Települési Információs Hírlevél

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Települési Információs Hírlevél"

Átírás

1 Települési Információs Hírlevél IX. Évfolyam 1. Szám JANUÁR -MÁRCIUS SÁ R M ELL É K Önkormányzati tervek Önkormányzatunk képviselõtestülete februári ülésén a k ö z m e g h a l l g a t á s o n e l h a n g z o t t j a v a s l a t o k figyelembevételével elfogadta a évi költségvetési tervét. Fõ feladatként továbbra is a közoktatási, közmûvelõdési, egészségügyi és szociális intézmények zavartalan mûködése pénzügyi feltételeinek megteremtését jelölte meg... Mi is farsangoltunk folyt. a 2. oldalon Február 18.-án, mintha az idõjárás is tudta volna, hogy télûzésre készül egy lelkes kis csapat. Délutánra elállt az esõ és hosszú idõ után a nap is kisütött... folyt. a 2. oldalon Tavaszi események az ÁMK-ban Szokatlanul hosszú és folyamatosan hideg volt a tél. Úgy vélem azok vannak többségben, akik nagyon szerették volna már, ha megérkezik a tavasz. Közülük is legjobban intézményünk legkisebb tagjai, az óvodások várták legtürelmetlenebbül a jó idõ beköszöntét. Meg is rendezték már február 11-én a gonosz hideg elûzésére farsangi rendezvényüket. Hagyományaikhoz híven a szülõk segítségével szellemes, ötletes jelmezekbe öltözve varázsoltak vidám mosolyt a mintegy 200 fõnyi nézõközönség arcára. A hagyományoktól eltérõen ugyanis most nem délelõtt az óvodában egymásnak mókáztak, hanem szombaton az intézmény színháztermében a szülõk és nagyszülõk örömére is. Az érdeklõdést jól jelzi, hogy a nézõk száma háromszoros volt annak ahányan jelmezbe öltöztek. A sok-sok móka, vidámság tavaszt hozott a szívekbe. Nagy-nagy öröm volt látni a vidáman mókázó apróságokat. folyt. a 3.oldalon... VÉSZ-MADÁR avagy nem minden az, aminek látszik Tájékoztató a madárinfluenza megbetegedésrõl Az utóbbi napokban nagyon sok téves, pontatlan, egymásnak ellentmondó, idõnként a lakosság körében félelmet keltõ információ jelent meg a médiumokban. A bizonytalanság, az indokolatlan félelmek eloszlatásához, ezen összeállítással kívánunk tiszta és világos képet festeni Kedves Olvasóink számára. folyt. az oldalon... Köszöntjük Sármellék legifjabb polgárait: Tamás Márton / / Sármellék Dózsa Gy. u Tamás Flóra / / Sármellék Dózsa Gy. u Plótár Balázs / / Sármellék Dózsa Gy. u Kövesi Jázmin, Ibolya / / Sármellék Dózsa Gy. u Balogh Nóra / / Sármellék Dózsa Gy. u. 40.

2 2. Tekintsünk a jövõ be Önkormányzati tervek folyt. az 1. oldalról hogy a tervek birtokában lehessen majd a következõ Költségvetésünk mintegy 85 %-át teszik ki a mûködési évben a kivitelezésre pályázati úton támogatást kérni. A kiadások, melynek fedezetét a központi költségvetésbõl tervezési költségekre szintén a Kistérségi társulás kapott normatívák nem fedezik, több mint 50 millió forint biztosítja a több mint 2 millió forintos összeget. mûködési hiánnyal kellett számolnunk, tehát továbbra is (ÖNHIKIS) önkormányzat vagyunk. Egészségügyi intézményeink közül a Dózsa u sz. alatti orvosi rendelõk tetõfelújítására, illetve az Fejlesztésre és felújításra a kommunálius adóból, a akadálymentes megközelítésre nyertünk OFA repülõtéri opciós díjból, a szennyvíz koncessziós díjból és támogatást, ebbõl anyag költségre mintegy 3 millió forintot ingatlan értékesítésbõl adódó bevételeket használhatjuk és foglalkoztathatunk 5 dolgozót, akiknek teljes bér és fel, és ezeket pályázatok útján nyert támogatásokkal járulék költségét 15 hónapon át a támogatási forrásból szeretnénk kiegészíteni. fizethetjük. A dolgozók végzik el a fitness terem átalakítását, illetve az ehhez kapcsolódó átalakítási Pályázatot nyújtottunk be a Nyugat-dunántúli Regionális munkákat. Ez utóbbira a község egészségtervének Fejlesztési Tanácshoz, a Kossuth Lajos utca burkolatának elkészítésével és további sikeres pályázattal további 700 szélesítésére és megerõsítésére. A kivitelezés tervezett ezer forintot nyertünk. költsége közel 16 millió forint, melyhez 7 millió forint támogatást várunk. A sportolási feltételek javítása érdekében 2 pályázatot is Belterületi utjaink javítására, kátyúzására (Arany János, készítettünk, melyek elbírálása még nem történt meg, Felszabadulás, Petõfi Sándor stb.) pályázati támogatást Szükséges lenne a labdarúgó pálya öltözõjének nem kaphatunk, e feladatokat teljes egészében saját tetõfelújítása, hogy a téli idõszakban a porhó elleni forrásból kell végrehajtani. védelem biztosított legyen és a régóta tervezett elõtetõt is meg szeretnénk építeni. A pálya gyepfelületét kívánjuk Az ÁMK tetõfelújítására, a könyvtár nyílászáróinak felújítani és vásárolnánk olyan berendezést amellyel cseréjére, színpad- és hangtechnikára 17 millió forint locsolása szakszerûen és rendszeresen történhetne. A kamatmentes kölcsönt nyertünk a Közkincs pályázaton. labdafogó hálókat és a korlátokat is javítani szükséges. Az udvaron játszó és testedzõ eszközök telepítése Reméljük, hogy pályázataink közül legalább az egyik kezdõdött el. Az eszközöket pályázati pénzbõl tudtuk sikeres lesz. megvásárolni, a telepítéshez pedig a szülõk ígértek segítséget. A faluszépítés érdekében a régi elavult buszmegállókat Az általános iskolai számítástecnikai oktatást egy teljesen szeretnénk kicserélni és egységes arculatot adni az berendezett szaktanteremmel a Keszthely-Hévízi autóbuszmegállóknak, melyhez mintaként szolgálna a Többcélú Kistérségi Társulás által biztosított forrásból vasútállomás melletti buszváró helyiség. valósítjuk meg. A Napköziotthonos Óvoda felújítására tervet készítünk, Önkormányzat Mi is farsangoltunk Az óvodások farsangjára szép számmal érkeztek a kísérõ szülõk, rokonok, ismerõsök. Mindenki kíváncsian várta, - hosszú idõ után újra - hogy láthassa a gyerekeket jelmezeikben felvonulni a színpadon. Egy kicsit minden rendezõ aggódott, vajon jól sikerül-e a szervezés, tetszik-e a mûsor, milyen lesz a fogadtatás? Remélem sokak véleményét írom le, mikor azt állítom, hogy kiállta a próbát a rendezvény. A jelen lévõk szívére tavaszt hozott a gyerekek kedves, vidám mûsora. Jó volt látni, hogy a kezdetben kicsit bátortalan, izguló csöppségek, hogyan oldódnak fel a színpadon, mennyire élvezik õk is a hálás közönség tapsát. A kicsik egyéni jelmezes bemutatkozása után a Micimackó csoport és az iskolába menõ gyerekek adtak elõ vidám mesejeleneteket, és zenei aláfestéssel fergetegesre sikeredett az egy szoknya és egy nadrág produkció is. A mûsor véget érte után mindenkit várt a büfé, szólt a zene, a kicsiket arcfestés és lufikból hajtogatott kedves kis állatfigurák várták kívánságaik szerint. Fogyott a tombola is, lassan kiürültek a ruhatárban lévõ ajándékos asztalok. Szeretnénk hinni, hogy a sok szervezõ munka nem volt hiába, a többség jól érezte magát, és szívesen eljön jövõre is, hogy egy vidám délutánt tölthessünk el újra együtt. Ezúton szeretnénk megköszönni minden felajánlást, a jelmezek elkészítését, civil szervezeteknek anyagi és egyéb támogatását, az óvoda dolgozóinak a színvonalas mûsorszervezését és lebonyolítását, a szülõi munkaközösség tagjainak és segítõinek a folyamatos és lelkes munkát. Köszönöm mindnyájuk nevében. Találkozzunk egy év múlva ugyanitt! H.B.

