzőkönyve b) határozata c) előterjesztése d) tárgysorozata T Á R G Y S O R O Z A T A Napirendi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. április 29-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. április 29-i ülésére H AL I MB A K Ö Z S É G Ö N K O R M ÁN Y Z AT A P O L G Á R M E S T E R 8452HALIMBA, Petőfi u. 16. (88) 237-003 fax:(88) 237-794 Ügyszám: 11/460/2015. Az előterjesztést összeállította: Stampfné Varga Erika

Részletesebben

1. sz. melléklet Karancsalja község Önkormányzata és intézményei 2013. évi működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok

1. sz. melléklet Karancsalja község Önkormányzata és intézményei 2013. évi működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok 1. sz. melléklet Karancsalja község Önkormányzata és intézményei 21. évi működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok Bevételek Adatok E Ft-ban I. Működési bevételek 212. terv 21. terv

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről. Községi Képviselő-testület Csögle Szám: 229-4/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Csögle

Részletesebben

Balatonederics Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 8312 Balatonederics, Kossuth u. 84. Telefon: 466-133, fax: 566-023. J e g y z ő k ö n y v

Balatonederics Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 8312 Balatonederics, Kossuth u. 84. Telefon: 466-133, fax: 566-023. J e g y z ő k ö n y v Ügyiratszám: 20-15/2009. Balatonederics Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 8312 Balatonederics, Kossuth u. 84. Telefon: 466-133, fax: 566-023 J e g y z ő k ö n y v Készült: Az ülés helye: Jelen

Részletesebben

Nemti Község Önkormányzata

Nemti Község Önkormányzata Nemti Község Önkormányzata 3145 Nemti, Kossuth út 28. Telefon, Fax: 06/32 364-002 e-mail: hivatal @nemti.hu ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. április 25-i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2014. évi

Részletesebben

Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u J E G Y Z Ő K Ö N Y V Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. ikt.szám:../2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagyacsád község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 16.-án 17 óra 30

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend:

Jegyzőkönyv. Napirend: Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 05-én 16 órakor megtartott üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt alpolgármester, Csernik

Részletesebben

Szőc Község Önkormányzata Polgármesterétől 8452 Szőc, Kossuth Lajos utca 41. Tel., fax: 88/513-525; www.szoc.hu; e-mail: polgarmester@szoc.

Szőc Község Önkormányzata Polgármesterétől 8452 Szőc, Kossuth Lajos utca 41. Tel., fax: 88/513-525; www.szoc.hu; e-mail: polgarmester@szoc. Szőc Község Önkormányzata Polgármesterétől 8452 Szőc, Kossuth Lajos utca 41. Tel., fax: 88/513-525; www.szoc.hu; e-mail: polgarmester@szoc.hu 3. napirendi pont Ügyiratszám: 16-65/2015. Előterjesztő: Németh

Részletesebben

Halmaj Község Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2014. augusztus 4. napján, Halmaj Községi Önkormányzat Képviselőtestületének

Halmaj Község Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2014. augusztus 4. napján, Halmaj Községi Önkormányzat Képviselőtestületének Halmaj Község Képviselő-testülete NYÍLT Szám: 7-11/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: 2014. augusztus 4. napján, Halmaj Községi Önkormányzat Képviselőtestületének rendkívüli üléséről. Petőfi

Részletesebben