Balatonakarattya ( ) BALATONKENESEI HÍRLAP KÜLÖNSZÁMA. Polgármesteri köszöntô. Akarattyai látomások. Akarattya 80 éves múltjából

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Balatonakarattya (1928-2008) BALATONKENESEI HÍRLAP KÜLÖNSZÁMA. Polgármesteri köszöntô. Akarattyai látomások. Akarattya 80 éves múltjából"

Átírás

1 Rákóczi szilfa 8 0 é v e s Balatonakarattya ( ) augusztus Polgármesteri köszöntô BALATONKENESEI HÍRLAP KÜLÖNSZÁMA Akarattyai látomások Kedves Olvasóink! A jubileumi újságunkon keresztül köszöntöm Balaton - akarattya és Balatonkenese lakóit, üdülőnépességét, kedves vendégeinket! Külön köszöntöm azokat az ünnepelteket, akik a Balatonakarattya település érdekében hosszú időn keresztül fejtettek ki áldozatok, említésre és kitüntetésre méltó tevékenységüket! Némelykor a külső szemlélő esetleg lassúnak, kevésnek érzi egy-egy település fejlődését. Bizonyára azok, akik az átlagemberénél több időt, fáradságot fordítanak az ott élők életkörülményeinek javítására, a település építésére, szépítésére, a közösségek összekovácsolására, átérzik, hogy milyen hihetetlen mértékű energia kifejtésével lehet apró lépésenként előrejutni. Még akkor is, ha a törekvések megvalósítását egyetértés, összefogás segíti. E fiatal történelmi időszak szempontjából nézve mondhatnánk, lassan serdülő kor ba érő településünk fejlődésének különböző periódusaiban is voltak, lehetnek pozitív és negatív szakaszok, előrelendítő, vagy éppen nehézségekkel küzdô objektív vagy szubjektív tényezők. De egy a fontos! Az időintervallumokat tekintve talán jó lehet az összehasonlítás, ahogy Balatonkenese az 1000 éves nagytestvér, úgy Akarattya a 80 éves kistestvér is él és élni, fejlődni akar. A két településrész eddigi történelme kezdettől fogva összekapcsolódott, mára már földrajzilag is összeépült. Tudomásom szerint időnként előfordultak törekvések a jótestvéri vi szony megbontására, de eddig sohasem jártak sikerrel. Talán, mert a többség szívében, lelkében élt az együvé tartozás, az együtt boldogulni akarás érzése, s mindent megtettek azért, hogy egyre többen így gondolkodjanak. Megköszönöm mindazoknak, akik pozíciójuk, vagy állampolgári, baráti lehetőségük révén igyekeztek fellendíteni településünk fejlődését. Kérem, aki jó szívvel teheti to vább ra se engedje el a kistestvér, Balatonakarattya és a nagytestvér, Balatonkenese kezét. Köszöntsük a 80 éves Balatonakarattyát! Sörédi Györgyné polgármester A tó és szellemeid ringatnak, Akarattya! Ki egyszer érzett, rólad álmodik, Látja utcáidat, fáid. Múltad páratlan nagyjait. Beethoven akkordjai zúgnak Fischer Annie zongoráján Márky Béla szilfát mintáz. Veres Péter morogva járkál: Resten telik, múlik el a nyár. Kodolányi zenét hallgatva Harkályokkal versenyt kopácsol. Botozva betoppan Némethékhez Móricz: S a barátság melege napsugárt szégyenít. Kosztolányi, Dömötör és mások Magasztalnak, megpihennek nálad. Csöndes mese-falu, Emeld magasra fejed! Nem feledhet soha Az Ember-emlékezet! Akarattya 80 éves múltjából Kecskés József A Balatonkenesei Hírlap mellékleteként adjuk közre kiadványunkat, mellyel elsődleges célunk, hogy a település 80. évfordulója alkalmából felhívjuk a figyelmet a helyi értékekre, hagyományokra, s erősítsük olvasóink - ban, az itt élőkben Balatonakarattya iránt érzett szeretetet és tiszteletet. Felelevenítjük a múlt egyes történéseit, emlékeit, eredményeit, Akarattya fejlődésének egyes szakaszait azon személyek tolmácsolásában, akik a település életében meghatározó szerepet töltenek be.

2 2 Balatonakarattyáról Budapest felől jövet Székesfehérvárt elhagyva itt- ott dombokkal élénkített, de aránylag sík vidéken utazik az ember, s még a Balaton közelségében sem sejti, hogy csak néhány perc választja el a nagy tó megragadó látványától. Mert a vasútvonal és a műút egyaránt fennsíkra kapaszkodik fel, s csak Balatonakarattyánál éri el a fennsík szélét: az út a dombok közül kilép és hirtelen, egészen váratlanul, vagy ötven méterrel lejjebb kitárul a táj, s ott csillámlik varázslatos színekben a Balaton. Csodálatos és mindig új élmény... Megejtő kép, megannyi változatban, aszerint, hogy a napszak melyik perce, a derült vagy zivataros égbolt, a csend vagy a vihar, a kánikulai nyár, vagy a havas, jeges tél volt-e festője. Vajkai Aurél: Balaton A Balaton mellékén már az őskori ember is menedéket talált. A magasabb homokpartokba beásott vermekből előke - rültek szerszámai ( kőbalta, véső). Őseink, a honfoglaló magyarok, szláv népeket találhattak itt. Szláv eredetű szó a Balaton, Balatin és Kenese, Knésa is. A görög és latin szövegű adománylevélben már több mint ezer éve szerepel Csitteny, Kensa, Máma, Sándor helynév. A négy falu földesurai a török uralomig a veszprémvölgyi apácák voltak ben kelt okiratban II. Ferdinánd már csak Kenesét, Mámát, Sándort említi, mint a győri jezsuiták tulajdonát. Valószínű, hogy Csitteny ekkor már elnéptelenedett és lakói a környező falvakban találtak otthonra tól a Vörösberényi Katholikus Tanulmányi Alapé. Bérlők műveltetik Akarattya pusztát, és a módosabb kenesei gazdák vásárolnak a Csittenyhegy napsütötte oldalán területet, ahová szőlőt és gyümölcsöt telepítenek. A magas parton állt a legendás hírű öreg szilfa. A monda szerint január 1-jén e fa köré gyűlt össze a három részre szakadt ország nemessége, hogy egyességre jussanak. Ám I. Ferdinánd távolléte miatt meghiúsult. A másik legenda II. Rákóczi Ferenc nevéhez kötődik, miszerint a fához kötötte lovát és itt nyilvánította ki az ország akarattyát. Ám a nagy fejedelem még a Dunántúlon sem járt, nemhogy Akarattyán! Annál inkább kurucai, béri Balogh Ádám vezetésével februárjában Hosszú - mezőn győzelmes csatát vívtak a császári csapatokkal. A kiszáradt szilfa helyére májusában a Rákóczi szabadságharc zászlóbontásának 300. évfordulóján a Nők a Balatonért Egyesület akarattyai és kenesei tagjai szilfát ültettek, hogy tovább éljen e szép legenda. Ugyancsak civil kezdeményezésre 2006-ban II. Rákóczi Ferenc portréjával emlékkövet állítottak a fejedelem születésének 330. évfordulójának emlékére. A balatoni halászok Látófa, Nagy- fa néven emlegették. Számukra határfa volt. A vízről nézve a legmagasabb ágát összekötötték egy képzeletbeli egyenessel a tihanyi templom tornyával. Ez a vonal választotta el a zalai, veszprémi és somogyi területeket. Bálványosi Á. Lászlóné sz. Cochen Margit ig igazgató Az észak- balatoni vasútvonal építése fellendítette a fejlődést a tó valamennyi helységében június 9-én az első vonat útját hatalmas érdeklődés kísérte. Egyszerűbb lett az utazás Budapestről Kenesére. A fővárosból leutazó nyaralóknak megtetszett e táj és a székesfőváros vezetése 1917-ben 47 kat. holdat vásárolt a Magyar Katholikus Tanulmányi Alaptól. E területre építette fel a Fővárosi Üdülőt (ma Honvéd Üdülő). Ezzel egy időben történt Akarattya- puszta felparcellázása. Az első tervrajzot Lochnit Károly és Péchy Lajos 1921-ben készítette. Uhl Antal miniszteri tanácsos úr irányításával megalakul az Akarattyai Villatelkek Intézősége (Budapest, V. Báthory u. 12.). Aki a vételár 1/3-át befizette, jogosult volt a szerződés aláírására. Az aláírók között legtöbben budapesti lakosok voltak, de az ország különböző részéről, Szombathelyről, Debrecenből, Mohácsról, Esztergomból, Kecskemétről is volt cukrász, iskolaigazgató, tisztviselő, tanár. A birtokba adás április 28-án történt. Külön vonattal indultak a Keleti pályaudvarról 7 óra 30 perckor és a Fővárosi Üdülőben ebédeltek ban jelent meg a Fürdőtelep telektulajdonosainak névjegyzéke és az egyesület alapszabálya. A tagság mindenki részére kötelező volt. Az egyesület tisztikarának díszelnöke dr. Karafiath Jenő nyug. államtitkár, elnöke dr. Balásy Antal államtitkár volt. Öt társelnök, ügyvezető igazgató, titkár, pénztáros, ellenőr, 27 bizottsági tag és 31 felügyelő bizottsági tag irányította az egyesületet. A közösen kitűzött célokat következetes munkával, ellenőrzéssel valósították meg. Legfőbb cél a pihenésre, kikapcsolódásra vágyó üdülőtulajdonosok és vendégeik megfelelő helyen és színvonalon tudjanak sportolni, szórakozni, fürdeni. A II. világháború eseményei akadályozták meg a dinamikusan fejlődő fürdőtelep későbbi sorsát ban megszűnt az egyesület, de az élet ment tovább. Megváltozott a lakosság összetétele. A villák tulajdonosai közül sokan külföldre menekültek vagy Budapestről költöztek le. Az alagút, a vasút, az országút javítására az ország különböző részéről érkeztek munkások, akik itt találtak otthonra. Gyermekeiket iskolába kellett járatni. Nagy tisztelettel kell megemlékezni Bálványosi Lászlónéról, aki 1946-ban 32 gyermekkel nép - iskolát alapított. Az elhagyott Thököly út 39. és 41- es számú telken lévő épületben kezdődik a tanítás. Az épület felújítására, a legszükségesebb berendezésekre kérelmek sokaságát írja... Összefogja a szülőket is és ben már négy tanu - lócsoportot tanít Nemes József, Horváth Tivadarné Szilvásy Katalin, Must István, Tordasi Istvánné. Énekkar, népitánc-csoport, modellezés, kézimunka szakkör, különböző sportversenyek gazdagították a tanulók szabadidős tevékeny - ségét ban Bálványosi Lászlóné Székes fehér - várra költözik, új nevelők érkeznek, Horváth Tivadar és Gabonyi Imréné, Marika néni. Gyöngy - betűivel ő írta a tantestületi értekezletek jegyző - könyveit, amiből olvashatjuk, hogy 1958-ban már 130 tanulója volt az iskolának. A 60-as évek felfutása után 1970-ben már Kenesére kellett járni az 5-6. osztályosoknak és 1978-ben végleg bezárta kapuit. Ma már csak az utca neve emlékezteti az arra járót, hogy ott valamikor gyermekzsivajtól volt hangos a környék. Vér Lászlóné

3 3 Tanítók Apáczai, Hatvani, Kodály- A sorban névtelen, de hány! Életek égtek századokon át, Hogy bearanyozzák a hazát. Csak szavakat mondtak, Egy népes család az elsô telepesek közül Az egyesület tisztikarában volt Monostory (Melcher) Gyula ben Nagyszalontán született, Nagyváradon hadapród iskolát végzett. Az I. világháborúban századosként szolgált. A trianoni békeszerződés után Budapestre került. A gazdasági hivatal főelőadója volt. Nyaralójuk már 1930-ban felépült. Kedves felesége Anna néni, a postaügynökséget ott vezette, amíg a hivatalos postaépület el nem készült. Mindezt jó szívvel, önzetlenül tette Anna néni. Akarattyán ekkor még nem állt meg a vonat és a postai küldeményeket úgy dobták le a lelassított vonatról és vitték a kinevezett postára. Ott Csak csöndben meséltek, De gyújtottak, ha sötétet véltek. Szelték merészen a szép kenyerét, Elosztották mindenüket végképp. Kecskés József szétválogatás után már kézbesítők juttatták el a címzetteknek. Ugyanilyen segítőkész volt Gyula bácsi is. A cserkészüdülőben nyaraló ifjak és vezetőik mindig számíthattak rá. A család őrzi az irataikat és köztük van a Cserkészszövetség köszönőlevele és a Fürdőtelep Egyesület a munkát elismerő, tiszteletteljes sorai, amit Anna néninek írtak. Az épület államosítása őket is érintette, pedig az 50-es években már állandó lakóként tartózkodtak Akarattyán, köztiszteletnek örvendve. Sajnos már nem érhette meg, hogy Zoltán nevű gyermeke 1964-ben megvásárolta házukat és akkorára bővítette, hogy édesanyja és kilenc gyermeke elférjen. A Monostory leszármazottak méltán büszkék lehetnek nagyszüleikre, szüleikre, akik példát mutattak életükkel a kisebb és nagyobb közösségnek.

