Kutatási tanulmány. Munkaadók kompetencia-elvárásainak feltárása. Programazonosító: TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kutatási tanulmány. Munkaadók kompetencia-elvárásainak feltárása. Programazonosító: TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019"

Átírás

1 Kutatási tanulmány Munkaadók kompetencia-elvárásainak feltárása Programazonosító: TÁMOP-4../A-0//KONV Alprojekt: Munkaerő-piaci alkalmazkodás fejlesztése Kutatás azonosítója: KUTAT Készítette: Dr. Pénzes Ibolya Rózsa kutatásvezető Szolnok, 00. december

2 . A kutatás körülményei A Szolnoki Főiskolán folyó képzések piaci pozíciójának javítása az intézmény alapvető célkitűzése. Ennek elengedhetetlen feltétele az a kétirányú piaci alkalmazkodás és piacbefolyásolás, amely a fogyasztói és szervezeti piachoz való kötődését jelzi. A fogyasztói kereslet közvetlenül és rövid távon határozza meg a keresletet, míg a munkaerőpiac szervezeti kereslete a végzést követően jelenik meg. A kereslet időbeli kettőségéből eredő problémát az intézmény csak úgy tudja áthidalni és ezzel biztosítani piaci pozíciójának javítását, ha képzési struktúráját és képzési programjait a munka-erőpiaci elvárásokhoz igazítja. E pályázat Munkaerő-piaci alkalmazkodás fejlesztése alprojektje lehetőséget nyújtott a munkaerő-piaci kompetencia-elvárások kutatására és eredményeinek felhasználására a képzésfejlesztésben. A kutatás célja: - a pályázatban meghatározott célpiacon működő szervezetek körében feltárni a munkaerőpiaci kompetencia-elvárásokat - vállalati javaslatokkal alapozni a Szolnoki Főiskola képzés-innovációját A kutatás módszere: - online lekérdezés - standardizált, strukturált kérdőívek - önkitöltős kérdőívek Informatikai támogatás: - EVASIS program - SPSS program Az online lekérdezés során a szervezetek a Szolnoki Főiskolán rendelkezésre álló adatbázisokat felhasználva (célpiaci vállalkozások és szervezetek, szakmai gyakorlati lehetőséget nyújtó vállalkozások) en keresztül kapták meg a kérdőíveket. Az online lekérdezés előnye a gyors lebonyolítás, hátrányaként említhető a viszonylag alacsony visszaérkezési arány. Az EVASIS program lehetőséget teremtett az önkitöltő kérdőívek szerkesztésére és lekérdezésére, valamint elsődleges elemzésére. Az elmélyültebb elemzés érdekében az SPSS statisztikai programcsomagot használtuk, amely a leíró statisztikai módszereken kívül lehetővé teszi a kapcsolatelemzést és az igényesebb statisztikai elemzési megoldások alkalmazását.

3 . A kutatás folyamata A kutatás több szakaszban zajlott 00. III.-IV. negyedévében, amelyben a kutatás vezetőn kívül fő megvalósító és fő külső szakértő is részt vett. A kutatás során a munkamegosztás a következő volt: kutatásvezető: kutatás tervezése, tevékenység irányítása, feltételek biztosítása, kérdőív véglegesítése, információk elemzése, kutatási tanulmány készítése megvalósítók: adatbázisok keresése és felhasználása, kérdőív tervezése, lekérdezés, információk biztosítása a tanulmány elkészítéséhez külső szakértő: a kutatás módszertani támogatása, kompetencia mérési és kutatási tapasztalatok nyújtása, tervezett kérdőív véleményezése, javaslatok Kutatás tervezése Kutatás szervezése Primer kutatás előkészítése Online lekérdezés Eredmények, tanulmány kutatás céljának meghatározása kutatás-módszertani tréning kutatás módszereinek kijelölése egyéni mélyinterjúk és fókuszcsoportos megkérdezés eredményeinek felhasználása személyi és tárgyi feltételek biztosítása online kérdőív kialakítása kutatás ütemezése.sz. ábra A kutatás folyamata A pályázat keretében többlépcsős primer kutatást végeztünk. egyéni mélyinterjúkkal és fókuszcsoportos kutatással alapoztuk a hallgatói online lekérdezést, amelynek eredményeként az információk mellett körvonalazódott az online kérdőív tartalma is. A kérdőívek összeállítása több lépcsőben történt, amelyekben egyre inkább elmélyült annak tartalma és formája: kutatói tréning a kompetenciakutatásról egyéni mélyinterjú és fókuszcsoportos kutatás eredményeinek felhasználása kérdőív tervezet I. kérdőív véleményeztetése a külső szakértővel kérdőív véglegesítése

4 .sz táblázat A kérdőív szerkezete Témakörök száma Résztémák száma szervezeti információk 4 diplomás pályakezdőkkel szemben elvárt kompetenciák szakmaspecifikus kompetenciák Összesen A kérdések száma az online lekérdezési technikából és az önkitöltő módszerből eredően viszonylag magas volt.. Hipotézisek - A vállalkozások által támasztott kompetencia-elvárások az egyéni mélyinterjúk és a fókuszcsoportos megkérdezés eredményeihez közelíteni fognak. - A vállalkozások tevékenysége, és nagysága feltehetően befolyásolja a munkavállalókkal szembeni kompetencia-elvárásokat, ezért a feldolgozás során ezt az összefüggést is célszerű vizsgálni. - A vállalati tulajdon és az ebből eredő vállalati kultúra különbségei várhatóan befolyásolják az elvárt kompetenciákat, ezért ennek kimutatása is szükséges.. A minta nagysága és összetétele A kutatás során 4 kérdőív érkezett vissza, amely a tervezett minta nagyságától ugyan elmarad, de a kutatási célok szempontjából kielégítő nagyságrendet jelent. A válaszadók kisebb része foglalkozik ipari (bányászat, feldolgozóipar, szerelés, kivitelezés) és mezőgazdasági termeléssel (állattenyésztés, növénytermesztés), többségük különféle szolgáltatási (szervízelés, piackutatás, távközlés, szállítmányozás) és kereskedelmi tevékenységet végez, míg két önkormányzat is vélemény nyilvánított. A vállalkozások mérete eltérő, többségében (67 %) kis és közepes nagyságú szervezetek válaszoltak, de néhány nagyobb vállalkozás is részt vett a megkérdezésben. 4

5 .sz. táblázat Átlagos létszám 009. év Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid -0 fő 0,,, -0 fő 0 44,4 44,4 66,7-00 fő,, 77, fő,, 88,9 00 fő felett,, 00,0 Total 4 00,0 00,0 Az éves árbevételt vizsgálva látható, hogy a vállalkozások jelentős része (6,6 %) 000 millió Ft feletti árbevétellel rendelkezik, és mindössze, százalékuknak van -0 millió Ft között az éves bevételük. A szervezetek 68, százaléka 00 %-ban magyar tulajdonú és,7 százaléka teljes mértékben külföldi tulajdonban van. feltehetően ez is különbségeket okoz majd a kompetenciaelvárásokban. 9,,7 68, 00 % magyar vegyes vállalat 00 % külföldi.sz. ábra A minta összetétele tulajdon szerint A vállalkozások székhely szerinti megoszlását tekintve megállapítható, hogy az jól reprezentálja a pályázatban megcélzott piacot (Közép- és Kelet-Magyarországi térség). A mintában legnagyobb arányban vannak a JNSZ megyei székhelyű vállalkozások (7,8 %), majd azt követik a Pest megyei szervezetek (6,7 %). Megjegyzendő, hogy a kereskedelmi vállalkozások magas aránya a mintában a telephely szerinti megoszlást más irányba módosítaná, mivel a kereskedelmi hálózat sokkal szélesebb területet érint. Így a mintában a székhely szerint kissé alulreprezentált Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei és Hajdú-Bihar megyében működő kereskedelmi vállalkozások diplomások iránti elvárásai is megjelennek.

6 .sz. táblázat A szervezetek székhely szerinti megoszlása % Valid Cumulative Frequency Percent Valid Percent Percent Jász-Nagykun- Szolnok megye 7 7,8 7,8 7,8 Békés megye 4,4 4,4 4, Csongrád megye,,, Hajdú-Bihar megye 4 8,9 8,9 6, Bács-Kiskun megye,, 64,4 Pest megye 6,7 6,7 9, Egyéb 4 8,9 8,9 00,0 Total 4 00,0 00,0. A kutatás eredményei. Alkalmazott diplomás pályakezdők alkalmazása Ez a kérdés szűrőkérdésként funkcionált. Célja annak felmérése volt, hogy a vállalkozások alkalmaznak-e pályakezdő közgazdászokat és mérnököket, így véleményük valós tapasztalatokat tükröznek-e és alapozhatják-e a Szolnoki főiskola képzésfejlesztését? A válaszok megnyugtatók, mivel a megkérdezettek 4, százaléka leggyakrabban közgazdászokat,, százalékuk mérnököket és 4, százalékuk agrármérnököket alkalmaz a diplomás pályakezdők közül. Az agrármérnökök alacsony részesedése a mintában a vállalati tevékenység szerinti részesedésnek megfelelő. Az egyéb válaszok között a szervezet tevékenységéhez specifikusan illeszkedő végzettségek jelentek meg (közigazgatás, turizmus).. Diplomás pályakezdőkkel szemben elvárt kompetenciák A kérdés arra irányult, hogy a kutatók által megadott kompetenciák milyen mértékben fontosak a szervezetek számára. A megadott kompetenciák az egyéni mélyinterjúk és fókuszcsoportos kutatás eredményeként kerültek fel a listára. Szóbeli kommunikáció A kutatók a szóbeli kommunikációnál az ügyfelekkel, partnerekkel történő tárgyalások, telefonos ügyintézések és prezentációk során mutatott kommunikáció szükségességét és színvonalát emelték ki, de természetesen ide tartozik az általános, munkatársakkal történő kommunikáció is. 6

