KÖZMEGHALLGATÁST (Falugyûlést) tart augusztus 26-án (csütörtökön) Az ülés helye: Öregiskola (Kossuth Lajos u. 78.) Idôpontja: 18.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÖZMEGHALLGATÁST (Falugyûlést) tart 2010. augusztus 26-án (csütörtökön) Az ülés helye: Öregiskola (Kossuth Lajos u. 78.) Idôpontja: 18."

Átírás

1 MEGHÍVÓ Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselô-testülete KÖZMEGHALLGATÁST (Falugyûlést) tart augusztus 26-án (csütörtökön) Az ülés helye: Öregiskola (Kossuth Lajos u. 78.) Idôpontja: óra Napirend: 1. Tájékoztató a község évi költségvetésének zárszámadásáról Elôterjesztô: Bencsik Mónika polgármester 2. Tájékoztató a község évi költségvetésérôl Elôterjesztô: Bencsik Mónika polgármester 3. Polgármesteri tájékozató az önkormányzat vagyoni helyzetérôl, az adósságszolgálatról (Áht ) 4. Indítványok, javaslatok Lakossági hozzászólások Nagykovácsi, július 30. Bencsik Mónika polgármester Megjelenésére feltétlen számítok! órakor ünnepi Szentmise a Római Katolikus Templomban és ünnepi Istentisztelet a Református Templomban órakor Szent István király köszöntésére ünnepi mûsor a Fôtéren és az új kenyér megáldása, ünnepi beszédet mond: Bencsik Mónika polgármester asszony Közremûködnek: Kecskés együttes (régi magyar zene) Rézpatkó néptánc együttes Tiszta forrás nyugdíjas klub tagjai (arató énekek)

2 VÁLASZTÁS 2010 ❷ VÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ Sólyom László Köztársasági Elnök október 3-ára tûzte ki az önkormányzati választást, és ugyanezen a napon lesz a települési kisebbségi önkormányzati képviselôk választása is. Az önkormányzati választás egyfordulós. A polgármestert a település választópolgárai közvetlenül választják. A évi L. törvény értelmében Nagykovácsi település a választáson egyéni listán választási rendszerben egy választókerületet alkot, amelyben a képviselôk száma: 8 fô. Az egyéni listás, illetve egyéni választókerületi képviselôjelölt az, akit az adott választókerület választópolgárainak legalább 1%-a jelöltnek ajánlott. Polgármesterjelölt az, akit a település választópolgárainak legalább 3%- a jelöltnek ajánlott. Tájékoztatásul közöljük, hogy a április hónapjában tartott országgyûlési választás idején Nagykovácsi Nagyközségben 4850 választópolgár volt a névjegyzéken, ám a lakosság száma folyamatosan emelkedik. A választáshoz kapcsolódó határidôket, határnapokat a 4/2010.(VII.16.) KIM rendelet tartalmazza. E szerint a választásra jogosultnak augusztus 19-ig kell kézhez kapnia a névjegyzékbe való felvételrôl szóló értesítést, azaz a kopogtatócédulát és az ajánlószelvényeket. A névjegyzéket augusztus a között teszi közszemlére a polgármesteri hivatal, többek között azért, hogy aki nem kapta meg az értesítôt és ajánlószelvényeket, az a jegyzônél (a helyi választási iroda vezetôjénél) azt megkaphassa. A jelöltek szeptember 3.-áig gyûjthetik és adhatják le ajánlásaikat. A jelöltek és a jelölôszervezetek listáinak nyilvántartásba vételérôl a Helyi Választási Bizottság dönt. (A Nagykovácsiban mûködô Helyi Választási Bizottság tagjait a Képviselô-testület a július 15-én tartott ülésén választotta meg.) Az ajánlószelvények gyûjtése kapcsán az alábbiakra hívom fel szíves figyelmüket: 48. Ajánlószelvényt az állampolgárok zaklatása nélkül a (2) bekezdésben foglalt kivétellel bárhol lehet gyûjteni. (2) Nem gyûjthetô ajánlószelvény: a) munkahelyen munkaidôben vagy munkaviszonyból, illetôleg munkavégzésre irányuló más jogviszonyból fakadó munkavégzési kötelezettség teljesítése közben, b) a Magyar Honvédségnél és a rendvédelmi szerveknél szolgálati viszonyban levô személytôl a szolgálati helyen vagy szolgálati feladat teljesítése közben, c) tömegközlekedési eszközön, d) állami és helyi önkormányzati szervek hivatali helyiségében. (3) Az ajánlásért az ajánlónak vagy rá tekintettel másnak elônyt adni vagy ígérni, valamint az ajánlásért elônyt kérni, illetôleg elônyt vagy annak ígéretét elfogadni tilos. A választási kampány a választás kitûzésétôl a szavazás napjának kezdetéig tart, vagyis a korábbi választásoktól eltérôen, a jogszabály megváltozása miatt kampányt folytatni csak a szavazás napján, október 3-án 0 órától 19 óráig tilos. A kampánnyal kapcsolatos néhány fontosabb rendelkezésre külön felhívom a figyelmet: PLAKÁT 42. (1) A választási kampány végéig a jelölô szervezetek és a jelöltek engedély nélkül készíthetnek plakátot. A plakát olyan sajtóterméknek minôsül, amely engedély és bejelentés nélkül elôállítható. Egyebekben a plakátra a sajtóról szóló jogszabályokat kell alkalmazni. (2) Plakát a (3)-(6) bekezdésben meghatározott kivételekkel korlátozás nélkül elhelyezhetô. (3) Épület falára, kerítésre plakátot elhelyezni kizárólag a tulajdonos, a bérlô, illetôleg állami vagy önkormányzati tulajdonban lévô ingatlan esetén a vagyonkezelôi jog gyakorlójának hozzájárulásával lehet. (4) Egyes középületeken vagy a közterület meghatározott részén plakát elhelyezését a helyi önkormányzat, a fôvárosban a fôvárosi önkormányzat mûemlékvédelmi, környezetvédelmi okból rendeletben megtilthatja. Állami vagy önkormányzati hatóság elhelyezésére szolgáló épületen vagy azon belül plakátot elhelyezni tilos. (5) A választási kampányt szolgáló önálló hirdetô berendezés elhelyezésére a közterület-használatról szóló jogszabályokat kell alkalmazni. (6) A plakátot úgy kell elhelyezni, hogy az ne fedje más jelölt vagy jelölô szervezet plakátját, és károkozás nélkül eltávolítható legyen. A plakátot az, aki elhelyezte, vagy akinek érdekében elhelyezték, a szavazást követô 30 napon belül köteles eltávolítani. GYÛLÉS 43. (1) A választási gyûlések nyilvánosak. A rend fenntartásáról a gyûlés szervezôje gondoskodik. (2) A választási kampány céljára az állami és önkormányzati költségvetési szervek a jelöltek, jelölô szervezetek számára azonos feltételekkel bocsáthatnak rendelkezésre helyiséget és egyéb szükséges berendezést. Állami vagy önkormányzati hatóság elhelyezésére szolgáló épületben választási kampányt folytatni, választási gyûlést tartani tilos, kivéve az ötszáznál kevesebb lakosú településen, feltéve, hogy más közösségi célú épület nem áll rendelkezésre. RÁDIÓ- ÉS TELEVÍZIÓ-KÖZVETÍTÉS 44. (1) A kampányidôszakban a mûsorszolgáltatók a jelölô szervezetek, illetôleg a jelöltek számára azonos feltételekkel tehetnek közzé politikai hirdetést. A politikai hirdetéshez véleményt, értékelô magyarázatot fûzni tilos. (2) A mûsorszolgáltatók választási kampányban való részvételére egyebekben a rádiózásról és televíziózásról szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. Az ajánlásra és a kampányra vonatkozó rendelkezéseket a választási eljárásról szóló 1997-évi C törvény tartalmazza. A nemzeti és etnikai kisebbségek település szintû önkormányzatainak megválasztásával kapcsolatban: A községünkben kisebbségi választói jegyzékbe vett választópolgárok száma: bolgár: 2, német: 80, ruszin: 1 fô. Ennek megfelelôen a megválasztott Helyi Választási Bizottság által a Német Nemzetiségi Önkormányzati képviselô-választás augusztus 9-ig kiírásra kerül. Aki a jegyzékbe felvételre került, az szavazhat a kisebbségi képviselôk választásán az erre kijelölt külön szavazókörben, és jelöltként is indulhat. (A hivatkozott jogszabályok teljes szövege a jogszabály számára kattintva olvasható.) A évi C. törvény 6. (4) bekezdésében meghatározottak szerint közzé tesszük a Helyi Választási Bizottság és a Helyi Választási Iroda tagjainak nevét, a választási szervek címét: Helyi Választási Bizottság 2094 Nagykovácsi, Kossuth L. u. 61. Horváthné Sterk Katalin, Csernusné Balzó Tamara, Sziráki László. Póttag: Pataki Ildikó Az alábbi szavazatszámláló bizottságok a választás napján az Általános Iskola (Nagykovácsi, Kossuth L. u. 101.) meghatározott számú tantermében mûködnek: 1. sz. Szavazatszámláló bizottság Erdôszegi Ferencné, Gaszner Ildikó, Boromisza Piroska. Póttagok: Nagy Magdolna, Brudi Ramóna. Jkv.vez: Varga Virág Krisztina 2. sz. Szavazatszámláló bizottság Antal Erik, Hannus Emese, Gulyás József. Póttag: Futó Szabolcs, Dervalics Andrea. Jkv.vez: Antal Judit 3. sz. Szavazatszámláló bizottság Horváthné Tóth Anna, Juhász Rita, Szabó Éva. Póttag: Dr. Szabó Éva, Brudi Nikoletta. Jkv.vez: Képes Imréné 4. sz. Szavazatszámláló bizottság Kiszelné Mohos Katalin, Futóné Deli Mária, Balzó Henrietta. Póttag: Honvári József, Becze Alina. Jkv.vez: Czirbusz Katalin 5. sz. Szavazatszámláló bizottság István Miklós, Ladányi Gábor, Balássyné Angeli Timea, Póttag: llyés Éva, Sziládi Benedek. Jkv.vez: Fábos Lajosné 6. sz. Szavazatszámláló bizottság Tóth Hajnalka, Antal Krisztián, Baráth Istvánné. Póttag: Kézi Magdolna, Hajdó Jácint Zoltán. Jkv.vez: Szabó Mátyás Német Kisebbségi Választás 1. sz. Szavazatszámláló bizottság Balássy Dávid, Dencs Zsuzsanna, Becze Liza Luca. Póttag: Simon Bernadett, Fûrész Zoltán. Jkv.vez: Csernusné Turai Judit Helyi Választási Iroda 2094 Nagykovácsi, Kossuth L. u 61. Dr. Papp László, HVI Vezetô; 26/ /111m, 06-30/ ; Tóthné Pataki Csilla, HVI helyettes; 26/ /126m, 06-30/ ; Dávidné Tóth Edit, HVI tag; 26/ /104m; Kovács Györgyné, HVI tag; 26/ /104m; Balzó Edina, HVI tag; 26/ /114m; Dervalics Lászlóné, HVI tag; 26/ /108m; Dr. Major Mónika, HVI tag; 26/ /128m; A helyi választási iroda tagjai közé tartoznak a szavazatszámláló bizottság jegyzôkönyvvezetôi. Nagykovácsi, július 30. Dr. Papp László Helyi Választási Iroda Vezetôje