4 4 A Részönkormányzat fejlesztési elképzelései március 26-án alakult meg a Balatonakarattyai Településrészi Önkormányzat, melynek vezetője 2006-tól Vatics Erzsébet képviselő asszony. Fejlesztési elképzeléseiről kérdeztük a 80 éves évforduló alkalmából. Balatonakarattya csendes, nyugalmat árasztó településrész. A 80 évvel ezelőtti tudatos, átgondolt parcellázásoknak köszönhetően jelentős a zöldterület nagysága. Napjainkban természetesen a turizmus fejlesztése az elsődleges célunk, méghozzá úgy, hogy az állandó lakosok is jól érezzék magukat és a nyaralótulajdonosok is. Sokszor elmondtuk már, most ismét hangsúlyozom, fejlesztenünk kell a járdákat, az úthálózatot. Fontos a bevételt képező strandok állapotának javítása. Célunk, hogy olyan korszerű fürdöző helyeink legyenek, amelyekben nyugodt szívvel lehet belépőjegyeket szedni. A Bercsényi strandra vonatkozóan a terveink készen vannak, bízunk az őszi pályázati lehetőségekben, melyek segítségével elindulhat a strandkorszerűsítés. Fontos, hogy milyen kép tárul az ideérkező turisták elé. Ha Akarattya, az első település vonzó képet nyújt, szívesen jönnek Kenesére is. Jelentős fejlesztési területnek kínálkozik a mahagóni kikötő, 2010-ig elkezdődik a beruházás, mely Akarattyának újabb színfoltja lesz, s várhatóan jelentős bevételt eredményez majd, és nem utolsósorban új munkahelyeket teremt. A beruházással együtt valószínűleg az Aligai út is megújul. Hogyan értékeli a részönkormányzat szerepét a képviselőtestület munkájában? Örülök, hogy megalakult a részönkormányzat a Fürdőtelep Egyesület kezdeményezésére, hiszen az érdekérvényesítés nagyobb szerepet kaphat. A két településrész összetétele másképpen alakul, Akarattyán a nyaralótulajdonosok vannak többségben, míg Kenesén az állandó lakosok. Arra törekszünk, hogy az egyensúly megvalósítható legyen. Ekkora két településrészt Keneséről irányítani nem könnyű, fontos szerepe van a részönkormányzatnak, hiszen Akarattyán mi képviseljük a helyi feladatok megoldását, a célok megvalósítását. Képviselő társaim nem gátolják törekvéseinket. Az elmúlt két év elsődleges feladata a költségvetés stabilizálása volt, úgy gondolom a ciklus előttünk álló két évében előtérbe kerülhetnek a fejlesztések, a beruházások. Visszatérve a turisztikai lehetőségekre, a fejlesztésekre, Ön hogyan látja Balatonakarattya jövőjét? Csendes, nyugodt, vagy nyüzsgő, fejlett turizmussal rendelkező településrészt képzel el az elkövetkezendő évtizedekben? Emlékszem, jó tíz ével ezelőtt legalább ötször ennyi turista fordult meg Akarattyán, mint napjainkban. Azt gondolom, az itt élők nyugalmát nem zavarták. Jelentős infrastrukturális fejlesztéseket kell ahhoz elérnünk, hogy településünk ismét vonzó legyen. Minden Balaton- parti településnek a nyári hónapok biztos megélhetést jelentenek, nekünk is fokozottan erre kell törekednünk. Ha a fejlesztések beigazolódnak, remélem, sok nyaralótulajdonos marad Akarattyán, ismét keresettek lesznek az ingatlanok. Bízom abban, hogy az itt élők is és a nyaralók is megtalálják számításaikat. Véleményem szerint a beruházások nyomán létrejövő fejlődés nem zavarja az itt élők nyugalmát, sokkal inkább azt várom, hogy Akarattya el - nye ri méltó helyét a Balaton keleti kapujában. A szép környezet mindannyiunk vágya. Ha figyelünk egymásra, figyelünk a lehetőségekre, a fejlődés megvalósítható lesz. Ehhez kívánok kitartást, türelmet a helyi lakosságnak is, és a hozzánk érkező nyaralóknak, turistáknak is. Lehessünk még büszkébbek Akarattyára a következő jeles évfordulón!

5 5 A Fürdőegyesület szerepe napjainkban Akarattya időszámítását az 1928-ban alapított Balaton - akarattyai Fürdőtelep Egyesület megalakulásától tekintjük hivatalosnak. A jogutód egyesület elnökét, Kiss Tamásnét kérdezzük múltról, jelenről, valamint terveikről, céljaikról. Beszélgetésünk helyszíne a családi ház, mely generációkat szolgál. Óriási kert, a 71-es főút közelében mélységes, megnyugtató csend, nagymamakorabeli berendezés, igazi idillikus Balaton- parti nyaraló A 80 éves évforduló jó alkalmat teremt a visszatekintésre, az eddigi eredmények értékelésére. Akarattyáról az első pillanatban azt hiszem mindenkinek az árnyas, szép nagy birtokok jutnak eszébe. Az akkori elnökségi tagok parcellázási tervet dolgoztak ki, s az egyesület intézőbizottsága osztotta, mérte a telkeket, építette a kerítéseket, kapukat. Az idősebbek úgy mesélik, be kellett nyújtani a fákra vonatkozó igényeket, és sorra ültették utcahosszában a növényeket. Sajátságos volt a fürdőkultúra, a strandon kabinsorok álltak, minden nyaralótulajdonos bérelhetett. Régi fotókon jól lehet látni. Akarattya szépsége sokakat magával ragadott, a budapestiek sorra vásároltak telkeket, az ötvenes években, a kitelepítések idején nagy számban leköltöztek a nyaralójukba. Az így kialakult közösséget az üdülőközösség kormányozta, tulajdonképpen az egyesület végezte az önkormányzati feladatokat ban megszűnt az egyesület, majd a rendszerváltáskor alakult újjá. Alapszabályunkban a következőképpen rögzítettük céljainkat: A Balatonakarattyai Fürdőtelep Egyesület célja a település fejlesztése, szépítése, környezetének és tisztaságának óvása, a balatonakarattyai telektulajdonosok érdekeinek egyesült erővel való képviselése és védelme. Az egyesület az 1928-ban alapított és 1948-ban rendeleti úton megszüntetett Balatonakarattyai Fürdőtelep Egyesület utódjának tekinti magát és igyekszik mindenben követni és ápolni a nagy múltú előd hagyományait. Az újraszerveződést Dr. Korda György jogász késztette elő, elnöknek Kara Koppányt választottuk. Kérem, tájékoztassuk az olvasókat az egyesület jelenlegi főbb tevékenységeiről. Ma is ugyanaz az aktivitás jellemző a tagokra? Bizottsági és testületi üléseken próbáljuk az általunk képviselt közösség (taglétszámunk 496 fő) érdekeit, véleményét is közvetíteni. Részt veszünk a Balatonparti Fürdőegyesületek Szövetségének munkájában. Szeretnénk több évre kidolgozott fejlesztési programtervet összeállítani. Rendszeresen végzünk község- vagy strandbejárást, észrevételeinket folyamatosan jelezzük. Fogadóóráinkon gyakori a tagok jelenléte. A jól működő honlapunkkal megvalósítható a folyamatos kapcsolattartás egyesületi tagjainkkal. Évente beszámolót készítünk az önkormányzat részére, melyekben leszögezzük a településrészünket érintő problémákat, feladatokat. Az Akarattyai Napok szervezése során pedig igazi együttműködést valósítunk meg, remélhetőleg mindannyiunk megelégedésére. A 2004-ben kezdeményezésünkre létrejövő Részönkormányzat jelentős mértékben és aktívan hozzájárul érdekeink érvényesítéséhez. Elnök Asszony! Ha röviden kellene összefoglalnia a legfontosabb jövőbeni elképzeléseiket, melyeket tartaná a legfontosabbaknak? Mit szeretnénk? Európai strandokat medencével, homokos parttal, szórakoztató elemekkel. Korszerű, sétányszerűen kialakított strandlejárókat, több kerékpár- és sétáló utat padokkal, játszóteret és erdei tornapályát a Rákóczi parkba, a Rákóczi út két oldalára járdát. Pormentes európai és nem balkáni- utakat, minden utcába közvilágítást, a Kisfaludy sétányra cukrászdát. Szeretnénk, ha a bezárt szállodák és kempingek kinyitnának, újra vonzanák a turistákat. S végül: az álmokhoz, tervekhez sok-sok jó emberi szót, együttműködést, barátságot. Úgy, ahogy elődeink tették nyolcvan évvel ezelőtt. A rendszerváltozás után létrehozott új és már működő egyesület vezetősége a következő: Elnök: Kara Koppány Elnök helyettes: Thury Attila Gazdasági titkár: Kiss Tamásné Ügyvezető elnök: Dr. Koltay József Szervező titkár: Koltai József Jogi képviselő: Választmányi tagok: 2008 ban az elnökség: Elnök: Elnök helyettes: Gazdasági titkár: Titkár: Környezetvédelmi felelős: Sport felelős: Kultúra: Kommunikáció: Dr. Kondi Mariann Benesch Ferenc Chrnowski Ferenc Mook Monika Szontágh Gáspár Kiss Tamásné Thury Attila Pauló Béla Kiss Tamás Drobni Mária Dr. Zavaros Gábor Kardos Gáborné Siminszky Zsolt

