Régi magyar áldás. Indítsunk új rovatot: Merre tovább, Kenese? április Balatonkenesei Hírlap 3

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Régi magyar áldás. Indítsunk új rovatot: Merre tovább, Kenese? 2013. április Balatonkenesei Hírlap 3"

Átírás

1

2

3 2013. április Balatonkenesei Hírlap 3 Régi magyar áldás Áldott legyen a szív, mely hordozott, És áldott legyen a kéz, mely felnevelt Legyen áldott eddigi utad, És áldott legyen egész életed. Legyen áldott Benned a fény, Hogy másoknak is fénye lehess. Legyen áldott a Nap sugara, És melegítse fel szívedet, Hogy lehess meleget adó forrás a szeretetedre szomjasoknak, És legyen áldott támasz karod A segítségre szorulóknak. Legyen áldott gyógyír szavad, Minden hozzád fordulónak Legyen áldást hozó kezed azoknak, kik érte nyúlnak. Áldott legyen a mosolyod, Légy vigasz a szenvedõknek. Légy te áldott találkozás Minden téged keresõnek. Legyen áldott immár Minden hibád, bûnöd, vétked. Hiszen aki megbocsátja, Végtelenül szeret téged. Õrizzen hát ez az áldás fájdalomban, szenvedésben. Örömödben, bánatodban, bûnök közti kísértésben. Õrizze meg tisztaságod, Õrizze meg kedvességed. Õrizzen meg önmagadnak, és a Téged szeretõknek. Elhangzott április 16-án Papp Lajos professzor elõadásán. Ezzel köszöntjük szeretettel az édesanyákat! Indítsunk új rovatot: Merre tovább, Kenese? Az elmúlt hetekben sok tiszteletre méltó egyéniség látogatott hozzánk a különbözõ elõadások alkalmával. Szinte kivétel nélkül mindenki megkérdezte, hogyan alakult a leválás folyamata, s leginkább azt, hogy merre tovább, hogy gondolkodunk mi, keneseiek. Egy-egy kulturális elõadás elõtti néhány perc természetesen nem elegendõ ahhoz, hogy teljes körûen kibeszéljük ezt a témát, de gondolatébresztõnek kiváló. A múlt havi újságban is azt említettem, hogy a kívülrõl jövõk rálátnak a problémákra és a megoldást is könnyebben megfogalmazzák, mint mi, akik itt élünk. Mégis: nálunk jobban, akik itt élünk, senki nem tudja jobban, mit szeretnénk. Milyen településen akarunk lakni, számít-e, hogy közösségben gondolkodunk vagy becsukjuk kapuinkat és mindenki külön-külön boldogul? Számít-e, hogy milyen a hírünk, hogyan képzeljük el a jövõt? Tehát vissza az eredeti kérdéshez: hogy gondolkodunk mi, keneseiek? Mármint ami a továbbiakat illeti, most már biztosan Akarattya nélkül. Vajon hol tart az új idõszakra való felkészülés folyamata, lesz-e közös gondolkodás? Összehozza-e a különbözõ csoportokat, szervezeteket a mostani helyzet, lesz összefogás, vagy marad a mostanság jellemzõ bizalmatlanság, már-már személytelenség a közéletben? És törjük-e a fejünket azon, hogy mi változik meg így, hogy egyedül maradtunk, nincs körjegyzõség, nincs Akarattya, mintegy 2800 fõs kistelepülésként? Vannak civil szervezetek, de többségében - tisztelet a kivételnek - passzivitásban, a vállalkozók megélhetése egyre nehezebb. Vajon változik majd valami? Magától minden bizonnyal nem, csak mi, itt élõk tudjuk befolyásolni a következõ idõszak történéseit. Ha már jól tudjuk elemezni a jelenlegi állapotot, a következõ lépés, hogy tegyünk is valamit. A múlton már kár rágódni, hibásakat, mulasztókat keresni, attól nem lesz jobb a jövõnk. Azt csak mi és csakis mi formálhatjuk! Itt az újság hónapról-hónapra információra éhesen, beszéljünk arról, hogy hogyan tovább; ezért indítunk egy rovatot a fenti címmel: Merre tovább, Kenese? Arra kérjük olvasóinkat, fogalmazzák meg gondolataikat, írják le és juttassák el szerkesztõségünkbe, s a következõ lapszámban közzé tesszük. Várjuk az okos, elõrevivõ, építõ jellegû gondolatokat, megoldásra váró feladatokat, elemzéseket. Az újság ennyit tud hozzátenni a közös gondolkodáshoz, a többi már azon múlik, hogy lesznek-e akik elraktározzák, megszívlelik a leírtakat. Mindnyájan sokat tanulhatunk egymás írásaiból, elindulhat egy jó párbeszéd, vagy együtt gondolkodás. A sokat emlegetett, és kétség nem férhet hozzá, hogy fontos ráadásul mostanság nagyon hiányos és szerintem hiányzó kommunikációt kezdjük el ily módon! Meglátjuk, hogyan mûködik, de azt gondolom, olyan sok rejtett tartalék van Olvasóinkban, bízom benne, szívesen közre adják elgondolásaikat. Határozott kérése szerkesztõségünknek: ennek a rovatnak nem célja a bántás, a kritizálás, az egymásra mutogatás. Új szemléletre van szükség! Megfoghatjuk úgy is, hogy csak elõre nézzünk! Remélem, megtalálják e sorok a felelõsen gondolkodókat! Legyen az elsõ válasz a Merre tovább rovatcímre ez: Képesek vagyunk a nyilvánosság elõtt zajló, békés gondolatcserére! Elérhetõségünk: Kultúra Háza- Balatonkenesei Hírlap szerkesztõsége; Táncsics M. u ; Ha gondot okoz a felmerülõ gondolatok írásban történõ megfogalmazása, segítünk. Köszönjük! Reméljük, május végén már olvashatjuk az elsõ írásokat! Gyõrfi H. Marianna