3 Tavasz közeledtével 3. Tavaszi események az ÁMK-ban Sajnos a tél elûzése mégsem sikerült, az továbbra is zord maradt. Próbálkozni kellett hát újra. Február 25-én az általános iskola tanulói rendezték meg e célból hagyományos farsangi ünnepüket. Gyerekek, szülõk, pedagógusok ismét nagyot alakítottak. Szinte hihetetlen, hogy évrõl, évre mennyi szellemes ötlettel tudnak elõállni. Mindenki vidám volt és boldog. A zsûri tagjai azonban végképp csapdába estek. Szinte teljesen lehetetlen volt sorrendet felállítani, hogy melyik a legjobb egyéni, illetve csoportos jelmezesek. Az egyik ötletesebb volt, mint a másik, de a másik munkaigényesebb volt, mint az egyik. A zsûri így végül mindenkit megdicsért valamiért. A legjobb ö t l e t a l e g s z e b b k i v i t e l e z é s, a legmunkaigényesebb stb. A szülõk pedig gondoskodtak róla, hogy minden gyerek kapjon valami finomságot. A szülõi munkaközösség mellett, szponzorok gondoskodtak róla, hogy sok-sok tombolatárgyat nyerhessenek a gyerekek, ezzel is növelve örömüket. Tovább növelte a hangulatot Üst Gyula tanár úr által vezetett táncház. Másnap sokan ébredtek izomlázzal. Sajnos a tél elûzése még így sem sikerült, ez továbbra is zord és hideg maradt. Gondoltuk nem baj, hiszen az év legszebb ünnepére, a Nõnapra egész biztosan megjön az igazi tavasz. Annál is inkább, mivel a NÕKLUB (SÖTYE) éppen 8.-ára hívta meg az alsópáhoki hölgyeket Sármellékre. Elõzõleg ugyanis a mi hölgyeink voltak vendégségben Alsópáhokon. Nos 8.-án az Idõsek Napközi Otthonának társalgójában Szabó Vendel polgármester úr köszöntötte a megjelent hölgyeket a Nõnap alkalmából. Különösen az alasópáhoki hölgyeket, akiket Lázár László Alsópáhok polgármestere is elkísért. Ezt követõen az általános iskola tanulói köszöntötték ünnepi mûsorral a két klub tagjait. A találkozó éneklésbe, táncba csopott át és vidám hangulat alakult ki a Kuti Lajos által szolgáltatott zene hatására. Úgy érzem ez is egy szép nap volt. Sajnos a tél elûzése még így sem sikerült, ezt továbbra is zord és hideg maradt. Én bíztam a Sándorokban, de hát õk is csak félmunkát végeztek. Látható, hogy a meleg meghozatalához bátor, erõs, kémény férfiak kellenek. Nekiláttunk hát mi Józsefek. Bárki megmondhatja József napon remek szép idõ volt. Március 11-én került sor a Zalai Mûvészeti Fesztivál kistérségi bemutatójára. A mintegy 250 fõ résztvevõ 30 produkcióval mutatkozott be. A sármelléki kilenc produkcióból öt a zsûri döntése alapján bejutott a területi elõdöntõbe. Szabó Luca Varga Alexandra (furulya) Lengyel Veronika (furulya) Lázár Helga (népdaléneklés) Néptánccsoport (16 fõ) Színjátszócsoport (20 fõ) A miháldi, illetve zalaszentgróti területi bemutatón is nagy sikert aratva a megyei döntõbe jutott Lázár Helga, a Néptánccsoport és a Színjátszócsoport. Azoktól, akik a kábel-tv-n szerették volna nézni az eseményeket, elnézést kérünk. Minden erõfeszítésünk ellenére, technikai okok miatt marad el a közvetítés. Igyekszünk a hibaforrást megszüntetni, hogy legközelebb ilyen ne fordulhasson elõ. Március 15-ét a szokásos módon ünnepi mûsorral és koszorúzással köszöntöttük. Sajnos az idõjárás nem tette lehetõvé, hogy mindeni egy-egy gyertya meggyújtásával és az emlékmû elõtt való elhelyezésével saját maga számára is személyessé tegye a tisztelet kifejezését, a koszorúk és a gyerekek által készített zászlók elhelyezése méltóvá tette a megemlékezést. Volt még más is, ami ezen az ünnepi megemlékezésen másként történt, mint ahogy azt megszoktuk. Ilyenkor Szabó Vendel polgármester úr köszöntötte mindig az ünneplésre összegyûlt embereket. Most nekem jutott ez a megtisztelõ feladat. Polgármester úr azért nem tudott jelen lenni az ünnepségen, mert a belügyminiszter asszony meghívására Budapestre kellett utaznia. Ekkor vette át ugyanis a MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMJEL kitüntetés arany fokozatát. Szabó Vendel közel három évtizede kezdetben a Községi K ö z ö s Ta n á c s e l n ö k e, m a j d S á r m e l l é k polgármestereként a település elsõszámú vezetõje. Minden megmérettetés, választás alkalmával kétségbevonhatatlan döntõ fölénnyel kapott újra bizalmat a lakosságtól. A teleülés kiegyensúlyozott biztos fejlõdése, a kistérségben megérdemelten betöltött vezetõ szerepe, a repülõtér fejlõdésében éppen most megnyíló távlatok melyek Sármelléket is magukkal vihetik mind-mind munkájának emlékoszlopai. A megérdemelt kitüntetéshez szívbõl gratulálunk. De térjünk vissza a dolgos hétköznapokra. Találunk örömre itt is elég okot. - Horváth Krisztián bejutott a Csokonai matematikaverseny megyei döntõjébe. - Lázár Helga a József Attila szavalóverseny térségi bemutatóján elsõ helyezett lett és bejutott a megyei döntõbe. - Április 2-án a Diákolimpia párbajtõr versenyének országos döntõjében Szolnokon Gál Soma a 19. helyet szerezte meg. Hamarosan teljesül a gyerekek, szülõk, pedagógusok közös álma. Készül a játszótér az ÁMK udvarán. Több mint két éve él már a gondolat, hogy kellene egy mozgásra (sportolásra) serkentõ, fizikailag is fejlesztõ játszóudvar. Azóta gyûjti rá a pénzt a Szülõi Munkaközösség. Megnéztünk játszótereket, prospektusokat, s végül megszületett a terv. De sajnos elképesztõen drágák ezek az eszközök. Szerencsénkre önkormányzati pályázaton nyert pénzbõl polgármester jelentõs támogatást adott. Így a közös összefogás hamarosan eredményre vezet. Ezen lap következõ számában elkerepelem majd, hogyan vették birtokukba a gyerekek a játszóteret. Hogy milyen zord és hosszú volt a tél? Milyen az idõjárás? Hagyjuk! Foglalkozzunk azzal, milyenek a kilátások. Ferge József ÁMK ig.