6 6 Emlékezések... Kuti Csaba: Az akarattyai fürdőtelep egyesületek jelentőségéről, Balatonakarattya fejlődéséről. Az 1928-ban alakult Balatonakarattyai Fürdőtelep Egyesület első vezetői Akarattya alapítói voltak. Olyan parcellázási tervet dolgoztattak ki és néhány év alatt olyan példaértékű üdülőtelepet valósítottak meg, amely a jövő évszázad korszerű követelmé - nyeinek is megfelel. Sajnálatos tény, hogy 1948-ban a közel 700 taggal rendelkező Balatonakarattyai Fürdőtelep Egyesületet is felszámolták. Ezután több évtizedes nehéz időszak következett Akarattya életében. Nem lehetett azonban megszüntetni a számos akarattyás lelkületében ott élő tenni akarást a közjóért, az üdülőtelep fejlesztéséért. Így volt ez az 1950-es években pld. a vízvezeték építésénél is, amikor néhány év alatt ( ) széleskörű lakossági összefogással, az érdekeltek anyagi hozzájárulásával és a vízügyi szervek támogatásával sikerült megvalósítani csaknem egész Akarattya területére kiterjedően - a közkifolyós rendszerű vezetékes vízellátást. A rendszerváltozást követően bekövetkezett jelentősebb társadalmi, gazdasági és politikai változások kedvezően segítették Akarattya nagyobb arányú fejlesztését, melyhez feltétlenül hozzájárult az 1989 júliusában megalakult (újjászervezett) két akarattyai fürdőtelep egyesület aktív közreműködése is. Meggyőződésem, hogy az önkormányzat és Akarattya teljes területén jelenleg működő 3 fürdőegyesület között a közös megértésen alapuló korrekt együttműködés jelentős segítséget nyújtott az elmúlt évek során Akarattya további fejlődése szempontjából. Pédaértékű, hogy az önkormányzat olyan jelentős akarattyai szellemi erőket, egészségesen gondolkodó, megszállott helyi érdekelteket tudott maga mellé állítani, akik a ténylegesen fennálló nehézségek és problémák ellenére szívügyüknek tekintik Akarattya jó értelmű fejlesztését, a fürdőtelep régi állapotának lehetőség szerinti visszaállítását, nemzeti kincsünk, a Balaton fokozottabb védelmét és megóvását. Megjegyzés: Részlet Kuti Csaba Balatonakarattya 70 éves évfordulóján a Balatonkenesei Hírlapban megjelent köszöntőjéből. Kürthy Lajos: Balatonakarattya az első üdülőhely a tó északi partján, de joggal mondhatjuk, hogy a Balaton keleti kapuja. Balsay Kálmán református lelkész, író, így fejezi ki csodálatát: Valami magasztos érzés az, amikor az utas a kincses Mezőföld felől menve, az akarattyai pusztát elhagyva a Matacs tetejéről, hol a nagy fa áll évszázadok óta, meglátja azt a fenséges vizet, mely alatta csillogtatja a nap sugarait. Szebb panoráma kevés tárul az emberi szem elé e világon, mint a Balaton látképe, az akarattyai dombtetőről. Köszönöm az akarattyaiaknak azt a segítséget, közreműködést és támogatást, melyet az elmúlt évtizedek során a helyi önkormányzat és jogelődje munkájához nyújtottak. Külön köszönöm az 1989-ben újjáalakult akarattyai fürdőegyesületek vezetőinek értékes tevékenységét és közreműködését. Büszkén emlékezünk az 1928-ban alakult Fürdőtelep Egyesület szervezőire és első vezetőire, akik Akarattya alapítói voltak. A nagy elődök: Karafiáth Jenő, az egyesület örökös díszelnöke, Budapest főpolgármestere, Varga József iparügyi miniszter, Péchy Antal államtitkár, Szécsi Pál és Bauer Sándor főmérnökök. Az alapítók álma - a régi akarattyások és utódaik lelkületében még ott élő tenni akarás és a közös összefogás következtében, az ezredfordulóra teljesült. Jelenleg valamennyi ingatlan közműves vízellátással rendelkezik és a teljes körű csatornázás is megvalósult. A 90-es években kiépült a telefonhálózat és a gázvezeték Megjegyzés: Részlet Kürthy Lajos polgármester Akarattya 75 éves jubileuma alkalmából a Balatonkenesei Hírlapban közzétett megemlékezéséből. Taslár Tibor: Balatonakarattya fejlődéséről Akarattyát a Trianon traumájából újból talpra állt magyar nemzet közép - osztályának alkotó ereje hozta létra az 1920-as évek végén. Első épülete az akarattyai fennsíkon egyedülálló Rákó - czi fával szemben épített kápolna volt. Ennek tetőszerkezetét, kapuját és egyéb famunkáit apám készítette. A nyaralótelep az 1928-ban megalakult Fürdőegyesület irányításával gyors ütemben fejlődött. Az 1930-as években már 3 strandja volt: a Ber csé - nyi-, Rákóczi- és a Bezerédj strandok. Ezek közül a legkorszerűbb a Bercsényi strand volt étteremmel, büfével, vízi sportfelszere - lésekkel és egyéb szolgáltatásokkal. E mellett működött a Taslárféle csónakkölcsönző, ahol az ideérkezőket a 6 tagú család evezni, vitorlázni, úszni, vízből menteni tanította és db csónakkal járult hozzá a Fürdőegyesület által minden nyáron augusztus 20-án István királyunk tiszteletére megrendezett víziparádéhoz. Akarattyán már a 30-as évek közepétől 3 cserkészcsapat a tábortüzek mellett rendezett hangulatos műsorokkal felváltva szórakoztatta az akarattyaiakat. A Fürdőegyesület és a környékbeli iparosok alkotó tevékenységének köszönhetően Akarattya az as évek elejére a Balaton környék egyik legszebb és legkellemesebb nyaralótelepévé fejlődött. A magasparton épültek ki a Balaton környék leghosszabb (kb m) és a legszebb Kisfaludy és Lisz Ferenc sétányok, amelyekről tiszta időben a tó háromnegyedét, a fonyódi és a badacso - nyi hegyeket is láthatjuk. Erre még ma is büszke lehet Akarattya. A fejlődést a II. világháború szakította meg. Nagy mérföldkőnek számít Akarattya történetében, hogy a több mint négy hónapig tartó heves harcok során lerombolt fürdőtelepet, - közúti hidat, berobbantott vasúti alagutat, szétlőtt, illetve megrongált épületeket, elektromos és telefonhálózatot, - a kb. 30 helybeli lakos családnak és kb. ugyanennyi, a bombázások elől ide menekült villatulajdonosnak nagy részben közmunkában néhány év alatt sikerült újjáépíteni. A vezetékes ivóvízhálózat kiépítésével ( ) újabb nagy mérföldkőhöz érkezett Akarattya. Addig csak kb. minden 4. telken volt ásott kút. Ezekből fárasztó munkával m mélyről kellett vizet felhúzni. A vízellátás súlyos problémáját Koltay József mérnök és társai aktív közreműködésével a Balaton-parti fürdőhelyek közül elsőként az 1960-as évek elején sikerült megoldani. Koltay József nem csak a Törpevízmű Társulat szervezésében nyújtott jelentős segítséget, hanem a beruházáshoz szükséges támogatási összegek előteremtésében is közreműködött. A törpevízmű üzembe helyezését követően (1962) pedig aktív segítséget vállalt a vízmű folyamatos fejlesztéséhez szükséges műszaki és pénzügyi feltételek biztosításához. Akarattya jelentősebb továbbfejlődését a rendszerváltás tette lehetővé. Ettől kezdve az önkormányzat, a polgármesterek és jegyzők támogatásával az 1989-ben újjáalakult Balatonakarattyai Fürdőtelep Egyesület lelkes közreműködésével- Nagy Ervin főépítész nívós szakmai munkájával Akarattyán több tucat impozáns épület, virágos parkok, terek, emlékművek kerültek megvalósításra. Jelentős eredménynek tekinthető, hogy az elmúlt időszakban megkezdődött Akarattyán az úthálózat fejlesztése is. Remélhetőleg a lakosság anyagi támogatásával a program mérsékelt ütemű gyorsításával lehet számolni. Ezzel Akarattya ismét a Balaton

7 7 környék egyik legszebb, legkellemesebb, a pihenésre, kikapcsolódásra legalkalmasabb üdülőhelyévé válhat. Talán kevesen tudják, hogy az akarattyai parton van a Balaton legtisztább fürdővize. Ezt nagy részben a számos krisztálytiszta vizet kibocsátó fenékforrás biztosítja. Ezért javaslom, hogy a Balaton Törvény végrehajtásánál az illetékesek ezt a ritka természeti adottságot is vegyék figyelembe, és ne tervezzenek ezeken a helyeken nádas, illetve öböl feltöltéseket. vitéz Ruszkay Endre: Emlékek a II. világháború előtti idő - szak ból Családi kötődésünk Akarattyához a település kiparcellázásánál jóval régebbi eredetű. Apám, Ruszkay István a MÁV Balatoni Vasútépítési Felügyelő - sége beruházó-mérnökeként közt közreműködött az észak-balatoni vasútvonal akarattyai alagutat is magába foglaló megvalósításában. Később rajta volt azon a vonaton, amely június 17-én a Kenese és Füzfő közti lösz partszakasz hatalmas, több százezer m 3 -es, lassan kialakuló leszakadásakor végül is a Balatonban kötött ki végén a MÁV Zágrábi Üzletvezetősége apámnak A Balatonkenese-Balatonalmádi állomás közti elcsúszott pályatestek rendkívül gyors helyreállításáért teljes elismerését fejezte ki. Nyilván a balatoni vasútépítés is szerepet játszott abban, hogy a parcellázás megkezdésekor ő is jelentkezett telekvásárlásra. Első emlékeim a 30-as évek eleji akarattyai bérleményes nyaralásokhoz kötődnek, majd üdülőnk 1936-os megépüléséhez. Az építésről csak annyit, hogy a kétszintes ház két hónap alatt készült el. Mindenütt folytak építkezések, mivel a harmincas évek közepétől komoly prosperitás kezdődött el. Az 1928-ban megalakult Fürdőtelep Egyesület Szabó Ernő igazgató vezetésével, minden téren serényen működött, szervezett. A kialakított mintegy 700 telek sodronyhálós kerítéseinek elkészítése is gyorsan megtörtént, gondolom annak is köszönhetően, hogy az egyesület maga szervezte meg a Heinrich és Deishsel cégekkel a megvalósítást. A kerítések nagyobb része 70 év múltán ma is áll. A kor hangulatára jellemzően a kialakított utak és terek a Trianoni békeszerződéssel elszakított városok, történelmi személyi - ségeink, nagy íróink neveit kapták. A három fürdő Rákóczi, Bercsényi, Bezerédj lett. (A 30-as évek elején a Bercsényi-strand mai helyén még rendszeresen itatták a közeli major teheneit ). Lelkes katolikusok hamar megépítették kis templomukat. Mivel ebben az időben jórészt csak detektoros rádiók voltak, a nagyobb készülékek még nem, a TV-nek híre-hamva sem volt, az emberek sokkal többet érintkeztek egymással, az új telepesek gyorsan összebarátkoztak. A fiatalság a strandolások, csónakázások, játékok révén szintén hamar összeismerkedett, barátkozott, így élénk társadalmi élet alakult ki rövid idő alatt. Sportkör alakult, Wein Árpád régi MAC-ista sportember vezetésével teniszpálya létesült. Az egyesület fásított, parkosított: a Kisfaludy sétány behársításával az egyik legszebb Balaton menti sétányt hozta létre. A Rákóczitéri nagy park kialakítása szintén a kezdeti időkben történt. Az egyes utcákban egyfajta gyümölcsfákat ültetett. E fák termését az szedte le, aki a fát megvette. Gyalogjárdákat burkoltak, élelmiszerboltok is létesültek, sőt a Brassó utca és 71-es út találkozásánál pékműhely létesült, naponta friss és jó pékáruval. Hamarosan felépült a vasútállomás restije, Horváth úr Szép kilátás nevű vendéglője, ami aztán hamar központja lett az egyesületi gyűléseknek és vidám összejöveteleknek egyaránt. De le lehetett menni a Bp. Székesfővárosi Segítőalap kenesei üdülőtelepére is, ahol az étterem teraszán táncolni is lehetett. (1933-ban a teraszon egy pohár málnaszörp 33 fillérbe került). Egyébként a társadalmi élet erejét mutatta, hogy Budapesten a Benczúr utcai Postás Kaszinóban is rendszeresek voltak az akarattyai táncestélyek. A telepesek augusztus 20-án az alagút feletti térségben nagy tüzet rakva rendszeresen megemlékeztek Trianonról. A telepesek közt MÁV-osok is szép számmal voltak, így hamar megépült a vasúti megálló állomása. Juni úr volt az első állomásfőnök. Az állandó leutazási lehetőség révén a MÁV is részesévé vált Akarattya fejlődésének. Később a filléres gyors beállítása is támogatta a Balatonra utazókat. Egy nem nagypénzű, nyitott, kis-középosztálybeli, jóakaratú, szolidáris, köz iránt érdeklődő társaság rövid 15 év alatt virágzó üdülő-települést indított el, illetve valósított meg. Megjegyzés: Vitéz Ruszkay Endre gyémántdiplomás mérnök édesapja első telepes közreműködött az észak-balatoni vasútvonal megvalósításában. Veres Péter: Akarattya értékeiről, szépségeiről Tíz éve ülök itt nyaranta, amikor tehetem (ritkán tehetem) Akarattyán, a Balaton partján és még sohase írtam róla. Azaz hogy: lehet már annak vagy esztendeje, amikor meghívott ide látogatóba Kodolányi János és pár napot eltöltöttem nála. Írtam is róla valami cikkecskét az akkori Híd című képes hetilapba (szerkesztette Zilahi Lajos), de nem emlékszem pontosan, mit mondtam benne. Mégis annyi viszszarémlik, hogy elégedetlenkedtem a Balaton-part elhagyatottságáról és a mögöttes falvak elmaradott - ságáról. Egyebek közt megemlítettem, hogy itt van a szomszédban Csajág község (elgyalogoltam oda is) kitűnő jó földön és az egész faluban nincs annyi egészséges termő gyümölcsfa, mint a Kodolányi János akarattyai kertjében. Pedig, hogy mit tud adni a föld, azt megmutatják még az akarattyai utcák is, amelyeken végig cseresznye, meggy és sárgabarackfák állnak. Abban az esztendőben például annyi sárgabarack termett az utcákon és annyira nem kellett senkinek, hogy terítve volt a fák alja, vagyis a szekérút és a gyalogjáró. Vigyázva kellet lépkednem, nehogy rátapossak egyre is. Nem ezért, mert kellemetlen szín a csizmatalp szélén a sárga szín, hanem azért, mert az én szikes hortobágyi házamban olyan becse volt a gyümölcsnek is, mint a kenyérnek, sem elhajítani, sem rátaposni nem illett. Talán éppen ezért vettem később Akarattyán telket, mert ilyen Kánaán-élményem volt róla. Ezt én addig csak a Bibliában olvastam és az észak-olasz síkságon, a Piave, Livenza és Tagliamento folyók mentén láttam belőle valamit. No meg persze azért is kötöttem itt ki, mert minek végig bum - lizni a Balaton mentén még kilométert, akár vonaton, akár autón, amikor már ez is Balaton és ráadásul olyan csendes, amilyen csak írónak és öregedő embernek kellhet. Sőt nemcsak a legcsen - desebb, hanem a legmelegebb helyek egyike ez a soköblű tó mentén. Ha kijövök tavasszal és ősz felé (nyáron leginkább a gyerekek és unokák vannak itt, akiknek kell a víz) mindig majdnem az első dolgom (a legelső a kertben való széttekintés és az élelembeszerzés), hogy kimegyek a partra, a magas szakadék szélére, mert a fák közül nem látni ki a tóra. Leülök valami kis dombocskára a parton, és nézem a Balatont, mert szomjazom, hogy lássam. És szép a Balaton! Akkor is szép, ha csendes, akkor is, ha hullámzik, akkor is, ha tiszta fölötte az ég, akkor is, ha párás-homályos. Akkor is szép, ha idelátszik a Tihanyi- félsziget az akarattyai szakadék peremére, akkor is, ha nem látszik ide. És másképpen szép reggel, mint este, alkonyatban és hajnalon, víz-szikráztató napfény vagy borús ég alatt. És persze akkor is szép, ha zöld a vize, akkor is, ha kékesszürke, akkor is, ha színek váltódnak, vagy felhőárnyékok futnak át rajta és akkor is szép, ha egyszerűen csak vízszínű. Megjegyzés: Veres Péter író-politikus. Több évig saját ingatlannal rendelkezett, szerette Akarattyát.

