5. Kapcsolattartás, információáramlás. 1. Mozgásnemek használata 2. Működési problémák elkerülése 3. Dohánybolt Portál bemutatása

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "5. Kapcsolattartás, információáramlás. 1. Mozgásnemek használata 2. Működési problémák elkerülése 3. Dohánybolt Portál bemutatása"

Átírás

1

2 1. Pályázati rendszert érintő főbb változások a törvénymódosítás által 2. A szerződésben vállalt kötelezettségek 3. A koncessziós szerződés megszűnése 4. A dohányforgalmi Adatgyűjtő Rendszer 1. Mozgásnemek használata 2. Működési problémák elkerülése 3. Dohánybolt Portál bemutatása 5. Kapcsolattartás, információáramlás

3 A dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenység a évi CXXXIV. törvény alapján az állam (képviseletében: a nemzeti fejlesztési miniszter) kizárólagos hatáskörébe tartozik, melynek gyakorlását a megkötött koncessziós szerződéssel engedi át. A nemzeti fejlesztési miniszter a évi CXXXIV. törvény alapján az ND Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaságot az alábbi feladatok ellátására alapította: pályáztatás (pályázati kiírás, elbírálás, koncessziós szerződés megkötésének előkészítése) szerződésben foglalt kötelezettségek ellenőrzése a dohány kiskereskedelem vonatkozásában szerződésben foglalt kötelezettségek ellenőrzése a dohány kiskereskedelemi ellátó (ODBE) vonatkozásában dohánykereskedelmi forgalmi adatok gyűjtése (244/2013. VI.30. Korm. rendelet) A dohánytermék kiskereskedők országos szakmai képzésének megszervezése és lebonyolítása Közreműködik a dohányzás visszaszorítását és az egészségvédelmet érintő feladatokban, az alábbi tevékenységek ellátása útján: médiakampány szervezése, lebonyolítása, szakmai támogatása, közösségi megjelenés, sportrendezvényeken történő megjelenés, leszokást elősegítő szervekkel, egészségügyi intézményekkel történő együttműködés egészségvédelmi programokban történő részvétel.

4 A dohány-kiskereskedelmi ellátó rendszer üzemeltetésére létrehozott ODBE felügyeleti szerve az ND Nonprofit Zrt, melynek új ellenőrzési feladatai az alábbiakra terjednek ki: Dohány-kiskereskedelmet ellátó tevékenység határidőben történő megkezdése teljes, országos lefedettséggel Szerződésben vállalt számú raktár üzemeltetése Vállalt számú munkavállalói létszám megléte Dohányboltok részére a rendelt termékek kiszállításának határidőben történő teljesítése Online megrendelői felület kialakítása, telefonos ügyfélszolgálat biztosítása ÁSZF és egyéb, a Társaságra vonatkozó dokumentációs kötelezettségek ellenőrzése

5 A pályázatok úgy kerülnek kiírásra, hogy ha a településen az állandó lakosok száma a 3000 főt nem haladja meg, akkor legfeljebb egy, ha meghaladja, akkor legalább egy és minden 3000 fő lakos után további egy jogosultság kerül kiírásra. Ezen törvényi rendelkezés a már korábban megszerzett dohánytermékkiskereskedelmi jogosultságok számát nem érinti, vagyis ha egy településen a kiadható jogosultságok száma e törvényi rendelkezés értelmében csökkent, a korábban átengedett jogosultságok tovább gyakorolhatóak azzal, hogy bármely jogosultság gyakorlásának megszűnését követően e településen nem lehet újabb pályázatot kiírni mindaddig, amíg ezen törvényi rendelkezésnek megfelelően fenn nem állnak az újabb jogosultság pályáztatásának feltételei. A pályázati eljárás során a kiadható jogosultságok számának meghatározására szolgáló állandó lakosok számának a tárgyévet megelőző utolsó 3 évben a KSH által hivatalosan közzétett lakónépesség adatainak számtani átlaga alapján kerül megállapításra. Ha a településen legalább két jogosultságot már gyakorolnak és ameddig ezt a forgalmi adatok indokolják, a miniszter dönthet úgy, hogy a településen nem ír ki pályázatot valamennyi jogosultság átengedésére.