7 A szervezetek közül mindenki alapvető elvárásnak tartja a szóbeli kommunikációt, azonban annak fontossága eltérő mértékű. tizedik hely hatodik hely ötödik hely negyedik hely 6 harmadik hely 8 második hely 0 első hely sz. ábra A szóbeli kommunikáció fontossági sorrendje A vállalkozások közel egyharmada első helyre sorolta a pályakezdőkkel szembeni szóbeli kommunikációra vonatkozó elvárást, míg 0 szervezet a második helyre. A vállalkozások 7 százaléka nagyon fontos elvárásként tartja számon, mivel az első három helyen jelölte meg azt. Az összes válasz tekintetében a szóbeli kommunikáció, fontossági sorrendet kapott. Írásbeli kommunikáció A szervezetek az írásbeli kommunikációt (nyomtatott, elektronikus) szintén fontosnak tartják, azonban a szóbelihez viszonyítva azt már hátrább sorolták. tizenegyedik kilencedik hetedik hatodik ötödik negyedik harmadik második első sz. ábra Írásbeli kommunikáció fontossági sorrendje Látható, hogy az írásbeli kommunikációt ugyan fontos elvárásnak tartják, de az első három helyre már csak a szervezetek 0 százaléka sorolta azt. Az átlagos fontossági sorrend,, amely a szóbeli kommunikációhoz viszonyítva egy hellyel alacsonyabb fontosságot mutat. 7

8 Idegen nyelv biztonságos használata A magyar nyelvű kommunikációhoz viszonyítva jóval kevesebb vállalat jelölte meg azt első helyen, de fontosságát mutatja, hogy a válaszadók 6, százaléka az első hely valamelyikére sorolta. tizenegyedik kilencedik hetedik7 ötödik harmadik első sz ábra Idegen nyelvű kommunikáció fontossága Az idegen nyelvű kommunikáció elvárása a diplomás pályakezdőkkel szemben szoros kapcsolatot mutat a tulajdonnal. A magyar tulajdonú vállalkozások közül szervezet jelölte azt az első három helyen, míg ez a teljes mértékben külföldi tulajdonú vállaltoknál. A kapcsolat erősségének értéke 0,68, amely statisztikailag is alátámasztja az előbbi véleményt. Az átlagos fontossági sorrend,8. Nyelvvizsga bizonyítvány A válaszok azt mutatják, hogy a szervezetek a nyelvtudást nem a nyelvvizsgával azonosítják, úgy gondolják, hogy annak megléte még nem azonos a tárgyalóképes nyelvtudással, így nem is tartják annyira fontosnak. tizennegyedik tizenkettedik tizedik nyolcadik hatodik negyedeik második sz. ábra Nyelvvizsga fontossága 8

9 A szervezetek jelentős része (64 %) az első öt helynél hátrább sorolta a nyelvvizsgát, amely fenti megállapítást támasztja alá. A fontosság átlagos értéke 8,6. Szakmai elméleti ismeretek A szervezetek nagyon fontosnak tartják, hogy a pályakezdő diplomások magas szintű elméleti ismeretekkel rendelkezzenek. A vállalkozások 8 százaléka az első három helyre sorolta ezt az elvárást. Az eredmény nagyon érdekes, az elméleti ismeretek hallgatók általi felszínes megítélésével szemben a szervezeteknél ez fontos szempont. Fontossága átlagosan,6. tizenharmadik tizedik nyolcadik hetedik hatodik ötödik negyedik harmadik második első sz. ábra Szakmai elméleti ismeretek fontossága Más munkahelyen szerzett gyakorlati tapasztalat Ez az elvárás a szervezetek véleménye szerint fontos, közel 0 százalékuk az első három helyen jelölte meg, bár a szervezetek véleménye eltéréseket is mutat. tizenharmadik tizenegyedik kilencedik hetedik ötödik harmadik első sz. ábra Más munkahelyen szerzett tapasztalat 9

10 A gyakorlatban szerzett tapasztalatot a kisebb vállalkozások kevésbé tartják fontosnak, mint a legnagyobbak A kutatás során az is felszínre került, hogy a multinacionális vállalkozásoknak kevésbé fontos elvárás az előzetes gyakorlat, mint a magyar tulajdonú szervezeteknek. A válaszadók a korábbi gyakorlati tapasztalatokat átlagosan 4,46-ra értékelték. Alapvető informatikai programok használata A vállalkozások az alapvető informatikai programok használatát közepesen fontos elvárásnak tekintik, legnagyobb gyakoriságot a negyedik és hatodik hely kapta. tizenkettedik kilencedik hetedik ötödik harmadik első sz. ábra Alapvető informatikai programok használata A véleményekben feltehetően az is szerepet játszik, hogy ma már a fiatalok felhasználói szinten kezelik a számítógépet és használják a programoka, így az elvárás evidenssé vált. A fontosság átlagos értéke,. Általános piaci, gazdasági ismeretek A kutatók fontosnak tartották annak tesztelését, hogy a friss diplomásoktól mennyire várják el a gazdasági tájékozottságot. A vállalkozások véleménye megoszlott, a legnagyobb (azonos) gyakoriságot az első, negyedik, ötödik és hetedik hely kapta. A fontosság átlagos értéke. 0

11 tizenegyedik kilencedik hetedik ötödik harmadik első sz. ábra Általános piaci, gazdasági ismeretek fontossága Társadalmi működés, berendezkedés Ennek ismeretét és a témában való eligazodást a szervezetek az egyéni mélyinterjúknál és a fókuszcsoportos megkérdezésnél megismert elvárásoknál jóval alacsonyabbra értékelték. A vállalkozások közül csupán nyolc jelölte meg, vagy. helyen. A fontosság átlagos értéke 7,4. Prezentációs készség A kutatók fontosnak tartották ezen elvárás kiemelését a kommunikációs képességek közül, mivel a mélyinterjúkon és a fókuszcsoportos megkérdezésben ez fontosnak tűnt. Ez az elvárás a vártnál gyengébb fontosságot kapott (átlagos érték 6,8). Irodatechnikai eszközök kezelése A szervezetek ezt a kompetenciát nem tartják fontosnak, vélhetően nem a diplomás pályakezdők szintjéhez mérik. A fontosság átlagos értéke 6,9. Szakmaspecifikus szoftverek használata A vállalkozások az elvárást szélsőségesen értékelték, néhányan nagyon fontosnak, a többség átlagos fontosságúnak tartja és néhány vállalkozás szinte el sem várja a pályakezdőktől. A fontosság átlagos értéke,. Külföldi tanulmányok tapasztalatai A megkérdezett vállalkozások ezt a szempontot kevésbé tartják fontosnak, az összes tényező közül azt az utolsó helyre sorolták. A fontosság átlagos értéke 8,.

12 A szervezetek véleménye az egyes kompetenciákkal kapcsolatos elvárásokról érdekesen alakult. Az általuk adott rangsor és a válaszok gyakorisága alapján képzett átlagos értékekből az összesített sorrendet lehetett készíteni szóbeli kommunikáció írásbeli kommunikáció szakmai elméleti ismeretek felhasználása idegen nyelv tárgyalóképes használata munkahelyi gyakorlati tapasztalat általános piaci, gazdasági ismeretek alapvető informatikai programok szakmaspecifikus szoftverek használata prezentációs készség irodatechnikai eszközök kezelése társadalom működése, berendezkedése külföldi tanulmáynok tapasztalatai nyelvvizsga bizonyítvány,,,6,8 4,,, 6,8 6,9 7,4 8, 8,6 0.sz. ábra Kiemelt munkaerő-piaci kompetenciák fontossági sorrendje Az ábra alapján látható, hogy a szervezetek az elvárások milyen sorrendjét alakították ki. - A pályakezdő diplomásokkal szembeni legfontosabb elvárásnak a jó kommunikációs képességet tartják. - Ezután következik a magas szintű elméleti ismeretek birtoklása és azok hasznosításának képessége, amely bizonyítja a felsőoktatásban végzett hallgatók elismerését. - Ezt követi a magas színvonalú idegen nyelvű kommunikáció és a korábbi munkahelyi tapasztalatok. - Az első öt legfontosabb elvárás mellett ki lehet még emelni az informatikai ismereteket és felhasználói szintű alkalmazást. Az alapozó kutatással szemben a szakmai szoftverek ismeret iránti igény ugyanolyan fontossági sorrendet kapott, mint az alapvető informatikai képesség, bár mehjegyzendő, hogy a válaszok erősen szóródtak. - A fontosnak tartott gazdasági, piaci ismeretekkel szemben a társadalommal, annak működésével kapcsolatos ismereteket a szervezetek nem várják el, amely kissé ellentmond a felsőoktatás általános értelmiségképző funkciójának és ismeretkörei struktúrájának. - A szervezetek gyakorlatias szemléletét mutatja, hogy a nyelvvizsgát nem tartják a nyelvhasználat feltételének, inkább bürokratikus elemeként értékelik azt.