8 8 Dr. Koltay József: 20 év - 20 ajánlás a balatonakarattyai fürdôegyesületek további hatékonyabb tevékenységéhez ( ) 1. A fürdőegyesületek hatéko nyabb működésének egyik alap vető feltétele az egyesületek és a helyi önkormányzatok együtt működésé nek erősítése és korsze - rűsítése. Ebben kedvező lehe tőséget biztosít hat a két szervezet között együttmű - ködési megállapodás létrejötte. 2. A fürdőegyesületek illetékes képviselőinek (vezetőinek, szakértőinek) részvétele a testületi üléseken és a Képviselőtestület egyes bizottságaiban segítheti a közös célok megvalósítását. 3. Szükséges, hogy a helyi önkormányzatok a település fej lesztését, működését és a lakosságot (üdülő- és állandó lakosságot) érintő fontosabb kérdésekben minden esetben előzetesen kérjék meg a fürdőegyesületek szakmai véleményét és döntéseik meghozatalánál lehetőség szerint vegyék figyelembe javaslataikat. 4. Eddig is kedvezően segítette az akarattyai egyesületek te vé kenységét, hogy az éves egyesületi közgyűlésen részt vettek a Polgármesteri Hivatal illetékes képviselői, egyes önkormányzati intézmények vezetői és így lehetővé vált a közös tájékoztatás a legfontosabb kérdésekről. 5. A fürdőegyesületeknél rendelkezésre álló jelentős szellemi ka - pacitás feltárása és lehetséges hasznosítása, elsősorban a helyi önkormányzat által igényelt feladatoknál feltétlenül hozzájárul az egyesületek eredményesebb tevékenységéhez. 6. Kedvezően segítheti az önkormány zatok munkáját az egyesületek szakértőinek aktív közreműködése a szennyvízcsatorna-hálózat fejlesztése és a házi bekötések szorgalmazása terén. 7. Csaknem valamennyi fürdőegyesület működési területén széleskörű személyes felvilágosító (tájékoztató) munkával jelentős mértékű tagtoborzás látszik indokoltnak. Elsősorban tagdíjat fizető tagokra van szüksége az egyesületeknek. 8. Ahol egy településen (településrészen) belül a helyi sajátosságok (adottságok) fokozottabb érvényesítése végett indokoltan több fürdőegyesület működik, szükséges az egyesületek folyamatos és korrekt együttműködése és a közös kérdésekben a fokozott koordináció. 9. Helyes és jól bevált gyakorlat több egyesületnél az egyesület működési területén ún. területi felelősök kijelö - lése, az egyes területek fokozott figye - lemmel kísérése és a jelentkező problémák (lakossági felvetések, panaszok) továbbítása az önkormányzat felé. 10. Több egyesület fontos feladatának tekinti a helyi kulturális- és sportrendezvények kezdeményezését és lebonyolítását, továbbá az önkormányzat által szervezett rendezvényeken az egyesületi tagság mozgósítását. 11. Folyamatos, korrekt és esetenként részletes információkra van szükség mind az állandó, mind az üdülő lakosság (az egyesületi tagság) felé az interneten kívül elsősorban a helyi újságban, esetenként a megyei lapokban is az egyes fontosabb kérdésekről és az egyesületek tevékenységéről. 12. Az utóbbi években több egyesületnél (Révfülöp, Balaton almádi, Balatonföldvár, Balatonlelle, Balaton - szárzó, Balatonaka rattya) fokozott figyelmet fordítottak és fordítanak jelenleg is a helyi hagyományok feltárására, ápolására és megőrzésére. (Emléktáblák, emlékhelyek, kiadványok). Az egyesületek kezdeményezését csak nem minden esetben az illetékes helyi önkormányzatok is támogatják. 13. A továbbiakban is kedvező segítséget jelenthet egyes fonto sabb kérdésekben (pl. a víz- és csatornadíjak, privatizáció) az ille tékes országgyűlési képviselők, lokálpatrióták, Balatont szerető és érte tenni is akaró ismert személyiségek tájékoztatása és fel kérése, lobbyzásra. Ez már így történt a múlt század első felében is. 14. Törekedni kell valamennyi fürdőegyesületnél, hogy az egye sület vezetőségében (tagságában) lehetőség szerint legalább egy-két meghatározó személyiség (vezéregyéniség) vegyen részt a közös munkában. 15. Szükséges, hogy a helyi önkormányzatok fokozottabb mértékben támogassák az egyesületi tagság kezdeményezését, az értékes helyi hagyományok (történeti múlt feltárásában és megőrzésében. Emléktáblák, emlékhelyek állítása, utcák, terek elnevezése a település hírességeiről, kéziratok, kiadványok készítése.) 16. Kiemelt feladatnak tekintendő környezetünk fokozottabb védelme és megőrzése, elsősorban a közterületeken és a balatoni strandokon. (Negatív példa: az akarattyai Bercsényi strandon év első felében végrehajtott fásítás.) 17. Kedvezően segítheti a Balaton - parti Fürdőegyesületek Szö vetség (BFSZ) tevékenységét, ha csaknem valamennyi balatonparti fürdőegyesület belépne a Szövetségbe. Ez is hozzájárulhatna a Szövetség indokolt megerősítéséhez. 18. Célszerű lenne a fürdőegyesületek tagságánál rendelkezésre álló gazdag, szellemi kapacitásból hasznosítani a település fejlesz tése érdekében a helyi önkormányzaton keresztül, mely feltét - lenül elősegítené a közös célok megvalósítását. 19. Ahol még az 1990-es évek elején együttműködési megállapodást kötött a fürdőegyesület és a helyi önkormányzat, indokolt lehet a bekövetkezett változások következtében (pl. Balaton aka - rattyán Részönkormányzat alakulása) a korábbi megállapodás felül vizsgálata és kiegészítése. 20. Fontos feladat a Balatonparti Fürdőegyesületek Szövet ségének (BFSZ) aktívabb közreműködése egyes fontosabb helyi-, területi- és a Balaton teljes térségére kiterjedő kérdésekben. Ehhez azonban a BFSZ elnökségének lehetséges megerősítése látszik indokoltnak.

9 9 A sport hagyományai és kiválóságai Akarattyán, a Balaton keleti kapujában Istennek ajándéka, sport! Élet éltető vize! a nehéz munka idejébe ki szórod boldog fényedet, követe vagy te a régen letűnt napoknak, mikor ifjú örömben mosolygott még az Ember, s fölfelé hagyott a Napisten s kigyúltak a hegyormok, s távozáskor fénybe merültek a magasságos erdők. Pierre De Coubertin Balatonakarattyát az elmúlt 80 év során nemcsak az írók, költők, művészek, hanem a magyar sport kiválóságai, ismert sportolók is kedvelték. Grosics Gyula labdarúgó olimpiai bajnok, az aranycsapat tagja a 2007-ben megjelent könyvében Akarattyáról, az Aliga úti ingatlanáról a könyv szerzőjének, Kő Andrásnak így nyilatkozik: Régebben sokat jártunk le, szerettem ezt a helyet, mert kiesik a forgalomból. Nincs lárma, csendes a környezet. A part mellett van a telek, egy zsákutca. S ha beljebb megyek, Siófok felé, a bekerített, lezárt egykori pártüdülőbe botlom Amióta a nyaralónk megvan, a 80-as évek eleje óta, legkedvesebb szórakozásom az volt, hogy lementem Akarattyára, bezártam magam mögött a kertajtót, leültem a partra és néztem a vizet. A vadlibákat és hattyúkat. És sokat olvastam. Tudod, milyen nagysze - rű dolog a csendet hallgatni? Valójában mindennél beszédesebb A Balatonakarattyai Fürdőtelep Egyesület a vízisport élet területén jelentős eredményeket ért el az elmúlt évtizedekben. A vízisportok beindulásához Akarattyán kedvező lehetőséget biztosított az a tény, hogy az egyesület célul tűzte ki a korszerű strandok mielőbbi kiépítését. A 30-as évek elején létrejött strandokon jelentős sportélet indulhatott meg. Így a szabadidejüket Akarattyán töltők közül sokan tanulhattak meg úszni, és ismerkedhettek meg a víziélet szépségeivel. Taslár Tibor, a csónaképítő hat tagú, első telepes család gyermeke, a világjáró mérnök, a több tengeren is vitorlázó kiváló sportember, így emlékezik vissza az akarattyai vízisportélet kezdeti szakaszára: Ezt a folyamatot nagy részben elősegítette édesapám, aki az akarattyai és a környékbeli ifjúságot, illetve a távolból érkezőket is úszni, evezni, vitorlázni és vízből menteni tanította, a Taslár- az ittas cégtábla festő miatt Tazlár néven megismert strandokon és hajókon tanult vitorlázni számos akarattyai ismert személy. A Fővárosi Üdülőnél működött a BYC vitorlás egyesület. Ennek ma is meglévő kikötőjéből 1944-ig minden évben több jelentős vitorlásverseny indult. Itt versenyzett többek között több országos hírű vitorlázó, mint pl. Krasznai, a többszörös dingi bajnok Hamvas. Néhány versenyen a Taslár fiúk is részt vettek, saját 15-ös vitorlás hajójukkal ben egy orosz hadosztály, majd a Magyar Honvédség foglalta el a Fővárosi Üdülőt. A Taslár féle csónakkölcsönzés államosítása után az akarattyai vízisport élet is visz - szaesett. A sport kiválóságai, ismert sportolók Balatonakarattyán Olimpiai aranyérmesek: Dr. Török Ferenc öttusázó ( Tokió, Mexikóváros), Grosics Gyula labdarúgó ( Helsinki), Dalnoki Jenő labdarúgó ( Helsinki), Csollány Szilveszter, tornász ( 2000 Sydney) Válogatott labdarúgók: Koltai (Kolhanek) József ( ), (FTC, Postás), az első magyar válogatott tagja, az FTC örökös bajnoka, négyszeres magyar válogatott, játékvezető, edző. Rudas Ferenc ( FTC) 23- szoros magyar válogatott. Grosics Gyula (Honvéd, Tatabánya). Olimpiai bajnok (1952), 76- szoros magyar válogatott, az Aranycsapat tagja. Dalnoki Jenő ( ) ( FTC). Olimpiai bajnok (1952), bronzérmes (1960), tizennégyszeres magyar válogatott, mester - edző. Nyilasi Tibor (FTC). Ezüstcipős gólkirály , hetvenszeres ma gyar válogatott, mesteredző. Szokolai lászló (FTC). tízszeres magyar válogatott, edző, szak - vezető. Wukovics lászló (FTC). kétszeres magyar válogatott. Kónya József (Csepel). kétszeres magyar válogatott. Az akarattyai Aranycsapat Az akarattyai érdekeltségű, kiváló játékosokból összeállított csapat (a régi felállásban): Grosics Gyula- Rudas Ferenc, Dalnoki Jenő- Kónya József, Bálint László, Lakat Károly- Wukovics László, Szokolai László, Nyilasi Tibor, Koltai ( Kolhanek) József, Peredy ( Rikker) József. (A csapatban tíz magyar válogatott, nyolc FTC játékos szerepel.) Az első akarattyai focicsapat (1945) Az állandó lakosból álló első akarattyai csapat tagjai: Peredy László, Lengyel János, Lengyel Dezső, Spergli István, Spergli Imre, Nagy József, Taslár Tibor, Walter Dezső, Szitkovics Lajos, Fürdős István, Fürdős Ferenc, Takács István, Jaskó István, Mérei Árpád, Tóth István, Sági László (17 fő). Akarattyaiak a balatonkenesei csapatban az 1950-es években: Nagy József, Walter Ákos, Sági László, Kajdi János, Peredy László, Koltay József. További kiváló és ismert sportolók: Saáry Éva (korcsolya), Saáry Marika (korcsolya), Ladányi Gedeon (Saáry Éva férje, korcsolya, kerékpár), Saly Borbála (művészi torna), Saly Orsolya (művészi torna), dr. Urvári Sándor (Saly Borbála férje, torna), dr. Békesi László (atlétika), Szeles Dezső (jégkorong), Kuncze Gábor (kosárlabda), Kara Koppány (kosárlabda), id. Wukovics László (asztalitenisz), Dr. koltay József (asztali - tenisz), Borbás Rita (kézilabda), Baumgartner Antal (Forma I. versenyző), Majtényiné Győry Edit (tájfutás). Ismert vitorlások: Hamvas Imre, Dulácska István, Taslár Tibor, Bánhídi László, Koronczay testvérek, Polónyi Ferenc, ifj. Várnay Levente, Szűcs László, ifj. Cselényi József, Oltai M. László, Csákány Rudolf, Dömötör Tibor, Lendvay Kurt, Ránky Péter, Paulovics Dénes (országos ifjúsági bajnok). Válogatott lábteniszezők (EB és VB helyezettek): Vadász Tamás, Tatár Péter, Koltai Viktor, Királyvölgyi László, Dienes Tivadar, Magyar László. Ifjúsági versenyzők: Koltai Kristóf, Királyvölgyi Krisztián, Vaszil Dániel, Zámbó Dávid ban a pekingi olimpia évében megállapítható, hogy a 80. születésnapját ünneplő Balatonakarattyán, a sport hagyományainak tisztelete, a sport szeretete ott él számos sportot kedvelő akarattyás szívében. Így lobog a sportszeretet tüze és keríti apák után a fiúkat, lelkesíti nemzedékek végtelen sorát és ez a tűz ragyogja be négy évenként az olimpiai játékok nagyszerű, békés küzdelmeit is. Szerencsés és boldog ember vagyok, mert elmondhatom, hogy a sport és Akarattya szeretetét, melyet édesapám eredeztetett lelkemben, sikerült örökül hagynom fiaimnak és unokáimnak. Dr. Koltay József