4 4 Balatonkenesei Hírlap április Emberi gyengeségek és nevelési mulasztások Petõfi Zoltánról Petõfi Sándorról elmondhatjuk, hogy bejutott a köztudatba. Sok mindent tudhatunk a feleségérõl, Szendrey Júliáról is, bár nem biztos, hogy a legfontosabbakat. Az átlagmagyar viszont szép keveset ismer a család harmadik tagjáról, a fiukról, Petõfi Zoltánról. Pedig az õ rövid élete ugyancsak tanulságul szolgálhat több szempontból is. Szoktunk példálózni, hogy almafán csak alma terem, vagy hogy a gyümölcs nem esik messze a fájától. De azt is mondjuk, hogy néha messze gurul. Zoltánról szólva mértéktartóan elõrevetíthetjük, hogy nem örökölte az apai vénát. Ehhez mindjárt hozzá kell tenni, hogy az irodalom, más mûvészetek, sõt, az élet minden területén hasonlóak a tapasztalatok. Vagyis ritka a különleges képesség öröklése. Nagy volt az öröm Petõfiéknél december 15-én, amikor megszületett Zoltán. Az édesapa ismeretében természetesnek vélhetjük, hogy versben köszöntötte õt. Ugye, ugye, kisfiam, ha majdan / Én a sorból kiöregedem, / Iparkodni fogsz túltenni rajtam,/ Hogy betöltöd legalább helyem? (Fiam születésére címû vers) Minden tisztességes szülõ hasonlóképp fogadja a jövevényt. Petõfiéknél hamar másként fordultak a dolgok. A következõ versben már vesztett csatákról, csúfos futásokról adott számot a katona költõ. A legkisebb társadalmi közösségben megélt boldogságélményhez a hazát ért sikertelenség miatt emésztõ bánat társult. Ez egyre inkább elhatalmasodott, és folyamatosan csökkentette a családi örömöket. Sokáig semmi jele nem mutatkozott annak, hogy Zoltán más, mint a legtöbb gyerek. Az sem tûnt rendkívülinek, hogy a debreceni, a szarvasi, majd a nagykõrösi iskolát a szegedi követte, hisz az édesapa anno ennél is több oktatási intézmény padjait koptatta. A megszökött és az eltávolították indokok azonban valamit sejtettek a késõbbi könnyelmûségekbõl. Az sem volt különösebben meglepõ, hogy a fiú színésznek állt. Még atyai példára se muszáj hivatkozni, hisz a kordivat meg némi fiatalos hóbort korábban a kevésbé kalandvágyó Arany Jánost is becserkészte. A színház- Balassi találó szavával élve- tanuló oskolája, egyben munkahelye volt Petõfi Zoltánnak. Az egzisztencia megteremtésének szegényes színtere. Itt már nem voltak mentõ körülmények, mint a diákkori váltásokban. Vagy megállta a helyét valaki, vagy nem. Azok közül, akik hasonló módon kezdték a pályát, többen (Déryné, Prielle, Lendvai, Megyeri stb.) kiváló mesetereivé, sõt mûvészeivé váltak a nemes hivatásnak. Zoltánból azonban kiütköztek az emberi gyengeségek és a nevelési mulasztások. Állandóan könyörgött, kért, sõt követelõzött. Egyetlen célpontja nagynénjének, Szendrey Máriának a férje, a rendkívül mûvelt, tehetséges és becsületes Gyulai Pál költõ, kritikus, irodalomszervezõ, az M.T.A. tagja, aki nem csak anyagilag, hanem erkölcsileg is segítette, mert szerette, és igyekezett jó irányba fordítani a fiút. A csapodárság azonban erõsebbnek bizonyult a nagylelkûségnél. Az ifjú rokon eltölthetetlen volt. A küldött levelekben a megszólítás, Édes Pali bácsi, a sumákoló és esdeklõ stílus leplezetlenül árulkodnak errõl. Zoltán alig evett, alig ruházkodott. Nemhogy emberi kényelemmel, néha egy betevõ falattal, normális lábbelivel vagy meleg zuggal sem rendelkezett. Tüdõbajos lett, a betegség elhatalmasodott rajta, és huszonkét évesen meghalt. Eddig nem szóltam a legilletékesebb, az édesanya, Szendrey Júlia felelõsségérõl. Aki a saját lánya, Horváth Ilona szerint excentrikus (különc) volt, és nagyon sokat szenvedett az önzõ és kiállhatatlan természetû férj, Horváth Árpád mellett. És akinek az új házasságból egymás után született három gyermeke, akiknek a nevelésében vajmi keveset segített az apa. A légkörrõl semmi sem árul el többet, mint az, hogy a középsõ gyermek, Árpád késõbb öngyilkos lett. A Petõfi által minden szépséggel és jósággal elhalmozott Júlia,a két házasságból immár négygyermekes anya korán, mindössze negyven éves korában meghalt. Fájdalmait egy másik nagyon sokat szenvedett asszony, aki ugyancsak negyven évesen meghalt, Ady felesége, Boncza Berta tárta fel az Üzenet Júliának címû gyönyörû költeményében: Szenvedõ évek vertarany keresztjén játszik a holdfény, s mártírglória díszíti fejed, megalázott asszony, hõsi halált halt, árva Júlia. Szendrey Júlia, az édesanya 1868-ban, a fia, Petõfi Zoltán rá két évre, 1870-ben halt meg. Márkus Zoltán

