Hírlevél. Témáink nyár. III. évfolyam 2. szám - 1 -

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hírlevél. Témáink. 2014. nyár. III. évfolyam 2. szám - 1 -"

Átírás

1 2014. nyár Hírlevél III. évfolyam 2. szám Témáink Kutatóközponti újdonságok... 2 A Duna-kutató Intézet költözése... 2 Az ÖK humánpolitikai referense... 2 Megjelent publikációk, sikerek... 2 Organikus művelés gazdaságszintű hatásai...2 Reversal of age-related learning deficiency by the vertebrate PACAP and IGF-1 in a novel invertebrate model of aging.3 Down regulation of sodium channels...3 Effects of forest heterogeneity...3 Observation of a local gravity potential isosurface by airborne LIDAR of Lake Balaton, Hungary... 4 Kiváló poszter díj munkatársunknak az Európai Földtudományi Társaság (EGU) idei konferenciáján...5 Dunavirág - hazai siker Oroszország legrangosabb nemzetközi természetfotós pályázatán... 6 Pro Natura díjban részesült Dr. Báldi András... 6 Sikeres MTA doktori védés konzervációbiológiai témában... 6 Az MTA Ökológiai Kutatóközpont Balatoni Limnológiai Intézetének 85 éve Pályázataink, témáink... 8 LEGO... 8 Világviszonylatban is újszerű klímaváltozás-kísérlet... 9 Ökoszisztéma szolgáltatások térképi értékelése a kiskunsági Homokhátságon... 9 Az Európai Unió mezőgazdasága és a biológiai sokféleség - lendületes kutató tanulmánya rangos szaklapban Kényszerű személycsere a Pannon Magbank Projektben Botanikus kerti hírek Rendezvények, konferenciák Az MTA ÖK is részt vett a Föld Napja - IV. Tudományfesztivál rendezvényen Konferencia beszámoló: European Geosciences Union st Central European Symposium for Aquatic Macroinvertebrate Research Természet és társadalom a balaton régióban IAD Konferencia ÖK Napok

2 Kutatóközponti újdonságok A Duna-kutató Intézet költözése Az MTA Ökológiai Kutatóközpont Dunakutató Intézete hosszú várakozás után végre birtokba vehette az MTA Létesítménygazdálkodási Központ által üzemeltetett Karolina úti ingatlant, amelynek teljes felújítása május végén fejeződött be. Az intézeti telephelyek költözése június hónapban négy ütemben zajlott le a Gödi Huzella kertből, a vácrátóti Ökológiai és Botanikai Intézet területéről, valamint az ELTE tanszékeiről a 11. kerületi irodaházba. Júliusban tehát már a teljes, több mint 1000 m2 alapterületű, négy szintes épületben megkezdődhet a kutatómunka. Az intézetnek így a korábbi három helyett most egyetlen közös telephelye lesz, amely jelentős változás a Duna-kutató Intézet történetében, hiszen ezáltal lehetőség nyílik a források, eszközök jobb kihasználására, a közös gondolkodásra és kutatásokra, továbbá szorosabb együttműködések kialakítására a közeli egyetemekkel. Fuchs Adrienn Az ÖK humánpolitikai referense Makkos László vagyok, 1998-ban az ELTE Szociológiai Intézeténél kaptam meg diplomámat. Azóta személyügyi gazdálkodó és munkajogi szakokleveles tanácsadó képesítést is szereztem óta dolgozom a Humán Erőforrás, Humánpolitika területén. Az eltelt időszak alatt mind a közszférában és mind a versenyszférában megfordultam. Az MTA ÖK-nál től 4 órában főleg a vácrátóti telephelyen, mint humánpolitikai referens segítem és támogatom az ÖK munkáját. Makkos László Megjelent publikációk, sikerek Organikus művelés gazdaságszintű hatásai frissen megjelent publikáció a Lendület kutatócsoport tagjainak közreműködésével Báldi András, Lendület-csoportvezető, valamint Kovács-Hostyánszki Anikó, a kutatócsoport tagja társszerzőségével jelent meg egy új tanulmány a Nature Communications szakfolyóiratban (Schneider et al. Gains to species diversity in organically farmed fields are not propagated at the farm level. Nature Communications 5: 4151). Alapját a BioBio néven jegyzett EU FP7 projekt adta, amely az organikus illetve alacsony intenzitású szántó- és gyepművelés gazdaságszintű hatásait vizsgálta növények, földigiliszták, méhek és pókok, mint indikátor szervezetek használatával. A kutatás 12 európai és afrikai régióban, 205 gazdaság 1470 területén folyt. Magyarországon a Kiskunság Homokhátság régiójában, tizennyolc gazdálkodó földjein, eltérő intenzitással legeltetett gyepeken, szántókon, valamint az ezeket érintő erdőfoltokban, útszéleken, vízparti ökoszisztémákban folytak kutatások a Szent István Egyetem munkatársainak részvételével. Az eredmények rámutattak, hogy főként szántók esetében az organikus művelés kedvezően hat elsősorban a növények és méhek fajszáma szempontjából, a szokványos, hasonló művelésű földekhez képest, míg gyepek esetén kisebb különbség mutatkozott. A gazdaságok szintjén viszont az egyes szántók, gyepek organikus művelése átlagosan mindössze 4,6%-os fajszám növekedést eredményezett. A tanulmány kiemeli a gazdaságokon belül magasabb élőhelyi diverzitás biztosításának szükségességét a magasabb fajgazdagság elérése érdekében, például szántóföldeket szegélyező gyepsávok, erdőfoltok, facsoportok, bokros és vizes élőhelyek formájában Kovács-Hostyánszki Anikó