10 10 A hattagú Taslár család fényképalbumából A hajóépítô hattagú Taslár család saját hajójukon a Bercsényi strandon Vitorlások az akarattyai magaspartok árnyékában Taslár Tibor a világjáró mérnök több tengeren is vitorlázott Vizisport a Bercsényi strandon Grosics Gyula olimpiai bajnok és az aranycsapat Vitorlások a Fôvárosi Üdülô (ma: Honvéd Üdülô) kikötôjében Grosics Gyula: Hol vagytok Ti régi játszótársak? A Bercsényi strand lábteniszezôi A Helsinki olimpián gyôztes magyar labdarugóválogatott, az aranycsapat Küzdelem a román válogatottal a szolnoki világbajnokságon (2002) (szemben balról: Koltai V. Tatár, Királyvölgyi) Serdülôk versenyének gyôztesei (2004) és a fiatalabb szurkolók a Bercsényi strandon

11 11 Balatonkenese Nagyközség Önkormányzata Képviselô- testületének 290/ (VII. 17.) számú határozata alapján Balatonakarattyáért emlékérmet adományoz a 80 éves évforduló alkalmából a következő személyeknek: Posztumusz emlékérmet adományoz dr. Karafiath Jenő részére. Dr. Karafiath Jenô a Balatonakarattyai Fürdőtelep Egyesület örökös díszelnöke. Balatonakarattya alapító tagja, országgyűlési képviselő, kultuszminiszter, Budapest főpolgármestere. Nevéhez fűződik a jelenlegi Honvéd Üdülőnek, korábban Fővárosi Tisztviselők Üdülőjének kialakítása az 1920-as években. Ez az üdülő volt sokáig a Balaton egyik legszebb üdülője, az akarattyaiak kedvelt szórakozóhelye. Karafiath Jenő nemcsak a településért tett sokat, hanem a Balatonért is. Posztumusz emlékérmet adományoz Kara Koppány okleveles gépészmérnök részére. Kara Koppány Okleveles gépészmérnök, az 1989-ben újjá - alakult Balatonakarattyai Fürdőtelep Egyesület elnöke. Hét évig állt az egyesület élén. A fürdőegyesület ebben az időszakban oly mér tékben erősödött, hogy a helyi önkormányzat is kellően értékelte és támogatta működését. Ebben nagy szerepe volt Kara Koppány elnök határozott egyéniségének, kitűnő szervezőképességének, bölcs előrelátásának és lelkes tenni akarásának. Az elnök alkotó és sikeres tevékenységét a Balatonparti Fürdőegyesületek Szövetsé ge is kellően értékelte és 1997-ben Balaton díjat adományozott részére. Posztumusz emlékérmet adományoz Kodolányi János író részére. Kodolányi János Baumgartner- díjas író. Több, mint három évtizede távozott 70 évesen. Hosszú időn át alkotott akarattyai otthonában, általában tavasztól őszig alkotott. Napsütésben szeretett dolgozni. A birtokot maga művelte. Semmi segítség, viszont rengeteg szőlő és állatok. Miután a napi munkát elvégezte, éjjel kettőig olvasott. Tizenhat éves koráig karmester akart lenni, de az orvoslás, az emberiség sorsa is rendkívüli módon foglalkoztatta. S hogy mégis író lett, kivételes szerencséje az utókornak. Hiszen szegényebb lenne az olvasó ormánsági, a paraszti világ tragikus elmaradottságának valósághű, sokszor könyörtelenül naturalista ábrázolása nélkül, azon hősök nélkül, akikben él a javításvágy. Barátjának mondhatja Móricz Zsigmondot is az Írók Gazdasági Egyesülete révén, amely zászlajára tűzte a gondokkla küzdő, keserű sorsú írók felkarolását. Hírességek válnak mindennapos látogatókká Akarattyán. Rajongott barátai körében az esti beszélgetésekért, vitákért és legsikerültebb művei is itt, ebben az éltető környezetben születtek. Mindig azt mondta, hogy az ember a gyermekeinek adja tovább a szeretetet. Posztumusz emlékérmet adományoz dr. Viszkey Mihály okleveles közgazdász részére. Dr. Viszkei Mihály okleveles közgazda, a Balatonfő Fürdő - egyesület alapító elnöke. Több évtizedig dolgozott vezető beosztásban a Budapest Fővárosi Tanács VB Tervosztályán, ahol értékes szakmai és közigazgatási gyakorlatot szerzett. A jól felkészült és lelkes szak ember nyugdíjasként szervezte meg az egyesületet. Sokat köszönhetnek a kiváló szaktekintélynek a Gáspártelepiek. Az általa vezetett egye sület alapító tagja volt a Balatonparti Fürdőegyesületek Szövetsé gé nek. Értékes munkáját a partnerek valamennyien elismerték. Emlékérmet adományoz Grosics Gyula labdarúgó olimpiai bajnok részére. Grosics Gyula labdarúgó olimpiai bajnok, az aranycsapat tagja, nyolcvanhatszoros magyar válogatott. Grosics Gyula a magyar labdarúgás élő legendája. Sportteljesítménye, életútja, emberi magatartása és Akarattya iránt érzett szeretete példaértékű mindannyiunk számára. Így pihent Akarattyán: Tudod, milyen nagyszerű dolog a csendet hallgatni? Valójában mindennél beszédesebb. Amióta a nyaralónk megvan, legkedve - sebb szórakozásom, hogy elmentem Akarattyára, bezártam magam mögött a kertajtót, leültem a partra, és néztem a vizet. A vadlibákat és a hattyúkat. Emlékérmet adományoz dr. Koltay József aranydiplomás mér nök részére. Dr. Koltay József: Négy évtizedes vízügyi szakmai tevékenysége a vízellátás ás csatornázás szakterületeire terjed ki. Fontos munkát végzett a víziközmű társulatok szervezése és működése érdekében. Az akarattyai törpevízmű építésének előkészítése és végrehajtása, a Társulat megszervezése is érdemei közé tartozik. Szakmai elhivatottsága mellett folyamatosan publikál, ismertetőket, elemzéseket készít, több éven át a Balatonkenesei Hírlap szerkesztőségi tagja. Több tanulmánya idegen nyelven is megjelent. Nemzeti kincsünk, a Balaton címmel értékes alkotást hozott létre a millennium évében, mely jelentős részében Balatonakarattyáról szóló írásokat tartalmaz. Munkássága, lokálpatriotizmusa, Balatonakarattyához való kötődése példaértékű. Emlékérmet adományoz Kiss Tamásné egyesületi elnök részére. Kiss Tamásné a Balatonakarattyai Fürdőtelep Egyesületnek megalakulásától tagja, 1998-tól az egyesü let elnöke. Kiss Tamásné elnök aktívan és lelkesen, jól együttműködve az önkormányzattal, a képviselő- testület tagjaival, a részönkormányzattal és az egyesület tagságával 10 éve eredményesen és rutinosan végzi közérdekű tevékenységként az elnöki teendőket. Munkájának és az egyesület tevékenységének elismerését jelenti, hogy tagja a Balatonparti Fürdőegyesületek Szövetség Elnöksé gének is. Emlékérmet adományoz Taslár Tibor okleveles építészmérnök részére. Taslár Tibor: Akarattyai őslakos. Öt országos építészeti nívódíjat nyert. A Rákóczi fával szemben épített kápolna tetőszerkezetét, kapuját és egyéb famunkáit édesapja készítette. A környéken jól ismerték a Taslár- féle csónakkölcsönzőt, ahol evezni, úszni tanult az akarattyai nyaralóifjúság. Jelentős szerepet vállalt családjával a II. világháború utáni újjáépítésben. Emberi magatartását, mélyen gyökerező hagyománytiszteletét és Akarattya szeretetét bizonyítja az a tény is, hogy az elmúlt 10 év során erkölcsileg és anyagilag is folyamatosan segítette Akarattya történetének feltárását, a fontosabb események leírását. Emlékérmet adományoz Jaskó Ferenc nyugalmazott köztiszt viselő részére. Jaskó Ferenc az első akarattyai telepesek egyike, 70 éve állan - dó lakos. Sokat tett a közjóért, az üdülőtelep folyamatos fejleszté - séért és szépítéséért, az akarattyai állandó lakosok és az üdülő te - lep társak közötti együttműködés megteremtéséért. Kivette részét a települést ért II. világháborús károk helyreállításában, 1945-ben a közbiztonság megszervezésében. Több évtizedig dolgozott a helyi közigazgatásban, a megszerzett szakmai tapasztalatokat Akarattyán jól tudta kamatoztatni. A közigazgatásban végzett munkáját több alkalommal kitüntetésekkel is elismerték. Aktív és lelkes alapítója volt a Kertbarát Körnek, valamint a Faluvédő Egyesületnek. Kezdeményezője, szervezője és több társával együtt résztvevője volt Akarattyán a 71-es út mentén felállított II. világháborús emlékműnek. Jaskó Ferenc több évtizeden keresztül nyújtott értékes segítséget a közérdekű tevékenységekben. Emlékérmet adományoz Vörös Gyula nyugdíjas klubvezető részére. Vörös Gyula: Vörös Gyula feleségével együtt sokat tett az akarattyai közösségi élet összekovácsolásáért. Hosszú éveken át vezette az Akarattyai Nyugdíjas Klubot, mely színtere volt a jóízű beszélgetéseknek, találkozásoknak. Színvonalas előadásokat szerveztek a klubban, gyakran jutottak el színházi műsorokra, sokat kirándultak. Vörös Gyula közösségformáló tevékenysége nyomán a nyugdíjas élet ma is aktív a településen, az ő klubvezetői példája ma is meghatározó. Gratulálunk!

12 12 Balatonkenese Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 291/2008. (VII. 17.) számú határozata alapján Bala ton akarattyáért oklevelet adományoz a következő személyeknek: Balatonakarattya fejlesztéséért... Az akarattyai teleptársak, a fürdőegyesületek, az önkormányzat és az állam fokozottabb összefogásával, korrekt együttműködésével Akarattya fejlesztéséért! Meggyőződésem, hogy a 80. jubileum alkalmából készített kiadvány ösztönzést adhat nemcsak a régi akarattyásoknak, hanem valamennyi üdülő- és állandó lakosnak a fokozottabb összefogásra a fürdőegyesületek, a részönkormányzat és a nagyközségi önkormányzat között, a közös célok mielőbbi megvalósítása érdekében. Balatonakarattyán a következő néhány évben megvalósítandó legfontosabb feladatok között említeném a Bercsényi strand mielőbbi felújítását, a Debreceni lejáró melletti terület csatornázását, a magasparton a csapadékvíz- elvezetés megoldását, az Árpád út felújítását, Drobni Mária, Fazekas Gyula, Dr. Hajagos Árpád, Hanák István, Kuncze Gábor, Kuti Csaba, Nagy Ervin, Orbán József, Pauló Béla, Ruszkay Endre, Sipos Sándorné, Dr. Urvári Sándor, id. Vollár László, Tölgyes Gáborné, Süveg Béla (posztumusz), id. Lengyel János (posztumusz), Zoltán Tibor (posztumusz), Must István. utak karbantartását és felújítását, sportcentrum fejlesztését. A feladatok végrehajtása csak széles körű összefogással, korrekt együtt - működéssel és néhány meghatározó személyiség bevonásával valósítható meg. Végezetül hadd idézzem Kosztolányi Dezsőnek, a Nyugat lírikusának, Akarattya egyik első telepesének Őszi merengéséből : Milyen sötét a Balaton S nyár után hogy vérzenek a fák. Tündér Tihany felelsz-e énnekem Ha azt mondom, még egyszer: ifjúság. Köszönöm mindazoknak, akik segítették munkámat, s köszönöm családomnak, hogy mindvégig kedvező családi hátteret és esetenként konkrét közreműködést biztosítottak a feladatok maximális teljesítéséhez. Dr. Koltay József Akarattya krónikása A csillagok ma, mondd, miért nagyobbak? 80 év egy település életében még nem nagy történelmi időszak, mégis jó alkalom arra, hogy emlékezzünk, összegezzünk, elemezzünk. Kiemeljük a múlt egyes történéseit, eredményeit, hangsúlyozzuk az elérendő célokat, feladatokat. Balatonakarattya ünnepléséhez ezen kiadványunkkal igyekeztünk hozzájárulni, reméljük Olvasóink örömére és megelégedésére. Köszönettel tartozunk mindazoknak, akik írásaikkal hozzájárultak a kiadvány tartalmi színvonalának emeléséhez. Elsősorban köszönjük Vér Lászlóné és Dr. Koltay József áldozatos helytörténeti kutatómunkáját, az emlékezések összegyűjtését, a településrész történetére vonatkozó írásos anyagok, valamint fényképek, tárgyi emlékek folyamatos és alapos dokumentálását. Kiadványunkkal szeretnénk hitelesen bizonyítani, ahogy Jankovich Miklós fogalmazta: A nemzet felemelkedése nem történhet meg a múlt ismerete, emlékeink megbecsülése nélkül. Ezzel a gondolattal az ünnep fényében kívánjuk- elsősorbanakarattyai olvasóinknak, hogy tudjanak vigyázni mindarra, amit értékként őriznek, s ne csak a 80 éves évfordulón, a hétköznapokon ugyanúgy! Gyôrfi H. Marianna szerkesztô 75 éves Akarattya BALATONKENESEI HÍRLAP Balatonkenese és Balatonakarattya községek önkormányzatának havilapja Alapító szerkesztõk: 1913: Czakó Gyula; 1990: Taródi Flink Kornél Felelõs szerkesztõ: Gyõrfi Károlyné Kiadja: Közmûvelõdési Intézmény és Könyvtár 8174 Balatonkenese, Táncsics Mihály u. 24. Tel./fax: 88/ Melléklet szakmai vezetôje: Dr. Koltay József Tördelõszerkesztõ: Töttössy Péter Készült: Zepetnek Nyomda, 8171 Balatonvilágos