13 . Elvárások mérése A kutatás eredményeinek hasznosítása szempontjából fontos annak feltárása is, hogy az elvárt kompetenciákat a jelentkezők kiválasztásakor milyen módszerrel lehet mérni. Az alábbi táblázat a gyakorlatban legelterjedtebb módszerek alkalmazását mutatja a válaszadók körében. 0% 0% 40% 60% 80% 00% interjú szakmai teszt pszichológiai teszt csoportmunka próbamunka referenciák ellenőrzése diploma minősítése esettanulmány megoldása szakmai gyakorlat alatti teljesítmény diplomamunka írása közbeni teljesítmény igen nem.sz. táblázat Mérési módszerek alkalmazása A leggyakrabban alkalmazott mérési módszer az interjú, ahol a szóbeli kommunikációnak kiemelt szerep jut, de ennek során egyéb kompetenciák is mérhetők: szakmai ismeretek megléte, általános gazdasági, piaci információk, idegen nyelv biztonságos használata. A próbamunka már konkrét gyakorlati tapasztalatok mérésére is alkalmas, hasonlóan a szakmai gyakorlaton tanúsított teljesítményhez. Emellett gyakrabban alkalmazott mérési technika a szakmai teszt, a referenciák ellenőrzése és a diploma minősítésének figyelembe vétele. A vállalkozások legkevésbé alkalmaznak pszichológiai teszteket és ritkán vizsgálják a csoportban történő viselkedést és az együttműködő készséget.. Felvételkor hiányzó kompetenciák A vállalkozások által minősített kiemelt kompetenciák meglétének mértéke fontos információ a képzések fejlesztésének tervezésekor. Ennek eredményét mutatja az alábbi ábra.

14 társadalom működése, irodatechnikai eszközök kezelése nyelvvizsga bizonyítvány külföldi tanulmáynok szóbeli kommunikáció írásbeli kommunikáció szakmai elméleti ismeretek idegen nyelv tárgyalóképes munkahelyi gyakorlati prezentációs készség szakmaspecifikus szoftverek általános piaci, gazdasági alapvető informatikai.sz. ábra Leginkább hiányzó kompetenciák a pályakezdők felvételekor (a válaszok %-ban) A vállalkozások leginkább a szóbeli kommunikáció színvonalával elégedetlenek, majd azt követi a tárgyalóképes idegen nyelvi tudás, majd a nem elegendő szakmai gyakorlat és tapasztalat. Egyéb problémaként jelölték meg a célok és tervek, a stratégiai gondolkodás hiányát, a motiváció, a hajlandóság, az önismeret és az önállóság alacsony szintjét. Elégedettek viszont a végzettek szakmai elméleti ismeretivel és gyakorlati alkalmazásuk biztató lehetőségét látják..4 A pályakezdőkkel szemben elvárt személyes kompetenciák A kutatás során a szervezetek értékelték a kiemelt személyes kompetenciák fontosságát is. Az értékelés - skálán történt ( legfontosabb...) Megbízhatóság Képesség a csapatmunkára Nyitottság az új ismeretekre Felelősség a vállakozásért Hibátlan munka, határidő betartása,,7,9,8,4 0 4.sz ábra Személyes kompetenciák fontossága 4

15 A kiemelt személyes kompetenciák közül a vállalkozások legfontosabbnak a megbízhatóságot, a hibátlan munkát és a határidők betartását látják. Utóbbiak a képzés során jól fejleszthetők. Az értékelésből látszik, hogy a szervezetek minden tulajdonságot fontosnak tartanak és a pályakezdőkkel szembeni elvárások közé sorolják azokat Szakmaspecifikus elvárások A vállalkozások elvárásait a főiskola képzésein résztvevő majdani munkavállalóval szemben nyitott kérdés keretében vizsgáltuk. A szervezetek válaszait az alábbi táblázat tartalmazza. 4.sz. táblázat Szakmaspecifikus elvárások Szakképzettség megnevezése Mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnök Mezőgazdasági mérnök Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök Műszaki menedzser Közgazdász Kereskedelem és marketing alapképzési szakon Közgazdász Nemzetközi gazdálkodási alapképzési szakon Közgazdász Pénzügy és számvitel alapképzési szakon Közgazdász Turizmusvendéglátás szakon Szakmai elvárás szakmai elmélet ismerete, képesség a csapatmunkára, gyakorlati ismeretek, tervezési ismeretek és tudás, tervezőprogramok használata, műszaki szaktudás rugalmasság, szakmai ismeretek, önállóság pontosság, rugalmasság jó kommunikációs és tárgyalási készség, tárgyalóképes nyelvtudás, önálló munkavégzés, általános gépipari, gyártástechnológiai alapismeretek, minőségbiztosítási ismeretek, általános közgazdasági alapismeretek, gazdasági rálátás, vezetési készség felelősségteljes lojális gondolkodás, komplex látásmód, kreativitás, nagy munkabírás, jó anyanyelvi és idegen nyelvi (angol, német) kommunikációs és tárgyalási készség, szervezési, vezetési ismeretek, színvonalas szakmai tudás, piackutatási ismeretek, online marketing ismeretek, MS Office programok ismerete, áruforgalmi folyamatok ismerete, termékmenedzselési ismeretek, kapcsolatépítési képesség biztonságos nyelvtudás (angol, német), jó kommunikációs készség, jó üzleti érzék, szakmai elméleti ismeretek birtoklása, beszerzési és értékesítési tárgyalási technikák ismerete, szállítmányozási piac ismeretek precizitás, képesség és akarat a folyamatos önképzésre, gazdasági, jogi szabályozási környezet ismerete, jó kommunikációs készség, színvonalas szakmai tudás, szervezési, vezetési ismeretek, naprakész számviteli tudás, betanulás, elemzési készség, informatikai eszközök használata, kommunikációs készség, kapcsolatteremtés képessége, rendszerező-képesség, szakmai ismeretek, marketing ismeretek, egészségturizmussal összefüggő ismeretek, nyelvtudás

16 A vállalakozások által felsorolt kompetenciák egy része általános, személyiségjegyekkel összefüggő és a vezetői képességekhez szorosan kapcsolódó elvárás. Minden területen fontos a kommunikáció és a magas színvonalú szakmai ismeretanyag birtoklása. Ezen kívül olyan szakmaspecifikus elvárásokat is megjelöltek, amelyek a piacon versenyelőnyt is jelenthetnek (pl. piackutatás, egészségturizmus, tárgyalási technikák, stb). 4. Képzés és beválás kapcsolata A kutatás során a képzés és beválás időbeli kapcsolatára vonatkozó információt is nyújtottak a szervezetek. A szervezetek többségének (9, %) véleménye szerint a főiskolának olyan hallgatókat kell kibocsátani, akik rövid betanítás után (néhány hét) képesek végzettségüknek megfelelő önálló gyakorlati feladatok megoldására. Ez a főiskola számára kijelöli a gyakorlatorientáció intenzív növelésének célját. 4. Összegzés, következtetések A kutatás során feltárt információk jól hasznosíthatók a Szolnoki Főiskola képzésinnovációjában. A szervezetek információi tartalmazzák a munkaerőpiac kompetenciaelvárásait, a kiemelt kompetenciák fontosságát, a pályakezdőknél leginkább hiányzó tulajdonságokat szóbeli kommunikáció írásbeli kommunikáció szakmai elméleti ismeretek felhasználása idegen nyelv tárgyalóképes használata munkahelyi gyakorlati tapasztalat általános piaci, gazdasági ismeretek felhasználása alapvető informatikai programok használata szakmaspecifikus szoftverek használata prezentációs készség irodatechnikai eszközök kezelése társadalom működése, berendezkedése külföldi tanulmáynok tapasztalatai nyelvvizsga bizonyítvány,,,6,8 4,,, 6,8 6,9 7,4 8, 8,6 elvárt kompetenciák 4.sz. ábra elvárt és leginkább hiányzó kompetenciák Elvárt és leginkább hiányolt kompetenciák A vállalati elvárások közül ki lehet emelni azokat, amelyeket a szervezetek a diplomás pályakezdők esetén leginkább hiányolnak: szóbeli kommunikáció, idegen nyelv tárgyalóképes használata, munkahelyi gyakorlati tapasztalat. Az első két kompetencia a képzés 6

17 tartalomfejlesztése során hatékonyan fejleszthető, míg a harmadik, szakmai tapasztalatokra irányuló elvárás az intézményt a szakmai gyakorlat rendszerének átgondolására készteti. Utóbbi e pályázat részterületeként tartalmilag, kapcsolatrendszerében és tárgyi feltételeiben is fejleszthető. A kutatás eredményei összhangban vannak a kompetencia-elvárások hallgatói tapasztalataival, a volt hallgatók körében végzett kutatás több ponton hasonló eredményeket hozott. A kutatók hipotézise részben igazolódtak: - a vállalkozások által támasztott kompetencia-elvárások az egyéni mélyinterjúk és a fókuszcsoportos megkérdezés eredményeihez részben közelítettek, egyes területeken jelentős eltérés mutatkozott - a vállalkozások tevékenysége, és nagysága több kérdésnél befolyásolta a munkavállalókkal szembeni kompetencia-elvárásokat, több kérdésnél igazolódott a tulajdon és a vállalati méret meghatározó hatása. Mindezek arra is felhívják a figyelmet, hogy a végzett hallgatók a munkaerőpiacon az azonos tartalmú elvárások mellett vállalat-típusonként differenciált követelményekkel fognak szembesülni...- 7