3 Reversal of age-related learning deficiency by the vertebrate PACAP and IGF-1 in a novel invertebrate model of aging: The pond snail (Lymnaea stagnalis) Pirger Z, Naskar S, László Z, Kemenes G, Reglődi D, Kemenes I. Journals of Gerontology A - Biological Sciences. (2014) in press, IF: Az egyszerű modellszervezetek közül a nagy mocsári csiga (Lymnaea stagnalis) kifejezetten jól használható tanulási modell. Léteznek klasszikus jutalmazásos és büntetéses tréningek, amellyek használatával a viselkedési magatartás (pl. táplálkozás, légzés, menekülés) hosszú távon (LTP) manipulálható az állatokban. Mindezeket számos publikáció tárgyalja az irodalomban. Jelen munkánkban ara voltunk kíváncsiak, hogy maga a tanulás a modellállatokban mutat-e életkor függést és ha igen, befolyásolható-e ez a folyamat. Azt találtuk, hogy míg a fiatal modellállatokban (3 hónapos) könnyen kialakítható a hosszú távú memória a táplálkozási viselkedéssel kapcsolatosan, addig az idős, 1 év körüli állatok képtelenek felidézni a tanultakat a tesztekben. Vizsgáltuk továbbá, hogy képesek vagyunk-e modulálni ezt a folyamatot. Azt találtuk, hogy a mostanában számos vizsgálat célpontját képző, széles körben vizsgált PACAP nevű neuropeptid 100 ng végkoncentrációban hatékonyan képes befolyásolni a tanulási és memóriafolyamatokat a modell állatokban. Az idős állatok PACAP kezelést követően a fiatal állatokhoz hasonló, attól szignifikánsan nem eltérő értékeket produkáltak a tesztekben. Kimutattuk továbbá, hogy a PACAP peptid koncentrációja az idős állatokban a kimutathatósági határ alá csökken, szemben a fiatal állatokkal. Így a kivülről pótolt és megemelt PACAP szint jótékonyan képes befolyásolni az említett folyamatokat a camp célmolekulán keresztül. Megfigyeltük továbbá, hogy az ún. IGF-1 (inzulin szerű növekedési faktor) molekula, egyfajta szinergista hatással, ugyancsak jótékonyan befolyásolja a tanulást és a memóriát. Mindezek tudatában arra következtettünk, hogy a PACAP szint változása kifejezetten fontos az idős kori demencia kialakulásának kapcsán. Ez például öszefüggésbe hozható az Alzheimer-kórral is, ahol ugyancsak igazolást nyert, hogy a PACAP kezelés hatására csökken a dopaminerg rendszer károsodás, ami a kór fő támadáspontja. A kézirat ingyenesen letölthető a netről. Pirger Zsolt Down regulation of sodium channels in the central nervous system of hibernating snails Kiss T, Battonyai I, Pirger Z. Physiology and Behavior (2014) in press, IF: Ismeretes, hogy ha egy élőlény, számára kedvezőtlen abiotikus feltételek közé kerül és nem, vagy nehezen jut táplálékhoz, akkor inaktív, vagy hibernált állapotba zuhan a túlélés érdekében. A hibernáció nem feltétlenül a klasszikus téli nyugalmi állapot, hiszen számos faj, mint pl. a szárazföldi csigák, a számukra kedvezőtlen, száraz, forró nyári időszakban is hibernálnak, csak azt aestivált állapotnak nevezük. A hibernáció, vagy aestiváció egy túlélési stratégia az állatvilágban, melyek pontos ismerete egyre fontosabb a globális felmelegedés kapcsán. Számos kézirat boncolgatja, hogy azok az állatok, amelyek képesek lesznek valamiféle hasonló inaktív állapot elérésére, sikeresebbek lesznek a jövőban, mint erre nem képes társaik. A vizsgálataink célja az volt, hogy az előbb felvázolt okokból minnél részletesebben megismerjük az éti csiga (Helix pomatia) hibernációs viselkedését. Vizsgáltuk az aktív és a téli hibernált állatok idegrendszerében a jelentősebb eltéréseket. Azonosított neuronokban kimutattuk, hogy számos különbség figyelhető meg az aktív és hibernált állapotok között az állatokban. Azt találtuk, hogy bizonyos ioncsatorna típusok koncentrációja szignifikánsan lecsökken a hibernált állatokban, míg mások abszolút függetlenek az állat aktivítási állapotától. Ez feltehetően azzal magyarázható, hogy olyan ioncsatorna típusok és pályárendszerek, amelyek pl. a táplálkozásban, szagok felismerésében vesznek részt, nem fontosak a hibernált állapotban, hiszen az állat nem táplálkozik, nugyalmi állapotban van, így energetikai szempontból előnyösebb számára, ha ezeket az ioncsatornákat lebontja és abból ATP rakrárait pótolja. Tavasszal, a májusi meleg esők során hamar újraépíti ezeket az ioncsatornákat és a bőséges táplálkozás alatt minden élettani folyamat rendeződik az állatban. Pirger Zsolt Effects of forest heterogeneity on the efficiency of caterpillar control service provided by birds in temperate oak forests Bereczki K, Ódor P, Csóka Gy, Mag Zs, Báldi A Forest Ecology and Management 327: , 2014 Az erdészeti kártevők világszerte jelentős károkat okoznak az erdőgazdaságok számára. A mérsékelt övi lombhullató erdőkben elsősorban a lepkehernyók okozta károk lehetnek jelentősek. Az általuk okozott lombvesztés visszaveti a rágott fák növekedését, negatívan befolyásolja a termés mennyiségét és ezáltal nehezíti a természetes felújulást. A hernyókártevők populációinak - 3 -

4 szabályozása tehát kulcsfontosságú mind gazdaságilag, mind ökológiailag. E szabályozásban a legnagyobb szerepet a rovarevő énekesmadarak töltik be. Hernyófogyasztásuk egyike a legfontosabb ökoszisztéma szolgáltatásoknak. E szolgáltatás mértékéről és mechanizmusáról ugyanakkor nagyon kevés ismerettel rendelkezünk. Kutatásunkban arra kerestük a választ, hogy az erdőszerkezet és ezáltal az erdőkezelés hogyan befolyásolja a madarak által nyújtott kártevő-szabályozás hatékonyságát. Kísérletünket a Dél- Mátra cseres kocsánytalan tölgyeseiben végeztük. Homogén és heterogén szerkezetű állományokban hasonlítottuk össze a madarak és hernyók abundanciáját, a hernyók általi kártétel mértékét és a predációs rátát. Ez utóbbi számszerűsítésére a kis téliaraszoló mintájára gyurmából készített álprédát használtunk. Emellett minden állományban erdőszerkezeti felmérést végeztünk, s vizsgáltuk az egyes erdőszerkezeti változók madarakra, hernyókra és hernyópredációra gyakorolt hatását. A kihelyezett álprédákon 27%-os predációs rátát mértünk, melynek 81%-a madarak általi predáció. A rovarevő énekesmadarak szignifikánsan nagyobb egyedszámmal voltak jelen a Csőrnyom a kis téliaraszoló mintájára készített álprédában heterogén állományokban, mint a homogén szerkezetű erdőkben. A szerkezeti változók közül elsősorban a faállomány méret szerinti heterogenitása és az elegyesség gyakorolt pozitív hatást a madarak abundanciájára. A predációs rátát a madarak és hernyók abundanciája egyaránt pozitívan befolyásolta. Ebből arra következtethetünk, hogy a madarak képesek a hernyóabundancia változásaira reagálni. Továbbá eredményeink jelzik, hogy az erdőkezelés hozzájárulhat a hernyókárok mérsékléséhez a madarak számára kedvező szerkezeti elemek fenntartásával. A térben heterogén fahasználat, az idős facsoportok fenntartása és az állomány fajgazdagságának biztosítása nagymértékben növeli a madárállomány gazdagságát és ezáltal az erdő rovarkárokkal szembeni ellenálló képességét. Bereczki Krisztina Observation of a local gravity potential isosurface by airborne LIDAR of Lake Balaton, Hungary A gravitációs potenciál helyi izofelületének felmérése légi lézerszkenneléssel a Balatonon Mindenki tudja, hogy a víz vízszintes, de mit is jelent ez pontosan? Azt, hogy egy nyugalomban lévő vízfelület olyan alakot vesz fel, hogy a felszínén a gravitációs potenciál (a Föld vonzerejének munkavégző képessége) mindenütt ugyanannyi legyen. A Föld tömegvonzása azonban pontról pontra változik a felszín alatt lévő anyag sűrűségének és a domborzati viszonyoknak megfelelően, így a Föld alakját (a geoidot) csak közelítjük a forgási ellipszoiddal, a valóságban ettől jelentős eltérések adódnak. A légi lézerszkennelés (LIDAR) egy gyakran alkalmazott távérzékelési módszer szárazföldi domborzat felmérésére: Európa nagy részéről már készültek ilyen adatok. A módszer érdekessége, hogy ellipszoidi koordinátarendszerben gyűjt méréseket (GPS alapon), tehát független a tömegvonzástól, ellentétben például a hagyományos szintezéses módszerektől. Ha a vízfelület követi a gravitáció térbeli változásait, és nagy térbeli felbontással meg tudjuk mérni a magasságát a tömegvonzástól függetlenül, akkor következtetni tudunk a felszín alatti anyag sűrűségének mintázatára. Ezt teszteltük a Balatonon: a 2010-es kutatórepülésünk adataiból kivágtuk a vízfelszínt, és meglepő magasság-különbségeket tapasztaltunk: az ellipszoidhoz képest Szigligetnél 80 cm-el van magasabban a tó, mint Aligánál! A tó körül 9 vízmérce van, amelyek negyedóránként regisztrálnak, ezek alapján korrigáltuk a rövid távú vízlengéseket, de a magasságkülönbség megmaradt. A vízfelszín magasságait korreláltattuk a legrészletesebb elérhető geoid modellel: nagyon szoros összefüggést kaptunk az egész tóra nézve, de az ellipszoidhoz képest legalacso- ALS-measured ellipsoidal water surface height [m] Point count 1:1 line , ,701-3, ,351-6, ,701-13, Quasi-geoid height [m] - 4 -