4 4. Félnünk kell? VÉSZ-MADÁR avagy nem minden az, aminek látszik Tájékoztató a madárinfluenza megbetegedésrõl Mi az influenza? Az influenza elnevezés az "influenza di freddo" (a hideg befolyása) szóösszetételbõl ered és a betegség megfázással való gyakori összefüggésére utal. Az influenza erõsen fertõzõ, gyorsan és tömegesen terjedõ, vírus által okozott betegség, amely általában lázzal, bágyadtsággal, légzõszervi panaszokkal (erõs köhögéssel, orrfolyással, kötõhártya-gyulladással) jár. A betegség gyakran emésztõszervi (gyomor- és bélrendszeri) elváltozásokat okoz, kacsákban olykor idegrendszeri panaszok is jelentkeznek A madárinfluenza vírus által okozott állatbetegség. Különféle házi baromfiállományokban (elsõsorban pulykákban, gyöngytyúkokban, tyúkokban, vízimadarakban) világszerte elõfordulhat. Fertõzöttek lehetnek a vadon élõ madárfajok, különösen a vízimadarak (vadkacsák, vadlibák, hattyúk, gázlómadarak), amelyek többnyire a betegség tüneteitõl mentesen is hordozhatják a vírust. Ezeknek a madaraknak fõleg a bélcsatornájában szaporodik, az ilyen állatok bélsarukkal fertõzik a vizeket és az odajáró - fõleg vízibaromfi - fajok egyedeit. Az elmúlt években Ázsiában, az utóbbi hónapokban Oroszországban, Törökországban, Romániában és Horvátországban észlelt madárinfluenzát a H5N1 (Az influenzavírusok burkából kiálló fehérje-részecskék (hemagglutininek - HA, és neuraminidázok - NA) speciális tulajdonságai alapján a vírusok H- és N-altípusokba sorolhatók. Ezeknek a fehérjerészecskéknek a vírus gazdasejtbe történõ bejutásában, a fertõzés megeredésében van nagyon jelentõs szerepük. Fontos tudni azt, hogy a HA fehérjerészecskékkel szemben az élõ szervezetben képzõdõ ellenanyagok képesek a vírust semlegesíteni. A HA és NA fehérje-részecskék egymással változatosan kombinálódhatnak, ezért nagyon sokféle influenzavírus altípus fordulhat elõ.) altípusú influenzavírusok okozták. Milyen módon terjed a madarak között a madárinfluenza vírusa? Az influenzavírussal fertõzött madarak a vírusokat minden testváladékukkal és a bélsarukkal (ürülékükkel) nagy tömegben ürítik. Az állatokból kijutott vírusok a természetes vizekben 1-2 hétig élet-, vagyis fertõzõképesek maradnak. Az állatok fertõzõdése bekövetkezhet közvetlen egymás közötti érintkezéssel, a vírus belégzésével, testváladékokkal szennyezett takarmány felvételével, ivóvízzel stb. A fertõzést gyakran vadmadarak, fõleg vándorló vízi szárnyasok és gázlómadarak, különösen gyakran vadkacsák közvetítik, elsõsorban a bélsaruk útján. A vadon élõ és a vándormadarak fertõzést terjesztõ szerepét az is alátámasztja, hogy a szabadban tartott házi baromfifajok (pulyka, kacsa) influenzás megbetegedése sokkal gyakoribb, mint a többnyire zártan ("iparszerû körülmények között") tartott csirkeállományoké. Milyen tüneteket okoz a madarakban a madárinfluenza vírusa? Egy betegség lappangási ideje az állatnak a kórokozóval való fertõzõdése és az elsõ klinikai tünetek megjelenése között eltelt idõ. A madárinfluenza esetében a lappangási idõ rövid, általában 1-3 nap. A megbetegedett madarak bágyadtak, elesettek, alig mozognak, nem repülnek, esetenként hasmenés alakul ki bennük és sokszor még a légzõszervi panaszok megjelenése elõtt elhullnak. A betegségre jellemzõ légzõszervi tünetek orrfolyásban, kötõhártya-gyulladásban, tüsszögésben, krákogásban és gyakran a szemgödör alatti üregek gyulladásában jelentkeznek. Erõsebb megbetegítõ képességû vírustörzsek a madarakban vérzéses elváltozásokat is okozhatnak, esetenként a toroktájék és a fejfüggelékek (taréj, lebernyeg) vizenyõs duzzanata is megfigyelhetõ. Az emésztõszervi tünetek elsõsorban hasmenésben nyilvánulnak meg. Fõleg kacsákban, influenza fertõzés hatására megfigyeltek az idegrendszer betegségére utaló tüneteket is. folyt. a köv. oldalon...