3 A POLGÁRMESTERI HIVATAL TÁJÉKOZTATÓJA Nagykovácsi honlapja: A Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási ideje: hétfôn: ; szerdán: ; pénteken: Ügyfélszolgálat: Kovács Györgyné /103 mellék Tájékoztatjuk tisztelt Ügyfeleinket, hogy az ügyfél-tájékoztatási, és anyakönyvezési, valamint a népesség-nyilvántartási feladatok ellátása munkaidô alatt folyamatosan biztosított. Adóhatóság Helyi iparûzési adó változás! Tisztelt Nagykovácsi Adózók! A helyi iparûzési adóval kapcsolatos egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslatot az Országgyûlés június 21-i ülésnapján elfogadta. Az elfogadott törvény (2010. évi LVII. törvény) alapján a helyi iparûzési adóban az adóigazgatási hatáskör június 29-ével az állami adóhatóságtól visszakerült az önkormányzati adóhatóságokhoz. A szeptember 15-ig esedékes helyi iparûzési adóelôleget, a december 20-ig esedékes feltöltési kötelezettséget, valamint a március 15-ig esedékes helyi iparûzési adóelôleget a Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat számú bankszámlájára kell teljesíteni. Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri Hivatala adóhatóságán megtalálhatóak, valamint a weboldalról letölthetôk a helyi iparûzési adóval kapcsolatos bevallási, bejelentési, adóelôleg-kiegészítés összegérôl szóló bevallási nyomtatványok. A évi LVII. törvény a értelmében az önkormányzati adóhatóság az adók módjára behajtandó köztartozások behajtására irányadó szabályok szerint a nyilvántartott helyi adóval, illetve gépjármûadóval összefüggô tartozások behajtása érdekében megkeresheti az állami adóhatóságot. Amennyiben adózásával kapcsolatosan kérdése lenne, kérem ügyfélfogadási idôben keresse fel kolleganôinket: Antal Judit /115 m. helyi iparûzési adó, telekadó Dervalics Lászlóné /108 m. gépjármûadó Képes Imréné /123 m. építményadó, talajterhelési díj Igazgatás dr. Major Mónika Dávidné Tóth Edit Hoksári-Czirbusz Katalin Varga Virág Krisztina Ferencz Andrásné A Polgármesteri Hivatalban végzett Igazgatási tevékenység I. félévi statisztikai adata (esetszámok) A közigazgatási hatóság az eljárás során köteles megtartani és másokkal is megtartatni a jogszabályok rendelkezéseit. Hatáskörét a jogszabályokban elôírt célok megvalósulása érdekében, mérlegelési és méltányossági jogkörét a jogalkotó által meghatározott szempontok figyelembe vételével és az adott ügy egyedi sajátosságaira tekintettel gyakorolja. ( Ket.1. (1) bek.) Iktatott ügyiratok száma összesen: ebbôl igazgatásra érkezett: birtokvédelem: 10 Szabálysértés: 126 Kiadott új mûködési engedélyek: 24 Anyakönyvi feladatok: - születés: 1 - haláleset: 10 - eskövô: 22 - teljes hatályú apai elismerô nyilatkozat: 8 - honosítás: 2 - anyakönyvi kivonatot kellett kiállítani: 51 - hazai anyakönyvezés, névmódosítás: 4 Hagyatéki ügyintézés: 69 Népesség nyilvántartás: - lakcímváltozás: 329 esetszám (2009. évben összesen 495 eset volt) 2010 országgyûlési választások lebonyolítása (öt szavazókör) - kisebbségi névjegyzékbe történô felvétel Behajtási engedély: 343 db 72 órás közterület foglalási engedély: 27 db Közterület foglalás (72 órán túl): 18 db. Lakásépítési kedvezmény: (szoc.pol) 5 Szociális igazgatás célja, hogy a szociális biztonság megteremtése és megôrzése érdekében az egyes szociális ellátások formáit a nehéz helyzetbe került személyek, családok részére biztosítsa. Átmeneti segély: 143 döntés Természetben nyújtott átmeneti segély: 84 Aktív korúak ellátása: 10 Lakásfenntartási támogatás: 11 Ápolási díj: 11 Temetési segély: 14 Köztemetés: 1 Közgyógyellátás: 41 Szociális étkezés: 4 Szociális otthoni beutalás: 2 Egészségügyi szolgáltatásra történô jogosultság: 12 Környezettanulmány társhatóság kérésére: 8 Közlekedési támogatás: 14 Gyámügyi igazgatás célja az, hogy intézkedésekkel segítséget nyújtson a gyermekek jogainak, és érdekeinek érvényesüléséhez. A gyermekek védelmét pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások, illetve gyermekvédelmi szakellátások, valamint a gyermekek védelmérôl és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. Törvényben meghatározott intézkedések biztosítják I. félévében az alábbi esetszámok adódtak: Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény: 12 (össz: 24 család 59 gyermeke részesül e támogatási formában és 18 gyermek részére biztosított a nyári szociális étkezés) Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás: 36 döntés Intézményi térítési díjkedvezmény: 4 Védelembe vétel: 6 A Pest Megyei Gyermek és Ifjúsági Alapítvány által szervezett karitatív táborban 6 fô részére biztosította az Önkormányzat az ingyenes táborozást. Építés Cserményi András Bálóné Botos Zsuzsanna Tóthné Halász Hedvig A Polgármesteri Hivatal Építéshatósága által kiadott építési, valamint használatbavételi engedélyek száma: Építéshatósági határozatok Évszám ig Építési engedély Használatbavételi engedély A fenti adatokból megállapítható, hogy az elmúlt évek közel egyenletes ütemét követôen 2009-ben a Nagykovácsiban kiadott építési engedélyek száma kis mértékben visszaesett. A kiadott építési engedélyek azonban nem jelentik minden esetben a kivitelezés megkezdését is. Az építtetôket ugyan szorítja az illetékhivatal által a telekvásárlást követô 4 éven belüli beépítési kötelezettség, ám az építkezés megindításával sokan most egy kedvezôbb gazdasági- és pénzügyi háttér kialakulását várják. ❸

4 A gazdasági válság hatása igazán az idei évvel kezdi éreztetni hatását a helyi építési kedv terén. A elsô félévében kiadott építési engedélyek mennyiségébôl már következtetni lehet arra, hogy a visszaesés 40-50%- ra várható. Ez azonban összevetve pl. az adatokat a környezô Pest megyei települések 1/8-1/10-re való csökkenésével még mindig jobb az országos átlagnál. Köszönhetô ez Nagykovácsi kiemelkedô vonzerejének és annak, hogy az ide költözô réteg otthonteremtését a manapság teljesíthetetlenné váló hitelkonstrukciók igénybevétele nélkül képes megvalósítani. A községben rendelkezésre álló, beépítésre váró ingatlan állomány pedig garanciát nyújt arra, hogy a következô években az építések száma ne csökkenjen tovább, sôt egy gazdasági fellendülést követôen újult erôvel folytatódjék Nagykovácsiban. Botos Zsuzsa Hatósági Felhívás A Nagykovácsiban, a Bánya utcában mûködô szelektív hulladékgyûjtô szigetre egyes lakosok, sajnos rendszeresen, a rendeltetési körébe nem tartozó tárgyakat is vittek, illetve erôsen kifogásolható módszereket alkalmaztak, ezért a továbbiakban az említett gyûjtôszigetre hulladékot szállítani tilos. A gyûjtôszigetet, a települési szilárd hulladékgyûjtési rend megváltozása miatt, szeptember 1-én megszünteti az önkormányzat. Nagykovácsi, július 30. Dr. Papp László jegyzô Mûszak Vargáné Baráth Mariann Szabó Mátyás Örömmel jelentjük, hogy elkészült, és szemmel láthatólag hasznosan be is tölti funkcióját az Általános Iskola melletti parkoló. Épül a Zsíroshegyi út: a kivitelezô az ütemtervnek megfelelôen végzi a munkát, annak ellenére, hogy váratlan problémát okoz a távközlési kábeleknek a megadottól eltérô elhelyezkedése. Hamarosan megkezdôdik a Kossuth Lajos utca önkormányzati tulajdonú részének rendbehozása: egyelôre a Tisza István tér és a Petôfi Sándor utca közötti szakasz felújítására kerül sor, parkolóhelyek kialakításával. A Saubermacher-Bicske Kft. HULLADÉK GYÛJTÉSI IDÔPONTJAI: Háztartási hulladék: minden héten SZERDÁN Sárga zsák: minden hónap második KEDD (mûanyag, fém, italos karton) Papír: minden hónap harmadik KEDD Zöldhulladék zsák: minden hónap harmadik HÉTFÔ, áprilistól októberig! (falevél, fû) Zsákok átvétele, vásárlása: Nagykovácsi, Kolozsvár tér 25. Hétfô: ig, szerda 9-11-ig Ôszi ingyenes zöldhulladék gyûjtés: november 9. kedd (falevél, gallyak, kerti nyesedék) Lomtalanítás: március 1. november 30. között, az Önök által egyénileg egyeztetett napon. Idôpont kérése: a es telefonszámon, a 111-es vagy 113- as melléken, hétfôn, szerdán és pénteken. ben: címen, egy héttel elôre. Elektronikai hulladék gyûjtés: kedd, 06-tól du. 14-ig, a Nagyszénás u. Bánya u. sarkánál. Zöldhulladék szállítás Tisztelt Lakosok! Ebben az évben is lehetôséget biztosít önkormányzatunk arra, hogy a keletkezett zöldhulladékot a település lakossága összegyûjtse, szervezett elszállítás céljából. Ezt a közszolgáltatást, kizárólag az önkormányzat megbízottja, a Saubermacher Bicske Kft. emblémájával ellátott átlátszó zsák megvásárlásával lehet igénybe venni. A zsák ára 375 Ft. A hulladék elszállításának idôpontjai: Augusztus: 02., 16., 30. Szeptember: 13., 27. Október: 11., 25. Saubermacher HÁZTARTÁSI HULLADÉKZSÁKOK kaphatók a FESTÉKBOLTBAN is. Nagykovácsi, Kossuth L. u. 73. Tel.: Nyitva: H P: 7 17; Szo: 7 12 ❹ A Kossuth Lajos u. 14. szám alatti Latin kert kertészet díjmentesen átveszi a leszûrt, és tiszta, zárt üveg vagy mûanyag edénybe gyûjtött háztartási fáradt olajat. Titkárság A Képviselô-testület által hozott döntéseket a Polgármesteri Hivatal elôterében elhelyezett hirdetôtáblán olvashatják. A Képviselô-testületi ülések nyilvánosak, azokról felvétel készül, melyet a kábel tévé MOZAIK adásában megtekinthetnek. Bencsik Mónika polgármesteri fogadó órája minden hónap elsô hétfôjén Dr. Papp László jegyzô minden hónap utolsó hétfôi napján fogadja az ügyfeleket. Maier Jenô alpolgármester hétfô és keddi napokon teljes munkaidôben elérhetô a hivatalban. Kérjük ügyfeleinket szíveskedjenek elôre telefonon bejelentkezni a titkárságon. Telefon: /111 mellék e mail: IGAZGATÁSI SZÜNET Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának 9/2010. (III. 30.) számú rendelete a Polgármesteri Hivatal munkarendjében igazgatási szünetet rendelt el augusztus 16. napjától augusztus 19. napjáig Az igazgatási szünet alatt a Polgármesteri Hivatalban munkanapokon teljes munkaidôben ügyelet mûködik (pl. halotti anyakönyvi kivonat kiállítása, rendkívüli eseménnyel kapcsolatos ügyintézés), de az ügyfélfogadás és az ügyfélszolgálat is szünetel. Kérjük a fentiek szíves tudomásulvételét! Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának tulajdonában lévô temetô üzemeltetését egyben teljeskörû temetkezési szolgáltatását a Rex-Salus Kegyeleti Szolgáltató Kft. látja el. Az éjjel-nappal 24 órás ügyeleti telefonszám Legközelebbi irodák címei: 2040 Budaörs, Szabadság útja 106. Megközelíthetô a Móricz Zsigmond körtérrôl induló 40, 240 jelzésû kék busszal. Nyitva: hétfôtôl-csütörtökig ; pénteken óráig Telefon/fax: ; Mobil: Törökbálint, Munkácsy Mihály utca Megközelíthetô a Kosztolányi Dezsô térrôl induló 72 jelzésû kék busszal. Nyitva: hétfôtôl-csütörtökig ; pénteken óráig Telefon/fax: ; Mobil: Nagy Attila temetôgondnok elérhetô: A TEMETÔ NYITVA TARTÁSI IDEJE: NOVEMBER 16. FEBRUÁR 28. KÖZÖTT ÓRÁIG MÁRCIUS 01. NOVEMBER 15. KÖZÖTT ÓRÁIG * * * Közzé tesszük a Központi Statisztikai Hivatal Debreceni Igazgatóságának tájékoztatóját, mely szerint 2010-ben: Nagykovácsi településen, önkéntes adatszolgáltatáson alapuló lakossági adatfelvételeket végez, véletlenszerû kiválasztással. Az adatgyûjtéseket hivatalos megbízással rendelkezô, igazolvánnyal ellátott kérdezôbiztosok hajtják végre. Adatgyûjtés célja: Munkaerô-felmérés és kiegészítô felvételei, egész évben folyamatosan Idômérleg felvétel, szeptember hónapig A lakosság utazási szokásai, minden negyedévet követô következô hónapban történnek. További tájékoztatást az alábbi telefonszámokon kaphatnak: vagy Segítségüket köszönjük!