5 nyabban fekvő területek határozott eltérést mutatnak a modell által jósolt magasságoktól. Feltételezzük, hogy itt a geoid modell simít túlságosan a valósághoz képest, és a lézerszkenneléssel kapott felszín segíthet a jövőben a geoid modell finomításában. A kutatás jelentősége, hogy megalapozza a LIDAR használatát a vízi altimetriában, amely a korábban használt műholdas módszerekhez képest két nagyságrendnyi javulást jelent az elérhető felbontásban. A műholdas vízfelszín magasságmérések a tengereken kimutatják a fontosabb áramlásokat, örvényeket: a cikk folyományaként elindult nálunk egy hasonló kutatás, ahol a Balatoni áramlásokat próbáljuk feltérképezni az általuk okozott finom léptékű magasságkülönbségek alapján. A cikk az EGU Solid Earth folyóiratában került leközlésre. A nyílt hozzáférés mellett a folyóirat érdekessége a nyílt bírálat: a benyújtás után előzetes jelleggel az interneten megjelent cikket a felkért bírálókon kívül bárki kommentálhatja. A kialakuló vitát, a hivatalos bírálatokat és a szerzők válaszát is közzéteszik, ezzel elősegítve az átláthatóbb és igazságosabb bírálati folyamatot. Zlinszky András Kiváló poszter díj munkatársunknak az Európai Földtudományi Társaság (EGU) idei konferenciáján Zlinszky András, az MTA ÖK Balatoni Limnológiai Intézetének tudományos munkatársa Outstanding Student Poster díjat nyert az Európai Földtudományi Társaság (EGU) idei konferenciáján az Earth and Space Science Instrumentation témakörben. A konferencián 24 témakörben összesen mintegy 9500 poszter került bemutatásra, az egyes témakörökben max. 4 díjat osztottak ki. Pontozták a tudományos tartalmat, a grafikai megvalósítást és a poszter bemutatását is. Poszterének címe Simultaneous colour visualizations of multiple ALS point cloud attributes for land cover and vegetation analysis vagyis LIDAR pontfelhő tulajdonságok egyidejű színes megjelenítése felszínborítás és növényzet elemzésére. Simultaneous colour visualizations of multiple ALS point cloud attributes for land cover and vegetation analysis The state of the art Point clouds can be viewed usind 3D rendering in planar, profile or 3D perspective. However, viewing software typically only allow visualization by attributes directly obtained during the measurement (elevation, amplitude, echo number) or standard point classification. Creating "photorealistic" point clouds by assigning colour values to each point from imagery works in an urban context but not in vegetation: Canopy points all get very similar colours (green) and sub-canopy points don t get any colour assigned from aerial images at all. The problem Points belonging to a wide range of different objects would have exactly the same colour if they are similar in one particular LIDAR variable. If most of the points have the same colour, screen clutter limits the size of the scene that can be loaded and the perspective of the view is difficult to see. Different point classes are hardly possible to detect in context if only a very small area can be viewed at a time. Point cloud attribute interpretation is not intuitive: only very experienced users can identify objects or discriminate between different kinds of vegetation. The objective Intuitive point cloud visualization for multiple attributes It should be able to Work with any point attribute defined by the user Show as many attributes as possible simultaneously Remain independent from the viewing software Keep input values and rely on straightforward and transferable calculations. Colours should be intuitive to understand and easy to discriminate Colours should support perception of height and depth. The solution Instead of a single colourmap for one attribute, any combination of three point attributes can be mapped to each of the three primary colours. The ASPRS.las format is used, and a Python script of Opals software modules rescales the attribute values to the full range of the.las format Red, Green and Blue channels. András Zlinszky, Adam Kania, Anke Schroiff, Johannes Otepka, Gottfried Mandlburger, Norbert Pfeifer Results This visualization scheme exploits our intuitive understanding of the RGB colour scheme for dealing with three arbitrary attributes simultaneously. Input attribute values are not modified and the colour parameters are written to the file, conserving independence from viewing software. Colour scaling is linear, with the option of histogram equalization. In case of the scheme we used, the variables are are often Normalized Height negatively correlated, resulting in a wide range of colours, with green mainly for vegetation. In a perspective view, vegetation points overlap terrain points, but they can be discriminated based on their colour, creating a Profile view of RGB coloured point cloud sense of depth. High points with respect to the terrain are more blue, creating an intuitive sense of elevation. Object Amplitude Echo Width Normalized Height Resulting Colour Asphalt Low Low Low Black or brown Bare Soil Mown grass Tall grass, Shrubs Coniferous trees (leaf off) Deciduous trees (leaf off) High Low Low Red Low High Low Green High Medium High Purple Low High High Blue-Green Power Lines Low Low High Blue We conclude that RGB visualization of ALS point attributes makes the point cloud human readable for vegetation analysis ~30 m ~30 m True colour orthophoto of study site (image GoogleEarth) Planar view of RGB coloured point cloud 3D perspective view of RGB coloured point cloud ~100 m András évek óta vizsgálja a LIDAR adatok ökológiai alkalmazását, és egy olyan eljárást dolgozott ki, amellyel lézerszkennelésből származó pontoknak színkeverés segítségével egyszerre több tulajdonsága is megjeleníthető. Így jól elkülöníthetőek a talajfelszínhez, épületekhez, fatörzsekhez vagy a lombkoronához tartozó pontok, sőt akár fafajokat is azonosítani lehet. A díj elnyerése azzal jár, hogy a poszter anyagát közölheti az EGU Geoscientific Instrumentation, Methods and Data Systems című nyílt hozzáférésű folyóiratában, és jövőre ingyen vehet részt a konferencián. A poszter összefoglalója itt: is external) a poszter pedig a is external) linken érhető el. szerk