5 Félnünk kell? 5. VÉSZ-MADÁR avagy nem minden az, aminek látszik Tájékoztató a madárinfluenza megbetegedésrõl elözõ old. folyt... Megbetegítheti-e a madárinfluenza vírusa az embert? Általánosságban az a tapasztalat, hogy az állatok influenzavírusai közvetlenül nem ragadnak át az emberre és fordítva sem. (! a szerk.) Extrém körülmények között, például ha valaki folyamatosan és nagy mennyiségben lélegzi be a madárinfluenza vírusát (is) tartalmazó port, akkor kivételesen elõfordulhat az, hogy emberben közvetlenül a madárinfluenza vírusa okoz megbetegedést. Az Ázsiában észlelt emberi, de madárinfluenza vírusa által okozott megbetegedések azok között jelentkeztek, akik a madarakkal nap, mint nap, "hivatásszerûen" foglalkoztak, és a munkavégzés során egyéni védõmaszkot nem használtak. Teljes bizonyossággal kimondható, hogy a madárinfluenza vírusa emberrõl emberre nem képes átterjedni. Az influenzavírusok ellenálló képessége kicsi. A testváladékok beszáradása, a különbözõ fertõtlenítõszerek, a 60 C feletti hõmérséklet az influenzavírusokat hamar elpusztítja. A hazánkban általában alkalmazott konyhatechnológiai mûveletek (pl. fõzés, párolás, sütés) az influenzavírusok elpusztításához biztosan elegendõek. A hazánkban közfogyasztásra forgalomba kerülõ élelmiszerek, baromfihús madárinfluenza vírussal való fertõzöttsége és fõleg azok fertõzést terjesztõ szerepe kizártnak tekinthetõ, mert a nagyon szigorú állategészségügyi hatósági intézkedések megakadályozzák, hogy a fertõzött helyekrõl hús kerüljön forgalomba. Fontos hangsúlyozni, hogy a galambok, és a vadon élõ énekes madarak téli etetése nem növeli az emberi influenzás megbetegedések kialakulásának veszélyét. Kérem Kedves Olvasóinkat, hogy amennyiben ingatlanuk környékében elhullott madártetemet találnak, ne bolygassák, hanem mielõbb értesítsék a körzeti állatorvost! Kérem Önöket, hogy fokozottan figyeljenek a kisgyermekekre. Ha szabadban játszottak, utána mindenképpen mossanak alaposan kezet, a frissen szedett gyümölcsöket, pedig tisztítsák meg fogyasztás elõtt! Ha a fenti teendõket és információkat szem elõtt tartják, nem kell tartaniuk a megbetegedésektõl, és továbbra is nyugodtan fogyaszthatják a baromfitermékeket! Összeállította: Bódai Péter Forrás: Magyar Állatorvosi Kar honlapja

