KÖZMEGHALLGATÁST (Falugyûlést) tart augusztus 26-án (csütörtökön) Az ülés helye: Öregiskola (Kossuth Lajos u. 78.) Idôpontja: 18.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÖZMEGHALLGATÁST (Falugyûlést) tart 2010. augusztus 26-án (csütörtökön) Az ülés helye: Öregiskola (Kossuth Lajos u. 78.) Idôpontja: 18."

Átírás

1 MEGHÍVÓ Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselô-testülete KÖZMEGHALLGATÁST (Falugyûlést) tart augusztus 26-án (csütörtökön) Az ülés helye: Öregiskola (Kossuth Lajos u. 78.) Idôpontja: óra Napirend: 1. Tájékoztató a község évi költségvetésének zárszámadásáról Elôterjesztô: Bencsik Mónika polgármester 2. Tájékoztató a község évi költségvetésérôl Elôterjesztô: Bencsik Mónika polgármester 3. Polgármesteri tájékozató az önkormányzat vagyoni helyzetérôl, az adósságszolgálatról (Áht ) 4. Indítványok, javaslatok Lakossági hozzászólások Nagykovácsi, július 30. Bencsik Mónika polgármester Megjelenésére feltétlen számítok! órakor ünnepi Szentmise a Római Katolikus Templomban és ünnepi Istentisztelet a Református Templomban órakor Szent István király köszöntésére ünnepi mûsor a Fôtéren és az új kenyér megáldása, ünnepi beszédet mond: Bencsik Mónika polgármester asszony Közremûködnek: Kecskés együttes (régi magyar zene) Rézpatkó néptánc együttes Tiszta forrás nyugdíjas klub tagjai (arató énekek)

2 VÁLASZTÁS 2010 ❷ VÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ Sólyom László Köztársasági Elnök október 3-ára tûzte ki az önkormányzati választást, és ugyanezen a napon lesz a települési kisebbségi önkormányzati képviselôk választása is. Az önkormányzati választás egyfordulós. A polgármestert a település választópolgárai közvetlenül választják. A évi L. törvény értelmében Nagykovácsi település a választáson egyéni listán választási rendszerben egy választókerületet alkot, amelyben a képviselôk száma: 8 fô. Az egyéni listás, illetve egyéni választókerületi képviselôjelölt az, akit az adott választókerület választópolgárainak legalább 1%-a jelöltnek ajánlott. Polgármesterjelölt az, akit a település választópolgárainak legalább 3%- a jelöltnek ajánlott. Tájékoztatásul közöljük, hogy a április hónapjában tartott országgyûlési választás idején Nagykovácsi Nagyközségben 4850 választópolgár volt a névjegyzéken, ám a lakosság száma folyamatosan emelkedik. A választáshoz kapcsolódó határidôket, határnapokat a 4/2010.(VII.16.) KIM rendelet tartalmazza. E szerint a választásra jogosultnak augusztus 19-ig kell kézhez kapnia a névjegyzékbe való felvételrôl szóló értesítést, azaz a kopogtatócédulát és az ajánlószelvényeket. A névjegyzéket augusztus a között teszi közszemlére a polgármesteri hivatal, többek között azért, hogy aki nem kapta meg az értesítôt és ajánlószelvényeket, az a jegyzônél (a helyi választási iroda vezetôjénél) azt megkaphassa. A jelöltek szeptember 3.-áig gyûjthetik és adhatják le ajánlásaikat. A jelöltek és a jelölôszervezetek listáinak nyilvántartásba vételérôl a Helyi Választási Bizottság dönt. (A Nagykovácsiban mûködô Helyi Választási Bizottság tagjait a Képviselô-testület a július 15-én tartott ülésén választotta meg.) Az ajánlószelvények gyûjtése kapcsán az alábbiakra hívom fel szíves figyelmüket: 48. Ajánlószelvényt az állampolgárok zaklatása nélkül a (2) bekezdésben foglalt kivétellel bárhol lehet gyûjteni. (2) Nem gyûjthetô ajánlószelvény: a) munkahelyen munkaidôben vagy munkaviszonyból, illetôleg munkavégzésre irányuló más jogviszonyból fakadó munkavégzési kötelezettség teljesítése közben, b) a Magyar Honvédségnél és a rendvédelmi szerveknél szolgálati viszonyban levô személytôl a szolgálati helyen vagy szolgálati feladat teljesítése közben, c) tömegközlekedési eszközön, d) állami és helyi önkormányzati szervek hivatali helyiségében. (3) Az ajánlásért az ajánlónak vagy rá tekintettel másnak elônyt adni vagy ígérni, valamint az ajánlásért elônyt kérni, illetôleg elônyt vagy annak ígéretét elfogadni tilos. A választási kampány a választás kitûzésétôl a szavazás napjának kezdetéig tart, vagyis a korábbi választásoktól eltérôen, a jogszabály megváltozása miatt kampányt folytatni csak a szavazás napján, október 3-án 0 órától 19 óráig tilos. A kampánnyal kapcsolatos néhány fontosabb rendelkezésre külön felhívom a figyelmet: PLAKÁT 42. (1) A választási kampány végéig a jelölô szervezetek és a jelöltek engedély nélkül készíthetnek plakátot. A plakát olyan sajtóterméknek minôsül, amely engedély és bejelentés nélkül elôállítható. Egyebekben a plakátra a sajtóról szóló jogszabályokat kell alkalmazni. (2) Plakát a (3)-(6) bekezdésben meghatározott kivételekkel korlátozás nélkül elhelyezhetô. (3) Épület falára, kerítésre plakátot