5 Felhívás A lefolytatott helyszíni szemlék tanúsága szerint a településen egyes telkek és az elôttük lévô közterületek egy része gyomos, parlagfüves, gondozatlan és gyakori a közterületek engedély nélküli vagy attól eltérô használata. A település tisztaságáról, az ingatlanok és közterületek rendjérôl és a zöldterületek fenntartásáról, mint a helyi környezet védelmérôl szóló 7/1997.(04.07.) önkormányzati rendelet 3. (1-3) bekezdései alapján az ingatlan tulajdonosának, használójának kötelessége az ingatlan és az elôtte lévô járda és zöldsáv tisztántartása, kaszálása. Ezúton felszólítom a telektulajdonosokat és telekhasználókat, hogy fokozottan gondoskodjanak a telkük és az elôtte lévô közterület tisztántartásáról és kaszálásáról, illetve elôzetesen kérjenek engedélyt a közterület foglalásához. A környezetvédelemrôl szóló 3/2002.(II.14.) önkormányzati rendelet 27. (1) bekezdése alapján a közterület-felügyelô, külön felszólítás nélkül, szabálysértési eljárást indít az illetékes telektulajdonos, illetve használó ellen, melynek során forintig terjedô bírsággal sújtható az eljárás alá vont személy. Szabálysértést követ el és forintig terjedô pénzbírsággal sújtható, aki engedély nélkül, illetve engedélytôl eltérô módon használja a közterületet, ezért a közterületfelügyelô a helyszíni ténymegállapítása alapján feljelentést tesz. (A közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásokról szóló 12/2007.(V.17.) önkormányzati rendelet alapján). Nagykovácsi, július 27. Dr. Papp László jegyzô F E L H Í V Á S Tisztelt Állampolgárok! július 23-tól kezdôdôen, Pest megye területén általános tûzgyújtási tilalom van érvényben A tûzgyújtási tilalom vonatkozik: az erdôkre (a kijelölt tûzrakó helyekre is), az erdôk 200 m-es körzetére (beleértve a kiskerteket, valamint a parlag és gazégetést is), az utak és vasutak körzetére, azok melletti fásításokra (különös tekintettel az égô dohánynemû jármûbôl történô kidobására). A rendelet visszavonásig érvényben marad! A visszavonásról a médiákon keresztül értesülhetnek. Az elôírás megszegése szabálysértési eljárást von maga után. A nemkívánatos tûzesetek megelôzése, a köz- és magánvagyon védelme érdekében kérjük Önöket, hogy a tilalomra vonatkozó elôírásokat tartsák be. Vörös János tû. ezredes sk tûzoltóparancsnok Tájékoztató a Képviselô-testület júliusi tevékenységérôl Júliusban sûrû programja volt a Közbeszerzési Bíráló Bizottságnak: négy közbeszerzési eljárással kapcsolatos bontási, tárgyalási, értékelési teendôit kellett elvégeznie ahhoz, hogy a testületi ülésen megszülethessenek az eljárásokat lezáró döntések. Július 12-én a Pénzügyi Bizottság ülésezett, javaslatot tett a mûködési célú pénzeszközök átadását illetôen, áttekintette a költségvetés 2. sz. módosítását és véleményt alkotott a Barack utcai önkormányzati tulajdonú ingatlanok bérleti díjáról. Bár a Képviselô-testület munkatervében júliusi ülés nem szerepelt, az élet nem áll meg, így július 15-én rendkívüli testületi ülésre került sor. Ezen elôször az Önkormányzat 2010-es költségvetésének 2. sz. módosításáról alkotott rendeletet a Képviselô-testület. A módosítás szokás szerint a központi, illetve a képviselô-testületi hatáskörben történt változások átvezetését jelentette. Tekintettel arra, hogy az épületenergetikai pályázatok értékelésére a nemzeti fejlesztési ügynökség berkein belül még nem került sor, és így biztos, hogy az Általános Iskola hôszigetelését idén nem tudjuk elvégeztetni, ennek tervezett költségei kikerültek a költségvetésbôl. Az október 3-án esedékes helyhatósági választások technikai elôkészületeként a Képviselôtestület megválasztotta a helyi szavazatszámláló bizottságok, valamint a helyi választási bizottság tagjait és póttagjait. Közbeszerzési eljárásaink lezárásaként a Képviselô-testület a következô döntéseket hozta: Az Általános Iskola energetikai korszerûsítése tárgyában a hôszigetelés rész-szempontra vonatkozóan az eljárást eredménytelennek nyilvánította. A fûtési rendszer korszerûsítése, kazáncserével rész-szempont tekintetében elsô helyen a Mech-Vill System Kft.-t, második helyen a Fôv-2 Zrt.-t hirdette ki nyertesnek. Az óvodások örvendetesen megnövekedett létszáma (az új óvoda beindulása) következtében az óvodai fôzôkonyha kapacitása már nem tudja az Általános Iskola étkeztetési igényit kielégíteni. Ennek megfelelôen közbeszerzési eljárást indítottunk közétkeztetési szolgáltatás tárgyában, melyre nyolc cég pályázott. A számos szempontot figyelembe vevô értékelés alapján az összességében legkedvezôbb ajánlatot a Pensió 17 Kft. adta, második helyen a Sodexo Magyarország Kft. szerepel. A Kispatak Óvoda élelmiszer-beszerzését zöldség-gyümölcstôl húskészítmények-felvágottakig hét részajánlatra bontva hirdettük meg. Ebbôl négyet (zöldség, tôkehús, pékáru, csemegeáru) az Immofix Kft. nyert el, három részajánlatnál pedig második lett. A fagyasztott termékeket a Seafood Trade Kft., a tejtermékeket és a felvágottakat az a-walhalla Kft. fogja szállítani. Az új óvoda berendezései, eszközei öt részajánlatba fértek bele. A tárgyalásos közbeszerzési eljárás során egyrészt sikerült minden részletkérdést tisztázni annak érdekében, hogy minden ajánlattevô azonos tételekre adjon ajánlatot, - másrészt sikerült az elsô ajánlatokhoz képest alacsonyabb vállalási összegeket elérni. Nyertes pályázóknak a HOR Zrt.-t, a Fôv-2 Zrt.- t, a Falcon Kft.-t és az Alex fémbútor Kft.-t hirdette ki a Képviselô-testület elsô helyen, de a határozatban megjelölt második helyezetteket is. A képviselô-testület elfogadta a Pilis-Buda-Zsámbék Többcélú Kistérségi Társulás kistérségi közoktatási intézkedési tervét és közoktatási esélyegyenlôségi programját. Végül zárt ülésen döntött arról, hogy ebben az évben kiket terjeszt fel a Pest Megyei Közgyûlés díjaira, és úgy határozott, hogy elfogadja a Magyar Telekom Nyrt.-nek az úgynevezett Westel-toronynak helyet adó Barack utcai ingatlanok bérleti díjára vonatkozó utolsó ajánlatát. Július 28-án a Képviselô-testület újabb rendkívüli ülést tartott, melyen a Magyar Államkincstár felszólításának megfelelôen módosította a vis maior pályázat benyújtásához szükséges korábbi határozatát. Ezen túlmenôen napirendre kerültek ismételten a közbeszerzési eljárások egyes részeiben meghozott döntések, mert volt olyan elsô helyen meghirdetett pályázó, aki nem tett eleget olyan okiratok pótlásának, amelyek feltételként szolgáltak volna a szerzôdés megkötéséhez, ezért a közbeszerzési törvény ide vonatkozó rendelkezéseit figyelembe véve döntés született a második helyen kihirdetett pályázók megjelölésére nyertesként. Így az új óvoda eszközbeszerzésének 5-ös részajánlatát érintôen a kerti bútor és játszóeszközök tárgyában a Sulitech Bt; a Kispatak Óvoda élelmiszer beszerzése tárgyában 1-es részajánlat zöldség, gyümölcs, tojás és 4-es részajánlat pékáru esetén új közbeszerzést kell a hivatalnak lefolytatni, mert nem voltak második helyezettek, a 2-es részajánlat tôkehúsra az a-walhalla Kft. lesz várhatóan a szerzôdô partner, az 5-ös részajánlat csemegeáru esetén pedig az Univer Coop Zrt. Bízunk abban, hogy a szerzôdéseket ezen bonyodalmak után sikerül megkötni. Ezen a rendkívüli ülésen szükséges volt továbbá módosítani a 79/2010. (VI. 10.) számú határozatot, melyben döntöttünk a csapadék-vízelvezetô rendszer egyes részeinek megépítésére vonatkozó pályázat beadásáról, de a megjelölt pályázatíró céggel szintén nem jött létre szerzôdés, ezért a Mátrix-Zs Bt-t bízza meg az önkormányzat a pályázat megírásával. Maier Jenô alpolgármester A Képviselô-testület következô, munkaterv szerinti ülése a közmeghallgatás lesz, augusztus 26- án, csütörtökön délután 18 órai kezdettel az Öregiskolában. ❺

6 AMIKOR EGY ÁLOM MEGV Általános emberi érzés, amikor túlvagyunk egy nagy vizsgán, vagy létrehoztunk valamit, amihez sok munka, kitartás kellett, hogy a folyamat végén, amikor örülhetnénk kicsit, üresnek érezzük magunkat. Elôfordul ez gyakran a hétköznapi életünkben például karácsony táján, amikor dupla erôvel sürgünk-forgunk, bevásárolunk és erônk felett próbáljuk látványosan széppé varázsolni az ünnepet a szeretteink kedvéért, mégis a fenyôfa alatt fáradtnak és feszültnek érezzük magunkat. Be kell vallanom a fôtér beruházás végére, amikor oda jutottunk, hogy ünnepélyes keretek között átadjuk Önöknek Kedves Nagykovácsiak a megújult Tisza István teret, addigra én mérhetetlenül elfáradtam és nem kis feszültség volt bennem! Talán így egy héttel késôbb az események tényleges lezárása után van most már idôm magamban örülni a szép eredménynek és családommal, illetve a barátaimmal megosztani a sok élményt, ami a munka során ért! Rövid visszatekintés: Másfél év óta folyamatosan próbáltuk Önöket tájékoztatni arról, hogy a Kossuth Lajos utca, azaz a fôutcánk felújítási programja kezdetét veszi azzal, hogy a Magyar Állam tulajdonában lévô országos közút egy részét önkormányzati tulajdonba véve, az Európai Unió által támogatott projektbe kezdünk és felújítjuk a Tisza István, azaz Templom teret november 5-én kapta meg önkormányzatunk az értesítés arról, hogy az Új Magyarország Fejlesztési Terv Közép- Magyarországi Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott: NAGYKOVÁCSI TÖRTÉNELMI, DE MÁRA FUNKCIÓ ELLÁTÁSÁRA ALKALMATLANNÁ VÁLT FÔTERÉNEK REHABILITÁCIÓJA, TALÁLKOZÓHELY ÉS KÖZÖSSÉGI TÉR FUNKCIÓRA ALKALMASSÁ TÉTELE, RENDEZETT ZÖLDFELÜLETÉNEK NÖVELÉSE ÚJ, EGYÜTTMÛKÖDÉSEN ALAPULÓ ELÔKÉSZÍTÉSI MÓDSZER- REL címû, KMOP kódszámú pályázaton Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata támogatást nyert. (A 2008-as pályázat projekt értéke , Ft volt. Az Európai Uniós támogatás mértéke , Ft.) - A beruházást azzal indítottuk, hogy a Közbeszerzési Értesítôben 2010/01/22 napján KÉ 30701/2009. számon megjelent a hirdetménnyel megindított közbeszerzési eljárást lefolytattuk. A közbeszerzési eljárás során volt terület bejárás, a vállalkozók (szám szerint heten) beadták az elsô ajánlataikat. ❻ Ezek bontása megtörtént február 12- én, majd ezt követte a közös tárgyalás február 18-án. A kivitelezésre vállalkozók február 22-én adták be végsô ajánlataikat, amit a Közbeszerzési Bizottság és a külsô szakértôk elemeztek, értékeltek a közbeszerzés szabályai szerint, és ezek alapján megtették javaslatukat a Képviselôtestület részére. A Képviselô-testület a február 25-iki testületi ülésen 25/2010. (II.25.) számú határozatával az alábbi döntést hozta: a FÔKERT Parkfenntartó- Kertészeti és Szolgáltató Kft.-t, hirdette ki nyertes ajánlat adónak (a szerzôdött vállalási ár , Ft+Áfa). Ugyanakkor döntött a Képviselô-testület a beruházás mûszaki ellenôrérôl is: a beérkezett hét ajánlat közül az Atrox Kft. ajánlatát tartotta összességében legkedvezôbbnek. - A római katolikus templom elôtti buszforduló fôtérré válásának számos további feltétele is volt. Ezek közé tartozik a légvezetékek kusza hálózatának, és a református templom elôtt éktelenkedô transzformátor-állomásnak az eltüntetése. Mindezek megvalósulásához együttmûködésre volt szükség az ELMÛ-vel és a Telecom Rt-vel. A tárgyalások végeredményeként a légkábelek földbe helyezése az elektromos vezetékek tekintetében majd 15 millió Ft-ba, a telefonvonalas vezetékek pedig 9 millió Ftba kerültek. Az út új nyomvonalát érintô területen a Víziközmû Kft. még ôsszel elvégeztette a szükséges munkálatokat, de a területen lévô kutak üzemképességének biztosítása szintén az ô feladatuk volt. - Március 15-én elhelyeztük a megújuló fôtér alapkövét, április elsején megkezdôdnek az átépítés munkálatai. A rengeteg esôvel ránk köszöntô tavaszi idôjárás nagymértékben nehezítette a munkálatokat. Gondot okozott továbbá az is, hogy a munkaterületen nem egyedül a kivitelezô dolgozott, hanem az ELMÛ és a Telecom emberei és munkagépei is, ezért eljutottunk odáig, hogy a balesetek megelôzése végett az autós közlekedéstôl hetekre el kellett zárni a teret. Nem volt egyszerûbb a gyalogosoknak sem átkelni a csatamezôk képét mutató fôtéren. Ez úton is köszönjük a türelmet és megértést, amit sokan tanúsítottak a beruházás ideje alatt! - Az idôjárás viszontagságaira tekintettel a június 30-i befejezési határidô tarthatatlanná vált, ezért sor került a szerzôdés módosítására a Fôkert Kft-vel, mintegy két héttel eltolva a mûszaki átadás megkezdésének határidejét, ami azért is szükséges volt, mert a már falunk tulajdonába került, új nyomvonal vezetésû fôutcán forgalomba helyezési eljárására is csak július 16-án került sor. A beruházás során elôjött tervhibák miatt a kivitelezési munkálatok ellenértéke , Ft+Áfa összeggel növekedett meg július 19-én sikerült lezárni a mûszaki átadás-átvételi eljárást azzal, hogy 2 millió Ft kötbért számláztunk ki a kivitelezôre, amit Tisztelt Egybegyûltek! Ilyen ünnepi alkalomkor az elsô szó a köszöneté kell, hogy legyen. KÖSZÖNÖM Köszönöm mindazoknak, akik új fôterünk kialakítását az elmúlt év alatt segítették, támogatták, és az építés nehéz idôszaka alatt tûrték. Engedjék meg, hogy rövid történeti áttekintést nyújtsak e folyamatról. A bronzkori barlangok után nagy valószínûséggel, itt a templomdombon volt a Nagykovácsi medence elsô a római korig visszavezethetô lakott helye. A földés vízrajzi adottságok miatt itt alakult ki a falu központja is. Ezt a nyár eleji ítéletidô következményei is alátámasztották. Bô húsz éve mikor már Nagykovácsi lakosként, nap mint nap a kanyarváróban vártam a 63-as buszt, feltûnt a fôtér, mint köztér hiánya. Emlékeztetôül készítettük el Önöknek ezt a mögöttünk látható fényképsorozatot. A településfejlesztés hosszú évtizedekre elnyúló folyamat, mely itt, a 90-es évek végén, a tér keleti oldalán lévô lakóingatlanok és bolt önkormányzat ál- elismert. Az átadási jegyzôkönyv mellékletét képezi egy hibajegyzék, melynek következtében még egy ideig a Fôkert Kft. dolgozói ténykedni fognak a fôterünkön. - A beruházás mûszaki lezárásától függôen kezdetét veszi a ProRégió Ügynökség felé való elszámolás és az Európai Uniós támogatás lehívása. Eddigiekben Önkormányzatunk nem vett igénybe elôleget a beruházáshoz, a projekt lezárása kapcsán pedig a kivitelezôi számlák alapján fogjuk az elszámolásunkat benyújtani. A projekt lezárásának határideje augusztus 31., de lehetôség szerint ezt az idôpontot kértük 2 hónappal meghosszabbítani tekintettel arra, hogy a kivitelezô felé 60 napos a fizetési határidônk és a végszámla pénzügyi teljesítésére még nem került sor. Összességében úgy gondolom, hogy a beruházás a legkevesebb baj nélkül ment végbe, bár sok bosszúságot okozott a közlekedôknek és a hivatali kollégáknak egyaránt, mégis mostanra már látva az eredményt, remélem mindenki szíves használja a megújult Fôterünket! július 24-én a tervek szerint sikerült a közösség számára is átadni ünnepélyes keretek között az új színteret! A megújult Fôtér a régi idôkben is nagy jelentôséggel bírt és ezután is kiemelkedô hely lesz falunk, Nagykovácsi életében! Köszönet mindenkinek, aki biztatott a nehezebb napokon és azoknak, akik most így készen ismerik el az eredmény nagyszerûségét! Remélem, hogy az egész közösség örömére válik idôvel! Bencsik Mónika polgármester