6 6. Sport - Hírek Sármelléki Sportnapok A IX. Sármelléki Karácsony Kupa idén január 22.-én tarkított mérkõzésen (ahol a szünetben a felek mezt került megrendezésre. A csúszás különbözõ okokra cseréltek), a Lányok csapata diadalmaskodott 5:2 vezethetõ vissza. Lényeg, hogy lebonyolódott a arányban. Lehet mondani, hogy ez a találkozó a nap rendezvény, ami nagyon jól szolgálta ismét a nagyszámú fénypontja, üde színfoltja volt. A nõi derbi után sármelléki és kisebb létszámú Sármellékhez kötõdõ következhetett a négyes döntõ. Döntõbe jutásért a Stuben sportbarátok szórakozását. krt a sármelléki ifjú játékosokból álló Nu pagadji Résztvevõ csapatok: Fõszeg; Galamb utca; Stuben krt; csapatával mérkõzhetett: 1:3! A másik ágon a Szitaköz és a Stella Artois (Sármellék ifi); Öregfiúk vidék; Police; Galamb utca mérkõzött meg: 3:0. Sziteköz Stm.; Égenföld; Vadkender; Nu pagadji. Nagyon Így alakult ki a kisdöntõ Stuben krt Galamb utca, és a jó csoportmérkõzések sorozata után jutottak el a csapatok döntõ Szitaköz Nu pagadji pároítás. a délutáni negyed döntõbe. Elõtte viszont egy remek csatát A bronzérem 5:2 arányban a Stuben körútra került. láthattak a nézõk (már aki befért a sármelléki terembe), a Az aranyérmet pedig a Nu pagadji fiatal csapata L á n y o k a érdemelte ki, miután fölényes 7:0-ás gyõzelmet aratott S á r m e l l é k i a Szitaköz csapata ellen. a s s z o n y o k k a l A torna gólkirálya hét góllal Bonyai Péter lett. csaptak össze. A rendezõk új kezdeményezésében a kupa mellett ulti- H e l y e n k é n t verés is zajlott, ahol a gyõztesnek járó díjat Lázár s z i p o r k á z ó, Szilveszter vehette át! h e l y e n k é n t A Kilencedik Karácsony Kupa ismét elérte a célját, a é r d e k e s é s nagyszerû játéknapot jó hangulatú eredményhirdetés h e l y e n k é n t zárta, családias környezetben. s z e n z á c i ó s j e l e n e t e k k e l Az embereket összehozó téli tornanap után máris itt a következõ! A Sármellék FC rendezésében Május 7.-én kerül sor a Családi Sportnap SÁRMELLÉKEN címû rendezvényre. A teremmel ellentétben várhatóan a Sármellék Sportpályán mindenki elfér, ide hív és vár mindenkit nagy szeretettel a rendezõség. Programok: Foci: nõi, gyermek, felnõtt Vetélkedõ: minden korosztály számára Szünetekben: helyi és vidéki fellépõk színes mûsorai Egész nap üzemelõ Büfé, kondérban fõtt finom ételek vásárolhatók, belépõ díj nem lesz, viszont zsíros kenyér a fröccs mellé igen! A rendezvény mûsorvezetõje a közismert DJ STUTTY, Kisantal Ferenc. Bátran ki lehet jelenteni, hogy Stutty a sportnap egyik biztosítéka, Õ is szeretettel vár valamennyi érdeklõdõt. Rendezõség várja a focicsapatok jelentkezését április 20.-ig. Az utcák-terek szlogenen kívül jelentkezhetnek különbözõ szervezõdések csapatai. Néhány ötlet: utcák, háztömbök, nõsök-nõtlenek, kopaszok, borivók, sörivók, kocsmák, baráti körök, stb. Jelentkezni lehet tehát bármilyen szervezõdésben bármilyen fantom néven: Lebeda Géza 30/ Király Gyula Szervezõnél. A nap zárása egy jó bulival, sokak kérésére és örömére: MÁRIÓ KONCERT!!! Bízzunk abban, hogy szenzációs, verõfényes idõben, remek hangulatban a téli tornákhoz hasonlóan ismét jól szórakozhatunk a Községünkben. Hajrá Sármellék! Király

7 Álom... Valóság 7. Amikor az álmok kézzel foghatóvá válnak Sok év várakozás után normalizálódni látszik a repülõtér helyzete. Március 22-én, 11 órakor több magas rangú vendég, többek között az ír közlekedési miniszter, az ír nagykövet, a Zala Megyei Közgyûlés elnöke, Sármellék, Zalavár valamint Keszthely város polgármesterei, kíséretében lezajlott a Fly Balaton Cape Clear Aviation Kft (a sármelléki-zalavári repülõtér üzemeltetõjének) terminál-átadó ünnepsége. Az elmúlt egy évben 2,5 milliárd forintos beruházást hajtott végre a cég, ami leginkább az alapvetõ infrastruktúra kiépítésére fordítódott. A most még csak félig kész terminál épület, az egyik leglátványosabb és l e g j e l e n t õ s e b b beruházások egyike. Az új, könnyûszerkezetes épület lehetõvé teszi az utasok magas szintû és kényelmes kiszolgálását. Az épület 2300 négyzetméterén VIP-váró, autókölcsönzõ, üzletek, kávézók, és minden olyan szolgáltatás megtalálható lesz, ami a mai modern utas-kiszolgáláshoz elengedhetetlen. Az elkészülõ terminál épület 300'000 utas/év befogadóképességû. Érdekességként említendõ meg, hogy a gyermekekre gondolván, a Balatonfelvidéki Nemzeti Parkkal közösen, a Kis- Balaton madarait bemutató memória játékfalat is felállítanak tól a FlyBalaton repülõtérrõl 13 európai városba lehet közvetlen légi járattal eljutni. Ilyenek többek között: Berlin, Stuttgart, Koppenhága, Zürich, Moszkva, Antalya és London. Az átadóünnepségen Gubicza Ágoston kihangsúlyozta, nem csupán a külföldi utasokra számítanak, hanem a helyi, Nyugat-balatoni régió lakóira is, akik remélhetõleg felfedezik a helyi repülõtér elõnyeit, és hasonló rendszerességgel veszik igénybe a szolgáltatásaikat. Az ünnepségen nem csak a terminál rövid idõn belüli elkészültét jelentették be, hanem egy szintén írm a g y a r megállapodáson alapuló, Zalacsány határában felépítendõ golfközpont alapkõ letételével kapcsolatban is ejtettek pár szót. A szintén ír kezdeményezéssel létrejött elképzelés hatalmas anyagi beruházást és remélhetõleg még nagyobb turisztikai fellendülést eredményezhet ennek a vidéknek. Kiss-Bódog Zoltán elmondta: ezek a beruházások világszerte ismerté és a turisták körében még közkedveltebbé tehetik Közép-Európa talán egyik legszebb kis, zöld szigetét, a Nyugat-Balatoni régiót. bé.pé fotók: matyi dezsõ