6 Pályázatban vállalt kötelezettségek megnyitás nyitva tartás foglalkoztatási kötelezettség képzési kötelezettség Szerződésben vállalt kötelezettségek: koncessziós díj fizetési kötelezettség azonnali beszedési megbízás az NFM javára széles termék választék arculati kötelezettségek adatszolgáltatási kötelezettség együttműködési kötelezettség

7

8 A szerződés megszűnésével: a dohánytermék-kiskereskedelmi jogosultság megszűnik a dohánytermék-kiskereskedelmi jogosultság a megszűnés időpontjától tovább nem folytatható (NAV engedély megléte esetén sem!) az ND Nonprofit Zrt. az illetékes Vámigazgatóságot tájékoztatja Rendes felmondás a Koncesszió Jogosult és a Gyakorló részéről: együttes írásbeli nyilatkozat 6 hónapos felmondási idő a nyilatkozattól ellátási kötelezettség a felmondás alatt A felmondási idő alatti szüneteltetéshez a vámhatóság engedélye szükséges.

9

10 Azonnali hatályú felmondás a Koncesszióba adó részéről A felmondás a Jogosult/Gyakorló által átvételtől hatályos Okai lehetnek: Koncessziós társaság alapító okiratának nem megfelelősége Fizetési késedelem Jelentős kötelezettségszegés Valótlannak bizonyult nyilatkozat Ellátási kötelezettség nem megfelelő teljesítése Kizáró okok utólagos felmerülése, felszámolási eljárás indulása Koncessziós társaságban tagsági jogviszony változása ND jóváhagyás nélkül Egyéb eset Objektív megszűnés Azonnali automatikus megszűnés okai: Időtartam lejárt Választott működési forma határidőre nem teljesült Egyéni vállalkozó elhalálozása, kivéve a jogosultság öröklése Gyakorló gazdasági társaság jogutód nélküli megszűnése Jogosult tagi minősége a Koncessziót gyakorlóban megszűnt Jogosult felelőssége korlátozottá vált Vámhatósági engedély megküldésének elmulasztása Vámhatósági engedély visszavonása Tevékenység meg nem kezdése hat hónapon belül Jogosult elhalálozása, kivéve Koncessziós Társaság esetén öröklés Jogosultság nem gyakorlása 60 napon túl Gyakorló az adatszolgáltatási kötelezettségnek alapos ok nélkül nem tesz eleget egy hónapon belül legalább 5 napon keresztül

11 A megjelent törvénymódosítás a koncessziós szerződés szigorú szabályozását áttörve lehetővé teszi az egyéni vállalkozó halála esetén a megkötött koncessziós szerződésnek az örökös(ök) általi tovább vitelét az alábbi feltételek együttes fennállása esetében: az örökös maga is egyéni vállalkozó és megfelel az Fdvtv.-ben, valamint a Pályázati kiírásban foglalt feltételeknek, a kérelmező örökösi tényét a hagyatéki eljárás befejezéséig közokiratba foglalt nyilatkozattal kell igazolnia, több örökös esetében a jogok gyakorlásáról és a kötelezettségek teljesítéséről közokiratba foglalt megállapodást kell, hogy kössenek és az állam felé a kötelezettségek teljesítésére közokiratba foglalt nyilatkozattal egyetemleges felelősséget vállaljanak, a tevékenység folytatására vonatkozó igényt az örökhagyó egyéni vállalkozó halálát követő 30 naptári napon belül kell bejelenteni, az ND Nonprofit Zrt.-hez és a vámhatósághoz az örökhagyó egyéni vállalkozó halálát követő 1 naptári éven belül kell benyújtani az örökös(ök)nek a hagyaték átszállását igazoló jogerős közokiratot (hagyatékátadó végzést) az ND Nonprofit Zrt.-hez és a vámhatósághoz ha az örökhagyó halálától számított egy éven belül a hagyaték átszállását igazoló jogerős közokiratot az örökös nem nyújtja be, vagy e közokiratból a kérelmező öröklési jogosultsága nem derül ki, akkor a koncessziós szerződés hatálya megszűnik ha az örökös kérelme a törvényben foglaltaknak megfelel, akkor a vámhatóság az örökhagyó részére kibocsátott vámhatósági engedélyt módosítja, feljogosítva a kérelmezőt a dohánytermék-kiskereskedelmi jogosultság további gyakorlására; ellenkező esetben a vámhatóság a vámhatósági engedélyt visszavonja.