elhelyezni kizárólag a tulajdonos, a bérlô, illetôleg állami vagy önkormányzati tulajdonban lévô ingatlan esetén a vagyonkezelôi jog gyakorlójának hozzájárulásával lehet. (4) Egyes középületeken vagy a közterület meghatározott részén plakát elhelyezését a helyi önkormányzat, a fôvárosban a fôvárosi önkormányzat mûemlékvédelmi, környezetvédelmi okból rendeletben megtilthatja. Állami vagy önkormányzati hatóság elhelyezésére szolgáló épületen vagy azon belül plakátot elhelyezni tilos. (5) A választási kampányt szolgáló önálló hirdetô berendezés elhelyezésére a közterület-használatról szóló jogszabályokat kell alkalmazni. (6) A plakátot úgy kell elhelyezni, hogy az ne fedje más jelölt vagy jelölô szervezet plakátját, és károkozás nélkül eltávolítható legyen. A plakátot az, aki elhelyezte, vagy akinek érdekében elhelyezték, a szavazást követô 30 napon belül köteles eltávolítani. GYÛLÉS 43. (1) A választási gyûlések nyilvánosak. A rend fenntartásáról a gyûlés szervezôje gondoskodik. (2) A választási kampány céljára az állami és önkormányzati költségvetési szervek a jelöltek, jelölô szervezetek számára azonos feltételekkel bocsáthatnak rendelkezésre helyiséget és egyéb szükséges berendezést. Állami vagy önkormányzati hatóság elhelyezésére szolgáló épületben választási kampányt folytatni, választási gyûlést tartani tilos, kivéve az ötszáznál kevesebb lakosú településen, feltéve, hogy más közösségi célú épület nem áll rendelkezésre. RÁDIÓ- ÉS TELEVÍZIÓ-KÖZVETÍTÉS 44. (1) A kampányidôszakban a mûsorszolgáltatók a jelölô szervezetek, illetôleg a jelöltek számára azonos feltételekkel tehetnek közzé politikai hirdetést. A politikai hirdetéshez véleményt, értékelô magyarázatot fûzni tilos. (2) A mûsorszolgáltatók választási kampányban való részvételére egyebekben a rádiózásról és televíziózásról szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. Az ajánlásra és a kampányra vonatkozó rendelkezéseket a választási eljárásról szóló 1997-évi C törvény tartalmazza. A nemzeti és etnikai kisebbségek település szintû önkormányzatainak megválasztásával kapcsolatban: A községünkben kisebbségi választói jegyzékbe vett választópolgárok száma: bolgár: 2, német: 80, ruszin: 1 fô. Ennek megfelelôen a megválasztott Helyi Választási Bizottság által a Német Nemzetiségi Önkormányzati képviselô-választás augusztus 9-ig kiírásra kerül. Aki a jegyzékbe felvételre került, az szavazhat a kisebbségi képviselôk választásán az erre kijelölt külön szavazókörben, és jelöltként is indulhat. (A hivatkozott jogszabályok teljes szövege a jogszabály számára kattintva olvasható.) A évi C. törvény 6. (4) bekezdésében meghatározottak szerint közzé tesszük a Helyi Választási Bizottság és a Helyi Választási Iroda tagjainak nevét, a választási szervek címét: Helyi Választási Bizottság 2094 Nagykovácsi, Kossuth L. u. 61. Horváthné Sterk Katalin, Csernusné Balzó Tamara, Sziráki László. Póttag: Pataki Ildikó Az alábbi szavazatszámláló bizottságok a választás napján az Általános Iskola (Nagykovácsi, Kossuth L. u. 101.) meghatározott számú tantermében mûködnek: 1. sz. Szavazatszámláló bizottság Erdôszegi Ferencné, Gaszner Ildikó, Boromisza Piroska. Póttagok: Nagy Magdolna, Brudi Ramóna. Jkv.vez: Varga Virág Krisztina 2. sz. Szavazatszámláló bizottság Antal Erik, Hannus Emese, Gulyás József. Póttag: Futó Szabolcs, Dervalics Andrea. Jkv.vez: Antal Judit 3. sz. Szavazatszámláló bizottság Horváthné Tóth Anna, Juhász Rita, Szabó Éva. Póttag: Dr. Szabó Éva, Brudi Nikoletta. Jkv.vez: Képes Imréné 4. sz. Szavazatszámláló bizottság Kiszelné Mohos Katalin, Futóné Deli Mária, Balzó Henrietta. Póttag: Honvári József, Becze Alina. Jkv.vez: Czirbusz Katalin 5. sz. Szavazatszámláló bizottság István Miklós, Ladányi Gábor, Balássyné Angeli Timea, Póttag: llyés Éva, Sziládi Benedek. Jkv.vez: Fábos Lajosné 6. sz. Szavazatszámláló bizottság Tóth Hajnalka, Antal Krisztián, Baráth Istvánné. Póttag: Kézi Magdolna, Hajdó Jácint Zoltán. Jkv.vez: Szabó Mátyás Német Kisebbségi Választás 1. sz. Szavazatszámláló bizottság Balássy Dávid, Dencs Zsuzsanna, Becze Liza Luca. Póttag: Simon Bernadett, Fûrész Zoltán. Jkv.vez: Csernusné Turai Judit Helyi Választási Iroda 2094 Nagykovácsi, Kossuth L. u 61. Dr. Papp László, HVI Vezetô; 26/ /111m, 06-30/ ; Tóthné Pataki Csilla, HVI helyettes; 26/ /126m, 06-30/ ; Dávidné Tóth Edit, HVI tag; 26/ /104m; Kovács Györgyné, HVI tag; 26/ /104m; Balzó Edina, HVI tag; 26/ /114m; Dervalics Lászlóné, HVI tag; 26/ /108m; Dr. Major Mónika, HVI tag; 26/ /128m; A helyi választási iroda tagjai közé tartoznak a szavazatszámláló bizottság jegyzôkönyvvezetôi. Nagykovácsi, július 30. Dr. Papp László Helyi Választási Iroda Vezetôje