6 Dunavirág - hazai siker Oroszország legrangosabb nemzetközi természetfotós pályázatán Potyó Imre, az MTA ÖK Duna-kutató Intézetének munkatársa Oroszország legrangosabb nemzetközi természetfotós pályázatán, az Arany Teknősön ( Golden Turtle 8 ), a Microcosm kategóriában első díjat nyert Rush Hour ( Csúcsforgalom ) című rajzó dunavirágokat megörökítő fotójával. A pályázaton összesen 77 országból, 1922 pályázó, fotóval vett részt. A szerző fotójához a következő képaláírást írta (angolul): A dunavirág (Ephoron virgo) sok évnyi kimaradás után ismét virágba borította a Duna egyes szakaszait. A dunavirágok milliós rajzása az egyik legizgalmasabb és legcsodálatosabb fotós Rush Hour - Csúcsforgalom téma, amivel eddig találkoztam. A képen hosszabb expozícióval és vakuzással érzékeltettem a kérészek röpképét és irányvonalát. A vaku kimerevítette a rovarokat, majd a hosszabb expozíció során csíkot húztak a fotóra. Fantasztikus képekben gyönyörködhetünk a többi kategóriában is, további magyar sikerekkel! A győztes kép és a további díjazott képek megtekinthetők a következő oldalakon: is external) szerk. Pro Natura díjban részesült Dr. Báldi András az MTA ÖK főigazgatója A Föld napja alkalmából Dr. Illés Zoltán környezetügyért felelős államtitkár Pro Natura Díjat adott át Dr. Báldi Andrásnak, az MTA Ökológiai Kutatóközpont főigazgatójának, a természetvédelem, a mezőgazdálkodás és a biodiverzitás kapcsolatának vizsgálatában és a konzervációbiológia területén elért kiemelkedő eredményei, nemzetközi szervezetekben kifejtett tevékenysége elismeréseként. Pro Natura Díjat kapott még Kácsor László, fotóművész, szakíró; a Magyar Természettudományi Társulat; Márton Béla, néprajzíró, nyelvjárás kutató; Dr. Molnár Gyula, címzetes docens, nyugdíjas, Szegedi Tudományegyetem Ökológiai Tanszék. Gratulálunk a díjazottaknak! szerk. Sikeres MTA doktori védés konzervációbiológiai témában Lengyel Szabolcs az MTA ÖK Duna-kutató Intézet Tisza-kutató Osztályának tudományos főmunkatársa sikeresen megvédte MTA doktori értekezését, melynek címe: A biológiai sokféleség keletkezése, veszélyeztető tényezői, helyreállítása és monitorozása Szabolcs doktori kutatásaiban a gulipán fióka-örökbefogadását vizsgálta viselkedésökológiai szempontból. A Hortobágyi Nemzeti Parkban kezdett foglalkozni restaurációs ökológiával és a tiszavirág ökológiai vizsgálatával. Kidolgozta és öt éven át koordinálta hazánk egyik legnagyobb tájrehabilitációs programját az egyek-pusztakócsi LIFE-program keretében től 2009 elejéig az amerikai North Carolina State University Zoológiai Tanszékén vendégkutatóként dolgozott ben az OTKA-Norvég Alap támogatásával megalapította a Konzervációökológiai Kutatócsoportot, mellyel egy EU FP6-os (EuMon) és két FP7-es (SCALES, BioFresh) kutatási programban vett részt. Érdeklődési területe az evolúcióbiológia, az ökológia és a természetvédelmi biológia. Fő kutatási területe az élőhelyek helyreállítása (restaurációs ökológia) és természetvédelmi kezelése. Nemzetközi kooperációban foglalkozik a biodiverzitás-monitorozás elméleti hátterével, gyakorlati megvalósításával és értékelésével. Vizsgálta több természetvédelmi szempontból fontos állatfaj életmenetét, élőhelyválasztását és védelmi lehetőségeit. Jelenleg főként térbeli ökológiai eljárásokkal és védett területek szisztematikus konzervációs tervezésével foglalkozik. Hatvankilenc tudományos folyóiratcikke jelent meg, ebből 36 impakt faktoros folyóiratban (összesített IF > 90), munkáira több mint 1000 hivatkozás, ebből több mint 700 független hivatkozás érkezett. A doktori mű és a kapcsolódó bírálatok és válaszok itt olvashatók:http://mta.hu/cikkek/folyamatban_levo_doktori_eljarasok(link is external) Gratulálunk a sikeres védéshez! szerk.

7 Az MTA Ökológiai Kutatóközpont Balatoni Limnológiai Intézetének 85 éve Ötödik rész: Kotsis Iván, a Magyar Biológiai Kutatóintézet (Tihany) építészeti terve Dr. Vértes László orvos professzor, nyugalmazott kórház igazgató, tudománytörténész néhány héttel ezelőtt azzal a kezdeményezéssel tett megtisztelő látogatást Tihanyban, hogy alapítóink, Klebelsberg Kuno ( ) kultuszminiszter és Bethlen István ( ) miniszterelnök érdemeinek elismerése mellett illő lenne egy emlékkonferenciát rendezni az építészmérnök Kotsis Ivánról (Arad, 1889 december 15. Budapest, 1980, január 11) is. Arról a Kotsis Ivánról, aki az 1920-as évek során intézetünket, és szomszédságunkban a Habsburg József főhercegi kastélyt, valamint a meg nem valósult ötemeletes abbáziai-jellegű Új Tihany Hotel Balaton gyógyszállót tervezte a Fürdő-telepen. És akinek hosszú életútja átívelte az egész XX. századi magyar építészetet. Sok ezer budapesti és vidéki épületben valósította az észak- itáliai mediterrán villák, a német Bauhaus, és a New York-i bérpaloták közötti modern építészeti inspirációit. Vértes László professzor könyvtárunknak nemrég olyan ritka dokumentumokat is ajándékozott, amely dacára páratlannak hitt archív gyűjteményünknek, újdonság. Ilyen például a korlátozott példányszámban megjelent Kotsis Iván életrajz, és a Vaszary János festőművész által készített hatalmas (3 x 8 méter) A mélység világa -c. pannó eredeti fényképe a Magyar Biológiai Kutatóintézet kurzustermében. A pannó eddigi hiedelmünkkel ellentétben nem a második emeleti könyvtár falát díszítette, hanem az első emeleten, abban az egybefüggő hatalmas térben díszlett, amelyet az 1950-es években két oldalsó nagy laboratóriumra és két középső kisebb dolgozó szobára osztottak. A Magyar Nemzeti Galéria művészettörténészei 2007 nyarán kezdtek nyomozást a hatalmas Vaszary pannó után Tihanyban, amely a művész egyetlen, állami megrendelésre készült képe volt. Intézetünkben azonban évtizedek óta nyoma sincs a hatalmas képnek. A 91 éves Prof. Woynarovich Elektől tudtuk meg 2010-ben, aki 1956 és 1961 között a tihanyi intézet igazgatója volt, hogy a vásznat az 1950-es évek végén még Ő szállíttatta feltekerve teherautón Budapestre az MTA székházába, és azóta híre-hamva A Virágh Judit Galéria 42. aukciója 163. tételeként szerepelt a kép alábbi, 1928-as, 88 x 275 cm méretű tervvázlata 7 millió Ft. kikiáltási áron, ben Az intézet első emeleti kurzus terme az eredeti Vaszary képpel A József főhercegi kastély és az intézet épületegyüttese sincs a vagyonokat érő festménynek. Az alábbiakban Kotsis Iván életrajzából idézünk részleteket a tihanyi intézet tervezésére vonatkozóan, amelyet Prakfalvi Ede rendezett nyomda alá a HAP Tervezőiroda és a Magyar Építészeti Múzeum közös kiadásában, HAP-könyvek 5. HAP Galéria (www.hap.hu), ISSN , ISBN , Vác, ban kezdődött meg Balaton menti tervezői tevékenységem, amely egészen a második világháborúig tartott. A Balaton hosszabb szünetelés után akkortájt kezdett ismét keresett nyaralóhellyé válni

