MSZOSZ Infó szám. szeptember. A Magyar Szakszervezetek Országos Szövetsége lapja

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MSZOSZ Infó. 252. szám. szeptember. A Magyar Szakszervezetek Országos Szövetsége lapja"

Átírás

1 MSZOSZ Infó A Magyar Szakszervezetek Országos Szövetsége lapja 2010 szeptember 252. szám

2 2010. szeptember 29. Európai Akciós Nap Demonstrációt szervez szeptember 29-én, az európai pénzügyminiszterek találkozójával egy idõben az Európai Szakszervezeti Szövetség (ETUC) Brüsszelben, amelyre akár 100 ezer tüntetõt is várnak a kontinens országaiból. Az akció az Európai Unió, a tagállamok válságkezelõ politikájának negatív hatásaira, a munkavállalókat érintõ megszorításokkal szembeni véleményekre kívánja irányítani a döntéshozók figyelmét. A belga szakszervezetek és az ENSZ által szervezett, hivatalosan egy órányira tervezett tüntetés15 órakor kezdõdik. Ekkor hangzanak el a szakszervezeti vezetõk beszédei. Az ETUC követelései Új módszereken alapuló pénzügyi forrásokra támaszkodva az európai gazdasági kormányzás fejlesztése, különös figyelemmel az adó bevezetésével a pénzügyi tranzakciókra és a bónuszokra, eurokötvények kiállításával és állami befektetési politikák tervezésével a fenntartható növekedés érdekében. Az EU-nak most a munkanélküliség csökkentésére kell összpontosítania, különösen a fiatalok körében, egy új helyreállítási tervvel. Európában sürgõsen szükség van az alacsony szén-dioxid-politikán alapuló dinamikus és fenntartható ipari stratégiák fejlesztésére. Be kell vezetni az európai gazdasági kormányzást a munkavállalók és az alapvetõ közszolgáltatások védelmére, a gazdagok és kiváltságosak adócsalásai elleni küzdelem érdekében, valamint az egyes bankok és hitelminõsítõ intézmények elfogadhatatlan számviteli gyakorlatai ellen. Az Európai Uniónak új módszereket kell terveznie, hogy megerõsítse a pénzügyi koordinációt és növelje a költségvetési átláthatóságot. Az ETUC arra kéri az Európai Uniót, hogy vezesse be a szociális protokollt, amely biztosítja a jobb egyensúlyt az egységes piac és a szociális jogok között. A hatékony pénzügyi szabályozás végrehajtásának felgyorsítása mind Európában, mind nemzetközi szinten. Egy integrált európai politikai megközelítés kidolgozása a fejlõdõ országokkal való kapcsolatainkra vonatkozóan, és a nemzetközi együttmûködés javítása. Az MSZOSZ tagszervezetei közül többen is részt vesznek a brüsszeli megmozduláson. A részvételt az MSZOSZ koordinálja a demonstráción, segítve a közös magyar szakszervezeti megjelenést. A demonstráció Az európai kormányok együttesen abba az irányba haladnak, hogy elvonjanak a közkiadásokból, melyek a munkahelyeket, fizetéseket és nyugdíjakat is érintik. Válaszul az Európai Szakszervezeti Szövetség erejének egyesítõ hatásával lép fel. A gazdasági válság hatására a GDP-mutatók az államháztartási hiány és az államadósság növekedésérõl tanúskodnak, a munkanélküliségi ráta pedig 2010-re Európa-szerte elérte a 10.3 százalékot. Különösképpen a pénzügyi spekulációk hatására a kormányok elhamarkodott kilépési stratégiákon alapuló pánikintézkedéseket vezettek be, melyek több európai országban a társadalmi elégedetlenségbõl fakadó általános sztrájkok hullámát indították be. Az eurozóna túl lassú volt, hogy megvédje magát és a veszélyben lévõ tagállamokat. Az ETUC kéri az európai hatóságokat, hogy a kilépési stratégiák mellett dolgozzon ki új belépési stratégiákat is a növekedés beindítása és a munkanélküliség csökkentése érdekében. Ezért a szakszervezeti szövetség támogatja azt az Európai Helyreállítási Tervet, amely az európai GDP 1 százalékának megfelelõ mértékben járul hozzá a munkahelyteremtésekhez, a növekedésösztönzéshez, az új zöld technológiákra való áttéréshez az energiaipar, a közlekedés, az építõipar és más területeken egyaránt. Mindezek mellett pedig új iparági politikák megalapozását támogatja, melyek elõsegítik és fellendítik a gyártási folyamatokat Európában. Az ETUC Európai Helyreállítási Terv néhány eleme Pénzügyi piaci szabályozás, a Nemzetközi Pénzügyi Tranzakciós adó (Robin Hood-adó) bevezetése Különleges hosszú távú asszisztencia a fiataloknak, akik a gazdasági válság által legjobban sújtott csoport. Egyes európai országokban és területeken a fiatalok munkanélküliségi rátája eléri a 40 százalékos arányt Olyan ágazati politikák támogatása, melyek felgyorsítják az alacsony széndioxid kibocsátású, fenntartható gazdaságok létrehozását A jelenlegi kapitalista modell átalakításának megkezdése egy új típusú fenntartható, zöldebb, hosszú távú, igazságosabb rendszeren alapuló modellre, melyben a profit a javak megtermelésébõl származik és nem a társadalmi szempontból hasztalan pénzügyi kaszinók szerencsejátékán. 2 MSZOSZ Infó Magyar Szakszervezetek Országos Szövetségének lapja