5 2013. április Balatonkenesei Hírlap 5 Március tizenötödike Erdélyben Régóta szerettük volna megismerni a sokat emlegetett erdélyi tájakat, az ott élõ embereket. Örömmel jelentkeztünk a március 13-án induló útra. Az út gondosan megtervezett, megszervezett volt, amihez a csapat is hozzájárult. Az idõjárás ott is szeszélyes volt, de feledtette az a sok-sok élmény, ami a nap mint nap ért bennünket. A szívélyes vendéglátás a panziókban, a sok látnivaló az ott élõ emberek õszintesége. Számunkra feledhetetlen eseménnyé vált a március 15-i ünnepség. Utunk azon az úton vezetett, ahol a környékbeli falvakból Kézdivásárhely felé igyekeztek az emberek, kocsikkal lóháton ünneplõben öltözve. Ahogy megtudtuk az idegenvezetõtõl, a város legnagyobb ünnepe március ban, miután Erdély legnagyobb részét elfoglalták az osztrákok, a háromszéki székelyek elhatározták, egymaguk folytatják a küzdelmet, amíg Bem tábornok serege megérkezik. Harangokból, fémedényekbõl ágyukat öntöttek, és puskaport készítettek Gábor Áron vezetésével. Megható volt látni azt a sok gyermeket, fiatalt, idõset népviseletbe öltözve,a férfiak sötét öltönyben vagy székelyruhák a zord idõ ellenére. Az erdélyi öltözet egyik utolsó színhelyén koszorút helyeztünk el Nyerges- tetõn, a hõsiességrõl elhíresedett székely emberek tiszteletére. Példát láthattunk, hogy az igaz magyar emberek hogyan ünnepelnek! Köszönjük a szervezõknek ezt a felejthetetlen kirándulást! Gerner házaspár FOTÓKIÁLLÍTÁST TERVEZÜNK A KDNP Balatonkenesei alapszervezete májusban, az édesanyák hónapjában fotó kiállítást tervez: Család és gyermek, valamint Keresztelés, bérmálás, konfirmálás témakörökben. Ehhez kérjük mindazokat, akik szívesen megmutatnák másoknak is családi fotóikat, hogy juttassák el mihamarabb azokat hozzám (Balatonkenese, Bagolyvár u. 6.). A képek hátoldalán tüntessék fel a személyek nevét, illetve az eseményt és annak idõpontját. Köszönettel Sörédi Györgyné képviselõ, KDNP-elnök F E L H Í V Á S Kérés érkezett hozzánk Gyergyóremetérõl, hogy ha van lehetõségünk fogadjunk egy 25 fõs gyermekcsoportot a nyáron Böjte Csaba atya gyermekei közül, akik még nem jártak Magyarországon. A kérésnek eleget téve a balatonkenesei KDNP alapszervezete felvállalta a nyári táboroztatás megszervezését. Tagjaink természetesen áldozatokat is vállalnak a szervezésen túl, de további segítségre is szükségünk van. Szállásukat az iskolában szeretnénk megoldani, strandra jutási lehetõségüket a Vak Bottyán strandon, amelyhez kértük, s remélhetõleg megkapjuk a Képviselõtestület támogatását. A vállalkozók közül már kaptunk kedvezõ visszajelzést az étkeztetésre vonatkozóan. Kérjük mindazon egyéneket, szervezeteket, vállalkozókat, üdülõket, akik a programok lebonyolításában, színesítésében, az étkeztetés megoldásában segítségünkre tudnak lenni, jelezzék azt személyesen felém, vagy a következõ elérhetõségek közül bármelyiken: Sörédi Györgyné: Tel.: , Segítségüket elõre is megköszönöm: Sörédi Györgyné képviselõ, KDNP-elnök PROGRAMAJÁNLÓ Május 6-án, hétfõn 18 órakor: SHAFFER ERZSÉBET, a Nõk Lapja újságírója, Pulitzer- díjas író elõadása Meg kell tanulnunk vágyakozni címmel. Helyszín: Könyvtár Május 9-én, csütörtökön: BÉKE-NAPI megemlékezések- 18 órakor Akarattyán a Margit- vonali emlékmûnél, kor Kenesén a református temetõben. Május 13-án, hétfõn 18 órakor: DR. KORZENSZKY RICHARD tihanyi perjel elõadása Kihívások nemcsak a Hit évében Helyszín: Kultúra Háza Május TÁTORJÁN FESZTIVÁL Információ: Kultúra Háza Tel.: , A 2012-es ANYAKÖNYVI HÍREK helyesbítése: Születés: SÁRFI AXEL született január 2-án. A helyesbítés okán a kis Axelnek küldünk egy játékmackót. Szerkesztõség

6 6 Balatonkenesei Hírlap április Figyelmezetõ jel lehet a dohányosok számára, ha a felkelés után szûnni nem akaró köhögés tör rájuk, de az is komolyabb bajra utalhat, ha évesen nehezünkre esik akár egy-két emeletet is gyalogolni, a fordulókban megállnak levegõt venni. A tüdõ csökkent kapacitását, a reggeli krákogást akár a súlyos COPD (krónikus obstruktív tüdõbetegség) is okozhatja, ami elsõsorban a dohányosoknál, a passzív dohányosoknál és a nagyobb városokban élõknél gyakoribb. A korai tünetek jeleznek a komolyabb állapotromlás elõtt, ami akár tüdõtágulással járó légúti betegséget is jelenthet. Az ENSZ egészségügyi szervezete, a WHO adatai szerint a COPD jelenleg a világon az ötödik leggyakoribb halálok, 2020-ra pedig a harmadik lesz. A krónikus obstruktív tüdõbetegséget fokozatosan súlyosbodó, ám nem teljesen visszafordíthatatlan légúti áramláskorlátozottságot jellemez. Ennek legfõbb oka a dohányzás, de szakemberek szerint genetikai örökség mellett például rizikótényezõ, így a környezetszennyezés, munkahelyi légúti ártalom hatására is kialakulhat a tüdõ abnormális gyulladásos reakciója. A passzív dohányzás hatásait hajlamosak vagyunk elhanyagolni, azt gondolva, hogy közel sem olyan súlyosak a következményei. Sajnos azonban tény, hogy a folyamatos passzív dohányzás csaknem annyira veszélyes, mintha valaki cigarettázna. Az Országos Egészségfejlesztési Intézet tavalyi, 17 évesnél idõsebbek körében végzett felmérése szerint a dohányzók és nem dohányzók egyaránt támogatják a dohányzásnak az egészségügyi, közoktatási és más közintézményekben, valamint játszótereken való korlátozását. A nemdohányzók többsége (61 százaléka) egyetért azzal, hogy bárokban, kocsmákban tiltják a dohányzást, sõt a dohányosok negyede is így véli. Az éttermekre, a közlekedési eszközökre és a munkahelyekre vonatkozóan még jelentõsebb a nemdohányzók támogatása. Minden ötödik dohányos támogatja, hogy a dohánytermékeket kizárólag az arra szakosodott boltokban árusítsanak. Nehéz leszokni a káros szenvedélyrõl, amit az is mutat, hogy az adatfelvétel elõtti hat hónapban a naponta dohányzók egynegyed, az alkalmi dohányzók negyven százaléka próbált leszokni a dohányzásról, tegyük hozzá: sikertelenül. TÁMOP / Idõben észrevett jelek életet menthetnek A TÁRKI adatai alapján 2012-ben a felnõtt lakosság közel 30%-a tartozik a naponta dohányzók, 70%-a pedig a nemdohányzók körébe. Az alkalmi dohányosok aránya elhanyagolható, mindössze 1%. A nõk 24%-a, a férfiak 32%-a gyújt rá naponta. Korcsoportok esetében a fiatal és középkorúak hasonló arányban dohányoznak napi rendszerességgel (30%, 32%). Alakalmi dohányzók a fiatal korcsoportból kerülnek ki legnagyobb arányban (2,7%) Ha szeretné velünk megosztani véleményét, tapasztalatait a témáról írjon! Interaktív honlapunk: Facebook elérhetõség: Rajtad múlhat! Kedves Olvasók! A segítségüket, véleményüket szeretnénk kérni! A Balaton Keleti Kapuja Turisztikai Egyesület egy nyertes pályázata révén mind az elmúlt idõszakban, mind pedig a jövõben azért dolgozik, hogy településünk továbbra is keresett és látogatott üdülõváros legyen, valamint sikerrel szerepeljen a turistákért folytatott versenyben. A pályázat elsõ ütemében új táblákkal gazdagodott a város, valamint elkészült az egyesület minden igényt kielégítõ honlapja. Közel példányban kiadványcsaládot jelentettünk meg, nyáron pedig három helyszínen tájékoztattuk az érdeklõdõket. Az idei szezonra is több újdonsággal készülünk. A vendégbarát szemléletet továbbra is szem elõtt tartva a könnyebb tájékozódás érdekében szeretnénk kihelyezni 2 darab Érintõképernyõs Információs oszlopot a városban, terveink szerint egyet Balatonakarattyán, egyet pedig Kenesén. Nagy segítséget jelentene számunkra, ha megtisztelnének minket véleményükkel A Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Turisztikai Egyesület tevékenységeinek fejlesztése címû projekt Azonosítószám: KDOP-2.2.1/D (szóban vagy írásban), így segítvén kijelölni a legmegfelelõbb információs helyszíneket. A pontos hely kiválasztása, majd a beüzemelés után pedig használjuk együtt, s vigyázzunk közösen a nagy értékû készülékekre. Az Információs oszlopok telepítési igényei: villanyáram, internet kapcsolat, forgalmas, biztonságos közterület. Egyesületünk jóvoltából a nyári szezon kezdetére kibõvül és megújul a Tourinform iroda helyisége a még korszerûbb tájékoztatás érdekében. A Széchenyi parkba elkészül új, fedett mobilszínpadunk és igényes árusító faházak sora várja majd a helyi és hozzánk érkezõ vásározókat. Elérhetõségeink: Tourinform iroda Táncsics M. u. 24.; Telefon: ; honlap: Elõre is köszönjük szépen! Köszönjük segítségét, legyen a vendégünk és tegyünk együtt településünk jó hírnevéért! Kelemen Viktória TDM menedzser