7 ALÓSUL! ÁTADTUK A MEGÚJULT FÔTERET! tali megvásárlásával vette kezdetét. Az ezredforduló után, épületek elbontását követôen a lakosság és a helyi vállalkozók segítségével 2004-ben tudott megvalósulni a parkoló és a kis sétapark. Különbözô szakértôi anyagok, és sikertelen pályázatokat követôen 2007-ben lakosunk Tóth Balázs inspirálására, a Wienerberger téglaipari tröszt támogatásával, ötletpályázatot írtunk ki a tér rendezésére. A pályázaton egyetemisták indulhattak és sok értékes terv érkezett be. A nyertes pályamunka tartalmazta azt a korábbiaktól teljesen eltérô koncepciót mely a Kossuth Lajos utca templom és plébánia elôtti szakaszának megszüntetésével, a buszforduló keletre tolásával, a megvalósult állapot alapját képezte. Engedjék meg, hogy az elsô díjas tervezôi csapat névsorát most felolvassam: Nagy Eszter, Nagy Zsuzsanna, Ragányi Ágnes, Román László és Száraz Andrea. A hallgatók bevonásával 2008-ban, oktatóik, a Budapesti Corvinus Egyetem Kert- és Szabadtértervezési Tanszék munkatársai készítették el az engedélyezési tervet. Ezzel indultunk a Közép Magyarországi Regionális Operatív Program, Pest megyei településközpontok fejlesztése Kisléptékû megyei fejlesztések Európai Unió által támogatott pályázaton. Itt beruházásunkhoz közel 90 millió forintot nyertünk. A pályázati anyag elkészítésében a Nagykovácsi székhelyû Trebag Kft. volt a segítségünkre. Ahhoz ugyanakkor, hogy a most látható légkábelmentes övezet létrejöjjön, szükséges volt az elektromos és távközlési vezetékek földbe helyezése. Ez önkormányzati beruházásként hosszas egyeztetéseket követôen az ELMÛ és a Magyar Telekom részbeni költségviselésével tudott megvalósulni. Sajnálatos módon a BKV nem támogatta törekvéseinket így még a buszvárót is saját forrásból kellett megvalósítanunk. Nem akarom Önöket untatni a tér állami közútból önkormányzati tulajdonba vételének közel két éves fordulatokban gazdag folyamával, de mivel ez a beruházás feltétele volt, tavasszal örömmel nyugtáztuk a földhivatali bejegyzést. A tervezôk által tavaly elkészített kiviteli tervek alapján, az év elején kiírt közbeszerzési pályázat nyerteseként a Fôkert Parkfenntartó Kft. valósította meg a beruházást. A köz és térvilágítás kiépítését az Észak-Budai Zrt. szakemberei végezték. A tér igényes megjelenéséhez segítségünkre volt a térburkolatokat gyártó Semmelrock Kft., valamint a kandelábereket és világítótesteket szállító Tungsram-Schréder Zrt., mely cégek projektünkhöz jelentôs kedvezményeket biztosítottak. Az átépítés során az esztétikai szempontokon túl a gazdaságos és környezettudatos üzemeltetésre is gondot fordítottunk, így a zöldfelületek locsolását a területen megôrzött és kitisztított két régi kút biztosítja. Az egykori gémeskútból fog üzemelni az áthelyezett kis címeres szökôkút. A növények telepítésénél a parkfákon túl az ôshonos fajok kiválasztása is fontos szempont volt. Mint fôépítész ezennel szeretném megköszönni a közremûködô tervezô kollegák munkáját: Tájépítészet: dr. Almási Balázs, dr. Balogh Péter István és Karlóczainé Bakay Eszter; Építészet: Gergely Antal; Úttervezés: Kiss Csaba; Statika: Bach Gabriella; Elektromos tervezés: Janoch Tibor. Külön Öröm számomra, hogy a fenti csapatból ketten is helyi lakosok. Mind az uniós pályázat, mind a beruházás koordinálása komoly energiaráfordítást igényelt a polgármesteri hivatali dolgozóitól, melyhez a mûszaki ellenôrzést végzô Atrox Kft. nyújtotta a szakmai hátteret. Végezetül engedjék meg, hogy megosszam Önökkel egy személyes élményemet. Néhány napja egy látogató ki régebben járt Nagykovácsiban a fôtérre beérkezve elôször azt gondolta, hogy eltévedt, majd körültekintve úgy fogalmazott, ez tiszta Ausztria. Bármily hízelgô is e vélemény, úgy gondolom, hogy bár a tervezés, a kialakítás színvonala nyugati szomszédunkat idézi, mégis azt kell mondanunk ez a látvány mostantól tiszta Nagykovácsi. És ahogy azt a mai ünnepségünk mottója is jelzi mától MIÉNK ITT A TÉR, de vigyáznunk kell rá. (Györgyi Zoltán beszéde elhangzott az ünnepi átadáson) ÚJ ÓVODÁNK ÁTADÁSA! AZ ÁLMAINK MEGVALÓSÍTÁSA FOLYTATÓDIK! Elôzmények: nyara óta, amikor is értesítést kaptunk arról, hogy Nagykovácsi Nagyközség Európai Uniós támogatást kap új óvodájának felépítéséhez, jó néhány híradást adtunk már az Önök részére. Nagy lelkesedéssel kezdtünk neki a feladatok végrehajtásának és nem kis izgalommal, hiszen Európai Uniós támogatás felhasználására vonatkozóan eddig még nem rendelkeztünk tapasztalatokkal elsô negyedévben összeállt minden szükséges irat ahhoz, hogy végig tudtuk vinni a kivitelezô kiválasztását szolgáló közbeszerzési eljárást. A közbeszerzési eljárások lezárását követôen a munkálatok meg is kezdôdtek az elmúlt év nyarán. Sajnos néhány hónap elteltével azonban, ahogyan az épület alapjai elkészültek fel kellett vállalnia az önkormányzatnak a beruházás elhúzódása mellett is azt, hogy a megbízhatatlan vállalkozóval felbontotta a szerzôdést. Ezt követôen újra közbeszerzés és új kivitelezô, de erre már csak ez évben került sor, amikor is a Fôv-2 Zrt.-vel február 15-én aláírásra került az óvodaépületének kivitelezésére vonatkozó szerzôdés, melyben a vállalt teljesítés augusztus 16. A munkaterület átadása a szerzôdés megkötését követô 3 napon belül meg is történt és a kivitelezô hóban-fagyban, de megkezdte a munkát! Magam részérôl bíztam végig abban, hogy immáron megjárva a hadak útját, az Önkormányzat túl van már minden nehézségen és a körülmények is az elkövetkezendô idôben inkább a projekt mellett, mint ellene lesznek. Az idei év elsô negyedévének legfontosabb feladta az volt, hogy az új közbeszerzési eljárást sikeresen tudjuk lezárni ez megtörtént, melynek eredményeként létrejöttek az új vállalkozási szerzôdések és folytatódhatott a Nagyszénás kerti új faluközpontban tervezett, Kaszáló utca szám alatti területen újra az óvoda építése! A második negyedév feladata az óvoda épületen belüli berendezési tárgyak, eszközök közbeszerzési eljárás útján történô beszerzése. A közbeszerzési eljárásokat lezártuk és ezek eredményeként augusztus 5-én létrejöhetnek a vállalkozói szerzôdések, amelyek alapján az óvoda bútorai, a kerti és a benti játszóeszközei, a gyermekek fejlesztését szolgáló eszközök, a számítástechnikai eszközök mind, mind a helyükre kerülhetnek. ❼

8 Kedves Nagykovácsiban élô Kicsik és Nagyok! A megújult fôterünk átadása képekben Szeretettel hívok Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat nevében Mindenkit az új óvodánk átadó ünnepségére, amelyre augusztus 28-án, szombaton 10 órakor kerül sor az új faluközpont területén a Kaszáló utca szám alatt! Ez az esemény nem csak az óvodások számára, de a közösségünk jövôje szempontjából is kiemelkedôen fontos! Bencsik Mónika polgármester (Fotók: Hegedûs András és Böngészô)

