Üzleti terv készítés 2. előadás. Tantárgyfelelős: Jáki Erika Vállalkozások Pénzügyei tanszék

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Üzleti terv készítés 2. előadás. Tantárgyfelelős: Jáki Erika Vállalkozások Pénzügyei tanszék"

Átírás

1 Üzleti terv készítés 2. előadás Tantárgyfelelős: Jáki Erika Vállalkozások Pénzügyei tanszék

2 Tantárgy felépítése 1. Üzleti és Pénzügyi terv definíciója, üzleti terv tartalma 2. Stratégiai elemzés és stratégia kialakítása 3. Pénzügyi kimutatások, mint adatforrás a helyzetértékeléshez Pénzügyi tervezés 4. Hosszú távú pénzügyi tervezés: 5. Rövid távú pénzügyi döntések: 6. Üzleti terv bank szempontjából (dr. Walter György)

3 A stratégiai tervezés egy profitorientált vállalatnál pénzügyi terv fókuszú, ezért a stratégiai tervezést nem lehet elválasztani a pénzügyi tervezéstől, hiszen dinamikus piaci környezetben stratégiai tervezés a pénzügyi tervezés alapja.

4 Stratégiai tervezés definíciója A stratégiai tervezés szűkebb értelemben a célok, stratégiák, akciók { } elkészítésének folyamata. Tágabb értelmezésben beleértjük a tervek megvalósításának ellenőrzését is. * *Barakonyi K.: Stratégiai tervezés, Nemzetközi tankönyvkiadó, o.

5 Stratégiai tervezés A stratégia tervezés két szakaszra bontjuk:* az elemzésre, amikor a külső környezeti adottságokat, illetve a vállalat belső környezetét vizsgáljuk, és a stratégia kialakítására, amikor meghatározzuk a vállalat misszióját és vízióját, a stratégiai célokat és a stratégia megvalósításának eszközét. *Balaton K., Tari E.: Stratégia és Üzleti tervezés, Aula, 2007, 18. old.

6 Stratégiai tervezés fázisa 1. Stratégiai elemzés 2. Stratégiaformálás (Misszió és vízió) 3. Stratégiai akciók és programok kitűzése (konkretizálása)

7 Stratégiaalkotás racionális tervezési modellje Belső környezet elemzése Külső környezet elemzése Küldetés megfogalmazása Stratégiai célok kialakítása Stratégiai akciók meghatározása Akciók megvalósítása Hosszú távú tervezés Ellenőrzés, visszacsatolás Antal-Mokos, Balaton K., Drótos E., Tari E.: Stratégia és szervezet, KJK, 1997, 55. o.

8 A stratégiai tervezés legfontosabb jellemzői: - jövőbe tekintő, - cselekvés orientált, - aktív, - rugalmas, - változtatásokra orientált, - tartós sikert biztosít. * A tervezés: - a jövőről való gondolkodás - a jövő irányítása - integrált döntéshozatali folyamat - egy formalizált eljárás, amelynek egy meghatározott kimenetet kell eredményeznie.** *Csath M.: Stratégiai tervezés és vezetés,budapest, **Mintzberg, H.: The Rise and the fall of strategic planning; Prentice Hall, Englewood Cliffs, N.J., 1994.

9 A stratégiai tervezés szintjei Vállalati szint Üzletági szint Funkcionális területek

10 Külső környezet szegmensei PESTEL modell Gyémánt modell Makro-környezet Iparági környezet Verseny környezet Szervezet

11 PESTEL Modell Makro környezet Politikai (Political) Jogi (Legal) Versenyszabályozások Tulajdon jogi törvények Fogyasztóvédelmi előírások Foglalkoztatási törvények Politikai környezet stabilitása Adózási politika Kereskedelmi egyezmények Külkereskedelmi szabályzatok Szociálpolitika Gazdasági (Economical) Gazdasági növekedés üteme Infláció, kamatlábak Árfolyam politika Munkanélküliség Természeti (Environmental) Környezetvédelmi szabályok Hulladékeltávolítás és energia-fogyasztással kapcsolatos rendelkezések Környezetvédelmi szervezetek aktivitása Szervezet Technikai (Technological) Technológiai fejlettség szintje Fejlesztési támogatások Innovációk / fejlesztések Elavulás sebessége Társadalmi (Social) Jövedelem eloszlás Demográfiai folyamatok Társadalmi mobilitás Fogyasztási szokások Képzettségi szint Életmód változás

