HÍRLEVÉL I. PANNON MECHATRONIKAI KLASZTER TEVÉKENYSÉGEI

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HÍRLEVÉL I. PANNON MECHATRONIKAI KLASZTER TEVÉKENYSÉGEI"

Átírás

1 HÍRLEVÉL Hírlevelünk célja, hogy tájékoztatást adjunk projektjeink állásáról, új forrásszerzési kísérleteinkrıl, valamint olyan mőszaki és gazdasági információkról, amelyek érdeklıdésre tarthatnak számot. Szívesen vesszük és várjuk partnereink visszajelzéseit a hírlevéllel kapcsolatban. Tartalom: - I. Pannon Mechatronikai Klaszter tevékenységei - II. Közös vasanyagbeszerzés megbeszélés a klaszter szervezésében - III. ITD Hungary gazdasági fóruma - IV. JÖN! - V. Új projektek - VI. Ágazati hírek, információk I. PANNON MECHATRONIKAI KLASZTER TEVÉKENYSÉGEI Tavaly ısszel beadott PANEL Klaszterfejleszté s címő pályázatunk kedvezı elbírálásban részesült, melynek támogatási szerzıdése márciusban aláírásra került. Elkezdtük személyesen felkeresni a klaszter tagjait a klasztertevékenység szokásos éves értékelése, és a 2009-es igények felmérése céljából. Ezidáig 11 vállalkozást látogattunk meg, ahol egybehangzóan a klasztertagok közötti együttmőködés erısítése és a köztük lévı kommunikáció fejlesztése hangzott el igényként. Továbbra is várjuk az akkreditált laborral rendelkezı ipari innovációs központ létrehozását megcélzó Baross 2007 pályázat elbírálásának hivatalos döntését. 1

2 II. ANYAGBESZERZÉSI MEGBESZÉLÉS KLASZTER SZERVEZÉSÉBEN Jelen gazdasági helyzetben az egymással konkuráló cégek is nyitnak egymás felé, hogy közös együttmőködéssel enyhítsék az erısödı terheket. Ezt bizonyította a március 27-én, vállalkozói kezdeményezésre, Zalaegerszegen megrendezett Közös vasanyagbeszerzés címő megbeszélés is, ahol 7 szervezet 9 képviselıje volt jelent. A résztvevı vállalkozások képviselıi megosztoták egymással saját tapasztalataikat, javaslataikat, hogy kapcsolataikat egymás számára felajánlva optimalizálják az anyagbeszerzési folyamatot közös megrendelés, illetve szállítás megszervezésével. A szándék továbbá egy gépkapacitás-adatbázis létrehozása, melyben a kihasználatlan gépidıket egymás felé kommunikálva segíthetik az üzleti együttmőködést. III. ITD HUNGARY GAZDASÁGI FÓRUM Az ITD Hungary Zrt. Nyugat-dunántúli Regionális Képviselete április 01-én külgazdasági fórumot rendezett Szombathelyen. A résztvevık a fórumon négy elıadást láthattak a belga, holland és svéd piacokra jutási lehetıségekrıl, üzleti kapcsolatokról. Az eladók elérhetıségei: Grenczer Gábor Külgazdasági szakdiplomata Kereskedelemfejlesztés és Befektetés Laan van Nieuw Oost Indie 271, 2593 BS Den Haag Tel: Fax: Internet: Kozlovszky Zoltán külgazdasági szakdiplomata Hungarian Embassy Commercial Office Olofsgatan 10. SE Stockholm Tel: Fax: Web: 2