9 Anyakönyvi hírek Újszülöttek Julianna, Lea Mandula, Diana Sára, Giles, Márton, Emma, Petra, Írisz, Luca Napsugár Legyetek üdvözölve! Halottunk Gosztola Ferencné (78) sz.: Molnár Rozália ( ) TÛZOLTÓSÁG POLGÁRÔRSÉG Készenléti Szolgálatok Nagykovácsi Egyesülete Riasztás: A HÁZIORVOSI SZOLGÁLAT PÉNTEKI RENDELÉSI IDEJE Nagykovácsi, Száva u. 4. Augusztus óráig Dr. Kelenföldi Ferenc óráig Dr. Kelenföldi Ferenc Augusztus óráig Dr. Koltay Angéla óráig Dr. Koltay Angéla Augusztus 20. Budakeszi ügyelet Augusztus óráig Dr. Solynóczki Katalin óráig Dr. Solynóczki Katalin Szeptember óráig Dr. Solynóczki Katalin óráig Dr. Sorbán András A pénteki szabadnapon nem rendelô orvos betegeit, az az napon rendelô mindkét orvos fogadja! A rendelô telefonszáma: Dr. Koltay Angéla Dr. Solynóczki Katalin Dr. Sorbán András Dr. Kelenföldi Ferenc Budakeszi ügyelet Ünnepeljük a Védônôket! Szinte hihetetlen, de a védônôi hivatás csaknem száz éves múltra tekint vissza. Idén fennállásának 95-ik évfordulóját ünnepli a védônôi szakma és ünnepeljük mindannyian. Szûkebb környezetünkben kevesen vannak, akik nem kerülnek kapcsolatba védônôinkkel szinte naponta. Nagykovácsi születési mutatóira méltán lehetünk büszkék köszönet érte gyermekeket vállaló szülôknek! E szép ünnep alkalmából a teljesség igénye nélkül bemutatnám melyek azok a legfontosabb tevékenységek, amelyeket védônôink naponta ellátnak. A védônô szerepe igen kiterjedt, átfogó idôszakot ölel fel a családtervezéstôl az iskoláskorú gyermekig. Nagyon sokrétû tudás és tapasztalat alapján képes tanácsot adni azokban a helyzetekben, ahol arra szükség van a családokban. Tevékenyen részt vesz a nôvédelemben. A várandós anyáknak tájékoztatást nyújt a szûrôvizsgálatokról, táplálkozásról és minden olyan dologgal kapcsolatban mely a várandós állapottal összefügg. Segít felkészíteni a szülésre, a gyermekágyi idôszakra, a szoptatásra. Az újszülött megérkezése után figyelemmel kíséri a baba fejlôdését, segít megszervezni a kötelezô védôoltásokat. Szükség esetén szociális kérdésekben segítséget nyújt. Késôbbiekben amikor a gyermek nagyobb közösségbe (óvodába, iskolába) kerül folyamatosan figyelemmel kíséri a gyermek testi-lelki fejlôdését. Iskoláskorúak szûrôvizsgálatairól, védôoltások beadásáról gondoskodik. Szoros kapcsolatot tart a gyermek-háziorvosokkal, közigazgatási és közoktatási intézményeinkkel, Gyermekvédelmi Szolgálattal. Részt vesz a serdülôkorúak szexuális, drogprevenciós és egyéb felvilágosító feladataiban. Folyamatosan képzi magát, tanít, példát mutat. A családot mint egész egységet tekinti, így tud hatékonyan segíteni a család egységének megôrzésében. Emlékezzünk meg kedves védônôinkrôl, akik hosszú évekkel ezelôtt szolgáltak Kovácsiban. Sokan jó szívvel gondolunk vissza Nagyvári Rózsi nénire, elsô bábánkra, akinek az 1946-os évektôl soksok ma már nagypapa és nagymama köszönheti világra jövetelét. Magasházy Lászlóné Marika nénire aki a 60'-es évektôl 1989-ig volt Nagykovácsi védônôje. Szeretettel köszöntöm Nagykovácsiban jelenleg szolgálatot ellátó védônô kolléganôimet: Pálné Szondy Krisztina Farkasné Tóth Eszter Krisztina Farkasné Gaál Gabriella Szép és szeretetteljes hivatásotokhoz sok sikert és jó egészséget kívánok! Dékány Angella Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselôtestülete Pálné Szondy Krisztina védônôt aki Nagykovácsiban idén 20 éve lát el védônôi feledatot Pest megye Közgyûlése elé Semmelweis díjra terjesztette elô. Szívbôl gratulálunk! HÁZI GYERMEKORVOSI SZOLGÁLAT RENDELÉSI IDEJE: Kossuth Lajos u. 64. Dr. Cesko Izabella Rendelô: (elôjegyzésre is) Hétfô: Kedd: Szerda: Csütörtök: Péntek páratlan hét: páros hét Egészséges tanácsadás: Hétfô, Szerda, Csütörtök (Kizárólag elôjegyzésre: ) Dr. Jakab Erika Rendelô: (elôjegyzésre is) Hétfô: Kedd: Szerda: Csütörtök: Péntek páros hét: páratlan hét: Egészséges tanácsadás: Kedd: (Kizárólag elôjegyzésre: ) Rendelési idôn túl tôl reggel 8.00-ig illetve hétvégén és ünnepnapokon egész nap a Budakeszi Orvosi Ügyelethez kell fordulni. Telefon: Dr. Cesko Izabella aug.1 9-ig szabadságon lesz, helyettese Dr. Jakab Erika, aki a saját rendelési idejében várja a betegeket. Ezen idôszak alatt pénteki napon 9-12-ig lesz rendelés. Rendelési idô változás Kedves Szülôk és gyerekek! 2009.okt.1-tôl dolgozom a 2. számú gyermekorvosi körzet orvosaként itt Nagykovácsiban. Tudom, hogy az orvos választás bizalmi kérdés és mivel Cesko doktornô munkájával meg voltak meg vannak elégedve a szülôk, így komoly megfontolást igényelt, hogy nekem adják le gyermekeik kártyáját. Ezúton is szeretném megköszönni mindenkinek a bizalmat és a belém vetett hitet, remélem sikerült szakmai tudásom legjavát adva gyógyítani a gyermekeket, tanácsokkal ellátni az aggódó szülôket. Egészségügyi gondjaim miatt azonban augusztus 23-tól elôreláthatólag 6 hétig nem tudom ellátni a feladataimat, szeretném megköszönni, hogy ebben az idôszakban Cesko doktornô fog helyettesiteni. Hétfôn és szerdán között, kedden, csütörtökön és pénteken pedig 8-9 között. Az egészséges tanácsadás kedden között lesz. Dajka Edina asszisztensem készséggel várja a telefonokat, hogy a receptírás, beutalókérés és igazolás eseteiben segítséget nyújtva gyorsítsa a munkát. Köszönettel: Dr. Jakab Erika Nagykovácsi Sport Egyesület: ❾

10 Kedves Szülôk, Kedves Gyerekek! Tudom, hogy még tombol a nyár, és senki nem gondol az iskolára, de mire az újság új száma megjelenik, bizony már augusztust írunk, és ez az az idôpont, amikor közeledik a nyári szünidô vége... és, ha a szünetnek nincs is vége, de augusztus végén már tankönyvosztás lesz. A TANKÖNYVEK ÁTVÉTELÉNEK IDÔPONTJA: augusztus 25-én, 1-2. évfolyam 9-11-ig és ig, augusztus 26-án, 3-4. évfolyam 9-11-ig és ig, augusztus 27-én, 5-6. évfolyam 9-11-ig és ig, augusztus 30-án, 7-8. évfolyam 9-11-ig és ig. A következô tanévtôl iskolánk tanulóinak étkeztetését külsô beszállítóval látjuk el. Az új óvoda felépülése után a Kispatak óvoda konyhája már nem tudja ellátni a megnövekedett gyermeklétszámot. Az új beszállítóval a szerzôdés aláírása augusztus hó folyamán történik, ekkor tudunk pontos összeget mondani arról, hogy a következô tanévtôl mennyi térítési díjat kell a Kedves Szülôknek fizetni. (Az összegekrôl az iskolai hirdetôtáblán tájékoztatjuk Önöket augusztus 15. után.) Az étkezés zavartalan biztosítása érdekében szeptember hónapra, az alábbi idôpontokban fizethetik be a díjat az iskola titkárságán: Étkezés befizetés idôpontja: augusztus 25-én, 9-16 óráig, augusztus 26-án, 9-16 óráig. A kedvezményes tankönyvek átvételéhez, és a kedvezményes étkezési díjak befizetéséhez az alábbi dokumentumokra van szükségünk: július havi bankszámlakivonat (családi pótlék összeg igazolása), - vagy a Magyar Államkincstár által kiállított hatósági bizonyítvány, - az önkormányzat által kiállított határozat. Postai utalványozást igazoló szelvényt a törvényi elôírások miatt nem fogadhatunk el. Kérjük, hogy ezeket az igazolásokat feltétlenül hozzák magukkal, mert ezek hiányában, a tankönyv-vásárlási kedvezményt, és az étkezési kedvezményeket nem tudják igénybe venni. A Nagykovácsi Általános Iskola ünnepélyes tanévnyitója szeptember 1-jén, szerdán 8 órakor lesz a tornacsarnokban, melyre ezúton tisztelettel és szeretettel meghívjuk a kedves Szülôket és Tanítványainkat. ❶⓿ (Ezen a tanítási napon ig lesz tanítás minden évfolyamon. Az igénylések alapján napközi otthoni ellátást az elsô naptól biztosítunk.) Akik a nyáron elsétáltak az iskola elôtt, láthatták, hogy elkészült a parkoló, melynek használatával reményeink szerint megoldódik a reggeli és délutáni parkolási káosz az iskola elôtt. Kérjük, hogy a táblákkal jelölt szabályokat a gyermekek biztonsága érdekében mindenképpen szíveskedjenek betartani. A parkoló a Kossuth L. utcáról közelíthetô meg, egyirányú kihajtással a Nagyszénás utcára. Az autóból kiszálló diákjaink a térburkolattal kialakított járdán közelíthetik meg a fôbejáratot. Az intézmény udvarára a gépkocsival történô behajtás Tilos! Bízom benne, hogy a Kedves Szülôk segítségével már az elsô naptól kezdve megszokássá válik az életünket nagymértékben megkönnyítô parkoló használata. Dér Zsuzsanna igazgató TÁBORI HÍREK Hány állatfaj él a Békás-tóban, és mi az a lónadály? Melyik kígyó mérge a legveszedelmesebb, és hány nyakcsigolyája van egy zsiráfnak? Mikor épült az Erzsébet kilátó és kirôl kapta a nevét? Mi az a borsókô és hány év szükséges egy cseppkô kialakulásához? Minek az emlékére, és mikor állították községünkben a Mária oszlopot? Ezekre a kérdésekre az a harminc gyermek biztos, hogy tudja a választ, aki idén részt vett ökotáborunkban. Ezen a nyáron is megszerveztük ezt az élményekben gazdag, érdekes, tanulságos programsorozatot. Június utolsó hetében jártunk a Fôvárosi Állatkertben, ahol az oroszlán ránk se hederített, a János-hegyi Erzsébet-kilátóban, ahol sokan a tériszonyukkal küzdöttek. Utaztunk a gyermekvasúton és sikítottunk a sötét alagútban. Megismerkedtünk Budapest nevezetességeivel, megnéztük a Szemlôhegyi barlang boszorkányát, a Pál-völgyi cseppkôbarlang mesevilágát és gyönyörû képzôdményeit. Megvizsgáltuk a Békás-tóban élô állatokat, többkevesebb sikerrel átkeltünk a mocsáron. Az utolsó napon pedig honismereti játék keretében megismerhettük községünk múltját, nevezetes épületeit, emlékeit, sôt azt is megszámoltuk hány ablaka van az új református templomnak. Az esôs, hûvös idôjárás sem szegte kedvünket, minden programot sikerült megvalósítanunk. A hét végére a nap is kisütött és mi is élményekben gazdagon, kellemesen elfáradva kívántunk egymásnak jó pihenést és szép nyarat. Köszönet a munkában résztvevô pedagógusoknak: Kovácsné Bokor Rózsa Balássy Dávid Balássyné Angeli Tímea Tóth Mihályné Bertalanné Boros Kinga Sz. Erdôszegi Klára a tábor szervezôje