8 8. S z ó r a k o z á s Mozi-ZO M (O) Íme pár filmcsemege, melyekbõl mostanság mazsolázhatnak a mozirajongók. MOZIRA FEL! Jégkorszak 2. - Az olvadás színes amerikai animációs film, 2006 A mínuszok hõsei visszatérnek! A mamut, a kardfogú tigris és a lajhár egyenesen lubickol legutóbbi hõstettük sikerében: és ez már csak azért is könnyen megy, mert a jég olvadni kezd, így a világ egyetlen hatalmas élményfürdõvé változik körülöttük; csúszdák, gejzírek és szökõkutak között buliznak nap mint nap. Néha mégis arcukra fagy a mosoly. Manfréd ugyanis nagyon magányos - már egyenesen úgy érzi, mintha kihaltak volna körülötte a nõstények. És míg õ búnak ereszti az ormányát, Sid rájön, hogy csak egy egyre vékonyodó jéggát választja el õket az áradástól - ha az átszakad, boldog völgyüket elárasztja a víz. Az árral pedig együtt úsznak majd azok a csúszómászók, akiknek túl éles a foga arra fáj, hogy átvegyék az uralmat a nagy közös medence fölött. Bemutató dátuma: március 30. Egy gésa emlékiratai színes feliratos amerikai filmdráma, éven aluliak számára a megtekintése nagykorú felügyelete mellett ajánlott 1929-et írunk. A kilencéves Chiyot egy szegény halászfaluból eladják szülei egy kyotoi gésa-háznak. A kislány kegyetlen bánásmódban részesül a ház tulajdonosai és a fõgésa Hatsumomo révén. Akaraterejét azonban nem sikerül megtörniük, s miután Hatsumomo riválisa, Mameha a szárnyai alá veszi, Chiyoból Sayuri néven legendás g é s a v á l i k. Megtanul minden mûvészi és társadalmi fogást, ami ahhoz szükséges, hogy érvényesülni tudjon abban a világban, ahol ezentúl mozognia kell: a gazdagok, kiváltságosok és politikai csatározások világában. Bár Sayuri kék szemei kora legbefolyásosabb férfiúit bûvölik el, valódi szerelme elérhetetlen távolságban van tõle. Ráadásul a történelem is utoléri a gésákat: második világháborúval Japán alaposan megváltozik... Bemutató dátuma: március 23. A belsõ ember színes feliratos amerikai thriller, 2006 A rejtélyes Dalton kiagyalja a tökéletes bankrablás tervét, és merész akciója során több tucat embert ejt túszul az épületben. Frazier, a kõkemény nyomozó kapja a feladatot, hogy tárgyaljon a zseniális bûnözõvel. Ahogy a veszedelmes macska-egér játék kezd kibontakozni, Frazier gyanút fog, hogy ebben az ügyben talán nem minden az, aminek látszik. Ráadásul felbukkan a színen a felsõbb érdekeket képviselõ Madaline, aki kiszámíthatatla nságával még t o v á b b bonyolítja az a m ú g y i s robbanásveszél yes helyzetet... B e m u t a t ó dátuma: március 23. Kiadja: Az Önkrmányzat támogatásával a TelePont Közhasznú Információs Egyesület Alapító-fõszerkesztõ: Németh Csaba Szerkesztõ: Szántó Krisztián Munkatársak: Szabó Vendel, Ferge József, Horváth Beáta, Király Gyula, Bódai Péter Szerkesztõség: 8391 Sármellék, Felszabdulás u. 1. Telefon: 83/ , Fax: 83/ Nyomda: Veszprémi Egyetem nyomda, Keszthely

Mindent a madárinfluenzáról

Mindent a madárinfluenzáról Mindent a madárinfluenzáról A madárinfluenza vírus által okozott állatbetegség. A kórokozó különböző vadon élő madárfajokat és a házi baromfi fajokat egyaránt képes megbetegíteni, de a vírusfertőzés gyakran

Részletesebben

Madárinfluenza Állatorvosi információs oldal

Madárinfluenza Állatorvosi információs oldal Madárinfluenza Állatorvosi információs oldal Tájékoztató a madárinfluenza megbetegedésről Szaktanácsadó: Prof. Dr. Mészáros János akadémikus A szakmai anyag összeállításában közreműködtek: Dr. Dobi Ákos

Részletesebben

IX.évfolyam 1. szám 2006. április Szigeti László Kereszti Imréné polgármester jegyző

IX.évfolyam 1. szám 2006. április Szigeti László Kereszti Imréné polgármester jegyző IX.évfolyam 1. szám 2006. április Nagy dolog ez egy falu életében, főleg a mostani nehéz helyzetet figyelembe véve, mikor munkahelyek szűnnek meg az ország különböző részein, és ezáltal a családok fenntartása

Részletesebben

Köszönet a civileknek AZ EGYESÜLETEK VEZETÕIT ÜNNEPELTÉK

Köszönet a civileknek AZ EGYESÜLETEK VEZETÕIT ÜNNEPELTÉK Zalakaros város lapja XIX. évfolyam 1. szám Önzetlen munkájukért, éveken, sõt évtizedeken át a településért végzett kitartó tevékenységükért mondott köszönetet a civil szervezetek vezetõinek a Városházán

Részletesebben

A MADÁRINFLUENZA VÍRUS ÉS AZ ELLENE VALÓ VÉDEKEZÉS AKTUÁLIS KÉRDÉSEI

A MADÁRINFLUENZA VÍRUS ÉS AZ ELLENE VALÓ VÉDEKEZÉS AKTUÁLIS KÉRDÉSEI ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM BOLYAI JÁNOS KATONAI MŰSZAKI KAR A MADÁRINFLUENZA VÍRUS ÉS AZ ELLENE VALÓ VÉDEKEZÉS AKTUÁLIS KÉRDÉSEI KÉSZÍTETTE: HORTOBÁGYI TÍMEA 2008 1. BEVEZETŐ 1. 1. Áttekintés

Részletesebben

ELÉRHETŐ KÖZELSÉGBE KERÜLT SZOLNOKOT RÁKÓCZIFALVÁVAL ÖSSZEKÖTŐ KERÉKPÁRÚT MEGÉPÍTÉSE.

ELÉRHETŐ KÖZELSÉGBE KERÜLT SZOLNOKOT RÁKÓCZIFALVÁVAL ÖSSZEKÖTŐ KERÉKPÁRÚT MEGÉPÍTÉSE. Ára: 130.-Ft Rákóczifalviak Lapja 2005. November ELÉRHETŐ KÖZELSÉGBE KERÜLT SZOLNOKOT RÁKÓCZIFALVÁVAL ÖSSZEKÖTŐ KERÉKPÁRÚT MEGÉPÍTÉSE. Régóta érzékelhető szükséglet a kerékpáros forgalom biztonságossá

Részletesebben

Téti Híradó Városi Folyóirat XVI. évfolyam 2. szám 2011. nyár

Téti Híradó Városi Folyóirat XVI. évfolyam 2. szám 2011. nyár Tenni akarás! Téti Híradó Városi Folyóirat XVI. évfolyam 2. szám 2011. nyár Szülõk a játszótérért csapat, Stierlné Kertész Máriával kiegészülve újabb tervet eszelt ki: június 5-re meghívták egy önálló

Részletesebben

1848. március 15. Szeretettel várjuk városunk lakóit. Magyar sors. Boros János Tamás: március 15-én (szombaton)

1848. március 15. Szeretettel várjuk városunk lakóit. Magyar sors. Boros János Tamás: március 15-én (szombaton) XXIII. évfolyam 3. szám Ára: 2014. március 200 Ft Boros János Tamás: Magyar sors 1848. március 15. Szeretettel várjuk városunk lakóit március 15-én (szombaton) Programok: 17 órakor a Fried Mûvelõdési Házban

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK: Tisztelt Nagylókiak! Tisztelt Olvasó!