3 Mészáros Kálmán H-1061 Budapest Andrassy ut 12. Hungary Tel: Fax: Internet: MAG Zrt. - Központi ügyfélszolgálat 06-40/ személyes ügyfélszolgálat 06-40/ új pályázatokkal kapcsolatos információk IV. JÖN! Tovább folytatjuk a klasztertagok látogatását, folytatódik a klasztertevékenység szokásos éves értékelése, és a 2009-es igények felmérése céljából. Áprilisban elkezdjük a tapasztalatok megosztására, információk győjtésére, kapcsolatok felvételére használható céglátogatás-sorozatot, mely során kis- és középvállalkozások mutatkoznak be, és adnak teret az együttgondolkodásra. A Hungexpon május 19 és 22 között két kiállítást is rendeznek, melyek érdeklıdésre tarthatnak számot. A Gépipar fellegvára jelzıvel illetett Mach-Tech gépgyártástechnológiai és hegesztéstechnikai kiállítással párhuzamosan látogatható az Elektrosalon elektrotechnikai és automatizálási kiállítás. V. ÚJ PROJEKTEK Az akkreditált ipari innovációs központ létrehozását megcélzó Baross 2007 pályázat elbírálásáról még nem kaptunk információt. A pályázatban megfogalmazott célok: 1. Innovációs központ innovációs céljait szolgáló, minısített rendszerben mőködı berendezések és eszközök beszerzése: Karos koordináta mérıgép, hosszú szerkezetek méréséhez állvánnyal Sztereo univerzális mikroszkóp, interface, feldolgozó Munkanap elemzı rendszer (elemzı hardverrel) Univerzális keménységmérı Hordozható keménységmérı PMI Pro UV Spectrofotométer, kémiai összetétel meghatározására, PMI Pro UV UH anyagvizsgálati rendszer "Kézi mérıeszköz-rendszer 2. Innovációs központ innovációs céljait szolgáló eszközök mőködtetését biztosító innovációs szolgáltatások kialakítása 3. Innovációs központban elhelyezkedı oktató- és konferenciaterem kialakítása 3

4 VI. ÁGAZATI HÍREK, INFORMÁCIÓK FINANSZÍROZÁS Pályázati felhívás A Pannon Novum Nyugat-Dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség és a Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal pénzügyi támogatásával pályázatot hirdet a évi Pannon Novum Regionális Innovációs Díj elnyerésére. Pályázhat a Nyugat-dunántúli régióban telephellyel rendelkezı, a évi XXXIV. törvény alapján mikro-, kis-, vagy középvállalkozásnak minısülı gazdálkodó szervezet. Pályázni olyan megvalósult innovációs projekttel lehet (új termék, új szolgáltatás, új eljárás létrehozása, piaci bevezetése), amely az elmúlt két évben realizálódott, és számokkal alátámasztható eredmény-kimutatással rendelkezik. Az innováció alapja lehet kutatás-fejlesztési eredmény, szabadalom, know-how, technológiatranszfer stb. A pályázatokat szakemberek értékelik, és javaslatuk alapján a Nyugat-Dunántúli Regionális Innovációs Tanács dönt a díj odaítélésérıl. Az elsı helyezett elnyeri a PANNON NOVUM INNOVÁCIÓS DÍJAT, melynek tényét a díjazott jogosult üzleti dokumentumain, reklámanyagain feltüntetni. Ezen kívül meghívást nyer az Országházban rendezett, Magyar Innovációs Nagydíj ünnepélyes átadási rendezvényére, a Regionális Innovációs Ügynökség pedig lehetıséget biztosít a projekt bemutatására. Az innovációs projektrıl híradás jelenik meg a régió kamarai lapjaiban, a Nyugat-dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség hírlevelében, honlapján. A díj Veres Gábor szobrászmővész alkotása, egyedi tervezéső kisplasztika. A regionális díj ünnepélyes átadása egy színvonalas, média-megjelenést is biztosító regionális rendezvényen kerül sorra, várhatóan június végéig. GÉPJÁRMŐIPAR Termelésnövelés a kaposvári buszgyárban Növeli a gyártást a NABI magyarországi csarnokában, mert élénkült a kereslet Amerikában. A jövı hónaptól több, az eddigi heti három helyett három és fél autóbuszt szerelnek össze Kaposváron, a NABI autóbusz gyárban. Azért emelik a termelést, mert Amerikában fokozni tudták az értékesítést, így nıtt a felvevıképesség. A lendület fokozása az Obama-csomag jármőipar-élénkítı hatásának következménye. A kaposvári termelés annak a 260 darabos 2010-es határidejő szerzıdésnek a része, amelyet a múlt év közepén írtak alá. Akkor heti két busz készült, idén három, a jövı hónaptól pedig három és fél. A következı évtıl 740 darabos szerzıdés léphet életbe. A NABI Amerika harmadik legnagyobb buszgyártó cége. Kaposváron 2003 óta vannak jelen, alacsonypadlós autóbuszokat gyártanak, amelyeket Amerikába visznek ben azonban bezárták, de 2008-ban újraindították a termelést. Nyáron már toboroz Kecskeméten a Mercedes A Daimler a jövı év végére elkészülı kecskeméti gyárába idén az év közepén kezdi meg a munkavállalók toborzását. Az elsı körben 300 emberre tart igényt a Daimler, akik várhatóan a kecskeméti üzem középvezetıi posztjait fogják betölteni, a késıbbiekben ık tanítják majd be az újakat. A nagyobb munkaerı-toborzás 2010 végén indul. A 800 millió eurós beruházással felépülı Mercedes gyár közel dolgozónak biztosít majd 4