3 Kongresszusra készülünk Szilárd, megalapozott az értékrend Miközben az MSZOSZ-hez tartozó ágazati szakszervezetek az õsz folyamán sorra tartják kongresszusaikat, VII. kongresszusára készül maga a szövetség is. Az elõkészületekrõl kérdeztem Hernádvölgyi Andreát, a szervezet alelnökét. Mennyiben rutinszerû, vagy mennyiben más a mostani kongresszusra készülés az eddigiekhez képest? Azt hiszem, a felkészülés csak annyiban hasonlít a korábbiakra, hogy a kongresszusok szokásos napirendjeire készülünk: beszámoló, program, tisztségviselõ választás, stb. Rendhagyó módon a felkészülést már tavasszal megkezdtük, márciusban útjára bocsátottunk egy Vitairatot, mely elsõsorban az érdekvédelem hatékonyságát növelõ lehetõségekrõl és a szövetség belsõ szervezeti életét, közös munkáját érintõ kérdésekrõl szólt, egyes esetekben alternatívákat is felvázolva. A megyékben tartott vitafórumokon 859 munkahelyi választott tisztségviselõvel találkoztunk Pataky Péterrel, az MSZOSZ elnökével közösen. Összegyûjtöttük a véleményeket, meghallgattuk a javaslatokat, kritikákat, amelyeket a kongresszust elõkészítõ munkabizottságok és a különbözõ szintû testületek is napirendjükre tûztek. Természetesen ez már a kongresszusi program elõkészítésének része. Beszéljünk néhány szót a kongresszusi beszámolóról! Igyekeztünk korrekt kasszát készíteni, végig vettük a legutóbbi kongresszuson elfogadott program valamennyi pontját. A küldöttek kézhez kapnak majd egy rövidített, nyomtatott összegzést, és pendrive-on, hétköznapi nevén kütyün egy teljes elemzést, valamint olyan, az MSZOSZ szakértõi által összeállított háttéranyag-csomagot, melyet reményeink szerint a mindennapi munkájuk során is hasznosítani tudnak majd. Természetesen a beszámoló készítésénél számba vettük a sikereinket, elért eredményeinket és kudarcainkat is, a szövetség mûködésének minden szintjén, elemeztük a külsõ okokat, és értékeltük saját munkánkat. Milyen programmal készül a szövetség a következõ négy évre? A programalkotás egyik része egyszerû, másik része viszont komoly nehézséget okoz. Miért mondom ezt? A munkavállalókat, nyugdíjasokat, az egész társadalmat érintõ kérdésekben az MSZOSZ-nek szilárd, megalapozott értékrendje van, ezért az általános elvárások és célok megfogalmazása nem nehéz. Az alapértékek nem változtak a szövetség fennállása óta. A konkrét, akár számszerûsített célok meghatározása, az érdekvédelemben elvárt eredmények és a megkötendõ megállapodások tartalmát vagy a foglalkoztatás helyzetét illetõen sok a bizonytalanság. A szakszervezetek munkáját, eredményeit nagyban befolyásolják külsõ tényezõk. Ma még kérdés, hogyan alakul a gazdasági környezet, mikorra, és milyen eredményeket hoznak a gazdaság fellendülését célzó kormányzati intézkedések, milyen jogszabályi háttere lesz a munka világának és az érdekvédelemnek. A kormány munkatervében több olyan jogszabály újra, gondolása és megalkotása is szerepel az õsz folyamán, aminek tartalmát még nem ismerjük, de nagyban befolyásolhatja az érdekvédelmi munka eredményességét. Várhatóan éppen a kongresszusunk körüli napokban vagy azt követõen látjuk majd, milyen elképzelések vannak, és talán év végére, hogy milyen jogszabályi környezetben kell majd céljainkat elérni. Az MSZOSZ mindig a földön járt, programalkotását mindig a realitások figyelembevétele jellemezte. Éppen ezért azt gondolom, hogy a következõ négy évre meghatározott konkrét célok megfogalmazása nem zárulhat le a kongresszuson, ebben szerepet kell vállalnia a jövõ év elején a Szövetségi Tanácsnak is. Sûrû, dolgos hetek elõtt áll a szervezet a kongresszusig. Miként alakul a felkészülés utolsó szakasza? A Szövetségi Tanács szeptember 30-án bocsátja utolsó vitára az elkészült dokumentumokat, ezt követõen a tagszervezetek és a megyei MSZOSZ képviseletek szervezésében folyik a vita. Az összegzést a munkabizottságok végzik el, és október 28-án a Szövetségi Tanács hagyja jóvá a küldöttekhez eljuttatandó anyagokat, melyek végleges tartalmukat természetesen a kongresszusi vitában nyerik majd el Az MSZOSZ területi vitafórumainak amelyekre az alapszervezeti tisztségviselõk az MSZOSZ megyei képviseleteitõl kapnak meghívót idõpontjai: október 4. Kõszeg, október 6. Miskolc, október 11. Debrecen, október 12. Székesfehérvár, október 13. Salgótarján, október 14. Kaposvár, október 18. Kecskemét Meskó László MSZOSZ INFÓ Kiadja a Magyar Szakszervezetek Országos Szövetsége 1068 Budapest, Városligeti fasor Telefon: (06-1) Felelõs kiadó: Pataky Péter Felelõs szerkesztõ: Meskó László Tudósítók: Juhászné Leszkó Andrea, Mürkl Mónika, Pintér Ferenc, Toldi Miklósné Kép: Favics Péter Tördelés: Czita Károly Nyomda: MÉDIABC Kft. ISSN

4 134 nap múltán OÉT plenáris ülés A tavaszi kormányváltás óta elõször tárgyaltak egymással az Országos Érdekegyeztetõ Tanács (OÉT) tagjai (kormányzat, munkaadók, munkavállalók) szeptember 20-án. A Matolcsy György nemzetgazdasági miniszter által összehívott plenáris ülésen részt vett Orbán Viktor kormányfõ, Navracsics Tibor miniszterelnök-helyettes, Matolcsy György nemzetgazdasági miniszter és Czomba Sándor, a Nemzetgazdasági Minisztérium foglalkoztatáspolitikáért felelõs államtitkára. A miniszterelnök felszólalásában kiemelte, az elkövetkezõ tíz évben egymillió új munkahely létrehozását kívánja elérni a kormány, s ezt a célt szükséges elõmozdítania az érdekegyeztetési fórumnak is. A kormány együttmûködési rendszerben gondolkodik, "nem tekintjük kõbe vésettnek az érdekegyeztetés jelenlegi formáját" - mondta Orbán Viktor miniszterelnök. Éppen ezért - az eddig beérkezet javaslatok mellett - MUNKAHELYI BALESETBEN MEGSÉRÜLTEK és ELHUNYTAK EMLÉKMÛVE Évente, több mint százan halnak meg, és több mint húszezer munkavállaló szenved sérülést Magyarországon munkabalesetben. Döbbenetes, felkavaró, kegyetlen számok. Eddig nem készült emlékmû a munkahelyi balesetben elhunytak és megrokkantak emlékére. A Magyar Szakszervezetek Országos Szövetsége (MSZOSZ) felkérte a Szakszervezetek a Közösségi Kultúráért Alapítványt, hogy az ügy mellé állva segítse egy ilyen emlékmû megvalósulását. Az Európában egyedülálló emlékmûvet szeptember 30-án, csütörtökön 18 órakor avatjuk fel Csepelen, melyre ezúttal tisztelettel meghívjuk. Az emlékmûvet méltatja: N. Mészáros Júlia, mûvészettörténész Az emlékmûvet felavatja: Pataky Péter, az MSZOSZ elnöke, és Tóth Mihály, Budapest XXI. kerület Csepel polgármestere várják az OÉT munkáltatói és a munkavállalói oldalának erre vonatkozó javaslatait is. Pataky Péter, az Magyar Szakszervezetek Országos Szövetségének (MSZOSZ) elnöke hozzászólásában arra hívta fel a figyelmet, hogy a munka során mindenekelõtt az ország érdekét kell szem elõtt tartani. Ezt szolgálja az OÉT is, amelynek éppen az a célja, hogy megjelenítse az eltérõ érdekeket, és azok ütköztetése után közösen találjanak jó megoldásokat az országnak. Az érdekegyeztetés kérdésében éppen ezért nem csak az OÉT törvényrõl, hanem az egész párbeszéd rendszerérõl, vagyis az ágazati, a kétoldalú érdekegyeztetésrõl is konzultációt kell folytatni. Az Országos Érdekegyeztetõ Tanács következõ plenáris ülésére, Orbán Viktor miniszterelnök javaslatára október e között kerül sor. Ekkor már az adótörvények és a költségvetési sarokszámok ismeretében lehet érdemi egyeztetéseket folytatni. Munkavállaló Nõk Országos Konferenciája A szegénység ellen Idén immár tízedik alkalommal rendezik meg a munkavállaló nõk országos konferenciáját. A tanácskozást a szakszervezeti konföderációk nõszervezetei, valamint a Nõk a Holnapért Alapítvány szervezi meg a Friedrich Ebert Alapítvánnyal közösen. Az egész napos rendezvény levezetõ elnöke Cseh Zsuzsanna, az MSZOSZ Nõképviseletének elnöke. A szegénység nõi arca címet viselõ rendezvényt Pataky Péter, az MSZOSZ elnökének elõadása nyitja meg, amelynek címe Európai akciónap a munkahelyekért és a növekedésért. A hallgatóságnak Prof. Dr. Ferge Zsuzsa szociológus a hazai szegénységrõl és kirekesztettségrõl tart elõadást. Friedel Schreyögg szociológus, gender mainstreaming tanácsadó a Németországban is egyre jelentõsebb szegénységrõl ad körképet. Bernáth Ildikó, Nemzeti Erõforrás Minisztérium, fogyatékosságügyi miniszteri biztos a nõi munkavállalás helyzetének javítását célzó kormányzati elképzelésekkel ismerteti meg a résztvevõket. Ezt követõen a hat szakszervezeti konföderáció képviselõje foglalja össze a nõi érdekvédelemben végzett munka 20 évét. Végezetül a záró dokumentumok elfogadására kerül sor, amelyekkel októberi lapszámunkban ismerkedhetnek meg. A konferenciára szeptember 29-én rendezik meg Budapesten, a Vegyipar Házában (1068. Budapest, Benczúr utca 45.). Támogatók: Friedrich Ebert Stiftung (FES) - Magyar Szakszervezetek Országos Szövetsége - Nõk a Holnapért Alapítvány - Bérbarométer - Pályatanácsadók - Jogpont Hálózat - 4 MSZOSZ Infó Magyar Szakszervezetek Országos Szövetségének lapja

5 Új szervezetben, a régi célokkal megújult nõképviselet Egyenlõ esélyeket bérben, elismertségben, a lehetõségekben. Azonos feltételeket a munkavállalásban, képzésben, védelmet a gyermeknevelés idõszakában. A májusi kongresszusán elnevezésében MSZOSZ Nõképviseletté alakult érdekvédelem önálló programot készített a nõk helyzetének javítására, a szemléletváltás segítésére. Mi lenne a férfiakkal nõk nélkül? Ami a nõkkel férfiak nélkül. - Ezzel a mottóval is azt üzenik, hogy férfi és nõ egyenrangú felek, egymás nélkül pedig életképtelenek mindketten. Így ehhez mérten kell a társadalomnak az élet minden területén kezelni a két nemet. Nõket és férfiakat egyenlõ esélyekkel. Bérben, esélyekben, munkalehetõségekben. A hatékonyság érdekében megújult MSZOSZ Nõi Választmányának. Az új testületet a választmány irányítja, a korábbi megyei delegáltak helyett regionális küldöttek egyeztetnek, ezzel is összefogottabb és egységesebb lesz az érdekvédelem. A szervezet a Nõképviselet nevet vette fel. Cseh Zsuzsanna, a szervezet új elnöke szerint céljuk, hogy intézkedéseikkel, akcióikkal és programjaikkal segítsék megakadályozni a nõk hátrányos megkülönböztetését. Segítsék a család és a munka összeegyeztetését, megértetni, megéreztetni, hogy férfi, nõ egymásra utaltak, így mindkettõ érdeke a másik boldogulása. - Húsz éve dolgozunk az érdekérvényesítésért, a haladás lassú, a társadalmi szemlélet mozdul a leglassabban. Komoly siker számunkra azonban az Apa-nap bevezetése, hogy mind inkább érzik a férfiak is, hogy szerepük van a gyermeknevelésben. Ugyan még ma is jelentõs az elmaradás a bérekben, de mindenképp siker, hogy százalékkal már lényegesen jobb helyzetben vagyunk, mint például Ausztria, ahol 25 százalékos a lemaradás említ meg néhány eredményt az elnök. Mindezek mellett természetesen folytatódik az egyenlõ munkáért, egyenlõ bérezésért indított harc, idén pedig kezdeményezik, hogy errõl végre megbízható és hiteles adatok készüljenek: a KSH külön foglalkozzon a nõi bérek statisztikáival. a képviselet önálló programot fogalmazott a nõket és a családokat érintõ témákban, amit kezdeményeznek a készülõ törvényjavaslatok vitájába bevonni. - Kezdeményezzük, hogy a gyermekneveléshez kötõdõ támogatások legyenek értékállóak. Hogy a gyeden, gyes-en lévõk munkakörét távollétükben csak határozott idejû munkaszerzõdéssel lehessen betölteni. Munka és család között pedig ne kényszerüljön választásra egyetlen nõ sem. A kormányprogramban hangsúlyosan szereplõ részmunkaidõs foglalkoztatás például nem jelent megoldást és nem segíti a nõk munkához juttatását. Ez ugyanis legtöbbször kényszer és gátolja a kiszámítható, jövõképet nyújtó foglalkoztatást, a nõk elõrejutását. De ugyancsak ezt nehezíti a gyes idejének visszaállítása is. Az az anyuka, aki három évre kivonul a munka világából, annak szinte reménytelen a visszatérés. Sokkal inkább az ez idõ alatti képzést, késõbb pedig az át-, illetve továbbképzés lehetõségét kellene számukra biztosítani - fogalmazott az elnök. A szervezet továbbra is szükségesnek tartja, hogy minden 10 év alatti gyermeket nevelõ szülõnek legyen lehetõsége havonta egy fizetés nélküli szabadnap igénybevételére. Olyan foglalkoztatás politikát akarnak, amely segíti a munkahelyek megõrzését és a nõk foglalkoztatásának bõvítését, valamint aktívan támogatják a kereskedelmi alkalmazottak vasárnapi munkavégzés tilalmát követelõ megmozdulásokat. Javasoljuk azt is, hogy a nyugdíjkorhatár emelése miatt 55 éves kortól kétévente egy nappal emelkedjen a fizetett szabadság. A Nõképviselet idén 15 pontos felhívást is készített a Veszélyben a Föld címmel, amelyben a szelektív hulladékgyûjtéstõl kezdve a tudatos vásárlásig a környezetvédelem valamennyi területét érintik. Cseh Zsuzsanna szerint ebben a nõknek kiemelt szerepe van, hiszen a háztartás, a családok szokásainak kialakítása elsõsorban az õ feladatuk, de ugyanez a helyzet az egészség megõrzése, a betegségek megelõzése terén, amelyben szintén évek óta szervez programokat a képviselet. Október 7-e A Tisztes Munka Világnapja Idén harmadik alkalommal hirdette meg a Nemzetközi Szakszervezeti Szövetség (ITUC) október 7-re a Tisztes Munka Világnapját (Wolr Day for Decent Work - WDDW). A világ munkavállalói elsõ ízben ban hívták fel a figyelmet a tisztes munka, tisztes bérek elengedhetetlen fontosságára ben a szeptember 29-i európai szakszervezeti akciónap és az október 7-i világnap szorosan kapcsolódik egymáshoz. Mindkét rendezvény fókuszában a válságra adandó válasz szerepel. Az ITUC júniusi, vancouveri kongresszusa három kiemelt gondolatot hangsúlyozott: a kilábaláshoz növekedés és méltányos munka kell, s nem megszorítás, minõségi közszolgáltatások szükségesek a tisztes élethez, a károkat azok fizessék meg, akik azokat okozták. A pénzügyi szektor nem vonhatja ki magát a terhek viselésébõl. 5

6 Start Segítség a kezdéshez Már több mint két évtizede, hogy a Mozgáskorlátozottak Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Egyesülete megalapította a nyíregyházi székhelyû START Rehabilitációs Foglalkoztató és Intézményei Közhasznú Nonprofit Kft.-t. A jelenleg négy megyében mûködõ közhasznú társaság mintegy 2800 munkavállalója közül körülbelül 1200 szakszervezeti tag. A gazdasági mutatók szerint is kiválóan mûködõ vállalat dolgozóinak 80 százaléka kisebb-nagyobb mértékben megváltozott munkaképességû, vagy fogyatékkal élõ ember. Teljesítményük minden szempontból elismerést érdemel. Miként példaértékû az a beleérzõképesség és szolidaritás, miként megszervezték segélyakciójukat az árvízkárosultak érdekében. Szakszervezetük szerény vagyoni helyzetû, de érzéseikben, tenni akarásukban, segítõkészségükben a leggazdagabbak közé tartoznak. Az elsõk között kezdtek gyûjteni katasztrófa sújtotta társaiknak, sokan vállaltak fizikai munkájukkal is szerepet a károk Honlapról honlapra Harmadik részéhez érkezett a tagszervezeti honlapok bemutatása. Az MSZOSZ tagszervezeteinek mindegyike rendelkezik saját honlappal. Érdemes rendszeresen olvasni az ott megjelenõ híreket, tudósításokat, dokumentumokat, hiszen egy nagy szövetségi közösség tagjaiként így könnyen lesz összképünk a különbözõ tagszervezetekben folyó munkákról, ráadásul kitûnõ ötleteket kaphatunk egy-egy probléma sikeres megoldására. enyhítésében. Az összegyûjtött, és a házipénztárból is kiegészített összeget azóta már átadták a rászorulóknak, elsõsorban Abaújszántón és Sátoraljaújhelyen élõ érintett tagjaiknak. A segítséget Csajbók László, a kht. SZB titkára szervezte meg. Mint mondta, a baj kimutatja az emberséget. Kollégái, társai ismét bebizonyították, ahol a szükség, ott a segítség, ha olyanok dolgoznak együtt, akik becsülik egymást, a munkát, az értékeket. Köszönõlevelében errõl írt a károsultaknak és a segítségnyújtóknak, mert a cselekvõ szolidaritás az egyik legnagyobb emberi érték. Cs. L. 6 MSZOSZ Infó Magyar Szakszervezetek Országos Szövetségének lapja

7 MEDOSZ Szakszervezetis segít a szakszervezetisen Egymillió forinttal érkezett szeptember 10-én Mezõhegyesre Manek János a MEDOSZ, (Mezõgazdasági, Erdészeti és Vízügyi Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége) fõtitkára. A közel hétezer tagot tömörítõ szövetség tagjai által fölajánlott pénzösszeget vitte a Mezõhegyesi Ménesbirtok Zrt. vihar- és jégkárt szenvedett szakszervezeti tagjai számára. Manek úr gesztus értékûnek tartja a segítséget, tisztában van azzal, hogy e pénzösszeg nem oldja meg a 152 kárt szenvedett problémáját, azonban tükrözi az együttérzést, az összetartozásban rejlõ erõt. A MEDOSZ a mostani akciójával arra kívánta felhívni a figyelmet, hogy a szakszervezeti tagok a bajban is segítik egymást, és ez az erõ nagy lehetõséget jelent, melyet a jövõ érdekében sokkal hatékonyabban kell kihasználni. Az átadáson a MEDOSZ képviseletében részt vett Baka Zsuzsa szakértõ, Asztalos Sándor, a Területi Választmány elnöke, valamint Pintér Ferenc régióvezetõ. Az összegyûlt pénz kiosztásával Dobi Ferencet, a Ménesbirtok Zrt.-nél mûködõ alapszervezet titkárát, valamint a szakszervezeti munkában segítõ tisztségviselõket bízták meg, hiszen õk ismerik a helyi körülményeket, a károsultak rászorultságát. Kun Mihály vezérigazgató személyesen fogadta a MEDOSZ vezetõit, hangot adott azon véleményének, milyen jólesek számukra a megkeresés. Elmondta, sokszor érzik a konstruktív együttmûködés hiányát. Stabilitás és dinamizmus A MEDOSZ Szövetség 2-es régiója nemrégiben tartotta soron következõ, kibõvített titkári értekezletét Hortobágyon. Az értekezleten Manek János fõtitkár tájékoztatta a megjelenteket a MEDOSZ központnál végrehajtott struktúraváltásról, a szövetség állásfoglalásáról a Fidesz-kormány agrárpolitikájáról. Beszámolt a CAP reformmal kapcsolatos MEDOSZ-MOSZ álláspontról, a 2013 utáni közös agrárpolitikáról kialakított állásfoglalásról. Elõterjesztette a mezõgazdaságban végrehajtott munkaügyi ellenõrzések során szerzett tapasztalatokat. Pintér Ferenc régióvezetõ tájékoztatást adott az Országos Választmány döntése függvényében kialakított régiós változásokról, ismertette a féléves munkavégzés eredményeit, az elõttünk álló feladatokat. Ismertette a természeti katasztrófát szenvedett szakszervezeti kollegák megsegítésére indított pénzügyi segélyakció aktuális helyzetét. Felhívta a résztvevõk figyelmét az MSZOSZ novemberi kongresszusára, az ebben rejlõ lehetõségek kihasználására. Dr. Huiber Tibor, az Országos Választmány elnöke ismertette szövetségünk integráció irányában tett lépéseit, összefoglaló helyzetelemzést adott az Országos Választmány ez évi munka- Dobi Ferenc szakszervezeti vezetõ és Manek János fõtitkár az adomány átadása közben. A háttérben Kun Mihály vezérigazgató. Tájékoztatást adott arról a tényrõl, miszerint a két világháború óta ilyen nehéz helyzetben nem volt a patinás birtok. A Zrt. vezetõsége nem kívánja a munkanélküliek táborát növelni, a dél alföldi régiós pályázatok segítségével szeretnék megtartani munkatársaikat, mind a 450 dolgozónak biztosított a munkahelye. Igaz, a szociális támogatási rendszert, a dolgozókkal egyeztetve, átmeneti idõre meg kellett szüntetniük. Példaértékûnek tartja a MEDOSZ szolidaritását, a támogatással szerinte érezheti mindenki, hogy a szakszervezeti tagok a bajban is összefognak, segítik egymást. végzésérõl. Tóth Istvánné beszámolt a Területi Választmány féléves munkavégzésérõl, a MEDOSZ szigligeti üdülõjénél végrehajtott beruházásokról. Bacsuri Istvánné PEB tag beszámolt a MEDOSZ évi, valamint a évi pénzügyi gazdálkodásáról, a szövetség likviditásáról, a stabil pénzügyi helyzet megszilárdítása érdekében tett intézkedésekrõl. A megjelent kollegák elfogadták és egyetértettek a beszámolókkal. Állásfoglalás született, miszerint a belsõ információáramlás érdekében minden lehetséges eszközt ki kell használni, példaként megnevezték az MSZOSZ Infót is. Támogatták az integrációs folyamatok felgyorsítását, véleményük szerint sarkalatos pont a jövõ érdekében. Elhangzott a fiatalok bevonása a mozgalmi munkába, hiszen a fiatalítás, káderutánpótlás meghatározza a szakszervezet jövõjét. A jelenlévõk felhatalmazták a fõtitkár urat, minden tõle elvárható módon segítse elõ a megszakadt érdekegyeztetõ tárgyalások folytatását a kormány képviselõivel. Az MSZOSZ vezetésével kapcsolatosan hangot adtak azon véleményüknek, hogy sokkal markánsabb, határozottabb, a konfliktusokat, ütközéseket felvállaló magatartást várnak el tõlük a kormánnyal való érdekegyeztetés folyamán. 7

8 ÉFÉDOSZ Ajánlások az Új Széchenyi Tervhez Az Építõ, Fa, és Építõanyagipari Dolgozók Szakszervezeteinek Szövetsége ajánlásokat kidolgozó részese volt a július 28-án közzétett Új Széchenyi Terv társadalmi vitájának A nemzetgazdasági miniszterhez elküldött anyagok teljes tartalmát a honlapon, Az építõk szerint menüpontban megismerheti minden érdeklõdõ. AZ ÉFÉDOSZSZ 21 pontos ajánlása és kiegészítései, az Új Széchenyi Terv vitaanyagának véglegesítéséhez, a kiegyensúlyozott nemzeti együttmûködés, a növekedés, a foglalkoztatás, a közkiadások, valamint a jóléti rendszer finanszírozhatósága jegyében: 1. A foglalkoztatás önmagában nem elég! Legális, szabályozott munkaviszonyt az építõiparban dolgozó munkavállalóknak! 2. Évente rendszeresen növekvõ alapbéreket, hogy egyaránt legyen forrása az egyén gyarapodásának, hosszú távú biztonságának, de a közkiadásoknak is! 3. Idõjáráshoz és a család védelméhez is illeszkedõ munkaidõt, közös szabályozással! 4. Emberhez méltó építés munkahelyi viszonyokat: átöltözési, tisztálkodási, étkezési lehetõséget! 5. Tetteket az értékteremtõ szakmunka megbecsültségének helyreállítására, a jobb képességû gyerekek szakmaválasztásának népszerûsítésére! 6. Hazai fiatalokra, munkanélküliekre, hátrányos helyzetben lévõkre alapozott szakmai utánpótlást! 7. Javuljanak a munkavállalók jogérvényesítésének feltételei! A munkajog legyen a közoktatás része! 8. Érdekeltségekkel ösztönözni az érdekvédelmi közösség építést, a megállapodásokat, az önfinanszírozó, fenntartható, szakszerû munkáltatói és munkavállalói érdekvédelmet! 9. Zéró tolerancia meghirdetését a korrupció, a fekete foglalkoztatás és a súlyos munkabalesetek visszaszorítására! 10. Szakszervezeti hatáskört a munka világát ellenõrzõ felügyeletekben, belépési jogot az építkezésekre! 11. Ismét legyen intézményesült szakszervezeti jog a munkavédelem! 12. Biztosítani kell, hogy a miniszteri kiterjesztésû Építõipari Ágazati Kollektív Szerzõdés ténylegesen szolgálhassa a valódi verseny és esélyegyenlõség ügyét! 13. Megállapodást, az ágazati, szakágazati, területi, helyi érdekegyeztetést ösztönzõ szakszervezeti jogokat a minél alacsonyabb szinten meghozható döntésekhez! 14. A rendezett munkaügyi kapcsolat ismérvei egészüljenek ki a kollektív joggyakorlás biztosításával és a Kollektív Szerzõdés hatálya alá tartozás elvárásával! 15. Megbecsülést, támogatott képzést, ingyenes munkahelyi és otthoni szélessávú internet hozzáférést a munkavállalók minden megválasztott - munkavédelmi, ÜT, szakszervezeti - tisztségviselõjének! 16. Pályázati lehetõségeket a szakszervezeti területi munka infrastruktúrájának kiépítéséhez, a munkaerõpiaci reintegráció és a szakmunkás pályaorientáció segítéséhez! 17. Munkáltatókkal közös Paritásos Alapokat (pl.: felnõttképzés, biztosítás) az építõipari ágazatban! 18. Támogatásért cserébe szabálykövetõ, társadalmi felelõsségvállalást felmutató, felnõttképzésre, közszférához hasonló szociális juttatások nyújtására képes munkáltatókat! 19. Fel kell tárni a fizikai munkát végzõk rossz életkilátásának okait, megoldást találni a fekete foglalkoztatás évei miatt leromlott nyugdíjesélyeik kompenzálására! 20. A közbeszerzés ösztönözze a legális saját foglalkoztatást, ismerje el annak összes rezsiköltségét! 21. Politikusok! Döntéshozók! Biztosítsák, hogy a munkáltatói-munkavállalói érdekképviseletek nagyobb felhatalmazásokkal, szorosabb egymásrautaltsággal vehessenek részt saját ágazatuk, szakembereik sorsának alakításában! Budapest, szeptember 15. ÉFÉDOSZSZ A Jogpont Hálózat közremûködésével Munkajogi villámkvíz Néhány alapvetõ munkajogi kérdést szeretnénk feltenni az Olvasóinknak, amelyet a Jogpont Hálózat a különbözõ rendezvények alkalmával tesz fel az érdeklõdõknek. Tesztelje Ön is munkajogi jártasságát, illetve, ha szükséges, nézzen a válaszok után a Jogpont Hálózat Munkajogi iránytû címû kiadványában. A kiadvány megrendelhetõ a vagy a telefonszámon. 1. Írásban kell-e a munkaszerzõdést megkötni? A. igen B. nem 2. A munkaszerzõdésben kötelezõ próbaidõt kikötni? A. igen B. nem 3. Sorolja fel a munkaszerzõdés kötelezõ tartalmi elemeit, amiben a feleknek mindenképp meg kell állapodniuk: A. -.. B. -. C. -. Megfejtések: 1: A; 2: B; 3: személyi alapbér, munkakör, munkavégzés helye. 8 MSZOSZ Infó Magyar Szakszervezetek Országos Szövetségének lapja

9 Milorad Mijatovic Kizárólag a jól szervezett érdekvédõk hatékonyak Lényegében ugyanazt mondja akár a spanyol, a szerb, a lengyel, vagy a magyar szakszervezeti vezetõ, ha az érdekvédelem helyzetérõl, lehetõségeirõl kérdezik õket: elsõ a foglalkoztatottság kérdése, amelyhez tisztes munkakörülményeket és béreket kell kiharcolni. Igen, nagyon sokszor ezekért az alapokért is küzdeni kell. Amikor a helyzet úgy kívánja tárgyalásos úton, de ha szükséges, az utcára vonulva. Az eltelt évtizedekben régi és új munkakapcsolatok révén folyamatosan együttmûködtünk külföldi szakszervezetekkel. Kíváncsiak voltunk az õ véleményükre is, miként látják a munkavállalói érdekvédelmet hazájukban. Mit gondolnak a szakszervezeti munkáról és miként tud hatékonyan mûködni a munkavállalói érdekvédelem? Errõl kérdeztük dr. Milorad Mijatovicot, a Vajdasági Önálló Szakszervezeti Szövetség elnökét, a Szerb Önálló Szakszervezeti Szövetség alelnökét. A közvélemény szerte a világon a szakszervezeteket defenzivában látja, milyen a megítélése az érdekvédelmi munkának Szerbiában? Nálunk is hasonló a helyzet, a válság meghatározó jelentõségû, a szakszervezeti mozgástér szûk, és ehhez nagyban hozzájárul az a tény, hogy a média is a politikai vezetés, illetve munkatársaik ellenõrzése alatt mûködik. Mennyiben változott a szakszervezeti munka szerkezete az elmúlt 20 évben? Milyen eszközöket használnak tagok toborzásához? Nagyon sokat változott, alapjaiban más a munka most, mint évtizedekkel ezelõtt. Új tagokat különbözõ kampányokkal, akciókkal igyekszünk szervezni, kimegyünk a munkahelyekre, illetve a médián keresztül is próbáljuk megismertetni a munkánk célját, eredményeit, fontosságát, kedvet csinálni ahhoz, hogy mind többen csatlakozzanak szervezetünkhöz. Az Ön megítélése szerint mi az alapja ma a munkavállalói jogok védelmének, a lobbimunkának? Szerbiában, akárcsak más országokban, kizárólag a jól szervezett szakszervezetek képesek a hatékony munkavállalói érdekvédelemre. Az utóbbi idõben, évtizedekben egyre hangosabb a munkavállalók világa. Csak a legutóbbi eseményeket nézve, német, francia, vagy görög szakszervezetek nagyon sikeres tiltakozó megmozdulásokat szerveztek, utcára vitték az embereket, és ez hatott. Ön mit gondol, melyik eszköz a hatékonyabb, demonstrálni, sztrájkokat, tüntetéseket szervezni, vagy fehér asztalnál, érvekkel meggyõzni a vezetõket? Szerbiában a munkavállalói jogok mindinkább háttérbe szorulnak, így ennek védelmébe minden lehetséges eszközt használni kell, legyen az utcai megmozdulás, munkabeszüntetés, vagy a tiltakozás bármelyik formája. Mennyire fontosak a nemzetközi kapcsolatok a szakszervezetek életében, munkájában? Nagyon fontosak ezek a kapcsolatok, különösen a tapasztalatcsere miatt, így lehet sokkal hatékonyabb a munka. Milyen formában és milyen gyakran kommunikálnak egymással a külföldi érdekvédõk, szervezetek? Az együttmûködés mind a tagok, mind a szervezetek között szükségszerû és nélkülözhetetlen is a hatékony és eredményes munkához. Pillanatnyilag min dolgoznak, melyek a legégetõbb problémák Szerbiában, mire büszkék és hogyan oldják meg a problémákat? Nálunk, Szerbiában is nyilvánvalóan a bérek csökkenése, a költségvetés hatása a szociális biztonság, és az egészségbiztosításra, fontos feladat elérni a munkaidõ betartatását, a munkahelyi biztonság és egészség megõrzését, biztosítását. K. J. V. TE Ganz Röck Felszámolási eljárást kezdeményeznek a munkavállalók Nincs bér, nincs válasz, nincs türelem. Egyetlen havi bér kimaradása is súlyosan érinti a bérbõl és fizetésbõl élõ embert. Amikor azonban már félévnyi járandóságról van szó, akkor a létbiztonság kerül veszélybe. Ennyi bérrel tartozik a TE Ganz-Röck cég a kiskunfélegyházi és fõvárosi dolgozóinak. A Vasas Szakszervezet és az üzemi tanács (Kengyel Gábor szakszervezeti titkár és Molnár István üzemi tanácsi elnök) nyílt levélben fordult kérdéseikkel a társaság részvényeseihez. Azt kérték, adjanak nyílt választ arra, hogy: mik a szándékaik a céggel, mikor kezdik meg az elmaradt járandóságok kifizetését, és foglalják össze, hogy mit tanácsolnak a dolgozóknak. A munkavállalók nem kaptak választ a TE Ganz Röck tulajdonosaitól. A dolgozók - a Vasas Szakszervezeti Szövetség már hónapokkal ezelõtt elhangzott tanácsát követve - felszámolási eljárást kezdeményeznek a cég ellen. A jogi eljárás beindítását illetve bonyolítását - térítésmentesen - a szakszervezet ügyvédje végzi, aki eddig száznegyvennégy, az eljárást kezdeményezõ ügyfélrõl" tud. 9

Vegyipari. Új korszak kezdődik. oktatás. Regionális képzés Debrecenben. dolgozó. Kellemes karácsonyi ünnepeket. és boldog új évet kívánunk!

Vegyipari. Új korszak kezdődik. oktatás. Regionális képzés Debrecenben. dolgozó. Kellemes karácsonyi ünnepeket. és boldog új évet kívánunk! oktatás Helybe vitték a tudást Regionális képzés Debrecenben Regionális képzést szervezett tisztségviselők részére novemberben a VDSZ. A házigazda a Vegyipari Dolgozók Biogal Gyógyszergyári Szakszervezete

Részletesebben

Új korszak az érdekegyeztetésben

Új korszak az érdekegyeztetésben CMYK www.vd.hu Kibõvített szövetségi vezetõségi ülés Az EVDSZ Szövetségi Vezetõsége az árvíz és viharkárt szenvedett szakszervezeti tagok egy csoportját fogadta. Több millió forintot osztottak szét. EGYESÜLT

Részletesebben

Nem lesz népszavazás... Demonstráció november 29-én 16. oldal. Folytatódik... Fókuszban a szakképzés 6-7. oldal. 3. oldal. 12.

Nem lesz népszavazás... Demonstráció november 29-én 16. oldal. Folytatódik... Fókuszban a szakképzés 6-7. oldal. 3. oldal. 12. 2008. XI. évfolyam 4. szám A Független Szakszervezetek Demokratikus Ligájának lapja Folytatódik... 3. oldal Fókuszban a szakképzés 6-7. oldal Nem lesz népszavazás... 12. oldal Demonstráció november 29-én

Részletesebben

A munkavédelem gyakorlata

A munkavédelem gyakorlata 2008. XI. évfolyam 2. szám A Független Szakszervezetek Demokratikus Ligájának lapja Május 1.: Konferencia és megemlékezés 8. oldal A munkavédelem gyakorlata 10. oldal Érdemes együttmûködni és összefogni

Részletesebben

Postás. Dolgozó. Postásokkal, postásokért, felelõsen! Sorsfordító évek elõtt a postásság 2. oldal. ÜT-elnöki értékelõk szubjektív szemmel 4.

Postás. Dolgozó. Postásokkal, postásokért, felelõsen! Sorsfordító évek elõtt a postásság 2. oldal. ÜT-elnöki értékelõk szubjektív szemmel 4. 2010. MÁRCIUS Postás A Postás Szakszervezet MSZOSZ-díjas lapja Dolgozó Sorsfordító évek elõtt a postásság 2. oldal ÜT-elnöki értékelõk szubjektív szemmel 4. oldal Készüljünk játékosan az ÜT-választásokra

Részletesebben

MI MSZOSZ INFÓ. A MAGYAR SZAKSZERVEZETEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE LAPJA 2008 január 222. szám

MI MSZOSZ INFÓ. A MAGYAR SZAKSZERVEZETEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE LAPJA 2008 január 222. szám MI MSZOSZ INFÓ A MAGYAR SZAKSZERVEZETEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE LAPJA 2008 január 222. szám Tisztelt Olvasó! Haladni kell a korral: az új esztendõben megújult lapunk is. Az MSZOSZ INFÓ, a MI, nem csak adni

Részletesebben

Az érdekv sosem volv

Az érdekv sosem volv www.vd.hu A Vértesi Erõmû végelszámolása lassítva Erõsödik a tiltakozó hullám az erõmû gyors végelszámolása ellen. *** A Vértesi Erõmû Zrt. közgyûlése felkérte a Vértesi Erõmû Zrt. Igazgatóságát, hogy

Részletesebben

aktuális Számítanak rájuk garantált működtetését. Esélyegyenlőségi tervek készítésével kell segíteni a

aktuális Számítanak rájuk garantált működtetését. Esélyegyenlőségi tervek készítésével kell segíteni a nőtagozat Csökken a születések száma Vegyipari Nő tagozat Gyerekvállalást ösztönző programot! VDSZ Nőtagozata is elfogadta azt a nyilatkozatot, amelyet a napokban március 7-én rendezett konferencián fogalmaztak

Részletesebben

Az EVDSZ TILTAKOZIK a Hankook Tire Magyarország Kft.

Az EVDSZ TILTAKOZIK a Hankook Tire Magyarország Kft. www.vd.hu EGYESÜLT VILLAMOSENERGIA-IPARI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETI SZÖVETSÉGE 2014. JÚLIUS-AUGUSZTUS 4. SZÁM 20. ÉVFOLYAM T I L T A KO Z Á S!!! Az EVDSZ TILTAKOZIK a Hankook Tire Magyarország Kft. helyi

Részletesebben

fórum munkájában egyeztetõ partnerként van jelen. A LIGA elnöke hangsúlyozta, úgy látják, hogy a kormány társadalmi párbeszéd

fórum munkájában egyeztetõ partnerként van jelen. A LIGA elnöke hangsúlyozta, úgy látják, hogy a kormány társadalmi párbeszéd CMYK www.vd.hu EGYESÜLT VILLAMOSENERGIA-IPARI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETI SZÖVETSÉGE 18. ÉVFOLYAM, 3. SZÁM Flottul zajlott a LIGA-kongresszus A LIGA Szakszervezetek rendkívüli kongresszuson négy témakört tárgyaltak

Részletesebben

El a kezekkel az Atomerõmûtõl!

El a kezekkel az Atomerõmûtõl! www.vd.hu EGYESÜLT VILLAMOSENERGIA-IPARI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETI SZÖVETSÉGE 2015. MÁJUS-JÚNIUS Az ágazati szakszervezeti szövetség éves! 21. ÉVFOLYAM, 3. SZÁM El a kezekkel az Atomerõmûtõl! Tiltakozó aláírásgyûjtés

Részletesebben

most Vegyipari szavazni kell! Április 6.

most Vegyipari szavazni kell! Április 6. gyerekek többsége most látta először, de szüleik, nagyszüleik már jól ismert történetre, a mesében elhangzó néhány bölcsességet évek óta felidézve készültek Urbán Gyula Minden egér szereti a sajtot című,

Részletesebben

A hazai foglalkoztatás helyzete,

A hazai foglalkoztatás helyzete, Foglalkoztatás A hazai foglalkoztatás helyzete, A FOGLALKOZTATOTTSÁG NÖVELÉSÉNEK LEHETSÉGES ÚTJAI TÁRSADALMI ÉS GAZDASÁ- GI PROBLÉMÁINKNAK SOK VONATKOZÁSBAN KIVÁLTÓ OKA ÉS EGYBEN KÖVETKEZ- MÉNYE IS A HAZAI

Részletesebben

napig is az. Az országos érdekegyeztetés sztrájktörvény szigorítása, a 16%- os egykulcsos adó, a 98%-os viszszamenõleges

napig is az. Az országos érdekegyeztetés sztrájktörvény szigorítása, a 16%- os egykulcsos adó, a 98%-os viszszamenõleges CMYK www.vd.hu EGYESÜLT VILLAMOSENERGIA-IPARI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETI SZÖVETSÉGE 17. ÉVFOLYAM, 12. SZÁM Elfogadta az Országgyûlés az új Munka Törvénykönyvet Kormánypárti többséggel 255:98 arányban december

Részletesebben

Kérdésekre reagálva Bakos Ernő (MOL ÜT elnök) elmondta, hogy a korengedményes nyugdíjaztatás törvényi szabályozása kapcsán a

Kérdésekre reagálva Bakos Ernő (MOL ÜT elnök) elmondta, hogy a korengedményes nyugdíjaztatás törvényi szabályozása kapcsán a A Ma gyar Olaj- és Gáz ipa ri Bányász Szakszervezet érdekképviseleti lapja MOL BÁ NYÁSZ HÍR LAP 15. évfolyam, 171. szám, 2014. október Együttes ülésről jelentjük Az együttes ülés résztvevői, balról jobbra.

Részletesebben

Mit várhatunk saját házunk táján a 2010- es évtõl?

Mit várhatunk saját házunk táján a 2010- es évtõl? www.vd.hu A Foglalkoztatási Alaptól a konföderációs pénztárig A küldöttközgyûlésen Jelentõs fordulóponthoz érkezett a villamosenergia-ipari önsegélyezõ pénztár decemberben. Az iparági pénztár, a VBKD ÖSP

Részletesebben

Postás. Dolgozó. Húszéves az MSZOSZ 6. oldal. Ezernél több postásgyerek üdülhet 4. oldal. Postásokkal, postásokért, felelõsen! 2010.

Postás. Dolgozó. Húszéves az MSZOSZ 6. oldal. Ezernél több postásgyerek üdülhet 4. oldal. Postásokkal, postásokért, felelõsen! 2010. 2010. FEBRUÁR Postás A Postás Szakszervezet MSZOSZ-díjas lapja Dolgozó Ezernél több postásgyerek üdülhet 4. oldal Húszéves az MSZOSZ 6. oldal! NÕNAPI KÖSZÖNTÕ Postás Dolgozó 2010. február Március 8.: fejet

Részletesebben

A TARTALOMBÓL. Megkezdődtek a választások Számos munkahelyen megkezdődtek az üzemi tanács választások. A kampány

A TARTALOMBÓL. Megkezdődtek a választások Számos munkahelyen megkezdődtek az üzemi tanács választások. A kampány ALAPÍTVA 1906-ban L. ÉVFOLYAM 2007. november Utcára vonultunk A TARTALOMBÓL Felpörögtek az események Az év végére felpörögtek az események összegezhetik a VDSZ vezetői az év végi teendőiket, hiszen csupa

Részletesebben

MAGYAR GYÁRIPAR. Mit hoz nekünk a második 50? A MUNK A ADÓK ÉS GYÁRIPAROSOK ORSZ ÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK L APJA TARTALOM

MAGYAR GYÁRIPAR. Mit hoz nekünk a második 50? A MUNK A ADÓK ÉS GYÁRIPAROSOK ORSZ ÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK L APJA TARTALOM BRÜSSZELI HÍRADÓVAL XLVII. ÉVFOLYAM 2007. 1. SZÁM MAGYAR GYÁRIPAR A MUNK A ADÓK ÉS GYÁRIPAROSOK ORSZ ÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK L APJA Mit hoz nekünk a második 50? TARTALOM KÖSZÖNTŐ: A valóság korlátai 3 NAPIREND:

Részletesebben

A TARTALOMBÓL. Újfajta társadalom A politikusok természetesen más oldalról közelítik meg a szakszervezetek térvesztését a munka világában.

A TARTALOMBÓL. Újfajta társadalom A politikusok természetesen más oldalról közelítik meg a szakszervezetek térvesztését a munka világában. Más-kor ALAPÍTVA 1906-ban L. ÉVFOLYAM 2007. június július Európa szerte problémát jelent a fiatalok megismertetése a szakszervezettel, bevonásuk a mozgalomba, és nincs ez másképp a május elseje eszmerendszerével

Részletesebben

Találkozó a szakszervezeti vezetőkkel

Találkozó a szakszervezeti vezetőkkel XII. évfolyam 9. szám Találkozó a szakszervezeti vezetőkkel Újra érték lesz vasutasnak lenni Szarvas Ferenc, a MÁV Zrt. elnök-vezérigazgatója kedden, második munkanapján, a MÁV reprezentatív szakszervezeteinek

Részletesebben

Aki a pénzügyek Tudósítóinktól

Aki a pénzügyek Tudósítóinktól www.vd.hu EGYESÜLT VILLAMOSENERGIA-IPARI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETI SZÖVETSÉGE 15. ÉVFOLYAM, 9. SZÁM Felnövekvõ ágban a VIT Nyugdíjpénztár Megújul a VIT - új, aktív, dinamikus kommunikációs csatornákat nyitottunk

Részletesebben

A TARTALOMBÓL. Átadták a tatabányai gyárat A Bridgestone április 3-án hivatalosan

A TARTALOMBÓL. Átadták a tatabányai gyárat A Bridgestone április 3-án hivatalosan Más-kor ALAPÍTVA 1906-ban LI. ÉVFOLYAM 2008. április A TARTALOMBÓL Jobb ma egy veréb Kiss Péter, tavaly még mint a munkaügyi tárca vezetője, míg most mint kancellária miniszter vett részt az ülésen, hogy

Részletesebben

12. évfolyam, 137. szám, 2011. december. Kellemes Karácsonyi Ünnepeket! BOLDOGABB ÚJÉVET KÍVÁN A KEDVES OLVASÓNAK A SZERKESZTŐSÉG B U É K, 2 0 1 2

12. évfolyam, 137. szám, 2011. december. Kellemes Karácsonyi Ünnepeket! BOLDOGABB ÚJÉVET KÍVÁN A KEDVES OLVASÓNAK A SZERKESZTŐSÉG B U É K, 2 0 1 2 12. évfolyam, 137. szám, 2011. december Kellemes Karácsonyi Ünnepeket! BOLDOGABB ÚJÉVET KÍVÁN A KEDVES OLVASÓNAK A SZERKESZTŐSÉG B U É K, 2 0 1 2 MOL BÁNYÁSZ HÍRLAP 2 2011. december A tartalomból: A félelem

Részletesebben

Postás. Dolgozó. Hatékonyabb ösztönzõket! 2. oldal

Postás. Dolgozó. Hatékonyabb ösztönzõket! 2. oldal 2008. OKTÓBER Postás A Postás Szakszervezet MSZOSZ-díjas lapja Dolgozó Nemzetközi tapasztalatcserén a fiatalok 4. oldal Kollektív Szerzõdés a MédiaLOG-nál is 6. oldal Brüsszelben a baleset-megelõzésrõl

Részletesebben

Milyen kihívások várnak ránk 2015-ben?

Milyen kihívások várnak ránk 2015-ben? www.vd.hu EGYESÜLT VILLAMOSENERGIA-IPARI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETI 25 SZÖVETSÉGE 2015. JANUÁR-FEBRUÁR Az ágazati szakszervezeti szövetség éves! 21. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM A tartalomból: Megindultak az ágazati

Részletesebben

A résztvevõk a minisztérium meghívására vettek részt az egyeztetésen, majd a délután megtartott sajtótájékoztatón elhangzottak

A résztvevõk a minisztérium meghívására vettek részt az egyeztetésen, majd a délután megtartott sajtótájékoztatón elhangzottak CMYK www.vd.hu EGYESÜLT VILLAMOSENERGIA-IPARI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETI SZÖVETSÉGE 17. ÉVFOLYAM, 9. SZÁM Mi lesz veled Mt.? Az új Munka Törvénykönyve-tervezet 293. -ának mintegy fele hátrányosan érintené

Részletesebben

Dolgozó. Postás. UNI Postakonferencia. Budapest, 2009. 01. 28 30. a válság kapcsán. Postásokkal, postásokért, felelõsen! 2. oldal 2009.

Dolgozó. Postás. UNI Postakonferencia. Budapest, 2009. 01. 28 30. a válság kapcsán. Postásokkal, postásokért, felelõsen! 2. oldal 2009. 2009. FEBRUÁR Postás A Postás Szakszervezet MSZOSZ-díjas lapja Dolgozó UNI Postakonferencia 2. oldal Budapest, 2009. 01. 28 30. 6. oldal Legyen minden nap nõnap! 10. oldal Nyugdíjpénztár Tanácsok, esélyek

Részletesebben

2013. augusztus szeptember. Ingyenes vállalkozói tanácsadás a VOSZ-nál A Munkáért projekt keretében

2013. augusztus szeptember. Ingyenes vállalkozói tanácsadás a VOSZ-nál A Munkáért projekt keretében VÁLLALKOZÓK ÉS MUNKÁLTATÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE INTERNET: WWW.VOSZ.HU 2013. AUG. SZEPT. 18. ÉVF. 5. SZÁM Ingyenes vállalkozói tanácsadás a VOSZ-nál A Munkáért projekt keretében Ülésezett a VOSZ Elnöksége

Részletesebben