Kutatási tanulmány. Végzett hallgatók iránti kereslet és beválás. Programazonosító: TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019

Kutatási tanulmány. Végzett hallgatók iránti kereslet és beválás. Programazonosító: TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019 Kutatási tanulmány Végzett hallgatók iránti kereslet és beválás Programazonosító: TÁMOP-4../A-0//KONV-200-009 Alprojekt: Munkaerő-piaci alkalmazkodás fejlesztése Kutatás azonosítója: KUTAT 3 Készítette:

Részletesebben

Kutatási tanulmány. Végzett hallgatók iránti kereslet és beválás. Programazonosító: TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019

Kutatási tanulmány. Végzett hallgatók iránti kereslet és beválás. Programazonosító: TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019 Kutatási tanulmány Végzett hallgatók iránti kereslet és beválás Programazonosító: TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019 Alprojekt: Munkaerőpiaci alkalmazkodás fejlesztése Kutatás azonosítója: KUTAT 4 Készítette:

Részletesebben

Kutatási tanulmány. Munkaadók kompetencia-elvárásainak feltárása. Programazonosító: TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019

Kutatási tanulmány. Munkaadók kompetencia-elvárásainak feltárása. Programazonosító: TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019 Kutatási tanulmány Munkaadók kompetencia-elvárásainak feltárása Programazonosító: TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019 Alprojekt: Munkaerő-piaci alkalmazkodás fejlesztése Kutatás azonosítója: KUTAT 1 Készítette:

Részletesebben

Felhasználók hatása a Szolnoki Főiskola képzésfejlesztési tevékenységére

Felhasználók hatása a Szolnoki Főiskola képzésfejlesztési tevékenységére TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019. Munkaerő-piaci igényekhez alkalmazkodó integrált hallgatói és intézményi szolgáltatásfejlesztés a Szolnoki Főiskolán Munkaerő-piaci alkalmazkodás fejlesztése alprojekt

Részletesebben

MUNKAERŐ-PIACI KUTATÁSON ALAPULÓ KÉPZÉSINNOVÁCIÓ A SZOLNOKI FŐISKOLÁN 7 BEVEZETÉS

MUNKAERŐ-PIACI KUTATÁSON ALAPULÓ KÉPZÉSINNOVÁCIÓ A SZOLNOKI FŐISKOLÁN 7 BEVEZETÉS Pénzes Ibolya Rózsa 1 László Éva 2 Pólya Éva 3 Szűcs Róbert Sándor 4 Földi Katalin 5 Horváth Marianna 6 Szolnoki Tudományos Közlemények XVI. Szolnok, 2012 MUNKAERŐ-PIACI KUTATÁSON ALAPULÓ KÉPZÉSINNOVÁCIÓ

Részletesebben

KUTATÁSI TANULMÁNY. Szolnoki Főiskola által kínált szakmai továbbképzések. és szakértői tevékenység iránti keresletről

KUTATÁSI TANULMÁNY. Szolnoki Főiskola által kínált szakmai továbbképzések. és szakértői tevékenység iránti keresletről TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-19 azonosítószámú projekt Munkaerő-piaci alkalmazkodás fejlesztése alprojekt KUTATÁSI TANULMÁNY a Szolnoki Főiskola által kínált szakmai továbbképzések és szakértői tevékenység

Részletesebben

A munkaerőpiac nyelvi kompetenciákkal kapcsolatos elvárásai - az online megkérdezés eredményei

A munkaerőpiac nyelvi kompetenciákkal kapcsolatos elvárásai - az online megkérdezés eredményei Projekt azonosító: TÁMOP-4.1.2.D-12/KONV-2012-0013 A munkaerőpiac nyelvi kompetenciákkal kapcsolatos elvárásai - az online megkérdezés eredményei Készítették: Dr. Földi Katalin Dr. László Éva Dr. Máté

Részletesebben

Munkaerőpiaci alkalmazkodás fejlesztése alprojekt

Munkaerőpiaci alkalmazkodás fejlesztése alprojekt Munkaerőpiaci alkalmazkodás fejlesztése alprojekt Működőképesség fejlesztése Versenyképességének fejlesztése Képzés Szolgáltatás Szervezet Alprojekt neve Alprojekt vezető Munkaerőpiaci alkalmazkodás fejlesztése

Részletesebben

AZ ELMÚLT HÁROM ÉV TAPASZTALATAI A DUÁLIS KÉPZÉS KIALAKÍTÁSA SORÁN

AZ ELMÚLT HÁROM ÉV TAPASZTALATAI A DUÁLIS KÉPZÉS KIALAKÍTÁSA SORÁN AZ ELMÚLT HÁROM ÉV TAPASZTALATAI A DUÁLIS KÉPZÉS KIALAKÍTÁSA SORÁN II. DUÁLIS FELSŐOKTATÁSI KONFERENCIA A KECSKEMÉTI DUÁLIS MODELL 3 ÉVE 2015. OKTÓBER 15. A program a TÁMOP-4.1.1.F-13/1-2013-0019. azonosítószámú,

Részletesebben

MARKETING MESTERKÉPZÉSI SZAK

MARKETING MESTERKÉPZÉSI SZAK MARKETING MESTERKÉPZÉSI SZAK Az SZTE Gazdaságtudományi Kara által 2008 szeptemberében levelező tagozaton, 2009 szeptemberétől nappali tagozaton is indítandó Marketing mesterképzési szakra felvételt nyerhetnek:

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ÜZLETI TANÁCSADÓ szakirányú továbbképzési szak Az üzleti tanácsadás napjaink egyik kulcsfontosságú ágazata az üzleti szférában. A tercier szektor egyik elemeként

Részletesebben

A beruházások döntés-előkészítésének folyamata a magyar feldolgozóipari vállalatoknál

A beruházások döntés-előkészítésének folyamata a magyar feldolgozóipari vállalatoknál A beruházások döntés-előkészítésének folyamata a magyar feldolgozóipari vállalatoknál Szűcsné Markovics Klára egyetemi tanársegéd Miskolci Egyetem, Gazdálkodástani Intézet vgtklara@uni-miskolc.hu Tudományos

Részletesebben

Nyomtatott kommunikáció Szakmérnök

Nyomtatott kommunikáció Szakmérnök Óbudai Egyetem Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Kar Nyomtatott kommunikáció Szakmérnök levelező szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei Budapest 2013 Nyomtatott kommunikáció

Részletesebben

Képzési igények a MELLearN Felsőoktatási Hálózatban

Képzési igények a MELLearN Felsőoktatási Hálózatban Képzési igények a MELLearN Felsőoktatási Hálózatban Sass Judit (BCE) - judit.sass@uni-corvinus.hu Bodnár Éva (BCE) - eva.bodnar@uni-corvinus.hu Kálmán Anikó (BME) - drkalmananiko@gmail.com Célok, előzmények

Részletesebben

TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019

TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019 Társadalmi Megújulás Operatív Program Hallgatói és intézményi szolgáltatásfejlesztés a felsőoktatásban pályázat Kódszám: TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai

Részletesebben

TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-19 azonosítószámú projekt Munkaerő-piaci alkalmazkodás fejlesztése alprojekt KUTATÁSI TANULMÁNY

TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-19 azonosítószámú projekt Munkaerő-piaci alkalmazkodás fejlesztése alprojekt KUTATÁSI TANULMÁNY TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-19 azonosítószámú projekt Munkaerő-piaci alkalmazkodás fejlesztése alprojekt KUTATÁSI TANULMÁNY a Szolnoki Főiskola felsőfokú szakképzést nyújtó képzései iránti keresletről

Részletesebben

FELHÍVÁS A PALLAS ATHÉNÉ GEOPOLITIKAI ALAPÍTVÁNY MUNKAKÖREINEK BETÖLTÉSÉRE

FELHÍVÁS A PALLAS ATHÉNÉ GEOPOLITIKAI ALAPÍTVÁNY MUNKAKÖREINEK BETÖLTÉSÉRE FELHÍVÁS A PALLAS ATHÉNÉ GEOPOLITIKAI ALAPÍTVÁNY MUNKAKÖREINEK BETÖLTÉSÉRE A Pallas Athéné Geopolitikai Alapítvány pályázatot hirdet az Alapítvány munkaszervezete személyi állományának feltöltésére. Az

Részletesebben

Ruhaipari termékfejlesztő szakmérnök, Ruhaipari termékfejlesztő szakmérnök

Ruhaipari termékfejlesztő szakmérnök, Ruhaipari termékfejlesztő szakmérnök Óbudai Egyetem Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Kar Terméktervező Intézet Ruhaipari termékfejlesztő szakmérnök, illetve Ruhaipari termékfejlesztő szakmérnök levelező szakirányú továbbképzési

Részletesebben

PÉLDA. Társadalmi Hatás - Végzett hallgatókat foglalkoztató cégek

PÉLDA. Társadalmi Hatás - Végzett hallgatókat foglalkoztató cégek EvaSys MISKOLCI EGYETEM Válasz jelölése: Javítás: Kérem, használjon tollat vagy vékony hegyű filcet. Az űrlap automatikus feldolgozásra kerül. Az optimális beolvasási eredmények érdekében kérem, kövesse