7 2013. április Balatonkenesei Hírlap 7 Nehéz helyzetben az éttermi vendéglátás?! A Két Dudás Csárda tulajdonosaival, Preisz Istvánnal és feleségével a nyári szezonra való felkészüléssel kapcsolatban sok mindenrõl szót ejtettünk. Örömmel meséltek magukról! Az étterem elnevezése is arra utal, hogy két nagyon határozott egyéniség vette kezébe az üzletet nyarán költöztünk Akarattyára, de már 2007 kora tavasszal vásároltuk meg azt az ingatlant ahol ma élünk, párommal és kisebbik fiunkkal, aki 2009 szeptemberében kezdte meg tanulmányait az Övegesben. Tulajdonképpen már pihenni érkeztünk új lakóhelyünkre párommal, aki könnyûipari és biztonságtechnikai mérnök óta vezette az általa alapított munkavédelemmel foglalkozó, országosan elismert, mintegy száz fõt foglalkoztató céget. Jómagam pedig közlekedési mérnökként 1990-ben alapítottam egy hasonlóan száz fõ feletti foglalkoztatottal mûködõ, nemzetközi logisztikai, vegyes vállalatot, amelytõl 2002-ben váltam meg. A vendéglátás számunkra egy új hobbi, bár meg kell jegyeznem igen költséges a mai gazdasági viszonyok mellett. Igazából sohase terveztük, hogy ilyen területen is megmérettetjük magunkat, de Katica lassan három évvel ezelõtti tavaszi telefon hívása és jelzése egy eladó étteremrõl alaposan megváltoztatta eredeti elképzelésünket. Teljesen felújítottuk, bõvítettük a konyhát új technológiákat is megvalósítva. Kialakítottuk az azóta már sokak által megkedvelt, új exkluzív étterem részünket, melyben a menynyezeti, festett kazettákat és a csodás bõrmunkákat, párom saját kezével készítette. S nemcsak étterem, hanem figyelemfelkeltõ módon és egymást kiegészítve együtt található a barátságos és kifejezetten hangulatos Bringatanyával. A 2011.június 13-ai nyitás után rövid idõn belül ráébredtünk, hogy az épületben több lehetõség is van és elengedhetetlen a fejlesztés, a beruházás, ha egy többfunkciós és igényes éttermet, szállást akarunk kialakítani. Jómagam eddig hét alkalommal kerekeztem körbe a Balatont és az így szerzett tapasztalatok alapján valósítottuk meg a 16 fõ befogadására alkalmas Bringatanyát. Mindezt kiegészítve az idei szezonra szeretnénk teljes lendülettel rendszerbe állítani a Villa Akarattyát is. Kifejezetten üdülõ vendégek fogadására alkalmas, klimatizált, hét, szépen berendezett szobával rendelkezõ vadászkastély mert én csak így nevezem az épületet, berendezése és hangulata miatt - a szállás mellett egyéb szolgáltatásokat is nyújt majd. Kifejezetten a szervezett, ún. csomagban értékesíthetõ, turisztikai attrakciók felé mozdulunk. Természetesen itt is végre kell hajtanunk még néhány olyan fejlesztést mely a komplexitás felé mutat, mint pl. egy wellness épület létrehozását megújuló energiák hasznosításával. A Csárda udvarán pedig újdonságként a Csárdajárat parkol. Ezen ötletünk megvalósítása az elmúlt év végéhez köthetõ. Részben már az említett turisztikai attrakciók felé való elmozdulás fémjelzi. Ez a jármû oldja meg a Villa és az éttermünk közötti vendég szállításokat, de erre építjük a régiónk bemutatását segítõ, vendégeinknek szervezett kirándulások, a Koczor Pincészettel elõkészített, kölcsönös elõnyöket sejtetõ, pinceszerek, borvacsorák valamint a veszprémi Petõfi Színháztól vásárolt, kedvezményes árú belépõjegyeink felhasználását is. Azonban az egyik alapötletünk megvalósítását is ebben az eszközben látjuk, mégpedig a nevében is rejlõ Csárdajárat -ot. A jármû oldalain honlapunkon feltüntetett, a Két Dudás Csárda telefonszámának felhívásával ingyen juthatnak el és haza vendégeink. Célunk ezzel is az, hogy a csárda élettel és vidámsággal teljen meg, a finom ételek és jó borok társaságában szabadidejüket itt töltõ vendégeink jóvoltából. Ezen összetett vállalkozói tevékenységek mellett jut idejük magukra is, a családra is? Ez az idény lesz a harmadik. Sok mindent sikerült megtanulnunk és megtapasztalnunk. Megtanultuk azt is, hogy csak akkor mennek jól a dolgok, ha a munkatársaink is azonos célokért dolgoznak, mint mi, a tulajdonosok. Ilyen elvek alapján állítjuk össze csapatunkat és bízunk kollégáink kreativitásában. Ez a filozófia teszi lehetõvé, hogy ne csak nézzük a Balatont, hanem hajózzunk is rajta! Végezetül térjünk vissza a címbéli kérdéshez: hogyan tapasztalják, tényleg nehéz helyzetben van az éttermi vendéglátás a Balaton partján? Szakmán kívüliként csak közgazdasági vonatkozásait ismerve mondom azt, hogy rettenetesen! Egy településnek ma csak az összefogás segíthet jobbítani helyzetén. Ez a sokak részérõl óhajtott, civil összefogás hozhat változásokat, mely minden helyi polgárt, családot, vállalkozást, végre elindíthat a felfelé vezetõ úton. A turizmus a balatonparti települések egyetlen, de meglévõ és fejlesztendõ esélye. Helyzetünkön javítani csak mi tudunk, ehhez pedig közösen kell cselekednünk. Óriási a verseny a vendégekért. A földrajzi helyzetünkbõl kell elõnyt kovácsolni, mert csak az eredményesen mûködõ vállalkozások tudnak több adót fizetni, amelyet kifejezetten a helyi fejlesztésekre kell fordítani! GYHM Következõ lapszámunkban ugyanezen témában keressük az éttermi vendéglátókat.