8 Balatoni munkálkodásom legelején, ben terveztem József főherceg tihanyi nyaralókastélyát. Pompás feladat, szinte anyagi korlátok nélkül megtervezni előkelő lakáskörülmények között élő főúr nyaralóját, amellett az építtető mindenesetre előlegezett bizalmát a legteljesebb mértékben élvezve, és az általános alapelrendezésen kívül teljes szabad kezet kapva a külső és belső kiképzésben egyaránt. Olaszos kerti palotát építettem, római kaszinó jelleggel, mérsékelt architektúrával, a belsőben XVI. Lajos és empire-szerű interieurökkel. A földszinten átmenő nagy hall, amely a tó partjára néző széles loggiára nyílik, ettől jobbra-balra reprezentatív helyiségek, szalonok, ebédlő, mind olasz méretű termek. Két vendéglakosztály, kápolna, személyzet. Az emeleten 8 háló, 4 fürdő és nappali szobák. Az alagsorban konyhák, személyzeti lakások, raktárak stb. Az elrendezést áttekinthető folyosós rendszerben terveztem. Külön garage-épület kertészlakással, falazott kőkerítés. A palota szomszédságában gróf Klebelsberg Kuno kultuszminiszter biológiai intézet építését határozta el, s abból a célból, hogy egységes tóparti kép keletkezzék, miután a főhercegi kastélyt megtekintette, megbízott a tervezéssel. Amikor első ízben a helyszínre mentünk, bemutatkozásom után nyomban megkérdezte, hogyan lehet egy ilyen komplikált épületet úgy megtervezni, hogy az gyakorlatilag is jó legyen és a külsőben is artisztikus. Azt feleltem, hogy az elrendezést a benne lefolyó üzem fogja diktálni, s azt esztétikus keretekben kell kimutatni a külsőben. Válaszomat azonnal átértette és helyeselte. Az évben hasonló olaszos jellegben, de az alaprajzi igényeknek megfelelő, kötetlen csoportosításban épült a biológiai intézet. Az épületegyüttest három egységre tagoltam: középen áll a laboratóriumi épület, ettől egyik oldalra a kutató tudósok szállodája, a másikon az állandó igazgatói személyzet lakóháza. Mindkettőt oszlopos árkádsor köti össze a főépülettel. A fő probléma a központi laboratóriumi főépület megtervezése volt. Megelőzően ismerni kellett volna hasonló külföldi intézményeket, ennyire teljes azonban sehol sem állott. Ezért előzőleg részben hasonló munkakörökkel foglalkozó intézeteket kerestünk fel, részben pedig kisebb, szükségelhelyezésben működőket, és ezek adataiból próbáltuk meg összerakni az épület beosztását, amely 3 részre tagolódott: az egyikben a balatoni állat- és növényvilágot tanulmányozták, a másodikban általános élettani kutatásokat folytattak, végül időszakos tanfolyamokat tartottak, amelyek részére sok dolgozóhelyet tartalmazó terem kellett. Elképzelhetően bonyolult volt a gépészeti berendezés, amelynek során ivóvíz, balatonvíz a halaknak, tengervíz a tengeri állatoknak, meleg víz, sűrített és ritkított levegő, házilag előállított gáz, szennyvíz- és savlefolyók, központi fűtés vezetékei, összesen tehát a villanyon kívül tízféle vezetékhálózat készült. Az első emeleten a nagy kurzustermet három oldalról sűrű ablakok nyitják meg, a negyedik falra 14 m hosszban Vaszary János mesteri freskót (pannót) festett, amely a Balaton medrének faunáját és flóráját stilizáltan ábrázolja vízfátyolon keresztül, pompás fénnyel, amely tónusában folytatja a három oldali ablakokon beözönlő erős balatoni világítást. A tudósok nem szívesen látták a freskót. Állandóan a stilizált állatok és növények neveinek megállapításával bajlódtak. Üvegházak, kísérleti állatház, nyilvános aquarium, garage, csónakkikötő és fürdő egészíti ki az elrendezést, amely beleértve a lakásokat és a tudósok szállodáját teljes tudományos kutatótelepnek kicsiben megépített ideális mintaképét nyújtotta. Az évi nemzetközi zoológiai kongresszus alkalmával adták át rendeltetésének, amikor is több száz külföldi tudós nézte meg. Prof. G.-Tóth László Pályázataink, témáink LEGO Az ÖBI Restaurációs Ökológiai Kutatócsoportja április 28-tól új, nagyszabású projektben vesz részt, melynek során a Nyíregyházán épült LEGO gyár területén természetközeli élőhelyeket telepítenek. A Lego gyár célja, hogy minden eddiginél környezetbarátabb gyárat hozzon létre. Ennek nemcsak az a része, hogy hatékonyan és takarékosan gazdálkodnak a környezeti erőforrásokkal, pl. a vízzel vagy az energiával, hanem az is, hogy a gyár területén létrehozandó 26 hektáros ökológiai park kialakításával a helyi biodiverzitást növelik. A hosszú távú cél hazánk egyik legveszélyeztetettebb élőhelyének, a homoki erdős-sztyepp vegetációnak a létrehozása a park területén. Ennek az Ökológiai parknak a kialakításában vesz részt a Restaurációs Ökológiai Kutatócsoport a Deep Forest Kft-vel konzorciumban. Mivel eddig még nem volt példa ilyen nagyszabású erdőssztyepp élőhely helyreállítására, tulajdonképpen az egész telepítés egy nagyléptékű kísérletnek tekinthető. A munka során többféle módszert fogunk alkalmazni: a gyepet a gyár 50 km-es környezetéből származó széna terítésével, illetve hazai kétszikű és fűmagok kiszórásával alakítjuk ki. Tervbe van véve egy ún. szaporító parcella kialakítása is, ahol a hazai száraz gyepek jellemző fajainak bemutatása és magtermesztése fog történni. Az erdőssztyepp fásszárú részét pedig különböző méretű hazai fa- és cserjefajok telepítésével alkotjuk meg. Az erdőssztyepp élőhely kialakításának fontos része, hogy a tervezés során a helyi terepviszonyokhoz próbálunk alkalmazkodni, tehát a fa és cserjecsoportokat a meglévő vagy kialakítandó mélyebb részekbe telepítjük. A munka elindult, a kiindulási fázis képeit alább lehet megtekinteni. Reméljük 2 év múlva már sokkal barátságosabb fotókat tudunk közölni. Csecserits Anikó - 8 -