Bevezetõ. 2013. október Balatonakarattya 85 éves - jubileumi kiadvány 3

Bevezetõ. 2013. október Balatonakarattya 85 éves - jubileumi kiadvány 3 2013. október Balatonakarattya 85 éves - jubileumi kiadvány 3 Tisztelettel és szeretettel köszöntjük minden kedves olvasónkat Balatonakarattya alapításának 85 éves évfordulója alkalmából ezzel az ünnepi

Részletesebben

20. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének január 26-i rendes ülésére

20. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének január 26-i rendes ülésére 20. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. január 26-i rendes ülésére Tárgy: Tájékoztató a Dombóváron található emléktáblákról Előterjesztő:

Részletesebben

Rétság Városi Sport Egyesület

Rétság Városi Sport Egyesület - Rétság Városi Sport Egyesület - Részlet az alapszabályból: A Rétság Városi Sport Egyesület az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény alapján önállóan m köd társadalmi szervezet. Az egyesület a

Részletesebben

A SZEDER ( Szülők Egyesülete Diákokért Erdőkertesen) Közhasznú EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A 2004. ÉVRŐL

A SZEDER ( Szülők Egyesülete Diákokért Erdőkertesen) Közhasznú EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A 2004. ÉVRŐL A SZEDER ( Szülők Egyesülete Diákokért Erdőkertesen) Közhasznú EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A 2004. ÉVRŐL 1. TAGTOBORZÁS, SZERVEZETÉPÍTÉS A 2003. évben 41 taggal és közel 60 támogató taggal működtünk.

Részletesebben

Növekvő gyermeklétszámok

Növekvő gyermeklétszámok IX. évf. 5. sz. 2012. augusztus www.kiralyhegyes.hu Növekvő gyermeklétszámok óvodánkban, iskolánkban Palánta ültetvényezések a fóliasátorban Útkarbantartási munkálatok Egészségügyi szűrővizsgálatok Ingyenes

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából Tájékoztató az Alapítvány elmúlt éves munkájáról 2012. novemberében a 13. születésnap alkalmából

Részletesebben

Kiadó: Perkáta Nagyközség Önkormányzata. Felelős kiadó: Somogyi Balázs

Kiadó: Perkáta Nagyközség Önkormányzata. Felelős kiadó: Somogyi Balázs Kiadó: Perkáta Nagyközség Önkormányzata Felelős kiadó: Somogyi Balázs Kiadási év, 2014 A perkátai Győry-kastély parkja fenntartható hasznosítása Győry kastély és Perkáta Perkáta település Fejér megyében

Részletesebben

Tömör István Balatonkenese Város polgármestere

Tömör István Balatonkenese Város polgármestere POLGÁRŐR EGYESÜLET BALATONKENESE-BALATONAKARATTYA 8174. Balatonkenese, Vörösmarty tér 8. e-mail: balatonkenese.polgarorseg@gmail.com Tel.: 06-30-621-58-71 Iktsz: 36/2013/05 Tömör István Balatonkenese Város

Részletesebben

Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása

Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása Helyszín: Nick Ideje: 2014. szeptember 20. 10.00 óra Szeptember 20-án ismét egy kedves meghívásnak

Részletesebben

T. Ágoston László 70. születésnapjára

T. Ágoston László 70. születésnapjára T. Ágoston László 70. születésnapjára A Magyar Írószövetség és a Hungarovox Kiadó és a jelenlévő vendégek T. Ágoston László író 70. születésnapját köszöntötte 2012. október 11. (csütörtök) 18 órakor a

Részletesebben

Tiszaszentmárton község Önkormányzat Képviselı Testületének Településfejlesztési- Foglalkoztatás ügyi Beruházás felügyelıi Bizottsági ülésének

Tiszaszentmárton község Önkormányzat Képviselı Testületének Településfejlesztési- Foglalkoztatás ügyi Beruházás felügyelıi Bizottsági ülésének Tiszaszentmárton község Önkormányzat Képviselı Testületének Településfejlesztési- Foglalkoztatás ügyi Beruházás felügyelıi Bizottsági ülésének a) jegyzıkönyve b) határozata : 9/2013 Napirendi pontok: 1.

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2012. (IX. 07.) önkormányzati rendelete az önkormányzati kitüntetésekről és elismerő címekről Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Lengyel emlékhelyek nyomában Dunakanyar, Ipolymente

Lengyel emlékhelyek nyomában Dunakanyar, Ipolymente Lengyel emlékhelyek nyomában Dunakanyar, Ipolymente A magyarországi lengyel emlékhelyeket bejárva 2014-ben hazánk egyik legszebb vidékére, a Dunakanyarba, valamint az Ipolymentére látogatunk el. Olyan

Részletesebben

Prevenciós program. anno 1999

Prevenciós program. anno 1999 Prevenciós program anno 1999 Vízimentők Magyarországi Szakszolgálata Egyesületünk egyik fő feladatának tekinti a vízibalesetek számának csökkentését. Baleset-megelőzési előadásaink során felhívjuk a figyelmet

Részletesebben

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ DÉR NAPOK RENDEZVÉNYSOROZAT Mottó: A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ Iskolánk 2003-ban vette fel Dér István festőművész (1937 1993) nevét. A település

Részletesebben

VONYARCVASHEGY NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

VONYARCVASHEGY NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA VONYARCVASHEGY NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2 0 1 6 VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ VONYARCVASHEGY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA MEGBÍZÁSÁBÓL KÉSZÍTETTE: 1 Tartalom 1.JÖVŐKÉP... 3 1.1. Vonyarcvashegy

Részletesebben

Kedves Vendégeink! A település története

Kedves Vendégeink! A település története 2 Kedves Vendégeink! Balatonakarattya új, önálló település Önkormányzata, Fürdõtelep Egyesülete, a Kelet Balatoni Turisztikai Egyesület és az Akarattya Klub civil szervezetei köszöntik kedves vendégeinket

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2016. október 26-án 14 óra 30 perckor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. április 28-án 16,00 órai kezdettel megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. április 28-án 16,00 órai kezdettel megtartott üléséről. Szám: 14/2011. Ö.ü. Készült: 5 példányban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. április 28-án 16,00 órai kezdettel megtartott üléséről.

Részletesebben

MEGHÍVÓ. a Szín-Tér Egyesület alapításának 25. évfordulója alkalmából rendezett Generációváltás című szakmai napra.

MEGHÍVÓ. a Szín-Tér Egyesület alapításának 25. évfordulója alkalmából rendezett Generációváltás című szakmai napra. Generációváltás 25 éves a Szín-Tér Egyesület MEGHÍVÓ Székesfehérvár 2016. 11. 12. MEGHÍVÓ a Szín-Tér Egyesület alapításának 25. évfordulója alkalmából rendezett Generációváltás című szakmai napra. Időpontja:

Részletesebben

AZ ÉNEK A LELKI GAZDAGSÁG ALAPJA

AZ ÉNEK A LELKI GAZDAGSÁG ALAPJA AZ ÉNEK A LELKI GAZDAGSÁG ALAPJA 2014.05.03. 05:22 szerző: Bertalan Melinda Veszprém gazdag zenei kultúráját a kiváló ének-zenei oktatás alapozta meg hangzott el a Veszprémi Történelmi Szalon 11. rendezvényén

Részletesebben

Tárgy: Tapasztalatok a nyári szezonról

Tárgy: Tapasztalatok a nyári szezonról 1 Közművelődési Intézmény és Könyvtár 8174 Balatonkenese, Táncsics M. u. 24. Pf.: 88. Tel./Fax: 88/594-500 E-mail: kulturakenese@invitel.hu www.balatonkenese.hu Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-

Részletesebben

BABITS MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA

BABITS MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA BABITS MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA 036280 ISKOLAI SPORTKÖR RÉSZLETES SZAKMAI PROGRAMJA 2009. IX. 1. A TANÉV SPORTTAL KAPCSOLATOS KIEMELT FELADATAI Legfontosabb feladatunk, hogy biztosítsunk minél több sportolási

Részletesebben

Zemplén Térségi katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség 2010. évben végzett tevékenysége:

Zemplén Térségi katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség 2010. évben végzett tevékenysége: Zemplén Térségi katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség 2010. évben végzett tevékenysége: 2010. január 14. a Sátoraljaújhelyi Városvédő és Szépítő Egyesülettel, az Eötvös József Klubbal közösen megemlékezést

Részletesebben

1000-32/2008. 268/2008. sz. határozat

1000-32/2008. 268/2008. sz. határozat Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1000-32/2008. 268/2008. sz. határozat J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. július 30-i rendkívüli

Részletesebben

Magas rangú kitüntetést vehetett át Ambrus Tibor polgármester

Magas rangú kitüntetést vehetett át Ambrus Tibor polgármester 2015. október :: IV. évfolyam 10. szám Magas rangú kitüntetést vehetett át Ambrus Tibor polgármester évben velem együtt dolgozó Képviselõ Társaimnak akár képviselõként, akár polgármesterként dolgozhattunk

Részletesebben

Az év múzeuma 2010 pályázat

Az év múzeuma 2010 pályázat "Ahhoz, hogy el tudjuk helyezni magunkat a világmindenség óriási körforgásában - ebben az időtlen, végtelen folyamatban - ismernünk kell múltunkat, személyes gyökereinket, valamint történelmünket is. Ismernünk

Részletesebben

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE Tel : 49/411-346; 500-169 Fax : 0649/500-170 Adószám:18417803-1-05 Bank Sz.:55100162-12001462 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. április 09-én, Mezőkövesden, az

Részletesebben

tovább örökítő város legyen!

tovább örökítő város legyen! K Ö R M E N D I F Ó R U M 3 tovább örökítő város legyen! kampányról, tervekről, a város jövőjéről hogy milyen szakokra lenne még szükség a mezőgazdasági képzések mellett, így például a fémipari szakmák

Részletesebben

90 éve született Dr. Polinszky Károly, a Veszprémi Vegyipari Egyetem alapítója

90 éve született Dr. Polinszky Károly, a Veszprémi Vegyipari Egyetem alapítója 90 éve született Dr. Polinszky Károly, a Veszprémi Vegyipari Egyetem alapítója Veszprém, 2012. március 19. Kiadó: Veszprémi Vegyészekért Alapítvány www.vvalapitvany.hu Szerkesztö: Tomanicz Éva Tördelö:

Részletesebben

A 2014. december 10-én Budapesten tartandó Dr. Ketter László Hagyományőrző Gasztronómiai Verseny versenyfelhívása és forgatókönyve

A 2014. december 10-én Budapesten tartandó Dr. Ketter László Hagyományőrző Gasztronómiai Verseny versenyfelhívása és forgatókönyve A 2014. december 10-én Budapesten tartandó Dr. Ketter László Hagyományőrző Gasztronómiai Verseny versenyfelhívása és forgatókönyve Tájékoztatjuk Önöket arról, hogy a Gödöllő Környéki Regionális Turisztikai

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. a Pusztaszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 27-én megtartott rendes, nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. a Pusztaszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 27-én megtartott rendes, nyilvános üléséről Psz/51/7/2015.ny. JEGYZŐKÖNYV a Pusztaszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 27-én megtartott rendes, nyilvános üléséről 39/2015. (V.27.) sz. Képviselőtestületi Határozat 40/2015.