8 8 Balatonkenesei Hírlap április Interjú Hartai Ervinnel Ervin, mióta van kenesei kötõdése és honnan származik? Pécsrõl származom, vendéglátóipari végzettségem van. A HUNGAR HOTELS-nél volt az elsõ munkahelyem (ma Pécs Nádor szálloda étterem és kávézó), ahol a gyakorlati képzésen vettem részt. Majd Veszprémben, az állatkertben az erdei vendéglátást végeztük családi vállalkozásban. Ezután néhány veszprémi vendéglátóhelyen dolgoztam, majd Balatonalmádiban, a Kuckóban, a diszkóban. Ez idõ tájt az éjszakai munka mellett saját üzletem is volt Veszprémben az egyetem mellett. A Mini Drink, amelyet nappal mûködtettem ben kerültem Balatonakarattyára a Piroska kempingbe ben vettem meg a vendéglátótól a Vadkacsát. Mit szeretne tudatni az újságolvasókkal a családjáról? Vendéglátós családból származom. Édesapám hosszú ideig volt vezetõje a Hotel Veszprémnek. Édesanyám a pécsi Bõrgyárban dolgozott, õ sajnos már elköltözött ebbõl a világból. Feleségem fodrász Veszprémben. Fiam 19 éves, jelenleg gépésztechnikus tanuló. Milyen körülmények között s mikor alakult meg a vállalkozása? 1987-ben, a katonai szolgálat befejezése után Veszprémben kezdtem mûködtetni a vállalkozásomat. Ez volt a már elõzõekben említett Mini Drink. Szerencsére addigra rendelkeztem annyi saját erõvel, hogy ezt megtehessem. Mikor volt a legjobb idõszak a Vadkacsa mûködését illetõen? A kezdetekkor, a 90-es években. Akkor még többen tudtak nyaralni a Balatonnál, anyagilag nem voltak úgy megroggyanva, mint manapság. Hogyan tart nyitva, és mekkora létszámú vendéget tud fogadni egy idõben? Általában árpilis 15-tõl szeptember 30-ig vagyunk nyitva az idõ függvényében, hétvégeken, persze a nyári szezonban minden nap. Hány fõvel dolgozott, és milyen a mostani létszám? Kezdetben fõvel is dolgoztam, most átlagosan 7 fõ a létszám. Tudjuk, hogy nagyon megcsappant a forgalom a Balaton mentén is. Milyen módon próbálja biztosítani a nagyobb vendégforgalmat? Próbálom az éttermet szolid árakon, a helyi igényeknek megfelelõen mûködtetni. Különbözõ rendezvényeket fogadunk be: esküvõk, osztálytalálkozók, céges összejövetelek. Régebben próbálkoztunk évekig élõ zenével kedveskedni a vendégeknek, de be kellett fejeznünk, mert nem volt igény rá. Manapság meg pláne nincs. Milyen ötletei lennének e vendégforgalom élénkítésére településünk vonatkozásában? 22 éve vagyok itt, és úgy érzem, hogy ennek a környéknek nincs igazán gazdája. A kikötõtõl a nyúlvány végéig terjedõ részt egyben kellene kezelni és jobban kitölteni rendezvényekkel. A két nagy rendezvény szép és jó, de hetente szükség lenne legalább hétvégeken rendszeresen megtartott rendezvényekre. Itt is lehetne bor- és pálinkaheteket rendezni, ami hosszabb ideig tartja itt a vendégeket. Helyesnek tartanám egy helyi kisvasút mûködtetését, amely elmehetne Balatonfûzfõig, Balatonvilágosig, ahol nem igen vannak nyári rendezvények, és ilyen módon az ott nyaralókat is be lehetne ide vonzani. Aztán a környékbeli háttértelepülésekrõl helyi érdekû buszokkal is lehetne ide vendégeket csábítani (pl.: Várpalota, Berhida) ahol nincs strand, és egy kis árkedvezményes belépõvel õk is, mi is jól járhatnánk. Talán a környékbeli strandok mintájára itt sem ártana egy nagyobb felújítás a kiszolgáló épületek szebb kinézete érdekében. Azt is el kellene érni, hogy ne legyenek nyáron zárt üzletek, mert ez lehangoló és rontja az összképet. Van-e összefogás az éttermek környékén levõ vállalkozók között? Sajnos nemigen, pedig nagy szükség lenne rá. Arra is, hogy a saját portája körül mindenki olyan rendet tartson, hogy a vendég szívesen menjen oda. Van-e kedvenc idõtöltése, hobbija? Igen, szeretek focizni, ha van idõm rá. Mi az, amit szeretne elérni életében? Például, hogy megszabaduljak a hiteleimtõl és szabadon használhassam fel az anyagi javakat fejlesztésre is és magáncélra is. Kinek dobja tovább a labdát? Eleven Lajos vállalkozó kollégámra gondoltam, akinek a parton is, a városban is van üzlete. Sörédi Györgyné Csopak gazdag örökségei Ahol föltárják és különbözõ formákban megismertetik a település múltját, ott érzékenyen megnövekszik a lakosság lokálpatriotizmusa. Ez leginkább a helység fejlesztésében és csinosításában jut kifejezésre. Csopakon könyvek, más kiadványok, civil szervezetek és ismeretterjesztõ elõadások segítik ezt a munkát. Nemrégiben a Tamás Ervin Tamás Jenõ szerzõpáros kevés szöveggel, de annál több képpel mutatta be ezt a közel ezer éves balatoni települést. Sziklai Zoltán hadtörténész Steinhausz György helytörténésszel együttmûködve a 2. világháború községi veszteségeit tárták az olvasók elé. Steinhausz úr Wöller Istvánnal, a megye malmainak felkutatójával és dokumentálójával társulva a gabonaõrlés helyi mûhelyeit ismertették a Vízimalmok Csopakon c. könyvben. Miként más esetekben, amikor a település elismertetésérõl volt szó, az önkormányzat ezúttal sem fukarkodott az áldozatvállalással. Számítva az utókor és más helységek érdeklõdésére, ezer példányban jelentette meg ezt a mûvet. Balassa Benõ, Lõrincz László, Müller Ferenc, a Plul- és a Sebõk-család, illetõleg Steinhausz fotóin kívül Köllõd András akvarelljei és Potyondi János, Peczek Gyula grafikái segítik az értelmezést, és színesítik a leírtakat.