11 A Nagykovácsi Általános Iskola focicsapatának 3. edzôtábora június Drégelypalánk (43 fô) Kedden becsomagoltunk, betettük a hátizsákokba a szép idôt is, és szerdán hajnalban elindultunk. Már az elsô napon érkezés után kemény edzés várt a táborlakókra, majd ebéd után levezetésképpen megmásztuk az igen meredek drégelyi várat. A szigorú napirendnek köszönhetôen minden percet hasznosan töltöttünk. Reggelente rövid, átmozgató reggeli tornával tértünk magunkhoz. Reggeli után a szigorú szobaszemle következett, majd a délelôtti edzés. Ebédig komoly, gyakran tüzes hangulatú sportjátékokban mérhettük össze ügyességünket. Kipróbálhattuk magunkat tengóban, lábteniszben, röplabdában, lövészetben. Az ebéd utáni csendes pihenôben próbáltuk fáradt izmainkat rendbe hozni. Délután ismét edzés. Csütörtök délután elautóztunk a Bánki-tóhoz csobbanni egyet. A víz ugyan dermesztôen hideg volt, de a lelkesedés miatt ez nem igazán zavarta a gyerekeket. A strand kiépített homokfoci pályáján 5 csapat mérkôzött meg egymással, drámai küzdelmekben. Este finom kemencében sült kenyérlángossal vendégelt meg minket Andrea (a vendéglátónk). 43 fôre dagasztott és sütött folyamatosan! Pénteken Szlovákiában részt vettünk elsô külföldi mérkôzésünkön, nem nagy sikerrel. Az Ipolysági csapat remekül focizott. Vendéglátónk ikerfiai is az ellenfél csapatában játszottak. Esténként a focitábor jegyében kivetítôn követhettük nyomon a VB meccseit. Míg a csapatok egymás ellen küzdöttek, mi a szúnyogokkal próbáltuk felvenni a harcot, sikertelenül. Szombaton lezártuk a sporteseményeket és egyéb versenyeket (in- dulóírás, zászlókészítés, szobaszemle), a táborvezetôség kihirdette a gyôzteseket, akik átvehették jutalmukat. Az utolsó pillanatig izgult mindenki a versenyek végeredményét illetôen. Este megérdemelt királyi lakomát ettünk: rókagombás vaddisznópörköltet bográcsban készítve. Isteni volt! Vasárnap kemény próbatétel várt még ránk, a Giovanni Gatto (a menedzserünk) kupa. A résztvevô csapatok: a legkisebbek, a nagyok, az apák és az anyák. Kemény küzdelemben a legjobb csapat: a nagy- fiúk gyôztek. A vasárnapi ebéd után gyenge átmozgató edzésként ribizlit szedtünk. A háziasszonyok legnagyobb örömére Andrea rengeteg málnát hozatott, hogy az anyák otthon se unatkozzanak. Fáradtan, de boldogan utaztunk haza Drégelypalánkról. Köszönet a táborért Lukátsy Zoltának és feleségének, Andruskó Diának. Nélkülük ez a tábor sem jött volna létre. Smetana Erika tanárnô Hangulatképek a júniusi táncos fesztiválról

12 Megújul a plébánia épülete A Nagykovácsi Rónai Katolikus Egyházközség Képviselô-testülete nevében az alábbi kéréssel fordulunk Önökhöz és családjához: Adományokat a vasárnapi misék után a sekrestyében lehet személyesen átadni. Ezen túlmenôen adományokat banki átutalással is lehet teljesíteni a következô bankszámlára: Nagykovácsi plébánia-épülete Pest megye ismert és jeles, 210 évesnél régebbi mûemléke. Tûzeset után, 1799-ben átépítették, végsô formáját ekkor kapta. Teljes felújítást legutóbb 1914-ben végeztek rajta, ekkor kicserélték a födémet és a tetôzetet. Renoválták még 1937-ben, de ez után csak kisebb javítások, változtatások történtek. A közelmúltban az épület hátsó részét, a hittantermet és annak tetôzetét az egyházközség saját forrásaiból felújította, a tetôteret beépíttette, de a plébánia nagyobbik részét kitevô öreg épületrész gyakorlatilag lakhatatlan és életveszélyes; felújítása nem halasztható. Ezért a Nagykovácsi Római Katolikus Képviselôtestület pályázatot adott be az épület felújítását célzó bruttó 65 millió forint összegû támogatásra a Budapest-Esztergom Fôegyházmegyei Hivatalhoz. Építési engedéllyel rendelkezünk, azt a Mûemlékvédelmi Hivatal is jóváhagyta. A pályázat elbírálása megtörtént, és támogató döntés született, elôreláthatólag bruttó 20 millió forint összegrôl. Erre a lehetôségre vártunk hosszú évek óta. Ez az összeg azonban arra elég, hogy a tetôt és a födémet lecseréljük. A plébánia öreg épületén ki kell cserélni az összes nyílászárót, a vezetékeket, az aljzatot, a meleg és hidegburkolatokat, a teljes gépészetet, azaz a falakon kívül gyakorlatilag mindent. Emellett a tetôteret beépíteni terveztük, de ez már távlati terv. Minthogy a Fôegyházmegyei Hivatal támogatása a felújítási költségeknek csak egy részére nyújt fedezetet, ezért a teljes körû munkálat elvégzéséhez további források bevonására van szükség. Támogatási kérelmet nyújtottunk be a Nagykovácsi Önkormányzat Képviselô-testületéhez, melyet a Testület következô ülésén tárgyalják. Mindezek mellett sem nélkülözhetô az Ön támogatása. Ezúton kérjük Önt, hogy erejéhez mérten ❶❷ támogassa a mûemlék plébánia épület felújítását annak érdekében, hogy ezt a lehetôséget ne hagyjuk elveszni és a plébánia épületet sikerüljön megmenteni. Úgy gondoljuk, hogy mûemlék épületrôl lévén szó, valamint tekintettel a Fôtér folyamatban lévô átépítési munkálataira, mind esztétikai, mind biztonsági, mind közösségi szempontból a plébánia épület rendbehozatala különösen aktuális és indokolt. Támogatásukat a római katolikus közösség nevében elôre is köszönjük! Felújítás teljes költsége Fôegyházmegyei támogatás Nagykovácsi Önkormányzatának támogatása Eddig érkezett adományok Nagykovácsi RK Plébánia (bank: Pilisvörösvár és Vidéke Tak. Szöv.) Nagykovácsi, Köszönettel: Kemenes Gábor plébános Mese egy kápolnáról Mensáros Péter az RK Egyházközség Képviselôtestületének világi elnöke Ft Ft Ft Ft "Egy nemzetnek nem csak az a fontos, hogy vannak-e értékei, hanem az is, hogy vannak-e értékeinek megbecsülôi" (Egry József) Egyszer volt, hol nem volt ezt a visszatekintést sem kezdhetjük másként, hiszen ma már olyan nehéz elhinni, hogy tizenvalahány évvel ezelôtt mesébe illô történet játszódott le Nagykovácsiban. A mese persze már néhány évszázaddal korábban elkezdôdött. Kezdjük a történetet egészen az elejétôl. Egyszer volt, hol nem volt, amikor az Úr esztendejében a pusztító pestisjárvány elmúltával a katolikus hívek fogadalmi kápolnát emeltek Nagykovácsiban. A késôbbiekben itt, a szabad ég alatt tartották a nagymisét Nagykedden és Pünkösd hétfôjén ban a hívôk adakozásaiból az eredeti kápolna helyén nagyobbat építettek. Közel száz évvel késôbb, a kilencvenes évek elején a Nagykovácsi Polgári Egylet indított mozgalmat a kápolna restaurálásáért az Alapítvány Nagykovácsiért támogatásával. Az egyik ötletgazda, kezdeményezô, Zombori Lajos volt. A másik fôszereplô néhai Deme Zoltán, aki hihetetlen elszántsággal, energiával szervezte, fogta össze a kápolna felújítási munkálatait. A kápolna elôtere a külsôs Vadász György, akkor még csak Ybl-díjas építész ötlete volt. Morvay Zsuzsa keramikus mûvésznô a kápolna belsejébe oltárt, keresztelôkutat, feszületet és más díszítô elemeket készített. Külsejét, belsejét "cifra ház" jellegû burkolattal borította be. A kápolna belsô falát díszítô, Szent Sebestyén életét ábrázoló festményeket Vladár Csaba festômûvész készítette. Néhai Deme Zoltán kitûnô szervezése nyomán több helybeli szakember vállalt igen fontos felújító munkát. Az 1994 júniusában kezdôdött, szinte példátlan mozgalomban sok nagykovácsi polgár vett részt, ki kétkezi munkával, ki pénzbeli adományokkal járult hozzá ahhoz, hogy a kápolnát mai formájában láthassuk. Az ünnepélyes átadásra augusztus 21-én 11 órakor került sor. A mozgalom fôszereplôi, a felújításban akkor résztvevôk az akkor tapasztalt kiemelkedô, példamutató összefogást látva bíztak abban, hogy a Szent Sebestyén kápolna Nagykovácsi megbecsült gyöngyszeme lesz. Morvay Zsuzsa akkor azt remélte, hogy az általa készített Három királyok ember nagyságú szoborcsoportnak szintén lesz helye valahol községünkben. ( A három királyok azóta is arra várnak az FVM igazgatói irodájában, hogy egyszer végre méltó helyet találjanak számukra Nagykovácsiban.) Az átadást követôen rendeztek ugyan néhány esküvôt a kápolnában, de az érdeklôdés, a figyelem sajnos hamarosan csökkent. Gábor atya kezdeményezésének köszönhetôn havonta van mise a kápolnában. Az elmúlt év ôszén, majd az idei év tavaszán a Magyar Hospice Alapítvány, valamint a Linum Alapítvány kezdeményezésére az Általános Iskolával és a Nagykovácsi Zenei Alapítvánnyal összefogva a Méltóság mezeje mozgalmat igyekszik megismertetni Nagykovácsiban úgy, hogy a mozgalom jelképét, nárciszokat ültettek a kápolna elé, illetve a nárciszvirágzást közösen ünnepelték. A kápolnával, környezetével néhány lelkes ember foglalkozott, foglalkozik, igyekezvén menteni, megôrizni a 16 évvel ezelôtt felújított épületet. Köszönet a következôknek: néhai Puskás Piroska, Mausch és Ugrai családok, Fülöp György. Ui. Szeretettel várunk mindenkit szeptember 4-én délután 4 órától a kápolnánál, hogy elbeszélgessünk múltról, jelenrôl. Találjunk ki közösen egy szebb, és méltóbb jövôt a kápolnának! SzA

Óbarok Község Önkormányzat Helyi Választási Iroda 2063 Óbarok, Iskola u. 3. Tel.: 22/ Fax.: 22/

Óbarok Község Önkormányzat Helyi Választási Iroda 2063 Óbarok, Iskola u. 3. Tel.: 22/ Fax.: 22/ Óbarok Község Önkormányzat Helyi Választási Iroda 2063 Óbarok, Iskola u. 3. Tel.: 22/704-147 Fax.: 22/704-777 Tisztelt Választópolgárok! A Köztársasági Elnök 2010. október 3. napjára (vasárnapra) tűzte

Részletesebben

Hivatal általános ügyfélfogadási rendje és elérhetősége Irodák ügyfélfogadási rendje. Ügyfélszolgálati Iroda félfogadása:

Hivatal általános ügyfélfogadási rendje és elérhetősége Irodák ügyfélfogadási rendje. Ügyfélszolgálati Iroda félfogadása: Hivatal általános ügyfélfogadási rendje és elérhetősége Irodák ügyfélfogadási rendje Hétfő 13,00-17,30 Szerda 08,00-12,00; 13,00-15,30 Péntek 08,00-12,00 Ügyfélszolgálati Iroda félfogadása: Hétfő: 08,00-17,30

Részletesebben

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04. Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.) a 17/2009.(XI.27.) a 4/2010.(II. 12.) a 5/2011. (IV. 1.) a

Részletesebben

KÖZMEGHALLGATÁS 2011 NAGYKOVÁCSI

KÖZMEGHALLGATÁS 2011 NAGYKOVÁCSI KÖZMEGHALLGATÁS 2011 NAGYKOVÁCSI KÖZMEGHALLGATÁS 2011 1. napirendi pont Tájékoztató Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának 2010. évi költségvetésének zárszámadásáról Állami támogatások 2010 ÖSSZESEN:

Részletesebben

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 28-i munkaterv szerinti ülésére

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 28-i munkaterv szerinti ülésére Előterjesztő: Tóthné Pataki Csilla jegyző Előterjesztést készítette: Pappné Molnár Afrodité Előzetesen tárgyalja: Ügyrendi Bizottság Mellékletek:.napirendi pont E - 26. Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. sz. Készítette: Fodorné Szabó Mária E L Ő T E R J E S Z T É S megüresedett házi gyermekorvosi körzet betöltésére irányuló pályázat kiírására

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 10-én 14,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 10-én 14,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről Ikt.szám: 692-1/2014 JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 10-én 14,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről A Képviselő-testülete által meghozott határozat

Részletesebben

POLGÁRMESTERI HIVATAL

POLGÁRMESTERI HIVATAL POLGÁRMESTERI HIVATAL ELÉRHETŐSÉGEK: H-5650 Mezőberény, Kossuth tér 1. /Városháza épülete/ Telefon: +36 (66) 515-515 FAX: +36 (66) 515-503 E-mail: info@mezobereny.hu Általános ügyfélfogadási rend: Hétfő:

Részletesebben

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. I. FÉLÉVI MUNKATERVE A Képviselő-testület - Monor Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról 27/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2012. augusztus 03-i rendkívüli ülésén

J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2012. augusztus 03-i rendkívüli ülésén J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2012. augusztus 03-i rendkívüli ülésén Hozott határozatok: 128/2012. (VIII.03.) tól 130/2012.(VIII.03.) ig Hozott rendelet: 17/2012.