12 A miniszter, illetve a miniszter által megbízott és a nevében eljáró természetes személy jogosult arra, hogy a forgalmi adatok függvényében vagy a dohánytermék-kiskereskedő előterjesztésére a koncessziós szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetését kezdeményezze, illetve erről a jogosulttal megállapodást kössön. A közös megegyezéssel történő megszüntetésre irányuló kérelemmel megegyező döntés esetén is a Jogosultat és a Koncessziót gyakorlót a Területen ellátási kötelezettség terheli a közös megegyezéssel történő megszüntetés időpontjáig! Formanyomtatvány a kérelemhez a oldalról letölthető.

13

14 Megnevezés Kommunikáló boltok száma Nemzeti dohányboltok száma koncessziós szerződéssel működő 5643 kijelöléssel működő 476 Összes működő dohánybolt Kommunikáló boltok száma

15 ND Nonprofit Zrt. 195 kijelölt egyszerűsített ONLINE adatszolgáltatás 5643 koncesszió tulajdonos, 476 Kijelölt Nemzeti dohánybolt Minősített szoftvergyártó 44 db Dohánybolt Portál Hiányzó termék bejelentése Megküldött adatok lekérdezései: napi árbevétel, nyitókészlet, készlet forgalmi adatok Termékregisztrátor 25 db Hatóságok NAV, KSH Adatgyűjtő Rendszer ND Nonprofit Zrt. hiba jelölések visszaírása Termékregisztrátori forgalmi adatok - késleltetett időszaki mutatószámok - saját online

16 Az ND Nonprofit Zrt. részéről szolgáltatott törzsadatok : Termék alapadatok Termék árak Dohánytermék gyártói/forgalmazói törzs Cikkcsoportok Adóinformációk (ÁFA kulcsok) Mozgásnemek A fentiek bárminemű módosítása a dohányboltban használt szoftverekben szigorúan tilos!

17 Készletnövelő Árubeérkezés szállítótól Készletcsökkentő Árubeérkezés szállítótól sztornó Visszáru szállítóhoz sztornó Visszáru szállítóhoz Készpénzes, nyugtás értékesítés sztornó Készpénzes számlás értékesítés sztornó Átutalásos számlás értékesítés sztornó Készpénzes, nyugtás értékesítés Készpénzes számlás értékesítés Átutalásos számlás értékesítés Vevői visszáru Leltár többlet Leltár hiány Árubeérkezés másik telephelyről Áttárolás másik telephelyre sztornó Egyéb készletjóváírás Áttárolás másik telephelyre Árubeérkezés másik telephelyről sztornó Egyéb készletterhelés

18 Általános Számítógép áthelyezése saját boltok között Dátumbeállítás ellenőrzése Cikkek kezelése Vonalkód+GYÁRTÓ párosítás figyelése több forgalmazó esetén Nem regisztráció köteles termékek megfelelő cikkcsoportba sorolása Regisztráció köteles termékek ne kerüljenek egyéb cikkcsoportba Rendszerben elérhető mennyiségi egységek használata

19 Eladás, készletkezelés Bizonylatdátum ellenőrzése kézi bevitelnél Bevételezések elvégzése tárgynapon Megfelelő irányú mozgásnemek használata 1 nyugtatétel/mennyiség korlát betartása (jövedéki terméknél max. 700 doboz v. csomag, nem jövedéki terméknél doboz v. csomag) Adminisztráció NDN Zrt. és Szoftvergyártó feladójú körlevelek olvasása Rendszerben elérhető árszinteken értékesítés (kedvezménnyel TILOS) illetve hiányosság esetén bejelentés a Dohánybolt portálon keresztül Ideiglenes zárva tartás, szünetelés bejelentése Adatszolgáltatási problémák bejelentése Utólagos adatfeltöltés adatszolgáltatási problémát követően