3 A POLGÁRMESTERI HIVATAL TÁJÉKOZTATÓJA Nagykovácsi honlapja: A Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási ideje: hétfôn: ; szerdán: ; pénteken: Ügyfélszolgálat: Kovács Györgyné /103 mellék Tájékoztatjuk tisztelt Ügyfeleinket, hogy az ügyfél-tájékoztatási, és anyakönyvezési, valamint a népesség-nyilvántartási feladatok ellátása munkaidô alatt folyamatosan biztosított. Adóhatóság Helyi iparûzési adó változás! Tisztelt Nagykovácsi Adózók! A helyi iparûzési adóval kapcsolatos egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslatot az Országgyûlés június 21-i ülésnapján elfogadta. Az elfogadott törvény (2010. évi LVII. törvény) alapján a helyi iparûzési adóban az adóigazgatási hatáskör június 29-ével az állami adóhatóságtól visszakerült az önkormányzati adóhatóságokhoz. A szeptember 15-ig esedékes helyi iparûzési adóelôleget, a december 20-ig esedékes feltöltési kötelezettséget, valamint a március 15-ig esedékes helyi iparûzési adóelôleget a Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat számú bankszámlájára kell teljesíteni. Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri Hivatala adóhatóságán megtalálhatóak, valamint a weboldalról letölthetôk a helyi iparûzési adóval kapcsolatos bevallási, bejelentési, adóelôleg-kiegészítés összegérôl szóló bevallási nyomtatványok. A évi LVII. törvény a értelmében az önkormányzati adóhatóság az adók módjára behajtandó köztartozások behajtására irányadó szabályok szerint a nyilvántartott helyi adóval, illetve gépjármûadóval összefüggô tartozások behajtása érdekében megkeresheti az állami adóhatóságot. Amennyiben adózásával kapcsolatosan kérdése lenne, kérem ügyfélfogadási idôben keresse fel kolleganôinket: Antal Judit /115 m. helyi iparûzési adó, telekadó Dervalics Lászlóné /108 m. gépjármûadó Képes Imréné /123 m. építményadó, talajterhelési díj Igazgatás dr. Major Mónika Dávidné Tóth Edit Hoksári-Czirbusz Katalin Varga Virág Krisztina Ferencz Andrásné A Polgármesteri Hivatalban végzett Igazgatási tevékenység I. félévi statisztikai adata (esetszámok) A közigazgatási hatóság az eljárás során köteles megtartani és másokkal is megtartatni a jogszabályok rendelkezéseit. Hatáskörét a jogszabályokban elôírt célok megvalósulása érdekében, mérlegelési és méltányossági jogkörét a jogalkotó által meghatározott szempontok figyelembe vételével és az adott ügy egyedi sajátosságaira tekintettel gyakorolja. ( Ket.1. (1) bek.) Iktatott ügyiratok száma összesen: ebbôl igazgatásra érkezett: birtokvédelem: 10 Szabálysértés: 126 Kiadott új mûködési engedélyek: 24 Anyakönyvi feladatok: - születés: 1 - haláleset: 10 - eskövô: 22 - teljes hatályú apai elismerô nyilatkozat: 8 - honosítás: 2 - anyakönyvi kivonatot kellett kiállítani: 51 - hazai anyakönyvezés, névmódosítás: 4 Hagyatéki ügyintézés: 69 Népesség nyilvántartás: - lakcímváltozás: 329 esetszám (2009. évben összesen 495 eset volt) 2010 országgyûlési választások lebonyolítása (öt szavazókör) - kisebbségi névjegyzékbe történô felvétel Behajtási engedély: 343 db 72 órás közterület foglalási engedély: 27 db Közterület foglalás (72 órán túl): 18 db. Lakásépítési kedvezmény: (szoc.pol) 5 Szociális igazgatás célja, hogy a szociális biztonság megteremtése és megôrzése érdekében az egyes szociális ellátások formáit a nehéz helyzetbe került személyek, családok részére biztosítsa. Átmeneti segély: 143 döntés Természetben nyújtott átmeneti segély: 84 Aktív korúak ellátása: 10 Lakásfenntartási támogatás: 11 Ápolási díj: 11 Temetési segély: 14 Köztemetés: 1 Közgyógyellátás: 41 Szociális étkezés: 4 Szociális otthoni beutalás: 2 Egészségügyi szolgáltatásra történô jogosultság: 12 Környezettanulmány társhatóság kérésére: 8 Közlekedési támogatás: 14 Gyámügyi igazgatás célja az, hogy intézkedésekkel segítséget nyújtson a gyermekek jogainak, és érdekeinek érvényesüléséhez. A gyermekek védelmét pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások, illetve gyermekvédelmi szakellátások, valamint a gyermekek védelmérôl és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. Törvényben meghatározott intézkedések biztosítják I. félévében az alábbi esetszámok adódtak: Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény: 12 (össz: 24 család 59 gyermeke részesül e támogatási formában és 18 gyermek részére biztosított a nyári szociális étkezés) Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás: 36 döntés Intézményi térítési díjkedvezmény: 4 Védelembe vétel: 6 A Pest Megyei Gyermek és Ifjúsági Alapítvány által szervezett karitatív táborban 6 fô részére biztosította az Önkormányzat az ingyenes táborozást. Építés Cserményi András Bálóné Botos Zsuzsanna Tóthné Halász Hedvig A Polgármesteri Hivatal Építéshatósága által kiadott építési, valamint használatbavételi engedélyek száma: Építéshatósági határozatok Évszám ig Építési engedély Használatbavételi engedély A fenti adatokból megállapítható, hogy az elmúlt évek közel egyenletes ütemét követôen 2009-ben a Nagykovácsiban kiadott építési engedélyek száma kis mértékben visszaesett. A kiadott építési engedélyek azonban nem jelentik minden esetben a kivitelezés megkezdését is. Az építtetôket ugyan szorítja az illetékhivatal által a telekvásárlást követô 4 éven belüli beépítési kötelezettség, ám az építkezés megindításával sokan most egy kedvezôbb gazdasági- és pénzügyi háttér kialakulását várják. ❸