Részletesebben

INTÉZMÉNYÜNK AZ ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA (JOGELŐDEJE A TENGELICI ÁLLAMI ELEMI / ÁLTALÁNOS ISKOLA)

INTÉZMÉNYÜNK AZ ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA (JOGELŐDEJE A TENGELICI ÁLLAMI ELEMI / ÁLTALÁNOS ISKOLA) KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS INTÉZMÉNYÜNK AZ ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA (JOGELŐDEJE A TENGELICI ÁLLAMI ELEMI / ÁLTALÁNOS ISKOLA) ALAPÍTÁSA 100. ÉVFORDULÓJÁT ÜNNEPLTE 2006.09.02-án szombaton. KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS Intézményünk

Részletesebben

A MAGYAR ORVOSI LABORATÓRIUMI SZAKDOLGOZÓK EGYESÜLETÉNEK TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉSE

A MAGYAR ORVOSI LABORATÓRIUMI SZAKDOLGOZÓK EGYESÜLETÉNEK TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉSE A MAGYAR ORVOSI LABORATÓRIUMI SZAKDOLGOZÓK EGYESÜLETÉNEK TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉSE Twentieth birthday of the Society of the Hungarian Medical Laboratory Professional Staff From establishment to present days

Részletesebben

100 éves a Csillaghegyi Polgári Kör Egyesület 1912-2012

100 éves a Csillaghegyi Polgári Kör Egyesület 1912-2012 1 100 éves a Csillaghegyi Polgári Kör Egyesület 1912-2012 2 A CSILLAGHEGYI POLGÁRI KÖR 1912-1947-IG Még elképzelni is nehéz azt a sok változást, ami az elmúlt 100 év alatt Csillaghegyen végbement. A település

Részletesebben

Javaslat a 2013. évi belső ellenőrzési feladatok elvégzésére

Javaslat a 2013. évi belső ellenőrzési feladatok elvégzésére Az előterjesztés száma: 46/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs Nagyközség képviselő-testületének 2013. március 27-én, 18-órakor megtartandó ülésére Előterjesztő:

Részletesebben

Szászi Értéktár bemutatása 2015.10.21.

Szászi Értéktár bemutatása 2015.10.21. Szászi Értéktár bemutatása 2015.10.21. Értékeink Tárháza HUNG-2014 C a nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtésének, népszerűsítésének, megismertetésének, megőrzésének és gondozásának támogatására A projekt

Részletesebben

A Gubicza család találkozói, eseményei

A Gubicza család találkozói, eseményei A Gubicza család találkozói, eseményei GUBICZA CSALÁDOK ESEMÉNYEI 2006 évben I. Gubicza találkozó Bakonyszentlászló, 2006. augusztus 19. Szervező: Gubicza Ilona 2007 évben Családtörténeti kutatás, nemzetközi

Részletesebben

Javaslat a A Szent Imre templom épülete

Javaslat a A Szent Imre templom épülete Javaslat a A Szent Imre templom épülete Készítette: Czöndör Mihályné (név). (aláírás) Pusztaszabolcs, 2014. július 15. (település, dátum) (P. H.) I. A JAVASLATTEVŐ ADATAI 1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás)

Részletesebben

V. Balassi kupa eredmények (+fotók, videók)

V. Balassi kupa eredmények (+fotók, videók) V. Balassi kupa eredmények (+fotók, videók) 2012.02.18-án Magyarország, Erdély és Felvidék után első alkalommal a délvidéken, Topolyán került megrendezésre a V. Balassi kupa nyílt szablyavívó verseny.

Részletesebben

Itt kezdődött a reformkor

Itt kezdődött a reformkor Itt kezdődött a reformkor 24 ÓRÁS FELOLVASÁS A LEGNAGYOBB MAGYAR, SZÉCHENYI ISTVÁN SZOMBATHELYI ÉRETTSÉGI VIZSGÁ -JÁNAK 200. ÉVFORDULÓJA TISZTELETÉRE Johann Ender: Széchenyi István ifjúkori portréja, 1818

Részletesebben

-1- Tisztelt képviselő testület, tisztelt Polgármester Úr! A Püspökladány Sportjáért Alapítvány kuratórium tagjait a 29/ testületi határoza

-1- Tisztelt képviselő testület, tisztelt Polgármester Úr! A Püspökladány Sportjáért Alapítvány kuratórium tagjait a 29/ testületi határoza TÁJÉKOZTATÓ A Püspökladány Sportjáért Közalapítvány Kuratóriumának Működéséről 2008/2009 -1- Tisztelt képviselő testület, tisztelt Polgármester Úr! A Püspökladány Sportjáért Alapítvány kuratórium tagjait

Részletesebben

Egy hosszú hétvégét töltöttünk el Gyulán a Corso Hotelben. Gyula nagyon szép,

Egy hosszú hétvégét töltöttünk el Gyulán a Corso Hotelben. Gyula nagyon szép, Gyulai emlék Egy hosszú hétvégét töltöttünk el Gyulán a Corso Hotelben. Gyula nagyon szép, tiszta és turistákkal teli kisváros. Gyönyörűek a belváros szökőkútjai, a vár körüli sétány, ahol a nyári melegben

Részletesebben

SZELEPCSÉNYI SÁNDOR. Rákoskerti Polgári Kör

SZELEPCSÉNYI SÁNDOR. Rákoskerti Polgári Kör SZELEPCSÉNYI SÁNDOR Rákoskerti Polgári Kör Egyesületünk, ahogyan a neve is elárulja, Rákoskerten működik. Mivel nem mindenki előtt ismert, hogy a térképen hol keressen bennünket, ezért először is szeretném

Részletesebben

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag.

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag. Bonifert Zoltán 44 év vállalkozó 21 éve élek Tahiban, feleségem Kollár Edit. 2 lányom van, 18 és 14 évesek. 23 éve vagyok vállalkozó. Bonifert Zoltánné Kollár Edit 43 év védőnő Korábban még nem volt képviselőtestületi

Részletesebben

T Á P I Ó S Á G Képviselő-testületének

T Á P I Ó S Á G Képviselő-testületének T Á P I Ó S Á G Képviselő-testületének 2006. június 15-én, 10.30 órakor megtartott ülésének j e g y z ő k ö n y v e 30/2006. sz. Képviselő-testületi határozat: Napirendi pontok elfogadása 31/2006. sz.

Részletesebben

Taktaharkány civil szervezetek, alapítványok

Taktaharkány civil szervezetek, alapítványok Taktaharkány civil szervezetek, alapítványok "A TAKTAHARKÁNYI REFORMÁTUS TEMPLOMÉRT" Közhasznú (oktatási,kulturális,egyéb) 3922 Taktaharkány, Béke utca 40. képviselő: Fodor József Károly Elsődlegesen a

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82 Pályázati azonosító: 3508/01085. SZAKMAI BESZÁMOLÓ A Magyar Nemzeti Múzeum 3508/01085. számú pályázati azonosítóval jelölt pályázata 290.000,-

Részletesebben

1 Tiszták, hősök, szentek. Árpád-házi Szent István Boldog Bajor Gizella Árpád-házi Szent Imre Árpád-házi Szent László Árpád-házi Szent Piroska

1 Tiszták, hősök, szentek. Árpád-házi Szent István Boldog Bajor Gizella Árpád-házi Szent Imre Árpád-házi Szent László Árpád-házi Szent Piroska 1 Tiszták, hősök, szentek Árpád-házi Szent István Boldog Bajor Gizella Árpád-házi Szent Imre Árpád-házi Szent László Árpád-házi Szent Piroska 2013 Géza fejedelem megkereszteltette fiát, aki a keresztségben

Részletesebben

Kedves Olvasó! Megvalósult fejlesztések, beruházások: ami a fényképes beszámolóból kimaradt

Kedves Olvasó! Megvalósult fejlesztések, beruházások: ami a fényképes beszámolóból kimaradt Kedves Olvasó! Évek óta rendszeressé vált, hogy a Hajdúhegyi Hírekben ismertettem Önnel a városrész önkormányzati képviselõjeként végzett munkámat. Beszámoltam az elkészült fejlesztésekrõl és a megvalósításra

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Szociális Bizottságának 2015. március 30-án tartott nyilvános üléséről. Tartalmazza a 13/2015.(III.30.) 14/2015.(III.30.)

Részletesebben

Büszkék vagyunk nemzetiségi származású magyar olimpikonjainkra!

Büszkék vagyunk nemzetiségi származású magyar olimpikonjainkra! A MAGYARORSZÁGON ÉLŐ NEMZETISÉGEK JOGAINAK VÉDELMÉT ELLÁTÓ BIZTOSHELYETTES AZ ENSZ NEMZETI EMBERI JOGI INTÉZMÉNYE Büszkék vagyunk nemzetiségi származású magyar olimpikonjainkra! a Nemzetiségi Ombudsmanhelyettes

Részletesebben

á ö é Ö á á é ö é é ő ő é é ö é Á á ö á á ö ú á á á ü é é éö á ó ö é é á í á é ö ő á á ö á á á á é á ö é é á á á ő é í ő á á ü é é ö á á á é ö á é ö á é á ü é á á ü é é ö á ő ő é í ő á é é ö é á ü é é

Részletesebben

Sorsoltak: íme, a világbajnoki vízilabdatornák csoportbeosztása

Sorsoltak: íme, a világbajnoki vízilabdatornák csoportbeosztása http://fina-budapest2017.com/hu/hirek/319/sorsoltak-ime-a-vilagbajnoki-vizilabdatornak-csoportbeosztasa Sorsoltak: íme, a világbajnoki vízilabdatornák csoportbeosztása 2017.02.24. 12:28 CET A budapesti

Részletesebben

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselo-testületének március 30-án 11,55 órai kezdettel megtartott rendkívüli ülésérol.

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselo-testületének március 30-án 11,55 órai kezdettel megtartott rendkívüli ülésérol. Szám: 8/2010. Ö.ü. Készült: 5 példányban J E G Y Z O K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselo-testületének 2010. március 30-án 11,55 órai kezdettel megtartott rendkívüli

Részletesebben

Lakossági fórum TÁRSASHÁZAK BEKÖTÉSI MÉRŐ (FŐMÉRŐ) NÉLKÜL A MINŐSÉGI SZOLGÁLTATÁSHOZ RENDEZETT ÁLLAPOTOKRA VAN SZÜKSÉG

Lakossági fórum TÁRSASHÁZAK BEKÖTÉSI MÉRŐ (FŐMÉRŐ) NÉLKÜL A MINŐSÉGI SZOLGÁLTATÁSHOZ RENDEZETT ÁLLAPOTOKRA VAN SZÜKSÉG ÖNKORMÁNYZAT Lakossági fórum TÁRSASHÁZAK BEKÖTÉSI MÉRŐ (FŐMÉRŐ) NÉLKÜL A MINŐSÉGI SZOLGÁLTATÁSHOZ RENDEZETT ÁLLAPOTOKRA VAN SZÜKSÉG Közmeghallgatás keretében adtak tájékoztatást a BÁCSVÍZ Zrt. vezető szakemberei

Részletesebben

Az Önkéntesség Európai Éve keretében meghirdetett Önkéntesek Hete alkalmából pályázatot nyújtott be Alapítványunk az Önkéntes Központ Alapítványhoz.

Az Önkéntesség Európai Éve keretében meghirdetett Önkéntesek Hete alkalmából pályázatot nyújtott be Alapítványunk az Önkéntes Központ Alapítványhoz. A Csabacsűdi játszótér felújítása az Önkéntesek Hete keretében című projekt megvalósulása Csabacsűdön Pályázó: Tiszta Környezetünkért Alapítvány Csabacsűd Az Önkéntesség Európai Éve keretében meghirdetett

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Vitnyéd Község Önkormányzat október 26.-án tartott soros ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Vitnyéd Község Önkormányzat október 26.-án tartott soros ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V 13/2010. Készült: Vitnyéd Község Önkormányzat 2010. október 26.-án tartott soros ülésén. Jelen vannak: Tóth Kálmán polgármester Kis-Tóth István alpolgármester Horváth Zsuzsanna Ivancsics

Részletesebben

Az Egri Városi Sportiskola nevében köszöntöm a sportszakmai fórum résztvevőit!