TARTALOMJEGYZÉK: Tisztelt Nagylókiak! Tisztelt Olvasó! Ingyenes újság TARTALOMJEGYZÉK: Közmeghallgatás 2010. évben Ez történt 2009. évben... 2 2010. évre vonatkozó tények és tervek.. 3 A befizetett kommunális adó felhasználásáról... 4 Kitüntetések könnyes

Részletesebben

2008. Első szám DECEMBERI KÉPESLAP. Mindenki karácsonya, 2008. december 14.

2008. Első szám DECEMBERI KÉPESLAP. Mindenki karácsonya, 2008. december 14. DECEMBERI KÉPESLAP Mindenki karácsonya, 2008. december 14. 2 ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Élelmiszeradomány A Baptista Szeretetszolgálat Alapítvány jóvoltából élelmiszer adomány érkezett községünkbe. A száraztésztát,

Részletesebben

ÉRTÉKELÉS ÚJÉVI KONCERT. Két év távlatából. Sporthírek. Interjú KULTÚRA SZÍNHÁZ ISKOLA. Hírek Események Beszámolók. Jön az Anconai szerelmesek

ÉRTÉKELÉS ÚJÉVI KONCERT. Két év távlatából. Sporthírek. Interjú KULTÚRA SZÍNHÁZ ISKOLA. Hírek Események Beszámolók. Jön az Anconai szerelmesek ÉRTÉKELÉS Két év távlatából KULTÚRA Hírek Események Beszámolók ÚJÉVI KONCERT Interjú Sporthírek SZÍNHÁZ Jön az Anconai szerelmesek ISKOLA Gárdonyi napok 2013 ÚJÉV Kedves Olvasóink! Bizonyára sokan meglepődtek,

Részletesebben

Jánoshidai Híradó. Kellemes húsvéti ünnepeket kívánunk! XVI. évfolyam 1. szám 2013. március. SZABÓ LŐRINC: Biztató a tavaszban

Jánoshidai Híradó. Kellemes húsvéti ünnepeket kívánunk! XVI. évfolyam 1. szám 2013. március. SZABÓ LŐRINC: Biztató a tavaszban Jánoshidai Híradó POLGÁRMESTERI HIVATAL 5143 Jánoshida, Fő út 28. 57/558-060 www.janoshida.hu Önkormányzati lap 150 Ft XVI. évfolyam 1. szám 2013. március Kellemes húsvéti ünnepeket kívánunk! SZABÓ LŐRINC:

Részletesebben

POLGÁRMESTERI BESZÁMOLÓ

POLGÁRMESTERI BESZÁMOLÓ Mi lesz veled, Vál KSE? Jövőnk zálogai? Ilyen körülmények között ebben a csapatban ennyi van. Én azt gondolom, nincs okunk szégyenkezni. Ádám Zsuzsanna beszélget az egyesület vezetőségével....összetört

Részletesebben

VI. évfolyam, 1. szám 2010. április. infláció). Csökkentek az intézményeink normatívái. Csökkent a lakosságszám, a gyermeklétszám,

VI. évfolyam, 1. szám 2010. április. infláció). Csökkentek az intézményeink normatívái. Csökkent a lakosságszám, a gyermeklétszám, VI. évfolyam, 1. szám 2010. április Önkormányzat hírei A 2010-es esztendő a költségvetés elkészítésével kezdődött, melyet a testület 2010. február 25-én fogadott el. Az önkormányzat ez évi költségvetési

Részletesebben

Nádudvari. Az ütemterv szerint VÁROSI KÖZÉLETI LAP. gázt, de a szerződés lejárta miatt újra kellett pályáztatni. Szöveg és fotó: Marján László

Nádudvari. Az ütemterv szerint VÁROSI KÖZÉLETI LAP. gázt, de a szerződés lejárta miatt újra kellett pályáztatni. Szöveg és fotó: Marján László Nádudvari VÁROSI KÖZÉLETI LAP 2011. július XVI. évfolyam 7. szám Ára: 99 Ft Szerződés az olcsóbb gázról Polgármestertársaival egyetemben Beke Imre Nádudvar városvezetője is aláírta Berettyóújfaluban, június

Részletesebben

Jubileumi rendezvények A héten kezdődik meg az első nagyobb rendezvénysorozat, amellyel

Jubileumi rendezvények A héten kezdődik meg az első nagyobb rendezvénysorozat, amellyel Gödöllői Szolgálat XV. évf. 9. szám 2006. március 9. Terjesztői ára: 75 Ft Gödöllőiek, Gödöllőről, gödöllőieknek Jubileumi rendezvények A héten kezdődik meg az első nagyobb rendezvénysorozat, amellyel

Részletesebben

SZABOLCS HÍRADÓ. Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 166. évfordulójára emlékeztünk. Ember lenni mindig, minden körülményben.

SZABOLCS HÍRADÓ. Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 166. évfordulójára emlékeztünk. Ember lenni mindig, minden körülményben. SZABOLCS HÍRADÓ PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS LAPJA XXIV. ÉVFOLYAM 2014. MÁRCIUS Ára: 120 Ft Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 166. évfordulójára emlékeztünk Tompa Mihály:

Részletesebben

KÖRMENDI HÍRADÓ VÁROSI ÚJSÁG 2009. MÁRCIUS 20. VII. ÉVFOLYAM 3. SZÁM

KÖRMENDI HÍRADÓ VÁROSI ÚJSÁG 2009. MÁRCIUS 20. VII. ÉVFOLYAM 3. SZÁM KÖRMENDI HÍRADÓ VÁROSI ÚJSÁG 2009. MÁRCIUS 20. VII. ÉVFOLYAM 3. SZÁM Ma is aktuális 1848 üzenete A 161. évfordulót ünnepelte a város március 15-én Március 15-én, vasárnap délután 15 órakor kezdôdött a