4 A gazdasági válság hatása igazán az idei évvel kezdi éreztetni hatását a helyi építési kedv terén. A elsô félévében kiadott építési engedélyek mennyiségébôl már következtetni lehet arra, hogy a visszaesés 40-50%- ra várható. Ez azonban összevetve pl. az adatokat a környezô Pest megyei települések 1/8-1/10-re való csökkenésével még mindig jobb az országos átlagnál. Köszönhetô ez Nagykovácsi kiemelkedô vonzerejének és annak, hogy az ide költözô réteg otthonteremtését a manapság teljesíthetetlenné váló hitelkonstrukciók igénybevétele nélkül képes megvalósítani. A községben rendelkezésre álló, beépítésre váró ingatlan állomány pedig garanciát nyújt arra, hogy a következô években az építések száma ne csökkenjen tovább, sôt egy gazdasági fellendülést követôen újult erôvel folytatódjék Nagykovácsiban. Botos Zsuzsa Hatósági Felhívás A Nagykovácsiban, a Bánya utcában mûködô szelektív hulladékgyûjtô szigetre egyes lakosok, sajnos rendszeresen, a rendeltetési körébe nem tartozó tárgyakat is vittek, illetve erôsen kifogásolható módszereket alkalmaztak, ezért a továbbiakban az említett gyûjtôszigetre hulladékot szállítani tilos. A gyûjtôszigetet, a települési szilárd hulladékgyûjtési rend megváltozása miatt, szeptember 1-én megszünteti az önkormányzat. Nagykovácsi, július 30. Dr. Papp László jegyzô Mûszak Vargáné Baráth Mariann Szabó Mátyás Örömmel jelentjük, hogy elkészült, és szemmel láthatólag hasznosan be is tölti funkcióját az Általános Iskola melletti parkoló. Épül a Zsíroshegyi út: a kivitelezô az ütemtervnek megfelelôen végzi a munkát, annak ellenére, hogy váratlan problémát okoz a távközlési kábeleknek a megadottól eltérô elhelyezkedése. Hamarosan megkezdôdik a Kossuth Lajos utca önkormányzati tulajdonú részének rendbehozása: egyelôre a Tisza István tér és a Petôfi Sándor utca közötti szakasz felújítására kerül sor, parkolóhelyek kialakításával. A Saubermacher-Bicske Kft. HULLADÉK GYÛJTÉSI IDÔPONTJAI: Háztartási hulladék: minden héten SZERDÁN Sárga zsák: minden hónap második KEDD (mûanyag, fém, italos karton) Papír: minden hónap harmadik KEDD Zöldhulladék zsák: minden hónap harmadik HÉTFÔ, áprilistól októberig! (falevél, fû) Zsákok átvétele, vásárlása: Nagykovácsi, Kolozsvár tér 25. Hétfô: ig, szerda 9-11-ig Ôszi ingyenes zöldhulladék gyûjtés: november 9. kedd (falevél, gallyak, kerti nyesedék) Lomtalanítás: március 1. november 30. között, az Önök által egyénileg egyeztetett napon. Idôpont kérése: a es telefonszámon, a 111-es vagy 113- as melléken, hétfôn, szerdán és pénteken. ben: címen, egy héttel elôre. Elektronikai hulladék gyûjtés: kedd, 06-tól du. 14-ig, a Nagyszénás u. Bánya u. sarkánál. Zöldhulladék szállítás Tisztelt Lakosok! Ebben az évben is lehetôséget biztosít önkormányzatunk arra, hogy a keletkezett zöldhulladékot a település lakossága összegyûjtse, szervezett elszállítás céljából. Ezt a közszolgáltatást, kizárólag az önkormányzat megbízottja, a Saubermacher Bicske Kft. emblémájával ellátott átlátszó zsák megvásárlásával lehet igénybe venni. A zsák ára 375 Ft. A hulladék elszállításának idôpontjai: Augusztus: 02., 16., 30. Szeptember: 13., 27. Október: 11., 25. Saubermacher HÁZTARTÁSI HULLADÉKZSÁKOK kaphatók a FESTÉKBOLTBAN is. Nagykovácsi, Kossuth L. u. 73. Tel.: Nyitva: H P: 7 17; Szo: 7 12 ❹ A Kossuth Lajos u. 14. szám alatti Latin kert kertészet díjmentesen átveszi a leszûrt, és tiszta, zárt üveg vagy mûanyag edénybe gyûjtött háztartási fáradt olajat. Titkárság A Képviselô-testület által hozott döntéseket a Polgármesteri Hivatal elôterében elhelyezett hirdetôtáblán olvashatják. A Képviselô-testületi ülések nyilvánosak, azokról felvétel készül, melyet a kábel tévé MOZAIK adásában megtekinthetnek. Bencsik Mónika polgármesteri fogadó órája minden hónap elsô hétfôjén Dr. Papp László jegyzô minden hónap utolsó hétfôi napján fogadja az ügyfeleket. Maier Jenô alpolgármester hétfô és keddi napokon teljes munkaidôben elérhetô a hivatalban. Kérjük ügyfeleinket szíveskedjenek elôre telefonon bejelentkezni a titkárságon. Telefon: /111 mellék e mail: IGAZGATÁSI SZÜNET Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának 9/2010. (III. 30.) számú rendelete a Polgármesteri Hivatal munkarendjében igazgatási szünetet rendelt el augusztus 16. napjától augusztus 19. napjáig Az igazgatási szünet alatt a Polgármesteri Hivatalban munkanapokon teljes munkaidôben ügyelet mûködik (pl. halotti anyakönyvi kivonat kiállítása, rendkívüli eseménnyel kapcsolatos ügyintézés), de az ügyfélfogadás és az ügyfélszolgálat is szünetel. Kérjük a fentiek szíves tudomásulvételét! Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának tulajdonában lévô temetô üzemeltetését egyben teljeskörû temetkezési szolgáltatását a Rex-Salus Kegyeleti Szolgáltató Kft. látja el. Az éjjel-nappal 24 órás ügyeleti telefonszám Legközelebbi irodák címei: 2040 Budaörs, Szabadság útja 106. Megközelíthetô a Móricz Zsigmond körtérrôl induló 40, 240 jelzésû kék busszal. Nyitva: hétfôtôl-csütörtökig ; pénteken óráig Telefon/fax: ; Mobil: Törökbálint, Munkácsy Mihály utca Megközelíthetô a Kosztolányi Dezsô térrôl induló 72 jelzésû kék busszal. Nyitva: hétfôtôl-csütörtökig ; pénteken óráig Telefon/fax: ; Mobil: Nagy Attila temetôgondnok elérhetô: A TEMETÔ NYITVA TARTÁSI IDEJE: NOVEMBER 16. FEBRUÁR 28. KÖZÖTT ÓRÁIG MÁRCIUS 01. NOVEMBER 15. KÖZÖTT ÓRÁIG * * * Közzé tesszük a Központi Statisztikai Hivatal Debreceni Igazgatóságának tájékoztatóját, mely szerint 2010-ben: Nagykovácsi településen, önkéntes adatszolgáltatáson alapuló lakossági adatfelvételeket végez, véletlenszerû kiválasztással. Az adatgyûjtéseket hivatalos megbízással rendelkezô, igazolvánnyal ellátott kérdezôbiztosok hajtják végre. Adatgyûjtés célja: Munkaerô-felmérés és kiegészítô felvételei, egész évben folyamatosan Idômérleg felvétel, szeptember hónapig A lakosság utazási szokásai, minden negyedévet követô következô hónapban történnek. További tájékoztatást az alábbi telefonszámokon kaphatnak: vagy Segítségüket köszönjük!