9 Világviszonylatban is újszerű klímaváltozás-kísérletet indít az MTA Ökológiai Kutatóközpont Az MTA és az EU 7. keretprogramja támogatásával épült ki az a terepi kutatási infrastruktúra, amely lehetővé teszi, hogy az eddigieknél összetettebb módon vizsgálják a klímaváltozás ökológiai hatásait az MTA Ökológiai Kutatóközpont munkatársai. A szakemberek arra keresik a választ, milyen együttes hatásokkal járhat, ha a gyakoribbá váló szélsőséges aszályokhoz a csapadékösszeg tartós megváltozása is társul. A Fülöpházán múlt pénteken átadott terepi kutatási infrastruktúra révén a természetben rendszerint egybeeső két jelenség következményeit összetett terepkísérlet keretében tanulmányozzák az ökológusok. A kutatók így feltárhatják, milyen különálló, illetve együttes hatással van az egyszeri szélsőséges aszály, illetve a mérsékelt, de minden évben visszatérő csapadékváltozás a szárazabbá vagy nedvesebbé váló klíma a Kiskunság homokpusztagyepjeinek élővilágára. A klímaváltozás következtében egyre gyakrabban tapasztalható szélsőséges időjárási jelenségeket és a csapadékmennyiség változását általában egymástól függetlenül vizsgálják. Az ExDRain klímaváltozás-kísérlet újszerűsége éppen az, hogy 48 parcellán, nyolc különböző kezeléskombinációban modellezzük az egyszer előforduló szélsőséges aszály két szintjét (jelentkezik / nem jelentkezik), illetve az évente visszatérő csapadékváltozás négy szintjét (erős aszály / gyenge aszály / kontroll / öntözés) mondta el Kröel-Dulay György, a kutatás vezetője. A feltételezések szerint a homokpusztagyep ellenálló a mérsékelt aszállyal szemben, és a szélsőséges aszályt követően is képes regenerálódni, amennyiben átlagos vagy nedves évek következnek. Ugyanakkor a szélsőséges aszály utáni elhúzódó csapadékszegény időszak a növényzet hosszú távú, drasztikus megváltozását vonhatja maga után. A globális környezeti változások, így a klímaváltozás egyes komponenseit külön-külön tanulmányozó kutatások alábecsülhetik a várható következményeket. Várakozásaink szerint a Fülöpházán most induló kísérlet rávilágíthat, hogy a környezeti változások különböző tényezőinek hatásai gyakran felerősítik egymást figyelmeztetett Kröel-Dulay György. Az ExDRain kísérlet további fontos eleme, hogy igyekszik komplex módon nyomon követni a változásokat. Így több élőlénycsoporton (edényes növények, gombák, fonálférgek, talajlakó ízeltlábúak) vizsgálják az élővilág változását, és az ökoszisztéma-folyamatok közül is többet tanulmányoznak (primer produkció, lebontás, talajlégzés). Ez lehetővé teszi, hogy a szakemberek összetett elemzéseket készítsenek az ökoszisztéma változásairól. forrás: Ökoszisztéma szolgáltatások térképi értékelése a kiskunsági Homokhátságon Az OpenNESS EU FP7 projekt célja az ökoszisztéma szolgáltatások vizsgálatának operativizálása, azaz európai szintű felmérésekre való alkalmassá tétele. Az OpenNESS évi találkozóját Budapesten tartotta, ami alkalmat adott az MTA ÖK és a Környezeti Társadalomkutatók (ESSRG) számára a projekt Kiskunsági esettanulmányának részletes bemutatására. Ennek célja az ökoszisztéma szolgáltatások felmérése a Homokhátság közepének nyugati részén, ahol egy, a tájhasználat és az ökoszisztéma szolgáltatások nagymértékű módosulásával járó vízvisszapótlási beavatkozást terveznek. Az esettanulmány egyik kulcsa a megfelelő indikátorok kiválasztása, amelyekkel lehetővé válik a szolgáltatások és azok várható változásainak felmérése

Témáink. 2013. ősz. II. évfolyam 3. szám. Kutatók Éjszakája Vácrátóton... 8 Nyomozz növények után az irodalomban alkotópályázat eredményhirdetése...

Témáink. 2013. ősz. II. évfolyam 3. szám. Kutatók Éjszakája Vácrátóton... 8 Nyomozz növények után az irodalomban alkotópályázat eredményhirdetése... Hírlevél 2013. ősz II. évfolyam 3. szám Témáink Kutatóközponti újdonságok...2 INFRA 2013... 2 Fiatal kutatók... 2 Megjelent publikációk, sikerek...3 Pásztorok tudása Molnár Zsolt... 3 Fán élő mohákat és

Részletesebben

MTA Ökológiai Kutatóközpont Hírlevél

MTA Ökológiai Kutatóközpont Hírlevél MTA Ökológiai Kutatóközpont Hírlevél I. évfolyam 3. szám 2012. ősz Témáink Kutatóközponti újdonságok... 2 Honlapunk és az Ökológia blog... 2 Megújítás 2012... 3 Fiatal kutatók... 3 Az MTA ÖK megjelenése

Részletesebben

Témáink. 2013. nyár. II. évfolyam 2. szám - 1 -

Témáink. 2013. nyár. II. évfolyam 2. szám - 1 - Hírlevél 2013. nyár II. évfolyam 2. szám Témáink Kutatóközponti újdonságok... 2 Árvízi védekezés... 2 Árvíz után: feladatok és lehetőségek az MTA Ökológiai Kutatóközpontjában... 2 Trópusi harcsafajt mutattak

Részletesebben

ecosystems recovering from disturbances may be sensitive to even modest climatic

ecosystems recovering from disturbances may be sensitive to even modest climatic 2015. tavasz Hírlevél IV. évfolyam 1. szám ARTICLE Received 22 Aug 2014 Accepted 18 Feb 2015 Published 24 Mar 2015 DOI: 10.1038/ncomms7682 Increased sensitivity to climate change in disturbed ecosystems

Részletesebben

Témáink: Bemutatkozik az MTA ÖK hírlevele

Témáink: Bemutatkozik az MTA ÖK hírlevele Témáink: Bemutatkozik az MTA ÖK hírlevele 2 Kutatóközpont létesült A kutatóközponti átalakulásról 2 Bemutatkozik a főigazgató 3 Bemutatkozik a gazdasági igazgató 4 Megalakult az új Gazdasági Osztály 4