Az Egri Városi Sportiskola nevében köszöntöm a sportszakmai fórum résztvevőit! Az Egri Városi Sportiskola nevében köszöntöm a sportszakmai fórum résztvevőit! A sport nemcsak testnevelés, hanem a léleknek is az egyik legerőteljesebb nevelőeszköze. /Szent-Györgyi Albert/ AZ EGRI VÁROSI

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. 3. A Vajda Péter DSE-vel közösen az alábbi rendezvényeket szerveztük a sportiskolás tanulóknak:

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. 3. A Vajda Péter DSE-vel közösen az alábbi rendezvényeket szerveztük a sportiskolás tanulóknak: SPORTISKOLAI SZAKMAI BESZÁMOLÓ 2012. SZEPTEMBER 1-DECEMBER 31. SZAKMAI BESZÁMOLÓ 1. Az iskola folyamatos kapcsolatot tart a MOB Sportiskolai Program Pedagógiai Munkacsoportjával illetve a sportiskolai

Részletesebben

Hévíz Az élet forrása. A Hévíz TDM Egyesület tevékenysége és céljai

Hévíz Az élet forrása. A Hévíz TDM Egyesület tevékenysége és céljai Hévíz Az élet forrása A Hévíz TDM Egyesület tevékenysége és céljai Hévízi turizmusa számokban Magánszállás 812 ház 2240 szoba 4692 ágy Kereskedelmi szállás 20 Hotel (3-5 * ) 2078 szoba 5814 ágy Összesen

Részletesebben

A MUNKÁSIFJÚSÁG GYÓGYÜDÜLTETÉSÉNEK TÁRSADALOMEGÉSZSÉGÜGYI ÉS TÁRSADALOMNEVELŐI JELENTŐSÉGE ÍRTA: DR. BATIZ DÉNES

A MUNKÁSIFJÚSÁG GYÓGYÜDÜLTETÉSÉNEK TÁRSADALOMEGÉSZSÉGÜGYI ÉS TÁRSADALOMNEVELŐI JELENTŐSÉGE ÍRTA: DR. BATIZ DÉNES A MUNKÁSIFJÚSÁG GYÓGYÜDÜLTETÉSÉNEK TÁRSADALOMEGÉSZSÉGÜGYI ÉS TÁRSADALOMNEVELŐI JELENTŐSÉGE ÍRTA: DR. BATIZ DÉNES Azt olvassuk a Társadalombiztosító Intézet jogelődjének, az Országos Munkásbiztosító Pénztárnak

Részletesebben

MIHÁLYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 8/2013./IV.30./ önkormányzati rendelete. a sportról

MIHÁLYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 8/2013./IV.30./ önkormányzati rendelete. a sportról MIHÁLYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 8/2013./IV.30./ önkormányzati rendelete a sportról Mihályháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a kötelező és az önként vállalt önkormányzati

Részletesebben

a turisztikai szakma iránt érdeklődőknek 5

a turisztikai szakma iránt érdeklődőknek 5 a turisztikai szakma iránt érdeklődőknek 5 BEVEZETŐ ÉS KÖSZÖNÖM Ezen könyvet a HungarHotels és a Béke Szálloda valamikori dolgozói állították össze, hogy a közös munkának és az együtt megélt napok emlékének

Részletesebben

A Szigethalmi TE szakmai beszámolója a 2007-es évről

A Szigethalmi TE szakmai beszámolója a 2007-es évről A Szigethalmi TE szakmai beszámolója a 2007-es évről Egyesületünk sikerekben gazdag évet zárt, amelyben aktíváink áldozatos munkáján kívül nagy szerepe volt annak a széleskörű szakmai elismertségnek, melyet

Részletesebben

Jedd- Livezeni. 2o14. o5.o2.

Jedd- Livezeni. 2o14. o5.o2. Jedd- Livezeni 2o14. o5.o2. Református parókia és a templom torony A falu bemutatása Jedd (román nevén Livezeni) az egykori Marosszék egyik faluja Erdélyben, a mai Maros megyében. A megye székhelytől 3

Részletesebben

Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület

Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület Ács, Ácsteszér, Aka, Almásfüzitő, Ászár, Bábolna, Bakonybánk, Bakonysárkány, Bakonyszombathely, Bana, Bársonyos, Császár, Csatka, Csém, Csép, Ete, Kerékteleki, Kisbér, Kisigmánd, Mocsa, Nagyigmánd, Réde,

Részletesebben

Boldog Nőnapot kívánunk minden kedves Hölgyolvasónknak! A Balatonberényi Tükörkép Szerkesztősége

Boldog Nőnapot kívánunk minden kedves Hölgyolvasónknak! A Balatonberényi Tükörkép Szerkesztősége Boldog Nőnapot kívánunk minden kedves Hölgyolvasónknak! A Balatonberényi Tükörkép Szerkesztősége Őstermelői igazolványok érvényesítése 1. Kiemelt elvárás a hatékony és költségtakarékos gazdálkodás 2. A

Részletesebben

A páros versenyek végleges eredményei:

A páros versenyek végleges eredményei: 1 12. VEGYTERV SZABADIDŐSPORT TEKEKUPA 8. Lakatos Géza emlékverseny. 2006. augusztus 11 27. Serdülőknek és ifjúságiaknak: 4x30 = 120 vegyesgurítás. Szenioroknak: 4x21 = 84 hármas-taroló gurítás. A páros

Részletesebben

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 25/2005.(XII.12.) rendelete a sportról

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 25/2005.(XII.12.) rendelete a sportról Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 25/2005.(XII.12.) rendelete a sportról Kőröshegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmánya 44/A. (2) bekezdésének

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

Szakmai beszámoló Generációs-híd program Jeles napok tevékenység

Szakmai beszámoló Generációs-híd program Jeles napok tevékenység Szakmai beszámoló Generációs-híd program Jeles napok tevékenység Előzmények Projekt adatai: Kedvezményezett Projekt címe Projekt azonosítója Alsómocsolád Község Önkormányzata Mintaprogram a minőségi időskorért

Részletesebben

SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL

SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL Az érettségi vizsga tartalmi részét az alább felsorolt témakörök képezik, azaz a feladatok minden vizsgarészben tematikusan ezekre épülnek. Ez a lista az érettségi

Részletesebben

Összefoglaló a Református Középiskolák Országos Röplabda Bajnokságáról

Összefoglaló a Református Középiskolák Országos Röplabda Bajnokságáról Összefoglaló a Középiskolák Országos Röplabda Bajnokságáról A verseny megrendezésének időpontja: 2017. 03.31 04.01. rendező intézményének neve: Debreceni Kollégium Gimnáziuma és Diákotthona szervezőjének

Részletesebben

Székely Tanintézet Tevelen

Székely Tanintézet Tevelen Mentoromnak, Földi Istvánnak emlékére Fábián Margit Székely Tanintézet Tevelen A Teveli Kőrösi Csoma Sándor Székely Tanintézet története Földi István leveleinek tükrében Előszó 2007-ben Erdős Borbála,

Részletesebben

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE Tel : 49/411-346; 500-169 Fax : 0649/500-170 Adószám:18417803-1-05 Bank Sz.:55100162-12001462 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2010. március 27-én Mezőkövesden, az Ipartestületek

Részletesebben

Kárpát-medence Magyarlakta Településeinek Virtusvetélkedőjét,

Kárpát-medence Magyarlakta Településeinek Virtusvetélkedőjét, Hagyományainkhoz hűen az idei évben is megrendezzük a Kárpát-medence Magyarlakta Településeinek Virtusvetélkedőjét, ahol a magyarországi falvak csapatain kívül, a határon túli települések versenyzői ismét

Részletesebben

Tervezet (1944) A Margitszigeti Úttörővasút pályájának körülbelüli tervrajza

Tervezet (1944) A Margitszigeti Úttörővasút pályájának körülbelüli tervrajza Tervezet (1944) A Margitszigeti Úttörővasút pályájának körülbelüli tervrajza Állomások és megállóhelyek: 1. Úttörő stadion (fejállomás) és fűtőház 2. Úttörő placc (VÁ, és 2 db tárolóvágány) 3. Nagy rét

Részletesebben

Az eddig látottak felülmúlják a várakozásainkat

Az eddig látottak felülmúlják a várakozásainkat https://www.fina-budapest2017.com/hu/hirek/315/az-eddig-latottak-felulmuljak-a-varakozasainkat Az eddig látottak felülmúlják a várakozásainkat 2017.02.22. 20:10 CET A Nemzetközi Úszó Szövetség (FINA) Budapesten

Részletesebben

Elnökségi ülés vendégekkel

Elnökségi ülés vendégekkel Elnökségi ülés vendégekkel Nem volt hétköznapi esemény a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Nyugdíjasainak Országos Szövetsége elnökségének novemberi értekezlete. Jeles vendégek érkeztek a Mátyás utcába Czikora

Részletesebben

Ikt.szám: /2014.

Ikt.szám: /2014. Ikt.szám: 1126-1/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 15-én 15 00 órai kezdettel tartott közmeghallgatásáról Készült: Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli -testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma 18/2014.(IV.01.) önkormányzati határozat 19/2014.(IV.01.)

Részletesebben

Képviselőjelöltek bemutatkozása

Képviselőjelöltek bemutatkozása Választási melléklet Tisztelt Választópolgárok! Választási tudnivalók A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők választását 2014. október 12-ére,

Részletesebben

Ezen dokumentum Jászárokszállás Város Önkéntes Tűzoltó Egyesületének 2007. évi jelentősebb eseményeit, beavatkozásait, híreit foglalja magába Készítette: Tekse Csaba parancsnok-helyettes 2007. október

Részletesebben

F E L J E G Y Z É S. Készült: Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. augusztus 20-i ünnepi üléséről. Ülés helye: Városháza Díszterme

F E L J E G Y Z É S. Készült: Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. augusztus 20-i ünnepi üléséről. Ülés helye: Városháza Díszterme F E L J E G Y Z É S Készült: Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. augusztus 20-i ünnepi üléséről Ülés helye: Városháza Díszterme Jelen vannak: Dr. Filvig Géza Marsovszky Lászlóné Simon

Részletesebben

BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ügyiratszám: 1-4 / 2016. Sorszám: ELŐTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. április 28. napján tartandó ülésére Tárgy:

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából Visszapillantó 2014. november 14. Születésnapi rendezvény Fazekas Lajos fazekas népi iparművész,

Részletesebben

ב"ה. Éves jelentés 2011

בה. Éves jelentés 2011 Bét Sálom Éves jelentés 2011 A Bét Sálom Zsinagóga Budapest egyik leggyorsabban növekvő zsidó közössége, ahol minden generáció számára biztosított a zsidó vallás, tradíció és kultúra megismerése, valamint

Részletesebben

Áprily Lajos emléke Nagyenyeden

Áprily Lajos emléke Nagyenyeden Józsa Miklós Áprily Lajos emléke Nagyenyeden Áprily Lajos, a jeles transzszilván költő 1887. november 14-én született Brassóban. Édesapja Jékely Lajos, édesanyja Zigler Berta. A család két év múlva Parajdra

Részletesebben

A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány és Dobbantó projektje

A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány és Dobbantó projektje A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány és Dobbantó projektje 173 Ecsédi Edit A diákok megismerése Az Egyéni Fejlődési Terv alkalmazásának tapasztalatai A Dobbantó program egyik fontos

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. június 29-i üléséről 72-76/2009. (06. 29.) ÖK. sz. határozat 1 Készült: Ceglédbercel Község Önkormányzatának 2009. június

Részletesebben

POGÁNYVÖLGYI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI INTÉZKEDÉSI TERV FELÜLVIZSGÁLATA

POGÁNYVÖLGYI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI INTÉZKEDÉSI TERV FELÜLVIZSGÁLATA POGÁNYVÖLGYI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI INTÉZKEDÉSI TERV FELÜLVIZSGÁLATA 2011 Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Közoktatási Fejlesztési Terv felülvizsgálata 2011 TARTALOMJEGYZÉK 1

Részletesebben

Csopak épített környezetének értékkatasztere

Csopak épített környezetének értékkatasztere HE ép 1 Csákányhegyi kilátó 050/2 Leírás: A Csopak települését északról határoló Csákány-hegy, valamint a parkerdő mindig is kedvelt kirándulóhely volt az itt élők és az üdülő vendégek körében, a Balaton

Részletesebben

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007.

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. VARSÁNYI LÁSZLÓNÉ SZOLFÉZS TANSZAKI NAP A VÁCI ZENEISKOLÁBAN Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. március 22-én. A személyes meghíváson kívül egy szép meghívó

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 5/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Vasszécseny, Tanakajd, Csempeszkopács, Rum, Rábatöttös és Zsennye Községek Képviselő-testületeinek 2015. május 12-én megtartott együttes üléséről Hozott döntések: Vasszécseny

Részletesebben

2014-ben a verseny megújul, változnak a településkategóriák a települések lélekszámától

2014-ben a verseny megújul, változnak a településkategóriák a települések lélekszámától Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere 1_,::._H számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a 2014. évi "Virágos Magyarországért" országos környezetszépítő

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottsága 2015. májusi 20.-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottsága 2015. májusi 20.-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: Sz-273/2015. ELŐTERJESZTÉS Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottsága 2015. májusi 20.-i ülésére Tárgy: Javaslat Budapest Főváros

Részletesebben

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről Egyesületünk 2005. október 27 én alakult szülői kezdeményezésre. Célja: Tápiószecsőn és a környező Tápió vidék - Kistérségben értelmi vagy testi

Részletesebben

Mezőcsát, 2011. március

Mezőcsát, 2011. március Egészségnevelési Pedagógiai Program (Egészségfejlesztési Terv) Készítette Kiss József Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola Mezőcsát, 2011. március TARTALOMJEGYZÉK Előszó... 5 Bevezető... 7 I.helyzetelemzés...

Részletesebben

Mióta él Békéssámsonon? Melyek a legkorább emlékei, első benyomásai a faluról?

Mióta él Békéssámsonon? Melyek a legkorább emlékei, első benyomásai a faluról? (Interjú 2.) Pleskonics Istvánné 2014. január 4-én, egy esős, borongós szombat délutánon három órát beszélgettünk Irénke nénivel előzetes egyeztetés után Alkotmány utcai lakásában. Délután kettőtől délután

Részletesebben