5 Felhívás A lefolytatott helyszíni szemlék tanúsága szerint a településen egyes telkek és az elôttük lévô közterületek egy része gyomos, parlagfüves, gondozatlan és gyakori a közterületek engedély nélküli vagy attól eltérô használata. A település tisztaságáról, az ingatlanok és közterületek rendjérôl és a zöldterületek fenntartásáról, mint a helyi környezet védelmérôl szóló 7/1997.(04.07.) önkormányzati rendelet 3. (1-3) bekezdései alapján az ingatlan tulajdonosának, használójának kötelessége az ingatlan és az elôtte lévô járda és zöldsáv tisztántartása, kaszálása. Ezúton felszólítom a telektulajdonosokat és telekhasználókat, hogy fokozottan gondoskodjanak a telkük és az elôtte lévô közterület tisztántartásáról és kaszálásáról, illetve elôzetesen kérjenek engedélyt a közterület foglalásához. A környezetvédelemrôl szóló 3/2002.(II.14.) önkormányzati rendelet 27. (1) bekezdése alapján a közterület-felügyelô, külön felszólítás nélkül, szabálysértési eljárást indít az illetékes telektulajdonos, illetve használó ellen, melynek során forintig terjedô bírsággal sújtható az eljárás alá vont személy. Szabálysértést követ el és forintig terjedô pénzbírsággal sújtható, aki engedély nélkül, illetve engedélytôl eltérô módon használja a közterületet, ezért a közterületfelügyelô a helyszíni ténymegállapítása alapján feljelentést tesz. (A közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásokról szóló 12/2007.(V.17.) önkormányzati rendelet alapján). Nagykovácsi, július 27. Dr. Papp László jegyzô F E L H Í V Á S Tisztelt Állampolgárok! július 23-tól kezdôdôen, Pest megye területén általános tûzgyújtási tilalom van érvényben A tûzgyújtási tilalom vonatkozik: az erdôkre (a kijelölt tûzrakó helyekre is), az erdôk 200 m-es körzetére (beleértve a kiskerteket, valamint a parlag és gazégetést is), az utak és vasutak körzetére, azok melletti fásításokra (különös tekintettel az égô dohánynemû jármûbôl történô kidobására). A rendelet visszavonásig érvényben marad! A visszavonásról a médiákon keresztül értesülhetnek. Az elôírás megszegése szabálysértési eljárást von maga után. A nemkívánatos tûzesetek megelôzése, a köz- és magánvagyon védelme érdekében kérjük Önöket, hogy a tilalomra vonatkozó elôírásokat tartsák be. Vörös János tû. ezredes sk tûzoltóparancsnok Tájékoztató a Képviselô-testület júliusi tevékenységérôl Júliusban sûrû programja volt a Közbeszerzési Bíráló Bizottságnak: négy közbeszerzési eljárással kapcsolatos bontási, tárgyalási, értékelési teendôit kellett elvégeznie ahhoz, hogy a testületi ülésen megszülethessenek az eljárásokat lezáró döntések. Július 12-én a Pénzügyi Bizottság ülésezett, javaslatot tett a mûködési célú pénzeszközök átadását illetôen, áttekintette a költségvetés 2. sz. módosítását és véleményt alkotott a Barack utcai önkormányzati tulajdonú ingatlanok bérleti díjáról. Bár a Képviselô-testület munkatervében júliusi ülés nem szerepelt, az élet nem áll meg, így július 15-én rendkívüli testületi ülésre került sor. Ezen elôször az Önkormányzat 2010-es költségvetésének 2. sz. módosításáról alkotott rendeletet a Képviselô-testület. A módosítás szokás szerint a központi, illetve a képviselô-testületi hatáskörben történt változások átvezetését jelentette. Tekintettel arra, hogy az épületenergetikai pályázatok értékelésére a nemzeti fejlesztési ügynökség berkein belül még nem került sor, és így biztos, hogy az Általános Iskola hôszigetelését idén nem tudjuk elvégeztetni, ennek tervezett költségei kikerültek a költségvetésbôl. Az október 3-án esedékes helyhatósági választások technikai elôkészületeként a Képviselôtestület megválasztotta a helyi szavazatszámláló bizottságok, valamint a helyi választási bizottság tagjait és póttagjait. Közbeszerzési eljárásaink lezárásaként a Képviselô-testület a következô döntéseket hozta: Az Általános Iskola energetikai korszerûsítése tárgyában a hôszigetelés rész-szempontra vonatkozóan az eljárást eredménytelennek nyilvánította. A fûtési rendszer korszerûsítése, kazáncserével rész-szempont tekintetében elsô helyen a Mech-Vill System Kft.-t, második helyen a Fôv-2 Zrt.-t hirdette ki nyertesnek. Az óvodások örvendetesen megnövekedett létszáma (az új óvoda beindulása) következtében az óvodai fôzôkonyha kapacitása már nem tudja az Általános Iskola étkeztetési igényit kielégíteni. Ennek megfelelôen közbeszerzési eljárást indítottunk közétkeztetési szolgáltatás tárgyában, melyre nyolc cég pályázott. A számos szempontot figyelembe vevô értékelés alapján az összességében legkedvezôbb ajánlatot a Pensió 17 Kft. adta, második helyen a Sodexo Magyarország Kft. szerepel. A Kispatak Óvoda élelmiszer-beszerzését zöldség-gyümölcstôl húskészítmények-felvágottakig hét részajánlatra bontva hirdettük meg. Ebbôl négyet (zöldség, tôkehús, pékáru, csemegeáru) az Immofix Kft. nyert el, három részajánlatnál pedig második lett. A fagyasztott termékeket a Seafood Trade Kft., a tejtermékeket és a felvágottakat az a-walhalla Kft. fogja szállítani. Az új óvoda berendezései, eszközei öt részajánlatba fértek bele. A tárgyalásos közbeszerzési eljárás során egyrészt sikerült minden részletkérdést tisztázni annak érdekében, hogy minden ajánlattevô azonos tételekre adjon ajánlatot, - másrészt sikerült az elsô ajánlatokhoz képest alacsonyabb vállalási összegeket elérni. Nyertes pályázóknak a HOR Zrt.-t, a Fôv-2 Zrt.- t, a Falcon Kft.-t és az Alex fémbútor Kft.-t hirdette ki a Képviselô-testület elsô helyen, de a határozatban megjelölt második helyezetteket is. A képviselô-testület elfogadta a Pilis-Buda-Zsámbék Többcélú Kistérségi Társulás kistérségi közoktatási intézkedési tervét és közoktatási esélyegyenlôségi programját. Végül zárt ülésen döntött arról, hogy ebben az évben kiket terjeszt fel a Pest Megyei Közgyûlés díjaira, és úgy határozott, hogy elfogadja a Magyar Telekom Nyrt.-nek az úgynevezett Westel-toronynak helyet adó Barack utcai ingatlanok bérleti díjára vonatkozó utolsó ajánlatát. Július 28-án a Képviselô-testület újabb rendkívüli ülést tartott, melyen a Magyar Államkincstár felszólításának megfelelôen módosította a vis maior pályázat benyújtásához szükséges korábbi határozatát. Ezen túlmenôen napirendre kerültek ismételten a közbeszerzési eljárások egyes részeiben meghozott döntések, mert volt olyan elsô helyen meghirdetett pályázó, aki nem tett eleget olyan okiratok pótlásának, amelyek feltételként szolgáltak volna a szerzôdés megkötéséhez, ezért a közbeszerzési törvény ide vonatkozó rendelkezéseit figyelembe véve döntés született a második helyen kihirdetett pályázók megjelölésére nyertesként. Így az új óvoda eszközbeszerzésének 5-ös részajánlatát érintôen a kerti bútor és játszóeszközök tárgyában a Sulitech Bt; a Kispatak Óvoda élelmiszer beszerzése tárgyában 1-es részajánlat zöldség, gyümölcs, tojás és 4-es részajánlat pékáru esetén új közbeszerzést kell a hivatalnak lefolytatni, mert nem voltak második helyezettek, a 2-es részajánlat tôkehúsra az a-walhalla Kft. lesz várhatóan a szerzôdô partner, az 5-ös részajánlat csemegeáru esetén pedig az Univer Coop Zrt. Bízunk abban, hogy a szerzôdéseket ezen bonyodalmak után sikerül megkötni. Ezen a rendkívüli ülésen szükséges volt továbbá módosítani a 79/2010. (VI. 10.) számú határozatot, melyben döntöttünk a csapadék-vízelvezetô rendszer egyes részeinek megépítésére vonatkozó pályázat beadásáról, de a megjelölt pályázatíró céggel szintén nem jött létre szerzôdés, ezért a Mátrix-Zs Bt-t bízza meg az önkormányzat a pályázat megírásával. Maier Jenô alpolgármester A Képviselô-testület következô, munkaterv szerinti ülése a közmeghallgatás lesz, augusztus 26- án, csütörtökön délután 18 órai kezdettel az Öregiskolában. ❺