Részletesebben

A diplomás pályakezdők és felsőoktatási intézmények vállalati szemmel kutatási program ismertetése

A diplomás pályakezdők és felsőoktatási intézmények vállalati szemmel kutatási program ismertetése MKIK Gazdaság és Vállalkozáskutató Intézet A diplomás pályakezdők és felsőoktatási intézmények vállalati szemmel kutatási program ismertetése Tóth István János, PhD ügyvezető Előadás a Felsőoktatási Kerekasztal

Részletesebben

Csomagolástechnológus szakmérnök/szakember

Csomagolástechnológus szakmérnök/szakember Óbudai Egyetem Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Kar Csomagolástechnológus szakmérnök/szakember levelező szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei Budapest, 2013. CSOMAGOLÁSTECHNOLÓGUS

Részletesebben

HOGYAN JELEZHETŐ ELŐRE A

HOGYAN JELEZHETŐ ELŐRE A HOGYAN JELEZHETŐ ELŐRE A MUNKATÁRSAK BEVÁLÁSA? A BELSŐ ÉRTÉKELŐ KÖZPONT MÓDSZEREI ÉS S BEVÁLÁSVIZSG SVIZSGÁLATA Budapest, 2010.03.25. PSZE HR Szakmai nap Előadó: Besze Judit BÉK módszergazda. 1/28 BEVÁLÁS

Részletesebben

Betöltésre váró munkakörök: Szoftverfejlesztő /Pályakezdő/ Tesztmérnök /Pályakezdő/ Anyagbeszerző. Kedves Érdeklődök/Pályázók!

Betöltésre váró munkakörök: Szoftverfejlesztő /Pályakezdő/ Tesztmérnök /Pályakezdő/ Anyagbeszerző. Kedves Érdeklődök/Pályázók! Kedves Érdeklődök/Pályázók! Ez úton tájékoztatunk Titeket, hogy új pozíciók nyíltak a Schönherz iskolaszövetkezetnél, melyre már végzett és szakmai tapasztalattal rendelkező munkatársak jelentkezését várjuk

Részletesebben

Szakképzés, foglalkoztatás, kompetencia Kara Ákos Dr. Sólyom Andrea Dr. Stion Zsuzsa

Szakképzés, foglalkoztatás, kompetencia Kara Ákos Dr. Sólyom Andrea Dr. Stion Zsuzsa Szakképzés, foglalkoztatás, kompetencia Kara Ákos Dr. Sólyom Andrea Dr. Stion Zsuzsa TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0010 Előzmények az ország gazdasági igényei és a szakképzés lehetőségeinek közelítése közoktatás

Részletesebben

ÁROP 2.2.17 Új közszolgálati életpálya. Kérdőíves felmérés. A közszolgálati tisztviselők képesítési keretrendszerének felülvizsgálata

ÁROP 2.2.17 Új közszolgálati életpálya. Kérdőíves felmérés. A közszolgálati tisztviselők képesítési keretrendszerének felülvizsgálata ÁROP 2.2.17 Új közszolgálati életpálya Kérdőíves felmérés A közszolgálati tisztviselők képesítési keretrendszerének felülvizsgálata A felmérés céljai a jelenlegi közszolgálati tisztviselői állomány végzettségével,

Részletesebben

MINTA. Oktatói kérdőív (munkaerő-piaci kutatócsoport)-támop 411-C [Új] PTE Munkaerő-piaci Kutatócsoport

MINTA. Oktatói kérdőív (munkaerő-piaci kutatócsoport)-támop 411-C [Új] PTE Munkaerő-piaci Kutatócsoport PTE Munkaerő-piaci Kutatócsoport Válasz megjelölése: Javítás: Kérem, használjon tollat vagy vékony hegyű filcet. Az űrlap automatikus feldolgozásra kerül. Az optimális beolvasási eredmények érdekében kérem,

Részletesebben

A Vállalati információs nap a felsőfokú duális képzésről 2015

A Vállalati információs nap a felsőfokú duális képzésről 2015 A Vállalati információs nap a felsőfokú duális képzésről 2015 Agrár szakbizottság Dr. Mezőszentgyörgyi Dávid Budapest, 2015. november 10. Alapképzésben az alábbi képzési szakok közül választhat a hallgató

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar EU PROJEKTMENEDZSER. szakirányú továbbképzési szak

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar EU PROJEKTMENEDZSER. szakirányú továbbképzési szak Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar EU PROJEKTMENEDZSER szakirányú továbbképzési szak Az EU projektmenedzser képzés a projektek sikeres előkészítésével, menedzselésével, végrehajtásával, és

Részletesebben

TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-19 azonosítószámú projekt Munkaerő-piaci alkalmazkodás fejlesztése alprojekt KUTATÁSI TANULMÁNY

TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-19 azonosítószámú projekt Munkaerő-piaci alkalmazkodás fejlesztése alprojekt KUTATÁSI TANULMÁNY TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-19 azonosítószámú projekt Munkaerő-piaci alkalmazkodás fejlesztése alprojekt KUTATÁSI TANULMÁNY a Szolnoki Főiskola diplomát nyújtó képzései iránti keresletről Dr. Pénzes Ibolya

Részletesebben

Informatikai, munkaszervezési és -tervezési, technológiai alaptevékenységek végzése

Informatikai, munkaszervezési és -tervezési, technológiai alaptevékenységek végzése II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben

SZÁMÍTÓGÉP AZ IRODÁBAN KÉPZÉSI PROGRAM

SZÁMÍTÓGÉP AZ IRODÁBAN KÉPZÉSI PROGRAM SZÁMÍTÓGÉP AZ IRODÁBAN KÉPZÉSI PROGRAM a Felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. tv. 12. (1) bekezdésének megfelelően. A képzési program Megnevezése Nyilvántartásba vételi száma Számítógép az irodában

Részletesebben

TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-19 azonosítószámú projekt Munkaerő-piaci alkalmazkodás fejlesztése alprojekt KUTATÁSI TANULMÁNY

TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-19 azonosítószámú projekt Munkaerő-piaci alkalmazkodás fejlesztése alprojekt KUTATÁSI TANULMÁNY TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-19 azonosítószámú projekt Munkaerő-piaci alkalmazkodás fejlesztése alprojekt KUTATÁSI TANULMÁNY a Rövid idejű, moduláris, OKJ képzések iránti várható kereslet felméréséről

Részletesebben

Az informatikai rendszerek kutatása a mezőgazdasági vállalkozások körében

Az informatikai rendszerek kutatása a mezőgazdasági vállalkozások körében Az informatikai rendszerek kutatása a mezőgazdasági vállalkozások körében Témaválasztás okai: Szakdolgozati témám Érdeklődés a szektor iránt A vizsgálatok hiányosságai Vizsgálati módszer: Kérdőíves kutatás

Részletesebben

Komplex mátrix üzleti képzések

Komplex mátrix üzleti képzések 1.sz. melléklet Komplex mátrix üzleti képzések A munkaerőpiac elismeri a szakjainkat, 3 szak a TOP10-ben szerepel, emiatt továbbra is lesz kereslet A K-M, P-SZ, T-V alapszakok iránt folyamatos piaci igény

Részletesebben

A mindennapi sikeres együttműködés és kommunikáció záloga a logisztikában az idegen nyelv?!

A mindennapi sikeres együttműködés és kommunikáció záloga a logisztikában az idegen nyelv?! A Szolnoki Főiskola idegen nyelvi képzési rendszerének fejlesztése TÁMOP-4.1.2.D-12/1/KONV-2012-0013 A mindennapi sikeres együttműködés és kommunikáció záloga a logisztikában az idegen nyelv?! Készítette:

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ENERGIAGAZDÁLKODÁSI MENEDZSER szakirányú továbbképzési szak Az Energiagazdálkodási menedzser képzés az energiagazdaságtan alapfogalmainak és a globális és

Részletesebben

ÜZLETI INFORMATIKA SZAKKÖZGAZDÁSZ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK képzési és kimeneti követelménye

ÜZLETI INFORMATIKA SZAKKÖZGAZDÁSZ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK képzési és kimeneti követelménye ÜZLETI INFORMATIKA SZAKKÖZGAZDÁSZ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK képzési és kimeneti követelménye Tudományterület, tudományág: gazdaságtudományok Képzési forma: levelező A szakért felelős kar: Gazdálkodástudományi

Részletesebben

Kereskedelmi Szakmenedzser

Kereskedelmi Szakmenedzser Kereskedelmi Szakmenedzser Képzés célja Olyan legalább egy idegen nyelven beszélő, felsőfokú szakképesítéssel rendelkező szakemberek képzése, akik: kis- és közepes méretű, kereskedelmi tevékenységet folytató

Részletesebben

KÉPZÉSI PROGRAM. GAZDASÁGI INFORMATIKUS OKJ azonosító: 54 481 02. Szolnok

KÉPZÉSI PROGRAM. GAZDASÁGI INFORMATIKUS OKJ azonosító: 54 481 02. Szolnok KÉPZÉSI PROGRAM GAZDASÁGI INFORMATIKUS OKJ azonosító: 54 481 02 Szolnok 2015 KÉPZÉSI PROGRAM A képzési program Megnevezése Gazdasági informatikus OKJ azonosító 54 481 02 A képzés során megszerezhető kompetenciák