9 2013. április Balatonkenesei Hírlap 9 Ezt a jó földû és napfényes vidéket négyszáz éven át a rómaiak lakták, akiknek az uralmát sorozatos avar, hun és gót támadások pecsételték meg. Jött a törökdúlás, utána a filoxéria pusztítása. Sok más településünkkel együtt Csopakról is elmondható, hogy haló poraiból kellett feltámasztani. Elõbb Nosztre, majd 1940-ben az ugyancsak közeli Balatonkövesd helység olvadt be az anyaközségbe. Egy Veszprém megyét másfél évtizeddel ezelõtt bemutató könyv közel 1600 itteni lakosról adott számot. Elmondhatjuk, hogy falvaink zömével ellentétben Csopak lélekszáma nemhogy csökken, hanem folyamatosan növekszik. A töretlen fejlõdés legfõbb záloga kedvezõ adottságokon kívül az itt élõk szorgalma, leleményessége. Felvilágosult vezetés, legutóbbi évtizedekben pedig az önkormányzati tisztségviselõk szakértelme és ügybuzgalma. Borászata, benne a csopaki olaszrizling nem véletlen kapott elõkelõ helyet a nemrég megjelent Nagy magyar boratlasz c. nagyszerû kiadványban. A balatoni üdülõhelyek éves vetélkedõin elért sikerek, az idegenforgalom fejlõdése, valamint az, hogy a Virágos Magyarország verseny keretében idén ez a település képviseli hazánkat európai megmérettetésen, mind-mind arról tanúskodik, hogy az emberek szeretnek is lakni, és tudnak élni a lehetõségekkel. Hajdanában ezen a tájon is mozsarakban, súlyokkal aprították föl a gabonát. Malomról csak attól fogva beszélhetünk, amikor ezt a munkát forgókõ alkalmazásával végezték. A 19. sz. végétõl a kézi erõt folyóvíz, a malomkövet pedig ún. hengerszék váltotta fel. A 20. sz elején Veszprém megye 470 malma közül hatot Csopak határában a Nosztori-források által táplált Séd folyó mûködtetett. Legnevesebb az volt, amelyet Ganz-Mechwart-hengerszékek rangosította k, és családi örökségképp jutott a Plulcsalád birtokába. A történeti idõk viszontagságait követõen ezt fel kellett újítani. Manapság mûemlékké avanzsált, és állami tulajdon lett. A helyi önkormányzat idegenforgalmi nevezetesség gyanánt hasznosítja. A Nosztori völgyi, a Csák-, a Plul János-, a Hegedûs- és a Molnár Kálmán-féle malom ugyancsak része a község gazdag örökségének, mely iránt a kirándulók és az üdülõk érdeklõdését a csopakiak szíves kalauzolással elégítik ki. Márkus Zoltán Ez jó volt! mondták a gyerekek A könyvtár 2012-ben nyertes már többször emlegetett - két pályázata közül az egyik lehetõséget biztosított arra is, hogy ne csupán a felnõtt közönségnek legyen alkalmunk elõadásokat, író olvasó találkozókat szervezni, de az általános iskolások számára is különleges, értékes, rendhagyó tanórákat iktathassunk be a kötelezõ tananyag mellé. Mindezt interaktív formában a gyerekek aktív közremûködésére számítva valósítottuk meg. Nézzük csak, mennyi érdekes esemény történt októbere óta! Kicsik és nagyok örömére Szombathy Gyula (Jászai Maridíjas Érdemes Mûvész) mesélt a Magyar Népmese Napján. Szûcs Anikó újságíró elõadása az írott sajtóról, kiadványokról, médiáról - sajtótörténeti visszatekintéssel színesítve többeknek kedvet csinált az újságíráshoz és a fotózáshoz. Palya (Prímadíjas, Artisjus-díjas, Magyar Köztársasági Érdemrend lovagkeresztje) énekes, író, elõadó új mesekönyvét és CD-jét mutatta be nagy sikerrel. Ezen kívül különleges csemegének számított Gyárfás Gábor (Ferenczy Noémi-díjas grafikusmûvész ismertetõje a könyvek készítésérõl, az illusztrálás fontosságáról. Dr. Praznovszky Mihály irodalomtörténész (a Petõfi Irodalmi Múzeum volt fõigazgatója, író, a Megyei Könyvtár volt igazgatója) elõadásai Mikszáthról, Gárdonyiról, fontosabb és éppen aktuális mûveikrõl rengeteg olyan érdekes információval Rendhagyó tanórák az iskolásoknak gyarapította az ifjú hallgatóságot, melyek a tankönyvekben nem szerepelnek. Nagy várakozás elõzi meg Érdi Tamás (Magyar Köztársasági Érdemrend lovagkeresztje) zongoramûvész májusi jövetelét, aki nem csak beszélgetni fog majd a gyerekekkel, hanem természetesen zongorázik is nekik. Az a tapasztalatom, hogy minden ilyen jellegû kitérõt nagyra értékelnek a gyerekek, mert más, mert nem a megszokott módon közvetíti feléjük a tudást, kultúrát. Igazán majd csak késõbb fogják érezni, hogy mennyire nyújtott számukra emlékezetes élményt egy-egy ilyen rendhagyó tanóra. Abból kiindulva mondom ezt, hogy én magam még ma is élénken emlékszem arra a néhány ritka alkalomra, amikor ugyanebben az iskolában valami hasonló jó és valóban hosszú távra is meghatározó dolog történt velem, pedig jó pár évtized eltelt azóta. Célunk egyértelmûen az volt az elõadók kiválogatásánál, hogy a kötelezõ tananyagon kívül mindenképpen valamiféle többlethez juttassuk a diákokat, olyan autentikus elõadók közremûködésével, akik a saját szakterületükön kiemelkedõek, ismertek és elismertek, tehetségesek. A tanulóknak reményeink szerint - minden bizonnyal maradandó élmények gyûjtésére adódott így alkalmuk. Györgydeákné Takács Hajnalka könyvtárvezetõ

Tisztelt Olvasók! 2012. július Balatonkenesei Hírlap 3

Tisztelt Olvasók! 2012. július Balatonkenesei Hírlap 3 2012. július Balatonkenesei Hírlap 3 Tisztelt Olvasók! Tájékoztatom Önöket, hogy Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete 2012. június 28-án, Balatonakarattyán tartott ülésén tárgyalt Balatonakarattya