6 AMIKOR EGY ÁLOM MEGV Általános emberi érzés, amikor túlvagyunk egy nagy vizsgán, vagy létrehoztunk valamit, amihez sok munka, kitartás kellett, hogy a folyamat végén, amikor örülhetnénk kicsit, üresnek érezzük magunkat. Elôfordul ez gyakran a hétköznapi életünkben például karácsony táján, amikor dupla erôvel sürgünk-forgunk, bevásárolunk és erônk felett próbáljuk látványosan széppé varázsolni az ünnepet a szeretteink kedvéért, mégis a fenyôfa alatt fáradtnak és feszültnek érezzük magunkat. Be kell vallanom a fôtér beruházás végére, amikor oda jutottunk, hogy ünnepélyes keretek között átadjuk Önöknek Kedves Nagykovácsiak a megújult Tisza István teret, addigra én mérhetetlenül elfáradtam és nem kis feszültség volt bennem! Talán így egy héttel késôbb az események tényleges lezárása után van most már idôm magamban örülni a szép eredménynek és családommal, illetve a barátaimmal megosztani a sok élményt, ami a munka során ért! Rövid visszatekintés: Másfél év óta folyamatosan próbáltuk Önöket tájékoztatni arról, hogy a Kossuth Lajos utca, azaz a fôutcánk felújítási programja kezdetét veszi azzal, hogy a Magyar Állam tulajdonában lévô országos közút egy részét önkormányzati tulajdonba véve, az Európai Unió által támogatott projektbe kezdünk és felújítjuk a Tisza István, azaz Templom teret november 5-én kapta meg önkormányzatunk az értesítés arról, hogy az Új Magyarország Fejlesztési Terv Közép- Magyarországi Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott: NAGYKOVÁCSI TÖRTÉNELMI, DE MÁRA FUNKCIÓ ELLÁTÁSÁRA ALKALMATLANNÁ VÁLT FÔTERÉNEK REHABILITÁCIÓJA, TALÁLKOZÓHELY ÉS KÖZÖSSÉGI TÉR FUNKCIÓRA ALKALMASSÁ TÉTELE, RENDEZETT ZÖLDFELÜLETÉNEK NÖVELÉSE ÚJ, EGYÜTTMÛKÖDÉSEN ALAPULÓ ELÔKÉSZÍTÉSI MÓDSZER- REL címû, KMOP kódszámú pályázaton Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata támogatást nyert. (A 2008-as pályázat projekt értéke , Ft volt. Az Európai Uniós támogatás mértéke , Ft.) - A beruházást azzal indítottuk, hogy a Közbeszerzési Értesítôben 2010/01/22 napján KÉ 30701/2009. számon megjelent a hirdetménnyel megindított közbeszerzési eljárást lefolytattuk. A közbeszerzési eljárás során volt terület bejárás, a vállalkozók (szám szerint heten) beadták az elsô ajánlataikat. ❻ Ezek bontása megtörtént február 12- én, majd ezt követte a közös tárgyalás február 18-án. A kivitelezésre vállalkozók február 22-én adták be végsô ajánlataikat, amit a Közbeszerzési Bizottság és a külsô szakértôk elemeztek, értékeltek a közbeszerzés szabályai szerint, és ezek alapján megtették javaslatukat a Képviselôtestület részére. A Képviselô-testület a február 25-iki testületi ülésen 25/2010. (II.25.) számú határozatával az alábbi döntést hozta: a FÔKERT Parkfenntartó- Kertészeti és Szolgáltató Kft.-t, hirdette ki nyertes ajánlat adónak (a szerzôdött vállalási ár , Ft+Áfa). Ugyanakkor döntött a Képviselô-testület a beruházás mûszaki ellenôrérôl is: a beérkezett hét ajánlat közül az Atrox Kft. ajánlatát tartotta összességében legkedvezôbbnek. - A római katolikus templom elôtti buszforduló fôtérré válásának számos további feltétele is volt. Ezek közé tartozik a légvezetékek kusza hálózatának, és a református templom elôtt éktelenkedô transzformátor-állomásnak az eltüntetése. Mindezek megvalósulásához együttmûködésre volt szükség az ELMÛ-vel és a Telecom Rt-vel. A tárgyalások végeredményeként a légkábelek földbe helyezése az elektromos vezetékek tekintetében majd 15 millió Ft-ba, a telefonvonalas vezetékek pedig 9 millió Ftba kerültek. Az út új nyomvonalát érintô területen a Víziközmû Kft. még ôsszel elvégeztette a szükséges munkálatokat, de a területen lévô kutak üzemképességének biztosítása szintén az ô feladatuk volt. - Március 15-én elhelyeztük a megújuló fôtér alapkövét, április elsején megkezdôdnek az átépítés munkálatai. A rengeteg esôvel ránk köszöntô tavaszi idôjárás nagymértékben nehezítette a munkálatokat. Gondot okozott továbbá az is, hogy a munkaterületen nem egyedül a kivitelezô dolgozott, hanem az ELMÛ és a Telecom emberei és munkagépei is, ezért eljutottunk odáig, hogy a balesetek megelôzése végett az autós közlekedéstôl hetekre el kellett zárni a teret. Nem volt egyszerûbb a gyalogosoknak sem átkelni a csatamezôk képét mutató fôtéren. Ez úton is köszönjük a türelmet és megértést, amit sokan tanúsítottak a beruházás ideje alatt! - Az idôjárás viszontagságaira tekintettel a június 30-i befejezési határidô tarthatatlanná vált, ezért sor került a szerzôdés módosítására a Fôkert Kft-vel, mintegy két héttel eltolva a mûszaki átadás megkezdésének határidejét, ami azért is szükséges volt, mert a már falunk tulajdonába került, új nyomvonal vezetésû fôutcán forgalomba helyezési eljárására is csak július 16-án került sor. A beruházás során elôjött tervhibák miatt a kivitelezési munkálatok ellenértéke , Ft+Áfa összeggel növekedett meg július 19-én sikerült lezárni a mûszaki átadás-átvételi eljárást azzal, hogy 2 millió Ft kötbért számláztunk ki a kivitelezôre, amit Tisztelt Egybegyûltek! Ilyen ünnepi alkalomkor az elsô szó a köszöneté kell, hogy legyen. KÖSZÖNÖM Köszönöm mindazoknak, akik új fôterünk kialakítását az elmúlt év alatt segítették, támogatták, és az építés nehéz idôszaka alatt tûrték. Engedjék meg, hogy rövid történeti áttekintést nyújtsak e folyamatról. A bronzkori barlangok után nagy valószínûséggel, itt a templomdombon volt a Nagykovácsi medence elsô a római korig visszavezethetô lakott helye. A földés vízrajzi adottságok miatt itt alakult ki a falu központja is. Ezt a nyár eleji ítéletidô következményei is alátámasztották. Bô húsz éve mikor már Nagykovácsi lakosként, nap mint nap a kanyarváróban vártam a 63-as buszt, feltûnt a fôtér, mint köztér hiánya. Emlékeztetôül készítettük el Önöknek ezt a mögöttünk látható fényképsorozatot. A településfejlesztés hosszú évtizedekre elnyúló folyamat, mely itt, a 90-es évek végén, a tér keleti oldalán lévô lakóingatlanok és bolt önkormányzat ál- elismert. Az átadási jegyzôkönyv mellékletét képezi egy hibajegyzék, melynek következtében még egy ideig a Fôkert Kft. dolgozói ténykedni fognak a fôterünkön. - A beruházás mûszaki lezárásától függôen kezdetét veszi a ProRégió Ügynökség felé való elszámolás és az Európai Uniós támogatás lehívása. Eddigiekben Önkormányzatunk nem vett igénybe elôleget a beruházáshoz, a projekt lezárása kapcsán pedig a kivitelezôi számlák alapján fogjuk az elszámolásunkat benyújtani. A projekt lezárásának határideje augusztus 31., de lehetôség szerint ezt az idôpontot kértük 2 hónappal meghosszabbítani tekintettel arra, hogy a kivitelezô felé 60 napos a fizetési határidônk és a végszámla pénzügyi teljesítésére még nem került sor. Összességében úgy gondolom, hogy a beruházás a legkevesebb baj nélkül ment végbe, bár sok bosszúságot okozott a közlekedôknek és a hivatali kollégáknak egyaránt, mégis mostanra már látva az eredményt, remélem mindenki szíves használja a megújult Fôterünket! július 24-én a tervek szerint sikerült a közösség számára is átadni ünnepélyes keretek között az új színteret! A megújult Fôtér a régi idôkben is nagy jelentôséggel bírt és ezután is kiemelkedô hely lesz falunk, Nagykovácsi életében! Köszönet mindenkinek, aki biztatott a nehezebb napokon és azoknak, akik most így készen ismerik el az eredmény nagyszerûségét! Remélem, hogy az egész közösség örömére válik idôvel! Bencsik Mónika polgármester