5 munkahelyet. Jelentıs beszállítási volumennel számolhatnak a gyárüzemeltetésbe és a kiszolgálásba (például a karbantartásba, a szolgáltatásokba) bekapcsolódó vállalkozások. Az elsı ütemben a Daimler által megvásárolt 450 hektáros területbıl 180 hektárt építenek be. Ennek a területnek befejezıdött a lıszermentesítése és a régészeti feltárása. Jelenleg a Bácsvíz Zrt. dolgozik a területen, egy 15 kilométer hosszú öntözıcsatorna-rekonstrukción dolgoznak. A tereprendezés április végére befejezıdik - sorolta az elıkészületeket az alpolgármester. A területen augusztus-szeptember körül elindulhatnak az alapozó munkák, majd novemberben a magasépítés. MEGÚJULÓ ENERGIA IPAR Bioerımő épül Kaposváron Az erımő faipari hulladékot használ föl, 2012-ben kezdi meg mőködését, és Kaposvár távhıellátásának hatvan százalékát biztosítja. Így nem csak a távfőtés díja fog csökkenni húsz százalékkal, hanem nagymértékben a város gázalapú energiafüggısége is. Az új erımő környezetterhelése jóval kisebb, mint a hagyományos erımőveké, füstmenetesen üzemel, a hátramaradó hamut pedig a termıtalaj minıségének javításához használják föl. Emellett a fás szárú növényekbıl energiát termelı erımő részben villamos-energiával is ellátja a várost. A bioerımő részben kiváltja a gázalapú távhıszolgáltatást, 20 százalékkal csökkenve a távfőtés. A fı cél, hogy Kaposvár csökkentse a gázalapú energiafüggıségét, fıként a lakosság egyharmadát érintı távfőtéses lakások esetében és az önkormányzat intézményeiben, valamint ösztönözze a gázfőtéses lakások tulajdonosait, hogy új fogyasztóként bekapcsolódjanak a távfőtés-hálózatba. Az idén 50 millió forintból elkészül egy vezeték, amely a kaposvári cukorgyárból biogázt szállít a jelenleg felújítás és korszerősítés alatt álló városi fürdıbe, részben kiváltva ezzel a jelenlegi gázfelhasználást és csökkentve a költségeket. Az ELMIB csoport egy Nyugat-Európa számos országában bevált, modern technológiájú, környezetbarát bioerımővet tervez Kaposvárra, amely elsısorban helyben beszerezhetı faalapanyagot - erdészeti és faipari hulladékot, főrészport, illetve a faipari felhasználásra egyébként alkalmatlan aprítékot - használ majd fel. A fás szárú anyagokra alapozó erımő elınye más, hagyományos erımővekkel szemben az alacsonyabb környezetterhelés. A létesítmény gyakorlatilag füstmentesen üzemeltethetı, miközben a hátramaradó hamu - megfelelı technika alkalmazásával - a termıtalaj minıségének javításához is felhasználható lesz. A társaság a beruházáshoz szükséges területet az önkormányzattól vásárolta meg 382 millió forintért. A 35 megawattos kazánnal megépülı erımő a tervek szerint 2012-ben kezdi meg a mőködését. Az idén beszerzik a szükséges hatósági engedélyeket, az építkezés pedig jövıre indul. Az ELMIB csoport egy magyar magántulajdonosi háttérrel rendelkezı energetikai társaság. Konszolidált árbevétele 2008-ban - az elızetes adatok szerint - megközelítette a 21 milliárd forintot, ami az elızı évinek több mint a két és félszerese. A társaság adózott eredménye - hasonló arányban emelkedve - megközelítette a másfél milliárd forintot. A csoport konszolidált saját tıkéje 8 milliárd forintra nıtt. 5