Részletesebben

Önállósodási törekvés

Önállósodási törekvés 2012. március Balatonkenesei Hírlap 3 Hóvirágok tündöklése Sok évtized után teljesen világos és egyértelmû, hogy a pápai bencés gimnáziumban Pálfi Lõrinc tanár úr (diáknyelven Torreádor) 10-11 éves, vagyis

Részletesebben

Faluszépítõ napot tartottunk

Faluszépítõ napot tartottunk 2013. május :: II. évfolyam 5. szám Faluszépítõ napot tartottunk Több százan vettek részt április 20-án, szombaton a településszépítésben Csopak község legnagyobb szabású növénytelepítése zajlik 2012 óta,

Részletesebben

Születésnap Csillagda

Születésnap Csillagda 2. oldal 2013. május Születésnap Csillagda Fotó: Vágfalvi Kata Fotók: Lukácsi Tibor Fotó: Szabó Lajos 2013. május 3. oldal Balatonfûzfõ Város és a Mûvelõdési Központ és Könyvtár május havi programja Május

Részletesebben

BALATONKENESEI WWW.BALATONKENESE.HU (SZÍNESBEN IS!) HÍRLAP 2008. MÁJUS 20. XX. ÉVFOLYAM, 5. SZÁM

BALATONKENESEI WWW.BALATONKENESE.HU (SZÍNESBEN IS!) HÍRLAP 2008. MÁJUS 20. XX. ÉVFOLYAM, 5. SZÁM WWW.BALATONKENESE.HU (SZÍNESBEN IS!) BALATONKENESEI 2008. MÁJUS 20. XX. ÉVFOLYAM, 5. SZÁM HÍRLAP 2 Tisztelt Újságolvasók, Kedves Barátaim! Néhány tényrõl, tervrõl szeretném tájékoztatni Önöket. Az elmúlt

Részletesebben

2010. szeptember Balatonkenesei Hírlap 3

2010. szeptember Balatonkenesei Hírlap 3 2010. szeptember Balatonkenesei Hírlap 3 Kedves Újságolvasók! Az õsz a gazdálkodók életében a számvetés ideje. Ilyenkor summázza a gazda, hogyan teljesültek tervei, a tavasszal elvetett magok hogyan hasznosultak,

Részletesebben

Elsõ félévünk az akarattyai óvodában. Kis országok, nagy sikerek

Elsõ félévünk az akarattyai óvodában. Kis országok, nagy sikerek 2012. február Balatonkenesei Hírlap 3 Elsõ félévünk az akarattyai óvodában Az óvodás korú gyermekek életében a jól felállított napirend, az ebbe való beletanulás, az e szerinti mindennapi élet adja a biztonságot,

Részletesebben

KRESZ változások 2011. 2011. január Balatonkenesei Hírlap 3

KRESZ változások 2011. 2011. január Balatonkenesei Hírlap 3 2011. január Balatonkenesei Hírlap 3 Tájékoztató az elmúlt hónap eseményeirõl A békés karácsonyi ünnepek és új év megünneplése után az élet visszatér a megszokott hétköznapi kerékvágásba. A Polgármesteri

Részletesebben

A tartalomból: Eötvös József-emlékplakett az önkormányzatnak... 6. Nyárvégi beszélgetés Hölvényi Györggyel...13

A tartalomból: Eötvös József-emlékplakett az önkormányzatnak... 6. Nyárvégi beszélgetés Hölvényi Györggyel...13 A TIHANYI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 2008. augusztus II. évfolyam 9. szám A száguldó cirkusz Tihanyban összeállításunk a 4. oldalon Fotó: IFJ. CZÉGAI LÁSZLÓ A tartalomból: Tihany díszpolgára: Dr. Korzenszky Richárd............

Részletesebben

Bor és kenyér Drágább a tengerpart. Változó feladatok. Kevesebb bűncselekmény. Melléklet: Programajánló ÚJ

Bor és kenyér Drágább a tengerpart. Változó feladatok. Kevesebb bűncselekmény. Melléklet: Programajánló ÚJ XXIV. évf. 9. szám 2011. szeptember Az önkormányzat havi magazinja Bor és kenyér Drágább a tengerpart Változó feladatok Kevesebb bűncselekmény Melléklet: Programajánló ÚJ 1 TARTALOM XXIV. évf. 9. szám

Részletesebben

HÍRLAP BALATONKENESEI. Gopcsa Katalin

HÍRLAP BALATONKENESEI. Gopcsa Katalin KÖSZÖN TI OLVASÓI T BALATONKENESEI 2008. JANUÁR 20. XX. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM HÍRLAP A 20 ÉVES Tisztelettel meghívjuk Önt, kedves családját, barátait 2008. január 22-én 17 órára a Faluházba (Balatonkenese,

Részletesebben

HÍRLAP BALATONKENESEI

HÍRLAP BALATONKENESEI BALATONKENESEI HÍRLAP 2006. május 15. XVIII. évfolyam, 5. szám www.balatonkenese.hu B ALATONKENESE ÉS B ALATONAKARATTYA KÖZSÉGEK HAVILAPJA Tátorján (Crambe tataria) A XVI. század végén már ismert volt

Részletesebben

Polgármesteri vélemény

Polgármesteri vélemény 2012. október Balatonkenesei Hírlap 3 Polgármesteri vélemény Részlet a Balatonakarattya leválásában döntõ szervezethez írott polgármesteri levélbõl Egy elválás, szétválás mindig szomorú esemény, ezzel

Részletesebben

2012. május Balatonkenesei Hírlap 3

2012. május Balatonkenesei Hírlap 3 2012. május Balatonkenesei Hírlap 3 Béke-napi megemlékezés Emlékezni gyûltünk össze, de láthatóan egyre kevesebben vagyunk abból a korosztályból, akiknek személyes élmény volt a háború. 1991-ben a Gróf

Részletesebben

Balatonkenesén 2012. augusztus 5. napján megtartott helyi népszavazás eredménye

Balatonkenesén 2012. augusztus 5. napján megtartott helyi népszavazás eredménye 2012. augusztus Balatonkenesei Hírlap 3 Balatonkenesén 2012. augusztus 5. napján megtartott helyi népszavazás eredménye a) A választók nyilvántartása A szavazást A szavazás napján megelõzõ nap 16 névjegyzékbe

Részletesebben

2010. október Balatonkenesei Hírlap 3. A Településrészi Önkormányzat tagjainak száma kültagokkal. együtt 5 fõ:

2010. október Balatonkenesei Hírlap 3. A Településrészi Önkormányzat tagjainak száma kültagokkal. együtt 5 fõ: 2010. október Balatonkenesei Hírlap 3 Tájékoztató az elmúlt idõszak képviselõ-testületi üléseirõl Mint arról már mindenki értesülhetett, október 28. napjára rendkívüli testületi ülés összehívását kezdeményezte