Beruházásainknál nincs nyári szünet!

Beruházásainknál nincs nyári szünet! A Zsíros-hegyi út építésének második üteme a Kálvária-dombtól a Tölgy utcáig megkezdôdött. Ehhez kapcsolódóan elkészül a Vértes utcai vízelvezetô árok, és a kivitelezô 2010. 07. 06-tól lezárja a munkaterületet.

Részletesebben

Jäger István halálára

Jäger István halálára Tragédia A Mester épít, kristályt kristályra rak, Az Ész áttetszô alabástromát Nem színezi, nem árnyalja salak. Az alap gránit, tömör és szilárd, Természetadta, biztos, ôsi kô, Rajta ível árkád árkád után,

Részletesebben

Mégis ha körülnézünk utcáinkon, köztereinken, történéseinken, nem lehetünk ilyen elégedettek.

Mégis ha körülnézünk utcáinkon, köztereinken, történéseinken, nem lehetünk ilyen elégedettek. Önkormányzati hírek BÖNGÉSZÔ N A G Y K O V Á C S I K O W A T S C H 2 0 1 0. F E B R U Á R A Magyar Kultúra Napjára Tudják az embernek kifejezetten rossz érzése lesz, ha valami napot, hetet kap, fôként

Részletesebben

BÚCSÚZUNK. Bikeschool növendékek a Crosskovácsi versenyen

BÚCSÚZUNK. Bikeschool növendékek a Crosskovácsi versenyen BÚCSÚZUNK Veszteség ért bennünket! Értelmetlenül, idô elôtt hagyott itt minket kedves képviselô társunk! Szörnyû dolog vívódni, mit is lehet itt és most mondani. Hogy beszélni kell, hiszen nem lehet szó

Részletesebben

Születésnapi köszöntô. Karácsony a szeretet és advent a várakozás megszentelése!

Születésnapi köszöntô. Karácsony a szeretet és advent a várakozás megszentelése! Kedves Nagykovácsiak! Igazán elégedettek lehetünk, mert ez az ôsz igazi ajándék volt számunkra, hiszen gyönyörû szeptembert követôen az október is megajándékozott minket napsütéssel és csodálatos színekben

Részletesebben

BÖNGÉSZÔ. Önkormányzati hírek. Kedves nagykovácsi lakosok! Az alábbi néhány sorral kívánok mindenkinek boldog új esztendôt!

BÖNGÉSZÔ. Önkormányzati hírek. Kedves nagykovácsi lakosok! Az alábbi néhány sorral kívánok mindenkinek boldog új esztendôt! Önkormányzati hírek BÖNGÉSZÔ N A G Y K O V Á C S I K O W A T S C H 2 0 1 0. J A N U Á R Kedves nagykovácsi lakosok! Az alábbi néhány sorral kívánok mindenkinek boldog új esztendôt! Az új kezdet valóban

Részletesebben

International Youth Camp, 2011. Nagykovácsi

International Youth Camp, 2011. Nagykovácsi AUGUSZTUS 13 14. Ld. részletes program International Youth Camp, 2011. Nagykovácsi Csupán a kezdés elôtti utolsó pillanatban értesültem a Nagykovácsiban rendezett Nemzetközi Ifjúsági Táborról, de nem bántam

Részletesebben

Karnevál a fôtéren. Húsvéti népszokások, hagyományok. Minden Kedves Lakosnak kellemes húsvéti ünnepeket kívánnak a Polgármesteri hivatal dolgozói

Karnevál a fôtéren. Húsvéti népszokások, hagyományok. Minden Kedves Lakosnak kellemes húsvéti ünnepeket kívánnak a Polgármesteri hivatal dolgozói Húsvéti népszokások, hagyományok Karnevál a fôtéren Március 4-én este egy órára Velence, Nagykovácsiba költözött. Akit nem zavart a hideg idô, az részese lehetett egy igazi maszkos karneválnak velencei

Részletesebben

Nincs nyári szünet. a beruházásokban 2013. AUGUSZTUS. Kaszáló utcai óvoda bôvítése Aszfaltozás a Zsíroshegyen

Nincs nyári szünet. a beruházásokban 2013. AUGUSZTUS. Kaszáló utcai óvoda bôvítése Aszfaltozás a Zsíroshegyen 2013. AUGUSZTUS Kaszáló utcai óvoda bôvítése Aszfaltozás a Zsíroshegyen Öregiskola nyugati szárnyának munkálatai Napelemek az iskolatetôn Fotó: Böngészô Nincs nyári szünet a beruházásokban Fotók: Jakab

Részletesebben

Szépkorúak köszöntése

Szépkorúak köszöntése Összefoglaló a 63 -as busz üzemeltetésére vonatkozó megállapodásokról A 63 -as jelzésû buszjárat mûködtetésére 2005. júliusában született egy háromoldalú megállapodás a Gazdasági és Közlekedési Miniszter,

Részletesebben

NAGYKOVÁCSI ÚJJÁALAKÍTOTT FÔTERE NÍVÓDÍJAT KAPOTT

NAGYKOVÁCSI ÚJJÁALAKÍTOTT FÔTERE NÍVÓDÍJAT KAPOTT NAGYKOVÁCSI ÚJJÁALAKÍTOTT FÔTERE NÍVÓDÍJAT KAPOTT MEGHÍVÓ Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselô-testülete A KÖZMEGHALLGATÁST (Falugyûlést) 2011. június 16-án (csütörtökön) tartja Az ülés helye:

Részletesebben

KÖZMEGHALLGATÁST MEGHÍVÓ. tart 2011. október 20-án (csütörtökön) Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselô-testülete (FALUGYÛLÉST)

KÖZMEGHALLGATÁST MEGHÍVÓ. tart 2011. október 20-án (csütörtökön) Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselô-testülete (FALUGYÛLÉST) MEGHÍVÓ Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselô-testülete KÖZMEGHALLGATÁST (FALUGYÛLÉST) tart 2011. október 20-án (csütörtökön) Az ülés helye: Öregiskola (Kossuth Lajos u. 78.) Idôpontja: 18.00

Részletesebben

Emlékezés az 1956-os forradalomra

Emlékezés az 1956-os forradalomra Emlékezés az 1956-os forradalomra Tisztelettel köszöntök minden emlékezni vágyó, jelenlévô nagykovácsi polgárt! Külön szeretettel köszöntöm Trencsényi László urat, Díszpolgárunkat, Az 56-os Magyarok Világszövetségének

Részletesebben

2009. február XIX. évfolyam 2. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP MEGHÍVÓ

2009. február XIX. évfolyam 2. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP MEGHÍVÓ 2009. február XIX. évfolyam 2. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP MEGHÍVÓ Szentmártonkáta Község Önkormányzat Képviselõ-testülete nevében szeretettel meghívok minden helyi lakost

Részletesebben

Farsang az óvodában. Farsang az iskolában. Polgármesteri beszámoló. Fotók: Nádudvari János