20 Használata nem kötelező, INGYENES Telepített készletnyilvántartó-tanúsítvánnyal rendelkező számítógépről érhető el A portál címe https://bolt.nemzetidohany.gov.hu/ndbp/ További információk a oldalon Internetkapcsolaton keresztül, Internet Explorerrel érhető el - Nonstop elérhetőséggel Biztonság: csak a saját adatokhoz lehet hozzáférni Termék keresése, hiányzó termék bejelentése: keresés az NDN aktuális cikktörzsben, közvetlen problémajelzés a termékregisztrátorok felé Lekérdezések : napi árbevétel, készletforgalom adatteljessége, napi nyitókészlet Egyszerűség, magyarázat Irreális adatok észlelhetőek -> javítás a Szoftverüzemeltető segítségével kérhető Termék mélységig nyomon követhető a megküldött adatok megfelelése a valóságnak Utólag lekérhető egy korábbi dátumra a részletes készlet A letöltött riportok Excel formátumban elküldhetőek például a könyvelőnek.

21 Elérhető menüpontok funkciói Hiányzó termék bejelentése Keresés az ND cikktörzsben Bejelentés kérés küldése a Termékregisztrátornak Bejelentések megtekintése Megküldött adatok lekérdezése Napi árbevétel Készletforgalmi adatok adatteljesség ellenőrzése Napi nyitókészlet Á K N

22 Termékregisztrátor (27) ELLENŐRZÉS REGISZTRÁCIÓ / EGYÉB NDN Regisztrációk jóváhagyása Bejelentések ellenőrzése visszajelzés Dohánybolt Portál HIÁNYZÓ TERMÉK BEJELENTÉSE Dohányboltok (6000) PROBLÉMA

23 és között 225 Dohánybolt használta Napi átlag: 25 látogató

24 Kapcsolattartás formái: közvetlen módon Nemzeti Dohányboltok helyszíni ellenőrzése Ügyfélszolgálat Ügyfélfogadás helye: 1136 Budapest, Pannónia utca fsz. 1. Ügyfélfogadási idő: Munkanapokon hétfőtől péntekig óra Koncesszió Jogosultak és Gyakorlók részére üzenet küldése Fontos folyamatosan figyelni a levelezőprogramok, webes postafiókok levélszemét mappájában is! közvetett módon Telefonos Ügyfélszolgálat: Hétköznapokon 8:30 16:00 óráig: ND Nonptrofit Zrt. web oldala: (közlemények) Elektronikus levélcímek Számlázással, fizetési felszólítással, koncessziós díj pénzügyi rendezésével kapcsolatos kérdések: Dohánytermék kiskereskedelmi engedély másolatának, nyitvatartási időről tájékoztatás, ezek változásainak megküldése, ellenőrzéssel kapcsolatos adatközlések: Éves szakmai képzéssel kapcsolatos levelezések: Szerződéskötéssel kapcsolatos dokumentumok: Nemzeti Dohánybolt kialakításával, arculatával kapcsolatos kérdések: Postai levélcím: 1398 Budapest, Postafiók 562

25

26 KÖSZÖNJÜK MEGTISZTELŐ FIGYELMÜKET!

1 2 3 4 5 6 Megnyitás A Jogosult, illetve a Koncessziót gyakorló kizárólag a Területen (Budapest esetében a Kerületen) belül folytathatja a dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenységet! 2000 fő alatti településen

Részletesebben

KONCESSZIÓS SZERZŐDÉS DOHÁNYTERMÉK KISKERESKEDELMI JOGOSULTSÁG ÁTENGEDÉSÉRE

KONCESSZIÓS SZERZŐDÉS DOHÁNYTERMÉK KISKERESKEDELMI JOGOSULTSÁG ÁTENGEDÉSÉRE KONCESSZIÓS SZERZŐDÉS DOHÁNYTERMÉK KISKERESKEDELMI JOGOSULTSÁG ÁTENGEDÉSÉRE 57 SZERZŐDÉSSZÁM: KONCESSZIÓS SZERZŐDÉS dohánytermék-kiskereskedelmi jogosultság átengedésére amely létrejött egyrészről Név:

Részletesebben

T/2080. számú. törvényjavaslat

T/2080. számú. törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/2080. számú törvényjavaslat a fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről szóló 2012. évi CXXXIV. törvény módosításáról Előadó: Dr. Seszták

Részletesebben

NYILVÁNOS KONCESSZIÓS PÁLYÁZATI KIÍRÁS DOHÁNYTERMÉK KISKERESKEDELMI JOGOSULTSÁG ÁTENGEDÉSÉRE

NYILVÁNOS KONCESSZIÓS PÁLYÁZATI KIÍRÁS DOHÁNYTERMÉK KISKERESKEDELMI JOGOSULTSÁG ÁTENGEDÉSÉRE NYILVÁNOS KONCESSZIÓS PÁLYÁZATI KIÍRÁS DOHÁNYTERMÉK KISKERESKEDELMI JOGOSULTSÁG ÁTENGEDÉSÉRE MAGYARORSZÁG NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM KONCESSZIÓS PÁLYÁZATI KIÍRÁSA DOHÁNYTERMÉK KISKERESKEDELEMI JOGOSULTSÁG

Részletesebben

KONCESSZIÓS SZERZŐDÉS DOHÁNYTERMÉK KISKERESKEDELMI JOGOSULTSÁG ÁTENGEDÉSÉRE

KONCESSZIÓS SZERZŐDÉS DOHÁNYTERMÉK KISKERESKEDELMI JOGOSULTSÁG ÁTENGEDÉSÉRE KONCESSZIÓS SZERZŐDÉS DOHÁNYTERMÉK KISKERESKEDELMI JOGOSULTSÁG ÁTENGEDÉSÉRE I. ELŐZMÉNYEK 1.) A fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről szóló 2012. évi CXXXIV.

Részletesebben

NYILVÁNOS KONCESSZIÓS PÁLYÁZATI KIÍRÁS DOHÁNYTERMÉK KISKERESKEDELMI JOGOSULTSÁG ÁTENGEDÉSÉRE

NYILVÁNOS KONCESSZIÓS PÁLYÁZATI KIÍRÁS DOHÁNYTERMÉK KISKERESKEDELMI JOGOSULTSÁG ÁTENGEDÉSÉRE NYILVÁNOS KONCESSZIÓS PÁLYÁZATI KIÍRÁS DOHÁNYTERMÉK KISKERESKEDELMI JOGOSULTSÁG ÁTENGEDÉSÉRE MAGYARORSZÁG NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM KONCESSZIÓS PÁLYÁZATI KIÍRÁSA DOHÁNYTERMÉK KISKERESKEDELEMI JOGOSULTSÁG

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A DOHÁNYTERMÉK-KISKERESKEDELEMI TEVÉKENYSÉGET KIJELÖLÉS ÚTJÁN FOLYTATÓK RÉSZÉRE

TÁJÉKOZTATÓ A DOHÁNYTERMÉK-KISKERESKEDELEMI TEVÉKENYSÉGET KIJELÖLÉS ÚTJÁN FOLYTATÓK RÉSZÉRE TÁJÉKOZTATÓ A DOHÁNYTERMÉK-KISKERESKEDELEMI TEVÉKENYSÉGET KIJELÖLÉS ÚTJÁN FOLYTATÓK RÉSZÉRE 2014. január 23. Tisztelt Kijelöltek! Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy jelen általános tájékoztató célja a

Részletesebben

NETFONE TELECOM TÁVKÖZLÉSI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.

NETFONE TELECOM TÁVKÖZLÉSI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. NETFONE TELECOM TÁVKÖZLÉSI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE TÖRZSSZÖVEG ÉS MELLÉKLETEI AZ ÁSZF KÉSZÍTÉSÉNEK IDŐPONTJA: 2012.10.26. AZ ÁSZF UTOLSÓ

Részletesebben

NEMZETI DOHÁNYKERESKEDELMI

NEMZETI DOHÁNYKERESKEDELMI NEMZETI DOHÁNYKERESKEDELMI NONPROFIT ZRT. TÁJÉKOZTATÓ NEMZETI DOHÁNYBOLT NYITÁSÁHOZ ÉS ÜZEMELTETÉSÉHEZ 2013. május 14. Tisztelt Ügyfeleink! Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy jelen általános tájékoztató

Részletesebben

2012. évi CXXXIV. törvény. a fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről

2012. évi CXXXIV. törvény. a fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről A jogszabály (2014.I.13.) napon hatályos állapota 2012. évi CXXXIV. törvény a fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről Az Országgyűlés - elsősorban annak érdekében,

Részletesebben

A dohánytermékek kiskereskedelmét érintő aktualitások 2015. május

A dohánytermékek kiskereskedelmét érintő aktualitások 2015. május A dohánytermékek kiskereskedelmét érintő aktualitások 2015. május Szabó József pénzügyőr százados osztályvezető Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Hivatala Jövedéki Főosztály Az előadás felépítés 1. Dohánybolt

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek Internet Protokoll Alapú Helyhez Kötött Távbeszélő Szolgáltatáshoz. Hatályos: 2013. október 15.

Általános Szerződési Feltételek Internet Protokoll Alapú Helyhez Kötött Távbeszélő Szolgáltatáshoz. Hatályos: 2013. október 15. Általános Szerződési Feltételek Internet Protokoll Alapú Helyhez Kötött Távbeszélő Szolgáltatáshoz Hatályos: 2013. október 15. Tartalom 1. Szolgáltató adatai, ügyfélszolgálat elérhetősége, illetve internetes

Részletesebben

MWEBNET Informatikai KFT. Helyhez kötött vezeték nélküli Internet szolgáltatás Általános Szerződési Feltételek

MWEBNET Informatikai KFT. Helyhez kötött vezeték nélküli Internet szolgáltatás Általános Szerződési Feltételek MWEBNET Informatikai KFT. Helyhez kötött vezeték nélküli Internet szolgáltatás Általános Szerződési Feltételek Módosításokkal egybekötött egységes szerkezetbe foglalva: 2015. Január 5. Hatályos: 2015.

Részletesebben

INTERNET SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

INTERNET SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI INTERNET SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Módosításokkal egybekötött egységes szerkezetbe foglalva: 2012. január 3. A szolgáltatás területét a Szolgáltatás területei melléklet tartalmazza Tartalomjegyzék

Részletesebben

HUCOM TELECOM KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE TÖRZSSZÖVEG ÉS MELLÉKLETEI

HUCOM TELECOM KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE TÖRZSSZÖVEG ÉS MELLÉKLETEI HUCOM TELECOM KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE TÖRZSSZÖVEG ÉS MELLÉKLETEI AZ ÁSZF KÉSZÍTÉSÉNEK IDŐPONTJA: 2010.08.14. AZ ÁSZF UTOLSÓ MÓDOSÍTÁSÁNAK DÁTUMA: 2010.08.15.

Részletesebben

Székhely: 5000 Szolnok, Szapáry út 18. Levelezési cím: 1117 Budapest, Hauszmann Alajos utca 2. E-mail cím: externet@externet.

Székhely: 5000 Szolnok, Szapáry út 18. Levelezési cím: 1117 Budapest, Hauszmann Alajos utca 2. E-mail cím: externet@externet. Az EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2009. szeptember 10. napjával hatályba lépő INTERNET SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 1 A SZOLGÁLTATÓ

Részletesebben

A WINETTOU Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

A WINETTOU Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság A WINETTOU Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Internet szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződéses Feltételeinek III. számú módosítása 2009. szeptember 18. Tartalomjegyzék 1. A SZOLGÁLTATÓ

Részletesebben

Az EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2007. november 5. napjával hatályba lépő

Az EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2007. november 5. napjával hatályba lépő Az EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2007. november 5. napjával hatályba lépő INTERNET SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 1. A szolgáltató

Részletesebben

Varázsoldal.hu Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság

Varázsoldal.hu Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság Varázsoldal.hu Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság Internet-hozzáférési és bérelt vonali szolgáltatás nyújtására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF) Sz.J. 64.20.18. Készítés

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK COMPRONET Bt ( NOVATECH INTERNET ) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Készítés dátuma: 2004 november 03. Utolsó módosítás kelte: 2005 szeptember 05. Hatályba lépés kelte: 2005 október 1. Általános Szerződési

Részletesebben

Az ULTRAWEB Számítástechnikai, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2007. március 12. napjával hatályba lépő

Az ULTRAWEB Számítástechnikai, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2007. március 12. napjával hatályba lépő Az ULTRAWEB Számítástechnikai, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2007. március 12. napjával hatályba lépő INTERNET SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 1. A szolgáltató

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) Érvényes : 2010.11.08-tól

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) Érvényes : 2010.11.08-tól Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) Érvényes : 2010.11.08-tól A Z3 Systems Kft a szolgáltatásait az előfizetők számára a jelen általános szerződési feltételek továbbiakban ÁSZF ) szerint nyújtja. 1

Részletesebben

Speciális Informatikai Szolgáltatási Szerződés nem számítógép alapú pénztárgéphez

Speciális Informatikai Szolgáltatási Szerződés nem számítógép alapú pénztárgéphez Speciális Informatikai Szolgáltatási Szerződés nem számítógép alapú pénztárgéphez Törzsadatok Szerződéskötés dátuma: 2015.03.19 Ügynök kód: NAZZAKP DEALER kód: OCNAZ.00001 ICCID: Szolgáltató adatai Magyar

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK TOM-TECHNIK KFT. 5600 Békéscsaba, Bartók B. u. 46-50. Telefon: 66/520-600, Fax: 66/520-609 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Készítés dátuma: 2004 szeptember 08. Utolsó módosítás kelte: 2014 szeptember 08.

Részletesebben

MVM NET TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÓ. Zártkörűen Működő Részvénytársaság

MVM NET TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÓ. Zártkörűen Működő Részvénytársaság MVM NET TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÓ Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Bérelt vonali előfizetői szolgáltatás Helyhez kötött internet hozzáférési szolgáltatás Helyhez kötött adatátviteli

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg Global-Line Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (3000. Hatvan, Kölcsey F. u. 62.) A hatályba

Részletesebben

PRINTER-FAIR SZÁMÍTÁSTECHNIKAI, KERESKEDELNI, ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK TELEFONSZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

PRINTER-FAIR SZÁMÍTÁSTECHNIKAI, KERESKEDELNI, ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK TELEFONSZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE PRINTER-FAIR SZÁMÍTÁSTECHNIKAI, KERESKEDELNI, ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK TELEFONSZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE TÖRZSSZÖVEG ÉS MELLÉKLETEI ÁSZF HATÁLYBALÉPÉSÉNEK DÁTUMA: 2012.04.10

Részletesebben

EUNet 2000 Regionális Informatikai Nonprofit Közhasznú Kft. Általános Szerződési Feltételei Internet hozzáférési szolgáltatás igénybevételére

EUNet 2000 Regionális Informatikai Nonprofit Közhasznú Kft. Általános Szerződési Feltételei Internet hozzáférési szolgáltatás igénybevételére EUNet 2000 Regionális Informatikai Nonprofit Közhasznú Kft. Általános Szerződési Feltételei Internet hozzáférési szolgáltatás igénybevételére Készült: 2011. december Hatályba lép: 2011. december Módosítva:

Részletesebben

UPC DTH S.à r.l UPC DIRECT MŰHOLDAS DIGITÁLIS MŰSORJEL TOVÁBBÍTÁSI SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

UPC DTH S.à r.l UPC DIRECT MŰHOLDAS DIGITÁLIS MŰSORJEL TOVÁBBÍTÁSI SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI UPC DTH S.à r.l UPC DIRECT MŰHOLDAS DIGITÁLIS MŰSORJEL TOVÁBBÍTÁSI SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI készült: 2010. június 1. Utolsó módosítás időpontja: 2011. december 5. hatályosság kezdete:

Részletesebben

Macronet System Kft.

Macronet System Kft. Macronet System Kft. Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz Parti János Ügyvezető Készítés/utolsó módosítás dátuma: 2012.06.27. Hatályosság dátuma: 2012.07.01. Tartalomjegyzék

Részletesebben