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2006. (IV. 25.) Hö. r e n d e l e t e a gyermekvédelem helyi rendszeréről 1 (a módosításokkal egységes szerkezetben) A képviselő-testület a helyi

Részletesebben

III. NAPIREND. Előterjesztő: Dr. Herczeg Tibor jegyző címzetes főjegyző. rendelet. Előterjesztést készítette: Melléklet: Szavazás módja:

III. NAPIREND. Előterjesztő: Dr. Herczeg Tibor jegyző címzetes főjegyző. rendelet. Előterjesztést készítette: Melléklet: Szavazás módja: ELŐTERJESZTÉS SZUHAKÁLLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. MÁRCIUS 24-EI MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 780-4/2015/Sz. MELLÉKLETEK SZÁMA: 2 DB III. NAPIREND Tárgy: Javaslat

Részletesebben

Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2005.(XI.01.) rendelete a gyermekek támogatásáról. I.FEJEZET Általános rendelkezések

Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2005.(XI.01.) rendelete a gyermekek támogatásáról. I.FEJEZET Általános rendelkezések Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2005.(XI.01.) rendelete a gyermekek támogatásáról Dunapataj Nagyközség Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA M E G H Í V Ó

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA M E G H Í V Ó Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA M E G H Í V Ó a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság 2014. november 18-án (kedden) 14 órai kezdettel

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 Nyílt ülésen tárgyalandó Előterjesztés A Képviselő-testület 2016. január 27-i ülésére

Részletesebben

Dunaremete Község Önkormányzat. Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v

Dunaremete Község Önkormányzat. Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v Dunaremete Község Önkormányzat Képviselő-testülete 80-8/2013/X J e g y z ő k ö n y v Dunaremete Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 15-én megtartott nyilvános üléséről Készült: Dunaremete

Részletesebben

Györteleki Napsugár Óvoda OM: Györtelek, Kossuth út 133/c Tel/fax:

Györteleki Napsugár Óvoda OM: Györtelek, Kossuth út 133/c Tel/fax: Különös Közzétételi Lista 2016/2017-es nevelési év Óvoda Az alábbi adatokat tesszük közzé a Nemzeti Erőforrás Miniszter 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet 10. fejezet 23 -a értelmében. SZERVEZETI ÉS

Részletesebben

Tájékoztatás az intézményi étkezés igénybevételéről

Tájékoztatás az intézményi étkezés igénybevételéről Tájékoztatás az intézményi étkezés igénybevételéről Intézményünkben a SODEXO Magyarország Kft. gondoskodik az intézményi étkeztetésről. Intézményünkben esztétikusan kialakított ebédlő várja a gyerekeket.

Részletesebben

Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2011. (V.26.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2011. (V.26.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2011. (V.26.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A.

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ TISZTELT VÁLASZTÓPOLGÁR!

ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ TISZTELT VÁLASZTÓPOLGÁR! ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ TISZTELT VÁLASZTÓPOLGÁR! A Magyar Köztársaság Elnökének döntése alapján 2006. október 1- jén ismét települési önkormányzati képviselők, polgármesterek és megyei közgyűlési

Részletesebben

Jegyzőkönyv amely készült Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének június 2-án megtartott rendkívüli ülésén

Jegyzőkönyv amely készült Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének június 2-án megtartott rendkívüli ülésén Jegyzőkönyv amely készült Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 2-án megtartott rendkívüli ülésén Az ülés helye: Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár Az ülés kezdete:

Részletesebben

5. napirend Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokról

5. napirend Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokról 5. Napirend BESZÁMOLÓ az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 96.

Részletesebben

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. I. FÉLÉVI MUNKATERVE A Képviselő-testület - Monor Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról 27/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

2013. ÉVI MUNKATERVE

2013. ÉVI MUNKATERVE NAGYMAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 222/2012. (XI. 26.) számú határozatával elfogadott 2013. ÉVI MUNKATERVE Nagymaros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. évi munkatervét az

Részletesebben

NYÁRLŐRINC KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK NYÍLT ÜLÉSE 13. SZÁMÚ JEGYZŐKÖNYVE (2014. SZEPTEMBER 30.) Határozatok: 102/ /2014. Kt. hat.

NYÁRLŐRINC KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK NYÍLT ÜLÉSE 13. SZÁMÚ JEGYZŐKÖNYVE (2014. SZEPTEMBER 30.) Határozatok: 102/ /2014. Kt. hat. NYÁRLŐRINC KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK NYÍLT ÜLÉSE 13. SZÁMÚ JEGYZŐKÖNYVE (2014. SZEPTEMBER 30.) Határozatok: 102/2014. 106/2014. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc Község Önkormányzat

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült a Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének testületi üléséről

Jegyzőkönyv. Készült a Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének testületi üléséről Jegyzőkönyv Készült a Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének testületi üléséről Az ülés helye: a Községháza tanácskozóterme (Pusztazámor, Munkácsy Mihály u. 1.) Az ülés időpontja: 2014.

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek október 12. napjára kitűzött választásáról

TÁJÉKOZTATÓ. a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek október 12. napjára kitűzött választásáról Helyi Választási Iroda Vezetőjétől Tel: 46/318-009, 528-258, FAX: 528-259, E-mail: bocsph@bocskozseg.hu TÁJÉKOZTATÓ a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. október 12. napjára kitűzött

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. 2011. december 15-i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS. 2011. december 15-i rendkívüli ülésére Új napirendi pont 27. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 15-i rendkívüli ülésére Tárgy: Hulladékgyűjtéssel és hulladékudvar

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges Béke tér 14. 11-A/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 19-én megtartott üléséről. 2

Részletesebben

4066 Tiszacsege Kossuth u.5. * Tel.: * Fax.: : * Internet:

4066 Tiszacsege Kossuth u.5. * Tel.: * Fax.: : * Internet: TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK P O L G Á R M E S T E R E 4066 Tiszacsege Kossuth u.5. * Tel.: 52 588-400 * Fax.: 52 588-405 email.: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ

Részletesebben

A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat Tanácskozóterme, Markotabödöge. A képviselő-testületi ülésen tanácskozási joggal meghívott jelenlévők:

A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat Tanácskozóterme, Markotabödöge. A képviselő-testületi ülésen tanácskozási joggal meghívott jelenlévők: Markotabödöge Község Képviselő-testülete 128-2/2011./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. február 21-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére Vép Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére tárgy: A képviselő-testület 2015. évi munkaterve előterjesztő:

Részletesebben

Balajt Község Önkormányzata Képviselő-testületének. /2013.(XI..) önkormányzati rendelete

Balajt Község Önkormányzata Képviselő-testületének. /2013.(XI..) önkormányzati rendelete Balajt Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013.(XI..) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás felhasználásának helyi szabályairól TERVEZET Balajt

Részletesebben

I. Fejezet. A rendelet hatálya 2.

I. Fejezet. A rendelet hatálya 2. Mikebuda Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012. (V.02.) önkormányzati rendelete a gyermekek részére nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátásokról, valamint a személyes gondoskodás nyújtó

Részletesebben

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1.

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1. Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ki az, aki egyetért a meghívóban szereplő napirendi pontokkal?

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ki az, aki egyetért a meghívóban szereplő napirendi pontokkal? J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal Tanácskozótermében (4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5.) Balmazújváros Város Önkormányzat Ügyrendi és Jogi Bizottságának 2015.

Részletesebben

3) A költségvetési szerv törzskönyvi nyilvántartási száma: a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény

3) A költségvetési szerv törzskönyvi nyilvántartási száma: a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény Turai Polgármesteri Hivatal Alapító Okirata 1 (módosításokkal egységes szerkezetben) 2 Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 7/2008.(I.30.) határozattal elfogadott Alapító

Részletesebben

BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 398/2015. (VI.25.) Kt. határozattal elfogadott. 2015. II. félévi.

BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 398/2015. (VI.25.) Kt. határozattal elfogadott. 2015. II. félévi. BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 398/2015. (VI.25.) Kt. határozattal elfogadott 2015. II. félévi Munkaterve SZEPTEMBER 24. (csütörtök) Az előterjesztések leadási határideje:

Részletesebben

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 27-i rendkívüli ülése ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 27-i rendkívüli ülése ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP E-szám: 82/2014 Tárgy: Döntés a Vállalkozási szerződés közétkeztetési (élelmezési) szolgáltatás ellátására a Nagykovácsi Általános Iskola és a Kispatak Óvoda számára tárgyban 2014.07.14

Részletesebben

Ügyiratszám: /2013.XIII. Ügyintéző: Faragóné/Bné M E G H Í V Ó. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlését

Ügyiratszám: /2013.XIII. Ügyintéző: Faragóné/Bné M E G H Í V Ó. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlését NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE 4400 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524-500 FAX: +36 42 524-501 E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: 1.986-2/2013.XIII. Ügyintéző:

Részletesebben

napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének november 30-i ülésére

napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének november 30-i ülésére napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 30-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: A 2016. évi Munkaterv és jogalkotási program

Részletesebben

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének február 7. ülésére. Tisztelt Képviselő-testület!

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének február 7. ülésére. Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztést készítette: Tóthné Pataki Csilla Jegyző Előzetesen tárgyalja: - Mellékletek: -.napirendi pont E - 7. Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-804 Telefon: (66) 523-801 E-mail:papj@bekescsaba.hu Ikt. sz.: I. 220-9/2005 NYILVÁNOS

Részletesebben

Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 18- ai ülésének jegyzőkönyvéből:

Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 18- ai ülésének jegyzőkönyvéből: ai ülésének könyvéből: Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 93/2014. (VIII.18.) önkormányzati számu határozata: Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy a KEOP-2014-4.10.0/N

Részletesebben

Tájékoztató a október 12-i önkormányzati választással kapcsolatos általános tudnivalókról

Tájékoztató a október 12-i önkormányzati választással kapcsolatos általános tudnivalókról Tájékoztató a 2014. október 12-i önkormányzati választással kapcsolatos általános tudnivalókról Tisztelt Választópolgárok! Magyarország köztársasági elnöke kitűzte a 2014. évi helyi önkormányzati képviselő

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5641 Tarhos, Petőfi u. 2. J e g y z ő k ö n y v Készült: Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 19-én megtartott soron következő,

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2012. (V.30.) önkormányzati rendelete

NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2012. (V.30.) önkormányzati rendelete NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2012. (V.30.) önkormányzati rendelete A gyermekvédelem helyi szabályozásáról (egységes szerkezetben a módosító 16/2013. (XII.20.) és az 5/2015. IV.7.)

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP

ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP E-szám: 2/2017. Tárgy: Döntés a Képviselő-testület 2017. év I. félévi munka- és üléstervéről Előterjesztő neve: Kiszelné Mohos Katalin polgármester Előadó neve: Papp István jegyző

Részletesebben

Tápióság Községi Önkormányzat Képviselő-testületének április 16-án, 18 órakor megtartott rendkívüli ülésének. j e g y z ő k ö n y v e

Tápióság Községi Önkormányzat Képviselő-testületének április 16-án, 18 órakor megtartott rendkívüli ülésének. j e g y z ő k ö n y v e Tápióság Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. április 16-án, 18 órakor megtartott rendkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e 51/2009. sz. képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv hitelesítők

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés munkaterv szerinti ülésre Nagykovácsi, 2011. június hó 23 nap. Előterjesztő:Bencsik Mónika Polgármester. Előadók: Tóthné Pataki Csilla aljegyző Melléklet: Rendelet tervezet + módosított táblái

Részletesebben

LAKITELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE

LAKITELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE LAKITELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 6065 Lakitelek, Széchenyi krt. 48. Telefon: 06-(76) - 449-011, 449-003 Fax.: 06-(76) - 449-055 ALAPÍTÓ OKIRAT egységes szerkezetben Lakitelek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. július 12-i rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. július 12-i rendkívüli üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 12-i rendkívüli üléséről 81-84/2013. (07. 12.) ÖK. sz. határozat 1 Készült: Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 9-i rendkívüli, nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 9-i rendkívüli, nyílt üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 9-i rendkívüli, nyílt üléséről Az ülés helye: Az ülés időpontja: Csabdi Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal ülésterme

Részletesebben

a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 5/2009. ( IV.2) önkormányzati rendelet módosításáról

a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 5/2009. ( IV.2) önkormányzati rendelet módosításáról BÁTAAPÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 5/2009. ( IV.2) önkormányzati rendelet módosításáról A gyermekvédelmi

Részletesebben

1. napirendi pont Előterjesztés Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i testületi ülésére.