Farsang az óvodában. Farsang az iskolában. Polgármesteri beszámoló. Fotók: Nádudvari János Farsang az óvodában Farsang az iskolában Fotók: Nádudvari János Polgármesteri beszámoló Nagykovácsi gyerekek a budapesti Angel Dance gálán 2013. február Fotó: Barta Mária Farsang a Nyugdíjas klubban Megint

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Alsónémedi Önkormányzatának tájékoztatója

HIRDETMÉNY. Alsónémedi Önkormányzatának tájékoztatója Terjeszti a Magyar Posta Alsónémedi Önkormányzatának tájékoztatója XVI. évfolyam 2006. szeptember HIRDETMÉNY Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt Választópolgárokat, hogy a Helyi Választási Bizottság az alábbi

Részletesebben

Civil. WorkShopok. Szociális támogatások. összefogás. Vidám farsang a Nyugdíjas Klubban. Önkormányzati hírek. 2015. március

Civil. WorkShopok. Szociális támogatások. összefogás. Vidám farsang a Nyugdíjas Klubban. Önkormányzati hírek. 2015. március Önkormányzati hírek Ingyenes havi kiadvány Kowatsch SpiegelKOMPASS Civil összefogás Szociális támogatások WorkShopok Vidám farsang a Nyugdíjas Klubban Arculatváltás miért is? Kiszelné Mohos Katalin, polgármester

Részletesebben

Jókai Mór: Ültess fát!

Jókai Mór: Ültess fát! Jókai Mór: Ültess fát! Ültess fát! Hogyha mást nem, lombot ád. Árnyékában megpihenhetsz, gondot ô visel reád. Jó tavasszal nyit virágot, messze érzed illatát. Kis madárka száll reája, ingyen hallgatod

Részletesebben

Aratási hálaadó Szentmise a Kálvária dombon

Aratási hálaadó Szentmise a Kálvária dombon 2013. SZEPTEMBER Képek a nagykovácsi búcsúról Fotó: Jakab Balázs Mária szobor öngészô Fotók: B Aratási hálaadó Szentmise a Kálvária dombon Fotó: BiPi NAME XI. Mûvészeti találkozó gyermekprogramja a Falatozóban

Részletesebben

Gyáli Újság. elfogadták a város idei költségvetését. önkormányzati pályázatok. Óvodai beiratkozások rendje. II. gyáli böllérverseny

Gyáli Újság. elfogadták a város idei költségvetését. önkormányzati pályázatok. Óvodai beiratkozások rendje. II. gyáli böllérverseny Új G y á l Város Önkormányzat á n a k közéleti és információs lapja elfogadták a város idei költségvetését önkormányzati pályázatok Meghívó Gyál Város Önkormányzata nevében tisztelettel meghívom Önt és

Részletesebben

CSÉVI KISBÍRÓ. 12. évfolyam 1. szám 1. Piliscsév község Önkormányzatának lapja 12. évfolyam 2014/1. szám www.piliscsev.hu

CSÉVI KISBÍRÓ. 12. évfolyam 1. szám 1. Piliscsév község Önkormányzatának lapja 12. évfolyam 2014/1. szám www.piliscsev.hu CSÉVI KISBÍRÓ Piliscsév község Önkormányzatának lapja 12. évfolyam 2014/1. szám www.piliscsev.hu A legtöbben Önök közül biztosan tudják, talán már az iskolás gyermekek is, hogy a címben szereplő szám településünk

Részletesebben

Elismerô díjak átadása

Elismerô díjak átadása Oberfrank Pál Nagykovácsi Díszpolgára 2012. év A színész rendkívül összetett ember. Sokféle én-gén rejtôzik benne, és szangvinikusabban, nagyobb lázzal, nagyobb hôfokon ég és él, mint a többi ember, hiszen

Részletesebben

Köszöntõ államalapító Szent István ünnepére

Köszöntõ államalapító Szent István ünnepére hered_2010_2.qxd 2010.08.25. 15:18 Page 1 2010. augusztus IV. évfolyam 2. szám Heréd Község Önkormányzatának ingyenes közéleti kiadványa Köszöntõ államalapító Szent István ünnepére Szent István király

Részletesebben

Egyházközségi farsang

Egyházközségi farsang Dobos Károly tér Nagykovácsiban Egyházközségi farsang A Böngészô decemberi számában tájékoztattuk a tisztelt lakosságot új Református templomunk felszentelésének örömteli eseményérôl. A tervek szerint

Részletesebben

17. év fo lyam 9. szám ÖNKORMÁNYZAT 2009.

17. év fo lyam 9. szám ÖNKORMÁNYZAT 2009. A VELENCEI 17. év fo lyam 9. szám ÖNKORMÁNYZAT 2009. LAPJA október Hírlevél Velence Város Önkormányzat Képviselõ-testülete 2009. szeptember 7-én tartotta soron következõ ülését a Kastélyban. Jelen voltak:

Részletesebben

Önkormányzati hírek. 2015. július. Ingyenes havi kiadvány Kowatsch SPIEGELKOMPASS. Szépkorú köszöntése. Szabadidőpark. OVI bál. Játék Nagykovácsiért

Önkormányzati hírek. 2015. július. Ingyenes havi kiadvány Kowatsch SPIEGELKOMPASS. Szépkorú köszöntése. Szabadidőpark. OVI bál. Játék Nagykovácsiért Önkormányzati hírek Ingyenes havi kiadvány Kowatsch SPIEGELKOMPASS Játék Nagykovácsiért OVI bál Szépkorú köszöntése Szabadidőpark Kedvenc helyem Nagykovácsiban Kiszelné Mohos Katalin polgármester A főszerkesztő,

Részletesebben

HÍRADÓ A TÁPIÓSZŐLŐSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK LAPJA

HÍRADÓ A TÁPIÓSZŐLŐSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK LAPJA Tápiószőlősi HÍRADÓ A TÁPIÓSZŐLŐSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK LAPJA 16. évfolyam, 1. szám 2010. március Eseményösszefoglaló 2. oldal Ebek kötelező oltása 4. oldal Helyi adók megfizetése 4. oldal

Részletesebben

Csömöri Hírmondó. Szent István - napját ünnepeltük. Vélemények és tervek az új egészségügyi központról. Amit a választásokról tudni kell

Csömöri Hírmondó. Szent István - napját ünnepeltük. Vélemények és tervek az új egészségügyi központról. Amit a választásokról tudni kell Csömöri Hírmondó információs közéleti havilap Szent István - napját ünnepeltük 16-18. oldal Vélemények és tervek az új egészségügyi központról 8. oldal Csömör kincsei játékra hívjuk a község lakóit 10.

Részletesebben

Tájékoztatás a Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulásról és programjáról

Tájékoztatás a Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulásról és programjáról Tájékoztatás a Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulásról és programjáról Korunk gazdasági, jogszabályi környezetébôl, valamint a környezettudatos gondolkodásmódból eredô racionális döntések

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Tisztelt Lakosság! 2010. március XX. évfolyam, 3. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP

MEGHÍVÓ. Tisztelt Lakosság! 2010. március XX. évfolyam, 3. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP 2010. március XX. évfolyam, 3. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP MEGHÍVÓ Szeretettel meghívok minden helyi lakost a Tavaszi Hadjárat elnevezésû rendezvénysorozat részeként 2010.

Részletesebben