Részletesebben

ONLINE KUTATÁS A DIPLOMÁSOK MUNKAERŐ- PIACI ELHELYEZKEDÉSI ESÉLYEIRŐL MUNKÁLTA- TÓI SZEMSZÖGBŐL

ONLINE KUTATÁS A DIPLOMÁSOK MUNKAERŐ- PIACI ELHELYEZKEDÉSI ESÉLYEIRŐL MUNKÁLTA- TÓI SZEMSZÖGBŐL ONLINE KUTATÁS A DIPLOMÁSOK MUNKAERŐ- PIACI ELHELYEZKEDÉSI ESÉLYEIRŐL MUNKÁLTA- TÓI SZEMSZÖGBŐL A felmérést koordinálta: Universitas Press Felsőoktatás-kutató Műhely, az Országos Felsőoktatási Információs

Részletesebben

Képzési tartalmak fejlesztése felhasználói igények alapján Közszolgálati humán szervező szakirányú továbbképzési szak

Képzési tartalmak fejlesztése felhasználói igények alapján Közszolgálati humán szervező szakirányú továbbképzési szak Emberi erőforrás gazdálkodás és közszolgálati életpálya Új Közszolgálati Életpálya ÁROP-2.2.17-2012-2013-0001 Képzési tartalmak fejlesztése felhasználói igények alapján Közszolgálati humán szervező szakirányú

Részletesebben

KOMPETENCIAFEJLESZTÉS A HR OKTATÁSBAN

KOMPETENCIAFEJLESZTÉS A HR OKTATÁSBAN HR oktatás Magyarországon napjainkban és a jövıbeli lehetıségek KOMPETENCIAFEJLESZTÉS A HR OKTATÁSBAN Dr. habil Szabó Lajos tanszékvezetı egyetemi docens stratégiai és fejlesztési dékánhelyettes PANNON

Részletesebben

Minőségügyi rendszerek szakmérnök szakirányú továbbképzés

Minőségügyi rendszerek szakmérnök szakirányú továbbképzés Minőségügyi rendszerek szakmérnök szakirányú továbbképzés (Szakirányú továbbképzési (szakmérnöki) szak) Munkarend: Levelező Finanszírozási forma: Költségtérítéses Költségtérítés (összesen): 375 000 Ft

Részletesebben

54 345 03 0000 00 00 Munkaerőpiaci szervező, elemző Munkaerőpiaci szervező, elemző 54 345 06 0000 00 00 Személyügyi gazdálkodó és fejlesztő

54 345 03 0000 00 00 Munkaerőpiaci szervező, elemző Munkaerőpiaci szervező, elemző 54 345 06 0000 00 00 Személyügyi gazdálkodó és fejlesztő A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 A jogi és igazgatási képzési terület diplomásainak munkaerő piaci helyzete Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. által végzett, Diplomás pályakövetés

Részletesebben

Duális felsőoktatási képzés a modell és tapasztalatok Dr. Ailer Piroska

Duális felsőoktatási képzés a modell és tapasztalatok Dr. Ailer Piroska Duális felsőoktatási képzés a modell és tapasztalatok Dr. Ailer Piroska 2015. március 17. Duális képzés kecskeméti modellje definíció 1. A duális felsőoktatás a felsőoktatási intézmények és az érintett

Részletesebben

KÉPZÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ 2014-2015

KÉPZÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ 2014-2015 KÉPZÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ 2014-2015 Szolnok 2014. TARTALOM 1. A KÉPZÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ KIALAKÍTÁSÁNAK KÖRÜLMÉNYEI.. 3 1.1. Az Európa 2020, a kapcsolódó hazai vállalások, a 2014-2020-as programozási

Részletesebben

TANÍTÓK ELMÉLETI ÉS MÓDSZERTANI FELKÉSZÍTÉSE AZ ERKÖLCSTAN OKTATÁSÁRA CÍMŰ 30 ÓRÁS PEDAGÓGUS TOVÁBBKÉPZŐ PROGRAM

TANÍTÓK ELMÉLETI ÉS MÓDSZERTANI FELKÉSZÍTÉSE AZ ERKÖLCSTAN OKTATÁSÁRA CÍMŰ 30 ÓRÁS PEDAGÓGUS TOVÁBBKÉPZŐ PROGRAM E4/VI/2/2012. TANÍTÓK ELMÉLETI ÉS MÓDSZERTANI FELKÉSZÍTÉSE AZ ERKÖLCSTAN OKTATÁSÁRA CÍMŰ 30 ÓRÁS PEDAGÓGUS TOVÁBBKÉPZŐ PROGRAM ELÉGEDETTSÉGI KÉRDŐÍVEINEK ÖSSZEGZÉSE Tanfolyam időpontja: 2012. október 12

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS - JELENTKEZÉSI LAP

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS - JELENTKEZÉSI LAP Az Év Képzési Programja PÁLYÁZATI FELHÍVÁS - JELENTKEZÉSI LAP 1.) A program címe: V e z e t ő k é p z é s "Vezetőképzés: Fiatal vezetők, a vezetői utánpótlás, illetve a frissen kinevezett vezetők kompetencia-fejlesztése

Részletesebben

SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK. Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés

SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK. Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés 2014/2015. tanév NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM Benedek Elek Pedagógiai Kar Sopron Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási

Részletesebben

Képzés megnevezése: ÚJ PREZENTÁCIÓS MÓDSZEREK A HATÉKONY KOMMUNIKÁCIÓÉRT A VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSBEN

Képzés megnevezése: ÚJ PREZENTÁCIÓS MÓDSZEREK A HATÉKONY KOMMUNIKÁCIÓÉRT A VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSBEN Képzés megnevezése: ÚJ PREZENTÁCIÓS MÓDSZEREK A HATÉKONY KOMMUNIKÁCIÓÉRT A VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSBEN A képzés célja A vállalkozások hatékonyságának növelése a munkatársak kommunikációs technikájának, eszközeinek,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Előterjesztő neve és beosztása: Szervezeti egység: Dr. Varga István dékán Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar E L Ő T E R J E S Z T É S A Szenátus 2013.

Részletesebben

Duális felsőoktatási képzés az elmúlt három év tapasztalatai Dr. Ailer Piroska

Duális felsőoktatási képzés az elmúlt három év tapasztalatai Dr. Ailer Piroska Duális felsőoktatási képzés az elmúlt három év tapasztalatai Dr. Ailer Piroska 2015. november 10. Duális képzés szükségessége, dilemmák 2 2 Duális képzés a Kecskeméti Főiskolán a kezdetek Két vállalati

Részletesebben

Rejtett tartalékok vagy kidobott pénz?

Rejtett tartalékok vagy kidobott pénz? Rejtett tartalékok vagy kidobott pénz? Vezetői kompetenciafejlesztés lehetőségei az egészségügyben A KONETT Team komplex vezetőfejlesztési modelljének bemutatása Előadó: Salamon Hugó, KONETT Team vezető

Részletesebben

Kosztyán Zsolt Tibor Diplomás pályakövetés intézményi on- line kutatás a Pannon Egyetemen, 2014

Kosztyán Zsolt Tibor Diplomás pályakövetés intézményi on- line kutatás a Pannon Egyetemen, 2014 2014.??.??. Kosztyán Zsolt Tibor Diplomás pályakövetés intézményi on- line kutatás a Pannon Egyetemen, 2014 A projekt célkitűzései Hallgatói érdeklődés felkeltése a tudományos pálya iránt, főleg az MTMI

Részletesebben

A vállalati célok teljesülésében való aktív részvétel A munkavédelmi részleg munkájának támogatása Ad-hoc feladatokban való részvétel

A vállalati célok teljesülésében való aktív részvétel A munkavédelmi részleg munkájának támogatása Ad-hoc feladatokban való részvétel EHS gyakornok Az amerikai tulajdonú TE Connectivity esztergomi munkavégzéssel EHS terület támogatására gyakornokot keres A vállalati célok teljesülésében való aktív részvétel A munkavédelmi részleg munkájának

Részletesebben

B/21. számú melléklet TÁMOP 4.1.1 - Intézményi követelmények Diplomás Pályakövető Rendszer

B/21. számú melléklet TÁMOP 4.1.1 - Intézményi követelmények Diplomás Pályakövető Rendszer B/21. számú melléklet TÁMOP 4.1.1 - Intézményi követelmények Diplomás Pályakövető Rendszer 1. Támogatandó szakmai követelmények - pályakövető kutatások A pályakövetési vizsgálatok főbb elemei: hallgatói

Részletesebben

A marketing tevékenység megszervezése a sepsiszentgyörgyi kis- és közepes vállalatok keretében

A marketing tevékenység megszervezése a sepsiszentgyörgyi kis- és közepes vállalatok keretében 531 JEGYZETLAPOK Domokos Ernő Krájnik Izabella A marketing tevékenység megszervezése a sepsiszentgyörgyi kis- és közepes vállalatok keretében A kolozsvári Babeş Bolyai Tudományegyetem sepsiszentgyörgyi

Részletesebben

Az egészségturizmus munkaerőigénye, az ágazatban dolgozók humán fejlesztése egy országos kutatás eredményei alapján

Az egészségturizmus munkaerőigénye, az ágazatban dolgozók humán fejlesztése egy országos kutatás eredményei alapján Turizmus 2.0 Humán fejlesztések a kiemelt ágazatban BKF, BUDAPEST, 2010. XI. 4. Az egészségturizmus munkaerőigénye, az ágazatban dolgozók humán fejlesztése egy országos kutatás eredményei alapján DR. RUSZINKÓ