6 EGYÉB Magyar munkahelyek angol leépítésbıl Magyarországra telepíti egyik brit üzemébıl a cigarettafüstszőrı-gyártás nagy részét a Filtrona Filters. Az ottani több mint 230 fıs elbocsátás nyomán itthon további ember találhat munkát. Az angliai Jarrow városában található üzem 365 dolgozójából 233-at küldenek el, az egységben csak a fejlesztés és a legkorszerőbb gyártás marad. A cég itthon már 140 fıt foglalkoztató üzemet mőködtet, s látja el a cigarettagyártókat filterrel. Azt még nem tudni, hogy szükség lesz-e kapacitásbıvítésre is. A Filtrona Filters Hungary jelenleg sem tétlenkedik a munkaerıpiacon, hiszen friss hirdetésben keres mőszakvezetıt, vevıi kapcsolattartót, az év elején pedig gépbeállítókat kerestek a céghez. A társaság - amely tavalyelıtt hétezer négyzetméter területet bérelt a szigetszentmiklósi ProLogis Parkban októberében kezdte meg termelését. Az elmúlt három évben 35 százalékkal esett vissza az üzem termelése, s a jarrowi üzem stratégiailag sincs olyan helyen, ahonnan ki tudná elégíteni a növekvı piacok igényeit. Alig használják a netet a kiscégek A hazai kkv szektor négyötöde a fogyasztók tájékoztatására használja a cég honlapját, és alig több mint egyharmaduk igyekszik csak új ügyfeleket is szerezni az internetes jelenléttel. A cégek tevékenysége is befolyásolja, hogy a céges honlap sokoldalúságára milyen mértékben van szükség, azonban a saját lehetıségeit legjobban kihasználó, a kor igényeinek megfelelı site azonban minden körülmények között vonzóbb, és vonzóbbá teszi a céget, mint egy régóta porosodó, statikus honlap. Saját környezetében komoly versenyelınyhöz juthat bármilyen cég, amely hajlandó versenytársainál nagyobb energiát fordítani internetes megjelenésére. Különösen most, a válság okozta újrarendezési folyamatokban fontos a tudatos internetes jelenlét. Az átgondoltan megszerkesztett honlapok nem csupán marketing-kommunikációs célokat szolgálnak, hanem magát a tevékenységet viszik fel az internetre, például lehet róluk terméket vagy szolgáltatást is rendelni. A Pont ez Holding Kft. megbízásából, a Publicus Research által készítette kutatás szerint a kkv szektor vállalatainak 87 százaléka rendelkezik internet hozzáféréssel. Ezen eredmények olvasásakor azonban figyelembe kell venni, hogy a megkérdezés részben eleve online történt, így ebbe az irányba húznak" az adatok. Az összes megkérdezett kis- és közepes vállalkozás közül 68 százaléknak van saját honlapja. Míg a 10 millió forintnál kevesebb éves bevétellel rendelkezı cégek közül 38 százalék rendelkezik honlappal, addig a 10 és 25 millió forint közötti árbevételő cégek esetében 63 százalékos ez az arány, majd az árbevétel növekedtével egyenletesen nı. Újra megnyílt a sármelléki reptér Több mint öthónapos kényszerszünet után, a Lufthansa Düsseldorfból érkezı járatával szombaton ismét megnyílt a sármelléki FlyBalaton repülıtér. Az 50 személyes CRJ-200- as géppel 32 nyaralóvendég érkezett a Balaton-közeli reptérre, amely az újraindítás körüli bizonytalanságokat követıen fogadja ismét a gépeket. Szándékaik szerint szeretnék nemcsak elérni, de meg is haladni a tavalyi, mintegy 110 ezres utasszámot. A légibázis egyelıre heti három alkalommal a Lufthansa düsseldorfi, hamburgi és frankfurti gépeit fogadja és indítja, a korábban legnagyobb forgalmat hozó Ryanair-rel még zajlanak a tárgyalások. 6