Részletesebben

Témáink. 2012. tél. I. évfolyam 4. szám - 1 - Az MTA Ökológiai Kutatóközpont Balatoni Limnológiai Intézetének 85 éve...10

Témáink. 2012. tél. I. évfolyam 4. szám - 1 - Az MTA Ökológiai Kutatóközpont Balatoni Limnológiai Intézetének 85 éve...10 Hírlevél 2012. tél I. évfolyam 4. szám Témáink Kutatóközponti újdonságok... 2 Egy év után.és három előtt... 2 Év végéhez közeledve... 3 Rövid bemutatkozása az intézetigazgatóknak... 3 Az MTA Ökológiai

Részletesebben

Hírlevél. Témáink. 2014. tavasz. III. évfolyam 1. szám - 1 - Pályázataink, témáink... 13 ÖK mobilitás pályázat... 13

Hírlevél. Témáink. 2014. tavasz. III. évfolyam 1. szám - 1 - Pályázataink, témáink... 13 ÖK mobilitás pályázat... 13 2014. tavasz Hírlevél III. évfolyam 1. szám Témáink Kutatóközponti újdonságok... 2 Tovább folytatódik a kutatási infrastruktúra megújítása az akadémiai kutatóintézet-hálózatban... 2 Tudománykommunikációs

Részletesebben

Molekuláktól a globális folyamatokig V. Magyar Természetvédelmi Biológiai Konferencia. Nyíregyháza, 2008. november 6-9.

Molekuláktól a globális folyamatokig V. Magyar Természetvédelmi Biológiai Konferencia. Nyíregyháza, 2008. november 6-9. Molekuláktól a globális folyamatokig V. Magyar Természetvédelmi Biológiai Konferencia Nyíregyháza, 2008. november 6-9. Program és absztrakt-kötet Szerkesztette: Lengyel Szabolcs Mihók Barbara Lendvai Ádám

Részletesebben

Témáink. 2013. tavasz. II. évfolyam 1. szám - 1 -

Témáink. 2013. tavasz. II. évfolyam 1. szám - 1 - 2013. tavasz Hírlevél II. évfolyam 1. szám Témáink Kutatóközponti újdonságok... 2 Informatikai felzárkózás: terveink a megvalósulás útján... 2 A DKI struktúrájának kialakítása... 2 36 év az ÖBKI -ben...

Részletesebben

Tudományoktól a döntéshozatalig

Tudományoktól a döntéshozatalig IX. Magyar Természetvédelmi Biológiai Konferencia Tudományoktól a döntéshozatalig Helyszín: Szegedi Tudományegyetem József Attila Tanulmányi és Információs Központ Időpont: 2014. november 20-23. Absztrakt-kötet

Részletesebben

6. Magyar Ökológus Kongresszus Előadások és poszterek összefoglalói Gödöllő, 2003. Augusztus 27-29. Szerkesztette: Dombos Miklós és Lakner Gábor 1 2 6. Magyar Ökológus Kongresszus Előadások és poszterek

Részletesebben

VÁLOGATÁS AZ MTA ÖKOLÓGIAI ÉS BOTANIKAI KUTATÓINTÉZETE KUTATÁSI EREDMÉNYEIBÔL, 2005

VÁLOGATÁS AZ MTA ÖKOLÓGIAI ÉS BOTANIKAI KUTATÓINTÉZETE KUTATÁSI EREDMÉNYEIBÔL, 2005 VÁLOGATÁS AZ MTA ÖKOLÓGIAI ÉS BOTANIKAI KUTATÓINTÉZETE KUTATÁSI EREDMÉNYEIBÔL, 2005 VÁLOGATÁS AZ MTA ÖKOLÓGIAI ÉS BOTANIKAI KUTATÓINTÉZETE KUTATÁSI EREDMÉNYEIBÔL, 2005 Szerkesztette: TÖRÖK KATALIN és KOVÁCSNÉ

Részletesebben

Magyar Tudomány. természetvédelmi biológia A biodiverzitás megõrzésének tudománya Vendégszerkesztõ: Báldi András

Magyar Tudomány. természetvédelmi biológia A biodiverzitás megõrzésének tudománya Vendégszerkesztõ: Báldi András Magyar Tudomány természetvédelmi biológia A biodiverzitás megõrzésének tudománya Vendégszerkesztõ: Báldi András Világegyházak és globális kihívások A magyar terminológia helyzete Beszámoló az MTA 2006.

Részletesebben

MAGYARORSZÁG A FENNTARTHATÓSÁG ÚTJÁN

MAGYARORSZÁG A FENNTARTHATÓSÁG ÚTJÁN MAGYARORSZÁG A FENNTARTHATÓSÁG ÚTJÁN 2014 MAGYARORSZÁG A FENNTARTHATÓSÁG ÚTJÁN 2014 Antall József Tudásközpont Budapest, 2014 1 A kötet kiadásában közreműködtek Antall József Tudásközpont, 2014 Minden

Részletesebben

Magyarország LifeWatch. Nemzeti Terve

Magyarország LifeWatch. Nemzeti Terve Magyarország LifeWatch Nemzeti Terve Munkaváltozat 5.0 Török Katalin, Biró Marianna, Horváth Ferenc, Kertész Miklós, Fodor Lívia, Botta-Dukát Zoltán MTA Ökológiai Kutatóközpont, Ökológiai és Botanikai

Részletesebben

Néder Katalin Saly Erika dr. Szentpétery Lászlóné: Hazai és nemzetközi környezeti nevelési programok, projektek a közelmúltban

Néder Katalin Saly Erika dr. Szentpétery Lászlóné: Hazai és nemzetközi környezeti nevelési programok, projektek a közelmúltban BEVEZETŐ Néder Katalin Saly Erika dr. Szentpétery Lászlóné: Hazai és nemzetközi környezeti nevelési programok, projektek a közelmúltban A hazai környezeti nevelésnek immár közel harminc éves múltja van.