12 Gyémánt modell Mikroökonómiai tényezők A vállalati stratégia és versengés kontextusa Termelési (input) tényezők Keresleti tényezők Kapcsolódó és támogató iparágak

13 Jogi (Legal) Versenyszabályozások Tulajdon jogi törvények Fogyasztóvédelmi előírások Foglalkoztatási törvények Természeti (Environmental) Környezetvédelmi szabályok Hulladékeltávolítás és energia-fogyasztással kapcsolatos rendelkezések Környezetvédelmi szervezetek aktivitása Politikai (Political) Politikai környezet stabilitása Adózási politika Kereskedelmi egyezmények Külkereskedelmi szabályzatok Szociálpolitika Szervezet Technikai (Technological) Technológiai fejlettség szintje Fejlesztési támogatások Innovációk / fejlesztések Elavulás sebessége Gazdasági (Economical) Gazdasági növekedés üteme Infláció, kamatlábak Árfolyam politika Munkanélküliség Társadalmi (Social) Jövedelem eloszlás Demográfiai folyamatok Társadalmi mobilitás Fogyasztási szokások Képzettségi szint Életmód változás A vállalati stratégia és versengés kontextusa Termelési (input) tényezők Keresleti tényezők Kapcsolódó és támogató iparágak

14 Külső környezet szegmensei Makro-környezet Iparági környezet Verseny környezet Szervezet Öt-tényezős modell Iparági életciklus modell

15 Iparági konvergencia Kábel TV Internet Telefon

16 Iparág meghatározása Termék helyett funkcióra kell koncentrálni Állandó viták az iparág meghatározása körül, félelem attól, hogy egy potenciális veszélyforrást figyelmen kívül hagynak!

17 Iparági elemzés Porter öt tényezős modellje Potenciális új belépők Beszállítók alkuereje Fenyegetés az új belépők részéről Beszállítók Versenytársak Vevők alkuereje Vevők Üzleti modell Fenyegetés a helyettesítő termékeket gyártók részéről Helyettesítő termékek

18 Versenytársak közötti verseny Árverseny, Reklámcsata Vevőszolgálat vagy garanciák bővítése Új termékek bevezetése

19 Versenytársak közötti verseny Erősebb a verseny Nagyszámú nagy vállalat Lassan növő iparág Magas fix és raktározási költségek Költséges és ugrásszerű kapacitásbővítés Magas kilépési korlát Sokszínű versenytársak

20 Belépési korlát = belépéstől elriasztó ár Méretgazdaságosság (termelés, értékesítés, résztevékenység) Termék megkülönböztetés (márkanév) Tőkeszükséglet (gépek, készletek, kezdeti veszteségek fedezése) Áttérési költség (átképzés, áttervezés, gépek átállítása)

21 Belépési korlát = belépéstől elriasztó ár Értékesítési csatornákhoz való hozzáférés (szupermarketek polcai) Mérettől független költségelőnyök: Know How Alapanyag hozzáférés Kedvező telephelyek már foglaltak Tanulási, tapasztalati görbe Várható megtorlások (lásd versenytársak)

22 Belépési korlát = belépéstől elriasztó ár A belépési korlátok idővel változhatnak és változnak is!

23 Helyettesítő termékek Def.: olyan termék/ szolgáltatás, ami ugyanazt a funkciót tudja ellátni! A helyettesítő termék kínálta ár-teljesítmény alternatíva meghatározza az iparág profitját! Bakelit lemez > kazetta > CD > DVD Répacukor: barnacukor, gyümölcscukor, nádcukor, és egyéb édesítőszerek Értékpapír alkuszok: befektetési alapok, befektetéssel kombinált biztosítások

24 Vevők alkupozíciója erős Koncentrált, vagy az eladó értékesítéséhez képest nagy tömegben vásárol (árbevétel nagy %-a a vevőre koncentrálódik) A vevőnél komoly költségtételt jelent, vagy csekély profitot ér el (ár-érzékeny) Standard, vagy differenciálatlan a termék (sok a beszállító) A vevő a beszállítót integrációval fenyegeti (saját előállítás vagy vásárlás) A termék jelentéktelen a vevő által nyújtott szolgáltatás minőségében (olcsóbb jobb, minőségért nem fizet extrát) A vevő teljes körűen informált

25 Vevők alkupozíciójának módosítása Stratégiai kérdés!!! Vevőcsoport kiválasztás Vevőstruktúra kialakítása

26 Szállítók alkupozíciója erős Kevés beszállító van a piacon Nincs helyettesítő termék Ha a felvevő iparág ne jelentős fogyasztója a beszállítónak Ha a szállító terméke a vevő tevékenységének fontos alkotórésze Megkülönböztetett termék A szállítók az előrelépő integrálással fenyegetnek

27 Szállítók Ide tartozik a MUNKAERŐ is!

28 Értékelés A stratégiai szempontból fontos erős és gyenge pontok meghatározása a versenytényezők fényében: Mennyire képes a vállalat harcolni a helyettesítő termékekkel? Hogyan tudja leküzdeni a belépési korlátot? Mikképpen tud az iparági versenyben részt venni, és fennmaradni?

29 Külső környezet szegmensei Makro-környezet Iparági környezet Verseny környezet Szervezet Stratégiai csoport Versenytárs elemzés

30 Stratégiai csoport (Porter) Stratégiai csoport az iparág vállalatainak azon köre, amelynek tagjai hasonló vagy azonos stratégiát követnek, azonos piaci szegmensek kiszolgálásával és közel azonos források, illetve eszközök felhasználásával, következésképpen hasonló módon reagálnak a piaci lehetőségekre és veszélyekre * *Balaton K., Tari E.: Stratégia és Üzleti tervezés, Aula, 2007, 53. old.

31 Stratégiai csoport meghatározás Szolgáltatás Teljes körű Fapados Wizzard é g Á r a z á s É r t é k SkyEurope e s í t é s i m Lufthansa KLM ó alacsony közepes magas ÁR d o k

32 A versenytárs elemzés elemei Jövőbeni célok Saját céljaink összevetése a versenytársakéval Hová helyezik a hangsúlyt a jövőben? Hogyan viszonyulnak a kockázatokhoz Jelenlegi stratégia Hogyan versenyzünk mi jelenleg? Összhangban van ez a stratégia az iparági verseny struktúrájával? Feltevések Feltételezzük, hogy a gyors változások lesznek a jövőben? Status-quo szerint működünk? Milyen feltételezésekkel élnek a versenytársak az iparágról és önmagukról? Válaszok Mit fognak tenni a versenytársaink a jövőben? Miben vagyunk jobbak a versenytársaknál? Hogyan fogja ez megváltoztatni a kapcsolatunkat a versenytársakkal? Képességek Erősségeink, gyengeségeink Hogyan jellemezzük magunkat a versenytársakhoz képest?

33 Iparág újradefiniálása Kék Óceán Még nem létező új iparág, versengéstől mentes, ismeretlen tér Vörös Óceán Érett iparág, jól definiált határokkal ebay DVD

34 Belső környezet elemzése Makro-környezet Iparági környezet Verseny környezet Szervezet

35 Core competencies jellemzői Alapvető képesség, mely tartós versenyelőnyt biztosít: Hozzáférést biztosít különböző piacokhoz Fogyasztói értékteremtés Egyedi, nehezen másolható Nem termék specifikus

36 Core competencies Személyeknél: nyelvtudás, szervezőkészség, vezetői képességek! Szervezetnél: ez a stratégiai fejlesztés fókusza, az erőforrások együttesen fejtik ki!

37 Belső környezet elemzése Erőforrásból hogyan lehet TARTÓS VERSENYELŐNY Pénzügyi erőforrások Tárgyi erőforrások Humán erőforrások Goodwill A vállalat hitelképessége A vállalat üzemeinek berendezése A vállalat dolgozóinak/ vezetőinek képzettsége, tapasztalata, hitelessége Szabadalmak, védjegyek szerzői jogok A vállalat belső forrásszerző képessége Alapanyagokhoz való hozzáférés Műszaki, tudományos személyzet Hírnév (márkanév, minőség): a vevők, szállítók, dolgozók, hitelezők körében Kutatási infrastruktúra Szerv. Erőforrások: A vállalat szervezeti struktúrája, tervezési és controlling rendszere

38 Porter Értéklánc modell (Value Chain) Támogató tevékenységek Elsődleges tevékenységek Belső logisztika A szervezet infrastruktúrája Műszaki és technológiai fejlesztés Emberierőforrás-menedzsment A termelés átalakító technológiai Beszerzés Külső logisztika Marketing Szolgáltatások és eladás Hozzáadott érték

39 BCG mátrix

40 Külső-belső tényezők együttes vizsgálata

41 SWOT analízis SW: Lista a vállalat erőforrásairól és képességeiről vs. versenytársak: erősség (Strength), amiben a vállalat jobb a többieknél, ezért versenyelőnyt jelent. gyengeség (Weaknesses), amiben a vállalat gyengébb a versenytársaknál OT: Lista a vállalat versenyhelyzetét befolyásoló tényezőkről A külső környezet elemzése segít felírni a környezet oldaláról jelentkező lehetőségeket (Opportunity) és - A lehetőségeket még kevésbé, vagy nem ismert iparágakban is érdemes keresni! fenyegetéseket (Threaten)!

42 SWOT analízis Belső Erősségek Gyengeségek Emberi erőforrás Tárgyi erőforrás Pénzügyi erőforrás Tevékenységek, folyamatok A vállalat mely erőforrásai jelentenek versenyelőnyt? Mely tevékenységek, folyamatok működnek sikeresen? Melyek a fejlesztendő erőforrásai a vállalatnak? Mely folyamatok, tevékenységek működnek más vállalatnál jobban, vagy kellene még fejleszteni? Külső Lehetőségek Veszélyek Jövőbeli trendek Gazdasági helyzet Demográfiai környezet Szabályozási környezet Környezeti változások, szabályozások, melyek támogathatják a vállalat kitűzött céljait! Környezeti változások, szabályozások, melyek akadályozhatják a vállalat kitűzött céljait!

43 Stratégia alkotás Belső környezet elemzése SWOT Külső környezet elemzése Küldetés megfogalmazása Stratégiai célok kialakítása Stratégiai akciók meghatározása Akciók megvalósítása Ellenőrzés, visszacsatolás Antal-Mokos, Balaton K., Drótos E., Tari E.: Stratégia és szervezet, KJK, 1997, 55. o.

44 Üzleti terv készítése Induló vagy már működő vállalat Kis, közepes vagy nagy vállalat Termelő, kereskedő vagy szolgáltató vállalat

45 Misszió és Vízió Honda: Mi leszünk a második Ford! Canon: Győzd le a Xeroxot! A vízió (jövőkép) a vállalat által felvázolt, elérni kívánt jövőbeni állapotot rögzíti, a misszió pedig azt a küldetést, amelyet a vállalat a jövőben betölteni szándékozik. * *Salamonné Huszty Anna, idézi Balaton Tari: Stratégiai és üzleti tervezés2007, 87.old.

46 Stratégia alkotás Belső környezet elemzése Külső környezet elemzése Pénzügyi kimutatások vizsgálata és elemzése Küldetés megfogalmazása Stratégiai célok kialakítása Stratégiai akciók meghatározása Akciók megvalósítása Ellenőrzés, visszacsatolás Antal-Mokos, Balaton K., Drótos E., Tari E.: Stratégia és szervezet, KJK, 1997, 55. o.

47 Irodalom Kötelező: Balaton Károly, Tari Ernő: Stratégiai és Üzleti tervezés, 1 fej. Alapfogalmak old.; 3 fej. Stratégiai elemzés 3.1 alfej. Külső elemzés: 37.old-56.old.; 3.3 alfej. SWOT: old., Aula, Budapest, 2007, Michael E. Porter 1993: Versenystratégia Iparágak és Versenytársak elemzési módszerei, 1 fej. (5 forces modell Porter) old, 7. fej old.; 8 fej old. Ajánlott Michael E. Porter 1997: How Competitive Forces Shape Strategy, HBR, july-august, 1997 W. Chan Kim and Renée Mauborgne (2004): Blue Ocean strategy, HBR, 2004 okt., old.

2011.03.25. Stratégiai elemzés. A stratégia kialakítása: Stratégiai szövetségek. a. Stratégiai akciók b. Versenystratégiák

2011.03.25. Stratégiai elemzés. A stratégia kialakítása: Stratégiai szövetségek. a. Stratégiai akciók b. Versenystratégiák Stratégiai elemzés. A stratégia kialakítása: Stratégiai akciók, versenystratégiák. Stratégiai szövetségek. Az előadás fő témakörei Stratégiai elemzés. A stratégia kialakítása: a. Stratégiai akciók b. Versenystratégiák

Részletesebben

Vállalkozások gazdaságtana I.

Vállalkozások gazdaságtana I. Nyugat-Pannon Régió Pályázati Tanácsadóinak és Projektmenedzsereinek Egyesülete Vállalkozások gazdaságtana I. A vállalati stratégia A vállalkozás nem értelmezhető a környezete nélkül A formális szervezeti

Részletesebben

Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Vállalatgazdasági és Szervezési Intézet

Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Vállalatgazdasági és Szervezési Intézet Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Vállalatgazdasági és Szervezési Intézet Az AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt. stratégiájának elemzése Belső konzulens neve és beosztása:

Részletesebben

MUNKAANYAG. Bernáth Julianna. Az üzleti tervezés lényege, az üzleti terv készítésének célja, tartalma. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Bernáth Julianna. Az üzleti tervezés lényege, az üzleti terv készítésének célja, tartalma. A követelménymodul megnevezése: Bernáth Julianna Az üzleti tervezés lényege, az üzleti terv készítésének célja, tartalma A követelménymodul megnevezése: Vállalkozások menedzselése A követelménymodul száma: 2658-06 A tartalomelem azonosító

Részletesebben

Stratégiaalakítás, szervezet átalakítás és változáskezelés

Stratégiaalakítás, szervezet átalakítás és változáskezelés Stratégiaalakítás, szervezet átalakítás és változáskezelés tanulmány Budapest, 2009. november 1 1 TARTALOMJEGYZÉK 1 Tartalomjegyzék 2 2 Stratégiai menedzsment 6 2.1 A stratégiai vezetés fejlődési fázisai

Részletesebben

VÁLLALATGAZDASÁGTAN II. SWOT ANALÍZIS ÉS PORTFOLIÓ ELEMZÉS

VÁLLALATGAZDASÁGTAN II. SWOT ANALÍZIS ÉS PORTFOLIÓ ELEMZÉS VÁLLALATGAZDASÁGTAN II. SWOT ANALÍZIS ÉS PORTFOLIÓ ELEMZÉS TANTÁRGYFELELŐS: Dr. Illés B. Csaba, egyetemi tanár ELŐADÓ: Salamonnédr. Huszty Anna, egyetemi docens 2007. KÖRNYEZET KÖRNYEZETI TÉNYEZŐK VÁLLALAT

Részletesebben

Készítette: WEBLIB Informatikai Kft. 2010.

Készítette: WEBLIB Informatikai Kft. 2010. AZ AGRÁR-ÉLELMISZER LÁNC ÉS ÉLELMISZERIPAR KUTATÁS- FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS HELYZETÉNEK GAZDASÁGI ÉS HUMÁNERŐFORRÁS SZEMPONTÚ VIZSGÁLATA A DÉL- DUNÁNTÚLI RÉGIÓBAN Készítette: WEBLIB Informatikai Kft.

Részletesebben

1. Likviditási mutatók: arányszámok, amelyek a rövid lejáratú kötelezettségek likvid eszközökkel fedezettségét mérik.

1. Likviditási mutatók: arányszámok, amelyek a rövid lejáratú kötelezettségek likvid eszközökkel fedezettségét mérik. 1. Likviditási mutatók: arányszámok, amelyek a rövid lejáratú kötelezettségek likvid eszközökkel fedezettségét mérik. A./ ABSZOLÚT MUTATÓK 1. Forgóeszköz befektetés: Készlet + Vevők - Spontán követelések

Részletesebben

GAZDASÁG ÜZLETI IRÁNYÍTÁSA SZERZŐ MERKEL KRISZTINA

GAZDASÁG ÜZLETI IRÁNYÍTÁSA SZERZŐ MERKEL KRISZTINA GAZDASÁG ÜZLETI IRÁNYÍTÁSA SZERZŐ MERKEL KRISZTINA LEKTOR DR. BIRÓ ZOLTÁN 1 TARTALOM Bevezetés 4 I. Üzleti vállalkozás 6 A. A vállalat tevékenységi rendszere 6 1. A vállalkozási tevékenység általános

Részletesebben

2012.02.26. Üzleti és stratégiai tervezés. Porter-féle értéklánc modell. Vállalati tevékenységek (1)

2012.02.26. Üzleti és stratégiai tervezés. Porter-féle értéklánc modell. Vállalati tevékenységek (1) Üzleti és stratégiai tervezés Dr. Takácsné dr. habil György Katalin Károly Róbert Fıiskola tgyk@karolyrobert.hu 1 Porter-féle értéklánc modell Támogató tevékenységek és tényezık A vállalkozás infrastruktúrája

Részletesebben

Üzleti terv készítése

Üzleti terv készítése Üzleti terv készítése 1. Bevezetés A működő vállalkozások tulajdonosainak, vezetőinek többsége kitűnően tudja, hogy egy alapos üzleti terv készítése csak előnyére válhat a vállalkozásnak, ahogy ezzel a

Részletesebben

VIZSGAKÉRDÉSEK. Vállalatgazdaságtan I. 2006/2007. tanév 2. félév

VIZSGAKÉRDÉSEK. Vállalatgazdaságtan I. 2006/2007. tanév 2. félév VIZSGAKÉRDÉSEK Vállalatgazdaságtan I. 2006/2007. tanév 2. félév 1. előadás-blokk (2007. január 24.) + tananyag A VÁLLALAT, VÁLLALATI CÉLOK ÉS CÉLHIERARCHIÁK, ÉRINTETTEK (23-53. o.) Fogalmak: (szervezeti)

Részletesebben

Stratégiai menedzsment és üzleti tervezés

Stratégiai menedzsment és üzleti tervezés Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program 2004-2006 keretében megvalósult INTERREG III/A Az egyetemi innovációs transzfer potenciál elősegítése a határmenti régiók KKV-i felé Baranya Megyei

Részletesebben

Marketingmenedzsment. Stratégiakészítés folyamata. Marketingmenedzsment

Marketingmenedzsment. Stratégiakészítés folyamata. Marketingmenedzsment 5. Marketingmenedzsment Marketingmenedzsment, marketingkoncepció, marketingtervezés, marketingstratégia Készítette: Tóth Éva Tanársegéd Pannon Egyetem, Georgikon Kar A marketingmenedzsment a cég tudatosan

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR TÁVOKTATÁS. Imreh Szabolcs Kürtösi Zsófia Majó Zoltán Vilmányi Márton MENEDZSMENT I.

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR TÁVOKTATÁS. Imreh Szabolcs Kürtösi Zsófia Majó Zoltán Vilmányi Márton MENEDZSMENT I. SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR TÁVOKTATÁS Imreh Szabolcs Kürtösi Zsófia Majó Zoltán Vilmányi Márton MENEDZSMENT I. SZEGED 55/2008 mottó a környezet változásáról: Azok számára alakulnak jól

Részletesebben

A vállalat céljai és küldetése A küldetés főbb területei Vállalati célok Vállalatok érintettjei Az ösztönzési rendszer, Maslow-piramis

A vállalat céljai és küldetése A küldetés főbb területei Vállalati célok Vállalatok érintettjei Az ösztönzési rendszer, Maslow-piramis A vállalat céljai és küldetése A küldetés főbb területei Az alapvető célból vezethető le -Meghatározza:a működési kört(milyen fogyasztók, milyen igényeit,milyen eljárással akarja kielégíte), a belső működés

Részletesebben

12 ADATTÁR ALAPÚ VEZETŐI INFORMÁCIÓS RENDSZER. 1. tanulmány

12 ADATTÁR ALAPÚ VEZETŐI INFORMÁCIÓS RENDSZER. 1. tanulmány 12 ADATTÁR ALAPÚ VEZETŐI INFORMÁCIÓS RENDSZER 1. tanulmány 1. tanulmány: A stratégiai gondolkodás kialakulása a felsőoktatásban 13 Filep Bálint 4 Nagy Éva 5 : A stratégiai gondolkodás kialakulása a felsőoktatásban

Részletesebben

Mi is az üzleti terv?

Mi is az üzleti terv? 10. záróvizsga tétel Az üzleti terv funkciói, fő részei. A marketingterv és a pénzügyi terv jelentősége, fő tartalmi elemei. A vállalkozások kockázatai. A kockázatbecslés főbb módjai. Az üzleti terv Mi

Részletesebben

Vállalkozási alapismeretek 1. Vállalkozási alapismeretek 1./1. Sportszervező II. évfolyam.

Vállalkozási alapismeretek 1. Vállalkozási alapismeretek 1./1. Sportszervező II. évfolyam. Vállalkozási alapismeretek 1. Vállalkozási alapismeretek 1./1. Sportszervező II. évfolyam. KÖVETELMÉNYEK Témakörök: Az üzleti vállalkozások csoportosítása, környezete Vállalatalapítás, vállalkozás típusok

Részletesebben

A LOGISZTIKAI STRATÉGIA SZEREPE A VÁLLALATI VERSENYKÉPESSÉGBEN: A MAGYAR VÁLLALATOK ELŐTT

A LOGISZTIKAI STRATÉGIA SZEREPE A VÁLLALATI VERSENYKÉPESSÉGBEN: A MAGYAR VÁLLALATOK ELŐTT GRITSCH MÁTYÁS: A LOGISZTIKAI STRATÉGIA SZEREPE A VÁLLALATI VERSENYKÉPESSÉGBEN: A MAGYAR VÁLLALATOK ELŐTT ÁLLÓ KIHÍVÁSOK ÉS LEHETŐSÉGEK VÁLLALATGAZDASÁGTAN TANSZÉK TÉMAVEZETŐ: CHIKÁN ATTILA 2 BUDAPESTI

Részletesebben

Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA

Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA 9. Előadás Stratégiai menedzsment Meghatározás, alapfogalmak: A vállalkozás/vállalat képességei/erőforrásai

Részletesebben

tanulmánykötet Stratégiai gondolkodás a felsőoktatásban

tanulmánykötet Stratégiai gondolkodás a felsőoktatásban tanulmánykötet Stratégiai gondolkodás a felsőoktatásban Készült a Társadalmi Megújulás Operatív Program 4.1.3 A felsőoktatási szolgáltatások rendszer szintű fejlesztése kiemelt projekt intézkedési keretében

Részletesebben

Az üzleti terv fejezetei

Az üzleti terv fejezetei Az üzleti terv alábbiakban bemutatott lehetséges felépítése a következő könyvből származik: Demeter László Fülöp Gábor Hollóné dr. Kacsó Erzsébet Dr. Kádek István Námor Anna Dr. Papanek Gábor DSc. Dr.

Részletesebben

BDF Értékteremtő folyamatok menedzsmentje V1

BDF Értékteremtő folyamatok menedzsmentje V1 BDF Értékteremtő folyamatok menedzsmentje V1 ÉRTÉKTEREMTŐ FOLYAMATOK MENEDZSMENTJE 1 Bevezetés Bármely cél elérése csak tudatos emberi tevékenységek láncolatával, folyamatokkal lehetséges. Az emberek a

Részletesebben

Marketing tervezés alapjai jegyzet 2009

Marketing tervezés alapjai jegyzet 2009 SZIE - GTK JEGYZET Marketing tervezés alapjai jegyzet 2009 Készítette : Dr. Papp János tantárgy felelős előadó 1 1. Bevezetés a marketing tervezésbe A marketing terv olyan, mint egy téli gumi télen, amikor

Részletesebben

ISMERJE MEG CÉLPIACAIT!

ISMERJE MEG CÉLPIACAIT! ISMERJE MEG CÉLPIACAIT! Amennyiben Ön elvégezte az előző fejezetbe illesztett SW-elemzést, azaz a belső tényezők vizsgálatát, akkor tisztában van azzal, melyek azok a belső szervezeti erősségek, amelyekre

Részletesebben

2. Hasonlítsa össze a Kft-t és a Bt-t, mint vállalkozási formát! Melyiket, milyen esetben érdemes létrehozni?

2. Hasonlítsa össze a Kft-t és a Bt-t, mint vállalkozási formát! Melyiket, milyen esetben érdemes létrehozni? 1 Vállalkozási formák 1. Mi szükséges egy üzleti vállalkozás sikeréhez? Potenciális üzleti lehetőség Tőke (befektetés) Vállalkozói készség - vállalkozó Kockázatvállalás Reális üzleti terv 2. Hasonlítsa

Részletesebben

A kiadvány a szaktanácsadóknál összegyűlt tapasztalatok alapján készült.

A kiadvány a szaktanácsadóknál összegyűlt tapasztalatok alapján készült. A kiadvány a szaktanácsadóknál összegyűlt tapasztalatok alapján készült. Tartalom Bevezetés 2 I.fejezet : A vállalati stratégia alapjai 5 1. A stratégia szerepe a kisvállalkozási szektor fejlődésében 9

Részletesebben

VERSENYKÉPESSÉG, INNOVÁCIÓS KÉSZSÉG ÉS FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS BEÁGYAZÓDÁSA A SZERVEZETI KULTÚRÁBA BÜKINÉ FOKI ARIEL 1

VERSENYKÉPESSÉG, INNOVÁCIÓS KÉSZSÉG ÉS FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS BEÁGYAZÓDÁSA A SZERVEZETI KULTÚRÁBA BÜKINÉ FOKI ARIEL 1 VERSENYKÉPESSÉG, INNOVÁCIÓS KÉSZSÉG ÉS FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS BEÁGYAZÓDÁSA A SZERVEZETI KULTÚRÁBA BÜKINÉ FOKI ARIEL 1 Összefoglalás A tanulmány célja a régió, a tér szerepének vizsgálata a vállalatok fejlődésére,

Részletesebben

SEGÉDLETEK A TERVEZÉSHEZ ÉS TÚLÉLÉSHEZ

SEGÉDLETEK A TERVEZÉSHEZ ÉS TÚLÉLÉSHEZ FENNTARTHATÓSÁG? SEGÉDLETEK A TERVEZÉSHEZ ÉS TÚLÉLÉSHEZ "Mindenkinek vannak álmai, azonban az álmodozókat az különbözteti meg a sikeresektől, hogy utóbbiak tudják, a hogyant, és végrehajtják a mikéntet"

Részletesebben