HÍRLEVÉL I. PANNON MECHATRONIKAI KLASZTER TEVÉKENYSÉGEI

HÍRLEVÉL I. PANNON MECHATRONIKAI KLASZTER TEVÉKENYSÉGEI HÍRLEVÉL Hírlevelünk célja, hogy tájékoztatást adjunk projektjeink állásáról, új forrásszerzési kísérleteinkrıl, valamint olyan mőszaki és gazdasági információkról, amelyek érdeklıdésre tarthatnak számot.

Részletesebben

HÍRLEVÉL I. PANNON MECHATRONIKAI KLASZTER TEVÉKENYSÉGEI

HÍRLEVÉL I. PANNON MECHATRONIKAI KLASZTER TEVÉKENYSÉGEI HÍRLEVÉL Havonta készített hírlevelünk célja, hogy tájékoztatást adjunk projektjeink állásáról, új forrásszerzési kísérleteinkrıl, valamint olyan mőszaki és gazdasági információkról, amelyek érdeklıdésre

Részletesebben

HÍRLEVÉL 2006. NOVEMBER

HÍRLEVÉL 2006. NOVEMBER HÍRLEVÉL 2006. NOVEMBER 2006 októberében elindítottuk havonta készített hírlevelünket, amelynek célja, hogy tájékoztatást adjunk projektjeink állásáról, új forrásszerzési kísérleteinkrıl, valamint olyan

Részletesebben

HÍRLEVÉL I. PANNON MECHATRONIKAI KLASZTER TEVÉKENYSÉGEI

HÍRLEVÉL I. PANNON MECHATRONIKAI KLASZTER TEVÉKENYSÉGEI HÍRLEVÉL Hírlevelünk célja, hogy tájékoztatást adjunk projektjeink állásáról, új forrásszerzési kísérleteinkről, valamint olyan műszaki és gazdasági információkról, amelyek érdeklődésre tarthatnak számot.

Részletesebben

HÍRLEVÉL. Szívesen vesszük és várjuk partnereink visszajelzéseit a hírlevéllel kapcsolatban.

HÍRLEVÉL. Szívesen vesszük és várjuk partnereink visszajelzéseit a hírlevéllel kapcsolatban. HÍRLEVÉL Hírlevelünk célja, hogy tájékoztatást adjunk projektjeink állásáról, új forrásszerzési kísérleteinkről, valamint olyan műszaki és gazdasági információkról, amelyek érdeklődésre tarthatnak számot.

Részletesebben

HÍRLEVÉL I. PANNON MECHATRONIKAI KLASZTER TEVÉKENYSÉGEI

HÍRLEVÉL I. PANNON MECHATRONIKAI KLASZTER TEVÉKENYSÉGEI HÍRLEVÉL Hírlevelünk célja, hogy tájékoztatást adjunk projektjeink állásáról, új forrásszerzési kísérleteinkről, valamint olyan műszaki és gazdasági információkról, amelyek érdeklődésre tarthatnak számot.

Részletesebben

HÍRLEVÉL ---------------------------------------------------------------------------------------- I. PANNON MECHATRONIKAI KLASZTER TEVÉKENYSÉGEI

HÍRLEVÉL ---------------------------------------------------------------------------------------- I. PANNON MECHATRONIKAI KLASZTER TEVÉKENYSÉGEI HÍRLEVÉL Hírlevelünk célja, hogy tájékoztatást adjunk projektjeink állásáról, új forrásszerzési kísérleteinkről, valamint olyan műszaki és gazdasági információkról, amelyek érdeklődésre tarthatnak számot.