Részletesebben

KONFERENCIA- ÉS RENDEZVÉNY-MENEDZSMENT SZAKTANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK

KONFERENCIA- ÉS RENDEZVÉNY-MENEDZSMENT SZAKTANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK KONFERENCIA- ÉS RENDEZVÉNY-MENEDZSMENT SZAKTANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK Tudományterület, tudományág: gazdaságtudományok Képzési forma: levelező A szakért felelős kar: Gazdálkodástudományi és

Részletesebben

PROJEKT MENEDZSMENT ERŐFORRÁS KÉRDÉSEI

PROJEKT MENEDZSMENT ERŐFORRÁS KÉRDÉSEI PROJEKT MENEDZSMENT ERŐFORRÁS KÉRDÉSEI Dr. Prónay Gábor 2. Távközlési és Informatikai PM Fórum PM DEFINÍCIÓ Költség - minőség - idő - méret C = f (P,T,S ) Rendszer - szervezet - emberek rendszertechnikai

Részletesebben

TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-19 azonosítószámú projekt Munkaerő-piaci alkalmazkodás fejlesztése alprojekt KUTATÁSI TANULMÁNY

TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-19 azonosítószámú projekt Munkaerő-piaci alkalmazkodás fejlesztése alprojekt KUTATÁSI TANULMÁNY TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-19 azonosítószámú projekt Munkaerő-piaci alkalmazkodás fejlesztése alprojekt KUTATÁSI TANULMÁNY az Élethosszig tartó tanulásról és az e-learning módszerekkel folytatott képzések

Részletesebben

I. ADATLAP - A program általános tartalma. 2.1 Általános képzés 2.2 Nyelvi képzés 2.3 Szakmai képzés X

I. ADATLAP - A program általános tartalma. 2.1 Általános képzés 2.2 Nyelvi képzés 2.3 Szakmai képzés X I. ADATLAP - A program általános tartalma 1. A program megnevezése 1.1. Ruhaipari technikus OKJ-s program esetén 1.2. OKJ száma is 54 542 01 0010 54 02 2. A program besorolása Csak egy terület jelölhető

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Kar Nemzetközi Gazdálkodás. Gulyásné Dr. Csekő Katalin egyetemi docens tanszékvezető

Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Kar Nemzetközi Gazdálkodás. Gulyásné Dr. Csekő Katalin egyetemi docens tanszékvezető Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Kar Nemzetközi Gazdálkodás Gulyásné Dr. Csekő Katalin egyetemi docens tanszékvezető NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS (BA) A Duális Képzésbe bevont specializációk: Külgazdasági

Részletesebben

JOGI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS

JOGI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS JOGI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK Az emberi erőforrások miniszterének 39/2012. (XI. 21.) EMMI rendelete a felsőoktatási szakképzések képzési és kimeneti követelményeiről 1.

Részletesebben

Felmérési koncepció. DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÁROP-1.A.5-2013-2013-0090 kódszámú Önkormányzati Szervezetfejlesztés projektje

Felmérési koncepció. DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÁROP-1.A.5-2013-2013-0090 kódszámú Önkormányzati Szervezetfejlesztés projektje Felmérési koncepció 9. fejlesztési elem: A lakosság körében átfogó felmérés és elemzés készítése a közszolgáltatásokkal kapcsolatos elégedettségről és felmerülő igényekről DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS

Részletesebben

EMBERI EROFORRÁSOK FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS

EMBERI EROFORRÁSOK FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS EMBERI EROFORRÁSOK FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK Az emberi erőforrások miniszterének 39/2012. (XI. 21.) EMMI rendelete a felsőoktatási szakképzések képzési és kimeneti követelményeiről

Részletesebben

Andragógia 2009-2013 Oktatási szolgáltatás

Andragógia 2009-2013 Oktatási szolgáltatás Andragógia 2009-2013 Oktatási szolgáltatás, Infrastruktúra Andragógia 2009-2013 Oktatási szolgáltatás 5,00 4,50 4,00 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0,00 T F T F T F T F T F T F 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER. KÉPZÉS 2014/2015/2-es félév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER. KÉPZÉS 2014/2015/2-es félév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER (KSZM, KSZM levelező, RSZM, EU, KKV specializációk) KÉPZÉS 2014/2015/2-es félév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL Tisztelt végzős Hallgatók! Az Önök modulrendszerű Kereskedelmi

Részletesebben

Központi diplomás pályakövető program (DPR)

Központi diplomás pályakövető program (DPR) TÁMOP 4.1.3 DPR Központi diplomás pályakövető program (DPR) avagy amit a VAS elbír Fodor Szabolcs 11. Educatio Nemzetközi Oktatási Szakkiállítás 2011. január 21. Tudja Ön pontosan, hogy mennyi ma Magyarországon

Részletesebben

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

LOGISZTIKAI FOLYAMATOK MENEDZSMENTJE

LOGISZTIKAI FOLYAMATOK MENEDZSMENTJE LOGISZTIKAI FOLYAMATOK MENEDZSMENTJE A KÉPZÉSRŐL Gyakori probléma, hogy a munkatársak nem rendelkeznek áttekintéssel a komplex vállalati logisztikai rendszer és tágabban az ellátási lánc egészének működéséről,

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER (KSZM, KSZM levelező, RSZM, EU, KKV specializációk) KÉPZÉS 2014/2015-es tanév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER (KSZM, KSZM levelező, RSZM, EU, KKV specializációk) KÉPZÉS 2014/2015-es tanév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER (KSZM, KSZM levelező, RSZM, EU, KKV specializációk) KÉPZÉS 2014/2015-es tanév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL Tisztelt végzős Hallgatók! Az Önök modulrendszerű Kereskedelmi Szakmenedzser

Részletesebben

Hallgatói elégedettségi felmérés

Hallgatói elégedettségi felmérés Hallgatói elégedettségi felmérés 2012/2013. tanév 1. és 2. félév Kérdések k4 k5 k6 k7 k8 k9 k10 k11 k12 k13 k14 Az oktató mennyire felkészült az órákra? Mennyire érthető az oktató által átadott ismeret?

Részletesebben

DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉS A PANNON EGYETEMEN 2010-2012-BEN ABSZOLUTÓRIUMOT SZERZETT HALLGATÓK VIZSGÁLATA

DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉS A PANNON EGYETEMEN 2010-2012-BEN ABSZOLUTÓRIUMOT SZERZETT HALLGATÓK VIZSGÁLATA DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉS A PANNON EGYETEMEN 2010-2012-BEN ABSZOLUTÓRIUMOT SZERZETT HALLGATÓK A MÓDSZERTAN Telefonos megkérdezés központilag előírt kérdőív alapján Adatfelvétel ideje: 2013. November 20014.

Részletesebben

Online marketing szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei

Online marketing szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei Online marketing szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei Tudományterület, tudományág: gazdaságtudományok Képzési forma: levelező A szakért felelős kar: Gazdálkodástudományi és Vidékfejlesztési

Részletesebben

S atisztika 2. előadás

S atisztika 2. előadás Statisztika 2. előadás 4. lépés Terepmunka vagy adatgyűjtés Kutatási módszerek osztályozása Kutatási módszer Feltáró kutatás Következtető kutatás Leíró kutatás Ok-okozati kutatás Keresztmetszeti kutatás

Részletesebben

Tesztmérnök: tesztautomatizálási mérnök Feladat: Elvárások: Előnyt jelent: Beágyazott rendszer tesztmérnök beágyazott rendszer tesztmérnök Feladat:

Tesztmérnök: tesztautomatizálási mérnök Feladat: Elvárások: Előnyt jelent: Beágyazott rendszer tesztmérnök beágyazott rendszer tesztmérnök Feladat: Tesztmérnök: Új munkatársakat keresünk tesztautomatizálási mérnök pozícióba. Várjuk a téma iránt elkötelezett, nyitott és motivált kollégák jelentkezését, tapasztalt, illetve kevésbé tapasztalt jelöltek

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS - JELENTKEZÉSI LAP

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS - JELENTKEZÉSI LAP Az Év Képzési Programja PÁLYÁZATI FELHÍVÁS - JELENTKEZÉSI LAP 1.) A program címe: V e z e t ő k é p z é s "Vezetőképzés: Fiatal vezetők, a vezetői utánpótlás, illetve a frissen kinevezett vezetők kompetencia-fejlesztése

Részletesebben

FRANCIA-MAGYAR BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI SZAKFORDITÓ. szakirányú továbbképzési szak

FRANCIA-MAGYAR BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI SZAKFORDITÓ. szakirányú továbbképzési szak FRANCIA-MAGYAR BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI SZAKFORDITÓ szakirányú továbbképzési szak A szak felvételének feltétele: Alapképzésben szerzett fokozat és szakképzettség birtokában bölcsészettudomány képzési területen

Részletesebben

Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség Borsod-Abaúj-Zemplén Megy Munkaügyi Központ Encsi Kirendeltsége. Kérdőív

Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség Borsod-Abaúj-Zemplén Megy Munkaügyi Központ Encsi Kirendeltsége. Kérdőív Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség Borsod-Abaúj-Zemplén Megy Munkaügyi Központ Encsi Kirendeltsége Kérdőív Foglalkoztatási stratégia kidolgozása Abaújban, a helyi foglalkoztatási kezdeményezések

Részletesebben

II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása

II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11.