1. napirendi pont Előterjesztés Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i testületi ülésére. 1. napirendi pont Előterjesztés Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i testületi ülésére. Tárgy: Előadó: Döntés: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

Részletesebben

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 3/2013. sz. jegyzőkönyve. a február 21-én megtartott üléséről

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 3/2013. sz. jegyzőkönyve. a február 21-én megtartott üléséről NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 3/2013. sz. jegyzőkönyve a 2013. február 21-én megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült: Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. február

Részletesebben

Bem utca páratlan oldali járda építési munkák

Bem utca páratlan oldali járda építési munkák AJÁNLATKÉRÉS Bem utca páratlan oldali járda építési munkák Tárgyú eljáráshoz 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail címe: Neve: Répcelak Város Önkormányzata Képviseli: Dr. Németh

Részletesebben

CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERI HIVATALA

CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERI HIVATALA könyvéből: 120/2012.(VI.28.) sz. képviselő-testületi határozat: A Képviselő-testület tudomásul vette a rendőrkapitány közbiztonság helyzetéről szóló beszámolóját. könyvéből: 121/2012.(VI.28.) sz. képviselő-testületi

Részletesebben

Tájékoztató a polgármesterek az önkormányzati képviselők választásáról. I. Nyilvántartásba vétel

Tájékoztató a polgármesterek az önkormányzati képviselők választásáról. I. Nyilvántartásba vétel BÁRÁNDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL J E G Y Z Ő J E MINT A BÁRÁNDI HELYI VÁLASZTÁSI IRODA VEZETŐJE 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 Email: jegyzo@barand.hu Tájékoztató

Részletesebben

A képviselő-testület nyilvános ülésen hozott határozatainak nyilvántartása (2010-2012.)

A képviselő-testület nyilvános ülésen hozott határozatainak nyilvántartása (2010-2012.) A képviselő-testület nyilvános ülésen hozott határozatainak nyilvántartása (2010-2012.) Szám Tárgy 2010 1/2010. (I. 29.) Jegyzőkönyv hitelesítő 2/2010. (I. 29.) Gyepmesteri Társuláshoz való csatlakozás-

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV NAPIREND ELŐTT NAPIRENDI JAVASLAT. 1.) Javaslat a évi nyári gyermekétkeztetési pályázat benyújtására

JEGYZŐKÖNYV NAPIREND ELŐTT NAPIRENDI JAVASLAT. 1.) Javaslat a évi nyári gyermekétkeztetési pályázat benyújtására JEGYZŐKÖNYV Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 6-án 9 óra 15 perces kezdettel a Berhidai Közös Önkormányzati Hivatal emeleti tanácstermében megtartott rendkívüli üléséről.

Részletesebben

Tanévnyitó ünnepi istentiszteletünk

Tanévnyitó ünnepi istentiszteletünk Tanévnyitó ünnepi istentiszteletünk Intézményünk, az Arany János Református Általános Iskola és Óvoda augusztus 30- án, vasárnap délelőtt 10 órai kezdettel, ünnepi istentisztelet keretében nyitotta meg

Részletesebben

HEVES MEGYE FÜZESABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

HEVES MEGYE FÜZESABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT HEVES MEGYE FÜZESABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Füzesabony Város Önkormányzat rendkívüli, nyilvános képviselő-testületi üléséről. Ideje: 2015. július 20-án 16:05 óra. N A P I R

Részletesebben

A rendelet 9. -a a következő szövegrésszel egészül ki: A képviselő-testület tagjainak névsorát az 1. melléklet tartalmazza.

A rendelet 9. -a a következő szövegrésszel egészül ki: A képviselő-testület tagjainak névsorát az 1. melléklet tartalmazza. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2010.(XII.30.) rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 6/2007.(IV.02.) rendeletének módosításáról Endrefalva Község Önkormányzata

Részletesebben

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetben

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetben Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetben Költségvetési szerv Neve: Köröstarcsa Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Idegen neve: - Rövid neve: - Székhelye: 5622 Köröstarcsa Kossuth tér

Részletesebben

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE A gyermekvédelem önkormányzati rendszeréről, az önkormányzat által biztosított pénzbeli ellátásokról valamint a gyermekvédelmi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 6 jelenlévő képviselőből 6 igen szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadta el:

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 6 jelenlévő képviselőből 6 igen szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadta el: Jegyzőkönyv A testületi ülés helye, időpontja: Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal díszterme (3671 Borsodnádasd, Köztársaság út 12.), 2015. július 23. 10.00 órától 11.00 óráig a Képviselőtestület ülésén

Részletesebben

6. napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i ülésére

6. napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i ülésére 6. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: A 2015. évi Munkaterv és jogalkotási program elfogadása A tárgykört

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Békéscsaba) Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Békéscsaba) Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POL GÁR.MESTERÉTŐL Békéscsaba) Szent István tér 7. Ikt. sz.: I.337-7/2015. Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-801 Telefax: (66) 523-804 MEGHÍVÓ A Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK PIACFELÜGYELETE

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK PIACFELÜGYELETE BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK PIACFELÜGYELETE PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzat Piacfelügyelete (a továbbiakban: Piacfelügyelet ) az

Részletesebben

Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. évi MUNKATERVE

Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. évi MUNKATERVE Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. évi MUNKATERVE Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. évi MUNKATERVE A képviselő-testület 2015. évben 9 ülést tart.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselő-testület 8294 Kapolcs Száma: 271-10/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 9-én (hétfőn) 18 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2012. (III.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2012. (III.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2012. (III.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2011. (IV. 29.) Önkormányzati rendelet módosításáról 2

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 16-án megtartott üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 16-án megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 16-án megtartott üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Besenyszög község oktatási intézményeinek

Részletesebben

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselőtestületének. 8/2006. (V. 25.) önkormányzati RENDELETE. A gyermekek védelméről. Rendelet-módosítási javaslat

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselőtestületének. 8/2006. (V. 25.) önkormányzati RENDELETE. A gyermekek védelméről. Rendelet-módosítási javaslat Jelenlegi szabályozás Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006. (V. 25.) önkormányzati RENDELETE A gyermekek védelméről Lőrinci Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban:

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) ; a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) ; a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 5. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez önkormányzati tulajdonú

Részletesebben

PAPKESZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE

PAPKESZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE PAPKESZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. I. FÉLÉVI MUNKATERVE A 2012. I. FÉLÉV MUNKATERVÉT PAPKESZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 277/2011. (XII. 14.) SZÁMÚ KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

Részletesebben

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére. 5. napirendi pont

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére. 5. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére 5. napirendi pont Előterjesztés címe és tárgya: A 2014. évi munkaterv jóváhagyása A tárgykört rendező

Részletesebben

Tanácskozási joggal jelen van: Lajkó Terézia jegyző, Mezei Norbert Polgármesteri Hivatal pénzügyi osztályvezetője

Tanácskozási joggal jelen van: Lajkó Terézia jegyző, Mezei Norbert Polgármesteri Hivatal pénzügyi osztályvezetője J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. június 20-án megtartott soron kívüli nyílt ülésén, a Polgármesteri Hivatal dísztermében Jelen vannak: Drávucz Katalin polgármester levezetése mellett, Dr. Bakos Beáta,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 112/2014.(VI.17.) számú határozata a Képviselő-testület 2014. június 17-i ülés hitelesítőiről

JEGYZŐKÖNV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 112/2014.(VI.17.) számú határozata a Képviselő-testület 2014. június 17-i ülés hitelesítőiről JEGYZŐKÖNV Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2014. június 17-i rendkívüli üléséről Az ülés helye: Váli Közös Önkormányzati Hivatal emeleti díszterme Jelen vannak:bechtold Tamás polgármester,

Részletesebben

Gyermekvédelmi tanácskozás 2014. március 11.

Gyermekvédelmi tanácskozás 2014. március 11. Gyermekvédelmi tanácskozás 2014. március 11. Változások a szociális segélyezés területén Budapest Főváros XIIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2012.(II.13.) önkormányzati rendelete a pénzbeli

Részletesebben

ERDŐKERTES JEGYZŐKÖNYVE

ERDŐKERTES JEGYZŐKÖNYVE 10/2014/J ERDŐKERTES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. JÚLIUS 02-ÁN MEGTARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Az ülésen alkotott rendeletek és hozott határozatok jegyzéke: 52/2014. (VII. 02.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1/2013/JT. 2/2013. sz. határozat J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám:D-17-16 /2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. december 5-én 18 órai kezdettel megtartott közmeghallgatásról. Ülés helye: Művelődési Ház Doba, Kossuth u.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP. Tárgy: Döntés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata 2014. évi költségvetésének 1. számú módosításáról

ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP. Tárgy: Döntés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata 2014. évi költségvetésének 1. számú módosításáról ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP E-szám: 49/2014 Tárgy: Döntés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata 2014. évi költségvetésének 1. számú módosításáról Előterjesztő neve: Bencsik Mónika polgármester Előadó neve:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. A jelenléti ív a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. A jelenléti ív a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének a 2012. március 21- én tartott rendkívüli nyílt ülésén. JELEN VANNAK: A jelenléti ív a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.

Részletesebben

Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének. 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének. 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Csömör Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

Szigetszentmiklós Város Polgármestere. a Képviselő-testület 2011. november 02. napján tartandó rendkívüli, nyilvános ülésére

Szigetszentmiklós Város Polgármestere. a Képviselő-testület 2011. november 02. napján tartandó rendkívüli, nyilvános ülésére Szigetszentmiklós Város Polgármestere 2310 Szigetszentmiklós, Kossuth Lajos u. 2. Az előterjesztés meghívó szerinti sorszáma:. Előterjesztés a Képviselő-testület 2011. november 02. napján tartandó rendkívüli,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült május 29-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselőtestület

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült május 29-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselőtestület Röjtökmuzsaj község Önkormányzata RÖJTÖKMUZSAJ Röjtöki u. 193. 9451. (Tel.: 99/544-052) 1-9/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2013. május 29-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselőtestület

Részletesebben

Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata 2013 évi munkatervéről

Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata 2013 évi munkatervéről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés

Részletesebben

Káli szennyvízelvezetési agglomeráció csatornázása és szennyvíztisztítása beruházás. A Káli Kistérség Víziközmű Társulatának tájékoztatója

Káli szennyvízelvezetési agglomeráció csatornázása és szennyvíztisztítása beruházás. A Káli Kistérség Víziközmű Társulatának tájékoztatója Káli szennyvízelvezetési agglomeráció csatornázása és szennyvíztisztítása beruházás TISZTELT INGATLANTULAJDONOSOK! Örömmel értesítjük Önöket, hogy a Káli szennyvízelvezetési agglomeráció csatornázása és

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 14. napján tartandó rendkívüli nyílt ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 14. napján tartandó rendkívüli nyílt ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 14. napján tartandó rendkívüli nyílt ülésére Tárgy: Döntési javaslatok az Enying város önkormányzati épületeinek

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. Eljárási rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. Eljárási rendelkezések Neszmély Község Önkormányzata megalkotja 9./2012(II.15.) önkormányzati rendeletét az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátási formák helyi szabályozásáról Neszmély Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Képviselő-testület Szigliget J e g y z ő k ö n y v Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Jelen vannak:

Részletesebben

Boda Község Önkormányzata képviselő-testületének 1./2015. (01.19). önkormányzati rendelete. a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

Boda Község Önkormányzata képviselő-testületének 1./2015. (01.19). önkormányzati rendelete. a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Boda Község Önkormányzata képviselő-testületének 1./2015. (01.19). önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Boda Község Önkormányzatának képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 01-i rendkívüli nyílt üléséről

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 01-i rendkívüli nyílt üléséről Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. JT/4-20/2016 Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. december 01-i rendkívüli nyílt üléséről

Részletesebben

Ráckeve Város Önkormányzatának hatályos rendeletei január 1-jétől

Ráckeve Város Önkormányzatának hatályos rendeletei január 1-jétől Ráckeve Város Önkormányzatának hatályos rendeletei 2016. január 1-jétől M E G N E V E Z É S Az adóigazgatási feladatokat ellátó dolgozók anyagi érdekeltségéről Az önkormányzati képviselőnek, bizottsági

Részletesebben

2015. február 24-én ülésezett Királyszentistván Község Önkormányzatának Képviselő Testülete Napirendi pontok

2015. február 24-én ülésezett Királyszentistván Község Önkormányzatának Képviselő Testülete Napirendi pontok 2015. február 24-én ülésezett Királyszentistván Község Önkormányzatának Képviselő Testülete Napirendi pontok 1) Az Önkormányzat szociális és gyermekvédelmi igazgatásról és ellátásokról szóló rendeletének

Részletesebben

Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu

Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 6-7/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29. napján

Részletesebben