Részletesebben

HÍRLEVÉL ---------------------------------------------------------------------------------------- I. PANNON MECHATRONIKAI KLASZTER TEVÉKENYSÉGEI

HÍRLEVÉL ---------------------------------------------------------------------------------------- I. PANNON MECHATRONIKAI KLASZTER TEVÉKENYSÉGEI HÍRLEVÉL Hírlevelünk célja, hogy tájékoztatást adjunk projektjeink állásáról, új forrásszerzési kísérleteinkről, valamint olyan műszaki és gazdasági információkról, amelyek érdeklődésre tarthatnak számot.

Részletesebben

Észak-alföldi Informatikai Klaszter. Tartalomjegyzék

Észak-alföldi Informatikai Klaszter. Tartalomjegyzék ÉSZAK-ALFÖLDI INFORMATIKAI KLASZTER 2009. AUGUSZTUS Tartalomjegyzék ÉSZAK-ALFÖLDI INFORMATIKAI KLASZTER... 1... 1 1. Vezetıi összefoglaló... 4 2. Bevezetés... 6 2.1. A stratégiai terv céljai... 6 2.2.

Részletesebben

EXPORT TERV. SME Network CB-HU-SRB/0901/211/009 MICROCER KFT. MICROCER D.O.O. Mórahalom-Magyarkanizsa, 2011. Good neighbours creating common future

EXPORT TERV. SME Network CB-HU-SRB/0901/211/009 MICROCER KFT. MICROCER D.O.O. Mórahalom-Magyarkanizsa, 2011. Good neighbours creating common future Good neighbours creating common future SME Network CB-HU-SRB/0901/211/009 EXPORT TERV MICROCER KFT. MICROCER D.O.O Mórahalom-Magyarkanizsa, 2011 The project is co-financed by the European Union through

Részletesebben

Közös vállalkozás- és üzletfejlesztési hálózat megvalósíthatósági tanulmánya

Közös vállalkozás- és üzletfejlesztési hálózat megvalósíthatósági tanulmánya Good neighbours creating common future Közös vállalkozás- és üzletfejlesztési hálózat megvalósíthatósági tanulmánya SME Network CB-HU-SRB/0901/211/009 Mórahalom-Magyarkanizsa, 2011 The project is co-financed

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FİISKOLA KÜLKERESKEDELMI FİISKOLAI KAR

BUDAPESTI GAZDASÁGI FİISKOLA KÜLKERESKEDELMI FİISKOLAI KAR BUDAPESTI GAZDASÁGI FİISKOLA KÜLKERESKEDELMI FİISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA SZAK NAPPALI TAGOZAT EXPORT-IMPORT MENEDZSMENT SZAKIRÁNY A HAZAI KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK GAZDASÁGI VERSENYKÉPESSÉGÉT NÖVELİ

Részletesebben

1. MUNKACSOPORT. Baumgartner Klaudia Dabasi Tamás Schvarcz Attila Varjú Andrea Vasvári Bálint

1. MUNKACSOPORT. Baumgartner Klaudia Dabasi Tamás Schvarcz Attila Varjú Andrea Vasvári Bálint 1. MUNKACSOPORT Baumgartner Klaudia Dabasi Tamás Schvarcz Attila Varjú Andrea Vasvári Bálint 1. esettanulmány Hidegség, kerékpárút: A projekt elıtörténete A 90-es években folyamatos volt a Fertı tó partján

Részletesebben

A MAGYAR INNOVÁCIÓS RENDSZER HELYZETE VÁLLALATI NÉZİPONTBÓL

A MAGYAR INNOVÁCIÓS RENDSZER HELYZETE VÁLLALATI NÉZİPONTBÓL BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM VÁLLALATGAZDASÁGTAN INTÉZET VERSENYKÉPESSÉG KUTATÓ KÖZPONT Kiss János: A MAGYAR INNOVÁCIÓS RENDSZER HELYZETE VÁLLALATI NÉZİPONTBÓL (PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ TANULMÁNY) VERSENYBEN