Részletesebben

Képzési területenkénti követelményrendszer. a felsőfokú képzésben részt vevő együttműködő szervezetek részére

Képzési területenkénti követelményrendszer. a felsőfokú képzésben részt vevő együttműködő szervezetek részére Képzési területenkénti követelményrendszer a felsőfokú képzésben részt vevő együttműködő szervezetek részére Gazdaságtudományi képzési terület 1. - nemzetközi gazdálkodás, logisztika, gazdálkodás-management

Részletesebben

EUROMENEDZSER szakirányú továbbképzés. Uniós és vezetési ismeretek kiváló MAB - minősítéssel

EUROMENEDZSER szakirányú továbbképzés. Uniós és vezetési ismeretek kiváló MAB - minősítéssel EUROMENEDZSER szakirányú továbbképzés Uniós és vezetési ismeretek kiváló MAB - minősítéssel Edutus Főiskola 2015 A képzés célja a változó európai feltételekhez igazodó legkorszerűbb ismeretanyag átadása

Részletesebben

FELVÉTELI BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A DEBRECENI EGYETEM MESTERKÉPZÉSI SZAKJAIRA

FELVÉTELI BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A DEBRECENI EGYETEM MESTERKÉPZÉSI SZAKJAIRA FELVÉTELI BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A DEBRECENI EGYETEM MESTERKÉPZÉSI SZAKJAIRA Teljes kreditértékkel Mesterszak beszámítható alapképzési szak AGRÁR KÉPZÉSI TERÜLET Kreditelismeréssel beszámítható alapképzési

Részletesebben

Sikertörténet lett? Idegen nyelvi kompetenciák fejlesztése a TÁMOP 2.1.2 programban. Szabó Csilla Marianna Dunaújvárosi Főiskola

Sikertörténet lett? Idegen nyelvi kompetenciák fejlesztése a TÁMOP 2.1.2 programban. Szabó Csilla Marianna Dunaújvárosi Főiskola Sikertörténet lett? Idegen nyelvi kompetenciák fejlesztése a TÁMOP 2.1.2 programban Szabó Csilla Marianna Dunaújvárosi Főiskola Kulcskompetenciák Idegen nyelvi kompetencia Digitális kompetencia lloydchilcott.wordpress.com

Részletesebben

KÉPZÉSI PROGRAM. LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ OKJ azonosító: 54 345 01. Szolnok

KÉPZÉSI PROGRAM. LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ OKJ azonosító: 54 345 01. Szolnok KÉPZÉSI PROGRAM LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ OKJ azonosító: 54 345 01 Szolnok 2014 Megnevezése A képzési program Logisztikai ügyintéző OKJ azonosító 54 345 01 A képzés során megszerezhető kompetenciák rendelések,

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ A Hotel Boscolóbantartott DEVELOR rendezvényről

ÖSSZEFOGLALÓ A Hotel Boscolóbantartott DEVELOR rendezvényről AZ ÜGYFÉLÉLMÉNY SZEREPE AZ AUTÓKERESKEDELEMBEN ÖSSZEFOGLALÓ A Hotel Boscolóbantartott DEVELOR rendezvényről KIHÍVÁS #1 JELENTŐS VÁLTOZÁS A VÁSÁRLÁSI SZOKÁSOKBAN! 7,8 1,3 83% NISSAN EUROPE STUDY 2013, WWW.MASHABLE.COM

Részletesebben

AZ INTERNET SZEREPE A FELSŐOKTATÁSI BEISKOLÁZÁSI MARKETINGBEN, ILLETVE AZ INTÉZMÉNYVÁLASZTÁSI FOLYAMATBAN

AZ INTERNET SZEREPE A FELSŐOKTATÁSI BEISKOLÁZÁSI MARKETINGBEN, ILLETVE AZ INTÉZMÉNYVÁLASZTÁSI FOLYAMATBAN AZ INTERNET SZEREPE A FELSŐOKTATÁSI BEISKOLÁZÁSI MARKETINGBEN, ILLETVE AZ INTÉZMÉNYVÁLASZTÁSI FOLYAMATBAN Bányai Edit, PhD Dudás Katalin, PhD III. Felsőoktatási Marketing Konferencia, Pécs, 2010. október

Részletesebben

Az Irinyi János Gimnázium, Szakközép- és Szakiskola szakképzése 2012/2013. tanév

Az Irinyi János Gimnázium, Szakközép- és Szakiskola szakképzése 2012/2013. tanév Az Irinyi János Gimnázium, Szakközép- és Szakiskola szakképzése 2012/2013. tanév Tisztelt Szülők! Kedves Tanulók! Iskolánk szakmai képzésének minél jobb megismerését segítjük tájékoztatónk megjelentetésével.

Részletesebben

Partneri elégedettségmérés 2007/2008 ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL 2007/2008. TANÉV

Partneri elégedettségmérés 2007/2008 ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL 2007/2008. TANÉV ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL. TANÉV 1 Bevezető Iskolánk minőségirányítási politikájának megfelelően ebben a tanévben is elvégeztük partnereink elégedettségének mérését. A felmérésre

Részletesebben

A külföldi munkavállalás lehetősége a magyar felsőoktatásban tanulók terveiben

A külföldi munkavállalás lehetősége a magyar felsőoktatásban tanulók terveiben A külföldi munkavállalás lehetősége a magyar felsőoktatásban tanulók terveiben Sansumné Molnár Judit ecomojud@uni-miskolc.hu Miskolci Egyetem VI. Magyar Földrajzi Konferencia Kockázat Konfliktus Kihívás

Részletesebben

A KKV-K MARKETING AKTIVITÁSAI

A KKV-K MARKETING AKTIVITÁSAI A KKV-K MARKETING AKTIVITÁSAI Dr. Polereczki Zsolt DE-GTK Marketing és Kereskedelem Intézet Élelmiszer Kutató és Marketing Szolgáltató Központ Pharmapolis Innovatív Élelmiszeripari Klaszter A MARKETING

Részletesebben

Duális képzés szükségessége, dilemmák ISOFÓRUM XXII. NMK

Duális képzés szükségessége, dilemmák ISOFÓRUM XXII. NMK A duális mérnökképzés dilemmái és lehetőségei a felsőoktatásban Dr. Ailer Piroska 2015. szeptember 18. Duális képzés szükségessége, dilemmák 2 2 Duális képzés kecskeméti modellje 1. A duális felsőoktatás

Részletesebben

REGIONÁLIS ÉS KÖRNYEZETI GAZDASÁGTAN MESTERKÉPZÉS. 1. A mesterképzési szak megnevezése: regionális és környezeti gazdaságtan

REGIONÁLIS ÉS KÖRNYEZETI GAZDASÁGTAN MESTERKÉPZÉS. 1. A mesterképzési szak megnevezése: regionális és környezeti gazdaságtan REGIONÁLIS ÉS KÖRNYEZETI GAZDASÁGTAN MESTERKÉPZÉS 1. A mesterképzési szak megnevezése: regionális és környezeti gazdaságtan 2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben

Részletesebben

A megkérdezettek köre: az Észak-Alföldi régió kis, közepes és nagy vállalkozásai

A megkérdezettek köre: az Észak-Alföldi régió kis, közepes és nagy vállalkozásai Értékelés Ennek a kérdőívnek a célja az volt, hogy az EUROKONTAKT projekt munkatársait felvilágosítsa a vidéki vállalkozások szolgáltatási szükségleteiről, azok kielégítettségének szintjéről. A felmérést

Részletesebben

MUNKAERŐPIACI IGÉNYEKNEK A FOLYAMATOS ÖSSZEHANGOLÁSA A WEB 2.0 KORSZAKÁBAN

MUNKAERŐPIACI IGÉNYEKNEK A FOLYAMATOS ÖSSZEHANGOLÁSA A WEB 2.0 KORSZAKÁBAN A FELSŐOKTATÁS TARTALMÁNAK ÉS A MUNKAERŐPIACI IGÉNYEKNEK A FOLYAMATOS ÖSSZEHANGOLÁSA A WEB 2.0 KORSZAKÁBAN Határterületek tanterve Milyen közgazdasági ismeretekre van szüksége egy jogásznak, mérnöknek,

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014. tanévre Osztatlan tanárszak közgazdásztanár szakképzettség (nappali munkarend) 2 Budapesti Gazdasági Főiskola Budapesti Gazdasági Főiskola FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014.

Részletesebben

Féléves Köv. félév KÖZGAZDASÁGTANI, MÓDSZERTANI ÉS ÜZLETI ALAPOZÓ ISMERETEK

Féléves Köv. félév KÖZGAZDASÁGTANI, MÓDSZERTANI ÉS ÜZLETI ALAPOZÓ ISMERETEK Szak megnevezése: Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Tagozat: ÖZGAZDÁSZTANÁR (VÁLLALOZÁSI ISMERETE) [osztatlan tanári 10 féléves] Emberi erőforrások BA szakspecifikus tanegységekkel Okleveles

Részletesebben

A Szolnoki Főiskola képzési programja Diplomás Európai Unió szakreferens szakirányú továbbképzési szak

A Szolnoki Főiskola képzési programja Diplomás Európai Unió szakreferens szakirányú továbbképzési szak A Szolnoki Főiskola képzési programja Diplomás Európai Unió szakreferens szakirányú továbbképzési szak 1. A szak képzési és kimeneti követelményei a. A szakirányú továbbképzés megnevezése: Diplomás szakreferens

Részletesebben