Részletesebben

Ajándék a szívbéli karácsonyfára

Ajándék a szívbéli karácsonyfára XIX. évfolyam 1. szám BADACSONY Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft Ajándék a szívbéli karácsonyfára Évek óta az egyik legszebb közösségi ünnep a Nyugdíjas Karácsony, amelyet a hagyományoknak

Részletesebben

Már 2013-ra készül a város az idei költségvetéssel

Már 2013-ra készül a város az idei költségvetéssel Visszatekinto Már 2013-ra készül a város az idei költségvetéssel Múltunkat, gyökereinket nemcsak ismerni érdemes, hanem emlékeznünk is rá. Ennek a gondolatnak a jegyében indítjuk útjára Visszatekintő rovatunkat,

Részletesebben

CMYK CMYK BALATONKENESEI WWW.BALATONKENESE.HU HÍRLAP 2007. FEBRUÁR 15. XIX. ÉVFOLYAM, 2. SZÁM CMYK CMYK

CMYK CMYK BALATONKENESEI WWW.BALATONKENESE.HU HÍRLAP 2007. FEBRUÁR 15. XIX. ÉVFOLYAM, 2. SZÁM CMYK CMYK WWW.BALATONKENESE.HU BALATONKENESEI 2007. FEBRUÁR 15. XIX. ÉVFOLYAM, 2. SZÁM HÍRLAP 2 Aktuális intézkedések Sörédi Györgyné polgármester Januárban megtörtént a költségvetési koncepció pontosítása, tehát

Részletesebben

2013. március Balatonkenesei Hírlap 3

2013. március Balatonkenesei Hírlap 3 2013. március Balatonkenesei Hírlap 3 Balatonkenesén 2013. március 24. napján megtartott helyi népszavazás eredménye Jegyzõkönyvi adatok Összesítõ Jegyzõkönyv a) A választók nyilvántartása A szavazást

Részletesebben

Hangulat gondolatok. Õsz a Balatonnál

Hangulat gondolatok. Õsz a Balatonnál 2014. szeptember Balatonkenesei Hírlap 3 Heinrich Pál helytörténész gyûjtésébõl minden hónapban egy azonos havi, de évtizedekkel korábban íródott és valamilyen formában lakóhelyünket érintõ újságcikket

Részletesebben

HÍRLAP BALATONKENESEI. A tartalomból: HÚSVÉTOLÁS A TÁJHÁZBAN B ALATONKENESE ÉS B ALATONAKARATTYA KÖZSÉGEK HAVILAPJA

HÍRLAP BALATONKENESEI. A tartalomból: HÚSVÉTOLÁS A TÁJHÁZBAN B ALATONKENESE ÉS B ALATONAKARATTYA KÖZSÉGEK HAVILAPJA BALATONKENESEI HÍRLAP 2006. március 15. XVIII. évfolyam, 3. szám www.balatonkenese.hu B ALATONKENESE ÉS B ALATONAKARATTYA KÖZSÉGEK HAVILAPJA A tartalomból: Gondolatok a Kossuth-ebéd kapcsán. 6. oldal A

Részletesebben

A strandért indított harcot a BÖÉE

A strandért indított harcot a BÖÉE XVIII. évfolyam 8. szám BADACSONY Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 100 Ft Megújult Borhetek Megnyílott a Badacsonyi Borhetek rendezvénysorozat július 19-én, az alsó bazársornál felállított színpadon.

Részletesebben

2. oldal 2015. január. Adventi gyertyagyújtás

2. oldal 2015. január. Adventi gyertyagyújtás 2. oldal 2015. január Adventi gyertyagyújtás 2015. január 3. oldal Balatonfűzfő Város és a Művelődési Központ és Könyvtár programja 2015. január 10-től 2015. február 15-ig Január 9. 17 óra Újévi köszöntő

Részletesebben

2014. február Balatonkenesei Hírlap 3

2014. február Balatonkenesei Hírlap 3 2014. február Balatonkenesei Hírlap 3 Heinrich Pál helytörténész gyûjtésébõl minden hónapban egy azonos havi, de évtizedekkel korábban íródott és valamilyen formában lakóhelyünket érintõ újságcikket közlünk.

Részletesebben

A szabadság szent szerelme Az 1848-49-es magyar forradalom és szabadságharc 161. évfordulóján méltóképpen emlékezett hõseire Badacsonytomaj

A szabadság szent szerelme Az 1848-49-es magyar forradalom és szabadságharc 161. évfordulóján méltóképpen emlékezett hõseire Badacsonytomaj XIX. évfolyam 3. szám BADACSONY Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft A Március 15-i ünnepség koszorúzással kezdõdött az alsó-temetõben, a Pöltenberg család sírjánál. Peti Géza, a Tomaj Ifjúságáért

Részletesebben

2. oldal GONDOSKODÁS 2009. január 24., szombat Konyhaüzem és gyorsétterem

2. oldal GONDOSKODÁS 2009. január 24., szombat Konyhaüzem és gyorsétterem Újfehértó Város Önkormányzatának lapja AJÁNLÓ 2. oldal Önkormányzati képviselõk véleménye 3. oldal Tájékoztató a vendéglátás üzletkörben vezetendõ készletforgalmi nyilvántartásról Takarékoskodás gondoskodás

Részletesebben

Téti Híradó Városi Folyóirat XVI. évfolyam 2. szám 2011. nyár

Téti Híradó Városi Folyóirat XVI. évfolyam 2. szám 2011. nyár Tenni akarás! Téti Híradó Városi Folyóirat XVI. évfolyam 2. szám 2011. nyár Szülõk a játszótérért csapat, Stierlné Kertész Máriával kiegészülve újabb tervet eszelt ki: június 5-re meghívták egy önálló

Részletesebben

Nyitánya lehet a térség felemelkedésének Sikeres lobbi a tízmilliárdért

Nyitánya lehet a térség felemelkedésének Sikeres lobbi a tízmilliárdért I. ÉVFOLYAM 5. SZÁM Mindezek ellenére csaknem húsz évig semmi nem történt ebben az ügyben. Egészen ez év tavaszáig, amikor végre feltûntek a terepen a földmérõk. A 26-os négysávos továbbépítése azonban

Részletesebben

A pápai bázisrepülõtér elõtt tartott sajtótájékoztatón

A pápai bázisrepülõtér elõtt tartott sajtótájékoztatón Pápa és Vidéke 2012. november 1. Közéleti hetilap X. évfolyam 22. szám Hõsökre és áldozatokra emlékeztek Civil repülõgépeket is fogad majd a reptér Kettõs hasznosítású lesz a pápai bázisrepülõtér, mely

Részletesebben