Részletesebben

Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület 2012. augusztus. Az MVH módosította a kifizetési kérelmek benyújtásának bizonyos szabályait

Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület 2012. augusztus. Az MVH módosította a kifizetési kérelmek benyújtásának bizonyos szabályait Ács, Ácsteszér, Aka, Almásfüzitı, Ászár, Bábolna, Bakonybánk, Bakonysárkány, Bakonyszombathely, Bana, Bársonyos, Császár, Csatka, Csém, Csép, Ete, Kerékteleki, Kisbér, Kisigmánd, Mocsa, Nagyigmánd, Réde,

Részletesebben

PANNON EGYETEM akkreditációs jelentése

PANNON EGYETEM akkreditációs jelentése INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS 2012/2013 (Harmadik akkreditációs értékelés) PANNON EGYETEM akkreditációs jelentése a 2013/8/IX/4. sz. MAB HATÁROZAT MELLÉKLETE 2013. szeptember 27. Elızı intézményakkreditáció:

Részletesebben

II. Innovációs sikertörténetek

II. Innovációs sikertörténetek Ipargazdasági Kutató és Tanácsadó Kft. 1117 Budapest, Dombóvári út 17-19. Tel.: (36 1) 204-2951 (36 1) 204-2970 Fax: (36 1) 204-2952 E-mail: ipargazd@t-online.hu Internet:http://www.ikt.hu II. Innovációs

Részletesebben

A magyar kis és középvállalatok beszállítói szerepének erısítésérıl szóló stratégia kidolgozása a gép- és gépjármőipari ágazatban:

A magyar kis és középvállalatok beszállítói szerepének erısítésérıl szóló stratégia kidolgozása a gép- és gépjármőipari ágazatban: A magyar kis és középvállalatok beszállítói szerepének erısítésérıl szóló stratégia kidolgozása a gép- és gépjármőipari ágazatban: a jelenlegi helyzet tanulságai és a lehetıségek kihasználásának eszközei

Részletesebben

IPARI PARKOK FEJLESZTÉSE FOGLALKOZTATÁS KÉSZÜLT AZ ORSZÁGOS FOGLALKOZTATÁSI KÖZALAPÍTVÁNY TÁMOGATÁSÁVAL

IPARI PARKOK FEJLESZTÉSE FOGLALKOZTATÁS KÉSZÜLT AZ ORSZÁGOS FOGLALKOZTATÁSI KÖZALAPÍTVÁNY TÁMOGATÁSÁVAL IPARI PARKOK FEJLESZTÉSE FOGLALKOZTATÁS KÉSZÜLT AZ ORSZÁGOS FOGLALKOZTATÁSI KÖZALAPÍTVÁNY TÁMOGATÁSÁVAL Készítette: Ipari Parkok Egyesület Rakusz Lajos 2007. szeptember T A R T A L O J M J E G Y Z É K

Részletesebben

BESZÁMOLÓ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. AZ EURO-RÉGIÓ HÁZ SZAKMAI TEVÉKENYSÉGÉRİL DEBRECEN, 2011. JANUÁR KÉSZÜLT:

BESZÁMOLÓ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. AZ EURO-RÉGIÓ HÁZ SZAKMAI TEVÉKENYSÉGÉRİL DEBRECEN, 2011. JANUÁR KÉSZÜLT: BESZÁMOLÓ AZ EURO-RÉGIÓ HÁZ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. SZAKMAI TEVÉKENYSÉGÉRİL 2010 KÉSZÜLT: DEBRECEN, 2011. JANUÁR TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ EURO-RÉGIÓ HÁZ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. PÁLYÁZATI TEVÉKENYÉSÉGE ÉS

Részletesebben

Kutatás-fejlesztési hálózatok szerepe a tudásbázis erısítésében: autóipari tudásközpontok