Részletesebben

Pilismarót a legfontosabb

Pilismarót a legfontosabb A PILISMARÓTI FALUKÖZÖSSÉG LAPJA MEGJELENIK NEGYEDÉVENTE 2012. JANUÁR XXI. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM Pilismarót a legfontosabb Pilismaróti Hírek utolsó megjelenése óta több mint fél év eltelt. A A maróti emberek

Részletesebben

Az idõsek tisztelete. Zalaegerszeg Autóbuszállomás Tel.: 92/511-045. Nagykanizsa Autóbuszállomás Tel.: 93/536-716

Az idõsek tisztelete. Zalaegerszeg Autóbuszállomás Tel.: 92/511-045. Nagykanizsa Autóbuszállomás Tel.: 93/536-716 Karácsony ünnepe elõtt 4 nappal, azaz december 20-án kora délután rendezték meg Bagodban a helyi iskola tornatermében a hagyományos idõsek napját. Az iskolás gyermek díszes ruhában, utolsó vers és énekpróba

Részletesebben

Közéleti idõszaki lap

Közéleti idõszaki lap Juhász Gyula Március idusára Vannak napok, melyek nem szállnak el, De az idõk végéig megmaradnak, Mint csillagok ragyognak boldogan S fényt szórnak minden születõ tavasznak. Valamikor szép tüzes napok

Részletesebben

1956. Egy nemzet kiáltása. 2009. október Önkormányzat hírei, közlemény 1. oldal. 2009. XVII. évfolyam, 8. szám Megjelenik havonta

1956. Egy nemzet kiáltása. 2009. október Önkormányzat hírei, közlemény 1. oldal. 2009. XVII. évfolyam, 8. szám Megjelenik havonta 2009. október Önkormányzat hírei, közlemény 1. oldal 2009. XVII. évfolyam, 8. szám Megjelenik havonta Az október 23-i budapesti tömegtüntetés a kommunista pártvezetés ellenséges reakciója és a fegyvertelen

Részletesebben

Március 8. A nõk nemzetközi világnapja

Március 8. A nõk nemzetközi világnapja 16 2010 MÁRCIUS Megyei I. osztály Felnõtt csapatunk aktívan készül a 29/2010-es labdarúgó bajnokság tavaszi fordulóira Edzõi értékelés a felkészülési idõszakról A felkészülést a tavaszi szezonra január

Részletesebben

Jótékonysági bál. a mentôállomásért. » Javaslat a kórházról 3.» Farsangi hangulatban 9.» Gyógyszerhelyzet 11.» CVSE siker a Premier Kupán 13.

Jótékonysági bál. a mentôállomásért. » Javaslat a kórházról 3.» Farsangi hangulatban 9.» Gyógyszerhelyzet 11.» CVSE siker a Premier Kupán 13. Új» AZ ÚJSÁG CELLDÖMÖLKÖN INGYENES, A VIDÉKI ELÔFIZETÔKNEK HAVONTA 108 FORINT. XIX. ÉVFOLYAM 3. SZÁM (438) 2007. FEBRUÁR 9. CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA» Javaslat a kórházról 3.» Farsangi hangulatban

Részletesebben

Mindenütt szeretek játszani...

Mindenütt szeretek játszani... Lellei XXIII. évfolyam 1. szám Újság 2014. január Ha karácsony, akkor Sotto Voce koncert, ha Sotto Voce, akkor pedig neves fellépő művészek Lellén. Így volt ez decemberben is, amikor Illényi Katica fogadta

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ 1848. MÁRCIUS 15. ÜZENETE BERHIDA. XXI. évfolyam 2. szám 2014. március. Városi Önkormányzat lapja

ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ 1848. MÁRCIUS 15. ÜZENETE BERHIDA. XXI. évfolyam 2. szám 2014. március. Városi Önkormányzat lapja ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ BERHIDA XXI. évfolyam 2. szám 2014. március Városi Önkormányzat lapja 1848. MÁRCIUS 15. ÜZENETE A hosszú, hideg téli napok után mindenki alig várja, hogy tavasz legyen. Évezredek óta

Részletesebben

Bodrogközi. Körkép. Tisztelt Olvasók! A Bodrogközi Többcélú Kistérségi Társulás időszaki térségi hírmagazinja

Bodrogközi. Körkép. Tisztelt Olvasók! A Bodrogközi Többcélú Kistérségi Társulás időszaki térségi hírmagazinja Bodrogközi A Bodrogközi Többcélú Kistérségi Társulás időszaki térségi hírmagazinja Próbaszám - 2013. december Tisztelt Olvasók! Körkép PROGRAM A Bodrogközi Többcélú Kistérségi Társulás nevében szeretettel

Részletesebben

Szentgrót és Vidéke. A kánikula sem volt akadály. Gyógy- és fûszernövény napok Zalaszentlászlón

Szentgrót és Vidéke. A kánikula sem volt akadály. Gyógy- és fûszernövény napok Zalaszentlászlón Szentgrót és Vidéke A nagy hõségben is változatos, tartalmas programokkal rendezték meg július 27-én Zalacsányban az iskola udvarán a település falunapját. Délelõtt szokásos futballtornán mérkõztek meg

Részletesebben

Ballagás. Bajnok Lett Deszk Ifi Futball Csapata!

Ballagás. Bajnok Lett Deszk Ifi Futball Csapata! A DESZKI FALUNKÉRT EGYESÜLET LAPJA www.falunkert.hu XXIV. ÉVFOLYAM 6. SZÁM 2014. JÚNIUS Ballagás Elballagtak a Zoltánfy Iskola nyolcadikosai. A Faluházban megrendezett ballagási ünnepségről a 6. oldalon

Részletesebben

A 2011/2012-es tanévben is ingyen kapják a tankönyvet a Fábiánsebestyénre járó diákok!

A 2011/2012-es tanévben is ingyen kapják a tankönyvet a Fábiánsebestyénre járó diákok! Fábiáni Fábiánsebestyéni Önkormányzat tájékoztató kiadványa 2011. január - június A 2011/2012-es tanévben is ingyen kapják a tankönyvet a Fábiánsebestyénre járó diákok! Tartalom: Polgármesteri beszámoló

Részletesebben