Hírlevél. Témáink nyár. III. évfolyam 2. szám - 1 -

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hírlevél. Témáink. 2014. nyár. III. évfolyam 2. szám - 1 -"

Átírás

1 2014. nyár Hírlevél III. évfolyam 2. szám Témáink Kutatóközponti újdonságok... 2 A Duna-kutató Intézet költözése... 2 Az ÖK humánpolitikai referense... 2 Megjelent publikációk, sikerek... 2 Organikus művelés gazdaságszintű hatásai...2 Reversal of age-related learning deficiency by the vertebrate PACAP and IGF-1 in a novel invertebrate model of aging.3 Down regulation of sodium channels...3 Effects of forest heterogeneity...3 Observation of a local gravity potential isosurface by airborne LIDAR of Lake Balaton, Hungary... 4 Kiváló poszter díj munkatársunknak az Európai Földtudományi Társaság (EGU) idei konferenciáján...5 Dunavirág - hazai siker Oroszország legrangosabb nemzetközi természetfotós pályázatán... 6 Pro Natura díjban részesült Dr. Báldi András... 6 Sikeres MTA doktori védés konzervációbiológiai témában... 6 Az MTA Ökológiai Kutatóközpont Balatoni Limnológiai Intézetének 85 éve Pályázataink, témáink... 8 LEGO... 8 Világviszonylatban is újszerű klímaváltozás-kísérlet... 9 Ökoszisztéma szolgáltatások térképi értékelése a kiskunsági Homokhátságon... 9 Az Európai Unió mezőgazdasága és a biológiai sokféleség - lendületes kutató tanulmánya rangos szaklapban Kényszerű személycsere a Pannon Magbank Projektben Botanikus kerti hírek Rendezvények, konferenciák Az MTA ÖK is részt vett a Föld Napja - IV. Tudományfesztivál rendezvényen Konferencia beszámoló: European Geosciences Union st Central European Symposium for Aquatic Macroinvertebrate Research Természet és társadalom a balaton régióban IAD Konferencia ÖK Napok

2 Kutatóközponti újdonságok A Duna-kutató Intézet költözése Az MTA Ökológiai Kutatóközpont Dunakutató Intézete hosszú várakozás után végre birtokba vehette az MTA Létesítménygazdálkodási Központ által üzemeltetett Karolina úti ingatlant, amelynek teljes felújítása május végén fejeződött be. Az intézeti telephelyek költözése június hónapban négy ütemben zajlott le a Gödi Huzella kertből, a vácrátóti Ökológiai és Botanikai Intézet területéről, valamint az ELTE tanszékeiről a 11. kerületi irodaházba. Júliusban tehát már a teljes, több mint 1000 m2 alapterületű, négy szintes épületben megkezdődhet a kutatómunka. Az intézetnek így a korábbi három helyett most egyetlen közös telephelye lesz, amely jelentős változás a Duna-kutató Intézet történetében, hiszen ezáltal lehetőség nyílik a források, eszközök jobb kihasználására, a közös gondolkodásra és kutatásokra, továbbá szorosabb együttműködések kialakítására a közeli egyetemekkel. Fuchs Adrienn Az ÖK humánpolitikai referense Makkos László vagyok, 1998-ban az ELTE Szociológiai Intézeténél kaptam meg diplomámat. Azóta személyügyi gazdálkodó és munkajogi szakokleveles tanácsadó képesítést is szereztem óta dolgozom a Humán Erőforrás, Humánpolitika területén. Az eltelt időszak alatt mind a közszférában és mind a versenyszférában megfordultam. Az MTA ÖK-nál től 4 órában főleg a vácrátóti telephelyen, mint humánpolitikai referens segítem és támogatom az ÖK munkáját. Makkos László Megjelent publikációk, sikerek Organikus művelés gazdaságszintű hatásai frissen megjelent publikáció a Lendület kutatócsoport tagjainak közreműködésével Báldi András, Lendület-csoportvezető, valamint Kovács-Hostyánszki Anikó, a kutatócsoport tagja társszerzőségével jelent meg egy új tanulmány a Nature Communications szakfolyóiratban (Schneider et al. Gains to species diversity in organically farmed fields are not propagated at the farm level. Nature Communications 5: 4151). Alapját a BioBio néven jegyzett EU FP7 projekt adta, amely az organikus illetve alacsony intenzitású szántó- és gyepművelés gazdaságszintű hatásait vizsgálta növények, földigiliszták, méhek és pókok, mint indikátor szervezetek használatával. A kutatás 12 európai és afrikai régióban, 205 gazdaság 1470 területén folyt. Magyarországon a Kiskunság Homokhátság régiójában, tizennyolc gazdálkodó földjein, eltérő intenzitással legeltetett gyepeken, szántókon, valamint az ezeket érintő erdőfoltokban, útszéleken, vízparti ökoszisztémákban folytak kutatások a Szent István Egyetem munkatársainak részvételével. Az eredmények rámutattak, hogy főként szántók esetében az organikus művelés kedvezően hat elsősorban a növények és méhek fajszáma szempontjából, a szokványos, hasonló művelésű földekhez képest, míg gyepek esetén kisebb különbség mutatkozott. A gazdaságok szintjén viszont az egyes szántók, gyepek organikus művelése átlagosan mindössze 4,6%-os fajszám növekedést eredményezett. A tanulmány kiemeli a gazdaságokon belül magasabb élőhelyi diverzitás biztosításának szükségességét a magasabb fajgazdagság elérése érdekében, például szántóföldeket szegélyező gyepsávok, erdőfoltok, facsoportok, bokros és vizes élőhelyek formájában Kovács-Hostyánszki Anikó

3 Reversal of age-related learning deficiency by the vertebrate PACAP and IGF-1 in a novel invertebrate model of aging: The pond snail (Lymnaea stagnalis) Pirger Z, Naskar S, László Z, Kemenes G, Reglődi D, Kemenes I. Journals of Gerontology A - Biological Sciences. (2014) in press, IF: Az egyszerű modellszervezetek közül a nagy mocsári csiga (Lymnaea stagnalis) kifejezetten jól használható tanulási modell. Léteznek klasszikus jutalmazásos és büntetéses tréningek, amellyek használatával a viselkedési magatartás (pl. táplálkozás, légzés, menekülés) hosszú távon (LTP) manipulálható az állatokban. Mindezeket számos publikáció tárgyalja az irodalomban. Jelen munkánkban ara voltunk kíváncsiak, hogy maga a tanulás a modellállatokban mutat-e életkor függést és ha igen, befolyásolható-e ez a folyamat. Azt találtuk, hogy míg a fiatal modellállatokban (3 hónapos) könnyen kialakítható a hosszú távú memória a táplálkozási viselkedéssel kapcsolatosan, addig az idős, 1 év körüli állatok képtelenek felidézni a tanultakat a tesztekben. Vizsgáltuk továbbá, hogy képesek vagyunk-e modulálni ezt a folyamatot. Azt találtuk, hogy a mostanában számos vizsgálat célpontját képző, széles körben vizsgált PACAP nevű neuropeptid 100 ng végkoncentrációban hatékonyan képes befolyásolni a tanulási és memóriafolyamatokat a modell állatokban. Az idős állatok PACAP kezelést követően a fiatal állatokhoz hasonló, attól szignifikánsan nem eltérő értékeket produkáltak a tesztekben. Kimutattuk továbbá, hogy a PACAP peptid koncentrációja az idős állatokban a kimutathatósági határ alá csökken, szemben a fiatal állatokkal. Így a kivülről pótolt és megemelt PACAP szint jótékonyan képes befolyásolni az említett folyamatokat a camp célmolekulán keresztül. Megfigyeltük továbbá, hogy az ún. IGF-1 (inzulin szerű növekedési faktor) molekula, egyfajta szinergista hatással, ugyancsak jótékonyan befolyásolja a tanulást és a memóriát. Mindezek tudatában arra következtettünk, hogy a PACAP szint változása kifejezetten fontos az idős kori demencia kialakulásának kapcsán. Ez például öszefüggésbe hozható az Alzheimer-kórral is, ahol ugyancsak igazolást nyert, hogy a PACAP kezelés hatására csökken a dopaminerg rendszer károsodás, ami a kór fő támadáspontja. A kézirat ingyenesen letölthető a netről. Pirger Zsolt Down regulation of sodium channels in the central nervous system of hibernating snails Kiss T, Battonyai I, Pirger Z. Physiology and Behavior (2014) in press, IF: Ismeretes, hogy ha egy élőlény, számára kedvezőtlen abiotikus feltételek közé kerül és nem, vagy nehezen jut táplálékhoz, akkor inaktív, vagy hibernált állapotba zuhan a túlélés érdekében. A hibernáció nem feltétlenül a klasszikus téli nyugalmi állapot, hiszen számos faj, mint pl. a szárazföldi csigák, a számukra kedvezőtlen, száraz, forró nyári időszakban is hibernálnak, csak azt aestivált állapotnak nevezük. A hibernáció, vagy aestiváció egy túlélési stratégia az állatvilágban, melyek pontos ismerete egyre fontosabb a globális felmelegedés kapcsán. Számos kézirat boncolgatja, hogy azok az állatok, amelyek képesek lesznek valamiféle hasonló inaktív állapot elérésére, sikeresebbek lesznek a jövőban, mint erre nem képes társaik. A vizsgálataink célja az volt, hogy az előbb felvázolt okokból minnél részletesebben megismerjük az éti csiga (Helix pomatia) hibernációs viselkedését. Vizsgáltuk az aktív és a téli hibernált állatok idegrendszerében a jelentősebb eltéréseket. Azonosított neuronokban kimutattuk, hogy számos különbség figyelhető meg az aktív és hibernált állapotok között az állatokban. Azt találtuk, hogy bizonyos ioncsatorna típusok koncentrációja szignifikánsan lecsökken a hibernált állatokban, míg mások abszolút függetlenek az állat aktivítási állapotától. Ez feltehetően azzal magyarázható, hogy olyan ioncsatorna típusok és pályárendszerek, amelyek pl. a táplálkozásban, szagok felismerésében vesznek részt, nem fontosak a hibernált állapotban, hiszen az állat nem táplálkozik, nugyalmi állapotban van, így energetikai szempontból előnyösebb számára, ha ezeket az ioncsatornákat lebontja és abból ATP rakrárait pótolja. Tavasszal, a májusi meleg esők során hamar újraépíti ezeket az ioncsatornákat és a bőséges táplálkozás alatt minden élettani folyamat rendeződik az állatban. Pirger Zsolt Effects of forest heterogeneity on the efficiency of caterpillar control service provided by birds in temperate oak forests Bereczki K, Ódor P, Csóka Gy, Mag Zs, Báldi A Forest Ecology and Management 327: , 2014 Az erdészeti kártevők világszerte jelentős károkat okoznak az erdőgazdaságok számára. A mérsékelt övi lombhullató erdőkben elsősorban a lepkehernyók okozta károk lehetnek jelentősek. Az általuk okozott lombvesztés visszaveti a rágott fák növekedését, negatívan befolyásolja a termés mennyiségét és ezáltal nehezíti a természetes felújulást. A hernyókártevők populációinak - 3 -

4 szabályozása tehát kulcsfontosságú mind gazdaságilag, mind ökológiailag. E szabályozásban a legnagyobb szerepet a rovarevő énekesmadarak töltik be. Hernyófogyasztásuk egyike a legfontosabb ökoszisztéma szolgáltatásoknak. E szolgáltatás mértékéről és mechanizmusáról ugyanakkor nagyon kevés ismerettel rendelkezünk. Kutatásunkban arra kerestük a választ, hogy az erdőszerkezet és ezáltal az erdőkezelés hogyan befolyásolja a madarak által nyújtott kártevő-szabályozás hatékonyságát. Kísérletünket a Dél- Mátra cseres kocsánytalan tölgyeseiben végeztük. Homogén és heterogén szerkezetű állományokban hasonlítottuk össze a madarak és hernyók abundanciáját, a hernyók általi kártétel mértékét és a predációs rátát. Ez utóbbi számszerűsítésére a kis téliaraszoló mintájára gyurmából készített álprédát használtunk. Emellett minden állományban erdőszerkezeti felmérést végeztünk, s vizsgáltuk az egyes erdőszerkezeti változók madarakra, hernyókra és hernyópredációra gyakorolt hatását. A kihelyezett álprédákon 27%-os predációs rátát mértünk, melynek 81%-a madarak általi predáció. A rovarevő énekesmadarak szignifikánsan nagyobb egyedszámmal voltak jelen a Csőrnyom a kis téliaraszoló mintájára készített álprédában heterogén állományokban, mint a homogén szerkezetű erdőkben. A szerkezeti változók közül elsősorban a faállomány méret szerinti heterogenitása és az elegyesség gyakorolt pozitív hatást a madarak abundanciájára. A predációs rátát a madarak és hernyók abundanciája egyaránt pozitívan befolyásolta. Ebből arra következtethetünk, hogy a madarak képesek a hernyóabundancia változásaira reagálni. Továbbá eredményeink jelzik, hogy az erdőkezelés hozzájárulhat a hernyókárok mérsékléséhez a madarak számára kedvező szerkezeti elemek fenntartásával. A térben heterogén fahasználat, az idős facsoportok fenntartása és az állomány fajgazdagságának biztosítása nagymértékben növeli a madárállomány gazdagságát és ezáltal az erdő rovarkárokkal szembeni ellenálló képességét. Bereczki Krisztina Observation of a local gravity potential isosurface by airborne LIDAR of Lake Balaton, Hungary A gravitációs potenciál helyi izofelületének felmérése légi lézerszkenneléssel a Balatonon Mindenki tudja, hogy a víz vízszintes, de mit is jelent ez pontosan? Azt, hogy egy nyugalomban lévő vízfelület olyan alakot vesz fel, hogy a felszínén a gravitációs potenciál (a Föld vonzerejének munkavégző képessége) mindenütt ugyanannyi legyen. A Föld tömegvonzása azonban pontról pontra változik a felszín alatt lévő anyag sűrűségének és a domborzati viszonyoknak megfelelően, így a Föld alakját (a geoidot) csak közelítjük a forgási ellipszoiddal, a valóságban ettől jelentős eltérések adódnak. A légi lézerszkennelés (LIDAR) egy gyakran alkalmazott távérzékelési módszer szárazföldi domborzat felmérésére: Európa nagy részéről már készültek ilyen adatok. A módszer érdekessége, hogy ellipszoidi koordinátarendszerben gyűjt méréseket (GPS alapon), tehát független a tömegvonzástól, ellentétben például a hagyományos szintezéses módszerektől. Ha a vízfelület követi a gravitáció térbeli változásait, és nagy térbeli felbontással meg tudjuk mérni a magasságát a tömegvonzástól függetlenül, akkor következtetni tudunk a felszín alatti anyag sűrűségének mintázatára. Ezt teszteltük a Balatonon: a 2010-es kutatórepülésünk adataiból kivágtuk a vízfelszínt, és meglepő magasság-különbségeket tapasztaltunk: az ellipszoidhoz képest Szigligetnél 80 cm-el van magasabban a tó, mint Aligánál! A tó körül 9 vízmérce van, amelyek negyedóránként regisztrálnak, ezek alapján korrigáltuk a rövid távú vízlengéseket, de a magasságkülönbség megmaradt. A vízfelszín magasságait korreláltattuk a legrészletesebb elérhető geoid modellel: nagyon szoros összefüggést kaptunk az egész tóra nézve, de az ellipszoidhoz képest legalacso- ALS-measured ellipsoidal water surface height [m] Point count 1:1 line , ,701-3, ,351-6, ,701-13, Quasi-geoid height [m] - 4 -

5 nyabban fekvő területek határozott eltérést mutatnak a modell által jósolt magasságoktól. Feltételezzük, hogy itt a geoid modell simít túlságosan a valósághoz képest, és a lézerszkenneléssel kapott felszín segíthet a jövőben a geoid modell finomításában. A kutatás jelentősége, hogy megalapozza a LIDAR használatát a vízi altimetriában, amely a korábban használt műholdas módszerekhez képest két nagyságrendnyi javulást jelent az elérhető felbontásban. A műholdas vízfelszín magasságmérések a tengereken kimutatják a fontosabb áramlásokat, örvényeket: a cikk folyományaként elindult nálunk egy hasonló kutatás, ahol a Balatoni áramlásokat próbáljuk feltérképezni az általuk okozott finom léptékű magasságkülönbségek alapján. A cikk az EGU Solid Earth folyóiratában került leközlésre. A nyílt hozzáférés mellett a folyóirat érdekessége a nyílt bírálat: a benyújtás után előzetes jelleggel az interneten megjelent cikket a felkért bírálókon kívül bárki kommentálhatja. A kialakuló vitát, a hivatalos bírálatokat és a szerzők válaszát is közzéteszik, ezzel elősegítve az átláthatóbb és igazságosabb bírálati folyamatot. Zlinszky András Kiváló poszter díj munkatársunknak az Európai Földtudományi Társaság (EGU) idei konferenciáján Zlinszky András, az MTA ÖK Balatoni Limnológiai Intézetének tudományos munkatársa Outstanding Student Poster díjat nyert az Európai Földtudományi Társaság (EGU) idei konferenciáján az Earth and Space Science Instrumentation témakörben. A konferencián 24 témakörben összesen mintegy 9500 poszter került bemutatásra, az egyes témakörökben max. 4 díjat osztottak ki. Pontozták a tudományos tartalmat, a grafikai megvalósítást és a poszter bemutatását is. Poszterének címe Simultaneous colour visualizations of multiple ALS point cloud attributes for land cover and vegetation analysis vagyis LIDAR pontfelhő tulajdonságok egyidejű színes megjelenítése felszínborítás és növényzet elemzésére. Simultaneous colour visualizations of multiple ALS point cloud attributes for land cover and vegetation analysis The state of the art Point clouds can be viewed usind 3D rendering in planar, profile or 3D perspective. However, viewing software typically only allow visualization by attributes directly obtained during the measurement (elevation, amplitude, echo number) or standard point classification. Creating "photorealistic" point clouds by assigning colour values to each point from imagery works in an urban context but not in vegetation: Canopy points all get very similar colours (green) and sub-canopy points don t get any colour assigned from aerial images at all. The problem Points belonging to a wide range of different objects would have exactly the same colour if they are similar in one particular LIDAR variable. If most of the points have the same colour, screen clutter limits the size of the scene that can be loaded and the perspective of the view is difficult to see. Different point classes are hardly possible to detect in context if only a very small area can be viewed at a time. Point cloud attribute interpretation is not intuitive: only very experienced users can identify objects or discriminate between different kinds of vegetation. The objective Intuitive point cloud visualization for multiple attributes It should be able to Work with any point attribute defined by the user Show as many attributes as possible simultaneously Remain independent from the viewing software Keep input values and rely on straightforward and transferable calculations. Colours should be intuitive to understand and easy to discriminate Colours should support perception of height and depth. The solution Instead of a single colourmap for one attribute, any combination of three point attributes can be mapped to each of the three primary colours. The ASPRS.las format is used, and a Python script of Opals software modules rescales the attribute values to the full range of the.las format Red, Green and Blue channels. András Zlinszky, Adam Kania, Anke Schroiff, Johannes Otepka, Gottfried Mandlburger, Norbert Pfeifer Results This visualization scheme exploits our intuitive understanding of the RGB colour scheme for dealing with three arbitrary attributes simultaneously. Input attribute values are not modified and the colour parameters are written to the file, conserving independence from viewing software. Colour scaling is linear, with the option of histogram equalization. In case of the scheme we used, the variables are are often Normalized Height negatively correlated, resulting in a wide range of colours, with green mainly for vegetation. In a perspective view, vegetation points overlap terrain points, but they can be discriminated based on their colour, creating a Profile view of RGB coloured point cloud sense of depth. High points with respect to the terrain are more blue, creating an intuitive sense of elevation. Object Amplitude Echo Width Normalized Height Resulting Colour Asphalt Low Low Low Black or brown Bare Soil Mown grass Tall grass, Shrubs Coniferous trees (leaf off) Deciduous trees (leaf off) High Low Low Red Low High Low Green High Medium High Purple Low High High Blue-Green Power Lines Low Low High Blue We conclude that RGB visualization of ALS point attributes makes the point cloud human readable for vegetation analysis ~30 m ~30 m True colour orthophoto of study site (image GoogleEarth) Planar view of RGB coloured point cloud 3D perspective view of RGB coloured point cloud ~100 m András évek óta vizsgálja a LIDAR adatok ökológiai alkalmazását, és egy olyan eljárást dolgozott ki, amellyel lézerszkennelésből származó pontoknak színkeverés segítségével egyszerre több tulajdonsága is megjeleníthető. Így jól elkülöníthetőek a talajfelszínhez, épületekhez, fatörzsekhez vagy a lombkoronához tartozó pontok, sőt akár fafajokat is azonosítani lehet. A díj elnyerése azzal jár, hogy a poszter anyagát közölheti az EGU Geoscientific Instrumentation, Methods and Data Systems című nyílt hozzáférésű folyóiratában, és jövőre ingyen vehet részt a konferencián. A poszter összefoglalója itt: is external) a poszter pedig a is external) linken érhető el. szerk

6 Dunavirág - hazai siker Oroszország legrangosabb nemzetközi természetfotós pályázatán Potyó Imre, az MTA ÖK Duna-kutató Intézetének munkatársa Oroszország legrangosabb nemzetközi természetfotós pályázatán, az Arany Teknősön ( Golden Turtle 8 ), a Microcosm kategóriában első díjat nyert Rush Hour ( Csúcsforgalom ) című rajzó dunavirágokat megörökítő fotójával. A pályázaton összesen 77 országból, 1922 pályázó, fotóval vett részt. A szerző fotójához a következő képaláírást írta (angolul): A dunavirág (Ephoron virgo) sok évnyi kimaradás után ismét virágba borította a Duna egyes szakaszait. A dunavirágok milliós rajzása az egyik legizgalmasabb és legcsodálatosabb fotós Rush Hour - Csúcsforgalom téma, amivel eddig találkoztam. A képen hosszabb expozícióval és vakuzással érzékeltettem a kérészek röpképét és irányvonalát. A vaku kimerevítette a rovarokat, majd a hosszabb expozíció során csíkot húztak a fotóra. Fantasztikus képekben gyönyörködhetünk a többi kategóriában is, további magyar sikerekkel! A győztes kép és a további díjazott képek megtekinthetők a következő oldalakon: is external) szerk. Pro Natura díjban részesült Dr. Báldi András az MTA ÖK főigazgatója A Föld napja alkalmából Dr. Illés Zoltán környezetügyért felelős államtitkár Pro Natura Díjat adott át Dr. Báldi Andrásnak, az MTA Ökológiai Kutatóközpont főigazgatójának, a természetvédelem, a mezőgazdálkodás és a biodiverzitás kapcsolatának vizsgálatában és a konzervációbiológia területén elért kiemelkedő eredményei, nemzetközi szervezetekben kifejtett tevékenysége elismeréseként. Pro Natura Díjat kapott még Kácsor László, fotóművész, szakíró; a Magyar Természettudományi Társulat; Márton Béla, néprajzíró, nyelvjárás kutató; Dr. Molnár Gyula, címzetes docens, nyugdíjas, Szegedi Tudományegyetem Ökológiai Tanszék. Gratulálunk a díjazottaknak! szerk. Sikeres MTA doktori védés konzervációbiológiai témában Lengyel Szabolcs az MTA ÖK Duna-kutató Intézet Tisza-kutató Osztályának tudományos főmunkatársa sikeresen megvédte MTA doktori értekezését, melynek címe: A biológiai sokféleség keletkezése, veszélyeztető tényezői, helyreállítása és monitorozása Szabolcs doktori kutatásaiban a gulipán fióka-örökbefogadását vizsgálta viselkedésökológiai szempontból. A Hortobágyi Nemzeti Parkban kezdett foglalkozni restaurációs ökológiával és a tiszavirág ökológiai vizsgálatával. Kidolgozta és öt éven át koordinálta hazánk egyik legnagyobb tájrehabilitációs programját az egyek-pusztakócsi LIFE-program keretében től 2009 elejéig az amerikai North Carolina State University Zoológiai Tanszékén vendégkutatóként dolgozott ben az OTKA-Norvég Alap támogatásával megalapította a Konzervációökológiai Kutatócsoportot, mellyel egy EU FP6-os (EuMon) és két FP7-es (SCALES, BioFresh) kutatási programban vett részt. Érdeklődési területe az evolúcióbiológia, az ökológia és a természetvédelmi biológia. Fő kutatási területe az élőhelyek helyreállítása (restaurációs ökológia) és természetvédelmi kezelése. Nemzetközi kooperációban foglalkozik a biodiverzitás-monitorozás elméleti hátterével, gyakorlati megvalósításával és értékelésével. Vizsgálta több természetvédelmi szempontból fontos állatfaj életmenetét, élőhelyválasztását és védelmi lehetőségeit. Jelenleg főként térbeli ökológiai eljárásokkal és védett területek szisztematikus konzervációs tervezésével foglalkozik. Hatvankilenc tudományos folyóiratcikke jelent meg, ebből 36 impakt faktoros folyóiratban (összesített IF > 90), munkáira több mint 1000 hivatkozás, ebből több mint 700 független hivatkozás érkezett. A doktori mű és a kapcsolódó bírálatok és válaszok itt olvashatók:http://mta.hu/cikkek/folyamatban_levo_doktori_eljarasok(link is external) Gratulálunk a sikeres védéshez! szerk.

7 Az MTA Ökológiai Kutatóközpont Balatoni Limnológiai Intézetének 85 éve Ötödik rész: Kotsis Iván, a Magyar Biológiai Kutatóintézet (Tihany) építészeti terve Dr. Vértes László orvos professzor, nyugalmazott kórház igazgató, tudománytörténész néhány héttel ezelőtt azzal a kezdeményezéssel tett megtisztelő látogatást Tihanyban, hogy alapítóink, Klebelsberg Kuno ( ) kultuszminiszter és Bethlen István ( ) miniszterelnök érdemeinek elismerése mellett illő lenne egy emlékkonferenciát rendezni az építészmérnök Kotsis Ivánról (Arad, 1889 december 15. Budapest, 1980, január 11) is. Arról a Kotsis Ivánról, aki az 1920-as évek során intézetünket, és szomszédságunkban a Habsburg József főhercegi kastélyt, valamint a meg nem valósult ötemeletes abbáziai-jellegű Új Tihany Hotel Balaton gyógyszállót tervezte a Fürdő-telepen. És akinek hosszú életútja átívelte az egész XX. századi magyar építészetet. Sok ezer budapesti és vidéki épületben valósította az észak- itáliai mediterrán villák, a német Bauhaus, és a New York-i bérpaloták közötti modern építészeti inspirációit. Vértes László professzor könyvtárunknak nemrég olyan ritka dokumentumokat is ajándékozott, amely dacára páratlannak hitt archív gyűjteményünknek, újdonság. Ilyen például a korlátozott példányszámban megjelent Kotsis Iván életrajz, és a Vaszary János festőművész által készített hatalmas (3 x 8 méter) A mélység világa -c. pannó eredeti fényképe a Magyar Biológiai Kutatóintézet kurzustermében. A pannó eddigi hiedelmünkkel ellentétben nem a második emeleti könyvtár falát díszítette, hanem az első emeleten, abban az egybefüggő hatalmas térben díszlett, amelyet az 1950-es években két oldalsó nagy laboratóriumra és két középső kisebb dolgozó szobára osztottak. A Magyar Nemzeti Galéria művészettörténészei 2007 nyarán kezdtek nyomozást a hatalmas Vaszary pannó után Tihanyban, amely a művész egyetlen, állami megrendelésre készült képe volt. Intézetünkben azonban évtizedek óta nyoma sincs a hatalmas képnek. A 91 éves Prof. Woynarovich Elektől tudtuk meg 2010-ben, aki 1956 és 1961 között a tihanyi intézet igazgatója volt, hogy a vásznat az 1950-es évek végén még Ő szállíttatta feltekerve teherautón Budapestre az MTA székházába, és azóta híre-hamva A Virágh Judit Galéria 42. aukciója 163. tételeként szerepelt a kép alábbi, 1928-as, 88 x 275 cm méretű tervvázlata 7 millió Ft. kikiáltási áron, ben Az intézet első emeleti kurzus terme az eredeti Vaszary képpel A József főhercegi kastély és az intézet épületegyüttese sincs a vagyonokat érő festménynek. Az alábbiakban Kotsis Iván életrajzából idézünk részleteket a tihanyi intézet tervezésére vonatkozóan, amelyet Prakfalvi Ede rendezett nyomda alá a HAP Tervezőiroda és a Magyar Építészeti Múzeum közös kiadásában, HAP-könyvek 5. HAP Galéria (www.hap.hu), ISSN , ISBN , Vác, ban kezdődött meg Balaton menti tervezői tevékenységem, amely egészen a második világháborúig tartott. A Balaton hosszabb szünetelés után akkortájt kezdett ismét keresett nyaralóhellyé válni

8 Balatoni munkálkodásom legelején, ben terveztem József főherceg tihanyi nyaralókastélyát. Pompás feladat, szinte anyagi korlátok nélkül megtervezni előkelő lakáskörülmények között élő főúr nyaralóját, amellett az építtető mindenesetre előlegezett bizalmát a legteljesebb mértékben élvezve, és az általános alapelrendezésen kívül teljes szabad kezet kapva a külső és belső kiképzésben egyaránt. Olaszos kerti palotát építettem, római kaszinó jelleggel, mérsékelt architektúrával, a belsőben XVI. Lajos és empire-szerű interieurökkel. A földszinten átmenő nagy hall, amely a tó partjára néző széles loggiára nyílik, ettől jobbra-balra reprezentatív helyiségek, szalonok, ebédlő, mind olasz méretű termek. Két vendéglakosztály, kápolna, személyzet. Az emeleten 8 háló, 4 fürdő és nappali szobák. Az alagsorban konyhák, személyzeti lakások, raktárak stb. Az elrendezést áttekinthető folyosós rendszerben terveztem. Külön garage-épület kertészlakással, falazott kőkerítés. A palota szomszédságában gróf Klebelsberg Kuno kultuszminiszter biológiai intézet építését határozta el, s abból a célból, hogy egységes tóparti kép keletkezzék, miután a főhercegi kastélyt megtekintette, megbízott a tervezéssel. Amikor első ízben a helyszínre mentünk, bemutatkozásom után nyomban megkérdezte, hogyan lehet egy ilyen komplikált épületet úgy megtervezni, hogy az gyakorlatilag is jó legyen és a külsőben is artisztikus. Azt feleltem, hogy az elrendezést a benne lefolyó üzem fogja diktálni, s azt esztétikus keretekben kell kimutatni a külsőben. Válaszomat azonnal átértette és helyeselte. Az évben hasonló olaszos jellegben, de az alaprajzi igényeknek megfelelő, kötetlen csoportosításban épült a biológiai intézet. Az épületegyüttest három egységre tagoltam: középen áll a laboratóriumi épület, ettől egyik oldalra a kutató tudósok szállodája, a másikon az állandó igazgatói személyzet lakóháza. Mindkettőt oszlopos árkádsor köti össze a főépülettel. A fő probléma a központi laboratóriumi főépület megtervezése volt. Megelőzően ismerni kellett volna hasonló külföldi intézményeket, ennyire teljes azonban sehol sem állott. Ezért előzőleg részben hasonló munkakörökkel foglalkozó intézeteket kerestünk fel, részben pedig kisebb, szükségelhelyezésben működőket, és ezek adataiból próbáltuk meg összerakni az épület beosztását, amely 3 részre tagolódott: az egyikben a balatoni állat- és növényvilágot tanulmányozták, a másodikban általános élettani kutatásokat folytattak, végül időszakos tanfolyamokat tartottak, amelyek részére sok dolgozóhelyet tartalmazó terem kellett. Elképzelhetően bonyolult volt a gépészeti berendezés, amelynek során ivóvíz, balatonvíz a halaknak, tengervíz a tengeri állatoknak, meleg víz, sűrített és ritkított levegő, házilag előállított gáz, szennyvíz- és savlefolyók, központi fűtés vezetékei, összesen tehát a villanyon kívül tízféle vezetékhálózat készült. Az első emeleten a nagy kurzustermet három oldalról sűrű ablakok nyitják meg, a negyedik falra 14 m hosszban Vaszary János mesteri freskót (pannót) festett, amely a Balaton medrének faunáját és flóráját stilizáltan ábrázolja vízfátyolon keresztül, pompás fénnyel, amely tónusában folytatja a három oldali ablakokon beözönlő erős balatoni világítást. A tudósok nem szívesen látták a freskót. Állandóan a stilizált állatok és növények neveinek megállapításával bajlódtak. Üvegházak, kísérleti állatház, nyilvános aquarium, garage, csónakkikötő és fürdő egészíti ki az elrendezést, amely beleértve a lakásokat és a tudósok szállodáját teljes tudományos kutatótelepnek kicsiben megépített ideális mintaképét nyújtotta. Az évi nemzetközi zoológiai kongresszus alkalmával adták át rendeltetésének, amikor is több száz külföldi tudós nézte meg. Prof. G.-Tóth László Pályázataink, témáink LEGO Az ÖBI Restaurációs Ökológiai Kutatócsoportja április 28-tól új, nagyszabású projektben vesz részt, melynek során a Nyíregyházán épült LEGO gyár területén természetközeli élőhelyeket telepítenek. A Lego gyár célja, hogy minden eddiginél környezetbarátabb gyárat hozzon létre. Ennek nemcsak az a része, hogy hatékonyan és takarékosan gazdálkodnak a környezeti erőforrásokkal, pl. a vízzel vagy az energiával, hanem az is, hogy a gyár területén létrehozandó 26 hektáros ökológiai park kialakításával a helyi biodiverzitást növelik. A hosszú távú cél hazánk egyik legveszélyeztetettebb élőhelyének, a homoki erdős-sztyepp vegetációnak a létrehozása a park területén. Ennek az Ökológiai parknak a kialakításában vesz részt a Restaurációs Ökológiai Kutatócsoport a Deep Forest Kft-vel konzorciumban. Mivel eddig még nem volt példa ilyen nagyszabású erdőssztyepp élőhely helyreállítására, tulajdonképpen az egész telepítés egy nagyléptékű kísérletnek tekinthető. A munka során többféle módszert fogunk alkalmazni: a gyepet a gyár 50 km-es környezetéből származó széna terítésével, illetve hazai kétszikű és fűmagok kiszórásával alakítjuk ki. Tervbe van véve egy ún. szaporító parcella kialakítása is, ahol a hazai száraz gyepek jellemző fajainak bemutatása és magtermesztése fog történni. Az erdőssztyepp fásszárú részét pedig különböző méretű hazai fa- és cserjefajok telepítésével alkotjuk meg. Az erdőssztyepp élőhely kialakításának fontos része, hogy a tervezés során a helyi terepviszonyokhoz próbálunk alkalmazkodni, tehát a fa és cserjecsoportokat a meglévő vagy kialakítandó mélyebb részekbe telepítjük. A munka elindult, a kiindulási fázis képeit alább lehet megtekinteni. Reméljük 2 év múlva már sokkal barátságosabb fotókat tudunk közölni. Csecserits Anikó - 8 -

9 Világviszonylatban is újszerű klímaváltozás-kísérletet indít az MTA Ökológiai Kutatóközpont Az MTA és az EU 7. keretprogramja támogatásával épült ki az a terepi kutatási infrastruktúra, amely lehetővé teszi, hogy az eddigieknél összetettebb módon vizsgálják a klímaváltozás ökológiai hatásait az MTA Ökológiai Kutatóközpont munkatársai. A szakemberek arra keresik a választ, milyen együttes hatásokkal járhat, ha a gyakoribbá váló szélsőséges aszályokhoz a csapadékösszeg tartós megváltozása is társul. A Fülöpházán múlt pénteken átadott terepi kutatási infrastruktúra révén a természetben rendszerint egybeeső két jelenség következményeit összetett terepkísérlet keretében tanulmányozzák az ökológusok. A kutatók így feltárhatják, milyen különálló, illetve együttes hatással van az egyszeri szélsőséges aszály, illetve a mérsékelt, de minden évben visszatérő csapadékváltozás a szárazabbá vagy nedvesebbé váló klíma a Kiskunság homokpusztagyepjeinek élővilágára. A klímaváltozás következtében egyre gyakrabban tapasztalható szélsőséges időjárási jelenségeket és a csapadékmennyiség változását általában egymástól függetlenül vizsgálják. Az ExDRain klímaváltozás-kísérlet újszerűsége éppen az, hogy 48 parcellán, nyolc különböző kezeléskombinációban modellezzük az egyszer előforduló szélsőséges aszály két szintjét (jelentkezik / nem jelentkezik), illetve az évente visszatérő csapadékváltozás négy szintjét (erős aszály / gyenge aszály / kontroll / öntözés) mondta el Kröel-Dulay György, a kutatás vezetője. A feltételezések szerint a homokpusztagyep ellenálló a mérsékelt aszállyal szemben, és a szélsőséges aszályt követően is képes regenerálódni, amennyiben átlagos vagy nedves évek következnek. Ugyanakkor a szélsőséges aszály utáni elhúzódó csapadékszegény időszak a növényzet hosszú távú, drasztikus megváltozását vonhatja maga után. A globális környezeti változások, így a klímaváltozás egyes komponenseit külön-külön tanulmányozó kutatások alábecsülhetik a várható következményeket. Várakozásaink szerint a Fülöpházán most induló kísérlet rávilágíthat, hogy a környezeti változások különböző tényezőinek hatásai gyakran felerősítik egymást figyelmeztetett Kröel-Dulay György. Az ExDRain kísérlet további fontos eleme, hogy igyekszik komplex módon nyomon követni a változásokat. Így több élőlénycsoporton (edényes növények, gombák, fonálférgek, talajlakó ízeltlábúak) vizsgálják az élővilág változását, és az ökoszisztéma-folyamatok közül is többet tanulmányoznak (primer produkció, lebontás, talajlégzés). Ez lehetővé teszi, hogy a szakemberek összetett elemzéseket készítsenek az ökoszisztéma változásairól. forrás: Ökoszisztéma szolgáltatások térképi értékelése a kiskunsági Homokhátságon Az OpenNESS EU FP7 projekt célja az ökoszisztéma szolgáltatások vizsgálatának operativizálása, azaz európai szintű felmérésekre való alkalmassá tétele. Az OpenNESS évi találkozóját Budapesten tartotta, ami alkalmat adott az MTA ÖK és a Környezeti Társadalomkutatók (ESSRG) számára a projekt Kiskunsági esettanulmányának részletes bemutatására. Ennek célja az ökoszisztéma szolgáltatások felmérése a Homokhátság közepének nyugati részén, ahol egy, a tájhasználat és az ökoszisztéma szolgáltatások nagymértékű módosulásával járó vízvisszapótlási beavatkozást terveznek. Az esettanulmány egyik kulcsa a megfelelő indikátorok kiválasztása, amelyekkel lehetővé válik a szolgáltatások és azok várható változásainak felmérése

A biodiverzitás megőrzésének környezeti, társadalmi és gazdasági hatásai az NBS hatásvizsgálata alapján

A biodiverzitás megőrzésének környezeti, társadalmi és gazdasági hatásai az NBS hatásvizsgálata alapján A biodiverzitás megőrzésének környezeti, társadalmi és gazdasági hatásai az NBS hatásvizsgálata alapján Kovács Eszter, Bela Györgyi Természetvédelmi és Tájgazdálkodási Intézet, Szent István Egyetem, Gödöllő,

Részletesebben

Az állami erdészeti szektor időszerű kérdései. Budapest, 2006. február 1. Klemencsics András Erdészeti Főosztály

Az állami erdészeti szektor időszerű kérdései. Budapest, 2006. február 1. Klemencsics András Erdészeti Főosztály Az állami erdészeti szektor időszerű kérdései Budapest, 2006. február 1. Klemencsics András Erdészeti Főosztály MAGYARORSZÁG ERDŐTERÜLETE NAPJAINKBAN Területi adatok Erdőgazdálkodás alá vont terület: -

Részletesebben

Börzsöny-Duna-Ipoly Vidékfejlesztési Egyesület 2628 Szob, Köztársaság u. 2. / 06-27-370-890 / borzsony.duna@gmail.com / www.borzsonyleader.

Börzsöny-Duna-Ipoly Vidékfejlesztési Egyesület 2628 Szob, Köztársaság u. 2. / 06-27-370-890 / borzsony.duna@gmail.com / www.borzsonyleader. Emlékeztető Tárgy: Projektlátogatások ECOSYAL program 2. Időpont: 2014. augusztus 28. Helyszín: Szokolya, IKSZT 2014. áprilisától a Börzsöny Duna Ipoly Vidékfejlesztési Egyesület bekapcsolódott egy már

Részletesebben

A természetvédelmi szempontok kezelése a Vidékfejlesztési Programban

A természetvédelmi szempontok kezelése a Vidékfejlesztési Programban A természetvédelmi szempontok kezelése a Vidékfejlesztési Programban Kihívások és lehetséges megoldások Tóth Péter Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Virágzó Vidékünk Európa Nap- Hogyan tovább

Részletesebben

MELLearN Konferencia Szegeden

MELLearN Konferencia Szegeden 9 9, 8$0 :, ()*(, %# ; A TARTALOMBÓL: Ünnep eltt 1 MELLearN Konferencia Szegeden 1 Új kihívások a felnttképzésben 2 MELLearN szimpózium az ONK-n 4 Rövid hírek 5 A MELLearN Egyesület vezetsége és munkatársai,

Részletesebben

Városi környezet vizsgálata távérzékelési adatok osztályozásával

Városi környezet vizsgálata távérzékelési adatok osztályozásával Városi környezet vizsgálata távérzékelési adatok osztályozásával Verőné Dr. Wojtaszek Małgorzata Óbudai Egyetem AMK Goeinformatika Intézet 20 éves a Térinformatika Tanszék 2014. december. 15 Felvetések

Részletesebben

Szakmai beszámoló. Kajos Attila

Szakmai beszámoló. Kajos Attila Szakmai beszámoló A Marketing megújulás - Marketing Oktatók Klubja 20. Konferenciájáról és az Egyesület a Marketing Oktatásért és Kutatásért (EMOK) alakuló taggyűléséről Kajos Attila A Szegedi Tudományegyetem

Részletesebben

Szikes tavak ökológiai állapotértékelése, kezelése és helyreállítása a Kárpát-medencében n

Szikes tavak ökológiai állapotértékelése, kezelése és helyreállítása a Kárpát-medencében n Szikes tavak ökológiai állapotértékelése, kezelése és helyreállítása a Kárpát-medencében n Boros Emil Ökológia és természetvédelem: alkalmazott kutatások szerepe a gyakorlatban. FM: 2015. július 8. 1 http://www.hortobagyte.hu

Részletesebben

Populáció A populációk szerkezete

Populáció A populációk szerkezete Populáció A populációk szerkezete Az azonos fajhoz tartozó élőlények egyedei, amelyek adott helyen és időben együtt élnek és egymás között szaporodnak, a faj folytonosságát fenntartó szaporodásközösséget,

Részletesebben

A HAKI szolgáltatásai az EHA fejlesztések tervezéséhez és megvalósításához

A HAKI szolgáltatásai az EHA fejlesztések tervezéséhez és megvalósításához A HAKI szolgáltatásai az EHA fejlesztések tervezéséhez és megvalósításához Békefi Emese és Dr. Váradi László Halászati és Öntözési Kutatóintézet SustainAqua Termelői Fórum Rétimajor, 2009. június 26. HAKI

Részletesebben

hazai természetvédelemben Érdiné dr. Szekeres Rozália főosztályvezető Természetmegőrzési főosztály

hazai természetvédelemben Érdiné dr. Szekeres Rozália főosztályvezető Természetmegőrzési főosztály A biodiverzitás-védelem szempontjai a hazai természetvédelemben Érdiné dr. Szekeres Rozália főosztályvezető Természetmegőrzési főosztály "Countdown 2010 és ami utána következik. Az IUCN (Természetvédelmi

Részletesebben

Lehetőségek az agrár- és vidékfejlesztési politikában

Lehetőségek az agrár- és vidékfejlesztési politikában Az állami költségvetési rendszer környezetvédelmi felülvizsgálata mint a gazdasági válságból való kilábalás eszköze Konferencia az Országgyűlési Biztosok Irodájában, Budapesten, 2009. június 11-én Lehetőségek

Részletesebben

VIDÉKKUTATÁS 2012-2013

VIDÉKKUTATÁS 2012-2013 VIDÉKKUTATÁS 2012-2013 KLÍMAVÁLTOZÁS ÉS VIDÉKFEJLESZTÉS A globális felmelegedés hatása a földés tájhasználat-változásra Témavezető Dr. Duray Balázs PhD MTA KRTK RKI tudományos munkatárs További szerzők:

Részletesebben

Budapesti hétköznapok 1914 A Nagy Háború hátországának életképei

Budapesti hétköznapok 1914 A Nagy Háború hátországának életképei Budapesti hétköznapok 1914 A Nagy Háború hátországának életképei Az első világháború kirobbanásának 100. évfordulója alkalmából Budapest Főváros Levéltára, a Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi

Részletesebben

MEGHÍVÓ a. Nanotechnológia mint az innováció egyik hajtóereje Lépés egy magyarországi nanotechnológiai kormányprogram felé?

MEGHÍVÓ a. Nanotechnológia mint az innováció egyik hajtóereje Lépés egy magyarországi nanotechnológiai kormányprogram felé? MEGHÍVÓ a Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége, Magyar Tudományos Akadémia Műszaki Tudományok Osztálya, MTESZ Veszprém Megyei Szervezete közös rendezvényére, melyet a Magyar Tudomány Ünnepe

Részletesebben

2. Két Zsiráf Diákújság Cikksorozat létrehozásának támogatása amely a diplomácia fogalmába vezeti be az olvasóit. A támogatás összege: 1 000 000 Ft.

2. Két Zsiráf Diákújság Cikksorozat létrehozásának támogatása amely a diplomácia fogalmába vezeti be az olvasóit. A támogatás összege: 1 000 000 Ft. KÜM- 2005 SZKF Az EU kül- és biztonságpolitikájának és az atlanti gondolatnak a népszerűsítését segítő kommunikációs tevékenység támogatása című pályázat nyerteseinek névsora Támogatást nyert pályázók

Részletesebben

Költségvetési alapokmány

Költségvetési alapokmány Költségvetési alapokmány 1. Fejezet száma, megnevezése: Fejezet száma: XXXIII. Megnevezése: Magyar Tudományos Akadémia 2. Költségvetési szerv: a.) Azonosító adatai: megnevezése: Magyar Tudományos Akadémia

Részletesebben

A Föld Napja alkalmából Dr. Illés Zoltán államtitkár. Pro Natura Díjat adott át 4 személy és 1 szervezet részére

A Föld Napja alkalmából Dr. Illés Zoltán államtitkár. Pro Natura Díjat adott át 4 személy és 1 szervezet részére A Föld Napja alkalmából Dr. Illés Zoltán államtitkár Pro Natura Díjat adott át 4 személy és 1 szervezet részére 1. Báldi Andrásnak, az MTA Ökológiai Kutatóközpont főigazgatójának, a természetvédelem, a

Részletesebben

KÚTFŐ projekt mit is végeztünk?

KÚTFŐ projekt mit is végeztünk? KÚTFŐ projekt mit is végeztünk? rövid összegzés a számok tükrében Madarász Tamás projektfelelős FAVA Konferencia, 2015. április 8-9. Siófok Tartalom KUTATÁS-FEJLESZTÉS FINANSZÍROZÁSA A FELSŐOKTATÁSBAN

Részletesebben

TERMÉSZTVÉDELMI ELVÁRÁSOK AZ ERDŐGAZDÁLKODÁSBAN - TERMÉSZETVÉDELMI SZAKMAPOLITIKAI KERETEK

TERMÉSZTVÉDELMI ELVÁRÁSOK AZ ERDŐGAZDÁLKODÁSBAN - TERMÉSZETVÉDELMI SZAKMAPOLITIKAI KERETEK TERMÉSZTVÉDELMI ELVÁRÁSOK AZ ERDŐGAZDÁLKODÁSBAN - TERMÉSZETVÉDELMI SZAKMAPOLITIKAI KERETEK A természet mindennél és mindenkinél jobb vezető, ha tudjuk, hogyan kövessük. C. G. Jung Az előadás vázlata Természetvédelmi

Részletesebben

Natura 2000 területek bemutatása

Natura 2000 területek bemutatása Natura 2000 területek bemutatása Némethné Kavecsánszki Alexandra Ökoiskola információs nap Natura 2000 hálózat» Natura 2000 hálózat az EU ökológiai hálózata, az uniós természetvédelem alappillére.» Célja:

Részletesebben

A természetismeret II. kurzus teljesítésének követelményei

A természetismeret II. kurzus teljesítésének követelményei A természetismeret II. kurzus teljesítésének követelményei Oktató Dávid János főiskolai docens Elérhetőségek: E-mail: davidjanos@gmail.com Tel.: 82/505-844 belső mellék: 5706 Szoba: Új tanügyi épület 126.

Részletesebben

0. Nem technikai összefoglaló. Bevezetés

0. Nem technikai összefoglaló. Bevezetés 0. Nem technikai összefoglaló Bevezetés A KÖZÉP-EURÓPA 2020 (OP CE 2020) egy európai területi együttműködési program. Az EU/2001/42 SEA irányelv értelmében az OP CE 2020 programozási folyamat részeként

Részletesebben

A hazai biodiverzitás védelem. Dr. Rodics Katalin Vidékfejlesztési Minisztérium

A hazai biodiverzitás védelem. Dr. Rodics Katalin Vidékfejlesztési Minisztérium A hazai biodiverzitás védelem új szempontjai Dr. Rodics Katalin Vidékfejlesztési Minisztérium 2010-s célok 2002. Johannesburg (110 államfő)-földi méretekben csökkenteni a biológiai sokféleség pusztulásának

Részletesebben

A magyarországi termőhely-osztályozásról

A magyarországi termőhely-osztályozásról A magyarországi termőhely-osztályozásról dr. Bidló András 1 dr. Heil Bálint 1 Illés Gábor 2 dr. Kovács Gábor 1 1. Nyugat-Magyarországi Egyetem, Termőhelyismerettani Tanszék 2. Erdészeti Tudományos Intézet

Részletesebben

Az UHI projekt eredményei. Dr. Ba ra n ka Györgyi

Az UHI projekt eredményei. Dr. Ba ra n ka Györgyi Az UHI projekt eredményei Dr. Ba ra n ka Györgyi Országos Meteorológiai Szolgálat baranka.gy@met.hu Vázlat 1. Az UHI projekt bemutatás 2. Főbb eredmények 3. Döntéstámogató rendszer 4. A hősziget-hatás

Részletesebben

Mindenkinek eredményes V. Magyarországi Klímacsúcs, Jövőnk a víz konferenciát kívánok!

Mindenkinek eredményes V. Magyarországi Klímacsúcs, Jövőnk a víz konferenciát kívánok! Médiatámogatói együttműködés V. Magyarországi Klímacsúcs 2013. szeptember 12. Jövőnk a víz Budapest Meghívom Önöket a Klíma Klub szervezésében az V. Magyarországi Klímacsúcs, Jövőnk a víz konferenciára!

Részletesebben

WIKIMÉDIA MAGYARORSZÁG EGYESÜLET. 2014. április - november

WIKIMÉDIA MAGYARORSZÁG EGYESÜLET. 2014. április - november WIKIMÉDIA MAGYARORSZÁG EGYESÜLET 2014. április - november Wikimedia Chapter Conference Berlin Vince, Andi részvételével A Wikimédia közösség idén is megtartotta nagyszabású konferenciáját. Ezúttal Berlinben,

Részletesebben

Közép- és Kelet-Európai Regionális Környezetvédelmi Központ (REC) Bonifertné Szigeti Márta - ügyvezető igazgató

Közép- és Kelet-Európai Regionális Környezetvédelmi Központ (REC) Bonifertné Szigeti Márta - ügyvezető igazgató Közép- és Kelet-Európai Regionális Környezetvédelmi Központ (REC) Bonifertné Szigeti Márta - ügyvezető igazgató Közép- és Kelet-Európai Regionális Környezetvédelmi Központ (REC) Nemzetközi szervezet a

Részletesebben

Tartalmi összefoglaló

Tartalmi összefoglaló 1 Tartalmi összefoglaló A jelen Egyezmény célja országaink kultúrájának kölcsönös megismertetése, a tudományos és kulturális intézmények, valamint kutatóintézetek közötti közvetlen kapcsolatok elősegítése,

Részletesebben

Natura 2000 területek bemutatása

Natura 2000 területek bemutatása Natura 2000 területek bemutatása Némethné Kavecsánszki Alexandra Zöld Óvoda információs nap Natura 2000 hálózat» Natura 2000 hálózat az EU ökológiai hálózata, az uniós természetvédelem alappillére.» Célja:

Részletesebben

BIOLÓGIA 7-8. ÉVFOLYAM

BIOLÓGIA 7-8. ÉVFOLYAM XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 BIOLÓGIA 7-8. ÉVFOLYAM Célok Tanulói teljesítmények növelése Tanulási motiváció kialakítása tevékenység, megfigyelés,

Részletesebben

Zsűritagok névsora szekciók szerint Terembeosztás

Zsűritagok névsora szekciók szerint Terembeosztás Zsűritagok névsora szekciók szerint Terembeosztás 1. Alkalmazott műszaki tudományok szekció I. em. 36. DR. FÜLÖP ISTVÁN egyetemi adjunktus Szent István Egyetem, Gépészmérnöki Kar, Mezőgazdasági és Élelmiszeripari

Részletesebben

KÖRNYEZETISMERET. TÉMAZÁRÓ FELADATLAPOK 4. osztályos tanulók részére. Élô és élettelen természet. Tompáné Balogh Mária. ...

KÖRNYEZETISMERET. TÉMAZÁRÓ FELADATLAPOK 4. osztályos tanulók részére. Élô és élettelen természet. Tompáné Balogh Mária. ... Tompáné Balogh Mária KÖRNYEZETISMERET Élô és élettelen természet TÉMAZÁRÓ FELADATLAPOK. osztályos tanulók részére............. a tanuló neve pauz westermann AZ ÉLÔ ÉS ÉLETTELEN TERMÉSZET ALAPISMERETEI.

Részletesebben

Kulcs a helyi önkormányzatok számára az éghajlatváltozáshoz való eredményes alkalmazkodás érdekében

Kulcs a helyi önkormányzatok számára az éghajlatváltozáshoz való eredményes alkalmazkodás érdekében Welcome! This is an online publication within the CHAMP-project with virtual pages that can be turned with the mouse or by clicking on the navigation bar Az éghajlatváltozáshoz való hatékony alkalmazkodáshoz

Részletesebben

A Víz Keretirányelv végrehajtása védett területeken

A Víz Keretirányelv végrehajtása védett területeken Water Resource Management in Protected Areas Vízkészletgazdálkodás védett területeken WAREMA Projekt Munkaülés A Víz Keretirányelv végrehajtása védett területeken Ijjas István egyetemi tanár a Magyar Hidrológiai

Részletesebben

Norvég Civil Támogatási Alap pályázóinak értékelése. - összefoglaló -

Norvég Civil Támogatási Alap pályázóinak értékelése. - összefoglaló - Norvég Civil Támogatási Alap pályázóinak értékelése - összefoglaló - A kutatás célja a Norvég Civil Támogatási Alap keretében, három pályázati körben beadott (támogatott, illetve elutasított) pályázatok

Részletesebben

Az Európai Innovációs Partnerség(EIP) Mezőgazdasági Termelékenység és Fenntarthatóság

Az Európai Innovációs Partnerség(EIP) Mezőgazdasági Termelékenység és Fenntarthatóság Az Európai Innovációs Partnerség(EIP) Mezőgazdasági Termelékenység és Fenntarthatóság Dr. Maácz Miklós főosztályvezető Vidékfejlesztési Főosztály Vidékfejlesztési Minisztérium Kontextus Európa 2020 Stratégia:

Részletesebben

A vizes élőhelyek szerepe délkiskunsági

A vizes élőhelyek szerepe délkiskunsági A vizes élőhelyek szerepe délkiskunsági mintaterületeken Varga Ádám Szabó Mária ELTE TTK Földrajz- és Földtudományi Intézet Környezet- és Tájföldrajzi Tanszék V. Magyar Tájökológiai Konferencia, Sopron,

Részletesebben

Keresztély Tibor. Tanulmányok. Tanítási tapasztalat. Kutatási tevékenység

Keresztély Tibor. Tanulmányok. Tanítási tapasztalat. Kutatási tevékenység Keresztély Tibor Budapesti Corvinus Egyetem Közgazdaságtudományi Kar Statisztika Tanszék 1093 Budapest, Fővám tér 8. Telefon: 06-1-482-5183, 06-1-373-7027, 06-20-776-1152 Email: tibor.keresztely@uni-corvinus.hu,

Részletesebben

E G Y Ü T T M Ű K Ö D É S I M E G Á L L A P O D Á S

E G Y Ü T T M Ű K Ö D É S I M E G Á L L A P O D Á S E G Y Ü T T M Ű K Ö D É S I M E G Á L L A P O D Á S a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium és a Magyar Tudományos Akadémia között környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi komplex kutatások elvégzésére

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY 2013/01

SAJTÓKÖZLEMÉNY 2013/01 Projekt címe: Turizmus határok nélkül információs látogatóközpontok fejlesztése Nagyatádon és Križevciben Projekt rövid címe: ViNaK Projekt azonosító: HUHR/1101/1.2.2/2020 Vezető Kedvezményezett: Križevci

Részletesebben

mezőgazdaság Dr. Jánossy László Králl Attila III. Országos Agrárfórum Kecel, 2011. február 4.

mezőgazdaság Dr. Jánossy László Králl Attila III. Országos Agrárfórum Kecel, 2011. február 4. A Dunastratégia és a mezőgazdaság Dr. Jánossy László Králl Attila III. Országos Agrárfórum Kecel, 2011. február 4. A Duna-régió stratégia és a mezőgazdaság 2 A Duna-vízgyűjtő felszíni és felszín alatti

Részletesebben

A BÜKKI KARSZTVÍZSZINT ÉSZLELŐ RENDSZER KERETÉBEN GYŰJTÖTT HIDROMETEOROLÓGIAI ADATOK ELEMZÉSE

A BÜKKI KARSZTVÍZSZINT ÉSZLELŐ RENDSZER KERETÉBEN GYŰJTÖTT HIDROMETEOROLÓGIAI ADATOK ELEMZÉSE KARSZTFEJLŐDÉS XIX. Szombathely, 2014. pp. 137-146. A BÜKKI KARSZTVÍZSZINT ÉSZLELŐ RENDSZER KERETÉBEN GYŰJTÖTT HIDROMETEOROLÓGIAI ADATOK ELEMZÉSE ANALYSIS OF HYDROMETEOROLIGYCAL DATA OF BÜKK WATER LEVEL

Részletesebben

Honlap szerkesztés Google Tudós alkalmazásával

Honlap szerkesztés Google Tudós alkalmazásával Dr. Mester Gyula Honlap szerkesztés Google Tudós alkalmazásával Összefoglaló: A közlemény tematikája honlap szerkesztés Google Tudós alkalmazásával. A bevezetés után a tudományos teljesítmény mérésének

Részletesebben

Szakmai beszámoló. Dr. Nagy Gyula 100 időszaki kiállítás. Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum. 2014. október 2 2015. május 31.

Szakmai beszámoló. Dr. Nagy Gyula 100 időszaki kiállítás. Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum. 2014. október 2 2015. május 31. Szakmai beszámoló Dr. Nagy Gyula 100 időszaki kiállítás Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum 2014. október 2 2015. május 31. Az NKA Közgyűjtemények Kollégiumánál elnyert pályázat

Részletesebben

Téma Óraszám Tanári bemutató Tanulói tevékenység Módszertan Óratípus Eszközök

Téma Óraszám Tanári bemutató Tanulói tevékenység Módszertan Óratípus Eszközök Tartalom 5. évfolyam... 1 Tájékozódás a térképen, térképismeret... 1 Az időjárás és az éghajlat elemei... 2 A földfelszín változása...2 Környezetünk élővilága... 3 6. évfolyam... 4 Tájékozódás a térképen

Részletesebben

2011 az ÖNKÉNTESSÉG EURÓPAI ÉVE. Papp-Váry Borbála helyettes államtitkár KIM

2011 az ÖNKÉNTESSÉG EURÓPAI ÉVE. Papp-Váry Borbála helyettes államtitkár KIM 2011 az ÖNKÉNTESSÉG EURÓPAI ÉVE Papp-Váry Borbála helyettes államtitkár KIM AZ ÖNKÉNTESSÉG EURÓPAI ÉVÉNEK CÉLKITŰZÉSEI az Unio Tanácsa 2010/37/EK döntése alapján Az Európai Unión belüli önkéntes tevékenység

Részletesebben

Geoinformatikai rendszerek

Geoinformatikai rendszerek Geoinformatikai rendszerek Térinfomatika Földrajzi információs rendszerek (F.I.R. G.I.S.) Térinformatika 1. a térinformatika a térbeli információk elméletével és feldolgozásuk gyakorlati kérdéseivel foglalkozó

Részletesebben

Új szabvány a társadalmi felelősségvállalás fejlődéséért: ISO 26000 ÉMI-TÜV SÜD kerekasztal-beszélgetés

Új szabvány a társadalmi felelősségvállalás fejlődéséért: ISO 26000 ÉMI-TÜV SÜD kerekasztal-beszélgetés Új szabvány a társadalmi felelősségvállalás fejlődéséért: ISO 26000 ÉMI-TÜV SÜD kerekasztal-beszélgetés 2012.04.26. ÉMI-TÜV SÜD Kft. 1 7 May 2012 Az RTG Vállalati Felelősség Tanácsadó Kft. és az ISO 26000

Részletesebben

3. Ökoszisztéma szolgáltatások

3. Ökoszisztéma szolgáltatások 3. Ökoszisztéma szolgáltatások Általános ökológia EA 2013 Kalapos Tibor Ökoszisztéma szolgáltatások (ecosystem services) - az ökológiai rendszerek az emberiség számára számtalan nélkülözhetetlen szolgáltatásokat

Részletesebben

Film Up! Érdekes a kutatásod? Fontosnak tartod, hogy ezt mások is megismerjék? Készíts filmet!

Film Up! Érdekes a kutatásod? Fontosnak tartod, hogy ezt mások is megismerjék? Készíts filmet! Film Up! Érdekes a kutatásod? Fontosnak tartod, hogy ezt mások is megismerjék? Készíts filmet! Filmpályázati felhívás PhD- és MSc/MA-hallgatók számára Az ELTE Rektori Hivatal Pályázati és Innovációs Központja

Részletesebben

A M A G Y A R H Y P E R T O N I A T Á R S A S Á G I I. T A V A S Z I K O N G R E S S Z U S A

A M A G Y A R H Y P E R T O N I A T Á R S A S Á G I I. T A V A S Z I K O N G R E S S Z U S A MEGHÍVÓ A Hypertonia Világnapja alkalmából rendezett II. Tavaszi Kongresszusunk idején, a Magyar Hypertonia Társaság 2015. május 17 én 10.00 órára Közgyűlést hív össze. A Közgyűlés helye: Mercure Budapest

Részletesebben

Fenntartható természetvédelem megalapozása a magyarországi Natura 2000 területeken

Fenntartható természetvédelem megalapozása a magyarországi Natura 2000 területeken Fenntartható természetvédelem megalapozása a magyarországi Natura 2000 területeken Tóth Péter programvezető Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Projekt nyitókonferencia Gödöllő, 2012. október

Részletesebben

PÁLYÁZAT. InfoPark Alapítványhoz. Eötvös Loránd Tudományegyetem, Természettudományi Kar Kémiai Intézet. Dr. Németh Zoltán, egyetemi adjunktus

PÁLYÁZAT. InfoPark Alapítványhoz. Eötvös Loránd Tudományegyetem, Természettudományi Kar Kémiai Intézet. Dr. Németh Zoltán, egyetemi adjunktus PÁLYÁZAT az InfoPark Alapítványhoz A mérnöki és természettudományi tantárgyak népszerűsítése, a középiskolás tanulók egyetemekre jutásának segítése témában 3. kategória: Nyílt napok, nyílt programok szervezése

Részletesebben

Ökoiskolai munkaterv 2014-15 Augusztus 29. Ökoiskola munkacsoport megalakulása Ökoiskolai munkacsoport megalakítása (munkaközösségenként 1 fő; 1 fő

Ökoiskolai munkaterv 2014-15 Augusztus 29. Ökoiskola munkacsoport megalakulása Ökoiskolai munkacsoport megalakítása (munkaközösségenként 1 fő; 1 fő Ökoiskolai munkaterv 2014-15 Augusztus 29. Ökoiskola munkacsoport megalakulása Ökoiskolai munkacsoport megalakítása (munkaközösségenként 1 fő; 1 fő technikai dolgozó) Munkaközösségi vállalások elkészítése

Részletesebben

Agg Zoltán, főszerkesztő, Comitatus folyóirat. Önkormányzati vezetők klímatudatossága a Balaton régióban

Agg Zoltán, főszerkesztő, Comitatus folyóirat. Önkormányzati vezetők klímatudatossága a Balaton régióban Magyar Regionális Tudományos Társaság XII. Vándorgyűlése Veszprém, 2014. november 27-27 Agg Zoltán, főszerkesztő, Comitatus folyóirat Önkormányzati vezetők klímatudatossága a Balaton régióban A TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0064

Részletesebben

VIDÉKKUTATÁS 2012-2013 Az AKG programok környezeti hatásmonitoring rendszere

VIDÉKKUTATÁS 2012-2013 Az AKG programok környezeti hatásmonitoring rendszere VIDÉKKUTATÁS 2012-2013 Az AKG programok környezeti hatásmonitoring rendszere Báldi András, Horváth András és mtsai MTA Ökológiai Kutatóközpont Az alprojekt célja: Részletes monitorozási módszertan kidolgozása

Részletesebben

AGRATéR: A NATéR KITERJESZTÉSE AZ AGRÁR SZEKTORBAN. Agrár ökoszisztémák és ökoszisztéma szolgáltatások sérülékenységének elemzése és modellezése

AGRATéR: A NATéR KITERJESZTÉSE AZ AGRÁR SZEKTORBAN. Agrár ökoszisztémák és ökoszisztéma szolgáltatások sérülékenységének elemzése és modellezése AGRATéR: A NATéR KITERJESZTÉSE AZ AGRÁR SZEKTORBAN Agrár ökoszisztémák és ökoszisztéma szolgáltatások sérülékenységének elemzése és modellezése Vulnerability Assessment and Modelling of Agro-ecosystems

Részletesebben

Földi Kincsek Vására Oktatóközpont Programfüzete

Földi Kincsek Vására Oktatóközpont Programfüzete Földi Kincsek Vására Oktatóközpont Programfüzete Előadás- képzés-szaktanácsadás a Börzsöny-Duna-Ipoly Vidékfejlesztési Egyesület szervezésében Helyszín: Földi Kincsek Vására Oktatóközpont (2632, Letkés

Részletesebben

Erdei élőhelyek kezelése

Erdei élőhelyek kezelése Erdei élőhelyek kezelése Pro Silva. Dr. Katona Krisztián SZIE VMI Út a szálalásig Szálalás úttörői a francia Adolphe Gurnaud (1825-1898) és a svájci Henri Biolley (1858 1939) voltak. Dauerwald, az örökerdő

Részletesebben

Gördülő Tanösvény témakör-modulok

Gördülő Tanösvény témakör-modulok Gördülő Tanösvény témakör-modulok E: Élőhelyek és életközösségeik E.1. Lombhullató erdők és élőviláguk tölgyesek bükkösök E.2. Tűlevelű erdők és élőviláguk E.3. E.4. E.5. E.6. lucfenyvesek Patakvölgyi,

Részletesebben

Előzmények. KIOP pályázat 2008-2009: Védett kistestű gerincesek (kétéltű, hüllő, kisemlős) konfliktustérképének elkészítése. vadelutes.elte.

Előzmények. KIOP pályázat 2008-2009: Védett kistestű gerincesek (kétéltű, hüllő, kisemlős) konfliktustérképének elkészítése. vadelutes.elte. Biotikus és abiotikus tényezők hatása az utak menti hot spotok kialakulásában, a konfliktus csökkentés lehetséges módszerei Pokorni Flóra Környezettudományi Doktori Iskola I. évfolyam Témavezető: dr. Farkas

Részletesebben

Pályázati figyelő 2010. október

Pályázati figyelő 2010. október Jelmagyarázat n.r. nincs adat nem releváns Műemlék-felújításhoz pályázatok A) Magyar pályázatok kapcsolódó 1 i Nemzeti Kulturális Alap - NKA NKA Ismeretterjesztés és Környezetkultúra Szakmai Kollégiuma

Részletesebben

Alsónémedi Nagyközség Települési Környezetvédelmi Programjának felülvizsgálata

Alsónémedi Nagyközség Települési Környezetvédelmi Programjának felülvizsgálata Alsónémedi Nagyközség Települési Környezetvédelmi Programjának felülvizsgálata Készítette: Czafrangó Ágnes Fiatal Diplomások a Környezet Védelméért Alsónémedi bemutatása Budapest Alsónémedi általános jellemzői

Részletesebben

Natura 2000 területek fenntartási terveinek készítése Falu- és gazdafórum Mogyorós-hegy Litér, 2014. július 16.

Natura 2000 területek fenntartási terveinek készítése Falu- és gazdafórum Mogyorós-hegy Litér, 2014. július 16. Natura 2000 területek fenntartási terveinek készítése Falu- és gazdafórum Mogyorós-hegy Litér, 2014. július 16. Magyarfalvi Attila Balatoni Integrációs Kft. Vers József, tájegység-vezető Balaton-felvidéki

Részletesebben

Pályázati figyelő 2014. augusztus

Pályázati figyelő 2014. augusztus Jelmagyarázat Műemlék-felújításhoz pályázatok kapcsolódó 1 ot Budapest Főváros Közgyűlése Műemléki Keret 2014 A főváros városképét meghatározó építészeti értékek rekonstrukciójára. A pályázat keretében

Részletesebben

2007. június 8-án Stockholmban adták át a 2006-os Europa Nostra Díjakat. A Ferihegyi Repülőtér I. Termináljának felújítása és a New York Palota és

2007. június 8-án Stockholmban adták át a 2006-os Europa Nostra Díjakat. A Ferihegyi Repülőtér I. Termináljának felújítása és a New York Palota és 26. Az EU Kulturális Örökség Díja és Magyarország Az EU Kulturális Örökség Díja és Magyarország 2007. június 8-án Stockholmban adták át a 2006-os Europa Nostra Díjakat. A Ferihegyi Repülőtér I. Termináljának

Részletesebben

A térinformatika lehetőségei a földrajzórán

A térinformatika lehetőségei a földrajzórán A térinformatika lehetőségei a földrajzórán Geolokáció az oktatásban konferencia AKG, Budapest, 2013. november 30. Dr. Sik András adjunktus, ELTE Természetföldrajzi Tanszék sikandras@gmail.com Mit jelent?

Részletesebben

Szaktanácsadás képzés- előadás programsorozat

Szaktanácsadás képzés- előadás programsorozat Szaktanácsadás képzés- előadás programsorozat Helyszín: Földi Kincsek Vására Oktatóközpont, 2632 Letkés Dózsa György út 22. IDŐ ELŐADÁS SZAKTANÁCSADÁS KÉPZÉS 2014.09.27 Innováció a helyi gazdaság integrált

Részletesebben

diplomás pályakövetés II.

diplomás pályakövetés II. diplomás pályakövetés II. elhelyezkedés, alumni, jó gyakorlatok Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Országos Felsőoktatási Információs Központ (OFIK) 2009. július Készült

Részletesebben

SEAP- Fenntartható Energetikai Akciótervek fontossága, szerepe a települési energiagazdálkodásban

SEAP- Fenntartható Energetikai Akciótervek fontossága, szerepe a települési energiagazdálkodásban SEAP- Fenntartható Energetikai Akciótervek fontossága, szerepe a települési energiagazdálkodásban III. Észak-Alföldi Önkormányzati Energia Nap Nyíregyháza, 2012. június 19. Szabados Krisztián gazdasági

Részletesebben

A Rádi Csekei-rét Helyi Jelentőségű Természetvédelmi Terület természetvédelmi kezelési terve

A Rádi Csekei-rét Helyi Jelentőségű Természetvédelmi Terület természetvédelmi kezelési terve A Rádi Csekei-rét Helyi Jelentőségű Természetvédelmi Terület természetvédelmi kezelési terve fotó: Richard Wesley Nagy Gergő Gábor 1 Rottenhoffer István 2,3 2012. 1 Budapesti Corvinus Egyetem, Tájépítészeti

Részletesebben

Klímaváltozás az egyén felelőssége és lehetőségei egy magyarországi adatfelvétel tükrében

Klímaváltozás az egyén felelőssége és lehetőségei egy magyarországi adatfelvétel tükrében Klímaváltozás az egyén felelőssége és lehetőségei egy magyarországi adatfelvétel tükrében Baranyai Nóra (PhD) - Varjú Viktor (PhD) Tudományos munkatársak (MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete) E-mail:

Részletesebben

Multifunkcionális, multimédia elemeket tartalmazó mobil elérésű távoktatási tananyag összeállítása és tesztelése

Multifunkcionális, multimédia elemeket tartalmazó mobil elérésű távoktatási tananyag összeállítása és tesztelése Multifunkcionális, multimédia elemeket tartalmazó mobil elérésű távoktatási tananyag összeállítása és tesztelése Busznyák János bjs@georgikon.hu Veszprémi Egyetem, Georgikon, Mezőgazdaságtudományi Kar,

Részletesebben

2013. július 2., Szikszó. 25 July 2013

2013. július 2., Szikszó. 25 July 2013 Mintaprojekt az elérhető Európai Uniós források felhasználásának elősegítéséért a hátrányos helyzetű lakosság fenntartható lakhatási körülményeinek és szociális helyzetének javítása érdekében Pécsett 2013.

Részletesebben

Időpont: 2009. április 3-4. Helyszín: Lovas Faluház

Időpont: 2009. április 3-4. Helyszín: Lovas Faluház Időpont: 2009. április 3-4. Helyszín: Lovas Faluház Szervezi: Lovas Község Önkormányzata és Civil Szervezetei Támogatók: ÁNTSZ- Balatonfüred, Balatonalmádi Kommunális Szolgáltató Kft., Balaton- felvidéki

Részletesebben

Van új a Nap alatt... Természetismereti- tábor 2010-2011 tanév Berzsenyi Dániel Gimnázium

Van új a Nap alatt... Természetismereti- tábor 2010-2011 tanév Berzsenyi Dániel Gimnázium Van új a Nap alatt... Természetismereti- tábor 2010-2011 tanév Berzsenyi Dániel Gimnázium A tábor időpontja: 2010. szeptember 22-23-24 A tábor helyszíne: Duna-Ipoly Nemzeti Park, Ipolydamásd A tábor célja:

Részletesebben

Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség és az EIONET hálózat

Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség és az EIONET hálózat Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség és az EIONET hálózat Dr. Makai Martina, főosztályvezető FM Környezetfejlesztési Főosztály Budapest 2015. június 1. Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség (European

Részletesebben

műszaki tudomány doktora 1992 Beosztás: stratégiai tanácsadó, tudományos tanácsadó Munkahelyek: Nokia -Hungary kft Veszprémi Egyetem

műszaki tudomány doktora 1992 Beosztás: stratégiai tanácsadó, tudományos tanácsadó Munkahelyek: Nokia -Hungary kft Veszprémi Egyetem Név: Tarnay Katalin Születési adatok: Nyiregyháza, 1933. május 8 Legmagasabb tudományos fokozat, és elnyerésének éve: műszaki tudomány doktora 1992 Beosztás: stratégiai tanácsadó, tudományos tanácsadó

Részletesebben

A túzok védelme Magyarországon LIFE04 NAT/HU/000109. Záró sajtóesemény, Kecskemét, 2008. szeptember 26.

A túzok védelme Magyarországon LIFE04 NAT/HU/000109. Záró sajtóesemény, Kecskemét, 2008. szeptember 26. Miért pont a túzok? Világszerte veszélyeztetett faj, hazánkban a századfordulón 10-12 ezer példány élt 1969-re állománya 2700-ra csökkent A faj 1969-tıl fokozottan védett, természetvédelmi értéke 1 millió

Részletesebben

Nagy Előd festő- és éremművész, Nagy Botond fotós. 2012. november 19-én, hétfőn 18 órára. kiállításának megnyitójára

Nagy Előd festő- és éremművész, Nagy Botond fotós. 2012. november 19-én, hétfőn 18 órára. kiállításának megnyitójára A Kozák téri Közösségi Ház és a kiállító tisztelettel meghívja Önt és kedves családját, barátait Nagy Előd festő- és éremművész, valamint fia Nagy Botond fotós kiállításának megnyitójára 2012. november

Részletesebben

A Vidékfejlesztési Minisztérium Parlamenti Államtitkárságán az ÁROP 1.1.19 projekt keretében készült stratégiák

A Vidékfejlesztési Minisztérium Parlamenti Államtitkárságán az ÁROP 1.1.19 projekt keretében készült stratégiák A Vidékfejlesztési Minisztérium Parlamenti Államtitkárságán az ÁROP 1.1.19 projekt keretében készült stratégiák Dr. Viski József főosztályvezető Vidékfejlesztési Minisztérium Stratégiai Főosztály Hatásvizsgálatok

Részletesebben

A JRC DRDSI adatszolgáltatási infrastruktúra programja

A JRC DRDSI adatszolgáltatási infrastruktúra programja A JRC DRDSI adatszolgáltatási infrastruktúra programja Dr. Kovács Antal Ferenc EC JRC DRDSI Danube_NET GISOPEN 2015 Óbudai Egyetem, Alba Regia Műszaki Kar, Geoinformatikai Intézet Székesfehérvár 2015.

Részletesebben

A turizmus következményeként jelentkező társadalmi és természeti problémák

A turizmus következményeként jelentkező társadalmi és természeti problémák A turizmus következményeként jelentkező társadalmi és természeti problémák Tények és számok A turizmus a világon az egyik legdinamikusabban bővülő ágazat: 1990 és 2004 között 4,2%-os növekedés 2004: külföldre

Részletesebben

Antropogén eredetű felszínváltozások vizsgálata távérzékeléssel

Antropogén eredetű felszínváltozások vizsgálata távérzékeléssel Antropogén eredetű felszínváltozások vizsgálata távérzékeléssel Verőné Dr. Wojtaszek Malgorzata http://www.civertan.hu/legifoto/galery_image.php?id=8367 TÁMOP-4.2.1.B-09/1/KONV-2010-0006 projekt Alprogram:

Részletesebben

Szakmai beszámoló a Természettudományos Muzeológusok Találkozója 2013. pályázathoz azonosító szám 3508/01107

Szakmai beszámoló a Természettudományos Muzeológusok Találkozója 2013. pályázathoz azonosító szám 3508/01107 Szakmai beszámoló a pályázathoz azonosító szám 3508/01107 A találkozó ismertetése 2013. augusztus 26 28-án rendeztük meg a természettudományos muzeológusok 31. találkozóját. A Magyar Természettudományos

Részletesebben

A Víz Keretirányelv végrehajtása

A Víz Keretirányelv végrehajtása WAREMA Nyári Egyetem Nyugat-Magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kar A Víz Keretirányelv végrehajtása Dr.Ijjas István egyetemi tanár a Magyar Hidrológiai Társaság elnöke BME Vízépítési és Vízgazdálkodási

Részletesebben

Az UNICEF Gyerekbarát Település Értékelő Bizottságának tagjai

Az UNICEF Gyerekbarát Település Értékelő Bizottságának tagjai Az UNICEF Gyerekbarát Település Értékelő Bizottságának tagjai Danks Emese, az UNICEF Magyar Bizottság Alapítvány ügyvezető igazgatója Több mint húsz éve foglalkozik kommunikációval hazai és nemzetközi

Részletesebben

KAP reform társadalmi egyeztetése

KAP reform társadalmi egyeztetése 2010. április 15. KAP reform társadalmi egyeztetése A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat szervezésében megrendezésre került a Milyen legyen a jövő mezőgazdasága? című nyilvános vita, amelyet Dacian Cioloş,

Részletesebben

Pannon szikes vízi élőhelyek helyreállítása a Kiskunságban

Pannon szikes vízi élőhelyek helyreállítása a Kiskunságban Pannon szikes vízi élőhelyek helyreállítása a Kiskunságban Bankovics András Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság BEVEZETÉS A projekt a Kárpát-medence egyik legnagyobb jelentőségű időszakos szikes taván

Részletesebben

ÖKOINDUSTRIA 2013 III. Nemzetközi Környezetipari, Energiahatékonysági és. Megújuló Energiaforrások Szakkiállítás. 2013. Szeptember 25-27.

ÖKOINDUSTRIA 2013 III. Nemzetközi Környezetipari, Energiahatékonysági és. Megújuló Energiaforrások Szakkiállítás. 2013. Szeptember 25-27. ÖKOINDUSTRIA 2013 ÖKOINDUSTRIA 2013 III. Nemzetközi Környezetipari, Energiahatékonysági és Megújuló Energiaforrások Szakkiállítás 2013. Szeptember 25-27. SYMA Rendezvényközpont 1146 Budapest, Dózsa György

Részletesebben

Az UHI projekt bemutatása, célkitűzései és főbb jellemzői. Dr. Ba ra n ka Györgyi

Az UHI projekt bemutatása, célkitűzései és főbb jellemzői. Dr. Ba ra n ka Györgyi Az UHI projekt bemutatása, célkitűzései és főbb jellemzői Dr. Ba ra n ka Györgyi Országos Meteorológiai Szolgálat baranka.gy@met.hu Vázlat 1. Az UHI projekt bemutatás 2. A Projekt fő célkitűzései 3. Csatlakozott

Részletesebben

A felszínborítás térképezés Magyarországon Monitorozás és Európában

A felszínborítás térképezés Magyarországon Monitorozás és Európában A felszínborítás térképezés aktuális Környezeti vonatkozásai Földfelszín Magyarországon Monitorozás és Európában Maucha Gergely Maucha osztályvezető Gergely osztályvezető Környezetvédelmi Távérzékelési

Részletesebben

Munkaerőpiaci tükör 2014

Munkaerőpiaci tükör 2014 Munkaerőpiaci tükör 2014 Munkaerőpiaci tükör Az évkönyvsorozat szerkesztőbizottsága Busch Irén főosztályvezető, Belügyminisztérium, Közfoglalkoztatási Statisztikai, Elemzési és Monitoring Főosztály Fazekas

Részletesebben

Hatásvizsgálatok és stratégiák kidolgozása a Vidékfejlesztési Minisztériumban. 2013. november 26. ÁROP-1.1.19 Záró konferencia

Hatásvizsgálatok és stratégiák kidolgozása a Vidékfejlesztési Minisztériumban. 2013. november 26. ÁROP-1.1.19 Záró konferencia Hatásvizsgálatok és stratégiák kidolgozása a Vidékfejlesztési Minisztériumban 2013. november 26. ÁROP-1.1.19 Záró konferencia Államreform Operatív Program ÁROP-1.1.19 Amiről szó lesz. Az ÁROP-1.1.19 pályázati

Részletesebben

PÁLYÁZATI LAP -2012 AZ ISKOLA A PÁLYÁZAT TARTALMI ÖSSZEFOGLALÁSA

PÁLYÁZATI LAP -2012 AZ ISKOLA A PÁLYÁZAT TARTALMI ÖSSZEFOGLALÁSA PÁLYÁZATI LAP -2012 AZ ISKOLA Neve: Kőrösi Csoma Sándor Általános Címe: 2120 Dunakeszi, Garas u. 26. Résztvevő diákok száma: körülbelül 500 diák Tervezésben résztvevő pedagógusok száma: 4 tanár Kapcsolattartó

Részletesebben