Kutatás-fejlesztési hálózatok szerepe a tudásbázis erısítésében: autóipari tudásközpontok Csonka László PhD hallgató, Budapesti Corvinus Egyetem Kutatási asszisztens, IKU Innovációs Kutató Központ Pénzügykutató Zrt. E-mail: laszlo.csonka@uni-corvinus.hu Témavezetı: Dr. Inzelt Annamária Kutatás-fejlesztési

Részletesebben

A Lenti Zöld Gazdaság Innovációs Park megvalósíthatósági tanulmánya 1. Vezetıi összefoglaló

A Lenti Zöld Gazdaság Innovációs Park megvalósíthatósági tanulmánya 1. Vezetıi összefoglaló A Lenti Zöld Gazdaság Innovációs Park megvalósíthatósági tanulmánya 1. Vezetıi összefoglaló Az inkubátor projekt rövid összefoglalása 1. BI/BSC lehetıségek. Ez egy rövid bevezetı, mely kiterjed a javasolt

Részletesebben

ÚMVP III. tengely HOSSZABÍTÁS 2009 december 14., hétfı 11:27

ÚMVP III. tengely HOSSZABÍTÁS 2009 december 14., hétfı 11:27 ÚMVP III. tengely HOSSZABÍTÁS 2009 december 14., hétfı 11:27 Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program III. tengely kérelmeinek beadási határideje, 2009. december 16-ról 2009. december 20-ra módosult.

Részletesebben

A KEG Közép-európai Gázterminál Nyrt. idıközi vezetıségi beszámolója. 2010. november

A KEG Közép-európai Gázterminál Nyrt. idıközi vezetıségi beszámolója. 2010. november A KEG Közép-európai Gázterminál Nyrt. idıközi vezetıségi beszámolója 2010. november 1 I. A TÁRSASÁG CÉGADATAI A Társaság neve: KEG Közép-európai Gázterminál Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság A Társaság

Részletesebben

A FİVÁROSI KÖZHASZNÚ FOGLALKOZTATÁSI SZOLGÁLAT KHT. 2008. ÉVI BESZÁMOLÓJA ÉS A 2009. ÉVI ÜZLETI TERVE

A FİVÁROSI KÖZHASZNÚ FOGLALKOZTATÁSI SZOLGÁLAT KHT. 2008. ÉVI BESZÁMOLÓJA ÉS A 2009. ÉVI ÜZLETI TERVE A FİVÁROSI KÖZHASZNÚ FOGLALKOZTATÁSI SZOLGÁLAT KHT. 2008. ÉVI BESZÁMOLÓJA ÉS A 2009. ÉVI ÜZLETI TERVE A Fıvárosi Közgyőlés 2009.02.26-ai döntése értelmében a Társaság nonprofit korlátolt felelısségő társaságként

Részletesebben

Elıterjesztés Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2006-2010-ig szóló programjának idıarányos végrehajtásáról

Elıterjesztés Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2006-2010-ig szóló programjának idıarányos végrehajtásáról Elıterjesztés Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2006-2010-ig szóló programjának idıarányos végrehajtásáról Tisztelt Képviselı-testület! Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

Cigánd szerepe a Bodrogközi komplex programmal segítendı hátrányos helyzető kistérség foglalkoztatottságában

Cigánd szerepe a Bodrogközi komplex programmal segítendı hátrányos helyzető kistérség foglalkoztatottságában Szent István Egyetem Gazdaság és Társadalomtudományi Kar Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézet Margó Esettanulmányi Verseny 2013.április 11. Cigánd szerepe a Bodrogközi komplex programmal

Részletesebben

Hírlevél 2012. április

Hírlevél 2012. április Hírlevél Hírlevelünk célja, hogy tájékoztatást adjunk projektjeink állásáról, új forrásszerzési kísérleteinkről, valamint olyan műszaki és gazdasági információkról, amelyek érdeklődésre tarthatnak számot.

Részletesebben

2010. szeptemberi hírek

2010. szeptemberi hírek 2010. szeptemberi hírek Zárás előtt a sztárpályázat Áttörés a keretprogramnál Megkönnyítené a kormány a kkv-k részvételét az uniós Jeremie programban 100 milliót is kaphatnak Kevesebb pályázathoz több

Részletesebben