Részletesebben

III. évfolyam, 1. szám

III. évfolyam, 1. szám III. évfolyam, 1. szám SZERKESZTŐI levél az olvasókhoz Magyar Vidéki Mozaik Tartalom AKTUÁLIS 3 FŐIGAZGATÓI köszöntő DOLGOZZUNK együtt, a vidékért! Fonjuk az MNVH hálóját! KITARTÁSSAL és akaraterővel válhat

Részletesebben

PONT A KULTÚRÁÉRT. Kultúra és fenntarthatóság STRATÉGIAI TERVEZÉSI FÜZETEK IV. Fésû József György Dr. Nagy Mihály

PONT A KULTÚRÁÉRT. Kultúra és fenntarthatóság STRATÉGIAI TERVEZÉSI FÜZETEK IV. Fésû József György Dr. Nagy Mihály STRATÉGIAI TERVEZÉSI FÜZETEK IV. PONT A KULTÚRÁÉRT Fésû József György Dr. Nagy Mihály Kultúra és fenntarthatóság STRATÉGIAI TERVEZÉSI ÉS EU KOORDINÁCIÓS FÔOSZTÁLY K U L T Ú R P O N T I R O D A BÔVEBB INFORMÁCIÓ:

Részletesebben

A Vácrátóti Nemzeti Botanikus Kert és szerepe a biológiai sokféleség megőrzésében, valamint a környezeti nevelésben

A Vácrátóti Nemzeti Botanikus Kert és szerepe a biológiai sokféleség megőrzésében, valamint a környezeti nevelésben Halászné Szakács Éva A Vácrátóti Nemzeti Botanikus Kert és szerepe a biológiai sokféleség megőrzésében, valamint a környezeti nevelésben Az emberek legnagyobb többsége pihenni, kikapcsolódni jár a botanikus

Részletesebben

NEMZETI BIODIVERZITÁS-MONITOROZÓ RENDSZER EREDMÉNYEI I. SZERKESZTÔ: TÖRÖK KATALIN ÉS FODOR LÍVIA

NEMZETI BIODIVERZITÁS-MONITOROZÓ RENDSZER EREDMÉNYEI I. SZERKESZTÔ: TÖRÖK KATALIN ÉS FODOR LÍVIA NEMZETI BIODIVERZITÁS-MONITOROZÓ RENDSZER EREDMÉNYEI I. SZERKESZTÔ: TÖRÖK KATALIN ÉS FODOR LÍVIA RESULTS OF THE HUNGARIAN BIODIVERSITY MONITORING SYSTEM I. Editors: KATALIN TÖRÖK and LÍVIA FODOR NEMZETI

Részletesebben

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 83. szám 7893. 1. melléklet a 28/2015. (VI. 17.) OGY határozathoz TARTALOM

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 83. szám 7893. 1. melléklet a 28/2015. (VI. 17.) OGY határozathoz TARTALOM M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 83. szám 7893 1. melléklet a 28/2015. (VI. 17.) OGY határozathoz - TARTALOM Vezetői összefoglaló... 3 1 Bevezetés... 4 1.1 A stratégia háttere... 4 1.1.1 Indíttatás

Részletesebben

Sárvíz Térségfejlesztõ Egyesület. Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács

Sárvíz Térségfejlesztõ Egyesület. Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács Ökoturisztikai fejlesztések lehetõségei a Sárvíz Kistérségben Készítette: Külsõ szakértõk: Sárvíz Térségfejlesztõ Egyesület Bodor Ádám Elõd Réka Megbízó: Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 2003.

Részletesebben

Gyepterületeink védelme: kutatás, kezelés, rekonstrukció és gazdálkodás IV. Magyar Természetvédelmi Biológiai Konferencia műhelytalálkozó Tokaj, 2007. március 29-31. Program Előadások és poszterek összefoglalói

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT Kenéz Timea 2014

SZAKDOLGOZAT Kenéz Timea 2014 SZAKDOLGOZAT Kenéz Timea 2014 Budapesti Gazdasági Főiskola Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kar A természetvédelmi területek látogatói marketingjének teljesítmény- és hatásvizsgálata Konzulens:

Részletesebben

A biolo giai sokfé lésé g mégo rzé sé nék 2015-2020 ko zo tti ido szakra szo lo némzéti straté gia ja

A biolo giai sokfé lésé g mégo rzé sé nék 2015-2020 ko zo tti ido szakra szo lo némzéti straté gia ja 1. melléklet a /2015. ( ) OGY határozathoz A biolo giai sokfé lésé g mégo rzé sé nék 2015-2020 ko zo tti ido szakra szo lo némzéti straté gia ja TARTALOM Vezetői összefoglaló... 3 1 Bevezetés... 4 1.1

Részletesebben

Az III. Magyar Természetvédelmi Biológiai Konferencia Program és Absztrakt kötete

Az III. Magyar Természetvédelmi Biológiai Konferencia Program és Absztrakt kötete Eger, 2005. november 3 6. Az III. Magyar Természetvédelmi Biológiai Konferencia Program és Absztrakt kötete Szerkesztette Lengyel Szabolcs Sólymos Péter Klein Ákos Magyar Biológiai Társaság, Budapest 2005

Részletesebben

BIOLÓGIAI INVÁZIÓK MAGYARORSZÁGON TERMÉSZETBÚVÁR KÖNYVEK ÖZÖNNÖVÉNYEK. A KvVM TERMÉSZETVÉDELMI HIVATALÁNAK TANULMÁNYKÖTETEI 9.

BIOLÓGIAI INVÁZIÓK MAGYARORSZÁGON TERMÉSZETBÚVÁR KÖNYVEK ÖZÖNNÖVÉNYEK. A KvVM TERMÉSZETVÉDELMI HIVATALÁNAK TANULMÁNYKÖTETEI 9. TERMÉSZETBÚVÁR KÖNYVEK BIOLÓGIAI INVÁZIÓK MAGYARORSZÁGON ÖZÖNNÖVÉNYEK BIOLÓGIAI INVÁZIÓK MAGYARORSZÁGON ÖZÖNNÖVÉNYEK A KvVM TERMÉSZETVÉDELMI HIVATALÁNAK TANULMÁNYKÖTETEI 9. BIOLÓGIAI INVÁZIÓK MAGYARORSZÁGON

Részletesebben

TEHETSÉG FEJLESZTÉS KOMÁROM ESZTERGOM MEGYÉBEN

TEHETSÉG FEJLESZTÉS KOMÁROM ESZTERGOM MEGYÉBEN TEHETSÉG FEJLESZTÉS KOMÁROM ESZTERGOM MEGYÉBEN TÁMOP-4.2.3-12/1/KONV-2012-0030 Konferencia kötet II. Európai Szociális Alap 1 A MAGYAR TUDOMÁNY ÜNNEPE 2013 KONFERENCIA 2013. november 21-22. Edutus Fõiskola,

Részletesebben

Gra fi ku sok: Kó kay Sza bolcs, Matyikó Ti bor, Zsoldos Márton

Gra fi ku sok: Kó kay Sza bolcs, Matyikó Ti bor, Zsoldos Márton GUVATFÉLÉK III. (PELYHES FIÓKÁK) A hazai guvatfélék pelyhes fiókái első ránézésre nagyon hasonlóak: fekete tollcsomók, aránytalanul nagy lábbal, hosszú lábujjakkal. A guvatfélékre jellemző ősi tulajdonság,

Részletesebben

DExpo Kóstold meg, milyen az egyetem! Hallgatói ügyek a HSZK-ban Milyen a jó tanár? Sikeres DEAC-ősz

DExpo Kóstold meg, milyen az egyetem! Hallgatói ügyek a HSZK-ban Milyen a jó tanár? Sikeres DEAC-ősz DExpo Kóstold meg, milyen az egyetem! Hallgatói ügyek a HSZK-ban Milyen a jó tanár? Sikeres DEAC-ősz 2 www.hallgato.com 2011. NOVEMBER HÍREK Bioetikai kutatások----------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben