Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download ""

Átírás

1 Püspökladány Város Önkormányzata 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. sz. T á j é k o z t a t ó a város belvíz elvezető rendszerének helyzetéről, a szükséges intézkedések megtételéről, valamint a külterületi árkok, csatornák állapotáról A év rendkívüli esőzések miatti belvíz helyzet ismételten felszínre hozta azon problémákat, amelyek zömében már ismertek voltak, a város egyes részein most is jelentős problémákat okoztak, miután az esőzések okozta nagy mennyiségű vizet nem lehetett gravitációs úton elvezetni. A város belvíz elvezető rendszere helyzetének jobb megismerése végett szólni kell a természeti adottságok, a vízrendezési művek kialakulásáról. 1. Földrajzi helyzet, domborzati és talajviszonyok Püspökladány a Hortobágy és Berettyó-Körösök tájegységének határán fekszik. A vízrendszert tekintve a Kiskunlaposi, a Makkodi, az Alsófutaki és a Hamvas-Sárréti belvízöblözetekhez tartozik. Fekvése alig magasabb, mint a környező területek, mely a vízszabályozások előtt az év jelentős részében részben vízzel volt borítva. A településen belül abszolút értelemben kicsik a magassági különbségek, azonban ezek a vízzel való veszélyeztetettség szempontjából mégis jelentősek. A hosszabb mély vonulatok és teknőszerű foltok a telektömbök belsejében ma is vizenyősek, helyenként náddal benőttek. A talaj általában kötött, iszap, iszapos agyag kategóriába tartozik. A talajvíz általában 1-3 m között helyezkedik el. 2. Belterület elhelyezkedése a vízgyűjtőn A város utcahálózata aránylag szabályos, de a mély fekvésű területeken beépítetlen területek (nagy telkek) maradtak. Az elmúlt években a magasabb fekvésű részek beépítését követően a fejlesztések egyre inkább a mélyebb, vízjárta helyeken történtek. A mélyebb fekvésű részek beépítésével egyidőben nem épültek ki azon befogadók, amelyek rendkívüli időjárási viszonyok esetén gyorsan képesek lennének a vizet levezetni. A város keleti oldalán, a 42-es sz. főút Püspökladány-Biharkeresztes úttól északra a belterületi határ kitolódásával a mély fekvésű területek beépítést nyertek, így e terület különös hangsúlyt ad a belterületi vízrendezés fontosságának. 3. Vízrendezési művek kialakulása, helyzete A belterületről lefolyó vizek befogadói a Makkodi és az Alsófutaki csatornák vízrendszerébe tartoznak. A nagyobbik vízgyűjtőt képviselő déli terület (a Budapest-Záhonyi vasútvonaltól délre) az Álomzugi és az Alsófutaki csatornákhoz tartozik. Ezek az állami főművek szivattyúteleppel csatlakoznak a Hortobágy-Berettyó főcsatornába. A szivattyútelepek üzemelése a befogadó túl magas vízállása (a Mezőtúri árvízkapu lezárása) idején korlátozva van. A befogadó kis esése és a karbantartás hiányosságai miatt a belterületi vizek befogadása nehézségbe ütközik, gyakorlatilag a befogadók a belterületi 1

2 csatornákba visszaduzzasztnak, ennek megakadályozására épült meg az 1-es, 2-es számú vízátemelő szivattyútelep. Az északi területek csapadékvizei a Kerti II. és a Zsellérföld-Vékonyéri csatornán keresztül jutnak el a Makkodi főcsatornába. A Zsellérföld-Vékonyéri csatorna korábbi mélyítése kedvezőbb lehetőséget biztosított a belterületi vizek fogadására. A Balaton utca környékének vizeit a 4-es sz. főút alatt lévő áteresz küszöbszintjének magassága miatt szinte csak terepszinten tudja levezetni. A település belterületén a felszíni vízelvezetés főgyűjtő és gyűjtőrendszere jelenleg elfogadható színvonalú. Az utcai vízelvezető hálózat jelenlegi állapota részben a karbantartások hiányossága, részben a kiépítetlenség miatt nem megfelelő. Sok helyen csak szikkasztó jelleggel működik. A kiépített vízelvezető csatornák nagyrészt nyílt földmedrűek, de az elmúlt években végrehajtott felújítások hatásaként több helyen burkolattal lettek ellátva. A település keleti részén, valamint a Balaton utca környékén kiosztott házhelyek területének csapadékvíz elvezetése a mély fekvés miatt nem kielégítő. Rendkívüli időjárás esetén ezen területek súlyos helyzetbe kerülnek. 4. A csapadékvíz elvezető rendszer ismertetése 4.1. Befogadó (külterületi) csatornák: Püspökladány belterületéről lefolyó csapadékvizek befogadója a Hamvas-Sárréti Vízgazdálkodási Társulat kezelésében lévő csatornák, melyek a TIVIZIG által kezelt főcsatornákhoz kapcsolódnak. A város belterületén lévő főgyűjtőcsatorna-rendszer négy, a HSVT által kezelt befogadó csatornán keresztül juttatja el a vizet a TIVIZIG által kezelt főcsatorna hálózatba. a.) A város északi részének befogadója (Balaton utca és környéke) a Kerti II-es befogadó csatorna, mely szintén a HSVT kezelésében lévő Zsellérföld-Vékonyéri csatornákon át juttatja tovább a csapadékvizet a TIVIZIG által kezelt Makkodi főcsatornába. Belterületről gravitációsan jut el a csapadékvíz a befogadóhoz. A város északi részének (Újtelep) másik főgyűjtőcsatornája a Zsellérföld-Vékonyéri csatorna. b.) A város keleti részének befogadója a HSVT kezelésében lévő Kisfenéki csatorna. A Kisfenéki csatorna gravitációsan nem képes a belterületi vizeket elvezetni, ezért a km szelvényben megépítésre került az ún. 1. sz. átemelő szivattyútelep, mely szintén a HSVT kezelésében van. A Kisfenéki csatornában gravitációsan jut el a csapadékvíz a Felsőfutaki TIVIZIG által kezelt főgyűjtőbe. c.) A város keleti-déli részének, illetve a város központjának befogadója a HSVT kezelésében lévő A-1es csatorna, melyhez a belterületi főgyűjtőcsatornák (A-13-as és az A-1-1-es) csatlakoznak. Az A-1-es befogadó sem képes a belterületen összegyűlt csapadékvizet gravitációs úton elvezetni, ezért az km szelvényében megépítésre került az ún. 2. sz. átemelő szivattyútelep, mely a HSVT kezelésében van. Az A-1-es csatornából gravitációsan jut el az átemelt csapadékvíz az Álomzugi csatornába, mely szintén a HSVT kezelésében van. d.) A város nyugati részének (Petri-telep) befogadója a HSVT kezelésében lévő Álomzugi csatorna, melyhez a Petriérvölgyi csatorna csatlakozik. A belterületről érkező vizet az Álomzugi csatorna gravitációsan fogadja. e.) A 42-es főút alatti zárt csatorna, mely a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Hajdú-Bihar Megyei Igazgatóság kezelésében van. Ezen zárt csatorna a 42-es főút melletti 2

3 területek befogadójaként is szerepet játszik a víz elvezetésben, emellett elvezeti az úton összegyűlt csapadékvizet Belterületi rendszer ismertetése vízgyűjtő egységenként Püspökladány város belterületi csapadékvíz elvezető hálózatának rendszerét zömében a természetes vízlefolyások által kialakult csatornahálózat, majd a KEVITERV által az 1980-as évek elején készült tanulmánytervek alapozták meg. A jelenleg üzemelő csatornahálózat jórészt ennek a rendszernek megfelelően alakult ki. A csapadékvíz hálózat rendszerének kiépítésénél (a tanulmányterv is ezt irányozta elő) a város arra törekedett, hogy kialakuljanak azok a belterületi főgyűjtő-, gyűjtőrendszerek, melyek egy-egy természetes vízgyűjtőterületről képesek lesznek a csapadékvizet a befogadókhoz elvezetni. A város belterülete hét jól elhatárolható vízgyűjtő területre osztható, illetve megkülönböztethető nyolcadikként a központban lévő lakótelep. Korábbi években a belterületi főgyűjtő- és gyűjtőcsatornák megfelelően kiépültek, melynek hossza fm, ebből nyílt földmedrű fm, burkolt fm, zárt csatorna fm. Ezen csatornarendszer nem tartalmazza a Közúti Igazgatóság kezelésében lévő 42-es számú főút alatti zárt csapadékvíz elvezető csatornát. A főgyűjtőcsatornák éves folyamatos karbantartása nem minden esetben történt meg. A főgyűjtő- és gyűjtőcsatornákhoz kapcsolódó kb fm utcai víz elvezető csatornák állapota utcánként változó, zömében kiépült, de folyamatos karbantartási munkák elvégzésének hiánya miatt nem tölti be teljes egészében a funkcióját. 1. sz. területegység: A területegység nagysága 105,8 ha. Határai: keletről a Baross és Rákóczi utca, délről a Petőfi u. (42. sz. főközlekedési út), északról a Budapest-Záhony vasútvonal. Területen belül mély fekvésű részek találhatók: - Szabó P. Bajcsy-Zs. u. kereszteződése - Csenki Komáromi u. kereszteződése - Kiss F. Csillag u. kereszteződése - Szent L. Szamos Maros u. környéke - Zalka M. Szabó P. u. környéke A területegység felszíni vizeinek befogadója az A-1-1-es jelű részben nyílt burkolt főgyűjtő csatorna. Az A-1-1-es csatorna az 1. sz. területegységről származó felszíni vizeken kívül a 4. sz. területegység egy részének vizét is a HSVT kezelésében lévő A-1-es jelű csatornába szállítja, a csatorna végszelvényében lévő 2. sz. 480 l/sec kapacitású szivattyútelep segítségével. A nyílt árokhálózattal rendelkező vízgyűjtők közül az 1. sz. rendszer tekinthető legjobban kiépített területnek. Itt a legnagyobb a burkolattal ellátott csatornák aránya. Rendkívüli időjárás esetén e terület a legveszélyeztetettebb, mely abból adódik, hogy a területen összegyűlt vizet a HSVT kezelésében lévő A-1-es befogadó gravitációsan nem tudja elvezetni. Az A-1-es befogadóra telepített 2. sz. szivattyútelep kapacitása normál körülményekre lett méretezve. 2. sz. területegység: A területegység nagysága 177,5 ha. Határai: északról a MÁV területe és a Vasút u., nyugatról a Baross és a Rákóczi u., délről a Bocskai u. (42-es sz. főközlekedési út), keletről a Keleti sor utca. 3

4 A területegység felszíni vizeinek befogadója a HSVT kezelésében lévő Kisfenéki csatorna, mely a km szelvényében megépített 1. sz. szivattyútelep működésével biztosítja a terület vizének befogadását. A területegységen lévő víz elvezető csatornák zöme nyílt földmedrű. A nyílt csatornák egy része trapéz, vagy U-szelvényű elemekkel burkolt. A területen lévő zárt csatornák túlnyomórészt körszelvényű betoncsövekből, kisebb részben fedlappal ellátott vasbeton U-szelvényű előre gyártott elemekből készültek. E területen belül mély fekvése miatt különösen veszélyeztetett a Sárrét., az Északi sor, Sport, Hétvezér, Győrfi, Illyés Gy., Hajnal utcák környéke. Rendkívüli időjárás esetén ezen területegység mély fekvésű részei veszélyeztetettek amiatt, hogy a kisfenéki csatorna az érkező vizeket gravitációsan nem képes elvezetni. Az átemelésre készült 1. sz. szivattyútelep kapacitása szintén normál körülményekre lett tervezve. 3. sz. területegység: A területegység nagysága 103,2 ha. Határai: északról a Bocskai u. (42-es sz. főközlekedési út), nyugatról a Kossuth Csokonai Erőss L. utcák, délről és keletről az A-13-as főgyűjtőcsatorna. A területegység felszíni vizeinek befogadója az A-13-as főgyűjtőcsatornán keresztül a HSVT kezelésében lévő A-1-es csatorna a 2. sz. szivattyútelep közvetítésével. Az A-13-as főgyűjtőcsatorna az A-1-es csatornához a végszelvénynél csatlakozik. A terület gyűjtőcsatornái zömében nyílt földmedrűek. A területegység keleti részének gyűjtőcsatorna hálózata nincs burkolattal ellátva, emiatt rendkívüli időjárás esetén az összegyűlt víz levezetése hosszú időt vesz igénybe. 4. sz. területegység: A területegység nagysága 133,5 ha. Határai: északon a Petőfi u. (42. sz. főközlekedési út), keleten Kossuth Csokonai - Erőss L. utcák, délen a Déli sor u., nyugaton Püspökladány-Szeghalmi vasútvonal. A területegység kisebb részének az A-1-1-es, nagyobb részének az A-13-as jelű csatorna a befogadója. Mindkét csatorna az önkormányzat tulajdonában van. Az említett csatornák az A-1 jelű HSVT kezelésében lévő csatorna km szelvényébe torkollik. Az A-1-es befogadóba juttatott vizet a 2. sz. szivattyútelep emeli át az Álomzugi csatornába. Az A-13-as csatorna 2 m fenékmélysége és kis esése lévén alkalmas az érkező vízhozam és a szivattyútelep kapacitása közötti különbség tározás kiegyenlítésére. A területegység gyűjtőcsatornái túlnyomórészt burkoltak, kis részben földmedrűek, egyrészük zárt. A zárt csatornák körszelvényű, beton elemekből épültek. Az A-13-as csatorna teljes hosszában földmedrű. A terület általános lejtése déli irányú, de több helyen az utcák között bezárt mélyedések vannak. Ezen mély vonulatoknak vízelvezető útvonala a beépítésekkel lezárult, ezért rendkívüli időjárás esetén ezek jelentős problémát okoznak. 5. sz. területegység: A területegység nagysága 119 ha. Határai: északon az Erdő u. (42-es főközlekedési út) és a Szigetsor, keleten a Vásártér u. (Püspökladány-Szeghalmi vasútvonal), délen a Budai N. A. Görepart utcák. 4

5 E terület domborzatilag és közlekedésileg elkülönült, szigetszerű településrész. Északi részén a természetes mély vonulatig húzódik. E mély vonulatban épült ki a Petriérvölgyi főgyűjtőcsatorna. A területegység nagyobbik része a Petriérvölgyi csatorna vízgyűjtőjéhez, kisebb része az A-1-1-es csatorna vízgyűjtőjéhez tartozik. A területegység vizeinek befogadója a HSVT kezelésében lévő Álomzugi csatorna. A területegység gyűjtőcsatornái zömében nyílt földmedrűek. A Petriérvölgyi főgyűjtőcsatorna km szelvény közötti szakasza magántelken halad át, ezért folyamatos karbantartása nehézkes. 6. sz. területegység: A területegység nagysága 16 ha. Határai: Budapest-Záhony vasútvonal, zártkertek. A területegység befogadója a HSVT kezelésében lévő Kerti II-es csatorna. A befogadó Kerti II-es csatorna a területről érkező vizet gravitációsan vezeti el, erre azonban korlátozottan képes a 4-es sz. főközlekedési út alatti áteresz magas küszöbszintje miatt. A területegység gyűjtőcsatornái nyílt földmedrűek. 7. sz. területegység: A területegység nagysága 131,6 ha. Határai: északon a Zsellérföld-Vékonyéri csatorna, keleten a Bólyai u., délen a 4. sz. főközlekedési út, nyugaton a Püspökladány-Nádudvar sz. út. A területegység befogadója az északi szélen húzódó, HSVT kezelésében lévő Zsellérföld- Vékonyéri csatorna, mely megfelelően karbantartott állapotában alkalmas a terület csapadékvizének gravitációsan történő befogadására. 8. sz. területegység: E területegység a 3. sz. területegységhez kapcsolódik, de ezen belül önálló egységet képez. A területet a Bocskai Honvéd - Damjanich és Kálvin J. utcák határolják. E területen a 80-as években zárt rendszerű csapadékvíz elvezető rendszer épült ki. 5. Belvíz által veszélyeztetett területek Általánosságban megállapítható, hogy Püspökladány város belterülete egy viszonylag mély teknőben helyezkedik el. E megállapítást támasztja alá az a tény, hogy a belterület %-áról a csapadékvíz gravitációsan nem tud lefolyni a befogadó csatornához, ezért azt a telepített szivattyútelepek közbeiktatásával lehet beemelni. A városban e speciális fekvése miatt rendkívüli időjárás esetén megnő a vízkárveszély. Az átemelő szivattyútelepek kapacitása normatívák alapján meghatározott vízmennyiség folyamatos átemelésére elegendő, a hirtelen összegyűlt nagy mennyiségű vizet nem képes rövid idő alatt átemelni. A város szinte minden területegységére kiterjedő főgyűjtő- és gyűjtő vízelvezető rendszer többé-kevésbé megfelelő mérettel megépült. A meglévő csapadékvíz elvezető rendszer is túlterheltségi állapotba kerülhet a lehullott csapadék gyors összegyűlése következtében. Ilyen esetekben a víz kiléphet a terepre és esetenként épületkárokat, elöntéseket okozhat. Növeli a veszélyhelyzetet az a tény, hogy a főgyűjtők által eljuttatott vizet az átemelő szivattyútelepek rövid időn belül nem képesek a befogadóba átemelni. 5

6 A város utcáiban a kiépült főgyűjtőcsatornákon túl zömében földmedrű árokrendszer van, de ezek megfelelő és folyamatos fenntartási munkáinak hiánya miatt nagyrészt nem kellően funkcionálnak. Heves esőzésnél vagy hirtelen jött olvadásnál a viszonylag nagy tereplejtések következtében a vizek a magasabb fekvésű területekről gyorsan lefutnak és a mély fekvésű területeken, illetve azon utcákon, ahol a víz továbbjutása valamely okból akadályozott, koncentrálódnak. Az így összegyűlt viszonylag nagy tömegű víz betörhet a telkekre, elöntheti a pincéket, egyes területeken fennáll az épületek víz alá kerülésének veszélye. A vízkár kialakulását előidőző okok a fentieken túl a következők: - Több utcában lakossági közreműködéssel szilárd burkolatú út, vagy útalap épült csapadékvíz elvezető rendszer nélkül. - Kapubehajtók alatti átereszek nem megfelelő szinten kerültek elhelyezésre, méretük nem megfelelő, illetve nincs áteresz. - Beépítéssel megváltozott a korábbi víz elvezetés iránya, ehhez viszont az utcai rendszer nem épült át, így a legalacsonyabb terepszint irányába a telkeken keresztül távozik az összegyűlt víz. - Két utca közötti telekvégek mélyebbek, az utca felől általában feltöltött telekrész miatt így a csapadékvíz e belső területen felgyülemlik, kivezetése nem nyert megoldást Rendkívüli csapadék esetén veszélyeztetett területek Az 1. sz. területegységnél a Szabó Pál Bajcsy-Zs. Katona J. Kodály utcák által határolt terület, Csenki u., Csillag és Kiss F. u. kereszteződése. E terület a város egyik legmélyebb fekvésű része, ugyanakkor a természetes lejtési viszonyok miatt itt épült meg meglehetősen bonyolult nyomvonalon a területrész csapadékvizét elvezető főgyűjtőcsatorna. A főgyűjtőcsatorna egy része magánterületen halad, mely nehézkessé teszi a folyamatos karbantartási munkák elvégzését, a terület mély fekvése miatt állandó veszélyt jelent az itt lévő épületekre. A főgyűjtőrendszerben összegyűlt vizet átemelő szivattyúval kell a befogadóba átemelni, mely nem képes rendkívüli időjárás esetén a nagy tömegű vizet gyorsan átemelni. Kolozsvári Sport Illyés Gy. Bodó Görbetó Szénatér utcák környéke. E területrészen összegyűlt víz befogadója a Kisfenéki csatorna. A főgyűjtő rendszerben összegyűlt vizet szintén átemelő szivattyúval kell a befogadóba átemelni, emiatt rendkívüli időjárás esetén fenn áll annak veszélye, hogy a mélyebb fekvésű területek víz alá kerülnek. A Balaton utca és környéke az összegyűlt vizet a Kerti II. befogadó a 4-es sz. főút alatti magas küszöbszintű áteresz miatt csak részben képes elvezetni. Zalka M. Zöldfa u. környéke. A korábbi természetes vízelvezetést biztosító áteresz a Budapest-Záhony fővasútvonal alatt megszüntetésre került, mély fekvésű részről az összegyűlt vizet magáningatlanon kell eljuttatni az A-1-1-es főgyűjtőcsatornához. Magas vízállás esetén a levezetés lassú, emiatt a mély fekvésű területek víz alá kerülnek. Karcagi Váci M. u. környéke. A telekvégek mély fekvése miatt a víz kivezetése nem megoldott. Az összegyűlt vizet szivattyúval kell kiemelni. A Honvéd utca mély fekvésű részéről a nagy mennyiségű vizet a 42-es sz. főút alatti zárt csapadékvíz elvezető nem tudja gyorsan befogadni, emiatt ideiglenesen felgyülemlik a víz. Az Újtelepi városrészen is több olyan belső területrész van, ahol rendkívüli időjárás esetén a víz összegyűlik, elvezetése jelenleg nem megoldott. A fentiekben leírt veszélyeztetett területekről a vizet csak úgy lehetne elvezetni, ha a befogadó gyűjtőcsatorna rendszerek nyílt burkolattal felújításra kerülnének, megépülne a Szabó P. utcán egy zárt csatorna, a telekvégeknél összegyűlt víz elvezetésére megépülne 6

7 magánterületeken az elvezetést szolgáló nyílt csatorna és ez bekötésre kerülne az utcai rendszerbe. Szükséges lenne megépíteni, vagy felújítani több mint fm földmedrű csatornát. A város belvíz elvezető rendszeréről fentiekben leírtakat azért tartottam indokoltnak, hogy jobban nyomon követhető legyen, hogy melyek azok a feladatok, melyek elvégzésére intézkedéseket kell tenni, illetve a végrehajtáshoz milyen nagyságú forrást kellene biztosítani. 6. Külterületi árkok, csatornák helyzete A földrendelkező és földkiosztó bizottságokról szóló évi II. törvény megjelenése előtt a mezőgazdasági területeken lévő dűlőutak, csatornák többsége szövetkezeti tulajdonban volt. A törvény 12/A. és 12/D. -a rendelkezett arról, hogy a részarány tulajdonú földek kiadásának lezárását követően, illetőleg a földkiadást követően a szövetkezet használatában lévő, önálló helyrajzi számon nyilvántartott árok, csatorna, töltés és azok műtárgyai, illetőleg utak ha azok nincsenek a szövetkezet vagy más üzemeltető tulajdonában az illetékes települési önkormányzat tulajdonába kerültek. (Kivéve a védett vagy védelemre tervezett természeti területhez tartozókat.) Püspökladány külterületén a főgyűjtő és gyűjtő csatornák megfelelően kiépültek. A külterületi befogadóval és üzemeltetési engedéllyel rendelkező csatornák hossza fm, üzemeltetési engedéllyel nem rendelkező fm. A külterületi csatornák tulajdonjoga változó. A főgyűjtő csatornák a Magyar Állam tulajdonában és a TIKÖVIZIG, valamint a Hamvas Sárréti Vízgazdálkodási Társulat kezelésében találhatóak. A vagyonkataszter szerint az önkormányzat tulajdonába 355 db külterületi vízelvezető árok került fm hosszban. Ezek többsége földmedrű szikkasztó rendszerű árok. Az önkormányzati tulajdonban lévő földrészleteknél már most sem csak a felújítás, karbantartás kérdése merül fel. A korábbi nagy méretű táblák felaprózódása után, rizstelepek megszűnésével egyes kisebb vízfolyások, árkok megszűntek (beszántották az új tulajdonosok) vagy egy részére nincs is szükség (legalábbis az új tulajdonosok szerint). Tehát a valóságos állapotoknak megfelelően az ingatlan-nyilvántartásban is meg kell szüntetni vagy szükség esetén, újra helyreállítani. Ilyen igények jelentkeznek és ennek a kezelése is egyeztetéseket és anyagi ráfordításokat tesznek szükségessé. Ezek az ingatlanok összességében jelentős értéket képviselnek, amelynek a megfelelő kezelése mind az önkormányzati, mind a települési gazdálkodásban megfontolt döntéseket igényelnek. Nem mindegy, hogy az önkormányzatnak milyen anyagi ráfordítással jár az ezzel a vagyonrésszel történő gazdálkodás. A dűlőutak, csatornák állapota a mezőgazdasági termelés gazdaságosságára is hatással van. A nyilvántartás és a tényleges állapot szerinti helyzetet fel kell tárni. Addig is a lehetséges pályázati lehetőségeket fel kell kutatni és együttműködni a gazdálkodók kisebbnagyobb csoportjával. Ha lehetséges az önkormányzat pályázzon, gazdálkodók, gazdálkodó csoportok pályázatainál a szükséges vagyonkezelői hozzájárulásokat megadni, illetve tartós bérletet is megadni, mint erre volt már példa a SAPARD pályázatoknál. Megállapodásokat kell kötni az ingatlan-nyilvántartás, ingatlan-rendezés és a földtörvény szabályai szerint az egyeztetett és indokolt átalakításokról. Az önkormányzat a külterületi üzemi csatornákat nem kívánja tulajdonba venni. Ezen csatornákat célszerű egy erre szakosodott, például a Hamvas Sárréti Vízgazdálkodási Társulatnak átadni. A társulat képes arra, hogy az érintett földtulajdonosokkal együttműködve ezen csatornák fenntartását, fejlesztését folyamatosan elvégezze (pályázati lehetőségeket is figyelembe véve). 7

8 A jelenlegi tapasztalatok azt mutatják, hogy a külterületi üzemi csapadékvíz elvezető csatornák rendkívül elhanyagolt állapotban vannak, nem ritkán éppen maguk az érintett földtulajdonosok szántják be, vagy zárják le. 7. TIKÖVIZIG és HSVT által üzemeltetett befogadók állapota a.) HSVT által kezelt befogadók évi karbantartásai: A város csapadékvíz elvezetését nagyban befolyásolja, hogy a közvetlenül a befogadást szolgáló csatornák milyen állapotban vannak. A Hamvas Sárréti Vízgazdálkodási Társulat a kezelésében lévő csatornák folyamatos karbantartásáról gondoskodik évi karbantartások: - Makkodlaposi csatorna kotrása 4000 fm hosszú szakaszon - A-1 csatorna kotrása 500 fm hosszú szakaszon - A-1 csatorna kotrása szelvények között - Álomzugi csatorna kotrása a csatorna teljes hosszán - Újkővágói csatorna kotrása 600 fm hosszú szakaszon - K-IX csatorna kotrása 2500 fm hosszú szakaszon - Zsellérföld-vékonyéri csatornán nádkaszálás Kereklaposi csatornán nádkaszálás 1608 fm hosszú szakaszon - Kisfehértói csatornán nádkaszálás 2485 hosszú szakaszon - Kisfenéki csatornán nádkaszálás 3768 hosszú szakaszon - Zódony-Nádaséri csatornán nádkaszálás 1975 hosszú szakaszon - Zódony-Kerektiszta csatornán nádkaszálás 2450 hosszú szakaszon - Ó-Hamvas csatornán nádkaszálás 4470 hosszú szakaszon 2011 évi már elvégzett karbantartások: - Kisfenéki csatorna kotrása 3768 fm hosszúságban - Kisfehértói csatorna kotrása 2485 fm hosszúságban - Kereklaposi csatorna kotrása 1680 fm hosszúságban - Kettősérszigeti csatorna kotrása 1820 fm hosszúságban 2011 évi tervezett karbantartás: - A-1 csat. nádkaszálás géppel szelvények között - A-1 csat. csatornakotrás szelvények között - Zódony Battonyás csat. nádkaszálás géppel szelvények között - Zódony Battonyás csat. csatornakotrás szelvények között b.) TIKÖVIZIG által kezelt művek állapota: A város belterületi vizének megfelelő befogadásában jelentős szerepet játszik a Makkodi és Alsófutaki főgyűjtő rendszer, valamint ezek torkolatánál lévő átemelő szivattyútelepek kapacitása, állapota. A évben ezen főgyűjtő csatornák kotrása megtörtént, 2011-ben a depó rendezését kívánják elvégezni. A TIKÖVIZIG által kezelt szivattyútelepek állapota jó, kapacitásuk is megfelelő, a gondot inkább az okozza, hogy a védekezés elrendelése jóval később történik, mint ahogy arra szükség lenne. Mire a szivattyúk üzembe helyezésre kerülnek, a befogadó csatornák vízszintje jelentősen megemelkedik, mely nehezíti a bel- és külterületi vizek fogadását. 8

9 8. Intézkedést és forrást igénylő feladatok - A Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség júniusában a 7034/3/2010. számú határozatában kötelezte Önkormányzatunkat, hogy a meglévő, de vízjogi üzemeltetési engedéllyel nem rendelkező belterületi csapadékvízelvezető létesítmények üzemeltetéséhez kérjük meg a vízjogi fennmaradási engedélyeket. Kérelmünkre a csapadékvíz-elvezető létesítmények állapot felvételi terveit ütemekre bontva kell 4 év alatt elkészítenünk. Az 1. és 2. sz. területegységre vonatkozóan február 15. A 3., 8. és 4. sz. területegységre vonatkozóan december 31. Az 5. sz. területegységre vonatkozóan december 31. A 6. és 7. sz. területegységre vonatkozóan december 31. Az 1. és 2. számú területegységre a fenti határidőn belül a fennmaradási engedélyes tervet elkészíttettük, és engedélyezésre benyújtottuk. A többi területegységre vonatkozóan folyamatban van a tervek elkészítésére vonatkozó közbeszerzési eljárás lefolytatása februárjában elkészült az A-1-1 jelű csatorna, valamint a Szabó Pál utca vízjogi létesítési engedélyes terve, mely engedélyezés alatt áll. Az önkormányzat amennyiben lehetőség nyílik rá a kivitelezésre pályázatot kíván benyújtani. - A helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról szóló többszörösen módosított 8/1998. (IV.29.) rendelet szabályozza, hogy az érintett ingatlan tulajdonosoknak kötelessége gondoskodni az árok tisztántartásáról, kaszálásáról, a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és más hulladékok eltávolításáról. A gyakorlat azonban azt mutatja, hogy az érintett ingatlan tulajdonosok zöme ezen kötelezettségének folyamatosan nem tesz eleget. Felmérések szerint több mint fm hosszban nincs jelenleg megfelelő vízelvezető árok, ha van, nem megfelelő a lejtésük, nincsenek folyamatosan karbantartva. Megoldást talán az jelentene, ha minden olyan utca vízelvezetése ahol jelenleg nincs árokrendszer, vagy nem működik megfelelően, készülne legalább egy hossz- és keresztszelvényt tartalmazó terv, melynek alapján egy-egy utcában ki lehetne építeni a vízelvezető rendszert. Ez természetesen feltételezi, hogy az érintett lakosok a szükségessé váló munkákat elvégezzék, a kapubejárókat megfelelően kiépítsék. A szintezés elkészítésének, a meglévő átereszek szintbehelyezésének várható költsége Ft/fm, ez a fm csatornára vetítve eft. Természetesen ezt meg kellene előzni a már említett teljes belterületet érintő vízrendezési koncepció elkészítésének. - Indokolt lenne azon főgyűjtő csatornák nyílt burkolattal való ellátása, melyek egy-egy vízgyűjtő terület vizét gyűjtik össze és vezetik le a befogadóba. Ilyen az A-1-1-es csatorna 42. sz. főút és Árpád u. közötti szakasza, Bem u., Petriérvölgyi csatorna magántulajdonú területén haladó szakasza, Mikszáth utca a vasút és kertek közötti szakasza, Rákóczi utcán a kerékpárút melletti szakaszon, Északi sor, Bodó utcákon. Ezen munkák elvégzésének költségét csak a szükséges tervek elkészítése után lehetne pontosan meghatározni. Előzetes becslések alapján ezen munkák elvégzésének várható költsége eft. - Az eddigi gyakorlatnak megfelelően folyamatosan végezni kell a főgyűjtő csatornák gaztalanítását, karbantartását. Ezen munkák elvégzése közmunkásokkal elvégezhető, kivéve az A-13-as, A-1-1-es Petriérvölgyi, a Keleti sor és Kisfenéki csatornák közös főgyűjtőket. Ezen csatornák fenntartási munkáit legalább négy évenként erre felkészült vállalkozásokkal el kell végeztetni. Ezen főgyűjtők zöme ez év elején iszaptalanítva lett. - Több olyan területrész van a városban (elsősorban az Újtelepi városrészen), ahol a telkek végéről összegyűlt vizet ki kellene vezetni az arra alkalmas, vagy alkalmassá tett utcai vízelvezető árokba. Ezt az érintett lakosok saját önerőből nem képesek 9

10 megoldani. A kiépítéshez szükséges forrás nagysága csak tervek ismeretében határozható meg. - Fentiekben leírtakból adódik, hogy ameddig nincs forrás arra, hogy a város belterületéről megnyugtató módon nem biztosítható a gyors vízelvezetés, fel kell készülni a belvízvédekezésre. Az önkormányzat évi költségvetésében az alábbi fejlesztési jellegű kiadásokat tervezte be belvízelvezetésre: - Újtelepi belvízelvezető árok építése Ft - Bajcsy Zs. Szabó Pál Zalka Máté Kaán Károly utcák csapadékvíz elvezetésének kiépítése és felújítása önrésze Ft - Belvízelvezetés fennmaradási engedélyes terv készítés Ft - Egyéb belvízelvezető árkok felújítása, karbantartása Ft ben az Önkormányzat által szilárd útburkolattal kiépített 32 utcának elkészültek a csapadékvíz elvezető árkai, melyekre a TKTVF vízjogi üzemeltetési engedélyét áprilisában megadta márciusban elvégeztettük a Petri-völgyéri csatorna, Karcagi és Nyíl utcák közötti 1380 fm hosszú szakaszának, A 1-1 csatorna Petőfi és Árpád utcák közötti 720 fm hosszú szakaszának és az A 13 csatorna Kaán Károly és Arany János utcák közötti fm hosszú szakaszának gépi kotrását és a kikotort iszap elteregetését. A Déli gyűjtőút építésével érintetten új nyomvonalon épül meg az A-13-as csatorna az Arany János utcától a Bocskai utcáig. A rendkívüli időjárás elleni védekezés elsőrendű feltétele a vizek gyors elvezetését szolgáló művek kiépítésén túl a funkciónak ellátására képes állapotban való fenntartása, tehát a megelőző védekezés. Ugyancsak fontos, hogy a védekezésben résztvevők ismerjék a csapadékvíz elvezető hálózat rendszerének aktuális állapotát, a meglévő szűk keresztmetszeteket. A hirtelen jött időjárási jelenségek (csapadék) amennyiben a csapadékvíz hálózat, szivattyútelepek kapacitását meghaladó terhelést okoznak, - a város épített környezetében jelentős károkat okozhatnak. Az esetleges károk csökkentése vagy elkerülése érdekében a szokásos üzemelési, karbantartási feladatokon túlmutató intenzív beavatkozás válhat szükségessé. A vízkár megelőzősének egyik biztosítéka lehet a meglévő belterületi főgyűjtők, gyűjtő és utcai vízelvezető rendszerek éves karbantartása, szükség esetén felújítása. Másik biztosíték a csatornák olyan kapacitásra történő átépítése, melyek képesek a várható vízhozamok gyors levezetésére. A nyílt szelvényű medrekből évente el kell távolítani a lerakódott iszapot, a lefolyást gátló növényzetet (fákat, cserjéket, vízi növényzetet), az uszadékot, a belekerült hulladékokat, szemetet. A zárt csatornahálózat megfelelő állapotban tartásáról szintén gondoskodni kell, szükség esetén iszaptalanítást, mosatást kell végezni. 3-5 évenként szükség szerint gondoskodni kell a burkolatok, műtárgyak, meder rézsűk kialakításáról, felújításáról. A főgyűjtő csatornák nyílt földmedrű szelvényeit célszerű kiburkolni. A város esetében nagyon fontos megelőzési feladat a szivattyútelepek állandó üzemképes állapotban való tartása, a folyamatos üzemelés biztosítása. A belterületi belvízvédelmi művek, eszközök, berendezések állapotát minden évben legalább egyszer legkésőbb április 30-ig ellenőrizni szükséges. Az ellenőrző bejárásra meg kell hívni a Hamvas Sárréti Vízgazdálkodási Társulatot. Célszerű meghívni továbbá a területileg érdekelt vízügyi igazgatóságot. Az ellenőrzésről jegyzőkönyvet kell felvenni a feltárt hiányosságok rögzítésével, azok megszüntetésének felelősével, határidejével. 10

11 Összegezve a külterületi befogadók állapotáról készült tájékoztatót rögzíthető, hogy a város belterületéről történő kivezetés (külterületre is értendő) nagy jelentősséggel bírnak, éppen ezért megfelelő állapotban való tartásuk elengedhetetlen. Célszerű lenne évente legalább egy alkalommal az önkormányzatnak, a külterületi befogadókat kezelő, fenntartó szervezeteknek áttekinteni a csatornák állapotát, meghatározni a feladatokat. Tisztelt Képviselő-testület! A tájékoztatóban igyekeztem átfogó képet nyújtani a város vízelvezetési csatorna rendszeréről, azok állapotáról, a szükségessé váló feladatokról. A rendelkezésre álló adatok alapján helyzetképet adtam a külterületi csatornák rendkívül bonyolult és tulajdonjogilag ma sem rendezett állapotáról, állást foglaltam abban, hogy a külterületi üzemi csatornákat azoknak kell fenntartani, akik abban érdekeltek ez megfelelő garanciát is jelentene ahhoz, hogy annak működőképességét meg is őrizzék. Továbbra is igyekszem mind a HSVT-vel, mind pedig a TIKÖVIZIG-gel jó együttműködést fenntartani annak érdekében, hogy a külterületi befogadó csatornák megfelelő állapotban legyenek. Kérem a tájékoztató elfogadását. Püspökladány, május 10. Dombi Imréné alpolgármester 11

T á j é k o z t a t ó

T á j é k o z t a t ó Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. sz. T á j é k o z t a t ó a város belvíz elvezető rendszerének helyzetéről, a szükséges intézkedések megtételéről, valamint a külterületi

Részletesebben

Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. sz. Készítette: Tódor György. T á j é k o z t a t ó

Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. sz. Készítette: Tódor György. T á j é k o z t a t ó Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. sz. Készítette: Tódor György T á j é k o z t a t ó a város belvíz elvezető rendszerének helyzetéről, a szükséges intézkedések megtételéről,

Részletesebben

Műszaki leírás. Törökkoppány Petőfi S. Bajcsy-Zsilinszky E, Kossuth L. és Damjanich utca csapadékvíz-elvezető rendszerének koncepciótervéhez

Műszaki leírás. Törökkoppány Petőfi S. Bajcsy-Zsilinszky E, Kossuth L. és Damjanich utca csapadékvíz-elvezető rendszerének koncepciótervéhez Műszaki leírás Törökkoppány Petőfi S. Bajcsy-Zsilinszky E, Kossuth L. és Damjanich utca csapadékvíz-elvezető rendszerének koncepciótervéhez 1. Bevezetés Törökoppány Község Önkormányzata azzal kereste meg

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Jelen vannak:

Jegyzőkönyv. Készült: Jelen vannak: Püspökladány Város Önkormányzat Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 2010. szeptember 23-án hozott határozatai 22/2010.(IX.23.) Az önkormányzat 2010. I. féléves gazdálkodásáról készült tájékoztató 23/2010.(IX.23.)

Részletesebben

Szentes és Környéke Vízgazdálkodási Társulat kezelésében lévő 8SZ jelű szivattyútelep fejlesztése

Szentes és Környéke Vízgazdálkodási Társulat kezelésében lévő 8SZ jelű szivattyútelep fejlesztése Szentes és Környéke Vízgazdálkodási Társulat kezelésében lévő 8SZ jelű szivattyútelep fejlesztése TARTALOMJEGYZÉK Szöveges munkarészek Tartalomjegyzék Tervezői nyilatkozat Iratok Műszaki leírás Üzemelési

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS - a Képviselő-testülethez

ELŐTERJESZTÉS - a Képviselő-testülethez Mátészalka Város Polgármestere Mátészalka, Hősök tere 9. Tel: 44/501-361. Fax. 44/501-358. e-mail: polgarmester@mateszalka.hu Száma: 507 /2008. ELŐTERJESZTÉS - a Képviselő-testülethez TELEPÜLÉSI BEL- ÉS

Részletesebben

" Ricse Nagyközség, Cigánd- Tiszakarádi tározóhoz kapcsolódó belterületi vízrendezése (VTT)" ÉMOP-3.2.1/E-09-2f-2010-0004

 Ricse Nagyközség, Cigánd- Tiszakarádi tározóhoz kapcsolódó belterületi vízrendezése (VTT) ÉMOP-3.2.1/E-09-2f-2010-0004 " Ricse Nagyközség, Cigánd- Tiszakarádi tározóhoz kapcsolódó belterületi vízrendezése (VTT)" ÉMOP-3.2.1/E-09-2f-2010-0004 Bel- és csapadékvíz elvezetés Ricsén A beruházás bemutatása Az elmúlt évek nagy

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztálya 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-300

Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztálya 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-300 Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztálya 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-300 1 Ikt.sz.: G-23899/2012 Témafelelős: Korom Pál, Tárgy: Szentes város bel- és csapadékvíz elvezetés

Részletesebben

VI. KÖZMÛHÁLÓZATOK FEJLESZTÉSE

VI. KÖZMÛHÁLÓZATOK FEJLESZTÉSE VI. KÖZMÛHÁLÓZATOK FEJLESZTÉSE 1. Ivóvízellátás A településen közüzemi vízmû és vízhálózat üzemel. A szükséges ivóvizet 2 db mélyfúrású kút biztosítja. A kutak vize vas és mangántartalmú, vízkezelést tesz

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S általános iskolai beiskolázási körzetek véleményezéséről

E L Ő T E R J E S Z T É S általános iskolai beiskolázási körzetek véleményezéséről Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. Készítette: Fodorné Szabó Mária E L Ő T E R J E S Z T É S általános iskolai beiskolázási körzetek véleményezéséről Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Ricse Nagyközség, Cigánd- " Tiszakarádi tározóhoz kapcsolódó belterületi vízrendezése (VTT)" ÉMOP-3.2.1/E-09-2f

Ricse Nagyközség, Cigánd-  Tiszakarádi tározóhoz kapcsolódó belterületi vízrendezése (VTT) ÉMOP-3.2.1/E-09-2f Ricse Nagyközség, Cigánd- " Tiszakarádi tározóhoz kapcsolódó belterületi vízrendezése (VTT)" ÉMOP-3.2.1/E-09-2f-2010-0004 Európai Regionális Fejlesztési Alap Bel- és csapadékvíz elvezetés Ricsén Uniós

Részletesebben

Algyői-főcsatorna vízgyűjtőjének vízpótlása DAOP-5.2.1/B-09-2010-0007 A projekt támogatás tartalma: 696 421 086 Ft

Algyői-főcsatorna vízgyűjtőjének vízpótlása DAOP-5.2.1/B-09-2010-0007 A projekt támogatás tartalma: 696 421 086 Ft A megvalósítás tervezett ütemezése: 2012. december 21-2013. december 31. Projektgazda neve: Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság Projektgazda székhelye: 6720, Szeged, Stefánia 4. Közreműködő szervezet:

Részletesebben

Önkormányzati üzemeltetésű Fegyvernek-Büdöséri belvízöblözet védekezési tapasztalatai

Önkormányzati üzemeltetésű Fegyvernek-Büdöséri belvízöblözet védekezési tapasztalatai Önkormányzati üzemeltetésű Fegyvernek-Büdöséri belvízöblözet védekezési tapasztalatai Békési István, Gáspár Renáta Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság 5000 Szolnok, Boldog Sándor István krt. 4. 1. Előzmények

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. november 27-i ülésére Tárgy: A Zirc 542 hrsz-ú Reguly Antal u. 46-72. számú ingatlanok előtti csapadékvíz árok és átereszek

Részletesebben

Tisztelt Dobossy Gáborné!

Tisztelt Dobossy Gáborné! Tárgy: Csapadékvíz gyűjtő árok átépítése a Madár-forrásnál Tisztelt! Az AQARIUS Bt. Felújítási tanulmánytervet készített az 1-es út melletti iparterületektől a Füzes-patakig tartó csapadékvíz elvezető

Részletesebben

VASVÁR IPARTERÜLET KIALAKÍTÁS VÍZIKÖZMŰ ELLÁTÁS TANULMÁNYTERV

VASVÁR IPARTERÜLET KIALAKÍTÁS VÍZIKÖZMŰ ELLÁTÁS TANULMÁNYTERV TARTALOMJEGYZÉK Iratok: Tartalomjegyzék Aláírólap Műszaki leírás Tervezői költségbecslések 7/2 A L Á Í R Ó L A P Felelős tervező: Szilvás István... VZ-TEL; 18-0162 A dokumentáció 7 gépelt oldalt tartalmaz.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S általános iskolai beiskolázási körzetek véleményezéséről

E L Ő T E R J E S Z T É S általános iskolai beiskolázási körzetek véleményezéséről Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. Készítette: Fodorné Szabó Mária E L Ő T E R J E S Z T É S általános iskolai beiskolázási körzetek véleményezéséről Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

ÚJHARTYÁN KÖZSÉG HELYIVÍZKÁR_ELHÁRÍTÁSI TERV

ÚJHARTYÁN KÖZSÉG HELYIVÍZKÁR_ELHÁRÍTÁSI TERV Újhartyán Község Önkormányzata 2367 Újhartyán, Fő utca 21.sz. Telefon:29/372-133.Fax:372-025 E-mail cím: Nyilvántartási szám: Jóváhagyom Újhartyán, 2008.szeptember 20. Egyetértek: Budapest, 2008 Schulcz

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag. RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Farkas Eszter Előterjesztő: Hegedűs Ferenc

Részletesebben

Püspökladány Város Önkormányzatának Városfejlesztési Bizottsága

Püspökladány Város Önkormányzatának Városfejlesztési Bizottsága Püspökladány Város Önkormányzatának Városfejlesztési Bizottsága 2010. szeptember 22-i ülésének jegyzőkönyve 9/2010. (IX.22.) sz. Városfejlesztési Bizottság határozata vízjogi engedéllyel nem rendelkező

Részletesebben

ÉAOP- 5.1.2/D-2-09-2009-0033

ÉAOP- 5.1.2/D-2-09-2009-0033 Jánoshida Községi Önkormányzat 5143, Jánoshida, Fő út. 28. Jánoshidai Híradó szerkesztősége 5143 Jánoshida, Fő út. 28. Tárgy: sajtóközlemény megküldése. Tisztelt cím! Jánoshida Község Önkormányzata mellékelten

Részletesebben

1.2 Általában a települési csapadékvíz elvezetési programokról, és alapelveiről

1.2 Általában a települési csapadékvíz elvezetési programokról, és alapelveiről 1. ELŐZMÉNYEK, A TERVEZÉS TÁRGYA 1.1 A tervezés tárgya, a feladat ismertetése: Budaörs Város Önkormányzata Budaörs Frankhegy Közműtervezés KÉ-23143 (KÉ-23802)számú egyszerűsített közbeszerzési eljárás

Részletesebben

BALATONVILÁGOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV VIZSGÁLAT, TERVJAVASLAT FELSZÍNI VÍZELVEZETÉS 2011. 01. MEGBÍZÓ: BALATONVILÁGOS ÖNKORMÁNYZATA

BALATONVILÁGOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV VIZSGÁLAT, TERVJAVASLAT FELSZÍNI VÍZELVEZETÉS 2011. 01. MEGBÍZÓ: BALATONVILÁGOS ÖNKORMÁNYZATA BALATONVILÁGOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV VIZSGÁLAT, TERVJAVASLAT MEGBÍZÓ: BALATONVILÁGOS ÖNKORMÁNYZATA TERVEZŐ: POMSÁR ÉS TÁRSAI ÉPÍTÉSZ IRODA KFT. SZAKTERVEZŐ: KRISTÁLY KFT. FELSZÍNI VÍZELVEZETÉS 2011.

Részletesebben

Fentieket ismeretében a Tisztelt Bizottság elé terjesztem a kérelmet megvitatásra és döntésre.

Fentieket ismeretében a Tisztelt Bizottság elé terjesztem a kérelmet megvitatásra és döntésre. Nyílt ülésen kerül tárgyalásra A Bizottság saját hatáskörébe tartozó döntések: 1. Napirendi pont ELŐTERJESZTÉS Sárvári Állatvédő és Kutyás Sport Egyesület közterület-használati kérelme a Várpark területére

Részletesebben

A NEMZETI VÍZSTRATÉGIA SZEREPE A VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG FELADATAINAK MEGVALÓSÍTÁSÁBAN

A NEMZETI VÍZSTRATÉGIA SZEREPE A VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG FELADATAINAK MEGVALÓSÍTÁSÁBAN KVASSAY JENŐ TERV 2015 A NEMZETI VÍZSTRATÉGIA BEMUTATÁSA ÉS TÁRSADALMI VÉLEMÉNYEZÉSE AZ ORSZÁGOS VÍZÜGYI FŐIGAZGATÓSÁG ÉS AZ ALSÓ-DUNA- VÖLGYI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG FÓRUMA A NEMZETI VÍZSTRATÉGIA SZEREPE

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG 157. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2013. november 14-i ülésére Tárgy: Tapolca patak revitalizációja II. ütem projekt megvalósításával kapcsolatos tájékoztató

Részletesebben

A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI I.1) AZ AJÁNLATKÉRŐKÉNT SZERZŐDŐ FÉL NEVE ÉS CÍME

A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI I.1) AZ AJÁNLATKÉRŐKÉNT SZERZŐDŐ FÉL NEVE ÉS CÍME 1 A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI I.1) AZ AJÁNLATKÉRŐKÉNT SZERZŐDŐ FÉL NEVE ÉS CÍME Hivatalos név: Sajókápolna Község Önkormányzata Postai cím: Szabadság

Részletesebben

Tárgy: Hódmezővásárhely belvízvédelmi helyzete, a védekezéshez szükséges intézkedések

Tárgy: Hódmezővásárhely belvízvédelmi helyzete, a védekezéshez szükséges intézkedések Iktatószám:35-2477-1 /2011. Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tárgy: Hódmezővásárhely belvízvédelmi helyzete, a védekezéshez szükséges intézkedések Az anyagot készítette: Városfejlesztési

Részletesebben

Prágai szakmai kirándulás 2015. 05. 18-20.

Prágai szakmai kirándulás 2015. 05. 18-20. Prágai szakmai kirándulás 2015. 05. 18-20. Május 18. Szakmai kirándulásunkat a modřice-i szennyvíztisztító telepen (Chrlická 552, 664 42 Modřice) kezdtük el. A szennyvíztisztító telep Brno és környékének

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE. MCDO~\ ToC>\T Ügyiratszám: 15.850-6 /2011.X. (o... ~et.e.,;+q &0 \<. i U Jc.ö" t. i' t ~ d.':' L...

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE. MCDO~\ ToC>\T Ügyiratszám: 15.850-6 /2011.X. (o... ~et.e.,;+q &0 \<. i U Jc.ö t. i' t ~ d.':' L... NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-500 Fax: (42) 524-501 E-maii: polgannester@nyiregyhaza.hu -... " MCDO~\ ToC>\T Ügyiratszám: 15.850-6

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a város infrastrukturális állapotfelméréséről.

TÁJÉKOZTATÓ. a város infrastrukturális állapotfelméréséről. TÁJÉKOZTATÓ a város infrastrukturális állapotfelméréséről. A Képviselő-testület decemberi ülésén döntés született arról, hogy az iroda készítse el a város átfogó infrastrukturális állapotfelmérését, rangsorolva

Részletesebben

A hirdetmény kifüggesztésének, illetve levételének idejéről a levételt követő 3 napon belül értesíteni szíveskedjék.

A hirdetmény kifüggesztésének, illetve levételének idejéről a levételt követő 3 napon belül értesíteni szíveskedjék. NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2. 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Ikt. szám: 1078-1/11/2009.III.

Részletesebben

KEOP-1.2.0/2F-2008-0003. Intézkedési terv az infiltráció csökkentésére

KEOP-1.2.0/2F-2008-0003. Intézkedési terv az infiltráció csökkentésére Intézkedési terv az infiltráció csökkentésére A békéscsabai szennyvíz program minıségbiztosítása kapcsán felmerült az infiltráció csökkentésére irányuló intézkedési terv elkészítésének igénye. Mint az

Részletesebben

II.3.4. KÖZMŰVESÍTÉS

II.3.4. KÖZMŰVESÍTÉS II.3.4. KÖZMŰESÍTÉS ÍZGAZDÁLKODÁS, KÖZMŰELLÁTÁS, MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK, ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉS Jelen dokumentáció (alátámasztó javaslat) a véleményezésben résztvevő hatóságok előzetes szakmai véleményeinek

Részletesebben

HATÁSVIZSGÁLATI LAP. 1. Társadalmi hatások A rendeletmódosítás a vonatkozó szabályok pontosítását, jogszabályi viszonyokhoz igazítását tartalmazza.

HATÁSVIZSGÁLATI LAP. 1. Társadalmi hatások A rendeletmódosítás a vonatkozó szabályok pontosítását, jogszabályi viszonyokhoz igazítását tartalmazza. HATÁSVIZSGÁLATI LAP Gyöngyösfalu község Önkormányzatának a Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási tervéről szóló 10/2015 (IX. 29.) önkormányzati rendelete módosításához 1. Társadalmi hatások A rendeletmódosítás

Részletesebben

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS CSAPADÉKVÍZ-ELVEZETÉSI KONCEPCIÓJA MEGBÍZÓ: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata KÉSZÍTETTE: ECORYS MAGYARORSZÁG Kft. TP-TERV MÉRNÖKI IRODA Kft. KULTÚR-CAD Kft. 2014. szeptember

Részletesebben

Kurca rehabilitációja II. ütem DAOP-5.2.1/B A projekt támogatás tartalma: ,- Ft

Kurca rehabilitációja II. ütem DAOP-5.2.1/B A projekt támogatás tartalma: ,- Ft Projektgazda neve: Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság Projektgazda székhelye: 6720, Szeged, Stefánia 4. Közreműködő szervezet: Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. Közreműködő

Részletesebben

A vízelvezetés helyzete Orosháza belterületén

A vízelvezetés helyzete Orosháza belterületén A vízelvezetés helyzete Orosháza belterületén PÁLFAI IMRE Orosháza város műszaki kérdésekkel foglalkozó szakemberei 1987 novemberében - fölkeresve az Alsótiszavidéki Vízügyi Igazgatóságot - vázolták a

Részletesebben

MISKOLC DÉLI IPARI PARK

MISKOLC DÉLI IPARI PARK MISKOLC DÉLI IPARI PARK I. Elhelyezkedés Miskolc elhelyezkedése MISKOLC Miskolc Déli Ipari Park (MIDIP) elhelyezkedése A 93,5 hektáros Ipari Park címmel rendelkező terület Miskolc déli határában, az M30-as

Részletesebben

A beszéd célú telefonellátottság jónak mondható, az ISDN és értéknövelt adatszolgáltatás biztosítható a hálózaton.

A beszéd célú telefonellátottság jónak mondható, az ISDN és értéknövelt adatszolgáltatás biztosítható a hálózaton. KÖZLEKEDÉS A tervezési terület a község keleti részén fekszik, az 5605 j. összekötõ út északi oldali teleksora fölött. Megközelítése az Árpád utcából nyíló földúton nehézkes lenne, ezért új, megfelelõ

Részletesebben

Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések (TOP )

Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések (TOP ) Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések (TOP-2.1.3-15) A pályázatok benyújtása a területi egységre vonatkozó területspecifikus mellékletben foglaltak szerint lehetséges. Támogatás célja

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Főépítészétől. Szám:1757-5/ 2012 Javaslat a településrendezési terv módosítás előkészítésére

Salgótarján Megyei Jogú Város Főépítészétől. Szám:1757-5/ 2012 Javaslat a településrendezési terv módosítás előkészítésére Salgótarján Megyei Jogú Város Főépítészétől Szám:1757-5/ 2012 Javaslat a településrendezési terv módosítás előkészítésére Tisztelt Közgyűlés! Salgótarján Megyei Jogú Város közigazgatási területén két területegység

Részletesebben

Projekt címe: Belvízcsatornák fejlesztése és rekonstrukciója. Projekt azonosító száma: KEHOP

Projekt címe: Belvízcsatornák fejlesztése és rekonstrukciója. Projekt azonosító száma: KEHOP Projekt címe: Belvízcsatornák fejlesztése és rekonstrukciója Projekt azonosító száma: KEHOP-1.3.0-15-2016-00010 Projektgazda megnevezése: Az Országos Vízügyi Főigazgatóság (OVF) valamint az Észak-dunántúli

Részletesebben

A TIKEVIR működésének ismertetése és a pályázat keretében tervezett fejlesztések bemutatása

A TIKEVIR működésének ismertetése és a pályázat keretében tervezett fejlesztések bemutatása A TIKEVIR működésének ismertetése és a pályázat keretében tervezett fejlesztések bemutatása Szabó János osztályvezető Körös-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság Körösök és a TIKEVIR-t érintő

Részletesebben

AZ 1963. ÉS A 2010. ÉVI VÍZKÁROK ÖSSZEHASONLÍTÁSA FEJÉR MEGYÉBEN

AZ 1963. ÉS A 2010. ÉVI VÍZKÁROK ÖSSZEHASONLÍTÁSA FEJÉR MEGYÉBEN AZ 1963. ÉS A 2010. ÉVI VÍZKÁROK ÖSSZEHASONLÍTÁSA FEJÉR MEGYÉBEN Marosi Gertrúd Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság Vízrendezési és Társulati osztály Árpás 2013. április 23. Működési terület nagysága 13.100

Részletesebben

INTERREG-III/A. PROGRAM. Előadó: Garami Ferenc, Bartha Ákos /VIZITERV Consult Kft.

INTERREG-III/A. PROGRAM. Előadó: Garami Ferenc, Bartha Ákos /VIZITERV Consult Kft. INTERREG-III/A. PROGRAM Előadó: Garami Ferenc, Bartha Ákos /VIZITERV Consult Kft. A nemzeteközi együttműködésen alapuló Project magyar résztvevői ÉKÖVIZIG (Miskolc) Altervezőjeként: VIZITERV Consult Kft

Részletesebben

Amikor szakad az ég... Csapadékvíz elvezetési problémák a Fővárosban. Gerőfi-Gerhardt András FCsM Zrt. Hálózatüzemeltetési Osztály

Amikor szakad az ég... Csapadékvíz elvezetési problémák a Fővárosban. Gerőfi-Gerhardt András FCsM Zrt. Hálózatüzemeltetési Osztály Amikor szakad az ég... Csapadékvíz elvezetési problémák a Fővárosban Gerőfi-Gerhardt András FCsM Zrt. Hálózatüzemeltetési Osztály Hálózat kialakítása, méretezése - Bp. teljes körű csatornázási terve

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. sz. Készítette: Fodorné Szabó Mária E L Ő T E R J E S Z T É S a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzetekről szóló 13/2002.

Részletesebben

Tanulmányterv - Derecske TRT 2014. 1.sz. módosítás Szilágyi Lajos vállalkozó érdekében történő Településrendezési tervezési feladatok

Tanulmányterv - Derecske TRT 2014. 1.sz. módosítás Szilágyi Lajos vállalkozó érdekében történő Településrendezési tervezési feladatok C Í V I S T E R V VÁROSTERVEZŐ ÉS ÉPÍTÉSZ IRODA BETÉTI TÁRSASÁG Levelezési cím: 4031 Debrecen, Derék utca 245 Iroda: 4025 Debrecen, Széchenyi utca 8 sz. Tel:(30) 9818-172, Tel/fax: (52) 531-732 Email:

Részletesebben

Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS. A Spaldig Alapítvány kérelméről

Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS. A Spaldig Alapítvány kérelméről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a Telefon: 06 23 310-174/233 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: beruhazas@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS A Spaldig Alapítvány kérelméről

Részletesebben

Magyar Hidrológiai Társaság Soproni és Győri Területi Szervezet XVI. FERTŐ ANKÉT

Magyar Hidrológiai Társaság Soproni és Győri Területi Szervezet XVI. FERTŐ ANKÉT Magyar Hidrológiai Társaság Soproni és Győri Területi Szervezet XVI. FERTŐ ANKÉT Partvonal értelmezései: Hazai értelmezés: - Vízgazdálkodási lexikon (1970): A folyó v. tó középvízi medrének és a környező

Részletesebben

Előterjesztés. Járdaépítési keret felhasználásával összefüggő kérdésekről

Előterjesztés. Járdaépítési keret felhasználásával összefüggő kérdésekről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310 174/224, 225, 233 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: beruhazas@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés Járdaépítési keret

Részletesebben

MIDIP MISKOLC DÉLI IPARI PARK

MIDIP MISKOLC DÉLI IPARI PARK MIDIP MISKOLC DÉLI IPARI PARK I. Elhelyezkedés Miskolc elhelyezkedése Miskolc Déli Ipari Park elhelyezkedése A 93,5 hektáros Ipari Park címmel rendelkező terület Miskolc déli határában, az M30-as autópálya

Részletesebben

MÛSZAKI LEÍRÁS ROHOD. Településrendezési tervéhez. A község külterületén az alábbi csatornák találhatók:

MÛSZAKI LEÍRÁS ROHOD. Településrendezési tervéhez. A község külterületén az alábbi csatornák találhatók: 1 MÛSZAKI LEÍRÁS ROHOD Településrendezési tervéhez 1) Általános vízgazdálkodás jellemzése: Rohod község a 46. számú Nyíri belvízrendszer területén helyezkedik el. Domborzata tagolt, változatos terepviszonyok

Részletesebben

TALAJMECHANIKAI SZAKVÉLEMÉNY A SZÉKESFEHÉRVÁR, LISZT FERENC UTCA 7-11 INGATLANOK TALAJVÍZ ÉS TALAJVIZSGÁLATÁHOZ

TALAJMECHANIKAI SZAKVÉLEMÉNY A SZÉKESFEHÉRVÁR, LISZT FERENC UTCA 7-11 INGATLANOK TALAJVÍZ ÉS TALAJVIZSGÁLATÁHOZ TALAJMECHANIKAI SZAKVÉLEMÉNY A SZÉKESFEHÉRVÁR, LISZT FERENC UTCA 7-11 INGATLANOK TALAJVÍZ ÉS TALAJVIZSGÁLATÁHOZ Székesfehérvár, 2000, július 29. Tövisháti András okl. mérnök, okl vízellátás, csatornázás

Részletesebben

Város Polgármestere. Tájékoztató az Ország úti zajvédő fal létesítésével összefüggő kérdésekről

Város Polgármestere. Tájékoztató az Ország úti zajvédő fal létesítésével összefüggő kérdésekről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Tájékoztató az Ország úti

Részletesebben

JELENTÉS. a települési önkormányzatok vízrendezési és csapadékvíz elvezetési feladatai ellátásának ellenőrzéséről. 0708 2007.

JELENTÉS. a települési önkormányzatok vízrendezési és csapadékvíz elvezetési feladatai ellátásának ellenőrzéséről. 0708 2007. JELENTÉS a települési önkormányzatok vízrendezési és csapadékvíz elvezetési feladatai ellátásának ellenőrzéséről 0708 2007. április 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.2 Szabályszerűségi

Részletesebben

MaSzeSz Konferencia Lajosmizse 2011.május 17-18. 18. Szeged csatornázása és szennyvíztisztítása eredmények tapasztalatok Mit terveztünk? 391 km csatorna, 14 353 db ingatlan bekötés 36 db közbenső átemelő,

Részletesebben

Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. sz. Készítette: Tódor György. E l ő t e r j e s z t é s

Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. sz. Készítette: Tódor György. E l ő t e r j e s z t é s Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. sz. Készítette: Tódor György E l ő t e r j e s z t é s FORGALOMTECHNIKAI FÁZISOKRÓL, a Püspökladány, Baross utcai közműkiváltási és

Részletesebben

4. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK

4. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK NAGYCENK KÖZSÉG - 14 - TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁSA 2014 4. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK 4.1 Biológiai aktivitásérték számítása Megnevezés 3/A 4 5 7 11 12 14 15 17 18 20 Területhasználat ha megszűnik

Részletesebben

1) Felszíni és felszín alatti vizek

1) Felszíni és felszín alatti vizek Kaba város környezeti állapotának bemutatása 2015. év A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. (1) bek. e) pontja értelmében a települési önkormányzat (Budapesten

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 29-én tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 29-én tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 29-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: A Losonczi és Losonczi Kft. tiszavasvári 0756/1 hrsz-ú önkormányzati

Részletesebben

JELENTŐS VÍZGAZDÁLKODÁSI KÉRDÉSEK

JELENTŐS VÍZGAZDÁLKODÁSI KÉRDÉSEK JELENTŐS VÍZGAZDÁLKODÁSI KÉRDÉSEK JELENTŐS VÍZGAZDÁLKODÁSI KÉRDÉSEK 2-5-1 TERVEZÉSI ALEGYSÉG 2-12 Nagykőrösi-homokhát TERVEZÉSI ALEGYSÉG Közép-Tisza-vidéki 2007. Vízügyi Igazgatóság Vízvédelmi és Vízgyűjtő-gazdálkodási

Részletesebben

VELEM KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 9726 Velem, Rákóczi utca 73. Telefon: +36(94)563-380 Fax: +36(94)563-379 email: korjvelem@t-online.

VELEM KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 9726 Velem, Rákóczi utca 73. Telefon: +36(94)563-380 Fax: +36(94)563-379 email: korjvelem@t-online. VELEM KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 9726 Velem, Rákóczi utca 73. Telefon: +36(94)563-380 Fax: +36(94)563-379 email: korjvelem@t-online.hu Előterjesztés Velem Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011.

Részletesebben

Belvízvédelmi Intézkedési Terv

Belvízvédelmi Intézkedési Terv Belvízvédelmi Intézkedési Terv Készült: Taksony, 2009.november.15. Összeállította: Rung József Mérnök Üzemgazdász MK. 13-1146 Tervezési szakterület:vz-t 1/9 Tartalomjegyzék 1. A TERÜLET ISMERTETÉSE 3 2.

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-300

Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-300 Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-300 Ikt.sz.:08-15398 /2007. Témafelelős: Korom Pál Tárgy: Szentes város bel- és csapadékvíz elvezetési helyzete, a fejlesztés lehetőségei

Részletesebben

TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV. Debrecen, 2013. augusztus hó

TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV. Debrecen, 2013. augusztus hó LENGYEL ÉPÍTÉSZ MŰTEREM KFT. 4027 Debrecen, Egyetem sgt. 21. 1/2. Telefon / fax: (52) 425 428, (52) 532 896 E-mail: lengyel @ lengyelepitesz.t-online.hu Debrecen, 41. számú vrk. Debrecen-Nagykereki vasútvonal

Részletesebben

Sárpilis település belvíz - és csapadékvíz elvezetése

Sárpilis település belvíz - és csapadékvíz elvezetése Sárpilis település belvíz - és csapadékvíz elvezetése Jelenlegi helyzet Kül-és belterületi felszíni vízelvezetés, helyi vízkárok kialakulása Külterületi befogadó árkok Sárpilis község a Tolna megyei Sárköz

Részletesebben

A Váli-völgy vízrendezési feladatai

A Váli-völgy vízrendezési feladatai A Váli-völgy vízrendezési feladatai A Váli-völgy vízrendezési feladatai című projekt a 1318/2015. (V.21.) Korm. határozatban került nevesítésre a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP),

Részletesebben

BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ügyiratszám:1-2/2015. Sorszám: ELŐTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. február 12. napján tartandó ülésére Tárgy: Dezső

Részletesebben

Tárgy: Külterületi utak, csatornák, stb. felülvizsgálata. Előterjesztő: Siklósi István polgármester. lervezett I db határozat

Tárgy: Külterületi utak, csatornák, stb. felülvizsgálata. Előterjesztő: Siklósi István polgármester. lervezett I db határozat a Képviselőtestület 2015. június 29i ülésére lervezett I db határozat ELŐTERJESZTÉS Döntés: egyszerű többségi, nyílt szavazással (IöfltéS Bizottság: Véleményező Pénzügyi Gazdasági Bizottság Készítette:

Részletesebben

Dél Békés megyei Vízgazdálkodási Társulat 5900 Orosháza, Luther u. 29. TEL.: , FAX:

Dél Békés megyei Vízgazdálkodási Társulat 5900 Orosháza, Luther u. 29. TEL.: , FAX: Dél Békés megyei Vízgazdálkodási Társulat 5900 Orosháza, Luther u. 29. TEL.: 06-68-411-544, FAX: 06-68-512-851 E-MAIL: orosviz@oroshaza.hungary.net Orosháza - 2006 - Tartalomjegyzék 1. Hidrometeorológiai

Részletesebben

A belügyminiszter. /2016. (...) BM rendelete. az árvíz- és a belvízvédekezésről szóló 10/1997. (VII. 17.) KHVM rendelet módosításáról

A belügyminiszter. /2016. (...) BM rendelete. az árvíz- és a belvízvédekezésről szóló 10/1997. (VII. 17.) KHVM rendelet módosításáról 1 A belügyminiszter /2016. (...) BM rendelete az árvíz- és a belvízvédekezésről szóló 10/1997. (VII. 17.) KHVM rendelet módosításáról A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. (8) bekezdés

Részletesebben

Az öntözés helyzete a Vajdaságban

Az öntözés helyzete a Vajdaságban Vízhiány és adaptív vízgazdálkodási stratégiák a magyar-szerb határmenti régióban Az öntözés helyzete a Vajdaságban Mészáros Minucsér Újvidéki Egyetem, Természettudományi Kar Workshop 2014. Április 7.

Részletesebben

A DUNA PROJEKT VÁRHATÓ EREDMÉNYEI FONTOS FEJLESZTÉSEK

A DUNA PROJEKT VÁRHATÓ EREDMÉNYEI FONTOS FEJLESZTÉSEK Duna Projekt A DUNA PROJEKTRŐL ÁLTALÁBAN A Duna projekt egy, az Európai Unió támogatásával, közel 30 milliárd forintból megvalósuló, kiemelt állami beruházás. Magyarország eddigi legnagyobb, az árvízvédelem

Részletesebben

Város Polgármestere. Tájékoztató az Ország úti zajvédő fal létesítésével összefüggő kérdésekről

Város Polgármestere. Tájékoztató az Ország úti zajvédő fal létesítésével összefüggő kérdésekről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Tájékoztató az Ország úti

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Püspökladány Város Szerkezeti és Szabályozási Tervének részbeni módosításáról

E l ő t e r j e s z t é s. Püspökladány Város Szerkezeti és Szabályozási Tervének részbeni módosításáról Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. sz. Készítette: Oláh Károly E l ő t e r j e s z t é s Püspökladány Város Szerkezeti és Szabályozási Tervének részbeni módosításáról

Részletesebben

1. A Rendelet 1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép.

1. A Rendelet 1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép. Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014.(III.12.)önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonnal való gazdálkodás rendjéről szóló 12/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

HAJDÚSÁMSON VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV - A 2010. ÉVI MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYBESZERKESZTVE - Jóváhagyva: 2/2012(II.16.) öh.sz.

HAJDÚSÁMSON VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV - A 2010. ÉVI MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYBESZERKESZTVE - Jóváhagyva: 2/2012(II.16.) öh.sz. HAJDÚSÁMSON VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV - A 2010. ÉVI MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYBESZERKESZTVE - Jóváhagyva: 2/2012(II.16.) öh.sz. határozattal I./a I./b TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSA SZERKEZETI TERV LEÍRÓ

Részletesebben

Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 17/2011. (VI.24.) Ör.sz. rendelete. a szennyvízcsatorna közműfejlesztési hozzájárulásról

Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 17/2011. (VI.24.) Ör.sz. rendelete. a szennyvízcsatorna közműfejlesztési hozzájárulásról Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2011. (VI.24.) Ör.sz. rendelete a szennyvízcsatorna közműfejlesztési hozzájárulásról Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Által-ér és Tata vizeinek rehabilitációja

Által-ér és Tata vizeinek rehabilitációja Által-ér és Tata vizeinek rehabilitációja Előadó: Molnár András ÉDUVÍZIG szakaszmérnök Tata, Móricz Zsigmond Városi Könyvtár 2012. április 13. A projekt jelenlegi állása: A kivitelező BMO Konzorcium a

Részletesebben

85 éve a belvízvédelem szolgálatában (Makádi szivattyútelep)

85 éve a belvízvédelem szolgálatában (Makádi szivattyútelep) 85 éve a belvízvédelem szolgálatában (Makádi szivattyútelep) XXXIII. Országos Vándorgyűlés Szombathely, 2015. július 1-3. Összeállította: Jilling Alexa 1. Előzmények a) A Csepel-szigeti árvízvédelmi rendszer

Részletesebben

Útmutató a 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet szerinti szennyezés csökkentési ütemterv készítésére vonatkozó kötelezés végrehajtásához

Útmutató a 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet szerinti szennyezés csökkentési ütemterv készítésére vonatkozó kötelezés végrehajtásához Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Útmutató a 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet szerinti szennyezés csökkentési ütemterv készítésére vonatkozó kötelezés végrehajtásához

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közép-Magyarországi Operatív Program keretében. Vízgazdálkodási tevékenységek. Belterületi csapadékvíz-elvezetés és győjtés

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közép-Magyarországi Operatív Program keretében. Vízgazdálkodási tevékenységek. Belterületi csapadékvíz-elvezetés és győjtés PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program keretében Vízgazdálkodási tevékenységek Belterületi csapadékvíz-elvezetés és győjtés Kódszám: KMOP-2007-3.3.1 B komponens A projektek az Európai

Részletesebben

Helyi vízkárelhárításkisvízfolyásaink árvizei a dombvidéki. Vízügyi Igazgatóságok működési területein

Helyi vízkárelhárításkisvízfolyásaink árvizei a dombvidéki. Vízügyi Igazgatóságok működési területein Magyar Hidrológiai Tárasság XXXII. Országos Vándorgyűlés Szeged 2014.07.2-4. Helyi vízkárelhárításkisvízfolyásaink árvizei a dombvidéki Vízügyi Igazgatóságok működési területein Előadó: Engi Zsuzsanna

Részletesebben

" Pácin község, Cigánd- Tiszakarádi tározóhoz kapcsolódó belterületi vízrendezés (VTT)" ÉMOP-3.2.1/E-09-2f-2010-0002

 Pácin község, Cigánd- Tiszakarádi tározóhoz kapcsolódó belterületi vízrendezés (VTT) ÉMOP-3.2.1/E-09-2f-2010-0002 " Pácin község, Cigánd- Tiszakarádi tározóhoz kapcsolódó belterületi vízrendezés (VTT)" ÉMOP-3.2.1/E-09-2f-2010-0002 Bel- és csapadékvíz elvezetés Pácinban A projekt keretében létrehozandó infrastruktúra

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Képviselő-testület 2011. szeptember 8. napján 10.00 órakor megtartott rendkívüli testületi ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Képviselő-testület 2011. szeptember 8. napján 10.00 órakor megtartott rendkívüli testületi ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült Polgárdi Város Képviselő-testület 2011. szeptember 8. napján 10.00 órakor megtartott rendkívüli testületi ülésén. Az ülés helye: Polgárdi Város Polgármesteri Hivatal Polgárdi, Batthyány

Részletesebben

SIÓAGÁRD KÖZLEKEDÉS. 1. Előzmények

SIÓAGÁRD KÖZLEKEDÉS. 1. Előzmények SIÓAGÁRD KÖZLEKEDÉS 1. Előzmények Közlekedési szempontból az alábbi tervelőzményeket vettük figyelembe: Országos területrendezési terv (2003. évi XXVI. Tv.) Tolna M. területrendezési terve (VÁTI) Tolna

Részletesebben

2014. november havi hidrometeorológiai és vízgazdálkodási helyzetértékelés a TIVIZIG működési területére

2014. november havi hidrometeorológiai és vízgazdálkodási helyzetértékelés a TIVIZIG működési területére 214. november havi hidrometeorológiai és vízgazdálkodási helyzetértékelés a TIVIZIG működési területére 1. Hidrometeorológiai helyzet értékelése: November hónap időjárását a sokévi átlagtól kevesebb csapadékmennyiségű,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2014. június 26-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2014. június 26-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2014. június 26-i ülésére Tárgy: Beszámoló a II. negyedévi falubejáráson tapasztaltakról Előterjesztő: Lehota Vilmos polgármester Előkészítő: Czeglédi János

Részletesebben

Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete Makó

Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete Makó 1 / 6 TÁJÉKOZTATÓ Iktsz.: I. 2-390/2003. Üi.: Huszárik H. Tárgy: Tájékoztató a környezet állapotának alakulásáról Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete Makó Tisztelt Képviselő-testület! A környezet

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2002. (VI. 28.) rendelete a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzetekről*

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2002. (VI. 28.) rendelete a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzetekről* PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2002. (VI. 28.) rendelete a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzetekről* Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a

Részletesebben

Tiszadorogmai és Tiszavalki I. (régi) szivattyútelepek rekonstrukciója

Tiszadorogmai és Tiszavalki I. (régi) szivattyútelepek rekonstrukciója Projekt címe: Tiszadorogmai és Tiszavalki I. (régi) szivattyútelepek rekonstrukciója Projektgazda megnevezése: Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság Projekt azonosítószáma: ÉMOP-3.2.1/D-09-2010-0004

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program TOP-2.1.3-15 kódszámú pályázaton való pályázati részvételről

ELŐTERJESZTÉS. A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program TOP-2.1.3-15 kódszámú pályázaton való pályázati részvételről Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. Készítette: Gorzsás Anita ELŐTERJESZTÉS A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program TOP-2.1.3-15 kódszámú pályázaton való pályázati

Részletesebben

4 000,00 Vízügyi Építési Alap Rövid X ,00 Vízügyi Építési Alap Közép X ,00 Vízügyi Építési Alap Rövid X

4 000,00 Vízügyi Építési Alap Rövid X ,00 Vízügyi Építési Alap Közép X ,00 Vízügyi Építési Alap Rövid X Gördülő fejlesztési terv a 016-030 időszakra A tervet benyújtó szervezet megnevezése: ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató * Víziközmű-rendszer kódja: ** 1-33367-1-001-00-13

Részletesebben

6/2005. (IV.09.) Orosházi Önkormányzati rendelet. egységes szerkezetben a módosítására kiadott. 11/2006. (VI.06.) Orosházi Önkormányzati rendelettel

6/2005. (IV.09.) Orosházi Önkormányzati rendelet. egységes szerkezetben a módosítására kiadott. 11/2006. (VI.06.) Orosházi Önkormányzati rendelettel 6/2005. (IV.09.) Orosházi Önkormányzati rendelet egységes szerkezetben a módosítására kiadott 11/2006. (VI.06.) Orosházi Önkormányzati rendelettel a magánerős útépítés támogatási rendszeréről, valamint

Részletesebben

Községi Önkormányzat Polgármestere

Községi Önkormányzat Polgármestere Községi Önkormányzat Polgármestere 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. Tel.:88/507-030 E-mail:onkurkut@vnet.hu... MEGHÍVÓ Úrkút Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. július 31-én (szerdán) 17, 00 órai kezdettel

Részletesebben

Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete Makó

Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete Makó Iktsz.: I. 2-371/2005. Üi.: Huszárik H. TÁJÉKOZTATÓ Tárgy: Tájékoztató a környezet állapotának alakulásáról Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete Makó Tisztelt Képviselő-testület! A környezet védelmének

Részletesebben

NAGYKOVÁCSI VIZIKÖZMŰVEK ÉVI MÓDOSÍTOTT BERUHÁZÁSI TERV teljesítése

NAGYKOVÁCSI VIZIKÖZMŰVEK ÉVI MÓDOSÍTOTT BERUHÁZÁSI TERV teljesítése NAGYKOVÁCSI VIZIKÖZMŰVEK 2012. ÉVI MÓDOSÍTOTT BERUHÁZÁSI TERV teljesítése 2012 évben indított munkák I. Előre nem tervezett értéknövelő munkák A keret terhére az alábbi munkák valósultak meg 2012-ben:

Részletesebben

1. A. Ismertesse a vízügyi igazgatási szervek árvízvédelmi feladatait! 1. B. Ismertesse a munkavédelem fogalmát, fő területeit és azok feladatát!

1. A. Ismertesse a vízügyi igazgatási szervek árvízvédelmi feladatait! 1. B. Ismertesse a munkavédelem fogalmát, fő területeit és azok feladatát! 1. A. Ismertesse a vízügyi igazgatási szervek árvízvédelmi feladatait! 1. B. Ismertesse a munkavédelem fogalmát, fő területeit és azok feladatát! 2. A. Foglalja össze hidrometriai (vízméréstani) ismereteit!

Részletesebben